• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 3 dnes bude hlasovat pan poslanec Velebný.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Hamáček Jan - osobní důvody, Adam Vojtěch - pracovní důvody, Bohdalová Vlasta - zdravotní důvody, Černochová Jana - pracovní důvody, Černý Karel - zdravotní důvody, Dobešová Ivana - zahraniční cesta, Farský Jan - pracovní důvody, Fiala Radim - zahraniční cesta, Fischerová Jana - zahraniční cesta, Gabrhel Vlastimil - pracovní důvody, Gazdík Petr - zdravotní důvody, Holík Pavel - zahraniční cesta, Kostřica Rom - zdravotní důvody, Koubek Jiří - osobní důvody, Kovářová Věra - zdravotní důvody, Kubíček Roman mezi 12.00 a 19.15 - pracovní důvody, Luzar Leo od 11 hodin - osobní důvody, Maxová Radka - rodinné důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Nytrová Pavlína - zdravotní důvody, Okamura Tomio - zahraniční cesta, Pastuchová Jana - zdravotní důvody, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Pojezný Ivo - bez udání důvodu, Rykala Adam - osobní důvody, Stupčuk Štěpán - zahraniční cesta, Syblík Zdeněk - zdravotní důvody, Šenfeld Josef od 11 hodin - osobní důvody, Šincl Ladislav - zdravotní důvody, Šrámek Pavel - zdravotní důvody, Tureček Karel - rodinné důvody, Váhalová Dana - pracovní důvody, Vyzula Rostislav - rodinné důvody, Wernerová Markéta - zdravotní důvody, Zlatuška Jiří - rodinné důvody.

  Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav od 11 hodin - pracovní důvody, Bělobrádek Pavel - pracovní důvody, Dienstbier Jiří - pracovní důvody, Mládek Jan - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Pelikán Robert - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Valachová Kateřina - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

  S náhradní kartou číslo 8 dnes hlasuje pan poslanec Jeroným Tejc.

  Paní poslankyně Maxová ruší svou omluvu, je přítomna dnešnímu jednání.

  Nyní se budeme zabývat body 1 a 2, což jsou sněmovní tisky 513 a 514, u nichž byla v pátek 22. ledna 2016 přerušena sloučená rozprava.

  Nyní se tedy budeme zabývat vládním návrhem zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 513, třetí čtení, a vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 514, třetí čtení. Těmito sněmovními tisky jsme se znovu zabývali dne 22. ledna, kdy jsme přerušili sloučenou rozpravu.

  Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, poslanec Jaroslav Klaška, který je zároveň i zpravodajem výboru dalšího, hospodářského výboru.

  Připomínám, že Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 1047 souhlasila podle § 59 odst. 1 a 2 našeho jednacího řádu za prvé s omezením řečnické doby na deset minut a za druhé s tím, že k téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené sloučené rozpravě.

  S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Vážená paní předsedající, dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl v souladu s § 95a jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby Sněmovna rozhodla vyčlenit dnes, v pátek 29. ledna, pro třetí čtení návrhů zákonů i dobu od 14 do 19 hodin. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Než řeknu, co chci, paní místopředsedkyně, jestli byste nechala odstranit ten transparent. (Transparent s nápisem s nápisem EET levnější pivo opřel na začátku jednání ministr Babiš o stolek předsedajícího.) Nejsme na mítinku politické strany, tak bych prosil, aby ten transparent zmizel. Jinak to budou dělat všichni a ani nebude vidět, kdo se hlásí do rozpravy.

  My jsme včera souhlasili s vyčleněním jiných hodin pro třetí čtení, jasně jsme prokázali vstřícnost. Myslím, že každý den to prostě být nemůže, takže jménem dvou klubů, a to ODS a TOP 09 vznáším veto proti procedurálnímu návrhu předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO pana poslance Faltýnka. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Poprosím pana ministra Babiše, aby transparent odstranil. (V sále je silný hluk.)

  Nyní s přednostním právem ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobré ráno. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já vás přeruším a poprosím sněmovnu, vážené kolegyně a kolegy, aby usedli na svá místa, a pokud diskutují, aby tak činili v předsálí, aby se hladina hluku zde v sále snížila.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Takže ještě jednou hezké dopoledne. Scházíme se zde již podeváté k diskusi o elektronické evidenci tržeb. Od minulé diskuse uplynul týden a my jsme nelenili a připravili na základě stenozáznamu této diskuse toto vystoupení.

  Minule se zde vystřídalo u tohoto pultu mnoho poslankyň a poslanců ať už s příspěvkem do rozpravy, nebo s faktickou poznámkou. Někteří tu byli opakovaně, jen pan předseda Kalousek zde byl asi pětkrát. Já a mí kolegové jsme se tedy domnívali, že bude mnoho nových podnětů do diskuse, že bude mnoho připomínek a dotazů, na které bych zde mohl reagovat. Jaké bylo ale naše překvapení po prostudování stenozáznamu - vystoupení bylo mnoho a politických frází také mnoho, ale argumentů, na které bych mohl reagovat, bylo v těch pěti hodinách diskuse jako šafránu. A já chci říci, že je to škoda. Takový nezájem, takovou bezobsažnou diskusi si tento návrh zákona, tento zcela zásadní projekt, který narovná podnikatelské prostředí v České republice, skutečně nezaslouží.

  Já chci znovu apelovat na tuto Sněmovnu. Prosím, argumentujte, argumentujte třeba ostře, ale věcně. Argumentujte čísly a fakty. Pokud chcete, zkuste vyvracet argumenty, které jsem zde uvedl já, ale opět fakty, zdroji, reálnými informacemi, nikoli vašimi dohady a ideologickými proklamacemi. A pokud to nejde, pojďme o tomto zákonu už konečně hlasovat.

  Já zde chci znovu ocenit kolegy z opozice, kteří do této diskuse vnášeli věcné dotazy a připomínky. Pan poslanec Gazdík, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Koníček - když zrovna neřešil moji mzdu -, paní poslankyně Kovářová i někteří další, nechtěl bych nikomu ukřivdit. Ano, o tomto zákonu je potřeba diskutovat, je potřeba argumentovat. Ale znovu opakuji, fráze jako "nebude to fungovat, nic se nevybere" a výrazy typu "šmírovací tunel" asi nejsou argumenty. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu ministrovi, a nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Dříve než mu dám slovo, upozorňuji své kolegy a kolegyně, že odteď budu jmenovat ty, kdo tady neustále ruší. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní předsedající. Ve smyslu jednacího řádu reaguji na svého předřečníka, a to na ten plakát, který na váš příkaz musel sejmout pan ministr Babiš, neboť i to je projev poslance, byť nonverbální. Chci reagovat na výrok, že bude navrženo snížení DPH u desetistupňového piva na 10 %.

  Všichni ministři Evropské unie mají ve zvyku snažit se systémově srovnat sazby DPH tak, aby se co nejjednodušeji účtovaly, aby vytvářely co nejmenší prostor k daňovým únikům. Populisté vyzobávají jednotlivé položky, které sice nemají sebemenší ekonomický význam, ale komplikují účetnictví a otvírají dveře daňovým únikům. Systémová změna by skutečně měla reagovat na zrušení daňové reformy, kterou my jsme nastartovali. Jistě si vzpomínáte, že vzhledem k tomu, že jsme chtěli zajistit důchod budoucím generacím, nastartovali jsme důchodovou reformu a tu jsme chtěli financovat částečným navýšením DPH. Vaše vláda, vaše koalice se rozhodla důchodovou reformu zrušit, přičemž financování DPH označila za chybu. Je tedy logické, že by se sazby DPH měly systémově upravit do situace, která tady existovala před nastartováním důchodové reformy. Poslanci TOP 09 tento návrh předloží, protože na rozdíl od populistického desetistupňového piva je to návrh logický a systémový. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Fiedlera. Připraví se pan ministr Babiš a po něm pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já jsem v proslovu pana vicepremiéra Babiše zaregistroval částku 18 mld. korun. O tolik se vybere díky EET více. Jestli to je částka reálná, jestli vychází z nějakých předpokladů, propočtů, přání, to už pomíjím. Vezměme, že je to 18 mld. korun ročně...

  Já bych počkal, když panu vicepremiérovi vadilo, že se tady bavili při jeho projevu, tak já bych také počkal.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já poprosím pana poslance Volného, aby vás nerušil při vašem projevu. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Karel Fiedler: Protože hovořím k panu ministrovi. A ta částka těch 18 mld. tedy by měla být vybrána navíc. Já bych chtěl připomenout to, že náš poslanecký klub Úsvit v tomto týdnu navrhl, abychom se zabývali tím, jak má být vypláceno 42 mld. korun ročně opět. A jsou tady vážné pochybnosti o tom, jestli musíme takovou částku vyplácet.

  Já teď pominu můj názor na EET, mimo jiné je pořád stejný. Souhlasím s tím, že daně se platit mají. Na tom mém názoru se nic neměnilo. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana ministra s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: My předkládáme návrh na snížení DPH u sudového piva z toho důvodu, že jsou hospody, které mají jenom točené pivo a nealko. A my v rámci zákona, který je tady předložen, navrhujeme snížit DPH u jídla a nealka z 21 na 15 %. A samozřejmě my máme dlouhodobý cíl vrátit DPH na úroveň jenom dvou sazeb. A je skutečně úsměvné, když tady pan Kalousek vystupuje, tak já bych mu jenom připomněl, že to byl on, který s ODS navyšoval DPH sníženou sazbu z 5 a dostali jsme se až na 15 %. Takže my to chceme vrátit. To je všechno. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme měli DPH 5 a 19. Dneska máme 15 a 21. Naše koaliční vláda přišla se snížením DPH na léky, knihy, dětskou výživu. Požádáme Evropskou komisi i o snížení na pleny, jak to požaduje KDU-ČSL, i když je to pravděpodobně proti směrnici. Takže dlouhodobý cíl je snižovat daně. Pravice navyšovala daně. My je snižujeme. Už minulý rok jsme přišli o 22 miliard, ale vybrali jsme o 72 miliard navíc.

  Takže si myslím, že cíl je jasný. Snižovat daně a mít maximálně dvě sazby. Ano, to je dlouhodobý cíl. Stejný cíl jako snižovat deficit, nenavyšovat zadlužení. A to se nám daří. Takže já chápu, že je opozice naštvaná, ale myslím si, že koaliční vláda si to odpracovává a je úspěšná a jsme jenom na počátku cesty. Takže snižujeme daně. Ano, chceme se vrátit na 10 % na vše, na tu sníženou sazbu. (Tleská poslanec Foldyna z ČSSD a poslanec Chalupa z ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuju za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy a vážení pánové, mně se velice obtížně reaguje na ty lži a demagogie z úst ministra financí Andreje Babiše. Už se stalo jistým folklórem, že taková ta demagogická prohlášení tady zaznívají celkem běžně. Já tedy budu pouze reagovat na to vystoupení, kde zmiňoval mé jméno a mé povídání o Slovinsku. V rychlosti jsem si tady vytáhl některé informace, abych samozřejmě tu demagogickou lež Andreje Babiše trochu uvedl do nějakých mantinelů.

  Zavedení online pokladen přineslo slovinskému ministru financí Dušanu Mramorovi smůlu. Od 2. ledna 2016 by sice měli všichni podnikatelé na pokladnách účtovat, daňoví úředníci ale musí tolerovat, že si tři čtvrtiny obchodníků ještě nestihly potřebné přístroje pořídit. Dva týdny a dva dny po zavedení pokladen musel navíc Mramor rezignovat. Tak to je ten slovinský úspěch Andreje Babiše.

  To, že EET dopadne na ty nejmenší, se potvrzuje i ve Slovinsku, například na kadeřnice, to znamená ty nejmenší, o které tady zejména jde. Nevím, jestli bude taky kadeřnicím pan ministr Andrej Babiš zlevňovat tu výčepní desítku, to sudové pivo. Možná že to těm kadeřnicím taky prospěje. Takže slovinské sdružení kadeřníků hlásí, že počet kadeřníků v roce 2014 - 2 700, dnes 1 300. To je výsledek toho balkánského pokusu, který tady zavádí Andrej Babiš. To jsou konkrétní čísla. A toto je ta demagogie a lež, kterou nám tady Andrej Babiš neustále předvádí. Děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan ministr Babiš.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Myslel jsem si, že v rámci TOP 09 je nejlepší žák pana poslance Kalouska pan Laudát. Ale myslím, že pan Kučera se už dostal absolutně na vrchol napodobování v lžích. Tak pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, já vám toho Dušana Mramora odfotím na příštím zasedání ministrů financí. Dušan Mramor je stále ministr financí Slovinska. Minule jsem s ním mluvil a přinesu vám fotku. Takže ono těžko se tady argumentuje, když lžete permanentně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. To byly pro tuto chvíli faktické poznámky. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Paveru s řádnou přihláškou. (Hluk v sále. Poslanec Vácha se hlásí při cestě k mikrofonu.) Pan poslanec Vácha - máte nějakou procedurální? Námitka? Prosím. Pokud je to procedurální, můžete.

 • Poslanec František Vácha: Dobré ráno. Paní předsedající, minule jsme skončili tak, že jsem nevyčerpal celých svých deset minut, žádal jsem pana předsedajícího, aby přerušil schůzi. On se mě ptal - já jsem si tady přinesl ten zápis. (Ukazuje stenoprotokol.) On se mě ptal, jestli jsem vyčerpal celých svých deset minut, že to tak bere. Já jsem se proti tomu ohradil, že jsem celých svých deset minut nevyčerpal. Proto si myslím, že bych měl mít možnost dokončit svůj projev. Takže dávám námitku a žádám Sněmovnu, aby mi bylo dovoleno dokončit svůj projev.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak já to udělám jinak. Zeptám se Sněmovny, zda s tím má problém, že bychom umožnili panu poslanci Váchovi vystoupit, aby dokončil svůj projev. (Výkřiky v sále.) Je tady požadavek o hlasování. Dobře. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Svolám kolegy z předsálí. Odhlásím vás a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Hluk v sále.)

  Nyní zahájím hlasování o návrhu pana poslance Váchy, jeho žádosti, aby mohl přednést svůj projev z konce minulé schůze, protože byl přerušen.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 22, do kterého je přihlášeno 135 přítomných, pro 127, proti 3. Návrh byl přijat a prosím pana poslance Váchu k mikrofonu.

 • Poslanec František Vácha: Já bych chtěl váženým kolegyním a váženým kolegům poděkovat za velkorysost, ale teď nevím, kolik budu mít minut, po pravdě řečeno. Takže bych začal někde tam, kde jsem skončil.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já to beru tak, že máte deset minut, protože Sněmovna vám umožnila vystoupit. Takže máte svých deset minut.

 • Poslanec František Vácha: Tak to děkuju úplně. (Pobavení v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím pokračujte a poprosím sněmovnu o klid. Prosím.

 • Poslanec František Vácha: Děkuji. Tak to jste velkorysost sama. Takže znova děkuju. Já bych se tedy vrátil k těm částem, kde mě pan ministr přerušil, takže jsem nemohl jasně argumentovat. Mluvil jsem o tom, co je pro nás nejdůležitější, jsou argumenty. Ze začátku jsme slyšeli pouze argumenty pana ministra. On se teď vrátil k některým výrokům, k některým projevům z minula a procházel jednotlivé argumenty. Myslím si, že kolegové, jelikož to byla první vystoupení, se k tomu vrátí, takže já se k tomu vracet nebudu. Nicméně opět bych chtěl poděkovat panu poslanci Koníčkovi za jeho musím říct perfektní výkon a perfektní přípravu. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Kolega Vácha byl důsledný a využil celých deset minut, nicméně je to dobře, protože on v podstatě hovořil o podobném, o kterém jsem hovořil já, že my tady pořád budeme honit ty malé věci, ty malé firmy. Ti živnostníci, já vím, že mezi nimi jsou ti, kteří to nedělají proto, aby přežili, někteří to dělají proto, aby ty daně zatajili a ty finance. Ale budeme honit ty malé a ty velké necháme, těch si nebudeme všímat, protože se jich bojíme. Přesně o tom hovořil velmi správně kolega Vácha, on neříkal nic jiného, než jsem říkal předtím já.

  Já jsem čekal na vystoupení pana vicepremiéra o tom, jak je to s tím pivem. Teď jsem se dozvěděl, myslel jsem, že se to týká všeho piva, takže jenom desetistupňového piva, potom vidím velmi problematické narovnání trhu, o kterém se tady mluví, protože si myslím, sudového, ano, protože v těch hospodách a restauracích je v Česku velmi populární nápoj, který jistého amerického celkem válcuje, jeho český výrobce tady je, byl vyvinut ten sirup kdysi v opavské Galeně, tuším, nechci mu tady dělat reklamu, všichni asi tušíte, o co jde, rozdávají nám to ve vlaku. Já jenom čekám, kdy výrobce tohoto nápoje se ozve, že by chtěl také desetiprocentní daň na jeho čepované nápoje, protože se velmi často v hospodách čepují, když to mají mít pivaři. To je ta systémovost. Ano, a my budeme mít větší DPH na pivo než na vodu? Jak to budete vysvětlovat těm maminkám, když voda bude ještě dražší než to pivo? Tím neříkám, že těm živnostníkům, těm provozovatelům restaurací a hospod bychom měli pomoct, ale určitě jiným způsobem, zjednodušením agendy, zjednodušením systému, ve kterém se pohybují, a ne tímto naprosto nesystémovým krokem. Opravdu opakuji, jenom čekám, kdy ten výrobce kofoly se ozve a řekne: Já chci taky na čepovanou kofolu 10 % DPH.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Komárka, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem se podíval na tu debatu trochu jinak. Já jsem si tu debatu analyzoval se svým analytickým oddělením. (Výbuch smíchu v sále.) Já řeknu, s jakým analytickým oddělením, je to analytické oddělení z firmy Zubr a Karafiát. Dal jsem jim dost peněz.

  Z tohoto hlediska chci říct, že pan kolega Vácha prostě neřekl nic nového. Já jsem si sepsal 30 argumentů, které tu padly. Dá se dokázat, že to je pouze 30 argumentů, které se neustále opakují. Já jsem schopen ve dvou až třech faktických poznámkách tu podstatu přečíst a poprosit kolegy, aby je prostě už neopakovali, aby přicházeli s něčím novým. Tak já začnu to čtení, do jedné faktické se mi to nevejde, tak pak vystoupím znova.

  Takže ty argumenty. Omezení svobody podnikatelů - zaznělo nejméně dvakrát. Administrativní zátěž zaznělo nejméně třikrát. Větší zatížení pro podnikatele, finanční i životní - padlo nejméně pětkrát. Kontrola nad každým živnostníkem a podnikatelem - padlo nejméně čtyřikrát. Poctivec je předem pokládán za zloděje. Nástroj na sběr dat, která může zneužít kdokoliv - padlo jedenáctkrát, přátelé. Zákon je zbytečný - padlo třikrát. On-line EET má jen Balkán, Evropa nikoli - padlo nejméně dvakrát. V Chorvatsku to nefunguje - padlo nejméně třikrát. Chybí potřebné analýzy ­- padlo nejméně dvakrát. EET zvýší nezaměstnanost - teď to znovu zopakoval pan Vácha, takže nejméně pětkrát. Živnostníci jsou proti zaměstnancům chudáci (předsedající upozorňuje na čas), neboť se o vše musí postarat sami.

  Takže v druhé faktické poznámce řeknu dalších pár argumentů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Vácha také s faktickou poznámkou. Poprosím sněmovnu, aby se poněkud ztišila. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych chtěl především poděkovat panu poslanci Komárkovi, že tak krásně shrnul ty argumenty. Já si myslím, že 30 argumentů proti je, myslím, docela dost. Někdy stačí jeden, dnes jich máme 30, takže to je určitě důvod, proč hlasovat proti zavedení elektronické evidence tržeb. Myslím, že pan poslanec Martin Komárek tak i nakonec učiní, protože ty argumenty, těch 30 argumentů, jak on říká, je naprosto zásadních.

  Nicméně já jsem tady vystoupil ještě jako v reakci na to Slovinsko. Teď musím dát trochu za pravdu panu ministru Andreji Babišovi. Já jsem řekl, že pan ministr financí Mramor ze Slovinska rezignoval, což je pravda, a je pravda, že slovinská vláda, nebo slovinský premiér tu rezignaci nepřijal, takže v době, kdy jsem si to vystoupení připravoval, rezignace byla podána, mezitím samozřejmě od vlády nebo od premiéra nebyla přijata. Nicméně to, že se nějakým způsobem cítil ten ministr financí v té funkci nepříliš komfortně, už vyplývá z té rezignace. To znamená tolik z mé strany upřesnění a tolik z mé strany také jistá omluva směrem k Andreji Babišovi. Takže skutečně pan ministr financí Slovinska Mramor je ve funkci, nicméně pravda je, že svou rezignaci podal. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Svou omluvu z dnešního jednání ruší pan poslanec Syblík. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu, připraví se paní poslankyně Adamová, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Vácha: Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím k panu poslanci Komárkovi. Jsem rád, že už jste se tím konečně začali zabývat. Jsem rád, že jste si konečně alespoň udělali seznam těch argumentů. A chtěl bych vás poprosit, jestli byste si teď, když už máte ten seznam, ty argumenty, každý z nich, to vaše analytické oddělení, nerozebrali a nepřinesli vám argumenty pro a proti tomu argumentu. To si myslím, že je důležité, to si myslím, že by tady mělo zaznít. Takže nechoďte nám s počtem argumentů, my je známe, my o těch argumentech víme. Dejte je svým kolegům, řekněte je svým kolegům a rozeberte je u sebe na klubu detailně, jestli ten argument je platný, nebo není. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji a nyní prosím s faktickou paní poslankyni Adamovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. On už mě pan kolega předběhl, já jsem chtěla směrem k panu Komárkovi prostřednictvím předsedající úplně totéž.

  To je sice hezké, že vám analytický tým zpracoval seznam těch argumentů, ale důležitější by přece bylo, aby vám zpracoval to, jestli nejsou relevantní. A i kdyby těch argumentů bylo jenom deset, pět, ale byly relevantní, tak přece proto tady jsme, abychom je diskutovali, a vy byste měli právě reagovat ne na jejich počet nebo to, kolikrát jsme je zopakovali, tady je aspoň vidět, že ta naléhavost z naší strany je odůvodněna, ale to, proč se na vás vlastně obracíme, k meritu věci.

  Mě mrzí, že teď tady zrovna není ani pan ministr, když projednáváme tento bod. Doufám, že si odskočil jenom na chvíli, protože pak bychom museli určitě přerušit jednání do jeho přítomnosti. Nicméně nenavrhuji to. Jenom se těším na to, až nám pan Komárek vyloží nejenom těch 30 argumentů, až bude pokračovat v těch faktických, ale třeba se přihlásí i řádně s tím, aby pověděl, co analytický tým zanalyzoval ohledně jejich relevance. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Novotného. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Já budu stručný. Možná by bylo dobré, kdyby nám pan kolega Komárek někdy ukázal výstup té agentury Zubr a Karafiát - já bych si dal pozor na to Zubr, to je značka piva a v době, kdy navrhujete to zlevňování, tak by v tom mohl být konflikt zájmů. Statistiku téhle agentury ohledně vystupování vašeho pana ministra financí v prvních dvou letech jeho působení v téhle Sněmovně. Tam by těch myšlenek, které se opakovaly neustále dokola a které jsme si všichni tak zapamatovali, že se z nich staly slogany, výsměšné a standardní součásti našeho jazyka, tj. všetci kradnú, Kalousek tam měl hentéhož Šnábla apod., tak to by byla statistika, kde by nebyla čísla 10, 15, 20, tam by byla čísla 400, 500 apod. Poslouchali jsme to tady několik let, tak nás teď za těch několik desítek případně opakovaných argumentů nekárejte.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já děkuji a nyní již prosím s řádnou přihláškou pana poslance Paveru. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážení členové vlády, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já jsem chtěl nejdříve vystoupit s něčím úplně jiným, ale protože někdy myšlenky některých lidí jsou mnohem rychlejší, tak využiji toho, co se objevilo před chvilkou na facebooku pana Mariana Jurečky, který tam uvedl: Před rokem jsem od pivovarníků dostal podnět, zda by stát nemohl snížit spotřební daň na pivo. Tehdy jsem toto téma projednával s koaličními partnery a především ministr financí byl proti z důvodu výpadku příjmu do státního rozpočtu a dnes navrhuje snížení DPH jen pro pivo. Ať si o tomto kroku udělá každý obrázek sám. Pokud chceme jednat racionálně a opravdu ve prospěch lidí a nejvíce ohrožených skupin společnosti, pak budu chtít, ať snížíme DPH u potravin, protože to reálně pomůže rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nižšími příjmy. To by bylo opravdu poctivě mířené opatření a budu o něm tedy chtít jednat. Až toto uděláme, tak se bavme o snižování DPH u jiných položek. - Tolik tedy citace pana Mariana Jurečky.

  A nyní k mé části, kterou bych vám chtěl rád sdělit a reagovat na včerejší vystoupení pana ministra Babiše v pořadu Máte slovo. Určitě vás to bude zajímat, protože někteří jste na to asi neměli čas. Pan ministr tam byl hostem paní Jílkové a jako vždycky byl, a stejně tak se ukázal dnes, vybaven spoustou pestrobarevných grafik a i posilněn oporami jak v publiku, tak v podobě paní náměstkyně. Samozřejmě pan ministr svým vystoupením nezklamal, stejně jako vždycky působil populisticky a někdy neříkal pravdivé věci, jak ho už dva roky známe.

  Pan Babiš veřejně prohlásil, že 30 tisíc podnikatelů si přeje zavedení elektronické evidence tržeb. Já bych pana Babiše rád upozornil na to, že průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky ukázal, že 71 respondentů uvedlo, že by elektronická evidence tržeb neměla být povinná. Jiný průzkum agentury Median pro Českou televizi zase říká, že 56 % oslovených živnostníků a podnikatelů má obavy ze zavedení elektronické evidence tržeb. A z čeho mají tito podnikatelé, podotýkám, oprávněnou obavu? Tady prosím pana Martina Komárka, aby si vzal papír a zase si dělal čárky, protože já tady některé věci zopakuji. Dotázaní se bojí hlavně zvýšené administrativy, vysokých pořizovacích nákladů na nový přístroj, ale i možného zneužití posílaných dat. Opakuji: zvýšení administrativní zátěže, pořizovací náklady a zneužití dat.

  Další výrok pana Babiše byl, že firmy chtěly kontrolní hlášení. Opravdu to chtěly firmy? Dle průzkumu pro společnost Deloitte se dvě třetiny firem, tedy 66 %, shodly, že zavedení kontrolního hlášení bude představovat nárůst administrativy a časovou náročnost. A opět jsme u toho, větší administrativní zátěž. A v podstatě už to přiznal i pan ministr, protože už připravuje novelu zákona.

  Pan Babiš také prohlásil, že Finanční správu zajímá jen párování faktur, nic víc. Jako jeden z důvodů uvedl karuselové obchody. Mimoto se také pochlubil, že již v současné době má Ministerstvo financí nástroj na odhalování této trestné činnosti. Díky nim odhalili jeho zaměstnanci podvod 130 firem za téměř 4,5 mld. A to je směr, kterým bychom se měli dále ubírat. Velké sítě firem, které ve velkém krátí daně, ne drobní živnostníci na obcích a malých městech. Ono postačí, když jedna velká firma má několik firem najednou a také si mezi nimi může snižovat daňový základ.

  Jak už tady bylo řečeno a viděli jsme to i na volebním plakátku pana ministra Babiše dneska ráno, pan ministr také v televizi uvedl, že navrhuje snížení daně z čepovaného piva z 21 % na 10 %. Nejenom že je to velmi populistické, ale myslím si, že i v tomto návrhu je to, že vyjadřuje obavy z toho, že zavedení EET může opravdu dopadnout na malé obchůdky, malé hospůdky na vesnicích a podobně, které s největší pravděpodobností, na 99 % skončí. Kromě toho také uvedl, že zavedou účtenkovou loterii, budou rozdávat ceny a podobně, takže na Ministerstvu financí se teď vytvoří asi sázková nebo nějaká jiná kancelář, která bude tyto věci řešit.

  V průběhu celého pořadu také pan ministr uvedl řadu nepřesností a nepravdivých informací, že stále snižuje daně, že dříve se jen zvyšovaly, že nebyla žádná ekonomická krize. To je opravdu zvláštní, že nebyla mnohaletá ekonomická krize, když se celý svět s ekonomickou krizí potýkal, a vůbec si to nevymysleli pravicoví ministři, kteří prováděli nepopulární, ale potřebné ekonomické reformy, které byly sice asi drastické, možná více, než bylo zdrávo, ale díky nim teď máme stabilizovaný ekonomický systém a díky nim pan Babiš v roce 2014 i 2015 mohl uvolnit řadu finančních prostředků, které byly na různých účtech státu, pro potřeby našich občanů.

  Také pan Babiš uvedl to, že za Kalouska byla Praha daňovým rájem. K tomu bych chtěl uvést, že pan Kalousek byl první, který zavedl transformaci Finanční správy, která funguje v podstatě dodnes. A vlastně pan ministr Babiš z ní dneska těží.

  Dále tvrdil, že jsme neudělali nic pro výběr daní, ale myslím si, že to, že se dneska vybírá více peněz na daních, není zásluha této vlády, ale je to především zásluha našich šikovných podnikatelů a toho, že ekonomika opravdu roste nad míru, než se původně počítalo. Já jsem tady vloni říkal, někdy možná v březnu, teď si přesně nevzpomínám, že máme nižší rozpočtové určení daní, a říkal jsem, že pokud se naplní, tak se panu ministrovi omluvím. Já se panu ministrovi omlouvám za to, že jsem neměl pravdu, že se vybralo více peněz na konci roku. Také ale musím říci, že to nebylo zásluhou pana ministra Babiše, ale především tím, že ekonomika rostla mnohem více, než byl odhad Ministerstva financí i všech odborníků, protože odhad byl 2,7 a ekonomika rostla více jak o 4 % HDP.

  Také v tom pořadu zaznělo prohlášení, že si TOP 09 nepřeje více peněz pro obce a města. Já myslím, že všichni, kteří mě tady viděli stát i za tímto pultem, i řadu mých kolegů a kolegyň, TOP 09 i ODS byly strany, které bojovaly za navýšení rozpočtového určení daní. Já věřím, že pan ministr na to bude pamatovat i v příštích letech a opravdu rozpočtové určení daní pro obce a města posílí, stejně jako se posílilo pro kraje.

  Co bych chtěl ještě dále uvést, je to, že TOP 09 nekritizuje jenom návrh bez nějakého vlastního řešení. Máme svůj vlastní návrh, který sice není přijatelný pro koalici, ale máme řešení, a to prosazení jednotného inkasního a kontrolního místa, které by vedlo nejenom ke zvýšení výběru daní, ale také by zjednodušilo celý systém výběru daní a kontroly. A tady jsem zase u toho, že pan poslanec Komárek si může udělat čárku, že se zase sníží administrativní zátěž pro naše podnikatele.

  Rád bych také uvedl ještě další informace, které už tady sice zazněly, a to že systém evidence účtenek je zaveden v zemích, jako je Belgie, Švédsko, Itálie nebo Chorvatsko, popřípadě už i to Slovinsko. Předně říkám, že vždy vítám, když je Česká republika v některých věcech v rámci vyspělejších sousedů napřed. Víte dobře, se snažím i ve zdravotnictví, abychom byli světovým unikátem, a žádám pana ministra Němečka, aby něco udělal s léčbou diabetické nohy kmenovými buňkami.

  Nebudu už tady předčítat všechny věcné argumenty k problematice, protože všechny tyto informace k evidenci tržeb najdete na našich webových stránkách www.top09.cz. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za dodržení časového limitu. A nyní dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a poté pana poslance Koskubu. Pan poslanec Kučera ruší svoji přihlášku, prosím tedy pana poslance Koskubu. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, často v tisku čtu, že projednává-li se EET, tak koaliční partneři v tom nechávají ANO samy, tak proto jdu za tento pultík a chci zareagovat na řadu předřečníků.

  Já samozřejmě jako koaliční poslanec stále nemám důvod vysloveně proti EET být, nicméně kolegům děkuji, že poprosili o odstranění toho transparentu.

  Mluvili jste tu o snížení DPH na sudové pivo. Já se s panem ministrem shodnu v tom, že je zbytečné zatěžovat naše občany stále většími a většími daněmi, tzn. jakékoliv snížení vítám. Nicméně v tomto případě to považuji za takový krásný předvolební tah, protože snad už ve starém Rakousku se říkalo, že vláda, která zdraží pivo, padne. My jsme se přesvědčili, že to u nás neplatí, ale věřím, že pivaři a hostinští ocení snížení DPH na sudové pivo. Ale až to bude projednávat koaliční rada, já bych byl rád, kdyby tam zaznělo, zda není možné snížit DPH hlavně na vodu, kterou potřebujeme všichni, i ti hostinští na vymytí půllitrů. Je stále a stále dražší a přiznám se, jelikož my v nemocnicích, tedy mám na tom osobní zájem, spotřebujeme vody hory, DPH nám nikdo nevrací. Takže já bych chtěl poprosit, jestli se bude snižovat DPH na pivo, zvažte, zdali voda není přece jenom cennější. A věřím, že to ocení i ti, co do hospody nechodí. Děkuji. (Potlesk některých poslanců napříč sálem.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji panu kolegovi Koskubovi, že podpořil moji myšlenku, kterou já už jsem tady řekl, že přece když budeme zlevňovat DPH na pivo, tak co s tou vodou, kterou v té restauraci třeba pijí děti. A to, o čem jsem mluvil - ono přece jenom ty nealkoholové nápoje bychom měli preferovat, že?

  Ale k tomu nesystémovému návrhu na DPH u piva. Já se nechci nikoho zastávat a hlavně ne toho, co všechno špatného se u nás udělalo v minulé době. Ale tady v této Poslanecké sněmovně mockrát zaznělo, jak Nečasova vláda udělala spoustu špatných kroků - ministr Janota myslím - došlo ke zvýšení spotřební daně u piva o 33 %, v roce 2010 myslím to bylo, od 1. 10. tuším. Takže tady - systémový krok - vraťme to zpátky. Vždycky se říká, co všechno se udělalo špatně. A to byl systémový krok. Tak tento špatný systémový krok navrhuji - pojďme koalice, opozice dohromady - vrátit zpátky. A vraťme to tam, kde to bylo, kde to fungovalo dobře. Nic víc, nic míň. Může to koaliční rada projednat. Děkuji za slovo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Korte. Prosím.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovoluji si upozornit, že jméno Korte je sklonné, skloňuje se Korte, Korteho. (Úsměv v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ale běží vám limit. (Velký smích v sále.)

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Dámy a pánové, třímám v ruce brožuru formátu 18 krát 13 centimetrů (ukazuje), kde z obálky na nás shlíží sám Andrej Babiš pohledem, který prozrazuje, že se jedná o člověka přísného, ale spravedlivého. (Smích zprava.) Brožura sama však vzbuzuje leckteré otázky. Není tam totiž tiráž, není tam vydavatel, není autor. Ledaže snad se máme domnívat, že autorem je podle té fotografie sám Andrej Babiš, jakož i dalších pět uvnitř textu, a podle čehosi jako předmluva, kde je pan Andrej Babiš podepsán. Jinak je to tedy v podstatě anonymní pamflet. Já upřímně řečeno o tom pochybuji, že by autorem byl pan Andrej Babiš, protože mám-li soudit podle jeho verbálních projevů ať už zde ve sněmovně, nebo v diskusních televizních pořadech, je sotva mocen napsat 28 stránek textu. Pravda, je tam dost obrázků, ale přece jen... (Začíná šum v sále, nesouhlasné projevy některých poslanců ANO. Místopředseda Babiš sedící za zády mluvícího poslance Korteho zvedá transparent, na kterém je nápis EET a půllitr piva.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: (Vstupuje do řeči.) Já poprosím pana ministra, aby ceduli položil.

 • Poslanec Daniel Korte: Nicméně... (Místopředseda Babiš hovoří mimo mikrofon.) Já bych prosil pana ministra, aby nerušil, nemumlal.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře -

 • Poslanec Daniel Korte: Budu muset s tím textem pracovat tak...

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, prosím -

 • Poslanec Daniel Korte: (Přerušuje řeč řídící schůze a velmi hlasitě pokračuje.) Budu muset s tím textem pracovat tak, že autorem je Andrej Babiš!!! (Poslanec Laudát chce uplatnit technickou, ta mu není umožněna. Jde tedy za ministrem Babišem a mimo mikrofon k němu hovoří. Někteří poslanci ANO vyjadřují svůj nesouhlas, vpravo jiní poslanci stojí před svými lavicemi. Neklid v sále.)

  Takže se, dámy a pánové, podíváme na tu předmluvu. Má tři odstavce. Cituji: Ale i mě už elektronická doba dostihla... Tak tam je gramatická chyba, pane ministře, mělo by tam být mne, ale to byste asi nepochopil. (Stále větší šum v sále.) Mimochodem, vaši grafici odvedli dost mizernou práci, protože je to bílým písmem na světlemodrém pozadí, takže se to velmi špatně čte. (Ministr Babiš sedící ve vládní lavici stále za zády poslance Korteho opět zvedá svůj transparent.)

  I když jsem se tomu dost dlouho bránil, dnes mám dva velice - vykřičník - chytré telefony...

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře...

 • Poslanec Daniel Korte: ... a naučil jsem se používat iPad...

  Budete mi furt do toho kvákat, paní místopředsedkyně?! (Velký neklid v sále.)

  Takže prosím, co jsme se zde dozvěděli. Dozvěděli jsme se, že máme učenlivého ministra, který se neváhá pochválit. Ještě nedávno, když mával kolegovi Šinclovi pod nosem svou složkou, tvrdil, že dává přednost papíru. A nyní ejhle, chlubí se dvěma chytrými telefony a dokonce schopností používat iPad. Je potěšlivé, že pan ministr, ač přece jenom už v jistém věku, je schopen se učit stále novým věcem. Škoda jen, že se nenaučil vybírat daně. To mu jaksi nejde v korelaci k růstu hospodářství. (Poslanci ANO začínají opouštět své lavice. Nepříjemná atmosféra.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak pane poslanče, já se omlouvám. Já v tuto chvíli přerušuji schůzi na deset minut a svolávám grémium Sněmovny k panu předsedovi Hamáčkovi. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 10.17 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, je 10.27 hodin. Budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dříve než předám slovo panu kolegovi Kortemu, který byl přerušen, a pro službu, zbývá mu 6 minut 23 sekund do konce jeho projevu, chci vás všechny vyzvat, aby se vaše projevy vztahovaly k věci, nesnižovaly se k osobní úrovni, protože si myslím, že Poslanecká sněmovna není ten prostor, kde bychom se měli takto vyjadřovat. Ať už máme názor jakýkoliv, měli bychom mezi sebou udržovat pravidla slušného chování. Já vám děkuji.

  A nyní prosím pana poslance Korteho, aby pokračoval ve svém projevu.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji za vrácení slova. Budu pokračovat.

  V druhém odstavci předmluvy onoho pamfletu se praví, že se jedná, pokud jde o EET, o převratný systém. Poněkud mě zaráží, že celý ekonomicky rozvinutý svět je tak zaboudlý, že to ještě nepochopil a nepřijal tento převratný systém. Má ho Chorvatsko, což není zrovna ekonomický tygr, a ze zemí bývalé patnáctky má něco jako evidenci účtenek Švédsko, Belgie, Itálie.

  Podle údajů chorvatského ministerstva financí se DPH z maloobchodu v roce 2010 a 2011 vybralo 37 mld. kun. V roce 2012 to bylo 40 mld. Stoupající trend. V roce 2013 bylo zavedeno EET a výběr zůstal zhruba na stejné úrovni - nebudu troškařit, bylo to o malinko méně -, aby v roce 2014 nastal pokles ve výběru této daně o 8 %. Takže v tom patrně spočívá ta převratnost. Stoupající trend výběru daně se zavedením EET převrátí na nižší, tedy původní úroveň. Bravo, naozaj, pekný úspech!

  V třetím odstavci této předmluvy podepsané panem Babišem je první věta a poslední věta uvozena slovesem věřím. Je to tedy patrně nějaké páně Babišovo krédo. Proč ne, víra tvá tě uzdravila, nic se tam celkem neříká. Pozoruhodná je jenom třetí věta: Je pak hlavně na politicích, aby ukázali, že s vybranými veřejnými prostředky umějí smysluplně nakládat. Pro pána Jána, kdo jiný by měl nakládat s vybranými veřejnými prostředky než politici?! Enigmatičnost této věty je patrně dána tím, že pan ministr Andrej Babiš není politik.

  Nyní přistoupíme ke kapitole na straně 23 - kapitola Co to přinese a co to bude stát? Tam je uprostřed takový čtvereček, kde se říká, co všechno výběr daně navíc za pět let - co všechno se za to může pořídit. Má to dělat 60 mld., čili 12 mld. ročně. Dneska jsme slyšeli 18. Já nevím kolik. Je to stejně fikce, je to hausnumero. Jsou to tři položky: Přidání 420 korun měsíčně ke každému důchodu, 200 km nových dálnic, přidání 6500 korun ke každé výplatě učitele. Odhlížím od skutečnosti, že se jak graficky, tak textově - není tam spojka nebo - předstírá, že toto vše lze pořídit za 60 mld. Ale tak se na to podíváme trochu blíže. Počet důchodů, zdůrazňuji důchodů, nikoliv důchodců, vyplácených v ČR je přibližně 3,5 mil. Přesně podle České správy sociálního zabezpečení v roce 2014 to bylo 3 576 472. Provedeme jednoduchý matematický výpočet: 3,5 mil. krát 420 krát 12 měsíců v roce krát 5 let rovná se 88,2 mld. Takže našemu milému panu ministrovi jenom na splnění této jedné položky schází více než 28 mld.!

  Pane ministře, to jste zase jen tak plácal, anebo úmyslně klamete veřejnost, tedy lžete, anebo neovládáte elementární matematické úkony? ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, rozumím tomu, že jste ukončil svůj projev? Jinak byste měl ještě nárok na časovou dotaci asi minutu dvacet, protože vám byl projev přerušen. Dobře. Beru to tak, že jste ukončil svůj projev.

  Přeji vám, dámy a pánové, pěkné dopoledne. Přečtu omluvenky, které dorazily: od 11 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Ondráček z osobních důvodů, od 10 hodin pan poslanec Petr Adam také z osobních důvodů, od 11 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

  Budeme pokračovat v rozpravě. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Já jsem strašně rád, že pan poslanec Korte studoval tu brožurku, aby se něco dozvěděl. Já jsem si také zvykl, že pan poslanec Korte mě tady uráží a je osobní. Jsem rád, že mi říkal, že neumím nic, vlastně neumím počítat, vlastně jsem úplně na nic. Proto jsem asi tam, kde jsem, a proto pan poslanec Korte je také tam, kde je. (Smích a potlesk ze středu sálu.)

  Ty dálnice, no ono záleží na tom, jestli je stavěl Řebíček s Kalouskem, kolik stály. My jsme počítali 300 mil. po rovině, víte, bez tunelů, bez tunelu Blanka, ale to není na dálnici, nějaký jiný tunel. Ty tunely vy umíte dobře. Ale já jsem rád, že připouštíte, že jsou tam ty peníze.

  Tu brožuru ano, tu brožuru - já jsem poprvé v životě v zaměstnání, kde si musím dávat pozor na to, abych něco nepodepsal, aby mě nezavřeli, to by se vám strašně líbilo a určitě (směje se) i trestní oznámení na EET, které vyšetřuje policie, protože jsme si dovolili utratit pár korun. No tak tu brožuru jsem si udělal za své, proto je tak, jak je. Stála 57 tisíc, zaplatil jsem ji ze svých zdaněných peněz. Ten design brožury dělal brácha mojí ženy zdarma, má zkušenosti, dělá nám na kampaně různé věci. No a je to pravda, co tam je napsané. Takže jsem také vlastně neschopný, že nepoužívám počítač, ale aspoň mě nemohou hacknout. (Smích v sále.) Máte pravdu, asi stojím úplně za nic, no ale - doufám, že jste mi aspoň rozuměl. Já jsem měl včera také hodinu češtiny, takže se snažím. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře Andreji Babiši, já jsem velmi rád, že jste tady zmínil ty dálnice. Zatím se vám nepodařilo postavit, tuším, ani jeden kilometr a vypadá to, že ještě dlouhou dobu ani jeden kilometr dálnice nepostavíte. Ten důvod není cena, samozřejmě. Vy tady můžete říkat, že bude kilometr dálnice stát 10 milionů korun, 200 milionů korun, je to jenom hra s čísly. Ty důvody, proč nestavíte dálnice, jsou zpackané zákony z dílny ministrů hnutí ANO. Zmínil bych tady zpackaný zákon pana bývalého ministra dopravy Prachaře a jeho zákon o výkupu pozemků, který zablokoval výstavbu dálnic. Zmíním tady zpackaný zákon z dílny pana ministra životního prostředí EIA, který naprosto zablokoval výstavbu dálnic. Takže já vám věřím, že ty dálnice budou stát 300 milionů, ale až začnete stavět, tak uplynou možná další dvě volební období. Zatím jste nepostavil ani jeden kilometr.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Korte, po něm pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Pane ministře, já vás musím upozornit, že onen údaj 416 milionů za kilometr dálnice je oficiální údaj NKÚ, zatímco oněch 300, to jste si vycucal vy z prstu a je to zhruba stejné jako těch 12 miliard, co to má vynést navíc. To jste si také vycucal z prstu. Takže já bych prosil, abychom pracovali s oficiálními čísly.

  Jsem rád, že jste se přiznal k autorství toho pamfletu. Je mi líto, že jste za to vyhodil 57 tisíc z vlastní kapsy. Jsou to vyhozené peníze.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan ministr financí Andrej Babiš s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. K těm dálnicím, prosím vás, já jsem říkal panu ministru Ťokovi, že musíme konečně otevřít tu dálnici Praha-Drážďany. Víte, kdy se začala stavět? 1985. Takže v prosinci 2016 má být otevřena. Vy jste tady byli u moci a teď nevím, ze které frakce jste, jestli jste původem z ODS nebo odkud, nebo jste přišel s Kalouskem, ale to je jedno. To bude dálnice, kterou otevřeme, pan ministr dopravy to slíbil, no a oslavíme 31 let výstavby dálnice Praha-Drážďany. Nevím, kolik to je, asi 90 kilometrů, tak jen abychom věděli, že... Ano, my jsme přišli se zákonem o výkupu pozemků, abychom se konečně pohnuli. Já nechápu, proč my jsme zdědili po vás 119 projektů v hodnotě 245 miliard korun, 650 kilometrů dálnic a silnic, a je tam EIA, která má deset až nevím kolik let. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Kolik věcí se nemohlo postavit, protože jste neměli peníze. Nechtěli jste mít peníze.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já diskutující vedu ke kázni, a to z obou stran. Neřešíme zde stavbu dálnic, neřešíme zde financování staveb dálnic ani předchozí kauzy. Rozprava se vede na téma elektronická evidence tržeb a žádám diskutující, aby se drželi tématu, které dnes projednáváme. Děkuji za to, že to budete respektovat.

  Budeme pokračovat v rozpravě a je přihlášena paní poslankyně Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem velice ráda, že na dnešní jednání pan ministr dorazil, protože na interpelacích už nebyl od dubna minulého roku a místo toho jsme se včera z jeho facebooku dozvěděli, že tedy chodí naproti do hospody připravovat se do pořadu. Já samozřejmě respektuji, že je potřeba se na takovou věc připravit, ale zřejmě u toho piva vymyslel tedy, když tady ho nemůže pít, protože tady jste zavedli tedy zákaz konzumace a prodeje alkoholu, tak že si tedy zajde do hospody popřemýšlet, jestli by nemohl třeba snížit DPH u piva. Nicméně bylo by fajn, kdybyste, pane ministře, chodil i na ty interpelace, protože někteří poslanci na ně dostávají písemné odpovědi už několik měsíců, a opravdu bychom byli rádi, kdybyste pochopil, že jako ministr se zodpovídáte právě Poslanecké sněmovně.

  Nicméně k věci. Co se týče EET, tak vláda si jednoznačně vybrala jednoho nepřítele, nebo on není jeden, ono jich je skoro 600 tisíc, je to živnostník, a vyhlásila mu válku. Ono to není moc překvapující, když se podíváme na složení vlády, kdy vlastně na jedné straně máme ČSSD, už samozřejmě je proslulý ten výrok pana Mládka, považuje živnostníky za parazity, a na druhé straně máme ANO, tedy pana ministra Babiše, který je zároveň velkopodnikatel, takže pro něj jsou samozřejmě i konkurenti. Ale ty bitvy ve válce, která byla živnostníkům rozpoutána, jsou už poměrně jednoznačné a čitelné.

  Jednou z nich je třeba zrušení jednotného inkasního místa. To už jste mnozí možná i zapomněli, co je, protože jste to zrušili okamžitě poté, co vlastně tato vláda byla ustanovena. Tedy ani nestihla tato věc vejít v život a vlastně usnadnit živnostníkům život. Následně tedy zavedení kontrolního hlášení DPH, takže jednou za měsíc, někteří jednou za čtvrtletí musí znovu tedy navýšit svoji byrokracii a činnost zaměřit jiným směrem než na to, aby vydělávali, ale opravdu se věnovat tedy tomuto hlášení. A víme, jak to v praxi zafungovalo nebo funguje, od samého počátku s velkými problémy. Tak to byla další bitva, kterou jste si vybrali. A teď tedy bojujeme další a ta je nazvaná elektronická evidence tržeb. Ale čeká nás ještě jedna, centrální evidence účtů, o které se zatím mnoho nemluví, ale i ta bude samozřejmě zatěžovat živnostníky, i když nejenom je.

  Zbraně, které se v této válce používají, mají především charakter informační povahy. Je to vlastně velmi prosté a je to už takové propagandistické, kdy pan Babiš označil skupinu živnostníků za největší vlastně podvodníky v tomto státě, za zloděje, paušálně je takto tituluje, svalí na ně všechny problémy České republiky. Všichni vlastně nemáme na důchody, nebo není na důchody, na jiné výdaje státu právě kvůli živnostníkům, protože ti jsou ti hlavní neplatiči daní. Tato dlouho a často opakovaná lež se samozřejmě stává v určitém vnímání u některých lidí pak nakonec pravdou, takže i veřejnost má pocit, že vlastně to je ten živnostník, proti kterému je potřeba tu válku vést a bojovat. A přitom kdo je skutečně tím největším neplatičem daní? Je tady mířeno na 5 %, opravdu 5 % těch neplatičů, a 95 %, kteří jsou těmi skutečně závažnějšími vlastně podvodníky, když to tak budu nazývat, tak na ty jsme rezignovali? Na ty tedy nebudeme mířit ten kanón, míříme ho na vrabce?

  Tato válka, která je tedy vedena právě proti těm marginálním - a skvěle to tady popsal pan kolega poslanec Farský, a to konkrétním případem Synthesie atd. Ale nebudu to už znovu opakovat. Vy si to určitě můžete najít ve stenu, anebo pan Komárek vám poskytne z analyzačního týmu ten argument.

  Tak v této válce se ti, kteří jsou tím hlavním nepřítelem, mohou velmi složitě bránit. Oni na to totiž nemají čas. Oni potřebují především dělat tu svoji činnost, aby se uživili. Oni také potřebují se věnovat té byrokracii, která na ně je navalena. Neříkám, že to udělala jenom tato vláda, ale je to samozřejmě dlouhodobě nějaký proces a určitě mnohá byrokracie je opodstatněná, ale je jí na nich čím dál více. Oni se také musí věnovat tomu, aby se naučili a zorientovali ve změnách legislativy. Když s nimi hovořím a ptám se jich, jak jim vlastně nejvíce pomoci, tak říkají: ať už je to prostředí hlavně stabilní, ať už se nemusíme každého půl roku, každý rok učit desítky nových změn, které na nás mají dopad. Protože oni jsou to většinou jenom oni sami, nebo mají maximálně nějakého jednoho dva zaměstnance, nemají určitě aparát, nemají právní oddělení, jako to mají velké podniky, které by jim takovéto změny zpracovávalo a které by jim pomohlo se v tom zorientovat. To je to, co je odvádí od té samotné činnosti, od té samotné práce, která by jim vydělávala více peněz, aby mohli právě více odvést na těch daních, o kterých je tu tak řeč.

  Také nemají své odbory na rozdíl od zaměstnanců, kteří samozřejmě - jakákoliv změna je pro ně nevýhodná, se jich týká, tak se na ty odbory mohou obracet. Mají sice své asociace, ale jak říkám, ti asi těžko půjdou demonstrovat na náměstí. Takže ona je to velice pohodlná válka pro tuto vládu, protože je vedena proti někomu, kdo je vlastně v naprosto nevýhodné pozici, kdo se těžko může bránit, kdo má své práce dostatek na to, aby se vlastně neměl čas věnovat něčemu jinému.

  Co se týče tedy živnostníků, jak bychom jim měli pomoci. Na to bychom se měli především tady snažit odpovědět, měli bychom se o tomto bavit. To jsem tady od vás ani od pana ministra moc nezaznamenala. Je tedy důležité je méně zatěžovat právě tou byrokracií, četností změn, tak jak jsem říkala. To je to, co je velmi často zatěžuje vlastně nejvíce, co zmiňují nejčastěji. A oni pak sami budou mít větší důvěru v systém, v jeho udržitelnost a také i předvídatelnost, protože to je věc, která je pro ně samozřejmě důležitá. A těch několik procent dnešních neplatičů daní, kteří tedy vlastně například třeba ani nemají tu motivaci, nebo vnímají to tak, by možná získalo motivaci je platit. A pokud ne, pokud je i tak nebudou platit a pokud se budou vyhýbat jejich placení, tak nechť tedy finanční úřady si na ně posvítí, nechť využijeme příslušné současné legislativy, která je v platnosti, a pojďme se zaměřit tedy na ty neplatiče tímto způsobem. Netrestejme paušálně všechny, nepovažujme je všechny dopředu za zloděje. Když budou mít čas na samotnou práci, tak si tedy vydělají více a odvedou i více na daních. Je to prosté.

  Dále bych se chtěla zaměřit na to, že se inspirujeme Chorvatskem. Já jsem si tady tedy v tomto případě našla podíl šedé ekonomiky u nás a v Chorvatsku a to srovnání je takovéto - najdu rok 2015, tady nahoře, tedy ten větší podíl (ukazuje ve zdvižené ruce písemný materiál), já vám to takto mohu samozřejmě i poskytnout k dispozici, třeba se můžete za mnou zastavit nebo se potkáme tady v rámci jednání. Tak Chorvatsko 27,7 %, u nás 15,1. Takže my se inspirujeme u pětkaře, když jsme sami třeba dvojkaři, řekněme. Včera bylo vysvědčení, tak je to asi podobné, jako kdybyste svému synovi či dceři řekli: máš tedy dvojku z matematiky, ale mohl by ses nechat doučovat Novákem, který propadá, který se sotva tedy udrží, ale on si koupil teď lepší kalkulačku, tak ono už mu to lépe půjde.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš. Připraví se paní poslankyně Langšádlová. V tom případě pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poprosit nepřítomného pana poslance Kalouska, aby svým členům vyměnil ten projev, protože je to nesmyslné a vy to tady stále opakujete. Proč říkáte nepravdu? Já jsem nikdy neříkal, že živnostníci jsou podvodníci. To je lež. Já pro ty živnostníky něco dělám. Ano, já jim snižuji daně. A co jste udělali vy? No vy jste jim zrušili daňové zvýhodnění pro děti a pro manželku od 1. ledna 2013. Váš Kalousek. Vy jste vlastně tlačili do rohu, dneska v Právu na první straně... (Bere si noviny a čte z nich.) Loni v Česku zkrachovalo osm tisíc živnostníků. Velký podíl na jejich bankrotech má nízká platební morálka, vymahatelnost firem. To je prostředí, které jste tady zavedli vy. Osm tisíc živnostníků díky vám. Takže nemluvte tady nepravdy. Takže vyměňte si už konečně ten projev.

  Pokladničky. Čtyři tisíce pokladniček jsem rozdal dětem. A ony si s tím hrají a vědí, že mají dostat účtenku. A ty pokladničky jsme posílali velkoobchodem přímo na adresy lidí, kteří požádali o pokladničku. A ty, které jsem rozdal na ministerstvu, to dělali moji zaměstnanci, které si platím soukromě, nikdo z ministerstva.

  Takže prosím vás, já tomu rozumím, že TOP 09 bojuje o přežití. A já bych poprosil ODS, aby ji konečně už pohltili, protože to se nedá poslouchat. Byl bych strašně rád, aby je pohltili, aby byl svatý pokoj.

  A ještě něco, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem byl na pivu a na guláši. Pivnice U Glaubiců, tady je účtenka (ukazuje) z 13.55 a dovolil jsem si tam jít na pivo, půllitr 33 teď, když ta daň bude dole, tak to bude minus 3 koruny 60, guláš 219, takže ušetříte 13 korun. (Upozornění na čas.) A byl jsem přes obědní přestávku. Tak neříkejte, že jsem nějaký absentér. A to, že čas tweetu neznamená čas konzumace, to byste se také mohli naučit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: (Znovu upozorňuje na vypršení času.) Já vás požádám, abyste respektoval čas vyměřený na faktickou poznámku, protože v případě, že se tak budou chovat všichni poslanci, tak to rozbije systém faktických poznámek.

  Poprosím pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Přijde mi naprosto cynické, když pan ministr říká po dvou letech své vlády, když podnikatelé končí své živnosti a podnikání, že za to může TOP 09, která tady v klubu má 26 poslanců. Jeho cynismus, jeho neskutečný způsob vyjadřování, bezbřehý populismus, opravdu už hraničí se vším. Já si myslím, pane ministře, vy jste ministr financí, tak už se začněte podle toho chovat.

  Jak bude politická scéna vypadat, o tom rozhodnou voliči. Zatím klobouk dolů, že vám ty vaše populistické úlety berou, naslouchají jim, ale otázka je, jak to dlouho vydržíte. Podobně jako prezident Zeman vytáčíte, přiléváte olej do ohně na všech stranách způsobem naprosto neskutečným. A jestli to letos bylo osm tisíc, protože živnostníci jsou velmi inteligentní a loni si spočítali, že až budou dávat kontrolní hlášení, to znamená ti malí dají dvakrát tolik nákladů, možná i vícekrát svým daňovým poradcům nebo účtařkám, budou muset přijmout další síly, aby zvládali hlásit vám data, tak si spočítali, že už se jim to nevyplatí. Každou drobnou věc... Včera se tady zpoplatnily normy. Vy jste opravdu tak chytrý, pro Agrofert peníze jsou, ale pro drobné podnikatele, kteří musí dělat v souladu s normami, potřebují technické normy, aby dělali kvalitní a bezpečné výrobky, tak zaplaťte si, zaplaťte si, zaplaťte si.

  Já bych se vás tady zeptal, co vy jste udělali pro podnikatele? Co jste udělali pro naše občany? Zatím jim jenom nakládáte a stavíte to tak, že tady jsou občané pro stát, a nikoliv stát pro občany. To je celá vaše ideologie. Bohužel je mi líto, zatím občané vám v tom naslouchají.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Adamec. Pardon? (Poslanec Adamec něco namítá.) Já říkám: Nyní tedy pan poslanec Adamec. A připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře. Já budu stručný. Omlouvám se, já jsem slyšel, že tady není Adamec, asi už trošku při tom pátku jsme víc nervózní. Ale já jsem nepřišel, abych kritizoval pana ministra, to bych si nedovolil. Poprosil bych ale, kdyby byl tak hodný na Občanskou demokratickou stranu a neposílal jí smrticí polibky typu, že pohltíte TOP 09. Děkuji, pane ministře.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Adamová. Připraví se pan poslanec Benešík. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji. Já musím reagovat na pana ministra, na to, že byl na obědě v době pauzy. Tak to je v pořádku, tak to se vám tedy omlouvám. Nicméně co se týče interpelací, to jste tady nezmínil, proč na ně nechodíte už od dubna. Vy si vždycky vyberete jenom něco, na co reagujete. To, co se vám samozřejmě do toho vašeho vyjádření hodí tak, aby to bylo líbivé, abyste mohl napadal opozici, že nemá žádný svůj vlastní program, a tak dále. Ale to, že na interpelace nechodíte, že jste tady včera vlastně už poněkolikáté nemohl být dotazován, to už jste zase v té své reakci opět opomněl. Tak tedy aby to bylo uvedeno na pravou míru, to, že jste nebyl U Glaubiců, dobře, ale že jste tady nebyl, to je fakt.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ondřej Benešík svou faktickou poznámku stahuje. V tom případě nyní vystoupí pan ministr Andrej Babiš se svou faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Paní poslankyně Adamová prostřednictvím pana předsedajícího, mě to mrzí, že nechodím na ty interpelace. Mě to baví s vámi se tady dohadovat, fakt mě to baví. A já jsem si dal závazek, že v tomto roce se polepším. Ale vy říkáte, že jsem tady nebyl od dubna, ale já jsem tady byl. V tomhle roce byly dvakrát interpelace, takže jsem tady byl, seděl jsem tady, to si vzpomene tady pan kolega Farský, bavili jsme se tady o Harrachově. Takže zatím mám 50% účast. Takže lepším se a slibuji, že udělám vždy maximum, abych se sem přišel s vámi dohadovat, pokud to budou interpelace a ne buzerace.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Martin Novotný: Tak pěkné dopoledne ještě jednou i ode mne. Pan ministr Babiš se tady před chvílí vyjádřil, že mu klademe neprávem do úst výrok, že živnostníci jsou podvodníci. Já se tady nechci přít, jestli tenhle výrok někdy zazněl explicitně. Já, když jsem včera byl v Událostech, komentářích s jedním z jeho nejbližších spolupracovníků, tak ten mi před tou besedou řekl: No, rostete. Tím reagoval na náš růst preferencí. A jeden z poslanců pana kolegy Babiše tady na jedné z posledních schůzí náš růst preferencí explicitně vysvětloval tím, že přepočetl vzrůst preferencí na počet lidí, tuším, že mu vyšlo nějaké číslo 180 tisíc, a řekl: To jsou ti podvodníci živnostníci a ti vám asi vzrostli. To tady zaznělo. Můžete si to najít. Nepamatuji si to jméno. Můžete si to najít ve stenozáznamu.

  Chci se pana ministra financí zeptat, jak to tedy s tím výrokem je. Jaká je jeho představa o tom počtu podvodníků mezi živnostníky, jestli sdílí tento názor svého poslance jeho poslaneckého klubu. Protože pakliže tento výrok neřekl on, tak jeho kolegové ho nepochybně řekli. A to číslo bylo poměrně vysoké a urážlivé vůči živnostnickému stavu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy paní poslankyně Adamová s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Já už se asi nebudu hlásit na příště, protože to by se dalo pořád donekonečna reagovat. Ale teď, když jste, pane ministře, hovořil o interpelacích jako o buzeraci, což už tedy není poprvé, tak bych chtěla poprosit, abyste i vy dodržoval poznámku paní místopředsedkyně Jermanové, že se tady budeme nejenom vyjadřovat slušně, ale že tady nebudeme tímto způsobem na sebe útočit. Je to velmi, velmi laciné. A myslím si, že v tomhletom směru zvláště. Opět opakuji, je potřeba, abyste si uvědomil, že vláda se zodpovídá právě Poslanecké sněmovně. Je to takto. Když tak si to ještě znovu nastudujte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Leoš Heger a připraví se paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené paní poslankyně, na začátku dnešního jednacího dne jsme tady slyšeli rozpravu pana vicepremiéra Babiše o tom, jak se opakují argumenty, jak on na ty racionální odpovídá, ale že jich je tam spousta neracionálních, ke kterým není možno se vyjádřit.

  Tak já bych rád v úvodu svého vystoupení řekl, že pravděpodobně se dávám všanc k zařazení do té skupiny, která tady zdržuje a nepřednáší svá sdělení tak, jak by si pan vicepremiér představoval. Myslím si, že k tomuhle postoji je potřeba něco dodat, a doufám, že to nebude ze strany pana předsedajícího považováno za únik od tématu, protože ta témata tady v rámci projednávání EET nastoluje pan předkladatel. Tak je potřeba k tomu říct, že parlament má svůj jednací řád a v tom jednacím řádu není vůbec nic řečeno, že se musí mluvit v rámci nějakého problému a v rámci zavádění nějaké nové regulace nebo nové agendy, že se musí mluvit o operativních problémech této agendy. Ty jsou jistě velmi složité. Přiznávám, že nejsem finanční expert ani expert na řízení celého systému finančnictví, účetnictví, výkaznictví a podobně, a že tedy o té věci budu mluvit z obecného, řekněme politického pohledu.

  Pan kolega Komárek tady uváděl, jaké počty argumentů tady zaznívají zbytečně a opakovaně, a adresoval to členům opozice, kteří tady vystupují. Myslím si, že možná by měl adresovat tuto výtku i směrem do řad svého vlastního politického hnutí, protože to, co my tady teď slyšíme v těch replikách, nejsou jenom faktické poznámky členů opozice, ale jsou to i faktické poznámky pana vicepremiéra Babiše, které přinášejí znovu a znovu stejné argumenty: všechno jste způsobili vy, co se tady děje, všichni jste lháři, Kalousek je ten nejhorší člověk a podobně.

  Takže doufám, že těch pár mých osobních poznámek, ve kterých chci vyjádřit cosi z jistého ne odborného, ale politického nadhledu o EET, myslím, že zde zaznít mohou, byť zde již celá řada z nich zazněla, ale že každý poslanec má právo u velmi vážných věcí, a že EET je mimořádně vážná věc, která bude měnit naše finanční prostředí, je naprostá pravda. Takže bych byl rád, aby ve stenozáznamech bylo dohledatelné, že ani já jsem nevyjádřil s těmi principy, které se tady zavádějí, souhlas.

  Mimochodem, když jsem u těch principů, tak ony nejsou jenom principy racionalizace nebo změn těch technikálií v různých agendách, ale jsou tady i jisté principy vyšší, které ovlivňují dění v naší zemi. Jestliže se řekne, že se bude snižovat na 10 % daň z přidané hodnoty z piva, tak je to jistá facka snažení části politické scény, ať je to scéna levicová, nebo pravicová. Pravicová scéna se snažila optimalizovat DPH tak, jak bylo potřeba podle hospodářské situace, a vycházet z toho, aby co nejdříve se začaly sazby sjednocovat. Dnes tady máme další zásah, který vyvolá pravý opak. Na straně levicové byla snaha využít DPH k pomoci chudým lidem, kteří by měli mít podle levicového názoru, a já s ním nejsem v tak maximálním rozporu, zvýhodnění v některých věcech, zejména tam, kde jim hrozí chudoba, a tudíž bylo přistoupeno k tomu, že základní potraviny budou levnější díky snížení DPH. Jestli budou tedy levnější základní potraviny a spolu s nimi i pivo, tak je to výsměch všemu, o co se tady řada lidí v minulosti snažila, aby tento národ žil zdravěji a byl k tomu nějakým způsobem alespoň nepřímo veden. To za chvíli budeme mluvit o ohnivé vodě, o potřebě snižování DPH u dalších alkoholických nápojů a budeme se bavit o tom, jestli ta ohnivá voda vyhubila v minulosti nějaké národy, nebo ne. A pokud jde o sníženou daň na knihy, tak tam by bylo možno vést velmi podobnou rétoriku.

  Tak já už se o tom nebudu dál rozvíjet. Kritici našeho vystupování jistě ocení, že jsem tady neopakoval názory, které tady budu říkat ještě celých deset minut, a že jsem si ubral svůj čas, který mám k dispozici díky rozhodnutí, že se řečnická doba zkrátí a zredukuje, tak že ten čas jsem využil trošku jinak.

  Obecný pohled na EET je možno začít konstatováním, že má přibýt další, zcela nový zákon, který opět více znepřehlední a zaplevelí náš právní řád. Právní řád, jak známo, trpí u nás každoroční inflací různých změn a dodatků zákonů a dalších podzákonných norem, takže i odborníci se často nedokážou zcela dobře orientovat v čase a prostoru této právní změti. Mezi vůbec nejméně oblíbené oblasti patří daňové zákonodárství. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, ale váš čas vypršel. Jestli ukončíte svůj projev.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Dovolím si pokračovat v dalším kole.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Putnová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Když jsem přemýšlela nad svým vystoupením z hlediska zavedení elektronické evidence tržeb, kladla jsem si dvě otázky: zda je tento zákon skutečně protikorupční, tak jak se vláda ráda jako protikorupční označuje, a jak dopadne na uživatele, nikoliv poskytovatele a živnostníky, kteří budou nuceni dávat svoje evidence, ale jak dopadne na konzumenty prostředí, ve kterém se ti živnostníci pohybují. To znamená, jak dopadne na občany a jak dopadne třeba také na pacienty.

  V té první otázce, kterou jsem si kladla, zda tento zákon nemá korupční potenciál, jsem si bohužel musela odpovědět ano, tento návrh zákona v sobě nese skrytý korupční potenciál. Nevím, jestli je to na seznamu argumentů, které tady uváděl pan poslanec Komárek, ale pokud ne, tak doufám, že analytické oddělení Zubr a Karafiát je přidají na listinu těchto argumentů.

  Korupční potenciál vidím v tom, že jsme vytvořili podmínky pro fázování, a docela chápu radost koaličních partnerů a pana zpravodaje Klašky, když vyjednal v říjnu jednotlivé fáze nabíhání. Protože chápu, že to vnímá jako politický úspěch. Jsem přesvědčena, že v budoucnosti se o těchto termínech bude dále jednat. Že to, co bylo stanoveno v říjnu loňského roku, nemusí být ještě definitivní termín. Koneckonců s posouváním termínu a s odkladem máme v českém zákonodárství přece svoje zkušenosti! Ať už se jedná o služební zákon, anebo třeba o odklad maturit. Vidím tedy skrytý korupční potenciál v tom, že termíny, tak jak jsou navržené, budou předmětem dalšího politického ujednání a dalších politických obchodů. Můžete mi navrhnout, že se to nestane. Ale pokud jste přesvědčeni, že se to nestane a nemůže se to stát, tak v tom případě bych byla ráda, kdyby to tady jednoznačně zaznělo.

  Tou druhou oblastí je to, co jsem uvedla jako další téma, kterému bych se chtěla věnovat, a to je kvalita života, která bude souviset s tím, když podnikatelé, živnostníci se rozhodnou svoji činnost ukončit. Já jsem měla možnost během letošního léta se setkat s řadou svých přátel, z nichž někteří jsou lékaři. Jsou to lékaři mé generace, lékaři v předdůchodovém věku. Sdělovali svoje obavy a také neochotu učit se novým technickým věcem v období, ve kterém už plánují svůj důchodový věk.

  Možná se vám to bude zdát jako malichernost, ale já jsem se na schůzi hospodářského výboru zeptala paní náměstkyně Hornochové, zda se vytvořila nějaká skupina, která by provedla kvalifikovaný odhad toho, kolik praktických lékařů ukončí svoji činnost proto, že nemají počítače, vedou papírovou kartotéku a nejsou ochotni ve svém v podstatě předdůchodovém věku přecházet na nový způsob práce. Dostalo se mi pouze všeobecné odpovědi, která se týkala obecných systémů proveditelnosti, nebo způsobů proveditelnosti, ale studie, která by se zaměřila speciálně na tuto oblast, takovou informaci jsem dosud nedostala.

  Dovolila jsem si tedy podívat se na otázku lékařů, jejich působení a jejich napojení na elektronický systém trochu podrobněji. Budu se zabývat jednak zubními lékaři a také dětskými lékaři. V registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v České republice bylo evidováno k 31. 12. 2013 celkem 40 619 lékařů. Dle zjištění České lékařské komory 20 % lékařů nepoužívá v práci počítač a asi 40 % z nich nemá přístup k internetu. To jsou zdroje, které je možné dohledat na webových stránkách. Všechny zdroje jsou v mém projevu v tomto smyslu dohledatelné. Každým rokem dochází k mírnému zvýšení průměrného věku lékařů. V roce 2013 činil průměrný věk aktivních lékařů mužů 49,3 let a žen 47,8 let, v úhrnu za obě pohlaví 48,4 let. V důsledku tohoto vývoje se zvyšuje procento lékařů starších 60 let. V roce 2013 tento podíl představoval 22,7 %. Podíl věkové skupiny 50 až 59 roků činil 25,3 %.

  Chci se zeptat: Domníváte se, pane ministře, že lékaři, zubní lékaři, kteří nejsou připojeni na internet, kteří pracují s kartotékou papírovou, jsou ve věku 50 plus, budou ochotni měnit svoje návyky, budou ochotni měnit systém práce, na který byli zvyklí? ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, před posledními parlamentními volbami jsme slyšeli z ústa mnoha představitelů hnutí ANO 2011 různé výkřiky o tom, že jsou novým subjektem, který naše politická scéna ještě nezažila. Říkali, že nejsou stranou, ale hnutím nespokojených občanů, hnutím, které změní poměry v České republice, přinese dobrou správu věcí veřejných, ušetří veřejné peníze a, konečně, nastolí spravedlivou vládu a řád. Na předvolebních mítincích se občané dozvídali, že hnutí ANO změní politiku, protože nepřináší tradiční střet levicových a pravicových hodnot, ale politiku pro všechny.

  Očekávali jsme ty razantní změny k lepšímu, které mělo nové politické koště přinést. První plody práce vidíme již po dvou letech. Ministr financí Andrej Babiš představil další deficitní rozpočet. Koalice tvořené hnutím ANO padly již v několika městech a v médiích se začalo konečně otevřeně mluvit o tom, kteří že čestní a morální lidé toto hnutí řídí, Prahu nevyjímaje. V říjnu roku 2014 ministr financí Andrej Babiš, bojovník proti pravolevému vnímání světa, řekl, že se nám tu profilují dvě strany. Jedna levicová, Česká strana sociálně demokratická, a jedna pravicová se sociálním cítěním -a to jsme my, tedy hnutí ANO. Ještě předtím ale ministr Babiš stihl představit veřejnosti na panelové diskusi svůj excelentní nápad - elektronickou evidenci tržeb. Tímto krokem dostala pravicová politika se sociálním cítěním nový rozměr.

  Od představitelů pravicové politiky veřejnost očekává minimalizaci státních zásahů, rovnost příležitostí, zdůrazňování odpovědnosti a svobody jednotlivce, důsledné oddělení státu a společnosti včetně liberálního přístupu k trhům. Všechny tyto principy pravicové hnutí ANO porušuje. S malými a středními podnikateli a živnostníky rozhodně žádnou solidaritu neprokazuje. Právě naopak. EET rozšiřuje pravomoc správních orgánů a státu daruje veškeré informace o uskutečněných obchodech. Nová agenda a velké objemy dat si navíc vyžádají stovky nových státních úředníků.

  Pojďme se zamyslet, jaké budou důsledky přijetí elektronické evidence tržeb. Její přijetí učiní z podnikatelů nesvéprávné malé děti a podlomí poslední zbytky důvěry, které malí a střední podnikatelé ke státním institucím chovají. Fízlování státu v kombinaci s neúměrným růstem administrativní zátěže, to je pravé české podnikatelské terno.

  Ptám se vás, pane ministře: Zaplatí někdo živnostníkům nákup pokladen? Uhradí někdo živnostníkům náklady na wifi připojení, na případnou výměnu pokladny nebo na pořízení nového softwaru, až to budou okolnosti vyžadovat? Silně o tom pochybuji. Pochybuji rovněž o výhodnosti celé této taškařice pro stát. Uvedení systému v život má dle propočtů vyjít asi na 10 miliard korun. Kdy se tyto peníze státu vrátí? A vrátí se vůbec? Nebylo by lepší místo evidence tržeb snížit o 10 miliard deficit?

  Výjimečně musím dát za pravdu Jiřímu Rusnokovi, který velmi pregnantně shrnul - cituji: Ohledně evidence tržeb jdeme s obrovskou brokovnicí na relativně malého zajíce, a mohlo se na to jít chytřeji. Chce se dosáhnout toho, aby živnostníci a malí obchodníci přiznávali tržby. Pokud zavedu povinný elektronický systém pro všechny, tak toho dosáhnu. Je otázka, jestli náklady odpovídají dosaženému efektu, který z toho bude. Je to od začátku příliš ambiciózní. Tolik Jiří Rusnok.

  Další paradox jsme z úst Andreje Babiše slyšeli v červenci 2014, kdy nám pan ministr s velkou pompou oznámil, že - cituji: Evidence tržeb je důležitá v boji proti šedé ekonomice a zároveň vytváří férové podmínky pro všechny podnikatele. - Jak může evidence vytvářet rovné podmínky pro všechny podnikatele, když se některých z nich netýká? Vede zákon, který má platit pro někoho a pro jiného ne, k narovnání podnikatelského prostředí? Vytváříme tím férové podmínky pro všechny podnikatele? Rozhodně nevytváříme.

  Podnikatelská sféra si tato rizika uvědomuje a vidět to můžeme i na webových stránkách Finanční správy, kde nalezneme mnoho dotazů k problematice EET. Na stránkách některých restauratérů obávajících se o samotnou jejich podnikatelskou existenci odpovídá Finanční správa velmi zdvořile. Cituji: Pokud opravdu zkrachují, signalizuje to systémový problém, který jako takový musíme řešit, a ne místo toho připouštět porušování zákonů. - Chce vláda říci živnostníkům, že až poté, co jich většina zkrachuje, bude to pro ni signalizovat systémový problém? Neměli bychom systémové problémy řešit ještě před schválením zákona ve třetím čtení? Nebo je to vládě jedno? ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče, váš návrh eviduji. Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážený pane ministře, jediný člene vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, hned úvodem mi dovolte, že bych poděkoval, že jste to tady vydrželi, protože když se podívám na řady Sněmovny, tak si myslím, že to zaslouží ocenění. Samozřejmě debata probíhá dlouho, některým se zdá, že je úmorná, že se opakují argumenty, ale já se k tomu za chvilku vrátím. Protože jsme ve třetím čtení, abych formálně naplnil jednací řád, tak také navrhuji vrátit tento návrh zákona do druhého čtení.

  Teď budu mluvit o tom, proč si myslím, že by to tak mělo být. My tady dáváme argumenty z jedné i druhé strany, proč ano, proč ne. Musím říct, že základní rozměr návrhu zákona je politický. A je v tuto chvíli úplně jasné, a můžeme se tady přesvědčovat, jak chceme, že ti, co to chtějí ať z vlastního důvodu, nebo z důvodů řekl bych stranické poslušnosti a třeba o tom nejsou úplně přesvědčeni, tak budou samozřejmě v důsledku hlasovat pro, ti, co to nechtějí, a patřím mezi ně, samozřejmě budou hlasovat proti. Můžeme si tady říkat, co chceme, ale rozhodně odmítám argument, že my, co jsme proti, jsme ti, kteří podporují řekl bych rošťáky, budu mluvit opatrně, nemám ve zvyku používat sprostá slova, nebo tady padlo zloděje, zlodějíčky. Není to tak. Nám se akorát nelíbí, a mně tedy osobně, že budeme kontrolovat všechny, i ty poctivé, kterých je většina, a že do toho zároveň spadnou ti nepoctiví. Myslím si, že by to mělo být obráceně, že prvotní je kontrola nepoctivých a poctiví by se měli nechat být, neměli by se nechat šikanovat státem, neměli by s tím mít vyšší náklady, než jsou zapotřebí. Já si myslím, že to samozřejmě souvisí s filozofií, kterou každý z nás má úplně jinou.

  Ale odmítám to, že Občanská demokratická strana podporuje podvodníky. To už tady prosím nikdy nepoužívejte, není to pravda. Je to jenom jiný způsob pohledu na celou záležitost.

  Co se týká některých věcí, které tady dneska padly. Mě docela pobavilo, byť je dva roky ekonomický růst, a samozřejmě se vláda pyšní, že je to její dílo, proč ne, nakonec je to vláda, ale zároveň jedním dechem říká, že za těch 14 tisíc živností, které padly, může opozice - v době ekonomického růstu - tak to mi připadá opravdu jako odvážné tvrzení. Musím říct, že všechny vlády, i naše, pokud byl ekonomický růst, se vždycky pyšnily tím, že za to můžou. Je to jinak, prosím vás. Každá vláda, a bylo jedno, jestli je levicová, pravicová, středová, vždycky ekonomickému růstu bránila, protože ekonomický růst není primárně jejím dílem, ale dílem živnostníků a podnikatelů. Takže abychom si to ujasnili. Ale samozřejmě teď je růst, teď to vypadá jinak.

  Možná bych se vrátil k tomu, co tady říkal pan ministr financí ohledně zvyšování DPH. Já jsem v té době tady nebyl, byl jsem členem grémia Občanské demokratické strany, a tehdy jsem protestoval proti navyšování daně z přidané hodnoty - v době krize - z toho důvodu, protože se chtěl zavést druhý pilíř důchodové reformy. Můžu vám říct, že jsem si osvědčil staré pravidlo, co tady už říkal kolega Urban, že opravdu je lepší mýliti se se stranou než mít pravdu proti ní. Stálo mě to rok života, ale to byl můj problém, jsem poučen. A říkám to proto, abyste to také věděli vy, co jste noví, že to takto funguje.

  DPH - já si myslím, že daň z přidané hodnoty je dynamická daň. Když se státu, zemi daří, tak daň roste. Můžu říct, že 1 % růstu HDP znamená v tuto chvíli de facto 14 mld. navíc do státního rozpočtu. Tak si myslím, že samozřejmě není úplně korektní operovat s dobou, kdy byla stagnace, regrese, a s dobou, kdy je ekonomický růst.

  Jinak mimochodem zvednutí DPH bylo pouze na tři roky. To už se samozřejmě v médiích neříkalo. De facto jste letos měnili zákon o dani z přidané hodnoty, kde prošlo kontrolní hlášení, o kterém budu mluvit za chvilku, a tam byla šance to vrátit zpět. Místo toho se zavedla třetí sazba. Ale je to politikum. Můžeme to kritizovat, můžeme říkat, že bychom si to představovali jinak, ale většina ve Sněmovně na to má jiný názor.

  Elektronická evidence tržeb samozřejmě u veřejnosti vzbudila spoustu protichůdných názorů. Každopádně se o ní hovoří. Zažil jsem takové krásné situace, kdy velcí hoteliéři říkali: "To je strašné. Dole v hospodě ve vesnici má oběd za 65 a já to pod 300 neudělám. To se musí změnit, chceme rovné podmínky na trhu." Je to hezké, akorát ten hoteliér zapomněl říct, že na ten hotel dostal 60 % dotací od Evropské unie. Prostě to tak je. Já si vzpomínám, když nejmenovaný exportér, předseda svazu exportérů, který vlastní hotel v Mladých Bucích, toto říkal do televize a zapomněl se přihlásit k tomu, že ten hotel má z větší části zaplacen z peněz Evropské unie. Prostě to tak bylo. Teď na ně došlo mimo jiné kontrolní hlášení. Co se stalo? Začínají kritizovat kontrolní hlášení, že to je nákladné, že je to složité a že se bojí represí.

  Jen tak mimochodem, včera jsem na internetu viděl velmi zajímavý šot, který zpracovala Finanční správa, moc pěkný šot, opravdu to myslím vážně, udělaný PR velmi slušně, nicméně se tam zapomněla dodat jedna věcička, že boj s daňovými úniky bude stát vlastníky firem dost vysoké náklady na zabezpečení účetnictví a těchto činností. Firmy zvedly ceny, výrazně. Mám to samozřejmě z praxe, z reálu, takže musím říct, že je to bohužel pravda. Samozřejmě musím také říct, že restaurace, které jsou plátci DPH, 15procentní daň samozřejmě povzbudila, proto také pro to byli. Mimochodem jsem se o to zajímal. V Německu je to trošku jinak, tam není snížená sazba z restaurací, ale z ubytování, takže tam je to malinko jinak.

  Proč to nechceme v této podobě? Já si myslím, že je potřeba si trošku oživit pojmy, jako je stínová ekonomika. Když se podíváte, jak to se stínovou ekonomikou je, tak zjistíte, že některé vize, které tady padají, nemusí dojít svého naplnění. Když se podívám na článeček, který jsem objevil, který se týká příčin stínové ekonomky a sahá i do historie, tak tam říkají: Stínová ekonomika není žádným novým fenoménem. Příkladem může být vznik skrytého trhu ve starověkém Egyptě v důsledku vysokého zdanění parfémů. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas vypršel v tuto chvíli.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Já se přihlásím ještě jednou.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, díky. Nyní prosím s faktickou pana ministra Babiše. (Zatím nechce k mikrofonu.) Takže stahujete. S přednostním právem pan poslanec Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké ještě dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl učinit v rámci kratičkého vystoupení jednu prosbu na kolegy z ODS a TOP 09 v rámci projednávání tohoto zákona.

  Já jsem zažil konkrétní zkušenost v neděli odpoledne, když jsem šel se svým synem na kafe v Prostějově. Když jsem vystoupil z auta, tak ke mně přišel neznámý člověk, který říká: Dobrý den, já se jmenuji tak a tak a chtěl jsem vás poprosit o jednu věc. Já jsem váš sympatizant a mně se nelíbí, že nás jako podnikatele chcete špehovat a shromažďovat na nás nebezpečné údaje... Já jsem toho člověka, kterého jsem viděl poprvé v životě, poprosil, aby mi řekl, v čem vlastně to spočívá. Protože my jdeme teď tady deset metrů do kavárny na kafe, dáme si se synem dvě kávy a dvě mattonky, a kdyby ten systém už byl v platnosti, tak ta pokladna odešle na finanční úřad jedno číslo - částku těch zhruba 120 korun, kde není uvedeno nic jiného, pouze ta celková částka 120 korun za útratu, kterou jsme tam se synem udělali. A ten pán se na mě tak dívá a říká: No jo, ale v televizi pan Fiala z ODS říkal něco jiného, že budete shromažďovat nebezpečné údaje na nás podnikatele... Já jsem mu říkal: Tak ale toto je realita. Tak mně prosím řekněte, co vy vidíte jako podnikatel nebezpečného na tomto jednom jediném údaji... A on říká: No ale říkali to v televizi. Říkali to v České televizi. A říkal to pan Fiala.

  Tak já jsem chtěl jenom poprosit vážené kolegy, aby přestali děsit naše občany, naše podnikatele. Rozumím tomu, že jsou proti tomuto zákonu, ale aby prostě říkali pravdu. Děkuji moc. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Babiše. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. No to je přesně ono. TOP 09 a ODS stále říká nepravdu. Protože ani u EET ani u kontrolního hlášení Finanční správa nedostane žádný údaj o konzumaci, o nákupu ani o faktuře. Ani u kontrolního hlášení tam není obsah faktury! Je tam DIČ, číslo faktury, velikost plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, celkem DPH, celkem tržby. Není tam ve faktuře vůbec nic. A stejně je to na té účtence, kterou dostaneme elektronickou na Finanční správu. Tak prosím vás, přestaňte už lhát. Vy děsíte stále ty podnikatele a není to pravda. Není to pravda. Nejsou tam žádné údaje, a proto se nemůžou zneužít. A vy tu lež stokrát opakujete a potom podnikatelé se ptají, co to je. No je to nepravda.

  A pane Adamec, prosím vás prostřednictvím paní předsedající, ty náklady. Kdybyste se včera díval na televizi, tak tam vám majitel Vítkovic pan Honek řekl, kolik to stálo. No 6 400 korun to stálo. A většina firem má údržbu softwarového systému. A většina firem to udělala těm firmám - mluvím o kontrolním hlášení - zdarma! Zdarma to je. Tak proč tady říkáte znovu o nějakých nákladech? Zdarma to dělali většinou, protože to mají v rámci smlouvy o údržbě softwaru. A pokud to někdo zdarma nevyjednal, tak je to pár tisíc korun, do 5 tisíc korun. A myslím, že Vítkovice Tours jsou celkem velká firma a stálo je to 6 400 korun. Tak proč tady říkáte, jaké náklady? Žádné náklady nebyly. A taky to nejsou nové údaje. (Upozornění na čas.) To jsou údaje, které může Finanční správa už dneska kontrolovat, akorát je chce v jiné formě. To je všechno.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Adamce. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Budu velmi krátký. Já myslím, že jsme si s panem ministrem nerozuměli. Vůbec mi nejde o náklady na zavedení softwaru. O tom jsem nemluvil. Já jsem říkal, že zdražují účetní společnosti, protože se samozřejmě obávají následků vyplnění toho kontrolního hlášení, chyb. Zdražily o 30 až 50 %.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S faktickou pan ministr Babiš. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já se omlouvám. Já nechápu, o čem mluvíte. Jaké zdražení? Někdo si dá udělat změnu softwaru - a už to všichni mají - za 6 400 korun a potom tiskne to kontrolní hlášení na knoflík! Stiskne jednu klávesnici a ten počítač to vytiskne. To je všechno. Tak jaké náklady? Proč by někdo zdražoval? Nikdo nezdražuje. Naopak ty firmy si vylepší cash-flow, nebudou čekat na vratky DPH zadržené, protože dneska ten počítač to tipuje. Bude míň kontrol, protože ta Finanční správa a těch dvacet analytiků, kteří mají prověrku NBÚ a budou někde v tom datovém centru - a oni jediní budou mít ty informace, tak budou jenom analyzovat. A když zjistí, že nějaká faktura se nepáruje s druhou fakturou, tak půjdou na tu firmu. Takže je to samý plus. Rychleji peníze, méně kontrol. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl říct: Ne, my budeme zlevňovat! Ale já bych jenom tady skutečně uvedl na pravou míru některé nepřesnosti, které tady zazněly, jak už bývá zvykem, od pana ministra Babiše.

  To, co obsahuje kontrolní hlášení, to, co nám tady řekl pan ministr Babiš, nebylo zdaleka úplné. To, že obsahuje informace samozřejmě o cenách nákupů a prodejů, to už jsem tady zmiňoval několikrát a myslím si, že to není úplně fér, takové ty polovičaté informace. Já si tady pro pana ministra Babiše dovolím přečíst přímo strukturu kontrolního hlášení a doufám, že to nebude rozporovat. Je to z jeho serveru, takže snad tam také nelžou, na Ministerstvu financí.

  Takže kontrolní hlášení bude mít tuto strukturu: Uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, výpis podle § 92, pořízení zboží z JČS, pořízení služby z JČS, za třetí země pořízení nového dopravního prostředku, zvláštní režim pro investiční zlato, uskutečněná plněná v ČR s DPH na výstupu nad 10 tis. Kč, uskutečněná plnění v ČR s DPH na výstupu do 10 tis. Kč. Dále to bude nezávisle na hodnotě plnění, pokud odběratel nevystupuje jako plátce atd. Pro odpočet daně to bude přijatá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, klasický odpočet plnění, dále to bude klasický odpočet plnění z řádku zjednodušených daňových dokladů. Dále tam budou informace, které tady už částečně byly zmíněny, to znamená DIČ odběratele či dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění plnění či povinnosti přiznat daň, základ daně a daň v členění dle jednotlivých sazeb DPH. U plnění režimu přenesené daňové povinnosti se budou nadále uvádět kódy jednotlivých druhů plnění. (Mpř. Jermanová: Váš čas!)

  Já jsem to nestačil celé dočíst, ale je jasné, že i pan ministr zdaleka neřekl to, co měl říct, co se týká kontrolního hlášení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím s faktickou pana ministra financí. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Pane Kučero prostřednictvím paní předsedající, fakt to nemá s vámi cenu. Toto je kontrolní hlášení. Je dokonce vyplněné. (Ukazuje daný formulář.) Nechal jsem ho vyplnit na firmu Vomáčka s.r.o. Je to fiktivní firma. A toto je přiznání k dani z přidané hodnoty. Tak prosím vás, přijďte na školení k nám a my vás to naučíme. Já bych se jednou fakt chtěl dožít, že naše Finanční správa bude jako údajně ve Švédsku. Finanční správa vlastně vyplní za občany daňové přiznání a potom přijde za nimi a zeptá se: dobře jsme to vyplnili? A občan řekne: Super! Tohoto bych se chtěl někdy dožít. Takže my jsme tady dali různé instrukce, a dokonce kontrolní hlášení můžete elektronicky vyplnit přímo v databázi Finanční správy. Prosím vás, zase říkáte nepravdy a platí to, co jsem řekl. A pokud chcete věcně diskutovat, tak diskutujme, ale neříkejte nepravdy!

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím řádně přihlášeného pana poslance Svobodu. Připraví se paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, já mluvím již podruhé v tom omezeném čase deseti minut, čili budu vás obtěžovat celkem 20 minut pravděpodobně, nebo 19,5, ale musím nejprve znovu zopakovat, že pro tento návrh hlasovat nebudu a že budu hlasovat a navrhovat, aby byl vrácen do druhého čtení. Důvody pro to se pokusím v nějaké podobě shromáždit tak, aby si pan kolega Komárek mohl odškrtávat další náměty.

  Nebudu hovořit o pyšné princezně, ani o jejím střevíčku, budu hovořit o tom, jak ten střevíček bude některé naše spoluobčany tlačit.

  Hovoří se stále o tom, že máme 900, 970 tisíc osob samostatně výdělečně činných, kterých se ten zákon dotkne. Ale první byla vlastně kolegyně Putnová, která otevřela téma občanů, kterých se to dotkne, a to jsou lékaři, provozovatelé malých lékáren, speciální lékaři, tj. stomatologové, a celá oblast zdravotnické činnosti. Já bych velmi, velmi prosil o to, aby se tato sféra jako sféra specifická skutečně zvažovala a uvažovalo se o tom, co chceme udělat. V nedávné době tato Sněmovna odhlasovala zrušení poplatků u lékaře. My jsme proti tomu a i já osobně jsme proti tomu snášeli celou řadu podkladů, proč je to špatně. Nikdo nám to nevěřil a dospělo to k tomu, že po zavedení tohoto zákona pan ministr financí musel říct, že to byla chyba. Naše ordinace se znovu naplnily čekajícími lidmi, kteří přicházejí bez jakéhokoliv důvodu, náklady na provozované praxe narostly. A to, že Ministerstvo zdravotnictví lékařům vrací tu částku peněz v podobě přímé platby místo zdravotnického poplatku, není pravda, protože to se odvíjí od čísel, která byla vykázána v roce předcházejícím, a samozřejmě v okamžiku, kdy poplatky nejsou a stav je neregulovaný, tak pacientů přichází bez objednání a bez přímého důvodu prevenčního daleko víc a náklady lékařů prostě narůstají a nejsou žádným způsobem kryty.

  Paní kolegyně Putnová hovořila o tom, že řada lékařů není schopna pracovat s takovýmito věcmi, protože nemají příslušné vybavení. A je to pravda. My víme od doby řešení elektronických receptů, že zhruba 20-25 % lékařů nemá vůbec žádné elektronické vybavení a nemohou napsat elektronický recept a nemohou napsat ani žádné kontrolní a jiné elektronické hlášení. Je jich 20 % úplně obecně a v některých oblastech medicínské činnosti jich je podstatně víc. Ono to zdánlivě vypadá, jako že ti lékaři jsou hloupí a nejsou schopni pracovat s jednoduchými pomůckami, ale my se musíme podívat na druhou věc. V oblasti praktických lékařů v předdůchodovém nebo důchodovém věku je prakticky 60 % lékařů. Tam je ta věková hranice posunuta. Celorepublikově průměr je asi okolo 40 %, tady je to výrazně posunuto. A samozřejmě je to skupina lidí, kteří už nemají žádný zájem začínat něco nového. Není to proto, že by byli hloupí nebo neschopní, ale důvod investice do něčeho dalšího pro ně je velmi málo silný. V současné době jsou praktičtí lékaři v situaci, že jejich činnost a jejich práce je přetížena. Oni mají pacientů příliš mnoho, protože praktických lékařů je málo. Ordinace mají plné, čím dál tím víc nejrůznějších kontrolních hlášení se musí vyplňovat nejenom u praktických lékařů, ale u lékařů všeho typu. Čas je takový, že s pacientem strávíte 10 minut a to, co jste dělal, dokumentujete dalších 10 minut, ne-li víc, prostě proto, že svět je takový, že neustále se musíte zajišťovat proti tomu, aby na vás někdo nepodal žalobu, abyste měl všechno zdokumentováno, a teď navíc budete ještě vykazovat něco napřímo. Je to neskutečná ztráta času, když si představím, že praktický lékař bude muset vystavovat něco proto, že si pacient přál, aby například použil pomůcku, která je na jedno použití, za kterou si musí připlatit, a za těch 10 nebo 15 korun on ztratí zase další čas tím, že bude vykazovat nějakou tržbu nějakým mechanismem, který neumí a který se bude muset naučit, a počet pacientů, které udělá, klesne. Prostě klesne. Víc se nedá udělat. Když máte víc administrativy, uděláte méně té medicíny. A to vůbec nehovořím o tom, že z těch lékařů, kteří přesluhují, jich pravděpodobně významná část odejde. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Pilného. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já musím říci, že nevím, jestli je rychlejší vyplnit něco pro pojišťovnu nebo lékařskou zprávu nebo recept ručně, a ne na počítači. To je první věc.

  Druhá věc. Výzkum, který nevím, jak je starý a který říká, že 20 % lékařů nemá nějakou takovou techniku, je opravdu starý. Dříve nebo později tito lidé, kteří to nemají, to na tom počítači prostě budou vyplňovat, protože to je rychlejší. Já když přijdu k praktickému lékaři a chce mi dát recept, takhle klikne a je venku. Dopisuje lékařskou zprávu do počítače, klikne a je venku. Stejně tak to dělá s údaji pro pojišťovnu, protože to je prostě rychlejší a zbývá mu více času pro pacienty. A elektronická evidence tržeb tohleto neovlivní. Ti lidé to budou dělat dobrovolně, protože to je prostě rychlejší, a budou mít čas na to, aby se věnovali svým pacientům.

  To, co tady bylo řečeno předtím, je prostě něco, když se opravdu díváme do zpětného zrcátka, a ta medicína prostě takhle vypadat nebude, a to říkám s plným vědomím, že nejsem lékař. Ať lékaři léči a administrativu si tímhle způsobem zjednoduší, ale oni to opravdu už teď dělají. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím odpověděl úplně obecně na to, co tu teď zaznělo. Já samozřejmě vím, co je rychlejší, jestli napsat recept ručně, nebo na počítači. Je to žertovné - je to rychlejší ručně, přesto to dělám na počítači, z mnoha jiných důvodů. Ale daleko rychlejší je napsat ten acylpyrin rukou a podepsat se. Ten rozdíl je docela až řádový, když máte těch pacientů hodně.

  Ale o tom to vůbec není. Je to o tom, že tu máme skupinu lékařů, kteří to nebudou schopni a nebudou ochotni to udělat a že odejdou. Abychom je nahradili, na to budeme potřebovat minimálně pět let, spíše deset, prostě proto, že tak dlouho to trvá, než ten lékař získá kvalifikaci, než tam přijde. A my nejsme v této zemi zvyklí na to, aby se lidé přesouvali. Všichni někde nastoupí a pak tam umřou. My dospějeme k tomu, že budeme mít území, která budou tabula rasa, nepokrytá, lékaři tam nebudou. A to není žádná sranda, to už není to, že tam chybí hospoda, to už není to, že tam chybí malý krámek, který prodává rohlíky nebo vodňanské kuře. To je o tom, že tam prostě pacient nemá dostupnou primární péči. A to je to, proti čemu hovořím.

  Já vím, že žádný vlak nepojede dozadu. Také doufám, že v Praze nebudeme mít koňku, i když současná primátorka se o to velmi snaží, aby dopravu dostala do této podoby. Vím, že čas půjde dopředu a že elektronika nastoupí. Ale v této věci ona nastoupí špatně prostě proto, že na to podmínky v této samostatné zvláštní sféře lidské činnosti prostě nemá. Ta skupina lidí prostě přestárla, je mimo a my ji nedokážeme z hodiny na hodinu nahradit. To je to, před čím varuji. (Předsedající upozorňuje na čas.)

  Ano, rozumím času. Také doufám, že v tom čase se nedočkám toho, že je pravda to, co říkám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy několik faktických poznámek. První má pan poslanec Soukup, po něm pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Putnová. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem byl v pondělí na Radě hospodářské a sociální pomoci Sokolovska. To je taková parta, takový orgán, kde zasedají a prosazují své názory především drobní podnikatelé. Já jsem tam mluvil o mnoha věcech a nechal jsem si elektronickou evidenci tržeb úplně naposled. Začal jsem to slovy: "Pánové, teď asi dostanu po hřbetě." Nikoliv, nestalo se. Já vám řeknu, že elektronická evidence tržeb má podporu. Byli tam lidé, kteří se ptali na různé věci, nicméně nezaznamenal jsem tak, jak to tady tvrdí pravicová opozice, že by v podstatě tento zákon podporu neměl.

  A teď takový malý test z logiky. My tady často slyšíme, že elektronická evidence tržeb zlikviduje řadu živností, že bude muset řada podnikatelů skončit. Zcela logicky to tedy znamená, vykřičník a otázka, to znamená, že u nás v Česku není možné poctivě, slušně a solidně bez podvádění podnikat?

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura, připraví se paní poslankyně Putnová se svou faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Na rozdíl od mého předřečníka reaguji na vystoupení kolegů v rozpravě. Pěkně pohovořil pan předseda hospodářského výboru. Já bych to skoro podepsal. Říkal: oni se dobrovolně rozhodnou. No kdyby to bylo dobrovolně, tak se asi nedohadujeme. Ale vy jim žádný výběr, zda dobrovolně, nebo nedobrovolně, nedáváte. Tak je nemaťte. Pokud se pletu, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy Poslanecké sněmovny, tak mi řekněte, jak to tedy udělá ten lékař, že se dobrovolně rozhodne nepoužívat EET, když říkáte, že on to dobrovolně udělá, protože je to výhodnější.

  A pak bych poprosil kolegy - můžeme všichni říct, co jsme dělali v pondělí ve svých poslaneckých kancelářích. To jsou tedy výborné sociologické průzkumy. Já jsem se ptal, jestli dostanu po hřbetě, nedostal jsem. Ale to je spíš úsměvné. Ale ta nehorázná věta, opravdu nehorázná věta, že ten, kdo je proti EET, nepoctivě podniká, je zloděj a okrádá stát, tu jste si vymyslel. Protože nemusíte zkrachovat nebo zavřít svoji činnost jenom proto, že vás stát chytne a nemůžete dál podvádět, například proto, že těch byrokratických povinností je už příliš mnoho, nemáte velké odbory právní, nemáte velké odbory ekonomické. Zajděte do malé firmy v těchto dnech a zeptejte se, kolik platí za školení svých účetních ke kontrolnímu hlášení. Pak se podívejte do důvodové zprávy k tomuto návrhu zákona a zjistíte, jak podstřelené byly náklady privátní sféry například na kontrolní hlášení. A úplně stejně je to s elektronickou evidencí tržeb. A je to taková ta pohádka, jak přijde kouzelný dědeček, rozdá pokladničky a bude na všechno. Budeme mít levné pivo, možná budeme platit tomu, kdo to pivo vypije, budeme mít na všechno, protože hodný dědeček rozdal pokladničky. Tak pohádky jsou ne na ČT24, pokud nás dneska nebo někdy v noci budou vysílat, ale na dětském kanálu České televize. (Předsedající: Váš čas, pane předsedo.) Tam ty pohádky patří. Sem ne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Putnová s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Anna Putnová: Ještě jednou dobré dopoledne. Já jsem si vybrala ten příklad s praktickými lékaři proto, že mi šlo v tu chvíli o to upozornit na to, jak se promění kvalita života, speciálně v malých obcích a v obcích, které jsou vzdálené od velkých měst. To je zkušenost, kterou já jsme nasbírala během léta, když jsem mluvila se svými vrstevníky a se svými známými. Pokud v malé obci zavře ordinaci dětský lékař, bude zavřená hospoda a skončí třeba zahradník nebo automechanik, tak musíme říct, že kvalita života se v té obci přece změní. My se bavíme jenom o živnostnících a bavíme se jenom o lidech, kteří jsou povinni vykazovat EET. Ale bavme se také o tom, jaké to bude mít dopady do prostředí a jak to postihne kvalitu života, speciálně v menších obcích.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Fiedler a připraví se pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Já také budu krátký jako kolegyně paní poslankyně Putnová. Já bych zareagoval na to, co tady říkal pan předseda hospodářského výboru kolega Pilný. Naprosto absolutně s tím souhlasím. Tam není, co bych rozporoval, že je to rychlejší, že je to prostě pro ty z nás, kteří děláme s výpočetní technikou, s elektronickými systémy, je to logičtější, jednodušší, pohodlnější, rychlejší. Naprosto souhlasím, bez výhrad. K tomu zkušenost moje. Mám tchána, který běhá se složenkami na poštu, aby zaplatil účet, který mu přijde. Čtyřicetkrát jsem mu říkal táto, je to jednodušší, když ti tady dám - má doma počítač - bankovnictví do počítače, uděláš to elektronicky. Bude to jednodušší, rychlejší, pohodlnější a díky tomu, že to nebude u té klasické banky, která ho sdírá na měsíčních poplatcích, ale bude to elektronicky tam, kde to mají zdarma, ušetříš ročně skoro tisícovku. Neudělal to. Nic víc k tomu nedodám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když se dívám na tabuli, tak využiji faktické poznámky, abych omluvil svou kolegyni Janu Fischerovou, kdy ta přihláška propadne, ale určitě se přihlásí příště, protože plní povinnosti v Radě Evropy v delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tak aby to zcela jasně zaznělo, že není to tak, že tady není přítomna. Nemůže být přítomna, protože je ve Štrasburku, kam jsme ji my společně vyslali. Děkuji za pochopení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, o její omluvence vím, byla načtena. Nyní tedy požádám dalšího řádně přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Horáček a připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já rozumím dnes tomu, co se pan ministr financí snaží. Stále nám tvrdí, že elektronická evidence tržeb přinese do státní pokladny více peněz. (Řečník se obrací směrem k předsedajícímu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Byl jsem upozorněn, že není zpravodaj. Jdu zjistit, kde je, a bude požádán, aby se navrátil do sálu.

 • Poslanec Václav Horáček: A já budu raději mluvit, abyste mi to neodečetl.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, prosím, máte prostor.

 • Poslanec Václav Horáček: Několik miliard od drobných živnostníků, na kterých jsme v památné první republice stavěli úspěch naší ekonomiky, on prostě podojí o další peníze, zatíží je další administrativou a povinnostmi. Více miliard do státní kasy znamená více peněz na dotace a třeba i na další Čapí hnízdo. Říkám si, když chce pan ministr víc peněz do státní kasy, aby bylo více peněz na dotace, proč nejde tam, kde jsou velké peníze a jejichž příjem do rozpočtu by byl opravdu patrný. Ale ono je to zřejmé. Ryby si rybník nevypustí. Dost těžko pan ministr Babiš bude dnes naplňovat to, co sliboval, když tím by poškodil nejvíce své vlastní zájmy. Ostatně zatím se mu podařilo jejich prosperitu a efektivitu zvyšovat. Když jsme se kdysi podivovali nad obchodními úspěchy tehdejšího ministra dopravy Aleše Řebíčka, vůbec jsme netušili, že kdesi v pozadí je někdo, kdo se učí, jak se politika propojuje s byznysem, a že nám jednou, vlastně to bylo docela brzy, ukáže, jak se to dělá ve velkém.

  Dlouho jsem při přípravě tohoto vystoupení přemýšlel o tom, jak do zkratky shrnout to, co elektronická evidence tržeb dnes představuje. Jak ji vlastně charakterizovat. Ukazuje se, že nejvýstižnější definicí je, že je to nepřipravený, diskriminující, nefunkční systém tvořený jen pro odvrácení pozornost od toho, že skutečné peníze leží české státní pokladně někde jinde, na což se ale nechce upozorňovat, protože jedno z těch míst je soukromá pokladnička pana ministra. Říká se tomu "vrtěti psem" a vypadá to, že pan ministr Babiš tady vrtí nejen psem, ale celým stádem psů a doufá, že si proto lidé přestanou všímat toho všeho dalšího.

  Jako opozice nesmyslné nápady současné koalice asi nemáme šanci zvrátit. A pokud to vše nevadí koaličním partnerům, je nutné přiznat, že tu dnes diskutujeme nad něčím, co hlasovací mašina tak nějak schválí prostě jen proto, že si to koaliční partner vymínil a koalice jako taková není připravena na jakoukoliv vnitřní diskusi, natož na nějaký spor. Občan prostě bude muset přijmout za své, že pro udržení koalice je potřeba podstupovat i oběti, byť jimi budou občané samotní. Přesto, nebo možná právě proto se domnívám, že naše úloha zde je zcela zásadní a potřebná. Co se chystá, pravděpodobně neovlivníme, máme ale jednoznačnou povinnost na to upozorňovat a varovat před tím. Možná to mnozí lidé nepochopí dnes, možná pro mnohé lidi není elektronická evidence tržeb zásadní otázkou či vůbec tématem, nad kterým by přemýšleli. Tady ale nejde o jednu konkrétní právní normu, jakkoliv je hloupá a zbytečně obtěžující. Tady jde o celý systém, proti kterému zde brojíme a vystupujeme a proti kterému by měl vystupovat a brojit každý rozumně smýšlející občan této republiky, jedno, zda je to ministr, poslanec nebo živnostník. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, váš čas vypršel, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Horáček: Děkuji, já se znovu přihlásím, protože vás určitě České souvislosti zajímají.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní eviduji faktickou poznámku pana ministra financí Andreje Babiše. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. To snad byl nejhorší projev, co jsem tady kdy slyšel. To je neuvěřitelné. Velké ryby, pane poslanče Horáčku, to je velká ryba, to je karusel. Včera říkali, že pan Zadeh, kauce 150 milionů. Vždyť jste to četli, ne? (Ukazuje listy papíru směrem k lavicím pravicových poslanců.). Ekoinvest, ti nás okradli o 4,5 miliardy. Karusel, to je on. Tak se podívejte na video. Finanční správa má to video, je tam hezká postavička. Takže děláme proti velkým rybám. Kobru máme, reverse charge a kontrolní hlášení. Takže prosím vás, když vystupujete, tak se to aspoň naučte. A ty vaše zase nesmysly o tom, co moje firmy a Čapí hnízdo, tak já vám to znovu přečtu a příště vám donesu graf.

  Moje firmy celkově odvedly do rozpočtu Evropské unie 35,54 mld. za posledních devět let a dostaly 6,19. V Čechách odvedly za posledních devět let 19,663 mld. a dostaly 1,9. To znamená desetinu! Desetinu. A pokud ODS tvrdí, že odvody sociálního pojištění nejsou na důchody a zdravotní není na platy lékařů a sestřiček, tak si to prosím vás nastudujte, protože tady máme zahraniční investory, kteří dostávají desetileté daňové prázdniny, mluvím o dani z příjmu právnických osob, a jediný náš příjem jsou právě ty odvody. Takže pokud vy říkáte, že to tam nepatří, tak já vám říkám, že to tam patří! A moje firmy odvedly desetkrát více do českého rozpočtu, než dostaly. Tak přestaňte lhát, pošlete si auditora, nechť to zkontroluje. A to je pravda. A přestaňte tady do toho plést moji firmu stále. To nemáte jiný program? (Upozornění na čas.) Tady jsou karusely, kontrolní hlášení. (Znovu upozornění na čas.) Doporučuji video Finanční správy. Skvělé video.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já znovu nabádám k pořádku obě strany, abychom se skutečně drželi diskutovaného tématu, kterým je elektronická evidence tržeb. Bohužel neustálé rozbíhání jiným směrem nepřispívá ke kvalitě diskuse.

  Eviduji faktickou poznámku, tři faktické poznámky. Pan předseda Faltýnek, pan předseda Stanjura, a další. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké popoledni, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vystoupil s určitým procedurálním návrhem. (Poznámka z pravé části pléna.) Jaký čas?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Psal jsem si pořadí faktických poznámek, pane předsedo. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Omlouvám se. Takže ještě jednou hezké popoledni. Dovolte mi, vážené kolegyně, kolegové, abych vystoupil s určitým procedurálním návrhem a vrátil tu diskusi vlastně zpátky k tématu, které tady řešíme.

  My tady dneska diskutujeme, pokud jsem to dobře počítal, 38. hodinu v rámci prvého, druhého a třetího čtení, k tomuto zákonu. A já se domnívám, že všechny argumenty ať už proti, nebo pro v této debatě, nebo většina z nich zazněla, přestože jsou opakovány stále ze strany předkladatelů stejné argumenty a ze strany odpůrců tytéž. Domnívám se, že těch 38 hodin debaty je dostatečný čas k tomu, abychom si všechny tyto vzájemné názory vydiskutovali. Proto mi dovolte, abych navrhl, abychom procedurálně bez rozpravy hlasovali, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude o vládním návrhu zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 513, třetí čtení, a o vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 514, třetí čtení, a o podaných pozměňovacích návrzích k těmto tiskům hlasovat ve středu 10. února 2016 v 11 hodin. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Zavolám kolegy z předsálí. (Náhlý hluk v sále. Výkřiky zprava.) O procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy. Všechny vás odhlásím. Ano. Všechny vás přihlásím. (Předseda Stanjura: Mám protinávrh.) K procedurálnímu návrhu může být protinávrh. V tom případě, pane předsedo, pojďte dát protinávrh.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Můj protinávrh je poměrně jednoduchý. Já vznáším námitku. Toto nebyl procedurální návrh. To nebyl procedurální návrh. (S důrazem.) Navíc pokud si vezmete jednací řád § 63, co může poslanec navrhnout v rozpravě, tak je to návrh na odročení, návrh na zamítnutí, návrh na odkázání jinému orgánu Sněmovny, návrh jiné předlohy, návrh pozměňovací, návrh eventuální, dodatečný, podmíněný, návrh na vypuštění části návrhu. Toto nebyl procedurální návrh. Já vás žádám, pane místopředsedo, abyste o něm nedal hlasovat. V opačném případě budeme oprávněni namítat porušení zákona.

  A pak chci ještě říct, že se chystáte porušit zákon 10. února, jak zaznělo na mikrofon. Chystáte se porušit zákon po pečlivém plánu a v organizované skupině. (Smích poslanců ANO. Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jedná se o to, že v tento moment je procedurální návrh načten. A jediné, co zde je v případě, že je návrh na jiný protinávrh procedurální. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, bylo snad jasně řečeno, že toto není procedurální návrh, tudíž vy nemůžete nechat hlasovat o něčem, o procedurálním návrhu, který není procedurálním návrhem.

  K tomu vašemu plánu chci říci jedno, tady jsou lidé zavíráni za to, že porušují zákon. Vy se chystáte porušit Ústavu. Co s vámi? (Hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pro upřesnění odcituji a dám hlasovat. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. To znamená, já se táži, zda někdo má jiný procedurální návrh, abychom o daném bodu hlasovali v jiný termín, nebo jiný procedurální návrh. Není otevřena rozprava. (Před řečnickým pultem se hlásí předseda Stanjura.) Rozumím tomu, pane předsedo, že přicházíte s procedurálním návrhem? Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Můj procedurální návrh je v souladu se zákonem, abychom hlasovali po řádném ukončení rozpravy ve třetím čtení.

  A nyní vás osobně, pane místopředsedo, nemám žádné možnosti prostřednictví, vyzývám, abyste neumožnil vy osobně jako řídící schůze hlasovat o protizákonném návrhu. (S důrazem.) Protože říct, že někdo vystoupí s protizákonným návrhem, sám ho označí za procedurální, a vy o něm klidně necháte hlasovat s vědomím toho, že se jedná o protizákonný návrh, a navíc to není procedurální návrh, tak vy osobně přebíráte odpovědnost za tento postup.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Předpokládám, že přicházíte také s procedurálním návrhem. (Před řečnickým pultem se hlásí předseda Kalousek.) Protože jestli tomu tak není, dám hlasovat o procedurálním návrhu a pak budeme pokračovat v rozpravě. (Předseda Kalousek mimo mikrofon: Přicházím s procedurálním návrhem.) Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pane místopředsedo, já se ohrazuji proti vaší formulaci, když jste se ptal, jestli má někdo jiný procedurální návrh, protože to, co tady pan Faltýnek přednesl, ať už budeme ten zákon o jednacím řádu ohýbat jakkoliv, tak prostě nebyl procedurální návrh. Takže už jenom formulace jiný procedurální návrh byla mimo zákon, protože tady žádný procedurální panem Faltýnkem přednesený nebyl.

  Vzhledem k tomu, že se v tom evidentně neorientujete, dávám procedurální návrh hlasovat o odvolání předsedajícího, který by věděl, co podle jednacího řádu je, či není procedurální návrh.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedo, asi se v tom neshodneme. Jsem přesvědčen, že postupuji v souladu s jednacím řádem. To znamená, budeme nejprve hlasovat o vašem procedurálním návrhu a to je návrh na mé odvolání z řízení schůze, a potom budeme pokračovat tak, jak bylo načteno. Zavolám tedy kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlásím vás. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Počet poslankyň a poslanců se ustálil. (Hluk v sále.)

  Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro procedurální návrh pana předsedy Kalouska na mé odvolání z řízení schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 23, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 81. Tento návrh byl zamítnut.

  Vzhledem k tomu, že žádný další procedurální návrh nezazněl, a já říkám, že podle jednacího řádu budeme hlasovat v souladu tak, jak byl načten panem předsedou Faltýnkem. (Předseda Stanjura se hlásí. Poslanec Koníček vykřikuje: Zazněl! Stanjurův!) Prosím, jestli chcete upřesnit tento pozměňující návrh, tedy procedurální návrh.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci vznést námitku proti postupu předsedajícího, protože jak řídíte tu schůzi, opravdu není možné. Takže vznáším námitku proti vašemu postupu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je to procedurální návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 82. Návrh byl zamítnut.

  Vzhledem k tomu, že byl načten procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. (Hlásí se předseda Kalousek.) Pouze za předpokladu, že máte protinávrh proti procedurálnímu návrhu. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Mám. Na zvukový záznam a pro historii. Mám, pane předsedající, protest, protože dáváte hlasovat o procedurálním návrhu. To, co tady přednesl pan poslanec Faltýnek, není procedurální návrh na základě a v mezích zákona. Je to úplně stejné, jako kdyby přednesl návrh: Pojďme všichni na pivo! Nebudu snižovat úroveň Poslanecké sněmovny tím, že přednesu stejně relevantní poslanecký návrh. Ale pro historii, pro záznam a pro správní zkoumání - pane předsedající, podporujete nezákonné jednání. Řiďte si to dál, protože většina občas může jednat i nezákonně, ale špatně končí. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem přesvědčen, že jednám v souladu s jednacím řádem. A v tento moment vzhledem k tomu, že nezazněl protinávrh proti procedurálnímu návrhu... (Gestikulace v sále.) Je zde pouze jeden návrh, aby bylo řádné ukončení rozpravy ve třetím čtení, panem předsedou Stanjurou. Tak jsem si poznamenal váš procedurální, resp. protinávrh proti tomuto procedurálnímu návrhu. (Hlásí se předseda Laudát.) Chci se zeptat pana předsedy Laudáta, zda i on má protinávrh proti tomuto procedurálnímu návrhu. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Dávám protinávrh, abychom hlasovali o tom, že pan předsedající vědomě porušuje zákon této země. A jenom chci sdělit, jestliže budete hlasovat o návrhu pana Faltýnka, TOP 09 se na protest vypne, protože to považujeme za vrcholně nehorázné porušení Ústavy České republiky. (Potlesk členů ANO. Výkřiky z lavic ANO: Vypněte se!)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Hlasovat o tom, že porušuji jednací řád, není procedurální návrh. Ten nelze hlasovat. Já v tento moment dám hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury. (Hlásí se předseda Kalousek.) Prosím. Znovu říkám, je to procedurální návrh. Bez rozpravy. Lze pokládat pouze protinávrhy proti procedurálním návrhům. Posledně jste tak neučinil, pane předsedo. Doufám, že se polepšíte.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jménem klubu TOP 09 si dovoluji požádat o tříminutovou přestávku na poradu klubu před hlasováním. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Procedura se hlasuje bez rozpravy a hned. Poté co odhlasujeme procedurální návrh, dostanete přestávku, pane předsedo. Přečtu tedy první procedurální návrh tak, jak byl přednesen panem předsedou Stanjurou. Ten navrhuje, aby, když tak mě opravte, kdybych ho řekl špatně, pan předseda Stanjura navrhuje procedurální návrh dát hlasovat, že ukončení rozpravy ve třetím čtení proběhne až po vyčerpání všech přihlášených do rozpravy. Tak vás poprosím, upřesněte to, protože ve smršti faktických poznámek jsem si nebyl schopen poznamenat přesnou citaci. Takže vás poprosím, načtěte váš návrh a já o něm dám hlasovat.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, máte k tomu lidi, abyste to zaznamenávali, když ne osobně. Já jsem říkal, že navrhuji, aby se o tomto zákonu hlasovalo ve třetím čtení až po řádném ukončení diskuse. Nic jiného. Opakuji to podruhé.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Děkuji. Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak ho přednesl pan předseda Stanjura, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 41, proti 27. Tento návrh byl zamítnut.

  V tom případě budeme hlasovat o procedurálním návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda Faltýnek. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Odhlásím vás všechny. Požádám vás o opětovné přihlášení do systému.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl přečten panem předsedou Faltýnkem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 26. Přihlášeno poslankyň a poslanců 94, pro návrh 81, proti 8. Konstatuji, že s procedurálním návrhem byl vysloven souhlas.

  A táži se (k poslanci Kalouskovi), zda požadavek na vaši přestávku v délce tří minut trvá. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Pro pořádek říkám, že přestávku může ohlašovat pouze předseda klubu.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já také na té přestávce netrvám, protože jsem na ni neměl žádný nárok. Nicméně omlouvám se teď všem ostatním členům Poslanecké sněmovny, kteří mají jasno.

  Jako bývalý předseda KDU-ČSL si dovolím obrátit se na své bývalé kolegy. Kolegové z KDU-ČSL, až tento proces bude shledán nestoudným, nezákonným a s demokracií neslučitelným a až vy budete tvrdit, že vy za to žádnou odpovědnost nenesete, protože vy jste jenom bránili tomu nejhoršímu, a že tu odpovědnost nese ten ministr financí, který prosazoval něco, co vy jste vlastně nechtěli, a jenom jste bránili tomu nejhoršímu, tak promiňte, neříkejte to. Já budu první, kdo vám řekne, že je to vaše pokrytectví. Že tato vláda může takhle znásilňovat právní řád jenom proto, že vy jste podpořili... (Poslanec Faltýnek volá z místa: Církevní restituce!)

  Až přestane řvát Faltýnek, budu pokračovat. (Poslanec Faltýnek: Nepřestanu!)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás všechny vyzývám ke kázni a žádám vás, abyste po sobě nepokřikovali, protože v případě, že nezměníte své chování, budu nucen přerušit schůzi!

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Že tato vláda vznikla jenom proto, že vy, kolegové z KDU-ČSL, jste souhlasili s tím, že v jejích řadách může být člověk bez platného lustračního osvědčení. Že tato vláda vznikla jenom proto, že jsme dokázali schválit zákon o státních... (Ministr Babiš ve vládní lavici mává dvěma plakátky.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, já vás žádám o kázeň, abyste schoval ty materiály a neprovokoval jste v sále, jak už jste na to byl dnes upozorňován! Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Že tato vláda vznikla jenom proto, že vy, kolegové z KDU-ČSL včetně bývalého ředitele ÚSTR jste svým hlasováním podpořili, aby ministr vlády nemusel mít čisté lustrační osvědčení. Jinými slovy, aby ten ministr vlády mohl být estébák. Že vy, kolegové z KDU-ČSL jste souhlasili s porušováním rozpočtových pravidel. A že vy, kolegové z KDU-ČSL, jste teď podpořili spolu s koalicí znásilnění jednacího řádu, které navrhl kolega Faltýnek pod slovem procedurální návrh, byť to žádný procedurální návrh nebyl. Za těch 25 let, co jsem byl vaším členem, si pamatuji, že jedna z mála věcí, na kterých jste trvali, je vláda práva. To znamená, že pravidla platí. Poté co jste vstoupili do této koalice, vy znásilňujete jedno pravidlo za druhým a opovrhujete vládou práva.

  Až budete říkat - a vy to budete říkat! - že jste za to nemohli, že to byla odpovědnost ministra financí a vy jste v rámci koalice nemohli nic dělat, tak vám dnešní den připomenu a řeknu: Mohli jste dělat! Vy jste jenom připustili nemravnost pro svá vlastní koryta! (Potlesk z lavic TOP 09.).

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek zopakuji, že jsem jednal v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane ministře, s přednostním právem.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Děkuji pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska: Zaplať pánbůh už jste bývalým členem KDU-ČSL i bývalým předsedou! A myslím si, že se musím jasně ohradit proti tomu, abyste zkoušel nějaké historické reminiscence a zkoušel tady na nás apelovat. Protože vaše mnohé působení v dobách, kdy jste byl v řadách KDU-ČSL, tak do dnešních dnů neseme negativní důsledky a rozhodně nejsme na tato vaše některá rozhodnutí v minulosti hrdi. Ano, každá vláda má svá pozitiva i negativa. A když se podívám na účast ve vládách, kde jste byl vy, na poslední vládu, kde jste byl účasten, ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, nechť si každý občan této země udělá obrázek, jak tato vláda byla prospěšná. Jak bylo prospěšné vaše působení v politice. Pod jakým schodkem státního rozpočtu je Miroslav Kalousek coby poslancem, coby předsedou rozpočtového výboru a coby ministrem financí podepsán. To je ta Tradice-Odpovědnost-Prosperita ve vašem podání. Takže napřed se podívejte na svoji historii, a potom mějte ambici tady kázat a apelovat na KDU-ČSL! A říkat něco z titulu bývalého předsedy KDU-ČSL. Zaplať pánbůh, že už bývalého!

  Děkuji za pozornost. (Bouřlivý potlesk především poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Máte slovo, pane předsedo. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Aplaus levicového spektra je pro mě tou nejsladší odměnou. (Potlesk z lavic TOP 09.) Nicméně asi jsme si nerozuměli. Já jsem vám nevyčítal minulost. Já jsem upozorňoval na tu budoucnost, o které nepochybuji. Protože dřív nebo později vy, protože to máte v genech, budete říkat, že jste za nic nemohli. Že to byla koaliční dohoda. Že vy jste to mysleli vlastně dobře a bránili jste nejhoršímu.

  Tohle říkali normalizátoři a kolaboranti v letech 1969 a 1970. A tohle budete vy dříve nebo později říkat opět! A já vám jenom dopředu chci říct, že až to budete říkat, tak že my vám dnešní den a minulé dny s biopalivy, s lustračními zákony, ze všech vašich kšeftů s Agrofertem připomeneme a řekneme vám: Ne, vy jste měli jinou volbu. Vy jste ji jenom odmítli pro vlastní koryto. Tak teď se nevymlouvejte! (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Plzák. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo rozumět, co se přednáší! ***

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, já budu velmi krátký. Mně se líbí velmi zásadový postoj pana kolegy Kalouska k právu a spravedlnosti, akorát mi na tom trošku vadí, že on byl členem lidové strany ještě v době socialistického zřízení, kdy byla pevnou součástí Národní fronty. Oni byli voleni do Národního shromáždění a v podstatě dělali takovou stafáž tomu socialistickému zřízení. Takže v tom případě mám pochybnost o upřímnosti těchto slov. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s přednostním právem pan ministr Marian Jurečka.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Já bych chtěl ještě tu rozpravu teď vrátit ještě trošku do věcné roviny. Ano, určitě, celý tento postup projednávání tohoto zákona nepochybně opozice napadne k Ústavnímu soudu a Ústavní soud bude o tom, zda ty procesy byly v pořádku, či nikoliv, rozhodovat.

  A tady si myslím, že je jeden silný argument, resp. dva. Já jsem mluvil s lidmi, kteří byli autory jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Při tvorbě tohoto jednacího řádu se nepočítalo primárně, že se povede ve třetím čtení obecná diskuse o tom konkrétním materiálu. K tomu byl vždycky určen prostor v prvním a potom v rámci druhého čtení při načítání pozměňovacích návrhů. Takže opravdu ti tvůrci s tím nepočítali. Postupem, a když se podíváte i do vývoje jednání Poslanecké sněmovny, tak si řekněme, začal se tento institut zneužívat a dostali jsme se do této fáze, kterou tady teď zažíváme ve třetím čtení.

  Ten druhý moment je, a bude to, myslím si, i zajímavé sledovat, kdybych já i vytáhl stenozáznamy tady kolegů, kterých si mnohých vážím, z opozice, tak zda ty jejich příspěvky, které tady načítali, opravdu byly věcně k tématu a k projednávání tohoto zákona, protože spousta příspěvků, které i já jsem tady slyšel, vůbec s obsahem tohoto zákona neměly vůbec žádnou souvislost. Ale to budou posuzovat někteří jiní a ne my. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji faktické poznámky, přednostní práva. V tom případě dvě, běží normálně rozprava. Takže faktickou poznámku, pane předsedo. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom trošku pod důstojnost, ale přece jenom na doktora Plzáka mírnou reakci. Ano. Byl jsem člen lidové strany od roku 1984, asi tak jako 20 tisíc jejích dnes ještě žijících členů, jejichž značku a úsilí dnešní estabilishment prodává. Jako zhruba 20 tisíc členů, kteří jako řadoví členové lidové strany před listopadem 1989 na tom byli podstatně hůře než nestraníci, a svým životopisem to můžu doložit.

  Jestli přesto, že mám tuhle minulost, pochybujete o mé upřímnosti, tak bych vám k tomu rád řekl, že jsem nikdy nebyl na nátlak své maminky vstoupen do KSČ, že jsem nikdy nebyl evidován ve svazcích pod krycím jménem Bureš, že jsem nikdy nepatřil pod komunistickou elitu, a nechápu ten rozdíl v té víře ve vaši upřímnost, když tolik věříte svému předsedovi a nevěříte mně. Hezký den, pane doktore. (Potlesk některých poslanců zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy další faktické poznámky. Pan poslanec Benda, pan předseda Laudát, paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem chtěl jenom zareagovat na ministra zemědělství pana kolegu Jurečku, protože jsem také jedním z pamětníků tohoto jednacího řádu. Ano, je pravda, že se nepočítalo s tím, že by byla rozprava ve třetím čtení. Ale praxe to změnila a ta rozprava se vede od roku 1997. Od 1997 se běžně vede rozprava ve třetím čtení. Předevčírem jsme tady měli vysokoškolský zákon, prvních osm vystupujících byli představitelé vládní koalice, kteří ve třetím čtení, každý měl tak 20- až 25minutový projev k vysokoškolskému zákonu. A návrh, který zde podal pan kolega Stanjura a pro který vás 85, nebo kolik vás bylo, hlasovali proti jeho přijetí, byl návrh, který říkal: dodržme jednací řád, který jasně říká na závěr třetího čtení - Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zmítnutí a posléze o pozměňovacích návrzích a posléze o tom, jestli s návrhem vyslovuje souhlas. 85 lidí v tomto sále hlasuje proti tomu, abychom dodrželi zákon o jednacím řádu. Já se ptám, jestli vám to stojí za to.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvenky. Od 13.20 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pane poslanec Karel Fiedler a z dnešního jednání od 11.15 do 12.15 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský.

  Nyní tedy faktická poznámka pana předsedy Laudáta, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom technicky nebo krátce k panu kolegovi Plzákovi. Přece jenom, byť jako vnější pozorovatel, i když jsem nebyl v lidové straně, jedna věc je dělat stafáž nějakému režimu, když tady jsou stovky tisíc sovětských okupantů, když tady jsou desetitisíce udavačů z vlastního národa nebo ze sousedního národa, se kterým jsme byli ve federaci, a je dost velký rozdíl proti tomu, jestli se chováte tímto způsobem. A vy říkáte, nebo jste říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, že dělali stafáž. Jenom abyste náhodou těmito rozhodnutími, a KDU-ČSL zejména nedělají stafáž něčemu srovnatelně špatnému či daleko horšímu. Ale dneska je zásadní rozdíl, dneska nikdo není ohrožen, nejsou ohroženy jeho děti na kariéře, budoucnosti, možnosti vzdělání, nejsou ohroženi, máme pořád ještě demokratický režim. V tom je ten zásadní rozdíl. A vy to děláte rádi a dobrovolně, takže v tom je zásadní rozdíl.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych zareagovala na slova pana ministra Jurečky.

  Vážený pane ministře, můj bývalý spolustraníku, dovolte, abych se ohradila proti slovům, kterými jste zde reagoval na vystoupení pana ministra Kalouska a takto jste jej oslovil.

  Všem je jasné, že státní rozpočet vždy reaguje s určitým zpožděním na legislativní kroky a náklady různých zákonů, které jsou přijaty předtím. V té době, v letech, kdy jsem byla členkou KDU-ČSL a pracovala jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, tak v určitém období se KDU-ČSL stala také součástí vlády Jiřího Paroubka. V té době nastal jev, který asi nastat neměl. KDU-ČSL z této vlády podle všeho vystoupit měla. To chybou bylo. V té době se navýšily výdaje na různé benefity, které jsou jistě bohulibé, ale dluh státu rostl astronomickým tempem. V té době jsme poznali, že KDU-ČSL nejde správným směrem a že je potřeba zodpovědně hospodařit. Program KDU-ČSL z roku 2006 se realizoval až ve vládě TOP 09, ODS a Věcí veřejných. Za TOP 09 jsme tam byli za rozpočtovou zodpovědnost, která přinášela nemalé politické oběti. Nebylo to vůbec jednoduché ani pro mě, ale přesto národní program reforem v době nepříliš výhodné a vhodné byl prosazován.

  Já bych se velmi ohradila, pane ministře, proti tomu, že pokud podepíše ministr rozpočet, tak že je to aktuální obraz té situace, která je v té dané chvíli. Je to vždy odraz se zpožděním. A v té době se podařilo prosadit takové návrhy, které mohly umožnit obsluhu státního dluhu a státní dluh zbrzdit. Za mě jsem v současné době iniciovala návrh, který zde již byl představen (předsedající upozorňuje na čas). Ukončím poslední větou: A to je - vzhledem k tomu, že byla zrušena důchodová reforma, která byla reformním krokem, tak jsem navrhla, ať se plošně sníží (předsedající opět upozorňuje na čas) DPH na úroveň před zavedením této důchodové reformy.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou... Je tady jedna faktická poznámka, pan poslanec Koskuba. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, čas kvapí a já nemohu zareagovat, bohužel, na vystoupení koaličního partnera, pana kolegy Plzáka.

  Já si myslím, že zde máme problém, o kterém se vede snad regulérní, uvidíme, jak se rozhodne, politický boj. Zřejmě si můžeme vyčítat vzájemně, co se stalo po vítězném listopadu, ale já bych byl velice nerad, abychom zacházeli za tuto hranici a někoho obviňovali z toho, kdo co dělal. Jenom předesílám, já jsem v té době žil, vím, jak lidé žili, jak lidé z Československé strany socialistické, tak od lidovců, tak od komunistů, ale i nestraníci, a rozlišovat, jak se kdo choval, to asi nejlíp ví blízké okolí dotyčného. Jenom zdůrazňuji, že k volbám v té době chodilo kolem 99 % lidí včetně nestraníků, a přiznám se, že u voleb jsem byl i já.

  Prosím vás, přestaňme se kádrovat takto trapným způsobem. Pojďme se zpátky bavit o tom, co je naším problémem, a uvidíme, jak to dopadne. Má to být důstojná parlamentní debata o zákonu, který prostě je pro tuto Sněmovnu momentálně zákonem sporným, ale zastavme osobní útoky. Má to být důstojná instituce. A jsou parlamenty, kde si kolegové říkají termínem "ctihodní". Já bych byl rád, aby to platilo i na Malé Straně. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám i za dodržení času. Nyní tedy budeme pokračovat v řádné rozpravě. Řádně přihlášený je pan poslanec Kučera a po něm se připraví pan poslanec Skalický. (Neklid v sále.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Pokusím se po hektické půlhodince, či hodince, kterou tady vyvolal svým vystoupením pan předseda Faltýnek, vrátit diskusi do věcnější roviny. Já v tuto chvíli nebudu hovořit o vyšetřovačkách, které běží na Čapí hnízdo, ani o těch vyšetřovačkách na Agrotec ministra Babiše. Toho se skutečně zdržím a o tom tady diskutovat nebudu.

  Dámy a pánové, my jsme se dnes už několikrát dotkli diskusí, které se týkají zavádění elektronické... (Odmlka pro hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám rozumím, pane poslanče. Opakovaně žádám o klid. Jestliže máte potřebu řešit nějaké problémy a diskutovat o nich, žádám vás, abyste šli do předsálí, protože zde není slyšet, co pan poslanec Kučera přednáší. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Michal Kučera: Já bych si dovolil ten svůj příspěvek rozdělit do dvou částí. Já jsem bohužel ve svém prvním vystoupení, které bylo tuším minulý týden, byl omezen časem deseti minut a nebylo mi umožněno, abych řekl vše. (Vzhledem k velkému hluku v sále se poslanec opět odmlčel.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegové v levé části, poprosím vás o ztišení.

 • Poslanec Michal Kučera: Abych zde řekl vše, co jsem chtěl říct na téma bezpečnosti projektu, protože jsme na toto konto měli poměrně zajímavý podvýbor, který se týkal právě bezpečnosti a bezpečnostních dat. Ve druhé části svého vystoupení se vás budu snažit seznámit i s těmi informacemi, které tam zazněly, a doplnit informaci, kterou jsem tady podal minulý týden.

  Dnes ráno jsem tady hovořil o tom, jak to vypadá ve Slovinsku. Řekl jsem, že rezignoval ministr financí Mramor, pak vystoupil pan ministr Babiš, Dušan Mramor, doplnil mě pan ministr financí Babiš, s tím, že není pravda, že je stále ve funkci. Je pravda, že je ve funkci, on podal rezignaci, ale premiér rezignaci nepřijal.

  Hovořil jsem tady taky o tom, že ve Slovinsku dramaticky ubyly některé profese. Hovořil jsem tady o kadeřnicích, dramaticky poklesl jejich počet, hlásí tam řádově o tisíc živností méně. Je vidět, že na některé obory elektronická evidence tržeb dopadá více, na některé dopadá méně. Mí předřečníci tady zmiňovali praktické lékaře. Myslím, že už tady taky byla diskuse, že praktický lékař bude povinností vydávat elektronické účtenky dotčen taky, protože jistě víme, na koho všechno se elektronické účtenky... (krátká odmlka pro hluk v sále) elektronická evidence tržeb vztahuje. To znamená na ty, kteří přijímají hotovost, ale také stravenky nebo bankovní karty. I ti praktici někde v horských vesnicích budou muset fungovat na tomto principu.

  Chtěl bych říct, že pokusnou laboratoř, kterou se tady snaží pan ministr Babiš zavést, se snaží vylepšit některými poměrně ojedinělými nápady, a to je snížení daně na některé vybrané komodity. Pan ministr Babiš už nás tady celkem přesvědčil, že není příliš pevný v kramflecích, co se týká řízení Ministerstva financí. A samozřejmě nápad, že zlevní tuším nějaké pivo, nevím kolikastupňové, vůbec neodpovídá směrnici Rady. A to pravděpodobně neví. Já bych si tady jenom dovolil přečíst směrnici. Tehdy mu na snížení tleskali právě i poslanci za stranu lidovou, takže možná by si to taky poslanci za stranu lidovou mohli poslechnout.

  Směrnice Rady 2006/112/ES: Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, které mohou být předmětem snížené sazby uvedené v článku 98. Za prvé. Potraviny včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholických nápojů, pro lidskou a zvířecí spotřebu, živá zvířata, semena, rostlinné přísady obvykle určené atd. - To znamená, že to pivo splňuje parametr, že je pro lidskou spotřebu, nicméně má tam výjimku, tuším, že pivo všichni řadíme mezi alkoholické nápoje. Nápad pana ministra Babiše dát nižší sazbu na výčepní pivo je sice hezký, nicméně samozřejmě všichni víme, že nemá oporu v zákonech, takže ho můžeme směle zařadit mezi nápady populistické, nekompetentní a nápady, které mají pouze veřejnost zaujmout svým populismem. (Hluk v sále trvá.)

  Já chci říct, že v mezidobí jsem dostal několik mailů, kdy různé profesní organizace žádaly, abychom prosadili nižší sazbu na jejich produkty, takže svým vystoupením, svým nápadem samozřejmě pan ministr Babiš vyvolal celou řadu požadavků, aby produkty i dalších oborů byly zařazeny mezi nižší sazbu. Já bych tady s dovolením chtěl zmínit, že TOP 09 jde úplně opačnou cestou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás ještě jednou, kolegyně a kolegové, vyzývám, a to v obou částech sálu, ke ztišení. Je vymezený čas deset minut, vaším rušením obíráte poslance o možnost vyjádřit se k danému tématu.

 • Poslanec Michal Kučera: Já bych tady s dovolením přednesl návrh TOP 09, který už tady zazněl.

  Chci, aby byl skutečně v tomto směru i podtržen. Ministr financí Andrej Babiš navrhuje snížení DPH u točeného piva. Logickou snahou každého ministra financí v zemích Evropské unie je upravovat sazby DPH tak, aby umožňovaly co nejmenší daňový únik a co možná nejjednodušší účetnictví. Populisté typu Andreje Babiše naopak s oblibou zavádějí zdánlivě líbivé výjimky, které nemají žádný ekonomický ani spotřebitelský význam, ale zvyšují riziko daňových úniků a komplikují účetnictví. TOP 09 navrhuje logické systémové opatření, které mělo automaticky doprovázet zrušení důchodové reformy. Vláda TOP 09 ve snaze zajistit budoucím generacím důstojné důchody prosadila penzijní reformu s tím, že bude částečně financovaná vyšším zdaněním spotřeby, tedy vyšší DPH. Současná vláda naši důchodovou reformu zrušila, aniž by navrhla jakoukoliv alternativu. Peníze z vyšší DPH si však ponechala, byť toto zvýšení dnes hlasitě kritizuje.

  Namísto výjimky pro pivo je proto systémové a logické vrátit sazby DPH zpět do období před schválením penzijní reformy, tedy na dvě sazby DPH ve výši 10 % a 20 %. Poslanci TOP 09 předloží tento návrh při nejbližší příležitosti tak, jak už uvedl předseda TOP 09 pan Kalousek. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pro pořádek říkám, že dnešním bodem, který projednáváme, není snížení DPH alkoholu, ale elektronická evidence tržeb. A nyní budeme pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. No pane poslanče Kučero, zase jste si naběhl. Tak jak jste se mně omlouval za Mramora, tak -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám vás - mým prostřednictvím si pan Kučera naběhl.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ano, vaším prostřednictvím, pane předsedo.

  Takže snížení DPH u piva, směrnice o DPH 2006/112/ES. Pokud jde o uplatnění daně z přidané hodnoty, je po vstupu České republiky do Evropské unie z důvodu vysoké harmonizace pravidel možnost aplikace snížených sazeb daně omezena. Snížení sazby DPH jsou členské státy oprávněny uplatňovat pouze v případech, které výslovně stanoví směrnice o DPH. Podle přílohy č. III směrnice Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, které mohou být předmětem snížené sazby uvedené v čl. 98 směrnice, je možno -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, ale já jsem na začátku upozorňoval, že skutečně neřešíme DPH.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ale to je EET, pane předsedo. To je EET. My to děláme pro živnostníky, takže to má souvislost.

  ... možno aplikovat sníženou sazbu daně na položku 12a) restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání alkoholických nebo nealkoholických nápojů. To je však na volbě každého členského státu. Podávání, servírování piva z nádob o obsahu nad 10 litrů KN 22030010 v rámci restaurační služby je tedy v souladu se směrnicí. Navíc podobnou úpravu uplatňuje např. Rumunsko, specificky na servírování piva a vína má úpravu dokonce i Chorvatsko. V uvedeném vymezení služby spatřujeme soulad se směrnicí. Poznámka - pozor, nezaměňovat dodání piva jako alkoholického nápoje jako zboží s podáním piva v restauraci jako služby. U dodání piva jako zboží ve velkoobchodě - maloobchodě nelze použít sníženou sazbu. Směrnice to výslovně zakazuje. Ale u restauračních služeb, při kterých je podávané pivo, to lze. Takže my nejsme až takoví pitomci, jak si myslíte, víc než si myslíte, nebo jak si to myslíte, takže jsme to řešili.

  A taky vyjádření některých kolegů ohledně spotřební daně, prosím vás. Spotřební daň, pokud bychom navrhovali změnit spotřební daň u piva, tak by to bylo ve prospěch pivovarů. (Upozornění na čas.) A my navrhujeme snížení DPH pro živnostníky! Opozice, pro živnostníky. My pro ně něco děláme. (Upozornění na čas.) Jo? Tak aby bylo jasno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Mackovík.

 • Poslanec Michal Kučera: Tak já děkuji za odpověď. Já myslím, že pan ministr Babiš jenom potvrdil to, že opravdu chce jít cestou těch populistických výjimek cílených na jednotlivé skupiny. V tom mi jistě dá za pravdu.

  Já jsem samozřejmě tady hovořil o směrnici Rady 2006/112. Je vidět, že pan ministr Babiš se tam snaží najít některé výjimky. Samozřejmě pravděpodobně pro některé provozy je možno onu výjimku uplatnit. Já chci říct jediné - je to cesta do pekel, je to cesta do záhuby. Jsou to výjimky populistické, nesystémové. A já tady volám po jednoznačném komplexním opatření a to jsem tady nastínil, tzn. snížení sazby DPH na dvě sazby. Ne na tři, jak jste zavedl vy, pane ministře Babiši, kdy jste jenom zmátl daňový systém, udělal jste v tom chaos třemi sazbami DPH. Kromě toho ta třetí sazba DPH je absolutně nefunkční, k žádnému zlevnění léků nedošlo, tak jak jste sliboval. Pouze jste jenom zaneřádil daňový systém. To znamená, já tady volám po systémovém řešení, tzn. po 20% DPH, 10 DPH, pouze po dvou sazbách. To je správná cesta. A já věřím, že ji i podpoříte.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktické poznámky? Pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No určitě je to správná cesta. Vždyť my chceme jít cestou 20 % a 10 %. Tak mi vysvětlete, proč tři vlády, ODS a váš Kalousek jednou za KDU a podruhé za TOPku, jste navýšili DPH z 5 na 15 %? Vy vždycky něco říkáte a potom děláte něco úplně jiného. Takže my co říkáme, to děláme.

  Takže já to analyzuji. V průběhu dne byly nápady na snížení vody na 10 %, to jsme taky spočítali. Takže my se o tom budeme bavit. A směřujeme k 10 %. Protože ta snížená sazba je vysoká, to víme. Ale nejdřív musíme mít to kontrolní hlášení a EET... A když vybereme daně od těch podvodníků a ne od občanů, jak vy jste to dělali, no tak potom budeme snižovat tu DPH. A jasně že chceme taky dvě sazby. A je otázka, kdy na to ten rozpočet, protože my jsme rozpočtově odpovědní, bude mít. Takže o to jde, vážení kolegové. 20 - 10 nemám problém. Otázka je kdy a jak. A musíme to spočítat. Takže i jsem viděl, paní Udženija má nějaký návrh... Takže my to všechno spočítáme a sdělíme občanům, jak to vypadá. A koalice taky bude o tom mluvit. Takže já s tím souhlasím, dvě sazby. Ale vy jste navyšovali DPH a vytáhli jste každé české rodině z kapsy tisíc korun měsíčně. Dvanáct tisíc ročně. Protože deset tisíc měsíčně, 10 % vašeho navýšení je tisíc korun. A tisíc korun krát dvanáct je dvanáct tisíc. Každé české rodině jste vzali dvanáct tisíc ročně místo toho, abyste brali ty peníze od těch podvodníků, od těch karuselů a od těch, kteří krátí tržby.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Eviduji dvě faktické poznámky. První pan předseda Laudát a po něm pan poslanec Kučera. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Tak pro jistotu, protože pan ministr to tady opakuje pořád a možná, že mu někdo uvěří - a zatím mu lidé věří, tak jenom proto.

  My jsme navyšovali DPH proto, že byla ekonomická krize. A jestli jsme měli sahat k tomu, co se dělo v jiných zemích, že se snižovaly důchody, dokonce ne že byly stabilní, na stejné úrovni, nezvyšovaly se, ony se snižovaly. A víte, jaké byly sociální bouře.

  Další část byla, že ty peníze byly věnovány na penzijní systém. Vy jste penzijní systém zrušili, není světová krize, máme 4,5% růst. Tak proč to tedy nevrátíte zpátky? Je to naprosto logické, normální. Proč se vymlouváte na něco, co stejně nebude? Vy dobře víte, že ty pokladny pořádně nerozjedete. Nic nepřinesou. Tak si necháváte vyšší sazby a křičíte - ono je to špatně. Tak je snižte. Vždyť je to naprosto jednoduché. Penzijní systém, druhý pilíř, jste zrušili. Máte ekonomický růst, tak to vraťte tam, kde to bylo.

  A mimochodem, vy jste zablokovali a zrušili to, že v téhle době už druhý rok by občané měli jednotné DPH 15 %. To v zákonech bylo, to bylo schválené. Vy jste to zrušili. A předkladatelem zrušení nebo revize toho zákona byl jistý ministr Babiš. Tak prosím, už to tady nevykládejte dál. Stačilo, kdybyste bývali nechali aspoň to, co už platilo, bylo schváleno a mělo nabýt platnosti k 1. 1. 2015. (Potlesk poslanců TOP 09.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní tedy pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jsem velice rád, že ta diskuse je a že se skutečně v ní posouváme dále.

  Já bych jenom tady zrekapituloval slova pana ministra Babiše. Věřím, že jsem si je správně poznamenal, to znamená, bude souhlasit s tím, že budou dvě sazby DPH, tak jak navrhuje TOP 09, to znamená 10 % a 20 %. Takhle se pan ministr Babiš tady vyjádřil. Já to beru jako veliký krok kupředu, veliký posun v této diskusi. Myslím si, že kdyby x hodin, které jsme tady dneska strávili, nebo strávili ve třetím čtení, tak kdyby výstupem byl pouze ten souhlas, který tady dneska zazněl, s tím, že budou dvě sazby DPH, 10 a 20 %, které tady odsouhlasil pan ministr Babiš, tak jenom tohle je výborný výstup této diskuse. Hodiny, které jsme tady strávili, mají smysl. A já jenom podepisuji to, že souhlas s návrhem TOP 09 tady od pana ministra Babiše zazněl a že bude podporovat 10% sazbu DPH a 20%, to znamená pouze dvě sazby, a že odstoupí od tří sazeb, které tady zavedl, se kterými pouze uvedl ve zmatek nebo v chaos onen daňový systém.

  Takže já věřím, že pan ministr Babiš také odstoupí od toho, řeknu, tupého vybírání peněz z lidí a rozpouštění v tom děravém státním rozpočtu. Takže bych chtěl i tímto vyzvat pana ministra Babiše - v okamžiku, kdy zavedeme, a věřím, že to bude v dohledné době, kdy budete souhlasit s návrhem TOP 09 zavést onu 20% a 10% daň, tak začnete konečně už provádět reformy - reformy zdravotnictví, reformy sociálního systému, reformy Finanční správy tak, aby z toho děravého rozpočtu, kam ty peníze, a promiňte mi to slovo, tupě vybíráte, aby netekly někam do kanálu. To je myslím další krok a věřím, že se shodneme na tom, že to je potřeba. Děkuji za slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Pane Kučero prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste každým vystoupením větší demagog a manipulátor. Já jsem jasně řekl, že nejdřív bude kontrolní hlášení, EET a vybereme daně, které vy jste nevybírali, a že cíl 20, 10 - ano. Ale cíl! Já jsem neřekl kdy. Vy jste to mohl udělat, šli jste opačnou cestou. Tak prosím vás, přestaňte zase tady manipulovat.

  Co to je, tupé vybírání daní nebo co jste to povídal? Nevím, co to je tupé vybírání daní. Nechápu, co to je. Vybírání daní je pro všechny občany. Proto jsme mohli navýšit důchody, proto jsme mohli navýšit platy učitelů, vojáků, policistů, hasičů a všech, které občané potřebují skoro každý den. Tupé vybírání daní, co to je? Já jsem vybral o 72 mld. daní minulý rok navíc a zároveň jsme snížili daně o 22,5 mld. Co to je, tupé vybírání daní? To nechápu. Vy jste mluvil o vaší Finanční správě? A proč jsem musel dát trestní oznámení na kámoše vašeho Kalouska? Za 100 mil. podezřelé obchody na Finanční správě. Proč v Praze nechodila finanční kontrola? Jednou za 200 let. O čem povídáte? Tupé vybírání daní? Ne! Vybírání daní je potřebné pro všechny. My potřebujeme snižovat deficit, potřebujeme investovat, potřebujeme peníze pro všechny naše občany a já věřím tomu, že oni tomu rozumí a že nás určitě podpoří. A 20, 10? Proč ne. Někdy ano, perspektivně. Ano, ale priorita je plnit koaliční dohodu, náš program, a to my také děláme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky. Dnes od 13 hodin se omlouvá do konce jednacího dne pan ministr Marian Jurečka a 29. 1. mezi 12. a 19. hodinou z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera.

  Eviduji faktickou poznámku pana poslance Kučery. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já skutečně nechci komentovat nějaká trestní oznámení. Myslím si, že trestních oznámení na Čapí hnízdo, na Agrotec atd. je celá řada, takže asi nemá smysl o tom nějak hovořit. Možná že nás třeba jenom v průběhu můžete informovat o tom, jak to vypadá. Já si myslím, že by to u ministra financí byla zajímavá informace.

  Já mluvím o tupém vybírání peněz z lidí. A mně to skutečně takhle připadá. Vy jste navýšil poplatek za vydobytý nerost a berete lidem z Ústeckého kraje peníze a pouštíte je do toho vašeho děravého nereformovaného rozpočtu. Vy berte peníze obcím, pouštíte je do toho děravého nereformovaného rozpočtu. Tomu já říkám skutečně tupé vybírání peněz, protože vy ty peníze neinvestujete. Vy jste nepostavil ani kilometr dálnice! Vy jste to všechno projedl. Vy jste všechno projedl, pane ministře Babiši! To jste s těmi penězi udělal. Navyšujete výběr peněz a projídáte je. Investice, kde jsou? Vždyť není ani kilometr dálnice postaven.

  Mě trošku mrzí to, co tady zaznělo, že těch 20 % a 10 % chcete podpořit až někdy. Věřím, že je podpoříte letos. My ten návrh podáme letos a letos budeme o něm hlasovat, protože on letos měl i platit. Jestli si vzpomínáte, v době, kdy jste zrušili důchodovou reformu, tak měly být nastaveny sazby DPH na 20 a 10 %. To jste neudělali a my vám dáme šanci toto udělat, toto zlepšit, toto změnit a udělat ten krok pro naše lidi, naše občany ČR v letošním roce, a to hlasování o 20 % a 10 % sazby DPH vám umožnit tak, abychom mohli podpořit českou společnost ještě v letošním roce, a ne až někdy, jak jste o tom hovořil vy, pane ministře Babiši.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Kolovratník. A opět vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já se omlouvám. Nechtěl jsem zasahovat na poslance Michala Kučeru, ale musím reagovat. Slova, že jsme nepostavili ani kilometr dálnice, přece nejsou pravdivá, nebo kilometr silnice, jak to řekl. V minulém roce minimálně byly otevřeny například obchvat města Chrudim, který má dva a půl kilometru, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, a je rozjeta řada dalších velkých staveb. Opět jenom ve východních Čechách dva úseky silnice D35, na Královéhradeckém kraji D11 atd. A pan kolega Kučera moc dobře ví, jakým způsobem vypadá a jak trvá příprava dopravních staveb. Skutečně v dopravě se maká, pracuje a investice se utrácejí efektivně a je to na mapě republiky vidět. Takže prosím, tuhle demagogii, aby to bylo v záznamu, tu si nechte někam jinam! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. A opět vás vedu zpátky k tématu. Nejednáme ani o silnicích, ani o dálnicích, ani o tom, kde se čepuje jaké pivo. Jednáme o elektronické evidenci tržeb.

  Nyní tedy s faktickou poznámkou byl přihlášen pan poslanec Laudát, ale patrně svou poznámku stáhl. V tom případě řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Jiří Skalický. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, úvodem mého příspěvku krátký abstrakt. Velikost šedé ekonomiky v ČR je zhruba 600 mld. korun. Z řady pramenů a zdrojů naposledy potvrzeno Ministerstvem financí v září loňského roku při road show v Hradci Králové paní náměstkyní pana ministra financí. To odpovídá zhruba 15 % HDP. Je to tedy pořád lepší průměr, než má evropská osmadvacítka. Z toho podnikatelé a živnostníci tvoří zhruba 7 % objemu šedé ekonomiky, což je asi 40 mld., nicméně jsou v tom započítáni podle studie společnosti VISA i výrobní podniky, kterých se EET vůbec netýká, takže ta částka bude podstatně nižší. Pokud bychom se tedy podívali na danou situaci z pohledu DPH, což je hlavní meritum věci, tak podle zprávy NKÚ z 27. 4. 2015 pouze 7 % mezery DPH, nebo chcete-li úniku DPH, podle Ministerstva financí to představuje 82 mld., podle NKÚ je to 105 mld. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omlouvám se, ale váš čas vypršel. Každopádně oceňuji věcnost vašeho příspěvku do diskuse.

 • Poslanec Jiří Skalický: Tak už nebude poslední poznámka. Děkuji, pane předsedající. Pokud bude možnost, tak rád ještě dopovím příště.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Foldyna. Ten zde není, v tom případě budeme pokračovat dál v rozpravě. Jako další je přihlášena paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, poslanci TOP 09 jsou adresáty mnoha dopisů drobných živnostníků, podnikatelů a také z nich bych vám některé zde mohla číst.

  Například jeden: Proč jsem proti elektronické evidenci tržeb? Protože je to socialismus v praxi. Měl bych řadu důvodů být pro zavedení elektronické evidence tržeb a mám jen dva důvody být proti. Nejprve proč bych mohl být pro. Jsem příznivcem moderních technologií, jsem pro férové podnikání, nemám rád jakékoli porušování zákonů, mám rád pořádek v účtech a přehled o chodu firmy. A především - podnikám v poradenství a moje firmy neinkasují platby v hotovosti ani prostřednictvím platebních karet, takže elektronická evidence tržeb se mne osobně netýká. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu - s faktickou poznámkou pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, já se omlouvám, ale já tomu dotazu nerozumím. Kontrolní hlášení je pro plátce DPH. Ten váš dotaz je absolutně nesmyslný.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Votavu. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Ne, jenom jestli paní kolegyně Chalánková, vaším prostřednictvím, nezaregistrovala to, že třeba daňové identifikační číslo fyzické osoby je rodné číslo a je to na všech fakturách a je to i veřejně přístupné na internetu. Bohužel někdy si i hrajeme na ochranu osobních údajů, ale toto je skutečnost a toto je fakt. Já na to upozorňuji už léta, aby se to změnilo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s faktickou poznámkou paní poslankyně Chalánková.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Takže já děkuji, že si tady to všechno vyjasníme. Byl to dotaz, který přišel ke mně skutečně ze školení, takže děkuji za to.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bezecného s řádnou přihláškou do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Bezecný: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já bych se vás pokusil seznámit se svými důvody, proč nemohu podpořit předložený návrh o elektronické evidenci tržeb. V té nejobecnější rovině ten problém uvedu nebo přistoupím ke dvěma citátům.

  Odpusťte mi takové historické okénko, jsem povoláním historik. "Nemáme v úmyslu střední stav zničit, jak to o nás tvrdí naši nepřátelé, nýbrž máme zájem na silném prosperujícím živnostnictvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu, a budeme je se vší rozhodností prosazovat." Druhý citát: "Pokud jde o obchodní živnosti, musíme je suchou cestou zlikvidovat převzetím, výkupem, umrtvením, abychom co nejdříve měli distribuční síť až ke konzumentovi i v ruce." Nebudu tady dělat kvíz, kdo je autorem těchto citátů. Byl to Klement Gottwald. Nejprve ten první citát je z roku 1946, z období předvolebního boje před volbami v roce 1946, kdy se snažil mezi voliče komunistické strany nalákat také živnostníky, drobné podnikatele. Ten druhý je potom ze zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa z listopadu roku 1948 poté, co se tedy komunisté už chopili moci. Tento historický exkurz jsem předložil spíše pro oživení a zcela bez náznaku aktualizace. Předpokládám tady pouze obecné poučení o tom, jaké rozdíly mohou být mezi sliby, skutečnými úmysly a činy a jejich důsledky.

  Živnostníci představovali vždy vrstvu, která stabilizovala společnost. Jejich činorodost a ochota nést odpovědnost za svou prosperitu a živobytí svých zaměstnanců je činila do značné míry nezávislými na státu, od něhož vždy žádali jen vytváření podmínek pro svou práci. Jinými slovy, vždy více společnosti dávali, než od ní požadovali. Koneckonců právě na drobných podnikatelích, malých podnicích, na živnostnících, zemědělcích soukromých byl postaven nebo vybudován, vznikl novodobý český národ.

  Současná vyspělá Evropa si úlohu malých a středních podniků pro svou ekonomickou stabilitu dobře uvědomuje. Svědčí o tom například dokument známý pod názvem Small Business Act přijatý Evropskou komisí v roce 2008. Podle tohoto dokumentu dosažení nejlepších možných podmínek pro malé a střední podniky závisí především na společenském uznání podnikatelů. Obecné ovzduší ve společnosti by mělo jednotlivce vést k tomu, aby možnost zahájení vlastního podnikání považoval za atraktivní, a mělo by uznávat, že malé a střední podniky podstatným způsobem přispívají k růstu zaměstnanosti a k hospodářské prosperitě.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale poprosím kolegy, aby se ztišili, protože se znovu zvýšila hladina hluku ve sněmovně. Prosím.

 • Poslanec Zdeněk Bezecný: Mně to tolik nevadí. Nakonec už je těsně před přestávkou a ve škole to tak bývá, že těsně před přestávkou bývají studenti neklidní. Takže těsně před ukončením jednání chápu, že kolegové se už také vidí spíše ve svých domovech. Nicméně na cestu ještě tedy k zamyšlení dva citáty.

  "Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti. Za důležité považujeme také maximální snižování administrativní zátěže pro podnikatele." Cituji z programového prohlášení vlády v roce 2003. A ten námět na zamyšlení je, zda zavedení elektronické evidence tržeb opravdu povede k nižší administrativní zátěži, zda dosavadní kroky vlády vedou ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky, zda by řešením nebylo zavedení jednotného inkasního místa, jednotného kontrolního místa, sjednocení sazby DPH na 15 %, jak to navrhovala vláda minulá.

  A pak ještě citát poslední: "Maximálně snížíme administrativní zátěž pro podnikatele. Budeme se přitom inspirovat zkušeností lídrů v této oblasti, například Nizozemskem." (Pane poslanče...) Cituji z předvolebního programu ANO roku 2013. Místo Nizozemska tady máme Chorvatsko.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, že jsem vám skočila do řeči, ale ten hluk byl poměrně velký. Já poprosím ten hlouček vlevo...

 • Poslanec Zdeněk Bezecný: Já už se rozloučím, já jsem myslel, jak jste mě oslovila, že už jsem překročil svoji dobu. (Ne ne, omlouvám se.) Nebudu ale těch 15 vteřin už teď využívat, nechám si to na těch dalších 10 minut. Děkuji, na shledanou.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. A nyní eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, poté se připraví pan poslanec Vácha.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já už jsem se tamhle lekl, pan Chvojka tam mává červenými deskami a já myslel, že už je to prapor. Já se omlouvám, že už jsem takový trošku z toho všeho, co se tady dneska děje, rozpačitý.

  Dámy a pánové, já bych přece jenom, protože pan ministr financí tady neustále opakuje některé věci dokola. Skutečností je, že za první dva roky vlády, protože on to používá i PR směrem k veřejnosti, nepostavili jste, nedokončili jste žádný ani kilometr dálnice. Teď už to jsou, ale v době dokončení to byly pouze rychlostní silnice. Takže není to pravda.

  Druhá věc je, že pan ministr říká něco o výkupu pozemků. Já bych upozornil, že pokud to někomu není úplně jasné, to, co pan Prachař tady protlačil, bylo nefunkční, špatné. A byl jsem to já, kdo inicioval novelu toho zákona. Domluvili jsme se napříč politickým spektrem. Takže ať už se nechlubí tím, že to je jeho zásluha, jeho práce. Bude se vykupovat podle jiného zákona, než za který on se přimlouval a hlasoval. Kdyby býval tenkrát pan Prachař poslouchal naše pozměňovací návrhy, tak jsme si mohli rok ztráty výkupu pozemků odpustit. Bylo to nefunkční. A není pravda, že to bylo to, s čím přišel Babišův ministr. Byla to poslanecká iniciativa na základě toho, že pan Prachař způsobil ztrátu dvou stavebních sezon. To jenom tak na dovysvětlenou.

  A k dalšímu. Já doufám, že dodržíte slovo, dohodu, kterou jsme uzavřeli mezi předsedy poslaneckých klubů. Dneska tady nikdo nezneužíval delší dobu přednostní práva. Vystupovali řádně přihlášení poslanci, za ty spršky technických, které v jednu chviličku byly, tak si nemyslím, že to bylo významné, a že projednávání tohoto bodu bude přerušeno do středy desátého tak, jak byla dohoda. Doufám, že tuto dohodu dodržíte. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Já tento návrh přednesu a nechám ho potom hlasovat. Počítám s tím. Nyní prosím s faktickou pana poslance Váchu. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl závěrem, protože jsem začínal jako první, tak jsem si myslel, že by bylo vhodné, kdybych... Nechci úplně ukončovat, to je na vás. Nicméně bych chtěl poděkovat přístupu, který jste zvolila na začátku jednacího dne, že jste vyslyšela moji prosbu a dala jste hlasovat o mojí námitce, takže jsem mohl znovu vystoupit. A Sněmovně bych chtěl poděkovat za to, že mi umožnila vystoupit těch dalších deset minut.

  Nicméně znepokojuje mě návrh... (Poslanec se odmlčel pro velký hluk v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím sněmovnu o klid, vpravo i vlevo, abychom mohli důstojně dokončit dnešní jednací den. Prosím.

 • Poslanec František Vácha: Mně šlo spíš o ten klid tady vepředu. Trochu mě znepokojil návrh pana kolegy Faltýnka, nicméně s tím se asi nějakým způsobem vypořádáme. Takže ještě jednou děkuju celé Sněmovně za přístup, který ráno zvolila. Já jsem si vzal dneska svoji stříbrnou kravatu -