Poslanec Zdeněk Bezecný: Děkuji za slovo. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému jako sněmovní dokument 1546. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech