Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2016 a 2017, sněmovní tisk 334, v předloženém znění."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech