• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den přerušené 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

  Pan poslanec Rykala hlasuje s kartou číslo 3, já hlasuji s kartou číslo 8, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová hlasuje s kartou číslo 13, pan poslanec Okleštěk hlasuje s kartou číslo 17.

  Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Adamec - bez udání důvodu, paní poslankyně Balaštíková - zdravotní důvody, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, pan poslanec Birke - bez udání důvodu, paní poslankyně Černochová - pracovní důvody, pan poslanec Černý - pracovní důvody, pan poslanec Číp - osobní důvody, pan poslanec Fiedler - osobní důvody, paní poslankyně Fischerová - bez udání důvodu, pan poslanec Foldyna - osobní důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská - pracovní důvody, pan poslanec Grebeníček - pracovní důvody, pan poslanec Horáček - pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - pracovní důvody, pan poslanec Kalousek - osobní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Kostřica - osobní důvody, paní poslankyně Matušovská - zdravotní důvody, paní poslankyně Maxová do 10. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Němcová - zdravotní důvody, pan poslanec Novotný - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová - osobní důvody, pan poslanec Opálka - zdravotní důvody, pan poslanec Pfléger - zahraniční cesta, pan poslanec Plzák - osobní důvody, pan poslanec Pražák - zahraniční cesta, pan poslanec Šarapatka do 10.30 - pracovní důvody, pan poslanec Šenfeld - osobní důvody, paní poslankyně Wernerová - zdravotní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, pan ministr Mládek - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Ťok - pracovní důvody, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. (Hluk v sále.)

  Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 20.

  Tolik tedy omluvy. Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid ve sněmovně. Prosím, abyste se usadili na svá místa a věnovali pozornost jednání.

  Nyní se budeme zabývat body 1 a 2, což jsou tisky 513 a 514 schváleného pořadu schůze, u nichž byla přerušena sloučená rozprava.

  S přednostním právem se hlásí pan ministr financí. Pane ministře, prosím, máte slovo. (Hluk v sále.)

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení kolegové, vážení pánové. Nejdříve bych vám chtěl popřát v novém roce hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pokud možno také přeji této Sněmovně, aby v tomhle roce jednala pokud možno konstruktivně a věcně. Doufejme, že se nám to povede.

  Já bych ve svém vystoupení rád reagoval na to poslední čtení - evidence tržeb v rámci třetího čtení, které, jak se zdá, už trvá asi 26 hodin. Takže bych chtěl uvést na pravou míru mnoho dezinformací o EET, které byly ať už záměrně, nebo neúmyslně vyřčeny a rozšířeny.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, já se velmi omlouvám. Prosím sněmovnu o klid. Prosím, abyste se usadili, abyste nediskutovali a věnovali pozornost vystoupení pana ministra. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nejdříve bych chtěl reagovat na opakovaná tvrzení, že Ministerstvo financí tzv. loví malé ryby. Tedy že neřešíme velké daňové úniky a soustředíme se pouze na výběr ze zatajených tržeb, které jsou navíc podle názoru autorů těchto výroků zanedbatelné. Není to pravda. Chtěl bych k tomu uvést dva fakty.

  Za prvé, elektronická evidence tržeb je pouze jedním z projektů, kterým chceme přispět k lepšímu, efektivnějšímu, a tedy i spravedlivějšímu výběru daní v naší zemi. Ministerstvo financí samozřejmě připravilo a dále připravuje další legislativní i nelegislativní projekty, které zlepšují výběr daní a omezují daňové úniky, tedy daňovou kriminalitu. Jedná se např. o rozšíření režimu reverse charge u daně z přidané hodnoty, které zabrání karuselovým podvodům u komodit, u kterých to předpisy EU dovolují. Proti karuselovým podvodům a zároveň proti fiktivním dokladům je také namířeno kontrolní hlášení, které začalo platit od 1. ledna tohoto roku a které může zabránit daňové kriminalitě v rozsahu až 10 mld. ročně. To je 10 mld., které místo toho, aby končily na kontech organizovaných gangů, skončí v peněženkách občanů ČR. (Řečník se odmlčel pro hluk v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám a znovu prosím o klid. Prosím levou stranu sálu a některé konkrétní poslance, aby nediskutovali.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Zaměřujeme se na zlepšení výběru spotřebních daní, ať už je to lepším prověřováním daňových subjektů, které nakládají s citlivými komoditami a jejich ekonomické stability, nebo specifickými projekty, jako je omezení daňových úniků na speciálních olejích, které byly zneužívány přimícháváním do motorové nafty. Zaměřujeme se na nezákonné odlévání zisků nadstandardních korporací, a to prostřednictvím lepšího zaměření kontrol převodních cen. Soustředíme se na odstranění fenoménu Praha - daňový ráj, a to prostřednictvím uvolnění kontrolních kapacit pražského finančního úřadu. Například přesunem některých aktivit do jiných regionů nebo usnadnění změny správce daně, který kontroluje firmy na virtuálních sídlech. (Opět odmlka pro hluk v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám. Kolegyně, kolegové, pokud nebude klid v Poslanecké sněmovně, tak přeruším tuto schůzi. Dám vám prostor, abyste si prodiskutovali věci, které potřebujete prodiskutovat, a pak budeme pokračovat. Je to závažné téma a prosím, věnujte pozornost panu ministrovi financí.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: V této Poslanecké sněmovně je předložen také zákon o prokazování původu majetku, který umožní správci daně postihovat zatajené příjmy, které mají v řadě případů pochybný zdroj, formou srovnání příjmů vykázaných správci daně s majetkem poplatníka.

  Samozřejmě se soustředíme i na posílení Finanční a Celní správy, a to jak z personálního, tak i z technického hlediska. Jelikož se nacházíme v 21. století, musí být Finanční a Celní správa schopna efektivně pracovat s daty, která má k dispozici. Soustřeďujeme se na posilování elektronizace správy daní, aby náplní práce finančního úředníka nebylo přepisování dat z papírového formuláře do počítače, ale naopak kontrola vykazovaných dat. Inspirací na Slovensku nám byla daňová Kobra, tedy technicky vybavené a efektivně spolupracující týmy lidí Finanční správy, Celní správy a Policie ČR. Daňová Kobra si už připsala řadu úspěšných zásahů, v celkovém objemu přes 4 mld. korun.

  Takže my zásadně odmítáme obvinění, že se soustředíme pouze na EET. EET je pouze jedním z kamínků v mozaice opatření proti daňovým únikům. Je namířena na specifický fenomén zatajování hotovostních plateb, ať už jsou malé, nebo velké. Jde o významný projekt, avšak zdaleka nejde o projekt jediný. Také díky dalším projektům, z nichž jsem uvedl ty nejvýznamnější, jsme již podstatně zlepšili a dále zlepšíme výběr daní.

  A já se ptám: co udělala ODS za období své vlády pro zlepšení výběru daní? Co udělala strana, která zde prohlašuje, že jediným receptem na lepší výběr daní je snížení daňových sazeb? Pro zlepšení výběru daní udělala to, že zvýšila DPH z 5 na 15 %. Zavedla superhrubou mzdu a solidární zvýšení daně. Takže peníze, které měla sebrat podvodníkům, vytáhla místo toho z kapes všem občanům této země. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Ještě než dám prostor k faktickým poznámkám, přečtu další omluvy. Omlouvá se pan ministr Pelikán z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Sedláček z osobních důvodů. Omlouvá se pan premiér a rovněž pan poslanec Petr Adam ze zdravotních důvodů. Tolik tedy omluvy.

  A mám teď tři faktické poznámky. První bude pan místopředseda Gazdík, po něm pan poslanec Bendl a po něm pan poslanec Kučera. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Vážený pane ministře, nemohu skrývat svoje nadšení a musím vám poděkovat. Jsem skutečně nadšen. Takto si skutečně představuji parlamentní diskusi. Děkuji vám za to, že jste se na mnoho otázek snažil odpovědět nebo odpověděl. Někteří vaši kolegové říkají, že parlamentní diskuse by se měla omezit a že bychom neměli diskutovat. Já si myslím, že právě u takových věcí, tak náročných věcí, jako je elektronická evidence tržeb, kdy názory jsou tak protichůdné, má parlamentní diskuse svoje místo. A panu ministrovi děkuji, protože on předvedl, jak ta diskuse má vypadat. Cítím se být částečně nalomen. Předpokládám ještě několik takových diskusí a možná i moji kolegové budou zvažovat o tom, že by ustoupili od svého názoru a třeba názor i změnili. Děkuji, pane ministře, a jen tak dále. Díky. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším vystupujícím bude pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den. Já tedy nalomen nejsem. (Se smíchem.) Pozorně jsem poslouchal pana místopředsedu vlády s těmi jeho argumenty a chtěl bych jenom technickou poznámkou reagovat na dvě věci. To první bylo to jeho komentování, že na to, aby byli všichni podnikatelé kontrolování, tak by potřeboval asi sto tisíc úředníků a že jich zdaleka tolik nebude, že nějaké obavy z příliš mnoha kontrol být zase tolik nemusí, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Tak se tedy ptám, podle čeho budou vybíráni ti, kteří budou kontrolováni, pokud nemáme dostatek úředníků na to, abychom je kontrolovali. Jestli se bude losovat, anebo jestli to budou jenom ti, kteří budou zrovna tou největší konkurencí někoho, aby bylo potřeba je zlikvidovat. Jestliže tedy nebudou - já jsem to pochopil tak - rovné podmínky v kontrole jednotlivých podnikatelských subjektů.

  A pak je to k tomu rozhraní. Jen se zeptám: Už bylo zveřejněno? Když jste říkal, že pokladny si budou muset podnikatelé zajistit sami, že Ministerstvo financí jenom zveřejní rozhraní, zdali už bylo zveřejněno, tak aby bylo vůbec možné ten podnikatelský sektor přizpůsobit. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím pana poslance Kučeru.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já bych chtěl rovněž poděkovat panu ministru Babišovi, že nám tady předvedl celou řadu argumentů, samozřejmě jak už bývá jeho zvykem, celou řadu polopravd a nepravd, ať už záměrně, či jeho neznalostí. Pan ministr Babiš tady zmiňoval jednu věc, a to jsou obrovská bezpečnostní rizika, která jsou samozřejmě uvedena ve všech studiích, dokonce v číslování 1 až 5 s bodem 5, to znamená s hodnocením číslo 5, to znamená bezpečnostní riziko hraničící s jistotou.

  Pan ministr Babiš tady vyzýval ke konstruktivní diskusi. Samozřejmě ji vítám a vítám také to, že pan ministr Babiš je připraven odpovědět na naše otázky. Má otázka je velice jednoduchá. To bezpečnostní riziko, které je v těch studiích, a na základě té studie byl pak samozřejmě připravován tento zákon, vyplývá zejména z toho, že celý systém bude běhat na bázi protokolu SSLv3. Pokud je bezpečnostní riziko odstraněno, jak o něm mluvil pan ministr Babiš, chtěl bych se ho zeptat, na jakém jiném protokolu tedy bude tento systém běhat. Bezpečnostní riziko protokolu SSL je všem známo. Je to děravý protokol. Některé systémy s ním dokonce odmítají pracovat, berou ho jako bezpečnostní riziko.

  To znamená, můj dotaz na pana ministra Babiše je velice jednoduchý. Řekl, že tento problém bezpečnostního rizika již byl odstraněn, to znamená, chápu, že tento protokol byl změněn. Na jakém protokolu tedy bude elektronická evidence tržeb pracovat? Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byly faktické poznámky. A nyní prosím s přednostním právem pana předsedu Fialu. Po něm je přihlášen pan předseda Stanjura a potom pan předseda Laudát. Všechno přednostní práva. Prosím.

 • Poslanec Petr Fiala: Dobrý den, dámy a pánové. Já podobně jako pan ministr Babiš vyjadřuji přesvědčení, že diskuse bude probíhat věcně a že věcné argumenty budou zaznívat i ze strany vládní koalice, a doufám, že budeme pokračovat v debatě tak, jak ji dnes začal s řadou argumentů nebo odpovědí na naše otázky pan ministr Babiš. Tím samozřejmě neříkám nebo nenaznačuji, že mě přesvědčil, ale alespoň jsme se dostali do fáze, kdy můžeme o některých těch věcech diskutovat, a to diskutovat věcně a na základě dat a opravdových argumentů.

  Já jsem podobně jako pan ministr Babiš poslouchal nejenom to, co jsem minule říkal já, ale poslouchal jsem i reakce na moje vystoupení v řadě faktických poznámek a poslouchal jsem i celou následující diskusi a na základě toho jsem se rozhodl dnes znovu vystoupit a dodat některé argumenty, některé argumenty vysvětlit a vyrovnat se s některými tvrzeními, která toho 18. prosince tady při debatě o elektronické evidenci tržeb zaznívala.

  Jeden z těch argumentů, který občas slyšíme, je: A jakými podnikateli a živnostníky vy vlastně argumentujete? Vždyť podnikatelé nám říkají, že elektronickou evidenci tržeb chtějí. A z těch průzkumů, které jsme mezi podnikateli dělali, se ukazuje, že vlastně většina z nich si to dovede představit a vlastně něco takového vítá, aby se narovnalo podnikatelské prostředí.

  Já samozřejmě uznávám, že některé průzkumy, zvláště které byly zaplaceny nebo zadány vládními úřady, které dělala některá velká podnikatelská sdružení, tak ty průzkumy docházely k výsledku, že podnikatelská veřejnost je ve vztahu k elektronické evidenci tržeb rozpolcená. Nicméně nezaznělo tu, že byl proveden také výzkum, který byl dělán podle platných mezinárodních standardů, který provedla agentura MEDIAN pro Českou televizi před několika týdny a který ukazuje poněkud jiný obraz názorů podnikatelské veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb. Když se podíváme tady na ty výsledky, tak vidíme, že jsou trošku odlišné od předcházejících průzkumů. A může to být samozřejmě dáno jinou metodikou, výběrem otázek, respondentů nebo interpretací výsledků, ale právě protože ten výzkum je dělán podle mezinárodních standardů, tak bych ho považoval za docela relevantní, nebo aspoň takový, aby jeho výsledky byly v diskusi zohledněny. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Dalším řádně přihlášeným s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pardon, ještě je tu jedna faktická poznámka. Pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Především mi dovolte, abych vám popřál vše dobré v roce 2016.

  A nyní k věci. Já bych nerad, protože tady může vznikat dojem, že tady sedíme v těch lavicích a apaticky jenom jakoby přizíráme tomu, co se tady děje. Prostě už se tady scházíme kvůli tomu poněkolikáté, já tento pocit prostě chci vyvrátit. My tady nebudeme sedět dál apaticky. Chci říct toto: Je naprosto legitimní, že opozice vyjadřuje nesouhlas, že prostě s tím nesouhlasí, že v tom hledá problémy, že vznáší pozměňovací návrhy, nicméně pokud se tady odvoláváme na parlamentní demokracii, tak jediný relevantní postup je dát o tom hlasovat, protože všichni, kteří jsme tady, jsme byli zvoleni nějakým mandátem a my jsme oprávněni tento mandát plnit a plnit politickou vůli voličů. A jediným způsobem, jak můžeme zjistit, jestli Sněmovna s tím zákonem souhlasí, nebo nesouhlasí, je dát to odhlasovat. Potřetí nebo počtvrté se tady scházíme k úplně stejné věci, posloucháme stejné věci, plýtvá se naším časem, který bychom měli trávit ve výborech nad řešením skutečně závažných problémů, a o tomto padlo už tolik slov, že je skutečně načase dát o tom hlasovat. Ať Sněmovna projeví svoji vůli a respektuje tak vůli občanů, kteří nás sem zvolili, ať už jsme z opozice, nebo z koalice. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chalupovi. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já panu předsedovi Fialovi rozumím, prostřednictvím pana předsedajícího. Převzal stranu v době, kdy se z hrdého modrého ptáka stala zmoklá slepice. S preferencí 5 %. Nyní usilovným, a to má můj hold, soustavným ohlupováním národa se snaží získat na svoji stranu určitou skupinu živnostníků. Já si myslím, že těch nepoctivých. Já když selským rozumem spočtu nárůst preferencí 3 %, na voličskou základnu je to nějakých 150 tisíc voličů. Takže když jste tady diskutoval, kolik je těch nepoctivých - já si myslím, že je to těch 150 tisíc, kteří se oprávněně obávají toho, že EET se jim bude dívat na prsty. To je můj laický pohled a myslím, že se dalece nepletu.

  Navážu na oba. Prosím vás, tohle je jednací řád zastupitelstva Městské části Praha 2, kde je starostkou paní Černochová. Tady v tomto jednacím řádu jsou stanovena stejná pravidla pro všechny. Každý zastupitel, ať je koaliční, nebo opoziční, má stejná práva. Není tady žádný nadzastupitel, jak tady máme nadposlance. To mi vadí. Tady máme nadposlance, kteří tady můžou vystupovat kdykoliv, kdekoliv, mluvit o čemkoli atd. V čem je rozdíl? Já jsem se stal také zastupitelem. Bylo mi tady řečeno na začátku, že zastupitelé a poslanci pracují na stejném principu. Ano, s tím souhlasím. Proto je tady nějaký jednací řád, 6 000 obcí a měst, kde pracují se svými voliči, dodržují jednací řád. Tady jsou limity, dvakrát pět minut, je tam pan Svoboda, jak může opoziční paní Michaela Marksová využívat svého opozičního práva, když je tady přiškrcena? (Předsedající upozorňuje na čas.) Tak buď je špatně tento jednací řád na Praze 2 a dalších 6 000, nebo tady náš poslanecký. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Petr Fiala: Pane poslanče Hájku prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem si v minulosti všiml, že když se vás třeba někdo dotkl, vašeho vystoupení, a zmínil tam vaši bývalou profesi nebo si z toho udělal legraci, tak jste na to reagoval velmi dotčeně. A já jsem vám rozuměl a tyto věci považuji za nevkusné. Ale stejně tak je nevkusné a pro mě urážlivé, abyste si dovolil říct, že já hájím někoho nepoctivého. Vy můžete nesouhlasit s mými politickými názory, na to máte právo, ale toto říct, na to právo nemáte. Podívejte se na můj život, podívejte, co mám za sebou, pak se mi podívejte do očí a řekněte mi, že hájím nepoctivé lidi. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi a nyní řádně přihlášený s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak nejdřív nad rámec toho, co jsem si připravil, krátká reakce. Jako dlouholetý člen zastupitelstva města Opavy musím říct, že v zákoně o obcích je právo poslance vystoupit kdykoliv na zastupitelstvu. Nikdo nenavrhl, ani vy, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana místopředsedy, aby toto právo, které mají všichni poslanci vůči komunálním politikům, bylo zrušeno.

  Když mluvíte o nadposlancích, zřejmě myslíte poslance s přednostním právem. Tak si to spočtěme, kolik přednostních práv má vládní koalice, kolik přednostních práv má opozice. My máme dvě, kolegové z TOP 09 mají tři, komunisté mají dva a z Úsvitu je to jeden. To je všechno. Vláda má 17 členů, to máte 17krát přednostní právo, k tomu vedení Sněmovny, tam máte tři, to je 20, pak máte předsedy stran, předsedy klubů, tak dejme tomu 24, někdy se ty funkce prolínají, takže máte více než dvojnásobek přednostních práv. A když jsme jednali o jednacím řádu, a naposledy jsme novelu schválili v roce 2014, tak jste nic takového nenavrhli. To jenom na okraj toho vystoupení. Já se budu na rozdíl od vás snažit argumentovat věcně, nepouštět se do osobních útoků a nikoho neurážet.

  Nejdříve se musím vrátit k tomu, co se v této Poslanecké sněmovně stalo v pátek 11. prosince, kdy se vládní většina pod taktovkou hnutí, jehož členem je pan poslanec Hájek, rozhodla, jmenovitě to bylo v režii a pod taktovkou pana Faltýnka a paní Jermanové, vědomě flagrantně porušit zákon, jednací řád, práva demokratické opozice, ale také obyčejnou lidskou slušnost, brát slovo někomu, který mluví k věci. Na druhé straně, možná překvapivě, vám za to chci poděkovat. Ani v tom nejlepším scénáři našeho souboje o EET mě nenapadlo, že už po dvou hodinách třetího čtení většina vládních poslanců, ne všichni, poruší zákon. To jsem ani neočekával, že nám to budete usnadňovat od samotného začátku. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane předsedo, ale musím přerušit dle jednacího řádu jednání Sněmovny pro nepřítomnost nikoho z vlády, takže přerušuji jednání Sněmovny do doby přítomnosti alespoň jednoho člena vlády.

  (Jednání přerušeno od 11.53 hodin do 11.54 hodin.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, můžeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Jsou zde přítomni dva ministři vlády, v tom případě budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci jenom říct, že jsem nepožadoval přerušení jednání - pro stenozáznam. A myslím si, že kolegové pana ministra financí by mohli být více kolegiální a plnit tu povinnost, když dneska je teď tady pouze jeden, aby pan ministr nemusel sedět celých pět hodin - vlastně ne, hodinu mluvil, takže hodinu stál, tak čtyři hodiny aby nemusel sedět. Říkám, nepožadoval jsem přerušení svého vystoupení a této schůze.

  Já to ještě jednou zopakuji. Nebudu číst ten bruselský název směrnice. Říkám, sám o sobě je tak nepřehledný a nejasný, že se pak nedivme, že je problém s implementací. Když to zjednoduším, předkladatelé tohoto návrhu navrhují pro zabezpečení elektronické komunikace elektronické značky, které podle nařízení Evropského parlamentu a Rady bude zakázáno používat od 1. července letošního roku. A můj dotaz logicky zní proč, a jak se předkladatelé - a to je třetí konkrétní dotaz, který kladu v rozpravě - s tím vypořádají, když toto navržené řešení je v rozporu s evropskou legislativou. Podle mě v poměrně absurdním rozporu, ale tato vláda říká, že je proevropská a chce být v hlavním jádru. A pak Evropská komise a Evropský parlament produkují věci jako nařízení Evropského parlamentu o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, ale bohužel se tím musíme řídit a předkladatelé si toho buď nevšimli, nebo na to zapomněli, nebo to ignorovali. A to je opravdu odborná a věcná věc. (V sále je hluk.)

  Takže tyto elektronické značky budou po zrušení směrnice k 1. červenci letošního roku v českém právním řádu zrušeny. Přitom na tom je postaveno technické řešení. Problematika certifikátů zásadním způsobem též ovlivní některé technické aspekty řešení...

  Já myslím, že byla přestávka, tak bych poprosil, pane místopředsedo, abyste mi zjednal klid.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, pane předsedo. Já si myslím, že klid v sále je dostatečný. (Posl. Stanjura: To je tím, že nemluvíte!) Ale přesto tedy požádám ty z vás, kteří máte potřebu něco diskutovat, abyste šli do předsálí. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Opravdu ty věci nejsou jednoduché, jsou věcné a odborné. A já se teď chci dotknout takového toho tvrzení, že nikdo si nic pořizovat nemusí, že už všichni to zařízení mají a že žádné náklady podnikatelům a živnostníkům nevzniknou. Ale není to pravda. Díky elektronickým značkám nebude možno využít starší hardwarové prostředky, kterými řada subjektů, které jsou dotčeny návrhem zákona o EET, disponuje. To znamená, tyto podnikatelské subjekty budou nuceny starší technické prostředky nahradit novými. To znamená, ponese to vyšší náklady na straně dotčených subjektů.

  Situaci kolem připomínkového řízení lze jednoduše dohledat v eKLEPu, kam má přístup i opozice, tudíž kdo chce, si může sám přečíst veškeré připomínky, které vznášely jednotlivé rezorty, a to i tohoto odborného charakteru, a může si také přečíst, jak je vzalo, nebo nevzalo Ministerstvo financí jako předkladatel tohoto návrhu zákona v potaz. Nejsou to žádné tajné či překvapivé informace. Když si pak porovnáte znění, které šlo původně do vnějšího připomínkového řízení, se zněním návrhu zákona, které šlo na vládu, jak už jsem říkal, 8. dubna, liší se zejména v paragrafech, které se právě týkají certifikátů.

  Dalším problémem bylo neústavní vymezení dotčených subjektů, které není vyřešeno do současné doby i přes nesouhlas Legislativní rady vlády, o tom mluvil Petr Gazdík při minulém projednávání tohoto návrhu, a přes nesouhlas řady rezortů. To vymezení musí být uvedeno přímo v zákoně a nelze jej řešit vyhláškou nebo nařízením vlády ČR.

  Jaké by mohly být dopady, pokud by to řešení, tak jak je navrhováno, bylo skutečně přijato? Tím, že je zvolena cesta k užití podepisování datových zpráv předávaných a přebíraných mezi pokladním systémem a centrálním přípojným systémem, tak - opakuji - není možno, není možno využít starší pokladní systémy, jelikož jejich hardware nebude schopen pracovat s certifikáty. Naroste podstatným způsobem velikost datových zpráv, to znamená, podnikatel přenese podstatně větší množství dat, než je technicky nutné, a tím budou zvýšeny náklady na připojení na internet, případně dříve dojde k vyčerpání tzv. FUP limitu a dojde ke zpomalení datových přenosů. A existuje riziko zneužití certifikátu, neboť jeho privátní část bude muset být v pokladním zařízení dešifrována. Výše uvedené rizika a nedostatky nebyly žádným způsobem zdůvodněny ani v RIA ani v důvodové správě. Všechno je to bagatelizováno a ironizováno. Důsledkem toho bude, že podstatně větší počet subjektů, než vláda zatím prezentuje, bude nuceno si pořídit nové hardwarové zařízení. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám kolegové, už jsem to jednou říkal, přestože nás zde není mnoho, tak jestli máte potřebu něco řešit, jděte do předsálí. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže od 1. července bude pro právnické osoby v českém právním řádu povinnost místo elektronické značky používat tzv. elektronickou pečeť. A účinnost tohoto zákona bude až po 1. 7., to už dneska víme. Vzhledem k tomu, co je navrženo, tak vznikne povinnost po 1. 7. elektronické značky prostě vyměnit.

  Říkal jsem, že věcí mám připraveno poměrně hodně. Nechci mluvit déle než ministr financí, který mluvil zhruba hodinu. Takže já se potom přihlásím někdy mezi ostatními kolegy s dalším vystoupením.

  Za prvé dokončím ten odborný pohled zejména, který se týká IT řešení. Možná bych mohl položit ještě další konkrétní dotaz, na který očekávám v příští debatě odpověď. Je mi jasné, že na tak odborné dotazy z IT oblasti nemůže pan ministr financí reagovat okamžitě. To je naprosto pochopitelné.

  To nevadí, že jsme ve třetím čtení. Já opravdu, pane místopředsedo, já nevím, jestli byste neměli zvážit ve vedení Sněmovny, uspořádat seminář a vysvětlit, co je třetí čtení. Jediné, co ten zákon říká, že nemohu předkládat pozměňovací návrhy. Jinak je tam napsané, že ve třetím čtení se vede rozprava. Vede se rozprava ve třetím čtení. Pořád slyším, že můžu pouze říkat legislativně technické připomínky. Není to pravda. Ty můžu navrhovat. A nemohu navrhovat žádné pozměňovací návrhy. To je naprostá pravda. Ale ve třetím čtení se vede rozprava. A také jsme slíbili a také jsme udělali, že nebudeme protahovat první a druhé čtení. Myslím si, že když se podíváte zpět, tak mnozí z nás v druhém čtení nevystoupili. Druhé čtení proběhlo poměrně rychle. A pokud mě pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek vyzývá k věcné, odborné debatě - říkal jsem, že to vítám. A k tomu patří konkrétní dotazy, na které očekávám odpověď.

  Současně říkám, že rozumím, že na konkrétní technický dotaz nemůže ministr financí odpovědět okamžitě. To by bylo i nefér to po něm chtít. Na druhé straně víme všichni, že dneska to není poslední den, kdy to projednáváme, a rád bych na ty dotazy dostal odpověď příště nebo přespříště, nebo kdy uznáte za vhodné, že je třeba se s těmi připomínkami a dotazy vypořádat.

  Mě opravdu zajímá - já shrnu první a třetí dotaz - jestli do technického řešení bude, či nebude zataženo Ministerstvo vnitra. Pan ministr Chovanec, pokud si ho dobře pamatuji, u projednávání ani jednou nebyl. Možná částečně. Ale protože se tu jedná o informační systém veřejné správy, ze zákona tuto problematiku má na starosti Ministerstvo vnitra, tak já očekávám, a je to výzva pro pana premiéra, aby příště na otázky neodpovídal ani tak ministr financí jako ministr vnitra, do jehož gesce toto platí. Tam je hlavní architekt eGovernmentu. Tam se vytvářejí stanoviska. Pan ministr vnitra vytváří nový státní podnik. Nevíme, nakolik bude úspěšný, nebo ne. My jsme k těmto plánům poměrně skeptičtí a věřím, že to vláda nakonec neschválí, ale myslím, že i jeho lidé by měli být zapojeni do přípravy technického řešení EET. A nemůže se Ministerstvo vnitra tvářit, jeho civilně správní úsek a úsek, který má na starosti eGovernment, že se ho to netýká a všechno patří financím. Takže očekávám dotazy na to, jestli to projednávali, kdy to bude projednáváno Radě vlády pro informační systémy apod.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (Střídání předsedajících.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

  Vážené dámy, vážení pánové, začnu tím, že dopoledne tady s faktickou poznámkou vystoupil můj kolega, místopředseda Sněmovny Petr Gazdík. Jeho vystoupení je interpretováno tak, že snad jsou nějaké rozpory mezi naším zatím stanoviskem ve věci dalšího pokračování argumentací proti tomuto zákonu. Že snad panuje v klubu TOP 09 a Starostové nějaký rozdílný postoj, který může vést k tomu, že ne všichni budeme dál setrvávat na svém stanovisku. Tak vás chci velice důrazně upozornit, i média, že tomu tak není. Že dále trváme na svém stanovisku. Využijeme všech ústavních možností, všech možností jednacího řádu, aby tento zločinný zákon nebyl schválen. Využijeme všech prostředků k tomu, abychom případně napadli, pokud přikročíte k tomu, co avizujete, tento zákon u správního a Ústavního soudu. A upozorňuji vás, že s tímto stanoviskem jsou ztotožněni všichni členové klubu TOP 09, včetně těch, kteří nejsou členy TOP 09. Tolik tedy jenom na vysvětlení.

  Za další bych vás organizačně poprosil, aby se náhodou Sněmovna nerozešla před 14. hodinou. Dnes jsme domluveni konsenzuálně, že skončíme ve 14 hodin. Ale potom je hlasování, je shoda poslaneckých klubů, že bychom hlasovali o přerušení této schůze do 22. ledna do 9. hodiny. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vidím, že se hlásí pan kolega Gazdík, ale má smůlu, protože tady mám pět faktických poznámek. Upozorňuji, že jsme samozřejmě nevyčerpali ani jednoho poslance, který byl řádně přihlášen do rozpravy. Zatím jsme vyčerpali pouze přednostní práva a faktické poznámky. Potom je otázka, k čemu slouží demokratická diskuse a kdo tady brání demokratické diskusi v Poslanecké sněmovně. (Potlesk z levé strany a ze středu sálu.)

  Vážené kolegyně, kolegové, kolega Gazdík musí podle jednacího řádu, on to ví velmi dobře, počkat s přednostním právem, protože teď mám faktickou poznámku pana poslance Kučery, po něm místopředsedy Bartoška a potom dalších kolegů. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já samozřejmě jsem byl velmi rád poučen o demokracii z úst pana místopředsedy Filipa. Nicméně mi dovolte, abych fakticky se vyjádřil ke dvěma záležitostem.

  První je věc, abych dal trochu do kontextu, v jaké době projednáváme onen nebudu říkat šmírovací balkánský tunel, on to pan ministr nemá rád, ačkoliv to je pravda. Projednáváme to v době, kdy panu ministru Ťokovi na Ministerstvu dopravy nefunguje evidence STK, jsou tam problémy, nefungují on-line přenosy, lidé, kteří přijíždějí na STK, mají problémy právě s oním on-line přenosem. Upozorňuji, že elektronická evidence tržeb má mnohonásobně větší přenos, než je STK.

  Projednáváme to v době, kdy panu ministru Němečkovi na Ministerstvu zdravotnictví nefungují elektronické recepty, zase z jiného důvodu. Zase ten on-line přenos nefunguje z důvodu nějakých licencí, co se týká databází.

  Projednáváme to v době, kdy panu premiérovi nějací hackeři, nevím kým placení, vytunelovali e-mailovou schránku, tedy v době velkého rizika.

  To, že elektronická evidence tržeb je obrovské bezpečnostní riziko, a znovu tady opakuji, zmiňuje i samotná studie, která byla vypracována pro ministra financí Andreje Babiše. V kontextu těchto událostí, které se staly v této době, naprosto nechápu, proč ministr financí takto nepřipravený projekt - takto nepřipravený projekt - za každou cenu chce prosadit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, skončil vám čas k faktické poznámce. Trvám na tom, abyste nezneužíval institutu faktické poznámky. Budu na tom trvat u každého! (Potlesk některých poslanců.) Faktická poznámka slouží k tomu, aby byl komentován průběh diskuse, nikoliv aby nahrazovala diskusi.

  Pan kolega Bartošek tady není, propadá mu tedy faktická poznámka. Pan kolega Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Plíšek: Já děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím reagovat na vystoupení pana ministra financí, který dnes hovořil déle než v prvním a druhém čtení, nicméně v prvním ani druhém čtení nezareagoval na moje zásadní výhrady, které spočívaly v tom, že předložený návrh zákona z mého pohledu - a řekla to částečně i Legislativní rada této vlády - odporuje právu Evropské unie v té oblasti nakládání s podnikatelskými subjekty ze strany státu, protože základní zakládající akta Evropské unie hovoří o tom, že stát musí rovnocenně a rovnoměrně přistupovat k podnikatelským subjektům. V tomto návrhu tomu tak není. Pro některé subjekty se povinnost zavádí po určitém čase, některé podnikatelské subjekty mají ze zákona trvalou výjimku a u jiných subjektů může dokonce vláda svým nařízením doslova šachovat s tím, kdy budou do tohoto systému začleňovány. Pak jsou tady ještě jiné podnikatelské subjekty, což jsou drobní podnikatelé a živnostníci, kteří mají do tohoto systému vstoupit až více než dva roky po účinnosti tohoto zákona, což už je v příštím volebním období, a to je otázka, jak to bude. To znamená, je tady nesoulad s právem Evropské unie.

  A ta druhá základní připomínka se týká nesouladu s naším českým ústavním právem, protože Ústava stanoví, že povinnosti lze zakládat na základě zákona. Tento návrh zákona hovoří o tom, že vláda svým nařízením, to znamená prováděcím právním předpisem, bude říkat, kdo bude mít dočasnou výjimku a kdo bude do systému začleňován nebo naopak ze systému evidence tržeb vyčleňován. I někteří úředníci Ministerstva financí se netajili s tím, že je tam určitý problém. Proto se určitě v této věci obrátíme na Ústavní soud.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, pane kolego, děkuji i za dodržení času. Nyní pan kolega Farský s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat na úvodní slovo pana předkladatele, který zmiňoval, že všechny ostatní oblasti státu jsou v podstatě pokryty, a proto je potřeba se vrhnout na EET a na živnostníky. Já o tom nejsem ani po tom původním přesvědčen a uvedl bych k tomu několik argumentů.

  Dneska se předkládá návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, který znamená, že každý živnostník bude dokládat státu obrat o každém halíři, o každé koruně, která je. Já myslím, že se na to jde úplně z druhé strany. Za prvé by stát měl efektivně, transparentně a dobře hospodařit s každou korunou, kterou už dneska na daních vybere. Když jsme absolvovali tři roky debatu o registru smluv, tak výsledný kompromis daný vládou byl, že bude ukazovat jenom smlouvy nad 50 tisíc korun. Faktury, objednávky úplně vypadly z toho systému. Tak vláda, stát, veřejná správa na jednu stranu je ochotna jít maximálně v částkách nad 50 tisíc korun, a po živnostnících chce halíře a koruny? Podobně je to s kontrolním hlášením. Tam je to od 10 tisíc korun. Tam každý musí nahlásit pohyb ve fakturách nad 10 tisíc korun, ale stát si řekne u 50 tisíc a u EET dokonce do halířů? To je další část. Další bych chápal, že druhý krok bude, že se začnou honit miliardy.

  A jeden příklad, který tady byl zmíněn, Synthesia, roky 2010 až 2013, čistý zisk 1,8 miliardy, zaplaceno na dani kolik? Nula. Převedeny dividendy do Agrofertu, ale daně neplatí. Z miliardových zisků není placena ani koruna daně z příjmu a zároveň se žádá o 3 miliardy dotací? Tak na to má sloužit EET, aby bylo na dotace? Když už by se zvládly vybírat daně v miliardových položkách, můžeme jít k milionovým. A až budeme zvládat vybírat ty milionové částky a milionové úniky, tak teprv by bylo teoretické právo...

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, dodržujte čas k faktické poznámce. (Diskutující a předsedající mluví oba najednou.)

 • Poslanec Jan Farský: ... začít honit ty halíře, které jsou v EET. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, dodržujte čas k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Herbert Pavera, také faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom krátce zareaguji také na vystoupení pana ministra Babiše, který tady prosazuje úplně nový zákon o elektronické evidenci tržeb. Odkazuje se při jeho projednávání a prosazování jednak na chorvatský model, a jak jsem zaslechl z jeho řeči, i na své zkušenosti. Přiznám se, že mě to trošku svádělo k tomu, že jsem začal mít pocit z toho, že měl nějaké zkušenosti s tím, jak ohýbat zákony a neplatit daně, a nyní na základě těch zkušeností že ví, jak to druhým zamezit, aby to nedělali. Doufám, že tomu tak není.

  Pan Babiš také mluvil o tom, že ten zákon bude pro obce a města důležitý v tom, že mu přinese pravděpodobně více peněz na daních. Co určitě přinese, to už víme dneska jistě, o tom, jestli budou ty daně vyšší, nebo nebudou vyšší, to zatím nevíme. Ale co víme stoprocentně, je to, že přinese více nezaměstnaných na vesnici. Nevím, pan ministr Babiš tady říkal o nějakých restauracích v Praze, do kterých chodí, že dostane vždycky nějakou tu účtenku. Já chodím do obyčejné restaurace, hospody na vesnici, kde sedí třeba tři chlapi u piva, ten hospodský tak tak že přežívá, a vlastně ta hospoda určitě skončí. Já vím, že vy říkáte, ano, to je pravda, že tam by mělo také být všechno v pořádku. Všude by mělo být všechno v pořádku. Každý máme svoji pravdu. Vy také. Samozřejmě že necháme o tom hlasovat. Ale lidem je třeba říct, že si musí uvědomit, že na jedné straně se říká A, na druhé straně se neřekne to B, že je to postihne určitě mnohem víc než tady slibované zvýšení daní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, dodržujte čas k faktické poznámce. Tak, děkuji.

  Nyní dvě omluvy z dnešního jednání: paní poslankyně Chalánková od 12.45 a pan poslanec Karel Tureček do konce dnešního jednacího dne, a to od 12.30. Poslední faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta, poté s přednostním právem pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, já jenom chci zareagovat jako předseda klubu TOP 09 a Starostů. Pane předsedající, prosím, nezvyšujte vy hlas na naše poslance. To, že poslanci ANO a další vám tleskají, když vy zrovna vykládáte o svobodě a svobodné diskusi, tak to je jedna věc. Je to jejich - já už jsem se s tím smířil, že u nich je deficit demokracie také velmi silný. Nicméně prosím, abyste nekřičel. Dneska byl velmi korektní průběh celé debaty, já jsem ocenil, i že pan ministr Babiš se tentokrát zdržel svých politických filipik oproti jiným vystoupením, a prosím, nezkažte to. Jermanová tady není, takže chaos není, ať to dokončíme důstojně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku. Je oprávnění každého předsedajícího, aby každého vedl k dodržování jednacího řádu. Jestliže ani jeden z poslanců nedodržel dobu k faktické poznámce, tak jsem je na to upozornit musel.

  Budeme pokračovat s přednostním právem pana místopředsedy Petra Gazdíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré už odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych znovu zopakoval, že si vážím toho, že diskuse dnes byla skutečně věcná, že pan ministr začal odpovídat velmi přesně a mnohem sofistikovaněji než dříve na naše otázky. Chtěl bych upřesnit, že přesto, že asi tři z mých zhruba dvaceti připomínek, závažných připomínek, které mám k EET, pan ministr odpověděl, tak to neznamená, že jsem se stal už zastáncem EET. Ale považuji za smysluplné, pokud v Poslanecké sněmovně o takto technicky náročném a takto komplikovaném zákonu vedeme věcnou diskusi. Víte, mnozí z vašich kolegů chtějí navrhovat omezení řečnické doby. Sám pan ministr mluvil o našich připomínkách, které jsme vznesli na minulém jednání, zhruba hodinu. Prostě nikdo z nás není Ježíš Kristus a ten zákon je velmi komplikovaný a nejednotný. To, jakým způsobem se zjednodušuje, to, že se řekne, když bude zavedeno EET, tak ti nepoctiví už nebudou, už budou všichni poctiví, tráva bude zelenější a slunce bude svítit víc, tak to skutečně není. A jsou tam technické a jiné detaily toho zákona, které mohou znamenat značný posun v životě občanů České republiky, značný posun třeba k nesvobodě, ke korupčnímu prostředí, a je potřeba si ty věci skutečně ujasnit. A to nejde, když to děláte v nějakých deseti nebo dvaceti minutách, na které byste na to podle vašich návrhů měli právo. Takže já si vážím toho, že pan ministr začal věcně argumentovat a odpovídat na otázky opozice, dokonce i některých občanů, kteří nám píší, a předložím další.

  Další námitku, kterou proti pro elektronické evidenci tržeb mám, a tu bych také velmi rád velmi vysvětlil a nikde jsem to příliš v důvodové zprávě nenašel rozpitváno, je situace obcí a měst. Obce a města jsou také plátci DPH a já bych rád od pana ministra slyšel, jak to bude vypadat v některých konkrétních případech, které já si dnes nedovedu představit. Já to rozvedu, ale než to rozvedu, tak bych rád přečetl dopis jednoho pana starosty, který mně psal a který to popisuje velmi přesně.

  Dobrý den, pane poslanče, dovoluji si vám popsat některá dosud neprezentovaná negativa projednávaného zákona o elektronické evidenci tržeb. Naše obec je - a nejen naše, i naše obec třeba - každoročním pořadatelem pouti. Na této pouti prodává více jak sto stánkařů své zboží. Nedokážu si představit, že bychom dokázali pro ně všechny zajistit připojení na elektronickou síť a nebo že by jejich elektronická zařízení vydržela celodenní chod na baterie. Rovněž v dané lokalitě nemáme přístupnou žádnou wi-fi a dost pochybuji, že by mobilní operátoři zvládali tolik on-line připojení v daném místě a čase. To nemluvím o tom, že na pouti rádi vidíme prodejce lidových řemesel. Velice se obávám, že tito po zavedení elektronické evidence tržeb zcela z poutí a takovýchto společenských akcí zmizí. Jedná se většinou o důchodce, kteří si výrobou proutěných košíků, dřevěných hrábí, kosí, vařeček a jiného zboží přivydělávají k důchodu. Stejně tak i ženy, které například vyšívají. ***