• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: (V sále jsou kromě předsedajícího jen dva poslanci.) Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče - z členů vlády tady nemám nikoho -, dovolte, abych zahájil druhý jednací den 5. schůze Poslanecké sněmovny. Oba dva vás tady vítám.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali následující poslanci a členové vlády - podle seznamu, který tady ještě není.

  Ale vzhledem k tomu, že je potřeba učinit kroky k zahájení schůze, tak prosím, aby se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 1 má paní poslankyně Nina Nováková.

  Pokud jde o omluvy z jednání Poslanecké sněmovny - už jsme tři -, ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Bebarová Rujbrová, z důvodu zahraniční cesty Benešík Ondřej, Jakubík Igor, Klaška Jaroslav, bez udání důvodu pan poslanec Jiří Koskuba, z důvodu zahraniční cesty Martin Lank, ze zdravotních důvodů také Pavlína Nytrová a z osobních důvodů na dopolední jednání Václav Snopek a Štěpán Stupčuk. Z důvodu zahraniční cesty jsou dále omluveni Josef Šenfeld a Kristýna Zelienková.

  Z členů vlády se omlouvají Jiří Rusnok, Jan Fischer, František Lukl, Dalibor Štys a Zdeněk Žák, všichni z pracovních důvodů.

  Dnes bychom se měli věnovat bodům dle schváleného pořadu schůze, bodům 3, 4 a 5, ale já schůzi přeruším, protože tady není přítomen zpravodaj ani předkladatel, a požádám o setkání s předsedy poslaneckých klubů, aby mi sdělili, který z poslaneckých klubů žádá o přerušení schůze pro poradu poslaneckého klubu. Žádám předsedy poslaneckých klubů, aby se za mnou dostavili v 9.10 hodin.

  Přerušuji zatím schůzi do 9.15 hodin.

  (Jednání bylo přerušeno v 9.03 hodin. V 9.15 předsedající sdělil, že na žádost klubu ODS přerušuje jednání Poslanecké sněmovny do 10.30 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Ráno jsme stihli vyřešit omluvy a program schůze. Skončila doba pro poradu klubu ODS.

  Z dalších náhradních karet - pan kolega Rais má náhradní kartu číslo 2.

  Omluvy doplňuji ještě tak, že na dnešní jednání se omlouvá z ministrů pan ministr Martin Pecina, pan ministr Martin Holcát. Pokud jde o další - pan ministr obrany Vlastimil Picek z pracovních důvodů a z důvodu pracovní cesty pan ministr Miroslav Toman.

  Pokud jde o omluvy poslanců, omlouvá se pan poslanec Jiří Skalický a pan poslanec Petr Kudela, který je na pracovní cestě s předsedou Sněmovny na Slovensku. Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Pospíšil a pan poslanec Josef Novotný z důvodu pracovních povinností. Dále se omlouvá pan poslanec David Kádner z rodinných důvodů, pan poslanec Simeon Karamazov se omlouvá z osobních důvodů a pan poslanec Jandák ze zdravotních důvodů. Dále se z jednání schůze omlouvá paní poslankyně Iva Dobešová a z rodinných důvodů se ještě omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský. To jsou všechny došlé omluvy, které jsou nad rámec dnešního ranního zahájení schůze.

  Máme tedy před sebou pokračování jednání o tisku číslo 43, jsme v prvém čtení.

  Požádal bych pana poslance Stanislava Polčáka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Kořenka. Nemám žádné přihlášky do rozpravy, rozpravu tedy mohu ukončit, protože ani nikoho dalšího nevidím, že by se do rozpravy hlásil, a ptám se, jaká jsou závěrečná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje. Pane navrhovateli, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Pokud jde o proběhlou diskuzi, téměř nerad bych se k ní vracel, protože jsem netušil, že tady v tomto zákoně největším odpůrcem a bojovníkem proti němu budou kolegové z ODS. Takže já v této věci opakuji a tvrdím, že dochází k zásadnímu rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, jak byl tento návrh již formulován v květnu loňského roku. Byl předložen, oslavován, mohu-li to říci do jisté míry jaksi vznešeně, a dnešní podoba se nijak nezměnila kromě toho, že z toho návrhu ještě byla dále odstraněna výjimka, která byla původně přichystána pro některé společnosti, jako je např. společnost ČEZ, která byla vyjednána v minulém období. Takže ty návrhy jsou ještě více zaměřeny k tomu, že rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu s jedinou výjimkou a ta se týká obcí, měst a krajů.

  Já jsem zaznamenal vyjádření paní kolegyně Jourové, která hovořila ve vztahu k tomu, že je třeba nalézt adekvátní znění toho ustanovení, které za prvé bude dopadat jak i na právě některé typy společností, u kterých by se například kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu mohla skutečně ukázat, nechci říci za škodlivou, ale ne zcela vhodnou pro jejich obchodní povahu a pro jejich postavení, které mají na kotovaných trzích. Tomuto já rozumím. Musím říci, že se jedná o námitky, které jsou vznášeny opakovaně, a byť jsem se s nimi já třeba v minulém období neztotožňoval, tak nyní byla předložena určitá podrobnější analýza ze strany právě některých těchto společností o úrovni, jak je tato problematika regulována v některých dalších členských státech EU, a musím říci, že i pro mne to bylo velmi inspirativní čtení. Takže v této věci jsem připraven, samozřejmě pokud tato norma bude propuštěna do dalšího čtení, debatovat, diskutovat a podílet se na případné úpravě tohoto textu.

  Pokud jde o postavení obcí a měst, trvám na tom, že výjimka, která byla stanovena již v květnu a je stejná, byla po dlouhých debatách s Úřadem vlády stanovena právě pro odpor v Senátu k původní kontrole a stylizaci kontroly, kterou Nejvyšší kontrolní úřad měl zastávat ve vztahu k obcím. I tak je třeba říci, že i v původním návrhu, který tady prošel v rámci ústavní většiny, bylo hledisko kontroly u územně samosprávných celků omezeno na pouhý souhlas se zákonem. Bylo to v § 3 odst. 2. Takže to, co tady bohužel tedy vyprávěl pan prezident Kala, neodpovídá realitě.

  Mohl bych se vymezit i vůči některým výtkám, které zde padly stran použitého právnického slovníku, protože např. pojem veřejná instituce je definován v několika nálezech Ústavního soudu právě jako pojem širší a obecnější a lépe vystihující podstatu této terminologie správního práva, ale to už zabíháme do velkých podrobností. Je možný i druhý pojem právnické osoby veřejnoprávní povahy, který je ovšem do jisté míry z hlediska terminologie pojem užší. Takto bych mohl prostě vyvracet každou námitku, která zde padla. (V sále je trvale značný hluk.)

  Já doufám, že tato norma postoupí do druhého čtení, protože se jedná o normu ústavní, na kterou musí být široký konsensus politické reprezentace, a to i napříč komorami Parlamentu. V případě, že by tato norma postoupila do dalšího čtení, tak je nepochybné, že pro její projednávání je třeba delšího časového úseku k tomu, aby mohla být projednána tak, aby této dohody o ústavním kompromisu mohlo býti dosaženo. Tomu musí odpovídat i postup při projednávání případné té další normy nebo předloženého návrhu.

  Pane místopředsedo, tady se nedá hovořit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Uznávám, pane navrhovateli. Žádám tedy všechny kolegy a kolegyně o zklidnění atmosféry, a pokud máte k debatě něco jiného, než je Ústava České republiky, prosím, přeneste tuto debatu mimo jednací sál, aby mohl zástupce navrhovatelů v klidu dokončit své závěrečné slovo. Žádám o to všechny kolegy.

 • Poslanec Stanislav Polčák: I pan kolega Gazdík, kdyby se usadil. Bylo by to vhodné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To vám nenáleželo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Stanislav Polčák: To uznávám, ale vzhledem k osobě, ke které jsem mluvil, ne.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Máte slovo. ***

 • Poslanec Stanislav Polčák: Musím závěrem pouze říci, že mě nepříjemně překvapila poměrně ostrá slova, která na adresu této normy pronesl pan kolega předseda Faltýnek, protože já jsem si podpisu tohoto návrhu ze strany poslanců ANO poměrně vážil. Nečekal jsem to, respektive byla to pro mě prostě otevřená norma, kterou jsem si nikterak nepřivlastnil. Jedinou snahou bylo, aby tuto normu skutečně předložilo co nejvíce poslanců. Proto jsem si vážil i podpisů kolegů z KDU-ČSL, samozřejmě i pana Babiše. A to, co prostě řekl včera pan Faltýnek, na to bych nejradši zapomněl, protože to vůbec neodpovídá realitě a radši si odpustím určitá peprná vyjádření na adresu těchto vyjádření.

  Já pevně doufám, že pokud se tedy ještě pan zpravodaj vyjádří ve vztahu k případnému prodloužení té lhůty, s čímž tedy budu souhlasit jako zástupce navrhovatelů, aby toho kompromisu bylo dosaženo co nejdříve. Přesto je jasné, že zákon, ten prováděcí, by měl být projednáván v návaznosti na projednávání novely. A pouze avizuji, že v případě, že ta norma postoupí do dalšího čtení, ta Ústava, tak bych tedy žádal, aby prováděcí zákon byl projednáván ještě rozvolněji nebo do jisté míry zaparkován v prvním čtení, dokud se nenajde ten právě předpokládaný ústavní kompromis nad textem novely Ústavy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci navrhovatelů a ptám se pana zpravodaje k jeho závěrečné zprávě. Prosím.

 • Poslanec Petr Kořenek: Dobré skoro poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já v podstatě zopakuji jenom stanovisko ze svého úvodního vystoupení, to znamená propustit zákon do druhého čtení a kromě ústavněprávního výboru přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu a kontrolnímu výboru, a zároveň navrhuji prodloužit lhůtu k projednání o 30 dnů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pane zpravodaji, ale já eviduji návrh minimálně dvou poslanců na vrácení předloženého návrhu k dopracování.

  Dobře, nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu, který předložili páni poslanci Stanislav Grospič a pan poslanec Petr Fiala, o vrácení předloženého návrhu k dopracování. Ano?

  O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 14. Z přítomných 155 pro 53, proti 74, návrh nebyl přijat.

  V tom případě budeme postupovat podle návrhů, které padly v rozpravě.

  Nejdříve rozhodneme o přikázání předloženého návrhu k projednání ústavněprávnímu výboru, které rozhodl předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím, a to hlasováním pořadové číslo 15, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 15. Z přítomných 157 pro 156, proti nikdo.

  Dalším návrhem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

  Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 16. Z přítomných 158 pro 156, proti nikdo, návrh byl přijat.

  Nyní rozhodneme hlasováním pořadové číslo 17 o přikázání kontrolnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 17. Z přítomných 158 pro 154, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a kontrolnímu výboru.

  Zbývá nám odhlasovat lhůtu k projednání prodlouženou o 30 dnů. Rozhodneme hlasováním číslo 18, které jsem zahájil a... (Poslanec Polčák vznáší námitku.) Stanovisko, ano, to jsem zapomněl. Prohlašuji hlasování číslo 18 za zmatečné a ptám se na stanoviska předkladatele a zpravodaje.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Já se omlouvám, možná jsem to zbytečně zkomplikoval. Ale skutečně, jak jsem již řekl, souhlasím s prodloužením té lhůty za předkladatele.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan zpravodaj? (Souhlas.) Čili budeme hlasovat.

  V hlasování pořadové číslo 19, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji.

  Hlasování pořadové číslo 19. Z přítomných 158 pro 155, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

  Končím tedy bod číslo 3 s tím, že jsme rozhodli jak o přikázání, tak o prodloužení lhůty k projednání.

  Pokračujeme bodem číslo 4. Jak zástupce navrhovatelů, tak zpravodaj zůstávají stejní, protože jde o tisk číslo 44. Jde o

  Nyní už tedy žádám zástupce navrhovatelů pana poslance Stanislava Polčáka, aby přednesl uvedený návrh.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní již tedy skutečně pouze ve stručnosti. Odkazuji na poměrně podrobnou debatu, která se zaměřila i na text prováděcí normy k Ústavě, která právě v předchozím hlasování prošla do dalšího čtení. Prováděcí zákon se samozřejmě musí odvíjet od textu schválené ústavní změny, nebo předpokládané schválené ústavní změny. Textace vychází opět plně, jak jsem již poukázal v té minulé debatě, z diskusí, které byly vedeny, a již bylo dosaženo ústavního kompromisu na půdě této Sněmovny v minulém období. A v zásadě i odráží podle mého názoru debatu, která proběhla v Senátu na úrovni právě diskuse nad Ústavou.

  Já toto své vystoupení nebudu dále protahovat, protože vše, co zaznělo, by mělo zaznít, s jedinou výjimkou. Podle mého názoru by bylo vhodné, aby lhůta pro projednání tohoto zákona byla přiměřeně delší, než je lhůta pro projednání té ústavní změny, tak aby mohlo být dosaženo výsledné shody nad jak ústavním textem, a právě proto nad textem zákona.

  Dávám také ke zvážení, aby ten prováděcí zákon nebyl ve Sněmovně schvalován dříve, než bude schválena i změna Ústavy na úrovni Senátu. Jinými slovy, aby bylo nejprve definitivně jisté, že změna Ústavy prošla oběma komorami Parlamentu České republiky, a teprve následně by byl text zákona projednáván zde na půdě Poslanecké sněmovny. A pak už by tedy procházel standardním legislativním čtením. Nechtěl bych své kolegy spolupředkladatele, ctěné pány poslance, vlastně postavit do určitého světla, ve kterém jsme se octli minule, kdy byl i zákon schválen zde. Bylo na něm tedy hodně odpracováno podle mého přesvědčení a následně i tento zákon spadl pod stůl, protože nebyla schválena změna Ústavy. Z tohoto důvodu je podle mého názoru správnější, než se dostat do stejné pozice jako minule, aby byl nejprve schválen ústavní text a poté byl schvalován text zákona. Já jsem také původně považoval za možná vhodnější, aby tento zákon byl stažen z této schůze, aby tedy nebyl projednáván. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Pane navrhovateli, prosím, abyste potom v rozpravě návrh na odročení podle § 63 odst. 1 písm. a) předložil ještě jednou, abychom o něm mohli potom hlasovat.

  Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Kořenka, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu.

 • Poslanec Petr Kořenek: Jednáme o sněmovním tisku 44 a k němu o sněmovním tisku 44/1, stanovisko vlády. Jedná se o novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, zákon číslo 166/1993 Sb.

  Cílem návrhu novely je vytvořit zákonné podmínky pro řádnou aplikaci změn obsažených ve sněmovním tisku 43. Návrh dále konkretizuje kompetence, které jsou v tomto tisku obsaženy. Jde především o vyjmenování veřejných institucí, které může Nejvyšší kontrolní úřad podrobit kontrole, nebo o stanovení výše majetkové účasti státu a územně samosprávných celků v právnických osobách, na které se má působnost NKÚ vztahovat. Tato hranice je stanovena ve výši 50 % nejméně. Dále je specifikována pravomoc NKÚ ve vztahu k územně samosprávným celkům, a to tak, že NKÚ bude zkoumat pouze zákonnost, a nikoliv účelnost a hospodárnost. Návrh rovněž obsahuje legislativně technické úpravy, které reagují na dosavadní změnu legislativy.

  Projednávaný tisk rovněž vychází z tisků, které byly diskutovány v minulém volebním období. V tomto případě jde o tisky 352 a 970.

  Vláda ve svém stanovisku vyslovila s projednávaným návrhem zákona souhlas. Doporučila však v dalším legislativním procesu zohlednit několik připomínek. Za prvé, vláda považuje za vhodné v případě hospodaření právnických osob s majetkovou účastí České republiky nebo územně samosprávných celků vztáhnout kontrolu NKÚ na osoby, které jsou ČR nebo územně samosprávným celkem fakticky ovládány, tedy nahradit padesátiprocentní hranici majetkové účasti kritériem ovladatelnosti. Za druhé, vláda považuje za vhodné, aby kontrola hospodaření územně samosprávného celku byla rozšířena i o zkoumání hospodárnosti a účelnosti.

  Já navrhuji, pokud postoupí tento tisk do druhého čtení, přikázat dále k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru kontrolnímu. Další závěr pak zazní v mém závěrečném vystoupení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky - přihlášku pana poslance Vladimíra Koníčka a přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky. Žádám pana poslance Vladimíra Koníčka, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte také mně několik slov k předloženému návrhu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Argumenty proti tomuto návrhu tu zazněly v dostatečném množství, nehodlám je všechny opakovat a nehodlám je ani znovu vyjmenovávat.

  Chci ale nabídnout řešení, jedno z možných řešení. Pan zpravodaj navrhne přerušení projednávání, já navrhuji vrátit navrhovatelům návrh zákona k dopracování, protože o tomto zákoně se opravdu můžeme bavit, až bude schválen nový text Ústavy. Bude na jejich úvaze, zda vůbec potom nový návrh po zapracování připomínek vznesených v diskusi předloží, nebo to nechají na vládě, protože se domnívám, že ten návrh by měl projít standardním legislativním procesem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Slova se ujme pan poslanec Ludvík Hovorka, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím k tomu, že jsem podepsal iniciativu Rekonstrukce státu a podepsal jsem také tento návrh zákona, ale byl jsem účasten na jednání kontrolního výboru na nezávislém kontrolním úřadu a slyšel jsem vážné výhrady pana prezidenta NKÚ.

  Chtěl bych se jenom zeptat pana hlavního předkladatele neboli autora této normy, proč došlo ke změnám, které jsou oproti tomu, co bylo v původním znění návrhu zákona, zejména proč došlo k vypuštění kontroly hospodaření s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob, čili z toho úplně vypadává kompetence kontrola daní neboli veřejných prostředků i veřejného zdravotního pojištění.

  Další věc, to omezení, vlastně kontrola institucí na kontrolu legality, jenom soulad, kontrola souladu s právními předpisy, a proč došlo k vypuštění kontrolované činnosti z hlediska účelnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků. Není mi jasné, proč toto omezení se do tohoto návrhu vkládá.

  Stejně tak padla kompetence kontroly hospodaření v oblasti kompetence ochrany prostředků ze zahraničí. Vypadává kompetence, kde NKÚ nyní nebude mít možnost kontrolovat prostředky, za něž převzal stát záruky. To si myslím, že i v případě kontroly hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky, opět vypadává kontrola finančních prostředků vybíraných na základě zákona ve prospěch právnických osob.

  To jsou změny, které nebyly ani v původním návrhu, ke kterému se hlásili poslanci, když dostali vlastně předlohy základních tezí, které předkládala rekonstrukce státu. Chtěl bych se zeptat, jaká byla motivace k tomu, že tyto podle mě zcela zásadní věci z kompetencí kontroly NKÚ vypadly, a proč se to změnilo.

  Stejně tak bych ještě prosil, protože tady byl v minulém volebním období projednáván návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a došlo tam vlastně také k nějaké shodě v Poslanecké sněmovně, nakonec to neprošlo Senátem, chtěl bych se zeptat na hranici, proč se zahrnuje jenom kontrola hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územně samosprávný celek alespoň padesátiprocentní majetkovou účast, jestli ta hranice byla zvolena na základě nějaké analýzy, nebo jenom na základě třeba doporučení Ministerstva financí, nebo z hlediska množství kontrol, které by potom musel nezávislý kontrolní úřad vykonávat.

  Děkuji za zodpovězení těchto dotazů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Do rozpravy se přihlásil zástupce navrhovatelů Stanislav Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Já bych nejprve pohovořil k tomu, co zde řekl pan kolega, předseda Koníček.

  Podle legislativních pravidel, nebo podle jednacího řádu, pokud je změna Ústavy doprovázena i prováděcím zákonem, tak je nezbytné předložit oba texty. Z toho důvodu vlastně byly předloženy oba texty, jak novela Ústavy, tak i prováděcí zákon. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli je závěrečné slovo, protože rozprava je taková, že nemám žádnou písemnou přihlášku, nikoho z místa nevidím, takže rozpravu skončím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Pan zpravodaj - prosím tedy o shrnutí rozpravy, pane zpravodaji.

 • Poslanec Petr Kořenek: Dámy a pánové, v rozpravě zazněly v podstatě tři návrhy, a to návrh na vrácení k dopracování podle jednacího řádu, druhý návrh - odročit projednávání a třetí - prodloužit lhůtu k projednávání. Mé stanovisko je v podstatě ke všem těmto návrhům neutrální.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Podle jednacího řádu nejdřív budeme hlasovat návrh na odročení. Jedná se o návrh podle § 63 odst. 1 bod 1a) - návrh na odročení je limitovaný, pane navrhovateli, skončením jednání v Senátu o ústavní změně. Ano? (Zpravodaj: Ale i ve Sněmovně.) Teď to musíte specifikovat, to já nemůžu za vás učinit. Čili jestli jsem vašemu vystoupení v rozpravě rozuměl tak, že do skončení jednání v Senátu. Prosím.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Myslím, že ta podmínka by měla být úplná. Tudíž já jsem i zde zmiňoval, že by to mělo být do skončení legislativního procesu v Senátu, ale je možné, že ten tisk tam i nepostoupí, tudíž popřípadě by tam byl kondicionál - do skončení projednávání tohoto tisku ve Sněmovně, v případě jeho zamítnutí, vlastně už by připadal pouze návrh na jeho zamítnutí ve třetím čtení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili do skončení jednání v Poslanecké sněmovně - tohoto tisku. Ano? Čili první návrh, který budeme hlasovat, je návrh na odročení podle § 63 odst. 1 bod 1a), a to, že odročujeme projednávání tisku 44 do skončení jednání o tisku 43 v Poslanecké sněmovně.

  (Poslanec Polčák z místa: V Senátu, případně v Poslanecké sněmovně.)

  Takhle to nejde, pane předkladateli. Protože Sněmovna nemůže přehlasovat ústavní zákon, čili musíme si říct, jestli to bude otázka Sněmovny, nebo otázka dokončení legislativního procesu. Já to vnímám tak, že my můžeme pokračovat, jestliže to pošleme do Senátu, to asi můžeme pokračovat, to je možné, vážeme to potom pouze na vlastní jednání, anebo na skončení zákona jako takového, to znamená, že bude přijata změna Ústavy v Senátu a my pak budeme pokračovat, jenom ta debata v Senátu bude trošku odročena. Takže v tomto ohledu se musíme vyjádřit jasně. Prosím.***

 • Poslanec Stanislav Polčák: Pane místopředsedo, já to možná trochu ulehčím. V případě, že to nebude schváleno ve Sněmovně, tak je patrné, že prováděcí zákon nelze projednávat. Takže v zásadě máte pravdu. Je přípustné projednání této normy zákona, tedy to odročení, v případě schválení tohoto ústavního textu v Senátu, to znamená, že v případě, že skončí v Poslanecké sněmovně, tak se to automaticky neuplatní. Jinými slovy, do skončení legislativního procesu schválením předloženého tisku 43 v Senátu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Takže máme jasno. Budeme tedy odročovat do skončení legislativního procesu schválením v Senátu nebo odmítnutím v Senátu.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 20, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 166 pro 46, proti 13. Návrh nebyl přijat.

  Budeme se tedy muset vypořádat s dalším návrhem a to je návrh na vrácení tohoto tisku k dopracování. Znamená to vládě - pardon, navrhovatelům, i když jsem v rozpravě slyšel, že vládě, že by to bylo vhodnější, ale vrací se navrhovatelům, nikoliv vládě.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 21, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 167 pro 128, proti 23. Návrh byl přijat. Znamená to tedy, že se nemůžeme zabývat návrhy na přikázání ani návrhy na prodloužení lhůty a konstatuji, že tento návrh byl vrácen navrhovatelům k dopracování.

  Tím končím bod číslo 4. Děkuji zpravodaji, děkuji zástupci navrhovatelů.

  Budeme pokračovat bodem číslo 5... Jenom se dohodneme s kolegy místopředsedy, jak ho budeme projednávat.

  Zahajuji bod číslo

  Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 71/1. Prosím tedy zástupce navrhovatelů pana poslance Romana Sklenáka... pan kolega Jeroným Tejc. A zároveň žádám zpravodaje pana poslance Jana Chvojku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pan zástupce navrhovatelů Jeroným Tejc se ujme slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající a zbylí členové vlády, dovolte mi, abych vás za skupinu navrhovatelů seznámil s poslaneckým návrhem na změnu služebního zákona, mnohdy také nazývaného zákona o úřednících.

  Cílem novely zákona, která byla předložena 23. prosince loňského roku do legislativního procesu, je jednoznačné odpolitizování státní správy a zvýšení kvality, kvalifikovanosti jednotlivých úředníků v centrálních správních úřadech. Chtěl bych podotknout, že na rozdíl od předchozích vládních návrhů, které jsme tady měli v minulém volebním období, se tento zákon vůbec nijak nedotkne místních samospráv, tedy obcí a krajů, a právě proto, že k tomu není důvod, a myslím, že se většina z nás shodne, že zákon, který platí pro obce a kraje, je fungující, tak není důvod, abychom do něj zasahovali způsobem, který by spíše přinesl škodu než užitek.

  Chtěl bych na začátku odmítnout výtky, které jistě přijdou a které přišly už včera při projednávání programu této schůze, že zákon účelově reaguje na současný stav - tvorbu vlády v tom smyslu, že by jakkoliv změkčoval lustrační zákon, že by jakkoliv vycházel vstříc změně lustračního zákona. Zákon, který jsme předložili, jsme předložili ve stejné verzi, v jaké byl předložen v srpnu loňského roku, a myslím, že v srpnu loňského roku nikdo nemohl tušit, kdo se stane členem Poslanecké sněmovny, i když průzkumy už něco naznačovaly, ale nikdo rozhodně nemohl tehdy podezřívat sociální demokracii, že by předkládala ještě před volbami zákon, který by umožňoval komukoliv jinému vstup do vlády za jiných podmínek. To je podle mého názoru důkaz o tom, že návrh, tak jak je předložen, není účelově podán, nemá za cíl a nemůže mít za cíl změnit lustrační zákon, protože se jej nedotýká, a jediné, na čem tento zákon trvá, nebo kde se s lustracemi protíná, je to, že lustrační zákon zůstává platný a účinný pro všechny úředníky. A je logické, že pokud se nevztahuje na ministry a jeho kabinet, tak tedy nemůže ani pro ministry a jeho kabinet cokoliv zavádět jako podmínku a cokoliv jako podmínku rušit. Tolik tedy k této námitce, která tady zazněla včera a jistě bude zaznívat i nadále.

  Naším cílem je zabránit do budoucna takovým případům, kterých jsme byli svědky v minulosti, a nechci teď jmenovat jednotlivé premiéry a jejich vlády, za kterých to bylo nebo nebylo horší či lepší, ale vždy docházelo po změně vlády k výrazné obměně úředníků a mnohdy obměna nebyla dána tím, že by přicházeli kvalitnější úředníci, ale spíše úředníci, kteří byli buďto povolnější nové garnituře, anebo na ni politicky navázaní. To je věc, kterou chceme změnit, a změnili bychom ji systémově. Pokud přijmeme tento návrh zákona a novelu, kterou navrhujeme, tak do budoucna nebude možné, aby byly prováděny noci dlouhých nožů, nebude možné, aby byly prováděny účelové reorganizace, kdy se ministr dokázal zbavit vedoucího odboru tím, že buď odbor zrušil, nebo dva účelově sloučil a vypsal, byť po formální stránce, výběrové řízení na nového vedoucího odboru. A většinou, jaká to náhoda? Už neuspěli lidé, kteří tu kvalifikaci měli mnoho let předtím, ale uspěli lidé, kteří například přišli na ministerstvo před několika dny před výběrovým řízením anebo přímo tím výběrovým řízením.

  Nově tedy nebude možné, aby ministr rozhodl o reorganizaci svého ministerstva. Vždy návrh bude muset zpracovat státní tajemník, tedy nejvyšší úředník na ministerstvu. Bude jej muset předložit generálnímu ředitelství a toto generální ředitelství bude tento návrh za všechna ministerstva předkládat vládě, ale vláda nebude moci návrh měnit a bude s ním moci buďto souhlasit, nebo nesouhlasit. To, že tento návrh bude připravován generálním ředitelstvím za všechny instituce, které pod něj budou spadat, bude mít za cíl i to, že budou jednotlivé agendy vždy posuzovány z pohledu komplexního, a tedy pokud dojde například k přesunu kompetencí z jednoho úřadu na druhý, nebude možné, aby na jednom úřadě při nových kompetencích byl zvýšen počet státních úředníků a naopak neubyl, jak se to někdy dělo v minulosti, pokud kompetence z úřadu zmizí, počet úředníků na tom úřadu prvním.

  Myslím si, že nový zákon povede i k tomu, že se bude muset nová vláda zamyslet nad tím a zpracovat analýzu po dohodě s generálním ředitelstvím, jak se promítlo předání kompetencí jednotlivým krajům zejména v oblasti školství, zdravotnictví na ministerstvech a zda například počet úředníků na těchto centrálních úřadech odpovídá skutečné potřebě poté, co velká část těchto kompetencí byla převedena na kraje, kde k tomu byla logicky vytvořena nová úřednická místa. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a důrazně požádám kolegy, vzhledem k tomu, že projednáváme jeden z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období, o klid. V případě, že máte cokoli, co chcete sdělit svým kolegům, nebo potřebujete telefonovat, prosím, běžte mimo sál. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Ten zákon samozřejmě dozná určitých změn. A právě otázka vztahu generálního ředitele, státního tajemníka, tzv. odborných náměstků, já jim raději říkám vrchní ředitelé sekcí, určitě může doznat změn v Poslanecké sněmovně v debatě jednotlivých stran. Ale měla by být zaručena jedna zásadní věc, a na tom se, věřím, shodneme všichni, že se změnou vlády, se změnou ministra, přichází - odchází ministr, jeho političtí náměstci, kterých bude nepochybně méně, než je tomu dosud, kabinet ministra, ale neodcházejí ředitelé sekcí, neodcházejí vedoucí odborů a neodchází státní tajemník. To jsou věci, které by měly do budoucna zajistit kvalitnější státní správu. A myslím si, že má smysl debatovat např. u státních tajemníků o principu rotace, tak aby tento vrcholný manažer nestrávil celý svůj kariérní život na jednom ministerstvu, aby určitým způsobem musel projít např. rotací na jiná ministerstva či jiné úřady. Ale to je věc, o které určitě budeme diskutovat v rámci jednání ve výborech.

  Chtěl bych také za navrhovatele požádat o to, aby Sněmovna prodloužila lhůtu k projednávání o 30 dnů, tedy na 90 dnů, tedy lhůtu mezi prvním a druhým čtením, kdy bychom o této věci diskutovali v jednotlivých výborech, a to proto, že určitě návrhů na změny poslaneckého návrhu bude řada a bylo by správné, abychom se jimi zabývali nejen uvnitř výborů, ale diskutovali také s odbornou veřejností, s neziskovými organizacemi, odbory a samozřejmě jednotlivými ministerstvy. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Na úvod bych chtěl říct, že jsem rád, že pan místopředseda Gazdík uznal, že máme zde na dnešním dnu na Sněmovně zákon, který je jedním z nejdůležitějších v tomto období. To potěší od zástupce TOP 09. Jsem rád, že TOP 09 došla k takovému názoru.

  Myslím, že pan navrhovatel řekl v zásadě všecko potřebné, co se týče konkrétností toho zákona, a já to nechci opakovat. Spíše začnu drobnou osobní vzpomínkou. Já jsem někdy o vánočních prázdninách v roce 2002, když jsem byl studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty v Brně, studoval učebnici správní vědy, ze které jsem dělal na začátku ledna zkoušku ze správní vědy, a už tenkrát jsem se učil služební zákon, který už byl platný, nicméně nebyl účinný. A máme o jedenáct let později, uteklo jedenáct let a ten služební zákon až na některá ustanovení stále není účinný. A myslím si, že určitě to, že je dán do legislativního procesu, není tím, že by mělo jít o nějaké lustrace či podobně, ale prostě důvody jsou stále stejné, jako byly před jedenácti lety.

  České republice chybí zákon, který by nějakým solidním způsobem upravoval poměry státních zaměstnanců, resp. zaměstnanců v ústřední státní správě, protože zaměstnanci - nebo pracovní poměr úředníků v samosprávě je upraven zákonem 312 z roku 2002.

  Důvody toho, proč by ten zákon měl být účinný, jsou jasné. Prostě státní správa potřebuje lepší organizaci, potřebuje lepší řízení, potřebuje více kontroly a potřebuje to, aby byl oddělen politický vliv, to znamená, aby byl oddělen vliv politiky od úřednického místa. To, že toto tady chybí, to znamená není dobrá organizace, není dobré řízení, není velká kontrola, není oddělen politický vliv, znamená, že zde máme nestabilitu odborného aparátu, je zde málo vyvozována odpovědnost, je zde špatné rozdělení odpovědnosti. Samozřejmě zde máme i další důvody, také ty právní. Myslím si, že by měl být úřednický poměr řešen nejenom na základě soukromoprávního vztahu, tak jak vyplývá ze zákoníku práce, ale i na základě spíše veřejnoprávního poměru.

  Takže bych chtěl jenom říct, že jsem rád, že navrhovatelé ve své důvodové zprávě jasně řekli, že sledují otevření parlamentní debaty o obsahu platného služebního zákona, to znamená, že nestojí rigidně na těch ustanoveních tak, jak je předkládají, ale jsou otevřeni diskusi. Ta diskuse bude určitě potřeba a změny budou také potřeba, protože ten návrh samozřejmě není dokonalý a je potřeba nějakého širšího politického kontextu a širší politické shody - a je potřeba nicméně, aby ten zákon nabyl účinnosti co nejrychleji.

  Takže si myslím, že jsem řekl všecko. Možná to nebyla úplně tak zpravodajská zpráva, spíše zpráva s nějakým názorem. Ale pan navrhovatel v zásadě řekl všecko, co bylo potřeba. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Chvojkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji 14 přihlášených. Jako první přihlášený s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To bylo včera. Netušil jsem, že budeme projednávat ještě dneska, když si koaliční poslanci nezajistili projednávání po 19. hodině. Díky kvalitě mého hlasu bude moje vystoupení velmi krátké a nechám vystoupení za náš klub svým kolegům.

  Použiji k tomu, že bych velmi polemizoval s vaším výrokem, pane místopředsedo, že se jedná o jeden z nejdůležitějších zákonů. Možná podle názvu. S tím souhlasím. Nebo jeden z nejdůležitějších úkolů, které před námi stojí, abychom ho přijali.

  Byl jsem na ministerstvu pouhých sedm měsíců a vždycky není pravda, že vždycky přijde ministr, který vyhodí všechny úředníky a přivede si tam svoje kamarády z politické strany. To je taková pohádka, kterou tady vykládal pan předkladatel Jeroným Tejc. Možná to někteří dělají, možná že ne a je třeba se když tak dívat konkrétně, kdo to udělal.

  My, kteří máme zkušenosti ze samosprávy, jsme zvyklí na to, že v čele úřadu stojí tajemník, který má na starosti veškeré personální věci včetně různého odvolání, a je to normální. Nicméně když jsem se snažil prosadit tento názor, který mají mnozí starostové a starostky, tak zkuste vyjednávat s odbory státních zaměstnanců, protože si myslím, že ten zákon se relativně osvědčil a že ho stačilo de facto přepsat směrem ke státním úředníkům. Přál bych nové koalici, aby to tak bylo. Bylo by to jenom dobře. Mým osobním názorem vždycky bylo, že by bylo dobré, kdybychom měli jeden zákon. Že úředníci slouží nebo dělají veřejnou službu ať už v samosprávě, nebo na ministerstvech či v jiných orgánech státní správy. Přece výkon státní správy dělají i radnice. Občan absolutně nerozeznává, když přijde na radnici, jestli mluví s úředníkem, který má na starosti samosprávné věci, nebo mluví či jedná s úředníkem, který má na starosti přenesený výkon státní správy. A je to v pořádku. Není třeba tím občana zatěžovat. Nicméně dlouhodobě se chystají jiné podmínky pro státní úředníky a úředníky územně samosprávních celků. Myslím si, že to není dobře.

  Proč polemizuji i s názorem, že je to nejdůležitější zákon obsahově. Tak schválně, schovejme si toto znění sněmovního tisku 71 a porovnejme ho se zněním, které odejde do Senátu za pár měsíců. A pak si musíme říct, zda dneska ta schůze byla seriózním pokusem hledat shodu na dlouhodobém řešení, které bude prospěšné pro úřednictvo, ale i pro občany a voliče, protože bude kvalifikovaný výkon veřejné správy. Nic takového není. Všichni víme, že se scházíme včera a dneska proto, abychom splnili podmínku pana prezidenta. Sám jeden z předsedů koaličních stran to tady včera říkal. Já si cením otevřenosti, protože říkal: Dostali jsme tu podmínku a buď ji splníme a bude nová vláda, anebo ji nesplníme a bude vláda Jiřího Rusnoka.

  Chci říct, že my jsme nikdy nehlasovali pro důvěru vládě Jiřího Rusnoka. Myslíme si, že je špatně, když vládne vláda bez politického mandátu. A že i pro opozici je dobře, když vznikne vláda s politickým mandátem z voleb. Na tom se určitě shodujeme i s těmi, kteří vytvořili vládní koalici.

  My tady nejednáme proto, aby byla jmenována vláda. My tady jednáme proto, aby jeden konkrétní člověk mohl být jmenován do té vlády. Vy jste jako koalice na tu podmínku přistoupili, my si myslíme, že takové věci se dělat nemají. Že mají platit obecná pravidla pro všechny a má se postupovat a měřit všem stejně. My tomu říkáme naprosto zaslouženě Lex Babiš. Zajímavé je, že pan poslanec Babiš se jednání neúčastní, nevystupuje k tomu, nekomentuje to. Přitom jsme se včera i dneska sešli jenom kvůli jeho osobě. Protože až dneska pošlete, vy, kteří budete hlasovat pro, až pošlete návrh do dalšího čtení, tak pan prezident řekne: Byla splněna podmínka. Mohu jmenovat ne vládu - to neřekne, protože to nebyla podmínka. Ale řekne: Mohu jmenovat pana Babiše ministrem financí. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi a poprosím pana předsedu poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych chtěl uklidnit svého předřečníka pana předsedu Stanjuru, který pochyboval o kvalitě svého hlasu. Byť slyšitelně chraptěl - přeji mu brzké uzdravení -, byla kvalita jeho hlasu na výrazně vyšší úrovni než předloha, která dnes před námi leží a kterou projednáváme. (Pobavení.)

  Dámy a pánové, k tomu textu, který je předložen a který je údajně projednáván, se vyjádří mí kolegové z poslaneckého klubu. Mně prosím dovolte jako předsedovi klubu, abych sdělil zásadní stanovisko poslaneckého klubu a zdůvodnění, proč budeme všichni hlasovat pro zamítnutí.

  My totiž neprojednáváme služební zákon. I předkladatelé uznávají, že bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, tedy že před námi bude ležet úplně jiný text, než který teď leží na stole a který jakoby projednáváme jenom proto, že ve skutečnosti děláme něco úplně jiného. Ve skutečnosti dnes schvalujeme lex Babiš. A já připouštím, že ono lex není úplně přesné, protože lex znamená, že byla schválena nějaká legislativa. Ono se v právním řádu nezmění ani písmenko, ale spoluprací poslanců ANO, ČSSD, strany lidové a pana prezidenta Zemana se změní 23letá ústavní zvyklost, podle nás začne docházet k cynickému a účelovému porušování právního řádu, protože povinnost předkládat lustrační osvědčení je podle našeho názoru zcela jistě dána zákonem, nicméně pokud byste se chtěli držet jiného právního výkladu, začne být cynicky porušována dlouholetá, zatím do dnešního dne nezměněná ústavní zvyklost. Ta začne být porušována od zítřka. Ministry jmenuje prezident republiky, to znamená, jedině prezident republiky má právo požadovat předložení negativního lustračního osvědčení. Pan prezident vám slíbil, že pokud tento text - já si nedovolím říct ani návrh služebního zákona - projde do druhého čtení, on přestane ta negativní lustrační osvědčení vyžadovat.

  Kdyby se to týkalo pouze pana předsedy ANO, pokud bychom tady dnes schválili - tedy samozřejmě bez našich hlasů, ale pokud by dnes Poslanecká sněmovna schválila paragraf, že se lustrační zákon nevztahuje na Andreje Babiše, bylo by to výrazně méně nebezpečné, protože by se to týkalo pouze pana Andreje Babiše. To, co vy dnes ve spolupráci s panem prezidentem republiky děláte, není nic jiného, než že otevíráte širokou cestu všem bývalým agentům Státní bezpečnosti, ale i všem důstojníkům Státní bezpečnosti, prostě každému, koho si pan premiér, dokud bude tato vláda a dokud bude tento prezident, usmyslí jmenovat ministry, prostě proto, že pan prezident přestane vyžadovat negativní lustrační osvědčení. To ve skutečnosti děláte. A já bych si dovolil, předpokládám, že marně, ale přesto si dovolím apelovat na poslance strany sociálně demokratické i na poslance strany lidové jako poslance dvou historických, státotvorných a bezpochyby demokratických stran, abyste to nedělali, protože otevíráte Pandořinu skříňku a připouštíte širokou možnost, že formálně poražení sametovou revolucí stanou se po 25 letech skutečnými vítězi, tak jak si to vždycky plánovali a tak jak o to vždycky usilovali.

  Já bych se rád zeptal prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Hermana - on ještě před rokem s velkou odvahou a velmi kompetentně řídil Ústav pro studium totalitních režimů -, jak se cítí, když ty, jejichž činnost před listopadem 1989 dokumentoval on a jeho kolegové v Ústavu paměti národa Slovenské republiky, jak se cítí, když těmto exponentům dnešním hlasováním ve spolupráci s prezidentem republiky otevírá širokou cestu do vládních funkcí, a jak se cítí designovaný ministr, který je s těmito exponenty připraven rameno vedle ramene spolupracovat stejně ochotně jako oni kdysi spolupracovali s bývalým režimem. Já vlastně ani nechci odpověď, byť se ptám, protože neexistuje věrohodné a přitom zveřejnitelné zdůvodnění. V tomto případě buď jedno, nebo druhé. Obojí se vylučuje.

  Dámy a pánové, prosím, vzpamatujte se! Poslanecký klub bude hlasovat pro zamítnutí této dohody. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a nyní už řádně přihlášený jako první je pan poslanec... Pardon, ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, přihlásil jsem se na poslední chvíli, neměl jsem to v plánu, ale bohužel pan předseda klubu Kalousek se tři dny už opakuje, tři dny přednáší nějaké argumenty, dostává na ně odpovědi. Dnes opět říká to, co jsme tady diskutovali včera před zahájením schůze. (Z pléna: Nezklamal.) Nezklamal, ano. A já asi tedy musím, byť jsme si to vysvětlili už několikrát, opět reagovat alespoň na některá slova, která zde řekl.

  Za prvé. To, že připouštíme už v tuto chvíli, že bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, přece vůbec neznamená to, že bychom připouštěli, že náš návrh je nějaký nekvalitní a je potřeba ho spravit. To, že bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, vyjadřuje vůli najít širokou shodu, tudíž neprotlačovat naši vizi, naši představu, ale zpracovat návrh, na kterém bude široká shoda. Nevím, co je na tomto nepochopitelného.

  Druhá věc. Slova o tom, že otevíráme cestu spolupracovníkům a exponentům minulého režimu. Opět, my o lustračním zákonu vůbec nehovoříme, neupravujeme ho a není možné tedy argumentovat tím, že po přijetí této novely bude otevřena cesta spolupracovníkům Státní bezpečnosti. A už jsem to zde říkal včera a opakuji to, a zejména tedy, pane kolego - prostřednictvím předsedajícího - Kalousku, pokud vy tady kladete otázky, jak se cítí pan Herman, tak já si to nemohu odpustit a musím se zeptat, jak se cítíte vy, který nás tady moralizujete, vyzýváte k tomu, abychom se vzpamatovali, a byl jste to vy, který tady v roce 2002 hlasoval pro to, aby ministři už nemuseli mít lustrační osvědčení! Vy jste tady ten zákon schválil a teď nás tady moralizujete! (Potlesk zejména poslanců ČSSD a ANO 2011.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ČSSD. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Promiňte, ale cítím povinnost odpovědět. My jsme si to, pane předsedo, včera nevysvětlili. Vy jenom úporně vysvětlujete nevysvětlitelné a my se vám snažíme říct, že to bohužel není pravda. Kéž byste měl pravdu. Kdyby k odstranění povinnosti předkládat negativní lustrační osvědčení došlo po schválení zákona, a říkáte, že tam nic takového není, to znamená, nic takového nehrozí. Ono k tomu dojde dnes vaším dnešním hlasováním! Znovu opakuji, dvě ústavní instituce: většina Poslanecké sněmovny, tedy Poslanecká sněmovna, a prezident republiky se spolu dohodly... To není moje interpretace. Já interpretuji veřejný slib pana prezidenta, který zaznívá ve sdělovacích prostředcích. Já, prezident republiky, který jmenuji členy vlády, pokud projde tento text do druhého čtení, to znamená, aniž se cokoliv změní v právním řádu, tak já, prezident republiky, přestanu vyžadovat negativní lustrační osvědčení. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S přednostním právem dále pan předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já se moc omlouvám panu předsedovi Kalouskovi, ale mám pocit, že to má trošku popletené. Já jsem chtěl vznést dotaz, na který už v podstatě odpověděl, a ten dotaz - prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska - měl znít: v čem konkrétně a jak přijetí služebního zákona ruší lustrační zákon, či jeho účinnost. Ale protože už na to vlastně odpověděl, tak tento dotaz klást nebudu a všichni jsme tu odpověď slyšeli.

  Ale já jenom jednu technickou poznámku k tomu, co tady říkal pan bývalý ministr dopravy Stanjura. Víte, pane předsedo klubu ODS, já jsem zažil - (Předsedající. Mým prostřednictvím prosím.) Omlouvám se - prostřednictvím pana předsedajícího - já jsem zažil na vlastní kůži tzv. online působení jednoho z vašich ministrů na ministerstvu zemědělství. Byl to váš jeden z největších odborníků na zemědělství pan ministr Gandalovič. A pan ministr Gandalovič, když přišel na ten úřad, tak si s sebou přivedl 35 - 35 lidí z ministerstva pro místní rozvoj. A já a možná někteří z nás, kteří jsou v této Sněmovně, jsme měli možnost s těmito lidmi diskutovat. To byli nejbližší spolupracovníci pana ministra - v kabinetu, poradci na úrovni ředitelů odborů, o náměstcích ani nemluvě. A mohu vám říct, že bohužel nemáte pravdu v tom, že to dožene toho ministra, když si tam vezme tyto lidi. Ono to dožene ten resort. Ono to dožene ten resort. A ty škody, které se tam napáchaly, se spravovaly dalších poměrně hodně let.

  Takže v této souvislosti s touto konkrétní zkušeností bych apeloval na to, aby se v dalším procesu té debaty, ať už to jednání dneska dopadne jakkoliv, a předpokládám, že kolegové z potenciální opozice budou stále opakovat to, co tady zaznělo, a nepřinesou nic nového a budou se točit pouze v té politické rovině, tak až potom nastane odborná debata, tak abychom potom společně byli schopni předložit takovou upravenou normu, která by zajistila, aby se nedělo to, co tam předvedl pan ministr Gandalovič. To je moje prosba na nás na všechny. Mně je to líto, že musím zmiňovat konkrétní osobu, ale já mám osobně tuto zkušenost a myslím si, že bychom si měli z toho vzít všichni poučení. Pokud má někdo zájem, můžu potom mezi čtyřma očima říci konkrétní příklady. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. O slovo požádal pan zpravodaj tisku, pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já mám dneska takovou nešťastnou úlohu, že jsem zpravodajem tohoto tisku, to znamená, že tady budu muset celý ten čas sedět a poslouchat ještě dalších 14 kolegů řádně přihlášených a plus asi ti, co budou přihlášeni s přednostním slovem. Myslím si, že se ta vystoupení budou asi dost opakovat, protože my opravdu nic jiného neslyšíme, než že jde o lex Babiš. Není tady zodpovězeno to, proč se za několik let, kdy vládla bývalá koalice, neudělalo nic se služebním zákonem, proč se neudělalo nic se státními úředníky, proč je dneska v zásadě tato sféra zu grunt, ale budeme poslouchat něco o Babišovi. Já jsem začal svoje zpravodajské vystoupení tím, že jsem se v roce 2002 o Vánocích učil na správní vědu a už tehdy byl služební zákona neplatný, nebyl účinný. Máme o jedenáct let později a stále služební zákon není platný - je platný, ale není účinný až na některá ustanovení.

  Já bych chtěl zodpovědět jednu jedinou otázku, já už se pak hlásit nebudu, protože to nemá cenu. Ale co v roce 2002 na Vánoce, když jsem se učil na tu správní vědu a ten zákon už byl přijat, měl společného Babiš se Sněmovnou, respektive s politikou nebo dnešní vládní koalicí? Prostě ten zákon platil, měl nějakým způsobem lépe upravovat státní správu. Státní správa, respektive fungování těch úředníků ve státní správě není upraveno dodnes. Mělo by to tak býti jak po právní stránce, tak na základě nějakých požadavků EU a prostě ta státní správa upravena není. Tak co má s tím společného Andrej Babiš, proč já to tady musím jako zpravodaj poslouchat, a budu to poslouchat celý den. Vždyť tenkrát Andrej Babiš možná počítal kuřata ve Vodňanech, ale neměl nic společného s politikou. Takže bude se to opakovat, budu to poslouchat celý den, já to chápu, jsem zpravodaj, musím to vydržet. Ale zkuste to nějak zkrátit, protože nic jiného - já neslyším žádný jiný kompetentní argument, než že jde o Babiše, o lustrační zákon. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou, prosím, paní poslankyně Chalánková.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Takže sleduji, že nová koalice nám nese také nové pořádky. A chci odpovědět na otázku, co má společného služební zákon z roku 2002 s cestou pana Babiše do vlády. Já myslím, že jste to slyšeli zcela jasně a je to vůbec důvod svolání této schůze a požadavek pana prezidenta, který si žádá o projednání prvního čtení. Kdo ví, co bude dál, kdo ví kdy, ale to mu bude stačit. A jenom proto, aby pan Babiš se stal ministrem - prostřednictvím pana předsedajícího -, a k tomu chci říct to, že zákonodárce (smích zprava) - že zákonodárce v roce 2002 zcela jistě nepředpokládal, že někdo, kdo nemůže přinést negativní lustrační osvědčení, bude vůbec do vlády chtít jít. Časy se mění, to máte pravdu, ale v té době si asi myslel, že by mu v tom zabránila čest a svědomí. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. A chtěl bych ctěnou paní kolegyni ujistit, že mým prostřednictvím se rozhodně pan Babiš ministrem nestane.

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Jan Volný: Dobrý den, zdravím pana předsedajícího, členy vlády, kolegy a kolegyně. Mně se tady nelíbí, že po všech veškerých úvahách a diskuzích jednoznačně kolegové předjímají rozhodnutí soudu, který je dneska v chodu, a prostě staví to tak, jako že je to fakt. Prosím vás, jednak počkejme na toto rozhodnutí a jednak ještě, když už mám slovo: prosím vás, já jsem neslyšel v posledních dvou měsících, že by pan prezident Zeman spojoval žádost o projednání tohoto zákona s nějakým dosazením pana Babiše jako ministra. (Potlesk části poslanců.) Možná má strach, aby se tento zákon opět nedostal pod stůl, a chce, aby se aspoň rozjelo jeho projednávání. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Adolf Beznoska z Občanské demokratické strany. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jenom velmi krátce, protože jsem přihlášen v obecné rozpravě, tak jenom krátce zareaguji na svého předřečníka jednou citací, citací pana prezidenta. " Přijměme tedy služební zákon," říká pan president, "a já, jako gesto dobré vůle vůči panu Babišovi, v případě, když tento zákon projde v prvním čtení, to budu považovat za dostatečnou garanci, abych jmenoval pana Babiše ministrem financí." Tolik citace pana prezidenta. Vrátím se. (Potlesk poslanců pravice).

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. A teď už s řádnou přihláškou pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já se pokusím trošičku tady uklidnit tu atmosféru, že se vrátím vlastně k věcnému návrhu toho zákona.

  Takže dobrý den, pane předsedající, vážení členové vlády v demisi, dámy a pánové. Dovolte mi, abych zde řekl několik poznámek k předloženému poslaneckému návrhu zákona o státní službě.

  V současné chvíli vnímám předložení tohoto zákona jako účelové, jelikož jeho projednáváním v prvním čtení podmínil prezident Miloš Zeman jmenování Andreje Babiše ministrem financí, jak už zde bylo několikrát řečeno. Ať se nám to líbí, nebo ne, tak to pan prezident řekl v průběhu měsíce prosince minulého roku. Nicméně jsem si sám vědom toho, že státní službu je nutno odpolitizovat a zároveň i zprofesionalizovat.

  V předloženém návrhu zákona kritizuji, že není řádně vypracována analýza dopadu regulací, která by u takto důležité normy měla být vypracována velice detailně. Návrh zákona navíc neprošel řádným připomínkovým řízením jako nyní předložený vládní návrh o státní službě. A neprošel vlastně připomínkovým řízením mezi resorty. To vnímám jako veliké minus. A to i přesto, že v minulém volebním období při přípravě tehdejšího vládního návrhu zákona o úřednících veřejné správy byl tento poslanecký návrh, který tady nyní projednáváme, brán jako velice dobrý protinávrh a i řada neziskových organizací se k němu klonila velice pozitivně. Nicméně se stalo to, že předkladatelé tohoto návrhu zákona zákon vůbec nezdokonalili a pouze okopírovali stejný zákon z roku 2013.

  Sám osobně očekávám, jak už zde bylo mnohokrát také řečeno, že bude předložena řada pozměňovacích návrhů, a to včetně těch komplexních, které budou celý zákon měnit. Může se tedy stát, že z původního zákona zbude pouze název a obsah se zcela změní. Navíc může dojít k legislativnímu chaosu, protože se ve Sněmovně budou projednávat dva totožné návrhy zákonů, a to jeden poslanecký a druhý vládní. K legislativnímu chaosu zároveň přispívá i to, že existuje služební zákon z roku 2002, který ale není účinný, naposledy byla účinnost odložena do roku 2015, a zákon o úřednících veřejné správy, který předložila v minulém volebním období vláda Petra Nečase, ale bohužel se tento zákon z dílny tehdejší vicepremiérky Karolíny Peake nestihl vůbec projednat.

  Nyní přejdu k tomu, že sdělím několik kritických výhrad přímo ke zde předloženému návrhu zákona o státní službě.

  Jak už jsem řekl, předložený návrh zákona vnímám jako velice účelový, a to bez patřičné provázanosti na platné právní předpisy. Je zde sporný například soulad s Ústavou nebo s právním řádem a dalšími zákony.

  V návrhu mi však chybí to podstatné a tím je periodické ověřování odbornosti úředníků. Když si vezmeme, že když se člověk stane úředníkem a nebude po určité době přezkušován, tak při frekvenci změn našich zákonů, které tady v Poslanecké sněmovně plodíme, bude po třech až pěti letech bez dalšího odborného vzdělávání zcela mimo realitu.

  Diskutabilní jsou i různé příspěvky, například na dopravu, nebo odměňování pomocí benefitů. To je potřeba žádně dopracovat, protože vládní návrh s nimi počítá, protože v rozpočtu na to vyčlenil 6 miliard, a tady předložený poslanecký návrh s tím nepočítá. Ale myslím si, že nad tímhle tím je potřeba vést řádnou diskusi.

  Značně problematická je i část týkající se platu státních úředníků. V návrhu zákona není k dispozici návrh platových tarifů. Z toho plyne, že nedokážu odhadnout, jaký bude mít úředník plat. Nedokážu říci svým voličům a dalším lidem vůbec nic. S tím souvisí i finanční analýza návrhu zákona, která je provedena velice ledabyle.

  Další spor vidím ve jmenování vrcholného úředníka, takzvaného generálního ředitele státní správy. Je zde faktický problém, kdo ho bude jmenovat nebo odvolávat, respektive potvrzovat v jeho funkci. V návrhu rovněž není jasné, jak to bude vypadat s výběrovým řízením v takzvaném přechodném období, které návrh počítá na dva roky, v letech, myslím, 2014 - 2016 nebo 2015 - 2016. Záleží na tom, kdy ten návrh nabude účinnosti. Může se tak stát, když ta výběrová řízení nebudou jasně stanovena, tak nedojde k odpolitizování státní správy, protože mezi těmi dvěma lety, která budou v tom přechodném období, se na ta pracovní místa ve státní správě mohou dostat lidé, kteří tam budou politicky dosazeni, a po uplynutí onoho přechodného období je nakonec nebudu moct odvolat. Takže to bude taky velice zajímavé a bude to velice diskutabilní. Takže o tom se budeme muset na výborech nebo i ve druhém čtení řádně pobavit.

  Na závěr bych řekl, že z toho je taková zajímavá bramboračka, lidově řečeno, kterou je potřeba pořádně dokončit. A k tomu musíme napnout své síly zejména ve výborech nebo ve druhém čtení. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda ústavněprávního výboru pan poslanec Tejc.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce na připomínky, které tady zazněly.

  Ten zákon samozřejmě prochází řádným legislativním procesem. Je to poslanecký návrh, tedy vláda má právo se k němu vyjádřit a také se vyjádřila. A důvod, proč není potřeba, abychom teď složitě ten zákon od počátku procházeli celým tím vládním procesem, je jednoduchý. My pouze navrhujeme změnu, drobnou novelu toho zákona, který z 90 % zůstane stejný, a ten prošel legislativním procesem v roce 2002. Byl to řádný vládní návrh, projednaný na všech ministerstvech, takže v tomto smyslu ta výtka podle mého názoru neobstojí.

  Pokud se týká vzdělávání, my chceme skutečně to, aby úředníci byli vzděláváni. A tady souhlasím. Určitě musí být každý proces vzdělávání v tom zákoně precizován. Jsem přesvědčen, že jsme docela daleko v dohodě v rámci zatím koaliční pracovní skupiny. Naším cílem je, aby stát garantoval zkoušky, a samozřejmě vedeme debatu o tom, jak má probíhat ono vzdělávání. Určitě už je dohoda na tom, že ten základní proces nastaví generální ředitelství, a musíme najít shodu na tom, jakým způsobem bude to vzdělávání prováděno. Ale shodujeme se všichni, a určitě se shoduji s panem předřečníkem, že je správné a je vhodné, a s tím také zákon a ten návrh počítá, aby probíhalo celoživotní vzdělávání jednotlivých úředníků, protože bez toho samozřejmě kvalitní veřejnou správu mít nebudeme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Poprosím ctěné kolegy o snížení hladiny hluku, zejména kroužek kolem designovaného pana premiéra. Prosím, aby se ztišil, v podstatě ho nekárám.

  S další řádnou přihláškou pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji pane místopředsedo. Vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové, poslanecký návrh o službě státních zaměstnanců vychází, jak už bylo řečeno, z dříve přijaté předlohy. Osobně se domnívám, že cílem zákona by neměla být pouhá stabilizace a odpolitizování státní správy, ale zejména vytvoření transparentního, funkčního, výkonného a jednotného systému správy jako veřejné služby občanům. Musíme si přiznat, že se nám to doposud nepodařilo, a je to velký deficit transformace naší společnosti po listopadu 1989. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Dále se přihlásil pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, já začnu tak trošku od lesa, možná z hodně vzdálené reality.

  Když česká společnost reflektovala v době roku 1968 pokryteckou epochu, kterou měla v tu chvíli čerstvě za sebou, vznikla v české kinematografii řada děl, která se zamýšlela nad podstatou této epochy. Jedno z mých oblíbených je film Bílá paní. Nevím, jestli ho znáte. Je to film, který končí takovou zapamatovatelnou scénou, kde obyvatelé města s radostnými úsměvy, s radostnými výrazy ve tváři, kráčejí po novém mostě, který tomuto městu vybudovala Bílá paní, zázračná postava tohoto filmu. Kráčejí radostně po tom novém mostě, usmívají se a naprosto ignorují fakt, že tento most neexistuje, že se brodí vodou a že jsou v téhle vodě až po uši. Mně ta dnešní situace připomíná tuto scénu z tohoto filmu. Je v ní jakási zázračná postava, v tomto případě prezident republiky, který na základě právního aktu, který nemá žádnou relevanci, to je projednání nějakého zákona v prvním čtení, říká, že nastává nová epocha vykládání reality lustrací v České republice. Tou druhou analogií jsou radostné úsměvy a občas i radostné výkřiky našich kolegů z jednoho politického subjektu, kteří mají dojem, že to je scéna, při které se lze dobře bavit a mít z ní v podstatě legraci.

  Když jsme začínali tohle volební období Poslanecké sněmovny, tak na začátku byly velké deklarace a velká slova: začneme všechno dělat jinak. Když jsem se včera díval na webové stránky jednoho politického subjektu, našel jsem tam dvě ze tří jeho hlavních politických priorit. Jedna zní: stejná práva pro všechny, stejná pravidla pro všechny. Takže začínáme toto nové období tím, že se místo tohoto hezkého a na billboardech krásně znějícího vyjádření vydáváme vstříc realitě, která je spíš z rodiny orwellovských výroků, to je, že někteří jsou si rovni, ale jiní jsou si rovnější.

  Pak se tam hodně mluví o tom, že bychom měli novou realitu budovat tak, aby v ní chtěly žít i naše děti. Společnosti kolem nás, nejsme jedinou výjimkou, státy typu Německo, země, ke kterým se občas upínáme z hlediska kvality jejich právního řádu, ale také jejich politické kultury a zvyklostí, vedly o záležitostech typu lustrací, jejich platnosti, skončení platnosti, uchování, prodloužení velmi kultivovanou veřejnou diskusi, do které se zapojovali nejenom politici, ale i odborné vědecké ústavy, kulturní autority těch zemí, intelektuální autority těch zemí. Mimo jiné v Německu se nedávno rozhodli, že platnost prodlouží tuším až do roku 2019. My v té nové realitě nové politické kultury děláme akt, kterým rozhodujeme o výkladu lustračního zákona prostřednictvím politické dohody, jakýchsi podmíněných výroků mezi prezidentem republiky a nově vznikající vládní koalicí. Já bych byl rád, abychom se spíše drželi v politické kultuře v regionech od nás na západ a abychom takové kroky nedělali, protože ona velmi často z takových kroků není cesta zpět.

  V české mytologii k českým pohádkám, které poslouchají naše děti, když se učí a když si vytvářejí svůj charakter, patří také jakýsi motiv sudiček. Ty říkají, co si dává ten, kdo chce budovat novou éru, do vínku. Já se obávám, že ti, kteří přišli do Sněmovny v tomto volebním období s velkými slovy, jak chtějí měnit svět kolem nás k lepšímu, si hned na začátku prvními kroky, které dělají, dávají do vínku něco, co může tu epochu v budoucích letech ovlivnit velmi negativně.

  Já jsem v příštích čteních tohoto zákona připraven jako primátor diskutovat k tomuto zákonu věcně a ukazovat, že ta mince má dvě stránky. Jak je na jedné straně důležité, aby všichni, kteří pracují ve veřejné správě a pracují tam jako odborníci, pracovali ve stabilním, jistém a průhledném prostředí, které jim samozřejmě definuje zároveň i nějaké jistoty. Zároveň jsem jako primátor mnohokrát zažil situace, kdy bylo velmi obtížné realizovat kvůli některým rigiditám současného stavu politickou vůli politické reprezentace. Zachování jakéhosi elementárního prostoru pro politickou reprezentaci, aby mohla formovat personálně svět kolem sebe, považuji za velmi důležitý princip. K tomu se chci ale vyjádřit až ve druhém čtení. Dnes mě zajímá spíše symbolické vyznění dnešního aktu. Myslím si, že sudičky, které vymyslely dnešní akt, nám nic dobrého do vínku nedávají.

  Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím pana poslance Grebeníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, není to tak dávno, co budoucí Sobotkova vláda adoptovala státní rozpočet Rusnokovy vlády, jenže jen mírnou korekcí návrhu, který připravili lidé kolem exministra Kalouska. Stalo se to údajně proto, že nebyl čas ani politické podmínky tento rozpočet zásadně přepracovat. A navíc prý hrozilo rozpočtové provizorium. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Svoboda a pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče Svobodo, jako první.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, dámy a pánové, jsem natolik dospělý, že svým věkem patřím k doyenům tohoto sboru. Vyslechl jsem slova, která mi osvětlila to, o čem budeme dneska hlasovat. Pan kolega Grebeníček nám sdělil, že naší povinností je zrušit lustrační zákon. Je to totiž čisté. Pamatuji rok 1947 a 1948, znám slova, která komunisti dovedou říkat a skrývat je za právní a čisté aspekty. Připomínám to nejenom vám, ale připomínám to všem našim občanům.

  V tuto chvíli nejednáme o zákoně o úřednících. Jednáme o lustračním zákoně! To je věc, pro kterou já nikdy, nikdy ruku nezvednu. Mám na to příliš mnoho životních zkušeností a jsem už příliš starý, abych se ohýbal před kýmkoliv, ať si říká jakákoliv iniciativa! (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan předseda TOP 09, pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího poprosit vyslovit svoje blahopřání Komunistické straně Čech a Moravy k překonání třídního boje. Že jejich prominentní poslanec pan Grebeníček se tady urputně zastává miliardáře pana Andreje Babiše, k tomu srdečně blahopřeji. (Potlesk zprava.) To bylo opravdu něco, co jsem nečekal. Blahopřeji. Ovšem přiznávám, sympatie pro Státní bezpečnost v tom hraje jistou roli, ale to už je typický český úkaz.

  Musím říci, že bych dále poblahopřál k druhému, a sice, že zase zástupce Komunistické strany Čech a Moravy tady horoval a vyčítal sociální demokracii, že nezačala odpolitizování státní správy. Ze strany komunistické vyčítat sociální demokracii, že neodpolitizovala státní správu, to je to, co se normálně nazývá chucpe. Totiž když zavraždíte matku a otce a potom požádáte o milost, neboť jste sirotek. Děkuji mnohokrát. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou - předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, čas se nám pomalu naplňuje k obědu a zřejmě už tady vládne předobědová nervozita. Já bych chtěl v této chvíli vyslovit jenom takovou drobnost. Nevím, jak u vás, pane kolego Schwarzenbergu prostřednictvím pana předsedajícího, nebo kdekoliv jinde dělíte své členy poslaneckého klubu na prominentní a ostatní. U nás tomu tak skutečně není. A to ani v případě pana kolegy Grebeníčka, který zajisté pro Komunistickou stranu Čech a Moravy vykonal obrovský kus práce a zajisté by si zasloužil býti prominentním poslancem, ale u nás skutečně takové dělení neexistuje. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Na základě této žádosti přerušuji jednání schůze do 14.30 hodin s pauzou na oběd. Přeji vám dobrou chuť.

  (Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych pokračoval v našem přerušeném jednání. Dle seznamu, který mám před sebou, tu mám faktickou poznámku paní poslankyně Marty Semelové. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ono je to už víceméně trošku pasé, protože od té vzrušené diskuze, která tady byla, uběhla více než hodina a půl, takže já bych jenom stručně dvě poznámky k těm předcházejícím vystoupením, která reagovala na mého kolegu Miroslava Grebeníčka.

  Co se týká bývalého pana primátora Svobody, který tady mluvil o paradoxu, když komunisté mluví o čistotě, morálce atd. atd. Mně se zdá spíš trošku pikantní či paradoxní to, když s prominutím bývalý primátor, který je společně s dalšími bývalými radními trestně obviněný kvůli opencard, a jsou za nimi další věci, které jsou velmi podezřelé, tak když nás jako komunisty napadá. To je jedna poznámka.

  Druhá věc, kterou bych chtěla říci. Nepřekvapuje mě, že ODS, TOP 09, prostě poslanci vládní koalice, reagují tak podrážděně na slova pana Grebeníčka o tom, že je třeba si spíš vážit těch lidí, kteří se zapsali k tomu, že budou chránit ekonomiku této země. Je mi jasné, že poslanci ODS a TOP 09 jako bývalá vládní koalice ekonomiku této země, ale nejenom ekonomiku, určitě nechránili a dali k tomu jasný názor i občané. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Grebeníček. (Nechce vystoupit.) Odmazávám, a pak k faktické poznámce byl přihlášen pan předseda poslaneckého klubu ČSSD. (Také nechce vystoupit.) Jasně, to bylo před obědem, je po obědě. Tím se nám to zrychluje. Nicméně s faktickou poznámkou či s přednostním právem pan zpravodaj tohoto tisku. Prosím pana poslance Chvojku.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já už jsem nechtěl mluvit, ale musím. Chtěl bych kolegy upozornit, zvláště ty nové - takhle to tady ve Sněmovně vypadá. My projednáváme služební zákon, zákon, který by měl nějakým způsobem vylepšit fungování státní správy, a myslím, že všem jde o to, aby ten zákon byl kvalitní, aby státní správa fungovala lépe, než funguje doposud, a je to samozřejmě i požadavek Evropské unie, ale jak je zvykem v této Sněmovně, komunisté mluví o 90. letech, Havlovi, Klausovi, Koženém atd., ODS mluví o roce 1948. Takže já bych apeloval na to, abychom se zabývali právě jenom tím služebním zákonem. Myslím si, že Havel, Klaus, Kožený, ani rok 1948-1949 atd. s tím zákonem nemají nic společného. Já jsem zastánce toho, aby se nezkracoval čas, který má jednotlivý poslanec na svůj proslov na plénu, nejsem zastáncem všech změn v jednacím řádu, ale po zkušenosti z dneška bychom o nich opravdu mohli uvažovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdybychom byli slušně vychovaní, tak bych sem nešel. Já jsem si už včera všiml, že pan zpravodaj, když mluví o prezidentovi republiky, říká Zeman. A dneska říká Havel a Klaus. Na to, kolik mu je let, je mimořádně odvážný. Tak příště prosím, pane zpravodaji prostřednictvím pana místopředsedy, pan prezident Havel a pan prezident Klaus. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami, pakliže nikdo nemá další. Poprosím s řádnou přihláškou paní poslankyni Miroslavu Němcovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a vážení pánové, musím, ač nerada, navázat na slova pana zpravodaje, který ty, kteří jsou ve Sněmovně nováčky, tady poučuje, jak by to mělo být a jak to bylo v minulosti a kdo by se tady jak měl chovat. Tak jestliže jste, pane zpravodaji, v úvodu svého, nebo dnes v jednom z vašich vystoupení sám sebe politoval - ach jo, musím být zpravodajem k tomuto návrhu zákona, tedy nezbývá mi nic jiného, než si to tady odtrpět a všechny ty řeči, které se tady povedou, odposlouchat - tak vy přece, pane poslanče, jako my všichni ostatní máme na výběr. Vy nejste z donucení zpravodajem k tomuto návrhu zákona, prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste tuto roli jistě dobrovolně a rád přijal a jistě ji, když jste ji dobrovolně a rád přijal, také chápete jako jisté privilegium, protože v Poslanecké sněmovně je vždy pouze jeden vybraný, kdo je zpravodajem ke konkrétnímu zákonu, ten tento zákon provází od jeho kolébky až po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ten je tím, kdo může veřejnosti vysvětlovat všechny záludnosti jak věcného obsahu, tak také procedurálně, tedy to, jak byl projednáván, jaká k němu byla stanoviska, být nějakým mediátorem směrem k veřejnosti. Z tohoto pohledu si myslím, že to je velmi privilegovaná role, a myslím, že v minulosti si většina poslanců, ne-li všichni, toho, že byli parlamentními zpravodaji, této role, velmi vážila. Mně se zdá, že by bylo dobré, kdybychom v této dobré tradici pokračovali, a pokud někdo přece jenom nemíní tady jako zpravodaj sedět, argumenty poslouchat, tak má jednoduchou možnost - této role se vzdát.

  Nyní, dámy a pánové, k tomu, co tady vlastně provádíme, proč tady jsme. Já si myslím, že celá ta mimořádná schůze je naprostým matením veřejnosti. Té laické veřejnosti se snaží rodící se koaliční většina dát najevo, že pečuje o blaho státu a že tedy vlastně účelem této schůze je projednávání zákona služebního, nebo zákona o úřednících, jak chcete. Pro tu zasvěcenou veřejnost se ujal již název tohoto zákona, který projednáváme, lex Babiš. Já bych skoro řekla, že je to vůči panu Babišovi nefér, protože on tvůrcem tohoto zákona není, on je pouze tím, kvůli kterému se to všechno musí dělat. Já bych ten název zákona změnila na lex Zeman, protože to je podmínka pana prezidenta Miloše Zemana, aby tento zákon byl přijat. Je to podmínka pro koalici, které říká: jestli mi nevyhovíte, žádnou vládu mít nebudete. A to nechám v závorce pouze to, že prezident žádnou zákonodárnou iniciativu z Ústavy nemá. Ten nemůže stát na počátku nějaké legislativní práce se svým nějakým návrhem, který tady bude prosazovat jakoukoli většinou nebo jakoukoli menšinou v Poslanecké sněmovně. Prezident republiky z Ústavy stojí na konci legislativního procesu, z Ústavy mu vyplývá možnost, pakliže se zákonem nesouhlasí, jej vrátit Poslanecké sněmovně a Sněmovna jako zákonodárce z Ústavy má pravomoc i takový názor prezidenta republiky přehlasovat. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale dovoluji si požádat ctěné kolegy o klid.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Mě to neruší, pane místopředsedo. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nejenom že řešíme závažnou problematiku, ale mluví k nám také dáma, pánové. Prosím o klid, děkuji.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, ale neruší mě to.

  Já jsem tím jenom chtěla říci, že tehdy si sociální demokraté nechali vnutit vůli prezidenta a vrátilo se jim to hned poté, kdy byly vyhlášeny výsledky voleb. Jestli tato strana nepochopila, že bude-li tímto směrem i nadále pokračovat, že se nechá stále znovu tlačit do kouta požadavky prezidenta republiky, vědomě přispívá k destrukci parlamentního charakteru České republiky.

  K té režii schůze jsme si už také leccos řekli, ale já jako parlamentní matador mohu připomenout to, že v roce 2002 Občanská demokratická strana nehlasovala ani pro zákon o úřednících, ani pro zrušení lustračního zákona. Byla jsem tady tehdy a můj záznam na hlasování si prosím můžete najít. Z tohoto pohledu zastávám naprosto konzistentní názor a členové Občanské demokratické strany byli těmi, kteří se věcně vymezili tehdy proti návrhu zákona, a mají chuť diskutovat nad zákonem, který je nový. Pokud bychom samozřejmě měli a bylo by nad čím diskutovat, kdyby zde nebyla ta zástěrka se jménem Andrej Babiš.

  Mě nikdo nepřinutí, ani tady, ani v médiích, abych vedla pseudodebatu na téma, co všechno je obsahem tohoto poslaneckého nebo vládního návrhu zákona. Jsou tady dva a ani jeden není způsobilý k tomu, abychom se jím vážně a seriózně zabývali, pokud sami sebou nechceme pohrdnout, jako těmi, kteří naběhli na to zdání, na to matení, na to vyplachování mozků. Přece ten poslanecký návrh jednoznačně říká - je tak špatný, že si na něj sedneme a celý ho předěláme - prokristapána, a proč bychom o něm teď měli diskutovat? Co to tady vytváříme za mlhu? Jestli bude generální ředitelství, nebo nebude. Bude-li ho volit vláda, nebo bude-li ho volit prezident. Přece se úplně všechno změní! Ta debata bude úplně nad jiným textem! Ten úplně jiný text, nad kterým se koalice shodne, ví bůh kdy, je teprve tím textem, který má být podroben věcné a normální debatě tady v Poslanecké sněmovně. Já nebudu plýtvat vůbec svým časem na to, abych to pročítala a abych spoluvytvářela to zdání, že se vlastně jedná o normální legislativní proces. Ten tady, dámy a pánové, v žádném případě neběží! Nemůže běžet ani v případě návrhu, který předložila Rusnokova vláda. Ta je v demisi a posílá sem zákony jako na běžícím pásu.

  Včera zasedal organizační výbor, který schvaloval program schůze, která má začít 4. února. Na jeho programu je 40 - pardon, 78 bodů a z nich je velká část zákonů v prvém čtení. Z této velké části - více než 40 zákonů - více než polovina jsou zákony, které předložila Rusnokova vláda. Připadá vám tohle všechno normální? Připadá vám normální, abychom vedli debatu nad zákony vlády, která je v demisi, která je v demisi už od srpna 2013, a my tady budeme vytvářet iluzi, že je to normální, že do legislativního zákonodárného procesu to není zásadní vadou, a budeme tady sedět a budeme věcně jednat? Já tedy v žádném případě nebudu takto postupovat.

  Nebudu se podílet na matení veřejnosti, nebudu vytvářet dojem, že kvůli tomu, že má vzniknout konečně vláda - a já říkám konečně, dámy a pánové, abyste mě slyšeli, ze sociální demokracie. Já chci, aby vznikla vláda, která získala legitimitu z voleb. Já tady nestojím proto, abych obhajovala prodlužování toho umírání, které tady nastavil prezident Zeman svým nerespektováním oněch idiotských ústavních zvyklostí. Já tady nestojím proto, abych bránila vzniku vaší vlády. Já ctím výsledky voleb, myslím si, že už jste dávno měli být jmenováni panem prezidentem a vaše vláda už se dávno měla ujmout své role. Asi by se tomu tak stalo, kdyby tady nebyla překážka se jménem Andrej Babiš. Jestli to je jenom záminka prezidenta pro to, aby udržel Rusnokovu vládu co nejdéle v pozicích, které jim slíbil, to já nevím, já nejsem od toho, abych zkoumala v hlavě hnutí pana prezidenta Miloše Zemana. Ale že se mi jeho počínání nelíbí, to tady chci říci jednoznačně a zcela zásadně.

  Chci vás všechny poprosit, abyste nepřidávali k té frustraci české veřejnosti, abyste nepřilívali oleje do ohně. Česká veřejnost byla zklamána tím, co se odehrávalo i na půdě Poslanecké sněmovny, našimi drastickými spory na které, ano, doplatila tehdejší vládní koalice v podobě volebního výsledku, ale pánové ze sociální demokracie, kteří proti nám vedli tak urputné letité opoziční boje, na tomto sporu, na tomto způsobu války, nevydělali vůbec nic.

  A poslední slovo. Když jsem začala panem zpravodajem, tak také panem zpravodajem končím. Volá-li po tom, že bychom se měli chovat nějak věcně, nějak normálněji v Poslanecké sněmovně, tak škoda, že jste toto volání tady neuplatnil v době, kdy tady bylo ono týdenní obstrukční zasedání dnem i nocí, kdy tady vaši představitelé četli všechna možná literární díla, vymýšleli si texty, anebo dokonce četli ty předem připravené, které jim připravil váš aparát. Já to všechno mám v hlavě. Vy si to najdete všechno ve stenozáznamech.

  Dámy a pánové, já vám chci říci, že Občanská demokratická strana se tady nebude podílet na věcném projednávání zákona, který žádnou věcnou podstatu nemá. Jeho podstatou je ryzí politika. Jeho podstatou je, že pod záminkou tohoto zákona a dalších se má vytvořit iluze, že jsou udělány faktické, praktické, užitečné kroky směrem k veřejnosti, aby vznikl zákon, který bude nastolovat lepší praxi ve zvládání správy země. Tak tomu v žádném případě není. Jde o to, že se má otočit a zmrzačit legislativní proces pouze proto, že tuto nesmyslnou podmínku klade prezident republiky, a jde o to, že vy to všichni dobře víte, ale samozřejmě ohýbáte hřbet a na tuto podmínku přistupujete.

  Děkuji za pozornosti. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. S faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, pan poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Generální ředitelství bude, generálního ředitele bude nominovat vláda, jmenovat premiér. To je na otázky paní poslankyně Němcové, že je v tom nejasno.

  Ale já jsem se přihlásil proto, abych navrhl jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a KDU-ČSL, abychom dnes jednali i hlasovali po 19. i po 21. hodině.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Beru to jako procedurální návrh, o kterém se hlasuje ihned bez rozpravy, a proto zahajuji hlasování o tomto návrhu, abychom dnes jednali i po 19., i po 21. hodině. Zahajuji hlasování (číslo 22), teď. Kdo je pro, prosím, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel?

  Pro 108 poslanců (z přítomných 172), proti 2, 62 se zdrželo. Považuji tento návrh za přijatý. Budeme tedy dnes jednat i po 19., i po 21. hodině.***

 • Poslanec Adolf Beznoska: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych i já vyjádřil zásadní nesouhlas s takto účelově projednávaným prvním čtením navrženého zákona. Se služebním zákonem počítala Ústava České republiky už v roce 1993. Samozřejmě ve Sbírce zákonů potom vyšel až v roce 2002, měl původně platit od 1. ledna 2004, postupně byl odkládán, teď tedy jeho účinnost by měla nastat od 1. ledna 2015.

  Bohužel musím říct, že ten zákon, a dotknu se té věcné stránky, je velmi špatně připraven. Nesouhlas s ním dokonce vyjádřila i stávající Rusnokova vláda, kdy pan premiér Rusnok označil, že tato novela je podle něj nepoužitelná, protože nereflektuje změny, které nastaly od roku 2002, což je poměrně dlouhé časové období.

  Osobně říkám, že tento zákon je i protiústavní. Navrhuje totiž, aby úředníci byli potrestáni až do výše osminásobku platu, přičemž zákoník práce i pravidla pro státní zaměstnance určují výši maximálně do čtyřapůlnásobku platu. Tímto je jednoznačně porušena zásada rovného zacházení. Tady musím zmínit i to, co říkal pan navrhovatel poslanec Tejc. Na rozdíl od něj si nemyslím, že toto je správně. To není správně. Druhá věc, kdy se příčí Ústavě, že zákon stanoví, že tarify a odměňování se stanoví vládním nařízením. Zákon ho ale nijak nevymezuje, což by dělat při legitimitě musel. Dále jsou tam věci, jako že zákon navrhuje ukončit služební poměr zaměstnanci ve vazbě po devíti měsících. Tím samozřejmě, protože když je někdo ve vazbě, ještě není odsouzen, a toto prolamuje presumpci neviny. Dále zákon navrhuje, aby veškeré uznání vinným ze správního deliktu bylo důvodem pro skončení jeho pracovního poměru, což se jeví některým právním výkladům jako velmi příkré. Je tam prostě celá řada věcí, které uvádím jenom jako příklad, které zabraňují, abychom označili tu předlohu za dobrou. Je to prostě právní paskvil.

  Proč tedy tento právní paskvil byl naší Sněmovně předložen? No protože měl zastřít, měl vytvořit kouřovou clonu pro prostý politický handl. Totiž jediným důvodem je, aby bylo vyhověno podmínce prezidenta republiky pana Miloše Zemana, aby pan premiér Sobotka v tomto případě za každou cenu mohl sestavit vládu. A proč říkám, že to je právní paskvil? Já si tady dovolím použít i slova jednoho z koaličních předsedů, pana Pavla Bělobrádka, který říká, že konečná podoba tohoto zákona se musí změnit. Bude muset být předložen komplexní pozměňovací návrh, na kterém se shodnou všechny strany koalice. A jako dovětek říká: nesouhlasíme s tím, že by měl být zrušen lustrační zákon. To jsou všechno argumenty pro to, abych označil tento návrh zákona za nedobře připravený.

  Samozřejmě, a bavíme se tady o tom, jak se vztahuje služební zákon k lustračnímu zákonu? Dovolím si vám tuto souvislost naznačit. Zaprvé. Společně se zákonem číslo 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, to je onen služební zákon, byl v roce 2002 schválen takzvaný prováděcí předpis ke služebnímu zákonu. Zákon číslo 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců. Prováděcí zákon číslo 309/2002 Sb. pak prostřednictvím svého článku 47 novelizuje § 1 odst. 2 zákona číslo 451/199 Sb., který stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí v České republice. Současné znění lustračního zákona obsahuje i obecnou generální klauzuli v § 1 odst. 1 písm. a), které říká, že potřeba čistého lustračního osvědčení se vztahuje mimo jiné na výkon funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním v orgánech státní správy České republiky. Novelou odstavce 1 paragrafu 1 odstavce 2 lustračního zákona prostřednictvím onoho článku 47 prováděcího zákona pak dojde k upřesnění této obecné formulace tak, že funkcemi v orgánech státní správy, pro které je potřeba čisté lustrační osvědčení, se rozumí služební místa takzvaných představených podle služebního zákona. Služebními místy představených podle služebního zákona jsou následující: vedoucí oddělení, zástupce vedoucího oddělení, vedoucí zastupitelského úřadu, ředitel odboru a zástupce ředitele odboru, ředitel sekce, zástupce ředitele sekce, státní tajemník a zástupce státního tajemníka, vedoucí služebního úřadu a zástupce vedoucího služebního úřadu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, nevím, čím to je, ale vždycky když se pan designovaný premiér objeví v sále, tak se zvýší hladina hluku. Nevím, jestli je to dobrou, nebo špatnou zprávou pro tuto Sněmovnu, ale přesto vás poprosím o klid.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Ani mně to nevadí, přidám na hlase.

  Na základě výše popsané novely lustračního zákona prostřednictvím prováděcího zákona ke služebnímu zákonu se tedy již nebude muset vztahovat potřeba čistého lustračního osvědčení na ministry ani náměstky ministra, ale jen na pozice považované za služební místa představených podle služebního zákona. A to je celé to kouzlo. Proto se tady spojuje služební zákon a lustrační zákon. Samozřejmě tedy i já se přidám k tomu, že se jedná o účelovou věc, účelové předložení, a že opravdu probíráme účelové zavedení zákona kvůli jednomu konkrétnímu případu, kvůli jednomu konkrétnímu člověku. Tohle snad nemá být prosím nová politická kultura, tak jak jsem to slýchával od představitelů hnutí ANO.

  Víte, původně to zavedení lustračního zákona mělo dvě roviny. Zaprvé, byla to snaha zabránit infiltraci agentů Státní bezpečnosti do státní správy, a za druhé tam byly prosté morální důvody, které poukazovaly, co už je neakceptovatelné chování. Můžeme předkládat zákony, můžeme je opravovat, můžeme si dosazovat lidi podle libosti, ale co nemůžeme a neumíme, je restartovat charakter. Tohle byl účel toho lustračního zákona a tohle je účel, který lustrační zákon musí plnit, aniž bych to vztahoval na konkrétního člověka. Proto byl lustrační zákon přijat.

  Ano, v této Sněmovně zcela jistě je protilustrační koalice. Komunisté, socani - to mě velmi překvapuje, že sociální demokraté jako standardní politická strana chce udělat tento krok. Jsou tady lidovci. U nich jsem překvapen velmi, protože jsem se domníval, že tři roky mimo Sněmovnu jim posloužily k tomu, aby překročili svůj stín. Aby nedělali věci za každou cenu. Už dopoledne tady pan předseda Kalousek říkal něco o tom a ptal se pana Hermana, jak on se cítí, jak on bude hlasovat. A já bych se k tomu přidal. Protože když byl v minulém roce veden puč proti Ústavu pro studium totalitních režimů, tak se Občanská demokratická strana postavila na jeho obranu.

  Ano, lustrační zákon ztratí časem svůj význam. Ale ne dříve, než do státní správy budou chodit lidé narození nejdříve v roce 1972. Do té doby totiž, byť by jediný představitel Státní bezpečnosti, toho zločinného režimu, který představovala, mohl vykonávat jakoukoliv funkci, ten zákon bude mít své opodstatnění. A je velmi půvabné, že takto tuto inscenaci ve Sněmovně provádíme v týdnu, kdy si aspoň někteří z nás připomínáme 25. výročí takzvaného Palachova týdne.

  Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Než přejde ke stolku, tak si dovolím omluvit z dnešní schůze pana předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka z důvodu oficiální návštěvy Slovenské republiky, pana poslance Pavla Blažka z osobních důvodů a pana ministra Františka Koníčka z důvodu jiných neodkladných pracovních záležitostí.

  Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já se vrátím k předmětu jednání. Nebudu tady polemizovat o politických souvislostech této schůze. Byla prostě svolána na podpisy, jak to činily všechny vládní koalice, všechny opozice v minulosti i v současnosti. Nemyslím si, že to je něco nenormálního v parlamentním systému demokracie. Prostě jenom někteří v tom vidíme něco víc, než to je.

  Pokud jde ještě o jednu připomínku před samotným zákonem, víte, samotný lustrační zákon by se mohl jmenovat zákon Rita Klímová. Protože někdo měl zájem při přijímání tohoto lustračního zákona odvolat Ritu Klímovou z pozice velvyslance v Kanadě a nahradit ji někým jiným, tak je tam prostě jedna věta, jeden odstavec, jedno písmeno, které to řešilo. Prostě ano, všechny politické síly po listopadu, ale i před ním, i za první republiky, dělaly zákony, které měly nějaký účel. Prostě chtěj nechtěj, právo je pouze vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.

  Já se vrátím ke služebnímu zákonu. Zákon č. 218/2002 Sb. je už dvanáct let platný a dosud neúčinný. Možná, že bychom se měli více zamyslet nad tím, proč je neúčinný a proč žádná z vládních koalic, ať byla vedena sociální demokracií, ODS, ať v ní byly KDU-ČSL nebo Strana zelených, která také slibovala jiný směr, nebo TOP 09, která také slibovala v roce 2009 jiný směr stejně jako Věci veřejné, k účinnosti toho zákona nikdy nesáhly, přestože při každé návštěvě Bruselu tvrdily, že tak učiní.

  A ta účelovost je z toho vidět vždycky, a mě to velmi mrzí, protože tak nedojde nikdy ke stabilizaci státní správy a státní služba bude vždycky postavena jakoby služba, která je svým způsobem preferovaná a svým způsobem odmítaná.

  Já bych byl rád, abychom se vypořádali s tím, že ani návrh, který teď projednáváme, ale ani návrh, který vznikl ve vládě, v podstatě neřeší to, co řešit má, protože buď nevypořádal připomínky jednotlivých resortů, jak je tomu ve vládě, i když k tomu dala souhlas předsedkyně Legislativní rady vlády asi z dobrého důvodu, aby se tady vůbec objevila jakási norma, která bude akcentovat to, že přece jen tak jednoduché řešení, které tady předkládá skupina poslanců, to není, ale ani tento návrh nevznikl tak, že by se vypořádal se všemi připomínkami jednotlivých resortů.

  Dovolte mi to ukázat na jedné prosté věci. Jestliže máme mít nezávislý Úřad pro hospodářskou soutěž a má předsedu úřadu a jeho místopředsedy jmenovat generální ředitel státní služby jako toho posledního úředníka, tak se ocitáme někde, kde se ocitnout nechceme. A prosil bych, abyste příště nepodceňovali vy, kteří šijete zákon, ty, kteří jsou buď v koaličních lavicích, nebo v lavicích opozičních, ale nepodceňujte ani českou veřejnost. Ta vám to vždycky sečte, protože na něco takového přijde. Já si dovedu představit, kolik věcí před Úřadem pro hospodářskou soutěž bude ať už ve věci fúzí, prodejů, ať už ve věcech dalších, a takto ponížit Úřad pro hospodářskou soutěž bych si nedovolil.

  Ve mně to spíš vyvolává dojem, že k novele ústavy, kterou jsme si tady dali, o Nejvyšším kontrolním úřadu, bych připojil něco o tom, jaké jsou v ústavě další nezávislé úřady, jak se k nim máme chovat, abychom si tady obyčejným zákonem nepřipustili deformaci českého právního řádu do stavu, který by byl něco mnohem horšího než je spor, vedený možná mediálně mezi prezidentem republiky a nastupující vládou.

  Víte, mně to připadá, jako kdybychom chtěli poškodit sami sebe, protože nebudeme schopni reagovat na to, že v každé slušné parlamentní demokracii chodí designovaný předseda vlády za prezidentem, nebo za monarchou v evropských monarchiích, a dohaduje se, kdo bude ve vládě. Nikdy to není vůle jednoho nebo druhého, vždycky to musí být vůle společná. Jenom my si tady hrajeme na toho, kdo se lépe přetlačí. Já si myslím, že už to sebepoškozování došlo do stadia, kdy bychom se ho měli minimálně vyvarovat.

  Proto mi dovolte říci svoje stanovisko, které se opírá právě o to, že si nepřeju, abychom si tady dál protahovali nějakou situaci, která vznikla díky tomu, že muselo dojít k mimořádným volbám, a to nezavinila tehdejší opozice, ani si nepřeju, aby nevznikla nová vláda, ať už jsou důvody jakékoliv pro setrvání vlády současné, ale v každém případě si přeju, aby zákon o službě státních zaměstnanců vznikl v podobě, která bude odpovídat potřebám České republiky, aby ti, kteří budou sloužit státu, České republice opravdu sloužili, abychom tady neřešili korupční kauzy, které byly předmětem každodenních sporů v této Sněmovně do roku 2013. Neexistoval jediný týden, kdy bychom něco takového neřešili a policie neměla čím dál víc práce, byť byly rozmetány specializované útvary bývalým ministrem Ivanem Langrem. Toho jsme tady byli svědky. A já si to nepřeju.

  Proto i na této zmatečné normě chci odvést poctivou práci, kterou jsme tady odváděli jako poslanci nad řadou návrhů ať už poslaneckých, senátních, z krajských zastupitelstev nebo z vlády, a konečně dospět do stadia, kdy takový zákon bude nejen platný, ale bude i účinný. To je moje vyjádření. A jednu připomínku z těch mnoha, které tady mám k návrhu zákona, které si nechám na projednávání ve druhém čtení, případně ve výborech, jsem uplatnil. Uplatnil jsem ji na plénu proto, abychom věděli, že jednáme nad normou, která je nanejvýš potřebná, ale žel nemá podobu, která odpovídá potřebám České republiky v roce 2014.

  Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Máme tady smršť faktických poznámek. S první faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem tady nový. Já to tady pozoruji, levou, pravou stranu i sebe, a přišel jsem na to, že si každý říká, co se mu zrovna hodí. Tak mně se také hodí teď něco říci. Hodí se mi říci jedna důležitá věc. Váš hejtman z vaší strany Ústeckého kraje si jako vedoucího kanceláře přinesl přímo pracovníka státní policie pana Konopáska. Říkalo se mu kaprál. A váš (pozn. sten.: myšleno nejspíše náš) hejtman dodržel zákonnost a vyhodil ho.

  Tak to se mi hodilo říct. To je všechno, co vám chci říct. To je všechno. (Potlesk z levé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Připraví se pan poslanec Martin Novotný.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vy byste si, pane poslanče Schwarzi prostřednictvím pana předsedajícího přál, aby pan prezident v případě pana Babiše se choval zákonně jako komunistický hejtman, nebo nezákonně jako ódéesácký hejtman? (Smích a potlesk zprava.)

  Ale to nebyl smysl mé faktické připomínky. Já jsem se chtěl obrátit na pana předsedu Filipa a říci mu, že bychom neměli být tak sebemrskačští.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, mým prostřednictvím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Vaším prostřednictvím bychom neměli být tak sebemrskačští, neboť není pravda, že by v České republice rozhodoval jenom monarcha. Již několik týdnů je tu pevná dohoda a o budoucí vládě rozhoduje společná vůle monarchy a oligarchy. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím.

 • Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, já nechci být chytlavý na každé slovo, které tady dneska zazní, ale jednoho slůvka jsem si všiml v projevu pana místopředsedy Sněmovny, a to bylo to vyjádření, že o zákonech této země rozhoduje vládnoucí třída. Tak já pevně věřím, že my všichni ostatní - a trošku mě mrzí, že se tak necítí místopředseda Sněmovny - se cítíme jako reprezentanti svobodných občanů bez ohledu na třídy, pohlaví, politické názory a cokoli jiného a že zákony této země považujeme nikoliv za produkt vůle vládnoucí třídy, ale produkt svobodných občanů této země. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já jenom doufám, že pan poslanec Novotný myslel pana místopředsedu Filipa. Děkuji, pane poslanče.

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení zástupci vlády, kolegové, kolegyně, tak jsem si připomněl při té poslední poznámce jeden billboard. Střední třído, braň se! To byl třídní boj! (Smích, potlesk.) Ale to nebyl ten důvod, proč jsem se přihlásil.

  Víte, probírá se to ze všech stran. Já jsem v Poslanecké sněmovně svědkem tohoto problému už od roku 2002. Nikdo zde neřekl, že v těch nešťastných letech před rokem 1989 byl v České republice poměr jeden úředník na téměř 150 občanů, dneska je to jeden úředník na 40 občanů. Nejde totiž jenom o státní správu, ale o veřejnou správu, která má obrovský podíl na tom, že má přenesenou působnost. Tady toho se nikdo nedotkl. Víte, řešit jenom státní správu bez veřejné správy, respektive bez přenesené působnosti, je polovičatost. Když si vzpomeneme na rok 2000 a ustavení krajů, kdy jeden má počet obyvatel jako město Ostrava a čtyři více než milion 200 tisíc obyvatel, tam byla ta příčina nárůstu úředníků v České republice. Pak zrušení okresních úřadů a vytvoření trojkových obcí, a když si spočítáte v každém okrese, kolik tam narostlo úředníků, a ti žijí úplně jinak než ti na té státní správě. A když jsme zrušili - nebo vytvořili nové krajské úřady, tak jsme na ně převedli působnost především v dopravě, školství, zdravotnictví, životním prostředí, ale kupodivu na ministerstvech, která do té doby za tuto činnost zodpovídala, se nesnížily počty úředníků. (Předsedající upozorňuje na čas.) To je vše, co jsem chtěl říct. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále se o slovo přihlásil zpravodaj tohoto zákona pan poslanec Chvojka. Ten svoji přihlášku stahuje. Pokračujeme tedy v řádných přihláškách a na řadě je pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, hned na začátek bych chtěl zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Opálku. Ano, před rokem 1989 bylo méně úředníků. Rozhodně. Protože řadu úředničiny zvládla operativa StB. (Ironický smích a potlesk zleva.) Já si myslím, že se tady všichni shodneme na tom, nejspíše s výjimkou teď tleskajících komunistů, kterým tímto blahopřeji k včerejšímu výročí 90 let od úmrtí V. I. Lenina, že lustrační zákon v podobě, v jaké existuje, je v rámci Ústavy přijatelnou formou ochrany před nedemokratickými prvky z doby před listopadem 1989. Jeho význam jako učitel vidím dnes především v morální rovině. I když tu politickou také nelze zanedbat. Ten význam je přece nad slunce jasnější. Ti, kteří morálně a politicky pochybili za minulého komunistického režimu, totalitního režimu, musí z toho vyvodit za toto pochybení svou odpovědnost. A já to takhle učím i své děti.

  Učím to děti formou pohádky o kůzlátkách a zlém vlku. Ta pohádka je zajímavá v tom, dámy a pánové, že má dvě varianty konce. Jedna varianta bylo to, že se toho zlého vlka zbavíme tak, že ho hodíme do studny. Tuto variantu řešení problému s komunisty a estébáky jsme nezvolili, a proto saháme k té humánní, k té skvělé variantě, a to je ta, že potrestaný vlk má v břiše kameny. A tím, že má v břiše kameny, tak je jednou provždy diskvalifikován páchat nedobroty.

  Nový služební zákon v tom chápání jeho předkladatelů má umožnit to, co je nepřístupné na nižších úrovních. Jak mám, prosím vás, svým dětem vysvětlit, a nejen dětem, že potřebují čisté lustrační osvědčení pro zvolení do akademického senátu univerzity, ale pan ministr ho mít nemusí? Přivede nám opravdu pan premiér Sobotka do vlády vlka s kameny v břiše? Toho vlka, ke kterému se váže jiný příběh, který se teď dobře vypráví.

  Je to příběh z jednoho masopustního odpoledne roku 1982 z jedné bratislavské vinárny U Obuvníka. V tom roce mi bylo právě tolik, kolik je dneska mému synovi. V tom příběhu byli tehdy také tři vlci, dva ostřílení, jeden byl nováček. A já vám ocituji veřejně přístupný zdroj. Trochu se v tomto případě omlouvám za svoji čechoslovenčinu, ale zvykejme si:

  Po privítaní a krátkom spoločenskom rozhovore boli v krátkosti rozobrané rodinné pomery menovaného s cieľom overenia si správnosti získaných poznatkov k rodinným příslušníkom menovaného z hľadiska aktuálnosti. Kandidátovi bol opätovne zdôraznený význam spolupráce v boji proti vonkajšemu, ako aj k vnútornému nepriatelovi a bol vyzvaný, aby sa ke spolupráci s orgánmi ŠtB vyjadril. Kandidát uviedol, že plne chápe potrebu boja proti činnosti vonkajšieho a vnútorného nepriatela, zameraný proti záujmom ČSSR. Kandidát bol ďalej vyťažený s ohľadom na úmrtie súdruha Brežněva, o čom je spracovaný samostatný záznam. Potom bol kandidát vyzvaný, aby se vyjadril, či chce naďalej spolupracovať s orgánmi kontrarozvedky, s čím menovaný súhlasil. Po vyjadrení súhlasu bolo menovanému oznámené, že spĺňa predpoklady kladené na spolupracovníka československej kontrarozvedky, a bol mu predložený k podpisu písomný zväzok, ktorý bol zakamuflovaný v propagačnej brožúre. Kandidát zväzok po prečítaní podpísal bez ďalších otázok a súhlasil, aby bolo i nadialej používané krycie meno Bureš.

  Z další části spisu: Heslo pro kontakt s iným operačným pracovníkom Nesiem vam materiály od pána Bureša.

  Já se ptám pana Sobotky, jestli je tu, prostřednictvím pana předsedajícího: Vytěžovat - existuje vůbec nějaká morální šance, že nám bude někdo ministra financí někde vytěžovat? A prosím vás, kde?

  Tady zaznělo, že tohle celé je pohádka a že my si máme počkat, až jak rozhodne soud. Já říkám: Ať si počká pan Babiš. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: A teď smršť faktických poznámek. První faktická poznámka pan předseda poslaneckého klubu KSČM, pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Slyšeli jsme nedávno, myslím, že to byl poslední víkend, že ODS bude jiná, lepší, nová. Vidíme, že nebude asi, když i nové, mladé tváře z ODS bojují dávno vybojované minulé války. Když - a podle mého soudu je mimo - ta rvačka, co tady probíhá, v okamžiku, kdy sám pan kolega předřečník právem poukazuje na to, jak paradoxní je, když i jeho děti musejí mít, chtějí-li být členy akademického senátu, lustrační osvědčení, i když se narodily po roce 1989. Je tady přece, přátelé, jedna velmi snadná cesta. To minulé volání po tom, že stačí pět let, eventuálně deset let platnosti lustračního zákona, vyslyšet podvakrát takové době, nebo třikrát takové době, a lustrační zákon na příští schůzi Poslanecké sněmovny zrušit. Bude mít i syn pana kolegy po problému.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Jiří Zlatuška a připraví se pan kolega Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Dámy a pánové, chtěl bych pana předsedajícího požádat o vyřízení panu Holečkovi, že s těmi pohádkami si nemusí dělat velké násilí. Členové akademického senátu nemusí mít lustrační osvědčení. A chtěl bych zdůraznit, že v době Topolánkovy vlády v okamžiku, kdy se vysokým školám vnucovala reforma, která měla změnit řízení vysokých škol, tak na mezinárodním semináři nám to, jak se mají řídit instituce, přišel vykládat bývalý důstojník StB. Nikoli agent, ale důstojník StB. A byl tam na pozvání paní Kopicové tehdy v zastoupení Topolánkovy vlády.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Zlatuškovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu ODS Stanjura. Připraví se František Laudát, už řádně přihlášený. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že ta dnešní debata jasně odpoví na otázku, zda služební a lustrační zákon spolu souvisí. Mnozí z vás tady plamenně obhajují zrušení lustrací. My samozřejmě plamenně obhajujeme ponechání lustrací. A mohu komunisty ubezpečit, že ODS se určitě nezmění ve svém pohledu na komunisty a komunistickou minulost. A je jedno, jestli jsou mladí, starší nebo nejstarší členové ODS. V tom se skutečně nezměníme.

  Vím, že byste to rádi relativizovali a měli pohádku o tom hodném režimu. Byl jsem osm let primátorem Opavy a na radnici máme pamětní desku na Heliodora Píku. Nechte toho. Nechte toho, nebudeme nikdy pro zrušení lustrací. Nebudeme pro to, aby se relativizoval váš komunistický režim. A podívejte se na seznamy důstojníků a spolupracovníků StB a to k těm úředníkům připočtěte! A to jsem zapomněl na důvěrníky domovní, uliční, Pomocnou stráž VB a všechny ostatní, kteří se aktivně podíleli na udržení a provozování komunistického režimu. Tak si ten váš počet úředníků nechte! Protože nejdřív byl soudruh generální tajemník a pak až byl soudruh prezident. Tak to přece bylo a my, co se pamatujeme, na to nezapomeneme a v tom se tedy nezměníme. (Potlesk z lavic ODS.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě před kolegou Laudátem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kouzlo skutečné demokracie je v tom, že každý si nejen smí ponechat svůj názor, ale také ho smí svobodně hájit. A já to v žádném případě nechci kolegů z ODS upírat nebo brát. Ponechte si svůj názor, plamenně ho hajte. My si také ponecháme názor, že léta, která nedávno minula a která přinesla do dokonce světových jazyků nové pojmy jako tunel a tunelování, jako do českého prostředí kauzy typu ProMoPro a další, česká veřejnost také sledovala, také si je pamatuje a také je dá i svým dalším generacím. My proti těmto lumpárnám a zlodějnám, které se tady odehrávaly ve jménu bůhvíčeho, například svobodného trhu, například, ano, mělo to různé přívlastky, svobodného podnikání atd., taky nepřestaneme poukazovat a bojovat, protože prostě a jednoduše právě díky těmto praktikám, které sem nepřinesli komunisté, a dokonce ani ti bývalí ve vašich řadách nebyli takoví, tak občanská veřejnost mohla být také dál. Včetně vzdělávacího systému. Mohlo být víc peněz na školy, mohlo být víc peněz na sport, mohlo být víc peněz na rozvoj, na cokoliv jiného, kdybychom tady nemuseli desítky a stovky miliard a možná ještě větší řády snášet, přikrývat, nahrazovat větším úsilím anebo škrty a šetřením naší rozkradené ekonomiky. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega František Laudát, už řádně přihlášený. Připraví se paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, plynule bych navázal na svého předřečníka. Myslím si, že tak jak byl obohacen slovník v 90. letech a v minulé dekádě našeho století, je slabý odvar toho, čím nás soudruzi oblažili předchozích 40 let před listopadem 89. Jenom bych připomněl: dělníci výrobní, dělníci nevýrobní a ti ostatní, či dělníci, rolníci a pracující inteligence atd., atd. Poručíme větru, dešti a nevím kde co. Ale o tom jsem mluvit nechtěl.

  Já přece jenom, protože nemám pocit, že bychom tady dneska jednali o zákonu, o služebním zákonu, ale skutečně o nepřímé novele a paralyzaci lustračního zákona, tak přece jenom znova bych se vrátil k této problematice. Většina výhrad opozičních stran zde již zazněla a z důvodů redundance vás nebudu zdržovat.

  V rozsáhlé diskusi se možná trochu ztrácejí některé mravní, ale i věcné důvody. Trváme na tom, že tento stát by neměli řídit estébáci. Dovolím si připomenout citát Margaret Thatcherové, která kdysi pronesla, byť to bylo k jedné válce: Nepotrestané zlo plodí další zlo. A to se v českých podmínkách myslím potvrdilo měrou vrchovatou. Zlo z éry reálného socialismu nebylo potrestáno. Hlavní protagonisté listopadu 89 se mylně domnívali, že levicové utopie všech odstínů včetně té extrémní jsou minulostí. Odpouštěli za oběti, aniž se těchto obětí ptali na jejich názor. Existuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Je mně líto, že dnes už existuje aritmetická většina ve Sněmovně, které nebude vadit to, že nám budou vládnout nejhorší služebníci předlistopadového režimu.

  Druhá poznámka se týká roviny zcela věcné. Lustrační zákon nebyl jenom o svědomí těch, kteří sloužili způsobem zvláště zavrženíhodným předlistopadovému režimu. Ono to má i zcela praktické dopady. A tomu se říká vydírání. Pokud by v prosinci 1989, lednu, únoru, březnu, možná dubnu, ne úplně si to pamatuju, nehořely tuny dokumentů Státní bezpečnosti, neztrácely se záhadně do vytvářených fondů, zvláštních, a neztrácely se materiály při stěhování archivů, bylo by možná docela dost objektivně možno stanovit, zda někdo v reálné rovině byl, či nebyl vinen. To však z výše uvedených důvodů není možné. Nikdo dneska nemůže říct, jakou kauzou následně, když ten člověk bude politicky zajímavý či exponovaný, někdo vytáhne, či horšího, nevytáhne a bude se snažit ho dotlačit do rozhodnutí podle svých představ.

  Je mně líto, že dvě strany koalice a politické strany, kterých si jinak velice vážím a mají ve svém názvu slovo demokratické, si zahrávají s tímto ohněm. Sami můžete vidět, že nikdo není imunní. Můžeme si říct, že na rozdíl od Ukrajiny, kde dneska teče krev, se u nás nic podobného, že nějaké části společnosti dojde trpělivost, nemůže stát. Ale nikdo není prorokem.

  Neobstojí podle mého ani tvrzení, že voliči zvolili do Poslanecké sněmovny a to, že koho sem poslali, je nejvyšší síla. Jestli se provalí nějaký skandál i následně, že se najednou někde něco dohledá, volič vám na to klidně řekne: Ale tohle jsme přeci nevěděli! Odpovědnost opět padne na vás.

  Trochu nechápu proč ještě před vznikem vlády tady dochází ke kategorizaci. Jeden z kandidátů na ministra bude mít velké problémy, protože v nějaké fázi buď nedostal, nebo si přerušil žádost o prověrku, zatímco druhému projde asi úplně všechno. Je to myslím hlavně váš problém, budoucí koalice. Cokoliv uděláte, může to být zpochybněno i v případech, kdy budete rozhodovat fér. (V sále je velký neklid.)

  My jsme si včera vzali volno na jednání poslaneckého klubu, abychom vám poskytli čas. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším. Požádám kolegy v levém rohu o to, jestli by přesunuli své debaty mimo jednací sál. Nechci jmenovat jednotlivě, ale bych byl rád, aby tady byl klid na přednes toho, kdo je vyzván ke slovu. Děkuji.

  Pokračujte, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Dali jsme vám možnost, abyste znovu zvážili celou situaci, a chtěli jsme vás svým způsobem také trošičku ochránit před tím, abyste zcela ostudně na závěr při výročí takzvaného Palachova týdne přijali to, co se chystáte přijmout. Totéž udělala ráno další opoziční strana. Jak tak tady slyším z kuloárů reakce, nesetkává se to s úspěchem.

  Nicméně nabízím ještě poslední řešení, abychom měli čisté svědomí, že jsme vyčerpali kromě účelových obstrukcí prakticky všechny možnosti. Proto nyní vznáším ve světle stanoviska Rusnokovy vlády k tomu, co jste tady dneska předložili, návrh, o kterém bych chtěl, aby se hlasovalo okamžitě, a to procedurální návrh, aby bylo přerušeno projednávání tohoto bodu do doby, než do Sněmovny přijde a budeme se moci zabývat návrhem, který projednala Rusnokova vláda s kladným výsledkem.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Ale samozřejmě o jeho procedurálním návrhu dám hlasovat, ale předtím ještě před hlasováním se přihlásil předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji za slovo. Já bych v prvé řadě požádal, jestli byste zagongoval, protože při minulých hlasováních tomu tak nebylo a někteří kolegové, kteří chtěli hlasovat, se nemohli dostavit. A za druhé bych rád navrhl pozměňovací návrh k tomuto vznesenému procedurálnímu návrhu, abychom přerušili tuto schůzi na 15 minut. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď vám, pane předsedo, nerozumím, jestli chcete, abych dal hlasovat o přerušení na 15 minut, jestli je to procedurální návrh jako takový, nebo jestli žádáte o přestávku na poradu klubu. (V sále je velký hluk.)

 • Poslanec Roman Sklenák: Já předpokládám, že v souladu s jednacím řádem je možné k návrhu, který byl vznesen, podat pozměňovací návrh. Pan kolega Laudát navrhl přerušení na nějakou dobu a já jsem k tomuto dal pozměňovací návrh přerušení na 15 minut.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Čili jste nevyužil svého práva, které vám dává jednací řád jako předsedovi klubu, ale dáváte pozměňovací návrh k návrhu procedurálnímu kolegy Laudáta. Dobře.

  Nejdříve nechám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Romana Sklenáka o tom, abychom přerušili projednávání na 15 minut. Gongoval jsem. Ještě vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  O přerušení na 15 minut rozhodneme v hlasování pořadové číslo 23, jakmile se ustálí počet přítomných poslanců v sále. Zdá se, že už to nepřibývá.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 23 a ptám se, kdo je pro přerušení na 15 minut. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 23 z přihlášených 147 pro 40, proti 53. Návrh nebyl přijat.

  Budeme hlasovat o návrhu kolegy Františka Laudáta, a to v hlasování pořadové číslo 24, teď prosím kolegu Františka Laudáta, aby mě dobře poslouchal, že přerušujeme projednávání tohoto bodu do předložení vládního návrhu zákona o službě státních zaměstnanců.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 24 a ptám se, kdo je pro procedurální návrh Františka Laudáta. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 159 pro 35, proti 85. Ani tento procedurální návrh nebyl přijat.

  Proto budeme pokračovat. Jenom se zeptám. Pan kolega Pavel Ploc se hlásil k faktické poznámce? Ne. Děkuji. Takže řádně přihlášená paní poslankyně Anna Putnová. Připraví se paní poslankyně Věra Jourová. (Hluk v sále neutichá.) Ještě požádám o klid v sále! Opravdu, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, pokud chcete něco projednávat s designovaným premiérem, prosím, přesuňte tuto debatu mimo jednací sál! I ostatní debaty přesuňte mimo jednací sál, ať může paní poslankyně Anna Putnová řádně vystoupit v rozpravě, která je otevřena. Děkuji vám.

  Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Anna Putnová: Děkuji vám, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

  Během včerejška a dneška jsme vyposlechli řadu důvodů, skrytých důvodů i těch formálně deklarovaných důvodů pro svolání této mimořádné schůze. Chtěla bych obrátit vaši pozornost ještě k některým aspektům, o kterých tady nebyla řeč. Dovolte mi, abych shrnula data. Projednávaná novela přišla na posouzení vládě v demisi pana premiéra Rusnoka. Slovy pana premiéra Rusnoka: "Mimo správnou výrobní funkci jsme zařadili mimořádné jednání vlády, abychom posoudili tento služební zákon, a shledali ho jako zákon nevyhovující." Koneckonců dva členové vlády a současně dva členové vládní koalice jsou tady přítomni a mohou jistě toto stanovisko potvrdit. Tento nevyhovující, nezpůsobilý zákon jsme připravili k projednávání a rodící se koalice je připravena protlačit ho legislativním procesem. Současně připouští, že bude vyžadovat tak zásadní změny, že se připravují expertní skupiny, které budou a začnou teprve pracovat na jeho finální podobě. V danou chvíli můžeme říct, že tato novela je trojským koněm, kterého tlačíme do dalšího čtení. Nikdo z nás, a obávám se, že ani z poslanců koalice, vlastně neví, co bude tento trojský kůň vevnitř obsahovat.

  Mluvila jsem také o tom, že jsou ještě některé další aspekty této mimořádné schůze, o kterých bych se chtěla zmínit. My jsme včera schvalovali a poslali jsme do jednání ve výborech také novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Slibovali jsme si od toho, že tato novela přinese transparentnější projednání a ve výsledku zkvalitní legislativní proces. Je skutečně ironií, že na stejné schůzi projednáváme zákon, který můžeme nazvat lex Babiš, já mu říkám trojský kůň, a to všechno pod záminkou, abychom dokázali a přesvědčovali veřejnost, že nám jde o urychlení a zkvalitnění zákonných procesů. Myslím si, že tato mimořádná schůze vejde do kroniky tohoto volebního období nejenom díky tomu, že byla mimořádně svolaná, ale i díky té zvláštní kombinaci, která ukazuje na to, že jakýkoliv dobrý úmysl, který celou dobu byl podporován řadou mladých idealistických lidí, voličů, může být prostřednictvím účelovosti zcela zhacen. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Putnové. Slova se ujme paní poslankyně Věra Jourová a připraví se pan kolega Martin Komárek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Jourová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ať už ten zákon kolegové nazývají jakkoli, já jej nazývám návrhem služebního zákona. Zákona, který nespadl z nebe, který je platný, který novelizujeme, o kterém se hodně dlouho hovoří, že ho tato republika potřebuje. Domnívám se, že je potřeba zdůraznit, že tento zákon potřebuje Česká republika nikoliv proto, že to chce Brusel, protože ten zákon má přinést několik zásadních věcí pro naši státní správu a pro kvalitní fungování společnosti. Má přinést stabilitu, má přinést výkonnost, kvalitu výkonu státní správy a také, a na to se někdy zapomíná, kontinuitu. Není možné, aby při každé výměně politické garnitury docházelo k zásadní výměně administrativy na ministerstvech a na státních organizacích.

  Já se nenechám vtáhnout do pokračování debaty o procedurálních okolnostech přijímání tohoto zákona, resp. jeho návrhu na puštění do dalšího čtení. Nenechám se vtáhnout do debaty o lustraci, protože si myslím, že bychom měli být schopni se tady dnes soustředit na tu materii, na služební zákon, tak jak je navržen. A prosím všechny, aby se aspoň na chvíli zamysleli nad tím, že je tady velká skupina lidí, kteří chtějí v rámci další práce na tomto návrhu přinést do dalšího čtení pozměňovací návrh, který bude pro praxi přijatelný a který splní kritéria dobrého služebního zákona. Já se k tomu procedurálnímu aspektu ještě vrátím závěrem své řeči.

  Myslím si, že hnutí ANO by mělo v tuto chvíli mým prostřednictvím sdělit, jaké jsou naše návrhy, které budou projednávány během legislativního procesu, jaká je naše filozofie.

  Především je to ta, že se nechceme dívat dozadu, nechceme se zabývat věcmi kolem lustrací. My chceme pracovat a chceme řešit problém, kterým je špatně fungující státní správa. Při práci na pozměňovacím návrhu, která probíhá na půdorysu koalice, tzn. s kolegy ze sociální demokracie a s KDU, se bavíme o několika modelech, které fungují v Evropě. Hnutí ANO se přiklání k modelu, tak jak funguje v Německu, tzn. že má vzniknout v rámci státní správy silná administrativa na resortech speciálně v čele se státním tajemníkem, který bude první mezi rovnými, pokud se postaví vedle odborných náměstků. (Hluk v sále.)

  Vím, že tyto věci nejvíce fascinují i média a některé politiky, takže jenom velmi krátce k tomu, jak budou fungovat podle našeho návrhu ty zásadní figury, které vlastně instalujeme služebním zákonem do funkcí. Domníváme se, že velmi dobrou analogií, kterou můžeme používat z našeho právního řádu, je ta, o které tady mluvil pan předseda Stanjura, a to zákon o obcích a zákon o krajích. Je to něco, co tady funguje celá léta. Dovolte mi tu analogii představit.

  Starosta je hlavou samosprávy a hlavou úřadu, ale přitom tam má tajemníka, který je v pracovněprávních vztazích a organizačních věcech nadřízeným pracovníkům úřadu. Starosta řídí samosprávné věci přímo nebo v rámci kolektivního orgánu, jako je rada a zastupitelstvo, a tajemník řídí úřad. My chceme tuto analogii přenést i na úroveň resortů a dalších institucí, na které má služební zákon dopadnout. Nechci teď zabíhat do dalších detailů. Myslím si, že je ale dobře, že se díváme do našeho právního řádu a do praxe, tedy na věci, jak fungují.

  Ministr by nově neměl zasahovat do správního rozhodování. Bude tam státní tajemník, u kterého by např. měla končit odvolávání v režimu státosprávních rozhodování.

  Co se týče dalších zásadních věcí v zákoně - a je jich tam celá řada, o některých se vůbec např. mediálně nemluví právě proto, že jsme fascinováni tím, jaké osoby a obsazení budou ve služebním zákonu mít jakou roli -, tak bych chtěla pohovořit o zcela zásadní věci, kterou je osobní působnost zákona, tzn. na koho dopadne. Tady se nějakou dobu diskutovala varianta, že dopadne pouze na ministerstva, což by bylo 17 tisíc zaměstnanců státu. My se domníváme - a tímto směrem pracujeme v expertní skupině - že by to mělo dopadnout na státem zřizované organizace, na které může být aplikována definice státní služby. Tato definice bude obsažena v zákoně. Myslím si, že toto bude ta křižovatka nebo ten pevný bod, kterým můžeme pohnout státní správou v tom smyslu, že na základě definice, co to je státní služba, se podíváme na státem zřizované organizace a můžeme udělat inventuru, které mají a nemají právo na další existenci pod hlavičkou státu. Možná vás to už některé obtěžuje, že je to příliš technické, ale pevně věřím, že si tohoto povšimnete, že my chceme skutečně udělat inventuru na základě pevného kritéria, co to je státní služba a co to má být státní služba. Takže to je osobní působnost.

  Je tam zásadní oblast vzdělávání. To tady nikdy nebylo, aby pro funkce a pro odborné pozice ve státní správě byly stanoveny kvalifikační předpoklady a aby v těchto předpokladech se vzdělávali ti konkrétní úředníci. Ale taky aby na základě těchto předpokladů byly vedeny konkursy na výběr lidí do funkcí.

  Já teď na sebe řeknu jednu nepříjemnou věc. Teď možná zpozorníte. Já se etabluji dlouhá léta jako odborník na regionální rozvoj. Pracovala jsem v různých funkcích a můžu vám říct, že se mě málokdy někdo u konkursu ptal, co vím o regionálním rozvoji. Zkoušeli mě z angličtiny, zkoušeli mě z toho, jestli budu mít čas na funkci. Zažila jsem i sexistické konkursy, kdy se mě ptali, co na to řekne manžel. Nikdy jsem ale nebyla dotazována na odborné otázky z oblasti evropských fondů regionálního rozvoje atd. O ty jsem si musela říct, protože si troufám tvrdit, že tu materii znám. Myslím si, že pokud toto je aplikováno na celou státní správu, tak je to špatně a je nutné tady zavést praxi, aby se lidé do vedoucích funkcí etablovali a dostali se do těchto funkcí přes svou odbornost.

  Takže vzdělávání by mělo být ve znamení určení kvalifikací akreditovaných vzdělávacích programů u vysokých škol. Neměli bychom tam připustit nějaké divoké poskytování vzdělávacích a různých obskurních vzdělávacích akcí mnohdy pro státní úředníky. Měl by to být řízený proces a měla by tady být jasně stanovena kritéria pro zkoušky pro úředníky.

  Odměňování. Naprosto citlivá a ostře sledovaná oblast, kterou má zákon řešit. My budeme hledat takový systém odměňování, aby byli kvalitní a vzdělaní lidé motivováni jít do státní správy, aby systém odměnování nebyl zneužíván na nějaké nerovnoměrné odměňování pracovníků ve státní správě a zároveň abychom byli schopni odměnit ty nejschopnější. To znamená, ano, já to považuji za nejcitlivější a možná nejnáročnější část služebního zákona.

  Počítáme s tím, že bude přechodné období. Zatím hovoříme o dvou letech, kdy by měli úřednici ve vedoucích funkcích projít výběrovými řízeními. To znamená ten argument, že schválením služebního zákona, resp. jeho uvedením v účinnost zafixujeme stav, který tam je nyní, je lichý. My budeme chtít, aby i náměstci, kteří nyní budou nastupovat na své pozice, prošli výběrovými řízeními. Nepočítáme tedy s nějakým automatickým překlopením. Já osobně, pokud se stanu ministryní, svoje budoucí náměstky, které jsem si vybrala a se kterými jednám, na to jasně upozorňuji. Věřím tomu, že tak dělají i kolegové. Během toho přechodného období tedy proběhnou konkursy a proběhne taky přezkoušení úředníků, zda jsou způsobilí vykonávat kvalifikovaně své práce. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Jourové. Slova se ujme pan poslanec Martin Komárek, připraví... Pardon, kolega Komárek ještě počká. S faktickou poznámkou, pane předsedo? (Ano.) Tak s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych mohl reagovat na spoustu věcí, ale aby nezapadlo to nejpodstatnější, řeknu jenom jednu poznámku a vrátím se ke svému včerejšímu příkladu, který byl, jak jsem pochopil, pro většinu z vás srozumitelný.

  Paní poslankyně Jourová po nás chce, abychom se věnovali tomu, jaký je objem motoru jednotlivých aut, ale my se tady máme věnovat dopravním předpisům. Ty jsou důležité pro bezpečnost lidí, ty jsou důležité pro to, abychom někam dojeli. Takže my odmítáme v tuto chvíli se soustředit pouze na materii, jak jste řekla, ale budeme připomínat politické souvislosti, které jsou pro politickou kulturu v této věci nebezpečné. My se s vámi rádi budeme bavit o služebním zákonu, ale až tehdy, až bude jasné, že účelem debaty není jenom to, aby se jeden konkrétní člověk dostal do vlády. Tohle nemůžete po nás v tuto chvíli chtít. To, co nyní předkládáte, a v podobě, v jaké to předkládáte, a v čase, v jakém to předkládáte, má jeden jednoduchý cíl: dostat pana Babiše do vlády a splnit absurdní podmínku pana prezidenta. Nic jiného v tom není a my to budeme připomínat! (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy řádně přihlášený... Ještě pan předseda klubu ODS. S faktickou poznámkou, pane předsedo, nebo s přednostním právem? Dobře, s přednostním právem. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní poslankyně Jourová tady kritizovala, že politici používají ve svém slovníku výjimka. Já s tím souhlasím, neměli bychom to používat. Ale celý včerejšek a dnešek je kvůli tomu, že potřebujete vyrobit výjimku pro vašeho šéfa, jak říkáte. Vy ani neříkáte předseda. Pro vašeho šéfa. Takže jsme se sešli, abychom vyrobili výjimku, a vy pak současně kritizujete, prostřednictvím pana předsedajícího, že někdo jiný říká výjimka. A nesuďte nás podle vás! Před chvilkou tady stál předseda Občanské demokratické strany. Řekněte nám, kolik vyměnil úředníků, když přišel na Ministerstvo školství, a kolik tam přinesl stranických nominantů a svých kamarádů! Řekněte mi, když jsem byl na Ministerstvu dopravy, kolik jsem vyměnil úředníků a kolik jsem tam přivedl buď stranických, nebo osobních kamarádů! Takové ty obecné... Vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopil, že nějaká personální agentura vám bude vybírat náměstky?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, prosím, mým prostřednictvím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Prostřednictvím pana předsedajícího, moc se omlouvám. Nic špatného jsem tím nemyslel.

  Ten návrh na pracovní skupinu je opravdu pokrytecký. On by byl vážně míněný, kdyby to bylo předtím, než třeba společně podáme poslanecký návrh zákona. Tomu já rozumím. A myslím si, že bychom se toho i účastnili. Ale my dneska se tváříme, že něco projednáváme, vy zejména, vy jste se zase pokusila odvést pozornost tím, že tady jsme šli: detail, detail, detail, a současně jsme tady slyšeli včera i dneska, že existuje nějaká expertní koaliční skupina, čemuž rozumím, která už to přepisuje. Ale už ode dneška nám poběží čas, kdy máme návrh zákona projednat ve výborech a kdy nejpozději se tím musíme zabývat znova na plénu. A my nevíme, kdy vaše expertní skupina... Takže pokud to myslíte vážně, tak to spolu s námi zamítněte, vytvořme pracovní skupinu. Když se shodneme, v té pracovní skupině může být společný poslanecký návrh, nebo přijde vládní návrh, který půjde standardně přes výbory, ke kterému budeme dávat - takhle nevíme, k čemu tu debatu máme vést, co platí a co neplatí z toho, co máme ve svých počítačích. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě požádám pana kolegu Komárka o strpení, protože mám dvě faktické poznámky - nejdříve pan kolega Daniel Korte a připraví se pan poslanec Jiří Zlatuška. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Jourová zde mluvila jako kniha, jenže na mě to přesto působí jako zapřahání koně za vůz, z jednoduchého důvodu. Město Tokio má bezmála 20 milionů obyvatel, obhospodařuje ho 50 tisíc úředníků. Česká republika má 10 milionů obyvatel a máme půl milionu státních zaměstnanců. Já se domnívám, že veškeré úvahy o případném služebním zákonu, o státní službě, by měly začít od úvahy, zdali tento poměr je adekvátní.

  Nebudu navrhovat redukci. Dnes se tady chystá koalice, to je její práce. Přeji vám mnoho zdaru.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu. S faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Nevystupoval bych s tím, kdyby pan poslanec Stanjura nedal přímou otázku. Takže bych si dovolil, pane předsedající, vás poprosit o vyřízení odpovědi panu Stanjurovi. V okamžiku, kdy byl pan současný předseda ODS na Ministerstvu školství, tak na ty úředníky, kteří byli bráni bez výběrového řízení - stačí se podívat na to, kteří s ním odešli, zejména první náměstek Nantl, neúspěšný student, bez výběrového řízení. To je příklad obsazovaných postů, které by neměly být v rámci služebního zákona. Ptal jste se, máte odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Aniž bych mohl jakkoli ovlivnit odpověď, tak to přišlo samo. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Fiala: Pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat vaším prostřednictvím přímo na pana poslance Zlatušku. Zaznělo tu jméno Jiřího Nantla, který se nemůže bránit. Jiří Nantl byl náměstkem na Ministerstvu školství v době, kdy jsem já nastoupil, a já jsem ho v této funkci ponechal. Není to neúspěšný student, já jsem ho znal jako svého studenta a jsem rád, že moji studenti jsou úspěšní i ve státní správě a že si je i jiní politici vybírali do tak odpovědných funkcí, jako jsou náměstci. Nevystupoval bych na svou obhajobu, ale zdálo se mi to nekorektní vůči panu kolegovi Nantlovi, proto jsem se takto ozval.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Pan poslanec Stanjura stahuje svoji žádost o faktickou poznámku. S faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych jen řekl, že v okamžiku, kdy se taková věc připraví s mírným předstihem, tak to potom může vypadat, že už tam pan Nantl jako náměstek byl. V tom případě vezmu jiný příklad z působení vlády premiéra Nečase. Odborná skupina organizace výzkumu Jednoty českých matematiků a fyziků bombardovala zhruba dva roky všechny ministry dotazy, jak je možné, že se místa ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace obsadila zčásti v rozporu se zákonem. Zákon říká maximálně dvě funkční období, v předsednictvu je dneska jeden člověk, který je tam třetí funkční období, druhá členka, výkonná místopředsedkyně, dokonce páté funkční období. Tohle je nedodržování zákona, které na jedné straně nevadí, na druhé straně se zde vybírají údajné věci, které jsou více než 25 let staré a které vadit mají.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Už tu nemám další faktickou poznámku a poprosím řádně přihlášeného pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já tu nestojím proto, abych týral pana zpravodaje, který skutečně působí smutně z těchhle řečí. Možná není sám, protože dost často odbíháme od tématu. Já jsem trošku nerad, že se mezi paní poslankyni Jourovou a mě vklínilo několik řečníků. Byla to velice zajímavá debata o Ministerstvu školství, ale já jsem chtěl navázat tak trošku na její věcný obsah.

  Ale z té druhé stránky. Já jsem dneska vůbec nechtěl vystupovat, kdyby se mě v průběhu jednání pár lidí neptalo s tím, že přijalo určitou zkreslenou interpretaci tohoto jednání, kterou tu opakovaně slyšíme. Ona nejen opakovaná lež se stává pravdou, ale opakované zkreslení se stává tím, jak se to šíří - já nebudu kritizovat média, to po mně nechtějte - ale šíří se to tady a stává se to jakousi pravdou. Čili já beru námitky opozice, budoucí opozice, protože je tu budoucí koalice, budoucí opozice, možní budoucí ministři atd., já beru tu námitku velmi vážně a vůbec si myslím, že opozice a koalice v takto malé zemi, kde se nerozhoduje o nesmrtelnosti chrousta, ale jenom o tom, aby se tu lidi měli pokud možno dobře, abychom byli takovou tou normální zemí, jakou chtěl pan prezident Václav Havel, že opozice a koalice by se neměly tolik zuřivě hádat.

  Čili já taky nejsem rád, že Sněmovna reaguje na podmínku pana prezidenta Miloše Zemana. Jsem přesvědčen, že jsme parlamentní demokracie, a prezident má pravomoci, které vyplývají z ducha Ústavy. Leč tu podmínku tu máme, a jak se říká - "zde je Rhodos, zde skákej". Já to nebudu říkat latinsky, abych si nehrál na chytrého, ale my té podmínky se můžeme zbavit jak? Máme možnost spolu se Senátem omezit pravomoci prezidenta, donutit ho jmenovat vládu a bohudík, nebo bohužel, jak chcete, zprava nebo zleva nebo ze středu, je to jediná možná vláda, která dává po volbách smysl. Čili můžeme jít do střetu s prezidentem Zemanem, můžeme se ho pokusit nějakým způsobem ponížit.

  Druhá možnost, a já neříkám, že ideální, je vyhovět této podmínce. A když už jí vyhovujeme, tak rovnou schválit nebo připravit zákony, které po nás lidi skutečně chtějí. Já jsem si naprosto jistý, že služební zákon nebo zákon o registru smluv je v zájmu voličů. A nejen v zájmu voličů ANO, kteří si o to říkali na všech mítincích. Je to v zájmu občanů této země.

  Prosím vás, pojďme si postesknout, že pan prezident klade podmínky suverénní Sněmovně, a já toto postesknutí pronáším, ale dělejme to, co děláme, a to, co řekněme věcně shrnula Věra Jourová: pojďme pracovat na služebním zákonu a dalších. Těch možností, jak je v prodloužené lhůtě upravit tak, aby byly skutečně funkční, je mnoho. A nepodceňujme sami sebe, že nedokážeme za tři měsíce udělat dobrý zákon. My těch zákonů musíme udělat pro to, abychom opravili špatné fungování této země, ještě mnoho. Takže pokud to bude rozmyslný spěch a práce sice kvapná, ale platná, tak je to dobře. Čili pojďme přestat ideologizovat, pojďme, prosím vás, se bavit věcně. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Promiňte, že zdržím, ale opravdu jenom chvilku. Já jsem chtěl trochu pomoci panu kolegovi Komárkovi, protože on se tady snažil věcně a poctivě říct, jaké jsou varianty vůči podmínce pana prezidenta. Myslím si ale, že na tu třetí jste zapomněl a že by bylo potřeba, aby ten výčet byl úplný.

  Ta třetí možnost je, že vládní koalice navrhne prezidentu republiky pouze takové kandidáty na ministry, kteří budou schopni předložit negativní lustrační osvědčení. Takto to totiž tady bylo celých dvacet čtyři let. Pak takové podmínky nejsou, ten problém neexistuje a již druhý den bychom tady mohli řešit skutečnou práci, a nikoliv problém bývalého agenta Státní bezpečnosti. To je skutečně něco nového. Takže prosím, kolegové, já vám do toho nesmím mluvit samozřejmě, ale zkuste se nad tím zamyslet a uvažte a řekněte si: My, hnutí ANO, zkusíme navrhnout do vlády pouze ty, kteří mohou předložit čisté lustrační osvědčení. To je ta třetí možnost, pane poslanče, a neměla by být opomenuta. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Prosím vás, já dneska znovu zopakuji a prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl k panu Kalouskovi. Kde bere právo předjímat rozhodnutí soudu? A kde bere právo říkat estébák a ministr financí? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Gabal s další faktickou poznámkou.

 • Poslanec Ivan Gabal: Nerad musím vaším prostřednictvím osvěžit kolegovi Kalouskovi paměť. Připomenu jméno Jana Kavana. (Hlasy z pléna.) Jana Kavana.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestliže není žádná další - je faktická poznámka pana předsedy poslaneckého klubu pana Kalouska. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že je to správné připomenutí a pojí se se stejným jménem: Miloš Zeman. (Potlesk několika poslanců.)

  Hovořil jsem znovu o té podmínce a panu poslanci Volnému to osvěžím, že pokud by zaznělo: My, hnutí ANO, předložíme pouze takové nominanty na členy vlády, kteří mohou disponovat negativním lustračním osvědčením, jak je v této zemi a v této demokracii zvykem, pak takový problém by nebyl. To je jenom ta třetí podmínka. Já jsem chtěl pomoci panu poslanci Komárkovi, protože on říkal pouze dvě varianty, a toto je nepochybně průchodná varianta třetí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážená demisní, nebo zbytku demisní vlády, kolegové a kolegyně. Víte, já když poslouchám některá čísla, protože čísla jsou mým oborem, tak se mi trošičku zvedá adrenalin. Tady bylo řečeno 500 tisíc že je vlastně úředníků, kteří řídí tento stát. První stupeň hlouposti je nevědomost. A já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího napravit nevědomost pana poslance Korteho v tom smyslu, že bych mu řekl přesná čísla. Těch úředníků je zhruba 75 tisíc, z toho 18 tisíc je ve státních orgánech a ti všichni ostatní do těch 500 tisíc zhruba, to jsou hasiči, to jsou policajti, to je celní správa, to jsou nepedagogičtí pracovníci, to jsou pedagogičtí pracovníci, to jsou pracovníci ve zdravotnictví, to jsou pracovníci... a teď už mě nenapadá ani kdo všechno. Takže jenom aby bylo jasno, když používáme čísla, tak je používejme, prosím vás, přesně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Korte.

 • Poslankyně Helena Válková: Já bych ráda jenom reagovala na tu třetí variantu, kterou zde přednesl před chviličkou pan poslanec Kalousek.

  On ještě existuje také jiný výklad právní, který umožňuje výklad toho příslušného ustanovení lustračního zákona tak, že se nevztahuje na ministry. Objektivně vzato, většina našich odborníků se spíše shoduje na opačném výkladu, to znamená, že lustrační zákon se vztahuje i na ministry právě s ohledem na ta správní řízení, která na příslušných ministerstvech mohou běžet. I to řeší potom ta budoucí právní úprava, o které se teď diskutuje. Nicméně v tomto ohledu asi právní výklad není tím podstatným, je to spíše výklad politický. A já se nemůžu ubránit dojmu, že se čím dál více odchylujeme od věcné diskuse k výměně různých politických invektiv.

  Chtěla bych jenom pana Kalouska poprosit, aby si vzpomněl skutečně na to hlasování o zákoně v roce 2002, tuším, že to bylo na jaře, já jsem si našla i stenopis, i ten sněmovní tisk 794, a celá KDU-ČSL v čele s ním tenkrát hlasovala i pro změnový zákon shodně, čili hlasovala pro přijetí. Takže teď to odchýlení od původního stanoviska vyjádřeného hlasováním mi připadá velmi výrazné. Takže i v tomto směru zřejmě hraje politika větší roli, než se na první pohled zdá.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Válkové. Pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jedna věc je právní názor a souhlasím, že na všechno mohou být různé právní názory. Já myslím, že zejména ti, kteří jsou profesionálové v legislativě a v právu vědí, že důležité taky je, jak se postupuje, jaké jsou právní zvyklosti. Všichni ministři všech vlád v České republice předkládali negativní lustrační osvědčení. A možná má někdo jiný právní názor. Ale vy měníte zavedenou právní praxi. Nic víc, nic míň. A tvrdíte, že někdo má jiný právní názor.

  Ta praxe byla úplně jednoduchá. V okamžiku, kdy jsem byl navržen do vlády, mi zavolali - ne premiér, ne předseda strany - z Úřadu kanceláře prezidenta republiky a říkali: Zítra, abyste mohl přijet v 15 hodin na Hrad, musíte dneska do deseti dodat tohle, tohle, tohle a taky negativní lustrační osvědčení. A protože jsem byl v Opavě a ne v Praze, tak jsem si ho ještě nechal vyřídit a přinesl jsem tam tak, abych to splnil. Nikdo o tom nedebatoval, bylo to normální, bylo to jasné. Vám to nevyhovuje, tak řekněte - všichni to měli, ale někdo má právní názor, že to všichni dělali špatně a nemuseli to mít. Jinak ale opravdu měníte právní zvyklosti. A je až úsměvné, jak se snažíte tohle to zamlžit, rozpliznout, vykládat tady úplně o něčem jiném. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Připraví se pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Zavadila. Děkuji za poučení, jež se mi dostalo. Jsem velmi potěšen, že zjišťuji, že někdo tady v tom sále poslouchá, co se říká. Ovšem problém je, že slyší jenom to, co chce slyšet. Já jsem prosím neřekl, že máme 500 tisíc úředníků. Já jsem řekl, že je zde 500 tisíc státních zaměstnanců.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Schwarze.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já jsem ještě koukal na hodinky. Dobré odpoledne, pane místopředsedo.

  Kolegyně a kolegové, já se musím zeptat ve faktické poznámce. Prosím vás a k čemu bylo těm ministrům lustrační osvědčení, kam tu republiku dotáhli? Dotáhli ji tam, že tito doktoři, co tady sedí, nebo policajti bývalí, jako jsem já, nebo miliardáři, jak někteří říkáte, museli jít do politiky, museli udělat hnutí a voliči jim dali hlas. Nezlobte se, ale fakt se upřímně ptám, k čemu těm ministrům to bylo. Co udělali tak převratného? Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem poslanec za hnutí ANO a nejsem zaměstnanec Agrofertu, jak to tady dva měsíce poslouchám. Takže prosím vás, nejsem zaměstnanec Agrofertu, jsem poslanec hnutí ANO a tamhle za oknem je deset milionů občanů, kteří koukají na to, co tady děláme. To je první.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím. (Poznámka z pléna.)

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Můžete hodit, co chcete, stejně se přihlásím. Já jsem nemluvil ani o agentech, ani o žádných svazcích, já jsem mluvil o tom, jaké jsou zvyklosti a co se celou dobu České republiky vyžadovalo po všech adeptech na ministerskou funkci. Takže kritizujte, pokud budete kritizovat mě, to, co jsem řekl, a ne to, co jste slyšel. Ani slovo. Mluvil jsem o negativním lustračním osvědčení, nemluvil jsem o tom, jestli ten či onen poslanec byl či nebyl agentem. O tom nerozhoduji ani já, ani vy, ale nějaký soud. Nicméně jsou tady jasné zvyklosti a vy říkáte: nebudeme dodržovat tento zákon. Jestli to je to, o čem si myslíte, že to zlepšíte v České republice, tak já tvrdím, že ne. Pokud chcete zákon změnit, tak ho změňte, pokud ho chcete přitvrdit a chcete tam zahrnout i pracovníky a důstojníky vojenské kontrarozvědky, na tom se určitě shodneme. My jenom poukazujeme na to, že platí zákon, platí nějaké zvyklosti. Ten výklad byl naprosto stejný více než dvacet let u všech vlád, u všech ministrů. Nic víc, nic míň. A pokud to chceme změnit, je to legitimní, ale nejdřív se musí změnit zákon, a pak se může postupovat jinak. Ne že protože mi to nevyhovuje. Dneska to nevyhovuje proto, že někdo dal nějakou podmínku, a příště to může být úplně něco jiného se stejným důvodem: My jsme získali hlasy voličů, to nikdo nezpochybňuje, proto nemusí pro našeho šéfa platit zákon. No to je přece špatně!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Chalupa.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, já skutečně musím reagovat na slova pana poslance Schwarze a vaším prostřednictvím bych mu chtěl říct následující věc. Já bych se tedy neodvážil ani ve vládách, ani vůči vládám, které mi nebyly sympatické, takto paušálně hodnotit činnost všech ministrů. To je opravdu dehonestující.

  Ale to podstatné jsem vám chtěl říct. Já nevím, jaké byly motivy, že jste šli do politiky. Nevím, jaké byly motivy hnutí ANO. Ale když vás tady pozoruji, tak mám dojem, že ten jeden motiv je jasný. A to je, aby pan Babiš obsadil Ministerstvo financí. Podle toho se totiž chováte! (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pan poslanec Bohuslav Chalupa s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. My tady nejsme proto, abychom tady obhajovali pana Babiše. Jsme tady proto, protože jsme něco nabídli občanům, ti občané nás zvolili, a vy tady mluvíte o nějakých pořádcích a zavedených věcech, které jste tady dvacet let dělali. Uvědomte se, že pravděpodobně tohle to dvacetiletí nebo dvacetičtyřleté období skončilo a teď to budeme dělat my podle toho, co nám dali voliči hlas a k čemu nám dali mandát.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji, pan Schwarz tady řekl, o co jim jde. Měl byste se stydět a omluvte se těm lidem, kteří seděli v kriminále, měli zničené kariéry! Kde berete vůbec prostřednictvím pana předsedajícího tu drzost tady tohle to říkat! Že se nestydíte! (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Já jdu také ještě napovědět panu kolegovi Schwarzovi. Protože když se ptá, na co všechna ta lustrační osvědčení byla, tak kupříkladu proto, aby bylo zjevné, že mezi těmi, kteří budou řídit náš stát, nebudou ti, kteří se podíleli na akci, kterou si můžete najít, čtyřicetiletou akci na obnovu našeho národa, která se jmenovala komunistická éra.

  A tady na Petříně najdete desku Olbrama Zoubka, kde je přesně napsáno, co ta éra znamenala. Tak pánové: 205 486 odsouzeno, to jsou oběti komunismu. 248 popraveno, 4 500 zemřelo ve věznicích, 327 zahynulo na hranicích, 170 938 občanů emigrovalo. Tak proto tam nemůžou být, aby nebyli spojeni s tím, co postihlo naši zemi v té naprosto nešťastné etapě, která nám zničila - mým rodičům celý život, mně dvě třetiny. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou se připraví pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Tak ještě jednou dobrý večer. Já vím, pane místopředsedo, já vím, že je to ztráta času, ale já musím říct, že přesně se opět hodilo to, co jsem řekl. A na tom trvám. I pro vás, prostřednictvím pana místopředsedy paní poslankyně Němcová. K čemu jim bylo to lustrační osvědčení, jsem se zeptal, myslím v práci. Pokud ten ministr odvedl práci, tak má každý svoje svědomí. A je škoda, že jste si nezjistili, že také nejsem z Agrofertu jako kolega. To je jedna věc.

  A proto se opět zeptám. Přesně se vám hodilo to, co je. Já mám zkušenost, paní Němcová, že z vaší strany - (Předsedající připomíná: Mým prostřednictvím prosím.) Ano, vaším prostřednictvím - že váš hejtman opravdu si takového člověka přivedl, řídil náš kraj Ústecký ten člověk a to vám nevadilo.

  Mně teď opravdu nejde o to, jestli bude pan Babiš, nebo kde bude. Mně jde o tu věc, o to, co prostě si tady každý říká. Tak já vystupuji jenom z toho důvodu, aby lidi věděli, jak to tu ve skutečnosti je a že si každý nedělá pro lidi, jenom polovina nebo větší polovina pro štěstí těch lidí se to snaží udělat. To je všechno, děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já zkusím panu poslanci Schwarzovi odpovědět neemotivně. Lustrační osvědčení jim bylo k tomu, aby dodrželi zákon. Půjčím-li si příklad pana kolegy Fialy, chci-li řídit auto, musím mít řidičský průkaz, abych dodržoval zákon. Chci-li být ministrem, podmínka nutná, nikoliv však dostačující, souhlasím, podmínka nutná je, abych měl negativní lustrační osvědčení, protože podle současného zákona mě nelze jinak jmenovat. Vy tady dnes ve spolupráci s panem prezidentem odsouhlasíte, že tato podmínka nutná, byť je zákonná, přestane platit. A to je ten problém.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestliže nikdo nemá další faktickou poznámku, tak můžeme pokračovat v řádně přihlášených. Prosím poslance Petra Bendla o jeho příspěvek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl v první řadě poděkovat panu poslanci Grebeníčkovi za jeho projev zde. Ne snad za to, že pochválil pana Andreje Babiše a zastával se ho. To by měl umět sám, i když jsem ho tady dneska neviděl. Ani jednou nevystoupil, přestože se o něm bavíme 90 procent času. Ale za co bych mu chtěl poděkovat, že férově přiznal, že bojuje proti lustračnímu zákonu. Osobně si ale třeba neumím představit, že by v Německu 25 let po válce rehabilitovali fašisty nebo nacisty. A nevidím nejmenší důvod, proč my bychom měli rehabilitovat lidi, kteří byli motorem komunistického režimu před rokem 1989. Nevidím jeden jediný důvod. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Máme tu dvě faktické poznámky. Pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane poslanče. Připraví se paní poslankyně Semelová s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom chtěl sdělit, že toto jednání je strašně neproduktivní. Já už tady sedím v podstatě od rána a neudělali jsme v podstatě nic. Argumenty, které tady zazněly, zaznívají stále pořád dokola.

  Slyšeli jsme tady několik poznámek o tom, jak to funguje v Německu. Dovolte jenom velice krátce, myslím, že to stihnu možná jen za minutu. Já jsem se podíval na program jednání německého Bundestagu ze 16. prosince 2011. Tak například od 15.25 do 16.05 hodin se projednával zákon o dětech. Dále například zákon o zbraních je od 20.10 do 20.50 hodin. Prosím, srovnejme produktivitu práce českého a německého parlamentu. Jistě nemůžeme obviňovat německý parlament z toho, že přijímá nekvalitní zákony, protože pokud by tomu tak bylo, tak by Německo muselo být někde na chvostu Evropy, což není. Je vepředu, je to jedna z ekonomicky nejvýkonnějších zemí, prakticky možná po Lucembursku nejvýkonnější země.

  Takže prosím, buďme produktivní a mluvme pokud možno k věci. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím paní poslankyni Semelovou s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marta Semelová: Já bych chtěla pana poslance Bendla prostřednictvím předsedajícího vyzvat a požádat ho, aby nesrovnával fašisty a komunisty. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, urážíte ty lidi, ty komunisty, kteří tady bojovali proti fašismu, kteří šli do koncentráku, kteří byli pověšeni a mučeni. Já vás upozorňuji, že to byli komunisté, kteří v prvé řadě byli v protifašistickém odboji, že to byli oni, kteří vybudovali tuto zemi, kterou vy jste rozkradli. To je jedna poznámka.

  Druhá poznámka. Mluvíte tady neustále o lustračním zákonu jako o podmínce pro to, aby šli nějací ministři do vlády. Já si myslím, že v prvé řadě by to měla být podmínka odbornosti a vy se na lustrační zákon akorát vymlouváte. (Potlesk z řad komunistických poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Dvě poznámky. Já jsem mluvil důsledně o komunistickém režimu, o komunismu jako takovém, a za tím je víc mrtvých než za fašisty a nacisty. Ad 1.

  Ad 2. Pro pana kolegu, který pravděpodobně ještě v Bruselu nikdy nebyl - v bruselském parlamentu někteří poslanci ani nesmějí k jednotlivým zákonům vystupovat. Je předem určeno, kteří mohou vystupovat, mají předem dané minuty, kolik mohou vystupovat apod. Toto si přejete? Tak to řekněte nahlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou paní poslankyně Semelová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, naučte se dějepis! (Potlesk z levé strany.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Jestliže není žádná další faktická poznámka, žádnou nevidím, tak prosím pana poslance Daniela Hermana, řádně přihlášeného. Připraví se pan poslanec Jiří Koubek. Prosím, pane poslanče Hermane, máte slovo.

 • Poslanec Daniel Herman: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, pan místopředseda Kalousek dnes dopoledne vyslovil určitou otázku, kterou adresoval mně. Já chápu pozici pana místopředsedy, který je v roli opozičního politika a naplno ji rozehrává. Tomu rozumím.

  Děkuji rovněž za uznání mé práce na Ústavu pro studium totalitních režimů. Je to poprvé, co z úst pana místopředsedy takovéto hodnocení slyším. Vážím si toho, ale ještě více bych jej býval ocenil zhruba před rokem, kdy jsem marně pana místopředsedu Kalouska opakovaně žádal o audienci, abych mu mohl vysvětlit turbulence, které tehdy kolem Ústavu pro studium totalitních režimů panovaly. Čas si tenkrát bohužel nenašel. Z řad TOP 09 to byl jedině pan předseda Schwarzenberg, který se k mé práci pozitivně vyjádřil. Z této strany zůstal bohužel osamocený. Mnohem větší podporu jsem tehdy našel u některých politiků ODS, ČSSD a samozřejmě i u vlastní KDU-ČSL.

  K jeho otázce, jak se cítím, panu místopředsedovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího rád odpovím. Vždy jsem si vážil toho, když za mnou jako za ředitelem ústavu přicházeli lidé a chtěli společně číst svou vlastní minulost. Jak asi předpokládáte, rukama mi prošla řada svazků. Je to většinou dost smutné čtení. V Archivu bezpečnostních složek je uchováváno zhruba 20 km materiálů z provenience bývalé Státní bezpečnosti. Jen na základě těchto svazků se ale životopis člověka psát nedá. Teprve ve chvíli, kdy vám dotyčná osoba sama otevře svůj život a sděluje svoje zkušenosti s tím, jak bývalý komunistický režim lámal páteře a charaktery, se vám začíná skládat celková mozaika života. Sám jsem ještě zažil estébácké vyhrožování, vyšetřování pohraniční stráží pod namířeným samopalem nebo pod hlavní pistole vojenské kontrarozvědky. Bylo to velmi nepříjemné. A jsem vděčný, že jsem se nedostal do těžších situací, než které bych byl schopen zvládnout.

  Rozhodně nejsem zastáncem nějakých tlustých čar za minulostí, ale také se mi líbí jedno indiánské přísloví, které říká: nevyjadřuj se k cestě druhého, dokud neujdeš určitý počet mil v jeho mokasínech.

  Lustrační zákon pokládám za důležitý prvek našeho právního řádu, který má zabraňovat tomu, aby bývalí příslušníci a vědomí tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti, jakož i vysocí funkcionáři Komunistické strany Československa, pracovali v řídících funkcích naší země. Jako klub KDU-ČSL jsme jasně deklarovali, že lustrační zákon pro nás je nedotknutelný, a pro jeho zrušení ruku nezvedneme. Naše angažmá v trojkoalici má mimo jiné za cíl právě udržet v politice hodnoty, jako je slušnost, etika a morálka, to je hodnoty, které stojí nad veškerými rozpočtovými opatřeními či finančními toky.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hermanovi. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci panu poslanci Hermanovi moc poděkovat za odpověď svého dotazu, byť jsem zdůraznil, že tu odpověď nevyžaduji, protože jsem se domníval, že není možné, aby byla věrohodná a zveřejnitelná současně. Je mi docela líto, že jsem se nemýlil.

  Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout přerušení tohoto bodu do začátku řádné schůze 4. února.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jedná se o procedurální návrh. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Pan poslanec Seďa.

 • Poslanec Antonín Seďa: Jako místopředseda poslaneckého klubu sociální demokracie dávám protinávrh k předloženému návrhu - přerušit na 15 minut.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Máme tady dva návrhy. Já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Dávám hlasovat nejprve o protinávrhu, o tom, aby naše jednání bylo přerušeno na 15 minut, pana poslance Sedi.

  Zahajuji hlasování (číslo 25). Kdo je pro, aby naše jednání bylo přerušeno na 15 minut, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

  Přihlášeno je 137 poslanců, pro 20, proti 42. Tento návrh byl zamítnut.

  Přikročíme k dalšímu hlasování, to je návrh pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Kalouska, aby jednání bylo přerušeno do 4. 2.

  Zahajuji hlasování (číslo 26). Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Přihlášeno je 155 kolegů, pro 31, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

  Dalším v pořadí přihlášeným je pan poslanec Jiří Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poprosím o klid v jednacím sále a o sledování pana poslance. Prosím, pane poslanče, Sněmovna se už snad uklidní.

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády v demisi, dámy a pánové, jako nováček také pozorně poslouchám tuto debatu. Jsem také zvyklý nějakým způsobem pracovat, ať už jako starosta městské části, nebo i v minulosti v jiných funkcích. A pozorně tady poslouchám i dobré rady případně pana zpravodaje, které nám nováčkům tady udílí, aby nás varoval, nebo aby nás upozorňoval na to, jak to zde chodí. Děkuji. Zas tak hrozné to není, chtěl bych vás ubezpečit.

  Z dosavadní diskuse je naprosto zřejmé, že tento zákon je podmínkou jmenování vlády, respektive jmenování pana kolegy Andreje Babiše. Projednávání tohoto zákona. Zazněla tu dokonce i citace slov pana prezidenta z prosince loňského roku, kterou nám tady citoval kolega poslanec za ODS a kterou myslím, že pochopili naprosto všichni, vyjma snad sociálně demokratických poslanců, kteří vytrvale odmítají to, že by mimořádná schůze byla svolána za účelem získání podpory pana prezidenta pro jmenování Andreje Babiše do vlády.

  Já musím ocenit prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Komárka za hnutí ANO, které do této chvíle v podstatě zarytě mlčelo k tomuto, a on byl první, který přiznal, že ano, dneska se tady scházíme a jednáme proto, aby se kolega Andrej Babiš mohl stát ministrem, neboť nemá šanci dosáhnout na čisté lustrační osvědčení. Děkuji za tuto upřímnost. Od rána jsem na to čekal.

  Mě osobně včera zaujala i slova předsedy KDU-ČSL pana Pavla Bělobrádka, dovolte mi odcitovat: Je to podmínka pana prezidenta a my máme dvě možnosti: respektovat ji, nebo ji nerespektovat. V případě, že ji respektovat nebudeme, tak nám tady dál bude vládnout vláda pana premiéra Rusnoka. A pokud to chceme, tak je potřeba si uvědomit, že kdo nebude hlasovat pro návrh v prvním čtení tohoto zákona, tak prostě říká, že je lepší, aby tady dále vládla Rusnokova vláda. Přestože je tady nějaká většina. Takže podle mě je to zcela jasné. Podmínka je tady a my máme dvě možnosti. Buď ji splníme a bude pokračovat situace, která tady je, nebo ji nesplníme. Tolik citace kolegy Pavla Bělobrádka. Takže údajně máme pouze dvě možnosti: Rusnokova vláda, anebo schválení zákona v prvním čtení, byť celá koalice, nebo alespoň někteří přiznávají, že ten zákon je tak špatný, že se bude muset v celé šíři přepracovat.

  Já si dovolím položit jednu řečnickou otázku: Rodící se vládní většino, a kde máte jistotu teď, v tuto chvíli, že to je podmínka první a poslední? Dneska si pan prezident zve jednotlivé kandidáty k sobě, a jak jsem měl možnost se před malou chvilkou podívat na zpravodajské servery, pan kolega Andrej Babiš do médií řekl: Pan prezident je tvrdohlavý, Stropnického stále nechce. Kde máte jistotu, že si pan prezident, až dokončí kolečko s kandidáty na ministry, nestanoví nějakou novou podmínku? Že třeba neřekne, že ještě chce, aby mu někdo v lednu přinesl čerstvé jahody. Nebo aby mu vládní koalice zatančila častušku, jak tady včera také zaznělo. To se opět dočkáme toho, že vystoupí předseda koaliční strany Pavel Bělobrádek a z tohoto místa pokrčí rameny a opět řekne jako včera "no, když to pan prezident chce, tak my tu podmínku prostě splníme"?

  Chtěl bych si dovolit upozornit, že do této šlamastyky jste se dostali sami. Situaci na dvě varianty, buď Rusnokova vláda, nebo schválení zákona v prvním čtení, služebního zákona v prvním čtení, to jste si vymysleli vy, vážená rodící se koalice. Sami jste si zúžili svůj manévrovací prostor. Ty varianty nejsou opravdu jenom dvě, a jak už tady zaznělo z úst mých předřečníků, a omlouvám se, že se budu opakovat, ale mám to napsáno už od včerejšího večera, takže nemluvím tady na základě toho, že bych od někoho opisoval, ale aspoň to dokazuje to, jaká je tady společná nálada. Existuje i ta třetí varianta a ta je taková, že budete jmenovat do vlády takové ctěné kandidáty, jako je třeba pan kolega Daniel Herman, kteří prostě jsou schopni se prokázat negativním lustračním osvědčením. Vždyť je to velice jednoduché. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Fichtner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Já to jenom v rychlosti opět do několika sekund dopřesním. To, co jsem citoval, byl plán práce Bundestagu. To znamená, tam je vždycky k tomu zákonu k rozpravě určena předem doba, která se nějakým způsobem podle nějakého klíče rozdělí mezi jednotlivé parlamentní frakce, a následně probíhá diskuse. Diskuse je přesně časově omezena. To znamená, argument, že zákon je, nebo není kvalitní, s tím nemá nic společného. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: A jsme zpátky u jednacího řádu, který jsme probírali včera. Nicméně teď je řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády v demisi, vážené kolegyně a kolegové, i já jsem tady nováček a nebudu vás dlouho zdržovat, protože chci jenom pár postřehů.

  Nevím, jestli služební zákon je důležitý, nebo nedůležitý. Jsem starostou obce Bolatice se 4 400 obyvateli už šestnáctým rokem. Dělal jsem tam i místostarostu i člena rady. Žádný zákon k tomu, aby tam úředníci pracovali dobře, a je jich tam celkem deset, jsme nepotřebovali. Možná ve státní správě musí být dána nějaká pravidla. Pokud se na tom shodneme, že služební zákon ano, tak samozřejmě rádi se na tom budeme podílet i my z TOP 09 a Starostové.

  Ale co mě velice mrzí a co je mi strašně líto, protože jsem sem šel s nějakým odhodláním, že se tady bude čestně pracovat, ale musím se zklamáním říct, že spousta řečníků, které znám a kterých si vážím a myslím si, že jsou čestní lidé, tady vědomě nebo nevědomě nějakým způsobem nemluvila pravdu. Neříkám, že lhali, ale nemluvili pravdu. Protože když už musíme projednávat rychle služební zákon, tak to klidně šlo počkat do 4. září (myšleno února), kdy je řádné zasedání Poslanecké sněmovny, a nemuselo to být v mimořádném jednání. A mám za to, jak už tady zaznělo, že to je jenom z jednoho prostého důvodu. Oceňuji pana Bělobrádka i pana Martina Komárka, že otevřeně řekli, z jakých důvodů to je. A mám obavy, velké obavy, i když neznám až tak dalece vysokou politiku, setkávám se s tím poprvé, že nová vláda pod novým premiérem bude velice slabá, když si už nechá diktovat od pana prezidenta podmínky, za jakých bude jmenována nebo nebude jmenována vláda. To jenom tady takovou informaci.

  A pak bych chtěl prostřednictvím pana místopředsedy jenom vzkázat panu kolegovi Faltýnkovi, který včera říkal, že se i díky Rekonstrukci státu rychle projednávají zákony, že zrovna včera jsme dostali mail od Rekonstrukce státu, že se ohrazují proti rychlému projednávání zákonů, že to není z jejich popudu, ale že všechny zákony se mají řádně a důkladně připravit.

  A jenom poznámku k lustračnímu zákonu. Možná že někteří už ho považují za vyčpělý. Souhlasím s tím, že některé ryby díky skartování osobních spisů asi utekly z toho seznamu, ale myslím si, že lustrační zákon je i takovou úctou ke všem těm, kteří za minulého režimu zemřeli, byli mučeni, týráni a perzekvováni.

  A poslední dvě jenom informace, které se už netýkají toho: Moc vás prosím, milí kolegové, asi jste si všimli, že ve foyer jsou odpadkové koše na třídění odpadu. Zkusme jej třídit, ať jsme trošku kulturnější.

  A úplně poslední na odlehčení. Dneska kvůli mimořádnému zasedání nemohu slavit se svou manželkou její narozeniny, takže ji tímto zdravím a přejí jí všechno nejlepší. Děkuji. (Potlesk a oživení v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a paní poslancové přejeme také vše nejlepší.

  Další řádně přihlášený je pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím o klid v jednacím sále a pečlivé naslouchání panu poslanci Zlatuškovi!

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem tady taky nováček stejně jako můj předchozí kolega, ale mám jistou zkušenost ze dřív, ze Senátu. A tady bych si připomněl to, co jsem tam zažil 18. září roku 2008. Tam vystupoval tehdy za Topolánkovu vládu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, který sliboval, že ještě Topolánkova vláda připraví nový služební zákon, a tímto odůvodňoval další odkládání účinnosti toho zákona, který je dodnes platný, nicméně nikoli účinný. Toho zákona, kde v doprovodném zákoně k němu i pan poslanec Kalousek hlasoval pro zrušení lustračního zákona pro tyto pracovníky. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, já se přiznám, nevím, jestli je to nějakým defektem mé inteligence, že tu analogii na hilsneriádu jsem nepochopil. Já skutečně musím říci, že existuje, a tím se vracím k historickému exkurzu pana profesora Zlatušky, ještě daleko starší a jednoznačně funkční analogie k tomu, co se tady dneska odehrává. Je to základní pravidlo práva, které stanovili staří latiníci už ve starém Římě a které odpoví na tu otázku i těm, kteří jsou odpůrci lustračního zákona. A to pravidlo říká: lex dura sed lex - špatný zákon, ale zákon. Protože zákon, ať už si o něm my myslíme, že je v pořádku, nebo vy si myslíte, že není v pořádku, je zákonem této země. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zatím posledním přihlášeným je pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Všechny poznámky k tomu, co udělat se služebním zákonem, aby k něčemu vypadal, si nechám do té komise a nebudu je tady přednášet. Chtěl jsem říct jenom jednu historickou poznámku. Patřím možná v tomto sále k jednomu z mála, kdo pomáhal lustračnímu zákonu na svět, a dokonce taky byl občas nucen ho uplatňovat. Chci říci, že lustrační zákon měl jednoznačný cíl, a to bezpečnostní ochranu státu, nikoliv postih jednotlivců nebo jejich morální posuzování.

  Tady bych se vrátil k tomu, co říkal kolega Daniel Herman, protože jsem měl možnost několikrát vidět lidi, kteří v tom masivním vytlačování z ministerstev, ze zahraniční služby, zahraničního obchodu, policie a podobně rozprávěli o svých historiích, a nepovažoval bych to za úplně ideální. Předpokladem uplatnění lustračního zákona bylo, že bude co nejdříve přijat služební zákon, který ho nahradí, rozvine, dá pozitivní představu o tom, jak by lidé, kteří pracují pro stát, měli být kvalifikováni atd. Lustrační zákon jenom říká, na kterých pozicích nemají být lidé s některými vlastnostmi. On neříká, jak ty lidi máme morálně soudit. To je velmi důležité si uvědomit. A protože jsme mezitím nedokázali zákon o státní službě zpracovat, dodat a nahradit lustrační zákon, tak se nám stalo to, co se stalo, že jaksi volby předběhly jakoby morální hlediska, která jsou z lustračního zákona odvozovaná. Ten lustrační zákon nemá žádnou morální formuli a jeho uplatnění v tehdejší době bylo rozhodně bezpečnostní, nikoliv, řekl bych, individuální.

  Poslední věc, kterou si dovolím říct - k efektivitě. Hodina jednání tohoto ctihodného sboru stojí 538 658 korun. Můžeme si spočítat, zda jsme za dnešních 7 krát 538 658 korun udělali pro ty státní zaměstnance a pro daňové poplatníky dost, anebo ne. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vedli jsme dva dny usilovnou debatu. Můžeme se sami dohadovat o tom, jak moc byla či nebyla efektivní, ale určitě nebyla neužitečná. Někteří z nás se tady z tohoto místa snažili přesvědčovat veřejnost, že projednáváme služební zákon, někteří z nás jsou a byli přesvědčeni, že se tu nedělalo nic jiného, než že se naplňovala podmínka pana prezidenta, na základě které zítra přestane být aplikován platný a účinný lustrační zákon vůči ministrům české vlády.

  V každém případě já si za těch mnoho let, co jsem v Poslanecké sněmovně, nepamatuji, že by se jednomu jejímu členovi nějaká diskuse věnovala tak dlouhou dobu. Jméno Andrej Babiš tady bylo skloňováno v každém druhém či třetím vystoupení. Já bych si proto na závěr této diskuse dovolil velmi zdvořile požádat pana předsedu hnutí ANO, pana poslance Babiše, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího si dovoluji požádat pana poslance Babiše, zda by nevystoupil, zda by nás, Poslaneckou sněmovnu, neoslovil, zda by nám nesdělil své stanovisko. Jistě mu za to Poslanecká sněmovna, jejímž je členem, stojí. A my všichni si ho jistě rádi velmi pozorně vyslechneme. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, jestli ještě někdo se chce přihlásit do rozpravy. Ano, s faktickou poznámkou pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Igor Nykl: Dobrý večer, pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, v této zemi se krade. To ví veřejnost, ví to každý a byl to i jeden z důvodů, proč jsme někteří z nás šli do politiky. (Velký smích a delší potlesk zprava.) Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o klid v jednacím sále.

 • Poslanec Igor Nykl: A najednou se objevil člověk, který byl ochoten s tím něco udělat, a je to člověk, za kterým stojí už nějaké výsledky, na rozdíl od těch lidí, kteří tady vystupovali u pultíku. Dokonce tady vystupují u pultíku a moralizují lidé, kteří jsou třeba uvedeni Evropskou komisí jako symbol korupce, např. ve zdravotnictví. Mě fascinuje, že tito lidé dojdou sem k pultíku a budou nám kázat.

  Čili já chápu oprávněné obavy kolegů z TOP 09 a ODS, že musí mít jakousi hrůzu z toho, že se tu objeví někdo, kdo s tím může něco udělat. A já věřím, že to tak půjde dál a že se skutečně podaří změnit tu situaci. A pak si za rok povíme úplně něco jiného. Děkuji. (Potlesk ze střední části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem to vydržel dva dny. Jsem také nováček. Celý život jsem makal na šachtě. Já v době, kdy jsem měl pět tisíc horníků pod sebou a obrovské starosti, kdy jsem nespal, jsem si ve dvě ráno pustil ČT 24 a díval jsem se na zasedání Sněmovny. Říkám si: Kriste pane, za co ty lidi platí? To není možný! (Důrazně a velmi hlasitě:) Přece na šachtě je tým lidí, tým manažerů, kterým ti horníci věří. My se takhle chovat jako manažeři, tak nás ti horníci vyženou lopatama. Případně těma násadama zasunutýma do análních otvorů. (Reakce v sále.)

  Já jsem šel do té politiky proto, protože... Opravdu já jsem si to už na té šachtě mohl dožít. Mohl jsem si to dožít. Ale opravdu mě ty televizní debaty, to sledování natolik namíchlo, že když jsem byl osloven a řekli odborníci: Pojďte tady do toho Parlamentu, abyste změnili tu kulturu, abyste opravdu začali dělat něco, na co ti lidi čekají... Já jsem za Moravskoslezský kraj. Ti lidé, horníci - jedu tam ve středu na Důl Paskov - ti horníci čekají, co my tady uděláme, kdy bude vláda, kdy začnete plnit ty předvolební programy, kdy nám dáte místa. A my tady teď řešíme pořád, jestli ano Babiš, ne Babiš atd. To ty lidi vůbec nezajímá!

  Já vám řeknu takový příklad. Tady vzpomínáte ty pohádky atd. Já vám řeknu situaci ze života. Já jsem byl závodní dolů. Měl jsem havárii. Dole zasypaní horníci. Ti horníci čekali na pomoc. Oni se neptali, jestli ten doktor měl pionýrský šátek nebo neměl. Oni čekali na to, jestli přijde doktor a pomůže je zachránit. A to i ten náš národ. Ten národ čeká na nás, abychom my jim šli pomoci. Protože proto jsme šli my "AŇÁCI" do voleb. To je proto.

  Jinak bych taky zareagoval... (Předsedající upozorňuje na čas.)

  Moje manželka má taky dneska narozeniny, takže tím tě zdravím. Děkuji. (Burácivý smích a potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Gratulujeme paní poslancové.

  S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kalousek. (Šum v sále.) Prosím o klid!

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já nevyčítám panu poslanci Babišovi, že zjevně nevyslyšel moji zdvořilou prosbu. Oba dva mí předřečníci, kteří za něj zaskočili, byli důstojnou a věrohodnou substitucí. (Smích a potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla jsem zareagovat na předřečníka, který vystoupil již dvě vystoupení před.

  Chtěla jsem se krátce představit. Jsem v politice již deset let a vzpomínám na mnohá přemýšlení, na mnohá rozhodování, na těžké chvíle, kdy bylo nutné vyřešit rozhodnutí ve prospěch těch nejchudších, při péči o děti apod. A dovolila bych si vyzvat prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu, který říkal, že my poslanci TOP 09 máme strach z toho, co přijde ze strany ANO. (Ticho v sále. Paní poslankyně pokračuje tichým a klidným hlasem.) Mohu vám říct, já se vás vůbec nebojím. A všechna svá rozhodnutí vám mohu a dokážu obhájit. Vůbec se vás nebojím. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za faktickou poznámku. Dívám se v sále, jestli se ještě někdo hlásí. Jestli se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. (Potlesk ze střední části sálu.) Chci se zeptat pana zpravodaje či pana navrhovatele, jestli si přejí závěrečná slova. Pan poslanec Tejc. Prosím o jeho závěrečné slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já věřím, že byste nebyli rádi, kdybych teď reagoval na všechna vystoupení a opět tu debatu zopakoval. Proto si to své vystoupení nechám spíše do druhého a třetího čtení a na jednání ve výborech, případně na zítřejší seminář.

  Já bych chtěl k té debatě říct jediné. Mám pocit, že zejména ze strany TOP 09 je tady snaha vytvořit jakousi clonu, vypustit jakousi mlhu, která má zakrýt to, proč ten zákon skutečně má přijít a co má změnit. Do budoucna totiž nebude možné to, co se dělo zejména na ministerstvech pravicové vlády a zejména na ministerstvech TOP 09, konkrétně na Ministerstvu práce a sociálních věcí pana Drábka. Myslím, že už je legendární to, co se dělo z hlediska obsazování jednotlivých pozic a nakonec toho důsledku, že lidé, kteří byli politicky dosazeni na toto ministerstvo, nakonec skončili při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. (Ano.) Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl to krásný den, bylo to krásné odpoledne. Slyšeli jsme spoustu zajímavých vystoupení, byla zde spousta dobrého humoru, dozvěděli jsme se, že dvě manželky mají narozeniny. Myslím, že ten den nebyl ztracený.

  Já bych chtěl reagovat nejprve, protože jsem nechtěl rozvíjet tu debatu na to, co - prostřednictvím samozřejmě vás (obrací se k předsedajícímu) - na paní bývalou předsedkyni Sněmovny Němcovou, která nepochopila to, co jsem říkal. Já jsem ve svém úvodním vystoupení přece nemluvil o tom, že nerad dělám zpravodaje nebo že si toho nevážím. Vy jste mně tady dala takovou malou osobní přednášku o tom, jaká by to měla být čest. Pro mě to je čest. Já nedělám zpravodaje poprvé a věřím, že ani naposledy. Vážím si toho, že můžu dělat zpravodaje zrovna tohoto velmi důležitého zákona v oblasti, ve které vy jste, myslím tím pravicovou koalici, za sedm let neudělali vůbec nic. Takže to je snad první vyvrácení vašeho omylu.

  A to druhé vyvrácení - pardon, teď jsem trošku pozapomněl, co chci říct. (Pobavení.) Už toho bylo dneska opravdu hodně. Omlouvám se.

  Paní Němcová samozřejmě - i mě mrzí, že se přiznala, že ten zákon nečetla. To je vlastně to, co se stalo, co se dělo celý dnešní den. Poslanci ČSSD, poslanci ANO, poslanci KDU-ČSL, poslanci Úsvitu a poslanci KSČM mluvili o tom zákoně tak, jak byl předložen, mluvili o principech, na kterých by měl stát, a případně i reagovali na různé výtky a na to, že ten zákon samozřejmě není bez chyb a že by se měl upravit. Takže my jsme mluvili o voze, kdežto poslanci ODS a TOP 09 samozřejmě mluvili o koze, protože ti neříkali nic jiného, než že jde o změnu lustračního zákona, kdežto tady jde o změnu služebního zákona. Důvod, proč je předložen, je jasný. My chceme prostě kvalitnější státní správu, chceme, aby tady státní správa fungovala lépe, a já jsem neslyšel jediný konkrétní návrh poslance ODS nebo TOP 09, jak by měla státní správa vypadat lépe, co by se mělo udělat lépe. Slyšel jsem jenom celý den o lustračním zákoně, slyšel jsem o lex Babiš, ale neslyšel jsem jediný konkrétní návrh na to, jak by měla vypadat státní správa, jak by měla vypadat státní služba v tomto státě. A já se přiznám, že jsem ten návrh neslyšel ani za minulé funkční období, kdy jsem tady seděl také, v zásadě neslyšel jsem to ani za to minulé funkční období, kdy jsem parlamentní Sněmovnu sledoval jenom z televize jako politik ve městě Chrudim a čtenář novin. Takže mě by zajímalo, co vy chcete udělat, aby státní správa byla lepší, abychom se pohnuli z místa, aby nebyla závislá na politických vlivech a byla kompetentní. Neslyšel jsem toto od jednoho jediného poslance bývalé vládní koalice. Slyšel jsem jenom o lex Babiš a o lustračním zákoně. Já si myslím, že by stálo za to, kdybyste se vyjádřili nějak věcně k tomu zákonu. A mrzí mě, že někteří z vás dokonce řekli, že ten zákon nečetli. Prostě vy jste ten zákon nečetli, ale víte, o čem je! To je zajímavé! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přestože obecná rozprava byla ukončena, tak s přednostním právem se hlásil nejprve pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nezlobte se, já už opravdu nechtěl zdržovat, ale musím. Vyměňujeme si tady v diskusi někdy i pichlavé poznámky, někdy se sebou velmi ostře nesouhlasíme, ale děláme to v rámci obecné rozpravy. Poté, co je rozprava uzavřena a paní poslankyně Němcová nemůže reagovat na to, že ji někdo napadne, tak je to mimořádně nefér. A je to mimořádně nefér a odporné od zpravodaje, jehož úkolem, kterým jsme ho pověřili, není nic jiného, než přednést zpravodajskou zprávu, a ne nás tady mentorovat poté, co byla diskuse uzavřena.

  To jste měl, mládenče poslanče Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího (pobavení), učinit v rozpravě, když byla otevřena, aby bylo možné v rozpravě na vás reagovat! Zneužít pro to pozici zpravodaje je zbabělé a není pravda, že si této pozice vážíte! (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem jménem poslaneckého klubu ODS místopředsedkyně poslaneckého klubu paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 řekl to, co jsem chtěla říci já. Prosím, aby se na této Poslanecké sněmovně nezneužívaly věci, které probíhají v politické rozpravě, a nemíchaly se se zpravodajskou zprávou. Vy jste tady řekl, prostřednictvím pana předsedajícího, že v této Sněmovně zasedáte už nějaký týden, takže vy byste to měl, pane kolego, vědět úplně z nás tady nejlépe! Pokud jste pyšný na to, že předkládáte tento zákon, tak se prosím chovejte podle jednacího řádu této Poslanecké sněmovny! (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: (O slovo se hlásí posl. Chvojka.) Podle § 58 jednacího řádu kdykoliv zpravodaj požádá o slovo, musí mu být uděleno. Uděluji slovo panu zpravodajovi. Prosím.

 • Poslanec Jan Chvojka: No právě, že jo! (Pobavení.) Prostě takový je zákon a je smutné, skoro bych řekl až drzé, že nejvíc se jednacím řádem ohánějí ti, kteří ho v minulém volebním období nejvíc poškozovali a nejvíc zneužívali. Tím mluvím o stranách bývalé vládní koalice TOP 09 a ODS.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, obecnou rozpravu jsme ukončili, závěrečná slova proběhla, a proto budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Stanjura z Občanské demokratické strany. Padl návrh na zamítnutí. Já o tomto návrhu... Přivolám kolegy poslance z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Pan poslanec Kott se hlásí? (Ne.) V pořádku.

  Takže zahajuji hlasování (číslo 27) o zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí?

  Přihlášeno je 166 poslanců a poslankyň, pro 36, proti 96. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. ***

 • Poslanec Jan Chvojka: Omlouvám se, ale myslím, že to zaznělo jako návrh v obecné rozpravě, že by měla být prodloužena lhůta na projednání ve výborech na 90 dnů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, to je pravda, pane zpravodaji, nicméně nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání a pak návrhem na prodloužení lhůty. Prosím, paní poslankyně, váš návrh?

 • Poslankyně Jana Černochová: Navrhuji přikázání do výboru pro veřejnou správu a do petičního výboru.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže do dvou výborů. Chcete o tom hlasovat najednou, nebo zvlášť prosím? Zvlášť, takže petiční výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Další návrh? Prosím pana poslance.

 • Poslanec Jan Klán: Navrhuji přikázat tento tisk rozpočtovému výboru.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Rozpočtový výbor. Prosím, paní poslankyně Chalánková.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Navrhuji přikázat tento tisk do výboru kontrolního.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kontrolní výbor. Pan poslanec Laudát má návrh. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Navrhuji do hospodářského výboru.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hospodářský výbor. Má ještě někdo prosím nějaký návrh na přikázání? Pan poslanec Korte, prosím.

 • Poslanec Daniel Korte: Navrhuji přikázání bezpečnostnímu výboru.