Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Touto materií se zabýval zahraniční výbor na své 11. schůzi už 25. června letošního roku a přijal následující usnesení.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy a zpravodajské zprávě Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod." Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

To je vše, děkuji. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech