• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslankyně a poslanci: Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, Marek Benda z rodinných důvodů, Jan Birke bez udání důvodu, Milan Brázdil z pracovních důvodů, Radim Fiala ze zdravotních důvodů, Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, Jana Hnyková od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů, na celý den ze zdravotních důvodů Gabriela Hubáčková, Zuzana Kailová, z pracovních důvodů Rom Kostřica, z osobních důvodů Soňa Marková, z pracovních důvodů Jiří Mihola, ze zdravotních důvodů Martin Novotný, Pavlína Nytrová z osobních důvodů, Herbert Pavera z osobních důvodů, z pracovních důvodů do 14 hodin Roman Procházka, od 10 hodin bez udání důvodu Miroslava Strnadlová, z důvodu zahraniční cesty na celý den se omlouvá Štěpán Stupčuk, ze zdravotních důvodů Zuzana Šánová, z pracovních důvodů Helena Válková a Markéta Wernerová ze zdravotních důvodů. Dodatečně doručena byla omluva pana poslance Ondřeje Benešíka od 9 do 12 hodin.

  Z členů vlády se omlouvají: pan ministr vnitra Milan Chovanec, pan ministr Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, ministr dopravy Dan Ťok je na zahraniční cestě, Kateřina Valachová se omlouvá z pracovních důvodů, stejně jako Lubomír Zaorálek. (V sále je hlučno.)

  Pan kolega Tejc má náhradní kartu číslo 3.

  Budeme se... Já bych, vážené paní kolegyně a páni kolegové rád zahájil projednávání bodu 1 a 2 naší schůze, tisku 513 a 514. A rád bych, aby to bylo poměrně v klidu.

  Jde o sloučenou rozpravu, která byla přerušena v pátek 8. ledna. Přerušoval jsem ji osobně. Požádal bych pana ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a stejně s ním i pan poslanec Jaroslav Klaška, který je zpravodajem garančního výboru, tedy rozpočtového.

  Ve sloučené rozpravě budeme pokračovat vystoupením s přednostním právem pana místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Takže si nebude moci ani sednout. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobrý den všem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

  Vážené dámy, vážení pánové. Scházíme se tady již poosmé. Ano, poosmé k diskusi o elektronické evidenci tržeb. Strávili jsme čtením tohoto zákona již 1 800 minut, obstrukcemi 330 minut, takže dohromady 2 130 minut, což je 35,5 hodiny. Jsem přesvědčen, že tento významný projekt, tento návrh zákona si zcela jistě zaslouží důkladnou diskusi. Ale já bych si přál a myslím, že toto přání se mnou sdílíte vy všichni, aby se diskuse někam posouvala. Aby šlo o předkládání argumentů, a nikoliv přednes ideologických frází.

  Minule jsem zde vyvrátil zásadní dezinformace a nepřesnosti, které byly a jsou šířeny o EET, ať už záměrně, nebo neúmyslně. Ačkoliv si mé argumenty zaslouží neustálé opakování, nebudu zde číst celý projev znovu. Dovolte mi alespoň však shrnout, o čem jsem tady minule mluvil.

  Nejdříve jsem reagoval na nesmysly o tom, že Ministerstvo financí se soustředí pouze na elektronickou evidenci tržeb a že neřeší velké daňové úniky. Představil jsem zde ta nejdůležitější opatření, která jsem od svého nástupu na Ministerstvo financí, která jsme uvedli do praxe, případně která plánujeme. Mluvil jsem zde o daňové Kobře, o převodných cenách, o reverse charge, o kontrolním hlášení a o dalších projektech, díky kterým přesouváme peníze z rukou podvodníků do rukou všech občanů České republiky. A že nám to jde, ukazují již výsledky za rok 2015, kdy jsme daně snížili, a to nás stálo 22,5 mld. korun, kdy jsme dali lidem do rukou více peněz. V důsledku snížení DPH na léky, knihy a dětskou výživu. Zvýšili jsme slevy na děti, obnovili slevu na daň pro pracující důchodce. A i přesto jsme vybrali na daních proti plánu o 36 mld. více. A to jsme byli mimochodem nuceni sanovat některé geniální nápady předchozích vlád, jako darovací daň na emisní povolenky, kterou prohlásil Evropský soudní dvůr za nelegální, a my teď kvůli tomu vracíme 5 mld., které si pan Kalousek v minulosti takto vybral do svého rozpočtu. A přes to všechno jsme vybrali o 36 mld. víc.

  Dále jsem zde popsal fungování elektronické evidence tržeb. Vysvětlil jsem, že pro podnikatele se nic nemění ani nezmění. Nepřibude žádná administrativa, žádné činnosti navíc. Podnikatel jen namarkuje tržbu a vše ostatní zajistí již software v pokladním zařízení. Vysvětlit jsem, že se nic nezmění ani pro zákazníka, který evidenci pozná jen podle speciálního kódu na účtence. Rozhodně nebude čekat ve frontě pokud vypadne internet, protože pak dostane po dvou sekundách offline účtenku. A offline účtenku dostane také v místech, kde není možné se k internetu připojit vůbec.

  Vysvětlil jsem, že nebudou odesílána data o položkách, resp. obsahu nákupu nebo povaze služby. Že se bude odesílat pouze celková částka tržby a u plátců DPH také částky DPH, protože to jsou údaje, které mají smysl pro Finanční správu, protože jsou relevantní pro stanovení daně. Vyvrátil jsem fámu, že velké podniky budou mít jiné podmínky než živnostníci. Vysvětlil jsem, že evidence je určena pro všechny podnikatele za stejných podmínek. Věnoval jsem se důvodům, proč navrhujeme zavedení EET. Popsal jsem fungování daňového řízení a některé druhy podvodů v oblasti hotovostního placení, zejména v maloobchodě.

  Zdůraznil jsem téměř nulovou možnost postihovat za současných podmínek podvodné jednání ve formě krácení tržeb. Popsal jsem negativní dopady takového podvodného jednání na státní rozpočet a na rozpočty obcí a krajů. Vysvětlil jsem, co přinese zavedení EET. Že jde primárně o narovnání podnikatelského prostředí, o ochranu poctivých podnikatelů před nekalou konkurencí, což je efekt, který nelze penězi vyčíslit.

  Dalšími benefity jsou 4 mld. korun ročně pro rozpočty obcí ČR, 1,5 mld. korun ročně pro rozpočty krajů a přibližně 12, 5 mld. korun ročně pro státní rozpočet na financování důchodů, investic do infrastruktury, školství, zdravotnictví a dalších veřejných služeb. Takže 18 mld. ročně pro nás všechny.

  Diskutována tu byla i šedá ekonomika. Popsal jsem, na jaké složky se šedá ekonomika dělí, a vysvětlil jsem, že je podstatný rozdíl mezi skrytou ekonomikou, která zahrnuje zejména krácení tržeb, ekonomikou černou, což je např. prodej drog nebo prostituce, a ekonomikou neformální, která zahrnuje např. to, že si někdo sám opraví dům nebo vypěstuje na zahrádce mrkev. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Mám tady pět faktických poznámek. První je pan poslanec Faltýnek, poté paní místopředsedkyně Jermanová, poté pan předseda Kalousek, pan předseda Fiala, paní kolegyně Chalánková. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážený pane předsedající, dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl v souladu s § 95a jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby Sněmovna rozhodla vyčlenit dnes, v pátek 22. ledna, pro třetí čtení návrhů zákonů i dobu od 14 do 19 hodin. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme bez rozpravy. (Poslanec Stanjura žádá slovo.) Pane předsedo, máte přednostní právo a stejné přednostní právo má paní poslankyně Jermanová.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: (Hovoří mimo mikrofon.) Jestli je přihlášená, může jít, ale tohle se dá vetovat, nemůžeme rozhodnout bez rozpravy hlasováním, když klub má právo vetovat. To se na mě, pane místopředsedo, nezlobte. Může se to vetovat, nebo nemůže?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě může. V tom případě - já vám nemůžu dát slovo. Jediné, co je, že mi sem předložíte písemně rozhodnutí dvou klubů. Já nechám vystoupit paní místopředsedkyni Jermanovou, potom vám dám slovo, a potom teprve budeme rozhodovat, protože jsou to faktické poznámky. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Hezké dopoledne. Vážený pane předsedající, dovolte, abych navrhla v souladu s § 59 odst. 1 a 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby se Sněmovna usnesla, že k projednávaným bodům 1 a 2, jsou to tisky 513 a 514 z 37. schůze, byla omezena řečnická doba na deset minut a také že k téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je také procedurální návrh. Nyní pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Hlásil jsem se s něčím jiným, ale využívám toho, že jsem vyvolán, abych jménem hnutí TOP 09, ODS a Úsvit zavetoval možnost hlasování po 14. hodině. Proč mi běží čas 52 vteřin? To není možné, já jsem teď nemluvil minutu deset.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se, paní kolegyně Jermanová měla kratší vystoupení než dvě minuty a já jsem to ještě nepřepnul. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem teď využil veto. Děkuji.

  Já jsem chtěl jenom v technické, protože nechci brát čas ostatním přihlášeným kolegům, reagovat na začátek vystoupení pana ministra, kdy on říkal, že minule tady vyvrátil celou řadu nesmyslů. Chtěl bych vám, pane ministře, říct, že to není pravda. Minule jste tady věcně a korektně, to souhlasím, tak jako dnes pokračoval v prezentaci mýtů a nepravd, které dnes a denně vyvracejí nejenom naše argumenty, ale především vyvrací každodenní balkánská praxe, kterou tam můžeme sledovat v přímém přenosu, jak to nefunguje a jak to poškozuje místní ekonomiky. Ano, odpovídáte na řadu dotazů, otázka je, zda pravdivě. Jestliže na otázku Karkulky "a babičko, proč máš tak velké zuby?" vlk mile odpoví "to proto, abych tě jimi mohla hladit, Karkulko", tak je to zcela jistě seriózní a věcná odpověď. Do jaké míry je to odpověď pravdivá, to už záleží na naivitě a inteligenci Karkulky. Vy nás tady častujete takovýmito odpověďmi, pane ministře. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Máme jasno o možnostech hlasování, protože jde o procedurální návrhy. První návrh pana předsedy Faltýnka je nehlasovatelný pro veto tří poslaneckých klubů. Návrh paní poslankyně Jermanové o omezení řečnické lhůty je hlasovatelný.***

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, tak jste omezili rozpravu ještě dříve, než mohli vůbec vystoupit nějací poslanci bez přednostního práva, ale dobře, to je na jiné téma.

  Panu ministru financí zjevně docházejí argumenty, když se mnou hovoří, protože opakovaně v této Sněmovně začal mluvit o tom, že jsem akademik, vedu tady akademické debaty, že by se ode mě mohl učit politologii, což tedy mimochodem nemohl, a že nemám možnost mluvit za podnikatele.

  Pane ministře financí, vy nejste ten, kdo posuzuje, za koho mám právo mluvit. Jsou to moji voliči a ti mně dali důvěru a za ty já tady mluvím. Ale vaše logika je podivná. Kdybych ji přijal, tak jenom učitel může mluvit za učitele, zemědělec za zemědělce. To bychom byli v nějakém stavovském korporativním státě, který by vám možná vyhovoval, ale který je neslučitelný s moderní demokracií.

  Nebudu vám tady vysvětlovat, že jsem řídil řadu institucí, včetně institucí s miliardovými rozpočty, a to úspěšně, a že si myslím, že jsem lepší manažer veřejných institucí, než jste zatím prokázal vy při řízení Ministerstva financí. Ale tuhle debatu tady nepovedu. Odpovím vám na jinou věc. Já jsem tady minule nemluvil nic teoretického. Já jsem vyvracel váš argument, že elektronickou evidencí tržeb můžete bojovat proti šedé ekonomice, ale ukazoval jsem vám to na konkrétních případech samozřejmě zpracovaných ve studii, které ukazují, že toto není žádná cesta, jak bojovat s šedou ekonomikou. To byl naprosto věcný argument týkající se elektronické evidence tržeb. Mrzí mě, že vaši lidé nebo vy sám jste ho nepochopili.

  A proč podnikatelé nepíší vám a píší nám? To je úplně logické. Oni vám nevěří. Oni si myslí, že pracujete proti nim. Nám věří. Snaží se na nás obrátit, aby dali argumenty pro to, proti čemu tady bojujeme.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, přihlásil jste se k faktické poznámce. Děkuji. (V sále je hluk.) Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Já vás, pane kolego, požádám o strpení. Načtu ještě další došlé omluvy, a to pan poslanec Vít Kaňkovský od 9.45 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kořenek od 11 hodin z pracovních důvodů, do 10.30 ze zdravotních důvodů pan poslanec Šarapatka a Tomio Okamura mezi 9. a 11. hodinou.

  Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, ono to není na vás. Ono je to spíše pro stenozáznam. Ale byl bych rád, kdybychom si všichni pamatovali, co se zde dnes stalo.

  Pan kolega předseda Faltýnek navrhl ve své podstatě rozšíření diskuse ve třetím čtení, aby byl dostatečný čas na projednání tohoto návrhu zákona ve třetím čtení. A opozice, zejména tedy ODS a TOP 09, ale přidalo se i hnutí Úsvit, tuto snahu o rozšíření diskuse zavetovala. To znamená, že tento čas se nám bohužel zkrátil, naštěstí to snad do jisté míry bude kompenzovat návrh, který byl přijat, paní kolegyně místopředsedkyně Jermanové, která tedy úspěšně navrhla zkrácení diskuse, vystoupení jednotlivých poslanců na 10 minut a dvakrát během diskuse. Doufám, že všichni prostor dostanou. Nicméně znovu musím zdůraznit, že je to opozice, která v současné době zkrátila prostor, který ve třetím čtení na projednání zákona máme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Nyní pan poslanec Chalupa také s faktickou poznámkou. Pak přišla ještě jedna faktická poznámka kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, k panu Fialovi prostřednictvím pana předsedajícího. To, že nám lidi věří, nebo nevěří, se myslím ukáže u voleb. Takže to je všechno, co bych k tomu dodal. Děkuji. (Výkřiky z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Chalupa dodržel čas k faktické poznámce. Kolega předseda klubu TOP 09 se z faktické poznámky odhlásil. Pokračujeme v rozpravě vystoupením poslance Vladimíra Koníčka, který se jistě do deseti minut vejde. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod bych se chtěl ještě vrátit ke včerejším písemným interpelacím, když při nich pan ministr prohlásil, že na EET není uzavřena žádná smlouva, pak se opravil a upřesnil, že mínil žádná externí smlouva.

  Nevím, zda je vhodné takto smlouvy rozlišovat, ale podíval jsem se do otevřených dat, která zveřejňuje Ministerstvo financí na svém webu. Tam jsou zveřejněny všechny smlouvy, alespoň podle slov pana ministra tady ve Sněmovně, například to prohlásil 18. září 2015.

  Pane ministře, našel jsem tam i jednu smlouvu externí, a to na poradenskou a manažerskou činnost v oblasti strategického řízení, komunikace a public relations v souvislosti s projektem elektronické evidence tržeb. Tak se smlouva celá jmenuje. A je to smlouva č. 150050001 s panem Markem Hlavicou na 1 996 500 korun. Když už jsem měl ten soubor otevřený, tak jsem se podíval, jestli je tam i smlouva o pronájmu místnosti na Ministerstvu financí. Vy jste dne 18. prosince z tohoto místa prohlásil: "Prosím vás, ty pokladničky budu dneska, když skončíme, rozdávat osobně. Pronajal jsem si místnost na Ministerstvu financí od 14. prosince. Mám na to smlouvu a platím 235 korun nájem za každý den a 7 korun za manipulaci." Tolik vaše slova. Proč vám to ti ministerští úředníci dělají, pane ministře, že vám tak hážou klacky pod nohy? Vy tady prohlásíte, že zveřejňujete všechny smlouvy, a zrovna smlouva mezi ministerstvem a vámi o pronájmu tam chybí. Vy potom ve Sněmovně vypadáte, že nemluvíte pravdu. (Veselost v pravé části sálu.)

  Ještě se chci ohradit proti slovům pana ministra včera při písemných interpelacích. Vy jste tady, pane ministře, prohlásil: "Pokud vy říkáte, že jsou to interpelace, tak já říkám, že je to buzerace, ne interpelace." Pane ministře, zákony této země stanoví vzájemné postavení Poslanecké sněmovny a vlády a prozatím je to tak, že je vláda odpovědná Poslanecké sněmovně, a ne naopak. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi včetně dodržení času nově stanoveného pro diskusi. Nyní se slova ujme pan poslanec Radim Holeček, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr Babiš tu včera ráno předvedl rychlý přehled toho, co se nejspíš bude dít, něco jako televizní upoutávku na dnešní programovou nabídku. Cituji: "Někomu záleží, aby ti, co podvádějí na daních, aby to nefungovalo, aby to nedopadlo, proto děláte i obstrukce. Takže já budu strašně rád. Nevím, co chybí panu Koníčkovi. Všechno dodáme. Zítra máme zase čtení. Zase tady strávíme celý den o ničem, zase budeme dokola opakovat lži, ty demagogie, jak je to tady zvykem. Bude zase třetí čtení, už to trvá 1 800 minut, v Německu trvá třetí čtení 90 minut. Takže tady zase budeme číst dokola. Takže pokud vám ještě stále něco chybí, tak já vám to rád dodám, uděláme vám prezentace, všechno vám ukážeme. Znovu opakuji, studie 190 tisíc a 18 mld. ročně. A to snižujeme daně." Konec citace.

  Vážený pane ministře, já nemám pocit, že lžu. Nemám pocit, že já jsem demagog, a nemám pocit, že se opakuji. Naopak, snažím se přinést Sněmovně co nejčerstvější informace.

  Včera jsem pilně svolal podvýbor pro ochranu soukromí tak trochu i kvůli tomu dokumentu, o kterém jste včera řekl - zase cituji: "V mezičase úřad si vyžádal někdo tu studii. Tak usilovný úředník už začernil, no to taky velká aféra. A když jsem to zjistil, tak jsem se ptal, proč to začernili. No protože jsme řešili vše podle zákona. Tam to bylo obchodní tajemství. Nakonec jsme to vyřešili. Tak to nakonec odčernili. A pozor, ta pozornost, která se tomu věnuje, to absurdum, že se tady poprvé předkládáme něco proti šedé ekonomice, to je studie za drobné. Protože jsou to drobné. To je 190 tisíc. A tak tomu věnujeme takovou pozornost." Konec citace.

  Včerejší schůze podvýboru pro ochranu soukromí na téma technická specifikace EET ukázala, a potvrdilo to i všech osm zúčastněných ministerských úředníků, že ta studie za drobné, jak říkáte, byla k ničemu, plná hrubých chyb a nesmyslů, bude se zcela jistě přepracovávat, takže spíše vznikne studie nová za další drobné z kapes daňových poplatníků, která ve všech ohledech odráží aktuální situaci. Byla zbytečně dlouho zatajována a to vůbec nepřineslo žádné pozitivum. V tuto chvíli je studie žalostně zastaralá - na tom se všichni shodneme. Co je horší, nemá žádnou následovnici, podle které by mohla být nastavena technická specifikace toho vašeho chorvatského zázraku. K tomu bude potřeba značné součinnosti Ministerstva financí a Ministerstva vnitra.

  Včera na podvýboru jsme se dozvěděli hroznou věc a na kameru to zástupce Ministerstva vnitra také řekl, že se o celé studii dozvěděl z médií a že vlastně ji fyzicky vůbec neobdržel, takže všechny informace má z médií. Pro mě neskutečná záležitost.

  Tento zázrak počítal původně se spuštěním k 1. 1. 2016. Studie z února 2015 však říká, že termín spuštění může být ohrožen kvůli následným aspektům - a cituji: Způsob zadání a z toho vyplývající délka dodání jednotlivých částí systému EET. Způsob zadání a z toho vyplývající délka dodání hardware platformy pro systém EET. Realizace zaškolení Front Office, finanční úřady, Česká pošta, czechpointy. Nezbytná doba potřebná na úpravu stávajících pokladních systémů - odhaduje ta předchozí studie, ta skvělá za těch pár korun - pět až šest měsíců. Je tam neexistence prověrky Státní pokladny Centrum sdílení služeb na stupeň utajení důvěrné, což jasně požaduje Národní bezpečnostní úřad na dodavatele.

  Proto když jsem chtěl včera po úřednících nástřel časového harmonogramu prací na informačním systému EET, dobrali jsme se společnými silami zajímavých počtů. Dneska, koukněte, máme 22. 1. - i kdybychom - kdybyste - nakrásně odhlasovali ve třetím čtení do konce ledna, očekávali výborný hladký proces v Senátu, mohl by teoreticky podepisovat pan prezident tento zákon někdy koncem března, spíše začátkem dubna. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Můžeme pokračovat, ale máme před sebou už tři faktické poznámky - pana poslance Kučery, Pilného a Laudáta. Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Tady můj předřečník Radim Holeček zmiňoval, kde ta balkánská novinka funguje. Ona skutečně funguje na tom Balkáně v Chorvatsku a teď ve Slovinsku. Nevím, jestli pan poslanec Holeček má ty informace, já bych mu je rád prostřednictvím pana předsedajícího předal. Nevím, jestli zaznamenal ten chaos, který je dneska ve Slovinsku, a že tam už pár dnů není kvůli elektronické evidenci tržeb a tomu chaosu, který zavedl mezi podnikateli ve funkci ministr financí, což si myslím, že u nás by taky nebyl špatný výsledek.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ivan Pilný k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nemohu se tady ubránit tomu, abych reagoval na pár zdánlivě technických věcí, které tady byly vysloveny.

  Když si spočítáte a odhadnete množství transakcí z EET, násobíte to délkou věty, která je řádově ve stovkách bytů, tak vám ukážu, jak vypadá úložiště dat na celý rok. Je to tohle. (Ukazuje flashdisk.) Takže miliardové náklady na středisko v Jenči (?), které bylo údajně kvůli tomu budováno... Nevím. Tohle se dá koupit za tři stovky. (Opět ukazuje flashdisk.) Možná opoziční poslanci to mohou koupit za 1,6 miliardy, nebo kolik tady bylo řečeno.

  Proč nemají v Evropě nebo jinde systémy online? Oni je nepotřebují, protože tam na spoustě míst takhle mávnete telefonem a máte zaplaceno. A jak se to asi přenáší do těch systémů? Ručně? Ne. To běží prostě online. My jsme na chvostu Evropy v tomhletom. A jestliže přistupujeme k novým a moderním systémům, tak je to naprosto namístě. A to, že se dostáváme konečně aspoň na začátek toho pelotonu, to je úplně v pořádku. A iluze o tom, včera jsem slyšel kolem té debaty, která byla na podvýboru, že třeba ceny mléka se dají krásně vylovit z té věty EET, a že když se budou agregovat, tak budou výrobci nebo prodejci mléka vědět, v kterých krajích kolik mléko stojí, a budou na to nějak reagovat. Přátelé, kdyby takhle fungovala konkurence a čekala na to, až si stát vybuduje takovouhle anonymizovanou síť dat, tak na to opravdu, opravdu, ale opravdu nebudou čekat. To by byli blázni. Takže přestaňte nás tady krmit nesmyslnými mýty. Děkuji. (Potlesk členů ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní další faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já bych navázal na svého předřečníka. Nevím, jestli vás tady někdo prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, krmí nesmysly. Ale jedno je už prokazatelné po včerejším a dnešním vystoupení poslance Koníčka. Někdo nás tady krmí lhaním, lžemi, lžemi.

  Poprosil bych a dávám procedurální návrh na přerušení této schůze, nebo ať vystoupí okamžitě ministr financí a odpoví na všechny ty věci a předloží důkazy, že je všechno jinak, než tady říkal poslanec Koníček. Já to považuji za zcela zásadní, protože potom se dostáváme do situace, že už nevíme, čemu od něj máme věřit a čemu ne. Přiznám se, že takhle bezostyšné lhaní tady od roku 2006 nepamatuji. Takže dávám procedurální návrh, aby se tahle schůze přerušila.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Váš procedurální návrh má, pane kolego, jednu vadu. To znamená časový údaj dokdy.

 • Poslanec František Laudát: Do pátku. Do devětadvacátého do deváté hodiny. 29. ledna do 9. hodiny. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Do 29. ledna do 9. hodiny. Dobře. (Výkřik z pléna: Kterého roku?) Zagonguji, protože jsem požádal kolegy, aby jiné diskuse přenesli do předsálí. Takže vás nejdřív všechny odhlásím a... (Opět ze sálu: Kterého roku?) Prosím nepokřikujte po sobě! Já si zjednám návrhy tak, aby byly hlasovatelné. Případně pokud bych nevyjadřoval vůli toho, kdo navrhoval ten který konkrétní bod, tak samozřejmě máte šanci namítat proti postupu předsedajícího.

  Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. O návrhu, který předložil pan poslanec František Laudát, to znamená na přerušení této schůze do 29. ledna letošního roku - pan kolega Laudát mě poslouchá. Pane předsedo! Pan předseda Laudát mě poslouchá, do 29. ledna letošního roku, dodávám, ano, do 9 hodin, což je hlasovatelný návrh. Tak o tom dáme hlasovat v následujícím hlasování, když ještě předtím přečtu omluvu. Mezi 10. a 12. hodinou se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková.

  Nyní tento procedurální návrh přerušení do 9 hodin 29. ledna letošního roku.

  Zahájil jsem hlasování číslo 15. Ptám se, kdo je pro přerušení této schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování číslo 15. Z přítomných 138 pro 55, proti 76. Návrh nebyl přijat.

  Budeme pokračovat, a to vystoupením, pan ministr (Babiš) chce... faktickou pan předseda klubu ODS, potom faktická pana předsedy klubu TOP 09. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám faktickou, mám námitku, že nebyl jsem se schopen přihlásit, i když jsem se o to intenzivně snažil. Takže jsem nemohl hlasovat, takže dávám námitku proti výsledkům tohoto hlasování z tohoto důvodu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže nejdřív procedurálně odhlasujeme, jestli přijímáme námitku proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování, jak požaduje předseda klubu ODS. Hlasujeme bez rozpravy.

  Zahájil jsem hlasování číslo 16. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 16. Ze 141 poslance pro 133, proti 2. Námitka byla přijata, budeme tedy hlasovat o tom přerušení ještě jednou.

  Zahájil jsem hlasování číslo 17 a ptám se, kdo je pro přerušení schůze do 29. ledna letošního roku do 9 hodin. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 17. Ze 141 poslance pro 55, proti 76. Návrh opět nebyl přijat. Pokračujeme.

  Nyní tedy faktická poznámka pana ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No ta buzerace, to je skutečně to pravé slovo na působení pana Koníčka. On si mě vzal za oběť. Tak pane Koníček, 18. 12. 2015 jsem zveřejnil tu nájemní smlouvu, která je pro vás tak důležitá, na ty pokladničky. Tak pokud jste na Twitteru, tak se podívejte. Tam je ta smlouva. A úředník to nedal, tak dostal sodu a bude to za chvíli i úředník. A není to povinnost! Takže vy mě buzerujete! Tak jak jste mě buzeroval s mým příjmem - pět dopisů, kolik beru, proč beru. Všechno jsem vám zdůvodnil. A ty vaše požadavky z hlediska IT - vám nikdo nerozumí na tom ministerstvu. Tak je napište jasně, abychom vám mohli odpovědět.

  Zakázka BDO vznikla jako veřejná zakázka malého rozsahu s cenou 199 tis. bez DPH. Při tomto procesu byly dodrženy nejen veškeré zákonné předpisy, ale i vnitřní předpisy Ministerstva financí. Ministerstvo financí při určení ceny vycházelo ze své informovanosti na trhu a oslovilo BDO IT jako možného dodavatele projektové podpory z důvodu, že po zrušení předchozí veřejné zakázky společnost BDO IT nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Takže ministerstvo výrazně přispělo k úspoře finančních prostředků.

  A prosím vás, ta buzerace ze včera, ty strany, ministr financí má vědět, proč vaše studie má 145 stran a naše 144. Tak já, který nepoužívám počítač, tak jsem se dozvěděl, že to překlopili z formátu PDF do nějakého jiného formátu a nějaká tabulka tam přeskočila. Takže je to stejná studie. Tak to je buzerace! Vy nemáte nic konkrétního! Jenom mě buzerujete. To je všechno. (Potlesk z lavic ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana kolegy Laudáta, poté faktická poznámka pana kolegy Koníčka. Ne, pan kolega Laudát vzdává. Nyní pan poslanec Vladimír Koníček k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Pane ministře Babiši, jestli považujete za buzeraci, že upozorním na to, že vy tady ve sněmovně řeknete, že zveřejňujete všechny smlouvy, a já vás jenom upozorním na to, že zrovna ta vaše tam není zveřejněna v tom seznamu, je tam soubor Platné i neplatné smlouvy k 1. 1. 2016. To bylo konstatování, já to za buzeraci nepovažuji. A ozval jsem se. Mzdy jsem s vámi řešil pouze jedním dopisem, a to tím, když jste vy tady ve sněmovně řekl, že jste mně všechno vysvětlil, vašemu výboru. A bohužel to zase nebyla pravda, protože jste to vysvětloval mandátovému a imunitnímu výboru, ne kontrolnímu výboru. A řešil jsem pouze situaci, kdy v prohlášení - odevzdával jste dvě prohlášení, jedno jako ministr, jedno jako poslanec. A v tom, co jste odevzdával jako ministr, jste uvedl, že od února do prosince jste měl mzdu z Agrofertu 200 mil. a v tom jako poslanec jste měl od ledna do prosince mzdu 200 mil. A mně jste vysvětlil, že těch 200 mil. jste dostal právě v tom lednu, kdy každému vychází, že v lednu jste měl nula.

  Takže, prosím vás... (Reakce a poznámky z lavic ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, aby po sobě poslanci nepokřikovali. Pokud chcete někoho oslovit, prostřednictvím předsedajícího. Prosím, pokračujte, pane předsedo kontrolního výboru.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Ona je to vážná věc, prosím vás. Protože pokud ministr vykáže takto mzdu, tak je to v rozporu se zákonem o střetu zájmů, protože tu mzdu prostě v tom období, kdy je ministr, nemůže pobírat. To je prosím zákon o střetu zájmů. (Potlesk části poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Faktická poznámka pana ministra financí a místopředsedy vlády. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já bych jenom chtěl připomenout, že běží asi 38. hodina čtení EET, a nevím, proč tu řešíte mzdu. Já jsem vám to zdůvodnil, měl jste to na papíře. A já vím asi, že vám bylo špatně, když jste viděl tu mzdu, ale to je váš problém. (Smích poslanců ANO.) Tak ji neřešte, moji mzdu! Já jsem zaplatil jako fyzická osoba tady skoro 300 mil. korun za posledních deset let! A moje firmy odvedly 19,6 mld. odvedly! Tak neřešte moji mzdu!

  A nájemní smlouva s pokladničkami, kterých jsem rozdal 4 000 našim dětem - co vám je do toho? Tady EET řešíme, neřešíme pokladničky. I když to má souvislost, já to chápu. Ale to je moje soukromá smlouva. 235 korun za den a sedm korun za to, že tam někdo, nevím, nějaký úkon. A dal jsem tu smlouvu na Twitter 18. 12. A to, že to úředník nedal, tak mám jich 25 tis., těch úředníků! Mám je zabít všechny? Nevím. Takže už to tam bude za hodinu!

  A starost o tu nájemní smlouvu na pokladničky měl Dominik Feri, který si potom přišel o tu pokladničku, to je jejich funkcionář, TOP 09. Tak já skutečně nevím, co chcete ode mě.

  A já jsem mluvil o externí smlouvě na IT. Nemáme externí smlouvu na IT. Debata byla o IT. Tak vy zase to vytrhujete z kontextu. Tak bych byl strašně rád, kdybyste jasně řekl, co potřebujete od Ministerstva financí, a my vám to jasně napíšeme. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí za dodržení času. A než pustím další faktické poznámky pana poslance Kováčika, Laudáta a Kovářové, budu konstatovat došlé omluvy z jednání, abych zklidnil situaci ve sněmovně. Omlouvá se mezi 9.15 a 11.30 paní Kristýna Zelienková a od 10. do 11.30 pan poslanec Petr Kudela.

  Nyní k faktické poznámce pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Už vám měřím čas.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, přeji všem hezký den právě při pátku.

  Já bych si dovolil ohradit se proti nařčení svého kolegy z klubu předsedy kontrolního výboru Vladimíra Koníčka z buzerace. Vladimír Koníček je známý perfekcionista a puntičkář a já jsem si nevšiml, že by tady řešil nějakou mzdu. On tady řeší možné porušení zákona. Jako předseda kontrolního výboru na to samozřejmě má jako každý z nás právo, on jako předseda kontrolního větší. A jestli něco Vladimíru Koníčkovi nelze vyčítat, je právě to, že by on, zrovna on jako perfekcionista, bezdůvodně cokoliv tady jakoby začínal nebo se snažil s někým dohadovat jenom proto, aby ho natahoval, buzeroval atp.

  Prosím prostřednictvím předsedajícího kohokoli, včetně pana ministra Babiše, aby mému kolegovi Vladimíru Koníčkovi takovýmto způsobem nenadával. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KSČM. Nyní pan poslanec František Laudát, který se přihlásil k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On mě pan předseda klubu Kováčik vzal trochu vítr z plachet, protože já jsem chtěl zareagovat na totéž. Já znám pana Koníčka řadu let a kolikrát zatápěl bez ohledu na stranické příslušnosti, a byť se v názorech zjevně neshodneme na řadu věcí, tak ve věcné rovině je málo poslanců, kteří se dílčím věcem věnují s takovou precizností. A skutečně toto osočování ze strany ministra financí si nezaslouží. Já si myslím, že věc je jasná. Ať nám Ministerstvo financí dá, a bude to odpovídat pravdě, jaké smlouvy byly podepsány, co je předmětem smluv, kolik stály a kdy byly zadány, já myslím, že je to celkem jednoduché, a ať to dostane kontrolní výbor, ať to dostane rozpočtový výbor jako informaci.

  Nicméně tady přesně je potom velký problém, co je pravda a co není pravda. Je mi líto, že KDU-ČSL to nevadí a sama přitom šíří, že ona je tím největším morálním garantem a ochráncem slušnosti a pravdomluvnosti. Sociálním demokratům také to nevadí, a co všechno ještě nebude pravda potom?

  A k tomu, že Koníček závidí. Já nezávidím. Já naopak každému přeji bohatství. Rozdíl je v tom, že pan ministr financí díky svému naturelu přeje bohatství pouze sobě, od těch ostatních si ho chce brát. Informace, kolik on zaplatil na daních, jsou sice zajímavé, ale nejsou relevantní, stačí si to dát dohromady s tím, co už si ze státního rozpočtu, z peněz daňových poplatníků na různých dotacích vzal. To znamená minimálně když nic jiného, tak nula od nuly pojde. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a ještě paní poslankyně Kovářová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych ráda zareagovala na pana ministra, na jeho řeč, kde nás upozornil, abychom si zjišťovali informace. To jsem se snažila.

  Pane ministře, jestlipak víte, co je toto? To je zpráva BDO, která byla zveřejněna, kterou si nechalo udělat Ministerstvo financí. Takže jsem se pokusila zjistit informace. Zde se uvádí, že na provoz, tedy původně je tam špatný součet dokonce, tak roční provoz bude stát po mém lepším součtu 396 milionů, vy jste říkal 170 milionů, a EET systém 170 milionů. Tak bych se jenom chtěla zeptat, jak to vlastně je s těmi informacemi, kde si je mám tedy získat a kde mám získat správné informace. Také očekávaný přínos je zde vyhodnocen na 10 až 15 miliard. Vy říkáte 18. Takže jenom kde je možné si tyto informace ověřit.

  Ptal jste se, co od vás chceme. Chceme od vás věcné, pravdivé a objektivní informace, a místo toho, a o to jsem vás už prosila, zase najíždíte na vlnu té politické agitky. Takže já osobně, a myslím, že hovořím za všechny kolegy, chceme objektivní, pravdivé informace, popřípadě odkazy, kde ty informace pravdivé máme hledat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové za dodržení času k faktické poznámce a nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Františka Váchy. Tím bychom se mohli dostat už dál k debatě, na kterou je připraven pan poslanec Jan Zahradník, poté pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat možná vás nebo někoho z předsednictva. Já jsem zaznamenal v médiích, že se předsednictvo usneslo na tom, že pokud bude debata ve Sněmovně vulgární, tak zakročí a přeruší schůzí. Já si myslím, že ty výroky od pana ministra Babiše směrem k panu Koníčkovi o buzeraci se tady už blížily. Já bych chtěl poprosit, abyste při vystoupení pana ministra financí dávali větší pozor na to, co říká, a případně přerušili schůzi. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, budu si na to dávat pozor. Možná že jsme příliš okoralí některými výroky. Nyní pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, já jsem dlouholetý komunální a regionální politik. Ať už jsem fungoval jako koaliční zastupitel, nebo opoziční, vždycky jsem považoval instituci kontrolního výboru za velmi významnou, za subjekt, kolem kterého je třeba chodit velmi opatrně, protože do jisté míry má možnosti a kapacitu, před kterou je třeba mít se na pozoru. A tak je to správné. A vždycky jsme svěřovali funkci předsedy kontrolního výboru opoziční straně, jako je to tady u nás, a já musím říci, že pan předseda Koníček, jakkoli je tedy z KSČM, tak mne svými argumenty a s jasností a přehlednosti a logickou uspořádaností svých argumentů velmi pozitivně oslovil. Musím říct, že se trochu divím panu ministrovi, že se tak dramaticky, až skoro neslušně, řekl bych, na něj obořil. Tady by si nikdo neměl takhle zahrávat s kontrolním výborem. To by se mu nemuselo vyplatit. Ale i když zrovna v této souvislosti se zákonem o elektronické evidenci tržeb by možná bylo dobře, kdyby skutečně celý ten materiál, celá ta myšlenka, na které stojí, celá ta ideová základna byla podrobena důkladné revizi. Pan kolega Koníček se snaží o tu revizi na základě toho, že kontroluje ty jednotlivé dílčí položky, jednotlivé dílčí materiály, doklady, dokumenty, které provázejí tvorbu tohoto zákona. Já mám obavu, že na tom ministerstvu úplně není nejlepší pořádek. Tam bych docela doporučil, aby se tím kontrolní výbor zabýval velmi bedlivě, abychom se to, co se tam děje, dozvěděli jeho prostřednictvím i my zde ve Sněmovně.

  Já jsem mluvil o tom, že celá ta myšlenka je založena na nějaké takové ideové podstatě, takovém fundamentu. A ta ideová podstata podle mě se dá shrnout, dovolím si dokonce citovat jeden dopis, který jsem dostal od nějaké paní, která se tedy podepsala jako věrná posluchačka Radiožurnálu, což já jsem tedy taky, i když, nevím proč, ale máme opravdu odlišné názory, ale to, co ona píše, to je třeba přečíst: ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to červené je čas.

 • Poslanec Jan Zahradník: To už jsem tady deset minut? (Předsedající: Je tomu tak!) To tedy se přiznám, že jsem ani nezačal ještě. (Smích.) Teď to tady mám. Teď se na pana ministra chci obořit s dotazem, že si plete, co to je živnostník a řemeslník, ale to už tedy asi nezvládnu. On v té interpelaci podle mě popletl ve své odpovědi pojem živnostník a pojem řemeslník. Já mu to tedy, až se znovu přihlásím o slovo, tak já si pak dovolím vám to, pane ministře, vysvětlit, abyste si nepletl, co to je živnostník a co to je řemeslník. Vy jste říkal, jestli jsem hluchoněmý, tak to tedy také nejsem.

  Takže se vší úctou děkuji za pozornost a za nějaký čas opět na shledanou. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a děkuji také za respektování usnesení Poslanecké sněmovny. Vystoupí nyní pan poslanec Petr Bendl a po něm se připraví pan poslanec Adolf Beznoska.

 • Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající, pane ministře. Pan ministr ráno vystoupil s tím, že už má na minuty spočítáno, kolik času jsme tomu věnovali, a že ten čas považuje za zbytečný a že už vlastně nic nového padnout nemůže. Musím říct, že pan kolega Koníček nás, doufám většinu, přesvědčil o tom, že může, že se tady budou a mohou objevovat další a další informace, které je potřeba, abychom znali předtím, než definitivně rozhodneme o tom, zda tento systém přijmeme, či nikoliv. A musím říct, že mi pana Koníčka - ne že by mi ho bylo nějak extrémně líto, ale myslím, že on sám dobře ví, že ty složky, které mohou na něj, tak budou zase narůstat. A už vůbec si neumím představit, když tady ministr financí otevřeně řekne, že úředník dostane sodu, tak pochybuji o tom, že to je dobrá voda with gas, ale jak to asi v praxi vypadá podle zákoníku práce, i když možná že zákoník práce asi tolik respektován není, protože když šéf něco řekne, tak to řekne a basta fidli. A když je to schopen říct, tady - no, dobrá. Totiž když se někdo najde, kdo odporuje šéfovi, dostane sodu. Dobrá, no tak jo.

  Já mám pocit, že jedna věc, na které se shodneme, a to nechci a beru to nesmírně vážně, že daně je třeba vybírat, a ať už se snažil někdo více či méně, udělal méně či více chyb v minulosti, v minulých vládách, a ať už vládl kdokoliv, tak byť máme třeba jiný názor na to, jak daně mají vypadat, jinak to vidí pravice, jinak to vidí levice, ale každý, kdo vládl, byl upřímně přesvědčen, že se snaží dělat maximum. Mezitím tady byli jiní, o kterých tedy říká ministr financí a první místopředseda této vlády, že mezitím co tady všichni umožňovali loupit, on tady podnikal a stal se miliardářem, zřejmě proto, jak tady ty vlády špatně vládly, a proto přišel z jiné země do České republiky a začal tady podnikat a strašně dobře se mu dařilo. Já mu to nezávidím, stejně jako si myslím, a v tom s ním nesouhlasím, když říká, že tady všichni mají platit daně, protože ti podnikatelé, ti lumpové musí zaplatit ty daně, protože ty patří těm lidem apod. Já si tedy myslím, že podnikání a podnikatelé tady primárně nejsou proto, aby platili daně, ale jsou tady primárně proto, nebo podnikají proto, aby uživili sebe, svoji rodinu. Dali případně práci lidem, ale primárně jsou tady kvůli tomu, aby podnikali, což koneckonců pan místopředseda vlády tady potvrdil. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Beznosku a připraví se pan poslanec Vilímec.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, než začnu svůj projev k EET, krátká poznámka, nebo dvě poznámečky.

  Jedna. Musím se přidat ke kolegům, kteří říkali, že pan předseda kontrolního výboru Koníček byl připravený velmi precizně. Já mu za to děkuji, protože tak nějak si představuji práci předsedů.

  Druhá poznámka je k panu kolegovi Pilnému. Já jsem nechtěl technickou nebo faktickou poznámku. Tady pronesl větičku, že na Západě jenom tak mávnou telefonem, provedou platbu, a proto není potřeba úplně zavádět věci, jako je EET. Určitě jste stejně, jako já v kontaktu s někým např. z MasterCard. Tak co se týče platbou mobilními aplikacemi, tak na počet obyvatel Česká republika je na špičce. Nejsme daleko vzadu. Je to přesně naopak. Tak jenom si to prosím ověřte. Spíš jenom faktická, abychom si rozuměli.

  A třetí věc. Vrátím se k problému EET a připomenu některá fakta, která tady zazněla, protože jsem jeden z těch, který říká, že zavedení EET je opravdu klasický příklad, zbytečného zákona. Pořád se o tom bavíme. Jak dalece máme dávat lidem prostor. Jaká je úloha vlády, jaká je úloha parlamentu a jak hluboce máme zasahovat do ekonomických procesů. Jsem jeden z příznivců toho, že čím jednodušší pravidla, a dokonce si myslím, že i čím menší míra kontroly, že postupně společnost může kultivovat. V momentě, kdy kamkoliv nasadíte represi, kamkoliv přidáte dozor, dohled, návod, jak se co má dělat, tak to způsobuje pravý opak. Lidé se prostě přirozeně začnou tomuto bránit. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já ještě poprosím o strpení. Přečtu omluvu pana poslance Adama, který se omlouvá dnes od 10 do konce jednacího dne. Potom je zde žádost o opravu omluvy, protože pan poslanec Kaňkovský byl omluven od 9.45 do konce jednacího dne, zatímco se omlouval od 9 do 9.45, takže prosím o opravu. Další omluva je od pana poslance Šincla, který se omlouvá dnes od 11.30 do konce jednacího dne. Tolik omluvy.

  Nyní zde mám dvě faktické poznámky - pokud je to faktická? Ne, tak v tom případě dám prostor paní poslankyni Lorencové s faktickou poznámkou a potom s přednostním právem vystoupí pan předseda Kalousek.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, v té lavině argumentů, které tady posloucháme, a to i ze strany opozice, je jasné, že vlastně o nic jiného než o to, aby nedošlo k transparentnímu výběru daní, nejde. K výběru daní, kde bude zákon platit pro všechny stejně, jde jenom o to, aby toto nefungovalo. Všechny ty argumenty i ze strany opozice vlastně hovoří o tom, že o nic jiného nejde. Mně už to chvílemi připadá jako posedlost, jako křeč. Prostě za každou cenu zastavit to, aby tady skutečně došlo k transparentnímu výběru daní. Myslím si, že zájem na tom, aby výběr daní probíhal tak, jak probíhat má, to znamená, aby byl jednoznačný, aby platil, by se měl týkat všech a zájem na tom, aby státní pokladna byla naplněna tím, čím naplněna má být, by měl mít každý, a to jak opozice, tak vládní koalice. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní kolegyně, velmi se omlouvám, ale čas na vaší faktickou poznámku uplynul.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Potleskem jste mi ubrali možnost dokončit větu. (Velký hluk v sále). Takže poprosím -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, ať nevedeme tento spor. Měřím všem stejným metrem. Prosím, pusťte pana předsedu Kalouska. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, ve 14. hlasování dnešní schůze návrh paní poslankyně Jermanové omezení na dvě vystoupení. Ten návrh jsem podpořil, hlasoval jsem pro, aby to bylo takové svižnější. Nicméně když vidím ten obrovský zájem, dospívám k názoru, že jsem se dopustil chybné úvahy. Myslím si, že takových je nás tady možná víc, a proto v souladu s jednacím řádem navrhuji revokaci tohoto usnesení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tak to je postup, který je možný za předpokladu, že tady platí, že jste hlasoval pro. (Poslanec Kalousek vyjadřuje souhlas). Věřím vám, nepotřebuji důkaz. (Protesty ze sálu. Poslanec Sklenák protestuje: To není procedurální návrh.) Pan kolega Stanjura? (Ano.) Ano. Přivolám kolegy z předsálí. Ten návrh je od pana předsedy Kalouska na revokaci usnesení, které bylo hlasováno v hlasování číslo 14, což byl návrh paní kolegyně Jermanové, aby podle příslušných paragrafů jednacího řádu byla omezena doba pro vystupování jednotlivých poslanců a současně aby byl omezen počet vystupování jednotlivých poslanců.

  Je zde tady návrh na revokaci. Všechny vás odhlásím. Žádám o novou registraci a jakmile se počet ustálí, budeme hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na revokaci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 18. Přihlášeno je 145, pro 64, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

  S přednostním právem si přeje vystoupit pan předseda Sklenák. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Hlásil jsem se ještě před tímto hlasováním. Tento návrh nebyl přijat, ale nejsem si zdaleka jist, že tohle je procedurální návrh o procedurálním hlasování, který se hlasuje okamžitě. Dovozuji z toho, že teď tedy bude opozice přicházet každých dvacet minut s tím, že budeme revokovat to, že jsme si odhlasovali, že omezíme dobu jednotlivých vystoupení. Byl bych tedy rád, aby se na to sněmovní legislativa podívala, jestli je skutečně možné takovýmto způsobem postupovat a na takovýto návrh bezprostředně dávat hlasování.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Kalouska. Potom pan předseda Laudát.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: To nebyla žádost o zpochybnění, pane předsedo Sklenáku, vaším prostřednictvím. To byla žádost o revokaci, kterou může vznést pouze ten, kdo chce změnit své hlasování. Já jsem vás podpořil při tom návrhu paní poslankyně Jermanové a pak jsem dospěl k názoru, že to bylo chybné rozhodnutí. Něco takového můžu udělat, jenom pokud vím, pokud jsem si prohlížel hlasovací listinu... nikdo jiný takový nebyl, takže tento pokus je neopakovatelný.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Prosím pana předsedu Laudáta.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, jenom bych doplnil, že to, co se domnívá pan Sklenák a dělal tady David Rath, to byla trošku jiná podoba, jiné paragrafy jednacího řádu. Za prvé. A za druhé. Domnívám se, že by mělo být umožněno, aby poslankyně Lorencová dokončila své myšlenky. Protože ona přesně řekla, o co Babišovi jde. Myslím si, že by to mělo být vytesáno do kamene. O to ve skutečnosti jde, to, co tady tou větou řekla. Děkuji. (Potlesk napříč sálem).

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura stahuje, takže se vrátíme do rozpravy. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec Svoboda.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Elektronickou evidenci tržeb nám pan ministr Babiš především v začátku svého působení spojeného s elektronickou evidencí tržeb prezentoval jako všemocný recept na lepší výběr daní a posléze i jako nástroj, který takzvaně narovnává podnikatelské, nebo tržní prostředí v České republice. Když se podíváte na argument narovnání tržního prostředí, tak vláda stále častěji tento argument vytahuje a stává se z toho už takové spíše argumentační klišé, protože i kontrolní hlášení zavádí kvůli tomu, aby se narovnalo podnikatelské prostředí. Možná by bylo dobré optat se nějakých marketingových agentur, jestli by nepřišly zase na nějaký jiný argument.

  Mě to trošku připadá, i ta debata a záměry pana ministra financí, jako v tom Půlnočním království, v té pohádce Pyšná princezna, kterou vždycky tak rádi sledujeme o Vánocích, kdy jezdí ten výběrčí daní a říká - ševče, zaplať! A ten dotyčný říká - nemám. A on říká - nevadí, stejně zaplať! A jak to v tom Půlnočním království fungovalo, to všichni dobře víme.

  Dne 22. prosince minulého roku zde ve Sněmovně v souvislosti s naší snahou o roční odložení kontrolního hlášení k DPH z důvodu malé připravenosti, informovanosti a tak dále i v zákoně uvedených drakonických sankcí pan ministr uvedl, že je právě pro Ministerstvo financí daleko důležitější kontrolní hlášení než elektronická evidence tržeb. Mohu to ocitovat, pokud to tedy přečtu ze stenozáznamu. Tu jednu větu cituji: Vy jste zpolitizovali elektronickou evidenci tržeb - to bylo namířeno zejména ODS a TOP 09 - a toto - míněno kontrolní hlášení pro Ministerstvo financí a Finanční správu - je podstatně důležitější než elektronická evidence tržeb.

  Nevím tedy, proč se tak zarputile pan ministr financí snaží prosadit něco, co sám považuje v boji s daňovými úniky za nedůležité. Během minulých debat na půdě Sněmovny a i na různých odborných setkáních z úst pana ministra či jeho spolupracovníků padala mnohá čísla, co to všechno přinese. Jaké zvýšení daňových výnosů nastane v případě zavedení EET. S největší oblibou teď, v poslední době, pan ministr používá číslo 12,5 mld., pokud se zavedou ty první dva sektory, a 18 mld., pokud se zavedou plošně elektronické evidence tržeb. Dokonce to i v té důvodové zprávě má pan ministr rozděleno, že z těch 12,5 mld. připadá na DPH 5,5 mld., na zvýšení daně z příjmu právnických osob 2 mld. a na daň z příjmu fyzických osob z přiznání dalších 5 mld. korun.

  U těch pěti posledních miliard korun se chci zastavit. Zajímavé totiž je, že když jsme tady přednedávnem schvalovali novelu zákona o rozpočtovém určení daní, a byť to původně pan ministr neprosazoval, nakonec prosadil i zrušení motivační složky v rámci rozpočtového určení daní u obcí. Čísla z ministerstva u výhledu inkasa daně z příjmu fyzických osob na nákladě daňového přiznání se pohybovala v úplně jiné kategorii než v nějaké částce 5 mld. korun. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Svobodu a připraví se pan poslanec Martin Plíšek.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, nejprve mi dovolte, abych konstatoval, že jsem zásadním způsobem rozhodnut hlasovat proti přijetí vládního návrhu zákona o evidenci tržeb a to je také důvod, proč zde mluvím, abych tento svůj názor sdělil i ostatním poslancům a pokusil se je přesvědčit o tom, že vládní návrh zákona je návrhem špatným. Jedná se o velice důležitou problematiku a dopady toho zákona mohou být do nejrůznějších sfér. Já se pokusím potom ve svém projevu některé ty sféry z nového úhlu pohledu pojmenovat.

  Kolegyni Lorencové vaším prostřednictvím, pane předsedo, bych chtěl říct, že memoria est mater studiorum - opakování je matka moudrosti. Když máme dítě, které pomalu chápe, musíme mu tu věc neustále opakovat. Teprve to opakování dosáhne toho, že myšlenku pochopí a ta myšlenka se vetkne do hlavy. Čili to, že se tady něco opakuje, není žádná chyba. To je prostě to, co už staří latiníci věděli, že cesta vzdělávání je cesta obtížná, je cestou opakování. Víte dobře, že ve škole nejdřív vám to učitel vyloží, potom z toho máte domácí cvičení, potom je malé opáčko, potom je velké opáčko a finálně si to všechno zopakujete u maturity a ještě tam to mnohdy neumíte. Čili memoria est mater studiorum a to by měla být věta, která v Poslanecké sněmovně platí. A já doufám, že platí. Mě nijak netrápí, když je tady vyvoláno mimořádné hlasování a pan předseda z titulu své funkce (hovoří názorně pomalu) pomalu zopakuje celý ten název toho, proč hlasujeme, pomalu zopakuje všechna čísla. Já tomu rozumím - on potřebuje dostat své poslance zpátky. I to je součást té poslanecké materie a je to součást opakování. Člověk se to musí naučit, aby věděl, že takovéto kroky jsou vlastně správné, protože dávají možnost naplnit funkci, kterou ten předseda získal tím, že je předseda většinové koaliční partaje. Ale ta druhá strana má úplně stejná práva a musí je stejným způsobem používat.

  Přede mnou kolega Vilímec - snad nemusím vaším prostřednictvím, když budu jenom citovat - se zmiňoval o pyšné princezně a když se do té pohádky podíváte, tak také vidíte, že ona nejdřív říká: obuj mi střevíček! A než pochopí, že je to věc neprosaditelná, trvá to vlastně skoro celou pohádku. Takže já doufám, že dopadneme alespoň tak jako ty nejjednodušší edukační, výchovné pohádky, které v sobě mají děj, na začátku je nějaký střet dobra se zlem, to zlo na začátku vítězí a získává body a to dobro trpělivou prací, ponižováním, pokořováním a stálým opakováním toho svého dobra to dobro nakonec prosadí a dobro zvítězí.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, ale čas je neúprosný. Nyní prosím pana poslance Plíška a připraví se pan poslanec Farský.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod svého vystoupení navrhnout vrácení uvedeného návrhu zákona zpět do druhého čtení. Tento svůj návrh nyní chci odůvodnit.

  Je to hlavně z důvodu, že doteď předkladatel nezareagoval na moje zásadní výhrady, které spočívaly v tom, že podle mého názoru tento zákon je v řadě pasáží v rozporu s právem Evropské unie a je protiústavní. Legislativní rada vlády ve svém stanovisku uvedla, že má nadále významné pochybnosti, zda zavedení evidenci tržeb a s ní souvisejících povinností je v souladu s principy zakotvenými v právních aktech Evropské unie, přičemž myšleny jsou principy podpory malého a středního podnikání. Zakládací akty Evropské unie totiž hovoří o rovném zacházení státu s podnikatelskými subjekty. Tento návrh, jak víme, zavádí řadu výjimek. Na některé subjekty se má vztahovat dříve, na některé později, na některé ještě později. A tady v tomto, a konstatovala to i Legislativní rada vlády, je jasné nerovné zacházení s podnikatelskými subjekty a diskriminace některých podnikatelských subjektů, které jsou postihovány zařazením do této evidence tržeb. Přeložíme-li to tedy z politické řeči, pak nám vyplývá, že předkládaný vládní návrh je tedy v rozporu s principy práva Evropské unie. A já se divím, že i přes toto upozornění Legislativní rady vlády mohl být tento návrh předložen. Jedná se podle mého názoru o legislativní selhání, kdy vláda vědomě prosazuje diskriminační normu omezující volnou hospodářskou soutěž. Lze se důvodně domnívat, že Evropská komise, případně Soudní dvůr Evropské unie nebudou takto benevolentní a že to může na základě tohoto pochybení vlády, pokud tento návrh bude schválen, přijít Českou republiku draho v případě finančních sankcí a pokut, pokud se podnikatelské subjekty, které jsou diskriminovány tímto návrhem zákona, na Soudní dvůr Evropské unie obrátí.

  Další moje zásadní výhrada se týká slučitelnosti s Ústavou České republiky. Ta stanoví, že povinnosti lze subjektům ukládat pouze na základě zákona. Jak jsem zmínil, tento zákon počítá s tím, že na základě nařízení vlády mohou být dočasně vyjmuty tržby, které budou podléhat evidenci, nebo naopak do budoucna na základě nařízení vlády tam mohou být některé podnikatelské subjekty, až jim uplyne dočasná výjimka, opět zařazeny. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Zpravodaj zaznamenal jeho návrh. A budeme pokračovat vystoupením pana poslance Jana Farského. (Hlásí se poslanec Hájek.) A pan kolega Hájek. Panu kolegovi Farskému se omlouvám, přebíral jsem řízení. Takže faktická poznámka pana poslance Josefa Hájka.

 • Poslanec Josef Hájek: Dobré dopoledne ještě, pane předsedající. Úvodem se omlouvám, že trošičku zneužiji jednací řád a budu reagovat na faktickou připomínku kolegy Kučery. Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že předpokládám, že pan místopředseda je tolerantnost sama, tak mi to dovolí.

  Pan kolega Kučera tady sdělil, že pan ministr financí byl odvolán. Já bych si tady dovolil odcitovat zprávu z 8. ledna 2016: "Minister Mramor the top finance minister in Europe in 2016. The Banker magazine, of the Financial Times Group in London, selected Dr. Dušan Mramor, Slovenian Minister of Finance, as European Finance Minister of the Year 2016. According to Stefanie Linhardt, the Banker´s Europe editor, Dr. Mramor was awarded the title of European Finance Minister of the Year for his contribution to Slovenia ending the recession and stabilising the banking system, including his success in continuing privatisation and implementing a comprehensive reform programme and activities leading towards the gradual consolidation of Slovenia´s public finances."

  To znamená česky - za úspěchy, které dokázal od svého nástupu roku 2014 v oblasti konsolidace financí jako ministr financí včetně zavedení obsáhlých reforem, které vedly k tomu, že byl oceněn ministrem financí Evropy roku 2016. Pane Kučero, prosím prostudujte si. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě to vyvolalo jednu faktickou poznámku pana předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, podle všech zvyklostí, regulí a dokonce i jednacího řádu, pokud se použije jazyk, kterému ne úplně všichni mohou v této Poslanecké sněmovně rozumět, má poslanec nebo poslankyně právo požadovat tlumočníka. Já bych s tím vystoupením nešel teď, kdyby pan kolega Hájek svůj anglický text přeložil do češtiny doslova. Takže příště, prosím pěkně, buď tak, anebo tlumočníka. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já myslím, že to nebudeme komplikovat. A můžeme pokračovat tím, že vystoupí pan kolega Jan Farský. Ale abych mu nesebral čas, tak požádám o malé strpení.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych přivítal na galerii pro hosty delegaci Parlamentu Íránské islámské republiky, kterou vede jeho excelence místopředseda Aboutorabi Fard. (Všichni v sále i na galerii vstávají a tleskají.) Děkuji.

  A nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský, připraví se pan poslanec Martin Novotný. A žádám sněmovnu o klid, aby pan kolega Farský mohl přednést svůj návrh. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já bych přenesl tu debatu ještě mírně do obecné roviny. Jak všichni určitě víte, státní rozpočet má svoji výdajovou a příjmovou stránku. Na té výdajové stránce jsme se od pana ministra financí dozvěděli, že se vyplýtvá ročně nějakých 200 mld. korun. To jsou vyjádření, která opakovaně pronesl na předvolebních mítincích, která sice mírně zjemnil, když říkal, že vlastně jenom plácal, že nevěděl úplně, jaká ta čísla jsou, ale přesto 200 mld. korun je hodně velká částka. A to je výdajová část rozpočtu.

  My teď řešíme příjmovou část rozpočtu. Bavíme se tady o iluzorním zvýšení výběru daní. Iluzorním v tom smyslu, že samozřejmě vychází z nějakých propočtů, kde, jak vidíme, kvalita podkladů, ze kterých vychází ministerstvo, je zoufalá. Ten posudek od BDO, který tady tak krásně zpochybnili jednotliví poslanci, ale on ho zpochybnil i pan ministr tím, že používal čísla, která v něm nejsou, tak jestli má být podkladem pro to, abychom změnili podnikatelské prostředí pro 600 tisíc podnikatelů, tak je to docela zoufalý přístup. Ten posudek byl zadán už v loňském roce v lednu. Jsme ve třetím čtení, které probíhá už poněkolikáté, a my jsme si teprve 18. ledna ten posudek mohli přečíst na stránkách Ministerstva financí. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Dávám procedurální návrh, aby byla schůze přerušena do příchodu předkladatele. Domnívám se, že předkladatel by tady měl být přítomen.

  Není pravdou, že odpovídá věcně na otázky, které tady padaly v minulém období. Odpovídal na otázky, které se mu hodí. Selektivně. Já jsem se například tady ptal na to, jak je to, že mám pochybnosti, že zákon je dobře zpracován z hlediska zmocnění, to znamená kdo co může co vykonávat. Podle toho, co tady předvádí se smlouvami a hrubě napadá kolegu Koníčka, tak je jasné, že zákony jsou pro něj přítěží, pravidla, že hospodaří nikoliv s agrofertím majetkem, ale se státním majetkem, s majetkem daňových poplatníků, nikoli se svým, tak to pro něj je nic. To je obtěžování. To je brzda jeho schopností.

  Nicméně teď bych prosil, abyste nechal hlasovat o procedurálním návrhu. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Ještě gongem přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili k hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

  Ještě jednou zopakuji procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Ten zní, že přerušíme tento bod do doby, než se sem do sálu k projednávání vrátí předkladatel a tím je pan ministr financí.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 117 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 63. Výsledek - byl zamítnut.

  Budeme tedy pokračovat v projednávání. Eviduji zde další dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Lorencová a po ní pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovolím dokončit myšlenku, kterou jsem v předchozím svém vystoupení nemohla dokončit. Byla jsem přerušena bouřlivým potleskem ze strany pravice.

  Ubudou podnikatelé? Možná ano. Ale kdo? Kteří? Kteří podnikatelé? Podle mě ti, kteří daně prostě neodvádějí. Já si dovolím připomenout, využiji těch svých dvou minut, kdy tady došlo k tomu, že se přenášely peníze, platby v hotovosti, v igelitkách, kdy se prodávaly státní podniky do soukromých rukou, kdy se platilo bez jakékoli evidence penězi, o kterých nikdo nevěděl, odkud pocházejí. Za ta léta, to bylo za vašich vlád, a za ta léta nějak přešlo do krve části podnikatelů, že daně, aby přežili, prostě neodvádějí a nebudou je odvádět. Někteří proto, aby přežili. Jiní proto, že se to nabízelo, tak proč by toho nevyužili. Dneska se tváříte jako jejich zachránci, jako zastánci těch, na kterých je páchána křivda. Kde to berete? Vy jste to tady zavedli!

  Za vás se tady objevily zlaté řetězy, vily z nezdaněných peněz, z peněz, o kterých nikdo neví dodnes, kde se tady vzaly. Vy jste to tady zavedli a dnes se tomu smějete a tleskáte, když říkám, že tady ubude podnikatelů. Ano! Ubude! Ubude těch, kteří daně prostě programově neodvádějí, kteří tunelují a rabují státní pokladnu!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Od 12 do 14 hodin se omlouvá pan předseda Stanjura. Od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Leo Luzar. A dále od 10.49 do 14 z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Sylor.

  Eviduji další tři faktické poznámky. První má pan předseda Laudát, po něm pan poslanec Svoboda. Po něm pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já v technické jenom chci s politováním konstatovat, že vám nevadí, že předkladatel materiálu tady není. Zřejmě pobíhá někde a dává interview. Nevadí vám, že váš místopředseda je vyšetřován už v několika kauzách a to je úplně v klidu. Nevadí vám, že si peněz daňových poplatníků bere více, než do státní pokladny přispívá. A nevadí vám vůbec nic. Nevadí vám to, že tady prokazatelně nemluví pravdu o krocích, které vedly k přípravě toho zákona, viz poslanec Koníček. A kdo vám má tohleto věřit? Opravdu, fascinuje mě, že zatím se vám daří oblbovat veřejnost tím, že vám věří, že skutečně tento zákon povede k boji proti podvodníkům. Jsem moc zvědavý až poslanci KDU přijdou do svých volebních obvodů na Moravě a začnou vykládat těm chudákům, kteří žijí tak tak a podnikají a jejich největší vinou je, že se chtějí postarat sami o sebe a nechodit na sociální s nataženou rukou pro dávky. Doufám, že vám to spočítají. Protože ta realita je úplně jiná. Ale to lhaní, to se vám tedy daří. Ale je mi líto, že dvě demokratické strany se na tom spolupodílejí. Děkuji. (Potlesk části poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další pan poslanec Svoboda, připraví se pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych si dovolil předložit procedurální návrh, abychom odhlasovali, že předkladatel zákona nemusí být nikdy přítomen při jednání v Poslanecké sněmovně. Vedou mě k tomu zdravotní důvody, aby v koalici neproběhly nějaké infarkty, když pak musí narychlo utíkat do sálu. Čili: předkladatel nikdy nemusí být přítomen projednávání jím předkládaného zákona.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Obávám se, že takto navržený procedurální návrh není hlasovatelný, protože je v přímém rozporu s jednacím řádem. Každopádně jestli na tom trváte, tak o tom dám hlasovat.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Pak je ale v přímém rozporu s jednacím řádem, jak jsme hlasovali.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, já jsem vám nerozuměl. Nehlasovat?

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Já jenom konstatuji, že je v přímém rozporu s jednacím řádem, jak jsme hlasovali. Že jsme to připustili tím hlasováním, aby tu nebyl.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jak říkám, myslím si, že tak jak je přednesen procedurální návrh, je skutečně nehlasovatelný, protože jde v přímém rozporu s jednacím řádem. A takové procedurální návrhy není možné hlasovat.

  Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Kalousek. Respektive s faktickou poznámkou, omlouvám se. Pojďte.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já s vámi souhlasím, že ten návrh byl nehlasovatelný v souladu s jednacím řádem. Ale potom odporovalo i souladu jednacího řádu, že vy jste dal hlasovat o tom, jestli tady má předkladatel být, nebo nemá. Prostě ten tady podle jednacího řádu být má. A tím, že jste se zeptal sněmovny, jestli tady má, nebo nemá být, tak vlastně vyhovujete názoru pana docenta Svobody, pane předsedající. (Potlesk části poslanců zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já si myslím, že bude nejlepší, když budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Požádám tedy pana poslance Novotného, který je řádně přihlášen do rozpravy, aby vystoupil. Pan poslanec Novotný je omluven, děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Pecková se svým příspěvkem do rozpravy. A připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré poledne, dámy a pánové. Protože v důvodové zprávě k návrhu, který je pouze nástrojem na pronásledování drobných živnostníků, se pan místopředseda Babiš inspiroval v Chorvatsku a v té důvodové zprávě to mnohokrát opakuje, tak já se s dovolením k tomu Chorvatsku tedy vrátím a zeptám se, jestli ta chorvatská léčba má být inspirací pro Českou republiku. Ta je totiž členem OECD od roku 1996. Byla prvním členem OECD ze zemí bývalého sovětského bloku a spolu s Jižní Koreou jednou ze dvou prvních zemí mimo tzv. první svět, tedy mimo vyspělé demokratické země s rozvinutými tržními ekonomikami a vyspělým HDP na hlavu.

  Členství v OECD vyžadovalo splnění mnoha pravidel, mimo jiné těch obsažených v balíčcích základních pravidel pro fungování trhu zemí OECD. Chorvatsko není členem OECD dodnes. V renomovaném žebříčku a analýzách skupiny Světové banky Doing Business je Chorvatsko celkem 65. zemí, zatímco Česká republika 44. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. No to je fakt neuvěřitelné. Já nechápu, proč tady pomlouváte Chorvatsko. Chorvatsko je první destinace našich občanů na dovolenou. A pokud vím, Češi mají rádi Chorvaty, tak proč je pomlouváte? To je neuvěřitelné. Vy tady děláte medvědí službu. Co má Chorvatsko s evidencí tržeb? Jenom technologii, nejmodernější technologii. Vy tady mluvíte o Balkáně. A co máte proti Balkánu? S Jugoslávií jsme vždycky měli skvělé vztahy. A pokud vím, tak první místopředsedkyně... No nesmějte se, paní Němcová. Vaše první místopředsedkyně se narodila v Bělehradě. Tak jaký máte problém s Balkánem? Paní Udženija se narodila v Bělehradě. Máte problém s Jugoslávií? Nemáte rádi Chorvaty? Já je mám rád. I Srby mám rád.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás, pane ministře, pouze požádám, abyste oslovoval pouze mým prostřednictvím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Proč tady pomlouváte Balkán a Chorvatsko? Jde jenom o technologii. A já to považuji za skandální, že vy tady pomlouváte stále Chorvatsko, které s tím nemá nic společného. Tady porovnáváte ekonomiky Chorvatska a Česka. Co to s tím má společného ? Jde jenom o technologii. Tak já bych vás poprosil, protože naši spoluobčané jezdí každý rok nejvíc na dovolenou do Chorvatska, abyste je nepomlouvali a neuráželi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji další faktickou poznámku. Ještě jednou zopakuji to, co jsem říkal: žádám, abyste se navzájem oslovovali mým prostřednictvím. Děkuji.

  Nyní tedy paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Už jsem se těšila, když pan ministr přistoupil k řečnickému pultíku, že dostanu odpověď na svou otázku, kde tedy máme hledat relevantní informace. Tak doufám, že se odváží znovu přistoupit a že se dovím. Ono totiž, vracíte se dost často do minulosti, já tedy také, protože někdy vaše informační toky myšlenek mi připomínají někdejší informační kanál a tím byl Radio Jerevan. Tak jestli byste mohl uvést ty informační zdroje uvést na pravou míru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další faktickou poznámku má pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, omlouvám se za tu angličtinu, příště už to tedy nebude. Já jen, moje vystoupení tady vyvolalo v zákulisí takové dezinformace, že je to vlastně cena, kterou dostal pan Kalousek. Není to pravda. Pan Kalousek byl oceněn mezinárodním časopisem Emerging Markets, píše se to Emerging Markets, pro nejlepšího ministra financí z oblasti rozvíjejících se evropských ekonomik, kdežto pan dr. Mramor byl oceněn časopisem Banker Magazine, píše se to Banker Magazine, skupiny Financial Times Group v Londýně, píše se to Financial Times Group, takže prosím vás, jedná se o dvě rozdílná ocenění. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy půjdeme k řádně přihlášeným do rozpravy. Požádám pana poslance Michala Kučeru a připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych také řekl pár slov na téma elektronická evidence tržeb a nejdříve samozřejmě abych zareagoval tady na pana ministra Andreje Babiše, na ty jeho polopravdy a lži, co tady šíří.

  Já samozřejmě do Chorvatska jezdím velice rád, Chorvatsko je mou oblíbenou destinací a absolutně nechápu, co to má společného s projednáváním elektronické evidence tržeb, kam jezdíme na dovolenou. To možná si dokáže spojit pan ministr Babiš. Já v tom žádnou spojitost nevidím.

  Ale co mě skutečně zaráží, že má kolegyně paní poslankyně Pecková tady citovala fakta Mezinárodního měnového fondu o ekonomické situaci Chorvatska a ta nazval pan ministr financí Babiš urážkou a pomluvou. To znamená, nevím, jestli pan ministr financí nevěří faktům Mezinárodního měnového fondu. Možná že by třeba členové Mezinárodního měnového fondu ocenili jeho přednášku a vysvětlení, proč jejich údaje jsou pomluvou a urážkou. Třeba tam nějaké souvislosti jsou a jenom já je nevidím. To samozřejmě možné je, to připouštím. Nicméně nemyslím si, že fakta Mezinárodního měnového fondu by byla jakoukoliv urážkou kohokoliv, ale spíše námětem na zlepšení a určování směru, jakým způsobem se ekonomika má dále vyvíjet. Tak to vnímám já, pan ministr Babiš to vnímá jako urážku.

  Já bych tady chtěl poukázat na jednu věc, o které se tady nepříliš často hovoří, nebo spíše jenom tak okrajově, a to je důvodová zpráva, kterou jsme dostali jako poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednávanému sněmovnímu tisku o elektronické evidenci tržeb. Věřím, že všichni jsme měli možnost a prostor si důvodovou zprávu prostudovat. Chtěl bych říct, že důvodová zpráva samotná na mě jeví dojem, že se jedná pouze o nějaký PR marketingový produkt, nevím jakého oddělení, nechci zmiňovat Agrofert, protože on to nemá pan ministr Babiš rád, takže patrně nějakého marketingového oddělení na Ministerstvu financí, nikoliv ovšem jako podklad pro to, abychom mohli objektivně rozhodovat jak poslanci Poslanecké sněmovny.

  A co mě k tomu vede? My jsme samozřejmě v posledních dnech měli možnost se seznámit s analýzou společnosti BDO, která je jedním z hlavních auditorů společnosti Agrofert a také současně zpracovala právě onu zprávu pro elektronickou evidenci tržeb, a tam jsou naprosto zásadní rozpory. Tam jsou naprosto zásadní rozpory a ty rozpory jsou natolik velké, že mě skutečně udivuje, že je tady takhle jenom jednoduše přecházíme. Ta zpráva, my jsme včera měli, a už to tady zmiňoval můj kolega Radim Holeček, podvýbor - ochrana soukromí, kde byla poměrně věcná diskuse, já jsem ji velice oceňoval, se zástupci Ministerstva financí, kdy jsme se skutečně dívali na technickou stránku elektronické evidence tržeb, na možnosti, jakým způsobem třeba ten systém má různé ochrany, jakým způsobem jsou tam chráněna data. Skutečně to bylo velmi věcné. A takhle bych si představoval diskusi, ne ty marketingové poučky, co tady přednáší pan ministr Andrej Babiš.

  Ale tam zazněla jedna věc, že když jsme právě poukázali na onen rozpor, já jsem tam to vystoupení měl, že tam vidím rozpor mezi důvodovou zprávou a studií BDO, tak tam zaznělo, že ta studie samozřejmě už je zastaralá. Já jenom chci podotknout, že ta studie vznikla v únoru, aspoň podle data, které tam je, takže já tomu budu věřit, že to takhle je, to znamená, vznikla v únoru a my jsme ten sněmovní tisk, důvodovou zprávu do sněmovního systému, dostali 4. 6. 2015. To znamená, že zásadní námitky, které jakoby zaznívaly, co se týká bezpečnosti, co se týká ochrany dat, co se týká rizik, byly během patrně dvou měsíců vyřešeny, a dokonce vyřešeny do takového stadia, že nestálo za to ani je do důvodové zprávy zmínit. Dokonce je nestálo za to zmínit ani do tzv. RIA, kde když se na ni podíváte, tak zjistíte zase samá pozitiva, která elektronická evidence tržeb přináší. To znamená, přečteme si důvodovou zprávu - jsou tam samá pozitiva, ale ještě větší pozitiva jsou potom v hodnocení rizik RIA. Hodnocení rizik, upozorňuji, se to jmenuje. Máme tam ovšem pouze samé pozitivní informace marketingového charakteru.

  V naší včerejší diskusi jsme samozřejmě měli největší dotazy právě směrem k oné bezpečnosti celého systému. Už jsem tady upozorňoval, že například výběr nevhodné technologie je podle studie BDO v tom katalogu rizik ve stupni významnosti kritické. Kritické, upozorňuji! To znamená, že to je skutečně věc, která musela být velice uvážlivě řešena, a současně míra pravděpodobnosti výskytu je bod čtyři, to znamená pravděpodobné. Během dvou měsíců, co vlastně se stala ta studie BDO zastaralou podle slov zástupců Ministerstva financí a pana ministra Babiše, tak během těch dvou měsíců se pravděpodobně to kritérium, které je tady mezi těmi kritickými, stalo naprosto běžné, bylo vyřešeno, že dokonce nestálo za to jej ani zmínit v oné důvodové zprávě, která, upozorňuji, je jediným podkladem pro Poslaneckou sněmovnu k tomu, abychom se rozhodovali nad tím, jestli zvedneme ruku pro elektronickou evidenci tržeb, nebo nezvedneme.

  Dalším naprosto závažným je bod bezpečnostní rizika. Bezpečnostní rizika - míra pravděpodobnosti pět, to znamená hraničící s jistotou. Upozorňuji hraničící s jistotou. To jsou bezpečnostní rizika. Když se podíváme do důvodové zprávy, o bezpečnostních rizicích nula. Nula! To znamená, bezpečnostní rizika tam vůbec nejsou zmíněna. A já skutečně bych se chtěl zeptat pana ministra Babiše, jakým způsobem pracuje, jaká je úroveň jeho práce. Já bych řekl velmi, velmi nekvalitní, protože pokud ho společnost BDO, já ji skutečně nechci zpochybňovat, naopak si myslím, že odvedla velice dobrou práci, i když ta studie samozřejmě má nějaké nedostatky, ale takhle by měla být zpracována studie. Tomu rozumím. Když tato studie upozorňuje na zásadní rizika, proč nám ta rizika nezmínil také v důvodové zprávě, tedy proč je nezmínil Poslanecké sněmovně? Může nám to pan ministr Babiš vysvětlit? Co nám chce zatajit? Nebo se chce řídit pouze podle marketingových pouček, které nám tady neustále říká? Mně to připadá, že pan ministr Babiš si z celé studie, ať už má počet stránek jakýkoliv, ať má pravdu pan poslanec Koníček, anebo pan ministr Babiš, ten počet stránek skutečně není tak důležitý, že si pan ministr Babiš z toho pouze vytrhl stránku jednu a ta stránka se jmenuje PR vnímání a koncept, která říká: Veškerá komunikace se bude snažit přirozeným a nenásilným způsobem přesvědčit občany, že vyžadování placení daní je pro ně přínosné a využívání cest, jak ušetřit díky krácení daní v konečném důsledku poškodí životní komfort každého občana ČR. Takže tohle je ta hlavní věta, kterou si vzal z celé zprávy pan ministr Babiš, o ní neustále mluví, jak se tady neplatí daně, jak tady jsou ti zloději ze stran podnikatelů, zloději ze stran živnostníků, jak nejvíce tady kradou ty kadeřnice a fyzioterapeutky a dámy, co dělají nehty, to jsou největší zloději a největší škůdci naší ekonomiky, a to byla jediná informace, kterou jsme se tady dozvěděli od pana ministra Babiše. A zatajil nám naprosto zásadní rizika, která jsou zmiňována ve zprávě BDO, protože podle mě jediný zásadní dokument pro rozhodování Poslanecké sněmovny je důvodová zpráva a sněmovní tisk, který jsme měli vložený do systému. O těchto rizicích tam není nic, nejsou tam zmíněna a je tou pouze čirý marketingový a populistický výplod ministra financí Andreje Babiše! Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Pilného. Prosím, máte slovo.***

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád vyjádřil k tzv. kritickým místům projektu. Každá aplikace a každá agenda, která se dá do virtuálního prostoru na internet, bezpečnostní riziko nese vždycky. To je bez debaty. Ti, kteří chtějí tyto agendy napadnout, jsou vždycky o krok napřed. A je třeba rozlišovat agendy kritické, jako je např. provoz jaderných elektráren nebo další agendy, které ohrožují život a bezpečnost občanů, od agendy, která je čistě ekonomická. Kdyby došlo k hroucení tohoto systému, tak se nic nestane, protože když se systém obnoví, tak data se dají nahrát stejně offline, tak jako je v návrhu navrženo. To je jedna věc.

  Druhá věc. V úložišti dat a jeho zabezpečení bude i součástí claudové strategie, kterou provozuje česká vláda, a to úložiště musí být, protože tam budou daleko kritičtější data, než jsou data o EET, musí být zabezpečeno a je zabezpečeno standardním způsobem. Navštívil jsem Ministerstvo financí a bavil jsem se s lidmi, kteří mají na starost právě bezpečnost těchto agend, a musím vám říct, že jsem byl uspokojen jejich odpověďmi, bez ohledu na to, co se píše ve zprávě. Ta agenda bude přiměřeným způsobem zabezpečena, protože ono je to také otázka ceny. Kritické agendy, jejich zabezpečení stojí hodně, je potřeba se jim věnovat. Tyto agendy kritické nejsou, to neznamená, že by neměly být zabezpečeny, ale je to otázka toho, kolik to bude stát, a způsob, kterým to bude provedeno, mně osobně, a nějakou zkušenost v IT mám, připadá přiměřený. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já bych víceméně chtěl souhlasit s tím, co tady řekl můj předřečník pan předseda hospodářského výboru, pan poslanec Pilný. To skutečně je pravda. S tím souhlasím, a dokonce si myslím, že podle toho, jak včera vystupovali lidé z Ministerstva financí, tak skutečně se té problematice věnují a skutečně dělají řadu kroků pro to, aby bezpečnostní rizika byla minimalizována. To je naprosto správně. Ptám se, proč jsme na ně nebyli upozorněni v důvodové zprávě. Proč důvodová zpráva je absolutně nevyvážená, proč působí jako marketingový PR produkt, a proč tam není napsáno ano, nese to tato rizika a tato rizika budeme řešit tak a tak. To bych považoval za naprosto korektní a o tom je celá debata.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášení do rozpravy, první je paní poslankyně Nina Nováková a připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte také, abych já využila svých přidělených deseti minut k tomu, abych se pokusila sdělit jednu skutečnost.

  My rozhodně nemůžeme upřít panu ministrovi financí, že by se nesnažil věci vysvětlit. Jako učitel vím, že prostě je to strašně těžké. Když někdo nechce něco pochopit a nebo i když chce pochopit a nedaří se mu to pochopit, tak je pak jsou dvě možnosti. Buď to vysvětluji špatně, anebo se s tím nedá souhlasit. Trošku podobná situace asi nastává právě v debatách o zavedení elektronické evidence tržeb.

  Nemyslím se, že to je jenom tím, že jsem opoziční poslanec. Jsem přesvědčena, že podobná vyjádření dostáváte i vy ostatní koaliční poslanci. Jsou stále velké skupiny, které se přesvědčit nepodařilo a teď se ptejme proč. To trošku upozorní na to, co jsem říkala na začátku. Například Asociace podnikatelů a manažerů vůbec neustupuje ze svého původního... resp. ne a priori vyřčeného, ale postupně získaného názoru. Oni sami říkají, že když přišel tento návrh, že se snažili sbírat co nejvíce informací, protože tady často zaznívá Chorvatsko, tak se snažili získávat informace o Chorvatsku, ale také o stavu výběru daní u nás. Snažili se sledovat porovnání šedé ekonomiky u nás s šedou ekonomikou jiných evropských zemí. Samozřejmě sbírali informace, i o tom, kdo vlastně EET v Evropě má a kdo ne a na základě jakých předpokladů, na základě jakých argumentů se rozhodovali. A to resumé je: Začal u nás převažovat dojem, že jsme lidem z Ministerstva financí možná trochu křivdili. Oni možná neodvedli špatnou práci atd. atd. Ale nakonec odmítají, i když si to velmi dobře promysleli. Nejsem ani podnikatel ani nejsem ekonom, rozhodně do hloubky rozumím víc jiným věcem, než je tato záležitost. Ale jako poslanec musím hájit zájmy od okamžiku, kdy jsem složila poslanecký slib, všech občanů, dokonce i těch, kteří mě nevolili.

  To si myslím, že by bylo možná docela dobré, kdyby si někdy i vaším prostřednictvím, pane předsedající, uvědomil i pan ministr financí. Teď cituji ze stanoviska Asociace podnikatelů. Proč to dělá - je tím míněn pan ministr financí - těžko říci. Mnozí spekulují o tom, že nemá rád živnostníky a že jim chce ztrpčovat život, aby přestali podnikat a konkurovat velkým, na které Andrej Babiš sází.

  Já nechci rozhodně ublížit paní kolegyni poslankyni, vaším prostřednictvím, pane předsedající, na jejíž vyřčení, že když ubude pár podnikatelů, tak co se stane, pár firem. Na to jsme tak bouřlivě reagovali. Rozhodně se jí nechci nijak dotknout, ale je vidět, že tato myšlenka se nezrodila jenom aktuálně v hlavách nás opozičních poslanců, ale že se zrodila v hlavách těch, kteří to velmi promýšlejí, protože jim na tom strašně záleží. Asociace podnikatelů rozhodně je sociální skupinou, které na tom záleží hodně.

  Mohla bych, a nechci citovat čísla, protože tady mnohokrát padala. Jistě by na řadu z čísel pan ministr financí řekl, že jsou zavádějící, že jsou hloupá, že jsme si to nepřečetli. Přečetla jsem si to, ale především důležité je, že si to přečetli ti, kterých se to opravdu bezprostředně týká. Zajímavé je, teď tady padlo od kolegy poslance pana Kučery, že je to takové - no tak co ti? Ti, kteří dělají někomu nehty a takoví ti opravdu drobní živnostníci, podnikatelé. Nebudeme se hádat o termíny, že ti se nejvíce bojí. Ano, oni se bojí prostě proto, že pro mnohé z nich - a já hned uvedu příklad. Pro mnohé z nich ani podnikání nebo živnost není hlavní náplní celého času. Jsou to lidé, zejména ženy, které se starají o rodiny, o děti. Nemají ctižádost stát se podnikatelem. Proto vnímají jako velmi zatěžující, ohrožující, když někdo od někoho, komu mohou věřit, a to je řada živnostníků, řada drobných, středních podnikatelů, od někoho, koho se logicky přijdou zeptat a ten jim řekne, je to špatně. A tito lidé se začnou bát. Ale my i ty jejich maličké výdělky, teď by mi jistě mohl namítnout pan ministr financí, o koho se vlastně jedná atd. Ale nám se daří, resp. Ministerstvu financí nebo panu ministrovi financí se daří znejistit velkou část našich občanů. Prostě proto, že ač se vynakládá velké úsilí na vysvětlení výhod EET, stejně na jinou misku vah stejnou váhu mají argumenty, které jsou proti. Výsledkem je naprosté znejistění zejména těch drobnějších podnikatelů či živnostníků. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, váš čas.

 • Poslankyně Nina Nováková: Ano, je dobré asi si říci, co to slovo buzerace znamená. Znamená to pronásledování, znamená to jiný výraz pro šikanu. A já jsem přesvědčená -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale skutečně čas platí pro všechny.

 • Poslankyně Nina Nováková: Já jsem přesvědčená, že pan ministr tady není ani šikanován ani pronásledován. Proto je jeho slovo kromě toho, že je vulgární, naprosto obsahově nepřípadné. Děkuji za slovo. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí - v tom případě pan ministr Babiš se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Děkuji za slovo. Tady vlastně opozice vystupuje, stále se tváří, že nemá informace, že něco neví. Přitom jsme to opakovali stokrát. Tak já bych vás teď chtěl všechny vyzvat, přijďte k nám na Ministerstvo financí, my si na vás zarezervujeme celý den, a tam se ukáže, jestli to děláte pro lidi, nebo kvůli této kameře. Tahle kamera, to je pro vás důležité, abyste ty lži, co děláte - pokud chcete fakticky debatovat, tak přijďte k nám. A budou tam všichni lidé, kteří na tom pracují, i finanční správa, legislativa, bude tam 20-30 lidí, a tam vám odpovíme na všechny dotazy. Můžeme to nahrát na kameru, abyste tedy nebyli ochuzeni o ten mediální výstup. A můžeme to potom ukázat všem, pokud chcete skutečně normálně diskutovat. Tak přijďte, já vás zvu. ODS si tady stěžovala, že nediskutujeme, tak jste všichni zváni. Pokud má někdo zájem, tak se přihlaste u mě a já to rád zorganizuji. Já nemám problém. My vám na všechno odpovíme, na všechno. Nemáme co skrývat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Zatím všechno, na co jste vy odpověděl - tím nechci vinit celé Ministerstvo financí - byly nepravdy a mystifikace, pane ministře financí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, abyste oslovoval pana ministra - vlastně ne, pana ministra můžete oslovovat přímo. Máte pravdu, ano.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: On to snese. Jako příklad můžeme uvést studii, kterou jste už konečně po tři čtvrtě roce uvolnil i pro veřejnost, studii, která má mít 186 stran, ovšem vy jich máte jenom 185, slíbili jste však veřejně, že tu 186. stranu dohledáte, to je od vás hezké. Doporučuji přizvat ke spolupráci Jiřího Ovčáčka, ten má s hledáním archiválií své zkušenosti, ať začne vlevo nahoře.

  Nicméně ať už tu stránku dohledáte, nebo nikoliv, tak ta studie, ze které jste vycházeli a na základě které nám sem ten svůj zázrak nabízíte, se hemží aritmetickými chybami, a to tak že hodně. Prostě tam někdo neuměl sčítat. A také se hemží hrubými pravopisnými chybami, což si myslím, že by takový materiál uvolněný pro Sněmovnu a pro veřejnost mít neměl.

  Takže já myslím, že bude ode mě docela fér, když tedy, pane ministře, se chcete bavit v těch věcných a přesných argumentech a dáte sem něco, co nesouhlasí v součtech, tak si myslím, že je docela fér navrhnout Poslanecké sněmovně, aby přerušila tuto mimořádnou schůzi do doby, než Ministerstvo financí opraví hrubé aritmetické chyby a hrubé pravopisné chyby ve své studii, kterou zveřejnilo. Děkuji. (Potlesk zprava.) Přesně takhle zní ten procedurální návrh.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Nejprve tedy přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

  Eviduji žádost o vaše odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili. Požádám ještě o chvíli trpělivosti, protože poslankyně a poslanci ještě stále přicházejí.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 20, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro návrh 58, proti 65. Tento návrh byl zamítnut.

  Já zde eviduji dvě faktické poznámky. Tak bude třetí, dobře, pane předsedo. První faktickou poznámku má - jestli jste si vyměnili pořadí, v tom případě, pane předsedo, můžete mluvit a škrtám pana poslance Laudáta. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo a děkuji kolegovi Laudátovi. Dámy a pánové, já v pokoře respektuji, že si nepřejete opravit tu studii, ze které vyšlo Ministerstvo financí. Ale já vás ujišťuji, že tam na mnoha stránkách zjistíte zcela zásadní chybné součty, že tam najdete stránky, které si navzájem sobě odporují, o pravopisných chybách nemluvím. Koneckonců na ty má pan ministr jako imigrant právo. Ale prostě ty součty, ty prostě nesedí. Náklady, které vám říkají, nejsou pravdivé.

  Vám to fakt nevadí? Vy jste ochotni dál jednat a hlasovat, přestože si můžete prostými kupeckými počty spočítat, že vám Ministerstvo financí lže? O tom jste teď hlasovali. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře. ***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji pane předsedo. To je ta demokratická debata. Šaškárna to je. Šaškárna. Protože pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, abych to dodržel. Kdybyste tady seděl, tak já už jsem to tady říkal, proč je tam o jednu stranu méně. No to je strašně důležitý problém. Kontrolní výbor by to měl zkontrolovat, proč tam je o jednu stranu méně. No to je skandál! No protože to překlopili z PDF, minule jsem říkal, před chvílí, že nějaký systém - tak do Wordu to dali, představte si. Takže ta jedna studie z PDF šla do Wordu, a tím se stalo, že je tam o jednu stranu více. Já si myslím, že občané této země musí vidět, jaké důležité problémy my tady řešíme - že jsme překlopili tu studii do Wordu. Jedna strana je tam míň. Nebo víc, nevím, to je úplně jedno, alespoň pro mě.

  Takže prosím vás, debatujte k tomu, debatujte k podvodům na daních a řekněte lidem, proč jste neudělal nic jako ministr financí pro výběr daní. Proč. Proč jste navýšili daně lidem, místo toho, abyste pronásledovali ty podvodníky. Takže jedna stránka, to je skandální, skutečně.

  A znovu vás vyzývám, přijďte na Ministerstvo financí, my se vám budeme věnovat týden, dva týdny, měsíc, pokud to bude o něčem. Ale zatím je to o ničem! (Potlesk z řad poslanců ANO)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová, po ní se připraví pan poslanec Korte. A požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení, abychom rozuměli, co se zde říká. Prosím.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Když přistoupil pan ministr k svému pultíku, žila jsem v naději, že dostanu odpověď na svoji otázku. Říkal jste - ne příště, dnes, tady na ty kamery, ne na ministerstvu, tady na ty kamery. Říkal jste, že roční provoz bude stát 170 mil. Tady v BDO (ukazuje list papíru), to je ta krásná součtová tabulka, kde se vaše expertní firma sekla přibližně o 90 mil. v součtu, je napsáno, že roční provoz bude 396 mil.. Takže jestli byste mohl v krátkosti, to nezdrží celé projednávání, zodpovědět. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Korte, připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Daniel Korte: Pane ministře, vy jste označil jednání Poslanecké sněmovny za šaškárnu. Upozorním vás, že to je urážka 199 poslanců, sám sebe asi urážet nemůžete. Vy reagujete zlobně na každou otázku, kterou dostanete. Považujete to za drzost, buzeraci, nevím co ještě. Uvědomte si, že jste ministr vlády České republiky. Vy jste povinen nejen poslouchat ty otázky, které vám klademe, a nehrát si přitom piškvorky, ale také na ně odpovídat, protože vláda se odpovídá této Poslanecké sněmovně. Pane ministře, buďte tak laskav a přečtěte si už konečně jednou Ústavu České republiky! (Potlesk poslanců TOP 09)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, připraví se pan poslanec Hájek. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěla bych pouze panu ministrovi financí vzkázat, že všichni z nás jsme byli zvoleni jako zástupci našich občanů, a to do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nebyli jsme zvoleni na to, abychom zastupovali naše občany na Ministerstvu financí. To za prvé. Proto budeme chodit sem a nebudeme chodit na Ministerstvo financí.

  Za druhé, jestliže pan ministr nám tady vykládal, jak spustil sodu proti svému zaměstnanci, který neuvedl jednu smlouvu na stránkách Ministerstva financí, a sám nám předkládá jako ministr financí, který neumí počítat, věci, které jsou plné matematických chyb, co tedy očekáváte? Že vás budeme chválit? Že vy své zaměstnance budete moci stavět do latě jenom proto, že zapomněli zveřejnit nějaký z mého pohledu drobný detail, ale vy, který předkládáte materiál zcela zásadní povahy plný zmatků - tak vy čekáte, že vás budeme chválit? (Potlesk z řad ODS)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek a připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající. Hluboce se mě dotkla slova pana Kalouska, který nazval občany se slovenskou národností, že jsou migranti. Moje tchyně (smích z řad poslanců) byla a stále je - nebo byla, pardon, já se vyjádřím - byla občankou Československé republiky a byla slovenské národnosti. Po roce 1992 se stala občankou České republiky a ona sem neemigrovala, ona je stál, podle mě, pořád příslušnicí naší krásné vlasti, dneska už rozdělené, a neemigrovala sem, ona tady pořád byla, je a doufám, tady ještě dlouho bude. Takže prosím, nenazývejte občany Slovenské republiky, kteří jsou dneska občany České republiky, že jsou imigranti. Žádnými imigranty nejsou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek a po něm ministr financí Andrej Babiš s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Někteří ano, někteří ne, pane poslanče Hájku prostřednictvím paní předsedající vaše paní není -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem pan předsedající pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: - pana předsedajícího. Vaše paní imigrantem není, pan Andrej Babiš imigrantem je a je to jedno. Imigrant není sprosté slovo. Faktem je, že někteří imigranti jsou této zemi velmi nebezpeční, konkrétně pan ministr Babiš říká, že je tu nechce. Někteří imigranti jsou této zemi prospěšní. To ať si každý zváží.

  Ale k tomu, co vy jste odmítli opravit, ta prosím vás jeden příklad za všechny. Prosím o vaše kalkulačky či tužky. Víte, kolik je 199 + 80 + 34 + 30 + 3 + 7 + 7 + 36? Je to vážně 396. Jenže pan ministr Babiš vám tvrdí, že je to 308, tudíž že ty provozní náklady nebudou 396 mil. ročně, ale 308 mil. ročně. U investičních, tam už byl lepší, tam se sekl jenom o 6 mil.. Tam není jeden součet správně! A to je studie, z které vychází návrh zákona, který vy tady chcete prohlasovat. A vy fakt nechcete, aby alespoň ta studie byla uvedena do souladu s aritmetickými počty, když už ji ten člověk neumí uvést do souladu se zásadami českého jazyka? (Potlesk z řad poslanců TOP 09)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš a připraví se pan poslanec Jandák. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju pane předsedající. Abych upřesnil tu šaškárnu. Já jsem nemluvil o všech poslancích. Já jsem mluvil o poslancích TOP 09. To je ta šaškárna. Vy tady vystupujete a mluvíte o hrozných, skandálních věcech. Že je tam jedna strana míň, protože se to překlopilo z PDF do Wordu... Ano a studie BDO... tož, špatně to spočetli, no. No, to je hrozný ale. To teď jako... to je fakt tak důležité, protože asi ministr financí má kontrolovat veškeré studie na Ministerstvu financí. BDO to špatně spočítalo. To není naše firma, byla vybrána kolegy. Oni vybrali, špatně to spočetli.

  A ta čísla jsou jenom odhady, paní poslankyně Kovářová, to jsou jenom odhady, prostřednictvím pana předsedajícího. Jak ode mě chcete exaktní čísla, když děláte všechno pro to, aby ten zákon nebyl přijat. Když někdo podá trestní oznámení, abychom vůbec nic nedělali. Všechno děláte proti tomu zákonu.

  Tak prosím vás, co se mě ptáte? Buď tomu vůbec nerozumíte, nebo se mě neptejte. A zkuste se zeptat, na co jsou studie. To je nějaký předběžný odhad, marketingová studie. Ano, studie je to. Nějaký odhad to je. A když ten zákon bude schválen a budeme konečně moci přistoupit k výběru dodavatelů, tak potom budeme vědět přesná čísla. Takže ty vaše otázky jsou nesmyslné a já neumím na ně odpovědět.

  A když má problém paní poslankyně Němcová prostřednictvím pana předsedajícího přijít na Ministerstvo financí, no tak dovolte, abych sem zavolal všechny příslušné pracovníky Ministerstva financí, nechť jsou přítomni a budou vám odpovídat online na všechno. Protože já jako ministr financí, který má 25 tisíc zaměstnanců, nemůžu všechno vědět. Takže pokud to není jenom divadlo a šaškárna na kameru. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Jandák, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já tomu nerozumím. Táta mi vždycky říkal: když tomu nerozumíš, tak se nad to vznes a podívej se na to tak z dvaceti třiceti metrů. Teď schválně řeknu to, co si myslím, o co tu běží. Opozice nechce přijmout tento zákon, chce zachránit národ, potažmo chce zachránit tuhle vládu, proti které má vystupovat. Je to tak, že jo? Je. Koalice ten zákon chce. Jsme v demokratické společnosti. Vy nás varujete před tím Babišem. Dobře. Prokrista, proč nejste trochu rafinovanější? Vy víte, že to dělá blbě, že se řítí do propasti, tak ho tam nechte spadnout a přijměte ten zákon. Nebo se zdržte, my ho přijmeme. A uvidíte, jak to dopadne při příštích volbách. Určitě vyhrajete. (Pobavení v sále.) Já si vzpomínám např. na ministra Drábka, to byl génius! Z tohohle místa jsem ho prosil, aby nebral prachy starým lidem. Byl ke mně velmi kulantní. Přesto jim je vzal a těm mrzákům vzal peníze. Víte, takže jsem se poučil a vy byste se taky měli poučit. Nechce ho tam spadnout, toho Babiše, a nebudete otravovat nás ani sebe. Děkuji vám. (Smích a potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová a po ní pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Jak je známo, tak vždycky po panu poslanci Jandákovi a po jeho krásných hereckých etudách se těžko vystupuje.

  Pan ministr hovořil o šaškárně, ale oč tu běží? Tady běží samozřejmě o prostý součet. Ale abychom si to ujasnili. Ve zprávě BDO je u ročních provozních nákladů 308 mil. Špatně sečteno, chyba činí téměř 20 %, 396 mil. to má být. Ale vy jste říkal 170 mil. a to je také to, oč tu běží. Zkuste nám říct správné údaje. Je jasné, že jde o odhady, ale jestliže odhadujeme, nebo odhaduje BDO 308, resp. 396 mil., tak vy odhadujete 170? Tak jestli to takhle děláte u státního rozpočtu, tak tedy uvidíme, jak to dopadne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Připraví se pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já vím, že vy mně tak bouřlivě nezatleskáte, nicméně k panu Jandákovi. Jsou dvě kategorie politiků - ti, kterým jde jenom o moc, a to je vlastně jediná meta, kterou mají. A oni tady skutečně dělali věci, které naší zemi škodily, i za cenu toho, jenom aby se dostali k moci. To bylo shození vlády měsíc před koncem předsednictví. Poškodilo nás to, do dneška si to svět pamatuje, bylo to ojedinělé. Žádná další země z těch tehdy 27 to neudělala.

  My nemáme to svědomí, když sem někdo přinese s prominutím takovouhle veteš, kde ani zpracovatelé neumějí sčítat, tak normální je, pane ministře, že byste vyreklamoval tento paskvil, aby vrátili peníze. To je normální, když vám někdo dodá špatný výrobek, tak že ho reklamujete, a když je ta reklamace oprávněná, jestli BDO nebo kdo neumí sčítat, tak vrátíte 199 000 korun zpátky. Skutečně takhle to nejde. Samozřejmě jsou to odhady, ale to nevylhává nikoho z toho, že i když jsou to odhady, že součty by měly být přesné. A já se obávám, že vy jste personálně vyčistil Ministerstvo financí a z vašeho ministerstva - a nebývalo to, pamětníci to potvrdí, zvykem, že speciálně z tohoto ministerstva chodily takovéto legislativní a věcné paskvily do Sněmovny, jako chodí teď. Já nevím, jak chcete dál řídit ministerstvo. V budoucnosti přijdou složité normy, ujíždějí vám už možná i některé evropské implementace, které jsou velmi složité.

  Uvědomujete si, že můžete tímto chováním a tím stavem instituce, za kterou jste zodpovědný, přivést Českou republiku do chaosu? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvenky, než vám udělím slovo, pane předsedo. Dnes od 14 do 17 se omlouvá... Ne, dne 26. 1. se omlouvá od 14 do 17 pan poslanec Běhounek, dne 26. ledna od 14 do 17 hodin se omlouvá paní poslankyně Alena Nohavová, dnes od 11.45 do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler a z dnešního jednání od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Jaroslav Holík.

  Prosím, pane předsedo, vaše faktická poznámka.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já myslím, že to vyjádření pana ministra ke studii, kterou Ministerstvo financí zaplatilo, objednalo a zveřejnilo, je dostatečně ilustrující, jak seriózně pracujeme na tomto zákonu. Prosím vás, co tady lžete, říkal pan ministr, to přece neříkáme my jako Ministerstvo financí, to říká nějaká studie, tu objednali kolegové. Když někdo zvorá kontrolní hlášení o DPH, tak to prosím pěkně nezkazil pan ministr, to zkazila jeho Finanční správa. Když někdo objedná a nereklamuje špatnou studii, za to přece nemůže pan ministr, za to mohou jenom kolegové.

  Ministerstvo je monokratický orgán a před námi tu odpovědnost, i před Ústavou, nesete vy, pane ministře. Vy jste tuto studii objednal, vy jste ji zaplatil a vy jste ji uvolnil veřejnosti, abychom si všichni mohli přečíst nepřesná čísla. Prosím, to bych ještě souhlasil, když je to odhad. Ale na přesné součty snad má ústřední orgán státní správy právo, když za to dává peníze daňových poplatníků. To není studie nějaké firmy, to je studie daňových poplatníků, protože daňoví poplatníci za ni vaším rozhodnutím zaplatili. A pokud jste tenhle paskvil převzali, zaplatili a nereklamovali, tak je to podle mého názoru na hranici trestního stíhání. Ale nejsem ten, kdo by kriminalizovat politická rozhodnutí. Ale my na základě téhle studie rozhodovat opravdu nechceme, protože z vaší důvodové zprávy je zřejmé, že vy jste z tohohle paskvilu čerpali. To znamená, vy nás tady přesvědčujete o něčem, co nefunguje, co vidíme konkrétně v Chorvatsku, že to nefunguje, a když se opřete o prováděcí studii, kterou jste si nechali zpracovat, tak my zjišťujeme, že v té studii neuměli ani sečítat na úrovni třetí třídy základní školy. A vám to nikomu nevadí! Prostě ono to má být 396, ta čísla, která jsou tam uvedena, a ono je to 308! (Předsedající: Omlouvám se, váš čas!) Ale to je dobře, pan ministr to myslí dobře! A vy pro to hlasujete? Kolegové!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Laudát, připraví se pan poslanec Petr Bendl. (Poslanec Laudát nevystoupí.) V tom případě požádám pana poslance Petra Bendla a připraví se pan poslanec Jan Volný s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych chtěl faktickou poznámku na margo kolegy Jandáka, který tady není, váženého kolegy Jandáka. Á, tamhle v koutku se krčí zřejmě už po vykouřené cigaretě.

  To dilema, zda zachraňovat vládu, nebo nezachraňovat, to už mám vyřešené. Zachraňovat vládu, abychom tady všichni neuváděli jméno pana kolegy Babiše, tak já dodám jiné, třeba kolegy Dienstbiera apod., v tom nevidím nejmenší důvod, proč tohle hájit. Protože o tuhle vládu nejde. Jde o to, na čem my se tady usneseme a jak to dopadne na lidi, jestliže my jsme přesvědčeni o tom na rozdíl od vás, že přijetí této legislativy přinese krach řady podnikatelů, a tudíž nevratné změny. My řadu věcí, na kterých se tady dneska usnesete, do budoucna zrušíme nebo změníme, ale něco budou nevratné změny. Ti lidé zkrachují, zavřou své podnikatelské aktivity a už nebudou mít sílu se vrátit k něčemu, co jim dneska chceme (nesrozumitelné). Takže v tomhle ohledu jsme tady dnes natolik zásadoví, že nám na tom tolik záleží, že využíváme každou demokraticky danou příležitost k tomu, abychom vám zabránili v tom, páchat něco, co už nebude mít vratné změny. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Volný s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Jandák. (Poslanci se domluvili, že si vymění pořadí.) S pořadím přihlášených poslanců není úplně možné tímto způsobem pracovat. Já vám ruším faktickou poznámku, a až na vás přijde v pořadí řada, tak vám ji udělím. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Jste hodný. Už jsem tady. Já jsem chtěl jenom poděkovat svému váženému kolegovi za slova, která tady řekl. Myslím to vážně. Je z toho vidět určitý vývoj, který ODS prožívá. Protože ještě přednedávnem tady skutečně seděli s tím dotyčným, a teď můžu jmenovat, jenom panem Drábkem, a teď vidíte, že jste dál. Ale víte, co je na tom nejhorší? Dvě malé připomínky. Tato vláda vznikla z vůle lidu, takže bráníte sice lid, ale většina řekla vám ne a této vládě ano. Tak bacha na to. Víte, zkušenost v politice je strašně důležitá. Ona se rychle zapomíná, ale je důležitá. A zkušenost těch Drábků a dalších tady pořád je. Nechte, ať se ten Babiš utopí. Zkuste to. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další dvě faktické poznámky. První pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Volný. (Neklid v sále.) Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já samozřejmě nezpochybňuji, že vláda vznikla z vůle lidu, ale z vůle lidu jsme tu všichni. A každý z nás má povinnost hájit zájmy těch, kteří ho sem zvolili, a dokonce i těch, kteří ho sem nezvolili, za předpokladu, že je stoprocentně přesvědčen, že to, co je předkládáno, poškodí všechny. O tom jsem stoprocentně přesvědčen.

  Pokud vám, pane kolego Jandáku, předkládám takový opravdu velmi jednoduchý důkaz, že ta geniální mašinérie, která vám to sem předložila a řekla "tohle je lék na všechny neduhy", neumí ani sčítat, protože neumí, nicméně na základě těchto konečných čísel nám Ministerstvo financí zpracovalo důvodovou zprávu a předložilo návrh zákona, jestliže kterýkoliv IT expert, kterému studii ukážete, a máte jednoho z nich doma, pokud vím, vám řekne, že to je absolutní paskvil, tak byste se mohl spolu s námi, pane poslanče, zamyslet, jestli opravdu to, co tady chtěli schválit, protože tomu věříte, jestli je pravda. Já vám nabízím ten nejjednodušší nástroj, o kterém nepochybuji, že se v něm orientujete, prostý aritmetický součet sedmi dvoumístných a trojmístných čísel, kde přesný výpočet je 396, ale pan ministr vám tvrdí, že je to 308. A nejedná se o nic menšího než roční náklady v milionech. Jestli 82 ročních nákladů v milionech je pro vás detail, tak já vás ujišťuji, že pro mě nikoliv! (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já jsem dal Slávkovi přednost, protože ho teď budu trochu negovat. Já s ním hrubě nesouhlasím. Když vezmu v potaz, že půlka Evropy evidenci tržeb má a druhá ji zavádí, nepředpokládám, že tyto státy řídí nějací blbci. Já si osobně myslím, že ne že by si opozice myslela, že jde o špatný zákon. Oni dobře vědí, že to je dobrý zákon a že posune Českou republiku a českou ekonomiku zpátky do Evropy! A ukáže se, že právě tímto zákonem se vytvoří rovné podmínky pro trh a uvolní se ruce poctivým podnikatelům! A mají panickou hrůzu z toho, že se jednou voliči zeptají: "A proč už to dávno nebylo zavedeno?" Mám tento dojem, že to takto vypadá. V podstatě mi to potvrzuje i argumentace pana kolegy Kalouska, který se chytne 90 milionů. Ano, nejsou to malé peníze, ale v podstatě legislativně nejde, aby Ministerstvo financí dělalo už seriózní výpočty, seriózní studie, které jsou opřeny o seriózní cenové nabídky firem, které to jednou budou realizovat. (Veselost a potlesk v pravé části sálu.) A to přece nemůžou dělat. Oni musí vycházet z nějakých studií.

  A jestli je teď podstatné před tímto zákonem diskutovat o tom, jestli 30 nebo 20 % je moc nebo málo, rozdíl těchto dvou interpretací, to je mi tedy líto. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než budeme pokračovat, přečtu omluvu. Z dnešního jednání se od 13 hodin do konce jednání omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Jiří Štětina.

  Nyní má faktickou poznámku pan poslanec Bendl a po něm pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Petr Bendl: Ještě jednou na margo kolegy Jandáka. Použiji jeho slova "nejde o toho Babiše". A omlouvám se, že opakuji to, co tady padlo. Já bych mohl mít radost z toho, že až jednou nějaký úředník, který pak následně dostane sodu, pustí ven všechny faktury, které Agrofert má, to se možná budeme všichni bavit, protože to takhle bude on-line. Všichni budeme vědět, od koho se nakupuje, komu se prodává, za kolik, kde jsme co dostali nad deset tisíc, a on-line to budeme mít všichni. Teoreticky bych z toho měl mít radost. Ale on si to způsobí sám, kdežto řada lidí za to nebude vůbec moct. Všichni budou číst všechno, co je pro ně know-how, co je důležité pro to, aby mohli pracovat a mohli podnikat. V tom tkví jádro pudla. (Slabý potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Odpusťte, pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího. A oslovuji vás spíše řečnicky, protože spíše chci oslovit ostatní, když vy to takhle cítíte. Vy říkáte: "Kalousku, ty se chytáš každého hloupého detailu." Vám opravdu 82 milionů provozních nákladů ročně, to znamená skoro miliarda za deset let, připadá málo? Vám opravdu připadá jako nepodstatný detail, že na Ministerstvu financí neumějí sčítat? To jsou věci, které bychom měli přejít, protože vy to přece myslíte dobře?

  Zkuste si probůh představit, že jste ředitel Babišovy firmy a něco takového mu předložíte a řeknete: "Babiši, ty se ale chytáš každé hnidy, tys mi tam našel 82 milionů rozdílu a že neumím sčítat. To ti přece nemůže vadit. Já jsem tvůj manažer a myslím to dobře." Myslíte si, že byste přežil takovouhle argumentaci? Já jsem hluboce přesvědčen že nikoliv. A on je teď ve stejné pozici. On vůči nám, kteří máme střežit peníze daňových poplatníků, argumentuje za pomoci dokumentu, kde se evidentně neumělo sčítat, kde se evidentně chybuje, kde jedna stránka je v rozporu s druhou. A vy říkáte, že to jsou detaily, to přejděte. Jestli si myslíte, že to dělá špatně, tak ho to nechte udělat a on se v tom utopí. Ale to je komunistická logika! To je logika čím hůř, tím líp. A čím hůř, tím líp - my takhle nepracujeme. My bráníme zájmy daňových poplatníků České republiky, A to, co vy tady prosazujete, je na ně tunel, a tunel podložený ještě výpočty, kde si Ministerstvo financí udělá historickou ostudu, že neumí počítat! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Můžete s faktickou poznámkou, pane poslanče Jandáku. Prosím.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Teď mimo protokol. Já se nechtěl hádat. Já jenom chci říct jednu věc. Jestli někdo podezírá Babiše, že neumí počítat, to je přece blbost, ne? To by neměl Agrofert. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já vím. Ale teď o kterém Babišovi jste mluvil, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího? To je ten nekonečný konflikt zájmů. Babiš, majitel Agrofertu, zajisté počítat umí. Proto mu od doby jeho nástupu do funkce rostou tržby, ale klesají odvody do státního rozpočtu. Takový docela nepoměr. Tržby rostou, ale daní platí čím dál méně. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. No, tuhle sprostou lež jsem tady slyšel už dvacetkrát. A stále to bude opakovat pan poslanec Kalousek. Tak tady máte ten hrozný Agrofert. Tady ho máte. (Ukazuje papír s grafem a čísly.) Můžete se podívat. Takže Agrofert od roku 2006 do roku 2014 včetně odvedl do veřejných rozpočtů 19 663 393 tisíc. Z toho daně z příjmů právnických osob 4 981 868 tisíc a sociální a zdravotní pojištění 14 681 525 tisíc. A za stejné období od 2006 do 2014 dostal 1 899 141 tisíc z českého rozpočtu! To je deset procent! Tak už přestaňte konečně lhát!!! (Velmi hlasitě.) Deset procent je to! Tak nelžete. A najděte si auditora, který to zkontroluje! Toto jsou ta čísla. Vy stále lžete. 5 mld. biopaliva. Lež! Nic není. Toto jsou ta čísla. A vy a ODSka neumíte nic než Agrofert a Babiše. To je váš program? Stále Babiš? Však ho potopte, říkal Jandák. Schvalte to a budu potopenej. Takže nelžete. Jedna desetina je to. Jedna desetina. A můžete argumentovat evropskými dotacemi a ukážu vám i to, kolik moje firmy odvádějí do evropského rozpočtu - německé, maďarské, slovenské. To jsou další miliardy. Tak přestaňte lhát už konečně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. My nelžeme, pane ministře financí a vlastníče Agrofertu, zrovna tak jako jste teď nelhal vy. Vy jste jenom sečetl absolutní čísla za léta 2006 až 2014. A já souhlasím, že taková jsou. Je to možné dohledat z otevřených zdrojů. A z nich je také možno snadno odvodit, proč jste se v roce 2011 rozhodl vstoupit do politiky, protože ta bilance vypadala velmi neutěšeně. A já teď řeknu stejnou pravdu jako vy, akorát že já to budu říkat v relativních údajích, vy jste to teď říkal v absolutních číslech.

  Od roku 2011, kdy jste vstoupil do politiky, vám tržby rostou, což vám přeji, ale daňový odvod Agrofertu do státního rozpočtu klesá, což vám nepřeji, protože to jsou peníze daňových poplatníků. Zrovna tak vám stoupá rok od roku dotace z veřejných rozpočtů a to vyústilo až do toho roku 2015, kdy dotace, které inkasujete z veřejných rozpočtů, přesáhly míru odvodů, které do státního rozpočtu odvádíte. To vše je dohledatelné z otevřených zdrojů, např. z výroční zprávy Agrofertu, a není to žádná lež. To nepřehlušíte absolutními čísly za deset let. Prostě když jste říkal ano, bude líp, tak jste nelhal. Od okamžiku, kdy jste se stal ministrem financí, tak je Agrofertu skutečně výrazně lépe (s důrazem).

  Tady se obracím na paní poslankyni Lorencovou, která brojila proti všem podnikatelům, kteří drancují veřejné rozpočty. Tak toho největšího máte hned vedle, paní kolegyně. Na shledanou. (Ozývá se smích i potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji tři přihlášky k faktické. První paní poslankyně Langšádlová, potom pan místopředseda Filip a potom ministr financí. Prosím.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře financí, já si myslím, že tady je jedno velké nedorozumění. Vy nesedíte na poradě Agrofertu. Vy sedíte v Poslanecké sněmovně jako člen vlády. Česká republika je parlamentní demokracií. V rámci parlamentní demokracie se vláda odpovídá Poslanecké sněmovně. Vy jste člen vlády a vy máte povinnost věcně a správně a prokazatelně správně odpovídat na otázky, na které jste tázán.

  Pane ministře, vy opakovaně prokazujete, že ani nevíte, co je v materiálech, které do této Poslanecké sněmovny předkládáte. Ve chvíli, kdy se prokáže, že materiály, které předkládáte, jsou plné věcných chyb, tak se rozčilujete. Pane ministře, tento přístup je naprosto nepřijatelný a já vás žádám o věcnou diskusi. Já vás žádám o pravdivé informace, podle kterých my bychom se mohli poté podle svého nejlepšího svědomí a podle svých závazků a slibů rozhodovat. Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip a připraví se ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, kdybych nebyl ateista, tak bych řekl - Bože, jak hluboko jsme klesli. Prosím vás, můžeme se vrátit k předmětu debaty? Tady od rána v těch jednotlivých diskusních příspěvcích většinou jsme se nezabývali ve třetím čtení předmětem našeho jednání.

  Pamatuji si moc dobře, kdy se zhroutila podoba třetích čtení. Při úporném vystoupení tehdejšího předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody, který chtěl zbořit jeden zákon a ve třetím čtení tady rozpoutal debatu, která se netýkala předmětu třetích čtení. Ano, byl to sešup v parlamentní demokracii, ale i v politické kultuře. Pak jsme zažili ještě několik sešupů v politické kultuře tohoto shromáždění. A dnes jsme svědky toho, že už je každému jedno, jestli mluví k věci, nebo nemluví k věci. Já jsem přesvědčen, že tohle není demokratická diskuse. Tohle je ukázka toho, jakým způsobem lze udělat opravdu z parlamentu pouze žvanírnu místo orgánu zákonodárné moci a kontroly vlády. Takhle parlamentní diskuse opravdu nevypadá. (Rázně.) Prosím alespoň přestaňte s těmi osobními útoky a argumentujte - jeden i druhý. Děkuji vám. (Potlesk zleva i středu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan ministr financí a připraví se pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já děkuji, pane předsedající. Já nevycházím z údivu. Já nevím, o čem mluví paní poslankyně Langšádlová. Já tady mluvím o Agrofertu? Vždyť vy tady mluvíte o Agrofertu. Vy mě stále napadáte, urážíte ponižujete, lžete stále. Vy tady mluvíte Agrofertu. Já vůbec nechci mluvit o Agrofertu. Vy lžete, že Agrofert má víc dotací než odvodů. Teď to znovu řekl váš předseda. To je notorický lhář! Demagog! A odvod Agrofertu v prvním roce 2014, jak jsem byl ve funkci, byl 3 057 mil., tzn. že byl vyšší o 322 mil. než v roce 2013! Jedna lež za druhou. Takže mluvte k EET. Mluvte o tom, proč nechcete, abychom vybrali víc daní. Proč chráníte podvodníky a lidi, kteří neplatí daně. O tom mluvte! Nemluvte o mě! Dejte mi pokoj už. (Smích a ozývá se i potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Načtu další omluvenku, která dorazila. Od 13.30 se omlouvá pan místopředseda Vojtěch Filip z pracovních důvodů.

  Nyní tedy pan předseda Laudát s faktickou poznámkou a po něm paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom zareaguji na pana kolegu Filipa. Já se domnívám, že většina příspěvků do nějaké doby se týkala té věci. A diskuse se teď zvrhla jenom proto, a já to nepovažuji za malichernost, jestli někdo zkonstruuje zákon na základě takové šlendriánské studie, ve které ani nesedí součty - to znamená, jak má někdo věřit tomu dalšímu? ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče. Omlouvám se. (Poslanec Laudát: Děkuji.) Ano, skutečně máte pravdu. Myslím si, že do parlamentní demokracie by neměly patřit urážky ať z jedné, či z druhé strany. Myslím si, že to je velká zodpovědnost poslanců, kteří vystupují.

  Nyní tedy... (Miroslav Kalousek stojí u řečnického pultu. Probíhá gestikulace zprava.) Ano, nyní kolegyně Langšádlová. Prosím.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, my jsme opravdu ve třetím čtení tohoto zákona, který má a bude mít, pokud bude přijat, a já pořád ještě věřím, že se nám podaří tomu zabránit, velmi negativní dopady na podnikatele, na počty pracovních míst atd. Zmínila jsem tady pouze to, a chtěla bych se ohradit vůči slovům pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Filipa, který tady v tuto chvíli není. Jsem přesvědčena, že výhrada k tomu, že se prokazuje, že nejsou korektně připraveny a věcně správně připraveny podklady, které odůvodňují předložení tohoto materiálu, upozornění na takovouto otázku je zcela v souladu s politickou kulturou a s prací parlamentu. Jsem přesvědčena, že máme právo na úplné informace, máme právo na správné, korektní informace a máme právo se vůči tomu, pokud je nedostaneme, ohradit. A tady opravdu není odpovídáno na otázky, není vysvětleno, jak je možné, že jsou v materiálech chyby. Na mnoho dotazů, otázek tady k tomu zákonu nebylo zodpovězeno. A já opravdu zcela v souladu s politickou kulturou, zcela v souladu s pravidly parlamentní demokracie vůči tomuto postupu vyslovuji velkou výhradu, protože toto je nepřijatelné. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já dobře rozumím, pane ministře financí, proč byste si nepřál, abychom o Agrofertu mluvili. To je váš bytostný zájem. Proto jste si také koupil víc jak polovinu mediálního trhu, aby se o Agrofertu nemluvilo. Ale opozice o něm mluvit musí, protože jinak by nenaplnila to, o čem tady mluvil pan místopředseda Filip - ústavní úlohu nejenom zákonodárného, ale i kontrolního orgánu nad vládou České republiky. Jestliže je tady obrovská korporace prokazatelně vysávající veřejné rozpočty a ta patří ministrovi financí, který je z Ústavy za ty veřejné rozpočty odpovědný, tak je to tedy zatraceně velké téma pro Poslaneckou sněmovnu jako kontrolní orgán a nelze o tom nemluvit zvlášť v situaci, kdy jak zjišťujeme, neumíte ani sčítat.

  Na základě materiálu, kde jsou zcela zásadní chyby, chcete, aby tato Sněmovna zvedla ruku pro zákon, který vám umožní bez výběrového řízení zcela netransparentně rozdat svým kamarádům zakázky za stamiliony ročně, podle vašeho ročního součtu 396, vy ovšem říkáte 308, protože jste to neuměl sečíst. Doopravdy ten součet je 396. Jak správně říkáte, je to ale jenom odhad. Takže doopravdy to bude pravděpodobně ještě mnohem víc, až ti vaši kamarádi bez výběrového řízení předloží návrh. A to všechno povede k několika velkým výdělkům pro několik málo oligarchů. Nevybere se jedna jediná koruna navíc, jak balkánské zkušenosti ukazují, a zničí se tisíce živnostníků, jak balkánské zkušenosti ukazují. To všechno ve prospěch Agrofertu a jeho obchodních partnerů.

  Tak se nám nedivte, že o tom musíme mluvit, když už jste ucpal ústa novinám. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvenku. Dne 22. 1. od 12.45 a od 14 se z důvodu nemoci omlouvá pan poslanec Jiří Koubek.

  Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vrátila bych to zpátky k té věcné debatě a poprosila bych o odpověď na své otázky. Kolik plánujete, že by EET přinesla do státního rozpočtu? 10 až 15, nebo 18? Jaká odhadovaná částka přichází v úvahu? Za druhé: Roční provoz bude 170, 308, nebo 396 milionů? A pak bych to ještě doplnila třetí otázkou: Kolik tedy bude stát IT systém? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, pan poslanec Kalousek tady opakovaně zvedá jednu údajnou numerickou chybu v doprovodném materiálu, který má 185 stran. V okamžiku, kdy bych dostal nějakou písemku na nějakou zkoušku, která by měla tuhle délku, a byla tam jedna numerická chyba, tak bych se pravděpodobně snažil přijít s tím, jestli tam není ještě něco jiného, a adekvátním způsobem to vytkl. I kdyby náhodou tam tady tahle chyba byla skutečně taková, že není vysvětlitelná jiným způsobem, tak zde lze konstatovat: našli tam jednu chybu v součtu, nic jiného konkrétního nenašli, ve všem ostatním je potřeba se sem vracet a opakovat tím jedním součtem, kde jsme si ani nestačili poznamenat ta čísla, abychom to kalkulačkou dokázali zkontrolovat, nemluvě o tom, že není žádný zákon, který by předepisoval, jak se sčítá a odčítá.

  A k výhradám k Chorvatsku bych jen konstatoval, že v Chorvatsku, na území dnešního Chorvatska, se například narodil i takový Nikola Tesla. Bez něj bychom tady pravděpodobně dneska ani nesvítili.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Myslím, že můj předřečník měl báječný nápad. Ještě nemáme, kolegyně a kolegové, zákon, který by nám říkal, jak se sčítá nebo nesčítá. Možná že byste to měli zvážit a navrhnout zákon: platí vždycky ten součet, který pan ministr Babiš uvede jako správný. (Ojedinělý potlesk.)

  Jinak jsem mluvil o jedné křiklavé chybě a pan kolega Zlatuška říká: kvůli jedné chybě na 195 stránkách... No ono jich je tam jak máku těch chyb. Tohle je chyba u provozních výdajů, ty jsem uvedl jako příklad. U investičních můžeme pochválit, tam se v součtu pan ministr financí nesekl o 82 milionů, ale jenom o osm. To je hezký. Byť je to ročně a byť to... Ale už je to částečné zlepšení. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Mě, abych řekl pravdu, vystoupení pana poslance Zlatušky poměrně zaskočilo. Já jsem se tady dneska snažil sněmovně vysvětlit, jaké zásadní rozdíly jsou právě mezi onou zmiňovanou studií a důvodovou zprávou, kde důvodová zpráva, tzn. jako jediný podklad, který slouží Poslanecké sněmovně k tomu, aby se rozhodovala, zda uvedený zákon přijme, či nepřijme, tak ta důvodová zpráva zcela zásadně, zcela zásadně pomíjí rizika a ohrožení, která jsou zmiňována právě v oné studii. Důvodová zpráva je jakýmsi pouhým PR marketingovým dokumentem, který vytvořilo Ministerstvo financí. A mě naprosto děsí, že lidé jako pan poslanec Zlatuška toto bagatelizují. Toto je naprosto zásadní věc. Tato sněmovna nedostala správné podklady, nedostala kompletní podklady, dostala podklady, které jsou nevyvážené. Dostala podklady, které absolutně zdůrazňují pouze pozitiva celé záležitosti a neupozorňují na rizika.

  Já chci znovu opakovat, že rozhodování poslanců jsou pouze na základě, zejména na základě oné důvodové zprávy, kterou máme vloženu v systému. A pokud tam nejsou zmíněna rizika, pokud jsou zatajena, doufám, že neúmyslně, nechci se domnívat, že pan ministr Andrej Babiš ona rizika zatajuje úmyslně, ale pokud jsou zatajena před poslanci rizika a ohrožení, tak já se skutečně ptám, jak je to možné a proč se vůči tomu Poslanecká sněmovna jako orgán Parlamentu České republiky, jako místo, které - vláda se má samozřejmě odpovídat Sněmovně jako takové, tak proč se Sněmovna vůči tomu neozve? Že to přejdeme pouhým mlčením. Proč? (Upozornění předsedajícího na čas.) Jenom proto, že to je Andrej Babiš.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuju za slovo. Zareaguji na slovo paskvil. My jsme tady zdědili po minulé vládě skutečně paskvil, který teď dáváme pracně dohromady. A můžu mluvit zasvěceně jenom třeba o oblasti obrany a bezpečnosti, kde po dvou letech se podařilo napravovat věci, které se tady děly minulých deset let. Takže pokud budete hovořit o paskvilu, tak bych byl hodně opatrný. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. To, kam dovedete tuhle republiku, to ukáže až budoucnost. Zatím mám pocit, že zrovna v těchto dnech jsou to dva roky, co tato vláda vládne. A kromě rozdávání peněz, kromě rušení bez vize jiného systému jste tady neudělali vůbec nic. Žijete z minulosti, kterou vám někdo připravil. (Nesouhlasné ohlasy některých poslanců.) Za kterou my jsme zaplatili politickou cenu. Budoucnost to ukáže. Stačí, aby se ochladila ekonomika, a povíme si o tom, jak to bude.

  Samozřejmě každá doba přináší nové výzvy. Ještě nedávná doba nepřinášela výzvy, abychom museli zásadním způsobem rozšiřovat bezpečnostní sbory nebo armádu. Dneska je situace zcela jiná. Když jste tak geniální, tak jste to mohli říkat už dřív. Já jsem od vás nic takového neslyšel a my samozřejmě ty rozumné změny podporujeme. Nicméně já nevím, co vy tady napravujete. Je to vidět, jak napravujete. Že se dostáváme do situace, že tady předkládáte materiály, které by si vzala učitelka na třetí obecné škole a proškrtala a dotyčného zpracovatele by poslala domů s pětkou. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Koskuba. Prosím.

 • Poslanec Michal Kučera: Jenom krátce k mému předřečníkovi panu poslanci... vypadlo mi jméno. (Chalupovi.) Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí - paskvil. Zákon o výkupu pozemků - paskvil. Služební zákon - paskvil. Zákon o odpadech - čtyřikrát novelizovaný paskvil! Všechno z dílny vašich ministrů! Všechno z dílny vašich ministrů! Všechny tyhle zákony se budou muset znova novelizovat. Takže pokud se tady bavíme, jestli někdo tady tvoří paskvily, tak za ty dva roky, pane poslanče Chalupo, za ty dva roky jste těch paskvilů vytvořili skutečně rekordní množství. Vámi podepsaných.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak přece jenom v tento moment mám potřebu vás vést ke kázni v tom, abychom diskutovali o elektronické evidenci tržeb. To je to, co se dnes projednává.

  Nyní pan poslanec Koskuba s faktickou poznámkou a dalším přihlášeným je pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, za 25 minut snad skončí další úmorný den, kdy rozhodně nelze popřít, že se zákonu o elektronické evidenci tržeb tato Sněmovna nevěnuje dostatečně. Já nemůžu souhlasit s tím, že se tu někdo nemohl k tomu vyjádřit. A navázal bych na pana místopředsedu Filipa, který poměrně rozumně a pragmaticky nás vedl k jisté parlamentní kultuře.

  Dámy a pánové, my jsme skutečně ve třetím čtení. A jako já nerad slyším, a omlouvám se panu prvnímu místopředsedovi vlády, že všetci kradnú. Mně to vadí, protože já třeba nekradu. Ale vím, jak to myslí. Tak ve třetím čtení o EET momentálně, omlouvám se, nechci slyšet, co Agrofert a podobně.

  Já bych jen rád slyšel, jaké názory máte na EET. A to jsem slyšel - opozice logicky tento zákon odmítá. Nyní našla dramatickou chybu v součtech, za to se nesměji nikomu, to je správné a jistě i pan ministr Babiš ocení, že opozice tak velmi pečlivě čte jeho materiály. Ale parlamentní demokracie vám přece v tom případě umožňuje jednu věc. Jestli to považujete za tak zásadní, navrhněte vrácení do druhého čtení. Budeme o tom hlasovat. Ale prosím vás, prostě je tu vládní většina, která očividně zákon protlačila do třetího čtení. A skutečně hrozí, že ten zákon schválí. Ale to je přece normální parlamentní demokracie. Tak pojďme se bavit konkrétně a pojďme hlavně hlasovat. Děkuji vám. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další tři faktické poznámky. První má pan poslanec Tejc, po něm paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážené dámy, vážení pánové, budu mít pouze jednu poznámku, a to na margo toho, co zde sdělil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09. On tady chce vyvolat dojem, že jste nám snad jako nové vládní koalici předali zemi v pořádku, že jste nám ji snad předali dokonce v lepším stavu, než v jakém je teď. Tak já bych chtěl říct, že jediné, co jste nám předali, bylo zadlužení, které dosáhlo rekordní výše. A toho rekordu nedosáhl nikdo jiný než váš nejlepší ministr financí Miroslav Kalousek. Nedívejte se na dojmy, podívejte se na čísla. Podívejte se, kolik zadlužení bylo v době, kdy pan ministr Kalousek se stal ministrem financí, a podívejte se na to zadlužení státu, kdy odcházel. Já myslím, že nemá smysl, abychom se o tom přeli. O tom, že jste nám předali zemi, ve které byla blbá nálada, ve které společnost byla rozdělena. My se snažíme o opak. A chci vám říct, že není důležité, co si o tom myslím já. Dokonce při vší úctě k vám není důležité, co si o tom myslíte vy, ale co si o tom myslí voliči. A voliči rozhodli jasně! Jasně rozhodli o tom, koho chtějí mít ve vládě. Zda vás, nebo tu novou koalici.

  A když se dívám na preference, které teď mají vládní strany ve svém součtu, na preference, které mají bývalé vládní strany, tak myslím, že se jim nestýská. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové a po ní pan předseda Kalousek. Prosím. ***

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Já jsem chtěla nejdříve hovořit jenom o EET, ale dovolím si ještě jednu poznámku. Pane kolego Tejci prostřednictvím pana předsedajícího, nemluvíte pravdu. Podívejte se na vývoj strukturálního deficitu. Ta čísla jsou jasná. Za pana ministra financí Kalouska se výrazně zlepšila situace ve věci deficitu.

  Ale co jsem chtěla říct vám, milí kolegové, zejména koaliční kolegové. Vy opravdu jako poslanci umíte hlasovat o zákonu, kde nebylo zodpovězeno na dvě zásadní otázky - co to přinese a kolik to bude stát? Paní kolegyně Kovářová tuto otázku položila naprosto jasně a ještě jako v kvízu dala panu ministrovi na výběr. Já si nemyslím, že lze hlasovat a dále jednat, aniž by pan ministr odpověděl na tyto dvě naprosto triviální otázky dvěma větami. Přinese to tuto částku do rozpočtu a stát to bude tolik. Je to velmi jednoduché.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní má faktickou poznámku pan předseda Kalousek, po něm pan ministr financí. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. V jakém stavu kdo přebral zemi a jak moc z toho dneska těží, to by bylo skutečně mimo tenhle bod. Prostě někdo seje, jiný sklízí a ještě přitom plýtvá. Já si na to nestěžuji, takový je prostě život.

  Ale chtěl jsem spíš svému předřečníku panu Koskubovi i svým způsobem panu Jeronýmu Tejcovi, kteří říkali: to je demokracie, my máme většinu, tak tomu nechte průchod. Ale demokracie není balšinstvo, demokracie je vláda práva. Prostě tady platí nějaká pravidla a my je respektujeme. Vy jste nám dnes omezili diskusní lhůtu jak v čase, tak v počtu vystupování a my proti tomu neprotestujeme, protože to vám prostě zákon o jednacím řádu umožňuje a vy jste se chovali podle zákona. My se chováme také důsledně podle zákona, tak proč křičíte, že vám potlačujeme vaše práva? My postupujeme podle pravidel. Totiž to je demokracie, ne kdo má většinu nebo menšinu, ale zda se chováme, nebo nechováme podle pravidel. A já důsledně zdůrazňuji, že my se chováme podle pravidel, z pravidel nevybočujeme ani o milimetr. Záleží na vás, zda vy ta pravidla budete chtít respektovat celou dobu, co budeme jednat o tomto zákonu, či ne. My je neporušíme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Tak já bych asi podesáté odpověděl na tu otázku paní poslankyně Langšádlové a paní poslankyně Kovářové, protože nechápu... Já vím, že tedy mluvím blbě, ale já jsem to ráno četl, tak já vám to přečtu znovu. Přinese to 18 miliard. Z těch 18 miliard jsou 4 miliardy pro obce a města. Paní Kovářová, RUD, pamatujete? Bojujete. Tak tady to máte. Zvedněte ruku za EET. Čtyři miliardy pro obce a města, 1,5 miliardy pro kraje a 12,5 miliardy pro státní rozpočet pro důchody, investice, platy učitelů, hasičů, vojáků, policistů. Takže 4 + 1,5 + 12,5 je 18. Ráno jsem to četl, tak já nevím, proč to tu čtu, když mě neposloucháte.

  A potom znovu zopakuji náklady. Ta studie, ta je rok stará. A pokud jste někdy měli nějaký byznysplán, tak asi víte, že ty reálné náklady se dozvíte, když to vysoutěžíte. A vy děláte všechno pro to... nejenom že to nemůžeme soutěžit, ale ten zákon ani není, tak jak to mám vědět. Ale já jsem ráno znovu četl aktuální čísla. Zopakoval jsem zde náklady pro stát už minule, jak jsem četl hodinu, dneska jsem četl menší čas. Takže náklady jsou na vybudování ET systému, nepřesáhnou 370 milionů a provoz nebude stát více než 170 milionů ročně. A tato čísla se pokoušíme ještě snížit. Tady to mám, to je můj projev z rána. 18 proti 370 počáteční náklady a potom 170. No to je dream byznysplán snů. Ukažte mi jednu private equity nebo někoho z Wall Street (předsedající upozorňuje na čas), který má takovou návratnost. Návratnost 370 + 170 a 18 miliard dostane. No neuvěřitelné! To je návratnost. Já vám to příště spočítám. (Smích v sále.) To je několik měsíců. Ale vy nerozumíte (předsedající opět upozorňuje na čas), co je to bysnysplán ani investování, takže to je debata mezi hluchým a němým.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Vzhledem k tomu, že teď jste právě mluvil, pane ministře, tak v té debatě hluchý s němým za němého nebudete. Tím jste se také současně označil, čím račte být z těchto dvou alternativ.

  Ale přesto se dovolím zeptat. Ve čtvrtek jsme tady projednávali, byť jenom krátce, povinné hlášení o DPH. Tam jste nás oblažil stejnou cifrou, že to přinese 18 miliard. Teď slyším stejnou cifru o EET - 18 miliard. Prosím pěkně, máme to chápat kumulativně, jako že 18 miliard přinese povinné hlášení a dalších 18 miliard elektronická evidence tržeb? Nebo to chápete jako společný výsledek těchto dvou blahodárných nástrojů? To kdybyste nám vysvětlil, to bych fakt rád věděl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a s faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Mě mrzí, že u pana Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího se změnila diagnóza a že má sklerózu. Já jsem řekl 10 miliard, ne 18. 10 kontrolní hlášení, takže 10 a 18 je 28. To jsem spočetl já a je to asi dobře. 10 a 18 je 28. Takže asi skleróza, pane poslanče. Zkuste si to přečíst. 10 a 18 je 28 miliard pro všechny občany této země. Díky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Já bych jenom připomněla, že na začátku jste říkal, pane ministře, že EET přinese 10 miliard. Nemyslím na začátku dnešní schůze, ale když jste o tom začal hovořit, tak jste říkal 10. Teď to máme 18. Já bych to těm občanům, jak říkáte, tedy přála, ale nevím, na základě čeho jste to zjistil, ten posun o 8 miliard. Jestli to je váš odhad nebo...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr na to bude reagovat. Vzhledem k tomu, že nikdo není přihlášen s faktickou poznámkou, můžete vystoupit s přednostním právem, abyste měl víc času, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ne, já budu krátký. Mě mrzí, že paní poslankyně Kovářová míchá jablka a hrušky, takže já mluvím o 18 miliardách pro celý projekt v čase a na začátku jsem mluvil o 12,5 pro restaurace, maloobchod a hotely. To je kvalifikovaný odhad Ministerstva financí. 12,5. A vybíráme kolik? Jedna osm, a proto snižujeme DPH, abychom narovnali to prostředí, aby ti poctiví, kteří platí, měli skutečně konkurenční podmínky. Takže nemůžete to plést dohromady, jablka, hrušky, je třeba srovnávat stejně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Vácha. (Pokřik v sále.) Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali. Slovo uděluje řídící schůze. Prosím, pane kolego.

 • Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tu čekám na to slovo přibližně půl hodiny, a protože jsem nechtěl zdržovat, tak jsem se nepřihlašoval k faktickým poznámkám, nicméně jsem si tady napsal několik faktických poznámek, ale vyberu z nich jenom jednu. Ale on tu pan profesor Zlatuška není. Já bych chtěl upřesnit to, že žárovku nevymyslel Tesla, ale pan Thomas Alva Edison. (Oživení v sále.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Beru to tak, že jste vyčerpal svých deset minut. (Výkřiky ze sálu: Nevyčerpal!) Nevyčerpal, ale poprvé jste vystoupil. Já skutečně... (Poslanec Vácha se vrátil k řečnickému pultíku.)

 • Poslanec František Vácha: Ne, nevyčerpal jsem svých deset minut. Já jsem musel ukončit svůj příspěvek, protože pan ministr mě tady celou dobu soustavně ruší. Já nemohu pokračovat ve svém příspěvku, protože jsem rušen panem ministrem. Pane předsedající, nechávám na vás, jak tuto situaci vyřešíte.