• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně,vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 1 a pan poslanec Miroslav Kalousek má náhradní kartu číslo 6.

  Nyní mi dovolte, abych vám sdělil omluvy z neúčasti na dnešním jednání. O omluvu požádali z poslanců: předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček od 9.30 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan místopředseda Bartošek z pracovních důvodů od 16 hodin, pan poslanec Jiří Běhounek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Blažek od 14 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Černochová na celý den ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Gabriel z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák ze zdravotních důvodů, do 14 hodin paní poslankyně Zuzana Kailová z osobních důvodů, pan poslanec Martin Komárek do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová ze zdravotních důvodů, stejně tak z důvodu zahraniční cesty paní poslankyně Dana Váhalová a z důvodu zahraniční cesty také paní poslankyně Kristýna Zelienková. (V sále panuje nadměrný hluk.)

  Z členů vlády se z dnešního jednání omlouvají: pan ministr Richard Brabec je na zahraniční cestě stejně jako paní ministryně Věra Jourová. Pan ministr Marian Jurečka do 12 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Jan Mládek je na zahraniční cestě. Pan ministr Martin Stropnický na dopolední jednání z pracovních důvodů a paní ministryně Helena Válková z osobních důvodů.

  Pan poslanec Augustin z pracovních důvodů na dnešní odpoledne.

  To jsou doručené omluvy. A pokud se Sněmovna zklidní, můžeme se zabývat programem.

  Na dnešní dopolední jednání máme pevně zařazené body 87, to je zpráva vlády o řešení nezaměstnanosti, bod číslo 53, sněmovní tisk 70, bod 34, sněmovní tisk 74.

  Poté bychom pokračovali body z bloku zákony ve třetím čtení, protože je středeční dopoledne, a budu rekapitulovat, u kterých jsou splněny lhůty k projednání: body 52, 56, 58, 59, 60 a 61.

  Na 11. hodinu jsme včera pevně zařadili body 4 a 5, to jsou druhá čtení, o kterých rozhodl výbor včera ráno - sněmovní tisky 72 a 86, týkají se ministra zemědělství.

  Na 12.30, jak jsme se dohodli, jsou pevně zařazeny bloky voleb, tedy body 62, 63, 65, 66, 68 až 71.

  Na odpoledne připomínám, že ve 14 hodin, nikoliv ve 14.30, je zařazena schůze devátá, a bude tedy po realizaci bloku voleb přerušena 8. schůze Sněmovny.

  Teď tady mám přihlášku na změnu programu. Pan poslanec Faltýnek se hlásí ze změnou programu.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, pane předsedající. Dobré ráno, dámy pánové. Chtěl bych poprosit o následující změny.

  Dovolte, abych požádal jménem našeho klubu o pevné zařazení bodu 51, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, sněmovní tisk 170, prvé čtení, na dnes, středu 7. 5., jako druhý bod po vystoupení pana premiéra. Chtěl bych to zdůvodnit tím, že včera jsem obdržel tento požadavek od některých poslaneckých klubů, abychom tento bod projednali za přítomnosti pana premiéra a pana ministra financí.

  Za druhé bych poprosil o pevné zařazení bodu 52, novela trestního řádu, sněmovní tisk 45, třetí čtení, na středu 14. 5. jako první bod, a dále bodu 15, novela zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk 49, prvé čtení, na středu 14. 5. jako druhý bod. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jde tedy o to, pane poslanče, že bod 52, který měl být dnes pevně zařazen, navrhujete přeřadit jako pevně zařazený na příští středu. (Souhlas.) Dobře. A mezi to by byl vložen tedy bod ve druhém čtení. Dobře.

  Pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,všem přeji krásný středeční den a zdvořile vás žádám o podporu přeřazení bodů programové číslo 30, 31, 42, 43, 44 - podotýkám, že to jsou smlouvy ve druhém a prvním čtení, mezinárodní smlouvy - na úterý 13. května na 17 hodin, tak aby tyto body šly následně po sobě, těchto pět bodů. Opakuji: 30, 31, 42, 43 A 44. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál k programu schůze? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých změnách, které tady byly předneseny. Myslím, že musíme hlasovat o přeřazení bodu 51 zvlášť a potom bychom mohli hlasovat body 52 a 15 jedním hlasováním. Má někdo výhradu proti tomu? Není tomu tak.

  Takže budeme hlasovat nejdříve o pevném zařazení bodu číslo 51 jako druhý bod dnešního jednání za bod o nezaměstnanosti.

  O tom rozhodneme v hlasování číslo 81, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto přeřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 81. Z přítomných 145 pro 103. Návrh byl přijat. Bod číslo 51 bude druhým bodem dnešního jednání.

  Nyní rozhodneme o přeřazení z bloku třetích čtení bodu číslo 52 a za něj zařazení bodu číslo 15 na středu 14. 5. jako první a druhý bod.

  Rozhodneme v hlasování číslo 82, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 82. Z přítomných 148 pro 112, proti nikdo. Také bylo přijato. ***

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat panu poslanci Kováčikovi za zařazení, resp. předložení návrhu na zařazení tohoto bodu na jednání schůze Poslanecké sněmovny, protože jsem přesvědčen o tom, že nezaměstnanost je na rozdíl od celé řady virtuálních problémů, o kterých se v České republice diskutuje ve veřejném prostoru, problém, který je skutečný. Problém, který je mrazivě skutečný.

  Vystupoval jsem zde k tématu nezaměstnanosti již v únoru na 6. schůzi Poslanecké sněmovny. Při té příležitosti jsem tehdy popsal stav státní správy, jak jsme se jí s nástupem vlády začali ujímat - rozvrácené Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozbité informační systémy a rozbité struktury úřadů práce. Zmiňoval jsem také při svém minulém vystoupení chybnou snahu zejména Nečasovy vlády, která v ekonomické politice tlačila pouze na snižování deficitu veřejných financí, zcela ale ignorovala stimulaci ekonomiky, a tedy i hospodářský růst a zaměstnanost.

  S tím souvisí také situace, ve které jsme nalezli i další ministerstva. Kromě Ministerstva práce a sociálních věcí je evidentní problém také například v Ministerstvu dopravy, kde došlo k zastavení téměř jakékoliv nové investiční výstavby v naší zemi, byla zastavena v minulosti dokonce i příprava staveb a fakticky se také zastavil výkup pozemků. Postrádáme tedy právě tyto kroky, které by nám nyní, když se změnila vláda, umožnily veřejnými investicemi začít ekonomiku znovu stimulovat. Je evidentní, že než se podaří vládě, aby byla schopna použít finanční prostředky na podporu hospodářského růstu zejména v oblasti dopravních investic a investic do infrastruktury, musí se nejprve zlepšit vůbec základní schopnost státu v naší zemi cokoli postavit.

  Stav, ve kterém jsme zemi přebrali, jsem tedy popisoval před třemi měsíci. Mé vystoupení jistě můžete dohledat a výsledky auditů na jednotlivých ministerstvech se také již postupně objevují. V rámci této schůze mi proto dovolte, abych předložil informaci o aktuální nezaměstnanosti v České republice.

  I když zejména v rámci náběhu sezónních prací došlo k určitým mírným zlepšením, tato situace je i nadále alarmující. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, tedy jenom těch lidí, které máme v evidencích, což zdaleka nejsou všichni lidé, kteří by na trhu práce mohli být, je 608 315 osob. To je zhruba tolik, kolik má obyvatel Jihočeský, Olomoucký nebo Zlínský kraj.

  Jsem přesvědčen o tom, že v prvních měsících nástupu vlády se již začaly pozitivně projevovat některé kroky, se kterými jsme do vlády a na ministerstva přišli. Na prvním místě chci zdůraznit rychlou obnovu činnosti a funkčnosti úřadů práce. Úřad práce České republiky evidoval k 31. březnu 2014 celkem 40 808 volných pracovních míst. Počet těchto pracovních míst byl o 2 500 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 945 míst vyšší než v březnu roku 2013. Na jedno volné pracovní místo ale i přes toto zlepšení připadalo v průměru téměř 15 uchazečů. K tomu dojdu při informaci o celkovém počtu nezaměstnaných u nás.

  To, že úřady práce postupně začínají plnit svoji roli, ukazuje i to, že už v březnu bylo celkem 5 737 uchazečů o zaměstnání umístěno prostřednictvím úřadů práce České republiky. To je počet lidí, který je o 3 935 osob vyšší než v únoru a je to o více než 3 tisíce osob více než v březnu předcházejícího roku.

  Změna nastala také v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Oproti lednu 2014 bylo v březnu podpořeno přibližně o 7 % více osob formou některého z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti státu. Celkem bylo v březnu podpořeno nástroji aktivní politiky zaměstnanosti státu více než 43 tisíc lidí.

  Další významný nárůst, a to o 40 % oproti začátku roku 2014, zaznamenaly rekvalifikační kursy coby součást aktivní politiky zaměstnanosti. Rekvalifikacemi prošlo v březnu přes 12 tisíc lidí. Nejvyšší nárůst zaznamenala oblast podpory z regionálního individuálního projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let, kde bylo k 31. březnu letošního roku zapojeno 2 600 uchazečů, což je zhruba o 88 % více oproti měsíci lednu letošního roku. Tento program je tím programem, který pomáhá umístit na trhu práce mimo jiné mladé absolventy učňovských oborů a škol zaměřených na různé služby, jako je gastronomie, hotelnictví nebo obchod.

  Toto postupné zlepšení v rámci aktivní politiky zaměstnanosti vychází z jasné změny politického zadání, které přišlo s nástupem nové vlády a nového vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato změna politického zadání směrem k maximálnímu využití všech aktivních nástrojů státní politiky zaměstnanosti je přímým důsledkem nástupu nové vlády a změny politiky v naší zemi. Pevně věřím, že čísla, která se budou týkat vývoje nezaměstnanosti za měsíc duben, která budou zveřejněna pozítří, ukážou, že nadále pokračuje mírný pozitivní trend o tom, že vláda prostřednictvím úřadů práce je schopna nabízet více uchazečům o práci aktivní nástroje, které směřují k tomu, aby se opět měli možnost vrátit na trh práce.

  Pokud jde o doplňující informace, které se týkají nezaměstnanosti, celkový počet uchazečů o zaměstnání v březnu 2014 poklesl proti předcházejícímu měsíci o 2,7 %. Oproti lednu letošního roku jde o pokles nezaměstnaných zhruba o 3 %. Stále jsou to ale čísla, která jsou nepřijatelně vysoká. Stačí si navíc uvědomit, kolik dalších lidí není na pracovním trhu, protože například protahují své vysokoškolské studium nebo odcházejí do předčasného důchodu.

  Problémem zůstává vysoká regionální nezaměstnanost a velké rozdíly mezi jednotlivými regiony. Nejnižší nezaměstnanost přetrvává tradičně v Praze, v Mladé Boleslavi a na Plzeňsku, trvale nejvyšší zůstává nezaměstnanost v severních Čechách a na severní Moravě. V okrese Bruntál je to 14,5 %, v Mostě 13,7 %, v Jeseníku více než 13 %, v Ústí nad Labem také více než 13 % a v Karviné necelých 13 % nezaměstnaných. Pro oba tyto regiony vláda potvrdila pokračování fungování zvláštního vládního zmocněnce, který má na starosti koordinaci a přípravu projektů, které by mohly napomoci zvýšení zaměstnanosti v regionu Moravskoslezského a Ústeckého kraje. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Ještě než zahájím rozpravu, dovolte mi, abych konstatoval některé organizační věci. Pan poslanec Radim Fiala má náhradní kartu číslo 2. A další z omluvených: do 10 hodin se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal z pracovních důvodů a od 9 do 11.30 hodin pan poslanec Michal Kučera z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů z dnešního jednacího dne.

  Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu a jako první se do ní přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik. Pane poslanče, upozorňuji vás, že budete pověřen zpravodajskou zprávou k této věci. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Já to vím. Děkuji pěkně za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, vážená vládo, přeji vám hezký dobrý den.

  Já bych rád poděkoval panu předsedovi vlády Sobotkovi, že reagoval s tak podrobnou zprávou o dosavadním stavu, o tom, jak vývoj nezaměstnanosti v České republice v posledních měsících probíhá. Tu a tam v té zprávě jsem zaznamenal i to, že vláda má dobré úmysly stav napravit.

  Je to téma, které, řekl bych, je jedno z trvale nejdůležitějších témat pro celou politickou scénu, protože dle našeho soudu stát je tady ne pouze, mimo jiné, ale řekl bych zejména pro to, aby svým občanům vytvářel podmínky pro to, aby zde mohli důstojně žít, pro to, aby zde mohli důstojně bydlet, pro to, aby zde mohli důstojně najít pomoc v případě zdravotních nebo sociálních potíží.

  Jednou z prvních a rozhodujících úloh státu je starat se o to - a říkám to s plným vědomím a podtrhuji to slovo starat se -, aby občané České republiky mohli najít práci. Mohli najít práci! Ti, co pracovat chtějí, aby neměli pocit frustrace, že navzdory tomu, že jsou plně vybaveni kvalifikací, že jsou plně vybaveni silami, že jsou mladí, na vrcholu sil, nebo řekněme v poslední fázi aktivního pracovního života, že mohou tu svoji kvalifikaci, sílu, zkušenost uplatnit na tom takzvaném trhu práce. Nelze je nechávat volnému vývoji, jak to dopadne, protože trh vše vyřeší. To se ukázalo, že není pravda. Že trh v tomto případě, jako ostatně ve většině jiných případů, nevyřešil vůbec nic, protože žádný volný trh tady neexistuje. Je svázán různými zákonitostmi nebo různými přístupy. A nechávat zaměstnanost, pracovní místa na volném působení trhu je, skoro bych řekl, zločinné. Ano, stát má svým občanům práci nikoli brát, ale má práci přinejmenším organizovat, aby mohli občané České republiky svoje uplatnění najít a důstojně se živit a nebýt závislí například na dávkách.

  Rád bych, aby toto téma nezapadalo. Ostatně když jsme sem přišli na předminulé schůzi s tímto tématem poprvé, tak jsme slíbili, že se mu budeme věnovat na každé schůzi Poslanecké sněmovny. Rád bych, aby tomu tak zůstalo i nadále, pokud nedojde k významnému poklesu, pokud to téma nebude přebito jinými, důležitějšími tématy. A já nevidím nějaká moc důležitější témata než právě zaměstnanost a práce. Vidím, že to bude dlouhodobě rozhodujícím tématem, nebo by to mělo být alespoň dlouhodobě rozhodujícím tématem, našeho jednání na každé schůzi Poslanecké sněmovny. Měli bychom mít, řekněme, určitý přehled o tom, jaké kroky vláda činí nebo připravuje, hodlá činit pro to, aby se ten kritický stav ve vývoji nezaměstnanosti zvrátil.

  V posledních týdnech, možná měsících, a teď nevím, jestli je to realita, nebo jestli je to jenom proto, že je před nějakými volbami, se množí zprávy o konci recese, o oživení, o tom, že se dokonce očekává růst. Já nejsem ekonom ani národohospodář, neumím posoudit validitu těchto údajů. Ale jestliže oživení, jestliže růst, jestliže konec krize není provázen snižováním nezaměstnanosti, můžeme občanům vykládat něco o světlých zítřcích a světýlkách v tunelu, ale pokud bude nezaměstnanost na takto hrozivých číslech, tak pro občany žádná krize nekončí. Pro ty občany krize pokračuje. A přece jenom se zdražuje, ať už nájemné, ať už voda, ať už cokoliv jiného, každá životní potřeba. Oni s tím, co mají k dispozici, pokud jsou bez práce, pořídí čím dál tím méně. Jejich životní úroveň se propadá a jejich perspektiva se ještě více zatemňuje. Tedy pokud bude to oživení skutečné, bude teprve doprovázeno také snížením počtu nezaměstnaných. Bude více lidí, kteří budou mít perspektivu, že přece jenom ještě nejsou úplně určeni do starého železa.

  Já bych rád navrhl usnesení a požádal vás o jeho podporu, tak aby se téma řešení nezaměstnanosti úplně neztratilo z našeho zorného úhlu. Samozřejmě že byla předložena informace kvalitní. Domnívám se, že bychom jako Poslanecká sněmovna měli vzít tuto informaci na vědomí, čili první část římská jedna toho mého návrhu usnesení je:

  I. Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci předsedy vlády Bohuslava Sobotky o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice.

  II. 1. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby co nejdříve přijala a prováděla ucelený soubor kroků, které by vedly ke snížení nezaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst.

  2. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby na každé další schůzi Poslanecké sněmovny poskytla informaci o postupu a výsledcích realizace těchto opatření. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu KSČM a žádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní k samotné rozpravě. Nejdříve je s faktickou poznámkou přihlášen pan předseda vlády. Hned mu udělím slovo. Pane předsedo, malinký moment. Pak je tam jedna faktická poznámka a pak jsou řádně přihlášeni s přednostním právem paní ministryně Michaela Tominová a pan předseda Fiala a poté řádně přihlášení pan kolega Beznoska a pan kolega Laudát s tím, že přednost před panem kolegou Beznoskou má písemná přihláška pana poslance Laudáta.

  Pane předsedo vlády, máte slovo. Prosím.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Jenom skutečně velmi stručně. Když jsem poslouchal pana předsedu Kováčika, tak jsem si uvědomil, že jsem ještě ve svém vystoupení zapomněl dvě důležité informace, které se týkají možné součinnosti mezi vládou a parlamentem při řešení otázky nezaměstnanosti.

  Za prvé. V Poslanecké sněmovně už je vládní novela, kterou se navrhuje zvýšit výkupní ceny za pozemky pod silničními stavbami. Tohle je důležité opatření, které může prakticky pomoci rozmrazit přípravu nových dopravních staveb v České republice. Já vím, že je svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kde by tento návrh zákona měl být projednáván. Opět bych chtěl požádat o podporu tohoto návrhu vlády, protože to je přesně ten konkrétní krok, který se může projevit už potom reálnými výsledky z hlediska investic státu do dopravní infrastruktury. A to vytváří pracovní místa za prvé v situaci, kdy stavba probíhá, ale zejména to vytváří pracovní místa u investorů, kteří do těchto regionů přijdou v okamžiku, kdy tam konečně dopravní spojení bude. A já chci zmínit R49, kterou třeba potřebujeme spojit s holešovskou průmyslovou zónou.

  Druhé důležité opatření. Já jsem požádal ministryni pro místní rozvoj, aby připravila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, tzv. malou novelu, která by měla odstranit bariéry, pokud jde o rychlost čerpání finančních prostředků. Čili i tohle bude novela, která přijde do Poslanecké sněmovny. Chtěl bych požádat o její podporu, protože pokud ten zákon znovelizujeme, tak opět nám to umožní efektivněji a rychleji realizovat veřejné investice v České republice, což opět podpoří hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vozka. Poté paní ministryně práce a sociálních věcí. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, velmi vítám zprávu pana předsedy vlády a ztotožňuji se s návrhem pana poslance Kováčika, protože nezaměstnanost je opravdu velký celospolečenský problém. Protože můj mandát vznikl v Ústeckém kraji, tak samozřejmě postrádám určité náznaky hodnocení a přístupu k této problematice v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, tak jak už velí předchozí usnesení vlády vládě se touto problematiko zabývat. Proto bych doporučil, aby vláda zrekapitulovala plnění tohoto usnesení, a současně bych navrhl, aby se vláda přišla na místo, konkrétně na Mostecko, seznámit s názory starostů a přijala pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Mostecka k řešení komplexní problematiky nezaměstnanosti na místě. Není to jenom nezaměstnanost, ale je to problém sociální turistiky a dalších problémů, které si myslím, že je potřeba řešit průřezově i za pomoci Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vozkovi i za dodržení času. Nyní s přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí Marksová-Tominová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové a členky vlády, poslankyně a poslanci. Já jsem chtěla ujistit pana předsedu, že z mého zorného pole problematika nezaměstnanosti nepochybně nezmizí.

  Jinak naše ministerstvo má tradičně nástroje tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, o kterých se tady zmiňoval už pan premiér. Já bych možná jenom zopakovala, že tyto nástroje pomáhají určitým skupinám, které jsou znevýhodněny na trhu práce, ale počítají se do nich i dlouhodobě nezaměstnaní, počítají se tam lidé nad 50 let nebo naopak mladí do 30 let, matky po rodičovské dovolené a ještě některé další skupiny. Ta podpora spočívá buď v tom, že se zaměstnavateli na tvorbu nového pracovního místa dá příspěvek na mzdu, nebo se dá lidem, kteří se rozhodnou být samostatně výdělečně činní, příspěvek na zahájení tohoto podnikání, případně - klasika - jsou ti lidé rekvalifikováni. My tyto nástroje běžně používáme a používáme je čím dál tím intenzivněji a těch programů je celá řada. Ty vám tady nebudu vyjmenovávat. Pokud byste chtěli, jsou samozřejmě k dispozici.

  To, co ale chci říci, co nám chybí a co tady vlastně zmínil předřečník, je, že nám chybí vyhodnocení opravdové efektivity těch nástrojů, zejména v oblastech, říkejme tomu mikroregiony, protože to nikdy není celý kraj, kde je nezaměstnanost nejvyšší, a to je to, o čem jsme minulý týden zrovna na ministerstvu měli poradu, že musíme se za prvé podívat, jak na tom jsme, jak ty nástroje tam, kde jsou nejvíce potřeba, jsou skutečně využívány, jak jsou efektivní. Zároveň jestli jsme schopni - protože peněz v tom celém balíku na aktivní politiku zaměstnanosti je dostatek, ale my v tuto chvíli úplně nevíme, zda ty zdecimované úřady práce ve všech těch oblastech jsou schopny je vlastně zadministrovat. Na to se také bohužel teprve musíme podívat, jakkoliv to zní absurdně, že tyto údaje na ministerstvu nejsou.

  To, že údaje na ministerstvu nejsou, souvisí taktéž se zmatkem, to je ještě poměrně slušné slovo, v informačních systémech, protože postaru ty informační systémy byly schopny tyto věci vyhodnocovat. Koho podporujeme přesně, co se děje s těmi příspěvky, jak dlouho atd. My to prostě v současné době nemáme, protože ten informační systém byl zničen. A až toto vyhodnotíme, tak se právě chceme, to, co je nové, tak se chceme speciálně na tyto oblasti zaměřit, protože nám zákon dává možnost vymyslet i nové, velmi regionálně specifické programy, což znamená, že třeba v nějaké oblasti, kde je vysoká nezaměstnanost, ale jsou tam malé vesnice, kde třeba chybí sociální služby, tak se dá udělat speciální program na podporu na rekvalifikaci pečovatelek, nebo se dají udělat další věci, jak říkám, regionálně specifické.

  Další oblast, která nás čeká, o které teď jednáme, je, aby státní firmy maximálně využívaly tam, kde to jen trochu jde, nezaměstnané, aby spolupracovaly s úřady práce, a ne aby si braly na ty nejrůznější sezónní práce lidi přes agentury, kteří třeba ani nejsou občany České republiky.

  Další zajímavá oblast, která s tím souvisí, je takový projekt, kterému se říká "zodpovědné zadávání veřejných zakázek", který vlastně umožňuje veřejným institucím a státním firmám, aby v rámci toho, když zadávají nějakou veřejnou zakázku, široké spektrum, aby nějakým způsobem zohlednily místní podmínky. Dá se tam dát třeba podmínka, že firma, která vyhraje, musí z deseti procent použít dlouhodobě nezaměstnané, atd. To chceme také prosazovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Už víme, že je to možné, je nějaké stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž, že to není průšvih, ale spíš je teď potřeba naučit veřejné instituce tohle využívat, aby se nebály. To je teď příští úkol. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí za její vystoupení. Ještě než budou další přihlášení, konstatuji omluvu od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů pana poslance Davida Kasala a paní místopředsedkyně Jermanové od 10 hodin na dopolední jednání z pracovních důvodů.

  Nyní s přednostním právem pan předseda ODS Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já samozřejmě souhlasím s tím, že otázka řešení nezaměstnanosti je a má být jednou z klíčových priorit vlády, a to zvlášť v době, kdy nezaměstnanost v České republice dosahuje rekordních čísel. Já jsem ale velmi bedlivě poslouchal slova pana premiéra a mě jeho vystoupení místo toho, abych slyšel nějaký program, jak vláda skutečně bude nezaměstnanost řešit, tak mi to připadalo, že si dělá alibi, protože v době, kdy byla u moci Nečasova vláda, kterou zmínil, tak nezaměstnanost v České republice byla v mezinárodním srovnání na velmi dobrých číslech. Byli jsme na sedmém místě v Evropě, pokud jde o nízkou nezaměstnanost, a dnes se samozřejmě dostáváme do situace, kdy dosahujeme naopak v historii České republiky rekordních čísel. A pan premiér zde nenabídl žádná řešení, jenom nám vysvětlil, že je spousta kostlivců, se kterými si musíme nějak poradit, stejně jako se obávám, že nám naznačil, že tato vláda nedokáže dobře připravit operační programy tak, abychom včas začali čerpat evropské prostředky. Tak to mě, pane premiére, opravdu zneklidnilo.

  Ale já jsem chtěl říct k vašemu vystoupení dvě krátké konkrétní poznámky. Za prvé, člověk by si - pokud jste poslouchali pana premiéra tak jako já - mohl klást otázku, jak souvisí zákon o státní službě s řešením nezaměstnanosti. A ta odpověď je samozřejmě jasná, ale je jiná, než jakou podal pan premiér a která se týká čerpání evropských prostředků. Ta odpověď je jasná, když se podíváme na některá čísla. Za sto dnů vašeho vládnutí jste na jednotlivých ministerstvech vyměnili 500 kvalitních úředníků a za ty jste dosadili 700 lidí, kteří jsou přátelé vaší strany, pracují ve vašich firmách, nebo jsou dokonce vaši rodinní příslušníci. No tak tady hned máme 200 pracovních míst, která je potřeba ochránit. Ale obávám se, že tato pracovní místa vytváříte ve špatné části našeho státu. Že vytváříte pracovní místa, která nepomohou snížit celkovou nezaměstnanost a nezlepší výkon státní správy.

  A druhá poznámka. Je obecně známo, že proti nezaměstnanosti se bojuje tím, že se snižuje cena práce a motivují se zaměstnavatelé k tomu, aby pracovní místa vytvářeli. Ale co děláte vy? Zvyšujete minimální mzdu a slibujete, že v dalších letech ještě minimální mzdu navýšíte. Tím jenom dosáhnete toho, že ohrozíte ty, kteří jsou nezaměstnaností už tak nejvýše ohroženi, to znamená nízkopříjmové skupiny a lidi, kteří mají nízkou kvalifikaci.

  Takže vaše recepty na snížení nezaměstnanosti ke snížení nezaměstnanosti vést nemohou a obávám se, že všechno to, co zde plánujete, je vlastně jenom bezradnost před tím, jak problém nezaměstnanosti řešit, a vytváření si alibi tím, že vytahujete nějaké kostlivce, kteří fakticky ani neexistují.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Nyní dvě faktické poznámky - předsedy vlády a zpravodaje. Takže pane předsedo, máte slovo.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane místopředsedo, já se omlouvám za už druhou faktickou, ale sleduji rozpravu a poslouchám, co řečníci říkají. Tyto dva dokumenty - jeden je z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, druhý je z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, ten první se jmenuje Opatření Ministerstva průmyslu na podporu hospodářského růstu a Opatření MPSV Aktivní politika zaměstnanosti - jsou dva dokumenty nové vlády, které byly předloženy do Rady hospodářské a sociální dohody a získaly podporu jak zástupců zaměstnavatelů, tak zástupců odborů a tripartita je schválila. Čili jsou to dva dokumenty nové vlády, budou projednány v krátkém čase ve vládě a zahrnují naprosto konkrétní výčet opatření, která už realizujeme ve smyslu podpory nových pracovních míst.

  Já bych si pouze dovolil polemizovat s tím, co tady říkal pan předseda Fiala, pokud jde o vytváření nových pracovních míst. Skutečně zákon o státní službě není tím nástrojem, jak vytvořit nová pracovní místa, ani pro lidi spřízněné s novou vládou. Dovolil bych si polemizovat s tím, že ti, co odcházejí, byli odborníci, že to byli lidé na svých místech. Já si to skutečně nemyslím. Řada těch lidí, kteří odcházejí, má problémy. Mají problémy s minulými veřejnými zakázkami, mají problémy s činností, kterou už třeba vyšetřuje policie, nebo třeba mají problémy s kauzami, jako bylo třeba Promopro, kdy teď Úřad vlády dostal pokutu přes půl miliardy korun za kauzu Promopro, která se odehrála před pěti lety. Já doufám, že ani pan předseda Fiala nechce, abychom lidi, kteří za tyto věci odpovídali, nadále drželi ve státních službách a dále je pro stát zaměstnávali. To si myslím, že je věc, kterou nová vláda musí změnit, a lidé, kteří nesou odpovědnost za chyby v čerpání prostředků z Evropské unie, chyby v dotační politice, tak ve státní správě dál pokračovat nemohou.

  A poslední poznámka, která se týká minimální mzdy. Víte, ta je dneska 8 500 korun hrubého. Jaká je to motivace pro člověka, který pracuje plnou pracovní dobu a dostane 8 500 hrubého? Jaký je rozdíl mezi jeho životní úrovní a životní úrovní člověka, který pobírá sociální dávky a nepracuje? To je to strašně nemorální, co v naší společnosti existuje, ten hrozný rozdíl mezi minimálním pracovním příjmem a tím, co člověk získává, pokud nepracuje a dostává pouze podporu od státu nebo od obce. A ten rozdíl se musí zvýšit, aby tady byla motivace pracovat, a nezvýšíme to jinak než tím, že budeme postupně zvyšovat minimální mzdu, a tím se postupně zvýší motivace pracovat. Já neříkám ze dne na den, samozřejmě, že to musí být velmi rozvážné, postupné, nesmí to ohrozit malé a střední firmy, ale podle mého názoru tím, že se sedm let minimální mzda nezvyšovala, tak se vytvořil určitý prostor, který teď můžeme vyplnit tím, že se minimální mzda postupně bude zvyšovat. Ale opět, i zvýšení minimální mzdy by měla projednat tripartita. Sedí tam zástupci zaměstnavatelů, sedí tam zástupci odborů a měli by mít plné právo se k tomu vyjádřit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády a nyní mám dvě faktické poznámky - zpravodaje a potom pana poslance Beznosky a pana předsedy Fialy. Pan vicepremiér se hlásí s přednostním právem, nebo k faktické poznámce? Pane vicepremiére, k faktické poznámce, nebo s přednostním právem? S přednostním právem, dobře. Tak pane zpravodaji, máte slovo. ***

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Jenom několik málo poznámek, protože ten zbytek si možná nechám na závěrečné slovo, dočkáme-li se jej dnes, protože v 11 hodin máme pevně zařazené body.

  Zajisté nikdo nebude zpochybňovat onen 2000 let starý postulát o tom, že dělník jest hoden mzdy své. Nikoliv almužny, o té tam řeč není. Je tam řeč o mzdě. A nikdo nebude zpochybňovat také to, že za poctivou práci patří také náležitá spravedlivá odměna. Nikoliv almužna. A ona minimální mzda, která dnes je, a v řadě firem a v řadě institucí - více firem než institucí - řada lidí vykonává takové práce, které jsou minimální mzdou ohodnoceny, z pouhého nezbytí. Protože jim je třeba hloupé být na dávkách, které koneckonců pro ně a pro tu rodinu by znamenaly možná i lepší úroveň, neboť neprojedou cestovné do zaměstnání, nemusí příliš brzy vstávat a tak dál a tak dál. A on přesto jde a za tu minimální mzdu pracuje. Už jenom z toho důvodu by bylo dobře, aby se podstatnějším způsobem odlišila minimální mzda od oněch dávek. Abychom ocenili taky to, že ti lidé, kteří pracují, byť za málo, ale pracují, přinášejí něco společnosti, že si jich také společnost váží a oceňuje jejich, byť nekvalifikovanou, leč nutnou práci lépe než tím, že je postaví do role outsiderů. Byť možná chvilku pohodlné, ale to, promiňte, to je velmi, velmi přitažené za vlasy. Takže to je první poznámka o minimální mzdě.

  Nemyslím si, že pasivním opatřením, to znamená stlačováním ceny práce dolů, pouhým tímto pasivním opatřením by pomohlo snížení nezaměstnanosti. Proto navrhuji -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, uplynul vám čas k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Ano, hlásím se znovu, jakmile bude v pořadí faktická poznámka. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní faktické poznámky pan poslanec Beznoska a pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jenom krátce zareaguji na projev pana premiéra.

  Souhlasím, nezaměstnanost, více než 600 tis. nezaměstnaných, je obrovským problémem. Ale určitě ho nevyřešíme politickými prohlášeními a floskulemi, které tady zazněly. Chtěl bych se zeptat, konkrétně, protože byla to tato vládní koalice, která zvedla ruku pro státní rozpočet, ve kterém bylo na aktivní politiku zaměstnanosti o 1,5 mld. korun méně než v minulém roce. Bylo slibováno, že se rozjedou dotační tituly z programu Evropské unie, tak jsem se chtěl zeptat, jaké dotační tituly na jaké programy APZ budou zaměřeny a v jakých objemech. Protože jsme v květnu a já předpokládám, pokud vláda koná, tak že už v tomto má jasno. Pan premiér tady mával papírem. Papír samozřejmě unese všechno. Doufám, že na tom papíře jsou i faktické konkrétní věci.

  Další dvě poznámečky. Poznámka k tomu, že rekvalifikací prošlo od ledna do března 14 tis. zaměstnanců, je strašně fajn, ale s tím tato vláda nemá nic společného. To jsou přece programy, které byly připraveny vládami minulými. Rovněž tak program odborné přípravy mladých, 2 600 lidí, to je výborné, souhlasím, jsem tomu rád, nicméně zase to není zásluha této vlády. Neslyšel jsem nic konkrétního, co by tato vláda v rámci APZ, tak často tady zmiňované, provedla. Takže doufám, že teď buďto paní ministryně, nebo pan premiér ještě se vrátí ke stupínku a zahrnou nás tady faktickými údaji o podpoře z programů EU, protože bylo slibováno 3,5 mld. korun. Sám jsem na to velmi zvědav.

  Co se týče poznámky o minimální mzdě, nechám to určitě na kolegovi. Jinak chci říci tolik, že Česká republika si dlouhodobě v rámci nezaměstnanosti drží jednu z nejlepších pozic v rámci EU. Mezi pátým a sedmým místem osciluje naše pořadí a to prosím za situace, kdy v roce 2008 (upozornění na čas) začala ekonomická krize. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Petr Fiala také k faktické poznámce. A poté pan zpravodaj také faktickou poznámku. Pak s přednostním právem pan místopředseda vlády Andrej Babiš. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, moje faktická poznámka se týká samozřejmě faktické poznámky pana premiéra. Na začátku řeknu, že v jedné věci s ním překvapivě souhlasím, a to v tom, že práce se musí vyplácet a není dobré, když odměna za práci je nižší, než jsou případné sociální dávky. Ale co vy děláte a co vy plánujete dělat, to je to, že budete zvyšovat - a zvyšujete a máte to v programu - sociální dávky, ale současně, abyste to nějakým způsobem vyřešili, chcete zvyšovat minimální mzdu. A to je úplně cesta do pekel. Tohle přece není řešení nezaměstnanosti a není to ani náprava těch věcí, o kterých vy mluvíte. Naopak, minimální mzda je v tomto směru překážka pro to, aby se vytvářela nová pracovní místa. A jestli chcete docílit toho, aby se práce vyplácela, aby nebylo lepší nepracovat než pracovat, aby to nebylo pro občany výhodné, tak musíte jít jinou cestou a tou je zpřísnění sociálních dávek a poskytování sociálních dávek jenom těm, kteří opravdu nemohou, a ne těm, kteří nechtějí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní faktickou poznámku pan zpravodaj a potom přednostní právo pan vicepremiér Andrej Babiš a paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji pěkně. Proto já také navrhuji a navazuji na svou předchozí faktickou poznámku v bodě 1 II svého návrhu usnesení, aby vláda vypracovala komplexní soubor opatření, aby s ním přišla do Poslanecké sněmovny. Aby to bylo něco, čeho se také můžeme držet a co by občan viděl, že je doopravdy vážným zájmem o to věc řešit.

  Co se týká - a musím odpovědět prostřednictvím vás, pane předsedající, panu kolegovi Fialovi. Ne pouze, ale rozhodující měrou přece jenom se na této rekordní nezaměstnanosti podílelo také dosavadní pravicové vládnutí. To je potřeba říci. To tady zatím nezaznělo. Možná od pana předsedy Sobotky při jeho vrozené slušnosti velmi decentně. Ale to je potřeba si také říci. A myslím si, že je třeba, aby se alespoň tím, že se podpoří i zprava návrh usnesení, které předkládám, dalo najevo, že také tuto vinu je třeba nebo je zájem napravit.

  Takže tolik jenom k těm věcem, které jsem momentálně potřeboval říci v komentáři k dosavadní diskusi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi a nyní dvě přednostní práva. Nejdříve pan vice premiér a ministr financí Andrej Babiš, poté paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já moc často nevystupuji, ale když jsem poslouchal pana poslance Fialu, tak skutečně mi to nedalo, abych nevystoupil. Rád bych zdůvodnil personální změny, které jsem udělal.

  Ano, personální změny jsem udělal, protože ten Matrix, který jste vybudovali na Ministerstvu financí, hlavně ODS s panem Kalouskem, který fungoval velice podivně, tak samozřejmě že když jsem tam přišel, tak jsem měnil lidi. Nevzal jsem nikoho z mé firmy, jak se snažíte tady nastiňovat, vzal jsem si akorát asistentku.

  Ano, vyměnil jsem šéfa Státní tiskárny cenin, protože rozdával zlaté cihličky na počkání za 4 mil. korun. Nebyl schopen to doložit.

  Vyměnil jsem lidi, kteří mají na starosti ekologii. Konečně jsem pochopil, jak měla fungovat ekologická zakázka, kterou připravoval pan Kalousek. Tam by byli kluci vydělali 50 až 60 mld. Protože ten systém je takový, že naše závazky 200 mld., tak na ty máme ročně asi 4 mld. a potom někdo to rozděluje. A kdysi dávno za námi chodili různí lidé a říkali: Já ti to na ministerstvu zařídím. Víš, to se udělá taková ekologická havárie a potom to dostaneš. Chodí různí podnikatelé a vykládají, tak to tam funguje.

  Vyměnili jsme i hazard, kde pan Kalousek byl hlavní zástupce hazardu. Hazard tady neplatil dvacet let daně, měli výjimku. Tvářili se, že dávají peníze na charitu, a dávali si to z pravé kapsy do levé. Takže pan Kalousek povolil internetové sázení. Některým firmám. Četl jsem, že Čunek reklamoval nějakých 10 mil. tehdy pro KDU-ČSL. To říkal někde v novinách. Takže hazard taky jsme vyměnili, ano. A předkládáme novelu zákona, udělali jsme opatření, aby se nedávalo povolení na deset let.

  Ano, museli jsme měnit lidi. Objevil jsem různé firmy jako PRISKO. PRISKO - soudili jsme se osmnáct let s Volkswagenem, nevím, jestli to někdo víte, a platili jsme tam právníky za 490 eur na hodinu. Dali jsme jim 65 mil. korun za ta léta, abychom soud prohráli a zaplatili 310 mil. korun. A tak dále. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu vicepremiérovi. Nyní paní ministryně práce a sociálních věcí Marksová Tominová, potom faktické poznámky, mám zatím čtyři, tak, jak jste se přihlásili, už vás eviduji. Paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla na začátek podotknout, že tady ODS vládla sedm let. A recept, který zní, že máme snižovat cenu práce, je fascinující - ale proč tedy tady nebyl uplatněn nebo proč nemá nějaký dobrý výsledek? Já mám jeden jediný dobrý výsledek, v uvozovkách dobrý, a to je rozdíl mezi počtem nezaměstnaných mezi lety 2007 a 2013. Samozřejmě nejsme tak oškliví, abychom všechno sváděli na ODS, byla tam hospodářská krize. Nicméně číslo v roce 2007 uvádí 354 800, konec 2013 je 596 800. Váš recept evidentně nefungoval. A mě úplně fascinuje to, když nám tady ODS radí, jak to teď máme udělat. Jak to máme udělat, abychom měli nižší dávky, snížili ještě cenu práce, a že najednou tady vzniknou pracovní místa. Já se opravdu opakovaně ptám: kde tedy jsou za těch sedm let? Já je prostě nevidím!

  Jinak co se týče těch sociálních dávek. Ono tady samozřejmě koluje spousta informací, jak je to super si z nich žít, ale znovu opakuji to, co už tady bylo řečeno při minulé debatě: Životní minimum na jednoho dospělého osaměle žijícího člověka je 3 400 a existenční minimum pro ty lidi, kteří nechodí do práce opakovaně, mají problémy, je 2 200. To jsou částky, které těm lidem ale stát dát musí, protože předpokládám, že nechceme, aby ani ti, kteří skutečně nepracují, pracovat nebudou, protože toho nejsou schopni, nejsou ochotni, tak je prostě stejně nemůžeme nechat umřít hlady. A 2 200 je skutečně existenční minimum.

  Samozřejmě další otázka, o které jsem tady už mluvila, je, jak zejména v těch nejhorších regionech používat nástroje typu veřejně prospěšné práce, a jestli se nám podaří vrátit veřejnou službu, tak veřejnou službu k tomu, abychom tyto lidi přiměli aspoň k nějaké aktivitě, aby si i to své existenční minimum v uvozovkách zasloužili. A to je to, co tato vláda chce dělat, o čem jsem mluvila. Ale znovu opakuji, trošku vidím pár rozdílů v sedmi letech a ve třech měsících. Prostě nejsme nějací nadlidští roboti a supermani a superženy, abychom dohonili za tři měsíce to, co je tady za sedm let rozvráceno a zanedbáno.

  Jinak co se týče dotazů na projekty financované z Evropského sociálního fondu, těch je celá řada. Já mám podrobná čísla, kolik finančních prostředků za jaké období na ně bylo vydáno. Obsahuje to ta zpráva, která prošla tripartitou, kde mimochodem je potřeba zdůraznit, že ji oceňovali i zaměstnavatelé, takže to není, že bychom my si udělali nějakou zprávu, kterou nám schválí odbory a nikdo jiný. My tu zprávu dáme na vládu a potom ji tady všem namnožíme, protože si myslím, že nemá cenu, abych tady čtvrt hodiny četla jednotlivé programy a jednotlivé částky.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců sociální demokracie a hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí. Nyní přednostní práva v pořadí: pan předseda Fiala, pan předseda Stanjura, pan kolega Beznoska a pan předseda Kalousek. Prosím v tomto pořadí. To jsou všechno faktické poznámky, prosím. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Fiala: Jsem rád, že moje faktická poznámka vyprovokovala pana ministra financí, aby nám také něco řekl. Já bych ho nicméně chtěl ujistit, že moje poznámka o 500 propuštěných státních úřednících a 700 nově přijatých se netýkala pouze Ministerstva financí. To chápu, že byste na jednom ministerstvu nezvládl v tak krátké době.

  Mě zaujaly dvě věci. První. Vy jste, pane ministře financí, řekl, že zaměstnáváte obrovskou spoustu lidí. Já jsem si nedávno přečetl někde, že už nepodnikáte, takže v tom vidím určitý rozpor. Ale ani vás nežádám, abyste to vysvětloval.

  Já jsem vás chtěl upozornit na jinou věc. Vy jste také řekl, že na Ministerstvu financí řádila, nebo jak jste to použil, Občanská demokratická strana s panem Kalouskem. Tak možná máte nějaké jiné informace než já, ale já opravdu nevím o tom, že by Miroslav Kalousek v době, kdy byl ministrem financí, byl členem Občanské demokratické strany. Já nevylučuji, že to tak do budoucna bude. (Ohlas v plénu, nesrozumitelný výkřik zprava, zřejmě od poslance Kalouska, smích.) Já se tomu nebráním, můžeme se o tom bavit, ale zatím tomu tak prostě nebylo a není. Pan ministr Kalousek zastupoval úplně jinou politickou stranu než Občanskou demokratickou stranu. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou a poté další faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak pan ministr financí použil svoji obvyklou taktiku. Místo aby věcně odpovídal, tak začne útočit a chce řešit věci, které byly už dávno vyřešené.

  Nevím, jaké máte informace z oblasti dopravy, ale když budeme mluvit třeba o cestě na Vídeň, tak se ptejte svých koaličních partnerů, proč tento kraj nemá územní plán, nedá se tam stavět. (Poznámka mimo mikrofon od předsedy vlády.) Já vím, že to zrušil soud, mi tady napovídá pan premiér. To já samozřejmě vím. Ale je to jediný kraj, ve kterém zásady územního rozvoje jsou zrušeny, na rozdíl od ostatních krajů, kde to zrušeno nebylo. A neříkejte, že nevíme, kde povedou trasy. My víme... (Otáčí se opět za sebe k předsedovi vlády a hovoří k němu mimo mikrofon.) Myslím si, že pan premiér mi do toho nemusí mluvit. Mluvil dneska poměrně dlouho ve svém úvodním slově a nikdo nestál za ním a nehučel mu do ucha a nerozhazoval. A to já mám pouze dvě minuty. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, vypršel vám čas k faktické poznámce. Ještě zopakuji faktické poznámky, které mám přihlášené. Nyní pan kolega Beznoska, potom pan předseda Kalousek, pan místopředseda vlády Babiš a pan poslanec Birke. To jsou faktické poznámky před řádným programem. Prosím, nyní pan kolega Beznoska. Nechce. Nyní pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Připraví se pan místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, jenom velmi stručnou reakci na pana ministra financí. Řekl, že jsem podporoval hazard dvacet let a dvacet let hazard nebyl zdaněn. Možná by se slušelo dodat, že jsem byl první ministr financí, který opravdu prosadil zdanění hazardu. Nepovolil jsem internetové sázení některým firmám, povolil jsem ho na některé sázky všem firmám a prospěch pro státní rozpočet z toho je doložitelný a prokazatelný.

  Státní pokladna nemá detailní informace o nákladech jednotlivých resortů. Ne proto, že by na to neměly kapacity, ale prostě proto, že některé resorty odmítají data dodat. Koneckonců sám pan ministr financí kontrolnímu výboru napsal zprávu, kde napsal, že státní pokladna je funkční a plně vyhovuje.

  Tímto způsobem by bylo možné vyjádřit se ke každé větě a uvést na pravou míru každou větu, kterou tady pan místopředseda vlády sdělil.

  Pane místopředsedo vlády, to, že jste úplně mimo, jste mohl říct za podstatně kratší dobu, než jste tomuto sdělení věnoval. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09. Ještě přečtu před vystoupením pana místopředsedy vlády Andreje Babiše omluvy z dnešního jednání. Omlouvá se předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg z důvodu pracovních záležitostí. Dále se omlouvá paní poslankyně Nina Nováková, paní Kristýna Ledvinková (nejspíš Zelienková) a pan Václav Zemek.

  Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Rád bych reagoval na poznámku pana Fialy. Když zakládal pan Kalousek, ono se říkalo Topolánek 09, oni to dělali vlastně spolu, tak skutečně mezi tím asi moc velký rozdíl není, ale jenom bych se vrátil k vašemu tradičnímu zvyku politických náměstků. Tam byl nějaký Zajíček a nějací nominanti pana Tluchoře. Takže ono to vždycky tak fungovalo, že Kalousek byl ministr. Ten si dělal svoje kšefty a vlastně Zajíček si zase dělal svoje kšefty. Je to taková tradice. Já vím dobře, kdo kde byl a kdo co dělal. Já určitě rád veřejnosti předložím supertunel, který připravoval pan Kalousek, tu ekologickou zakázku, kde chtěli kluci vydělat 50, 60 miliard. Chtěl bych poděkovat panu Nečasovi, že to zarazil.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Birke a připraví se pan poslanec Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já jsem si pozorně přečetl název dnešního bodu. Je to Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti. Dovolte mi můj pohled - už poněkolikáté tady ve Sněmovně - starosty města.

  Když poslouchám předřečníky především z pravého politického spektra, tak se mi vkrádá do obličeje úsměv, protože mám takový pocit, že jsme už všichni zapomněli na to, kdy, pane Kalousku, vaší prostřednictvím, pane předsedající, váš ministr Drábek přece sebral kompetenčně z měst výplaty sociálních dávek na úřady práce, čímž jednoznačně paralyzoval úřady práce, protože dneska aktuální stav je, že nebyl navýšen počet zaměstnanců na úřadu práce. My musíme posílat městské policisty na to, aby úředníky hlídali, a absolutně nefunguje jakákoliv aktivní politika zaměstnanosti! Takže podnikatelé se dneska obracejí na starosty měst a říkají: "Úřady práce na nás nemají čas, prosím vás, pomozte nám, starostové, potřebujeme padesát, sto lidí." Prostě to je realita!

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Holeček a potom pan předseda klubu TOP 09 ještě k jedné faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Holeček: Vážené dámy, vážení pánové, já jsem si dělal výpisky ze dvou vystoupení pana Andreje Babiše: chodí za mnou různí lidé, různí politici chodí a říkají: nějací kluci by měli vydělat 50 až 60 miliard, objevují se různé podivné firmy, byl tam nějaký ředitel, byli tam nějací nominanti pana Tluchoře. Andrej Babiš již tradičně sype z rukávu obvinění. Proč ale není konkrétní? Proč nejmenujete? Takto se může chovat aktivista, ale i u aktivisty už to považuji za podivné. Ale takto se nesmí chovat politik. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní k faktické poznámce pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, že zdržuji, ale vzhledem k tomu, že některé lži mají tendenci žít vlastním životem a tvářit se jako pravda, tak prostě některé nejkřiklavější lži pana místopředsedy vlády si dovolím přece jenom uvést na pravou míru.

  Nikdo nic v souvislosti s ekotendrem nezarazil. Ekotendr proběhl, a protože žádná nabídka neodpovídala kritériu výhodnosti, předložil jsem jako ministr financí do vlády návrh, abychom nevybrali žádného uchazeče, a vláda můj návrh schválila. Tak to přesně proběhlo a vy to musíte vědět, protože tyto doklady máte na Ministerstvu financí k dispozici. Přesto lžete, jak když tiskne. Já vám to nevyčítám. Chápu, že starého psa novým kouskům nenaučíš.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09. Pan kolega Stanjura se hlásí k faktické poznámce. Potom pan místopředseda vlády Andrej Babiš. Také k faktické poznámce, nebo s přednostním právem, pane místopředsedo? (K faktické.) Dobře. Prosím, pan kolega Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na slova, jestli jsem dobře četl dneska v tisku, stínového ministra dopravy pana kolegy Birkeho. Já s ním v mnohém i souhlasím. Máme společné zkušenosti ze samosprávy.

  V okamžiku, kdy se jednalo o převod úředníků z měst na úřady práce, tak já osobně a moji kolegové jsme vyjednávali s vedením Svazu měst a obcí a říkali jsme: "Pokud nebudete chtít, protože my bychom to doporučovali, tak budeme proti." Ale tato organizace nakonec s předloženým návrhem souhlasila. To je třeba říct. Ne potom, když se něco nepovede, říkat, že byl viník jenom jeden. Těch viníků bylo bezesporu víc. A my, kteří máme zkušenosti z radnic, jsme říkali: "Buď si to vezměte všechno včetně sociálního šetření, anebo nechte sociální šetření na městech a jenom technicky to vyplácejte, což je docela logické, aby lidé neběhali na dva různé úřady a šli k jednomu okénku pro peníze." Bohužel byl zvolen model, který se ukázal, že je nefunkční. Ale je třeba říct, že tehdy jsme se ptali zástupce samosprávy, ne jednotlivých starostů. Věřím, že pan starosta Birke by možná se mnou souhlasil tehdy i dnes, že na to máme stejný pohled, ale takhle to zaznělo. Pak je to vždycky třeba říct celé.

  Já to také nepovažuji za šťastné. Já si myslím, že jedna věc je technické vyplácení a druhá věc, kdo o tom rozhodne, zda návrh vzniká, nebo nevzniká. A tady jsem přesvědčen, že to vědí sociální pracovníci měst a obcí mnohem lépe než úředníci úřadu práce. Já to nevyčítám lidem z úřadu práce. Mají na to jiné kompetence, jiný čas, takže tohle jsme schopni spravit, aby ti, kteří znají situaci v jednotlivých rodinách, věděli, zda nárok je oprávněný, nebo není. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Marty Semelové a potom pan vicepremiér Andrej Babiš s řádnou přihláškou s přednostním právem. Poté snad již bude čas pro ostatní řádně přihlášené. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych jenom, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěla připomenout, proč tady byl navržen tento bod a je z našich řad navrhován opakovaně při každé schůzi. Je to z toho důvodu, že zde je zhruba 750 tisíc nezaměstnaných, že každý pátý absolvent školy nemá práci, že práci nemají lidé nad 50 let věku, ženy po mateřské dovolené atd. atd. Z toho důvodu chceme pokaždé na schůzi řešit tuto otázku, abychom se pohnuli někam dál, aby se skutečně nezaměstnanost nějakým způsobem řešila, a chceme znát tyto informace.

  To, co tady ovšem nyní probíhá ze strany poslanců ODS a některých dalších, to je vzájemné napadání, vzájemné urážení, hledání úplně jiných problémů, než kvůli čemu jsme tento problém tady nadnesli, a nezaměstnaný člověk je úplně v pozadí. Stejně tak jako lidé, kteří objektivně práci nemají, potřebují dávky, tak ti jdou úplně do pozadí jenom proto, abyste se tady zviditelňovali se svými vlastními problémy. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji paní poslankyni a nyní je s přednostním právem přihlášen pan vicepremiér Babiš.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já bych jenom odpověděl předcházejícímu řečníkovi a znovu zopakoval, že já nejsem politik. Já jsem tady za občany. (Projevy nesouhlasu některých poslanců.) Hnutí ANO bylo úspěšné proto, že vy jste to vedli do bankrotu. Vy jste rozložili tenhle stát! Vy jste nebyli schopni ani za 24 let postavit ty podělané dálnice! Tady mluvíte o nezaměstnanosti? Proč nemáme rychlovlaky? Proč nezaměstnaní z Ústí a z Ostravy se nedostanou do Brna nebo do Prahy rychlovlakem? O čem to tu mluvíte? Pan Kalousek, tak nechť nám povykládá, jak zaplatil tomu důchodci z předměstí Suffolku 1,6 miliardy za TOZy, kdy ten zločinec, jeho výběrčí Šnábl, organizoval arbitráže proti našemu státu a je na něj podáno trestní oznámení! O čem to vykládáte? Tady jste za 20 let rozložili tenhle stát a my jsme přišli proto, protože to jednoduše nefunguje! Tak o čem to vykládáte? A těch 60 miliard, které jste chtěli udělat na ekologické zakázce, já to zveřejním na webu, ty nafouknuté zakázky, kde jste byli domluveni, že tam vyděláte na tom. A to, že jste to chtěli řešit napříč politickým spektrem, tak to všichni vědí. A to, že samozřejmě ten Matrix jste vybudovali a udělali tady justiční mafii, že jste do toho zatáhli státní zástupce a policajty a některé soudce, ano, tak je to dokonalé! Fakt, super! (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že prostě nemůžeme připustit matení pojmů tady odsud z Poslanecké sněmovny. Za občany jsme tu všichni, protože pouze čeští občané mají volební právo a ti nás sem všechny zvolili. Člen vlády a člen Poslanecké sněmovny je politik, i když bude tvrdit, že není. Prostě to je stejné, jako když tvrdí, že nebyl agentem StB. (Smích zprava.) Tak můžete zrovna tak říkat, že není politik. Prostě je, protože je členem vlády a je členem Poslanecké sněmovny.

  Znovu opakuji, že za vítěze ekologické zakázky jsem navrhl vládě nevybrat nikoho, to znamená, těžko mohl někdo prosazovat nějaký tunel, když ten návrh padl ode mě, abychom nevybrali nikoho.

  A co se týče TOZů, TOZy schválila a proplatila vláda Jiřího Rusnoka. Opět prostě musíme některé věci uvádět na pravou míru. Pan místopředseda prostě - nevím, zda z neinformovanosti, anebo úmyslně - ale lže téměř neustále.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji i za dodržení času. Dále s faktickou poznámkou je zde přihlášen pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Mě by zajímalo, jak občan Babiš nepolitik, když ho bude vyšetřovat Česká národní banka kvůli možnému zneužití interních informací, zda ten běžný občan nepolitik může říct: já jsem tu informaci řekl redaktorce novin v Poslanecké sněmovně a mě chrání imunita. Zatím jsem si nevšiml, že nepolitici, běžní občané, jsou chráněni imunitou. A jsou to jeho výroky, ne moje.

  A poslední poznámka. Mě fakt nepřekvapuje, že bývalý komunista říká, že do roku 1989 jsme se tady měli velmi dobře a od té doby to jde z kopce. Mě to fakt nepřekvapuje. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále v pořadí s faktickou je pan poslanec Petr Fiala.

 • Poslanec Petr Fiala: Já jenom přemýšlím nad logikou některých výroků. Nejsem podnikatel, ale zaměstnávám tisíce lidí. Jsem vicepremiér, ministr financí, předseda politické strany, poslanec, ale nejsem politik. Toto je přece úplně absurdní. Samozřejmě, pane místopředsedo vlády, pane ministře financí, jste politik, tak jak já jsem politik a můžeme lidem namlouvat cokoliv jiného, ale prostě politici jsme a měli bychom to, že jsme politici, dělat s plnou odpovědností.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, pouze mým prostřednictvím. (Projevy nesouhlasu v jednacím sále.) Ne? Ano, máte pravdu.

 • Poslanec Petr Fiala: Já se omlouvám... To není nutné, protože já hovořím k členovi vlády a také jsem pana Babiše takto označil.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu.

 • Poslanec Petr Fiala: Já už jsem chtěl skončit, ale tak jste mně sebral závěr.

  Já končím tím, že panu poslanci, ministrovi Babišovi chci říct ještě jednou, že tady ta figura s tím, že není politik, je naprosto neúčinná. Jsme na tom všichni v této Sněmovně stejně, jsme politici a mějte politickou odpovědnost na paměti. Jediné, v čem bychom se měli možná více krotit a v čem bychom měli ukazovat, že jsme politici, kteří jsou zvoleni občany této země a mají k nim odpovědnost, je například to, že budeme používat výrazy, které odpovídají důstojnosti Poslanecké sněmovny, a nebudeme tady používat sprostá slova, tak jak jste to udělal před chvílí vy. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dále mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana vicepremiéra Babiše. (O slovo se hlásil též posl. Kováčik.) Já jsem myslel, že se hlásíte s přednostním právem. (Ne.) Omlouvám se, pane vicepremiére. Pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Odpouštím vám přehlédnutí, pane řídící, jinak řídíte velmi dobře. (Mpř. Bartošek: Děkuji. Smích v sále.)

  Já jsem, kolegyně a kolegové, hrdý na to, že jsem politik, a jsem hrdý na to, že jsem komunistický politik. A jsem hrdý na to, že voliči v Kraji Vysočina mně natolik důvěřovali, že mně dali tolik hlasů, že mohu být politikem, protože já pozici politika považuji za vážné a zodpovědné a odpovědné a potřebné řemeslo na rozdíl od mnoha ostatních. Já se skutečně za to nestydím. Ono tu práci musí také přece někdo dělat. Vždyť máme, aspoň to tvrdíme, parlamentní demokracii. A my, co jsme tady jako politici, naplňujeme parlamentní demokracii těmi dělníky politiky, když se to tak vezme. Ale to jsem nechtěl říci.

  Já bych rád, aby se lavina diskuse vrátila zpátky do koryta tématu. Můžeme si donekonečna vyčítat, co jsme kdy, a možná máme pravdu, možná nemáme pravdu, ale ti lidé na nás možná koukají a říkají si něco o tom, že by nechtěli být politiky, protože prostě nenaplňují - nebo nenaplňujeme někteří - v této diskuzi to, co je dáno tématem. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde dvě oznámení. Jednak se dnes omlouvá od 18 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Pavel Čihák a dále, dnes bude hlasovat s náhradní kartou číslo 10 pan ministr zahraničních věcí Zaorálek.

  Nyní již s faktickou poznámkou řádně přihlášený pan vicepremiér Babiš.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já bych ještě naposledy za nespokojené občany vystoupil tady. Já bych chtěl říct, že Aristoteles říkal, že politici jsou nejlepší z nás, nejmoudřejší, nejpracovitější, mají největší morálku. Občané - tam jsou naši politici. Dvacet čtyři let jedna parta řídí tuhle zemi a dovedla to tam, kam to dovedla. Ano? Takže to bych rád připomenul. Že asi se nám to nějak jako vymklo z ruky, ta charakteristika těch politiků. Nevím, proč politik je jako nejméně uznávané zaměstnání. Dokonce ta uklízečka, která uklidí pořádně, tak je před ním.

  A ohledně vyšetřování ČNB. Prosím vás, to není žádné vyšetřování. Já vím, že vy máte jediný program - ODS a TOP 09. Co byste dělali, kdyby nebylo Babiše? Však byste neměli žádný program! Vy máte antibabiš! Stejně jak ten váš server echo24, který lže zase, že jsem vyšetřován. Vůbec jsem není vyšetřován. Já jsem se vyjádřil a hledám zdroje. Na rozdíl od vás, kteří jenom ty zdroje si dávali do vlastních kapes, tak hledám zdroje. A řekl jsem: Jo, ČEZ by byl dobrý zdroj. Takže není žádné vyšetřování. Oznámil jsem České národní bance, že jsem tady potkal na půdě parlamentní paní Kubátovou a že jsem jí řekl tenhle názor za podmínky, že to odsouhlasí koalice. To je všechno. To, že nějaká redaktorka, která dlouhodobě pracuje pro ODS a kdysi pracovala v Lidových novinách, napíše lži a vy to opakujete, že si to nahráváte, jak včera údajně tam přišla nějaká kontrola. Pan Kalousek asi to ví lépe, že tam chodí kontrola. Možná ji tam poslal, když to tam v minulosti řídil. Takže to je samozřejmě vaše hra, nesmysly a lži. (Potlesk poslanců za ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, zákon o jednacím řádu stanoví, že jednacím jazykem Poslanecké sněmovny je čeština. Hatmatilka, kterou hovoří pan ministr financí Babiš, se českému jazyku blíží pouze velmi vzdáleně. Dámy a pánové, je to zákon prosím. Já chápu, že to pro pana Babiše může být obtížné, ale platí stará římská zásada lex dura, sed lex - je to zákon tvrdý, ale je to zákon.

  Ocituji z § 65 zákona o jednacím řádu: Nemluví-li poslanec česky, tlumočí se jeho projev do českého jazyka, pokud o to jeden poslanec požádá. Alespoň jeden.

  Tak dámy a pánové, já jsem ten jeden a žádám, aby projevy pana Babiše byly tlumočeny do spisovného jazyka českého! Děkuji. (Dlouhý potlesk z lavic napravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě potřebuji, pane poslanče, upřesnit - ještě pojďte k mikrofonu, aby to bylo do stenozáznamu - zda se z vaší strany jedná skutečně o procedurální návrh, o kterém chcete nechat dát hlasovat.

 • Poslanec Daniel Korte: Promiňte, o tom nelze hlasovat, to jsou slova zákona. Nemluví-li poslanec česky, tlumočí se jeho projev do českého jazyka, pokud o to alespoň jeden poslanec požádá. Já jsem o to požádal.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě se zde naskýtá otázka, zde i nářečí se musí tlumočit do spisovného českého jazyka. A v tento moment já nevidím jako oprávněné o tomto dávat hlasovat. Můžete samozřejmě vznést námitku proti mému postupu, ale myslím si, že v tento moment je to nehlasovatelné. Jestli chcete, vzneste námitku - necháme, ať Sněmovna rozhodne.

 • Poslanec Daniel Korte: Promiňte, pane předsedající. Špatně čtete jednací řád. O tom se nehlasuje. Vy nejste od toho, abyste o tom dával hlasovat. Vy jste od toho, abyste to zajistil.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě... Mám zde řádně přihlášené, je jich zde hodně. Vyčkejte, až se situace zklidní, přihlaste se s faktickou poznámkou. V tento moment se musíme vypořádat s poznámkou poslance Korteho.

  Vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně se mluví česky a pan vicepremiér česky mluví, z toho důvodu nevidím jakýmkoliv způsobem zajišťovat překladatele.

  Budeme pokračovat dál v jednání. V tento moment jako další řádně přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek. Poprosím pana poslance Kalouska. A případně další, kteří se chcete přihlásit s faktickou poznámkou, buď se přihlaste elektronicky, nebo mi ukažte. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dovolím si vás jenom upozornit, že jste si protiřečil, pane předsedající. Řekl jste před chvílí, že se mluví nářečím. V takovém případě bych chtěl upřesnit, o jaké nářečí se jedná. A pak jste řekl, že se nejedná o nářečí, ale o češtinu. Přiznám se, že vám nerozumím.

  Přihlásil jsem se ale k tomu, aniž bych chtěl soutěžit s panem profesorem politologie, abych se pokusil vysvětlit ten rozpor, když někdo říká "nejsem politik", a přitom objektivně politik je. Z určitého úhlu pohledu jsou veřejné rozpočty neustálým zápasem mezi organizovanou menšinou, která si chce urvat z veřejných rozpočtů více, než jí přísluší, proti neorganizované většině, které se říká daňoví poplatníci. Povinností politiků by mělo být stát na straně té neorganizované většiny. Z tohoto pohledu Andrej Babiš politikem nepochybně není. Nicméně k tomu výroku "nejsem politik" doporučuji vždycky dodat toto mé odborné vysvětlení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, včetně dodržení času. Jako další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych vaším prostřednictvím upozornit pana poslance Babiše, že svou osobu neuvěřitelně přeceňuje. Fakt naším programem není žádný antibabiš. Naším programem není mluvit o vás. Naším programem je prosazovat svoje nápady, svoje podněty, svoje hodnoty a upozorňovat na to, co se nám nezdá v těch vašich. Ale k té vaší velikosti, jak jste oslněn tím, jak ten Andrej Babiš je ten nejdůležitější minimálně v České republice, tak se zcela mylně domníváte, že se vaší osobou programově zabýváme. To vy tady vždycky říkáte "mám na vás ty informace, mám na vás ty informace" a ještě jednou "mám na vás ty informace". Vy se zabýváte námi a ne programem. A na věcné otázky nejste ochoten nebo schopen odpovídat. To je mi úplně jedno, co si z toho vyberete.

  Tak ještě jednou - nejste tak veliký, nejste tak důležitý, abyste byl součástí našeho programu. (Sporé zatleskání napravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Josef Hájek. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem z Moravskoslezského kraje. Nevím, jestli pan Korte tam někdy byl, ale tam česky nemluví téměř nikdo. (Výbuch smíchu a spontánní potlesk.) Takže se obávám, že pokud ve mně zase vzniknou emoce a přeskočím do té naší moravskoslezštiny, tak že budete zase také žádat nějakého překladatele. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámku je řádně přihlášen pan poslanec Opálka. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Hájek mi to vzal z úst. Víte, já jsem se také vystrašil, když vystoupil kolega Korte, protože podle čeho tu češtinu budeme řešit? Zákon o českém jazyku minulé Sněmovny, když je předkládal klub KSČM, zamítly. Máme tady sice akademický slovník, ale já se přiznám, že v rodině, ve které jsem vyrůstal, jsme mluvili slezsky. Ono to Slezsko je rázovitý kraj a někdy mám s češtinou problémy i dnes. Takže teď jsem se lekl, jestli nebudeme překládáni i my. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zlatuška. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, já jsem jednak chtěl podotknout, že pokud kolega Korte tady trvá na tom překládání, že by měl nejdříve dokázat svou tezi, že zde neslyší češtinu, a doložit to například znaleckým posudkem. Neexistuje žádná norma. Jsem si vědom toho, že pan poslanec Korte se může identifikovat s naším bývalým východním sousedem. V Rusku teď zrovna prezident Putin prosadil zákon, že se musí mluvit spisovně a nesmějí se používat sprostá slova. A to tady bohudík ještě nemáme.

  Tady se mluvilo v politologických termínech kdo je, nebo není politik. Chtěl bych našemu ctěnému kolegovi předsedovi ODS připomenout, jak moc se vyplatí hrát si na nepolitika, být ve spojení s příslušnou politickou stranou, a pak člověk skončí jako předseda. (Smích a potlesk ze středu sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, blíží se 11. hodina, na kdy jsme jako Poslanecká sněmovna svým včerejším rozhodnutím zařadili tuším body 4 a 5, nebo 5 a 6, další velmi důležité téma, zákon o potravinách, kde jsem také zpravodajem, a rád bych si alespoň mezi těmi body oddechl. Ale o tom to není.

  Já vím, že nemohu někomu brát - jsou tady postavy, které mohou mluvit kdykoliv a k čemukoliv, protože mají přednostní právo a jsme předsedy klubů a takové právo máme a to si uhájíme, ale v této chvíli bych chtěl požádat nebo vyzvat - ty spory, kdo je, nebo není politik, kdo koho sleduje nebo obžalovává atd., prostě všechny spory, které se netýkají toho, co je napsáno jako že to je tento bod, Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice, si šli vyřešit ven do kuloárů, nebo třeba po 19. hodině, po uplynutí jednacího dne, někam ke skleničce. Ale pojďme se vrátit k meritu věci, ať to nebude překládáno veřejností, jako že ten parlament dopadl jako vždycky, hora porodila myš. Zatím ani tu myš jsme v tomto bodě neporodili. Ale slyšeli jsme mnoho vzájemných napadání, urážek, invektiv, sem tam i nějakou srandičku, ale ona ta nezaměstnanost není vůbec žádná legrace. Ono je to doopravdy vážné téma. Pojďme se k němu vrátit. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dalším řádně přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, v minulém volebním období byla sociální demokracie v opozici a mnohokrát jsme žádali Poslaneckou sněmovnu o zařazení podobných bodů, zpráv o nějakých agendách. Tehdejší vládní koalice nám zcela v každém případě tyto návrhy zamítla. My jsme se chtěli chovat jinak. Víte, že od začátku volebního období vycházíme opozici vstříc a schvalujeme zařazení bodů vlády, informace o nezaměstnanosti, o Ukrajině, o vymahatelnosti práva apod.

  Ale my se nebavíme o nezaměstnanosti. A já na tento způsob debaty skutečně nejsem připraven a myslím, že ztrácíme všichni čas. Takže kolegyně a kolegové z opozice, až vám příště neschválíme zařazení nějakého takového bodu, tak se nedivte. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já se velmi omlouvám panu zpravodaji, ale nemyslím si, že pokud se zcela nesprávně používají demokratické pojmy, že si to máme vyřešit v kuloáru. Já se na rozdíl od Aristotela nedomnívám, že by tady byla elita národa. Je tu prostě normální vzorek společnosti.

  Nicméně je důležité, aby tady odtud nešly matoucí pojmy, aby bylo zcela zřejmé, co je odpovědností Sněmovny, co je odpovědností vlády, kdo politik je, kdo politik není, protože matení pojmů, které v této věci tady velmi často zaznívá, potom může vést k falešným dojmům, co to je vlastně demokracie. Je nezbytné si ty základní pojmy vysvětlit, pokud se v nich neorientujeme.

  Panu poslanci Hájkovi se omlouvám. Napravím to. Sancta simplicitas se většinou překládá jako svatá prostota.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já jsem rád slyšel od svého kolegy pana poslance Sklenáka, že jsou k opozici vstřícnost sama. Já to tak úplně nevnímám, ale to si nestěžuji, abychom si rozuměli. Opravdu, žádná stížnost.

  Tak ten bod o spravedlnosti navrhoval váš stranický kolega. Vy říkáte - vyšli jsme opozici vstříc, schválili jsme bod, který navrhl váš stranický kolega. Tento bod navrhli vaši levicoví přátelé. O opozici bych tam moc nemluvil, jo? Ale dobře, vyšli jste jim vstříc. Náš bod, který jsme navrhovali na této schůzi, neprošel, ale nestěžuji si. Tak jen abychom byli přesní. Je to právo většiny, my máme právo stejně jako vy navrhnout nějaký bod a většina to buď přijme, nebo nepřijme.

  Ale když se chceme vrátit k tomu, o čem dnes vedeme debatu a kdo ji zavedl do těch zákoutí, ve kterých jsme se před chvilkou málem ztratili, no tak to byl ministr financí. Tak si v klidu, pane předsedo poslaneckého klubu ČSSD prostřednictvím pana místopředsedy, večer sedněte, přečtěte si stenozáznam od deváté hodiny a zjistíte, kdo tu přestřelku - a já s vámi souhlasím, že byla možná částečně neužitečná - spustil. Spustil ji váš koaliční kolega. Tak si to vyřiďte v koalici a nestěžujte si, že se opozice brání, když někdo na ni nesmyslně útočí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Ještě se chci zeptat - mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Kováčika, zda je to aktuální. Není to aktuální. V tom případě vás odmazávám.

  A než bychom dali slovo řádně přihlášeným, chci se zeptat, zda ještě někdo je přihlášen s faktickou poznámkou do diskuse, případně s přednostním právem. Není tomu tak. V tom případě zde mám řádně přihlášené do rozpravy pana poslance Laudáta, pana poslance Zavadila a pana poslance Opálky. Chci se zeptat, zda tyto přihlášky stále platí. Pan poslanec Laudát tady je. (Poslanec Laudát přistupuje k mikrofonu.)

  Chci pouze říci, že je 10.59 a od 11 hodin máme pevně zařazené body, které jsme si odhlasovali. Z pochopitelných důvodů - omlouvám se vám, pane poslanče - přerušuji tento bod a budeme se k němu muset vrátit na dalším jednání, protože jsme si řádně odhlasovali pevně zařazené dva body. Poté co se do bodu vrátíme, budete moci dále diskutovat. ***

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, promiňte, na chvilku vás přeruším. Kolegové a kolegyně, projednáváme zákon, poprosím vás o pozornost a ztišení. V případě, že máte nějaké věci k diskusi, jděte je řešit do kuloáru. Děkuji vám za pochopení.

  Pane ministře, prosím, pokračujte.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji vám. Účelem navrhované právní úpravy je přizpůsobení českého potravinového práva předpisům EU, především novému nařízení na označování potravin. Současně se provádějí změny s cílem zlepšení informovanosti spotřebitele, zvýšení bezpečnosti potravin a efektivního výkonu dozoru nad trhem s potravinami.

  Předkládaný návrh obsahuje zejména adaptaci na přímo použitelné předpisy EU, především adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Dále úpravu terminologie podle předpisů EU. Zlepšení informovanosti spotřebitele. Stanovuje se rozsah a způsob uvádění údajů u nebalených potravin, např. údaje o adrese výrobce, nebo u druhů potravin, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem, údaj o množství hlavní složky. Zavádí se nová povinnost pro provozovatele potravinářských podniků, kteří přijímají stanovené potraviny na území ČR z jiného členského státu EU nebo třetích zemí, informovat orgán dozoru o jejich příchodu. Druhy potravin budou stanoveny na základě analýzy rizika prováděcím právním předpisem. Zavádí se nová informační povinnost pro provozovatele potravinářských podniků, jejichž tržby z prodeje přesahují 5 mld. korun za účetní období, viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny seznam pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách. Navýšení maximální sazby sankce a uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Zvyšuje se maximální sankce z 3 mil. korun na 10 mil., u uvádění na trh potravin, které nejsou bezpečné, platí již od roku 2008 maximální sankce 50 mil. korun.

  Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny ukončil projednávání vládního návrhu zákona na 8. schůzi dne 6. května 2014 a doporučuje ho Poslanecké sněmovně schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy se týkají především rozdělení gescí resortu zemědělství a zdravotnictví a kompetencí dozorových orgánů. Gesce týkající se potravin, tj. problematika doplňků stravy, přídavných látek, aromat, enzymů, zdravotních stvrzení, obohacených potravin a potravin nového typu, přechází z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. Ministerstvu zdravotnictví zůstává gesce k potravinám pro počáteční kojeneckou výživu a dietním potravinám pro zvláštní lékařské účely. Tímto přesunem bude zajištěno sjednocení gesce nad potravinami pod jeden úřad, a tím zjednodušeny a zefektivněny všechny procesy ve vztahu k dozorovým orgánům a zejména k provozovatelům potravinářských podniků.

  Pokud jde o kompetence, bude pozměňovacím návrhem v oblasti výkonu dozoru docílen přístup k aplikaci požadavku potravinového práva, tak aby byla primárně zajištěna ochrana zdraví konečného spotřebitele. Orgány dozoru budou v souladu s požadavky kontrolního úřadu vzájemně spolupracovat a koordinovat své kontroly tak, aby bylo předcházeno vzniku nové administrativní zátěže.

  Kompetence dozorových orgánů budou v oblasti výkonu dozoru při poskytování stravovacích služeb přiřazeny takto: Orgány ochrany veřejného zdraví budou kontrolovat požadavky potravinového práva a zákona o ochraně veřejného zdraví ve všech stravovacích službách a budou nadále ve všech provozech stravovacích služeb zjišťovat příčiny poškození zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění. Navíc bude tento dozor posílen o dozor ze strany dozorových orgánů Ministerstva zemědělství, zejména pokud jde o bezpečnost, kvalitu a původ surovin a pokrmů. Státní veterinární správa bude kontrolovat vstupní suroviny živočišného původu ve všech provozech stravovacích služeb. Státní zemědělská a potravinářská inspekce bude kontrolovat ve všech provozech stravovacích služeb dodržení požadavku potravinového práva. Jedná se o kompromisní řešení dosažené na schůzce předsedy zemědělského výboru s ministrem zemědělství, ministrem zdravotnictví a hlavním hygienikem ČR.

  Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a iniciativně návrh projednal výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 72/1 až 6. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, paní a pánové, pan ministr zde velmi podrobně informoval o celém vývoji tisku. Já bych rád potvrdil, a mj. i proto, abych rozptýlil určitou mediální mlhu, která se nad tímto návrhem zákona, který je velmi důležitý, je to zásadní změna potravinového práva, je to skutečně věc, která se dotýká každého z nás od kolébky až do hrobu, tak bych rád rozptýlil mediální pochybnosti nebo mlhu, která byla, potvrdil, že došlo k dohodě nad těmi spornými tématy, která tady mediálně byla, bohužel, zveřejňována více, než bylo zdrávo, protože se zde hovořilo o věcech, které ještě nebyly hotovy, ještě nebyly dotaženy do konce.

  Chtěl bych říci, že dohoda, o které tady byla řeč od pana ministra, je dohodou maximálně možného kompromisu. Že to je to, co já jsem jako zpravodaj požadoval od počátku, to znamená, aby se dohodli příslušní ministři nebo příslušná ministerstva a Poslanecká sněmovna, resp. zemědělský výbor Poslanecké sněmovny, a následně potom Poslanecká sněmovna tuto dohodu s velkou pravděpodobností přijme. Je to dohoda, která nás jako Poslaneckou sněmovnu, resp. zemědělský výbor, nenutí k tomu, abychom postupovali způsobem kdo s koho, ale naopak, nad věcně domluveným materiálem se rozhodli podle dobrého vědomí a svědomí, že je naprosto v pořádku. To já tady potvrzuji, to já tady jako zpravodaj, který mimochodem provází tuto tematiku od počátku jejího vzniku. V roce, tuším, 1996 jsme začali projednávat prvotní stodesítku, takže tu historii celkem znám, abych chtěl s plným svědomím tady říci, že můžeme tuto dohodu jako Poslanecká sněmovna potvrdit.

  Zemědělský výbor neměl lehkou situaci. Projednával zejména sporné body, tuším, natřikrát - netuším, vím, že natřikrát. Dvakrát jsme revokovali usnesení zemědělského výboru. To samo o sobě svědčí o tom, jak závažná tematika to je, jak závažné změny to jsou, protože jinak zemědělský výbor, jak známo, se dohodne vždycky snadněji a rychleji. Nicméně tak jak mluvil pan ministr o usnesení zemědělského výboru, a to 40. usnesení zemědělského výboru, tak to platí, už to revokovat nebudeme a máte to k dispozici v příslušném tisku 72/1 až 6. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pouze pro pořádek se chci zeptat, zda se přihlásíte do rozpravy elektronicky, nebo si vás mám zapsat. Zda to bude řádně, nebo s přednostním právem.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane místopředsedo, bude to řádná přihláška. A řekl jsem, že se přihlásím do obecné rozpravy, do které se tímto hlásím teď.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Nyní poprosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Štětinu, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem rád, že pan ministr i pan zpravodaj se zcela jednoznačně vyjádřili k tomuto zákonu, který již z období minulé volební sněmovny probíhá velmi dramaticky, protože hrozila skutečnost, že hygienická služba bude zbavena svých kompetencí, což by jistě nebylo dobře. Já se k tomu dále vyjadřovat nebudu, protože myslím, že oba dva pánové to řekli naprosto jasně. Vyjádřili se, že bude zachována kompetence jak ze strany zemědělství, tak ze strany zdravotnictví. Po projednání včera na zdravotním výboru mohu konstatovat, že zdravotní výbor se k tomuto zákonu v této podobě vyjadřuje souhlasně.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než otevřu obecnou rozpravu, mám zde dvě omluvenky. Jednak se omlouvá pan poslanec Stanislav Polčák od 11. hodiny a dále se omlouvá paní poslankyně Olga Havlová dne 7. 5. od 15. hodiny do 22. hodiny. To jsou omluvenky.

  Nyní otevírám obecnou rozpravu, kdy jako první mám řádně přihlášenou paní Olgu Havlovou. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych představila pozměňovací návrh, který jsem předložila k tomuto zákonu pod číslem sněmovního dokumentu 678. Byl předjednán se zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce a vzhledem k tomu, že nebyl ani jednoznačně zamítnut na výboru zemědělském, rozhodla jsem se na tomto pozměňovacím návrhu trvat.

  Mým záměrem je stanovit nový princip, na jehož základě by se udělovaly pokuty za porušení povinností, které mají prodejci potravin. Problém je to dlouhodobý a zatím se ho nepodařilo uspokojivě vyřešit. Jedním ze způsobů je dostatečně přísně pokutovat hypermarkety. Je to velmi ožehavé téma.

  Velmi často slyšíme o tom, jak se v supermarketech dějí nekalosti. Prodávají se zkažené potraviny nebo potraviny po datu minimální trvanlivosti. Jak se potraviny špatně skladují, nebo jsou třeba špatně označené. Neříkám, že se to neděje i u malých prodejců. Kamenem úrazu přitom je, že pokuty za tyto prohřešky jsou stanovovány podle špatného principu. V podstatě je pro každý prohřešek stanovena maximální částka pokuty, kterou může kontrolor udělit. Ten strop pokuty je přitom pro každého prodejce stejný, ať je to malý soukromník, nebo nadnárodní řetězec, ať je to jeden malý krámek, nebo síť stovky prodejen. Vždy stejná hranice. Například za špatné značení potravin hrozí malému i velkému ta samá pokuta až do výše jednoho milionu korun. Pro malého prodejce to může být likvidační, zato ten velký to ani nepozná. Ano, přihlíží se sice k velikosti podniku, ale už princip výpočtu pokuty je dnes nastaven tak, že malého vždycky bolí víc.

  Nejvyšší souhrnnou pokutu dostal vloni obchodní řetězec Tesco, celkem 8,3 milionu korun. Přitom nejvyšší pokutu dostal za prodej neoznačeného koňského masa. Tesco má v České republice roční obrat v řádu miliard a celosvětově až dva biliony korun. Je zřejmé, že pokuta osm milionu je pro takový řetězec zcela zanedbatelná. Naopak zdánlivě malá pokuta, která ještě není údajně podle práva pro malého prodejce likvidační, mu způsobí velké potíže, jako například nedostatek financí na nákup dalšího zboží.

  Jen pro vaši informovanost, podrobný přehled pokut nadnárodních společností právě dnes vyšel na serveru www.aktualne.cz.

  Proto budu navrhovat, aby pokuty za správní delikty u prodeje potravin byly vypočítávány jako procento, resp. promile z tržeb prodejce. Cílem je, aby pokuty byly spravedlivé, aby každého bolely stejně. Princip návrhu je, že například za špatné značení potravin může být pokuta do dvou promile ročního celosvětového obratu. Pro velkého to může znamenat v řádu tisíce milionů, pro malého v řádu desítek tisíc. Bude to bič nejen na prodejce, který bude na každého stejně dlouhý. To, co si ale od toho hlavně slibuji, jsou kvalitnější a bezpečnější potraviny v českých obchodech, a tím i větší ochrana našich spotřebitelů.

  Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte i mě pár slov k této normě, se kterou jsem strávil také já osobně několik měsíců v minulosti, neboť hlavní korpus tohoto návrhu zákona připravila ještě Nečasova vláda a byl projednáván v té době, kdy opravdu kvalita potravy byla, a já doufám, že i do budoucna bude, vážným tématem jednání Poslanecké sněmovny a Ministerstva zemědělství, případně vlády, a že budou vznikat takové projekty, jako byl třeba portál Potraviny na pranýři a podobně, tak abychom dělali maximum pro to, aby kvalitní potraviny systémem padni komu padni prostě byly na pultech k mání lidem, kteří o ně budou stát.

  Já jsem moc rád, že vláda respektovala návrhy, které tam byly, to zlepšování informovanosti zákazníka, které jsme tam připravili, zároveň zvýšení možnosti udělení sankcí v případě klamání zákazníka, co se tady objevuje čím dál tím více, a souhlasím i s tím, co tady říkala má předřečnice v tom, že u udělování pokut se musí brát na zřetel, jestli jde o firmu, aby ta pokuta zkrátka nebyla likvidační z hlediska jejich obratu, aby to v té první fázi alespoň bralo ohled na to, že někdo má nějaký obrat. Ve druhé fázi, bude-li se to opakovaně dít, řekněme stejná připomínka ze strany kontrolních orgánů, pak si umím představit, že se právě půjde do těch vyšších pater, takže to může být ve svém řeknu důsledku nakonec likvidační, bude-li někdo opakovaně klamat zákazníka, nepoučí se z toho trestu, který původně dostal.

  Jsem rád, že se podařilo vyřešit i uložení povinnosti kontroly takzvané zvěřiny, přenesení této kompetence na Státní veterinární správu. Nesouhlasím už tedy trošku se zpravodajem v tom, že ten konsensus, ke kterému došlo mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví, je takto v pořádku. Myslím si, ale je to věc vládní koalice, že jste nenaplnili koaliční dohodu, ale je to, řeknu, věc vládní koalice, že jste si něco napsali do vládního prohlášení a něco jiného v tomto návrhu zákona a říkáte tomu kompromis. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde přihlášku k faktické poznámce od pana poslance Kováčika. Takže vaše faktická poznámka.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já musím reagovat, protože si to žádá argumentace, kterou tady pan exministr Bendl používal, ale nic ve zlém. Jsem rád, že se mnou nesouhlasí, protože to by bylo podezřelé, kdyby pravice s levicí souhlasila.

  Chlebíček, o kterém mluvil téměř strašicím způsobem pan kolega Bendl, v tom vůbec nefiguruje. Tam nefigurují pokrmy, tam figurují potraviny. Ten rozdíl je třeba si uvědomit. A navíc to bude řešit příslušná podzákonná norma, která určitě nebude hovořit o chlebíčku, ale bude hovořit o tom, že zákazník - ostatně o zákazníkovi, o spotřebiteli to je, ne o žádné Evropě, že by nám něco poroučela, nebo neporoučela, to není. To je o tom, jak my se dokážeme postarat o to, aby byli zákazníci ochráněni od podvádění atd. atd. Zákazník má přece právo vědět, jestli ten párek obsahuje maso, nebo ne, když to velmi zkrátím.

  Co se týká onoho požadavku na náklady, na sdělení nákladů. Samozřejmě každá norma, která se tady přijímá, musí mít také ve své nějaké části, přinejmenším v důvodové zprávě, sdělení, kolik to bude stát, anebo jestli to bude mít nějaké náklady na státní rozpočet, nebo ne. Včera ráno na zemědělském výboru jsme se dohodli s paní náměstkyní ministra, že takový údaj bude poskytnut Poslanecké sněmovně nejpozději do třetího čtení. Čili tady se dobýváme do otevřených dveří tak trošičku.

  A poslední. Já jsem rád, že se podařilo udržet sílu kompetence dozorových orgánů, a z tohoto místa chci poděkovat jak hygienické službě, tak Státní veterinární správě, tak Státní zemědělské a potravinářské inspekci, že svoje povinnosti konají dobře, poctivě, že i díky jejich práci se v poslední době nevyskytl žádný závažný potravinářský průšvih (upozornění na čas), s výjimkou metanolu, a ten není jejich vinou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Petra Bendla.

 • Poslanec Petr Bendl: Já k té reakci na pana zpravodaje. Co se týká chlebíčků - doufejme, že to v té podzákonné normě bude vyřešeno bezproblémově. Zatím tu zkušenost s komunikací a se sliby o tom, že něco nějak bude, dobrou nemám. A myslím si, že když si někdo sáhne do svědomí, tak na zemědělském výboru nebudu sám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Po dohodě s panem poslancem Štětinou ho odmazávám a následně je přihlášen řádně do diskuse pan poslanec Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem samozřejmě rád, že došlo k dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, ale chtěl bych zde říct, že se nemohu ztotožnit s takovýmto způsobem projednávání tak závažné problematiky. Zákon se původně týkal určité speciální věci a to, co bylo potom předloženo v pozměňovacím návrhu paní poslankyně Balaštíkové, to je zásadní změna kompetencí. A podle mě takovýmto způsobem by tato Sněmovna neměla postupovat, aby třikrát se scházel výbor zemědělský a přijímal takové zásadní změny kompetencí dozorových orgánů. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Faltýnka.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom v rámci své faktické nebo technické poznámky bych chtěl ubezpečit kolegu Hovorku, že zemědělský výbor se věnoval této problematice tak dlouho právě proto, aby došlo ke shodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. A to, co dneska leží na stole, právě reflektuje tu vzájemnou dohodu, aby nedošlo k okleštění kompetencí hygienické služby a aby i hygienická služba dále dohlížela v restauračních zařízeních na to, jak se vyrábějí potraviny, jak se vyrábějí jídla, a kontrolovaly se všechny ty věci, o kterých jste vy hovořil. Takže já bych vás chtěl ujistit, že jsme se potkali v rámci procesu projednávání se všemi dotčenými organizacemi, ať už na jedné, či na druhé straně. Byl to Svaz obchodu a cestovního ruchu, byla to Agrární a potravinářská komora, seděli tam zástupci všech dotčených dozorových orgánů jak v kompetenci Ministerstva zdravotnictví, tak v kompetenci Ministerstva zemědělství. Konkrétně tam seděl náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik pan Valenta a šéfové z veterinární služby, potravinářské inspekce, zástupci Ministerstva zemědělství a věnovali jsme tomu opravdu tři zemědělské výbory, než jsme došli k této dohodě. A pan ministr zemědělství tady řekl, že vlastně závěrečná tečka byla učiněna minulý týden u mě na zemědělském výboru za účasti ministra zdravotnictví a zemědělství.

  Už bych jenom opakoval, co tady zaznělo, čili jenom tolik na dovysvětlenou. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dále zde mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Hovorku. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě jsem rád za to, že byla snaha najít vzájemnou dohodu, ale chci jenom říct, že to, že se zemědělský výbor třikrát sejde a třikrát přijme nový pozměňovací návrh, nepokládám za řádné projednávání tak závažné problematiky. Ten zákon původně řešil úplně něco jiného a z tohoto pohledu se domnívám, že ani vypořádání připomínek narychlo se všemi dotčenými subjekty nemůže nahradit přípravu zákona tak, jak má probíhat, a kvalitní připomínkové řízení. To je vše, co jsem chtěl tímto říct.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku zde mám poznamenánu - pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Musím se, pane předsedající, zastat zemědělského výboru, protože právě proto, že jsme chtěli reagovat na aktuální stav projednávání, právě proto, že já jako zpravodaj od počátku projednávání tohoto bodu jsem trval na tom, aby výsledkem byla dohoda obou ministerstev, právě proto jsme se radši k tomu sešli třikrát a radši jsme vždycky reagovali na aktuální stav té dohody, než abychom něco zanedbali a v tom výsledku potom to znamenalo to, čeho se bojí pan kolega Hovorka, že by něco bylo nedokonale dohodnuto a že by to způsobovalo nějaké překážky nebo závady v té následné kontrolní činnosti. Radši víckrát, radši třikrát měřit a jednou říznout, než potom plakat nad tím, co jsme to zase provedli. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Hovorky.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já teď jenom obecně, bez toho, aniž bych se dotkl zemědělského výboru nebo zdravotního výboru, chci uvést do problematiky celou Sněmovnu. V roce 2007 se tady přijímal zákon o stabilitě veřejných rozpočtů, takzvaný Topolánkův reformní balíček. Součástí tohoto návrhu byl i pozměňovací návrh, který měl 52 stran, a jeho podsoučástí byla zásadní změna stanovování cen a úhrad léčiv. Zásadní změna kompetencí, které přecházely z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí na Státní ústav pro kontrolu léčiv. A s tou tehdy natěsno prohlasovanou změnou se naše zdravotnictví potýká dodnes, protože neustále v tomto jsou problémy. Já říkám: To, co jste vy přijali, vydiskutovali, považujete za správné a za nejlepší možné řešení, ale nemůže to nahradit standardní legislativní proces a připomínkové řízení, které by mělo řádně proběhnout. Proto jsem to tady uvedl jako příklad. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat v jednání, mám zde jednu omluvenku, a to od 12.30 hodin se dnes omlouvá z jednání pan poslanec Jiří Pospíšil.

  S další faktickou poznámkou zde mám přihlášeného pana poslance Petrů.

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, opravdu technicky a krátce. V mezipřipomínkovém řízení navrhla Hospodářská komora doplnit do zákona definici termínů "země nebo místo původu", a to s ohledem na několikanásobný výskyt tohoto pojmu v navrhované novele. Například v § 7 odst 1 bod 5. Absence definice může způsobit právní nejistotu a výkladové potíže. Místo původu - jestli je to místo, kde bylo zboží vyrobeno, kde bylo naporcováno, kde bylo zabaleno do dodavatelského balení, kde byla zabalena nebalená potravina a podobně. V § 2 Základní pojmy jsem terminus technicus země nebo místo původu nenalezl. Takže dovoluji se jenom dotázat, jakým způsobem se předkladatel s touto připomínkou vyrovnal. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat předkladatele, zda na to bude reagovat, nebo nebude. Dobře, takže v závěrečné řeči se k tomu vyjádří potom pan ministr. V tuto chvíli neeviduji přihlášené diskutující do obecné rozpravy, takže se ještě podívám, je-li tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh na hlasování, je možné otevřít a já zahajuji podrobnou rozpravu. V tento moment máme dva přihlášené diskutující. První z nich je paní poslankyně Havlová. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jak jsem již avizovala v obecné rozpravě, ráda bych se tímto přihlásila ke svému novému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního tisku 678, a to jeho elektronické podobě, v novém znění odstavec 11 vztahující se k usnesení zemědělského výboru 72/6. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jako další řádně přihlášený do podrobné diskuse je pan poslanec Šenfeld.

 • Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, chtěl bych se jen formálně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 743. Jenom podotýkám, že moje pozměňovací návrhy se týkají včel. Pokud by se chtěl někdo podívat podrobně na odůvodnění, tak vás odkazuji právě na ten dokument, to číslo, které jsem uvedl, 743. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku a s tou se přihlásil pan poslanec Bendl. Je to faktická poznámka? Řádné přihlášení. Tak v tom případě musíte počkat, protože tady mám ještě dva řádně přihlášené. Prvním z nich je pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Tentokrát nikoliv jako zpravodaj, ale v řádné podrobné rozpravě chci načíst ony avizované legislativně technické návrhy ke sněmovnímu tisku 72. Předám samozřejmě písemně do stena, ale je třeba, aby to tady zaznělo na mikrofon.

  1. V bodě 2 ve větě poslední se slova "2b a 2c" nahrazují slovy "2 až 2c".

  Odůvodnění: Zrušení poznámek pod čarou č. 2 až 2c, které se již v dalším textu zákona nevyskytují.

  2. V bodě 4 se slova "§ 11 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 3, § 11 odst. 4, § 11 odst. 5" nahrazují slovy "§ 11 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 7, § 11 odst. 8, § 11 odst. 9".

  Odůvodnění: V § 11 odst. 2 je písmeno c) přeznačeno na písmeno b) až v bodě 54, proto v bodě 4 musí být uvedeno jako písmeno c). V § 11 se zrušují odstavce v bodech 55 a 57, kde dochází k přečíslování odstavců, proto musí být v bodě 4 uvedeny odstavce před jejich zrušením a přečíslováním.

  3. V bodě 15 poslední věta zní: "Poznámky pod čarou č. 3b a 3c se zrušují, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou."

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Hovorka.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím přečíst jeden pozměňovací návrh, a sice k tisku 72/6 k bodu 14 usnesení k dosavadnímu bodu 65 v § 15 odst. 5 v úvodní části ustanovení se slova "za krizového stavu a" vypouštějí.

  Krátké vysvětlení: Mám za to, že samotný proces produkce a distribuce potravin je v podstatě kritický a je spojen s mnoha zdravotními riziky pro zdraví obyvatel, a je proto naprosto nezbytný kvalifikovaný dozor, který by měl zdravotní rizika omezovat, a to je především poslání hygienické služby.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já mám dva návrhy. Oba se snaží vypreparovat z návrhu zákona tu legislativu, která jde nad rámec, řeknu, evropské povinnosti nebo vyplývající z legislativy Evropské unie. Proto navrhuji vypustit § 3d odst. 3 zákona, který se týká zveřejňování povinnosti prodeje, hlášení prodejů z pěti států s největším podílem. Myslím si, že je evidentní, že je to nesankciovatelné a nepostižitelné i složitě kontrolovatelné.

  A můj druhý návrh. Navrhuji vypustit § 8 odst. 1 zákona pro nadbytečnou byrokracii a stejně tak jdoucí nad rámec požadavků Evropské unie. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Je tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu.

  Chci se zeptat, zda pan zpravodaj nebo předkladatel bude mít závěrečné slovo. Takže máte závěrečné slovo, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Já bych stručně chtěl zareagovat na některá témata, která zde zazněla při projednávání tohoto bodu.

  Chtěl bych za prvé říct, že pokuty nemají podle mého šikanovat. Pokuty a sankční systém má vychovávat a vést k nápravě. Tudíž jsem přesvědčen o tom, že rozšíření a zvýšení limitu v součinnosti se správným fungováním dozorových orgánů a se správným průběhem správního řízení může vést k tomu, že opravdu dokážeme dávat takové pokuty, které, pokud někdo porušuje opakovaně některou věc v případě potravin, budou opravdu vést k tomu, že budou potom tak citelné - a ty výše to dnes umožňují, že si to obchodníci opravdu velice dobře rozmyslí.

  Otázka, kolik to bude stát. Ta informace zde padla. Já plánuji i v průběhu letošního roku - a vedeme o tom debatu s panem ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce - dokázat zefektivnit, resp. zintenzivnit činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce a budeme k tomu hledat nástroje včetně případně i vnitřních zdrojů v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství.

  Otázka seznamu pěti zemí, které mají největší podíl na potravinách. Já si naopak myslím, že to lze v rámci účetních systémů udělat velice jednoduše a je to jasná, čitelná, jednoduchá informace pro zákazníky o tom, jakým způsobem a odkud dováží obchodní řetězec nebo daný subjekt potraviny, a má představu o tom, jakým způsobem podporuje domácí ekonomiku.

  Pokud jde o vznesenou otázku na místo původu, tak zde je to zcela jasné. Tato definice země původu je uvedena v evropském nařízení č. 1169 o označování původu potravin, takže tady není vůbec potřeba vést nějaký spor, zdali ta definice je jasná, či není.

  Já bych chtěl závěrem říci ještě ve vztahu k tomu, zdali je úplně šťastné dělat tady tuto změnu pozměňovacím návrhem. Já si jsem vědom toho, že každý poslanec je zákonodárce, tudíž mu tato pravomoc přísluší. Samozřejmě v ideálním stavu, kdy bychom měli více času, bychom tento materiál připravili v rámci meziresortního připomínkového řízení se všemi vypořádáními. Ale myslím si, že v případě tohoto návrhu jsem se snažil, aby Ministerstvo zemědělství a náš legislativní odbor opravdu intenzivně do této problematiky vstoupily, abychom dokázali tady mít kvalitní návrh, aby zde nebyly nějaké chyby. A troufám si říct, že toto bylo splněno.

  Myslím si, že i dohoda, které jsme dokázali dosáhnout minulý týden tady v Poslanecké sněmovně, je kvalitní, že hygienická služba své pravomoci má ve stejném rozsahu jako doposud. Myslím si, že tady toto kompromisní řešení, pokud bude platit to, na čem jsme se dohodli minulý týden, že jednotlivé dozorové orgány budou spolupracovat, komunikovat při plánu kontrolní činnosti, že to může být jedině ku prospěchu nás spotřebitelů a nebude to znamenat nutně vyšší administrativní zátěž pro podnikatelské subjekty v České republice.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Ještě závěrečné slovo pana zpravodaje.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Bude velice krátké. V rozpravě obecné vystoupilo, někdy opakovaně, pět kolegyň a kolegů, poslankyň a poslanců. Všichni se drželi tématu, což kvituji velmi pozitivně. Dotazy z obecné rozpravy byly částečně vypořádány ať už předkladatelem, nebo zpravodajem na místě. V podrobné rozpravě vystoupilo rovněž pět poslankyň a poslanců. Předložili pozměňovací návrhy, respektive legislativně technické návrhy.

  Pane předsedající, v této chvíli mám pocit, že bylo řečeno vše, co mělo ke druhému čtení novely zákona o potravinách být řečeno, a tudíž mám za to, že jsme projednávání, samozřejmě po vašem prohlášení, druhé čtení ukončili. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Souhlasím s vámi, takže v tento moment končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám, pane ministře i pane zpravodaji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní budeme zabývat bodem

  Předložený návrh z pověření vlády i tady uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Dovolte ještě, milé kolegyně, uvést tento návrh tohoto sněmovního tisku. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Účelem navrhované právní úpravy je reakce na zkušenost s aplikací zákona č. 146/2002 Sb. a na některé problémy trhu s potravinami. Navrhované změny mají zvýšit efektivitu výkonu kontroly a ochrany spotřebitelů zavedením nových typů opatření, například zavedením nové formy opatření v podobě opatření obecné povahy, jež by mělo zejména přinést možnost rychlé reakce na případy, které vyžadují bezprostřední zásah. Současně se provádějí změny v souvislosti s přijetím nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Předkládaný návrh obsahuje zejména nový efektivní systém opatření ukládaných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v případě zjištění nedostatků. Jedná se o tato opatření: Klasické opatření oznámené při kontrole a účinné vůči kontrolované osobě v rámci územní působnosti inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal. Opatření s účinky přesahujícími územní působnost danou inspektorátu v případě, že je zde důvodné podezření, že k porušení právního předpisu kontrolovanou osobou došlo i mimo územní působnost kontrolujícího inspektorátu, například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh v rámci jednoho obchodního řetězce. Opatření obecné povahy podle správního řádu s účinky přesahujícími územní působnost daného inspektorátu, které zavazuje nikoliv jen kontrolovanou osobu, ale i blíže neurčený okruh dalších osob například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh větším počtem subjektů. Zvýšením efektivity výkonu kontroly a přizpůsobením právní úpravy novému kontrolnímu řádu se zavádí oprávnění inspektorů zjednat si přístup do kontrolovaných prostor. Zavádí se nové opatření spočívající v uložení zákazu užívání prostor, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstoupit na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor. Stanovuje se oprávnění Státní zemědělské a potravinářské inspekce získávat v nezbytném rozsahu údaje ze základních registrů.

  Vládní návrh zákona projednal na své 6. schůzi dne 16. dubna 2014 zemědělský výbor Poslanecké sněmovny a doporučuje jej Poslanecké sněmovně ke schválení. V rámci projednávání vládního návrhu zákona zemědělským výborem nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.

  Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou zprávu. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj výboru zemědělského pan poslanec Petr Bendl. Návrh byl přikázán zemědělskému výboru a usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 86/1 a 2. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tento návrh ještě pochází z dílny vlády Petra Nečase. Tato legislativní úprava reagovala na metylalkoholovou kauzu, která probíhala v České republice a která vyžadovala udělat některá zpřesnění právě v pravomocích inspektorů, ke kterým touto normou dochází, jak zde říkal pan ministr. Já jsem přesvědčen o tom, že by stálo za to, aby norma byla ještě doupravena povinností zlikvidovat - v případě, že se přijde na pančované víno, aby takovýto produkt byl zlikvidován, aby nemohlo dojít k jeho následnému technickému zpracování někde jinde. Aby takhle nikdo nezkoušel, že když mu to projde, tak alkohol může zpracovat ještě někde jinde. Jinak si myslím, že tato novela je zpracovaná dobře.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Josefa Vozdeckého. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Vozdecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády. (Předsedající: Jeden člen vlády.) Dva. Děkuji.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak už uvedl zpravodaj tohoto tisku pan poslanec Bendl, já jsem si připravil právě k tomuto tisku pozměňovací návrhy, které se týkají právě záležitosti vína. Souvisí s adaptací nové právní úpravy stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1308/2013 ze 17. prosince loňského roku a jde o to zakomponovat tuto záležitost do projednávaného zákona.

  Podle tohoto nařízení byla nově stanovena povinnost zlikvidovat pod státním dozorem výrobky z révy vinné, které podle tohoto článku nelze uvést na trh. Já si dovoluji při této příležitosti sdělit, že po staletí nedílnou součástí zemědělské produkce moravského, ale i českého venkova je vinařství a že v posledních patnácti letech díky soustavné práci českých a moravských vinařů má velký rozmach a nárůst kvality. To je hodně potěšitelné. Ale v poslední době se začal ve větší míře u nás rozmáhat nový typ podvodu, a sice falšování geografického původu vína. Jedná se o případy, kdy nepoctivý vinař nebo prodejce klamně prohlašuje zahraniční víno za to, že je původem z Čech nebo původem z Moravy, a to ať už jde o výrobu vína z levnějších dovezených hroznů ze zahraničí, anebo dovezeného vína zahraničního do Čech a na Moravu. V obou případech se ale jedná o klamání spotřebitele, a můžeme to tedy nazvat, že je to černý trh s tichými víny. Takováto vína jsou zpravidla nižší kvality, ale prodávají se za cenu jako česká, respektive moravská, tedy za cenu vyšší, za cenu, která je srovnatelná s cenami skutečných domácích vín, a spotřebitel pak kupuje víno za cenu, která neodpovídá kvalitě, která je deklarovaná na etiketě. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vozdeckému za jeho vystoupení. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji takovou žádost, končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které již avizoval svoji přihlášku pan poslanec Vozdecký. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Vozdecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v podrobné rozpravě se hlásím k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod číslem sněmovního dokumentu 741, tak jak byl pod tímto číslem zadán do systému. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vozdeckému. Dalším přihlášením do podrobné rozpravy je pan zpravodaj pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás stručně a formálně seznámil také s návrhem usnesení zemědělského výboru z jeho 6. schůze dne 16. dubna 2014, kdy zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství J. Šnejdrly, zpravodajské zprávě Petra Bendla a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 86, schválit, a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za seznámení s usnesením zemědělského výboru. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu ptám se pana ministra, případně pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Nemají zájem. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

  Nyní bychom měli pokročit dalším bodem a to je přerušený bod Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice. Nevidím tady pana premiéra, který by v atom bodu patrně měl být přítomen. Nicméně kromě toho ve 12.30 upozorňuji ctěné kolegy a kolegyně, že máme napevno zařazeny volební body, kterým se budeme muset věnovat.

  Nicméně máme ještě 12 minut do té doby, takže budeme pokračovat v bodě

  Tento bod byl přerušen ve všeobecné rozpravě. Další řečníky do všeobecné rozpravy mám přihlášené, takže pan poslanec Laudát byl přihlášen. Ptám se, jestli je přítomen. (Ano.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl jsem zareagovat na pár věcí, které tady zazněly, nikoliv to, kde jsem se hlásil řádně někdy ve čtvrt na devět nebo v půl deváté, kdy začínal ten bod. Tam jste viděli potom, co se odehrává.

  Nevím, jestli má tedy smysl, když pan premiér má předkládat tuto zprávu a předloží ji tady, a pak se někam vypaří. Přiznám se, že jsem silně na rozpacích. Neříkám, že moje vystoupení je zásadní a důležité, ale já to beru jako pohrdání Sněmovnou. Totéž pan Babiš by si možná některé věci mohl vyslechnout, aby tady přestal vykládat ty nesmysly a nehoráznosti, které tady šíří. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Pan poslanec Laudát vyčerpal téma, čas i posluchače. Já teď znovu přerušuji bod Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice, protože na 12.30 máme pevně zařazeny volební body.

  Zahajuji tedy blok volebních bodů bodem

  Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré popoledne přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pane předsedající, děkuji za slovo.

  Milí přátelé, milí kolegové, otvírám bod, resp. skupinu volebních bodů, které jsme napevno zařadili na tento moment. Pokusím se být při jejích čtení a seznamování vás s obsahem jednotlivých bodů stručný a připomenu, že po představení a seznámení se s jednotlivými volebními body vás poté požádám jménem volební komise, abyste se, jak už jste zvyklí, odebrali do Státních akt a provedli společně tajnou volbu v jednotlivých volebních bodech.

  Začneme bodem číslo 62, jak řekl pan předsedající. Je to Návrh na odvolání předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Konstatuji, že v souladu s § 10 zákona číslo 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, a na návrh poslaneckého klubu ANO 2011 přijala 29. dubna 2014 volební komise Poslanecké sněmovny usnesení číslo 50, kterým je navrhováno Poslanecké sněmovně odvolat stávajícího předsedu Dozorčí rady SZIF pana Pavola Lukšu k dnešnímu dni. Volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Připomenu, že zmíněné usnesení číslo 50 bylo pro informaci e-mailem zasláno včas všem předsedům poslaneckých klubů.

  Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k odvolání předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pana Pavola Lukši.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s postupem hlasování.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Protože Sněmovna přistoupí k odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení, prosím nyní, abychom k tomuto veřejnému hlasování přistoupili.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a poprosím o přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu, o kterém dám bezprostředně hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Navrhuji usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odvolává z funkce ke dni 7. května 2014 pana Pavola Lukšu."

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, a já vás, ještě než zahájím hlasování, všechny odhlásím na žádost z pléna. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o usnesení, které přečetl pan předseda volební komise, že Poslanecká sněmovna odvolává Pavola Lukšu z funkce předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu k dnešnímu dni. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 84, přihlášeno 147 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 19.

  Ptám se - mám tady pana poslance Váchu a Havíře s faktickou poznámkou. Není tomu tak. Děkuji. Končím volební bod 62 a dostáváme se k bodu

  I tady prosím předsedu volební komise pana poslance Kolovratníka. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Konstatuji, že volební komise obdržela ve stanovené lhůtě návrhy na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, jsou to dva návrhy. Od poslaneckého klubu ČSSD návrh na volbu poslance Ladislava Velebného, od poslaneckého klubu ANO 2011 je to návrh na volbu poslance Jaroslava Faltýnka.

  Volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně. Odvolávám se na usnesení číslo 51 volební komise, které také bylo zasláno všem předsedům poslaneckých klubů.

  Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům pro volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Chtěl bych se vzdát této kandidatury. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, rozpravu končím a poprosím pana předsedu volební komise o další postup.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Beru tuto informaci na vědomí, děkuji za ni. Konstatuji tedy, že nominace na předsedu Dozorčí rady SZIF se zúžila pouze na jedno jméno, na jednoho kandidáta, a zopakuji, je to pan poslanec Ladislav Velebný, který je navržen poslaneckým klubem ČSSD.

  Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou, a já poprosím, abychom v tuto chvíli přerušili tento bod.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji bod číslo 63 v bodě před tajnou volbou. Dostáváme se dále k bodu číslo

  Prosím pana poslance Kolovratníka, aby nám sdělil stanovisko volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Volební bod číslo 65 - Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře neboli ČTK. Připomenu, že k dnešnímu dni jsou neobsazena tři místa členů Rady ČTK, a dnes tedy budeme volit tři členy, a to na celé jejich pětileté funkční období.

  Volební komise obdržela řádně ve vyhlášené lhůtě tyto nominace poslaneckých klubů: za klub ČSSD Vladimír Cisár, za klub ANO 2011 Miroslav Augustin, za klub KDU-ČSL Jakub Heikenwälder a za klub ODS pan Kristián Chalupa.

  Volební komise přijala dne 29. dubna 2014 své usnesení číslo 53. I toto usnesení bylo rozesláno všem poslaneckým klubům.

  Zvláštní zákon ani v tomto případě způsob volby nestanoví a volební komise navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou. Ještě jednou zopakuji, navrženi jsou čtyři kandidáti a budeme volit nebo obsazovat tři místa.

  Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu a k navrženým kandidátům.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Jestliže ne, rozpravu končím a poprosím pana předsedu volební komise o další postup.

 • Poslanec Martin Kolovratník: I já děkuji. V tomto momentě tedy poprosím o přerušení projednávání tohoto bodu a o přistoupení k dalšímu volebnímu bodu, kterým bude bod číslo 66.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji tedy bod 65 a zahajuji volební bod

  Prosím pana předsedu volební komise o stanovisko volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: U bodu číslo 66, Rady tzv. ÚSTR, je situace trošku jiná. Opět vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, připomenu situaci. Od poslední volby z březnové schůze v Radě ÚSTR stále zůstává neobsazeno jedno místo. Poslanecké kluby předložily ve vyhlášené lhůtě návrhy kandidátů a volební komise přijala svoje usnesení číslo 54. I toto bylo rozesláno na poslanecké kluby.

  Nominován byli: Jaroslava Janderová, pan Jan Schneider a pan Eduard Stehlík.

  Jak jsem řekl, zde je situace malinko odlišná. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise se rozhodla ve svém usnesení navrhnout volbu tajnou jednokolovou, a to s tím, že postoupeni budou všichni kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů. Je to proto, že člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů volí Senát Parlamentu na základě nominací, které mu budou doporučeny námi, Poslaneckou sněmovnou. Proto Sněmovna teoreticky může do Senátu postoupit všechny tři nominované. To je, kolegyně a kolegové, pro vás důležitá technická informace. Na volebním lístku v tomto případě můžete teoreticky označit kroužkem číslo před jménem všech tří kandidátů.

  Nyní prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, nehlásí se nikdo do rozpravy. Končím tedy rozpravu. A jak jsem dobře pochopil, mohu přerušit tento bod pro tajnou volbu. Přerušuji tedy bod č. 66.

  Dostáváme se k bodu

  Prosím pana předsedu volební komise o stanovisko volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: V případě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je stále neobsazeno jedno místo. Opět připomenu, že na 7. schůzi Poslanecké sněmovny nebyl tajnou volbou vybrán žádný navrhovaný kandidát. Ve lhůtě do 16. dubna do 14 hodin doručily poslanecké kluby své návrhy a volební komise na své 10. schůzi 29. dubna tyto návrhy probrala. Přijala své usnesení číslo 55, které vám nyní přečtu.

  Toto usnesení seznamuje Poslaneckou sněmovnu s následujícími kandidáty na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Za ANO 2011 Jana Kasalová, za ODS Václav Mencl, za KSČM Daniel Novák a za KDU-ČSL pan Marek Poledníček.

  Nyní prosím, pane předsedající, abyste i v tomto bodě otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já tak činím, otevírám rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pokud tedy tomu tak není, pokud žádné přihlášky k rozpravě nejsou, ještě připomenu z tohoto usnesení číslo 55, že ani v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhla volbu tajnou jednokolovou, a to z toho důvodu, že se jedná svým způsobem také o doporučení nebo nominaci a kandidát nebo kandidátka, která získá v tom jednom kole nadpoloviční počet hlasů, bude poté postoupena předsedovi vlády, který tohoto kandidáta jmenuje do funkce. Proto ta volba bude jednokolová.

  Nyní prosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já přerušuji bod 68 a zahajuji volební bod

  Prosím pana předsedu volební komise o jeho stanovisko.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegové, mohu vás ubezpečit, že už se rychlým tempem blížíme do finále. Čekají nás poslední tři body.

  Nyní tedy bod číslo 69, návrh na odvolání stávajících členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. V souladu s § 9, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, a na návrh poslaneckého klubu ANO 2011 přijala 29. dubna volební komise Poslanecké sněmovny svoje usnesení číslo 56. Tímto usnesením komise navrhuje Poslanecké sněmovně odvolat en bloc všechny stávající členy Dozorčí rady SFDI k dnešnímu dni. Jedná se o pány Václava Baštýře, Pavla Hojdu, dále paní Janu Suchou a pány Bořivoje Šarapatku a Cyrila Zapletala. Volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení. A ještě jednou se odvolávám na usnesení číslo 56 volební komise, které bylo rozesláno na všechny poslanecké kluby.

  Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu k návrhu na odvolání členů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS, pana Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se moc omlouvám, nebudu mluvit k tomu bodu, ale protože mám přednostní právo. Já bych se chtěl zeptat pana předsedy, mně to uniklo. Vy jste navrhl v tom bodě 68 jednokolovou volbu, toho člena rady.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, pane předsedo, abyste se ptal mým prostřednictvím. Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Prostřednictvím pana místopředsedy, zda v tom bodě 68, to znamená volba jednoho člena velké rady, jste navrhl jednokolovou volbu. Je to pravda? Já se omlouvám, že mi to uteklo. Šlo to tak rychle, že už se ten bod přerušil. Minule jsme nebyli schopni zvolit ani ve dvou kolech. Já tedy nevím, jestli je rozumnější dvoukolové, abychom zvýšili šanci, že vůbec někoho zvolíme. Jenom prosím o vysvětlení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana předsedu volební komise. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Vysvětlení rád poskytnu. Tento návrh vzešel ne tedy ode mě, od mé osoby, ale od volební komise, která hlasováním, a musím říci stoprocentní shodou v té komisi, se shodla na tomto návrhu, na jednokolové volbě. A ještě jednou vysvětluji, je to z toho důvodu, že toho zvoleného kandidáta, který tady ve Sněmovně uspěje, poté jmenuje do funkce předseda vlády. Na komisi zaznělo to, že dvoukolová volba je de facto zbytečná, že stačí provést jedno kolo. A pokud někdo získá nadpoloviční počet hlasů, může být to jméno postoupeno předsedovi vlády ke jmenování. To je vysvětlení, které tlumočím z volební komise.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Eviduji další přihlášku do rozpravy. Pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tomu já rozumím, ale i ve dvoukolové volbě, když někdo v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů, tak je to jméno postoupeno. Já vím, že jsme minule měli dvě kola a nikdo to nenapadal. Tentokrát jsme to změnili. A navíc premiér to jmenuje. To není jako u toho ÚSTR, kdy Senát volí z navržených kandidátů Poslanecké sněmovny.

  Já si myslím, že to není šťastný způsob volby. Pak bychom se pravděpodobně, když máme čtyři kandidáty na jedno místo, že v prvním kole nezvolíme a budeme potřetí opakovat tu samou proceduru. Zvyšujeme riziko, že to místo zůstane neobsazené. Samozřejmě, myslím, že jich je 15. Jestli jich je 14 nebo 15, není úplně podstatné. Ale naším cílem je, aby ty rady byly úplně kompletní. Děkuji za to vysvětlení. Já jsem nemyslel, že to byl návrh předsedy volební komise. Jen jsem si to chtěl ujasnit. To vysvětlení podle mě postrádá logiku, protože i ve dvoukolovém systému, když někdo získá v prvním kole většinovou podporu, tak ta volba končí a druhé kolo se nekoná. Mě by zajímalo, co se tedy stane, když v prvním kole nezíská nikdo nadpoloviční většinu. Budeme potřetí vyhlašovat nominaci a budeme potřetí volit? Považuji to za chybu. Ale protože mi to uteklo časově, asi nejsem schopen navrhnout procedurálně jiný způsob volby, než jsme už schválili. (Šum v sále.)

  Děkuji za vysvětlení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Dále pan poslanec Benda se hlásil do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám, ale v tuto chvíli se hlásím jako člen volební komise, protože mám pocit, že takováto dohoda na volební komisi nebyla. Tam byla jednoznačná dohoda, že pokud se týká Nejvyššího kontrolního úřadu, je to návrh. Rozhodujeme ano-ne. Pokud se týká návrhů, které směřují od nás do Senátu ve vztahu k zástupcům do Ústavu pro studium totalitních režimů, kde můžeme volit neomezený počet a můžeme odeslat neomezený počet. (Vlna hluku v sále stoupá.) U všech ostatních byla dohoda podle mého názoru na volební komisi. A skoro poprosím pana předsedu, jestli by mohl svolat teď ještě krátké zasedání volební komise, abychom tuto otázku ujasnili.

  Byla dohoda, že ty volby jsou dvoukolové právě proto, abychom k nějakému výsledku dospěli. A u RTV si já pamatuji, že to přesně takto bylo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Neberu to jako procedurální návrh, pouze jeho vyjádření.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Teď se spíš zeptám já vás, pane předsedající, protože to je nestandardní situace. Rád vyhovím a volební komisi na pět minut na bleskovou poradu svolám, ale respektuji to, že ten bod jsme před malou chvílí přerušili, že bychom se k němu vraceli. Takže spíš prosím vás o radu a vyjádření, jestli toto můžeme udělat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestli to budu brát jako váš procedurální návrh, pane předsedo volební komise (Ano!), tak já pro tuto chvíli přerušuji jednání Sněmovny na dobu pět minut do 12.53 hodin k tomu, aby se krátce sešla volební komise, a prosím členy volební komise, aby se shromáždili v kuloárech Poslanecké sněmovny u pana předsedy. Děkuji vám.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já také děkuji za trpělivost v Poslanecké sněmovně a volební komisi prosím do Státních akt ke klavíru.

  (Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme pokračovat v bodě číslo 69, v kterém jsme byli přerušeni, a pokračovat v rozpravě. Předávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Kolovratníkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nejdřív tedy pojďme onen otevřený bod 69 dokončit a uzavřít. Nahlas volám kolegy, kteří už se nám začali shromažďovat ve Státních aktech, aby se ještě vrátili, protože se budeme muset vrátit i k tomu diskutovanému předcházejícímu bodu 68 a hlasovat o něm a informovat vás budu o revokování usnesení volební komise. Prosím kolegy, aby se vrátili.

  Pane předsedající, dovoluji si tedy vašimi slovy - a teď tedy bod 69. Je to Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Skončil jsem u informace, že volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení v souladu se svým usnesením číslo 56. Ještě jednou prosím, abychom k bodu 69 otevřeli rozpravu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokračujeme v rozpravě v bodě 69. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy v bodě 69. Jestliže nikdo, rozpravu končím, a než dám hlasovat, poprosím pana předsedu volební komise o návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souladu s § 9 zákona číslo 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, a v souladu s návrhem poslaneckého klubu ANO 2011 a v souladu se žádostí ministra dopravy odvolává stávající členy Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Václava Baštýře, Pavla Hojdu, Janu Suchou, Bořivoje Šarapatku a Cyrila Zapletala k dnešnímu dni."

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 85, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 132, proti 11. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste znovu otevřel již uzavřený bod 68. O tomto otevření bodu bychom měli společně hlasovat, jestli s tím Sněmovna souhlasí. Je to jmenování člena RRTV.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já končím projednávání bodu číslo 69 a vzhledem k revokaci usnesení volební komise si dovoluje Sněmovně navrhnout, aby hlasovala o tom, že se znovu vrátíme k přerušenému bodu číslo 68.

  Zahajuji hlasování o tom, abychom se mohli vrátit k přerušenému bodu číslo 68 vzhledem k revokaci usnesení volební komise. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 86, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný.

  Já se tedy vracím k bodu číslo 68, kterým je

  Znovu prosím pana předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka o stanovisko volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Zároveň se vám ještě jednou, kolegyně a kolegové, omlouvám za to drobné zrušení.

  Jsme v bodu 68 a konstatuji, že volební komise před malou chvíli na svém mimořádném zasedání revokovala své usnesení číslo 55 s tím, že navrhuje jeho nové znění, a to v odstavci 2.

  Zvláštní zákon způsob volby nestanoví a volební komise navrhuje volbu tajnou, dvoukolovou.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Neeviduji žádnou přihlášku, končím tedy rozpravu. Poprosím o závěrečné slovo pana předsedu volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, já prosím i v tomto bodu o jeho přerušení a otevření dalšího volebního bodu, což už bude bod číslo 70.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji tedy bod 68 pro tajnou volbu. Dostáváme se k volebnímu bodu číslo 70. Je to

  Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka o stanovisko volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: V případě návrhu na volbu členů Dozorčí rady SFDI v souladu s § 9 zákona číslo 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, přijala volební komise své usnesení číslo 57, kterým seznamuje Poslaneckou sněmovnu s návrhy poslaneckých klubů na volbu členů Dozorčí rady SFDI. Jedná se o tyto nominace: Cyril Zapletal za klub ČSSD, Stanislav Pfégr za klub ANO 2011, Martin Kolovratník také za klub ANO 2011, Pavel Hojda za klub KSČM, Pavel Šustr za klub KDU-ČSL a pan Ing. Václav Baštýř za poslanecký klub ODS.

  Volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně, tedy dvoukolově s odkazem na usnesení číslo 57, které bylo rozesláno všem předsedům poslaneckých klubů.

  Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste i v tomto bodě otevřel rozpravu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já tak činím. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu a prosím o vaše závěrečné slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: I tento bod, tyto nominace budeme hlasovat tajným způsobem za malou chvíli ve Státních aktech. Proto, pane předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu a konečně otevření posledního bodu číslo 71.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já přerušuji bod číslo 70 a zahajuji projednávání bodu číslo 71, jímž je

  I tady prosím předsedu volební komise pana poslance Kolovratníka o stanovisko volební komise. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: I zde bude ta situace malinko odlišná. Připomenu, že k dnešnímu dni je neobsazeno jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu, neboť 25. března 2014 skončilo funkční období členu NKÚ panu dr. Rudolfu Němečkovi. Prezident NKÚ v zákonem stanovené lhůtě předložil Poslanecké sněmovně návrh na volbu nového člena NKÚ, a to pana Ing. Josefa Kubíčka. Volební komise k tomuto bodu přijala své usnesení číslo 58 a návrh prezidenta NKÚ formou tohoto usnesení byl postoupen všem poslaneckým klubům.

  Zvláštní zákon způsob volby nestanoví a volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou jednokolovou. Pod čarou přidám informaci - je to i proto, že je skutečně navržen pouze jeden kandidát. Ještě doplním, že zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

  Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já otevírám rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby, do které se v tuto chvíli nikdo nehlásí. Končím tedy rozpravu a poprosím o vaše závěrečné slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nyní poprosím i o přerušení tohoto bodu, tedy bodu číslo 71, a poté vyhlásím konání tajných voleb.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já přerušuji bod číslo 71 a poprosím pana předsedu volební komise o technické informace k organizaci volby. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Vážení kolegové, volby proběhnou standardním způsobem ve Státních aktech. Všechny lístky k těmto volebním bodům obdržíte najednou. Na vydání volebních lístků počítám 30 minut, to znamená, budeme je vydávat od této chvíle do 13.32, ať jsem přesný. Sčítání hlasů provede volební komise o polední pauze.

  A teď důležitý moment - výsledky vyhlásím po dohodě s předsedajícím ve 13.55, tak aby mohla ve 14 hodin začít mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise za vyčerpávající informace. Přerušuji jednání Sněmovny pro tajnou volbu, která se bude konat ve Státních aktech. Zároveň prosím členy organizačního výboru s informací, že se organizační výbor sejde ve 13.10 hodin, a zároveň, byť tomu nebudete rádi, vás všechny prosím, abyste členy organizačního výboru ve volbách pustili dopředu, aby se výboru mohli zúčastnit.

  Ve 13.55 se tady sejdeme, ti, kteří chtějí znát informace o výsledcích tajných voleb. A upozorňuji, že již ve 14 hodin začíná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji a přeji dobrou chuť k obědu.

  (Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, volební komise slíbila ve 13 hodin 55 minut seznámit Sněmovnu s výsledky všech těch volebních bodů, tak abychom ve 14 hodin mohli zahájit pevně naplánovanou mimořádnou schůzi. Konstatuji, že v tuto chvíli hlasy ještě nejsou sečteny vlivem onoho neplánovaného zpoždění a jednání ohledně revokace jednoho z usnesení. Volební komise v tuto chvíli stále sčítá, je zhruba v polovině toho procesu. Takže po dohodě s panem předsedajícím teď oznamuji, že výsledky zatím nemáme, vyhlašovat je tedy nebudeme. Sněmovnu s nimi seznámíme až po skončení mimořádné schůze, poté co se vrátíme ke standardnímu programu schůze osmé. Pro tuto chvíli děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Konstatuji tedy, že 8. schůze je přerušena do doby po skončení schůze deváté, předpokládám, že nějakých deset minut, kolegové potřebují na nastavení sedm minut, tak řekněme deset minut po skončení schůze mimořádné.

  Prosím vás teď, abyste dvě minuty vyčkali. Ve 14 hodin bude zahájena ona schůze mimořádná.

  (Schůze přerušena ve 13.58 hodin.)***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušené jednání 8. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Platí stále náhradní karty schůze, které byly na ranním jednání této schůze a posléze na schůzi deváté.

  Máme pevně zařazený bod, což je 92 - Aktuální situace na Ukrajině a pozice vlády České republiky k masakru v Oděse dne 2. 5. 2014. Nicméně než se tímto bodem začneme zabývat, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, vážení kolegové, děkuji. Z mimořádné schůze a zpravodajování se teď tedy překlopíme do volebních bodů a avizovaných výsledků těchto volebních bodů. Připomenu, že v některých momentech proběhnou druhá kola tajných voleb v souladu s tím, že do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvého, kteří získali nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobek. A také připomenu, že avizovaná druhá kola neproběhnou dnes, ale provedeme je za týden, ve středu 14. května, společně s již pevně zařazenými volebními body.

  Teď postupně. Je to bod

  Bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro jediného kandidáta Ladislava Velebného hlasovalo 150 poslanců a poslankyň. Pan kolega poslanec Ladislav Velebný byl zvolen předsedou dozorčí rady. Já mu tímto gratuluji. (Potlesk napříč sálem.)

  Další volební bod je

  I v tomto případě bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro Miroslava Augustina hlasovalo 80 poslanců a poslankyň. Vladimír Cisár získal 100 hlasů. Jakub Heikenwälder 77 hlasů. Kristian Chalupa 26 hlasů. Konstatuji, že do Rady ČTK byl v prvním kole zvolen Vladimír Cisár. Do druhého kola v souladu s volebním řádem postupují Miroslav Augustin, Jakub Heikenwälder a Kristián Chalupa. Opakuji, druhé kolo proběhne až za týden.

  Další volební bod.

  Připomenu, je to ona nominace, kterou postupuje Poslanecká sněmovna Senátu Parlamentu České republiky. Pro Jaroslavu Janderovou bylo odevzdáno 28 hlasů, pro Jana Schneidera 83 hlasy a pro Eduarda Stehlíka 108 hlasů. Ve třetí volbě tohoto kandidáta byl zvolen Eduard Stehlík a ten jako jediný je tedy postoupen Senátu Parlamentu České republiky.

  Dalším volebním bodem dnes byl

  I zde bylo vydáno i odevzdáno 174 hlasovacích lístků. Pro Janu Kasalovou bylo odevzdáno 75 hlasů, pro Václava Mencla 45 hlasů, pro Daniela Nováka 30 hlasů a pro Marka Poledníčka byl odevzdán jeden hlas. V této volbě tedy v prvním kole nebyl zvolen nikdo.

  Připomenu, že po uskutečněné revokaci usnesení volební komise bylo domluveno, že volba je dvoukolová, to znamená, že do druhého kola volby pro velkou radu, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, postupují Jana Kasalová a Václav Mencl.

  V tomto momentě si dovolím osobní poznámku pod čarou. Poděkování kolegům, kteří aktivovali tuto revokaci. Jsem za předsedu volební komise rád, že tento bod neskončil a že v něm Sněmovna může pokračovat.

  Předposlední dnešní volbou byl bod

  Pro Václava Baštýře bylo odevzdáno 66 hlasů, pro Pavla Hojdu 89, pro Martina Kolovratníka 90 hlasů, pro Stanislava Pflégra 83 hlasy, pro Pavla Šustra 74 hlasy, pro Cyrila Zapletala 118 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byli do Dozorčí rady SFDI zvoleni Cyril Zapletal, Martin Kolovratník a Pavel Hojda. Do druhého kola postupují Stanislav Pflégr, Pavel Šustr a Václav Baštýř. Mezi těmito třemi postupujícími se bude volit, chcete-li, bojovat, o dvě ještě neobsazená místa.

  A konečně poslední dnešní volební bod:

  Bylo vydáno 174 hlasovacích lístků. Odevzdáno 173, jeden lístek byl neodevzdán. Pro navrženého kandidáta Josefa Kubíčka hlasovalo 130 poslanců a poslankyň. Pan Josef Kubíček tedy byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu a své funkce se ujme složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

  Tolik k dnešním volebním bodům. Ještě jednou opakuji, pevně zařazené další volební body a druhá kola těchto tajných voleb proběhnou za týden, ve středu 14. května, přesně ve 12.30 hodin. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi volební komise. Ještě než zahájím bod 92, tak zde mám s přednostním právem vystoupení pana předsedy klubu KSČM.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, sice jsem sliboval, že už mě dnes z tohoto místa neuslyšíte, leč situace se nejen v boji mění každým okamžikem. Já bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu vzhledem k závažnosti tématu, které jsme tu měli dopoledne, tedy Zpráva vlády o řešení kritické nezaměstnanosti v České republice, abychom poté, co doprojednáme bod 92, pokračovali ještě v projednávání oné zprávy vlády o nezaměstnanosti, a to tak, že dnes do zhruba 19 hodin. Navrhuji tedy tento postup. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, my na základě usnesení číslo 755 z 23. schůze 25. listopadu 2003 máme stanoveno, že pořad schůze lze měnit pouze během třiceti minut od zahájení jednání, nicméně v bodě IV se praví, že ve zvlášť odůvodněných případech se může Poslanecká sněmovna usnést výjimečně jinak. Tedy návrh zní, aby bod 87 byl pevně zařazen jako druhý bod tohoto jednání. Nejprve tedy musíme rozhodnout, zda se jedná o odůvodněný případ, o tom musíme rozhodnout hlasováním.

  Takže já nejprve zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, že v tomto případě se jedná o zvlášť odůvodněný případ, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

  Omlouvám se, to je z mojí strany zmatečné hlasování, protože jsem tady sledoval kolegy ze sálu, jak na mě gestikulovali, a zapomněl jsem říci, kdo je proti. Takže prosím, nejprve vás odhlásím, protože tady byla žádost o odhlášení. Prosím přihlaste se ještě jednou. Předchozí hlasování jsem prohlásil za zmatečné a budeme hlasovat ještě jednou. Počkám, až se ustálí kvorum...

  Zahájím hlasování a ptám se ještě jednou, kdo souhlasí s tím, že se jedná o zvlášť odůvodněný případ, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 88, přihlášeno je 125, pro 98, proti 17, tento návrh byl přijat.

  Nyní budeme tedy hlasovat o pevném zařazení bodu 87 jako druhého bodu dnešního odpoledního jednání.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 89, přihlášeno je 131, pro 119, proti 2, tento návrh byl přijat.

  Chci vás ještě teď seznámit se závěry porady předsedů klubů, protože takto byl navržen postup, a vzhledem k tomu, že Sněmovna s tím vyslovila souhlas, tak po projednání bodu 87 bychom ukončili dnešní jednání, nicméně nejpozději v 19.00, to znamená, pokud stihneme projednat body 92 a 87 před sedmou hodinou, skončili bychom dříve, pokud v sedm hodin bude stále ještě některý z těchto bodů otevřen, bude přerušen a schůze bude pokračovat v úterý příští týden.

  Děkuji a poprosím pana místopředsedu Gazdíka, aby se ujal řízení a otevřel bod 92.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Budeme se zabývat tedy bodem

  Prosím pověřeného člena vlády, v tomto případě patrně pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych tedy řekl několik slov úvodem k bodu, který jsme zařadili do programu schůze, a to je aktuální situace na Ukrajině.

  My samozřejmě už v posledních dnech delší dobu dostáváme informace o zraněných, a nejen zraněných, ale i mrtvých v tom prostředí východní Ukrajiny, nicméně to, co způsobilo zájem mluvit o Ukrajině tady ve Sněmovně, byly události, které se odehrály v Oděse a které překročily vlastně i tou tragičností to, co v posledních dnech z Ukrajiny slyšíme. Dovolte mi tedy, abych nejdřív možná řekl několik těch základních faktů, ke kterým je možné se dostat, abychom věděli, co se vlastně v kostce, v těch hlavních rysech v Oděse vlastně odehrálo.

  Možná nejdřív bych řekl, že události v Oděse 2. května nevznikly z ničeho nic. K těm událostem došlo potom, co už vlastně v těch dnech - také před 2. květnem jsme měli informace o tom, že Oděsou pochodují nejrůznější skupiny, ať už proruské, nebo proukrajinské, které se navzájem napadají. Docházelo tam k potyčkám, šarvátkám mezi oběma skupinami a je také pravda, že policie vůči těmto incidentům nijak zvlášť nezasahovala. A události skutečně vyvrcholily 2. května a odehrálo se to v těch hrubých rysech zhruba tak, že toho 2. května se měl v Oděse hrát fotbalový zápas ukrajinské ligy, zápas měl začít v 17 hodin a v 15 hodin se na Soborném náměstí v Oděse začali scházet jednak fanoušci klubu Černomorec Oděsa a Metalist Charkov a scházeli se tam zároveň s oněmi představiteli těch proukrajinských představitelů politických a došlo k tomu, že celá ta skupina, která narostla kolem třetí hodiny odpoledne, se chystala vyjít průvodem po Oděse, nicméně z ulice Retězké se k tomu náměstí začala blížit skupina proruských aktivistů. Policie se snažila obě skupiny těch proruských a proukrajinských oddělit a držet je dvěma kordony od sebe. Skupiny se po nějakou dobu přehazovaly kameny a petardami, ti proruští v situaci, kdy nebyli v jistém okamžiku náhle chráněni policií, začali střílet z pistolí a přešli do protiútoku, objevili se první zranění, na straně těch proukrajinských čtyři mrtví. A podle těch proukrajinských, kterých bylo početně více, měli právě ti proruští aktivisté pistole a samopal, takže to byl v té první fázi nerovný boj.

  Policie nečinila vlastně nic pro ukončení ani prevenci dalšího konfliktu, a tak se stalo, že přes zbraňovou nevýhodu, kterou měli ti fanoušci fotbaloví a ti proukrajinští, se podařilo těm proukrajinským ruskou skupinu, především proto, že těm proruským došla munice, tak se jim podařilo tu proruskou skupinu přetlačit zpět. Pak ti proukrajinští přešli do protiútoku a zatlačili ruské separatisty na Soborné náměstí. Policie se pokusila obě skupiny oddělit, ale neměla na to sílu, takže proukrajinská skupina přešla přes policii a honila pak skupinky těch proruských po celém náměstí, bili je pálkami a vším, co jim přišlo pod ruku. Pak proukrajinská skupina začala ničit stanové městečko separatistů u Domu odborů a objevily se i mezi nimi pistole a zbraně.

  Budova Domu odborů začala hořet pravděpodobně od Molotovových koktejlů, které házely obě strany, a pak začala hořet vlastně celá budova s tím, že v přízemí a v prvním patře to byly Molotovovy koktejly těch proukrajinských, ve čtvrtém patře to byly naopak Molotovovy koktejly těch proruských.

  Policie se na místě delší dobu vůbec neobjevila, první požární auto přijelo zhruba po hodině, přičemž ani policie ani požárníci neprojevovali dlouho velkou ochotu zachraňovat lidi z hořící budovy. Takže postupně si lidé na náměstí začali pomáhat vlastními silami, použili přitom konstrukci pódia, po které spouštěli některé ty, kteří zůstali v té budově, z oken. Někteří naopak v panice vyskakovali z oken ven. Docházelo tam k tomu, že někteří, kteří před chvilkou ještě ty pronásledované bili, tak je pak vytahovali z těch domů. Ti, kterým došlo, co se děje a že je to katastrofa. V každém případě přesto je výsledkem více než 40 mrtvých a 200 zraněných.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi zahraničních věcí. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Konečné. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegyně, kolegové členové vlády, chtěla bych poděkovat všem, kdo se podíleli na iniciativě projednat na půdě Poslanecké sněmovny postoj České republiky k masakru, který se odehrál 2. května v Oděse.

  Již pět dní jsme konfrontováni s hororovými fotografiemi i videosekvencemi, které zobrazují lidi uvězněné v hořícím Domě odborů, zastřelenými na chodbách a v kancelářích tohoto domu a ubíjenými na ulici před tímto domem. A na toto inferno navazovala další hrůza. Vláda ČR mlčela. Mlčela stejně jako tzv. obhájci lidských práv, kteří tak vyzývali dnes již svrženého prezidenta ke zdrženlivosti a nutnosti nepoužívat sílu, když na Majdanu dnešní vládci Kyjeva stavěli barikády a házeli Molotovovy koktejly.

  Situace na Ukrajině začíná nápadně připomínat afghánské, irácké či libyjské vítězství našich sil. Usadili jsme prozápadní vládu, dohlédli na obsazení nejdůležitějších silových a ekonomických resortů. Čas od času uspořádáme řízené volby, avšak v zemi se zabydlel chaos a násilí.

  Je čas, aby parlament promluvil. Naše stanovisko by mělo vycházet z teze, která je pravým opakem častých apelů zdánlivě směřujících k usmíření. Mám na mysli naivní výzvy, aby se do ukrajinské krize nevměšoval nikdo ze zahraničí. Současná kyjevská vláda se dostala k moci s pomocí Evropské unie, Spojených států amerických a dalších zahraničních, především západních spojenců. Jihovýchod se těší když ne materiální, tak jistě morální podpoře z východu. Situace na Ukrajině dozrála do situace, kdy svářící se povstalci z Kyjeva a z jihovýchodu v zajetí emocí a ideologických předsudků nedokážou nalézt cestu k jednacímu stolu. A tak se jediným možným řešením jejich sporu stává násilí a stále reálnější hrozba občanské války.

  Vyšetřování oděského masakru současnou kyjevskou vládu jen zcela znedůvěryhodňuje a jeho závěry nebudou brány druhou stranou vážně. Stejně tzv. vyšetřování vraždění kulkami snajperů na Majdanu, a to zvláště v době, kdy nová kyjevská elita v rozporu s ženevskými ujednáními řídí krvavé kárné operace proti Ukrajincům na jihovýchodě země.

  V této situaci je nutné vměšování ze zahraničí. Ovšem vměšování, které nehraje hru s nulovým součtem. Kdy je každý kompromis vnímán jako prohra. Potřebujeme, aby se zahraničí aktivně vměšovalo do vyšetřování hororu v Oděse proto, aby se podobné hrůzy neopakovaly. To je možné jedině tehdy, když tlak ze zahraničí přinutí povstalce z Kyjeva a povstalce z jihovýchodu zasednout k jednacímu stolu a jednat, jednat a jednat, dokud nenaleznou cestovní mapu, která narýsuje alespoň základní kontury cesty Ukrajiny z krize.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, aktivní role řady západních institucí, zvláště Evropské unie, při svržení demokraticky zvoleného prezidenta tyto organizace zkompromitovala a učinila je alespoň pro jednu stranu sporu zcela nevěrohodnými. Navrhuji proto, aby vláda ČR vyzvala členské státy Evropské unie i Ruské federace k uznání arbitrážní role OBSE. Aby to bylo OBSE, kterému bude dán mandát nejen vyšetřit masakr v Oděse, ale též dovést svářící se strany k jednacímu stolu. Zároveň vyzývám celou vládu ČR k odsouzení násilí a fašismu.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné a poprosím ji jako první řečnici, aby usedla u stolku zpravodajů. Prosím. Děkuji.

  Dalším řádně přihlášeným je - pardon, s přednostním právem má přednost pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, musím říci, že jsem hluboce dojat legitimistickým stanoviskem paní poslankyně Konečné, která se zastává revolučním procesem svrženého prezidenta a bývalé ukrajinské vlády. Doufám, že konsekvence legitimismu bude vést k tomu, aby navrhla rozpuštění této Sněmovny a pokračování zasedání Českého sněmu, které bylo přerušeno za první světové války. Tím bychom toto myšlení opravdu konsekventně vedli až ke konci. Ale nechme této srandičky, situace je příliš vážná.

  Dámy a pánové, musíme při analýze situace na Ukrajině vzít v potaz, že zde zasahuje cizí mocnost do dění v Ukrajině. Není to jenom propagandou, není to jenom televizí, nýbrž taky vysílání ozbrojených sil. Vždycky se najednou objeví podivuhodně velice dobře vycvičení ozbrojení muži, kteří se ujímají iniciativy.

  Co se týče tragédie v Oděse, přece jenom bych rád upozornil na to, co zde bylo zjištěno, kdo první začal střílet. Někdy se při demonstracích, to jsem také už zažil, házejí kameny. To sice není hezké, ale stává se. Ale přece jenom je něco jiného, než když jedna strana sáhne k střelným zbraním. Že si potom ta druhé strana také nějaké revolvery obstarala, je celkem pochopitelné.

  Nesmíme zapomenout, že celý proces je opravdu jenom štvaním ze zahraničí proti nově zvolené ukrajinské vládě a proti jednotě Ukrajiny. Je to velice hezké, když vyzýváme k jednání, a zajisté by bylo dobré, aby obě strany se sešly k jednání. Mám jenom obavy, když se cizí mocnosti ujmou toho procesu, pamatuji si události v roce 1938, kdy taky přistoupily evropské mocnosti k tomu, aby řešily spory mezi německo- a českojazyčným obyvatelstvem v Československé republice. Výsledek je nám velice dobře znám.

  Nejdříve musí platit pravidlo, že státní hranice jsou nedotknutelné a není právo cizí mocnosti tyto narušit. Na tom musíme trvat. První je dodržovat mezinárodní právo. Vše ostatní, dámy a pánové, musí jít vedle. Můžeme mít sympatii pro tu či onu stranu. Já naprosto chápu, že jsou lidé, kteří cokoli Moskva udělá, je dobré a prospěšné, nicméně právo je právo a to jest základ mezinárodní politiky. Když právo opustíme, tak se nesmíme divit dalšímu vývoji.

  Česká republika by měla především přispívat Ukrajině v její velice obtížné hospodářské situaci, měla by pomoci, je-li to nutné a možné. Už teď se bohudíky několik poraněných z Ukrajiny léčí v našich nemocnicích. I tady může sehrát Česká republika velice užitečnou roli a díky bohu také tuto roli plní. Ale neměli bychom se snažit navrhovat řešení, kterým by se Ukrajina, abych tak řekl, postavila pod kuratelu.

  Děkuji mnohokrát. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Schwarzenbergovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Konečná. Po ní s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Dovolte mi pouze vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, vzkázat svému předřečníkovi, že jsem netušila, když jsme se tu dneska bavili o tom, že by se některé řeči měly překládat do jiných jazyků, což bylo tématem dopolední debaty z vaší strany, že mluvím tak málo srozumitelně a česky. Já jsem předpokládala, že v českém parlamentu můžeme mluvit česky, a pokud si přečtete stenozáznam mého vystoupení, tak budete muset zpochybnit celou první část vašeho projevu, protože nic takového tam nezaznělo. To za prvé.

  A za druhé. Věřte mi, že mě mrzí, že jako bývalý ministr zahraničních věcí odmítáte můj návrh, aby se tím arbitrem stalo právě OBSE jako nezávislá, nestranná instituce.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. S přednostním právem prosím pana předsedu poslaneckého klubu Úsvit Radima Fialu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, my jsme se bavili o Ukrajině, není to tak dlouho, a teď to vypadá, že situace na Ukrajině se eskaluje, neuklidňuje, a začínáme zde hovořit podle mého názoru o druhém dílu. Co jsme tady komentovali před časem, to byl první díl té situace a dnes přichází část druhá.

  Hnutí Úsvit v době, kdy se jiní radovali, že na Majdanu začíná nová, šťastná éra Ukrajiny, varovalo, že tato forma násilného státního převratu a následného nedodržení dohod z 21. ledna bude znamenat hrozbu eskalací násilí. Signatářem dohod z 21. ledna byli i zástupci Evropské unie. Ministři zahraničí Polska, Německa, Francie mávli rukou nad dohodou a uvolnili tím místo pro radikální politické síly ukrajinských nacionalistů. Místo tvrdého tlaku na plnění těchto kompromisních dohod si tito evropští politici zamnuli ruce a řekli si: Nevadí. Koneckonců jsou to naši fašisti. Myšlenku demokratické revoluce, myšlenku pozitivních změn, kterou začalo hnutí Majdanu, tak uchvátily akceschopné nacionalistické politické síly. Tyto síly bohužel vytlačily ukrajinské demokraty. Netají se obdivem k tradicím banderovského hnutí a netají se nenávistí k Rusku, včetně části vlastních ukrajinských spoluobčanů, kteří mají kulturně a jazykově k Rusku, k této zemi, blízko. Bohužel jsou to dnes právě oni, kdo vystupuje jako představitel ukrajinských vlastenců. Tato situace otevřela také prostor pro ruskou obhajobu svých zájmů. A může se nám to líbit více nebo méně, ale obhajobu logickou a nevyhnutelnou. Spojené státy americké jednají zcela stejně, ať už šlo o invazi v Panamě, nebo v Grenadě.

  Druhého května eskalace konfliktu na Ukrajině dostala nový rozměr. Masakr v Oděse znamená konec Ukrajiny, tak jak ji dnes známe. Pokud někdo chce dnes zachovat Ukrajinu jako jednotný stát s centrální vládou, žene Ukrajinu do války. Masakr v Oděse je nutné podrobit nezávislému vyšetřování, které stanoví odpovědnost konkrétních osob, úřadů, politiků. Stanovisko kyjevské vlády, že masakr mají na svědomí ruští provokatéři a že je to vše dílem Moskvy, je tak směšné a trapné, že by patřilo spíš do Haškovy literatury. Myslím, že je načase, aby česká vláda a Česká republika přehodnotily svůj postoj k současné vládě v Kyjevě. Jejich nepřímá odpovědnost za tento masakr je zřejmá a přímá odpovědnost musí být vyšetřena. Vláda v Kyjevě je všechno jiné, jen ne skupina demokratů, která bojuje za demokratické hodnoty. Když poslouchám některá vyjádření této politické garnitury, mám pocit, že ti lidé jsou na kokainu.

  Pamatujme na to, že na Ukrajině, a to i na té východní, dnes stále žijí stovky českých občanů, našich krajanů, a je to i jejich osud, o čem zde debatujeme. Jejich situaci a postavení by měla vláda dnes znovu prošetřit.

  V dnešní situaci je třeba odzbrojit nezákonné ozbrojené formace včetně tzv. národní gardy, úderných praporů Pravého sektoru a oddílu sebeobrany federalistů. Armáda se musí vrátit do kasáren a policie musí začít dělat svoji práci. Všechny politické síly na Ukrajině je třeba dostat k jednacímu stolu. Pokud se to podaří, může Ukrajina přežít v podobné formě jako dnešní Bosna a Hercegovina. Pokud se to nepodaří, pak čeká Ukrajinu válka a v této válce dnešní vláda v Kyjevě prohraje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den dámy a pánové, já bych chtěl podtrhnout skutečnost, která tady už zazněla, a i z jednání na zahraničním výboru také jsme o tom hovořili, a to je, že si myslím, že by měl parlament vyzvat ty státy v konfliktu, aby se dodržovaly uzavřené mezinárodní smlouvy ohledně neměnnosti státních hranic, protože to si myslím, že je mimořádně důležité.

  Pak je druhý faktor, o kterém tady ještě nebylo hovořeno, a měli bychom také na to zareagovat, otázka rozpočtu Ministerstva obrany jako úplně samostatná záležitost, protože není možné se na toto jen dívat, ono je to skutečně téměř na dojezd našich osobních aut, to, co se odehrává. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Martin Lank. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Lank: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi úplně jasné, že v současné době se k situaci na Ukrajině vyjadřuje už skoro každý, kdo má alespoň elementární schopnost mluveného nebo psaného projevu, a tím teď rozhodně nemyslím tuto ctěnou Sněmovnu. Je mi jasné, že toho svými slovy asi moc nezměním, ale z pozice předsedy meziparlamentního spolku přátel Ukrajiny cítím jakousi, řekněme, morální povinnost dát vám takový podnět k zamyšlení.

  Víte, já se trochu obávám, že při tom všem řečnění okolo Ukrajiny zapomínáme na to, co by mělo být nejzásadnější, a to na samotné Ukrajince. Zapomínáme, že Ukrajinci, a to ti z východu země i ti ze západu, jsou úplně normální lidé, a věřím, že si vlastně nic moc tak zvláštního nepřejí. Chtějí mít rodinu, chtějí mít, čím tu rodinu živit, a nechtějí se bát pouštět děti ven, protože tam teď zrovna jezdí tanky. A protože věřím, že normální slušní lidé si zaslouží mít normální slušný život, věřím také, že žádná velmocenská záminka nám nemůže být dost dobrá k tomu, abychom jakýmkoliv způsobem přispěli k definitivnímu rozpoutání tamní občanské války. Protože lidé, kteří způsobují války, a lidé, kteří z nich pak nakonec profitují, nejsou těmi lidmi, kdo za ty války pak platí svými životy, zdraví a majetkem. Kdybyste se zeptali těch, komu je v tomto nadcházejícím dramatu předepsána role oběti, vsadil bych se, že jak z východu, tak ze západu Ukrajiny uslyšíte v první řadě jedno: Hlavně aby nebyla válka!

  Řiďme se tím prosím. Udělejme všechno pro to, aby tam proběhl legitimní demokratický proces, který pomůže Ukrajincům zvolit si přesně takovou vládu a přesně to uspořádání státu, které uznají za vhodné, a ne to, co jim nátlakem nadiktuje někdo zvenku. A je přitom úplně jedno, jestli by to byl Brusel, nebo Moskva. Já osobně se v žádném případě necítím být kompetentní rozhodovat o tom, co je dobré pro Ukrajince. Pokud někdo z vás ano, prosím. Jen bych ale rád připomněl, že i naše země v minulosti zažila, jak chutná princip o nás bez nás. A troufám si tvrdit, že nikdy k ničemu dobrému nevedl. Jestliže Česká republika snad nějakým nešťastným způsobem dopomůže Ukrajinu popostrčit za okraj krvavé občanské války, následky poneseme všichni a vzhledem k blízkosti této země pravděpodobně nebudou jenom v morální rovině. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne pane předsedající, dobré odpoledne kolegyně a kolegové. Já bych chtěl jen krátce zmínit věc, která už tady v této Poslanecké sněmovně v souvislosti s projednáváním problematiky Ukrajiny zazněla, bylo to při minulém projednávání, a chtěl bych využít dnešní přítomnosti pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, kdyby nás mohl informovat o tom, jaká je situace okolo volyňských Čechů, našich spoluobčanů, kteří tam jsou.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dále s přednostním právem pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, po něm pan ministr zahraničí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, každý stát má svaté právo bránit své hranice a svou územní celistvost. Pokud se ozbrojené skupiny zmocní radnic, teritoria atd., tak má dotyčný stát právo se ozbrojenou silou proti nim bránit. Na to bych přece jenom rád upozornil. Vyzývat armádu, aby se vrátila do kasáren, dokud jiné ozbrojené skupiny v této zemi řádí, je prosím vás jenom pomáhání těm, kteří nelegitimně zvednou zbraně proti spoluobčanům a obsazují část Ukrajiny. Jenom bych rád na tento normální fakt mezinárodního práva upozornil. Děkuji mnohokrát.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Než přistoupíme k panu ministrovi zahraničí, tak s faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Dámy a pánové, já jsem jak v Jiříkově vidění. Nezlobte se, pane poslanče Schwarzenbergu prostřednictvím pana předsedajícího, o mě se pokouší infarkt z vašich slov. Vy tady říkáte, že je legitimní, aby země nasadila vojáky proti svým občanům. To říkáte tady vy, který jste v roce 1999 podporoval bombardování Jugoslávie, když ozbrojené skupiny UCK rabovaly, bombardovaly a zabíjely v Srbsku! Vy jste nechali ukrást Srbsku jeho zemi! Vy jste řekli, že to je legální, nechali jste si to posvětit kde čím a teď tady moralizujete a apelujete. Pane předsedo, pane předsedající, vaším prostřednictvím, já si vás velice vážím jako člověka, který má určitá léta, ale vy jste mě teď šokoval tím pokrytectvím. Prosím vás, už tady nevystupujte. To je přece nemorální! Vy jste jezdili na Majdan podporovat ty skupiny a ty aktivisty, aniž byste jim řekli, že si nepřejete, aby extrémní skupiny byly ozbrojeny a bojovaly. Vy jste tam prostě jezdili podporovat to a ono to přerostlo. Ten scénář je naprosto stejný, jako jste udělali na Balkáně. Vy jste se stejně dívali na Sýrii, na Libyi a teď tady moralizujete a řeknete: no vždyť je legitimní, že tam ta vláda bude bombardovat a bojovat se svými lidmi. Ale v jiných zemích, když se ta vláda bránila proti interventům, kteří byli vyzbrojeni ze zahraničí, tam vám to nevadilo, tam jste prostě Srbsku to Kosovo ukradli! To je prostě absurdní, co jsem tady slyšel.

  Promiňte mi, že jsem se takhle rozběsnil. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další faktickou poznámku paní poslankyně Konečná stahuje. Dále s přednostním právem pan ministr obrany Stropnický. Prosím, pane ministře.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já tedy tomu nerozumím tak jednoznačně jako někteří předřečníci. Já nevím, jaké mají informace. Já disponuji pouze těmi, kterými disponuje prostý ministr obrany členské země Aliance a Evropské unie, a to tedy na jednoznačné soudy při nejlepší vůli nestačí. Ta situace, myslím si, je příliš vážná, než abychom z ní dělali předmět kampaně. A možná si trošku dejme i pozor na laciné paralely. Často jsou efektní, ale ještě častěji jsou mylné. A také možná na některé analýzy, které jsou postavené často na televizních šotech nebo internetových spotech, ale ze všeho nejvíc na řízených emocích. My jsme totiž svědky poměrně rafinované dezinformační a provokační kampaně, která se nezastaví ani před záměrným vytvářením obětí. Mrtví jsou cynickou součástí plánu. Jsme svědky v podstatě nového vedení typu konfliktu. Vysloužilci s kuklami a kalašnikovy vydávaní za ochránce občanských práv ruské menšiny a na druhé straně frustrovaný a decimovaný ukrajinský národ, to vše velmi zkomplikované několika militantními ukrajinskými skupinami. Čili při vší úctě, je to přece jenom o něco složitější.

  A ještě snad jenom malá poznámka na závěr. Když se hyperkriticky a povýšeně bavíme o evropských politicích, bavíme se o sobě. To jsme my. Nebo už ne?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Stropnickému. Dále s přednostním právem pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Rád bych prostřednictvím pana předsedajícího upozornil pana poslance Foldynu, že nasedl falešným informacím. Já jsem nikdy nepodporoval bombardování Srbska. Naopak, to si dobře pamatuju, těsně předtím, než to začalo, bylo zasedání Trilateral Commission ve Washingtonu a tehdy byli tři, bohužel pouze tři přítomní, kteří se postavili proti plánu zahájit bombardování Srbska. To byl, budete se divit, Henry Kissinger, byl to nynější ministr zahraničí Království švédského Carl Bildt a potom jsem byl já v té diskusi. Je něco jiného, když ta válka proběhla a Srbsko ztratilo nadvládu nad Kosovem a nebyla nejmenší naděje možnosti, že by ji získalo zpátky, že jsem uznal Kosovo jako nezávislou zem. Ale bombardování Srbska jsem opravdu nepodpořil.

  Děkuji mnohokrát.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Schwarzenbergovi. S faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, musím říct, že se mi velmi líbilo střízlivé vystoupení pana ministra obrany, a plně se hlásím k jeho řečnické otázce, že samozřejmě my jsme také evropští politici. Jenom bych rád připomněl, pane ministře, že předseda vašeho hnutí tady dopoledne zarputile tvrdil, že on politikem není. Tak velkou prosbu: nemohli byste si to nějak v tom hnutí vyjasnit, kteří z nás ti politici jsou a kteří nejsou?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Další řádně přihlášený pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já trošku budu opakovat sám sebe. My máme tu velkou výhodu jako klub KDU-ČSL, že si nechodíme pro instrukce ani na velvyslanectví Spojených států ani Ruské federace. (Oživení v sále.) My se snažíme... My se snažíme... My se snažíme... My se snažíme... A Vatikánu taktéž ne. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid, abychom nepřerušovali řečníka. Děkuji.

 • Poslanec Ondřej Benešík: My se snažíme používat vlastní rozum. A já bych se chtěl jenom přidat k žádosti pana kolegy Karla Fiedlera ohledně žádosti volyňských Čechů, protože jsme v médiích zaregistrovali vyjádření pana ministra Lavrova o tom, že etničtí Češi na Ukrajině mají hrůzu z fašistické vlády v Kyjevě. Já jsem se na to pana ministra ptal, on ty informace nemá. Je zvláštní, že naši krajané na Ukrajině si stěžují u ministra zahraničních věcí Ruské federace, to je první věc.

  A druhá věc je právě ten zdravý rozum. Já si vzpomínám na to, že když na Krymu byli ozbrojenci a někteří tvrdili, že to jsou ruští vojáci, tak toto bylo vydáváno jako informace prozápadní propagandy. Za několik málo dnů nato ruský prezident Vladimír Putin řekl, že to byli ruští vojáci. Tak já jsem zvědavý, čeho se dočkáme třeba za týden, za čtrnáct dnů ohledně všech těchto informací, které dneska jsou vydávány za prozápadní propagandu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pardon, s přednostním právem pan místopředseda Filip, po něm paní poslankyně Němcová. Předpokládám, že pan ministr vystoupí se závěrečným slovem po ukončení obecné rozpravy. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych nebýval nijak vážně usiloval o vystoupení, ale samozřejmě jsem trochu znepokojen tím, jak tady hovoříme o obraně státních hranic, o ozbrojených skupinách, které nemají žádnou legitimitu, a směšujeme, co je k tomu smíšení zcela nevhodné.

  Za prvé už jsem řekl, že jsem zcela v pravidelném spojení s předsedou Komunistické strany Ukrajiny Petrem Simoněnkem, a přednesl jsem tady to, oč nás žádali v době, kdy to bylo velmi aktuální. Ale my jsme přijali usnesení, které bylo spíše jednostranné, než by řešilo tu situaci. To se také odrazilo poté na tom, jakým způsobem jednala Evropská unie, protože my jsme její součástí. To nijak nezpochybňuji.

  Je potřeba říct, že když jsem byl minulé úterý za prezidentem republiky, že mě požádal, abych napsal dopis a požádal ty, které mohu požádat na Ukrajině, abych pomohl s osvobozením zadržovaných kontrolorů OBSE. To jsem také učinil. A ve středu večer jsem měl zpětnou zprávu od Petra Simoněnka, že všichni lidé, které měl v Doněcké oblasti, došli jak za samozvaným starostou Slavjanska, tak za jinými lidmi a zasadili se svým hlasem o to, aby ten proces doběhl. Ještě ve středu večer běželo na liště České televize, že nikdo nebude propuštěn a že je dál považují za špiony.

  Teď ve čtvrtek proběhla další informace, a musím říct, že soustředěným tlakem všech těch, kteří měli zájem na diplomatickém řešení věci, ať už to je pan ministr Steinmeier, pan ministr Lavrov, nebo ti, kteří si nemyslí, že je třeba dále rozvrtávat situaci na Ukrajině, že je potřeba jednotlivé lidi, kteří jsou tam vysláni, ať už pod vlajkou OBSE, nebo za Radu Evropy, nebo za jiné sdružení, případně OSN, že by měli být zadržováni. Ano, od středy večer jsem měl informaci, že v sobotu budou propuštěni. Také jsem tuto informaci posunul dál. (Sílí hluk v sále.)

  Já se tedy divím, že my dnes tady hovoříme o tom, že není jasné, co se odehrálo v Oděse. Ono to jasné je. Je to jasné od chvíle, kdy nefunguje státní moc na Ukrajině. Tak si to přiznejme! Přiznává si to mezinárodní společenství, jinak by pravděpodobně nedocházelo k pravidelným hovorům mezi panem prezidentem Obamou, panem prezidentem Putinem nebo paní Merkelovou a dalšími. Je to reálný stav. Státní moc tam nefunguje. A státní moc nezasáhla proti tomu, aby byli zavražděni nevinní lidé v Domě odborů v Oděse. To je reálný stav. A v tomto ohledu děkuji, že jsme tu informaci mohli vyslechnout.

  Takže se bavme o tom, kdo podpořil onen fašistický puč na Majdanu. Kdo ho podpořil? Já nejsem žádný zastánce bývalého prezidenta nebo nelegitimně sesazeného prezidenta Ukrajiny. Ale nejsem také zastáncem nové moci. A zejména opakuji, co jsem tady říkal při posledním jednání o Ukrajině, že za nejvážnější chybu Evropské unie považuji to, že jsme se nezasadili, kromě prezidentských voleb na Ukrajině k vypsání parlamentních voleb, protože tato moc je nelegitimní. Nevzešla z žádných voleb!

  A zeptejte se sami sebe, co jste říkali, když došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, když tady byla vláda, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a vládla bez té důvěry. Jaké byly výroky některých z vás, kteří říkali, že ta vláda je nelegitimní a že by měla co nejdříve skončit. Přitom podle Ústavy České republiky bylo jasné, že volby lze vypsat nejdříve za 60 dnů a že nejdříve za 30 dnů se sejde parlament, čili 90 dnů nejméně tady bude jiná vláda. Ptám se, kdo z těch, kteří navštívili Kyjev v době Majdanu, chtěl, aby tam byly vypsány nové volby. Nic takového jsem od vás, kritiků vystoupení Kateřiny Konečné, neslyšel.

  Tak prosím vás, podržme si jenom jeden metr na mezinárodní situaci. Ten dvojí metr se vždycky vymstí. A jestliže jsme dnes, v době oslav Pražského povstání 1945, jestliže jsme před tím, že oslavíme vítězství nad fašismem v druhé světové válce, což je mezinárodně uznávaný svátek, protože to byla největší katastrofa 20. století, tak přece musíme odsoudit každý fašistický krok, který tady vede k občanské válce.

  Jestliže jsme součástí Evropské unie, tak by měl pan ministr zahraničních věcí stejně jako ostatní ministři české vlády na Evropské radě ministrů, ať už to bude ministr zahraničí, nebo ministr průmyslu a obchodu, nebo předseda vlády, přece jasně hovořit o tom, že jsme pro legitimní řešení, které bude bez dalších obětí na životech. A jestliže se podařilo, a buďme tomu rádi, při té schůzce Východního partnerství tady v Praze, že se shodly země Evropské unie a Východního partnerství na tom, že je potřeba decentralizace Ukrajiny, nikoli federalizace, protože toto slovo napadl polský prezident, aby nebylo spojováno s tím požadavkem Ruské federace, dobře decentralizaci a na nevojenském řešení, tak přece nemůžeme neodsoudit zásah nelegálně ozbrojených polovojenských skupin proti civilnímu obyvatelstvu a vraždění nevinných lidí.

  Vážně bych prosil, abychom tady vážili slova. Ano, úkolem armády, tak jak říkal pan předseda Schwarzenberg, je obrana státních hranic. Ale úkolem armády demokratické společnosti od roku 1945 je také se vystříhat tomu domácímu, vnitřnímu použití armády. Armáda se nemůže používat proti civilnímu obyvatelstvu, protože to vždycky vede k občanské válce. A to je třeba odsoudit. Protože tyto polovojenské skupiny zasáhly proti civilnímu obyvatelstvu. A jestliže se prohlašují za národní gardu, tak je to třeba odsoudit a třeba říct, že s tím nesouhlasíme. A to tedy, promiňte mi, bez rozdílu politického přesvědčení, případně náboženského vyznání, protože jinak se zpronevěříme vlastní přísaze na Ústavu České republiky. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. Po něm s přednostním právem pan předseda TOP 09 Schwarzenberg, po něm paní poslankyně Němcová s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče Holíku, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych rád navázal a chtěl poděkovat slovům jak ministra zahraničních věcí, tak ministra obrany, protože snad poprvé jsem uslyšel informaci, která je vyvážená, protože to, co jsme slyšeli v televizi, bylo značně ujeté do strany.

  Rád bych odpověděl panu kolegovi Benešíkovi, co se týká ruské posádky na Krymu. Podle dohody Rusko tam mohlo mít 25 tisíc vojáků. Údajně jich tam bylo 19 tisíc. Nevím, jestli jste na Krymu nebo v Sevastopolu byl. Já ano a můžu vám říct, že tam kotvily jak ruské křižníky, tak vedle i americké. Tady se mluvilo vždycky, jsou tam jenom Rusi, Američané tam byli v té době, tenkrát, když jsem tam byl já, tak tam byli také.

  Mnohokrát zaznělo, kde dostáváme od koho jaké informace. Vzhledem k tomu, že mám na Ukrajině řadu přátel, téměř v každém městě, tak čerpám informace ztama. A kdo z vás umí číst rusky, já vám je dám - přímo Ukrajinců, jak oni tu situaci vidí.

  Takže nechtěl bych tady teď nějakým způsobem rozvířit situaci, protože situace je smutná. Umřelo mnoho lidí. Pokud se vrátím zpátky k té Oděse, tak tam nebyli jenom zastřelení chlapi. Tam byly znásilněné ženy se spáleným obličejem, tam byly zabité děti, tam byly těhotné ženy zabité. A to snad nebyli extremisté.

  Takže všechny bych chtěl požádat, buďme trošku lidé, pomozme obyčejným lidem, kteří na to doplatili, protože oni si to zaslouží. (Sporý potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Holíkovi. Ještě jedna faktická poznámka. (K mikrofonu přistupuje poslanec Schwarzenberg.) S faktickou poznámkou - pardon, pane předsedo - s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Pardon, pane předsedo, moc se omlouvám - s faktickou poznámkou má přednost pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Panu poslanci Holíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Měl jsem na mysli neoznačené ozbrojence, kteří se přes noc stali regulérními vojáky ruské armády. Neměl jsem na mysli posádku, která tam skutečně stabilně mohla být. Takže tady jsme si asi v tomto nerozuměli.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Teď pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci. Ano, je dobře připomenout, kdo byly první ozbrojené skupiny bez odznáčku, bez ničeho, které působily na Ukrajině. Ano, bylo by dobře odzbrojit nelegitimní ozbrojené oddíly, které dneska obsadily různé radnice a státní budovy. Jsem vřele pro toto odzbrojení. A když se toto podaří, budu první, kdo bude volat, aby také ukrajinská armáda se stáhla do svých kasáren. Ale nejdřív musí být nastolen pořádek a ukrajinská autorita na ukrajinském území zase nastolena, která násilím byla porušena.

  Děkuji mnohokrát. (Zatleskali poslanci TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S další řádnou přihláškou paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře zahraničních věcí, dámy a pánové, váhala jsem, zda se zúčastnit této diskuse, nebo ne, ale domnívám se, že ona nás ještě možná několikrát čeká, byť z toho žádnou velkou radost nemám. Když jsme ji zahájili tady na začátku letošního roku, dospěla Poslanecká sněmovna k usnesení, které si myslím, že je platné a bude platné i pro budoucnost. Dokud se tedy Rusko nevzdá Krymu a nevrátí ho Ukrajině, tak naše usnesení o porušení mezinárodního práva násilnou anexí Ruska ve vztahu ke Krymu, tedy k Ukrajině, platí. A jsem ráda, že Poslanecká sněmovna toto usnesení přijala.

  To, že situace se tam eskaluje ve vztahu k prezidentským volbám, které se blíží, určitě nemůže dělat radost nikomu z nás. Nikdo z nás není připraven na to přijímat denně zprávy o tom, jak jsou lidé vražděni, stříleni, jak se radikalizuje ukrajinská společnost, a každý z nás se musí přirozeně obávat, zda takto radikalizovaná společnost bude mít dopad také na nás, kteří jsme teritoriálně tak blízko. A jestliže, a to je přirozené nejen v Poslanecké sněmovně, ale v celé české společnosti, každý z nás podle svých zkušeností, svého hodnotového žebříčku, svého vychování, toho, v čem vyrostl, se dívá na ty situace svou optikou, a ať chce, nebo nechce, tak straní jedné nebo druhé straně, tak si myslím, že na tom usnesení, které jsme přijali minule, nemusíme nic měnit a naopak na ně můžeme být pyšní.

  Co ale je potřeba dodat ve vztahu k tomu dnešnímu jednání - jak říkám, obávám se, že toto téma budeme otvírat ještě několikrát, pokud před prezidentskými volbami situace na Ukrajině nezklidní, což bychom si přáli - tak co je potřeba dodat, jestliže se tady ptáme po tom, kdo co tam všechno způsobil nebo nezpůsobil, a my to nebudeme vědět a každý z nás si tady může přednášet svoje představy nebo to, co si nastudoval. Dozvíme se to pravděpodobně s odstupem několika let, tak jak se to v takových případech vždycky děje, kdy jsou sneseny všechny důkazy, archivní materiály vyhodnocené historiky, tak se k tomu budeme moci bavit asi trochu racionálněji než teď, když jsou vzedmuté i naše emoce. Ale já k tomu chci dodat jednu věc. Jestliže se bavíme o těch příčinách, kdo zavinil současný stav věcí na Ukrajině, s tím, že v podtextu je obava, zda tento neklid bude přenesen také na území České republiky, kterou ve mně včera posílil ministr zahraničních věcí Ruska Lavrov, když začal operovat s těmi českými menšinami žijícími na Ukrajině, z čehož já už si dovozuji, že to je nějaký pomocný nástroj, aby pomalinku se ten ruský vliv dostával dál, což jsem přesvědčena, že je celkovým záměrem strategie vlády současné Moskvy, tak k tomu chci dodat jako podpůrný argument něco, co si můžete najít sami. Je to zpráva BIS z roku 2012. Je veřejně dostupná a v kapitole III.3 s názvem kontrarozvědná činnost, abychom si ujasnili, zda Česká republika je v ohrožení, nebo není, zda tady existuje nějaká pátá kolona, která se aktivizuje, a nejenom že se aktivizovala velmi dramaticky v době, kdy se vedla v České republice řeč o přijetí nebo nepřijetí návrhu na vybudování protiraketového radaru, tak zda je příliš aktivní tato skupina, se můžeme dočíst v této zprávě. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Mám tu dále dvě faktické poznámky. S první pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, já bych chtěl říct, že téma, o kterém jednáme, je samozřejmě vážné. Na druhou stranu uvědomuji si pořád, že základní vliv, který to spustil, je ruský vliv. Zpráva Rady prezidenta Ruské federace pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv je k nalezení na webu ruského prezidenta, této rady. Říká, že se v referendu hlasovalo realisticky 35 % obyvatelstva, mohlo to být jenom 25 %, pro připojení. Je to ruská zpráva Rady prezidenta Ruské federace Putina.

  A co se týče postoje Ruska, myslím si, že je velice povzbudivá zpráva, která se teď v médiích objevila, že Putin oznámil, že Rusko stáhne 40 tisíc vojáků z hranice s Ukrajinou, a požádal o odložení referenda, které tam proruští příznivci chtěli dělat 11. května. Toto si myslím, že je jasné svědectví o tom, kde leží ta někdo by mohl říct nepřímá, někdo přímá odpovědnost za to, co se na Ukrajině stalo. A že tlak, který se zejména směrem k Rusku vyvíjí, nese přinejmenším příslib toho, že by se tady toto mohlo zlepšovat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat paní poslankyni Němcové za to, že v podstatě překlopila téma Ukrajiny, které je na první pohled zahraničněpolitické téma, že jej překlopila do domácího prostředí. Protože skutečně to, co by mělo zde také zaznít, je to, jakým způsobem by Česká republika měla reagovat z pohledu vnitřní bezpečnosti na to, co se děje na Ukrajině. Myslím si, že to, co tady bylo jmenováno, to znamená aktivity zpravodajských služeb Ruské federace, tak to je určitě právě jedno z těch důležitých témat, a byl bych rád, kdyby se tomu vláda věnovala.

  A druhá věc, která tady ještě nezazněla, tak samozřejmě celkově bezpečnostní situace v Evropě se mění. Je jiná, než byla před lety. Kdo se zajímá například o armádu nebo kdo k ní má trošku blízko a sleduje například to, jak se vyvíjí armáda a výzbroj Ruské federace nebo ruská armáda, tak ta armáda, kterou jsme viděli na Ukrajině, na Krymu, je něco úplně jiného, než byla v 90. letech, kdy se jednalo víceméně o polorozpadlou armádu bývalého Sovětského svazu. Dneska má moderní techniku, moderní výzbroj, špičkový výcvik. Takže to, co si myslím, že by tady také mělo zaznít, je to, že Evropa jako celek by měla reagovat na asertivitu Ruské federace z poslední doby, což by mohlo vést, dle mého názoru je to správný směr, například k rozvíjení potenciálního projektu společné evropské armády. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Je to právě o těch informacích, o dezinformacích a o interpretacích. Putin stahuje z ukrajinské hranice vojáky, kteří tam podle Putina nejsou. Velmi zajímavá informace. Každopádně je to daleko lepší, protože už jsem se začínal obávat, že Vladimir Putin bude po Ukrajině požadovat, aby si odtáhla své hranice od ruských jednotek. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. S řádnou přihláškou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, když jsem zde 21. března vystoupil v diskusi k vojenské anexi ukrajinského Krymu Ruskem, navrhl jsem navýšení obranných výdajů pro příští rok na 1,3 % a do konce volebního období na úroveň našeho závazku k NATO, tedy 2 %, a to proto, aby se neprodleně začala zvyšovat naše schopnost bránit se pro případ eskalace ruské agresivity. Považuji za podstatné, že tehdejší hodnocení situace a můj návrh na zvýšení naší participace na kolektivní obraně nebyly vzaty příliš vážně. Sněmovna návrh zamítla a komentáře kolegů z exekutivy zdůraznily, že máme jiné priority. Teprve když nám roli černého pasažéra společné obrany vytkl v Praze generální sekretář NATO, kolabující schopnost naší armády plnit naše závazky popsalo hodnocení NATO a konstatování nedostatečného financování slyšel otevřeně ministr obrany od spojenců, změnili jsme názor a debatujeme navýšení výdajů.

  Jaká je ovšem situace na Ukrajině dnes, šest týdnů po první diskusi? Jsme nepochybně svědky masivní eskalace a expanze vojenského konfliktu na různých místech východní Ukrajiny v blízkosti ruských hranic. Konflikt již táhl přímou a rostoucí bojovou aktivitu ukrajinské armády. Expertní analýzy hovoří o tom, že na druhé straně bojují profesionálně cvičené paramilitární skupiny, ne-li jednotky s profesionální úrovní výzbroje včetně protivzdušných prostředků a s dostatečným materiálním organizačním, velitelským a informačním i zpravodajským zázemím. To není žádná domobrana, která by měla doma protiletadlové rakety v kůlně, ani rekreační výcvik speciálních jednotek.

  Nejsme tedy svědky eskalujícího konfliktu uvnitř ukrajinské společnosti, jak se nás snaží přesvědčit propaganda, ale profesionálně vedené paravojenské operace s cílem destabilizovat velkou část Ukrajiny, zpochybnit její celistvost, soudržnost a zejména schopnost uspořádat demokratické férové volby za účasti dostatečného počtu mezinárodních pozorovatelů. Kdo by jel za pár týdnů pozorovat volby do země, kde probíhá profesionálně eskalovaný ozbrojený konflikt a násilný chaos a kde dojde k ozbrojenému zadržení mezinárodní skupiny vojenských pozorovatelů pod záštitou OBSE? Cílem pozorovatelské mise byl pravý opak, tedy confidence building a tlumení rizika konfliktu na podkladě vídeňské dohody. Proto bylo třeba je zadržet, zastrašit a jejich prostřednictvím zastrašit i mezinárodní veřejnost.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. V tuto chvíli nemám nikoho dalšího do obecné rozpravy. Pokud nikdo další kromě zpravodaje pana ministra není... Pardon, pan poslanec Schwarzenberg.... Pokud pan poslanec Schwarzenberg nechce do obecné rozpravy, obecnou rozpravu budu muset ukončit. Ne, tak pan předseda Schwarzenberg přece jenom chce. (Chce faktickou poznámku.) Prosím, máte slovo. Vaše dvě minuty, pokud se jedná o faktickou poznámku.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Poněvadž se tady pletou pojmy a výrazy, chtěl bych upozornit na jeden fakt. Hnací silou za německou invazí do Ruska, pod kterou nejvíc trpěli právě Ukrajinci a Bělorusové, ty národy Sovětského svazu, které nejvíc trpěly, nebyli fašisti, italské oddíly byly jenom pomocné, nýbrž hnací síla byla Německá národně socialistické dělnická strana. Tak prosím nenazývejme italským názvem německé nacisty. Na to bych jen rád upozornil. A totéž je jenom nadávka bez většího opodstatnění, používáme-li pojem fašisti pro, připouštím, velmi nacionalistické ukrajinské strany.

  Děkuji mnohokrát.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Schwarzenbergovi. Pokud se nikdo dál nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova paní zpravodajky, případně pana ministra. (Poslankyně Konečná mimo mikrofon: Usnesení.) Návrhy na usnesení přednesete v podrobné rozpravě po závěrečném slově pana ministra. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ještě jednou pěkný večer. Na některé věci musím reagovat, protože by bylo téměř nemožné na ně nereagovat, tak mi dopřejte čas.

  První věc, na kterou musím odpovědět, je otázka, která tady zazněla, otázka na volyňské Čechy a vůbec na Čechy žijící na Ukrajině. Tak mi dovolte, abych vám řekl, že jsme s představiteli volyňských Čechů a krajanských sdružení na Ukrajině v permanentním kontaktu. Dokonce jsme tam už poslali dvě mise. Ta druhá se vrátila nedávno. Já sám se tam snažím dostat a domluvit si také cestu, kdy bych navštívil krajanská sdružení. Takže vás ujišťují, že informace, které máme, jsou skoro permanentní a máme je čerstvé a máme je z přímého kontaktu nejen s těmi představiteli, ale dokonce i s občany, které pozveme, kteří se sejdou, abychom s nimi mluvili. Takže to, co říkám, je podle mě přesnější než zpráva jakéhokoli ministra jakékoli jiné země kolem nás.

  A já vám prostě říkám, že to, co jsme slyšeli od Čechů žijících na Ukrajině a co mi připadá důležité, je, že nám všichni dokonce velmi hlasitě říkají, že nemají pocit, že by jim cokoli hrozilo od Ukrajinců, mezi kterými žijí! A to říkají velmi hlasitě a velmi jednoznačně. Že se necítí být ohrožování tím prostředím, Ukrajinci, mezi kterými jsou. Tam není napětí mezi Čechy a Ukrajinci! Protože kdyby chtěl někdo odněkud utéct, tak jak chápete, utíká proto, že to okolní prostředí ho většinou nějak utlačuje. To prosím Češi, kteří tam žijí, jasně vylučují! A říkají, že to je nesmysl a nemají žádné indicie toho, že by se oni v tom prostředí necítili doma. To musí být jasné. A to je podle mě důležité.

  Samozřejmě že nejsou dneska nadšení z toho prostředí. Že vám matka řekne, že má strach, že jí syna odvedou a mobilizují. A že mají strach z toho, co bude. Ale to nemají jako Češi, to mají strach jako všichni ostatní, kteří tam jsou. Kdo může dneska... Řekněme, že máme některé Čechy v Žitomiru, ale máme také Čechy v té východní části na jihu, takže jsou vlastně skoro ještě víc v epicentru. A samozřejmě komu by to vyhovovalo být dneska na východní Ukrajině v takovém prostředí? Samozřejmě v tomto smyslu mají strach.

  Já bych vás chtěl ujistit v tom, co už bylo několikrát opakováno, že Česká republika poskytuje těmto našim krajanům zjednodušený způsob, jak se mohou přihlásit k trvalému pobytu v České republice. A návštěvy, které konáme, ty vlastně souvisí také s tím, že jim připomínáme, že jsou formuláře, které mohou vyplnit. Prostě existuje pro ně zjednodušená, jednoduchá cesta. Pokud by potřebovali, mohou požádat o trvalý pobyt a ve zjednodušeném řízení to provedeme.

  A já vám mohu říci, a kdyby tady byl ministr vnitra, tak by vám to zopakoval, že neexistuje žádný příval Čechů z Ukrajiny do České republiky. Jakkoli ta možnost opravdu výhodná, pro mě jednoduchá, existuje. Neexistuje, není žádný zvýšený příval, žádná tendence. Naopak, skoro to spíš kleslo. Čili taková je realita. A my jsme samozřejmě připraveni, kdyby se něco stalo, kdyby skutečně došlo k ohrožení a kdyby tam nemohli vydržet a byli by ohroženi na životech, tak jsme samozřejmě připraveni pomoci. Ale já vám prostě opakuji, jakkoli se obávají, jakkoli mají strach a jsou nespokojeni s tím, co se tam děje, tak to není tak, že by chtěli utéct.

  A navíc my máme zájem na tom, aby Ukrajina celá byla stabilní. Ten náš prvotní zájem je, aby se tam podařilo udělat volby, aby se to tam stabilizovalo, aby se tam dalo žít. Náš zájem není organizovat odvoz Čechů z Ukrajiny. Chápete? To děláme až ve chvíli, kdy je všechno ztraceno. Ovšem to je to poslední, co bychom si přáli. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které v tuto chvíli eviduji přihlášku paní poslankyně Konečné. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Po ní pan poslanec Pavel Holík.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, protože jsem nechtěla zneužívat své role zpravodaje, abych nebyla poučována, abych krátce zdůvodnila, že jsem moc ráda, že jsme měli vůbec možnost vyslechnout nějaké stanovisko české vlády, potažmo v zastoupení pana ministra zahraničních věcí. To bylo přesně to, co jsme žádali, protože ono opravdu, a myslím si, že to byla velká chyba české diplomacie, tady bylo pět dnů mlčení po tom, co se dělo. A to by se nám stávat, byť jako střední zemi, nemělo a měli bychom se k těmto věcem vyjadřovat minimálně stejně silně, jako se k nim vyjadřujeme kdekoliv jinde na světě. To byl také důvod, proč jsme chtěli tuto debatu otevřít. Já se nechci vyjadřovat k tomu, jak ji někteří kolegové zneužili pro vlastní ambice, případně řešení různých zpravodajských či jiných zpráv, ale my jsme opravdu chtěli, abychom o této věci mohli mluvit.

  Já tedy, protože můj kolega ze sociální demokracie po dohodě navrhne usnesení, které odsuzuje tuto situaci, jak jsme si to přáli, ale nechci to kopírovat, tak ještě navrhnu jedno usnesení, a to je to, o kterém jsem mluvila na závěr a o kterém vlastně mluvil i pan ministr zahraničních věcí, a to je role OBSE v celé této záležitosti: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby vyzvala členské státy Evropské unie i Ruskou federaci k uznání arbitrážní role OBSE ve věci řešení konfliktu na Ukrajině." Já si opravdu myslím, že v tuhle chvíli jinou nezávislou mezinárodní organizaci, kterou by mohly respektovat všechny zúčastněné strany, nemáme. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. S přednostním právem pan ministr zahraničních věcí. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Jenom možná krátce řeknu, že jsem se včera veřejně vyjádřil k tomu, co se odehrálo v Oděse, ale beru to jako takové připomenutí, abych to možná činil příště ještě zřetelněji. A také jsem počítal s tím, přiznám se, že se to bude projednávat ve Sněmovně, a domníval jsem se, že nemá cenu dělat tiskovou konferenci, a počítal jsem s tím, že ve Sněmovně bude příležitost to zopakovat. Na druhé straně, pokud je zájem, aby veřejnost tyto věci jasně za Českou republiku slyšela, s tím v zásadě souhlasím, a proto s tím zase nechci moc polemizovat. Budu příště ještě jednoznačnější a budu se snažit to šířit ještě rozsáhleji - stanoviska za Českou republiku k podobným situacím.

  Co se týče role OBSE, jenom připomenu, že co se týče toho, co se odehrálo v Kyjevě, tak pokud vím, že ukrajinská vláda sama souhlasila s tím, aby se využil Mezinárodní trestní tribunál pro řešení toho, co se odehrálo v Kyjevě. Tím jenom připomínám, že to je další možnost, která je v takovém případě, pokud by Ukrajina v tomto souhlasila. Já jsem k usnesení zdrženlivý proto, že si myslím, že by bylo dobré znát stanovisko Ukrajiny. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná, pak s řádnou přihláškou pan poslanec Gabal. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já jenom, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme žádali vládu, aby je vyzvala, aby o tom jednala, abychom nějakým způsobem hledali tu cestu dál, abychom věděli i to, co možná hodláte udělat, nebo vám dali nějakou tu road map v tom, kde se máte pohybovat.

  Ale mě spíš zarazila vaše slova o OBSE. K čemu tedy tu organizaci máme, pokud nemá řešit právě tyto situace? Já jsem o OBSE vždy byla přesvědčena, že je to právě tato organizace ve chvíli, kdy selžou a jednostranně se zapojí do konfliktu jiné organizace typu i Rady Evropy svým usnesením, i Evropské unie, že je to právě OBSE, která musí hrát toho mezinárodního zprostředkovatele. A já si nedovedu představit, na co jiného by byla?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Tak dobře, já na to tedy ještě zareaguji jednou. Podívejte, představte si, že by se v České republice něco stalo, že by se tady něco odehrálo, bylo tady 50 mrtvých a vám by někdo řekl, že vám sem přijede OBSE a že vám to vyšetří. Takže já tím chci říci, že pokud bych chtěl, aby OBSE vyšetřovala tuto věc, a řekl jsem vám, že v této chvíli to vyšetřuje Ukrajina, tak vy zřejmě jste jako představitel České republiky to chápal jako určitý projev nedůvěry, že je schopna to Česká republika vyšetřit sama. Proto jsem řekl, že v případě Kyjeva to byla Ukrajina, která souhlasila s tím, aby v té věci se vzal režim vyšetřování Mezinárodním trestním tribunálem. Ale bylo to dohodnuto s Ukrajinou. A stejně i já, pokud by Ukrajinci řekli "necítíme se na to dostatečně silní, budeme rádi, když nám s tím OBSE pomůže", tak je to daleko srozumitelnější cesta, než když Česko rovnou říká: "OBSE, vstupte tam, vyšetřete to, Ukrajina to nikdy nezvládne sama." Ale já v této chvíli respektuji to, že Ukrajina tvrdí, že to vyšetří, nemám od ní znamení, že by chtěla, aby do toho OBSE vstoupila a aby jí s tím pomáhala. Nechtěl bych, aby to bylo stavěno proti sobě, není to předjednáno a nevím ani, jaký je názor členských států OBSE. Třeba vám Rusko řekne, že to bude vetovat, že s tím prostě nesouhlasí. Já to bohužel v této chvíli nevím a nemám ani minimum předjednáno.

  Upozorňuji, OBSE je mezinárodní organizace, my ji tady někam navrhujeme, aby tam šla - ale pokud zítra zjistíme, že ona o to nemá zájem? Ona má práce dost. Upozorňuji, že máme misi OBSE pozorovatelskou na Ukrajině, o které jsem přesvědčen, že je velmi důležitá, je to významný nástroj, který tam máme. Teď je otázka, jestli to, že OBSE by tam měla vyšetřovat, do jaké míry to koresponduje s tím, že tam dělá tu nezávislou, objektivní, pozorovatelskou misi. Jsou to podle mě věci, které by bylo třeba domyslet. Za sebe vám říkám, že je v této chvíli domyslet nedokážu, že mi vadí to, že o Ukrajině, s Ukrajinou se o tom nemluvilo, je to pro mě věc, která je na další debatu. Říkám vám, že jsem k tomuto návrhu zdrženlivý, a říkám vám argumenty. Neříkám vám, že jste úplně špatně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Další řádně přihlášený je pan poslanec Holík, po něm pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr zahraničních věcí zde podal širokou, podrobnou zprávu o aktuální situaci na Ukrajině a pozici vlády České republiky k masakru v Oděse. Já, jestli dovolíte, bych si dovolil zde přednést návrh na usnesení, ve kterém se říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje násilí, ke kterému došlo dne 2. května v Oděse, a žádá nestranné vyšetření a potrestání viníků. Dále - vyjadřuje hlubokou lítost nad tragickými událostmi v Oděse a vyslovuje soustrast pozůstalým obětí." Děkuji za přijetí tohoto návrhu na usnesení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Holíkovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Tak kromě toho jenom, že bych historicky připomenul, k čemu sloužily arbitráže vídeňské v Evropě - k oddělování území. A jestli si s tímto chceme hrát, tak bych před tím velmi varoval. Ale navrhl bych rád usnesení: "Poslanecká sněmovna podporuje konání svobodných demokratických voleb na Ukrajině a vyzývá OBSE k vyslání dostatečné pozorovatelské mise."

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další řádně přihlášená je paní poslankyně Konečná, po ní pan poslanec. Prosím.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Já jenom musím zareagovat na pana ministra, protože on možná nepochopil ten text mé... (Mikrofony přestaly fungovat, po chvilce je vše v pořádku). Děkuji.

  Já jsem taky v závěru svého projevu řekla, že chceme, aby to bylo nejenom o vyšetření masakru v Oděse, ale též o dovedení svářících se stran k jednacímu stolu. To, že tam OBSE posílá nějakou misi, to, že je obrovská, stejně jako NATO, Evropská unie, na monitoring voleb, to všichni víme, pane kolego Gabale prostřednictvím předsedajícího. Ty volby jsou za 15 dnů, tam už dneska vám každý tady z kolegů řekne, kdo tam jede, a dlouhodobě se to připravuje. To nemusíme schvalovat. Ale my bychom byli rádi, abychom zdůraznili tu roli OBSE. Pokud to OBSE samozřejmě nepřijme, tak je to jiná věc. Ale já si to nedovedu v této chvíli představit, protože - kdo to dnes vyšetřuje? Jedna strana konfliktu. Kdo to bude respektovat? Bohužel, taková je dnes situace na Ukrajině. Tam prostě to nejde bez nevměšování se, o kterém jsem mluvila. Takže jenom to byla podstata toho, co jsme chtěli naším prohlášením nebo naším usnesením přijmout. Abychom i my jako Češi, protože já si opravdu myslím, že Češi v tomto můžou sehrát velmi výraznou roli, pokud to budou umět, mezi Ukrajinou a Ruskem, historicky to umíme, pokud to tedy nevezmeme za špatný konec, tak si myslím, že můžeme být ti, kteří budou navrhovat právě tato prohlášení, a obě dvě ty strany je začnou respektovat. Jsme to my Češi, kdo jsou v mezinárodním právu prozatím ještě pořád takto vnímáni.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Šarapatka.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Já si myslím, že to Sněmovna rozhodne hlasováním. Ale možná jednou věcí bych chtěl polemizovat s paní poslankyní Kateřinou Konečnou. Když řekla, že to usnesení, které navrhuje pan poslanec Gabal, když říká, že si Poslanecké sněmovna Parlamentu přeje ty parlamentní volby, tak bych neřekl, že to usnesení je konstatování něčeho, že by to bylo něco, co je samozřejmé. Mně připadá, že skutečně to, v čem na Ukrajině dnes jde o všechno, jsou právě ty volby. To znamená politické prohlášení, že my podporujeme demokratické volby na Ukrajině, je podle mě docela důležité politické prohlášení. A dokonce i ve vystoupení Vojtěcha Filipa, pokud si ho vybavuji, také bylo to, že říkal, že volal po volbách. A já si myslím, že když ty volby nebudou, tak to prostě bude katastrofa. Chápete? Když se nepodaří připravit volby na Ukrajině, tak prostě vstupujeme do období chaosu, protahovaného chaosu, ve kterém se budeme hrozit toho, co bude. Takže ty volby jsou skutečně úhelný kámen a mně tedy usnesení, politické prohlášení Sněmovny, že volá po tom, aby byly volby na Ukrajině, připadá jako politické prohlášení se vším všudy, které stojí za to odhlasovat. Takže já bych tohle docela podpořil. Volby skutečně jsou dneska úhelný kámen a klíčová věc. A slyšel jsem to tady z více stran, že je na tom shoda, takže by mi vůbec nevadilo, kdyby toto Sněmovna odhlasovala.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Teď s řádnou přihláškou pan poslanec Šarapatka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zde přednést návrh usnesení hnutí Úsvit: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá všechny politické síly na Ukrajině k zastavení násilí a zahájení jednání ve spolupráci s Evropskou unií, Spojenými státy a Ruskou federací. Cílem jednání musí být umožnit ukrajinským občanům vyjádřit se v jednotlivých oblastech ke státoprávnímu uspořádání v rámci Ukrajiny a svobodná volba politické reprezentace země. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dále vyzývá vládu České republiky, aby se zasadila o mezinárodní a nezávislé vyšetření masakru, který proběhl 2. května v Oděse a aby provedla prošetření bezpečnostní situace, ve které se naši krajané na Ukrajině dnes nově ocitli."

  Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Protože nemám kurs těsnopisu, tak si ho dovoluji poprosit, jestli by mi text usnesení nemohl přinést sem. Děkuji.

  Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně paní zpravodajky. Pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo.

  Budeme tedy hlasovat o usneseních. Přivolám naše kolegy z předsálí a shrnu, o čem budeme hlasovat. První máme usnesení paní poslankyně Konečné, dále usnesení pana poslance Holíka, dále usnesení pana poslance Gabala a poslední návrh usnesení je poslaneckého klubu hnutí Úsvit přímé demokracie, které přednesl pan poslanec Šarapatka. Já vždycky usnesení pomalu přečtu, abychom věděli, o čem hlasujeme.

  Mám tady žádost o vaše odhlášení, takže nejprve všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Nejprve budeme hlasovat o usnesení, které navrhla paní poslankyně Konečná. V usnesení se říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby vyzvala členské státy Evropské unie i Ruskou federaci k uznání arbitrážní role OBSE ve věci řešení konfliktu na Ukrajině."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 90, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 66. Návrh nebyl přijat.

  Dále budeme hlasovat o usnesení, které navrhl pan poslanec Pavel Holík. Usnesení se skládá ze dvou částí a říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje násilí, ke kterému došlo dne 2. května v Oděse, a žádá nestranné vyšetření a potrestání viníků. Dále vyjadřuje hlubokou lítost nad tragickými událostmi v Oděse a vyslovuje soustrast pozůstalým obětí."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 91, přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 2. Tento návrh usnesení byl přijat.

  Dále budeme hlasovat o usnesení, které navrhl pan poslanec Ivan Gabal. Usnesení říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podporuje konání svobodných a demokratických voleb na Ukrajině a vyzývá OBSE k vyslání dostatečného počtu pozorovatelů voleb."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 92, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 152, proti nikdo. I tento návrh usnesení byl přijat.

  Poslední usnesení k tomuto bodu, o kterém budeme hlasovat, je usnesení poslaneckého klubu hnutí Úsvit přímé demokracie, které přednesl pan poslanec Šarapatka a které říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá všechny politické síly na Ukrajině k zastavení násilí a zahájení jednání ve spolupráci s Evropskou unií, Spojenými státy americkými a Ruskou federací. Cílem jednání musí být umožnit ukrajinským občanům vyjádřit se v jednotlivých oblastech ke státoprávnímu uspořádání v rámci Ukrajiny a svobodná volba politické reprezentace země. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dále vyzývá vládu České republiky, aby se zasadila o mezinárodní nezávislé vyšetření masakru, který proběhl 2. května v Oděse, a aby provedla prošetření bezpečnostní situace, ve které se naši krajané na Ukrajině dnes nově ocitli, popřípadě podnikla kroky k zajištění bezpečí."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 93, přihlášeno 151 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 48. Toto usnesení bylo zamítnuto.

  Tím jsme se vypořádali s usneseními. Oznamuji, že bylo přijato usnesení pana poslance Holíka a pana poslance Gabala. Tím končím tento bod.

  Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Já bych jenom chtěl poděkovat za dnešní debatu. Všude říkám, že v České republice dnes jsme schopni se dohodnout na podstatných věcech v zahraniční politice. Jsem rád, že i ta debata dnes podle toho vypadala. Děkuji za ni.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a předávám vedení schůze.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Budeme pokračovat v dnešním jednání, a to přerušeným bodem číslo

  Tento bod byl přerušen ve všeobecné rozpravě, do které byli přihlášeni pan poslanec Zavadil a pan poslanec Opálka. Já prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo, ono se těžko hovoří po tak vzrušené debatě. Teď nemyslím ani emotivní, ale to, co se tam vlastně všechno odehrává, a všechno to, co jsme dostali jako informaci, tak to člověku nepřidá a já jsem ještě trošičku postižený tím, že jsem před 31 lety zažil na vlastní kůži se dívat do samopalu v jedné africké republice, kde jsem trávil půl roku, takže si dovedu představit, co se děje na Ukrajině.

  Nicméně se vracím k tématu nezaměstnanosti a k některým věcem, které tady padly, a k některým poznámkám. Jak vidím, bohužel ti, co by to tedy měli slyšet, tady zrovna nejsou, ale to se nedá nic dělat.

  Byla tady řeč o ceně práce, byla tady řeč o tom, jakým způsobem se vláda vypořádává nebo nevypořádává s nezaměstnaností, byla tady řeč o minimální mzdě. Já bych si dovolil učinit několik poznámek.

  Začnu cenou práce. Jak je možné říkat, že cenou práce bychom měli vlastně regulovat nezaměstnanost, a myslet tím to, že bychom měli snížit výdělky, snížit cenu práce a na základě toho že bychom dosáhli lepších výsledků? Kde je dražší cena práce - v Německu, ve Švédsku nebo u nás? Určitě v Německu i ve Švédsku a kupodivu v Německu je nezaměstnanost jedna z nejnižších. Takže to není o ceně práce. A když už se o ceně práce bavím, a já už jsem to tady tuším říkal jednou, tak je potřeba rozlišit, jestli se bavím o sociálním a zdravotním pojištění, nebo o výdělku jako takovém, o mzdě, protože když se tyto dvě věci spojí, zjistíme, že cena práce u nás je velmi nízká. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní mám s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. O výši a ceně práce ve vazbě na nezaměstnanost s Jaroslavem Zavadilem vedeme spory už tak patnáct let a já s nimi nechci zdržovat dnešní podvečer. Ale myslím si, že by mělo zaznít a my proevropští politici bychom si měli všimnout toho, že snížení ceny práce v zájmu zaměstnanosti je poměrně důrazné doporučení Evropské komise ke konvergenčnímu programu na rok 2014 a zcela jistě se bude opakovat i na rok 2015. Že nám vedle toho Evropská komise doporučuje ještě dosáhnout pokroku ve snižování strukturálního deficitu, o tom povedeme řeč příště. Ale také nám doporučuje snížit tu cenu práce.

  Takže pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, říkáte-li, že nemá pravdu Kalousek a Fiala v té věci, abyste byl úplný, musíte ještě dodat, že nemá pravdu Evropská komise.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než s faktickou pozvu k mikrofonu pana poslance Zavadila, dovolte mi, abych přečetla dvě omluvy z dnešního jednání. Z dnešního jednání se od 16.45 omlouvá paní poslankyně Chalánková a od 17.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Andrej Babiš.

  Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji. Prostřednictvím vás, paní řídící, si dovolím panu poslanci Kalouskovi říct: Ano, Evropská komise podle mého názoru, ale nejenom podle mého názoru, nemá pravdu! Tečka. Víc k tomu nemám. (Výřiky vpravo.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Pilný: Hezký podvečer, dámy a pánové. Budu velmi stručný. Jestliže neexistuje korelace mezi minimální mzdou a nezaměstnaností, tak neexistuje také žádná korelace mezi minimální mzdou a investicí do ekonomiky. Chtěl bych jen podotknout, že minimální mzda není investice, ale náklad.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci, a dříve, než pozvu k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Opálku, musím přečíst další omluvu, a to pana ministra Daniela Hermana, který se omlouvá z dnešní schůze od 17.30 z pracovních důvodů.

  Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Slibuji, že budu rychlý, abych nebrzdil vaše odjezdy do domovů, a omezím se na třináct tezí či zamyšlení a otázek. (Dotaz ministra Zaorálka mimo mikrofon: Třináct stránek?) Třináct tezí.

  Nízká nezaměstnanost v České republice oproti zahraničí je mj. výsledkem nastavení důchodového systému. To, že u nás odcházejí občané dříve do důchodu v nižším věku a že máme 250 tisíc občanů v předčasných důchodech. Ne tedy lepší ekonomickou situací či politikou, ale statisticky.

  Dále, nezaměstnanost je živnou půdou vysokého stupně práce načerno, která je pro zaměstnavatele lukrativní, ale nevýhodná pro kvazizaměstnance a pro stát, který přichází o daňové a pojistné odvody, ale vyplácí neopodstatněné sociální dávky. Rádoby hledání podpory zvyšování zaměstnanosti formou flexibility pracovní síly rozšiřuje nekolidující zaměstnávání či nelegální švarcsystém, což rovněž vede ke snižování odvodů, jak daňových, tak pojistných, do veřejných rozpočtů. Nabízí se tedy otázka, kde má stát brát na podporu nejenom nezaměstnaných, ale také na podporu zaměstnávání, když jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé chtějí odvádět méně a méně a čerpat více a více.

  Nezaměstnanost je také příčinou zvyšování intenzity práce, a dokonce nedodržování pracovních smluv, neboť nemálo lidí nemá proplacenou ani celou svou odpracovanou pracovní dobu a mají strach se domáhat u zaměstnavatele svých práv, zakotvených v okleštěném pracovním právu, či podat tuto informaci na inspektoráty práce.

  Nezaměstnanost způsobuje v České republice také vysoký roční pracovní fond zaměstnance, který činí přes 2 000 hodin, na rozdíl od evropské patnáctky, kde činí tento roční pracovní fond na jednoho pracovníka 1 500, maximálně 1 700 hodin. Jenže u nás nemáme tak dlouhou dovolenou, tolik svátků a zkrácené úvazky domácnosti neuživí. Tam ano.

  Jak zde bylo řečeno, práce se musí vyplácet, a to zaměstnanci i zaměstnavateli. Ale u nás se ono vyplácení často nahrazuje legislativními, případně i finančními dotacemi státu a zvyšováním ždímání zaměstnanců. Není přece normální, aby zaměstnaný občan, často i státní zaměstnanec, který pracuje na plný úvazek, měl díky nízké mzdě nárok na státní sociální podporu.

  Proto je tak nutné optimálně nastavit relaci mezi průměrnou a minimální mzdou, mezi minimální mzdou a minimálním důchodem, mezi minimální mzdou a životním minimem a mezi minimální mzdou a existenčním minimem a postupně, jak zde o tom hovořil kolega Zavadil, přibližovat průměrnou cenu pracovní síly průměrné ceně v Evropské unii. Nízké mzdy vedou k omezování kupní síly a pak samozřejmě i k nízkým maržím obchodníků, protože když je kupní síla malá a nekupuje se, tak se i ten obchodník snaží. A jsme v začarovaném kruhu, který je nutno přeseknout, a to i přes odpor zaměstnavatelů, neboť koneckonců, filozoficky řečeno, to bude výhodné nakonec i pro ně. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž všeobecnou rozpravu končím a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečná slova, a pověřeného ministra vlády, zda bude chtít využít závěrečného slova. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jenom chci říci, že problematikou nezaměstnanosti se samozřejmě budu intenzivně zabývat a že se jí zabýváme intenzivně také v rámci tripartity. A to, co tady teď řekl pan poslanec Opálka, o tom už jsme také hovořili, že je potřeba, aby se na tom spolupracovalo, na řešení toho problému, meziresortně. Už ten první materiál, který tady ukazoval pan premiér, byl zatím jenom z dvou ministerstev, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ještě k tomu přibude materiál Ministerstva školství, protože je samozřejmě nezbytné i to provázání se vzděláním a s tím, aby ti, kdo opustí školy, byli pak použitelní pro trh práce. Já předpokládám, jak tady bylo řečeno, že budeme podávat pravidelné zprávy o stavu boje s nezaměstnaností.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně. Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji všem za trpělivost a těm, co diskutovali, také děkuji, protože se ukázalo, že zájem o toto téma je. Já nebudu reagovat na všechny příspěvky, protože jsem tak činil v průběhu rozpravy ve faktických poznámkách. Snad jenom jednu nebo dvě drobné poznámky.

  Když tady padla kritika na to, že ten název je špatně stanoven, že jde jenom o vývoj a nikoliv o řešení, to jsem tady načítal ten bod, navrhoval to zařazení, tak tam v té šíři to celé postiženo bylo. Čili nejen o vývoji kritického stavu, ale i o krocích vedoucích k řešení tohoto stavu. Ke zkrácení došlo v průběhu dalšího projednávání. Rád bych tady posléze znovu přečetl návrh usnesení, který reaguje právě na tu kritickou připomínku, že nejde jen o konstatování stavu, a v řadě příspěvků to tady také zaznívalo, ale že jde doopravdy i o to řešení.

  Usnesení slušně žádá, tedy tím usnesením, bude-li přijato, Poslanecká sněmovna slušně žádá vládu, aby učinila kroky, aby o jejich realizaci pravidelně informovala. Já jsem rád, že paní ministryně tady před chvílí přislíbila, že průběžné zprávy o stavu na bojišti, v uvozovkách, s nezaměstnaností bude také předkládat.

  Nyní trošku statistiky. V diskusi vystoupilo 15 poslanců a dvě poslankyně. Někteří opakovaně a někteří i k věci. Nebyl předložen žádný jiný, aspoň jsem nezaznamenal jako zpravodaj, žádný jiný návrh na usnesení než ten, který jsem v začátku přednesl já. Já si jej teď, paní předsedající, dovolím znovu přečíst, abychom přesně věděli, o čem poslanci a poslankyně mají hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane zpravodaji, já formálně otevřu podrobnou rozpravu, do které byste to přečetl. Tímto otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Jsme sladěni úplně na stejnou vlnu. Je to vidět. Návrh usnesení:

  "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

  I. bere na vědomí informaci předsedy vlády Bohuslava Sobotky o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice,

  II. 1. žádá vládu, aby co nejdříve přijala, prováděla a Poslanecké sněmovně také předložila ucelený soubor takových kroků, které by vedly ke snížení nezaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst,

  2. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby na každé další schůzi Poslanecké sněmovny poskytla informaci o postupu a výsledcích realizace těchto opatření."

  Vzhledem k tomu, že jde o ucelený návrh usnesení, poprosil bych, aby se hlasovalo toto usnesení nikoliv po částech, ale najednou, čili en bloc. Děkuji pěkně a děkuji všem, kteří se této dlouhé diskuse zúčastnili s cílem pomoci věci.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Já bych si dovolil navrhnout vzhledem k tomu, co se tady odehrávalo dopoledne v rámci toho bodu, který je na tabuli, aby se hlasování o tomto usnesení rozdělilo, protože představa, že se tady každou Poslaneckou sněmovnu uspořádá podobná manéž, jakou jsme tady měli, mně velmi nevyhovuje. Proto bych rád, aby se o každém z těch bodů hlasovalo odděleně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, já bych si dovolil jako zpravodaj a jako navrhovatel onoho návrhu usnesení odmítnout slovo manéž. Koneckonců ti, kdo mluvili k věci, tak mluvili skutečně k věci. Neměl jsem pocit, že se tady odehrávala nějaká manéž a myslím si, že je žádoucí, abychom v tom tématu, které je, řekl bych, ve vnitřní politice jedno z nejpalčivějších, tady také v Poslanecké sněmovně dostali pravidelnou informaci vlády. Věřím tomu, jsem hluboce přesvědčen o tom, že ty příspěvky, které tady padaly mimo téma, už byly vyčerpány a že už se tady nebudeme dohadovat o tom, kdo je či není politik a podobně, ale že se bude hovořit k věci. Je to velmi vážné. Děkuji.

  Trvám na tom, navrhuji, aby procedura byla schválena hlasováním en bloc. ***