• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím žádnou informaci o náhradní kartě nemám.

  Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Andrle Sylor - pracovní důvody, paní poslankyně Jermanová - pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody, paní poslankyně Putnová - pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Štětina - zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová - zdravotní důvody.

  Z členů vlády se omlouvají: pan ministr a místopředseda vlády Bělobrádek - zahraniční cesta, pan ministr Brabec do 16 h z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec ze zdravotních důvodů, pan ministr Jurečka do 16.55 h z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Prachař z pracovních důvodů a pan ministr Stropnický od 15 h z pracovních důvodů.

  Já vás poprosím, abyste zaujali svá místa v sále, a také vás poprosím, abyste se ztišili, protože je velmi obtížné pokračovat v tomto hluku. (Zvoní a chvíli čeká.)

  Pokud se nesníží hladina hluku v sále, buď začnu jmenovitě vyvolávat ty, co hlučí, nebo přeruším jednání.

  Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme, abychom pevně zařadili bod 55, to je Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky, jak bylo dohodnuto v pátek 21. března, na dnešek jako první bod. Ten bod byl přerušen do druhé hodiny, ale formálně bychom asi měli hlasovat o jeho pevném zařazení. Pevně zařazený bod 37, což je tisk 47 ve třetím čtení, přeřadit z pátku 28. března na středu 26. března za již pevně zařazené body, to znamená jako bod 4 dopoledního jednání, a již pevně zařazené body číslo 50 a 51, což jsou tisky 89 a 95 z bodu zprávy, přeřadit ze čtvrtka 27. března na středu 26. března za již pevně zařazené body, to znamená jako bod číslo 5 a bod číslo 6 dopoledního jednání.

  Mám tady celou řadu přihlášek. Nejprve vyřešíme písemné. První přihláška je od paní poslankyně Němcové, která se hlásí k zařazení nového bodu. Potom vystoupí pan poslanec Blažek. Slovo má paní poslankyně Němcová.

  Pan poslanec Hašek hlasuje s kartou číslo 10. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěla bych zařadit na program probíhající schůze Poslanecké sněmovny nový bod. Ten bod by nesl název Stanovisko předsedy vlády k výrokům ministryně spravedlnosti týkajícím se období druhé světové války, života v Československu v tehdejší době protektorátu. Tento bod bych uvedla citací z rozhovoru, který poskytla paní ministryně jednomu médiu. Na otázku "Co si myslíte o odsunu německého obyvatelstva?" -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, ale opravdu prosím o klid. Nezbude mi nic jiného než opravdu jmenovitě označit ty, kteří nesledují jednání a baví se. Děkuji.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Na otázku novináře, která zní "Co si myslíte o odsunu německého obyvatelstva?" paní ministryně odpovídá: "To nejhorší. Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo."

  Myslím, že toto je výrok, který si zaslouží pozornost poslanců svobodné a demokratické země, už proto, že v mnoha bodech, které projednáváme a týkají se nejrůznějších oblastí života nás, našich spoluobčanů, se do minulostí vracíme, hledáme v ní poučení, hledáme v ní názory na to, co se stalo, hledáme a tříbíme si povědomí o tom, co byly příčiny a co byly následky některých závažných dějů v naší minulosti.

  Jestliže paní ministryně - a já zdůrazňuji paní ministryně spravedlnosti, jakkoli by se to mohlo zdát mnohým z vás jedno, jestli takového výroku se dopustí ministryně spravedlnosti nebo například ministr životního prostředí nebo kterýkoliv z členů vlády či kterýkoliv z reprezentantů Parlamentu - tak jestliže se paní ministryně spravedlnosti takového výroku dopouští, dopouští se relativizace výkladu našich dějin, pokouší se o to, abychom vygumovali zčásti naši paměť, naše vědomí, naše vědomosti o tom, co se ve druhé světové válce skutečně v tehdejším protektorátu Čechy a Morava dělo.

  Jestliže zde slyším, že se nedělo téměř nic, tak chci vědět od pana předsedy vlády, jestli tento názor sdílí, jestli by s tímto názorem předseda vlády nebo v jeho zastoupení paní ministryně spravedlnosti se například zúčastnili řady aktů, které si během celého roku připomínáme. Například si připomínáme osudy našich židovských spoluobčanů. Kdo by měl pochybnosti o tom, že se nedělo vůbec nic, prosím, nechť navštíví Pinkasovu synagogu v Praze, kde na zdech se dočte všechna jména, která pro paní ministryni znamenají nic.

  Jestliže má někdo pochybnosti o tom, že se nás to netýká, ať se prosím postaví například těm, kteří zbyli ještě jako pozůstalí po našich hrdinech z druhé světové války, myslím tím na západní frontě i těch, kteří bojovali v jakémkoliv útvaru proti nacistické velmoci, ať se postaví proti nim a řekne jim, že tehdy se nedělo nic, ať se postaví proti všem, kteří zemřeli v koncentračních táborech, kde se koná řada pietních aktů a reprezentanti Poslanecké sněmovny a vlády se jich pravidelně zúčastňují.

  Já tedy očekávám, že pokud si pan premiér myslí, že to bylo závažné, to, co se tady dělo, že šlo o vymazání tehdejších občanů z mapy světa, tehdejšího Československa z mapy světa, neboť tak zněly plány nacistického Německa, o kterých paní ministryně říká, že se toho tedy moc nedělo, tak mě by zajímal postoj předsedy vlády právě vzhledem k tomu, že on nese odpovědnost za svůj tým, on musí nést odpovědnost i za výroky jednotlivých členů, jakkoliv jsem zaznamenala v tisku reakci předsedy vlády, který na můj vkus ne dost razantně a ne dost jednoznačně tyto názory paní ministryně odmítl. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek má slovo.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já také budu navrhovat bod, také se týká paní ministryně Válkové, ale nevyplývá pouze jenom z tohoto slavného rozhovoru, ono toho je více. Čili navrhuji bod, který by se mohl jmenovat Stanovisko předsedy vlády k pokusům ministryně spravedlnosti JUDr. Válkové politizovat soustavu státního zastupitelství a justici.

  Dovolte mi na úvod při odůvodnění toho, co budu říkat, několik citátů z toho rozhovoru, který se včera objevil a byl trochu zjednodušen pouze na téma protektorátu. Já tam považuji za podstatnější možná ještě jiné věci a dovolím si přesně citovat:

  "Jsou i mediálně velmi známé případy, kdy si myslím, že státní zastupitelství už by mělo něco dělat, a nemám účinnou páku, jak s nimi pohnout. Stejně já si tu svou kompetenci definuji šířeji. Určitě bych si promluvila i s těmi konkrétními státními zástupci, o výsledcích jejichž práce mám pochybnosti. Můžu také provádět kontrolu jejich činnosti v oblasti správy." "Co to je?" ptá se novinář. "Kontrolu, jak hospodaří se svěřenými prostředky, jestli smlouvy, které uzavřeli, jsou v pořádku, jestli dodržují interní pokyny ministerstva apod." Čili jim šlapat na paty?" říká novinář. "Ano, šlapat na paty ve smyslu, že využiji své kompetence v plném rozsahu. Ale mně se to nelíbí, radši bych to s nimi probrala věcně, abych jim u některých kauz mohla říct: Tady byste tomu mohli dát prioritu a být aktivnější."

  A myslím, že poslední citát - pardon, to už mám podtržený ten protektorát, k tomu hovořit nebudu.

  Minulý týden jsem tady ještě hovořil o vystoupení Hany Marvanové v pořadu Václava Moravce, kde jsem si všiml jedné věty, kterou tam také řekla - že je potřeba podívat se na krajská státní zastupitelství, která existují. Dovolte mi říci, že tolik výroků na adresu justice v tomto smyslu, to znamená pokusu je ovlivňovat v jejich činnosti, od roku 1989 nezaznělo.

  Kdybych měl přeformulovat výrok "stát jako firma", tak tady se plánuje justice jako mateřská školka. Budou tam hodné, ale současně přísné vševědoucí učitelky Hanička a Helenka, a kdo zazlobí, ten se nepotrestá přímo, že něco udělal nebo neudělal, ale tomu se zkontroluje skříňka, jestli má papučky a tričko na místě srovnané, jak to všichni mají míti.

  Když vidím, jak se usmívají kolegové z ČSSD, já vám volně dopřeložím ještě, co znamená vrhnout se na krajská státní zastupitelství a co znamená mediální spravedlnost, jak ji formulovala Hana Marvanová. Ta znamená následující: Místní stranický tisk zvaný Mlada fronta Dnes, který dlouhodobě společně se staronovými aktivisty upozorňuje na různá možná nekalá jednání, která se odehrávají v tom či onom kraji, v tom či onom městě, a státní zastupitelství, protože to jsou často naprosto bezdůkazní blbosti, tak se těmi věcmi nezabývají. Ale teď přijde paní učitelka Hanička a řekne: "Jestli nebudete vyšetřovat a hlavně jestli to nesdělíte stranickému tisku Mladé frontě Dnes, abychom ty osoby mohli v krajích a ve městech diskreditovat, protože se blíží volby, tak vám odebereme hospodářské prostředky, možná sáhneme na platy a naprosto klidně budeme skandalizovat i vás, protože média jsou většinově na naší straně." A zatímco kdysi, kdyby tisícinu toho, co řekla paní ministryně, řekl jakýkoliv předchůdce od roku 1989, tak se zvedne obrovská vlna protestů, co že se to děje ze strany politiky do justice, tak se tentokrát - a ani se nemusím ptát, čím to je - mediálně neděje vůbec nic a rozebírají se jiné podstatné věci, které se v těch médiích rozebírají.

  Vážený pane předsedo vlády, podle naší Ústavy odpovědnost za chod justice vůči této Sněmovně nemá Ministerstvo spravedlnosti, ale má ji vláda. Já bych velmi rád znal vaše stanovisko s přihlédnutím k tomu, že vaše strana na rozdíl od stran jiných má více jak stoletou historii a hájila základní liberální práva i v období onoho pohrdavého protektorátu, abyste se vyjádřil k tomu, jak se ministryně vaší vlády vyjadřuje k justici, jaké má plány k justici a jak se vyjadřuje k tomu, jak se nám tady dobře žilo za německého protektorátu.

  Dovolte mi poslední citát. Stejně jako Hana Marvanová naprosto klidně prohlásí v televizním pořadu jednoduchou větu "Nefungují krajská státní zastupitelství, musíme se na ně podívat," paní ministryně klidně řekne větu "Dnes orgány justice často nejsou prosty korupce." A současně říká, že chce vrátit důvěru občanů tohohle státu v justici. Tak oni tam všichni kradou, korumpují se a paní ministryně tím, že takhle paušálně, bez jediného důkazu, bez jediného dokladu je hodí do jednoho pytle, tak jim bude získávat důvěru?

  Pane předsedo vlády, konejte dřív, než bude pozdě. Existovala jedna strana, která byla kdysi silná, nechávala některé věci býti a už tak silná není. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Za prvé upozorňuji, že není možné uplatňovat faktické poznámky, protože nejsme v rozpravě.

  Teď tady mám tři přihlášky s přednostním právem. Je to pan předseda Faltýnek, paní ministryně Válková a pan předseda ODS Fiala. V tomto pořadí se přihlásili. Zeptám se pana předsedy Faltýnka, jestli dá prostor paní ministryni.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: (Hovoří z lavice bez mikrofonu.) Samozřejmě, mám návrh k pořadu schůze.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Takže prosím, paní ministryně, máte slovo. A pokud pan předseda Fiala chce vystoupit také k této věci, tak pan předseda Faltýnek mu dá také prostor. (Má také návrh.) Výborně, tak potom se připraví pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Fiala.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda využívám této možnosti, abych uvedla na správnou míru některé interpretace, které zde slyším.

  Nejprve ke kauze, kterou formuloval naprosto nepravdivě můj předchůdce, jak se dobře žilo za protektorátu. Samozřejmě ani v přeneseném smyslu slova jsem něco takového neřekla. Když ten výrok, který v tom opravdu krátkém provedení byl publikován, zněl, že na území - to území tam nebylo, bohužel - protektorátu se nic tak moc nedělo, tak jsem tím myslela opravdu teritorialitu. Myslím si, že kdo mě zná, tak nemůže nikdy pochybovat o tom, že nikdy by mi nebyla lhostejná a nikdy bych nezlehčila ani jednou ani jednu oběť, ať už by šlo o oběť českou, německou, čínskou, americkou, vietnamskou. Smrt je vždycky to nejhorší, co se může stát, obzvlášť když k ní dojde v průběhu válečného konfliktu. Absolutně si nedovedu představit sama sebe ani svoji rodinu, že by jakýmkoliv způsobem v minulosti, v přítomnosti a troufnu si říct i v budoucnosti zlehčovala postavení a osudy obětí nebo pozůstalých po obětech druhé světové války na území protektorátu. Když jsem to bohužel naivně a lehkomyslně řekla, myslela jsem, že každý pochopí, že i zde šlo o porovnání protektorátu jako teritoriálního území, přes které neprobíhala žádná válečná fronta ani zde nebyly válečné konflikty jako v Pobaltí, v bývalém Sovětském svazu nebo v Polsku.

  Takže já to beru jako útok opozice, jako snahu odvést od problémů, které řešíme a které jsou dědictvím právě opozice, k problémům, které bych nazvala tedy kvaziproblémy. Měla jsem teď tiskovou konferenci a ani jeden dotaz ze strany médií nepadl už k této otázce, protože si myslím, že naše média jsou inteligentní, dlouhodobě mě znají, vědí, že jsem třeba spoluautorka zákona o obětech trestných činů, natož tedy abych já zlehčovala jakékoliv oběti. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak teď tady mám jeden, dva, tři, čtyři, pět přednostních práv. Takže já je asi uplatním tak, jak ty přihlášky byly vzneseny. Takže pan poslanec Faltýnek. Pane předsedo, máte slovo, protože jste se přihlásil s přednostním právem jako první. Po vás vystoupí pan předseda Fiala, pak pan předseda klubu Stanjura, pak pan předseda Kalousek a pan ministr Herman. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové, já se nezúčastním této diskuse, předpokládám, že asi místopředseda našeho klubu kolega Vondráček se k tomu vyjádří.

  Já jsem se přihlásil k prosbě o změnu programu jednání naší schůze, a sice konkrétně tak, že bych si dovolil požádat po dohodě s ministrem obrany o pevné zařazení těchto bodů našeho programu. Konkrétně bod číslo 38, třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170 o válečných veteránech, sněmovní tisk 32, potom bod číslo 50, Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014, tisk 89, a bod 51, Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery, tisk číslo 95, a to konkrétně na středu 26. března dopoledne po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak, pane předsedo, ze závěrů grémia vyplývá to, že už je navrženo zařadit body 50 a 51 právě do toho časového období, kam to navrhujete vy, takže já bych z vašeho návrhu učinil takovou drobnou modifikaci toho a navrhl bych, že bod 38 bychom zařadili jako bod číslo 7 po těch dvou již navržených bodech. Dobrá.

  Pan předseda Fiala, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se musím vrátit k výrokům paní ministryně Válkové a k tomu jejímu zdůvodnění, které zde přednesla. Já opravdu nechápu, ale nechápu, jak mohl někdo po jejím vystoupení zatleskat.

  Paní ministryně, já jsem vaše vysvětlení vůbec nepochopil, celé to srovnání, jaký je rozdíl mezi územím protektorátu a protektorátem, to, že se tu nic nedělo, nebo méně dělo ve srovnání s jinými zeměmi, všechno to, co jste tady vykládala, jsou opravdu ahistorické nesmysly. Já vám nabízím, že vám jako historik vysvětlím, co se na území protektorátu opravdu dělo, a pak byste se styděla, že takové věci tady vůbec říkáte a opakujete je.

  A to, co považuji - omlouvám se za to slovo - to, co považuji za opravdu velmi neslušné, je to, že místo abyste vysvětlila svoje výroky, popř. se za ně omluvila, tak napadáte opozici způsobem, který je pro mě nepřijatelný. Já vám za sebe říkám, já jsem tady žádná dlouhá léta nebyl, já jsem šel do politiky v podstatě ve stejné chvíli jako vy. Nemáte právo házet špínu na jiné, když sama děláte obrovské politické chyby.

  Já vás vyzývám, abyste na základě výroku o protektorátu a dalších výroků, které vám moji kolegové řekli, zvážila svoje setrvání ve funkci ministryně spravedlnosti. (Potlesk vpravo.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem si přečetl včera až po těch mediálních odezvách ten rozhovor, přečetl jsem si tiskovou zprávu paní ministryně ze včerejšího dne, které ona říká omluva, a pečlivě jsem poslouchal její dnešní vystoupení. A fakt vám, kolegyně a kolegové, nerozumím, že jste tomu mohli tleskat.

  Začněme u toho teritoria. Srovnejte teritorium Československé republiky a teritorium protektorátu Čech a Moravy a hned si odpovězte, jestli se něco stalo, nebo nestalo. To za prvé.

  A za druhé, v té včerejší tiskové zprávě, které paní ministryně Válková říká omluva, stejně jako dneska říká, že toho bylo málo na území bývalé Československé republiky, na území protektorátu Čech a Moravy. Málo válečných událostí a málo obětí. Ona to relativizuje tím, že ve srovnání s jinými, ale to není omluva. To prostě není omluva.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek. Po něm pan ministr Herman.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem se včera velmi ostře vyhradil jménem TOP 09 proti podle mého názoru skandálnímu výroku, který by nikdy neměl zaznít ve veřejné diskusi, tím méně od ministra české vlády. Domníval jsem se však, že něčím, co bylo alespoň prezentováno jako omluva, tato věc může být uzavřena a že se tím dnes nemusíme zabývat. Nicméně po vystoupení paní ministryně Válkové si to poslanecký klub TOP 09 opravdu nemyslí. Já teď nevím, co bylo skandálnější. Jestli to, co zaznělo v rozhovoru s Danielem Kaiserem, anebo to, co zaznělo teď. Domnívám se, že to, co teď zaznělo, nebylo vytrženo z kontextu a nebylo způsobeno nepřátelsky vedeným rozhovorem. Zaznělo něco naprosto nehorázného: "Já samozřejmě lituji všech lidských obětí, ale vztahovala jsem to z hlediska teritoriality." Ono toto teritorium tisíciletého českého státu, teritorium svobodné Československé republiky bylo okupováno tím nejagresivnějším možným způsobem, "ale ono se tady zas tak nic moc nedělo", se domnívá ministryně spravedlnosti vlády České republiky.

  Protože to je ministryně spravedlnosti vlády České republiky a protože za ministry vlády odpovídá předseda vlády, tak se domnívám, že je téměř vyloučeno, aby tato Sněmovna v diskusi neslyšela jasné stanovisko předsedy vlády k těmto otázkám. Co si vlastně vláda myslí, co se dělo s tímto teritoriem a zda tady obětí bylo málo, nebo moc. Ale v řádné diskusi, ve které se budou moct vyjádřit všichni poslanci, a ne pouze ti, kteří jsou vybaveni přednostním právem. Jak známo, hrozně to třeba vadí panu kolegovi Komárkovi. Já bych si opravdu přál, aby se mohli vyjádřit všichni, proto si dovolím podpořit návrh kolegů z ODS na to, aby to bylo zařazeno jako bod na schůzi této Sněmovny.

  Netýká se to pouze výroku paní ministryně Válkové. Ono se to týká i toho, že výrok byl zaštítěn prvním místopředsedou vlády, že výrok byl zaštítěn předsedou hnutí ANO, že nikdo z hnutí ANO se od výroku paní ministryně nedistancoval. Máme plný důvod se domnívat, že to, co prezentovala a prezentuje paní ministryně, co řekla dnes tady na tomto místě, a tady se snad nikdo nemůže hájit tím, že to bylo vytrženo z kontextu a že to bylo způsobeno nepřátelsky vedeným rozhovorem, je postoj hnutí ANO, což je druhá nejsilnější frakce v této Sněmovně a vládní strana. To je závažná věc! Nejenom z hlediska dějin České a Československé republiky, je to zejména závažná věc z hlediska budoucnosti a obavy o naši budoucnost!

  A netýká se to pouze výroku paní ministryně a skutečnosti, že tyto výroky zaštítil předseda hnutí ANO a v podstatě hnutí jako takové. Týká se to i zcela otevřených výhrůžek, které včera zazněly od prvního místopředsedy vlády a ministra financí. To, že v odpovědi na otázku pan předseda a ministra Babiš zaútočil na svobodné médium způsobem, které si myslím nikdo z nás nepamatuje, to je zaznamenáníhodné, ale domnívám se, že to je věcí médií, že média mají dostatečně velkou sílu, aby se uměla takovýmto útokům bránit, pokud tedy chtějí a nebojí se. Útok byl veden v rámci poměrně dlouhé a známé strategie - někoho si koupím, někoho zastraším. Pokud se holt někteří novináři nechají koupit a někteří se nechají zastrašit, tak to na veřejnosti pravděpodobně panu ministru Babišovi projde. To opravdu záleží jenom na novinářích. Ale co by mu nemělo projít, a zejména by to nemělo projít i panu předsedovi vlády, byla zcela zjevná výhrůžka, že kdo nebude dostatečně servilní k panu ministrovi financí, tak může počítat s berňákem. To zaznělo zcela jasně, zcela otevřeně. A za své ministry je odpovědný pan předseda vlády.

  Já si myslím, že opět v diskusi, kde se budeme moci vyjádřit všichni, by mělo zaznít, jestli se pan předseda vlády ztotožňuje s tím výrokem, vedle kterého stál a který slyšel, a jak chce zajistit, aby významné represivní a kontrolní pravomoci jeho ministrů nebyly zneužívány. Proto velmi podporuji návrh, který byl předložen paní poslankyní Němcovou. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr Herman má slovo. Po něm pan místopředseda Filip.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já asi na rozdíl od vás nejsem odkázán jenom na zprávy z médií, protože jsem ten večer minulý týden s paní profesorkou Válkovou byl těsně před tím rozhovorem. Bylo to pozdě večer, když jsme tady skončili, měli jsme jednání v mé kanceláři. Vím, že to byla velmi stresová situace a paní profesorka žádala přítomného novináře, jestli by bylo možné rozhovor odložit. Z časových důvodů to nešlo. Samozřejmě jistě každý neseme odpovědnost za to, co děláme, co řekneme, ale vím také, že opravdu paní profesorka ani v nejmenším nemyslela jakoukoliv relativizaci toho, co se v době druhé světové války na našem území dělo.

  Prosím vás, asi víte historii mé rodiny. Pocházím z rodiny, která ztratila mnoho příslušníků v době takzvaného konečného řešení. Moji příbuzní jsou na stěnách zmíněné Pinkasovy synagogy. Já bych v nejmenším nikdy neschválil jakoukoliv relativizaci zločinů nacismu. A myslím si, že je třeba, abychom se snažili na tomto poli pracovat v duchu smíření. Nezneužívejme tohoto tématu k populistickým a laciným postojům. Prosím vás o to. Paní profesorka nic takového nemyslela a mediální zkratka, a známe to všichni, někdy může vytvořit jiný dojem, než jaký jsme mysleli. Vím o tom hodně a opravdu vás žádám, abychom nezneužívali tohoto křehkého tématu k takovým populistickým postojům, protože to není dobré. Je třeba pracovat v duchu smíření, přátelství a tolerance a to, co tady zaznívá, v tomto duchu není.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Filip. Po něm pan předseda Kalousek.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedo. Členové vlády, paní a pánové, já jsem pro to, abychom takový bod projednali, ale to, co bylo řečeno některými kolegy, mě vede k rozšíření názvu bodu. Já totiž jako relativizaci toho, co se tady odehrávalo v období roku 1938 až 1945, beru i jednání, která tady vedou různí představitelé, včetně představitelů vlády se sudetoněmeckým landsmanšaftem. Mě přimělo k tomuto vystoupení vystoupení pana kolegy Fialy. On byl první, který v roce 1991 přijímal Bernda Posselta v Brně a oslavoval ho tady. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Já jsem přesvědčen, že nechť ten bod je rozšířen právě o to, jakým způsobem jednají představitelé české vlády s občanským sdružením takzvaných sudetoněmeckých vyhnanců. Protože to mě uráží ze všeho nejvíc! Samozřejmě chci, aby se naše vyjádření shodovalo s tím, co napsala naše Kateřina Konečná jako stanovisko KSČM k vystoupení paní profesorky Válkové. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan předseda Kalousek. Potom pan předseda Fiala. Jenom abych měl úplně jasno, pan místopředseda Filip navrhuje rozšířit bod navrhovaný paní poslankyní Němcovou, ale s tím by asi musela souhlasit. Ptám se, jestli s tím souhlasí. Nesouhlasí, to znamená beru to jako navržení nového bodu ze strany pana místopředsedy Filipa, takže budeme hlasovat o dvou různých věcech.

  Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já nemohu nereagovat na vystoupení pana ministra Hermana. Ano, mediální zkratka, máme s tím všichni nějaké zkušenosti, to opravdu může někam posunout. Proto jsme se nedomnívali, že se tím máme na dnešní schůzi zabývat. Ale mediální zkratka nemohla posunout vystoupení, které tu učinila paní ministryně. A pokud se za něj stavíte, pane ministře, pak se s ním ztotožňujete, a pokud se s tím ztotožňujete, je mi vás hluboce líto.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Fiala.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, poznámka pana místopředsedy sněmovny Filipa mě pobavila, tak jen abych mu upřesnil, co se vlastně dělo. Já jsem se v roce 1991, ani nevím, jestli to bylo v roce 1991, v Brně setkal s poslancem Evropského parlamentu za CSU Otto Habsburkem, jemuž tehdy dělal asistenta nějaký Bernd Poselt. To je všechno a to je celé pozadí té historky, kterou jste tu připomněl.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem ještě paní ministryně Jourová.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, cítím povinnost se zastat své kolegyně Heleny Válkové nejenom za klub hnutí ANO, ale i za vládu, které jsem členkou.

  Mediální zkratka je něco, co může člověka zničit, něco, co nelze předvídat, něco, čemu možná nejde zabránit. Já znám Helenu Válkovou poměrně dlouho a ani na vteřinu, ani když jsem si četla výroky, které, předpokládám, byly zkráceny, bych nečekala a nepředpokládala, že zrovna ona se bude nějakým způsobem vyjadřovat s despektem k obětem jakékoli války. Takže věřím, že vy, kteří chápete, že je tu způsobena jistá hysterie v rámci politického boje, se nenecháte tímto zmást a budete k té věci přistupovat z hlediska nějakých lidských aspektů a že zvláště vy, kteří znáte Helenu Válkovou, věřím, budete stát na její straně. Já aspoň ano. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek má slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci mít jistotu, že si rozumíme, proto si dovoluji vystoupit ještě jednou. To, proč podporujeme návrh paní poslankyně Němcové, není skutečnost, že zazněl nešťastný výrok v médiích, za který padlo snad něco jako omluva. My sice ten výrok pokládáme za skandální, ale pokládali jsme tu věc za uzavřenou.

  To, proč podporujeme návrh paní poslankyně Němcové, je vystoupení paní ministryně Válkové zde, kde, jak říkala, uvedla tu záležitost na pravou míru - a uvedla ji na pravou míru bez jakéhokoli mediálního tlaku, bez jakéhokoli nepřátelského rozhovoru a zcela jistě nic nebylo vytrženo z kontextu. Zaznělo to, co zaznělo, zaznělo, že z hlediska teritoriality se tady nic tak moc nedělo v protektorátu. Prosím, teď může být řečeno, že jsem to vytrhl z kontextu, ale to, co bylo řečeno, bylo řečeno na zvukovém záznamu a všichni jsme viděli ministryni vlády České republiky, jak o své svobodné vůli tady pronáší slova, která by podle mého názoru žádný ústavní činitel České republiky prostě veřejně pronést neměl, protože v opačném případě je to skandál. A domnívám se, že prostě o tom máme vést parlamentní debatu.

  A znovu opakuji, že k tomu se má vyjádřit předseda vlády, předseda vlády jako člověk odpovědný za celou vládu, abychom věděli, zda se s těmito výroky, které tady dnes zazněly, vláda ztotožňuje, či nikoliv. Abychom věděli, zda se vláda ztotožňuje s tím, že je otevřeně vyhrožováno každému, kdo není dostatečně servilní, že na něj pošlu berňák, jsem-li ministr financí a mám-li ty berňáky podřízené. I na to by měl předseda vlády umět odpovědět a Poslanecká sněmovna by měla umět na to říct svůj názor. Máte samozřejmě, kolegové, plné právo hlasovat proti zařazení tohoto bodu, ale pokud ten bod nezařadíte, je jedno jediné vysvětlení: S těmi výroky a s tím postojem se ztotožňujete a je to politika vlády České republiky a bude nezbytné s touto politikou počítat. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně Válková má slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedo, já jsem se nenechala teď vyprovokovat, ale jen mi, myslím, minulý týden řekl pan poslanec Kalousek vaším prostřednictvím, že mně nerozumí, když jsem hovořila o novelizaci v souvislosti s náklady ve věcech bagatelních sporů na vymáhání pohledávek do 10 tisíc korun, tak teď já zase nerozumím vůbec jemu, ale absolutně mu nerozumím, protože já jsem se tu naopak snažila vysvětlit, že zlovolně byl můj výrok interpretován a že se to netýkalo obětí, a to srovnání jsem tady uvedla, takže opravdu buď jsem také tak naivní, jak on tenkrát říkal, že je naivní nebo hloupý, tak buď jsem tak hloupá a naivní, že mu nerozumím, ale poprosila bych ho, aby nám to vysvětlil, co ho tak na mém vystoupení pobouřilo, protože tady on potom vyvolává atmosféru, která se do Poslanecké sněmovny vůbec nehodí. Není totiž konstruktivní.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. To se stává, paní ministryně, že si lidé nerozumějí. Já si vzpomínám, že jsem vás skutečně minulý týden požádal o nějaké resumé a vy jste, za to vám ještě jednou děkuji, vystoupila a ve dvou větách a naprosto precizně řekla, o co ve vašem vystoupení šlo. A já jsem tomu porozuměl. O nic jiného nežádá paní ministryně Němcová ve svém návrhu a já ve své podpoře. Pojďme si to tedy vysvětlit. Pokud si to vysvětlit nechceme a nechceme o tom debatovat, tak to není konstruktivní. Konstruktivní je slušná žádost o to, aby Poslanecká sněmovna o tom diskutovala, aby nebylo nejmenších pochyb, že jsem si nerozuměli. Ale to musí být bod zařazen a otevřen. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední přihláška s přednostním právem. Nyní se vrátím k písemným přihláškám k pořadu schůze. Paní poslankyně Havlová má slovo. Připraví se pan poslanec Votava.

 • Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážená vláda, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych navrhla zařazení nového bodu na pořad zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny, a to jako bod první s názvem Informace vlády o přistoupení k fiskálnímu paktu.

  Vláda na svém včerejším jednání rozhodla o přístupu ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodaření a měnové unii, zkráceně o přistoupení k fiskálnímu paktu.

  Dnes budeme projednávat jako první bod postoj Poslanecké sněmovny k dění na Ukrajině. Nechci toto téma vůbec nějak zpochybňovat, ale téma fiskálního paktu, chci podotknout, že je pro nás i pro všechny občany České republiky velice důležité.

  Zhruba před měsícem jsem podala písemnou interpelaci na pana předsedu vlády, na pana ministra zahraničí i na pana ministra financí, abych získala podrobné informace o této smlouvě, a do dnešního dne jsem nedostala žádnou odpověď. Podmínky totiž nejsou vůbec jednoduché a v mnohém velmi nejasné. Dohoda obsahuje rovněž velmi závažná ustanovení, která nejsou podle mého veřejnosti vůbec známa. Smlouva např. stanovuje, že veřejné finance všech signatářských zemí jsou vyrovnané nebo v přebytku. Velmi by mě zajímalo, které země toto primární pravidlo plní. Ve smlouvě mě překvapují velmi nejasné formulace, např. jde o to, že země se sice mohou odchýlit od vyrovnaných rozpočtů, ale jen za výjimečných okolností. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Velebný.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo. Dovolil bych si navrhnout vyřazení bodu 32, což je tisk 123, z pořadu této schůze. Jedná se o smlouvu o zabránění dvojího zdanění mezi Českou republikou a Kosovem. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Velebný.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji změnu programu na zítřek dopoledne, aby bod 41, sněmovní tisk 99, energetický zákon, byl zařazen jako čtvrtý bod dopoledne. V případě, že to nebude akceptováno, tak vás prosím, aby bylo hlasováním rozhodnuto, že o tomto návrhu zákona budeme moci hlasovat i po 14. hodině zítra. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: No, my tam máme navržených již sedm bodů, takže by to mohl být bod 8, pokud to akceptujete. (Poslanec Velebný kývá na souhlas.) Dobrá. A pokud by bylo potřeba, tak bychom samozřejmě ve vhodnou dobu hlasovali o případném hlasování o třetích čteních i odpoledne. Takže budeme hlasovat jako bod 8.

  Posledním přihlášeným je pan poslanec Kolovratník. Prosím máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, poslankyně a poslanci, já jsem tu za volební komisi. Připomenu, že jsme se minulý týden začali věnovat ustavení vyšetřovací komise ke kauze Opencard. A pokud chceme tuto komisi stihnout ustavit včetně předsedy na této schůzi, tedy dnes a zítra, musíme provést její ustanovení a zvolit její členy.

  Komise dnes ve 13 hodin projednala návrhy na členy komise. Má svoje usnesení číslo 47. Já bych vás rád v tuto chvíli požádal, aby hlasování o složení, tedy o návrhu na volbu členů vyšetřovací komise Opencard, bylo zařazeno na dnešní odpoledne jako druhý bod po bodu Ukrajina, tedy po bodu číslo 55. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A to byla poslední přihláška k pořadu schůze. Já jenom rychle přečtu omluvy. Za prvé, pan poslanec Štětina ruší svoji omluvu a je přítomen, pan poslanec Adámek se omlouvá od 15.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Tejc se omlouvá od 15 do 16.30 z pracovních důvodů. To jsou ještě omluvy.

  A pokud nejsou další přihlášky k pořadu schůze, tak se hlasováním vypořádáme s jednotlivými návrhy.

  V prvním hlasování bychom hlasovali o tom, co navrhlo vedení Sněmovny, tzn. začít bodem 55 a pevně zařadit body 37, 50 a 51.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 68, přihlášeno je 185, pro 168, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Nyní se tedy budeme věnovat jednotlivým návrhům tak, jak byly předneseny.

  Paní poslankyně Němcová chce zařadit nový bod, což je Stanovisko předsedy vlády k výrokům ministryně spravedlnosti o situaci v Československu v době protektorátu. Žádá jako druhý bod, tedy po bodu Ukrajina.

  Zahajuji hlasování a ptám se... (Námitka z pléna.) Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. (Děje se.)

  Zahájím hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Němcové. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování číslo 70, přihlášeno je 174, pro 72, proti 53. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan ministr Stropnický... Indikuje, že nemohl hlasovat. Já se zeptám, zda chcete vystoupit pro stenozáznam a oznámit to, nebo zda chcete zpochybnit hlasování, pane ministře... Ptám se, zda chcete vystoupit pro stenozáznam, nebo zda si přejete, abychom hlasovali znovu. (Ministr Stropnický odpovídá mimo mikrofon přímo předsedovi Hamáčkovi.) Takže pouze pro stenozáznam: pan ministr Stropnický, ačkoliv chtěl hlasovat, tak nemohl, protože mu nefungovalo hlasovací zařízení, a nezpochybňuje hlasování. (K hlasovacímu zařízení ministra Stropnického přichází technik.)

  Vzhledem k tomu, že to stále asi je problém, tak já vás ještě jednou odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Už to panu ministrovi funguje? Vypadá to, že je to v pořádku.

  Pan předseda Kováčik chce vystoupit. Prosím máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, pamatuji si dobu, kdy právě to, když někdo i třeba jenom špatně na mikrofon formuloval ono zpochybnění hlasování nebo oznámení pro stenozáznam, tak z toho tady - nechci se napravo teď úplně moc dívat - byl dělán problém. Já bych poprosil, aby bylo drženo to, že jestli někdo má problém s hlasováním, tak ať to sám jde oznámit a sám řekne Sněmovně, co vlastně myslí. Neinterpretujme jeden druhého vzájemně ani v této souvislosti. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nikdo se nehlásí, budeme pokračovat dalším hlasováním, což je návrh pana poslance Blažka, který chce zařadit nový bod Stanovisko předsedy vlády k pokusům ministryně spravedlnosti zpolitizovat soustavu státního zastupitelství a justice. Kam to chcete zařadit, pane poslanče? (Poslanec Blažek mimo mikrofon: Jako druhý bod.) Jako druhý bod dnes, ano.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Blažka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 71, přihlášeno 180, pro 63, proti 67. Tento návrh nebyl přijat. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom pro stenozáznam bez toho, že bych zpochybňoval hlasování. V hlasování číslo 75 jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana poslance Kádnera, jestli je to také vystoupení k hlasování? Dobrá. Tak pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ono se to nehodí do programu jednání. Já jsem sem nechtěl zařazovat žádné mimořádné body navíc, už tady bylo toho dost. Nicméně zaznamenal jsem výroky pana ministra financí Babiše směrem...

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, omlouvám se, ale teď nevím, není rozprava. (Poslanec Laudát chce přednést technickou poznámku.) Ani technická není možná. Pokud nemáte přednostní právo nebo nechcete vystoupit k hlasování, tak vás nemůžu nechat mluvit. Omlouvám se.

  Tak tím pádem budeme pokračovat bodem číslo

  Tento bod byl přerušen před ukončením podrobné rozpravy. Prosím paní navrhovatelku, paní poslankyni Němcovou, a pana ministra zahraničních věcí, ano, oba jsou zde, a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan předseda klubu KSČM.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, jestli se pamatujete, tak právě z našeho podnětu došlo k onomu přerušení před koncem podrobné rozpravy. My jsme požadovali, aby byly předloženy všechny návrhy, které tady byly načteny, v písemné podobě. Dnes jsme na poslaneckém klubu velmi pečlivě jednotlivé návrhy posoudili. Nejde o žádnou legraci nebo o něco velmi lehkého. Je to doopravdy podle našeho soudu téma, které je velmi závažné. Dospěli jsme k závěru, že návrh paní poslankyně Němcové by byl pro klub KSČM hlasovatelný s pozměňovacím návrhem, který si teď dovolím načíst.

  Z návrhu paní poslankyně Němcové bychom velmi akceptovali onu první větu, která zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zahraničních věcí k situaci na Ukrajině." Za tuto větu bych prosím místo tečky navrhoval umístit čárku a věta by pokračovala dál: "do které se výrazně promítly aktuální postoje Evropské unie a Severoatlantické aliance."

  Ostatní odstavce návrhu paní poslankyně Němcové si dovoluji nahradit textem pod body 2, 3 a 4 tak, jak jsme jej rozdali na stoly.

  S tím, že bod 2 zní: "Poslanecká sněmovna se znepokojením sleduje, že se k politické moci na Ukrajině dostaly nedemokratickou cestou i fašizující síly, které jsou mezinárodně posilovány a ohrožují demokratický vývoj nejen na Ukrajině, ale i v řadě dalších zemí."

  Bod 3 potom by zněl: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby mnohem důrazněji podporovala šest univerzálních hodnot, které Organizace spojených národů prezentovala v Deklaraci pro třetí tisíciletí. Jde o svobodu, rovnost a solidaritu, toleranci, nenásilí, respekt vůči životnímu prostředí a sdílenou odpovědnost za stav světa."

  A čtvrtý bod by potom zněl: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby v souvislosti se situací na Ukrajině prosazovala mírová diplomatická řešení."

  Tolik návrh pozměňovacího návrhu k návrhu paní poslankyně Němcové a já vám děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Nechám to samozřejmě na paní navrhovatelce, ale obávám se, že to spíše než protinávrh je vlastní návrh usnesení. (Předseda Kováčik opakuje, že je to pozměňovací návrh.) Ale my se s tím nějak určitě hlasováním vypořádáme.

  Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

  Přistoupíme tedy k hlasování. Zeptám se ještě před hlasováním, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, není tomu tak. Výborně. V tom případě poprosím paní navrhovatelku, aby nám navrhla postup hlasování, v jakém pořadí budeme o jednotlivých usneseních hlasovat.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve si budeme muset vyjasnit postup k návrhu, který byl právě přednesen. Zda budeme tento návrh chápat tak, jak jej popsal pan předseda klubu KSČM, tedy jako pozměňující k návrhu mému. Pokud by tomu tak bylo, museli bychom nejprve hlasovat o něm. V případě, že by neprošel, by se potom hlasovalo o návrhu mém. Jsem přesvědčena jako zpravodaj, že to je spíše samostatný návrh než pozměňující návrh k tomu mému, proto vás žádám o návrh dalšího postupu. Jestli hlasováním rozhodnout o tom, že to je samostatný návrh, nebo pana poslance Kováčika požádat, zda by akceptoval to, že toto je jejich samostatný návrh. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo Kováčiku, sdělte nám svůj názor. Prosím.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já si přesto dovolím trvat na tom, že je to pozměňovací návrh a nejrychleji se s ním Sněmovna vypořádá hlasováním. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Tak mým zájmem je také tady nevést nějaký procedurální spor, přestože to tedy za pozměňovací návrh nechápu, ale navrhnu tedy Poslanecké sněmovně tento postup při hlasování: dostali jsme písemně rozdány všechny návrhy, které byly přečteny v rámci podrobné rozpravy v pátek, dnes jsme dostali na stůl návrh, který tedy pozměňuje návrh můj. Proto navrhuji hlasovat v tomto pořadí - nejprve - takto, ještě to uvedu takto: měla jsem navrženo pořadí - nejprve hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, poté o návrhu pana poslance Ženíška, dále o návrhu pana předsedy Poslanecké sněmovny Hamáčka, poté o návrhu pana poslance Fialy, šestým hlasováním by bylo hlasování o návrhu pana poslance Kalouska, sedmým hlasováním oddělené hlasování v případě návrhu pana poslance Ivana Gabala nejprve o bodu číslo 1, poté o bodu číslo 2. Takto jsem s ním se domlouvala, zda by s tímto návrhem souhlasil.

  Vzhledem k tomu předloženému návrhu ze strany KSČM tedy modifikuji tento návrh s tím, že nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu k mému předloženému textu, pak by zůstalo tedy pořadí, že neprojde-li tento návrh, budeme hlasovat o návrhu mém, tedy o všech bodech - 1, 2, 3 - zároveň a budeme dále pokračovat v pořadí, které jsem Sněmovně navrhla.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, aby to bylo úplně v pořádku, já tento postup nechám odhlasovat, zeptám se - zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom postupovali takto, jak navrhla paní poslankyně Němcová, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 78, přihlášeno 182, pro 160, proti 1, tento návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat tak, jak bylo odsouhlaseno.

  Prosím paní navrhovatelku, aby nám jednotlivé návrhy usnesení vždy uvedla, a pak požádám jak ji, tak pana ministra o stanovisko. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Nejprve je tady tedy návrhu k usnesení, které bylo rozdáno písemně na stoly dnes, je předložen klubem KSČM a je pozměňovacím návrhem k mému návrhu. Nebudu jej tady celý číst, před chvílí jej přečetl pan předseda poslaneckého klubu a máte jej písemně k dispozici. Stanovisko je negativní. (Ministr: Negativní).

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 79, přihlášeno 182, pro 34, proti 112. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Budeme hlasovat tedy o mém návrhu - o bodech 1, 2, 3, také je máte písemně předloženy, nebudu je tedy číst, jako o celku. Stanovisko doporučující.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Ministr: Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 80, přihlášeno je 179, pro 121, proti 17. Tento návrh byl přijat. Prosím dál.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ženíška, který má poté, pokud by nebyl tento návrh přijat, má zde ještě alternativní návrh. Nejprve ale hlasujeme o bodu číslo 1 z usnesení, z návrhu usnesení pana poslance Marka Ženíška. Stanovisko je doporučující.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr?

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Ženíšek? Nesouhlasím.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 81, přihlášeno 182, pro 38, proti 103. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní tedy alternativa, protože nebyl přijat tento první bod u návrhu pana poslance Ženíška, navrhuje bod číslo 2, máte jej před sebou v písemné verzi. Tedy budeme hlasovat o tomto návrhu - alternativní - mé stanovisko je doporučující.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, ale je zde nějaká nejasnost, tak prosím pana předsedu Kalouska, aby nám sdělil, co se stalo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Čistě procedurálně, když bych se chtěl přít, máme za to, že ten alternativní návrh, který přednesl pan poslanec Ženíšek, je v podstatě totožný s vaším návrhem číslo 3, který byl přednesen až potom, proto vám to dávám jako... takže myslíme, že v podstatě už byl schválen v rámci...

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ano, to znamená, že pokládáte ten návrh za nehlasovatelný?

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Za nehlasovatelný. Já jsem vnímala, že tam jsou drobné odlišnosti. Děkuji za toto upřesnění. Pokud Sněmovna nebude mít námitku, můžeme tedy považovat tento návrh za již nehlasovatelný.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Námitka zde nezazněla, to znamená, pokládáme ho za nehlasovatelný a můžeme pokračovat dále.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Můžeme přikročit k dalšímu hlasování, o dalším návrhu, tímto návrhem je návrh předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. Stanovisko je doporučující. (Ministr: Také doporučuji.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 82, přihlášeno 183, pro 146, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Dalším hlasováním je, dalším hlasováním tedy rozhodneme o návrhu pana poslance Radima Fialy. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Také negativní.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 83, přihlášeno je 183, pro 11, proti 105. Tento návrh nebyl přijat.

  Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Dále se vypořádáme s návrhem, který přednesl pan kolega Miroslav Kalousek. Stanovisko zpravodaje doporučující.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Já tady k tomu mám neutrální stanovisko.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 84, přihlášeno 180, pro 48, proti 81. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Dalším návrhem je návrh pana poslance Ivana Gabala, má dvě části, nejprve budeme hlasovat o bodu číslo 1. Stanovisko zpravodaje doporučující. (Ministr: nesouhlasné).

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ministr nesouhlasí, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 85, přihlášeno je 183, pro 48, proti 85, tento návrh nebyl přijat.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: A posledním hlasováním je tedy návrh pana poslance Ivana Gabala, který je uveden pod bodem číslo 2. Stanovisko zpravodaje doporučující. (Ministr: Nesouhlasím.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 86, přihlášeno 184, pro 38, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

  To jsou všechna usnesení. Zeptám se paní navrhovatelky, zda pokládá za nutné hlasovat o usnesení jako celku, nebo zda tak, jak byla usnesení přijímání, tak to je dostatečné.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Já se domnívám, že to není nutné, pokud nebude námitka ze strany Poslanecké sněmovny. Byly odhlasovány návrhy, které jsem přednesla já, a návrh, který přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček, ostatní návrhy schváleny nebyly. Zda s tímto konstatováním tedy Poslanecká sněmovna souhlasí jako s dostatečným, tak nemusíme hlasovat o závěrečném usnesení, bude-li námitka, určitě to jedno usnesení ještě stihneme a zvládneme ho.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kováčik. ***

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já tedy námitky nemám. Jenom poznamenávám, že v případě, nebudeme-li hlasovat o usnesení jako celku, potom si buďme vědomi, že jsme přijali dvě usnesení, nikoliv jedno.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan ministr chce vystoupit? Pokud ano, má samozřejmě prostor.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dámy a pánové, vážení kolegové, Ukrajina nebyla jednoduché téma pro rozpravu ve Sněmovně. Já jsem na vás v průběhu toho jednání apeloval, abychom dokázali zaujmout k tomu stanovisko, které bude podpořeno docela slušným počtem poslanců. Tady se podařilo nad tím základním usnesením dosáhnout vlastně více než ústavní většiny. Já to pokládám za úspěch. Děkuji vám za debatu, která byla někdy i bouřlivá, a je to pro mě další důkaz toho, že i o těžkých zahraničněpolitických tématech jsme schopni jednat tak, že máme nakonec širokou shodu. Já si toho velmi považuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A vzhledem k tomu, že zde není již požadavek na hlasování o usnesení jako celku, tak konstatuji, že jsme v tomto bodě přijali dvě usnesení, a končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat a podle rozhodnutí, které jsme před chvíli učinili, pokračujeme bodem číslo

  Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, otevíráme tedy návrh na ustavení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. V rychlosti připomenu, že termín na nominace do volební komise, na členy této komise, byl vyhlášen do včerejších 12 hodin. Všechny kluby řádně své nominace doručily a volební komise dnes ve 13 hodin tyto nominace projednala přijala svoje usnesení číslo 47. Toto usnesení bylo okamžitě operativně po jednání volební komise doručeno předsedům všech poslaneckých klubů. Já vás nyní s tímto usnesením a především tedy se jmény poslanců, kteří byli nominováni do komise, seznámím.

  Připomenu, že volební řád nestanovuje, jestli se má tato vyšetřovací komise hlasovat jako celek en bloc, anebo po jménech. To by tedy mělo zaznít a mělo by to být řešeno v rozpravě k tomuto volebnímu bodu.

  A poslední větou ještě připomenu, že pokud dnes odpoledne tuto komisi ustavíme, tak zvládneme vyhlásit do dnešního podvečera lhůtu na nominace na předsedu komise a můžeme potom tajnou volbou po 24 hodinách, tedy zítra v podvečerních hodinách, předsedu této komise zvolit tak, aby mohla začít pracovat.

  Nyní k onomu usnesení. Jak jsem řekl, je to usnesení číslo 47, které říká, že volební komise pověřuje předsedu Martina Kolovratníka, aby navrhl Poslanecké sněmovně volbu členů vyšetřovací komise v tomto složení: Adámek František za ČSSD, Gabal Ivan za KDU-ČSL, Chvojka Jan za ČSSD, Korte Daniel za TOP 09, Novotný Martin za ODS, Ondráček Zdeněk za KSČM, Schwarz Bronislav za ANO, Štětina Jiří za Úsvit a Vondráček Radek za hnutí ANO.

  Tolik tedy k usnesení a nyní vás, pane předsedající, žádám, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Nikoho nevidím... Vidím. Omlouvám se. Paní poslankyně Jana Černochová se hlásí do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Když už nestandardně byla tato vyšetřovací komise na minulé schůzi navržena, nikoliv s paritním zastoupením, ale se zvláštně poměrným zastoupením tak, aby tam zástupci ANO a zástupci ČSSD měli po dvou členech, tak náš klub Občanské demokratické strany se k tomu vyjadřoval, že to skutečně v minulosti nebývalo zvykem. Nebývalo v minulosti ale ani zvykem to, že by se do těchto komisí přihlašovali bývalí policisté, kteří se mohou z nějakého důvodu dostat do střetu zájmů, a bohužel se to děje ve dvou případech. Je mi líto, že musím jmenovat pana poslance Schwarze, který navíc i procházel touto Sněmovnou při hlasování o zbavení imunity na jeho návrh, a pana poslance Ondráčka, který také byl v minulosti policistou. A pokud tato komise má skutečně pracovat nezávisle, má, tak jak jsme si to tady říkali při té dvouhodinové diskusi, k nějakým závěrům dojít, pak by tam neměli být lidé, kteří mohou být jakýmkoliv způsobem zpochybňováni. Takže to je důvod, proč jsem se rozhodla tady vystoupit a navrhla bych v souladu s jednacím řádem volbu tajnou tak, aby každý poslanec a poslankyně měli právo se v tomto smyslu vyjádřit v té volbě.

  Takže pane předsedo volebního výboru, prosím o tajnou volbu nebo o hlasování o této proceduře.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Byla navržena procedura. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych naopak chtěl vyjádřit názor, že možná bude dobře, když na rozdíl od minulých let tam někdo z bývalých policistů bude, tak aby bylo zcela jasné, že komise má cíl vyšetřit ty věci. Samozřejmě zkušenost vyšetřovat a vůbec znát způsob, jak vyšetřování vést, není dána nám, kteří jsme působili v jiných profesích. Já třeba v roli advokáta k tomu mohu mít blízko, ale rozhodně bych neřekl, že mi je ta schopnost vlastní. Proto si myslím, že pokud nejsou ti lidé ve střetu zájmů, to znamená, že by například tu věc kdykoliv předtím vyšetřovali, tak není důvod, aby nebyli členy oné komise. Jsem přesvědčen, že poslanci jsou si v této věci rovni. Není tady nikdo, kdo by byl ve střetu zájmů, tak jak to bylo naznačeno, a to, že někdo má zkušenosti s vyšetřováním, samo o sobě podle mého názoru mu nebrání v tom, aby se práce v komisi účastnil, a pokud vím, tak nikdo z těch kolegů se neuchází o pozici předsedy té komise, což by možná mohlo být na hraně, ale rozhodně si nemyslím, že by v této věci mohlo dojít, tak jak bylo naznačeno, k jakémukoliv střetu zájmů. Takže mi dovolte, abych se těchto dvou kolegů, kteří byli jmenováni, v tomto smyslu zastal. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní dvě přednostní práva - pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, poté pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já jsem do nedávné chvíle byl přesvědčen, že jsme tuto komisi zřídili v počtu sedm a v paritním zastoupení. Pak mi někdo telefonoval prostřednictvím sekretariátu, že došlo k nějakému omylu, tudíž ze dvou nominovaných případných členů navržených jsme stáhli ten počet na jednoho. Teď se dozvídám, že jsou tady nějaké ještě jinačí poměry sil, a navíc se ještě navrch dozvídám, že tam nesmí kdokoliv - nebo neměl by být, abych nebyl brán za slovíčko - kdokoliv z členů nebo členek této Poslanecké sněmovny. Když nás voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny volili, tak se až tak neptali, jestli někdo má minulost tu či onu, a když se zeptali, tak se sami rozhodli podle toho, jestli tedy stojím za to, aby mě zvolil, nebo nestojím za to, aby mě zvolil. A okamžikem, kdy mě volič a kohokoliv z nás, kolegyně a kolegové, volič zvolil, tak v rámci této Sněmovny máme stejná práva, stejné povinnosti a rovné postavení. Jsme tedy de facto i de iure volitelní a navrhovatelní do všech orgánů Poslanecké sněmovny. Není tady žádné omezení, že jestli někdo byl dříve policistou, tak nesmí do vyšetřovací komise. Já dokonce jsem přesvědčen o tom, že byl-li někdo dříve policistou, tak je to spíše výhoda než nevýhoda a může práci té komise v ledasčem prospět, a dokonce si myslím, že pokud někdo a priori odstavuje od práce v takovéto komisi profesionály, nebo bývalé profesionály, tak možná snad ani nechce, aby se tady doopravdy k něčemu rozumnému a smysluplnému při práci té komise došlo. Takže prostě já si myslím, že jak pan Schwarz, tak pan Ondráček do té komise patří, a vůbec by mně nevadilo, kdyby kdokoliv z těch dvou poslanců byl i ve funkci předsedy této komise. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Kováčikovi. Nyní pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já možná bych měl dát přednost paní poslankyni, protože jsem chtěl vyjádřit přesvědčení, že se nikdo našich dvou kolegů proti ní nemusí zastávat, ona to nemyslela nijak osobně, ona prostě jenom chtěla vyjádřit potřebu absolutní transparentnosti komise, která je zřizována - řekněme otevřeně, proč je zřizována - pro nedůvěru k represivním složkám. Takže je-li zřizována pro nedůvěru k represivním složkám v této věci, tak bývalí příslušníci represivních složek se logicky mohou ocitnout v situaci, kdy budou osočováni, aniž by si to kdokoli z nás myslel. Já si to o nich v žádném případě nemyslím.

  Nicméně ono bývalo zvykem paritní zastoupení komise, ono bývalo zvykem, že se veřejně nevyhrožovalo politickým oponentům, že na ně pošlu berňák. Bývala zvykem prostě spousta věcí, které dnes neplatí. A neplatí ani ten konflikt zájmů. Jsme-li v situaci, kdy správce 25 miliard úvěrů může být současně také ministrem financí a správcem veřejných peněz, tak mně opravdu připadá jakákoliv diskuse o konfliktu zájmů nesmírně plytká a úsměvná. Přece nebudeme řešit něco, co je o padesát pater priorit níže, když tady dnes a denně čelíme tak bezprecedentnímu konfliktu zájmů, jaký tahle země ještě nezažila.

  Nicméně přesto podporuji tajnou volbu a zdůrazňuji, že netrpím nedůvěrou ani k jednomu z obou kolegů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já ještě požádám paní kolegyni Černochovou o strpení, protože mám dvě faktické poznámky. (Poslankyně Černochová se také hlásí s faktickou poznámkou.) Omlouvám se, v tom případě bych vám dal slovo ještě před panem předsedou Kalouskem. Paní Černochová, máte slovo. Prosím.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já bych jenom velmi ve stručnosti řekla to, že my jsme na bezpečnostním výboru, na kterém jsme tuto záležitost vlastně z podnětu toho jednoho dneska obviněného řešili, tak tam už padlo to, že chceme paritu a že nechceme, aby tam byli pražští poslanci a lidé, kteří v minulosti mohli být s touto kauzou spojováni. A já když si přečtu na serveru Aktuálně, že bývalý policista, který má v komisi zasednout, váš kolega, prostřednictvím pana předsedajícího, pan Zdeněk Ondráček, od roku 2009 pracoval na protikorupčním útvaru, kde měl mimo jiné na starost právě případ Opencard, tak to ve mně skutečně vyvolává celou řadu pochybností. A myslím si, že je to škoda a že je to neúcta k práci těch ostatních lidí, kteří v této komisi budou pracovat a chtějí pracovat dobře. Takže velmi pěkně prosím klub Komunistické strany Čech a Moravy, aby ještě nominaci přehodnotil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc, připraví se pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Já už skutečně k této záležitosti naposledy. Ale my si skutečně dnes nerozumíme. Tím myslím možná my zástupci koalice a zástupci opozice. Já jsem měl pocit, že ve vyšetřovací komisi - byť jsem nebyl ten, který po ní volal, protože si myslím, že může přinést i negativní efekty v tom smyslu, že bychom zasáhli do probíhajícího řízení - tak jsem byl přesvědčen, že vyšetřovací komisi Sněmovna zřizuje proto, aby se vyšetřilo, jak to bylo s kauzou Opencard, kdo za ní stál, kdo z ní profitoval a jak celá tato kauza vznikla, zatímco teď nabývám dojmu, že možná kolegové z opozice, alespoň někteří, aniž bych jim cokoli chtěl vkládat do úst, mají pocit, že celá komise by měla být zřízena proto, aby vyšetřila ty vyšetřovatele, jak oni zacházeli s těmi údaji a jak vůbec došlo k obvinění třeba Rady hlavního města Prahy.

  Já bych byl rád, aby ta první linie byla prioritní, abychom se skutečně dozvěděli, kdo stál za tímto obludným projektem, který stál daňové poplatníky takové peníze bez jasného výsledku. A myslím, že to, jak to dopadne, ať se rozhodne v tajné, nebo veřejné volbě, myslím, že vždy tady platilo to, že si skutečně nekádrujeme jednotlivé zástupce stran. Ale pokud zavedeme nové principy, je to samozřejmě možné, ale důležité je, aby ta komise, pokud už jsme ji tedy odsouhlasili, vznikla a začala pracovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Josef Hájek s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, po dojemném vystoupení paní Černochové - to je složité reagovat na krásnou dámu, na bravurní vynikající slovník pana Kalouska je také složité reagovat, kdy apeloval na to, že se dostáváme do situace, kdy pan ministr útočí na nezávislost různých institucí.

  Já v předvolební kampani jsem studoval, měl jsem tam v televizní debatě situaci řešení odvolání policejního prezidenta Lessyho, kde jsem se najednou dozvěděl, nebo dostudoval, že byl nějaký telefonát jednoho, nebo kolegy pana Kalouska, kdy jeho hlasem milým, sympatickým, se ho dotazoval pana Lessyho: "Jak jsi to, prosím tě, kolego, udělal s tou paní Parkanovou, jak jsi to udělal?" To je reakce na pana Kalouska.

  Na paní Černochovou - já jsem v listopadu byl trošku hrobníkovi na lopatě, a kdybych umřel, nedejbože, což se samozřejmě také může stát, tak bych chtěl, aby mě pitvali lékaři, nikoliv chemik, nikoliv historik, nikoliv knihovnice, aby u této komise byli lidé, kteří tomu rozumějí. To znamená, pokud umřu a budou mě pitvat, ať mě pitvají doktoři. Jestli řešíme tady nějakou situaci spojenou s kriminalitou, ať ji řeší policajti, ať ji řeší soudci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. S faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: I jako členka výboru pro bezpečnost bych se ráda vyjádřila k tomu, co zde sdělila paní poslankyně Černochová. Kolegyně a kolegové, každý z nás máme nějakou profesi, kterou jsme si sem přinesli. Přináší nám to výhodu, kvalifikaci, při zařazení do výboru, který odpovídá našemu zaměření, a přináší nám to i povinnosti, například hlásit střet zájmů. Přiznávám, že jsem si mnohokrát nevšimla, že by komunální politici ve chvíli, kdy se projednává komunální politika, nebo lékaři, když se projednává zdravotnictví, střet zájmů hlásili.

  Na druhou stranu si myslím, že je dobře, když lékaři léčí a vyšetřovatelé, kteří to umějí, vyšetřují. Od toho je komise kolektivní orgán, aby rozhodovala kolektivně, a je to politický orgán, ne orgán, který bude nahrazovat práci orgánů činných v trestním řízení. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní tu mám přihlášku pana Bohuslava Svobody. Teď se ptám, jestli je faktická. Faktická. Tak pan poslanec Svoboda, poté paní poslankyně Černochová. Musím dodržovat pořadí, i když bych měl dát dámě přednost, ale jednací řád mě v tom svazuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Jenom faktická poznámka prostřednictvím pana předsedajícího. Odpitván nebudete ani lékařem ani nelékařem. Nový občanský zákoník už pitvu neumožňuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za velmi krátkou větu. Prosím, nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou.

 • Poslankyně Jana Černochová: Jestli klub KSČM vybírá ze svých řad to nejlepší do této vyšetřovací komise, tak pak se tedy divím, proč pan Ondráček není členem bezpečnostního výboru. Kdyby platilo to, co tady říkala paní Bebarová-Rujbrová, tak by mělo smysl, aby tento jejich nejlepší odborník byl členem bezpečnostního výboru. Ale zřejmě i tam kolegové z KSČM cítí, že by mohlo docházet k nějakým konfliktům. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik, poté pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, poprosil bych, abychom se věnovali skutečně tomu, čemu máme. A velmi se ohrazuji proti tomu, aby kdokoliv - a tím říkám kdokoliv - spekuloval o motivech, proč ten či onen poslanec nebo poslankyně je zařazen nebo zařazena v tom či onom výboru. Je věcí toho klubu a je věcí toho konkrétního poslance nebo poslankyně, v jakém výboru budou pracovat.

  Ale přece jenom si dovolím poznamenat, že pan kolega Ondráček je zařazen v ústavněprávním výboru. A po zralé úvaze, aniž bychom zkoumali důvody, o kterých mluvila paní kolegyně předřečnice, jsme usoudili, že v ústavněprávním výboru bude minimálně stejně platným, a tudíž převážilo zařazení do ústavněprávního výboru. A trvám na tom, že pan kolega Ondráček je dobrým členem ústavněprávního výboru. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ještě než vystoupí pan poslanec Pavel Plzák, byla mi doručena omluva paní ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Takže je omluvena od 15.30 do 17 hodin.

  Prosím, pan kolega Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jenom upřesním vystoupení pana docenta Svobody a uklidním jeho kolegu ze severní Moravy a možná některé jiné, kteří o ten akt nechcete přijít. I podle nového občanského zákoníku můžete být pitváni, ale za svého života už k tomu musíte dát souhlas dopředu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, dobře. Vraťme se tedy zpátky k předmětu jednání. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, a opravdu nikoho nevidím, tak eviduji a pan předseda volební komise Kolovratník mě kontroluje, že v průběhu rozpravy padla podle § 75 odst. 1 jedna jediná věc, a to je návrh na tajnou volbu. Ano?

 • Poslanec Martin Kolovratník: Ano, já souhlasím. Je to tak. Padl jeden návrh paní poslankyně Černochové na provedení tajnou volbou. Podle výsledku tohoto hlasování já poté za volební komisi navrhuji volbu veřejnou, a to en bloc jako celek.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nejdříve musíme rozhodnout o volbě tajné, a to v hlasování, které zahájím. Nejdříve vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

  Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, zahájím hlasování číslo 87. Zeptám se tedy, kdo je pro tajnou volbu.

  Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 87. Z přítomných 156 pro 41, proti 103. Návrh nebyl přijat.

  Budeme tedy rozhodovat o návrhu volební komise a to je volba veřejná a en bloc, tedy nikoliv po jménech, ale všechna jména najednou.

  Rozhodneme v hlasování číslo 88, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro volbu veřejnou od všech návrhů. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 88. Z přítomných 162 pro 124, proti 9. Návrh byl přijat.

  Další postup je potom podle pokynů předsedy volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Proceduru hlasování tedy máme schválenou. Budeme o složení vyšetřovací komise Opencard hlasovat veřejnou volbou en bloc, tedy podle onoho usnesení číslo 47, které bylo na poslanecké kluby doručeno. Já vás, pane předsedající, prosím, abyste zahájil toto hlasování právě teď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme tedy v hlasování pořadové číslo 89. Ptám se, kdo je pro schválení členů vyšetřovací komise. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 89. Z přítomných 163 pro 149, proti 1. Návrh byl přijat.

  Členové vyšetřovací komise byli zvoleni. Dále tedy budeme pokračovat, pane předsedo, jakým způsobem?

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak a teď informace k dalšímu postupu. Aby komise mohla začít pracovat, musíme jako plénum zvolit jejího předsedu. O předsedovi této komise hlasuje plénum, a to volbou tajnou. Musí být ovšem dodržena 24hodinová lhůta mezi nominací a tou samotnou volbou. Proto já okamžitě v tuto chvíli, nebo chcete-li operativně, vyhlásím lhůtu pro podání návrhu na volbu předsedy této vyšetřovací komise a bude to do 17 hodin do sekretariátu volební komise. Nominace předkládají předsedové poslaneckých klubů. Není to tedy samotná komise, ale kluby podávají návrhy. Takže ještě jednou poprosím zástupce klubů, aby nám do volební komise dnes do 17 hodin podali návrh na předsedu této komise. Díky té 24hodinové lhůtě jsme schopni tuto tajnou volbu provést zítra po 17. hodině. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. Úkol pro předsedy poslaneckých klubů je dán - do 17 hodin předložit návrhy na předsedu vyšetřovací komise, tak abychom zítra mohli tento bod dokončit.

  Končím bod číslo 60, protože volba předsedy samotné komise bude mít další bod podle našeho pořadu jednání. Děkuji předsedovi volební komise a končím bod 60.

  Podle schváleného pořadu schůze se budeme zabývat blokem prvních čtení. 19. 3. jsme přerušili bod, kterým je

  Tímto sněmovním tiskem, když jsme se jím zabývali, jsme došli do přerušené obecné rozpravy. Připomínám, že stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 107/1. Žádám tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Helena Langšádlová, vidím ji. A ptám se pana kolegy Chvojky nebo Pletichy, kdo bude vedle ní jako zpravodaj. Ano, pan kolega Pleticha. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

  Mám nyní přihlášku pana zpravodaje pana poslance Pletichy a následuje paní ministryně Helena Válková, která byla přihlášena po něm. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Rád bych navázal na debatu, kterou jsme skončili minulou středu po sedmé hodině. Poté co jsme se zde bavili i o různých způsobech vymáhání pohledávek, jak se s tím obchoduje, tak já tady dávám návrh, aby tento zákon byl přikázán k projednání i do hospodářského výboru. Ono to na první pohled vypadá, že se ten zákon týká především těch zlých advokátů, ale má dalekosáhlé dopady i do hospodářské oblasti. Není třeba vůbec pravda, že v momentě, kdy se přiznají jakési paušální náhrady komukoliv, kdo žaluje, povede to k tomu, že si to banky a dopravní podniky budou vymáhat samy. Nebudou. Ty budou s těmi pohledávkami dál obchodovat jako doteď, protože prostě z ekonomických důvodů se jim to vyplatí a jsou k tomu tlačeny. Ale k tomu, myslím, nejkompetentnější je právě hospodářský výbor, proto dávám návrh, aby tento návrh zákona byl projednán i v tomto výboru. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za vystoupení v rozpravě. Paní ministryně spravedlnosti není, takže ztrácí pořadí. Nemám žádnou jinou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

  Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, zástupce navrhovatelů paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, paní navrhovatelko.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vím, že tento návrh zákona zde minulý týden vzbudil velikou diskusi. Ano, tuto diskusi si zaslouží a zaslouží si tuto pozornost, protože jde o 12 mld. korun pro úzkou skupinu advokátních kanceláří, ale jde i o mimořádně závažné sociální dopady a tyto závažné sociální dopady zaplatíme my všichni.

  To, co se snažíme tímto návrhem zákona napravit, jsou dopady působení ještě pana ministra Pavla Němce v roce 2006, který umožnil za vyplnění formulářové žaloby inkasovat několik tisíc korun. Tyto závažné sociální dopady však mají ještě druhou stránku: on dokonce zhoršil postavení věřitele, a proto ti věřitelé, kteří jsou si vědomi této situace, kteří jsou např. zastoupeni Českou bankovní asociací, podporují náš návrh zákona, protože on v konečném důsledku povede i k lepšímu vymáhání těchto dluhů. Tím cílem opravdu je snížit náklady v souvislosti s vymáháním dluhů, zvýšit počet dluhů, které budou vymoženy, a snížit počet exekucí.

  Jsme si vědomi, že jsou výhrady, některé odborné výhrady k tomuto návrhu zákona. Jsme si vědomi toho, že i paní ministryně spravedlnosti předkládá nějaký návrh, o kterém však já vím pouze z médií, a proto bych chtěla i za navrhovatele říci, že jsme připraveni k další diskusi o úpravě našeho návrhu. Přesto bych vás chtěla velmi naléhavě poprosit, abyste tento návrh zákona propustili do dalšího čtení, abyste podpořili, vy všichni, kterým záleží na vymáhání dluhů, a nikoliv na obchodu s dluhy, projednání tohoto zákona v dalších čteních. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se ještě pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo před hlasováním. Máte slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Přesně z opačných důvodů nemůžu souhlasit s jediným výrokem, které moje předřečnice řekla, ale souhlasím s tím, že je potřeba tuto problematiku řešit. Je to daleko složitější než několik milionů pro nějakou úzkou skupinu advokátů, jak říkala. Proto navrhuji, aby ten zákon prošel do druhého čtení a aby diskuse o něm byla daleko širší. V tomto jsme aspoň zajedno.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Musím se ale zeptat i pana zpravodaje Chvojky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Budeme tedy hlasovat o předložených návrzích. Poprosím pány zpravodaje, aby mě kontrolovali. Padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Takže já zagonguji a požádám kolegy a kolegyně, aby se případně vrátili do jednacího sálu, abychom mohli rozhodnout o návrhu, který padl v obecné rozpravě. Odhlásím vás všechny, protože se skutečně početní poměry změnily. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli rozhodnout o tomto návrhu. Jakmile se aspoň částečně počty ustálí, rozhodneme v následujícím hlasování. Ještě chvilku počkám, abych vás nenutil k nějakému...

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 90 a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 137 pro 2, proti 100. Návrh nebyl přijat.

  Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru, v rozpravě pan zpravodaj Pleticha navrhl hospodářskému výboru. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání? Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích.

  Nejdříve o ústavněprávním výboru v hlasování číslo 91, které jsem zahájil. Kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 146 pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  V dalším hlasování, tedy v hlasování pořadové číslo 92, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti?

  V hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 147 pro 73, proti 48. Návrh nebyl přijat.

  V obecné rozpravě zazněly návrhy na prodloužení lhůty, a to prodloužení o 30 dnů s tím, že zástupce navrhovatelů souhlasí, a potom na zkrácení lhůty, kde nebylo třeba souhlasu navrhovatele.

  Nejdříve tedy o prodloužení lhůty o 30 dnů rozhodneme v hlasování 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je proti?

  V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 150 pro 146, proti 1. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta k projednání byla prodloužena o 30 dnů, tedy na dnů 90. Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodajům a končím bod číslo 16.

  Postoupíme v jednání o zákonech v prvém čtení a jde o bod

  Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 114/1. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa zástupce navrhovatelů pan poslanec Tomio Okamura a zároveň o totéž žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vlastimila Vozku. (V sále je silný hluk.)

  Nyní žádám pana poslance Tomia Okamuru, aby uvedl tento návrh ústavního zákona.

  Já vás chápu, pane poslanče, ještě tedy požádám kolegy a kolegyně o klid a případně pana ministra s panem poslancem, aby diskusi přenesli na jiné místo, než je... Pana ministra zahraničních věcí a pana poslance Jaroslava Zavadila žádám, aby svou diskusi, která se jistě netýká ústavního zákona o referendu - týká - tak aby ale nechali pult pro navrhovatele volný, aby mohl pan poslanec Tomio Okamura přednést svůj návrh a odůvodnit ho. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsme před prvním projednáváním zákona o celostátním obecném referendu v této Sněmovně od loňských podzimních voleb. Tento náš návrh konečně zavádí do České republiky skutečnou demokracii a v plném znění naplňuje článek 2 Ústavy, kde je napsáno, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Dovolte mi tady zopakovat několik základních argumentů pro přímou demokracii, k níž nedílně patří právo občanů hlasovat o zákonech a jiných důležitých věcech jejich života.

  V šetření eurobarometru se respondenti z 15 států Evropské unie poměrem 71,5 % ku 8,5 % shodli, že švýcarský systém přímé demokracie funguje dobře a měl by být zaveden i v jejich domovských zemích. Také většina obyvatel USA požaduje přímou demokracii. Mezi lety 1999 a 2000 se konal nejrozsáhlejší průzkum o přímé demokracii, který se kdy uskutečnil ve Spojených státech amerických. Pouhých 13,2 % respondentů bylo proti přímé demokracii a 68 % Američanů bylo pro její zavedení. Žádný stát USA, v němž byly instituty přímé demokracie na státní úrovni jednou schváleny, se jich už nevzdal a další státy tyto instituty zavádějí. Pokud jde o poměr hlasů pro a proti v jednotlivých státech jak v USA, tak v Evropské unii, je v podstatě závislý jen na informovanosti občanů. Tam, kde už nějaká referenda v poslední době proběhla, tam, kde už nějaké prvky přímé demokracie fungují, je procento hlasů pro přímou demokracii vyšší. Zkušenost a praxe ukazují, že přímá demokracie funguje dobře. Proto občané žádají její posílení. Pokud se někdo rozhoduje proti, je to ze znalosti mýtů a nepravd, které o přímé demokracii panují. Kdo tyto mýty a nepravdy šíří? Přece politici a na ně napojené ekonomické elity. K nim patří řada intelektuálů, pro které je občan hloupá ovce, která se do vlády země nesmí plést.

  Podívejme se do historie. Francouzský prezident Charles de Gaulle po zkušenostech s elitami dospěl k opačnému názoru, když prohlásil: "Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům." Dovolte mi tedy parafrázovat Charlese de Gaulla: "Demokracie je pro mnohé politiky natolik závažná, že občanům nedovolí o ní demokraticky rozhodovat."

  Ekonomické důkazy, průzkumy a statistiky ukazují, že tam, kde je více prvků přímé demokracie, se daří ekonomice a občanům daleko lépe. Konkrétně například ve Spojených státech v roce 2004 dělala na toto téma výzkum agentura Bloomberg a zjistila, že ve státech USA, kde nefungují referenda, je promrháno v průměru o 20 % více veřejných výdajů. Stejně tak ekonomové ve Švýcarsku porovnávali kantony, tedy samosprávné celky v rámci Švýcarska, a zjistili zcela jasné statistické údaje, které říkají, že kde mají občané větší práva v oblasti přímé demokracie, tak mají lepší ekonomické výsledky, nižší daňové úniky, nižší zadlužení, nižší daně, nižší veřejné výdaje, ale paradoxně levnější a kvalitnější veřejné služby. Zastupitelé mají tendenci rozhazovat veřejné peníze a ukázalo se, že referenda jsou efektivní nástroje, jak toto neodpovědné chování korigovat. Pravda je ta, že tam, kde občané hlasují o zákonech, a mohou dokonce přehlasovat či odvolat poslance, mají často přebytkové rozpočty, a světe div se!, stát sice méně utrácí za veřejné výdaje, ale veřejné služby jsou tam kvalitnější než ve státech, kde o rozpočtech a utrácení monopolně rozhodují politici bez odpovědnosti k voličům.

  Takže je nejen hloupost tvrdit, že přímá demokracie je drahá a nemůžeme si ji dovolit. Ne, milí kolegové, současná pseudodemokracie je drahá a už si ji nemůžeme dovolit. Nebo si myslíte, že by občané dovolili rozkrást republiku jako naši kolegové politici v minulých letech? Že by občané dovolili privatizovat bohaté státní firmy za symbolické drobné, a naopak, že by občané dovolili, aby stát hradil škody a dluhy za zloděje a podvodníky? Že by dovolili zrušit stíhání stovek podvodníků jako prezident Klaus? Ani největší škarohlíd nemůže tvrdit, že by občané byli natolik hloupí a tohle připustili. Ten, kdo tohle ale připustil, nebyli občané. Byly to společenské, politické a ekonomické elity.

  Zastánci čistě zastupitelského systému tvrdí, že občané odevzdali dobrovolně mandát svým zastupitelům, a ti proto mají právo rozhodovat. Ignorují ovšem skutečnost, že tento druh mandátu vytváří vnitřní rozpor. Legitimní mandát je jako legitimní dar. Je možné ho darovat pouze dobrovolně. Dobrovolnost znamená, že občan musí mít možnost mandát nedarovat, ale zvolit si možnost přímo rozhodnout prostřednictvím referenda. Mandát vynucený je falešným ukradeným mandátem. V této souvislosti píše Friedrich Nietzsche, že parlamentarismus, to znamená oficiální povolení mít možnost zvolit si z pěti politických hledisek, je populární mezi mnoha těmi, kteří by chtěli vypadat nezávisle a individualisticky v boji za prosazování svých názorů. Nakonec však není rozdíl mezi tím, zda se stádu vnutí jeden názor, nebo se mu povolí zastávat názorů pět. Naše současná zastupitelská demokracie je taková forma polodemokracie. Je to ústupek mocných tlaků zdola, ale takový ústupek, který zachovává moc pro elity jako privilegium.

  Jednou z výtek proti našemu návrhu je, že politici nechtějí, aby občané hlasovali o daních. Ale sakra - promiňte mi tento hrubší výraz -, kdo jiný by měl mít možnost rozhodnout o daních než ten, kdo je platí? Taková svévole, kdy politici proti vůli občanů zadlužují zemi, je nejhrubším pohrdáním občany této země. Politici tím říkají, že občané nejsou dostatečně svéprávní, aby mohli určit, jaké budou platit daně. Ve vyspělých demokraciích je to samozřejmě naopak. Ve Švýcarsku například vláda nemůže svévolně určit výši daní, ale musí například při jakémkoliv zvyšování daní žádat o souhlas své občany. Občané samozřejmě v této souvislosti nedovolí rozkrádání a plýtvání veřejnými penězi. Také v mnoha státech USA, vzoru naší pravice, se hlasuje o daních. Voliči si kupodivu daně nezrušili, jak se nám snaží podsunout odpůrci referenda, ale pravda, v mnoha případech je snížili. K čemu to vedlo? Ke krachu států? Ale kdepak. Stalo se jen jediné, co se dalo čekat. Státní administrativa byla a jenom se dá šetřit a být efektivnější. Celkem logické. Protože na jedné straně je sice velký tlak po co nejnižších daních a výdajích a na straně druhé je tlak, aby stát odváděl co nejlepší služby. Ovšem za co nejméně peněz. Myslím, že tohle je trend a cíl, ke kterému bychom měli směřovat i my - nízké daně a zároveň efektivní stát se špičkovými službami.

  Dalším argumentem proti našemu návrhu zákona o referendu je, že politici odmítají, aby lidé hlasovali o odvolávání politiků nebo o zrušení Senátu, ale i to je princip, který je v souladu se skutečnou demokracií. Každý politik je zaměstnancem svých voličů. A pokud svoje voliče zklame, podvede je, stane se nepotřebným nebo nepracuje tak, jak má, pak občan musí mít jako každý jiný zaměstnavatel právo svého zaměstnance odvolat. I tady nehrozí nějaké masivní zneužívání. Ve všech zemích, kde je odvolatelnost politiků uzákoněná, jde spíš o preventivní opatření, které se v praxi uplatňuje jen zcela výjimečně. Institut odvolatelnosti totiž slouží jako filtr, který od politiky odrazuje bezpáteřní kariéristy nebo podvodníky. Je zcela absurdní, když máme poslance ve vězení a není možnost jej jakkoliv odvolat. Samozřejmě poslanec či prezident může také upadnout do kómatu, zbláznit se a ani v těchto případech není možné poslance, senátora či prezidenta odvolat. To je přece absurdní nesmyslnost.

  Jedno je jisté. Ať už dnes Sněmovna rozhodne jakkoliv, tak skutečnou demokracii, si vážení přátelé, občané stejně jednou prosadí. Je jen na nás, zda se k tomu my jako politici postavíme čelem a přijmeme fakt, že občané jsou ti, kteří mají v této zemi hlavní slovo, že oni tu jsou páni a my politici je tu pouze zastupujeme a zastupujeme zájem občana. Prosím proto ty z vás, aby alespoň ti politici, kteří zastupují občany, hlasovali pro zákony o referendu a propustili je do druhého čtení. Tam je potom můžeme upravit tak, abychom našli společný konsensus, protože v hnutí Úsvit jsme si vědomi toho, že máme pouze 14 hlasů, a můžeme je tedy společně upravit a co nejrychleji naplníme článek 2 Ústavy České republiky. Věřím, že vás bude v případě hlasování většina. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců Úsvitu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Tomio Okamurovi. Nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vlastimil Vozka se svou zpravodajskou zprávou. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako zpravodaj tisku 114 bych vás rád seznámil s potřebnými informacemi.

  Návrh zákona o celostátním referendu je předkládán Sněmovně jako iniciativa poslanců, které byl předložen 29. ledna. Návrh byl rozeslán jako tisk 114 a posoudila jej vláda v zákonném termínu a své stanovisko dne 3. března bylo zasláno poslancům jako tisk 114/1. Vláda zdůvodnila své stanovisko a vyjádřila nesouhlas s návrhem zákona a já se s těmito výhradami, které vláda zakotvila ve svém stanovisku, plně ztotožňuji.

  Podrobně návrh představil, resp. vnější okolnosti tohoto zákona, pan poslanec Tomio Okamura. Nevidím v tuto chvíli potřebu jeho vyjádření jakkoli doplňovat, protože s tiskem 114 jste se všichni seznámili.

  Jen obecně. Poslanecký návrh v důvodové zprávě uvádí, že se jedná historicky o 17. pokus o přijetí zákona upravujícího tuto problematiku. Nicméně se předkladatelé vydávají svou vlastní cestou. Bohužel i při snaze o maximální vstřícnost k dobrému úmyslu předkladatelů je nutno konstatovat, že návrh obsahuje řadu nedostatků. Především je referendum zaváděno v tak širokém měřítku, že by ve své podstatě změnilo dosavadní vyvážení současné zastupitelské demokracie. Při základních parametrech počtu občanů, poslanců nebo senátorů může dojít i k ovlivnění fungování státu, přičemž v takto pojatém referendu může dojít i k zásahu do ústavních zákonů. Rovněž je tak možný zásah do otázek rozpočtu, tedy financování státu nebo daní. Toto určitě není tématem pro referendum. Rovněž časté využívání referenda znamená nemalé zatížení rozpočtu.

  Z dostupné koaliční smlouvy je možné vyčíst i řešení pro postup koalice ve věci referenda, kde smlouva obsahuje text: Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu na základě lidové iniciativy, které umožní občanům konání referenda o zásadních otázkách fungování státu.

  Jsem toho názoru, že je potřebné ústavní zákon připravit a řádně projednat vládou s řádným meziresortním připomínkovým řízením. Zejména proto, že nehrozí nebezpečí z prodlení, navrhuji proto návrh zákona dle tisku 114 zamítnout. Podrobněji ještě v rozpravě.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Jako první s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Radim Fiala, poté s dalším přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura a potom již poslanci, kteří jsou uvedeni na seznamu řádných přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, ještě předtím, než řeknu to, co jsem původně chtěl říci, zareaguji na pana zpravodaje. On sám řekl, že je to již 17. návrh, já věřím, že jich bude možná 20, možná 30 a potom to referendum stejně jednou projde, protože to, co se děje, je naprosto neudržitelné.

  Výtky proti referendu jsou pořád stejné. Nedokonale připravený návrh, široká možnost ovlivňování čehokoli apod. Ale o to přece v referendu jde, aby mohli rozhodovat nikoliv elity a elitáři, ale občané. To, zda připouštíme, či nepřipouštíme možnost referenda, je v prvé řadě mravní otázkou, a tedy hodnotovým soudem. Já osobně říkám, že církevní restituce neschválené v referendu jsou nemravností. Já osobně říkám, že schválení fiskálního paktu nebo případné přistoupení k euru budou nemravností. A já říkám, že zde bylo takových nemravností dost na to, abychom se poučili a předchozí chyby neopakovali.

  V zásadních věcech týkajících se životů rodin a majetků mají lidé přirozené právo se rozhodovat. Kdo se bojí referenda, bojí se skutečné demokracie. Věci nejsou tak, že tady máme hloupé lidi, za které musí rozhodovat chytří politici. Rozhodování chytrých politiků přivedlo tuto zemi do situace, kdy náš státní dluh činí 1 bilion 680 miliard korun. Jediné, co nás čeká a na co si musíme zvyknout, je lidem vysvětlovat problémy, které se jich týkají, a to je přece zásadní úlohou politiků od samotného počátku, a proto jsme to politiky také šli.

  Zřejmě některé politické strany si myslí, že jejich práce spočívá ve lžích nebo planých volebních slibech. Pak je ovšem jasné, že musí být z referenda strach. A to je dobře. Kdyby se ODS a TOP 09 nebály referend, znervózněl bych a zkoumal důvod, proč jsou tyto dvě strany v klidu. Ony však nejsou. Ony dobře vědí, že až se naplní ústavní vize naší státnosti, nezbude pro plané volební sliby prostor. To je vize, se kterou jsme šli do Poslanecké sněmovny, a to je náš předvolební slib.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi za jeho vystoupení. Nyní pan poslanec Tomio Okamura v rozpravě a připraví se pan poslanec Martin Lang. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych tady ještě v obecné rozpravě podrobněji rozebral výtky vlády k našemu zákonu, protože k tomu je potřeba se samozřejmě vyjádřit.

  Obdrželi jsem sedm výtek a já je vzal postupně, velice krátce.

  Za prvé vláda vytýká našemu návrhu o referendu, že vede k oslabení zastupitelské demokracie. No tak to je tedy opravdu novinka! Ano, samozřejmě, protože se posiluje demokracie přímá. Tak jestli je tedy toto výtka číslo jedna, tak to už vzbuzuje úsměv hned zkraje.

  Výtka číslo dvě: Nám je vytýkáno, že zákon zavádí nesourodý institut zákona přijatého v referendu, který je fakticky nadřazen ostatním zákonům, protože ho lze změnit jen referendem a nemůže ho změnit parlament. To může vést k problémům kvůli velké rigiditě. No tak vážení, samozřejmě, protože je to cena za to, že referendum má být vyjádření nejvyšší vůle lidu, takže kroutím hlavou nad těmito výtkami, to si snad dělá vláda úplnou legraci.

  Za třetí: Zákon není dostatečně provázaný s Ústavou. To je tedy vrcholně pokrytecké, protože my, a už jsem to říkal i na tiskových konferencích, jsme si přímo vzali do rukou předlohu ČSSD z minulých let a pouze jsme tam změnili parametry. To znamená, ČSSD sama tady navrhuje zákon o referendu, který jsme si schválně vzali takticky za základ, aby se nemohla ČSSD vymlouvat, že náš návrh je nekvalitní, což se tady vymlouvali schválně v minulosti. Změníme parametry - a oni řeknou, že není provázaný s Ústavou. No tak předtím jim to nevadilo a teď je to zase další výmluva.

  Za čtvrté: Podle vlády se referendum např. o daních nemůže konat už z podstaty věci. To jsou jenom řeči, to jsem tady říkal už ve své úvodní řeči.

  Za páté: Není stanoveno žádné minimální kvorum pro přijetí referenda. To je opravdu výtka krásná! Nejenže ve druhém čtení to když tak můžeme upravit, ale hlavně zajímavé je, a škoda, že tu není, protože největším kritikem našeho návrhu je tady ministr pro lidská práva pan Dienstbier, mně to připadá spíše, že začíná být ministrem menšin, a ne lidských práv většiny českých občanů, a ten říká, že o neomezené kvorum nejde, ale pan Dienstbier byl snad ve druhém kole do Senátu zvolen 15 % hlasů oprávněných voličů. To znamená teplé místečko, když ho někdo zvolí, a další senátory, 15 % oprávněných voličů, až na šest let za milion korun ročně, tak nikomu nevadí a hlas občana má, řekl bych, těžkou váhu, ale když stejný hlas občana chce vlastně rozhodnout o konkrétním zákonu, což volba politické strany je vlastně volba souboru zákonů, souboru volebního programu, tak najednou hlas občana má jinou váhu a najednou je zde potřeba kvorum. Tímto vlastně především senátoři zpochybňují sami svůj mandát, protože jestli má hlas občana dvojí váhu, to je pro mě novinka, to jsem v Ústavě nečetl, a zároveň tím pádem by asi měli všichni odstoupit, protože 15 % hlasů je tedy zřejmě málo a hlavně u všech voleb v České republice neomezené kvorum platí. To znamená v tom smyslu, že není nějak omezeno kvorum. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Faktické poznámky mám dvě. Nejdřív paní poslankyně Adamová, která se přihlásila elektronicky, poté pan poslanec Václav Votava. Pak řádně přihlášení k rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte faktickou poznámku.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Dobrý den, krásné odpoledne nebo spíš už podvečer. Já bych tady chtěla reagovat na to, co tady zaznělo od pana poslance Okamury. On mnohokrát citoval ve své úvodní řeči. Já bych citovala tentokrát jeho a dala do souvislosti s tímto návrhem a prosazováním prvků přímé demokracie i to, že hnutí Úsvit má pouze devět svých řádných členů a on se pro deník Právo 15. 3. tohoto roku vyjádřil, že - cituji: "Do Úsvitu jsem vložil svou práci, své jméno a slíbili jsme voličům prvky přímé demokracie. Ale aby mi stranu někdo rozvracel a od těchto principů ustupoval, tak to opravdu ne. To nás radši bude devět."

  Takže já bych vám, prostřednictvím pana předsedajícího, chtěla jenom říci: Nejdříve tedy zkuste ty přímé prvky zavést u sebe ve straně, nejenom u devíti členů. Zkuste si, jaké to je, když těch členů je mnohem více a musíte respektovat pluralitní názor. A pak teprve tady pojďte do takovýchto návrhů. To jen takové doporučení. (Potlesk víceméně napříč sálem.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Votavy, potom jsou faktické poznámky pana poslance Novotného, Kádnera. A potom pana kolegy Okamury se ptám... Taky faktická poznámka? (Ano.) Dobře. Potom přednostní právo předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já myslím, že to, co řekla přede mnou kolegyně, naprosto souhlasí s tím, jaká demokracie asi panuje v hnutí Úsvit. Jak si představují přímou demokracii.

  Pan kolega Okamura tady několikrát zmínil náš návrh, návrh sociální demokracie na ústavní zákon o celostátním referendu. Ano, pane kolego, a my se k němu hlásíme. Ale ne v té formě, v jaké vy podáváte svůj návrh. Přece nemůžeme přijímat některé otázky, které jsou naprosto nesmyslné a které jsou naprosto nepřijatelné. Vy jste teď hovořil o daních. No samozřejmě, kdo by si nepřál, aby neměl žádné daně, nebo velice malé daně. Ale ten stát musí zajišťovat určité služby a na to ty daně právě potřebuje. Takže to je třeba jeden případ, proč nemůžeme ten váš návrh, tak zeširoka podaný, vůbec podporovat.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou... Ale ještě předtím vlastně přečtu omluvu. Pan poslanec Ivan Pilný se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin z pracovních důvodů.

  Nyní tedy pan poslanec Martin Novotný, připraví se pan poslanec David Kádner, oba s faktickou poznámkou. Poté faktická poznámka Tomia Okamury. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, ta poznámka je skutečně faktická. Pan kolega Okamura se ve svém vystoupení odvolával také na názory filozofa Friedricha Nietzcheho. Já ho chci upozornit, že by bylo dobré si Nietzcheho dílo nejprve přečíst. Ono je nepochybně plné kritiky parlamentní demokracie. Ale ta kritika je vznášena z pozic, které v žádném, v žádném případě nejsou podporou přímé demokracie. To je naprosto absurdní. Jestli něco o tomto filozofovi víte, tak byste tušil, že jeho názory, které zastával, neměly vůbec nic společného s takovou tendencí. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní pan poslanec David Kádner, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec David Kádner: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, chci reagovat jenom na paní kolegyni a myslím si, že i na jiné, co mluvili o Úsvitu jako o nedemokratickém. Myslím si, že tady přece nejde o to, kolik kdo má členů. Myslím si, že naopak je velká výzva, abychom si udržovali příznivce a lidi, kteří danou stranu podporují. A myslím si, že útočit na to, jestli Úsvit má devět členů, nebo ne - sám nejsem členem Úsvitu a necítím se v nedemokratickém prostředí. A naopak musím říct, že v Ústeckém kraji jsem dokázal a měl jsem možnost nabídnout lidem, kteří by si za žádnou značku prostě nevlezli. Ale teď každým krokem, který tady uděláme, tak je musíme přesvědčit o tom, že ty kroky děláme správně, demokraticky. A tím, že nemají stranickou plácačku, legitimaci, tak je nějakým způsobem udržet do dalších voleb. A myslím si, že ti lidé naopak narůstají, aspoň v Ústeckém kraji narůstají a v tuhle chvíli od voleb máme další skoro tři tisíce příznivců. Tak kde je ta demokracie? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Kádnerovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Jiří Pospíšil, protože se přihlásil elektronicky. (Poslanec Okamura chtěl vystoupit.) Pane předsedo, musím vás vždycky upozornit na to, že platí zákon o jednacím řádu, já ho musím dodržovat jako předsedající. Takže já jsem vás viděl s faktickou poznámkou, ale pan kolega Jiří Pospíšil se přihlásil elektronicky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Já mám také faktickou poznámku. Chci reagovat na vystoupení pana Okamury, který se tady vyjadřoval ke stanovisku vlády. Mě asi nikdo nemůže podezírat, že jsem příznivec této vlády, ale to stanovisko jsem si důkladně prostudoval a je ve svých argumentech velmi seriózní. Takže zde mohu objektivně říci, že pokud zde vláda říká jasná fakta, proč se jedná o legislativní zmetek, tak bychom se měli, pane předkladateli prostřednictvím pana předsedajícího, spíše zabývat těmi argumenty a říci, zda jsou, nebo nejsou oprávněné, a ne nazývat tím, že jsou ty argumenty krásné, úsměvné atd.

  Ten návrh zákona, jak byl předložen, je opravdu legislativním zmetkem. A ten, kdo bude hlasovat pro jeho zamítnutí, tak to neznamená, že je odpůrcem přímé demokracie. Takže prosím, neříkejme zde, kdo je proti tomuto návrhu zákona, tak je odpůrcem přímé demokracie. Ten návrh, kdyby prošel, jak je připraven, tak by nevedl k zavedení přímé demokracie, ale k rozvratu státu jako takového, protože pak by zde nefungovala demokracie žádná. Ani zastupitelská ani přímá. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Připraví se pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Děkuji. Už bych si přestal pamatovat předřečníky, tak jsem rád, že jsem dostal slovo včas. Takže za prvé ke kolegyni z TOP 09. Děkuji za upozornění, tak doufám, že nám také vysvětlíte, jak paní Parkanová z TOP 09 předražila letouny CASA. To je demokracie u vás - výborně. Jinak bych chtěl říci, abych vás uklidnil, že -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, oslovujte jiné poslance pouze mým prostřednictvím.

 • Poslanec Tomio Okamura: Dobře. Ano. Jinak bych vás rád uklidnil, že připravujeme změnu stanov tak, abychom nabrali, abychom rozšířili struktury. Věřte, že mě to pálí také. Nicméně vaši koaliční kolegové Starostové a nezávislí, jak mi říkal pan Gazdík, ještě téměř dva roky poté, co byli ve Sněmovně, měli jenom 15 členů. Takže přestaňte mi tady nalhávat nějaké nesmysly.

  ČSSD, děkuji na upozornění na to, že není na sociální programy. To, kdo se tady podílel na rozkradení naší země, až je zadlužená až po uši, tuším, že to byla ČSSD. Děkuji.

  ODS, pan poslanec Novotný, prostřednictvím pana předsedy. No tak máte pravdu, že kdyby tady byla přímá demokracie, tak Klausova amnestie, jak tady propustil grázly a podvodníky, anebo privatizace v 90. letech, tak to už by dávno občané zarazili a odvolali ho, možná pohnali i k trestní odpovědnosti. Děkuji za vaši poznámku.

  A pan Pospíšil z ODS. Vy jste mluvil o paskvilech - nebo už ne z ODS prostřednictvím pana předsedy - no tak občanský zákoník pod vaším vedením, to je jeden z největších paskvilů, které udělali odborníci jako vy, prostřednictvím pana předsedy, a vaši spolupracovníci. A když už jsme u ODS, prostřednictvím pana předsedy pane Pospíšile, tak kauzu Opencard, tu jsme tady řešili ještě před chvílí. A další rozkrádačky a tunelování veřejných rozpočtů. Takže na to bych snad ani neupozorňoval. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. S řádnou přihláškou s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se ve svém programovém prohlášení přihlásila k přijetí ústavního zákona o obecném referendu s tím, že předloží vlastní návrh zákona. Klub KDU-ČSL nepochybuje o dobré vůli předkladatelů ani o významu tohoto zákona. Je však v zájmu obyvatel naší země, aby tento zákon byl co nejvíce kvalitní, protože je stejně důležitý jako i zneužitelný.

  Předkladatelem tady bylo poukázáno na Švýcarsko. Tato alpská země je pro nás v mnohém inspirativní, zcela nepochybně. Jen si kladu otázku, jak by asi u nás dopadla některá referenda realizovaná tam v nedávné době. V postoji k předloženému návrhu nás utvrzují nakonec i slova předsedy klubu hnutí Úsvit, a to k referendu o církevních restitucích.

  Referendum je jistě potřebná záležitost. Není však všelékem. Spojovat ho s otázkou narovnávání křivd v minulosti či s otázkami morálky, považuji za nesprávné a nešťastné. Návrh zákona klub KDU-ČSL nepodpoří. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KDU-ČSL za vystoupení a nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Martin Lank a připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Lank: Vážený pane předsedající, vážený člene vlády, dámy a pánové, my nepředkládáme tento návrh proto, že by pouze hnutí Úsvit toužilo snad po institutu referenda. Já tady stojím před vámi jako obhájce tohoto návrhu ústavního zákona, protože mít možnost rozhodovat chce v první řadě velká část tohoto národa. Zkuste se ostatně zeptat svých voličů. Nicméně skoro 350 tisíc lidí svoji vůli už jasně vyjádřilo, a to tím, že ve volbách dalo hlas právě programu našeho hnutí, kde je referendum vlajkovou lodí.

  Dámy a pánové, pokud skutečně chcete referendum, a řada z vás to deklarovala už před volbami, máte před sebou základní stavební kámen k jeho vybudování. Možná je pro některé z vás trochu neotesaný, ale je čistý, bez zbytečného balastu. A každopádně se na něm dá pracovat. Proto vás prosím i já o jeho propuštění do druhého čtení, kde ho můžeme opravit, případně upravit tak, aby vyhovovalo všem. Pokud ovšem tento návrh smetete ze stolu stejně jako už 16 předchozích návrhů na referendum v minulosti, je to samozřejmě vaše volba. Pak ale buďte natolik fér a přiznejte, že referendum ve skutečnosti nechcete. Přiznejte svým voličům, že jim nechcete dát možnost, aby si rozhodli sami.

  Ještě se vrátím k jedné z výtek, která se týkala neomezeného kvora. Dovolte mi teď krátkou citaci. "Musím říct, že parlament ve shodě i s mými představami se shodl na tom, že není dobré do tohoto zákona žádné kvorum zakládat. Nemáme ho vůbec v žádných volebních zákonech pro žádné volby a musím říci, že všichni partneři v Evropské unii nás přímo varovali před stanovením třeba 50procentního kvora, protože s tím nejsou zatím pozitivní zkušenosti v Evropě." Možná vám tato slova jsou povědomá. Ostatně mohla by. Protože už jednou tady od tohoto pultu zazněla. A to 26. února 2002, kdy je pronesl poslanec ČSSD Pavel Rychetský při projednávání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii.

  A skutečně ani v ústavním zákoně o referendu o přistoupení k Evropské unii není stanoveno žádné kvorum. Pamatovat by si to mohl minimálně stávající pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který je pod tímto zákonem podepsaný coby tehdejší předseda Sněmovny. Znamená to tedy, že když něco nebudeme chtít přijmout, kvorum bude? A když naopak něco vláda bude potřebovat schválit, kvorum stanovovat nebudeme? Nezlobte se na mě, ale takovouto účelovost - a napadají mě i jadrnější slova - já nemohu akceptovat.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Úsvitu.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Lankovi. Ještě před kolegou Pletichou s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zaznívá tady spousta argumentů, proč nepodpořit právě tento návrh ústavního zákona o obecném referendu. Jsou to většinou výtky právního charakteru a koneckonců i Jiří Mihola, předseda klubu KDU-ČSL, se k tomuto v tomto smyslu vyjádřil. Chtěl bych ale jenom stručně doplnit, co v očích KDU-ČSL tento návrh dále diskvalifikuje.

  Je to referendum na Krymu, kterého se jeden z předkladatelů zúčastnil, a který prohlásil, že referendum na Krymu bylo v pořádku. Referendum na Krymu probíhalo tak, že v některých okrscích byla účast až 120 %, lístky byly bez obálky, vhazovány do průhledné urny, no a písmena na lístcích byla tak velká, že bylo krásně přes ty skleněné urny vidět, jak kdo hlasuje, a to vše se dělo pod kuratelou ozbrojenců. Otázku na lístku nebo otázky na lístku "Chcete se k Rusku připojit teď, anebo chcete se k Rusku připojit až po nějakém čase?" ani nekomentuji.

  Jinými slovy, jaksi toto taktéž, nebo resp. schvalování takovéhoto referenda a tvrzení od jednoho z předkladatelů, že bylo demokratické a bezproblémové a férové, toto referendum v našich očích také diskvalifikuje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Benešíkovi, s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava, potom s faktickou poznámkou Tomio Okamura. Prosím.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No to přece není o tom, zdali referendum chceme, nebo nechceme. Sociální demokracie chce referendum. Ale samozřejmě ne v takové formě, v jaké je podáváte vy, kolegové. A jestliže tady někdo nazývá tento návrh - tento váš návrh - zmetkem, a je to zleva, zprava, v podstatě celá Sněmovna mimo vás, tak asi je zřejmé, o jaký návrh jde. Já myslím, že nad tím byste se měli zamyslet, a myslím, že to není jenom o tomto návrhu, o tomto návrhu ústavního zákona o referendu. Vy sem valíte jiné návrhy zákonů, ať to bylo DPH, já nevím, co vše, a jejich úroveň je v podstatě stejná. Také jsou to legislativní zmetky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, faktické poznámky mám, kolegu Pletichu ještě požádám o strpení, protože faktická poznámka Tomio Okamury, faktická poznámka Radima Fialy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, takže velice krátce.

  Pan poslanec Benešík - já bych, přestože vás mám jinak rád samozřejmě, tak jenom připomenu přísloví: Jednou vidět a stokrát slyšet. Vy mluvíte, jako kdyby tam někdo z KDU-ČSL také byl na tom referendu. Anebo jste to jenom slyšeli z doslechu od našich veřejnoprávních médií? Na té misi byli dva poslanci - jeden vládní z ANO, z vaší vlády, takže by bylo na čase se když tak od poslance hnutí ANO veřejně distancovat a od vašeho koaličního partnera v tom případě - a řekněte to na rovinu, že zpochybňujete svědectví zástupů hnutí ANO, pak tam byl náš poslanec a pak tam byl exposlanec dlouholetý ČSSD Miloslav Soušek, dneska starosta Vysokého Mýta, který dokonce celou akci zorganizoval a pozval ostatní na tuto misi s tím, že už byl v rámci této organizace na jiných zahraničních pozorovatelských misích. Ale neodvádějme téma jinam, to znamená, naši poslanci, resp. náš poslanec pouze řekl, co viděl. Nic víc. A jelikož Milan Šarapatka dvanáct let byl vybrán Českou republikou opakovaně jako velvyslanec České republiky v několika zahraničních zemích, tak ho těžko budeme podezírat z toho, že by podával nekorektní svědectví. To by bylo asi příliš. Má dvě vysoké školy, je dlouholetým diplomatem a umí několik jazyků.

  A k panu poslanci Votavovi prostřednictvím pana předsedy - no tak to bychom se tady už zase opakovali - ten návrh je váš, ČSSD, my jsme na něm jenom upravili parametry.

  A ostatní už jsem vám tady řekl, to už jsem říkal tady minulý týden, opakujete se pořád dokola, že DPH platit až po zaplacení faktury, nebo že chceme zamezit sestěhovávání nepřizpůsobivých a zastropovat tím pádem příspěvek na bydlení v rámci zákona o hmotné nouzi. No tak ten návrh samozřejmě dobrý je a stačilo na něm, kdybychom si společně našli nějaký konsensus, a už to mohli mít občané, kteří trpí po celé České republice kvůli těm nepřizpůsobivým. Tak už to mohlo být vyřešeno. Takže znova na vás apeluji (předsedající upozorňuje na čas), pusťme to do druhého čtení, upravme to a budeme mít referendum. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Fiala, pak s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík a s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji, děkuji, já jsem chtěl také reagovat na pana Benešíka, ale v podstatě Tomio Okamura to řekl za mě, že pan Benešík zde mluvil, jako by tam byl. Možná byste nám mohl říct ještě některé detaily z těch volebních lístků, aby to bylo úplně celé.

  Ale já už na to nechci reagovat a spíš bych zareagoval na pana kolegu Votavu, který říká, že všechny návrhy, které zde dáváme, jsou špatně. Já chápu, že je jich hodně, že je musíte číst, že je to spousta práce, ale jsou to návrhy, které prostě řeší problémy současné společnosti a které jsme říkali, že budeme předkládat, že pro ně budeme hledat politickou podporu.

  Já se obrátím na ten návrh o referendu. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to je váš návrh, to je návrh sociálních demokratů s tím, že tam prostě není žádné kvorum. Ano, není tam žádné kvorum, možná tam ještě chybí jedna nebo dvě věci, které přece jsme schopni načíst na plénu ve druhém čtení, poslat do výborů, kde jsme schopni se o tom bavit, a ty věci, které tam podle vašeho názoru chybí, tak změnit.

  Stejně tak nesdílím názor pana kolegy Jiřího Pospíšila, že je to paskvil. To je přece velmi laciný a velmi jednoduchý argument. Tak to pojďme prostě změnit. Ten zákon není žádný složitý zákon, nemá ani sto stran, nemá ani padesát stran, nemá ani dvacet stran, nemá ani deset stran, podle mého názoru má dvě strany. Tak to prostě, jestli ho chcete, tak ho pojďme změnit, nebo na rovinu řekněte, že ho nechcete, protože ta přímá demokracie a to, aby o něčem rozhodovali lidé, se vám zrovna nehodí. (Potlesk poslanců Úsvitu).

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Úsvitu. S faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, po něm pan ministr Lubomír Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, jsem moc rád, že pan poslanec Okamura nedodal, že mě má rád prostřednictvím pana předsedajícího. (Smích části poslanců.)

  Nicméně teď k věci. Ti pánové, kteří tam byli, ale nepředkládají, mimo zástupce Úsvitu, nepředkládají žádný zákon o referendu. To je první věc.

  Druhá věc. Podívejte se na záběry například České televize z volebních místností - prostě ty urny jsou skleněné a ti lidé nemají obálky a samozřejmě i na tu dálku je vidět, jak kdo hlasuje. Česká televize - já mám mnohdy velké výhrady k České televizi, ale pochybuji, že Česká televize byla schopna tady to zosnovat, ty záběry z volebních místností, a koneckonců mám za to, nebo myslím si, že je dost možné, že to byly převzaté záběry třeba z Russia Today. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan ministr Lubomír Zaorálek s přednostním právem, po něm faktické poznámky pana poslance Adama, pana poslance Humla a pana poslance Holíka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji, dobrý den ještě jednou. Víte, já mám trochu problém s tím, že nevím, jak se dokážeme shodnout na podobě zákona, když se nejsme schopni shodnout ani na tom, co to vlastně je referendum.

  Já bych chtěl říci, že referendum je, a to je úplně triviální a měli bychom se nejdřív shodnout na tom, že referendum můžete konat jako svobodnou volbu, svobodné rozhodování nebo veřejnou debatu. Veřejná debata ve svobodné zemi, to je úplně základ. Všechno ostatní je směšné. Pokud nekonáte referendum jako veřejnou debatu ve svobodné zemi, to je součást té debaty, a než to referendum je, tak se musí shodnout veřejnost, jakým způsobem se položí otázka, ta otázka musí mít smysl a musí být dáno, co se s výsledkem referenda bude dělat. Jestli to bude referendum konzultativní, pro koho bude závazné apod. To znamená, tahle pravidla jsou strašně důležitá. Každému referendu musí předcházet jakási skutečně veřejná debata, ve které se názory nějak krystalizují a ujasňují. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a pak tu máme smršť faktických poznámek. Nejprve s faktickou poznámkou... Pokud panu navrhovateli chce pan poslanec dát přednost, má možnost. (Poslanec Adam dává přednost poslanci Okamurovi.) Prosím, pane navrhovateli.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, projev pana ministra byl totiž tak dlouhý, že bych už zapomněl, na co vlastně reagovat. Takže já vlastně poděkuji panu ministrovi, že podpořil náš zákon o referendu. Vždyť vy jste vlastně na naší straně, protože my právě tady určujeme, že referendum lze vyhlásit od překontrolování Ústavním soudem nejdříve šest měsíců a nejpozději dvanáct měsíců od realizace petice a od toho překontrolování, aby byl čas právě na diskusi. Takže děkuji, pane ministře, že jste konečně viděl za ČSSD jeden z velice pozitivních bodů našeho programu, takže to není, jako tady říkají vaši straničtí kolegové a vládní kolegové, že by to byl paskvil. Děkuji. To splňuje. A dokonce říkáme, že v době začínající 60 dnů a končící 48 hodin před zahájením hlasování se vyhradí ve veřejnoprávních médiích minimálně pět hodin času jak v televizi, tak v rozhlasu, byť jsem upozorňoval, že to by mělo být v prováděcím zákoně, a dali jsme to tam, abychom otupili diskusi, že by občané snad mohli být ovlivňováni.

  A k tomu Krymu jenom krátce. Ti pozorovatelé, co tam byli, jak už jsem je jmenoval, ti nehodnotili žádné lhůty. Říkali jenom, že na tom místě daný způsob ve volebních místnostech, jestli probíhal podle jejich názoru v nějakém souladu, či nikoliv. Takže jenom abych to upřesnil a případně, kdyby někdo chtěl mít faktické poznámky na toto téma, abychom to vyřešili hnedka zkraje. A děkuji, pane ministře, za vaši podporu, protože to tam přesně máme. Tak to je neočekávaná podpora! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího pouze chtěl vzkázat panu Votavovi: My neustále a dokola slýcháme, že ČSSD chce zákon o referendu. Ne o obecném referendu, ale o referendu. Ale já to slýchám už možná deset let, já to možná slýchám ještě déle. Mám takový pocit, že tady předkládáme nějaký zákon, a trošku parafrázuji český film Slunce, seno, erotika. My chceme založit nudapláž, ale vy ji chcete založit tak, že ženy budou nahaté pouze od krku nahoru a muži od pytlíku dolů. A tak to my nechceme! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Huml. (Vzdává se slova.) Ano, ruší. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. A připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Konečně. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já mám jeden dotaz. Potřebujeme tady to referendum, nebo ne? Mlčení je souhlas, znamená to ano. Teď se malinko odtrhnu od řady některých předřečníků, kteří začali se vracet k tématu, které už bylo probíráno. Všichni, kteří jsme tady, jsme nějaká elita národa. Nás si vybrali lidé, abychom je reprezentovali. Tam napravo, může být chvilku klid? (Směrem k lavicím ODS a TOP 09.) A z toho důvodu sice řídíme tento stát nebo pomáháme ho řídit, ale nikdo není neomylný. A my potřebujeme tady nějakou kontrolu.

  Když se vrátím tady prostřednictvím pana předsedajícího k panu Votavovi, kdy říkáte, my jsme ten návrh několikrát prosazovali. Ano, byli jste tady 22 let! A proč jste to neudělali, mně řekněte? Proč za těch 22 jsme tady stačili rozkrást nebo rozprodat v této republice za tři biliony korun a za další téměř dva biliony jsme udělali dluh? Zamysleme se! Zvažme všechno! Potřebujeme referendum? Potřebujeme. Dejme mu šanci do druhého čtení! (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, připraví se pan poslanec Benda. Prosím.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl zareagovat na předřečníky pana Benešíka a pana ministra Zaorálka. Já mám také výhrady k tomu, jak probíhalo referendum na Krymu, že tam urny byly průhledné, že bylo vidět, jak ti lidé hlasovali. Na tom se určitě shodneme. Ale my tady přece neřešíme referendum na Krymu. My tady řešíme referendum pro občany ČR! Prostřednictvím pana předsedajícího, pane ministře, už je odpoledne, už neřešíme Ukrajinu, už řešíme problémy České republiky! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem chtěl jenom zareagovat na předřečníka minus jedna, který si tady tak sugestivně položil řečnickou otázku a pak zkonstatoval, že když mu na něj nikdo neodpověděl, tak že s tím všichni souhlasí. Já bych ho rád upozornil, že v tomto sále je možné odpovídat jenom prostřednictvím přihlášení se u pana předsedajícího, to znamená, že mu nikdo odpovědět nemohl a neznamená to, že s ním všichni souhlasí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi za toto praktické poučení, a pokud se nikdo další nehlásí s faktickou poznámkou, tak se konečně dostává na řádně přihlášeného pana poslance Lukáše Pletichu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já si dovolím říct, že mě nikdo nemůže označit za to, že jsem odpůrce referenda, a prostřednictvím pana předsedajícího toto sděluji i panu Tomio Okamurovi a nechť se, vaším prostřednictvím tedy, zeptá u svých členů ve svém domovském Jablonci. Za to referendum jsem bojoval i u Ústavního soudu s ústavní stížností. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pletichovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Okamura. Prosím.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za tyto poznámky, nicméně bych asi doporučil přečíst si článek 5 našeho návrhu, kdy my jasně říkáme, že prezident republiky do měsíce od doručení petice k referendu navrhne Ústavnímu soudu, aby posoudil, zda je položená otázka v souladu s těmi podmínkami. To znamená těžko může být král a prezident dohromady. Takže to jenom říkám předem, že toto rozhodně obsahem našeho referenda fakt není. A bylo by dobré používat, prosím, argumenty, které - vím, že tady ten přenos půjde ve tři ráno na ČT 24 a možná někdo přepne, předtím než jsem se vyjádřil, a pomluví nás to, ale prosím vás, to ne, to tady mám jasně řečeno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, platná Ústava České republiky v článku 15 hovoří o tom, že zákonodárná moc náleží Parlamentu. Ústava v článku 2 odst. 2 říká, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává moc přímo. Právě tyto dva články Ústavy stanovují hranice, kudy by se zákon o celostátním referendu měl pohybovat. Zejména by neměl být v rozporu s principem zastupitelské demokracie, na níž je náš ústavní systém postaven. Proto by zákon o celostátním referendu měl mít své limity, a to prosím nehovořím pouze o právech daných Listinou základních práv a svobod. A pokud takto analyzujeme předkládaný návrh zákona, pak je nutné objektivně říci, že se pohybuje mimo vytčené mantinely Ústavy České republiky.

  Argumenty o tom, že pokud takto pojatá demokracie funguje ve Švýcarsku, pak by měla fungovat i v naší zemi, jsou liché. Připomenu, že Švýcarsko je od roku 1848 federací složenou z kantonů, které mohou mít vlastní ústavu. Ústavu, která nesmí být v kolizi s ústavou federace. Dále Federální shromáždění, chcete-li parlament, je složen z Komory lidu a z Komory států, které jsou voleny v kantonech. Tudíž problémem je, že ve Švýcarsku prakticky neexistuje žádná celostátní politická strana. Vláda, Federální rada, je sice jmenována parlamentem, ale nemůže být parlamentem odvolána. Tak jako neodstupuje, pokud referendum nepotvrdí její návrhy. Naproti tomu vláda nemůže rozpustit parlament. Takto pojatou vyváženost, vzájemnou kooperaci a federalizaci zdola nahoru rozhodně nelze aplikovat do naší země.

  Osobně jsem vždy podporoval a podporuji obecné referendum, které by mělo dotvářet, nikoliv tvořit ústavní pořádek naší země. Tak jako vláda jsem přesvědčen, že zákon přijatý v referendu nemůže být nadřazen jiným zákonům, zejména těm ústavním.

  Předložený návrh zároveň není provázán se současnou Ústavou a svou konstrukcí by přispěl k právní nejistotě, k destabilizaci politického systému v zemi a mohl by dokonce ohrozit práva menšin.

  Chci také upozornit, že významnou částí politiky každé demokraticky zvolené vlády je mimo jiné její fiskální politika, která by neměla být předmětem referenda.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, podívejte se, tak už tady skutečně téměř hodinu nebo déle diskutujeme o nechuti všech vlastně přijmout zákon o referendu. Znovu vás prosím a vyzývám - pusťme to do druhého čtení, dejme tomu klidně prodlouženou lhůtu k projednání, udělejme ve výborech vzájemně konsensus a přijměme zákon o referendu. Pojďme to upravit na parametry, víme, že je nás v tom (?)čtrnáct, pojďme a přestaňme se vymlouvat.

  A k tomu druhému, co tady říkal pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, ano, to je bohužel zásadní rozpor hnutí Úsvit a rozdíl mezi Úsvitem a téměř všemi ostatními stranami tady v parlamentu. My si myslíme, že hlas občana je tím nejvyšším v České republice, ale vy si to nemyslíte a to je skutečně ten rozdíl. My si myslíme, že když občané se masivně v referendu vyjádří, že by podle toho politici měli postupovat, protože tato země patří občanům, nikoliv ekonomicko-politické mafii nebo politickým elitám. Ano, správně jste pojmenoval rozdíl mezi názorem hnutí Úsvit a ČSSD a třeba i jinými stranami, ale věřím, že ne všichni ve vašich řadách si to myslí, a jsem si tím jistý, protože znám osobně mnohé z vás a vím, že pro mnohé z vás napříč politickým spektrem je hlas občana skutečně tím nejvyšším a rádi byste to referendum prohlasovali a nemáte s tím problém. Proto vás prosím, přestaňme politikařit, projevme osobní odvahu a pojďme přijmout zákon o referendu, propusťme ho do druhého čtení a pojďme ho upravit. To všechno, co vy říkáte, ty výtky, pojďme to udělat ve druhém čtení. My jsme pro, my tomu nebráníme. Tak se ukažme, že opravdu to referendum chceme.

  Myslím, že jsem to tady řekl úplně jasně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se moc omlouvám panu poslanci Seďovi, ale teď jsem se dozvěděl od legislativy, že jsme měli zařazený bod 49, a to pevně na 17. hodinu. Já proto přerušuji bod, který právě projednáváme, to je návrh zákona o celostátním referendu, a zahájíme bod 49.

  Dovolte mi, abych zahájil bod

  Návrh rozpočtu jsme projednávali na 6. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. února 2014, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu a další projednávání jsme odročili do doby příchodu ministra zemědělství. Prosím pana ministra zemědělství a prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Pavla Kováčika, aby zaujali místo u stolku zpravodajů.

  Budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Jako první se do rozpravy hlásí pan ministr zemědělství. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobrý den. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zde přednesl materiál Státního zemědělského intervenčního fondu, tedy rozpočtu tohoto fondu na rok 2014.

  Předložený materiál byl zpracován na základě § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu v platném znění.

  Základní příjmy v návrhu rozpočtu SZIF na rok 2014 představují dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2014 ve výši 40 019 856 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 347 072 tis. Kč a dotace z rozpočtu Evropské unie ve výši 34 672 784 tis. Kč.

  Dále dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt OP Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 3 000 tis. Kč.

  Ostatní příjmy, které byly použity k sestavení návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014, činí celkem 190 559 tis. Kč, z toho finanční dávka z výroby cukru včetně příjmu z výběru dávek z cukru do správních výdajů SZIF 145 259 tis. Kč, příjmy na technickou pomoc v Programu rozvoje venkova 43 740 tis. Kč a další příjmy včetně příjmů z úroků a ostatních příjmů z vlastní činnosti v částce 1 560 tis. Kč. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Mám tady žádost pana zpravodaje Pavla Kováčika, který prosí o změnu zpravodaje. Žádá, aby zpravodajem pro tento tisk byl určen pan poslanec Tureček. O této změně dám hlasovat Sněmovnu, jestli s tím Sněmovna bude souhlasit.

  Zahajuji hlasování o změně zpravodaje tohoto tisku, kterým by se měl stát pan poslanec Karel Tureček.

  Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 94. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Zpravodajem byl určen pan poslanec Tureček.

  Prosím pana zpravodaje, aby se ujal místa u stolku zpravodajů. Děkuji.

  Ptám se, zdali se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, cítím se odpovědný, že tento bod byl kvůli mému vystoupení přerušen. Bylo to za doby nepřítomnosti pana ministra. Zdůrazňuji, že to není proto, že by poslanecký klub TOP 09 chtěl zdržovat, nebo snad dokonce znemožnit schválit rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu. My si uvědomujeme, že to je v podstatě platební agentura pro dotace z Evropské unie, a přejeme si, aby ten rozpočet byl dnes schválen.

  To, co se domnívám, že je závažný problém, je 250 milionů, které jsou v souboru ostatní výdaje Státního zemědělského a intervenčního fondu, položka marketingová činnost. V zásadě se týká tří rozpočtových podpoložek. Je to marketing na Klasu, marketing na Regionální klasu a marketing na Regionální potravinu. 250 milionů korun jsou obrovské peníze a já se tady hlásím k tomu, že jsem s tím měl velké boje již ve vládě, kde jsem byl ministr financí a kde jsem se vždy marně snažil o to, aby tyto položky byly redukovány.

  Za prvé jsem měl vždy velmi vážné pochybnosti o efektivitě těchto veřejných výdajů. Někdy to na mne dělalo dojem, že to prospívá mnohem víc těm marketingovým PR agenturám, daleko méně českým zemědělcům.

  Za druhé, vždycky jsem se domníval, že za 35 miliard dotací, které jsou směřovány ročně do agropotravinářského komplexu, je-li tedy nezbytně nutná nějaká marketingová činnost, tak to je možné z toho zisku, který je díky těmto dotacím pořízen, a není potřeba to ještě dorovnávat z veřejných rozpočtů.

  Za třetí chci upozornit na mimořádné korupční riziko, a skutečně mimořádné, které je doprovázeno každým aktem, kdy z veřejných rozpočtů je placena nějaká propagační marketingová činnost. Pak se můžeme domnívat s pravděpodobností blížící se jistotě, že firmy angažované v takovéto kampani vždycky najdou způsob, jak to nějakým způsobem vrátit v jiných kampaních, například volebních, ať už výraznými slevami, nebo nějakým jiným způsobem.

  To jsou tři důvody, proč jsem vždycky pokládal tuto položku za velmi diskutabilní, její nárůst za nebezpečný. A pokud bychom vůbec měli diskutovat o nějaké existenci této položky, tak mnohem menší než v tom objemu, v kterém je navrhována v rozpočtu. Velmi oceňuji vystoupení pana ministra, kde říká, že předpokládá, že to neutratí. Tedy i on říká zcela otevřeně: nejsem přesvědčen o efektivitě navržených projektů v rámci této - promiňte - ale již výrazné sumy. Čtvrt miliardy je hodně peněz všude na světě.

  Uvědomuji si potřebu schválit rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu a my budeme hlasovat pro schválení tohoto rozpočtu. Nicméně se domnívám, že Poslanecká sněmovna jako správce veřejných prostředků by se k této položce vyjádřit měla, a v tomto smyslu v podrobné rozpravě navrhnu doprovodné usnesení k usnesení o schválení rozpočtu.

  (Při odchodu od řečniště se obrací na předsedajícího se slovy: Bude podrobná?)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě bude podrobná rozprava. Děkuji panu poslanci Kalouskovi.

  S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. (Mluví z lavice.) Aha, pan poslanec Bendl má řádnou. V takovém případě nejprve s řádnou přihláškou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl a po něm pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, to, co bývalo rutinou a zvykem, tak se tady rozproudila diskuse právě o té částce 250 milionů. Asi bych si toho nepovšiml, pokud by pan ministr financí Babiš několik bodů předtím tady nebrojil a právě nezmínil Klasu. Však viete, ako to tam chodí. Já nevím, ako to tam chodí a docela rád bych to věděl.

  Druhá věc jsou priority. My jsme slýchali ve volební kampani, a vás to vyneslo do Sněmovny, nebo vám to vyneslo řadu mandátů u voličů, jak se plýtvá penězi. A teď si skutečně vezměte efektivitu a že tady dáváme čtvrt miliardy korun na projekt nebo služby, o kterých ani já nejsem přesvědčený, že jsou efektivní. Naproti tomu nám chybí peníze na zdravotnictví, školství. Vy jste prohlasovali rozpočet, který výrazně ořezával a mění trendy, co se týká výdajů na vědu a vzdělání. Takže se přiznám, že jako s celkem s tím mám problém.

  Nicméně samozřejmě nechci blokovat jiné bohulibé aktivity Státního zemědělského intervenčního fondu. Tak alespoň se omezím na to, že vyzvu poslance, kteří jsou členy kontrolního výboru, aby iniciovali kontrolu nakládání s finančními prostředky ve Státním zemědělském intervenčním fondu. Já skutečně chci mít jistotu do budoucna, že se, s prominutím, za stávající ekonomické situace veřejných rozpočtů, a zejména státního rozpočtu, nebudou zbytečně vyhazovat peníze.

  A pana ministra bych poprosil, aby pohlídal, aby náhodou se neprotáčely v tiskovinách vydavatelství MAFRA inzeráty rozsáhlé inzerce právě například na značky Klasa a jiné značky, protože tam už já potom vidím naprosto tvrdý střet zájmů. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, abychom neotočili debatu na téma rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu jenom na debatu o Klase a o podpoře produkce českých potravin obecně. Myslím, že to by bylo strašně málo. Tohle je rozpočet, který je klíčový pro české zemědělství, jsou to desítky miliard korun, tak jak zde bylo řečeno, které jdou na podporu českého zemědělství a dorovnávání jeho konkurenceschopnosti uvnitř evropského prostoru jako takového.

  Já musím říct, že jsem rád, že v tom rozpočtu je např. vidět, že se podařilo transformovat zemědělské agentury do Státního zemědělského intervenčního fondu, aniž by narostla byrokracie v České republice, aniž by byly přijímány další desítky nebo stovky úředníků, že se zvládlo poskytování služby zemědělcům. To, co dříve poskytovaly zemědělské agentury, dnes poskytuje platební agentura, resp. Státní zemědělský a intervenční fond, a ušetřené finanční prostředky jsou vidět ve výdajích na priority, které v minulosti byly stanoveny, a těmi prioritami je podpora živočišné výroby v České republice i větší podpora produkce ovoce a zeleniny a řady dalších komodit, citlivých sektorů a podobně tak, aby bylo jasné, kudy do budoucna bude chtít Česká republika podporovat české zemědělství.

  Rozpočet SZIF v téhle podobě už tady mnoho let neuvidíme, od roku 2015 budou finanční prostředky z Evropy už řešeny jiným způsobem. V podstatě dojíždíme finanční období 2007 až 2013 a já myslím, že jsou tam naznačeny trendy, byť neříkám, ten státní rozpočet není bez chyb, ale jsou tam naznačeny trendy, které do budoucna musí Česká republika dělat, chce-li, aby české zemědělství bylo konkurenceschopné. O těch prioritách jsem tady mluvil.

  Takže já jsem podpořil rozpočet na jednání zemědělského výboru, byť po poměrně živé debatě o tom, jestli více podporovat investice do technologií nebo jinam a jak to bude s jinými výdaji, nicméně potřebujeme rozpočet mít schválený, a na co se musíme soustředit, je platební agentura a její fungování v následujících letech a v novém finančním období. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi a ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podobné. Do ní mám avizovanou přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jak už jsem avizoval, přestože to je samozřejmě částka řádově někde jinde, než jsou hlavní výdaje, tak to neznamená, že je to částka marginální, protože pro každého je nějaký objem částky zásadní. Řekněme si, že v kritické situaci 2 mld. české zemědělství nezachrání. A 250 milionů pro marketingové agentury, to je obrovská částka. Ta na tom reklamním trhu dokáže udělat neuvěřitelný průvan, a dokonce i politicky. Takže to je závažná, skutečně závažná a významná částka, pokud je určena na marketingovou činnost ve spolupráci s marketingovými agenturami. A tady na to chci upozornit. Prosím vás, to je výsostné politikum. Prosím, to není 250 milionů na podporu českých zemědělců, to je 250 milionů na motivaci píárových a marketingových agentur. A snad je nás dost politiků v této Sněmovně, abychom si uvědomili, co teď tady říkám.

  Druhá věc je skutečně efektivita těchto výdajů. Jak jsem znovu řekl, je to do tří oblastí - je to program Klasa, je to program Regionální klasa a Regionální potravina. Já si umím představit, že Regionální klasa a Regionální potravina ještě bude podporována z veřejných zdrojů, ale Klasa samotná, to už je trochu sranda vzhledem k těm 35 miliardám dotací do agropotravinářského komplexu a vzhledem k efektivitě této kampaně.

  Pro férovost říkám, že nevedu tuto diskusi poprvé, vedl jsem ji i ve vládě, jíž jsem byl členem, a i tam byl můj názor menšinový. Ale s vědomím, že oslovuji Poslaneckou sněmovnu, kde mnozí se velmi demonstrativně hlásí k šetření i v drobných, tak tady říkám, že to není v drobných, a pevně doufám, že můj návrh bude mít podporu. Není pochyb o tom, že rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu musí být schválen. Kdybychom tak neučinili, tak bychom poškodili české zemědělství. Poslanecký klub TOP 09 podpoří rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu, ale po jeho schválení prosím, abychom hlasovali o doprovodném usnesení, o jehož podporu si dovoluji požádat. Je velmi prosté, vychází i ze slov pana ministra Jurečky, že se bude snažit neutratit všechno, ale všechno je číslovka neurčitá a já jsem přesvědčen, že suverén, kterým Poslanecká sněmovna je, by měl mluvit v číslovkách určitých, a proto si dovolím navrhnout usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby z výdajů určených na marketingovou činnost bylo vyčerpáno maximálně 100 milionů."

  Věřím, kolegové, zejména z ANO, že úspora 150 milionů, pokud trváte na tom, že budete šetřit, už vám nebude připadat zcela marginální. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zaznamenal jsem to usnesení. S další řádnou přihláškou pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dámy a pánové, já budu velmi stručný, jen krátkou repliku či spíš poznámku na vystoupení pana bývalého ministra financí Kalouska. Já si vážím toho, že v některých věcech je opravdu konzistentní, protože tento jeho názor zněl dlouhodobě, když jsme i mimo poslanecké lavice tehdy z podnikatelského prostředí lobbovali za to, aby byli podporováni čeští zemědělci a potravináři, malovýrobci, regionální výrobci právě touto formou. Takže to je opravdu pravda a vážím si tedy toho, že je v tomto názoru konzistentní. Nicméně my dlouhodobě víme, že kolega Kalousek je nepřítelem potravinové soběstačnosti České republiky, nepřítelem podpory českých zemědělců a i v tomto názoru je konzistentní. Takže tolik jenom moje kratičká poznámka.

  Nechci hodnotit, kolik peněz a kam ty peníze v minulosti přes marketingové agentury šly a do kterých konkrétních politických stran, to v žádném případě nechci hodnotit, ale většina z nás to ví, kam tyto peníze šly. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Další s řádnou přihláškou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Když bylo použito tak expresivní slovo jako nepřítel, tak bych ho rád vysvětlil. Nejsem nepřítel potravinové soběstačnosti, pokud je konkurenceschopná a efektivní. Jsem nepřítel zneužívání tohoto hesla pro to, abychom veřejnými zdroji sanovali nekonkurenceschopnost a neefektivitu českých výrobců, kteří se prostřednictvím Faltýnků - a to teď nemyslím nějak pejorativně, oni za to byli léta placeni a také byli konzistentní - snaží tuto konkurenceschopnost získat prostřednictvím dotací z veřejných rozpočtů. Já neumím být konkurenceschopný, zajisti mi to, daňový poplatníku, chceš-li být potravinově soběstačný. Tak toho jsem nepřítel. Jinak jsem velký přítel potravinové soběstačnosti. To za prvé. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, nechci zdržovat jednání této úctyhodné Poslanecké sněmovny nějakými planými projevy. Proto se snažím vystupovat co nejméně a pouze, když to z mého pohledu má smysl, ale kolegové na to samozřejmě můžou mít jiný názor. Za to se moc omlouvám.

  Je pravda, že já jsem ve svých názorech konzistentní už třicet roků, které jsem pracoval v rámci českého zemědělství a potravinářství, a je velká škoda, že pan kolega Miroslav Kalousek, a on ta čísla velmi dobře zná, akorát je tady neříká záměrně, ale zase to jenom potvrzuje jeho konzistentnost v tom, je, a znovu použiji to expresivní slovo, nepřítelem potravinové soběstačnosti České republiky, která s sebou samozřejmě přináší pracovní místa, což všichni víme, a za těch deset let, co jsme vstoupili do Unie, tak okolní státy, Rakousko, Polsko, Německo významně zvyšovaly svoji výrobu a zvyšovaly ji nejenom z unijních prostředků, které měly podstatně vyšší než čeští zemědělci a potravináři, ale i z národních rozpočtů, a možná proto, že tyto rozpočty na to měly. A možná proto na to měly, že měly kvalifikované ministry financí. Já nevím. Možná jenom spekuluji. Omlouvám se, pane kolego, je to opravdu z mé strany pouze čirá spekulace. Ale je nefér tady říkat, že čeští zemědělci jsou nekonkurenceschopní na jednotném trhu Evropské unie, když mají úplně jiné podmínky, nesrovnatelné z hlediska příjmů v dotační oblasti ve srovnání se svými kolegy, když se udělá suma, a vláda Petra Nečase ten materiál měla, měla ho k dispozici, a my ho taky máme, kde je přesný rozbor, jak jednotliví zemědělci v členských zemích Evropské unie dostávají a kolik konkrétně peněz z rozpočtu Unie a ze svých národních i zemských rozpočtů. A já teď nelobbuji a nebojuji za nějakých 250, 200 nebo 100 mil. korun na podporu spotřeby českých potravin v rámci Klasy, Regionální potraviny a tak dále. Ale když se podíváme na analýzu, kterou máme k dispozici, a jsme schopni ji komukoliv ukázat, jak okolní státy kolem nás i v těchto dotačních titulech ze svých národních rozpočtů podporují dokonce exporty, netarifně, neformálně, skrytě, tak jak chcete konkurenčně bojovat s těmito konkurenty v rámci Evropské unie?

  Já si osobně myslím, že máme jako české zemědělství i potravinářství do určité míry velkou výhodu, že české zemědělství je relativně koncentrováno. A víme všichni, a vy jako ekonom to musíte potvrdit, že když něco dělám ve větším, tak to můžu vyrábět teoreticky laciněji. Máme i výhodu relativně lacinější pracovní síly ve srovnání s Rakouskem, Německem a tak dále. Ale bohužel těžce bojujeme s nerovně nastavenými podmínkami v rámci dotační politiky. Tak to prostě je. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Faktická, pane poslanče? Nebo řádná. Řádná. Tak nejprve faktická poznámka pana předsedy Stanjury, pardon, pane poslanče Bendle. On se přihlásil. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Aby to nebylo tak nezáživné. Ten dialog jsme tu slyšeli asi čtyřikrát. Nic proti. Až zase budete říkat, že největším přínosem je to, že patříme do hlavního proudu Evropské unie, jak jste se včera pochválili, tak to jsou přesně tihle ti, kteří rozhodli o nerovných podmínkách dotací. Myslím, že se nemusíme přesvědčovat, jestli je to pravda, nebo není. Všichni víme, že to pravda je, že ve starých členských zemích dostávají více než v nových členských zemích a v České republice. Jenom abyste nezapomněli, že to rozhodl ten, jak jste tím fascinováni, hlavní evropský proud - a hurá, už jsme tam. Zkuste to změnit. Nám se to nepovedlo, bohužel. Nebudu říkat, že to je jednoduchá úloha. My jsme si vyhrazovali a vyhrazujeme právo mít i kritický pohled na to, co přichází z Bruselu. Tato vláda v zásadě říká, že jí stačí, když bude v houfu. Radši nebude moc vyskakovat. Možná to bude efektivnější. Pokud se vám podaří vyjednat lepší podmínky, klobouk dolů. Nám se to skutečně nepovedlo. A je pravda to, co jste říkal o nerovných podmínkách. Jenom abychom věděli, kdo nerovné podmínky postavil a kdo nechce slyšet na oprávněné argumenty České republiky a mnoha jiných členských zemí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S řádnou přihláškou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych rád, abychom si uvědomili, že se skutečně nebavíme o ničem jiném než o 150 milionech marketingovým agenturám v rámci marketingové činnosti, které se budou vyplácet z peněz, které budou vydávány za podporu českých zemědělců. To je totiž ten velký problém. Tady se nebavíme o penězích v rámci společné zemědělské politiky. Já se hlásím za TOP 09 k hlavnímu integračnímu proudu, hlásím se ke snaze reformovat společnou zemědělskou politiku, ale také se hlásím k tomu ji zásadním způsobem nekritizovat. Kdybych ji kritizoval, tak bych musel říct, že ji dojednal Telička, a musel bych se ptát pana předsedy Faltýnka, když si stěžuje na nerovné podmínky, proč si Teličku teď staví jako svého hlavního kandidáta do evropských voleb. Když nic jiného, tak je to logický nonsens. Nechci kritizovat, kdo co dojednal. V tom jsem od pana předsedy Faltýnka dalek, byť je to jejich evropský lídr, kdo to zvoral, pokud to je zvoraný. Znovu zdůrazňuji, že to kritizovat nechci. Mluvíme o 150 milionech pro marketingové agentury. Pro nic jiného.

  Ale chtěl jsem panu předsedovi Faltýnkovi poděkovat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím děkujte mým prostřednictvím, pane poslanče. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl jsem prostřednictvím pana předsedajícího Gazdíka poděkovat panu předsedovi Faltýnkovi, že v té dlouhé řeči utekl od té zásadní otázky, jestli je, nebo není v konfliktu zájmu. Já jsem tady prohlásil: Já nejsem v konfliktu zájmu, prosím, pane předsedo, kdybyste řekl - jste, nebo nejste? On se nevyjádřil. On začal mluvit o něčem jiném. To je samozřejmě jeho právo.

  Já si to mezitím rozmyslel a chci říct, že z určitého pohledu jsem v konfliktu zájmu. Při přednáškách na fakultách ekonomických či veřejné správy se často snažím říkat studentům, že z určitého úhlu pohledu nejsou veřejné rozpočty ničím jiným než věčnou bitvou dobře organizovaných menšin, které si z rozpočtů chtějí ukousnout víc, než jim přísluší, proti neorganizované většině, které se říká daňoví poplatníci. Z pohledu politika, který by měl být odměněn volebním hlasem, je celkem logické, na jaké straně by politik měl stát. Tam, kde je většina, je víc volebních hlasů. Nicméně dobře organizovaná menšina má i jiné nástroje poděkování, než je volební hlas, takže to potom v auditoriích, kde se rozhoduje o veřejných rozpočtech, jako je Poslanecká sněmovna, není tak jednoznačné. Z tohoto úhlu pohledu se hlásím k tomu, že mám konflikt zájmu, že v tomto vystoupení zastupuji a vždy budu zastupovat daňového poplatníka.

  Dovolil bych se zeptat pana předsedy Faltýnka, zda on zastupuje, či nezastupuje dobře organizovanou menšinu a má také konflikt zájmu. Nic víc, nic méně. Samozřejmě na odpovědi netrvám, protože skutečný stav všichni známe.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. A teď s faktickou poznámkou. Pane poslanče Bendle, vy máte faktickou, nebo jste řádně přihlášen? Jestli máte faktickou, tak s faktickou, po ní faktická pan poslanec Novotný. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče. ***

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, já už jsem se hlásil předtím, ale pochopil jsem, že dáte přednost nejdříve svému guru a pak teprve dostanu přednost já. Mně to nevadí, to je v pořádku.

  Chtěl bych reagovat na to, co říkal pan předseda Faltýnek, že je potřeba si uvědomit, že parametry evropské podpory byly opravdu nastaveny v roce 2005 a 2006 a že jsme v minulosti společně i s ním jako zástupcem potravinářské komory se snažili promítnout některé priority, které ve stávajícím finančním období Česká republika nemá, a považovali jsme je - nebo považovali, zemědělský sektor považoval za špatné. To je to, co jsem tu teď zmiňoval, že je skutečností, že v návrhu rozpočtu už jsou reflektovány priority, jako je podpora ovoce, zeleniny, podpora potravin obecně, živočišné výroby atd., a odchází se od nepotravin. Nechceme, zjednodušeně řečeno, krmit bioplynové stanice, chceme, aby zemědělec krmil dobytek.

  V tomto ohledu je rozpočet umění možného, protože se jeho základní parametry nastavovaly v roce 2005 a 2006, a zároveň v rozpočtu je ještě zakomponován jeden fakt: V minulém volebním období na návrh české vlády prošel zákon o státním podniku, který umožnil sanovat řadu věcí, že v rámci zemědělského sektoru je dnes v rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu možno využít finance, které byly ziskem státních podniků, chcete-li Budvaru nebo Lesů České republiky, což dříve nebylo možné. To jenom připomínám, že i proto je rozpočet ZIFu takový, jaký je.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný, po něm pan předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nechci se tu pouštět do debaty, zda za to může Evropská komise, zlá Evropská komise, nebo špatní vyjednavači za český stát, kteří vyjednávali podmínky pro naše zemědělce. Chtěl bych se ale vrátit k svému pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil, když se schvaloval rozpočet pro rok 2014, kdy právě z tohoto fondu na doporučení pana náměstka Gregora jsem navrhoval, aby do kapitoly Ministerstva kultury na opravu regionálních památek, v této kapitole je pro celou republiku, jestli si to dobře pamatuji, asi 16 milionů, bylo převedeno zhruba 200 milionů korun. Takže pokud by prošel návrh pana Kalouska, dávám návrh, aby tyto peníze byly převedeny do kapitoly Ministerstva kultury na opravu regionálních památek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si to s dovolením zapíšu. Prosím pana poslance Faltýnka s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vzhledem k tomu, že se debata smrskla vlastně na 250 milionů na podporu značek Klasa, Regionální potraviny atd., tak odpovím na otázku kolegy Kalouska: Nejsem ani veřejným ani skrytým vlastníkem žádné reklamní agentury, čili nemám konflikt zájmu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Věru naposledy. Chci poděkovat za odpověď i za to, že byla tak ohraničená, protože tam ta upřímnost v porovnání s ostatními miliardami, o kterých byla také řeč, zazněla naprosto otevřeně.

  Ještě jednou si vás dovoluji upozornit na to, že verbální vystupování většiny z nás hovoří o šetření, verbální vystupování většiny z nás hovoří o omezení korupčního prostředí, a já si dovolím říci, že o efektivitě těchto prostředků lze s velkým úspěchem pochybovat, že jsou ve spojení s politikou penězi s mimořádným korupčním rizikem, kde realizace tohoto rizika se téměř limitně blíží jistotě, a především jsou to prostředky, které jsou vydávány za podporu českým zemědělcům. A zkuste se zeptat jakéhokoli zemědělce, kdyby je dostal na něco jiného než na plakáty se značkou Klasa, jestli by náhodou nebyl raději. Děkuji.

  Prosím o podporu mého doprovodného usnesení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Vážené dámy a vážení pánové, já bych zareagoval na několik věcí, které tu byly vyřčeny.

  Na úvod řeknu, že tento bod už budeme projednávat skoro hodinu, jednání této ctěné Sněmovny stojí daňové poplatníky zhruba 600 tisíc korun, takže ta efektivita je opravdu obdivuhodná.

  Nicméně pokud jde o debatu okolo nerovných podmínek v rámci Evropské unie, tak bych chtěl říci, že na příští období, resp. 2014 plus, se rozdíly mohou pohybovat mezi členskými státy v rámci společné zemědělské politiky maximálně plus minus 10 %. Je úplně jiná debata o tom, jaké jsou daňové podmínky daňového systému, sociálního systému atd. A to tady nechci rozvádět.

  Když se ptáme, proč investovat do marketingové podpory, je potřeba si uvědomit několik faktů. První je, že od roku 2001 jsme v celém agrárním sektoru, především v potravinářství, ztratili 110 tisíc pracovních míst. Z celé armády dnes 625 tisíc nezaměstnaných to není zanedbatelné číslo. Druhé důležité číslo je saldo zahraničního obchodu v oblasti potravin, a to je minus 23 miliard korun. Daří se toto číslo postupně snižovat. Takže když dám tato dvě čísla dohromady, tak je potřeba se zamyslet, proč tomu tak je. Myslím si, že naši zemědělci a potravináři umějí vyrobit kvalitu, ale někdy jim docela vážným způsobem vázne otázka marketingu a to, aby výrobek uměli zabalit, atraktivní formou prodat zákazníkovi. V tom jsou někteří zahraniční výrobci daleko daleko před námi. Krásný příklad toho, že někdy marketingová podpora i ze strany státu po určité období s určitou efektivitou je otázka, když se podíváte na vinařský sektor, kam se dostal vinařský sektor za posledních deset patnáct let u nás, především na Moravě.

  Potom bych chtěl říci jednu věc. Já budu ve funkci bez čtyř dnů dva měsíce. K dnešnímu dni máme na Ministerstvu zemědělství ušetřeno 217 milionů. Přišel jsem a vyškrtal jsem takové věci, jako byla podpora ryby sladkovodní, prostě věci, které opravdu nedávají žádnou logiku a nemají smysl, s efektivním marketingem nemají nic společného. Totéž mohu garantovat u Klasy a u Regionální potraviny, že si opravdu pohlídám, že těch 250 milionů, které jsou tam dnes alokovány, tak to, co z toho využijeme, bude efektivní využití. U značky, jako je Klasa, kterou zná 92 % populace, dávat tuto značku Klasa na billboardy, to považuji za zbytečnost.

  Úplně závěrem bych chtěl uvést jednu ukázku toho, že pokud máte kvalitní produkt, a já si myslím, že naši potravináři ho mají, tak když se podíváte na Škodovku, která udělala obrovský krok kupředu, tak dokázala zlepšit kvalitu, mít kvalitní výrobky a dokázala zapracovat na špičkovém marketingu. A co si myslím, že dnešní naši zemědělci a potravináři potřebují v konkurenci s tím, co tu máme u našich sousedů, především Rakousko a Německo, je podpora marketingu. Já chci garantovat to, že podpora bude smysluplná. Pokud tu máme návrhy snížit rozpočet o 150 milionů korun, tak to opravdu jsou návrhy proti našim potravinářům a zemědělcům.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přestože je rozprava uzavřena, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte, že využívám přednostní právo, ale pan ministr reagoval až po uzavření rozpravy, takže mi nic jiného nezbylo.

  Škodovka, pane ministře, na marketing nikdy nechtěla peníze daňových poplatníků. Ta na něj dávala ze svého zisku. A podívejme se, jaký má zemědělský sektor zisk za minulý rok. Myslím, že se pohybuje kolem 12 až 14 miliard a je způsoben také díky 35 miliardovým dotacím. Tak já opravdu nechápu, proč ze zisku, který zemědělský sektor vytvořil, nemůže také financovat marketingovou činnost a proč ještě na tu marketingovou činnost musí dávat daňoví poplatníci, zatímco v jiných sektorech se tak neděje, tam si prostě všichni nezbytný marketing musí zaplatit sami. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přestože... Pane ministře, s přednostním právem, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Já opravdu...

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: A teď jste znovu tímto otevřel rozpravu, podotýkám pro ostatní. Prosím, pane ministře. (Hlasitý smích a potlesk z celého sálu.)

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobře, chybama se člověk učí. Opravdu to nebyla z mé strany arogance, já si, v uvozovkách, otcovské rady v tomto slova smyslu vážím, beru si ji k srdci. To bylo pouze konstatování z mé strany. Takže neberte to prosím, že bych pohrdal touto Sněmovnou. Naopak velice si jí vážím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a ptám se, jestli ještě někdo se dál hlásí do podrobné rozpravy, protože ji pan ministr otevřel. Pokud ne, tak končím... Pardon, pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Já bych chtěl, protože kolem té ryby domácí je takových fám, že už se to nedá poslouchat. Rybu domácí - prostě i ministr Bendl nevěděl, jestli ji vůbec má pustit. Proto také nebyla odsouhlasena v minulosti. Jestliže říkáme, že ušetříme peníze za něco, co jsme měli v plánu utratit, ale nakonec jsme to neutratili, tak to je zvláštní šetření. Šetřme peníze systémově. To znamená, zmenšujme aparáty, zmenšujme počty úředníků tak, abychom méně zatěžovali daňového poplatníka a chovali se ekonomicky rozumně.

  Provozní výdaje Ministerstva zemědělství za Fuksy a Bendla klesly o 2,1 nebo 2,16 miliardy korun a taky jsme to neopakovali při každé hlouposti. Byli jsme tak nuceni situací, nuceni ministrem financí, který prostě říkal: šetřit musí všechny resorty, musíme hledat úspory. A my jsme je hledali mimo jiné třeba tím, že se sloučil Pozemkový fond a pozemkový úřad, a z 1 800 zaměstnanců, úředníků, najednou byl tisíc. Problém je, že dneska už jich je tam zase 1 200. Takže ušetřené peníze na podporu třeba prodeje sladkovodní ryby dáme na to, abychom měli více úředníků na Státním pozemkovém úřadě. To je to šetření.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak děkuji panu poslanci Bendlovi, ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak kdybych chtěl být stejně ironický jako pan ministr, tak řeknu, že délka projednávání odpovídá kvalitě úvodního slova předkladatele. To se dá úplně jednoduše říct, ale takhle vystupovat nechci.

  Jednáme o 40 miliardách, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, a tohle, co jste tady řekl licoměrně, že si vážíte Poslanecké sněmovny, vy jste řekl, že už jsme si dovolili hodinu o tom jednat. Pokud jsem si všiml, tak jste se do té debaty nezapojil. A stálo to 600 tisíc. A kdybychom projednávali bod referendum, referendum, zákon o soudech, podpora financování 2012, pojištění vývozu 2012, tak to budeme u každého bodu říkat, kolik stojí provoz Sněmovny? Já tomu nerozumím. Místo abyste dal nějaký faktický argument pro to, abyste přesvědčil většinu Poslanecké sněmovny, aby hlasovala pro tento rozpočet, i když z těch diskuzních vystoupení jsem nabyl dojmu, že ta většina tady existuje, že není třeba se obávat o výsledek, maximálně projde doprovodné usnesení či změna v řádu, teď abych to rychle spočítal, prostě méně než jedno procento toho navrženého, tak tady volíte tak silná slova a říkáte, co tady hloupě žvaníte, už jsme mohli být dávno někde jinde.

  Já musím říct za sebe, že těm vašim slovům o tom, jak věříte, jak si vážíte té Poslanecké sněmovny, prostě nevěřím, po tom, co jste řekl dvě minuty předtím. Radši kdybyste mlčel, bylo by to možná lepší. Ta první věta byla aspoň upřímná, ta druhá byla už jenom politicky vykalkulovaná.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nevidím v současné chvíli žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, a proto podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje, případně pana ministra. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Karel Tureček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jenom pro upřesnění: Zemědělský výbor návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 projednal na své 3. schůzi dne 15. ledna 2014 a přijal k němu usnesení, kdy zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 schválit bez připomínek.

  Dále konstatuji, že v podrobné rozpravě zazněly návrhy na doprovodné usnesení, jednak návrh doprovodného usnesení pana poslance Kalouska a návrh doprovodného usnesení pana poslance Novotného.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji, a o těchto návrzích budeme hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí. Nejprve je to návrh pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska - prosím o kontrolu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky... (Ozývají se hlasy ze sálu týkající se doprovodného usnesení.)

  Prosím pana poslance Kováčika. Prosím.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Doprovodné usnesení je možno schvalovat až k něčemu, co je přijato. To znamená, prvně musíme hlasovat o tom meritu, o tom rozpočtu, a teprve bude-li přijat rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, můžeme hlasovat o doprovodných usneseních. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení na schválení návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 95, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný, usnesení bylo přijato.

  A pak tu máme dva návrhy na doprovodné usnesení. Jeden návrh pana poslance Kalouska: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby z výdajů na marketingovou činnost rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 bylo vyčerpáno maximálně 100 milionů."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 96, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 42, proti 59, návrh byl zamítnut.

  Tím pádem nebudeme hlasovat ani o usnesení pana poslance Novotného, protože ten návrh je nehlasovatelný. Děkuji, končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. ***

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom okomentovat třemi krátkými poznámkami vůči panu kolegovi poslanci Okamurovi, vaším prostřednictvím.

  První poznámka. Zvykněte si, pane kolego, na to, že odlišný názor je v každé demokratické diskusi běžný. A je to také běžné v každém demokratickém parlamentu, ať se vám to líbí, či nelíbí.

  Druhá poznámka. Rozdíl mezi Úsvitem přímé demokracie Tomia Okamury a ostatními politickými stranami zastoupenými v této Poslanecké sněmovně je v tom, že my chceme respektovat, respektujeme a budeme respektovat ústavní pořádek České republiky.

  A třetí poznámka. Prosím nevkládejte ani do mých úst ani do úst žádného sociálního demokrata to, že jsme proti referendu. Prostě my máme odlišný názor na vámi předkládanou novelu. Smiřte se s tím, ale prosím, neútočte na nás.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem se chtěl pouze vyjádřit na margo toho, co zde bylo předloženo, neboť pan předseda Okamura říká, a říká to otevřeně, že se jedná o návrh, který je kopií návrhu, který prosazovala sociální demokracie. Za té situace je třeba říci, že to je do jisté míry zajímavá alternativa, neboť v této logice by samozřejmě kolegové poslanci ze sociální demokracie měli takový návrh podpořit. Já si pamatuji, když jsem byl zpravodajem dokonce té normy, o které zde hovoříme, tzn. ústavního zákona o celostátním referendu, jak ze stejných pozic kolegové ze sociální demokracie podporovali tento návrh. A v zásadě, pokud je skutečně opsán, ve středověku platilo, že opsáním určité znalosti jste jenom prokázal, že tu znalost máte. Dneska už je to v zásadě neblahá činnost.

  Ale v tomto smyslu se jedná o docela dobrý politický trik pana předsedy Okamury. Já ho za to chválím a skutečně mě zajímá, jak se v této věci bude chovat klub sociální demokracie, protože jako zpravodaj si pamatuji, že ten návrh zákona, který tehdy předkládali, je skutečně totožný s tím, co předložili teď zástupci hnutí Úsvit. Tak mě zajímá, kolegové ze sociální demokracie, jak se s tímto vypořádáte. Je to docela dobrý nápad ze strany hnutí Úsvit, ale já pro referendum v této podobě ani tehdy ani dnes hlasovat nebudu. Děkuji. (Potlesk zejména z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další řádnou přihláškou pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, dlouho jsem přemýšlel o referendu. Referendum je podle mě geniální myšlenka, o které stojí za to přemýšlet. Už asi před rokem jsem o tom mluvil s bývalým švýcarským velvyslancem, neboť zde se často obracíme na Švýcarsko, jak je tam dobré referendum. Švýcarský velvyslanec mě tehdy varoval. Říkal: "Ano, my máme zde demokracii od roku 1848," jak již řekl tady kolega přede mnou. To znamená 1848, teď máme 2014, to je asi kolik... 170 let. Za tu dobu tam veškeré zákony vyzrály a již se nemusí moc měnit. Na pořad přicházejí jenom takové zásadní otázky: Chcete delší dovolenou - kratší dovolenou, chcete zde cizince - nechcete cizince a takové věci. To jsou velice jednoduché otázky, na které lidé můžou odpovědět. Čili geniální nápad. Geniální nápad je vždycky problém, kterému dlouho nikdo nerozumí, protože když je něco geniálního, tak většinou tomu málokdo rozumí.

  Myslím, že u nás bychom měli též zavést referendum. Ale tážu se - jsme na to již zralí? Švýcarsko má demokracii, jak jsem říkal, 170 let. U nás máme trvalou demokracii - protože byla válka, bylo všechno možné, kdy demokracie nebyla - řekněme od roku 1990, tj. teprve 24 let. Nechci čekat 160 let jako Švýcaři, protože dnes jde čas rychleji. A kdybychom řekli, že zákon začne platit až řekněme v roce 2060, 2070, tak by to asi bylo v pořádku. Do té doby lidé dospějí a myslím, že si budou i vážit referenda.

  Takže to jsem chtěl k tomu asi říct. A jestli dojde k podrobné rozpravě, tak na návrh platného zákona od roku 2070. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Po ní pan navrhovatel.

 • Poslanec Martin Lank: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já musím poděkovat svému předřečníkovi, protože řekl to, s čím já v podstatě souhlasím. Faktem je, že švýcarská společnost je opravdu někde trochu jinde, než je česká společnost. Ale já to vnímám trošičku jinak. To referendum beru jako nástroj, který je svým způsobem pro občany i výchovný, protože mají najednou důvod se zajímat o politiku. Doteď těch důvodů příliš mnoho neměli, protože něco si navolili, nějak se pak rozhodlo a jim nezbylo nic jiného, než se s tím smířit. To znamená, pokud chceme jednou dosáhnout kvalit švýcarské společnosti, tak jednou s tím musíme začít! I ti Švýcaři s tím jednou museli začít. Tam to nebylo tak najednou - teď máme referendum. To znamená, berme to jako jeden z nástrojů, abychom jednou tu společnost mohli mít. A čím dřív začneme, tím dřív ji opravdu mít budeme. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Okamura. Prosím máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jenom velice krátce.

  Nejprve prostřednictvím pana předsedy k panu poslanci Lobkowiczovi. Děkuji za podporu referenda. A jenom bych rád zdůraznil, že za posledních dvacet let jsme měli v Poslanecké sněmovně nejvíce inženýrů, právníků a lékařů, jestli mám správné informace. A tato v uvozovkách elita, o které tady odpůrci referenda říkají, že je inteligentnější než běžný občan, ze země s vyrovnaným rozpočtem před dvaceti lety či dokonce s přebytkovým udělala zemi, která je zadlužená až úplně po uši. A naopak tito vzdělanci rozkradli zemi tak sofistikovaně, že ty miliardy v tom Švýcarsku nemůžeme ani dohledat! Je to přesně naopak, vážení! Kdyby tady rozhodovali obyčejní lidé a nějaký zlodějíček nám tady vytáhl peněženku z kapsy, tak to nebudeme dohledávat někde ve Švýcarsku, ale takhle ho chytneme za límec a odvedeme ho na policii. Tak to je. To znamená, stav poté, jak říkáte, že vy jste elita a občan je podle vás hloupý, ono to tak, vážení, není. Musím říci, že po dvaceti letech ten stav za prvé nikdy už nemůže být horší, může být jenom stejný, potažmo lepší.

  A druhá věc, vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu poslanci Polčákovi. No tak těší mě, že bývalý předseda ústavněprávního výboru, kterého jste si v minulém období vy sami ve Sněmovně zvolili jako předsedu ústavněprávního výboru, se vyjádřil kladně k našemu návrhu referenda. A je tedy skutečně namístě na jeho otázku, aby ČSSD odpovědělo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Jeho řeč spustila dvě faktické poznámky. S faktickou poznámkou se nejprve přihlásil pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Polčák a pak do rozpravy pan ministr Dienstbier. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, já vaším prostřednictvím chci zareagovat na vyjádření pana kolegy Okamury, že před dvaceti lety v této zemi nebyly žádné dluhy. Já jsem nejprve chtěl začít větou, že to vypadá, že jsme každý v té době žili v jiné zemi. Ale to by mohlo být pokládáno za osobní invektivu. Takže to říkám jenom mentálně. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Polčák, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch. Po něm pan ministr Dienstbier a po něm pan předkladatel. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k rozsahu faktických poznámek se budu snažit být stručný.

  Ne, pane předsedo Okamuro prostřednictvím pana místopředsedy, já ten váš návrh nepodporuji. Leč považuju za docela dobrý politický trik, který jste použil, a nekritizuji jej. Naopak, myslím si, že to je docela zajímavá metoda, jak usvědčit sociální demokracii z toho, že se již před několika lety mýlila. Protože pokud dnes ten návrh zamítne, tak prokáže to, že my jsme se nemýlili před těmi několika lety, když jsme ze stejných důvodů ten návrh zamítali, před asi třemi lety. Takže vás v tomto smyslu prostřednictvím pana místopředsedy oceňuji za to, že jste postavil sociální demokracii bezesporu do svízelné role a prokázal jste minimálně to, že my jsme tehdy měli pravdu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jenom chtěl říci vaším prostřednictvím na slova pana Polčáka a pana Lobkowicze, že si vážím názorů, které řekli. Že řekli to, co si oni sami myslí. Ale několikrát tady zaznělo před chvílí, že Úsvit předkládá samé paskvily a tak dále. A protože tady také zaznělo to, že tento návrh už předkládala sociální demokracie, tak bych se jenom rád zeptal, jestli i sociální demokracie tedy předkládá paskvily, o kterých ví, že neprojdou.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou - je to faktická poznámka, nebo řádná? Faktická, pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně krátce, protože už je to druhá invektiva na můj původ. Považuju to za skutečně otřesné a trapné! Byla to minulý týden prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyně Rujbrová z KSČM a nyní pan poslanec Novotný z ODS. Ta úroveň je skutečně otřesná. Vaše úroveň, vážení! Takže já definitivně vyjasním svůj původ na další tři čtyři roky.

  Já jsem v Japonsku prožil pouhých necelých deset let. Celou základní školu i střední školu jsem absolvoval v České republice. A dokonce, jelikož můj tatínek byl napůl Korejec a napůl Japonec, tak jsem většinový po mamince, poloviční, Moravák z Bystřice pod Hostýnem. A české občanství mám tím pádem téměř úplně od narození. Takže je mi 41, 32 let v České republice, po mamince Moravák, to ještě pokrevně většinový, takže doufám, že to tady definitivně vyřešíme. A ty odporné rasistické a xenofobní narážky poslance pana Novotného a paní Rujbrové, jestli už jsem prý Čech anebo takové řečičky, to si laskavě odpusťte. Děkuju. (Potlesk některých poslanců zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Pane ministře (Dienstbiere), na vás se hned tak nedostane, ještě tu mám tři faktické poznámky. Takže pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl reagovat a zeptat se prostřednictvím pana místopředsedy stran určitých invektiv vůči zaměstnání nebo převažujícímu povolání současných nebo minulých poslanců. Neříkám to jenom z toho důvodu, že jsem lékař, ale spíš jsem se chtěl zeptat, co vedlo tudíž pana poslance Okamuru k tomu, aby v předvolebním období tak vehementně lanařil, v uvozovkách, bývalého poslance TOP 09 pana profesora Aleše Roztočila, aby se stal členem Úsvitu. Jedná se o lékaře. Děkuji pěkně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kostřicovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Chci pouze upřesnit - děkuji, pane místopředsedo, za udělení slova -, že sociální demokracie těch návrhů předkládala celou řadu. Takže když jsem viděl, že kolegové, mám pocit, že srovnávali asi ty dvě úpravy od kolegů hnutí Úsvit s těmi svými, takže předložila v minulém volebním období minimálně dva návrhy. Tudíž je třeba prozkoumat i sněmovní tisk číslo 8 z minulého volebního období. A pak to byl sněmovní tisk tuším číslo 512. To znamená, vy jste tu snahu mínili vážně? Předkládali jste několik návrhů té úpravy. Já pouze pro upřesnění uvádím, že těch návrhů tedy bylo několik.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Polčákovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný. A to by měl být konec této smršti faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych poprosil prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Okamuru, aby si přečetl stenozáznam toho mého vystoupení a zkusil pochopit obsah mé úvodní věty. Protože ta byla přesně opačného typu, než jak on si ji vyložil. A zazněl tam přímo ten názor, že takové věty by mohly být vykládány jako nějaký osobní útok. A že bych nerad, aby to takhle vyznělo.

  Já jsem mluvil jenom o tom, že jsme asi každý žili v jiné zemi, v tom smyslu, jak jsme tu zemi vnímali. Jestli jsme tu zemi vnímali po roce 1989 těsně jako zemi, která nemá žádné dluhy, která je naprosto v pohodě a kterou tato demokratická reprezentace přivedla do katastrofální situace. Já jsem v tomto směru asi žil v jiné zemi než vy, protože nemám žádný sentiment a potřebu se vracet k této době. Myslím si, že její vnitřní zadluženost faktická, nejenom ta, která je v nějakých papírových číslech, byla nekonečně větší, než je vnitřní zadluženost této země v roce 2014.

  K tomu stenozáznamu - stačí, když se podíváte, tak pochopíte.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. A teď s přednostním právem pan ministr Dienstbier. Prosím, pane ministře, je to konečně vaše.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, tvrzení, že předložený a projednávaný návrh zákona je totožný se zákonem, který v minulém volebním období předkládala sociální demokracie, je lež! To, co je totožné, je určitá kostra členění toho zákona, ale samozřejmě obsah je naprosto zásadně odlišný. Tento návrh ústavního zákona, který je právě projednáván, umožňuje například v referendu měnit Ústavu. To návrh sociální demokracie vylučoval. Tento návrh zákona umožňuje hlasovat v referendu o odvolání kohokoliv v jakékoliv funkci, o jeho odvolání. To návrh sociální demokracie výslovně vylučoval. Návrh sociální demokracie výslovně vylučoval, aby se referendum konalo ve věcech, které by znamenaly úpravu daňových, poplatkových nebo jiných platebních povinností. Pokud pan Okamura tvrdí, že opsal návrh sociální demokracie, tak ať se proboha naučí alespoň opisovat! Protože jinak všechny návrhy, které jsou jím předkládány, jsou z legislativně technického hlediska naprosto tragické.

  Tento návrh ústavního zákona je zásadním ohrožením ústavnosti a troufám si říct, že demokracie v České republice, protože klidně v případě, že by byl schválen, je možno okamžitě vyvolat hlasování například o zrušení Poslanecké sněmovny. O zrušení vlády jako ústavní instituce. Tento návrh zákona umožňuje přenést zákonodárnou anebo exekutivní pravomoc na kterýkoliv jiný orgán. Jediný limit je to tzv. ústavní jádro, které je nezrušitelné. Otázka, co to je, to může být velmi volný výklad. To znamená, že stejně jako některé jiné návrhy, které jsou předkládány panem Okamurou a spol., tak tady se jedná o zásadní ohrožení demokratického právního státu v České republice. A prosil bych, aby nikdo netvrdil, že to je totéž, co tady kdy v minulosti předkládala sociální demokracie. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak je tedy príma, prostřednictvím pana předsedy, že se pan ministr probral a vložil mi do úst něco, co jsem vůbec neřekl, což tady lidé, kteří byli ve sněmovně, na rozdíl od vás, pane ministře, tak vědí, že já jsem vůbec neřekl, že jsme to opsali od vás. Já jsem jenom řekl, že vycházíme z vašeho návrhu a upravili jsme parametry. To znamená, to tady řekl podle mě tady pan poslanec Polčák, ale já ne. To znamená, bylo by dobré přijít včas a nevkládat mi do úst výrazy, které jsem já osobně neřekl. To je jedna věc.

  A ty ostatní špinavé sliny, vy když, prostřednictvím pana předsedy, sám o sobě si myslíte, jaký jste skvělý advokát, tak už jste měli téměř dvacet let, nebo jak dlouho jste členem ČSSD, příležitost to předložit tak, aby to bylo prohlasovatelné. To znamená, k tomu už nemám prakticky, co dodat. Předveďte se, předveďte do roka svůj návrh, nebo ještě dříve, a uvidíme. A já vám slibuji zase, protože my budeme pozitivně postupovat. Předložte svůj návrh na referendum, Úsvit o to usiluje, my politikařit nebudeme a určitě ho také rádi podpoříme a budeme o něm pozitivně diskutovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Tak já jsem také rád, že pan ministr Dienstbier přiznal, že jsme vycházeli z návrhů sociální demokracie. Samozřejmě že jsme změnili parametry, ale to ze stenozáznamu si můžete přečíst, že jsme to tady řekli, že jsme změnili parametry a že právě ty parametry by měly být součástí pléna ve druhém čtení, kde bychom je chtěli opravit. Ale o tom to referendum je. A samozřejmě i když to neprojde, jako že cítím, že za slovy zmetek, paskvil, která se neustále opakují v každé chvíli, je snaha o to nepřijmout jakýkoliv zákon o referendu a spíš setrvávat v zastupitelské demokracii pro vliv politických stran. Já tomu rozumím, já to chápu, ale my, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ten návrh se budeme snažit zlepšit a samozřejmě podat znovu a podáme ho poosmnácté a podvacáté. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Než předám slovo panu poslanci Tejcovi, ještě omluvím pana poslance Jiřího Koskubu a pana poslance Martina Komárka ze zdravotních a pracovních důvodů od 18.15.

  Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych rád také uvedl některé věci na pravou míru. Sociální demokracie tady vždy pro referendum hlasovala a vždy jsme byli pro to, aby ten návrh byl přijat, a koneckonců jsme to byli my, kteří předložili návrh ústavního zákona o referendu mezi prvními třemi zákony v minulém volebním období. Jeden z nich byl o zrušení zdravotnických poplatků, jeden byl o zavedení přímé volby a ten třetí byl právě zákon, který měl zavést referendum.

  Ten návrh skutečně není, tak jak říkal pan poslanec Polčák, totožný, to znamená, nehlasujeme o stejném návrhu, který jsme v minulosti prosazovali, ten má jinou podobu. A já jsem rád, že ať už tady zaznívají názory na kvalitu nebo na konkrétní návrh jakékoliv, že tady existuje v Poslanecké sněmovně podle mého názoru dostatečná většina pro to, aby takový návrh zákona v tom principu byl schválen, a doufám, že po volbách do Senátu, tedy pravděpodobně až po příštích volbách, se dostane tento návrh do Senátu, bude třípětinová většina i tam. Jsem přesvědčen, že tak zásadní věc, jako je referendum ve chvíli, kdy je zde vůle na rozdíl od minulé Sněmovny přijmout takový zákon, by měla vzejít z vlády, měla by být garantována vládní legislativou, pokud samozřejmě nebude ta věc odkládána, a já věřím, že budeme schopni během několika měsíců takový návrh připravit, a věřím, že i kolegové z Úsvitu budou mít možnost do toho zasáhnout, a pokud vláda takový návrh zákona připraví, já jsem pro to, abychom jej přijali. A pokud by samozřejmě vláda během roku nebo dvou žádnou činnost v této věci nevyvinula, tak budu sám ten, který bude hlasovat pro jakýkoliv návrh, který by postoupil do druhého čtení. (Předsedající: Čas!) Ale promiňte mi, že teď tedy s ohledem na to, že se neztotožňuji se všemi parametry toho zákona, takový návrh nepodpořím, ale v principu jej podporuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. A teď s řádnou přihláškou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Takže teď už, vážení kolegové a kolegyně, dobrý večer. Já jsem si dělal poznámky od předřečníků, takže to budu mít trošku komplikované. Doufám, že se v tom budu orientovat. Nedělal jsem si žádnou přípravu k tomuto vystoupení. Budu to brát bod po bodu a doufám, že se do toho moc nezamotám.

  Zaznělo už tady, nevím od kterého to bylo předřečníka, že ve Švýcarsku mají přímou demokracii už 170 let a že už jsou trošku dále, než jsme my. Takže mám tomu rozumět tak, že za 10 let tady budeme stát a budeme říkat "ve Švýcarsku už přímou demokracii mají 180 let"? A za 30 let budeme říkat "ve Švýcarsku už přímou demokracii mají 200 let a my na to nejsme připraveni pro to, abychom to mohli přijmout"? To je ta taktika? Budeme to pořád odsouvat? Já myslím, že čím dříve tento zákon přijmeme, tento návrh, tím lépe to bude pro tuto společnost a tuto zemi.

  Když se začal projednávat tento návrh zákona, tak tato sněmovna byla doslova poloprázdná. Mělo to být vyjádřením toho, jak poslanci, kteří tady nebyli, se stavějí k tomuto poměrně zásadnímu návrhu zákona, poslanci vládní koalice, kteří to mají ve svém vládním prohlášení, že budou tento návrh prosazovat?

  Zpravodaj tohoto zákona tady mluvil o tom, že dojde ke změně vyvážené zastupitelské demokracie. Já nevím, jak je ta demokracie vyvážená. Ta demokracie je vyvážená jednostranně, že o všem rozhoduje Sněmovna, o všem rozhodují zastupitelé, a lid, voliči, ti si mohou pouze jednou za čtyři roky o něčem rozhodnout. Jinak jim toto právo je upíráno. A přímá demokracie má být nadstavbou zastupitelské demokracie. To jste, kolegové, ještě nepochopili, že to není prvotní článek demokracie, že to má být nadstavba zastupitelské demokracie? Aby ji občané mohli použít v okamžiku, kdy nebudou spokojeni s fungováním zastupitelské demokracie. Je to úplně jednoduché! Takže nestrašte občany tím, že tady budou neustále nějaká referenda, že se bude neustále o něčem hlasovat. Aby tady ta referenda neustále nebyla, proti tomu je jednoduchá, v uvozovkách tedy jednoduchá, obrana. Konejme v této Sněmovně tak, jak si přejí naši voliči! Konejme tak, aby byli spokojeni, aby této zemi nerostly dluhy, aby nerostla nespokojenost občanů. Nebudou potom referenda, nebude hrozit vaše odvolání!

  Dále tady zazněl návrh, bylo to myslím ze strany někoho z vlády, už nevím, že návrh není dostatečně svázán s Ústavou. Tak s tím také nemohu souhlasit. Místo abych tady uváděl argumenty a přesvědčoval, že to tak je a že to tak není, tak si udělejte sami názor. Ústava ČR, hlava první článek 2 - to už zde zaznělo: Lid je zdrojem veškeré státní moci. Zdůrazňuji veškeré státní moci. Článek 2 říká: Ano, ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Článek 3 říká: Státní moc slouží všem občanům, nikoliv 200 poslancům. A lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Poprosil bych o snížení hladiny hluku. Děkuji vám, kolegové. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Takže jestliže jsme tady fungovali několik let, dvacet let, máme to uzákoněno v Ústavě a nemáme to, dobře, nemáme to. No tak pojďme to konečně napravit.

  Obracím se teď ke kolegům ze sociální demokracie. Vy jste tady několikrát uvedli, že jste ty zákony předkládali, že jste na tom pracovali, takže já si myslím, že tuto problematiku máte dobře zpracovanou, a nevidím žádný důvod, který by měl bránit tomu, abychom případně návrh poslaneckého klubu Úsvit, nebo abyste k němu předložili pozměňující návrhy, protože podle toho, co jste tvrdili, to máte dobře a dlouho již zpracované. Já tedy opravdu nechápu důvod, proč zase máme odkládat propuštění tohoto zákona do druhého čtení a jeho schválení.

  To, že přímá demokracie je nadstavbou té zastupitelské demokracie, to už jsem tady řekl. Občané - byla předvolební kampaň. Hnutí úsvit, si dovolím, bylo tím lídrem, tím prvním politickým subjektem, který v této volební kampani přišel s myšlenkou přímé demokracie a referend. Ostatní strany se k tomu přidaly, byť ano, sociální demokraté již tento zákon několikrát předkládali. V předvolební kampani jste voličům slibovali tu přímou demokracii, takže jste jistě věděli, měli jste představu o tom, jak by měla vypadat, jaké by měla mít parametry. A já se obávám, že v té předvolební kampani jste těm voličům slibovali šunku od kosti, a teď mám obavy, že jim chcete pouze hodit tu ohlodanou kost, že tu přímou demokracii, ta jejich práva vyjadřovat se k dění v tomto státě, chcete notně a pěkně okleštit, což si myslím, jak jsem zde uváděl již dříve, je v řadě věcí v rozporu nejen s Ústavou, ale zejména s Listinou základních práv a svobod.

  Dále zde zaznělo, že stát potřebuje daně, že zajišťuje služby. S tím nelze než souhlasit. Ale v tom, jak funguje ten stát v současné době, kdy ti politici nenesou za to zodpovědnost, musím říci, že bohužel také zajišťuje zadlužování těch občanů v současnosti i v budoucnosti. A ti občané si myslím, že by nepřipustili to, aby byli stále více zadluženi.

  A na závěr poslední věc, která souvisí ne úplně s tímto přímo, neříkám to zde rád, ale přece jen, přímá demokracie a její použití, a teď si sami odpovězte, přeneste se do Kyjeva na náměstí, jak by dnes vypadala situace v Kyjevě, kdyby občané Ukrajiny měli možnost sáhnout po přímé demokracii a vyřešit si tyto věci demokraticky přímo, třeba tak, jak chtěli, zřejmě odvolat prezidenta, by si ho odvolali bez krveprolití. To je krásná, myslím, možnost použití přímé demokracie.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dále do řádné rozpravy je přihlášen pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu zdržovat příliš dlouho. Ono se to tady nese trochu jako takový to, no, jaksi něco ve vzduchu. Pan předkladatel Okamura o tom mluvil na začátku, nebo mám pocit, že pan Fiala z ODS, že vlastně byla provedena analýza zemí, kde už mají referendum, že tam je větší prosperita, větší demokracie. Já bych prosil, protože předpokládám, že dneska skutečně v prvém čtení návrh poslanců Úsvitu bude zamítnut, nicméně koalice slibuje, že přijde v nějakém časovém horizontu s novým návrhem, já bych je moc poprosil, aby si dali veliký pozor a velkou práci nechat si zpracovat důkladné analýzy, co to bude obnášet v praxi.

  Nemám pocit, když jsem si nechal sehnat jakousi analýzu poměrně dlouhého časového úseku v řadě zemí, jednalo se asi o třicet let, v letech 1971 až 2003, kde jsou možná referenda, kolik jich tam probíhalo, že je tam přímá vazba mezi politickou stabilitou, mezi prosperitou té společnosti, mezi kvalitou demokracie.

  Já možná na rozdíl od jiných nejsem tak nadšen ze švýcarské demokracie. Mě skutečně fascinovalo, nečetl jsem, neznám detaily, ale pokud mladá soudkyně v poměrně krátkém časovém horizontu rychle stihne odsoudit nějakou finanční obrovskou kauzu, a když tam někde lítá 12-14 miliard, tak tam pro jistotu nasadí 16 a řekne "všechno připadne švýcarskému státu, protože on takovou újmu utrpěl", tak tam už mi něco nesedí. Takže já si nejsem tak jistý. Je to úplně specifická společnost.

  Nicméně když projdeme ty státy, kde je hodně referend a zda tam je, nebo není prosperita. Tak Švýcarsko v tom období těch třiceti let, 1971 až 2003, v tomto intervalu mělo celkem 292 referend. Je tam obrovská tradice, zřejmě největší na světě. Z té analýzy, kde je nějakých možná skoro padesát států, tak je to zdaleka nejvíc, zcela se to vymyká. A myslím si, že v tom tempu švýcarská federace nepolevila. Mají se dobře, ale nemyslím si, že je to z důvodu referend. Teď se možná dostanu do vlastních pastí, protože musí i v jistých nepopulárních věcech vycházet vstříc zemím Evropské unie.

  To Spojené státy, ty s nimi nakládaly podstatně drsněji, a s jejich finančními metodami, viz banka UBS a role jejích poboček, rezidentur ve Spojených státech, obrovité pokuty, které dostala, další řízení.

  Proti tomu například Itálie, ta také patří mezi ty špičkové země, ta měla v tom období 57 referend. Sami víme, že kvalita demokracie tam není dobrá, že se tam v jednu chvíli doslova rozsypala politická scéna pod vlivem mafií, korupce gigantických rozměrů, že tam je problém rozevírání nůžek mezi severem a jihem, že dnešní generace, předloni to bylo 38 % lidí po vyučení a po studiích, je bez práce, je na ulici, celá mladá generace si už dneska dokáže spočítat, že nedosáhne životní úrovně svých otců, takže zcela diametrálně odlišná situace. Přitom tam mají velice hojná referenda taktéž.

  Lichtenštejnsko je další, které má obrovský počet referend, ale není mi jasné a poprosil bych ty, kteří budou předkládat další návrhy, proč - a je to řada dalších vyspělých zemí, které v tom posledním intervalu, ze kterého já tu analýzu mám, tak vlastně začaly referendy šetřit. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku. Je přihlášena paní poslankyně Hnyková. Poté je do řádné rozpravy přihlášen pan poslanec Vozka. Máte slovo, paní poslankyně - vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Vážený pane předsedající, já to ještě jednou zopakuji. Vyslovuji se tvrdě - Hnyková se prosím jmenuji. Teď bych se vyjádřila k tomu.

  Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, my jsme tady předložili návrh obecného referenda. Vidím, že zde není vůle k jeho prosazení. Já vám chci jenom říci z tohoto místa: Voliči nám dali tolik hlasů, abychom se do této Poslanecké sněmovny dostali, abychom tento zákon tady prosadili. Vidím, že - znovu opakuji - není zde vůle, ale my se nevzdáme. A já vynaložím, a věřím tomu, že i moji kolegové, všechny síly pro to, abychom tento zákon jednou prosadili. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně Hnyková. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Fiedler. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velmi krátce zareaguji na mého předřečníka kolegu Františka Laudáta. Chtěl bych mu tímto poděkovat. Já nevím, jestli on bude souhlasit s mým prohlášením, nebo ne. Ale zmínil tady Norsko. Zmínil tady to, že v Norsku mají téměř nulovou korupci, že ta země prosperuje a že tam byla pouze dvě referenda. No to je přece nádherný důkaz o tom, jak ta přímá demokracie funguje. Tam, kde ta země funguje tak, jak si občané představují, tak nemají zájem vyvolávat žádná referenda, protože ti politici fungují tak, jak si přejí občané té země. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám přihlášenou ještě jednu faktickou poznámku. Já vás poprosím - nejdříve faktická poznámka, potom přednostní právo. Mám tady přihlášeného pana poslance Stupčuka z ČSSD. Máte slovo, pane poslanče, s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, jenom pár poznámek k danému tématu. Já už tu diskusi nechci příliš prodlužovat, zatěžovat, ale nicméně chci říci, že já podporuji referendum, ale ne v podobě, která je navrhovaná. To znamená referendum, které by bylo nějak neomezené. V podobě, kdy všichni by rozhodovali o všem bez jakýchkoli hraničících mantinelů, mám za to, že to je situace, která by tuto zemi dovedla velice rychle do chaosu. A to si asi nikdo z nás nepřeje.

  Podíváme-li se na to z hlediska té proveditelnosti praktické, tak problém je zejména s účastí v referendu. Jaká je pak legitimita toho rozhodnutí, když by velice často paradoxně menšina rozhodovala o osudu většiny? A kdo bude potom formulovat tu otázku, která bude předmětem posuzování? To je další, řekl bych, kardinální problém té věci.

  A panu Okamurovi prostřednictvím pana předsedajícího. Podívejte se do historie. Historie je plná okamžiků, kdy právě prvky přímé demokracie nejčastěji formou plebiscitu dovedly společnost právě do tyranie a do stavu, kdy jim vládl diktátor.

  Myslím také, že tomu referendu příliš neprospívá ta paralela říkat, že přímá demokracie ve Švýcarsku rovná se přímá demokracie v Česku, a budeme se mít stejně jako v tom Švýcarsku. To je prostě populismus a naprostá neznalost toho, na jakých ekonomických základech a historicko-ekonomických, a merkantelismus a podobně. To jsou všechno jaksi historie ekonomie, která je tam zřetelná. Švýcarsko prostě staletí bohatne z určitých typů obchodních transakcí apod. Není to zásluhou přímé demokracie.

  To, co já bych považoval za důležité ale zmínit v souvislosti s přímou demokracií, když už se o tom bavíme, je otázka decentralizace výkonu státní správy, byť to je určitá legitimní alternativa, jak řešit tady problém a rozvíjet princip subsidiarity a přiblížit občanům České republiky to, aby ve stále větší míře měli možnost přece rozhodovat prostřednictvím volených orgánů samosprávy o tom (upozornění na čas), co je důležité v daném jejich regionu či vsi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Volný. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Je tady? (Gestem z místa dává najevo, že není přihlášen.) Mám vás přihlášeného. Takže v tom případě vás odmazávám.

  S přednostním právem je přihlášen pan poslanec Okamura. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážení pánové, úplně na závěr. Teď jsem nestačil sledovat, kam si pan poslanec Stupčuk sedl, ale jestli to je ČSSD, jestli vidím dobře, tak teď nevím, když máte ve vládním prohlášení referendum, což je prvek přímé demokracie, tak s tím nesouhlasíte. Tak to je opravdu zarážející zjištění. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Teď mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jenom velmi prosím pana poslance Okamuru, aby nepoužíval historické paralely v této věci. Například v roce 1923 byl rozprášen mnichovský puč a Hitler byl uvězněn. V roce 1933 se potom stal říšským kancléřem a o deset let později Evropa hořela v plamenech.

  Pane poslanče Okamuro, já vám přeji hodně politických úspěchů, ale velmi prosím, abyste historické paralely na téma své ideologie nepoužíval.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Vozka.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jenom z formálních důvodů se přihlašuji k svému návrhu v úvodním slově na zamítnutí tohoto návrhu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do diskuse ani žádnou faktickou poznámku. V tom případě končím obecnou rozpravu. Máme zde jeden návrh a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Přivolám naše kolegy z venku. Ještě vás odhlásím, takže vás poprosím, abyste se opět přihlásili do systému. A nyní zahajuji hlasování... Ještě ne? Takže můžeme pokračovat, děkuji.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu? Zahajuji hlasování číslo 97. Zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku, kdo je pro zamítnutí daného návrhu. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji.

  Končím hlasování číslo 97. (Na světelné tabuli: ze 152 přihlášených bylo 102 pro, 33 proti.) Návrh na zamítnutí daného zákona byl přijat.

  S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, promiňte, že zneužívám přednostního slova, nevím, kdy pan předsedající ukončí schůzi. Chci vás poprosit o pochopení, že díky našemu rozhodnutí zítra začneme v 9.20 hodin, neboť teď žádám o dvacetiminutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09, a poslaneckému klubu oznamuji, že se sejdeme v 9 hodin v prostorách klubu. Děkuji.