• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné dopoledne a zahajuji 37. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Tato schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 56 poslanců a pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 4. prosince 2015.

  (Na tiskové konferenci před zahájením schůze se poslanecký klub ANO představil v tričkách s hesly jako například Kalousku nezdržuj a Nechte nás makat. Někteří z nich pak v tomto oblečení přišli i do jednacího sálu.)

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a poslankyni Martu Semelovou. Má někdo jiný návrh? Nevidím, v tom případě dám hlasovat o těchto ověřovatelích.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovali 37. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a poslankyni Martou Semelovou.

  Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, Bartošek Jan od 14 hodin z pracovních důvodů, Zdeněk Bezecný od 12 do 15 z pracovních důvodů, Jana Černochová z pracovních důvodů, Pavel Čihák z rodinných důvodů, Jana Fischerová z rodinných důvodů, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, Stanislav Grospič z pracovních důvodů, Václav Horáček z pracovních důvodů, Jiří Junek do 12 hodin z osobních důvodů, David Kádner z důvodu zahraniční cesty, Martin Komárek od 14 hodin z osobních důvodů, Jiří Koskuba - zahraniční cesta, Leo Luzar od 14 hodin ze zdravotních důvodů, Josef Nekl od 14.45 z pracovních důvodů, Miroslava Němcová bez udání důvodu, Igor Nykl - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - osobní důvody, Zbyněk Stanjura do 13 hodin bez udání důvodu, Karel Tureček z pracovních důvodů, Helena Válková do 12.30 z pracovních důvodů a Josef Vondrášek z osobních důvodů.

  Z členů vlády se dnes omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, Richard Brabec - zahraniční cesta... Já vás požádám kolegyně a kolegové o ztišení, abychom se navzájem nepřekřikovali.

  Daniel Herman od 14.30 z pracovních důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Dan Ťok z osobních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 37. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

  První vystoupí navrhovatel, předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážené kolegyně, kolegové. Sešli jsme se dnes ke třetímu čtení zákona o elektronické evidenci tržeb. Jedná se již o čtvrtou schůzi, na které je tento zákon ve třetím čtení zařazen. Předpokládám, že snad dnes zazní zásadní politická stanoviska k tomuto návrhu zákona.

  Jen pro připomenutí provedu kratičkou časovou rekapitulaci. Zákon byl předložen do Sněmovny 4. června letošního roku. Projednávání v prvním čtení trvalo sedm hodin čistého času. Ve druhém čtení osm hodin čistého času. Souhrn pozměňovacích návrhů byl poslancům rozdán 8. 10. Stanovisko garančního výboru 16. 10. Tento zákon byl ve třetím čtení již zařazen na pořady 33., 35., a 36. schůze. Tady tou krátkou časovou rekapitulací jsem chtěl jen zdůraznit, že na přípravu projednávání třetího čtení se domnívám, že jsme měli všichni relativně dostatek času.

  Všichni víte, že všechny ekonomiky světa se neustále potýkají a potýkaly s daňovými úniky a evidencí plateb v hotovosti. Právě proto má většina států v Evropě již dnes zavedeny systémy evidence tržeb a ostatní státy, které to zatím nemají, je intenzivně připravují. Evidence tržeb především narovnává tržní podnikatelské prostředí, ale navíc zajišťuje výběr stanovených daní i u firem, které se snaží placení daní uniknout. Zavedením evidence tržeb stát tedy získá navíc miliardy korun do státního rozpočtu. Tyto miliardy pak můžeme použít mj. na podporu školství, zdravotnictví, zkvalitnění bezpečnosti a životní úrovně našich občanů a nebo i na splátku státního dluhu.

  Ti, kdo odmítají, podle našeho názoru, zavedení elektronické evidence tržeb, nadále podporují okrádání státu. Tedy i okrádání všech poctivě podnikajících firem a živnostníků, měst, obcí, a tím vlastně všech občanů naší země.

  Chtěl bych závěrem poprosit všechny členy Poslanecké sněmovny o konstruktivní, věcnou a neosobní diskusi k tomuto tématu. Moc vás o to prosím. Děkuji za pozornost. (Potlesk v celém sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Já se shoduji se svým předřečníkem panem předsedou Faltýnkem v jediném - že skutečně zazněla zásadní politická stanoviska a že jsme to probírali mnoho desítek hodin, nejenom v této Sněmovně, ale i na veřejných, odborných diskusích a seminářích. V této diskusi se jednoznačně prokázalo, že nic z toho dalšího, co pan předseda Faltýnek tady řekl, není pravda. Pohlédneme-li do dat Eurostatu, nikoliv do chorvatské propagandy pana ministra Lalovace nebo jeho kolegy Babiše, ale pohlédneme-li do evropské statistiky Eurostatu, pak zjistíme, že díky této balkánské novince Chorvatsko nevybralo jednu jedinou kunu navíc. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo, ale požádám o ztišení v sále. Jestli máte něco důležitého k řešení, jděte do předsálí. Požádám vás o ztišení.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Je také nad slunce jasné, že tento mnohamiliardový tunel na daňové poplatníky nemíní pan ministr Babiš podrobit transparentní veřejné zakázce a že je připraven zadat to z volné ruky pro své lidi, svým kamarádům, aby kromě oněch zisků, které z těchto přímých zakázek bude mít, měl také nekonečný a navždy přístupný přehled nad oněmi daty, která online budou muset statisíce podnikatelů do tohoto centrálního střediska pouštět. I to jednoznačně vyšlo. Dnes ty argumenty jsou na straně jedné i na straně druhé absolutně zřejmé.

  Chtěl bych vám říci, zvlášť těm, se kterými jsem si dnes písemnou formou začal tykat - ahoj Bobe, nazdar Ivane, milý Martine, rád tě vidím, drahý Karle -, že další lži, které říkáte o tomto balkánském supertunelu na daňového poplatníka, už slyšet snad ani nemusíme. To, co jsme slyšeli, stačí k tomu, abychom vám nedovolili uvést to do společenské reality. Já myslím, že když to zůstane na Balkáně, tak to bude stačit. V České republice to nepotřebujeme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dále s přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, trošku nejdříve úvod. Vy si prosazujete svolávání mimořádných schůzí, snažíte se namluvit veřejnosti, že my tady zdržujeme, dokonce hledáte cesty, jak možná podat ústavní žalobu nebo ohnout jednací řád, změnit jednací řád.

  Já bych jenom upozornil, že to, co se tady odehrálo při posledním jednání, když jsme navrhovali zařazení různých bodů, tak je otázka, kdo paralyzuje legislativní činnost této Sněmovny. Nemá obdobu poslední roky a myslím si ani po roce 1989, aby tady ležely desítky návrhů na úpravy zákonů nebo nové zákony, které budou arogantně odkládány, které budou neprojednávány. Vy vlastně porušujete základní ústavní právo poslance, to znamená mít legislativní iniciativu. Je vám úplně jedno ve svém útoku na svobodu, že je vám úplně jedno, že útok na svobodu je pro vás prioritnější záležitostí než se chovat podle Ústavy. Takže pokud někdo tady paralyzuje činnost, jste to vy.

  Jsem rád, že většina, až na výjimky, kolegů tady tu masopustní maškarádu ze sebe sundala. Toto je Sněmovna, ta by měla jednat důstojně, a myslím si, že součástí důstojného obleku je součástí důstojného chování je i důstojné oblečení.

  Vy jste, vy tvrdíte, že budete, že chcete nás přesvědčovat argumenty. Já se domnívám, že takový jaksi argument, který tady nezazněl, nebo argumenty, které nezazněly, tak vycházíte ze závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace takzvané RIA, kterou zpracoval tým zaměstnanců Ministerstva financí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec František Laudát: Když si pročítám v okamžiku, kdy byla zpracována, nebo jste předložili zákon do Sněmovny, tuto analýzu, tak samozřejmě zřejmě zpracovatelé měli obavy, aby ten materiál nebyl příliš hubený, takže to trošku připomíná studenty, kteří zpracovávají diplomovou práci, a když se řekne, že minimální rozsah je 40, či dokonce 60 stránek, tak prostě musí být to zpracováno. Doufám, že většina z vás ví, co je to redundance, to znamená nadbytečná informace. Takže to, co tady v té analýze je, tak co odstavec, to opakování argumentů. To, co by se skutečně dalo sepsat a analyzovat na zhruba třetinový rozsah, tak tady těch stránek je nějakých, myslím, že asi - promiňte, chviličku strpení - 68, děkuji, 68, nicméně v žádném případě si nedovolím jakkoli krátit připomínky a povídání si a argumentování vůči této analýze, neboť potom zpracovatelé...

  Můžu poprosit o klid? Kdo to nechce poslouchat, já nebudu dělat žádné nestandardní kroky, tudíž klidně můžete využít času, koho to nezajímá, na diskuse v kuloárech. Není žádný problém, mě to od vás urážet nebude.

  Zpracovatelé paní Mgr. Markéta Klozíková, Bc. Jana Pokorná, Ing. Martin Šabo, Mgr. Matěj Zýka a Mgr. Karel Šimek, takže říkám, nedovolím si jakkoli krátit jejich práci, tudíž chci komentovat tento materiál bod po bodu, tak abych vás určitě nějakým způsobem neuvedl v omyl anebo nevykládal něco jinak tím krácením, než zpracovatelé analýzy zamýšleli. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. A dalšího přihlášeného mám pana poslance Faltýnka, připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dovolte, abych podal procedurální návrh, abychom bez rozpravy hlasovali, že Poslanecká sněmovna bude o podaném návrhu pořadu 37. schůze hlasovat dnes v pátek 11. 12. 2015 v 11 hodin. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Je to procedurální návrh. Já jenom upřesňuji, že je to dle usnesení Poslanecké sněmovny číslo 248 z 9. schůze 26. února 1997.

  S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, vážená paní předsedající, abych vznesl protest, a je-li to procedurálně možné, pak i veto dvou poslaneckých klubů, neboť hlasovat o programu schůze, aniž proběhla rozprava o programu schůze a jednotliví řečníci mohli vznést argumenty, proč má, či nemá být tato schůze schválena, podle mého názoru není možné a odporuje parlamentní proceduře.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se obávám, že na procedurální návrh není možné uplatnit veto. Dříve, než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pane poslanče, nemáte přednostní právo... ano, tak prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, přednostní právo mám, protože je omluven i předseda poslaneckého klubu Stanjura a řádně i paní poslankyně Černochová.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V pořádku, omlouvám se.

 • Poslanec Marek Benda: Já bych poprosil, aby bylo odcitováno ono usnesení Poslanecké sněmovny, na které se pan poslanec Faltýnek odvolává, protože jinak toto hlasování pokládám procedurálně za zcela nemožné. Nemáme schválen program schůze, není možné dávat tyto procedurální návrhy. Takže prosím, z čeho vycházíte? Jinak tvrdím, že se jedná o protiústavní postup, a budu se k tomu chovat jako k protiústavnímu postupu, včetně odvolání k Ústavnímu soudu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já toto usnesení přečtu. (Potlesk zprava.)

  Parlament ČR, Poslanecká sněmovna 1997, druhé volební období... pardon. Je to, omlouvám se. Druhé volební období, je to usnesení 248, usnesení Poslanecké sněmovny z 9. schůze 26. února 1997 ve znění usnesení Poslanecké sněmovny č. 491 z 16. schůze ze dne 21. května 2003 z čtvrtého volebního období, usnesení Poslanecké sněmovny č. 20 z 2. schůze ze dne 12. září 2006 z pátého volebního období a usnesení Poslanecké sněmovny č. 24 z 2. schůze ze dne 4. prosince 2013 ze sedmého volebního období k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým si Poslanecká sněmovna upravuje své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání.

  Poslanecká sněmovna stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podrobnější pravidla svého jednání takto:

  Článek jedna - Poslanecká sněmovna se může usnést, že v určitém čase nebude hlasováno a hlasování o podaných návrzích proběhne ve stanovenou dobu.

  Článek dvě - stanovisko poslaneckého klubu, na které se nevztahuje omezení řečnické lhůty podle § 59 odst. 1, lze přednést za poslanecký klub k projednávanému bodu pouze jedno.

  Článek tři - po dobu mimořádného stavu doručování sněmovních... já čtu celé usnesení do konce, jak bylo požadováno. Doručování sněmovních tisků § 120d podá poslanec písemný návrh tak, že jej v listinné podobě předá zpravodaji a nechá rozdat prostřednictvím Kanceláře Poslanecké sněmovny všem poslancům do ukončení rozpravy. O podání takovéhoto návrhu informuje Sněmovnu v rozpravě navrhovatel nebo zpravodaj. Miloš Zeman, vlastní rukou, předseda Poslanecké sněmovny, Jiří Karas, vlastní rukou, ověřovatel Poslanecké sněmovny.

  Takže tímto jsem... S přednostním právem pan poslanec Benda. ***

 • Poslanec Marek Benda: Já jsem si to myslel. To je usnesení, které se týká něčeho úplně jiného. Všichni to víte. (Potlesk zprava.) Týká se - ale přečtěte si ho, prosím, než z něj začnete citovat, než se na ně začnete odvolávat. Týká se toho, že v nějaké době se hlasovat nebude a hlasování proběhne až posléze. Netýká se možnosti ukončit ať už rozpravu, nebo přednostní práva k programu a říci, že se jde nějakým způsobem hlasovat.

  Já tvrdím, že toto je naprosto protiústavní. Naprosto protiústavní. Jsem zvědav, co uděláte, pokud si takové usnesení odhlasujete, já budu v 11 hodin mluvit, tak mi slovo stejně vzít nemůžete. (Poslanec Faltýnek mimo mikrofon: Můžeme.) No, já jsem přesvědčen, že ne, je to porušení dalšího paragrafu jednacího řádu. Buďte na to opatrní. Sejdeme se u Ústavního soudu, jestli teď budete hlasovat pro. Já tvrdím, že toto je neústavní jednání jak navrhovatele, tak paní předsedající, která o něm nechává hlasovat, a podávám námitku proti tomuto postupu předsedající. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Já beru na vědomí, nicméně já se domnívám, že to je váš osobní výklad.

  Nechám nejdříve hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 2, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 54, proti 75. Návrh byl zamítnut.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem pana poslance Faltýnka.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 3, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 91, proti 44. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fialu.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení se týká pořadu dnešní schůze a já bych rád obrátil vaši pozornost k tématu, které je na této mimořádné schůzi podle mě zbytečně, protože jsme to mohli projednávat na řádné schůzi, máme projednávat, a to je elektronická evidence tržeb a důvody, proč je Občanská demokratická strana přesvědčena, že elektronická evidence tržeb nemá být zavedena.

  Já samozřejmě jsem si všiml toho, že bylo odsouhlaseno v rozporu s jednacím řádem nějaké usnesení Poslanecké sněmovny, nicméně se domnívám, že mně bude umožněno, abych využil svého přednostního práva a mohl dokončit svůj projev a vy jste mohli vyslechnout všechny argumenty, se kterými vás chci seznámit.

  Jak jsem říkal, Občanská demokratická strana má vůči zavedení elektronické evidence tržeb celou řadu konkrétních výhrad. Některé z nich už zazněly v našich vystoupeních v rámci prvního a druhého čtení, nebudu je opakovat, nicméně ty nejpodstatnější, které jsme tady uváděli, si dovolím stručně shrnout, mimo jiné i proto, že jsme zde vznesli řadu otázek, na které jsme nedostali žádnou odpověď.

  Elektronická -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji. Poprosím všechny kolegy, kteří si mají co vyřídit, aby tak činili v předsálí a nerušili svým hlasitým mluvením sněmovnu. Pane poslanče, vám se omlouvám za hluk. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Elektronická evidence tržeb je zbytečná. To jsme řekli mnohokrát. Současná vláda se zavedením elektronické evidence tržeb snaží převést jednu ze svých základních povinností - a povinností vlády je vybírat daně, v tom se určitě shodneme, vytvářet si nástroje pro dobrý výběr daní, ale úkolem vlády není přenášet tuto povinnost na někoho jiného a vláda to podle našeho názoru ani nesmí dělat. A tady v tomto případě chce vláda přenést tuto svoji základní povinnost na malé a střední podnikatele, protože nám jinými slovy říká: My nejsme schopni zajistit dobrý výběr daní, tak vy si to zaplaťte, vy budete sebe sami permanentně kontrolovat, a tím se zlepší údajně výběr daní.

  Elektronická evidence tržeb je plošnou restrikcí, která žádné zásadní navýšení výběru daní nemůže přinést. Jak ukazuje chorvatský příklad, pravděpodobně nemůže přinést vůbec žádný lepší výběr daní.

  Elektronická evidence tržeb se bude ve svých účincích týkat zhruba sedmiprocentního potenciálu šedé ekonomiky a upozorňuji, že podíl šedé ekonomiky v České republice podle všech relevantních zahraničních metodik a studií se pohybuje někde ve výši kolem 15 %, což je jednak pod 18% průměrem zemí Evropské unie, například v Německu, ke kterému můžeme vzhlížet v tomto směru je to 12 %, my máme 15 %, ale určitě se to nepodobá situaci v Chorvatku, která je diametrálně odlišná, kde podíl šedé ekonomiky je prakticky dvojnásobný. Navíc právě ta chorvatská zkušenost, a znovu připomínám, že Chorvatsko je jediná země, kde systém, který tady chce zavést ministr financí Babiš, opravdu v nějaké podobě funguje, takže se můžeme odvolávat na jakýsi referenční případ právě na situaci v Chorvatsku, tak v Chorvatsku, jak vidíme, žádný vyšší výnos daní po zavedení elektronické evidence tržeb nenastal.

  Když se podíváme právě na ta čísla, která máme k dispozici z Chorvatska, myslím, že bychom tady měli argumentovat věcně a na základě čísel, tak jasně vidíme, že - já tady říkám opravdu důležitá fakta, paní předsedající.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já poprosím kolegy na empiru, pokud mohou svoji diskusi přesunout do předsálí, ať tak prosím učiní. (Chvíli čeká, než někteří poslanci odejdou ze sálu.) Poprosím i paní kolegyni, která je přede mnou, a své kolegy, aby na sebe nepokřikovali. Vy prosím pokračujte, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Fiala: Ano. Budu pokračovat, nicméně chci konstatovat, že nejprve tady jednáme na mimořádné schůzi, což je úplně absurdní, protože jsme ještě na žádné schůzi ve třetím čtení neprojednávali zákon o elektronické evidence tržeb a vůbec nechápu, proč tohle vládní koalice dělá. Pak tady proti jednacímu řádu, a uvidíte, že se to ukáže, že to bylo v naprostém rozporu s jednacím řádem, jste si něco schválili, a pak ani nemá Poslanecká sněmovna dostatek slušnosti, aby můj věcný, na argumentech založený a politický projev vyslechla. Já s tím většinou nemám problémy, s nekázní v Poslanecké sněmovně, ale dnes ano. A musím říci, že tohle porušování všech pravidel hry mě opravdu naplňuje velkou nespokojeností.

  To, že se tady dívám na jakási nedůstojná trička v Poslanecké sněmovně - mám se u toho bavit? Dámy a pánové, u toho se já nebavím, ale jsem schopen to ignorovat, stejně jako jakousi hračku tady pana ministra financí. Já jsem to schopen ignorovat a respektovat to, že jako malí kluci si tady nějakým způsobem hrajete a chcete cosi demonstrovat před veřejností, ale vy zase respektujte to, že já chci vystupovat jako seriózní politik a politicky tady argumentovat. A nemám k tomu příležitost. (Potlesk zprava.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, je 11. hodina. Já jsem nucena vás v tuto chvíli přerušit. Samozřejmě ve svém projevu budete pokračovat (poslanci ODS bouchají do lavic) po zařazení hlasování, které je zařazeno na 11. hodinu. Já v tuto chvíli -

 • Poslanec Petr Fiala: Paní místopředsedkyně, já musím konstatovat, že s vaším rozhodnutím naprosto nesouhlasím, protestuji proti němu, nicméně -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, tohle je rozhodnutí Sněmovny. (Opět protestní bouchání do lavic.) Já poprosím o klid.

 • Poslanec Petr Fiala: Nemůžete mě nechat domluvit tu větu, kterou vám chci říct?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám. Je 11 hodin. Já jsem povinna nechat hlasovat o schválení programu, které je zařazeno na 11 hodin.

 • Poslanec Petr Fiala: Podle mě jste povinna nechat mě domluvit, doříct můj projev. Já nikde neznám -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se. Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Skandované bouchání do lavic.)

  Nyní zahajuji hlasování o celém návrhu pořadu 37. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 4, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 93, proti 9. Návrh byl přijat.

  Nyní prosím pana poslance Fialu, aby pokračoval ve svém projevu.

 • Poslanec Petr Fiala: Vy jste mně, paní předsedající, zabránila v tom, abych... Já nevím, co je na tom směšného, mně to připadá docela smutné. A že se bavíte, já myslím, že se v budoucnu bavit nebudete. Ale to je teď jedno. Vy jste mně, paní předsedající, zabránila v tom, abych vznesl námitku proti řízení schůze, že jste mně v rozporu se zákonem odňala slovo, na které jsem měl právo. Takže vznáším tuto námitku teď, ale musím se smutkem konstatovat, že jsem měl právo ji vznést v tu chvíli, kdy jste mě přerušila. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V tu chvíli jsem byla povinna nechat hlasovat. Učinila jsem tak v souladu s jednacím řádem.

  O vaší námitce proti postupu předsedajícího zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 6, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 54, proti 73. Návrh byl zamítnut.

  Já eviduji vaši přihlášku, pane poslanče, ale jste v pořadí, protože před vámi jsou další přednostní práva. Ano je to tak. Prosím k mikrofonu pana poslance Bendu, který je přihlášen s přednostním právem. Ano, prosím. Pan Gazdík se také vzdává. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, nehněvejte se, to není pravda, protože pokud byl schválen program schůze, tak teď byste musela otevřít diskusi. Tu diskusi jste neotevřela. Já jsem se před otevřením diskuse přihlásil se svým přednostním právem a konstatuji, že diskuse ještě není otevřena.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já s tím souhlasím, proto jsou přednostní práva. Proto jsem vyzývala všechny přihlášené včetně vás.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Tedy bych byl rád, kdybychom se ujasnili na tom, na to máme rozdílný názor, že v rozporu s jednacím řádem jste teď schválili program schůze, nicméně diskuse k tomuto programu ještě stále není otevřena.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom upozorňuji, že není diskuse, protože jde o mimořádnou schůzi, takže se dá pouze uplatnit přednostní právo, které jste učinili. Já jsem postupovala v souladu s usnesením Sněmovny a k tomu není co dodat. Dodržela jsem jednací řád a na tom trvám.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Je-li zařazeno třetí čtení a právě si Sněmovna schválila program schůze, kde je jediný bod a tím jediným bodem je třetí čtení zákona o elektronické evidenci tržeb, pak třetí čtení, jak se jistě všichni dočteme v jednacím řádu, začíná otevřením diskuse. Nic takového -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poté, co vyčerpáme přednostní práva.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Nebudeme se hádat. Dámy a pánové, dovolte, abych tady vznesl protest proti něčemu, co si nepamatuji od roku 1998, co jsem byl v Poslanecké sněmovně. Kdy se někteří z nás, které k tomu opravňuje jejich přednostní právo, přihlásili k programu schůze, protože dobře víme, že programy mimořádné schůze se někdy schvalují a někdy neschvalují, a ty důvody, proč schválit či neschválit, osoby vybavené přednostním právem většinou přednášejí a sdělují stanoviska svých frakcí, proč podpoří takový program mimořádné schůze, nebo nepodpoří. Já jsem byl řádně přihlášen se svým přednostním právem a byl jsem si stoprocentně jist, že argumenty, které bych vám tady přednesl, by většinu z vás přiměly k tomu, abyste tento program mimořádné schůze neschválili. Byl jsem v rozporu se všemi parlamentními principy, v rozporu s jednacím řádem jsem byl umlčen, nebylo mi umožněno tyhle argumenty vznést, a zcela jistě proto budeme hledat vhodný opravný prostředek. Jenom vás chci upozornit, že jsem přesvědčen, že jsem byl dnes zkrácen ve svém ústavním právu zákonodárce, který měl právo vystoupit a měl právo vás oslovit s žádostí, abyste neschválili program schůze. Tuhle možnost jsem neměl. Vy jste hlasovali dřív, než já jsem tuto žádost s těmito argumenty vůči Poslanecké sněmovně měl vznést. Nevím, jak jinak by se to dalo hodnotit než jako nedemokratické umlčení a jako zkrácení oprávněných ústavních práv zákonodárce.

  Dovolte mi tedy, abych vám sdělil aspoň teď, co jsem vám chtěl říct, proč je absurdní, abychom třetí čtení neschvalovali na řádné schůzi, v řádném legislativním procesu, ale na mimořádné schůzi, zvlášť když se jedná o bod, který je zařazen na program řádné schůze, a místo abychom ho projednávali jako bod řádné schůze, vy svoláváte naprosto nesystémově a nelogicky schůzi mimořádnou, abyste na mimořádné schůzi jednali o něčem, co by mělo být běžnou rutinou legislativního procesu.

  Řekněme si, k čemu slouží mimořádné schůze. Mimořádné schůze slouží k tomu, aby Sněmovna projednala nějakou mimořádnou situaci. Mimořádnou situaci, která většinou je v kompetenci vlády, ale stalo se z ní takové politikum, že je potřeba, aby ji projednala Poslanecká sněmovna, aby přijala usnesení, aby nějakým způsobem se obrátila na vládu, buď ji podpořila v jejím snažení, nebo aby naopak na vládu apelovala, aby svůj postup změnila.

  Příkladem takové mimořádné schůze je například 24. schůze Poslanecké sněmovny, která tady proběhla 12. prosince 2014 a týkala se mimořádné situace muničního skladu ve Vrběticích. Diskusi, a to jenom svědčí o důležitosti té věci, diskusi neotevřel nikdo jiný a nikdo menší než předseda vlády pan Bohuslav Sobotka a řekl, že se dohodl s členy vlády, jejichž kompetencí se tato událost nejvíc dotýká, že jeho vystoupení ještě doplní, za vládu České republiky že tedy vystoupí nejprve on. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Je to pane předsedající. My jsme se tady mezitím vyměnili.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pardon, omlouvám se, pane předsedo, do 2. září 2016.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, registruji procedurální návrh 2. 9. 2016. Přivolám všechny kolegy z předsálí a registruji žádost o odhlášení. Takže vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

  Budeme tedy hlasovat. Pan předseda Kalousek navrhuje přerušit tuto schůzi do 2. 9. 2016.

  Zahajuji hlasování a zeptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 8, přihlášeno je 101, pro 15, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

  Prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Trend je zjevně klesající. Kdyby chtěl někdo obědvat, tak slibuji, že do 13 hodin to neudělám. (Smích a pobavení v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid ve sněmovně. Prosím, případné stížnosti si s panem předsedou vyřiďte poté, až vystoupí své vystoupení. Prosím o klid, případně o to, abyste své diskuse přenesli do předsálí a pan předseda může pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Starosta nás proto požádal, aby vláda zajistila objektivní, pečlivé a rychlé vyšetření tohoto zločinu. Oč vlastně přišel žádat, vysvětloval nám. Aby byly vypovězeny všechny nájemní smlouvy ve skladech, aby byla munice dočasně zajištěna státem, delaborována a odvezena. Chtěl rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá. Samozřejmě si přál, aby veškerá munice byla odvezena nejlépe do Vánoc, ale pochopil, že vzhledem k vysokému datu to není možné. Svátky tedy, obával se, prožijí občané obce ve strachu a je nepochybné, že si zaslouží občané nějakou omluvu. Přivítal proto slova pana ministra financí, že občanům z dotčených obcí náleží odškodné.

  Nechci vyvolávat paniku, zdůraznil pan starosta, ale žádal jménem našich občanů, aby stát podobným tragédiím předcházel. To znamená jasná bezpečnostní koncepce státu i v oblasti skladování munice, transparentní právní základ, dodržování a vynucování stanovených pravidel, účinná kontrola ze strany odpovědných orgánů států a potrestání viníků v případě zjištění pochybení. Prosil nás, abychom to považovali za něco, co by se dalo mediálně nazvat Vlachovická výzva nebo memento z Vlachovic, které by se již nikdy a také nikde nemělo opakovat. Vyjádřil připravenost spolu se svými kolegy starosty z okolních obcí se státem, vládou, ale i s námi, členy parlamentu, maximálně spolupracovat, aby se něco podobného již nikdy opakovat nemohlo.

  Bylo nám všem milé, že i pan starosta co nejupřímněji poděkoval všem příslušníkům složek integrovaného záchranného systému, a tím nám zprostředkoval zpětnou vazbu, jak to fungovalo v terénu.

  Že tyto řeči vyvolaly poměrně živou odezvu, a že svolání mimořádné schůze bylo zcela namístě - na rozdíl od vašeho dnešního důvodu - pak dokládají reakce některých z vás, vážené dámy a vážení pánové.

  Například poslanec Zdeněk Soukup byl prvním diskutujícím, aby nám řekl, že on patří také mezi ty, kteří dostali do mailu dopis, a v tomto případě jisté občanky z Vrbětic. Ocitoval nám dvě věci a žádal odpověď. Vedle úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovali zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevírali bedny si vybírali zboží. Ptal se, pan poslanec Soukup, zda je to pravda. A další otázku položil na téma, že přímo z Vojenského technického ústavu pronikly informace, že bylo ohroženo území do vzdálenosti padesáti kilometrů od výbuchu. Dodnes, říkal pan poslanec Soukup, nebyly osvětleny informace o padesáti raketách středního doletu SS-20 či informace o raketách země-vzduch. Takové otázky padají na mimořádné schůzi, a proto je potřeba také pro tyto věci, mimořádné schůze svolávat.

  Pan poslanec Koskuba nás upozornil, že jistě budeme slyšet spoustu zajímavých slov, možná i dojemných slov, ale jeho, jak nás ujistil, nikdo nepřesvědčí, že hlavní jádro pudla je skutečně v tom, co pan starosta naznačil, a sice o tom, že o takto závažnou munici nebo takto citlivý materiál se starají soukromé firmy. Řekl přesně, já se nechci dotknout, ale teď cituji pana poslance Koskubu, říkal: "Nerad bych vypadal jako socan, který chce všechno znárodňovat." Nicméně říkal, došlo i k něčemu tak závažnému, aby se svolala mimořádná schůze, kde se ctihodná Sněmovna Parlamentu ČR diví nebo bude divit a přijme nějaké usnesení, že žijeme v zemi, kde soukromé firmy se starají o takto nebezpečnou munici, a my tady probíráme zákony, komu povolíme, aby si koupil flobertku, a komu ne. Když se nad tím zamyslím, že je to dost tristní obraz.

  Paní poslankyně Černochová se podívala na problém z jiné strany. Ona řekla, že je také starostkou městské části, která má na svém území řadu rizikových objektů, zejména řeku Vltavu a potok Botič. Pro vaši informaci podotýkám, kdo to neví, paní poslankyně Černochová je starostkou městské části Prahy 2, Vinohrady. A bez této kartičky - a vzpomeňte si prosím, že nám ji přímo takhle ukazovala (ukazuje imaginární kartičku) a říkala: bez této kartičky nejezdí ani na dovolenou, nechodí ani do lesa. Prostě tuto kartičku, která řeší krizové řízení v případě, kdy se něco stane a jsou na ní všechny kontaktní údaje a telefonní čísla, nás ujišťovala paní starostka a poslankyně, že nosí stále s sebou. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jestli dovolíte, pokud potřebujete konzultaci, tak já bych přečetl omluvy. A během té chvilky může proběhnout konzultace s kolegy.

  Takže omlouvá se pan místopředseda Gazdík od 16. hodiny z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Aulická Jírovcová od 14 hodin, omlouvá se pan ministr Chovanec od 11.45 do 14.30 hodin, omlouvá se pan ministr zemědělství Marian Jurečka od 12.30 z resortních důvodů, paní poslankyně Bohdalová z dnešního jednání od 14 hodin až do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Opálka od 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Adam od 12. hodiny ze zdravotních důvodů, pan poslanec Štětina z dnešního jednání od 12.30 z osobních důvodů, pan poslanec Korte mezi 12. a 15. z pracovních důvodů, pan poslanec Gabal 12.30 až 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Novotný od 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Volný od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Golasowská od 12 hodin do konce jednání, pan poslanec Grebeníček od 14 hodin, paní poslankyně Langšádlová mezi 13. a 14. z pracovních důvodů, pan poslanec Vilímec z celého dne z pracovních důvodů, pan poslanec Kostřica - osobní důvody, z celého dne, pan poslanec Stanjura se omlouvá z celého dnešního jednání a pan poslanec Farský od 9 do 11.30 a pan ministr Jurečka, to už jsem četl. Tak to byly omluvy.

  Zeptám se, zda chcete pokračovat, nebo zda mám navrhnout další postup?

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych, pane předsedo, pokračoval, až bych brečel, samozřejmě. Ale byl jsem upozorněn, že bych tím celou Sněmovnu zdržoval od některých bodů, které si Sněmovna přeje ještě dnes projednat, protože původně byly pevně zařazené, takže já tenhle program nechci zdržovat, já tedy pro dnešek skončím, a slibuji, že udělám všechno, co je v mých silách, abych své zdůvodňování dokončil někdy do příštích Vánoc. Když přitlačím, tak se mi to na příštích mimořádných schůzích povede. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. (Potlesk zprava.) S přednostním právem zde byli přihlášeni kolegové Benda a Gazdík, ale oba dva stahují, což dává prostor s přednostním právem panu předsedovi Laudátovi. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, zajisté chápete, že my neuznáváme skandální postup, který dneska zvolila paní místopředsedkyně Jermanová při řízení schůze. Neuznáváme to, že byla oktrojována ústavní práva poslanců s přednostním právem, a samozřejmě vás necháme hlasovat o vašem přerušení vaší schůze, protože my se domníváme v souladu s Ústavou a právy, že jsme ve fázi diskuse před schválením programu, tudíž se nezúčastníme tohoto hlasování, protože nemůže být přerušeno něco, co podle nás nebylo zahájeno.