Poslanec Adolf Beznoska: Tak jenom zčásti, to si asi rozumíme. Možná by bylo fajn - a to se uvidí při projednávání rozpočtu - kolik je na APZ. Ale ta debata, vy jste to tady zmiňovala, zmiňoval to tady i pan premiér, byla skutečně o tom, že jste ochotni poskytnout až 288 tis. korun ročně na vytvoření jednoho pracovního místa. Tak jsem myslel, že s tím nějak kalkulujete. A v rámci třeba té části APZ že to budete mít ve státním rozpočtu nějak vykalkulováno. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech