• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 38. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti již 43 poslanců. Pozvánka byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 14. prosince 2015.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Náhradní kartu číslo 17 má pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a náhradní kartu číslo 8 má pan poslanec Bohuslav Chalupa.

  Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Miholu a paní poslankyni Martu Semelovou.

  Pan poslanec Holeček má náhradní kartu číslo 13, ještě oznamuji.

  Opakuji tedy, navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Miholu a paní poslankyni Martu Semelovou. Má někdo jiný návrh? Jestliže tomu tak není, o tomto návrhu na určení ověřovatelů dám hlasovat.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby pan poslanec Mihola a paní poslankyně Semelová byli ověřovatelé zápisu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 1, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 38. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Miholu a paní poslankyni Martu Semelovou.

  Paní poslankyně Nohavová má náhradní kartu číslo 3.

  Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Petr Adam ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zuzka Rujbrová Bebarová z osobních důvodů, paní poslankyně Vlasta Bohdalová z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Borka z pracovních důvodů, pan poslanec René Číp ze zdravotních důvodů, pan poslanec Radim Fiala z rodinných důvodů, paní poslankyně Pavla Golasowská z rodinných důvodů, pan poslanec Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, paní poslankyně Milada Halíková z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Havíř z pracovních důvodů, paní poslankyně Olga Havlová z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Holík z pracovních důvodů, paní poslankyně Jitka Chalánková z osobních důvodů, pan poslanec Rom Kostřica z osobních důvodů, pan poslanec Josef Novotný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Miroslav Opálka bez udání důvodu, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Martin Plíšek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karel Pražák z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Anna Putnová z osobních důvodů, pan poslanec Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Jan Sedláček z osobních důvodů, paní poslankyně Miroslava Strnadlová z osobních důvodů, pan poslanec Josef Šenfeld ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Štětina z osobních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z osobních důvodů, paní poslankyně Dana Váhalová z pracovních důvodů, pan poslanec František Vácha z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Velebný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Volčík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Rostislav Vyzula ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Markéta Wernerová z osobních důvodů a pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů.

  Dále se omlouvají tito členové vlády: pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů, paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 38. schůze, jehož návrh je uveden v pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž nelze rozšiřovat schválený pořad.

  Než budeme hlasovat o návrhu pořadu 38. schůze Poslanecké sněmovny, tak se jako první s přednostním právem hlásí pan předseda ODS Zbyněk Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo. - Petr Fiala, pardon, omlouvám se. Jak se dívám na pana předsedu, tak jsem vás zkřížil, omlouvám se. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vítám vás v tomto pozdním předvánočním čase a jako zástupce předkladatelů bych vás chtěl seznámit s důvody, proč jsme se tady sešli. S důvody, které nás vedly k svolání této mimořádné schůze.

  My bychom na této schůzi chtěli udělat ještě něco dobrého před Vánoci a chtěli bychom odložit kontrolní hlášení, tzv. kontrolní hlášení plátce DPH, o jeden rok. Jak asi všichni dobře víte, tak povinnost podávat kontrolní hlášení byla stanovena v zákoně o dani z přidané hodnoty v prosinci roku 2014. Asi si také vzpomenete, že už tehdy jsme varovali před tímto institutem, před tímto nástrojem. Varovali jsme před tím, že to je poměrně velký zásah pro podnikatele, že zákon přináší nové povinnosti, přináší novou administrativu, že bude také znamenat vysoké náklady. Jenom když jsme se podívali do důvodové zprávy, tak bylo zřejmé, že dodatečné náklady pro podnikatele by měly dosáhnout v souhrnu až 1,5 mld. korun a že vyplnění nebo zpracování každého zpracování bude stát podnikatele 3,5 hodiny času, což také není žádná maličkost.

  Ministr financí a celá vládní koalice naše výhrady tehdy neslyšeli a zákon byl schválen. Můžete se ptát - no dobře, tak to se stalo před rokem a proč teď přicházíte s tím, že by se mělo kontrolní hlášení odložit? Ten důvod není jenom v tom, že zákon je špatný a přináší zbytečnou... nebo ten institut je špatný a přináší zbytečnou zátěž pro podnikatele. Ale důvod je i v tom, jak celá věc byla připravena. A my bychom chvíli před účinností tohoto opatření chtěli dosáhnout jeho odložení právě proto, že ten rok, který byl k dispozici, nevyužilo Ministerstvo financí na to, aby se dobře připravilo, a hlavně aby dobře připravilo a informovalo podnikatele o jejich nové povinnosti. To je tvrzení, které lze těžko zpochybnit, protože když se dělají nějaká dotazníková šetření mezi podnikateli, tak se z nich ukazuje, že maximálně čtvrtina je na tuto novou povinnost připravena. Naopak když se třeba podíváte na zjištění Hospodářské komory, tak zjistíte, že osmnáct, pouhých osmnáct procent podnikatelů říká, že je na novou povinnost připraveno a že je dostatečně informováno.

  To, co my tady navrhujeme, není jenom nápad opozice. Už jsem slyšel některé koaliční poslance, jak říkají: opozice musí pořád kritizovat, a proto nám chcete blokovat tady to velmi významné opatření. Dámy a pánové, není to jenom záležitost nebo názor opozice. Odložení mj. podporuje Hospodářská komora, Asociace podnikatelů a manažerů. S institutem nesouhlasí takové renomované komory, jako je Advokátní komora nebo Komora daňových poradců, která tomu nepochybně rozumí.

  Zkušenosti ze Slovenska, kde takové kontrolní hlášení platí od roku 2014, zkušenosti ze Slovenska ukazují, že zvýšená byrokracie pro poplatníky je jedna věc, ale druhou věcí je také zdražení práce účetních a daňových poradců. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se velmi, pane předsedo. Nevím, co by namítli páni poslanci, ale já musím namítnout, že je tady příliš mnoho hluku, a prosím, aby se sněmovna ztišila. Děkuji.

 • Poslanec Petr Fiala: Nicméně přestože jsme podali tento návrh 9. listopadu, tak vláda k němu zaujala stanovisko až 7. prosince, tedy využila té maximální lhůty 30 dnů, a to samozřejmě vede k tomu, že na projednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu máme velmi málo času. Ale nejsme to my, kdo uvalili podnikatele do nejistoty. Je to další, nebo tímto zdržováním svého stanoviska to udělala opět vláda.

  Protože jsem tady říkal, že to není jenom náš názor, názor opozice, že by kontrolní hlášení mělo být odloženo, tak vás krátce seznámím s některými argumenty, s kterými přicházejí renomované organizace, které upozorňují na vady v kontrolní hlášení. Tak například již zmíněná Hospodářská komora, já jsem slyšel v rozhlase, kde jsme spolu diskutovali s panem poslancem Volným, pana poslance, jak říkal, že od Hospodářské komory nic takového neslyšel a že mluvili s prezidentem a on jim nic neříkal, tak Hospodářská komora jednoznačně prohlásila: Nebráníme se myšlence odložit účinnost opatření, aby bylo možné znovu otevřít nezaujatou diskusi k případné revizi zavedeného institutu kontrolního hlášení nebo využít časový odklad uzákonění kompenzací pro podnikatelské subjekty. Hospodářská komora nadále zastává názor, že kontrolní hlášení představuje významné zvýšení administrativní zátěže, a že by proto nově zavedená povinnost měla být podnikatelům kompenzována úlevami nebo zlepšením v platební či administrativní rovině.

  Negativní stanovisko, jak jsem říkal, zaujala také Komora daňových poradců, což je organizace, která se bude s dopady kontrolního hlášení nejvíce potýkat. Komora daňových poradců by si určitě zasloužila, aby její názory byly slyšet.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, ale skutečně to tu připomíná spíš vánoční trhy. Poprosím, aby se sněmovna ztišila, abyste věnovali pozornost stanovisku Komory daňových poradců. Děkuji.

 • Poslanec Petr Fiala: Podle Komory daňových poradců kontrolní hlášení znamená významné zatížení poctivých daňových poplatníků. Komora daňových poradců vyzývá Finanční správu, aby zmírnila nastavené nepřiměřené sankce a snažila se omezit obtíže spojené se zavedením kontrolního hlášení, aby vše proběhalo bez zbytečné zátěže a postihování plátců daně. Dále Komora daňových poradců říká, že přestože základní pravidla týkající se kontrolního hlášení jsou v zákoně o DPH již z konce roku 2014, tak teprve na začátku prosince 2015 zveřejnila Finanční správa informace týkající se způsobu vyplňování kontrolního hlášení. Takové prodlení i přes relativně dlouhou dobu nabytí účinnosti kontrolního hlášení představuje výraznou komplikaci při zavádění tohoto opatření.

  Proti daňovému hlášení snesla řadu argumentů i Česká advokátní komora, která má názor, že sběr dat, který bude doprovázet kontrolní hlášení, je v rozporu s požadavky základních principů tohoto státu, zejména s článkem druhým odstavcem třetím Ústavy ČR.

  A konečně další instituce, kterou jsem tady jmenoval, Asociace podnikatelů a manažerů, říká, že kontrolní hlášení DPH je ohrožující povinností. Stalo se hrozbou pro malé podnikatele a živnostníky a teprve krátce před účinností tohoto zákona se ukazuje, co vše podnikatelům hrozí. Asociace podnikatelů a manažerů říká, že to je zřejmý nástroj proti malým podnikatelům a živnostníkům. Je to jasné omezení podnikatelské svobody.

  Dámy a pánové, já nevím, kolik by bylo potřeba stanovisek různých asociací, profesních komor a dalších institucí, kolik argumentů potřebujete slyšet pro to, aby ministr financí uznal, že zavedení kontrolního hlášení byla chyba, anebo alespoň to, že kontrolní hlášení, což je zjevný fakt, nebylo Finanční správou dobře komunikováno, nebyli dostatečně informováni podnikatelé, a že tedy existují všechny důvody pro to, abychom kontrolní hlášení, abychom jeho účinnost alespoň odložili. A to je návrh, s kterým přicházíme. Nechcete-li tedy úplně zrušit povinnost kontrolního hlášení, což by samozřejmě bylo to nejlepší, tak aspoň vás žádám o to, abyste souhlasili s odložením a umožnili tak podnikatelům se na tuto věc řádně připravit.

  Pokud byste se ptali, jaká hrozí rizika, když dnes budete hlasovat pro odložení kontrolního hlášení, tak odpověď je jednoduchá. Rizika nehrozí žádná. Vlastně hrozí pouze jedno riziko, které mohu citovat z důvodové zprávy k zákonu o DPH, a tam se říká: V případě ponechání stávající úpravy zákona nebude naplněna koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 až 2017.

  Dámy a pánové, myslím si, že takové riziko nenaplnění koaliční smlouvy bychom všichni klidně mohli unést a že by bylo rozumné v tomto předvánočním čase dát podnikatelům malý dárek, možná velký dárek, a tím by bylo odložení povinnosti kontrolního hlášení plátce DPH aspoň o jeden rok. Tak vás za všechny navrhovatele žádám, abyste náš návrh podpořili a aby kontrolní hlášení bylo o rok odloženo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. (Potlesk vpravo.) Další s přednostním právem přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, děkuji za slovo. Zkusím vyjmenovat čtyři důvody a vyvrátit jeden mýtus, resp. dva mýty, které jsou spojeny s tímto zákonem.

  Tak první zásadní výhrada je administrativní náročnost. Někdy v listopadu byla publikovaná každoroční studie Světové banky o tom, kolik času stráví daňové subjekty podáváním daňového přiznání. 189 zemí je v žebříčku a my jsme se umístili na hezkém 122. místě. Ani tohle mizerné umístění neobhájíme, pokud zavedeme kontrolní hlášení.

  Pokud odhaduje státní správa, a ta je vždycky velmi optimistická, co se týče časové náročnosti, kterou musí dělat někdo jiný, ne státní správa, ale podnikatelé, tak odhadla 3,5 hodině měsíčně, což je ročně 42 hodin, tj. o 10 % nárůst. Když si porovnáme okolní země, velmi často se to porovnává, tak na Slovensku je to 188 hodin, v Polsku 278 hodin, v Německu 218 hodin, Rakušané 166 hodin, Maďaři 277 hodin, a my, připomínám, už dneska 405, a to chystáte dva administrativně velmi náročné projekty, kontrolní hlášení a elektronickou evidenci tržeb.

  Je třeba říct, že podle té studie, která porovnává náklady na zisku, které tvoří všechny daně, tak v loňském roce, resp. v letošním roce proti loňskému roku se to zvýšilo o 2 procentní body, takže z podílu na zisku je to více než 50 %, které podnikatelé v ČR zaplatí. A aby to bylo úplně jasné, porovnává se středně velká firma, její daňové povinnosti, a je tam zahrnuta daň ze zisku, korporátní daně, sociální příspěvky, daně, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance, majetkové daně, daň z převodu nemovitostí, daň z dividend, daň z kapitálového majetku, daň z finančních transakcí, daně, spojené se sběrem odpadů, silniční daně a další menší daně. Už tento dlouhý výčet ukazuje, kolik daňových povinností máme. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Další s přednostním právem je předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, mí předřečníci mi do značné míry usnadnili situaci, protože tady poměrně přehledně uvedli důvody, pro které se domníváme, že tento zákon by neměl platit od vítězného února 2016. My jsme se domnívali, že by neměl platit vůbec, ale rozhodně to není připraveno tak, aby to mohlo úspěšně od 25. února fungovat. Já vás nechci v adventním čase zdržovat tím, že tady budu opakovat vše, co jsem říkal k tomuto návrhu zákona, když jsme ho projednávali. Vysoké sankce, naprosto nevyvážená mocenská pozice ze strany státu vůči podnikatelům a naprosto kratší konec provazu ze strany podnikatelů vůči státu, ať už se jedná o sankce, ať už se jedná o lhůty, ať už se jedná o práva či povinnosti či ať už se jedná o uvalení odpovědnosti za nějaký proces, který nemohou ovlivnit. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda František Laudát, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pardon, ještě pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat. Je předvánoční čas a trošku nešťastně to vyšlo na dnešní den. Nicméně několik poznámek.

  Často se setkávám s tím, že lidé říkají: Dobře, tak jste antibabiš, kritizujete Babiše...

  Pane předsedající, myslíte, že byste umravnil pana ministra financí za mými zády, aby přestal rušit? (Ministr Babiš telefonuje.) Já vím, že ho to nezajímá, že jeho práce se zvrtává pouze do politických agitek, které jsou k ničemu, konkrétní věci neřeší, on je ani řešit neumí. Nicméně aspoň kdyby tedy mlčel při povídání tady.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Oznamuji, že pan premiér má náhradní kartu číslo 15.

  Poprosím všechny, kteří telefonují či vedou tady hovory, aby své hovory přenesli do předsálí. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Takže je nám vyčítáno, že vlastně pouze kritizujeme, jsme negativní a nepřinášíme nic nového. Už to tady zmínil v předchozím projevu náš pan předseda. Těm, kteří zapomněli a nechtějí slyšet, tak směrem k veřejnosti říkám: Už jste rok mohli mít jednotné inkasní místo. Neznamenalo by to nic jiného než to, že byste poslali konkrétní, jasně definovanou, lehce spočitatelnou částku na úřad, a tím by vaše daňové záležitosti s daňovým přiznáním končily. Místo toho my tady zatím bráníme EET a místo toho budete běhat, žít ve strachu, zda vy nebo vámi pověřená osoba podala k 25. únoru, 25. březnu atd. kontrolní hlášení. Nedodala? Máte velký problém. Když ho pošlete sami, tak rovnou tisícovku pokuta, když vás upozorní úřad, tak 5 tisíc nebo 10 tisíc. Za chvilku 50, 500 tisíc, v drakonické podobě.

  Není nikde definováno, jak bude nakládáno s daty. Už to tady mnohokrát zaznělo a nebudu to opakovat. Nicméně odborníci na IT teď řekli, že vlastně má být používán dnes již obecně jasně, lehce rozkódovatelný kód na přenos dat. Nemluvě o tom, že pokud si to finanční úřady budou posílat mezi sebou, tak dokonce tam zřejmě ochrana nebude. A upozorňuji nejenom na rizika zneužití zevnitř, což už tady také zaznívalo, ale upozorňuji na rizika zvenčí. To znamená... (Odmlčí se.) Já chápu, že lidovce to nezajímá, ale pokud by byli v klidu, byl bych velice rád. Takže to je další věc. Není garantována ochrana dat nejenom zevnitř a jejich zneužití, ale i zvenčí.

  Takže místo jednotného inkasního místa, vážení podnikatelé, kteří jste možná i Babiše podporovali, budete vypisovat, nebo vaši daňoví poradci, papíry, resp. hlášení, hlášení posílat bez možnosti opravných prostředků. Pokud se náhodou nedostanete k potvrzení, že data byla odeslána, a pokud náhodou finanční úřad řekne, že jste je neodeslali, tak budete zřejmě platit. Nevím, jak bude potom probíhat důkazní řízení, zda byla odeslána, či nebyla. Na druhou stranu když úřad elektronicky odešle, tím to pro něj končí, je to okamžik odeslání. A kdyby vám náhodou nepřišla anebo podobně, tak prostě je to váš problém, není to problém státní správy. Nevím, jak ústavní je takovýto systém bez ověření, bez potvrzování toho, že data byla přijata.

  Kdyby si voliči, jistá část voličů nenavolila strany, které vytvořily tuto koalici, mohla být jedna sazba daně z přidané hodnoty. Místo toho máte sazby tři. Místo svobody vám nabízejí registry, registry, shromažďování dat o vás, a jak už tady pan Babiš a další průběžně předvádějí, tak samozřejmě s těmito daty pracují, a pracují ve prospěch jedné politické skupiny. Ona to není jednom strana, je to politická divize jednoho podnikatelského konglomerátu. Takže tolik.

  Pokud by se kdokoli z vás zajímal o to, jak fungují ekonomiky ve třetím tisíciletí, tak by věděl nebo by se dočetl, což ovšem takoví lidé typu Komárků a podobně asi už nebudou stíhat, že má smysl, má šanci na konkurenceschopnost a přežití taková ekonomika, která má stanovena rámcová pravidla. A že veškerý pokrok, který se odehrává, tak se odehrává miliony drobných rozhodnutí uvnitř toho systému. Že k tomu, abyste mohli obstát, přicházet s novými věcmi, potřebujete se pohybovat v krajních mezích nejenom oboru, ale i těch grifů, přístupu. A vy tohle všechno chcete zničit, ohrozit, kriminalizovat. Nezpůsobíte nic jiného než - a on to nebude okamžitý jednoduchý proces. Způsobíte to, že budete vracet zemi do minulosti. Bude ztrácet vůči těm zemím, které odolají lákadlům a zdánlivý, zdánlivý chaos, který s sebou informační věk nese, se budete snažit nacpat do grifů, přístupů a řešení minulého století.

  Dámy a pánové, tahle doba už skončila. Jestli na tom budete pracovat, možná si získáte sympatie, ještě víc lidí vás bude jeden čas volit, aby se jednoho rána probudili a zjistili, že jsme na úrovni nějakého Senegalu. Omlouvám se Senegalu. Možná že ti na rozdíl od toho takové hlouposti zavádět nebudou a nezavádějí. Aspoň doufám. Tak Somálska, to je rozpadlý stát bez vize a budoucnosti. (Reaguje na hlas ze sálu.) Nevím, čemu se možná budoucí kandidát na ministra dopravy, nevím kolikátý už, směje.

  To, co já danému projektu kontrolních hlášení vyčítám, už tady byla řeč o nepřipravenosti. Já tedy nevím, jestli byla tak masivní kampaň. Určitě nebyla. Podnikatelé samozřejmě na druhé straně, jak už bývá zvykem v České republice, nechávají věci na poslední chvíli. Problém je, že ten zákon není až tak jednoznačný a rizika pro podnikatele jsou obrovská.

  Pokud jsem studoval dobře připomínky nejenom podnikatelů, ale i Hospodářské komory a dalších, když to shrnu, tak když jsou malí podnikatelé, tak vzhledem k tomu, že zřejmě přenesou povinnost kontrolních hlášení na své daňové poradce, tak zjevně hrozí, že budou minimálně o polovinu, o třetinu, možná až dvojnásobek platit úhrady. Takže není pravda, že je to nic nebude stát. Přeci daňoví poradci neponesou rizika, nebudou dělat práci navíc za stejné peníze. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se vyjádřil k tomu zákonu, který jsme nazvali kontrolní hlášení. Já jsem velice překvapen, že vlastně byla svolána tahle schůze, protože ten zákon jsme přece tady schválili, poté co tam byl pozměňovací návrh Senátu, tak jsme vyšli vstříc podnikatelům, kteří podávali kvartální hlášení, a původně jsme chtěli, aby to dělali měsíčně, tak jsme to nechali jako kvartální. A ten zákon byl schválen 22. prosince 2014 a je platný od 1. ledna 2015 a účinný od 1. ledna 2016, tak já nechápu, co se stalo, že se najednou část opozice probudila, protože když jsme tady schvalovali a hlasovali 22. prosince 2014, tak ten zákon byl přijat 137 hlasy, tzn. pro byla kromě koalice, samozřejmě, byla i KSČM i Úsvit, takže samozřejmě TOP 09 a ODS byly proti, protože pravděpodobně nechtějí, abychom vybírali daně. A když to porovnám s tím, co vy jste tady předložili, a to také bylo hlášení, vy jste tady předložili TOP 09 a ODS tzv. souhrnné hlášení, a to byla rozšířená povinnost, souhrnné hlášení v rámci Evropské unie, potom služby atd., dokonce jste změnili to hlášení na měsíční. Původní bylo čtvrtletní. A vy jste vyhlásili ten zákon 31. prosince 2009 a účinný byl 1. ledna 2010, takže vy jste dali těm podnikatelům jeden den. A my jsme jim dali jeden celý rok.

  Pojďme si říct, o čem to vlastně je. Vy jste totiž vůbec o tom kontrolním hlášení tady nemluvili celý rok. Nikdo o tom nemluvil, nikdo nemluvil o sankcích, nikdo nedával žádné pozměňováky. A vy jste zpolitizovali EET a toto pro Ministerstvo financí a Finanční správu je podstatně důležitější zákon než EET. A taky jste tady vždycky říkali, že Finanční správa nehoní velké ryby, ale tady jsou ty velké ryby. To je o velkých rybách. Systémem DPH proteče ročně a v roce 2014 proteklo 1 724 miliard korun a z toho 80 miliard se ztratilo. No někdo je ukradl. Ne ztratilo, ukradl je někdo brutálně. Vlastně nezaplatil nám DPH. A proti tomu samozřejmě se bojuje tzv. reverse charge, čemu se vždycky smějete, a kontrolním hlášením a Kobrou. A v Evropské unii se ztratí ročně a nezaplatí 170 miliard eur na DPH. To je velký problém všech, nebo některých, ale skoro všech států Evropské unie. A u nás je to 22 %, 80 miliard. Je to více než náš deficit. A vy jste říkali, že neděláme nic proti velkým rybám, ale to jsou ty velké ryby. Velká ryba byl Ecoll Invest, 4,5 miliardy. To, že ten Íránec sedí ve vězení, dobře, ale okradl nás o 4,5 miliardy. Systém na podvody s kovy, taky 4,5 miliardy. Před měsícem jsme měli dokonce nadnárodní firmu, která podváděla na plynu, tam jsme zadrželi aspoň 500 milionů. Takže to jsou ty karusely, to jsou ty velké ryby. A vy dneska říkáte ne, my nechceme. Znovu tady do toho pletete živnostníky. Vždyť to přece není pravda. Takže toto je proti velkým rybám. A je to velice účinný systém. Vyplacené vratky v roce... My, když nám proteče 1 724 miliard, tak Finanční správa nemá dostatečné možnosti k prověření oprávněnosti jednotlivých nároků na odpočet. Jak to máme zkontrolovat? To není možné.

  A pokud tady pan Stanjura mluví, že máme selektovat nějaké sektory, ale oni vám udělají podvod s čímkoli. To je úplně jedno. Všude, kde se platí DPH, můžou udělat karusel a můžou udělat podvod. Takže je to nesmysl, a proto to musí být plošné. Samozřejmě ty vyplacené vratky v roce 2014 byly 308 miliard a uznání nároku na odpočet je podmínkou úspěchu karuselového podvodu, který vede k vyplacení vratky. Daňové inkaso DPH v roce 2014 bylo 322 miliard, to je 5,5krát nižší než objem prostředků, které protekly celým systémem DPH. Znovu opakuji, to je 20 % nezaplacené DPH, to je 80 miliard a z hlediska inkasa daní je to podstatně důležitější než EET. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi za jeho vystoupení. Další s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo. Po něm pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem měl připravené krátké vystoupení, nicméně většina toho tady zazněla ve vystoupení pana ministra financí.

  Nicméně ještě jednou připomenu, že když Senát vrátil tento zákon, a je to symbolické, my jsme přesně před rokem 22. prosince hlasovali o vratce ze Senátu, kdy jsme přijali pozměňovací návrh, který tam byl, a pro zákon tehdy hlasovalo 137 poslanců, tak v podstatě proti byla pouze TOP 09 a ODS, ale tím jenom potvrdily trend, který tady dneska zní, že v podstatě tyto dvě strany nechtějí, aby se v České republice vybíraly daně. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci říct kolegovi Faltýnkovi, že mu prostě nezbude, než aby se začetl trochu víc. Já jsem přece netvrdil, že oněch nehorázných prohlášení se dopustil pan ministr financí při projednávání tohoto zákona. On se jich dopustil při mnohých jednáních o elektronické evidenci tržeb, a ne jednou, ale několikrát, vždy ve svém emotivním výstupu, který poznáme podle toho, jak vysoká koncentrace je tam slovenštiny nebo ne. Několikrát opakoval, nikoliv že intuitivní vnímání vietnamských tržnic je. Několikrát řekl, že Vietnamci neplatí daně. Já bych se s ním klidně vsadil, ale nemá to smysl, protože on je člověk, který když se zjistí, že sázku prohrál, tak stejně neplatí.

  Nicméně pokud se začtete stejně pečlivě do všech jeho vystoupení týkajících se elektronické evidence tržeb nebo i některých jiných daňových zákonů, tak si tam přečtete na zvukovém záznamu vyjádření ministra financí, že Vietnamci neplatí daně. Jako bývalý ministr financí dobře vím, že k takové informaci je možné se dostat pouze se zneužitím dat. A pokud takovouto informaci on oficiálně řekl, pak pro ni musel mít podklady a ty podklady byly nelegálně zjištěné. Nelegálně zjištěné podklady je zneužití dat, v tomto případě k útoku na jednu národnostní skupinu. S tím vůbec nic neuděláte. To tak je. Jestliže se ministr financí neštítí zneužít svých důvěrných informací k útoku na jednu národnostní skupinu, nebude se zajisté štítit tak postupovat i v jiných případech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Evidentně jsme nebyli jediní, kteří pročítali stenozáznamy. A jenom pro vysvětlení panu předsedovi Faltýnkovi, a děkuji za to, že nám udělal takovou politickou reklamu. Tomu se říká zásadový postoj. Když si myslím, že je něco špatně, tak ani drobné vylepšení, protože ta senátní verze byla o něco lepší tím, že kvartální plátci DPH budou podávat kontrolní hlášení jednou za kvartál a ne logicky jednou za měsíc, ale přesto to byl zásadový postoj a nic jsme nezměnili. A tak to má být.

  A teď jenom obecně k tomu, co probíhá nejenom dnes, ale v těchto týdnech. Tak když jsme nechali projít zákon o kontrolním hlášení, ale on se tehdy jmenoval zákon o zavedení třetí sazby DPH, vzpomeňte si, na co byl kladen důraz v té debatě i v mediálních výstupech, tak dneska nám říkáte: No to jste měli blokovat, že jo. Co teď, když už je to schváleno? Když blokujeme EET, tak nám říkáte: Neblokujte, nechte to projít a schválit. Tak si musíte vybrat. Ale evidentně je jedno, co uděláme, a od toho je vláda, aby kritizovala opozici a naopak.

  Ale vy nám blokujete návrhy zákonů mnoho měsíců, déle než rok, a to není obstrukce, protože vy se domníváte, že na to máte právo. My jsme zatím blokovali EET dva pátky. Už je to obstrukce. A dokonce veřejně říkáte, že se chystáte porušit zákon. Ne intuitivním omylem, což je takový novotvar v češtině, to by mě docela zajímalo, proto jsme se smáli, ne tomu, že si někdo splete omluvy, ale to spojení intuitivní omyl. Takže až porušíte zákon, jednací řád, tak to nebude intuitivní omyl, ale plánovaná akce, především hnutí ANO 2011. A jsem opravdu... V zásadě je to dobře pro nás, dopředu říkat: my se chystáme porušit zákon. No já nevím, jestli je to to správné a jestli takhle by měli vystupovat poslanci Parlamentu České republiky.

  A teď věcně mi dovolte zareagovat na vystoupení pana ministra financí. Souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení, jak říkal, bylo schválené v prosinci 2009, platilo od 1. ledna 2010. Nic proti. Kdo v té době vládl? Vzpomenete si? Byla to vláda ODS? No nebyla. Vládl tady úřednický kabinet premiéra Fischera. Takže aspoň tohle bychom mohli zasadit do nějakého časového rámce a říct, kdo v té době vládl. To bylo takové to mezidobí po zrušených předčasných volbách před řádnými sněmovními volbami. A já osobně jsem tady nebyl, takže neponesu odpovědnost za hlasování Sněmovny v době, kdy vládla úřednická vláda.

  Teď k té opakované lži. A já to klidně řeknu: lež. Je to lež, že nechceme vybírat daně a že nechceme bojovat s daňovými úniky. Lež jako věž. Ale lišíme se v některých nástrojích a v případě, jak silné mají být ty nástroje. Pan ministr financí říká, že kontrolní hlášení je nástroj pro velké ryby. A já s tím souhlasím. Souhlasím. Ale vy současně chytáte i české běličky. A to je to, co říkáme, že je špatně. Dokonce jsem si to připravil v latině - je to rutilus rutilus. Takže místo abyste chytali jenom velké ryby, tak zatěžujete ty malé české rybičky. A to je to, co vám vyčítáme. Proto jsem říkal: pobavme se například o limitech, a kdo má nižší obrat, tuto administrativní náročnost nebude mít. Takže není pravda, že to odmítáme a priori. Proto jsem říkal případně sektorově. A bavme se, co ještě má smysl pro ty stamilionové podvodníky, které chceme chytat stejně jako vy, a čím vlastně zatěžujete ty, kteří mají obrat, a říkal jsem to ve svém dnešním prvním vystoupení, jeden, dva, pět, deset milionů ročně, to znamená DPH z toho je maximálně 21 %. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Zatím posledním přihlášeným s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, jenom několik poznámek. Nechci už zdržovat.

  Za prvé, skutečně se mě dotýká, když tady je operováno termínem, kdy vládla tzv. Fischerova vláda. Jsem velmi hrdý na to, že jsem byl jeden z mála v tehdejší Sněmovně, kdo nepodpořil tuto vládu. Víte, ono vždycky se stačí podívat do minulosti protagonistů, hlavních či bočních protagonistů, jakou mají minulost, co je to za lidi, jak se chovají vůči svým nejbližším, a ten odraz v politice je naprosto jak přes kopírák. Takže to za prvé.

  Za druhé. Když tady pan vicepremiér říkal, že nerozumí tomu, jak vlastně souvisí, a zaznělo to tady jak z úst Kalouska, tak mých, kontrolní hlášení s jednotným inkasním místem, JIMem. Já jsem tím chtěl říct jediné. My jsme nabízeli a nabízíme jednotné inkasní místo. To se netýká jenom podnikatelů, to se týká samozřejmě fyzických osob, každého jednoho daňového poplatníka. Vy místo toho nabízíte elektronické pokladny, nabízíte kontrolní hlášení, nabízíte databáze, registry občanů, registry přestupků. Přesně jak říkal exsoudruh Bucharin: socialismus je především o evidenci. A já nevím, jestli si uvědomujete, že vy budujete, tlačíte společnost zpátky do socialismu. Skutečně já jsem velmi skeptický k tomu, že vyberete. Problém je, že ověřit dneska férová data z Ministerstva financí bude asi problém. Takže to možná udělají nějací nástupci, že skutečně objektivně nezastřeně vyhodnotí, jak tato opatření budou fungovat. Zatím Ministerstvu financí, ale i dalším rezortům, které jsou v gesci ministrů za ANO, nefunguje prakticky vůbec nic, běží setrvačností. A myslím si, že rok 2016, bych si tipl, v některých rezortech bude rokem velkých provalů. Zaděláno na ně už je, ať už je to čerpání evropských fondů, ať jsou to některé věci z rezortu dopravy a zejména životního prostředí. Tam ta babrácká politika pana ministra Brabce nás může přijít hodně draho, pokud se nestane v Bruselu zázrak.

  Takže já jsem jenom chtěl postavit takhle proti sobě ty věci. A vyzývám všechny občany a všechny podnikatele, kdykoliv půjdete na sociální, kdykoliv půjdete na zdravotní pojišťovnu, na sociálku, kdykoliv půjdete na finanční úřad, tak vždycky si vzpomeňte, kdo vás tímto způsobem tam více a více posílá. Teď si ještě zmnožíte cesty a sáhnete hlouběji do kapsy kvůli párování faktur, časem možná i za elektronickou evidenci tržeb. To je vaše politika. Vy jste vyhlásili jisté skupině obyvatel, podobně jako komunisté hned po únoru 1948, ale částečně už i předtím, válku. Chcete je dostat pod kontrolu, chcete z nich udělat zaměstnance svých holdingů, svých firem. To je vaše politika. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)