• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. (V sále je velmi silný hluk.)

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně, poslanci a členové vlády. Pan poslanec Adam od 11.30 zdravotní důvody, pan poslanec Bartošek pracovní důvody, paní poslankyně Benešová pracovní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan poslanec Faltýnek zdravotní důvody, pan poslanec Petr Fiala rodinné důvody, pan poslanec Fiedler od 13.00 hodin osobní důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská rodinné důvody, pan poslanec Holík rodinné důvody, paní poslankyně Chalánková zdravotní důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, paní poslankyně Kailová zdravotní důvody, pan poslanec Komárek do 11. hodiny osobní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Martin Novotný osobní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, pan poslanec Ploc pracovní důvody, pan poslanec Plzák pracovní důvody, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček od 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Soukup od 12. hodiny zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, paní poslankyně Váhalová rodinné důvody, pan poslanec Velebný zdravotní důvody, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Zahradníček osobní důvody, pan poslanec Zemánek osobní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek zdravotní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Pelikán pracovní důvody, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik omluvy.

  Pan místopředseda Vondráček hlasuje s kartou číslo 22.

  Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, to jsou body 209, 210, 211, 213, 214 a 206. Potom bychom pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, je možné projednat body 207, 208, 217 a 218, a případně bychom pokračovali body z bloku zákonů ve druhém čtení.

  Zeptám se, zda se někdo hlásí k pořadů schůze. Je tomu tak. Prosím pana předsedu Miholu.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám dvě prosby na zařazení bodu. První se týká příštího týdne, konkrétně úterý 17. 1. bych prosil zařadit, podpořit zařazení bodu, který je sněmovním tiskem 712, je to, myslím, jako sedmý bod v pořadí a je to zákon o vinohradnictví a vinařství a prosil bych ho zařadit jako první bod jednání, tedy první bod v úterý 17. 1.

  A druhá prosba se váže ke středě 1. 2. 2017, jedná se o sněmovní tisk 935, což je novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a tady bych prosil tento sněmovní tisk zařadit odpoledne po již pevně zařazených bodech. Prosím o vaši podporu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím pana poslance Zavadila.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Také bych chtěl navrhnout změnu programu na sedmnáctého, a to že prosím o zařazení nového bodu druhého čtení sněmovního tisku 821, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jak víte, tento zákon jsme vrátili na základě požadavků jedné z našich kolegyň. Jedná se skutečně jen o projednání jednoho pozměňovacího návrhu, čili ta projednávací procedura by měla být krátká. Byť tady můj kolega navrhl předřadit jiný zákon jako první bod, tak já také navrhuji ho zařadit jako první bod, a hlasováním rozhodneme, na druhé čtení, které proběhne 17. února. Je to skutečně krátká záležitost, je dohoda, řekl bych, napříč politickým spektrem, toto projednat ve velmi krátké době.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan zpravodaj nebo pan předseda výboru sociálního mě neposlouchá, ale je to asi potřetí na této schůzi, když slyším, že je dohoda napříč politickým spektrem. Zřejmě se tím myslí dohoda napříč koalicí. S námi tato dohoda není. Já chci avizovat, že my budeme mít také pozměňující návrhy a že debata nebude ani krátká, ani jednoduchá. Abychom si neříkali, že to bude za tři minuty hotovo. To tedy nebude. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Ano, prosím.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolil bych si navrhnout změnu pořadu schůze. Vratky ze Senátu, body 412, 413, zařadit na 17. 1. po tom bodu, co zařazoval pan předseda klubu KDU, vinohradnický zákon, ten byl myslím první, takže jako druhý a třetí bod. (Silný hluk v sále trvá.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Jedná se o zákony vrácené Senátem. (Ano.) Ano. Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. A pokud se nikdo další nehlásí, můžeme hlasovat. Ještě se zeptám pana poslance Kubíčka k jeho návrhu, jestli ho mohu poprosit ke konzultaci. (Porada mimo mikrofon.) Děkuji za strpení.***

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já jenom v rámci rozpravy. Opravdu pozměňovací návrhy ve druhém čtení nebyly předneseny, takže k hlasování máme jenom jeden pozměňovací návrh, změnu účinnosti zákona, a to je všechno.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zeptám se na další přihlášky. Přihlášky nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova: pan ministr, pan zpravodaj si nepřejí. Tím můžeme pokročit k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby nám tady přednesl pozměňovací návrh a sdělil také stanovisko.***

 • Poslanec Vladimír Koníček: Postup by byl takový, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu, to je změna účinnosti, že zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a potom o zákonu jako o celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je velmi jednoduchá procedura a předpokládám, že nikdo nemá alternativní návrhy. Je tomu tak, takže prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, že tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Pana zpravodaje. (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 83, přihlášeno je 157, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  To byl jediný pozměňovací návrh. V tom případě můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 876, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Stanovisko pana ministra? (Ministr souhlasí.) Pan zpravodaj? (Kontrolní výbor vyslovil souhlas.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 84, přihlášeno je 158, pro 105, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

  Omlouvá se pan poslanec Kudela z důvodu jednání do 10.30 hodin.

  Budeme pokračovat bodem

  Pan ministr je již na místě a prosím ještě zpravodaje garančního, tedy ústavněprávního výboru pana poslance Tejce. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 899/2. Ten byl doručen 30. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 899/3.

  Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

  Otevírám rozpravu. Mám zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, na programu máme novelu volebního zákona. Zásadní navrženou změnou je zavedení volebního práva v komunálních volbách pro občany zemí Evropské unie s přechodným pobytem v České republice. Zdůvodnění Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády je prosté a naprosto odkrývá pozici České republiky v Evropské unii. Tuto úpravu totiž požaduje Smlouva o fungování Evropské unie a tato Poslanecká sněmovna se pouze tváří, že bude o něčem rozhodovat. Evropská unie to tak chce a vy budete poslušně rozhodovat o bezprecedentní ztrátě základního znaku suverenity politického rozhodování v této zemi.

  Probíhá destrukce českého státu jako suveréna politického rozhodování na vlastním území. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, v žádném případě tento zákon nepodpoří.

  Dovolím si malý příměr z historie. Nedovedu si ani představit, že by tehdejší Sovětský svaz žádal volební právo pro své dočasně umístěné občany na území Československa. Takovou drzost nemělo ani tehdejší totalitní impérium, avšak Evropská unie ji dnes má a tvrdě ji vyžaduje. A tato Sněmovna, kde má většinu ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09, ODS a další, se podvolí, neboť si poslanci těchto stran nepřipouštějí, že jde o postupnou demontáž státu, a pomáhají realizovat program globálního vládnutí, ke kterému se tito poslanci hlásí. V tom druhém případě mám na mysli především poslance ČSSD.

  Vážené dámy a pánové, jsme dnes v situaci, kdy nás přeměňují v administrativní jednotku řízenou z Bruselu. Většina z vás rezignovala a namlouváte si, že to je nezbytné. Ale zeptejte se našich občanů, jestli chtějí ve svých obcích dát volební právo přechodně pobývajícím cizincům ze zemí Evropské unie. Odpověď bude jednoznačná. Naši lidé nejsou nepřátelští, jen chtějí zachovat své právo rozhodovat o svém domově.

  Kdo někde přechodně žije, je pouze host. Občané nechtějí změnit své obce v multikulturní tábory, kde se budou bát udělat vánoční trhy. Nechceme zde s volebním právem muslimy z Francie, Německa a dalších zemí, aby rozhodovali v našich obcích o stavbě mešit a prosazovali džihád a právo šaría. Zkušenosti ukazují, že jsou mezi nimi i islamističtí fanatici, kteří schvalují vraždění ve jménu své víry. Tuto budoucnost dnes pomáháte připravit.

  Není to nevyhnutelné. Hlasujme všichni proti. Bruselské totalitní impérium se rozpadá. Po brexitu přijdou další změny, kdy národy Evropy budou bránit svá práva, především právo, aby každý rozhodoval ve své zemi. Dnes je nutné hájit zájmy této země a jejích občanů. Poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, budou hlasovat proti této úpravě zákona, a pokud bude dnes schválena, tak ji, doufám, po volbách zrušíme. O tom nepochybuji.

  Dnešní jednání jasně ukazuje, že svoboda naší země a současná podoba evropské integrace je neslučitelná. Proto žádáme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a věřím, že nám dají lidé ve volbách mandát tyto věci prosadit.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na slova svého předřečníka pana poslance Okamury, kdy tady říkal, kdo tady má většinu. Tak my jsme opoziční strana. Za prvé, my nesouhlasíme se zavedením tohoto volebního práva pro občany s přechodným pobytem. Proto podpoříme pozměňující návrh ústavněprávního výboru, který toto z návrhu zákona vypouští. Ale i když to projde, tak náš klub nepodpoří tento návrh zákona, protože ho nepovažujeme za dobrý návrh zákona. Takhle stručně a jednoduše.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď pan zpravodaj a po něm pan poslanec Plíšek.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den. Dámy a pánové, myslel jsem si, že budu mít ulehčenou roli, protože přečtu pouze proceduru, která je velmi jednoduchá, nicméně než se nám ta debata rozjede, tak bych chtěl konstatovat - a možná je to mou chybou, že jsem tak neučinil na začátku -, jaké pozměňovací návrhy přijal ústavněprávní výbor. Už je tady zmínil pan předseda Stanjura. Protože pokud budou podpořeny tyto pozměňovací návrhy, které výbor na můj návrh navrhl a podpořil, pak si myslím, že je debata celkem zbytečná.

  My jsme přijali čtyři pozměňovací návrhy. Body A3 a A4, které najdete v pozměňovacích návrzích k tisku 899, se týkají legislativního zpřesnění v souvislosti s vyhlášením zákona a také se zabývají posunem účinnosti, protože ta byla původně plánována na 1. 1. 2017 a to zjevně nestihneme. To znamená, bylo by to patnáctým dnem od vyhlášení, tak, aby ten zákon byl co nejdříve účinný.

  Ta věc, o které se tady hovoří, je přechodný pobyt. Byla tady velká debata už v prvním čtení o tom, jestli umožnit, nebo neumožnit na základě nikoliv rozhodnutí Ministerstva vnitra, ale na základě toho, že Ministerstvo vnitra promítlo jeden rozsudek Krajského soudu v Brně o tom, že se umožní volit cizincům, kteří jsou občany Evropské unie, v našich komunálních volbách, i pokud mají přechodný pobyt. Ministerstvo vnitra reagovalo na tento požadavek soudu, na toto jedno rozhodnutí, a ten návrh, který máme před sebou, ten první, který tady byl projednáván, umožnil rozšířit toto volební právo i pro cizince z EU s přechodným pobytem v České republice. Po debatě jsme slíbili s panem ministrem, že učiníme všechno pro to, abychom to důkladně projednali, a také jsme tak učinili, a se souhlasem Ministerstva vnitra jsem navrhl v ústavněprávním výboru, a výbor to většinou hlasů podpořil, že se tato pasáž ze zákona vypouští.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem, pane předsedo? Tak pokud ano, máte přednost před panem poslancem Plíškem.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, ale přehlédl jsem dvě faktické poznámky a ty mají přednost i před přednostním právem. Tak prosím, ještě dejte prostor panu poslanci Gabalovi a potom panu poslanci Fiedlerovi, a pak budete mít slovo vy. Ještě jednou se omlouvám. Pan poslanec Gabal.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já mám jenom drobnou otázku. Já nevím, kde předřečník Okamura, vaším prostřednictvím, za komunismu a Sovětského svazu přišel k volebnímu právu. Já jsem nikdy neměl pocit, že by ho byl v té době měl.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fiedler. (V sále je trvalý hluk.)

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já trošku racionálnější poznámku než předřečník. Nevím, jak vy, kolegové, ale řada z nás asi dostává různé maily k této novele, nebo k tomuto návrhu zákona a pozměňovacímu návrhu, o kterém tady hovořil kolega Jeroným Tejc. Dostávám řadu poznámek od občanů. Já doufám, že to vnímáte, že to čtete... (Odmlka pro hluk v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já vás prosím o klid. Prosím pravou stranu sněmovny o klid, zejména ty, kteří stojí před lavicemi. Děkuji. Prosím, pane poslanče. I za mnou!

 • Poslanec Karel Fiedler: Já doufám, že to vnímáte, ty maily, že to čtete. Uvědomme si, co jsme slibovali na začátku Poslanecké sněmovny v poslaneckém...

  Pane předsedající, já prosím o klid za mnou, to se opravdu nedá takhle mluvit.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já poprosím pana předsedu vlády. Pan poslanec má pocit, že je rušen, takže...

 • Poslanec Karel Fiedler: Obávám se, že nejsem zdaleka sám, kdo tady stává... A je to marné, je to marné! Tak jako když něco po panu premiérovi chceme, je to taky marné, aby odpověděl. Děkuji. (Předseda vlády pronesl poznámku k řečníkovi mimo mikrofon.)

  Prostřednictvím pana předsedajícího pane premiére, odpusťte si ty nevhodné poznámky. Jste opravdu trapný.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já vás prosím, abyste se věnoval svému vystoupení. Když tak jsem schopen zjednat pořádek. Můžete pokračovat. Ještě jednou prosím sněmovnu o klid. Pokud chce někdo něco říct, tak se přihlásí a nebude z pléna pokřikovat.

 • Poslanec Karel Fiedler: Já zareaguji na slova pana premiéra. Pokud tady někdo trpí samomluvou, tak jste to zejména podle mého názoru vy, pane premiére, v řadě vašich vystoupení.

  Tak a teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct.

  Doufám, kolegové, že si na to vzpomenete a posoudíte sami, jak v tomto případě hlasovat. Věřím ve zdravý rozum této Poslanecké sněmovny, že neuděláme další ústupek a odmítneme to, aby cizinci na našem území měli volební právo. Co mě k tomu názoru vede? Vede mě k tomu to, že státy Evropské unie udělují své občanství podle mého názoru častokrát velmi neuváženě lidem, o jejichž historii toho tolik úplně nevědí, obzvláště v dnešní době. Prosím, podpořme pozměňovací návrh, o kterém hovořil Jeroným Tejc. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická poznámka, paní poslankyně Hnyková.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, přeji všem dobré ráno. Já bych se chtěla zeptat pana ministra, dneska ráno jsem v televizi poslouchala na ČT 24, že se k tomuto zákonu, nebo k této novele zákona, vyjadřoval právník, který řekl, že i když to vypustíme, že to přesto bude platit. Tak jsem se chtěla zeptat, abychom se tady nedohadovali a zbytečně neřešili věci. My jsme taky pro podporu toho pozměňovacího návrhu, který přijal ústavněprávní výbor, ale mě zajímá stanovisko, pokud se to vypustí, zda to opravdu bude platit. On ten právník tak tvrdil, že to platit bude. Pane ministře, jak to tedy je? Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Taky děkuji. Pokud nejsou žádné další faktické poznámky, tak má slovo pan poslanec Mihola, po něm pan poslanec Plíšek.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já především děkuji za to dovysvětlení panu kolegovi Tejcovi. Myslím, že potom už je jasno, a věřím, že ještě pan ministr tady zodpoví tu předchozí otázku.

  My jako klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh ústavněprávního výboru podpoříme, tedy nechceme, aby cizinec s přechodným pobytem měl volební právo, aby to bylo explicitně jasné. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Plíška, poté je přihlášen pan poslanec Grospič, pan poslanec Kubíček a pan poslanec... To je faktická, pane poslanče? Tak potom. Prosím.

 • Poslanec Martin Plíšek: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já jenom krátce shrnu stanovisko poslaneckého klubu TOP 09.

  Myslím si, že není nutné dělat z tohoto zákona nějaké politikum a hrát nějaké politické či národní vášně. My také podpoříme pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, protože skutečně volební právo cizinců s přechodným pobytem by mohlo být v některých situacích zneužito, a jestli se nemýlím, evropské předpisy nám nutí uznatelnost tohoto volebního práva pro cizince s trvalým pobytem. Takže si myslím, že budeme v souladu i s evropskými předpisy. Také doplňuji, že celá řada evropských zemí nerozeznává institut trvalého a přechodného pobytu a hovoří spíše ve velké části zemí o trvalém pobytu. Takže myslím, že to je v pořádku, a my tento návrh ústavněprávního výboru podpoříme.

  Já bych chtěl také ještě dodat, ono to tady nepadlo, že na tuto změnu volebního zákona čekají potenciální kandidáti na prezidenta republiky, protože tento zákon upravuje některé podmínky z hlediska petice kandidáta pro přímou volbu prezidenta republiky s tím, že se tam doplní nový údaj, a to číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Já i tuto část novely volebního zákona chci podpořit, protože Ústavní soud jasně vydal nález v tom smyslu, že u té předchozí přímé volby prezidenta republiky byly velké problémy s věrohodností a autentičností podpisů petentů. Je jasné, že bychom se v Poslanecké sněmovně neshodli na změně Ústavy, tak zůstane zachován ten počet podpisů 50 tisíc. Ale musíme zareagovat na nález Ústavního soudu a myslím si, že číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu není zneužitelné, není veřejně dostupné, a tudíž povede k větší věrohodnosti podpisů.

  Takže za náš poslanecký klub mohu deklarovat, že my s tímto návrhem novely volebního zákona, bude-li schválen ten pozměňovací návrh, nemáme problém a jsme připraveni ho podpořit. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má prostor pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já myslím, že se nemusíme předhánět v tom, kdo všechno podpoří pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který je podle mého názoru naprosto správný a vyjasňuje to, co jsme si tady už v těch předcházejících minutách řekli. Jenom bych chtěl jako předseda evropského výboru říct, že právo, volební právo pro komunální, pouze komunální volby a volby do Evropského parlamentu mají naši občané, nicméně s trvalým pobytem nebo s pobytem v kterémkoli členském státu v těchto členských státech také. To samé od roku 2004, od vstupu naší země do Evropské unie, recipročně umožňujeme ostatním. Nejedná se o to, že my přiznáváme někomu něco víc, než oni přiznávají nám.

  Čili to je jenom na vysvětlenou, abychom věděli, o čem hlasujeme. To, že přechodný pobyt je velmi problematický a že toto podpoříme, a věřím tomu, že většinově podpoříme, je snad jasné. Ale prosím, nedělejme z toho zbytečné politikum a neviřme tady zbytečně nacionalistické vášně.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Kubíček. (Neustálý hluk v sále.)

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi také pár slov za klub KSČM k předloženému návrhu zákona.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám. Prosím dva ministry a jednoho poslance, aby se usadili. Děkuji. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Také děkuji. My rovněž nemáme problémy a podpoříme pozměňovací návrhy tak, jak prošly ústavněprávním výborem. V tom panuje asi shoda napříč politickým spektrem, tak jak poslouchám tady vystoupení jednotlivých předřečníků. Nicméně si myslíme, že celý předložený návrh zákona je nadbytečně obsáhlý, řeší věci, které ani po něm nepožadoval tehdejší Ústavní soud, a jako celek tento zákon nepodpoříme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kubíček.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velmi stručný, protože zde bylo řečeno vše. Za klub ANO podpoříme pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec byl zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra na závěrečné slovo. Přeje si. Prosím.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dlužím několik odpovědí na otázky, které tady padly. Bude platit úprava českého právního řádu a Ministerstvo vnitra se podle ní bude řídit. To znamená, pokud bude tato změna vypuštěna, tak bude platit v českém právním řádu to, co schválíme, a Ministerstvo vnitra se tím bude řídit. Tím ovšem není dotčeno právo dotčených se domáhat svých práv u soudu. To se také stalo v té judikatuře, o které hovořil pan předseda Tejc. Já nemohu vyloučit, že se ty případy nebudou množit, že ty soudy budeme prohrávat. Na druhou stranu vůle Poslanecké sněmovny je takováto, my ji akceptujeme, respektujeme. A já chci poděkovat panu předsedovi Tejcovi a ústavněprávnímu výboru, že jsme se byli schopni shodnout a tuto změnu velmi rychle připravit.

  To znamená, odpověď na vaši otázku, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, je, že bude platit to, co dnes Poslanecká sněmovna přijme.

  Jestli si vzpomenete, my jsme vedli dlouhou debatu i s paní ombudsmankou, která tehdy navrhovala, zhruba dva roky zpátky, aby volební právo v České republice měli nejenom cizinci žijící na území České republiky ze zemí EU, ale všichni. Tehdy jsme to společně odmítli. A já si myslím, že česká právní úprava je vyvážená, dostatečná, a to, že dnes vypustíme právo volit pro přechodný pobyt, té normě nijak neubližuje. Já vyjádřím souhlasné stanovisko s návrhem -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové - já se omlouvám, pane ministře - já vás opravdu prosím, kolegyně a kolegové, abyste sledovali jednání a nediskutovali.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Tak je pátek třináctého, pane předsedo, ono se to projevuje.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já tomu rozumím, ale přece jenom bych rád slyšel, co říkáte, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Dobře, já budu mluvit nahlas.

  Závěrem pouze jednu jedinou věc. Chci říct, že Ministerstvo vnitra podporuje návrh ústavněprávního výboru, podporujeme tuto změnu, která je vyjádřena v jednom hlasování pravděpodobně, jak navrhne proceduru pan předseda, takže tímto je to pro nás vyřešeno. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje o návrh procedury.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Procedura bude relativně jednoduchá. Máme čtyři pozměňovací návrhy. Jsou to dva minibloky - A1 až A4. Můžeme o nich hlasovat jedním hlasováním, tak to navrhuje ústavněprávní výbor. Ke všem těmto pozměňovacím návrhům se garanční, tedy ústavněprávní výbor staví logicky kladně, neboť jsou to jeho návrhy. A teoreticky je možné, nechávám na zvážení, zda to někdo bude požadovat, abychom hlasovali ve dvou oddělených hlasováních - A1 a A2, což je právě hlasování o tom, že neumožníme, schválíme-li tento pozměňovací návrh, neumožníme cizincům s přechodným pobytem hlasovat v komunálních volbách. A potom bychom mohli hlasovat o A3 a A4, které se týká legislativně technického zpřesnění a účinnosti. Můžeme hlasovat dohromady, můžeme hlasovat i odděleně. A potom bychom už hlasovali o návrhu zákona jako celku, neboť jsem nezaznamenal žádné legislativně technické úpravy navržené ve třetím čtení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já bych vás, pane zpravodaji, poprosil, abyste něco navrhl, a pak se k tomu můžeme vyjádřit.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Já navrhuji - takhle. Já mohu vycházet z toho, co navrhuje ústavněprávní výbor, a ten navrhuje A1 až A4.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To znamená jedno hlasování o čtyřech návrzích.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Jedno hlasování a následně celek.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k proceduře. Pan poslanec Benda.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, vzhledem k tomu, jak se to tady opět vyhrotilo, navrhuji, abychom o A1 a A2 hlasovali zvlášť a o A3 a A4 také zvlášť. To jsou opravdu jenom technické - ono to dopadne úplně stejně, ale ať máme to jedno hlasování, ve kterém se vyjadřujeme k té jedné konkrétní věci, o které se dnes mluvilo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vy navrhujete tedy jedno hlasování A1 a A2 společně, A3 a A4 společně. Pan zpravodaj s tím souhlasí? (Ano.) V tom případě nechám proceduru takto navrženou panem poslancem Bendou a akceptovanou zpravodajem, odhlasovat.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem procedury? Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 85, přihlášeno je 163, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  A nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o prvních dvou pozměňovacích návrzích. (Zpravodaj souhlasí.) Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o A1 a A2, tedy vypuštění rozšíření volebního práva pro cizince z EU s přechodným pobytem v komunálních volbách.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výboru? (Souhlas.) Ještě tady byla žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 86, přihlášeno je 160, pro 158, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali o A3 a A4, legislativně technická úprava a současně odložení, resp. stanovení účinnosti 15. dnem po vyhlášení, neboť 1. 1., původně navržené, už není možné samozřejmě stihnout.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr - stanovisko? (Souhlas.) Výbor? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 87, přihlášeno je 163, pro 160, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

  Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění volební zákony a některé další zákony, podle sněmovního tisku 899, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 88, přihlášeno je 161, pro 105, proti 13. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

  Otevírám bod 211, což je

  Pan ministr je na místě a ještě prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Koubka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 851/2, byl doručen 30. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 851/3. ***

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Rozprava byla rychlá jak v prvním, druhém, tak i třetím čtení. Dovolím si tedy jenom upozornit, že bychom potom navrhli hlasovat společně A1 až A8, pozměňovací návrhy. A dovolte mi jenom, abych tam představil, oč se jedná v těch pozměňovacích návrzích. Je to de facto jeden jediný pozměňovací návrh, který se promítá jak do zákona o obcích, zákona o krajích a do zákona o hlavním městě Praze. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je postavit najisto, že se na členy zastupitelstev vztahuje v případě odpovědnosti za škodu způsobenou územnímu samosprávnému celku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva zákoník práce. Podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou uvedené vztahy podřízeny režimu zákoníku práce již dnes. O tento výklad se opírá i Ministerstvo vnitra. V této souvislosti je však třeba uvést, že existují opačné právní názory, které jsou navíc podpořeny rozhodovací činností soudů. Jak už jsem řekl, změna se navrhuje shodně v zákoně o obcích, v zákoně o krajích i v zákoně o hlavním městě Praze. To je de facto obsah všech pozměňovacích návrhů. A potom ty, které tam ještě byly, tak byly jenom legislativně technické, jiné nejsou. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji, za závěrečné slovo. A rovnou vás prosím o návrh procedury.

 • Poslanec Jiří Koubek: Procedura bude velmi jednoduchá, protože ani teď ve třetím čtení nebyly navrženy žádné legislativně technické úpravy. Takže navrhuji, abychom hlasovali prvním hlasováním společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, tedy A1 až A8. A jako druhé hlasování hlasovat o zákonu jako o celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za návrh procedury. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Není tomu tak. A vzhledem k tomu, že to je velmi jednoduchá procedura, tak asi nemusíme ani hlasovat. Prosím tedy první hlasování o pozměňovacích návrzích. - Tak pardon. Pan předseda klubu ODS si přeje odhlasovat tuto proceduru, tak já mu vyhovím.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s procedurou. Kdo je proti?

  Je to hlasování 89, přihlášeno je 162, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat, s procedurou jsme vyslovili souhlas. A prosím první hlasování.

 • Poslanec Jiří Koubek: Podle odhlasované procedury budeme hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A. Prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výboru? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 90, přihlášeno je 162, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Jiří Koubek: Nyní vás prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako o celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 851 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra. (Souhlas.) Výbor? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 91, přihlášeno je 162, pro 154, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Budeme pokračovat bodem

  Prosím pana ministra zdravotnictví, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a stejně tak prosím i zpravodaje garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, pana poslance Hegera. A chtěl bych vás informovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v sněmovním tisku 810/2. Ten byl doručen 6. prosince 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 810/3.

  Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi rychle. Vzhledem k tomu, že předložený návrh byl v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát, tak bych jenom opětovně zdůraznil, že cílem zajištění transpozice unijních směrnic 2015/565 a 2015/566, které upravují postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Za tím účelem se zejména doplňují postupy nutné k zavedení jednotných pravidel v rámci EU pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví v Unii. To je umožněno zavedením postupu pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovení programu schvalování inspekcí odrážejících ověřovací proces, který byl zaveden pro činnost související s tkáněmi a buňkami, které jsou prováděny v Unii. Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.

  Vzhledem k tomu, že termín pro implementaci obou směrnic uplynul 29. října, je potřebné, aby byl návrh přijat co nejdříve.

  V rámci druhého čtení byl načten pouze jeden pozměňovací návrh obsahující několik drobných oprav legislativně technického charakteru, který Ministerstvo zdravotnictví podporuje.

  Dámy a pánové, děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. A pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu také končím. Zeptám se na závěrečná slova nejprve pana ministra. Přeje si závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, předložený návrh prošel vládou v dubnu loňského roku. Prošel prvním a druhým čtením. Garančním výborem byl výbor pro zdravotnictví, který přijal na svém zasedání ze dne 14. prosince následující doporučení. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí: legislativně technické úpravy podané v rozpravě třetího čtení. Ty nebyly podány. Zbývá pozměňovací návrh, který jsem přijal já. Je to pozměňovací návrh, který obsahuje legislativně technické úpravy, které byly vypracovány po dohodě legislativního odboru Poslanecké sněmovny a legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví. Obsahuje jenom technické změny a nijak nemění věcnou náplň zákona. Je to tedy jediný pozměňovací návrh, se kterým souhlasil garanční výbor. A poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Tolik tedy k proceduře. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji jak za závěrečné slovo, tak i za návrh procedury. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k navržené proceduře, která je skutečně jednoduchá. Ale přece jenom o ní nechám hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 92, ve kterém je přihlášeno 159, pro 135, proti nikdo. S návrhem procedury byl vysloven souhlas.

  Prosím, pane zpravodaji, o pozměňovací návrh. (V sále je velký hluk.)

 • Poslanec Leoš Heger: Navrhuji, abychom hlasovali o jediném pozměňovacím návrhu, kterého jsem se ujal já. Garanční výbor souhlasí.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výbor tedy také souhlasí.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování pořadové číslo 93. Přihlášeno je 159, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Nyní nám zbývá hlasovat o celém návrhu zákona. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.)

  Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 810, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra o stanovisko? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Za garanční výbor souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování pořadové číslo 94. Přihlášeno je 159, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji a předám řízení schůze.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat schváleným pořadem schůze, a to bodem

  Oba zúčastnění jsou na svých místech u stolku zpravodajů. Požádám tedy pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, aby návrh uvedl.

 • Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Vážený pane předsedo, jde o něco podobného, jako byl předchozí sněmovní tisk. Tento zákon byl již v Poslanecké sněmovně projednáván několikrát, takže bych k jeho uvedení pouze stručně zopakoval, že hlavním cílem je obdobně jako v případě předchozího zákona o lidských tkáních a buňkách transpozice směrnice Komise EU 2015/566, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, přičemž jde pouze o úpravy technického charakteru. (V sále je stále hluk.)

  Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří oprava pojmů v návaznosti na nový občanský zákoník a odstranění legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Musíme pokračovat tím, že budu konstatovat, že návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Ptám se tedy navrhovatele, zda chce ještě vystoupit v rozpravě. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku, a proto rozpravu končím. V tom případě nebude zájem o závěrečná slova.

  Prosím zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedající. Situace je zcela jednoduchá. Zákon prošel druhým čtením, jak zde již bylo konstatováno, bez pozměňovacích návrhů. Nebyly v dnešním čtení podány ani žádné legislativně technické návrhy, takže vám navrhuji, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Bývá to málokdy, ale máme tu vzácnou příležitost, že můžeme rovnou přikročit k hlasování.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 811, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 95, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 161 poslance pro 137, proti nikdo. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod 214.

  Kolega Kubíček ještě mezi body. Prosím.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si požádat o patnáctiminutovou přestávku jménem klubu ANO 2011.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Kubíček zastupuje nepřítomného předsedu klubu, takže je to legitimní návrh. Sejdeme se v 10.50 hodin.

  (Jednání přerušeno v 10.36 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání, a to již ohlášeným bodem

  Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 11. ledna, rozprava ve třetím čtení byla ukončena. Pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš je u stolku zpravodajů a zpravodaj garančního výboru, výboru rozpočtového, pan poslanec Václav Votava jistě ke stolku zpravodajů...

  V tom případě potřebujeme někoho z rozpočtového výboru. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 873/2 a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 873/3. Nemůžeme bez zpravodaje přikročit k hlasování, protože tentokrát nejde o takový jednoduchý bod, jaký jsme měli předtím. Tady je velké množství pozměňovacích návrhů a je nutné, abychom si vyjasnili proceduru a aby bylo jasné, jakým způsobem budeme hlasovat.

  Pana zpravodaje a předsedu rozpočtového výboru Václava Votavu již vidím a vezme si dokumenty. Malý moment ještě vyčkáme, aby byl zpravodaj připraven.

  Znovu opakuji, rozprava byla ukončena a před hlasováním o pozměňovacích návrzích žádám zpravodaje, aby přednesl návrh procedury, abychom se mohli řídit jednotlivými postupnými kroky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, a omlouvám se za zdržení. Garanční výbor na svém jednání, kde projednával a vyjadřoval stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům podaným ve druhém čtení, odsouhlasil také hlasovací proceduru. Ta hlasovací procedura není až tak jednoduchá, myslím, že číst ji, to by zabralo docela dost času, všichni mají tisk, aspoň to předpokládám, 873/3, kde je hlasovací procedura zcela jasně popsána, jak se bude hlasovat, takže asi bychom měli, pokud není námitek, se k ní vyjádřit a odsouhlasit ji.

  Možná jenom pro připomenutí, ty kroky budou po jednotlivých skupinách, jednak to budou pozměňovací návrhy rozpočtového výboru, pak to bude skupina pozměňovacích návrhů, které obsahují změny, které obsahují změny zákona o dani z příjmů, pak to bude skupina pozměňovacích návrhů zákona o dani z přidané hodnoty a budou tam i pozměňovací návrhy, které se týkají elektronické evidence tržeb.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se tedy, jestli někdo z poslanců a poslankyň má zájem k té hlasovací proceduře obsažené v tisku garančního výboru, tzn. 873/3, by chtěl něco vyčlenit k samostatnému hlasování odděleně od toho, jak je ta procedura napsaná. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura k proceduře. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám jenom prosbu na pana zpravodaje, protože si myslím, že ta procedura je komplikovaná, aby - říkám, je to prosba - krátce uvedl, o čem hlasujeme. Jinak souhlasím s tou procedurou jako člen rozpočtového výboru, myslím, že jsem pro to i na výboru hlasoval, takže spíš jenom tato prosba, aby to zaznělo předem, ať pak nemusím běhat v průběhu, až zahájíme hlasování, protože budeme hlasovat o takových věcech, jako je snížení paušálu, a my chceme vědět, aby bylo jasné, že se hlasuje o snížení paušálu, kdo je pro a kdo je proti, o snížení daní apod. Děkuji moc.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že to je možné, je to obsaženo v tom tisku.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, budu tak postupovat, budu říkat, o čem ten pozměňovací návrh je a kdo ten pozměňovací návrh navrhuje. Možná bych ještě pro pořádek připomněl, že pozměňovací návrh D1 je nehlasovatelný a pozměňovací návrh K je též nehlasovatelný.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, k tomu se dostaneme. Pokud nikdo nenamítá nic proti proceduře, proceduru nechám nejdříve schválit. Proceduru budeme schvalovat po vyjasnění s legislativou a předkladatelem pozměňovacího návrhu D.

 • Poslanec Václav Votava: Nehlasovatelnost těchto dvou bodů vyplývá z jednání rozpočtového výboru, abych upřesnil.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jde o D1 a pod písmenem K. Ano? To jsou dva návrhy, které jsou označeny jako nehlasovatelné už v samotné proceduře.

  Pan kolega Kubíček. Prosím.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Poprosím, aby Sněmovna hlasovala o tom, zda je tento pozměňovací návrh hlasovatelný.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: U D1, ano? Myslím, že to můžeme rozhodnout, až k němu dojdeme, to bude asi nejrozumnější, a tam si to budeme muset ověřit. Budeme hlasovat ve dvou krocích. Jestli je hlasovatelný, a pokud Sněmovna odsouhlasí, tak budeme hlasovat jeho obsah. Ano? Rozumíme si. Tak, dobře. ***

 • Poslanec Václav Votava: Legislativně technické úpravy nejsou, nebo mi to alespoň není známo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pardon, ještě předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já tedy, pokud už jsme před samotným hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak bych si dovolil požádat o přestávku v délce 30 minut.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V délce 30 minut. Dobře. Nezbývá mi nic jiného než vyhovět klubu sociální demokracie. Sejdeme se v 11.30.

  (Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Doba pro přestávku klubu ČSSD uplynula. Máme schválený postup hlasování, můžeme se tedy zabývat jednotlivými návrhy. Požádám pana zpravodaje, aby zaujal své místo. Chvilku počkáme, pane zpravodaji, než se kolegyně a kolegové usadí, protože začne samotné hlasování. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Zjistíme přesný počet přítomných.

  Myslím si, že počet přihlášených se ustálil, a můžeme tedy začít prvním bodem. Pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Prvním bodem by měly být legislativně technické úpravy, ale nevím o tom, že by byly podány. Odpadá hlasování o legislativně technických úpravách, pokud není námitka. Poté bychom hlasovali A1A, což je omezení výdajových paušálů, a stanovisko garančního výboru je kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 97 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 97, z přítomných 140 pro 103, proti 34, návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Další návrh je A1B, který se také týká omezení výdajových paušálů. Stanovisko výboru je kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 98 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 98, z přítomných 154 pro 108, proti 39, návrh také byl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Dále hlasujeme A1C, což je navrácení slevy pro OSVČ. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 99, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 99, z přítomných 160 pro 149, proti nikdo, návrh byl přijat. Další.

 • Poslanec Václav Votava: Dalším je A1D, což je přechodné ustanovení k omezení výdajových paušálů a navrácení slev. Stanovisko výboru je souhlasné, kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 100, z přítomných 162 pro 156, proti nikdo, návrh byl přijat. Další.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrh A2, což je rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou. Jenom doplním, že se jedná o živnostníky, že mohou mít zaměstnance.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko je kladné.) Pan ministr? (To je A2? Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 101 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 101, z přítomných 166 pro 162, návrh byl přijat. Další.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní jsme dospěli k bodu D1, který, jak jsem zmínil, je podle výboru nehlasovatelný, ale pan kolega Kubíček požádal o to, abychom hlasovali o tom, zda je nehlasovatelný.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozhodneme hlasováním číslo 102 o tom, zda je hlasovatelný bod D1.

  Zahájil jsem hlasování číslo 102 a ptám se, kdo je pro. Hlasovatelnost D1. Vyjasnili jsme si to na začátku. Jestli je hlasovatelný. Kdo je proti? Děkuji.

  Hlasování 102, z přítomných 166 pro 43, proti 50, platí stanovisko, které je obsaženo v materiálu, tedy v usnesení, že je D1 nehlasovatelný. Tedy můžeme pokročit.

 • Poslanec Václav Votava: Dále hlasujeme A3, což je závazné posouzení. Stanovisko rozpočtového výboru je souhlasné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahájil jsem hlasování číslo 103 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 103, z přítomných 166 pro 148, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom měli hlasovat A4, což je snížení limitu pro navracení DPH turistům. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 104 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 104, z přítomných 166 pro 71, proti 62, návrh nebyl přijat. Můžeme pokročit.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní hlasujeme A5, což je daňový řád. Stanovisko výboru je souhlasné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 105, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 105, z přítomných 164 pro 148 proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme dál.

 • Poslanec Václav Votava: Dále hlasujeme A6, což je posunutí účinnosti zákona z 1. ledna 2017 na 1. dubna 2017, stanovisko souhlasné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 106 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 106, z přítomných 167 pro 164, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Dalším návrhem je B1, to jsou výdaje na tvorbu fondu České asociace pojišťoven. Je to můj pozměňovací návrh a stanovisko výboru je souhlasné. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 107. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 107, z přítomných 167 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali G1, což je osvobození dividend vyplácených obcím a dobrovolným svazkům obcí. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Klašky a výbor vyjádřil souhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 108, z přítomných 167 pro 159. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali H3, což je zrušení solidárního zvýšení daně a je to pozměňovací návrh pana kolegy Vilímce. Výbor nepřijal žádné stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 109. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 109, z přítomných 167 pro 42, proti 110. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Tak protože nebyl přijat H3, můžeme hlasovat I1 a až I3, část 1 pana kolegy Kalouska. Jedná se o zrušení solidárního zvýšení daně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko je negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 110 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 110, z přítomných 167 pro 43, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali H7, což je přechodné ustanovení k příspěvkovým organizacím pana kolegy Vilímce. Stanovisko je kladné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Jaké číslo to bylo? - H7. - Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 111 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 111, z přítomných 167 pro 165. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pod J, je to rozšíření okruhu nepeněžních plnění o knihy pana kolegy Sklenáka. Výbor - souhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 112. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 112, z přítomných 167 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní jsme u K, což je zrušení osvobození příjmu z chovu včel paní kolegyně Dobešové, ale ten je podle výboru nehlasovatelný. Hovořil jsem o tom i s paní kolegyní, souhlasí s tím.

  Takže bychom hlasovali nyní pozměňovací návrh pod písmenem P, je to částečné odbytné u doplňkového penzijního spoření. Je to pana kolegy Zavadila a stanovisko je kladné. (Hlasy z pléna: P nebo B?) P jako Petr nebo Pavel.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr, stanovisko? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 113 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 113, z přítomných 166 pro 163. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali B, B jako Barbora, B2, což je změna režimu DPH pro rozhlasové a televizní vysílání, je to můj pozměňovací návrh s kolegou Jandákem. Stanovisko výboru je kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 114. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 114, z přítomných 167 pro 111, proti 42. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Dále hlasujeme D2, což je nějaká legislativně technická úprava pana kolegy Kubíčka. Souhlasné stanovisko výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 115. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 115, z přítomných 167 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali - protože byl přijat pozměňovací návrh A6, tak můžeme hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Šincla a to je F varianta A bez části účinnosti. Jedná se u tohoto pozměňovacího návrhu o rozšíření možnosti upravit pohledávku za dlužníky i v případě reorganizace. Není stanovisko výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 116. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 116: z přítomných 167 pro 72, proti 71. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebyla přijata tato varianta, tak můžeme hlasovat o variantě B pod písmenem F, a to bez části účinnosti, je to tedy pan kolega Šincl, zrušení možnosti opravit pohledávku za dlužníky v insolvenci. Výbor nepřijal stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 117. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 117: z přítomných 167 pro 75, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Dalším návrhem bude H1, což je pozměňovací návrh pana kolegy Vilímce. Týká se snížení základní sazby DPH na 19 procent. Výbor nepřijal stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 118. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 118, z přítomných 166 pro 76, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Tak protože nebyl přijat H1, můžeme hlasovat pozměňovací návrh H2 pana kolegy Vilímce a to je zavedení dvou sazeb DPH ve výši 19 a 10 procent. Stanovisko výboru nebylo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr?

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nesouhlas, dopad do rozpočtu minus 52 miliard.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 119. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 119, z přítomných 166 pro 73, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat předchozí pozměňovací návrh H2, můžeme hlasovat H6, což je přeřazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % pana kolegy Vilímce. Výbor nedal stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 120. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 120, z přítomných 167 pro 76, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato H1, H2 ani H6, můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích I4 až I14, část 2, pana kolegy Kalouska. Je to zavedení dvou sazeb DPH ve výši 20 a 10 %. Výbor má negativní stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nesouhlas. Dopad do rozpočtu minus 41 mld. ročně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 121, z přítomných 167 pro 73, proti 77. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh H8, což je snížení navrhované sazby poplatku za vjezd z 200 Kč na 100 Kč. Je to návrh pana kolegy Vilímce. Výbor nepřijal stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 122. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 122, z přítomných 167 pro 65, proti 74. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom se dostali k návrhům týkajícím se evidence tržeb. Jako první bychom měli hlasovat návrh pod písmenem C, což je paušální daň 250 tisíc a bezhotovostní platby e-shopů, pana poslance ministra Babiše. Stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 123. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 123, z přítomných 164 pro 78, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat tento návrh, můžeme hlasovat návrh pod písmenem G5. Je to paušální daň bez limitu pana kolegy Klašky. Výbor nepřijal stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 124. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 124, z přítomných 167 pro 56, proti 72. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat pozměňovací návrh pod písmenem C ani G5, můžeme hlasovat návrh pana kolegy Černocha pod písmenem L, paušální daň 500 tis. Kč. Stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 125. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 166 pro 40, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato C, G5 ani L, můžeme hlasovat o O1 paní kolegyně Zelienkové. Je to paušální daň bez limitu. Výbor nepřijal žádné stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 126. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 167 pro 39, proti 67. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat C, můžeme hlasovat H5, což jsou bezhotovostní platby, pan kolega Vilímec. Stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 127. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 167 pro 44, proti 77. Ani tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato C ani H5, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu O2 paní kolegyně Zelienkové, bezhotovostní platby e-shopů. Stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 128. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 128, z přítomných 167 pro 46, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato C, G5, L, O1, H5 ani O2, může se hlasovat o návrhu pod písmenem E, pozměňovací návrh pana kolegy Plíška. Je to zrušení evidence tržeb. Stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 129. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 129, z přítomných 167 pro 39, proti 81. Návrh nebyl přijat.

  Prosím sněmovnu o klid! Pane zpravodaji, pokračujte.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato C, G5, L, O1, H5, O2 ani E, hlasujeme o pozměňovacím návrhu H4 pana kolegy Vilímce, také zrušení evidence tržeb. Stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 130. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 130, z přítomných 167 pro 39, proti 84. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Protože jsme nepřijali pozměňovací návrh E ani H4, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2 pana kolegy Klašky. Je to výjimka do výše příjmu 414 tis. korun. Výbor nepřijal stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 131. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 131, z přítomných 167 pro 19, proti 87. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato E ani H4, můžeme hlasovat o G3 pana kolegy Klašky. Návrh se týká farmářských trhů. Výbor nepřijal stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 132. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 132, z přítomných 167 pro 46, proti 63. Návrh nebyl přijat. ***

 • Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat E ani H4, můžeme hlasovat o G4, také pan kolega Klaška. Je to drobná vedlejší výdělečná činnost. Výbor nepřijal stanovisko.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 133. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 167 pro 40, proti 65. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom měli hlasovat M, to je pan kolega Kučera, náhrada nákladů vynaložených na evidenci tržeb, ale to si myslím, že je v tuto chvíli nehlasovatelné. Zeptám se legislativy? (Odpověď mimo mikrofon.) Dobře, ano, tak tedy budeme hlasovat, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 134, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 167 pro 44, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: A poslední pozměňovací návrh je pod písmenem N, je to pan kolega Hovorka, doplnění subjektů o poplatníka odvodu z loterie nebo jiné podobné hry. Stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 135. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 167 pro 15, proti 106. Návrh nebyl přijat.

  Ptám se zpravodaje a navrhovatelů, jestli se hlasovalo o jejich návrzích.

 • Poslanec Václav Votava: Podle mých záznamů, pane místopředsedo, jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Podle mě také, takže jedině kdyby byl někdo nespokojen. Myslím, že tomu tak není. Znamená to, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, podle sněmovního tisku 873, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování číslo 136 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 166 pro 128, proti 36. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 206.

  Pan předseda klubu ODS s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Dovolte mi, protože my jsme to považovali za velmi důležitý zákon, krátký komentář našeho poslaneckého klubu.

  Plně respektujeme výsledky hlasování. Například postojem poslanců a poslankyň za ČSSD nejsme překvapeni, ti daně chtějí zvyšovat, nechtějí je snižovat. Čím jsme překvapeni, je postoj klubu ANO. Já jsem si v minulých dnech a týdnech četl mediální prohlášení pana ministra financí a některých jeho kolegů, jak do té letošní kampaně půjdou s tím heslem a s tou nabídkou na snížení daní. Dneska jsme tu možnost měli. Tak jenom zopakuji, co všechno většina odmítla. Říkám, u levicových stran je to docela přirozené, nic překvapivého u těch, kteří sami za sebe tvrdí, že jsou pravicoví, i když nejsou a dokazují to, řekl bych, každým hlasováním u daňových zákonů.

  Odmítli jste zrušit solidární přirážku daně. Ta měla skončit 31. prosince 2015, od té doby jste několikrát nevyužili možnost ji zrušit. Pokud budete ve volební kampani říkat, že budete navrhovat zrušit, tak se vás legitimně mají občané ptát - a proč jste to neudělali, když jste mohli?

  Současně jste odmítli zjednodušit daňový systém, vrátit se ke dvěma sazbám DPH. Určitě by to bylo zjednodušení daňového systému. Odmítli jste snížit základní sazbu daně buď na 19, nebo na 20 %, to byly dva návrhy. Odmítli jste snížit sazbu DPH na 10 %. Pan ministr na mikrofon řekl - ježíš, to je minus 52 mld. a v druhém případě minus 41. To je pravda, já to nezpochybňuji, ale 2. ledna jsme slyšeli, že stát skončil plus 62. To číslo je pořád menší než těch 62, takže je příležitost snížit daně. A opět, pokud budete ve volební kampani říkat - budeme navrhovat snížení DPH, tak se vás mají občané oprávněně ptát, proč už jste to neudělali, když jste mohli. Mohlo to platit od dubna, takže možná to bude platit od dubna příštího roku, nebo nikdy.

  Pak pominu ty drobnosti typu, že jste zvedli poplatek za vjezd desetkrát, z 20 na 200 korun, a odmítli jste kompromis. My jsme navrhovali, aby se zvedl pouze pětkrát, z 20 na 100 korun. Takže tady jste zvýšili poplatky a poplatky jsou v zásadě daně. Takže to byl důvod, proč jsme nemohli hlasovat.

  Dalším velmi důležitým důvodem bylo opětovné snížení výdajových paušálů. Teď se dívám směrem ke KDU. Ti se velmi rádi prezentují jako ti, kteří chrání malé živnostníky. Vaše hlasy by dneska stačily. Vaše hlasy by stačily, ne aby se zvýšily paušály - aby se nesnížily. Opět jste hlasovali, vládní poslanci, pro snížení výdajových paušálů, takže jste opět zhoršili podnikatelské prostředí pro malé živnostníky. A pak nám nezbývá než se usmívat jedněm, kteří říkají: my chráníme malé, a druhým, kteří říkají: my budeme navrhovat snížení daní. Když tu možnost máte, tak ji prostě odmítnete. (Potlesk v lavicích ODS.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostními právy nejprve pan předseda Kalousek, potom pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom velmi stručně si dovolím připomenout, že návrh na snížení sazeb na dvě, tedy zjednodušení na dvě a snížení na 20 a 10 %, vycházel vstříc kritice všech vládních stran. Když jsme, naše vláda, zvýšili spodní sazbu z 10 na 14 % proti penzijní reformě, zhruba 28 mld. bylo určeno na profinancování penzijní reformy, drtivě jste to všichni kritizovali. Ta kritika byla legitimní. Pak jste zrušili penzijní reformu, ale nechali jste si ty peníze, o které lidi jsou při každém nákupu obíráni. To samé u tříletého přechodného zvýšení DPH. Ano, od 1. 1. 2016 byla uzákoněna jedna sazba ve výši 17,5 %. To chápu, že se každému z vás nelíbilo. Proto jsem navrhl návrat do předkrizového období, jehož zvýšení jste dramaticky kritizovali. Těch 20 a 10 není programová priorita, nebo nebudou to sazby v programu, které by se snažila prosadit TOP 09. Těch 20 a 10 bylo vyjití vstříc vaší kritice.

  Já jsem pana ministra Babiše slyšel za poslední čtyři roky nejméně desetkrát kritizovat, že naše vlády zvýšily DPH. Ale když něco kritizuji a přitom v zákoně bylo snížení daní, ta jedna sazba 17,5 % bylo výrazné snížení celkové daňové zátěže, já jsem navrhl jenom jinou strukturu, 20 a 10, tak ta kritika je asi velmi pokrytecká, protože od 1. 1. 2016 oproti původně schválenému zákonu tím, že ten časový limit jste zrušili, kasírujete občana při každém nákupu o desítky miliard korun ročně víc. Já jsem jenom chtěl vyjít vstříc té vaší kritice. Když jste to tak kritizovali, dobře, vraťme to zpátky. A bude... Ne, asi ne, dobře je to kritizovat, ale ty peníze si nechat. To je princip vaší vlády a myslím si, že mimořádně pokrytecký.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan ministr Babiš, po něm pan ministr Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já vždy žasnu, jak profesionální politik pan Kalousek, 26 let státní úředník a politik, dokáže manipulovat fakty. A nakonec tomu i sám uvěří. Protože vy navrhujete vlastně to, co jste zavedli. Vy jste tady navyšovali daně z 5 na 15 %, DPH. Vy jste vzali vlastně pracujícím důchodcům slevu. Vy jste vzali slevy pro paušalisty, které my jsme jim dneska vrátili. O tom vůbec nemluvíte. Proč říkáte, že jsme změnili paušály! Vždyť to je lež! Není to pravda. My jsme dneska odhlasovali návrat slevy poplatníkům uplatňujícím paušální výdaje, které vy jste jim vzali. Tak o čem mluvíte, prosím vás? Žádné paušály se nemění. Jediné, co se změnilo, je strop. Strop se změnil. A paušalista, který má 80 - proč byly zavedeny paušály? Abychom zjednodušili vlastně pro ty nejmenší živnostníky a podnikatele jejich administrativu. To nebyla daňová optimalizace, pro ně jsme chtěli zjednodušit účetnictví. Proto byl ten paušál. A my jsme dneska odsouhlasili - my jsme jim vrátili tu slevu, co vy jste jim vzali. Žádné paušály se nezměnily, jediné, co se změnilo, je strop, a oni mají možnost v roce 2017 si vybrat mezi navrácením té slevy, kterou vy jste jim vzali, a zastropováním. A paušalista, který má 80 % a má příjmy někde do 1,4 mil. Kč, je v pohodě. A myslím si, že příjmy 1,4 mil. Kč ročně, to je právě ta skupina, kterou my jsme zavedli kvůli paušálům. Tak prosím vás neříkáte pravdu. A je to bohužel zase nepravda.

  Stejná nepravda - ještě se vrátím k té sprosťárně pana poslance Kučery z včerejšího dne, já jsem tady nebyl, když jste tak strašně rychle, horlivě, hned odhlasovali tzv. lex Babiš, a já bych chtěl znovu tady vyzvat pana Kučeru, aby se mi omluvil. (S důrazem:) Protože on říkal, že já jsem odpustil nějaké daně, dokonce 1,5 mil.... a ještě svým firmám, což je sprostá lež! Nikdy jsem nikomu žádnou daň neodpustil ve funkci ministra financí. Takže já panu Kučerovi napíšu dopis a budu ho žádat, aby se omluvil, když to říká na mikrofon a lidi to vidí, taková sprostá lež! Nikdy jsem nikomu neodpustil daň. Jedině, co jsem chtěl odpustit daň, byli - nevím, jestli je tu pan Foldyna, který oprávněně bojoval za naše lodníky v Nizozemsku, to jsem chtěl odpustit, tu daň, ale náměstkyně Schillerová říkala, že nemám právo jako ministr financí to odpustit. Tak nelžete! Nikomu jsem neodpustil daně.

  Takže se vrátím původně k tomu, co jsme říkali. My, naše koaliční vláda, jsme snížili daně. My jsme snížili daně o 30 mld. Školkovné, zrušili jsme daň pracujícím důchodcům a dneska jsme vrátili ty slevy, které vy jste vzali těm lidem. Takže ty vaše návrhy jsou čistě populistické, jsou nereálné.

  Pane Stanjuro, prosím vás prostřednictvím pana předsedajícího, proč porovnáváte vaše návrhy, které by totálně zničily rozpočet, veřejné rozpočty, zavedení DPH 19 a 10 % - 52 miliardy nás to stálo, a dvou sazeb DPH pana poslance Kalouska, to je 41 mld. Ale ten rozpočet minulý rok, ten přebytek, byla kombinace výběru daní, těch bylo 29 mld., a my meziročně, 2015, 2016, jsme vybrali o 103,4 miliardy daní a odvodů za jeden rok, a za dobu naší koaliční vlády je to asi 300 miliard navíc v odvodech a daních. Takže my ty daně vybíráme, my jsme ty daně nenavýšili, my jsme je tedy snížili. A to se dá prokázat. A dneska jsme potřetí schválili slevu na dani pro pracující rodiče, pro druhé, třetí a další dítě. Takže my ty daně snižujeme a vybíráme. Vy jste pro výběr daní neudělali vůbec nic! Vůbec nic! Praha - daňový ráj! Kontrola chodí jednou za 200 let. To jsme změnili. Dneska už Praha nebude daňový ráj. Daňová Kobra, kontrolní hlášení a to EET.

  Tak to EET jenom, abyste věděli, už máme první informace. My registrujeme proti minulému roku u vzorku 1 600 podnikatelů meziročně nárůst tržeb o 100 %. Sto procent! Div se, světe! Tak když to propočítáme, tak je to 6,6 miliardy nárůst. A nevedlo to k ukončení podnikatelů. (Potlesk z řad ANO.) Za listopad a prosinec ukončilo jenom 104 podnikatelů v první vlně. A nově vzniklo 370. Já jsem byl v Mostě minulý pátek a chodil jsem po hospodách. Vzniklo plno nových hospod. Kde je problém? Žádný problém není, co je EET. EET funguje a bude fungovat. A to, co jsme řekli, že vybereme navíc, tak už to vidíme.

  Takže prosím vás neříkejte - vy tady navrhujete věci, které jsou nereálné. My máme tady zákon o dani z příjmů 25 let, který má 150 novel. A Ministerstvo financí píše nový zákon o dani z příjmů, kde to chceme v podstatě všechno řešit. Ale přijít a navrhovat jenom - vy říkáte, že jste rozpočtově odpovědné strany. Tak to, co jste navrhli, je absolutně rozpočtově neodpovědné. Protože byste totálně zničili ten rozpočet. My jsme ty daně snížili, ano, a z dlouhodobého hlediska - samozřejmě je debata, já určitě podporuji snížení DPH v restauracích na 10 % a také jsem přišel s tím čepovaným pivem. Ano, to jsou všechno věci, které - samozřejmě já mluvím za hnutí ANO - chceme řešit. My víme, že jsou vysoké odvody sociálního pojištění a DPH. Ano, můžeme se bavit, kde ta DPH přistane, u toho, u koho má, v těch restauracích, a jestli DPH na léky přistála tam, kde měla. Nebo ty další snižované DPH, to je k debatě, ale já to nechci teďka řešit.

  Takže není pravda - vaše populistické nezodpovědné rozpočtové návrhy jsou nepřijatelné. Vy byste zničili ten rozpočet, vám je to jedno. To je stejná mina, jak tady připravil pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího, ten JIM, do kterého jste nabrali i rekonstrukci rekreačního střediska ve Smilovicích, co tam všechno bylo! To bylo neuvěřitelné!

  Principiálně my říkáme ano, to chceme, ale to jsou zase jenom návrhy, které vy dobře víte, že jsou nereálné, že jsou populistické a jsou neseriózní. Já za sebe říkám, vždycky jsem říkal, chci vybrat daně, aby všichni platili daně, 5 milionů zaměstnanců platí daně, nikdo se jich neptá, oni na té pásce už to mají v čistém, všichni mají platit daně. A strategie není navyšovat daně. Strategií našeho hnutí bylo vybírat a nenavyšovat. A my jsme snížili daně. Snížili jsme, EET z 21 na 15 % od 1. 12. ***

 • Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Pořád se nacházíme mezi body. S přednostním právem pan místopředseda Petr Gazdík, po něm pan ministr Jurečka a pak předseda TOP 09.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jenom stručně, velmi se omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové. Chtěl jsem hlasovat ne, na sjetině mám ano v tom závěrečném hlasování o návrhu zákona jako celku. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan ministr Jurečka, po něm pan předseda TOP 09 pan Kalousek.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Mnoho tady již zaznělo, ale je pro mě neuvěřitelné slyšet tady z úst představitelů bývalé koaliční vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných o tom, že my tady jsme dneska udělali něco, co odpírá vytvoření lepšího prostředí pro živnostníky. Vy, kteří jste udělali několik zásadních kroků ve vztahu ke zvýšení daňové zátěže, vy tady dneska mluvíte o tom, že my děláme nějaké negativní kroky pro živnostníky. Jestliže tady zaznělo, že jsme tady hýbali s paušály, je potřeba říct i to B. Že jsme tady vrátili to, co vy jste živnostníkům vzali, a jejich rodinám. Dvě a půl miliardy korun jste vzali živnostníkům, protože si nemohli uplatnit slevu na děti a na manželku. My jsme dneska živnostníkům tímto rozhodnutím jednu a půl miliardy zpátky vrátili. Minimálně jednu a půl miliardy. A ta argumentace, že jsme snížili hranici ze dvou milionů korun na milion, tak ta argumentace postrádá jednu zásadní logiku. Protože pokud se bavíme, že výdajový paušál má být pro živnostníka zjednodušením jeho účetnictví ve vztahu k vyměření daně, tak prosím pěkně řekněme také nahlas, že každý, kdo přesáhne jeden milion korun, je plátcem DPH, a pro to, aby platil DPH, musí vést daňovou evidenci, ze které se to DPH počítá. Že tady byl systém, který prostě neměl logiku. A to říkám já jako člověk, který byl jedenáct let živnostníkem, a platil jsem vždycky řádně DPH a dělal jsem účetnictví. A vím, nakolik je to velká zátěž, nebo není. Takže je potřeba toto doplnit jasně, aby ty informace byly korektní. A my jsme tady snížili DPH na léky, na knihy, DPH na nenahraditelnou dětskou mléčnou výživu, DPH v případě pokrmů v restauracích, takže minimálně čtyřikrát výrazné snížení DPH, které se projevilo u živnostníků, u podnikatelů, u rodin ušetřením jejich nákladů nebo vrácením toho, co vy jste jim vzali. Takže to pro pořádek a pro korektnost tady je potřeba říci.

  A pokud tady pan předseda Stanjura, prostřednictvím pana předsedajícího, hovořil o tom, že KDU-ČSL tady nepodpořilo některé návrhy ve vztahu ke zjednodušení a zlepšení postavení živnostníků, tak já se potom ptám, proč jste nepodpořili např. návrh, který se týkal farmářských trhů? To by bylo také dobré vysvětlit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, všechno přednostní práva. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji pěkně. Jenom dvě stručné poznámky k tomu, co říkal pan ministr financí.

  Těch 41 mld., které by podle jeho názoru nezodpovědně rozvrátily rozpočet a o které vy jste lidem zvýšili daně, protože k 1. 1. 2016 to mělo být o 41 mld. méně - a bylo to uzákoněno, vy jste zrušili ten příslušný zákon a ty peníze vybíráte dál - tak těch 41 mld., o které jste od 1. 1. 2016 lidem zvýšili daně, by bylo velmi snadno rozpočtově zvládnutelných a bylo to rozpočtově odpovědné, kdybyste naprosto neodpovědně nenavýšili výdaje o 80 mld. Tam je ten problém! Ten problém je ve výdajích. Ne v daních. Kdybychom neměli 30 tis. nových státních zaměstnanců, kdybychom nevyhazovali peníze z okna zleva zprava, kdybychom neodpouštěli daně těm, kterým by odpuštěny být neměly, tak prostě to bylo rozpočtově odpovědné a bylo to zvládnutelné. Takže odmítám, že to je rozpočtově neodpovědné. Snížit daňovou zátěž o 41 mld. je rozpočtově odpovědné a snadné, pokud se současně chovám také rozpočtově odpovědně na výdajích. Za prvé.

  Za druhé, pan ministr financí tady napadl pana poslance Kučeru. Já bych rád pojmově ujasnil, že když dáváte někomu investiční pobídku, tak mu odpouštíte daně. Dělá to vláda. Takže samozřejmě že si pan ministr ty daně odpustil. Ne že ne. A to, že si žádné daně neodpustil, je asi takové pravdivé prohlášení, jako že nikdy nevěděl o bonzáckém webu. To si myslím, že to jsou zhruba stejně pravdivá prohlášení a že z pravdivých prohlášení pana ministra už bychom mohli vytvořit hodně dlouhý seznam.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Dále s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm s hlasováním paní poslankyně Kovářová, následuje pan předseda Laudát, pan ministr Babiš, prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Jsem trochu na rozpacích, chtěl jsem reagovat na slova ministra zemědělství, on jako obvykle tu byl maximálně tři minuty, řekl svoje a odešel. Tak nevím, jestli vám to mám říkat, nebo ne. Ale on je jako ten pyroman, který zakládá požár, pak ho hasí a chce medaili za to, že hasí požár.

  Kdo hlasoval pro zavedení EET na farmářských trzích? Já ne, pane ministře zemědělství! Vy jste hlasoval pro zavedení EET mimo jiné na farmářských trzích. Já a nikdo z mých kolegů nebyl pro. To je podobné jako s tím Budvarem, že jo? Taky nejdřív něco podpořil, zapomněl a pak dává poslanecký návrh zákona.

  Ale fakta jsou jednoduchá. Už jednou v tomto volebním období vláda a potom vládní většina v parlamentu snížila výdajové paušály pro živnostníky, pro ty, kteří uplatňují výdajový paušál ve výši 80 a 60 %. To už bylo poprvé. Dnes to bylo podruhé. Já nevím, co na tom konstatování chcete změnit, pane ministře zemědělství. Ze dvou na jeden milion. A my jsme navrhli navrácení slev na manželku a děti bez omezení. A vy jste, pane ministře zemědělství, hlasoval proti! Takže když už to chcete říkat všechno, tak to řekněte všechno! Vy si selektivně vybíráte, podpoříte něco, pak k tomu přidáte něco, pro co hlasovat nemůžeme, dáte to dohromady, a pak nám to vyčítáte.

  My jsme pro ten bod, který vrací slevy na manželku a děti, hlasovali. Protože jsme si vymínili a po dohodě, a děkuji vládním poslancům, že nám to umožnili, že se o něm hlasovalo zvlášť, a ne v balíčku včetně snížení daňových paušálů. Takže my jsme hlasovali pro navrácení těchto slev bez změny výdajových paušálů a tak je to správně. A očekával bych, že tento logický postup podpoří Sněmovna. Protože pokud stát chce - a my říkáme, že má a že je to dobrá politika státu uplatňovat slevy na děti pro ty, kteří platí daně, tak nemá rozlišovat, jestli otec, matka, zda jsou zaměstnanci, nebo živnostníci, anebo zda jsou živnostníci s výdajovými paušály, nebo nejsou. Ty děti to nejsou schopny nijak ovlivnit. Takže správná prorodinná politika je to odpouštět, tu slevu, aby se těm, kteří platí daně, bez ohledu na to, jakou formou.

  Mimochodem, všimněte si, ten zákon, podle kterého se platí, je jeden. A jmenuje se o dani z příjmů fyzických osob. Ano, jsou tam různé druhy příjmů, různý přístup, ale je to jeden zákon. A tady najednou rozlišujeme zrovna u slev to, co dělá rodič. Dokonce nejenom jestli to je živnostník, ale zda používá nebo nepoužívá výdajový paušál. Tak jsme na to jenom upozornili.

  Pan ministr zemědělství se hrozně rozčiluje, tak uvidíme, tak ať obhajuje svoje. Ale je to jeho hlasování pro zavedení EET pro malé podnikatele, drobné podnikatele, pro farmářské trhy a takhle bych mohl jmenovat. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Teď k hlasování paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně. Po ní pan předseda Laudát.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych uvedla pro stenozáznam, že jsem při posledním hlasování číslo 136 hlasovala ne, na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Laudát, po něm pan ministr Babiš. Obě přednostní práva. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. K panu Jurečkovi, klasickému to členu KDU-ČSL, u kterého nevíte, co od něj vlastně můžete čekat. Jeden den slevu na daních, druhý den napálení daní nahoře. Skutečně je lepší, že tady snad ani není. Aspoň nepůsobí tolik škody.

  K panu ministrovi financí. Mně je líto, že se dostáváme do naprosto neuvěřitelné věci, že to, že v krizi se zvednou daně, aby se zastavilo zadlužování, aby byly peníze na penzijní reformu, a zcela adresně tady bylo tisíckrát řečeno, že je to na to, aby průběžný systém nepřišel o finance, a už je nepředstavitelné, už se mluví o rozpočtové bombě, když v několikaletém cyklu ekonomického růstu si ministr financí nedokáže představit, že daně zase aspoň o něco snížíme.

  Zaplevelujete celý daňový řád dalšími výjimkami, jednou, druhou, padesátou. Nabíráte armády úředníků, pak samozřejmě když přidáte 32 tisíc státních zaměstnanců za tři a půl roku, tak se nemůžeme divit, že si to už nedokážete představit. Já si dokážu představit, že se daně sníží, že se nechají lidem peníze, protože oni sami nejlépe vědí, ne armády úředníků, ale lidé vědí, jestli mají peníze investovat, jestli si mají pořídit luxusnější bydlení. Každý ať si svůj život řídí podle sebe. Tady řada z vás nedávno podpořila omezení prodejní doby nad 200 metrů čtverečních. Vy jste dramaticky v některých lokalitách poškodili služby, na které si lidé zvykli. My jsme vás na to upozorňovali, že můžete poškodit i velmi potřebné služby, jako jsou lékárny. Teď jste to dramaticky zhoršili. Proč to děláte? Proč nenecháte, aby svůj život lidé plánovali sami? Je mi to líto.

  Co se týká útoku na pana Kučeru, já ho vyzývám, aby se neomlouval. Byl to jistý pan Andrej Babiš, který objížděl republiku a na náměstích pokřikoval, kolik dal Kalousek miliard daňových úlev. Nedal žádné. Je to vždycky za formální pochybení. A přesto jsme byli atakováni. 600 mld., jestli si pamatujete, údajně předchozí vlády rozkrádaly. Jestli někde 600 mld. někdo rozkrádal, tak kde jsou teď. To byste mohli dát daně 5 % a možná by ještě byly rozpočtové přebytky, kdyby to byla pravda. Stačí se jenom vrátit o tři čtyři roky zpátky, co jste všechno pokřikovali po náměstích. A za to byste se měli veřejnosti omluvit, protože svou činností, svým chováním k veřejným financím jste dokázali, že jste lhali. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Než dám slovo panu ministru Babišovi, ještě mám dvě hlasování. Nejprve pan poslanec Miloš Babiš a pan poslanec Koskuba k hlasování. Je to tak?

 • Poslanec Miloš Babiš: Děkuji za slovo. Chtěl bych se vyjádřit kvůli stenozáznamu k hlasování 121. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňujete hlasování, jenom pro stenozáznam. Ano, děkuji. Pan poslanec Koskuba k hlasování. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Přibližně totéž, ale v hlasování 122. Hlasoval jsem ano, na sjetině je ne. Hlasování nezpochybňuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní je přihlášen pan ministr Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je hluk a neklid.)

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Omlouvám se, ale fakt musím vystoupit, protože to považuji za skandální. To, že poslanec Kalousek je notorický lhář, a znovu opakuji, je to notorický lhář, který tady vykládal o biopalivech, že někdo dostal pět miliard.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já vás velmi prosím, abyste neosočoval kolegy. Děkuji.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já říkám, že pan poslanec Kalousek lže. Lže znovu, lže celý život, lhal stále o biopalivech - 5 mld. Kde je těch 5 mld.? Za minulý rok podpora státu v biopalivech je 30 mil. korun. Všechny výrobci zkrachovali, protože ten byznys se musí dotovat. Pan poslanec Kalousek odchází. Škoda.

  A já znovu opakuji, že pan Kučera je sprostý lhář, protože pan Kučera v rámci projednávání lex Babiš řekl, že Andrej Babiš, ministr financí, udělil výjimku svým firmám z holdingu Agrofert za 1,56 mld. korun. A to je sprostá lež! Protože já za prvé jsem nikomu žádnou výjimku nepřidělil. A pokud pan poslanec Kučera si plete daňové pobídky, tak daňové pobídky, které dostala jedna moje firma PREO za to, že postavila fabriku za 1,7 mld. korun a zaměstnala stovky lidí, tak je dostala v červnu 2007, pane poslanče, a v dubnu 2013. A ministr financí o tom nerozhoduje. Ale ten ministr financí tehdy byl Kalousek. Váš Kalousek mi přihrál daňovou pobídku? Tak přestaňte lhát! Vy tady permanentně lžete, já na ta nereaguji, ale toto je přes čáru. Toto je totálně přes čáru. A já to zásadně odmítám. Já jsem si nikdy nic nepřihrál! Takže přestaňte lhát! A samozřejmě Kalousek lže znovu. To se dá dohledat. A já budu trvat na tom, abyste se omluvil, protože je to sprostá lež. A pan Kalousek to znovu zopakoval, že si já něco přihrávám. Standardní daňové pobídky rozhoduje CzechInvest, Ministerstvo průmyslu, a ne ministr financí. Takže to je další lež.

  Takže bych si vyprosil, když už malé lži nebudu komentovat, ale toto je megalež a sprostá lež a podrazácká lež. A já vás vyzvu, abyste se omluvil. Pokud se neomluvíte, tak vás budu žalovat!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. To byl zatím poslední s přednostním právem. A my budeme pokračovat dalším bodem.

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr kultury Daniel Herman a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Roman Procházka. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 724/6, který byl doručen dne 10. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 724/7.

  Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, prosím, máte slovo. ***

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsem si jist, že není třeba, abych opakoval to, co již bylo řečeno k obsahu této novely autorského zákona. Projednávání ve druhém čtení bylo velice komplikované, což svědčí o složitosti předmětné materie. V průběhu opakovaného projednávání ve výborech bylo načteno velké množství pozměňovacích návrhů, které jednak reagují na skokové navýšení sazebníků kolektivního správce OSA, ale mnoho z nich také navrhuje změny ustanovení zákona, které předmětem novely nejsou. Byl bych velice rád, aby za této situace nezanikl cíl předložení novely vládou, tedy transpozice směrnice, která přináší zásadní zvýšení transparentnosti kolektivních správců. Stojím si za tím, že vládní návrh je zpracován dobře a není žádný důvod pro jeho zamítnutí.

  Máme před sebou komplikovanou hlasovací proceduru. Nicméně věřím, že jsme společně schopni jí projít a návrh zákona schválit. Děkuji za vaši pozornost.