• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 48. schůze ve čtvrtek 9. června 2016. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 10. června 2016.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní eviduji dva návrhy. S náhradní kartou číslo 13 bude hlasovat pan poslanec Sedláček a s náhradní kartou číslo 8 pan poslanec Vondráček. Pan poslanec Čihák s náhradní kartou číslo 16.

  Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Hnykovou a poslance Jiřího Miholu. Má někdo jiný návrh? Neeviduji.

  V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržené ověřovatele tak, jak jsem je přečetl, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 1. Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 48. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Hnykovou a poslance Jiřího Miholu.

  Ještě s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat pan poslanec Tejc.

  Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně. Z poslanců a poslankyň se omlouvají tito: Adamová Markéta z pracovních důvodů, Petr Fiala ze zdravotních důvodů, Ivan Gabal - zahraniční cesta, Havíř Pavel do 17 hodin z pracovních důvodů, Holeček Radim - pracovní důvody, Chalánková Jitka - zdravotní důvody, Jermanová Jaroslava - rodinné důvody, Junek Jiří do 15.30 z osobních důvodů, Kolovratník Martin z rodinných důvodů, Komárek Martin od 18.30 z osobních důvodů, Langšádlová Helena - pracovní důvody, Lorencová Jana - zahraniční cesta, Novotný Martin do 16 hodin bez udání důvodu, Nykl Igor - zdravotní důvody, Nytrová Pavlína - zahraniční cesta, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Sedlář Martin - zahraniční cesta, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Strnadlová Miroslava - zahraniční cesta, Zelienková Kristýna - rodinné důvody, Jiří Zlatuška - pracovní důvody, Marek Ženíšek - pracovní důvody.

  Dále se omlouvají tito členové vlády: Bohuslav Sobotka - zahraniční cesta, Andrej Babiš - zahraniční cesta, Michaela Marksová - zahraniční cesta, Jan Mládek - zahraniční cesta, Karla Šlechtová - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 48. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. (V sále panuje silný hluk.)

  Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium. Navrhujeme tento postup:

  V úterý 28. 6. po bodu 3 návrhu pořadu 48. schůze zařadit nový bod a to je Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016.

  Ve středu 29. 6. za již pevně zařazený bod 196 návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny zařadit nový bod Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, je to zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je to sněmovní tisk 843, prvé čtení podle § 90 odst. 2.

  Ve středu v 18 hodin zařadit pevně nový bod, a to Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomoucí v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016.

  Ve čtvrtek 30. 6. ve 13 hodin zařadit pevně nový bod Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 468 z 19. schůze dne 23. října 2014 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D 47, a v 18 hodin, tzn. po ústních interpelacích, zařadit pevně nový bod a je to Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie.

  V pátek 1. 7. v 9 hodin zařadit pevně nový bod Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016.

  A další informace. Bod 41 - je to sněmovní tisk 226, o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro Jadernou elektrárnu Búšehr - návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny zařadit jako první bod v bloku prvních čtení.

  Dále do bloku "zákony vrácené Senátem" zařadit dva nové body, které mají již splněny zákonné lhůty, a to Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, je to sněmovní tisk 510/5, vrácený Senátem, a Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní tisk 555/7, vrácený Senátem.

  To je z mé strany vše. Eviduji několik písemných přihlášek k návrhu schůze. Budu vám tedy udělovat slovo tak, jak jsem jednotlivé žádosti obdržel. Nejprve se podívám, zda je zde někdo s přednostním právem před vámi přihlášen. První k programu schůze s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Mihola. Prosím. ***

 • Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, já vám přeji krásný den. Jménem poslaneckého klubu Úsvit - Národní koalice vás žádám o předřazení bodu číslo 64, sněmovního tisku 620, a to jako první bod dnešního jednání Sněmovny. Jde o náš návrh ústavního zákona, který by umožnil občanům České republiky v referendu rozhodnout o setrvání České republiky v Evropské unii.

  Dnes a zítra pan premiér jedná s ostatními představiteli Evropské unie o odchodu Velké Británie. Vedení Unie již o víkendu volá po rychlém odchodu Spojeného království z Evropské unie, aniž by si nejdříve zametlo před svým vlastním prahem.

  Referendum není cíl, je to cesta. Je to cesta, jak reformovat nefunkční byrokratický moloch Evropské unie a vrátit ji zpět před Lisabonskou smlouvu, jak reformovat Evropskou unii, která v současné době funguje na systému směrnic, nařízení a diktátu. Je to cesta k cíli, který se jmenuje funkční ekonomická a celní Evropa, volný pohyb osob a zboží, avšak bez zbytečného byrokratického bruselského diktátu.

  Britové nejsou dezertéři, jak prohlásil předseda Evropské komise Juncker, ale jsou to lidé, kteří měli odvahu se Bruselu postavit. Evropská unie nedbala varování, že současné vedení a směr Evropské unie potlačuje suverenitu států Unie, že nařizuje a vyhrožuje. Pokud nějaký stát nesouhlasí s direktivou Bruselu, ať už například v rámci migrační krize, odmítání bezvízového styku s Tureckem nebo dalších stovek nesmyslných nařízení, která bruselští úředníci produkují, stává se terčem výhrůžek. Pan Juncker místo toho, aby si z brexitu vzal příklad, pokračuje dál ve vyhrožovací politice a dál chce státům Unie utahovat šrouby.

  Tohle není ta Evropa, kterou jsme si přáli. Současná Evropa je impérium, které ignoruje jakoukoliv kritiku a suverenitu jednotlivých států.

  Britové měli odvahu. My nesmíme nyní Velkou Británii ztratit. Musíme je naopak všemi prostředky podpořit. České referendum o setrvání České republiky v Evropské unii je tou nejlepší podporou nejenom pro Velkou Británii, ale i pro celou reformu Evropské unie. Britové v tom nesmějí zůstat sami.

  Dámy a pánové, připomínám, že náš návrh Úsvitu je jediný legislativní návrh v této Sněmovně, který umožňuje -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo rozumět vašemu návrhu. Prosím.

 • Poslanec Marek Černoch: Připomínám, že náš návrh Úsvitu je jediný legislativní návrh v této Sněmovně, který umožňuje bezodkladné schválení referenda, a že tento návrh je ve Sněmovně už půl roku. Před pár měsíci v rámci opozičního okénka jste umožnili jeho zařazení na program Sněmovny a pak se jen díky obstrukcím neprojednal.

  Prosím, podpořte zařazení tohoto bodu na program Sněmovny, ukončete pokrytectví tím, že se budeme tvářit, že tento návrh není. Ukončete to pokrytectví, že nechcete vlastním občanům dát právo rozhodnout o budoucnosti nejen České republiky, ale také celé Evropy. Nebraňte, aby Češi a Moravané mohli opět narovnat svá záda a se ctí se rozhodnout, zdali zůstat, nebo z Evropské unie odejít. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě pro pořádek - číslo toho bodu, který chcete dát dnes jako první?

 • Poslanec Marek Černoch: Číslo bodu je 74, sněmovní tisk 620. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě přečtu náhradní karty. S náhradní kartou 22 bude hlasovat paní poslankyně Hubáčková, s náhradní kartou číslo 3 pan poslanec Zemánek a s náhradní kartou číslo 54 pan ministr Brabec.

  Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO, jak už jsem avizoval na jednání grémia, navrhl nové zařazení bodů, zákonů, do bloku druhých čtení. Konkrétně jde o vládní návrh zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, sněmovní tisk 752, dále vládní návrh zákona o majetkových trestních sankcích, sněmovní tisk 650, dále vládní návrh zákona, občanský zákoník, sněmovní tisk 642, a vládní návrh zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, sněmovní tisk 597. Tyto zákony zařadit do bloku druhých čtení bez přesné specifikace času.

  Za další - nový bod dnešní schůze, který by se jmenoval Slyšení policistů ÚOOZ a vrchního státního zástupce v Olomouci. Tento bod současně navrhuji zařadit pevně na středu 29. 6. jako třetí bod našeho jednání, to znamená po novele zákona o vlivu staveb na životní prostředí.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ve vašem návrhu, pane předsedo, čtu, že chcete potom dát hlasovat o každém návrhu zvlášť. Ano, dobře.

  Dále s přednostním právem pan předseda Sklenák. Po něm pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Roman Sklenák: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval dopoledne na dnešním grémiu Sněmovny, navrhuji zařadit na pořad schůze ještě tři tisky, a to sněmovní tisk 839, což je vládní novela zákona o spotřebních daních, takzvaná zelená nafta, sněmovní tisk 840, což je dotační program 21. centra odborné přípravy pro rok 2016, a sněmovní tisk 841, což je vládní novela školského zákona. Navrhuji zařadit do pořadu schůze, nikoli pevné zařazení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: To znamená pouze na program. Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já samozřejmě respektuji jakýkoliv návrh a Sněmovna ho demokraticky odhlasuje. Já bych jenom rád upozornil na návrh pana předsedy Faltýnka, který nemá precedens, protože navrhl, aby předstoupili před tuto Poslaneckou sněmovnu sice významní, přesto subalterní funkcionáři institucí, které jsou součástí exekutivy. To tu nikdy nebylo. Vždycky jsme tu vyslechli statutární zástupce příslušných institucí, ale nikoliv jejich subalterní podřízené.

  Za předpokladu, že by to Sněmovna schválila, tak bych pokládal za naprosto legitimní, abychom následně třeba na nějaké z dalších schůzí vyslechli postupně odstupující významné funkcionáře Finanční správy a Celní správy, kteří odstupují, protože už v tom nepořádku nejsou schopni pracovat. Mě by to nikdy nenapadlo, ale pokud pan předseda Faltýnek chce s touto kulturou parlamentní diskuse začít, tak potom už bychom to měli dotáhnout až do konce.

  Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Žádný návrh nepadl. Nyní tedy pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Černoch. Prosím. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jeden návrh a jeden dotaz na pana předsedu Faltýnka. Záleží na něm, jestli mi pak odpoví. Zdvořilý dotaz.

  Nejprve chci navrhnout, abychom bod 141, to je první bod v bloku třetích čtení, senátní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, zařadili jako poslední v bloku třetích čtení. A pro pana předsedu Sklenáka to i zdůvodním. Senátoři, kteří mají odůvodňovat a obhajovat tento návrh, zítra z jiných pracovních důvodů nemohou přijít do Poslanecké sněmovny. To je ten důvod, proč navrhuji zařadit tento bod jako poslední v bloku třetích čtení.

  A k panu předsedovi Faltýnkovi. Jestli jsem dobře poslouchal jeho návrh o tom slyšení, tak říkal, že navrhuje slyšení policistů ÚOOZ, tak se chci zeptat, jestli těch, kteří šetří Agrotec, nebo nějakých jiných. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vás jsem zaregistroval. Návrh na změnu pořadu. Nejprve pan předseda Černoch, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já bych měl také dotaz na pana předsedu Faltýnka. Jestli by tedy bylo možné doplnit váš návrh, protože Úsvit s tím problém nemá, ale měl by tam být i pan ředitel Tuhý jako protistrana, protože pokládáme za špatné, pokud by tady měla vystupovat pouze jedna strana. Dávám tedy návrh, aby byl návrh modifikován, aby zde vystoupili policisté ÚOOZ a zároveň i ředitel Tuhý. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mohu vás, pane předsedo, požádat o písemné znění toho návrhu? Dobře. Prosím, abyste mi dodal písemné znění vašeho návrhu. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ještě jednou hezké odpoledne. Ano, ta odpověď kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi zní ano. I policistům, kteří vyšetřují Agrotec. Jenom pro oživení naší paměti. Já si už přesně nepamatuji, kdo navrhoval, aby zde vystoupil náměstek tehdejší paní ministryně Válkové, myslím, že se jmenoval Štern, nevím to zcela určitě, ale je to podobný případ a mám pocit, že i kolegové z TOP 09 pro to hlasovali. Čili tím vlastně už ten precedens, o kterém tady hovořil pan předseda TOP 09, vznikl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: My jsme byli mnozí z nás ráno na grémiu. My jsme se domluvili a pan místopředseda přečetl návrh z porady grémia Poslanecké sněmovny, že zřídíme vyšetřovací komisi, a to v počtu sedm, za každý klub jeden. A nyní pan Faltýnek, pan předseda Faltýnek, omlouvám se, vlastně navrhl, aby vyšetřovací komise měla 200 členů, aby členové vyšetřovací komise byli všichni členové Poslanecké sněmovny. Protože co jiného to je? Samozřejmě pokud všichni dostojí svému slovu, jak říkali dopoledne, tak ta komise bude zřízena, protože pokud se dobře pamatuji, tak všechny kluby na té poradě deklarovaly podporu zřízení této komise. Samozřejmě že ta komise si bude zvát všechny ty, o kterých dneska mluvili, a možná i mnohé jiné a další, ale suplovat práci vyšetřovací komise na plénu nemá žádný smysl. Samozřejmě se rozhodneme hlasováním. Já nezpochybňuji právo tento návrh podat, odůvodnit a pak o něm hlasovat. Ale nemyslím si, že je praktické mít vyšetřovací komisi, která má 200 členů, protože pak už není žádná parita, pak už existuje jasná většina atd. atd. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct.

  Ale chtěl bych ocenit, já nevím, jak se jmenují ti policisté, kolik to je. Já myslím, že nemůžeme hlasovat. Ten návrh je nehlasovatelný. Pokud bude v tom znění, které přednesl pan předseda Faltýnek, a Sněmovna by to náhodou přijala, tak když zítra přijde kterýkoliv členů ÚOOZ, tak má právo vystoupit. Já nevím, kolik má členů ÚOOZ. Četl jsem nějak přes 500. Tak to nevím, jestli to je úplně to pravé. Ale to svědčí spíš o tom navrhovateli. Pokud chcete konkrétní jména, tak se za ně nestyďte a řekněte je tady. Jinak skutečně může přijít... a já si myslím, že musíme když tak hlasovat jmenovitě o vystoupení hostů. My nemůžeme hlasovat obecně o příslušníkovi nějaké organizační složky státu. To by bylo proti jednacímu řádu. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji. Nyní eviduji pana předsedu Faltýnka, poté vás, pane předsedo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já jenom chci říct, že jsem přece v tom svém vystoupení nezpochybnil snahu o založení a podpoření vyšetřovací komise. Čili ten náš názor je stejný, jako byl ráno, kdy jsem ho prezentoval na grémiu. To s tím nesouvisí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Prosím

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte mi prosím jen stručnou reakci na pana předsedu Faltýnka. Já neznám žádného Šterna, nicméně kolegové mě upozorňovali, že takový návrh tady tenkrát skutečně padl a že nebyl přijat. (Ozývají se hlasy z pléna. Řečník se odmlčel.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali. Jestli chcete něco říct, tak prosím na mikrofon. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: V takovém případě, pokud to chápete jako precedens a pokud v tom chcete pokračovat, kolegové, já to budu samozřejmě respektovat, bude-li to většinový názor Sněmovny. Nicméně pak upozorňuji, že bude naší povinností vyslechnout subalterní úředníky Finanční správy a Celní správy, což jsou dvě důležité instituce, které se rozkládají, a jejich subalterní úředníci by nám jistě uměli říct, proč se rozkládají.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem. Budeme tedy postupovat podle řádně přihlášených k návrhu schůze. První se hlásí pan poslanec Antonín Seďa.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navrhnout dva body. Prvním je pevné zařazení bodu číslo 52, sněmovní tisk 378. Je to to odškodnění, politické důvody, které už dvakrát vlastně byly pevně zařazeny, ale nikdy na dokončení prvního čtení, které bylo přerušeno 23. října minulého roku, nedošlo.

  Druhý návrh se týká bodu číslo 197. Je to jeho vyřazení. Je to sněmovní tisk 802, 1. doplněk vojenských cvičení v roce 2016. Důvodem je, že nebyl projednán v garančním výboru, výboru pro obranu. Děkuji za podporu obou návrhů.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Okamura. Pardon. Ještě než vám udělím slovo...

 • Poslanec Antonín Seďa: Já se omlouvám. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem neřekl na kdy pevně zařadit - na tuto středu 29. 6. odpoledne po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš návrh jsem si poznamenal. Nyní pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zde již popáté a jistě ne naposledy požádal jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, aby Sněmovna zařadila jako mimořádný bod programu schůze vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. Již čtyřikrát nám Sobotkova a Babišova vláda tento náš návrh zamítla. V lednu jste vy, poslanci všech vládních i opozičních stran, dokonce shodili ze stolu i petici občanů za vyhlášení referenda, kterou offline a online podepsalo více než sto tisíc občanů České republiky.

  Považuji za nutné umožnit občanům České republiky demokracii, tedy aby se sami občané demokraticky v referendu rozhodli, s kým a jak chtějí do budoucna v České republice žít. Je nutné buď přijmout ústavní zákon o obecném referendu ve znění, které jsem ve Sněmovně navrhl před téměř třemi lety, tedy ve znění, které by umožnilo občanům hlasovat o mezinárodních smlouvách, anebo aby Sněmovna přijala speciální zákon o konkrétním referendu, tedy o vystoupení z Evropské unie.

  Většina z nás se tu považuje za zastánce demokracie. Demokracie, to je občanů, nikoliv elit. A poznáte to podle toho, že první i poslední slovo má v demokracii občan. Ať už se naše názory na vystoupení z Unie shodují, nebo rozcházejí, myslím, že všichni se shodneme v jednom. Velká Británie v posledních letech dvakrát ukázala světu, jakou je demokracií. Bylo to nejprve referendum o samostatnosti Skotska, které britská vláda schválila navzdory tomu, že odtržení Skotska si určitě nepřál nikdo z anglických politiků, ale taková je demokracie. Nemusím s jinými názory souhlasit, ale musím se do krve bít za právo odlišné názory svobodně říkat a prosazovat. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další řádně přihlášený je pan poslanec Jaroslav Holík.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařazení bodu podpora demokratického vyjádření vůle britského lidu v referendu o vystoupení z Evropské unie. Zdůvodňuji to následujícím.

  Vážené dámy a vážení pánové. Jako demokratická společnost musíme respektovat vůli občanů. Nesmíme dopustit, aby takzvané elity vládly a rozhodovaly o vůli občanů. Pokud by to tak bylo, byla by to tyranie. Z tohoto důvodu Sněmovně navrhuji následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijímá výsledek referenda o vystoupení z Evropské unie ve Velké Británii jako výsledek demokratického projevu vůle britského lidu. Uvedený bod navrhuji zařadit na dnešní den jako první bod. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, požádám vás, abyste mi dal návrh usnesení, které budu potom předčítat. (Poslanec Holík předává předsedajícímu požadovaný návrh.) Každopádně jako první bod dnešního jednání již byl navržen jiný bod. Tak jenom pro pořádek. I tak trváte na tom, aby ten bod byl zařazen jako první? (Ano.) Dobře.

  Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji zařadit do programu jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod s názvem zrušení zákona 112/2016 o elektronické evidenci tržeb, takzvaný zákon o EET.

  V době, kdy v přímém přenosu sledujeme dokončení vytunelování podniku OKD v kauze, kde drzost majitelů překonala všechny meze, jste schválili zákon, který míří pouze na malé podnikání. Stát se s arogancí rozhodl došlápnout si na stovky tisíc živnostníků. Vůbec nezpochybňuji, že zde dochází ke krácení daní. Žádný živnostník ale po sobě nenechá tisíce nezaměstnaných a dluhy za miliardy. Musíte přece vidět tu absurdní aroganci státu, který fakticky toleruje lumpárny za miliardy a potom organizuje hon na živnostníky. Živnostník se ziskem osm korun na jednom pivě bude před koncem roku kupovat vybavení pro elektronickou evidenci tržeb a zvyšovat svoje náklady. Z televize se mu směje pán v módních brýlích, který přivedl na Ostravsku do problémů desetitisíce lidí. Na něho stát nemá. Má totiž peníze a politické konexe. Stojí mimo spravedlnost.

  Tato situace je výsměch lidem. Proto navrhuji zařadit navržený bod. Nemůžete v podhradí práskat bičem a nechat tuneláře se lidem smát. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie prosazuje už z první republiky osvědčenou metodu, jak řešit daně živnostníků. Touto metodou jsou daňové paušály a jednoduchá administrativa. Proto vás žádám o zařazení bodu o zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb. Navrhuji to zařadit po pevně zařazených bodech na dnešní den.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Lank. Prosím.

 • Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne i ode mě vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych požádal o zařazení zcela nového bodu s názvem Výzva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k odstoupení předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Pan ministr zahraničí Zaorálek - bohužel nepřítomný, škoda, chtěl jsem mu popřát všechno nejlepší k dnešnímu svátku - tak pan ministr zahraničí už v neděli v otázkách Václava Moravce vystoupil a souhlasil s tezí, že Juncker je zodpovědný za brexit a měl by odstoupit. Vyzývat ho k tomu ale nechce. My naopak tvrdíme, že Česká republika musí být sebevědomou zemí, a proto když pan ministr zahraničí k tomu nemá odvahu, tak musí výzvu místo něj formulovat Poslanecká sněmovna.

  Jean-Claude Juncker je symbolem bruselské arogance. Evropská unie má jeden přínos, který nikdo nezpochybňuje, a to je společný trh. A k tomu se musíme vrátit. Juncker je ale tím, kdo svou povýšeneckou a egoistickou politikou dělá z Evropské unie svěrací kazajku a vyhání z ní členské státy včetně České republiky. Příčina brexitu totiž neleží v Británii samotné. Myšlenky na odchod rostly dlouho a dozrály právě kvůli aroganci bruselských elit pod Junckerovým vedením. Kdyby nás Juncker týden co týden nebombardoval absurditami, kdyby systematicky nepodrýval suverenitu členských států, žádné referendum by v Británii s největší pravděpodobností nikdy nebylo a ani my bychom po něm nevolali.

  O úmyslech jeho a dalších unijních lídrů po odchodu Británie ale není příliš pochyb. Místo toho, aby se chytli za nos a začali přemýšlet, kde se stala chyba, že Britové volili odchod z Unie, a místo toho, aby hledali cestu, jak Unii zreformovat, aby zbylým členských státům stálo za to v ní zůstat, tak sám předseda Evropské komise Juncker naopak nadává Britům do dezertérů, kteří si nezaslouží žádnou milost.

  Vyjednávání o brexitu bude především o tom, jestli si Británie bude moci i po odchodu z Evropské unie ponechat výhody v podobě volného pohybu zboží a služeb. Zdůrazňuji, že tyto výhody nejsou nijak vázány, nebo přímo vázány na členství v Evropské unii. Je v zájmu všech, aby mezi Británií a Evropskou unií nebyly znovu vztyčeny celní a daňové bariéry. Přesto Junckerova slova jsou, zdá se, úvodní výstřely v obchodní válce, kterou chce s Británií vyvolat, aby si na nepoddajném Londýnu zchladil žáhu. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dále s přednostním právem.... Mám poznamenáno, že to chcete dnes jako první bod? Ano. Dnes je skutečně o první bod velká tlačenice.

  Nyní tedy požádám pana poslance Marka Černocha s přednostním právem. Svou přihlášku rušíte? Ano. V tom případě řádně přihlášený pan poslanec Novotný. Prosím.

 • Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych navrhl pevně zařadit bod číslo 23, Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve druhém čtení. Jedná se o tzv. krajskou známku, nový druh známky. Tento zákon prošel prvním čtením a leží tady více než rok. V květnu minulého roku bylo první čtení. Takže občané samozřejmě čekají na to, jak to dopadne, protože tam už vznikla petice, jsou tam podepsány více jak čtyři tisíce občanů Karlovarského kraje, ale nejedná se o známku pouze pro občany Karlovarského kraje, ale jedná se o nový druh dálniční známky. Takže bych poprosil o zařazení na středu po pevně zařazených bodech, případně na čtvrtek též po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: To znamená pro pořádek středa 29. 6. nebo čtvrtek 30. 6. Ano? Děkuji.

  Další řádně přihlášený je pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu navrhovat doplňování nových bodů, naopak navrhnu vypuštění jednoho bodu, a dokonce nebudu ani přeřazovat zatím ještě pořad schůze podle čísel tisku, to si nechám na nějaké další dny, jak jsem upozorňoval na organizačním výboru. Nicméně navrhnu, abychom vypustili bod 34, vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Myslím si, že je zbytečné, abychom si poslední předprázdninovou schůzi kazili příliš dlouhými vystoupeními, a jako že taková nepochybně budou, a dalšími kolečky hádek o tom, jak mají nebo nemají fungovat restaurace, soukromá zařízení, kde se smí anebo nesmí prodávat alkohol a další věci. Takže navrhuji, abychom tento bod vypustili, v klidu se k němu vrátili na podzim. Myslím, že do té doby hlavy vychladnou a že si možná mnozí poslanci uvědomí, že hlasují v souladu se svým vědomím, a ne s příkazy stranických sekretariátů, a že pokud jednou tak hlasovali, tak že by i v budoucnu hlasovat měli.

  Pokud by takový návrh nebyl přijat, pak navrhuji, abychom zrušili pevné zařazení bodu 34 na dnešek jako čtvrtého, pátého, šestého, teď je s otazníkem, kolik jich ještě projde před ním, ale prostě pevně zařazeného bodu a nechali ho normálně v programu, abychom tento bod neurychlovali, protože se obávám, že až k němu dojdeme, tak jsme tuto schůzi víceméně ukončili.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji od vás dva návrhy. Posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Soukup. Prosím.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji projednat uznání genocidy Osmanské říše na arménské menšině mezi lety 1915 až 1917. Bod s tímto programem doporučuji zařadit na středu 29. června po 19. hodině. Nemusí to být dlouhé jednání, mám připraven koncept rezoluce.

  Krátké zdůvodnění. V informační smršti posledních dnů tak trochu zapadla dost důležitá sdělení. Evropský soudní dvůr vydal verdikt, že zadržování běženců v detenčních zařízeních je protizákonné, měli by být puštěni na svobodu. To vnímám jako završení absurdního procesu, kde rezignujeme na potírání kriminálního jednání, jakým nelegální migrace nesporně je. Raději ohýbáme zákony.

  Dále. Evropská komise připravuje směrnice o sjednocení azylové politiky a sociální politiky. Přijetí takových směrnice pravděpodobně učiní i z Česka cílovou zemi migračních toků.

  Týden stará je zpráva o tom, že italští záchranáři vylovili za jeden jediný den u svých břehů na čtyři a půl tisíce migrantů z Afriky. Migrační toky zesilují.

  A konečně jedna důležitá zpráva. Evropští úředníci pokračují v přístupových jednáních s Tureckem. Informaci o tom přinesl Daily Express.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám do toho vstupuji, ale požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení. Prosím.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Britský deník důrazně připomněl to, že tato jednání probíhají proti vůli Evropského parlamentu, který konstatoval, že další přístupová jednání mohou být, až Turecko splní větší množství podmínek, mj. v oblasti lidských práv. Proto vyzývám Poslaneckou sněmovnu, aby vyslala Evropské unii i Turecku naprosto jasné poselství, že Česká republika nebude ustupovat od základních hodnot, od principů demokracie a humanismu, nebude ohýbat zákony. Čím začít? Třeba nepřekročitelnou podmínkou pro Turecko, že se musí vyrovnat s temnějšími stíny své minulosti.

  Tady máme dluh i my. Ještě jsme správně nepojmenovali události, ke kterým došlo v Turecku mezi lety 1915 až 1917. Učinilo to před námi už 20 evropských zemí, naposledy Německo. O víkendu se k tomu vyslovil i papež František. To všechno jsou důvody, které mě vedou k tomu, abych podal tento návrh právě teď, právě dnes a právě za těchto okolností. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já vás požádám o upřesnění vašeho návrhu, pane poslanče. Chcete to na středu 29. 6. V kolik hodin, prosím vás? Po 19. hodině. A přesný bod zní: Uznání arménské genocidy. Nerozporujete tento bod, dobře, beru ho jako váš návrh.

  S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jsem jenom překvapen, co tady poslanci nebo i zástupci vládních klubů, vládní koalice předvádějí. Nezlobte se na mě, na grémiu nepadla ani zmínka o tom, že bychom měli například zítra jednat po 19. hodině apod. Já nevím, jestli ten návrh, pane předsedající, je vůbec za této situace hlasovatelný. Možná že jo, možná že si můžeme začít dávat zařazovat body na absurdní časy, které ještě nejsou schváleny, ale já už opravdu toho začínám mít trochu s vámi dost. To opravdu nejste schopni se domluvit ani na programu schůze? Děkuji. (Potlesk části poslanců.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek, pane předsedo Laudáte, ten bod je hlasovatelný, protože se nejedná o zákon, to znamená, můžeme o něm jednat po 19. hodině. Je to odkonzultováno.

  S přednostním právem, prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Tohle jsem nezpochybňoval. Já zpochybňuji, jestli můžeme zařadit body na časy, když není jasné, zda se bude po 19. hodině jednat. A pro mě je to nová informace. Prostě proti tomuto protestuji. Klidně můžu říkat, že dneska tady po 21. hodině budeme navrhovat body a projednávat, například opoziční, kterých už jsou tam desítky a desítky. Z tohohle důvodu mi to přijde jako absurdní. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Myslím, že jsem zaregistroval všechny návrhy, které navrhujete ke změně programu schůze.

  Ještě se hlásí pan poslanec Soukup. Prosím.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Chtěl bych upravit ten termín na středu na 18.30.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, to znamená ve středu 29. 6. v 18.30 pevně zařadit bod uznání arménské genocidy.

  Vzhledem k tomu, že všechny návrhy na úpravu a změnu pořadu schůze zazněly, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

  Nejprve budeme hlasovat o návrzích z grémia a já navrhuji, abychom hlasovali o těchto návrzích jako o celku. (Všeobecný souhlas.) Nikdo to nerozporuje. Pouze je zde žádost o odhlášení. Odhlásím tedy všechny poslankyně a poslance a požádám vás o opětovné přihlášení do systému. Každopádně pro pořádek návrhy z grémia ještě jednou přečtu, aby bylo jasné, o čem hlasujeme.

  Na úterý 28. 6. po třetím bodu návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny zařadit nový bod. Jeho název je Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016. Dále ve středu 29. 6. za již pevně zařazený bod 196, který je zařazený ve 14 hodin 30 minut, návrh pořadu 48. schůze, zařadit nový bod, a to je Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Je to prvé čtení podle § 90 odst. 2. A v 18 hodin ve středu zařadit pevně nový bod a tím je Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016. Ve čtvrtek 30. 6. ve 13 hodin zařadit pevně nový bod a tím je Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 468 z 19. schůze dne 23. října 2014 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47. A ve čtvrtek v 18 hodin po ústních interpelacích zařadit pevně nový bod a to je Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie. V pátek 1. 7. v 9 hodin zařadit pevně nový bod a to je Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016. Dále bod 41, sněmovní tisk 226, návrh pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny, zařadit jako první bod v bloku prvních čtení. A dále do bloku zákony vrácené Senátem zařadit dva nové body a tím je Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 510/5, vrácený Senátem, a Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je to sněmovní tisk 555/7, vrácený Senátem.

  S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: S tím návrhem nemám žádný problém. Nicméně bych vás požádal, abychom dostáli jednacímu řádu, což je zákon, abyste nám řekl, kolik poslanců požádalo o zřízení té vyšetřovací komise, protože jednací řád říká, že k tomu musí být podpisy, nemůže to být pouze návrh z pléna nebo i z gremiálky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, ten dotaz je na místě. Požádalo o to 74 poslanců, čímž byl naplněn jednací řád.

  Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrzích, které vzešly z grémia.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 2, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s těmito návrhy byl vysloven souhlas.

  Nyní budeme hlasovat o dalších návrzích, které zazněly. První bod je přednesený panem poslancem Černochem, aby bod č. 74 byl projednáván dnes jako první bod, je to zákon o referendu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 3, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 90. Tento návrh byl zamítnut.

  Jako druhý přednesl své návrhy pan předseda Faltýnek. U jeho návrhů je žádost, aby byly hlasovány jednotlivě, to znamená, nejprve budeme hlasovat o zařazení vládního návrhu zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, sněmovní tisk 752.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 4, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 42. Návrh byl zamítnut.

  Dále budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o majetkových trestních sankcích, sněmovní tisk 650.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 5, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 92, proti 14. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

  Dále budeme hlasovat o novém zařazení do bloku druhých čtení - vládní návrh zákona občanský zákoník, sněmovní tisk 642.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti 29. S návrhem byl vysloven souhlas. ***

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Po debatě - děkuji za slovo, pane předsedající - s legislativou bych to upravil následovně. Nový bod - současná situace v Policii ČR v souvislosti s její reorganizací na středu jako třetí bod od 14.30.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Každopádně tam byl požadavek pouze modifikovat to ve smyslu, kteří policisté, protože bylo potřeba konkrétně jmenovitě... Prosím, pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, rozprava k navrženému programu byla ukončena. To, co před chvílí řekl pan předseda Faltýnek, je něco, co v rozpravě nepadlo, není to žádná modifikace. To není hlasovatelné. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Po konzultaci s legislativou máte pravdu. Je to tak. Rozprava ohledně návrhů na návrhy usnesení byla ukončena, tzn. návrh na toto usnesení měl zaznít v průběhu rozpravy nad tématem k pořadu schůze. Tento návrh nezazněl. Bohužel v této podobě, tak jak je tento návrh přednesen, je skutečně nehlasovatelný.

  Ještě pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že je důležité, abychom se dokázali shodnout. Kdyby vystoupil člen vlády, otevřel rozpravu, pan předseda Faltýnek to doplnil, tak můžeme hlasovat. Pokud bychom se také shodli na tom, jak moc chceme specifikovat, kteří policisté tady mohou vystoupit, já myslím, že bychom se mohli shodnout na formulaci, že smějí vystoupit pouze ti policisté, kteří patří do holdingu. (Smích především zleva, potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem přesvědčen, a také jsem to zkonzultoval, že diskuse nad úpravou programu a návrhů případných usnesení byla skutečně ukončena, tzn. toto není rozprava v pravém smyslu slova, abychom ji dokázali otevřít členem vlády. To znamená, budeme pokračovat v dalších návrzích tak, jak byly předneseny. (Nesouhlas v plénu.) Ten návrh, tak jak byl přednesen, byl nehlasovatelný a úprava usnesení nebyla přednesena v době, kdy probíhala rozprava nad úpravou pořadu schůze. Budeme pokračovat dál. (Nesouhlas v plénu. Poslanec Faltýnek upozorňuje na hlásícího se ministra Pelikána.) Vzhledem k tomu, že neprobíhala rozprava v klasickém smyslu slova, aby rozprava byla ukončena a ministr ji mohl otevřít - protože na začátku schůze probíhá rozprava pouze o pořadu schůze, tak není možné postupovat tímto způsobem.

  Budeme pokračovat dál. Nyní dostane slovo pan předseda Sklenák... Ne, budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka a to je... Přednostní právo, prosím, pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jsem ten návrh, jak jsem řekl, upravil po debatě se sněmovní legislativou. Evidentně je vidět, že ta rada asi nebyla úplně dobrá. Ale nedělám žádný komentář, omlouvám se za něj, pokud to tak někdo pochopil. Opravdu to tak nebylo myšleno. Čili ta modifikace usnesení může znít, kde tedy nebylo specifikováno, konkrétně koho - slyšení policistů ÚOOZ Šlachty a Komára nebo pánů plukovníků Šlachty a Komára, vrchního státního zástupce Ištvana a policejního prezidenta Tuhého. To bylo doplněno vlastně kolegou Černochem a tento jeho návrh vůbec nebyl vzat v potaz. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já do toho znovu vstoupím, než vám udělím slovo. Skutečně trvám na tom, že ta rada, která zazněla, byla namístě, ale vaše vystoupení mělo proběhnout v době, kdy probíhala rozprava o pořadu schůze. V tento moment jsem řekl, že rozprava o pořadu schůze je ukončena a není možné v tento moment dodávat další body na úpravu nebo změnu pořadu schůze.

  V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat o bodech, které přednesl pan předseda Sklenák. (Velký hluk v sále.) Ten požaduje, aby byly zařazeny na pořad schůze sněmovní tisky 839 - spotřební daň, 840 - dotační program a 841 - novela vládního návrhu školského zákona. Dám hlasovat jednotlivě o jednotlivých bodech.

  Nejprve budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 839.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to pro pořádek sněmovní tisk 839. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 8, pro návrh 60 poslankyň a poslanců, proti 45. Tento návrh byl zamítnut.

  Dále budeme hlasovat o zařazení sněmovního tisku 840.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 9, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 57, proti 48. Tento návrh byl zamítnut.

  Jako poslední budeme hlasovat o zařazení sněmovního tisku 841.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to vládní návrh školského zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 10, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 77, proti 31. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

  Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Stanjury. Je to návrh, aby bod 141 byl zařazen jako poslední bod v bloku třetích čtení. Je to zákon o hmotné nouzi.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 11, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti 8. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

  Další byl návrh pana poslance Černocha, který modifikoval návrh pana předsedy Faltýnka. Bohužel ani v této podobě tento návrh není hlasovatelný.

  Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sedi, který navrhuje bod č. 52, je to sněmovní tisk 378. Bod 52 je zákon o odškodnění z politických důvodů. A bod 197, sněmovní tisk 802, aby byl vyřazen - je to bod o cvičení - z toho důvodu, že nebyl projednán v garančních výborech.

  Nejprve budeme hlasovat o bodu 52. Návrh je, aby byl zařazen na 29. 6. po pevně zařazených bodech.

  Naskakují mi zde faktické poznámky, ale já vás odmažu, protože není otevřená rozprava. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: To samozřejmě je výsledek demokratické vůle lidu Velké Británie. Ale ten bod se takhle nemůže jmenovat, to se na mě nezlobte. (Reakce a smích některých poslanců.) Kdyby to bylo navržené usnesení v nějakém bodě, tomu rozumím. Ale jak se může bod jmenovat Poslanecká sněmovna přijímá...? Kdyby to bylo stanovisko Poslanecké sněmovny, tak tomu rozumím. Ale připadá mi to, jako bychom teď hlasovali, že je patnáct dvanáct. To si můžeme taky odhlasovat. Nebo si snad někdo myslí, že výsledek referenda není výsledkem demokratické vůle lidu Velké Británie? Já tomu fakt nerozumím. Tak bych poprosil, abychom ty body navrhovali trošku vážně a trošku s rozmyslem. Děkuji.

  On si to asi nemyslí Juncker, s tím já souhlasím, ale to není poslanec českého Parlamentu. Takže pak jsme docela v pohodě.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, upřesním tedy návrh tohoto bodu. (Nesouhlasné reakce z pléna.) Bod zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu přijímá výsledek referenda, což je návrh usnesení. Ale není možné, aby toto byl návrh bodu jako takového. To znamená, byl přednesen návrh usnesení, ale nikoliv návrh bodu. Z toho důvodu tento bod je bohužel také nehlasovatelný, protože bod se musí jmenovat jinak a návrh usnesení musí vypadat bohužel také jinak.

  Budeme postupovat v návrzích dál. Další návrh je od pana poslance Fialy. Pan poslanec Radim Fiala navrhuje, aby bylo jako bod zařazeno zrušení zákona č. 112/2016 o zákazu EET. Aby byl dán dnes po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 15. Pro pořádek řeknu, že jsem uváděl tento bod, kdo ho přednáší, na kdy ho chce zařadit včetně toho, jak bod zní. To znamená, přednášel jsem všechny body. Vzhledem k tomu, že je neklid v sále, možná jste tomu nerozuměl, ale přednášel jsem všechny tři body. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych vznést námitku proti tomu hlasování, protože podle mě bylo zmatečné. Pane místopředsedo, vy jste se asi přeřekl, to se stane každému z nás v takové bouřlivé atmosféře. Vy jste říkal, že budeme hlasovat o návrhu zrušení zákona o zákazu EET. Já jenom říkám, že bohužel jsme zákon o zákazu EET nepřijali, takže ten návrh zazněl jinak. Proto vznáším námitku. A pak bych prosil, pokud námitku Sněmovna přijme, abychom hlasovali o tom, co zaznělo v tom návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, dobře. Eviduji zde námitku. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 16, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 128, proti 1.

  Zopakuji tedy ještě to, o čem budeme hlasovat, a požádám vás o klid, abyste dobře rozuměli, o čem hlasujeme. Pan Poslanec Radim Fiala přednesl návrh zařazení nového bodu, který zní: zrušení zákona č. 112/2016 Sb., zákon o EET. Je zde návrh, aby byl pevně zařazen, aby byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Táži se všech, jestli je jasné, o čem budeme hlasovat.

  S přednostním právem se hlásí pan předseda, prosím.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já bych se chtěl vaším prostřednictvím zeptat pana předkladatele, pana poslance Fialy, zda předložil do Sněmovny sněmovní tisk, který by byl nazván Návrh zákona na zrušení zákona o EET. Pokud ano, tak prosím, aby sdělil číslo tisku, a pak je to hlasovatelné jako nový bod. Pokud takovýto tisk není a neprošel řádným připomínkovým řízením včetně stanoviska vlády, tak ten bod je nehlasovatelný.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Otázka zní, zda byl předložen tento tisk. Nebyl. V tom případě tento bod je nehlasovatelný a budeme pokračovat dál.

  Další návrh na úpravu programu je od pana poslance Lanka, který navrhuje nový bod, který zní: výzva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k odstoupení předsedy Evropské komise Junckera. S tím, že je navrženo, aby tento bod byl dnes jako první bod.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 17, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 60, proti 71. Tento návrh byl zamítnut.

  Dále je zde návrh pana poslance Novotného, aby sněmovní tisk 202, zákon o sněmovních komunikacích, což je návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje... (Nesouhlasné reakce některých poslanců.) Já jsem říkal pozemních komunikacích. O pozemních komunikacích, návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje. Mám zde variantní hlasování.

  Nejprve budeme hlasovat, aby tento návrh byl zařazen na středu 29. 6. po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 18, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 39, proti 27. Tento návrh byl zamítnut.

  Dále o tomto návrhu budeme hlasovat variantně, aby byl projednán dne 30. 6. po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 34. Návrh byl zamítnut. ***

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že byl zařazen nový bod zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů poslaneckých klubů na členy komise této Poslanecké sněmovny, a to dnes do 17 hodin. Žádám tedy, aby jednotlivé poslanecké kluby ve stanovené lhůtě předložily své návrhy do sekretariátu volební komise, místnost číslo 209. Současně svolávám schůzi volební komise na dnes v 17.30 ke klavíru.

  Volba předsedy vyšetřovací komise proběhne v pátek 1. července v 9 hodin ráno. Počítám tedy s vyhlášením lhůty na doručení nominací poslaneckých klubů na předsedu této vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ihned po jejím ustavení, což bude zítra, tedy ve středu 29. června, kolem 18. hodiny. Lhůtu na nominace na předsedu vyšetřovací komise vyhlásíme do středy 29. 6. přibližně konkrétně třeba do 19 hodin. To si upřesníme zítra. O dalším postupu samozřejmě vás budu informovat až po ustavení této vyšetřovací komise. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvy. Dne 28. a 29. 6. z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška a dále od 15.45 do konce jednání z důvodu povinnosti v regionu se omlouvá pan poslanec Zdeněk Soukup.

  Než budeme pokračovat v zařazených bodech, předám řízení schůze.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených a zamítnutého Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Václavu Homolkovi, Karlu Kratochvílemu, Miroslavu Nenutilovi, Ivo Valentovi a Miloši Vystrčilovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

  Ptám se tedy, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 24, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 114, proti žádný. Návrh byl schválen.

  Prvním bodem našeho odpoledního jednání tedy bude

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 275/7. Vítám mezi námi pana senátora Karla Kratochvíleho. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan senátor. Prosím, pane senátore. Pardon, pane senátore, vy jste navrhovatel, předpokládám? (Zpravodaj.) Vy jste zpravodaj? (Ano.) A kde máme navrhovatele prosím? Moc se omlouvám, ale potřebovali bychom ještě jednoho senátora. Pan předseda Stanjura se hlásí. Omlouvám se.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že situace je poměrně jednoduchá. Musíme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do příchodu zástupce navrhovatele. Jinak to prostě není možné.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, pane předsedo, předběhl jste mě. Chtěl jsem tak učinit. Jestliže není přítomen nikdo z navrhovatelů, tak budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do přítomnosti alespoň jednoho z navrhovatelů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 25, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 101, proti 3. Návrh byl přijat.

  A já se omlouvám panu senátorovi, že vážil zbytečně cestu, a přerušuji jednání tohoto bodu do přítomnosti navrhovatele. ***

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, bez ohledu na -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, ale já pana předsedu vůbec neslyším. Poprosím, aby tady nastal klid, a pan předseda by pokračoval, až tu bude klid.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom chci říct, že tohle už není normální situace. Jakkoliv máme zásadní odpor k pokusům nařizovat lidem, anebo regulovat je, co mají o některých svátcích dělat, tak ale to, že sem není schopen přijít ani předkladatel - je to na řádném programu schůze. Nikdo nepředřazoval tento bod, nic.

  Ve finále to taky svědčí o tom, jak se ti navrhovatelé vlastně ke svým vlastním návrhům, které jim zřejmě někdo vyrobí a podstrčí, chovají. Mně to už přijde velmi, velmi nedůstojné a myslím si, že předpokládám, že to asi bude zařazeno na konec bodů této schůze. Tohle není už normální a je to pohrdání Sněmovnou způsobem, který tady nebyl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. To víte, v Senátu toho mají hodně.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 590/6. Vítám mezi námi pana senátora Václava Homolku. Pan senátor není přítomen zřejmě asi, takže ho vítám marně.

  Nicméně prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila navrhovatelka, jíž je paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu novely zákona o podpoře sportu, která se vrací ze Senátu Parlamentu České republiky s tím, že Senát navrhuje vypuštění povinnosti obcí při tvorbě plánu podpory sportu.

  Dovolila bych si znovu zdůraznit, že tyto plány podpory sportu nemají obce byrokratizovat, ale má to být jednoduchý nástroj pro to, jak mají popsat to, co jejich občané pokládají za důležité z hlediska podpory sportu. A potom tato informace má sloužit krajům i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, pomoci obcím při rozvoji sportování dětí a mládeže při nastavování kritérií ohledně dotačních programů z hlediska investic. Proto se domnívám, že naopak podpořit senátní verzi by bylo v neprospěch obcí.

  Také bych chtěla říct, že zejména s malými obcemi byly tyto plány projednávány i prostřednictvím Národní rady pro sport a byly ze strany Sdružení místních samospráv podpořeny.

  Děkuji vám za pozornost a ještě jednou doporučuji a žádám podpořit verzi, kterou předtím Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Holeček? Chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat Senátu, že se tímto sněmovním tiskem, vládním návrhem zabýval, že předložil pozměňovací návrh, který na svém zasedání schválil, ale který zní, že obce by podle Senátu neměly mít nařízeno povinně vypracovávat plány rozvoje sportu na svém území. S tím já jako garant tohoto sněmovního tisku nemůžu souhlasit. Myslím si, že by obce, i ty nejmenší, měly svůj plán rozvoje sportu předkládat zvlášť proto, když v poslední době stát přispívá obcím právě na rozvoj sportu nemalé investiční prostředky.

  Děkuji za slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Otvírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Václav Homolka. Prosím, pane senátore.

 • Senátor Václav Homolka: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Nakonec jsem doběhl, je to sportovní výkon, takže omluvte moje upocené čelo.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně, dovolte mi, abych pokud možno stručně přednesl odůvodnění usnesení Senátu číslo 428 k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

  Návrh zákona byl Senátu doručen 2. května 2016 a bylo mu přiděleno číslo tisku 265.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak já se omlouvám, pane senátore, ale já vám to s dovolením nedovolím, dokud tady nenastane klid. Začnu jmenovat konkrétní rušiče a vyhazovat je ze sálu, pokud možno.

 • Senátor Václav Homolka: Děkuji. Organizační výbor přikázal tisk 3. května k projednání výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jako výboru garančnímu. Tisk dále projednal výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a ústavněprávní výbor.

  Garanční výbor a ústavněprávní výbor doporučily ve svých usneseních Senátu vrátit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, tak jak o tom hovořili i předřečníci. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal usnesení, ve kterém doporučil Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, a to usnesením číslo 119 z 18. května. Senát projednal návrh zákona na své 24. schůzi 25. května a výsledkem toho jednání bylo přijetí pozměňovacích návrhů obsažených v usneseních příslušného výboru. V hlasování číslo devět se pro vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně s těmito pozměňovacími návrhy vyslovilo 60 ze 66 přítomných senátorek a senátorů a proti nebyl nikdo.

  Pozměňovací návrhy 1, 2 a 4 obsažené v usnesení Senátu vypouštějí z novely zákona novou povinnost obcí zpracovávat tzv. plán rozvoje sportu. V závěrečné zprávě o hodnocení dopadu regulace je v souvislosti s touto povinností uveden odkaz na ustanovení § 2 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je zakotvena povinnost obcí pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, mezi něž ve zprávě je řazena také povinnost pečovat o sportovní vyžití. Je velmi diskutabilní, zda k naplnění tohoto cíle je povinnost zpracování plánu rozvoje sportu v obci natolik zásadním krokem a zda by zejména pro menší obce nepředstavovala spíše nadbytečnou administrativní zátěž v podobě formálního výkaznictví. Stojí jistě za povšimnutí, že obce a města se již dnes v rámci státního a veřejného sektoru podílejí na podpoře sportu největší měrou - průměrnou částkou 11,5 miliardy ročně. Podpora sportu se odvíjí od potřeb obcí a možností jejich rozpočtu. Je zjevné, že obce uvedenou povinnost plní již dnes, a zejména ty menší nedisponují natolik značnými prostředky, aby mohly do této oblasti investovat prostředky vyšší než řádově desítky nebo stovky tisíc korun za rok. Je pak otázkou, zda právě v těchto případech je povinnost zpracování plánu rozvoje sportu smysluplná.

  Nelze jistě opomenout ani to, že například v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, patří uspokojování potřeb občanů, tedy i rozvoj sportu, tradičně do samostatné působnosti obcí. Dle tohoto zákona a dle článku 101 odst. 4 Ústavy České republiky může stát zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 7. května 2013 č. j. III ÚS1669/11-1 je takový zásah do samosprávy přípustný toliko tehdy, pokud to ochrana zákona nepochybně vyžaduje. Respektování územní samosprávy je nutnou součástí právního státu a zásahy do této samosprávy by měly být tedy jen minimální jen v nezbytně nutných případech.

  Senát tedy dospěl k názoru, že v tomto případě to nutné není. A možná zřejmě ani ministerstvo tohle to neposuzovalo.

  Pozměňovací návrh číslo 3 by pak měl umožnit, aby vedle sportovních organizací mohly být výslovnými příjemci dotací na podporu sportu ze státního rozpočtu dle ustanovení § 6b odst. 1 také obce a kraje. Města a obce převzaly do svého majetku zejména od sportovních klubů řadu nemovitostí. Mnohé z nich by potřebovaly nezbytné opravy. Města a obce v současnosti na tyto opravy nemají dostatečné finanční prostředky z vlastních zdrojů, proto jsou sportoviště opravována postupně a v menším rozsahu, než by bylo potřeba. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu senátorovi. Prvním přihlášeným po panu senátorovi do obecné rozpravy je pan poslanec Andrle. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, včera vláda na jednání rozhodla o nové koncepci financování sportu. Výdaje státu, obcí a krajů na sport vzrostou ze stávajících 3,7 mld. na 6 mld. do roku 2020. Jinými slovy, ze stávajících 0,3 % státního rozpočtu tedy půjde na sport do roku 2020 konečně asi 1 %. Navíc do sportu budou směřovat všechny výnosy z loterií a hazardu. Pan ministr financí, pan premiér i paní ministryně školství stejně jako my ostatní věříme v zapojení daleko více dětí a mládeže i ze sociálně slabých rodin do sportovních aktivity. Doufáme, že tím dojde ke zlepšení jejich fyzické i duševní kondice.

  Senát vrátil projednávaný zákon s poukazem, že není třeba plánovat sportovní činnost v obcích, že je to zbytečná byrokracie pro obce. Já tento názor nesdílím. Ruku v ruce se zvyšováním rozpočtu na sport musí jít koncepce rozvoje sportu a plánování, a to už na úrovni obcí, měst i krajů, a to jednak kvůli využití materiálně technického zařízení a ke stanovení priorit na sportování a předně k racionálnímu využívání finančních prostředků. Proto jsem navrhl v článku 1 v dosavadním bodu 19 úpravu odstavce 3, aby krajské i obecní samosprávy měly za povinnost vytvořit plány rozvoje sportu, jejichž součástí bude i určení finančních prostředků z obce a kraje, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Většina měst má komise pro mládež a sport. Tyto komise jsou určeny k tomu, aby rozvíjely ve svém městě sport a tělovýchovu. Můj pozměňovací návrh je motivujícím prvkem pro fungování komisí, z nichž mnohé dnes takové plány zpracovávají. Je mnoho malých obcí, na jejichž území je činnost jenom sboru dobrovolných hasičů a sport v takových územních celcích není v podstatě nijak řešen. Tímto pozměňovacím návrhem k řešení dojde.

  Jestliže se ztotožníte s názorem Senátu, že pro většinu měst a obcí je plán rozvoje sportu zbytečný, zůstaneme se svým snažením podpořit zdraví a sportovní aktivity dětí a mládeže opět na mrtvém bodě i přes zvýšení finančních prostředků. Hlasujte proto prosím pro verzi zákona tak, jak vzešla ze Sněmovny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Simeon Karamazov. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, změny navrhované Senátem jsou rozumné a nevidím důvod, abychom je neschválili. Zejména vítám zrušení povinnosti, aby každá obec zpracovávala plán rozvoje sportu na svém území. Vždyť z více než 6 tisíc obcí v České republice jich polovina má méně než 500 obyvatel. Po nich opravdu nemůžeme chtít, aby povinně stanovovaly priority v jednotlivých oblastech sportu. V malých obcích často jde jen o několik málo sportů, mnohdy třeba pouze jen o fotbal.

  Povinností vyhotovovat plán rozvoje sportu přece rozhodně nepřimějeme občany k tomu, aby sportovali, maximálně naštveme tu jednu nebo dvě úřednice, které budou nicneříkající dokument vytvářet. Ty se pak se svým zážitkem jistě pochlubí na výroční schůzi fotbalového klubu a my budeme pranýřováni za vytváření nepotřebné legislativy. Dlužno dodat, že zcela po právu. Nechme proto obce žít svým životem a nepřikazujme jim nové, nesmyslné povinnosti. Už tak jich mají víc než dost.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové. Já patřím k těm, kdo si myslí, že na takovouto všeobecnou záležitost nepotřebujeme nový zákon, že stačí, vytvoříme-li finanční podmínky ve státním rozpočtu, případně v rozpočtech měst, obcí a krajů, zavedeme některé principy, o kterých tady pan kolega senátor mluvil. V minulosti měly obce z logiky věci z hazardu nějaký poměr příjmů do svých vlastních rozpočtů. Ten jste jako vládní většina změnili s tím, že věříte tomu, že stát bude lépe přerozdělovat finanční prostředky a bude lépe podporovat místní sportovní aktivity, než to dělají města a obce.

  Paní ministryně nám tady řekla, seznámila nás se stanoviskem Sdružení místních samospráv, které to, jak tvrdila, podporuje, tak bych se rád zeptal, zdali má i stanovisko Svazu měst a obcí, které nezastupuje jenom malé, ale také střední a velká města a obce.

  Já jsem patřil těm, kteří dnes v souladu se stanoviskem Senátu říkali, že například ty plány rozvoje sportu nám spíše připomínají pětiletky z minulosti, jak jsme si něco naplánovali a pak jsme to plnili nejlépe na 103 % nebo 130 %, vyvěsily si to ty obce v minulosti na své billboardy a hlásaly, jak jsme splnili plány pětiletky.

  Já to nepovažuji za moudré rozhodnutí a myslím si, že Senát v tomto ohledu jde dobrým směrem. Je vidět, že jsou tam lidé, kteří v komunálních lavicích už něco zažili a nepotřebují další byrokracii a navalování na obce a města povinnosti sepisovat takzvané plány rozvoje sportu. Obce věcí, co potřebují. Často se přizpůsobují dané situaci. Když se najde sponzor, tak jsou schopny na to reagovat, protože se pohybují v omezeném množství finančních prostředků, a k tomu nepotřebují mít všechno napsáno, aby druhý den musely měnit, že dnes jsme sice měli v plánu změnit to, že opravíme záchodky na hřišti, ale protože se našel sponzor, který nám přispěje na okna nebo na střechu, do které teče, tak v tu chvíli se jaksi mění koncepce podpory sportu ve vytváření zázemí a nepotřebuji to mít napsané, resp. musel bych novelizovat svůj plán rozvoje sportu a poslat ho na ministerstvo, že už tedy od minulého týdne je to jinak, a podobně.

  V tomto ohledu si myslím, že senátoři pravdu mají. Já bych ten návrh jako takový podporoval, stejně jako jsme podporovali - a věřím, že by to podpořili i senátoři - v minulosti, aby příjmy z loterijních aktivit ve prospěch rozpočtu měst a obcí právě na podporu sportovních aktivit byly větší. To jste bohužel jako vládní většina tento náš návrh odmítli a snížili jste procento podílu finančních prostředků, které jdou do rozpočtu měst a obcí na úkor státu, neboť, jak jsem řekl, si myslíte, že stát bude lépe vědět, jaký rozvoj měst a obcí v oblasti sportu města a obce potřebují. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Zatím posledním řádně přihlášeným je paní poslankyně Anna Putnová, po ní pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, dámy a pánové. Senát se zabýval předlohou novely zákona podpory o sportu a skutečně se mu podařilo jednu z velmi kritizovaných pasáží odstranit prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Domnívám se, že tím ubyla byrokracie, kterou jsme tak kritizovali v prvním a druhém čtení při projednávání této novely. Bohužel, zůstávají tam další spory, které byly předmětem velké diskuse, ať už je to ten zmiňovaný rejstřík, a já se domnívám, že pokud bychom měli hodnotit tu novelu, měli bychom také mluvit o tom, co tam není. Jakkoliv koaliční smlouva měla mnohem větší ambice, které se týkaly podpory sportu, ať už se jedná o přípravu zcela nového zákona o podpoře sportu, tak také stanovení jasných kritérií pro rozdělování finančních prostředků, toto novela neobsahuje. Takže mluvíme-li o tom, že se bude navyšovat rozpočet pro sport, je to na jedné straně nepochybně dobrá zpráva, na druhé straně se musíme ptát, jaká budou kritéria. Zda zůstaneme u těch stejných vyjednávacích taktik, které byly tak často předmětem kritiky v minulém období.

  Abych to shrnula. Děkuji panu senátorovi, že se novelou zabývali, vylepšili tuto novelu, ale nevylepšili ji natolik, abych ji mohla podpořit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Dovolte, abych i já zareagoval a poděkoval samozřejmě senátorům, že přišli s myšlenkou, že vyjmou obce z povinnosti vytvářet plány sportu a rozvoje sportu. Myslím si, že v Senátu je přece jen více senátorů, kteří mají zkušenosti s vedením samospráv. Proto vědí, že takové nesmysly nebo věci může dělat pouze člověk, který nemá absolutně zkušenost s vedením samospráv, nebo vůbec neví, jak ty samosprávy funguji. Velice mě to mrzí, protože jsme tady jakoby osvícené hlavy, které víme všechno, že nejlépe nalajnujeme těm starostům, starostkám a těm zastupitelům, jak to mají dělat, udělají se různé plány. A to, jak to tady říkali kolegové, ty plány budou ležet někde ve skříni, budou tam ležet pět let, deset let, dvacet let, třicet let a stejně se nebudou řešit, protože na to nebudou peníze. Tvrdím neustále, a znovu to připomenu, pokud se zvýší rozpočtové určení daní pro obce a města, obce a města si samy vytvoří sportoviště, vytvoří si kulturní prostory tak, aby mohly rozvíjet kvalitu života ve svých obcích a městech.

  Chtěl bych zareagovat i na poslance Andrleho, na kolegu, který tady říkal, že v některých obcích jsou jenom hasiči. Pozor! Dneska hasičský sport je jeden z nejvíce se rozvíjejících sportů vůbec a patří vlastně k nejvíce sportům, které zaujímají mladé lidi. Třeba u nás na Hlučínsku máme řadu družstev dětí, dospělých, žen, dívek, které soutěží v hasičském sportu, a dneska existuje i olympiáda v hasičském sportu. Dokonce u nás v Bolaticích máme akademického mistra v tomto hasičském sportu.

  Paní ministryni tady říkala o plánu rozvoje, že s tím souhlasí Sdružení místních samospráv. Samozřejmě, starostové malých obcí, kterým řeknete "když budete mít plán rozvoje sportu, máte nárok na to, abyste získali dotace", tak samozřejmě, že to schválí a potvrdí vám přesně to, co si přejete. Ale k ničemu to nebudou mít. Každá samospráva je natolik sečtělá, že ví, kolik peněz může dát na sport, a bude dávat dostatečné množství, pokud těch peněz bude mít. Ale my vždycky vymyslíme něco, co vůbec nemá žádný smysl, a pak to tak dopadá s těmi zákony, které opravdu nebude vůbec k ničemu možné využít. Mrzí mě to, protože myšlenka podpory sportu je hezká, a myslím si, že všichni kolegové zastupitelé, kteří tady jsou, i starostové, určitě mi dají za pravdu, že z obecního rozpočtu se dává spousta peněz na tyto věci, stejně jako na kulturu. A nařizovat ze strany státu, co má obec dělat, je opravdu v poslední době móda této koalice. A dělejte to tak dál. A klidně tam místo těch starostů dejte nějaké úředníky, kteří povedou obce, protože tam budeme vlastně jako zastupitelé, když nám všechno budete dělat vy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Pojezný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce reagovat na své předřečníky, a to z jednoho podstatného důvodu. Přece pokud Ministerstvo školství má své povinnosti například v tom, že má vypracovat návrh plánu státní politiky v oblasti sportu, stejně tak je přenesená jakási povinnost na kraje, tak je zcela logické, že tuto povinnost budou mít i obce. Hlavně proto, že například v tomto plánu má být opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení. Takže já podporuji rozhodně poslaneckou verzi, nikoliv tu senátní.

  A za další chci říct, že je pravda, že z loterií dochází na obce méně financí, ale přichází tam z druhé strany, například díky tomu rejstříku, mám dojem, že je to § 3a, tím, že dochází přímo k dotacím z ministerstva na jednotlivé kluby. Takže jsem rád, že poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy podpoří návrh poslanecké verze. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Michal Kučera, pan poslanec Andrle, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Jenom krátce k svému předřečníkovi. Já si myslím, že tady je zásadní rozdíl mezi státní správou a tím, koho může úkolovat Ministerstvo školství a samosprávou. Osobně si myslím, a rozhodně nejsem sám, já si myslím, že většina komunálních zastupitelů, starostů, radních mi dá za pravdu, že právě posilování samosprávy je ten správný krok, protože ta obec skutečně ví nejlépe, co může financovat, co má podpořit a jakým způsobem se má dále vydávat.

  Já bych tady chtěl velmi podpořit slova svého předřečníka pana poslance Herberta Pavery, starosty Bolatic, který se v tomto směru jednoznačně vyjádřil. My bohužel tady, a to není jenom tento případ, jdeme spíše opačným trendem. Ty peníze směřujeme spíše k ministerstvům než k obcím a než k samosprávám. Ty peníze spíš směřujeme do nějakých dotačních titulů, na kterých bude sedět nějaký úředník, který bude rozhodovat, zda ten dotační titul byl naplněn, či nebyl naplněn, na obci bude sedět jiný úředník, který se bude snažit, aby ten dotační titul obsahoval předmětný počet stránek, byly tam přesně podpisy, nadpisy a uvozovky podle toho, jak byl vypsaný onen dotační titul, místo toho, abychom ty peníze dali obcím, které by samy rozhodly, a účelně rozhodly, jak s nimi naložit.

  Takže paní ministryně Valachová nám tady přináší jako její kolegové z vlády více byrokracie a méně samosprávných rozhodnutí v obcích. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Andrle. Prosím pane poslanče. Vaše faktická poznámka.

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Chtěl bych reagovat na pana poslance Paveru prostřednictvím pana předsedajícího. Vždycky jsem propagoval hasičský sport, sám jsem se několikrát zúčastnil těchto závodů a soutěží a podporuji to i teď. Takže mi tady nevkládejte do úst něco, co jsem nikdy neřekl a co nedělám nebo nekonám. Tím, že by se vytvářely plány rozvoje sportu v obcích a městech, se vůbec nezvedne žádná byrokracie. Protože jsou tam komise pro mládež a sport, které se tím zabývají. A nedělá se žádná prognóza nebo plán na pět let, ale udělalo by se to třeba jenom vždycky na rok. Není to závazné a vycházelo by se z toho, jaké jsou podmínky v té obci nebo městě. Protože jsem dělal tři období zastupitele a tímto jsem se zabýval, věřte, že mluvím z praxe. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. To, že socialisté věří v regulace, je známý fakt. Že je podporují ještě víc zleva komunisté, to není nic překvapivého. Ale pak jsou členové vládní koalice, kteří mi soukromě tvrdí, že jsou pravicoví, středoví, středopravicoví, a nějak proti těm regulacím zapomínají bojovat. A když už tak mnozí řečníci tady, nebo předřečníci mi říkali a chválili ten Senát, jak to vyhodil, tak současně musí říkat - to nebyl návrh Junckera a Evropské komise. To byl návrh váš! Kdo z vás pro to hlasoval, pro tu sněmovní verzi? Mnozí z vás jste ukládali i těm nejmenším obcím, aby vytvářely nesmyslný plán rozvoje a podpory sportu, za potlesku paní ministryně. Nevím, kolik má paní ministryně zkušeností z komunální politiky, ale docela bych to doporučoval, aby (nesrozumitelné), k čemu to je.

  Možná stačí jednoduché: kdyby se každý ministr zeptal na svém úřadě, kolik za posledních deset let ten úřad vyprodukoval různých strategií, koncepcí a podobných důležitých materiálů. A říkám deset let, protože to se vystřídaly mnohé strany, možná kromě komunistů všechny strany, které jsou v Poslanecké sněmovně. Aby to nebylo mířeno jako útok na tuto vládu. To jsou neuvěřitelná čísla a neuvěřitelný počet člověkohodin, kteří na tom pracovali. Mám zkušenost z Ministerstva dopravy. A nemyslím, že jsme na tom nejhůř. A že tam těch koncepcí máme! A strategií. A každá z nich byla důležitá. A každou z nich pak někdo kontroluje a píše. Tak je to pořád.

  Takže senátní verze je lepší než sněmovní, ale ten zákon i se senátní úpravou fakt není dobrý. Možná se shodneme, že obce nemusí psát nesmyslné plány a koncepce, ale pořád tam zůstane ten milovaný registr všeho možného, aby měli úředníci na MŠMT co dělat, aby to mohli neustále aktualizovat, doplňovat, případně zpochybňovat. Opět budou dotační tituly, opět budou vítězit barevné tiskárny, lepší grafy, nejlépe koláčové. Nejlépe tam ještě napsat nějakou poznámku, jak to ta vláda dělá dobře a že ta obec se plně podporuje. A takhle to pěkně bude.

  A co z toho? Místo abychom motivovali hlavně rodiče, aby vedli děti ke sportu, tak věříme regulacím, nařízením, registrům a podobně. Já na nic z toho nevěřím, ale vím, že to je ideový svět paní ministryně. Ona se vždycky zlobí, když říkám, že je socialistka, jako by se za to styděla. Já nevím, já se za to nestydím, že jsem konzervativní politik. Nám zas vyčítají kolegové z levé strany politického spektra něco jiného. Stydět se za to nemusíte. Jenom ty regulace si nechte někde jinde.

  Nevím, mně to připadá, naštěstí v malém, že tato vláda dělá přesně to, co dělá tolik kritizovaná Evropská komise. Řeší detaily, řeší byrokracii, věří byrokratickým řešením a nevnímá to, že ti, kteří s tím mají pracovat, si s tím vlastně nevědí rady. Že je to úplně zbytečné. A v tomto případě za to Brusel skutečně nemůže. Pokud Senát uzná, že ta sněmovní verze nebyla dobrá, mohou za to vládní politici, vládní většina. Nevím, možná ještě hlasovaly některé další kluby, abych nebyl nespravedlivý. My jsme ten zákon určitě nepodpořili z mnoha důvodů.

  A ať projde senátní, nebo sněmovní verze, s faktickou podporou sportu tento zákon nic neudělá. Můžeme si to říct za rok, nebo za dva, nebo za tři. A můžeme spočítat, jestli budeme mít 6 245 koncepcí - mě by zajímalo, kdo to přečte, těch 6 245 koncepcí, a kdo to bude porovnávat, zejména až budou ty žádosti o dotace, jestli ta obec má lepší, nebo horší plán rozvoje obce. Jako bychom nevěděli, že každá z nich má jiné výchozí pozice. Někdo tam už to sportoviště má, někdo ho má v dobrém stavu, někdo ve špatném stavu, někdo tam to sportoviště nemá vůbec. Ale když my navrhneme... (Odmlka pro hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám. Poprosím poslance, aby se ztišili a převedli své hovory do kuloárů.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když navrhneme, abychom zvýšili podíl obcí a měst na daňových výnosech, tak naposled v pondělí Sobotkova vláda řekne ne, ne, ne, to teda ne, ty peníze potřebujeme my. My vám přece nařídíme, jakou máte mít koncepci, možná vám vypíšeme dotace, ale peníze vám nedáme.

  Takže pokud chcete podporovat samosprávy i v jejich snaze podporovat sport, zejména mládeže, ať už organizovaný, nebo neorganizovaný sport mládeže, podporujte naše návrhy na zvýšení rozpočtového určení daní. To má smysl a ty samosprávy si s tím poradí. Nemá žádný smysl zavádět nové registry, nové regulace, novou byrokracii.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Je vidět, že paní ministryni se do debaty k tomuto tématu příliš nechce. Nicméně bych se rád zeptal. Umíte si, paní ministryně, představit, že vám tady 6 250, nebo kolik jich tady máme, měst a obcí pošle koncepce - 6 248 nebo takovéhle číslo k vám přijde. Teď vy nemáte jednotný formulář. Tak začnete přemýšlet o tom, že bude potřeba přijmout nějaké lidi, kteří by vymysleli jednotný formulář. Zjistíte, že ten jednotný formulář není možné udělat pro velká i malá města i střední města, protože každé je na tom jinak. Také je potřeba rozdělit to oddělení na oddělení pro velká města a oddělení pro malá města. Pak si řeknete no jo, ale každý je na tom - někdo má zimní stadion a někdo má atletický stadion, to bychom měli taky rozdělit. Tak bychom možná mohli přijmout nějaké další dva lidi. No to bude výsledek, že tady tři čtvrtě roku, možná rok budete najímat různé lidi a budete vymýšlet, jak se těch obcí vlastně zeptat, a mezitím tedy vyčleníte nějaké peníze, protože budete chtít říct národu, kolik tady chcete podporovat toho sportu.

  A výsledek bude ten, že jenom mezi těmi obcemi si řeknou: Prosím tě, ty jsi sociální demokrat, nemáš tam někoho na tom ministerstvu? Nešlo by tam jako skočit, že bychom ten seznam nějak poupravili, abychom to dostali my? Kašleme na nějaký seznam. Vždyť je to přece úplně jedno. Jestli tam znáš cestičku, tak to vymyslíme.

  Paní ministryně, už máte jasno k té koncepci, jak to budete zpracovávat, těch šest tisíc koncepcí, jak je budete mezi sebou posuzovat, jak z toho budete vlastně vycházet, kolik na to budete mít lidí, kde budou sedět a jak dlouho vám to potrvá, než na základě těch koncepcí vymyslíte další koncepci, jak naložit s těmi koncepcemi?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším s faktickou poznámkou pan poslanec Andrle, po něm pan poslanec Adamec. Prosím pane poslanče.***

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Já se nestačím divit. Ta koncepce rozvoje sportu obcí, měst a krajů nebude sloužit nikomu jinému než té obci, než tomu městu, než tomu kraji. Nikdo to nebude sbírat, nikdo to nebude posuzovat, nikdo to nebude hodnotit. Bude to pro to město, pro ty lidi, pro ty rodiče, děti, mládež v tom městě. Protože se může stát a stává se, že některé sporty mají větší prioritu, na některé se vůbec nedostane, tak proto ten rozvoj, proto vycházet z těch podmínek, které to město má. Žádná koncepce se nebude někam posílat. Nic se nebude hodnotit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byl pan poslanec Andrle. Nyní pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, já velmi krátce. Nechápu, proč tady spíláte paní ministryni, kolegové z mé strany. Podpora sportu zní krásně, toho se každý chytne, protože je to populární, je to oblíbené, a kdo nepodporuje sport, tak je zločinec. Ale ono je to dané už v tom principu. Je to speciální zákon. Je to speciální zákon, který přerozděluje peníze ze státu na obce. A to je to, co bychom měli kritizovat. Prostě nepřijímat speciální zákony. To je celý problém. Vždycky říkám a říkal to známý konzervativní politik: Tolik důvodů, proč mít hodně plánů, ale taky tolik důvodů, proč nemít plány žádné. Přece ta samospráva si s tím poradí a je to o tom toku peněz, které se vyberou na daních a které nebudou proudit přes Ministerstvo školství, ale půjdou přímo na ty obce. A to je ten princip, který bychom měli prosazovat. Ne speciální zákon přerozdělování přes ministerstvo, ale přímo na obce. A nechme zastupitelstvo a starosty, ať si s tím poradí. Přece těm na tom záleží nejvíc.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zatím poslední faktická poznámka, pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Herbert Pavera: Já se omlouvám, že vystupuji, ale právě pan kolega Andrle mě k tomu povzbudil. Protože asi nevíte, že drtivá většina obcí a měst má už dneska strategické plány rozvoje nebo programy rozvoje venkova a v tom už je všechno obsaženo. Tak prosím vás nevymýšlejte, co už je vymyšlené.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi zareagovat na rozpravu.

  Začnu tím, co bylo řečeno nakonec. Ano, my víme, že větší nebo střední obce už dnes mají zpracované své plány prostřednictvím jiných strategických dokumentů. Také ten zákon nepředepisuje obci, aby si zpracovávala něco nového, nějaký nový extradokument, tzn. ty obce, které to mají zpracováno, tak mají hotovo. Proto jsem také zmínila Sdružení místních samospráv jako toho, kdo podporuje tento plán. Tady prosím, abychom nezesměšňovali malé obce, že jsou snad nějak tak hloupoučké a ministryně je vějičkou na nějaké penízky zcela poplete, aby souhlasily. To se domnívám, že není korektní.

  Co se týká toho, jestli jde o nějakou regulaci navíc, nebo ne. Z mého pohledu jde o něco jiného. Jde o spolupráci mezi státem, krajem a obcemi tak, abychom hráli na jednu branku v případě podpory sportu. Chtěla bych upozornit, že jak stát, tak kraj, tak obec, je to asi nepříjemné pro Svaz měst a obcí, se skládá z lidí. Já se dívám na občany. Ti jsou stejně tak občany obce, kraje a České republiky. A pokud chcete nějaký konkrétní příklad, jak ta koncepce má zafungovat, proč je důležitá, tak je to právě pro předvídatelnost pro ty aktéry i pro transparentnost. Právě proto, aby to nebylo "já na bráchu, brácha na mě", ale abychom mohli v případě dotačních programů, pokud si obec - tady podotýkám, zejména jde o investice - podá žádosti, tak zohlednit, že má takovýto dokument a že ho tím naplňuje. A pokud budete podporovat, že obce takovéto úvahy mít nebudou, tak ony budou samy jednat, a nemusí, proti zájmům svých občanů, a nevím, jestli obcím prospěje, aby to byly pouze kraje, které takové koncepční dokumenty budou zpracovávat, a třeba nebudou zohledňovat zájmy obcí uvnitř svého kraje. Je to o spolupráci. Malujete, vážení kolegové, čerty na zeď.

  Co se týká dotazu, zda Svaz měst a obcí souhlasil s danou novelou, tak prostřednictvím Národní rady pro sport a projednání oba dva, svaz i sdružení, souhlasily. Samozřejmě nebudu zastírat, v České republice se všechno rozpovídá, vím o tom, že Svaz měst stál za iniciací pozměňovacího návrhu v Senátu, to komentovat nijak nebudu, prostřednictvím Národní rady, kde je součástí, souhlasil.

  Co se týká toho, jaká je politika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k obcím, tak chci říct, že za mého působení se naopak rozšířily možnosti obcí žádat o prostředky státu, a stejně tak výsledky stávajícího investičního programu usvědčují fakt, že obce byly ve větší míře než kdy jindy úspěšnější z hlediska právě podpory ze strany státu. To se nemusí někomu líbit, ale je to pravda.

  A pokud se bavíme o tom, že u krajů, obcí a státu chceme synergii finančních prostředků, musíme se taky bavit o nějakém modelu, jak vzájemně to, co každá obec, kraj nebo stát potřebuje, budeme sdílet.

  A na závěr vám řeknu konkrétní příklad, se kterým jsme se setkali při zavedení nového programu pro podporu sportování dětí a mládeže. Velkým příjemcem těchto finančních prostředků se stal hasičský sport v rámci obcí. Samozřejmě že si nežádaly obce, žádaly si spolky, které jsou v rámci těchto obcí založeny, ale asi nikdo nebudeme pochybovat o tom, že prospěch nakonec má obec jako společenství lidí, a nikdo asi nebudeme zpochybňovat, že hasičský sport v případě malých obcí představuje jediný sport, který je pro děti přístupný. A chtěla bych říct, že kdybychom předtím měli možnost více komunikovat, obce se třeba více zamyslely nad tím, jak chtějí podporovat tento typ sportu, tak bychom mohli zabránit tomu, že u nich došlo ke zcela speciální situaci, protože fungují zcela na principu dobrovolnictví, nepotřebují finanční prostředky na trenéry a spíše potřebují sto procent dotace využít na podporu výstroje a výzbroje a realizaci toho sportu. To jsou detaily, které možná někomu přijdou směšné, ale já se domnívám, že ve spolupráci s obcemi, kraji a státem toto můžeme dobře naladit.

  A pokud někdo nahlíží na socialisty a ČSSD předpotopně, rétorikou 19. století, tak může. My neregulujeme. My chceme pomáhat a spolupracovat a chceme zlepšit podmínky sportování na celém území.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní ministryni. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ten politický jazyk je hrozný. Opravdu hrozný. Možná ho používám taky, tak když tak se omlouvám, ale těch frází, co tady slyším, to je neuvěřitelné. Chceme spolupracovat, proto vám dáme do zákona povinnost. Sami si řekněte, jak to zní. Zní to krásně, když řeknete jenom tu první větu. Je to o spolupráci obcí, krajů a nás jako státu. Ale protože si nejsme jisti a bůhvíco tam na těch obcích děláte, tak tam radši dáme povinnost. A znovu ta víra z každé věty v ty dotace. A ti, kteří říkají, že ta obec to chce jenom pro sebe, tak neposloucháte paní ministryni. A měli byste ji poslouchat, když říká: Až dá tu dotaci, tak se podíváme na její program rozvoje, a řekla to asi před čtyřmi minutami, a když to bude dobré a bude to výborný program, tak je větší šance.

  Ke spolupráci nepotřebujete zákon, ke spolupráci nepotřebujete povinnost něco dělat. Já žiji na obci, která má asi 1 800 obyvatel, a my tam fakt koncepci rozvoje sportu nepotřebujeme. Měli jsme dobrého starostu, máme dobrou starostku, jsou oba dva nezávislí, dělají to dobře a pro sport dětí a mládeže se za posledních dvanáct let udělalo mnohé. Jediné, co je tam za problém, je rozpočtové určení daní a málo peněz. A vy jako vláda to odmítáte. Já se nebudu ptát paní ministryně, jestli to podpořila, nebo ne na té vládě. Protože máte představu, že ministerský úředník je chytřejší a on vybere podle těch programů, kdo si to zaslouží a který starosta si to nezaslouží. Kdežto kdybychom přidali peníze všem, tak to necháme na těch obcích. A jednou za čtyři roky jsou komunální volby, tam ti politici skládají účty, a pokud někdo přijde s lepším programem podpory sportu v té obci, tak pravděpodobně uspěje. Pokud předtím to dával někdo svým kamarádům, v té obci to vidí a už ho nezvolí nebo zvolí někoho jiného. Jinak to bude fungovat úplně stejně jako dneska, protože to je velmi složité, těch sportů je hodně, které podpořit. Jediné, co se změní, že se to napíše do koncepce. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. (Vpravo se hlásí poslanec Bendl.) Pardon. Ještě pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Snad to stihnu v rámci faktické, hned se přihlásím do řádné. Zkusím tady odcitovat jeden z těch paragrafů. "Sportovní organizace se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku, anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3." To znamená, že každá ta organizace bude muset do rejstříku zapsat všechny své sportovce a bude povinně aktualizovat změny, jinak se vystavuje správním deliktům, a bude-li odsouzena ve správním deliktu, nemůže dosáhnout na dotace, protože porušila pravidla. To tady máte v tom zákoně napsané.

  Tak bych se chtěl zeptat, jak to bude vypadat v praxi. Kdo to bude kontrolovat? Kolik na to máte lidí v rámci České republiky, že se tam nebudou dít takové věci? A jak to vlastně v praxi bude? Protože samozřejmě jedna věc je organizace profesionálního klubu, který hraje špičkovou třeba extraligu, tak ti to samozřejmě budou mít v pořádku. Ale jak to na těch vesnicích a malých městech budete kontrolovat, že se tam někdo dopustil toho, že už se někdo přestěhoval, nebo přišel jiný trenér, který je zrovna teď trénuje? Protože často ti trenéři jsou rodiče dětí, nebo podobně. Koho seženete, aby vůbec byl ochoten se tomu věnovat, aby se nevystavoval té vaší nařízené povinnosti, že budou muset pod sankcí ze správního deliktu vyplývající tyhle ty věci aktualizovat. Jak to máte zařízené? Prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě zareaguji na dotaz, byť se tedy netýká obsahu vráceného návrhu. Co se týká této obavy, tak jenom zopakuji to, co už bylo diskutováno při projednávání novely v Poslanecké sněmovně, že tady tato sankce se týká té situace, kdy ten, kdo je příjemcem veřejných dotačních prostředků ze strany státu, v tomto případě neinvestičních i investičních, například spolek, a víte, že součástí je velmi často diskutovaná členská základna - členská základna -, tak tohle je delikt za to, že pokud bude někdo předstírat, že má více členů, než má, je to záležitost, kterou ve sportovním prostředí řešíme dlouhé roky. Zpochybňuje to sportovní prostředí, vede to k různým kauzám. Toto reaguje na situaci, kdy v podstatě někdo uvádí vadné údaje, které jsou ale klíčové pro to, jaká míra podpory mu má být přidělena. Je to zcela obvyklý způsob. Pokud někdo nemá zájem o podporu, nemusí nic uvádět a v tom případě se nemusí ani obávat toho, že pokud neaktualizuje ta data, na základě kterých dochází k přiznání podpory, tak bude sankcionován. A byla bych velmi nerada, kdybychom zpochybňovali z hlediska veřejných prostředků, ať jsou kohokoli, že je nelegitimní sledovat pravdivost údajů, na základě kterých získává od státu, kraje nebo obce veřejné prostředky. To by snad mělo platit pro každého. (Hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Nebo řádně přihlášený? (Ano, řádně.) Řádně. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Řádně. Děkuju. Ale budu samozřejmě krátký.

  Co nám tady řekla paní ministryně, to je přece úplně průzračné jak křišťál. My vám ty peníze nedáme cestou rozpočtového určení daní, abyste si sami o nich rozhodli, ale my vám je vlastně jakoby sebereme, dáme vám je na základě toho, že vy jste povinni vytvořit rejstříky, každého evidovat, každou změnu zanést, a na základě toho přeci logicky dostanete ty státní peníze, které my jsme vám sebrali předtím z toho obecního rozpočtu, a běda vám, jakmile tam uděláte nějakou chybu, to už na vás skočíme, protože to musíme, protože to je přeci podle zákona a my jsme povinni hlídat ty státní peníze. No to je asi pravda, že jste povinni hájit státní peníze, ale jednak nepůjde v praxi - nepůjde - u těch neprofesionálních, často na malých obcích existujících sportovních oddílů, které tam jsou a které by byly hloupé, kdyby nechtěly peníze, když jste jim je předtím sebrali jaksi z jejich obecních rozpočtů, aby si o ně státu neřekly. Takže oni vyplní ten dotazník, řeknou: trenérem je dneska pan Novák, máme tady jedenáct dětí, pošlou to k vám. Mezitím některé dítě odejde, trenér se změní, to se stane třikrát v roce, protože prostě ti trenéři úplně nejsou. A do toho přijde kontrola z ministerstva, ještě dostanou pokutu, nebudou si moct sáhnout na žádné peníze nikdy jindy. Anebo budete tak hodní a řeknete: Hele, tak to nějak spravíme, trošku to ošulíme. Vždyť to vlastně není úplně... Tak vy to tady nemusíte dělat tak přesně.

  Vždyť to je úplný nesmysl, co tady chcete schvalovat. Ale úplný blábol. To prostě nemůže fungovat. To není ani socialismus. To je prostě byrokratická překážka toho, jak z nich udělat vazaly, aby dosáhli na nějaké finanční prostředky pidi. Možná se vám na to nakonec někteří úplně vykašlou, protože v praxi nakonec zjistí, že to je jenom těm velkým, jenom těm velkým klukům, kterým ty prachy chcete dát a kteří na vás tlačí, abyste něco takového udělali. Ale pro obecný sport, pro to, aby mládež byla na nějaké rozumné úrovni, aby fungovala na každé vesnici a obci, pro to neděláte vůbec nic. Vy jim ty peníze v podstatě jenom kradete!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, paní ministryně, jste sice dáma, ale první se s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura. (Poslanec Stanjura: S faktickou!) S faktickou? Tak pardon. Tak s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Zas ten politický jazyk. Já s paní ministryní souhlasím, že stát si má kontrolovat prostředky, které někomu dává, například formou dotací. Copak se to doposud nedělo? Potřebujeme nové povinnosti? Bez toho zákona to neumíte dělat? Odpověď zní: Umíte! Takhle jednoduché to je.

  Ale v těch úvahách mi chybí jiná věc. V republice máme přece mnoho sportovišť, která nejsou využívána tak, jak by být mohla, a to jsou školní sportoviště. A řeknu vám, jak funguje samospráva třeba v mém městě. Rozhodli jsme, že školní sportoviště nabídneme i mimo vyučovací hodiny. Stojí nás to poměrně hodně, asi milion korun ročně, protože tam platíme nějaké správce, někoho, kdo ta hřiště nebo ty zahrady mateřských škol kontroluje. To je správná podpora. A kdybyste tohle dali obcím v rozpočtovém určení daní, tak se k tomu možná přidají i jiné obce a nemusíte stavět nové tělocvičny, když máte postavené ty školní, které jsou mnohdy plné. A rozumím tomu, že ředitel školy nemá na to, aby tam platil dohled i mimo výuku. Tak dejte peníze těm obcím, ať to udělají. Takhle jednoduché to je.

  A možná se vás zeptám, paní ministryně, vy jste byla pro, nebo proti zvýšení rozpočtového určení daní pro obce a města? (Výkřiky z pléna: Ona o tom nehlasovala. Ona nemá právo o tom hlasovat.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali. (K poslancům z řad ANO.) Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl malé edukativní okénko, mám ještě 29 vteřin. Milí členové klubu hnutí ANO 2011, členové vlády na vládě hlasují. Vím, že někteří z vás jsou přesvědčeni, že paní ministryně přijde na vládu a nehlasuje. Tak to na mě aspoň nekřičte, nechte si tu hloupost pro sebe. Děkuji vám. (Ozývá se potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně, prosím.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom chtěla říct, že si kolegové z Občanské demokratické strany protiřečí. Má pravdu pan předseda Stanjura, že ano, všechny ty údaje, o kterých tady tak vášnivě diskutujeme, musí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovávat už nyní. Co ale není schopno zajistit - a to je dáno, bych řekla, otázkou pokroku, času - z hlediska množství dat a množství žádostí, které musíme zpracovat, a je nám to vytýkáno např. Nejvyšším kontrolním úřadem nebo kontrolním výborem této Poslanecké sněmovny, tak nejsme schopni samozřejmě zajistit dostatečné ověření toho, že se aktualizují ta daná data z hlediska členské základny, že jsme schopni zpracovat nějaký relevantní plán kontrol. Já to nepokládám za nic sprostého. Navíc pokud mě k tomu vyzývá Nejvyšší kontrolní úřad nebo kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, jsem povinna jako ministryně to akceptovat. To je všechno pravda.

  Co se týká elektronizace, tak se bavíme jedním slovem o tom, jak máme elektronizovat, abychom měli moderní veřejnou správu. Na druhé straně tady slyšíme, že to má být snad nějaké zvěrstvo, které má zničit český sport. Opak je pravdou. Také naše poslední kroky tomu nasvědčují. My chceme co nejvíce zlepšit metodickou podporu směrem k žadatelům, aby správně rozuměli tomu, jakým způsobem si mají požádat, o co, bylo to co nejjednodušší.

  A musím se ohradit důrazně vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající, proti výroku pana poslance Bendla o nějakém kradení. Já se domnívám, že jsem za poslední rok udělala všechno pro to, aby se namířilo co nejvíc finančních prostředků směrem ke sportovním klubům, a koneckonců také koncepce sportu, která byla vládou schválena v tomto týdnu, vládní politiku směřuje tímto směrem, směrem ke sportovním klubům. Nic takového se v minulých deseti letech nedělo. To znamená, prosím - vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající - nepovídejte nám o velkých klucích. My je neznáme, naše koalice.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná... Pardon. S přednostním právem ještě pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 • Poslanec Jiří Mihola: Tak napotřetí mě pan předseda přehlédl.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, vy jste takový nenápadný.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že tady z té dlouhé debaty vysvítá, že všichni máme zájem o sport. To je jistě pozitivní zpráva. Aspoň verbálně jsem si jistý, že tomu tak je. Doufám, že i doopravdy.

  Co se týká té faktické podpory sportu, s tou nemá tento návrh bohužel mnoho společného, protože tam chybí i z našeho pohledu to nejdůležitější, totiž financování.

  Dál se připojuji také ke kolegům, kteří tady pranýřovali byrokracii nebo přílišné regulace. Ani já to nemám rád. Z tohoto důvodu upřednostňujeme senátní verzi návrhu zákona. Ta vypouští povinnost obcí zpracovávat plán rozvoje sportu, který považujeme za naprosto zbytečné byrokratické nařízení. Stát na tento plán nedává obcím ani korunu. Původní znění z Poslanecké sněmovny nutí tedy obce pouze ke zbytečné byrokracii. Obce buď ze svého rozpočtu peníze na podporu sportu vyčlení, nebo ne, je to pouze na jejich vůli. Není tedy důvod jim zákonem nařizovat pouze další papírování. A toto my kritizujeme od počátku. Smysl bude mít až nový zákon o podpoře sportu, kde budou jasně nastavená pravidla ohledně financování.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Jsme u ukončené rozpravy. O závěrečná slova zatím není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení, které přečtu, je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 590/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 590/6."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 26, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 18, proti 106. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem nevyslovili souhlas.

  Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslanců, kvorum již je nastaveno.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 590/5.

  Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 27, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 22. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. (Ozývá se ojedinělý potlesk zleva i zprava.)

  Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

  Jak mně bylo avizováno, byla již splněna podmínka, abychom se mohli vrátit k návrhu zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, a to je přítomnost navrhovatele ze Senátu.

  Je tady pan senátor Bublan za navrhovatele, nicméně my jsme doposud neodhlasovali jeho přítomnost v jednacím sále. Čili nejprve dám hlasovat o přítomnosti pana senátora Bublana v jednacím sále.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 28, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Vítám pana senátora Františka Bublana a pana senátora Karla Kratochvíleho a prosím tedy, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan senátor František Bublan. Prosím, pane senátore.

 • Senátor František Bublan: Vážené dámy, vážení pánové, já bych se především chtěl omluvit za svoji předchozí nepřítomnost. Byla dána trošku nedorozuměním, protože v usnesení Senátu je, že Senát pověřuje senátory Karla Kratochvíleho a Miroslava Nenutila odůvodnit to poslední usnesení Senátu. Nicméně po dohodě i s legislativou jsme dospěli k tomu, že zde musím být jako původní navrhovatel, a ti dva zmínění páni senátoři jsou jakoby zpravodajové na to nové usnesení Senátu. Takže bylo to nedorozumění. Já jsem s tím nepočítal. Naštěstí jsem byl v nedaleké senátní budově, takže jsem to ještě trošku stihl. To jenom na omluvu. (V sále je veliký hluk.)

  Jinak co se týče návrhu zákona, ten už jsme tady probírali asi čtyřikrát, takže není třeba ho připomínat. Jedná se o regulaci prodejní doby v těch velkých obchodech, bazarech s použitým zbožím. A vymezuje to na vybrané státní svátky a svátky. Vůle Senátu byla taková, že - ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se, pane senátore, velmi omlouvám, ale poprosím přítomné poslance o klid.

 • Senátor František Bublan: Vůle Senátu byla taková, že zůstaneme u těch sedmi vybraných státních svátků a svátků tak, jak byly předloženy v původní podobě. Hlasování proběhlo celkem jednoznačně v Senátu. Takže si dovolím vás jenom požádat o podporu původního návrhu a věřím, že už celá anabáze, která trvá téměř dva roky, bude zde úspěšně zakončena. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Bublanovi. Chtějí se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu postupně vyjádřit zpravodajové - garančního výboru hospodářského pan poslanec Karel Šidlo? Není zájem. A zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil? Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení hosté. Chtěl bych také přivítat skupinu zaměstnanců právě z těch obchodů, o kterých teď rozhodujeme, tady mezi námi, kdy se konečně už dočkali po dvou letech toho, že se teď bude rozhodovat právě o této normě.

  Já se domnívám, že tak jak už tady řekl kolega senátor Bublan, není potřeba se k těmto věcem mnoho vyjadřovat, všechno už bylo řečeno. Chtěl bych jenom požádat ctěnou Sněmovnu, aby podpořila návrh Senátu tak, jak byl přednesen kolegou senátorem Bublanem a zde přítomným kolegou senátorem Kratochvílem. Takže žádám o podporu tomuto návrhu tak, abychom po dvou letech konečně dospěli k nějakému závěru. Děkuju pěkně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Karel Kratochvíle. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 • Senátor Karel Kratochvíle: Děkuji za slovo. Jsem tady už podruhé, takže doufám, že teď naposledy. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych pronesl stručné úvodní slovo k návrhu zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodně, sněmovní tisk 575 a senátní tisk 263, který máte před sebou. Navrhovatelem původního návrhu zákona byl Senát. Návrh se začal projednávat v červenci roku 2014 a nyní téměř po dvou letech stojíme před jeho závěrečným schvalováním. Jaká bude jeho finální podoba, to záleží nyní právě na Poslanecké sněmovně.

  Proces schvalování tohoto návrhu zákona byl velmi obtížný, neboť z původně navrhovaného počtu sedmi svátků, při kterých by byla omezena prodejní doba, Poslanecká sněmovna vypustila ze senátního návrhu zákona většinu významných státních i ostatních svátků, tedy Velikonoční pondělí, 28. září - Den české státnosti, 28. října - Den vzniku samostatného Československého státu, ale i 8. květen - Den vítězství.

  Senát je přesvědčen, že je potřeba vrátit předložený návrh zákona do původní podoby, jak byl Senátem schválen. Vedou ho k tomu zejména dva důvody. První důvod je ten, že ve dnech 25. a 26. prosince a 1. ledna má většina obchodů stejně dnes zavřeno a nemá valný smysl toto omezení prodejní doby stanovit zákonem, když se tak děje bez ohledu na zákon. Druhý důvod je ten, že Senát je přesvědčen, že by měl být zachován výčet původních státních svátků a ostatních svátků, které připomínají občanům České republiky jejich historii, ať se již jedná například o Den české státnosti a vznik samostatného Československa, nebo Den vítězství, nebo se jedná o velice významné svátky církevní, jako Velikonoce a Vánoce. Tyto svátky je potřeba si také připomínat nejen jako svátky vánoční a Nový rok, zejména dnes je potřeba se snažit stále zachovávat naši českou suverenitu a státnost.

  Senát si rozhodně neklade za cíl určovat lidem, co mají ve svých volných dnech konat. Ale aby ti, co mají volno, trávili významné sváteční dny v nákupních centrech společně s těmi, kteří tento den musí jako zaměstnanci v nákupních centrech pracovat, to je situace, která občanům příliš nepřipomene, že před mnoha lety ten samý den pro český stát znamenal velmi mnoho. Proto Senát navrhuje Poslanecké sněmovně, aby podpořila senátní verzi předloženého zákona.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. S faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom technicky, v případě, že hlasování o tomto zákonu, ať už o senátní verzi, nebo verzi sněmovní, bude, tak aby předtím bylo přerušeno, protože my se máme sejít s panem ministrem Brabcem kvůli jeho zpackané EIA na vyjednávání.

  A moc bych poprosil - chci, aby bylo zaregistrováno, že budu hlasovat jak proti senátnímu návrhu, tak proti původnímu návrhu.

  A směrem k panu senátorovi, co tady říkal. Tak prosím vás, proč se podle toho, co tady říkáte, nechováte? Proč vaši spolupracovníci permanentně okopávají hlavní nositele tradice, hlavní nositele a propagátory těchto často církevních svátků? Proč děláte přesně opačnou politiku ve skutečnosti, než tady povídáte? Já bych se pod to, co jste tady říkal, podepsal, ale v případě, že konečně začnete dělat skutečnou politiku, ve které se bude odrážet i to, co říkáte. A vy to neděláte. Respektive vaši spolupracovníci, spolustraníci, to nedělají. Děláte přesný opak! Vyvoláváte ve společnosti skutečně nálady proti církvím, nejenom proti jedné. Vaši kolegové tady nepodpořili, abychom ukotvili, z jakých hodnot vycházíme, a sem s tímto zákonem přicházíte. Tak si slaďte své chování, aby to, co říkáte, také fungovalo ve vaší reálné politické praxi. Teď to neberte osobně, mluvím ke straně sociální demokracie. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, bylo tady vysloveno něco, abychom konečně dospěli k rozumnému závěru. Rozumný závěr je jediný. Zamítnout obě verze! Proč bychom měli zasahovat do soukromé sféry? A ten naivní pokus o sociální inženýrství, který tady byl vysloven z úst pana senátora, snad není ani třeba komentovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve bych plně podpořil návrh pana předsedy hospodářského výboru.

  Ale já se obracím s osobní žádostí na pana senátora. Věřím, že z omylu, minule, když jsme to projednávali, tak tady na mikrofon řekl, že i někdo z našeho senátního klubu tento návrh zákona podpořil, když jsme hlasovali. Není to pravda. Byl bych rád, aby pan senátor vzal tato slova zpět. Věřím, že to nebylo úmyslné. Dal jsem si tu práci, vyhledal jsem si příslušné hlasování, když se o tom hlasovalo poprvé (nesrozumitelné) do Poslanecké sněmovny. Žádný člen klubu Občanské demokratické strany nepodpořil tento návrh zákona. Věřím, pane senátore, že to nebylo úmyslně, ale my jsme tady zvyklí, když se člověk splete, druhá strana mu ukáže, že se spletl, že přijde a řekne: omlouvám se, spletl jsem se, nebylo to úmyslné. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozumím kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, že hájí zájmy zaměstnavatelů, a my hájíme zájmy zaměstnanců. To je ten zásadní rozdíl!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec František Laudát, po něm pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já se musím ohradit kvůli tvrzení pana předřečníka. Jednak tedy je hájíte tak, že v případě, že dojde k ochlazení ekonomiky, tak je pošlete na úřad práce. Za další. Ty, kteří si naléhavě potřebují vylepšit svoji sociální situaci, připravíte o bonusy. Za další. Vy můžete poslat na úřad práce ty podnikatele, živnostníky a další, kteří mají obchody, ty zaměstnance, kteří pracují v těch malých obchodech, které v obchodních centrech jsou. Takže prosím, tohle ať tady nikdo neříká! Přesný opak je pravdou. A když už máte tu dojemnou péči o zaměstnance, tak jenom chci podotknout, že stejně se chováte a stejně tak na úřady práce pošlete malé živnostníky, OSVČ, kteří se sami živí, přes elektronickou evidenci tržeb a další a další. Takže prosím, přesný opak je pravdou! Neříkejte tady, že vy zastupujete zaměstnance! Vy děláte klasickou politiku proti zaměstnancům. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tady myslím ve své úvodní řeči ve Sněmovně řekl, že pánbůh nebo příroda nás stvořili s dvěma konci - na jednom sedíme a druhým myslíme. A všechny jsem vyzval, abychom k myšlení používali alespoň občas ten správný konec. Já nehájím zájmy zaměstnavatelů ani zaměstnanců, hájím zdravý rozum. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, už tady bylo hodně řečeno. Já jsem se na plénu Sněmovny k tomuto zákonu nevyjadřoval, ale jako člen výboru pro sociální politiku jsem také kladl zástupci předkladatele panu Bublanovi určité otázky a ty odpovědi na ně mě prostě nepřesvědčily. Proč zrovna se navrhuje jenom sedm svátků, když státních svátků máme více? Proč se navrhuje prodejní plocha 200 metrů čtverečních? To také nebylo zodpovězeno. Já se přiznám, že argumenty, proč přijmout tento zákon ať již v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou, nebo dokonce v rozšířené Senátem, mě v žádném případě nepřesvědčily.

  Senát, který tento zákon navrhl, a pokud se nemýlím, tak vlastně jeho pozměňovací návrh je identický s původním návrhem Senátu, chtěl omezit svobodnou volnost stanovení prodejní doby velkých řetězců. Budiž. Učinil to však nepříliš legislativně povedeným způsobem. Mluvil jsem už o tom, že prodejní plocha 200 metrů čtverečních postrádá nějaké silné argumenty. Je navíc dobře známo a víme to všichni, že dnešní obchodní centra pronajímají prodejní místa jednotlivým obchodníkům, jednotlivým nájemcům, a tak se stejně ono obchodní centrum jednoduše zavřít nedá.

  Neustále se zde argumentuje, to tady dneska ještě nepadlo, že takové omezení nejen o svátcích, ale například i o nedělích platí i v některých zemích EU. Ptám se: No a co? V Bavorsku, a to jsem také uváděl na výboru pro sociální politiku, zvláště na venkově chodí zase v neděli do kostela pomalu celá obec. U nás taková míra praktikujících věřících není, a to myslím ani na Moravě. Nesnažme se tedy lidem vnucovat, jak mají trávit neděle nebo svátky, zda je mají trávit v nákupních centrech, v přírodě nebo u televizní obrazovky. Navíc tedy stále přibývá nákupních center, která minimálně o nedělích a svátcích připravují nejrůznější kulturní nabídku. Jak hodnotnou, zde nechci rozebírat.

  Uvádí se také všudypřítomný argument ochrany zaměstnanců. Předně podle mého přesvědčení stát má jiné a dle mého názoru dostatečné možnosti, jak kontrolovat dodržování pracovního práva, a to i ve velkých řetězcích, a tím chránit zaměstnance. Jsou zaměstnanci, kteří naopak s vidinou většího příplatku jsou ochotni pracovat o nedělích a svátcích, a jsou určitě i tací, kteří v sobotu, v neděli a ve svátcích pracovat nechtějí. I tomu bychom měli rozumět. Obchodní centra ale nejsou jedinými místy, kde vidíme zaměstnance i o svátcích. Vždyť jsou otevřeny restaurace, nemohou přece přestat fungovat další veřejné služby, i tam také musí být zaměstnanci o nedělích a o svátcích.

  Senát navrhl výčet sedmi svátků, kdy by byl zakázán prodej u prodejen, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních. Jak dobře víte, Poslanecká sněmovna tento výčet zredukovala pouze na 1. leden a svátky vánoční, kdy skutečně dnes již mnohé řetězce mívají zavřeno, protože tam prostě lidé nechodí nakupovat. Řetězce se rozhodly bez ohledu na nějaký zákon, koneckonců on to vzpomněl i pan senátor Kratochvíle. Senát opět trvá na svém původním návrhu. Tento senátní návrh odmítá, a mluvil o tom již pan poslanec Zbyněk Stanjura, jednoznačně Hospodářská komora, která obecně nesouhlasí s principem regulace prodejní doby.

  Osobně nebudu podporovat ani jeden z těchto návrhů, byť poslanecká verze je mnohem blíže současné realitě. Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Teď faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Stanjura, jestli má zájem? Po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Už je 17 hodin, máme důležitou poradu k zákonům, které jsme zařadili na zítřejší odpoledne, to je EIA, a máme ho v devadesátce a budeme opozice jednat s vládní koalicí o tom, zda ten zákon v navržené podobě projde, nebo ne. Tak mám prosbu, ať klidně běží rozprava, ale pokud ta porada nebude hotová, abychom poté před hlasováním schůzi přerušili, než skončí ta porada k EIA, protože se chceme zúčastnit hlasování.

  Takže pane předsedající, buď budeme zpátky, a pokud ne a budou vyčerpány všechny příspěvky, tak poprosím o přerušení schůze do návratu z té porady. Předpokládám, že to bude poměrně rychlé, já to tipuji na deset, patnáct minut maximálně. Ale kdyby se to náhodou protáhlo, tak prosím, umožněte nám všem, abychom se mohli účastnit hlasování. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, pokusím se to sdělit svému následníku v řízení.

  S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Dneska to mezi námi docela skřípe.

  Chci navrhnout procedurální návrh, abychom přerušili tento bod na čtvrt hodiny, to znamená do 17 hodin 15 minut, z těch důvodů, které tady uvedl pan kolega Stanjura. Nezlobte se na mě, já nechci jednat pod tlakem, pak sem dobíhat. V případě, že by se to jednání protáhlo, tak prosím potom nechť začnou mluvit ti, kteří jsou přihlášeni, a my se sem snad dostavíme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém chcete dát hlasovat. Ano. Přivolám naše kolegy z předsálí. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do 17 hodin 15 minut z důvodu porady k EIA. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do 17 hodin 15 minut z důvodu porady k EIA. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 29. Přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 39. Návrh nebyl přijat.

  S přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Takže já děkuji za to, že ukazujete, jak se chováte. Jestli patnáct minut vám nestačí na to, abychom se s panem ministrem Brabcem domluvili, aby ve středu tady nevznikl karambol, nezlobte se na mě, to už ale opravdu přeháníte.

  Já tomu půjdu naproti. Chováte se velmi trapně. A beru si jménem klubu TOP 09 patnáct minut přestávku. A styďte se.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady žádost o přestávku, takže budeme pokračovat v 17.16. Přerušuji jednání Sněmovny do 17 hodin 16 minut.

  (Jednání přerušeno v 17.02 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Pan kolega Vilímec už přednesl svůj diskusní příspěvek. Nyní pan poslanec Karamazov a připraví se pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je strašidelné, s jakou urputností chce vláda osekat svobody lidí. Vzpomínám si -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě vás přeruším a požádám kolegy o klid ve sněmovně, abyste mohl přednést v důstojném prostředí svůj příspěvek, a to zleva doprava i ve středu. Opravdu, kdo diskutuje něco jiného, než je prodejní doba v maloobchodě, prosím v předsálí. Mohu o to požádat, paní kolegyně, páni kolegové? Děkuji. Pokračujte.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Vzpomínám si, jak před několika měsíci zde na půdě Sněmovny zvítězil zdravý rozum, když poslanci pozměňovacími návrhy upravili zákon o omezení prodejní doby v obchodech. Nová legislativa se tak vztahovala jen na několik dnů v roce, když jsou navíc stejně již nyní obchody zavřené. Vznikl sice další zcela zbytečný zákon, ovšem pořád lepší, když vznikne zákon zbytečný než zákon špatný.

  Bohužel Senát se tentokrát neukázal jako strážce svobody, vrátil se k původnímu znění, které dolní komora zamítla. Vládní koalice, nepoučena minulou rozpravou, se opět chystá prosadit další zbytečný zákaz. Kdy se tato smršť zastaví? Dějiny nás učí - nikdy. Budeme tak dlouho nenápadně omezovat možnosti jednání lidí, dokud nezjistíme, že ze svobody nezůstalo vůbec nic. To je socialismus, který tak dobře všichni známe.

  Vůbec zde totiž nejde o ochranu zaměstnanců, jak se někteří snaží argumentovat. Jde o to vnutit všem ostatním určité vidění světa a určitý způsob jednání v soukromém životě. Stát se tak neodvolatelně vlamuje do sféry, která měla navždy zůstat vyhrazena osobnímu rozhodnutí jednotlivce. Zastánci nové restrikce argumentují právy zaměstnanců a zároveň pomíjejí fakt, že pracovní smlouvu uzavírají svobodní lidé, kteří si sami vymezují její podmínky. Před svévolí obě strany chrání zákoník práce. Vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů tedy není nutné upravovat jinak.

  Vyjmenovat, zakázat a trestat jednání, které ohrožuje druhé - to je přece role státu. Jedině v takovém společenství je doma svoboda, volnost každého myšlení a jednání, které druhému neodpírá možnost svobodně přemýšlet a jednat. Kolik různých zákonodárných sborů na celém světě už přijalo zákony, které tuto citlivou hranici pomíjejí?

  Proto kladu tuto otázku: Jakým způsobem otevřené obchody v některé státní svátky ohrožují druhé? Jakým způsobem uzurpují jejich svobodu? Odpovědět samozřejmě musíme, že žádným. Zaměřme proto svou pozornost k tématům, která skutečně mají tendenci přerůst v problémy, které ohrozí bezpečí, zdraví a svobodu lidí. Osobní život a dny volna ať si každý uspořádá podle svého. Proto opět apeluji na zdravý rozum všech přítomných poslanců, aby nezakazovali lidem prodávat a nakupovat, chodit do práce a podnikat.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Simeonu Karamazovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Michal Kučera, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, na toto téma, na téma prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě, tady proběhly hodiny a hodiny diskusí. Já už nebudu opakovat věci, které tady zazněly mnohokrát. Možná některé bych jenom připomenul v krátkosti, nebo spíše zareagoval na některé své předřečníky.

  Chtěl bych jednoznačně upozornit, že otázku ochrany zaměstnanců musí řešit především zákoník práce, musí řešit kolektivní smlouva, musí řešit odbory. To jsou k tomu určené instrumenty. Jakýkoliv vstup speciálními zákony do speciálních skupin vnáší jenom nejistotu a vnáší jenom jakési pokřivení trhu. Pak se můžeme jednoznačně ptát, proč jedni ano, druzí ne, proč ti ano a ti ne, stejně jako se ptáme, proč omezení se vztahuje na 200 metrů čtverečních. Na tuto otázku jsme nikdy nedostali odpověď. Pokusil se odpovědět můj kolega profesor, který řekl - protože máme deset prstů na rukou. Kdybychom jich měli šest, tak by se jednalo o 240 metrů čtverečních. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Petra Kudely, předtím Petra Bendla a řádná přihláška pana poslance Jaroslava Zavadila. Nyní pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já doufám, že mi ty dvě minuty budou stačit.

  Pan senátor tady mluvil za zástupce předkladatele toho senátního návrhu, že se to týká i bazarů s použitým zbožím. Tak jsem se chtěl zeptat, kde to tam v tom zákoně je, protože já jsem to tam nikde neobjevil. Týká se to pouze obchodů s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. A jestli tedy bude mít nějaký bazar s použitým zbožím nad 200 metrů čtverečních, tak toho se to samozřejmě týká také.

  Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že ten zákon je diskriminační. Ve finále se vlastně postaví proti lidem samotným, protože jak tady bylo řečeno, že se chce zabránit tomu, aby lidé trávili čas svátků v nákupních centrech, chci jenom zdůraznit, že v těch nákupních centrech už dneska nejsou jenom prodejny s potravinami, ale je tam i řada jiných aktivit, které, ať už jsou to různé bowlingy a dětská centra a podobně, je otázka, jak to tam nakonec bude vypadat. Jestli to budete chtít regulovat, takže potraviny budou zavřené a bowling, bude-li malý, jednodráhový a bude mít do 200 metrů, nebo jestli se to toho nebude týkat, když tam budou něco u toho prodávat a podobně. Zkrátka si myslím, že to je zákon, který je naprosto nesmyslný.

  Nemáme omezovat a rozhodovat o tom, co lidé mají dělat o svátcích. Oni se rozhodnou sami a ti obchodníci v případě, že tam lidé nepřijdou, sami zavřou. Koneckonců jste to tady konstatovali v těch vánočních svátcích či na Nový rok. Ti lidé tam prostě nechodí, a proto mají ty obchody zavřeno. Takto vydělají ti menší, lidé si postojí ve frontách, protože to třeba nestíhají z práce jinak než využívat ty otvírací doby velkých obchodů. Víceméně se ty zisky přelijí jenom někam jinam. (Upozornění na čas.) Je to zbytečný socialistický experiment. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Petra Kudely. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, členové vlády, páni poslanci, minule jsem tady vystupoval s tím, jaké zisky mají velké maloobchody typu Tesco, Billa a podobně. Jsou to zisky v miliardách ročně. Já jim to přeju. Všechna čest, umí to. Nicméně neustále se schovávat za ekonomický růst a rozvoj - myslím si, že jsou tady i jiné, vyšší principy, než se pouze schovávat za ekonomický růst. Domnívám se, že drobnou regulaci v tomto segmentu si tento trh vyžádal a tato drobná regulace je skutečně namístě. Jedná se jenom o několik dní v roce, kdy ve velko- maloobchodech nad 200 m2 bude zakázán prodej. Tyto podniky to nikterak neohrozí, společnosti to prospěje. Já se přikláním k senátní verzi zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kudelovi i za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka před kolegou Zavadilem, a to pana poslance Ivana Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom pro upřesnění. Ti, kteří tady byli kritizováni za to, že vytvářejí obrovské zisky, také zaměstnávají desetitisíce lidí a to je potřeba vzít v úvahu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní řádná přihláška pana poslance Jaroslava Zavadila. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane řídící, a ještě jednou vás všechny zdravím od tohoto pultíku.

  Víte, je to jak přes kopírák. Už jsme si tady tuhletu debatu zažili několikrát. Mě na ní nic nepřekvapuje. Snad jenom jediná věc. Ten návrh přece nebyl pro to, abychom omezili lidem chodit do obchodních domů. Ten byl proto, protože zneužívání těch zaměstnanců, kteří tam jsou, je enormní.

  Tady bylo řečeno, že za to dostávají peníze - já se omlouvám. (Řečníkovi zvoní mobilní telefon.) Oni za to peníze moc nedostávají. Oni za to dostávají náhradní volno. Možná že je to chyba zákoníku práce, který upřednostňuje to, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl napřed na náhradním volnu. Ale oni je k tomu tlačí! (Poslanec zvyšuje hlas.) To chci teda říct.

  Takže není to o penězích. Není to o tom, že oni by stáli o peníze, protože je nemají.

  Ivane, já si tě hrozně vážím (k poslanci Pilnému), prostřednictvím tedy pana předsedajícího - sociální inženýrství, no to je přece úplná pitomost. O to tady vůbec nejde. Jde tady skutečně jenom o to, abychom vyhověli téhleté skupině lidí, kteří jsou svým způsobem - a já teď nechci použít toho výrazu, který se mi lepí na patro, použiju nějakého diplomatičtějšího výrazu - kteří prostě jsou nuceni k tomu, aby za ty svátky museli jít na náhradní volno. A nekruťte mi hlavou (obrací se do sálu), je to tak, běžte se jich zeptat!

  Takže to je ten důvod, který vlastně vedl všechny k tomu, co se starali o tenhleten návrh, aby s ním přišli. A samozřejmě ta debata, a ta je legitimní, že tady s tím někdo nesouhlasí, že někdo má takový názor a někdo onaký - to já připouštím, takovouhle debatu. Ale prosím vás, soustřeďme se jenom na to meritum věci. Nikdo tady nechce a nechtěl tímto zákonem omezovat občany, že teda nemůžou nakupovat.

  Na druhou stranu se tady říkaly argumenty, že v Rakousku, Německu, Francii, Belgii tohle běžné je. A to tak je. A já teď nechci se opírat o to, co se děje v těchhletěch zemích. Nechci. Ale nicméně se musím k tomu tak trošičku obrátit. Nikdo tady nemluvil o nedělích, protože tady se mnohdy hovořilo - vy chcete i neděle. Ne, nikdo nechce o nedělích.

  Takže jenom bych chtěl apelovat, abychom vážili slova. A vím, že jsem teď promluvil trochu emotivně. Ale znova opakuji, nevadí mi žádná debata, která je o tom, že někdo s tím nesouhlasí z různých důvodů, ale nenapadejme ty, kteří si myslí pravý opak. A neříkejme o nich, že jsou to socialisti, byť to někdy socialisti jsou - a mně to vůbec nevadí, já se za to nestydím. (Smích z pravé strany sálu.) Ale ne, to není potřeba se tomu smát.

  Takže říkejme si ty věci otevřeně, na férovku. Já jsem vždycky mluvil férově. Vy to všichni víte. A dokonce s vámi mnohými jsem mluvil o této normě a řada z vás mi řekla, a já nebudu jmenovat ty osoby, ano, my bychom s tím problém neměli, ale měli bychom s tím problém v klubu. Teďka konec z citátu.

  Takže jenom bych byl hrozně rád, kdybychom se nedostali na tu polemiku osobních útoků. Já nechci - omlouvám se Ivane, ale tamto jsem říct musel. Protože sociální inženýrství, to je pro mě něco nepřijatelného. A tohle není sociální inženýrství. To jde skutečně tamhle o ty lidi.

  Jenom chci tedy na závěr vás vyzvat, abyste to vy, co si myslíte, že to je správné, podpořili a abychom ty debaty už tady nerozvíjeli. Už je plno času. Myslím, že všechno bylo řečeno a už by se to mělo směřovat k hlasování. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Zavadilovi. Ale nevyhovím mu, protože mám čtyři faktické poznámky a jednu řádnou přihlášku do rozpravy kolegy Bendla. Ale před kolegou Bendlem budou v tomto pořadí faktické poznámky Karel Fiedler, Miroslav Kalousek, Ivan Adamec a Ivan Pilný. Nyní pan kolega Fiedler, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Pokusím se do těch dvou minut vejít. Zareaguji jak na kolegu pana Zavadila i na další předřečníky.

  Kolega Michal Kučera to tady velmi správně vyjmenoval, tu řadu těch věcí. Ale já si přece jenom myslím, že tady toto je trošku jiná záležitost. Tady se pořád zaklínáme nějakou mantrou zisku. Mluvilo se tady o těch velkých řetězcích, nechci je záměrně jmenovat. Ale můj kolega dneska uveřejnil informaci o tom, že 214 mld. se ročně vyvádí z této republiky na dividendách. Neříkám, že to jsou zrovna tyto markety a tyto řetězce, ale asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že mezi ně patří. Víme, co nám chodí po internetu, a je to realita. Že stejné řetězce u nás platí menší mzdy než ve svých mateřských zemích, přičemž ceny výrobků jsou tam častokrát nižší, než jsou u nás. U nás jsou vyšší. Něco tady není v pořádku. Taková ta autoregulace úplně nefunguje.

  Občas se do toho prostě musí nějakým způsobem píchnout. A ty argumenty, které tady zaznívají. Já bych je bral, kdybychom se bavili o tom, že to chceme udělat jako tuším v Řecku, že každou neděli je zavřeno. Ale to přece tady neřešíme. Tady řešíme v podstatě pět dnů a možná že ty tři tam jsou skoro samy, s tím bych i souhlasil, malichernou věc, kdy bychom naopak měli vyjádřit nějakou úctu k tomu, že máme opravdu sváteční dny. A to všichni víte, že nejsem žádný křesťan.

  Tak až se budete, kolegové, rozhodovat, jak budete hlasovat, tak vezměte v potaz i tyto věci. Ještě jednou zopakuji, řada těch firem ve svých mateřských zemích vyplácí vyšší mzdy a má při tom nižší ceny za ty výrobky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom dvě možná zbytečné poznámky k diskuzi, která probíhá. My se vždycky děsíme, kolik dividend za svými vlastníky odchází z firem, které tady zahraniční investoři založili nebo koupili. A vždycky jásáme nad tím, kolik zahraničních investic sem přichází. Přichází sem mnohem víc zahraničních investic, než kolik odchází dividend. Takže na jednu stranu naříkat, že vlastník si bere svoji dividendu a na druhou stranu brát jako samozřejmost, že tady někdo jiný z dividendy odněkud jinde investuje prostředky, je trochu, řekl bych, velmi krátkozraké. To za prvé.

  Za druhé, byl jste vyzván, pane poslanče Pilný prostřednictvím pana předsedajícího, abyste vážil slovo. Já se přidávám. Skutečně, važte slova. Vy jste ze staré školy a naivně staromilsky jste připomněl, že ty firmy tady zaměstnávají naše občany, namísto abyste pochopil v duchu vládní probíhající diskuze, že nezaměstnávají, že vykořisťují. Musíte jít s dobou. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce pana poslance Miroslava Kalouska. Další je pan poslanec Ivan Adamec, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni senátoři, kolegyně a kolegové. Kolega Zavadil říká, ať už necháme těch řečí a jdeme na to. Tak já si to tedy úplně nemyslím. Když tady mluvil o tom, jak se zachází se zaměstnanci v těchto řetězcích nebo obchodech, tak to mě docela pobavilo jako od odboráře, šéfa odborů, že toto tady říká, že to chce řešit tím, že ty krámy zavřeme na nějakou dobu. Já si myslím, že to je o kolektivním vyjednávání o těch podmínkách. Tam by se podle mě měly odbory prát za tyto zaměstnance a neřešit to tím, že budeme omezovat pracovní dobu.

  Jen tak mimochodem, já bych chtěl vědět, a ptám se prostřednictvím tady pana předsedajícího, od pana kolegy Kudely, aby mi vyjmenoval ty vyšší principy. Ty by mě strašně zajímaly. A pokud je něco, já to považuji za sociální inženýrství, tak je to odkaz na nějaké vyšší principy. Takže to jsem chtěl říct, že takhle to tedy já osobně vnímám.

  A co se týká toho, jak to pokračuje. Ono to začne sedmi dny nebo třemi dny, pak se to bude hodit na deset dní, pak na patnáct, pak na každou neděli, pak na každou sobotu a najednou skončíme tak, jako že v pátek si musíme nakoupit, protože o víkendu bychom zemřeli hlady. Já si na tu dobu vzpomínám, vůbec se mi to nelíbilo a takhle bych si to nepřál a nechtěl bych to takhle.

  Jen tak mimochodem, dneska jsem zaregistroval jednu takovou záležitost, která na první pohled nemá mnoho společného s tímto problémem, a je to registrace homosexuálních párů. Tehdy si vzpomínám v Senátu, kdy nás přesvědčovali, že je to to poslední, co chtějí, že se chtějí registrovat, aby měli zajištěna majetková práva, dědictví a tyhlety věci, a že v žádném případě nebudou žádat o adopci dětí, protože to tehdy nebylo úplně, řekl bych, v souladu s tím, jaká byla celospolečenská nálada. Dnešní rozsudek Ústavního soudu řekl, že mohou. Takže takhle to nakonec skončí i s těmi markety. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Další faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Prohlédnu si stenozáznam, ale vždycky jsem mluvil jenom věcně a obsahově, nikomu jsem žádnou nálepku socialistů nepřišíval.

  Pokud se týká sociálního inženýrství, tak to bohužel není vyhrazeno jenom socialistům, už tady byli i lidovci s podobným přístupem, takže to opravdu není věc nějaké politické strany nebo příslušnosti, je to věc názoru. Ale držel bych se logiky. Jestliže zákonem zavřeme obchody, tak nebudeme přece říkat, že nikoho neomezujeme. Omezujeme statisíce lidí, kteří tam doteď chodili nakupovat. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní ještě jednou pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Petr Bendl, který je přihlášen řádně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Budu se snažit být ještě stručnější. Opravdu si uvědomme, že se jedná o tři nebo o pět dnů, ne o každou neděli, a že se to na těch hospodářských výsledcích podle mého názoru, nemusíte se mnou souhlasit, zase nějak závratně neprojeví. Člověk vypije toho mléka úplně stejně, jestliže je otevřeno o pět dnů méně nebo více, protože tu spotřebu má pořád stejnou. Například.

  Ale proč jsem se přihlásil. Já od toho nechci zbytečně odbíhat, ale zareaguji na pana kolegu Kalouska. K těm dividendám. Já si pamatuji, že vy jste tady sám uváděl příklad Agrofertu pana vicepremiéra Babiše, jak pomocí dividend elegantně utekl z nějakého zdanění zisku. Tady ty dividendy jsou pořád stejné, ať jsou Agrofertu, nebo ať jsou jiných firem.

  Ale asi souhlasím s kolegou Zavadilem. Všichni už řekli svoje, my stejně všichni víme, jak budeme hlasovat, pojďme už rychle hlasovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nelze vám vyhovět, pane poslanče, protože ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. A prosím sněmovnu o klid. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych nerad, aby daňová optimalizace Agrofertu tady byla posunuta do jiných rovin, tzn. bylo to nikoliv pomocí dividend, ale pomocí korunových dluhopisů. Bylo to legální, ale nebylo to mravné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Petr Bendl v řádné přihlášce, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Věřím, že budeme moci rozpravu ukončit a hlasovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji, já jsem to předtím nestihl, tak to aspoň teď dokončím.

  Co tady říkal pan kolega poslanec Pilný, má pravdu. Akorát je potřeba ještě zdůraznit fakt, že jenom někoho omezujeme, někomu říkáme ne podle barvy očí nebo podle barvy pleti, ale podle toho, kolik metrů čtverečních zrovna momentálně obsluhuje, tak je-li to do 200 metrů čtverečních, je to v pořádku, a je-li to nad 200 metrů čtverečních, je to v nepořádku, ten bude muset mít ve dnech, které si vymyslí Poslanecká sněmovna, zavřeno. V tom je to zcela bezpečně, podle mého hlubokého přesvědčení, diskriminační. Nemá to nic společného se mzdami v podobném byznyse v zahraničí, to s tím nemá nic společného. A myslet si, že snad platy budou vyšší v okamžiku, kdy některým obchodům řekneme: budete mít zavřeno ve dnech, které si vymyslíme - dnes to může být sedm dní, zítra možná devět, vždyť ten precedent tady máme, to je koneckonců to, co tady říkal Ivan Adamec, že to je salámová metoda. My ten princip můžeme porušit, a dneska je to sedm, zítra čtrnáct. Dneska to budou třeba svátky a zítra přijde pan kolega poslanec Zavadil a řekne: Ne ne, kluci, žádný do šesti, do dvou, protože všichni mají právo na to mít odpoledne volno. My Středočeši budeme říkat: No máme smůlu, protože nás dojíždějí desítky tisíc ze středních Čech do Prahy do práce a z práce a ráno jedeme, když klasické obchody mají zavřeno, a přijíždíme, když klasické obchody mají zavřeno, takže mají většinou otevřeno pouze ty větší, u kterých je ještě šance nakoupit. V okamžiku, kdy začneme salámovou metodou likvidovat podnikatelský sektor tímto způsobem, budeme omezovat, tak jak tady správně říkal pan kolega Pilný, řadu nakupujících. Prostě to tak je. Znám pár lidí, kteří naopak říkají: Ve svátek mám aspoň dvojnásobek nebo dostanu nějakou větší náhradní mzdu, já si ten čas rád udělám, protože dostanu víc peněz. Normálně ty platy nejsou moc nízké, ve svátek dostanu prostě příplatek. I to se děje. Může někdo říct: Ale oni mu dají třeba náhradní volno apod. To samozřejmě někdo udělá a někdo ne, to záleží už na jejich svobodném rozhodnutí. Že jde o zaměstnance a zaměstnanost, je bezpochyby pravda.

  Chci jenom připomenout, že v okamžiku, kdy začneme s tímto omezováním, budeme zvyšovat tlak na nákupy přes internet. Za chvilku nebudou potřeba možná ani ty kamenné obchody. Vždyť k tomu může přispět i Poslanecká sněmovna, že je začneme pomalu zavírat. To takhle začne nenápadně, teď to skoro tak nevypadá, ale někdo to tady při druhém nebo třetím čtení říkal, že tím posilujeme šanci nakupovat přes internet, že už vlastně nebudou potřeba prodavači, budou mít úplně volno. Vždyť koneckonců vláda podpořila, nechci tu firmu jmenovat, jeden z největších internetových obchodů a podnikajících subjektů na trhu obrovskými velkosklady. Tak proč malé kamenné obchody? Vždyť stačí, když máme velké sklady, to stačí obsloužit pár lidí, lidi budou mít velkou radost, že už nebudou muset prodávat a nebudou muset do práce. Tam bude jenom pár skladových dělníků. Člověk si doma na internetu objedná, co potřebuje, a pak tady budeme všichni říkat: Musíme jim dát sociální dávky, protože oni nemají práci. Tímhle způsobem se zacyklujeme a pan kolega Zavadil tady bude říkat: Ale je potřeba na ty lidi myslet. Tak když nemají práci, chudáci, co máme dělat. Ale že postupně tímhle tím způsobem z toho trhu ty kamenné obchody a i velké obchody budeme vytlačovat, o tom žádná. A že teď na svátky zavřou, no tak zavřou. Dobře, tak někdo si dá radši mléko, které je konzervované, někdo třeba radši mléko čerstvé. Zjednodušeně řečeno. A nemusí to být úplně zmrazené z Polska, může to být to, co udělá místní pekař, dneska je jich čím dál tím víc, kteří se dohadují s tím velkoobchodem, že dodávají čerstvé pečivo. Až zavřou, tak si ho budete muset koupit o den dřív, tak to nevadí, bude to trošku tvrdší, ale holt si budeme asi muset zvykat, protože čím déle tady budete, tím víc takovýchto podle mě zbytečných zákonů budeme produkovat - a vlastně paradoxně jdeme proti těm lidem, aby tu práci nakonec neměli a museli jsme jim ty sociální dávky dát. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Ještě jedna přihláška - s přednostním právem pan poslanec Mihola jako předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen velmi krátce, jak jsem slíbil panu předsedovi Sněmovny. KDU-ČSL tento návrh podpoří, byť bych mohl mít řadu kritických výhrad k senátnímu návrhu, jako že jsem je dříve měl. A trošku jsem zklamán z toho, že byla možnost to trošku propracovat, a vlastně je tady stejný návrh, jako přišel do Sněmovny v březnu 2014. Moje představa by byla jiná. Ale beru to pozitivně. Je to šance nebo výzva udělat někdy novelu. Možná že z toho budou mít nejen tam dámy na galerii, ale i další, kterých se to týká, radost. Potom ale nyní je podstatné, aby prošlo to, co je předložené.

  A jenom skutečně musím kroutit hlavou nad tím, co tady zaznělo za polopravdy, nesmysly a strašení. Prosím vás, kdyby to takhle všechno bylo, jak tady bylo řečeno, tak život u sousedů, myslím tím v Rakousku, v Německu, by se musel zastavit, musela by to být nějaká absolutní katastrofa, museli bychom tady vítězně zvedat ruce. Tady s panem kolegou Pilným už jsme si některé věci vysvětlili u paní Jílkové v Máte slovo, ale vypadá to, že musíme jít na paní Jílkovou dvě, abychom si to znova dovysvětlili. Ne, říká už ne, už to vzdává. Tak prostě kdyby to fungovalo tak, že ty otevřené supermarkety a hypermarkety tak ženou tu ekonomiku, tak jsme dávno ty západní státy nejen dohnali, ale předehnali za to čtvrtstoletí, co máme všechno daleko více a skoro bez hranic otevřené, a tam to tedy regulují.

  Berme to pozitivně, je to kultivující návrh. Neříkejme tady takové pojmy jako zákaz. Prosím vás, proč se tady nerozčiluje někdo, že chce v sobotu, v neděli chodit k lékaři, že má na to právo a okamžitě a stejně jako ve všední den? Taky má jenom pohotovost k dispozici. Doprava. Proč nejezdí stejně často v neděli a v sobotu, když to tedy takhle srovnáváme? Takže opravdu si myslím, že mnohé argumenty tady byly hodně nefér. Měli bychom myslet na ty, kterých se to týká, na ty prodavače a prodavačky, které často místo těch chimérických příplatků dostávají k dispozici pouze náhradní volno nebo takovou náhradu, která nestojí za řeč.

  A bylo tady zmíněno sociální inženýrství. Jak říkám, chtěl bych se mít tak tržně, jak je to v těch západních zemích, ke kterým se najednou neznáme, jako je Německo a Rakousko, a které nás historicky a kulturně, se kterými se nejvíce spojujeme, tak klidně řeknu, že bych chtěl být takový sociální inženýr jako Baťa nebo víc takovýchhle vynikajících osobností, protože i on byl v tomhle pojetí, jak to tady zaznívalo, sociální inženýr, který myslel na své zaměstnance a jejich spokojený život.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miholovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Žel, vidím tady ještě dvě faktické poznámky - pan poslanec Fiedler a pan kolega. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Myslím, že pan předseda Mihola řekl pěkný příklad, který se mi velmi líbil. Tak to bychom potom měli chtít chodit na úřady v sobotu, v neděli, k lékaři, měli bychom chtít, aby PPL rozváželo balíky v sobotu, v neděli, to bychom tady mohli ještě hodně dlouho debatovat.

  Škoda, že naši předchůdci tady v této Poslanecké sněmovně se tak nezastávali podnikajících malých českých firem v době, kdy sem vstupovaly ty velké megařetězce, které je likvidovaly. To je velká škoda. To jsme mohli mít větší zaměstnanost. Možná problém s tou pracovní dobou nebo s tou provozní dobou bychom tady nemuseli řešit, protože ono to tenkrát fungovalo úplně jinak. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Šrámek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Na vystoupení pana Jiřího Miholy nelze nezareagovat. Prosím vás, tento zákon je diskriminační. Dovolte mi, abych ještě jednou řekl, to sociální inženýrství nespočívá v tom sociální - tady pro pana poslance Zavadila. To spočívá v tom inženýrství. To inženýrství spočívá v tom, že my jedněm říkáme, aby měli zavřeno, druhým říkáme, aby měli otevřeno. Ti, kteří mají 180metrový obchod, budou moci prodávat. Ti, co mají 220, nemohou. Ti, co mají obchod, budou mít zavřeno. Ti, co něco vyrábějí, nebo ty různé montovny, ti zase budou pracovat. To není o tom, že myslíte na zaměstnance nebo na zaměstnavatele. Ten zákon je prostě diskriminační. Buďto tedy udělejme pro všechny, anebo pro nikoho. Jinak to nemá smysl.

  Bude se to obcházet. Obchody se budou zmenšovat. Budou se dělit na půl, na třetiny. Je to prostě absolutní nesmysl. Dejme to pro všechny, aby to byl tedy sociální, a pro to zvednu ruku, anebo tedy pro nikoho, a pro to samozřejmě taky zvednu ruku. Tohle je diskriminační ze všech stran. Já budu hlasovat proti tomu pozměňovacímu návrhu i proti tomu druhému. Děkuji. (Zvedá se hladina hluku v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta. Pokusím se vám zjednat klid, pane poslanče. Prosím o ztišení. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Jenom chci říct, že pod tíhou nezvratných argumentů pana kolegy Miholy jsem se v minulých měsících přece jenom začetl do nějakých statistik a nějakých záležitostí ve velmi regulované Francii. Tam vymysleli už před mnoha a mnoha lety regulaci prodeje. A můžu vám říct, že lidé si vynucují - vynucují si - s postupem doby právě to, aby tyto obchody byly otevřeny, tak se to nějakým způsobem prolamuje v poměrně masovém měřítku, obchází se to. A je to přesně to, co snad nechceme - nastolovat takový systém, který pak nutí lidi k obcházení. A už to tady padalo od mého předřečníka - já se pod to podepisuji - že jste selektivně v rámci jakéhosi populismu vytrhli jenom jednu skupinu obchodů. A ještě kritérium je rozměr.

  Nezlobte se na mě, jako nechť tady vzniká to, co lidé chtějí. A lidé v nějaké chvíli i z časových důvodů zatím upřednostňují hypermarkety, supermarkety, nebo prostě velké prodejny. Ono to není o těchhle. Vy totiž míříte i na nějaké, já nevím, třeba zahradníky a podobně. Ono to není až tak, že si myslíte... Nedomysleli jste dopady toho zákona. A vžijte se do role, že vy si pronajmete nějaké prostory v takové velké prodejně, dáte tam několik milionů investici a teď vám někdo nařídí bez znalosti věci, že najednou ze dne na den vám to skončí. Už jste tady těchhle zákonů přijali velmi mnoho. Já vás před tím varuji. Nechte lidi, ať si žijí, ať podnikají. A kdo chce pracovat v takových obchodech, ať tam pracuje. Dneska je nadbytek pracovních míst, nabídka ve vztahu k poptávce, tak prosím nechte lidi, ať si rozhodují o svém životě sami. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času u faktické poznámky kolegy Františka Laudáta. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. (Hluk v sále.) Přikročíme k hlasování. Má zájem zpravodaj, nebo navrhovatel o závěrečné slovo? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav v Poslanecké sněmovně. Konstatuji, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, podle sněmovního tisku 275/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 275/7."

  Zahájil jsem hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 30, z přítomných 154 pro 89, proti 60. Návrh byl přijat. (Potlesk poslanců KDU-ČSL, ČSSD a KSČM.) Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

  Děkuji pánům senátorům, děkuji samozřejmě i zpravodajům a končím bod číslo 1. ***

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Senát návrh tohoto zákona zamítl v návaznosti na to, že neschválil novelu Ústavy předtím schválenou Poslaneckou sněmovnou a zaslanou do Senátu už někdy zkraje tohoto volebního období. Poté vlastně nezbylo nic jiného než neschválit i návrh prováděcího zákona. Byť mě to mrzí, tak musím konstatovat, že nelze schválit bez ústavní novely tento zákon, a doporučoval bych těm, kteří souhlasili s rozšířením pravomocí, zdržet se v tomto případě hlasování a tímto způsobem návrh neschválit. Více k tomu nemohu říci. Je to prostě tak.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Dienstbierovi a ptám se, jestli se chtějí k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodajové, a to nejdříve za garanční výbor pan poslanec Štěpán Stupčuk - nemá zájem, zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka - nemá zájem a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jiří Petrů - také nemá zájem.

  Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, pane senátore, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 • Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, byť tady pan ministr a senátor Jiří Dienstbier základní podstatu návrhu řekl, tak já si dovolím doplnit ještě návrh o několik informací. Ta základní je o tom, že v rámci jednání o ústavním zákoně, který nakonec nebyl Senátem schválen, došlo k tomu, že Senát měl dvě podmínky, za kterých byl ochoten ústavní návrh zákona o rozšíření NKÚ projednat a případně schválit. Ta první byla, aby znal obsah doprovodného zákona, což se stalo tím, že ten doprovodný zákon do Senátu, byť s velkým zpožděním, doputoval. A ta druhá byla naplnění slibu vlády, který je dokonce obsažen i v programovém prohlášení vlády, a to je, že současně - a to slovo současně je tam napsáno - s návrhem rozšíření pravomocí NKÚ bude předložen návrh na snížení, resp. zjednodušení systému kontrol samospráv. Toto se nestalo, a tudíž Senát pouze dodržel slovo - opakuji, pouze dodržel slovo -, a proto neodsouhlasil ústavní návrh zákona, čímž jsme se dostali do situace, kterou tady popisoval již pan senátor Dienstbier, a to je, že nemá v tomto okamžiku smysl hlasovat pro doprovodný zákon, protože ten doprovodný zákon bez schválení ústavního zákona by nebyl aplikovatelný a dostali bychom se do patové situace.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane senátore, já vás na chvilku přeruším a požádám kolegy ve sněmovně o klid!

 • Senátor Miloš Vystrčil: Já jsem ani nepočítal s tím, že tady bude klid, ale děkuji vám za to, pane místopředsedo.

  Proto si vás dovoluji požádat, abyste v rámci zachování nějaké logiky a legislativní čistoty odsouhlasili nebo podpořili návrh Senátu a zákon zamítli. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi. Nyní v rozpravě pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane senátore, dámy a pánové, já jenom chci poukázat na skutečnost, že je to tak asi měsíc a půl, co jsem stál u tohohle pultíku a přesvědčoval pana ministra Dienstbiera a celou tuto Sněmovnu, abychom jednání o tomto bodě přerušili před závěrečným hlasováním. Říkal jsem vám: schvalme všechny pozměňovací návrhy, ať Senát ví, co je v Poslanecké sněmovně, a nechoďme k závěrečnému hlasování, počkejme, jak se Senát vypořádá s návrhem ústavního zákona. Pan ministr Dienstbier se mi tehdy poškleboval a vykládal, že to je snaha o moji obstrukci slavné vládní snahy o rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. A dopadlo to přesně tak, jak jsem očekával. Senát neschválil novelu Ústavy a jsme v situaci, že máme hlasovat o zákoně, se kterým většina této Sněmovny souhlasí, ale současně ví, že pro něj hlasovat nemůže, protože takové hlasování by bylo protiústavní. Jenom upozorňuji na to, že jste se zachovali před měsícem a půl pod tlakem pana ministra Dienstbiera jako blázni, že jste mu na to všichni skočili a že příště poslouchejte raději mě než pana ministra Dienstbiera.

  Děkuji za pozornost. (Úsměv a potlesk v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan poslanec Marek Benda. S faktickou poznámkou pan kolega Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já mám takový pocit, že někteří z nás vždycky mají potřebu svoji myšlenku zopakovat v prvním čtení, ve druhém, ve třetím, pak ještě jednou... Ano, to, co pan kolega Benda zde říkal, je pravdou. A také je pravdou, že jsem na to reagoval já vysvětlením, že kdybychom učinili to, co navrhoval pan kolega Benda, tak bychom ničemu nepomohli, protože senátorům leží návrh změny Ústavy v Senátu už řadu měsíců či let a čekají právě na to, až jim pošleme tento zákon. A dokud jim ho nepošleme, tak se Ústavou nebudou zabývat. Takže to je začarovaný kruh. A už jsme si to tady vysvětlili, no tak si to můžeme vysvětlovat znovu a znovu, ale prostě je to tak.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sklenákovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta, potom s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Já hodně rychle. Že to tam leží... Přece jste měli domluvit, že buď senátoři schválí novelu Ústavy, nebo neschválí. A že to tam leží... Vy tam máte senátory, my je tam nemáme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy přednostní právo pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak teprve teď jsem pochopil rafinovanou taktiku svého ctěného kolegy Romana Sklenáka. On díky tomu, že tak sveřepě prosazoval nelogický postup, dosáhl toho, že změna Ústavy nebyla přijata, a já mu tímto děkuji. My jsme to říkali rovnou, že jsme proti, my jsme takový rafinovaný postup nevolili.

  Já chci jenom připomenout všem poslancům a poslankyním, že mají hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A myslím, že ti, kteří pro to byli jednou, pokud budou postupovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak pro to budou podruhé.

  To, že to je totální neúspěch ministra Dienstbiera, to si přesně můžeme říct. A já za to chci poděkovat Senátu jako celku. A chci připomenout, že vládní koalice má v Senátu ústavní většinu. Není to tak, že každá komora má jinou ústavní většinu. Není to tak. Ale ta arogance a ta lehkost bytí, se kterou to valí před sebou pan ministr Dienstbier - a teď narazil a je to dobře... A až budeme hlasovat tento týden o ombudsmanovi, tak si vzpomeňte, jak dopadají jeho návrhy zákona. A myslím, že budeme taky hlasovat proti, protože v Senátu stejně neprojde, tak můžeme i kolegům v Senátu ušetřit práci. Kdybyste nás totiž poslouchali, tak jste teď trapně nemuseli hlasovat - ti, kteří jste byli pro - proti. A vy takhle hlasovat musíte. Nebo nemusíte? Já nevím. To je otázka na vás. My jsme byli proti, jsme proti. A když Marek Benda něco rozumného navrhoval, tak pan ministr Dienstbier - si pamatuji - obstrukce! Vzpomeňte si, díky obstrukci ODS jsme jednali a schválili to o hodinu později. Nebo možná o dvě. Nebo možná o den. Ale výsledek je výborný. A já vám děkuju, protože my jsme si nepřáli tuto změnu Ústavy a díky rafinovanému postupu předsedy klubu a ministra Dienstbiera to neprošlo. To musím ocenit. A našli jsme možná nechtěné spojence, ale ti spojenci byli účinní. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě pan senátor Miloš Vystrčil. Máte slovo, pane senátore.

 • Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, já jenom velmi stručně, protože mně tady připadá, že vždycky jako by někdo poslouchal jenom jedním uchem nebo jednu část.

  K tomu, co tady zaznělo, tak zaprvé: Já si dovedu představit, neříkám, že to vím, ale dovedu si představit, že senátoři jsou schopni poté, co Poslanecká sněmovna v podstatě téměř projedná doprovodný zákon, jak to navrhoval Marek Benda, že si ho přečtou a tím pádem se dozvědí, co v něm asi tak zhruba je a bude, a dokážou s tou věcí pracovat a třeba i potom jednat o ústavním zákoně, aniž by ho tam ještě měli. To opravdu takhle inteligentní jsme! To je první věc.

  A druhá věc, co je pravda a co se nestalo, je, že tam byla ještě druhá podmínka a druhý slib, o kterém pan poslanec Sklenák, který mě stejně neposlouchá, na což jsem byl upozorněn, že se stane, nemluvil. A to je, že ještě měla vláda předložit zároveň - "současně" je napsáno v programovém prohlášení vlády - i návrh na zjednodušení systému kontrol. Což se nestalo. A já upozorňuji, že pokud se to nestane, tak pokud Senát bude dál chtít být kontinuální a konzistentní, tak nebude hlasovat pro změnu Ústavy, protože chce, aby změna Ústavy byla schválena až v okamžiku, kdy dojde ke zjednodušení kontrol. A protože se někdy stává, že vlivem některých nepozorných nebo jinak zaujatých poslanců se tady dějí potom věci, nad kterými jenom my otvíráme ústa, jako například schválení zákona o podpoře sportu s tím, že bude muset být tady 6 253 plánů rozvoje sportu a budou muset býti kontrolovány, tak naší jedinou možností, jak dosáhnout racionálního postupu v případě rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ a doprovodného zákona, je držet ústavní zákon do té doby v horní sněmovně, dokud nebude jasné, co se bude dít dál, a dokud nedojde k tomu, že ten chaos, který dneska vládne v případě systému kontrol, který dopadá na naše samosprávy, někdo neodstraní. A to musí udělat vláda. A pokud to neudělá, tak Senát, doufám, bude držet své slovo. (Potlesk několika poslanců.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi. Byl poslední v rozpravě. A ještě vidím pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové, rád bych se vyjádřil k tomu, co proběhlo v Senátu, to znamená zamítnutí ústavního zákona o rozšíření kompetencí NKÚ a potom zamítnutí tohoto sněmovního tisku 610. Osobně se domnívám, že to je velmi špatný signál směrem k veřejnosti. Signál toho, že není zájem v Parlamentu jako celku prosadit větší transparentnost v oblasti kontroly veřejných prostředků a že to bude také náležitě oceněno.

  Problém, na který se redukují námitky, to znamená příliš mnoho kontrol na samosprávy, podle mě nemůže obstát. Všichni vědí, proč rozšíření kompetencí NKÚ směrem k samosprávám bylo. Proč se navrhovalo. Byly to velké podvody, které se děly na těch největších městech a zejména v oblasti hospodaření v organizacích zřizovaných těmito obcemi, jako byla Opencard apod. To byl pravý smysl, proč se šlo cestou rozšíření kompetencí NKÚ. Jestliže toto senátoři neviděli a zamítli jak novelu ústavního zákona, nebo neschválili ústavní zákon, tak zamítli tento sněmovní tisk, je to velmi špatný signál. A já se přimlouvám a žádám i kolegy, aby případně, pokud vláda nepředloží příslušnou novelu zákona, která by možná nějakým způsobem řešila námitky se Senátu, tak by měla skupina předkladatelů, případně i dalších předložit tento návrh znovu. Aby znovu tento návrh byl předložen s nějakými úpravami, aby do konce volebního období mohl být schválen.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Radek Vondráček: Velice krátká faktická poznámka, dámy a pánové. Byl jsem ústavní zákon obhajovat v Senátu. Opakovaně tam zaznělo: Nespojujme rozšíření pravomocí NKÚ se systémem kontrol. Nesouvisí to přímo věcně, je to umělé spojení. Dejme šanci větší transparentnosti a rozšiřme působnost NKÚ. Bylo to marný, marný, marný.

  Páni senátoři moc dobře vědí, že zákon o řízení a kontrole veřejných financí se připravuje. Že se na Ministerstvu financí sešlo 2 600 zásadních připomínek a byly vypořádány. Hlavně ze strany obcí. Prostě intenzivně se na tom pracuje, je zájem. Ale když není vůle spolupracovat vůbec, tak se to zkrátka nepodaří. A je prostě pravda, že se nám stalo, že tyto dva zákony nešly společně Sněmovnou a Senátem. Kdybychom to mohli vrátit a udělat to znovu, udělali bychom to lépe. Ale myslím, že byla šance se nějakým způsobem dohodnout, a to se nám nepodařilo. Takže snad příště. Jenom na doplnění toho, že jsme nezaspali a na tom, aby se omezily duplicity a multiplicity kontrol, se i nadále pracuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Vondráčkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nevím, jestli jsem se nepřeslechl - 2 600 připomínek, to tedy svědčí opravdu o kvalitě té předlohy. (Část poslanců se baví mimo lavice, v sále je hluk.)

  Já mám takový pocit, že ti, co to tady obhajovali nejvíce, tak nikdy v té komunální sféře nebyli. Protože my, co v ní pracujeme, víme, jak ty kontroly probíhají, jaká je erudice těch kontrolorů a jak funguje NKÚ. NKÚ byl zřízen za úplně jiným účelem. A to, že mu pasujeme nové pravomoce, tak samozřejmě, vytváříme nový kontrolní úřad. Opravdu nový! To není ten starý NKÚ, jak jsme ho znali, který kontroloval víceméně státní záležitosti, státní finance. Takže řekněme si to na rovinu, je to další kontrola. A skutečně tvrdím ze své zkušenosti, pokud... Já nemusím mluvit vůbec... Pane předsedající...

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím vám, pane poslanče. A opravdu požádám kolegy, kolegyně, o klid! Pokud diskutujete něco jiného, než je rozšíření pravomocí podle novely zákona o NKÚ, tak v předsálí. A myslím to vážně! Jestli chcete přerušit jednání, můžeme pokračovat jistě i později, i po 19. hodině, to jistě rád někdo navrhne.

  Děkuji. Pokračujte.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Akorát jste mi nezastavil čas, jenom jako připomínka.

  Takže já bych to doplnil. Myslím, že je tady řada z nás, kteří mají zkušenosti z komunální politiky. A když se zeptám každého z vás, tak rozhodně nebudete jásavě říkat, že jste tento návrh zákona chtěli schválit v podobě, jak byl předložen. Myslím si, že žádný starosta, pokud to dělá správně, dlouho a z přesvědčení, se nebojí žádné kontroly. Ale prosím vás, ty kontroly, když jde jedna za druhou na to samé, neustále se to opakuje a výsledky kontrol jsou kolikrát tristní! A taky si vzpomínám, že záležitost několika tisíc korun dva kontroloři NKÚ kontrolovali půl roku! Tak co tohle je za kontroly? My přece NKÚ známe, nám na ty úřady chodili léta. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jistě jsem vám dal dostatek času, pane kolego, i po tom přerušení.

  Nyní další faktická poznámka pana poslance Vondráčka. Potom řádná přihláška pana senátora a pana poslance Pavery. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Ono to nebylo moc fér, ten argument, že to svědčí o kvalitě předlohy. To, že se sešlo přes dva tisíce připomínek z praxe, to není nekvalita toho zákona, ale že opravdu to tu praxi tíží a že je spousta připomínek. Ale musím se zastat pana pověřeného náměstka Vyhnánka, který se tím opravdu zabývá a který ty připomínky z praxe vyslyšel. A skutečně je ještě šance, že se nám v tomto volebním období podaří tento zákon přijmout s účinností od roku 2018. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní pan senátor Vystrčil, připraví se pan kolega Herbert Pavera. Prosím, pane senátore.

 • Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, kolegyně poslankyně a poslanci, prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Vondráčkovi. Pane poslanče, je to marný, je to marný, je to marný. Cituji z koaliční smlouvy: "Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů." První, kdo spojil kontrolu NKÚ a obcí, respektive svěřených financí s rozšířením pravomocí NKÚ, je vláda. Senát na to pouze přistoupil a reagoval tak, že to je dobrý nápad.

  A ještě jedna věc. Naprostou většinou senátorů Senát přijal při projednávání ústavního návrhu zákona usnesení, které nevím, jestli jste všichni zaregistrovali, a to usnesení říká, že Senát doporučuje vládě České republiky předložit návrh změny Ústavy České republiky týkající se rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a návrh změny zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, až současně s návrhem odstranění duplicit kontrolních systémů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi. Nyní pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezký dobrý podvečer, dámy a pánové. Doufám, že nebudu mluvit dlouho. Chci reagovat na pana kolegu Hovorku, protože se mě to bytostně dotklo. A možná nejenom mě, ale všech zastupitelů samospráv.

  Mluvit o tom, že rozšíření pravomocí NKÚ proto, že na obcích a městech se určitě krade, protože zrovna Opencard, kterou tady vzpomněl pan Hovorka, že to tak je, je opravdu velmi falešné. A myslím si, že každý z nás, kdo pracuje na samosprávě, se musí cítit dotčen. A já si nemyslím, že v 6 250 obcích se krade. Já si nemyslím, že zastupitelé a politici na obcích a městech jsou zloději. Naopak. Kdyby některá média nedělala, jak se říká, z komára velblouda, tak by u nás nebylo povědomí lidí, že v 90 % veřejnosti si myslí, že je u nás rozběhlá korupce. Neříkám, že není. Neříkám, že někdo neudělá chybu nebo že úmyslně neudělal chybu. Ale určitě to není jiné než jinde ve světě. Jinde ve světě je korupce vnímána asi 50 % občanů.

  Když jsem se setkal vlastně se zástupci GRECO, což je komise proti korupci, která vyšetřuje takovéto různé věci, sleduje to i v různých zemích, jak postupují, a když byli u nás, tak především nás napadali za to, že u nás je velká korupce. A když jsem jim říkal, že to je hlavně jenom proto, že veřejnost je vlastně neustále oslovována médii tím, že tady je ta korupce rozbujelá, tak samozřejmě co si pak ta veřejnost má myslet. Kdyby se poukazovalo i na dobré věci, které se dějí na obcích a městech, kterých je mnohem víc, tak určitě by to takto nebylo vnímáno.

  Takže velice mě to mrzí, že se tady mluví o tom, že na samosprávách, na obcích se neustále krade. Myslím si, že si to vůbec nezasloužíme, protože spousta těch lidí, kteří tam pracují, dělá ve svém čase navíc o sobotách, nedělích pro blaho občanů, a ne proto, aby se obohacovali na úkor obcí a na úkor druhých. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky a pan kolega Vilímec také - normální přihlášku, dobře. Faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky.

  A opět požádám sněmovnu o klid odleva doprava a odprava doleva taky. Ještě jednou vás požádám, abyste se ztišili.

  Slovo má pan poslanec Ludvík Hovorka k faktické poznámce. Prosím.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené poslankyně, k mému předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem neřekl, že starostové jsou zloději. Já jsem taky dvanáct let pracoval jako starosta obce a vím, že řada starostů hospodaří velmi dobře a každou korunu obrací několikrát, než ji vydá. Ale smysl toho zákona přece nebyl jenom v tom, aby se pustil NKÚ na obce. Tam přece šlo i o další věci - rozšíření oblasti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. A pokud se někde ztrácejí peníze, pak zcela určitě ve velkých organizacích zřizovaných většími městy a obcemi. A o to přece šlo taky mimo jiné. A kauza Opencard - jestli si myslíte, že nebyla tunelem, že nebyla rozkrádáním veřejných prostředků, tak to řekněte. Ale to neznamenalo nějaké osočení starostů, že starostové na obcích kradou, a proto se na ně musí poslat kontrola z NKÚ. To v žádném případě takto nemělo být míněno. Ale ta zákonná novela rozšíření pravomocí, kompetencí NKÚ, ústavní zákon směřoval k rozšíření možnosti kontroly v oblasti veřejných prostředků. Vždyť se na to podívejte. Tam není nikde napsáno, že to směřuje prioritně nebo výhradně na obce.

  Myslím si, že toto byl hlavní smysl. A tím, že ten zákon byl v Senátu zabit stejně jako prováděcí zákon 610, sněmovní tisk, tak je to špatný signál, protože tím se říká, že nechceme rozšíření kontrol NKÚ, a to nejenom směrem k samosprávám, ale i k dalším subjektům, které byly navrhovány ke kontrole. A to je špatný signál.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Michal Kučera: Jenom velice krátce k svému předřečníkovi panu poslanci Hovorkovi z KDU-ČSL prostřednictvím pana předsedajícího.

  Pane poslanče, co vám ty samosprávy udělaly? Už jste jim vzali peníze. Teď tam pošlete ještě větší kontroly. Kdyby to byli kolegové tamhle zleva, tak bych to možná ještě pochopil, ale co udělali lidovcům, to skutečně nevím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Hovorka se přihlásil k nové faktické poznámce. Kolega Vilímec je přihlášen řádně do rozpravy bez omezení času. Pan kolega Hovorka, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych jenom krátce reagoval.

  Starostové nám neudělali nic špatného, nic zlého. Řekl jsem jasně, že starostové, řada z nich, jsou to poctiví lidé a hospodaří dobře s veřejnými prostředky. Není pravda, že jsme samosprávám vzali prostředky. Podívejte se na to, jak od roku 1990 narostly příjmy obcí a měst, s jakými prostředky hospodaří samosprávy dnes, s jakými hospodařily před 26 lety. To je prostě ohromný, propastný rozdíl. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas k faktické poznámce, pane kolego.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: - bez toho sněmovního zákonu nemůže být účinný. Já prostě nebudu hlasovat proti svému přesvědčení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Laudáta, připraví se k faktické poznámce pan kolega Zahradník.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem vás chtěl vyzvat, jestli už není možné k tomuto bodu ukončit diskusi. Tady je principiálně havárie toho zákona, takže nemůže platit, takže předpokládám, že zpravidla koalice by si měla odhlasovat zamítnutí, a tím to skončit. Já se domnívám, že dneska je prioritou ustavit vyšetřovací komisi, aby se poslanci a veřejnost dozvěděli, co se děje. Takže prosím moc, jestli se můžu přimluvit, aby tato diskuse skončila. Ta tady bude někdy jindy, až přijdete s novým návrhem zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, kolega Laudát mě skoro vyzval, abych svoji diskusní připomínku tady neuplatňoval. Já jenom velmi stručně řeknu, že tady se rozvíjí taková debata o poctivosti a nepoctivosti. No, já jsem samozřejmě u toho dá se říci od roku 1990, kdy jsem byl zvolen poprvé do městského zastupitelstva. Musím říci, že obecní samospráva je, řekl bych, ze všech těch stupňů, kterými jsem prošel, nejjednodušší, nejpoctivější, určitě nejvěcnější část, nejblíže občanům. Přesto starostové a ti radní v zastupitelstvu někdy řeší problémy, kdy samozřejmě hospodaří poctivě, ale někdy řeší problém, zdali ten dům nabídnout nějakému zájemci za vysokou cenu, anebo svému sousedovi, který dává nižší cenu, ale zase tam bude provozovat obchod nebo hospodu. A tito starostové se obávají, že na ně přijde kontrola - kdyby jenom z NKÚ, ale oni se pak většinou stávají předmětem trestního řízení. A celá řada starostů, celá řada poctivých lidí už rezignovala na to, aby tyto funkce zastávala, a v některých obcích je velký problém najít lidi ochotné podstupovat tato rizika a v obecní samosprávě fungovat.

  Proto se také přimlouvám za podporu senátního návrhu a zamítnutí tohoto zákona.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu stručný, vyslyším prosbu pana předsedy klubu Laudáta.

  Chtěl bych pouze poděkovat Senátu za to, že se zachoval rozumně v dané chvíli a nepřipustil, aby vznikala další kontrola ve vztahu k obcím, když ta stávající kontrola, jak všichni víme, je velmi špatně nastavená.

  Pokud se týká toho návrhu zákona o kontrole a řízení veřejných financí, o kterém mluvil pan kolega Vondráček, tak ano, k tomu bylo podáno mnoho připomínek, nevím, jestli 2 600, a i to číslo svědčí o tom, že ten zákon je skutečně velmi problematický a není dobře připraven. Jako předseda finanční komise Svazu měst a obcí jsem se tomu velmi věnoval. Musím říci, že ten zákon se týká spíše vnitřního auditu než odstraňování nějakých duplicitních kontrol. Také bych chtěl pouze k tomu dodat, že pokud by se ten zákon nezměnil a připomínky byly vypořádány pouze tím, že Ministerstvo financí s těmi připomínkami nesouhlasí, tak mnoho především malých obcí vůbec nebude moci ani personálně, ani administrativně další požadavky na vnitřní audit ze zákona naplnit.

  Nečekejme, že tento návrh, který se vlastně již jednou objevil v Legislativní radě vlády, ta to zamítla, opět se vrátil zpátky, a vím, že Ministerstvo financí si přeje, aby ten zákon byl dokončen, tak mám velké pochybnosti. A kdokoli z vás by ten zákon velmi podrobně četl, tak by seznal, že především malé obce podle něj vůbec nemohou postupovat.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegovi Vilímcovi. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem ze začátku předpokládal, že v podstatě toto projednávání zákona bude technickou záležitostí, protože se vlastně ten zákon nedá schválit bez novely Ústavy, která v Senátu neprošla. Nicméně se musím vyjádřit k některým věcem, které tady zazněly.

  Pan poslanec Benda říkal, že ho máte příště poslouchat. Ano, můžete ho poslouchat, pokud nechcete nikdy nic projednat. Popsal to tady Roman Sklenák. Byla to skutečně perfektní past, protože Senát měl usnesení, že nebude projednávat novelu Ústavy, dokud nedoputuje ze Sněmovny návrh prováděcího zákona. Kdyby se tady přijalo usnesení, že tady se nebude prováděcí zákon projednávat, dokud nebude schválena novela Ústavy v Senátu, tak by nikdy nenastala ani jedna ta varianta v ani jedné sněmovně.

  Jsem rád, že pan kolega Vystrčil tady říkal, že senátoři si umějí přečíst to, co tady bylo schváleno, nebo to, co by bylo schváleno ve Sněmovně bez finálního hlasování, ale pořád to nic nemění na existujícím usnesení Senátu, kterým přerušil projednávání do doby, než tam prováděcí návrh zákona doputuje.

  Pan poslanec Stanjura tady mluvil o tom, co je úspěch a co je neúspěch. Já bych tady řekl jenom tolik, že vláda tím, že předložila prováděcí návrh zákona, plnila přání Sněmovny, která sama schválila novelu Ústavy, která byla poslaneckým a nikoliv vládním návrhem. My jsme tuto Ústavu pouze naplňovali. To znamená, je-li to neúspěch, já bych spíše řekl, že to je škoda, že se to neschválilo, než že bych to hodnotil slovy úspěch či neúspěch.

  Co se týče provázání s duplicitami, tak i senátoři, kteří byli proti, kteří požadovali odstranění duplicit, včetně tady přítomného kolegy Vystrčila ze Senátu, tak tvrdili i na jednáních příslušného výboru, že vlastně nemají námitky proti rozšíření kontrolních oprávnění NKÚ na obce a kraje, ale že chtějí napřed ty duplicity, že to sice spolu nesouvisí, ale že to je vlastně jejich nástroj tím, že nemůže být Senát přehlasován u Ústavy, jak si vynutit odstranění těch duplicit, čili nebyla to zásadní výhrada vůči rozšíření kontrolních oprávnění Nejvyššího kontrolního úřadu. Ano, bylo to marné, bylo to marné, bylo to marné žádat, aby nečinili rozšíření pravomocí NKÚ rukojmím odstranění duplicit.

  Ano, ty duplicity jsou důležité. To, že to koaliční smlouva zmiňuje - já už jsem to tady také uváděl, dostalo se tam dokonce na můj návrh, ale nebylo myšleno, že se o tom bude hlasovat v jednom okamžiku, ale že jsou to dvě věci, které obě je potřeba nějakým způsobem řešit.

  Abych některé potěšil, tak já už mám na stole nachystanou nově připravenou novelu Ústavy a prováděcího zákona, kterým se rozšiřuje kontrolní oprávnění NKÚ na územní samosprávu. Předpokládám, že by to vláda mohla poslat společně se zákonem o kontrole a řízení veřejných financí, tak aby byl splněn i požadavek Senátu, že se ty věci budou řešit zároveň. Stačí podepsat a vypravit. Jenom tedy ještě musíme připravit řízení a kontrolu veřejných financí. Doufám, že se to podaří a že tedy i senátoři tímto budou uspokojeni, resp. že se otevře prostor k debatě i o jiných kontrolních oprávněních, která se uplatňují vůči územní samosprávě.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Je to marné, je to marné, je to marné. Pan senátor žádá o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore. ***

 • Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci. Já nevím, asi bude potřeba, pane ministře, abyste ke koaliční smlouvě vydali nějakou metodiku, protože tam je napsáno, že předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů. To znamená, já ač to čtu zprava nebo zleva, tak to vnímám tak, že to mělo proběhnout současně, což se nestalo. A znovu opakuji, že tyto dvě věci, odstranění duplicit a rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, nespojil jako první Senát, ale jako první to spojila současná koalice ve své koaliční smlouvě. To chci, aby bylo jasné, a to, co je písemně napsáno a předkládám i podepsáno, hovoří jasně. To je první věc.

  Co se týká toho návrhu ústavního zákona, tak já si nejsem vůbec jistý, že to usnesení Senátu říká, že nebudeme projednávat, dokud nedoputuje doprovodný zákon do Senátu. A i kdyby tomu tak bylo, tak tady už bylo jednou řečeno, kdo vládne v Senátu ústavní většinou, a kromě toho jenom prostá většina umožňuje revokaci usnesení. A pokud by se ukázalo, že v nějakém okamžiku už je doprovodný zákon k dispozici, a zároveň by se ukázalo, že existuje návrh na odstranění duplicit, tak není důvod, například kdyby byl přijat návrh pana kolegy Bendy, aby to usnesení bylo revokováno, pokud zní, jak vy jste říkal, čímž si vůbec nejsem jistý.

  To jsou moje dva komentáře k tomu, co tady zaznělo. Jinak obecně si dovolím požádat ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby zamítnutí zákona potvrdila, to znamená, aby zákon neschválila, protože to je jediný logický a smyslný postup.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za závěrečné slovo panu senátorovi. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je již nastaveno.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 610/7."

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 31, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 47. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona nebyl přijat.

  Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi.

  Dalším bodem našeho jednání je bod 190, kterým je

  Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 81 poslanců. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice. Prosím, aby se ujal slova pověřený zástupce této skupiny. Prosím, pane pověřený zástupce, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Váňa: Pověřený zástupce Roman Váňa - pro stenozáznam.

  Vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím odůvodnit návrh na zřízení této vyšetřovací komise určitou rekapitulací událostí minulých dní a na začátek bych si dovolil jednu dobrou zprávu. Aktuální důvěra občanů v Poslaneckou sněmovnu je 28 %. Našli se dva občané, kteří důvěřují pouze Poslanecké sněmovně. Shodou okolností jsou to tedy policisté z Útvaru na odhalování organizovaného zločinu. (Slabý potlesk.) To neměl být vtip. V televizi požádali o slyšení před výborem pro bezpečnost, a to v minulém týdnu, v době, kdy delegace, výbor pro bezpečnost pod mým vedením, odjížděla na zahraniční dlouhodobě plánovanou služební cestu do Makedonie, shodou okolností s policejní tematikou, mimo jiné na setkání s českými policisty, kteří zajišťují ostrahu hranic makedonsko-řeckých. Vzhledem k tomu, že tato delegace byla mimo území republiky, využil místopředseda výboru Bronislav Schwarz své oprávnění, které vyplývá ze zákona o jednacím řádu, a po dohodě s dalšími šesti členy výboru pro bezpečnost svolal jednání tohoto výboru ve čtvrtek minulý týden.

  Tady si dovolím jenom nepatrnou odbočku. Připomenul bych, že to ustanovení v jednacím řádu, že místopředseda svolává výbor v případě nepřítomnosti předsedy, pochází z roku 1995 a v té době myslím nebyl ještě ani internet a snad ani mobilní telefony, takže nepřítomnost předsedy byla snáze definovatelná než v dnešní době, kdy v podstatě kdekoliv na kontinentu je možné kohokoliv snadno zastihnout. Nicméně ten výbor byl svolán jednoznačně v souladu s jednacím řádem.

  Po urychleném návratu delegace výboru pro bezpečnost, tak aby se členové mohli zúčastnit jednání výboru, přesto tedy řídil jednání výboru jeho svolavatel místopředseda, který předložil poslancům výboru návrh na slyšení oněch osob, které o slyšení požádaly. V té věci jsem jenom zaregistroval určitou výhradu pana státního zástupce Ištvana, který se ohradil proti interpretaci, že žádal o slyšení, s tím, že nežádal, že byl pozván. Nicméně výbor žádost projednal a výsledek víceméně známe, jak to dopadlo. Členové výboru neschválili navržený program.

  Těch důvodů, proč jej neschválili, bylo několik. Jednak samotný způsob svolání, který budil určité pochybnosti a možná určitým způsobem snižoval váhu důležitosti toho jednání. Jednak také zvolený formát toho jednání, kdy měly být vyslechnuty pouze osoby podle svého vlastního výběru a nebyli pozváni ani zástupci Ministerstva vnitra ani Policie České republiky, vedl k výhradě některých členů, že takovéto jednání by nebylo objektivní, kdyby nebyly vyslechnuty všechny strany sporu. Program tedy schválen nebyl. A tak jak jsem měl možnost sedět vedle pana státního zástupce Ištvana a pana plukovníka Šlachty, i jim se zdála varianta vyšetřovací komise jako varianta vhodná, v tu chvíli snad vhodnější než jednání výboru pro bezpečnost, protože si uvědomili, že takové jednání je prostě jakýmsi pódiem pod tak nesmírným zájmem médií, že už to nebylo příjemné ani jim.

  Já bych si v té souvislosti dovolil ještě upřesnit, možná vysvětlit informace, které zazněly v dnešních médiích ohledně mé interakce s panem plukovníkem Šlachtou. Já musím říct, že ta verze, tak jak byl dotazován pan plukovník Šlachta ohledně našeho hovoru o složkách, je pravdivá. Pan plukovník Šlachta skutečně nevedl se mnou rozhovor o tom, co jeho složky obsahují či neobsahují, a došlo tak k určitému posunu toho děje v tisku. Tak to tedy přesně nebylo. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a prosím zároveň pověřeného zástupce pana poslance Váňu, aby se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto zahajuji. Jako první se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, s faktickou poznámkou, nebo řádně? (Řádně.) Řádně.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy a kolegové, na to, co jsem si tady vyslechl, zareaguji.

  Není pravdou, že předseda výboru pro bezpečnost byl informován o vůli svolat výbor pro bezpečnost až od pana Schwarze. Já jsem dne 16. 6. poslal všem členům výboru pro bezpečnost žádost o svolání výboru a o jejich hlasy s tím, že jsem vám všem 199 poslancům poslal informaci o tom, že tuto ambici mám, vysvětlil jsem důvody, které mě k tomu vedou. A kolik poslanců se ozvalo zpátky? Sedm!

  V těch důvodech jsem uvedl, že to mimořádné svolání žádám proto, protože se objevila informace, že 240, a teď nevím, jestli dva policistů, podepsalo nesouhlas s reorganizací. A to, že jsem členem výboru pro bezpečnost, mě vedlo k tomu, abych se zabýval, jestli náhodou nedojde k zastavení činnosti ÚOOZ a k ohrožení vůbec činnosti vyšetřovacích orgánů s celostátní působností v České republice.

  Pan předseda Váňa nebo ostatní členové výboru pro bezpečnosti mohli už 16. 6. reagovat na tuto moji žádost a mohli jsme to klidně projednat a domluvit se, jakým způsobem bude tento výbor svolán. Nebo nesvolán. To, že se objevila informace o tom, že by plukovníci a státní zástupce chtěli předstoupit před výbor pro bezpečnost, jenom doplnila tuto původní žádost. A jednací řád, jak tady bylo řečeno, nezakazuje svolat takové jednání. Tudíž nevím, proč je tady tolik slov okolo zbytečně, když jednací řád to umožnil, místopředseda svolal. Tak o čem se tady bavíme? Jestli to je nějaká zvyklost? Já ty zvyklosti, už to tady poslouchám dva a půl roku, nějaké zvyklosti, a ne všechny zvyklosti, které tady fungovaly, vedly k prospěchu tohoto státu. To je první záležitost.

  Pokud jde vůbec o průběh toho výboru pro bezpečnost. Tady se dozvídáme, že policisté by mohli, že by došlo, že by se něco stalo. My vůbec nevíme, co by se stalo. Bylo navrženo, aby byli vyslyšeni, a výbor pro bezpečnost měl možnost ve chvíli, kdy by došlo k prozrazování utajovaných skutečností, ten výbor přerušit. To, že jste se rozhodli, že je nevyslechnete, je věc výboru. Bylo to demokratické rozhodnutí, nedošlo k tomu. Ale nebyli vyslechnuti a byli osloveni jenom tito tři. Ministr vnitra i policejní prezident se vyjádřili k reorganizaci už na výboru pro bezpečnost. Nemělo význam je v této věci vyslechnout na výboru pro bezpečnost znova. (Silný hluk v celém sále.)

  Ta vyšetřovací komise tak, jak je navržena, má vyšetřovat něco, co vůbec nevíme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane poslanče, ale prosím o klid. Řešíme velmi závažnou věc. A ti z vás, kteří chtějí debatovat, běžte do předsálí. Děkuji.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Vzpomínám si na policisty ze Zlína, kteří v pracovní době chodili na sportovní stadion, dělali si tam kšefty s nějakými toaletními... porcelánem, a tak dále. To byl šéf policie ve Zlíně - a policejní ředitelství to nevědělo? Neřešilo? Až se to dozvěděli novináři?

  Situace v policii je vážná, vážení, tak jak to tady řekl předseda výboru pro bezpečnost. A pokud ta vyšetřovací komise bude fungovat, tak by se měla zabývat i tím, jaký je stav v polici a jestli policie funguje tak, jak má. A jestli ti, kteří jí velí, mají vůbec tu kompetenci a autoritu, aby policii vedli.

  K návrhu usnesení se vyjádřím později. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu... Pardon, pan ministr. Pane ministře, omlouvám se, vy jste takový nenápadný. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane ministře. Poprosím, abyste pokračoval, až tady v sále bude klid. Děkuji.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Jenom na vysvětlení toho našeho dopoledního, raně odpoledního návrhu a vůbec toho postupu. Připomenu, že podle § 48 odst. 2 jednacího řádu má usnesení Sněmovny, kterým se zřizuje vyšetřovací komise, obsahovat přesné určení věci, která má být vyšetřena. Když se podívám do toho návrhu, tak tu žádné takové přesné určení není. Je tu prověřit činnost příslušníků atd. To není žádné přesné určení věci, která má být vyšetřena. To je prověření nějaké činnosti. To je něco úplně jiného. A to je právě ta logika našich návrhů. My říkáme, tady lidé, kteří mají nějakou autoritu, která je dána tím, co ve svém životě dokázali, chtějí, aby byli vyslechnuti zástupci lidu. A já si myslím, že bychom je měli nejprve vyslechnout, a potom na základě toho, co uslyšíme, by měla Poslanecká sněmovna teprve zvažovat, zda je co vyšetřovat.

  Takže tolik k tomu, co jsme navrhovali, a doufám, že to tak dopadne. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale já to za přesné určení považuji jako předsedající. Pokud byste proti mému postupu chtěl vznést námitku, tak samozřejmě máte možnost.

  S faktickou poznámkou pan poslanec Birke. Prosím. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Já si dovolím opravdu malou technickou vaším prostřednictvím. Vážený pane ministře, vy nejste zástupce lidu! My jsme zástupci lidu, my jsme zvoleni. Vy jste nebyl zvolen členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. (Potlesk poslanců ČSSD, ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Shodou okolností jsem chtěl říct totéž, ale k tomu vlastnímu, co tady pan ministr říkal. Já s ním hluboce nesouhlasím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, prosím, mikrofon si dejte blíže, ať je vás lépe slyšet. Děkuji.

 • Poslanec František Laudát: Já se obávám, že to ani nepřekřičím.

  Domnívám se, že jsme se nějakým způsobem domluvili. Nevidím důvod, mně přijde, že ten návrh je racionální. My jsme si to vyhodnotili ještě asi 14 dní před Chovancem, že vyšetřovací komise by bylo jedno z možných řešení, a s postupujícím časem jsme dospěli k názoru, teď mluvím za TOP 09, a jsme rádi, že další se k tomu přidávají. A já tady nechci poslouchat řadu policistů, a aby nám vykládala celá Sněmovna. Já si myslím, že máme schopné právníky, lidi, kteří pracují v bezpečnostních výborech a tou problematikou kolem se zabývají, tak nechť zjistí nějaké výsledky, a pak se tady o tom bavme. Ale mně přijde, abychom si tady hráli všichni na vyšetřovatele... Já se přiznám, že některé lidi ani slyšet nechci. V policii se má velet, v policii se má poslouchat, a jestli je někdo akční policista, tak já s tím mám docela problém, protože nevím vždycky, kde ten aktivismus skončí. A to, co se stalo mezi dvěma útvary policie a vedením v posledních měsících, je natolik alarmující, že by část zástupců lidu, kterým dáte důvěru, se jich měla ptát. A něco jiného je statut vyšetřovací komise, něco jiného je, když tady budeme poslouchat v uzavřeném režimu všichni. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Hájek, po něm paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, ale musím zareagovat na to, co tady zaznělo od pana ministra Pelikána, že v podstatě nejdřív bychom si je měli vyslechnout a vlastně zvážit, jestli vůbec je co vyšetřovat.

  Nezlobte se, pane ministře, ale s tím já tedy nesouhlasím! Já si myslím, že tady rozhodně je co vyšetřovat! Tady se do médií pustilo poměrně silné obvinění, že snad špičky policie jsou napojeny nějakým způsobem na organizovaný zločin. Tak já chci buďto vědět, jestli opravdu tomu tak je, a v tom případě musíme z toho vyvodit důsledky a neznamená to podle mě nic jiného, než že ty špičky policie musí skončit, anebo tomu tak není a v tom případě je to obvinění falešné, a tím pádem musí nést následky ti, kdo je vznesli. Tady jiná možnost není. Ale rozhodně si myslím, že tohle se vyšetřit má, protože tohle obvinění teď zůstalo viset ve vzduchu! Jen tak! Tady se něco pláclo, opravdu hodně silné obvinění, a zůstalo to viset ve vzduchu a vrhá to špatné světlo na celou policii jako celek. A tohle si myslím, že my nemůžeme připustit!

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit - Národní Koalice a ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Pardon, pane ministře, registruji vaše přednostní právo po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem politik krátce, a když jsem vstupoval do politiky, tak jsem se připravoval, a jedním z takových témat v roce 2012 bylo odvolání policejního prezidenta Lessyho. Já si to pamatuji, protože skutečně jsem si to studoval. A jak to bylo? Byl to boj o politické ovládnutí policie. Tenkrát pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího telefonoval čtyřikrát panu Lessymu, kterému vytkl, on to pan prezident Lessy říkal nějak jinak, ale vytkl mu, že na něj vyvíjel nátlak atd., že mu vyhrožoval. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že GIBS obžalovala, vymyslela si trestný čin, GIBS to vyřešila, že pana policejního prezidenta odvolali, dali pana Červíčka. Z ODS mezitím byly telefony - Bílek k Nečasovi a zpátky atd. To znamená, byl to jednoznačný boj o ovládnutí policie. Uplynulo kolik? 2012 - 2016, čtyři roky, a my tenhle boj máme opačně, boj o ovládnutí policie ČSSD. Mám tam vytištěné ty výkřiky tenkrát pana poslance Sobotky: ohrožení demokracie, zaříznutí, veřejná poprava atd.

  Já jsem pořád ještě obyčejný občan, politikem jsem krátce. Kriste Pane, 10 milionů občanů, naši voliči nejsou blbí a chtějí vědět, co se děje. Tak prosím vás, jestli s tím nemáte problém, já jsem také narozen v Olomouci a nemám s tím problém, tak tady ty tři nebo čtyři osoby pusťte, ať nám řeknou, o co go! Já si připadám jak v roce 1977, kdy všichni odsuzovali Chartu 77, ale my jsme ji neměli číst. Ale všichni jsme ji odsuzovali.

  Mě nejvíc mrzí, že komunisté byli ti, kteří znemožnili, aby na tom výboru vystoupili. To mně paní Bebrová Rozbrojová, nebo jak se jmenujete, pardon, já se omlouvám, mrzí! Děkuji. (Pobavení.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, po ní paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Chalupa. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moc se omlouvám, ale nemáte zač, protože tady není slyšet. Poprosím, aby se sněmovna ztišila!

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Já bych chtěla doporučit panu ministru spravedlnosti, aby si přečetl ten návrh usnesení. Jestliže zpochybňuje, že tam není přesné vymezení toho, co má vyšetřovací komise činit, tak já se domnívám, že v tom bodě I. toto vymezení existuje. Zní takto: Poslanecká sněmovna zřizuje podle čl. 30 Ústavy ČR a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie ČR k 1. srpnu 2016. Mně se zdá, že to je prostě úplně jasné vymezení toho, co má komise prošetřovat a koho má prošetřovat.

  Čili jestli pan ministr spravedlnosti neumí číst a neumí porozumět tomu textu, který je předložen, tak to je pro mě nejhorší možná zpráva v zahájení téhle diskuse.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Už jsem říkal, že to vymezení jako předsedající považuji za dostatečné. Pokud byste proti mému postupu chtěli vznést námitku, máte možnost.

  Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková. ***

 • Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych si přece jen dovolila takovou drobnou úpravu, návrh úpravy, protože si myslím, že zde zřejmě přehlédnutím došlo k tomu, že to vymezení není přesné. Já to tedy ještě přečtu. Podle toho článku I zřizuje podle článku 30 Ústavy České republiky atd. atd. k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu policie a Vrchního státního zastupitelství. Vyšetřovací komise nemůže podle mého přesvědčení v souladu s jednacím řádem prošetřovat Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jako takové, jako celek, ale pokud mám být konkrétní, tak by tam mělo být doplněno "a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci". A totéž navrhuji, aby bylo doplněno do článku II. Také před tím Vrchního státního zastupitelství v Olomouci aby doplněno prověřit činnost státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pokud toto je záměrem předkladatelů. V opačném případě se domnívám, že bychom překročili možnou kompetenci, věcnou kompetenci té vyšetřovací komise. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nacházíme se ve všeobecné rozpravě, já váš návrh registruji, ale poprosím, abyste se k němu přihlásila v podrobné rozpravě. S další faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já asi umím číst, ale pokud je tady napsáno "v souvislosti s reorganizací", tak když budu skutečně chtít řešit všechny v souvislosti s reorganizací, tak se podívám na situaci policie před dvěma roky a budu zkoumat všechno, co souvisí s možnou reorganizací policie, a budu to vyšetřovat dva roky. Takže tohle je přesné určení, čím se má zabývat komise? To asi ne.

  A ještě se vrátím k věcem, které zde byly řečeny. Pokud měl někdo pocit i z té druhé strany, že se někdo něčeho dopustil, tak se měl taky obrátit na orgány činné v trestním řízení, a už dávno celou věc má řešit GIBS sám o sobě v této chvíli. A v sobotu v televizi pouštěli odposlechy důstojníků GIBSu, kde jasně ten důstojník říkal, že toho Šlachtu prostě zlikvidují, že to vůbec nemusejí brát v úvahu, protože Šlachty se zbaví. Tohle je právní stát? Tohle je fungování policie? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další faktická poznámka pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Omlouvám se, že zdržuji, ale byl jsem tu jmenován panem poslancem Hájkem tak jednoznačně, že bych to přece jenom rád uvedl na pravou míru a řekl mu vaším prostřednictvím, pane předsedající, že nesmí věřit úplně každému drbu, který slyší. Pravda je, že určitý typ lidí uvěří stokrát opakované lži a pak ji pokládá za pravdu. Takže už dvacet let si všichni myslí například, že Antonín Baudyš, když byl ministrem, nebožtík, tak si prostřelil letadlo, i když faktem je, že si ho neprostřelil. Při vystoupeních podobně osvíceného typu, které tady předvedl pan poslanec Hájek, často slýchám, jak jsem nakoupil ty padáky, i když jsem je nikdy nekoupil. A není pravda, že jsem vyhrožoval panu plukovníku Lessymu. Prostě některé drby se sice stokrát opakují, ale nejsou o to pravdivější. Nicméně jsem ochoten se smířit v duchu všeobecného konsenzu, že za všechno, i v rámci policejní reformy, mohu já, že jsem to byl pravděpodobně já, kdo léta realizoval schůzkovou činnost s vaším předsedou a že s největší pravděpodobností i já jsem porušoval trestní řád a služební předpisy. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to byla zatím poslední faktická poznámka i přihláška do všeobecné. Pardon, s přednostním právem pan ministr, omlouvám se. Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom drobná poznámka. Číst umím a možná by bylo dobré, kdyby paní kolegyně nevybočovala z mezí slušnosti, je to zbytečné.

  Ale když tady zaznělo jasné podezření, jasně formulované podezření, opakované, z toho, co bylo v televizi, tzn. že se pan policejní prezident měl něčeho dopustit, tak to je skutečně podezření. Ale pak to má být napsané v mandátu té vyšetřovací komise, protože to tam právě nečtu. Tam nejsou žádná jasná podezření. A má-li se něco vyšetřit, tak musí být nejdříve podezření a to podezření musí být, jak ukládá jednací řád, formulováno v tom usnesení. To, co my se tu - nebo vy se tu, máte naprostou pravdu, ano, já nejsem poslanec - se hotovíte schválit, je v podstatě ničím neomezený mandát, který je omezený pouze osobami. Vlastně cokoli, co dělali, těch asi pět set lidí, kteří jsou tam více či méně vyjmenovaní, v posledních asi tak pěti letech, by mohlo teoreticky být předmětem činnosti té komise. A to jsem tedy skutečně přesvědčen, že jednacímu řádu neodpovídá. A mám tady pocit i z té debaty, že jestliže se všichni shodují na tom, že má být vyšetřovací komise, tak na tom, co vlastně má vyšetřit, se tedy už rozhodně všichni neshodují. I z tohoto důvodu se domnívám, že by to usnesení mělo být precizováno a mělo by jasně formulovat, co jsou ta podezření a jaká podezření tedy má ta komise potvrdit nebo vyvrátit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jakákoli formulace usnesení je možná samozřejmě v podrobné rozpravě. Pan předseda (Hamáček) s přednostním právem. Pardon, s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, omlouvám se.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedo, nebylo to příliš subordinační, ale budu velmi stručný.

  Chci říct, že pan ministr opravdu nemá pravdu. Že není úkolem Poslanecké sněmovny, aby ve svém zadání formulovala jakákoli podezření. Pak bychom tam mohli nadiktovat dalších sedm nebo osm podezření a vyvolali bychom ve veřejnosti pocit, že si to opravdu myslíme. My jenom chceme, aby nezávislá vyšetřovací komise ve veřejném zájmu prošetřila všechny ty okolnosti, samozřejmě že bude prošetřovat nejen toto podezření, ale řadu dalších podezření, a sdělila pak Poslanecké sněmovně závěry svého šetření. Vždy při tom, kdy byly sestavovány vyšetřovací komise, se postupovalo tímto způsobem. Není pravda, že nic nevyšetřily. Byly tady vyšetřovací komise, které seznámily Sněmovnu i veřejnost s velmi závažnými skutečnostmi, pouze má někdy veřejnost nepřiměřená očekávání, že ta vyšetřovací komise někoho bafne a strčí do kriminálu. To není její úkol. Ona není orgánem činným v trestním řízení. Ale skutečnosti, které zjistí, pak sdělí Poslanecké sněmovně, které se zodpovídá, a pro ten účel si myslím, že je to zadání formulováno precizně a naprosto standardně, tak jako v desítce případů předcházejících, které si osobně pamatuji. Nikdy se neformulovala žádná podezření. Nejsme tady od toho, abychom někoho podezírali. Jsme tady od toho, abychom komisi, kterou si zvolíme, dali jasný mandát, aby prošetřila všechny skutečnosti, které se objektivně staly, a seznámila nás s nimi. Abychom někoho dopředu podezírali, od toho tu nejsme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane ministře, bod, o kterém jednáme, je zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nikoli Ministerstva spravedlnosti. Prosím, nechte to na nás. (Potlesk v celém sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Korte.

 • Poslanec Daniel Korte: Pěkný večer. Dámy a pánové, pan ministr spravedlnosti Pelikán oznámil světu a lidstvu, že bude-li schválena reorganizace policie, odstoupí. Reorganizace policie schválena byla orgány, které jsou k tomu kompetentní. A já se ptám - pane ministře, co tady ještě děláte? (Smích a potlesk v sále.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. To bylo opravdu vtipné. To bylo napodobení pana Junckera. (Potlesk TOP 09.) Pan Juncker je ten, kterého obdivujete? Skvělý!

  Pokud se tady bavíme o tom usnesení, znova říkám, že pokud budeme vyšetřovat souvislosti s reorganizací, tak to nevyšetříme nic. Tam má být souvislosti s přípravou a rozhodnutím o provedení reorganizace podle mého názoru.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Znovu opakuji, prosím, že v podrobné rozpravě se dostaneme na návrhy usnesení.

  S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, po něm s přednostním právem pan ministr Chovanec.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, jestli jsem měl kdy pochybnosti o tom, že je potřeba tu vyšetřovací komisi zřídit, tak po vystoupení pana ministra Pelikána a některých dalších vystoupeních mám dojem, že je to ještě vážnější, než jsem si myslel. Já tu specifikaci vidím docela přesnou, která nenaráží na nic, co by nám neumožňoval jednací řád. A prosím, vždycky jsem se zastal postupu státního zastupitelství, protože to je jediný orgán, který může ukládat vyšetřovatelům Policie České republiky, jak mají postupovat. A jestli se tady pereme o to, jestli mají, nebo nemají být šetřeni i státní zástupci, v tom případě se nezlobte, ale získal jsem mnohem větší pochybnosti, než jsem měl před tímto jednáním.

  Já jsem pro to, abychom se už věnovali přímo zřízení této komise. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážil jsem, jestli mám dnes vystupovat, ale když tu slyším některá ta nařčení, obvinění a pochyby, tak v zájmu stability Policie České republiky si myslím, že bych vystoupit měl.

  Vážený pane kolego, já jsem byl u toho, kdy jsem měl dva policejní prezidenty, kdy jsem měl pana Lessyho, který byl účelově kriminalizován, a měl jsem pana Červíčka, a musel jsem to nějak vyřešit. Ta situace byla diametrálně odlišná od toho, co zažíváme dnes.

  Pan ministr Pelikán tady říká, že zadání je tak vágní, že se dá vlastně vyšetřovat pět let dopředu. Vážený pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vždyť vy mě obviňujete už několik týdnů, že ta reorganizace byla ze dne na den. Tak jakých pět let? Vždyť vy sám říkáte, že to bylo šito horkou jehlou, že to je během jednoho a půl měsíce. Tak o jakých pěti letech hovoříte?

  O těch reorganizacích se opravdu mluvilo mnoho a mnoho a mnoho let. Když si pustíte pana Hrušku, který byl náměstkem pana Kubiceho, nemůžete si myslet, že by tento člověk nějak fandil mně nebo sociální demokracii, tak říká: Vždyť já jsem o tom hovořil už před lety, hovořil jsem o tom s Robertem Šlachtou.

  A prosím pěkně, ten proces znamená to, že se vytváří manažerská střecha dvou útvarů, které spolu prostě nespolupracují ideálně tak, jak by chtěly policejní špičky. Z těchto dvou útvarů sedm manažerů - dva ředitelé, pět náměstků - se mělo stát součástí té střechy, kde je osm míst. Tak mi prosím pěkně řekněte, komu jsme tu židli brali? A samozřejmě byl naprostý předpoklad, že tito manažeři se tam přendají do té střechy, že tam budou pracovat. Na to, že automaticky nedostal nikdo nabídku na to, aby to řídil - je tady zákon o policii, je tady nabídkové řízení. A na druhou stranu, kdo si přečte ten zákon o policii, tak ví, že policista v desáté platové třídě je neopomenutelný v tom výběru. Jeho nelze vyřadit. On se toho výběru musí zúčastnit. Rozuměl bych, že někteří policisté se toho výběru zúčastní, neuspějí a pak to kritizují. Ale nepokusit se tu funkci získat, odejít a vytvářet tady určitou politicko-mediální kauzu...

  Pojďme to šetřit. Pojďme tu komisi stvořit, ať začne rychle pracovat. Jak jsem se bavil s kolegy, kteří jsou erudovanější, tak ta komise de facto může vzniknout v řádu několika dní, nebo maximálně týdnů, a může se velice rychle tomu problému věnovat. A myslím si, že zásada spravedlnosti je, že jsou slyšeny všechny strany.

  Pan poslanec Chalupa, prostřednictvím pana předsedajícího, tady říká: Vždyť vy už jste se o reorganizaci na výboru bavili. Ano, to je pravda. Projednávali jsme to tam a v závěru výboru jsem několikrát explicitně opakoval: Koncepce policie budeme ještě projednávat, je to za 11 miliard, vytvoříme pracovní skupiny. Ale nikdo z toho výboru - nikdo - nerozporoval právo policejního prezidenta, aby podepsal technické opatření. S tím jsme se přece rozešli na tom výboru. Existuje nahrávka. To nebylo tak, že jsme na tom výboru nebyli, neřekli, neseznámili výbor s tím. A všichni řekli: To je plně v kompetenci policejního prezidenta, je to jeho zákonná možnost. A když mi tu organizační změnu dal, tak jsem ji začal posuzovat v otázce odboru bezpečnosti, personalistiky. Když vyšlo najevo, že by to mohlo ohrozit živé kauzy, dělal pan náměstek Mlsna - myslím si, že je to erudovaný legislativec a právník - ve spolupráci s dalšími specialisty posouzení, jestli kauzy ohrozí. Byly dány technické podmínky, aby se to nestalo. A po všech těchto posouzeních jsem tu reorganizaci prostě podepsal.

  Když říkáte, že by se na tom výboru probíraly z té jedné strany, kterou jste pozvali, pouze věci, které se nedotýkají trestního řízení, tak mi prosím pěkně řekněte, proč jsem je tedy měl zbavovat mlčenlivosti. Proč jsem je měl zbavovat mlčenlivosti? Já jsem byl připraven, seděl jsem v Poslanecké sněmovně a měl jsem v deskách čtyři zbavení mlčenlivosti: pro pana Šlachtu, pro pana Komárka - ne Komára, jak tady ráno špatně uvedl pan kolega Faltýnek - a pro pana Tuhého a pro pana Laubeho. A byl jsem připraven na místě na tom výboru zbavit mlčenlivosti další policisty, protože se tady hovořilo o policejních špičkách. Já nevím, co to je v médiích policejní špičky, jestli to jsou tři policisté, čtyři, sedm? Byl jsem připraven pro potřeby toho výboru je zprostit mlčenlivosti.

  Ale neříkejte mi prosím pěkně, proč jsem to neudělal? No protože vy jste ty policisty nepozvali. Vy jste nepozvali pana Tuhého. Vy jste nepozvali pana Laubeho. A mně to nepřijde správné. A ta komise má přeci právo si vyslechnout všechny, udělat si závěr. Až se ta komise sejde, požádá dotčený policejní orgán o součinnost. Ta komise má ve své podstatě právo žádat vysvětlení. A pokud se chceme opravdu dobrat pravdy, tak tohle je cesta. A já si nemyslím, že ta komise to musí zkoumat měsíce a měsíce. Záleží to na nich. Já v ně mám důvěru. A velice rád před tu komisi předstoupím a řeknu jim svůj pohled.

  Takže za mě je to takto, dámy a pánové. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer všem. Pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vaše vystoupení bylo dojemné, já jsem na něj zvyklý, vždycky jsem si ho vážil, protože bylo k věci. Nebudu se už bavit o svolání výboru, to už jsme slyšeli. Nebudu se bavit o vyšetřovací komisi. Pouze jako člověk, který absolvoval reorganizaci u policie před několika lety, zeptám se - ne vás, jenom možná tak do éteru: Jak je možné, že probíhá někde tak závažná reorganizace špičkových útvarů a jejich šéfové to nevědí a nikdo se nebaví s pány trestního řízení, státními zástupci? Promiňte, ale to svědčí o profesionalitě. To je jediná moje otázka. Ale už jenom pro sebe. Nechci odpověď.

  Pro mě je to smutné, že o tom nevědí špičky těch útvarů, není s nimi nic probráno a nevědí o tom státní zástupci. Z toho důvodu mi je to smutné. Pokud to bylo myšleno upřímně a ta reorganizace se čekala, je nutná vývojem policie, tak bych rozuměl tomu, že s lidmi, s kterými tam počítám, vážím si jich, ji taky proberu, až to k něčemu vede. Ale udělat ji bez těch lidí a bez státních zástupců, kteří se týkají tohohle ministra, si myslím, že je trošku amatérské. To je všechno, co jsem chtěl.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Benda ještě. (Hluk v sále.)

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vím, že už je pozdě a chceme jít všichni domů. Nepřihlásil jsem se k faktické poznámce. Jenom jedno upozornění k tomu, co tady teď říkal pan ministr o zbavování mlčenlivosti.

  Vyšetřovací komise má právě tu výhodu, že pro její potřeby nikdo zbavovat mlčenlivosti nemusí, ona může vyšetřovat i věci, o kterých nebudou ani ti příslušní orgánové, kteří by jinak mlčenlivosti zbavovali, vědět, že jsou na ně tázáni. A každý, kdo je před komisi předvolán, musí odpovídat a nemůže se odvolávat na státní tajemství. To je první poznámka.

  Druhá poznámka o dnešním celém vystupování některých představitelů - a říkám záměrně některých představitelů - hnutí ANO, ať už dopoledne, nebo teď v této fázi, tak si myslím, že klíčovou otázkou, která by měla být v zadání komise, a nenavrhnu to, protože si myslím, že to zadání je dostatečně obecné, je vyšetření vazeb Andreje Babiše a pana plukovníka Šlachty, a jak to v minulosti bylo, je a proč se odehrává tanec posledního měsíce.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí... Pardon, pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Možná že se usmíváte, proč zrovna teď já. Tak já vám to řeknu. Ta situace není vůbec jednoduchá. Já jsem z toho docela nervózní, protože jsem přesvědčen, že drtivá většina policistů jsou naprosto poctiví lidé. To všichni víme. A jestliže někdo říká něco jiného, tak to není pravda.

  Ale já jsem tady z jednoho prostého důvodu - že se vrátím do minulého volebního období. Jak říkal pan ministr naprosto správně, tak reforma nebo reorganizace policie se chystá několik let. Já jsem byl svědek toho, když pan plukovník Lessy přišel na jednání podvýboru pro reformu policie a z tohoto výboru byl vykázán. Ano, byl vykázán. Čili já jsem přesvědčen o tom, že reformu policie musí dělat ministr vnitra s policejním prezidentem. Ale musí ji dělat tak, aby to mělo, slušně řečeno, štábní kulturu. A já se obávám pouze jedné věci. Jestliže máme z roku 2013 pokyn policejního prezidenta - a teď si můžete doložit, kdo byl policejním prezidentem - č. 103, kde je naprosto jasně vymezeno, jak se všechny tyto útvary mají chovat a co mají vyšetřovat - tam je to naprosto jasně napsáno.

  A teď to poslední. Já se jenom obávám, aby náhodou toto nesměřovalo k tomu, co bylo zavedeno na Policejním prezídiu, resp. u útvaru ÚOKFK. To byl vnitřní předpis 123 z 9. srpna, kdy každý policista musel hlásit svému nadřízenému, příp. koordinátorům, kteří byli zřízeni někým - já nebudu říkat kým, ale zase to všichni víme, protože to je člověk, který by zase mohl někoho žalovat, takže já to jméno říkat nebudu. Ale toho já se bojím. Já nechci tady mít žádnou kontrolu policistů, kteří vyšetřují a pracují slušně a poctivě.

  Já vám děkuji, že jste mě vyslechli.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Roman Váňa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil několik drobností k tomu, co tady proběhlo.

  Pan poslanec Chalupa vystoupil s několika tématy. V podstatě pokračoval v debatě, která začala již na výboru pro bezpečnost, přes reformu policie, přes vyšetřovací komisi. Tam ten jeho podnět skutečně přišel už šestnáctého, ale vysvětlili jsme si, proč nebyl zodpovězen. Doufám, že to na výboru stačilo.

  Co se týče doplnění paní poslankyně Válkové, tam bych doporučoval, abychom to vzali za základ toho usnesení tak, abychom jej doplnili už rovnou.

  Co se týče ještě pana poslance Chalupy, který říkal, že je možné šetřit reformu několik let zpět. Domnívám se, že to skutečně takto možné v rámci toho zadání bude. Nebude to však moci trvat dva roky, neboť v rámci usnesení se předpokládá lhůta do 31. října 2016, kdy by měla vyšetřovací komise podat svou závěrečnou zprávu. Takže může vyšetřovat, jak daleko chce, ale musí to stihnout zpracovat do konce října.

  Chtěl bych se zastat také pana poslance (správně ministra) Pelikána. Pan poslanec Korte říkal, že by měl odstoupit. Já, pokud jsem tu situaci sledoval, pan ministr Pelikán nikdy neříkal, že odstoupí. Pouze říkal, že to zváží, a to nepochybně udělal. O odstoupení mluvil nějaký jiný ministr - tedy o odstoupení pana Pelikána. Takže prosím to nesměšujme.

  Co se týče pana ministra Chovance, který vystupoval ve věci projednávání reformy na výboru pro bezpečnost, tam bych chtěl jenom vysvětlit, že pan poslanec Chalupa byl omluven ze zdravotních důvodů, takže nebyl přítomen té debatě. A skutečně, byť výbor pro bezpečnost vyjádřil poměrně silné výhrady k té reformě, tak jak byla předložena, přesto jsme se shodli většinově na tom, že je v kompetenci policejního prezidenta a ministra vnitra a oni za to také nesou zcela jasně danou odpovědnost.

  Tak to je, co se týče výhrad, které v průběhu jednání zazněly.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi za jeho závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Váňa. Prosím.

 • Poslanec Roman Váňa: Dovolím si tedy přihlásit se k předloženému usnesení ve znění pozměňovacího návrhu paní poslankyně Válkové, jestli je to takto možné. (Předsedající souhlasí.) Pokud by nebyla žádná námitka, pak tedy se jedná, jenom pro upřesnění, o návrh usnesení, tak jak jej máte na svých stolech, doplněný v bodě I - prověření činnosti příslušníků Policejního prezídia Policie České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - věta dále pokračuje. A stejně tak v bodě II by bylo k Vrchnímu státnímu zastupitelství doplněno tedy přesně - státních zástupců. Aby bylo jasné, že se nevyšetřuje instituce, nýbrž konkrétní osoby. To k navrženému usnesení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže místo Vrchního státního zastupitelství v Olomouci bude státním zástupcům v Olomouci. (Poslanec Váňa upřesňuje mimo mikrofon.) Státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. To stejné v bodě II. Děkuji.

  Pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já souhlasím s tím úvodem, kde se přeformulovaly věci ohledně státního zastupitelství a příslušníků. Nicméně navrhuji zaměnit slovo činnosti za slovo postupu a za slova "v souvislosti s reorganizací" navrhuji "v souvislosti s rozhodnutím o provedení reorganizace ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky". Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, jestli bych mohl dostat ten protinávrh písemně. Je to protinávrh, budeme o něm hlasovat jako první. Pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Já bych si taky dovolil změnu, a to v bodu IV změnit počet členů vyšetřovací komise na 200. A tím pádem, že nás bude dost a máme před sebou prázdniny, tak bychom mohli zkrátit ten výsledek na lhůtu do 30. září. Čili změnu ještě jednou - ne na počet 7 lidí, ale 200 a zkrátit to vyšetřování nebo ten výsledek do 30. září. Děkuji. (Šum v sále, různé poznámky mimo mikrofon.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já ho za hlasovatelný zatím považuji jako protinávrh, pokud legislativa nebude mít námitku.

  Prosím, pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám. Nedělá se to většinou v podrobné debatě, ale já se nemohu zdržet komentáře vůči předcházejícímu pozměňujícímu návrhu. Je to přesně ta logika, jako když jeden parník přejede Atlantik za deset dní, tak dva parníky to stihnou za dva dny. Já myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. (Smích a potlesk v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli ještě někdo v podrobné rozpravě má nějaký jiný návrh. Pan poslanec Hájek, prosím.

 • Poslanec Josef Hájek: Dobrý večer. Já budu stručný. Jenom v bodě III lhůtu do 30. září. Jsou krajské volby 7. října. Já si myslím, že zástupci všech stran, které kandidují - zejména ČSSD by měla mít ten eminentní zájem, že skutečně chceme před občany předstoupit před těmito krajskými volbami, že skutečně nemáme co skrývat, padni komu padni. Takže v bodě III lhůta do 30. září. Děkuji za podporu všech politických stran a hnutí. Děkuji. ***