• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil 36. schůzi Poslanecké sněmovny, a všechny vás tady vítám.

  Ještě než přistoupíme k jednotlivým organizačním otázkám, dovolte mi, abych vás všechny požádal o to, abychom povstáním a minutou ticha uctili památku všech obětí teroristických útoků, které se odehrály v poslední době a měly neblahý vliv na současnou mezinárodněpolitickou situaci. Prosím, povstaňte. (Přítomní povstávají a drží minutu ticha.)

  Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 36. schůze ve čtvrtek 12. listopadu letošního roku a pozvánka vám byla rozdána v pátek 13. listopadu prostřednictvím poslaneckých klubů.

  Prosím, přihlaste se všichni svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. V současné době náhradní kartu číslo 6 má pan poslanec Okleštěk a číslo 11 pan poslanec Ondráček.

  Prosím, abyste se případně přihlásili písemně k návrhu na změnu pořadu schůze.

  Nejdříve ale přistoupíme k určení dvou ověřovatelů. Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Václava Klučku. Má někdo jiný návrh na ověřovatele? Není tomu tak. Dám hlasovat o ověřovatelích 36. schůze Davidu Kádnerovi a Václavu Klučkovi.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 1 ze 141 přítomných 128 pro, proti 1. Návrh byl přijat.

  Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 31 a pan poslanec Kádner má číslo 13.

  Konstatuji, že jsme ověřovateli 36. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Václava Klučku.

  Nyní budu konstatovat, kdo požádal o omluvení své neúčasti na jednání této schůze. Jedná se o tyto poslance a poslankyně, kteří svou omluvu směřovali předsedovi Poslanecké sněmovny: pan předseda Hamáček se omlouvá z pracovních důvodů, paní poslankyně Margita Balaštíková z osobních důvodů, pan poslanec Běhounek z pracovních důvodů, pan poslanec Ivan Gabal z pracovních důvodů stejně jako Vlastimil Gabrhel do 15.30, na celé odpoledne Leoš Heger, z důvodu zahraniční cesty Gabriela Hubáčková stejně jako Petr Kořenek, od 14.15 do 17.30 pan poslanec Roman Kubíček z pracovních důvodů, ale ten svoji omluvu zrušil a je tady, vidím ho. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Igor Nykl, do 16.30 z pracovních důvodů Herbert Pavera, z pracovních důvodů na celé odpoledne Gabriela Pecková stejně jako Lukáš Pleticha, od 16 hodin pan poslanec Pavel Plzák z pracovních důvodů, na celé odpoledne Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Jiří Skalický od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů, na celé odpoledne z pracovních důvodů František Vácha, z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Rostislav Vyzula, z pracovních důvodů Markéta Wernerová, od 18 hodin Jaroslav Zavadil a pan poslanec Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

  Na zahraniční cestě je z členů vlády pan předseda vlády Bohuslav Sobotka a Daniel Herman, dále se omlouvá Milan Chovanec z pracovních důvodů, do 15 hodin Marian Jurečka, na zahraniční cestě je také Svatopluk Němeček, od 14.45 do 16.30 z pracovních důvodů paní ministryně Kateřina Valachová, ze zdravotních důvodů se stále omlouvá pan ministr Lubomír Zaorálek.

  Dále byly na stůl doručeny omluvy pana poslance Vladislava Vilímce a pana ministra Pelikána.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 36. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce. Po jednání dnešního politického grémia je z grémia společný návrh, abychom vyřadili body, které již byly projednány na 35. schůzi Poslanecké sněmovny, a jsou tudíž neprojednatelné, jsou z bloku třetích čtení. Jedná se o body - prosím Poslaneckou sněmovnu o klid! - 155, 156, 157, 158, 159 a 160.

  Předseda ústavněprávního výboru pan poslanec Jeroným Tejc požádal o vyřazení bodů z návrhu pořadu schůze, a to bodů 4 a 161, to je sněmovní tisk 411, bodů 5 a 162, sněmovní tisk 412, bodů 21 a 178, sněmovní tisk 304, bodů 32 a 189, sněmovní tisk 188, a bodů 33 a 190, sněmovní tisk 234. Jedná se o zákony ve druhém a ve třetím čtení, které nebyly doposud projednány ústavněprávním výborem.

  Předseda výboru pro zdravotnictví pan poslanec Rostislav Vyzula požádal o vyřazení bodů 6 a 163. Také jsou to zákony ve druhém a třetím čtení, které nejsou doprojednány ve výboru pro zdravotnictví.

  Paní veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová požádala o pevné zařazení bodu 211, to je návrh zprávy veřejného ochránce práv, a to na čtvrtek 17. 12. od 11 hodin, tedy po písemných interpelacích.

  Dovolte mi ještě jednu informaci předtím, než dám slovo dalším přihlášeným, a to je informace, která se týká návrhů vrácených Poslanecké sněmovně Senátem Parlamentu České republiky. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 4074, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 445/8, navrhuji zařadit jako návrhy zákonů do 36. schůze Poslanecké sněmovny, datum jejich projednání bude předmětem dalších dohod. Jde jenom o zařazení do schůze vzhledem k ústavní povinnosti na nejbližší schůzi zařadit zákony vrácené Senátem Poslanecké sněmovně.

  To je z mé strany vše, to jsou návrhy schválené grémiem. Moje otázka před hlasováním bude znít, zda je chcete hlasovat jednotlivě, nebo najednou aklamací. ***

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout změnu dnešního programu schůze, a to tak, že bychom návrhy, které se týkají armádních zákonů, a to konkrétně branného zákona, zákona o službě vojáků v záloze a zákona o ozbrojených silách, měli projednat i vzhledem k bezpečnostní situaci kolem nás i v samotné ČR na schůzi dnes, a to hned po zařazených bodech ze Senátu, kde už máme objednané pozvané hosty. Takže by tyto tři návrhy, tento balík tří návrhů, které by měly být chronologicky, tak jak jsem řekla, tak měly být dnes projednávány po vratkách ze Senátu. Děkuji, že podpoříte můj návrh.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní kolegyně, máte čísla tisků?

 • Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, je to tisk číslo 455, to je branný zákon, je to tisk 456, to je zákon o službě vojáků v záloze, a je to tisk 502, zákon o ozbrojených silách ČR.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Teď je návrh kompletní.

  Nyní pan poslanec Marek Černoch, potom pan ministr Mládek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Rád bych navrhl předřazení bodu 109. Jedná se o sněmovní tisk 496. Je to technická novela energetického zákona, která legislativně technicky řeší to, aby Energetický regulační úřad měl od 1. ledna 2016 vedení. Současný energetický zákon je v rozporu se zákonem služebním, a není tak zcela jasné, kdo má být ve vedení ERÚ od příštího roku. Na tento problém reaguje i vládní novela v tisku 538. Bohužel tento zákon se již do konce roku schválit nestihne. Jedinou šancí, jak tento stav napravit, je schválit tisk 496 v prvním čtení podle § 90. Proto bych chtěl tento bod 109 zařadit na dnešní jednání před bod 15, tedy jako 9. bod. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Před bod 15, tisk číslo 496, současný bod 109. Děkuji.

  Pan ministr Jan Mládek. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nemám nic proti prioritě branných zákonů, ale dovoluji si modifikovat návrh paní poslankyně tak, že ty body budou zařazeny až po bodu 14, to je po dosud platných přednostních bodech. Tam je mj. onen zákon o energetickém úřadu a horní zákon, které už byly odkládány mockrát. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to je alternativa k tomu návrhu na změnu programu.

  Nyní pan předseda klubu ANO Faltýnek. Pane předsedo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych přednesl konkrétní návrh, který by naše určitý kompromis mezi těmi stanovisky, která tady zazněla, a sice chtěl bych poprosit sněmovnu, abychom se usnesli na tom, že dnes budeme jednat a hlasovat i po 19. a 21. hodině, a pak se určitě dostane na všechny zákony, které jsou tady označovány jako prioritní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to nebyl bod programu, to byla organizační záležitost, dáme o ní hlasovat.

  Nyní v pořadí přihlášených písemně paní poslankyně Olga Havlová. Prosím.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, žádám zařazení nového bodu, a to informaci pana ministra spravedlnosti k jeho otevřeným výzvám kriminalizovat Blok proti islámu za snahu zastavit radikální projevy islámu v České republice. Tento bod chci zařadit jako první bod ve čtvrtek po písemných interpelacích. Žádám, aby pan ministr vysvětlil své výroky z rozhovoru pro iDNES z 18. listopadu, kdy na otázku "pod vaším tweetem se objevily názory, zda tím míříte na pana prezidenta" pan ministr odpověděl: "Bylo to myšleno primárně k tomu, že dnes bez reakce policie dochází k šíření nenávisti vůči islámu." V jiné otázce pan ministr dále k danému tématu řekl: "Směřovalo to zejména k hnutí, které má naplnění té skutkové podstaty už ve svém názvu."

  Rozhovor vznikl proto, že pan ministr na svém tweetu napsal: "Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému náboženství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, říká § 356 trestního zákona." Takový tweet sdílel na sociální síti pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán po akcích 17. listopadu na Albertově v Praze. Narážel tak na projevy některých řečníků a na činnosti policie.

  Prosím o zařazení tohoto bodu i na základě vyjádření bývalého ministra spravedlnosti a poslance ODS a dnešního europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila, kterého mi dovolte také citovat: "Takový radikální výklad tohoto ustanovení považuji za nebezpečný. Jsem velkým zastáncem svobody slova, a i když třeba s řadou výroků pana Konvičky nemusím souhlasit, neznamená to, že když se někomu nelíbí islám, dopouští se tím trestného činu. V médiích jsem nikde nezaznamenal, že by byly proneseny extrémní projevy, které by na Albertově vysílaly k násilí proti muslimům či uprchlíkům," uvádí pan exministr, a dále dodává: "Byl bych velmi nerad, kdyby vyjádření nesouhlasu s radikálním islámem mělo být považováno za něco zakázaného. Ostatně se nelze lidem divit, že mají po úrocích Islámského státu v Paříži nebo na ruské letadlo z těchto islámských fanatiků obavy." (Poslankyně se odmlčela kvůli hluku v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jednáme o pořadu schůze. Prosím, než budeme hlasovat, abyste věnovali pozornost jednotlivým návrhům a případné diskuse o jiných věcech přednesli do předsálí... Přeruším schůzi, než se uklidníte... Snad to nebude potřeba. Prosím, pokračujte.

 • Poslankyně Olga Havlová: "Možná by se pan ministr měl zabývat spíše radikálními muslimskými kazateli, kteří v západoevropských mešitách otevřeně vyzývají k násilí na Evropanech." Konec citace.

  Dámy a pánové, možná se někteří z vás nyní ptáte, proč žádám zařazení tohoto bodu místo toho, abych prostě sepsala standardní písemnou interpelaci, na kterou mi musí pan ministr Pelikán do 30 dnů odpovědět. Proč je má otázka natolik závažná, že žádám její řešení na plénu Sněmovny? Závažná je proto, že v době imigrační krize, v době islámských teroristických útoků v Evropě, které nemají srovnání, zde stojí zcela zásadní otázka: Má právo spolek a vůbec občané ČR žádat, aby islámské obce nezískaly tzv. vyšší práva dle našeho současného zákona o církvích? Má právo si dát do svého názvu to, že bojuje proti progresi islámu do naší kultury? Nebo nemá občan či spolek právo se bránit prorůstání islámu do naší společnosti dle pana ministra spravedlnosti, který má nemalý vliv na strukturu státních zastupitelství? Právě v době, kdy má dojít k zásadní zákonné změně struktury státních zastupitelství? Ptám se jako členka Bloku proti islámu, který nechce radikální projevy islámu v naší zemi. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Havlové a budeme pokračovat v návrzích na změnu pořadu schůze. Nyní pan poslanec Martin Lank, připraví se pan poslanec František Laudát.

 • Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu výrazně stručnější. Já bych rád navrhl přednostní projednání bodu č. 111, což je sněmovní tisk 525. Chtěl bych ho zařadit dnes za již pevně zařazené body. Pro připomenutí, jedná se o novelu zákona, která má jednoznačně určit trestnost vojenské služby u tzv. Islámského státu. Problém je v tom, že dneska zákon zakazuje vojenskou službu u cizích států, Islámský stát ale není uznaný stát z pohledu mezinárodního práva, a proto se na něj ani tato úprava nevztahuje. Do armády Islámského státu odcházejí tisíce Evropanů, nikdo nemůže vyloučit, že tam budou postupem času odcházet i Češi. My máme obsáhlou právní analýzu, která jednoznačně říká, že to je reálný problém. Za důležité považuji, že proti tomuto návrhu se nestaví ani bezpečnostní služby, naopak ho vítají. A rovněž bych podotkl, že se nejedná o iniciativu pouze našeho klubu, ale že ji podepsali i kolegové z koalice a novela je zpracovaná členem Legislativní rady vlády.

  Je zřejmé, že zejména ve stínu teroristických útoků, které se odehrávají po Evropě, kdy je z veřejně dostupných zdrojů známé, že minimálně v jednom případě se do útoku zapojil právě navrátilec z Islámského státu, tak za této situace je nutné přizpůsobit český právní řád aktuálním bezpečnostním rizikům. Proto vás žádám o podporu mého návrhu. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já navrhuji, aby byl z pořadu této schůze vyřazen bod číslo 7. Týká se to novely zákona 130 o podpoře vědy a výzkumu. Pan vicepremiér Bělobrádek slíbil na školském výboru, že před projednáváním dále - údajně, nejsem členem - bude kulatý stůl odborníků, aby se vyřešil poměrně rozsáhlý spor, kdy několik lidí tady odpracovalo velice tvrdě z hnutí ANO a od nás nějaký pozměňovací návrh a nyní na něm není shoda tak, aby prošel, a myslím, že je to ku prospěchu věci.

  Druhý návrh je na vyřazení bodu číslo 24, novela vysokoškolského zákona, z prostého důvodu. Není tady pan zpravodaj, který je v Číně. Samozřejmě že můžu navrhnout i alternativy, protože se dají obě záležitosti - tak druhé hlasování by bylo, že oba body by byly zařazeny přednostně jako první a druhý bod příští úterý po 14. hodině. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě prosím zopakovat - čili vyřazení bodu 7, 24 a 14.

 • Poslanec František Laudát: Vyřazení 7 a 24 z pořadu schůze a alternativa k tomu je zařadit bod 7 a bod číslo 24 jako první a druhý bod příští úterý.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přespříští, samozřejmě. Fakticky chce na tento návrh reagovat místopředseda vlády pan Bělobrádek. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte čas k faktické poznámce.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, kulatý stůl se má týkat věcného záměru nového zákona, nikoli této novely. Takže ten můj slib platí, ale týká se jiného tisku, ten je teprve v mezirezortním připomínkovém řízení a k němu proběhne začátkem prosince kulatý stůl. Takže netýká se to tohoto bodu 7 a prosím, aby byl zařazen tak, jak byl navržen na pořad schůze. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan předseda klubu TOP 09 s přednostním právem k pořadu schůze, připraví se pan poslanec Koníček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já nechci v rámci schvalování programu zneužívat přednostního slova a už vůbec netoužím po tom, abych argumentačně jakkoli soupeřil s paní poslankyní Havlovou. Nicméně padlo tady několik vět na půdě Poslanecké sněmovny, o kterých si myslím, že si prostě zaslouží v té veřejné diskusi svoji odezvu, a já bych ji chtěl říci.

  Paní poslankyně Havlová řekla mimo jiné, že pevně doufá, že v České republice bude mít křesťanství větší práva než islám. Já jsem křtěný, já jsem biřmovaný, já jsem věřící, aniž bych to někomu vnucoval, svoji víru, a jsem předseda klubu politické síly, která se definuje jako křesťanská a konzervativní. Přesto, nebo snad právě proto chci říct, že trváme na tom, že chceme žít ve společnosti, která respektuje Listinu základních práv a svobod, že chceme žít ve společnosti, kde nikdo nesmí mít větší nebo menší práva podle víry a náboženství, které vyznává, že chceme žít ve společnosti, která bude dostatečně silná a akceschopná, aby tvrdě zakročila proti jakémukoli extremismu, jakémukoli fundamentalismu a jakémukoli terorismu páchanému ve jménu jakéhokoli náboženství. To ano, to je důležité a na to se soustřeďme. Ale zredukovat to na větu, že nositel jednoho náboženství musí mít větší práva než nositel jiného náboženství, by bylo popření zásad, ke kterým Ústava povolala tuto Poslaneckou sněmovnu. Já proti tomu protestuji. (Potlesk v části sálu.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Bylo to s přednostním právem, to znamená, nemusel být přednesen žádný návrh.

  Pokračujeme návrhem pana poslance Vladimíra Koníčka, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na několika minulých řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod Informace vlády o průběhu církevních restitucí. Chtěl jsem tak pomoci panu premiérovi splnit slib, který dal u tohoto pultíku před více než rokem, když slíbil, že na následující schůzi Poslanecké sněmovny předloží on jako předseda vlády informaci vlády o průběhu církevních restitucí. To byla schůze 13., teď už je schůze 36. a pořád nic.

  Blíží se konec roku a s posledním prosincem skončí ochrana území Brd jako vojenského újezdu. Církve podaly žádosti i na toto území, byť za ně dostaly náhradu už za první republiky. Úřady dosud nerozhodly o žádostech o vydání, na které nemají církve za současné situace nárok, protože území vojenských újezdů se nevydává. Ale jak to bude od 1. ledna, bych rád slyšel od pana premiéra. Proto navrhuji do bloku zpráv zařadit bod Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi. Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška k pořadu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, nerad vnáším disharmonii už do projednávání programu, ale musím konstatovat, že se připojuji k návrhu, co zde přednesl pan poslanec Laudát, v obou věcech, jak v bodu 7, který se týká zákona 130 o podpoře výzkumu a vývoje s návrhem na přeřazení jako pevný bod 8. 12., a dále zákona č. 111/1998, čili 24. bod, který se týká zákona o vysokých školách. V obou případech zde nebudou dnes nebo tento týden kvůli zahraničním cestám lidé, kteří mohou meritorně předkládat návrhy, které by byly ku prospěchu té věci. U zákona č. 130/2002 Sb., čili u 7. bodu, konstatuji, že tak jak byl řečen slib kulatého stolu na výboru, se týkal pozměňujícího návrhu k tomuto tisku, nikoli k věcnému návrhu zákona dalšího. A týkal se minimálně části materie, která byla obsažena v pozměňujícím návrhu, který se tam projednával. Z toho hlediska by bylo velice vhodné z toho nedělat politikum nebo přetahování o tom, jestli silově ten návrh jako celek má projít navzdory stanovisku pana vicepremiéra, nebo ne. Termín 8. prosince by dovoloval mezitím dojít aspoň k nějakému konsenzuálnímu stanovisku. Pokud to bude tento týden, to konsenzuální stanovisko v tom nebude.

  Dovoluji si upozornit na to, že v novele jsou i věci, na které se při projednávání ve výborech nedostalo. Například je tam část, která by likvidovala farmaceutický výzkum založený na výsledcích vědců z České republiky. Nezopakoval by se už nikdy případ profesora Holého, jehož patenty mohla vzít farmaceutická firma ke klinickým zkouškám, prostě proto, že ty formulace, které se tam dnes dostaly nad rámec toho, co po nás požaduje Brusel, by takovýto postup znemožnily. I kvůli těmto věcem odklad do 8. prosince by byl velice vhodný.

  Čili jenom abych přesně řekl, co navrhuji: bod 7 zařadit jako první bod schůze 8. 12. a bod 24 zařadit jako druhý bod schůze 8. 12.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Budeme tedy hlasovat u těch bodů za prvé o vyřazení a potom o pevném zařazení tohoto bodu, jak bylo předneseno. To máme oba návrhy.

  Paní kolegyně Putnová se ještě hlásí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěla vyjádřit k novele zákona o podpoře výzkumu, protože pan vicepremiér řekl, že kulatý stůl, který byl avizovaný na školském výboru, se týkal věcného záměru, který se teprve připravuje. My jsme byli zřejmě uvedeni v omyl, protože v té době, kdy jsme projednávali tuto normu na školském výboru, jsme se domnívali všichni, že se sejdeme, abychom v rámci kulatého stolu se zainteresovanými skupinami tuto novelu probrali. Takto jsme to všichni vnímali a stojíme o to, aby tento kulatý stůl skutečně proběhl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo další ještě do diskuse o programu schůze. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Ptám se, jestli má někdo výhradu, abychom hlasovali jedním hlasováním o všech návrzích z grémia. To znamená, vyřazení bodů, které byly projednány na 35. schůzi, vyřazení bodů, které navrhuje předseda ústavněprávního výboru, a vyřazení bodů, které navrhuje předseda zdravotního výboru. To by bylo vyřazení.

  Samostatně bychom hlasovali o pevném zařazení bodu, který je bodem naší schůze, a to je zpráva veřejného ochránce práv. Pak bychom hlasovali jednotlivě návrhy, které byly předloženy jednotlivými poslanci. Ano? Tak, pokud někdo nemá výhradu, budeme o návrzích z grémia hlasovat najednou s tím, že jedno hlasování je o vyřazení a jedno o pevném zařazení.

  O vyřazení bodů projednaných na 35. schůzi a neprojednaných výbory ústavněprávním a zdravotním rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 2. Z přítomných 175 pro 167, proti nikdo.

  Nyní bychom rozhodli, že zpráva veřejného ochránce práv by byla projednána 17. prosince od 11 hodin.

  Zahájil jsem hlasování číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 3. Z přítomných 176 pro 163, proti 1.

  Nyní bychom doplnili dva body naší schůze, a to o návrhy, které vrací Senát a které dnešního dne ještě nemohou být zařazeny na jednání, ale podle Ústavy jsme povinni je zařadit na nejbližší schůzi Sněmovny. Je to sněmovní tisk č. 407/4 o pedagogických pracovnících a o ochraně spotřebitele, sněmovní tisk 445/8.

  Hlásí se pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, chci se vás zeptat, vy jste v jedné větě řekl: Budeme hlasovat o zařazení nových bodů, které ještě dneska nemohou být zařazeny, a teď o tom budeme hlasovat. Platí první část věty nebo druhá část věty? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se, pane předsedo. Které nemohou být dnes projednány, ale musí být zařazeny. Tak jsem to měl říct podle jednacího řádu. Ano, omlouvám se všem.

  Čili hlasujeme o zařazení těchto dvou bodů, a to pedagogičtí pracovníci, ochrana spotřebitele, v hlasování číslo 4, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 4. Z přítomných 176 pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***

 • Poslankyně Jana Černochová: Jenom pro stenozáznam. Ne o obraně, ale zákon o ozbrojených silách.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ozbrojených silách, omlouvám se. Hlasujeme o návrhu paní poslankyně Černochové.

  Hlasování číslo 5, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 5. Z přítomných 176 pro 129, proti 19. Byly zařazeny jako body 3, 4 a 5.

  Nyní se budeme zabývat přesunem tisku číslo 109, aby byl zařazen tisk 496 před bod 15. Tak to navrhoval kolega Marek Černoch.

  Rozhodneme v hlasování číslo 6, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 6. Z přítomných 176 pro 23, proti 61. Návrh nebyl přijat, tzn., že tisk 109 bude projednán v pořadí tak, jak byl schválen v pořadu schůze.

  Návrh pana ministra Mládka není možné schválit, protože byl schválen návrh v původní variantě. Nyní se dostaneme k hlasování o zařazení nových bodů. Návrh kolegy Faltýnka, ač byl podán mezi návrhy, budeme hlasovat nakonec o pořadu schůze.

  To znamená, paní kolegyně Havlová navrhuje zařadit nový bod Informace ministra spravedlnosti k výzvám kriminalizovat Blok proti islámu, a to ve čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích.

  Zahájil jsem hlasování číslo 7 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 7. Z přítomných 176 pro 15, proti 111. Návrh nebyl přijat, nebudeme tedy projednávat.

  Nyní návrh na přeřazení bodu 111, tisk 525, trestní zákoník, a to ještě dnes, tzv. v úterý, po pevně zařazených bodech.

  Rozhodneme v hlasování číslo 8, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro projednání trestního zákona dnes večer. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 8. Z přítomných 176 pro 12, proti 69. Tento tisk bude projednán tedy v řádném pořadí podle pozvánky.

  Nyní budeme hlasovat ve dvou variantách, a to nejdříve o vyřazení bodů 7 a 24 podle návrhu kolegy Laudáta. Pokud nebude vyřazen, budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Zlatušky, tzn. o pevném zařazení na 8. 12.

  Nejdříve hlasování o vyřazení. Hlasování číslo 9, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 9. Z přítomných 176 pro 26, proti 78. Návrh nebyl přijat.

  Budeme tedy hlasovat alternativně podle návrhu, který navrhl pan poslanec Zlatuška, a to pevné zařazení bodů číslo 7 a 24 na 8. 12. letošního roku jako první a druhý bod.

  Zahájil jsem hlasování číslo 10 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 10. Z přítomných 176 pro 61, proti 73. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o těchto návrzích podle původního pořadu schůze.

  Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vladimíra Koníčka o zařazení Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb. jako bod v bloku zpráv.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 11. Z přítomných 176 pro 50, proti 100. Tento návrh nebyl přijat a program schůze nebude doplněn.

  Hlasovali jsme o všech návrzích ke změně a pevném zařazení v programu, nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, abychom dnes o zákonech jednali po 19. i po 21. hodině.

  Hlasování číslo 12, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 12. Z přítomných 176 pro 88, proti 58. Návrh nebyl přijat. Jednací den by dnes skončil v 19 hodin.

  To jsou všechny návrhy a můžeme tedy přistoupit... Hlásí se pan poslanec Miroslav Kalousek s přednostním právem, potom pan předseda klubu ČSSD také s přednostním právem. Prosím. Ještě požádám sněmovnu o klid. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já nevím, pane předsedající, čím to je, že vždycky když začnu mluvit, tak si Faltýnek zavolá Broňu. (Hluk a smích v sále. Poslanec Schwarz si podává ruku s poslancem Kalouskem a krátce spolu hovoří.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím klid. Mluví jenom ten, pane poslanče, komu bylo uděleno slovo. Žádám o dodržování jednacího řádu, a to ode všech. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, my samozřejmě respektujeme usnesení Sněmovny ke každému pozměňovacímu návrhu, který zde byl předložen, ale musím říci, že jsme se z opozice s údivem dívali na hlasování koalice k jednotlivým návrhům koaličních poslanců, např. k návrhům pana předsedy Zlatušky. Nezbývá mi než konstatovat s klasikem: Vy nás, vy čerchmanti, zkoušíte, vy nás matete tělem. A já bych si během následujících dnů schůze vážil informace od koaličních předsedů, zda je to skutečně nějaká pro mě neznámá strategie, kterou matete opozici a veřejnost, anebo zda se matete navzájem. To fakt nevím, co je tím skutečným motivem. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Votava, pravděpodobně se stanoviskem k písemnému vyhotovení hlasování. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Votava: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nestává se mi to často, ale při posledním hlasování jsem projevil vůli hlasovat "ano", ale bohužel na sjetině mám křížek, takže toto hlasování bohužel musím zpochybnit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Jde tedy o nesoulad s vůlí poslance a elektronickým zápisem o výsledku hlasování.

  O námitce proti zápisu o výsledku hlasování budeme hlasovat v hlasování číslo 13, které jsem právě zahájil. Kdo souhlasí, abychom vyhověli panu poslanci Votavovi? (Připomínky ze sálu.)

  Aha. Prohlašuji hlasování číslo 13 za zmatečné, všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci na žádost z pléna.

  O námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14, které zahájím ve chvíli, kdy se ustálí počet přihlášených - což se právě stalo. Zahájil jsem hlasování číslo 14 a ptám se, kdo je pro přijmout námitku pana poslance Václava Votavy. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 14. Z přítomných 174 pro 160, proti 1. Návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je na programu zákon o registru smluv a nejspíš dnes naposledy. Přesto nevyužiji té situace k dlouhému proslovu, ale pokusím se být maximálně stručný.

  Máme před sebou hlasování, které má v podstatě tři možnosti, jak může skončit. Jedno je, že v prvním hlasování schválíme senátní návrh, nebo v druhém hlasování přehlasujeme Senát a setrváme na sněmovním znění, a nebo že neschválíme vůbec nic. Já se pokusím jenom ve zkratce shrnout, co je z mého pohledu obsahem senátního návrhu s pozměňovacími návrhy. Sněmovní verzi nebudu dlouho představovat, tu znáte. A zároveň zhodnotím ty z těchto verzí, které jsou nejvhodnější, příp. pro které bych nedoporučoval vůbec hlasovat.

  První a dobrá zpráva pro Poslaneckou sněmovnu, bych řekl, je ta, že Senát v tisku, který odešel do Senátu ve znění, které schválila Poslanecká sněmovna, nenašel legislativní chyby, které by vedly k tomu, že zákon by byl nějakým způsobem nefunkční. Je tam pouze jedna oprava, kdy vypouští slova faktury a objednávky, která v jednom z pozměňovacích návrhů, který zde byl schválen, zůstala, ale ta, pokud v zákoně zůstanou, nepůsobí žádný problém, nepůsobí žádný rozpor. Jsou to slova, která tam jsou jednoduše navíc.

  Co se týká návrhu, který projednal a schválil Senát, k němu mám jednu zásadní výhradu. Ve stručnosti tu, že už to není registr smluv. Protože tu základní a od začátku propagovanou vlastnost zákona o registru smluv, ten šém, který mu dává funkčnost a samovymahatelnost, tu neplatnost nezveřejněných smluv, tu z toho Senát vyňal. Vyňal ji a nahradil ji dohledem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což je opatření, které možná zapadá do funkční představy našeho právního řádu, do představy toho, že všechno za nás vyřeší úřady a kontrola a dohledy, ale určitě nezapadá do funkčnosti registru smluv.

  V případě, že by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měl vykonávat dohled nad statisíci, a dokonce i miliony smluv, a to i nad těmi - a zvláště nad těmi, které se v registru vůbec neobjeví, a tyto dohledávat, tak si troufám říct, že by tuto svoji činnost nedokázal nikdy naplnit. To znamená, že vynětím základní podmínky nezveřejněná smlouva neplatí, už to není registr smluv.

  Druhá problematická oblast, která tam je, se týká definice, že se zveřejňují pouze smlouvy, ve kterých je nakládáno s veřejnými prostředky. Ale to vymezení je tak vágní, že by způsobilo dost nejasnost v tom, které smlouvy ještě jsou a obsahují veřejné prostředky a které už je neobsahují. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. Nyní se ptám, jestli je vůle zpravodajů, pana kolegy Chvojky ano za garanční výbor ústavněprávní, vyjádřit se k pozměňovacím návrhům Senátu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

  Máme zde opět velký den pro tuto ctěnou Sněmovnu, máme opět na stole v uvozovkách hlasování o registru smluv. Já jsem se na tento den velmi těšil, protože tento zákon už mám na starosti nějaký skoro rok a tři čtvrtě, možná déle. Musím se po pravdě přiznat, že už bych ho chtěl mít, řeknu to trošku pejorativně, ale je to tak, z krku. Já jsem za svoji v uvozovkách poslaneckou kariéru zpravodajoval spoustu zákonů od občanského zákoníku po exekuční řád, po zákoník práce a služební zákon a mám i tu čest, nebo možná smůlu, že jsem zpravodajem i této pro někoho zásadní normy, normy, která má nějakých jedenáct dvanáct paragrafů a v zásadě se nedotkne života člověka ani z desetiny takovým způsobem, jako se jí dotýkají mnou zmiňované předchozí zákony. To znamená občanský zákoník, zákon o exekucích atd. se života běžného člověka dotknou tisíckrát výš než nějaký registr smluv. Nicméně ani jeden z předchozích zákonů, které jsem zmiňoval, nebyl spojen s takovou mediální masáží a očekáváním, jako je tento zákon. Já bych chtěl říci, že nejsem člověk, na kterého by mediální masáž nějakým zásadním způsobem platila. Ve mně to spíše vždycky vzbuzuje takové ty odlišné instinkty. To znamená, že když mi někdo říká, že mám něco dělat, a říká mi to často, neustále a dokola, tak většinou nemám chuť to dělat.

  Vím, že jsou tady kolegové a přátelé z Rekonstrukce státu. Já bych je chtěl pozdravit. Zdravím, jsou to moji oblíbenci a já jejich. (Veselost v levé části sálu.) Děkuji. Chtěl bych říci, že budu dneska hlasovat podle svého vědomí a svědomí, ne podle toho, co mi chodí za maily. Chtěl bych krátce upozornit na to, že ty maily, které mi byly zaslány, a nejenom mně, ale posledních několik dnů celé Sněmovně, moc nedávají smysl. Takže bych chtěl poprosit - vy nejste kolegové poslanci, ale veřejnost a tam snad nemusím přes pana předsedajícího - abyste si nějakým způsobem vylepšili svoje renomé tím, že vaše maily dávat smysl budou. Mám to tady před sebou. Přišlo mi asi pět mailů, kde se popisuje: dobrý den, k registru smluv, je to super, podpořte atd. A myslím si, že registr smluv je dobrý, protože doplňte - je tam doplňte. Já jsem si říkal: Prokristapána, co mám doplňovat? Proč bych měl něco doplňovat? Já vím, co je registr smluv. Pochopil jsem, že to je nějaký jednotný formulář, který měli fanoušci registru smluv poslat nám zákonodárcům, ale prostě nebyli tito bystří lidé schopni doplnit, proč je registr tak dobrý. To je jedna výtka.

  A poslední věc, která mě zaujala. Jestli je tady někdo z Františkových Lázní. To je taky velmi zajímavé. Poslali mi asi čtyři lidé mail, který v zásadě byl podepsán, parafrázuji: Pepa Novák - Jihlava, Honza Novák - Telč, Břeťa Birke - odněkud jinud. A vždycky tam bylo napsáno: Podpořte registr smluv, je dobrý. Je to nejlepší zákon. Po 26 letech tady bude konečně demokracie. Do té doby nebyla. A pak tam bylo napsáno, ať už Pepa z Jihlavy, nebo Franta z Náchoda: Sám jsem před lety ve Františkových Lázních zabránil miliardovému podvodu. Tak jsem si říkal, to snad není možné. Čtyři lidi, každý z jiného konce republiky, zabránili ve Františkových Lázních každý jinému podvodu. (Veselost zleva.) To nedávalo smysl. Je tady někdo z Františkových Lázní, že by nám to osvětlil?

  To byla jenom taková žertovná vsuvka. Co bylo cílem toho, co jsem tady říkal. Ten zákon by měl dneska v nějaké podobě projít. Já jsem byl zpravodajem zákona, udělal jsem na něm myslím spoustu práce a je načase, aby vstoupil v platnost a posléze v účinnost a aby veškeré mediální hrátky a šumy byly nějakým způsobem vyřešeny. Nicméně opakuji, ať už projde. A říkám to celý rok a tři čtvrtě. Zákon není rozhodně nejkrásnější, jak si myslí kolegové. Je to prostě jeden ze zákonů a díky němu tento svět lepší nebude. Neočekávejme, že se tímto zákonem něco zásadního změní. Mně ta mediální masáž kolem toho trošku vadila a myslím, že způsobila nejenom u mě, ale i u některých mých kolegů poslanců spíše určitý odpor, i když k zákonu a možná i k té Rekonstrukci státu měli původně sympatie. Možná někdy je méně více a dbejte na to při dalších zákonech.

  Opakuji, že budu hlasovat podle svého vědomí a svědomí a ne podle toho, jak mi napíše nějaký neznámý herec nebo neznámá zpěvačka. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji garančního výboru ústavněprávního Janu Chvojkovi. Ještě než vystoupí další zpravodaj, s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Farský. Ne, v pořádku. V tom případě zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jan Birke. Nemá zájem. Pan poslanec Martin Novotný za kontrolní výbor. Nemá zájem. Pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu Jiří Petrů. Má zájem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Pouze připomenu usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který přijal usnesení č. 45 z 10. června letošního roku a doporučil tehdy Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 42 zamítnout. Já jsem tehdy vystupoval a velmi podrobně jsem zdůvodnil toto zamítnutí. Jenom prosím, abychom si to připomněli.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Petrů. Otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Jaromír Strnad. Dále se připraví pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 • Senátor Jaromír Strnad: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé poslankyně, vážení poslanci, přeji vám všem hezké odpoledne. Jako zpravodaj při projednávání tohoto zákona v Senátu jsem pověřen, abych vás seznámil s průběhem projednávání návrhu zákona v naší v komoře.

  Ačkoliv byla podstatná část senátorů toho názoru, že by bylo nejlepší tento návrh zamítnout, nakonec Senát schválil usnesení, kterým vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů, které by alespoň částečně zmiňovaly některé negativní dopady tohoto zákona, i když jsem si vědom, že tento předložený návrh je svým způsobem neopravitelný.

  Senátní pozměňovací návrhy rozšiřují výčet subjektů, na které by se povinnost uveřejňovat smlouvy neměla vztahovat. Jedná se o národní podnik Budvar, Státní zemědělský a intervenční fond, dále by se povinnost zveřejňovat smlouvy nevztahovala na smlouvy, při jejichž plnění nebyly použity prostředky z veřejných zdrojů, čímž se narovnává postavení zejména těch právnických osob, které hospodaří výhradně s vlastními finančními prostředky plynoucími z obchodního styku. Dále navrhujeme původní sankci, neplatnost smlouvy, která nebyla uveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, nahradit finanční sankcí pro právnické osoby, které ve stanovené lhůtě nezašlou uzavřenou smlouvu ke zveřejnění.

  Ačkoliv to nebývá zvykem, považuji za potřebné také upozornit na průběh projednání návrhu zákona o registru smluv v senátních výborech a na plénu Senátu. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a ústavněprávní výbor, kterým byl návrh zákona přikázán, přistoupily k jeho projednávání velmi poctivě, pečlivě, diskuse o návrhu se ve výborech vedla řadu hodin. Zde se sluší zejména upozornit na zvláštní studijní zahraniční cestu, kterou absolvovali členové výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí do Slovenské republiky a do Rakouska. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Jaromíru Strnadovi a nyní v rozpravě pan poslanec Jan Klán. Připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Mám zatím čtyři přihlášené. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, vážený pane senátore, dovolte mi, abych se zde opět už poněkolikáté vyjádřil k určitému evergreenu v této Poslanecké sněmovně, a tím je registr smluv. Všichni si tady myslí, že to je nejskvělejší zákon, provede nějaké odtemnění, jak jsem se mohl dočíst. Také jsem dostal plno emailů, co říkal pan kolega Chvojka. Já na ně nereaguji. Já normálně řeknu, že jsem dělal akorát delete vždycky, protože já toto nečtu. Jestliže ten email obsahuje stále stejné věci, jak už tady říkal Honza Chvojka, že prostě nějaký Franta z Dolní Polní byl čtyřikrát někde svědkem, že zachránil korupci a další věci - vždyť je to nesmysl.

  Já vám ve svém vystoupení odůvodním, že registr smluv není žádným protikorupčním zákonem. Budete se divit, které protikorupční zákony mám na mysli a které to skutečně jsou.

  Na úvod ještě zmíním, že registr smluv - to ať poslouchá zejména galerie, kde jsou podporovatelé sněmovní verze, a podporovatelé Rekonstrukce státu kdekoli jinde, myslím, že i tady na plénu Poslanecké sněmovny - registr smluv je zaveden pouze na Slovensku. Nikde jinde! To je první věc. Žádná jiná země Evropské unie to nemá.

  Nyní se dostaneme k tomu, jestli tedy schválit senátní verzi, nebo sněmovní verzi, nebo žádnou verzi. Uvidíte, jestli vás přesvědčím, anebo ne, co je nejlepší. Názor, že zákon o registru smluv schválený ve sněmovní verzi je první protikorupční zákon, neodpovídá, dámy a pánové, vůbec realitě. Zákon o registru smluv je totiž pouze zaměřen na formální, tedy procesní stránku předmětných problémů, které jsou obsahem jiných zákonů daných předmětných oblastí. Předmětem můžeme mít například v tomto případě zákon o veřejných zakázkách. Můžeme mít předmět státní majetek, což je zákon o majetku státu. Předmět samosprávných věcí, to je zákon o krajích a o obcích, a mnoho mnoho dalších. Zákon o registru smluv je v tomto smyslu pouze doplňujícím (s důrazem), podotýkám znova doplňujícím zákonem k zákonům, které regulují předmětný problém. Nad tím se, dámy a pánové, zamysleme. Bude-li tedy špatný zákon k předmětné oblasti, například již mnou mnohokrát tady na plénu zmiňovaný zákon o zadávání veřejných zakázek, tak zákon o registru smluv sám o sobě přece nic nevyřeší. To, že veřejnost bude mít možnost nahlížet i do špatné smlouvy, nic přece nezachrání.

  My totiž potřebujeme mít zejména takzvanou ex ante - tedy dopředu - jistotu, že nakládání s veřejnými zdroji odpovídá principu za prvé hospodárnosti, za druhé účinnosti a zejména účelnosti. Viz § 6 odst. 1 připravovaného zákona o vnitřní kontrole veřejných financí, kde se píše: Cílem vnitřního řízení a kontroly je chránit veřejné prostředky a zajistit, aby s nimi bylo nakládáno účelně, hospodárně a účinně. V § 6 odst. 5 se píše: Správce veřejného rozpočtu, veřejný subjekt a příjemce veřejné finanční podpory jsou povinni předcházet jednání v rozporu s cílem vnitřního řízení a kontroly podle odst. 1. V § 32 odst. 1 se píše: Předběžné hodnocení podle odst. 1 zahrnuje posouzení a) potřeby, která má být uspokojena, a údajů, které ji prokazují, b) možných variant uspokojení identifikované potřeby vzhledem k očekávanému přínosu a cíli vnitřního řízení a kontroly podle § 6.

  Všimněme si, dámy a pánové - já bych poprosil o trochu pozornosti, pane předkladateli, pane senátore -, že předběžné hodnocení, čili ex ante neboli předběžná kontrola, či také nazýváno někdy audit ex ante, prověřuje vazbu na potřebu. Potřebou se v tomto případě rozumí uspokojení společenské poptávky, která má být uspokojena ve veřejném zájmu. Je tedy prověřována v kritériu účelnosti. To zákon o registru smluv ale neprověřuje. To si, dámy a pánové, musíme taky uvědomit. Zde nastává totiž značný rozpor. Registr smluv totiž pouze dává formální informaci, ale nic neříká o ekonomické racionalitě. Dále nepodává informace o účelu, ale jen formální informace o subjektech smlouvy. A to je všechno. My totiž ale potřebujeme ex ante, dopředu, vědět, že uvažovaná alokace zdrojů je společensky potřebná, tedy že odpovídá dané potřebě. Z toho plyne, že zákon o registru smluv je jen podpůrným prostředkem, jak zprůhlednit nakládání s veřejnými zdroji.

  Z výše uvedeného také dále plyne, že skutečným - podotýkám znova: skutečným - protikorupčním zákonem je zákon o vnitřní kontrole veřejných financí, který nemáme stále hotov. Furt se o něm jenom mluví, diskutuje. A to je ta alfa a omega. Ne registr smluv, ale zákon o vnitřní kontrole veřejných financí.

  Druhým protikorupčním zákonem, který hraje velice významnou roli, a už jsem zde o něm také mnohokrát mluvil, je zákon o zadávání veřejných zakázek. Pokud on nebude také dobře a plně funkční, tak nám je registr smluv k ničemu. Opravdu je nám k ničemu. Když budeme koukat do registru smluv ex post, to je až po sepsání smlouvy, tak s tím už nikdo nic neudělá. My musíme mít opravdu tu jistotu na začátku. Zákon o zadávání veřejných zakázek samozřejmě je ve Sněmovně v prvém čtení, budeme ho projednávat. Sice nevím kdy. Nedávno mi bylo tvrzeno, že prý má nabýt účinnosti někdy v polovině příštího roku, ale už vidím, jak ho stihneme schválit a projednat do poloviny příštího roku! ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Já si poznamenám váš návrh.

  Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Ivana Adamce.

  (Výkřiky z levé strany sálu: To byl procedurální návrh.)

  To je procedurální návrh? Chcete dát hlasovat hned? Dobře. V tom případě se omlouvám. Jedná se o procedurální návrh. Já tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a požádám je, aby se dostavili na hlasování. Eviduji ještě žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. (Chvíli čeká na poslance přicházející z předsálí.)

  Myslím, že jsme už všichni přítomni. Já pouze zopakuji procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Je zde návrh na přerušení tohoto bodu do doby, než vláda dodá dopadovou studii k tomuto zákonu, tak jak ji chtěl v návrhu Senát, jak nám jej doručil Senát.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh této dopadové studie a přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 18, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 43, proti 81. Tento návrh byl zamítnut.

  V tom případě budeme pokračovat v projednávání daného materiálu. Eviduji několik faktických poznámek. První je pan poslanec Adamec, po něm je pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já tady nechci hovořit k navrhované předloze. Myslím, že tady už padlo hodně návrhů, hodně diskuse tady proběhlo. Můj osobní náhled je kolegům znám.

  Nicméně bych se tady chtěl pozastavit nad jednou informací, kterou jsem zde zaslechl od pana kolegy senátora, a nevím, jestli jsem se nepřeslechl. Já bych chtěl, kdyby mi to zopakoval aspoň pro mne, že na Slovensku registr smluv funguje pět let a de facto na základě tohoto registru nikdy nebyl odhalen případ nějaké nepravosti, co se týče korupčního jednání. Já bych chtěl, aby mi potvrdil, zda je toto pravda, protože já znám podobný zákon, který používáme my všichni, a musíme ho aplikovat osobně, a to je zákon o majetkových přiznáních poslanců a senátorů, a co si vzpomínám, za celou tu dobu, včetně těch modifikací, které proběhly, nikdy na základě tohoto zákona nebyl odhalen žádný korupční delikt nikoho z nás, akorát samozřejmě my s tím máme náklady, že musíme vyplnit nějaká lejstra a dát to v termínu na patřičná místa.

  Tady si myslím, že to tak jednoznačné není. Tady vlastně to náklady stát bude. Každá ta smlouva se musí zpracovat a pověsit se na ten rejstřík. Takže já bych byl rád, kdyby toto tady zaznělo, protože samozřejmě mi to pak potvrzuje tu myšlenku, že už tady dva roky neděláme nic jiného, než se bavíme o něčem, co v praxi vypadá úplně jinak.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Černoch. Máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, možná po tom hlasování, které navrhl můj kolega, o přerušení projednávání tohoto sněmovního tisku a návrhu do doby, než bude vypracována studie, kterou žádal Senát, bude o to jednodušší.

  Nemohu se ubránit dojmu, a sleduji anabázi tohoto tisku velice pečlivě od samého počátku, a dokonce si pamatuji jeho anabázi v závěru minulého volebního období, že to je jeden z těch klasických případů, kdy někdo třetí, nejlépe nějaká občanská iniciativa, v tomto případě třeba Rekonstrukce státu, osloví někoho nebo vytvoří téma, to téma je velice mediálně živeno a vytváří v široké veřejnosti pocit, že pokud mu nebude dostáno, tak se zastaví život. Přestanou jezdit vlaky, babičce doma zhořkne melta v hrnku, zkysne jí tvaroh v buchtě a v podstatě se stane něco strašného, protože právě to téma je tak zásadní, že je nutné a vyřeší všechno včetně boje proti korupci.

  Boj proti korupci vůbec nespočívá v tom, že se zavede nebo nezavede nějaký registr smluv. Vedou mě k tomu pragmatické úvahy i konzultace s velkým množstvím starostů, kteří vyjadřují obavy, nakolik vlastně to přinese něco pozitivního do života obcí a do života územně samosprávných celků, ať už těch nižších, nebo těch vyšších, a nakolik to vlastně přispěje k transparentnosti právě hospodaření územně samosprávných celků a třeba i podniků, organizací, v nichž mají tyto územně samosprávné celky nějaký podíl, a to teď pomíjím třeba i podniky státní, jako tady byl zmiňován Budvar.

  Myslím si v této souvislosti, že prostě registr smluv vzhledem k tomu, že máme poměrně pregnantně stanovené povinnosti přímo v zákoně o obcích, v zákoně o krajích, máme je stanovené v řadě jiných zákonů včetně poměrně složitého, byť tedy těžkopádného zákona o zadávání veřejných zakázek, tuto situaci jenom znepřehlední a ztíží.

  Mne to vede k tomu, že si myslím, že v současné fázi, do jaké dospěla jak sněmovní verze, kterou jsem nepodpořil, tak varianta, se kterou přišel Senát, byť samozřejmě je do určité míry přátelštější, protože tam nestaví ten úzus absolutní neplatnosti smlouvy, ale zavádí tam tedy ten moment pokuty, nicméně ta smlouva jako taková v podstatě by mohla být relevantní a dále platná, tak neřeší vůbec žádnou podstatu, ale naopak sama o sobě může vytvářet poměrně složité prostředí, které může být paradoxně nápomocno ke korupci a samozřejmě k tomu, že velké firmy, velká kapitálová uskupení si budou vyhodnocovat tento registr smluv, nikdo další ho sledovat věcně kromě individuálních zájmů nebude, a budou samozřejmě pregnantně zjišťovat, jaké jsou požadavky obcí, a budou s tím pragmaticky ve vztahu k obcím prostě obchodovat.

  Já si v této souvislosti myslím, že registr smluv bude bezzubým opatřením, byť velice líbivým, byť se na něj soustřeďuje obrovská mediální pozornost, ale je to jeden z případů, kdy to je zákon, který je zbytný a z hlediska boje s korupcí i z hlediska potřeb českého právního řádu i skutečných potřeb občanů a obcí je marginální. Já prostě tento návrh zákona za sebe nepodpořím. (Potlesk z levé strany sálu.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Černoch a připraví se pan poslanec Blažek. Máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych velmi rád prezentoval názor klubu Úsvit - národní koalice k zákonu o registru smluv. Všechny strany, všechny strany, a velmi pečlivě jsem poslouchal, co tady říkali předřečníci, všechny strany vždy slibují, jak zatočí s korupcí. Jakým způsobem budou předkládat návrhy, které budou bojovat s korupcí. A ve chvíli, kdy tedy je možné zákon, na kterém se pracovalo velmi dlouho, v ústavněprávním výboru byl několikrát, neustále se odkládalo projednání tohoto zákona, tak v té chvíli, kdy zákon byl schválen Sněmovnou, tak z tohoto zákona vycouvat. Protože to, co přichází ze Senátu, nezlobte se na mě, ale je cár papíru. V té chvíli nemá smysl takový zákon vůbec přijímat, protože ve chvíli, kdy platí nezveřejněná smlouva, zaplatí se za ni pokuta, tak každý, kdo chce udělat kulišárnu, si velmi snadno spočítá, jestli se mu to vyplatí, nebo nevyplatí. Já vím, že to určitě není ideální zákon, ale který zákon je ideální? Dá se na něm dál pracovat, věci se dají řešit, ale měly by se řešit novelou, a ne tím, že se z toho zákona stane cár papíru. To rozhodně nepodporuji.

  Vaším prostřednictvím panu kolegovi Klánovi. Jakékoli nadnárodní koncerny, naopak si myslím, že státní podnik je vždycky velmi důležitý. Bohužel, tady by se mělo říct také něco o tom, že některé, třeba České dráhy, ačkoli jsou v červených číslech, nebo ačkoli jsou v minusu, tak jsou tam vypláceny velmi vysoké odměny. Myslím si, že kdyby tak velmi vysoké odměny vypláceny nebyly, tak by na tom třeba ten podnik mohl být trochu lépe.

  Je tady možnost podpořit protikorupční zákon bez ohledu na tlak jakýchkoli lobbistů. Můžu vám říct, že ani mně ani nikomu v Úsvitu nikdo nebude říkat, jakým způsobem máme hlasovat nebo k jakému návrhu se máme přiklonit. Pro nás je boj s korupcí velmi důležité téma, a proto podpoříme sněmovní verzi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvenku. Dne 24. 11. od 16.15 do 18.00 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Zuzana Šánová.

  Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Klán a po něm pan poslanec Stupčuk. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím reagoval na kolegu Černocha. Pane kolego, registr smluv není protikorupční zákon, to je první věc. On je jenom dílčím prostředkem pro kontrolu veřejných financí. On není protikorupční. Protikorupční jsou dva, už jsem je tady říkal. Zákon o zadávání veřejných zakázek, to je první, a druhým je zákon o vnitřní kontrole veřejných financí. Žádný jiný to není. Tohle je jenom dílčí prostředek.

  Druhá věc, říkal jste tady něco o Českých dráhách. Ano, já rozumím, že někdy a někde se dávají nehorázné odměny, ale to má řešit zákon o dozorčích radách, a nikoli přece registr smluv. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Černoch s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové. Vaším prostřednictvím kolegovi Černochovi, kterého si vážím, považuji za rozumného, ale to, co říkal, s tím prostě nemůžu souhlasit. To už mě fakt zvedlo ze židle. Abychom tady schvalovali blbé zákony a ještě věděli ve chvíli, kdy je schvalujeme, že je budeme muset opravovat následně novelou, tak to ze sebe opravdu děláme nesvéprávné lidi! (Hovoří stále důrazněji.) To takhle s tou společností cvičit nemůžeme! Buď víme, co schvalujeme, pak to schválíme, nebo to nevíme! A já vám říkám, že to nevíme v tuto chvíli, jaké všechny dopady toho zákona budou! Máme tady špatný zákon a máme tady ještě horší zákon, který přišel ze Senátu.

  Využívám současně této faktické poznámky, abych se zeptal, který génius tam založil tu nesmyslnou působnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. To bych opravdu chtěl vědět, jaká je tam věcná souvislost tohoto úřadu s tím, aby vykonával státní dozor na úseku toho, zda budou smlouvy registrované, či nikoli, a následně vedl ještě správní řízení včetně nalézacího řízení a dokazovacího řízení v situaci, kdy už dneska ten úřad je zahlcený, jsou tam kontrakty asi za 3 miliardy pozastavené, a my mu ještě takhle budeme nakládat!? Tak to mi fakt vysvětlete, kde jste na to přišli. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Ke svým předřečníkům vaším prostřednictvím. Já si vás, pánové, také velmi vážím, ale proč se tyto debaty nevedly v době, kdy se ten návrh projednával? Proč byl odsouhlasen Sněmovnou a dnes se vrací v úplně jiné formě? Proč se na tom tedy nepracovalo, když byla možnost ve výborech? A teď se to řeší?

  V rámci pana kolegy Klána vaším prostřednictvím, pane předsedající. Ano, ale vy jste tady několikáté volební období, tak proč se takový návrh, bavíme se teď, myslím, o odměnách manažerů, ještě neobjevil? Proč jste ho nenavrhli? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Pan kolega Stupčuk mě přinutil, abych trošku zbystřil pozornost, ale v podstatě gros toho, co jsem chtěl říct, mi vzal z úst kolega Marek Černoch. Už jste tady nějakou dobu v této Poslanecké sněmovně, nějaké volební období. A výsledek toho, co jste tady předváděli, je to, že stav je takový, jaký je, že nám tady ta korupce kvete, pánové. To je realita.

  Zaznělo tady od pana senátora, že na Slovensku je tento zákon v činnosti pět let, že neodhalil žádnou korupci. Mám na starosti u nás jiné zákony než tohle, to je spíše parkety kolegy Marka Černocha. Ale není to možná tím, že tam ty smlouvy jsou vidět? A už došlo k nějakému zásadnímu problému nějakého podniku na Slovensku? Pokud ano, tak mě o tom informujte, já si to rád poslechnu a změním názor.

  Ale jinak souhlasím s tím, co řekl náš předseda klubu Marek Černoch, že než nic, tak opravdu radši sněmovní verzi. To, že to necháme tak, jak to je, a bude to pokračovat, tak jak to dosud bylo, že nám tady ty peníze budou ze zakázek utíkat a budou se dělat tyto fiškuntálské věci, tak na to se budeme dívat? Proč jste to neudělali dříve, kolegové? Proč ty zákony, které tady jsou, jak říkal kolega Klán, že je to zbytečné, proč nefungují? V čem je ta chyba? Budeme to dále tolerovat? Já ne. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Stupčuk a po něm pan poslanec Petrů. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Nebudu protahovat diskusi, ale jenom abychom si to všichni uvědomili. Ten zákon buď mohl být udělán správně, anebo špatně. My jsme teď v situaci, že ten zákon je udělaný špatně, a ukáže se to na tom, jestli dneska projde, jak ho rychle budeme novelizovat, až se budeme snažit dobíhat příběhy, které on do toho života přinese. A budou to třeba i státní podniky, které najednou budou mít mnohem větší problémy, než jsme si uměli představit.

  Já jsem pro to, ať se ten zákon přijme, a souhlasím i s argumentací svého předřečníka, že je potřeba. Ale udělejme to správně. A já tvrdím, že jedině správně, jak tento zákon udělat, je cestou vládní předlohy, kde bude připomínkové řízení, které bude schopné absorbovat veškeré problémy, disproporce, které může takovýto zákon způsobit v aplikační praxi. A nikdo z nás přece není tak všeznalý, aby byl schopen cestou poslanecké iniciativy toto do toho zákona napsat. A my jsme tohle neudělali! A ten zákon svým dopadem prostě bude negativní na spoustu společenských vztahů. To je to, co my jsme tady nezvážili a nenašli jsme přiměřenost obsahu toho zákona. To je to, co já kritizuji, a to je to, proč mám problém o tom zákonu hlasovat, i když se s tou myšlenkou ztotožňuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Petrů, připraví se pan poslanec Klán. Prosím, vaše faktická poznámka. Máte slovo.

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, já opravdu jenom krátce, abychom pochopili, a hlavně nahoře aby pochopili, co se ve skutečnosti děje. Před časem mi došel mail z Rekonstrukce státu. Budeme také schvalovat zákon o veřejných zakázkách nebo i registr smluv. A v tom mailu mj. je nabídka placených služeb Franka Bolda pro rekonstrukci obcí. Výhodné smlouvy pro obec, fungující obecní firmy, kvalitní veřejné zakázky, a dále se zde hovoří: "A víte, co je na tom nejlepší? Pokud díky vaší aktivitě během příštích měsíců některé město nařídí svým firmám zveřejňovat smlouvy, budeme mít zároveň pro poslance důkaz, že to jde." Takže abyste věděli, co chodí a pro koho to chodí. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych zareagoval na předřečníky, kteří tady byli a říkali tady, že zákony, o kterých jsem tady mluvil, mohly být dávno platné. Uvědomte si, že zákon o zadávání veřejných zakázek zpackala Nečasova vláda. Tam je ten problém, protože takhle platí do dneška a pak se děje, co se děje. Zeptejte se pana předkladatele registru smluv, kdo se podílel na přípravě tehdejší novely zákona o veřejných zakázkách. Byli to oni. Takže to je jedna věc.

  Souhlasím tady s kolegou Petrů, který tady mluvil o Rekonstrukci státu. Uvědomte si, kdo tu Rekonstrukci státu podporuje. Když se podíváte do jejich brožur, začněme od áčka: americká ambasáda v Praze, začneme dál - Americká obchodní komora, britské velvyslanectví v Praze, Britská obchodní komora, Student Agency, ať přeskočím podle abecedy dál, a plno, plno dalších. To si to, sakra, nikdo neuvědomujete, o co tady jde? Tady jde o to, zlikvidovat náš stát, tady o nic jiného nejde!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další v pořadí pan poslanec Fiedler, připraví se pan poslanec Vondráček. Máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. No tak já teď nemám po ruce a neznám úplně programové prohlášení této koalice, ale určitě je tam odvolávka na to, jak zatočí s korupcí a jak budou řešit korupční jednání. A když to tady zpackala ta bývalá Nečasova vláda - já se jí v žádném případě nebudu zastávat - tak po těch zkušenostech, které ve Sněmovně máte, jak chcete točit s tou korupcí, tak už jsem předpokládal, že už tu správnou verzi mají kolegové z koalice připravenou, že tady bude na stole, že tady bude ten vládní návrh, ten precizní návrh, o kterém budeme jednat. On tady není. Je tady poslanecká iniciativa.

  Vládní novela. Kolegové ze sociální demokracie, nezlobte se na mě, třeba zákon ERÚ - vždyť jsme tady dneska hlasovali, když jsme řešili program této schůze, záplatu toho obrovského průšvihu, který tam je, v té vládní novele, kterou jste tady silou vašich koaličních hlasů protlačili, a přestože my jsme podali, poslanecký klub Úsvit, tu nápravu první, tak vy v duchu toho, že se mohou prohlasovat jenom koaliční opravy a návrhy, tak jste se po měsíci probudili a podali jste vládní, nebo teda váš pozměňovací návrh, který kopíruje ten náš, Úsvitu, abyste spravili ten průšvih, který tam je. A teď já jsem zvědav, jestli ho vůbec chcete spravit, jestli náhodou to nejde do stavu, aby opravdu ERÚ neměl ředitelku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem sem nechtěl jít, ale když to tak slyším, tak na dvě minuty sem jdu, abych reagoval na pana kolegu Stupčuka, prostřednictvím pana předsedajícího.

  Není pravda, že by nevznikla žádná studie. Já doufám, že víte, že byla zpracována na Ministerstvu vnitra studie možných ekonomických dopadů a že byla k dispozici. Ten zákon je ve Sněmovně od podzimu 2013, on už tady má dvouleté výročí za sebou, a rok jsme strávili v rámci pracovní koaliční skupiny na tom, abychom cizelovali text. My jsme tam zavedli ochranu obchodního tajemství, my jsme tam zavedli ochranu i toho, že není potřeba uvádět třeba smluvní strany, jestliže by to mohlo vést k odhalení dodavatelsko-odběratelských vztahů. My jsme tam zavedli několik dalších ochranných opatření. To hlavní je, když by náhodou rozhodnutím soudu vyšlo najevo, že ta dotyčná strana začernila nad míru, tak že může dodatečně ve lhůtě na základě rozhodnutí soudu ještě opravit ten zápis. To znamená, dali jsme tam záchrannou brzdu. Ten text je výsledkem návrhu mnoha poslanců z různých stran reprezentovaných tady panem kolegou Farským jako opozičním poslancem a pracovaly na něm i koaliční strany, pracovalo se na něm na ministerstvu. Takže já vím, že to není úplně řešení každodenní, ale on je to v podstatě částečně i vládní návrh. To není ryze sněmovní iniciativa a nějaké dopady jsme studovali a věnovali jsme se tomu.

  Když mluvíte o negativních dopadech, mně pořád chybí - a to mi chybí u všech - nějaký jeden konkrétní případ a o tom se bavme. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy nám ten zákon ze Senátu vzali, vykastrovali ho. Když ho nezamítli, tak ho vykastrovali. A já doufám - kolegyně prominou - že my budeme tady mít ty koule a přehlasujeme Senát. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte několik, možná ne zcela souvislých poznámek k vystoupení mých předřečníků. Dvakrát tady padlo, že současnou právní normu o veřejných zakázkách zpackala Nečasova vláda. Nečasova vláda se zákonem o veřejných zakázkách významně snažila zvýšit transparentnost a významně přitvrdit vůči klientelistickým vazbám. Já netvrdím, že se úplně všechno podařilo, a teď jde o to, jestli to chceme zlepšit, anebo zařadit zpátečku. Když se podívám na návrh zákona, který vychází z dílny ministryně za ANO, tak to je návrat do devadesátých kmotrovských let. Tak to opravdu chcete? To opravdu sledujete?

  Já patřím ke generaci, která dneska už může říct vzhledem ke svému věku, že i v okamžiku, kdy mi není zrovna volno, tak vždycky mohu říct, že pamatuji ještě horší časy, že pamatuji doby, kdy lidé, kteří měli skutečnou moc, říkali: Oni chtějí zničit náš stát! No ten stát zničit nešel, ten tady existuje tisíc let, ale chtěli jsme zničit nějaký režim a chtěli jsme zničit nějaké vazby. To se zaplať pánbůh povedlo, ten stát zůstal a zůstane vždycky.

  Pan poslanec Stupčuk má pravdu. Ano, tento zákon, když bude schválen, tak zruší některé vazby. Odpovězme si, jestli je to dobře, nebo špatně. Vzhledem k té generační vzpomínce, vzhledem k tomu, že se domnívám, že je dobře, že zruší ty vazby, tak zareaguji ještě na tu větu, že byť s tou myšlenkou pan poslanec souhlasí, tak s tím návrhem zákona se zcela neztotožňuje, tak si vzpomínám na řadu lidí ve věku mého otce, kteří říkali: Soudruzi, ano, já jsem zaujal zcela jasný občanský postoj, ale ujišťuji vás, že se s ním zásadně neztotožňuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Černoch a připraví se pan poslanec Klán. Rušíte faktickou poznámku, dobře. Nyní tedy pan poslanec Klán a připraví se pan poslanec Stupčuk s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Jan Klán: Já prostě, dámy a pánové, nedám pokoj. Byla tady řeč o dopadových studiích panem poslancem Vondráčkem, vaším prostřednictvím. Říkal, že byla dopadová studie vypracována Ministerstvem vnitra. Ale já vím ještě o dalších a ještě to psali vaši kamarádi z Rekonstrukce státu, že mají další analýzy, které se lišily o mnoho milionů. A když jsem tady ve druhém čtení říkal, že radši věřím dopadové studii Ministerstva vnitra, kde jasně říkali, i jaká bude finanční náročnost registru, tak vy jste všichni říkali: ne ne ne, to není pravda, Ministerstvo vnitra nemá pravdu, pravdu má Rekonstrukce státu a další. Takže kde je pravda? V jaké dopadové studii je pravda?

  Zároveň si musíme ujasnit, že pokud nebude výroční zpráva registru - kolik stojí, jaká je finanční nákladovost, kolik to bude obsahovat lidí a další - analýza přístupu nestačí, analýza přístupu ze Slovenska, ona se dá vypracovat i normálně analýza pošta přístupu (?), přibližně asi, jaká bude. Já si myslím, že moc velká nebude, protože občana, jedinečného občana to tolik zajímat nebude, možná to bude zajímat nějaké lidi, co sedí třeba i na galerii, a další, abych to řekl takhle. Takže která dopadová studie je vlastně pravdivá? Když tam chybí RIA, která by tam měla být, když je to vládní návrh, ne poslanecký, u poslaneckého to být nemusí, tak je to chyba. Jenomže u tohohle zákona je to velký problém, ta RIA má být hotová.

  A ještě si tady položme otázku, že potřebujeme zmínit, že korupce u nás je nejen na individuální úrovni, ale je i systémovou korupcí a ta si žádá systémové řešení. A to registr smluv rozhodně nedělá!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk a po něm pan poslanec Grospič. Máte slovo, pane poslanče.***

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Já zkusím ještě říci některé věcné argumenty. Návrh zákona například, já už jsem to říkal, vůbec neobsahuje - a teď budu mluvit hlavně ke kolegovi Vondráčkovi jako k právníkovi. Když už dbáme na čistotu legislativního procesu a na správnost toho řešení, například co opatření proti nečinnosti, o kterých jsme tady tolik diskutovali? Já se divím vám jako advokátovi, že vás to nechává chladným. Že v případě, že do 30 dnů nebude smlouva v registru uveřejněna, tak samozřejmě to jde na vrub jako nečinnost státní správy, tedy nesprávný úřední postup, a stát v důsledku toho, že ty strany nebudou moci konzumovat obsah té smlouvy a bude opožděné plnění, tak jim může vznikat náhrada škody a bude to hradit stát. Když jsem vás na to upozorňoval, tak jste nebyli vůbec schopni reagovat v ústavněprávním výboru! A ten zákon - to je první mezera, která tam chybí.

  Druhá věc je - kdo bude odpovědný za věcnou a formální správnost nosiče toho dokumentu, který bude předmětem uveřejnění? To znamená, kdo bude aplikovat zvláštní zákony, které budou představovat odklony od toho uveřejnění? To znamená jako např. zákon o obchodním tajemství nebo úprava obchodního tajemství nebo zákon na ochranu osobních údajů. Kdo to bude filtrovat? Bude to původce toho dokumentu, nebo to bude orgán, který to bude uveřejňovat? Máte to tam v té smlouvě? A těch otázek samozřejmě je mnohem víc. Tak mi na ně prosím odpovězte. Protože jsem přesvědčen, že pokud bychom tu diskusi vedli dále, tak samozřejmě nalezneme spoustu slepých míst a to je důvod toho, proč jsem říkal, že ten zákon může být správně udělán pouze formou vládní předlohy. Vy jste předložil jakési torzo, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Farský, kde jste vůbec ani nebyl schopen tam vyjádřit, kdo bude kompetenčně příslušný ke správě toho registru. (Upozornění na čas.) Což já považuji za snad největší lapsus toho.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič a po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, když poslouchám teď rozpravu nad tímto zákonem i faktické připomínky, tak si připadám trošičku, že jsem asi byl někde jinde a nesledoval jsem tu přípravu. Nebo se musím zeptat, kde byli ti ostatní, kteří se na tom zákoně podíleli. Za prvé chci odmítnout úzus, že to je takový zákon, který je napůl poslanecký a napůl vládní. Ten návrh byl poslanecký, ten návrh s řadou věcí nepočítal, byl udělaný čistě tak, že by to byl dobrý nápad, aby se smlouvy zveřejňovaly, aby existoval registr smluv. Inspirativní asi byl na Slovensku. Vím, že k tomu proběhla celá řada seminářů, tam tyto výhrady padly. Nikdy nebyly nějakým způsobem ztvárněny. Nakonec tedy prošel Poslaneckou sněmovnou, znovu říkám, s velkou částí těch, kteří k němu měli upřímné výhrady. Poté co se vrátil teď ze Senátu, tak změnil ten úzus absolutní neplatnosti smlouvy, který jde mimo občanskoprávní zvyklosti nebo zvyklosti civilního práva, tedy na pokutu. Ale chci říci, že to je zákon z mého pohledu bezzubý, nadbytečný, zavádí další instituci, která zde bude působit mezi mimokontrolními mechanismy.

  Kdybychom chtěli tedy, aby vedle veřejné kontroly rozpočtů, vedle stávajících povinností, které mají obce a veřejnoprávní korporace, tak potom bychom se měli ubírat třeba cestou zvýšení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. To si myslím, že by bylo zcela legitimní a zcela namístě, ale ne vytvářet další instituci nebo další povinnost, která v podstatě neprospěje nikomu. Ani občanům ani obcím a už vůbec nepomůže transparentnosti boje s kriminalitou. (Potlesk z lavic KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem věděl, že sem nemám chodit, původně, když jsem začal, protože obnovujeme debatu, která už tady probíhala, o tom obsahu. Ale abych tedy stručně reagoval. A budu reagovat trochu jako místostarosta Kroměříže, prostě i jako komunální politik.

  My jsme si u nás odsouhlasili, že budeme zveřejňovat smlouvy v registru, který existuje, a my už je zveřejňujeme. A nepřináší to žádný problém pro naše město. Děláme to, systém existuje. Neříkám, že je vše zalité sluncem. Ale na portálu veřejné správy je registr k dispozici a už teď si tam můžeme zveřejňovat smlouvy.

  Vy říkáte odpovědnost za to, když to nepůjde, 30 dnů. Ale to už spekulujeme opravdu o věcech pro mě nepředstavitelných. Když ten systém spadne na 30 dnů, když nebude fungovat. To bychom nemohli přijímat žádný zákon. To bychom nemohli tady řešit žádnou normu, když budeme řešit tady ty hypotetické otázky. Já se domnívám, že ten systém už je zavedený v tuto chvíli, bude posílen hardwarově, bude více zabezpečen, ano, zřejmě i nějakým rozsahem personálně. Ale není to zásadní problém, třeba jako když nám padaly registry vozidel a podobné věci. To se nedomnívám. Je potřeba se s tím seznámit, zkusit si nějakou smlouvu zveřejnit. Já prostě pořád věřím, že je to částečně nepochopením té instituce. Ten dotyčný, který to tam zveřejňuje, to tam odklikne, když to tak řeknu, a tím splnil zveřejnění. A má o tom záznam. Jestliže tam následně dochází k technické chybě, systém nějakým způsobem nefunguje, jde to na vrub státu. Ale už to neznamená tu brutální sankci neplatnosti.

  Pak jste říkal ještě něco a já už jsem zapomněl co. Ale to jen na tu první věc.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Černochová a připraví se pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, už skoro dvě hodiny poslouchám diskusi. Zaznívají tady argumenty, které slýcháváme opakovaně. Nechci znevažovat možnost poslanců vystoupit k tomu. Ale já nevím, jestli někteří z vás mají puštěný internet, sledují to, co se děje v bezprostřední blízkosti kolem České republiky. A kdybych měla použít slova klasika, pana Somra, z jednoho seriálu, tak bych řekla: "Zleva rakety, zprava rakety a ty mi tady zakazuješ kouření."

  Pojďme se, prosím pěkně, začít bavit o věcech, které jsme dneska načetli, které se týkají armádních zákonů! A já bych doporučila všem mladým mužům, kteří se u tohoto mikrofonu předhánějí, trumfují, aby se zapsali do aktivních záloh, které přijmeme, jak věřím, v novém zákoně pro ně lepší podmínky, a aby si tyto půtky řešili někde na střelnici. (Poslanec Foldyna ze sálu: Já bych vystřílel parlament na střelnici. Smích některých poslanců.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále vystoupí poslanec Stupčuk s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Vaší prostřednictvím bych chtěl paní kolegyni Černochové vzkázat, že já se do nich zapisovat nemusím. Já jsem na rozdíl ještě od mnohých v mém ročníku absolvoval kurs velitelů v záloze ve Vyškově. Absolvoval jsem dokonce i jako četař a s důstojnickou hodností jsem odcházel do zálohy. Takže věřím, že jsem vás v tomto smyslu uspokojil a že mohu pokračovat.

  Jsem strašně rád, že kolega Vondráček tady zmiňoval zkušenost s tím zveřejněním. No vždyť jsem to tady přece byl já, kdo říkal: Proč tady budeme dělat centrální registr, když tady můžeme využít toho, že mají obce dneska už i digitální úřední desky, stejně tak kraje? A přece víme, že nejvíc to, co zajímá občany, je to v místě, kde žijí. A to znamená, že je tady reálný předpoklad, že právě nejvíce budou sledovat agendu smluvních vztahů právě v obci nebo v kraji. Také jste to odmítli.

  Ale já jsem rád, že jste mi na to neodpověděl, protože tak to vypovídá o celém průběhu projednávání návrhu zákona v jednotlivých čteních. Protože tu otázku ohledně opatření před nečinností, to tam prostě není. Vy jste na to nepomysleli. Dokonce i vědomi si té zkušenosti, že tady byl centrální registr vozidel, který vypadl. A teď si vezměte, že ten registr nám vypadne na 40 dnů třeba, nebo i na 20, a že tam najednou doběhnou stovky, tisíce smluv. Víme, jak je český člověk činorodý. A víme, že lidi toho rádi využívají. Chtěl bych jenom upozornit, že v případě žaloby státu na náhradu škody se neplatí tzv. soudní poplatky. Takže tam není ani bariéra finanční. A každý to rád využívá, protože dopředu nemusí skládat vůbec žádné finanční prostředky. Na to já jsem tady upozorňoval. Stejně tak jsem pokládal otázku prostřednictvím pana předsedajícího vám, kolego Vondráčku, kdo bude odpovídat za věcnou a formální správnost dokumentu v případě... Když si to děláte na té obci, tomu rozumím. Za to odpovídá ten, kdo to uveřejňuje. Ale v tomhle případě jsem já původce dokumentu, musím aplikovat zákon na ochranu osobních údajů a dávám to do centrálního registru, který vede někdo jiný. Tak kdo za to bude odpovědný? Ten provozovatel, nebo původce? To tam v tom zákoně také není.

  Takže těch otázek, znovu říkám, je spousta. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnes od 15.45 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Langšádlová, dnes od 16.00 hodin se omlouvá paní poslankyně Benešová, dnes od 16.30 do 23.45 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek a dnes od 17.30 do 18.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška.

  Nyní se nikdo nehlásí s faktickou poznámkou, v tom případě udělím slovo panu poslanci Blažkovi. Prosím, máte slovo. Připraví se pan ministr Mládek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. V jednom aspektu navážu na pana poslance Chvojku, a to v tom, že já také zcela jistě nepatřím mezi nějaké oblíbence různých aktivistů, včetně Rekonstrukce státu, a mohl bych tady hodiny a hodiny mluvit o tom, co mi vyváděli a vyvádějí zejména brněnští aktivisté. Nicméně to, jestli mě někdo má rád, nebo nemá rád, by mi nemělo zatemňovat zdravý rozum. A dovolte mi říci, co podle mého názoru znamená dnes ten zdravý rozum.

  Myslím, že bychom měli ukončit společenský kvazikonflikt, to kvazi zdůrazňuji, zvaný registr smluv. Ukončíme ho dnes tím, že neschválíme vůbec nic? Jistě ne. Ukončíme ho tím, když schválíme senátní verzi? Jistěže ne. Takže já jsem připraven dnes stejně jako minule hlasovat pro původní poslaneckou verzi, protože si myslím, že ten zákon nakonec poté, co prošel úpravami, není tak špatný, jak zde slýchávám. Myslím si, že je dobře, že Sněmovna schválila opoziční návrh poslance Stanjury, že ten zákon se nebude týkat malých obcí, protože by je naprosto zbytečně zatížil administrativně. Současně musím kolegiálně říct, že mě imponuje taková ta buldočí vytrvalost kolegy Farského. Trochu mě mrzelo v tom průběhu, kolik různých představitelů různých stran náhle, když zjistili, že by na tom mohli získat politické body, tak málem tvrdili, že to vymysleli oni a chtěli to "ukrást". Já doufám, že ti, co nás teď poslouchají, chápou a sledují proces tak, aby když chtějí někoho ocenit, tak ho ocenili skutečně za to, co udělal, a ne za to, o čem mluvil a k čemu se naprosto uměle připojoval.

  Dovolte mi ale říci ještě druhou věc, a ta je taky podstatná, na kterou bychom si měli dávat pozor. Registr smluv patří mezi tzv. sunshine laws, jak se říká v Anglii, vymysleli to ale v angličtině v Americe. Tady bych chtěl jenom varovat: Všechno na světě, co člověk vytvoří, se nemá přehánět. Představa toho, že bude existovat nějaká společnost či stát, kde bude všechno veřejné, všechno se bude vědět, to už tady bylo v minulosti mnohokrát, a žádný takový stát nemá šanci na přežití už jenom proto, že také existují okolní státy. V dnešní době třeba, když žijeme v něčem, co je málem válečný stav, tak představa, že všichni naši nepřátelé, a nemusím je teď ani jmenovat, o nás vědí úplně všechno, zatímco my o nich vůbec nic, tak volám po té míře, která by měla být. Odkazuji i na nejmodernější americkou literaturu, která se zabývá dopady těch sunshine laws. To je takový ten popruh nezamýšlených důsledků. A v čem jsou ty důsledky? No jsou bohužel i v tom, že tam, kde se politici nebáli svobodně rozhodovat, se dnes bojí svobodně rozhodovat. A já bych tady chtěl říci, že jestliže existuje společnost, kde se představitelé státu, tzn. lidé, kteří mají moc, bojí svobodně rozhodovat, tak je naprostá iluze, že takováto společnost jako celek může být svobodná. Tento zákon, který zde máme, si myslím, že je v míře rozumné. Jenom - a tím se obracím i na veřejnost, která sem přišla, aby o tom také přemýšleli - přehánět se nemá skutečně nic, ani to, co všechno má být zveřejňováno, protože to ohrožuje samou podstatu státu a samou podstatu politiky. Politika bez tajností je naprosto nemožná, nikdy taková nebyla a je vyloučeno, aby se všechno vědělo. Je to naprostá hloupost si tohle myslet! A znovu odkazuji, píšou to chytřejší hlavy, než jsem já, zejména v Americe, kde ty zkušenosti mají největší.

  Ještě musím říci jednu věc. Poznámka pana kolegy z komunistické strany Klána o tom, kdo financuje Rekonstrukci státu, jestli to jsou Američané či Britové nebo nevím kdo - víte, co je na tom nejsmutnější? Mně je to celkem jedno, že to sponzorují Američané, ale mě jen fascinuje, že Amerika, která má dnes bojovat s Islámským státem, má se starat o to, kam až všude se "cpe" Rusko, tak má čas na to, zabývat se tím, jaké platí zákony v České republice. A mně je spíš smutno z toho vůči té Americe, ne, že by mě zajímalo, kdo platí Rekonstrukci státu, protože já politicky proti Americe nic nemám a myslím si, že kdyby Amerika oslabila, budeme se divit.

  Závěrem. Debatu, kterou my vedeme o tom, jestli nějaká společnost má všechno vědět, nebo nemá, ta není první, ta se vedla mockrát. Vedla se zásadně, a je to dostupné, např. v období francouzské revoluce mezi jakobíny, girondisty a royalisty. Tady jenom, opravdu si najděte čas, a to, co my tady řešíme, oni řešili také. Stačí si přečíst to, co říkali v tehdejším Konventu a Sněmovně, ten názor se různě měnil, to, co tam říkal Danton, Robespierre, St. Just a Mirabeau a ještě možná Brissot za girondisty. Tam máte všechno to, co my tady řešíme. A víte, co je největší na tom? Samozřejmě to je ten zákon těch důsledků. Když zvítězili jakobíni, kteří byli nejvíce pro tu otevřenou společnost, tak všechno utajili a jenom popravovali. Čili nevěřme tomu, že to takhle jde. Nejde a je to mnohokrát vyzkoušeno. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Urban. Máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím zareagoval na pana kolegu Blažka. Já s ním samozřejmě částečně souhlasím.

  Ještě řeknu jednu takovou poznámku. Rozdíl mezi governmentem a governancem. To, co my tady zavádíme, je jenom správa našeho státu tím pádem. My nebudeme fakticky vládnout a ten registr smluv může také způsobit, že pod tlakem nadnárodního kapitálu my se budeme vzdávat svých vlastních možností tady normálně v našem národním státu vládnout. To si uvědomme. To je ten rozdíl, co ten nadnárodní kapitál dělá. On tlačí národní státy k tomu, aby se vzdaly svých regulačních možností. A registr smluv tomu může hodně napomoci.

  Druhá otázka, která bude směřovat na pana senátora, vaším prostřednictvím, bude taková, že vím, že on je starostou města Čáslav, jak to má on připraveno na radnici v Čáslavi, tento registr smluv, resp. jestli už se na to připravuje nebo jestli stále nic nedělá. Chci se ještě zeptat, jakou finanční nákladnost on vlastně vytvoří na to, aby tam měl správu toho registru. To by mě zajímalo, protože přece jenom je to starosta poměrně velkého... ne velkého města, ale města, na které se registr bude vztahovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Urban a připraví se pan poslanec Blažek. Prosím.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dvě krátké poznámky.

  Za prvé. Mně je úplně jedno, kdo kontroluje a platí Rekonstrukci státu. Mně spíš vadí to, jakým způsobem přistupovala Rekonstrukce státu před volbami k vám i ke mně tady v Poslanecké sněmovně. Možná že si vzpomenete, že říkali, a mně se to stalo: jestli to nepodepíšeš, hochu, tak si pamatuj, že do všech rodin v tvém volebním obvodě půjde dokument, který bude doporučovat, aby tě nevolili, aby tě vyškrtali. No dobře. Zkusili to, nevyškrtali mě. Ale nejde o mě. Jde o ten nátlak, o nějaký zákon, který tady nebyl napsán, že se máte zavázat, že ho budete za každých okolností podporovat. No tak já myslím, že tohle je dost velké poučení, aby se to příště neopakovalo. To je první poznámka.

  Druhá poznámka. Stejně mi vrtá tak trochu hlavou, když jde o veřejné peníze, o veřejné prostředky, proč např. pan předkladatel nepodpořil můj pozměňovací návrh, který říkal, že každý, kdo využívá veřejné prostředky formou dotací, by měl také zveřejňovat smlouvy, a aby to neobtěžovalo ty malé a střední, tak to bylo limitováno poměrně vysokou částkou, myslím, jestli si to dobře pamatuji, 20 miliony korun. Celkově se podle mých informací jedná zhruba o 67 miliard korun, které takto protečou privátními subjekty prostřednictvím dotací soukromým subjektům registrovaným podle obchodního zákoníku. To tam v tom bylo také. A dokonce ta Rekonstrukce státu mi říkala, že jsem nějaký zločinec, který chce zaminovat ten zákon tak, aby nebyl schválen, a zásadně stáli proti tomu, alespoň v těch textech, které jsem měl, že já stojím proti tady zveřejňování a proti registru smluv. Tudy přece teče tolik peněz, těch veřejných, možná víc než přes ty malé obce. Proč jste to nepodpořili, když vám tolik jde o to dívat se na veřejné prostředky? Škoda. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Stručnou reakci na pana poslance Klána vaším prostřednictvím. No prosím vás, jestli existuje nějaká nadnárodní korporace, která dnes sleduje s napětím, jak dopadne tenhle zákon, tak takové korporace mi je upřímně líto, protože to si nedokážu představit, že by to skutečně sledovali.

  Za druhé. Nadnárodní korporace. Pokud mají být evropské státy tak slabé, že mají fakticky vládnout nadnárodní korporace, tak ty to nebudou dělat prostřednictvím zákonů. To je naprostá iluze. Ta moc v těchto případech funguje úplně jinak. Myslím si, že registr smluv je skutečně absolutně nezajímá a nemá vůbec žádný vliv na to, jestli vládnou, nebo nevládnou. To je naprostá iluze.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já nechci zdržovat, ale mě nesmírně zaujala vzpomínka pana poslance Urbana. A já se ho chci opravdu zeptat. Oni vám reprezentanti - prostřednictvím tedy předsedajícího - Rekonstrukce státu skutečně tykajíce řekli hochu? V takovém případě jsou nejenom placeni Babišem, ale také slabozrací, což už je kombinace, při které se opravdu špatně rekonstruuje. (Smích napříč sálem.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní tedy řádně přihlášení. První je pan ministr Mládek a po něm s přednostním právem pan místopředseda Filip. Máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte i mně říci několik slov na toto téma.

  Tady bylo požadováno, aby vláda udělala nějakou analýzu, jaký bude mít dopad tento zákon, pokud bude schválena sněmovní verze, senátní verze. Já jsem to udělal z hlediska Ministerstva průmyslu a obchodu a přiznám se, udělal jsem to ve dvou fázích. Když to přišlo, tak jsem zavolal do těch tří největších podniků, které má MPO na starosti, tzn. ČEPS, DIAMO, PKÚ. A v PKÚ, Palivový kombinát Ústí, a v DIAMO mi řekli - pohoda, žádný problém. V ČEPS v zásadě taky. Je to monopolní společnost a v nejhorším případě si vydá obligace na veřejném trhu. Takže mně to nejprve uklidnilo a říkal jsem si - žádné problémy s tím nemáme. Ale pak mi to přece jen nedalo, abych si nezadal komplexní analýzu, jaký to bude mít dopad. Na MPO to bude mít dopad trošku v oblasti, kde by to člověk napoprvé nečekal. Dopadne to na takové subjekty, které se zabývají zkušebnictvím. Například Textilní zkušební ústav přijde asi o 9 mil., protože se dostane do situace, že nebude mít možnost jakékoli obchodní strategie. Začnou masivně ztrácet zákazníky, neboť tuzemská i zahraniční konkurence povinnost zveřejňovat nemá. Bude to Fyzikálně technický zkušební ústav zhruba o 20 mil., Strojírenský zkušební ústav o 43 mil. a Technický a zkušební ústav stavební - tam hrozí největší dopad, až 200 mil. A samozřejmě negativní dopad to může mít a bude mít na Explosii, která vyrábí velmi citlivé produkty, protože i ona bude zveřejňovat.

  Z těchto důvodů bych vás chtěl všechny požádat o schválení senátní verze, protože to je méně špatná verze. Sice úplně bezpečně nevíme, že to bude bez problémů, ale bude jich tam výrazně méně než ve verzi poslanecké, sněmovní. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nebudu opakovat náš postoj, protože my jsme konzistentní, a jak jsme hlasovali minule, budeme hlasovat i dneska. Ale pane ministře, nebo páni ministři, kde jste byli v prvním čtení, v druhém čtení, ve třetím čtení? Kde byly ty pozměňovací návrhy, abyste se postarali o ty státní podniky? Nejste náhodou podepsaní pod tím návrhem zákona? My určitě ne! A teď na poslední chvilku nám říkáte, jak je to špatně, jak bychom měli schválit něco jiného. Tak proč jste si to tam nenapsali?! Já už čtu, že to byl dokonce koaliční návrh. Celé se to snaží ukrást panu kolegovi Farskému a já s ním o tom vedu debaty tři a půl roku. Nakonec jsem hlasoval pro, protože ten logický nebo podle mého názoru dobrý pozměňovací návrh jste podpořili ve Sněmovně napříč politickým spektrem, takže mně to umožnilo hlasovat pro. Takže teď nás netlačte ke zdi! Budeme se bavit o Budvaru. No dobře, má to logiku, aby to Budvar nedělal jako jediný pivovar v České republice. Co dělal ministr zemědělství dva roky? Kde byl, aby hájil podnik ze svého resortu?! Nevím, já jsem to nedělal. Možná je navrhovatel toho zákona. No, pokud je, tak ať se ti šéfové státních podniků obrátí na své ministry! Ne na nás v poslední chvíli. Kdy tam Senát podle mě úplně nesmyslně dal ÚOHS. A teď nám někdo říká - hlasujte pro senátní verzi, protože ochráníte nějaký podnik. No to jste vy v exekutivě měli udělat v tom návrhu zákona. Je to tisk 42, to si fakt pamatuju. Jinak máme tisk nějak 600 něco, ne? To znamená, na to byla dostatečná doba. To neschvalujeme v devadesátce na poslední chvíli bez diskuse. Tak to se na mě, milí páni ministři, nezlobte. Vy jste zaspali, nic jste neudělali a teď na poslední chvíli se snažíte - hlasujte pro ten Senát, protože našim podnikům by to pomohlo. Sorry, je to vaše zodpovědnost. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvenku, která dorazila. Z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Pavel Kováčik.

  Nyní s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip. Prosím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, je to složité rozhodování, když chcete, aby přestala doba, kdy tady vládla TOP 09. Protože ten návrh zákona je prodloužením vládnutí TOP 09. A pan kolega Miroslav Kalousek to tady řekl docela jasně, když říkal, jakým způsobem se zruší ty které vazby. Víte, ten zákon je zákon o určité evidenci, která předpokládá, řekl to tady kolega Blažek docela hezky, že ta společnost, která si všechno bude kontrolovat sama a bude do všeho vidět, nepřipustí nějakou korupci. Tady chybí zákon o majetkovém přiznání. Tady chybí zákon zcela jasný, který je o finanční kontrole ve veřejné správě. Mám trochu lepší paměť než někteří a vím velmi dobře, jakým způsobem tento návrh zákona opravdu řeší kontrolu těch lidí, kteří pracují ve veřejné správě, jestli mohou, nebo nemohou zneužívat veřejné finance. Tak si prostě vytíráme zrak návrhem zákona, který má mluvit o tom, co to je registr smluv. Je to vytření zraku, není to nic jiného. Řeknu to na dvou příkladech, abychom si ukázali, co se odehraje při tomto návrhu zákona.

  Teplárna České Budějovice je vlastněna z 80 % městem České Budějovice a bude povinna zveřejňovat všechny smlouvy z té dodávky elektrické energie, kterou vyrábí v tzv. kogeneraci, tzn. použitím páry, kterou vyrobí. Solární baroni nebudou zveřejňovat nic, protože neprošel návrh kolegy Urbana. Budou se smát, vysmívat se všem (s důrazem), kteří budou zveřejňovat smlouvy, a říkat si: Vy jste ale idioti! Zveřejňujte a my si budeme žít s miliardama od státu, protože my zveřejňovat nic nebudem, my jsme soukromý subjekt. To je předmětem tohoto zákona. Přesně tohle to je předmětem tohoto zákona!

  Druhý příklad, ještě dramatičtější. Prosím vás, ty hlouposti, které slyším, mě urážejí! Když mi někdo říká, že to je takovýhle malinký soukromý zájem. Já vám řeknu ten zájem. Pražská plynárenská - stejně jako pražský Dopravní podnik nebo Dopravní podnik města Ostravy nebo Plzně, to je jedno - bude zveřejňovat smlouvy. Ale NET4GAS, kterou vlastní německý Allianz, nezveřejní nic. Pražská plynárenská poctivě investovala, a teď je jedno, že tady vládla ODS v Praze nebo někdo jiný, sociální demokracie, to je úplně jedno, ale tento podnik investoval do infrastruktury v plynárenství v Praze, aby ty roury neruply. Rupla jedna a měli jsme z toho málem zavřené Národní divadlo. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První je pan ministr Mládek a po něm je pan ministr Dienstbier. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci obecně zpochybňovat vystoupení pana místopředsedy Filipa, ale přece jenom musím jednu technickou poznámku. Firmu NET4GAS nevlastní výlučně Allianz. Allianz je pouze padesátiprocentním vlastníkem, druhým vlastníkem je Borealis Infrastructure, což je kanadský fond, který založilo Ontario Municipal Employees Retirement Systems, což je penzijní fond amerických a kanadských obecních zaměstnanců. Takže to není jenom na Allianz, jsou tam také Kanaďané - půl na půl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Klán.

 • Poslanec Jan Klán: Dovolte, abych zareagoval na pana ministra Mládka. Ono je snad úplně jedno, kdo to vlastní, ne? Tady jde o to, že peníze jdou pryč z naší republiky, takže je úplně jedno, kdo je zahraniční vlastník, ale že peníze nezůstávají přece tady! (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan ministr Dienstbier.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, nechci se vyjadřovat k rozsahu subjektů, na které se má zákon vztahovat, protože to asi je legitimní otázka k diskusi, do jaké míry může ovlivnit konkurenční vztahy povinnost zveřejňovat smlouvy. Já bych se spíše vyjádřil k mechanismu Sněmovna versus Senát, na jednu stranu podmínka účinnosti, na druhou stranu finanční sankce. Já se obávám, že v senátní podobě ukládání sankcí ze strany ÚOHS, že systém nebude úplně plnit to, co se od něj aspoň deklaratorně očekávalo. Nepodezírám naprostou většinu třeba komunálních nebo regionálních politiků z toho, že by nerozhodovali zodpovědně, ale pokud máme pochybnosti, že v jednotlivých případech může docházet k uzavírání nějakých podivných smluv, které se pak utajují před veřejnou kontrolou, tak v případě sněmovní verze, kdy je tam podmínka zveřejnění jako podmínka účinnosti, kontrola samozřejmě může fungovat, protože pokud podle takové smlouvy někdo bude plnit, tak samozřejmě riskuje nutnost vypořádání plnění bez právního důvodu v případě, že by smlouva nikdy účinnosti nenabyla. Pokud by se šlo cestou sankce v kombinaci s tím, že ji má posuzovat a ukládat ÚOHS, tak se tak může stát třeba za deset let, mezitím se smlouva splní, ti, kteří by případně jednali nepoctivě, zinkasují tedy nepoctivý zisk a za deset let, až někdo pravomocně rozhodne, případně ještě ve správním soudnictví, tak to odskáče už nějaké úplně jiné vedení obce, které tam po několikero volbách přijde.

  Pokud zákon má plnit svoji roli, tak to asi lze naplnit pouze v té Sněmovnou schválené podobě. O finančních sankcích, že by byly účinné, mám pochybnost, jak je to nastaveno. Jak říkám, druhá otázka je okruh subjektů. Bohužel se to prolíná a nelze změny, které Senát navrhuje, posuzovat jednotlivě.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní budeme pokračovat těmi, kdo jsou řádně přihlášeni do rozpravy. První je pan poslanec Hovorka a připraví se pan poslanec Opálka. Máte slovo, pane poslanče. ***

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo by určitě zajímavé, kdyby někdo spočítal, kolik se prostřednictvím nevýhodných smluv vyhodilo prostředků od roku 1990 ze státního rozpočtu, z rozpočtů příspěvkových organizací a případně z příspěvkových organizací měst.

  Připomněl bych vám, že spousta peněz odtekla ještě ze státního podniku České dráhy prostřednictvím nevýhodných smluv. Znám případ například Nemocnice Na Homolce, která si zřídila jako příspěvková organizace dvě dceřiné společnosti jako obchodní společnosti, aby nemusela některé věci zveřejňovat. Byl to klasický krok, aby se vyhnula prostě tomu, že se některé věci zveřejňují. Prostřednictvím těch dvou dceřiných společností odcházely prostředky ze zdravotního pojištění a z nemocnice prostě ven a odcházely do soukromých rukou. Já jsem v té věci podal trestní oznámení. Policie dva roky vyšetřovala, potom to státní zástupkyně odložila, že se nic nestalo. Potom pan ministr Holcát našel odvahu, vykonal tam veřejnosprávní kontrolu v té nemocnici a bylo obnoveno policejní vyšetřování a nakonec, pokud víte, byly obviněny určité osoby.

  Tento zákon považuji za důležitý. Určitě není všemocný a všespasitelný, ale je to důležitý krok k tomu, aby se napravila řada věcí, které v České republice nejsou nastaveny dobře. Přimlouvám se za to, aby byl zákon přijat ve sněmovní verzi, protože verze, která nám byla vrácena ze Senátu, nic nevyřeší, nebude vymahatelná. Podobně jako máte dneska k dispozici žádat o informace podle zákona 106, vy si požádáte o ty informace, a ten druhý, ten povinný subjekt není ochoten ty informace zveřejnit. Můžete se soudit. Budete se soudit třeba tři roky, nakonec ten soud vyhrajete, ale potom vám ty informace už třeba taky k ničemu nebudou.

  Čili z těchto důvodů skutečně vyzývám vás, kolegy, abyste podpořili sněmovní verzi, která je jednoznačně lepší. Jestli je tam problém se státním podnikem Budvar, dá se to odstranit. K tomu, že nechceme přijímat paskvil, co tady řekl kolega přede mnou, prostřednictvím předsedajícího, v roce 2013 jsem tady upozorňoval, že návrh občanského zákoníku není v pořádku, abychom ho nepřijímali. Bylo nám řečeno, že se musí přijmout v té podobě, tak jak je, že už není možné to odložit. Dneska víme, že celá řada věcí je tam špatně a musí se novelizovat. Žádný zákon není takový, že by byl naprosto dokonalý, a prostě v průběhu času je nutné ten zákon novelizovat. Tímto způsobem je možné odstranit i ten problém, který se týká Budvaru.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Opálka. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, nebudu dlouze hovořit. Chtěl bych předložit jeden z procedurálních možných návrhů. Ale úvodem bych chtěl říci: Jsem tady čtvrté volební období, patřím mezi ty služebně starší, i když ne nejstarší. Z této Sněmovny už vyšla spousta zmetků. (Smích v sále.) Veřejnost to ocenila. A já bych se nerad podílel na tom, aby tento zmetek - nejen že bude zmetkem a bude se neustále opravovat - měl nevratný dosah na veřejný a státní sektor. To je ten problém, který s tímto mám.

  Jestli zveřejníte smlouvu, tak to ještě neznamená, že je neplatná, i když je blbá. Prostě ta smlouva bude jenom zveřejněná. Proces, tak jak říkal kolega Klán, musí být založen na začátku. Řekněte mi, k čemu to bude, když budete mít zveřejněné špatné smlouvy. Nikdo s tím nic nenadělá, ty smlouvy budou platné. A proto si myslím, že takový ten folklór poslanců možná přináleží k nějakým jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ale vytvořit celý zákon, který je tak komplikovaný, který do sebe zahrnuje průřezově různé resorty, který potřebuje připomínkové řízení vnitřní, vnější, zodpovědné, který potřebuje RIA, a z toho samozřejmě vycházet přísluší jedině vládě.

  Takže vám navrhuji tady toto řešení. Usnesení Poslanecké sněmovny k bodu 1 na 36. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 42. Je to samozřejmě podmíněný procedurální návrh, neboť o něm můžeme hlasovat jedině v případě, že neprojde ani senátní ani poslanecký návrh.

  A nyní k textu návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby bezodkladně zahájila legislativní práce na vládním návrhu zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv /zákon o registru smluv/. V případě tohoto návrhu aby vláda vycházela nejen z poznatků předešlých diskusí a zejména z analýzy dopadů regulací /RIA/, a to tak, aby nový zákon doplnil již platné protikorupční zákony, jako je například zákon o veřejných zakázkách a připravovaný zákon o vnitřní kontrole veřejných financí, a aby byla ochráněna rovnost různých forem vlastnictví v tržním prostředí."

  Tolik celý text, který navrhuji, pokud nebude přijat ani senátní ani poslanecký návrh. Myslím si, že tím dáme veřejnosti, a tedy i Rekonstrukci státu jasně najevo, že tento problém chceme vyřešit, ale chceme ho vyřešit radikálně, odborně, kompetentně a samozřejmě v tomto volebním období.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Váš návrh jsem si poznamenal. Každopádně v případě, že o něm budeme hlasovat, vás pak požádám o písemné vyhotovení. Děkuji.

  Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Do ní je řádně přihlášen pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, asi je všem jasné, že oba návrhy pravidel pro registr smluv jsou špatné. Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD bych chtěl zdůraznit, že bojujeme proti korupci ve státní správě a ve veřejném sektoru, a je nesporné, že dosavadní politické strany měly již mnoho času v minulých letech korupci ve státní správě účinně zabránit, ale neudělaly to. Zveřejňování smluv firem, které se pohybují v konkurenčním prostředí, je vražedné. Zkuste požádat jakoukoli korporaci, ať vám ukáže například své smlouvy na reklamu a marketing, a podívají se na vás jako na blázna, protože jen šílenec si naplánuje nějakou kampaň, aby předstihl konkurenty, a pak tuto kampaň konkurenci představí, aby se na ni mohla připravit. Každý z nás si umí představit desítky firem, které podnikají v konkurenci s firmami se státní účastí nebo majetku státu a které nepochybně dnes financují lobbing za bezpodmínečné zveřejňování všech smluv.

  Další kontroverzí tohoto návrhu je zneplatnění smlouvy v případě nezveřejnění. Znamená to, že třeba stamilionový projekt může ohrozit administrativní chyba nebo kriminální úmysl. Konkurence už nebude muset komplikovaně napadat veřejné soutěže u antimonopolního úřadu, ale stačí podplatit úředníka a veřejnou zakázku a veřejnou zákonnou soutěž zneplatnit pouze tím, že ji například IT pracovník nenavěsí na web. Tohle mi připadne ještě víc šílené než předchozí podmínka. Navíc netuším, jak by se na takové zrušení smlouvy dívali partneři třeba ze zahraničí. Představte si firmu, která vysoutěží zakázku, následně začne investovat do její přípravy a nakonec se dozví, že zakázka byla zrušena díky nezveřejnění. Věřím, že to bude znamenat ihned soudy a arbitráže o náhrady škod. Náhrady, které nebude bohužel platit nikdo z lobbistů, kteří za tuto podobu zákona lobbují, ale daňoví poplatníci. To, že je zákon nestandardní, je zřejmé i z toho, že z působnosti jsou vyjmuty právnické osoby založené v zahraničí a působící v zahraničí. Je jasné, že ve střetu se zákony v cizině by tento zákon neobstál. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a vzhledem k tomu, že neeviduji... Eviduji přihlášku - pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrý den. Prosím o pochopení, padlo tady tolik argumentů, že si dovoluji požádat před závěrečným hlasováním o 30 minut na poradu klubu - dvacet osm, ať se sejdeme v celou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dvacet osm, nebo třicet osm? Já jsem nerozuměl.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dvacet osm, abychom se sešli v celou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže žádáte-li o přestávku 28 minut, sejdeme se v tom případě v 16.20. (Oživení v sále.) V 17.20 a budeme pokračovat v jednání. Vyhlašuji přestávku.

  (Jednání přerušeno v 16.53 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 17.20 hodin, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Já se ptám, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Pan navrhovatel má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za tu debatu, obzvláště za tu část, která se týkala registru smluv. Já bych jenom odpověděl na některé - nebo doufám, že na všechny - nezodpovězené otázky.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Vím, že vy děkujete za tu debatu, já ale poslancům neděkuji za to, aby teď debatovali. Prosím, přeneste své debaty do kuloárů. Děkuji.

 • Poslanec Jan Farský: Co se týká Slovenska, tak tam platí od 1. ledna 2011 v různě pak upravované verzi, ale ta česká verze z něho vychází a s autory slovenské verze jsem ji konzultoval a připravoval v té první verzi z roku 2012, ze které pak vychází verze roku 2013. Není to tak, že by na Slovensku nic neodhalil, jsou tam předražené zakázky, výdaje, které registr smluv, kdy se ukázalo, za jaké ceny se nakupuje, tak vedly k tomu, že konkurence podávala konkurenční nabídky při stejné kvalitě za lepší cenu a k úsporám došlo.

  Ale to není primární úkol toho zákona. Primární úkol je preventivní, ten, aby ty smlouvy se vůbec neuzavřely, ty nevýhodné smlouvy. Věřím tomu, alespoň i tak jak to vyjádřila paní premiérka Radičová, tak to funguje. Určitým důkazem toho, k čemu ten zákon je, a to ke dvěma základním věcem, aby doplnily to, co chybí v politice nejvíce, prostředky tak, aby se daly plnit sliby a také důvěra, protože bez důvěry a možná i dnes, nebo zvláště v dnešní bezpečnostně složité době, tak důvěra v politické představitele je nesmírně důležitá. A na tom Slovensku se zvedla, Slovensko o 11 příček na žebříčku vnímání korupce v zemi, a to je obrovský úspěch, jestli - protože já to spojuji na roveň s tím, jestli lidé důvěřují svým představitelům, nebo ne.

  Proč jsem nepodpořil návrh pana poslance Urbana nad těch 20 milionů. No protože byl špatně napsán. Představa toho, že firma, která dostane dvacetimilionovou dotaci a má miliardový obrat, bude muset zveřejňovat všechny smlouvy, které jsou v té miliardě, to bych nepovažoval za rozumné. Pokud by bylo stanoveno, že ta dotace bude od 20 milionů a že to bude třeba ale znamenat 70 % obratu, nebo 80, nebo 50 % obratu firmy, a pak se stane povinným subjektem, už bych si to dovedl představit. A tak jsem se vyjadřoval a vyjadřuji dále.

  Co se týká možného ohrožení firem, které tady zaznívalo, tak bych chtěl říci, že zákon o registru smluv zachovává všechny výjimky, které jsou dány zákonem o svobodném přístupu k informacím z roku 1999, a ani nerozšiřuje okruh povinných subjektů, takže tam, kde mají informace jakoukoliv hodnotu pro konkurenci, tak si je buď mohla sehnat přes stošestku, nebo jiným způsobem, ale každopádně už je dnes má. Registr smluv právě na to reaguje v § 5 v odst. 6, kde říká, že v případě těch smluv, které obsahují obchodní tajemství, případně i řetězců smluv, které jsou samy o sobě obchodním tajemstvím třeba právě tím, že se odhalují odběratelské řetězce, tak v tom momentě je možné zveřejnit ze smlouvy pouze část, a to předmět a datum jejího uzavření. Osobně si myslím, že je to málo, ale je to přesně ta pojistka na to, aby varovné hlasy, které tady zaznívaly ohledně podnikání státních firem, národních podniků a ovládaných, nebyly oprávněné.

  Ještě bych chtěl jenom doplnit to, co se zapomíná a z čeho pramení hodně námitek. Možnost zveřejnit smlouvu mají obě strany. Nejsou v nerovném postavení. Stejně tak dodavatel jako odběratel, ten veřejnoprávní subjekt jako ten dodavatel služeb, případně prací, na obou stranách je možno smlouvy zveřejnit, takže nemůže dojít k nějakému nerovnému postavení, které by mohlo vést ať už k vydírání, nebo nějakým nekalým praktikám.

  Chtěl bych vás požádat, abyste v hlasování, které nás čeká, nehlasovali a nepodpořili senátní návrh, protože je nefunkční, slušným bude překážet a neslušné nijak neomezí. A než bychom vyráběli zbytečné předpisy, prosím, nedělejme radši žádné. Lepší je skutečně nic než zákon v senátním znění.

  Samozřejmě bych byl rád, kdyby se tady našly hlasy pro sněmovní verzi. Sněmovní verze tady 18. září prošla hlasy 116 poslanců, myslím, že ze 157 přítomných. V debatě v Senátu i v debatě tady jsem neviděl argument, který by odůvodňoval, proč by ti, kteří podpořili 18. září sněmovní verzi, už to tak neměli udělat i dnes. Takže vás žádám a vyzývám k tomu, abyste nehlasovali pro senátní verzi, protože senátní verze není registr smluv, a abyste hlasovali pro sněmovní verzi, abyste setrvali na svém názoru, který už jste tady projevili 18. září. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Nyní se ptám na závěrečné slovo pana senátora. Prosím, pane senátore.

 • Senátor Jaromír Strnad: Děkuji za slovo. Já bych využil této příležitosti a odpověděl bych na dva dotazy, které byly na mne, a to dotaz pana poslance Adamce. Skutečně zástupci Senátu, členové výboru pro územní rozvoj, přijeli s tím poznatkem, že za těch pět let nebyla uplatněna žádná sankce vůči neuveřejnění smlouvy.

  Dále potom tady pan poslanec Klán vznesl dotaz, jak to děláme my v Čáslavi. My to děláme stejně podobně, jako nás tady o tom informoval pan místostarosta z Kroměříže. My smlouvy samozřejmě už zveřejňujeme několik let na elektronické úřední desce. V tom vůbec není problém. Klidně to uveřejníme třeba na třech deskách. Problém je tady u těch státních podniků.

  To je všechno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. Přivolám naše kolegy z předsálí. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), podle sněmovního tisku 42/11, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 42/12."

  Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Upozorňuji, že pan předseda Jan Hamáček má náhradní kartu číslo 61.

  O usnesení, tak, jak jsem je přednesl, o verzi vrácené Senátem, dávám hlasovat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 19, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 92. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem nevyslovili souhlas a nepřijali jej. ***

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane senátore.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, paní ministryně. Prosím všechny, aby přenesli své rozhovory do předsálí, a vás, abyste pokračovala, až tady nastane ticho. Děkuji.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Dovolte mi, abych nejprve shrnula celý legislativní proces projednávání této novely v Senátu Parlamentu ČR. 14. října proběhlo jednání ústavněprávního výboru Senátu České republiky, který přijal usnesení, ve kterém navrhuje Senátu vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. 20. října se uskutečnilo jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR, který přijal usnesení, ve kterém doporučuje Senátu vrátit tento návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Pozměňovací návrhy obou výborů jsou obsahově shodné. Dva dny poté, 22. října 2015, proběhla 13. schůze Senátu Parlamentu ČR, na které bylo přijato usnesení, v kterém Senát vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

  Já bych se ráda vyjádřila k situaci, která nastala po projednání návrhu zákona ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou ČR. V úvodu bych ráda zmínila, že cílem novely, kterou zpracovalo ministerstvo pro místní rozvoj, je ochrana spotřebitele.

  Ministerstvo obdrželo po třetím čtení, které bylo v září tohoto roku, oznámení o výpovědích pojistných smluv, jakož i informace, že pojišťovny nebudou uzavírat nové pojistné smlouvy s cestovními kancelářemi a rovněž nebudou s cestovními kancelářemi prodlužovat pojistné smlouvy stávající. Ráda bych jenom doplnila, že se jedná o šest pojišťoven na našem trhu. K tomuto kroku pojišťovny přistoupily za platného znění zákona vyloženého nálezem Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2015, kdy Ústavní soud potvrdil, že cestující má nárok na plné vrácení vložených prostředků bez ohledu na stanovený limit pojistného plnění. Ústavní soud tedy potvrdil nezbytnost použití eurokonformního výkladu zákona číslo 159/1999 Sb. Žádný z poslaneckých návrhů předložených v druhém čtení by tedy nastalou situaci neřešil.

  Ministerstvo v rámci této situace začalo okamžitě činit patřičné kroky tak, aby odvrátilo bezprostředně hrozící nebezpečí, které spočívalo v ukončení hospodářské činnosti cestovních kanceláří, jelikož povinné pojištění záruky pro případ úpadku je jednou z nutných náležitostí pro koncesovanou živnost, tzv. provozování cestovní kanceláře. Výsledkem byla shoda se zněním pozměňovacího návrhu, který se týkal úpravy povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. S tímto návrhem vyslovili souhlas zástupci Asociace pojišťoven, Asociace cestovních kanceláří, Ministerstva financí i České národní banky.

  Pozměňovací návrh zakotvuje odpovědnost jak pro cestovní kancelář, tak pro pojišťovnu za sjednání výše limitu pojistného plnění. To znamená, že cestovní kancelář je povinna vždy hlásit pojišťovně změnu pojistného rizika. Novela zákona vymezuje rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře, na které jsou navázány správní delikty. Cestovní kancelář je tedy povinna udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré oprávněné nároky zákazníků, ale zároveň nesmí prodat žádný zájezd, který by nebyl krytý pojištěním pro případ úpadku.

  Ministerstvo vnímá potřebu vytvoření garančního schématu, resp. fondu, v brzké době i v rámci implementace nové evropské směrnice, která v průběhu dalších dní i týdnů bude k dispozici. Ráda bych dále uvedla, že cílem předkládané novely je upravit pouze ustanovení zákona, která aktuálně vyžadují změnu. Zásadnější revizi zákona právě předložíme do konce roku 2017, kdy musí být v účinnosti v rámci implementace evropské směrnice.

  Závěrem bych si dovolila shrnout hlavní cíle této novely, mezi které patří především ochrana spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře, uvedení zákona do souladu s občanským a živnostenským zákonem a také eliminace podvodného jednání ze strany cestovní kanceláře. Ráda bych vás požádala o schválení senátního návrhu této novely. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ptám se, jestli se k předloženému návrhu Senátu chce vyjádřit zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Martina Berdychová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, pane senátore, dámy a pánové, jako zpravodajka podporuji přijetí tohoto tisku ve znění pozměňovacího návrhu, jak nám ho předložil Senát, protože to vnímám jako jediné možné řešení v současné situaci, které zajistí, aby byla nadále neohrožena činnost cestovních kanceláří. Senátní návrh je kompromis, který řeší nastalou situaci v činnosti cestovních kanceláří, které pojišťovny přestaly proti úpadku pojišťovat, či uzavírat nebo prodlužovat uzavřené smlouvy. Cestovním kancelářím hrozí, že budou muset ukončit svoji podnikatelskou činnost.

  Jenom nesouhlasím se zněním v důvodové zprávě, které se týká konstatování, že zákon, který jsme přijali ve Sněmovně, není v souladu se zákonem o pojišťovnictví a pojišťovnám hrozí sankce od České národní banky. My jsem se touto novelou zákona zabývali dlouho v podvýboru pro cestovní ruch. Zástupci České národní banky byli vždy tomu projednání přítomni. Dneska jsem si tu skutečnost ověřovala. To, že by zákon byl v rozporu se zákonem o pojišťovnictví, není důvodem, proč pojišťovny přestaly pojišťovat. Přesto souhlasím s tím, abychom tento zákon přijali ve znění senátního pozměňovacího návrhu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Martině Berdychové. Ptám se, jestli ještě zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Michal Kučera má zájem. Nemá zájem o slovo. Otevírám tedy rozpravu, v které jako první vystoupí pan senátor Ivo Valenta. Prosím, pane senátore.

 • Senátor Ivo Valenta: Dobrý večer, pane místopředsedo, dobrý večer, paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi z tohoto místa prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat za možnost vystoupit zde na plénu Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že vám mohu představit návrh zákona o cestovním ruchu v podobě, která je zcela jistě pozitivním počinem pro občany této země, pro klienty všech cestovních kanceláří, kteří přišli o své finanční prostředky kvůli jejich krachu. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Ivu Valentovi. Nyní dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak aby to nebyla úplná selanka, tak nejprve chci říct, že náš klub podpoří senátní verzi, a teď to zdůvodním.

  Já se nepřipojím k poděkování paní ministryni, protože já nejsem příznivec toho, že zloděj volá chyťte zloděje nebo že pyroman je dobrovolný hasič a hasí požár, který sám založil. My ten návrh zákona máme v Poslanecké sněmovně 16 měsíců. Šestnáct měsíců, 30. července 2014 nám vláda doručila tento návrh zákona. Pan senátor zcela správně řekl, že sněmovní verze, která odsud odešla, ohrožuje podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ale za to někdo může! To nespadlo z nebe ani z Bruselu. A my jsme k tomu opakovaně vystupovali v prvním čtení, v druhém čtení, ve třetím čtení, má kolegyně Jana Fischerová připravila pozměňovací návrh, který ruku v ruce odmítli paní ministryně, paní zpravodajka a pan Okamura, protože jeho podnikání se to netýká, takže co by těm ostatním nezpřísnil podmínky. O tom jsme se bavili ve třetím čtení. Senát naprosto správně přijal ten pozměňovací návrh a já chci ocenit práci Senátu. Ale pokud si vláda občas stěžuje, že opozice něco blokuje, že něco trvá dlouho, tak tady je to vina paní ministryně. Ten zákon už dneska mohl být schválen, nemusel být znova v Poslanecké sněmovně. Stačilo, kdyby dala za pravdu těm hlasům, které ve Sněmovně nevyslyšela a v Senátu ano. Jediné, co se změnilo je to, před čím my jsme varovali, že vy jste se rozhodli jednomu soukromému subjektu uložit zákonnou povinnost, ale ne vůči státu, ale vůči jinému soukromému subjektu. A jak to má splnit, když ta druhá skupina všechny dopředu varovala "za takových podmínek my ty pojistné smlouvy prostě neuzavřeme"? Slyšeli jsme tady minule, a mohl bych to citovat, jak od paní ministryně, tak od paní zpravodajky: to není pravda, nenechme se vydírat, pojišťovny nemají pravdu. A dneska slyšíme hezká, krásná slova o tom, jak jsme našli u kulatého stolu v Senátu konsenzus. Ten konsenzus jsme našli proto, že ta jedna strana splnila to, co říkala dopředu: pokud to takhle navrhnete, nic nás nedonutí, abychom pro sebe uzavírali nevýhodné pojistné smlouvy. Mimo jiné by tím porušili své povinnost, tak jak to kontroluje regulátor, to je Česká národní banka. Tak o jakém konsenzu tady mluvíme? Pod tlakem skutečnosti paní ministryně musela - musela ten kompromis podpořit. Neumím si představit, že by osobně nesla odpovědnost za to, že cestovní kanceláře, české cestovní kanceláře budou mít problém a nebudou moci díky rozhodnutí státu a rozhodnutí většiny ve Sněmovně dál podnikat. Ne proto, že jim to nejde, ne proto, že by něco neplnily, ale proto, že jste jim navrhli, vy mnozí, ne všichni, ne všichni vládní, nebylo to hlasování vládní versus opoziční, to je třeba říct, každý se může podívat jak do té diskuse, tak do toho hlasování, vy jste jim prostě dali podmínky, které nemohli splnit. Tak se dneska netvařme, že všichni jsme kamarádi, všichni jsme se domluvili. Ono to naštěstí projde, ale - a mě teď nezajímá výmluva, kdo na ministerstvu to chystal. Tohle je politická odpovědnost paní ministryně, nikoho jiného. Opakovaně jsme na to upozorňovali, dokonce jsme navrhli řešení a paní ministryně opakovaně byla proti. Nevím, co se stalo, že několik desítek cestovních kanceláří dostalo výpověď z pojistné smlouvy. To je jediné, co se stalo od minule, jinak ty argumenty jsou stejné jako minule, jsou stejné jako předminule, jako v prvním, druhém, třetím čtení.

  Já myslím, že je to varování pro nás pro všechny, abychom se nesnažili regulovat úplně všechno a hlavně abychom nedávali povinnosti jednomu soukromému subjektu, které má zajistit u jiného soukromého subjektu. Slyšel jsem dneska v médiích, že je to ochrana spotřebitele, protože do zákona jsme dali, co jeden soukromý subjekt má měsíčně posílat jinému soukromému subjektu. Je to princip, který se mi nelíbí. Jestli chceme naprosto oprávněně po pojišťovnách, aby si samy vyhodnocovaly riziko a buď podepsaly, nebo nepodepsaly pojistnou smlouvu, proč máme zákonem říkat, že někdo má posílat měsíčně hlášení? Přece pojišťovny to mohou dělat i bez toho zákona. Ale budiž, to ničemu neuškodí na rozdíl od toho bezlimitního plnění, jenom je to podle mě zbytečné. Zase my se staráme o něco, po čem nám nic není. Opravdu nic.

  Já bych docela rád slyšel od těch, kteří tady před několika týdny tak horovali proti pojišťovnám a proti tomu, že my tady spouštíme falešný poplach, co se tedy stalo, proč změnili názor a proč nás neposlouchali už poprvé. Ten zákon už mohl být ve Sbírce zákonů. Bohužel tam není. Vzal jsem si s sebou tablet, zatím nebudu citovat, ale jsem připraven citovat ze stenozáznamu, co kdo tady u toho mikrofonu říkal. Na rozdíl od pana senátora si myslím, že je to chyba paní ministryně, že jsme to mohli mít dávno vyřešeno. Stačilo poslouchat opozici. A určitě se shodneme, že to není typický pravolevý střet. Nebo možná je, protože ti zastánci regulací jsou v naprosté většině případů vlevo na politické mapě a my odpůrci regulací jsme vpravo, protože si nemyslíme, že stát ví lépe než ti, kteří podnikají, jak to mají dělat a jaké jsou dopady. Ale, a řekněme si to otevřeně, znělo to populárně. Kolikrát jsme slyšeli od toho mikrofonu od paní ministryně, a nejenom od ní, ať pořád nemluvím o paní ministryni, ale i od zastánců té novely: to děláme pro ty klienty. A když jsme vám říkali: a taky se může stát, že české cestovní kanceláře z trhu prostě vymizí díky chybnému návrhu zákona, tak jste nás neslyšeli.

  Já chci poděkovat Senátu jako instituci, že tady zatáhl za záchrannou brzdu, že nám to vrátil včas. Já jsem, a nejsem určitě jediný, dostal žádost obou asociací cestovních kanceláří o to, abychom to podpořili. Já jsem jim za náš klub odpověděl, že pro nás to bude velmi jednoduché, my ten názor máme od začátku, takže my to samozřejmě podpoříme. Ale příště, když ten zákon nabral 16 měsíců, tak nás prosím poslouchejte, protože to není poprvé, a obávám se, že to není naposled, kdy jsme měli pravdu, a vy jenom z politicky prestižních důvodů, než abyste dali opozici za pravdu, tak si hlasujete pro ten svůj návrh. A pak to opravujete. Naštěstí tady díky Senátu to opravíme ještě včas a nemusíme chystat novelu a další novelu a novelu novel. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Zbyňku Stanjurovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Gabal, kterého ale nevidím, takže ruším jeho přihlášku. Další řádně přihlášenou je tedy paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Přeji vám všem příjemný večer, vážené dámy a vážení pánové. Navážu na slova našeho předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. On rozehrál ten příběh, jak to vypadá v podnikatelském prostředí, cestovním ruchu, a já k tomu přidám ještě pár vlastních postřehů. Na úvod zde přiznám střet zájmů.

  Takže víme, že v současné době se nám blíží konec roku. Většina cestovních kanceláří má sepsány smlouvy většinou do konce kalendářního roku. A podle litery zákona a podle smluv šest týdnů předtím, než naběhne konec roku neboli ta jejich smlouva na dobu určitou, tak musí od svého smluvního partnera, od své pojišťovny, některé z těch šesti, dostat výpověď. Takže to se děje i v těchto dnech. Protože dokud to neprojde opravdu až podpisem pana prezidenta, tak to není ještě zcela nově schválená novela tohoto zákona. A tak jak mnozí mluvíme s podnikateli z různých oblastí, tak vím, že i tato novela přináší slušným podnikatelům právě v oblasti cestovního ruchu další regulaci, další hlášení, další byrokratické věci, oni bohužel už řekli: my už rezignujeme, my to všechno budeme dělat, jenom prosím vás, ať už to něco je, protože teď je konec roku, my už máme katalogy, my už prodáváme na příští rok, a jestliže najednou se stane, že nebudeme pojištěni, tak my opravdu nemůžeme prodávat zájezdy. Samozřejmě můžou, ale už budou mít sankce, už správně musí přijít na živnostenský úřad, nahlásil konec prodeje zájezdů. Takže v takové fázi se nyní nacházíme.

  Je dobře, že zde už padlo, jak to celé probíhalo. I já chci poděkovat Senátu, protože jsem sledovala celý ten postup. A toto je jediný kompromis, jediná možnost v tuto chvíli, jak pro, opakuji, slušné cestovní kanceláře, které mají svoji historii, svoje jméno, a pojišťovny je většinou znají. Tam to funguje opravdu tak ve vztahu pojišťovna - cestovní kancelář, že už jsou roky partnery, a i ti jednotliví pojistitelé svoje klienty znají důkladně, čili už vědí, do čeho jdou. A slyšela jsem, že většinou to pojistné se tak jako tak bude ještě zvyšovat, protože chtějí mít záruku při tom zpřísňování pravidel, že to bude všechno oboustranně důvěryhodné.

  Máme na trhu - ne na trhu, máme cestovní kanceláře, které se sdružují ve dvou asociacích. Minule tady prezentoval, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Tomio Okamura jednu z nich, těch asociací, což je Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Měl jiný názor tehdy než já. Teď už jsem dostala i do rukou dopis této asociace, že se shodují také v tom názoru, abychom přijali kompromisní stanovisko, čili pozměňovací návrh Senátu. A pak je druhá, Asociace cestovních kanceláří České republiky, ta se celou dobu snažila situaci napravit. Čili situaci jinou, než byla schválena v Poslanecké sněmovně v září tohoto roku.

  Mluvilo se zde také v tom minulém čtení, ve třetím čtení, druhém čtení o možnosti bankovních záruk. Už se k tomu nechci vracet, jenom zopakuji, že to není to nejlepší řešení pro pojištění cestovních kanceláří, potažmo pro klienty. Takže lepší systém pojištění je garanční fond. O tom jsme mluvili od začátku celého projednávání novely tohoto zákona, o tom jsme říkali: pojďme už teď do toho, pojďme. Pojišťovny byly ochotny také k tomu přispět. Čili jsem ráda, jestli toto máme na programu dne jakoby od zítřka, nebo jestli už je kus projednán v tomto směru, protože to je opravdu nejfunkčnější, nejlepší možnost pojištění a ochrany klientů před insolvencí při úpadku cestovních kanceláří. Čili to znova opakuji, to je to nejlepší, jak zajistit hlavně ochranu klienta, bude-li vytvořen garanční fond. Tak to funguje v mnoha státech. Nebudu tím opět zdržovat, už jsem to tady říkala ve svých minulých vystoupeních.

  Chci ještě pro ty, kteří neměli možnost se seznámit důkladně s návrhem pozměňovacího návrhu a té vratky, když to tak řeknu, ze Senátu, tak tímto krokem dojde k plnému odškodnění klienta v případě krachu cestovní kanceláře. Paní ministryně tady říkala o tom, že do roku 2017 musíme přijmout novelu, která k nám dopadá, je to nařízení Evropské komise, kterým se budou řídit služby v cestovním ruchu a veškeré služby s tím spojené. Čili to máme ještě před sebou a měli bychom se tam, ale se vší opatrností a pozorností, věnovat tomu a myslím, že už nyní, protože toto již na úrovni Evropy proběhlo, ale zatím ještě to nebylo medializováno, ale k tomuto jednání už tam došlo. Čili už je nejlepší o tom jednat, řeknu, ještě zítra.

  Na závěr řeknu, že tedy klub ODS, jak padlo už z úst pana předsedy Zbyňka Stanjury, podpoří senátní návrh. A v tomto případě jsem také velmi ráda, že 22. října to bylo kromě dvou senátorů, kteří hlasovali proti, pět, tuším, se zdrželo, tak přes 60 senátorů toto podpořilo. Takže se vyjadřuji pro toto souhlasné stanovisko.

  A vám všem děkuji za pozornost. Byli jste velmi milí, že jste mě poslouchali.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za její příspěvek. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom ve stručnosti chtěl podpořit slova pana kolegy Stanjury. Protože kdybychom se lépe poslouchali, tak někteří poslanci z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tady na toto nebezpečí upozorňovali. Vystupoval Petr Bendl, vystupoval jsem já. Říkali jsme, že jsme měli na výboru zástupce pojišťoven a bank. Že nám jasně deklarovali, za jakých podmínek jsou ještě ochotni jít anebo nejít někam. Takže ona to nebyla taková procházka. Samozřejmě kdybychom se poslouchali a užili, jak se říká, selského rozumu, tak jsme ten zákon měli schválený. Takto jsem taky rád, že Senát udělal jakési nápravné opatření a vrátil to tam, na co my jsme upozorňovali. Ale domnívám se, že kdyby to nebylo jenom o tom, že to někdo řekl z opozice, tak jsme mohli být dál, zabývat se dalšími zákony a tento zákon mohl být dávno schválen. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se taky k tomuto návrhu. Já jsem to tady poslouchal, ono je to trošku jinak, než tady říkali moji předřečníci, takže bychom mohli přestat politikařit. Původní návrh vládní novely jsem podporoval, protože přináší vyšší ochranu spotřebitele a korektní vztahy mezi cestovními kancelářemi a pojišťovnami. Původní návrh novely schválený Poslaneckou sněmovnou je v souladu s rozsudky Evropského soudního dvora, které říkají, že členské státy mají zajistit, aby spotřebiteli byly vráceny všechny vložené finanční prostředky v případě úpadku cestovní kanceláře. Je také v souladu se zcela novou směrnicí Evropské unie o souborných službách, která byla schválena dne 27. 10. 2015 po mnoha letech Evropským parlamentem, čeká nás transpozice. A v neposlední řadě byl tento návrh i v souladu s nálezem Ústavního soudu České republiky z července letošního roku. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo .

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Ve svém druhém vystoupení se chci zaměřit na budoucnost, už ne na to, co bylo, a tady zaznělo garanční fond. Já bych rád slyšel dneska od mikrofonu nějaký časový plán. Myslím si, že do roka. Do roka to bude schváleno, nebo předloženo Sněmovně? To je přece velký rozdíl. Tady ten návrh zákona máme 16 měsíců. Já bych byl rád, protože to považuji za dobrou myšlenku, jestli by paní ministryně mohla říct aspoň rámcovou představu, kdy by to mohlo jít do připomínkového řízení, kdy do vlády, kdy to dostaneme my v Poslanecké sněmovně, abychom mohli vážně debatovat, jak má ten garanční fond vypadat, kdo má do něho přispívat, za jakých podmínek se z něho bude čerpat. Protože tady hrozí obecně jedno nebezpečí. My jsme na to také upozorňovali. V okamžiku, kdy máte tzv. bezlimitní plnění, tak na úkor těch poctivých dáváme nástroj těm nepoctivým, kteří vědí, že třeba nesplní podmínky, nalákají klienty, shrábnou svoje a někdo jiný zaplatí tu škodu. To je prostě nemorální. A my bychom k takovému postupu neměli tím, že vytváříme špatně nastavené prostředí, přispívat. Ten garanční fond by k tomu přispět mohl, ke stabilitě v tomto odvětví. Tak já bych poprosil, nic jiného, než poprosil paní ministryni, jestli by mohla třeba v závěrečném slově jen říci nějakou rámcovou představu, nechci přesné datum, že to bude 12. února ve vládě nebo něco takového. Ale ukazuje se, že ty návrhy, které zasahují do svobodného podnikání, naštěstí neprocházejí lehce Poslaneckou sněmovnou ani Senátem a že každou regulaci máme dvakrát zvažovat, zda je vůbec potřeba, nebo ne. Ale pokud je to nástroj, na kterém se shodují jak cestovní kanceláře, cestovní agentury i pojišťovny, tak proč ne, a my pak jsme od toho, abychom vytvářeli legislativně, ne abychom zase tři roky mluvili jako o nějakém yettim, že se vytvoří garanční fond a že to bude hezké. A teď říkám, my všichni. Teď to neberte jako útok vůči někomu, protože bezesporu, když to přijde z vlády, tak se tím budeme podrobně zabývat i v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Jestli tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za vše, co tady padlo. Já bych se chtěla stručně vyjádřit zhruba k takovým klíčovým oblastem.

  Vždycky, když nastoupíte na resort, tak jsou tam nějaké pozůstatky. Tento zákon, tato novela vznikala na MMR pět let. Já nevím proč. Například ani nevím spoustu věcí, protože prý archiv MMR není, protože v roce 2002 ho spláchla potopa, resp. záplava. Ten zákon, jak říkal pan poslanec Stanjura, tady byl od léta 2014 s cílem toho, že opravdu se ochrání ten spotřebitel, s tím, že cestovky budou mít informační povinnost vůči MMR, aby pojišťovny si samy mohly nastavit různé limity apod.

  Chtěla bych tu jen říci, a ona je to i mediální zkratka tady té novely, ten zákon ani ta novela neposkytuje bezlimitní pojištění. Není to bez limitu, nikdy to bez limitu nebylo, je to trošičku přeháněno tady s tím slovem, opravdu to není bez limitu.

  Musím říci, že tady se nám trošičku míchá dohromady cíl toho zákona, což je ochrana spotřebitele, dávání toho zákona dohromady s občanem a se živnostenským zákonem. Nicméně ráda bych, abychom tady nezapomněli na to, že od začátku Česká asociace pojišťoven, resp. šest pojišťoven, obě asociace pro cestovní ruch byly zapojeny do veškerých diskusí a ještě do druhého čtení stály na straně Ministerstva pro místní rozvoj a po rozsudku Ústavního soudu, který dal za pravdu klientovi jisté cestovní kanceláře a který se soudil s jistou nejmenovanou pojišťovnou, v podstatě obě dvě asociace daly ruce pryč od našeho návrhu. A v tuto chvíli musím říci, že ano, prostřednictvím pana předsedajícího, bych si dovolila odpovědět na to, ano, já jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj nesu odpovědnost. Nesu, já ji přijímám, a také proto jsme se snažili podílet na tom senátním návrhu, protože pozměňovací návrh ze Senátu je jediným možným řešením. Tady bych chtěla opravdu na rovinu říci, a vzhledem k tomu, že mě nechrání žádná imunita poslance, nebo na této půdě nejsem ničím chráněna, tak samozřejmě mohu mluvit pouze v obecné míře.

  Víte, cestovní ruch - co to je? Máme tady spoustu cestovek, v České republice je přes 900 cestovních kanceláří. Ministerstvo pro místní rozvoj od doby, kdy se vlastně pojišťovny rozhodly nepojišťovat, obdrželo spoustu oznámení o tom, že pojišťovny vypověděly smlouvy, nebo že spíše nebudou pojišťovat nadále. A já bych si dovolila vám například přečíst jenom ty důvody, protože tady jsme se také doslechli, že většinou je to jenom z důvodu toho, že je tady novela zákona 159. Mám zde před sebou balík dopisů, které přišly na Ministerstvo pro místní rozvoj od pojišťoven, které jsou povinny nám oznamovat právě, když přestanou pojišťovat. Přečtu vám jenom jeden takový text dopisu, kde se píše, že - cituji - na základě důkladné analýzy výsledku hospodaření a všech historických souvislostí spojených s jednatelem společnosti jisté cestovní kanceláře pojišťovna přestává pojišťovat. Čili ono je také nutné, abychom si uvědomili, že novela zákona 159 nemůže za všechno a pojišťovny mají právo, a mají k tomu veškeré nástroje, aby si samy vyhodnotily v podstatě situaci z cestovních kanceláří, jejich hospodaření apod.

  Já jsem velmi ráda, že jsme se dohodli v Senátu, že projde tento pozměňovací návrh, a vzhledem k tomu, že já osobně jsem velmi nešťastná z celé té situace zachování se jednotlivých aktérů na trhu - protože to není boj pojišťoven nebo cestovek. Tady jde o naše lidi, tady jde o naše lidi, kteří prostě cestují do zahraničí. A samozřejmě naším zájmem je, aby cestovky byly pojišťovány. A pokud nyní přistoupíme na to, že přijmeme senátní návrh, tak je to jediná možná věc a v podstatě stav, kdy můžeme společnými silami zachránit tu situaci, která nastala.

  Nicméně já bych tu chtěla ještě říci, a ani ne na obranu Ministerstva pro místní rozvoj, ale opravdu to, abychom si uvědomili - my jsme poslouchali. Já mám spoustu dopisů od České asociace pojišťoven, kdy nám nejdříve říkají, že pojišťovat budou, dokonce Česká asociace pojišťoven před půl rokem nebo před tři čtvrtě rokem, kdy i na vládě první čtení, resp. druhé čtení tohoto zákona bylo odloženo, protože abych já získala víc času, jestli vytvoříme garanční fond, protože už to mohlo být dávno, odmítly to pojišťovny, především pojišťovny odmítly vytvoření garančního fondu. My to máme písemně, máme to v zápisech z našich jednání. V tu chvíli to odmítlo i Ministerstvo financí. Čili MMR mělo veškerou snahu, abychom vyřešili všechno komplexně. Dospělo to k tomu, kde jsme. A ano, já nesu veškerou odpovědnost, protože jsem šéfem toho resortu, který tento návrh podává, a také ji vnímám, také ji beru, protože musím. Nicméně bych opravdu chtěla Poslaneckou sněmovnu požádat, aby byl přijat pozměňovací návrh Senátu.

  A tady bych chtěla ještě reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na dotaz pana poslance Stanjury ohledně garančního fondu. Garanční fond - nám nejdříve bylo řečeno, že nelze vytvořit do tří měsíců, nicméně my v tuto chvíli opravdu řešíme, zda pošlu do vlády a do Poslanecké sněmovny následně tuto novelu 159 jenom s cílem vytvoření garančního fondu, když za rok byste vy, Poslanecká sněmovna, tady měli obdržet, resp. za rok plus minus prosinec nebo leden, revizi tohoto zákona v souladu s těmi novými směrnicemi, s tou novou směrnicí o souborných cestovních službách. Čili my v tuto chvíli vyhodnocujeme, zda to bude dílčí novela, nebo, což se domnívám, že by bylo vhodnější počkat na garanční fond, který bude součástí této novely při implementaci té evropské směrnice. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě závěrečné slovo pana senátora. Pane senátore... Nemá zájem. Takže nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za nás říkám - nečekejme na komplexní novelu, na úžasnou změnu zákona, která přijde. Protože čím komplikovanější změna to bude, čím komplikovanější materiál, tím delší projednávání. A té Poslanecké sněmovně se taky krátí čas. Máme reálně nějakých 22 měsíců, jestli to počítám dobře, zhruba do voleb. Takže předložit nějaký složitý návrh zákona příští rok v prosinci je taky riziko, že se nestihne legislativní proces dokončit, aniž bych věděl, co tam bude.

  Ten nesoulad mezi financemi a MMR, to si snad vyřešíte. Ale já jsem se přihlásil proto, abych zmínil jinou věc. My za chvilku budeme projednávat - byl to náš návrh - důležité zákony, které se týkají bezpečnosti a obrany naší země. A stokrát jsme za ty dva roky slyšeli při různých příležitostech, že něco chce Evropská komise, něco musíme implementovat, nebo nám hrozí nějaká sankce. A já myslím, že už musíme říct jednou dost. Jsme v mimořádně těžké době. Místo abychom řešili podstatné problémy Evropy i České republiky, tak - zahajuje s námi řízení Evropská komise kvůli špatné implementaci řidičských průkazů, zahajuje nebo hrozí nám, nebude implementace tu pojišťovnictví, tu tohohle. Nejnovější nápad - zakážeme zbraně těm, kteří je legálně drží. Samé byrokratické věci, které nejenom nás, ale všechny ostatní národní parlamenty zdržují, zatěžují. Pořád se bojíme. Ale bojíme se sami sebe. Kdo jiný tvoří ten Brusel než 28 členských států? Tak podle mě už jednou musíme říct dost! A říkáme vládě, ať je odvážná, sebevědomá, že v tom bude mít podporu i opozice. Abychom se soustředili na podstatné věci. Já vím, že trošku odbíhám od tématu. Ale slyším, poslední dva týdny intenzivněji: budeme více bránit schengenský prostor. Ale jak, to už nikdo neříká. A my říkáme ano, je to dobře, shodujeme se na tom s vládou.

  Tak já jenom poprosím všechny ministry i nás všechny, abychom se tak nebáli těch byrokratických věcí. Klidně je odsuňme. Protože jestli jsme špatně implementovali, nebo neimplementovali řidičské průkazy, je fakt jedno! To může zajímat jenom nějakého byrokrata v Bruselu, který musí zdůvodnit svoji činnost, aby bral svůj bruselský plat. Protože pro život a bezpečnost jak v Evropě, tak v České republice je to úplně jedno. A říkám, je to pořád dokola, v jednom zákonu za druhým. Podívejte se, kolik těch bodů je. Měli bychom se věnovat podstatnějším věcem.

  Mně odpověď paní ministryně stačí. Já jsem pro to, abychom to udělali zvlášť novelou, protože nevíme, co se zase změní, nějaká komise co si vymyslí, jaké nařízení, jaká směrnice. My se uimplementujeme, pokud neřekneme, že už to stačilo. Protože fakt to nemá konce. A na podstatné debaty o podstatných věcech potom není čas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přivolám naše kolegy z předsálí. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

  Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem... Pardon, ještě je tu žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 276/6, ve znění schválené Senátem, podle sněmovního tisku 276/7."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 21, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas. Děkuji paní ministryni i panu senátorovi a končím projednávání tohoto zákona.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl předně poděkovat za vstřícnost a pochopení a za to přednostní zařazení. Myslím si, že to je docela důležitý vzkaz našim občanům, a to bez ohledu na to, v jakém politickém uskupení se člověk nachází.

  Já bych si dovolil zdůraznit, že mezi prvním čtením a dnešním setkáním jsme na základě především vašich podnětů a připomínek uskutečnili celou řadu jednání a konzultací, a to zejména se členy výboru pro obranu přirozeně. Díky nim se nám podařilo vyjasnit některé sporné body navrhované úpravy. Toto úsilí vyústilo ve zpracování společného komplexního pozměňovacího návrhu, který byl následně přijat usnesením výboru pro obranu dne 15. října 2015. Chci tímto poděkovat členům výboru pro obranu, kteří se návrhu zákona mimořádně věnovali a přispěli k celkovému zkvalitnění navrhované úpravy.

  Za změnu zásadního významu v koncepci návrhu novely branného zákona považuji především opuštění od koncepce povinných odvodů v míru, což jinými slovy znamená, že výkon branné povinnosti v době míru spočívá na zásadě dobrovolnosti, která se samozřejmě bude týkat jak mužů, tak žen.

  Důležité pro navrhovanou právní úpravu jsou dále tyto změny. Návrh byl zjednodušen, terminologicky upřesněn a zpřehlednila se jeho systematika. Ze zákona byl také odstraněn dlouhodobě nejednoznačný pojem povinná záloha. Zpřehlednila se struktura vojenských cvičení, a to tak, že aktivní záloha cvičí formou pravidelných vojenských cvičení, zatímco občan, který dobrovolně převezme výkon branné povinnosti, se k plnění úkolů ozbrojených sil připravuje formou dobrovolného vojenského cvičení. Rovněž je navrhována úprava možnosti povolat vojáka v záloze k výkonu služby v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce. Toto povolání však vyžaduje souhlas vojáka.

  Vzhledem k době, kdy se setkáváme, a s ohledem na další legislativní proces se navrhuje změna účinnosti z 1. ledna 2016 na 1. července 2016.

  Tolik v té největší možné stručnosti úvodem a teď si dovolím předat slovo panu zpravodaji panu poslanci Klučkovi, kterému rovněž velice děkuji za práci na této novele. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bych s dovolením poprosil, pane ministře, jestli byste byl tak hodný a nechal na mě. Díky. (S úsměvem.)

  Návrh usnesení jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 455/1. Prosím tedy zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o projednávání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Je to druhé čtení, kolegyně, kolegové. Já vás nebudu unavovat celkovým podrobným výčtem průběhu diskuse, která byla ve výboru pro obranu. Byla to diskuse velmi racionální, vedoucí k tomu, že jsme byli schopni jako všichni zástupci všech politických subjektů dospět ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je součástí usnesení výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 15. října 2015. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi ráda, že po více než půl roce od opětovného předložení těchto tří velmi důležitých norem se dostáváme dnes do druhého čtení. Ještě jednou vám děkuji, že jste ten návrh podpořili.

  Přestože již nemůžeme dohnat to zpoždění, které bylo způsobeno stažením těchto zákonů ze Sněmovny na začátku volebního období, stále platí, že čím dřív budeme tuto legislativu mít přijatou, tím lépe, protože je skutečně velmi nezbytnou a zcela zásadní podmínkou dalšího rozvoje armády a posílení obranyschopnosti naší země. Roční odklad v předložení zákonů jsem považovala a považuji za zbytečný, ale budiž, stalo se. Zbytečné ani kontraproduktivní však určitě nebylo prodloužení lhůty na projednání těchto zákonů ve výborech, na to si pamatujete v létě. Tyto uplynulé měsíce, jak tady říkal pan ministr obrany, byly naopak velmi produktivní, což potvrdí nejen pan ministr, ale všichni kolegové z výboru pro obranu, kdy jsme se scházeli i v letních měsících a trávili řadu hodin nad návrhy, diskutovali jsme konkrétní opatření, paragrafy a podařilo se nám ve spolupráci s Ministerstvem obrany skutečně vychytat řadu nedostatků a chyb.

  Za tento přístup jsem velmi ráda a velmi mě těší i to, že po celou dobu projednávání se podařilo jednotlivé změny, jejichž vyjádřením jsou výsledné komplexní pozměňovací návrhy k brannému zákonu, tak i k zákonu o službě vojáků v záloze, to je ten další zákon, který budeme projednávat, že se nám tyto změny podařilo synchronizovat, protože skutečně jeden zákon navazuje na druhý a někdy orientace v tom, když se změní jedno slovíčko a následně se to slovíčko musí zase promítnout do druhého zákona - bylo to velmi složité. Takže děkuji i všem legislativcům, kteří se podíleli na tom, že bylo dodrženo pravidlo respektu k vzájemné provázanosti těchto legislativních norem.

  Komplexní pozměňovací návrh, jak o něm hovořil pan zpravodaj i pan ministr, podporuji. Je jistě dobré, že se nám podařilo nakonec přesvědčit předkladatele návrhu zákona, což byla vláda prostřednictvím Ministerstva obrany, ke změně ohledně nejdiskutovanější otázky. Ta otázka byla zavedení takzvaných povinných, bohužel však papírových odvodů, které jsem, jak jistě víte, od začátku vnímala a kritizovala jako nadbytečné, bezúčelné a neproduktivní. Přestože by odvody v určité podobě v návrhu zákona měly zůstat a zůstaly, budou nyní založeny na dobrovolné bázi, a i když ani to nepovažuji já osobně za úplně šťastné, smířila jsem se s tím. Nepovažuji to za šťastné, protože bych byla raději, kdybychom se plně soustředili na profesionální armádu a na aktivní zálohy. Na druhou stranu dobrovolné zapojení občanů vnímám jako nějaké gesto, jako něco, co může symbolizovat jejich vůli postavit se za svoji vlast, a proto jsem tedy nekritizovala tu dobrovolnost, která se ale netýkala těch papírových odvodů, ale je to vlastně nový institut nové formy zálohy.

  Jako zpravodajka zákona o službě vojáků v záloze, který zde budeme projednávat následně, a jako zastánce dobudování a rozvoje funkční aktivní zálohy, která bude skutečně spolehlivou a dobře připravenou složkou k doplnění profesionálního vojska, jsem se v rámci projednávání branného zákona zapojila do diskuse zejména ve věcech, které se týkaly vojáků v aktivní záloze. Mým cílem bylo zejména to, aby oba tyto zákony byly skutečně zákony motivační, chcete-li, mohu používat slovo náborové. Protože skutečně jak naše armáda, tak aktivní zálohy se potýkají s masivním nedostatkem lidí. Není to jenom o tom zákoně. Je to i o tom, že zdravotní vyhláška, která před několika lety začala platit, je vlastně stále velmi přísná. V žádném případě netvrdím, že bychom chtěli mít v elitních jednotkách, v některých speciálních jednotkách někoho, kdo na tom zdravotně není úplně dobře, to netvrdím. Na druhou stranu v rámci logistiky se mohou pohybovat jistě i lidé, kteří mají brýle nebo mají ploché nohy, a to do stávajícího znění vyhlášky, která platila, bohužel nebylo možné, aby tito lidé prošli tvrdým řízením u lékařů. Tady jsem velmi ráda a děkuji za to, že se panu ministrovi podařilo přesvědčit lékaře, kteří s tím v minulosti měli problém a bojovali o to, aby to i nadále byl jenom stupeň A a nebyly tam další možnosti a varianty.

  Když se vrátím zpátky k zákonu brannému a zákonu o aktivních zálohách, tak bych upozornila na to, že se v rámci podrobné rozpravy ještě přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ne proto, že by nezazněly na výboru pro obranu, na výboru pro obranu jsme je diskutovali, ale v tu chvíli, kdy jsme je diskutovali, tak nezaznělo úplně jednoznačně z resortu Ministerstva obrany, jestli je možné návrh přijmout a nezpůsobí to nějaký problém. Teď už víme, že to žádný problém nezpůsobí, naopak to pomůže právě v té náborovosti a v motivaci lidí, kteří možná dneska stojí před rozhodnutím, jestli se vydají na cestu ať už profesionálního vojáka, nebo vojáka v aktivní záloze.

  Mé návrhy se oba týkají narovnání podmínek pro službu vojáků z povolání a vojáků v záloze, protože mi přijde fér srovnat podmínky v oblasti zdravotní péče. Díky tomu by vojáci v aktivní záloze, kteří se dobrovolně rozhodnou pro pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny, měli po dobu svého zařazení nárok na úhradu takzvaných doplatků a preventivní péče ze strany Ministerstva obrany. Rozdíl by i nadále zůstal pouze v tom, že zatímco vojáci z povolání mají povinnost pojistit se u Vojenské zdravotní pojišťovny, vojáci v aktivní záloze by neměli povinnost, ale mohli by se do této pojišťovny přihlásit dobrovolně.

  Důvodů k této změně mě vedla celá řada. Vyjmenuji ty nejhlavnější. Platí, že Vojenská zdravotní pojišťovna na rozdíl od ostatních zdravotních pojišťoven v důsledku svého specifického charakteru chrání také utajované informace podle zvláštních právních předpisů týkající se jejich klientů, což obzvlášť v dnešní době může být aktuální téma. Druhý argument, který vám sem předkládám, je ten, že jistě je v zájmu armády a Ministerstva obrany, aby zdravotní stav aktivních záloh byl co nejlepší. A kde může být lepší, než když budou pod drobnohledem vojenských lékařů? ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. (Nemají zájem.) Děkuji. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančního výboru k novému projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásila taktéž paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak už jsem tady před malou chvílí řekla, mé pozměňovací návrhy jsou dva. Jeden je v systému pod číslem 3208, druhý je v systému pod mým jménem pod číslem 3209. V těchto dokumentech najdete také podrobnější zdůvodnění, které jsem však již vám odprezentovala v obecné rozpravě, takže nebudu zdržovat, abych opakovala to, co jsem říkala před chvílí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer. Děkuji paní kolegyni Černochové. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu číslo 3034. Jsou to písemné pozměňovací návrhy k tisku 455 a zdůvodnění je uvedeno v tomto dokumentu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. V podrobné rozpravě ještě zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Zopakuju to, co jsem řekl již v obecné rozpravě. Je to komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat výborem pro bezpečnost, a je to v parlamentním tisku 455/1.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Prosím. Pan poslanec Ludvík Hovorka v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych požádat, chtěl bych navrhnout ještě jeden pozměňovací návrh, který se týká § 3. Je to určitý návrat k tomu, co bylo v tom původním návrhu zákona. Tady v tom § 3 v odst. 1 se říká v části Dobrovolné převzetí branné povinnosti: "Občan, kterému podle § 7 zanikla branná povinnost, nebo cizinec může dobrovolně převzít brannou povinnost dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, nejpozději však do dne dosažení 60 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan nebo cizinec v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno."

  Chci navrhnout změnu v § 3, aby se slovo "cizinec" nahradilo těmito slovy "občan státu sdruženého v obranných systémech mezinárodních organizací, jejichž je Česká republika členem", a to z toho důvodu, že se domnívám, že by tam neměl být jakýkoli cizinec, ale jenom člověk, který je členem nějakých organizací, jichž je Česká republika členem. Takže toto je ve všech paragrafech, ve všech odstavcích, kde je zmíněn pouze cizinec, tak nahradit slovo "cizinec" tady tímto slovním spojením, slovy "občan státu sdruženého v obranných systémech mezinárodních organizací, jejichž je Česká republika členem". Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane zpravodaji? Pane ministře? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli jednat, končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Pokračovat budeme bodem

  Pan ministr obrany je přítomen u stolku zpravodajů. Paní kolegyně Černochová jako zpravodajka už je také přítomna. Požádám pana ministra, aby... Aha, tak předseda klubu hnutí ANO se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Moc se omlouvám, dámy a pánové, já jsem se hlásil, pan místopředseda mě neviděl. Chtěl bych poprosit Poslaneckou sněmovnu procedurálním návrhem, abychom dneska jednali po 19. hodině, jednali a hlasovali procedurálně i meritorně, abychom měli možnost doprojednat tady tyto rozjednané body. Chtěl bych poprosit Sněmovnu, abychom hlasovali o tomto návrhu. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak je to jiný návrh, protože tam není po té 21., čili to je relativně možné. Ale předseda klubu ODS se ještě hlásí.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Doporučoval bych, samozřejmě nemohu to ovlivnit, panu předsedovi Faltýnkovi, aby to stáhl, protože už jsme o tom hlasovali. Dokonce dvakrát. Ani jednou to Sněmovnou neprošlo. A když se teď nebudeme 20 minut procedurálně dohadovat, tak do 19. hodiny jsme schopni body 9 a 10 doprojednat. Ale taky se můžeme 20 minut procedurálně dohadovat, jestli to je, nebo není. Už jsme dvakrát hlasovali, zda budeme jednat po 19. hodině. Dvakrát to Sněmovna nepřijala. (Hlasy z pléna.) Nemusíte na mě pokřikovat. Vím přesně. Hlasovali jsme po 19. a po 21. hodině. Po 19. jsme už hlasovali. Nebo je tady snad někdo, kdo se domnívá, že jsme o tom dneska ještě nehlasovali? Hlasovali. A dvakrát. Takže nemůžeme se uhlasovat pořád o tom samém. Prostě to není možné. Zase zítra.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to respektuji. (Rozruch v sále.) Takže návrh je nehlasovatelný. A budeme pokračovat. Prosím tedy pana ministra, aby... Ještě pan předseda se hlásí. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ale opravdu nechci těch 20 minut strávit touto debatou a připravit pana ministra Stropnického a další kolegy o čas. Nicméně se domnívám, a vy jste to řekl, pane místopředsedo, hned po mém návrhu, že je to podle vašeho soudu jiný návrh. Navrhoval jsem, abychom hlasovali po 19. a 21. hodině, a nyní jsem navrhl, abychom hlasovali po 19. hodině. Ale opravdu nechci tady tímto návrhem blokovat tu debatu. Bohužel se mi to asi podařilo, protože kolega Kalousek se chystá k dalšímu vystoupení. Takže můžu tento návrh modifikovat tak, abychom aspoň tedy projednali ty body k obraně, které jsme si přednostně dneska zařadili, a doprojednali tyto záležitosti, protože jinak vidím, že se prostě nejsme schopni tady na ničem dohodnout. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu TOP 09. Jsme mimo debatu - kolegovi Koníčkovi musím říci. (Chce dát procedurální návrh.) Procedurálně? Dobře, procedurální návrh.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem se chtěl mírně ohradit. Hlasovali jsme dvakrát o prodloužení a dvakrát to neprošlo. Vy jste nikdy neměli dost sil na to, abyste si to jako koalice prohlasovali. To, co tady navrhl pan předseda Faltýnek jako alternativní návrh, je něco, co nám přijde slušné, akceptovatelné. Tyto tři zákony jsou vzhledem k současné situaci prioritou nejen koalice, ale i opozice. Já bych tedy chtěl poprosit, aby to pan předseda Faltýnek potvrdil. My jsme ochotni jednat tak dlouho, dokud neprojednáme body 9 a 10, a pak ukončit jednání. To mi přijde slušné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě pan kolega Koníček.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Jak říkal pan poslanec Stanjura, ten návrh je nehlasovatelný, ale já ještě řeknu, z jakého důvodu. Pan poslanec Faltýnek nemůže jenom tak říci budeme hlasovat po 19. hodině. Ten návrh se vznáší jménem dvou poslaneckých klubů nebo 40 poslanců a pan poslanec Faltýnek není 40 poslanců ani dva poslanecké kluby. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych prosil podle jednacího řádu o návrh, jak ho, myslím, formuloval pan předseda Kalousek, aby kolega Faltýnek svůj návrh upřesnil, abych o něm mohl dát hlasovat, abych neporušil jednací řád. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji zkušenému kolegovi zleva. Já bych tedy dal konkrétní návrh jménem dvou poslaneckých klubů, ANO a sociální demokracie, po dohodě s kolegou Sklenákem, abychom doprojednali body číslo 10, v podstatě rozjednané body, to znamená stávající bod a bod číslo 10.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan předseda Stanjura. Vy mi opravdu nepomáháte.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pět minut. Pane předsedo Faltýnku, tento návrh je také nehlasovatelný. Co to je podle jednacího řádu, abychom doprojednali dva body? Jednací den končí v 19 hodin. Já navrhuji, nechte mluvit pana ministra a paní zpravodajku. Stihneme to. Ten návrh prostě není hlasovatelný.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Čekal jsem, že to bude lepší. Nebylo. Nebudu dávat hlasovat. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova. Já myslím, že racionálně to zvládnout jde.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte pár slov k návrhu nového zákona, který upřesňuje podmínky pro výkon služby vojáků v aktivní záloze, například i u Vojenského zpravodajství a Vojenské policie. Znamená to, že i vojáci v aktivní záloze budou moci vykonávat službu u těchto složek. Úpravy nároků na motivační odměnu, která se bude týkat pouze denní formy vysokoškolského studia, stanovení věkové hranice pro její poskytování 26 let a dále změny v přístupu k vyřazování z aktivní zálohy v případě těhotných vojákyň na mateřské dovolené, vojáků obecně na rodičovské dovolené. Nebudu zacházet do detailů, protože časová laťka je neúprosná. Věřím, že mě doplní paní zpravodajka. Rovněž u tohoto návrhu zákona je navrhována změna účinnosti, a to z 1. ledna 2016 na 1. července.

  Návrh toho zákona považuji za velice důležitou součást celé branné legislativy a osobně ho vnímám jako podstatné zatraktivnění podmínek služby vojáků v záloze a zjednodušení celého systému jejich služby a zcela jinou dimenzi, nebo jiný význam, který vojáci v aktivní záloze budou v příštích letech pro naši armádu mít. Je v tom plný konsenzus také s Generálním štábem Armády České republiky.

  Chci poděkovat za mimořádné penzum práce, která byla odvedena paní kolegyní Černochovou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 456/1. Žádám zpravodajku paní poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o jednání výboru a odůvodnila pozměňovací návrhy, které tam padly. Prosím.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak zde již nastínil pan ministr, stejně jako v případě branného zákona, tak v rámci projednávání zákona o službě vojáků v záloze se výbor pro obranu zabýval předloženými legislativními návrhy opakovaně v několika kolech. Řekla bych, že péče věnovaná této novele a jejím širším dopadům byla opravdu na poměry našeho zákonodárného sboru velice nadstandardní. Nejprve v dubnu proběhla intenzivní věcná diskuse, jejímž cílem bylo soustředění všech podnětů od členů výboru k jednotlivým ustanovením. Já jsem se v tomto období sešla i s několika desítkami členů aktivních záloh, účastnila jsem se i několika vojenských cvičení, abych skutečně tu atmosféru načerpala se vším všudy a hlavně abych se dozvěděla od samotných aktivních záloh, co je trápí a co oni považují za největší problém v jejich výkonu služby, případně co oni považují za problém v tom, že se nám nepodařilo aktivních záloh znáborovat více než ten počet zhruba 1200. V průběhu léta pak byly tyto podněty ve spolupráci s Ministerstvem obrany zpracovány do prvotního návrhu komplexního pozměňovacího návrhu, který byl následně v září znovu diskutován a připomínkován členy výboru. Poté byl vytvořen finální návrh tohoto pozměňovacího návrhu, který výbor projednal a schválil na své 23. schůzi dne 15. října 2015, a přijal následující usnesení:

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany MgA. Martina Stropnického, zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Jany Černochové a po rozpravě

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je součástí tohoto usnesení,

  2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedla příslušné legislativně technické úpravy,

  3. pověřuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky,

  4. ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Pan ministr zde již v rámci svého úvodního slova zmínil hlavní změny, které jsou navrženy v komplexním pozměňovacím návrhu. Jde především o úpravu systému motivačních odměn pro vojáky v záloze, a zejména v aktivní záloze. K této problematice se ještě vyjádřím v rámci obecné rozpravy, abych nezneužívala postavení zpravodajky. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.)

  Při jednání výboru jsme vedli obrovskou debatu i o nastavení výše odměn pro aktivní zálohy, a to zejména s ohledem na rozdíly v povinnostech, které mají vojáci v aktivní záloze a vojáci v oné nové kategorii jakési dobrovolné zálohy zaváděné branným zákonem, tedy v kategorii dobrovolných branců.

  Já bych vás poprosila, kolegyně a kolegové, prosím, projednáváme jeden z nejdůležitějších zákonů naší země... (Poslankyně chvíli vyčkává.)

  Dále jde o redefinici ustanovení týkajících se přístupu k vojákům zařazeným v aktivní záloze, konkrétně k vojákyním, ne k vojákům, které ve chvíli, kdy otěhotní, tak nastává taková disproporce mezi vojákyní z povolání a vojákyní v záloze, což není úplně systematické. Vojákyním na mateřské dovolené a obecně k příslušníkům zálohy, abychom z toho nevylučovali ani muže, na rodičovské dovolené, je spousta mužů, kteří jsou na rodičovské dovolené a kteří jsou i v aktivních zálohách - tyto změny jejich rodinných podmínek již nebudou důvodem k ukončení jejich působení v aktivní záloze, pokud se tak sami nerozhodnou, což je cesta správným směrem, protože v minulosti s nimi byl kontrakt ukončen a museli vlastně nastoupit do toho celého kolečka znovu.

  Pro úplnost pak ještě doplním, že do návrhu zákona byl vložen paragraf o informacích či registrech, které se budou o vojácích v aktivní záloze vést, a dále že došlo ke zpřesnění mnoha dalších ustanovení souvisejících s průběhem služby vojáků v záloze a jejich nasazení. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já si klid udělám. Já jsem jenom chtěl respektovat to, že máte vůli to projednat, proto jsem vám do toho projevu nezasahoval. Teď prosím neoslovujte kolegy. (Poslankyně Černochová: Já jsem nikoho neoslovila.) Já si klid zjednám, jestli chcete dál pokračovat ve zpravodajské zprávě.

 • Poslankyně Jana Černochová: Ano, pane místopředsedo, zjednejte mi klid. Já jsem žádného z kolegů neoslovila, řekla jsem kolegové.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak prosím, pokračujte.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Závěrem bych chtěla uvést, že předkládaný komplexní pozměňovací návrh je návrhem, za kterým je mnoho práce nejenom mé a mých kolegů, ale i zástupců Ministerstva obrany, a i já bych chtěla tímto prostřednictvím všem lidem, kteří se na tom podíleli, všem lidem, nejenom panu ministrovi, ale i z toho týmu, který se touto problematikou intenzivně zabýval, poděkovat. Mám pocit, že se nám podařilo předloženou materii posunout o obrovský kus směrem k vytčenému cíli, tedy k tomu, aby se tento zákon dal nazývat i náborovým, jak jsem tady zmiňovala už při projednávání branného zákona, a aby zájemce o službu v aktivní záloze a potažmo v armádě spíše přitahoval než odrazoval. To je to, co nejvíce potřebujeme v současné chvíli - zvýšit nábor a připravenost nejenom profesionálních vojáků, ale i záloh Armády České republiky.

  Tolik mé úvodní slovo zpravodajky. Přihlásím se ještě krátce do obecné rozpravy a pak do podrobné rozpravy, kde načtu pozměňovací návrhy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Žádám znovu o klid. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní zpravodajka. Prosím.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Ve svém úvodním vystoupení jsem se zmínila o debatě, kterou jsme v projednávání návrhu zákona o službě vojáků v záloze vedli v souvislosti s výší odměn pro záložáky. Opakovaně zde zaznělo, že cíle této rozsáhlé změny branné legislativy jsou v zásadě dva: zlepšit podmínky přípravy a nasazení především aktivní zálohy, která je tím hlavním zdrojem posilujícím profesionální jádro armády, a v případě krize zároveň získat do řad aktivní zálohy co nejvíc nových členů. Pokud budou schváleny tzv. dobrovolné odvody, vytvoří vedle kategorie aktivní zálohy ještě dobrovolnou zálohu, jejíž výcvik a služba se bude ale řídit zcela jinými a volnějšími pravidly než podmínkami, které se vztahují na ty současné aktivní zálohy. Tomuto rozdílu bohužel v návrhu zákona neodpovídá systém odměňování, tak jak byl navržen, a který je obsažen v návrhu komplexního pozměňovacího návrhu.

  Proto jsem se v rámci našeho posledního jednání ve výboru pro obranu -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím kolegy o klid jak na levé, tak na pravé straně, aby mohla být dokončena obecná rozprava.

 • Poslankyně Jana Černochová: Navrhovala jsem určité navýšení finanční odměny pro příslušníky aktivní zálohy a rovněž pro studenty vysokých škol, kteří se do aktivní zálohy přihlásí. To byl vlastně i návrh ministerstva, které chtělo v tom svém návrhu motivovat zejména studenty vysokých škol. Nad tímto návrhem jsme tehdy ve výboru pro obranu nenalezli shodu. Navrhovala jsem částku vyšší, nakonec jsme se s panem ministrem obrany dohodli na určitém kompromisu. Konkrétně navrhuji zvýšení služného pro příslušníky aktivní zálohy z 12 tisíc na 18 tisíc ročně a studentům vysokých škol do 26 let věku by v prvním roce závazku byla tato částka zvýšena ještě o 6 tisíc korun. Tím důvodem je naše společná snaha motivovat studenty ke službě v aktivní záloze a pak eventuálně ke službě v profesionální armádě, protože doplňování armády mladými a hlavně vzdělanými lidmi je jeden z klíčových úkolů, který před námi stojí.

  Další můj pozměňovací návrh obsahuje poskytování náhrady mzdy z rozpočtu Ministerstva obrany vojákovi v záloze při propuštění z činné služby, tedy z vojenského cvičení operačního nasazení z důvodu dočasné neschopnosti k výkonu služby. Předložený pozměňovací návrh zachovává současný stav vůči zaměstnavateli vojáka a navíc zjednodušuje celý systém, protože voják už nebude muset dokládat svou mzdu nebo plat a obdrží náhradu podle výše svého služného, a to v nezkrácené výši.

  Po ukončení obecné rozpravy si v podrobné rozpravě dovolím tedy načíst tyto pozměňovací návrhy, které jsem vám představila v obecné rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Měla jsem toho připraveného mnohem víc, ale je mi jasné, že tlak na to, abychom projednali tyto body, je velký, takže si to nechám na třetí čtení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, kdo další v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Paní zpravodajka asi také nemá zájem o závěrečné slovo. Otevírám rozpravu podrobnou, první je přihlášená paní poslankyně Jana Černochová. Prosím v podrobné rozpravě.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 3231 a který jsem zde představila v rámci obecné rozpravy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Antonín Seďa v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já se chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 3035, ve kterém jsou uvedeny písemné pozměňovací návrhy k tisku 456, s jedním doplněním. Omylem se přidal text, takže v bodě 2 pozměňovacího návrhu... Ten bod 2 zní: § 25 Příplatek za službu v zahraničí se zrušuje, ostatní body se přečíslují. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Pokud nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Ve druhém čtení nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat nyní ve druhém čtení, a proto končím tento bod.

  Ještě mi dovolte načíst nové omluvy. Paní poslankyně Golasowská od 18 do 19 hodin, pan předseda Hamáček se omlouvá do konce jednacího dne a dál se omlouvá pan místopředseda Bartošek. Ostatní omluvy snad byly načteny, abych je neopakoval, ale tyto věci jsem číst musel.

  Máme před sebou tři minuty a v tom případě nevím, jestli mám začínat bod vládní tisk číslo 502. Neučiním tak, protože... No, mohu tak učinit. Pan předseda klubu ODS, prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Dělám to nerad. Zase budeme něco řešit za vládní koalici. Ale fakt si tu knížku (ukazuje jednací řád) už někdy přečtěte, máte ji všichni. Pokud nebudeme hlasovat, můžeme jednat. Pane ministře, můžete klidně k tomu mikrofonu mít úvodní slovo. Přečtěte si jednací řád. Ale nemůžeme hlasovat o tom, že budeme jednat, jestli si rozumíme.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dalším bodem je

  Žádám, aby předložený návrh uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Požádám pana kolegu Seďu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezmu to zvolna. Jde o návrh novely zákona o ozbrojených silách, zákon 219. Z těch tří norem je to, řekl bych, norma nejjednodušší, nebo rozsah těch změn je podstatně menší než u těch dvou minulých. Účelem návrhu je zejména rozšíření možnosti využít celou armádu v krizových situacích a k plnění humanitárních úkolů, definování pojmu operační nasazení a úkolové uskupení, a to v souvislosti s plněním našich závazků v NATO, anebo třeba dílčí úprava některých již existujících institutů, jako například rozšíření omezení pořádání politických kampaní pro vojáky a další.

  I v tomto případě bych rád velice poděkoval zpravodaji, v tomto případě panu poslanci Seďovi, za podporu a konstruktivní spolupráci při práci na této novele. Tak jako v předchozích případech, i tady se předpokládá účinnost od 1. 7. 2016.

  Toť ve vší stručnosti vše. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 502, protože návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Žádám pana zpravodaje Antonína Seďu, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, seznámil bych vás s usnesením číslo 113 přijatým výborem pro obranu z 23. schůze ze dne 15. října 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 502.

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Martina Stropnického, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě:

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. - Tyto dva pozměňovací návrhy máte uvedeny ve sněmovním tisku 502/1, takže je nebudu číst.

  II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl příslušné legislativně technické úpravy.

  III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

  IV. Ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.