• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře (Pelikáne), jiné členy vlády tady nevidím, zahajuji třetí jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

  Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Margita Balaštíková od 14 hodin z rodinných důvodů, Jan Bartošek z pracovních důvodů na celý den, Marie Benešová do 11 hodin z pracovních důvodů, Adolf Beznoska celý den z pracovních důvodů, Jaroslav Borka z pracovních důvodů na celý den, Jan Farský z osobních důvodů také na celý den, od 16 hodin Radim Fiala z pracovních důvodů, Stanislav Grospič do 13 hodin z pracovních důvodů, Gabriela Hubáčková je na zahraniční cestě, paní poslankyně Jermanová ze zdravotních důvodů na celý den, do 10.30 z pracovních důvodů David Kasal, na služební cestě je Petr Kořenek, do 11.30 Věra Kovářová z pracovních důvodů, do 9.45 Květa Matušovská z osobních důvodů, Jiří Mihola je na služební cestě, ze zdravotních důvodů se omlouvá Igor Nykl, z osobních důvodů Herbert Pavera, z pracovních důvodů Gabriela Pecková, Anna Putnová je na zahraniční cestě, Adam Rykala z osobních důvodů na celý den, Martin Sedlář na zahraniční cestě, Karel Tureček bez udání důvodu, Dana Váhalová je na zahraniční cestě, František Vácha z pracovních důvodů, Helena Válková do 13 hodin z pracovních důvodů, od 12 do 21 hodin z pracovních důvodů Miloslava Vostrá, Vlastimil Vozka z pracovních důvodů na celý den, Kristýna Zelienková od 14 do 22 hodin z pracovních důvodů, Jiří Zemánek z pracovních důvodů na celý den, Jiří Zlatuška je na zahraniční cestě.

  Z členů vlády se omlouvají Bohuslav Sobotka, který je ještě na zahraniční cestě, do 18 hodin z pracovních důvodů Andrej Babiš, z pracovních důvodů Jiří Dienstbier, Jan Mládek je ještě na zahraniční cestě stejně jako Svatopluk Němeček a Karla Šlechtová, Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů. Ostatní ministři by měli být přítomni.

  Písemně mi byla doručena ještě omluva pana poslance Zavadila od 9 do 13 hodin. Včera byla ještě doručena také písemně omluva paní poslankyně Marty Semelové.

  Budeme se zabývat podle programu a podle zákona o jednacím řádu bodem

  Upozorňuji, že do 11 hodin je možno předat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování ověřovateli této schůze.

  Přistoupíme k projednávání bodu 211. Na pořad 36. schůze bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

  Přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První takovou odpovědí je odpověď ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci studie firmy BDO k tisku 513. Je to sněmovní tisk 586 a jde o přerušený bod. Takže se ptám pana poslance Zbyňka Stanjury, co navrhuje vzhledem k tomu, že pan ministr Babiš se omluvil do 18 hodin. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Situace se opakuje. Já myslím, že ta interpelace přišla na pořad minimálně dvakrát nebo třikrát. Nezbývá mi nic jiného než navrhnout Poslanecké sněmovně přerušit projednávání této interpelace, protože pan ministr financí je dnes omluven.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O návrhu na přerušení bychom hlasovali. Já zagonguji, abychom získali dostatečný počet poslanců a poslankyň, abychom mohli rozhodnout o návrhu na přerušení. (Chvíli čeká, v sále je málo poslanců.)

  Mám tedy přihlášený dostatek, ale pro jistotu vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, aby potom všechna přihlašovací místa poslanců byla funkční. Ještě hlasovat nemůžeme, protože potřebujeme 67 přihlášených. (Počet přítomných na světelné tabuli je 64.) Ještě počkám.

  Ještě budu konstatovat došlé omluvy. Ministr zemědělství Marian Jurečka se omlouvá z dnešního jednání do 10 hodin. Pan poslanec Ondřej Benešík od 9 do 10 hodin, paní poslankyně Nina Nováková do 13 hodin a pan poslanec Karel Schwarzenberg je na pracovní cestě.

  Můžeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Stanjura v hlasování pořadové číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání té interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 79 pro 78. Projednávání této interpelace bylo přerušeno.

  Budeme pokračovat. Požádám o krátkou výměnu v řízení schůze pana kolegu Gazdíka, protože další interpelací je moje interpelace na pana ministra Pelikána.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré ráno. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci privatizace státního podniku Mototechna České Budějovice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 603. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Já otevírám rozpravu a poprosím pana poslance Filipa. Prosím, pane poslanče.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, já jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti ve věci privatizace bývalého státního podniku Mototechna České Budějovice. Vycházím z toho - nebudu opakovat to, co je napsáno v textu interpelace a v odpovědi -, že ve skutečnosti po prověrce skončené věci, kterou provádělo Nejvyšší státní zastupitelství, bylo konstatováno, že při původním šetření té privatizační kauzy Policie České republiky konstatovala, že nedošlo k porušení právních předpisů. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Filipovi. Poprosím o odpověď pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ta kauza skutečně je problematická. Ztotožňuji se s panem poslancem, že to je jeden z případů, kdy orgány činné v trestním řízení nebyly hodny svého jména a byly to spíš orgány nečinné v trestním řízení a prostě selhaly.

  Na druhé straně tak jak jsem se s tou kauzou seznámil, obávám se, že už s tím opravdu dnes asi nikdo nic neudělá. To, o čem pan poslanec hovořil, čili o té poslední kontrole skončené věci a z toho vzniklých úkolů, které nejvyšší státní zástupce uložil tomu "vyšetřujícímu" nebo dozorujícímu státnímu zástupci, tak to byla právě tedy povinnost zabývat se otázkou, zda není možné dovodit úmysl již na tom začátku, podvodný úmysl již na tom začátku, v okamžiku privatizace, protože to by umožnilo doopravdy použít tu dlouhou promlčecí dobu, a tím by vůbec bylo možno ještě něco dělat. Protože připomínám, je to prostě dvacet let starý příběh. Bohužel, předmětný státní zástupce dospěl k závěru, že není schopen důkazně unést takové dovození úmyslu podvodného již od počátku. Čili v podstatě jde o to, zda by se podařilo prokázat těm lidem, že oni už když podávali privatizační projekt, tak za to nikdy nechtěli zaplatit a už měli vymyšlené, že nějakým způsobem utečou, aniž by platili. Čili dospěl k závěru, že to důkazně neunese, a tento jeho závěr byl překontrolován všemi dalšími instancemi a všechny ho shledaly alespoň formálně bezvadný. Jak víte, já jako ministr tam žádný instrument nemám, nemohu, i kdybych si myslel něco jiného, nemohu někomu nařizovat, aby se tím řídil.

  Nemáme v úmyslu navrhovat prodloužení té dvacetileté promlčecí doby, protože naše zkušenosti z těchto případů nám ukazují, že již dnes je to marný boj. Prostě promlčecí doby existují z řady důvodů, ale jedním z těch nejdůležitějších je to, že s plynutím času se zhoršuje důkazní situace - svědci zapomínají, listiny se ztrácejí, notoriety mizí, takže když je věc stará, tak je ještě mnohem obtížnější ji vyšetřovat, než když byla nová. A vyšetřovat dvacet let staré věci dnes je prostě nesmírně obtížné a nebude to s dalším časem už lepší.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministru financí. Dalším řádně přihlášeným je pan místopředseda Filip. Pardon, pane ministře. Zatím spravedlnost. Ano. Prosím, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já přesně ocituji to, co mi pan ministr napsal, předtím, než řeknu ten svůj návrh. O tom, že postup orgánů činných v trestním řízení nebyl vždy zcela v souladu se zákonem a s účelem trestního řízení, svědčí výsledky kontrol skončené věci, s čímž jsem byl seznámen, a dovolím si je odkázat.

  Je zřejmé, že v prvotním stadiu prověřování věci bylo dokazování zaměřeno příliš úzce, takže nepostihlo celý předpokládaný rozsah trestné činnosti, na což Nejvyšší státní zastupitelství dne 19. 5. 1999 podřízené složky upozornilo. Přesto došlo k tomu, že majetkové převody ze společnosti Thorn Plzeň s.r.o., následně MD, ten první převod byl z Thorn Plzeň na Thorn Autotechnik - to byl ten převod přes toho Vietnamce, to bylo opravdu nerozpoznatelné orgány v trestním řízení, ta liknavost byla šílená, nešlo to bez toho, aniž by tam měli někoho na státním zastupitelství, a nikdo nebyl za to vyhozen! - se nepodařilo včas rozkrýt a výsledky právní pomoci do Lichtenštejnska byly obstarány až po uplynutí promlčecí doby. Pochybil vyšetřovatel, pokud včas neodhalil, že vlastníci společnosti MD je převedli na tzv. bílého koně bez odůvodnění usnesení o odložení věci dne (nesroz.) 6. 1998. Procesně mělo dojít ke spojení prověřování trestních oznámení poškozených Prince, Čejky, Pavelcové a Macháčka s šetřením trestního oznámení Konsolidační banky. V pořadí první ve věci nařízená kontrola skončené věci z roku 2004 se bohužel nezaměřila na prvotní genezi celé věci a skutečně důslednou kontrolu skončené věci zařídil až současný státní zástupce dr. Pavel Zeman. Já bych mu za to chtěl poděkovat. Ale bohužel to znamená, že pokud pan ministr ani neuvažuje o tom, že by alespoň prodloužil tu lhůtu, že by Ministerstvo spravedlnosti navrhlo Poslanecké sněmovně prodloužení té promlčecí doby alespoň o pět let, abychom se mohli nad takovými případy zamyslet a znovu je prověřit, kdy dojde k některým důkazům, tak samozřejmě budeme tím, že řekneme ano, to se nakradlo, to jim zbývá, a my jsme všichni za hlupáky. Ale já za hlupáka být nechci!

  Takže já nesouhlasím s doplňující odpovědí pana ministra spravedlnosti, protože jsem očekával, že například na Ministerstvu spravedlnosti existuje nějaká studie na změnu trestního zákona prodloužení promlčecí doby alespoň na 25 let v těch kauzách, které se týkají těch zločinů, které byly spáchány v rámci privatizace v devadesátých letech. Já bych nerad, aby si ze mě ti lidé dále dělali legraci. Opravdu bych to velmi nerad. Takže navrhuji Poslanecké sněmovně, aby odpověď na moji interpelaci Poslanecká sněmovna panu ministru Pelikánovi odmítla. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji a zapisuji si tento návrh. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, kdyby to umožňoval jednací řád, tak bych navrhl, aby se tímto bodem zabýval klub ANO. Pan ministr je ministrem za ANO. ANO šlo do voleb s tím, že se vypořádá s nešvary, i minulými, a tady vlastně zavíráme oči nad tím, že se zhaslo. Já nevím, jestli v budoucnu bude někdo muset vyhlásit tuto situaci za režim zlodějský a na základě toho zřídit nový vyšetřovací orgán, který se tím bude zabývat, a promlčení padne, ale přece nemůžeme tak jenom říci, s tím už holt nejde nic dělat. Já vím, že to je jeden případ ze statisíců, ale pane ministře, to opravdu nebylo obratně politicky řečeno.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana poslance Štětiny, potom pan ministr Pelikán.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, já budu hovořit trochu déle. Nevím, jestli mi to umožní - Dvě minuty jsou to? (Dvě minuty.) Tak to je málo. Já jsem šel do parlamentu z toho důvodu, že jsem si myslel, že se dá bojovat proti korupci. Nedá! V tomto státě se kradlo, krade a bude krást, pokud se nezmění zásadní přístup k těmto zlodějnám. Všichni předřečníci, a já se musím trochu zastat i pana ministra, protože z jeho odpovědi jsem nevyčetl, že by nechtěl, ale on nemůže, a teď je otázka, jestli nechce. Ale já myslím, že chce, ale on skutečně nemůže.

  Včera naštěstí jedna veliká kauza, o které se hovoří deset let, byla konečně odsouzena. Ale já jsem zvědav, jaké zase další okolnosti budou, a zase bude zproštěn. V tomto státě, mám takový pocit, existuje takový systém, kterému jsem si já vnitřně řekl, je to tzv. korupční právo, do kterého jsou zařazeny stínově, jako to je v některých státech, které nebudu nazývat, že prostě je to všechno spolčeno dohromady a vždycky se někdo dohodne. Když už to vypadá, že prostě ta kauza by mohla být odsouzena, tak najednou se vyžádá revizní posudek od jakéhosi znalce, který se zásadním způsobem liší od oficiálních posudků, a takhle to jde stále dokola.

  Pokud jste, kolegové, tady seděli v minulém volebním období, tak jste jistě mohli zaregistrovat, dvakrát jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti a pana ministra vnitra a paní místopředsedkyni vlády pro legislativu a boj proti korupci, kde jsem nazval některé kauzy a vyjmenoval přesně, a že by mě zajímalo, kdo žaloval, kdo vyšetřoval, kdo soudil a kdo zprostil a jak to bylo ukončeno. Nikdo mně neodpověděl.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, přihlásil jste se k faktické poznámce. Nikdo vám nebrání přihlásit se ještě jednou k normální, ale nemohu změnit vaši vůli.

 • Poslanec Jiří Štětina: Ale já myslím, že jsem řekl to, co jsem chtěl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Pelikán. Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Já musím reagovat na kritiku, která tady zazněla o tom, že to bylo politicky neobratné. Možná to bylo politicky neobratné, ale já tady nebudu politicky obratně lhát. Ano, můžeme si prodloužit promlčecí dobu o dalších pět let, můžeme si ji každých pět let prodloužit o dalších pět let, protože se každých pět let ukáže, že se zase nic nevyšetřilo. Protože tak to prostě je. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Pelikánovi. Budeme pokračovat ještě faktickými poznámkami, ale nejdřív ještě budu konstatovat: náhradní kartu číslo 6 má paní poslankyně Jana Lorencová, omlouvá se z dnešní schůze paní ministryně Marksová, dále se omlouvá panu předsedovi pan ministr Milan Chovanec, od 10 do 13 se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík a pan ministr Stropnický do 11 hodin.

  Nyní faktická poznámka poslance Mackovíka, poté pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Stanislav Mackovík: Pane ministře, pane předsedající, dámy a pánové, já jsem trochu šokován, ale na druhou stranu jsem rád, že zde z úst zástupce vlády zaznělo, že státní zástupci v tom tedy jedou také od 90. let a že nejsme schopni právní systém v České republice narovnat tak, aby skutečně právo bylo prosazováno bez ohledu na to, kdo za kterou kauzou stojí. Je šokující, že se zde dozvídáme tu pravdu, kterou jsme si mysleli, protože mnoho státních zástupců se skrývá za takzvanou nezávislost, a proto v podstatě vydávají ta rozhodnutí, která vydávají. Ale ptám se tedy: bude nějaká reforma v rámci státního zastupitelství, aby toto bylo jednou provždy zastaveno, aby se nám pak nemuselo dít to, co se děje, že tady slyšíme, že státní zástupci to nevyšetřují, protože už u toho byli v počátku té trestní kauzy? Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Další faktická poznámka: pan poslanec Zdeněk Ondráček a poté pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem rád, že pan ministr konečně řekl tu pravdu, která tady je, a to znamená o tom neskutečném nepořádku, který je ve všech orgánech činných v trestním řízení počínaje policií a konče státními zastupitelstvími a soudy.

  Na předchozí dotaz kolegy Mackovíka mohu odpovědět, že nic se konat nebude, protože pan ministr předkládá nový zákon o státním zastupitelství, kde současný stav chce zakonzervovat, a víceméně pokud státní zástupce by neprokazoval svoji odbornost, tak ho maximálně přeloží někam jinam, místo aby ho vyhodil. Takže to jenom tak, abychom věděli, kam naše justice směřuje.

  Pane ministře, myslím, že by bylo dobré, kdybyste si tato slova, která jste pronesl, dali jako svoje hnutí do příštího volebního programu, protože jsou absolutně v rozporu s tím, co jste slibovali občanům této země a proč jste se do této Poslanecké sněmovny dostali. Prostě vy s korupcí a s tím šlendriánem, který tady je a byl, bojovat nechcete! Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Karel Fiedler také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já bych měl dotaz na pana ministra a je to reakce na to, co tady zaznělo od mých předřečníků.

  Vy jste tady, pane ministře, řekl, že tam jsou pořád stejní zástupci, častokrát pořád stejní vyšetřovatelé, že se to nevyšetřilo, že se to nevyšetří. Já nejsem z právního prostředí, ale poslouchám to jako občan, jako neprávník. Mám tomu rozumět tak, že kdyby tam byli jiní státní zástupci, že by se ty věci tedy pohnuly jinak? To je ale - kýváte hlavou - to je v tom případě velmi špatné. A musím opět zareagovat na to, co tady řekli předřečníci nebo předřečník: vy jste přece šli do té politiky s něčím jiným, abyste to změnili. Tak neslibujte!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já ne že bych se chtěl zastat pana ministra, ale jsem rád a jsem hrdý na to, co řekl. On si tady nebral servítky a řekl přesně, že ví, jaký řídí resort, ví, jaký má nepořádek v resortu. Abychom ho tady kárali... Někteří, vy, co jste tady seděli, kteří jste tady takové zákony schválili, někteří jste s nimi i pracovali, kolego (řečník se dívá doleva) prostřednictvím pana místopředsedy. Já také jsem pracoval a myslím, že jsme se dokázali, i pan kolega Štětina, když jsme zkoušeli a pracovali na kauze Opencard, chtěli jsme zkusit i další kauzy tady odhalit. Vždyť vy sami nám také pro to nezvedáte ruce někteří, abychom mohli, ANO, dokázat, že umíme některé věci vyšetřit. Kdopak nám zvedl ruku, když jsme chtěli čtyřicetsedmičku a další ty věci, Blanku? Nikdo. Nebo vždycky to je tak, aby se náhodou nepovedlo to co v Opencard. Ukázat, že je bordel na státním zastupitelství, bordel u policie. A já jsem pyšný na pana ministra, že řekl, že ví, že státní zástupci jsou někteří, jací jsou, a mohl by tak pokračovat. Ale nezlobte se, myslíte si, že sám zmůže něco proti molochu, který tady existuje několik desítek let? Nezmůže chudák nic! My mu musíme pomoct, my, co tady všichni sedíme. Ale ne kecama s odpuštěním, ale tím, že uděláme něco, aby se to tady změnilo. Zatím jsme neuměli změnit ani jednací řád, jak říkáte vy rádi, ctihodné Sněmovny. Takže vůbec nejednáme, jenom se tady zdržujeme. Děkuji. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Nyní ještě pan poslanec Ondráček k nové faktické poznámce. Další faktická poznámka pana poslance Opálky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Já ke kolegovi Schwarzovi - co se týká D47. My jsme vám vyšetřování D47 odsouhlasili a hlasovali jsme pro. To, že vy tady nejste, dvě vládní strany, schopni se dohodnout, kdo tomu bude předsedat, a tři čtvrtě roku, možná už tři čtvrtě roku se tady dohadujete, a proto to tady visí - tak se domluvte mezi sebou. Vy jste koalice a domluvte si, jestli to bude vyšetřovat předseda od vás, anebo ze sociální demokracie. A jestli nejste schopni se domluvit, tak to dejte tomu, kdo to navrhl. A myslím, že to byl v tomto případě Úsvit.

  A jestli tady bráníte pana ministra, že on je sám - no, sám je na tom ministerstvu. Ale vás je tady čtyřicet sedm. Tak pojďte teď ukázat, že s tím chcete bojovat, a zvedněte ruku pro to, co navrhuje místopředseda, to znamená odmítnout tu interpelaci, nebo spíš její odpověď, protože ta odpověď je prostě špatná. A pokud bychom zvažovali prodloužení promlčecí lhůty, tak je také potřeba, pane ministře, přiznat, že existují nějaké stavěcí doby, stavěcí lhůty. To znamená, pokud vyšetřovat budeme, tak ta promlčecí lhůta se přerušuje. Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní pan poslanec Opálka. Ne, odhlásil se z faktické poznámky. Nemám nikoho přihlášeného, končím tedy rozpravu této věci.

  Budeme hlasovat o návrhu, který jsem podal. Hlasování pořadové číslo 35, které by znamenalo, že by pan ministr měl znovu odpovědět.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 35 a ptám se, kdo je pro návrh, aby byla ta odpověď odmítnuta. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 98 pro 39, proti 15. Návrh nebyl přijat a projednávání interpelace končí.

  Ještě než budeme pokračovat, přišla další omluva z dnešní účasti od 16 do 23.59 pana poslance Tomia Okamury.***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abychom nemuseli přerušovat schůzi, protože pan místopředseda řídí, navrhuji přerušení této interpelace, protože pan ministr financí je dnes omluven.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Ano, o návrhu na přerušení budeme hlasovat v hlasování číslo 36, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji.

  Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 99 pro 72, proti 1. Návrh byl přijat a projednávání interpelace bylo přerušeno.

  Čtvrtou interpelací na dnešní den zařazenou je interpelace pana poslance Miroslava Grebeníčka ve věci ekonomicky neodpovědného, nedbalého, hrubě asociálního postupu předsedy vlády, konkrétních ministrů a úředníků i orgánů právní ochrany v kauze zvlášť závažného poškození hospodářských zájmů republiky, moravskoslezského regionu a statisíců občanů Karviné, Ostravy, Havířova a dalších měst a obcí tunelováním státního majetku a bytového fondu někdejších Ostravsko-karvinských dolů ve prospěch sponzora Václava Havla, ODS, TOP 09 a Věcí veřejných Zdeňka Bakaly, sněmovní tisk 622. Jednání bylo přerušeno.

  Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, slyšeli jste, že jednání bylo přerušeno, a mně vzhledem k tomu, že jde o problém, který se týká osobně premiéra Sobotky, prostě nezbývá nic jiného, než abych jednoznačně dal najevo, že považuji za vhodné, aby se jednání mohl účastnit a aby měl možnost vyjádřit se k tomu, co se jej přímo týká, a za těch okolností navrhuji další přerušení projednávání do příštího termínu písemných interpelací. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra Sobotky.

  Rozhodneme v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

  Hlasování pořadové číslo 37, z přítomných 99 pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat a jednání o této interpelaci bylo přerušeno, budeme se tím zabývat v příštích odpovědích na písemné interpelace.

  Další, tedy pátou písemnou interpelací, kde požádal pan poslanec Karel Fiedler o projednání v Poslanecké sněmovně, je jeho interpelace podle sněmovního tisku 623 ve věci zasedání Bezpečnostní rady státu. Otevírám rozpravu a ptám se pana kolegy Fiedlera, jestli se hlásí do rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Tak jako v předchozích bodech požádám o přerušení tohoto bodu pro nepřítomnost pana premiéra.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Jednoduchý návrh. Rozhodneme v hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 38, z přítomných 101 poslanců pro 67, proti 2. Návrh byl přijat a i tato interpelace, její projednávání bylo přerušeno.

  Další interpelací, tentokrát číslo 6, je sněmovní tisk 624, kdy předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Karla Fiedlera ve věci stanoviska Českého statistického úřadu k ocenění restitucí církevního majetku. Interpelace byla předložena jako tisk 624. Otevírám rozpravu, pan kolega Fiedler je u stolku, takže žádám o slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Tak jako v předchozím bodě pro nepřítomnost pana premiéra žádám o přerušení tohoto bodu. A jen poznámka. Vzhledem, bohužel, k tragické účasti ministrů vlády možná by stálo za to, vždycky na začátku schůze sdělit, kdo z ministrů bude přítomen i na odpolední interpelace, aby poslanci zbytečně nepodávali interpelace na nepřítomné ministry. Děkuji. Žádám o přerušení bodu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace.

  Budeme hlasovat v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 39, z přítomných 102 poslanců pro 77, proti 1. Návrh byl přijat a i tato interpelace a její projednávání bylo přerušeno.

  Tím se dostáváme k poslední na dnešní jednání zařazené interpelaci a to je interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury, kdy mu odpověděl pan ministr zemědělství Marian Jurečka ve věci výběrového řízení na obsazení pozice ředitele závodu Frýdek-Místek a státního podniku Povodí Odry. Interpelace se spolu s odpovědí a další odpovědí, kterou ministr zemědělství Marian Jurečka vypracoval poté, co Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s jeho původní odpovědí, předkládá jako tisk 652.

  Otevírám rozpravu. Pan poslanec Stanjura se hlásí. Jen připomínám, že, jak nám to šlo rychle, tak pan ministr Jurečka předpokládal, omlouval se do 10 hodin, takže pravděpodobně tady ještě není, a je tedy na panu poslanci Stanjurovi, jestli....

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já určitě nebudu mluvit 13 nebo 14 minut, protože nevím, jestli přijde pan ministr přesně v deset. Interpelace začínají v devět. Navrhuji přerušení projednávání této interpelace z důvodu omluvy pana ministra zemědělství.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení této odpovědi na interpelaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 103 poslanců pro 80, proti 2. Návrh byl přijat.

  Přerušili jsme i projednávání tisku 652. Tím jsme vyčerpali všechny písemné interpelace na ministry, a já tedy přerušuji bod 211 do přespříštího čtvrtka, kdy v něm budeme pokračovat přerušenými body, tak jak tady byly směřovány. To je k této věci vše.

  Protože lhůta pro projednávání písemných interpelací je dána od 9 do 11 hodin, přerušuji do 11 hodin jednání Poslanecké sněmovny s tím, že od 11.00 do 11.30 je podle je podle jednacího řádu i čas na případné změny schváleného pořadu schůze. Očekávám tedy v 11 hodin vaše další návrhy. Děkuji vám.

  (Jednání přerušeno v 9.49 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Připomínám, že na 11. hodinu máme již pevně zařazené body 7, 133 a 209. Poté bychom se případně věnovali bodům z bloku zprávy, návrhy a další čtení. Dále připomínám, že v 18 hodin po skončení ústních interpelací bychom měli pokračovat body z bloku smlouvy, první a druhé čtení.

  Pak tady mám omluvy. Paní poslankyně Gabriela Pecková ruší svoji omluvu, neb je přítomná, pan poslanec Jiří Štětina prosí o omluvení z jednání Sněmovny ze zdravotních důvodů dnes od 11 hodin do pátku 27. 11., dále pan poslanec Votava se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec se omlouvá dnes od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný se omlouvá od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák by se pro pořádek rád omluvil z dnešního jednání 26. 11. po celý den ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá dnes od 9 hodin z pracovních důvodů.

  Mám tu dvě žádosti k programu schůze. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se strašně omlouvám, pane předsedo. Já jsem udělil slovo vám, nikoliv dalším 200 poslancům ve Sněmovně. Proto prosím, aby se Sněmovna ztišila a vyslechla si návrh pana poslance Sklenáka. Děkuji.

 • Poslanec Roman Sklenák: Já děkuji také. Dovoluji si z důvodu zdravotní indispozice a nepřítomnosti pana ministra zahraničních věcí Zaorálka navrhnout zrušení pevného zařazení bodu 133, což je smlouva s Izraelem, kterou máme pevně zařazenou dnes. Zrušit to pevné zařazení a naopak zařadit dnes za bod 209 bod 13, energetický zákon, druhé čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Dalším řádně přihlášeným je předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl zařadit dnes po bodu 212 Ústní interpelace body 66 a 67, to je vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a související. Jedná se o tisky 637 a 638. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí k programu schůze. Jestliže ne, přivolám - pardon, pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se tedy přiznám, že čtvrtek po interpelacích považuji tedy - my to klidně podpoříme - za krajně nešťastný. Čtvrtek by skutečně měl - a dávejte tam nekonfliktní smlouvy nebo body, zprávy, kterých valíme před sebou už desítky, a bylo by lepší odvalit ty bezproblémové věci. Já si myslím, že zákon o zadávání zakázek by měl být nejlépe zítra dopoledne, protože to je naprosto zásadní zákon, a ne ve čtvrtek po večerech.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám panu poslanci Laudátovi. Mám to brát jako návrh? Ne. Děkuji. Tolik k návrhům, pokud se již nikdo další nehlásí.

  Budeme hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Romana Sklenáka, který chce zrušit dnešní pevně zařazený bod, smlouvu s Izraelem, bod 133, sněmovní tisk 527, a po bodu 209 pak zařadit bod číslo 13, energetický zákon.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 41, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Dále předseda poslaneckého klubu pan poslanec Faltýnek chce zařadit dnes patrně na 18. hodinu, resp. po skončení ústních interpelací, body 66 a 67, což je zákon o zadávání veřejných zakázek a zákony s ním související.

  S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Protože dnes pravděpodobně budou velmi rychlé nebo žádné interpelace na pana premiéra, tak je rozdíl, jestli to bude po ukončení ústních interpelací, nebo od 18 hodin. Já tedy navrhuji, abychom hlasovali, že to je od 18. hodiny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nebudu to brát jako protinávrh, protože pan poslanec Faltýnek souhlasí, že od 18 hodin, takže pevně zařadit na 18. hodinu body 66 a 67. Děkuji za modifikaci tohoto návrhu.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 42, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 21. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze.

  Prvním bodem našeho dnešního jednání po 11. hodině je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede za omluveného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a odůvodní paní ministryně školství Kateřina Valachová. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán zahraničnímu výboru. Prosím paní ministryni o odůvodnění tohoto návrhu. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, již ve druhém čtení máte před sebou novelu zákona o státní službě, která má za cíl přizpůsobit tento zákon tak, aby bylo zachováno efektivní fungování naší zahraniční služby, a to zejména pokud jde o systém rotace státních zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí mezi pracovištěm v zahraničí a pracovištěm v ústředí. Jde tak o novelu pro Ministerstvo zahraničních věcí zcela zásadní a z hlediska časového akutní. Jinými slovy, předložený návrh je skutečně nezbytným minimem, bez něhož -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní ministryně. Chtěl bych zejména pánům poslancům říci, že mluví dáma. V takovém případě je velmi nevhodné se bavit, když mluví dáma. Děkuji.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji. Jinými slovy, předložený návrh je skutečně nezbytným minimem, bez něhož se hladké fungování české zahraniční služby v podmínkách nového zákona o státní službě aktuálně neobejde.

  V rámci projednávání předmětné novely ve výborech jsme se seznámili s několika pozměňovacími návrhy, které zhodnocujeme jako přijatelné za předpokladu, že nebudou překážkou ve schválení novely jako celku. Byla bych velmi ráda, aby na konečném znění novely byla shoda, která usnadní její schválení. Jsem pak plně připravena k zodpovězení dotazů či diskusi k případným připomínkám.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji, paní ministryně. Návrh jsme přikázali, jak jsem již říkal, ústavněprávnímu výboru a zahraničnímu výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 458/1 a 458/2. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a návrhy výboru zdůvodnil. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, ústavněprávní výbor se zabýval tímto tiskem 14. října na své schůzi s tím, že doporučil Poslanecké sněmovně, aby předmětný návrh zákona schválila, a to ve znění pozměňovacích návrhů. Odůvodnění určitě zazní ještě ve třetím čtení, nicméně základem těch pozměňovacích návrhů byly dvě věci. První je, že jsme modifikovali povinnost nebo možnost vyslat bez souhlasu daného zaměstnance tohoto zaměstnance Ministerstvem zahraničí do zahraničí na misi z jednoho roku na šest měsíců, to znamená vyhověli jsme části námitek, které tady zaznívaly, že by zaměstnanci ministerstva vyjížděli do zahraničí až na jeden rok bez souhlasu, že by to nebylo vhodné. Takže se navrhuje, aby ta lhůta byla zkrácena na šest měsíců, a to nejvýše jednou za období pěti let, a to navíc, pokud je to nutné k výkonu zahraniční služby. Takže to je jedna změna.

  Druhá, zřejmě podstatná změna je taková, že v případě, že velvyslancem bude jmenován člověk, který splňuje podmínky, to znamená musí být jmenován do věku 70 let, tak v případě, že dosáhne věku v průběhu oné mise, tedy pravidelně té lhůty čtyřleté, může tento mandát dokončit a nebude muset například po roce tuto misi opouštět.

  Takže to jsou z hlediska ústavně právního výboru změny, které byly podpořeny Ministerstvem zahraničí a byly přijaty poměrně jasnou většinou. Takže tolik za zpravodaje a dovolím si přihlásit se do podrobné rozpravy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji ústavněprávního výboru a nyní prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu v zahraničním výboru. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Jako zpravodajka za zahraniční výbor, který projednával tento zákon, bylo to dne 3. listopadu, zde stručně sdělím následující. Bylo to za přítomnosti pana ministra zahraničí a navázali jsme vlastně na usnesení ústavněprávního výboru, kde už pan poslanec Tejc nyní citoval ty základní věci, které tam byly pozměněny při jednání ústavněprávního výboru. Zahraniční výbor po diskusi, celkem i rozsáhlé diskusi, odsouhlasil a navázal na toto rozhodnutí a usnesení ústavněprávního výboru ve stejné citaci. I v podrobné rozpravě na toto potom odkážu, na usnesení zahraničního výboru.

  Snad ještě jenom doložím, že konkrétně i mě zajímalo, kolika osob se to týká v současné době ohledně těch rotujících a vlastně vyslaných diplomatů do celého světa za Českou republiku. Odpověď zněla, že to je v současné době celkem 1 300 diplomatů.

  Děkuji za slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji zpravodajce zahraničního výboru paní poslankyni Janě Fischerové. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, hezký den. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil ke zde projednávanému zákonu, vlastně novele o státní službě, konkrétně zahraniční službě. Minule se tady diskutovala i možnost, že by existoval zákon o zahraniční službě nebo že by měla být zahraniční služba vyjmuta ze služebního zákona. Mně je takové krajně nelibé, že tady pan ministr není, ale paní ministryně školství ho zcela jistě adekvátně zastoupí, protože ona se věnovala přípravě služebního zákona před několika lety, takže myslím, že je dobře fundovaná. Já totiž poukážu na některé logické rozpory, které jsou v přípravě toho zákona. Ne že bych to chtěl nějakým způsobem všechno torpédovat, my s tím nějak moc velký problém nemáme, s touto dílčí novelou, ale přece jenom poukážu na některé dílčí problémy.

  Jsem jednak proti tomu, aby se zahraniční služba vyjímala ze služebního zákona. Ty tendence tady byly, my jsme to myslím řešili i s panem ministrem zahraničních věcí. Já jsem proti tomu, aby se vyjímala, protože v případě, pokud by se vyjmula ze služebního zákona, tak by to znamenalo, že Ministerstvo zahraničních věcí už asi nechce být ústředním orgánem státní správy podle kompetenčního zákona. To je jedna věc. Ministerstvo zahraničních věcí ale realizuje přece státní politiku v oblasti zahraniční politiky státu. Nebo si snad sám pan ministr, který tady není, a další realizují svoji soukromou zahraniční politiku? Možná tomu tak je. Jak potom vyjmout Ministerstvo zahraničních věcí z této působnosti? Každé ministerstvo má svá specifika, realizuje totiž veřejnou státní politiku v určité oblasti, a přesto nežádají vlastní služební zákon. Čím více výjimek, čím více vyjmutí ze zákona o státní službě, tím bude méně transparentnosti ve státní správě a tím větší riziko potenciálního nešvaru včetně korupce, což tady projednáváme už od úterka, a tenhle zákon má zase být nějaký určitý protikorupční a on nefunguje, jak má fungovat. Takže to je jeden problém.

  Z tohoto důvodu doporučuji, aby se výkon zahraniční služby upravil prováděcím předpisem, ale nikoli vyjmutím ze zákona o státní službě. Pokud tam budeme dávat čím dál více výjimek do zákona o státní službě, tím to zase nebude fungovat. A jsme u těch předmětných zákonů na začátku, jak jsem tady o nich říkal. To jsou ty ex ante. Nad tím se pořád musíme zamýšlet.

  Nyní ještě několik poznámek k samotnému návrhu. Je vidět, že jste doslova odflákli analýzu dopadu regulací, tzv. RIA. Provedli jste totiž učebnicové vypořádání s RIA, jak nemá být provedeno. Zároveň máte v důvodové zprávě logické rozpory. Logický rozpor je zejména tvrzení, že nelze očekávat žádné dopady na ostatní veřejné rozpočty, jinde se pak v důvodové zprávě píše: také v tomto případě dochází k úspoře finančních prostředků. Dva zajímavé logické rozpory, kdy se jednak uvádí, že zákon nemá dopady na rozpočty, a jinde píšete, že dochází k úspoře finančních prostředků. Takže zákon nemá dopady, ale dochází k úspoře. Já tomu fakt nerozumím. Když už, tak aspoň si po sobě přečtěte důvodovou zprávu úplně celou, co tam píšete, a pak to sem předložte. Jinak jste pak opravdu trošku takoví směšní. Pak když to někdo čte, tak neví, co si o tom má myslet.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Klánovi za jeho vystoupení. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh, který má za cíl v důsledku zabránění diskriminace jedné části zaměstnanců oproti jiným. Těmito znevýhodněnými jsou v tuto chvíli státní zaměstnanci, kteří se řídí služebním zákonem. Tím problematickým bodem je odměňování za pracovní pohotovost, § 151. Zatímco v zákoníku práce, kterým se řídí všichni zaměstnanci a všechny organizace, firmy, zaměstnavatelé, je stanovena výše odměny za pracovní pohotovost minimálně 10 % průměrného výdělku, státním zaměstnancům podléhajícím tomuto zákonu o státní službě přísluší dle daného zákona odměna ve výši 10 % přesně. Nemyslím, že tvůrce zákona tuto nesrovnalost vložil do zákona úmyslně.

  Proto si dovoluji, vážené kolegyně a kolegové, navrhnout změnu zákona, která spočívá v doplnění § 151, jak jsem řekla, o slovo "minimálně", čímž srovnáváme podmínky pro zaměstnance řídící se zákoníkem práce a zákonem o státní službě. Nepřijetím mého pozměňovacího návrhu nastane stav, kdy jedna skupina zaměstnanců bude diskriminovaná vůči druhé. Proto věřím, vážené kolegyně a kolegové, že můj pozměňovací návrh podpoříte, a za to vám velmi děkuji. Přihlásím se potom k němu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně. ***

 • Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem vystupovala k tomuto návrhu zákona již v prvním čtení, protože já sama za sebe nesouhlasím s tím, aby někdo byl vysílán bez svolení. Po diskusích v ústavněprávním výboru i s panem ministrem zahraničí, když jsem si ověřovala kolik destinací, které jsou vlastně potřeba obsadit a jsou těžké obsaditelné, mi pan ministr sdělil, že je to zhruba pět destinací, což si myslím, že není tolik. Proto jsem se zúčastnila ústavněprávního výboru, kde byl vlastně návrh na to, aby se doba bez svolení nebo bez souhlasu zaměstnance zkrátila z roku na šest měsíců jednou za pět let. A já si myslím, že pokud je těchto destinací takhle málo, tak si myslím, že ta doba, a přihlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, byla prodloužena na devět let s tím, že pořád si myslím, že všechno toto mohlo být a může být řešeno v rámci služební cesty, kdy zaměstnanec může být vyslán na pracovní cestu i bez souhlasu. Myslím, že tohle všechno řeší služební cesta, ale pokud bychom k tomu měli zaujmout, tak já tam dávám jednou za devět let, a to z toho důvodu, že vesměs se destinace střídají po čtyřech letech, takže jsem to brala čtyři čtyři a rok na zotavení. Takže proto tam je těch devět let pro vysvětlení.

  Děkuji a přihlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Pastuchové. S faktickou poznámkou pan poslanec Šarapatka, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl vyjádřit nesouhlas s předřečnicí. Myslím si, že její názor pramení z neznalosti té problematiky. Prostě když nebude mít vedení ministerstva možnost posílat lidi bez jejich souhlasu, tak se stane to, že bude mít frontu na posty do Bruselu, do Říma a do Paříže, a do Bagdádu a do dalších destinací a do černé Afriky nebude chtít jet nikdo. Asi takhle to je. Děkuji. Na shledanou.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová. Bude fronta, nebude fronta?

 • Poslankyně Jana Pastuchová: Ne ne. Já musím taky s vámi nesouhlasit. Já říkám, že ta možnost tam je, ale pokud jsou ta ministerstva nebo destinace tři až čtyři, jak mi oznámil pan ministr, tak si myslím, že ta doba devíti let, aby se tam vystřídalo víc těch lidí, je reálná.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl vyjádřit postoj našeho klubu za prvé k těm návrhům, které přijal ústavněprávní výbor. Ty my podpoříme, až budeme ve třetím čtení. Považujeme je za rozumné. Myslím, že i naši členové se podíleli na formulaci těchto pozměňovacích návrhů.

  Nicméně služební zákon už je nějakou dobu v praxi, přináší mnohé problémy, které my jsme prognózovali. My jsme připravili tři pozměňovací návrhy v oblastech, o kterých si myslíme, že by mohly získat podporu. Nepřipravili jsme pozměňovací návrhy v oblastech, u kterých jsme přesvědčeni, že jsou správně, ale vím, že názor tehdy většiny vládních poslanců byl jiný. Byla to například otázka otevřenosti veřejné služby, státní správy pro lidi z privátního sektoru, z akademické obce. V tomhle jsme žádnou změnu nepřipravili, protože jsme chtěli k tomu přistoupit konstruktivně a přinést pozměňovací návrhy, které mají šanci na přijetí.

  Stejně tak jsme nepřipravili rozumný návrh. My jsme tehdy byli proti zrušení smluvních platů, a aplikace služebního zákona v některých oblastech ukazuje, že to bylo chybné rozhodnutí. Nicméně vím, že zejména největší vládní strana je ostře proti smluvním platům, takže ani tento pozměňovací návrh dneska nepředkládáme, protože by neměl žádnou šanci na to, aby byl schválen.

  Přesto přinášíme tři pozměňovací návrhy, které podle mého názoru by mohly získat většinu v Poslanecké sněmovně. Nejsou nijak vyhrocené ideově, spíš praktické.

  První je v systému pod číslem 3308 a týká se funkce představených v politických stranách. Ten zákon říká, že představený, což může být i vedoucí oddělení, abychom neměli vždycky představu toho státního tajemníka či náměstka, nemůže mít funkci v politické straně. Já myslím, že zejména ty politické strany, které jako my mají tisíce členů, s tím mají problém, protože typickými orgány na té nejnižší úrovni jsou pokladník, kontrolní komise, smírčí výbor. Každá strana to má pojmenované trošku jinak, ale zřejmě tušíte, o čem mluvím. A ti lidé dneska musí rezignovat z těchto funkcí, o které není velký zájem, z kterých není žádný profit, které přinášejí jenom práci, protože jsou v rozporu se zákonem. Takže je to jednoduchý pozměňovací návrh, který vypouští § 80, protože v § 80 je jenom jedna věta, že představený nemůže zastávat funkci v politické straně. A zase si hned nepředstavujte předsedu politické strany, ale opravdu na tom buď základním, nebo okresním článku politické strany. Přináší to podle mne zejména velkým politickým stranám zbytečné problémy.

  Druhý pozměňovací návrh, který je pod číslem 3309, se týká tak dlouho diskutované otázky náměstků. Většina tady vytvořila dva typy náměstků, politické a ty ostatní. My si myslíme, že je to špatně. Říkali jsme to tehdy. Přesto to nebyl důvod k tomu, abychom tu dohodu neuzavřeli s vládní koalicí a nehlasovali pro ten zákon. Nicméně zase po nějaké době se k té otázce můžeme vrátit. My navrhujeme, aby byl pouze jeden typ náměstků. A jestli tomu budeme říkat politický, nebo nebudeme, je úplně jedno. Všichni chápou, že je to politická funkce. Ne že není. A náměstek, který nemá část úřadu, část agendy svěřenou, je podle mého silného názoru k ničemu. Takže my přicházíme s návrhem, aby byl jeden typ náměstků a vždy měl určitou agendu na starosti na ministerstvu. Vypořádali jsme se v pozměňovacím návrhu v přechodném ustanovení s touto otázkou, že jsou náměstci ve státní službě, takže je to navrženo tak, že pokud bychom to přijali, tak všichni budou tzv. političtí náměstci s nějakou zodpovědností, nebudou ve státní službě, ale pokud z té funkce odejdou, automaticky se do té státní služby vrátí. To znamená, ti lidé by neměli přijít o nic z toho, co dneska mají, a budou mít jistotu, že pokud skončí ve funkci náměstka, vrátí se do státní služby. Ti, kteří v té státní službě byli předtím, než se těmi náměstci stali. Považujeme to za praktické opatření, které přispěje k tomu, abychom neměli náměstky, kteří nemají na starosti vůbec nic. My jsme tehdy říkali s lehkým úsměvem a lehkou ironií, že takový náměstek, zejména pokud je nominovaný koaliční stranou, slouží k tomu, aby sledoval svého ministra. To si myslím, že žádný ministr takového náměstka nepotřebuje a možná ani nechce.

  Poslední pozměňovací návrh pod číslem 3310 vychází z debaty na hospodářském výboru. Já nejsem členem, ale reprodukovali mi to moji kolegové, kteří jsou členy hospodářského výboru. Tento pozměňovací návrh se týká Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Paní předsedkyně (nesrozumitelné) hospodářského (?) výboru vlastně není schopna zajistit nové inspektory, protože služební zákon a z toho odpovídající mzdové hodnocení odborníky nenaláká do služby v tomto důležitém úřadu. Myslím, že jsme to trošku přehnali. Já jsem přesvědčený, že inspektor Státního úřadu pro jadernou bezpečnost není úředník, ale je to odborník, který svoji kvalifikaci dává k dispozici státu a je ochoten svoje odborné znalosti ve státní službě uplatnit a podle toho musí být také náležitě ohodnocen. Takže třetí pozměňovací návrh vyjímá celý úřad pro jadernou bezpečnost ze služebního zákona. Myslím, že je to rozumné. Když se na to podíváte rozumně, vyslechnete si argumenty paní předsedkyně, tak zjistíte, že pokud to uděláme, tak zjednodušíme nábor lidí s potřebnou kvalifikací, odborností do tohoto úřadu. A já doufám, že mě nikdo nebude přesvědčovat, že to je typický výkon úřední práce.

  Možná bychom našli i další úřady, které budou mít stejný pořad, ale o tomto víme přesně, že ten problém existuje. Když už projednáváme novelu služebního zákona, tak máme šanci ten problém vyřešit a paní předsedkyni, ale i státu jako celku pomoci. Děkuji a v podrobné rozpravě se pak formálně k těm pozměňovacím návrhům přihlásím. Teď je předám panu zpravodaji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím zareagoval na to, co tady říkal pan kolega Stanjura. Pořád se tady mluví o nějakém odpolitizování státní správy. On tady tvrdí, že nakonec nějací představení a tihle ti další by mohli být členy strany - jakékoliv. (Velmi důrazně.) Kde to tedy jsme? Tak služební zákon má provést odpolitizování státní správy, a nakonec tam zase budeme dávat lidi, kteří budou v politických stranách! Na to jsem tady zase upozorňoval. To je jedna věc. (Šum a neklid v jednací síni.)

  Opět diskutovaný problém náměstků, ať politického náměstka, nebo odborného náměstka. Stále je zde problém, že politický náměstek nemá jasně stanovenou agendu. Já říkám, že je takzvaná určitá podržtaška...

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče, ale vy jste zjevně mluvil příliš nahlas, což kolegy asi vyděsilo, třeba pana poslance Laudáta určitě. Proto prosím, abyste mluvil přiměřeně, aby to kolegy neděsilo. Děkuji.

 • Poslanec Jan Klán: Ano. (Smích a náznaky potlesku v jednací síni.) Mě trochu to rozčílilo.

  Takže abych se tedy posunul dál. Takže politický náměstek. Opět je zde problém s tím politickým náměstkem a odborným náměstkem. Buď mít jednoho náměstka, jeden typ, anebo dva typy, ale s jasně stanovenou agendou.

  Privátní sektor. Já jsem proti té prostupnosti z privátního sektoru. Státní služba je službou přece pro stát, a ne pro privátní sektor. Já před tím varuji, protože prostupnost ze soukromé sféry nebude ve státní správě dělat dobře. Stát si má vychovávat svoje vlastní odborníky pro svoji službu. A pokud jde o ten Státní úřad pro jadernou bezpečnost, tak já jsem na ten problém poukazoval při projednávání služebního zákona. Vzpomeňte si, kolikrát jsem tady k tomu mluvil, a mnohokrát jsem poukazoval na tyto problémy. Je vidět, že ten služební zákon opravdu nefunguje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve chci říct, že mě neděsí, když někdo mluví nahlas, ale naopak mě děsí někdy obsah těch slov, které zaznívají od tohoto pultu. (Smích a slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, já jsem byl dvojsmyslný. Správně jste to pochopil, pane předsedo. Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: A k té otázce odpolitizování. To je prostě pokrytectví. Členem politické strany být může vedoucí oddělení na ministerstvu, ale nemůže být pokladníkem. To je opravdu odpolitizování. Čili kdyby byl pokladníkem anebo předsedou nebo členem kontrolní komise, která jednou za rok zkontroluje hospodaření místní nebo okresní organizace, tak to bezesporu se promítne v jeho práci pro stát. To jsou tak hloupé argumenty, že je musím odmítnout. A pokud někdo našel v našich pozměňovacích návrzích něco, co tehdy neprošlo, tak to má šanci podpořit teď. Takto jednoduché to je.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní ministryně. Paní ministryně má zájem. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, využiji příležitosti a zareaguji na proběhlou obecnou rozpravu.

  Co se týká výhrad pana poslance Klána, tedy z hlediska vůbec filozofie předkládané novely, tak chci zdůraznit, že Ministerstvo zahraničí v tomto případě pokládá tuto novelu skutečně jenom za odstranění největších problémů, které vznikají právě z hlediska fungování zahraniční služby nyní v praxi při aplikaci služebního zákona. Tady bych chtěla připomenout, že už v průběhu projednávání služebního zákona samozřejmě byla zahraniční služba velmi diskutována, a je také pravdou, že některé z těch problémů, které v tuto chvíli řešíme, jsou také zapříčiněny, bych řekla, výrobní praxí prostřednictvím poslanecké iniciativy, to víme všichni, i změnami, ke kterým došlo v závěru projednávání.

  Co se týká kritiky, že vláda nemá ambici, nebo Ministerstvo zahraničních věcí, mít samostatný zákon o zahraniční státní službě, tak si dovoluji na tomto místě informovat Poslaneckou sněmovnu, že zákon o zahraniční službě je zamýšlen koaliční smlouvou a programovým prohlášením a tento záměr se projevuje v návrhu legislativního plánu prací na rok 2016, který vláda schválí do konce roku a kde se předpokládá, že příští rok by tento zákon měl být předložen.

  Co se týká tedy těch změn, tak jsou to změny skutečně dílčí. Prosíme všechny poslankyně a poslance o podporu těchto změn z hlediska zájmu České republiky a kontinuity zahraniční státní služby. Zároveň činím příslib za pana ministra zahraničí a po projednání s ním, že zákon o zahraniční státní službě předložen bude. Tím pádem nedojde tedy k tomu, z čeho má obavy pan poslanec Klán, že by snad měl být služební zákon rozdroben a tímto způsobem tedy měla být oslabena kvalita státní služby jako takové.

  Co se týká dopadu na rozpočty, tak jenom chci vysvětlit za Ministerstvo zahraničí, že absence dopadů byla zamýšlena tak do finančních rozpočtů státu, že tyto změny nepřinášejí žádné další náklady. Naopak v případě, že bychom nepodpořili tuto novelu, je zde velké riziko, že bychom poškodili zájmy České republiky z hlediska aktivního výkonu diplomacie a zahraniční služby a samozřejmě to by již náklady mělo.

  Co se týká ještě tedy podpory vyloučení energetického úřadu ze zákona o státní službě, tak... (Nesouhlasné reakce v jednací síni.) Já se omlouvám, protože jsem nečetla přesně ten pozměňovací návrh, takže zareaguji případně na otázku energetického úřadu - pardon, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, omlouvám se, ano. Co se týká Státního úřadu pro jadernou bezpečnost z hlediska vyloučení, tak tady se domnívám, že je to tedy na podrobnější rozpravu v rámci výborů, a tam předpokládám, že samozřejmě předložíme argumenty, které vedly k zachování tohoto úřadu v rámci státní služby. Jestli si dobře vzpomínám, ač to pana poslance Stanjuru bezpochyby a nevím, jestli pana poslance Klána nepotěší, tak jedním z těch důvodů byla skutečně průběžná stanoviska DG, která se tedy vyjadřovala z hlediska naplnění ex ante kondicionality. Říkám to, i když vím, že mohu pana poslance Stanjuru aktivizovat, ale takto to skutečně bylo. Na druhé straně si dovolím zdvořile připomenout, že speciální požadavky na kompetence pracovníků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byly ze strany koalice řešeny, byly součástí komplexního pozměňovacího návrhu, nicméně Poslanecká sněmovna se tehdy rozhodla jít při finalizaci státní služby jiným směrem a jiným způsobem.

  Co se týká ostatních pozměňovacích návrhů, to znamená paní poslankyně Hnykové z hlediska tedy obav týkajících se práv státních zaměstnanců z hlediska pracovní pohotovosti, dovolím si odkázat na rozpravu ve výborech s tím, že se tedy obávám, že to není úplně omyl, ale že v průběhu tvorby služebního zákona se akcentovaly vyšší povinnosti státních zaměstnanců, želbohu nebyly doposud spojeny s lepším odměňováním. Nicméně součástí novely služebního zákona byl závazek do 1. ledna 2017 zpracovat nový systém odměňování, který by právě vyšší povinnosti státních zaměstnanců reflektoval, nicméně předpokládám, že i tato věc bude diskutována.

  Co se týká paní poslankyně Pastuchové, tak tam je tedy do určité míry jiná alternativa pozměňovacího návrhu pana poslance Jeronýma Tejce a předpokládám, že i tato věc bude diskutována z hlediska tedy toho nejlepšího řešení.

  Závěrem, aniž bych chtěla umenšovat demokratickou debatu poslanců a poslankyň, bych jenom poprosila, abychom se soustředili na těžiště a důvod této novely, což bylo skutečně odstranit ty největší problémy v rámci zahraniční státní služby, a připomněli si, že koneckonců bylo avizováno, že se předpokládá, tak jako v jiných zemích, po nějaké době fungování služebního zákona a státní služby, že bude předložena nějaká propracovanější novela, kde právě ty hlubší změny budou reflektovány. Tak jenom abychom se neunáhlili a už tady tento okamžik nevyužili k hlubším změnám.

  A z hlediska těch pozměňovacích návrhů, tak jak jenom stručně avizoval pan poslanec Stanjura, bych se k nim případně detailněji vyjádřila až v rámci konce podrobné rozpravy.

  Děkuji vám za pozornost a děkuji za proběhlou obecnou rozpravu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní ministryni. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Není zájem. A protože neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona, zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já si dovolím v podrobné rozpravě za prvé přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který je legislativně technické povahy, právě k usnesení ústavněprávního výboru, a to pod číslem 3239.

  Přihlásím se také ke svému pozměňovacímu návrhu, který vznikal po dohodě s Ministerstvem zahraničí, pod číslem 3251. Chci upozornit na to, že nepřijmeme-li tento návrh, dojde k navýšení prostředků podle odhadů Ministerstva zahraničí pro příští rok, které bude nutné vynaložit na zahraniční službu, přibližně o 350 mil. korun. To znamená, přijetím toho návrhu zabráníme tomu, aby došlo k navýšení prostředků o 350 mil. korun pro zahraniční službu. A z hlediska odůvodnění - návrh je písemně předložen, takže si dovoluji odkázat na to odůvodnění. Týká se to osobního příplatku, který je možno přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout též v souvislosti s vysláním zaměstnance k výkonu zahraniční služby.

  Poslední věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je otázka délky projednávání. Já bych chtěl navrhnout v souladu s § 90 zákona o jednacím řádu, abychom zkrátili lhůtu mezi druhým a třetím čtením na sedm dní právě s ohledem na to, že část ustanovení, o kterých se hlasovalo i na ústavněprávním výboru, postrádá smysl, bude-li ten zákon projednán a přijat s účinností po 1. 1. 2016. Takže z těchto důvodů si dovoluji požádat o to, abychom lhůtu pro garanční výbor zkrátili na sedm dnů. Myslím si, že ani ty pozměňovací návrhy, které byly a budou dnes načteny, nejsou takového rázu, že bychom nebyli schopni to v této zkrácené lhůtě učinit.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Tejcovi a eviduji návrh na zkrácení lhůty na sedm dní. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Hnyková.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 3262, který se týká § 151, který ustanovuje zvláštní ustanovení o odměně za služební pohotovost - a výše odměny za služební pohotovost činí... A tam doplňuji slovo - minimálně - 10 % průměrného výdělku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Další řádně přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 3050. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ladislav Velebný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Dobrý den, dámy a pánové. Pane předsedající, já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu, který je pod číslem 3266. A to je všechno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Velebnému. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Fischerová - pan poslanec Stanjura je džentlmen, dá jí přednost. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Já také děkuji za slovo. Já jsem zde jako zpravodajka zahraničního výboru, protože jsem v obecné rozpravě poukázala na to, že ještě v podrobné rozpravě odkážu na sněmovní tisk pod číslem 613/2, což je stanovisko zahraničního výboru, které se odkazuje na garanční výbor ústavněprávní. To je vše a děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci formálně přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod čísly 3308, 3309, 3310.

  Já osobně nemám problém s tím zkrácením lhůty. Myslím, že i naše pozměňovací návrhy nejsou nijak zásadní. Jenom bych poprosil pana zpravodaje, který je současně předsedou ústavněprávního výboru - pokud by se mu podařilo najít čas na jednání výboru, na které by mohla přijít paní předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost, bylo by to bezesporu dobře. Jinak tu debatu určitě mohou reprodukovat buď pan předseda, nebo členové hospodářského výboru. Takže to je skutečně reakce na to, jak ten zákon v praxi funguje. I ty další dva jsou poměrně jednoduché a podle mě se poslankyně a poslanci mohou poměrně jednoduše rozhodnout, zda ten návrh podpoří, či nikoliv.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Jestli se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní ministryně. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom velice stručně. Jednak bych chtěla velmi za ministra zahraničních věcí podpořit návrh pana předsedy ústavněprávního výboru na zkrácení lhůty. Skutečně z hlediska zájmů naší zahraniční služby a diplomacie by to bylo velmi třeba. Takže si dovolím zdvořile vás požádat o podporu.

  A protože jsem slíbila velmi stručnou reakci na ty hlubší záležitosti netýkající se přímo zahraniční státní služby, tak k panu poslanci Stanjurovi jenom velice krátce. U úřadu pro jadernou bezpečnost chci říct, že ta debata souvisí celkově s otázkou postavení regulátorů. A z hlediska předchozích jednání s regulátory se ta jednání vyvíjela tak, že regulátoři by měli mít do budoucna samostatný zákon a do té doby že budou mít speciální úpravy v rámci služebního zákona. To se také stalo. Problém, na který pan poslanec upozorňuje, je problém skutečně reálný z hlediska možnosti získat experty v jaderné problematice pro výkon činností v tomto úřadu. Je tedy otázkou, jestli by to nemělo být ještě řešeno možná takovouto speciální úpravou a prostřednictvím jiné dílčí novely. Totéž se týká otázky politických a odborných náměstků, kde se domnívám, že spíše jde o otázku třístupňové či čtyřstupňové úrovně výkonu řízení a správních činností. A poslední otázka - funkce představených v politických stranách. Tak zase, dá se detailnější rozbor, o jaké funkce se jedná. Ale nechci už zdržovat, takže jenom takový krátký komentář.

  Předpokládám, že ministerstvo zahraničí bude podrobněji reagovat v rámci výboru. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ještě se závěrečným slovem pan zpravodaj, předseda ústavněprávního výboru, pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Já jsem přesvědčen, že zahraniční služba nemůže mít stejná pravidla jako státní služba. Má skutečně řadu specifických činností, takže v tomto smyslu je třeba zákon upravit.

  A pokud se týká té zkrácené lhůty, pokud dnes bude ten zákon projednán, tak 2. prosince ve 13 hodin bude tento bod zařazen na jednání ústavněprávního výboru. Myslím, že jsme schopni zajistit účast všech, kteří budou chtít na to téma diskutovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji za závěrečné slovo panu zpravodaji. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na sedm dnů, tak jak je navrhl pan zpravodaj. Ještě předtím oznamuji, že pan poslanec Vondráček má náhradní kartu č. 13, pan poslanec Kasal má náhradní kartu 1. Dále se z dnešní sněmovny omlouvá pan poslanec Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec se omlouvá dnes od 11 do 15 a od 17.30 do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností. Paní poslankyně Kristýna Zelienková se omlouvá dnes do 12.30 (je přítomná) a to je zatím všechno.

  Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, tak jak je navrhl zpravodaj pan poslanec Jeroným Tejc.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 143 (na tabuli 144) poslankyň a poslanců, pro 111 (podle tabule 112), proti žádný. Návrh byl přijat.

  Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni za její zastoupení velmi odborné i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je bod

  Nyní prosím pana ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby předložený materiál uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé poslankyně, vážení páni poslanci, navržený dotační program byl vypracován a připraven v souladu s doprovodným usnesením zemědělského výboru již z ledna tohoto roku k Dotačnímu programu Ministerstva zemědělství pro rok 2015.

  Dotační program je určen pro rybářské revíry, v nichž je prováděn výkon rybářského práva, jehož nedílnou součástí je rekreační rybolov. Oblast výkonu rybářského práva uskutečňovaná ve vnitrozemských vodách není začleněna do rámce společné zemědělské politiky Evropské unie, a proto není žádný důvod k tomu, aby navržený dotační titul byl notifikován ze strany Evropské unie. Finanční podpora z národních zdrojů prostřednictvím předkládaného programu se nepřekrývá s opatřeními operačního programu Rybářství a ani s jinými dotačními programy.

  Návrh finančních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly Zemědělství určený pro Dotační program K2015 je stanoven ve výši 15 mil. korun na dotaci k hospodářskému výsledku, tedy neinvestiční dotaci. Dotace bude realizovaná vypočtenou částkou na jeden hektar plochy rybářského revíru, kterou obdrží uživatelé rybářského revíru. Částka dotace pro příjemce bude stanovena na základě koeficientu korun na jeden hektar vypočteného z celkové hektarové výměry rybářských revírů všech žadatelů a finančních prostředků, které jsou k dispozici. Každý žadatel obdrží dotaci ve výši vypočtené z celkové výměry rybářských revírů, k nimž prokáže, že je jejich uživatelem, vynásobeným koeficientem. Maximální limit je 500 korun na jeden hektar.

  Důvodem předložení tohoto nového dotačního titulu určeného pouze pro rok 2015 je skutečnost, že na rybí obsádky v rybářských revírech v České republice působí celá řada různých negativních faktorů. Jedná se o systémově a dlouhodobě působící vlivy, které se projevují postupně na rybí populaci, jejich druhové skladbě, početním stavu a kvalitě včetně stability, udržitelnosti a odolnosti, přičemž jedním z těchto významných činitelů je právě kormorán velký. Účelem dotačního programu je tedy podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená uživatelem rybářských revírů.

  Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů byl usnesením č. 866 schválen vládou ze dne 26. 10.; 92. usnesením zemědělského výboru z 24. schůze ze dne 11. 11. zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tento dotační program schválit. Předmětný dotační program je připraven k administraci na základě ministerstvem vydaných zásad.

  Tolik asi to podstatné. Děkuji za pozornost. Prosím vás o schválení tohoto dotačního titulu, který byl projednán samozřejmě i s rybářskou veřejností a který je velice potřebný pro letošní rok. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento tisk projednal zemědělský výbor. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 648/1. CNyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Ladislava Velebného, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Já vám děkuji, pane předsedající. Pan ministr tady dotační titul K2015 popsal velice podrobně a myslím si, že je potřebný.

  Usnesení zemědělského výboru tedy zní: Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny České republiky na své 24. schůzi ze dne 11. listopadu 2015 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 648, schválit, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledku projednání tohoto dotačního programu na schůzi zemědělského výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda (Kováčik). Dává přednost panu poslanci Kottovi. Takže písemně byl první přihlášen pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Kott: Dobrý den, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem rád za to, že pan ministr tady poměrně podrobně představil, proč vlastně tento dotační program vznikl. Jenom bych se přimlouval za to, aby vzniklo nějaké koncepční řešení v podstatě ochrany rybí diverzity jak v rybnících, které jsou určeny pro produkční výrobu, tak i v povrchových vodách, které jsou určeny pro rekreační rybolov. Dovolím si požádat o součinnost do dalších let Ministerstva zemědělství, ale hlavně Ministerstva životního prostředí, které si dovolím říct, že tady ten tlak na činnost negativních prvků vytvořilo. Děkuji za tento dotační titul a hnutí ANO tento dotační program podpoří. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kottovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. (Kývá nesouhlasně hlavou.) Pane předsedo, to, že jste předsedou, nepopřete. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já nejdu popřít, že jsem předsedou poslaneckého klubu, ale nechci tady vystupovat jako předseda poslaneckého klubu KSČM, ale jako člen zemědělského výboru, který se podílel na projednávání tohoto tisku v zemědělském výboru. Chci požádat všechny kolegyně a kolegy v této Poslanecké sněmovně o podporu. Současně chci navázat na to, co tady řekl jak pan ministr, tak pan zpravodaj, tak koneckonců i můj předřečník pan kolega Kott, a zesílit ještě žádost o podporu a o součinnost s Ministerstvem životního prostředí, protože je tady příležitost založit řešení věci, po které rybářská, ale nejen rybářská veřejnost dlouhodobě volá, problému, kterým se zabýváme už řadu let, a problému koneckonců i udržení jakési alespoň minimální základní úrovně biodiverzity.

  Kdo se trošku těmito otázkami zabývá, tak ví, že nejde jenom o sportovní rybolov, nejde jenom o to udržet v revírech, nejen v rybnících, ale i ve vodních tocích ryby, jak se říká, hospodářsky nebo sportovně zajímavé, ale jde rovněž o to při tom čelení predačních tlaků, které jsou nejen přemnožení kormorána, ale z důvodů řady dalších živočišných druhů, ale také z civilizačních tlaků a znamenají, že se nám značně snižuje počet zejména citlivějších a choulostivějších rybích, ale i dalších živočišných druhů v našich volných vodách. Tento titul, tento zásah je takovou jakousi první vlaštovkou. Já za něj moc děkuji a chci požádat o to, abychom příležitosti, že se nám tady ten vzor, příklad nabízí, využili i při přemýšlení o nastavení podobné podpory pro další léta. Aby to byla věc, která bude napevno v systému podpor nebo systému řešení problému životního prostředí. Proto bych rád vyzval jednak Ministerstvo životního prostředí a jednak i výbor pro životní prostředí, aby se v rámci těchto požadavků tou otázkou zabýval a abychom se v příštím roce, možná dříve než za rok, tady zabývali jakousi systémovější podporou. Vím, že to není příliš mnoho, ale každé jaro začíná první vlaštovkou, která sice jaro nedělá, ale kterou to jaro přece jenom začíná. Nechť začne jaro i v této oblasti. Chci poprosit o podporu. Já osobně se za to velmi zasazuji.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Kováčikovi. S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Navázal bych na své předřečníky a doplnil celou situaci, abyste byli v obraze, protože spousta z vás přichází ve vašich poslaneckých oborech do kontaktu právě i s rybáři. My jsme v letošním roce přistoupili k mimořádnému opatření, celkový balík na eliminaci a kompenzaci částečných škod, které způsobí hlavně kormorán na rybích osádkách, kompenzujeme jako ministerstvo částkou 30 mil. korun: 15 milionů korun jsme navýšili v dotačním titulu pro produkční rybáře, 15 milionů korun je orientováno právě na rybářské revíry především Českého a Moravského rybářského svazu. Takto to bylo dohodnuto. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, je pravda, že 15 milionů korun na podporu v téhle oblasti mimoprodukčních rybníků je opravdu směšně malá částka. Co tady říkal pan ministr, 500 korun na hektar vodní plochy je... Administrativa podle mě bude stát víc, než bude zisk z dané podpory. To je prostě fakt. Proto to není ani vlaštovka. To je tak jako křídlo nějaké vlaštovky. Ale zaplať pánbůh možná za to křídlo. S tím já souhlasím a podporuji. Nechci komplikovat přijetí tohoto návrhu nebo téhle té dotační podpory. Ale spíš to ukazuje opravdu na fakt, že když někde začneme příliš říkat přírodě, co má nebo nemá dělat, někdy ji začneme příliš chránit a ona nám začne páchat škody, což nám ten kormorán dělá.

  Při debatě na zemědělském výboru jsme se všichni shodli na tom, že Česká republika, i kdyby se tisíckrát snažila, ale bude v tom sama a nepomohou nám v tom země Evropské unie nebo i země mimo Evropskou unii, jako například Norsko a podobně, pak ty škody a s tím vynakládané finanční prostředky budou muset stoupat a jít nahoru.

  Chci vyzvat pana ministra životního prostředí, který tady dnes momentálně není, aby byl aktivní tady v téhle oblasti a aby byl nápomocen resortu Ministerstva zemědělství a zejména rybářům, nejenom těm, kteří se živí prodejem ryb a provozují rybníky s produkcí, ale zejména těm dalším a ostatním, protože ti sice na tom nejsou závislí, ale často ve volném čase a zdarma dělají maximum pro to, aby naše rybníky byly vůbec životaschopné. A ona jedna taková návštěva kormoránského hejna zničí práci stovek lidí během pár vteřin, dokonce se dá říct.

  Já tenhle návrh podporuji. Jen říkám, že je to málo a že potřebujeme opravdu nějaké silnější spojenectví Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, abychom byli schopni tahle ohrožení do budoucna více eliminovat. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi za jeho vystoupení v rozpravě. Pokračovat budeme faktickou poznámkou pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, připojuji se ke kolegům předřečníkům, že 500 korun na hektar je skutečně malá částka. Kdyby býval byl třeba takový velikán, jako je Bezdrev, mimoprodukčním rybníkem, jako že není, tak by to bylo 250 tisíc korun. To je opravdu mizivá dotace. To zaprvé.

  Zadruhé bych chtěl říct tolik, že také je zde třeba zvažovat otázku, komu patří ty rybníky, kdo je jejich majitel. Někdy to nemusí být rybářská sdružení. Jsou to obce.

  A konečně zatřetí se tady znova připomínám se svou tradiční výzvou k tomu, abychom se snažili více a více podporovat procesy směřující k odbahňování rybníků a ke zvětšování jejich absorpční kapacity. A tohle to samozřejmě tak vůbec k tomu být nemůže.

  Čili já bych se chtěl na pana ministra obrátit, aby ještě více podporoval tuto aktivitu a jednak samozřejmě také dotace směřující jak pro mimoprodukční rybníky, tak i pro rybníky produkční podporující odbahňování a zvětšování jejich absorpční kapacity pro vodu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano, má zájem. Prosím. Marian Jurečka. Máte slovo, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Já již jen stručně. Říkal jsem nejenom, možná to nezaznělo úplně jasně, celkový objem kompenzací, které my teď děláme jako Ministerstvo zemědělství pro rybáře za škody způsobené kormoránem, jsou celkově 30 milionů korun. Je to rozděleno do těch dvou obálek. Tady je 15 a 15 jsme navýšili u těch produkčních. Ano, škody, které dělá kormorán, jsou řádově vyšší. Ale zase se snažíme alespoň něco udělat. Komunikujeme a tlačíme na Ministerstvo životního prostředí, aby to oni vzali za své jako svoji problematiku.

  K tomu, co říkal pan poslanec Zahradník, děkuju za to. Na příští rok je připravován dotační titul nejenom na odbahnění, ale i opravy a i výstavbu nových vodních nádrží, rybníků. Žadatel obec, zemědělec atd. Takže s tím samozřejmě počítáme. Takže děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi. Ptám se, jestli pan zpravodaj chce po obecné rozpravě. Ano. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Děkuju za slovo. Vážené dámy a pánové, chtěl bych opravdu poděkovat všem, kteří vystoupili na podporu tohoto dotačního titulu, protože ač se to zdá být málo, 15 milionů, tak historicky každý rok bojujeme o takovou částku. A aspoň zaplať pánbůh za každou korunu, která pro ty rybářské revíry jde. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Budeme hlasovat o návrhu na usnesení. Ptám se, jestli chce někdo opakovat návrh na usnesení, které tady bylo předloženo. Všechny vás odhlásím.

  O návrhu na usnesení rozhodneme v hlasování 44, jakmile se počet přihlášených ustálí. (Ruch v sále, z předsálí přibíhají další poslanci.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 44 a ptám se, kdo je pro doporučení, které Poslanecké sněmovně připravil zemědělský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 44, ze 146 přítomných pro 143. (Proti nikdo.) Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a končím bod číslo 209.

  Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem

  Než z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, požádám pana poslance Milana Urbana, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem hospodářského výboru k tomuto tisku. Také požádám, aby se připravili páni poslanci František Adámek a Vlastimil Vozka - který je ale omluven. To jsou zpravodajové výborů, které dále zákon projednaly.

  Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navázal na své vystoupení před prvním čtením tohoto zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění energetický zákon. Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu. Jedná se o řešení problému, který vznikl u poslední novely energetického zákona v souvislosti s přijatým pozměňovacím návrhem. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávním výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 538/1 až 9.

  Nyní požádám nejprve zpravodaje garančního výboru, tedy hospodářského výboru, pana poslance Milana Urbana, aby nás informoval o projednávání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil, tak jak říká § 93 odst. 1 našeho zákona o jednacím řádu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor doporučuje schválit novelu tohoto předloženého energetického zákona ve znění předloženém vládou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Františka Adámka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pana kolegu Adámka, ač jsem ho upozornil, jestli chce pan zpravodaj výboru hovořit. Nechce hovořit. (Z místa avizuje, že nechce hovořit.) Nechce hovořit. Pokud ne, je to jeho právo jako zpravodaje. Pan poslanec Vozka za ústavněprávní výbor je omluven, ale odůvodní to za něj pan poslanec Schwarz, čili nás bude informovat za zpravodaje výboru o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodní. Není potřeba hlasování.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Ústavněprávní výbor na svém zasedání rovněž projednal novelu předmětného zákona a ve svém usnesení č. 153 přijal pozměňovací návrh a doporučuje schválit Poslanecké sněmovně tento zákon ve znění pozměňovacího návrhu z ústavněprávního výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Budeme pokračovat obecnou rozpravou, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Ale pan ministr Mládek pravděpodobně v rozpravě zopakuje svůj návrh na zkrácení lhůty. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, ano, chtěl bych udělat návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane zpravodaji, nebyl žádný návrh, který bychom hlasovali ve druhém čtení? Na vrácení zákona garančnímu výboru k projednání nebo další? Budeme tedy hlasovat pouze o návrhu, až po skončení podrobné rozpravy. Nejdřív tedy ukončím obecnou rozpravu a zahájím rozpravu podrobnou. Do té nemám také žádnou přihlášku. Pan ministr se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Pane předsedající, já jsem byl poněkud zmaten, jestli je podrobná rozprava. Ale jelikož si nejsem jist, jestli můj návrh byl platný, tak ho pro jistotu ještě opakuji, je to zkrácení na sedm dní mezi druhým a třetím čtením. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Návrh musí padnout v rozpravě. A není důležité, jestli padne v obecné nebo v podrobné rozpravě. Podrobná rozprava slouží k pozměňovacím návrhům. V obecné rozpravě tedy je samozřejmě vyjádření, které se týká samotného projednávání včetně procedurálních náležitostí, které mohou být předneseny jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. Ale nepadl žádný návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, na zkrácení lhůty padl návrh, budeme tedy hlasovat o něm hned před skončením druhého čtení. Znovu vás odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Rozhodneme o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 45 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na sedm dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 45, z přítomných 132 poslanců pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Končím proto druhé čtení tohoto návrhu a připomínám, že lhůta k projednání třetího čtení byla zkrácena na sedm dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 13.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  Předložený materiál odůvodní ministr obrany Martin Stropnický. Ještě než se ujme slova, požádám pana poslance Gabala, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem tohoto tisku. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s vývojem bezpečnostního prostředí ve východní Evropě jsou prováděna zejména v Polsku a v Pobaltských státech cvičení NATO, jejichž účelem je demonstrovat odhodlání spojenců ke kolektivní obraně. Ministerstvo obrany bylo v polovině února tohoto roku požádáno americkou stranou o povolení průjezdu jednotky ozbrojených sil USA, která se přes území České republiky vracela ze cvičení NATO na svoji základnu v Německu. O požadovaném průjezdu byla dne 16. března 2015 informována vláda, která podle § 43 odst. 5 písm. a) Ústavy České republiky rozhodla svým usnesením číslo 197 o realizaci tohoto průjezdu. Vlastní průjezd pak proběhl ve dnech 29. března až 1. dubna za značného zájmu veřejnosti a médií, a to podle plánu, bez mimořádných událostí. Jednotlivé kolony projíždějící jednotky byly vždy doprovázeny Vojenskou policií a navíc i Policií České republiky. Projíždějící jednotku tvořilo celkem 120 vozidel a 530 osob. Umožněním tohoto průjezdu byla demonstrována naše připravenost podílet se na kolektivní obraně v rámci Aliance a být spolehlivým spojencem.

  Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a páni poslanci, děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 427/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pana poslance Ivana Gabala, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážená vládo, vážení kolegové, hlavní informace zde řekl ministr obrany Martin Stropnický. Dovolte mi jenom, abych vás informoval, že výbor pro obranu na 17. schůzi 15. dubna 2015 projednal materiál Informace o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015. V bodě 1 svého usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015, sněmovní tisk č. 427, vzala na vědomí. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku a nevidím ani nikoho hlásit se z místa, rozpravu tedy končím. V tom případě nevím, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám také žádnou přihlášku, ale požádám pana zpravodaje, aby zopakoval návrh na usnesení, protože o rozhodnutí vlády podle článku 43 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit, ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory podle článku 43 odst. 6 Ústavy. Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Já si, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím zopakovat, že výbor pro obranu na 17. schůzi uskutečněné 15. dubna 2015 doporučil v bodě 1 svého usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015, sněmovní tisk číslo 427, vzala na vědomí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, a to v hlasování pořadové číslo 46, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 46, z přítomných 139 pro 97, proti 24. Návrh byl přijat, tedy usnesení bylo schváleno. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 182.

  Pokračujeme bodem

  Děkuji panu ministrovi, že zůstal u stolku zpravodajů. Než panu ministrovi udělím slovo, požádám pana poslance Václava Klučku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál obsahuje informaci o cvičeních se zahraničními partnery, která nebyla zařazena do materiálu Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, schváleného usnesením vlády ze dne 19. ledna 2015 číslo 41, a upřesňuje některé informace o cvičeních tímto usnesením již schválených. Mezi nejvýznamnější cvičení uvedená v 1. doplňku patřilo společné cvičení zemí visegrádské skupiny a USA pod názvem SLOVAK SHIELD 2015. Cvičení bylo společnou demonstrací odhodlání zemí V4 dostát svému závazku kolektivní ochrany v rámci Severoatlantické aliance.

  Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 522/1. Žádám zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 • Poslanec Václav Klučka: Velmi pěkně děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, kolegové, je mi ctí, abych vás seznámil s usnesením číslo 92 výboru pro obranu z 20. schůze uskutečněné dne 24. června 2015 k prvnímu 1. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk 522.

  Výbor pro obranu

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 522, vzala na vědomí;

  2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením - což dnes činím - seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

  3. uložil předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím. Asi nebude zájem o závěrečné slovo, když nikdo nevystupoval.

  Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Návrh na usnesení nemusíme opakovat, protože v rozpravě padl. Jde o usnesení, nejde o zákon. Ptám se, jestli se někdo jiný hlásí do rozpravy, navrhuje něco jiného? Není tomu tak, končím i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, který zpravodaj přednesl ve všeobecné rozpravě.

  Zahájil jsem hlasování 47 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 47, z přítomných 145 pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 183.

  Pokračovat budeme bodem

  Děkuji panu ministrovi, že stále zůstává u stolku zpravodajů, ještě to bude chvilku trvat. Nyní požádám kolegu Seďu - už přišel ke stolku zpravodajů, mohu tedy požádat pana ministra obrany Martina Stropnického, aby informaci uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál informuje o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, ve Velké Británii, na Islandu a v Malijské republice.

  Česká republika se v minulém roce významně angažovala především v Afghánistánu v operaci AISAF, naše působení bylo zaměřeno do tří oblastí: 1. výstavba afghánských bezpečnostních sil; 2. ochrana spojeneckých sil; 3. podpora nasazených sil.

  Součástí materiálu je také informace o realizaci projektů rychlého dopadu v Afghánistánu, které jsou určeny na podporu výstavby civilní infrastruktury v zemi. V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 29 těchto projektů v celkové hodnotě 1,89 milionu korun, byly zaměřeny především na oblast školství. Na zapojení našich sil a prostředků do zahraničních operací jsme v roce 2014 vynaložili celkově 1,43 miliardy korun, což znamenalo 3,4 % obranného rozpočtu na příslušný rok. Tato částka byla v plném rozsahu hrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. Než budeme pokračovat, budu jen konstatovat došlou omluvu pana poslance Radka Vondráčka, se který od 12.30 omlouvá z pracovních důvodů z dalšího jednání dnešní den.

  Pokračujeme zpravodajskou zprávou pana poslance Antonína Sedi, když usnesení výboru pro obranu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 523/1. Žádám tedy pana zpravodaje, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane poslanče. Prosím o klid ve Sněmovně! Já chápu, že předsedové klubů mají práci vzhledem k našemu večernímu jednání, ale ostatní, kteří diskutují jiná témata, prosím také, aby je přesunuli do předsálí, aby mohl pan zpravodaj přednést zpravodajskou zprávu. Děkuji.

  Pokračujte prosím.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 93 výboru pro obranu z 20. schůze, uskutečněné dne 24. června tohoto roku k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014, sněmovní tisk 523.

  Po odůvodnění předneseném náměstkyní pro řízení sekce právní Ministerstva obrany Alenou Netolickou, náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky genpor. Josefem Bečvářem, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014, sněmovní tisk 523, vzala na vědomí.

  Výbor pro obranu 2. vyslovuje poděkování příslušníkům Armády České republiky za jejich působení v zahraničních operacích v roce 2014.

  Výbor pro obranu 3. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  Výbor pro obranu 4. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Tolik k usnesení i ke zpravodajské zprávě.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Protože zájem o závěrečné slovo není. do podrobné rozpravy pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014."

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodajovi a končím podrobnou rozpravu, protože do ní nemám žádnou přihlášku a nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

  Můžeme tedy hlasovat o usnesení v hlasování pořadové číslo 48, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 48, z přítomných 145 pro 96, proti 26. Návrh byl přijat.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Pana ministra čeká ještě šest bodů, takže zůstává u stolku zpravodajů.

  Zpravodaje vyměníme pro bod

  Požádám pana Alexandra Černého, aby jako zpravodaj zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň žádám pana ministra obrany Martina Stropnického, aby tisk 544 uvedl. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál informuje o působení nasaditelného spojovacího modulu Deployable Communication Module, DCM, v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice.

  Působení Armády České republiky v misi vláda a obě komory Parlamentu schválily v říjnu 2014 v rámci mandátu pro zahraniční operace v letech 2015-2016 s tím, že v případě konkrétního nasazení o něm budou informovány, bod 1/9 usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635.

  Operace je zaměřena na posílení protivzdušné a protiraketové obrany tureckého území a populace v kontextu konfliktu v Sýrii a byla spuštěna v lednu 2013. Od začátku operace se jedná již o třetí působení českého DCM v Turecku. První dvě se uskutečnila v letech 2013 a 2014. Česká republika byla zapojena skupinou sedmi příslušníků DCM v období od 28. dubna do 7. září tohoto roku s tím, že operační úkol plnila od 1. května do 31. srpna 2015. Jejich úkolem bylo kromě jiného zajišťovat spojení jednotek jak v prostoru působení, tak i mezi velitelstvím operace a nadřízenými aliančními velitelstvími.

  Financování působení příslušníků DCM v Turecké republice je pokryto z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Celkové náklady jsou odhadovány na 5,663 mil. korun.

  Materiál vzala vláda na vědomí dne 24. června 2015 svým usnesením číslo 500.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 544/1. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Alexander Černý, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. 98. usnesení výboru pro obranu z 21. schůze ze dne 3. září 2015 k Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice, sněmovní tisk 544.

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Mgr. Koštovala, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky genpor. Josefa Bečváře, zpravodajské zprávě poslance Černého a po rozpravě

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se usnesla, že

  1. bere na vědomí Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO v Turecké republice,

  2. žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o výsledcích působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO v Turecké republice, a to nejpozději do 30. června 2016,

  II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

  III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu tedy končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Nepředpokládám vystoupení pana ministra nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Alexander Černý: Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení.

  Poslanecká sněmovna

  1. bere na vědomí Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice obsaženou v předkládací zprávě pro Parlament,

  2. žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o výsledcích působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO v Turecké republice, a to nejpozději do 30. června 2016.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dále v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

  O návrhu usnesení v těch dvou bodech budeme hlasovat jedním hlasováním v hlasování pořadové číslo 49, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 147 poslanců pro 116, proti 1. Návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím bod 185. ***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1049 vám předkládám Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015. Jednotky ozbrojených sil USA se přesouvaly na cvičení NATO Brave Warrior 2015 v Maďarsku. Vláda tuto informaci vzala na vědomí svým usnesením č. 723 ze dne 31. 8. 2015.

  Pohyb amerických jednotek byl zabezpečen ve spolupráci s Ředitelstvím služby Cizinecké policie České republiky, Ředitelstvím služby Dopravní policie Policie ČR, operačním střediskem Policejního prezidia a Generálním ředitelstvím cel.

  Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za vaši pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 591/1. Zádám pana zpravodaje Jiřího Skalického, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dané téma projednal výbor pro obranu na své 23. schůzi dne 15. října 2015, sněmovní tisk 591. Ozbrojené síly Spojených států se v srpnu 2015 obrátily na Ministerstvo obrany České republiky se žádostí o povolení k průjezdu jednotek ozbrojených sil Spojených států, které se budou - v tehdejší době budou - přesouvat přes území České republiky na cvičení NATO v Maďarsku. Průjezdy poté byly realizovány po pozemních komunikacích ve třech dvoudenních přesunech v termínu od 9. do 14. září. Jednotlivé kolony byly doprovázeny vojenskou policií zainteresovaných států. Na území České republiky byla plánovaná přestávka technického charakteru. V rámci průjezdu byl přepravován nadrozměrný náklad a k přepravě tohoto nákladu byl požadován souhlas Ministerstva dopravy. Veškeré náklady na podporu tohoto průjezdu byly hrazeny ze strany Spojených států amerických. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, nevidím ani nikoho z místa, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečné slovo v tom případě asi žádné nebude. Přistoupíme k rozpravě podrobné a pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Skalický: Ano, děkuji. V podrobné rozpravě bych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 23. schůze dne 15. října 2015 k Informaci o průjezdu jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015, sněmovní tisk 591.

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické a majetkové Pavla Berana, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky genmjr. Jiřího Balouna, zpravodajské zprávě poslance Josefa Hájka v zastoupení zpravodaje Jiřího Skalického a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015, sněmovní tisk 591, vzala na vědomí. Za druhé -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, myslím, že stačí, protože to ostatní bylo v obecné rozpravě a my hlasujeme jen o tom bodu číslo 1, to ostatní je realita, kterou neschvaluje, resp. nebere na vědomí Poslanecká sněmovna. Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, jestli ještě někdo do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

  Budeme o návrhu usnesení hlasovat v hlasování číslo 50, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 146 pro 88, proti 26. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 186, když návrh usnesení byl schválen.

  Pokračujeme bodem č. 187. Tím je

  Požádám pana poslance Hájka, který už je u stolku zpravodajů, aby sledoval tento bod, a zároveň žádám ministra obrany Martina Stropnického, aby tento tisk uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, informaci předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna tohoto roku. Materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky realizovaných na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014.

  Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích, jednáních a k zabezpečení operací. V části druhé předkládací zprávy jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky za první pololetí roku 2015.

  Děkuji za vaši pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 604/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pana poslance Josefa Hájka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Josef Hájek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se 109. usnesením výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 15. října 2015 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí roku 2015, sněmovní tisk č. 604.

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2015, sněmovní tisk č. 604, vzít na vědomí.

  2. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  3. Ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do té nemám žádnou přihlášku, nevidím nikoho z místa, takže rozpravu končím. Závěrečné slovo není žádáno. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou přihlášku, prosím tedy zpravodaje, aby přednesl jenom tu část, která je usnesením Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Hájek: Takže ještě jednou děkuji za slovo. Takže prosím vás, návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 36. schůze v roce 2015 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2015: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí roku 2015." Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrh usnesení jste slyšeli. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

  Budeme hlasovat v hlasování číslo 51, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 145 pro 95, proti 27. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a končím bod 187.***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stručně o obsahu této informace. Jednotky našich ozbrojených sil se v tomto období zúčastnily 68 vojenských cvičení se zahraničními partnery. Z toho na našem území bylo uskutečněno 28 cvičení. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 54,5 milionu korun. Mezi nejdůležitější cvičení realizovaná ve sledovaném období patřila cvičení pro přípravu jednotek do bojového uskupení Evropské unie postavené na bázi států V4. Jednalo se o cvičení MEDICAL MAN na našem území. Dále potom šlo o cvičení CAPABLE LOGISTICIAN v Maďarsku ke sladění a certifikaci logistického modulu tohoto uskupení. Do třetice bych jmenoval cvičení sil velmi vysoké pohotovosti NATO pod názvem NOBLE JUMP. Cíle uvedených cvičení byly jednotkami AČR naplněny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 631/1. Žádám zpravodaje výboru Alexandra Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. 119. usnesení výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015 zní takto. K Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 631.

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce branné politiky dr. magistra Jakuba Landovského, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generála poručíka Ing. Josefa Bečváře a zpravodajské zprávě poslance Alexandra Černého a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 631, vzala na vědomí. Pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Sněmovnu, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Sněmovny.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Pak asi není zájem o závěrečná slova. Pokračujeme v rozpravě podrobné. Do té také nemám žádnou přihlášku, ale žádám pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, který se týká Poslanecké sněmovny.

 • Poslanec Alexander Černý: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování 52, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 145 pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno a končím bod číslo 188.

  Pan ministr zůstává ještě na dva body. A požádám na tyto dva body pana poslance Karla Černého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože dalším bodem je bod číslo 189. Je to

  Pan ministr obrany Martin Stropnický uvede tento materiál a já mu dávám slovo. Prosím, pane ministře.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Duji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál upřesňuje údaje o cvičeních se zahraničními partnery přesahujících rámec schválený vládou České republiky v předchozích usneseních. Jedná se celkem o jedno cvičení na našem území a deset cvičení v zahraničí. Nejvýznamnějším cvičením upřesněným tímto druhým doplňkem je cvičení Trident Juncture 2015, jehož cílem bylo certifikovat velitelství pohotovostních sil pro rok 2016. Cvičení se zúčastnilo 34 zemí v počtu 35 tisíc vojáků. Uvedený materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 23. září 2015.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 632/1. Žádám pana zpravodaje výboru, pana poslance Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, seznámil se 120. usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015 ke sněmovnímu tisku číslo 632.

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky dr. Jakuba Landovského, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičení na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 632 vzala na vědomí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. V tom případě není zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj jistě rád přednese tu část, kterou budeme hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015."

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Rozhodneme v hlasování 53, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

  Děkuji. V hlasování číslo 53 z přítomných 144 pro 108. Proti nikdo. Návrh byl přijat, usnesení schváleno. Končím bod 189.

  Posledním bodem pana ministra obrany je bod číslo 190. Je to

  Pan ministr Martin Stropnický jistě rád uvede i tento třetí doplněk. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, děkuji za možnost projednat i tento doplněk, který asi nepatrně přetáhne 13. hodinu.

  Předkládaný materiál obsahuje informaci o cvičení Balaton 2015, které je organizované na základě bilaterální dohody mezi Českou republikou a Maďarskem o provedení společného cvičení ozbrojených sil k posílení schopností společné ochrany vnějších hranic schengenského prostoru. Toto cvičení bylo naplánováno v reakci na aktuální vývoj uprchlické krize v Evropě. Uvedený materiál schválila vláda České republiky svým usnesením ze dne 5. října 2015.

  Děkuji vám za vaši pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 633/1. Žádám pana zpravodaje Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane zpravodaji. ***

 • Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil se 121. usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015, sněmovní tisk 633.

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany dr. Jakuba Landovského, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 633, vzala na vědomí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Z místa také nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana zpravodaje, aby konstatoval tu část usnesení, abychom o ní mohli hlasovat.

 • Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015."

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 54, které jsem zahájil, a ptám se, kdo pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 143 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.

  Děkuji panu Martinu Stropnickému, ministru obrany České republiky, děkuji zpravodaji a končím bod 190. Tím také končím dnešní dopolední jednání. Sejdeme se ve 14.30 u interpelací na předsedu vlády, tak jak jsou vylosovány. Po nich budou následovat interpelace na členy vlády. A upozorňuji, že od 18. hodiny po skončení ústních interpelací budeme pokračovat ve včera přerušených bodech 66 a 67, případně dalších bodech z bloku smluv v prvním a druhém čtení.

  Děkuji, přeji dobrou chuť k obědu a sejdeme se ve 14.30 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14. 30 hodin a náš dnešní program bude pokračovat bodem

  Bohužel pan premiér se z dnešního jednání omluvil z důvodu zahraniční cesty, takže není přítomen.

  Předávám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která přednese první interpelaci na Bohuslava Sobotku, a bude to interpelace ve věci transparentního rozhodování o dotacích. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v pondělí se před Krajským úřadem Středočeského kraje uskutečnila demonstrace starostů, kteří protestovali proti způsobu, jakým jsou ve středních Čechách rozdělovány krajské dotace. Jsou obce, které přes veškerou snahu nedostanou ani korunu, a pak máme ve středních Čechách obce, z jejichž úspěšnosti se tají dech. Jednou z nich jsou Cerhenice, o kterých vznikla i říkanka. Tomu dala, tomu více, nejvíc mají Cerhenice. Pro pořádek dodávám, že řeč je o středočeské krajské radě.

  Městys Cerhenice dostal od roku 2010 téměř 60 milionů korun. Podařilo se opravit vodovod, chodníky a silnice. Za 700 tisíc si opravili informační centrum. Sto tisíc obec dostala na zatraktivnění naučné stezky. Jsou asi šikovní, říkáte si. To jistě, ale myslím, že to slovo šikovní patří do uvozovek. Cerhenickým starostou je totiž Marek Semerád, někdejší spolupracovník Davida Ratha a dnešní člen rady, která o krajských dotacích rozhoduje. V reakci na výtky pan Semerád uvedl: My jsme úspěšní i v čerpání evropských dotací. Ať ti starostové, co nedostávají, píšou lepší žádosti. Že jako krajský náměstek spolurozhoduje o štědrých dotacích pro svou obec, jako problém nevidí, protože podle zákona prý nejde o střet zájmu.

  Pan náměstek Semerád má vyvinutý smysl pro humor, řeklo by se. No nevím. Řada starostů po demonstraci hovořila spíš o troufalosti. A požádali mě, abych se vás, pane premiére, jako stranického šéfa pana náměstka Semeráda zeptala na návod, jak psát lepší žádosti o dotace. Nepochybuji o tom, že budete mít i pro nesociálnědemokratické starosty nějakou dobrou radu. Dříve se ve Sněmovně rozděloval medvěd. Dnes se na kraji rozděluje medvídek. Starostové jednoho takového medvídka vám, pane premiére posílají, a já vám ho tedy ráda předám. (Upozornění na čas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové, které bude odpovězeno písemně na její interpelaci.

  Druhou interpelaci přednese pan poslanec Radim Fiala, který bude nepřítomného pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci k podpoře terorismu.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, Budu se snažit být stručný. Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci - cituji - proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných ideologií, které jsou živnou půdou pro moderní rasismus, rasovou diskriminaci, xenofobii a další formy netolerance. Můžete nám prosím říct, zda Česká republika tuto rezoluci podpořila, a pokud ne, tak proč?

  Protože mám ještě čas, tak doplním, že - vážení kolegové, pokud nevíte, tak se Česká republika zdržela. Ano, zdrželi jsme se. Myslím, že k tomu není co dodat. Jsme země dvou tváří, která předstírá boj s takovými jevy, které jsou přímým podhoubím terorismu, které rezoluce uvádí, anebo nejsme suverénní země. Podle mého názoru se může jednat o nepřímou podporu terorismu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Fialovi. Dalším vylosovaným, který přednese třetí interpelaci je pan poslanec Tomio Okamura, který bude pana premiéra interpelovat ve věci imigrantů a muslimů ve městě Králíky 1.

 • Poslanec Tomio Okamura: Imigrantů tam není psáno.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já to tady napsáno mám, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, obrátili se na nás obyvatelé města Králíky. To je město na Pardubicku, kde správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra projevila zájem o objekt bývalého výchovného ústavu a dětského domova. Tento objekt by měl sloužit jako azylové zařízení pro uprchlíky, kteří měli v České republice zůstat natrvalo. Drtivá většina místních obyvatel s přeměnou dětského domova na ubytovnu pro migranty nesouhlasí.

  Statistiky z Německa a Francie jsou neúprosné. Z muslimských přistěhovalců se ve velkém počtu rekrutují nejen teroristé, ale také pachatelé jiné kriminality, násilníci, zloději či překupníci drog. Muslimové mají nejnižší míru integrace a jsou v poměru jak k ostatním migrantům, tak k původním obyvatelům procentuálně nejvyššími příjemci sociálních dávek. Přítomnost většího počtu muslimů vede vždy ke zvýšení rizik pro původní obyvatele a vede také ke znehodnocení nemovitostí.

  Pane premiére, nejde jen o Králíky. Když do našich měst a obcí posíláte nepřátelské migranty a vaše vláda jich už odsouhlasila několik tisíc v následujících dvou letech, u nichž je zcela jasné a statisticky doložitelné vyšší riziko, že budou nebezpeční svému okolí, co našim občanům vzkážete? Odpovězte mi přímo a bez vytáček, zdali jste ochoten se jako premiér osobně zaručit, že žádný z migrantů není terorista, že žádný z nich a jejich dětí nebude ohrožovat své sousedy, že nebudou páchat trestnou činnost a nebudou obci a státu na obtíž. Můžete to svým občanům jasně zaručit? Děkuji předem za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Okamurovi, kterému bude odpovězeno písemně.

  Další, čtvrtou interpelaci na pana premiéra přednese pan poslanec Martin Komárek, který bude premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci role Radka Pokorného v kauze Škoda Transportation. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Vážený pane premiére, i když to tak nevypadá, blíží se Vánoce. Teď si představte, že si objednáte na internetu mobilní telefon. Oni vám ho dodají příští rok v červnu a ještě se špatným softwarem. Budete si stěžovat a budete odsouzen k pokutě několika set tisíc korun. Budete si připadat, že žijete v Haškově nebo v Kafkově zemi. Žijete v zemi obou těchto lidí. Přesně to se stalo v případě Škody Transportation. Škoda Transportation nedodala Českým dráhám včas lokomotivy a potrestány za chybu Škody Transportation byly České dráhy. Dvojjedinou roli v tom hrál váš přítel Radek Pokorný. Na jednu stranu právní zástupce Škody Transportation, na druhou stranu působil na sbor rozhodců. Tentýž Radek Pokorný se motal v případech Mostecké uhelné a Sokolovské uhelné, na kterých jste měl podíl také vy. Tento váš spolužák z gymnázia, přítel a obchodní partner má nějaký podivně velký vliv na politiku. Kdysi se mluvilo takto o Marku Dalíkovi. Ten už je dneska chimérou. Dnes se mluví o Radku Pokorném.

  Čili pane premiére, jakkoliv si vás vážím a vím, že jste předsedou koaliční vlády, v zájmu občanů se vás musím zeptat, jaký je váš současný vztah s advokátem Pokorným. Jste přátelé, kamarádi nebo obchodní partneři? Jak často jste s ním v kontaktu? Radí vám? Pomáhá vám? Je to váš přítel? Dlužil jste mu někdy peníze? Má nějaký podíl na výkonné moci v této zemi? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Martinu Komárkovi. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Martin Kolovratník, který bude pana premiéra interpelovat ve věci arbitráže Škoda Transportation versus České dráhy. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Teď to vypadá, že jsme se schválně organizovaně v ANO shodli na frontálním útoku vůči panu premiérovi. Je to náhoda v losu, samozřejmě. Ale přiznám, že jsme tu věc diskutovali a máme oba dva s panem kolegou stejné téma.

  Já bych se rád směrem tedy k panu premiérovi obrátil s otázkami ne snad v osobních vztazích, ale skutečně v konkrétních a odborných, nebo řekněme technických.

  Za prvé z informací veřejně dostupných jsme zjistili, že rozhodci v této věci přiznali výrobci, tedy tomu dodavateli, nárok na doplatek ve výši části kupní ceny ve výši 160 milionů korun, a to přesto, že bylo prokázáno, že nebyly doloženy dokumenty umožňující provoz, tedy to, co bylo objednáno, lokomotiv v Německu. Dá se říci, že tím České dráhy nemají možnost v tuto chvíli vyjíždět na území Německa nebo skrz něj projíždět dále do Evropy, a tím se stávají skutečně potažmo lokálním dopravcem.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Šestou interpelací bude ve své sérii pokračovat pan poslanec Tomio Okamura, který bude interpelovat pana premiéra ve věci imigrantů a muslimů ve městě Králíky 2. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, čelíme masivní řízené invazi nepřátelských migrantů. Ani největší hlupák přece nemůže nevidět rizika spojená s masovou milionovou invazí muslimů. Nejen občané z města Králíky, kterým se snaží vaše vláda imigranty vnutit, ale z celé republiky občané zoufale volají o pomoc. Vy, pane premiére, patříte do skupiny evropských lídrů, kteří bezprecedentně ohrozili bezpečnost na celém kontinentu, a přestávám si myslet, že za tím je jen prostá lidská hloupost, kterou jsem vám byl dříve ochotný tolerovat. Stavíte se proti celému národu, proti své zemi, zrazujete svůj domov. 17. listopadu, namísto abyste podpořil své občany, kteří se děsí muslimské invaze, tak vy jste okázale dal najevo své pohrdání jejich obavami tím, že jste rozdával odměny za pomoc migrantům. Mám skromnou otázku. Platí vás Islámský stát nebo vyznavači islámu nebo nějaká organizace, které z imigrantů profitují?

  Pane premiére, s vašimi názory jste v každém případě nebezpečný extremista, který by měl ihned odstoupit. Vaše vláda nemá důvěru ani legitimitu usídlovat v naší zemi jakékoliv nepřátelské cizince. Po vašem odstoupení bychom měli uspořádat jak nové volby, tak referendum o vystoupení z Evropské unie a referendum o nepřijímání migrantů a vyhoštění všech, kdo se nelegálně zdržují na našem území, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti a o tom, s kým chtějí ve své zemi žít. Jak dlouho budete ještě pohrdat občany a jednat proti jejich vůli?

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho příspěvek. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Radim Fiala. Bude to interpelace na pana premiéra ve věci hrozby radikálního islamismu. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážený pane premiére, Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že právo šaría je v rozporu s evropským pojetím demokracie a svobody. Jak vaše vláda bude reagovat na šíření této části radikálního islámu? Připravujete vymahatelnost tohoto nálezu ve vztahu k činnosti církví podle zákona o církvích? Doufám, vážený pane premiére, že vaše vyjádření nebude jen ve smyslu, že nebudeme v podstatě dělat nic, počkáme, až bude řádit islámská policie v ulicích. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Dostáváme se k osmé interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Ta bude interpelovat pana premiéra ve věci opakovaných absencí Andreje Babiše.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, dovolte, abych svou druhou interpelaci věnovala jedné malé osobní prosbě. Pokud počítám dobře, od letošního května se marně snažím ústně interpelovat ministra financí Andreje Babiše a ani dnes se mi to pravděpodobně nepodaří. A proč? Zdá se, že se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodí. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, to už je myslím moc. Prosím vás, abyste jako nadřízený pana ministra Babiše dohlédl na zlepšení jeho sněmovní docházky, a to především na čtvrteční ústní interpelace. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Přicházíme k deváté interpelaci, kterou přednese pan poslanec Radim Fiala, který pana premiéra bude interpelovat ve věci politiky Ministerstva kultury. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, letošní 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě navštívil pan Osama Mohsen. Ano, český filmový festival, z velké části placený z kapes českých daňových poplatníků prostřednictvím Ministerstva kultury a z evropských peněz prostřednictvím evropských fondů a Evropské komise, navštívil syrský uprchlík. Člověk, o němž Kurdové bojující proti Islámskému státu tvrdí, že je členem An-Nusra, syrské pobočky teroristické organizace Al-Káida.

  Vážený pane předsedo vlády, žádám vás o vysvětlení. Pokud se Ministerstvo kultury finančně podílelo na návštěvě člověka podezíraného z islámského terorismu v České republice, pokud Ministerstvo vnitra České republiky dovolilo, aby tento člověk vůbec překročil naše hranice, pak se jedná o zcela skandální selhání vaší vlády ve věci ochrany zájmů českých občanů. Pokud však vaše vláda disponuje důkazy toho, že jsou obvinění Kurdské demokratické strany vůči tomuto nelegálnímu imigrantovi nepodložená, pak vás žádám o to, abyste je předložil, protože pokud se lidé s tak závažným nařčením mohou volně pohybovat po ulicích našich měst, pak vaše vláda prostě fatálně selhala. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Poslední, desátou interpelaci přednese pan poslanec Tomio Okamura. Ta faktická poznámka bohužel není možná, pane poslanče, ale vaše desátá vylosovaná interpelace je teď na řadě. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, proč česká vláda urputně trvá na tom, že bude přijímat muslimské migranty, a nejedná v souladu s přáním většiny občanů, kteří žádné nezákonné imigranty ani vyznavače islámu v České republice nechtějí? A nevymlouvejte se na Evropskou unii, jelikož vláda opakovaně zamítá návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum občanů o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi a o tom, s kým chtějí do budoucna žít. Proč se bojíte občanům umožnit referendum, když jsou volby do Sněmovny až za dva roky? A vaše vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL jedná zcela proti vůli většiny občanů a dělá nevratné kroky, které na generace negativně ovlivní soužití v České republice.

  Občané České republiky si v naprosto drtivé většině nepřejí, aby se u nás usazovali muslimští migranti. Prosím o jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Co nebo kdo vás opravňuje k tomu, abyste v České republice usídloval cizince navzdory vůli občanů, kteří jsou na rozdíl od vás skutečnými a právoplatnými pány své země? Jediná cesta, jak občany nepohrdat, je referendum. Máte odvahu se na to zeptat občanů České republiky a zeptat se jich na jejich názor v referendu na přijímání imigrantů právě referendem?

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. To byla poslední interpelace na pana premiéra Bohuslava Sobotku.

  Volně přejdeme na ústní interpelace na ministry vlády. První interpelaci na jednotlivé členy vlády přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci zabezpečení areálu Pražského hradu. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, na jednom z posledních zasedání rozpočtového výboru jsme projednávali kapitolu Kancelář prezidenta republiky. V rámci rozpravy přišla řeč také na zabezpečení areálu Pražského hradu v důsledku kauzy, kterou můžeme pracovně pojmenovat jako červené trenýrky. Kancléř Minář tehdy řekl, že Hrad chystá například bezpečnostní rámy u vstupů do katedrály sv. Víta, posílit by se dále měl také kamerový systém a u vjezdu na Hrad by měly být nainstalovány bezpečnostní brány. Zkrátka zásadní změny. Tyto změny by se přitom měly realizovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a obrany a snad z rozpočtu těchto resortů. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem o situaci, o posílení bezpečnosti Pražského hradu hovořil s panem prezidentem zhruba před tři čtvrtě rokem, to znamená, že debaty o zvýšení ostrahy, posílení ostrahy Pražského hradu, nebyly navázány na jakoukoli akci, ať už to byly červené trenýrky, nebo cokoli jiného. Byla tehdy vytvořena pracovní skupina, kde byli zástupci Policie České republiky, Správy Pražského hradu, bezpečnostního odboru Pražského hradu, kteří měli definovat, jaký rozsah opatření by se měl zrealizovat. Šlo především o technické zabezpečení, např. na vstupu do Pražského hradu. Jsme toho svědky i v jiných evropských metropolích. Když jste v Římě nebo kterémkoli jiném evropském městě a procházíte významnou kulturní památkou, tak se většinou setkáte s turnikety, setkáte se s podobnou kontrolou, jaká je dejme tomu na letišti, jestli tam někdo nepronáší nebezpečné buď zbraně, nebo výbušniny, nebo cokoli, co by mohlo ohrozit bezpečnost lidí. Debatovali jsme s panem prezidentem o rozsahu těchto opatření a samozřejmě jsme to přenechali v konečné fázi odborníkům, kteří museli debatovat i s památkáři, protože dejme tomu zavádění kamerového systému by muselo být v souladu s ochranou památek, a Pražský hrad je památkou z nejcennějších. To znamená bylo potřeba přihlédnout i k jejich odbornému názoru. Tato pracovní skupina nadále pracuje.

  Pravděpodobně ochrana Pražského hradu bude rozdělena do několika sekcí a do několika časových os. V té první počítáme opravdu s nasazením technických prostředků, ať už to jsou kamerové systémy, nebo jiné elektronické systémy, které by ohlídaly místa, kam dejme tomu není vidět v rámci kamerového systému nebo tam nedochází hlídka Hradní stráže v tak časté periodě, abychom byli schopni lidský potenciál v těch některých místech nahradit technickým zabezpečením.

  Otázka toho, kdo na Hrad a jakým způsobem prochází, je otázkou správy Hradu. Já mám kusé informace o tom, jak ta skupina, o které jste hovořila, prošla na Pražský hrad, a je potřeba tam udělat nějaký hlubší sken a opravdu zjistit, zda tam byly porušeny nějaké bezpečnostní předpisy. Počkejme si na to vyšetření. Já budu připraven v následujících týdnech tady podat zprávu, a to z pozice ochranné služby prezidenta, jestli tam došlo, nebo nedošlo k porušení zákona. Teď v současné době nejsem schopen zodpovědně říct, jestli tomu tak bylo, nebo nebylo.

  Otázka financování. My jsme se bavili o rozsahu toho financování. Opravdu ta celková opatření, byla-li by realizovaná v celé šíři, by byla několik set milionů korun, v té první fázi se bude jednat pravděpodobně o několik desítek milionů korun směrem k těm technickým zabezpečením, o kterých jsem hovořil.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Když mám možnost doplňující otázky, tak bych se možná zeptala na stav personálu v odboru, který má na starosti eGovernment. Podle informací chybí minimálně dvacet pracovníků a vláda jaksi v rozpočtu na příští rok zapomněla na to, aby dvacet pracovníků mohlo v tomto oboru a odvětví pracovat. Podala jsem pozměňovací návrh, který navyšuje kapitolu Ministerstva vnitra o 20 mil. korun, a chci se, pane ministře, zeptat, zda probíhají skutečně nějaká jednání mezi vámi a ministrem financí a zda by nebylo jednodušší to dát do státního rozpočtu prostřednictvím toho pozměňovacího návrhu, aby to tam skutečně v té vaší kapitole bylo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji za starost o eGovernment. Já si myslím, že je to jedna z oblastí, kde v minulosti došlo k podcenění, nebo ne k takovému důrazu, který měl být kladen. V současné době to velice složitě dobíháme a já děkuji i za to, že opozice má zájem o tuto oblast státní správy, protože opravdu je důležitá. Myslím si, že v budoucnu její důležitost ještě bude vzrůstat.

  My vedeme jednání s Ministerstvem financí. Ustoupili jsme od požadavku na finance, ale nemůžeme ustoupit od požadavku na funkční systemizovaná místa. Jsme zatím v rozporu s panem vicepremiérem Babišem a bez toho, abychom se shodli, jsme to zatím vládě nepředložili. My jsme nezapomněli ty peníze vložit do rozpočtu, ale byla dohoda mezi mým náměstkem panem Zmatlíkem a náměstkem panem Gregorem, že teprve v době, kdy projde materiál směřující k eGovernmentu vládou, což bylo před několika týdny, tak teprve tehdy, pokud tento materiál v tomto rozsahu bude vládou schválen, bude na to vláda reagovat tím, že se tedy změní parametr financování i parametr funkčních tabulkových míst. My jsme tedy ustoupili z toho požadavku na finance, byť samozřejmě to znamená úsporu v jiných kapitolách resortu, a teď se domlouváme s Ministerstvem financí, jestli těch dvacet míst dostaneme, nebo nedostaneme. Pokud se nepodaří tu debatu dovést do zdárného konce v řádu dejme tomu dvou tří týdnů, tak předložím návrh materiálu vládě s rozporem a budu chtít, aby vláda hlasováním rozhodla, jestli tedy dvacet míst má Ministerstvo vnitra dostat, či ne.

  To je vyčerpávající zpráva k této věci. Děkuji za ten dotaz.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Přikročíme k druhé interpelaci, kterou přednese pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci odpovědnosti Ministerstva zdravotnictví za situaci v Thomayerově nemocnici. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, žádám vás o vysvětlení, proč Ministerstvo zdravotnictví instaluje podivné manažery do přímo řízených nemocnic, konkrétně do Thomayerovy nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V Thomayerově nemocnici se objevil PhDr. Jaroslav Gacka ve funkci náměstka pro techniku a provoz, který dříve jako náměstek na Ministerstvu spravedlnosti podepisoval kontroverzní tendry bez vědomí ministryně. Současně byl do funkce ekonomického náměstka jmenován Mgr. Pavel Šebek, rovněž proslulý svým působením na Ministerstvu spravedlnosti, který vzešel z vězeňské služby. Údajně od ledna plánují další restrukturalizaci nemocnice. Zřejmě vyházejí všechny nepohodlné lidi a pak se zpětnou platností písemně předělají strukturu nemocnice, kterou nově vydá ředitel. V nemocnici zrušili transparentní e-mailovou a písemnou komunikaci. Údajně připravují pronájem části nemocnice firmě Meditrans. Všechny pokyny podřízeným jsou jenom ústní nebo telefonické, neponechávají žádnou stopu.

  Jaká je kvalifikace obou náměstků, na základě čeho byli vybráni do těchto klíčových funkcí? Souvisí jejich instalace s uvolněním částky 800 mil. korun na investice do nemocnice na výstavbu urgentního příjmu? Žádám o prověření plánovaných pronájmů a účelových změn organizační struktury nemocnice.

  Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady již devět měsíců probíhá výběrové řízení na nového ředitele a po tuto dobu je ve funkci dočasná ředitelka MUDr. Andrea Vrbovská, která současně řídí i Nemocnici na Bulovce. Paní ředitelka do vedení odboru veřejných zakázek jmenovala Ing. René Tůmu, předsedu firmy Prokonzult advisory, původně Vaharina, která administrovala soudem prošetřované zakázky pro Krajskou zdravotní. Pan Tůma byl rovněž zastáncem karlovarských losovaček. Jeho podřízeným je Ing. Radim Chyba, bývalý ředitel městské policie s pozitivní lustrací.

  Čím se kvalifikovaly zmíněné osoby pro tyto funkce? Neříkejte, pane ministře, že zmíněné osoby jsou jenom odpovědností pana ředitele nebo paní ředitelky nemocnice. Za hospodaření státních nemocnic v plné míře odpovídá Ministerstvo zdravotnictví. (Předsedající: Čas!) Ministerstvo tedy zodpovídá i za to, že dva roky ponechalo ve funkci ředitele Zemana, který zkresloval ztrátu fakultní nemocnice a kryl ji z investičních prostředků. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně, protože pan ministr není přítomen dnešní interpelaci.

  Přikročíme ke třetí interpelaci, kterou přednese pan poslanec Leoš Heger také na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci dostupnosti péče v KOC. Prosím, pane poslanče.***

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře zdravotnictví, dovoluji si ve vaší nepřítomnosti přednést následující interpelaci. Dne 12. listopadu letošního roku na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví České republiky prezentovalo Ministerstvo strategii České onkologické společnosti při organizaci onkologické péče v České republice, a to na základě zveřejnění nových aktuálních dat. Onkologická péče je u nás nepochybně na vysoké úrovni a lepší se, přesto bych se rád zeptal na jeden z detailů, který souvisí právě s kvalitou péče.

  V prezentaci paní MUDr. Jany Prausové se objevily údaje o dostupnosti péče v komplexních onkologických centrech v jednotlivých regionech, kde se dostupnost poměrně výrazně liší a část pacientů přechází do jiných onkologických center v jiných krajích, což není nijak na závadu, ale dost velký podíl pacientů, v průměru více než jedna třetina, se léčí mimo centra.

  Mé dotazy jsou následující: Jakými mechanismy a jak rychle se bude Ministerstvo zdravotnictví snažit podpořit oblasti, kde je péče méně dostupná? Z mého pohledu zejména na Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. (Předsedající: Čas!) A druhý dotaz, zda hodlá Ministerstvo doplnit poznatky o různé dostupnosti špičkové péče i analýzou výsledků péče a případné dopady snížené dostupnosti na kvalitu péče řešit prioritně.

  Děkuji vám za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi, bude mu odpovězeno písemně.

  A my přejdeme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci církevních restitucí ve Vojenském újezdu Brdy. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, přednedávnem Poslanecká sněmovna zrušila vojenský újezd Brdy, a to přesto, že jsem upozorňoval na možné problémy. Přednedávnem jsem obdržel informace, které sice nemám ověřené, ale považuji je za tolik zásadní a závažné, že se s vámi o ně podělit musím.

  V roce 1949 měla přijít katolická církev na území vojenského újezdu Brdy o pozemky v hodnotě stovek milionů korun, a to bez náhrady. V roce 2012 byl přijat zákon číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Církevní subjekty podle tohoto zákona se mohly přihlásit o vydání majetku do konce roku 2013. Podle mých - a opět nevěřených - informací bylo požádáno o vydání pozemků i ve vojenském újezdu Brdy. Pokud se žádost vyřeší do konce tohoto roku, což vyžaduje zákon, bude církev se svou žádostí neúspěšná, protože tyto pozemky do té doby chrání § 8 odst. 1 písm. b) zákona o církevních restitucích. Pokud ovšem bude žádost řešena až po 1. lednu 2016, pak církev uspěje, neboť vojenský újezd Brdy byl zrušen a tato ochrana padá.

  Pane ministře, ptám se: Podala katolická církev žádost o vydání pozemků ve Vojenském újezdu Brdy? A pokud ano, pak o jaké pozemky či nemovitosti se jedná? Dále se chci zeptat, zda, pane ministře, osobně zajistíte, pokud tedy katolická církev si požádala, aby tato žádost byla vyřízena do konce tohoto roku. Protože pokud tak neučiníte, ponesete minimálně politickou odpovědnost za škodu, kterou stát utrpí.

  Děkuji za vaše odpovědi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi a poprosím pana ministra zemědělství o odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, k vaší interpelaci, myslím si, že je konkrétně potřeba říci ta fakta, která jsem si dneska ověřoval a zjišťoval. Pokud jde o otázku, jaká církev nebo kteří oprávnění žadatelé podali výzvu, tak musím říct, že podaly své výzvy Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Římskokatolická farnost Jince a Římskokatolická farnost Arciděkanství Nepomuk a dále Arcibiskupství pražské. Tyto výzvy byly vydány, podle sdělení Krajského pozemkového úřadu bylo o všech těchto výzvách oprávněných osob již rozhodnuto. Povinné osoby, které spadají do působnosti resortu Ministerstva zemědělství, tedy Lesy České republiky a Státní pozemkový úřad, na základě výzev oprávněných osob přistoupily k vydání pouze těch nemovitostí, které se nenacházejí na území vojenského újezdu Brdy, neboť u těchto není daná překážka zakotvena v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona, který jste zmiňoval, číslo 428/2012 Sb. Pokud jde o další výzvy oprávněných osob, které se týkaly přímo území stávajícího vojenského újezdu Brdy, spadají do působnosti Ministerstva obrany. O pozemcích nacházejících se na území vojenského újezdu bylo již rozhodnuto a k vydání nedošlo z důvodu překážky vydání. Dohoda nebyla uzavřena a ve správním řízení vydání odmítl Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj.

  Takže to, o čem vy jste tady hovořil, podle všech informací v tento okamžik dostupných jsou opravdu věci, které, řekněme, byly jen domněnkami, ale z těch informací, která já mám, ten stav už je víceméně vyřešen, protože byly žádány a vydány, respektive byly vydány pozemky pouze mimo Vojenský újezd Brdy.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Chci poděkovat panu ministrovi za upřesnění, kdo podal výzvy a jak s nimi bylo naloženo a rozhodnuto. Já bych se chtěl jenom ujistit, že nemáte teď v současné době informaci o tom, zda ještě existuje nějaká výzva, která se dotýká tady toho Vojenského újezdu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Ano, musím teď potvrdit, že nemám žádnou informaci, že by byla podána nějaká výzva, která byla v administraci, týkala se pozemku v rámci Vojenského újezdu Brdy a nebylo o této výzvě rozhodnuto. Nedokážu si představit variantu, že by v příštích řekněme šesti nebo pěti týdnech, které zbývají do konce roku, vůbec bylo možné takovou výzvu podat, protože termín pro podávání výzev už nám dávno vypršel a z hlediska toho, co vidíme my v administraci, jsou ty věci vypořádány tak, jak jsem je zmiňoval, pokud jde o můj resort, kde to mohu říct se stoprocentní jistotou. Doptávali jsme se i na tu záležitost, která spadá pod Ministerstvo obrany, a tu informaci jsem tady podával.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Přikročíme k páté interpelaci. Pan poslanec Martin Novotný bude interpelovat pana ministra Jana Mládka ve věci hospodaření energií a indikátorů. Nicméně pan poslanec Novotný není přítomen, jeho interpelace tedy propadá.

  Přikročíme k šesté interpelaci. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat přítomného pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci postupu policie během demonstrace 17. listopadu. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěl bych vás požádat o prošetření z mého pohledu dvou excesů Policie České republiky, které se udály v minulých dnech. Nejprve Policie České republiky 28. října tohoto roku na Hradčanském náměstí surově napadla člověka, který v průběhu kladení věnců vykřikl: Ať žije Havel! Z veřejně dostupného videozáznamu je vidět, že policisté dotyčného člověka nijak neupozornili na případnou protiprávnost jeho chování ani ho k ničemu nevyzvali a rovnou se na něj vrhli a odtáhli ho pryč, čímž celé shromáždění narušili mnohem více než dotyčný muž. Dle mého názoru se jedná o zásah, který je absolutně neadekvátní a připomíná mi silně zásahy komunistické Státní bezpečnosti před rokem 1989. Další excesem byla dle mého názoru tentokrát nečinnost policie, která dne 17. listopadu tohoto roku v odpoledních hodinách doprovázela průvod příznivců prezidenta republiky, kteří se přesouvali z Albertova. Na náměstí Republiky začalo dle očitých svědků několik jedinců v tomto průvodu příznivců prezidenta Zemana provolávat hesla jako Nic než národ a Čistá rasa, bohužel bez jakékoliv reakce přítomných policistů.

  Důrazně vás žádám, pane ministře, o prošetření rozdílných postupů policistů ve výše zmíněných situacích, kdy za slova Ať žije Havel následuje zásah policie, vláčení osoby po chodníku a zadržení na policejní služebně, zatímco skandování rasistických hesel policie nečinně přehlíží. Také vás žádám o informaci, kdo uvedenému zásahu, resp. doprovodu velel a jakým způsobem budete zjevná policejní pochybení řešit. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci za jeho dotaz a poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance o odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, já bych s těmi soudy ještě počkal. Já si myslím, že je potřeba věci do hloubky prošetřit a vyřknout definitivní soud až potom, až budou sneseny všechny argumenty.

  Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že osoba, která byla zadržena u Pražského hradu, nebyla zadržena za to, že vyřkla "ať žije Havel". To myslím, že nežijeme v zemi, kde by toto bylo možné. Celá věc je prošetřována jak inspekcí Policejního prezidia, tak předpokládám i Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Vyčkejme si tedy na jejich závěry a uvidíme, jakým způsobem to posoudí orgány, které jsou k tomu nadány ze zákona.

  Já samozřejmě jsem velice rád, že tyto věci se dějí pod veřejnou kontrolou, protože i pravomoci ministra vnitra od té doby, co nemá Inspekci ministra vnitra, reálně zasahovat do těchto věcí jsou velmi nízké. Já můžu apelovat, žádat Policejní prezidium, aby využili vlastních, dejme tomu kontrolních mechanismů, příp. dávat podněty Generální inspekci bezpečnostních sborů, což jsem také v minulosti několikrát učinil.

  K té otázce, kde jste hovořil o doprovodu průvodu, který měl být složen z příznivců prezidenta Zemana. Průvod nebo část těchto lidí zamířila ke Strakově akademii, kde došlo k potyčkám s policií. Je tam několik lidí zadrženo, několik lidí obviněno. Ze všech těchto akcí se pořizují videozáznamy, které jsou velmi pečlivě zkoumány, a to včetně výroků aktérů, kteří v rámci těchto shromáždění vyřknou dejme tomu heslo, které by mohlo porušovat zákon. Je zván soudní znalec. Soudní znalec byl jak na Albertově, tak byl přítomen i pochodům a jednotlivým shromážděním v centru Prahy, včetně Albertova, včetně přesunu před Strakovu akademii, včetně vlastní akce u Strakovy akademie. To znamená, policie může zasahovat vůči těmto lidem v případě, že soudní znalec v oboru konstatuje, že předmětné výroky, o kterých jste hovořil, jsou porušením zákona. Ty, o kterých jste hovořil, to pravděpodobně splňují. Je potřeba je mít zaznamenány. Znovu říkám, z demonstrací jsou pořizovány videozáznamy a já dnes nemám informaci o tom, kteří lidé byli obviněni z jakých trestných činů. O tom, kdo velel tomu zásahu, nejsem schopen vám teď na místě sdělit. Informaci vyžádám, a pokud bude možné ji sdělit, tak vám ji samozřejmě sdělím, a to včetně závěrů jednotlivých kontrol. Znovu ale říkám, že pravděpodobně jedna věc je v šetření Generální inspekce, která mi nepodléhá, a budeme si muset počkat na její vyjádření, tj. ve věci toho zatčeného u Pražského hradu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Vážený pane ministře, já tady nestojím před tou věcí poprvé. Já jsem vás už tuším v minulém roce interpeloval ohledně podobného chování a neadekvátního zákroku policie během návštěvy prezidenta republiky v Opavě, kde Policie České republiky obdobně zasahovala proti pokojným odpůrcům prezidenta Zemana. Já začínám nabývat dojmu, že buď Policie České republiky není dostatečně poučena, jak v těchto případech postupovat, anebo že ty excesy, kterých se Policie České republiky dopouští, jsou systémovým pochybením. Já bych vás rád požádal o vysvětlení tohoto chování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Znovu říkám, jsme v demokratickém státě, který má už více než dvacet let demokratickou policii, jejímž primárním účelem myslím je chránit zákonnost, bezpečnost občanů České republiky. A pokud se nějaký exces stane, tak ministrovi vnitra v minulosti byla odebrána jeho inspekce. Já nechci vést debatu, jestli to bylo dobře, nebo špatně, ale současný stav je, že máme Generální inspekci bezpečnostních sborů, která řeší nejenom policii, ale i ostatní složky, ne všechny podléhající Ministerstvu vnitra. I z tohoto důvodu si myslím, že Generální inspekce má pokračovat v té podobě, v jaké byla zřízena. A je-li porušen zákon ze strany příslušníka policie nebo jakéhokoli jiného sboru, je potřeba se obrátit na Generální inspekci a vyčkat jejího nezávislého šetření. Já samozřejmě mohu apelovat na policejního prezidenta, a to jsem také dělal v rámci svých porad, aby byla sjednocena metodika zásahů, aby bylo zjevné a jednoznačné, jak se má policie v těchto otázkách chovat. Ale opravdu je velmi složité soudit celý zásah podle jedné skutečnosti, jednoho okamžiku. Je potřeba to vyhodnotit, posoudit, a pak samozřejmě padni komu padni. A já znovu říkám, i ti policisté mají právo na to, aby i k nim byla vedena standardní správní řízení, kde se mohou zodpovídat z případné činnosti, kterou dělali, mají právo se obhájit, na jehož konci je nějaké správní rozhodnutí.

  To znamená, ty věci, o kterých hovoříte, posoudíme. Já znovu to, co jste tu dnes, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, načetl, předám Policejnímu prezidiu, aby to bylo zahrnuto do té hodnoticí zprávy, kterou dělá Policejní prezidium v rámci svého interního šetření. Předpokládám, že všemi těmito věcmi, o kterých hovoříte, se zabývá i Generální inspekce - která se jimi zabývá někdy pouze tak, že vyhodnotí, že nedošlo k porušení trestné činnosti, a tím pádem nepokračuje dál v šetření, ale je to čistě poznatková činnost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Přikročíme k sedmé interpelaci. Paní poslankyně Olga Havlová bude interpelovat pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci horního zákona a důlních škod. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v říjnu 2011 OKD oznámila rozšíření těžby v obci Karviná, Orlová a Doubrava. V té době nebyla zpracovaná dokumentace EIA, nebyla podepsána dohoda s městem Karviná o vyřešení střetu zájmů. Přesto začala OKD s výkupy, které se realizovaly formou kupní smlouvy u pozemků a u staveb výplatou důlní škody v předstihu. Teprve v roce 2014 byla vypracována EIA, která je oproti původnímu záměru zredukovaná. K dokumentaci byl zpracován také posudek a 30. 7. 2015 se konalo veřejné projednání. Zredukováním záměrů došlo k situaci, kdy OKD v průběhu roku 2012 vykoupila určitý počet nemovitostí, některé už jsou dokonce zbourané, které tuto oblast těžba nezasáhne, a bude mimo vlivy plánované těžby. Ministerstvo životního prostředí dosud závazné stanovisko nevydalo. Byla vyplacena důlní škoda v předstihu, ale žádná důlní škoda nevznikne.

  A já se ptám, jak se bude v těchto případech postupovat, kdyby se měla částka za důlní škodu, která nevznikla, vrátit. Je v pořádku, když OKD vykupovala tímto způsobem? Společnost OKD použila k výplatám důlních škod v předstihu zákonem stanovenou rezervu na výplatu důlních škod. Jednalo by se o neoprávněné čerpání peněz z této rezervy? A naposledy, při výkupu staveb nedochází k převodu nemovitosti. Vlastníkem stavby je až do odstranění její původní vlastník a stát přichází o značnou částku peněz, tedy z daní z převodu nemovitostí. Nejedná se tedy o obcházení zákona? Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Havlové. Poprosím pana ministra průmyslu a obchodu o odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především úvodem bych chtěl říci, že vytváření finančních rezerv na důlní škody stejně jako čerpání schvaluje podle horního zákona těžební organizaci vždy příslušný báňský úřad, tedy nikoliv Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokusím se alespoň v obecné rovině reagovat na jednotlivé otázky.

  K vaší první otázce mohu sdělit, že není důvod částku za důlní škodu vracet. Nemovitosti byly vykoupeny na základě dohody s majiteli jako projev svobodné vůle obou stran. Po podepsání smlouvy o vypořádání škody dochází k zaplacení alikvotního podílu s tím, že doplatek bude doplacen až po předání nemovitosti společnosti se smluvními povinnostmi na obou stranách. Předání je podmíněno demoličním výměrem pro danou nemovitost. Pokud majitel bude bránit vyřízení demolice, je dle smlouvy povinen zaplacenou část vrátit. Po předání nemovitosti dochází k zahájení demolic na nemovitosti. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Olga Havlová: Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi za vstřícnost a byla bych ráda, kdyby to opravdu písemně prověřil, protože se domníváme, že nebyly naplněny veškeré kroky k tomu, aby mohlo k výkupu nemovitostí dojít. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Přikročíme k osmé interpelaci. Pan poslanec Jiří Valenta bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci personální politiky České pošty. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane ministře, v nedávné době byla Poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o poštovních službách. Nejenom v této souvislosti, ale zejména v reakci na četné dotazy občanů a legitimní zájem médií mi dovolte, abych vám položil tři otázky, na které bych od vás žádal odpověď. V případě, že nebudete schopen odpovědět z místa, spokojím se i s odpovědí písemnou, ovšem o to více vyčerpávající.

  Za prvé, na jakém pracovním postu působí v rámci České pošty exministr dopravy Bc. Zdeněk Žák. Jaká je náplň jeho práce? A jaké jsou její konkrétní výsledky?

  Za druhé, co říkáte jako ministr vnitra na fakt, že za fungování pana Žáka na Ministerstvu dopravy došlo mimo jiné k prokazatelnému pokusu narušení integrity jiného státního podniku. Cituji z výroční zprávy BIS: "V první čtvrtině roku 2014 se skupina lobbistů pokoušela iniciovat odvolání generálního ředitele Řízení letového provozu České republiky Jana Klase a obměnu vrcholového managementu podniku. Skupina usilovala o obsazení významných pozic předem vytipovanými lidmi a o získání vlivu na hospodaření podniku. Lobbisté přes prostředníky z okolí vysoce postavených ústavních činitelů a z podnikatelského prostředí zařizovali schůzky svého adepta na generálního ředitele se členy vlády." BIS na rozdíl od policie, která uvedenou vlivovou strukturu vyšetřovala kvůli korupci, identifikovala v případě tohoto nepřijatelného lobbingu jako nejzávažnější bezpečnostní rizika manipulaci s veřejnými zakázkami Řízení letového provozu a destabilizaci podniku.

  Za třetí. Je tedy podle vás vhodné, aby státní podnik zaměstnával, a to ještě značně netransparentně - není totiž známa ani výše Žákovy odměny ani jeho skutečná činnost - na významných pozicích osoby s uvedenými postupy spojované, k tomu s nízkou dávkou zkušeností nutnou pro výkon tohoto vysoce specializovaného postu?

  Děkuji vám za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k osobě pana Zdeňka Žáka mohu říct podle informací od České pošty, že spolupracuje externě na základě smlouvy o spolupráci z roku 2014, která se kromě poradenství a logistiky zaměřuje především na problematiku v oblasti ICT a telematiky s tím, že jeho primární poradenství směřovalo do oblasti odštěpného závodu, který se v současné době odštěpuje, bude vyvázán z České pošty, a já předpokládám, že po de facto odchodu odštěpného závodu ze struktury České pošty zanikne i tato poradenská smlouva. V současné době bohužel nelze zveřejnit rozsah této smlouvy. Smlouva je chráněna ochranou osobních dat a nelze ji zveřejnit. Nemám další informace, kde bych disponoval rozsahem smlouvy. Samozřejmě na poradě jsem debatoval s panem generálním ředitelem i nad touto personální volbou. Česká pošta garantovala, že pan Žák odvádí úkoly, které mu stanovuje, v požadované kvalitě a rozsahu. A znovu tedy zdůrazňuji, že nepočítám s tím, že by tato poradenská smlouva přecházela i v době, kdy se odštěpí závod, což předpokládám bude od 1. 1. příštího roku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Valenta: Pane ministře, samozřejmě bych nerad dělal nějaké paralely k fungování a míře ohrožení hospodaření mezi státními podniky, lobbisty a některými politiky, ale nezlobte se na mě, dostupné informace a jistá obava o Českou poštu a její aktuálně složitá hospodářská situace mě k tomu bohužel vedou. Velice rád bych tyto své obavy alespoň částečně rozptýlil, a proto vás ještě jednou prosím o detailnější písemnou odpověď, protože to, co jste mi teď řekl, jsem si našel na Googlu taky. A také s vámi trošku nesouhlasím, že ze zákona nelze tuto informaci poskytnout, protože Nejvyšší správní soud je v tomto ohledu poměrně striktní a stanoví, že která společnost nebo podnik patří státu, nemůže se schovávat za převleky typu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, na které se toto informační embargo vztahuje. Jsou i různé jiné judikáty, které toto potvrzují. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Asi by šlo, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, neadresně sdělit, jací jsou tam poradci, ty očíslovat a vedle nich přiřadit nějakou odměnu. Bohužel nelze adresně k dané osobě definovat částku ze smlouvy, alespoň takto zní názor právníků Ministerstva vnitra i České pošty. Já vám samozřejmě detailnější odpověď poskytnu, dokonce si myslím, že už v minulosti tento případ v rámci medializace řešila Dozorčí rada České pošty, pokud si správně pamatuji. Případně bych vyžádal i zápis. Samozřejmě Dozorčí rada České pošty může do hloubky tyto věci zkontrolovat, od toho tam je. Předpokládám, že už v minulosti o této věci debatovala a jednala. Pokud tomu tak je, tak požádám o zápis z této dozorčí rady a o možnost vás s ním seznámit. Samozřejmě poskytnu obšírnější písemnou informaci podle vašeho požadavku. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pokročíme k deváté interpelaci. Paní poslankyně Pavlína Nytrová bude interpelovat pana ministra Roberta Pelikána ve věci fungování informačních systémů soudů. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji. Vážený pane ministře, pokud se nemýlím, tak od roku 2008 se používá na soudech informační systém ISAS, informační systém administrativy soudů, a ISVS, informační systém veřejné správy. Tyto systémy slouží ke zrychlení administrativní práce soudů a ke sjednocení evidence. Významným prvkem je i transparentnost přidělování práce jednotlivým soudům, soudcům na základě rozvrhu práce. Na základě využívání informačních systémů se snadno získávají informace, kdy byl dokument doručen, odeslán, komu, v jaké věci atd. To znamená online se dá sledovat historie celého procesu.

  Vážený pane ministře, můj dotaz zní: Používají soudy k evidenci a předávání dokumentů a spisů pouze tyto informační systémy? Zapisuje se do systému online? Pokud se předávají dokumenty mezi státním zastupitelstvím, soudem nebo soudy navzájem, používají se k tomu pouze datové schránky? A poslední dotaz zní: Přidělují se případy soudcům transparentně na základě rozvrhu prací? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo pro vaši odpověď.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, situace na soudech v téhle oblasti je podstatně složitější. Na soudech v minulých letech, nebo v minulém období řekněme, proběhlo něco, co se dá nejlépe nazvat živelná digitalizace, což vedlo k rozvoji řady na sobě vzájemně nezávislých a vzájemně neprovázaných systémů. Takže to, co popisujete, je něco, co máme jenom u jedné řady soudů. Na další řadě soudů máme další systém na úplně jiné architektuře. Na Nejvyšším soudu máme třetí systém. Na Nejvyšším správním soudu máme čtvrtý systém. Do toho máme ještě různé separátní systémy například pro elektronické platební rozkazy, to je pátý systém, pro insolvenční řízení, to je šestý systém. A mohl bych takto pokračovat bohužel ještě poměrně dlouho. Dohromady máme dnes v resortu asi 50 vzájemně špatně propojených, nebo spíš nepropojených systémů. Představa, že si někde sedneme k počítači a online uvidíme, co se kde děje, je něco, co bych si velmi přál, ale co bohužel v tuto chvíli absolutně nefunguje. Je to zároveň něco, co považujeme za absolutní prioritu a co budeme řešit. Pokud je mi známo, dnes se dostane ještě na jednu interpelaci, která k té budoucnosti směřuje, tak si ponechám věci, které se týkají budoucnosti, na to.

  Pokud jde specificky o otázku přidělování nápadů a komunikace, tak přidělování nápadů funguje tak, jak má, to znamená, skutečně v tomto ohledu je na soudech pořádek. Věci, které přijdou ať už v datové, nebo papírové podobě, se okamžitě zanášejí do těch systémů a potom již kontrolovatelným způsobem dochází k přidělování soudců podle rozvrhu práce na základě rotačního principu. Čili v tomto ohledu vás mohu uklidnit, tady problém není.

  Pokud jde o komunikaci mezi jednotlivými orgány, tam bohužel právě vzhledem k neprovázanosti systémů dosud probíhá mnohem častěji v podobě papírové, a i když je v podobě elektronické, tak je to prostě taková ta základní elektronická podoba, kde je to buď e-mail, nebo datová schránka, ale o opravdovém datovém propojení dosud opravdu hovořit nemůžeme.

  Snad jsem vyčerpal otázku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně se necítí býti vyčerpaná, a proto položí doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Paní poslankyně se možná cítí vyčerpaná, ale otázku vyčerpanou nemá. Ještě jsem tam měla dotaz, jestli ty dokumenty se mezi soudy a státním zastupitelstvím předávají pouze formou datové schránky, pouze tou formou. A potom se tedy ptám, kdy si myslíte, že dojde k tomu, že systém bude skutečně provázaný a bude online, protože tím, že provázaný není a že ta online kontrola tam není, tak tím pádem tady vzniká obrovský prostor pro netransparentní rozdělování jednotlivých případů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: To jsou dvě věci, které spolu úplně naštěstí nesouvisejí. Komunikace mezi státním zastupitelstvím a soudem neprobíhá jen datovými schránkami, ale probíhá často tou klasickou formou. Hlavním důvodem je právě tedy neexistence společného elektronického spisu v tuto chvíli, kdy k obžalobě, zejména k obžalobě, ale často i k dalším procesním podáním nutno přiložit důkazy a tím, že ty důkazy jsou v analogové, listinné či někdy tedy jiné hmatatelné podobě, když je to to kladivo, kterým někdo někoho umlátil, tak to prostě datovou schránkou poslat nejde. Ale nemyslím si, že by tu vznikal obrovský prostor pro nějakou netransparentnost, protože máme jasně definované vstupní body do soudu.

  Je podatelna, která ty věci bere jednu po druhé a zavádí je do systému, dostávají v tu chvíli časové razítko a dále už se s nimi pracuje transparentním a dohledatelným způsobem. Jediné drobné riziko, abych vám nezastíral slabiny toho systému, které zatím existují, by bylo v tom, že by člověk v podatelně nějakým způsobem měl povědomí o tom, jak zrovna běží to kolečko, a čekal by třeba s nějakým dokumentem, než ho vůbec zařadí do systému, na ten správný okamžik. Dnes už je to ovšem - a to víme, že se v minulosti občas bohužel stávalo. Dnes je to mnohem těžší, protože se nám tam sbíhají dva kanály. Jeden je tahle, řekněme, analogová podatelna, ta listinná podatelna, a do toho nepředvídatelně přicházejí datové schránky. Takže kdyby někdo chtěl takovýmto způsobem zneužít své funkce, tak už je to pro něj těžké, protože tam má ten nepředvídatelný prvek v tom, že mu tam něco padá z druhého kanálu. (Upozornění na čas.)

  Takže když to shrnu, pokud jde o elektronizaci, budeme o tom mluvit, je tam hodně práce před námi. Pokud jde ovšem o transparentnost a nebezpečí nezákonného soudce, to si myslím, že dnes nehrozí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Přejdeme k desáté interpelaci. Pan poslanec Zdeněk Ondráček bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci sestřelení SU-24.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážení páni ministři, pane ministře, kolegyně, kolegové, před dvěma dny jsme se dozvěděli, že Turci, člen Severoatlantické aliance, sestřelili ruský bombardér SU-24, který plnil misi v rámci jediného skutečného boje proti radikálům z takzvaného Islámského státu. Věřím, že zde v Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by o této události nevěděl, a proto vynechám další popis a známé informace. Vláda České republiky k tomuto však mlčí. Neznám náš postoj k této události. Chápu, že pan premiér a několik ministrů jsou na státní návštěvě v Číně, ale když už se k tomu nevyjádřil sám pan premiér a pro jeho nepřítomnost ho nemohu zde interpelovat, chtěl bych znát postoj alespoň od ministra obrany.

  Z médií jsem se dozvěděl, že vojenský analytik Jaroslav Štefec tuto událost označil za válečný akt člena NATO vůči Rusku. To mě logicky znepokojuje, a proto se ptám, jaké je stanovisko ministra obrany k ataku, nebo k aktu sestřelení ruského SU-24 tureckou armádou. A pokud mohu, pane ministře, prosím, ve své odpovědi mi nepopisujte, kde kudy letěl, kolikrát měl být varován a ostatní informace, které jsou veřejně dostupné, ale odpovězte mi na tento konkrétní dotaz. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Poprosím pana ministra Stropnického o odpověď. Prosím, pane ministře. ***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že aspoň ministr obrany, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vás uspokojí. A zároveň možná, že by bylo dobré občas ředit si některé analytické výstupy pana Štefce ještě nějakým jiným zdrojem. Ale to je na vás, prostřednictvím pana předsedajícího.

  Já si nemyslím, že všechno, co je publikováno, přesně vystihuje to, co se událo. Nevím, jestli někde byla publikována, možná ano, ta mapa, kde je vidět výběžek na jihovýchodní turecké hranici, kde došlo k narušení. Já jenom vím bezpečně, že k narušení vzdušného prostoru u aliančních zemí došlo v minulých měsících opakovaně, a to v nejrůznějších částech toho aliančního území, například v Pobaltí nebo u norských hranic, ve výsostných vodách i ve vzdušném prostoru, ale také k tomu došlo u Islandu, a v jednom případě u Švédska málem došlo ke katastrofě a srážce s civilním letadlem. Je to bohužel běžný nástroj jakéhosi testování protivzdušné obrany v rámci vojenské strategie a také test odhodlání reagovat na jisté provokace, řekněme, nějakým razantnějším způsobem.

  Zasedala k tomu Severoatlantická rada na úrovni velvyslanců s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a tam došlo k názorové shodě, že Turecko má právo na přiměřenou ochranu svého vzdušného prostoru. To, že je to svým způsobem extrémní případ, tento konkrétní, na tom asi objektivní pozorovatel najde shodu v tom smyslu, že ten přelet výběžku tureckého území se měřil v řádu desítek vteřin a že ruské letadlo bylo s největší pravděpodobností, ale ani to není v tuto chvíli ještě stoprocentně jisté, sestřeleno už potom mimo turecké území. Nezbývá než věřit, že obě strany konfliktu poskytnou všechny informace k tomu, aby incident mohl být řádně vyšetřen, ale k tomu je skutečně zapotřebí obou, protože jinak se pohybujeme v kategorii tvrzení proti tvrzení, kdy turecká strana má za to, že opakovaně ta letadla varovala, ruská to popírá.

  Snad jenom ještě dodám tolik, že několik dnů před incidentem byl v Ankaře pozván na jednání na Ministerstvo zahraničních věcí Turecka ruský velvyslanec i vojenský a letecký přidělenec a bylo jim zdůrazněno, že jsou si Turci vědomi těch dílčích narušení vzdušného prostoru v té oblasti, ve které došlo k tomu incidentu. Upozornili ruskou stranu na to, že Turecko bude reagovat. Přesto se stalo to, co se stalo. Což asi nikdo rozumný nevítá. Ale v tuto chvíli pronášet nějaké kategorické soudy si myslím, že by bylo povrchní. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Ondráček má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já nevím, tak asi máte jiné zpravodajské služby nebo dostáváte jiné informace, protože říkáte několik desítek vteřin. Já jsem četl informaci, kterou poskytly Spojené státy americké, které mluví o vteřinách, maximálně 17 vteřin. Sedmnáct vteřin není několik desítek, takže to jenom tolik. Pokud by takové letadlo mělo vzlétnout, tak za 17 vteřin ani nenasedne pilot do letadla, to znamená, že už byli připraveni a jedná se vyloženě o provokaci. Já myslím, že... Můžete pak odpovědět vy, nemusíte na mě mluvit zezadu, čí provokaci.

  Myslím, že na tom území by se tyto státy měly snažit proti nepříteli, kterým je Islámský stát, bojovat koordinovaně, společně. Protože riziko, které nám tady hrozí, je veliké. Jak zatím vidím, jde o to vyvolat asi válku. A já vás asi přestanu nazývat ministrem obrany ale ministrem války, protože vy s tím zřejmě souhlasíte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana ministra o doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Já ponechám, prostřednictvím pana předsedajícího, závěrečnou invektivu stranou, protože ta mi nestojí za komentář.

  Ale když mluvíme o provokaci, tak skutečně je namístě otázka čí. Žádné turecké letadlo nenarušovalo žádný ruský vzdušný prostor ani desetinu vteřiny. Ani tak žádné letadlo norské nenarušovalo, nebo finské. Kdo ten prostor narušuje systematicky, je naprosto evidentní. To není potřeba vůbec zjišťovat a nějakým způsobem analyzovat. To je zřejmé. A teď si můžeme říkat, jestli ta reakce byla adekvátní, nebo nebyla. Lze se domnívat, že možná nebyla adekvátní, to netvrdím nebo nevylučuji, ale nemyslím si, že ještě jsme ve stadiu, kdy bychom to mohli prokazatelně a jasně tvrdit. To, že se všechny rozumné racionální síly snaží tam tu situaci vyřešit a ne eskalovat, to je samozřejmě zjevné. Asi tak. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k 11. interpelaci. Pan poslanec Jan Zahradník bude interpelovat nepřítomnou ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci vzniku tzv. miniúřadů. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vzhledem k omluvě paní ministryně Šlechtové na dnešní interpelační den svoji interpelaci stahuji a předložím ji za týden. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Přikročíme ke 12. interpelaci. Paní poslankyně Jitka Chalánková bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci státního občanství bratrů Michalákových. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci českých dětí odebraných českým rodičům norskou sociální službou. Na vás jako na ministra vnitra mám jeden specifický a velmi konkrétní dotaz. V tuto chvíli byla prvoinstančně schválena adopce jednoho z bratrů, Davida, norskými pěstouny, kteří mají o adopci velký zájem. Ostatně o adopci nějakého dalšího dítěte měli zájem vždycky, jak sami vypověděli. David má nyní české občanství. Žádné jiné. Stejně jako jeho rodiče. Dojde-li na nejhorší a Norové skutečně schválí jeho adopci, pravděpodobně tím získá norské občanství.

  Má otázka zní: Ztratí David v takovéto situaci české státní občanství? Nebo na něho bude Česká republika i nadále hledět jako na českého občana? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný, protože podle analýzy, kterou dělali právníci Ministerstva vnitra, nabytí norského státního občanství ať již ji nabyl v adopci, osvojením, či jiným způsobem, nezakládá pro nezletilého Davida Michaláka to, že by pozbyl české státní občanství. České státní občanství by mohl pozbýt, pokud by opatrovník, ale to je míněno opatrovník na českém území, v tomto případě předpokládám, že to stále budou rodiče Davida Michaláka nebo minimálně maminka, by museli k tomu dát souhlas. A tam nelze asi předpokládat, že by tento souhlas dali. Budeme velmi pozorně sledovat spolu s Ministerstvem zahraničí kroky norské strany, ale nemyslíme si, že v současné době existuje právní institut v Evropě, který by to umožňoval. To znamená, tady můžu uklidnit asi vás i veřejnost, že by toto nemělo být možné.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím paní poslankyni o doplňující otázku.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Nemám doplňující otázku, jen chci poděkovat jak panu premiérovi, tak vládě České republiky, že se tomuto případu nadále tolik věnují, protože Norské království do dnešního dne nedokázalo věrohodně vysvětlit, proč české občany odebralo rodičům a proč je rozdělilo. Takže děkuji za spolupráci, která bude určitě nadále pokračovat.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Josef Zahradníček přednese 13. interpelaci. Bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci migrace v Itálii. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, kolegyně a kolegové, přeji příjemné a dobré odpoledne. Není to tak dávno, co jsme byli svědky toho, jak statisíce migrantů využívaly cestu do Evropy přes Itálii. Nevím a ani netuším, co se stalo, ale již několik týdnů, možná měsíců není v médiích zmínka o tom, že by Itálie měla problém s uprchlíky, kteří míří do Evropy. Proto se vás ptám, vážený pane ministře, a prosím pravdivě a jednoznačně odpovědět na otázky: Co se stalo, že je v Itálii klid? Jaké ponaučení by si měla vlastní Evropa vzít z přístupu a příkladu italské vlády k péči o uprchlíky, že se jí v tak krátké době podařilo vyřešit tak velký problém na svém území?

  Děkuji poslancům za pozornost a vám za písemnou odpověď a přeji brzké a rychlé uzdravení. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně.

  Čtrnáctou interpelaci přednese pan poslanec Zdeněk Soukup, je-li přítomen. Není tomu tak, proto jeho interpelaci ruším. Přejdeme k interpelaci 15. a tu přednese pan poslanec Karel Rais a bude interpelovat ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci eJustice, stavu a perspektivy. (Poslanec Zdeněk Soukup se dostavil.)

  Budu vstřícnost sama, pane poslanče, pokud proti tomu nikdo nevznese námitku, a nechám vám tu interpelaci ještě přednést. Omlouvám se. Nicméně jednací řád v tomto směru hovoří jasně.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Takže já děkuji, pane předsedající. (Hovoří udýchaně.) Vážený pane ministře, z mešit na území České republiky i z některých mediálních vystoupení muslimských představitelů zaznívají výroky, které podle mého názoru naplňují podstatu § 356 trestního zákona. Ocituji z článku 1: Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství nebo třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  Teď k těm výrokům. Hassan Alrawi, šéf brněnských muslimů, radí členům své obce, jak mají vychovávat děti. Cituji: Tvá povinnost je v tomto období naučit ho milovat islám, nauč ho nenávidět kufr. Kufr, to znamená kafíry, nevěřící, kteří nevěří v Boha. Známé jsou výroky Vladimíra Sáňky, předsedy Muslimské obce v Praze. Veřejně obhajuje zabíjení izraelských civilistů Palestinci. Je to doložitelné. Udělal jsem si doslovný záznam výroku ředitele Muslimské unie v České republice Mohameda Abbase ve dvou televizních pořadech. Pléduje v nich na zavedení muslimského práva šaría pro české muslimy, hlavně ona ustanovení vztahující se k ženám. Myslím, že je netřeba z muslimského kodexu citovat. Já jsem si udělal ten výtah, předám ho panu ministrovi.

  Otázka pro pana ministra: Muslimské obce získaly před deseti lety nebo jedenácti lety od Ministerstva kultury registraci prvního stupně. Sledujete, jestli neporušují pravidla, která z registrace plynou? Otázka druhá: Je možné při závažných důvodech registraci zrušit? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra kultury o odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za tento dotaz panu poslanci. Já plně souhlasím s tím, že pokud kdokoli porušuje právní řád České republiky, tak je třeba, aby proti němu bylo postupováno v souladu s našimi předpisy a zákony. To je naprosto namístě.

  Co se týká vaší otázky. První stupeň registrace neznamená nic víc než pouze to, že se konstatuje fakt. Teprve druhý stupeň, tzv. druhá registrace, umožňuje provozování tzv. nadstandardních práv, tzn. participaci na právním řádu České republiky v případě třeba uzavírání sňatků, vstup do škol, nemocnic, různých zařízení zdravotních, vězeňských, armády, policie. Tento druhý stupeň samozřejmě má už určité velmi konkrétní podmínky, které musí být splněny. V žádném případě muslimské obce tyto podmínky nesplňuji, ale ony to samy vědí, takže ani o ten druhý stupeň registrace nežádají. I kdyby o to letos, teď, v tuto chvíli, požádaly, jako že se to nestalo, tak ještě deset let od té žádosti nemají nárok na to, aby jim bylo vyhověno, čistě z toho důvodu, že dosud nepředložily ani jeden rok výroční zprávu o své činnosti. To je jedna ze základních podmínek. Takže i kdyby o to požádaly teď a splnily by početní cenzus potřebný k tomu, aby mohly o tento druhý stupeň požádat, tak ještě deset let na to právo nemají.

  Co se týká toho obsahu, samozřejmě, toto sledováno je a ve chvíli, kdy by tedy došlo ke kolizi s našimi zákony, tak samozřejmě orgány činné v trestním řízení pak musí konat. To tedy není Ministerstvo kultury, ale pochopitelně zákony se musí vztahovat na kohokoli. Já s vámi plně souhlasím, že není možné jakýmkoli způsobem zneužívat, ať je to mešita, nebo jakýkoli jiný duchovní prostor, k činnostem, které jsou v protikladu k soužití, respektování lidských práv, a pokud se to někde děje, je třeba na to upozorňovat a velmi jednoznačně postupovat.

  Takže ještě jednou za Ministerstvo kultury, za náš resort v rámci našich pravomocí, i kdyby teď, v tuto chvíli muslimské obce požádaly o ten druhý stupeň, minimálně deset let na něj nárok nemají. Ale ony to vědí, to znamená, že o to ani nepožádaly.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana poslance o doplňující otázku.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Teď nejsem tak udýchaný, takže budu plynulejší. To tedy znamená, pane ministře, že v podstatě k ohlášení té církve stačí pouhé ohlášení, to znamená, že i scientisté nebo ostatní církve nebo sekty, které jsou evidentně už od začátku v rozporu s naším právním řádem a s našimi zvyklostmi apod., tu registraci dostanou?

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: To jsou právě otázky těch dvou stupňů registrace. Druhý stupeň, kterému se těší církve a náboženské společnosti etablované v České republice, ten vychází z určité praxe, která zde je. Některé tady působí staletí, některé tady působí desetiletí, jejich učení je známé, a to jsou ty, které mají právo participovat nějakým způsobem na životě společnosti, jak jsem řekl. Ty, které nesplňují tyto předpoklady, nemají právo tento druhý stupeň registrace obdržet, pouze je konstatováno, že na území České republiky působí, aniž mají jakékoli právo vstupovat do jakýchkoli právních vztahů. To znamená, pouze se konstatuje, že zde tato skupina působí, ale nemá žádná zvláštní práva.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi kultury za jeho odpověď a nyní se ke slovu dostává pan poslanec Karel Rais, který bude interpelovat pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci eJustice, stavu a perspektivy. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, pánové ministři. Jsem rád, že jsem byl vylosován relativně později a že jsem slyšel část interpelace poslankyně Nytrové na pana ministra Roberta Pelikána i jeho odpověď ve věci živelné digitalizace soudů a justice. Netušil jsem, že je to tak dramatické, a domnívám se, že zavedením té skutečně eJustice v tom klasické vydání, nikoli to, že budu mít 50 informačních systémů, které nejsou schopny se domluvit, a budeme muset potom chodit přes podatelny, tak si myslím, že zavedením té eJustice by se výrazně zefektivnily a zrychlily opakující se úkony a taky by se zabránilo častému nešvaru, který spočívá v tom, že v podstatě spisy se podobají dost často trhacím kalendářům, protože se prostě ztrácejí některé materiály. Jestli je to z toho důvodu, že někteří soudci a státní zástupci zneužívají razítko se lvíčkem ve svůj prospěch, to nevím samozřejmě, ale v každém případě by takovýto předmět podnikání v uvozovkách jim byl tímto způsobem odebrán.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra spravedlnosti. Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Stav je ve skutečnosti ještě horší, než co jsem tady stihl popsat předtím, protože nejenom že máme spoustu nepropojených systémů, ale navíc ještě je problém v tom, že ty systémy jsou v rukou společností, které nám je kdysi vytvořily. To znamená, že jednak se nám nechce ty systémy dále rozvíjet, protože víme, že tohle prostě není perspektivní cesta, a jednak i když někde je musíme nějakým způsobem upravit, tak jsme v podstatě v kleštích, protože ta společnost je jediná, kdo je toho schopen, protože drží práva k systému a může si více či méně diktovat cenu. Od té doby, co jsem tam přišel, tak už si ji nediktuje a dost tvrdě s nimi smlouváme, ale pořád se necítím být v té situaci vůbec komfortní. Výsledkem také je, že často nemáme ani dobrý přístup k datům, která jsou v těch systémech, takže například když chci nějakou neobvyklou statistiku, a to se mi stává, z okresních soudů, tak se musíme obracet na společnost, která nám spravuje tyhle systémy, a platit si za každý takový dotaz, což je pro mě nepřijatelné.

  Z tohoto důvodu celý projekt eJustice považuji za absolutní prioritu našeho ministerstva. Je to něco, co už tu mělo být dávno. Výhod, které nás doufám čekají, pokud se nám to podaří, je tolik, že je tady všechny ani nestihnu vyjmenovat. A vlastně možná zmíním už jenom jednu, která je podle mě strašně podstatná, a to je, že elektronický spis jako základ eJustice a propojení všech systémů umožní, aby se na jednom spise pracovalo na více místech najednou. Já to vždycky uvádím na příkladu, který je obzvláště paradoxní, kdy mám vazebně stíhaného někoho a on si podá stížnost do rozhodnutí o vazbě. Protože v tu chvíli o té stížnosti rozhoduje nadřízený soud a ten k tomu rozhodování potřebuje spis, takže spis odputuje na nadřízený soud a paradoxně samotné trestní stíhání nemůže pokročit nikam dál, dokud není rozhodnuto o jeho stížnosti. Takže on si dával stížnost, protože nechce být omezen na své osobní svobodě, ale vlastně tím riskuje, že si to omezení jenom prodlouží o nějaký čas. Ve světě elektronického spisu žádný takový problém nevzniká, protože konečně bude možné, aby se pracovalo paralelně na více místech na jedné věci, konečně bude možné, aby skutečně i různé kontrolní činnosti, dohledové činnosti atd. probíhaly online a aby se člověk nemusel rozmýšlet, jestli tam kontrolu provede, protože ví, že to znamená, že zbaví ty lidi spisu na nějakou dobu a oni nebudou moci dále pracovat.

  Jak jsme pokročili? Vzhledem k tomu, že systém musí být jednotný, tak architektura je jednoduchá. Někde dole stojí jednotné datové úložiště, nebo bude snad jednotné datové úložiště, vedle něj jednotná databáze a na to potom budou na nějaké společné platformě programovány jednotlivé aplikační vrstvy pro jednotlivé úřady a typy agend. V tuto chvíli soutěžíme, nebo připravujeme soutěž na datové úložiště a databázi a zároveň už jsme se pustili do projektových prací pro první z aplikací a to je oblast státních zastupitelství. To jsme si zvolili proto, že to je trochu jednodušší terén. Funguje to tak, že naše IT samo připravuje tu architekturu. To je obrovská změna. Už to nebude, že budeme závislí na nějaké firmě. My sami si vymyslíme, jak to má vypadat, a firmy nám jenom naprogramují to, co my jim řekneme, ty kostičky, které my jim řekneme, a to ještě tedy ideálně tak, že to bude více firem. Každá bude dělat nějakou kostičku. Čili plnou kontrolu do budoucna nad tím, a tedy i nad rozvojem, budeme mít my.

  Takže v tuto chvíli ve spolupráci se státními zastupitelstvími vlastně si rozpracováváme návrh, architekturu, jak to má u státních zastupitelství vypadat, a pevně věřím, že v průběhu příštího roku bychom to měli už na státních zastupitelstvích dovést do fáze pilotního a pak snad už i ostrého provozu. Jakmile se nám to osvědčí na státních zastupitelstvích, tak kde v tu chvíli vypneme analog, vypneme papír a přejdeme do elektronické formy, tak se pustíme do téhož na soudech, začneme zřejmě správním soudnictvím - zase je to jednodušší agenda, méně členitá - a takhle v průběhu asi tak dalších dvou let bychom měli elektronizovat celou justici. Držte nám palce.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Rais má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Rais: Ani ne doplňující, spíš poznámku, že jsem rád, že to je absolutní priorita ministerstva. Časově jste dal jakousi svoji představu. Jsme v době, kdy se vlastně tvoří státní rozpočet - čili a co lidi, co zdroje, co finance, jak jste na tom s penězi, s lidmi? Protože dneska pořádný informatik je relativně drahý.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji za doplňující otázku. Nám se podařilo získat a vytvořit dvacet nových tabulkových míst, čímž jsme v podstatě zdvojnásobili odbor informatiky, pokud jde o nominální počty. Bohužel správně cítíte to, co se stalo, to znamená, velice obtížně na ta místa sháníme lidi. Zatím jsme asi za půl roku snažení někde ulovili dva. Prostě bohužel v téhle oblasti doopravdy platová konkurenceschopnost chybí. My ty lidi musíme motivovat jinak. Já jsem měl předevčírem nebo kdy přednášku na ČVUT a snažil jsem se najít tam lidi, které nadchnu pro nějaký projekt, který je opravdu zajímavý, a chvilku to tedy vydrží bez peněz.

  Jinak výhodou toho systému, tak jak ho chceme postavit, je také to, že mnohem levnější. To znamená, najednou nejsme - mí předchůdci, poměrně dávní předchůdci tam nějaké plány měli, které jsme tam našli, a to byly věci, které se pohybovaly v řádu stovek milionů a spíš se to blížilo miliardám. Proto se z nich nic nestalo. My počítáme v milionech a v desítkách milionů a jsme přesvědčeni, že to takto zvládnout jde. Takže v tomto ohledu problém s financováním nemáme. Jde využít peníze z EU. Máme bohužel problém zaplatit ty naše core zaměstnance. To se nám v tuto chvíli nedaří kvůli neflexibilitě systému odměňování státních zaměstnanců.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Než dám slovo ještě své kolegyni Markétě Adamové, tak přečtu omluveny. Pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá dnes od 18 hodin ze zdravotních důvodů a zítra, v pátek, od 12 hodin ze stejných důvodů, pan poslanec Milan Urban se omlouvá dnes od 14.30 do skončení jednacího dne, pan poslanec Jiří Koskuba se omlouvá dnes od 18 hodin do ukončení jednacího dne, pan poslanec Pavel Šrámek se omlouvá dnes od 15 do 20 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Josef Zahradníček se omlouvá zítra, v pátek 27. listopadu, z rodinných důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová se omlouvá dnes mezi 14.30 a 18. hodinou, pan poslanec Ivan Gabal se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Josef Vondrášek se omlouvá dnes o 15 hodin z osobních důvodů, pan ministr Pavel Bělobrádek se omlouvá od 19 hodin dnes z pracovních důvodů, pan poslanec Matěj Fichtner se omlouvá celý den 26. 11., tj. dnes, z pracovních důvodů a pan poslanec Marek Ženíšek se omlouvá od 13 do 18 hodin z důvodu pracovní cesty. Pan ministr Martin Stropnický se omlouvá dnes od 14 do 15.30 a pan poslanec Josef Vondrášek se omlouvá dnes od 15 hodin ze zdravotních důvodů. Děkuji.

  A teď už má slovo s interpelací paní poslankyně Markéta Adamová, která bude interpelovat ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci veřejné služby. Prosím, paní poslankyně. ***

 • Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, v březnu 2014 byl poslancům rozeslán senátní návrh novely zákona o hmotné nouzi, sněmovní tisk 156. Teprve v prosinci loňského roku pak byl zákon v prvním čtení schválen Sněmovnou. Poměrně záhy byl projednán na výboru a od té doby, tedy téměř rok, se na něj nedostalo. Vím, že je to senátní návrh, nicméně i při projednávání ve výboru bylo zřejmé, že je shoda napříč politickým spektrem nad nutností větší podpory veřejné služby, což je hlavní záměr novely. V současné době je míra nezaměstnanosti v České republice rekordně nízká. Činí 4,8 %. Za to samozřejmě můžeme být vděčni, ale neměli bychom se tím nechat uchlácholit. I přes příznivý trend stále zůstává velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných. Naší snahou by mělo být, aby nezůstávali dlouhodobě závislými na sociálních dávkách, ale snažili se dostat zpět do pracovního procesu. Zpět k způsobu života, který je založen na vlastním úsilí se o sebe a svou rodinu postarat, bez trvalé pomoci státu.

  Veřejná služba má za cíl právě tyto občany aktivizovat, resocializovat, motivovat k návratu na pracovní trh, ale i si uvědomit, že normální je pracovat. Vážená paní ministryně, ptám se vás tedy, proč neusilujete o znovuzavedení veřejné služby. Zda považujete tento instrument za přínosný. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych jenom na začátek ráda připomněla, že veřejná služba tady docela fungovala až do doby, než byla pozměněna panem exministrem Drábkem z TOP 09, takže ji tedy Ústavní soud musel zrušit.

  Nicméně co se týče senátního návrhu, tak my jsme se jako Ministerstvo práce podíleli na pozměňovacím návrhu tady k tomuto návrhu, a to v tom směru, aby tam bylo zavedeno více ochranných prvků a aby to bylo více motivační. To znamená pro ty lidi, kteří jsou skutečně dlouhodobě nezaměstnaní, aby tam byla více odstupňována ta odměna, než je v senátním návrhu. A zase pro lidi, kteří potom padají do určitých kategorií, kde opravdu není třeba i ta dlouhodobá nezaměstnanost úplně jejich vina, když se jedná o lidi nad nějaký věk, tak aby to.. případně zdravotně postižené atd., aby to na ně nedopadlo příliš tvrdě. My jsme to vypracovali, dohodli jsme se, pozměňovací návrh nesla paní poslankyně Kailová. Takže my souhlasíme s principy, ale já nejsem ani poslankyně. A vlastně upřímně řečeno mě ani nenapadlo dělat třeba vládní návrh, protože jsem věděla, že ten už tady je. A my jsme se podíleli na pozměňovacím návrhu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za jasnou odpověď. Prosím, paní poslankyně, máte slovo a doplňující otázku.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Chápu, že je to i vaším zájmem, tak já si dovolím zítra navrhnout, abychom tento bod zařadili na projednávání, a uvidíme, jak se k tomu Sněmovna postaví. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Adamové. Přejdeme k další interpelaci. Paní poslankyně Jana Hnyková bude interpelovat paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci praktického zavedení inkluze do praxe. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně - už se nám vrátila, to jsem ráda. Minulý týden na pozvání mých kolegů jsem navštívila Zlínský a Olomoucký kraj a při debatách se starosty ve Zlínském kraji jsem se dozvěděla, jaké mají starosti s připravovanou inkluzí, která by měla začít od 1. září 2016. Navštívila jsem praktickou školu v Bystřici pod Hostýnem. Zde jsem se dozvěděla, že paní ředitelka ani ostatní pedagogové a ani pan starosta nemají žádné informace o plánovaném procesu inkluze. Den nato jsem navštívila město Přerov. I zde jsem se ptala na tuto situaci a dostala se mi zpětná vazba stejná, tak jako v Bystřici. Nebýt neziskové organizace Pavučinka, která iniciovala seminář k této problematice, kde byli i vaši pracovníci ministerstva, tak by také nic nevěděli.

  Proto se vás, vážená paní ministryně ptám, jak budou informovány základní školy, praktické školy a starostové jednotlivých obcí o připravované inkluzi. Protože jich se to bude nejvíce dotýkat. Do jakého termínu budou zmiňované instituce o situaci obeznámeny? Co bude se speciálními pedagogy v praktických školách? Budou si muset udělat aprobaci, hledat si jiné místo? Kde najdou uplatnění? A poslední moje otázka - jak zajistíme dostatek asistentů pedagogů do základních škol? Děkuji vám za odpověď.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové a poprosím paní ministryni školství. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní poslankyně Hnyková. Dovolte, abych zareagovala na vaši interpelaci.

  Především bych chtěla říct, že jsem už průběhu podzimních měsíců právě po návštěvách regionů z mé strany zjistila podobnou situaci v návaznosti na tedy schválení novely školského zákona, ke které došlo z hlediska podpisu pana prezidenta v květnu letošního roku, s tím, že od té doby jsme udělali následující.

  Co se týká jednání ohledně implementace společného vzdělávání v návaznosti na tuto novelu se zástupci krajů, tak ta proběhla od března do prosince tři. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků z hlediska toho, co se vyžaduje tato novela, tak proběhlo od začátku tohoto roku doposud šest těchto seminářů. Jednání z hlediska ředitelů v rámci poradenských zařízení proběhla zase tři. Od jara doposud z hlediska vzdělávání v regionech, kde je to opět určeno pro pracovníky školských poradenských zařízení, tam jich proběhly desítky z hlediska krajských pracovišť i školních poradenských zařízení. Stejně tak proběhly tři jednání vedoucích pracovníků SPC. Bylo proškoleno na třech kurzech, nicméně s vícero termíny, dalších padesát lektorů, tzv. implementátorů, právě tohoto nového způsobu vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona pracovníky NIDV a pracovníků NIDV ze strany Národního ústavu pro vzdělávání. Stejně tak proběhly porady odborných pracovníků NIDV z hlediska přípravy šablon OP VVV. Stejně tak proběhla školení ohledně postavení školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Vedle toho proběhla jednání vedoucích krajských pracovišť NIDV z hlediska společného vzdělávání. Tady podotýkám - od září proběhla dvě a do konce roku proběhnou ještě další dvě a v roce 2016 předpokládáme každý měsíc. Současně bude probíhat v období březen až červen 2016 úvodní vzdělávání ředitelů škol, tedy ve všech oblastech vzdělávání, MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, v oblastech zaměřených na porozumění podpůrných opatření a jejich zavádění do praxe ze strany NIDV. Rovněž proběhl již informační seminář pro krajské zřizovatele, krajské úřady dne 4. 11. 2015. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně, ještě než vám dám slovo, omluvím pana poslance Nekla, a to od 17 hodin do konce jednacího dne. Prosím.

 • Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji. Já bych se ještě tedy chtěla zeptat paní ministryně, vy jste nám tady popsala celý soubor informací, které by měly proběhnout formou seminářů. Chci zeptat, jestli bude ministerstvo vydávat nějaký metodický pokyn, nějakou příručku, aby to ti lidé měli. Budou to dostávat na těch seminářích? Já jsem to z jejich strany, když jsem s nimi mluvila, cítila velmi intenzivně, že jich mají v tuto chvíli nedostatek. I vy sama jste potvrdila, že jste k této informaci došla také.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ano, tak to bude probíhat. To znamená, nejde jen o prováděcí vyhlášku, která je už v tuto chvíli v meziresortním připomínkovém řízení, které skončí 9. prosince, a předpokládám její vyhlášení na přelomu roku 2015 a 2016, ale jde samozřejmě i o odborné metodické a organizační pokyny pro každého konkrétního aktéra toho systému, učitele, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, ředitele, ale samozřejmě také, a to tady nezaznělo, jsou klíčové informace pro rodiče, protože tam jsme zaznamenali také velkou míru neinformovanosti z hlediska společného vzdělávání, a to jak u rodičů dětí v běžném hlavním vzdělávacím proudu, tak u rodičů dětí, kteří v tuto chvíli využívají například takzvané základní školy praktické.

  Já bych jenom z hlediska stručnosti chtěla říci, že jednak otázky a odpovědi modelové, komentář k přehledu podpůrných opatření, který je v meziresortním připomínkovém řízení, a stejně tak k vyhlášce včetně přehledu těch věcí, které v tuto chvíli budou realizovány v roce 2016, aby měli všichni dost informací, jsou tedy od toho 19. listopadu zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství a stejně tak bude zveřejněna možnost, aby odborná veřejnost, učitelé a ředitelé, prostřednictvím dotazníku, který tedy nebude odpovědní, interaktivní, budou moci posílat své připomínky k vyhlášce a k přehledu podpůrných opatření.

  A co se týká těch metodických a organizačních pokynů, tak tam je pro nás hlavní partner Národní ústav pro vzdělávání, protože je nutno říci, že tady ta otázka je opravdu velmi odborná z hlediska speciální pedagogiky, učitelství, didaktiky. Já jsem si rozhodně vědoma, že je to velmi vážný úkol, velmi složitá implementace, věnujeme tomu maximální pozornost a věřím, tak jak já mám zkušenost poté, co proběhnou vždycky porady, vysvětlení, doplnění těch informací, tak já mám tedy zkušenost, že většinou se ta situace zklidní. Ale je opravdu pravda, že informací je pořád málo, ale věřím, že během následujícího měsíce se situace zlepší tak, že i vy z terénu uslyšíte už bych řekla klidnější hlas.

  A co se týká toho, co jste řekla minule (upozornění na čas), v té minulé interpelaci, co se týká otázek, které jste položila v minulé interpelaci - omlouvám se, odpovím mimo. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za respektování jednacího řádu. Prosím paní poslankyni Gabrielu Peckovou, která bude interpelovat pana ministra Němečka. Prosím.

 • Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré odpoledne, nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Večer jsem se vrátila ze zdravotního výboru Rady Evropy z Paříže, a tak se s vámi podělím ještě zatepla.

  V České republice máme poměrně velmi dobrou úroveň bezpečnosti registrovaných medicínských prostředků a přípravků, těch, které jsou oficiálně distribuované, ale ani naše země se nemůže vyhnout naprosté záplavě všech možných padělků, a nejsou to vždycky jenom neškodné potravinové doplňky, ale mohou to být například anabolika, která jsou hojně distribuována ve fitcentrech. Jsou to ale i onkologické preparáty, biologické léky, různé preparáty na hubnutí, kterých je plný internet. Někdy tyto prostředky vůbec účinnou látku neobsahují, někdy ji obsahují v pozměněných koncentracích a někdy složení těchto "léků" se nedá dohledat vůbec. Často užívání takových prostředků vede k vážnému poškození zdraví i k ohrožení života, jako tomu bylo například u kauzy, kterou si všichni pamatujeme, což byly ty vadné prsní implantáty.

  Rada Evropy volá po mezinárodní spolupráci, protože tento fenomén je přeshraniční, a proto vytvořila dokument jako nástroj mezinárodního práva, takzvanou Medicrime konvenci, která zavazuje státy, které k ní přistoupí, aby kriminalizovaly výrobu takových preparátů, jejich šíření, distribuci i pozměňování dokumentů, které je provázejí. Zajímalo by mě, pane ministře, zda i Česká republika se k této mezinárodní úmluvě připojí. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan ministr odpoví písemně. Paní poslankyně Maxová svoji interpelaci stahuje, takže slovo má pan poslanec Grospič.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se vaším prostřednictvím obrátil se svou interpelací na pana ministra obrany Martina Stropnického. Týká se to budoucnosti lesů v bývalém, nebo ještě stále vojenském újezdu Brdy, do budoucna tedy Chráněné krajinné oblasti Brdy.

  Není asi žádným tajemstvím, že Chráněná krajinná oblast Brdy se úplně nekryje s územím bývalého vojenského újezdu, a také není žádným tajemstvím, že část chráněné krajinné oblasti Brdy bude nadále využívat Armáda České republiky pro svůj výcvik a pro své potřeby. V této souvislosti bych chtěl položit otázku, zda se počítá i do budoucna, že všechny lesní porosty v bývalém vojenském újezdu Brdy a nyní tedy v převážné části Chráněné krajinné oblasti Brdy budou i nadále spravovat Vojenské lesy a jak je ošetřena možná eventualita, která tady zazněla už v jedné interpelaci, kdy římskokatolická církev vznesla své restituční nároky především zejména v otázkách velkostatku v Rožmitálu, které se týkají právě části prostoru Brdy. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má pan ministr obrany.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád na to odpovím. Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik, hospodaří na území rušeného vojenského újezdu v duchu zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích, především s ohledem na zvyšování biodiverzity lesních dřevin, zvyšování podílu obnovy lesních porostů a přibližování se přirozené druhové skladbě lesů. Při své činnosti plně respektují právní řád České republiky a o svěřený majetek pečují s péčí řádného hospodáře.

  Už při přípravě procesu optimalizace a zrušení vojenského újezdu Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik, spolupracovaly s Agenturou ochrany přírody a krajiny, dále jen AOPK, na přípravě vyhlášení CHKO Brdy, jejich základního dokumentu, jako je plán péče a hospodaření po vzniku CHKO. To bude plně v souladu s těmito dokumenty. Ve všech oblastech, jako je obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující funkci lesa nebo péče o vodní toky budou Vojenské lesy a statky spolupracovat se správou CHKO Brdy i s dotčenými obcemi. I při zabezpečování ostatních funkcí lesa, jako je péče o návštěvníky, jsou Vojenské lesy a statky ČR připraveny plnit úlohu řádného hospodáře, např. vybudováním záchytných parkovišť, informačních center, případně domu přírody.

  Pokud se týče samotného současného hospodaření nebo činnosti Vojenských lesů a statků, tak musím říci, že to je podnik, který patří k těm nejspolehlivějším a nejlépe spolupracujícím jakožto partner s Ministerstvem obrany a i po výměně ředitele bývalým děkanem Zemědělské vysoké školy panem Vojáčkem hospodaří Vojenské lesy s maximální snahou po efektivitě a kvalitě prováděné činnosti. Není mi známo, že by v souvislosti se zrušením výcvikového nebo vojenského újezdu Brdy a se zavedením CHKO byl ten přechod zatížen nějakým majetkovým nebo restitučním břemenem. V souvislosti se zmenšováním dalších vojenských újezdů, které jde ruku v ruce, jak patrně všichni víme, se zrušením vojenského újezdu Brdy, tak se jedná o řadu převodů majetku na příslušné obce. Čili toto vše je součástí mimochodem materiálu, který bude vláda ještě teď v prosinci projednávat. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Ano, děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému za tuto odpověď a myslím si, že je plně v tuto chvíli pro mě dostačující. Přesto bych chtěl položit ještě jednu otázku, zda se předpokládá i v materiálu, kterým se bude ještě vláda zabývat, zda by eventuálně péče o ty lesy byla předána třeba jiné organizaci, to znamená třeba Lesům České republiky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji za slovo. Mohu vás ujistit, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že změnou, resp. zrušením vojenského újezdu se péče o svěřené území nezmění. Hospodaření Vojenských lesů a statků je certifikováno v systémech ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, které jsou mimo jiné i zárukou ochrany životního prostředí, a Vojenské lesy a statky neplánují žádné, přirozeně žádné prodeje pozemků nebo výstavby infrastruktury uvnitř území. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším bude pan poslanec Bendl, který interpeluje pana ministra financí.

 • Poslanec Petr Bendl: Vážený pane vicepremiére, ve Sněmovně se jednotlivé politické subjekty předháníme v návrzích, kdo více a lépe dokáže zamezit daňovým únikům regulací hazardu a případně dalších negativních účinků, které hazard má zejména na mladou generaci. Za téhle situace se koalice ve městě Kladno, představující hnutí ANO, KSČM a Volbu pro město, rozhodla bez náhrady zrušit vyhlášku regulující hazard ve městě Kladno. Podotýkám, že město Kladno má s hazardem velmi negativní zkušenosti a jsou zde skupiny lidí, které právě této oblasti hodně využívají, a to na úkor života spořádaně žijících občanů. Přesto se hnutí ANO, KSČM a Volba pro město rozhodly vyhlášku o hazardu zrušit.

  Ptám se vás, pane vicepremiére, zda je toto standardní chování hnutí ANO, anebo zda je to exces, případně co s touto situací budete dělat. Jestli něco jiného říkáte v Poslanecké sněmovně a reprezentujete a něco jiného děláte v lavicích komunálních či budoucích krajských. Děkuji vám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan ministr odpoví písemně. Další je pan poslanec Šincl rovněž na pana ministra financí. Prosím.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane opět nepřítomný první místopředsedo vlády, vláda svým usnesením č. 165 ze dne 12. 3. 2014 vám uložila úkol připravit návrh zákona o sázkových hrách s termínem předložení do vlády ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti září 2015. Bohužel tento úkol jste nesplnil, neboť vládou byl projednán ve skutečnosti až 29. 7. 2015 a nyní je díky tomuto obrovskému zpoždění jen v prvním čtení. Z této vaší liknavosti mají primárně bohužel radost nelegální provozovatelé, kteří za současné situace u nás své hry provozují bez jakéhokoli zdanění a jakékoli regulace. Toto zpoždění jste obhajoval tím, že jste potřeboval čas na bezchybné, perfektní zpracování návrhu loterijního zákona tak, aby obstál v notifikačním řízení u Evropské komise. Bohužel neobstál. Evropská komise, Malta a Rakousko vydaly tzv. podrobné stanovisko, kde poukazují na řadu problémů vámi navrhovaného zákona.

  Z tohoto důvodu si vám dovoluji položit následující otázky:

  1. Jaký je vámi předpokládaný časový harmonogram legislativního procesu na půdě Parlamentu České republiky, tj. kdy je podle vašeho názoru reálné, aby byly dotčené návrhy zákonů upravující tuto oblast přijaty?

  2. Kdy a jakým způsobem a kdy dojde ke zpracování podrobných stanovisek Evropské komise, Malty a připomínek Rakouska, které byly vzneseny ve vztahu k návrhu zákona o hazardních hrách v rámci notifikační procedury dle směrnice č. 2015/1535?

  3. Dojde dle vašeho názoru ke dni nabytí účinnosti dotčených zákonů k vytvoření informačního systému provozování hazardních her, který má zajistit dozor nad řádným provozováním hazardních her? V případě, že takovýto systém nebude ke dni nabytí účinnosti předmětné legislativy plně vyvinut, jakým způsobem bude ze strany Ministerstva financí zajištěn řádný dohled nad provozováním hazardních her?

  A poslední otázka. (Předsedající: Čas!) Bude nový systém regulace a povolování řízení spuštěn provizorně i bez plného vyvinutí tohoto systému? Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další bude paní poslankyně Miroslava Němcová, která interpeluje pana vicepremiéra Bělobrádka. Prosím.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Obracím se na vás, vážený pane místopředsedo vlády, ve věci výroku vašeho poradce, nebo v jaké pozici vedle vás je, přesně nevím, Martina Schmarze. Včera byly otištěny jeho facebookové stránky, na kterých říká, že by uvítal, kdyby Rusové zaútočili a napadli Turecko. Vzhledem k tomu, že bylo sestřeleno to letadlo, ruské letadlo, které Turci sestřelili, se tedy domnívám, že pan poradce Schmarz volá po nějaké odvetě.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane vicepremiére.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, děkuji. Já jsem pana Schmarze, který je mým poradcem, nikoliv pro zahraniční politiku nebo obrannou a bezpečnostní politiku, již vyplísnil ráno, aniž bych čekal na interpelace. Mluvili jsme o tom, on uznal, že to nebylo šťastné. Každopádně ten statut byl výrazem určité frustrace, kdy Turecko podle jeho názoru, jak mi vysvětloval, se zachovalo nezodpovědně. Takže na vaši první otázku: je to můj poradce pro věci, které se týkají mediální podpory. Odpovědí na tu druhou otázku je: ano, myslím si, že to nebylo vhodné, a již jsem mu za to notně vyčinil.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se paní poslankyně, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: No tak já bych ještě ráda slyšela za čtvrté, že vyplísnění z mého pohledu tedy nic moc neznamená, protože to je fatální přešlap. Když se dostane v jiné oblasti podřízený do takové situace, že svého nadřízeného, ve vašem případě vysokého ústavního činitele, přivede do velmi trapné, až bych řekla politicky nebezpečné situace, tak vyplísnění z mé strany připadá jako velmi málo. Čili s touto částí vaší odpovědi jsem nespokojena. Myslím si, že na Úřadu vlády takovýhle člověk nemá vůbec co dělat. Ale rozumím tomu, že za něj přejímáte odpovědnost, a to už potom jde všechno za vámi. Já jsem poskytla vašemu parlamentnímu zpravodaji tady ráno hned odpověď na to, když se mě ptal, na co se budu ptát, čili dala jsem vám příležitost na to, abyste se připravil. Nechtěla jsem vás tady nějak překvapovat s tím pohledem na tuto otázku, ale považuji ji za velmi závažnou. S vaší odpovědí nejsem spokojena proto, že nic neřeší, ale beru to tak, že jste se takto rozhodl. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedy, já bych chtěl říct, že to bylo vyjádření na Facebooku, ten článek, který byl na Parlamentních listech, neodpovídal úplně tomu, co potom odpovídalo i té diskusi pod tím. Je potřeba se podívat na další statusy, které tam jsou napsány. V jednom je napsáno, že to byl určitý obraz vyjadřující pocit frustrace z toho, jak ten incident proběhl, s tím, že je to jeho soukromý profil. Nicméně chápu, že je to veřejný prostor svým způsobem na sociální síti, a je evidentní, že tato expresivní kritika toho, jak si počínalo Turecko, a od toho incidentu v podstatě dalo ruce pryč i NATO jako takové, s tím, že asi i Turci, jak je vidět, trochu berou zpátečku, protože si myslím, že takovýto incident není příliš příjemný nikomu. Z tohoto hlediska se domnívám, že ty důsledky mohou být samozřejmě vyšší, já si to ještě rozmyslím, ale reagoval jsem na to už ráno. A to, že to nebylo šťastné, to uznávám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak prosím paní poslankyni Alenu Nohavovou, která bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím.

 • Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v příštím roce mají být navýšeny důchody o 40 korun, a to podle vzorce o růst cen a třetinu růstu reálných mezd. Důchodci to vnímají, a oprávněně, jako výsměch. Jsou tím pobouřeni a já jim bohužel musím dát za pravdu. I já bych se na jejich místě takto cítila. Než dostat přidanou směšnou částku, je možná lepší nedostat nic. Jednorázový příspěvek, kterým jsme se pokusili alespoň zmírnit nejhorší dopady, většina důchodců bere jako klasické držústné, ne-li přímo jako politický úplatek. Ale situaci to systémově neřeší. Obdobná situace nenastala poprvé a bohužel, pokud se systémově nezmění zákony, pravděpodobně ani naposled.

  Co uděláme, pokud budou ceny inflace i mzdy pro příští rok stagnovat a zvýšení důchodů bude dle stávajícího vzorce pro následující rok opět směšnou parodií, třeba jen čtyři koruny? Také jim je pošleme? Budeme znovu hledat cesty přes jednorázové příspěvky? Budeme znovu licitovat jak při mariáši, zda přidat šest set, tisíc nebo dvanáct set? Jsme jako poslanci skutečně připraveni spáchat politickou sebevraždu, nebo stávající zákon změníte? Proto se ptám, paní ministryně, jste připravena připravit a prosazovat systémové řešení? Pokud ano, tak jak a kdy vládě takový valorizační mechanismus, který zajistí úměrnou a především důstojnou valorizaci, navrhnete?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, co se týče současných valorizačních pravidel, tak ta tady platí už hodně let s určitou výjimkou těch předchozích vlád. A já vlastně, když tato vláda nastoupila, tak jedna z prvních věcí, kterou jsem nesla na vládu, bylo zpět zavést ten mechanismus, tak jak je dnes, a zároveň jsem tenkrát na jaře 2014 nesla také návrh na to, aby vláda znovu získala zmocnění v některých výjimečných případech, kdy by právě byla nízká valorizace, ji navýšit. Pro rok 2015 vláda vlastně zaručila určitou výši valorizace také mimo ten daný mechanismus. Nicméně tenkrát jedna z koaličních stran, hnutí ANO, byla proti. To, že se tak stalo, že - já se jinak domnívám, že skutečně důchody by měly růst tak, jak prostě je inflace a reálné mzdy, že na tom nic špatného není. A bohužel ale s určitým zpožděním se nám ukazují ty indexy. Takže stejně jako vy, pro mě těch 40 korun samozřejmě je také naprostý výsměch, proto se to v letošním roce kompenzovalo tím jednorázovým příspěvkem. A to, že se licituje o jeho výši, no to se prostě licituje jenom z důvodu toho, že u nás těch lidí, kteří pobírají důchod a kterých se to týká, je 2,9 milionu, což je opravdu už téměř třetina, nebo blíží se to třetině počtu našich obyvatel. Takže každé sebemenší zvýšení v tom státním rozpočtu, když se to vynásobí, bohužel dělá poměrně velkou částku.

  A jinak znovu opakuji, že já jsem zase i v letošním roce nesla na vládu návrh, aby valorizace byla zafixovaná na určité procento, aby se toto nestalo, a zase jsme byli za ČSSD sami, takže se to neprosadilo. Ale neprosadilo se to prostě čistě z důvodů rozpočtových. Teď se očekává, že pro valorizaci od roku 2017 už budou ty ukazatele příznivější a že by se skutečně valorizace i podle toho stávajícího mechanismu, tak jak je, měla pohybovat v rozmezí mezi 200 až 300 korunami. A pro situaci, kdy by se zase měla opakovat situace s tou strašně nízkou inflací, tak vlastně skupina koaličních expertů, která teď definuje parametry toho zmocnění pro vládu, na kterém už jsme se teď všichni shodli, že by mělo být. A jenom bych ještě připomněla, že tady myslím platilo asi 15 let a za tu dobu je různé vlády využily myslím třikrát. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Alena Nohavová: Ještě ve zbývajícím čase si dovolím položit dotaz, který i já dostávám při setkání s našimi občany, zda by nebylo vhodnějším řešením pravidelně valorizovat všem důchodcům důchod o pevnou částku. Zejména u nižších důchodů v pásmu do 10 tisíc dosavadní procentuální valorizace nevede k tomu, aby tito důchodci nebyli ohroženi pádem do chudoby. A použitím jen procentuální valorizace se ty nůžky mezi důchodci dále rozevírají.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Ano, o tom my také diskutujeme. V tuto chvíli zřejmě ale jeden z návrhů, který už půjde do legislativního procesu, zaručí určitou minimální výši toho nejmenšího důchodu vzhledem k částce životního minima. Ale co se týče tohoto návrhu, to máte pravdu, já to také slýchám. Nicméně tady máme rozsudek - myslím, že to byl Nejvyšší, nebo dokonce Ústavní soud, který nás už jednou napadl za to, že máme systém příliš založen na solidaritě a je vlastně svým způsobem diskriminační vůči těm lidem, kteří si vydělávali za svého života hodně vysoké částky, protože je tam strop. Takže my pořád tady u toho vašeho návrhu vlastně balancujeme s tím, že bychom rádi více přidali těm nízkopříjmovým, ale vlastně nemůžeme, protože to vlastně platí ti lidé, kteří měli velmi vysoké výdělky a nedostávají důchody v tak poměrné vysoké výši, jak by měli.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Budeme pokračovat další interpelací. To je interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na pana ministra spravedlnosti. Prosím.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kontrolní výbor Poslanecké sněmovny požádal vaše ministerstvo o prověření znaleckého posudku ČVUT FBMI Kladno a podání zprávy, zda u předmětného znaleckého posudku na pořízení speciálních tomografů pro CEITEC Masarykovy univerzity nebyl porušen zákon o znalcích, zejména v části ocenění pořizované věci. Z vašeho posouzení tohoto posudku vyplynulo, že posudek nesplňuje náležitosti vyhlášky k zákonu o znalcích a tlumočnících, že v posudku absentuje přesná formulace zadání, resp. výčet otázek, na které se má odpovědět, že revidovaný znalecký posudek je v otázce stanovení obvyklé ceny přístrojů SIEMENS zcela nepřezkoumatelný a neobsahuje žádné kvantifikovatelné údaje, že znalecký posudek neobsahuje žádný výčet zkoumaných podkladů, tedy zejména referenčních zakázek, ačkoliv ústav měl nepochybně povinnost v posudku uvést konkrétní a ověřitelné údaje. Žádný z těchto atributů však znalecký posudek nesplňuje, a je tak zatížen zásadním nedostatkem, pro který je nejen nepřezkoumatelný, ale i nereprodukovatelný, a po stránce věcné proto i neúplný z pohledu správné znalecké praxe v České republice.

  V závěru pak, pane ministře, upozorňujete, že učiněná zjištění se naprosto netýkají správnosti znaleckého závěru a vůbec je nelze interpretovat tak, že se vztahují k posouzení otázky, zda oceňované tomografy byly, či nebyly předražené. Revize znaleckého posudku v jeho části věcné bezprostředně související s oceněním pořizované věci by v daném případě vyžadovala provedení nezávislého revizního ocenění s vlastním výrokem o hodnotě, resp. obvyklé ceně pořizované věci.

  Vážený pane ministře, co si z toho vašeho posudku má kontrolní výbor Poslanecké sněmovny vybrat? Precizně posuzujete, co měl znalecký posudek obsahovat a na co měl odpovědět, ale vy sám, pane ministře, neodpovídáte na základní položenou otázku, zda u předmětného znaleckého posudku nebyl porušen zákon o znalcích (upozornění na čas), a to zejména v části ocenění pořizované věci.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Dovolím si jenom dovysvětlit kontext. Na Ministerstvu spravedlnosti velice dlouho fungovala správní praxe, podle které Ministerstvo spravedlnosti odmítalo přezkoumávat obsah znaleckých posudků a v podstatě jenom kontrolovalo, jestli je tam tolik razítek, kolik tam má být, a jestli je to hezky svázané. Tuto správní praxi jsem se rozhodl změnit a z tohoto důvodu se mi letos v září podařilo konstituovat první poradní sbor pod vedením pana profesora Maříka - právě v oblasti oceňování je pan profesor Mařík všeobecně respektovanou autoritou v této oblasti - a začali jsme se dívat do těch posudků dovnitř.

  Bohužel tento konkrétní posudek u nás byl dvakrát. Jednou ještě před změnou té správní praxe a jednou na základě vašeho podnětu po ní. Tím, že u nás už jednou předtím byl, rozběhla se nám lhůta prekluzivní, ve které můžeme udílet jakékoli sankce. Takže nyní již jsme měli po těch lhůtách, už jsme nemohli vyvodit žádné další závěry, po kterých vy evidentně a celkem oprávněně voláte, a považovali jsme za potřebné i tak se s vámi podělit o naše závěry, kdy jsme skutečně konstatovali, že podle přesvědčení mého poradního sboru posudek nesplňuje zákonné požadavky. Ale opakuji i to, co jste sám citoval. Neznamená to nutně, že ty závěry nejsou správně. Jenom ten posudek je zcela nepřezkoumatelný, protože není patrné, z čeho znalecký ústav vycházel.

  Do budoucna tedy konečně už ten sbor máme, takže věřím, že do budoucna se nám takovéhle věci stávat nebudou. Berte to jako první malou vlaštovku směřující k umravňování znalců.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Já jsem rád, že jste ustavili poradní sbor a že se zabýváte podstatou těch znaleckých posudků. Ale přesto se neubráním tomu, že mě velmi překvapil odstavec, který je v závěru vašeho vyjádření: Lze připustit i návrh, pakliže je nepodjatost znaleckého ústavu v dané věci nesporná, jestliže má k dispozici materiál splňující požadavky nezávislého šetření, aby dodatkem doplnil tento znalecký posudek a rovněž doplnil i konkrétní a ověřitelné údaje včetně metodických postupů, které jej vedly ke znaleckému závěru.

  Já bych chtěl odpověď. Buď je to znalecký posudek relevantní, nebo není, a pak je na místě odebrání autorizačního razítka. Anebo vy jako ministr spravedlnosti připouštíte, že v případě porušení zákona se vše vyřeší doplněním znaleckého posudku? Já si myslím, že to by tak být rozhodně nemělo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Já se pokusím vyjádřit ještě nějak jasněji. Na to, abych mohl odebrat razítko nebo jinak postihnout znalce, musí ministerstvo reagovat v určité lhůtě, která se počítá od okamžiku, kdy se dozvědělo o tom pochybení, a to je okamžik, kdy dostane nějaký podnět. My jsme ho bohužel dostali už historicky kdysi. Tehdy se na ministerstvu zastával názor, že jestli to má všechny pentličky, tak to necháme být. Tím nám marně uplynula ta lhůta. Jestli jste chtěl, abych to tady takto natvrdo přiznal, tak to tady musím bohužel natvrdo přiznat. Mrzí mě to, ale je to tak. Kdyby se to stalo teď, co máme ten poradní sbor, tak už nám ta lhůta neuplyne. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Bendl stahuje, takže prosím pana poslance Zdeňka Ondráčka, který bude interpelovat pana vicepremiéra Bělobrádka. Prosím pana vicepremiéra Bělobrádka, pokud mě slyší, zda by se mohl dostavit do jednacího sálu.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste se dostavil do jednacího sálu.

  V loňském roce zřejmě cca v tuto dobu jsem interpeloval premiéra České republiky ohledně vaší cesty do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kde se konala ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 jakási konference, které se jako doprovod zúčastnil váš štědrý sponzor KDU-ČSL pan Luděk Sekyra, profesor Halík nebo třeba herečka Polívková. Tehdy náklady na tento výlet byly více jak 790 tis. korun. Nu, rok se s rokem sešel a je tu další výlet. Dne 11. 11. jste cestoval vládním speciálem na Maltu, kde se konal summit o uprchlické krizi. Tentokrát vás nedoprovázel žádný ze sponzorů vaší strany, nebo alespoň o tom zatím nevím, ale doprovázela vás vaše manželka a váš syn. Někdo by se mohl zeptat proč a jaký byl jejich program. Já se na toto ptát nebudu. Mně je to celkem jedno. Odpovědět si umím celkem sám. Nazývám to jako rodinný výlet. Podotýkám, že z původních nákladů 250 tis. tato cesta stála 420 tis. Při dotazu, proč se tak stalo, jsme se dozvěděli z úst mluvčího vlády toto: "Nejsou," myšleno vaše žena a váš syn, "součástí oficiální delegace a nezúčastní se pracovního programu místopředsedy vlády."

  Mám na vás otázku. Považujete, pane ministře, vládní letku za bezplatnou cestovní kancelář vaší rodiny, vašich přátel či sponzorů KDU-ČSL? Děkuji za odpověď.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana vicepremiéra.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, co se týká výletu do Velké Británie, tak jste zmínil dva lidi, a to pana Halíka a paní herečku Polívkovou. Ani jeden tím letadlem neletěl. Pan Halík nebyl v letadle ani cestou tam, ani zpátky. Informace nejsou úplně přesné. Navíc tam byl program širší včetně oslav 25 let výročí takzvané sametové revoluce, přičemž tam byla velká akce na českém i slovenském velvyslanectví, které se zúčastnili mimo jiné i dva bývalí premiéři. Takže to jen na doplnění.

  Co se týká nákladů na cestu na Maltu: určitě rozdíl, který je asi 170 tisíc korun, nebyl způsobený ani mou manželkou ani mým synem, přičemž žádné vícenáklady nevznikly. Co se týká ubytování v hotelu, ten jsem platil já. Tady vám můžu poskytnout i dokumentaci, že jsem platil, mám tu účet z hotelu. Co se týká letadla, tam žádné vícenáklady nevznikly. Původně jsme měli mít volno, to, že jsme nakonec letěli spolu, bylo tím, že jsem měl mít dovolenou. Samozřejmě nepovažuji vládní letku za cestovní kancelář. Stát v tomhle směru neutrpěl žádný náklad a zvýšené náklady na cestu na Maltu byly tím, že tam původně pan premiér vůbec letět neměl a letěl tam proto, že pak byla rada, které se zúčastnil. Já jsem ho potom zastupoval na vlastním summitu, kde jsem měl i projev, takže jsme to vyřešili tímto způsobem.

  Mohu říct, že v tomhle směru to skutečně tento stát nestálo ani korunu. Musím říct, že jeden den mi určitě nestojí za to, kdy tam byli a kdy se i manželka věnovala panu konzulovi, protože to nebylo oficiální, ale neoficiální jednání. Takže určitě nehodlám v tomto případě a nestojí mi za to, abych nějaké podobné věci opakoval.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane vicepremiére, děkuji. Já se nebudu vracet k cestě do Velké Británie, o té jsme hovořili loni a ta je už za námi.

  Kdysi v minulosti jsem vyšetřoval pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který byl shodou okolností taky nominován za KDU-ČSL, a ten měl podobnou zálibu, že kdykoliv letěl kamkoliv do zahraničí, tak si s sebou bral svoji manželku. Tenkrát jsem se na tyto věci dotazoval i zde v Poslanecké sněmovně a byla stručná odpověď, že to považují ze nemorální. Já si myslím, že by to mělo být obdobně i v tomto případě, a jestli vás mohu požádat, vnímáme to ne úplně dobře. Není to asi ten správný signál vůči voličům a občanům. Netvrdím, že se zvýšily nějaké náklady, to letadlo letí za stejné peníze, ať v něm je deset, nebo patnáct lidí. Já to budu nazývat jako nemorální. Jak se s tím poperete vy, je celkem na vás. Děkuji vám za fakturu. Děkuji vám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana vicepremiéra. Nechce vystoupit. Prosím tedy pana poslance Grospiče, který bude interpelovat pana ministra dopravy.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, 12. února 2015 jsem vznesl interpelaci, která se týkala rekonstrukce železniční trati 071 Nymburk - Mladá Boleslav ve věci zkapacitnění, která byla plánována nebo stále možná je plánována ve dvou etapách na letošní a příští rok, to jest pro rok 2015 a 2016, v etapě 2015 Luštěnice - Mladá Boleslav mimo tyto železniční stanice a v roce 2016 Veleliby až Luštěnice, opět mimo tyto železniční stanice, s tím, že by měla být zvýšena kapacita této trati, a také bylo uvažováno s tím, že by se zvýšila propustnost některých dalších železničních stanic, respektive výhyben zohledněním především nákladní dopravy, která po této železniční trati probíhá.

  V současném roce proběhla naopak rozsáhlá výluka a rekonstrukce železniční trati 070 v rozsahu Všetaty - Bakov nad Jizerou, která navazovala na předchozí rekonstrukci této trati z Bakova nad Jizerou přes Turnov do Tanvaldu, čemuž tedy také rozumím, ale chtěl bych se zeptat, zda tedy stále je aktuální plán rekonstrukce trati 071 Nymburk - Mladá Boleslav, zda se plánuje rekonstrukce také hlavního nádraží v Mladé Boleslavi a zda v této souvislosti a jak pokročily práce na takzvané všejanské spojce, to znamená spojení trati z Milovic na právě onu trať 071 Nymburk - Mladá Boleslav s tím, že počátkem roku, to jest v únoru, tento stav byl ve stavu asi čtyř projektových variantních studií, tak zda v této době už došlo k nějakému posouzení těchto projektových studií (upozornění na čas) a bylo rozhodnuto o tom, zda se začnou realizovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra. ***

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s aktuálním děním kolem trati Mladá Boleslav - Nymburk a všejanské spojky. V současné době probíhá stavba s názvem zvýšení kapacity Nymburk - Mladá Boleslav 1. stavba. Jedná se o stavbu, jejímž cílem je trať zkapacitnit pro potřeby nákladní dopravy v souvislosti s požadavkem společnosti Škoda Auto, a. s. Obsahem této části je řešení v úseku Luštěnice - Mladá Boleslav. Předpokládané dokončení stavby je v prosinci roku 2016. Investiční náklady jsou 920 milionů korun. V přípravě je rovněž stavba s názvem zvýšení kapacity Nymburk - Mladá Boleslav 2. stavba. Její zahájení se předpokládá v říjnu 2017, dokončení pak v prosinci roku 2018 a náklady na stavbu jsou 505 milionů korun.

  Návrh řešení všejanské spojky je součástí připravované aktualizace studie proveditelnosti Praha - Liberec, která posoudí veškeré možnosti modernizace železniční infrastruktury v tomto směru. Pro další postup bude nutné zajistit zpracování studie proveditelnosti modernizace železničního spojení Praha - Liberec s cílem nalezení ekonomicky efektivní varianty. To se bohužel dosud za posledních deset let nepodařilo. V současné době SŽDC připravuje zadání této aktualizace.

  Ministerstvo dopravy souhlasí s tím, že vybudování krátkého úseku mezi Milovicemi a Čakovicemi je zajímavou možností v rozvoji železniční infrastruktury na území Středočeského kraje. Samostatné řešení zřízení novostavby všejanské spojky bez současného řešení navazujících úseků železniční infrastruktury by mohlo mít nepříznivý vliv na posouzení veškerého přepravního potenciálu se současným negativním vlivem na ekonomické hodnocení zmíněného záměru. Po zpracování aktualizace studie proveditelnosti se předpokládá nalezení a schválení ekonomicky efektivní varianty modernizace vhodné k další přípravě. Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana poslance, zda chce vystoupit. Je tomu tak. Prosím.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Pane ministře, chtěl bych vám poděkovat za tuto odpověď, byť je tedy v obecných informacích, které jsou mi také obecně známé a dostupné. Chtěl bych vás ujistit, že dnes máme 26. listopadu, jestli se nepletu, a zatím žádná rekonstrukce trati 071 z Nymburka do Mladé Boleslavi nepočala. Možná že je rovněž ve fázi příprav či záměru a bude se tak dít na sklonku letošního roku.

  K té zamýšlené studii bych chtěl jenom říci, že rozumím i tomu, že je předpokladem zkapacitnění této trati a potom realizace všejanské spojky. Nicméně bych vás chtěl požádat, aby Ministerstvo dopravy tuto věc bralo jako vážnou prioritu, která by výrazně pomohla železniční dopravě nejen v tomto regionu, ale i ve spojení Prahy s Mladou Boleslaví a Libercem.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane poslanče, jenom pro upřesnění, ta stavba zvýšení zkapacitnění trati Nymburk - Mladá Boleslav je v přípravě a faktické zahájení se počítá až za rok a půl, takže proto to ještě nezačalo. Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Radku Maxovou, která bude interpelovat paní ministryni školství.

 • Poslankyně Radka Maxová: Vážená paní ministryně, v únoru byl vyhlášen rozvojový program pro navýšení platů ve státním sektoru. Chvíli se nic nedělo a v červnu vyhlásilo Ministerstvo školství a mládeže rozvojový program pod číslem 19436/2015-2 pro soukromé a církevní školy a smazal se tím nerovný přístup. V listopadu tohoto roku byl vyhlášen opět rozvojový program na zvýšení platů ve státním sektoru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy říká, že peníze z roku 2015 do října dostanou tyto školy v normativech v roce 2016, což je v pořádku. Peníze od listopadu 2015 a navýšení, které proběhne v roce 2016, dostanou v normativech až v roce 2017, což je dle mého názoru extrémní diskriminace, která tu ještě nebyla. Zpoždění dorovnání financí dosáhne až 14 měsíců. Dle mého názoru by mohlo Ministerstvo školství pokračovat v únorovém scénáři a vytvořit pro soukromé a církevní školy rozvojový program pro dorovnání financování vyhlášené 1. listopadu, a to co nejdříve. Doplňuji, že za předcházejících ministrů byly v drtivé většině rozvojové programy vyhlašovány pro všechny typy zřizovatelů ve stejných termínech a za stejných podmínek. Nevidím tedy důvod, proč by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo dělat rozdíly mezi příjemci, což jsou v konečném důsledku žáci.

  Ráda bych vás tedy požádala o dopřesnění informací, zdali opravdu ten rok 2017 je správně napsaný, tak jak jsem obdržela. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní ministryni.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na základě interpelace paní poslankyně potvrzuji, že skutečně nedošlo k navýšení finančních prostředků pro soukromé školy. Důvodem je odlišná právní regulace soukromých škol oproti školám veřejným z hlediska financování. Nejde o to, že bychom chtěli soukromé školy obrat o jejich nějaké oprávněné nároky, ale jde skutečně o způsob financování, kdy podle jejich zákona částka, která je jim přikazována, vychází z předchozích ročních normativů uplynulého roku. To znamená, že pro soukromé školy jsme v souladu se zákonem učinili tolik, že v návrhu rozpočtu pro rok 2015 jsme vybojovali tu část prostředků, která odpovídala navýšení z roku předchozího, takže to je ta částka, kterou dostali, ale vlastně o rok později. A stejně tak jsme pro rozpočet 2016 u Ministerstva financí uplatnili sumu a získali ji pro soukromé školy z hlediska zvýšení roku 2015. To znamená, z hlediska způsobu financování dostávají soukromé školy zkrátka navýšené prostředky o rok později. Takže tolik stručně. Veškeré prostředky navíc, které byly případně diskutovány odborně a byly i z mé strany vůči Ministerstvu financí uplatňovány, byly odmítnuty. A co se týká let předchozích, tak v předchozích letech před naší vládou ty problémy nevznikaly, protože nedocházelo k navyšování tarifů, to znamená nedocházelo k těmto rozdílům. Tolik stručně. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda paní poslankyně chce vystoupit. (Chce.) Prosím.

 • Poslankyně Radka Maxová: Ještě jednou bych se chtěla zeptat, protože to 2017 tam nezaznělo. Zaznělo tam 2016. Tak jestli dochází k tomu zpoždění o 14 měsíců.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ano, přesně tak. Takže k tomu navýšení, které vlastně fakticky bude 2016, tak stejně budeme vyjednávat vůči nárokům soukromých škol ve směrných čísel rozpočtu pro rok 2017.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní poslankyni Pavlínu Nytrovou, která bude interpelovat pana ministra Dienstbiera. (Ten je nepřítomen.) Prosím.

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážený pane ministře, svou interpelaci začnu dost neobvykle. Moje dnes 92letá babička ve svých studentských letech docházela do romských rodin, kde bylo jejím úkolem učit děti v těchto rodinách český jazyk, matematiku, dále je měla učit připravovat se do školy, základním hygienickým návykům a podobně. Jak jsem uvedla, mé babičce je letos 92 let. A já se ptám: Kam jsme za těch více než 70 let romské etnikum posunuli? Kolik procent Romů má středoškolské vzdělání? Kolik procent Romů má vysokoškolské vzdělání? Kolik stojí integrace Romů do naší společnosti peněz? A jaký je z těchto lidských i finančních investic celkový efekt? Kolik procent z romské populace vzhledem k populaci většinové aktivně pracuje rok a déle? Jaké máme výsledky z integrací a vzdělávání romské populace?

  Vážený pane ministře, neděláme někde chybu? Neměli bychom pracovat s romskou populací jinak? Děkuji za odpověď.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Odpověď obdržíte písemně. Prosím, pan poslanec Kučera stahuje, takže prosím pana poslance Novotného. ***

 • Poslanec Martin Novotný: Vážený nepřítomný pane ministře (Dienstbiere), na této schůzi Poslanecké sněmovny jsme se dostali jako k první vlaštovce, k první novele schváleného služebního zákona. Všichni asi víme, že v souvislosti s nutností řešit problémy v české diplomacii. Těch záležitostí, které se objevují velmi rychle po schválení služebního zákona a které ukazují na jeho problematičnost, je ovšem více. Jednou z takových důležitých věcí je upozornění ze strany předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drábové, že praktická aplikace tohoto zákona vede k tomu, že se fakticky znemožňuje možnost postupné obnovy zaměstnanců tohoto úřadu na principu odbornosti. Že zkrátka důsledky toho zákona vedou k tomu, že se do výběrových řízení nikdo nehlásí, protože takové odborníky není možné adekvátně zaplatit. My jsme opakovaně upozorňovali na problém prostupnosti vůči akademické sféře i soukromé sféře.

  Já tuto interpelaci směřuji na vás, protože mě zajímá, zda v současné době na úrovni vlády České republiky probíhá nějaká první reflexe v důsledku schválené podoby služebního zákona, zda sama vláda připravuje v diskusích mezi jednotlivými resorty ve vyhodnocení podnětů tohoto typu nějakou novelizaci. Náš poslanecký klub podal několik pozměňovacích návrhů, kterými se snažíme ty první postřehy s platností služebního zákona řešit, a já očekávám, že jako obvykle zazní argumentace, že poslanecké pozměňovací návrhy jsou nesystémové, že je potřeba počkat na systémové řešení ze strany vlády. Proto už předem chci získat tu informaci, zda je taková argumentace relevantní, zda se na úrovni vlády nějaké takové vyhodnocení připravuje, abychom případně mohli argumentovat, že to není pravda, že náš postup je racionální a že naše návrhy představují tu příležitost, jak se dostat k urychlenému řešení. Bohužel skutečnost, že pan ministr není přítomen a lhůty, které souvisejí s odpověďmi na interpelace, můžou vést k tomu, že tuto odpověď, zda se na úrovni vlády na tomto pracuje, získám až v době, kdy mi bude takříkajíc k ničemu v souvislosti právě s tou naší iniciativou pozměňovacích návrhů, přesto bych byl rád, kdyby se pan ministr jako předseda Legislativní rady vlády vyjádřil, zda už taková nějaká činnost probíhá.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Adamová stahuje svou interpelaci, takže slovo má pan poslanec Leoš Heger, který interpeluje pana ministra zdravotnictví.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, moje druhá interpelace na nepřítomného ministra zdravotnictví bude poměrně stručná a týká se zdravotního zajištění a zejména zdravotního pojištění cizinců. Otázka tohoto zajištění znovu vyplula a objevily se diskuse vybuzené množstvím hrozících migrantů, přestože dosud jich příliš k nám nedorazilo. Ale nelze zapomenout, že je tady už etablováno množství cizinců, kteří to zdravotní pojištění uspokojivě vyřešené nemají. Týká se to cizinců, kteří zde většinou trvalý pobyt udělen nemají, ale jsou zde zaměstnaní, a zejména jejich děti a manželky, kteří nemohou spadnout do systému veřejného zdravotního pojištění. Mají řadu problémů jak s cenou, tak krytím a různými výlukami komerčního zdravotního pojištění.

  Zdravotní výbor již několikrát vyzýval Ministerstvo zdravotnictví k řešení tohoto problému, který je zatím stále odsunován. Můj dotaz zní, zda se v tomto směru toho času na ministerstvu něco připravuje, nebo ten problém leží stále zatím ještě neřešen. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Šincla.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že pan ministr tady opět není, tak bych se vzdal své interpelace a doufám, opravdu doufám, že už pan ministr konečně začne plnit své povinnosti, tak jak říká často v médiích a na veřejnosti, začne opravdu makat, to znamená tady, konkrétně v Poslanecké sněmovně, a bude odpovídat na interpelace poslanců. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Olgu Havlovou, která bude interpelovat pana ministra spravedlnosti.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, po demonstraci 17. listopadu na Albertově v Praze jste zveřejnil vyjádření, že kdo podněcuje k nenávisti k některým náboženstvím, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, jak říká § 356 trestního zákona. Dále jste v rozhovoru k demonstraci tisíců občanů na Albertově řekl: Policie má ze zákona povinnost stíhat všechnu trestnou činnost, o které se dozví. A mám pocit, že policistů tam, myšleno na Albertově, bylo poměrně hodně.

  Pane ministře, na Albertově byli zástupci Úsvitu - národní koalice, zástupci Bloku proti islámu s dalšími tisíci lidmi a žádné projevy nenávisti zde ani v nejmenším nezazněly. Já doufám, že jste si dobře ověřil, co na Albertově přesně padlo, než jste jako ministr spravedlnosti České republiky začal do médií mluvit o tom, že policie má povinnost stíhat projevy z Albertova. A pokud do médií říkáte, a zde jsem vás citovala, že policistů na Albertově bylo dost, aby začali stíhat, chci po vás jasnou odpověď, kdo z vystupujících na Albertově má být stíhán a za jaké výroky. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste vytrhla z kontextu tu větu a otočila jste ji přesně opačným směrem. To byla odpověď na otázku, zda budu podávat nějaké trestní oznámení. A já jsem na to řekl, že policie má ze zákona povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, a že policistů bylo, pokud je mi známo, na Albertově hodně. To znamená, že nechávám na policii, aby posoudila, zda se tam stal nějaký trestný čin, a spoléhám na to, že pokud tam nějaký viděla, já na tom Albertově ani nebyl, tak ho bude také stíhat. A všimněte si, že jsem se ani poté už k tomu nikdy nevyjádřil a nebudu se dále vyjadřovat z toho důvodu, že nechci, aby to vypadalo, že ministr spravedlnosti vytváří tlak na to, aby někdo byl nějak stíhaný.

  Já jsem v určité chvíli považoval za vhodné upozornit na to, že v trestním zákoníku máme nějaké ustanovení, protože jsem měl pocit, že začíná docházet k tomu, že veřejnost se blíží k jeho hraně, možná ji i překračuje a možná ani neví, že v trestním zákoníku takové ustanovení je. Takže to byla moje role a všechno ostatní je na někom úplně jiném a já s tím nemám nic společného a mít nebudu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Olga Havlová: Já bych jenom chtěla říct panu ministrovi, že jsem nic z kontextu nevytrhla, protože podáte například trestní oznámení jsem se vás vůbec neptala, to se vás ptali novináři v iDNES. Já to tady mám vytisknuté. A jako ministr byste neměl předjímat takové věci a měl byste si být ve věcech jistý. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře, pokud máte zájem.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: No to je to, co jsem říkal, že se mě ti novináři ptali, jestli podám trestním oznámení. Tak jsem si to dovolil k tomu doplnit. Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Valentu, který bude interpelovat pana ministra zemědělství. ***

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, znovu se vás ptám na výjimku ze zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat, týkající se tzv. rituální porážky halal. Pro všechny, co halal porážku zvířat neznají, je třeba zopakovat, že tento způsob spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen při plném vědomí. Toto je v přímém rozporu s dikcí zmíněného zákona, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit, a potom teprve je možno jej usmrtit a vykrvit. Rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poráženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve ještě vyslechnout recitaci islámských svatých veršů.

  Vy jste mi v květnu na tomto fóru mj. odpověděl: Na rovinu říkám, v řádu jednoho dvou měsíců, a tento termín vám opět připomínám, chci ukončit jednání, jestli budeme schopni nalézt kompromisní řešení tak, abychom dokázali naplnit to, aby porážka byla minimálně bolestná, anebo potom v tomto případě zvažuji opravdu vážné ukončení těchto výjimek, které v České republice jsou od roku 1993 umožňovány. A já vás v květnu také požádal o písemnou informaci, ale od té doby je již, bohužel, ticho po pěšině. Já ovšem možná k vaší politické smůle bohužel nezapomněl. Podle mých zpráv od zástupců rozličných sdružení na ochranu zvířat jste se jaksi zavzdušnil v planých diskusích s náboženskými obcemi, což je samo o sobě dosti zvláštní, neboť přirozeně není v zájmu těchto obcí, aby zmíněná výjimka byla zrušena.

  Proto mi zde ještě jednou jasně, a prosím také písemně, odpovězte, jak jste daleko s realizací vašeho veřejného slibu. Nebo to bylo z vaší strany pouze populistické vyjádření ve smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a slovo má pan ministr zemědělství.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, vážený pane poslanče Valento. K vaší interpelaci musím říct několik faktů. Tím prvním, asi nejzásadnějším, o kterém jste tu tak emočně hovořil - je potřeba si uvědomit, že v principu halal porážka pro muslimskou obec je výrazně totožná s košer porážkou pro židovskou obec. Je potřeba si říct, že když principiálně tady mluvíte o něčem, tak hovořte tedy o celkovém problému, nejenom ve vztahu k jedné náboženské obci, ale k oběma náboženským obcím.

  Pak si ještě dovolím říci, že vaši informaci s odříkáváním modlitby jsem rozporoval už i minule a rozporuji ji i dnes, protože to není ten důvod. Důvod je ten, aby to zvíře bylo vykrveno, a proto tato porážka probíhá tady tímto způsobem, kdy ještě v průběhu toho vykrvování je v činnosti nějakou dobu srdeční sval, který lépe pomáhá vykrvení toho zvířete a následně toho masa.

  Pokud jde o ty další věci, jednání jsme zahájili v průběhu prázdnin. Já jsem na počátku těch jednání byl přítomen, na jednom jednání se zástupci židovské obce, tak zástupci muslimské obce, následně jsem požádal svého komoditního náměstka pana Šnejdrlu, aby v těch jednáních pokračoval, což oni ještě pokračují a ta jednání neukončili, tudíž já dnes nemám ještě konečné rozhodnutí, jestli se rozhodneme tu výjimku zrušit, či nikoliv. Není otázka populismu, prostě říkám, že ta jednání nebyla ukončena. To je to, co vám v tomto okamžiku mohu dát jako informaci. Pokud to vyžadujete, jak jste to řekl, velice rád vám toto dám i v písemné formě. Takže to je asi to klíčové, co vám na to mohu odpovědět.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Valenta má ještě doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane ministře. Samozřejmě si na tu vaši odpověď počkám a tentokrát už ji budu sledovat opravdu bedlivěji než naposled. Tak jste mi to také minule víceméně slíbil, a nic se nestalo. Ale nebudeme se dohadovat o tom, jestli to je výjimka pro židovskou obec, nebo pro muslimskou obec. Tohle není předmětem tohoto. Já bych vám jen opět citovat, co vy jste prve řekl: Experti na veterinární lékařství dnes dávají jiné posudky ve vztahu ke ztrátě vědomí velkých hospodářských zvířat v případě skotu, která podle některých studií není v řádu sekund či desítek sekund, ale říkají, že tu jde čas ztráty vědomí přes 120 sekund, což už je doba, kdy lze obecně říci, že zvíře v ten okamžik prokazatelně trpí. Takže o to mi jde přesně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli pan ministr ještě chce využít možnosti na odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Tak samozřejmě to, co jste řekl, já vám nerozporuji, to stále trvá a my si tyto věci analyzujeme, jestli je to možné, protože v některých zemích světa se podařilo najít konsenzus, kde tamní židovské, případně muslimské obce se se státní správou dohodly na tom, že nějakou formu omráčení tam umožní, a to je to, o čem my s těmito zástupci jednáme. Potom bychom se měli rozhodnout, že buďto to upravíme, anebo tu výjimku zrušíme. To je celé. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a tato interpelace končí. Ještě předtím, než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval došlou omluvu paní poslankyně Jitky Chalánkové od 18.15 hodin z pracovních důvodů z dnešního dalšího jednání.

  Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje pana ministra Daniela Hermana. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, musím se vám k něčemu přiznat. Ve včerejší rozpravě nad návrhem státního rozpočtu jste mi naprosto dokonale zamotal hlavu, a to mnohem víc, než si myslíte. K pozměňovacímu návrhu, který by měl posílit dotační programu na Ministerstvu kultury na obnovu kulturních památek, jste uvedl následující: Samozřejmě že tento pozměňovací návrh obsahuje potřeby, které by jistě obnově našeho památkového fondu výrazně prospěly a pomohly. Na druhou stranu jako člen vlády vnímám mantinely reálných možností a musím říci, že ten fakt, že i na příští rok máme jen na obnovu památek vyčleněnu jednu miliardu na národní kulturní poklad, zhruba tři čtvrtě miliardy na další památkové dotační programy, tak je to, myslím, hladina, která je velmi zajímavá. A jednání s Ministerstvem financí se vyvíjí vždy velmi pozitivně. Já po této stránce oceňuji vstřícnost, se kterou se k této problematice stavíme. To znamená, rozumím tomuto návrhu, chápu jej, ale jako člen vlády rozumím také tomu, co je možné a co možné není. To znamená, s tou mírou racionality přistupujme k těm návrhům, které zde zaznívají, ač meritum a zájem, které vyslovují, je jistě dobrý. Ale znovu říkám, nemůžeme se pohybovat v nějakých kategoriích nereálných možností.

  Já teď nevím, jestli ano, nebo ne, jestli pozměňovací návrh má, nebo nemá vaši podporu, ale spíš se bojím, že vaši podporu nemá. A ujišťuji vás, že se mi kvůli tomu včera velmi špatně usínalo.

  Abych vysvětlila, proč jste mě tak zaskočil. Na jednání výboru pro školství, mládež, kulturu a tělovýchovu, které se uskutečnilo, jste totiž uvedl, že tento návrh vaši podporu má. Vážený pane ministře, uklidněte mě prosím a potvrďte, že váš slib pronesený na výboru stále platí, že miliarda pro památky v příslušných dotačních programech Ministerstva kultury je i nadále naším společným cílem (upozornění na čas), kterého bychom chtěli dosáhnout už ve státním rozpočtu na rok 2016, a že tento návrh podpoříte i ve třetím čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, nezlobte mě, máte potom ještě minutu na doplňující otázku, tak dodržujte prosím časy. Tak pan ministr Herman odpoví. Prosím, pane ministře, máte svých pět minut.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové. Já opět chci poděkovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni Kovářové za její podporu kulturních památek. Myslím, že i ta výstava zde v aktech je velmi demonstrativní, jasná a pozitivně ukazuje ty potřeby, které jsou. To znamená, děkuji, že jste, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně, zde zopakovala ty základní teze z mého včerejšího vystoupení. Ano, meritorně váš návrh moji podporu má a plně s ním souhlasím, protože je to něco, co by našemu fondu pomohlo. Na druhou stranu opět zopakuji, že se musíme skutečně pohybovat v mantinelech reálných možností. A já naslouchám při zasedáních vlády těm prioritám, které vláda má, jsou to dnes skutečně otázky bezpečnostní, což asi každý chápe, a chápu, že se musíme nějakým způsobem vypořádat i s těmi globálními výzvami. Samozřejmě, pokud by nebyla zabezpečena bezpečnost naší země, nebudou zabezpečeny ani památky. To znamená, že po této stránce zde chci být loajálním členem naší koaliční vlády a vnímat ty potřeby tak, jak je vláda ve svém sboru nastaví. Nicméně meritorně mou podporu ten návrh má.

  Ale abych byl konkrétní. Program péče o národní kulturní poklad je pro rok 2016 rozpočtován ve výši jedné miliardy korun, což představuje 8,5 % výdajů naší kapitoly. Do této částky se promítá usnesení vlády ze 16. června 2014 k přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017, na jehož základě byly navýšeny tehdy platné výdajové rámce, a to o jednu miliardu na každý z těchto roků, což jsou peníze, myslím, velmi zajímavé. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Hermanovi za odpověď. Paní poslankyně Kovářová doplní svou otázku. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, vnitřní dluh na památkách činí 318 mld. korun. Chápu, že říkáte, že jste navýšili na národní kulturní památky, na národní kulturní poklad, ale na památky kulturní, kterých je 40 tisíc, jste navýšili asi o 150 mil. Nerespektoval jste usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který vás vyzval, abyste do těch šesti programů dal minimálně jednu miliardu, a to mě mrzí. Chápu, že jsou nějaké priority vlády, je zde bezpečnost, s tím já velmi souhlasím, ale také rozpočtový výbor dal jasně najevo, že prioritou je sport, a našel navíc 250 mil. A já se ptám, jak je možné, že když na sport dáváme, a s tím souhlasím jako bývalá sportovkyně, tak proč prioritou vlády není také obnova kulturních památek a zachování našeho kulturního dědictví. To mě moc mrzí. Vím, že vy jako ministr kultury jste si vědom zachování našeho kulturního pokladu a dědictví (Předsedající: Paní kolegyně...), ale tato vláda zřejmě nikoliv! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr doplní svou odpověď na doplňující otázku paní poslankyně Kovářové. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji za slovo. Ano, plně sídlím tento úhel pohledu a vnímám, že kulturní památky jsou skutečně tím rodinným stříbrem naší země, za kterým k nám přijíždějí miliony lidí z celého světa. Já jsem přesvědčen, že se mi daří postupně získávat pochopení i třeba těch členů vlády, kteří řekněme nevnímají prioritu péče o památkové dědictví tak výrazně jako já. Ale to je nakonec logické, to je úkolem ministra kultury. I když se podíváme na tuto oblast čistě optikou ekonomickou, tak to znamená obrovský přínos, protože jak vnímáme třeba situaci v oblasti kinematografie, jsou to právě památkové objekty, a to nejenom exteriéry, ale i jejich interiéry, které k nám zvou filmové společnosti z celého světa, protože laicky řečeno se v podstatě u nás kulisy nemusejí stavět. A z 800 mil., které na filmové pobídky dáváme, k nám přichází zpět zhruba 2,5 až 3 mld. korun, které se z nemalé části vracejí třeba právě v pronájmech těm památkovým objektům.

  To znamená ano, souhlasím s vámi, je třeba tyto priority nastavit tak, aby odpovídaly reálné situaci, že památky jsou rodinným stříbrem. Mohu vám slíbit prostřednictvím pana předsedajícího, vážená paní kolegyně, že se o to budu i nadále snažit, a znovu vám děkuji - vám i všem - za podporu této věci.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Danielu Hermanovi a budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Ladislava Šincla na ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Pan kolega Šincl tady není, takže jeho přihláška propadá.

  V tom případě je na řadě interpelace pana poslance Petra Bendla ministra dopravy Dana Ťoka k problematice úprav na autech VW, ale pan poslanec Bendl také není, takže také tato přihláška propadá.

  A jsme u další interpelace a to je interpelace paní poslankyně Pavlíny Nytrové na ministryni školství Kateřinu Valachovou. (Ministryně školství spěchá k mikrofonu. - Pobavení.) Paní ministryně tady je, ale paní poslankyně Nytrová tu není, takže i její interpelace propadá a paní ministryně, která je jistě připravena, je bez práce.

  Dostáváme se tedy k další interpelaci a to je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na ministra financí a místopředsedu vlády ke koncepci návrhu o státním rozpočtu. Takže paní poslankyně Kovářová má slovo. Prosím.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, jak napovídá název mé interpelace, chtěla jsem se ptát na něco úplně jiného, než na co se nakonec zeptám.

  Nemůžu jinak. Víte, mě už moc nebaví podávat přihlášky k ústním interpelacím, v případě úspěchu při losování svoji interpelaci přečíst a na písemnou odpověď připravenou úředníky ministerstva čekat měsíc. Abych své rozhořčení zasadila do určitého rámce: Pokouším se vás ústně interpelovat v různých věcech už od letošního května. Marně! A ani dnes se mi to nepodaří. Proč? Vy jste se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodíte. Pokud se pamatuji dobře, naposledy jste tu byl ve čtvrtek odpoledne na ústních interpelacích 30. dubna. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, nezlobte se, to už je prostě moc! Proč se ústních interpelací neúčastníte? Bojíte se nepříjemných dotazů poslanců a neumíte na ně reagovat? Anebo námi jako poslanci pohrdáte a nemíníte s námi trávit čtvrteční odpoledne? Po pravdě nevím, která možnost je horší! Takového ministra nemůže hájit žádný poslanec, opoziční ani koaliční.

  Vážený pane ministře, vyzývám vás, abyste svoji docházku na čtvrteční ústní interpelace v Poslanecké sněmovně výrazně zlepšil. Za sebe mohu říci, že se na vás těším, a myslím to upřímně. Mrzí mě, že nedostanu odpověď na to, proč prioritou ministra financí a celé vlády není vedle sportu také obnova kulturních památek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Podle zákona o jednacím řádu odpověď, tak jak bylo i sděleno, bude doručena do 30 dnů v písemné formě. Problém odpovědi je, že to není odpověď na písemnou interpelaci, a tedy nemůže být ani písemná odpověď zařazena do programu čtvrtečního dopoledne v odpovědích na písemné interpelace.

  Paní poslankyně Radka Maxová vzdala svou přihlášku na pana ministra Pelikána, vzala ji zpět, a jsme tedy u interpelace pana poslance Michala Kučery na ministra Milana Chovance. Pana kolegu Kučeru ale také nevidím, takže i jeho přihláška propadá a nedozvíme se nic o zajištění pořádku a shromažďování.

  V tom případě přicházíme k předposlední interpelaci a to je interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci shromažďování dat z dokumentace, ale ani kolegu Hovorku nevidím, takže i tato přihláška propadá. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání.

  Nejdříve ještě přečtu omluvu pana ministra zemědělství Mariana Jurečky, který se od 18 hodin omlouvá z resortních důvodů.

  Pokračovat budeme pevně zařazenými body, a to v přerušené rozpravě k bodům 66 a 67, tak jak včera rozprava přerušena byla.

  Nejdříve se musíme vypořádat s procedurálním návrhem, který nebyl včera hlasován. (V sále je velký hluk.) Prosím, abyste mě pozorně poslouchali, protože to není úplně běžná záležitost.

  Za prvé včera vystoupila paní poslankyně Jana Černochová a navrhla, aby bylo přerušeno do pátečního rána do 9. hodiny. Řekla to včera večer, ale je to návrh procedurální v rozpravě, a přestože jsme dnes po 11. hodině pevně zařadili tyto dva body, přerušenou rozpravu, tento návrh je podle jednacího řádu hlasovatelný, pokud paní poslankyně Černochová upřesní, do kterého pátečního rána myslela. Bude asi potřeba, aby mi to paní poslankyně řekla, a já už to potom nechám odhlasovat. Já cituji ze stenozáznamu, tak se na mě nezlobte, ale je to tak, musíme si to upřesnit. Potom bychom, pokud to nebude přerušeno, museli pokračovat, protože máme ještě dvě přihlášky do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, myslela jsem samozřejmě do pátku tohoto poslaneckého týdne, tedy do zítřka.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Takže máme před sebou procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, že přerušujeme projednávání bodů 66 a 67 do zítřka do 9. hodiny.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 55, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 55, z přítomných 151 poslance pro 24, proti 65. Návrh nebyl přijat.

  Budeme tedy pokračovat ve sloučené rozpravě k bodům 66 a 67. Paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová je na svém místě, pan zpravodaj Pleticha je také na svém místě, můžeme tedy rozpravu v klidu otevřít. Nyní pan poslanec Leoš Heger, který je prvním přihlášeným. Není přítomen, budeme tedy pokračovat panem poslancem Michalem Kučerou. Ten také není přítomen, čili i jeho přihláška propadá. (V sále je trvalý hluk.)

  Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu k bodům 66 a 67 končím.

  Zahajuji přerušený bod

  Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Nyní tedy k zákonu o zadávání veřejných zakázek, potom požádám pana zpravodaje. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem připravená reagovat na veškeré podněty, které zde včera padly, protože jich tady padlo hodně, ne všechny byly věcného charakteru, nicméně jsem byla požádána, abych tak nečinila, takže tak neučiním, nicméně vám chci sdělit, že -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Prosím všechny, kteří mají diskusi nad jiným tématem než jsou veřejné zakázky, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Děkuji. Já bych chtěla garantovat všem poslancům, že velmi uvítáme debaty ve výborech, kam patří především právě ta věcná debata. Musím říci, že to, co zde padalo včera, jsou věci, které jsme řešili právě v průběhu našich osmi měsíců, kdy jsme psali ten zákon, i v rámci vypořádání všech připomínek.

  Budu velmi ráda, já samozřejmě nemám právo vás o to nějakým způsobem žádat a vy nemáte samozřejmě povinnost to respektovat, ale pokud byste měli zájem, tak jsme připraveni udělat seminář, sednout si s vámi všemi, případně na jednotlivých klubech, a osvětlit vám ten nový zákon, jeho výhody i nevýhody, a reagovat na všechno, co zde včera padlo a co zde určitě bude padat ještě ve druhém čtení. Já jsem připravena samozřejmě ve výborech jednak - prosím, garantuji, že pokud mi čas umožní, pro mě je tento zákon naprostá priorita, protože já osobně vnímám jeho prioritu jako člen vlády a také jako jeho zpracovatel pod mým vedením oproti jiným. Ráda bych sdělila, že bych chtěla požádat - a teď, pokud si to opravdu mohu dovolit - předsedy všech garančních výborů, jednoho garančního výboru a ostatních, zda byste si vyčlenili nejen třeba půl hodiny na tento zákon, jak to obvykle bývá, ale třeba dvě hodiny, abychom opravdu na těch výborech mohli diskutovat tento zákon v detailech. My k tomu budeme připraveni. Můžeme vám udělat prezentace, můžeme se vyjádřit ke všemu, co zde říkal i pan poslanec Luzar i pan poslanec Hovorka, ke všemu vám dáme reakci, jenom vás žádám, pokud by to bylo možné. Pokud to možné nebude, budu navrhovat jiný způsob na výborech, abyste si udělali více času na tento zákon na výborech než jenom 30 minut, jak to obvykle bývá, když tam jdeme zodpovědět jednotlivé zákony.

  Já bych všem přítomným chtěla poděkovat, přítomným, kteří jste zde byli včera, chtěla bych poděkovat, že jste tu byli, a chtěla bych také vyjádřit opravdu garanci z mé strany, že se vším, co zde včera padlo, budeme zabývat do detailů, protože já nechci, aby tady z toho nového zákona se stal paskvil, jakým je stávající zákon 137 se svými 21 novelami. Takže za mě opravdu garance maximální součinnosti mé i mého resortu.

  Děkuji za pozornost a budu se těšit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Šlechtové. Pokud nemá zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj, tak budeme muset nějakým způsobem shrnout rozpravu. Budeme tedy konstatovat, jestli jsem správně sledoval - žádám tedy pana zpravodaje, pokud neshrnul rozpravu, že nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. To je jeden moment.

  Druhý moment je ten, že v průběhu rozpravy, a já nemám šanci se zeptat kolegy Grospiče, který mluvil o prodloužení lhůty k projednání, paní ministryně, a v rozpravě bylo řečeno zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů, ale to právě chci vědět od pana zpravodaje, jestli kolega Grospič to dal jako pozitivní návrh v té rozpravě. Já tady nemám stenozáznam. Očekával jsem, že se ho budu moci zeptat.

  Pane zpravodaji, jak vy jste sledoval rozpravu. Bylo to tam jako pozitivní návrh, nebo to bylo jako možnost?

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Myslím, že to tam byl pozitivní návrh.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pozitivní návrh. Čili bychom museli hlasovat o prodloužení lhůty k projednání na 90 dnů. Pan kolega Koníček.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Pardon, na 50. Zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 50 dní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Na 50 dnů - to byla jedna záležitost. Prosím pana kolegu Koníčka.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, pan poslanec Grospič opravdu požádal o prodloužení o 90 dnů dokonce, ale já se domnívám, že v rozpravě návrh na zkrácení nepadl. Ten akorát paní ministryně ve svém úvodním slově, ale v rozpravě návrh na zkrácení nepadl.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já s vámi nesouhlasím, protože pokud jsem řídil schůzi, paní ministryně reagovala na jednu otázku a obhajovala svých 50 dnů, takže v rozpravě padl. Je otázka samozřejmě, nakolik to přednesl konkrétní poslanec.

  Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pane místopředsedo, já bych rád slyšel, kdo ten návrh přednesl, který poslanec či poslankyně tento návrh v rozpravě přednesl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nezpochybňuji, že to přednesla paní ministryně a že to nepřednesl žádný poslanec, to já nezpochybňuji. Já jenom říkám, že v rozpravě o tomto návrhu byla řeč, dokonce nadbytečná. Ptám se tedy jednotlivých vystupujících, aby ozřejmili ten posun. Předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Já tedy musím dát za pravdu kolegovi Koníčkovi. Podle mého názoru také ten návrh není hlasovatelný, ale já se domnívám, že to není žádný problém, když tu lhůtu ponecháme na 60 dnech, a i v tomto duchu jsem se včera vyjadřoval. Pokud by to výbory projednaly dřív, tak jsme schopni tu lhůtu zkrátit i jiným způsobem. Takže já bych doporučoval nevést zbytečně rozpravu a hlasovat o tom návrhu, který je hlasovatelný.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to nijak nezpochybňuji, já jenom podotýkám, že v rozpravě toto téma bylo. Proto jsem se ptal i na kolegu Grospiče, jestli to je pozitivní návrh, a proto jsem očekával slovo zpravodaje. Dobře, čili v tom případě nemůžeme hlasovat o zkrácení lhůty o 10 dnů na 50 dnů, můžeme hlasovat o návrhu kolegy Grospiče na prodloužení na 90 dnů. To bude jediná věc před přikázáním pro výbory. To otevřu ještě jednou, protože až budeme hlasovat o tom návrhu organizačního výboru, tak se budeme zabývat těmi jednotlivými výbory. Já se musím zeptat, protože zase ze stenozáznamu, jak se dívám do zápisu, totiž nemám jasno, jestli ti, kteří o tom hovořili, mluvili o obou tiscích, tedy o bodu 66 i 67, ale to stačí upřesnit v debatě po garančním výboru.

  Tak budeme se tedy nyní zabývat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

  Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu?

  Zahájil jsem hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 155 pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan poslanec Farský navrhl ústavněprávní výbor jako další výbor, pan poslanec Kučera hospodářský výbor jako další výbor. Hlásí se někdo další? Aha, s faktickou poznámkou. Pardon, prosím, paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jsem to včera neřekla úplně explicitně. Navrhuji přikázání do výboru pro obranu, a to vzhledem k objemu zakázek, které Ministerstvo obrany, resort obrany, vypisuje, i ke skutečnostem, že v minulosti právě špatný zákon o veřejných zakázkách byl limitem pro to, abychom byli schopni plnit akviziční procesy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Zavadil.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Já navrhuji výbor pro sociální politiku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pro sociální politiku. Pan poslanec Klán.

 • Poslanec Jan Klán: Vzhledem k tomu, že nejsou jasné dopady na státní rozpočet, navrhuji ještě rozpočtový výbor.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozpočtový výbor. Tak to jsou všechny návrhy. Já rekapituluji ostatní návrhy - ústavněprávní, hospodářský výbor, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku a výbor rozpočtový. Ano? To jsou další výbory kterým by byl přikázán, záleží na vašem rozhodnutí.

  Nyní budeme hlasovat o výboru ústavněprávním. Zahájil jsem hlasování číslo 57. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 155 pro 122, proti 1. Návrh byl přijat.

  Další hlasování pořadové číslo 58 je výbor hospodářský. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 155 pro 125, proti nikdo. Bylo schváleno.

  Další výbor, o kterém budeme hlasovat na přikázání, je výbor pro obranu v hlasování číslo 59, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 155 pro 48, proti 45. Návrh nebyl přijat.

  Další výbor, který budeme hlasovat na přikázání, je výbor pro sociální politiku v hlasování číslo 60, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 155 pro 37, proti 49. Ani tento návrh nebyl přijat.

  A nyní návrh na přikázání rozpočtovému výboru v hlasování číslo 61, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 155 pro 30, proti 62. Ani tento výbor neprošel.

  Hlasování o zkrácení lhůty na 50 dnů jsme řekli, že je nehlasovatelný návrh. Můžeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty na 90 dnů. Ptám se - budeme rozhodovat se souhlasem paní ministryně, jestli ano, nebo ne, paní ministryně. Prodloužení lhůty? (Ministryně: Ne.) Ne, dobře.

  Rozhodneme v hlasování číslo 62, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty. (Námitky v sále.)

  Pardon, nehlasovatelný. Omlouvám se, prohlašuji hlasování číslo 62 za zmatečné. Můžeme pokračovat, a to tak, že mohu konstatovat, že bylo rozhodnuto u vládního návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, že garančním výborem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a že další výbory, kterým to bylo přikázané, je výbor ústavněprávní a hospodářský výbor. Lhůta k projednání zůstala na 60 dnech. Končím bod 66.

  Budeme pokračovat bodem 67.

  Skončili jsme sloučenou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Není tomu tak.***

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Navrhuji právě, jak jste říkal, ústavněprávní výbor. Samozřejmě je to logické, když tam jde ten samotný zákon, tak by měl jít i změnový. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já jenom pro pořádek, protože to v té sloučené rozpravě nepadlo. Pan kolega Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak návrh na přikázání nemusí padnout v rozpravě, takže logicky, že prošel i hospodářský výbor, tak navrhuji i tento tisk do hospodářského výboru. (Předsedající: Dobře.) U těch ostatních to neprošlo, bylo by zase nelogické, aby to byl doprovodný zákon, když tam není ten hlavní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já doufám, že i logicky to odhlasujeme. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat jenom pro ústavně právní výbor a hospodářský výbor jako další výbory, kterým bude přikázáno.

  Nyní tedy hlasování o ústavněprávním výboru jako výboru, kterému to dále bude přikázáno v hlasování 64, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 154 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Další návrh je přikázat výboru hospodářskému. Rozhodneme v hlasování 65, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 153 pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

  Tento tisk byl přikázán také ústavněprávnímu a hospodářskému výboru jako dalším výborům. Lhůta pro projednání zůstává na 60 dnech. Tím končím i bod 67. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Máme rozhodnuto o zákonu o veřejných zakázkách a zákonech souvisejících.

  Pokračovat budeme podle rozhodnutí z dnešního dopoledne bodem číslo

  Tímto sněmovním tiskem jsme se už zabývali ve čtvrtek 8. října na 33. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili jeho projednávání do čtvrtka 22. října, také na 33. schůzi. Přerušili jsme ho v obecné rozpravě. Pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš už zaujal místo u stolku zpravodajů, požádám o totéž zpravodaje pro prvé čtení Pavla Holíka. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, ale nemám nikoho dalšího přihlášeného. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a přerušenou obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Rozhodneme v hlasování číslo 66, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 154 pro 124, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a končím bod číslo 135.

  Dalším přerušeným bodem, který jsme již měli, je bod číslo

  Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, který neměl šanci uvádět tento tisk, a prosím tedy pana místopředsedu vlády, aby tisk 484 uvedl. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se předkládá Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s vládou Íránské islámské republiky, která byla podepsána 30. dubna 2015 v Praze. Tato smlouva zajisté reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí, přičemž byla na expertní úrovni sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN. Na vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránem se tedy v současné době neaplikuje žádná taková smlouva, může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění.

  Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Nedílnou součástí smlouvy je i protokol, který zaručuje právo oběma státům uplatňovat jejich vnitrostátní právní předpisy za účelem zabránění daňovým únikům a podvodům a dále reaguje na situaci, kdy Írán není v tuto chvíli s to plně vyměňovat bankovní informace, a ukládá mu povinnost bezodkladně informovat českou stranu o uskutečněných změnách v této oblasti.

  Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotveny oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu. V průběhu času nabývala na účinnosti některá omezující opatření vůči Íránu znamenající jisté překážky v obchodu s různými druhy zboží, zařízení, technologií apod. Přes tato opatření je smlouva o zamezení dvojímu zdanění pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění bezesporu zvýší právní jistotu případných investorů obou států.

  Na základě uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti a tuto smlouvu a protokol k ní po projednání přikázala v prvním čtení příslušným sněmovním výborům. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a požádal bych, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Karel Rais: Dobrý večer. Ono podstatné v podstatě bylo zde řečeno. Jedná se o řešení problému, že v současné době existuje bezesmluvní vztah, což je ze strany některých českých podnikatelských subjektů považováno za velký nedostatek v rámci obchodních vztahů. Jedná se o standardní smlouvu, která byla založena na základě vzorových modelů OECD a OSN. Uzavření smlouvy nemá dopad na státní rozpočet. Ostatní jste tady slyšeli. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr i pan zpravodaj nás informovali, že smlouva je sestavena podle vzorového modelu OECD, což je zajisté v pořádku. Vzhledem ale k právnímu řádu, který panuje v Íránské islámské republice, bych si dovolil pana ministra požádat o odpověď, jakým způsobem jsou řešeny výjimky týkající se podnikání v oblasti alkoholických nápojů a hazardních her. Jestli by nám mohl pan ministr odpovědět.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Jistě bude možné odpovědět, když ne tady, tak na výborech. Ale samozřejmě jsme v obecné rozpravě. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - pan ministr nechce, pan zpravodaj také nechce.

  Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Očekávám tedy ještě návrh...

  Dobře, jestli stačí zahraniční výbor, rozhodneme v hlasování 67, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 154, pro 128, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

  Tím také končím bod číslo 136. Mé očekávání, že rozpočtový výbor se toho ujme, nebylo naplněno.

  Budeme pokračovat bodem 137, ale nejdřív budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 18.15 do konce jednacího dne pan poslanec Ondřej Benešík, dále se omlouvá pan poslanec Michal Kučera od 16.30 do 21 hodin a Robin Böhnisch od 18 do 21 hodin.

  Bodem, kterým se budeme dále zabývat, je

  Bod byl neprojednán z důvodu nepřítomnosti navrhovatele dne 8. 10. Předložený návrh má uvést pan ministr vnitra Milan Chovanec. A protože tady není, pan ministr Brabec drží (a ukazuje poslancům) příslušné usnesení vlády, kterým byl pověřen za ministra Chovance to uvést. Takže bych požádal pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zastoupil ministra vnitra. Prosím, pane ministře.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji. Dobrý večer, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, s příslušným potvrzením a pověřením, které všem rád ukazuji, bych vás rád seznámil s předkládanou smlouvou, kdy tato smlouva se Spolkovou republikou Německo je komplexním dokumentem, který má přizpůsobit spolupráci policejních a celních orgánů. Ve vzájemných vztazích nahradí již překonané dokumenty, a to např. Dohodu o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě z roku 1991. Rovněž novelizuje Smlouvu o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních a usnadnění jejího používání z roku 2000 a Smlouvu o železniční dopravě přes společné státní hranice a ulehčené průvozní železniční dopravě z roku 1997.

  Smlouva důsledně odděluje policejní a justiční formy spolupráce. Je členěna na tři části. První z nich upravuje oblast policejní spolupráce a obsahuje úpravu všech jejích moderních institutů. Druhá část je změnou smlouvy o justiční spolupráci. Třetí část obsahuje společná a závěrečná ustanovení.

  Vedle standardní spolupráce při předcházení a objasňování trestných činů a při předcházení porušení veřejného pořádku a bezpečnosti se smlouva vztahuje rovněž na objasňování správních deliktů. Nově je ve vztahu ke Spolkové republice Německo upravena např. možnost přeshraničních zásahů na území druhého státu v případech bezprostředního ohrožení života či zdraví osob, předávání osob mezi smluvními státy nebo průvozu osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu přes území druhého státu.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já k této smlouvě dodám pouze jediné, že podkladem pro tvorbu této smlouvy byly podklady české strany. Proběhlo osm kol expertních jednání a výsledek, který je dle mého názoru pro Českou republiku velice přínosný, máte před sebou v materiálech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

  Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Navrhuji výbor pro evropské záležitosti.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor pro evropské záležitosti. Pan poslanec Novotný se hlásí do rozpravy? Ne, abych vás odhlásil před hlasováním, což také učiním. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání, a to zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti

  .

  Nejdříve rozhodneme o přikázání výboru zahraničnímu, a to v hlasování pořadové číslo 68, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zahraniční výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 68, z přítomných 128 pro 124 (z tabule proti nikdo). Návrh byl přijat.

  Budeme se zabývat přikázáním výboru pro evropské záležitosti, a to v hlasování pořadové číslo 69. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 69, z přítomných 131 poslance pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kolega Jakubčík byl úspěšný ve svém návrhu.

  Končím bod číslo 137 s tím, že návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo byl přikázán zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

  Budeme pokračovat. Dalším bodem je bod číslo 138, tím je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu... A pardon, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já využívám situace, kdy jsme mezi body. Mám žádost asi na pana předsedu klubu sociální demokracie nebo na pana předsedu výboru pro bezpečnost. Abyste neřekli, že zdržuji u tak důležitého bodu, jako je EET zítra, tak to říkám dneska. Na příští středu byl řádně svolán výbor pro bezpečnost. Všichni s tím počítali, je výborový týden. Dnes před chvílí byl změněn program na pátek zcela netradičně s tím, že tam vlítl klíčový bod, že premiér přijde představit nového šéfa GIBS.

  To si děláte legraci. To si fakt děláte legraci. Tak buď se tak závažný bod má projednávat na řádně svolané schůzi, kdy je dostatečný počet poslanců, nebo se toho jednání bojíte a dáte ho na termín, kdy předpokládáte, že mnozí mají logicky nasmlouvaný jiný program a nepočítají s tím. Takže já vás žádám, abyste zařídil, aby výbor byl v řádném termínu. Pokud premiér nemůže, aby ten pak byl někdy jindy po dohodě s členy výboru. Opravdu to není nic technického, co by mohlo být v nějakém mimořádném termínu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S přednostním právem za předsedu klubu, dobře. Tak za předsedu klubu ČSSD pan místopředseda a zároveň předseda výboru. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Roman Váňa: Když už tady informace, vážené dámy, vážení pánové, vznikla a byla řečena, tak já bych ji jen upřesnil. Výbor pro bezpečnost je řádně svolán řádnou pozvánkou na příští pátek ve výborovém týdnu. Je mi líto, že paní poslankyně Černochová odlétá do Japonska. Nicméně kvůli tomu nebudeme měnit tento řádný termín a projednáme za účasti pana premiéra. Je to skutečně po domluvě s panem premiérem, sladěno s jeho časovými dispozicemi - bod Informace o kandidátovi na nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tolik na vysvětlenou.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já to považuji za nefér vyjádření. Zapomněl jste říct, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, že paní poslankyně nejede na výlet do Japonska, jak jste tady tak tajemně naznačoval, ale jede na služební zahraniční cestu s ministrem obrany a s vašimi kolegy z vaší politické strany. Tak si nechte hloupé poznámky, že nemůžete za to, že Jana Černochová jede do Japonska. Je to nefér a nekorektní.

  Výbor byl svolán na středu. Je to tak? Je to tak. Říkají mi to členové bezpečnostního výboru. Tak já klidně odejdu, nechám přednostní právo Janě Černochové, aby měla šanci se bránit, ale osobní útoky si odpusťte. Je to celé tak, že váš premiér má prostě čas v pátek, tak všichni ostatní se musí přizpůsobit. Ale vláda odpovídá Sněmovně a ne Sněmovna vládě. To byste mohl samozřejmě vědět jako dlouholetý člen Poslanecké sněmovny.

  A věřím, že se mé kolegyni omluvíte a zdůrazníte, že tam jede služebně s ministrem obrany a nejede na žádný výlet do Japonska, jak jste tady tak opravdu podivně naznačoval.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem tuto debatu nevyprovokoval a omlouvám se za zdržování. Nicméně to, že jede paní poslankyně Černochová na výlet, řekl pan předseda Stanjura. To jsem opravdu neřekl já. Takže to si musí vyřešit kolegové v klubu ODS. To za prvé.

  Za druhé, výbor byl řádně svolán pozvánkou a kolegové z výboru si jistě pamatují, že jsem je informoval o tom, že nás očekává bod, který budeme muset ze zákona projednat, Informaci předsedy vlády o jmenování nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, a že k tomu bude svoláno jednání výboru okamžitě, jakmile to nastane. Na jednání výboru jste tuto informaci kvitovali s povděkem a vzhledem k tomu, že původně uvažovaný termín ve středu pro jednání výboru pro bezpečnost, který se kryje s jednáním výboru pro obranu, což vám také nevyhovovalo logicky, když jsme někteří členové obou výborů. Na středeční jednání nebyl žádný bod, který bychom mohli projednat, takže toto řádné jednání bylo svoláno na pátek s jediným bodem. A přiznávám, tak jak říkal pan předseda Stanjura, že je to po konzultaci s panem premiérem s ohledem na jeho časové možnosti. To je celá záležitost.

  Chtěli jsme, aby toto jednání s výborem pro bezpečnost proběhlo před jednáním vlády, abychom informaci, kdo je navrhován za nového ředitele Generální inspekce, měli dříve, než to bude projednáno na vládě. I když v minulosti byla zvyklost opačná, že tedy nejdříve vláda rozhodla, a pak tuto informaci dala k dispozici výboru pro bezpečnost. Takže abychom mohli změnit tuto zvyklost, protože jednání vlády je v pondělí, musel se výbor sejít nejpozději v pátek, což je ve výborovém týdnu, a myslím, že už není třeba dále vysvětlovat. Pokud jsem se nějak dotkl kolegyně Černochové, což by rozhodně nebylo mým úmyslem, tak se předem omlouvám, i když jsem neřekl nic z toho, co mi pan poslanec Stanjura klade za vinu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Váňovi jako místopředsedovi klubu sociální demokracie a uvažuji o tom, že po příspěvku paní kolegyně Černochové, která vystupuje jako místopředsedkyně klubu ODS, přeruším schůzi na poradu předsedů klubů, protože jsme svědky zneužití jednacího řádu. Oba předsedové klubů jsou přítomni. Odešli do předsálí, aby si tady mohli vyřizovat místopředsedové klubů své vnitřní záležitosti. Odmítám takové zneužívání jednacího řádu. Říkám to zcela jasně před celou Sněmovnou. (Potlesk v celém sále.)

  Paní poslankyně, jako místopředsedkyně klubu ODS máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla uvést na pravou míru to, co tady pan předseda výboru pro bezpečnost řekl, a možná vás požádat, abyste si v rámci přestávky, kterou budete možná vyhlašovat, opatřili stenozáznam z výboru pro bezpečnost, kde se i hlasovalo o termínu ve středu. Pokyvuje paní Válková, pokyvuje kolega Chalupa, pokyvuje Broňa Schwarz. Teď za mnou byla paní Bebarová-Rujbrová. Takže pan Váňa mě tady obviňuje z něčeho, co není pravda. Je to na stenozáznamu a všichni přítomní, kteří tam byli, kývají hlavou, že se dohodl výbor na středu na 9. hodinu ráno, před výborem pro obranu. A to, co tady řekl pan Váňa, je lež.

  Jestli vás zajímá, co včera schválil organizační výbor za cestu do Japonska, tak vám to osvětlím. Po jednání vlády zítra, někdy v devatenáct, možná dvacet hodin, s panem ministrem obrany sedneme do letadla. Letíme třináct plus posun v čase - osm hodin do Tokia, abychom položili s panem ministrem obrany, s panem Seďou z ČSSD, s dalšími kolegy z různých politických klubů z podvýboru pro válečné veterány věnec u československých legionářů, kteří tam zemřeli po první světové válce. Věnce klademe v pátek a v pátek odlétáme do Prahy. Takže to je prosím ten úžasný výlet, jak to tady pan Váňa řekl! Strávit patnáct hodin v letadle tam a zpátky a jeden den na položení věnců tam. (V sále je silný hluk.)

  A skutečně mě velice uráží to, jakým způsobem se ČSSD staví k výběru tak důležitého ředitele bezpečnostních sborů, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bohužel už se tady stalo zvykem a tradicí, že tyto věci si mezi sebou nekomunikuje ani vládní koalice, protože z toho termínu jednání výboru pátečního, z toho byli překvapeni i místopředsedové výboru pro bezpečnost. Ani těm se předseda výboru pro bezpečnosti pan Váňa neuráčil říct, že bude svolán nějaký výbor. Jestli tohle vám přijde normální? Já nevím, co chce ČSSD a pan premiér Sobotka s panem Váňou tajit. Proč nechce předvolat pana premiéra s kandidátem na ředitele GIBS v řádném termínu, s dostatečným časovým předstihem tak, aby všichni měli čas, a ne to svolávat takto pokoutně, bez vědomí místopředsedů i členů a ještě tady lhát, že termín nebyl pevně daný. Byl daný a byl daný na středu na 9. hodinu. (Slabý potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím. ***

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já si myslím, že takováto debata, zejména poslední vystoupení je nedůstojné Poslanecké sněmovny. Takováto slova, která zde zaznívala, která navíc neodpovídají realitě, hraničí podle mě skutečně se zneužitím tohoto prostoru mezi body. My jsme se tady sešli, abychom projednali smlouvy v prvním a druhém čtení. Já bych byl rád, abychom se k této práci vrátili, a měl jsem za to, že je vůle smlouvy, tuším, že jich je asi ještě deset, dnes projednat.

  Takže si dovoluji vzhledem k tomu, že je za jedenáct minut 19 hodin, jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 navrhnout, abychom dnes o všech návrzích meritorně i procedurálně hlasovali i po 19. hodině. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě tento návrh podrobím hlasování, a to hlasování pořadové číslo 70. Nejdříve vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat o návrhu, který tady přednesl předseda klubu sociální demokracie jménem klubu ANO a sociální demokracie na jednání do 21. hodiny.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 70 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 132 pro 79, proti 36. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy pokračovat. Hlásí se pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. (V sále je hluk.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nebojte se, nechci zasahovat do sporu, kdy má či nemá jednat bezpečnostní výbor při představování šéfa GIBS, ale chtěl jsem se trochu ohradit proti tomu, co tady řekl pan kolega Sklenák. Výbory jsou orgány Poslanecké sněmovny, a pokud mají někteří místopředsedové výboru pocit, že se předseda nechová fér, tak komu to mají sdělit? Sdělí to Poslanecké sněmovně, pochopitelně. Poslanecká sněmovna zasedá a bylo možné to říct buď dneska, nebo zítra, protože až do zasedání toho výboru nezasedá. Takže prosím pěkně k žádnému zneužití nedošlo. Proti tomu bych se docela rád ohradil.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mé první vystoupení trvalo asi 57 vteřin a slušně jsem požádal kolegy ze sociální demokracie, ať zváží. Oni se pak zuřivě vrhnou na mikrofon, obviňují moji kolegyni a uzavřou to tím, že došlo ke zneužití jednacího řádu. To je poměrně zvláštní logika. Já jako programátor takovou logiku prostě nemohu přijmout. Respektuji přání pana předsedy poslaneckého klubu, že se chce věnovat smlouvám. Žádný problém. V bezpečnostním výboru budeme hovořit zítra od 9 hodin. Ale neříkejte mi, že to bude zneužití. Já jsem právě proto říkal, abyste neříkali, že vám odebíráme drahocenný čas k pokladničkám. Mluvil jsem necelou minutu. Vy jste potom přišli a neříkali jste pravdu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já budu pokračovat. Ale nezlobte se na mě, já to za zneužití jednacího řádu považuji. Pokud chceme projednat například jakýkoliv bod, tak je legitimní, aby se kdokoliv zvedl a navrhl bod jednání. To je jednací řád. A výměna názorů skutečně může být. Jestli si myslíte, že jsem překročil možnosti předsedajícího, odvolejte mě z řízení schůze, ale já v tomto ohledu respektuji, že jsou tady zařazeny určité body, které máme projednávat. A to, co se tady projednává, není otázka toho, jak funguje nebo nefunguje určitý orgán Sněmovny.

  Nyní se budeme zabývat bodem

  Za vládu má přednést úvodní slovo paní ministryně Michaela Marksová, kterou vítám. Žádám paní poslankyni Janu Pastuchovou, která je zpravodajkou pro prvé čtení, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Já zde předkládám smlouvu proto, že Ústava Mezinárodní organizace práce stanoví vládě povinnost postoupit Parlamentu každou úmluvu, protokol a doporučení této organizace do jednoho roku od jejich přijetí, a to včetně stanoviska k nim. Cílem této povinnosti je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí. Zde se tedy předkládá materiál, kde jsou tři normy přijaté na loňské konferenci. Jde o Protokol k Úmluvě č. 29 o nucené práci, potom o doprovodné doporučení k tomuto protokolu a změny k Úmluvě o práci na moři, kterou tedy Česká republika zatím neratifikovala.

  Ten první protokol se zaměřuje především na prevenci před nucenou prací a ochranu obětí z hlediska jejich práv zejména při trestněprávním řízení, nároků na sociální rehabilitaci a pomoc a zdůrazňuje potřebu zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti - jak koukám, probíhají tam vášnivé debaty mimo Mezinárodní organizaci práce. (K poslankyni Černochové diskutující v levé části sálu.) V boji proti obchodování s lidmi. Tento materiál tedy obsahuje i návrh na ratifikaci tohoto protokolu. Co se týče Úmluvy o práci na moři, i když jsme neratifikovali, tak to potřebujeme předložit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a žádám, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, myslím, že paní ministryně tady řekla vše, o čem tento protokol je. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že zákaz nucené nebo povinné práce je jedním ze základních lidských práv a že nucená a povinná práce porušuje lidská práva a důstojnost milionů mužů a žen a bohužel i dětí na celém světě.

  Bez toho, abych to opakovala, řeknu, že protokol včetně dalších navržených doporučení a změn odpovídá stávající české vnitrostátní legislativě a v praxi je v souladu s ústavním pořádkem i dalšími mezinárodními smlouvami, jejichž je Česká republika signatářem. Abychom tedy dostáli svým závazkům vyplývajícím z členství v Mezinárodní organizaci práce, doporučuji stejně jako vláda České republiky souhlasit s ratifikací Protokolu k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci a vzít na vědomí Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a změny z roku 2004 k Úmluvě o práci na moři. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Přistoupíme k hlasování, a to hlasování pořadové číslo 71, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 71. Z přítomných 134 pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru sociálnímu, a bude tedy projednán. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce. Končím bod 138.

  Byla doručena omluvenka panu předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 18.30 do 21 hodin paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. ***

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před sebou máte návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě COTIF a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Česká republika je členským státem úmluvy už od jejího vzniku. V roce 1999 byla úmluva novelizována, avšak dalších sedm let trvalo, než ji ratifikoval dostatečný počet států a mohla tak nabýt účinnosti. Mezitím však Evropská unie zdokonalila své vlastní právo regulující některé oblasti železniční dopravy. Členské státy COTIF, které jsou současně členy Evropské unie, tak musely na základě Smlouvy o fungování EU dát přednost právu evropskému, a proto byly nuceny učinit výhradu k aplikaci některých částí úmluvy. V roce 2009 proto byla přijata euronovela úmluvy, která oba právní režimy sjednotila.

  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se tedy předkládá ke schválení návrh ratifikace této novely úmluvy a současně návrh na odvolání výhrady České republiky k úmluvě. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu ministrovi dopravy. A nyní prosím, aby se ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Holík. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Jedná se o první čtení a prosím, aby tento tisk byl přikázán k projednání v zahraničním výboru. Děkuji vám za slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo, prosím, jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

  Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 73, přihlášeno je 134 poslanců a poslankyň, pro 118, proti 1. Návrh byl přijat a konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu.

  Dalším bodem našeho jednání je bod

  Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velký hluk.) Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech. Dne 29. června 2015 ji za Českou republiku podepsala paní Jana Reinišová, mimořádná zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Nizozemském království včetně ostrova Aruba, ostrova Curacao a ostrova Svatý Martin a pan Alfonso Boekhoudt zplnomocněný zástupce Aruby při nizozemské vládě.

  Ministerstvo financí od roku 2010 ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím sjednává s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Prozatím tato jednání vyústila v 14 konkrétních návrhů textů, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo už 9 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

  Sjednávání dohody proběhlo na základě vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu dohody o výměně informací v daňových záležitostech, které byly schváleny usnesením vlády č. 227 ze dne 22. března 2010. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací. Předmětem dohody jsou daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání, to je v České republice daně všeho druhu a pojmenování a v Arubě daně všeho druhu a pojmenování včetně spotřebních daní. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají povinnosti mlčenlivosti.

  Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem mohou být poskytnuté informace použity v trestním řízení pouze jako operativní informace. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. (V sále je velký hluk.)

  Schválení dohody, na jejímž základě se bude uskutečňovat mezinárodní výměna daňových informací s jurisdikcemi doposud považovanými za daňové ráje, je velmi žádoucí, neboť lze očekávat pozitivní dopad především na daňové výnosy státního rozpočtu České republiky, a to vlivem efektivního snížení daňových úniků. Dohody působí také jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, domnívám se, že tento vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015, pan vicepremiér a ministr financí řekl dostatečné množství informací a já vás tímto jenom chci požádat, abyste souhlasili s tím, aby tato záležitost byla projednána v zahraničním výboru. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 74, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu smlouvy.

  Dalším bodem je

  Prosím, aby úvodní slovo přednesl pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře. ***

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Mauricijské republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu mauricijské strany se v listopadu 2014 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila s jednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu roku 2015. Následně byla v srpnu 2015 dohoda podepsána.

  Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom musím konstatovat, že pan ministr už tady všechno sdělil, takže dovolte mi jenom, abych zopakovala, aby tento vládní návrh na ratifikaci dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě byl přikázán zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu, není zájem o závěrečná slova a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má prosím někdo nějaký jiný návrh? Jestliže ne, přistoupíme k hlasování.

  Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 75, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  Nyní prosím, aby úvodní slovo přednesl místo ministra vnitra Milana Chovance z pověření vlády pan ministr životního prostředí Richard Brabec.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem předkládané smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava je pevné ukotvení bodu styku státních hranic těchto tří států. Trojstátní hraniční bod se nachází v korytě řeky Moravy v prostoru zaústění řeky Dyje. V současné době je pohyblivý, stejně jako státní hranice s Rakouskou republikou na řece Dyji. V dotčeném úseku probíhají střednicí toku Dyje. Státní hranice se Slovenskou republikou jsou pak od 1. dubna 2011 nepohyblivé v celé délce s výjimkou úseku přiléhajícího k trojstátnímu hraničnímu bodu. Jedná se cca o 60 metrů, kde probíhají střednicí toku Moravy.

  Koncept pohyblivých státních hranic na hraničních vodních tocích je v současné době překonaný. Česká strana má zájem upravit postupně smlouvy o společných státních hranicích se sousedními státy tak, aby byly státní hranice nepohyblivé po celé délce. Ukotvení bodu styku státních hranic s Rakouskem a Slovenskem je podmínkou pro realizaci tohoto záměru. Smlouva vychází ze současné polohy trojstátního hraničního bodu, nedojde tedy ke změně průběhu státních hranic.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za uvedení. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji panu ministrovi za zevrubnou prezentaci předmětné smlouvy a ještě bych rád zdůraznil, že text smlouvy vychází ze současné polohy trojstátního bodu, která je zachycena v protokolu z roku 1995. Sjednáním smlouvy tedy nedochází ke změně státních hranic, k přírůstku nebo úbytku státního území. Proto není zapotřebí přijetí ústavního zákona o změně průběhu státních hranic podle čl. 11 ústavního zákona č. 1 z roku 1993 Sb.

  Závěrem navrhuji jako zpravodaj přikázání předmětného tisku zahraničnímu výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, není zájem. A budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 76, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  Prosím nyní, aby smlouvu představil a uvedl ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 31. července 2014 v Monaku. Za Českou republiku ji podepsala velvyslankyně České republiky Marie Chatardová, za vládu Monackého knížectví ministr zahraničních věcí pan José Badia.

  Dosavadní jednání s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem vyústila ve 14 konečných návrhů textů tohoto typu mezinárodních smluv, které následně prochází legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo už 9 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

  Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání. Jde o daně z příjmu a daně z převodu majetku, respektive nemovitostí. Z dohod je vyčleněna DPH, neboť Monako je v celní unii s Francií a v oblasti DPH se řídí předpisy Evropské unie, a to při výměně informací. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti.

  Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, která je v trestních věcech vyhrazena justičním orgánům. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí.

  Od uplatňování dohody lze očekávat možnost českých daňových správců doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, a také zvýšení daňové disciplíny tuzemských rezidentů do budoucna. Sjednání této dohody by mělo přispět k příznivému fiskálnímu dopadu na příjmy České republiky a k zvýšení prevence finanční kriminality obecně. Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 318/2. Návrh iniciativně projednal i rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 318/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Šrámek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych přečetl usnesení zahraničního výboru z 19. schůze ze dne 9. června 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014, sněmovní tisk 318.

  Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Mgr. Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014;

  II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

  III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Děkuji za slovo.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance René Čípa. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i rozpočtový výbor předmětnou smlouvu projednal a na své 15. schůzi se usnesl a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu, není zájem o závěrečná slova.

  Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Každý ví, o čem hlasuje, není potřeba opakovat znovu usnesení. Je to tak?

  Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 77, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Poprosím pana ministra dopravy Dana Ťoka, aby nám návrh představil. Děkuji.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy v oblasti civilního letectví mezi Českou republikou a Hongkongem upravuje dohoda o leteckých službách podepsaná v roce 2002. S cílem uvést tuto dohodu do souladu s unijním právem byla s hongkongskou stranou vyjednána její změna. Hlavní úpravy se odehrávají v článcích týkajících se určování leteckých dopravců a odvolávání či pozastavování jejich provozních oprávnění. Změna dohody byla podepsána v Hongkongu dne 14. srpna 2014.

  Sjednání změny dohody nevyžaduje úpravy našeho právního řádu, její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Současně se změnou dohody se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací také stávající dohoda, která byla schválena podle tehdy platných právních předpisů jako mezinárodní smlouva vládní kategorie. Aby celá stávající dohoda ve znění její změny byla bezprostředně závazná, je třeba, aby byla také ona ratifikována a povýšena tak na mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie.

  Dovolil bych si touto cestou vás požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 333/1. Prosím. (Poslanec Karel Rais se radí s místopředsedou Gazdíkem o zastoupení poslance Miholy.) Ano, jste v zastoupení pana zpravodaje, nicméně ve druhém čtení smlouvy není nutno hlasovat o změně zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Rais: Tak jen pro upřesnění. Dobrý večer. Předkládám usnesení zahraničního výboru z 20. schůze ze dne 3. září letošního roku k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února roku 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, sněmovní tisk 333.

  Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Miholy a po rozpravě zahraniční výbor

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002;

  II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

  III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu, není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

  Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 78, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Prosím nyní pana ministra dopravy, aby nám tento návrh představil. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám představil návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům. Jedná se o první dvoustrannou mezinárodní smlouvu v oblasti kosmických aktivit, kterou Česká republika uzavírá.

  Smlouva zakládá rámec pro spolupráci na výstavbě, provozu a využívání kosmických systémů a prohlubuje možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a kosmických vědách. Kosmické aktivity jsou velmi progresivním a vysoce technicky a vědecky náročným odvětvím. To potvrzuje i každoročně se zvyšující poptávka po službách kosmických systémů a dynamicky rostoucí objem trhu. Předpokládáme, že sjednání mezinárodní smlouvy s Francií jako evropskou a světovou kosmickou velmocí nám přinese nové hospodářské a vědecké příležitosti a zvýší renomé a postavení České republiky v mezinárodním kosmickém společenství.

  Navrhovaný text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Sjednání smlouvy nebude vyžadovat změny v českém právním řádu.

  Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, my tak jistě rádi učiníme poté, co poprosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Leo Luzara, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisku 387/1. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 20. schůze dne 3. září 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

  Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 79, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem je

  Prosím nyní, aby se jménem vlády ujal slova ministr Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, to bude stručné. Tato smlouva byla podrobně uvedena v prvním čtení panem kolegou Chovancem.

  Předkládaná smlouva novelizuje platnou smlouvu o policejní spolupráci, která vstoupila v platnost 1. července 2006. Důvodem pro změnu a doplnění platné smlouvy jsou především vyšší nároky kladené na spolupráci bezpečnostních orgánů obou států po zrušení kontrol na společných státních hranicích v důsledku plného zapojení České republiky do schengenského prostoru.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Plzáka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 396/1.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu již před půl rokem na své 17. schůzi dne 14. dubna 2015. Po rozpravě, po odůvodnění prvního náměstka ministra vnitra dr. Ing. Jiřího Nováčka a zpravodajské zprávě poslance Pavla Plzáka doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsané dne 5. prosince 2014 v Bruselu."

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se ale nikdo nehlásí, takže končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

  Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 80. Přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Předpředposledním bodem našeho dnešního jednání je bod

  Prosím, aby i tady se ujal slova ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Etiopské federativní demokratické republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu obou stran na sjednání dohody se v roce 2011 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu roku 2012. Následně byla v listopadu 2014 dohoda podepsána.

  Text dohody je velmi liberální, odpovídající současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků, vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

  Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí široké možnosti ke komerčnímu využití.

  Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. I tady poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Plzáka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 431/1. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, ještě jednou za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své 20. schůzi dne 3. září 2015. Jak bylo již řečeno, tato smlouva vznikla z iniciativy etiopské strany, které měly zájem létat v poolu s Lufthansou do Prahy. Vzhledem k tomu, že tato iniciativa vznikla před pěti lety, zajímalo nás, jestli tyto Etiopian Airlines ještě existují. Existují, dokonce létají s moderními boeingy typu Dreamliner.

  Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Pavla Plzáka a po rozpravě zahraniční výbor ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě."

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

  Zahajuji hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 81, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  I tady prosím pana ministra dopravy Dana Ťoka o uvedení materiálu. Prosím.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika nemá doposud upraveny vzájemné vztahy s Jamajkou žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Dohoda o letecké dopravě by se tak měla stát prvním takovým dokumentem upravujícím tyto vztahy na bilaterální úrovni.

  Dohoda byla schválena vládou České republiky v říjnu a následně podepsána v listopadu 2014. Jedná se o liberální text, který vychází z českého návrhu a obsahuje úpravu všech důležitých oblastí letecké dopravy, jako je stanovení rozsahu přepravních práv a další nezbytné podmínky pro provozování obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami, spolupráci v oblasti provozování, bezpečnosti i ochrany letectví před protiprávními činy a další. Impulsem pro sjednání letecké dohody bylo zavedení nepravidelných letů mezi Českou republikou a Jamajkou v roce 2012. Letecká dohoda zavede jasný právní rámec v oblasti letecké dopravy mezi oběma státy a může přispět i k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů s Jamajkou.

  Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Rostislava Vyzulu, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 435/1. Prosím, pane zpravodaji. ***

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych zde uvedl usnesení zahraničního výboru, který projednal tento tisk na 20. schůzi dne 3. září 2015. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého a zpravodajské zprávě poslance Rostislava Vyzuly a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě." Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Nemá zájem nikdo o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

  Zahajuji hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 82, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Prosím, aby se jménem vlády ujala slova ministryně práce a sociálních věcí.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato smlouva o pracovní dovolené, resp. dohoda, umožní mladým lidem ve věku 18 až 30 let uskutečnit až roční poznávací pobyt na území druhé smluvní strany a v jeho průběhu nejen cestovat a studovat, ale i vykonávat pracovní činnost a vlastně si na ten pobyt přivydělat. Obdobná dohoda byla podepsána 7. října s Chile a mezitím také již vyslovil souhlas s ratifikací této dohody Senát. Takže děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 527/1. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Zemek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si vás dovolil seznámit s usnesením zahraničního výboru ze dne 13. října 2015. Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí dr. Martina Smolka a zpravodajské zprávě Václava Zemka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsané dne 8. června 2015 v Jeruzalémě. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě udělal.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se přihlašuji proto, že se jedná o dohodu mezi Českou republikou a Státem Izrael. Vůbec nechci kritizovat tuto dohodu, naopak děkuji paní ministryni, že ji přináší, ale myslím, že je fér na půdě této Poslanecké sněmovny říct, bohužel tady není předseda skupiny Česká republika - Izrael, že jsme mnozí z nás naprosto zděšeni rozhodnutím Evropské komise a speciálně madam Mogherini, nebo jak se vyslovuje, to ani nevím, bývalé trockistky, komunistky proslavené fotkami s Jásirem Arafatem, která prosadila rozhodnutí Evropské komise o označování zboží z osad na území Golanských výšin a dalších částí státu Izrael. Já to pokládám za naprostý skandál. Pevně věřím, že česká vláda proti tomu naprosto jednoznačně zaprotestuje a nebude to akceptovat. A jenom by mě velmi zajímalo, jak v této věci postupovala a vystupovala česká eurokomisařka paní Jourová, která zastupuje naši zemi v Evropské komisi.

  Já si myslím, že za situace fatálního ohrožení z Blízkého východu zpochybňovat jedinou fungující demokracii, jedinou zemi, která je dnes a denně ohrožována terorismem, je prostě naprostý nesmysl ukazující, jak je Evropská komise odtržena od myšlení normálních lidí. Takže děkuji za tuto smlouvu, chtěl jsem jenom toto na půdě Poslanecké sněmovny říct. Děkuji. (Potlesk v sále s výjimkou poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestli nikdo takový není, končím rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo paní ministryně. Není zájem.

  Budeme hlasovat o návrhu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael a usnesení zahraničního výboru.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 83, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

  Děkuji paní ministryni i vám, drazí kolegové. Nyní s přednostním právem se hlásí místopředseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane místopředsedo.

 • Poslanec Alexander Černý: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já naprosto chápu a taky mě těší, že se nám daří tak překotným tempem projednávat body a odmazávat tu šílenou škálu, kterou máme ještě před sebou, ale přece jen tu a tam je třeba dát prostor i kvalitě. A nás moc mrzí, že tady mezi námi dnes není přítomen ministr zahraničních věcí, a protože máme právě s nadcházejícím bodem na něho připraveno několik poměrně závažných otázek, tak prosím o přestávku na jednání našeho klubu v délce 74 minut.