• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré ráno. Zahajuji druhý jednací den přerušené 4. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

  Nejdříve vás požádám, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Přečtu omluvy neúčasti na dnešním jednání. Nejdříve omluvení poslanci na dnešním jednání: Z pracovních důvodů pan poslanec Bartošek, od 11 hodin pan poslanec Zdeněk Bezecný, z důvodu zahraniční cesty pan místopředseda Pavel Bělobrádek, z osobních důvodů páni poslanci Jaroslav Borka, Milan Brázdil, Petr Fiala, ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Josef Hájek, do 13 hodin, tedy od 9 hodin, se z pracovních důvodů omlouvá Leoš Heger. Dále z pracovních důvodů se omlouvá Ludvík Hovorka, z rodinných důvodů pan poslanec Vítězslav Jandák a z osobních důvodů se také omlouvá Simeon Karamazov. Ze zdravotních důvodů pan Jaroslav Klaška, bez udání důvodu paní Miroslava Němcová, z pracovních důvodů se omlouvá dále pan poslanec Josef Novotný a ze zdravotních důvodů pan poslanec Martin Novotný, z osobních důvodů paní Jana Pastuchová, ze zdravotních důvodů pan poslanec Karel Rais, z pracovních důvodů také pan poslanec Karel Šidlo a ze zdravotních důvodů pan poslanec Jiří Štětina, z pracovních důvodů také paní poslankyně Markéta Wernerová, z osobních důvodů pan poslanec Jan Zahradník a na dopolední jednání se omlouvá pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů.

  Z členů vlády se na dnešní jednání omlouvají: pan předseda vlády Jiří Rusnok do 14.30 hodin, pan ministr Jiří Balvín, pan ministr Jiří Cienciala a pan ministr Martin Holcát, všichni z pracovních důvodů. Pan ministr zahraničí se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, bez udání důvodu se omlouvá pan ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Ostatní ministři, František Lukl, Martin Pecina, Dalibor Štys, Miroslav Toman a Zdeněk Žák, se omlouvají z pracovních důvodů. Přitom pan ministr Štys slibuje, že bude přítomen už od 10.30 hodin.

  To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny do 9 hodin ráno.

  Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem 33, volba místopředsedy Poslanecké sněmovny.

  Ještě předtím eviduji přihlášku pana předsedy klubu Úsvit přímé demokracie Radima Fialy. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, dámy a pánové. Moc se omlouvám, ale chtěl bych vás všechny požádat o 30 mininut na přestávku hnutí Úsvit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Ještě jsem viděl z místa přihlášku pana poslance Daniela Hermana. Pane předsedo, mohu ještě - nebo spěchá ta přestávka? (Odpověď ze sálu není slyšet.) Požádám tedy pana kolegu Hermana, aby se vyjádřil až po přestávce, a vyhlásím přestávku na jednání klubu Úsvit přímé demokracie.

  Sejdeme se v 9.35 hodin.

  (Jednání přerušeno v 9.05 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na poradu klubu Úsvit přímé demokracie uplynula. Vidíme, že se jeho poslanci vrátili do svých lavic, a budeme se tedy zabývat jednotlivými body.

  Písemně k pořadu dnešní schůze mám přihlášku pana kolegy Robina Böhnische a z místa se hlásil pan kolega Daniel Herman. Prosím pana kolegu Robina Böhnische, aby se ujal slova. Ostatní kolegy prosím o klid, abychom vyslechli návrh na změnu pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Navrhuji zařadit nový bod s názvem Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Byl by to, jestli se nemýlím, bod č. 45 naší schůze.

  Dovolím si krátké zdůvodnění. Výbor pro životní prostředí, veden obavou, že současná vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny má ambici - přímo deklarovanou ambici - věnovat se tak zásadní problematice, jako jsou limity těžby v severních Čechách, navrhuje Poslanecké sněmovně usnesení, které by stávající vládu vyzvalo nepřijímat k této věci žádná strategická rozhodnutí. Ta bezpochyby náležejí až politické vládě s důvěrou této Poslanecké sněmovny. Debata o limitech musí být poctivá, vzít v potaz všechna pro a proti a jít ruku v ruce s debatou o surovinové a energetické koncepci. Jako taková nemůže být ukončena v nejbližších týdnech.

  Dovolím si tedy požádat o zařazení tohoto bodu, a pokud bude tento bod schválen, pak ještě požádám o pevné zařazení tohoto bodu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Robinu Bönischovi. Budeme tedy rozhodovat o tom, že bychom na dnešek zařadili usnesení výboru pro životní prostředí jako pátý bod dopoledního jednání.

  Nyní požádám pana kolegu Daniela Hermana, aby se ujal slova s návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Vládo, kolegyně a kolegové, mám návrh na rozšíření pořadu schůze Poslanecké sněmovny o prohlášení k situaci na Ukrajině a prosím zařadit tento bod hned teď před jednáním, protože bude velmi krátký a nezdržím vás. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To samozřejmě můžeme rozhodnout hlasováním. Hlásí se pan předseda Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rozumím návrhu pana kolegy Hermana, také vnímám aktuálnost situace na Ukrajině. Nicméně v této Sněmovně bývalo dobrým zvykem, že takovéto rezoluce projednával zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, a ten buď rezoluci schválil, a v případě, že se jednalo o velmi výjimečnou věc, doporučil Poslanecké sněmovně, aby se jí zabývala. Byl bych rád, kdybychom tuto praxi drželi i v tomto volebním období. Máme zde odborný výbor, který je složen z lidí, kteří se zabývají zahraniční politikou, a bylo by vhodné, aby takovéto věci předjednal právě tento výbor. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Pokud na tom kolega Herman trvá, budeme samozřejmě o jeho návrhu hlasovat, protože nikdo nepředložil návrh na veto dvou klubů nebo 50 poslanců. Jsem informován, že zahraniční výbor takovou věc bude projednávat. Pokud na tom kolega Herman trvá, budeme tedy muset hlasovat jako o druhém pozměňovacím návrhu k pořadu schůze.

  Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Robina Böhnische zařadit jako 5. bod našeho dopoledního jednání návrh usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.

  Rozhodneme v hlasování číslo 55, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 143 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zařadili jsme tedy bod č. 5 dnešního dopoledního jednání.

  Nyní rozhodneme o návrhu pana kolegy Daniela Hermana. Hlásí se pan poslanec Robin Bönisch. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Nevím, jestli problém je jenom u mě, ale nějak mi nefunguje hlasovací zařízení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pro stenozáznam.

  Nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Daniela Hermana. Ptám se, kdo je pro návrh zařadit zvláštní bod usnesení k Ukrajině.

  Zahájil jsem hlasování pořadové hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 150 poslanců pro 25, proti 44. Návrh nebyl přijat.

  Budeme nyní pokračovat, a to pevně zařazenými body. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem číslo 33, což je volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. Dále projednáme pevně zařazené body č. 29, 30 a 31, sněmovní tisky 15, 27 a 34, což jsou mezinárodní smlouvy v prvém čtení. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a přeji dobré krásné dopoledne vám všem, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, přistoupíme tedy k dalšímu pokusu o zvolení místopředsedy Poslanecké sněmovny.

  Konstatuji, že volební komise na své včerejší, čtvrté schůzi projednala předložené návrhy poslaneckých klubů na volbu místopředsedy a přijala svoje usnesení číslo 22. Také ještě krátká rekapitulace. V rychlosti připomenu, že jsme svým usnesením číslo 7 z 27. listopadu rozhodli, že v tomto volebním období budou zvoleni celkem čtyři místopředsedové, a ve stejný den jsme zvolili tři místopředsedy. Druhá volba proběhla 4. prosince a byla neúspěšná. Nyní je nutno tajnou volbou tedy dovolit jednoho místopředsedu Poslanecké sněmovny.

  Konstatuji, že poslaneckými kluby nám v zákonné lhůtě byli navrženi tito kandidáti v abecedním pořadí: pan poslanec Petr Gazdík za TOP 09 a Starostové a pan poslanec Tomio Okamura za hnutí Úsvit. V tomto abecedním pořadí jsou rovněž kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku, který si vyzvednete.

  Teď už nebudu dlouze číst ustanovení jednacího řádu k té volbě, ale ve dvou větách velmi kraťoučká rekapitulace. Volí se tajným způsobem, tajným hlasováním a většinovým způsobem. Znamená to, že zvolen bude kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud by nadpoloviční většinu nezískal ani jeden kandidát, tak se opakuje druhé kolo této volby. Pokud ani tam jsme nebyli úspěšní, volba končí a budeme muset v příštích obdobích nebo týdnech odstartovat volbu další.

  Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na místopředsedy Poslanecké sněmovny.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já také otevírám rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, ale eviduji přihlášku k faktické poznámce od kolegy Horáčka z TOP 09 - jestli to nebylo jenom přemáčknutí. Není tomu tak. V tom případě eviduji přihlášku pana poslance Tomia Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, síla dohod pana poslance Kalouska s kýmkoliv a na čemkoliv, jen když to něco vynese, politiku v posledních letech opravdu posunula. Posunula celou naši republiku a posunula i autoritu této Sněmovny. Z politiky tedy práce pro veřejné blaho u občanů této země udělala řemeslo bez cti. Stojím proti těmto všem dohodám a kšeftům pouze se slovy o nutnosti změn a práce pro lidi. Děkuji těm několika desítkám statečných z vás za podporu v této volbě. Pokud vám lidé vyjadřují podporu, tak nelze ve skutečnosti prohrát.

  Události posledních dnů kolem volby místopředsedy Sněmovny nabraly obrátky. Pan Kalousek podle mnoha svědectví vyhrožuje obstrukcemi, a dokonce ústavní stížností na platnost schůze k projednávání rozpočtu, pokud nebude zvolený jeho člověk do vedení Sněmovny. To by uvrhlo Českou republiku do nestability.

  Schválení rozpočtu do konce roku je jedním z prvních a hlavních cílů rodící se koalice, byť je to ve své podstatě mírně přepracovaný rozpočet právě pana Kalouska. Minimálně je sympatická reflexe pana Kalouska, který je ochotný tímto doznat, že rozpočet nesestavil nejlépe.

  Teroristům a vyděračům se ustupovat nemá, ale pokud chci kritizovat, nemohu se chovat jako on a jeho lidé, nesmím lpět na své funkci za každou cenu a rozhodně nehodlám být záminkou pro blokování práce parlamentu. Jak víte, veřejně jsem deklaroval, že se vzdám všech svých výhod spojených s funkcí místopředsedy.

  Rád bych Sněmovně, vám, dámy a pánové, také připomněl, že v této volbě nešlo o poměrné zastoupení. Podle takového klíče by tu měla nárok například ODS a místo lidovců Úsvit. Samozřejmě také víme, že ODS a TOP 09 ve stávajícím personálním složení nemají absolutně nárok na jakékoliv ohledy a poměrné zastoupení, protože oni, když tuto Sněmovnu ovládli, pošlapali veškeré dosavadní tradice ohledně poměrného zastoupení a válcovali opoziční strany, jak se dalo. Je třeba říct, že mnozí z představitelů těchto stran se ohánějí demokracií, ale z úst do rukou a činů se jim nikdy nepřetavila. Boj za demokracii se jim přesto stal a stává záminkou naopak demokracii potlačovat. Jejich pojetí demokracie je takové, že demokratické je to, co zastupují oni, a ti ostatní už do demokracie nepatří a nemají v ní slovo. Strany jako KSČM a Úsvit nemají prý právo na zastoupení ve vedení Sněmovny, protože jsou nesystémové. Ano, je pravda, že nejsou součástí systému klientelistických vazeb mezi politikou a byznysem, který tu už druhou desítku let vytváří pan Kalousek a jeho parta. Pokud jsou TOP 09 za systémové označeny ANO a ČSSD, pak je to pro jejich členy na pováženou, do jaké společnosti se dostávají.

  Předseda TOP 09, švýcarský občan, by svého kolegu mohl poučit o demokracii ve své zemi. O tom, co je skutečně demokratický systém a demokracie. Možná to už udělal, a pak je hysterie pana Kalouska před stranou, jako je Úsvit, zcela pochopitelná. Jak si s takovými lidmi umí poradit švýcarská prokuratura a soudy, jsme nedávno viděli. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. Má někdo další zájem přihlásit se do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím.

  Jsou případné dotazy na předsedu volební komise po prohlášení pana kolegy Okamury, že rezignuje na svou kandidaturu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny? Ptám se tedy na vydávání lístků a dobu, po kterou bude pracovat volební komise. Pane předsedo, prosím, upřesněte.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. My budeme muset vytisknout nové hlasovací lístky, kde tedy nebudou dvě jména. Takže teď poprosím ctěné plénum, aby nám dalo 15 minut času a v 10 hodin 10 minut můžeme začít vydávat hlasovací lístky. V 10.30 ukončíme vydávání a výsledek volby vám budeme schopni oznámit v 10.45. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhlašuji přestávku do 10.45 hodin. Připomínám tedy, že od 10.10 hodin začne volba a svůj volební akt můžete učinit v době 20 minut, to znamená do 10.30. Sejdeme se v 10.45. Přerušuji jednání.

  (Jednání přerušeno v 9.52 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat po přerušení pro vyřešení volby místopředsedy. Ještě předtím, než pozvu pana předsedu volebního výboru Martina Kolovratníka k pultu, tak od 14 hodin se omlouvá z dnešního zasedání pan předseda Sněmovny. Ne? Paní kolegyně Ivana Doležalová. Pan předseda Hamáček se omlouvá vlastně jen přes poledne. Děkuji.

  Pana předsedu volební komise bych požádal o slovo, aby vyhlásil výsledek volby. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Moc děkuji, jsme připraveni. Dámy a pánové, dobrý den. Rád bych vás seznámil s výsledkem volby Poslanecké sněmovny na čtvrté místo místopředsedy.

  Konstatuji, že volební komise vydala 164 hlasovacích lístků, kvorum pro zvolení tedy bylo 83. Bylo odevzdáno 163 platných i neplatných lístků, jeden lístek nebyl odevzdán. Pro poslance Petra Gazdíka bylo odevzdáno 98 hlasů a Petr Gazdík byl zvolen čtvrtým místopředsedou Poslanecké sněmovny. (Potlesk v části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo a hlásí se... Ano, pan poslanec Petr Gazdík. Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši důvěru a vaše hlasy, a těm, jejichž hlasy jsem nezískal, bych rád slíbil to, že se celé čtyři roky budu snažit být reprezentant jiné politiky než té, o které tady mluvil pan kolega Okamura. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny za jeho vystoupení. Ještě předtím, než budeme pokračovat, přečtu další omluvu, a to od 14.30 se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková z dnešního jednání. Tím jsem přečetl všechny omluvy, které tady mám.

  Skončil bod, který byl zařazen jako první, a můžeme pokračovat body, které máme před sebou.

  Pevně zařazeným bodem na dnešní jednání je bod číslo 29. Je jím

  Sněmovní tisk 15 máte před sebou. Žádám, aby uvedený návrh přednesl Poslanecké sněmovně místopředseda vlády a ministr financí v demisi Jan Fischer.

  Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Děkuji mnohokrát za slovo. Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 11. června letošního roku v Madridu. Za Českou republiku ji podepsal velvyslanec České republiky pan Karel Beran, za vládu Andorrského knížectví její velvyslanec pan Jaume Gaytan Sansa.

  Je vhodné v této souvislosti připomenout, že Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím vede řadu jednání s tzv. daňovými ráji, která prozatím vyústila ve sjednání třinácti konečných návrhů textů dohod o výměně daňových informací včetně této, z nichž sedm je již platných a vyhlášených ve Sbírce mezinárodních smluv. Zbývající dohody jsou v současné době v různých fázích legislativního procesu. To vše s cílem posílit systém mezinárodní výměny informací ve věcech daňových tak, aby pokrýval také jurisdikce, které svým daňovým režimem ne zcela vyhovují principům spravedlivé daňové soutěže a které tak umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství, tedy i v České republice.

  Předložená dohoda byla sjednána podle vzorového textu schváleného usnesením vlády č. 227 z 22. března 2010 a plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu informací v daňové oblasti. Předmětem dohody jsou platné daně zavedené právními předpisy smluvních stran. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti a mohou se týkat pouze zdaňovacích období následujících po vstupu dohody v platnost.

  Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informaci, která je předvídatelně významná pro zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní včetně vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

  Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Kromě možnosti doměření daně tak lze od těchto opatření očekávat také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna. Sjednání této dohody by mělo mít nejen příznivý fiskální dopad na příjmy České republiky, ale současně, možná především, přispět ke zvýšení prevence finanční kriminality.

  Jurisdikce s preferenčním daňovým režimem do současné doby odmítaly spolupráci v oblasti výměny daňově relevantních informací a neměly s Českou republikou uzavřenu žádnou mezinárodní dohodu zavazující je k takové výměně. Sjednání této dohody o výměně informací v daňové oblasti tak lze považovat za úspěch České republiky při vyjednávání mezinárodních daňových smluv. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.

  Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost. ***

  Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády Janu Fischerovi za předložení návrhu.

  Nyní požádám předsedu zahraničního výboru, pana poslance Karla Schwarzenberga, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. (Chvíli čeká.) Pane předsedo? Nebo jestli tak učiní místo pana předsedy kolega Holík? Nevím, jaká je dělba práce ve výboru zahraničním. (K mikrofonu přistupuje poslanec Schwarzenberg.) Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Já bych prosil, aby pro dohodu mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví byl zpravodajem zahraničního výboru poslanec Pavel Holík.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, pane předsedo. To musíme odhlasovat.

  Zahajuji hlasování pořadové číslo 57 a ptám se, kdo je pro, aby zpravodajem pro první čtení byl pan kolega Pavel Holík. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 57, z přítomných 159 pro 149, proti nikdo.

  Prosím tedy určeného zpravodaje, pana poslance Pavla Holíka, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Děkuji. Mé vystoupení bude krátké, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013. Doporučuji přikázat tento vládní návrh k projednání zahraničnímu výboru.

  Děkuji za slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

  Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Rozpočtáři nemají zájem.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 58, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Je někdo proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 162 pro 154, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání je podle zákona. Děkuji a končím bod číslo 29.

  Požádám ještě při pokračování pana ministra a místopředsedu vlády Jana Fischera, protože budeme projednávat bod

  Pan ministr financí v demisi Jan Fischer je připraven. Prosím, aby se ujal slova.

  Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh, který předkládá vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Je to návrh dohody o financování 11. EDF neboli Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2014 až 2020 podle dohody o partnerství a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie.

  Evropský rozvojový fond, to je ona zkratka EDF, stojí nadále mimo rozpočet Evropské unie a je určen k financování rozvojové spolupráce Unie se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, jež jsou signatáři dohody o partnerství těchto zemí s Evropskou unií, takzvané dohody z Cotonu.

  Každý EDF je uzavírán na pětileté období na základě takzvané vnitřní dohody mezi členskými státy. V současné době se realizuje desátý Evropský rozvojový fond, který má platnost - pro vaši informaci - do roku 2013 a byl zahájen v roce 2008.

  Vnitřní dohoda o financování 11. Evropského rozvojového fondu byla dojednána v rámci Evropské unie a na základě schválení vládou a zmocnění prezidenta republiky ji podepsal 24. června na zasedání Rady Evropské unie v Lucemburku ministr zahraničních věcí České republiky, tedy Rady ministrů zahraničí.

  Vnitřní dohoda zakotvuje cíle a principy rozvojové spolupráce Unie se zeměmi AKT, čili zeměmi, o kterých jsem mluvil. Hlavním cílem, který vláda České republiky plně podporuje, je vymýcení chudoby, podpora udržitelného rozvoje a zapojení těchto zemí do světové ekonomiky. Pomoc se realizuje na základě strategických programů pro jednotlivé země a regiony, na jejichž přípravě se Česká republika v rámci Evropské unie aktivně podílí.

  Jedenáctý evropský rozvojový fond má být tvořen celkovou částkou 30 mld. 506 mil. eur. Na Českou republiku připadá podíl cca 0,8 %, neboli příspěvek ve výši 243 mil. 270 tis. 97 eur, který je plně započitatelný jako oficiální rozvojová pomoc. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Poprosil bych pana předsedu zahraničního výboru poslance Karla Schwarzenberga, aby nám navrhl, kdo bude zpravodajem tohoto tisku v prvém čtení. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na projednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států EU zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, navrhuji zpravodajku zahraničního výboru poslankyni Janu Fischerovou.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo za váš návrh. O tomto návrhu musíme hlasovat. Proto zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro, aby zpravodajkou byla paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 59, přihlášeno je 164 kolegyň a kolegů, pro 152, proti nebyl nikdo.

  Určili jsme tedy zpravodajkou paní poslankyni Fischerovou. Prosím ji, aby se ujala své role.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Vážený pane předsedo, vážená vládo v demisi, vážené kolegyně a kolegové. Na úvod jenom sdělím, že jméno Jan Fischer a Jana Fischerová je čistě je věc náhodná. Nejsme v příbuzenském vztahu (s úsměvem). Tolik sdělím na úvod.

  O to budu ještě stručnější, protože pan ministr financí v demisi důkladně zdůvodnil předkládanou dohodu. Já už jenom zmíním, že členskými státy EU, kde má Česká republika samozřejmě své zastoupení, má ve výboru, který jedná právě o přidělování těchto prostředků na rozvojovou pomoc v rámci tohoto Evropského rozvojového fondu celkem 8 hlasů.

  Ještě zde musí zaznít, že tato dohoda ležela ve Sněmovně už vlastně v srpnu 2013, poté co došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Nyní je nutné, aby tato dohoda fungovala od 1. ledna 2014. Dovoluji si zde navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výboru celkem o 59 dnů a současně si ještě dovolím navrhnout přikázání toto tisku zahraničnímu výboru. To je vše a děkuji vám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Poprosím, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů, a otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

  Budeme se tedy věnovat hlasování. Paní zpravodajka navrhla, aby tento tisk byl přikázán zahraničnímu výboru, a současně navrhla, aby lhůta byla zkrácena o 59 dní.

  Budeme tedy hlasovat nejprve o přikázání.

  Zahajuji hlasování. Zeptám se, kdo je pro, abychom přikázali tento tisk zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 60, přihlášeno 165 kolegyň a kolegů, pro 152, proti jeden. Tento návrh jsme tedy přijali.

  Paní zpravodajka dále navrhla, aby lhůta na projednání ve výboru byla zkrácena o 59 dní.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 61, přihlášeno 165, pro 149, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu a lhůta byla zkrácena o 59 dní. Tím končím bod č. 30. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

  Otevírám bod

  Poprosím pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dalibor Štys: Dobrý den, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, kolegové z vlády. Dovolte mi, abych přednesl zdůvodnění návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh k vyslovení souhlasu s přístupem k Dohodě o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře - EMBL.

  Evropská molekulární biologická laboratoř je mezinárodní výzkumná organizace se sídlem v Heidelbergu v Německu a sdružuje 20 evropských států. Během 40 let své existence dokázala vybudovat nejvýznamnější a technologicky nejpokročilejší evropskou výzkumnou infrastrukturu zabývající se molekulární biologií a genetikou. Její činnost probíhá v pěti výzkumných ústavech - v Heidelbergu, Cambridge, Hamburku, Grenoblu a v Monte Rotondo.

  EMBL disponuje technologiemi, které jsou na absolutní světové špičkové úrovni a jsou pro české vědce jinde nedostupné. Zde bych chtěl říci, že na činnosti Evropské molekulární biologické laboratoře se čeští vědci podílejí už celou dobu, víceméně od roku 1989. Dokonce máme mezi sedmi stálými pracovníky v Heidelbergu Vladimíra Beneše, jednoho z řídících pracovníků výzkumné infrastruktury. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Opět prosím pana předsedu zahraničního výboru pana Karla Schwarzenberga, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Pane předsedo, prosím, ujměte se slova.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, k Dohodě o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, ke které přistupujeme čtyřicet let po jejím zřízení, navrhuji pana poslance Roma Kostřicu. Děkuji mnohokrát.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tento návrh podrobíme hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby se zpravodajem tohoto tisku stal pan poslanec Rom Kostřica, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 62, přihlášeno je 164 kolegyň a kolegů, pro 140, proti nikdo. Zpravodajem jsme tedy určili pana poslance Roma Kostřicu a já jej žádám, aby se ujal slova. Prosím, pane kolego.

 • Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo v demisi, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že bylo řečeno už v podstatě všechno v této zprávě, proto bych vás jako zpravodaj chtěl požádat o to, abyste vyslovili souhlas s přístupem České republiky k Dohodě o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, abyste toto rozhodnutí přisoudili zahraničnímu výboru. Děkuji vám za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevřu obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Padl tady návrh, abychom přikázali výboru zahraničnímu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Také tomu tak není. Proto budeme o přikázání hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom přikázali tisk zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 63, přihlášeno je 166, pro 146, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat a my jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu.

  Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím bod 31.

  Budeme pokračovat bodem číslo 45, kterým je

  Požádal bych navrhovatele tohoto bodu, kterým je pan poslanec Robin Böhnisch, aby se ujal slova. Pane poslanče, prosím.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem byl včera na schůzi výboru pro životní prostředí pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu s následujícím návrhem usnesení.

  Výbor pro životní prostředí po úvodním slově poslankyně Jany Lorencové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

  "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky

  a) nerušit ani nijak měnit usnesení vlády České republiky číslo 444 ze dne 30. října 1991, kterým vláda schválila závazné limity omezení těžby hnědého uhlí v severních Čechách;

  b) nepodnikat žádné kroky ve věci vzniku společné těžařské firmy státu s vlastníky dolu."

  Pane předsedo, já bych potom požádal, až po rozpravě, o hlasování o tomto usnesení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zcela jistě. Jakmile na to přijde řada, nechám o návrhu hlasovat. Nicméně ještě předtím otevřu všeobecnou rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Potom řádně jsou přihlášeni kolegové Laudát a Kučera. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, náš klub toto usnesení podpoří, protože dlouhodobě zastáváme názor, že vláda, která nikdy nezískala důvěru a vlastně celou dobu vládne bez důvěry, by neměla rozhodovat o strategických věcech. Myslím, že dneska nemá cenu, abychom vedli podrobnou debatu o limitech. Myslím, že je logické, aby to zapadlo do celkové energetické koncepce státu, a s tím pak budou souviset i otázky případného vzniku nějaké firmy či případného prolomení limitů. Takže my usnesení podpoříme a jsme přesvědčeni, že je správné, aby s návrhem řešení přišla nová vláda.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní řádně přihlášení poslanci. Nejprve pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, TOP 09 také podpoří toto usnesení. Já sám jsem váhal a vzhledem k té napjaté atmosféře a hektickému projednávání jiných bodů jsem nepožádal o zařazení tohoto bodu.

  Je mi líto, že tady není pan Rusnok. Já se přiznám, že toto chování úřednické vlády bez mandátu považuji za naprostou nehoráznost. Málokdy používám silná slova, ale tady se vedla i v uplynulých obdobích a je to v podstatě permanentní diskuse o tom, zda tedy prolomit limity, nebo neprolomit limity. Za tímto chováním, představte si skutečně, že jestli něco bychom měli v naší společnosti garantovat občanům, tak to je jistota domova, jistota majetku, a tady soustavně Jiřetín a další obce a zejména jejich občané jsou vystavováni té absolutní nejistotě. Ještě i toto bereme. Někdy se ani odborníci nebyli schopni jednoznačně shodnout, zda potřebujeme v současné éře nástup obnovitelných zdrojů a dalších možností včetně dostavby Jaderné elektrárny Temelín. Těžit a proměňovat krajinu, byť na nějakou dobu, v měsíční krajinu... Domnívám se, že skutečně to považuji za absolutní nehoráznost úřednické vlády, která, doufám, že skončí co nejdříve, o tomto vůbec jednat. A myslím si, že snad nejsme v éře zřizování státních či polostátních podniků. To je ještě zase další rozměr celého toho jednání úřednické vlády.

  Děkuji.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším do rozpravy, který je přihlášen, je pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Velmi mě těší, že tento bod byl zařazen na program jednání Poslanecké sněmovny, protože ho považuju za velmi závažný. TOP 09 je jasně a dlouhodobě proti prolomení limitů těžby. Obyvatelé Ústeckého kraje za těžbu a průmyslovou výrobu s ní spojenou doplácejí nejen svým zdravím. V Ústeckém kraji je vysoká kojenecká úmrtnost, jeden z nejnižších věků dožití, ale doplácejí také sociální strukturou. Mladé rodiny, vzdělaní a kvalifikovaní lidé odcházejí, zůstávají u nás ti méně kvalifikovaní, kteří hůře hledají zaměstnání. Roste nezaměstnanost, roste sociální napětí. To je cena, kterou, mimo jiné samozřejmě, platíme taky za povrchovou těžbu a průmyslovou výrobu s ní spojenou

  Zcela pravdivý není ani argument, který obhajuje prolomení limitů těžby navýšením pracovních míst. Pokračování těžby za současné ekologické limity totiž nepřinese o mnoho více pracovních míst. Naopak. Jenom se prodlouží současný neutěšený stav a odloží se skutečná řešení. Hledejme prosím skutečná řešení a dlouhodobá řešení pro Ústecký kraj. Uvědomme si, co by mělo být základem podpory ekonomiky Ústeckého kraje. Základem podpory regionální ekonomiky Ústeckého kraje by mělo být dlouhodobé posilování diverzifikačních a kvalitativních tendencí. To ostatně odpovídá trendům podpory regionálních ekonomik v nejvyspělejších regionech světa.

  Diverzifikace regionální ekonomické struktury spočívá v odstranění závislosti na dominantním ekonomickém odvětví, které se přesunem do finálních fází svého životního cyklu, což u těžby uhlí je už z podstaty věci nevyhnutelné a je jen otázkou času, stává potenciálním rizikem. Cílem Ústeckého kraje by měla být ekonomika založená na přítomnosti širšího spektra konkurenceschopných odvětví jednotlivých firem různých velikostních kategorií.

  Kvalitativní rozměr regionální ekonomiky vychází z respektu k přechodu - a platí to zejména ve vyspělých ekonomikách - od extenzivních k intenzivním činnostem. Za příklad si prosím vezměme regiony, jako jsou například Porýní nebo Porúří, které tímto přechodem velice úspěšně prošly. Těžba uhlí představuje odvětví s minimální přidanou hodnotou a nízkými požadavky na kvalifikaci pracovní síly a na inovace. Cílem smysluplné podpory regionální ekonomiky by tedy měl být pravý opak, tedy snaha etablovat zde odvětví a firmy s vyššími nároky na inovativní povahu finálních výstupů a vyššími požadavky na potřebu kvalifikované práce. A to jsou hi-tech průmyslová odvětví, progresivní terciér či aktuálně akcentovaná kreativní, nebo chcete-li tvůrčí, odvětví. Podpora těžby uhlí je jednoznačným krokem zpátky. Je v rozporu s nejnovějšími trendy rozvoje ekonomik nejvyspělejších regionů světa.

  Proto bych chtěl vyjádřit podporu navrženému usnesení a věřím, že totéž učiní i Poslanecká sněmovna. Děkuju. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Kolegyně, kolegové, teď se musíme vypořádat s relativně velkým počtem přihlášek. Já se zeptám všech, kteří se přihlásili formou hlasovacího zařízení, zda se jedná o faktické poznámky, nebo o řádné poznámky. O řádné. Pan poslanec Komárek má faktickou. Takže v tom případě bychom nejprve projednali faktické poznámky. Pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové. Já jsem se odhodlal k této faktické poznámce na základě předchozího příspěvku. Já vím, že je velmi svůdné si teď začít vyměňovat názory na to, zda prolomit, či neprolomit, a každý na to má jistě názor velmi expertní, anebo velmi emotivní. Ale já bych chtěl jenom vrátit pozornost k tomu, že nehlasujeme o tom, jestli prolomit, nebo neprolomit, ale pouze o tom, jestli vyzveme současnou vládu v demisi a bez důvěry, zda o tom má rozhodnout, nebo ne. A já si myslím, že o tom samozřejmě rozhodovat nemá, ale též si myslím, že bychom měli vést debatu pouze k tomuto a nečíst tady referáty o tom, zda prolomit, či neprolomit.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk v celém sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Schwarz stahuje technickou poznámku. A nyní tedy řádné. A já tady musím vytvořit kompilát těch, které jsou registrovány v systému formou jakoby faktických poznámek, a těch, které mi jsou signalizovány z pléna. Takže nejprve se hlásila paní poslankyně Konečná, potom pan poslanec Brabec, pak pan poslanec Vozka, poté pan poslanec Gabal a potom pan poslanec Mládek, všechno řádné přihlášky. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já vás také dlouho nezdržím. Souhlasím s panem poslancem Komárkem, že opravdu bychom tu věcnou debatu měli vést, až když tady za námi bude sedět řádná vláda této Poslanecké sněmovny. A pevně věřím, že nezapomene na to, že by ji měla vést i s Poslaneckou sněmovnou, a nebude si to pytlíkovat někde ve Strakově akademii.

  Ale za klub KSČM jenom musím konstatovat, že podporujeme usnesení, které včera přijal výbor pro životní prostředí, protože si taktéž myslíme, že takto závažný krok není možné, aby dělala vláda bez důvěry této Poslanecké sněmovny, vláda v demisi.

  Zároveň mi však dovolte vyzvat novou vládu, aby neprodleně začala tento problém řešit, aby konečně po x letech dokončila energetickou koncepci a surovinou politiku, která bude základem pro jakékoliv další jednání, a aby se tohoto tématu nevzdávala jenom proto, že nyní vyzveme vládu, aby vlastně nečinila žádné kroky, ale brala ho jako téma vážné, téma, které lidi v České republice zajímá. My bychom jim měli už konečně a jasně říct, jak si to Česká republika v budoucnu ať už s prolomením, či neprolomením těžebních limitů představuje.

  Proto, vážení budoucí vládní poslanci, nezapomeňte na to, o čem se tady dneska bavíme. Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dalším přihlášeným je pan poslanec Brabec. A připraví se pan kolega Vozka.

 • Poslanec Richard Brabec: Pane předsedající, části vlády v demisi, kolegyně, kolegové. Za klub ANO bych chtěl říct, že i my podporujeme toto usnesení, a jenom mi dovolte bez nějakých dlouhých řečí říct jednu poznámku. Je mi smutno z toho, jaký materiál vznikl na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Považuju ho opravdu jako podkladový materiál pro toto rozhodnutí vlády za tendenční. Je tam celá řada věcí, které jsou skutečně demagogické, když si je přečtete. Já jsem na rozdíl asi od mnohých z vás, což se vám nedivím, protože to není zrovna četba na noční stolek, tu strategickou energetickou koncepci státu četl. Nikde se v ní, v té aktualizaci, nehovoří o prolomení těžebních limitů. To je nutno říct v této době.

  A potom mi dovolte poznámku, že tato vláda, vláda v demisi, již mohla klidně řešit to, že v současné době je poplatek z těžby nerostů 1,5 %. Tedy poplatek z toho, co dostává stát za svůj majetek, je 1,5 %. 98,5 % zůstává těžařům. Toto bylo v kompetenci již této vlády i minulé vlády a předminulé vlády rozhodnout, aby stát byl konečně řádným hospodářem se svým majetkem. Nestalo se tak. To bude první úkol, který bude mít nová vláda.

  Děkuju. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vozka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, členko vlády, dámy a pánové, já naprosto souhlasím s tím, aby se velmi odborně projednala problematika energetické koncepce a z toho vzešla případná potřebnost, nebo nepotřebnost překročení toho, co velmi zjednodušeně nazýváme ekologické limity. Je potřeba, aby Česká republika byla zásobena pokud možno vlastní energií. Aby se s energií řádně hospodařilo. A toto všechno bude úkolem nové vlády a předpokládám i komise, která bude ustanovena k tomu, aby se k těmto odborným otázkám vyjádřila. Je potřeba také vidět, jakou vůli mají občané Ústeckého kraje. Jakou vůli mají zastupitelstva, jakou vůli má tedy Zastupitelstvo Ústeckého kraje k tomuto závažnému problému. Proto velmi vítám, že toto usnesení se týká jen stávající vlády. Není to usnesení, které by zavazovalo všechny vlády ostatní.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Gabal, připraví se pan poslanec Mládek, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. ***

 • Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Za klub bych řekl, že se nedomníváme, že by vláda měla činit tak závažné rozhodnutí dopadající na kvalitu života lidí, a jsme tím trochu překvapeni. Takže podpoříme odložení. A za sebe dodávám, že pokud jsme v tomto státě viděli, jak 40 let bylo upřednostňováno uhlí před kvalitou života lidí, tak bychom asi o tom měli opravdu vážně diskutovat. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Mládek má slovo. Prosím.

 • Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi říci pouze dvě krátké poznámky.

  Máme první úkol vyzvat Rusnokovu vládu, aby nedělala nic. To je velmi jednoduché a na tom se jistě všichni shodneme. Tato vláda bez důvěry nemá co přijímat zásadní strategická rozhodnutí, byť formálněprávně to možná může udělat, a pevně věřím, že jí to jasnou většinou bude sděleno. Ona by to neměla dělat nejenom co se týče limitů, ona by to neměla dělat při obsazování orgánů ve státních a polostátních firmách a v mnoha jiných věcech. To je jedna věc.

  Nicméně i poté co toto schválíme, tak nová vláda nepochybně bude diskutovat prolomení limitů. Musím říci, že ten problém je velmi komplexní, dá se na něj nahlížet z mnoha různých úhlů, energetických, krajinotvorných, ale také čistě z občanského pohledu lidí, co tam žijí. Proto se domnívám, že ať bude přijato jakékoliv rozhodnutí na odborné úrovni, tak by ho měli schválit občané minimálně v krajském referendu Ústeckého kraje. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i panu poslanci Mládkovi, který, jak jsem řekl, byl posledním přihlášeným. Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Otevřu rozpravu podrobnou. Poprosím pana navrhovatele Robina Böhnische, aby se ujal své role, aby nám možná ještě jednou přečetl návrh usnesení. Prosím.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji a dovolím si zopakovat usnesení, o kterém bychom hlasovali. Usnesení zní:

  "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky

  a) nerušit ani nijak měnit usnesení vlády České republiky č. 444 ze dne 30 října 1991, kterým vláda schválila závazné limity omezení těžby hnědého uhlí v severních Čechách;

  b) nepodnikat žádné kroky ve věci vzniku společné těžařské firmy státu s vlastníky dolů."

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda je ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se pana navrhovatele. Závěrečné slovo pravděpodobně nebude požadovat? Je tomu tak. Tedy bychom zahájili hlasování. Návrh usnesení vám byl přečten a všichni víme, o čem hlasujeme.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak byl přednesen panem poslancem Böhnischem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 64. Přihlášeno 168, pro 148, tento návrh usnesení byl přijat. (Potlesk části poslanců.)

  Končím bod 45, a než otevřeme bod 10, předám řízení schůze paní místopředsedkyni Jermanové.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Krásné poledne všem a pojďme k projednávání dalšího bodu. Je to

  Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice. Podotýkám, že název bodu zůstal stejný, ale připomínám, že jsme již rozhodli, že komise, kterou jsme v úterý 10. prosince zřídili, bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Jenom poznámka: zřídili jsme stálou komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

  Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Paní předsedající děkuji a přeji dobré téměř poledne všem kolegyním i kolegům. Také členům vlády.

  Rád bych vás, přátelé, informoval o tom, že volební komise na své 4. schůzi dne 11. prosince, tedy včera, projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálých komisí a v tomto případě přijala svoje usnesení číslo 18. Ten materiál máte všichni před sebou a dovolte mi prosím říci k němu několik slov.

  Podle článku 5 bodu 1 našeho volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud Poslanecká sněmovna ustavení některé komise nepotvrdí, musí kluby podle čl. 5 bod 7 předložit volební komisi nové návrhy. Říkám to proto, že předloženou kandidátku nelze v rámci projednávání tohoto bodu jakýmkoliv způsobem měnit. Není tedy možné dělat změny u jednotlivců, ale hlasujeme a pracujeme s celou kandidátkou tak, jak vám ji volební komise předkládá.

  Nyní bychom tedy měli hlasováním en bloc rozhodnout o ustavení stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny. Ještě jednou opakuji, ten materiál, seznam 15 nominovaných poslankyň a poslanců, máte před sebou a je tam respektováno poměrné zastoupení jednotlivých stran.

  Takže prosím paní předsedající o hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě před hlasováním otevírám rozpravu, do které se s faktickou přihlásil pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Přeji dobrý den.

  K téhle komisi bych jen rád řekl, že se jmenuje "pro rovné příležitosti", nicméně je od počátku genderově zcela nevyvážená, protože tam máme poměr žen 12:3 vůči mužům. Tak jsem chtěl pouze požádat tuto absolutní většinu, aby přestože například moje maminka, tchyně i žena si myslí, že muži jsou na světě v zásadě k nepotřebě, nezneužívaly tohoto svého většinového postavení a chovaly se k nám rovně, jako se snažíme chovat my k nim. Návrh samozřejmě podpořím. Děkuji. (Oživení a smích v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nikdo další do rozpravy není přihlášen. Tímto rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise. Prosím, ujměte se slova.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Za hnutí ANO jsou v komisi tři ženy a jeden muž a věřím, že i u ostatních stran a poslaneckých klubů budou ženy na přítomné muže hodné a konstruktivní.

  Takže pokud není žádných dalších připomínek - ještě jednou zopakuji - ke stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, tak prosím paní předsedající, aby nechala o složení této komise hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá tedy. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s kandidáty na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?

  Hlasování tímto končím. Je to hlasování číslo 65, přihlášeno 170 poslanců, z toho pro 142. Návrh byl přijat. Tímto konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi pro rovné příležitosti, rodinu a národnostní menšiny. Děkuji.

  Dalším bodem k projednání je

  Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

  Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Prosím. - Pardon, ještě technická, omlouvám se.

 • Poslanec Jiří Běhounek: V hlasování 64, prosím, hlasoval jsem pro, na sjetině je proti. Pro stenozáznam prosím, aby bylo opraveno. Nezpochybňuji hlasování. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Ještě jednou děkuji. Teď tu tedy bude ona série pěti dalších komisí. Nebudu již číst do detailu ustanovení volebního řádu, ale princip schválení Poslaneckou sněmovnou je, dámy a pánové, stejný, to znamená, není možné provádět změny u jednotlivých jmen, ale budeme vždy hlasovat o složení té každé komise jako celku, jak vám ji představím. I v tomto případě připomínám, že usnesení volební komise má č. 19 a máte ho také na svých stolech.

  Jako první otevírám debatu - tedy paní předsedající má otevřít debatu. Budeme hlasovat o komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Konstatuji, že bude mít sedm členů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane předsedo. Otevírám tímto rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím předsedu volební komise pana poslance Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Takže na základě usnesení č. 19 volební komise navrhujeme tyto členy komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby: kolegy poslance Petra Adama, Marka Bendu, Zdeňka Bezecného, Richarda Dolejše, Zdeňka Ondráčka, Bronislava Schwarze a Jeronýma Tejce.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Hlasování pořadové číslo 66, do kterého se přihlásilo 169 poslanců, pro 150. Konstatuji, že návrh byl přijat a tímto jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní a informační služby.

  Ještě než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám zde omluvu pana Víta Kaňkovského, který se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny od 14 hodin z důvodu jednání kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

  Teď prosím přejděme k projednávání bodu

  Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Konstatuji, že návrh je také součástí usnesení č. 19. A snad ještě upřesnění. Bylo nakonec domluveno, že tato komise bude mít devět členů. Je to z toho důvodu, když se podíváte do přepočtové tabulky, aby i nejméně početné kluby měly i v této komisi po jednom svém zástupci. Je tedy devítičlenná.

  V rychlosti přečtu jména nominovaných poslankyň a poslanců. Jsou to Jana Černochová, Pavel Čihák, Daniel Herman, Stanislav Huml, Václav Klučka, Martin Lank, Jana Lorencová, Stanislav Polčák a Josef Zahradníček.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, do které se s technickou přihlásil pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych poprosit pana předsedu, ať nám to nečte. Máme to všichni na lavicích, ta jména. Myslím, že je racionální říct, že to máme na lavicích. Bude ještě asi čtyři nebo pět komisí, tak jestli můžu poprosit.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nikoho dalšího do rozpravy přihlášeného nemám, tímto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím předsedu komise poslance Martina Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Už jsem návrh předložil, takže můžeme hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Tímto hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 67, do kterého je přihlášeno 169 poslanců, 152 je pro. Tímto konstatuji, že návrh je přijat a ustanovili jsme tímto stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

  Před projednáváním dalšího bodu zde mám další omluvu, a to omluvu pana Josefa Zahradníčka, který se na dnešní odpoledne z jednání Sněmovny omlouvá z osobních důvodů.

  Dalším projednávaným bodem je

  Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Souhlasím s poznámkou. Ještě jednou opakuji, že seznamy máte před sebou a také vaši kolegové ve volební komisi s nimi byli seznámeni. Žádný problém tam nebyl, takže u stálé komise Sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ konstatuji, že bude mít sedm členů. Seznam máte před sebou. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, předložte návrh k hlasování.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Předkládám Poslanecké sněmovně návrh k ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ podle vám předloženého usnesení č. 19.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Tím hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 68, do kterého je přihlášeno 168 poslanců, z toho pro 151. Předložený návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu.

  Dalším projednávaným bodem je

  Také tato stálá komise bude ustavena, jak jsme již rozhodli, podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Konstatuji, že tato komise bude mít sedm členů. Opět se odvolávám na materiál, který máte na svých stolech. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, předložte návrh k hlasování.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby hlasovala u ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství podle návrhu usnesení č. 19 volební komise.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Tím hlasování pořadové číslo 69 končím. Je do něj přihlášeno 167 poslanců, z toho je 150 pro. Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tím ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

  Dalším projednávaným bodem je

  I v tomto případě jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já se opět a naposledy odvolávám na přijaté usnesení č. 19 volební komise, které máte předloženo na stolech. Snad ještě doplním, že bylo rozhodnuto, že i tato komise bude mít devět členů, aby v ní každý z poslaneckých politických klubů měl svého zástupce. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím pana předsedu poslance Kolovratníka, aby předložil návrh hlasování.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Předkládám Poslanecké sněmovně návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací podle návrhu usnesení číslo 19 z volební komise.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Hlasování pořadové číslo 70 končím. Je do něj přihlášeno 169 poslanců, z toho 151 pro (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tímto ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací.

  Dalším projednávaným bodem je

  Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Byl jsem si vyměnit materiály.

  Vážení kolegové, volební komise včera na své 4. schůzi, 11. prosince, projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu a do meziparlamentních organizací a přijala usnesení. Je to usnesení číslo 20, které vám bylo rozdáno na lavice. Obsahuje přehled navržených poslanců do jednotlivých delegací zpracovaný na základě přijatého usnesení.

  Nyní bych vás, kolegové, rád informoval o tom, že v tomto případě to budeme mít trochu složitější, protože asi vzhledem k účasti nováčků v Poslanecké sněmovně a také nejasným informacím nám místy nesedí počty nominací jak co do celkového počtu, obsahu té jednotlivé delegace, tak i co do rozdělení mezi platné členy a náhradníky. Proto vás teď, paní předsedající, poprosím, abyste otevřela rozpravu.

  Pokusím se jednoduše vysvětlit. Máme v zásadě dvě možnosti. Pokud bychom jednotlivé delegace nedali dohromady a neustanovili jednu po druhé zvlášť, tak budeme muset volbu odložit a vyhlásit nové lhůty pro nominace. Ale po dohodě s předsedy poslaneckých klubů se to pokusíme teď zvládnout a pokusíme se vždycky před každou jednotlivou delegací navrhnout malé úpravy, pokud s tím bude Poslanecká sněmovna souhlasit.

  Takže prosím o otevření rozpravy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře, otevírám tímto rozpravu. Pan předseda klubu Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, já se domnívám, že volební výbor, pokud konstatuje, že nominace jsou nepřesné z hlediska počtu, tak je to v pořádku, protože nebylo stanoveno a není principem obsazování členů delegací systém poměrného zastoupení. To znamená, jednotlivé kluby nominovaly své nominanty do jednotlivých delegací. A jak jsem mluvil se všemi předsedy poslaneckých klubů, kteří avizovali po dohodě se svými nominanty, že jsou ochotni některé své nominace stáhnout, tak se domnívám, že bychom se mohli dostat na ta čísla členů v jednotlivých delegacích, abychom potom mohli bezproblémově zvolit všechny členy.

  Takže navrhuji, jak předeslal pan předseda volební komise, abychom postupovali po jednotlivých delegacích a předsedové klubů případně upravili své nominace.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Další přihlášený je pan předseda Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Trošku se nám to možná zkomplikuje, protože ledacos se dá dohodnout a taky se dohodlo, nicméně klub KSČM respektoval, že v počtu 10 členů plus náhradníků v každé delegaci máme místo jedno, nikoliv dvě, nebo dokonce tři, a nominovali jsme jednoho - ať už člena, nebo náhradníka. A já tady vidím, že některé kluby to respektovaly, také mají po jednom. Respektuji, že silnější kluby jako sociální demokracie nebo ANO mají po dvou, nicméně mi není jasné, proč TOP 09, který je přece jen slabším klubem, podstatně slabším klubem než KSČM, má zde pod dvou nominacích, které by se snad měly potvrdit.

  Pokud bychom v této chvíli slyšeli ty úpravy, které tady byly panem předsedou volební komise, resp. panem kolegou Sklenákem avizovány, že klub TOP 09 vzdává jednu z těch kandidatur, mohli bychom pokračovat v té volbě dál. Pokud by to tak nebylo, rád bych požádal, abychom se jako předsedové klubů přece jen ještě jednou sešli v následující přestávce, o kterou požádám, domluvíme-li se na tomto postupu, v délce maximálně dvaceti minut, abychom věc ještě dořešili.

  Já vím, že to nemusí být vždycky princip poměrného zastoupení, ale přece jenom tady mně i logika věci připadá trošku jinak. Jestli jsem někomu sáhl do kruhů, tak se omlouvám. Ale vidím, že tady jistý nepoměr je. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se zeptám, chce-li ještě někdo vystoupit. Prosím pana poslance Bezecného.

 • Poslanec Zdeněk Bezecný: Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jenom upozorňuji, že TOP 09 do jednotlivých delegací nominovala vždy jednoho člena, převis je u náhradníků a tam jsme připraveni k dohodě.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Teď poprosím pana místopředsedu Juračku a pak vy, pane Kováčiku.

 • Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já na úvod jednu technickou. Prosím vás, já jsem Marian Jurečka, ne Juračka nebo Jurečko. (Paní předsedající se omlouvá.) Ne, úplně v pohodě, ono se to stává docela často a pak jsou záměny velice blbé. (Smích v sále.)

  Já jenom poprosím prakticky, kdybychom se mohli dohodnout a nedělat přestávku na jednání předsedů klubů, protože pokud dobře počítám, tak všude je deset nominací. A já si myslím, že když půjdeme delegaci po delegaci, tak jsme schopni jako předsedové klubů se dohodnout tak, že přesuneme některé lidi do náhradníků. A myslím si, že bychom zbytečně ztráceli přestávkou čas, že jsme schopni to asi vyřešit teď během jednání Sněmovny. To je můj návrh. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane předsedo (k poslanci Stanjurovi), vydržte ještě, před vámi je ještě pan předseda Kováčik, byl před vámi přihlášený.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemá čas. (Předsedající souhlasí vzhledem k tomu, že poslanec Kováčik cosi dojednává a není proti.) Já se omlouvám. Poprosil bych 15minutovou přestávku na jednání klubů. My předsedové to dáme do kupy, protože tady budeme teď jinak patnáct minut chodit a přesvědčovat se, že se potřebujeme domluvit. Tak já to vezmu na nás - žádám jménem klubu o 15minutovou přestávku v jednání Poslanecké sněmovny.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Já se zeptám, jestli pan předseda Kováčik chce ještě vystoupit, než to vyhlásíme.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Jestli je 15 minut na poradu, tak je to to, co jsem chtěl, a svoji přihlášku stahuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Vyhlašuji tímto 15minutovou přestávku. Sejdeme se ve 12.15 hodin.

  (Jednání přerušeno v 11.59 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v jednání, a prosím pana předsedu Kováčika do rozpravy. Je to vaše.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, já se ještě jednou omlouvám za krátké zdržení, nicméně předsedové poslaneckých klubů, resp. zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, se dohodli na řešení. To řešení teď přednese pan předseda volební komise a já jenom sděluji, že klub KSČM to řešení bude podporovat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě tady mám s faktickou přihlášeného pana poslance Koubka. (Omyl.) Ruší. Ještě někdo přihlášený do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu tedy tímto uzavírám a prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby předkládal jednotlivé návrhy, případně reagoval na rozpravu. (V sále je velký hluk.)

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne přeji. Pustíme se do toho, dámy a pánové. Ještě předtím, než budeme schvalovat, tedy hlasovat o jednotlivých delegacích, tak -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane předsedo, já se omlouvám a prosím všechny kolegy a kolegyně, aby zachovali klid, abychom mohli postoupit v jednání. Děkuji.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já za to děkuji. Případně se pokusím ještě více zvýšit svůj hlas. Ale chci vysvětlit důležitou věc. S předsedy poslaneckých klubů jsme se domluvili na tom, že svým způsobem upravíme postup jednacího řádu Sněmovny v tom smyslu, že upravené a mohu říci vyčištěné nominace do delegací už nebudou procházet volební komisí a jejím usnesením, protože to by byl proces, který by opět trval do příštího týdne, ale že vám tedy po dohodě s předsedy klubů ty vyčištěné delegace teď představím a pak každou jednotlivou delegaci budeme hlasováním schvalovat tady jako Sněmovna, jako celé plénum. (V sále je stále velký hluk.)

  Ovšem o tom, že k této změně dojde, tedy že v uvozovkách nebudeme postupovat -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě jednou se omlouvám, moc se omlouvám, ale opravdu prosím o klid!

 • Poslanec Martin Kolovratník: A my si ho zjednáme! Děkujeme.

  Takže vás chci, dámy a pánové, poprosit, abychom hlasovali o tom, jestli souhlasíte s tím, že budeme schvalovat jednotlivé delegace na základě operativní úpravy a vyčištění, která proběhla před malou chvílí. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, pane předsedo. Já tedy tímto nechám hlasovat o vámi předloženém návrhu a zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, aby zvedl ruku a stiskl tlačítko. Kdo je proti? Zdržel se?

  Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 71, do kterého bylo přihlášeno 165 poslanců, z toho bylo 144 pro. Návrh byl tedy přijat.

  Poprosím pana předsedu poslance Kolovratníka, aby se ujal další volby.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. První tedy bude, dámy a pánové, hlasování o poslancích navržených do stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Konstatuji, že tato stálá delegace má mít osm členů, a teď vás tedy prosím o jmennou kontrolu v seznamech, které máte na svých stolech.

  Opakuji, že po dohodě s předsedy poslaneckých klubů jsou do této delegace nominováni: František Adámek z ČSSD, Jana Fischerová - ODS, Kateřina Konečná - KSČM, Jaroslav Lobkowicz - TOP 09 a Starostové, Radka Maxová - ANO, Milan Šarapatka - Úsvit, Dana Váhalová - ČSSD a Jiří Zlatuška - ANO. Prosím, abychom hlasovali o této delegaci.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji tímto hlasování o navrženém složení delegace a ptám se, kdo je pro. Zvedněte tlačítko a ruku. (Pobavení.) Opačně! Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Je to hlasování číslo 72, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 (bylo pro) a návrh byl přijat.

  Tímto jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie. Děkuji. Prosím pana předsedu Kolovratníka, aby pokračoval.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já také děkuji. Už vidím novinové články, jak zvedáme tlačítka ve Sněmovně. (Smích.) Tak to jen pro pobavení a pojďme pokračovat. (Mpř. Jermanová: To se stane.)

  Další v pořadí je stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. Konstatuji, že tato delegace může mít - nebo my můžeme zvolit a delegace může obsahovat - pět členů a pět náhradníků. Na členy delegace jsou navrženi, a opět opakuji, po dohodě s předsedy poslaneckých klubů: Adolf Beznoska - ODS, Jan Farský - TOP 09, Josef Nekl - KSČM, Antonín Seďa - ČSSD a Pavel Šrámek - hnutí ANO 2011. Jako náhradníci jsou nominováni: Jan Hamáček - ČSSD, Václav Klučka - ČSSD, Roman Kubíček - ANO, Anna Putnová - TOP 09 a konečně Milan Šarapatka z hnutí Úsvit. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 73, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 pro. Návrh byl přijat.

  Tímto jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Přistoupíme k hlasování o stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Do této delegace můžeme zvolit pouze čtyři členy a jednoho náhradníka. Do závorky mohu vytknout konstatování, že zde to bylo trochu složitější, ale povedlo se, a chci kolegům šéfům poslaneckých klubů poděkovat za vstřícnost.

  Konečná dohoda je následující. Oni čtyři členové budou poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová z KSČM, Martin Stropnický - ANO 2011, Ladislav Šincl - ČSSD a Marek Ženíšek - TOP 09. Náhradníkem této delegace bude Daniel Herman - KDU-ČSL.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane předsedo. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? (Výkřiky ze sálu: Nefunguje!) Pardon, tak ještě jednou.

  Takže hlasování číslo 74, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho je 139 pro. Návrh byl přijat.

  Tímto jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Prosím o další delegaci.

 • Poslanec Martin Kolovratník: V pořadí čtvrtá a předposlední je stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kterou bychom měli obsadit v počtu pěti členů a pěti náhradníků.

  Na členy této delegace předsedové poslaneckých klubů navrhují Ondřeje Benešíka - KDU-ČSL, Kateřinu Konečnou - KSČM, Stanislava Polčáka - TOP 09, Danu Váhalovou - ČSSD a Kristýnu Zelienkovou z hnutí ANO. Jako náhradníky navrhujeme Ivanu Dobešovou - ANO 2011, Pavla Holíka - ČSSD, Gabrielu Peckovou - TOP 09 a Marka Černocha z hnutí Úsvit a Simeona Karamazova z ODS.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Ten, kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Tímto končím hlasování číslo 75, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 149 pro. My jsme tímto schválili stálou delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

  To je konec tohoto bodu. Chcete se k tomu vyjádřit, pane předsedo?

 • Poslanec Martin Kolovratník: Ne, ještě tu máme stálou delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pardon, tak poslední delegace.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Takže jsem si ji uvedl, děkuji za prostor. Ještě jednou tedy opakuji - stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Je to poslední delegace z tohoto bodu.

  Zde to byl tvrdší oříšek, ale také úspěšně vyřešený. Tato delegace má sestávat ze tří členů a dvou náhradníků. Předsedové poslaneckých klubů na členy stálé delegace do Středoevropské iniciativy navrhují Kateřinu Konečnou - KSČM, Ladislava Velebného - ČSSD a Jiřího Zlatušku z hnutí ANO. Jako náhradníky, ony dva náhradníky, navrhujeme Ivana Adamce z ODS a Roma Kostřicu z TOP 09 a Starostové.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je pro předložený návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

  Tímto končím hlasování číslo 76, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 pro. Tím jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

  Ještě byl přihlášen s faktickou pan poslanec Laudát. (Poslanec Laudát mimo mikrofon.) Dobrá, tímto projednávání tohoto bodu končím.

  Přistupme k bodu 17, což je

  Žádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 • Poslanec Martin Kolovratník: (Hledá v lavici příslušný materiál.) Už jsem tady, omlouvám se za malé zpoždění.

  Dámy a pánové, vážení kolegové, k oněm lhůtám vyhlašuji termín pondělí 16. hodina. Tedy ještě jednou - pondělí 16. prosince 16. hodina navrhuji lhůtu pro podávání nominací. Volební komise by se měla ještě ten den večer sejít operativně po ukončení jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Chce se někdo k tomuto sdělení vyjádřit? (Nikdo se nehlásil.) Dobrá, děkuji.

  Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

  Prosím, aby se slova opět ujal předseda volební komise Martin Kolovratník.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Co se týká volebních bodů, už by to mělo být dnes moje poslední vystoupení. Ještě jednou dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci.

  Konstatuji, že volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů návrhy, které jsou obsahem usnesení volební komise číslo 1.

  Ještě krátká rekapitulace. Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí i delegací vždy probíhala veřejným hlasováním, navrhuji i v tomto případě hlasování veřejné pomocí našeho hlasovacího zařízení.

  Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignace poslanců a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů výborů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

  Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám tímto rozpravu, do které se hlásí pan poslanec předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl doplnit usnesení ještě o jednu změnu, to znamená, že bychom vzali na vědomí rezignaci Jany Černochové z organizačního výboru a zvolili Marka Bendu členem organizačního výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nikoho jiného do rozpravy přihlášeného nemám. Tímto rozpravu končím a prosím pana předsedu, aby upravený návrh přednesl znovu.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Jak už jsem informoval, nejdříve vám přednesu návrh na rezignace. O nich budeme hlasovat en bloc. Pochopitelně, je to jakýsi barter, jeden za jednoho nebo jedna za jednoho. Ve stejném počtu vám potom představíme nové nominace.

  Seznam rezignací, měli byste ho mít opět k dispozici, je to doplněné usnesení číslo 21 volební komise, zní takto: Z mandátového a imunitního výboru rezignuje Marek Benda, z hospodářského výboru Ondřej Benešík, z výboru pro evropské záležitosti Jaroslav Klaška, z ústavněprávního výboru Martin Lank, z výboru pro bezpečnost David Kádner, z výboru pro životní prostředí Olga Havlová a teď na žádost ODS z organizačního výboru Jana Černochová.

  Prosím, paní předsedající, abyste nechala hlasovat o rezignacích poslanců v orgánech Sněmovny.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování tímto končím. Je to hlasování pořadové číslo 77, do kterého je přihlášeno 163 poslanců, pro 145. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. Nyní vás, dámy a pánové, seznámím s novými nominacemi. Do mandátového a imunitního výboru za kolegu Bendu je nominována Miroslava Němcová, do hospodářského výboru za kolegu Benešíka Jaroslav Klaška z KDU-ČSL, do výboru pro evropské záležitosti za kolegu Klašku je nominován Ondřej Benešík, KDU-ČSL, do ústavněprávního výboru za kolegu Lanka nominuje hnutí Úsvit Marka Černocha, do výboru pro bezpečnost za Davida Kádnera nominuje Úsvit Martina Lanka, do výboru pro životní prostředí výměnou za Olgu Havlovou nominuje Úsvit Jaroslava Holíka. Poslední změna je ve výboru organizačním. Místo Jany Černochové zde bude ze strany ODS nominován Marek Benda.

  Volební komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení a já o ni prosím paní předsedající.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Nejprve budeme hlasovat o veřejné volbě.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Proti?

  Tímto hlasování pořadové číslo 78 končím. Je do něj přihlášeno 163 poslanců, pro 144. Tento návrh na veřejnou volbu byl přijat.

  Teď budeme hlasovat o předložených nominacích. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Tímto hlasování číslo 79 končím. Je do něj přihlášeno 163 poslanců, pro 144. Návrh byl tedy přijat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já vám děkuji. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby. Díky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Na závěr - máme projednané všechny body určené pro dopolední jednání - mám ještě organizační sdělení. Zejména pro nové poslance sděluji, že veškeré materiály, které budou odložené na zemi, budou úklidovou službou odnášeny. Materiály na stolcích samozřejmě zůstávají.

  Za druhé upozorňuji, že na předsedu vlády jsou předložené pouze tři interpelace, takže interpelace na členy vlády začnou ihned poté.

  Za třetí připomínám, že organizační výbor začne jednat deset minut po přerušení schůze.

  Tímto přerušuji jednání do 14.30 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 12.37 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne milé kolegyně poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, milá vládo. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním odpoledním jednání.

  Než přistoupíme k jednání, jehož tématem jsou interpelace, dovolte mi, abych přečetl omluvy z dnešního jednání. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvají poslanci a poslankyně Petera, Soukup, Birke, Koskuba, Pavera, Kovářová, Horáček, Vácha a Šrámek. To jsou veškeré omluvy z dnešního odpoledního jednání.

  Přejdeme k dalšímu bodu, kterým jsou

  Jako první je na řadě interpelace pana poslance Josefa Šenfelda na pana premiéra Jiřího Rusnoka. Poprosím pana poslance Šenfelda o přednesení interpelace.

 • Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, přednesu svou interpelaci na pana premiéra.

  Vážený pane předsedo, vláda schválila svým usnesením č. 728 ze dne 18. 9. 2013 postup dokončení sanace tzv. ostravských lagun a následně státní podnik Diamo vyhlásil výběrové řízení. Chtěl bych připomenout, že dle původní smlouvy měly být tyto laguny již vysanovány a měl zde být vysázen lesopark.

  V minulosti vláda ČR souhlasila s převozem 110 tisíc tun nebezpečného odpadu do severních Čech, kde je tento odpad postupně spalován a bude spalován následně minimálně deset dalších let. Náš severočeský region je dostatečně postižen a chtěl bych ujištění, že se toto nebude již opakovat. Převoz a spalování uskutečňuje státní podnik Diamo a společnost Geosan Group, a. s. Vláda - potažmo státní podnik Diamo postavil přímo na ostravských lagunách technologické centrum na jejich likvidaci. Rád bych se vás zeptal, proč toto centrum nelikviduje odpady z lagun na místě a proč je zadání soutěže na dokončení ostravských lagun koncipováno ve smyslu stejného řešení, které v minulosti způsobilo zavezení severních Čech nebezpečným odpadem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Slovo má nyní pan premiér, předseda vlády Jiří Rusnok.

  Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem bych spolu s panem poslancem poněkud smutně konstatoval, že tento dlouhý příběh už měl být skutečně dávno vyřešen. A já také nerozumím tomu, jak je možné, že minulé vlády, které zahájily tuto ekologickou likvidaci ostravských lagun, dodnes ten problém, nebo tedy donedávna, nedokázaly vyřešit. Myslím, že to je velmi zajímavý případ, a určitě je potřeba se jím dále zabývat, co se tam vlastně dělo za ohromné zakázky, které tam probíhaly léta, a dodnes tento problém není vyřešen.

  Nicméně pokud jde o současnost, mohu z podkladů, které mám k dispozici, konstatovat pouze následující:

  V období let 2004 až 2011 byly zjištěny tzv. nové skutečnosti - zdůrazňuji v uvozovkách nové skutečnosti -, které mají zásadní vliv na dokončení celé sanační akce. Jsou to a) nadbilanční kaly v lagunách v rozsahu 90 až 100 tisíc tun, b) vývin obtížně zkondenzovatelných lehkých uhlovodíků a volného vodíku při dekontaminaci zeminy ve stávajícím zařízení technologie nepřímé termické desorpce - ITD - již při nízkých provozních teplotách, c) výskyt silně kontaminovaných vod, tzv. solanek, vně podzemní těsnicí stěny a její netěsnost.

  Pokud jde o nové skutečnosti, skutečnost uvedená pod bodem b) se týká právě zařízení, které je určeno ke zpracování, nikoliv likvidaci kalů na místě. To je termická desorpce. Vývin zmíněných plynů, který vzhledem k nehomogenní povaze kalů nebylo možno předem odhadnout, vyžaduje významné úpravy technologie. Byl proto zpracován projekt, který se jmenuje Projekt dokončení sanace laguny Ostramo. Ten je zaměřen na konkrétní nápravná opatření k odstranění těchto technických či technologických problémů. Projekt popisuje všechny dosud zrealizované práce v rámci řešení nápravných opatření při odstraňování této staré ekologické zátěže, včetně specifikace potřebných finančních prostředků.

  Proto naše vláda přijala dne 18. září 2013 zmíněné usnesení k této problematice, které vzhledem k těmto novým skutečnostem ministru životního prostředí ukládá, aby do 31. března 2014 vydal stanovisko definující nové podmínky realizace opatření vedoucích k pokračování sanace. Na přípravě tohoto stanoviska pracuje od října 2013 skupina expertů, shodou okolností se právě dnes schází v Ostravě. Stanovisko by mělo zohlednit všechny identifikované problémy, včetně spalování vytěžených kalů. Základní podmínkou Ministerstva životního prostředí je provedení posouzení vlivu na životní prostředí, čili tzv. EIA, pro všechny kroky sanačního procesu.

  Pokud jde o nakládání s vytěženými kaly v minulých letech, mohu uvést následující:

  Takzvané zařízení "nápravná opatření laguny Ostramo" společnosti Geosan Group, a. s., v Moravskoslezském kraji nemá podle posuzování vlivu na životní prostředí ani integrovaného povolení sloužit k likvidaci odtěženého kalu, například spalováním. Podle integrovaného povolení sestává zejména z technologie na zpracování kyselých dehtů. V rámci procesu EIA byla primárně řešena pouze odtěžba lagun, výroba produktu a dekontaminace území. V procesu EIA bylo oznamovatelem předloženo několik možností využívání produktu, například cementárny Čížkovice, Radotín, Mokrá, Prachovice, Hranice, Elektrárna Dětmarovice nebo Energetika Třinec. Spalování a skladování neprovádí státní podnik Diamo ani podnik Geosan Group, a. s. Skladování kalů je prováděno v zařízení skládkový komplex Celio, a. s., společnosti Celio, a. s., v Ústeckém kraji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, chce-li položit panu předsedovi vlády v demisi ještě nějakou doplňující otázku. Evidentně chce. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Pane premiére, já jsem se ptal, anebo jsem chtěl ujištění, jestli se toto nebude opakovat. To spalování v Ústeckém kraji, konkrétně v Čížkovicích. To tady nezaznělo a já bych vás chtěl poprosit, jestli ještě v rámci vašeho funkčního období byste se na to mohli podívat, aby ta celá věc se v Ústeckém kraji neopakovala. Jinak děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Pan premiér chce ještě doplnit. Prosím, pane premiére.

  Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Mohu pana poslance ujistit, že se tím budeme dále zabývat, nicméně někde se to spálit musí. Děkuji vám.

  Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Antonín Seďa, který byl vylosován na druhém místě, a připraví se paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, sdílím obavu občanů Zlínského kraje o budoucnost arcibiskupského zámku s Podzámeckou a Květnou zahradou. Příčinou je skutečnost, že Arcibiskupství olomoucké v dohledné době požádá o vydání těchto památek, které jsou mimo jiné zapsány v UNESCO. Problémem je, že původně katolická církev nepředpokládala, že si podle zákona o vyrovnání s církvemi podá o jejich vydání. Chci připomenout, že v objektu sídlí Národní památkový ústav, který památky spravuje. Pokud by k vydání těchto památek došlo, mohlo by dojít i k ohrožení probíhajícího projektu na vybudování Národního centra zahradní kultury, které má stát 337 milionů korun a je financováno z prostředků Evropské unie.

  Vážený pane premiére, chci vás požádat o vaši pomoc, aby došlo mezi státem a katolickou církví k dohodě na nevydání tohoto památkového dědictví v rámci církevních restitucí. Osobně mě mrzí, že katolická církev žádá o majetek, který nemá sloužit k charitativním či jiným bohulibým účelům. Arcibiskupství olomoucké vlastní umělecké sbírky umístěné v zámecké galerii a doposud nebyl problém na dohodě se správcem muzea. Proto moc nerozumím důvodům, proč o vrácení zámku a zahrad žádá. Děkuji za vaši odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Slovo má předseda vlády v demisi Jiří Rusnok.

  Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, v České republice máme nyní dvanáct památek, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. Je to mimo jiné historické centrum Krumlova, Prahy, Telče, poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře, historické centrum Kutné Hory se sv. Barborou a katedrálou Panny Marie, Lednicko-valtický areál, zahrady a zámek v Kroměříži, o které tady jde, vesnická historická památková rezervace v Holašovicích, zámek v Litomyšli, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, vila Tugendhat v Brně, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

  Pokud jde o zámek a zahrady v Kroměříži, z toho, co vám v tuto chvíli mohu sdělit a co je nám k dispozici, konstatuji následující. Arcibiskupství olomoucké dne 9. prosince tohoto roku oznámilo, že v nejbližších dnech podá žádost o vydání zámku a zahrad v Kroměříži. Národnímu památkovému ústavu, který je příslušný s těmito nemovitostmi hospodařit, však dosud žádná výzva k vydání podána nebyla. V tuto chvíli proto nemohu tento restituční požadavek nebo nárok arcibiskupství na zámek v Kroměříži nijak komentovat ani ho nějak posuzovat.

  Je třeba poznamenat, že Arcibiskupství olomoucké je již nyní, a to jste konstatoval, pane poslanče, vlastníkem obrazů umístěných v galerii v zámku v Kroměříži, jakož i ostatního mobiliáře. Arcibiskupství olomoucké se dále vyjádřilo v tom smyslu, že případné vydání zámku a zahrad by nemělo narušit dosavadní výbornou spolupráci s Národním památkovým ústavem. Finanční dopady případného vydání však vzhledem k faktu, že výzva ještě nebyla podána, nyní opravdu nelze určit ani nijak dále komentovat. Mohu pouze obecně konstatovat, že případné vydání - pokud by snad tak bylo o něm rozhodnuto příslušnými orgány - těchto památkových objektů zapsaných v seznamu UNESCO církevním subjektům nic nemění na jejich památkové ochraně podle zákona o státní památkové péči ani na jejich statusu památek UNESCO.

  Děkuji vám za pozornost.

  Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi a táži se pana poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Možná že k tomu vydání opravdu nedojde. Možná že si to Arcibiskupství olomoucké rozmyslí. Já bych jim to doporučoval velmi vehementně. Přesto si myslím, že pokud by si požádalo a vaše vláda by ještě byla vlastně vládou, která by měla rozhodovat o vydání tohoto majetku, tak bych byl pro řešení například podobné, jako je řešení s Pražským hradem, i když vaše vláda říkala, že je to z ohledu bezpečnosti. Ale myslím si, že tady jde o ohrožení i dotací z Evropské unie. A myslím si, že ta ztráta, pokud by měla být, tak by ji hradil zase stát, to znamená občané ze svých daní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím pana premiéra.

  Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl pana poslance ujistit, že se tím samozřejmě příslušné orgány budou patřičně zabývat a budeme o tom samozřejmě případně včas, pokud se to ještě bude týkat našeho fungování, informovat. To je asi všechno. Děkuji vám.

  Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Malá vsuvka. Jako předseda České komise pro UNESCO bych oběma pánům chtěl poděkovat za péči o památky UNESCO v České republice. Děkuji.

  S další interpelací vystoupí paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, můj dotaz směřuje na pana premiéra a týká se oblasti výdajů na vědu a výzkum.

  Vážený pane premiére, v červenci tohoto roku Nečasova vláda schválila výdaje na vědu a výzkum v celkové výši 1,9 miliardy. Tato částka byla doporučena Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace. Ale už v září vaše vláda změnila výdaje, které znamenají ve skutečnosti ponížení výdajů na vědu a výzkum o jednu miliardu. Přestože došlo k určité refundaci jak v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak především v technologické agentuře, ve skutečnosti je to stále výpadek jedné miliardy.

  Můj dotaz tedy je, proč jste tak razantně zasáhli do rozpočtu, se kterým akademická a vědecká obec už počítala.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Slovo má předseda vlády v demisi Jiří Rusnok. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím paní poslankyni, jestli má doplňující otázku?

 • Poslankyně Anna Putnová: Ano, ta moje doplňující otázka bude: Ve prospěch kterých kapitol byly tedy přesunuty ty zdroje, které byly původně v Nečasově vládě plánovány na rozvoj, vědu a výzkum?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poprosím pana premiéra.

  Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Vážená paní poslankyně, pane místopředsedo, dámy a pánové, v rozpočtu, který má každý rok díru 100 miliard korun, je úplně jedno, ve které kapitole se nakonec ty či ony peníze objeví. Prostě žádné mašličky v rozpočtu nemáme, máme prostě výdaje, které musíme plnit, protože jsou mandatorní ze zákona, a ty se také plní. Došlo k různým úpravám rozpočtových kapitol, ale o které výdaje... jak chcete tyto výdaje zamašličkovat, tomu opravdu nerozumím. Omlouvám se.

  Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji panu premiérovi. Upozorňuji tím Poslaneckou sněmovnu, ctěné kolegyně a kolegy, že jsme vyčerpali všecky přihlášky k ústním interpelacím na předsedu vlády.

  A nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám proto pana poslance Davida Kádnera, aby přednesl interpelaci na ministryni spravedlnosti v demisi, paní Marii Benešovou, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec David Kádner: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní ministryně, dámy a pánové, poslední dny či týdny kolujou informace o policejním prezidentovi, jejich postupu a řekněme i o státním zástupci, který tento podnět dal dál k soudu, který zavinil to, co teď v tuto chvíli musí řešit Ministerstvo vnitra. A mám podnět nejenom od policie, ale lidi se mě ptají na dotazy, jak je možné, že stejný státní zástupce sám teď v tuto chvíli prošetřuje to, jestli někdo nezpochybnil nebo víceméně neudělal něco špatného v celém tomto postupu.

  Já jsem v minulém týdnu poslal písemné interpelace jak na Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a i panu premiérovi, ale jsem moc rád, že mám možnost to urychlit touto otázkou, protože jsem neměl jistotu, jestli tato vláda ještě po dobu těch 30 dnů bude na ministerstvech a jestli ta odpověď mi bude doručena. Já bych moc poprosil paní ministryni, jestli by se mi k tomu mohla vyjádřit. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministryně spravedlnosti, paní Marie Benešová. Prosím paní ministryně.

  Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda odpovím na interpelaci pana poslance Kádnera, pokud tedy se mne vůbec týká a pokud je to dáno mými pravomocemi.

  V této kauze rozhodovaly, jak je jistě známo, dva stupně soudů. Výsledkem je pravomocné soudní rozhodnutí, kterým jsme povinni se řídit. Jak je vám známo, soudy v České republice jsou nezávislé při svém rozhodování a ministr spravedlnosti má za povinnost zajistit podmínky pro jejich řádný chod a celého soudního aparátu. Nesmí však zasahovat a nemůže zasahovat do samotného rozhodovacího procesu soudu.

  V daném případě byl o výsledku soudního jednání vyrozuměn pan ministr vnitra a nebyl žádný zákonný důvod, abych byla vyrozumívána já jako ministryně spravedlnosti. Nicméně z veřejných zdrojů je známo, že momentálně má probíhat na Ministerstvu vnitra správní řízení o ustanovení policejního prezidenta do funkce. Ten proces leží mimo moji působnost a jistě jste se na to ptali, aspoň jsem informována, včera na bezpečnostním výboru pana ministra vnitra.

  Pokud jde o zveřejnění informace, že Městské státní zastupitelství v Praze iniciovalo u Nejvyššího státního zastupitelství podání dovolání do pravomocného rozhodnutí soudu, tak tady jde v podstatě o posouzení informační povinnosti toho státního zástupce v trestním řízení upravené trestním řádem. Úkony přezkoumává podle trestního řádu v rámci dohledových pravomocí jeho nadřízené státní zastupitelství, nikoliv já nebo Ministerstvo spravedlnosti. Jak víte, soustava státního zastupitelství pracuje v systému dozor a dohled.

  Zmínka o oznámení směřujícím proti příslušníkům Generální inspekce bezpečnostních sborů je nekonkrétní a z hlediska identifikace takového podání ji nelze ani dohledat. Obecně lze ovšem konstatovat, že k vyřízení takového podání, které zmínil pan poslanec Kádner, by nebylo Městské státní zastupitelství příslušné, ale bylo by příslušné obvodní státní zastupitelství. V daném případě odhaduji Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

  Ostatní věci samozřejmě zajistím v odpovědi na písemnou interpelaci, kterou máme již na Ministerstvu spravedlnosti a která bude k té stanovené lhůtě určitě zpracována. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance, má-li něco k této interpelaci.

 • Poslanec David Kádner: Ne, děkuji, já věřím, nebo vím, že to spíš podléhá Ministerstvu vnitra. Spíš se jenom ptám, ohledně mé otázky, jestli tady můžeme vyloučit, pokud je to vůbec možné, aby jeden státní zástupce, řekněme, teď prošetřoval sám sebe, jestli udělal někde chybu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

  Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová: Jak už jsem řekla, možné to není. V daném případě by bylo místně a věcně příslušné Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. To jenom odhaduji, pokud tedy ten dotaz byl takto nekonkrétní.

  Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní ministryni a nyní si dovoluji předat slovo ctěnému kolegovi panu poslanci Ladislavu Šinclovi. Prosím, pane kolego.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážený pane ministře, v České republice je zákonem určený imisní limit pro znečišťování ovzduší pevnými prachovými částicemi PM10. Celkový počet povolených překročení 24hodinového imisního limitu PM10 je zákonem stanovený na maximálně 35 dní v roce. Bohužel v mnoha obcích v našem Moravskoslezském kraji je tento limit překročen již začátkem roku. Například v obci Radvanice a Bartovice v Ostravě byl zmiňovaný limit opět překročen v novém rekordním čase. Tentokrát to bylo už 17. února 2013. Od 17. února 2013 tedy žijí občané Radvanic a Bartovic v nezákonném stavu. K dnešnímu dni byl limit znečištění překročen např. v Ostravě-Zábřehu 104krát, v Českém Těšíně 94krát, v Havířově 95krát, v Karviné 93krát a tak bych mohl pokračovat velice dlouho.

  Překračování koncentrace polétavého prachu v ovzduší a na ně se nabalující rakovinotvorné látky, jako je benzopyren, toluen a další, je vzhledem k dopadu na zdraví Čechů alarmující. Uvádí to i zpráva o kvalitě ovzduší a zdravotních rizicích, se kterou se měla ve středu seznámit i vláda České republiky. Znečištěné ovzduší v našem kraji prokazatelně zkracuje délku života, zvyšuje celkovou nemocnost i úmrtnost. Důsledkem tohoto stavu je to, že ve zdejším regionu je nejvyšší výskyt např. nádorových onemocnění jak u dospělých, tak bohužel dnes i u dětí.

  Vážený pane ministře, mnohokrát jsem zde od celé řady vašich předchůdců slyšel, co všechno pro změnu tohoto stavu plánují udělat. Stačí ovšem v našem kraji každý večer, téměř každý večer, otevřít okno a každý pochopí, že zatímní opatření jsou nedostatečná a v podstatě to byly jen prázdné sliby. Proto bych se i vás rád zde chtěl zeptat, jak je možné, že přes veškeré sliby jsou doposud neustále imisní limity překračovány a co vy konkrétně jste ve svém úřadě pro dodržování zákonných imisních limitů udělal. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče a o odpověď na interpelaci poprosím ministra životního prostředí pana poslance Jana Tomáše Podivínského. Prosím, pane ministře.

  Ministr životního prostředí ČR Tomáš Jan Podivínský: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, paní ministryně, kolegyně, kolegové, Moravskoslezský kraj patří bezesporu, jak pan poslanec Šincl ví, ke nejznečištěnějším oblastem v České republice, ale i v Evropě. A budiž řečeno, že ve srovnání se 70. lety je koncentrace v některých parametrech znečištění ovzduší na 1 %, čili do dnešní doby jsme se dostali o 99 % v některých parametrech a oblastech níž.

  Ale jaké parametry ovlivňují kvalitu ovzduší? Jsou především tři. Jsou to velké průmyslové podniky, které v Moravskoslezském kraji, především v aglomeraci, jsou. Je to velmi hustá dopravní síť a jsou to lokální topeniště, která spalují neekologická paliva a topí tím, čím se topit nesmí. Velmi významný vliv mají také povětrnostní podmínky a výměna emisí z Polska. Někdy přibližně stejnou část znečištění ovzduší předáváme my v létě do Polska, což ovšem není takový problém, jako když v zimě předávají Poláci kvůli meteorologické situaci na Ostravsko toto znečištění ovzduší, které se tam samozřejmě hromadí.

  Větru a dešti ale poručit neumíme. Čemu umíme poručit v těchto třech parametrech největšího znečištění, jsou technická opatření. Co se týká znečištění z průmyslu, té jedné třetiny, tak jsme především z operačního programu Životní prostředí realizovali mnoho miliard na odprášení, především odprášení velkých průmyslových podniků jako Třinec a Mittal, hlavně na aglomeracích těchto podniků. Možná jste zaznamenali, že jsem po poměrně náročných vyjednáváních přivezl z Bruselu na podzim tohoto roku 1,1 mld. na odprášení právě aglomerací dvou zmiňovaných firem - Arceloru a Třineckých železáren - a na další projekty.

  Co se týká dopravy, abych to zkrátil: Kromě těch klasických opatření, která spočívají v čištění komunikací, výsadbě izolační zeleně atd., jsme se snažili velmi intenzivně také za podpory pana premiéra a prezidenta republiky získat navíc do operačního programu Životní prostředí 1 mld. korun na alternativní dopravu, to znamená nahrazení těch nejhorších autobusů emisní třídy 3 a horších, nahrazení za autobusy spalující stlačený zemní plyn. Jsme velmi dobré naděje, včerejší zpráva z Bruselu nám říká, že po intervenci pana premiéra i pana prezidenta v našich vyjednáváních bychom tuto miliardu navíc měli dostat, měl by z ní profitovat především Moravskoslezský kraj, ale také částečně Brno a kraj Ústecký.

  Co se týká té třetí velké oblasti, to jsou lokální topeniště, bezpochyby jsou vám známy kotlíkové dotace, které mají za cíl nahradit ty nejhorší kotle spalující nejen neekologickým způsobem uhlí, ale především umožňující spalování komunálního odpadu, různých odpadků, kelímků a známých ostravských briket, čili PET lahve naplněné olejem, ale i různých dalších materiálů, které není povoleno spalovat v těchto kotlích. Podporujeme těmito kotlíkovými dotacemi výměnu za kotle ekologické. Máme v Moravskoslezském kraji již čtvrtou výzvu, již tato čtvrtá výzva je vyčerpaná. Jsme domluveni s hejtmanem Novákem, že budeme mít od ledna pátou výzvu. Do této doby jsme společně dali 160 mil. korun občanům Moravskoslezského kraje k dispozici a už teď, v této době, bylo nahrazeno více než 3 000 těchto nejhorších znečišťovatelů ovzduší.

  K těmto třem hlavním parametrům také vyjednáváme s Polskem. Zmiňoval jsem ty velké průmyslové podniky. Tam máme v Evropské unii unikátní kofinancování, 90procentní kofinancování ze 40 %, které je obvyklé. Snažíme se pomoci vyjednat Polákům v Bruselu také podobné kofinancování, stejně tak se jim snažíme dávat naše know-how a zkušenosti v oblasti kotlíkových dotací. Pro zlepšení kvality ovzduší máme dále spousty dalších programů, jako jsou ozdravné pobyty dětí, jako jsme teď vyjednali, že nebudou prováděny holoseče v příměstských lesích měst, především Třince, ale i dalších měst v Moravskoslezském kraji. Jednáme o náhradě za těžbu, za ztrátu těžby dřeva Lesům České republiky. Máme spoustu - (Předsedající: Čas, pane ministře!)

  Ano, omlouvám se. Těch projektů je celá řada. Samozřejmě v číselné podobě a v podrobnějším detailu mohu kdykoli poskytnout, velmi rád. Děkuji.

  Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a poprosím o doplnění interpelace pana poslance Šincla. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane ministře. Vy jste řekl ve své odpovědi, že po tom úsilí vašem a vašich předchůdců jste se dostali o 99 % níž. Ale i přesto v Radvanicích, Bartovicích 17. února 2013 již byl vyčerpán imisní limit. Tak bych se od vás rád dověděl odpovědi na otázku, co mám říct občanům v našem regionu, co mají po tomto termínu, konkrétním termínu, tedy dělat, protože oni žijí opravdu v nezákonném stavu, a jak se mají konkrétně bránit oni a hlavně jejich děti. Každý den vdechují do svých plic rakovinotvorné látky benzopyren, toluen a další. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a poprosím pana ministra. Prosím, pane ministře.

  Ministr životního prostředí ČR Tomáš Jan Podivínský: Těmto občanům můžete, pane poslanče, říci, že projekt za 677 mil., nebo dotace za 677 mil., do ArcelorMittal přispěje významně ke snížení jak PM10, tak benzopyrenu. Ke snížení benzopyrenu přispěje, pevně věřím, ta miliarda, kterou bychom teď měli na alternativní dopravu z Bruselu dostat. A pro tyto občany je také výzva, aby se účastnili našeho programu kotlíkových dotací a motivovali také spoluobčany, sousedy, kteří neekologicky spalují různá paliva, která nejsou určena k topení, aby tak nečinili, event. aby se našich kotlíkových dotací zúčastnili též, poněvadž finančních prostředků pro tyto kotlíkové dotace máme na Ministerstvu životního prostředí dostatek. Já jsem opravdu vyčlenil - je to velmi závažný problém - dostatek finančních prostředků a záleží jenom na občanech, aby měli motivaci pro své děti, jak vy říkáte, také motivovat sousedy a ostatní, kteří znečišťují životní prostředí významným způsobem z lokálních topenišť, tedy z těch kotlů, kde se opravdu spalují holiny a různé kelímky od jogurtů a další svinstvo. Děkuji.

  Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Poprosím o poslední interpelaci ctěnou kolegyni paní Olgu Havlovou. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, moje interpelace směřuje k panu ministrovi dopravy.

  Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci prodeje pozemků v Praze pod Masarykovým nádražím. Podle informací, které jsem dostala od exposlankyně Kateřiny Klasnové, má dojít ke konci roku 2013 k odprodeji lukrativních pozemků pod Masarykovým nádražím společnosti Masaryk Station Investment, jehož majoritním vlastníkem je investiční skupina PENTA.

  Chtěla bych se, pane ministře, zeptat, zda o tomto prodeji, který se týká 44 tisíc metrů čtverečních lukrativních pozemků, víte.

  V prosinci 2011 zabránilo Ministerstvo dopravy prodeji těchto pozemků pod cenou společnosti PENTA. Podle smlouvy z roku 2004 mezi Českými drahami a společností Masaryk Station Investment, kterou mezitím ovládla společnost PENTA, by měl kupec s předkupním právem získat od Českých drah 77 tisíc metrů čtverečních za 400 mil. korun. Jednalo se o částku přibližně sedmkrát pod tržní cenou. Proto Ministerstvo dopravy už v prosinci 2011 prodej pozastavilo.

  Společnost PENTA umí obchodovat se státem velice výhodně. To ostatně dokazují předchozí obchody, které byly pro náš stát značně nevýhodné, kdy stát získal prodejem miliony a PENTA naopak majetky v miliardové hodnotě, jako v případě nové ranveje letiště Ruzyně, kde se ztráta státu pohybovala okolo 3,5 mld. korun.

  Dále bych chtěla vědět, zda se při prodeji vychází z aktuálního odborného posudku a cenových map. (Předsedající upozorňuje na čas.) České dráhy byly v roce 2012 v červených číslech se ztrátou 1,6 mld. korun. Proto by mě zajímalo, že manažeři by měli zacházet s majetkem, který není jejich, s péčí řádného hospodáře. Děkuji.