Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji pěkně, pane předsedající, za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, pár dotazů na paní ministryni Marksovou.

Chtěl jsem se zeptat, v jaké fázi je vytváření oněch zmiňovaných dotovaných pracovních míst ve státních firmách. Hovořilo se o částce asi 288 tis. za jedno vytvořené pracovní místo. V jaké fázi je to připraveno? Případně jaký objem finančních prostředků předpokládáte v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 na vytvoření těchto pracovních míst? Jestli máte nějaký klíč, jak budou tato pracovní místa vytvářena? A jestli se bude jednat o společensky účelná pracovní místa? Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech