Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., Občanská demokratická strana podpoří. Rozšiřuje se okruh rodin, kterým náleží podpora, protože se zvyšuje násobek z 2,4 na 2,7, pro vaši informaci v penězích vyjádřeno je to, rozhodný příjem se zvyšuje z 18 504 korun na 20 817 korun, to je částka, o které se bavíme.

Občanská demokratická strana má jeden z pilířů "solidarita zodpovědných", takže v tomto případě se k tomu velmi rádi přihlašujeme. Nechci se bavit o tom, jestli je to celé koncepční, nebo není, ale tento návrh naši podporu má.

Díval jsem se po Evropě. Některé země podpory tohoto typu vyplácejí, některé nikoli. Například Rakousko, Německo, Nizozemí nevyplácí, Švýcaři to mají po kantonech, Finové, Španělé, Řekové v určitých variacích tyto příspěvky také vyplácejí. ČR je jedním ze států, kterým na tomto záleží, chce pomoci. A vlastně historicky byl tento příspěvek koncipován jako pobídka pro pořízení výbavičky pro novorozeně. V tomto duchu si myslím, že to je správně, a podpoříme to. Děkuji. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech