• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Hamáček Jan - zahraniční cesta, Adamová Markéta od 14.30 - pracovní důvody, Beznoska Adolf do 11 hodin - pracovní důvody, Čihák Pavel - rodinné důvody, Kádner David od 16 hodin - zahraniční cesta, Matušovská Květa - zdravotní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Šrámek Pavel do 12 hodin - zahraniční cesta, Urban Milan - bez udání důvodu.

  Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Bělobrádek Pavel do 10.15 - pracovní důvody, Brabec Richard - zahraniční cesta, Pelikán Robert - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zdravotní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody.

  Připomínám, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body z bloku třetích čtení, bod 149, 150 a 152, návrhy zákonů vrácené Senátem, body 3 a 4, bod 143, což je státní rozpočet, a další body s rozpočtem spojené, body 144, 145, 146. Poté bychom se případně zabývali body z bloku prvních čtení, zákony.

  Nyní prosím s přednostním právem předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek, poté předseda klubu ČSSD pan poslanec Sklenák.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení následujících bodů, a to bodu 36 o hazardních hrách, sněmovní tisk 578, bod 37 o dani z hazardních her, sněmovní tisk 579, a bod 38 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách, vše v prvém čtení, na čtvrtek, to je zítra, 10. prosince, od 18 hodin. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já děkuji. Do stenozáznamu - pan poslanec Vondráček hlasuje s náhradní kartou číslo 11.

  Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Sklenáka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu na program schůze, a to tisku 545, druhé a třetí čtení. Je to zákon o podpoře malého a středního podnikání. To je ten zákon, který řeší CzechInvest. Současně navrhuji pevné zařazení druhého čtení tohoto tisku na zítřek po písemných interpelacích, tedy jako první bod pevně zařazený po písemných interpelacích. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče, dříve než vám dám slovo, poprosím sněmovnu o klid, protože potřebuji slyšet návrhy, které máte k programu.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovoluji si obrátit se na vás s prosbou. Včera jsme zařadili nový bod, sněmovní tisk 585, novela zákona o podporovaných zdrojích energie, druhé čtení. Je to ona situace, kterou napravujeme nejasnosti v původně přijatém zákoně, který má platit od 1. 1. příštího roku.

  Musím říci, že jsem tady už v prvním čtení upozorňoval na nebezpečí možných rozsáhlých finančních škod, které by vznikly. Situace je navíc zesílena ještě tím, že ERÚ nevydal cenové rozhodnutí, dokud nebude notifikováno, a já bych poprosil, abychom druhé čtení tohoto návrhu, na které se včera přirozeně nedostalo, neudělali jsme nic, ani jeden bod, zařadili na zítřek, čtvrtek, po písemných interpelacích před již pevně zařazené body. Nebude to dlouhé, slibuji. Je třeba, abychom se alespoň pokusili do konce tohoto roku legislativní proces v Poslanecké sněmovně ukončit. Děkuji za podporu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já si chci jenom upřesnit, protože jsem neslyšela úplně přesně - na zítra po písemných interpelacích po pevně zařazených bodech?

 • Poslanec Pavel Kováčik: Zítra po písemných interpelacích před již pevně zařazené body.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se moc omlouvám. Před pevně zařazené. Já se moc omlouvám, ale sněmovna je opravdu velmi hlasitá, přestože by měl být klid. Není to odtud slyšet.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Já se, paní předsedající, také moc omlouvám. Vzhledem k tomu, že jsem nachlazený, můj hlas je možná trošku slabší než obvykle. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za pochopení. Táži se, zda se ještě někdo hlásí k programu. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování o navržených změnách.

  Nejdříve se vypořádáme s návrhem pana poslance Faltýnka, který navrhuje zařadit pevně body 36, 37, 38 na čtvrtek 10. prosince od 18 hodin. Já se ptám, pane poslanče, můžeme o nich hlasovat najednou? Ano.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 104, do kterého je přihlášeno 150 přítomných. (Pro 73, proti 26. Návrh zamítnut.)

  Je zde kontrola hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

  S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já prosím, paní předsedající, kdybyste pokračovala. Pan poslanec Sklenák může své kolegy přemlouvat v dalších hodinách, ale nezdržujte nás, pěkně prosím.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já určitě budu pokračovat, ale on avizoval, tak jsem mu ten prostor chtěla dát. Výborně.

  Pane poslanče, chcete se k tomu vyjádřit? Nechcete. Takže budeme pokračovat dalším návrhem. To je návrh pana poslance Sklenáka na zařazení nového bodu. Je to sněmovní tisk 545, druhé a třetí čtení, na program schůze, a poté pevné zařazení druhého čtení tohoto zákona po písemných interpelacích zítra, 10. prosince. Je tomu tak, pane poslanče? Můžeme hlasovat o celém návrhu jako celku? Nebo chcete jednotlivě. O celku, dobře.

  Dříve než dám hlasovat, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali. ***

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové, dobré ráno. Než jsme stačili zareagovat písemně, přihlásit se do rozpravy, tak se rozprava spustila, takže za to se omlouvám.

  Nicméně k tomuto návrhu zákona jsme hovořili ve všech čteních a samozřejmě možná na připomenutí, že já jsem tady říkal a říkám to znovu, že se přiznám, že podle tohoto návrhu zákona nevím, kde je ta významná tržní síla, protože nikdo mi to nevysvětlil. Nicméně chápu, co tady říkal pan premiér, že to je zákon, řekl bych, politický, protože asi máme velmi odlišné názory na to, jak má fungovat trh v ČR. Já si myslím, že tento návrh zákona víceméně nepřinese nic pozitivního pro kvalitu potravin, protože de facto je to souboj mezi velkými dodavateli a řetězci a v této době to bude pokračovat, takže já se přiznám, že nevidím příliš velký význam pro naše hospodářství a pro spotřebitele. Nicméně chtěl bych vás požádat, protože jsem dal pozměňovací návrhy, abyste je podpořili v tom smyslu, že... Já si počkám. (Reaguje na trvalý hluk v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám za hluk a za kolegy a poprosím je, aby se opravdu ztišili. Pokud si vyřizujete některé věci mezi sebou, čiňte tak v předsálí a nerušte nás při jednání, protože je opravdu velmi špatně slyšet a pro řečníka je nepohodlné mluvit do hluku. Počkáme tedy do té doby, než sněmovna bude zticha. Pane poslanče, prosím, vydržte.

 • Poslanec Ivan Adamec: Já vydržím, děkuji, paní předsedající.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já myslím, že můžete pokračovat. Prosím.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Přiznám se, že nechci na vás křičet, protože včera jsme tady probírali protikuřácký zákon, několik nás drželo takovou soukromou protestní akci, kdy jsme si to užili ještě aspoň na chvíli, že si můžeme zapálit své oblíbené doutníky, takže po ránu nemám moc silný hlas a nechci ho namáhat, protože dneska nás čeká ještě dlouhý den.

  Ale vrátil bych se zpět k návrhu tohoto zákona. Já si myslím, že je třeba vnímat to tak, že řetězce netvoří významnou tržní sílu hlediska procentického zastoupení na trhu a navrhované sankce v tomto návrhu zákona jsou tak drastické, drakonické, že bych vás požádal, abyste podpořili pozměňovací návrhy nejen mé, ale ty, které upravují tyto sankce. A dále bych vás požádal, abyste podpořili...

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče... (Zvoní zvoncem, aby utišila hluk v sále.) Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Tak já tedy přidám, nedá se nic dělat. Já bych vás ještě chtěl požádat, abyste podpořili pozměňovací návrh, který se týká upřesnění tzv. rámcových smluv, protože se vyvarujeme do budoucna, respektive ochráníme účastníky trhu nedorozumění a zbytečných soudních sporů. Takže opakuji, leží mi na srdci sankce, protože si myslím, že jsou neúměrně vysoké vzhledem k tomu, jaký je procentický podíl těchto řetězců na trhu a pak upřesnění tzv. rámcových smluv.

  Děkuji vám, že jste mě poslouchali.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Havlovou, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych jen načetla pouze legislativně technickou změnu, a to k tisku C29, 30, která zní: C2.1 V § 1 odst. 1 písm. a) se mezi slova "v souvislosti" a kuří nožky dole "s nákupem potravin" kuří nožky nahoře vkládají slova kuří nožky dole "s prodejem nebo" kuří nožky nahoře. A k C2/12. V § 8 odst. 5 se slova -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se moc omlouvám, že vás ruším, ale přeruším asi sněmovnu do té doby, než se kolegyně a kolegové ztiší!

 • Poslankyně Olga Havlová: Kuří nožky dole "nákupní alianci" (hlasitý smích v sále) kuří nožky nahoře vkládají slova kuří nožky dole "nebo prodejní alianci" kuří nožky nahoře. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Pavera. (Hluk v sále.) Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Byly to zřejmě kuří nožky z vodňanského kuřete. (Smích pana poslance i v sále.) Aspoň si to budeme všichni pamatovat, že tady se vlastně jedná hlavně o kuří nožky. (Smích i potlesk ze sálu.) Aspoň trochu něco pro zasmání, protože jinak tento návrh zákona rozhodně není moc k smíchu.

  Už jsme těch argumentů tady řekli opravdu hodně a je mi jasné, že máme spět především k hlasování, k těm pozměňovacím návrhům, případně uznáte nakonec za vhodné, že ty argumenty, které zde padaly, že opravdu v tomto zákoně nejde vůbec o kvalitu, na kterou bychom měli myslet vzhledem ke zkušenostem, které máme z potravinářského sektoru z minulosti velmi špatné, a že bychom se měli věnovat především kvalitě a ne tomu, odkud primárně ty které výrobky jsou. Pak nás samozřejmě má zajímat podpora malého a středního podnikání v oblasti produkce zemědělských produktů a potravin především. Ale ta výhoda, chceme-li ji poskytnout našim farářům, by měla být především u těch vstupů. Nižší náklady u vstupů, méně byrokracie. Tam potom jsme schopni těm malým a středním opravdu pomoci. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Paveru, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych za pana kolegu Laudáta načetl legislativně technické připomínky, nebo připomínku, která je v návrhu usnesení pod písmenem E13.

  V § 8 odst. 5 se za slova "nákupní aliance" vkládají slova "nebo prodejní alianci". Tolik tedy legislativně technická připomínka.

  A jenom úplně na závěr mi dovolte říct, že mě velmi mrzí, že při mém vystoupení, kdy jsem apeloval na vládu, na pana premiéra, aby se zabývali nějakým způsobem tím, aby splatnost faktur nejenom u obchodu byla maximálně 30 dnů, ale i v jiných podnikatelských sférách, tak v podstatě to nikoho nezaujalo, což mě velice mrzí. Je to jeden z velkých problémů naší ekonomiky - druhotná zadluženost firem a pozdní splatnost. Upozorňoval jsem na to, že i stát splácí faktury až do 180 dnů, což je obrovská síla státu vůči firmám, a opravdu si myslím, že tím by se měla legislativa u nás v Poslanecké sněmovně v nejbližší době taky zabývat.

  Jinak možná, že tady nezaznělo to, kdo asi vyhodil slovo dodavatel nebo velký dodavatel z návrhu zákona o významné tržní síle. Tak s největší pravděpodobností ti, kteří stojí za panem Babišem, protože on je ten velký dodavatel a on z toho bude mít velkou výhodu. Proto asi vstoupil i do velké politiky, aby si zákony připravil tak, jak je potřebuje.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem k tomuto tématu hovořil už několikrát, dneska tady vystupuji velice stručně. To, že to je zákon, který přináší, nebo se snaží nalézt rovnováhu a přitom zase znevýhodňuje jednu stranu na úkor druhé, to je snad všem, kteří to chtějí chápat, jasné. Důvody, proč tento zákon tady leží, už tady také zazněly několikrát. Samozřejmě je to zvýhodnění onoho dodavatele, kterého tady přede mnou jmenoval můj předřečník kolega Herbert Pavera.

  Nicméně já bych se jen velice stručně teď vyjádřil ke dvěma pozměňovacím návrhům. Za prvé bych byl velice rád, abychom tu nerovnováhu, kterou tímto zákonem pan předkladatel, pan premiér vnáší, to znamená mezi odběratele a dodavatele, se pokusili narovnat. Narovnat se ji pokouší pozměňovací návrh mého kolegy pana Františka Laudáta a já bych byl velice rád, kdybychom tento pozměňovací návrh, který tuto nerovnováhu vyvažuje, který ji odstraňuje, abychom ho v dnešním hlasování podpořili.

  Tento pozměňovací návrh říká, že významnou tržní sílu samozřejmě má odběratel, tak jak je navrženo v novele, ale říká také, že významnou tržní sílu má dodavatel. Proto ještě znova bych se chtěl přimluvit za podporu tohoto pozměňovacího návrhu Františka Laudáta, který říká: jak odběratel, tak dodavatel jsou si v tom obchodním vztahu rovni. (Poslanec Kučera přerušuje svoji řeč.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, ve sněmovně je relativně klid a paní poslankyně Havlová zřejmě s panem zpravodajem řeší své legislativně právní úpravy, které následně budeme hlasovat. Pokud vás to ruší, samozřejmě poprosím paní poslankyni... Prosím.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Uznávám, že tady je relativně klid, nicméně ten ruch kolem tady toho pultíku je neobvykle vysoký.

  Druhý pozměňovací návrh - o tom prvním jsem hovořil, že bych byl velice rád, kdybychom ho podpořili a kdybychom skutečně vzali rozum do hrsti a vyvážili vztah odběratel - dodavatel, tak jak navrhuje kolega František Laudát. Já věřím, že většina z nás, kteří chtějí rovnoprávný vztah mezi odběratelem a dodavatelem, tento pozměňovací návrh podpoří.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na pana premiéra, poměrně jednoduchý. Rozprava byla rozsáhlá. Vzpomínám si, že někdo z členů vlády říkal, že když se o tom návrhu zákona hlasovalo na vládě, že ohlásil střet zájmů a nehlasoval. Tak zda je to pravda, a pokud ano, zda tito členové vlády jsou poslanci, pak by měli ten střet zájmů ohlásit i tady. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane premiére? Není. Pan zpravodaj? Také ne. Vzhledem k tomu, že ve druhém čtení pan poslanec Bendl podal návrh na zamítnutí návrhu zákona, bylo tak tomu 5. listopadu 2015, budeme nyní hlasovat o návrhu na zamítnutí. Dříve než začneme hlasovat, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 107, do kterého je přihlášeno 171 přítomných. Pro 37, proti 119. Návrh byl zamítnut.

  Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, zemědělský výbor jako garanční doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích takto:

  Paní poslankyně Havlová přednesla dneska návrh legislativně technických úprav - tak jako bod č. 1. O návrzích A1 až A6 en bloc, jedním hlasováním. Jsou to pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 80. O návrhu B, je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení hospodářského výboru č. 174. O návrzích C1.1 až C1.8 en bloc, jedním hlasováním, poslankyně Olga Havlová. O návrzích C2.1 až C2.12 en bloc, jedním hlasováním, opět poslankyně Olga Havlová. O návrzích D1 až D8 en bloc, jedním hlasováním, pozměňovací návrh poslance Ivana Adamce. O návrzích E1 až E13 en bloc, jedním hlasováním, to je pozměňovací návrh poslance Františka Laudáta. A potom nakonec o návrhu zákona jako celku. Toť vše.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já se táži, zda má někdo námitku k proceduře či jiný návrh. Pan poslanec Pavera.

 • Poslanec Herbert Pavera: Já bych jenom poprosil, zda by ten návrh E13 - je to také legislativně technická připomínka, jestli by neměla být hlasována na začátku zvlášť.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně Havlová.

 • Poslankyně Olga Havlová: Já bych ještě jednou načetla legislativní změnu, protože to mezi vámi tady vzbudilo úsměv, tak aby nedošlo k nějakým komplikacím, znovu načtu legislativní změnu.

  Bod C2.1. V § 1 -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se ale omlouvám, v tuto chvíli už jsme uzavřeli rozpravu. Stenozáznam má načtenou vaši legislativně technickou úpravu a v současné době se nacházíme v proceduře a hlasujeme o ní. ***

 • Poslankyně Olga Havlová: Dobře, v tom případě mám ještě jeden pozměňovací návrh procedury, a to že bych chtěla předřadit body C před body A, protože v případě, že by body A byly některé odsouhlaseny, nebyly by moje pozměňovací návrhy už hlasovatelné. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana zpravodaje o vyjádření.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Jako zpravodaj nedoporučuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nedoporučujete. Takže se vypořádáme hlasováním s protinávrhy, a to je s návrhem pana poslance Pavery, který navrhuje bod E13 hlasovat s legislativně technickou, to znamená jako bod 1.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Je to hlasování číslo osm.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Eviduji vás, pane poslanče. Chci jenom k panu zpravodaji, že pan poslanec Pavera navrhuje hlasovat E18 jako legislativně technickou. E13, pardon, jako první bod.

  Prosím, pane poslanče Stanjuro.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Pavera načetl legislativně technickou úpravu. Ta by se měla hlasovat ještě před jednotlivými pozměňovacími návrhy. Nemůžeme označit některý z pozměňovacích návrhů jako legislativně technickou úpravu. To není možné. V rozpravě zazněly dvě legislativně technické úpravy, ty by se měly hlasovat první. Pak už podle procedury, kterou navrhl pan zpravodaj nebo paní poslankyně Havlová. Ale před pozměňováky musíme hlasovat o legislativně technických úpravách.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já to také tak vnímám. E13 je legislativně technická. Jde o to jenom ji vyjmout z bodu 8.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Pokud se jedná o § 8 odst. 5 se za slova "nákupní alianci" vkládají slova "prodejní alianci". To je bod 13, co načítal poslanec Pavera. Paní poslankyně Havlová svůj návrh přednesla, ten opakovat nebudu.

  Navrhuji, abychom hlasovali jako o prvním bodu o legislativně technických bodech.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím pana poslance Bendla.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Protože jsem se v tom ztratil, poprosil bych pana zpravodaje, zdali by ještě jednou pro nás všechny nezopakoval proceduru hlasování, ať je to jasné. Protože tím, jak jsme tady přehazovali různě legislativně technické a tak dále, ať všichni víme, o čem hlasujeme. Případně aby nám řekl i nehlasovatelnost některých pozměňovacích návrhů, které by se navzájem vyloučily, abychom se v tom uměli orientovat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana zpravodaje.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo.

  Paní poslankyně Havlová legislativně technický odnesla, takže pokud mi ho dá, tak ho tady můžu nadnést. Jinak co se jedná o E13, tento bod je nehlasovatelný, pokud bude přijato C2.9 až C2.12. Jestli je to trošku jasné.

  Paní poslankyně Havlová C2.1: V § 1 odst. 1 písmeno a) se mezi slova "v souvislosti a s nákupem potravin" vkládají slova "s prodejem nebo". A C2.12: V § 8 odst. 5 se za slova "nákupní alianci" vkládají slova "nebo prodejní alianci". Pokud se jedná o tyto dva body C2.1 a C2.12: C2.1 jsem navrhoval en bloc jedním hlasováním a C2.12 je v podstatě to samé - jedním hlasováním.

  Mé stanovisko je nesouhlas, respektive stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jsem tady zaznamenala od pana poslance žádost o znovunačtení procedury, abychom věděli, jak budeme postupovat. Já vám s tím samozřejmě pomůžu. Jenom k pozměňovacímu návrhu pana poslance Pavery, což je E13, po poradě s legislativou je to normálně pozměňovací návrh, takže jediné, co s tím můžeme udělat, je ho předřadit, ale nejde zařadit do legislativně technických. Jestli s tím souhlasíte? Buď budeme hlasovat o předřazení, nebo o navržené proceduře.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Takže můžu znovu přednést návrh procedury. (Ano.)

  První bod hlasování by byly návrhy legislativně technických úprav, a to od paní poslankyně Olgy Havlové. Je to C2.1 a C2.12.

  Další by bylo o návrzích A1 až A6 en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor souhlasí.

  O návrhu B: garanční výbor souhlasí.

  O návrzích C1.1 až C1.8 en bloc jedním hlasováním. Tady upozorňuji, že C1.2 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato A1.

  O návrzích C2.1 až C2.12: C2.7 by bylo nehlasovatelné, pokud by bylo přijato A5.

  O návrzích D1 až D8 en bloc jedním hlasováním. D8 bude nehlasovatelné, pokud bude přijato C2.9.

  O návrzích E1 až E13 en bloc jedním hlasováním. Tady upozorňuji, že E1 až E8 je nehlasovatelné, pokud bude přijato C2.1 až C2.8.

  E9 je nehlasovatelné, pokud bude přijato D8. E10 až E13 je nehlasovatelné, pokud bude přijato C2.9 až C2.12.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Podotýkám, že nejsem pro přijetí tohoto zákona a měl bych mít radost z toho, že je nepořádek v systému, ale návrh pana kolegy Pavery byl načten ve třetím čtení jako legislativně technický, nikoliv jako pozměňovací návrh, takže o něm nemůžeme hlasovat jako o pozměňovacím návrhu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tady došlo k pomíchání dvou věcí. Pan poslanec Pavera načetl legislativně technickou, tudíž by měl být v legislativně technické, jako je paní Havlová. Jeho pozměňovací návrh E13 zůstává tak, jak je. Je to tak? (Ano.)

  Je tady návrh paní poslankyně Havlové předřadit její body v proceduře. Trvá na tom. Prosím, abyste to znovu načetla, aby pan zpravodaj případně věděl, jak se mu změní procedura, pokud váš návrh projde.

 • Poslankyně Olga Havlová: Já žádám, aby body C2.1 až C2.12 byly všechny předřazeny před body A1 až A6 vzhledem k tomu, že kdyby byly prohlasovány body A1 a A5, byla by moje céčka nehlasovatelná. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nechám tedy o vašem návrhu hlasovat. Dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Nyní budeme hlasovat o upravené proceduře, kterou navrhuje paní poslankyně Havlová, a to předřadit hlasování o návrzích C2.1 až C2.12 před hlasování o všech návrzích, které jsou po A1 a A6, to znamená ještě před A1 až A6.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 108, do kterého je přihlášeno 177 přítomných, pro 45, proti 89. Návrh byl zamítnut. ***

 • Poslanec Ladislav Velebný: Paní předsedající, začneme tedy návrhy legislativně technických úprav, a to paní poslankyně Olga Havlová C2.1 a C2.12, abychom nechali hlasovat, a od pana poslance Pavery legislativně technickou úpravu E13.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, vidím tady přihlášky, prosím o strpení. Ale my jsme schválili proceduru, kterou jste předložil, a tam je hlasování o návrzích C2.1 až C2.12 jako bod 5 v tuto chvíli. Takže se ptám pro jistotu paní poslankyně Havlové - jsou body C2.1 až C2.12 legislativně technické úpravy? (Poslankyně Havlová ze svého místa: Ne.) Nejsou. Tudíž musíme pokračovat podle procedury, kterou jste navrhl.

  Takže první bychom měli hlasovat legislativně technické úpravy načtené paní poslankyní Havlovou a panem poslancem Paverou.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Dobře. Můžeme hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ptám se na vaše vyjádření, na vyjádření výboru. (Zpravodaj: Stanovisko garančního výboru - souhlas.) Pan navrhovatel? (Neutrální. - Velký rozruch v sále. Výkřiky z různých stran.) Je zpravodaj výboru.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Beru zpět. Pro čistotu stanovisko zpravodaje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, abyste na mě nehulákali ze sálu. Paní poslankyně, já vás slyším. Pokud máte námitku, pojďte a dejte ji na mikrofon, ale nekřičte na mě ze sálu. Prosím.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dávám námitku proti řízení tohoto bodu paní místopředsedkyní Jermanovou a prosím o její vyměnění, protože je evidentně neschopná uřídit toto hlasování. Zmatky, které jsou v prvopočátku už od procedury, značí, že ten zákon schválíme ve strašlivé podobě.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: O námitce dám samozřejmě hlasovat, ale za hlasování je zodpovědný zpravodaj výboru a já se snažím jenom narovnat problémy, které tady jsou. O námitce nechám samozřejmě hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího. (Ohlasy v sále.) Dobře, vynuluji toto hlasování. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pane poslanče Laudáte, já vás eviduji, ale je to námitka, je to procedurální návrh. Nechám o něm hlasovat hned.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 111, do kterého je přihlášeno 178 přítomných, pro 15, proti 121. Návrh, námitka byla zamítnuta.

  Prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jenom že pan premiér tady s tímto zákonem zdržuje od dubna, zcela zbytečným zákonem, nebo jeho novelou. Já bych doporučoval, abyste na pět minut přerušila schůzi a aby se zpravodaj a předkladatel dohodli s legislativou, aby se neschvalovaly nesmysly. Děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Považuji za trošku paradoxní slova o zdržování, která tady zazněla bezprostředně před chvílí. Po konzultaci se zpravodajem jsem přesvědčen, že zpravodaj to drží v ruce, předkladatel to drží pevně v ruce. Pojďme hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že pravidla našeho jednání nejsou tak složitá. Paní poslankyně Němcová správně namítala, že u legislativně technické za prvé řídící schůze se nemůže ptát na stanovisko výboru, protože neexistuje a nemůže existovat, a za druhé, a to má paní místopředsedkyně pravdu, pan zpravodaj má na to upozornit a říct, a nemůže tady říkat za výbor něco, co výbor nemohl projednat. Takhle jednoduché to je. Tak neříkejte, že to má někdo pevně v rukou. Možná pevně, ale špatně. (Smích ze sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan zpravodaj.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Paní předsedající, vaším prostřednictvím panu kolegovi Stanjurovi. Samozřejmě beru své pochybení, že jsem řekl garanční výbor, ale následně jsem prohlásil své stanovisko. Takže dobře se poslouchejme. Ale byl to opravdu nešťastný výrok. Bylo to stanovisko zpravodaje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Eviduji zde ještě jeden procedurální návrh pana poslance Laudáta na přerušení jednání na pět minut. Dám o tom hlasovat.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení na pět minut, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 112, do kterého je přihlášeno 180 přítomných, pro 43, proti 104. Návrh byl zamítnut.

  Prosím s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Paní místopředsedkyně, to nebyl procedurální návrh. Doporučil jsem vám, a dělá se to tak standardně, že když vypukne nějaká nejasnost, tak se zpravodaj s řídícím schůze a s legislativou domluví a pak už to jede jak po drátku. Také nejsem ve shodě s kolegou Stanjurou přesvědčen, že to máte pevně v rukou. A tady sami vidíte, jací lidé zasahují do tržních vztahů. (Hluk v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Znovu tedy přistoupíme k hlasování. Pane zpravodaji, projdeme hlasování. Vrátíme se k hlasování o legislativně technických úpravách.

  Takže nyní budeme hlasovat prvním bodem v pořadí a to jsou návrhy legislativně technických úprav, které byly předneseny ve třetím čtení.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 113, do kterého je přihlášeno 182 přítomných, pro 60, proti 77. Návrh byl zamítnut.

  Prosím další návrh. (Potlesk zprava.) Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Pavery E13.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, schválili jsme si vaši proceduru, kde pan poslanec Pavera nedal ten návrh na předřazení, takže se držíme té původní procedury, kterou jsme schválili, kterou jste navrhl.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za upozornění. Budeme hlasovat o návrzích A1 až A6 en bloc jedním hlasováním prosím.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Souhlas.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální stanovisko.)

  Vidím zde námitku pana poslance Stanjury. Omlouvám se, pane zpravodaji. (Opět rozruch v sále.) ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že ta pauza byla namístě. Chci jenom připomenout, že jsme schválili proceduru, v rámci procedury jsme měli hlasovat o dvou legislativně technických připomínkách. Zatím jsme hlasovali o jedné. Nemůžeme přejít na návrh A1. Nechcete se fakt poradit a napsat si to, jak to má být? Přece nebudeme běhat při každém pokusu o hlasování. Nezlobte se na nás! A to jsme proti tomu zákonu a mohli bychom mlčet a pak to napadnout, že hlasování neproběhlo podle zákona! Ale ne! Tak místo abyste se pět minut poradili, tak tady teď budeme deset minut si říkat, o čem se má vlastně hlasovat! (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, hlasovali jsme o obou legislativně technických najednou. Já jsem to řekla. (Reakce v sále.) Dobrá, přerušuji na pět minut a poprosím pana zpravodaje, pana navrhovatele, zda se mohou se mnou poradit.

  (Jednání přerušeno od 10.01 do 10.05 hodin.)

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 10.05, pětiminutová přestávka uplynula. Prosím, abyste se vrátili na svá místa, protože budeme pokračovat v hlasování. Legislativně technické úpravy byly načteny obě a hlasovalo se o nich najednou. Tím, že nebyla vznesena žádná námitka, tak to lze. Takže nyní budeme pokračovat hlasováním.

  S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ještě jsme nehlasovali dál, takže já vznáším námitku. Pominu tím nelogičnost, která je velmi neobvyklá, že se hlasuje proti legislativně technické. Nehlasovali jsme o obsahu toho pozměňovacího návrhu, ale jenom o legislativně technické úpravě. Je to velmi nezvyklé, ale budiž. Tak já tady vznáším námitku a požaduji, aby se hlasovalo o obou, o každé z těch legislativně technických zvlášť, protože to spolu vůbec nesouvisí!

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já nechám o vaší námitce samozřejmě hlasovat. Dříve než tak učiním, svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

  Zahajuji hlasování o přednesené námitce . Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 114, do kterého je přihlášeno 174 přítomných, pro 149, proti 11. Námitka byla přijata.

  Budeme tedy hlasovat o legislativně technických znovu, nejprve o legislativně technické paní poslankyně Havlové a poté o legislativně technické úpravě pana poslance Pavery. Prosím, pane zpravodaji, abyste se ujal hlasování.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Takže začneme tedy paní poslankyní Havlovou, to je legislativně technická úprava, návrh C2.1 a C2.12.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane zpravodaji, to není ta legislativně technická. My hlasujeme o tom, co načetla paní poslankyně v rozpravě. Jsme v legislativně technických úpravách. Takže nyní pro info, abychom věděli, o čem hlasujeme, hlasujeme o legislativně technické úpravě, kterou načetla paní poslankyně v rozpravě ve třetím čtení.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 115, do kterého je přihlášeno 178 přítomných, pro 60, proti 79. Tato úprava byla zamítnuta. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nechci prodlužovat obstrukce vládních poslanců, ale chci jen upozornit, a nevznáším námitku, že ani u jednoho hlasování nezazněla stanoviska jak zpravodaje, tak předkladatele, což je nepochybně špatně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže pokračujeme. Pane zpravodaji, prosím, abychom nyní hlasovali o dalších návrzích. Prosím.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Ano, děkuji. Takže přistoupíme k návrhu A1 až A6 en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor souhlas. (Navrhovatel: Jak už jsem jednou uvedl, neutrální stanovisko.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Já se omlouvám, anuluji hlasování a poprosím znovu o hlasování. Vydržte.

  Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 118, do kterého je přihlášeno 182 přítomných, pro 133, proti 42. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Poprosím, abychom hlasovali o návrhu B. Stanovisko garančního výboru souhlasné. (Stanovisko navrhovatele kladné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 119, do kterého je přihlášeno 184 přítomných, pro 180. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Nyní poprosím, abychom hlasovali o návrzích C1.1 až C1.8 en bloc jedním hlasováním. Je to poslanecký návrh paní poslankyně Olgy Havlové. Stanovisko garančního výboru nesouhlasné. (Stanovisko navrhovatele negativní.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 120, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 44, proti 128. Návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Takže já bych chtěl poprosit ještě, abychom vzali na vědomí, že C1.2 bylo nehlasovatelné, protože bylo přijato A1.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže bychom měli opakovat hlasování, to znamená, že v tuto chvíli bychom hlasovali o bodech C1.1, C1.3 až C1.8.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. (Pokřiky v sále.)

  Omlouvám se. Stanovisko výboru. (Stanovisko garančního výboru negativní, stanovisko navrhovatele negativní.)

  Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je pro?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 122, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 45, proti 123. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Nyní bychom hlasovali o návrzích C2.1 až C2.6 a potom C2.8 až C2.12, protože jsme přijali A5, tím pádem stanovisko garančního výboru negativní.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tudíž je C2.7 nehlasovatelné. Stanovisko výboru je negativní. (Stanovisko navrhovatele negativní.)

  Poprosím pana zpravodaje - nebo já to shrnu. Budeme hlasovat o návrhu C2.1 až C2.1.6 a C2.8 až C2.12, protože C2.7 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A5.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 123, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 49, proti 125. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Nyní bychom hlasovali o návrzích D1 až D8 en bloc jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. (Stanovisko navrhovatele negativní.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 124, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 45, proti 128. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Nyní bychom hlasovali o návrzích E1 až E14 en bloc jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. (Stanovisko navrhovatele negativní.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 125, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 48, proti 128. Návrh byl zamítnut.

  Eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska před závěrečným hlasováním. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající, dobré ráno, dámy a pánové. Jenom si to stručně shrňme. Sváděli jsme o tento zákon politický souboj v rovině argumentů, vy jste nepřijali naši argumentaci, že to pokládáme systémově za chybný zákon, prosím, to je vaše právo. Ale on to také není podle nás systémově chybný zákon, on je to také legislativní zmetek, protože se tam vyskytlo několik závažných legislativních chyb. Dva opoziční poslanci se vám pokusili pomoct tím, že se ty chyby opraví, s podporou legislativy a se souhlasem legislativy došlo k načtení pozměňovacích návrhů, které by odstranily, nikoli změnily věcnou polohu zákona, ale odstranily legislativní chyby, které tam vaši předkladatelé nasekali, a vy jste se rozhodli, že o nic takového nestojíte, protože to jsou naše chyby a nikdo nám na ně nebude sahat. (Potlesk části poslanců.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní a pánové, pane premiére, paní předsedající, o tento zákon se vede souboj od roku 1996. Tu vítězí ta strana, v tu chvíli vítězí ona strana, někdy dokonce zvítězí čeští, moravští a slezští výrobce nebo zpracovatel a potažmo také spotřebitel. Ale je to souboj, který se vede téměř permanentně, je to poziční válka, a v této chvíli, když tady byla řeč o sabotáži, tak musím reagovat.

  Oba předkladatelé těch legislativně technických připomínek jsou významnými členy zemědělského výboru, jeden z nich dokonce ve funkci místopředsedy, a pokud by tedy měla být řeč o sabotáži, tak by se - možná to tak není, a není-li to tak, omlouvám se - musel ptát, když garanční výbor, výbor zemědělský, se tímto zákonem velmi podrobně zabýval, jak je možné, že až následně teď ve třetím čtení dochází k onomu zázračnému prozření. Ale naštěstí máme ještě možnosti, jakým způsobem v případě, že ty věci jsou skutečně tak, jak tady pan předřečník tvrdil, máme možnost tu věc napravit. Máme tu naštěstí - v uvozovkách - ještě Senát, můžeme ještě jednou tu věc sem dostat.

  Já bych poprosil, abychom vzali na vědomí, že teď, v této chvíli, ten zákon potřeboval úpravu takovou, která by z něj učinila alespoň trošičku zubatou příšeru, nikoli to bezzubé, co tady bylo dosud. Abychom vzali na vědomí, že holt poměr sil je takový, a my to bereme velmi často, respektujeme poměr sil, že ten zákon se ukázal, nebo ten návrh, o kterém za chvilku budeme hlasovat, se ukazuje jako návrh, který trefuje do správného cíle, jinak by věční odpůrci neřádili tak, jak řádí, a já bych poprosil navzdory tomu všemu, co tady zaznělo od pochybovačů a odpůrců, abychom závěrečné znění tak, jak byly pozměňovací návrhy odhlasovány, podpořili. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta... Tady kolegové na mě kývají, jenom abych vysvětlila - pan poslanec Laudát je předseda klubu TOP 09, proto má přednostní právo. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Aby nebylo mýlky. Rudo-oranžovo-babišovská koalice schválila novelu zákona, která - jak tady pan Kováčik říkal, že to je obchodní válka, já si nemyslím, že vyjednávání v tržní ekonomice je válka. Oni žijí v atmosféře války, oni měli pořád nějaké třídní nepřátele, takže je krátili o hlavu a podobně.

  Nicméně to, co chci říci - tady slyším poznámky zleva. To co chci ale říci, co jste udělali. Vy jste tím, že jste zamítli ten pozměňovací návrh pod označením E, tak jste řekli jednoznačně, že fandíte jedné straně toho obchodního vztahu, tím jí dáváte jisté - nevím, jestli účinné, nebo neúčinné ostří, ale v každém případě jí dáváte jisté ostří proti druhé straně, která také může mít významnou tržní sílu. Je to škoda, že se tímto způsobem chováte, ale pak bych poprosil poslance ANO, aby příště alespoň neohlupovali a neobelhávali veřejnost a profesní organizace tím, že je to nesmyslný zákon, že nevidíte potřebu změny, a pak se tady chováte přesně opačně. (V sále je velmi rušno.)

  Tady nejde o zběsilost - to ještě k předřečníkovi, proč jsme tomu bránili. My chceme bránit všemu, co vede k socialismu. Každý tenhleten váš zákon, který tady tlačíte, tak jde úplně proti smyslu toho, co ve světě je osvědčeno, co funguje. Takže to je ideový střet, skutečně ideový střet, a ukáže jenom budoucnost, jaký bude výsledek. Byl bych rád, když se ukáže, že jste střelili mimo, tak abyste z toho vyvodili politickou odpovědnost a nevylhávali se zase, nevytahovali náhradní témata apod. Tady přesně ukazujete, o co vám jde. Zvýhodňovat protekcionalismus, zvýhodňovat jednu stranu tržních vztahů v jednom segmentu. A je škoda, že i na opakované výzvy panu premiérovi...

  Můžu poprosit o klid?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím sněmovnu o klid.

 • Poslanec František Laudát: Slyšeli jste to tady mnohokrát, bylo to na hospodářském výboru, který byl mimořádně začátkem července kvůli tomu. Padal jeden jasný dotaz, také proto se to tak táhne. Já jsem čekal, že pan premiér konečně osvětlí, kdo byl konkrétně ten, kdo na vládě nebo v nějakém procesu projednávání vyndal tu jednu stranu tržních vztahů. To jsme se nedozvěděli.

  Takže takhle si představujete transparentnost? Tady v praxi ukazujete, že ani náhodou. Lobbismus, klientelismus, pokrytectví, to je vaše reálná politika, na kterou bohužel doplatí občané.

  Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji ještě další dvě přednostní práva - pana poslance Černocha a poté pana místopředsedu Sněmovny Filipa. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Mě zaráží jedna věc. Velmi často je tady kritizováno když není tečka za větou. Bere se to jako legislativní chyba, bere se to, jako že ten zákon není dostatečný. A v této chvíli přicházejí dva opoziční poslanci s tím, že říkají jsou tam chyby, které napravili společně s legislativou. Nerozumím tedy jedné věci. Jestliže se kritizuje tečka za větou, proč není koalice schopna podpořit opravu legislativně technických chyb. To je věc, kterou opravdu nechápu a které nerozumím. To, že se - jak říkal pan kolega Kováčik - o tento zákon bojuje téměř 20 let, je to politická věc, je jedna strana. Druhá věc je, jestliže někdo přijde s tím a má snahu opravit tento zákon legislativně technicky, a vy to nepodpoříte, tomu opravdu nerozumím.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana místopředsedu Sněmovny pana poslance Filipa.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, je to jednoduché. Ano, je to dvoustranný vztah a v tomto zákoně jde o střet těch, kteří chrání toho českého výrobce, zpracovatele, nebo nadnárodní korporace. A ti, kteří tady hovořili tak vznešeně o českých národních zájmech v době migrační krize, se postavili na stranu nadnárodních korporací. Tak ať tak hlasují! (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan premiér.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se nechtěl plést do té procedury a do té debaty, protože to skutečně nepřísluší předkladateli, aby se vyjadřoval k tomu, jakým způsobem se hlasují jednotlivé pozměňující návrhy tady v Poslanecké sněmovně. To je výhradní právo Poslanecké sněmovny. Já jsem během celého hlasování jasně a zřetelně vyjádřil stanovisko ke všem pozměňovacím návrhům, které zde byly hlasovány v Poslanecké sněmovně.

  Ale musím říci, že mě trošičku udivuje teď ta debata, která se zde vede před závěrečným hlasováním, zejména v situaci, kdy je vládě vyčítáno, že odmítla návrhy opozice na opravu vládního návrhu zákona. Myslím si, kolegové a kolegyně, že jste tedy ty návrhy buď nečetli, nebo tady mluvíte o něčem, o čem vůbec nic nevíte. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vaše argumentace, pane premiére, nemění nic na tom, že Sněmovna odmítla věcně legislativně správnou opravu. Nicméně můj výrok, že vědomě schválíte zmetek, byl nepravdivý, protože jsem se domníval, že pozměňovací návrh C2 byl schválen. On schválen nebyl, z tohoto hlediska je vaše argumentace správná a já se omlouvám. (Potlesk.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a tímto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona, protože o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, podle sněmovního tisku 444, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  A nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 126, do které je přihlášeno 182 přítomných, pro 131, proti 41. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím jeho čtení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji vám pěkné dopoledne. Než budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, přečtu omluvy, které dorazily. Dnes od 9 do 13 se omlouvá pan poslanec Vilímec, od 14 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Matěj Fichtner a mezi 9 a 10.15 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Kristýna Zelienková.

  Přistoupíme k projednávání dalšího bodu podle schváleného programu a tím je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy Dan Ťok a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Martin Kolovratník. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 471/3, který byl doručen dne 13. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 471/4.

  Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh novely byl již projednáván Poslaneckou sněmovnou v 1. a 2. čtení, a proto mám za to, že jej není nutné znovu podrobně představovat. Při jeho přípravě bylo vymezeno několik oblastí týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, které vyžadují změnu nebo doplnění zákona o silničním provozu, popřípadě zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek typu Segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla, kaucí, viditelnosti chodců na pozemních komunikacích a další dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jeho kontrole a řízení.

  Vedle cílů v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly zohledněny i cíle směřující k podpoře cyklistické dopravy, odstranění nadbytečné administrativní zátěže profesionálních řidičů a dopravců a částečně i zabezpečení slučitelnosti s právem EU. Předkládaný návrh zákona tedy dále obsahuje změny a návrhy nové úpravy v dopravně psychologickém vyšetření, profesní způsobilosti řidiče, zejména úprava pravidelného školení, opravu transpozice směrnice EU o řidičských průkazech a úpravu některých aspektů cyklistické dopravy.

  Po projednání návrhu ve 2. čtení byl návrh opětovně předmětem schůze hospodářského výboru jako výboru garančního, který posoudil uplatněné pozměňovací návrhy a doporučil způsob hlasování o pozměňovacích návrzích ve 3. čtení. S doporučením pořadí hlasování souhlasím s výjimkou pozměňovacích návrhů pod písmenem A, o kterých doporučuji hlasovat jednotlivě.

  Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, dovolte mi, abych se zvlášť vyjádřil k pozměňovacím návrhům týkajícím se možnosti podávat žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a možnosti využití digitální fotografie pořízené pro účely vydání občanských průkazů nebo cestovních pasů. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám nyní rozpravu. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Laudáta. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, prořídlým řadám - budeme makat, nejsme politici - TOP 09 podpoří tuto novelu zákona. Moc bych se přimlouval, aby byl akceptován návrh, který předložil poslanec Korte, týkající se samovyvažovacích vozítek Segway. Týká se to, je to velmi citlivá a velmi problematická záležitost, nástup této technologie, techniky do centra Prahy, sami se tady s tím setkáváte, dochází k ošklivým kolizím s tělesně postiženými lidmi, se slepci, kteří jsou právě koncentrováni tady v tom území.

  Nepodpořili bychom návrh zákona jako celek v případě, že by prošel návrh, který podal poslanec Kudela. Je to jeden z jeho návrhů. Já považuji za ostudu hospodářského výboru, že nějakým nedopatřením, byť v tom TOP 09 nemá žádné prsty, nikdo z nás to nepodpořil, ale prošel tam pozměňovací návrh, který se týkal odebírání řidičských průkazů. Je velmi nápadně shodný s legislativní iniciativou Moravskoslezského kraje z minulosti, kdy dokonce i vládní právníci k tomu původnímu dávali stanovisko, že dokonce zřejmě by šlo o porušení Ústavy. Určitě chápete, že nebudeme hlasovat pro zákon, ve kterém bude zakódováno porušování Ústavy. Nicméně já se domnívám, že i pan poslanec ten návrh podal omylem, že prostě asi nezvážil všechna ta rizika a že prostě chybu děláme každý a že sám doporučí nějakým způsobem se s ním vypořádat negativně, nebo aby byl stažen. Vy sami jste možná také dostali od rozhořčené veřejnosti řadu mailů. Myslím si, že Sněmovna by neměla si udělat tu ostudu, že by toto odešlo do Senátu. Takže velice apeluji na to, aby zrovna tento pozměňovací návrh byl odmítnut, jakkoliv ty další, které tam pan kolega Kudela dával, tak ty naopak, co se týká železničních přejezdů, tak to má naši podporu.

  Takže děkuji za tyto dvě věci, když je podpoříte.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Řádně přihlášeni do rozpravy jsou dva poslanci. Nyní vystoupí pan poslanec Adamec a dále se připraví pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já tady teď vás nebudu přesvědčovat jako v prvním případě dneska, ale spíš bych chtěl osvětlit pozměňovací návrhy pod body H a říci vlastně, proč jsou v této podobě a proč se k tomu vracíme, když při poslední novele 361 jsme hlasovali o senátní verzi.

  Pokud si vzpomínáte, senátní verze byla vrácena ve velmi vhodné podobě. Sice vyřadila možnost zvýšení rychlosti na dálnici až o 20 km, nicméně zmizelo, resp. podařilo se zakomponovat do návrhu zákona zrušení veta policie, pak to byla zeleň při průtazích jedniček městy. To jsou všechno body, které nás trápily léta, a proto i já jsem zde vystoupil tehdy při opětovném hlasování při té vrácené verzi, abychom podpořili senátní verzi, s tím ovšem, že jsem řekl, že při nejbližší příležitosti tu 361 znovu otevřeme a pokusíme se tam tento návrh vrátit.

  Vím, že ono to vzbudilo svým způsobem velké, řekl bych vzrušené debaty. Já jsem toho názoru, že člověk má mít určitou svobodu a že všechno represemi, pokutami, trestáním, šmírováním nezlepšíme. Já si myslím, že je potřeba tady se na to dívat pohledem svobodného člověka a pohledem reality, která dneska na těch dálnicích je.

  Chtěl bych říci, že protože ta novela, kterou jsme tady hlasovali v senátní verzi, mezitím přišla v platnost, tak je nehlasovatelný návrh H2. Na to chci upozornit. Možná, abych vás nemátl, ty pozměňovací návrhy podal pan kolega Novotný z prostého důvodu, protože já jsem tehdy byl v zahraničí, a protože to není návrh kolegy Novotného nebo Adamce, ale je to návrh poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, tak je úplně jedno, kdo za nás ho dá.

  Já jenom na vysvětlení, tady novináři říkali, že 116 poslanců buď se zmýlilo, nebo bylo nezodpovědných a hlasovalo pro tuto možnost zvýšení a pak po senátní verzi vlastně si to rozmyslelo. Tak to tak není. Není to tak, protože senátní verze prostě nám vrátila do hry záležitosti, které jsme považovali za důležité, a proto jsme zvolili senátní verzi.

  Teď máme samozřejmě možnost si to zkusit odhlasovat znovu. Já znám názor samozřejmě pana ministra, ministerstva i odborníků, kteří radí Ministerstvu dopravy, ale prostě já jsem člověk z praxe a my všichni a víme, jak to na těch dálnicích vypadá. Někde bych nedovolil ani 130, někde 150 podle mě je namístě v nějakou dobu v nějaký čas. Možná by to přispělo i k tomu, že by konečně začal být funkční informační systém pro řidiče, nějaké centrální řízení dopravy, protože i tato možnost prostě pružně reagovat na situaci na dálnicích možná je.

  Já totiž možná, bude to znít jako hloupý vtip, ale když jsem se zabýval trošku zoologií a biologií, tak jsem si vzpomněl na jihoamerické mravence, ty tropické, velké. Oni chodí po stezkách, pro ně to jsou něco jako komunikace, dálnice, a když vidí, že někde se to začíná ucpávat, tak na rozdíl od lidí oni zrychlí, aby se ta zácpa rozpustila.

  Takže já věřím tomu, že dneska těch 116 poslanců názor nezměnilo, pokud je k tomu netlačí jejich politické vedení klubů, a to já neumím posoudit, nicméně vám chci říci, že pokud to získá podporu, budu jenom rád, protože si myslím, že je potřeba se tím zabývat. A pro novináře opakuji, není to o tom, že se automaticky zvýší rychlost na dálnicích na 150, to znamená ne jako v Polsku, kde je to dneska 140, je to jenom možnost a nic jiného to není.

  Jinak možná ještě trošku přesvědčování, sáhněme si do svědomí, jak to na té dálnici v těch lepších úsecích dneska vypadá a jakou rychlostí tam jezdíte vy.

  Takže to je jen vysvětlení, proč se k tomu vracím. Docela mě pobavila reakce jistého novináře, který napsal, že jsem zde nakráčel jako ve filmu Limonádový Joe. Zřejmě měl na mysli tu památnou větu: "Já se vrátím, Dougu Badmane, a se mnou přijde zákon". No tak je to tady.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kudela. Prosím. ***

 • Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Byl jsem zmíněn, tak se k tomu chci vyjádřit. Ano, předložil jsem dva pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny ve třech bodech. V jednom bodě jsem navrhl rozšíření kompetencí policie pro zadržení řidičského průkazu přestupci na místě. Tento pozměňovací návrh skutečně vzbudil velký rozruch. Já jsem ho konzultoval s legislativou na Ministerstvu dopravy, na Policii ČR, konzultoval jsem ho na úřadech obcí s rozšířenou působností, které řeší správní řízení u přestupců v dopravě. A tam jsem narazil na problém, že se nám přestupci vyhýbají správnímu řízení, a proto jsem navrhl takový postup, abych jaksi přispěl k plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.

  Ten druhý návrh, který je uveden pod bodem C2, zavádí mírný trest za překročení, za vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno. Když se podíváte do statistik, tak uvidíte, jak neustále přibývá nehod na železničních přejezdech s velmi vážnými, většinou smrtelnými následky. Proto jsem navrhl tento návrh, aby se zavedl mírný trest a zavedlo se do praxe, že skutečně vjíždět na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, se nedělá. A proto, protože v proceduře jsou mé návrhy uvedeny v návrhu hlasování C1, 2, 3 dohromady, si dovolím poprosit pana zpravodaje, aby o mých návrzích nechal hlasovat jako o bodu C1 a C3 dohromady, to je to rozšíření pravomoci policie, a o bodu C2, zavedení mírného trestu při vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, samostatně.

  Děkuji panu poslanci Laudátovi, který už avizoval dopředu podporu mému pozměňujícímu návrhu C2, a také vás žádám o jeho podporu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. První pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Stupčuk. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem tady bedlivě poslouchal svého předřečníka a skutečně bych chtěl velmi varovat před tím, abychom přijali jeho pozměňovací návrh, který umožňuje policii odebrat na místě řidičské průkazy. (Trvalý hluk v sále.)

  Já jsem tady mluvil, jestli si pamatujete v předchozím bodu, když jsem říkal, že my každou další novelou zákona přikládáme nějaký kamínek, kde utahujeme šrouby, omezujeme, zakazujeme, my lidem neustále zmenšujeme jejich svobodný prostor. Neustále. Každým zákonem. Je to malý kamínek, zdá se to být drobnost v tom daném zákoně, ale každým dalším zákonem. Já bych chtěl skutečně apelovat na všechny, kterým zbylo aspoň ještě trochu pravicové smýšlení, kterým zbylo ještě aspoň trochu odvahy, aby se lidé mohli samostatně rozhodovat, aby pro tento návrh pana poslance Kudely nehlasovali. A aby se takhle rozhodovali nejenom v této novele, ale v každé další novele zákona. Aby rozhodovali pro svobodu člověka, a ne pro navýšení pravomoci státu na úkor svobody člověka.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a současně prosím kolegy a kolegyně, kteří mají potřebu něco řešit, aby šli do předsálí, protože míra hluku je poměrně vysoká.

  Prosím nyní, aby vystoupil s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych se chtěl obrátit na zpravodaje, aby při hlasování výslovně upozornil na to, až budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, který pozměňující návrh je pana kolegy Kudely, protože já bych nerad omylem hlasoval pro takovýto pozměňující návrh. Takže děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím. (Hluk v sále trvá.)

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, i já se chci vyjádřit k tomu návrhu C1 pana poslance Kudely, protože on dává velmi širokou pravomoc rozhodnout u policisty o tom, jestli odebere, či neodebere řidičský průkaz.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale prosím vás o klid. Děkuji.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem vždy podporoval, aby u stanovení jednotlivých sankcí bylo jasně dáno konkrétní porušení, konkrétní, řeknu, pokuta či rozhodnutí policisty, aby nebylo pochyb. Kdežto v okamžiku, kdy je to velmi široké, a tady je to umožnění odebrání řidičského průkazu u záležitostí, kde je možné... trestný čin o více než šest měsíců a tak dále. To, co tam je řečeno, je tak široký pojem, že i policisté jsou jenom lidi, občas se najde někdo, kdo není příliš, řeknu, korektní a není tím správným policistou, když to řeknu takto, a mohl by tenhle paragraf zneužít. Já bych před ním varoval.

  Pak k té stopadesátce. Velmi prosím, abychom ji prosadili a aby se Ministerstvo dopravy zasadilo za dynamické řízení rychlosti na jednotlivých komunikacích. Aby tady byla do budoucna opravdu možnost řídit rychlost dopravy nebo povolení výšky rychlosti na jednotlivých komunikacích podle situace na komunikaci. Ať tady není, že ve tři hodiny ráno, kdy vyjede jedno dvě auta po dálnici, tak tam prostě striktně někdo hlídá devadesátku proto, že tam je zrovna nějaké dopravní opatření, a všichni vědí, že to je hloupost. Aby to dynamické řízení, které... už dnes ten systém je poměrně dobře nastaven, do budoucna umožňuje, aby s tím Ministerstvo dopravy počítalo.

  A poslední poznámka, kterou mám. Nejenom při odebírání řidičských průkazů prosím, abychom se zamysleli nad principem, kdy už někdo má řidičský průkaz a žádá o jeho rozšíření, aby nemusel úplně na začátek procesu a dělat celý řidičský průkaz znovu, aby si mohl případně doplnit řidičský průkaz o další oprávnění už bez toho, aniž by musel úplně na začátek procesu. (Upozornění předsedajícího na čas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Klaška. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, musím trošku poopravit v rámci technické pana kolegu Bendla. Nejde za prvé o odebírání řidičských průkazů, to se bude dít asi nadále ve správním řízení. Tam jde o zadržení řidičského průkazu ve zvlášť vyjmenovaných případech prostě policistou na místě, aby co nejrychleji mohl být přestupek projednán a přestupce, řidič, byl motivován k tomu, aby to vůbec projednal. V tom je smysl a účel tohoto pozměňujícího návrhu kolegy Kudely. To zaprvé.

  A za druhé. Pan kolega asi omylem nějak tady řekl nebo použil termín, že se jedná o odebírání. Nejedná se tedy o odebírání, ale o zadržování řidičských průkazů v případě spáchání trestných činů. Já bych chtěl říct, že nejde o spáchání trestných činů, ale o spáchání závažných přestupků s následnou případnou sankcí odebrání řidičského průkazu na více než šest měsíců. Prosím, abychom toto říkali korektně, protože potom v médiích se objeví kdovíjaké věci.

  Tak a teď ještě k tomu odebírání mi dovolte, pokud mám ještě chvilku, mám, se s vámi podělit o svou mnohaletou zkušenost jakožto starosta jednoho ORP, tedy obce s rozšířenou působností. Mohu dokladovat mnoho případů, kdy řidiči přestoupili zákon, a to tím, že například jeli přes obec 120 místo povolených 50 km za hodinu, byli přistiženi a potom se úspěšně déle než rok, tedy promlčecí lhůtu, vyhýbali projednání před správním orgánem. Mám za to, že tímto opatřením kolegy Kudely budou motivováni k tomu, aby se tento jejich přestupek, prokazatelný přestupek, projednal v řádné lhůtě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Pro mě je velké zklamání. Já jsem si myslel, že po těch diskusích skutečně ten pro mě ostudný návrh stáhnete. Vždyť přece když se na to podíváte, co se v téhle zemi děje, proč máme nejvíc lidí v kriminálech ve střední Evropě. To si skutečně myslíte, že budete pořád nahrazovat práci neschopných úředníků, pomalá jednání ať už správní, nebo soudní? Kde to chcete zastavit? Zákony tuto situaci nenapravíte. A vy tady vnucujete - a já jsem skutečně nabídl panu předkladateli důstojný exit, protože kdyby to prošlo, tak je to ostuda téhle Sněmovny. Zrovna tak jako bylo zběsilé hledání, kdo že pro to, zřejmě omylem, hlasoval v hospodářském výboru, a dost si všichni oddechli, ti, co na té listině hanby nejsou. Tak proboha, já jsem čekal, že naopak po tom všem, a když si vezmete i ten právní rozbor, stanoviska vlády z ledna letošního roku, takže jako řeknete, sorry, prostě načetl jsem to blbě, nedomyslel jsem to. A vy ještě na tom trváte. To opravdu mně tedy rozum nebere, nebo mně z toho běhá mráz po zádech, co ještě všechno chcete legislativně prostě jako napravovat něco nefunkčního. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Klaška. Prosím.

 • Poslanec Petr Bendl: Tak já, aby nedošlo k mýlce, tak ten návrh - ona je to krátká věta - přečtu, aby bylo jasné, že nejde o jasné spáchání přestupku, ale jde o podezření ze spáchání přestupku. O tom, jestli ten přestupek opravdu nastal, nebo nenastal, nerozhoduje ten daný policista. On má jenom podezření a v tu chvíli odebírá - nebo zadržuje, chcete-li, z pohledu řidiče je to úplně jedno. Znám konkrétní případ, kdy člověk nadýchal 0,02, byl mu podle vašeho výrazu zadržen řidičský průkaz, dostal se k němu až za více než tři týdny. Více než tři týdny, protože se neprokázalo, že by měl alkohol v krvi, ale byl mu zadržen a odebrán. Tohle je strašně gumový paragraf, který je možné zneužít, a myslím si, že do té legislativy nepatří.

  Pojďme se bavit o tom, jak to specifikovat tak, aby policista neměl všehomoc, absolutní. Tam si myslím, že je to správně, o tom se pojďme bavit, ale tohle dává absolutní moc, protože je to jenom podezření.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaška. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Laudátovi. Já bych se chtěl zastat úředníků, aspoň u nás v odboru dopravy ve Šlapanicích - zdravím tímto do Šlapanic -, a chtěl bych ho pozvat, ať se jde podívat se mnou, jak projednávají naši úředníci a kdo může za ty průtahy při projednávání dopravních přestupků. Já jsem přesvědčen a vím to, protože jsem tam byl dost dlouho starostou na to, abych věděl, jakým způsobem se tyhle věci dějí a projednávají, a tvrdím, že řada řidičů přestupců, kteří evidentně spáchali dopravní přestupek, se tomu vyhýbala, vyhýbala se projednání dopravních přestupků déle, než je promlčecí lhůta jeden rok. Prostě buď byli nemocní, nebo nepřišli, nebo se omluvili atd. atd. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, tak si udělejte pořádek ve Šlapanicích a neořezávejte lidská práva, pro boha živého, v celé republice! To snad nemyslíte tohleto vážně! Vždyť to už jsme tady jak v nějakém já nevím co. Nemám slušné slovo. Tohle snad není ani pravda. Tady vy můžete dostat občany do situace, že nic nespáchají a budou potrestáni, to je jak v 50. letech. Napaříte někomu trest, a teprve pak se řeší, jestli je vinný. Proboha, zamyslete se nad tím, co tady předkládáte a ještě na tom trváte. To prostě opravdu snad nemyslíte vážně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První pan zpravodaj Kolovratník a po něm pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak já bych k panu předsedovi Stanjurovi - samozřejmě budu respektovat jeho pozici a klidně bych mu slovo přenechal, ale když už jsem ho dostal, tak se ho chopím.

  Dobrý den, kolegyně, kolegové. Zatím tu nejsem v roli zpravodaje k hlasovací proceduře. Skutečně několik, myslím že drobných, změn tam bude, tak jak o ně požádal předkladatel pan ministr. Já vám je vysvětlím, není to nic složitého. Tak jak jste žádali, mohu za sebe garantovat, že se pokusím nevytvořit zmatek a u každého pozměňovacího návrhu kromě stanoviska výboru i řeknu, který poslanec to je, a v jedné větě, o co se jedná, aby nedošlo ke zbytečnému zmatení.

  Teď jsem se ale přihlásil do rozpravy, abych i já mohl reagovat na vaše názory a debatu, která tady probíhá. Zmíním z té série pozměňovacích návrhů dva momenty. První je debata nad návrhem pana poslance Kudely, to odebírání řidičských průkazů, budou to návrhy C1 a C3. Za sebe musím říci, že i já jsem v této věci zdrženlivý a vyjadřuji nesouhlas. Myslím si, že v tuto chvíli, tak jak je systém nastaven, řidičský průkaz je možné odebrat v případě, že ta další jízda bude nebezpečná, to znamená alkohol nebo drogy, a jinak přichází správní řízení a další právní kroky, tak že je to nastaveno zatím správně, ale bude to pochopitelně záležet na vašem názoru.

  Druhou zmínku v rámci obecné rozpravy a vaši pozornost bych rád upoutal na pozměňovací návrh pod písmenem I kolegy Berkovce, který se týká jedné rozepře mezi dvěma paragrafy v pravidlech silničního provozu. Týká se to předjíždění. Já nechci kolegu suplovat, vidím, že je přihlášen do rozpravy. Jeho návrh byl zatím vypořádán negativně, ale stojí za to zvážit, jestli ho nepodpoříme. Ale jak říkám, kolegu nebudu suplovat, takže už to nechám na něm, aby si to uvedl, a za chvíli se přihlásím k proceduře. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Berkovec. Prosím. (Značný hluk v sále.)

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás, kolegyně a kolegové, požádám opět o ztišení, abyste respektovali řečníky u pultu. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Myslím, že se shodneme, že k tomu, abychom vymáhali právo, tak to právo musí být jasné, srozumitelné a pokud možno stabilní. Tak jenom pro připomenutí, k tomuto návrhu zákona, protože k tomu se cítí všichni povoláni, je množství vládních i poslaneckých návrhů zákona. Letos je to druhá novela...

  Pan zpravodaj mě neposlouchá, to je pak složité.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás poprosím, kolegové, abyste věci, které máte k řešení, šli řešit případně do předsálí.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak. Letos je to druhá novela. Loni jsme schválili čtyři novely tohoto zákona a předloni tři, takže v průběhu tří let je devět novel tohoto zákona a pan ministr v úvodním slově říkal, že úředníci už pilně pracují na další novele. Příkladem toho, jak valíme ty zákony a jak je ani nestačíme vstřebat my sami, kdy pan poslanec Kudela říká, že u přestupků je jeden rok promlčecí doba, a už jsme schválili změnu na dva roky. A jak se pak má v tom vyznat občan, když my sami nevíme, co jsme schválili? A to je změna o sto procent, z jednoho na dva roky.

  Ono to možná tak nevypadá, ale my každý den v Poslanecké sněmovně bojujeme o zachování svobody. Včera to byl zákaz kouření. Dneska tady máme dva pozměňovací návrhy, které směřují k větší svobodě, ale tím pádem i k větší zodpovědnosti. Za prvé je to návrh pana poslance Junka, který navrhuje v souladu s řadou evropských zemí - četl jsem ve druhém čtení ten seznam více než dvaceti evropských zemí, kde se toleruje nízká hranice alkoholu u cyklistů. Ano, tohle zvyšuje svobodu, ale současně to zvyšuje odpovědnost těch cyklistů. My jako klub tento návrh podpoříme, protože to jde správným směrem.

  Druhý návrh, který zase zvětšuje svobodu a současně zodpovědnost, je návrh na zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic. O tom mluvili moji kolegové. Stejný případ - větší možnost svobody a volby, ale také větší zodpovědnost za své chování.

  Co naopak nepodpoříme, je návrh pana poslance Kudely. Řekněme si to napřímo: tento návrh zvyšuje korupční rizika. Nic jiného to není. A chyba se stane každému. Vzpomeňme si, jaký byl osud minulé novely. Pan ministr, pravděpodobně po konzultacích s policií, tady prosazoval právo veta pro Policii České republiky při posuzování dopravních staveb. Odmítla vládní většina náš pozměňovací návrh, abychom to vypustili, aby za nás musel zaskočit Senát, tento špatný návrh paragrafu dal pryč, pak pan ministr změnil názor a v zásadě snadno prošla senátní verze minulé novely. Dneska, pokud schválíme návrh pana poslance Kudely, bude stejný průběh. I kdyby to náhodou prošlo, a já věřím, že ne podle těch vystoupení, protože vystupovali kolegové z mnoha klubů, a teď pominu nějakou klubovou solidaritu, když se ale podíváte na obsah, tak návrh zvýšit korupční rizika, zvýšit (nesrozumitelné) občanů bere tu svobodu. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Berkovec. Prosím.

 • Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně a páni poslanci, přeji vám krásný den. Já nepochybuji o tom, že právě teď je tady ve sněmovně 178 zodpovědných řidičů. A nepochybuji také o tom, že mnozí z nich zažili kolizní situaci na křižovatce, která vznikla při předjíždění a odbočování vozidel. To vlastně zakládá kolizní vzájemné postavení paragrafů 17 a 21 v zákoně č. 361/2000 Sb.

  Moje legislativní úprava je velmi jednoduchá. Týká se právě zmíněného paragrafu 17 odst. 5 písm. f), kde se bod 3 a 4 vypouští a bod 2 se mění. Výsledkem toho je jednoznačná a průzračná situace nejen pro řidiče, ale také situace, která nezakládá neřešitelnost při právních sporech. Odložením přestupku ve správním řízení se sice stát zbavuje odpovědnosti, ale tyhle případy potom zbytečně zatěžují justici. Já jsem to opravdu poctivě konzultoval několik měsíců s mnohými odborníky, například Dopravní fakulta ČVUT, Ústav soudních znalců, Evropská charta bezpečnosti a její signatáři, vyšetřovatelé dopravních nehod, a poslední finální verze vznikla právě po dohodě a po poradě s Ministerstvem dopravy, po několika jednáních.

  Ještě dovolte jednu osobní věc. Já opravdu nepatřím k těm, kteří by se na silnicích potřebovali poměřovat, jestli mají větší nebo menší auto nebo cokoliv jiného. Posledních 25 let mého života je důkazem nadšené práce a nadšení pro věc. Takže já budu dál jako signatář Evropské charty bojovat za každý zmařený život, za každou zbytečnou dopravní nehodu. A opravdu bych vám nepřál, abyste při případném neschválení této novely při této kolizní situace museli zrovna na mě vzpomínat při řešení.

  Přeji vám bezpečné cesty a bezpečné návraty. Děkuji za vaši pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já se chci zeptat, je to nově načtená legislativní úprava, nebo již stávající.

 • Poslanec Stanislav Berkovec: Ne, ne, ne, týká se to stávající a je zařazena v systému jako sněmovní dokument pod číslem 2809, je to bod I při hlasování pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy, nebo tomu tak není. Nikoho nevidím. V případě, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si pan zpravodaj nebo pan navrhovatel chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Nejprve tedy návrh procedury.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, při návrhu - nebo v té základní kostře procedury pochopitelně vycházíme z usnesení garančního hospodářského výboru, tak jak ji navrhl Sněmovně svým usnesením 471/4. Ale jak avizoval v úvodním slově pan předkladatel, pan ministr požádal o změnu té procedury právě v tom momentu pozměňovacích návrhů pod písmenem A.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás, pane zpravodaji, požádám, abyste nejprve přečetl proceduru tak, jak ji navrhl garanční výbor. Protože v případě, že neprojde návrh na změnu, musíme znát postup, který navrhl garanční výbor.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobře. Takže budu citovat z usnesení. Garanční výbor původně navrhl za prvé hlasovat pozměňovací návrhy A společně, poté hlasovat pozměňovací návrh B, dále návrh C - návrhy C společně, poté po jednom návrhy D1, D2, D3 a D4. Poté společně návrhy pod písmenem F, dále návrhy pod písmenem G, také společně. Poté zvlášť pozměňovací návrh H1, H2 a H3. V případě odhlasování návrhu H3 by nebyl hlasovatelný návrh E1. Pokud tedy opačně H3 nebude přijat, byl by hlasován E1, dále E2, poté společně písmeno I, společně písmeno J. Na závěr legislativně technické připomínky a poté hlasování o návrhu zákona jako celku.

  Opakuji, to je návrh garančního výboru, ale budu žádat změnu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, přečtěte tedy alternativní - nebo přečtěte protinávrh proti tomuto návrhu.

 • Poslanec Martin Kolovratník: A nyní si vás, kolegyně a kolegové, dovolím jako zpravodaj požádat o změnu této procedury. Vypadala by následujícím způsobem: Nejprve bychom se vypořádali s písmenem A, ale rozdělili bychom ho na dvě poloviny.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane zpravodaji, že vám do toho opět vstupuji. Nejprve bychom měli hlasovat o legislativně technických změnách, poté až o jednotlivých pozměňujících návrzích.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, nechci s vámi pochopitelně ve sporu, i toto jsem včera večer konzultoval s legislativou. Je možné oboje. Buď můžeme mít na začátku legislativně technické a potom další, nebo můžou být ty leg-tech na závěr. Je to z toho důvodu, že ony upravují některé pozměňovací návrhy. Takže teoreticky pak nebudou hlasovatelné. Ale je to možné, pokud na tom trváte, budu vás respektovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Většinou bývá zvykem, že se legislativně technické úpravy hlasují na začátku. Já bych vás o to požádal, jestli je to možné.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Není problém. Takže v tom případě bych to vzal odzadu. Jako první navrhnu legislativně technické změny. I tady, kolegyně a kolegové, navrhujeme ještě malou změnu, resp. rozšíření těch legislativně technických změn. Doufám, že vám to vysvětlím jednoduše. Není v tom nic skrytého.

  V zákoně v tom původním návrhu byla v části páté článek 7 v účinnosti asi omylem navržena účinnost pevně od 1. 1. 2016. Bohužel v legislativním procesu jsme si toho nikdo nevšimli a na poslední chvíli mě tedy legislativa požádala o to, abychom právě v rámci legislativních změn hlasovali i o doplnění té účinnosti, a to takto: Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury hlasování. Není tomu tak. Ještě konzultace s legislativou. (V sále je velký neklid.)

 • Poslanec Martin Kolovratník: Můžeme začít?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě vás požádám o strpení. Hlásí se paní poslankyně Němcová. Prosím.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Chci se jenom utvrdit v tom, že návrh, říkejme tomu tedy legislativně technické úpravy, kterou přednáší pan zpravodaj a týká se změny účinnosti zákona, byl přečten v rozpravě. Pokud nebyl přečten, tak prosím, abyste to nějak vyřešili, protože tím pádem nebyl naplněn zákon o jednacím řádu a takhle postupovat Sněmovna nemůže.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu. Já se táži, pane zpravodaji, zda tento návrh ohledně účinnosti byl načten v rozpravě. Nebyl. V tom případě, aby tento návrh byl hlasovatelný, pan ministr žádá o vystoupení, čímž opět otevře rozpravu. Děkuji paní poslankyni za upozornění. Prosím.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád požádal o změnu účinnosti zákona. Je uvedeno v textu, že bude od 1. 1. 2016, což se díky legislativnímu procesu nestihne. Bylo by vhodné změnit na 15 dnů po vyhlášení zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Rozumím tomu tak, že dáváte návrh na legislativně technickou úpravu. Děkuji. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) V tom případě požádám pana zpravodaje, aby tuto legislativně technickou úpravu načetl, protože to může načíst pouze poslanec. Správně.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Chci poděkovat paní poslankyni Němcové. Omlouvám se za to. Neuvědomil jsem si, že to musí takto procedurálně proběhnout i v rozpravě. Samozřejmě souhlasím, je to správně. Já jako poslanec v rámci zatím otevřené rozpravy bych vás rád, kolegyně a kolegové, požádal o doplnění legislativně technických změn, respektive načítám legislativně technickou úpravu v tomto znění: 1. V části 5 článek 7 Účinnost zní: "Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení." Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím.

  Vracím to k tomu, že byl načten protinávrh procedury oproti tomu, který navrhl garanční výbor. Táži se, zda někdo další má návrh na změnu procedury. Jestliže tomu tak není, v tom případě dám nejprve hlasovat o protinávrhu procedury, jak byla navržena.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 127. Přihlášeno poslankyň a poslanců je 188, pro návrh 177, proti nikdo. Konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas.

  Požádám o chvíli strpení. Došlo pouze ke konzultaci. Bylo řečeno, že procedura byla načtena jako celek včetně písmen I, J a včetně hlasování návrhu zákona jako celku. Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy a potom k nim sděloval postoj garančního výboru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Můžeme se do toho pustit. Jako první tedy, jak jsme si odsouhlasili, budeme hlasovat návrhy legislativně technických změn včetně onoho upřesnění účinnosti. Pochopitelně legislativně technické změny nemohou být komentovány garančním výborem. Já za sebe jako zpravodaj a předkladatel této změny dávám kladné stanovisko.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Kladné stanovisko.)

  Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 128. Přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 181, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nyní se vypořádáme s oním blokem pozměňovacích návrhů z garančního výboru. První blok bude ten, který zůstává vypořádán kladně. Takže jsou to návrhy, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru A1 až A5, A12 až A16. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Kladné stanovisko.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 129. Přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 151, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní ona změna ustanovení hospodářského výboru, kde požádal předkladatel o změnu našeho názoru, takže jedním hlasováním A6 až A11, A17, A18, D4. Pochopitelně jako zpravodaj musím ctít usnesení, takže i tady musím říci kladné stanovisko.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Záporné stanovisko.)

  Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 130. Přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 58, proti 91. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***

 • Poslanec Stanislav Huml: Já mám námitku k tomu, jak to bylo prezentováno. Já to nechci nahradit, já to upřesňuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, abyste ještě jednou zopakoval, o kterém pozměňovacím návrhu budeme hlasovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Takže budeme hlasovat o návrhu E1 pana poslance Humla. A jak teď bylo řečeno, upřesnění ustanovení týkajícího se reflexních prvků. Garanční výbor nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 70, proti 67. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A pozměňovací návrh E2, stále pan poslanec Huml. Tentokrát ustanovení týkající se povinnosti držet se za jízdy. Je to tedy návrh E2. Pardon, držet se za jízdy v hromadných veřejných prostředcích a garanční výbor nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. (Poslanec Kolovratník chce ještě sdělit stanovisko.) Stanoviska byla řečena! Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 142, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 113. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

  Hlásí se mi opakovaně pan poslanec Antonín. Ne. Prosím, můžeme pokračovat v hlasování.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak a přátelé, blížíme se do finále. Čekají nás poslední dva pozměňovací návrhy a poté zákon jako celek. Písmeno I, návrh pana poslance Berkovce, který řeší ustanovení, nebo dva paragrafy týkající se předjíždění, manévru předjíždění. Písmeno I garanční výbor nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 143, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti 81. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Poslední pozměňovací návrh je skryt pod písmenem J. Autorem je pan poslanec Koubek a on navrhoval u segwayů, aby jezdci na segwayi měli na sobě reflexní vesty. Stanovisko garančního výboru k tomuto návrhu je negativní. (Ministr také stanovisko negativní.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 81. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

  Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, konstatuji, že jsme se úspěšně vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy včetně legislativně technických změn, takže poslední hlasování, které navrhuji, je o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 471, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Eviduji žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak bylo přečteno, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 145, přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro návrh 139, proti 14. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu předkladateli a končím projednávání tohoto bodu.

  Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dnes dorazily. OD 11.30 do konce jednacího dne se z důvodu jednání v regionu omlouvá pan poslanec Karel Šidlo a dále dnes ruší omluvu předseda Poslanecké sněmovny pan Jan Hamáček od 11.15 hodin.

  Otevírám další bod

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala v zastoupení navrhovatele ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jeroným Tejc. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 613/3, doručeny byly dne 27. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 613/4.

  Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První přihlášku má pan poslanec Jan Klán a připraví se paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. (Setrvalý hluk a neklid v sále.) Opět se dostáváme k určitém evergreenu, kterým je zákon o státní službě. Konkrétně v tomto případě o zahraniční službě. Na úvod je potřeba zmínit, že každý zákon je obecnou regulující normou. Ideální zákon je tedy takový, který nedefinuje výjimky. Jsou-li výjimky nutné, pak by měly být definovány v předmětném určení zákona. V tomto případě, o kterém se tady bavíme, je vlastně věk 70 let. Ta hranice 70 let odchodu ze státní služby.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vaší řeči. Ale poprosím vás opět, kolegyně a kolegové, o klid a o ztišení! Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji. Takže já bych pokračoval. Jedná se o věk 70 let, kdy se odchází podle zákona o státní službě pryč. My tady musíme vyřešit osud dvou velvyslankyň, paní Klausové a paní Filipi, kterým buď je, nebo bude 70 let do konce roku, a musely by tedy k 1. 1. 2016 opustit velvyslanectví. Jedná se tedy o tyto dvě velvyslankyně. Když se na to podívám, tak my vlastně, když tu výjimku zase dáme do toho služebního zákona, žádá to Ministerstvo zahraničních věcí, tak by potom mohlo přijít jakékoliv další ministerstvo a říct dobře, tak tu výjimku zrušme úplně nebo nedávejme tam žádný věk 70 let a může tam být třeba do sta let.

  My jsme nad tím přemýšleli s odborníky, co s tím tedy udělat. A jasně už jsem tady navrhoval, že zahraniční služba by měla být upravena určitým prováděcím předpisem, a nikoliv vyjmutím ze zákona o státní službě. Věk 70 let je opravdu problematický. On to řeší pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, kde v § 74 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova: "To neplatí pro státního zaměstnance, který byl jmenován na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu před dovršením věku 70 let. V takovém případě skončí služební poměr státního zaměstnance dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl odvolán ze služebního místa vedoucího zastupitelského úřadu." ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám děkuji za váš příspěvek. Nyní poprosím další přihlášenou do rozpravy, je to paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi pár vět na závěr ve třetím čtení k mému pozměňovacímu návrhu k novele zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 613.

  Snažila jsem se sjednotit v něm pracovní podmínky pro úředníky řídící se zákoníkem práce na jedné straně a na druhé pro ty, kteří spadají pod zákon o státní službě. Jak už jsem uvedla při předkládání tohoto návrhu, zatímco v zákoníku práce, kterým se řídí všichni zaměstnanci a všechny organizace firmy zaměstnavatele, je stanovena výše odměny za pracovní pohotovost minimálně 10 % průměrného výdělku, státním zaměstnancům podléhajícím zákonu o státní službě přísluší dle daného zákona odměna ve výši 10 % přesně. Navrhuji proto doplnit do zákona slůvko "minimálně", tak jak je tomu i v zákoníku práce.

  Odmítám tvrzení předkladatele, že k novele zákona se vrátíme v budoucnu. Proč? Nyní je zákon otevřen a tímto slovem dosáhneme narovnání pro pracovníky ve státní službě při pracovní pohotovosti jako u pracovníků řídících se, jak už jsem řekla, zákoníkem práce. Přece nechceme, aby v naší zemi docházelo k diskriminaci zaměstnanců. Víme všichni, že každé povolání, každá práce má svá specifika. Stejně tak má svá specifika i pracovní pohotovost. Proto musíme všechny, kteří drží pohotovost, odměňovat stejně. A proto znovu opakuji, nediskriminujme jednu skupinu zaměstnanců oproti jiné a nastavme prosím stejné podmínky.

  Požádala bych vás, vážené kolegyně a kolegové, o podporu mého pozměňovacího návrhu, který budeme hlasovat pod písmenem C. Děkuji vám za podporu a schválení tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy, Je tomu tak, pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Paní ministryně o tom ví bezesporu nejvíc z členů vlády, protože se podílela ještě v bývalé funkci na tvorbě tohoto zákona, takže já bych ocenil její přítomnost. Naopak bych chtěl vyzdvihnout nepřítomnost ministra vnitra, tomu to patří. Tento zákon patří Ministerstvu vnitra a pan ministr vnitra tady dneska byl, ráno jsem ho tady viděl, navíc na tržní sílu si čas našel, ale na zákon, který se týká jeho resortu, si čas nenašel.

  Já bych chtěl ještě jednou mluvit o těch náměstcích. Myslím, že to nálepkování odborný a politický není to pravé, o tom hlasovat nebudeme. Náš návrh je jednoduchý: aby nemohli existovat náměstci, jejichž jedinou prací je sledovat ministra, kteří nic na tom ministerstvu neřídí, nezodpovídají za žádný úsek ministerstva. To si myslíme, že je špatně. Jestli budeme říkat odborní, političtí nebo jinak, je úplně jedno. My směřujeme k tomu, aby byl jeden typ náměstků a aby každý z nich měl na starosti určitý úsek ministerstva. To, že komunisté, kteří už naštěstí 25 let nevládnou, tomu říkají trafiky... No tak v koaličních vládách je poměrně dobrým zvykem, že lidi, kteří na to odborně mají, vysílají koaliční strany, které nemají svého ministra, do týmu toho koaličního ministra. A pokud vyšlou někoho, kdo tomu nerozumí, tak je to ostuda té politické strany a toho člověka a ono se to dřív nebo později ukáže. Ale takhle uvažovat nesmíme. Zkuste mi někdo z vás, kteří budete proti tomu návrhu, říct, co má dělat náměstek, který nemá na tom ministerstvu nic na práci, nikdo mu nepodléhá, no možná má asistentku, ale z těch odborných útvarů, které připravují legislativu, které chystají odpovědi na naše interpelace apod. Tak co je na tom návrhu špatně? Já na tom špatného nevidím vůbec nic, kromě nějaké politické prestiže, protože to navrhla opozice, možná taky proto, že to kritizuje i prezident Zeman. Zrovna to, že jsou ti náměstci bez nějakého konkrétního úseku.

  K té druhé věci. Já jsem to navrhl z praktických důvodů, protože strana, která má deset tisíc členů, má problém typu, že máme okresní smírčí výbory, a najednou lidé, kteří jsou vedoucí oddělení, na ty funkce musí ze zákona rezignovat. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ano.) Ano, prosím, paní ministryně se závěrečným slovem. Ještě se zeptám, zda pan poslanec Marek Benda? Ne, dobře. V pořádku. Takže paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji jménem Ministerstva zahraničních věcí za projednání i proběhlou rozpravu.

  Znovu bych chtěla připomenout, že smyslem této novely je, že se jedná skutečně o dílčí urgentní novelu, zaměřenou pouze na zahraniční službu, kde je popřen po určitou část ten základní princip státní služby, kterou je stabilita daných služebních vztahů. V tomto případě zahraniční služba potřebuje zohlednit princip rotace, který je pro naši diplomacii přirozený.

  Děkujeme tedy za projednání v rámci druhého čtení. Seznámili jsme se s pozměňovacími návrhy. Ty projednal garanční výbor, tomu taky samozřejmě děkujeme, a k většině pozměňovacích návrhů avizuji, že Ministerstvo zahraničních věcí se k nim bude právě ve třetím čtení stavět kladně.

  Co se týká otázek, které položil pan poslanec Stanjura, tak jenom velmi stručně. Souvisí to s filozofií této novely, která by skutečně se měla zaměřovat jen na tu zahraniční službu z hlediska urgentnosti, a věřím, že bude příležitost na půdě Poslanecké sněmovny si ta témata, která otevřel, řádně vydiskutovat.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji paní ministryni a žádám pana zpravodaje... (Ten reaguje mimo mikrofon.) Závěrečné slovo ne, už rovnou. Dobře. Takže prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. O totéž potom požádám paní ministryni. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi tedy nejdříve navrhnout proceduru. Já se vyjádřím v tuto chvíli i poté při jednotlivých hlasováních, o čem jsou ty konkrétní pozměňovací návrhy věcně, abyste věděli, o čem přesně hlasujeme v tu chvíli.

  Nicméně navrhuji tedy za výbor odsouhlasenou proceduru takto:

  Nejdříve bychom hlasovali o návrhu technických úprav, tedy legislativně technické.

  Poté bychom hlasovali o návrhu pod písmenem D, to je paní poslankyně Pastuchová. V případě, že bude přijat, byl by nehlasovatelný A1, což je návrh ústavněprávního výboru. Chci jen upozornit na to, že jediný rozdíl mezi těmi dvěma pozměňovacími návrhy je, že jsou tam rozdílné doby, za které může být zaměstnanec vyslán na zahraniční službu bez jeho souhlasu. Vždy je to 6 měsíců maximálně, rozdíl je, že paní poslankyně Pastuchová navrhuje, aby to bylo v rozmezí 9 let, výbor navrhuje, aby to bylo v rozmezí 5 let. Takže to je jediný rozdíl. Pokud tedy návrh D přijat bude, tak bude nehlasovatelný A1, nebude-li přijat D, budeme hlasovat A1.

  Poté bychom hlasovali A2 samostatně, to je otázka tedy věku velvyslanců.

  Poté bychom hlasovali v pátém hlasování A3, A4 společně jedním hlasováním, to je také pozměňovací návrh ústavněprávního výboru.

  Za šesté bychom hlasovali B1, to je mnou načtená legislativně technická úprava k části, kterou mění ústavněprávní výbor.

  Poté bychom hlasovali návrh E, což je pan poslanec Velebný. Týká se to rozšíření okruhu osob, které nemohou být vyslány bez svého souhlasu do zahraničí, např. těhotné ženy atd., je tam odkaz na paragraf už uvedený v zákoně.

  Za další bychom hlasovali B2, to je můj návrh, který se týká možnosti snížit nebo zvýšit osobní příplatek ze strany představeného.

  Poté bychom hlasovali návrh C paní poslankyně Hnykové, to je otázka onoho osobního příplatku, tedy zavedení nebo přidání slovíčka "minimálně 10 %".

  Poté návrhy pana poslance Stanjury s tím, že navrhuje, abychom tedy hlasovali samostatně F1, to je věc, která řeší členství v politické straně a následně možnost vykonávat i funkci v této politické straně a hnutí přesto, že ten daný člověk bude ve státní službě, to znamená umožnit tomu danému člověku vykonávat ony funkce, které už zmínil pan poslanec Stanjura, přestože by byl v té službě.

  Další návrhy F2, tedy F2a a F2b, pan poslanec Stanjura, to se týká oněch náměstků, a samostatně bychom hlasovali ještě o návrhu F3, to znamená pod písmeny F3a, F3ba, F3bb, to je také pan poslanec Stanjura, týká se to vyjmutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost z působnosti služebního zákona.

  A potom by bylo poslední, třinácté hlasování, návrh zákona jako celek.

  Takže to je návrh procedury, kterou navrhuje ústavněprávní výbor Sněmovně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane zpravodaji, a ptám se, jestli má někdo další návrh k proceduře, nebo jestli je všechno jasné. (Nikdo se nehlásil.) Je všechno jasné.

  Můžeme proceduru schválit v lasování pořadové číslo 146, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru hlasování. Je někdo proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 188 pro 173 návrh byl přijat.

  Můžeme tedy přistoupit k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Takže hlasování číslo jedna. Legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení nebyly. Hlasovali bychom tedy o legislativně technických úpravách, které by byly předneseny ve třetím čtení, ale já nemám informaci o tom, že by takové byly, ale pro jistotu se tedy zeptám, jestli nějaký takový návrh nezazněl. (Nikdo se nehlásil.) Ne.

  V tuto chvíli bychom tedy mohli přejít rovnou k písmenu D, to je návrh paní poslankyně Pastuchové, to znamená období 9 let místo 5 let, stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní ministryně? (Negativní. Nesouhlasné.)

  Rozhodneme tedy hlasováním pořadové číslo 147. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 190 pro 27, proti 117, návrh nebyl přijat. Pokračujeme.

 • Poslanec Jeroným Tejc: V tuto chvíli tedy můžeme hlasovat o návrhu A1, to je totožný návrh, pouze s tím, že tam je 5 let. To znamená, stanovisko výboru je doporučující. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, mám upozornění, že jsem vás neodhlásil před začátkem hlasování, tak tak činím. Odhlašuji vás. Žádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. (Ministryně: Souhlas.)

  Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování o návrhu A1 v hlasování číslo 148, které jsem zahájil. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 183 pro 160, proti 6. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrhu A2, tj. možnost dokončit vyslání velvyslance i po dovršení 70 let věku. Stanovisko výboru - doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

  Ano. Zahájil jsem hlasování 149 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 184 pro 170, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Jeroným Tejc: Hlasovali bychom o zbývajících návrzích ústavněprávního výboru pod body A3 a A4, a to jedním hlasováním. Stanovisko - doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování 150 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 184 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Jeroným Tejc: Návrh B1. Je to můj legislativně technický návrh, který upravuje jednu větu. Stanovisko výboru - doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování 151 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 184 pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Jeroným Tejc: Návrh pod písmenem E, pan poslanec Velebný, rozšiřuje okruh osob, které není možné bez jejich souhlasu vyslat do zahraničí ani na oněch šest měsíců. Stanovisko výboru kladné, doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování 152 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 184 pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Jeroným Tejc: Návrh pod písmenem B2, můj návrh, který se týká možnosti zvýšit, ale i snížit osobní příplatek při vyslání do zahraničí s ohledem na to, že nebude-li přijat, zvýší se náklady na zahraniční službu přibližně o 350 mil. Kč. Stanovisko výboru - doporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování 153 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 184 pro 178, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Jeroným Tejc: Návrh pod písmenem C, paní poslankyně Hnyková. Je to stanovení, že osobní příplatek bude nejméně 10 % oproti stávajícím 10 %. Stanovisko výboru nebylo přijato, tedy neutrální.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

  Ano. Zahájil jsem hlasování 154 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 184 pro 13, proti 70. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Jeroným Tejc: Návrh pod písmenem F1, pan poslanec Stanjura. Hlasujeme o tom, zda bude možné vykonávat funkce v politických stranách i při výkonu státní služby. Stanovisko výboru - nedoporučuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné stanovisko.)

  Zahájil jsem hlasování 155 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 184 pro 17, proti 95. Návrh nebyl přijat.

  Pane zpravodaji, okamžik. Předseda klubu Úsvit Karel Černoch se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Černoch: Já jenom, u návrhu paní kolegyně Hnykové se jedná o výši odměny za služební pohotovost. Tam to bylo řečeno jinak.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale to je... Reálně nemohu pochybovat o tom, že všichni ten text měli a měli ho dostatečně včas, čili věděli, o čem hlasují. Chápu, že pro přesnost zápisu je to důležité, ale pro změnu hlasovacích poměrů to asi nebude nijak marné.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Omlouvám se, neměl jsem před sebou ten celý text, takže došlo k drobné mýlce, ale myslím, že to nic nemění na stavu, na hlasování, takže pokud nebyl zpochybněn, tak bychom asi mohli pokračovat jedenáctým hlasováním o návrhu F2 - F2a a F2b, pan poslanec Stanjura. Týká se to problematiky náměstků ministrů, tak jak ji pan poslanec už přednesl v rozpravě.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru negativní.) Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

  Zahájil jsem hlasování 156 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 184 pro 16, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Předposlední hlasování je bod 12 - návrhy F3, tedy F3a, F3ba a F3bb, pan poslanec Stanjura. Jedná se o vyjmutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Stanovisko výboru - negativní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

  Zahájil jsem hlasování 157 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 184 pro 26, proti 91. Návrh nebyl přijat.

  Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 • Poslanec Jeroným Tejc: Ano, vyčerpali jsme všechny návrhy a hlasovali bychom ve třináctém hlasování o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 613, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 158 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 158 z přítomných 184 pro 149, 1 proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 152.

  Budeme pokračovat, a než přistoupíme k projednávání zákonů vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu Milana Štěcha umožnit vystoupení senátorce Jitce Seitlové, senátoru Miroslavu Antlovi, Zdeňku Berkovi a Janu Hajdovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány pomocí vaší pošty.

  Pan kolega Gazdík. Prosím, pan kolega Gazdík. Prosím, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám. Jenom pro stenozáznam - chtěl jsem hlasovat pro, a na sjetině mám proti. Hlasování nezpochybňuji, jenom pro stenozáznam opravuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za oznámení pro stenozáznam.

  Vrátím se k tomu návrhu, který jsem přednesl, to znamená umožnění vystoupení a účasti na našem jednání paní senátorce a pánům senátorům, tak jak jsem je přečetl.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 159 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování s pořadovým číslem 159 z přítomných 184 pro 157, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl schválen. ***

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás ještě přeruším a požádám sněmovnu o klid, aby vás vaši kolegové nerušili. Prosím, pokračujte.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti představila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících, který byl vrácen Senátem s pozměňovacím návrhem. Jedná se o ten vládní návrh, který měl zamezit negativní praxi, která spočívá v tom, že je ukončován učitelům pracovní poměr již po deseti měsících a následně je s nimi uzavírán nový pracovní poměr od září následujícího školního roku.

  Při projednání v Poslanecké sněmovně došlo také k prohlasování a k podpoře pozměňovacích návrhů, které se týkaly problematiky odborné kvalifikace vybraných kategorií pedagogických pracovníků s cílem zakotvit kvalifikaci absolventů vysokoškolských uměleckých oborů pro výuku umělecky zaměřených předmětů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo souhlas, a tedy následně byl také Poslaneckou sněmovnou tento pozměňovací návrh podpořen. Bohužel nedošlo k promítnutí této legislativní změny učiněné až v Poslanecké sněmovně také do ustanovení § 22 zákona o pedagogických pracovnících, a tím pádem Senát zareagoval svým pozměňovacím návrhem. Pokud tedy bude podpořena senátní verze, tak dochází k nápravě nedůsledné úpravy, která by jinak mohla způsobit, že teoreticky by takzvaní výkonní umělci mohli vyučovat i jiné předměty než umělecké. Proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje schválit zákon ve znění schváleném Senátem Parlamentu České republiky.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Žádám, aby se za zpravodaje garančního výboru vyjádřila paní poslankyně Nina Nováková, pokud má zájem. Nemá zájem. Dobře. V tom případě otevírám rozpravu a ptám se, jestli pan senátor Berka má zájem vystoupit. Ano. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 • Senátor Zdeněk Berka: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené poslankyně a poslanci, ten pozměňovací návrh byl předložen výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jako garančním výborem a současně rovněž ústavněprávním výborem. Důvody, proč pozměňovací návrh vznikl, objasnila paní ministryně, nebudu to opakovat. Skutečně se jedná o jakési nedopatření, že úpravy v těch paragrafech nebyly promítnuty do § 22 odst. 6.

  Já bych jenom informoval, jak dopadlo hlasování o tom pozměňovacím návrhu. Ten byl schválen 57 senátory z 62 přítomných, tudíž to byla podpora napříč Senátem. Já bych vás žádal, abyste i vy rovněž podpořili tento pozměňovací návrh. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Berkovi. V otevřené rozpravě se ptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy z místa, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Přednesu návrh usnesení, ale ještě předtím vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli po přednesení usnesení hlasovat.

  "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 407/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 407/5."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 160 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 160 z přítomných 161 poslance pro 159, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění, schváleném Senátem, přijali.

  Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi a končím bod číslo 3.

  Dalším bodem je bod číslo

  Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 445/9. Vítám mezi námi senátora Jana Hajdu. Může zaujmout místo u stolku zpravodajů. Žádám, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Opět, než se pan ministr ujme slova, požádám sněmovnu o klid, aby mohl pan ministr zaujmout stanovisko k usnesení Senátu. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych na vašem jednání stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jak víte, cílem uvedeného návrhu je především implementace směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a vytvoření podmínek pro adaptaci nařízení o řešení spotřebitelských sporů online. Předložený návrh dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.

  Návrh Poslanecká sněmovna schválila již 7. října, a to velkou většinou za bezprecedentní spolupráce koaličních i opozičních stran, avšak Senát jej dne 11. listopadu zamítl a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Tím hlavním je návrh na vypuštění vámi schválené právní úpravy informačních databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele, takzvaného registru dlužníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu tento pozměňovací návrh v Poslanecké sněmovně podpořilo, a to ze dvou důvodů. V první řadě jsme byli vedeni snahou zajistit k předloženému návrhu zákona co nejhladší průchodnost, neboť Česká republika má již zpoždění s transpozicí příslušné evropské legislativy. Od Evropské komise již obdržela formální upozornění ve věci opožděné transpozice směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Dále jsme vnímali snahu Poslanecké sněmovny zaplnit co nejdříve legislativní mezeru ve stávající právní úpravě a umožnit poskytovatelům spotřebitelských úvěrů dostát jejich zákonné povinnosti zkoumat bonitu a důvěryhodnost žadatelů o spotřebitelský úvěr.

  Při projednávání zákona v Senátu však byla právní úprava registru předmětem silné kritiky. Tato kritika nesměřovala k samotnému záměru regulovat v našem právu registr dlužníků, ale směřovala vůči nedostatečné propracovanosti této části návrhu zákona. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a ptám se, jestli se chtějí k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodaj garančního výboru, to je výboru hospodářského, Václav Snopek. Nemá zájem. Zpravodaj ústavněprávního výboru Jan Chvojka. Také nemá zájem. A pan zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Petr Bendl. Také nevidím. V tom případě otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Jan Hajda. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 • Senátor Jan Hajda: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené milé poslankyně, vážení poslanci, pan ministr zde uvedl, proč Senát vrátil tento zákon s pozměňovacími návrhy. Já bych uvedl pouze následující.

  Pozměňovací návrhy v bodech 1, 3 a 7 přílohy usnesení Senátu řeší vypuštění části páté článku změna zákona o ochraně spotřebitele, to je v části týkající se informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele. Podle názoru senátorů eliminace souhlasu spotřebitele ke zveřejnění údajů není adekvátně kompenzována. Formulace v zákoně "pro vzájemné informování a zpracování osobních údajů v registru není zapotřebí souhlasu spotřebitele" jsme konstatovali, že dosud je zpracování osobních údajů v úvěrových registrech na souhlasu subjektů údajů založeno. Dle názorů senátorů, Úřadu pro ochranu osobních údajů a řady právních kanceláří je tento přístup v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Teze, že prodávající jsou oprávněni použít výhradně k předcházení podvodnému jednání, je správná, ale nikde není uvedena žádná sankce, co se stane, když toto oprávnění zneužijí. A upřímně řečeno, všechny registry, které existují dosud, a všechna data byla získána, řekněme, na hraně zákona nebo neoprávněně. Odsouhlasením tohoto paragrafu bychom toto všichni zlegalizovali a data se stávají zbožím. Přitom každý občan, který opomene zaplatit jedinou složenku o tři dny ČEZu a podobně, by se dostal na seznam dlužníků.

  K tomu, pokud se týká pošty, jsou pozměňovací návrhy v bodech 2, 8 a 10 přílohy usnesení Senátu. Jsou legislativně technického charakteru, které především odstraňují kolizi vzniklou v důsledku změny téhož ustanovení zákona o poštovních službách ve dvou tiscích současně, a to jak v tomto senátním tisku, tak i v senátním tisku 138.

  Tolik tedy, vážené poslankyně, vážení poslanci, ke zdůvodnění Senátu a věřím, že Senát podpoříte.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Janu Hajdovi a první přihlášený je s přednostním právem pan poslanec Zbyněk Stanjura, předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana ministra. Moji kolegové, členové ústavněprávního výboru, se podíleli na tvorbě toho kompromisního návrhu, který jsme poté schválili. My jsme názor nezměnili. My jako klub budeme podporovat i nadále sněmovní verzi, jak jsme ji podporovali, hlasovali jsme pro i v prvním projednání.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Nyní v rozpravě pan poslanec Petr Kudela - nebo pan ministr s přednostním právem, prosím. Máte slovo, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Děkuji za názor předsedy poslaneckého klubu ODS. Já bych chtěl znovu zopakovat ten postoj. My umíme žít i s poslaneckým návrhem, takže budu rád, když případně neprojde senátní, projde poslanecký. Jen jsem považoval za nutné upozornit, že po debatě v Senátu jsme došli k názoru, že tam přece jenom určitá rizika existují a že potom hrozí potřeba určité novelizace, tak potom bych všechny požádal o případnou podporu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy do rozpravy konečně pan poslanec Petr Kudela. Připraví se pan kolega Velebný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, pane ministře, pane senátore, dámy a pánové. Od doby, kdy jsme začali projednávat tento velmi důležitý zákon o ochraně spotřebitele, došlo přece jenom k posunu věcí a Ministerstvo financí už předložilo do vlády návrh o spotřebitelském úvěru. Já jsem tady několikrát kritizoval registr dlužníků, že do tohoto zákona nepatří, ale ve finále proto, aby vůbec tento zákon prošel, jsem hlasoval pro celek. Nicméně teď tady je návrh Senátu. Dovolím si doporučit Sněmovně, abychom přijali senátní verzi s tím, že registr dlužníků se potom bude řešit v zákonu o spotřebitelském úvěru.

  Každopádně je důležité, aby tak jak pan ministr řekl, alespoň jedna tato forma prošla. Takže v prvé řadě doporučuji být pro senátní verzi, a kdyby neprošla, potom pro původní návrh sněmovní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi. Nyní pan poslanec Ladislav Velebný, připraví se pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych nejdříve vyjádřil svoji podporu sněmovní verzi zákona o ochraně spotřebitele, kterou nám Senát vrátil zkrácenou o celou úpravu registru dlužníků. Tuto úpravu jsem původně načetl já ve spolupráci s předkladatelem, a to Ministerstvem průmyslu a obchodu, a s experty na tuto problematiku. Hospodářský výbor s ní na svém červnovém zasedání vyjádřil souhlas s drobnými legislativně technickými připomínkami od sněmovní legislativy, které jsme následně zapracovali. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Velebnému. Nyní pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já v rámci sebereflexe výrazně zkrátím připravený příspěvek i s ohledem na čas. My jsme vedli podrobnou věcnou debatu o obsahu tohoto návrhu. Já ji tady nebudu znova opakovat. Vzpomínám si na příspěvky jednotlivých kolegů. Chtěl bych připomenout, že zákon o ochraně spotřebitele byl přijat v této Sněmovně přesvědčivou většinou 164 poslanců včetně části upravující registr dlužníků. Ta část je výsledkem poměrně pracného vývoje, jak tady už předeslal můj předřečník, kdy došlo k nějaké kompromisní shodě, a mám za to, že došlo ke vzniku kvalitního právního textu.

  Já bych to načal trochu z jiné strany a využil toho, že se symbolicky nacházíme v době předvánoční, v době, kdy sice bychom měli pomalu směřovat ke svátkům klidu a míru, nicméně část populace tento čas využívá k vánoční nákupní horečce a samozřejmě je mnoho takových, kteří využijí i nějaké spotřebitelské půjčky a dochází k tomu, že dochází k jejich většímu zadlužení. Nedávno vyšel zajímavý průzkum. Například podle ČTK bylo v listopadu vyhlášeno 1434 osobních bankrotů, to je oproti říjnu o 6 % více. Samozřejmě že lze očekávat, že v prosinci to bude ještě víc. Proto je ta otázka registru dlužníků aktuální právě teď, tak jak je připravena sněmovní verze. Protože drtivá většina osobních bankrotů vzniká tak, že lidé vytloukají klín klínem a půjčují si na to, aby spláceli starší půjčky, a pak se dostávají hlouběji a hlouběji do dluhové pasti, ze které není úniku. A registr dlužníků není jenom nástroj pro věřitele, kteří si bez ohledu na předmět činnosti můžou vyměnit informace, že ten dotyčný už je jednou nohou v bankrotu, ale je vlastně i ochranou pro ty věřitele (dlužníky?) před jejich, řekněme, finanční neznalostí nebo špatným odhadem. Někdo používá finanční negramotnost, já ten výraz nemám rád, ale je to ochrana i před jimi samými. Je pravda, že podle posledních průzkumů 83 % dotázaných spotřebitelů uvedlo, že jsou si vědomi toho, že registr chrání před zadlužením, vnímají pozitivně tento nástroj. 90 % dotázaných ví, co je to registr dlužníků, a ví, že na základě informací z něho dostanou nebo nedostanou půjčku. Alarmující je jiné číslo. Podle průzkumu Stenmark je 4 z 10 Čechů připraveno zamlčet nějaké starší půjčky, když žádají o půjčku novou. K tomuto jevu by nedocházelo, kdybychom měli na základě zákonem stanovených pravidel fungující registry dlužníků. Nejvíce chtějí zapírat mladí mezi 15 a 29 lety. (Hluk v sále.) Ano, já to ještě více zkrátím.

  Abych to tedy uzavřel. Registry nejsou žádné novum, registry tu existují více než 15 let. My nepřicházíme s něčím novým, pouze chceme zakotvit to, co už existuje. Nemohu souhlasit s panem senátorem, že tyto registry fungují na hraně nebo za hranou zákonných pravidel. Ony fungují v určitém vakuu, nicméně v souladu s obecnou právní úpravou, kterou tu dnes máme. A teď, kdy tomu chceme dát nějaká bližší pravidla, měli bychom být spíš všichni pro.

  Rozhodně nemohu podpořit argument, že úprava je málo komplexní. My tady ten argument slýcháme poměrně často, já nemůžu vyloučit, že ho taky ještě sem tam použiji v rámci nějakých vládních předloh a návrhů, nicméně tady je to trochu komplexnost pro komplexnost. Řešme aktuální problémy, neřešme, jestli bude existovat nějaký registr registrů, kdo bude ta autorita, jakým způsobem bude dohlížet. Dejme pravidla tomu, co už dnes existuje a co chrání spotřebitele před jimi samými. Já se nedomnívám, že očekávám boom stovek či tisíců nových registrů. Ty registry není jednoduché vést, jednoduché je spravovat a nepředpokládám, že by docházelo k masovému vzniku nových. Skutečně, neděláme tady něco nového, děláme tady pouze něco, co už existuje.

  Z tohoto důvodu považuji za vhodnější řešení, že tu dnes potvrdíme poslaneckou verzi, která má za sebou měsíce procesu vzniku, nebylo to jednoduché, než očekávat nějakou novou normu, která má před sebou nelehkou diskusi, která rozhodně tím, že by byla podána do vlády, ještě neznamená, že by byla přijata. Domluvme se spíš na tom, že přijmeme základní pravidla, a pak se zamysleme a pokračujme v práci na kvalitní normě nebo rozšíření této normy v horizontu, řekněme, pěti let, kdy se sejdou nové výsledky toho, co jsme tu dnes přijali. Stojím si za tím, že můj pozměňovací návrh, tak jak byl předložen, je kvalitní právní text, který umožňuje kvalitní fungování registru dlužníků, a prosím vás všechny, kolegyně a kolegové, o podporu při hlasování původní poslanecké verze, pro kterou hlasovalo 164 přítomných. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Vondráčkovi. Nyní v rozpravě František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. TOP 09 podpoří původní verzi, ale nerozumím tomu, co tady koalice předvádí. Neumíte se domluvit, šéfové klubů, jak se budete chovat jednotně. Tady pak přesně předvádíte naprostý chaos s výsledkem naprosto nejistým. Já tomu prostě... No, rozumím tomu, ale pak to nesvádějte na nás. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, protože písemnou přihlášku nemám, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 445/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 445/9."

  Zahájil jsem hlasování číslo 161 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 161, z přítomných 167 pro 61 poslanec, proti 73. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14 hodin 30 minut a my budeme pokračovat v našem odpoledním programu. Prvním bodem našeho odpoledního programu je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí... Pardon, omlouvám se, pane ministře, jistě pochopíte, že dám přednost vašemu předsedovi poslaneckého klubu. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Omlouvám se, opomněl jsem vás.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si dovolím předstoupit s tímto návrhem. Je to po určité konzultaci se všemi předsedy poslaneckých klubů. Chtěl bych se na vás obrátit s návrhem na změnu pořadu jednání, a to konkrétně zařadit body 36, 37 a 38. Jedná se o sněmovní tisky 578, 579 a 580. Jsou to ty zákony týkající se hazardu, které jsme včera nestihli projednat, a já jsem se dneska ráno pokoušel neúspěšně zařadit tyto tři tisky na zítřejší pozdní odpoledne, tak abychom je zařadili dnes po projednání státního rozpočtu a těch souvisejících tisků, které jsou na tabuli, to znamená konkrétně po bodu číslo 146.

  Navrhuji tento postup. Hlasovat za prvé o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že existují mimořádné důvody, aby byl pořad schůze změněn po uplynutí 30 minut od zahájení schůze, a za druhé, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pevným zařazením, a to na dnešek po projednání bodu číslo 146. Chtěl bych vás moc poprosit o to, abychom dneska po státním rozpočtu stihli ještě projednat tyto důležité tři tisky tak, abychom, a to je rovněž dohoda s kolegy, byli schopni skončit kolem 19. hodiny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji předsedovi Faltýnkovi za jeho návrh, o kterém budeme hlasovat, pakliže určíme, budeme tedy hlasovat dvakrát. Nejprve budeme hlasovat o tom, že vyhradíme tento čas pro mimořádný důvod k tomu, abychom hlasovali o změně programu schůze. Já vás tedy nejprve všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme nejprve hlasovat o prvním návrhu pana předsedy Faltýnka, to jest, že i mimo stanovenou dobu budeme hlasovat o změně programu schůze.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, abychom mimo stanovenou dobu uznali, že jde o zvlášť závažný důvod a hlasovali o změně pořadu schůze? Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 163, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 8. Návrh byl přijat.

  Rozhodli jsme tedy, že je zvlášť závažný důvod, abychom měnili pořad schůze i mimo stanovenou dobu, a budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, aby dnes po bodu 146 byly zařazeny body 36, 37 a 38. Jsou to zákony související s hazardem.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 164, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 94, proti 8. Návrh byl přijat.

  Tím jsme se vypořádali se změnou pořadu schůze a já se teď vrátím... (O slovo se hlásí poslanec Zahradník.) Omlouvám se, pouze pokud jste místopředseda klubu, neb jsme mimo body, pouze s přednostním právem. Jste místopředsedou poslaneckého klubu? Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Zahradník: Ano, pane místopředsedo, já tedy místopřísežně prohlašuji, že jsem byl před asi měsícem zvolen místopředsedou klubu Občanské demokratické strany, a nikdo tady z mých kolegů místopředsedů ani předseda není, tak si dovolím tedy s přednostním právem vystoupit.

  Já bych chtěl, abyste si uvědomili, že jsme teď docela přijali takový precedentní návrh předložený panem předsedou Faltýnkem, že existují nějaké závažné důvody. Ty závažné důvody spíš podle mne spočívají v tom, že vládní koalice není schopna zákony, které předkládá, v řádném čase, v řádném programu projednat, sami sebe neustále zdržujete, sami sobě děláte problémy, sami sobě odkládáte projednávání bodů. A pak najednou sem navrhnete takovýto mysteriózní pojem jako zvlášť závažné důvody, o kterých pak vaší většinou rozhodnete. Čili moje otázka samozřejmě, jaké ty důvody jsou, asi nepadne na úrodnou půdu. Ale já sám sobě odpovídám a nám všem, kteří jsme hlasovali proti: ty důvody jsou jenom v tom, že nejste schopni řádně realizovat body ve schváleném programu. Pak se mění samozřejmě program Sněmovny, mění se jednací doba, mění se jednací řád, přidává se doba. A to každý, kdo si svůj život nějak plánuje, velmi těžko snáší. Čili bych byl rád, abyste si uvědomili všichni, kolegyně, kolegové, že se jednalo o určitý precedent v momentu fungování Sněmovny.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Velmi se omlouvám, ale vám, za postup předsedajícího, protože jsem nebyl přítomen včerejšímu grémiu, neb jsem reprezentoval Sněmovnu v zahraničí a netušil jsem, že se včera dohodlo, že udělovat slovo místopředsedovi klubu lze pouze v případě omluvené nepřítomnosti předsedy klubu, což není tento případ. Proto se omlouvám, že jsem dal panu Zahradníkovi slovo.

  Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych vysvětlil, že se pravděpodobně jedná o nedorozumění. Myslím si, že mě nikdo nebude podezírat z toho, že bych nějak zvlášť nadržoval kolegovi Faltýnkovi, ale chci dosvědčit, že jsem byl přítomen dohody předsedů klubů, pana Stanjury, pana Laudáta, pana Sklenáka, pana Faltýnka a ostatních, že vzhledem k tomu, že včera nebylo možné projednat loterijní zákony, budou zařazeny dnes s tím, že se nesmí jednat déle než do 19 hodin. Tak zněla ta dohoda, tak se všichni předsedové klubů dohodli. A má to svůj precedens, v minulých volebních obdobích se tak několikrát stalo. Ano, totální neschopnost vládní koalice dodržovat legislativní termíny je závažný důvod. Prostě ta země potřebuje být řízená, a když je koalice neschopná, je to závažný důvod. Ten závažný důvod jsme uznali a dosvědčuji, že se tady jedná o dohodu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji panu předsedovi Kalouskovi za tuto informaci a my už teď skutečně budeme pokračovat bodem číslo 143, třetím čtením návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Místo u stolku zpravodajů již zaujal jak místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, tak zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona jsou uvedeny ve sněmovním tisku 617/4.

  Před otevřením rozpravy žádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Václava Votavu, aby přednesl návrh postupu při hlasování. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jestli je myšlena procedura hlasovací (poslanec Votava se otáčí na předsedajícího), tak samozřejmě se toho ujmu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, tak já bych nejprve zdůraznil, že sněmovní tisk 617/4, to jest pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu, byl rozdán 30. 11. všem poslancům a skládá se ze čtyř částí - považuji za důležité to zdůraznit. Jednak je to návrh usnesení Sněmovny obsažený v usnesení rozpočtového výboru, příloha 1, což jsou změny v textové části zákona, příloha - změny číselných položek v tabulkách, a to A, což jsou pozměňovací návrhy právě z usnesení rozpočtového výboru, a B, což jsou pozměňovací návrhy, které byly podány ve druhém čtení. Máme tady i návrh na doprovodné usnesení, které přednesl pan poslanec Bendl ve druhém čtení. Jenom poznámka: příloha 1 bude automaticky naplněna, pokud bude schválen některý z pozměňovacích návrhů zde uvedených v poznámce. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, pane poslanče, abyste vy přednesl svůj návrh, pokud tu pan kolega Stanjura není.

 • Poslanec Václav Votava: Tak já navrhuji, abychom hlasovali -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: V případě, že k němu bude námitka -

 • Poslanec Václav Votava: Navrhuji, abychom hlasovali o těch návrzích pod bodem B30 jedním hlasováním. Poté bychom hlasovali o příloze číslo 2 zákona jako celku a na závěr bychom tedy hlasovali po závěrečném hlasování o návrhu zákona o rozpočtu jako celku o doprovodném usnesení navrženém panem poslancem Bendlem.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se v tuto chvíli ptám, jestli má někdo k navrženému postupu připomínku. Pak dám hlasovat o navrženém postupu hlasování. Pak teprve otevřu rozpravu, jak velí jednací řád. Prosím, pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, já jsem také spoluautor toho pozměňovacího návrhu, který předložil pan Zbyněk Stanjura. Vzhledem k tomu, že ten návrh se týká více kapitol, myslím, že je zcela logické, aby se hlasovalo po jednotlivých položkách. Navrhuji oddělené hlasování po jednotlivých položkách.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, pokud to pan zpravodaj přijme, tak budeme hlasovat po jednotlivých položkách.

 • Poslanec Václav Votava: Samozřejmě, respektuji to. Bude to tedy hlasování o něco delší.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to je první úprava navrženého postupu. Ptám se, jestli někdo další má návrhy na úpravu postupu, který navrhl pan předseda rozpočtového výboru. Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o navrženém postupu přijetí státního rozpočtu pro rok 2016.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne, já se omlouvám, pane zpravodaji. Jednací řád - to byl navržený postup. Teď otevřu rozpravu, ve které budou mít právo se vyjádřit - je zatím sedm přihlášek do rozpravy. A až rozpravu skončím, pak budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Děkuji.

  Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o tom, co vás jistě nepřekvapí, že bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích, TOP 09 tento rozpočet na rok 2016 podpořit nemůže.

  Dovolte mi jenom, abych shrnul základní důvody. O tom jednom jsme vedli desítky a desítky hodin diskusí, do jaké míry má Sněmovna právo v době ekonomického růstu snižovat deficit pouze nominálně, protože využívá vyššího výběru - byť ne tak dobrého, jak by růstu odpovídalo, protože se Ministerstvu financí nedaří vybírat daně, ale přesto vyššího výběru - z vyššího růstu a z vyššího růstu spotřeby, kdy tyto příjmy promítá převážně do výdajů, které výrazně zvyšuje oproti střednědobému výhledu na rok 2016, který jste schvalovali před rokem, a jenom minimálně je používá na snížení nominálního deficitu, aniž by měla ambice jakkoli se snažit zkrotit strukturální deficit. Myslíme si, že to je neodpovědné, že minimálně půl procenta snížení strukturálního deficitu by vládu nijak nenutilo snižovat výdaje, jenom by je nemusela zvyšovat tolik. A protože to je neodpovědné a protože to je neodpovědné zvyšování výdajů oproti předchozím létům, nemůžeme takový rozpočet podpořit.

  Další okruh důvodů je, že ten rozpočet není pravdivý. A není pravdivý jednak v porovnání s argumentací jeho předkladatelů a není pravdivý ani v porovnání s platnou legislativou. Když si poslechnete pana ministra financí, poslechnete si pana premiéra, tak máte pocit, že ty největší vládní priority jsou investice do infrastruktury, hospodářský růst, rozkvět růžových sadů a zpěv ptactva. Ono to tak ale není, protože hovoří ta čísla. A to, co jsou skutečné vládní priority, nám řeknou výdaje, které nejrychleji rostou, kde je nejrychlejší, největší dynamika růstu. A když se podíváme, kde je největší dynamika růstu výdajových položek, tak absolutně bezkonkurenční vládní prioritou je zvyšování počtu státních zaměstnanců a s ním související mzdové náklady. To je vaše rozpočtová priorita číslo jedna, ta akceleruje ne po lineární křivce, ale po exponenciále. Pro příští rok plánujete přijmout navíc 13,5 tis. státních zaměstnanců, a když si k tomu připočteme těch letošních zhruba sedm, tak za dva roky tato vláda učinila něco, co nemá precedens v historii pětadvacetiletého rozpočtování svobodné České republiky, že dokážete za dva roky přijmout o 21 tis. zaměstnanců navíc. Tyto náklady spolu s logickým navýšením pak představují pro daňového poplatníka ročně více než 20 mld. vyšší náklady. O tom navýšení nediskutuji, to je v pořádku, ekonomice se daří, státní zaměstnanci měli platy retardované, dokonce zmrazené, takže to navýšení nám nevadí. Ale 21 tisíc nových státních zaměstnanců - promiňte, dámy a pánové, to je chucpe. Zvlášť chucpe od ministra financí, který ještě před rokem 2010, než vstoupil do politiky, dnes a denně pranýřoval jakoukoli vládu za to, že je mimořádně rozjedená a nešetřivá zejména v personálních nákladech na vládní spotřebu. A mnohokrát opakoval, že on jako podnikatel by si to dovolit nemohl. ***

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, nedá mi, abych nereagoval na pana kolegu Kalouska, vaším prostřednictvím samozřejmě. To není o zákonech, které by měly mít účinnost od 1. 1. 2016. Tak to nikdy nebylo. Zákony, které nabyly účinnosti v průběhu toho dalšího roku a bylo podstatné, aby v tom roce, kdy se schvaluje státní rozpočet, tak prošly prvním čtením. Pokud vím, tak EET prošlo druhým čtením, samozřejmě tady děláte obstrukce v rámci třetího čtení, takže nemáme ani možnost, zatím, ale já věřím, že to samozřejmě prohlasujeme. A loterijní zákon, ze kterého by měly plynout příjmy, a jsou započítány příjmy ve státním rozpočtu zhruba do 2 mld., tak je v Senátu. Takže bych chtěl pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím opravit, neříká úplnou pravdu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Je mi líto, pane předsedo, ale bohužel říkám úplnou pravdu. Myslím, že jsme tu tak zhruba stejně dlouho, vaši pozici jsem vykonával tak někdy před jedenácti lety. Nikdy se nestalo, že by zákony, se kterými počítal rozpočet od 1. 1., a tady u EET, daní, počítá s příjmy a výdaji rozpočet od 1. 1., nebyly k 1. 1. účinné. Nikdy se nestalo, aby se zákon, o kterém bychom měli důvod se domnívat, že schválen ten rok nebude, promítl do rozpočtových výdajů. My vám od února férově říkáme, že nebude v roce 2016 elektronická evidence tržeb. Prostě nebude! A vy stejně panu ministrovi na ně schválíte více než 200 mil. korun. Já nevím, co s těmi penězi bude dělat, ale v každém případě je nepotřebuje, přesto je od Poslanecké sněmovny jako od rozpočtového suveréna dostane. A pak už bude čistě věcí vlády a rozpočtových opatření, co s těmi penězi bude dělat. Proto je ten rozpočet nepravdivý, a proto se vysmívá zákonům. A takových příkladů bych mohl uvést ještě čtyři, ale nechci zdržovat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi za jeho faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych před dnešním závěrečným hlasováním obhájil pozměňovací návrhy, které jsme za náš poslanecký klub Úsvit - národní koalice předložili ke státnímu rozpočtu. Jedná se celkem o dva pozměňovací návrhy.

  Za prvé navrhujeme vyčlenit 5 mld. korun, které mají být přesměrovány na technické zabezpečení českých státních hranic. Prostředky mají být využity na nákup technologií, jako je technické zařízení detekující pohyb, kamery, drony a další technologie, které ochrání hranice České republiky. Nejedná se o stavbu plotu, jako je to v Maďarsku. Z našeho pohledu hranice má být chráněna obdobně, jako je chráněna např. hranice slovensko-ukrajinská.

  Druhé opatření je vyčlenění 3 mld. korun, které mají být přesměrovány na personální zabezpečení ochrany hranic. Prostředky mají být využity na nábor přibližně 3000 příslušníků policie, kteří by se měli dlouhodobě věnovat ochraně státních hranic.

  Chci jasně říci, že Úsvit podpoří státní rozpočet jen v případě, že vláda bude dostatečně investovat do obrany České republiky před imigrační krizí a terorismem. Současný rozpočet vůbec nepočítá s tím, že do Evropy i příští roky budou přicházet nelegální imigranti. Vůbec nepočítá s tím, že po Evropě opět budou chodit davy nelegálních imigrantů, kteří půjdou prostě tou cestou, která pro ně bude nejjednodušší. Položme si otázku: Věříme, že nás před nelegální imigrací a terorismem ochrání Evropská unie v čele s kancléřkou Merkelovou? Je tady někdo z vás, kdo si skutečně myslí, že by tomu tak mohlo být? Já si myslím, že tahle otázka má jasnou odpověď, a to že nikdo jiný než my sami se neochráníme. Toto jednoduché pravidlo pochopily všechny státy, které byly vystaveny nelegálním imigrantům, té velké vlně. Maďarsko postavilo plot, Rakousko staví plot, Slovinsko nasadilo na ochranu hranice armádu. Byli jsme v Makedonii, která obrovským způsobem bojuje proti těm imigračním vlnám, které přecházejí z členského státu přes nečlenský stát Evropské unie do dalších členských států.

  Česká republika musí být připravena chránit své hranice a je potřeba opravdu tímto směrem jít. Podle Evropské komise přijdou jen do roku 2017 do Evropské unie další 3 miliony imigrantů, což je zhruba třikrát více než letos. Rizika ale přicházejí nejen od nově příchozích imigrantů. Německo jich má nyní na svém území cca 1 milion a teprve nyní zjišťuje, že absolutně neví, co s nimi bude dělat. Za prvních deset měsíců spolkové země deportovaly 15 tisíc běženců, což je z celkového počtu asi 1,5 %, kteří do Německa přišli. Co bude dělat zbytek imigrantů a běženců, co s nimi oni budou dělat, zatím nikdo neví. Takoví imigranti budou před státními orgány utíkat, budou korzovat Evropou a zcela nelegálně se snažit být tady v Evropě co nejdéle. Prostě za každou cenu. Bude to zátěž, proti které bude muset náš systém se postavit a budeme muset naše hranice chránit. Bezpečnostní experti jasně varují - každá země, která chce zajistit bezpečí svým občanům, musí vědět, kdo do ní přichází. Jak nás přesvědčila Francie, ke spáchání teroristického útoku stačí pár jedinců.

  Proto ještě jednou na vás apeluji a chtěl bych vás požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů. Samozřejmě máme další body, které podpoříme. V oblasti sociální politiky se k tomu vyjádří kolegyně Jana Hnyková. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych jen zareagoval na to, co právě řekl můj kolega, předseda našeho klubu Marek Černoch, o tom navýšení, kam směřujeme ty finance, které navrhujeme v rámci přesunu ve státním rozpočtu. Podle toho, co jsem dnes ráno sledoval ve zprávách ve sdělovacích prostředcích, tam byly informace, že podfinancovanost armády je zhruba ve výši 100 mld., v resortu Ministerstva vnitra zazněla informace odhadovaná asi 20 až 30 mld. s tím, že nějaké enormní navýšení by asi nebylo účelné, protože by mohlo dojít k zahlcení. Ty částky, které my navrhujeme, určitě nejsou takové. Jsou to částky, které pokládáme za naprosto aktuální, a jejich realizace, podle toho, co sdělil kolega Černoch v rámci řešení jejich realizace, výběrových řízení, zabezpečení technických i personálních, pokládáme za naprosto reálné. Slyšel jsem ráno od zástupců obou resortů informace o tom, že je podvybavenost těchto resortů i v rámci vybavení policistů i v rámci vybavení vojáků prostředky osobní ochrany. A ty naše návrhy, které toto řeší, navrhují, pokládáme za nanejvýš aktuální a realizovatelné v tomto objemu, který navrhujeme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak ve třetím čtení shrnu postoj našeho klubu a naší politické strany.

  O tom, zda podpoříme, nebo nepodpoříme návrh státního rozpočtu, jste rozhodli v prvém čtení. Navržený schodek 70 mld. je příliš vysoký, a proto ho podpořit nemůžeme. My jsme opakovaně a docela podrobně v rozpravě v prvním, druhém čtení, taky v jednotlivých výborech ukázali vládě, kde může najít rezervy. Chci říct, že se ve veřejném prostoru pohybuje částka, že poslanci navrhli změny rozpočtu ve výši 44 mld. Zkusme si společně tuto částku rozebrat a říct, co to reálně znamená. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, ale dovoluji si ctěné kolegyně a kolegy poprosit o ztišení se. Bavíme se tady jenom o víc než bilionu korun.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tisíc dvě stě padesát miliard! Koho by to zajímalo taky, že jo? Vždyť co? To má být nejdůležitější zákon roku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Utichli, takže je to zajímá.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže bych poprosil buď o samostatné hlasování u každého bodu rozpočtového výboru, abychom mohli vyjádřit svůj politický názor. Protože rozpočtový výbor je něco jiného než plénum. A pokud ne, tak minimálně o té položce A4, protože my ji nechceme podpořit, ty ostatní ano, abychom mohli hlasováním prokázat a ukázat, protože my se nestydíme za svoje názory, který pozměňovací návrh jsme podpořili a který ne. Na výsledku hlasování to samozřejmě nic nezmění. Ale myslím, že by nám vládní koalice v tomhle mohla vyjít vstříc. A jestli budeme mít 60, nebo 70 hlasování o státním rozpočtu, není velmi důležité. Ale je to velmi důležité k tomu, až budeme jednou projednávat státní závěrečný účet za rok 2016, abychom si ukázali, jestli v těch položkách, o kterých my jsme tvrdili, že lze nalézt úsporu a že mohou být nižší výdaje, abychom si pak řekli, zda ty nižší výdaje byly, nebo nebyly. A bude velmi důležité zase například při závěrečném účtu roku 2016, abychom se vrátili k tomu, jak kdo hlasoval o pozměňujících návrzích a jak efektivně či neefektivně tyto výdaje byly vynaloženy.

  Berte to prosím jako procedurální návrh, o kterém bychom mohli hlasovat až po ukončení rozpravy, určitě ne v této chvíli, protože si myslím... Já se omlouvám, plnil jsem nějaké povinnosti ke státnímu rozpočtu v televizi, tudíž jsem tady nebyl v okamžiku, kdy to pan zpravodaj navrhoval. Ale opravdu je to nezvyklý postup. Takže bych prosil o nějakou shovívavost a po ukončení rozpravy bychom se k té proceduře mohli ještě vrátit. Říkám, na samotném hlasování to přece nic nezmění. Pokud jste připraveni podpořit některý pozměňující návrh, tak je úplně jedno, jestli to hlasujete v balíku, nebo zvlášť.

  Takže abych to shrnul. S největší pravděpodobností vládní koalice odmítne takřka 25 mld. do vládní rozpočtové rezervy. Je to trochu překvapivé, bereme to jako politickou realitu. O to víc se těším na debatu, až budou v průběhu roku chodit rozpočtová opatření, jako se stalo letos, že se občas zapomnělo v resortu životního prostředí na spoluúčast, protože v okamžiku, kdy by to měla vláda ve své moci, jak navrhujeme my, tak by ten proces byl mnohem pružnější, mohla by to vláda rozhodnout sama, uvolnění peněz z vládní rozpočtové rezervy, a nemusela by chodit pro rozpočtová opatření ať už do rozpočtového výboru, v některých případech až na půdu Poslanecké sněmovny.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Uznávám, že ten postup je nezvyklý, nicméně takto mně byl předepsán sněmovní legislativou. Nevidím žádný problém, proč bychom se k tomu nemohli vrátit po ukončení rozpravy.

  Nyní se asi k této věci hlásí pan předseda Votava. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, pan kolega přišel tak trošku s křížkem po funuse, jak se říká. Já s tím nemám problém osobně, ale já jsem tady dokonce i vyzýval, kdo má proti tomu námitku, tak aby tu námitku řekl. A trošku mě mrzí a vadí, protože v kuloáru jsme si říkali něco jiného o tom hlasování. Ale samozřejmě, věci se vyvíjejí, tak to chápu. Ale my jsme tu proceduru přeci odhlasovali. Takže je odhlasovaná. Jinak já bych s tím problém neměl, kdybyste přišli s tím, že chcete bod po bodu z usnesení rozpočtového výboru hlasovat ty body jednotlivě, tak proč bych s tím měl mít problém. Ale už je ta procedura odhlasovaná.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Votavovi. Dalším řádně přihlášeným, tentokrát bez přednostního práva, je paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ještě oznámím, že pan předseda Stanjura si zlomil kartu, takže má náhradní kartu číslo 20. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já vám přeji hezké odpoledne. Ráda bych se vyjádřila k rozpočtu na rok 2016 a především ke kapitole 313 Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsem moc ráda, že přišla paní ministryně.

  Tato kapitola čerpá skoro polovinu státního rozpočtu a nastavení některých dílčích kapitol v ní je mi naprostou záhadou, kterou mi ani na výboru pro sociální politiku nedokázali pracovníci Ministerstva práce vysvětlit a zodpovědět. Uvedu příklad například na poklesu mandatorních výdajů v oblasti dávek osobám se zdravotním postižením. Oproti plánovitým výdajům roku 2015 došlo k poklesu na rok příští o 538 194 tis. korun méně. Máme méně postižených, nebo se nám uzdravili? Nepotřebují kompenzační pomůcky, úpravy bytů nebo nepotřebují se dopravovat auty za vzděláním, prací či společenským životem? Možná by mi na tuto otázku mohla paní ministryně odpovědět, jak je to možné. Nedávno jsem na podvýboru pro nepojistné dávkové systémy měla členy sociální komise Moravskoslezského kraje a ti si stěžovali, jak zdravotně postižení mají problémy s čerpáním těchto dávek. A to tady nechci zmiňovat ani různé mediální kauzy. Opravdu to nechápu, jak se ministerstvo k této problematice staví, protože je potřeba brát ohled na zdravotně postižené a umožnit jim takový život, aby mohli žít běžným životem za podpory jak v rodinném, tak i vzdělávacím i pracovním životě. A k tomu je potřeba dost peněz na zvláštní pomůcky a mobilitu. Nebo se pletu?

  Proto bych chtěla z tohoto místa podpořit jménem našeho poslaneckého klubu návrh poslance Zdeňka Soukupa, který navrhuje snížit v kapitole 313 rozpočet hmotné nouze, již o tom dnes byla řeč, o částku 869 840 tis. korun, která se navýšila oproti roku 2015. Navrhuje 600 mil. korun převést do položky dávky důchodového pojištění - to je rozumné, musíme si někde najít peníze na jednorázový příspěvek k důchodu, když v rozpočtu s tím nebylo počítáno, přitom se o tom mluví už od září letošního roku - a zbytek doporučuje použít právě pro zdravotně postižené. A já si myslím, že do této kapitoly by se to přesunout mělo.

  Náš klub bude podporovat i pozměňující návrhy místopředsedy Bartoška a pana poslance Vilímce, kteří chtějí navýšit příspěvky na péči, které nebyly valorizovány několik let. Snad se nám časem podaří i narovnat pravidla pro přiznání tohoto příspěvku, aby se zlepšil život zdravotně postižených, seniorů a nemuseli žít na hranici bídy a odvolávat se ve správních řízeních proti rozhodnutí, tak jak jsme slyšeli na semináři, který jsme pořádali spolu s kolegou Markem Černochem a Olgou Havlovou, a po něm, když Ministerstvo práce a sociálních věcí nečinilo, jsme podali novelu zákona 108/2006 a pod tu se podepsali i ostatní kolegové z politických stran a hnutí. Bohužel tato novela leží zaparkovaná v Poslanecké sněmovně, a kdy se dostane na jednání, to nevím. Při našem stylu práce si myslím, že to bude zadlouho.

  Náš poslanecký klub podpoří pozměňující návrhy rozpočtového výboru v navýšení o 200 mil. na neinvestiční dávkové transfery. Převedeno do praxe je to navýšení peněz na sociální pracovníky v obcích. Podpoříme i návrh navýšení o 300 mil. na reprodukci majetku nestátním subjektům v sociální oblasti, kterou předložil kolega Kaňkovský na výboru pro sociální politiku. Podpoříme i pozměňující návrh kolegy Vilímce o navýšení 20 mil. na transfery územním rozpočtům na sociálně-právní ochranu dětí. A zde si neodpustím kritiku ministerstva v této oblasti financování. Nevím, zda se vůbec úředníci Ministerstva práce a sociálních věcí potkávají a zda si předávají informace z výboru pro sociální politiku, kde jsme financování těchto zařízení probírali. V jakých ekonomických problémech jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 22 800 korun opravdu nepokryje náklady na pobyt dítěte, které se ocitne v krizové situaci. A netýká se to jenom klokánků, ale všech zařízení, která poskytují tuto službu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, paní kolegyně, já poprosím zbývající kolegy a kolegyně v sále, aby se ztišili, abyste mohla pokračovat v přednesu svého návrhu. Prosím.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Já bych křičela, ale jsem zdravotně indisponovaná, tak nemohu.

  V roce 2009 byl proveden výzkum a bylo zde zjištěno, že v sociálních službách se poskytuje ošetřovatelská péče za 5,2 miliardy, a dnes je to 2 miliardy vyšší. Mohli bychom to také dostat z darů od sponzorů, ale ty nám nepokryjí náklady na platy a nevím, kde ty sponzory hledat. Pak už zbývá jediná a poslední možnost, že to dofinancují kraje, ale zástupci krajů nám jasně řekli: Nemáme a dofinancováváme i tak dost. Každý z aktérů tvrdil, že sestry potřebujeme v sociálních zařízeních, ale kdo to dofinancuje, neřekl nikdo. Proto tento pozměňovací návrh podpořím. Vím, že budete mít problém s tím, že jde o 50 milionů z ÚSTR, ale pokud bude vůle, může se celá částka dát z kapitoly 396 státního dluhu. Chci vás upozornit, že se jedná o dočasné řešení. Připravuje se zákon, který bude řešit zdravotně-sociální rozhraní, ale do té doby musíme zajistit financování platů sester. Čtrnáct výkonů, které sestry vykazují na pojišťovny, nepokryje jejich platy, a proto vás všechny žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

  Vážené kolegyně a kolegové, vyjádřila jsem se ke kapitole 313. I přesto, že tato kapitola byla navýšena, vzalo se těm nejpotřebnějším - zdravotně postiženým. Nemyslelo se na navýšení důchodů. Myslím, že je potřeba, abychom příště - a především paní ministryni bych požádala, aby příště při tvorbě rozpočtu kapitoly 313 byly tyto částky rozvrstveny spravedlivě. Já vám děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, a prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Dolejš. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vyjádřila k následujícím otázkám a o odpověď prosím přímo pana ministra financí. Na některé z otázek jsem se chtěla zeptat už dříve, ale vzhledem k jeho sedmiměsíční absenci na ústních interpelacích to bohužel nebylo možné.

  Uplatnila jsem pozměňovací návrh týkající se obnovy kulturních památek, který reaguje na výpadek evropských peněz v této oblasti. Ráda bych vám položila otázku, zda považujete posílení navržené vládou za dostatečné. Pro pořádek dodávám, že já nikoliv. Zjevně o tom byli přesvědčeni také kolegové z rozpočtového výboru, a to i ti, kteří zasedají v koaličních lavicích. Hovořili o závažnosti problému a nutnosti financování obnovy kulturních památek řešit. Dokonce přislíbili, že předloží kompromisní návrh, který na obnovu kulturních památek přidá méně, než jsem chtěla já a výbor pro veřejnou správu, ale více, než obsahuje vládní návrh rozpočtu. Toto bylo na jednání rozpočtového výboru skutečně přislíbeno, ale skutek utek. Připraven nebyl žádný kompromisní pozměňovací návrh.

  Já jsem přesvědčena, že když byl rozpočtový výbor schopen najít 250 milionů korun navíc pro sport, tento pozměňovací návrh také podporuji, musí se nutně najít alespoň stejná částka také na obnovu kulturních památek. Proto si dovoluji podat návrh na opakování druhého čtení, abychom kompromisní pozměňovací návrh mohli dát dohromady. Z debaty na rozpočtovém výboru vyplynulo, že je to naším společným cílem, a já doufám, že to platí.

  V této souvislosti bych se mimochodem ráda zeptala na to, jak reaguje vládní návrh státního rozpočtu na podobu Dohody o partnerství jako celek. Některé oblasti, a jednou z nich je právě obnova kulturních památek, již podporovány z evropských fondů nebudou, popř. budou podporovány méně nebo za jiných, méně výhodných podmínek. Jak jste, pane ministře, tuto zásadní skutečnost spolu s kolegy zohlednil při přípravě návrhu státního rozpočtu?

  Tolik k pozměňovacímu návrhu týkajícímu se obnovy kulturních památek.

  Dále jsem předložila pozměňovací návrh, který řeší nedostatek pracovníků v oblasti eGovernmentu. Pan ministr vnitra zde již poskytl své stanovisko před dvěma týdny v průběhu ústních interpelací, vy jste, bohužel, nebyl přítomen. Z dosavadních informací jsem získala dojem, že pro vás, pane ministře, problematika eGovernmentu není prioritou, a zřejmě právě to stojí za vaší nepodporou uvedenému pozměňovacímu návrhu. Je tomu skutečně tak, nebo jaké je řešení, ke kterému jste v oblasti dospěli? Jsem přesvědčena, že zejména prvně uvedená otázka je zásadní. Výpadek evropských peněz v některých oblastech se dříve nebo později skutečně ukáže jako citelný. Nechci přehánět, ale musím říci, že například pro obce jako potenciální žadatele je podoba Dohody o partnerství doslova strašidelná.

  Pan ministr je dnes na rozdíl od předchozích ústních interpelací přítomen, a tak věřím, že mi s radostí odpoví. Děkuji za odpověď.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, chci pouze v co největší možné stručnosti podpořit návrh paní kolegyně Kovářové v oblasti podpory záchrany a obnovy památek.

  Většina lidí, kteří se pohybují v komunální politice či se v ní pohybovali v minulých letech a zhruba dvou desetiletích, sledovala dlouhou dobu, jak postupně rok od roku klesá podíl na dlouholeté vzájemné spolupráci mezi centrem, státem, vládou a obcemi, jak klesá podíl centra. Dnes jsme zhruba na polovině prostředků, které do této oblasti státní rozpočet věnoval ještě před nějakými deseti dvanácti lety. Přestože se tvář naší země výrazně změnila, celá řada památek byla opravena a stav našich měst a obcí nemůžeme srovnávat se stavem před deseti dvaceti lety, zejména začátkem 90. let řada těchto rekonstrukcí probíhala tak, že se vylepšila vnější fasáda a pláště objektů. Na oko to vypadá dobře, ale často se pod tím skrývají statické poruchy, celá řada problémů, které památky vážně ohrožují.

  Myslím si, že trend dlouhodobého poklesu podílu centra na tomto problému je neblahý, proto bych byl rád i jménem desítek starostů, kteří se na mě obraceli v této věci v poslední době, abychom ještě zvážili podporu navýšení kapitoly v této oblasti. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. S přednostním právem mu zjevně chce odpovědět pan ministr dopravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl zareagovat na příspěvek, který měl pan poslanec Stanjura a kdy nás vyzval k tomu, abychom se vyjádřili k EIA. Já bych z tohoto místa chtěl jenom velmi krátce zareagovat, že ten problém není problém zákona, který byl schválen. Je to problém toho, že se věci ze směrnice posledních pět let nedostaly do našeho zákona a že se pod tlakem musel přijímat tento zákon. Z toho titulu dneska obviňovat, že řešíme situaci, která se měla řešit před pěti lety, je trošku pozdě a myslím si, že není úplně fér. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo, pane předsedající. Když dovolíte, kolegyně a kolegové, ve vší stručnosti stanovisko klubu KSČM k hlasování o návrhu státního rozpočtu na rok 2016.

  Především bych chtěl konstatovat, že sice chápu, když si vláda svůj vlastní návrh pochválí jako jeden z nejlepších, ale ve skutečnosti jde o kompromis relativně nesourodých politických sil, který jen těžko snese přídomek realistický. Nejen že nenadchne, ale ekonomice ani příliš nepomůže. Neodráží konzistentní hospodářskou strategii, a pokud se před volbami v roce 2013 slibovalo, že půjdeme cestou od tupých škrtů a nepřiměřeného tlaku na rozpočtovou restrikci, která ještě zesílila krizové jevy, které jsme zažili v uplynulých letech, k nějaké promyšlené aktivní podpoře ekonomického a sociálního rozvoje společnosti, tak si myslím, že tento návrh rozpočtu takovou filozofii a takovou strategii neodráží.

  Reálně, a je to dokazatelné na analýze základních statistických dat, tato vláda jako taková ekonomiku neodšpuntovává. Pouze se veze jednak na mezinárodním oživení a na tom, že dočerpáváme evropské peníze za uplynulé sedmileté období evropského rozpočtu. Vlastně tato vláda udržuje provoz a nedává za sebe do společnosti své vlastní výrazné, viditelné stimuly. V tom je koncepční vada a to vytýkáme návrhu rozpočtu, byť si samozřejmě dovedu v této fázi před hlasováním i o pozměňovacích návrzích představit, že některé dílčí věci mohou v tomto rozpočtu býti racionalizovány. Ovšem samozřejmě - a teď dodávám, není mým úkolem polemizovat s pravou opozicí, ale hovořím o vládním návrhu - se nedomnívám, že základní vadou tohoto rozpočtu je, že mírně přidala na platech, protože tady pouze dohání určitou stagnaci a propad, které v platové sféře máme. A to neplatí jenom pro veřejnou sféru. Samozřejmě hendikep levné práce je i v soukromém sektoru a koneckonců to mohu podpořit i argumentem České národní banky, která se rozhodně nedomnívá, že by tady dřímal nějaký nebezpečný inflační potenciál, a naopak větší oživení platů i v soukromém sektoru by přispělo k poptávce jako kromě jiného i prorůstového faktoru.

  Pokud jde o výraz politiky vlády, tak se to promítá do struktury výdajových a především příjmových opatření. Pokud vyjdu z toho, že je deficit zhruba 70 mld., sice není dramaticky snížen, ale není ani velký, že v podstatě odpovídá kondici české ekonomiky, pokud bych chtěl zaplatit některé věci, na které se nedostalo, tak si musím položit otázku, proč jsme nedokázali vybrat více peněz. Tady je stále ještě neoslyšena (oslyšena?) otázka změny daňové struktury, a to zejména v tom smyslu, že daňová progrese je opravdu minimální a obcházíme doslova a do písmene problematiku většího zdanění korporací. Říkám to proto, že to není jenom můj pocit nebo názor frakce KSČM, ale kdo jste si přečetl materiál, který byl zpracován ČMKOSem, odboráři, tak tam naleznete úvahy, jak dosáhnout změny hospodářské strategie mimo jiné i tím, že se více zdaní korporace. Jakou cestou, to je na debatu, konkrétní návrhy tady také padaly.

  Pokud slavíme nárůst daňových příjmů, tak si řekněme, že je logické, pokud dosahujeme letos naplánované dynamiky ekonomiky, že vybereme i víc daní, zejména pokud jde o významný daňový titul, jako je DPH. Slabší už je to u daně z příjmů fyzických osob. Tam jsou čísla, která zdaleka neodpovídají tomu, že ekonomika nám teď roste kolem 4,5 % za rok. Takže lépe fungující berně? Lepší daňová správa? Ucpávání podstatných děr, daňové úniky a tak dále? Ne že by se nedělalo úplně nic, ale ten řád těch efektů není takový, o jakém se s takovou lehkostí diskutovalo v předvolební kampani, stomiliarda sem, stomiliarda tam, a výsledek bohužel není. Navíc, a to už tady tuším zaznělo, jak jsem poslouchal diskusi do tohoto okamžiku, některé právní normy, které jsou připraveny na příští rok, a pravda, ještě nejsou projednány, kalkulují s jistými efekty. Ať už je to elektronická evidence tržeb, nebo je to zdanění hazardu, možná to do večera stihneme, nebo koneckonců otazníky, které jsou nad formuláři kontrolních hlášení k DPH, to všechno představuje určitý daňový efekt, který je ale zatím pouze na papíře. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Dobré odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také říci pár slov k návrhu státního rozpočtu, který nám vláda předkládá. Rozpočet je deficitní, navrhuje zadlužení dalších 70 mld. Schodkovost rozpočtu ale ponechávám stranou. To je klasický evergreen vlád, ve kterých je výrazně zastoupena levicová strana. Zaměřím se tedy na oblast vědy a výzkumu, která je mi bližší.

  Návrh výdajů státního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace pro rok 2016 činí 28,6 mld. korun. Místopředseda vlády Bělobrádek to považuje za svůj velký úspěch. Bohužel výše výdajů na vědu a výzkum stále není v porovnání s jinými členskými zeměmi OECD ani zdaleka dostatečná. Kupříkladu Stát Izrael vynakládá na vědu a výzkum pravidelně přes 4 % vládních zdrojů. Finsko pak alokuje na vědu kolem 3,5 %. V porovnání s Českou republikou, která stále zůstává zhruba u 2 %, jde o rozdíl opravdu markantní. Na vědu peníze nejsou, ale na mandatorní výdaje se vždycky nějaké najdou. Vláda má zřejmě pocit, že efektivita práce zaměstnanců státního sektoru roste raketovým tempem, zatímco investice do vědy by nás v oblasti efektivity a produktivity práce neposunuly. Nevím, jak se na to díváte vy ostatní, ale já mám pocit přesně opačný.

  Vláda také v návrhu státního rozpočtu předpokládá klesající míru nezaměstnanosti. Kde ale bere tu jistotu? Čím naše vláda podnikatelům pomohla, aby se jim vyplatilo zaměstnávat další pracovní sílu? Stačí se podívat, kolik zbytečné byrokracie parlamentem prošlo a kolik jí v něm ještě leží. Vláda podnikatelům nepomáhá v ničem, naopak jim neustále hází klacky pod nohy a šikanuje je.

  Co potom výdaje na společnou obrannou politiku? Má vláda připravené dostatečné rezervy na posilování bezpečnosti naší země? Do Německa proudí tisíce migrantů. Nespokojenost tamních obyvatel roste. Co bude, až se sen Angely Merkelové rozplyne a část migrantů se rozhodne plnit si své tužby na našem území? Armáda i policie by měly být připraveny. O posilování tajných služeb ani nemluvě.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám obavu, že se opět chystáme projídat společnou budoucnost namísto investic do oblastí, na kterých by nám mělo záležet, nebo které nás bytostně tíží. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karamazovovi. Nyní pan poslanec František Adámek, připraví se pan poslanec Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec František Adámek: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegové, kolegyně, nechci dlouze a nebudu dlouze mluvit, jenom dvě tři krátké poznámky k pozměňovacímu návrhu B18.

  Už jsem tady jednou hovořil o tom, že to není žádný lobbismus, jak jsem se v průběhu debat v kuloárech dozvěděl, že se jedná, a chci říct, že se jedná o dlouhodobý proces, který jsme zvolili s kolegou Procházkou a s dalšími, abychom posílili a řekněme, jestli to tak mohu říci, ulehčili život, pokud to je vůbec možné, festivalům v ČR obecně, protože se nejedná jenom o festivaly, ale i o zaměstnání pro profesionální umělce a další. A ještě jedna malá poznámka, abych nezapomněl. Objevil se tady také názor, že v podstatě se jedná o praxi z let minulých, která zde byla, kterou já nepamatuji, a mnozí z nás, co tady jsme, a jedná se o tzv. dělení medvěda. Nemyslím si, že to tak je, protože hovoříme o přesunu peněz, a zdůrazňuji, 42 milionů v rámci rozpočtu Ministerstva kultury.

  Ale na závěr mi dovolte říct dvě věty. Za prvé se chci zeptat z tohoto místa pana ministra Hermana, co ho přimělo k tomu, že během 14 dnů změnil názor, když jednoznačně na výboru pro vědu, mládež, kulturu, tělovýchovu podpořil tento náš návrh, mám na mysli můj a kolegy Procházky, který se později stal poměrem hlasů 9:1 ve výboru usnesením výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, a za nějakou dobu, nejsem schopen specifikovat, jestli to bylo 14 dní, 10 dní, tři týdny, měl názor trošku jiný. Samozřejmě každý máme právo na to změnit svá stanoviska, nicméně v takto zásadních věcech si myslím, že by bylo dobré ty věci jaksi říkat jasně na počátku.

  Závěrem chci říct, nebudu na vás apelovat ani vyzývat, nebudu říkat, že festivaly padnou, když to nebude, nicméně vám děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat, ale pana kolegu Holečka předběhne s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová a tu předběhnu zase já, když budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Sněmovny. Omlouvá se paní poslankyně Jitka Chalánková od 17 do 19 hodin a nevím, jestli můj předchůdce načetl omluvy pana ministra Milana Chovance, paní poslankyně Putnové a pana poslance Koskuby.

  Nyní faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové, s přednostním právem potom pan ministr kultury. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Já využiji toho, že se pan ministr přihlásil k poznámce nebo k odpovědi. Vidím, že pan ministr na mé dotazy zatím nereagoval, takže bych ohledně kulturních památek poprosila pana ministra kultury, jestli platí pořád stanovisko, které sdělil na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jenom připomínám, že tento výbor schválil jednomyslně pozměňovací návrh, který navyšuje v rozpočtu o 342 mil. obnovu kulturních památek. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A ještě před přednostním právem pana ministra pan poslanec Soukup - také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Já jenom velice krátce. Omlouvám se kolegovi Holečkovi za to, že musí čekat. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkala paní Hnyková. Chtěl bych to trošku upravit. Já neberu těch necelých 870 milionů z položky hmotné nouze, ale pouze 600 milionů. A proč jsem k tomu přistoupil, abych to vysvětlil? Vlastně v době, kdy nám roste ekonomika, v době, kdy se snižuje nezaměstnanost, roste nám počet pracovních míst, tak si myslím, že není třeba tolik peněz na položky v hmotné nouzi. Víte, Ministerstvo práce a sociálních věcí v podstatě z roku na rok, a to pro mě bylo velice překvapivé, to zvýšilo o oněch 867 milionů. Takže tolik jenom na vysvětlení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci a nyní s přednostním právem pan ministr kultury Daniel Herman, poté pan poslanec Holeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem byl osloven tady ve dvou věcech, které se týkají rozpočtu. Jednak zopakuji to, co jsem víceméně řekl při interpelacích myslím minulý týden, nebo při posledních interpelacích. Děkuji za podporu paní kolegyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího toho, co se týká pomoci památkové péči. Samozřejmě kdyby bylo možné v plném rozsahu sanovat škody, které na památkách jsou a které je třeba dát ještě do pořádku, tak by dokonce finanční potřeba přesahovala i ten pozměňovací návrh. To je zřejmé. My vyjednáváme, když se vyjednává rozpočet, velice pozorně jednotlivé položky, které se týkají kultury, a jak ze strany Ministerstva financí, tak i ze strany vlády musím říci, že vnímám podporu a že se rozpočet ministerstva kontinuálně navyšuje. To znamená, že já tedy souhlasím meritorně s tímto návrhem, já sám ho podpořím, ale chápu, že jaksi se pohybujeme v mantinelech reálných možností tak, jak jsme o tom hovořili už při jiných příležitostech. A ještě jednou děkuji za podporu.

  Co se týká druhé zmínky, druhého pozměňovacího návrhu, který se zaobírá podporou určitých festivalů, naše ministerstvo připravuje systémové řešení, tak jak to bylo od samého začátku vyjednáváno. Je pravda, že některé subjekty mají dojem, že by, řekněme, režim nebo rychlost měla být větší. Chápu, že pohled zvenku může být jiný než pohled zevnitř. Myslím si, že není úplně férová hra, když se nátlakové akce odvíjejí tímto způsobem v rámci diskusí o rozpočtu.

  Já jsem svá stanoviska nezměnil a nerad bych zde hovořil víc otevřeně. Je to na svědomí každého člověka, co podpoří, ale můj přístup k tomuto pozměňovacímu návrhu bude, že se zdržím. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Danielu Hermanovi. A ještě jedna omluva a to je omluva pana poslance Josefa Novotného od 16.30 ze zdravotních důvodů.

  Ještě faktická poznámka paní poslankyně Kovářové? Ano, vnímám to dobře. Kolega Holeček je trpělivý. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Já moc děkuji panu ministrovi, že konečně vyjádřil nahlas to, co si myslí velká část poslanců v této Poslanecké sněmovně, že kulturní památky, které jsou před zhroucením, řada z nich, trpí, a jestliže nedostanou finanční prostředky, tak tyto památky spadnou.

  V této souvislosti, když už jsem u těch otázek, bych se proto ráda zeptala pana premiéra. Slyšela jsem řadu priorit, které tato vláda má - sport, sociální věci. Se vším se dá souhlasit. Ptám se tedy: jedinou věcí, která není prioritou této vlády, je podpora kulturních památek? Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Františka Adámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec František Adámek: Děkuji, pane místopředsedo. Nechci zde rozvádět dlouhou debatu, jenom jedno slovo. Pan ministr měl v zásadě pravdu. Právě proto, že ten program už dva roky není, jsme se rozhodli to tak řešit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Radim Holeček k řádné přihlášce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, již v prvním čtení projednávání rozpočtu jsem kriticky komentoval celkovou plánovanou výši, v tomto případě spíše plánovanou níži výdajů na vědu, výzkum a inovace. Jelikož ale o stejném hovořil můj kolega Karamazov, tak abych nezdržoval, nebudu dalekosáhle číst čísla a řeknu jen to, že kdy jindy než v době ekonomického růstu, který pan premiér Sobotka nazývá souslovím masivní hospodářský růst 4 %, kdy jindy bychom měli oblast vědy, výzkumu a inovací masivně podporovat a investovat tak do naší budoucnosti? Místo toho vláda případný potenciál ekonomického rozvoje rozpouští v neinvestičních výdajích. Jenom do platů a neinvestičních transferů soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům činí nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 neuvěřitelných téměř 36 miliard korun! ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Holečkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, poté pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Martin Novotný: Já přece jenom v této diskusi - pěkné odpoledne, kolegyně a kolegové - zmíním jednu problematiku, která s podporou vědy a výzkumu souvisí a je velmi specifická a týká se podpory našeho podílu na Evropské kosmické agentuře.

  To, že v posledních letech jsme v oblasti podpory této oblasti macešští, bude mít dříve nebo později za následek to, že oblast, která jak v české vědě, tak i multiplikačním efektem do ekonomiky v minulosti hrála důležitou roli, tak postupně logicky právě tím podfinancováním bude ztrácet ten potenciál, který v minulých letech v této oblasti vznikl. Jsou věci, u kterých takový ten pohled na schvalování státního rozpočtu založený zejména na principu disciplíny bychom přece jenom mohli občas opustit. A právě třeba to v posledních letech opakované, nepříliš vstřícné gesto vůči oblasti kosmických aktivit naší země, si myslím, že se nám to dlouhodobě nebude rentovat, vymstí se nám to a věc, v které máme velký lidský a dlouholetý potenciál, bude spíše stagnovat. Proto bych chtěl i tuto suboblast podpory vědy a výzkumu aspoň tímto vystoupením připomenout a podpořit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Přihlášen je pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, úvodem několik slov obecných. Tak máme tu vládou předložený návrh státního rozpočtu, který i za predikce růstu ekonomiky počítá se sedmdesátimiliardovým schodkem. Pokud si dobře vybavím expozé pana předsedy vlády při prvním čtení návrhu tohoto rozpočtu, tak on prohlásil, že přece musíme využít hospodářský růst a tento rozpočet, který předložila vláda, pomáhá k podpoře dalšího hospodářského růstu. No, to jsou taková pěkná obecná tvrzení. Ale víte, problém je v tom, že ono se v tom rozpočtu nijak nepromítá. Nebudu mluvit o nárůstu počtu státních úředníků. Když se ale podíváme na ty kapitálové výdaje, tak jsou sice ve srovnání s minulým rokem vyšší asi o necelé 2 miliardy korun, ale například ve srovnání s rokem 2013 nebo s rozpočtem na rok 2013 jsou mnohem menší a při odpočtu evropských peněz jsou vlastně navržené kapitálové výdaje nižší oproti roku 2013 o 1,5 miliardy korun, neřkuli ve srovnání s rokem 2012, tedy lety, kdy jsme vykazovali nulový či záporný růst hrubého domácího produktu. Tam je to dokonce o více než 4 miliardy korun.

  Bohužel i při projednávání ve výborech se ukázalo, že v některých případech se při navrhování výdajů nepostupovalo s patřičnou zodpovědností a ani odborností. Koneckonců, protože jsem členem výboru pro sociální politiku, koneckonců to vedlo sociální výbor, který je - ano - zmítaný také nějakými koaličními spory, ale myslím si, že tady to nebylo úplně to podstatné, že kapitolu Ministerstva práce a sociálních věcí vlastně vůbec neodsouhlasil. Je alarmující, když nejen poslanci opozice, tam je to předpokládané, ale i poslanci vládní koalice musí podávat pozměňovací návrhy k úpravě mandatorních výdajů. Prostě proto, že vládní návrh například v té kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí nevyčleňuje ve své výdajové struktuře buďto žádné prostředky například na nedávno schválený jednorázový příspěvek důchodci nebo na avizované a již odsouhlasené zvýšení příspěvku na péči.

  Proto rozumím návrhu pana kolegy Soukupa, protože se toho ujal, byť se, myslím, toho měla ujmout vláda ve svém návrhu, a ne aby jednotliví poslanci museli vlastně alternovat to, co měla činit vláda. Mně také z těchto důvodů nezbývalo nic jiného než se připojit k těm, co podali pozměňovací návrh zvyšující příspěvek na péči o 550 milionů korun, který je vedený pod bodem B9. Podobný návrh ostatně, který asi bude nejspíše schválen podle vyjádření pana ministra financí, podal později i Jan Bartošek.

  Pod bodem B10, a už to zde vzpomenula i paní poslankyně Hnyková, navrhuji také zvýšit položku transfery územním rozpočtům na sociálně-právní ochranu dětí o 20 milionů korun, a to na úkor dávek pomoci v hmotné nouzi. Koneckonců na snížení dávek v hmotné nouzi se soustředilo více poslaneckých návrhů a už se tady o tom mluvilo. Skutečně nárůst tohoto návrhu rozpočtu třeba oproti známé skutečnosti z roku 2014 je 12,62 %. To mi nepřipadá normální. Snížení položky transfery územním rozpočtům na sociálně-právní ochranu dětí bez nějakého přiměřené vysvětlení bylo velmi kritizováno na jednání sociálního výboru. Můj návrh pod bodem B10 reflektoval tuto diskusi a pouze dorovnává tyto transfery na úroveň letošního roku, a to z toho důvodu to podávám, že na sociálním výboru zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí nebyli schopni vysvětlit, proč je tam o 20 milionů méně. Koneckonců i z té dramaticky vedené diskuse, a teď nemyslím jen na sociálním výboru, vyplývá, že tyto transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou nedostatečné, a není to jen případ těch klokánků, případ Fondu ohrožených dětí. Ale o tom mluvila paní kolegyně Hnyková.

  Návrhy, které jsme dali za klub a které jsem také připodepsal, mají jednak za cíl zvýšit výdaje na vědu a výzkum i zvýšit částku na programové financování u Ministerstva obrany, a pak v tom souhrnném návrhu, který se bude hlasovat po těch položkách, ušetřit ve prospěch navýšení vládní rozpočtové rezervy téměř 25 miliard korun. Tu dáváme k dispozici vládě. Může být opozice už vstřícnější než dát k dispozici vládě 25 miliard korun, aby mohla disponovat s těmito prostředky?

  Když jsem podrobně probíral mnohé kapitoly, protože my jsme skutečně probírali ty kapitoly a na základě toho jsme navrhli tu úsporu, tak je evidentní, že některé výdaje jsou docela duplicitní. Například i v krajích, které dostanou přidáno. To se týká i Ministerstva pro místní rozvoj. V některých případech pak, například v kapitole Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí, se navyšují dotace podnikatelským subjektům z národních zdrojů. No to úplně nesvědčí o hospodárné a efektivní politice vlády.

  Tento velký pozměňovací návrh naopak dává možnost Ministerstvu financí a potažmo vládě tyto dle našeho názoru některé zbytné výdaje, některé možná duplicitní výdaje přehodnotit i v souvislosti se skutečným ekonomickým vývojem v příštím roce. Proto bych požádal o velké zamyšlení nad těmito návrhy nejen pro poslance pravice, nebo opozice, ale i pro poslance vládní koalice. Požádal bych o podporu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, můj příspěvek se týká dvou pozměňovacích návrhů, které jsou předloženy jako B14 a B17, a oba se vlastně týkají na první pohled stejné věci, z kapitoly Ministerstva životního prostředí 315 z okruhu činnosti v ochraně životního prostředí, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, berou 12 mil. korun a navyšují opět kapitolu program péče o krajinu o 12 mil. korun, tedy je to převod mezi položkami. Jeden návrh jsem předložil já, druhý předložil pan kolega Zemek. Oba se týkají, jak už jsem řekl, přibližně téhož, ale je zde možná zásadní rozdíl v motivaci.

  Já jsem už ve druhém čtení upozornil na to, že v nedávných letech dochází z roku na rok k dramatickému zvyšování dotací pro nevládní neziskové organizace fungující v ochraně životního prostředí. Loni to bylo o 10 mil., letos nakonec o 12 mil. Když jsme se snažili zjistit, na co ty peníze, tato navýšení, budou vlastně těmi neziskovkami použity, tak jsme se nemohli ve struktuře toho rozpočtu, která je podle mého názoru poměrně nepřehledná, dobrat odpovědi, kam ty peníze tedy půjdou. Byla zde určitá domněnka, že část z těch 12 mil., o které bude jejich rozpočet navýšen letos, nebo je plánován v letošním schvalovaném rozpočtu, bude na podporu záchranných stanic pro hendikepované živočichy. Když jsme se snažili najít ty peníze, opět se nám to nepodařilo, tak ta domněnka je asi oprávněná, s tím ale, že ne všechny stanice pro hendikepované živočichy jsou provozovány nevládními organizacemi neziskovými, některé provozují třeba organizace, které zřizují kraje, například zoologické zahrady. A navíc, určitě to neobsáhne celých 12 mil. Takže já tedy jsem předkládal svůj návrh zejména tak, aby ty peníze byly použity na zlepšení funkce krajiny z hlediska vodohospodářského, a věřím tomu, že ta část, kterou nespotřebují záchranné stanice, bude potom na tyto účely také použita.

  Vzhledem k tomu, že návrh pana kolegy Zemka má číslo B14 a bude o něm hlasováno dříve nežli o mém návrhu, který má číslo B17, tak náš klub Občanské demokratické strany podpoří i návrh kolegy Zemka s tím, že rozdíl mezi spotřebou záchranných stanic a 12 miliony bude použit právě na programy, které - já je tady přečtu - zlepšování stavu přírody krajiny, program podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, tedy péče o vody. Pokud by tento návrh kolegy Zemka nebyl přijat, tak bych vás pak samozřejmě poprosil o podporu návrhu B17. My podpoříme oba tyto návrhy, které jsme společně s kolegou Zemkem předložili.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní pan poslanec Ivan Gabal, připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážený pane premiére, vládo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, nechci vás přesvědčovat pro hlasování, jenom bych vás rád informoval, že finální verze usnesení výboru pro obranu, kterou jsme navrhovali, přesun 2,28 mld. ve prospěch kapitoly Ministerstva obrany, tak aby byla hlasovatelná, je v návrhu B30 kolegy Stanjury. Já jsem rád, že se toho ujala Jana Černochová a kolega Stanjura. Bylo to hlasování unisono, to znamená také ODS ve výboru pro obranu.

  Dovolte mi jenom pár praktických nebo věcných informací. Hlasovat jistě budete asi sami, zcela individuálně. Návrh vychází z posouzení bezpečnostní situace, jak se vyvíjí, dále z hodnocení našich schopností reagovat na potřeby této situace a možnosti modernizace a za třetí z naší schopnosti překročit alespoň 1 % HDP na výdaje na obranu, jakkoli jsme se zavázali dlouhodobě ke 2 %.

  Já jsem celkem rád a zaznamenal jsem, že se ten návrh diskutuje poměrně vážně, i když je finančně asi jeden z největších. To mě z jedné strany těší. Z druhé strany to, co bych vám rád dal k přemýšlení nebo zamyšlení, je to, že hlavní argument, který jakoby míří proti tomuto pozměňovacímu návrhu, je, že resort Ministerstva obrany není schopen ty prostředky čerpat, ani stávající, nebo že mu zůstávají, a to znamená, dále přidávat na obranu je jakoby neefektivní. Ta otázka, která stojí za zamyšlení, a já ji nechci hrotit, je, zda argument, že nejsme schopni modernizovat svoji obrannou kapacitu a výkonnost, je proto, abychom na ni nedávali prostředky, abychom na ní dále šetřili. My jsme ten problém zdědili, ten není nový, trval poměrně dlouho, vznikal asi dekádu. Takže to zaškrcení absorpčních schopností a vlastně široké spektrum potřeby modernizovat je prostě realitou, ale to, zda nízká absorpční schopnost resortu obranu v dané dnešní situaci je argumentem pro to, abychom tam peníze nenavyšovali, je prostě věc, nad kterou bychom se měli skutečně vážně zamyslet.

  A poslední. Já se domnívám, že debata o tom, kam by se měla vyvíjet naše obrana, tak jak probíhá poměrně dost intenzivně mezi resortem, tedy ministerstvem, generálním štábem a výborem pro obranu, by měla být daleko hlouběji zohledněna v debatě o finančních prostředcích, což se mi zdálo, že nebyla, protože vlastně diskuse kapitolního sešitu nezohledňuje celou komplexitu těch otázek a hlasování výboru pro obranu v podstatě z jedné strany vychází z bezpečnostní situace a z druhé strany naráží na poměrně úzké hledisko resortu financí. A ty se prostě podle mého názoru úplně nepotkávají dobře, aspoň to byl můj základní dojem. Takže já bych byl rád, aby pro příští období tahle debata zejména z hlediska kapitolního sešitu a Ministerstva financí byla daleko hlubší, věcnější a více zohledňovala argumenty, které my přinášíme.

  A poslední věc. Já si myslím, že nemá vůbec smysl strašit migrační vlnou nebo nedejbože hrozbou teroristických útoků, ale je potřeba se velmi věcně bavit právě o tom, co můžeme a nemůžeme udělat pro naši obranu, abychom tomu strachu čelili. Přeji vám v tomhle hlasování dobrou ruku. Děkuju moc.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi. Nyní pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem B6, týkajícího se rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti.

  Velmi stručně. V historii města Uherské Hradiště hrálo vězeňství důležitou roli. Nová novorenesanční budova justičního paláce s vězením byla postavena v letech 1891 až 1897 firmou Nekvasil jako první objekt mimo obvod pevnosti. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní pan poslanec František Laudát, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu tady opakovat, už to zaznělo z úst našeho předsedy, jak se TOP 09 zachová k rozpočtu, jaký je náš vztah nebo názor na výši deficitu a podobně. Ale přece jenom se zastavím u jedné takové věci, která by se dala nazvat... (Odmlka pro hluk v sále. Předsedající žádá o klid.) Která by se dala nazvat budoucnost České republiky.

  Já předem avizuji, a už jsem to řekl na hospodářském výboru, že situace ve vědě, výzkumu, inovacích a celkově i ve vzdělanosti naší země a hlavně z hlediska koncepcí blízké i vzdálenější budoucnosti je pro mě natolik alarmující, že se domnívám, že ať už to bude leden, nebo či spíš únor či březen, tak se domnívám, že by to zasluhovalo mimořádnou schůzi.

  Jsme svědky nedůstojného tahání, jestli budeme čekat, a nevím, jestli se dočká ještě tato Sněmovna novely zákona 130, která by přece jenom více než v rámci nějakých formálních záležitostí řešila budoucnost zákona a budoucnost vědy, anebo prostě se aspoň o dílčí první kroky zasloužíme. Když se podívám na vědu, výzkum a inovace prizmatem předkládaného rozpočtu, už tady byla několikrát zmiňovaná ona ESA. Napříč politickým spektrem jsme tady už minulý rok upozorňovali, že bychom byli velice rádi, kdyby vláda v tomto změnila svůj přístup, a poté co jsme vstoupili a začali jsme platit základní povinný příspěvek, jsme začali spolufinancovat i volitelné programy. Nestalo se tak v loňském roce, stalo se tak částečně pro jednu nečeskou firmu v letošním roce. Nicméně jenom podotýkám, že to, co já jsem chtěl společně s kolegou Seďou, Pilným a dalšími vlastně napříč politickým spektrem, abychom dali šanci ryze českým firmám.

  Když podvýbor hospodářského výboru pro letectví, kosmonautiku a inovace navštěvuje technologické společnosti, tak je vidět, že podpory, které tam šly v krizových letech, ne za vašeho ekonomického růstu, jsou efektivní, že pomáhají firmám a jsou vidět výsledky a dostávají firmy do úplně jiné úrovně, než byly předtím. Vy místo toho, abyste aspoň podrželi finance a rozpočty a trend z krizových let, tak tam výdaje ubíráte, což je velmi smutné a alarmující. Schováváte se za to, že vlastně jsou virtuální - zatím virtuální - peníze z EU, takže ono vlastně to tam v dalších letech naskáče na výrazně vyšší částky. Ale myslím si, že nelze věnovat finance pouze prostě z EU, abychom se jednou nedočkali jako v dopravě, že bez dotací z EU nebudeme schopni...

  Můžu poprosit o klid? Já vím, že vás to nezajímá, že máte priority, zběsilý boj o významnou tržní sílu...

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás chvilku přeruším, pane poslanče, a skutečně požádám vaše kolegy a kolegyně o klid. Myslím si, že můžeme ještě pár minut vydržet a jeden druhého vzájemně poslouchat. Vnímám ještě jedno přednostní právo, jednu faktickou poznámku, takže se chýlí rozprava ke konci. Budeme potom hlasovat. Ale myslím si, že je důležité, abychom jeden druhého poslechli. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec František Laudát: Že máte jiné priority - podpora agropotravinářského komplexu, možná i nějaký beton, ale tam se vám nedaří získat potřebná povolení, takže se toho zase tolik nestaví. A je raz dva tři. Jenže vy zabíjíte budoucnost. Budoucnost, která není o tunách uhlí, jako byla v minulém století. Ona není o tunách oceli, o vysokých pecích. Ona je skutečně o tom know-how, o informačních systémech. Ona je o kufříku s chytrou technologií, s chytrým novým materiálem a podobně. A vy v tomto zabíjíte budoucnost naprosto neuvěřitelně. Nejste schopni, nebo nejste ochotni, ne schopni, ale ochotni využít to okénko toho, že máme ekonomický růst. A je to veliká škoda. My stále ještě ztrácíme krok za nejvyspělejším světem, přitom nemáme žádnou jinou budoucnost než právě mít pokrokové technologie.

  Vy tady schvalujete zákony, které jdou úplně proti smyslu toho, abychom fungovali v důstojném postavení vůči světu, tak jak se odehrává v éře globalizace. Ale vím, že někteří se dostali do politiky z leknutí.

  Já bych poprosil sociální demokraty, jestli by, když už nechtějí poslouchat, tak aspoň nerušili.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám, pane kolego, rozumím, ale to bych vás přerušoval každou minutu. Tak já doufám, že už to kolegové a kolegyně vydrží a vyslechnou vás až do konce.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Tak místo toho skutečně jdete cestou minulosti a našim nástupcům, dokonce i nám, protože ten vývoj je velmi rychlý, se to hodně, hodně vymstí.

  Proto znovu na vás apeluji, abyste zvážili, anebo když už nechcete podpořit například pozměňovací návrh skupiny poslanců na větší finanční podporu ESA, tak těm, co to myslí, tak na rozdíl od vlády vás prosím, abyste se aspoň symbolicky zdrželi a dali tím vládě najevo, že v té hlouposti je osamocena.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Máme nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Klaška, potom paní poslankyně Kovářová a s přednostním právem pan místopředseda vlády Bělobrádek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi formou technické poznámky se velmi stručně vyjádřit k některým pozměňujícím návrhům.

  KDU-ČSL podporuje pozměňující návrhy, které předkládá rozpočtový výbor. V rámci toho jsou pozměňující návrhy na podporu vysokých škol, na podporu sportu a také pozměňující návrh kolegy Kaňkovského a můj na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti, tedy pro investice v sociálních službách.

  Z dalších pozměňujících návrhů bych chtěl upozornit a podpořit pozměňující návrh kolegy Soukupa na zvýšení závazného ukazatele dávek důchodového pojištění ve výši 600 milionů korun, pozměňující návrh kolegy Bartoška - příspěvek na péči zdravotně postižených podle zákona o sociálních službách ve výši 520 milionů korun a také pozměňující návrh k dorovnání mzdových prostředků v soukromých a církevních školách ve výši 156,9 milionu korun. K tomu chci říci, že například církevní školy jsou zařazeny do systému vzdělávání, chodí do nich studenti bez rozdílu vyznání nebo i bez vyznání, dostávají zde podle mého soudu elitní vzdělání. Nechápu zcela, proč by tedy pedagogové takových škol měli za svou nadprůměrnou práci nedostávat adekvátní, tedy alespoň běžnou mzdu.

  Pak bych chtěl ještě upozornit na pozměňující návrh na navýšení programového financování Ministerstva obrany, tak jak tady o tom hovořil kolega Gabal, a to ze dvou důvodu. Z důvodu dlouhodobého podfinancování této kapitoly a z důvodu aktuální mezinárodní situace. No a také o památkách jsme už zde mluvili.

  Děkuji vám všem za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní paní poslankyně Kovářová, také k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. S potěšením jsem zaznamenala, že pan ministr Herman se vyjádřil pro podporu pozměňovacího návrhu týkajícího se obnovy kulturních památek. Na rozpočtovém výboru jsem zaznamenala, že i předseda rozpočtového výboru konstatoval, že to není špatný nápad, že o tom ještě bude jednat koaliční rada a případně ještě podá pozměňovací návrh, čili lze to považovat za podporu. Jak to vypadá, jediný, kdo stojí nyní v cestě obnově kulturních památek, je pan ministr Babiš. Myslím, že by bylo vhodné, aby se vyjádřil i pan ministr, stejně jako pan ministr Herman, a sdělil své stanovisko a své motivy na mikrofon. Nebo se dnes rozhodl ohledně památek držet bobříka mlčení? A ještě bych též poprosila pana premiéra, zda by mi vysvětlil, proč prioritou této vlády není obnova kulturních památek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Berdychová k faktické poznámce a pak stále přihlášený pan místopředseda vlády Bělobrádek. Paní kolegyni Berdychovou nevidím, tak její přihláška propadá a požádám tedy pana místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka, aby využil své přihlášky. Pane místopředsedo vlády, prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jen k těm výtkám, které se týkají státního rozpočtu na vědu a výzkum. Chtěl bych některé kolegy opravit. Tak za prvé, co se týká srovnání s Izraelem, jsme na tom velmi obdobně a stát dává zhruba 1 %, což je doporučené. Pokud mluvíte o dalších procentech, tak ta jsou ze soukromých zdrojů. Tam nám určitě Izrael může být vzorem, protože kromě toho 1 %, které dává stát, tak tam jsou až 4 %, které dává soukromý sektor. Takže tam jste trochu někteří smíchali hrušky a jablka.

  Co se týká trendu z minulých let, tak v něm skutečně nepokračujeme, protože v letošním roce dojde k navýšení o 2,5 mld. korun vůči střednědobému výhledu. Myslím si, že v podstatě více než osmiprocentní nárůst na vědu a výzkum ze státního rozpočtu je tedy skutečným úspěchem, o tom jsem přesvědčen, a vláda tedy neprojídá tyto peníze, ale je to významný nárůst. Nehledě k tomu, že i ve střednědobém výhledu, který nebýval respektován, se počítá i v dalších letech s navýšením o 2,4 a potom o 2,6 mld. korun. Tedy příliš tomu nerozumím, té kritice, protože ten nárůst je velký a s minulými lety naprosto nesrovnatelný.

  Co se týká ESA, tomu rozumím. My teď vedeme s panem ministrem Ťokem debatu o tom, kam by vůbec měla oblast letectví a kosmonautiky přejít, protože je připraven - a já také - debatovat o tom, že by tato oblast přešla z Ministerstva dopravy. Samozřejmě s tím souvisí i další financování.

  Pokud se týká zákona 130, tak je tady v podstatě novela, která je technicko-harmonizační. Tady nikomu nic nebrání, aby udělal novelu, která projde řádně legislativní radou, projde vládou apod. To, že se v podstatě příliš o tomto pozměňovacím návrhu, jehož podstatnou část podporuji, nejednalo, nejednalo se o jednotlivých položkách, ale jednalo se nebo hlasovalo o zákonu jako celku, tak prostě to dopadlo tak, že oba výbory ho odmítly. Bude na to kulatý stůl a já jsem připraven o tom dále diskutovat. Především samozřejmě ten kulatý stůl směřuje k novému zákonu, který by měl skutečně udělat změny zcela zásadního charakteru. Opakuji, 2,5 mld. korun oproti střednědobému výhledu, 28,6 mld. korun mi nepřipadá skutečně málo a myslím si, že tady si vláda naopak kritiku nezaslouží a že by se tady slušelo skutečně méně politiky do vědy a více vědy do politiky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády panu Bělobrádkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Jestli se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Než budeme pokračovat, budu ještě konstatovat omluvu pana poslance Milana Šarapatky od 16 hodin do konce jednání dnešního dne.

  Můžeme tedy požádat o závěrečná slova. Pan ministr. Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Máte slovo, prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k rozpočtu. Chtěl bych konstatovat, že České republice se daří. Samozřejmě můžeme polemizovat, koho je to zásluha. Byla tu taková mantra, že rosteme podle Německa. Ono to vypadá, že teď rosteme třikrát rychleji než Německo. Česká republika má jeden z nejnižších deficitů v Evropě, máme druhou nejnižší nezaměstnanost. Za rok nám ubylo 88 000 nezaměstnaných. Snižujeme deficit, máme jeden z nejnižších deficitů, máme jedno z nejmenších zadlužení v Evropské unii. Od nástupu naší koaliční vlády jsme snížili státní dluh vůči HDP o čtyři body - 41,3 koncem 2013 a koncem roku 2016 bude 37,3, takže čtyři body za tři roky. Samozřejmě můžeme polemizovat, koho je to zásluha, ale já myslím, že jak jsme nastoupili, tak my jsme napumpovali peníze do té ekonomiky. Šest měsíců po svém nástupu jsem začal realizovat program investic do základních škol kolem Prahy, co paní kolegyně Kovářová po tom volala a její šéf jí to nechtěl dát, například. A my jsme napumpovali peníze do spotřeby a do investic. Naši ministři dělají maximum pro to, aby vyčerpali peníze z evropských fondů. Někteří zavedli krizové řízení. A dělali jsme maximum pro to, abychom odčerpali ty prostředky, které z Evropské unie jsou, protože jsme to převzali v situaci, kdy skutečně se nečerpalo. Takže je to jednoznačně působení této vlády, které nastartovalo růst, a máme jeden z nejvyšších.

  Samozřejmě plánování evropských peněz, jak to tady kritizoval pan Stanjura, tak já bych jenom připomněl, že Evropská unie nemá žádnou lhůtu pro placení peněz, které nám dluží. Taky děláme maximum, abychom ty peníze odčerpali. Jenom resort dopravy má fakturaci za prosinec 25 mld. korun a vypadá to tak, že se možná povede, že vyčerpá všechno z těch fondů. Takže je to jednoznačně naše zásluha na tom, že se nám daří. A já chápu, že některým se to nelíbí.

  Když jsme dělali deficit a bavili se o deficitu, je jeden z nejnižších v Evropě a je to na polovině Maastrichtu, možná míň, a taky plníme mantru pana poslance Kalouska - strukturální deficit, když ho snižujeme z minus 1,8 % 2015 na minus 1,4 % 2016. Takže nechápu, proč ta kritika. A my jsme samozřejmě volili nějaký kompromis mezi výší schodku veřejných financí 70 mld. a rychle rostoucí ekonomikou.

  Pokud tady pan Stanjura kritizoval tu EIA, tak ale pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, přece ta EIA - nechápu proč, když byla EIA na stole v 90. letech, proč nikdo nedokončil to územní rozhodnutí a stavební povolení, proč ty dálnice nikdo nepostavil? Fakt tomu nerozumím. My si klademe za jeden cíl dostavět dálnici Praha-Ústí, pokud se to povede, v prosinci 2016. Tu dálnici začali stavět 1985, takže budeme slavit 31 let výstavby 90 km dálnice. To jen tak na okraj.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo navrhovatele. Žel tedy podle jednacího řádu musím ještě udělit faktické slovo, faktickou připomínku těm, kteří mají přednostní právo, a ostatním, kteří ho nemají, udělit nemohu. Je tady přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a pan kolega Černoch. A také pan předseda klubu TOP 09. Prosím ale, jsme po závěrečném slovu navrhovatele.

  Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ač se to zdálo být v podstatě nemožné, tak tato závěrečná řeč předčila svou nestoudností předkládaný materiál, jeho čísla a argumentace k němu uvedené. Myslím si, že obojí si zaslouží hold. Jak ta řeč, tak ta neuvěřitelná a nepřijatelná materie, o které budeme hlasovat. Dovolte, abych na počest předkladatele ten hold složil jedním z nejznámějších a nejslavnějších hesel volební kampaně ANO: "Jsme schopný národ, jenom nám vládnou nemehla a balíci." (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám faktickou připomínku, přihlásil jsem se s přednostním právem. Velmi těžko se reaguje na tak nesouvislou řeč, kdy je poskládáno mnoho věcí, které s rozpočtem vůbec nesouvisí. Ale zkusme od konce.

  Kontrolní hlášení se dotkne zhruba více než půl milionu subjektů. Více než půl milionu. A to jsou zloději!, říkal ministr financí. A já říkám, že to není pravda! Není to pravda! Copak karuselové obchody dělají firmy s obratem 10, 20, 30 mil. ročně? Neuvěřitelné množství obchodních dat chcete sbírat! Neuvěřitelné množství. Četl jsem docela vtipný komentář, že poprvé se to bude odevzdávat 25. února a je to nový Vítězný únor pro stát.

  Místo abyste šli po těch, kteří skutečně ty stamiliony a miliony odvádějí, tak se zaměříte úplně na všechny. Nesmyslně vysoké pokuty, nepřipravenost projektu. První informaci, abyste věděli, poté, co jsme podali návrh zákona, tak v "rekordním" čase 14 dnů Ministerstvo financí informovalo podnikatelskou veřejnost. Teda polovinu. Tři sta tisíc subjektů obdrželo jednu A4 buď mailem, nebo do datové schránky. A tomu se říká informační kampaň k tomu, co má přinést deset miliard. Nic to nepřinese! Ti kteří kradli, budou krást dál a budete otravovat slušné a poctivé, kterých je naprostá většina.

  O EET jsem mluvil, nepřinese nic. Podívejte se do vámi milovaného Chorvatska, o kolik se jim zvýšily příjmy. Nic! Nula! Současně říkáte, že chcete narovnat podnikatelské prostředí u EET. Tak se podívejte na vaše koaliční dohody! Copak vy navrhujete, aby to platilo pro všechny? Hned? Ne, pro tu citlivou, a je to dobře, pro tu citlivou kategorii živnostníků najednou je odklad až za příští volby. Sami tomu nevěříte, proto to odkládáte za příští volby. Aby si to náhodou voliči nevyzkoušeli ještě před volbami. Takže nic takového.

  U hazardu jsme my nic nebrzdili. Hlasovali jsme pro ten návrh zákona v Poslanecké sněmovně. Pro jsme hlasovali. Tak vždycky neříkejte, že opozice byla proti.

  Pak musím říct k tomu EIA. Já nevím, jestli ministr financí četl ten materiál myslím že ministra Brabce. Tak ten zákon je sice z roku 1991 nebo 1992, ale poslední vyjádření EIA podle tohoto zákona bylo vydáno v roce 2006. A je to první stupeň při projektové dokumentaci. Zeptejte se svého ministra dopravy, jak dlouho to trvá. Takže to není z 90. let. Poslední je z roku 2006 a vy jste to nevyjednali. To je celé! Nevyjednali jste si to. A teď podívejte se do toho materiálu, má 11 stran, do toho vládního materiálu. Jezdíte tam od července jak do houslí, do Bruselu, a nic! Proto říkám, že jestli máme mít šanci, tak to musí dojednat podle mého názoru premiér na politické úrovni, ne na úřednické úrovni. Pokud se pletu, jenom dobře pro Českou republiku.

  Je opravdu komické, když ministr financí, který dva roky vládne, jehož strana má resort ministra pro místní rozvoj, říká: "Máme blbý zákon o veřejných zakázkách." Co jste dělal dva roky? Vy a vaši kolegové, kteří to mají na starosti! Proč jste ho dávno nezměnili? (Potlesk z lavic ODS.) Nejste ve vládě týden, ale dva roky! (Hovoří hlasitě, expresivně. Ze sálu se ozývají reakce, například: Neřvi!) A pořád se chováte jako v kampani, když jste ještě nevládli. Tak co jste za dva roky udělali?

  Pane předsedající, byl bych rád, aby poslanci na mě nemluvili. Mohou se přihlásit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemohou se přihlásit, pane předsedo, protože je po rozpravě, která byla ukončena, je po závěrečném slově ministra financí a mohou hovořit jenom ti, kteří mají přednostní právo, protože jim to slovo nemohu odebrat. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže mohou na mě křičet, pane místopředsedo?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemohou na vás křičet.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak prosím vás, abyste mi zjednal pořádek! Já vím, že se vám nelíbí, co říkám, ale to neznamená, že byste neměl řídit schůzi korektně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemám žádnou výhradu proti tomu, co říkáte. Kdybych chtěl, tak bych se přihlásil do rozpravy, a samozřejmě budu rád, když se sněmovna uklidní. Uklidňuji ji téměř každou minutu. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji vám. Na druhé straně musím souhlasit s ministrem financí, s těmi prvními větami, které řekl: "České republice se daří. Jsme na tom dobře. Máme nízkou nezaměstnanost, nízké zadlužení." Až na to, že říká, že 25 roků tady ta republika šla špatným směrem. Jak je to možné? Musíte si vybrat! Buď jsme šli dobrým směrem - neříkám, že nebyly chyby, to v žádném případě -, a to jsme šli, a proto se České republice daří. A je zajímavé, že ten, kdo vyšel z podnikatelského prostředí, propadl tomu úřednickému pohledu na svět, že úspěchem ekonomiky není úspěch podnikatelů a zaměstnavatelů, ale už je to úspěch vlády. Zajímavá změna. Já tomu prostě nevěřím. A je jedno, kdo je ve vládě. Myslím, že je to úspěch podnikatelů a zaměstnavatelů. Kromě těch pracovních míst, která jste vytvořili, těch 22 tis. úřednických míst za dva roky. To je všechno pravda.

  Takže jindy říkáte, že 70 mld. je koaliční kompromis, a je to pravda, a že byste si představoval nižší deficit státního rozpočtu. A když já to řeknu nebo to řekne opozice, tak řeknete: "To je ale planá kritika té opozice!" Tak jste to měl v té koalici prosadit! Měl byste naši podporu. Přesně tak to je. My jsme navrhovali vrácení, přepracování a snížení. A sami jste našli například v dávkách hmotné nouze 1 miliardu 100 mil. jen tak, ze dne na den. Takže konkrétními postupy, vašimi postupy, nám dáváte za pravdu. Takže neodvádějte pozornost. Hlavně si vyjasněte to základní: Šli jsme dobrým směrem, nebo jsme nešli dobrým směrem? Šli jsme dobrým směrem, proto se České republice daří. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Zbyněk Stanjura, nyní pan poslanec Marek Černoch s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já bych se velmi rád ohradil proti nařčení, že strašíme, že je na našem území pouze 125 imigrantů. Velmi dobře víte, jaká je situace, jak se rychle ta situace může změnit. A to, že požadujeme peníze... (Hlas z pléna.) Nekřičte na mě prosím, pane kolego. To, že požadujeme peníze na ochranu státních hranic, na to, že ta situace se nás může velmi rychle dotknout. Běžte se podívat do Evropy.

  Úsvit svůj názor říká dlouhou dobu. Neměníme ho ve chvíli, kdy se stanou události v Paříži, kdy najednou všichni vycházejí s prohlášeními, že je potřeba zavřít hranice, že je potřeba imigranty vracet. Říkáme to velmi dlouho a ty naše požadavky, které jsme měli, tak se týkají ochrany státní hranice. Proto prosím neříkejte, pane ministře, že strašíme. Že se nám v České republice nic stát nemůže.

  Co se týče hazardu, říkal jste, že opozice nepodpořila zákon o hazardu. Podpořili jsme zákon o hazardu. Naopak jsme tam přinášeli pozměňovací návrh, který byl ještě tvrdší.

  Poslední. Říci, že opozice podporuje zloděje na DPH... Já si myslím, že mimořádná schůze není podpora zlodějů, že jsou tam lidi, kteří jsou slušní, a že nařčení, že podporujeme zloděje, je opravdu nemístné. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní máme před sebou závěrečné slovo zpravodaje, pokud o něm uvažuje. Ne, neuvažuje. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Pardon, pan předseda klubu TOP 09 František Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Za prvé. Považuji za krajně nefér, že pan Babiš tady vystoupil se závěrečným slovem a tolika napadáními a neumožnil Sněmovně, poslancům, se znovu přihlásit. Jestli jste aspoň trochu férová vláda, tak se někdo zvedne a tu rozpravu znovu otevře. To za prvé.

  Za druhé. Kolik roků budete potřebovat, abyste změnili jeden zákon, např. zákon o veřejných zakázkách? Když začalo vaše funkční období vlády v hospodářském výboru, přišla paní Jourová, slíbila, že technickou rychlou novelu, bylo to někdy začátkem března, stihne do června loňského roku a do konce loňského roku bude ta velká transpozice evropské nové normy, která tady teď prošla prvním čtením. Takže toto padá na hlavu vám. Ještě vám připomenu, pane ministře, že to byla vaše strana, která si tady potom přes všechny dohody, že se ten zákon zliberalizuje tak, aby se dalo pružněji stavět, rychleji stavět a bez velkého napadání a vyšetřování - zabili vaši poslanci vaše vlastní pozměňovací návrhy. Takže to situace v resortu veřejných zakázek zcela padá na vaši stranu, vaši poslance, takže to si nadávejte sám sobě.

  Pokud se týká EIA, tak je zajímavé, vy jste o tom problému nevěděl vůbec nic. Tady jste to zaslechl, až když kolega Kučera napadl ministra životního prostředí. Ale asi to byla náhoda, že najednou rychle vznikl materiál, který jste projednávali na vládě. A skutečně, my jsme na hospodářském výboru s dostatečným předstihem upozorňovali na hrozící riziko, váš ministr přesto prosadil maximalistickou, nebo spíše maximalistickou variantu, která potom byla přijata jako novela zákona. My jsme ji nepodpořili. Takže prosím, zase - je to váš problém, dokonce je to problém vašeho ministra, ve vaší straně. Takže prosím, zase - nemanipulujte a nezavádějte řeč někam, že někdo nese jinou odpovědnost.

  Za další. Snad každý viděl - a nechte si už ty zkratky a žvásty, že tady někdo byl proti hazardu. Pokud vím, tak z těch poslanců, co tady, byli napříč politickým spektrem ten návrh byl schválen, takže prosím, tyto veřejné lži si nechte od cesty, my na to nejsme zvědaví.

  Pokud se týká toho, proč bráníme EET. Bohužel, možná jsme měli razantněji upozorňovat veřejnost, co na ně chystáte s kontrolním hlášením. Nevyberete nic. Možná jestli bylo v uplynulých 26 letech něco špatně, tak to, že nebyli důsledně honěni podvodníci, aby si pak nahrabali desítky miliard a pak se ještě vrhli do politiky.

  Co se týká EET, tak už to tady bylo řečeno. Nevyberete nic, navíc jen zlikvidujete spoustu malých, drobných podnikatelů, jejichž největším proviněním je, že se chtějí sami živit a nechodí na úřady práce.

  Dálnice... (Poznámka z pléna.) Dálnice nestavíte. Myslím si, že byste se leckdo měl, kdo to tady teď řekl, vrátit do první třídy obecné školy, aby vám řekli, co je slušné chování a slušné výroky.

  Co se týká památek, je mi líto, že paní kolegyně Kovářová tady nemohla zareagovat. Totéž, co tu říkal premiér Bělobrádek, také neodpovídá realitě, je mi to líto, ale já s ním dnes nepovedu kontroverze, je to o rozpočtu a v lednu nebo v únoru skutečně předložíme fakta tak, aby bylo zcela zjevné, kam se tato problematika pro budoucnost ubírá. Pokud se týká památek, tak skutečně republika o deseti milionech, když podpoří obnovu památek v době ekonomického růstu 658, pak 700 nebo kolika miliony, tak to je teda opravdu rána jako hrom!

  Když se bavíme o obavách občanů, a to tak, bohužel, ty obavy začínají u ztráty kulturních kořenů, u ztráty minulosti a tam je první klíč k tomu, abychom se nebáli současnosti a budoucnosti. A v tom přesně jen potvrzujete, že tato vláda je vládou rozpočtové neodpovědnosti, hazardu a zabíjení budoucnosti. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec František Laudát, a protože pan zpravodaj neměl zájem o závěrečné slovo, než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, které pan zpravodaj uvede - ve druhém čtení předložila paní poslankyně Věra Kovářová podle § 106 odst. 2 zákona o jednacím řádu návrh na opakování druhého čtení. Čili ten je potřeba hlasovat procedurálně dříve než ostatní pozměňovací návrhy, a proto o něm dám hlasovat. Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

  V hlasování pořadové číslo 166 rozhodneme, jestli Sněmovna chce opakovat druhé čtení zákona o státním rozpočtu.

  Zahájil jsem hlasování číslo 166 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 166. Z přítomných 179 pro 36, proti 113. Návrh nebyl přijat.

  V tom případě prosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, o vyjádření požádám samozřejmě i ministra financí. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, podle schválené procedury hlasování bychom nyní měli jako první hlasovat sešit A, tzn. pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru, a podle procedury jsme si schválili, že bychom to hlasovali celé en bloc, tzn. A1 až A8 společně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme hlasovat A1 až A8. (Stanovisko zpravodaje pozitivní, ministra souhlasné.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 167 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 167. Z přítomných 182 pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali sešit B, pozměňovací návrhy, které byly podány ve druhém čtení, a podle schválené hlasovací procedury bychom měli nejprve hlasovat pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury B31 atd., protože jsme si odhlasovali, že budeme jednotlivě bod po bodu. Takže prvním bodem je B31/1. Moje stanovisko je negativní. (Stanovisko ministra nesouhlasné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 168. Z přítomných 182 pro 73, proti 98. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Dále bychom měli hlasovat B31/2. Moje stanovisko je nesouhlas. (Stanovisko ministra nesouhlasné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 169. Z přítomných 182 pro 69, proti 107. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Dále bychom hlasovali B31/3. Stanovisko nesouhlasné. (Stanovisko ministra nesouhlasné.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 224. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 224 z přítomných 183 pro 36, proti 107. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: B/27 opět ve dvou variantách. Je to od pana poslance Hovorky. Takže prvá varianta B/27/1. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 225. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 225 z přítomných 183 pro 44, proti 97. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Druhá varianta B/27/2. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 226. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 226 z přítomných 183 pro 49, proti 93. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: B/28 - pan poslanec Filip. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 227. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 227 z přítomných 183 pro 49, proti 104. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: B/29 - pan kolega Fiala společně s panem kolegou Stanjurou, Vilímcem a Beznoskou. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 228. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 228 z přítomných 183 pro 49, proti 101. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Václav Votava: Jestli se nemýlím, pane místopředsedo, tak jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích podaných ve druhém čtení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že s vámi souhlasím, protože i já mám poznámky, že je všechno vypořádáno. Má někdo z těch, kteří podávali pozměňovací návrhy, pocit, že jsme o jeho návrhu nehlasovali? Není tomu tak. V tom případě jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme pokračovat, a to je - padl návrh na doprovodné usnesení, které můžeme...

 • Poslanec Václav Votava: To bychom - nechci vám radit, pane místopředsedo...

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: ... hlasovat až po (Zpravodaj: Hlasovat až po, ano.) případném schválení, protože není možné hlasovat jinak.

  Takže budeme hlasovat o návrhu zákona o státním rozpočtu jako o celku, a to v hlasování číslo 229. Ale nejdřív přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 podle sněmovního tisku 617 ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy tohoto usnesení."

  Zahájil jsem hlasování číslo 229 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 229 z přítomných 182 pro 104, proti 78. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas (Delší potlesk v celé jednací síni.)

  Nyní tedy žádám zpravodaje, jak jsem předeslal, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Ano, nyní bychom hlasovali jako poslední hlasování o doprovodném usnesení. Já bych si dovolil jej přečíst. Je to doprovodné usnesení pana poslance Bendla: "Poslanecká sněmovna žádá ministra zemědělství, aby nespotřebované výdaje roku 2015 a zjevně nepotřebné a nespotřebované výdaje v průběhu roku 2016 prioritně alokoval na řešení problematiky sucha a rozvoje lesního hospodářství."

  Moje stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 230 a ptám se, kdo je pro doprovodné usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování číslo 230 z přítomných 183 pro 71, proti 73. Návrh doprovodného usnesení byl zamítnut.

  Tím jsme vypořádali bod číslo 143, třetí čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí České republiky Andreji Babišovi, děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru Václavu Votavovi a končím bod číslo 143. Státní rozpočet byl schválen. (Šum a neklid v jednací síni, střídání předsedajícího.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat dalším bodem, to je bod

  I tento předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministra financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Neklid a šum v jednací síni.) Pouze pan ministr má slovo prosím! Děkuji.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, současně s návrhem o státním rozpočtu na rok 2016 vláda předkládá i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, já se velmi omlouvám, ale prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna utiší. Ať všichni, kteří chtějí debatovat, odejdou do předsálí. Děkuji. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidované na dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy. Východiska při zpracování střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 byla stejná jako při zpracování návrhu rozpočtu na roku 2016. Ve výdajových rámcích na léta 2017 a 2018 nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z rozpočtu Evropské unie a finanční mechanismy. (Silný ruch v sále.)

  Pro rok 2017 jsou navržené výdaje centrální vlády ve výši 1 211,7 miliardy korun, což tvoří výdaje státního rozpočtu 1 152,3 miliardy korun -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se znovu omlouvám, pane ministře, ale situace není lepší. Poprosím, abyste pokračoval, až se sněmovna ztiší. A pokud se neztiší, tak začnu některé jedince jmenovat. Děkuji. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Tyto výdaje jsou sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 29,5 miliardy korun a výdaje státních fondů ve výši 59,4 miliardy korun. Střednědobý výdajový rámec navržený pro rok 2018 činí 1 245,7 miliardy korun, z čehož připadá na státní rozpočet 1 185,4 miliardy korun. Tyto výdaje jsou sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 30,1 miliardy korun a na státní fondy 60,3 miliardy korun.

  Podrobný komentář návrhu výdajových rámců na léta 2017 a 2018 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu předložen současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2016 na vědomí.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 618/1. I tady prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan předseda pan poslanec Václav Votava a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo. ***

 • Poslanec Václav Votava: Ano, děkuji vám, pane místopředsedo, za slovo.

  Rozpočtový výbor projednal návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018, sněmovní tisk 618, a to na své 32. schůzi dne 18. listopadu 2015, a po úvodních slovech

  I. konstatuje, že

  a) usnesením Poslanecké sněmovny číslo 556/2014 byl stanoven výdajový rámec na rok 2017 ve výši 1 bil. 215 mld. 500 mil. Kč. Nově se navrhuje na tento rok jeho snížení o 3,8 mld. Kč;

  b) střednědobý výdajový rámec na rok 2017 po změně a střednědobý výdajový rámec na rok 2018, vyjádřeno v metodice sestavování státního rozpočtu a konsolidováno, činí: rok 2017 státní rozpočet, státní fondy 1 bil. 217 mld. 700 mil., z toho státní rozpočet 1 bil. 152 mld. 300 mil. Kč, státní fondy 59 mld. 400 mil. Kč; rok 2018 pak 1 bil. 245 mld. 700 mil. Kč, z toho státní rozpočet 1 bil. 185 mld. 400 mil. Kč a státní fondy 60,3 mld. Kč.

  II. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2017 v nové výši 1 bil. 211 mld. 700 mil. Kč a na rok 2018 ve výši 1 bil. 245 mld. 700 mil. Kč.

  III. Zmocňuje předsedu zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu - což jsem také učinil.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil předseda TOP 09 pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane ministře, dámy a pánové, zkuste si odpovědět sami, jaký má tenhle dokument opravdový smysl při vašem respektu k pravidlům a při vaší fiskální disciplíně.

  Výdajové stropy, které stanovujeme ve střednědobém výhledu, jsou docela dobrá věc, ale jenom tehdy, když jsou dodržovány, což vy jste zatím ani jednou neudělali, a já nemám důvod si myslet, že je neporušíte příští rok zase. Pro vás je to jenom splnění formální povinnosti vyplývající ze zákona č. 218/2000 Sb., jinak se tím veřejným slibem, který činíte před Sněmovnou a před veřejností, naprosto nezatěžujete, a když se vám to bude hodit, tak jako letos nebo loni výdajové rámce zase překročíte. Je to pro vás formalita a my nemáme chuť hlasovat pro něco, co sami neberete vážně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Nikdo takový není. Končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový není, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak je přednesl pan zpravodaj, předseda rozpočtového výboru poslanec Václav Votava.

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 231, přihlášeno je 133 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 54. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, návrh rozpočtu i střednědobý výhled neuvažuje s přímými dotacemi na podporu bydlení. Fond bude nové podpory poskytovat pouze v návratných formách úvěrů a záruk. Realizace těchto podpůrných nástrojů je výrazně efektivnější, podpory mohou být realizovány v rámci revolvingového využití aktiv fondu. Jedná se o nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů, dále na výstavbu nájemních bytů se zaměřením na cílovou skupinu seniorů, úvěry pro mladé na opravy a modernizace vlastního bydlení a také úvěry na obnovu obydlí po živelních pohromách. Pro rok 2016 je navržen celkový objem 1 mld. 60 mil. Kč.

  Jako s další oblastí podpory je v rozpočtu roku 2016 uvažováno s poskytováním záruk za úvěry na výstavbu nájemních bytů do výše 500 mil. Kč zajišťované jistiny.

  Státní fond rozvoje bydlení bude pokračovat ve správě úvěrů poskytnutých ve finančním nástroji JESSICA, který byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu. Tato podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů na rekonstrukce a modernizace bytových domů a vznik moderního sociálního bydlení. Ukončení celkové alokace, které mělo proběhnout a proběhne do konce prosince 2015, bylo již splněno, což musím říci, že to je první finanční nástroj za období 2007 až 2013, kdy vlastně byl naplněn.

  V současnosti dochází k financování náhradních projektů z navrácených finančních prostředků v rámci takzvané druhé obrátky.

  V oblasti dotací návrh rozpočtu a střednědobý výhled uvažuje pouze s dotacemi vyplývajícími ze závazků z minulých let, to znamená dotací mladým lidem formou snížení jistiny při narození dítěte, a dále s výplatou části závazků vzniklých v programu podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů, takzvaný program Panel.

  Výdaje spojené s výplatou závazků uzavřených v tomto programu do roku 2010 včetně jsou plně pokryty z prostředků rezervovaných za tímto účelem v aktivech fondu. Pro realizaci výplat závazků ze smluv uzavřených v roce 2011, případně nároků vzniklých po tomto roce, nárokoval fond dotaci ze státního rozpočtu.

  V oblasti příjmů je fondem předkládaný návrh rozpočtu v souladu se všemi stanovenými limity. Zahrnuje uvedenou dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, a to v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, který ukládá státu povinnost poskytnout fondu dotaci ze státního rozpočtu nejméně ve výši skutečných výdajů určených na poskytování nenávratných dotací. To je pro rok 2016 ve výši minimálně 118,6 mil. Kč. Vláda schválila poskytnutí této dotace pro rok 2016 v uvedené výši.

  Návrh byl odsouhlasen vládou České republiky 23. září 2015. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh rozpočtu a střednědobého výhledu podpořil a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení v předloženém znění.

  Velmi děkuji za pozornost a také za případné schválení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Tento návrh projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 615/1. Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Josefa Uhlíka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám přednesl usnesení číslo 147 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 32. schůze.

  Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 32. schůzi po odůvodnění návrhu paní Ing. Klárou Dostálovou, náměstkyní ministryně pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Josefa Uhlíka a po rozpravě přijal usnesení, kterým

  1. schvaluje sněmovní tisk 615 v předloženém znění,

  2. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 615 projednat a schválit v předloženém znění,

  3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

  4. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

  To je vše, děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, otvírám všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Není-li tomu tak, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. O závěrečná slova taktéž není zájem. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Uhlík.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 232. Přihlášeno 160 poslankyň a poslanců, pro 122, proti 26. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je rozpočet... Pardon, pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Využiji příležitosti, že je tady paní ministryně, a požádal bych ji, aby zjednala pořádek. Zítra zasedá dozorčí rada fondu, jemuž jsme před chvílí schválili rozpočet. Členové dozorčí rady a poslanci dostali materiál dneska nebo včera. Já si myslím, že to není normální (nesrozumitelné) den nebo dva, takže paní ministryně, udělejte tam s nimi pořádek, ať to posílají včas. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tuto připomínku a budeme se věnovat dalšímu bodu

  Předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rozpočet a střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury v letech 2016 až 2018 vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR pro rok 2016 a střednědobý výhled pro roky 2017 a 2018, přičemž rozpočet je připraven jako vybilancovaný se zapojením odhadovaných zůstatků finančních prostředků SFDI k 31. 12. 2015. Rozpočet roku 2016 vychází z navýšených směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 47,1 miliardy korun národních zdrojů a při zapojení předpokládaného zůstatku finančních prostředků SFDI ke konci roku 2015 pracuje s celkovými národními zdroji ve výši 51,3 miliardy korun. Se zapojením prostředků EU ve výši 14,3 miliardy korun činí pro rok 2016 celková výše navrženého rozpočtu téměř 65,7 miliardy korun.

  Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky. Na opravu a údržbu sítě a přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu dopravní sektorové strategie, druhá fáze, na zajištění dofinancování projektů financovaných z OPD 2007 až 2013, na zajištění dostatečného čerpání OPD 2014 až 2020 pro splnění konkretních milníků, tedy předem stanovených a sledovaných cílů v programu OPD 2014 až 2020, aby České republice nebyly kráceny prostředky z OPD na zajištění financování již rozestavěných akcí a na zahajování nově připravených akcí.

  Finanční rámec z národních zdrojů ve výši 51,3 miliardy korun umožňuje financovat opravy a údržbu, přípravu akcí, dofinancovat dokončování akcí národních i spolufinancovaných z EU a pokrýt část nově zahajovaných akcí podle stavu jejich připravenosti. Po úspěšném dokončení přípravy budou v průběhu roku 2016 jednotlivé akce zařazovány do rozpočtu SFDI za podmínky existence disponibilních prostředků. Tyto zdroje mohou být vygenerovány například díky nižším realizačním cenám u jednotlivých soutěžených akcí nebo dosažením vyšších než předpokládaných daňových příjmů. V případě další potřeby budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí akcí, které nemají dneska krytí v rozpočtu.

  Komplikovaný je především rozpočtový výhled, kdy koncem roku 2016 předpokládáme zahájení objemově významných staveb D11, R35, R48, které budou vyžadovat výrazně více finančních prostředků, než je v návrhu rozpočtováno. Jejich realizace je přitom nezbytná pro zajištění dočerpání alokace OPD 2014 až 2020 při dodržení pravidla N+3. Pro Ministerstvo dopravy by byla optimální garance národních zdrojů ve výši cca 52 miliard korun ročně. Předpoklad tzv. návrhové varianty financování obsažený ve schválených dopravních sektorových strategiích.

  Na základě výše uvedeného navrhuji Poslanecké sněmovně ČR schválit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a období střednědobého výhledu, na období 2017 a 2018. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento materiál projednal hospodářský výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 619/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Stanislav Pfléger, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý večer, pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Tímto návrhem rozpočtu se zabýval hospodářský výbor na svém jednání 29. schůze dne 11. listopadu 2015 a návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobého výhledu na roky 2017 a 2018, sněmovní tisk 619 přijal.

  Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu ministra dopravy Dana Ťoka, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici a zpravodajské zprávy Stanislava Pflégera a po obecné a podrobné rozpravě

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 619, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled pro roky 2017 a 2018, v předloženém znění;

  II. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

  III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobého výhledu na roky 2017 a 2018 v hospodářském výboru.

  To jsem právě učinil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Pardon, omlouvám se, pane předsedo, vy jste takový nenápadný, omlouvám se. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám dva konkrétní dotazy k návrhu rozpočtu. Poprosím o vysvětlení tabulky na str. 33 rozpočet SFDI na rok 2016. Vždycky je na žlutém řádku suma a pak rozpad té sumy. Mě zaujalo, že tam máme napsané akce národní v realizaci, pod tím je asi 20 akcí nebo 30. Nijak to nezpochybňuji. Ale současně je tam napsáno, že 6 miliard bude z OPD 2. Tak já nerozumím, jestli je to akce národní, nebo z evropských fondů. Já bych předpokládal, že tam je napsané, že to je akce národní, a je to dokonce za 24 miliard, nebo 24 miliard bylo proinvestováno, a na příští rok je tam částka přes 5 miliard, tak jsou tam používány zdroje z OPD 2. Tak to bych prosil jenom vysvětlit, jestli je tam jenom chyba, že to mělo být spolufinancované. Jsou to určitě akce, které jsou spolufinancované, když se na to podíváte, neboli Oldřichovice 1.11, Oldřichovice-Bystřice 1.11 - teď mluvím o stavbách, které fyzicky znám. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, návrh rozpočtu střednědobého výhledu na roky 2017 a 2018 z pohledu nepokrytých potřeb a z hlediska základních dopravních staveb ve Zlínském kraji je docela smutné čtení. Na páteřní komunikaci R49 schází 8 mld. korun či na pokračování R55 v rámci jihovýchodního obchvatu Otrokovic schází 1,2 mld. Ale nejde jenom o finanční zdroje, ale zejména o problém připravenosti obou staveb. Taktéž další plánované stavby silnic 1/57 či 1/69 nejsou v plánu do roku 2018. Taktéž nepokryté výdaje na 1/49 a 1/35, kde schází tři čtvrtě miliardy. Proto se chci zeptat pana ministra, jaká konkrétní opatření přijme jeho ministerstvo a Ředitelství silnic a dálnic, aby se konečně výraznějším způsobem pomohlo se zanedbanou dopravní infrastrukturou v našem kraji.

  Při čtení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a v rámci realizace operačního programu Doprava 2014 až 2020 postrádám v investicích podporu rozvoje letecké dopravy, zejména podporu letišť. Proto se chci zeptat pana ministra, zda je na toto odvětví dopravy počítáno s nějakou podporou, protože podle dlouhodobých výhledů přeprava cestujících letouny výrazně naroste, přitom kapacita letištních terminálů i vzletových a přistávacích drah se stává nedostačující. Dále bude nutné realizovat i bezpečnostní opatření v rámci zajištění vyšší bezpečnosti cestujících. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen velmi rychle, já to vezmu odzadu. Ty chybějící investice, které jsou ve Státním fondu dopravní infrastruktury - my jsme se dohodli, že uděláme rozpočet co možná nejrealističtější. Pokud peníze budou chybět na akce, které jsou nachystány, tak je tam určitě dodáme. Já bych chtěl všechny ubezpečit o tom, co už jsem říkal několikrát, že na všechny akce, které budou připraveny, peníze budou a peníze nebudou důvodem pro investice.

  Co se týče letišť, podle stávajícího zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury letiště nemůžeme podporovat. Novela, která bohužel nebyla projednána včera, by to do jisté míry umožnila, takže proto tam není v tom rozpočtu nic.

  A co se týče té EIA - já bych to nechtěl moc prodlužovat, ale jenom krátce. Máme takový zákon, který bylo možno vyjednat, protože se pět let nic nedělo a ta EIA nevypadala, jak nevypadá. Na druhé straně bych chtěl říct, že děláme kroky k tomu, abychom ty věci napravili, a já jsem přesvědčený, že se dělají už kroky na politické úrovni k tomu, abychom našli nějaký rozumný kompromis. Já budu zítra jednat v Bruselu, příští týden tam bude pan ministr Richard Brabec. Jsem přesvědčen, že se rýsuje kompromis, ve kterém většina těch staveb, které mají EIA podle zákona 244, a jsou to ty klíčové, nejvíce připravené, bude schopno v nich pokračovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo a přistoupíme k rozpravě podobné, do které se jako první přihlásil pan předseda Stanjura? Ne. Pan poslanec Kučera? Také ne. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. B

  Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj hospodářského výboru poslanec Pfléger. Já přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o usnesení hospodářského výboru, tak jak jej navrhl pan zpravodaj poslanec Stanislav Pfléger.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 233, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 122, proti 25. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Nyní se budeme zabývat sloučenou rozpravou ke třem bodům týkajícím se hazardu.

  Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali dne 30. září na 31. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili sloučenou obecnou rozpravu. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj pro prvé čtení těchto sněmovních tisků pan poslanec Jan Volný.

  Ptám se, jestli pan ministr, případně pan zpravodaj mají zájem o úvodní vystoupení. Není tomu tak. Budeme tedy pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě. Jako první se o slovo přihlásil pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, ve svém minulém vystoupení k zákona o loteriích jsem se dotazoval nepřítomného pana ministra, proč tento dlouho slibovaný vládní zákon o hazardních hrách je v současné době jen v prvním čtení. Bohužel jsem se opět nic nedozvěděl. (V sále je silný hluk.)

  Hlavní příčina tkví v tom, že pan ministr financí Andrej Babiš tento zákon nepředložil návrh tak, jak mu uložila vláda svým usnesením č. 165 ze dne 12. 3. 2014. Konkrétně šlo o úkol - cituji - připravit návrh zákona o sázkových hrách s termínem předložení do vlády ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti v září 2015. Opakuji: ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti září 2015.

  Ano, pan ministr svůj úkol splnil.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane poslanče, ale poprosím sněmovnu o klid. Pokud chceme schválit do 19 hodin tyto tři návrhy zákonů, tak zejména koaliční poslance prosím o disciplínu.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Dne 22. prosince 2014 byl opravdu návrh zákona předložen do vlády. Byl zde předložen moderního zákon, který se snažil reagovat na nové trendy ohledně nelegálního hraní, řešil zdanění momentálně nezdaněné oblasti hazardu na internetu, zároveň obsahoval i zpřísnění podmínek pro provozování společensky nejškodlivějšího - automatového hazardu, a to jak cestou výrazně vyššího zdanění, tak cestou nastavení různých brzd závislostí, seberegulačních opatření pro hráče, registrace apod.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, omlouvám se, není to lepší, počkáme tedy, až se Sněmovna uklidní.

  Pane poslanče Schwarzi, jestli můžete přenést svůj hovor do předsálí, a další. Děkuji.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Oni se páni poslanci ochuzují o to nejzajímavější.

  To byla ovšem jen první část příběhu, jehož pokračování už tak optimistické a jednoznačné není. To, co bylo do vlády předloženo, bylo ovšem jen pro média, kdy se pan ministr prezentoval jako velký bojovník proti tvrdému hazardu. Od konce minulého roku byl návrh zákona pod taktovkou pana ministra Babiše a jeho poradců postupně potichu změkčován až do dnešní doby, ke spokojenosti provozovatelů nejtvrdšího automatového hazardu.

  Faktem je, že zákon má bohužel obrovské zpoždění a na tomto zpoždění mají primárně zájem zejména nelegální provozovatelé typu bet-at-home či Lottoland, kteří za současné situace u nás své hry provozují bez jakéhokoliv zdanění a jakékoli regulace.

  Při této příležitosti se musím ptát: Proč a pod čím vlivem došlo k některým zásadním změnám v tomto zákoně od doby, kdy byl původně pro kamery a média v prosinci 2014 předložen do vlády, a současným stavem předloženým zde do Poslanecké sněmovny. Proč a pod čím vlivem z něj postupně zmizela většina podstatných opatření, zejména pak těch směřujících k ochraně hráče a společnosti před negativními vlivy? Proč se toto muselo napravovat až ve vládě dne 29. 7. 2015, kde se to jen částečným způsobem podařilo? Otázek okolo změny přístupu pana ministra Babiše a jeho ministerstva ke změnám legislativy v oblasti hazardu je mnoho a bylo by dobré, aby se k tomu pan ministr zde vyjádřil.

  Jako garant této problematiky našeho klubu se o vývoj související s novým vládním zákonem o hazardních hrách dlouhodobě zajímám. Proto jsem např. 11. 12. 2014 interpeloval zde přítomného pana ministra Andreje Babiše ve věci připravovaného loterijního zákona. Bohužel pan ministr v té době nebyl přítomen, a tak jsem dostal písemnou odpověď ze dne 22. 12. 2014, kde mě pan ministr ujistil, že - cituji: "nový zákon o hazardních hrách, bude předložen do vlády do konce roku 2014". Netušil jsem, že to bude jen pro média. Naopak jsem naivně čekal, že tento zákon o hazardních hrách bude co nejdříve předložen do Poslanecké sněmovny, aby mohl být v Poslanecké sněmovně schválen dle úkolu z vlády do září 2015, aby mohl zákon začít platit již od 1. 1. 2016. Jelikož ovšem zákon nebyl do Poslanecké sněmovny předložen ani v lednu, ani v únoru a ani v březnu, tak jsem požádal pan náměstka ministra Ondřeje Závodského o schůzku, která se dle mého kalendáře konala 21. 3. Na této schůzce, které se zúčastnil i ředitel odboru loterií Karel Bláha, jsem se mimo jiné ptal, kdy bude konečně tento zákon předložen. A jelikož se ke mně v té době dostávaly signály o jeho změkčování, ptal jsem se i na tyto věci. Panem náměstkem jsem byl ujištěn, že zákon bude předložen včas, že zde nedojde k žádnému změkčení. Bohužel jsem se slibovaného zákona nedočkal ani v dubnu, ani v květnu a ani v červnu. Z tohoto důvodu jsem 18. června 2015 ústně interpeloval tentokrát premiéra opět ve věci připravovaného loterijního zákona, kde jsem ptal, kdy už konečně bude dlouho očekávaný zákon tady v Poslanecké sněmovně.

  Velký vládní zákon o hazardních hrách byl vládou projednán ve skutečnosti až 29. 7. 2015, vláda jej předložila do Poslanecké sněmovny až 28. 8. 2015 a první čtení bylo započato až 30. 9. 2015 a zase až dnes. Toto zpoždění bylo vysvětlováno tím, že bylo potřeba získat čas pro odborníky na Ministerstvo financí na pečlivé zpracování návrhu zákona tak, aby obstál u Evropské komise v rámci tzv. notifikace a aby nebyly z hlediska notifikace vzneseny žádné připomínky Evropské komise.

  Na základně svých dosavadních zkušeností jsem tušil, že to bude jinak, a měl jsem bohužel opět pravdu. Návrh není tak dobře zpracován, jak bylo mediálně prezentováno panem ministrem, neboť Evropská komise uplatnila v rámci notifikační procedury k návrhu nového zákona o hazardních hrách tzv. podrobné stanovisko. Uplatnění podobného stanoviska znamená, že návrh technického předpisu může vytvořit překážky volného pohybu zboží na vnitřním trhu, a představovat tak závažné porušení práva EU. Důsledkem je proto prodloužení původní tříměsíční doby pozastavení prací o další tři měsíce, tedy až do 4. února 2016. Důvodem takového prodloužení lhůty je skutečnost, že členský stát musí mít dostatečný časový prostor výtky ze strany Evropské komise a jiných členských států zapracovat, neboť je povinností členského státu se k podrobnému stanovisku vyjádřit a oznámit Komisi, jak bude návrh upraven. V opačném případě se stát vystavuje nebezpečí zahájení řízení pro porušení Smlouvy o založení Evropské unie.

  Za důležité považuji na tomto místě zdůraznit, že bylo na plné odpovědnosti předkladatele, tedy v tomto případě ministra financí, určit, v jaké fázi bude návrh zaslán kontaktnímu místu, tedy Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, k provedení notifikačního řízení. Vždy však musí předkladatel právní úpravy vyžadující notifikační řízení vzít v úvahu, že poté, co Komise obdrží takový návrh, následuje tříměsíční lhůta a před jejím uplynutím nelze návrh přijmout a v případě uplatnění připomínek musí mít nejen dostatečný časový prostor na tyto připomínky reagovat, ale také musí existovat legislativní nástroje, jak případné nedostatky notifikované právní úpravy zhojit. Musí se tedy jednat o fázi legislativního procesu, kdy je předpis otevřen pro případné změny. Z tohoto pohledu je ideálně doporučováno ze strany samotného Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zahájit notifikační řízení předtím, než je materiál projednán vládou. Zdůrazňuji: předtím, než je materiál projednán vládou. Tato pravidla ostatně vyplývají i z nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, které implementuje směrnici 2015/1535 a které výslovně stanoví, že předkladatelé musí předat Evropské komisi návrh ve stadiu, kdy v něm mohou být ještě provedeny podstatné změny, a současně nepředloží ke schválení nebo návrh neschválí ve lhůtě stanovené pro pozastavení prací na notifikovaném návrhu, tedy v tomto případě do 4. února 2016.

  Je zřejmé, že pan ministr, jak je u něj zvykem, se těmito pravidly bohužel opět neřídil a notifikační proces bohužel zahájil až ve fázi, kdy o tomto návrhu jednala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šinclovi. Dalším řádně přihlášeným - pardon, s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jen opravdu krátce. To, co tady zaznělo z úst kolegy Šincla, vůbec jsem nevěděl, jaké bude téma jeho hovoru. Bylo by to opravdu asi nejčistější, to, co navrhoval, ale já to také nebudu navrhovat proto, aby nemohly být vzneseny žádné připomínky, že chceme projednávání tohoto zákona zdržovat. Jsou však tady dvě věci. Jednak to, že není uzavřena notifikace a my vlastně nebudeme ve druhém čtení úplně přesně vědět, co tedy budeme projednávat. Protože předpokládám, že stávající novela projde podstatnou změnou. A také jsem na konferenci, která proběhla v Kongresovém centru, slyšel, že bude předložen komplexní vládní návrh. Dokonce to neříkali ani zástupci vlády. Takže z toho důvodu bych rád od pana předkladatele krátkou stručnou odpověď, jak to tedy bude. Jestli opravdu ve druhém čtení budeme projednávat materii, která je v tuto chvíli předložena, anebo jestli dojde velkých úprav.

  Já bych navrhl to vrácení, ale neudělám to, opravdu to neudělám proto, aby nemohlo být říkáno, že prostě chceme toto projednávání zdržovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, kolegyně, kolegové. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale vzhledem k tomu, že to je právě dnes, co zastupitelstvo největšího středočeského města, města Kladna, zrušilo vyhlášku regulující hazard ve městě Kladně. A když jsem tady poslouchal zejména místopředsedu vlády a ministra financí pana Babiše při projednávání zákona o státním rozpočtu, jak je to důležité regulovat hazard a jak z toho utíká spousta peněz a podobně, a dnes koalice KSČM, hnutí ANO a Volba pro město zrušily vyhlášku, která, řeknu, velmi omezovala, ne-li likvidovala vůbec hazard v tomhle největším městě, a nepočkali alespoň na legislativní úpravu zákona, kterou teď projednáváme, tak mi to přijde trochu schizofrenní. Protože tady na jedné straně hnutí ANO říká: bojujeme proti hazardu a jsme připraveni hazard potírat, protože má svoje negativní důsledky. A když, teď podotknu, sociální demokracie a občanští demokraté na kladenském zastupitelstvu říkají, že je třeba s hazardem bojovat dál, přesto komunisté a hnutí ANO spolu s Volbou pro město tuhle vyhlášku zrušily.

  Ptám se - proč? Co to je za hazardní hru a s kým se tady vlastně ta hazardní hra tady hraje? Jestli tady s námi v Poslanecké sněmovně se předstírá to, jak se ve skutečnosti chce bojovat s hazardem, ale pak, když dojde na lámání chleba a opravdu se hazard regulovat má, to znamená ve městech, kde to je nebezpečné - a ve městě Kladně je 800 heren! Osm set heren ve městě, které má 75 tis. obyvatel přibližně, regulovat hnutí ANO, KSČM a Volba pro město hazard nechce. Ptám se tedy předkladatele, jak je to možné. Co tedy je pravda? Chcete opravdu regulovat hazard a chcete dát městům šanci, aby mohla dosáhnout na regulaci hazardu? Zvlášť řeknu v lokalitách, které jsou k tomu řeknu předurčené, to znamená v blízkosti škol a podobně? Nebo si vlastně stejně vytváříte nástroje, abyste se v komunálních lavicích potom chovali absolutně jinak?

  Děkuji za případnou vaši odpověď, máte-li k tomu odvahu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka, ale nyní s přednostním právem, pardon, pane poslanče, s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vznést procedurální návrh po určité dohodě, abychom dneska jednali i po 19. hodině, meritorně jednali i hlasovali, s tím, že uděláme tento bod tak, abychom skončili v půl osmé. Taková je dohoda prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, chtěl jste říct, aniž bych vám chtěl radit, že chcete, abychom meritorně i procedurálně jednali a hlasovali i po 19. hodině do schválení těch tří bodů, které jsou v programu. Abychom skončili po bodu 38.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ano, děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, přivolám naše kolegy z předsálí. Pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Koníček.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Tak jak to bylo předneseno, je to opět nehlasovatelné. Pan poslanec Faltýnek to nemůže sám za sebe.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, prosím o opravu. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Omlouvám se kolegovi Koníčkovi. Jménem dvou klubů, ANO a sociální demokracie, vznáším tento návrh.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď je to úplně zcela jasné, o čem budeme hlasovat. Je tady žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Faltýnka, abychom dnes jednali a hlasovali i po 19. hodině. Kdo je pro? Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 234, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 87, proti 32. Návrh byl přijat.

  Nyní prosím pana poslance Ludvíka Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl položit pouze otázku, na kterou stačí, když bude odpovězeno v průběhu druhého čtení nebo písemně. Chtěl bych se zeptat, proč u § 52 a § 53, proč je u technických her v našem zákoně navržena taková výše nejvyšší sázky a nejvyšší výhry a nejvyšší hodinová prohra, která je násobně vyšší než například v úpravě v Německu nebo na Slovensku. Tomu skutečně nerozumím. Myslím si, že to jsou základní nástroje k tomu, jakým způsobem regulovat hazard. Čili stačí, když mi odpovíte na začátku druhého čtení, já si potom k tomu vezmu nějakou delší řeč. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm řádně přihlášený pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslance, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já myslím, že je opět ani nevyužiji, ale vzhledem k tomu, že byl prodloužen jednací čas, jsem dokonce umazal svou řádnou přihlášku, abych zkrátil projednávání, ale za této situace toho využiji k faktické.

  Velmi mě zaujalo to, co tu říkal kolega Bendl o Kladně. Jestli tam existuje ta koalice, kterou zmiňoval, a předpokládám, že kolega Bendl dobře ví, jaký tam je stav, tak bych opravdu chtěl požádat pana vicepremiéra, předkladatele, aby to okomentoval, protože na jedné straně proti tomu hazardu bojujeme, na druhé straně se tam zruší vyhláška, která měla hazardu bránit, vyhláška, kde asi podstatnou část má hnutí ANO. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jen na začátek možná krátká reakce na pana poslance Fiedlera, na mého předřečníka. Asi to není zdaleka první město, kde hnutí ANO dělá úplně něco jiného, než deklaruje tady ve Sněmovně. To je nám všem jasné a vidíme to v naprosto praktických krocích. Ale proto tady nevystupuji.

  Bavíme se o hazardních hrách, o jejich regulaci, kterou TOP 09 podporuje, a na rozdíl od hnutí ANO dokonce i praktickými kroky ve městech, kde má své zastupitele. Jsem rád, že tím, že jsme si prodloužili čas na projednání, tak máme dostatek času, abychom tento zákon řádně projednali, a ne ho v rychlosti nechali schválit nebo proběhnout pouze do 19. hodiny.

  Já bych tady chtěl upozornit na jednu věc. Teď nechci rozporovat výše sazeb, o kterých se tady jedná a o kterých je předmět diskuse. Chtěl bych upozornit na jinou věc a to je rozpočtové určení daní. Rozpočtové určení daní, tzn. ty peníze, které jdou, a to je naprosto zásadní věc, z automatů, se vlastně dělí na dvě části. Jedna část jde do státního rozpočtu a druhá část jde do městských rozpočtů. Jistě samozřejmě všichni víte, a mnozí z vás jste tady zastupitelé na obcích, ten příjem z hazardu je poměrně výrazný. Obce, které herny provozují, resp. na jejichž území jsou herny provozovány, tak mají z heren poměrně nezanedbatelný příjem. Na druhou stranu s tím mají obrovské problémy. Musí řešit sociální problémy spojené s automaty, musí řešit pořádek kolem heren, musí řešit např. rušení nočního klidu atd., tzn. zatěžuje to samozřejmě i městský rozpočet a má to i negativní vliv dovnitř do města. Proto každé městské zastupitelstvo balancuje, zda mít na svém území herny, automaty a dostávat peníze.

  Už jsem tady kdysi říkal příklad: My např. v Lounech peníze poctivě rozdělujeme tak, že 50 % dáváme do sportu navíc, nad rozpočet města, 25 % dáváme do sociální oblasti nad rozpočet města z peněz hazardu a 25 % dáváme do kulturní oblasti navíc. My jsme to řešili samozřejmě tak, že jsme udělali nějaká omezení, ta omezení ze strany heren jsou respektována. Nicméně chápu, že jsou města, kde na druhou stranu mají téměř nulovou toleranci nebo nulovou toleranci, protože tam to sociální napětí je např. velmi vysoké a herny tam jsou skutečně negativním prvkem.

  Původní rozpočtové určení daní, tzn. kam ty peníze tečou. Tak původně 80 % šlo obcím, 20 % šlo do státního rozpočtu, ale ty poměry se dnes mění. Není to poprvé, kdy si ministr Babiš bere víc peněz do státního rozpočtu na úkor obcí. Už to udělal u poplatků za vytěžený nerost, kdy si bere více peněz z Ústeckého kraje a vysává ten kraj na úkor státního rozpočtu, kdy potřebuje peníze např. na těch 22 000 nových úředníků, protože ty musí někde zaplatit. A odkud je zaplatí ministr Babiš? No přesně z těch peněz, které bere obcím.

  Jak jsem říkal, ten poměr je 20, nebo byl 20 % státní rozpočet, 80 % obce. Dnes je tomu jinak. Dnes se ten poměr mění. U takových těch beden, tzn. stojatých automatů, je 35 % do státního rozpočtu a 65 % obcím, tzn. ten poměr už je nižší, tzn. méně peněz pro obce a více peněz do státního rozpočtu např. na biopaliva, navýšené platy úředníků atd. A u ostatního hazardu v uvozovkách to je ještě horší: 70 % do státního rozpočtu a 30 % pro obce. A to je věc, se kterou se já vůbec nemohu ztotožnit. Já skutečně nechci, aby občané u nás ve městě dotovali z peněz, které dostávali z hazardu, a když to riziko tam skutečně nesou a tu nepříjemnost, kterou tam máme, jsme vykompenzovali právě těmi dotacemi do sportu, kultury, sociální oblasti, tak dnes ty peníze si vezme ministr Babiš, pustí si je do biopaliv, pustí si je k těm zaměstnancům atd. To je prostě věc, se kterou já se nemohu ztotožnit.

  Já na to tady upozorňuji, chci avizovat, že ve druhém čtení předložím pozměňovací návrh, který nebude měnit sazby. Samozřejmě s těmi navýšenými sazbami souhlasím, jsou správně, hazard se má zdanit a má se regulovat. S tím, myslím, jsme ve shodě a klub TOP 09 to jednoznačně podpoří. Ale s čím nemohu souhlasit, je, kam ty peníze tečou. Ty peníze prostě nemohou absolutně navíc téct do státního rozpočtu právě na úkor obcí. Já s tím prostě nesouhlasím a já si myslím, že každý rozumný zastupitel, není nás tady málo, zastupitelů, se s tím nemůže také ztotožnit. Takže já avizuji dopředu, že podám pozměňovací návrh, který právě tenhle poměr bude měnit. Samozřejmě větší část necháme panu ministru Babišovi, to bychom mu nemohli udělat, ale víceméně vylepšíme ten poměr taky i ve vztahu k obcím. Takže tento pozměňovací návrh ve druhém čtení tady představím.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným ještě jednou pan poslanec Šincl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Já se moc omlouvám, omlouvám se i všem, kteří mi řekli, ať tady nezdržuji, protože jsou připraveny jiné aktivity, ano, rozumím tomu, ale snad jenom malou, krátkou poznámku. Velice zajímavé téma tady kolega předřečník přednesl a to je o tom rozdělení mezi obce a mezi stát. Já osobně jsem přesvědčen, že tím, že kdysi dávno vzniklo rozdělení mezi obce a stát, je špatně, protože vznikla závislost obcí na hazardu. Kdyby pan ministr přišel s návrhem, který bude obsahovat, aby veškerý výnos technických zařízení byl přímo připsán a rozdělován podle počtu obyvatel nebo podle rozlohy apod., ztratila by se závislost obcí na hazardu, protože dneska zastupitelstva meditují o tom, jestli mají ten hazard zrušit, nebo ne. Objevují se nápady: Však my to můžeme použít třeba na sport, třeba na chodník, třeba na nové státní úředníky. Nicméně nechci zdržovat, slíbil jsem, že budu opravdu krátký, a splním přání našeho předsedy klubu, abych opravdu dál neprodlužoval, protože nás čekají příjemnější aktivity.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. A ještě je tu faktická poznámka pana poslance Kučery a pana poslance Pflégera. Prosím, pane poslanče, potěšte nás.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Víceméně nebude to poprvé, kdy budu reagovat, už jsem, tuším, někdy v minulosti reagoval na tuto myšlenku pana poslance Šincla, na svého předřečníka. Já bych se s tím mohl ztotožnit, pokud by ty peníze skutečně šly absolutně do státního rozpočtu a absolutně by byly přiřazeny potom v rozpočtovém určení daní obcím. Ale tomu tak není. Já tam to rovnítko v tom státním rozpočtu nikde nevidím a pochybuji, že jakýkoli státní rozpočet by to byl schopen zajistit. Proto já říkám, obce, které nesou tu zátěž, tak nechť ty peníze nějakým způsobem dostanou v rozpočtovém určení daní. Ty obce, které tu zátěž nenesou, tak samozřejmě ty peníze mít nebudou. Ale zase nebudou mít ta negativa. Je to vždycky na vybalancování. A já odmítám takový ten podtext, který tu zaznívá, že starostové jsou nějací zkorumpovaní, úplatní, že jsou nějací mafiáni, kteří hrají někde potajmu herny. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Po něm pan poslanec Kalousek. (V sále je obrovský hluk.)

 • Poslanec Karel Fiedler: Já jsem měl na mysli řádnou, ale myslím, že faktická mi bude stačit, takže to nemusíme měnit, pane předsedající. Tady zazněly opět nějaké dotazy na předkladatele, které zůstaly nezodpovězené. Já bych nerad, aby celá tahle debata byla ukončena závěrečným slovem předkladatele, na které už nemůžeme reagovat. (Někteří poslanci z levé části opouštějí sál.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Prosím pány poslance a paní poslankyně o klid. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 • Poslanec Karel Fiedler: Myslím, že projednáváme dost důležitý zákon s dost velkým dopadem. Krátké novele jsme věnovali mnohem více času a teď tu velkou máme spláchnout tak velmi rychle, tak bych aspoň kolegy nalevo požádal, aby tomu věnovali pozornost.

  Zopakuji dvě otázky, které jsem tedy dával já. Jestli ve druhém čtení budeme projednávat materii, která tady dnes je, anebo se dočkáme nějakých velkých změn potom, až budou zapracovány připomínky z notifikace nebo nějaký komplexní údajně vládní pozměňovací návrh, jak jsem slyšel v Kongresovém centru. Tam to bylo řečeno ve vztahu k panu premiérovi, který tady není, ale předpokládám, že pan vicepremiér o tom asi něco bude vědět. To je první dotaz, na který bych rád znal odpověď. Ne v závěrečném slově, abychom mohli reagovat.

  Druhý dotaz je ten, jestli by mohl pan vicepremiér a současně předseda hnutí ANO okomentovat situaci v Kladně, jak to tedy máme chápat, jak tomu máme rozumět. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, mně to nedá, abych nezareagoval na vizi pana poslance Šincla, že by byly odvody z heren stoprocentně přerozdělovány v rámci RUD. Nezlobte se, ale cesta do pekel je téměř vždy dlážděna dobrými úmysly. Představte si v praxi, že obec zvažuje, zda zakáže hernu, a přitom ví, že z toho nebude mít žádný přímý příjem a současně ponese všechny náklady ze sociálněpatologických jevů, které se kolem herny dějí. Prostě ze všech 6 248 se nenajde jedna jediná, která to v takovém případě povolí. To znamená, že legální byznys, který lze regulovat a danit, skončí. Poptávka zůstane, celé se to přesune do nelegálního byznysu a budeme ve stejné situaci, jako když se v Americe vyhlásila prohibice. To je cesta do pekel.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. To je zatím poslední přihlášený do sloučené obecné rozpravy. Ptám se, kdo se další hlásí do sloučené obecné rozpravy. Není nikdo takový. Končím tedy sloučenou obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Nechtěl jsem zdržovat, protože někteří mají vánoční večírky, tak velice stručně.

  Hnutí ANO má 196 koalic, v Kladně jsme v menšině. Pan Bendl napsal interpelaci. My mu odpovíme a rád ji tady přečtu. Zákon jsme předložili 19. 12. 2014 a na Úřadu vlády byl od 20. 12. 2014 do 29. 7. 2015, tudíž sedm měsíců. Notifikace od 4. 8. 2015. Evropská komise s tím souhlasila. (Hlasy z levé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, omlouvám se, ale ozývají se tady hlasy, jestli byste mohl být hlasitější. Prosím, buď si přibližte mikrofon, nebo na nás více zakřičte. Děkuji.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ještě jednou. Pan Šincl má pravdu, že máme zpoždění. Dvacet pět let máte zpoždění. Když jsem přišel na ministerstvo, tak na zákoně nebyla ani čárka. To bylo 29. ledna 2014. Zákon byl předložen 19. 12. 2014. Potom ležel sedm měsíců na Úřadu vlády, než se to vydiskutovalo v rámci koalice. Notifikace od 4. 8. 2015. Takže s Evropskou komisí je to domluveno a nevidím žádný problém. V rámci druhého čtení rád budu diskutovat, ale byla dohoda, že tady nebudeme někoho zdržovat, tak se omlouvám. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já bych vám chtěl opravdu poděkovat za dnešní trpělivost a za velice korektní přístup. Opravdu vám slibuji za zpravodaje, ale i za kolegy z ministerstva, že se budeme ve druhém čtení věnovat bedlivě pozměňovacím návrhům a budeme bedlivě připravovat to, aby to byl opravdu konsenzus celé Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Po ukončení sloučené obecné rozpravy budeme pokračovat po jednotlivých bodech.

  Nejprve začneme bodem

  Po závěrečných slovech po skončení sloučené obecné rozpravy, protože neeviduji žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí návrhu zákona, se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Je tu žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 235. Přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Vzhledem k tomu, že je tam dosah na hospodaření na obchodní trh s tímto hazardem, navrhuji přikázat z tohoto důvodu hospodářskému výboru. Protože se budou řešit vyhlášky, jejich konflikty, právní aspekty, myslím, že by to měl řešit i ústavněprávní výbor. Měl bych i další, ale protože tady kolegové říkali rozdělení daní mezi rozpočet a obce, myslím, že by to měl mít určitě i výbor pro regionální rozvoj.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Eviduji tři návrhy: návrh na přikázání hospodářskému výboru, ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo jiný návrh? Nemá.

  Budeme tedy hlasovat o návrzích na přikázání - nejprve hospodářskému výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 236. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 68. Návrh byl zamítnut.

  Dále budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 237. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 28, proti 75. Ani tento návrh nebyl přijat.

  Posledním návrhem pana poslance Fiedlera je přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, o kterém jsem zahájil hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 238. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 73. I tento návrh byl zamítnut.

  Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu a žádnému dalšímu jinému výboru nebyl přikázán. Končím bod 36. ***

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Víte, mně se nechtělo věřit tomu, že Poslanecká sněmovna nechce, aby zákon, který se týká hazardních her, projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, když se to měst a obcí bezprostředně dotýká. Svými vyhláškami upravují hazard a vše, co s tím hazardem souvisí. Velmi vás prosím, abyste tento návrh přikázali i tomuto výboru. A navrhuji ho.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji tento návrh. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, o kterém jsem zahájil hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 240, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 114, proti 4. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Končím projednávání tohoto bodu.

  Posledním bodem dnešního jednání je

  I tady po skončení sloučené obecné rozpravy neeviduji návrh na vrácení ani zamítnutí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. I tady byl navržen organizačním výborem jako garanční rozpočtový výbor. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 241, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 125, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu.

  Organizační výbor ani tady nenavrhl přikázat návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Chci poděkovat za to předešlé hlasování. A i teď navrhuji, aby tento zákon projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj s tím, že si ten první zákon může iniciativně vzít sám a všechny tři zákony projednáme. Děkuju vám za podporu.