Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom několik krátkých reakcí. Ta první se týká vystoupení pana kolegy Zahradníka. Na Šumavě není suchý les. Na Šumavě je místy les se suchým stromovým patrem. Nicméně vegetace, která se díky tomu rozvíjí v nižších úrovních, má samozřejmě z hlediska zadržování vody neobyčejně vysokou hodnotu. Takže to není důvod k žádnému strachu.

Panu kolegu Jakubčíkovi bych chtěl poděkovat za popis bavorského parku. To je totiž naprosto přesné. A heslo toho Národního parku Bavorský les je nechat přírodu být přírodou. Tento senátní návrh zákona k takové formulaci rozhodně nepřispívá. Jsem tu asi vzděláním jediný lesník, takže si tu větu mohu dovolit. A říkám: než tento návrh ze Senátu, pak raději - zlatý kůrovec. Děkuji. (Potlesk zleva.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech