Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl Sněmovnu požádat o vyřazení dvou bodů z programu této schůze, a to bodu 103, sněmovní tisk 160, a bodu 104, sněmovní tisk 161. Jde o dva body z bloku smluv ve druhém čtení. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech