• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré ráno, dámy a pánové, je 9 hodin a já zahajuji třetí jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím zde eviduji to, že pan poslanec Kučera bude hlasovat s náhradní kartou č. 11, pan poslanec Rykala s kartou č. 6 a paní poslankyně Nohavová s kartou č. 20.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Bebarová Rujbrová Zuzka - osobní důvody, Bendl Petr - rodinné důvody, Birke Jan - bez udání důvodu, Brázdil Milan - pracovní důvody, Halíková Milada - pracovní důvody, Havíř Pavel - pracovní důvody, Heger Leoš - pracovní důvody, Hnyková Jana - pracovní důvody, Holík Jaroslav - pracovní důvody, Holík Pavel - pracovní důvody, Hovorka Ludvík - pracovní důvody, Karamazov Simeon - osobní důvody, Komárek Martin - zahraniční cesta, Koníček Vladimír - zahraniční cesta, Lobkowicz Jaroslav - zdravotní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, Nováková Nina - zahraniční cesta, Opálka Miroslav - pracovní důvody, Putnová Anna - zdravotní důvody, Sedláček Jan - osobní důvody, Skalický Jiří - pracovní důvody, Valenta Jiří od 11 hodin - rodinné důvody, Válková Helena do 10 hodin - pracovní důvody, Vondrášek Josef - zdravotní důvody, Zahradník Jan - osobní důvody.

  Z dnešního jednání se omluvili tito členové vlády: Bělobrádek Pavel do 9.45 a od 13 hodin - pracovní důvody, Dienstbier Jiří - pracovní důvody, Herman Daniel - zahraniční cesta, Jurečka Marian - zahraniční cesta, Pelikán Robert - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Valachová Kateřina - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody. (Hluk v sále.)

  Nyní se tedy budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze. Přistoupíme k projednávání bodu 8. Ještě dříve, než budeme pokračovat, pan poslanec Tejc hlasuje s náhradní kartou č. 13.

  Já poprosím sněmovnu, aby se ztišila, abychom v klidu mohli projednávat třetí čtení. (Hluk v sále trvá.) Takže znovu požádám sněmovnu o klid. (Vyčkává.) Děkuji. Není to ideální stav, ale nechci tady vyvolávat jednotlivé poslance, kteří ruší.

  Jsme ve třetích čteních a jsme v bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru rozpočtového výboru poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 494/2, který byl doručen dne 9. října 2015.

  Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 494/3. Já se nyní táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Tudíž otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. - Já jsem vás neviděla, omlouvám se. Tak prosím pana poslance Zavadila.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré ráno, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, já se omlouvám, že jste mě neviděla, ale do rozpravy se hlásím.

  Já bych chtěl napřed říci, že materiál, který máme projednávat, když jsem se poprvé s tím seznámil, někdy v květnu, tak jsem došel k názoru, že vládní materiál není až tak materiálem, který by ctil programové prohlášení vlády, ve kterém se hovoří, že při zrušení druhého pilíře se zároveň zatraktivní třetí pilíř. Já jsem to tom v materiálu, to zatraktivnění, nikde nenašel. Proto mě vedlo k tomu, že jsem podal sedm pozměňovacích návrhů, které svým způsobem třetí pilíř zatraktivňují, a můžu tedy jaksi postupně po těch pozměňovacích jít a vysvětlit filozofii toho, proč pozměňováky byly takto podány.

  To, že v prvním bodě se zvyšuje možnost odpočítat u zaměstnavatelů částku 30 tisíc na 50 tisíc, má svoji logiku, protože chceme, aby zaměstnavatelé více přispívali svým zaměstnancům na toto spoření. A navíc ještě je to možné vázat i na některé kategorie profesní, protože tak jak bylo řečeno už tady někdy v minulosti, se jedná na tripartitě o možnosti, aby zaměstnavatelé přispívali hlavně těm kategoriím, které jsou nejvíce postižené. (V sále je trvalý silný hluk.)

  To, že se zvyšuje, jako další k bodům, možnost odpočitatelné položky pro klienty z 12 na 24 tisíc, to má také svoji logiku. Protože jsme zrušili druhý pilíř, trochu je mně líto, že nejdou zákony vedle sebe, protože účinnost zákonů musí být stejná. A jestliže jsme zrušili druhý pilíř, čili vlastně ve své podstatě jsme těm lidem, kteří měli trošičku víc peněz a mohli si spořit v tomto důchodovém druhém pilíři, tak tady se jim alespoň částečně vrací to, že si mají možnost přispívat do třetího pilíře s větší možností odpočitatelných dávek.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane kolego, já se moc omlouvám, ale opravdu hladina hluku je vysoká a není vás slyšet. Poprosím kolegy, aby se usadili na svá místa, nebo pokud mají co k řešení, aby tak učinili v předsálí a nerušili nás.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Velmi diskutovaný bod je ten, jestli se má, nebo nemá umožnit dětem, jejichž rodiče můžou už v novém systému platit od narození částku, kterou určí, jestli se jim má umožnit v osmnácti letech věku, aby si část finančních prostředků vybraly, ať už na studium, anebo myslím si hlavně na studium. Chtěl bych podtrhnout, že peníze, které do systému tečou u těchto dětí...

  Prosím vás, já nevím, jestli vás to nebaví, tak já skončím.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane kolego, je to poslední výzva. Já jinak přeruším sněmovnu na pět minut, aby se kolegové uklidnili. Je to opravdu velmi nekolegiální. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. A omlouvám se, ale někdy opravdu...

  Takže u těch osmnácti let. Jestli má někdo vkládat finanční prostředky za svoje dítě, které se teď narodí a má šedesát let čekat na to, co s penězi bude, jak to bude, a nesáhnout si vůbec na tuto možnost, tak já to nepovažuji za správné. Domnívám se, že část finančních prostředků, které si může vybrat - a pozor, upozorňuji, že jsou to jenom finanční prostředky, které tam vkládá klient. Není to státní příspěvek, ten zůstává nadále v systému. Není to příspěvek od zaměstnavatele, ten zůstává dál v systému. Je to skutečně ta část finančních prostředků, který platí rodič, nebo později si to může platit kdokoliv jiný. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi stručné vyjádření k pozměňujícím návrhům, o kterých hovořil pan předseda Zavadil. Jenom mu chci říci, když rozhořčeně pronesl tu větu "jestli vás to nebaví, já toho klidně můžu nechat", tak oni sice ztichli, ale bavit je to nezačalo, tak nechápu, prostřednictvím paní předsedající, proč jste pokračoval. (Směje se.) Promiňte ten žert po ránu.

  Všechny ty návrhy jsou návrhy týkající se třetího pilíře, to znamená nijak neřeší naši zásadní výhradu, kterou máme při rušení druhého pilíře, a ta zásadní výhrada je, že v rámci povinných odvodů rušíte zásluhovou složku, tvoříte rovnostářský první pilíř a nemáte alternativu, kde promítnout onu zásluhovost v rámci povinného odvodu, protože třetí pilíř je samozřejmě nepovinný dobrovolný odvod, takže to vůbec neřeší ten problém a nijak nevyvrací naši námitku. To znamená, setrváváme na tom, že nemůžeme souhlasit s rušením druhého pilíře, protože vy nemáte alternativu, jak zajistit v rámci povinného důchodového pojištění jak princip solidarity, tak princip zásluhovosti, to znamená, že ten, kdo více platí, by měl potom také více brát. Tu alternativu nemáte, tu rušíte a směřujete k totálnímu rovnostářství v rámci povinného pojištění.

  Nicméně pozměňující návrhy, které přednesl pan předseda Zavadil, byť jsou samozřejmě v rámci nepovinných odvodů, míří na zvýšení osobní odpovědnosti za vlastní stáří, zvýšení odpovědnosti za vlastní studium a míří ke snížení, byť ne všem stejně, ale k parciálnímu snižování přímých daní. To vše jsou programové priority TOP 09, a proto TOP 09 tyto pozměňující návrhy podpoří. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Votavy. Potom s přednostním právem pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dobré ráno přeji všem. Já bych chtěl jenom připomínku k vystoupení pana kolegy Kalouska. My tady samozřejmě neřešíme reformu důchodového systému. Takovou ambici jsme neměli. Ta skupina poslanců a expertů, kteří se zabývají důchody, a kolega Zavadil byl takovým nositelem toho a já jsem ty pozměňovací návrhy podal - nicméně třetí pilíř je jistou součástí důchodového systému, spoří do něj dnes zhruba necelých pět milionů lidí, a my přece chceme, aby si lidé spořili více na penzi a ukládali tam peníze a potom je samozřejmě využili k tomu, až budou v penzi, aby měli nějaké zajištění. Není to samozřejmě všelék na zajištění stáří, ale je to určitá částka, která jim ve stáří pomáhá. To je otázka zatraktivnění třetího pilíře.

  Všech těch sedm pozměňovacích návrhů je, myslím, namístě, aby zatraktivnily ten pilíř, jak daňové záležitosti, odpočty u zaměstnavatelů i u vlastních účastníků. Pokud vím, je spočítáno, že dopad do státního rozpočtu je poměrně marginální, nějakých 150 milionů, takže to není až tak výrazná částka. Navíc je to odloženo s platností do roku 2017, to znamená, že se to nedotkne ve velké míře rozpočtu na rok 2016.

  Je to i možnost, abychom opravdu umožnili spořit i nezletilým dětem, samozřejmě prostřednictvím jejich rodičů, aby nemusely žádat o souhlas soud, myslím, že to je také výrazné, aby měly možnost třeba po dovršení osmnácti let věku si tu jednu třetinu -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas!

 • Poslanec Václav Votava: - jednu třetinu vybrat, tak, aby si třeba mohly přispět na studium. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já chci jenom podotknout, aniž bych cokoli měnil na podpoře těch pozměňujících návrhů, že logicky přijdou ti, kteří nabízejí i jiné produkty než penzijní pojištění, srovnatelné životní pojištění, kapitálové pojištění, a budou samozřejmě argumentovat, že jsme jeden produkt zvýhodnili proti jiným na společném trhu. Jsem přesvědčen, že dříve nebo později se jim dostane stejných výhod, protože pak ten argument bude mít svoji relevanci. Jenom dopředu předvídám, co se stane. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Faltýnka.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o přestávku v trvání 30 minut pro náš klub. Kolegy poprosím do prostor našeho klubu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, tudíž já přerušuji jednání do 9.49 hodin.

  (Jednání přerušeno v 9.19 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 9.49, budeme pokračovat v našem jednání. Dříve ale, než tak učiníme, dovolte mi načíst další omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá pan ministr zdravotnictví Němeček z neodkladných pracovních důvodů a z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Halíková z dnešního dne od 11 hodin.

  Jsme v bodě 8 v obecné rozpravě. Já zde eviduji přednostní právo pana poslance Stanjury, ale nevidím ho zde, tudíž se ptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Závěrečné slovo. (Ne.) Výborně.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, rád bych vás seznámil s hlasovací procedurou k tisku 494 ve třetím čtení.

  Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 494 v pořadí tak, jak byly podány. Nyní vás seznámím s hlasovací procedurou. Návrhy A1 a A2 bychom hlasovali současně. Návrh A3 body 1 až 13 bychom hlasovali odděleným hlasováním, a to v následujícím postupu: současně bod 1 až 5, současně bod 8 až 10, body 11, 12, 6, 7 a 13 samostatným hlasováním. Dále návrh B, který ovšem při přijetí bodu A3 bodu 6 je nehlasovatelný. To znamená, že tuto proceduru si musíme odhlasovat.

  Ještě přečtu stanovisko rozpočtového výboru: návrh A1 stanovisko rozpočtového výboru doporučuje, návrh A2 doporučuje, návrh A3 doporučuje, návrh B nedoporučuje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury. Pan poslanec Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Nemám jiný návrh. Pouze si chci ujasnit, zdali je tomu tak, jak si myslím. A3 bychom měli hlasovat odděleně 1 až 5 a A3 11 a 12.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já to tady také tak vidím podle usnesení. (Poslanec Votava: Dobře, tak to souhlasí.) Takže není jiný návrh procedury. Já tedy svolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Zahajuji hlasování o předloženém návrhu procedury hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 17, do kterého je přihlášeno 153 přítomných, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Teď poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním po jednotlivých bodech.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Nyní bychom hlasovali o návrzích A1. Já jenom ve stručnosti připomenu, co obsahují. Takže v paragrafu částka 30 000 se nahrazuje částkou 50 000, to jsou úlevy zaměstnavatelů. Dále odpočitatelná částka v té roční výši se z 12 000 mění na 24 000. To je asi tak všechno. Takže navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 jako celku.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 23. Přihlášeno 160 přítomných, pro 93, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Roman Kubíček: Dále budeme hlasovat o bodu 7, kde se číslo 3 a půl nahrazuje číslem 7. Zase se týká výplat. (Stanovisko výboru kladné, stanovisko ministra neutrální.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se kdo. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 24. Přihlášeno 160 přítomných, pro 130, proti 5. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o bodu číslo 13, který hovoří o tom, že k uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu. To je taková ta komplikace, která byla i u stavebního spoření, jak si všichni pamatují. Stanovisko výboru souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno 160 přítomných, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Roman Kubíček: Protože jsme přijali bod číslo 6, je pozměňovací návrh B nehlasovatelný, takže nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, podle sněmovního tisku 494, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 26. Přihlášeno 160 přítomných. Pro 135, proti 16. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

  Dříve než přikročíme k projednávání dalšího bodu, načtu další omluvy. Pan poslanec Martin Novotný se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 11.30. Pan poslanec Karel Pražák se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Valenta se omlouvá od 11 hodin z osobních důvodů. Pan poslanec David Kasal se omlouvá z dnešního dne od 9.50 do 12.10 z pracovních důvodů.

  Nyní přikročíme k projednávání bodu číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, pan poslanec Zdeněk Syblík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 460/2, který byl doručen dne 9. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 460/3.

  Nyní se táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Takže otevírám rozpravu a zatím nemám žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo, paní předsedající. Usnesení rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, garanční výbor, po projednání návrhu zákona po druhém čtení

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 460 v následujícím pořadí.

  1. pozměňovací návrh A1, A2 a A4, mimo bod A3, tento bod hlasovat eventuálně až po E2;

  2. pozměňovací návrh B;

  3. pozměňovací návrh C1 + C2 jedním hlasováním;

  4. pozměňovací návrh C3, C4;

  5. pozměňovací návrh D1 + D2 jedním hlasováním;

  6. pozměňovací návrh E1 až E4, bude-li schválen E2, pak je nehlasovatelný A3;

  7. hlasování o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury. Není tomu tak. Nyní tedy zahajuji hlasování o předneseném způsobu hlasování.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 27. Přihlášeno 160 přítomných. Pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás jednotlivým hlasováním.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Ano. Tak nejprve tedy pozměňovací návrh A1. Tento návrh se bude hlasovat samostatně. Jedná se o legislativně technické připomínky. Stanovisko garančního výboru je doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 28. Přihlášeno 160 přítomných. Pro 153 (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh A2. Rovněž legislativně technické připomínky. Stanovisko výboru doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 29. Přihlášeno 160 přítomných. Pro 157 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh A4. Legislativně technické připomínky. Stanovisko výboru doporučující. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 30, do kterého je přihlášeno 160 přítomných. Pro 113, proti 13. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.***

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Další pozměňovací návrh je návrh B, jedná se o přechod některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Byl to pozměňovací návrh pana poslance Farského. Rozpočtový výbor nedoporučuje. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 31, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 35, proti 78. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh C1 je pozměňovací návrh, kde se jedná o odstranění diskriminace při zaměstnávání cizinců, občanů Evropské unie, ve veřejné správě, v tomto případě v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stanovisko garančního výboru je -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane zpravodaji, v té proceduře jste říkal, že budeme hlasovat C1 a C2 jedním hlasováním. Je to tak?

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Ano, je to tak. Pozměňovací návrh C2, jedná se o rozšíření výjimky z obecně vyloučené možnosti zajistit procesní jednání zástupcem na základě plné moci, pokud toto jednání zajišťuje sám úřad. Garanční výbor k těmto pozměňovacím návrhům nepřijal žádné stanovisko. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 32, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 91, proti 37. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh C3. Jedná se o změnu části první článek 1 a za bod 81 vkládá nový bod 82, který zní: V § 47 odst. 2 se slova "státu vznikla" nahrazují slovy "vznikla na majetku, s nímž je organizační složka příslušná hospodařit". Dosavadní body 82 až 107 se označují jako body 83 až 108. Stanovisko výboru: bez stanoviska. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 33, přihlášeno 161 přítomných, pro 93, proti 29. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Je to návrh C4. Jedná se o úpravu, která čelí aktuálnímu riziku nesprávného výkladu zákona, pokud jde o způsob výkonu vlastnických a jiných práv státu, který by nerespektoval zákonem jednotně nastavený režim tzv. dělené právní subjektivity státu, a je reakcí na čerstvý judikát Nejvyššího správního soudu. Stanovisko garančního výboru: opět bez stanoviska. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 34, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 92, proti 31. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Jedná se o pozměňovací návrh D1 a D2, tedy společným hlasováním. Jedná se o změnu dosavadní části 6. V § 16 zákona č. 201/2002 Sb. se v odstavci 4 zrušuje a v § 16 zákona č. 201/2002 Sb. se slovo "ostatních" zrušuje. Byl to pozměňovací návrh pana poslance Hovorky. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 35, přihlášeno 161 přítomných, pro 15, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh E1. Jedná se o nezbytnou aktualizaci dosavadní citace názvu zákona. Garanční výbor doporučuje. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 36, přihlášeno 161 přítomných, pro 159, (proti 0). Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh E2, odstraňuje se kolize se sněmovním tiskem 459, pokud jde o zajištění nezbytné změny v § 20 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. v souvislosti s obsahem návrhu nového zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky. Garanční výbor doporučuje. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 37, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 158, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh E3 upravuje část 1. článek 1 novelizační bod 88, kdy v § 55 odst. 3 se slova "identifikačním číslem" nahrazují slovy "identifikačním číslem osoby". Garanční výbor doporučuje. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 38, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 153, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh E4. Jeho cílem je vynětí majetku zákonodárného sboru z rozhodovací pravomoci vlády. Moc výkonná by neměla být nadána ve vztahu k moci zákonodárné takovými opatřeními. Garanční výbor doporučuje. (Ministr: Neutrální.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 39, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 158, (proti 0). Návrh byl přijat.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Vzhledem k tomu, že jsme schválili pozměňovací návrh E2, pak je nehlasovatelný A3 a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.