Poslanec Adolf Beznoska: Ani mně to nevadí, přidám na hlase.

Na základě výše popsané novely lustračního zákona prostřednictvím prováděcího zákona ke služebnímu zákonu se tedy již nebude muset vztahovat potřeba čistého lustračního osvědčení na ministry ani náměstky ministra, ale jen na pozice považované za služební místa představených podle služebního zákona. A to je celé to kouzlo. Proto se tady spojuje služební zákon a lustrační zákon. Samozřejmě tedy i já se přidám k tomu, že se jedná o účelovou věc, účelové předložení, a že opravdu probíráme účelové zavedení zákona kvůli jednomu konkrétnímu případu, kvůli jednomu konkrétnímu člověku. Tohle snad nemá být prosím nová politická kultura, tak jak jsem to slýchával od představitelů hnutí ANO.

Víte, původně to zavedení lustračního zákona mělo dvě roviny. Zaprvé, byla to snaha zabránit infiltraci agentů Státní bezpečnosti do státní správy, a za druhé tam byly prosté morální důvody, které poukazovaly, co už je neakceptovatelné chování. Můžeme předkládat zákony, můžeme je opravovat, můžeme si dosazovat lidi podle libosti, ale co nemůžeme a neumíme, je restartovat charakter. Tohle byl účel toho lustračního zákona a tohle je účel, který lustrační zákon musí plnit, aniž bych to vztahoval na konkrétního člověka. Proto byl lustrační zákon přijat.

Ano, v této Sněmovně zcela jistě je protilustrační koalice. Komunisté, socani - to mě velmi překvapuje, že sociální demokraté jako standardní politická strana chce udělat tento krok. Jsou tady lidovci. U nich jsem překvapen velmi, protože jsem se domníval, že tři roky mimo Sněmovnu jim posloužily k tomu, aby překročili svůj stín. Aby nedělali věci za každou cenu. Už dopoledne tady pan předseda Kalousek říkal něco o tom a ptal se pana Hermana, jak on se cítí, jak on bude hlasovat. A já bych se k tomu přidal. Protože když byl v minulém roce veden puč proti Ústavu pro studium totalitních režimů, tak se Občanská demokratická strana postavila na jeho obranu.

Ano, lustrační zákon ztratí časem svůj význam. Ale ne dříve, než do státní správy budou chodit lidé narození nejdříve v roce 1972. Do té doby totiž, byť by jediný představitel Státní bezpečnosti, toho zločinného režimu, který představovala, mohl vykonávat jakoukoliv funkci, ten zákon bude mít své opodstatnění. A je velmi půvabné, že takto tuto inscenaci ve Sněmovně provádíme v týdnu, kdy si aspoň někteří z nás připomínáme 25. výročí takzvaného Palachova týdne.

Děkuji. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech