Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. V § 101 odst. 7 navrhuji nahradit slova "31. prosince 2014" slovy "31. prosince 2015." Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech