• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji 35. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Hezký večer.

  Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odstavec 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 58 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů 21. října letošního roku, tedy včas také podle zákona o jednacím řádu.

  Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno v průběhu dnešního dne na 33. schůzi Poslanecké sněmovny, případně mi nahlaste další změny, pokud někdo máte náhradní kartu. Stejně tak platí i omluvy z dnešního dne.

  A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Ještě konstatuji, že náhradní kartu 61 má poslanec Okleštěk.

  Můžeme hlasovat o ověřovatelích dnešní schůze, poslanci Jiřím Dolejšovi a Kristýně Zelienkové.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 117 pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 35. schůze Sněmovny určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Kristýnu Zelienkovou.

  Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 33. schůzi.

  Přistoupíme ke stanovení pořadu 35. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odstavec 7 zákona o jednacím řádu rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

  Budeme hlasovat o celém návrhu 35. schůze, jak byl písemně předložen.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 2 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 2. Z přítomných 123 pro 106, proti 7. Návrh byl přijat.

  Můžeme tedy zahájit naši schůzi. Ještě předtím budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Jitka Chalánková od 18.30 z osobních důvodů a stejně tak se omlouvá paní poslankyně Gabriela Pecková mezi 17.12 až do skončení dnešní schůze.

  Ještě před zahájením prvního bodu schůze mám dvě přihlášky s přednostním právem, a to pana poslance Radka Vondráčka a pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Máme 18.39. Abychom zvládli to, co máme naplánováno, tak bych jménem dvou poslaneckých klubů ČSSD a ANO navrhl, abychom hlasovali o tom, že Poslanecká sněmovna může meritorně jednat a hlasovat o návrzích zákona a pozměňovacích návrzích i po 19. a pro jistotu i po 21. hodině. Jenom pro jistotu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je procedurální návrh, který budeme hlasovat bez rozpravy.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 3 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 3. Z přítomných 133 poslanců pro 92, proti 19. Návrh byl přijat.

  Dobře, Sněmovna rozhodla, že budeme hlasovat i po 19. hodině o zákonech. Ale nyní již s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, schválili jsme si teď mimořádnou schůzi s mimořádně bohatým programem, ale všichni víme, že jediný důvod, proč byla schválena mimořádná schůze, je ten první bod, to jsou loterie a zákon o dani z příjmů, bod, který měl být projednán na řádné schůzi v pátek. A mohl být a měl být projednán a všichni jsme s tím počítali, že bude projednán, na řádné schůzi v pátek, pokud by ministr financí byl schopen pracovat tak, jak se předpokládá od ministra financí. Jinými slovy poté, co onen návrh zákona byl schválen ve vládě, tak jako předkladatel by měl zajistit, aby kdokoli z jeho úředníků nebo on sám byl schopen dopravit mezi 14. hodinou a 18. hodinou v pondělí tento materiál ze Strakovy akademie do Poslanecké sněmovny, což je sedm minut ostré chůze pěšky a což by jistě zvládl i zdravotně postižený zaměstnanec Ministerstva financí. Nic takového se nestalo, protože ministr financí prostě není zvyklý a schopný pracovat profesionálně, a proto ten návrh přišel pozdě. A protože přišel pozdě, tak nebylo možné z důvodu pravidel, která stále ještě platí, stále ještě platí některá pravidla pro lhůty, zařadit ten návrh na pátek na řádnou schůzi, kde by byl jistě projednán. A bylo nezbytné, aby na návrh poslanců hnutí ANO byla svolána schůze mimořádná, kde bude tento bod projednán.

  Já pokládám za nutné, abychom konstatovali, že jediný důvod svolání této mimořádné schůze je neprofesionální, liknavá a nepořádná práce ministra financí.

  Dobrá, to se může stát. Občas administrativní chybu udělá každý. Ale představte si situaci, že způsobíte chybu, způsobíte karambol, musíte celé Sněmovně, 199 kolegům říct: "Promiňte, já jsem to zkazil, já jsem to zvoral, já jsem něco zanedbal, musím vás poprosit, abyste se sešli na mimořádnou schůzi, ovšem vezměte prosím na vědomí, že já tam nepřijdu, na tu schůzi, protože mám volno se svými dětmi." Já si neumím představit větší chucpe. Chucpe termín, který jistě znáte, nebudu ho vysvětlovat. Já si neumím představit větší chucpe, a zajímala by mě reakce pana továrníka Babiše, kdyby kdokoli z jeho podřízených něco zkazil, něco zanedbal, přišel by za ním a řekl by mu: "Pane továrníku, já jsem to zkazil, já jsem to zanedbal a já vás musím požádat, abyste vy s řadou dalších vašich zaměstnanců to napravil, tu moji chybu, ovšem vezměte na vědomí, že já u toho nebudu, protože má dlouhodobě zaplacenou dovolenou." Zkuste si to představit! Tohle přesně dělá ministr Babiš s námi. Zkuste si představit, zkuste si sami odpovědět, co by továrník Babiš řekl svému podřízenému, který by se zachoval tak, jako on se zachoval teď vůči nám a Poslanecké sněmovně. Možná by to ten podřízený přežil, ale určitě by nebyl ve své funkci a zaměstnání druhý den ráno. A pan továrník by jistě dobře udělal. Zatímco my tady teď říkáme ano, to je správné, pan továrník to zkazil - pardon, pan ministr to zkazil, my se musíme kvůli němu všichni sejít. Chápeme, že on tady není, protože má volno, a nebudeme mu to vyčítat.

  Pro ty poslance ANO, kteří budou psát dojemné vzkazy na svůj facebook, že přece čerpal řádnou dovolenou tak jako již mnohokrát již v minulosti, kdy tady měl být a nebyl, protože jak někteří poslanci psali, čerpal řádnou dovolenou, bych rád připomněl, že termín řádná dovolená je termín ze zákoníku práce. A že nikdo z nás, tedy těch, kteří požíváme práv a povinností ústavních činitelů, nemáme řádnou dovolenou a nemáme nárok na čerpání řádné dovolené. Můžeme se občas omluvit, premiér nám jako ministrům, když už jsme ministry, může vyhlásil prázdniny. Můžeme si my jako Poslanecká sněmovna vyhlásit prázdniny, ale nemůžeme si čerpat řádnou dovolenou, kdy nás napadne. To opravdu toto právo nemáme. Oni ho nemají dokonce ani řadoví zaměstnance. V zásadě ho má jenom pan ministr financí Babiš, nikdo jiný v téhle zemi to nemá. Takže něco takového jako řádná dovolená neexistuje, a už to vůbec neexistuje v okamžiku, kdy na mimořádné schůzi, která byla svolána jenom kvůli mé neschopnosti, já absentuji, protože mám něco, čemu říkám řádná dovolená, i když ten termín pro mě neexistuje.

  Neuvěřitelné! Já jsem v kuloárech - někteří z kolegů z ANO, protože já jsem svoje rozhořčení netajil už několik dní a hodin, tak mi někteří kolegové z hnutí ANO říkali: Pane Kalousek, to od vás ale není korektní, on má dva měsíce zaplacenou rodinnou dovolenou s dětmi, on nemohl tušit, že v úterý bude mimořádná schůze, a vy byste do něj neměl takhle jít.

  No, čím hůř, tím líp. To je skoro neuvěřitelný, tento argument. Já chápu, že ministr Babiš, zrovna tak jako kdokoliv z nás nemohl tušit, že dnes bude mimořádná schůze k hazardu, ale první místopředseda vlády a předseda hnutí ANO Babiš věděl úplně stejně jako každý z nás, že zítra je 28. říjen. Ono, víte, 28. říjen je nejvýznamnější svátek České republiky spojený s řádovým dnem, kdy si připomínáme vznik samostatného československého státu. Česká republika to slaví jako svůj nejvýznamnější státní svátek. Slovenská republika to neslaví vůbec. Je to legitimní přístup obou dvou těchto zemí k tomuto datu. Ale jsem přesvědčen, když je někdo vrcholný představitel českého státu, tak termín 28. říjen na straně jedné a dlouhodobě zaplacená dovolená na straně druhé jsou dva pojmy, mezi kterými je naprosto neřešitelný a neodpustitelný rozpor. To je úplně stejné, jako kdyby biskup kterékoliv křesťanské církve si vzal na Velikonoce volno a odjel do zahraničí za teplem. To kdyby udělal, tak samozřejmě se zpronevěří své službě, protože ty Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a on tím, že by odmítl to se svými věřícími slavit, odjel by za teplem, by jim v podstatě řekl, že jsou mu úplně ukradeni a že odmítá s nimi ten svátek sdílet, sloužit. Urazil by jejich cit k tomu svátku a jejich potřebu ten svátek s nimi sdílet. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Ještě, že nejsme v pozici podřízených a nadřízených, protože jsme v demokratickém Parlamentu České republiky. Můžeme přistoupit k bodu

  Vláda navrhuje, abychom jednali podle § 90 odst. 2, to znamená, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Z pověření vlády uvede návrh ministr dopravy Dan Ťok, a to z pohledu usnesení vlády ze dne 26. října letošního roku, kdy bylo doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny příslušné usnesení vlády České republiky podepsané předsedou vlády, že pan ministr dopravy alternuje ministra financí.

  Eviduji přihlášku pana předsedy TOP 09 s přednostním právem až po zahájení rozpravy, po vystoupení zpravodaje. Pan ministr dopravy má slovo, prosím.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Tento návrh zákona byl vládou Poslanecké sněmovny předložen s ohledem na vývoj projednávání novely zákona o loteriích, předložené poslancem Janem Volným, to je sněmovního tisku 437.

  Cílem předloženého návrhu je v souladu s koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády zvýšit zdanění hazardu od 1. ledna 2016. Proto se navrhuje zvýšit sazbu odvodu z loterií na 23 % pro všechny hazardní hry s výjimkou výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení, pro které se navrhuje zvýšit poměrnou sazbu odvodu na 28 %. Dále se navrhuje pro tyto přístroje a zařízení zvýšit pevnou sazbu odvodu na 80 korun za každý den. Sazby odvodu z loterií se tak přiblíží sazbám obsaženým v návrhu zákona o daních z hazardních her, který by měl nabýt účinnost k 1. lednu 2017, a tím završit reformu regulace hazardních her. Lze uvést, že v případě výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení se efektivní zdanění v předloženém návrhu v zásadě rovná efektivnímu zdanění těchto přístrojů a zařízení navrhovanému v zákoně o dani z hazardních her. Důvodem je skutečnost, že pevná sazba odvodu 80 korun za každý den a přístroj nebo zařízení přibližně odpovídá 7 % poměrné sazby, a dohromady tak efektivní zdanění činí 35 %.

  Předložený návrh zákona dále mění rozpočtové určení odvodu, a to tak, aby dodatečný výnos z odvodu byl příjmem státního rozpočtu. Proto se poměr rozdělení dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení mezi stát a obce mění ze stávajícího poměru 80 na 20 ve prospěch obcí na 60 : 40 ve prospěch obcí. Navrhované změny by měly přinést dodatečný výnos pro státní rozpočet zhruba ve výši 2 miliard korun ročně. Výnos obecných rozpočtů by měl zůstat přibližně na stejné úrovni.

  Vzhledem k tomu, že k odvodovým obdobím z odvodu z loterií a jiných obdobných her je kalendářní rok, je nutné, aby změna sazeb nabyla účinnosti k 1. lednu. S ohledem na délku legislativního procesu proto vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona s návrhem na vyslovení souhlasu se zákonem v prvním čtení. Pro případ, že by s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas v prvním čtení, budu žádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na sedm dnů.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Danu Ťokovi za uvedení návrhu a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Volný, poté s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, myslím, že parametry tady přednesl předkládající pan ministr Ťok. Já bych jenom připomněl, že tento návrh projednala vláda 12. 10. kolem poledne a do Sněmovny byl doručen 13. 10. Já sice nevím, kdo v tomto procesu pochybil. Pan ministr Babiš... nicméně tento zákon sem byl skutečně doručen o den déle, než byl projednán a než sem mohl být doručen. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku s přednostním právem pana předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, prosím, tohle je jenom procedurální připomínka, pane předsedající, to teď nevyužívám svoji přednostní přihlášku do rozpravy. Chci jenom poprosit o pochopení, že pokud strany vládní koalice se o tyto sazby hádaly půl roku, a to velmi vášnivě, že si vysvětlovaly, kdo je větší podvodník a kdo je větší magor, že snad i zbytek Poslanecké sněmovny by mohl mít aspoň několik dní na diskusi, na předložení pozměňovacích návrhů a především na přijetí usnesení rozpočtového výboru, které si myslím, že by Sněmovna velmi potřebovala. Takže prosím zdůrazňuji, že nebudeme vetovat návrh na zkrácení lhůty pod 30 dnů, kde máme na to veto také právo, ale ta devadesátka, to je přece jenom příliš mnoho. To prosím pochopte, to nás úplně vyřazujete ze hry a to si nikdo z nás nezaslouží. Už jenom proto, že drtivá většina z vás to evidentně vůbec nečetla.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám to vnímat tak, že vznášíte za poslanecký klub TOP 09 - a vidím kolegu Marka Bendu za klub ODS - veto na projednání podle § 90 odst. 2. Budeme tedy pokračovat v řádném procesu.

  Nyní tedy mám dvě přihlášky, a to s faktickou poznámkou pan poslanec Herbert Pavera a potom řádnou přihlášku pana poslance Ladislava Šincla. (S přednostním právem se hlásí posl. Kalousek.) Ale po faktické poznámce pana stranického kolegy, pane předsedo. Prosím, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezký dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já jenom chci zareagovat na to, že tady ministerstvo přichází opět s jasnou věcí, jak mu vůbec nezáleží na tom, kolik financí půjde do obcí a měst. Opět se tady snižuje výnos pro obce z 80 na 60, stejně jako jste zařízli v pátek rozpočtové určení daní a navýšení rozpočtového určení daní pro obce a města. Takže je vidět, jak vám záleží na rozvoji obcí a měst, a snad to budou vidět i voliči.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já víceméně navážu na svého kolegu pana poslance Herberta Paveru. To nebylo jenom RUD, kdy jste vzali více obcím, to nebyl jenom zákon o loteriích, kdy jste vzali více obcím. Vy více obcím bere i v novele horního zákona, kde si berete více peněz z vytěženého nerostu do státního rozpočtu a dáváte méně obcím. Takže obce až na posledním místě. První je děravý rozpočet ministra Babiše, navýšení platů státních úředníků - to je priorita a tam potřebujete peníze! Na obce skutečně až na posledním místě. Nevím, jakou roli v tom hraje KDU-ČSL, která se vždycky k obcím hlásila. Patrně už změnila své priority. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, potom řádná přihláška pan poslance Šincla. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Neobávejte se, kolegové, myslím si, že se téměř vejdu do limitu faktické poznámky. Opravdu to nechci zdržovat. Jenom nad rámec toho, co jsem měl připraveno, chci odpovědět panu poslanci Volnému, který říkal, že opravdu neví, v čem pochybil pan ministr Babiš. Já jsem myslel, že jsem to tady několikrát řekl, tak to řeknu ještě jednou. Protože byl předkladatelem tohoto zákona, který věděl, nebo věděti měl, pokud to nevěděl, tak měl, že pokud to chceme projednat všichni v pátek, což jsme všichni chtěli v pátek projednat na řádné schůzi, že to musí během pondělního odpoledne dopravit do Poslanecké sněmovny. Mám vám prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego Volný, vyprávět, kolikrát já jako ministr financí jsem stepoval se svými lidmi na chodbě, abych si ohlídal, až to premiér podepíše, a až to podepíše, tak to prostě někdo z mých lidí vezme a bude utíkat do Poslanecké sněmovny, aby to stihl do 16.15 a přinesl mi to razítko z podatelny, že jsem to odevzdal včas a že jsme neprošvihli lhůty? Mockrát! Akorát že jsme pracovali a ctili jsme pravidla. A tohle je trochu problém toho vašeho - jak vy mu říkáte šéfe. Ten šéf sliboval, že bude pracovat lépe a že bude makat. On evidentně pracuje hůř a makat se mu vůbec nechce, to raději jezdí za teplem. Takže teď už snad jsem to řekl dostatečně srozumitelně. Prostě byla to jeho odpovědnost i jeho zájem, aby to sem dostal včas, a on se na to prostě vykašlal! A všem nám zařídil mimořádnou schůzi, na kterou se také vykašlal, protože odjel za teplem. On má na to své mouřeníny. Ti mu to tady nějakým způsobem prosadí.

  Nyní náš postoj k tomuto návrhu. Já respektuji, dokonce oceňuji, že je to konečně řádný vládní návrh, že to není poslanecký paskvil. Oprávněnost tohoto požadavku svědčí o tom, co sem vláda předložila. Zdůrazňuji, že to, co vláda předložila, je něco úplně jiného, než bylo ve Volného novele. Pan ministr Babiš nám přes moře vzkázal, že mohla být dávno projednána Volného novela, ale možná jste si nevšimli, vy, kteří jste to nečetli, že ve Volného novele je něco úplně jiného. Ve Volného novele je parametrické zvýšení jedné jediné sazby a vláda se rozhodla jít úplně jiným konceptem a vláda se rozhodla rozdělit sazby pro různé typy v uvozovkách hazardu a podle stupně společenské nebezpečnosti. Ono to malinko odporuje daňové teorii, je to jedna z připomínek Hospodářské komory. Kdo četl připomínky Hospodářské komory, je to asi takové, jako kdybyste chtěli, že některé nezdravé potraviny budou zdaňovány větší sazbou než zdravé potraviny. Ale prosím, jíst musí všichni, sázet všichni nemusí. A je pravda, že v zemích OECD je běžnější, že sazby jsou oddělené. Takže mně ta vládní koncepce nepřijde tak úplně nesympatická a jsem připraven ji podpořit. Jenom zdůrazňuji, že to je úplně jiný koncept, než tady ležel v návrhu pana poslance Volného, a že když pan ministr Babiš říká: už jsme dávno mohli mít schváleného Volného, tak opět, jak je jeho zvykem, buď neříká pravdu, nebo vůbec netuší, co bylo v návrhu pana poslance Volného, nebo vůbec netuší, co je v tom vládním návrhu, který teď projednáváme bez jeho přítomnosti, byť on je jeho předkladatelem. Tady bych chtěl ocenit pana ministra Ťoka, protože z jeho vystoupení evidentně vyplývá, že na rozdíl od ministra financí ministr dopravy ten materiál četl. To je docela sympatické.

  Myslím si, a netrvám na tom, chce to diskusi na rozpočtovém výboru za přítomnosti Ministerstva financí, myslím si, že návrh vlády by si zasloužil ještě diskusi zátěže jednotlivých typů - loterijních, kurzových a hazardních her, a domnívám se, že nikoliv v případě poplatku, ale v případě sazby daně z příjmu právnických osob by ten v uvozovkách nejškodlivější hazard, to znamená ty ošklivé bedny s těmi světýlky, snesl ještě nějaké procento navíc, to znamená větší zátěž daní z příjmu právnických osob, ale to ponechávám do druhého čtení na jednání rozpočtového výboru za přítomnosti někoho z Ministerstva financí, kdo ten návrh četl. Pan ministr to nebyl, a koneckonců tady ani není, a myslím si, že jsme schopni to schválit poměrně rychle tak, aby to v nějakém konsenzu bylo účinné k 1. 1. 2016.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Kolegu Šincla požádám ještě o strpení, protože mám dvě faktické poznámky - pana poslance Karla Fiedlera a pana poslance Volného, oba s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velmi krátce v rámci faktické poznámky, spíš takové strohé konstatování. V rámci duchu tradice této Poslanecké sněmovny nemůžeme přece prvního řádně přihlášeného pustit ke slovu tak brzo, to by odporovalo tradicím. Když jsme projednávali sněmovní tisk 437, tak jsem tady četl stanovisko vlády k tomu sněmovnímu tisku 437. A vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 626 se liší, jak říkal pan poslanec Kalousek, je to sice jinak navrženo, ale týká se tou pouze a výhradně míry zdanění a rozdělení mezi stát a obce, tak bych jen chtěl konstatovat, že ani (i) tento návrh podle toho původního stanoviska vlády k sněmovnímu tisku 437 ponechává významné nedostatky. Těmi jsou zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad platné právní úpravy s právem Evropské unie. V návrhu zákona je nutno v důsledku této nekomplexnosti spatřovat ne zcela opodstatněné znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her. Čili tento návrh neusiluje o potírání nelegálního segmentu.

  To jen z toho stanoviska vlády, které bylo ke sněmovnímu tisku 437. A já se domnívám, že plně platí i pro sněmovní tisk 626, kdy se řeší pouze míra zdanění a nelegální sektor zůstává bez povšimnutí v rozporu s duchem elektronické evidence tržeb. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já opravdu velice stručně. Chci říct k tomu Volného návrhu: Ano, pan Kalousek má pravdu. Ten můj původní Volného návrh měl 25 % pro všechny. Ale já jsem se, věřte nevěřte, inspiroval právě velkým guru pana Kalouska, který on před čtyřmi pěti lety dal taky jednu sazbu: 20. Já jsem ji akorát prostě zvedl. Ale v té době, kdy jsme z toho překlápěli na vládní návrh, tak už tam ležel poslanecký návrh tuším Votava-Volný, kde těch 23 a 28 už bylo dané. Takže snad proto.

  A poslední věc pro pana Kalouska: Až tady bude pan Babiš taky 17 let, tak bude vědět, že je těch 10 dní, a popadne ten zákon a poběží s ním do Sněmovny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak poznámka kolegy Volného vyvolala faktickou poznámku pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci reagovat na ty sazby, teď bychom se v nich ztratili. Ale jak vy jste řekl, pan Babiš, já si troufnu říct pan první místopředseda vlády České republiky, tady není 17 let, ale je tady 22 let. A za těch 22 let se nenaučil identifikovat se s českým státem tak, aby s ním oslavil jeho nejvýznamnější státní svátek. To nespravíte řečmi o sazbách, pane kolego.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy s řádnou přihláškou pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče. Jste řádně přihlášen a máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. (Poslanec Šincl si přinesl k řečnickému pultu velký červený šanon plný různých dokumentů.)

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo (řečník se rozhlédl, kolik členů vlády sedí ve vládní lavici), vážený pane ministře, pardon (ve vládní lavici sedí pouze ministr Brabec), dovolte mi, abych se jako garant problematiky loterií klubu ČSSD vyjádřil k předloženému vládnímu návrhu, který je v podstatě jen mírně upravenou verzí nedávno projednávaného zákona poslance Volného, sněmovní tisk 437, který byl v minulém týdnu stažen předkladatelem z projednávání.

  Tento návrh není dokonalý, ale je mnohem lepší než původní návrh zde přítomného poslance Volného. Je mnohem lepší, protože alespoň částečně odstraňuje nedostatky, na které jsem upozorňoval ve svém vystoupení ke sněmovním tisku 437, předchůdci dnešní novely, kterou tu dnes projednáváme. Konkrétně mám na mysli to, že obsahuje alespoň nějaké diferencované sazby dle společenské nebezpečnosti jednotlivých druhů loterií v podobném duchu, jak je uvedeno ve vládním návrhu zákona o hazardních hrách. Mám konkrétně na mysli také to, že zde není negativní stanovisko Ministerstva financí, které reálně hrozilo u jednoho téměř takzvaně koaličního návrhu u sněmovního tisku 437, který byl takzvaně mimo optimální bod Lafferovy křivky a kde dle stanoviska Ministerstva financí - zdůrazňuji: dle stanoviska Ministerstva financí - hrozil strmý propad příjmů. Je zde také jasně uvedeno ze strany Ministerstva financí, že garantují - že garantují - slibované dodatečné výnosy a nehrozí arbitráže pro Českou republiku tak, jak jsem si přál ve svém minulém vystoupení ke sněmovnímu tisku 437.

  Bohužel k mé lítosti tento vládní návrh neobsahuje mnou prosazovanou myšlenku, aby aspoň malá část finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her, jež je v přímém státní rozpočtu, byla napříště účelově vázaná na konkrétní veřejně prospěšný cíl, a to na státní protidrogovou politiku, která zahrnuje i problematiku hazardního a patologického hráčství. Chci váženou Sněmovnu ujistit, že tuto myšlenku budu prosazovat i nadále, například v rámci projednávání dlouho očekávaného vládního zákona o hazardních hrách.

  I přes uvedenou výhradu vám zde hned v úvodu chci sdělit, že tento vládní já i celý klub sociální demokracie podporujeme a jsme připraveni hlasovat i pro jeho schválení rovnou v prvním čtení. Ale jelikož bylo vzneseno veto, tak to není možné.

  Myslím si ovšem také, že by bylo poctivé si dnes odpovědět na otázku, proč tu dnes, 27. 10., projednáváme tento návrh ne úplně standardní cestou na mimořádné schůzi, která je stále jen částečným, neúplným řešením, a není již dávno schválen dlouho slibovaný vládní zákon o hazardních hrách, který je v současné době jen v prvním čtení. Není to proto, že zde k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách rozsáhleji vystupoval poslanec Kalousek. Jen pro upřesnění, on vystupoval zejména ke sněmovnímu tisku 437 původního poslaneckého návrhu novely loterijního zákona poslance Volného. Je to hlavně proto, protože pan ministr financí Andrej Babiš nepředložil včas, tak jak mu to uložila vláda svým usnesením č. 165 ze dne 12. 3. 2014. Konkrétně šlo o úkol - cituj -, připravit návrh zákona o sázkových hrách s termínem předložení do vlády ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti září 2015. Pro své kolegy z hnutí ANO opakuji: ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti září 2015. To je hodně důležité pro další pochopení pravdivého příběhu zákona o hazardních hrách.

  Ano, pan ministr svůj úkol splnil. Dne 22. ve 12. měsíci prosince 2014 byl opravdu návrh zákona předložen do vlády. Byl zde předložen moderní zákon, který se snažil reagovat na nové trendy ohledně nelegálního hraní, řešil zdanění momentálně nezdaněné oblasti hazardu na internetu a zároveň obsahoval i zpřísnění podmínek pro provozování společensky nejškodlivějšího automatového hazardu, a to jak cestou výrazně vyššího zdanění, tak cestou nastavení různých adiktologických brzd v závislosti seberegulačních opatření pro hráče a registrace a podobně. Musím říct, že jsem v té době tento vývoj obdivně sledoval a imponovala mi ambice tvůrců zákona nenechat se nijak ovlivnit při tvorbě legislativy hazardní lobby. To byla ovšem jen první část příběhu, jehož pokračování už tak optimistické a jednoznačné není.

  To, co bylo do vlády předloženo, bylo ovšem jen pro kamery, pro média, kde se pan ministr chtěl prezentovat jako velký bojovník proti tvrdému hazardu. Do konce minulého roku byl ovšem tento dobrý návrh zákona pod taktovkou ministra Babiše a jeho poradců na Ministerstvu financí postupně potichu změkčován až do dnešní téměř bezzubé podoby ke spokojenosti provozovatelů nejtvrdšího automatového hazardu.

  Kdybych se choval jako dnes bohužel nepřítomný pan ministr Babiš, mohl bych i já jeho nyní obvinit z ovlivněnosti hazardní lobby a měl bych k tomu určitě řadu důvodů. Například by to mohl být fakt, že zákon má obrovské zpoždění. Vláda jej předložila do Poslanecké sněmovny až 28. srpna 2015 a první čtení bylo započato až 30. 9. 2015. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Šinclovi. Než budeme pokračovat faktickou poznámkou pana místopředsedy Sněmovny, přečtu omluvy. Omlouvá se pan ministr Marian Jurečka od 19 hodin z resortních důvodů, pan poslanec Vlastimil Gabrhel, dále pan Herbert Pavera, pan poslanec Marek Černoch, paní poslankyně Helena Válková, paní poslankyně Pavla Golasowská od 19.30 a paní poslankyně Marie Pěnčíková od 19.30.

  Nyní tedy žádám, aby se faktické poznámky s přednostním právem ujal slova pan místopředseda Sněmovny kolega Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, očekával jsem, že dnes proběhne odborná diskuse na téma zdanění hazardu a že položím panu vicepremiérovi několik otázek, na které dostanu odpovědi. Bohužel se zde spíš přetřásá, jestli je v Dubaji 36 stupňů a viditelnost 14 kilometrů, a nikoliv odbornost tohoto předkládaného návrhu. Proto své vystoupení zkrátím, byť nechci podceňovat pana ministra dopravy, ale obávám se, že mi na některé otázky nedokáže odpovědět, a položím pouze otázky, které bych kladl panu vicepremiérovi.

  První by byla, proč dlouhodobě prosazoval zdanění hazardu v přímém rozporu s odborným stanoviskem Ministerstva financí, kdy jím navrhované zdanění jasně říkalo, že povede k tomu, že trh se propadne o 18 % a propad ve veřejných příjmech bude 500 milionů, tzn. půl miliardy. To je jeden z důvodů a střetů, který mi nedokázal trvale vysvětlit.

  Dále, a to je asi nejpodstatnější. Díky tomu, že pan vicepremiér není přítomen, tak celou Poslaneckou sněmovnu nahnal do slepé uličky. Protože v případě, že budeme říkat, že je to zcela zásadní zákon, a já si myslím, že je to zásadní zákon, který se týká daní, tak když budeme říkat "je to zásadní zákon v gesci pana vicepremiéra, je důležité, aby tady byl, počkejme, aby přišel a obhájil to" a řekneme "přerušme tento bod", tak všichni, kdo budou pro to, aby se bod přerušil, tak v konečném důsledku budou označeni za ty, kteří jsou zlobbovaní a nepřejí si zdanění hazardu. Když schválíme tento materiál, a já za KDU-ČSL říkám, že jsme pro schválení zvýšení zdanění hazardu, tak to bude o tom, že on řekne "podívejte se, jak jsem si to dobře zařídil, já tam nemusím být, ono to vlastně funguje i beze mě, dobře jsem to nastavil". A celá Poslanecká sněmovna je postavená do velice nepříznivé situace, protože teď to vlastně není ani o odborné diskusi. A to si myslím, že o tom by mělo být jednání Poslanecké sněmovny, aby se předložily síly argumentů. Kdybych to řekl žargonem pana vicepremiéra, jeho podnikatelským žargonem - a jak on často přirovnává stát nebo Poslaneckou sněmovnu k firmě, tak Andrej Babiš je v této firmě finančním ředitelem, který se zodpovídá poslancům, kteří jsou správní radou. Poslanecká sněmovna je ten orgán, kterému se ministr financí zodpovídá, a nikoliv naopak. A myslím si, že toto je potřeba si neustále připomínat. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Janu Bartoškovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Karel Fiedler: Já bych tady chtěl jen krátce říct, že jsme samozřejmě projednávali tuto novelu, ne samozřejmě, ale projednávali jsme tuto novelu i na podvýboru pro daně, cla a loterie. Já jsem tam vznesl dotaz, jak je to s odhadovanými výnosy, a dostal jsem tam odpověď, že se vychází z údajů z roku 2014 o velikosti loterijního trhu. A protože víme, že řada obcí a měst přijímá prohibiční vyhlášky, tak velikost trhu se může měnit. To, co je psáno v několika materiálech v různých institucích, které to komentují, že tady chybí odborná dopadová studie. Já tady nebudu teď nic zpochybňovat, protože si to nedovolím. Nejsem ten, který luskne prstem a řekne: takhle to bude správně.

  Chci upozornit všechny na to, že tady budeme rozhodovat o něčem, čemu chybí podklady, studie, ze kterých by se dalo reálněji vycházet, a neznáme tak úplně přesně ten dopad, přestože je to tvrzeno ze strany předkladatele, eventuálně důvodové zprávy. Toť vše, děkuji.

  Ještě bych využil pár vteřin, které mám. Evidentně je v Poslanecké sněmovně dohoda o tom propustit to dále. Já si myslím, že stěžejní rozhodování bude ve třetím čtení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se chtěl jenom vaším prostřednictvím zeptat pana místopředsedy Bartoška, nerozuměl jsem jeho poznámce. Ona si totiž odporuje uvnitř toho, co řekl. On řekl, pokud to budu dobře citovat: "Mrzí mě, že tady pan vicepremiér Babiš není, ten problém by si zasloužil odbornou diskusi." (Veselost zleva.) Co tedy chcete, pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedajícího? Chcete přítomnost pana vicepremiéra Babiše, nebo odbornou diskusi? Obojí dohromady možné není, to už jsme si ověřili. (Veselost v levé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám v tuto chvíli nikoho přihlášeného do rozpravy. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Volný: Já tedy předpokládám, že zkrácení doby mezi prvním a druhým čtením na sedm dní bylo načteno a bude se o tom hlasovat. Tedy už jenom velice ve zkratce. Já tady odpovím na pár drobností. Nechtěl bych to opravdu nějak dramatizovat a spoustu věcí si odpustím.

  Já si myslím, že kdyby tady pan kolega Šincl mluvil 14 dní, tak svůj stín nepřekročí, ale chtěl bych z jeho diskuse, která se netýkala přímo tohoto projednávaného zákona, respektive, jeden velký protimluv. On na jedné straně říká, že je zlobbované Ministerstvo financí a zlobbovaný pan ministr tím, že neudělal včas zákon, odložil a významně zvýhodnil hazardní hry. Pak nechápu, proč mně dal rozkaz, abych podal pozměňovací návrh, který to aspoň bude nějak zdaňovat na 25 %. (Neklid v sále.) Pak je to trošičku protimluv.

  Jinak děkuji. Moc děkuji za korektní projednávání.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mimo rozpravu pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nemohu nereagovat. Mě dojímá ta slepá loajalita podřízeného pana ministra Babiše, podřízeného poslance Volného. Nicméně si dovolím zdůraznit, že jsme tady všichni stejně rovni, někteří jsou první mezi rovnými, ale všichni máme stejný mandát. Když kdokoliv z nás řekne "dostal jsem rozkaz a aniž jsem ho pochopil, tak jsem ho splnil", tak se mi okamžitě vybaví takové pojmy jako zmocňovací zákon a "jawohl, mein Führer". (Veselost zprava.)

  Vzpamatujte se, kolegové z ANO. Opravdu chcete poslouchat rozkazy od někoho, komu je demokracie úplně cizí?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr Ťok se hlásí. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Neklid v sále.)

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tímto chtěl otevřít rozpravu ještě jednou a načíst návrh na zkrácení lhůty na sedm dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vím, že jste to řekl ve svém úvodním slově, ale v rozpravě to nikdo nezopakoval. Rozprava je otevřená. Hlásí se do ní pan poslanec Miroslav Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte. Já dobře vím proč sedm dnů. Sedm dnů ne proto, abychom to stihli, protože při osmi dnech to stihneme taky. Ale sedm dnů proto, že jenom tehdy bude mít váš Führer čas. (Veselost zprava.) Takže já vetuji jménem obou dvou poslaneckých klubů sedm dnů a se souhlasem předkladatele, doufám, že mi ho dáte, pane ministře, navrhuji osm dnů, protože to už váš Führer čas mít nebude a nebo si ho bude muset udělat. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana zpravodaje.

 • Poslanec Jan Volný: Dobře, takže už to nemusí načítat poslanec Volný, pan Kalousek má samozřejmě pravdu, osm dní stačí. Žádám o zkrácení stejně jako kolega Kalousek o osm dní. (Neklid v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím o klid. Slovo má předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Přátelé, já už ani nemám moc chuť se do toho plést Ministerstvu financí a zpravodaji, ale pokud zkrátíme na osm dnů, tak kdy se tady sejdeme ke druhému čtení? A potom mezi druhým a třetím čtením je 14 dní, které se dají zkrátit maximálně na sedm dní, takže kdy se potom sejdeme ke třetímu čtení? Mně je to jedno, já jsem navrhoval postup, který byl sedm dnů, sejít se tady ve čtvrtek 5. a 13. listopadu ke třetímu čtení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli se pan poslanec Vondráček jako zastupující předseda klubu také hlásil. Ne, v tom případě pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chápu, že pan předseda Sklenák toho ví víc než já a pan zpravodaj Volný. Jako že když to bude osm dnů, tak Führer nebude mít čas. Ale my jsme tenhle zákon mohli projednat v pátek. Kdyby pan předseda ANO, ministr financí, první místopředseda vlády, který na státní svátek 28. října bude slavit v Dubaji nevím co, ale určitě ne svátek České republiky, kdyby včas a řádně plnil svoje povinnosti, tak ten zákon jsme měli projednaný v pátek. Vy jste si napočetli, kdy zase mezi Dubají, Agrofertem, Nice a já nevím jakými dalšími povinnostmi bude mít tu milost a čas nás navštívit, a vyšlo vám sedm dnů. Já říkám osm dnů, pan poslanec Volný se mnou souhlasí že osm dnů. Já jménem dvou poslaneckých klubů, TOP 09 a ODS vetuji sedm dnů, s tím nic neuděláte, a nabízím vám osm. Vetovat se dá cokoliv do třiceti.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je pravda. Ještě faktická poznámka, jsme v otevřené rozpravě, pan kolega Fiedler jestli se hlásil? Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že je velmi podstatné, abychom zaregistrovali, já to připomenu, to, co tady před chvilkou v diskusi zaznělo, že tato novela zdaňuje legály. Já tomu rozumím tak, jako že tedy znamená: Ano, tato novela nezdaňuje nelegály. To je to samé. Co to znamená? Tady se povídaly takové věci o zlobbování. Mám tomu rozumět tak, že tedy předkladatel je zlobbovaný těmi nelegály? Že jim dává ty daňové prázdniny dále?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byla poslední faktická poznámka v rozpravě. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

  Pane zpravodaji, prosím, shrňte rozpravu. Já musím jenom konstatovat podle jednacího řádu, že opravdu nemůžeme hlasovat o zkrácení lhůty na sedm dnů, které byly předneseny v rozpravě a které pan ministr řekl i ve své úvodní zprávě, a že tedy jediné možné hlasování je buď o osmi dnech, anebo potom o 30 dnech a tak dále. Protože nepadl návrh na zamítnutí, tak se budeme dále zabývat jenom přikázáním výboru. Prosím.

 • Poslanec Jan Volný: Tak já předpokládám, že devadesátka a sedm dní bylo vetováno dvěma poslaneckými kluby a teď je ve hře jediný, hlasovat o osmi dnech. Já doporučuji hlasovat o osmi dnech, zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na osm dní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Budeme se nejdřív zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  V hlasování pořadové číslo 4, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro přikázání výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 4, z přítomných 117 pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh přikázat dalšímu výboru? Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na osm dnů, a to v hlasování číslo 5, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 117 (správně 5), z přítomných 111, proti 1. Návrh byl přijat.

  Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a lhůta projednání byla zkrácena na osm dnů. Děkuji panu ministru, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 1 této schůze.

  Pokračovat budeme bodem číslo

  Stanovisko vlády vám bylo doručeno ve sněmovním tisku 585/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl jako zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Kováčik. Zároveň požádám kolegu pana poslance Vlastimila Vozku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý večer. Věřím, že jde o poslední bod dnešního večera. Budu se snažit být velmi stručný, abych vás nezdržoval déle, než je nutné.

  Musím říci, že Poslanecká sněmovna zde přednedávnem schválila novelu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, dále mluvíme jen o novele energetického zákona, a tuto novelu schválil též Senát a podepsal ji prezident České republiky. Ve Sbírce zákonů pak byla tato novela energetického zákona publikována pod číslem 131/2015 Sb. Novela energetického zákona provedla změny i v dalších zákonech, mimo jiné i v zákoně číslo 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Vlivem použité formulace návětí u pozměňovacích návrhů - a teď prosím pozor - došlo ke schválení znění § 4 odst. 12 a § 6 odst. 8 uvedeného zákona, které obsahuje pouze pozměňovací návrh, ale neobsahuje původní vládní návrh uvedený v ustanovení. Záměrem pozměňovacího návrhu bylo vládní návrh pouze doplnit, nikoliv znění navržené vládou vypustit. Věcný obsah novelizovaného ustanovení schválený Poslaneckou sněmovnou i Senátem v důsledku toho neodpovídá původnímu záměru obsaženém ve vládním návrhu předmětného zákona, tedy v tisku 351. Konkrétně v § 4 odst. 12 nebyla provedena změna termínu z bioplynu termínem z obnovitelných zdrojů. Ve vládním návrhu bylo navrženo schválit nový § 6 odst. 8. Navrhované znění tohoto odstavce novela neobsahuje. Obsahuje pouze znění pozměňovacího návrhu. Důsledkem je potom vznik stavu, kdy novela doplňuje odstavec, který neexistuje.

  Navrženým zákonem se uvádí text uvedených ustanovení do souladu s původním záměrem vlády, tedy s původním zněním vládního návrhu i poslanců, tedy tak, jak zde v Poslanecké sněmovně byl ten návrh odhlasován. Současně se touto novelou odstraňuje nebezpečí možných rozsáhlých finančních škod, které by vznikly v těchto věcech některým výrobcům elektrické energie a tepla při zemědělské výrobě.

  Vzhledem k nutnosti zajistit, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti k témuž datu jako novela obsažená v zákoně číslo 131/2015 Sb., to jest k 1. lednu 2016, navrhují navrhovatelé Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s navrhovaným zákonem již v prvém čtení.

  Pokud jde o soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, a slučitelnost s právem Evropské unie, je předkládaný návrh novely zákona zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky a odstraňuje nejasnosti, respektive chyby vzniklé v průběhu legislativního procesu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi a prosím zpravodaje pana poslance Vlastimila Vozku, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, nebývá zvykem, že se k návrhu zákona vracíme tak brzy po jeho vydání. Ovšem zákon č. 131, který novelizuje energetický zákon, je velmi rozsáhlou změnou, takže je to nepříjemné, ale musím potvrdit slova pana předkladatele, že se nám takříkajíc do návrhu, respektive do zákona vloudila chyba. Potvrzuji proto slova pana předkladatele.

  Dovolte mi, abych vás seznámil s názorem vlády k tomuto návrhu, tedy ke sněmovnímu tisku 585, který máme před sebou. Vláda na své schůzi 5. října 2015 projednala a posoudila tento návrh zákona, kterým se mění již citovaný zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas. Vláda akceptuje snahu poslanců napravit chybu vzniklou zpracováním pozměňovacího návrhu.

  V tuto chvíli zbývá jen dodat, že podporuji projednání v režimu zákona § 90. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Jako první se hlásí pan poslanec Petr Bendl. Pak se přihlásím do rozpravy já, požádám kolegu Bartošku, aby mě vystřídal.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já tedy si nejsem úplně jistý, že šlo o chybu, a už vůbec nerad bych vršil chybu na chybu. To znamená, z mého pohledu schválení této novely zákona v tzv. devadesátce bez toho, aniž bychom ho alespoň trochu podrobili diskusi o tom, oč tu vlastně běží.

  Pro ty z vás, kteří tomu nevěnovali příliš velkou pozornost, tak jde o to, že výrobce elektrické energie, jehož hlavní činností je zemědělská výroba, nemusí mít známého vlastníka, aby měl nárok na podpory, státní dotace atd. Ještě jednou: Jestliže jde o fotovoltaiku nebo jiné oblasti výroby elektrické energie, nemusí být znám vlastník, aby mohl žádat o státní podporu. Tolik kauz tady máme, každou chvíli nějakou, a my řekneme no, stala se chyba, prosím vás, tak ať tedy každý, kdo má ve svém předmětu činnosti u firmy, nemusí říkat, komu ta firma patří. Bez ohledu na to, že se to může i v čase měnit, protože někdo si ty zemědělské firmy také může kupovat, dneska tam má 3 %, zítra 50, pak 70. A my vlastně ani nechceme vědět, komu ty zdroje elektrické energie patří, přestože tam posíláme státní dotace.

  Nedávno jsme tady poslouchali premiéra, jak říká, že vláda chce být transparentní, a v registru smluv jsme tady poslouchali, jak je to zásadní. A tady vláda říká - to je v pořádku, schvalte to, je to výborné. Nepotřebujeme znát vlastníka, který vyrábí elektrickou energii, má v předmětu činnosti zemědělská výroba, tak nám je to vlastně jedno.

  Mně to jedno není, ani poslaneckému klubu TOP 09, a tak jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a TOP 09 blokuji, nebo využívám možnosti toho, aby tento zákon nebyl schválen již v prvním čtení, ale byl přidělen do některého z výborů, ať už hospodářského, nebo zemědělského. Já si spíš myslím, že nejde ani tak o zemědělství, byť možná někomu ano, ale že by měl být v kontextu energetického zákona a všeho toho, o čemž se bavíme, spíše v hospodářském výboru. Ale nebráním se tomu, aby to projednal i zemědělský výbor i hospodářský výbor, protože si myslím, že o tomhle problému se mluvit má a rozhodně ne v devadesátce. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Ještě před pokračováním rozpravy přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Radim Fiala, omlouvá se pan poslanec Karel Fiedler. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Všichni si vzpomínáme, že projednávání těchto zákonů, tzn. energetického zákona, s sebou přineslo skutečně stovky pozměňovacích návrhů a byly vypořádány tisíce připomínek. Proto plně akceptuji, že mohlo dojít k nějakému opomenutí či k nějaké chybce, která se teď musí napravit. Co mi ovšem není úplně jasné, a samozřejmě pravděpodobně dojde k tomu, že se to vysvětlí, proč tyto chyby neodstraňuje samotné ministerstvo, ale odstraňuje je opoziční novela zákona. To mi nějak v tom procesu uniklo, protože já samozřejmě bych spíše očekával, že tady vystoupí zástupce Ministerstva průmyslu, řekne: došlo k těm a těm chybám, chceme je takto a takto napravit, bude to mít takové a takové dopady. Myslím, že by to bylo plně legitimní. Protože skutečně tam těch změn byly stovky a stovky.

  Takže já bych spíše byl rád, kdyby zástupci předkladatele klubu KSČM řekli, proč tento zákon předkládají a proč to nejsou zástupci Ministerstva průmyslu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip, po něm pan předkladatel Kováčik.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já to vysvětlím. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, paní a pánové, došlo k tomu tak, že tu chybu jsme zjistili ve chvíli, kdy byly už parlamentní prázdniny. A protože tady v ten moment nikdo jiný nebyl než já jako místopředseda Poslanecké sněmovny, tak ta delegace přišla za mnou. Já jsem nechal prověřovat na našem organizačním a legislativním odboru celý text zákona i průběh hlasování. Zjistil jsem, že žel ti stěžovatelé mají pravdu, a porovnal jsem tedy ten text s původním textem o hlasování ve výborech a v Poslanecké sněmovně. Žel, jiný výklad, než že došlo v podstatě k chybě v psaní, k technické chybě při přepisu, nebylo možné dospět. Abychom nezdržovali ten proces, protože jsem to bral, jako že to nebyla věc vlády ani vládní koalice, že to byla věc Poslanecké sněmovny, tak jsem požádal vzhledem k tomu, že šlo o zemědělce, kolegu Kováčika, aby tu drobnou novelu, kterou jsem okamžitě připravil, se mnou spolupodepsal, aby šla co nejdříve do legislativního procesu. Prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny, kterého jsem o tom informoval, jsme to poslali vládě k vyjádření a tímto způsobem se to dostalo vlastně sem do Poslanecké sněmovny. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik, po něm pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, děkuji za slovo. Nic z toho, z čeho nás tady pan kolega Bendl, byť třeba jenom v přeneseném slova smyslu, obviňoval, tam není.

  Na dotaz, proč opozice, a dokonce komunisti, tak soudruh předseda - soudruh předseda odpověděl zcela jasně. My se nezabýváme nějakými v těchto případech politikářskými důvody, ale prostě věcně to bylo potřeba udělat, a tak jsme byli první, kdo u toho byli. Chce se mi říci, všimli jsme si toho dřív, tak tady jsme. A ministerstvo tady nestojí z toho prostého důvodu, že pravidla legislativního procesu jsou, jak všichni jistě velmi dobře víte, prostě taková, že by to v žádném případě nestíhalo platnost onoho základního kmenového zákona, to znamená 1. 1. 2016, a že tedy zcela plánovitě, a říkám to tady, jak se říká na plná ústa, jdeme s tím tak, abychom stíhali termíny nebo lhůty, a jdeme s tím tak, aby ta šance byla, abychom to pochybení napravili, abychom zemědělce, kteří by na tom tratili, a byla to chyba nezasloužená v již odhlasovaném znění, aby jejich ztráty byly minimalizovány až anulovány. Nejde mi o žádné politické zisky. Kdyby se toho kdokoliv chopil jiný, tak by měl naši plnou podporu.

  Co se týká oněch lhůt k projednávání. Sedm dnů je krásná lhůta, nicméně jsem se dozvěděl, že pokud - a já bych rád, aby to tak bylo - by hospodářský výbor tu věc projednával, sedí až 11. nebo 12. nebo někdy v tom termínu, což sedm dnů by se nestíhalo, a já bych byl pro to, abychom se bavili, a chci poprosit pana kolegu předsedu Kalouska, aby nám nevetoval lhůtu 20 dnů. To je první věc. A druhá věc... (Mpř. Bartošek: Dvaceti? Rozuměl jsem dobře?) Dvaceti dnů, ano. (Děkuji.)

  Chtěl bych poprosit všechny, kdo mají zájem, skutečný zájem, věcný zájem na projednávání této novely, aby se zdrželi, a to je prosba, velmi zdvořilá prosba, aby se zdrželi jakýchkoliv dalších návrhů, aby se zdrželi jakéhokoliv dalšího pozměňování, protože je řada věcí, které nejsou tak, aby se úplně všem mohly líbit, aby se zdrželi jakýchkoliv dalších zásahů ať už do energetického zákona, nebo zákona o podporovaných zdrojích, protože v tom případě by se také mohlo stát, že já jako předkladatel, pokud by základní materie nebo základní úmysl doznal podstatných změn při projednávání, že bych já jako předkladatel nedoporučil hlasovat pro ten zákon ve třetím čtení.

  Takže to je moje zdvořilá prosba jedna, druhá a třetí a děkuji vám v této chvíli za pozornost. Berte to jako návrh na zkrácení lhůty na 20 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Váš návrh registruji. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem neřekl, že někoho podezírám z nějaké nekalosti, ale tohle je zákon jako každý jiný. Projednáváme tady novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Má svoje pravidla. Ten zákon říká, že ti, kteří vyrábí elektrickou energii a mají ve svém předmětu činnosti zemědělskou činnost, nemusí prokazovat vlastníky a mají právo na podporu. To, věřte mi, v oblasti zemědělství pro farmáře není žádný problém zveřejnit, kdo je vlastník jejich farmy. A vy si musíte sami rozmyslet, jestli takovéto ustanovení prostě chcete transparentně podpořit, anebo ne. To už je věc vašeho svědomí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já se omlouvám panu předsedovi Kováčikovi. Kdyby pan poslanec Bendl skutečně potvrdil to, co tady zaznělo, že slíbil těch 20 dnů, tak bych tomu sice nerozuměl, ale držel bych basu. Nic takového potvrzeno nebylo a my tady k tomu nevidíme jediný důvod. V minulém bodu jsme nevetovali 8 dní, byť to také není typické, ale pohled plaché laně pana poslance Babiše v okamžiku, kdy tady alespoň nebyl pan ministr Babiš, nás prostě přesvědčil, že jsme těch osm dní připustili. V tuto chvíli nemáme žádný důvod. Vetujeme cokoliv, co je pod 30 dní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Filip, potom pan poslanec Kováčik.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní a pánové, já jen beru zpět návrh na sedm dní, protože nemám zájem obtěžovat výbory jindy, než zasedají.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik. Prosím.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Protože jsme tady slyšeli veto na cokoliv pod 30 dnů a protože se domnívám, že výbory tak, jak alespoň hodlají zasedat, nenaruší-li to zasedání výborů mimořádná schůze Poslanecké sněmovny příliš, tak si dovoluji v této chvíli svůj návrh upravit na zkrácení na 30 dnů.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova - pan zpravodaj nebo pan předkladatel? Pan zpravodaj. Prosím.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Konstatuji, že nebyl načten návrh na zamítnutí, takže můžeme hlasovat o lhůtách a o propuštění do výborů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci se zeptat pana předkladatele, zda si bere závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Já se chci zeptat, zda někdo má jiný návrh. Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, než budeme hlasovat, a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami.

  Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak je předložen. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 99 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, takže se táži, zda má někdo další návrh na přikázání do výborů. Není tomu tak.

  V tom případě dám ještě hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 7, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti 1. Konstatuji, že lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů. ***

 • Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, mám za to, že bychom měli o přerušení na konkrétní termín ještě rozhodnout, to znamená, aby bylo přerušeno na konkrétní termín. A navrhuji, aby bylo přerušeno do čtvrtka 5. 11. na 14.00.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. To je první návrh, který jsem zaregistroval, dokdy má být přerušen. Prosím, pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já chci slíbit vám i aparátu Kanceláře Sněmovny, že opravdu uklidíme, protože je den otevřených dveří. A chci ocenit důslednost kolegů z ANO, kteří na 28. října uklidili i svého předsedu. (Pobavení v sále.)