Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, prosím, zaujměte místa v jednacím sále. Jenom vás upozorňuji, že budeme zahajovat slibem nového poslance, tak vás prosím, abyste k tomuto slibu vytvořili důstojnou atmosféru. (Předsedající se odmlčel pro hluk v sále.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 2. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 27. listopadu tohoto roku a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby, a to ve čtvrtek 28. listopadu tohoto roku.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím mám od pana poslance Holíka informaci, že hlasuje s kartou číslo 3. Náhradní karty se vydávají u stolku po mé levici. Pan poslanec Zahradník karta číslo 5. Pan poslanec Valenta karta číslo 6. Pan poslanec Zlatuška číslo 4. Paní poslankyně Wernerová číslo 7.

Vzhledem k tomu, že asi budou ještě další náhradní karty, seznámím vás s omluvami, které jsem obdržel do této doby. Omlouvají se následující poslanci: pan poslanec Běhounek Jiří bez udání důvodu, pan poslanec Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Petera - zdravotní důvody. Z členů vlády pan ministr Kohout, pan ministr Koníček a pan ministr Štys.

Pan poslanec Heger náhradní karta číslo 9. Pan poslanec Komárek karta číslo 8.

Ještě bych využil této příležitosti a požádal vás, abyste věnovali pozornost informaci, kterou obdržíte prostřednictvím svých poslaneckých klubů. Byla zřízena nová emailová adresa, jejíž přesné znění dostanete k dispozici, a prosím, abyste veškeré své omluvy směřovali na tuto novou e-mailovou adresu. Já pak samozřejmě omluvy shromáždím a přednesu. Současně vás prosím, abyste pro omluvy nepoužívali formu SMS na můj mobilní telefon.

Pan poslanec Šincl karta číslo 10.

Ještě jednou vás požádám, abyste zaujali svá místa v sále, protože bych vás chtěl informovat, že dne 3. prosince roku 2013 se notářským zápisem vzdal mandátu poslance pan poslanec Jan Sobotka. Z tohoto důvodu je potřeba učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je i slib nového poslance.

Žádám pana předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Marka Bendu, aby nás nyní seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech