• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. (Velký hluk v sále.)

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch od 11.30 - zdravotní důvody, Benda Marek - zdravotní důvody, Černý Karel - zdravotní důvody, Dobešová Ivana - zahraniční cesta, Gabrhel Vlastimil - od 12 hodin pracovní důvody, Gazdík Petr - pracovní důvody, Golasowská Pavla - bez udání důvodu, Havlová Olga - rodinné důvody, Hnyková Jana - rodinné důvody, Chalupa Bohuslav - mezi 12. a 14. hodinou pracovní důvody, Jandák Vítězslav - rodinné důvody, Korte Daniel - osobní důvody, Kott Josef - do 12.30 hodin pracovní důvody, Novotný Josef - bez udání důvodu, Nykl Igor - zdravotní důvody, Sedláček Jan - zdravotní důvody, Schwarzenberg Karel - do 12 hodin zdravotní důvody, Vozka Vlastimil - pracovní důvody, Zemánek Jiří - bez udání důvodu.

  Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády. Já tady mám omluvu pana premiéra, ale vidím ho zde, takže stahuje svoji omluvu. Babiš Andrej - zdravotní důvody, Bělobrádek Pavel - osobní důvody, Stropnický Martin - pracovní důvody, Ťok Dan - rodinné důvody, Valachová Kateřina - zdravotní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

  Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním volebních bodů 209 a 210, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, kandidáti na členy a předsedu. Dále bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 205, je to sněmovní tisk 828, ochrana zdraví, třetí čtení. Dále bychom případně projednávali další body z bloku třetích čtení dle schváleného pořadu schůze, a to jsou body 192, 191, 193 až 198, 200, 202 až 204 a 207.

  Paní poslankyně Bohdalová dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 26 a pan premiér s náhradní kartou 69. (Velký hluk v sále.)

  S přednostním právem - teď jsou zařazeny volební body na 9. hodinu, tak jestli chcete, tak pojďte prosím s přednostním právem. Pan poslanec Laudát. Já poprosím Sněmovnu o klid!

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, já vám chci navrhnout, abychom po volebním bodu zařadili bod, na který nedošlo ve středu, to znamená bod, který se týkal situace na rozestavěném úseku dálnice D8, s tím, že jsem se ve středu domlouval s panem ministrem Ťokem - on se z dneška omlouvá, nemůže z pracovních důvodů. Nicméně vás chci poprosit, zda bychom udělali poměrně atypický krok, a sice že bych vám tady navrhl usnesení, kterým bychom, pokud bychom ho přijali, požádali vládu o provedení forenzního auditu na tuto akci. Takže by se to nemuselo vůbec nějakým způsobem vklínit do programu zásadním způsobem, to znamená, během pěti deseti minut by mohl být ten bod vypořádán. Tudíž druhý bod dnešního programu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, můžete mi upřesnit, který bod to přesně je? Děkuji.

  S přednostním právem pan poslanec Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Já bych s dovolením reagoval na návrh kolegy Laudáta. Je pravda, že proběhla debata mezi panem kolegou Laudátem a panem ministrem Ťokem na toto téma, nicméně já jsem včera na grémiu, na vedení Poslanecké sněmovny, prosil všechny své kolegy, abychom dneska před protikuřáckým zákonem tento bod nezařazovali. Za prvé, že je to před protikuřáckým zákonem, a za druhé, že tady není pan ministr Ťok a my se domníváme minimálně jako hnutí ANO, že by u tohoto bodu pan ministr měl být přítomen. Já jsem avizoval na jednání grémia, že budeme garantovat, že na lednové schůzi podpoříme zařazení tohoto bodu včetně toho usnesení, které zde mám k dispozici, kde opravdu František Laudát navrhuje, aby za prvé byly zveřejněny analýzy, které byly provedeny k příčinám sesuvu, a za druhé, aby byla vláda požádána o provedení nezávislého forenzního auditu celé historie výstavby dálnice D8.

  Takže já bych vás chtěl poprosit, pane předsedo Laudáte prostřednictvím paní předsedající, abychom se dohodli a tento bod zařadili v tom prvním lednovém týdnu, kdy bude jednat Poslanecká sněmovna za přítomnosti pana ministra Ťoka. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Dobře. Všichni jste slyšeli veřejný slib, takže předpokládám, že všechny strany to podpoří a bude to hned první úterý první týden Sněmovny. Souhlas. Děkuji. Návrh stahuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Děkuji. S přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, já si dovolím navrhnout, aby jako první bod našeho dnešního jednání po volebních bodech byl zařazen bod číslo 41, to je vládní návrh zákona o zákazu vývozu do jaderné elektrárny v Búšehru. (V sále je rušno.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Pan poslanec Plíšek.

 • Poslanec Martin Plíšek: Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se na vás chtěl také obrátit s prosbou, protože ve středu jsme neprojednali zařazený bod, novelu zákona o advokacii. Jde skutečně o technickou normu, která je bezproblémová, a myslím si, že může Poslaneckou sněmovnu zdržet tak maximálně na deset minut, proto si dovoluji dnes po pevně zařazených bodech navrhnout novelu zákona o advokacii, sněmovní tisk 853, a prosím o vstřícnost při zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nevidím žádnou přihlášku. Přistoupíme tedy k hlasování o přednesených návrzích. První návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh místopředsedy Filipa, abychom na dnešní jednání po volebních bodech zařadili bod 41 týkající se... Pan kolega Filip to upřesní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já respektuji námitku předsedy klubu sociální demokracie, že ten návrh je obdobný, jako jsem přednášel v úterý, a v tom případě modifikuji za protikuřácký zákon, tzv. protikuřácký zákon. Nikoliv před něj, ale za něj.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Takže budeme hlasovat o návrhu zařazení bodu 41 týkající se elektrárny v Búšehru na dnešek za protikuřácký zákon.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 258, přihlášeno 151 přítomných, pro 70, proti 62. Návrh byl zamítnut. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Paní předsedající, vážený pane premiére, kolegové členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Chci vám především poděkovat za to, že došlo ve Sněmovně k dohodě nad tím, že dnes ty volební body zařadíme, protože zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách, se mění od 1. ledna 2017 a od tohoto data by také měl onen nový úřad vzniknout.

  Krátce zrekapituluji to, že lhůtu k doručení nominací jsme - (Předsedající přerušuje řečníka kvůli velkému hluku v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane kolego, já se omlouvám a prosím, abyste nepokračoval do té doby, než se sněmovna utiší...

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za zjednání pořádku a slibuji, že vás nebudu zatěžovat zbytečnými informacemi, ale přesto musím zmínit ten průběh z posledních týdnů. My jsme lhůtu pro podání nominací vyhlásili 13. října, původně byla do 14. listopadu, ale na žádost předsedů poslaneckých klubů jsme ji nakonec posunovali na 28. listopad s tím, že ten termín je opravdu hraniční. Komunikovali jsme také se Senátem. Pan předseda Senátu Milan Štěch mé žádosti o prodloužení vyhověl a dohodli jsme se tak, že Poslanecká sněmovna své návrhy do Senátu bude zasílat dneska, právě v dnešní datum, 9. prosince. Je to důležité z toho důvodu, že příští týden ve středu 14. prosince se Senát bude zabývat volbou mimo jiné právě dvou kandidátů na členy úřadu, které vybere z nominací zaslaných odsud z Poslanecké sněmovny.

  Na volební komisi jsme nominace z vaší strany, ze strany klubů, projednali 29. listopadu a přijali jsme usnesení číslo 146, které máte rozdáno na stolech. Já ho rychle ocituji: "Volební komise pověřuje svého předsedu, aby vás seznámil s tím, že obdržela následující návrhy, v abecedním pořadí: Lenka Maštálková - navržená KSČM, Jiří Navrátil - navržen sociální demokracií, František Sivera - navržen ODS, Zdeněk Varhaník - navržen hnutím ANO a Hana Vykopalová - navržená KSČM."

  Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. My jsme v komisi navrhli volbu veřejnou, a jak už jsem krátce řekl, a vy tu informaci máte, uvedená kandidátka podle toho, kolik z těch navržených bude úspěšných, bude postoupena Senátu, který z našich návrhů teprve volí a vybírá dva členy.

  A teď důležité vysvětlení. My jsme to dlouho řešili ve volební komisi, jestli a jakým způsobem tu nominaci zúžit nebo projednat tady ve Sněmovně. Nakonec na volební komisi se zástupci všech poslaneckých klubů jsme dohodli, že tedy navrhneme volbu veřejnou, pokud vy jako Sněmovna s tím budete souhlasit. Ten postup by mohl být takový, že o každém jednom jméně tady necháme veřejně hlasovat, ten, kdo získá nadpoloviční počet hlasů, bude tedy Sněmovnou postoupen do Senátu. Ale není v tom žádný problém, je to opravdu návrh ze strany volební komise. Pokud by někdo podal jiný návrh na volbu tajnou, ta by měla být logicky jednokolová, tak i toto je technicky možné.

  Nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu volby.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, otevírám rozpravu a do ní se hlásí s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout volbu tajnou.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o návrhu na tajnou volbu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 260, přihlášeno 158 přítomných, pro 105, proti 37. Návrh byl přijat.

  A já nyní prosím pana předsedu volební komise, aby nám řekl další pokyny k postupu volby.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Takže já budu počítat s tím, že proběhne volba tajná jednokolová, je to obdoba jako u jiných voleb, kdy nominujeme, postupujeme další návrh. Technicky je komise připravena, takže bude moci za malou chvíli ta volba proběhnout.

  A nyní prosím, paní předsedající, abyste přerušila projednávání bodu poté k vydávání lístků a otevřela bod číslo 210, návrh Sněmovny na jmenování předsedy tohoto úřadu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, já v tuto chvíli přerušuji projednávání bodu 209 a budeme se zabývat bodem 210. Tím je

  Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V návaznosti na předešlý bod vám sděluji, že ve vyhlášené lhůtě také do 28. listopadu jsme na volební komisi obdrželi pouze jednu nominaci. Přijali jsme k ní usnesení číslo 147, kde konstatujeme, že volební komise obdržela od poslaneckého klubu sociální demokracie návrh kandidáta na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a je to návrh na jmenování pana Vojtěcha Weise.

  I v tomto případě zákon způsob volby nestanoví, je to personální volba a vybíráme, resp. potvrzujeme jedno jméno. Takže volební komise navrhla volbu tajnou jednokolovou. A v poslední větě připomenu, že předsedu úřadu jmenuje prezident republiky ze dvou kandidátů, jednoho mu navrhujeme my jako Poslanecká sněmovna a jednoho navrhuje Senát.

  I nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby, a připomenu, že i zde musíme o té tajné volbě hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Otevírám rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného. Pro jistotu, pane předsedo, bylo by možná vhodné načíst tu tajnou volbu v rozpravě.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobrá, tak v rámci rozpravy navrhuji provedení tajné jednokolové volby.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Nikdo jiný se nehlásí, tudíž rozpravu končím a v tuto chvíli budeme hlasovat o způsobu volby, je navržená jako tajná.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 261, přihlášeno 159 přítomných, pro 152, proti 1. Návrh byl přijat.

  Prosím, pane předsedo, seznamte nás s dalšími kroky.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tajná volba je standardně připravena ve Státních aktech, proto prosím o přerušení i tohoto bodu k provedení volby a lístky budeme vydávat do 9.30 hodin, tedy 12 minut. Výsledek volby oznámím okamžitě po sečtení výsledků volební komisí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Takže navrhujete do 9.30, dobře. Já v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji jednání do 9.35.

  (Jednání přerušeno v 9.18 hodin.)***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9 hodin 35 minut, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat dle schváleného programu schůze, je bod

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a zpravodaj garančního výboru, tím byl výbor pro zdravotnictví, poslanec Jaroslav Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 828/2, který byl doručen dne 27. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 828/3.

  Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je rušno.)

 • Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stojím tady jako ministr zdravotnictví vlastně poprvé s předkládáním takto důležité normy a trošku se mi chvěje hlas, ale nicméně chtěl bych říci na začátek v podstatě jenom jednu věc. Vzhledem k tomu, že předložený návrh zákona již byl projednán ve druhém čtení, tak bych jenom rád, abych k jeho uvedení - a dovolte mi, abych k jeho uvedení opětovně zdůraznil, že jeho cílem je posílení ochrany před škodami způsobenými návykovými látkami. Říká se mu rádo protikuřácký zákon, ale je to zákon, který obecně zvyšuje ochranu před škodami působenými návykovými látkami. A prioritní je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména, a to zdůrazňuji, pokud jde o děti a mladistvé. Zároveň též je důležité se zaměřit na snížení dopadu škod způsobených návykovými látkami.

  Rovněž bych znovu rád uvedl, že -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane ministře, velice se omlouvám, že vás přerušuji, ale v levé části sálu se tvoří hloučky. Prosím, aby byly rozpuštěny, aby byl ve sněmovně klid.

 • Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji. Rovněž bych znovu rád uvedl, že předkládaný návrh zákona odpovídá většinovému názoru poslanců, který zazněl při projednávání pozměňovacích návrhů ve třetím čtení, kterým byl předchozí vládní návrh zákona, což byl sněmovní tisk číslo 508. Z tohoto sněmovního tisku předložený návrh zákona vychází.

  A teď to nedůležitější. V zájmu jednotného stanoviska v rámci koalice podporuji kromě legislativně technických změn pouze jediný pozměňovací návrh, a to vypuštění pravidla, že prodejce alkoholických nápojů musí mít v sortimentu alespoň jeden nealkoholický nápoje levnější než nejlevnější nabízený alkoholický nápoj stejného objemu.

  Na závěr bych asi měl apelovat na zdraví, na to, že je to norma, kterou Česká republika podle mého názoru potřebuje už nejméně čtvrt století, a podobně. Ale já nechci apelovat. Já bych vás rád poprosil. Tohle je skutečně norma, která výrazným způsobem přispívá k tomu, aby se snížila nebezpečnost všech těchto látek pro lidi. Já jako ministr zdravotnictví musím apelovat na to, aby tento zákon byl přijat, ale já budu prosit, aby byl přijat. A tou prioritní věcí, kterou všichni bereme na vědomí, je, že máme strašně vysoký počet dětí, které kouří, máme strašně vysoký počet dětí, které požívají alkoholické nápoje. Proto vás prosím, mysleme především na děti, mysleme na budoucnost - a od toho tady asi všichni sedíme.

  Dámy a pánové, chtěl bych vás tedy požádat, abyste při posuzování podaných pozměňovacích návrhů, vzali všechno toto v úvahu, abyste podpořili znění zákona, ale hlavně, abychom tento zákon přijali. Dámy a pánové, děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. A otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Klána. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové. Já doufám, že k tomuto zákonu už tady budu vystupovat naposledy, pokud nám ho Senát nevrátí.

  Na úvod musím říci, že já nemám problém s úplným zákazem kouření v restauracích, hospodách, barech a nevím, kde ještě všude jinde. Není s tím problém. Já jsem nekuřák. Je to asi podle mě možná dobrá cesta, ale já si myslím, že není. A řeknu vám, proč podle mého názoru není, že jsem se inspiroval jinde v Evropě, kde tuto problematiku už řešili před mnoha a mnoha lety, a k jakým kompromisům dospěli.

  Já si tedy osobně myslím, že pokud máme nyní naprostou benevolenci o tom, že ať si provozovatel vybere, jaké chce mít zařízení, jestli chce být kuřácký, nekuřácký, a sám se reguluje, tak mu nyní neřekneme: Tak, a teď si nemůžeš vybrat, budete mít všechno nekuřácké. Je to jedna z možných variant, která v Evropě samozřejmě funguje.

  V Evropě fungují i další modely, takzvané smíšené, ke kterým se kloním já. A osobně se kloním zejména k rakouskému modelu nebo ke slovenskému modelu. Samozřejmě můžeme si sem ještě převzít model německý, který nějakým způsobem modifikuje právě rakousko-slovenský model, a proto jsem podal příslušné pozměňovací návrhy. Nicméně osobně nejsem za přílišnou podrobnou regulaci. Spíše jsem za nastavení právě oněch rámcových pravidel, která budou naprosto a jistě dodržována.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane kolego, já se omlouvám, ale hladina hluku... počkáme, až se kolegové ztiší. (Chvíli čeká.) Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Jan Klán: Já nejsem asi tak záživný, protože už to tady říkám asi potřetí, ty svoje výtky, takže já to docela i chápu, ale přece jen je potřeba to trošičku zopakovat, aby bylo slyšet, jaké mám k tomu postoje.

  Pak je tady ta slovenská úprava, která je podle mě poměrně zajímavá, je naprosto jednoduchá, kde se říká, že se zakazuje kouřit ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb s výjimkou těch provozoven, které mají pro nekuřáky vyhrazených nejméně 50 % z plochy prostoru provozovny určené pro návštěvníky, a je stavebně oddělena od části pro kuřáky tak, aby do prostoru vyhrazeného pro nekuřáky nepronikaly škodlivé látky z tabákových výrobků. Tato úprava je poměrně solidně udělaná, také jim to tam funguje, také jsem se jich tam ptal, jestli s tím mají nějaké problémy. Nemají. Takže opět bych vás požádal o případnou podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

  Dostávám se ještě k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Bendy, který zavádí takzvané kuřárny, který také podpořím, protože on vychází zase z dánského modelu, kde jim to také funguje. Ono jim to funguje i v Holandsku a v Chorvatsku. Takže není pravdou, že všude je úplný zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb.

  Samozřejmě je potřeba to u nás nějakým způsobem opět zregulovat, trošku zpřísnit. S tím já žádný problém nemám a budu podporovat i pozměňovací návrh pana kolegy Bendy, protože pokud mohou existovat kuřárny na letištích, na nádražích, tak nevidím důvod, proč by nemohly existovat v hospodách, kdy budou stejně stavebně odděleny a budou uzavřeny. Takže mají stát buď kuřáci venku před vchodem a já načichnu, když půjdu skrz, nebo budou někde zavřeni v nějaké místnosti. Nechť je to na vůli provozovatele, já s tím žádný problém nemám.

  Já jsem tady říkal mnohé výtky ve druhém čtení, to tady byl jiný pan ministr, ale on určitě zcela jistě tu rozpravu tady sledoval, aby mi mohl na některé věci odpovědět. Ale mě ještě na závěr zajímá jedna věc - co v tom zákoně znamená převážná většina? Já jsem se to tady za celou dobu projednávání tohoto zákona nedozvěděl. Co znamená, že je tam přítomna převážná většina. Já to tam někde budu počítat? To se týká prodeje alkoholu na nějakých venkovských zápasech nebo nějakých veselicích, které se budou konat venku. Co to znamená převážná většina? Na to mi nikdo neodpověděl. To je tak neutrálně prostě číselný údaj, že si to můžu vždycky vyložit, jak chci.

  A jak jsem řekl na začátku, já jsem pro obecné regule, které budou jasně vymáhány. Tento zákon je typem špatné regulace. Pojďme z toho udělat dobrou regulaci, aby nenastaly problémy, o kterých jsem tady říkal.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Gabala. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, paní předsedající. Já bych si dovolil vaším prostřednictvím na adresu svého předřečníka kolegy sociologa jenom konstatovat, že opravdu mě zaujal myšlenkou, že by se v Čechách mohly nedodržovat zákony.

  Za druhé to, že moje alma mater podpořila, abychom zamítli kuřácký zákon - no, to se tam tedy musím zeptat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji. Pan kolega mě zjevně neposlouchal. Já jsem neříkal, abychom zamítali a že to říkala alma mater, Univerzita Karlova. Já jsem říkal, že jsem tam konzultoval pouze dopady regulací, ne že se to má zamítnout. A já jsem tím pádem představil částečnou regulaci, která je podle mě lepší. Oni mi dali za pravdu, že jestliže máte provozovnu, nechť si ten majitel řekne, jakou klientelu chce mít, jestli kuřáckou, nebo nekuřáckou. V tomto případě se oni dokážou opravdu regulovat sami. Zaměří se buď na ně, nebo na ty druhé.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Luzara. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Leo Luzar: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom načíst legislativně technickou opravu. Byl jsem upozorněn legislativci na drobnou chybu v pozměňovacích návrzích. Je to materiál - hlavně tedy pro pana zpravodaje. Dovolte mi, abych to načetl.

  Pozměňovací návrhy F28 a F51, uvedené pod bodem 31 hlasovací procedury, nejsou důsledně promítnuty do celého textu návrhu zákona. Uvedené legislativně technické opravy tyto chyby v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu odstraňují. Návrhy:

  1. V § 36 odst. 10 písm. b) a v § 40 odst. 5 písm. a) se text ", P" (p?) zrušuje.

  2. Úpravu navrženou v pozměňovacím návrhu F51 zároveň promítnout do vnitřních odkazů v textu návrhu zákona.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Teď se chci ujistit - ano, pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já bych samozřejmě jako zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví již neměl žádnou ani krátkou přednášku. Já bych si také dovolil rovnou přejít k návrhu legislativně technických změn.

  První návrh přednesl pan kolega Luzar a já bych si dovolil přednést tyto legislativně technické změny. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

  Takže v tuto chvíli přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje... (Poslanec Klán vykřikuje z místa: Nejdříve o proceduře.) To je součástí, pane poslanče, já to dobře vím. Děkuji.

  Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Proceduru? (Předsedající: Ano.)

  Tak procedura, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegové a vážené kolegyně, je poměrně dlouhá a složitá a byla vám dána na lavice jako sněmovní tisk 828/3. Samozřejmě je možné proceduru tady číst, nebo doufám, že se uspokojíte s psaným textem. Pokud by někdo chtěl proceduru podrobně vysvětlit, což budu dělat samozřejmě při jednotlivých bodech, tak bych ji musel přečíst, ale jinak jste ji dostali rozdánu na lavici.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Vidím přihlášku k proceduře pana poslance Klána. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Navrhl bych změnu procedury, a to v bodě 17 k § 8 (odst.) 1 písmeno k), a to aby se nejprve hlasovalo B4, poté B3, B2, B1, E1, A2, F16 varianta 1, F16 varianta 2 a F16 varianta 3. Jedná se o paragraf, kde se určitým způsobem upravuje kouření ve vnitřním prostoru stravovacích služeb. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda můžeme tento návrh zahrnout do procedury. Pane zpravodaji.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Paní místopředsedkyně, můžeme to zahrnout.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, výborně. Pan poslanec Klán s tím souhlasí, takže ptám se, zda se ještě někdo hlásí k proceduře. Nikoho nevidím.

  Budeme tedy hlasovat o proceduře, kterou máte ve svých materiálech, se změnou, kterou navrhuje pan poslanec Klán.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 262. Přihlášeno 170 přítomných, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivým hlasováním.

  Pan zpravodaj je zdravotně indisponován, takže myslím, že všichni nebudeme mít problém s tím, aby mohl z místa vést hlasování. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura se týká pozměňovacích návrhů, jak tady mám v písemném materiálu, B4, B3, B2, B1, E1 a A2. Můžeme začít pozměňovacím návrhem A2, tj. kouření jen na zahrádkách, a týká se to i vodních dýmek.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já se, pane zpravodaji, omlouvám, ale podle mě nejdříve musíme hlasovat legislativně technické úpravy.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Pardon, samozřejmě že nejdříve bychom měli začít legislativně technickými úpravami. Takže legislativně technické úpravy přednesl pan kolega Luzar a já, takže nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách pana kolegy Luzara.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano a poprosím o stanoviska. (Stanovisko ministra i zpravodaje doporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 263. Přihlášeno 171 přítomných, pro 159, proti nikdo. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Potom byly legislativně technické předneseny poslancem zpravodajem Krákorou, takže o tom bychom měli hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 264. Přihlášeno 172 přítomných, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom, paní místopředsedkyně, hlasovali podle sněmovního tisku 828/3, podle procedury, a začínali bychom bodem F1.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, poprosím stanovisko pana ministra. (Nedoporučuji.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučuje.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 265. Přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 111. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní je to návrh A1. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 266, přihlášeno 173 přítomných, pro 159, proti 1. Návrh byl přijat.

  A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jenom prosbu na pana zpravodaje, aby neříkal pouze A1, A2, aby třeba řekl jednu nebo dvě věty, o čem přesně to je. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana zpravodaje.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu F3 a F45. Týká se sankčních opatření, jestli to takto stačí. (Poslanec Stanjura souhlasí.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 267, přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 112. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní je to bod označený F4 a týká se zařízení s výjimkou vyšších odborných škol a vysokých škol.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 268, přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 118. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o bodu F5 varianta I. Bude-li bod F5 varianta I, jsou F5 varianta II, F5 varianta III a F47 nehlasovatelné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, pane zpravodaji, a čeho se týká ten pozměňovací návrh?

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se zrušení písmena d) na akcích, tj. u mládeže mladší 18 let, § 3.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan poslanec Stanjura, prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: No, já jsem rád, že se to týká písmene d), ale já opravdu nevím. Vy jste řekl zrušení. Zrušení té akce, nebo zrušení zákazu kouření? Zrušení čeho? Děkuji.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se to tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret. (Smích v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Tak, pane poslanče -

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Je to samozřejmě zákaz prodeje pro osoby mladší 18 let.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Já v tuto chvíli prosím o stanovisko... Pan poslanec Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Pokud hlasujeme o zákazu prodeje nezletilým, je mi to jasné. Ale já si nejsem jist, jestli nehlasujeme o zrušení zákazu prodeje nezletilým. Já jsem to úplně nepochopil. V původním vládním návrhu bylo, že nezletilým se může prodávat, a pozměňující návrh říká, že se nemůže prodávat nezletilým. Rozumím tomu dobře? Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Prosím s přednostním právem předsedu Sněmovny Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám panu předsedovi Stanjurovi, ale já si nemyslím, že je rolí zpravodaje, aby vysvětloval pozměňovací návrhy. My jsme všichni obdrželi příslušný sněmovní tisk, kde je pod každým bodem napsáno, o čem ten pozměňovací návrh je. Prosím, otevřete si systém. Pozměňovací návrhy mají své číslo, je to myslím lomeno dvěma, lomeno třemi je potom stanovisko výboru. Tam jsou všechny pozměňovací návrhy uvedeny. A pokud budeme vysvětlovat každý pozměňovací návrh, tak se obávám, že tady budeme trošku dlouho.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan poslanec Stanjura a poté pan zpravodaj.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Při vší úctě k panu předsedovi, já jsem toho tolik nechtěl. Já jsem to chtěl stručně charakterizovat. Já mám ten dokument otevřený. Řekněme si, co tam máme napsané. F6 varianta I. V § 3 odst. 2 se čárka na konci textu písmene d) nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje... Opravdu to považujeme za vysvětlení, o co se jedná? Já vím, že v jiném dokumentu k tomu mám stanovisko výboru. Fakt jsem chtěl jednou dvěma větami říct - např. jedná se o povolení prodeje, nebo zákaz prodeje. To je celé. Nevím, jestli každý z vás ví, co je, že se v § 3 odst. 2 čárka na konci textu písmene d) nahrazuje tečkou... Jestli je vysvětleno, o čem vlastně hlasujeme. Pro mě tedy ne. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. Poprosím pana zpravodaje.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Já se omlouvám, pane předsedo poslaneckého klubu prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já jsem řekl - písmeno d) zrušuje. Vy jste se ptal, jestli se to ruší, nebo zakazuje. A potom jsem vysvětlil, že se jedná o akce, kde jsou osoby mladší 18 let, a týká se to tabákových výrobků, kuřáckých potřeb atd. Tak já nevím, co je na tom nejasného. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon.) Písmeno d) ruší zákaz... (Opět poslanec Stanjura mimo mikrofon.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pánové, já se omlouvám, ale pokud si máte co říct, čiňte tak přes mikrofon a nepokřikujte na sebe. Já bych se v tuto chvíli vrátila k hlasování.

  Jsme v bodu F5, hlasujeme pozměňovací návrh pod označením F5 varianta I. Poprosím o stanovisko pana ministra. (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru. (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 269, přihlášeno 172 přítomných, pro 10, proti 116. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodu F5, varianta III a F47 varianta II. - Pardon, já jsem se trošku překoukl. Nyní bychom měli hlasovat o F5 varianta II a F47 varianta I.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Tak pane zpravodaji, jestli já čtu dobře - nebude-li přijat F5 varianta I, hlasovat F5 varianta III a F47 varianta II. Je to tak?

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Omlouvám se. Máte pravdu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Je to tak. Já poprosím o stanovisko pana ministra. (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.) A já dříve, než dám hlasovat, poprosím pana zpravodaje, jestli může říct, o co se jedná.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Tak ale... (Smích v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím sněmovnu o klid!

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Tam se samozřejmě slovo "převážně" nahrazuje slovem "výhradně"... (Zpravodaj hledá v materiálech a konzultuje s legislativcem.) F47 se týká také sankčních opatření a slovo "převážně" se tam nahrazuje slovem "výhradně". ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane zpravodaji, já se v tuto chvíli omlouvám. V tuto chvíli přeruším Sněmovnu na 10 minut, abyste si mohl připravit to, co po nás kolegové požadují.

  Promiňte, pane poslanče - teď mluvím na pana předsedu Sklenáka - opravdu je zde zmatek. Chtěla bych, aby se situace uklidnila, abychom pokračovali podle hlasovací procedury bez problémů. Děkuji.

  Přerušuji jednání na 10 minut do 10.30 hodin.

  (Jednání přerušeno v 10.21 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a budeme pokračovat v proceduře hlasování, tak jak jsme se usnesli.

  Pro pořádek zopakuji, ve které fázi hlasování jsme přerušili naše jednání. Nyní bychom měli hlasovat o variantě F5 - varianta tři a F47 - varianta dvě. Požádám pana zpravodaje a pana ministra o stanovisko a poté dám hlasovat. (Ministr: Nedoporučuji.) Pan zpravodaj? (Nedoporučuji.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 270, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 99. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat F5 - varianta dvě a F47 - varianta jedna.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Ministr: Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 271, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 12, proti 111. Návrh byl zamítnut.

  Nyní budeme pokračovat dalším hlasováním. Prosím, pane zpravodaji. (O slovo se hlásí posl. Stanjura.) Prosím, pan předseda Stanjura. (Omylem vypnut mikrofon u řečnického pultu.) Pardon, omlouvám se. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Už mě i vypínají!

  Teď mluvím za celý náš klub. Pan zpravodaj nám evidentně nechce vyhovět. On nemá zákonnou povinnost. Chci říct, vzpomeňte si, když jsme o tom hlasovali poprvé ve třetím čtení, tak podle mě průběh toho hlasování bylo fiasko. Očekával bych, že když to bude podruhé, že pan zpravodaj bude připraven lépe. Není připraven lépe. Nás to mrzí, protože bychom rádi slyšeli, o čem vlastně hlasujeme. On to buď nechce říct, nebo to neví. Nevím, která varianta je horší. To si vyberte sami. Pokud je to taková klíčová priorita, o které mluví vládní strany měsíce a měsíce, možná roky, tak tohle je výsledek, milé kolegyně, milí kolegové, práce zpravodaje u vámi uváděného prioritního zákona.

  A já znova zopakuji ten náš požadavek, nebo spíš přání než požadavek, aby nám pan zpravodaj jednou dvěma větami řekl, o co se jedná, protože my jsme přerušili jednání, protože nám pan zpravodaj nebyl schopen vysvětlit, o čem je varianta tři, dostal deset minut pauzu, aby mu to někdo řekl, načež jsme pokračovali tím, že budeme hlasovat o variantě tři v bodě F5, aniž bychom věděli, o co se jedná. Předtím se nám to pan zpravodaj pokusil vysvětlit, bohužel mluvil o variantě dva a ne o variantě tři. Také asi umím pochopit rozdíl mezi slovy převážně a výhradně. To asi pochopit umím, na to jsem se také neptal. Ptám se na variantu tři, kde to tak jednoznačné z textu není.

  Takže to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct, a ještě jednou prosím pana zpravodaje, aby u příštích pozměňovacích návrhů jednou dvěma větami nám řekl, o čem budeme hlasovat. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, každopádně potřebuji zopakovat, že jednací řád explicitně neuvádí, že zpravodaj má říkat, o čem jsou jednotlivé pozměňovací návrhy, a je na panu zpravodaji, zda vyhoví vašemu návrhu. Tento materiál je v Poslanecké sněmovně skutečně dlouho a předpokládám, že zpravodajové vám řekli, jakým způsobem se hlasuje nebo jaké je stanovisko klubu k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

  Já tedy postoupím dál v rámci hlasování a požádám pana zpravodaje, aby nás provázel dál hlasovacím procesem. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Dále budeme hlasovat F6 - varianta jedna a F46, pokud jde o písmeno e). Týká se to zákazu prodeje tabákových výrobků, pomůcek, dopravních prostředků určenou pro hromadnou dopravu s výjimkou letecké dopravy. (?)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučuji.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 272, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 120. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme jít dál.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat body F6 - varianta dvě a týká se to, že se za slovo letecké vkládají lodní a dálková železniční a autobusová doprava.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Pan zpravodaj? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 273, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 4, proti 118. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Dále bychom měli hlasovat společně body F7, F33.1 a F46, pokud jde o písmeno f). Týká se to zákazu prodeje sortimentu zboží určeného pro osoby mladší 18 let. ***

  Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme pozměňovací návrh uvedený pod čísly F16 varianta I, F2 varianta I, F18 varianta I, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62, F63 a F78, které se můžou hlasovat společně, protože se týkají vždycky kuřácké nekuřácké části, regulace a stavebně oddělených prostorů. Je to provázáno.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.). Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 297. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 12, proti 111. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme také propojené body pana kolegy Luzara a je to bod F16 varianta II, F2 varianta II, F18 varianta II, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62, F63 a F78 písm. c), a týká se to také kuřáckých nekuřáckých částí a stavebně oddělených prostor.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 298. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 12, proti 113. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali body taktéž pana poslance Luzara, F16 varianta III, F2 varianta III, F18 varianta II, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62 a F63. Toto se týká kuřáckých nebo nekuřáckých provozoven již bez stavebního oddělení. Je to provázáno.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 299, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 11, proti 112, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o bodu A3. Toto se týká zákazu kouření v automobilu, kde je převážena osoba mladší 18 let.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Doporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 300, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 76. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

  Prosím o strpení, pan poslanec Stanjura provede kontrolu hlasování. Prosím. (Odmlka, poslanec Stanjura odchází kontrolovat hlasování.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové. Hlasoval jsem proti, ale na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je zde návrh na zpochybnění hlasování. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 301. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 155, proti 5. Tento návrh byl přijat a budeme opakovat hlasování.

  Vracíme se tedy v hlasování k bodu A3. Je potřeba, aby zazněla stanoviska? Není potřeba.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 302. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 41, proti 83. Návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat, pane místopředsedo, bod A4. A bod A4 se týká v podstatě slova v prostoru, kdy se nahrazuje slovy prostor u. Tam je napsáno prostoru dohromady a má tam být prostor u.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 303. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 150, proti 2. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Pletichy pod označením C1 až C4. Týká se kouření v dopravních prostředcích a označení Kouření zakázáno.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 304. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 26, proti 106. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu F17, F59 varianta II, F58, F60, F65 a F66 společně, jsou propojeny. Týká se to kouření a vykázání jedince, který porušuje zákaz kouření.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 305. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 119. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Luzara pod označením F20 a je to bod 1 až 3, které jsou propojeny. Týká se to prodávání tam, kde je provozována hostinská činnost, výrobní činnost výroby ovocného vína, medoviny, pálení a tak dále, a též samozřejmě podávání na výstavních, prodejních a gastronomických akcích.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 316, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 6, proti 125. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu A6. Je to v podstatě pozměňující návrh pana kolegy Bendy a zdravotního výboru, i když je to označeno písmenem A6. Je to přesně definice, kdy se zakazuje prodávat alkohol osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ohrožuje sebe, majetek nebo veřejný pořádek. Je to prostě definice zjevně opilého člověka, která je velice přesná.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje?

 • Poslanec Jaroslav Krákora: (Domlouvá se s ministrem.) Pardon, já jsem se přehlédl. Nedoporučující.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. (Hlásí se poslanec Stanjura.) Omlouvám se, v tom případě prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za prvé, pane místopředsedo, mělo by být stanovisko výboru a ne zpravodaje. Stanovisko výboru podle mých podkladů je doporučující. Nemůže říci zpravodaj nedoporučující, když je to přesně naopak. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, je to přesně tak. To, že se táži zpravodaje, znamená, že zpravodaj tlumočí názor garančního výboru, nikoliv názor svůj. S tím souhlasím. V podkladech, které mám já, je u návrhu A6 stanovisko doporučující. To nezpochybňuji.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Pane místopředsedo, omlouvám se, mám tady toho hodně. Přehlédl jsem se, máme tam opravdu stanovisko doporučující.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tom případě zopakuji, o čem budeme hlasovat. Hlasujeme o bodu A6. Pan ministr dává nedoporučující stanovisko, za garanční výbor je doporučující stanovisko.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 318, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 72, proti 65. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem F28 a F51 společně. Je to v podstatě návrh, který je zde ve Sněmovně znám, a týká se to jednoho nejlevnějšího nápoje nealkoholického, levnějšího než alkoholického, který by se měl podávat v provozovnách. Je tam zrušení tohoto paragrafu, zrušení této povinnosti.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? Pan zpravodaj říká stanovisko za výbor!

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Zpravodaj má tady doporučující stanovisko za výbor.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 319, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti 17. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu pod označením F29 pana poslance Luzara. Týká se to příležitostného prodeje alkoholických nápojů.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 320, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 9, proti 114. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bendy. Je to pod označením E2.3. Týká se to v podstatě kouření ve stavebně odděleném prostoru. Pan kolega Benda tam nahrazuje 4,3 objemová procenta etanolu a víno nahrazuje slovy 15 % objemových alkoholu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Pan zpravodaj nám začne vysvětlovat toto hlasování a říká - týká se to zákazu kouření. No to se netýká zákazu kouření. (Zpravodaj odpovídá řečníkovi mimo mikrofon: Ve stavebně odděleném prostoru se samozřejmě smí.) Ne. To je o alkoholu a procentu alkoholu, jestli se může podávat víno, nebo jenom pivo. To je celé, to nemá se zákazem kouření nic společného. Já se omlouvám. Pan zpravodaj zavádí Sněmovnu někam úplně jinam.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, chcete se vyjádřit?

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Omlouvám se, asi už jsem trochu unaven. Má pravdu pan kolega Stanjura. Týká se to jenom alkoholu 15 % objemového etanolu a tam, kde je 4,3 % objemu etanolu, je nahrazeno 15 %.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje za výbor? Pane zpravodaji, prosím o stanovisko. (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 321, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 41, proti 83. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o návrzích pana poslance Luzara F33.2, F36 a F52. Týká se to působnosti správních orgánů a kontrol.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 322, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 10, proti 114. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu F30, F37 a F41 taktéž pana kolegy Luzara společně. Týká se to vymezení míst, v nichž je zakázáno umisťování výdejen omamných látek.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 323, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 6, proti 118. Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujících návrzích F31 varianta I, F40, F43, F59 varianta I společně. Týká se to zákazu vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 324, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 110. Návrh byl zamítnut. ***

  Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 337, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 153, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu kolegy Bendy označeném E2.4 a to je pozměňující návrh, který se týká vyhrazeného prostoru ke kouření stavebně odděleného. Je tam 25 % celkové plochy a jídlo si donesou návštěvníci sami.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se zeptám pana zpravodaje, o kterém návrhu budeme hlasovat - E2.4? (Zpravodaj souhlasí, že to říkal.) Ale to je úplně o něčem jiném, pane zpravodaji. To vůbec není o stavebně oddělených prostorách. To je E1. O tom jsme už hlasovali.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane zpravodaji, upřesněte, o čem budeme tedy hlasovat. Hlasujeme o bodu E2.4.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Pardon, pane místopředsedo i pane předsedo, máte pravdu. Už jsem asi unaven. (Smích v sále.) Týká se to přestupků a správních deliktů.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Týká se to úplně něčeho jiného. Zrušení sankce zákazu výkonu povolání. Já bych poprosil pana zpravodaje, aby se tomu věnoval pořádně. Jestli je unavený, tak si dejme pauzu. Říkáte to úplně jinak a pak poslanci mohou být zmateni, že hlasují o něčem jiném, než reálně hlasujeme! Máme zákonnou sankci výkonu povolání za nějaký přestupek. Drakonická sankce - zákaz výkonu povolání se ruší. (Zpravodaj si vyjasňuje. Ruch v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Myslím, že přistoupíme k hlasování. Každopádně zopakuji to, že jednací řád neukládá zpravodaji, aby říkal, o čem jsou jednotlivé body.

  Prosím, máte slovo, ale tak mluví jednací řád. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, pane místopředsedo, to skutečně víme. Ale když pan zpravodaj uvede chybnou informaci? Já nevím, kam spěcháte! Třikrát jste mi už zopakoval... Já vím, že to neukládá jednací řád. Ale taky když někdo uvede chybnou informaci, tak bychom snad mohli požadovat správnou informaci. Jednací řád nám taky neukládá opravit chybnou informaci. Ale je to snad logické a pochopitelné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Ale pokud vím, pan zpravodaj uznal, že se spletl.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Uznal chybu, ale neřekl nám správný text! To je všechno.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Myslím, že jste napravil stav věci. Řekl jste, o čem budeme hlasovat. V tom případě bych přistoupil k hlasování o bodu E2.4 a požádám tedy pana zpravodaje, aby upřesnil, o čem budeme hlasovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se to přestupku, kdy společně s pokutou lze uložit i zákaz činnosti. A týká se to bohužel zákazu činnosti od jednoho roku do dvou let.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám pana ministra o stanovisko. (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 338, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 92. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

  Pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom abyste věděli, co jste odhlasovali. Mimo jiné v tom zákoně je povinnost vykazovat osobu, která vykazuje známky opilosti. Už to je poměrně problematické to říct. A vy jste schválili, že pokud to někdo neudělá, tak může dostat zákaz výkonu činnosti až na dva roky. To jsem chtěl, ať řekne. To znamená, když nepoznám opilce, protože jsou i tiší opilci, že jo, tak můžu dostat až zákaz výkonu povolání na dva roky. A to nám nebyl pan zpravodaj ani vysvětlit, o čem vlastně hlasujeme. Takhle tady postupujeme. A taky není v jednacím řádu napsáno, že zpravodaj má být připraven. Já tomu rozumím. Ale předpokládá se, že by měl být připraven! (Potlesk poslanců KSČM, ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, pane zpravodaji, abychom pokračovali dál v jednotlivých bodech tak, jak byla schválena procedura. (Velký hluk v sále.) A požádám vás, kolegyně a kolegové, o klid, abych rozuměl stejně tak jako vy, o čem pan zpravodaj hovoří. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Luzara F67 a F73. Týká se správních deliktů a podnikajících fyzických osob.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 339, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 104. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bendy pod označením E3 a týká se také správních deliktů, za které může být uložený trest odnětí svobody šest měsíců až dva roky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 340, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 87. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu F68, taktéž se týká správního deliktu, podaném panem poslancem Luzarem.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 341, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 7, proti 98. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: F70 pana kolegy Luzara a týká se propadnutí věci, propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret, alkoholických nápojů... (Smích a ruch v sále.) Byly-li spáchány správní delikty.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám o klid! Kolegyně a kolegové, požádám vás o klid, ať je rozumět.

  Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 342, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 120. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. ***

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme bod F71, který se týká propadnutí a zabrání věci uložené správním orgánem.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 343, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh jeden, proti 108. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Bod F72, týká se projednávání správních deliktů, a kdo má tyto delikty projednávat, tzn. obec, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce apod.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 344, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh nikdo, proti 112. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o F74 pana poslance Luzara a je to změna číslovky: "90 dnů" na "356 dnů".

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 345, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 116. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Bod 75 se týká obecní policie. Ten zákon byl novelizován, tak je to uvedeno do souladu s obecní policií.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 346, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 109. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrh pod označením A10, a to je slova "tabákové potřeby" se nahrazují slovy "kuřácké pomůcky".

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 347, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 142, proti 4. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodě A11, týká se změny zákona o Policii České republiky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 348, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 5. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pod písmenem F76 pana kolegy Luzara. Týká se to změny zákona o zaměstnanosti.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 349, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 4, proti 120. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o výborovém návrhu A12 a to se týká účinnosti, kde účinnost "31. prosince 2016" se nahrazuje slovy "31. května 2017".

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 350, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 113, proti 26. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat, pane místopředsedo, o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Tak jak jsem prošel hlasováním, byly hlasovány všechny pozměňující návrhy. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek podle sněmovního tisku 828, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 351, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti 23. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk části poslanců.)

  Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

  Než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Požádám vás, kolegyně a kolegové o klid! Dnes od 11.15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec David Kádner, od 12 hodin z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová a dále od 11.20 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler. (V sále je velmi rušno.)

  Rozumím tomu, vážené poslankyně a poslanci, že sdílíte radost nad schváleným zákonem, ale chci vás upozornit, že jednání Sněmovny stále pokračuje a program nebyl přerušen!

  S přednostním právem se hlásí - táži se, pane předsedo Kalousku, zda umožníte oznámit výsledky voleb před svým vystoupením, než vám udělím slovo. (Souhlas.) V tom případě nejprve dám slovo panu předsedovi Kolovratníkovi, aby nám oznámil výsledky voleb a poté udělím slovo vám.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já moc děkuji panu předsedajícímu i panu poslanci Kalouskovi. My už netrpělivě čekáme na to, abych mohl oznámit výsledky voleb z dopoledne kvůli tomu, abychom mohli do Senátu, panu prezidentovi odeslat oficiální oznámení a usnesení Poslanecké sněmovny.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tedy otevírám tyto volební body, prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: A děkuji za formální otevření volebních bodů. Nejdříve tedy, kolegyně a kolegové vás seznámím s výsledkem volby Poslanecké sněmovny, kandidátů na dva členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran.

  V této volbě bylo vydáno i odevzdáno 157 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení, resp. nominaci, získání nominace pro vyslání do Senátu bylo 79 hlasů. Lenka Maštálková obdržela 90 hlasů, Jiří Navrátil 81 hlas, František Sivera 101 hlas, Zdeněk Varhaník 92 hlasů a Hana Vykopalová 57 hlasů. Sněmovna tedy zvolila pro nominaci v Senátu čtyři z pěti kandidátů. Je to Lenka Maštálková, Jiří Navrátil, František Sivera a Zdeněk Varhaník. Paní Hana Vykopalová zvolena nebyla. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane předsedo, a nyní udělím přednostní právo panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odpusťte, že vás tři až čtyři minuty zdržím, ale jsou některé informace, které by měly transparentně zaznít pokud možno ihned, a měla by je slyšet nejenom Poslanecká sněmovna, ale především pan předseda vlády, jehož přítomnost zde vítám v takovém případě.

  My jsme včera obdrželi poslanecký návrh poslance Pavla Bělobrádka, kterým je novelizován zákon o podpoře výzkumu. Proti samotnému obsahu této novely nelze nic říci, s tím samozřejmě souhlasíme. Za naprosto pobuřující však pokládáme způsob, kterým tato novela vznikla. Před měsícem, tedy 10. listopadu, skupina poslanců - František Vácha, pan profesor Zlatuška a další z příslušného výboru - podala návrh novely zákona o podpoře výzkumu, kterým odstraňují chybu původní vládní novely, prostě vylepšují ne úplně zcela dokonalou práci pana místopředsedy Bělobrádka. Ten zákon skupina poslanců podala naprosto legitimně v řádném procesu a Legislativní rada vlády k tomu zaujala stanovisko, kde předloze vytkla malý detail snadno odstranitelný ve druhém čtení, leč pan předseda Bělobrádek jako odborný garant navrhl vládě a prosadil ve vládě negativní stanovisko k tomuto návrhu zákona, načež ten poslanecký text vzal, upravil ho o tu jednu větu, kterou mu legislativa vytkla, opatřil důvodovou zprávu v podstatě totožnou, tak jak ji napsal pan profesor Vácha, a předložil jako svůj vlastní návrh.

  Jenom pro pořádek, takhle ty texty vypadají. (Ukazuje pro porovnání oba texty.) To zabarvené je totožné v textu, který psal pan profesor Vácha, a v textu, který vydává pan místopředseda Bělobrádek za svůj. Kdybychom pokračovali, nebojte se, nebudu pokračovat, ale kdybychom pokračovali, tak ostatní stránky vypadají podobně. Je to asi ze tří čtvrtin totožný text včetně interpunkce.

  Říkám to proto, že poslanecký návrh pana poslance Bělobrádka bude vláda projednávat pravděpodobně ještě do Vánoc a že bych rád, všichni bychom v TOP 09 rádi, aby pan premiér věděl, že až vláda bude projednávat tento poslanecký návrh pana poslance Bělobrádka, že v podstatě bude projednávat poslanecký návrh, který pan místopředseda vlády jako odborný garant nejprve ve vládě zadupal do země, pak ho opsal a teď ho vydává za svůj.

  Plagiátorství je v akademické obci poměrně citlivá záležitost a je to poměrně diskvalifikující věc. Myslím si, že stejně diskvalifikující by to mělo být i mezi námi tady v Poslanecké sněmovně, protože se nestalo nic jiného, než že si kolega přisvojil a opsal práci svých kolegů a zneužil při tom pozici místopředsedy vlády, který má tuto problematiku v odborné gesci. Slovy paní Kelišové bych si dovolil říct: Je to hnus, velebnosti! Slušní lidé to prostě nedělají a vláda by to při projednávání tohoto návrhu vědět měla a měli bychom si na to vzpomenout i my po Novém roce, až tento návrh budeme projednávat.

  Já vám děkuji za pozornost. A panu premiérovi oba dva texty předávám. (Děje se. Potlesk poslanců TOP 09, ODS a části ANO 2011.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Dobré odpoledne, paní a pánové. Než budeme pokračovat, ještě přednostní právo pana místopředsedy Sněmovny. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, pane předsedo, prostřednictvím předsedajícího, nezpochybňuji meritum věcí, které jste zde zmínil. Chápu, že jste ocenil přítomnost pana premiéra, ale za férové bych ocenil, kdybyste počkal na přítomnost pana vicepremiéra Bělobrádka, aby se k tomu mohl vyjádřit. Je to pouze lidsky slušné, jestliže se o někom mluví, aby byl přítomen. Čímž nezpochybňuji meritum věci.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Janu Bartoškovi. Ještě přednostní právo pana předsedy klubu KSČM. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den v předvánočním čase, který zde ve Sněmovně bývá obvykle trošku nervóznější, ještě více nervózní než některé jiné časy před závažnými daty, ostatně bylo to vidět při předchozím bodu. Já bych v té souvislosti, kterou tady zvedl pan předseda Kalousek, obecně kauza opisování, chtěl vaši pozornosti předestřít jiný případ opisování, ke kterému zde patrně došlo, a to v souvislosti, kvůli které jsme se zde přesně před týdnem rozešli do svých domovů bez dalšího výsledku - dva totožné návrhy zákonů o zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Nižší číslo tisku měl onen poslanecký návrh, jehož jedinou vadou, protože ty texty jsou naprosto totožné, byla nebo byly osoby předkladatele. Daleko vyšší číslo tisku, tedy později předložený návrh, byl návrh vládní, který jste si, vážení vládní kolegové a vážené vládní kolegyně, nedovolili ani dnes zařadit, přestože je to navrženo poté, co bylo projednáno tak zásadní téma, jako je protikuřácký zákon. To slovo zásadní je tady v uvozovkách. Já bych chtěl, když už se tady budeme zabývat případy opisování, abychom i tento případ opisování vzali v patrnost také. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KSČM Pavlu Kováčikovi, a ještě než zahájím bod 192, který je dalším v programu naší schůze, dovolte mi, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 12.15 z osobních důvodů pan Petr Adam a od 12.30 z osobních důvodů pan poslanec Zdeněk Soukup se omlouvají ze schůze Poslanecké sněmovny.

  Nyní mi dovolte, abych zahájil bod číslo

  Požádám pana ministra spravedlnosti pana Roberta Pelikána, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a paní poslankyni Marii Benešovou, která je zpravodajkou tohoto tisku, aby učinila totéž. Prosím tedy, aby se slova ujal pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán předtím, než zahájíme rozpravu ve třetím čtení. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný. Ten návrh jsem představoval několikrát a není dlouhý. Jde o zrušení tzv. vnější diferenciace věznic, to znamená, nadále by soudy rozhodovaly již jen o tom, zda odsouzeného umístit do věznice se zvýšenou ostrahou, nebo do obecného režimu věznice, který by se dále dělil již jen vnitřně, a bylo by potom v pravomocích vězeňské služby, aby podle toho, jak probíhá resocializace pachatele, nebo odsouzeného lépe, ho přeřazovala mezi jednotlivými typy. Je to velice důležitá změna, která umožní posunout naše vězeňství do 21. století. To je na úvod všechno. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 588/5, který byl doručen dne 9. září letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 588/6.

  Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud nikdo, v tom případě požádám paní zpravodajku, ukončím rozpravu a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko garančního výboru, abyste nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. O totéž budu žádat pana ministra. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Marie Benešová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, garanční výbor ústavněprávní dne 22. září 2016 projednal tuto problematiku v druhém čtení a doporučuje tedy Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí. Nejprve návrhy technických úprav, které, jak jsem si všimla, nebyly předloženy. Za druhé bychom přikročili k návrhům A1 až A12. Jedná se o úpravy a pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru, které precizují vše, které byly jednomyslně odhlasovány. Dále by se hlasovalo o bodu 3 návrh B. Jedná se o návrh paní poslankyně Peckové týkající se rozšíření výčtu trestních činů o pohlavním zneužití, jejichž neoznámení je rovněž trestným činem. A nakonec o návrhu jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Procedura je jednoduchá. Přesto ji nechám schválit, ale nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, protože poměry ve sněmovně se výrazně změnily. Jakmile se ustálí počet přihlášených, nechám tuto jednoduchou proceduru schválit...

  Myslím, že jsou přítomni všichni, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu zákona.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 352 a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 116 pro 114, proti nikdo. Procedura byla schválena.

  Budeme se tedy zabývat návrhy A1 až A12. Paní zpravodajko, stanovisko? (Stanovisko ústavněprávního výboru kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

  V tom případě zahajuji hlasování 353 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 123 pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrhy byly schváleny.

  Nyní návrh pod písm. B, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Benešová: Návrh pod písm. B. Jedná se o návrh poslankyně Peckové. Stanovisko ústavněprávního výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Záporné.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 354 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 354 z přítomných 130 pro 42, proti 71 poslanec. Návrh nebyl přijat.

  A protože jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, přednesu návrh usnesení.

  Prosím, pan předseda Kalousek s přednostním právem ještě před konečným hlasováním. Požádám paní zpravodajku o možnost, aby pan předseda vystoupil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nikoliv s přednostním právem, kolegové, jenom pro stenozáznam. V tomto hlasování jsem hlasoval zdržuji se, na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom chci, aby to zaznělo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. To je pro stenozáznam.

  Já tedy znovu přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 169/1990 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 588, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování číslo 355 a ptám se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 131 poslance pro 103, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 192.

  Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů, protože pokračujeme bodem číslo 191. Konstatuji, že jde o přerušený bod, kterým je

  Přerušili jsme tento návrh 2. prosince na 53. schůzi, nebyla otevřena rozprava. Požádám pana zpravodaje Radka Vondráčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem garančního výboru pro tento tisk. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 585/6 (správně tisku 785/6), který byl doručen dne 19. října 2016, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 785/7.

  Ptám se znovu zástupce navrhovatele, tedy ministra spravedlnosti, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Martina Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. A6, který vypouští podle mého názoru zbytečnou a nesmyslnou zátěž na věřitele, pokud tedy prokazuje pohledávku, protože to ustanovení mimo jiné říká, že je-li dlužníkem právnická osoba, je insolvenční navrhovatel, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci, povinen doložit pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Pak je tam ještě vykonatelné rozhodnutí nebo notářský zápis anebo potvrzením auditora. Já pokládám požadavek na dokládání pohledávky uznání dlužníka s ověřeným podpisem za skutečně zbytečnou zátěž. Obdobnou připomínku v připomínkovém řízení uplatnila Česká národní banka. Zástupce Nejvyššího soudu i při jednání ústavněprávního výboru tento návrh podpořil, a když poprvé hlasoval ústavněprávní výbor, tak i tento můj návrh podpořil. Z mého pohledu ta ustanovení, která brání těm šikanózním návrhům, jsou jiného charakteru, jsou v jiných částech zákona a není nutné takto zatěžovat věřitele těmito novými požadavky.

  Tolik k tomuto pozměňovacímu návrhu a teď spíš mám dotaz na pana ministra a určitý apel. Já jsem totiž v médiích zaznamenal, že už se pracuje na další novele insolvenčního zákona. My jsme tady čekali na tuto novelu, dostali jsme se dnes ke třetímu čtení. Já bych očekával, že předkladatel nechá tuto novelu určitou dobu působit, vyhodnotí její dopady, a pak teprve začne připravovat změny. A přitom údajně v připomínkovém řízení už tedy probíhá jiná novela tohoto zákona, kterou bych si dovolil označit za určitý morální hazard s neplacením dluhů. Na základě této novely se zruší některé současné požadavky na oddlužení a z mého pohledu tím předkladatel v podstatě říká: dluhy se nemusí platit. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Nyní v rozpravě paní poslankyně Marie Benešová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Marie Benešová: Ještě jednou dobré dopoledne. Já bych chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod bodem A3 a v podstatě znamená takové přetržení monopolizace některých insolvenčních správců mamutích firem, které si v podstatě navyšují své společníky, a tím pádem i navyšují provozovny a v podstatě si tuto problematiku uzurpují. Začaly mi přicházet kladné ohlasy na tento návrh zejména ze strany normálních, běžných insolvenčních správců a navštívila mě celá řada soudců včetně předsedů krajských soudů, kteří se s tím ztotožňují. Chtěla bych říct, že tento návrh znamená ve stručnosti jeden insolvenční správce - jeden soud a znamená to odbourání snahy určité skupiny správců, kteří si chtějí toto odvětví zmonopolizovat a kteří mají praktiky mnohdy se blížící mafiánským praktikám. Řekla bych, že to podpoří jak práci dlužníka s tím insolvenčním správcem, protože nyní ty provozovny, tam se ani nedovoláte, tam jsou call linky, sídlí v různých advokátních kancelářích, dokonce i zastavárnách, a myslím si, že tudy cesta nevede a měl by se v tom udělat pořádek.

  Takže ještě jednou děkuji za pozornost, a pokud podpoříte tento návrh, budu velice ráda a prospěje to provozu v tomto odvětví.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Marii Benešové a vidím přihlášku do rozpravy pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu při hlasování u pozměňovacích návrhů pod písmenem B, což jsou pozměňovací návrhy, které jsem předložil do výboru pro sociální politiku a které výbor pro sociální politiku schválil. Jedná se o legislativní úpravy, které jsou důležité pro další bezproblémové fungování občanských poraden, kdy významnou součástí jejich činnosti je sociální poradenství pro občany v dluhové pasti. Zdůrazňuji zde aspekt, že občanské poradny poskytují sociální poradenství, které má pro takto postižené občany mnohem širší rozměr, než je jenom příprava a podání návrhu na oddlužení. Navíc statistiky ukazují, že návrhy na oddlužení, které podávají občanské poradny, vykazují vysokou míru úspěšnosti na rozdíl od některých tzv. oddlužovacích společností. Proto je v zájmu naší společnosti, aby nebyly kladeny překážky v praxi dobře fungujícím občanským poradnám v jejich pro občany důležité činnosti.

  Ještě jednou si vás dovoluji zdvořile požádat o podporu pozměňovacích návrhů pod písmenem B. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému a nyní pan poslanec Stanislav Grospič v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já se jenom připojuji k podpoře těch návrhů, které tady zazněly i z úst paní kolegyně Benešové, a k tomu, abychom tento návrh nějakým způsobem dnes projednali.

  Chtěl bych tady upozornit prostě na tristní stav, který je v oblasti insolvence, že dnes v České republice máme celkem 535 správců, jednotlivců či výdělečně samostatných osob, a celkem 41 druhých, dalších (nesrozumitelné) společníků ve společnosti, to je celkem 576 osob v podobě insolvenčních správců. Ovšem od roku 2016 proběhlo do 22. listopadu letošního roku celkem 22 915 určení do funkcí insolvenčním správcem kolečkem a průměr na jednoho toho správce činil 40. Ovšem nejvíce těch insolvencí bylo přiděleno jenom velice malému počtu a okruhu těchto společností. Z toho vyplývá, že vlastně v současné době v České republice probíhá celkem 114 000 insolvenčních věcí, kde byl zjištěn úpadek, minimální výše oddlužení v tom činí 900 korun měsíčně, ale často se odměna zvyšuje za prodej (nesrozumitelné) majetku dlužníka, a měsíčních odměn, který činí nejméně 100 mil. korun, a potom tedy nejméně 1,2 mld. korun. A podle propočtů samotného Ministerstva spravedlnosti připadá tedy pět největších správcovských výdělečně samostatných osob, tedy 30 %, a nejméně 350 mil. ročně. Já si myslím, že to jsou všechno určité argumenty, které jsou známy namnoze i vám, a že je potřeba tedy do toho vnést nějaký prvek regulace do budoucna.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručná reakce na některé věci, které tu zazněly, zejména na slova pana poslance Plíška. On ten svůj pozměňovací návrh jaksi zase neargumentuje tak, jak to ve skutečnosti v tom zákoně je. Ta skutečnost je jiná a ČNB, kterou se zaštiťuje, to pochopila, námitku stáhla, zrovna tak ústavněprávní výbor to pochopil. Pan poslanec to pochopit nechce, takže to musím říct všem.

  Není to prosím tak, že bychom chtěli, aby věřitelé dokládali své pohledávky uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Je to tak, že chceme, aby věřitel, který dává insolvenční návrh, spouští celý ten proces, čímž poškozuje samozřejmě toho, proti komu ho dává, doložil svou pohledávku potvrzením daňového poradce, že on ji účtuje. Nic víc, nic míň. A to tedy samozřejmě jenom věřitel podnikatel, který je povinen vést účetnictví. To je to úplně nejjednodušší, co můžeme po někom chtít. A jenom abychom to nechtěli po lidech zbytečně, tak říkáme: pokud má někdo vykonatelné rozhodnutí nebo třeba to uznání s tím ověřeným podpisem, tak už ten papír od daňového poradce nosit nemusí. Což je něco myslím dost jiného, než jak to vyznělo ve slovech pana poslance Plíška. My to považujeme naopak za velice jednoduché, velmi málo zatěžující a zároveň velmi účinné opatření pro ztížení činnosti těch, kteří šikanují nesmyslnými návrhy s vycucanými pohledávkami slušné podnikatele.

  Pokud pak jde o tu výtku, že se tu ještě nestihla doprojednat jedna novela a už předkládáme jinou, v tomto případě si ji odvážím odmítnout, protože tady to má dobrý důvod. Jsem přesvědčen, že tato novela, kterou nyní předkládám, najde - alespoň ji zatím našla, nechci to zakřiknout, v ústavněprávním výboru - širokou podporu v podstatě celé Sněmovny, protože se zabývá věcmi, které jsou politicky neutrální, zabývá se věcmi, na kterých se myslím dokážeme bez ohledu na naše politické názory povětšinou shodnout. Oproti tomu ta druhá novela, a proto jsme ji dali zvlášť, ta se zabývá věcí nanejvýš politickou, totiž tím, zda a komu povolit to oddlužení. A já myslím, že to se nemá míchat, že jedna věc jsou změny technického rázu, na kterých se dokážeme shodnout, věřím, všichni, a druhá věc jsou opravdově politické debaty, právně-politické debaty, které by se měly vést zvlášť. Čili proto to rozdělení na dvě novely. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi za závěrečné slovo. Závěrečné slovo? Pan zpravodaj nemá zájem, pan zpravodaj Kaňkovský za výbor pro sociální politiku také nemá zájem.

  Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, ale požádám zpravodaje ještě o sečkání. Jenom budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 12.30 do 16 hodin pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, od 13 hodin do konce jednacího dne poslanec Pavel Havíř, dále se omlouvá pan poslanec Šincl od 12.30 hodin do konce jednacího dne a paní poslankyně Nytrová ze zdravotních důvodů na celý den.

  Nyní tedy požádám pana zpravodaje Radka Vondráčka, aby jako zpravodaj garančního výboru nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdědil jsem zpravodajskou roli před týdnem po kolegovi Chvojkovi, který se stal ministrem, tak doufám, že zachovám vysokou kvalitu činnosti zpravodaje u tohoto tisku. Garanční výbor - ústavněprávní výbor - se zabýval tímto tiskem 3. listopadu 2016 a přijal usnesení, které máte k dispozici pod číslem sněmovního dokumentu 785/7. Ta procedura není až tak dlouhá, takže bude jistě vhodné, abych vám ji přečetl podrobně a neodkazoval pouze na písemné vyhotovení.

  Ústavněprávní výbor jako garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí.

  1. Nejprve návrh technických úpra -, tady uvádím, že nebyly žádné legislativně technické úpravy předloženy.

  2. Návrh A1.

  3. Návrh D.

  4. Návrhy A2.1 až A2.7, A2.9 až A2.11 a A2.13 až A2.26.

  5. Návrh A2.8, bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh E3.

  6. Návrh A2.12, přičemž návrh A8.3 je nehlasovatelný, neboť je zcela totožný.

  7. Návrh A3. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné návrhy C1, C12, C13, C15, C16 a E1.

  8. Návrh E2. Bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh A4.

  9. Návrh A4 je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh E2.

  10. Návrh A5.

  11. Návrh A6. Bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh C6.

  12. Návrh A7.

  13. Návrhy A8.1 a A8.2.

  14. Návrh B.

  15. Návrhy C1, C12, C13, C15 a C16. Jsou hlasovatelné pouze, nebyl-li přijat návrh A3. A budou-li přijaty, pak je nehlasovatelný návrh E1.

  16. Návrhy C2 až C5, C7 až C11, C14, C17 a C18.

  17. Návrh C6. Ten je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh A6.

  18. Návrh E1. Ten je hlasovatelný pouze, nebudou-li přijaty návrhy A3 nebo C1.

  19. Návrh E3. Ten je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh A2.8.

  20. Návrh F.

  A konečně v bodě 21 bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

  Samozřejmě u každého návrhu při hlasování bych stručně uvedl, čí je to návrh a čeho se týká.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Procedura je zřejmá. Rozhodneme i o jejím přijetí v hlasování 356, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí navržené procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 356. Z přítomných 147 pro 127, proti nikdo. Můžeme postupovat podle procedury. První návrh, pane zpravodaji.

 • Poslanec Radek Vondráček: Ano, děkuji. Začínáme bodem procedury 2. Jedná se o návrh A1. Je to návrh pana kolegy Tejce, týká se zpřesnění definice úpadku v její části týkající se platební neschopnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Rozhodneme v hlasování 357, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 357. Z přítomných 147 pro 119, proti 12. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 3, návrh D, opět navrhovatel Jeroným Tejc. Jedná se o zpřesnění původního návrhu A1. Garanční výbor doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 358 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 358. Ze 147 přítomných pro 119, proti 12. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 4 procedury, návrhy A2.1 až A2.7, A2.9 až A2.11 a A2.13 až A2.26. Jedná se o návrhy předložené mnou v rámci jednání ústavněprávního výboru. Jedná se o legislativní zpřesnění, odkazy na evropské předpisy a vzájemnou provázanost. Je to návrh připravený původně Ministerstvem spravedlnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 359 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 359. Z přítomných 152 pro 122, proti 12, návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 5. Jedná se o návrh A2.8. Upozorňuji, že bude-li přijat, je nehlasovatelný v další proceduře návrh E3, na což upozorním. Jedná se opět o můj návrh. Týká se způsobu přidělování incidenčních žalob dle rozvrhu práce soudu. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.) Ano.

  Rozhodneme v hlasování 360, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 360. Z přítomných 153 pro 124, proti 14. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Takže upozorňuji, že v bodě 19 nebudeme hlasovat.

  Dále je to za šesté návrh A2.12, opět původně můj návrh na ústavněprávním výboru. Týká se možnosti soudního exekutora dražit pro insolvenčního správce a zavedení nového subjektu oprávněného poskytování právní pomoci dlužníkům. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 361. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 361. Z přítomných 153 pro 121 poslanec, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod sedm procedury. Návrh A3. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné návrhy C1, C12, C13, C15, C16 a E1. Jedná se o návrh kolegyně Marie Benešové týkající se ustanovování insolvenčního správce v rámci obvodu krajského soudu. Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska, nepřijali jsme žádné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 362 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 362. Z přítomných 154 pro 50, proti 66. Návrh nebyl přijat. Další návrh.***

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jen velmi krátce. Předkládaný návrh zlepšuje postavení poškozených trestnou činností, protože umožňuje uspokojit jejich majetkové nároky ze škod způsobených touto trestnou činností z majetku odčerpaného v rámci ukládání majetkových sankcí v trestním řízení.

  Návrh byl projednán v ústavněprávním výboru. S pozměňovacími návrhy tam přednesenými už dopředu vyslovuji souhlas a prosím o podporu návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se k této věci hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli v takovém případě je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje pana Jeronýma Tejce, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil se stanoviskem. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Hlasování budou pouze dvě, pokud nebudeme hlasovat o proceduře jako takové, ale myslím, že to dnes nebude potřeba. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A26 společně jedním hlasováním. Jsou to všechno návrhy ústavněprávního výboru, čímž by se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové pod body B1 až B10, a to jenom z toho důvodu, že jsou obsahově totožné. To znamená, vyhovíme-li hlasování pod body A, jak jsem je jmenoval, tak splníme to, že přijmeme všechny pozměňovací návrhy, a ten návrh pod písmenem bude technicky nehlasovatelný. Poté můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je zájem o této jednoduché proceduře hlasovat, nebo o ní hlasovat nemusíme? Já myslím, že to je velmi jednoduché, nebudeme tedy hlasovat. Přikročíme rovnou k hlasování. Prosím zpravodaje.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A26.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 376 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 376, z přítomných 157 pro 120, proti nikdo. Návrh byl schválen.

  Tím pádem se stávají návrhy pod písmenem B1 až B10 nehlasovatelné a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestných sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 650, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování číslo 377 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 377, z přítomných 158 pro 121, proti nikdo. Návrh byl schválen.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím bod 193.

  Pokračovat budeme bodem

  Pan ministr je na místě. Požádám o zaujetí místa u stolku zpravodajů paní poslankyni Pavlu Golasowskou. Ano, dojde k výměně, pan kolega Plíšek se ujme zpravodajské úlohy u tohoto tisku. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 658/2, který byl doručen 9. září 2016, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 658/3.

  Ptám se pana ministra, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a mám přihlášku paní poslankyně Gabriely Peckové.

  Prosím o klid, paní kolegyně, páni kolegové, ať můžeme v klidu vyslechnout paní poslankyni s přihláškou do rozpravy. Opravdu žádám o klid!

  Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Gabriela Pecková: Děkuji, pane předsedající. Dobré poledne, dámy a pánové. Já si vás dovolím požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se týká zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterými jsou například děti nebo senioři. Jedná se o to, že s těmito oběťmi už v současné chvíli jednají orgány činné v trestním řízení na všech úrovních řízení ve zvláštním režimu, mimořádně šetrném, tak aby nedocházelo k sekundární viktimizaci, vlastně k druhotnému poškození obětí, například tím, že jsou vyslýchány ve zvlášť upravené místnosti, používají se záznamová zařízení, aby nemusely vypovídat o stejné skutečnosti opakovaně. Mají nárok na mnoho podobných režimových opatření, ale bohužel některá z nich, aby byla naplněna, tyto oběti o ně musejí požádat. Jedná se například o velmi důležité informace, které jim na žádost jsou poskytnuty, jakými jsou třeba, že obviněný uprchl z vazby, nebo mu léčebný režim byl změněn z ústavního na ambulantní, nebo byl propuštěn z vazby apod. Tyto oběti nebo jejich zákonní zástupci často ovšem nevědí, že mohou o takové informace vůbec požádat.

  Můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby všechna práva oběti byla naplněna, a to bez ohledu na to, jestli o ně oběť nebo její zástupce požádá. Takže já požádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové. Nyní v rozpravě paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***

 • Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, také bych poprosila o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je velice jednoduchý. Jde o poskytování bezplatné právní pomoci kategorii zvlášť zranitelných obětí, čili samozřejmě ne všech obětí. Jsou to oběti, které mají často trvale traumatické zážitky a jejich zdravotní a potažmo i sociální hendikep je nikoli vzácně doprovází celý zbytek života. U těchto poškozených, kteří opravdu nemohli za to, že se stali poškozenými v důsledku závažné trestné činnosti, by bylo namístě, abychom poskytli maximální pomoc i v podobě bezplatné právní pomoci.

  Já jsem si pro tyto účely vyžádala od Bílého kruhu bezpečí, protože statistiky nemáme bohužel dostatečně spolehlivé, kvalifikovaný odhad počtu takových zvlášť zranitelných obětí. Mezi ně se samozřejmě zařazují i osoby mladší 18 let, jejichž právo na bezplatnou právní pomoc je takto zakotveno v platné úpravě trestního řádu, těch je zhruba ročně kolem tří a půl tisíc osob a zhruba, ale opravdu zhruba, kolem tisíce až dvou by bylo těch dalších, které mají trvalé traumatické zážitky nebo se staly oběťmi opravdu zvlášť závažné trestné činnosti, tak jak je to přesně stanoveno kogentním výčtem v zákoně o obětech trestných činů. Takže nejde o velké počty, nejde rozhodně o desetitisíce. A bylo by to takové gesto, které velmi může pomoci, aby tito poškození, kteří velmi často stojí tváří v tvář pachateli, který má nárok, protože jde o zvlášť závažnou trestnou činnost, na bezplatnou obhajobu, a to je ten, který způsobil to trauma a má nárok na bezplatnou obhajobu - nebo nárok - může o ni požádat a dostane ji, protože často jde o pachatele, který nemá dostatek peněžitých prostředků, a navíc ta jeho obhajoba je obligatorní, ex offo ze zákona, a oproti tomu třeba stojí žena, která byla drasticky znásilněna, bude trpět traumatickými poruchami do konce svého života, tím pádem se to projeví i v té sociální sféře, a nemá kvalitního právníka, resp. nemá žádného právníka nebo nějakého zmocněnce, který není advokátem, protože na to prostředky nemá. V praxi jsem se s tím opakovaně setkávala. Poskytovali jsme samozřejmě pomoc i prostřednictvím nestátních organizací, ale není nadto v takovýchto případech mít po ruce kvalifikovaného advokáta obhájce. Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo další. Nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, sdělil nám k nim stanovisko před hlasováním. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji.

 • Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Garanční ústavněprávní výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, abychom postupovali v rámci hlasovací procedury v tomto pořadí: Nejprve by se měly hlasovat návrhy technických úprav. Dodávám, že nebyly podány. Dále bychom hlasovali o návrhu A1, potom o návrhu A2, dále o návrzích B1 a B2 společně jedním hlasováním, dále o návrhu C a o následně o návrhu D. Bude-li schválen návrh D, je nehlasovatelný návrh A3. A jako poslední hlasování by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Má někdo připomínku k proceduře? Není tomu tak.

  Nechám schválit proceduru v hlasování číslo 378. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru v hlasování. Je někdo proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 378. Z přítomných 156 pro 98, proti nikdo. Procedura byla schválena, můžeme začít prvním pozměňovacím návrhem.

  Nejdříve vás odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Pan zpravodaj nám přednese první pozměňovací návrh.

 • Poslanec Martin Plíšek: První pozměňovací návrh je návrh A1 ústavněprávního výboru, který zpřesňuje definici trestného činu. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Zpřesňuje tedy definici kategorie zvlášť zranitelných obětí, aby to bylo jasné. Naše stanovisko je neutrální.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 379. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 379 z přítomných 120 pro 115, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 • Poslanec Martin Plíšek: Dále pozměňovací návrh ústavněprávního výboru A2, který řeší použití nahrávací a audiovizuální techniky, pokud s tím daná osoba souhlasí. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 380 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 380 z přítomných 125 pro 39, proti 48. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Martin Plíšek: Nyní bychom měli hlasovat o návrzích B1 a B2 společně jedním hlasováním. Jsou to návrhy paní poslankyně Peckové, která ruší podmínění poskytnutí výčtu informací obětí její žádostí o jejich poskytnutí. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 381. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 381 z přítomných 128 pro 37, proti 81. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Martin Plíšek: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C, což je návrh paní poslankyně Válkové, která zavádí nárok zvlášť zranitelných obětí podle zákona o obětech trestných činů na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 382 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 382 z přítomných 131 pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Martin Plíšek: Další návrh je návrh pod písmenem D paní kolegyně Golasowské, podle kterého by zákon měl nabýt účinnosti dnem 1. dubna 2017. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 383 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 383 z přítomných 134 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Martin Plíšek: Tím se stal nehlasovatelný návrh A3 a můžeme tedy nyní přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích bylo hlasováno.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění zákona číslo 77/2015 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 658, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování číslo 384 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 384 z přítomných 135 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 194. ***

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Garanční výbor tento návrh po druhém čtení projednal, připravil stanoviska k podaným pozměňovacím návrhům. Legislativně technické úpravy neshledal jako nutné. Pozměňovací návrhy v podstatě byly navrženy pouze pod písmeny A1 až A3. A nebudu tady prozrazovat žádné tajemství, že to jsou návrhy z dílny Ministerstva spravedlnosti. Jedná se o doplnění implementace směrnice, kterou mezitím bylo potřeba dodat, a nebylo nutné vytvářet nový návrh zákona, ale tento k tomu skvěle posloužil. Je to velice stručné a upravuje poučení žalovaného při jeho předvolání. Je to jediné hlasování, které je navrženo. Pak už budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě není potřeba hlasovat proceduru, protože je jednoduchá. Myslím si, že nikdo nic nenamítá, můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování.

  První pozměňovací návrh A1 až A3. Pane zpravodaji, stanovisko? (Doporučující.) Pan ministr? (Kladné.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 385. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 385, z přítomných 135 pro 124, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

  Protože jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 801, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování číslo 386 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 386, z přítomných 138 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 195.

  Dalším bodem je

  Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů a požádám o totéž paní poslankyni Helenu Válkovou, která je zpravodajkou garančního výboru k tomuto tisku. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 753/3, který byl doručen 9. září letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 753/4.

  Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

  Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tedy v tom případě zájem o závěrečná slova a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

  Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. O totéž žádám pana ministra. Paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání tohoto zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích. Je to také poměrně jednoduchá procedura, protože vesměs jde o návrhy, které jsou spíše zpřesňující, žádný koncepční návrh změny tady není. Jde o návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Návrhy A1 až A17 proto navrhuji hlasovat společně jedním hlasováním, návrhy B1 až B7 rovněž společně jedním hlasováním. Návrh zákona jako celek potom samozřejmě také.

  Garanční výbor zaujal následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To, paní zpravodajko, řeknete u hlasování.

  Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy na legislativně technické úpravy, máme před sebou jen dvě hlasování a pak hlasování jako celek. Trvá někdo na tom, abychom hlasovali o proceduře? Není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím první návrh, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Helena Válková: Takže návrhy A1 až A17 - doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 387. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 387, z přítomných 140 pro 121, proti nikdo. Návrhy byly schváleny. Prosím další návrh.

 • Poslankyně Helena Válková: Návrhy B1 až B7 - doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 388 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 388, z přítomných 141 pro 117, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

  Protože jsme projednali všechny pozměňovací návrhy, budeme hlasovat o zákonu jako o celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 753, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

  Zahájil jsem hlasování číslo 389 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 389, z přítomných 142 pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 196.

  Ještě než budeme pokračovat bodem 197, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 13.30 se do konce jednacího dne z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Kořenek.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr zemědělství Marian Jurečka a pan zpravodaj garančního výboru pan poslanec Petr Bendl. Jsme ve třetím čtení, pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 616/2, který byl doručen 19. října letošního roku, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 616/3. ***

 • Poslanec Petr Bendl: Omlouvám se. Já myslel, že tam je takové minimum pozměňovacích návrhů, že procedura je velmi jednoduchá. Vezmeme nejprve návrh výboru a potom jsou tam dva pozměňovací návrhy poslanců. A potom budeme hlasovat o celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jedním hlasováním A1 až A3, druhým hlasováním B1 a B2 a třetím hlasováním návrh C. Má někdo zájem o schválení procedury? Takže raději ano.

  V tom případě o proceduře budeme hlasovat v hlasování číslo 390, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Je někdo proti této proceduře? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 390. Z přítomných 141 poslance pro 118, proti nikdo, procedura byla schválena.

  Nyní tedy první pozměňovací návrhy pod body A1 až A3. Stanovisko, pane zpravodaji? (Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 391. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 391. Z přítomných 141 poslance pro 119, proti 1. Návrh byl přijat.

  Nyní druhý pozměňovací návrh, pane zpravodaji, B1 až B2. Stanovisko? (Stanovisko výboru záporné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 392. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 392. Z přítomných 141 poslance pro 35, proti 62. Návrh nebyl přijat.

  Poslední pozměňovací návrh pod písmenem C. Pane zpravodaji? (Stanovisko výboru záporné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 393, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 393. Z přítomných 141 poslance pro 26, proti 93. Návrh nebyl přijat.

  O všech návrzích bylo hlasování, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 616, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování číslo 394 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 394. Z přítomných 142 poslanců pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 197.

  Hlásí se pan předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážení kolegové a vážený pane předsedajících. Já bych chtěl jenom nahlásit jednu opravu pro stenozáznam. Nezpochybňuji tím hlasování. U pozměňovacího návrhu B2 jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro. Tak to jenom opravuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, to bylo stanovisko pana poslance Jiřího Miholy pro stenozáznam. Můžeme pokračovat bodem číslo

  Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů. Prosím paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby jako zpravodajka garančního zemědělského výboru zaujala místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 669/2, který byl doručen dne 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 669/3.

  Ptám se navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Můžeme otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí. V tom případě rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem.

  Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřila se k nim. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Tady bude procedura taky velice jednoduchá. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny jako výbor garanční doporučuje hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru 1 a 2 en bloc jedním hlasováním a poté o zákonu jako celku. Děkuji. (Někteří poslanci se shlukují a hlasitě diskutují.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji paní zpravodajko. Máme před sebou tyto návrhy. Chce někdo hlasovat o proceduře? Je velmi jednoduchá. Tentokrát ne, můžeme se tedy touto procedurou řídit. Legislativně technické úpravy nebyly předneseny.

  Máme tedy jeden pozměňovací návrh. Pod body 1 a 2 jedním hlasováním. O tomto hlasování rozhodneme v hlasování číslo 395.

  Prosím předsedy klubů, aby zaujali svá místa, pak jistě budou mít prostor po projednání tohoto bodu!

  Zahájil jsem hlasování číslo 395. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji 395 za zmatečné. Prosím tedy o stanovisko zpravodajku k pozměňovacím návrhům pod body 1 a 2. Paní zpravodajko, stanovisko? (Doporučující.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahájil jsem hlasování číslo 396 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 396. Z přítomných 146 pro 129, proti nikdo. Pozměňovací návrhy byly schváleny.

  V tom případě bylo hlasování o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: " Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 669 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 397 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 397. Z přítomných 148 poslance pro 118, proti nikdo. Návrh byl schválen.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 198. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych naposledy využila svého přednostního práva a využila chvilky před procedurálními návrhy, které přijdou, a poděkovala vám za spolupráci za uplynulé období a popřála vám po zbytek vašeho funkčního období hodně štěstí, pohodu a klid a samozřejmě hodně štěstí ve vašem rodinném životě. Děkuji vám. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. My vám také přejeme hodně štěstí ve vaší nové funkci.

  Nyní pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já se omlouvám, nezdržím. Já bych chtěl odcházející paní místopředsedkyni, věřím jménem nás všech, moc poděkovat za práci, kterou zde odvedla. Bude nám tady chybět. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní můžeme pokračovat bodem číslo 200. U stolku zpravodajů zůstává pan ministr zemědělství jako jeden z navrhovatelů a požádám o zaujmutí místa u stolku zpravodajů pana poslance Radka Vondráčka. Je před námi bod, kterým je

  Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 697/7, který byl doručen 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 699/9.

  Ptám se navrhovatele pana ministra zemědělství, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

  Otevírám rozpravu a mám do ní přihlášku pana poslance Lukáše Pletichy. Potom pan zpravodaj. Procedurální návrh? Pan zpravodaj má přednost, ale pan kolega Pleticha se hlásil dřív, takže jsem ho ohlásil, pane zpravodaji. Nemůžete využít své přednostní právo. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych rád načetl legtech ke svému pozměňovacímu návrhu. Jedná se o návrh I1, kde písařskou chybou bylo špatně uvedeno číslo odstavce. Má se jednat o pozměňovací návrh k § 3 odst. 2 písm. k), nikoliv odst. 1. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je určitě cílem nás všech do hlasování o registru smluv vnést určitý řád, protože těch pozměňovacích návrhů není málo a jsou každý trochu jiný. Náš ústavněprávní výbor se jako garanční výbor touto problematikou zabýval 3. listopadu a své projednání jako garanční výbor přerušil a nepřijal stanoviska. Bylo to na můj návrh, ale byl bych rád, kdybychom stanovisko garančního výboru v tomto případě skutečně měli.

  Já tedy dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili až do doby, kdy bude věc projednána garančním výborem a garanční výbor přijme usnesení v této věci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jde o procedurální návrh. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu v hlasování číslo 398, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 398 z přítomných 137 poslanců pro 130, proti 1. Návrh byl přijat. Projednávání bodu číslo 200 jsme přerušili.

  Budeme pokračovat bodem číslo 202. Pan ministr zemědělství zůstává u stolku zpravodajů. Požádám o zaujmutí místa zpravodaje zemědělského garančního výboru poslance Miloše Babiše, protože projednáváme

  Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 732/2, který byl doručen dne 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 732/3.

  Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

  Otevírám rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku, paní poslankyně Dany Váhalové - a eviduji přihlášku pana zpravodaje? Ano. Paní poslankyně Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, v souvislosti se změnou pravidel pro výkon statistické služby není již možné v současné době vykazovat data týkající se odnětí a poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zákona o státní statistické službě. Data týkající se odnětí a poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa představují unikátní soubor dat, která jsou využívána jak v rezortu Ministerstva zemědělství, tak také v rezortu Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí má k dispozici pak jedinečné informace o výměře pozemků, které byly vyňaty z plnění funkcí lesů, a to včlenění dle účelu odnětí, což nelze získat z žádného jiného zdroje. (V sále je rušno.)

  Nezakotvení povinností předávat tato příslušná data v lesním zákoně by mělo za následky, že bude přerušena řada statistických dat, která byla až dosud využívána pro periodické výstupy statistické ročenky životního prostředí a zprávy o životním prostředí. Nebude k dispozici podklad pro zpracovatele každoroční zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství, data navazující na roční výkaz o odnětí a odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, nebude tedy sounáležitost se zjišťováním údajů o odnětí půdy. Nebude zajištěn ani podklad pro hodnocení dopadů regulace v nově navrhovaných předpisech.

  Uvedenou situaci je potřeba řešit, protože sběr dat je zajištěn pouze do konce roku 2016. Data za rok 2016 mohou být evidována již pouze podle tohoto lesního zákona. Jedná se o jednoduchou technickou změnu, která pouze upřesňuje povinnosti pro orgány státní správy lesů s tím, že nejde o povinnost novou, ale pouze o přesunutí této povinnosti ze zákona o státní statistické službě do lesního zákona. Návrh se nijak nedotkne vlastníka lesů či jiných soukromých osob.

  Vážené kolegyně a kolegové, chci vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu. Chci vás požádat o podporu zachování těchto důležitých dat také pro Ministerstvo životního prostředí, které je nemůže získat z žádného jiného zdroje. Děkuji za podporu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Váhalové. Nyní pan zpravodaj v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miloš Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této rozpravě si dovolím navrhnout opravu legislativně technických chyb tak, jak jsme se dohodli s legislativou a legislativně technickým odborem. Je nutné opravit bod číslo 12 článek 1 § 12 odst. 2, kde došlo k přehození slovosledu, a dále je nutné opravit odkaz v bodě 21 článku 1 bod 21 § 23 odst. 4, který by měl být zpřesněn. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za načtení legislativně technické úpravy. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

  Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru, o totéž žádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Miloš Babiš: Děkuji ještě jednou za slovo. Vážený pane předsedající, v souladu s doporučením zemědělského výboru navrhuji následující proceduru hlasování ve třetím čtení. Za prvé, nejprve bychom hlasovali o mém návrhu legislativně technických úprav, které jsem předložil v rozpravě. Za druhé, následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Pavla Čiháka A1.1 až 3 a A2.1 a A2.2 en bloc jedním hlasováním. Poté o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Dany Váhalové B. Nakonec budeme hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Procedura je jednoduchá. Trvá někdo na hlasování o proceduře? Trvá.

  Prosím, rozhodneme o proceduře hlasování v hlasování číslo 399, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 399 z přítomných 139 pro 131 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena.

  Přistoupíme k prvnímu hlasování, legislativně technické úpravy. Pane zpravodaji, stanovisko. (Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 400 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 400 z přítomných 144 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Návrh pod číslem 2, pane zpravodaji. Pozměňovací návrhy, vaše stanovisko. (Záporné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 401. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 401 z přítomných 144 pro 29, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miloš Babiš: Další návrh je paní poslankyně Dany Váhalové, kde je nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Já bych tady chtěl jenom upozornit, že po projednání i s paní poslankyní a po prodiskutování problematiky, už to bylo po projednání výboru, za rezort a za sebe doporučuji souhlas, prosím pěkně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 402. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 402 z přítomných 144 pro 102, proti 27. Návrh byl přijat.

  Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 732, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování číslo 403 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 403 z přítomných 144 poslanců pro 108, proti 13. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 202.

  Mám tady dvě přednostní přihlášky - pana předsedy poslaneckého klubu KSČM a potom pana předsedy klubu hnutí ANO. Pan poslanec Kováčik má slovo. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, možná se blíží konec i letošních jednacích dnů Poslanecké sněmovny, zcela určitě se ovšem blíží Vánoce a konec roku a blíží se pro nás docela významný, a teď myslím pro nás pro všechny, rok 2017. My jsme v klubu KSČM, tak jako již tradičně, pro vás připravili drobné blahopřání. Kdybyste si do kalendáře, ministři, napsali, kdy jsou interpelace, a nezapomněli sem přijít a my ostatní abychom si napsali, který týden Poslanecké sněmovny toho cyklu je a nezapomněli také hojně navštěvovat i výbory, podvýbory a komise a další, kde někdy prostě někteří z nás v touze býti členem více výborů sem tam nestíháme. Takže příště to bude třeba lepší. Ale to jsem nechtěl, to je drobný komentář.

  Chtěl jsem jménem poslaneckého klubu KSČM poděkovat za ten rok, který jsme, pravda, ne vždy v úplné shodě, někdy dokonce v zásadní neshodě, ale přece jenom spolu zde na tomto pracovišti strávili, abychom naplňovali to, čím nás naši voliči pověřili. Někomu se to holt dařilo lépe, někomu hůře, ale takový už je život. Chtěl bych vám jménem poslaneckého klubu KSČM popřát také hezké svátky, hodně zdraví do příštího roku a vyjádřit přesvědčení, že toto volební období spolu tady dopracujeme při obhajobě našich volebních programů, při zásadních postojích přece jenom ve slušných mezilidských vztazích.

  Děkuji rovněž zaměstnancům, Policii České republiky, lékařům, sestrám, všem, kteří se tady o nás starají, kteří bezproblémový chod Poslanecké sněmovny zajišťují, a i jim přeji klidné svátky, hodně zdraví v příštím roce. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi, předsedovi poslaneckého klubu. Ještě než dám slovo panu předsedovi Faltýnkovi, ještě jedna omluva, která došlo předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se do konce dnešního jednacího dne pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor.

  A nyní má slovo předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A prosím sněmovnu o klid. ***

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl vystoupit s procedurálním návrhem, nicméně než tak učiním tak bych chtěl také za náš poslanecký klub všem poděkovat za spolupráci v tomto roce a popřát všem kolegyním a kolegům jménem našeho klubu hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší v novém roce.

  A nyní k tomu procedurálnímu návrhu. Dovolte mi, abych navrhl vyřadit všechny neprojednané body z pořadu této schůze. Děkuji.