Poslanec Miloš Babiš: Vážený pane předsedo, já bych chtěl zpochybnit hlasování, neboť jsem hlasoval ano a mám neutrální, zdržel jsem se.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech