Poslanec Adolf Beznoska: Hezké dopoledne nebo poledne? Kolik je? Jedna? Předobědí.

Velmi stručně. Ještě nejsem ve Sněmovně tak dlouho, abych podesáté opakoval to, co přede mnou desetkrát zaznělo. Vezmu to stručně zpátky ke kampeličkám. Pan kolega Dolejš velmi pěkně popsal debatu, která proběhla na rozpočtovém výboru. Já jsem taky jeden z těch, který podporuje regulaci, zpřísněnou regulaci ze strany České národní banky, jakkoli se tady bavíme zhruba o jednom procentu trhu a kampeliček máme v celé republice tuším 11. Přesto si myslím, že kdyby došlo k dominovému efektu, tak by to mělo významný dopad na Fond pojištění vkladů. Čili všechny věci, o kterých tady byla řeč, a já se k nim hlásím, mají svoji logiku. Přesto avizuji, že v rámci podrobné debaty rozpravy načtu pozměňující návrh. Jeden bude ve smyslu zpřísnění ještě podmínek ohledně bilanční sumy kampeliček a druhý trošičku vstřícnější ke kampeličkám, rozvolnění časové. Nic, a tolik diskutovaný poměr 1:10 se měnit v mém návrhu nebude. Tak takto velmi stručně. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech