• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme pokračovat dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Nejprve ale přečtu omluvu. Pan ministr Chovanec se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne.

  První s přednostním právem, ještě než budeme probírat jednotlivé body schůze, je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Po něm pan ministr obrany. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, rozsvítilo se mi poněkud později, ale přece jenom. Myslím tím tady světýlko pod mikrofonem.

  Paní a pánové, já se musím přidat, ač nerad, k panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Stanjurovi, protože pro stenozáznam musí zaznít, že tady nešlo o žádnou dohodu předsedů klubů o tom přerušení do pátku 8. ledna, protože ani se mnou to tímto způsobem a takto nebylo konzultováno. Byly různé scénáře. Žádný z těch scénářů, o kterém byla řeč mezi námi i předsedy poslaneckých klubů, neznělo přerušení (37. schůze) do pátku, tím méně do pátku 8. ledna. To je první věc. (Reakce na vystoupení poslance Stanjury před přerušením 37. schůze dne 18. 12. ve 12.30.)

  Druhá věc. Musím říci, že poslední dobou se tady extrémně porušuje v podstatě jakákoliv dohoda, která se udělá. Mluvím o dohodě na harmonogramu pro první pololetí, kde jsme na organizačním výboru, pokud vím, všechny poslanecké kluby nebo zástupci všech poslaneckých klubů, hlasovali pro to, že ten týden, kde je pátek 8. ledna, bude týdnem poslaneckým. Jak známo, poslanecký týden je určen na jiné poslanecké aktivity než na schůzi Poslanecké sněmovny, na probíhání přerušené nebo případně mimořádné. Taky jsem slyšel, že prý se chystá ještě mimořádná schůze na pátek osmého, a myslím si, že není dobře ten rok začínat tím, že dohoda, která se tady týká všech klubů, protože všichni pro to hlasovali na organizačním výboru, se vzápětí hned první týden nového roku poruší takovýmto způsobem.

  Není naší vinou, že se program vleče. Není naší vinou, že začasté vládní koalice si svoje vlastní návrhy obstruuje. Není naší vinou, že místo toho, aby byly učiněny pokusy o dohodu, se snaží věci vládní koalice protlačovat téměř způsobem bagristy. Myslím si, že by bylo dobře, abychom začali také přemýšlet nad tím, a zase se obracím ke kolegům a kolegyním vládním poslancům a poslankyním a také k ministrům a ministryním a k předsedovi vlády, začít přemýšlet o změně stylu. Některé věci z minulosti, pravda, nebyly úplně košer. Také se o tom dnes hovořilo. Ale některé věci by bylo dobře vyvolat znovu na scénu, například to, že když mám zájem, aby něco bylo dobře, dokonalé, úspěšně projednáno, tak přijdu na příslušný poslanecký klub, vysvětlím svůj postoj a jednám, nebo alespoň za příslušnými zástupci poslaneckých klubů. To se tady neděje, nebo alespoň jsem nezaznamenal příliš. Pravda, ojedinělé případy byly, ale v těch rozhodujících záležitostech se skutečně vládní koalice snaží ty věci protlačit téměř za každou cenu. Můžu si myslet cokoliv o způsobech, a nic hezkého to není, o způsobech, kterými například pravicová opozice postupuje při obstrukci. Ať jsou to věci, se kterými souhlasím věcně, nebo nesouhlasím. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pardon, pane předsedo, nejprve pan ministr obrany je přihlášen s přednostním právem, po něm pan předseda Laudát. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěl tímto požádat o laskavost, o dodatečné zařazení na program této schůze následujícího bodu: Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 číslo 850 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 až 2016 s výhledem na rok 2017, sněmovní tisk číslo 664, a to jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to je návrh programu schůze, o kterém dám posléze hlasovat. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Mně je líto, že tady bylo trošku zkresleno to... My jsme se dneska domluvili, politické strany, že přerušíme v půl jedné schůzi o EET, proběhne překlopení do nové schůze, bude jediný bod, to jsou ty mise, které tady pan ministr teď načetl. To budeme jednat. Vzhledem k tomu, že se jedná o mise, že podpoříme usnesení tak, aby to mohlo projít. Je mně líto, že potom k té dohodě něco dosypete. V poslaneckém týdnu je to zcela zbytečné a vyzývám vás nějakým způsobem, abyste ještě zvážili, zda skutečně osmého budeme začínat zrovna tímto velmi nešťastným bodem.

  Jinak tedy musím poznamenat, že je mi velmi líto, já jsem v úterý na grémiu navrhoval, abychom v pátek toto kontroverzní téma neprojednávali, aby se projednaly skutečné priority, což jsou některé body například ministryně práce a sociálních věcí Marksové, některé body, které hoří z hlediska čerpání evropských dotací ministra průmyslu a obchodu Mládka, aby se samozřejmě projednaly vojenské mise, že stáhneme veto, nebudeme to vetovat. No, skončilo to jenom u misí. Mně je velmi líto, že dáváte přednost politické šarádě, hlouposti, kterou chcete obtěžovat podnikatele, nikoliv tomu.

  Neříkejte, a prosím, aby si pan nepřítomný ministr Babiš nechal ty politické agitky, jak my paralyzujeme Sněmovnu. My nesouhlasíme s jedním jediným bodem. Vy nejste schopni stanovit priority, skutečné priority této země, a tato ryze politická témata si vždycky nechat na závěr, až odbudete to, co tato země potřebuje, co se z hlediska fungování jak směrem dovnitř, tak směrem k Evropské unii musí naplnit. Je mně to líto.

  Jinak samozřejmě vám k Vánocům ještě nepřeju. Předpokládám, že se všichni potkáme v úterý, takže tam vám popřeji v úterý. Jenom tohle chci říct. Je to vaše rozhodnutí o té schůzi, je mně to líto. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí k programu schůze či s přednostním právem. Není tomu tak.

  Padl tady návrh pana ministra obrany Martina Stropnického na zařazení bodu číslo 224 jako dnešní první pevně zařazený bod. O tomto návrhu dám hlasovat.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 339, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 122, proti 23. Návrh byl přijat.

  Budeme se tedy zabývat bodem

  Předložený návrh uvede pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Děkuji i za to zařazení, dámy a pánové.

  Změna uvedeného usnesení vlády se týká navýšení počtu příslušníků resortu Ministerstva obrany vyčleněných do aliančního pohotovostního systému sil rychlé reakce NATO Response Force v roce 2016. Návrhem na navýšení počtu osob vyčleňovaných do NRF v roce 2016 reagujeme na potřeby reformovaného konceptu NRF, který je jedním z opatření posilujících obranné kapacity NATO v kontextu zhoršující se bezpečnostní situace.

  Nový koncept, který začne platit dnem 1. ledna příštího roku, přinese změnu složení a velikosti NRF a úpravu úrovně a délky trvání pohotovosti k nasazení v operaci včetně vytvoření sil velmi vysoké pohotovosti, takzvané VJTF. To vše mimo jiné zvyšuje nároky na velikost národních příspěvků. Návrh na změnu výše uvedeného usnesení vlády se týká bodu 1/10 a jedná se o navýšení počtu osob vyčleňovaných resortem Ministerstva obrany České republiky do NRF v roce 2016 z původně schválených 452 na 816 osob. I když se jedná o významné navýšení našeho příspěvku ve srovnání s letošním rokem, kdy vyčleňujeme do NRF celkem 1500 osob, není nijak dramatické.

  Materiál byl zpracován v úzké spolupráci mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zahraničních věcí za účelem dosažení souladu mezi bezpečnostními závazky, prioritami a ambicemi zahraniční politiky České republiky a jejími vojenskými schopnostmi a možnostmi. V případě rozhodnutí o nasazeni NRF budou potřebné finanční prostředky v souladu s usnesením vlády ze dne 22. října 2007 zajištěny mimo rozpočet resortu Ministerstva obrany.

  Děkuji a doporučuji Poslanecké sněmovně předložený materiál schválit. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ještě měl možnost vystoupit pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, který je ale bohužel omluven. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 664/1. Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Bohuslava Chalupu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. Na úvod chci poznamenat, že ač mám jako zpravodaj možnost zde exhibovat, neučiním tak, protože nechci plýtvat vaším časem. Naopak chci zdůraznit, že zde reprezentuji výbor pro obranu, práci celého výboru pro obranu za celé dva roky, kdy i tato norma doplňuje celý komplex branné legislativy, kterou si výbor pro obranu opravdu poctivě odpracoval, za což kolegům ve výboru chci poděkovat.

  Nyní k vlastní zpravodajské zprávě. Děkuji panu ministrovi za to, že v podstatě tady vysvětlil celou problematiku a odůvodnění změny usnesení vlády ze dne 20. října 2014 číslo 850. Jenom dodám, že pokud jde o právní aspekty, pak navrhovaný mandát je v souladu s mezinárodním právem i vnitrostátním právem. Podrobnosti jsou uvedeny v části K. Právní aspekty vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do zahraničních operací v návrhu na působení sil a prostředků Ministerstva obrany zahraničních operací v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017.

  Pokud jde o finanční prostředky, v případě rozhodnutí o nasazení NRF budou potřebné finanční prostředky v souladu s usnesením vlády ze dne 22. října 2007 číslo 1194 zajištěny mimo rozpočet resortu Ministerstva obrany.

  A na závěr, předložený návrh je v souladu se závazky vyplývajícími z členství ČR v NATO v souladu s bezpečnostní strategií ČR, obrannou strategií ČR a zahraničněpolitickými prioritami ČR. Je předkládán v návaznosti na rozhodnutí o výrazném posílení sil NRF, o kterém rozhodly členské státy NATO v červnu 2015.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, hezké odpoledne.

  Exhibovat a plýtvat naším časem tady řekl kolega. Já nevím, jak pan kolega Chalupa, vaším prostřednictvím pane místopředsedo, ale myslím si, že my všichni, kteří jsme ten materiál četli, si uvědomujeme vážnost tohoto kroku, váhu tohoto kroku. My posíláme o více než 360 osob do zahraničí (více). A plýtvání časem? Já myslím, že tady plýtváme časem na jiné nesmysly, než jsou mise, které já považuji za velmi zásadní tisk. Těsně před koncem roku se tato Sněmovna tedy žádá o změnu mandátu na působení sil a prostředků na rok 2016, a to s účinností od 1. ledna 2016. Změna se týká sil rychlé reakce NATO, ve kterých by měl být navýšen náš příspěvek o více než, jak jsem řekla, 360 osob. Chápu, že jde o žádost Severoatlantické aliance, a jsem přesvědčena stejně jako moji kolegové z ODS, že je správné jí vyhovět. To znamená, že toto navýšení počtu pro NRF má podporu mou i podporu občanských demokratů. Ostatně chci připomenout, že právě občanští demokraté vždy zastávali názor, že je lepší proti hrozbám a zlu zasahovat mimo naše hranice než u nás doma. A vývoj v posledních letech tomuto přístupu dává zcela za pravdu.

  Dovolím si však dva okruhy připomínek. Jeden okruh připomínek je k procesu a druhý okruh připomínek je k legislativnímu rámci.

  První se týká toho, že takto důležitý materiál, ne materiál, na kterém plýtváme svým časem, je předkládán na poslední možnou chvíli. Od pana ministra ani pana zpravodaje tady na toto téma nezazněla žádná zmínka o tom, proč tomu tak je. Nezazněla ani omluva nám všem, proč tomu tak je. Neřekla bych, že... Neřekla bych nic a pan ministr to ví, pokud by šlo o okamžitý požadavek, na který je nutné flexibilně reagovat. To ovšem není tento případ. A měli jste to tady zmínit. Je snadno prokazatelné, že se tento materiál připravoval od počátku léta a do meziresortního připomínkového řízení šel 11. září letošního roku. Dne 11. září letošního roku! Prošel bez větších připomínek a vláda jej schvalovala 2. listopadu. My jej dostáváme ovšem na stůl v polovině prosince. Pokud by nebyly zbytečné prodlevy, mohli jsme tento dokument projednávat již před měsícem, měsícem a půl, což by bylo zajisté důstojnější vůči nám a hlavně vůči naší armádě a bylo by to férové. My vlastně permanentně zasedáme třetí týden a dostáváme to sem v ten poslední den, poslední minutu naší schůze, která bude ukončena, a v úterý máme mimořádnou schůzi.

  Trápí mě to, že v posledních dvou letech to není nic neobvyklého a kolega tady glosuje, že tak to chodí. Ne, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, tak to chodit nebude. Tak to není možné, aby to chodilo! Vysíláme lidi do zahraničí, kde nasazují život za Českou republiku. Vy jste se dneska neuráčili tady mít ani stojedničku, vážení členové vládní koalice! Uvědomujete si to? Uvědomujete si to, že rozhodnutí o tomto tisku závisí na hlasech opozice? ODS vám je dá. Ale já odmítám, aby si tady z toho někdo dělal trhací kalendář. Loni byla dokonce snaha projednat tento bod opět na poslední chvíli během jednoho podzimního týdne. To není dobrá vizitka těch, co nám tvrdili, že budou makat a že jsme nemehla.

  Má druhá poznámka se týká doprovodného usnesení, které tato Sněmovna schválila loni 31. října 2015 (2014) k vládnímu návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017. Jde o usnesení číslo 497, které říká: Poslanecká sněmovna žádá ústavněprávní výbor, aby ve spolupráci s Legislativní radou vlády zhodnotil, zda je dosavadní právní rámec schvalování vysílání ozbrojených sil ČR do zahraničí vládou a Parlamentem ČR s ohledem na potřebu větší flexibility dostačující, a případně navrhl takové změny této procedury, které budou vyhovovat současným potřebám. (Hluk v sále.)

  Jen v rychlosti, proč toto usnesení vzniklo. Myslím si, že si to ale všichni pamatujete. Dle mého názoru a dalších kolegů, který je podpořen i analýzou Parlamentního institutu z října 2014 týkající se paušálního souhlasu Parlamentu ČR s vysíláním ozbrojených sil, je totiž současný postup na hraně Ústavy a navíc nevyhovuje aktuálním požadavkům na flexibilitu. To se týká nejenom požadavku na schvalování vysílání sil bez znalosti konkrétního místa působení a mise, ale i takzvaných sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance. Ty mají být důležitým nástrojem NATO a měly by být schopné vyrazit do akce během 48 hodin. Což není dostatečný časový rámec pro schválení jejich vysílání, jak poměrně striktně stanovuje Ústava. Všichni to víme, všichni jsme... nebo většina podpořila mé usnesení, které je více než rok staré. Nestalo se nic. Smyslem výše zmíněného doprovodného usnesení tedy mělo být vyvolání debaty a přípravy změny tak, aby byla ČR schopná bezproblémově plnit své závazky a aby se vláda mohla chovat flexibilněji. S politováním musím, vážené kolegyně a vážení kolegové, konstatovat, že se nestalo téměř nic. Nebýt několika poslanců z ústavněprávního výboru a výboru pro obranu, kterým za toto děkuji, že společně se mnou neustále žádali ústavněprávní výbor, aby se tou situací zabýval. Alespoň jsme na konci léta začali diskutovat možné řešení. Tak kdyby se toto nestalo, spalo by to zimním spánkem. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní s přednostním právem předseda TOP 09 pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom krátce doplnit to, co naprosto přesně řekla již paní poslankyně Černochová. Míra vaší neodpovědnosti vůči zemi, kterou zastupujete ve svých ústavních pozicích, je prostě neuvěřitelná. Vy máte nulovou toleranci k pozměňovacím návrhům některých poslanců opozice, ať předloží, co předloží. I kdyby předložili pozměňovací návrh, který by tvrdil, že dnes je pátek 13.14 (aktuální čas), tak budete hlasovat proti. Až teprve když tento pozměňovací návrh padne třeba v Senátu nebo ho přednese nějaký jiný koaliční poslanec, tak jste ochotni ho podpořit. Máte prostě nulovou toleranci. Prosím. Je to váš politický styl. My jsme s tím smířeni.

  A kdybychom postupovali stejně jako vy a měli jsme nulovou toleranci ke všem vašim návrhům, i k těm, s kterými souhlasíme, tak si prostě dneska uděláte světovou ostudu, protože jste nebyli schopni si zařídit, aby vás 101 přišlo do práce. Nejenom že tenhle bod necháte na poslední chvíli, na šibeniční lhůtu, ale ještě se na něj s odpuštěním vykašlete v příslušném počtu, který by alespoň zaručil vládě, že její vlastní poslanci v této šibeniční lhůtě to odhlasují.

  Poslanecký klub TOP 09 to také podpoří. Ne proto, že bychom vás chtěli ubránit od ostudy. Chci zdůraznit, že tu jste si už udělali. Ale chceme uchránit od ostudy vlastní zemi, do které vy ji klidně kvůli své neodpovědnosti uvrhnete. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dovolím si zareagovat na slova předřečníka s tím, že nemá opět pravdu, protože na poslední schůzi Sněmovny byly schvalovány dva branné zákony, nebo zákony v oblasti branné legislativy, branný zákon a zákon o službě vojáků v záloze, kde jsme schválili pozměňovací návrhy opozice paní kolegyně Černochové. Takže nemá pravdu. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Vondráček. (Kdosi se hlásí zprava s přednostním právem.) Faktická poznámka má, pane poslanče, přednost. Bohužel pan poslanec byl přihlášen dřív. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Krátká faktická poznámka k věci. Pan poslanec Kalousek se dopustil hrubé nepravdy, když hovořil o nulové toleranci k pozměňovacím návrhům. Kdybyste se podívali na statistiku například u nás na ústavněprávním výboru, kolikrát jsme vyšli vstříc opozičním poslancům... Z hlavy mě napadl význačný pozměňovací návrh pana Kalouska k registru smluv, kde jsme přijali jeho vynětí Poslanecké sněmovny, Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších institucí z režimu tohoto zákona. Neříkejte, že máme nulovou toleranci k věcným a rozumným návrhům.

  Možná kdybychom dali dohromady nějakou statistiku, byla by to zbytečná práce, ale kdybychom udělali statistiku, jak byly přijímány opoziční návrhy v minulých obdobích, když oni byli ve vládní koalici, (nesrozumitelné) možná bychom to na body vyhráli. Rád bych se jenom tedy krátce k tomuto ohradil. Končím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Po něm paní poslankyně Černochová. Ta stahuje svoji faktickou poznámku. Děkuji. Tak prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji a omlouvám se, že jsem se nepřihlásil elektronicky. I když budu do určité míry souhlasit s výhradami opozice o tom, že to projednáváme na poslední chvíli, a ještě se k tomu vrátím, tak se mi trochu nelíbí, že se mi zdá, že se přenáší nezdravá atmosféra z EET do otázek obrany. A chtěl bych jenom připomenout, co už bylo řečeno, že jsme přijímali důležité branné zákony bez jediného hlasu proti, jestli se nemýlím.

  Tady chci říct jenom jednu věc a opravit některé nepřesnosti. Za prvé jednáme o navýšení sil superrychlé reakce. Ony byly ustanoveny a teď je chce Aliance navýšit, to znamená po Walesu jsme reagovali hned. Teď jdeme do dalšího kola. Problém pro všechny, kteří se v tom jaksi neorientují, je v tom, že ty síly má k dispozici vojenský velitel Aliance a rozhodne o jejich nasazení z hlediska místa, času a trvání, což jsou klíčové parametry pro to, co má projednat parlament, to znamená, musíme hledat nějaký mechanismus, jak to ústavně ošetřit nebo zpřesnit a zrychlit. To se hledá.

  Pan kolega Tejc asi bude mluvit. Sešli jsme se myslím letos třikrát, kde jsme to projednávali hned v počátku. Na třetím jednání byl zástupce Legislativní rady vlády, ne že nebyl. Byl. To je druhá nepřesnost.

  A třetí. Je to na poslední chvíli, ale já doufám, že Ministerstvo využilo ten čas k tomu, aby důkladně připravilo reálnost operačního nasazení těch sil, protože jestliže to schválíme a řekneme ano, jsme připraveni, tak druhý den nato ty síly musí být operačně k dispozici. Já věřím, že ten čas, který si vzalo ministerstvo k dispozici a který si vzala vláda, byl využit k tomu, abychom opravdu byli schopni doručit to, k čemu se zavážeme.

  A znovu opakuji, ve výboru pro obranu není zvykem (upozornění na čas), aby tam probíhal takovýhle dialog. A ten výbor nasazení nebo poskytnutí sil projednal včas. Věřím, že Sněmovna na stanovisko výboru pro obranu dá, a věřím, že se ta situace okolo této diskuse uklidní. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, váš čas opravdu vypršel. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Pardon, pane zpravodaji. (Poslanec Chalupa chtěl přistoupit k mikrofonu.)

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Tak za prvé, kolega Gabal na tom výboru pro obranu, kde se to projednávalo, nebyl. Takže mě fascinuje, že tady říká, jak se to projednávalo včas nebo neprojednalo včas. Projednalo se to před týdnem. Byl to mimořádný výbor, opět písknutý na poslední chvíli na podpisy, sama jsem ten podpis dala, protože jsem si vědoma toho, že to ta armáda potřebuje. Takže jaké včas? Je mimořádný výbor, opět na mise, něco, čím se tady chcete, členové vládní koalice, chlubit? Ano, zástupce Legislativní rady vlády byl na tom jednání v létě, na konci léta, a jeho názor byl o 180 stupňů úplně někde jinde než názor druhého pána, který tam seděl za Ministerstvo obrany! Bylo nás tam dost, abyste potvrdili to, že si tady nevymýšlím! Že tam seděli dva zástupci jedné vládní koalice a jeden tvrdil je to v pořádku, druhý tvrdil v pořádku to není! Tak se snad dohodnete? Tak snad sem někdo předloží nějaký návrh, na kterém bude konsenzus, který bude opravdu diskutován odborně s ústavními právníky, a ne že se tady budeme my nějakou legislativní iniciativou nás všech zasazovat o takto zásadní změny do ústavy. To myslíte opravdu vážně?

  A k tomu, co tady říkal Ivan Gabal jako první. Já samozřejmě vím, o jaké síly se jedná! Já jsem i řekla, z čeho to vyplynulo. Ale o tom, že máme navýšit počet na těch 840, prostřednictvím pana místopředsedy Ivane Gabale, o tom se ví na resortu Ministerstva obrany od dubna 2016. Promiňte, 2015.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pane zpravodaji, moc se omlouvám, ještě před vámi je s faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Přestože vás mám rád, tak musím dodržovat pořadí jednacím řádem. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Doufám, že i mě máte rád. (Předsedající: To rozhodně.) Děkuji.

  Zazněla tady slova o ostudě, mezinárodní ostudě. Já se chci zeptat: Ptali jste se občanů této země, zda souhlasí, aby jejich vojáci, rychlé, superrychlé nebo extrarychlé nasazení pod nějakými bláznivými generály NATO, kteří bombardují Libyi, kteří posílají vojáky, aniž by je v rozmyslu útočit na teroristy a potom jim dodávají zbraně, podléhali těmto rozkazům? Ptali jste se občanů na toto téma? Kdybyste se jich zeptali, věděli byste, že s tím nesouhlasí tito občané, aby naši vojáci sloužili těmto zájmům. A zeptejte se jich na to. Zeptejte se, jak se dívají na to, že Evropská unie je schopna až za půl roku připravit nějaký program na zabezpečení hranic Schengenu. Kde jsou ty rychlé a superrychlé vojenské posily nebo pomoc, aby ubránily Evropu? Ne, my vytvoříme jednotku, posílíme ji o 400 - jestli jsem správně zachytil tu číslovku - vojáků a posíláme je pod velení NATO, aby působili ve světě. A zatím Evropa je v ohrožení! Myslete taky na svoje občany a ptejte se jich. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poctivě se přiznám, že po jeho slovech už ta láska trošku přešla.

  Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Vážené kolegyně a kolegové, ujišťuji vás, že se žádná ostuda nekoná. Armáda České republiky má v NATO velmi dobré jméno, takže to tady nebudeme řešit. Kde bereme tu odvahu? No bereme ji z mandátu, který jsme získali ve volbách. A zastupujeme jistou část veřejnosti, která nám dala mandát, abychom tady řešili věci, které řešíme. Možná že to bude špatně, možná že to bude dobře, ale to se ukáže a lidi se znovu rozhodnou, jestli zvolí tu reprezentaci, která jim vyhovuje nebo nevyhovuje. To je za druhé.

  Pokud jde o to, co se tady říkalo, reaguji na paní kolegyni Černochovou. Všichni jste dostali tisk k seznámení. To znamená, znovu vám tady objasňovat ty věci, to je opravdu exhibice. Kdo chce z poslanců, může přijít na výbor pro obranu a může se těch jednání zúčastňovat. Kdo má zájem. Takže my jsme si to na výboru pro obranu projednali velice důkladně. Neříkám, že to je vždycky rychlé, ale je to důkladně. Protože paní kolegyně není jediná v tom výboru, která má zájem o to, aby Armáda České republiky byla v pořádku. Takže kdo chce, se s tím může seznámit. A to, co se tady děje, to se má odehrávat na výborech! A tam se to odehrává! Tady ztrácíme čas. Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chalupovi. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Chalupa je prý odborník na obranu v hnutí ANO 2011. A připadá mu normální a říká nám všem, kteří nejsme členy výboru pro obranu, že je normální projednávat vysílání vojáků do zahraničí v polední přestávce jednacího dne Poslanecké sněmovny. Pan předseda Sklenák se hrozně zlobí, když říkám, že tady vládne chaos. Co jiného než chaos a neschopnost včas projednat tak klíčový dokument je to, že se o tom jedná v polední přestávce? To je opravdu důstojné.

  A ještě nám ostatním říká: Proč jste nepřišli? No protože výbory jsou ve výborovém týdnu. Víte to, od dubna na tom pracujete, řekla paní poslankyně Černochová. Vy přijdete v polední pauze 11. nebo 10. prosince a tváříte se, jak... Já nevím, jestli jste neměli ta trička Nechte nás makat! Příště si tam nastříkejte: Začneme makat, možná. (Smích a potlesk části poslanců v pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jsem rád, že jsem se naučil trpělivosti a nebyl jsem nedočkavý při té řádce kolegů s faktickou poznámkou. A dovolím si reagovat na několik věcí. Nebudu se vyjadřovat k počtu, k datu a k dalším věcem, které souvisí s tímto tiskem. K tomu se vyjádřím svým hlasováním a myslím si, že není potřeba, aby každý z nás teď sděloval svůj postoj k misím. Protože to bychom zde byli dlouho a asi by to nic nezměnilo na onom rozhodnutí.

  Chtěl bych ale uklidnit paní poslankyni Černochovou a všechny z vás v tom smyslu, že nejen podle mého názoru nejsme za hranou Ústavy, byť souhlasím s tím, co bylo řečeno, že ta věc může být zpochybněna ve chvíli, kdy by naše jednotky skutečně byly nasazeny do ostrého boje. Nic takového doufejme nenastane. A chtěl bych říct, že děláme maximum pro to i s Ministerstvem obrany, s panem náměstkem Landovským, abychom dosáhli velmi rychle znění Ústavy, které nebude zpochybnitelné, které bude jasné, ale především které umožní Poslanecké sněmovně, aby zůstala suverénem nad tím, kdo rozhoduje o vyslání vojsk do zahraničí.

  Jednoduše ten spor dnes může být o to, že zatímco u jiných misí hlasujeme o tom, nejen kolik vojáků, ale kam bude vysláno v případě, že zařazujeme vojáky do speciálních sil ať už NATO, nebo Evropské unie. Víme kolik, víme do jakého uskupení, ale nerozhodneme už o tom konkrétním místě. Proto je podle našeho názoru vhodné, abychom například šli cestou, kdy rozhodne vláda. Nicméně i menšina Sněmovny bude moci ve velmi krátké době v této věci svolat Sněmovnu a ta rozhodne s konečnou platností o tom, zda to rozhodnutí vlády platit bude, nebo nebude. To znamená, nebudeme v této věci přesouvat na vládu.

  Takže chtěl bych říct, že 13. ledna se uskuteční jednání podvýboru. Jsou na něj už pozváni jak členové podvýboru ze všech stran, tak samozřejmě zástupci výboru pro obranu a také zástupci senátorů. Takže v tomto smyslu myslím, že se určitě budeme schopni dohodnout na znění, které by mohlo být součástí nejbližší novely Ústavy tak, aby tady nedošlo ke zpochybnění. A já chci slíbit, že uděláme maximum pro to, aby to bylo už na jaře příštího roku a byli jsme schopni tedy ten návrh schválit ještě v tomto volebním období. Nicméně pokud to vydrželo v minulosti, a myslím, že nikdo to nezpochybňoval ani za minulé pravicové vlády, tak ten problém není tak vážný, že bychom se jím dnes měli vážněji zabývat či trápit, a je třeba připravit změnu Ústavy.

  A dovolte mi jen velmi krátce reagovat na pana předsedu Kalouska. Já mám, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Kalousku, bohužel, bohužel pro vás velmi dobrou paměť. Já si pamatuji, jak tady fungovala nulová tolerance. Ano, byla tady. Naše opoziční návrhy zákonů nebyly mnohdy projednány déle než v prvním čtení. Málokdy se stalo, že uspěl jakýkoliv jiný návrh. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou nyní pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak v souladu s jednacím řádem reaguji na vystoupení svého předřečníka a mám jenom dvě poznámky pro pana kolegu Tejce prostřednictvím pana místopředsedy.

  První je taková osobní a lidská. Pan poslanec Tejc je fakt optimista, když nám říká, že všichni poslanci vládní koalice si přejí zákon o EET k 1. lednu. Já vás ujišťuji, že to prostě tak není, ale rozumím koaličním dohodám a rozumím, jak se prosazují vládní návrhy. Ještě si to pamatuji.

  Pan kolega Tejc, v minulém volebním období můj ctěný soupeř a předseda klubu ČSSD, zmínil, jak jsme postupovali a jak jsme se bránili jejich obstrukcím. Já k tomu nechci říkat plus nebo minus, oni útočili, my jsme se bránili. Ale co chci říct? Že to bylo podrobeno zkoumání Ústavního soudu. To je důležité říct. Skončilo to u Ústavního soudu, zkoumal to Ústavní soud a ty zákony nebyly zrušeny. Tak to je taky velmi důležité. Já často říkám, že když rány rozdávám, že je musím přijmout, tady jsme to měli trošku naopak, ten náš spor, jestli ten postup byl ústavní, nebo nebyl, nakonec rozbil ten, kdo to rozhodovat má, a to je Ústavní soud v Brně. Jinak souhlasím, tohle jsme udělali, takhle jsme se bránili, tuto metodu jsme použili a výsledek byl takový, že jsme byli úspěšní.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Je to, myslím, mé poslední slovo k minulosti, ale jen pro upřesnění. Ústavní soud konstatoval ve svém nálezu, který je dohledatelný, že šlo o porušení zákona o jednacím řádu, že ta procedura nebyla správná, nicméně takové porušení nenaznalo intenzity, která by vedla ke zrušení těch 13 návrhů. Ale v případě nálezu, který se týkal zneužití stavu legislativní nouze, došlo ke zrušení těch konkrétních zákonů, tuším, že to byl zákon o stavebním spoření. Takže není to tak, že by Ústavní soud dal za pravdu podle mého názoru tehdy vládě, jen ta intenzita v případě některých návrhů nebyla taková. Ale to už nechme historikům a především ústavním právníkům. Já nezpochybňuji legitimitu obstrukcí, nicméně myslím si, že je možné to překonat, a myslím si, že jsme se také poučili. Já jsem se poučil od vás tehdy v době opozice a myslím, že teď je načase, abychom my překonali vás při vašich obstrukcích. A věřte, že se tak stane. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Pokud se již nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu, ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, já se pokusím jenom telegraficky aspoň v té věcné rovině reagovat na možná dva základní body, které tady v té debatě zazněly. Jednak je to právní rámec. Co se týče právního rámce, tak všechny členské země v reakci na velšské zavedení nebo, řekněme, úvod do funkce VJTF, všechny členské země se to poměrně složitě teď snaží implementovat do svých právních řádů. Takže my nejsme v žádné mimořádné situaci nebo v nějakém emergentním režimu, kde bychom my jediní nevěděli přesně, jak s tím naložit.

  Rád bych řekl, že usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém tady byla řeč, tak to stanoví konkrétního adresáta úkolu a to je ústavněprávní výbor ve spolupráci s Legislativní radou vlády. Zástupci Ministerstva obrany z vlastní iniciativy kontaktovali v dané věci na jaře tohoto roku Legislativní radu vlády a následně se účastnili jednání podvýboru pro Ústavu a v návaznosti na tato jednání zpracováváme vlastní analýzu příslušného článku Ústavy, článku 43, která má zhodnotit, zda jeho stávající znění odpovídá potřebám praxe, nebo nikoli. Tato analýza bude poskytnuta poslancům výboru pro obranu v termínu do 10. ledna příštího roku.

  K té druhé záležitosti, ta se týká termínu. My disponujeme, a to před hlasováním o tomto bodě, schváleným a platným mandátem na vyslání 456 vojáků pro účely NRF. Současný požadavek na navýšení počtu vojáků na 816 pro rok 2016 byl v průběhu druhého pololetí, a to bych rád zdůraznil, upřesňován, možná jsem to měl říct v úvodním slově, ale nechtěl jsem být příliš dlouhý, v průběhu druhého pololetí byl tento požadavek upřesňován v reakci na zhoršující se bezpečnostní prostředí v Evropě a v návaznosti na upřesnění požadavků NATO a také možností naší armády. Chci zdůraznit, že probíhalo certifikační cvičení Trident Juncture, které do značné míry ovlivnilo vývoj a kde se čekalo na výsledek tohoto cvičení, zda budeme moci deklarovat připravenost. A tím reaguji na ten moment, který tady také zazněl, zda jsme připraveni. Čili ano, pokud toto nyní zde přednášíme jako jakýsi náš požadavek nebo připravenost, odpovídá to skutečnosti a my jsme schopni deklarovat připravenost těchto jednotek do struktur NRF v roce 2016. Vliv mělo také rozhodnutí NATO o změně úrovně pohotovosti k nasazení v operaci, včetně vytvoření sil velmi rychlé reakce. Nechci tady už dlouze o tom hovořit. Platí některá ta data, která tady zazněla. Opticky to vypadá skutečně, že ten materiál měl nějaké zpoždění. Realita je taková, že se ještě čekalo i v listopadu v NATO, jak přesně dopadnou výsledky toho cvičení, což bylo cvičení SOATU, čili šlo o vrtulníky a naši disponibilitu tuto kapacitu poskytnout v rámci speciálních sil. Nakonec bylo rozhodnuto, že ano, že jsme schopni, a proto se to měnilo ještě na poslední chvíli.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo... Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji, abyste se odkázal na usnesení, které jste přednesl ve všeobecné rozpravě.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Dovoluji si přečíst návrh usnesení výboru pro obranu z 26. schůze ze dne 9. prosince 2015 ke změně usnesení vlády ze dne 20. října 2014, č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017, sněmovní tisk č. 664.

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení zástupce velitele plukovníka generálního štábu Ing. Štefana Muránského, náměstkyně pro řízení sekce právní JUDr. Aleny Netolické a zpravodajské zprávě poslance Ing. Bohuslava Chalupy a po rozpravě

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky mění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 31. října 2014 č. 496, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 tak, že v bodě I/10 se číslo "452" nahrazuje číslem "816".

  Jenom na doplnění. Usnesení výboru pro obranu obsahuje další tři body, které se ale netýkají návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

  Na závěr a mimo usnesení všem, kteří nebudou dvaadvacátého, přeji klidné a šťastné svátky a vše dobré do nového roku.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Na šťastné svátky to ještě úplně nebude. Ještě máme přihlášenou paní poslankyni Janu Černochovou. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Jenom, pane místopředsedo, spíše pro stenozáznam. Když tady kolega Chalupa četl usnesení výboru, tam došlo k tomu, že jsme nejdřív jednali v 8.30 ráno, opravdu za půl hodiny jsme nebyli schopni to vykomunikovat, takže se to přerušilo, jednalo se odpoledne, nebo v polední pauze, jak tady správně říkal pan předseda Stanjura, a mezitím se vyměnili generálové. Dopoledne tam s námi seděl pan plukovník Muránský, v poledne tam s námi seděl pan generál Baloun, tak ať to v usnesení máme v pořádku. Děkuji.