• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám krásné odpoledne a zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím zde mám náhradní kartu číslo 1 pro pana poslance Kalouska. Táží se, má-li ještě někdo náhradní kartu. Zatím tomu tak není.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Jan Hamáček do 16 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Adamová do 15.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Andrle - zahraniční cesta, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Beznoska - pracovní důvody, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, pan poslanec Borka - pracovní důvody, pan poslanec Brázdil - pracovní důvody, pan poslanec Čihák 17 až 21 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Petr Fiala od 16 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Fiedler - zahraniční cesta, pan poslanec Havíř do 17 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Hájek - zahraniční cesta, pan poslanec Radim Holeček - zahraniční cesta, paní poslankyně Hubáčková - zahraniční cesta, pan poslanec Huml - zdravotní důvody, pan poslanec Karamazov - zahraniční cesta, pan poslanec Kádner - zdravotní důvody, pan poslanec Kolovratník - zahraniční cesta, pan poslanec Koskuba - zdravotní důvody, paní poslankyně Lorencová - zdravotní důvody, paní poslankyně Marková do 16 hodin - osobní důvody, paní poslankyně Matušovská - zahraniční cesta, paní poslankyně Maxová do 16 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - pracovní důvody, pan poslanec Okleštěk - zdravotní důvody, pan poslanec Opálka - pracovní důvody, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Pilný - zahraniční cesta, pan poslanec Ploc - zahraniční cesta, pan poslanec Plzák - zahraniční cesta, pan poslanec Polčák do 19 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Pospíšil - pracovní důvody, pan poslanec Sedlář do 16 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Skalický - pracovní důvody, pan poslanec Snopek - pracovní důvody, paní poslankyně Strnadlová do 16 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Velebný - zahraniční cesta, pan poslanec Votava - pracovní důvody, paní poslankyně Wernerová - osobní důvody a pan poslanec Zavadil do 16 hodin - pracovní důvody.

  A nyní omluvy členů vlády. Pan ministr Babiš Andrej - bez udání důvodu, pan ministr Herman - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Prachař - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - pracovní důvody, pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

  Dále zde ještě mám omluvu pana poslance Berkovce, který se omlouvá dnes od 15.30 z pracovních důvodů.

  Takže to je k omluvám. (V sále panuje nadměrný hluk.)

  Dále tady mám ještě další náhradní karty. Paní poslankyně Fischerová hlasuje s náhradní kartou číslo 2 a paní poslankyně Konečná s kartou číslo 3.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o další postup při projednávání schváleného programu 8. schůze, navrhuje dnešní grémium tyto změny:

  Za prvé vyhovět žádosti ministryně práce a sociálních věcí Michaele Marksové a pevně zařadit bod 60 schváleného pořadu, je to sněmovní tisk 84, zákon, třetí čtení, zaměstnanost - na středu 14. 5. jako 3. bod dopoledne.

  Dále je to vyhovět žádosti Zastupitelstva hlavního města Prahy a vyřadit bod 28 schváleného pořadu, je to sněmovní tisk 115, zákon, prvé čtení, regulace prostituce, z pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny.

  Dále vyhovět žádosti ministra zemědělství Mariana Jurečky a pevně zařadit bod 54 schváleného pořadu, sněmovní tisk 72, zákon, třetí čtení, o potravinách; bod 55 schváleného pořadu, sněmovní tisk 86, zákon třetí čtení, zákon o Státní zemědělské inspekci, a bod 53 schváleného pořadu, sněmovní tisk 70, třetí čtení, autorský zákon, na středu 14. 5. jako čtvrtý, pátý a šestý bod dopoledne.

  Dále grémium navrhuje zařadit pevně bod 51, sněmovní tisk 170, smlouva, na středu 14. 5. ve 14.30 hodin, a ve čtvrtek 15. 5. od 11 hodin zařadit pevně všechny zbývající neprojednané body z bloku smlouvy a z bloku zprávy. To je z mé strany vše.

  Než budeme pokračovat, poprosím vás o klid. (Po chvilce čekání.) Děkuji.

  Navrhuji hlasovat o návrzích z grémia jako o celku, pokud není námitek. Je tady námitka pana předsedy klubu ANO, pana Jaroslava Faltýnka.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych navrhoval hlasovat jednotlivě. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá tedy. Táži se, zda jsou námitky k tomu hlasovat doporučení grémia jednotlivě. Je námitka? Nebo není? Můžeme hlasovat tedy jednotlivě, pokud je s tím souhlas. (Žádné reakce.) Výborně.

  Chci se zeptat, zdali se chce ještě někdo vyjádřit k pořadu. Prosím pana předsedu klubu KDU-ČSL pana poslance Miholu. (V sále je stále velmi hlučno.)

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já mám prosbu za pana ministra kultury Daniela Hermana, který je pro tento týden omluven z důvodu zahraniční služební cesty. Dovoluje si tímto požádat vás o vyřazení bodu číslo 34, což je sněmovní tisk číslo 74, z programu 8. schůze. Jedná se konkrétně o druhé čtení Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, já jsem to neslyšela v tom hluku. Můžete prosím zopakovat? A poprosím kolegy (hovoří důrazně), aby opravdu zachovali klid.

 • Poslanec Jiří Mihola: Jedná se o vyřazení bodu číslo 34, sněmovní tisk číslo 74, z programu dnešní schůze. Jedná se o druhé čtení Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Dále se hlásil pan předseda klubu ANO, pan poslanec Jaroslav Faltýnek. ***

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ještě jednou hezké odpoledne. Já bych si dovolil poprosit o pevné zařazení bodů z bloku Zákony - třetí čtení, a sice bod číslo 56, tisk 108, jako třetí bod ve středu 14. 5., bod číslo 59, tisk 73, jako čtvrtý bod ve středu 14. 5. a s vědomím té žádosti ministra zemědělství Mariana Jurečky o zařazení těch zákonů, které se týkají potravin a potravinářské inspekce, tak těchto bodů 54 a 55 jako pátý a šestý bod. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se ještě, zda se někdo hlásí. Není tomu tak. Nyní tady mám písemné návrhy na změnu schváleného pořadu, a to pana poslance Marka Ženíška a je to zařazení nového bodu Informace vlády o jejím postoji k plánům Severoatlantické aliance na posílení vojenské přítomnosti v členských státech. A pak je to návrh na změnu schváleného pořadu pana poslance Pavla Blažka a je to Stanovisko předsedy vlády k výrokům ministra obrany a československo-sovětského herce Martina Stropnického. Tento bod nově zařadit.

  Poprosím pana poslance Blažka, zda by načetl svůj návrh, a dál poprosím i pana poslance Ženíška.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Stává se tady zvykem, že opozice je trošku zmatená z výroků jednotlivých ministrů, a tak jí občas nezbývá, než požádat předsedu vlády, aby se k určitým výrokům vyjádřil. Já jsem ten bod dnes navrhl proto - a říkám to teď za klub ODS -, že nás zarazily některé výroky ministra obrany. Já přečtu ten základní: Vojáci NATO v Česku by nám připomněli rok 1968. A pak ještě jedna zpráva s tím související, že jsme jediný stát NATO, který rovnou řekl, že určitě jsme proti tomu, aby u nás byla přítomna americká armáda.

  Dovolte mi na úvod říci, že není smyslem toho, co tady budu říkat, abychom se bavili o tom, zda tu má být, či nemá americká armáda, smyslem ale je to, zda český ministr má být jediný, který prohlásil rovnou, že nikoliv, bez jakékoli konzultace jak s vládou, tak s námi. A ta druhá věc je to nehorázné přirovnání okupačních brežněvovských vojsk s americkou armádou současnosti.

  Ono možná to někoho překvapilo, že to řekl zrovna Martin Stropnický, ale mě nikoliv. Martin Stropnický si občas plete své životní role, má toho hodně. Mně bylo asi 16 let, kdy jsme chodili povinně na gymnáziu na sovětský propagační film, který se jmenoval Boj o Moskvu - aby mi rozuměl i pan Martin Stropnický, Bitva za Moskvu. V tomto filmu hrál stávající ministr obrany roli poručíka Rudé armády, což by ještě nebylo tak úplně zajímavé, to se může stávat, ale to podstatné je, že to nebyl obyčejný film. To byl film, který byl - a teď cituji z dokumentů, které dávají i dnes u nás v televizi - to byl dar Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu sovětskému lidu. Dávám stranou otázku, že ne každý herec byl ochoten hrát za předchozího režimu v sovětských filmech, ale podstatné na tom je to, že to byl dar sovětskému lidu. Ten sovětský lid, prosím vás, v době, kdy se film odehrává, to byli okupovaní Lotyši, Estonci, Poláci i oni Ukrajinci, o které dneska jde, a pan Martin Stropnický tam hrál sovětského poručíka, který chrání tzv. kurzorovou linii tehdejška, neboli - abychom si to ještě vysvětlili - demarkační linii vzniklou na základě paktu Molotov-Ribbentrop. No může vás dnes překvapit, že poručík Rudé armády zde nechce americkou armádu? Mě samozřejmě nikoliv, ale problém je v tom, jestli takovýto člověk má být ministrem obrany České republiky. Já myslím, že dnes v Doněcku shánějí ministra obrany. Dnes jsem četl v novinách, že chtějí vyhlásit válku Kyjevu a nevím komu, a možná nemají poručíka, třeba by ho tam brali. Možná má pan ministr ještě uniformu z natáčení, ty hvězdičky by ani nemusel měnit a do toho scénáře by jim naprosto krásně zapadl.

  A pana předsedu vlády bych velice poprosil, aby se vyjádřil k tomuto výroku, který v podstatě považuji za konkrétně od poručíka Rudé armády Martina Stropnického za pokrytecký, ale vlastně i tak trošku švejkovský. My nemůžeme být v nějakých aliancích a vybírat si ústy ministra obrany, co se nám hodí a co se nám nehodí.

  A snad na závěr řeknu - on opravdu docela blízko našich hranic hrozí válečný konflikt, a jestli si pan ministr obrany představuje, že my budeme odmítat cizí pomoc a budeme se hájit sami, on už tu uniformu má a při tom natáčení viděl i tank, to je pozitivní, když ten film natáčel, ale nemůžeme takto jednat se spojenci, pokud je považujeme za spojence. A kdyby to říkal některý člen komunistické strany například, oni férově kandidovali s tím, že nejsou spokojeni s tím, že jsme v NATO, a naprosto chápu jejich výroky, že dnes nechtějí třeba americkou armádu na našem území. Je to vlastně legitimní a dostali i ty hlasy. Ale pan Stropnický tu hraje komedii a měl by pochopit, že na tom Ministerstvu obrany není hercem, ale představitelem našeho státu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a táži se vás... Ještě se vás táži, pane poslanče Blažku, na kdy si přejete zařadit tento bod.

 • Poslanec Pavel Blažek: Vzhledem k tomu, že tuším úspěšnost svého návrhu, tak řeknu třeba středa odpoledne. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Středa odpoledne po pevně zařazených bodech? (Ano.) A nyní prosím pana poslance Ženíška, aby načetl svůj návrh.

 • Poslanec Marek Ženíšek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, byť se domnívám, že jsem měl podle jednacího řádu svůj návrh vysvětlit dříve než pan kolega Blažek, ale v tuto chvíli je to jedno, i když jsem přednesl ten návrh jako první. Ale jde tu o samotnou věc, nikoli o to, kdo to předkládá jako první.

  Dovolte mi, abych jménem klubu TOP 09 a Starostové navrhl zcela nový bod, a to, jak jste přečetla, s názvem Informace vlády o jejím postoji k plánům Severoatlantické aliance na posílení vojenské přítomnosti v členských státech, a to na středu odpoledne. K zařazení tohoto bodu nás vede pro mě zcela nepochopitelný výrok, jak zde již bylo řečeno, ministra obrany Martina Stropnického pro agenturu Reuters, kdy uvedl, že Česká republika nepodporuje přítomnost zahraničních vojáků NATO na svém území. Kromě toho, že tento výrok považuji za zcela nekompetentní, za zcela nebezpečný, a krom toho, že si pan ministr pravděpodobně neuvědomuje, že jsme již patnáctým rokem členy aliance, která nese název NATO, a krom toho, že srovnávat naše členství v NATO se členstvím ve Varšavském paktu považuji za zcela scestné, bych tedy velice uvítal, abychom o této problematice nebo o tomto tématu vedli na půdě Poslanecké sněmovny řádnou debatu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem předsedu klubu TOP 09 pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, prosím - a teď myslím, že není důležité, zda se jedná o návrh, který zazněl z řad ODS, či TOP 09 -, aby tohle skutečně nebylo vnímáno jako opoziční obstrukce, ale jako snaha o to, abychom dokázali sjednotit v rámci zahraniční politiky pozici České republiky, což je pozice vlády, Sněmovny, prezidenta. A my bychom se velmi rádi ujistili, a myslíme, že na to mámo právo nejenom my, ale že na to má právo i česká veřejnost, zda názor pana ministra obrany, řečený tak s naprostou jistotou, že prostě není v zájmu České republiky a že si Česká republika nepřeje, aby síly Severoatlantické aliance, jejímž jsme členem, to znamená tedy i naše nadnárodní síly, byly umístěny na území České republiky, zda tento názor byl názor pana ministra obrany, nebo názor celé vlády. Myslím, že to bychom jako Poslanecká sněmovna měli právo vědět, a v okamžiku, kdy budeme vědět, zda to byl názor pana ministra obrany, nebo názor celé vlády, abychom se k tomu mohli vyjádřit také my, Poslanecká sněmovna, jako instituce, které se vláda zodpovídá, ze které čerpá svoji legitimitu a od níž koneckonců má odvozený svůj mandát. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem k mikrofonu pana ministra Bělobrádka, potom pana předsedu klubu ODS, pana poslance Stanjuru a potom pana místopředsedu Filipa.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nejsem ministrem, jsem jediný člen vlády, který není ministrem jmenován prezidentem republiky. Jsem pouhým místopředsedou vlády.

  Dovolím si tedy z jediného důvodu, a to že budu od zítřka odpoledne omluven z důvodu zahraniční cesty, jako místopředseda vlády zareagovat na předřečníka. Slova, která vyřkl pan ministr Stropnický, nejsou rozhodně slova celé vlády. Nás tato slova poněkud zaskočila. Přestože dnes podle mých údajů na tiskové konferenci pan ministr Stropnický řekl, že se jedná o nepřesné informace uvedené agenturou Reuters a otázka byla položena na stálé umístění jednotek NATO na našem území, tak pro mě v tom není vůbec žádný rozdíl. Jestli tyto jednotky budou umístěné dočasně, nebo trvale, a to už z toho důvodu, který řekl pan předseda Kalousek, a tudíž z toho důvodu, že i naše armáda je součástí NATO. Domnívám se, že takovéto věci by skutečně, pokud jsou vyřčeny, a jsou velmi intenzivně vnímány i našimi zahraničními partnery, měly být předjednány na vládě. Měly by být předjednány a vysvětleny i na půdě Poslanecké sněmovny už z toho důvodu, že, nepletu-li se, tak válku vyhlašuje Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A prosím k mikrofonu pana předsedu klubu ODS, pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Myslím si, že půda českého parlamentu je přesně ta půda, kde máme debatovat o základních otázkách zahraniční politiky. V minulých týdnech navštívil Českou republiku pan Rasmussen, současný šéf NATO. Sešel se s čelnými představiteli České republiky, kteří veřejně říkali, ať prezident či premiér či ministr obrany či další ministři, že je třeba zvýšit výdaje na obranu a že jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance. Ale v politice vždycky platí, že jedna věc jsou slova a druhá věc, když přijde na hlasování.

  Je to pár týdnů zpátky, kdy jsme hlasovali o návrhu vládního poslance pana kolegy Gabala, který chtěl jenom doporučit vládě, ať se zvýší výdaje na obranu. Podívejte se na tu sjetinu, které kluby a kteří poslanci to podpořili a kteří byli proti. Ti, co nejvíc mluví o tom, že je třeba zvýšit, tento konkrétní návrh nepodpořili.

  Ale já bych chtěl spíš debatovat o té logice srovnání okupantského vojska komunistických států a vojsk Severoatlantické aliance. Tak jsme, nebo nejsme členy NATO? Armády NATO jsou naše vojska, nebo nejsou naše vojska? To si prostě musíme vybrat. Nemůže platit obojí. Říkat, že my tu nechceme cizí vojska, a myslet tím vojska NATO. Ale my jsme členové a pan ministr obrany by to měl vědět. Já bych považoval tu debatu za velmi užitečnou, hlavně nějaký závěr. A jestli se vládní většina rozhodne, že nechceme být součástí, tak my sice budeme protestovat, ale je to legitimní. Teď jsme oslavovali deset let od vstupu do Evropské unie, já myslím, že pro bezpečnost našich občanů je mnohem důležitější připomínat si patnáct let od vstupu České republiky do NATO. To byl ten klíčový okamžik, který přispěl k vyšší bezpečnosti našich občanů.

  Stejně jako já jste jistě zaznamenali názor prezidenta republiky, že máme udělat všechno pro to, aby se v roce 2015 stal členem co nejvyšších řídicích struktur NATO stávající náčelník generálního štábu. (Mimo mikrofon žádá předsedající o zjednání klidu v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, ráda vyhovím. Prosím o zachování klidu, abychom slyšeli pana poslance Stanjuru. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Fakt to tady ruší. Snažím se to nedělat jiným řečníkům, tak prosím o pochopení, že mě to ruší.

  Opravdu si myslíte, že výroky Martina Stropnického přispívají k tomu, že se zvyšuje šance kteréhokoli kandidáta z České republiky dostat se do vysokých řídicích struktur NATO, nebo že se snižují? Evidentně těmito výroky poškozuje a snižuje zásadním způsobem šance našeho kandidáta, aby se do řídicích struktur dostal. Kdo ze spojenců by byl pro, aby člověk, kterého bude doporučovat Martin Stropnický, se do funkcí dostal přitom, když říká, že to jsou cizí vojska a že je tady nechceme? Debata, jestli se myslelo stálá, nebo nestálá, musím souhlasit s panem vicepremiérem, je úplně zbytečná. Buď tam patříme, do Aliance, do Západu, nebo nepatříme. My jako ODS jsme rádi, že tam patříme, a budeme hájit přítomnost České republiky k této civilizaci a k tomuto bezpečnostnímu prostoru. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana místopředsedu Vojtěcha Filipa.

  (Poslanec Jandák ze sálu: Já tedy nedostanu slovo? )

  Já jen odpovím panu poslanci Jandákovi. Jelikož tohle není klasická rozprava, mají právo jenom přednostní práva, pouze s výjimkou toho, pokud chcete přednést návrh na změnu programu, což už v tuto chvíli stejně nemůžete, protože je 14.31 hodin.

  (Poslanec Jandák ze sálu: Minutu jste mne zdržovala.)

  Nezdržovala.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já bych byl rád, aby když tu navrhujeme nějaký bod, aby samotný bod měl trochu ústavní konsekvenci. To, co tu předložil pan kolega Blažek, takovou konsekvenci nemá. Ale nebýval bych vůbec vystupoval k tomu bodu, vyjádřil bych svůj názor hlasováním, pokud by nevystoupil pan poslanec Miroslav Kalousek.

  Ano, já jsem pro takovou debatu, která se toho bude týkat a která by se týkala stálého rozmístění, nikoli dočasného rozmístění, vojsk cizích armád, byť jsou to vojska alianční. Protože tady nepůjde jen o to, aby vláda věděla, co si myslí Poslanecká sněmovna. Tady samozřejmě jde o to, co si myslí občané České republiky. Docela otevřeně se ptám, vážené paní kolegyně, páni kolegové, na to, jestli některá z politických stran, která kandidovala do Poslanecké sněmovny v roce 2010, ve svém politickém programu pro vstup do této Poslanecké sněmovny měla údaj o tom, že tato politická strana trvá na stálém rozmístění cizích vojsk na území České republiky. Možná že jsem to špatně studoval, ale žádnou takovou politickou stranu, která by s tímto programem vstupovala do Poslanecké sněmovny, tady nemáme. To je jedna věc. Čili ano, debatujme o některých věcech, včetně toho, aby vláda věděla, jaký je názor většiny Poslanecké sněmovny.

  Abychom ale zjistili, co si myslí občané České republiky, tak v tom případě navrhuji, aby jakýkoli krok, který by se toho týkal, byl podřízen obecnému referendu v této věci, aby se mohli vyjádřit občané, jestli tady nohu cizího vojáka chtějí. Já si pamatuji na debatu, kdy u vlády byla vláda ODS společně se Stranou zelených, kdy se tu jednalo o tzv. americkém radaru. Poslanecká sněmovna přes nevůli více než 70 % občanů tady hlasovala, za velmi podivných okolností, o tom, jestli schválíme, nebo neschválíme smlouvu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Tato smlouva tady byla projednána a schválena. Jen Spojené státy americké po zjištění toho, že více než 70 % obyvatel České republiky něco takového, jako je tato základna, tady nechtějí, samotnou smlouvu skrečovaly a nerealizovaly. Tak pokud chceme o tom diskutovat, a já se diskusi nebráním, trochu mi připadá trapné o tom diskutovat na této schůzi, ale jistě většina o tom rozhodne, tak si myslím, že předmětem takové diskuse nemohou být pouze slova pana ministra Stropnického, ale musí to být debata o tom, jakým způsobem se doptáme občanů. Jestli např. tím, že se to bude řešit až po volbách a každá politická strana půjde s takovým politickým programem do voleb, že tu chce mít cizí vojska, anebo jestli připustíte, vážené paní kolegyně a páni kolegové, referendum o takové věci.

  Teď o tom, co tu říkal pan kolega Stanjura. Víte, já nejsem přesvědčen o tom, že tento výrok poškozuje zájmy České republiky. Já si myslím, že nejvíce poškodilo zájmy České republiky, včetně vstupu do velitelských struktur NATO, to, jakým způsobem byla obrana v České republice řízena, kolik korupčních skandálů provázelo Ministerstvo obrany, jakým způsobem jsme se museli vypořádat se zprávou Nejvyššího kontrolní úřadu o tom, jak se stavělo, resp. nestavělo, zařízení pro sestřičky v Ústřední vojenské nemocnici, co všechno dokázal, resp. nedokázal, pan Alexandr Vondra jako ministr obrany. Tu hrůzu tady chcete opakovat? Jsem přesvědčen, že to nejvíce poškodilo zájmy České republiky jak v Alianci, tak v očích ostatních partnerů. Protože co nám vyčítají? Nám přece nevyčítají to, jaký je názor toho nebo onoho ministra nebo toho nebo onoho politika. Nám přece vyčítají to, že z Ministerstva obrany se stala černá díra na peníze, ve které se ztrácely prostředky, které měly být vydávány na obranu České republiky, případně pro zapojení do aliančních vojsk. A vy to tady chcete zploštit na jeden výrok? To vám není hanba? Za tu ostudu, kterou jste předváděli v desítkách milionů korun? Ony vám nestačí pandury, ony nestačí padáky a mrtví na těch padácích? Ono nestačí to, jakým způsobem jsme se zachovali k různým redislokacím, reorganizacím a kolik to stálo peněz a obrana, jak je špatně zajištěna? Pojďte tu debatu vést, ale o tomhle. (Potlesk převážně z levé strany sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu místopředsedovi a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Faltýnka, poté pana poslance Kalouska, poté pana poslance Stanjuru a poté pana poslance Fialu a poté pana místopředsedu Bartoška.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se moc omlouvám. Já jsem mluvil s Martinem Stropnickým, než jsme šli na naši tiskovou konferenci. My tu diskutujeme bez něj, což je samozřejmě jeho chyba, že tu není, diskutujeme nad výrokem, který zazněl v médiích. Nikdo z nás, ani předseda Kalousek, u toho nestál. Čili já bych počkal na Martina Stropnického, ať on vysvětlí tuto záležitost, stejně jako to udělal na tiskové konferenci, v momentě, kdy tu bude na této schůzi přítomen, a pojďme k normálnímu programu. Je to moc velká prosba za náš klub. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana předsedu klubu TOP 09 pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kdybych měl postupovat zcela rigorózně, tak bych musel Poslanecké sněmovně navrhnout, abychom přerušili jednání do doby, než pan ministr obrany bude moci přijít, popř. vzít si přestávku do doby, než nás pan ministr obrany bude moci navštívit. Ale nic takového samozřejmě neudělám.

  Problém je, že o tom výroku nediskutujeme jen tady v Poslanecké sněmovně. Kdyby tomu tak bylo, tak možná nejsme tak znepokojeni. Ten výrok ale přinesla agentura Reuters a logicky si ho všimli všichni naši spojenci v rámci NATO a logicky si ho všimli, a pevně doufám, že to nebyl úmysl pana ministra Stropnického, i všichni naši nespojenci. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem k mikrofonu předsedu klubu ODS pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už budu mít jenom tři krátké poznámky. Pan předseda Filip by si měl přepsat projevy, protože od roku 2010 proběhly ještě jedny parlamentní volby sněmovní. Ty byly v roce 2013. Když tak tam bychom měli studovat ty programy a ne se vracet do předminulých voleb.

  Teď k paní místopředsedkyni a doufám, že mě pan předseda Faltýnek neobviní z toho, že se neumím chovat k ženám. Myslím si, že genderově vyvážené je, když máme stejné nároky na řídícího schůze, ať už je to muž, nebo žena.

  Paní místopředsedkyně, teď nevím, jakým prostřednictvím vás mám oslovit. Váš výrok, že ve 14.31 se nemůže navrhnout nový bod, prostě není pravdivý a neodpovídá jednacímu řádu a přijatému usnesení Poslanecké sněmovny. Vysvětlím proč. Kdyby tomu tak bylo a vy jste měla pravdu, tak řečník, který se rád poslouchá, například mě napadá ministr zahraničí, když v tomto volebním období nemá tolik času, tak přijde ve 14.00 a s přednostním právem 31 minut nám bude říkat, používá takové to "chápete, chápete to, ne?", a pak řekneme 14.31 a oznámíme, že návrhy k programu se nedají přijímat. Těch 30 minut je tam proto, pokud skončí debata o návrhu programu, třeba ve 14.10, a já bych chtěl přijít ve 14.31 a navrhnout to. To už nemůžu, ale ve 14.25 ještě můžu. Já myslím, že to je genderově vyvážené a že máme mít nároky na všechny stejné. Není to nic osobního. Jenom ten výrok nebyl pravdivý.

  A k panu předsedovi Faltýnkovi, teď už vím, kterým prostřednictvím - vaším, paní místopředsedkyně. To je taková úžasná věta. Pojďme k normálním věcem. K normálnímu programu. Já vím, že se vám to nelíbí, že to byl zrovna váš ministr, ale bezpečnost a suverenita České republiky by měla být normální věc. A pokud budete hlasovat pro ten bod, tak pan ministr bude mít příležitost ten výrok vysvětlit, třeba ho uvést na pravou míru a třeba najdeme společné usnesení, pro které budeme hlasovat všichni, pravděpodobně s výjimkou komunistů. Jejich názor na členství České republiky v NATO je dostatečně známý a nechci ztrácet ani čas tím, že bych je náhodou přesvědčoval. Stejně bych je nepřesvědčil. Ale chtěl bych poprosit, aby si nikdo neosoboval právo a říkal: tohle je normální, protože to navrhla vláda, případně můj kolega z vládní koalice, a tohle je takový zbytečný bod, kterým jenom zdržujete ten pěkně namazaný stroj, vždyť jsme mohli už projednat deset smluv. Ale ty smlouvy jsou o mezinárodní politice, které máme dneska projednávat, a klíčovým atributem mezinárodní politiky České republiky by mělo být, jestli chceme být plnohodnotným členem NATO, nebo ne.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda ODS pan předseda Petr Fiala. Prosím.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já opravdu nevím, o čem podstatnějším bychom měli tady diskutovat, než je bezpečnost České republiky. Ale já souhlasím s panem předsedou klubu Faltýnkem, že by pan ministr Stropnický, který mezitím mezi nás přišel, měl mít možnost svoje výroky vysvětlit, a proto očekávám, že v souladu s tím budete hlasovat pro zařazení našeho návrhu, který přednesl pan kolega Blažek. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a k mikrofonu prosím pana místopředsedu Sněmovny Jana Bartoška.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Rád bych ve svém příspěvku vaším prostřednictvím (k paní předsedající) oslovil pana místopředsedu Filipa, protože zde zaznělo, kdo a jakým způsobem poškodil zájmy České republiky. A já zde konstatuji, že nejvíc zájmy České republiky poškodilo 40 let vlády komunismu se vším všudy, co to provázelo. (Potlesk zprava, nesouhlas poslanců KSČM). Je to tak. A místo toho, abych zde slyšel omluvu za 50. léta, zvací dopis ze 68. a následný marasmus 70. let, tak jsme osočováni z toho, jakým způsobem a jak se chováme.

  Můžeme polemizovat, do jaké míry byl výrok pana ministra šťastný, či ne. K tomu jsem připraven a návrh na zařazení tohoto bodu podpořím. Každopádně - ruská vojska zde byla, měli jsme zde rakety a všichni jsme se v té době museli tvářit šťastně. A tuto myšlenku já zásadně odmítám. Myslím si, že dneska, kdyby byla Ukrajina součástí NATO, se spousta věcí nestala. A myslím si, že pobaltské země jsou velmi rády za to, že jsou součástí NATO, protože stejně tak jako ony i my jsme chráněni tímto spojenectvím. Jsem rád za to, že jsme členem NATO, protože to znamená, že jsme součástí demokratického světa, která chce chránit tyto hodnoty. Protože když to přenesete, možná že kdyby nás bylo víc, kteří budou psát oslavné dopisy do Severní Koreje, možná bychom této mentalitě taky víc rozuměli. Ale já to nebudu. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana ministra obrany pana Stropnického.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl na dnešní odpoledne řádně omluven pro naléhavé povinnosti, ale situace zřejmě nesnese odkladu, a tak mi dovolte, abych se vyjádřil k tomu, co jsem zprostředkovaně zaslechl z této sněmovny dneska.

  My tady pracujeme s manipulací a demagogií některé části našeho mediálního světa. Je to škoda, protože si myslím, že tím dáváme takovým postupům jakousi legitimitu nebo právo na vlastní život. Ten rozhovor pro Reuters se odehrával tak, že kromě mnoha jiných otázek jsem byl dotázán, jak se dívám na případný stálý - stálý (zdůrazňuje) - pobyt aliančních jednotek na našem území. A já jsem na to odpověděl zhruba, teď cituji sám sebe, že stálý pobyt jednotek je pro určitou nezanedbatelnou část našeho obyvatelstva z jistých historických důvodů určitý problém, nebo řekněme citlivá záležitost. Toť vše. Že to potom autor dal do titulu, aspoň tak se domnívám, a že to znělo, že Česká republika nepřijme na svém území alianční jednotky, to opravdu, ale opravdu není moje vina. Že to většina médií převezme v této podobě a jenom některá otisknou to, co je níž, čili ta konkrétní a poměrně jasná a oddělená věta, která se nezabývá nějakým momentálním řešením bezpečnostní situace, ale jakousi historickou, řekněme sociologickou, reminiscencí, o tom tam nikde nebyla ani stopa. Že to ani ti editoři nezadají svým novinářům, je asi symptomatické, nemá asi valnou cenu se nad tím nějak trápit. Pokud to samozřejmě nepřinese nějaké zásadní debaty, nějaká zásadní zpochybňování.

  Byl jsem v nedávných dnech, zhruba před týdnem, na pozvání svého kolegy Chucka Hagela ve Spojených státech a navštívil jsem tam řadu politických špiček. A ten záměr byl naprosto jasný - aby právě cesta tím směrem dala na vědomí náš zájem o transatlantickou vazbu a aby zdůraznila význam, jaký přikládáme přítomnosti Spojených států v celém bezpečnostním prostoru, ve kterém se nalézáme. Právě proto, že akcenty zahraniční politiky USA jsou v posledních letech, řekněme, trošku odlišné a pro naši situaci ne úplně přínosné. Setkal jsem se tam, jak říkám, s řadou lidí, se Susan Rice, která je poradkyní přes zahraniční záležitosti a obranné záležitosti prezidenta Obamy, a není lehké se k ní dostat, se senátorem McCainem a s řadou dalších a plédoval jsem za americkou přítomnost v Evropě a také jsem zdůrazňoval naši připravenost přijmout svůj díl odpovědnosti za bezpečnostní situaci v celém našem prostoru. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte, abych prostřednictvím paní... Vlastně to nemusím, to můžu přímo. Takže děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel, za to, že jste k tomu řekl svoji pozici. Já si nemyslím, že to je pseudodiskuse. Protože ať už to je mediální posun, či není - nemám samozřejmě žádný důvod nevěřit tomu, že to je mediální posun -, tak to není pseudodiskuse, protože ten výrok byl prezentován. Ten výrok zaznamenala nejenom česká veřejnost, ale i mezinárodní veřejnost. A řada z nás pokládá za nesmírně důležité, aby ten výrok, ať už tady byl, či nebyl posun, byl uveden na pravou míru a řeklo se, zda to, co bylo publikováno, je, či není názorem České republiky.

  Asi to, co řadu z nás znepokojilo, je, že jako názor České republiky byl prezentován váš výrok, že Česká republika nepodporuje přítomnost zahraničních vojáků NATO na svém území. Takhle zní ta formulace. Řada z nás si to nemyslí, řada z nás by to naopak velmi ráda podpořila, řada z nás je velmi znepokojena, že tohle může říct ministr obrany bez jakékoli diskuse. A vy říkáte, že jste to neřekl. Řada z nás má tolik zkušeností s mediálním posunem, že není sebemenší důvod vám nevěřit. Proto si myslím, že ten bod by nemusel být vůbec dlouhý. Proto velmi prosím, abychom ho skutečně zařadili na jednání, abyste vy, pane ministře, mohl říct: Tohle jsem neřekl, agentura Reuters mě posunula a já vám, Poslanecké sněmovně, navrhuji takovýto návrh usnesení, na kterém se jistě většina z nás shodneme. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já nevím, jestli byl pan ministr dneska omluven ze zdravotních důvodů. Možné to je. Jestli to bylo ze zdravotních důvodů. On totiž tak špatně artikuloval, že jsem mu přesně nerozuměl. Jestli jsem dobře pochopil, tak říkal: Já jsem neplédoval za přítomnost amerických vojáků v Evropě. Ale z kontextu vět mi připadalo, že by tam patřilo slovo plédoval. Takže bych fakt poprosil, pokud to nebude ze zdravotní indispozice, abychom mluvili a poměrně jasně artikulovali, protože pak ta debata se může posunout někam jinam.

  Musím s plnou vážností prohlásit, že z veřejných zdrojů je jasné, že agenturu Reuters zatím nevlastní Andrej Babiš, a tudíž zlovolně posunuje výroky politiků hnutí ANO a snaží se jim škodit. To jsem se dozvěděl od pana ministra. Nicméně my jsme vycházeli z článků a citací pana ministra, které jsou v Mladé frontě DNES. A tak si možná můžete stěžovat majiteli, ať tam udělá pořádek, když vás někam posouvají, co jste neřekl.

  Nicméně končil jste svoje vystoupení tím, že jste říkal takovou samozřejmou věc. Vy jste to řekl tak dramaticky, jako byste to nějak těžce politicky prosazoval: Když bude potřeba, neboli když bude nejhůř, tak jsme připraveni své závazky splnit. No, to není moc vstřícná věta pro naše spojence.

  Ale klíčová otázka, o které dnes debatujeme a o které chceme debatovat - a díky tomu, že ten bod zatím není zařazen, tak se debaty může účastnit pouze omezený počet poslanců, a já bych byl rád, abychom tu debatu otevřeli všem poslancům, kteří se k tomu chtějí vyjádřit -, je něco jiného. Není naším závazkem mít tady základnu NATO, stálou nebo dočasnou. To je buď náš názor, naše přání, naše připravenost, nebo není. Nikde v základní smlouvě není, že máme povinnost, a když bude nejhůř, tak jsme připraveni ji splnit.

  Dozvěděli jsme se, že jste se dostal k důležitým lidem ve Spojených státech, ke kterým je těžké se dostat. Takže blahopřeji. Buďme rádi, že naši ministři se umějí dostat k důležitým lidem, a to nemyslím nijak ironicky, to myslím vážně. Ale jaký je výstup? Výstup je to, že dneska debatujeme váš výrok, že nechceme tady cizí vojska.

  A já bych varoval i před tím zobecněním, které jste, pane ministře, použil, a řekl jste: Jsou tady generace, které zažily 68. a jsou citlivé na jakékoli vojsko. To prostě není pravda! Znám mnoho lidí, kteří byli dospělí v roce 1968, kteří jsou citliví na přítomnost ruských a komunistických vojsk. To je pravda. Ale právě tito lidé nejsou citliví na přítomnost spojeneckých vojsk. Tak říkejte, že generace těch, kteří vítali a nebo nevítali, ale pak u těch normalizačních pohovorů souhlasili se vstupem vojsk, těm to vadí. Tomu rozumím, protože pro ně je pohodlné říkat - my jsme proti všem.

  A pak jenom malá poznámka k panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny z KDU prostřednictvím paní místopředsedkyně. S tím, co jste říkal, naprosto souhlasím. I s tím, kdo nejvíc škodil České republice. Ale podívejte se, kolik bývalých komunistů sedí ve vládě, jíž jste součástí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k řečnickému pultíku s přednostním právem paní ministryni Válkovou.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já budu také mluvit nahlas, abych nebyla předmětem kritiky, že neartikuluji dostatečně zřetelně a nahlas. Moje připomínka se omezí jenom na dvě poznámky.

  Za prvé. Na vlastní kůži jsem zažila mediální posuny a velice dobře vím, jak opozice mistrně dovede využít každého výroku, který je vytržený z kontextu nebo není zcela přesný. Myslím si, že to, co jsme slyšeli od pana ministra obrany, jeho komentář, je naprosto dostatečným vysvětlením, které přesvědčivě dává do významových souvislostí jeho výrok a mně osobně uspokojuje. Myslím si, že řadu poslanců tady také. Ostatně máme nějaký demokratičtější nástroj, než hlasováním projevit svoji vůli, jestli chceme bod zařadit, nebo nechceme? Takže to je první poznámka. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k řečnickému pultíku s přednostním právem pana poslance Miroslava Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Jenom malou reflexi. Já myslím, že nejsme s paní ministryní Válkovou v rozporu v tom, že rádi věříme panu ministru Stropnickému, že tady došlo k poměrně hrubé dezinterpretaci slov, která řekl, a že v médiích byla zveřejněna jinak, než to řekl a myslel. Každý z nás se může pochlubit dlouhou škálou těchto zkušeností. Jsem ten poslední, kdo by mu to nevěřil. Ale o důvod víc, aby zaznělo skutečné stanovisko České republiky. Ta věc se stala, a já rád věřím tomu, že bez viny pana ministra Stropnického, že prostě novinář to neodpovědně nějakým způsobem zkomolil, posunul, editor to ještě zvýraznil v titulku, aby měl větší sledovanost, to všichni známe. Nicméně domácí i mezinárodní veřejnost je bohužel konfrontována ne s tím, co pan ministr skutečně řekl a co si myslel, ale s tím, co napsala agentura Reuters. Ta informace je prostě venku. A o důvod víc, protože to je třaskavá informace, aby tuto informaci Poslanecká sněmovna za pomoci pana ministra uvedla na pravou míru, protože my ho dezinterpretovat nebudeme, abychom tady zcela otevřeně a transparentně přijali skutečný názor České republiky k možnému umístění vojsk NATO na našem území.

  Ve druhé části se totiž s paní ministryní Válkovou zásadně liším. Řeknu to velmi tichým hlasem. Paní ministryně, to, že vám parlamentní diskuse nevyhovuje, to, že k tomu máte dokonce i výcvik, to jste nám řekla již minulý týden, ale to pro Poslaneckou sněmovnu nemůže být dostatečným důvodem k tomu, aby na parlamentní diskusi rezignovala, protože k té jsme sem byli zvoleni. A já vás moc prosím, abychom v té svobodné a transparentní diskusi dospěli k názoru České republiky, ke kterému jsme oprávněni, na otázku, která tady rezonuje, protože pan ministr byl neodpovědnou agenturou Reuters posunut ve svých názorech. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem prosím k řečnickému pultíku pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych jenom připomněl název bodu, o kterém budeme za chvilku hlasovat, to znamená Stanovisko předsedy vlády k výroku ministra obrany a československo-sovětského herce, abychom nezapomněli. A věřím, že hlasování neukáže tu dojemnou shodu, a doufám, že nikdo z poslanců nebude chtít tlumočníka mezi hnutím "Da", hnutím "Ja" a hnutím ANO. (Veselost v pravé části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem prosím k pultíku pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pokud by snad někomu nevyhovovala formulace "Stanovisko předsedy vlády...", neboť pan předseda vlády zrovna v tu chvíli nemusí být přítomen, tak název nepříliš vzdálený, který předložil pan poslanec Ženíšek, se jmenuje "Informace vlády...". A protože vláda je zde přítomna v dostatečném počtu, myslím si, že kterýkoliv z jejích odpovědných členů tuto informaci může předložit.

  Ale to přece není to zásadní. A všichni to po téhle diskusi chápeme. To zásadní je, jestli k této výjimečně citlivé otázce dokážeme jako Poslanecká sněmovna přijmout většinové usnesení. To bychom měli a já jsem hluboce přesvědčen, že po mediální manipulaci agentury Reuters, neboť nemám důvod nevěřit panu ministrovi, je to naše povinnost, abychom domácí i mezinárodní veřejnost seznámili se skutečným stanoviskem České republiky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit k programu? Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Ještě je tady přihláška s přednostním právem. Pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se omlouvám za pozdní reakci, ale chtěl bych jménem klubu sociální demokracie a ANO vetovat zařazení těchto dvou bodů, jak pana poslance Blažka, tak pana poslance Ženíška. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Beru na vědomí. S přednostním právem pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte stručné stanovisko klubu TOP 09. Plně respektujeme, pane předsedo Faltýnku a pane předsedo Sklenáku, stanovisko vašich klubů. V takovém případě ovšem dovolte, abychom cítili hlubokou nedůvěru k vysvětlení pana ministra obrany, kterému jsme chtěli věřit. Přáli jsme si mu věřit. Ale vzhledem k tomu, že nechcete připustit to, co by se nabízelo jako naprosto automatické řešení, prostě nějací novináři zlovolně nebo nekvalifikovaně posunuli dobře míněná slova vašeho ministra, tak si to tady vysvětlíme a přijmeme usnesení, pro které budeme všichni, tak dovolte, abych vám řekl, že nevěříme ani vám, ani vašemu ministrovi. Podezíráme vás z pokrytectví. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Stanjuru, poté pana poslance Faltýnka.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan ministr vždycky hraje ty odvážné kriminalisty a jeho kolegové nemají odvahu o tom debatovat. Já to plně respektuji. Sice se říká, že vznáším námitku a ne veto, ale nebuďme tak formalističtí, říkám to i vůči muži, takže genderově vyváženě. Až si zase budete příště stěžovat, že opozice využívá svých práv, tak začněte u sebe. My na rozdíl od vás si nestěžujeme, plně to respektujeme, nicméně v této chvíli bych požádal o přestávku do 17 hodin, to znamená v délce jedné hodiny čtyřiceti tří minut, abychom se poradili v rámci klubu ODS o dalším postupu. Respektive do 17.15. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Přerušuji schůzi do 17.15.

  (Jednání přerušeno v 15.18 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Je 17. hodina 15. minuta a my budeme pokračovat v naší diskusi. Ve stenozáznamu je uvedeno, že dalším přihlášeným do rozpravy byl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Po něm je tady písemně přihlášen pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající.

  Dovolte, abych jménem dvou poslaneckých klubů ANO 2011 a ČSSD dal podle § 53 odst. 1 jednacího řádu procedurální návrh na hlasování o mezinárodních smlouvách po 19. a 21. hodině. Současně navrhuji, aby o dnešním dalším případném přerušení schůze na případná jednání poslaneckých klubů Sněmovna rozhodla hlasováním. Oba návrhy jsou procedurální, a proto žádám, pane předsedající, abyste o těchto návrzích dal hlasovat bez rozpravy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se ptám, jestli o nich můžeme hlasovat jako o celku, nebo chcete, jestli Sněmovna souhlasí s tím, jestli o nich budeme hlasovat o obou najednou, nebo chcete hlasovat o každém zvlášť.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych doporučil a poprosil, abychom hlasovali o každém návrhu zvlášť. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře. Budeme tedy hlasovat nejprve o procedurálním návrhu, aby dnešní sněmovna pokračovala i po 19. hodině hlasováním o mezinárodních smlouvách. O tomto usnesení zahájím hlasování, ale ještě předtím vás odhlásím všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu, aby Sněmovna dnes jednala i po 19. hodině o mezinárodních smlouvách, tak jak jej přednesl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 96. Přihlášeno 114 poslankyň a poslanců, pro 74, proti 21. Návrh byl přijat.

  Dále se budeme zabývat návrhem, aby - jestli to správně tlumočím, prosím, pane předsedo, kontrolujte mě - o každém dalším procedurálním návrhu na přerušení jednání schůze Sněmovna hlasovala. (Poslanec Faltýnek z lavice doplňuje: - jednání poslaneckého klubu.) Na jednání poslaneckého klubu, aby o něm hlasovala. Je to procedurální návrh.

  Prosím, je tady námitka proti tomuto postupu. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším námitku. Tento návrh není hlasovatelný. Hlasovat dopředu, co se stane, co udělá Sněmovna, až se něco stane, je prostě nehlasovatelné. Vznáším námitku k tomu, že tento návrh je nehlasovatelný. (Hlas z lavice: To není pravda.) To víte, že to je pravda.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak je tady vznesena námitka pana předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury a o této námitce já dám hlasovat.

  Zahajuji hlasování o námitce pana předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 97. Přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 36. Návrh nebyl přijat.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne tlačítko - zmáčkne tlačítko a zvedne ruku, pardon. Tlačítko nemusíte zvedat. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 98. Přihlášeno 129 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 41. Návrh nebyl přijat.

  My se budeme muset dále hlasováním vypořádat s procedurou, která tady je připravena. Začneme návrhem z prezidiálky.

  (Z lavice přichází poslanec Kalousek: Měl jsem procedurální návrh, pane předsedající.)

  Pardon. Procedurální návrh pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pan předsedo.

  (Poslanec Kalousek cestou k řečništi: Jste laskavý, já jsem myslel, že už posloucháte jenom koalici.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, hlasování, které se odehrálo teď, chápe klub TOP 09 a Starostové jako docela závažný precedens. Ale tím se nechceme zabývat. Je to vaše rozhodnutí a vaše svědomí a vaše nastavení parlamentních pravidel.

  To, co je z našeho pohledu skutečně mimořádně závažné, je vaše neochota diskutovat o výroku ministra obrany a vaše neochota diskutovat tak, abychom dospěli k nějakému závěrečnému usnesení týkajícímu se našeho společného názoru k možnému umístění vojsk Severoatlantické aliance na našem území. Pro nás je to do té míry šokující, že si dovoluji požádat o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce 50 minut. Padesát minut si myslím, že je ta minimální možná doba, kterou poslanecký klub TOP 09 potřebuje k tomu, aby se vyrovnal s chováním, které nám bylo demonstrováno navrhovateli i panem předsedajícím. Po těch padesáti minutách jsme vám k dispozici. Hlasujte si samozřejmě o mém návrhu, jak chcete.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Beru to jako procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat - o kterém nebudeme hlasovat, protože návrh pana předsedy Faltýnka neprošel. Takže vyhlašuji pauzu v délce 50 minut. To znamená, sejdeme se tady v 18 hodin 12 minut.

  (Jednání přerušeno v 17.22 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Po přerušení se dostáváme k hlasování o programu, tak jak byl přednesen pozměňovacími návrhy k programu. Ještě než dám hlasovat o pozměňovacích návrzích k programu, pozvu naše kolegy z předsálí. Oznamuji, že dnes se od 19 do 20.30 hodin omlouvá pan poslanec Martin Komárek z osobních důvodů a náhradní kartu číslo 9 má pan Radim (?) Rykala. Dále se omlouvá paní poslankyně Olga Havlová mezi 18.15 a 23 hodin z důvodu jednání.

  Než začneme hlasování o pozměňovacích návrzích k dnešnímu programu, máme tady návrhy z grémia, o kterých navrhl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek, aby se hlasovalo jednotlivě.

  Takže nejprve budeme hlasovat o žádosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové o pevném zařazení bodu číslo 60 schváleného pořadu, sněmovní tisk 84, zákon o zaměstnanosti, a to na středu 14. 5. jako třetí bod dopoledne.

  O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 99, přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 36. Návrh byl přijat.

  Dále budeme hlasovat o vyhovění žádosti Zastupitelstva hlavního města Prahy vyřadit bod 28 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 115, zákon o regulaci prostituce z pořadu 8. schůze.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro vyřazení návrhu zákona o regulaci prostituce ze schváleného pořadu schůze, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 100, přihlášeno 138 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 2. Návrh byl přijat.

  Dále pan ministr zemědělství Marian Jurečka žádá, abychom pevně zařadili bod 54 schváleného pořadu schůze, zákon o potravinách, a bod 55 schváleného pořadu schůze, zákon o Státní zemědělské inspekci, a bod 53 schváleného pořadu, autorský zákon, na středu 14. 5. jako čtvrtý, pátý a šestý bod dopoledne.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 101, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 33. Návrh byl přijat.

  Dále grémium navrhuje zařadit pevně bod 51, sněmovní tisk 170, smlouva, na středu 14. 5. ve 14.30 hodin a ve čtvrtek 15. 5. od 11 hodin zařadit pevně všechny zbývající neprojednané body z bloku Smlouvy a z bloku Zprávy.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 102, přihlášeno 140 poslankyň a poslanců, pro 112, proti 3. I tento návrh byl přijat.

  Dále návrhy z pléna. Pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL navrhuje, aby bod číslo 3 byl vyřazen z programu schůze.

  O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 103, přihlášeno 140 poslankyň a poslanců, pro 133, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Dále pan předseda poslaneckého klubu ANO poslanec Faltýnek navrhuje body 56, 59, 54 a 55 - pardon, paní místopředsedkyně, nepřečtu to po vás - na středu odpoledne po... (Námitka ze sálu.) Takže body 56, 59 jako třetí a čtvrtý bod ve středu dopoledne.

  Opakuji znovu, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Faltýnek navrhuje, abychom body 56 a 59 projednali ve středu dopoledne jako třetí a čtvrtý bod. Souhlasí, pane poslanče? (Ano.)

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. - Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné a dávám slovo panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: (Začíná hovořit mimo mikrofon:) ... pana předsedajícího. My jsme před chvilkou pevně zařadili něco jako bod 4, 5, 6 a teď znova hlasujeme o zařazení 4, 5, 6. To, co jsme rozhodli, že bude bod 4, tak bude ve skutečnosti bod 6? Nebo ne? Já bych potřeboval vysvětlit to hlasování, to tak nezaznělo. Pak bych poprosil, příště ať jsou ty návrhy seřazeny v nějaké logické volbě, ať dvakrát nehlasujeme o tom samém, jako že ten návrh původně byl čtyři body, hlasujeme o dvou. Pan předsedající nám neřekl, proč o dvou a ne o čtyřech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem byl na začátku schůze omluven, protože jsem se účastnil společně s předsedou Senátu a předsedou vlády akce v Senátu a nesledoval jsem tedy rozpravu, která tady padla. Až teď jsem tedy zjistil, že se závěry z gremiální porady hlasují po bodu, a já si tedy kladu otázku, proč ty porady tady děláme. Tak buď jsme se na tom všichni shodli, že takhle to bude. Přiznávám, že pan předseda klubu Faltýnek tam nebyl, ale měl tam paní místopředsedkyni. Tak pokud to bylo konsensem všech zastoupených stran v Poslanecké sněmovně, že to takto bude, tak nechápu hlasování po bodech a už vůbec nechápu, že proti závěrům z gremiální porady se teď vsunují další body z třetího čtení. Tak buď ty porady nedělejme a nechme to všechno na hlasování, anebo držme závěry, které jsme si dohodli dneska dopoledne. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Za poslanecký klub TOP 09 a Starostové...

 • Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, já vzhledem k tomu, že tady nepadlo na začátku, že by se hlasovalo o gremiálních návrzích, dokonce si nejsem tak úplně jistý, že je tady někdo přednesl, tak jestliže tady potom předsedové klubů či poslanci kolegové a poslankyně načítají ty body, my chápeme, že jsou to protinávrhy nebo další doplňující návrhy, takže pak je to skutečně zmatečné, ale to souvisí asi s řízením schůze odpoledne. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak s přednostním právem nejprve pan předseda poslaneckého klubu ODS, po něm pan předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci říct, že souhlasím s panem předsedou Poslanecké sněmovny. Já na ty gremiálky chodím, to pak nemá žádný smysl. Byl to ovšem předseda koaličního poslaneckého klubu, který navrhl hlasování po částech. My jako opozice, vstřícnost sama, jsme to podpořili, není důvod někomu nevyhovět. Ale pak je fakt zbytečné... Já vím, že vy tam nechodíte, ale to nevadí.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju. Pan předseda poslaneckého klubu KSČM stahuje svoji přihlášku. Ten, kdo nám v tom dělá nepořádek, je pan předseda poslaneckého klubu ANO. Prosím, aby upřesnil, než budeme hlasovat, svůj návrh.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ten návrh byl myšlen tak, aby se tam zařadily dva body předkladatele ministra financí Babiše. Ale já bych se chtěl, vážení kolegové a kolegyně, vám všem omluvit. Předseda Hamáček i předseda poslaneckého klubu Stanjura měli pravdu v tomto svém vystoupení. Omlouvám se vám všem, já jsem nestihl jít na to grémium a je to moje chyba. A já slibuji vám všem, že se budu snažit, aby se tato situace neopakovala. Ta grémia nejsou zbytečná a tu vaši kritiku beru na sebe, na svoji hlavu. Nezlobte se. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju za tady ta slova. (Potlesk napříč sálem.) Nicméně my teď musíme hlasovat a budeme muset hlasovat o všech těch návrzích tak, jak je pan předseda Faltýnek přednesl, to znamená o všech čtyřech.

  Budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 56, 59, 54, 55 na středu dopoledne po bodu 3. Kdo je pro? Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 105, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 19. Návrh nebyl přijat.

  Další dva zařazené body, návrh pana poslance Ženíška a návrh pana poslance Blažka byly vetovány, takže o nich hlasovat nebudeme.

  Tím jsme se vypořádali s programem schůze a dostáváme se k projednávání jednotlivých bodů, pevně zařazených bodů. Jako první budeme projednávat

  Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ušetřím váš čas, shrnu jenom to opravdu podstatné.

  Jak víte, tento vládní návrh byl již tedy projednáván. Byl také přikázán zahraničnímu výboru. Ten svým usnesením z března 2014 doporučil Poslanecké sněmovně, aby s odvoláním výhrad souhlasila. V podstatě tento návrh je vyvolán potřebou sladit novou právní úpravu, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014 přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních potud, že je třeba odvolat určité výhrady tak, aby tato úprava mohla být v plném rozsahu aplikována.

  Konkrétně se navrhuje odvolat výhradu k článku 21 Evropské úmluvy o vydávání, k částem III a IV Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a k Mezinárodní úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině. Z výhrady k článku 21 Evropské úmluvy o vydávání vyplývá, že v rámci povolování průvozu je nezbytné posuzovat všechny podmínky pro přípustnost vydání tak, jak byly stanoveny v hlavě 25. trestního řádu. Naproti tomu zákon o mezinárodní justiční spolupráci nyní platný oproti předchozí právní úpravě podmínky pro povolení průvozu zjednodušuje, proto vůbec není třeba této výhrady. Výhrady k částem III a IV Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a výhrada k Mezinárodní úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině omezují předávání a přebírání výkonu rozhodnutí o podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění. Odvolání těchto výhrad opět umožňuje skutečnost, že zde již máme novou právní úpravu obsaženou v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci.

  Takže já se odvolávám i na to, co zde bylo řečeno, co zahraniční výbor doporučil. Navrhovaná odvolání jsou plně v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky, samozřejmě s ústavním pořádkem a ostatním právním řádem České republiky a se závazky, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodního práva i z jejího členství v Evropské unii. Prosím vás proto o pozitivní posouzení tohoto vládního návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní ministryni a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 68/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Zemek: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Jak již bylo řečeno, zahraniční výbor na své schůzi 4. března projednal tento sněmovní tisk a přijal doporučení, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k odvolání výhrad České republiky k článku 21 Evropské úmluvy o vydávání k částem III a IV Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a k Mezinárodní úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině. To je celé usnesení, které doporučujeme Poslanecké sněmovně přijmout.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu.

  Přikročíme k hlasování o návrhu usnesení navrženého zahraničním výborem.

  Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 106, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 123, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím tedy druhé čtení této mezinárodní smlouvy.

  S přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a starostové, Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Následující smlouva je mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou a Kazachstánem. Kazachstán je republika v rámci bývalého sovětského satelitu. Vzhledem k naprosto neuvěřitelnému prohlášení ministra obrany vlády České republiky, k jehož vysvětlení a závěru jsme se nedobrali, klub TOP 09 se musí velmi vážně zamyslet nad návrhem této smlouvy, a proto žádám o přestávku v délce 70 minut.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já vyhlašuji přestávku v délce 70 minut. To znamená, je 18 hodin 30 minut, v 19.40 se tady sejdeme. Přerušuji jednání Sněmovny do 19.40.

  (Jednání přerušeno v 18.30 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, budeme pokračovat v našem jednání po pauze poslaneckého klubu TOP 09. Ale než tak učiníme, tak tady mám omluvy. Od 19.40 hodin se omlouvá paní ministryně Věra Jourová, dále pan místopředseda Jan Bartošek se omlouvá dnes od 21 hodin a ve středu od 14.30 hodin a v pátek 16. května na celý den z pracovních důvodů a paní poslankyně Konečná se omlouvá dnes od 19.40 do 23.00 hodin z osobních důvodů.

  My se teď konečně dostaneme ke Kazachstánu. Je tu žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme projednávat bod

  Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, opět se zde omezím na to, byť byl tento vládní návrh dramaticky uvozen, že jde o smlouvu veskrze užitečnou, Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech. Již jednou zde o ní bylo hovořeno, byla přikázána zahraničnímu výboru, ten ji projednal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby s její ratifikací souhlasila.

  Zatím jsme neměli s Republikou Kazachstán uzavřenu žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvu v trestních věcech, a tím tedy vlastně v současnosti dochází k významné pozitivní změně, protože zatím se postupovalo na bezesmluvním základě. Ve smlouvě jsou upraveny podmínky pro vyžadování a poskytování některých zvláštních typů právní pomoci, včetně spolupráce při identifikaci, zajišťování a konfiskaci výnosů ze zločinů, což, myslím, je velmi podstatné. Ještě je třeba zdůraznit, že vyloučena je oblast extradicí, čili vydávání a předávání odsouzených, protože tam nemáme jistotu, že by byly dodrženy veškeré námi již podepsané standardy v oblasti lidských práv, takže tato oblast je ze smlouvy vyloučena. Zatím.

  Provádění smlouvy je v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, komunikuje se tedy prostřednictvím národní ústředny INTERPOOL a odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia.

  Provádění smlouvy není spojeno se zvýšenými dopady na státní rozpočet, to zde již bylo v rámci prvého čtení zdůrazněno, a domníváme se, že je namístě doporučit příznivé posouzení, čili kladné posouzení vládního návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance René Čípa, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 69/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec René Číp: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor na své 7. schůzi dne 4. března 2014 předmětnou smlouvu projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6.6.2013)." Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže se nehlásí, končím rozpravu. Ptám se paní ministryně, chce-li závěrečné slovo. Nechce.

  Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navržené zahraničním výborem. Ví každý, o jakém usnesení budeme hlasovat? Ano.

  Zahajuji hlasování o usnesení zahraničního výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 107. Přihlášeno 112 poslankyň a poslanců, pro 112 poslankyň a poslanců. Taková vzácná jednota. S návrhem usnesení konstatuji, že byl vysloven souhlas.

  Děkuji paní ministryni a končím projednávání druhého čtení tohoto bodu.

  Nyní se budeme zabývat bodem

  Prosím paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby nám tuto smlouvu odůvodnila. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, s ohledem na pokročilý čas také odkážu na podrobné představení vládního návrhu a doporučení jeho schválení v rámci prvého čtení. Chci vás jen upozornit, že samotná úmluva již samozřejmě byla ratifikována a vstoupila v účinnost 1. prosince 2013. Zde jde o dodatkový protokol, který se především týká postihu šíření rasistických a xenofobních materiálů, vyhrožování a urážení s rasistickou nebo xenofobní motivací a postihu hrubého zlehčování nebo popírání genocidy nebo zločinů proti lidskosti pomocí počítačových systémů, čili moderních médií. Takže zatímco smyslem rámcové úmluvy bylo vytvořit právní rámec pro účinné potírání počítačové kriminality, tady již jde o určitou specifikaci nástrojů, jakým způsobem v té konkrétní oblasti, o které jsem hovořila, úmluvu ještě precizovat.

  Všechny legislativní překážky, které bránily tomu, aby Česká republika mohla k protokolu přistoupit, jsou odstraněny. Proto si dovoluji vám, stejně jako všechny k tomu určené výbory, doporučit schválit dodatkový protokol a děkuji vám za jeho případné příznivé posouzení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. Nyní se měla ujmout slova zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Konečná, ta je ale omluvena. Já tedy poprosím, abychom hlasovali o změně zpravodaje. Nebo pokud Sněmovna souhlasí, tak o tom nebudeme hlasovat, pokud proti tomuto postupu není námitka, aby zpravodajem u této smlouvy se stal pan poslanec René Číp. Má někdo proti tomuto postupu námitku? Nemá, děkuji. Prosím tedy pana zpravodaje Reného Čípa, aby nám odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 75/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec René Číp: Děkuji ještě jednou za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor na své 7. schůzi dne 4. března 2014 dodatek projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě, o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů." Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím.

  Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

  Zahajuji hlasování o tomto usnesení zahraničního výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 108. Přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 114, proti 1. I tento návrh usnesení byl přijat. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu smlouvy. ***

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Na Kjóto jsem tu já. Počkal jsem si na to až do pozdních hodin. O to budu stručnější.

  Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1994 a smluvní stranou protokolu od roku 2005 a změna Kjótského protokolu byla přijata na sklonku roku 2012. Tato změna spočívá ve vymezení nových závazků ke snížení emisí skleníkových plynů pro ekonomicky vyspělé státy, které mají být splněny do roku 2020. Smyslem tohoto opatření je přispět ke stabilizaci koncentrace skleníkových plynů na úrovni, která by umožnila předejít výrazně negativním dopadům na životní prostředí. Přijatý redukční závazek plně odpovídá cíli, který je dán předpisy Evropské unie v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku. Chtěl bych zdůraznit, že tento závazek redukční je Českou republikou plněn bez problémů.

  Změna Kjótského protokolu nebude vyžadovat změnu platné právní úpravy České republiky v uvedené oblasti a rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru.

  Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu této ratifikace. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 79/1. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové hezký podvečer. Já bych si dovolil přečíst usnesení. Zahraniční výbor na své schůzi 4. března doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Kjótského protokolu a Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu." Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Stanjury, po něm pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si myslím, že zrovna u tohoto bodu bychom to neměli odbýt tím, že už je relativně pozdě a rychle rychle.

  Pan ministr říkal, že bezproblémově plníme závazky. To není pravda. Každý měsíc na faktuře za energii občané i firmy platí za tyto závazky a tyto nápady. Mě by zajímalo, zda tento protokol ratifikovala Čína, Indie, Spojené státy a podobně, abychom to jenom tak neodbyli, protože podle mě tohle to, řekl bych, až šílenství vede k tomu, že konkurenceschopnost ztrácí Evropa jako kontinent a jako kdysi vedoucí hospodářská velmoc. A pořád si s tím nedáme pokoj. Víte, že v minulých týdnech či měsících projednával Evropský parlament nový klimaticko-energetický balíček a nové energetické cíle, které pokud by prošly, tak možná zase budeme říkat, že plníme bez problémů, ale budeme znova platit mnohem více a budeme neustále doplácet na obnovitelné zdroje.

  Takže si nemyslím, že bychom to měli projít takhle formálně a říct - všechno v pořádku. Chtěl bych, aby pan ministr se k tomu vyjádřil podrobněji, i k tomu, kdo to ratifikoval, kdo ne, kdo to dodržuje, kdo to nedodržuje, abychom nebyli papežštější než papež a aby opět ty dopady nedopadaly na naše firmy a na naše občany. A protože jsem z Moravskoslezského kraje, tak vždycky uvádím jako příklad, co si vyjednala Polská republika za výjimky při vstupu do Evropské unie. Například to, že i továrny, které stojí kousek za hranicemi, a díky převažujícímu směru větru stejně to znečištění jde k nám a naše podniky, které jsou jejich přímí konkurenti, mají mnohem přísnější normy a my ještě mnohdy chceme nad to, co nám Evropská komise diktuje, ještě ty normy zpřísňovat. Čímž samozřejmě vyrábíme konkurenční nevýhodu pro naše firmy, čímž samozřejmě přicházíme o pracovní místa. A dlouhodobě se s tím potýká už mnoho vlád. Myslím, že tato vláda se bude potýkat s neochotou Polské republiky z této výjimky slevit a jít na stejné ekologické limity jako my. A my jsme si vyjednali v přechodném opatření sníženou DPH na dětské pleny. Tak sami porovnejte, která vláda, která to vyjednávala, myslím, že tehdy byl nějaký Pavel Telička, co bylo pro hospodářství a zaměstnanost důležitější a co méně.

  Ale opravdu apeluji na to, abychom k tomu vedli podrobnou debatu, aby tady za pár let, až tady budou sedět jiní poslanci, neříkali, jako já říkám, jak jste mohli hlasovat o podpoře obnovitelných zdrojů v roce 2005, téměř všichni tedy kromě mých kolegů z mé politické strany, abychom se nedostali do stejné situace. Takže to, že je teprve 19.55, by nás nemělo odvrátit od podrobné debaty, a ne to mechanicky zvládnout, protože zahraniční výbor nám doporučil. Já bych skutečně chtěl vidět ty dopady na nás, na signatáře, a jakou výhodu konkurenční mají ti, kteří mezi signatáře této dohody z Kjóta nepatří. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Další řádně přihlášený je pan poslanec Miroslav Kalousek, po něm pan ministr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já nemám sebemenší pochybnost o upřímných slovech pana ministra, nicméně jedná se o mimořádně důležitou mezinárodní smlouvu prezidentského typu a domnívám se, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda je v plném souladu, nebo není v plném souladu s naším ústavním pořádkem. A tady jsem přesvědčen, že je potřeba si uvědomit, co je součástí našeho ústavního pořádku a naší demokracie, kde klíčovým kamenem je Listina základních práv a svobod. (V sále je silný hluk.)

  Tedy neopomeňme, že Listina základních práv a svobod byla vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady součástí ústavního pořádku České republiky. Uvedeným vyhlašovacím aktem České národní rady byla jen znovu vyjádřena skutečnost ústavně založená v článku 3 a v článku 112 Ústavy České republiky. Těmito ustanoveními byl do pojmoslovení české ústavy zaveden výraz "ústavní pořádek", chápaný jako ústavní řád, tedy soubor předpisů, ústavních zákonů, tvořících Ústavu České republiky. Při svém přijetí Listina základních práv a svobod byla uvozena ústavním zákonem číslo 23/1991 Sb. ze dne 9. ledna 1991 a označena jako ústavní zákon přijatý Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky, ústavní zákon číslo 23/1991 Sb. Podle článku 112 -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Myslím, že čtete velmi závažný text a prosím kolegy poslance a kolegyně poslankyně, aby se ztišili, aby pokračovali, až se ctěná Sněmovna ztiší. Děkuji vám.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji vám, pane předsedající. Bylo to od vás velmi ohleduplné. Na druhou stranu těm kolegům, kteří se teď již cítí unaveni, jsem ochoten slíbit, že to nafotím, naskenuji a pošlu jim to mailem.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je od vás velmi ohleduplné. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nicméně jsem přesvědčen, že to musí zaznít v celém rozsahu zhruba asi 520 stran textu. (Smích a potlesk části poslanců.)

  Ústavní zákon číslo 23/1991 Sb. podle článku 112 odst. 3 Ústavy České republiky zůstal součástí českého právního řádu, ale má nadále pouze sílu zákona. Z toho důvodu platí jeho ustanovení, pokud nebyla změněna či zrušena Ústavou České republiky nebo později jiným zákonem, a mohou tedy vedle jejich norem obstát. Vyhlašovací věta tohoto usnesení předsednictva České národní rady navazuje na uvozovací větu ústavního zákona číslo 23/1991 Sb., jíž byla Listina základních práv a svobod prohlášena za ústavní zákon proklamací o jejím zařazení do ústavního řádu České republiky. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane předsedo. Předáváme řízení schůze, tak jsme si pouze vyjasňovali některé argumenty. Nicméně nechci rušit vznik Listiny základních práv a svobod v audioverzi. Takže prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte, pane předsedo, ale já jsem hluboce přesvědčen, že to, co jsem říkal, úzce souvisí s mezinárodní smlouvou České republiky a připojením se ke Kjótskému protokolu, protože fakt, zda je, či není Kjótský protokol v souladu s naším ústavním pořádkem, je poměrně velmi zásadní otázka a není proto od věci si některé klíčové otázky ústavního pořádku České republiky zopakovat.

  Chtěl bych tedy vzhledem k tomu, co jste právě teď říkal, pane předsedo, zdůraznit, že nikdo podle našeho ústavního pořádku se nemůže stát dobrovolně, dokonce ani podle zákona otrokem či nevolníkem. Neplatná by byla i smlouva, jež by s těmito principy byla v rozporu. Například že bychom spolu uzavřeli smluvní vztah, že já vám budu otročit. Tato smlouva by zcela jistě byla zrušena, ať již u řádného, nejhůře u Ústavního soudu. Ani skutečnost, že tato práva nebyla i dlouhou dobu uplatňována nebo byla potlačována, nemění nic na jejich trvání, neboť nemohou být promlčena. Tady prosím, abychom si opravdu uvědomili, že tady se jedná o práva, která nemohou být promlčena. Tam není promlčecí lhůta a to bychom si u otázky všech lidských práv měli být dobře vědomi. Taková práva nemohou být žádným způsobem zrušena, a to ani právním předpisem jakékoliv právní síly, zákonem ústavním ani většinovou vůlí lidu vyjádřenou v referendu. Působí vůči každému a z toho vyplývá i povinnost každého nerušit ve výkonu těchto práv.

  Obávám se, že ve výkonu těchto práv mě právě ruší členové vlády tady za mými zády. Vedle tohoto ustanovení...

  Ne, koho to nebaví, tak do čtyř do rána já budu přednášet svůj referát, a pak můžeme pokračovat. (Poslanec Janulík přikyvuje, že ho to nebaví.) Já vám pane poslanče nijak nebráním v tom, abyste -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, prosím, neoslovujte poslance napřímo, to za prvé. Za druhé, já budu pečlivě dbát na to, aby zde byla důstojná atmosféra a abyste mohl svůj referát v klidu dokončit, protože jak jsem řekl, audioverze Listiny základních práv a svobod je unikátní projekt, na kterém určitě budete mít velkou zásluhu. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. V každém případě vaším prostřednictvím bych rád řekl panu poslanci Janulíkovi, že chápu, že ho to nebaví, a že nijak netrvám na tom, aby mě poslouchal. Nicméně já trvám na tom, že v této chvíli v souvislosti s Kjótským protokolem tento referát musím přednést, abychom se mohli rozhodnout všichni podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

  Listina svým názvem vyjadřuje, že obsahuje základní práva a svobody. Vztahuje se nepochybně na práva a svobody fyzických osob, ať již každého člověka nebo občana. Jen u nich lze mluvit o právech přirozených a nezcizitelných. Soudobé pojetí přirozených práv založené na Všeobecné deklaraci lidských práv vychází z toho, že všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Svoboda a rovnost v tomto smyslu se pojí se zrozením lidí. Představa vyjádřená v jedné z předchozích variant návrhu Listiny, že se může vztahovat na osoby právnické, pokud to povaha vyjádřených práv dovolí, není akceptována. Není však vyloučeno, aby určitá práva právnických osob byla vyjádřena i v mezinárodních smlouvách. Takové stanovisko zaujal i Ústavní soud České republiky a vyplývá z § 72 zákona 182/1993 Sb. Nemůže však jít o práva přirozená, nabytá zrozením. Právnické osoby se rodí zpravidla smlouvou, aktem státu a podobně. Přesto některá ustanovení Listiny toto vymezení překračují. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych ale skutečně rád, aby u podobných smluv, které mají i výrazné ekonomické dopady, jak tady o tom mluvil pan kolega Stanjura, vždycky ministr řekl skutečně i analýzu reálných dopadů. Já si myslím, že je doba, kdy se formálně tyto smlouvy protáčely. Nemám problém s nějakými smlouvami o věcech trestních, vydávání, nevydávání s jednotlivými zeměmi, o dvojím zdanění a podobně. Je mi líto, že jsem zřejmě přehlédl - tato smlouva myslím měla být předmětem zájmu výboru pro životní prostředí. Domnívám se, že pan ministr by tady alespoň měl říct rámcově dopady, které závazky z této smlouvy mají. A teď to skutečně nemyslím jaksi z nějakého důvodu šprajcu, ale skutečně to, co tady říkal i kolega Stanjura, že Evropa se hlásí k závazkům, ale hlavní znečišťovatelé na planetě nikoliv. Počasí je globální, nikdo si nevybírá.

  Tudíž bych byl rád, kdyby na to pan ministr zareagoval, a pokud byste i vy měli zájem, dávám procedurální návrh, aby se to vrátilo zpátky k projednání výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To se obávám, že nemůžeme hlasovat teď, takže nechám doběhnout rozpravu. Pan poslanec Zemek s technickou.

 • Poslanec Václav Zemek: Děkuji, pane předsedající. S faktickou. Jenom bych tady chtěl poznamenat jednu věc. Když se tato norma hlasovala na zahraničním výboru, tak pánové kolegové, vaši kolegové z pravé strany spektra, hlasovali pro. Tak si udělejte pořádek u sebe ve svých klubech a nezdržujte nás tady zbytečnou debatou. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, jak to můj předřečník myslel. Mám být jako poslanec vázán tím, jak hlasoval můj kolega v nějakém výboru, nebo se můžu rozhodnout sám? Já myslím, že Ústava nám to říká jasně. Školení o pořádku si nechte do koalice. Dneska jsme viděli, co jsme měli s programem. Poprosil bych, jestli by pan ministr mohl odpovědět na otázky, a pak bych se případně přihlásil s doplňujícími otázkami k dopadům a zejména k signatářům, protože to je skutečně vážná věc. Nechci to žádným způsobem zlehčovat nebo prodlužovat. Já vím, že patříte k zeleným poslancům a že vám je to možná osobně blízké a že to podporujete.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosil bych, abyste se obracel na pana poslance Zemka mým prostřednictvím. Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, já jsem nikoho nejmenoval. Nevím, jak jste poznal, s kým mluvím. (Veselost v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem to vydedukoval z toho, že jste reagoval na předřečníka.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil, abyste nededukoval. V případě, že někoho oslovím konkrétně, máte naprostou pravdu. Pokud mluvím takhle symbolicky, nevím, kdo všechno se identifikuje s tím, že je zelený poslanec v různých stranách. To já samozřejmě nevím. Mluvím k těm, kteří si myslí, že jsou zelení a že účty, které platíme za obnovitelné zdroje, jsou v pořádku, a byli by rádi, kdybychom platili ještě víc, aby ještě víc snižovali konkurenceschopnost našich firem. Proč ne? Beru to jako legitimní názor. Já s tím prostě nesouhlasím. Mám jiný názor. Není to pro mě formální debata. Není to tak, že něco přijde. Možná že hlavní proud Evropské unie už to schválil, to já nevím. Ale pro mě to skutečně formální debata není a jsou to vážné věci. Už jsem to dneska říkal v prvním vystoupení. Pokud nás bude někdo kritizovat, že jsme to případně schválili, tak chci vědět, že jsem, než jsem hlasoval, dostal relevantní informace. Vy se tomu usmíváte, někteří z vás. Hlásíte se k zeleným poslancům. Já se k tomu nehlásím.

  Velmi často slyším z vládní koalice, jak chtějí podporovat konkurenceschopnost našich firem. Já jsem plně pro, ale obávám se, že zrovna tohle jsou věci, které snižují konkurenceschopnost nejenom firem v České republice, ale Evropy jako celku. A jednou už taky musíme říct: Dost. Nepovedlo se. Vzpomeňme si například na Lisabonskou strategii, kterou nám všichni ti eurohujeři před lety říkali. Bylo to vlastně takové to, co známe z komunismu - dohnat a předehnat Spojené státy. Když jsem se ptal v Bruselu úředníků, co se stane, když se nám to nepovede, a to se nám tedy nepovedlo, protože termín předehnání Spojených států v oblastí inovací, vědy a výzkumu jsme už prošvihli, tak úředník, který mluví asi patnácti jazyky, se hluboce zamyslel a říká: "To je dobrá otázka. Tak my to vyhodnotíme, přepracujeme a přijmeme jinou strategii." Ale tahle strategie, Kjótský protokol se evidentně neosvědčil. Má to dopady na evropskou ekonomiku a já si myslím, že je správné, že o tom debatujeme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Nyní zde mám faktickou poznámku pana poslance Petrů, potom s přednostním právem - je tu pan ministr a pan předseda Kalousek. Nejdříve dáme faktickou poznámku a vy se zcela jistě dohodnete. Pan poslanec Petrů s faktickou poznámkou má dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Petrů: Ctihodné dámy, ctihodní pánové, víte proč nás hodnotí lidé v České republice hůře než uklízečky? Já se dovolím těm uklízečkám dneska omluvit. Protože to, co dneska předvádíme, je obrovská ostuda. Přemýšlejme nad sebou. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická poznámka - pan předseda klubu ODS Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Teď prostřednictvím pana předsedy panu poslanci Zemkovi. Nikdo z poslanců ODS pro to nehlasoval. To myslím, že je relevantní informace. Když mluvíte takhle obecně, tak říkejte, z kterých politických stran to podpořili. Z našich poslanců pro to nehlasoval nikdo - v zahraničním výboru.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní se tedy zeptám, jaká je dohoda. Nejdřív pan ministr, potom pan předseda Kalousek. Je to tak? Nechci vás vyvolávat, ale pochopil jsem, že takováto je dohoda. Prosím, pane ministře.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já musím říct, že už dlouho jsem necítil při projednávání smlouvy takový pocit sucha, bezpečí a právní jistoty jako po tomto úvodu a dobře se mi v tom pracuje.

  Chtěl bych jenom říct, že obě mezinárodní smlouvy jsou již dávno implementované do práva České republiky. Důvodem tohoto navrhovaného kroku je pouze formálněprávní sladění procesu sjednání smluv s platnými ústavněprávními požadavky. A je to ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn. Úmluva a protokol byly původně schváleny vládou jako smlouvy vládní, a to usnesením vlády č. 323 ze dne 16. 6. 1993 úmluva a č. 669 ze dne 12. 10. 1998 protokol. K přistoupení České republiky k oběma mezinárodním smlouvám došlo před novelizací Ústavy České republiky ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. Tato novela jednoznačněji upravila kritéria pro určení, u jakých mezinárodních smluv podléhá jejich ratifikace souhlasu Parlamentu České republiky, takzvané prezidentské smlouvy, a podle těchto kritérií spadají úmluva a protokol do kategorie prezidentských smluv. Návrh na zajištění dodatečného souhlasu Parlamentu České republiky a následnou ratifikaci prezidentem republiky obou mezinárodních smluv se předkládá na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 24. 1. 2013, v němž se odůvodňuje potřeba dodatečné ratifikace obou smluv. Uvedený postup byl v nedávné době uplatněn například při sjednávání takzvaných leteckých dohod.

  Toť k tomu, k vysvětlení a děkuji za dotaz, vaším prostřednictvím, pane předsedo, od pana předsedy Stanjury, protože já bych si nedovolil, věřte mi, to by mi moje vrozená pokora neumožnila, abych této Sněmovně předkládal takto zásadní věc, kdyby nebyla už dávno implementována do práva České republiky. To znamená, že se nejedná, vážení, o nové závazky. Samozřejmě. Jedná se opravdu o formální úpravy. Také proto šla smlouva do zahraničního výboru a ne do hospodářského výboru. Protože pokud by se jednalo o nový závazek, a tento závazek jsme vlastně přijali už vstupem do Evropské unie, jestliže je tady povinnost snížit, závazek v rámci Evropské unie, o 20 %, emise do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990, emise CO2, pak chci zdůraznit, že k dnešnímu dni Česká republika přeplnila tento závazek, protože k dnešnímu dni jsme snížili oproti limitu v roce 1990 hladinu CO2 o 34 %. Takže z toho neplyne žádný nový závazek.

  Ale pan kolega Stanjura má naprostou pravdu, a já bych ho v tom chtěl velmi podpořit, že jestliže dneska se jedná o takzvaném klimaticko-energetickém balíčku do roku 2030, tak tam je nová vláda velmi opatrná a jedná jenom o snížení, které je pro nás dosažitelné, aniž by to znamenalo jakékoliv dodatečné náklady pro Českou republiku. To vás chci ujistit, o tom je velká debata ve vládě. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám panu poslanci Kalouskovi, ale ještě je zde faktická poznámka pana poslance Zemka. Prosím, dvě minuty.

 • Poslanec Václav Zemek: Já jen velice stručně pro pana kolegu Stanjuru prostřednictvím vás, pane předsedající. Jsem poslancem za stranu sociálně demokratickou, nikoli za Stranu zelených.

  Co se týče hlasování v zahraničním výboru, myslel jsem kolegy z pravé strany spektra. Teď skutečně nechci polemizovat o tom, jestli tam byl někdo z ODS, nebo nebyl, ale hlasovali všichni kompletně pro. To jsem chtěl jen doplnit.

  Jinak pokud budete mít zájem diskutovat o tom, jak se např. tvoří cena elektrické energie, kolik z toho tvoří podíl na obnovitelné zdroje a kombinovanou výrobu tepla, kolik z toho tvoří ceny za distribuci a jiné položky, můžeme o tom potom debatovat na jiném fóru. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Odpusťte, prosím, pane poslanče Zemku prostřednictvím pana předsedy a předsedajícího, nicméně naši poslanci opravdu nejsou vázáni tím, aby měli jednotný názor a hlasovali jednotně jako ovce. Právě proto, že jsme si vědomi toho, jak složitá je to problematika a že někteří z nás jsou svým svědomím vázáni mít třeba poněkud odlišný názor, věnoval jsem právnímu výkladu této problematiky poměrně značný prostor a jsem rád, že jsem dal přednost panu ministrovi. Já jsem se pokusil být velmi stručný. Přiznám se, že příště se pokusím to vysvětlit podrobněji. Ale pan ministr mnohem pregnantněji než já ve svém zhuštěném projevu v podstatě řekl to samé. Já bych rád potvrdil jeho slova. Je to stanovisko klubu TOP 09, nicméně někteří z nás mohou mít odlišný názor, což není nic proti demokracii. Velmi bych se ohrazoval proti tomu, abyste nám vyčítal, že někteří z nás hlasují jinak v odborných orgánech Sněmovny a jinak na plénu. Domnívám se, že do toho vám koneckonců nic není, pane poslanče Zemku prostřednictvím pana předsedy. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S řádnou přihláškou pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po konzultaci s panem předsedou, a věřím mu, i když je to sociální demokrat, stahuji návrh, aby se to nezkomplikovalo, a děkuji panu ministrovi za profesionální projev, což se od současných ministrů většinou nevidí.

  K panu poslanci Petrů bych jen prostřednictvím vás řekl: Nezlobte se na nás, ale to, co jste tedy vy dneska předvedli ve zcela bazální, životně důležité věci pro tuto republiku - vy zvetujete bod namísto toho, aby se po hodně trapném vystoupení pana ministra obrany poslala jistota k našim partnerům, k našim spojencům, kteří garantují naši bezpečnost, tak namísto toho jste to zvetovali a vlastně jste z České republiky udělali bandu podvodníků. Nezlobte se na mě, já nevím, kdo by se tu měl dnes cítit trapně. (Potlesk z pravé strany.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, pane poslanče, neviděl jsem vás. Faktická poznámka pan poslanec Chalupa. Prosím.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Kolegyně a kolegové, já si myslím, že občané si o dnešním jednání udělají názor sami. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Stanjura s řádnou přihláškou. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli pan poslanec Zemek navrhne debatu na půdě Poslanecké sněmovny o ceně elektrické energie, já to přivítám a podpořím ten bod. Klidně si vezmu ty složenky, roky to platím, a podívám se na položku platba za OZE, jak to rostlo za ty roky, z 5 korun na 585 v roce 2013, kdy máme finální vyúčtování my všichni, kteří platíme elektrickou energii. Myslím, že to je rozumné. Možná bychom si u toho mohli číst projevy z roku 2005 a říct, kdo tady zastával jaký názor. Když tu můj kolega Martin Říman v té době varoval před nekontrolovatelným růstem cen, který bude mít dopad na konkurenceschopnost českých podniků a na výdaje domácností, tak vaši kolegové, a nejen vaši kolegové, se mu vysmívali, že zbytečně straší apod. Někdy není od věci se vrátit k debatám, které byly předtím nebo v okamžiku, kdy se přijímal zákon.

  K tomu, co řekl pan ministr. Já tomu na jedné straně rozumím, na druhé straně by mě zajímaly ty tři konkrétní země, jestli jsou signatáři, jestli to ratifikovaly. Jedna věc, že to někdo podepsal, pak to neratifikoval, to znamená, je to takové něco, co se dá udělat s fiskálním paktem - my to sice podepíšeme, ale nebudeme to dodržovat. To je právě důležité v tom souboji na globálním trhu mezi Evropou, Asií a některými ekonomikami, které kašlou na ekologické limity, které kašlou na sociální práva, minimální mzdy a nevím, co všechno bych mohl vyjmenovat. Proto před tím varujeme. To není žádný souboj koalice versus opozice, tady si myslím, že bychom mohli mít společný názor.

  Já jsem rád, že vláda se k tomu staví opatrně, k tomu návrhu nového klimatického balíčku, ale tady vaši vládní kolegové, europoslanci za ČSSD, to podpořili všichni jako jeden muž a jedna žena, když se o tom debatovalo v Evropském parlamentu. A my to vnímáme jako nebezpečí, když největší vládní strana, resp. ti poslanci, kteří o tom reálně budou hlasovat, tzn. členové Europarlamentu, my o tom hlasovat nebudeme, to takhle jakoby eurohujersky podporují proti zájmu České republiky. Ale všiml jsem si jak vystoupení předsedy vlády, tak mnohých členů vlády, kteří to zpochybnili a říkali: Tak takhle ne, takhle by to nebylo úplně v pořádku. Ale myslím, že to je dobře, myslím si, že tu nejsme jen od toho, abychom všechno kritizovali. Toto je rozumný, realistický postoj, v tom budete mít naši podporu. Ale i tak, možná poslední dotaz: Co se stane, když to neschválíme? Co se stane? Podle mě vůbec nic, ale možná se mýlím. Po té debatě ohledně ústavního pořádku v České republice jsem mírně znejistěn, pokud bychom pro to nehlasovali. Co se stane? Možná kdyby to někdo dovysvětlil, tak by nám to pomohlo v rozhodování.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já to pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedy snad dovysvětlím u dalších bodů. Teď jsem se přihlásil jen proto, abych vyjádřil stejné doufání, které vyjádřil pan poslanec Chalupa, že si občané na základě dnešního jednání názor udělají sami.

  Jsem poslancem Poslanecké sněmovny šestnáctý rok. A za těch šestnáct let si nepamatuji téma tak zásadní a důležité jako otázka klíčové bezpečnosti a přítomnosti - ať již minulé přítomnosti sovětských vojsk, nebo potenciální přítomnosti vojsk NATO na našem území. Nepamatuji si k tak důležitému zákonu tak zásadní ignoranci té klíčové instituce, jako je Poslanecká sněmovna, která říká: My k tomu nechceme mít žádný názor! Protože pan poslanec Chalupa k tomu žádný názor mít nechce. Za předpokladu, že bych nějaký názor měl, soudruzi ujišťuji vás, že s tím svým názorem se neztotožňuji. To je něco tak alarmujícího, že nás to nemůže nechat v klidu a nemůže nás to nechat ve standardním jednání.

  Chci vám tu říci ve vší úctě a vážnosti, kolegové (hovoří důrazně), že dokud ten bod, na kterém jsme se zadrhli, a vy víte, o jaký bod se jedná, tedy jedná se o bod, který jste vetovali, že dokud tento bod Poslanecká sněmovna neprojedná, nebude hlasovat o usnesení, do té doby nemůžete počítat s naším konstruktivním přístupem k jednání, protože žádný jiný bod - žádný! - nebudeme pokládat za tak důležitý jako ten, o kterém vy nechcete jednat! (Potlesk části poslanců.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, pane předsedo, já bych si dovolil vaším prostřednictvím opravit pana předsedu Kalouska. Nejednáme tady o žádném zákoně, jak on řekl, nýbrž o mediálním vyjádření pana Stropnického. Pan Stropnický nám dnes odpoledne vysvětlil, jakým způsobem to bylo zkresleno, podal nám všechna možná vysvětlení k tomu. Pevně doufám, že všechny agentury na světě včetně Reuters to přeberou, pokud se o nás zajímají. Ale samozřejmě pan Kalousek a další mají právo kvůli tomu zdržovat Sněmovnu od přijetí důležitých zákonů, jako je třeba zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tady mám několik faktických poznámek. První byl pan poslanec Chalupa a potom elektronicky pan poslanec Novotný a pan předseda Stanjura, takže v tomto pořadí.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím předsedajícího. Já určité názory mám a jeden z těch názorů je ten, že to, jak vypadá obranyschopnost této země po deseti letech vašeho vládnutí, je zcela tristní. To je můj názor. Jeden z mála názorů, který mám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Novotný.

 • Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych v tuto pozdní hodinu vaši pozornost připoutat k elektronickým formám komunikace. Až se dostaneme všichni do svých domovů, máte-li tam internetové připojení, tak si prosím z příslušných serverů poslechněte zvukový autentický, ničím nezkreslený záznam vyjádření pana ministra Stropnického, který je tam běžně dostupný dnes už na každém serveru. A zkuste si položit jednoduchou otázku - jestli to jeho dnešní vyjádření o tom, že agentura Reuters něco zkreslila, bylo pravdivé, nebo nepravdivé. Já po tom poslechu říkám naprosto autoritativně, že tato agentura nezkreslila vůbec nic. To prohlášení bylo učiněno přesně tak, jak bylo v médiích interpretováno, a i proto mně ta situace přijde závažná a i proto sdílím názor pana kolegy Kalouska, že to je bod naprosto zásadní, který je potřeba uvést na pravou míru. Každý z nás může něco říct a potom říct, že řekl něco jiného, ale tam je to nikoliv v uvozovkách černé na bílém, ale každý si to můžete poslechnout vlastníma ušima.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jenom upozorňuji, že nejsme v bodě vysvětlení výroku ministra Stropnického, ale jsme v bodě změna Kjótského protokolu a měli bychom se držet tématu.

  Pan poslanec Stanjura s faktickou, potom pan poslanec Blažek s faktickou a potom ještě další dvě.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Prosím, pane předsedo, abyste byl stejně přísný na všechny, protože tu debatu tady zavedl pan poslanec Komárek a já chci na něho reagovat, takže se taky nebudu držet Kjótského protokolu.

  Já myslím, že je v zásadě zábavné, když někdo změní profesi a změní pohled. Mně se líbí, když bývalý novinář a komentátor se stane politikem a říká: to jsou ale manipulace těch novinářů a toho tisku. Kdybychom to řekli my, kteří jsme nikdy novináři nebyli, tak by se novináři bránili, že to není pravda a že si politici prostě vymýšlejí. A je docela hezké, když to řekne jejich bývalý kolega, který je takhle jednoduše odhalil. Ale jestli je to pravda a pan ministr Stropnický má stejný názor jako my, tak jsme ten bod mohli mít v 16.02 vyřízený. V 16.00 by začal, on by řekl "já souhlasím s tím, aby byla umístěna základna NATO v České republice", my bychom hlasovali pro a mohli jsme jít od toho pryč. To je celé.

  Vy jste o tom prostě jednat nemohli, vymlouváte se na tisk a na zkreslení. Prosím, je to vaše právo. Vy, který jste pracoval v médiích, tak s tím máte určitě větší zkušenost než my, kteří jsme jenom konzumenti těch médií, jak se případné manipulace a významy posunuly. Já o tom nic nevím. Já jsem si to stejně jako můj kolega Martin Novotný na těch serverech pustil. Tak já nevím, jestli i ta řeč je sestříhaná, nebo není. Ale kdyby pan ministr řekl "tak to nebylo, já si myslím to samé co vy", tak jsme přijali usnesení a měli jsme to dávno za sebou. Takhle se tomu bráníte a svádíte všechno na novináře. Docela oblíbená disciplína, ale ještě před rokem nebo dvěma byste nás za to pěkně natřel, co jsme si to v té Sněmovně vůči novinářům a médiím dovolili.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem dnes zahájil tuto debatu netuše, jakými korýtky a říčkami ten proud diskusí dnes pojede. Ale rád bych řekl, na počátku bylo slovo, jak je kdesi moudře psáno, a na počátku té dnešní debaty byla naprosto hloupá věta, čili několik slov našeho ministra obrany. Ta slova vysvětlena (poznámka z pléna) - to je faktická reakce na to, co tady bylo. Když to můžou jiní, můžu taky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já vám taky neberu slovo, pane poslanče. Prosím.

 • Poslanec Pavel Blažek: Já vím. Já reaguji tady na kolegu, vaším prostřednictvím samozřejmě, na rozdíl od pana kolegy.

  V podstatě na to tady zase naváže další poslanec vládní koalice, který tady oznámí celému světu, že naše obranyschopnost je v tristním stavu. Já nevím, jestli jsem na té správné půdě Parlamentu České republiky. Znovu se vracím k tomu Doněcku. Když tohle poslouchají, tak už můžou vyrazit. Tady jim nic nebrání. Máme ministra obrany sovětského poručíka Martina Stropnického, vy nám teď tady vykládáte, jak tady něco vysvětlil, ale několik hodin poté pan premiér se od těch slov velmi distancoval. Když to volně přeložím, tu interpretaci nepřijal, že šlo o nějaký omyl. Stejně jako ji nepřijalo zahraničí, Reuters i ruské servery například. Tam se dočtete, jak už to vyvyšují, jak si všímají toho, jak my tady v podstatě v tom konfliktu, který není náš, to znamená konflikt americko-ruský, ale který je náš, protože jsme součástí NATO, jak my vlastně říkáme: Američané nás nezajímají, my jsme tady možná pro všechny a máme vynikajícího ministra obrany a vynikající členy parlamentu, kteří říkají "až přijdete, my se bránit nejsme schopni".

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. K té štiplavé poznámce o pravdě. Nezlobte se na mě. Já si ráno pustím média a první, co slyším, ten pán, co předsedá té penzijní komisi, tak hned tam začne vykládat - nový přístup, teď jsme přizvali koalici. Vy jste nebyli v Bezděkové komisi? Vy jste nebyli tady vyzýváni k parametrickým dohodám? Vy jste nebyli vyzýváni ke schválení kompaktu, a co jste servírovali veřejnosti. Tak to jenom k tomuhle. Proč mám... Protože vy manipulujete a posouváte a manipulujete s tou pravdou velice často a nepříjemně.

  Ale k tomu, co je naprosto zásadní. Já už tedy vystoupení pana ministra Stropnického nepovažuji za náhodu. Já jsem tady minulý týden slyšel, jak pan Babiš tady vykřikoval, že po roce 1989 se všechno rozkradlo. A to už jako začíná opravdu být zcela jaksi na hraně. To znamená, že vy nechcete respektovat vývoj po roce 1989? Vy nechcete respektovat základní principy, ke kterým jsme se přihlásili v roce 1989 a následně? Nezlobte se na nás, ale my jsme jenom chtěli, aby parlament tento trapný lapsus ministra napravil nějakým skutečně konstruktivním konsensuálním usnesením. Tak já nevím, jestli to je, nebo není ostuda. Nám jiný prostředek než parlamentní půda..., my žádný jiný prostředek nemáme. Tak já nevím. A kdyby byl pan ministr obrany chlap, tak se to dávno už vyřešilo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Opálka. Ne. Pan poslanec Opálka se nehlásí. Pan poslanec Sklenák trvá na své faktické poznámce? Není tomu tak. Pan poslanec Petrů také ne. Paní poslankyně Hnyková. Mám vás tam, pane poslanče, ale jste na konci dlouhé řady faktických poznámek, která se tady teď zkrátila, protože jsme tři odmazali. Ale stejně ještě paní poslankyně Hnyková. Pan bude prostor pro vás.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Dobrý večer vážené dámy, vážení pánové, já vám musím sdělit, že je mi velmi smutno, to, co tady probíhá. Myslím si, že někteří poslanci zapomněli na lidi, kteří jsou za zdmi této Poslanecké sněmovny. Prosím vás, vraťme se zpátky k práci. Mohli jsme dneska udělat spoustu práce a udělat spoustu věcí pro obyčejné lidi, kteří žijí s námi, než takové handrkování a obstrukce, které tady probíhají. Prosím vás, vzpomeňte si na ty lidi a vraťme se k práci. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedo. Vidím, že dlouhá řada se zkrátila. Já si jen dovolím vaším prostřednictvím reagovat na pana poslance Stanjuru, který říkal bohužel ne zcela přesně, že já jsem odvedl debatu od Kjótského protokolu. Já jsem si pouze dovolil opravit chybné tvrzení pana předsedy poslaneckého klubu Kalouska, že tady jednáme o nějakém důležitém zákonu, což on řekl. Není to pravda, jednáme tu pouze o výroku pana ministra obrany.

  A já bych teďka, když pan Stanjura mluvil o mé mediální minulosti, tohle to využil jako upoutávku na návrh poslanců ANO, kteří chtějí, aby byl do diskusí v parlamentu vnesen určitý řád, tak jak je to ve většině parlamentů vyspělého světa. Prosím vás, to je mediální upoutávka.

  Děkuji a předpokládám, že pan Kalousek své chybné tvrzení opraví. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. S faktickou pan poslanec Kalousek. Připraví se pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Tak skutečnost je taková, že jsem se opravdu přeřekl, že jsem chtěl říct tvrzení. Možná jsem řekl zákon, ani si to neuvědomuji. A ve smyslu toho dramatického vystoupení špatného novináře, který se stal špatným politikem, bych chtěl říct, že svým způsobem jsem na zákon apeloval, na nějaký zákon mravnosti, na nějaký zákon, na který se tady odvoláváme, což předpokládám, že je panu Komárkovi zcela cizí.

  Paní poslankyni Hnykové bych řekl, že na ty obyčejné lidi myslíme od rána do večera, oni nás zvolili. A ti naši voliči, těm věru není jedno, jestli medvěd na východě brousí zub a dráp. Věru ne! A s tím souvisí výrok pana ministra obrany a s tím souvisí naše znepokojení. Proto myslíme na ty voliče, kteří jsou úplně obyčejnými lidmi jako my. My už nechceme být zotročeni podruhé! (Potlesk zcela napravo.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura, potom pan poslanec Blažek, pan poslanec Komárek. Stále faktické poznámky.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se přiznám, že nejsem tak mediálně obratný jako pan poslanec Komárek, takže žádnou anonci nemám, o tom, co říká hnutí ANO. Já si překládám vaše slova tak, že když využijete práva veta vy, tak je to v pořádku, když je využije opozice, tak to kazí tu dobrou práci. Tak zkuste. Váš pan předseda klubu se dneska omluvil všem ostatním, že to tady pokazil a vnesl chaos do toho, co máme dneska projednávat. Já nevím, jestli jste tu byl, nebo nebyl. Tak nevyčítejte nám. A jestli ta pravidla - my tu debatu předvedeme na výboru - když je sami porušíte a pak řeknete "my ale navrhujeme, že v tom uděláme pořádek", no tak se nedivte, že se nám to úplně nezdá. Buďte stejně přísní na sebe jako na nás. My se snažíme být na vás tak přísní, jak jsme sami na sebe. Jestli nám to jde, nebo nejde, je něco jiného. Ale ve vašem podání, když je to váš návrh, tak je to v pořádku, pracujeme atd. Když to navrhne opozice, tak vás odvádíme od té práce.

  Já jsem vám vysvětloval, jak jsme se mohli s tím bodem mohli dneska velmi rychle vypořádat. Vy jste využili - a my jsme řekli, že to plně respektujeme - právo vznést námitku proti zařazení bodu, nebo že se o tom ani nehlasovalo, to znamená, že jste si nebyli jisti tou většinou. Kdybyste si byli jisti většinou, tak jste tu námitku nemuseli dávat. Ale v tom vás nemusím školit. Vy jste ta pravidla pochopili velmi dobře, jenom se tváříte na veřejnosti, že vy ne. Ale já si myslím, že jste se to naučili velmi rychle.

  Vzpomeňme si, dneska jsme viděli, a já to číslo mám asi dva měsíce - my snížíme počet místopředsedů. No tak jste to snížili z osmdesáti na devadesát. Opravdu pěkné snížení! Pak si váš pan předseda - já se omlouvám - poslaneckého klubu, dlouholetý sociální demokrat, řekne "to my ne, to ty tradiční strany". No to je ta strana, v které jste roky byl. Dokonce jste s námi byl v koalici, pokud mám dobré informace, takže jste vládl ve spojení dvou tradičních politických stran v České republice, ČSSD a ODS, roky. Tak se netvařte, že jste nováček v politice, který teď s těmi tradičními stranami bojuje. Takže my respektujeme, že jste se to naučili velmi rychle. (Upozornění na časový limit.)

  Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za překročení času. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, pane předsedo, já vím, že teďka ztrácíme čas. Protože všichni víme, že tahle hra se tu bude hrát dál, tak já toho času využiji. Protože jsem byl poněkud panem Kalouskem uražen, tak já řeknu něco podobného. Já jsem se snažil být dobrým novinářem, teď se snažím být dobrým politikem. Myslím, že i pan Kalousek se snažil být dobrým politikem a už je nejvyšší čas, aby se snažil být dobrým novinářem. (Povzdechy z lavic "ach jo".)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dám samozřejmě prostor panu poslanci Kalouskovi. Jenom se zeptám: Chcete řádnou, nebo stačí faktická?

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Opravdu stačí faktická jenom proto, že jsem byl jmenován. Já opravdu netuším, o čem můj předřečník hovoří. Já jsem mluvil o špatném novináři, který se stal špatným politikem. Proč si to zrovna vztahuje na sebe on? Ví to někdo? (Smích.) Já ho nejmenoval. Asi to tak chápe taky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Gabal s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Ivan Gabal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, vážení ministři. protože si myslím, že se ta debata posouvá už někam, kde bychom ji neradi viděli, tak bych si dovolil navrhnout určitý manévr. Pokud by to opozici uspokojilo, navrhnu příslušný bod k jednání příští týden na výboru pro obranu. A pokud se výbor pro obranu dokáže dohodnout na stanovisku ke zmíněnému výroku, seznámíme s tím Sněmovnu a Sněmovna k tomu může zaujmout stanovisko. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já vám prostřednictvím pana předsedy děkuji, pane poslanče Gabale. Byla a je to jistě zcela dobrá vůle, ale neuspokojilo. To, co prohlásil ministr obrany, anebo neprohlásil, a tvrdí, že ho dezinterpretovala agentura Reuters, je do té míry alarmující, že je nezbytné k tomu přijmout usnesení na půdě Poslanecké sněmovny - a ještě tento týden, ne příští týden na půdě výboru.

  A máte-li pocit, že děláme obstrukce, kolegové, tak já se k tomu přiznám. Ano, děláme. A budeme je dělat do té doby, dokud vy nepochopíte, že ten bod je tak důležitý, že musí být projednán a musí být hlasováno o usnesení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak dobrá zpráva je, že zatím obstrukce dělá jedna strana, ale možná se přidáme a budou to dělat dvě strany. Uvidíme, jak to bude dál. Ale dneska myslím, že o tom mluvil zrovna ministr obrany, který říkal, že ruská strana vede i dezinformační souboj o interpretaci událostí.

  Opravdu vám, kolegové, doporučuji, my vám to přineseme vytištěné, podívejte se na ty ruské servery. Já vím, že už (nesrozumitelné) v rukou. Ale to je důsledek výroku ministra obrany České republiky. Tak se podívejte, jak jsou nadšeny ruské oficiální servery - Češi jsou s námi proti té zlé Americe. A jestli to takhle chceme nechat žít, tak my teda ne. My říkáme, pokud se na tom vůbec shodujeme s ministrem obrany, tak řekněme jasně, že to tak není a ty ruské servery budou muset napsat, že to tak prostě není. To je jediné, o čem debatujeme.

  (Poznámka z lavice.) Já budu dělat, že jsem to neslyšel.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem tedy nic neslyšel, ale pokud vy jste něco slyšel, co jste slyšet neměl, tak prosím, aby se to neopakovalo. (Hlasitý smích a potlesk.)

  To je fakticky, pane poslanče, nebo řádně? Procedurálně. Výborně. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci slíbit, že nebudu slyšet to, co slyšet nemám.

  Teď prosím, kolegové, skutečně vězte, že v dobré víře my to děláme proto, že my to pokládáme za mimořádně důležité a nepřestaneme to pokládat za mimořádně důležité.

  Takže naposledy poctivě procedurální návrh. Pojďme to dnes přerušit. Pojďme zítra ráno jednat o tom bodu, o kterém stejně musíme jednat, a pak půjde všechno jako po másle. Můj návrh je procedurálně přerušit do zítřka do devíti hodin. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se obávám, že o tom jsme již hlasovali.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Do 9.02 hodin, o tom jsme ještě nehlasovali.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: 9.02, já o tom samozřejmě nechám hlasovat bez rozpravy, protože to je procedurální. Odhlásím vás všechny, prosím o novou registraci.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením schůze do zítra do 9.02 hodin. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 112, přihlášeno 116, pro 26, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

  To je faktická poznámka, pane poslanče? Prosím, máte slovo. S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych tady chtěl zareagovat na jednu větičku pana kolegy poslance Komárka. Pro nás to setsakra není hra! To za prvé.

  A za druhé směrem ke KDU-ČSL. Já bych skutečně apeloval na vaše svědomí, na vaši morálku. Vy skutečně chcete podruhé svítit u Února 1948?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, teď mám přihlášku pana poslance Kalouska. Já jenom, jestli dovolíte, pane poslanče, my jsme asi už všichni pochopili, že to je velmi závažné téma, nicméně první moment, kdy můžeme ten bod zařadit, je zítra v 9 hodin, tak možná jestli by nestálo za to doprojednat ty mezinárodní smlouvy a zítra se o to pokusit. Ale samozřejmě nemohu vám bránit ve čtení Listiny práv a svobod ani panu ministrovi ve vystoupení. Takže pan ministr má slovo a pak vás registruji jako přihlášeného.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já kdybych býval tušil, co všechno způsobí to Kjótó, ubohé, tak bych sem opravdu nechodil (s úsměvem) a už si na to příště dám velký pozor. (Smích a potlesk v sále.) Jakmile tam někde ve smlouvě bude japonský název, tak prostě do toho nejdu, to už nechám někomu jinému.

  Ale já nechci tuhle debatu zlehčovat. Rád bych se vrátil, protože jsem tady kvůli Kjótu - to si tedy budu vyčítat ještě dlouho... Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, rád ještě odpověděl panu kolegovi Stanjurovi. Opět mu děkuji za opravdu konstruktivní dotazy k tématu. A byl bych rád, abychom tuto otázku a ubohé Kjótó už mohli opustit a bavit se něčím dalším, ale právě proto považuji za vnitřní dluh, abych to ještě zodpověděl.

  Ty nové závazky uzavřelo celkem 35 států, z toho vlastně 27 států Evropské unie. V této chvíli je to opravdu tak, jak jsem říkal. To znamená ve chvíli, kdy by Česká republika - teď čistě hypoteticky - ten protokol a úmluvu neratifikovala, tak ano, pravděpodobně nedojde ke zhroucení vesmíru ani dnes ani zítra, ba dokonce asi ani této planety, ale prostě Česká republika nebude plnit závazky, které má, ke kterým se zavázala ve smlouvách. Já si myslím, že to je věc, která prostě není dobře. A pak to má ještě jeden aspekt a ten si myslím, že je zajímavý a důležitý pro české podniky, že v tu chvíli by se české podniky nemohly dál zapojit do tzv. projektů typu joint implementation project, a dobře vím, o co se jedná, sám jsem se jedním takovým zabýval ještě ve svém předchozím povolání, a to jsou projekty, které umožňují, aby podniky vlastně šetřily emisní povolenky alternativními metodami. To znamená, to by byla určitá jasná ztráta, jasný negativní efekt ve srovnání s tím.

  Ale znovu říkám, kdybych viděl jakékoli riziko, že tato smlouva přinese nový závazek, pane kolego - vaším prostřednictvím, pane předsedající -, tak bych si nikdy netroufl něco takového dát. A určitě vás ujišťuji, že by u toho byl i ministr průmyslu a další lidé a přesvědčil bych vás o tom, že to je podloženo odbornými argumenty. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jeho vystoupení. S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, přiznám se, že mi přijde trochu nefér vůči panu ministrovi životního prostředí věznit ho některými nezbytnými výklady ústavního pořádku, které se dají stejně dobře citovat při smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskem o trestných činech, protože nám evidentně nedocházejí. Takže já bych rád vyjádřil svůj názor, že bychom teď měli hlasovat o změně Kjótského protokolu, a pokud by některý z vás nechtěl ukončit dnešní jednání a budeme pokračovat, tak já se se svým názorem na ústavní pořádek přihlásím k dalšímu bodu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Jsme stále v obecné rozpravě. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou přihlášku nemám. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

  Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Je zájem o jeho zopakování? Myslím, že ne, máte ho všichni ve svých dokumentech.

  Ptám se tedy, kdo souhlasí s návrhem na usnesení. O tom budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 113, které zahájím, a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Z přítomných 118 bylo pro 107, proti 5. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu ministru Richardu Brabcovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 36.

  Podle schváleného pořadu schůze se budeme zabývat bodem číslo 30. Tím je

  Než se ujme slova pan ministr vnitra Milan Chovanec, požádám pana poslance Pavla Holíka, který je zpravodajem zahraničního výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji, pane předsedající, krásný večer, dámy a pánové. Účelem smlouvy je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. V současné době není spolupráce českých a bosenskohercegovinských policejních orgánů na dvojstranné úrovni nijak upravena. Region západního Balkánu je přitom z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných v boji s trestnou činností velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu bylo v posledních letech prioritou Ministerstva vnitra v mezinárodní smluvní oblasti.

  Smlouva standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje např. možnost vysílání policejních styčných důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání. Smlouva stanoví orgány příslušné k jejímu provádění, upravuje náležitosti a vyřizování žádosti o spolupráci nebo podmínky pro předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací. V oblasti výměny informací smlouva reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského bezpečnostního prostoru. Proto do ní byla českou stranou prosazena důležitá úprava - usnadnění sdílení informací předaných bosenskohercegovinskou stranou a dalšími členskými státy Evropské unie, resp. státy v rámci schengenského prostoru.

  Děkuji vám za pozornost a velmi se těším na diskusi.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Milanu Chovancovi a požádám pana zpravodaje, pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 63/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru ze 7. schůze dne 4. března 2014. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsané dne 12. září 2013 v Sarajevu. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. A vnímám faktickou poznámku pana kolegy Pražáka? Ne, tak dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, máme před sebou mimořádně závažnou mezinárodní smlouvu prezidentského typu, která zasahuje do oblasti trestního práva. A tady prosím, abychom si uměli připomenout, je to nezbytné pro to, abychom se touto smlouvou dokázali zabývat odpovědně, otázku práva na soudní a jinou právní ochranu občana České republiky podle článku 37 Listiny. Článek 37 Listiny říká za prvé, že každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Maně přemítám, kolik z nás tuto větu ještě neslyšelo při podání vysvětlení. Moc nás tady už takových nebude.

  Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Je důležité si uvědomit, že všichni účastníci jsou si v řízení rovni. A tady prosím, aby zpozorněl pan poslanec Korte. Článek 37 Listiny říká, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. To znamená, je to jeho vůle, ne že někdo jiný mu říká, že neovládá. On musí říct, že neovládá. Takže tady je to poněkud jiné než v případě jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

  Článek 37 zčásti přejímá zásady uvedené v článku 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. V odstavci 1 dává každému za určitých podmínek, respektive z určitých důvodů, právo odmítnout výpověď. Stejné právo dává článek 40 odstavec 4 obviněnému. Obě ustanovení se překrývají, a to tak, že článek 40 odstavec 4 je ve vztahu k článku 37 odstavec 1 takzvaným lex specialis. Pro pana poslance Hájka bych na jeho žádost rád dodal, že to je prostě speciální právní úprava. Právo odmítnout výpověď je třeba odlišovat od zákazu výslechu či výpovědi z důvodu zachování, respektive nevyzrazení podle zákona utajovaných skutečností. Tyto případy jsou upraveny zákony, respektive zákonnými ustanoveními zvláštními. Právo odmítnout výpověď má ten, kdo má povinnost vypovídat. Tuto povinnost článek 37 předpokládá - ale pozor, je důležité si uvědomit, že byť tuto povinnost článek 37 předpokládá, tak sám ji neukládá. Ten, kdo nemá zákonnou povinnost vypovídat, může výpověď odmítnout z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu, prostě podle článku 2 odstavec 3 řekne: nebudu vypovídat.

  (Poslanec Jakubčík přináší řečníkovi velkou lahev minerálky, což vyvolává smích v sále.)

  Obávám se, že mě přeceňujete. To jste laskav, ale to nesouvisí se vzrůstem, pane poslanče.

  Není tedy rozhodující, v jaké procesní pozici má někdo výpověď podat, ani před kým, respektive komu ji má podat. Důležité je, že má právní povinnost ji podat. Tato povinnost mu může být uložena jen na základě zákona v jeho mezích za další podmínky, uvedené v článku 4. (V sále je rušno.)

  V článku 37 odstavec 1 konkurují procesní předpisy týkající se povinnosti svědecké, to jest povinnosti vypovídati jako svědek, respektive práva tuto výpověď odmítnout. Tato ustanovení jsou sice v podstatě souladná, úplně shodná s ním však nejsou. Klade se tedy otázka, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Já si myslím, že umět dát odpověď na tuto otázku je zcela klíčové pro to, abychom mohli posoudit, zda s čistým svědomím můžeme hlasovat pro smlouvu mezi Českou republikou a Bulharskem. (Reakce v sále.) Tedy znovu říkám, ta otázka zní - pardon, omlouvám se, Bosna a Hercegovina. Ta otázka zní, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Skutečnost, že není uveden ve výčtu článku 41 odstavec 1, svědčí o tom, že přes nespolehlivost článku 41 odstavec 1

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším, a požádám ostatní kolegy, zejména z vaší politické strany a z ODS, aby vás nechali v klidu domluvit. Já jsem vás sice chtěl vést k věci, když jste mluvil o Bulharsku, ale vy jste se opravil, takže děkuji, můžete pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, že jsem se přeřekl, ale ono to není zase tak daleko od sebe. (Smích v sále.)

  Klade se tedy otázka, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Skutečnost, že není uveden ve výčtu článku 41 odstavec 1, svědčí o tom, že přes nespolehlivost článku 41 odstavec 1 přímo použitelný je. Ze skutečnosti, že článek 37 odstavec 1 obsahuje normu vyšší právní síly než právní předpisy procesní, chcete-li procesní řády, vyplývá, že ten, kdo má povinnost vypovídat, za a) může výpověď odmítnout přímo podle článku 37 odstavec 1, a to i tehdy, jestliže mu procesní norma takové právo nedává nebo je-li sporné, zda mu je dává, jakož i tehdy, není-li takové procesní normy. Nebo za b), může výpověď odmítnout vždy, dává-li mu k tomu právo příslušná procesní norma, i když toto právo není výslovně zakotveno v článku 37 odstavec 1. Závěr tedy ad a) vyplývá z toho, že článek 37 odstavec 1 obsahuje právní normu vyšší právní síly, kdežto závěr podle písmena b) vyplývá z toho, že procesní právní předpisy jsou ve vztahu k odstavci 1 leges speciales. Opět pro pana poslance Hájka, je to -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane předsedo, pouze mým prostřednictvím oslovujte kolegy.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: On tu ale není, pane předsedající, a já vyhovuji jeho specifickému přání, které říkal, že kdykoliv řekneme něco latinsky, že to máme zkusit přeložit. Já to zkouším. (Pobavení v sále.)

  Nebezpečím trestního stíhání rozumí článek 37 odstavec 1 především nebezpečí trestního stíhání soudního. Toto nebezpečí je důvodem odepření výpovědi tehdy, jestliže hrozí tomu, kdo má povinnost vypovídat, to jest zejména svědkovi, dále tedy jen svědek, nebo jeho osobě blízké. Obecná formulace článku 37 odstavec 1, jeho smysl, však nevylučují výklad, že trestním řízením by se mohlo rozumět i trestní řízení správní. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Jen mě mrzí, že jste, pane předsedo, nezačal článkem 8 Ústavy České republiky, resp. Listiny. To vám jako technicky vzdělanému my právníci odpustíme. Protože to by bylo ještě zásadnější.

  Nyní mám faktickou poznámku pana předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Přeji hezký dobrý večer. Tak marně přemýšlím, co tento typ debaty, tento typ naší práce, přináší České republice, jejím občanům. Jestli to, že schválení jedné smlouvy ve druhém čtení nám trvá tak dlouho, je vůbec efektivní práce. A vychází mně z toho, že možná jsme trošku více unaveni, než je zapotřebí k tomu, abychom odváděli precizní práci. Ale já chci, aby Poslanecká sněmovna odváděla svoji práci, a ten postoj nebo stanovisko, které k tomu potřebujeme prodiskutovat a projednat v poslaneckém klubu, chceme mít také co nejpreciznější, protože je zvykem, že z poslaneckého klubu KSČM vycházejí věci, které jsou věcně správně odborně promyšlené, propracované, dovolte mi, abych v této chvíli požádal o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání dvě hodiny. Děkuji.