• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde dnes vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Do této chvíle požádali o vydání náhradní karty poslanci: pan poslanec Tejc bude hlasovat s náhradní kartou č. 31, pan předseda Hamáček s náhradní kartou č. 61, pan poslanec Rykala s náhradní kartou č. 6, pan poslanec Okleštěk s náhradní kartou č. 68 a pan poslanec Kalousek s náhradní kartou č. 69.

  Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Adam Vojtěch od 12 hodin ze zdravotních důvodů, Běhounek Jiří z důvodu zahraniční cesty, Beznoska Adolf - zahraniční cesta, Birke Jan - bez udání důvodu, Böhnisch Robin - bez udání důvodu, Černoch Marek - do 10.30 ze zdravotních důvodů, Černý Karel - zdravotní důvody, Farský Jan - pracovní důvody, Fiala Petr - zdravotní důvody, Holík Jaroslav - pracovní důvody, Horáček Václav - pracovní důvody, Karamazov Simeon - osobní důvody, Lobkowicz Jaroslav - zdravotní důvody, Luzar Leo - zdravotní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, paní poslankyně Marková z důvodu zahraniční cesty, Pastuchová Jana - zahraniční cesta, Seďa Antonín - zahraniční cesta, Sedlář Martin - rodinné důvody, Skalický Jiří - pracovní důvody, Snopek Václav - osobní důvody, Válková Helena - pracovní důvody, Vyzula Rostislav - zahraniční cesta, Wernerová Markéta - pracovní důvody, Zahradník Jan - zahraniční cesta.

  Z členů vlády se dnes omlouvají: pan premiér Bohuslav Sobotka od 11.30 z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Martin Stropnický z pracovních důvodů, Šlechtová Karla z pracovních důvodů, Dan Ťok do 11 hodin z pracovních důvodů, Kateřina Valachová - zahraniční cesta, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody.

  Požádám vás, abyste se posadili do lavic a ztišili se, protože nyní se budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze. Nyní přistoupíme k projednání bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru a rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 418/6, který byl doručen dne 21. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 418/7. (V sále je velmi rušno.)

  Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

  Já vás ještě jednou žádám o ztišení, protože míra hluku v sále je skutečně vysoká... Děkuji.

  Otevírám rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych v rámci rozpravy načetl jeden legislativně technický pozměňující návrh, který by se týkal pouze názvu.

  Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Můj legislativně technický návrh zní: návrh zákona, kterým se ve prospěch skupiny Agrofert mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A další se hlásí řádně s faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Ne, není tomu tak. Mám vás přihlášeného s faktickou poznámkou, takže to ruším. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Pavera. Máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl znovu upozornit na svůj pozměňovací návrh, který je v sytému uveden pod č. 2177, a chci -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale musím vás opět vyzvat ke ztišení, protože není zde rozumět, co se přednáší. Jestli máte něco důležitého, jděte do předsálí, tam si to řekněte. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Já doufám, pane předsedající, že to nebylo ke mně, že se mám ztišit, ale že se mají kolegyně a kolegové ztišit. Takže děkuji.

  Opravdu bych vás rád požádal o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který je uveden v systému pod č. 2177, a to z jednoho prostého důvodu. Celní sklady, které jsou uváděné jako ekonomicky nestabilní, mohou být postaveny do role, kdy budou uznány celním úřadem jako ekonomicky nestabilní jenom proto, že může být úředníkem špatně posuzována ekonomická stabilita dané firmy. Často se stává, že pokud firmy někdy investují více, než je obvyklé, a potřebují investovat do svého provozu více peněz, mohou se dostat samozřejmě do červených čísel. V tom případě se může stát, že celní úřad tuto firmu hodnotí jako ekonomicky nestabilní, což by mohlo být i destabilizující pro firmu, která podniká v oblasti biopaliv.

  Také může být ekonomická stabilita firmy dejme tomu někým zpochybněna jenom proto, že chce, aby daňový sklad nebo firma, která vyrábí biopaliva, nefungovala na daném trhu. Upozorňuji na to a věřím, že si to uvědomíte a že tento můj pozměňovací návrh podpoříte napříč politickým spektrem. Já vám předem za pochopení i podporu děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud se už nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Případně pan poslanec Tureček? Pan poslanec Kučera? Chcete si vzít za výbor závěrečné slovo? Není tomu tak.

  Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás návrhem procedury.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji opět za slovo, pane předsedající. Dovoluji si proto navrhnout, abychom nejprve hlasovali o legislativně technickém návrhu, který jsem přečetl teď v rozpravě ve třetím čtení, a poté abychom pokračovali podle procedury doporučené garančním výborem, tedy nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem D, potom pod písmenem A, potom pod písmenem B, pokud ten bude přijat, tak pozměňovací návrh E11 je nehlasovatelný, ale ostatní části pozměňujícího návrhu E hlasovatelné jsou a doporučuji o nich hlasovat jako o celku. Tím vyčerpáme hlasování o pozměňovacích návrzích a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Tolik tedy doporučená procedura.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jenom pro pořádek. Nevím, jestli jsem vás dobře slyšel. Jako o pátém bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: F jako filé.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Táži se, zda někdo má návrh jiné procedury hlasování. Není tomu tak, není vznesena námitka ani jiný návrh. V tom případě budeme postupovat tak, jak jste navrhl, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o legislativně technickém návrhu, který, kdyby byl přijat, tak tedy zákon, který bychom schválili, by se jmenoval zákon, kterým se ve prospěch skupiny Agrofert mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zpravodaj doporučuje.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana navrhovatele? (Ministr: Negativní.) Negativní, děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 98. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já poprosím aparát Sněmovny o záběr z televizních kamer, an pan poslanec Volný hlasoval pro... (Směje se a někteří poslanci napravo také.) A doporučuji nyní hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem D, což je pozměňující návrh pana poslance Robina Böhnische.

  Promiňte prosím, že vždycky - já jsem zpravodaj Sněmovny, ale také uvádím stanoviska garančního výboru, kde se téměř vždycky lišíme, takže dovolte, abych vždy uvedl stanovisko garančního výboru a poté stanovisko svoje.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se obávám, že v tento moment je možné říkat pouze stanoviska garančního výboru. Bylo to zde několikrát diskutováno, která stanoviska se zde mohou prezentovat v případě hlasování. Opakovaně bylo řečeno, že pouze stanoviska garančního výboru. Omlouvám se, ale v rámci jednacího řádu je to takto správně.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám, že jsem nebyl dostatečně informován. Takže garanční výbor bůhvíproč nedoporučuje. (Smích v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr - jeho stanovisko?

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Ministerstvo ví proč a nedoporučuje.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Negativní. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 42, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 108. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem A. To byl jediný pozměňující návrh, který garanční výbor přijal. Budete se divit, ale já vím proč. Garanční výbor doporučuje.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 43, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Poté budeme hlasovat o pozměňujících návrzích zemědělského výboru uvedených pod písmenem B1 a B2. Garanční výbor doporučuje.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Doporučuje.) Děkuji. Pro pořádek říkám, že o nich budeme hlasovat jako o celku jedním hlasováním.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 44, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme pokračovat hlasováním o pozměňujícím návrhu pod písmenem C, což je usnesení výboru pro životní prostředí. Garanční výbor tady nezaujal...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane zpravodaji...

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Moc se omlouvám. Vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňující návrh pod písmenem A, je pozměňující návrh pod písmenem C nehlasovatelný.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak. Měli bychom pokračovat pozměňujícím návrhem pod písmenem E.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pokračujeme pozměňujícím návrhem pod písmenem E s výjimkou bodu E11, který je nehlasovatelný vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem B. Jedná se historicky o pozměňující návrh pana poslance... (Porada mimo mikrofon.) Ano, pouze E9, což je historicky pozměňující návrh pana poslance Karla Raise, který garanční výbor bůhvíproč nedoporučuje.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra, pana předkladatele?

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Pokud jde o bod E9... (Rozmýšlí se a listuje ve svých podkladech.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Vy to nedoporučujete, pane ministře. (Smích v sále.) To je proti Agrofertu.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Tak teď se přiznám, že mám tady... (Smích v sále.) Nedoporučující. Děkuji. (Smích.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 45, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 84. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o posledním pozměňujícím návrhu pana poslance Herberta Pavery. Garanční výbor nedoporučuje jeho přijetí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to pod písmenem F? (Zpravodaj: F.) Děkuji. Pan předkladatel? (Nedoporučující.) Děkuji.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 46, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 82. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme podle mého názoru vyčerpali všechny pozměňující návrhy, pane předsedající, a měli bychom hlasovat o návrhu jako o celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: O celku, ano. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 418, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 47, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 33. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu předkladateli a končím projednávání tohoto bodu.

  Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj organizačního výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Opálka. (Hlas z pléna: Není, bohužel. Po krátké chvilce vyčkávání hlas z pléna: Už je.)

  Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 526/2, který byl doručen dne 21. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 526/3.

  Nyní se táží navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

  Já myslím, že tady u toho, co teď přijde, je velice důležité si uvědomit, o čem hlasujeme a proč. Účelem návrhu tohoto zákona je poskytnout každému důchodci a důchodkyni jako jednorázovou finanční pomoc příspěvek v jednotné výši, a to zejména jako částečnou kompenzaci snížení životní úrovně důchodců, které bylo způsobeno minulými nedostatečnými valorizacemi, když se zohledňoval růst cen jen ve výši jedné třetiny, a které také bude důsledkem nízké valorizace v lednu 2016.

  Ale takhle to asi nepůjde... (Ministryně přerušila svůj projev kvůli hluku v jednací síni a obrátila se pohledem na pana předsedajícího.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem vás, kolegové a kolegyně, opakovaně žádal o ztišení. Byť chápu, že je pátek třináctého a můžete tím být zneklidněni, tak přesto vás žádám o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co se zde přednáší. Je to i vyjádření určité kolegiality k těm, kdo přednášejí své body.

  Prosím, paní ministryně, pokračujte.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Takže já bych velice ráda tady u toho trošku připomenula celkový kontext, byť velice stručně, protože kromě dnešního rozhodnutí o tom jednorázovém příspěvku je samozřejmě neméně důležité rozhodování o úpravách valorizačního mechanismu, kterým se budeme zabývat v brzké době.

  Všichni jste už dnes dostatečně informováni o té velmi nízké valorizaci od ledna 2016, a i když tato vláda vrátila ten původní vzorec, nezkrácený, a to o sto procent inflace a třetinu reálných mezd, tak i tak teď v lednu valorizace bude pouze o 40 korun, a to prostě proto, že růst spotřebitelských cen činil pouze 0,3 % a reálné mzdy se berou v úvahu za celé období od roku, kdy byl růst reálných mezd naposled ve valorizaci zohledněn, to znamená letos, od konce roku 2011. Za poslední tři roky do konce roku 2014 vzrostly nominální mzdy celkem o 5 %, inflace ale o 5,2 % a za celé období posledních tří let k růstu reálných mezd prostě nedošlo. Takže pro valorizaci je určující jen ta velice nízká inflace 0,3 %, a proto se to celé zvýšení promítne jen do zvýšení základní výměry na 9 % průměrné mzdy, jedná se tedy o 40 korun. Procentní výměra se nezvyšuje vůbec, takže celkové výdaje na tuto základní valorizaci bude tvořit nárůst o 1,3 miliardy korun. A protože nízkou, byť ne tak nízkou, jako to nakonec vyšlo, inflaci jsme očekávali už na jaře a já jsem chtěla předejít nedůstojně nízké valorizaci, tak jsem na vládu navrhla zaručené navýšení důchodů o 1,8 %, což by bylo stejné, jako tomu bylo pro rok letošní. To znamená, že při zachování všech ostatních pravidel by se průměrný starobní důchod zvýšil o asi 205 korun měsíčně a výdaje na valorizaci celkově by představovaly 7,1 miliardy. Ale tento návrh, který jsem nesla na vládu, podpořili jenom ministři a ministryně za ČSSD. Nicméně když se pak ukázalo, jak nízká valorizace je, tak se začalo jednat alespoň o té kompenzaci, abychom to našim důchodcům a důchodkyním alespoň vykompenzovali jednorázovým příspěvkem, protože ekonomika roste a určitě naši senioři a seniorky na tom růstu musí participovat. Tam byl určitý vývoj té částky, jak má být vysoká. Začalo to na 600 korunách a postupně se ty návrhy zvyšovaly a my tady dnes budeme hlasovat i návrh ve výši 1 200 korun. Musím říct, že já osobně jako ministryně sociálních věcí musím být pro částku v této výši.

  Jinak jsem chtěla ještě podotknout, že opravdu budeme znovu na vládě zavádět - a bude to v Poslanecké sněmovně - zmocnění pro vládu, které by příště v takto komplikované situaci umožnilo vládě přímo ty důchody navýšit. Je to zmocnění, které už existovalo, existovalo asi 15 let a bylo použito za tu dobu myslím dvakrát nebo třikrát, takže rozhodně se nedá říct, že by to vláda nějak zneužila.

  Takže, prosím vás ještě jednou, věnujte pozornost dnešnímu hlasování. Myslím si, že je to pro 2,9 milionu lidí v této zemi velmi důležité. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní tedy otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj, prosím.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Já se omlouvám, já jsem myslel, že dostanu také slovo jako zpravodaj.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dává se vždycky slovo pouze navrhovatelce a pak se otevírá rozprava. Tak je to v jednacím řádě.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Takže pane místopředsedo, děkuji vám za slovo a signalizuji, že se svým vystoupením se budu soustředit až v závěrečném slově, aby se na mě s tím závěrečným slovem dostalo. Teď bych chtěl jenom zmínit, že garanční výbor, výbor pro sociální politiku projednával proceduru a návrhy dne 4. listopadu a přijal usnesení číslo 153.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Mám dvě řádné přihlášky do rozpravy. První je pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Vilímec, po něm pan předseda Mihola. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, TOP 09 podporuje posílení příjmové základny důchodu. Je pravda, že když ekonomika roste, není žádný důvod k tomu, aby to tak nebylo. Chápu, že pro některé z vás musí být poněkud prekérní vysvětlovat na veřejnosti, že když v době recese a největší krize ta odporná asociální vláda valorizovala pouze o 45 korun, tak vy valorizujete pouze o 40 v době ekonomického růstu. To je fakt. Tato skutečnost zůstává. Jednorázový příspěvek není valorizace a na této věci se nic nezmění.

  To, co nám samozřejmě vadí z hlediska motivace a systému, je právě ten jednorázový příspěvek všem stejně. Všichni víme, a při diskusích o penzijní reformě se to neustále opakuje, že míra solidarity, nebo chcete-li míra rovnostářství, je v povinném důchodovém systému drtivě převažující nad mírou zásluhovosti, tedy že je to spravedlnost rovných žaludků, nikoliv spravedlnost zásluh, výše příspěvků, který jsem celý život do systému platil. Přidáte-li všem stejně, tak toto rovnostářství jenom posilujete a jenom zvyšujete motivaci platit co nejméně. Protože proč bych měl do penzijního systému platit hodně, když pak budu brát stejně jako ten, kdo platil málo.

  Z tohoto důvodu bychom si velmi přáli, kdyby prošel spíše pozměňovací návrh Občanské demokratické strany, byť chápeme, že legislativně to možná patří k jinému bodu, ale časově už nikoliv. Toť vše. Můžeme si jenom povzdechnout nad tím, že vzhledem k tomu, že v době růstu valorizujete mnohem méně, než my jsme valorizovali v době krize a úspor, kde jsme prosili občany o přechodné pochopení, po dobu tří let se prostě všichni uskromníme ve svých příjmech, tak po těch třech letech v době růstu valorizujete méně, než jsme valorizovali my, a nahrazujete to jednorázovým příspěvkem, který zvyšuje spravedlnost rovných žaludků. To není námitka proti výdaji ze státního rozpočtu. To je námitka proti způsobu, kterým to děláte.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Připraví se pan poslanec Mihola. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, navážu na pana poslance Kalouska, ale vlastně i na paní ministryni.

  Ve třetím čtení jsme podali s kolegou Beznoskou návrh, aby součástí zvýšení důchodu nebyl jen jednorázový příspěvek k důchodu, takzvaná finanční výpomoc, ať už bude prohlasován ve výši tisíc, nebo dvanáct set, to je vcelku jedno, ale chtěli jsme, aby součástí zvýšení důchodů bylo to, co chtěla paní ministryně, ale pouze to na vládě neprosadila, a to valorizace důchodů na základě zákona o důchodovém pojištění. Jednorázový příspěvek totiž nemá žádnou souvislost s valorizací důchodu. Není to zvýšení důchodu, je to nějaký jaksi okamžitý jednorázový příjem. A co je velmi nepříjemné, že vlastně nemůže nijak zvýšit základ pro valorizaci důchodu v dalším řádném, ať již lednovém, nebo mimořádném, termínu.

  Paní ministryně vzpomněla, že v určité době, v letech 2013 a 2014, činila valorizace pouze jednu třetinu takzvaného procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen. Ano, důchodci nesli docela významné náklady spojené s nezbytnou konsolidací veřejných rozpočtů v době ekonomické krize, ekonomické stagnace. Určitě tehdy nikdo s nadšením nehlasoval pro takové nepopulární opatření. Nicméně teď se ocitáme v jiné době, v jiné fázi ekonomického cyklu. Ministerstvo financí nedávno zvýšilo predikci růstu HDP pro letošní rok na 4,5 %, pro příští rok na 2,7 %. Chystá se v příštím roce výrazně zvyšovat platy státních zaměstnanců. A nedivím se, že důchodci samozřejmě protestovali proti zvýšení důchodu o 40 korun, tedy pouze základní výměry důchodu.

  Za situace, kdy paní ministryně neuspěla, byť pro to hlasovala, hlasovali i kolegové z její politické strany na vládě, vláda předložila tento návrh, který je skutečně jednorázovým aktem nesystémovým. Myslím, že to není cesta, která by znamenala, že Sněmovna se rozhodla vracet důchodcům to, co solidárně nesli v letech poklesu ekonomiky. Proto jsme podali návrh na částečnou valorizaci důchodů, a to v mimořádném termínu splátky od dubnové splátky v roce 2016, aby zvýšení důchodu činilo u přiznaných důchodů k 31. prosinci 2015 v úhrnu alespoň 1,2 % v porovnání s valorizací provedenou v pravidelném lednovém termínu. Je to vlastně trojnásobek toho, co spočetlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

  Přiznám se, že jsme původně na sociálním výboru navrhovali zvýšit důchody již od ledna, ale vzhledem k tomu, že tento návrh zákona byl projednán příliš pozdě, tak jsme vyhověli námitce Ministerstva práce a sociálních věcí, že lednový termín se nedá zvládnout. Pokud tedy projde návrh, a nevím jaký, na výši jednorázového příspěvku, i když bych si ponechal návrh, který měl největší podporu v sociálním výboru, tedy tisíc korun, tak v kombinaci s námi navrhovanou valorizací by došlo od dubna 2016 ke zvýšení důchodu průměrně o 200 korun měsíčně.

  Náš návrh, protože se samozřejmě mnozí ptají, kolik by náš návrh znamenal do výdajů ve státním rozpočtu, na mimořádnou valorizaci by znamenal zhruba 1 mld. 950 mil. korun. Ale podotýkám jednu věc, kterou si neodpustím, a myslím, že tady musí zaznít, že tisícikorunová výše jednorázového příspěvku v souhrnu činí zhruba 3 mld. korun a při projednávání kapitoly 313, Ministerstva práce a sociálních věcí, se ukázalo, že návrh kapitoly a pravděpodobně i dalších příslušných kapitol vyplácející jednorázový finanční příspěvek navzdory opačnému tvrzení v důvodové zprávě ke státnímu rozpočtu nemá ve výdajích vyčleněnu částku ani na ten původně navrhovaný jednorázový příspěvek ve výši 600 korun, což činí zhruba 1 mld. 730 mil. To znamená, že to zde musím zmínit, protože mě to překvapilo. Mé neblahé tušení, když jsem to zmínil na jednání o státním rozpočtu v prvním čtení, se ukázalo bohužel jako správné. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Nyní se s přednostním právem hlásí pan ministr Marian Jurečka.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Zvažoval jsem, jestli mám vystoupit, ale jelikož tady není náš pan předseda, tak myslím, že je docela důležité v této souvislosti říct a shrnout si některá fakta. Musím říct, že principiálně i v rámci projednávání tady této záležitosti byl v rámci koalice dohodnut nějaký kompromis. Ten se potom po projednávání ve výboru zvýšil z 900 korun na 1000. Byla pro něj většinová podpora. A dneska ráno stojíme před návrhem, o kterém se tady diskutuje, paní ministryně představila, na 1200 korun.

  Chtěl bych si ujasnit dvě základní věci. Chtěl bych slyšet, protože už jsme také v docela pokročilé fázi projednávání státního rozpočtu na příští rok, z čeho tady toto zvýšení, jak řekla paní ministryně, je zhruba v objemu 580 milionů korun, z čeho tady tuto záležitost pokryjeme. Pro nás pokud to bude garantováno, že to je ze zdrojů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tak jsme ochotni o tomto návrhu dále jednat. Takže já bych chtěl slyšet na plénu, z čeho budeme tady toto navýšení krýt, aby to nebyla jenom ukázka populismu a toho, že tady zvyšujeme tyto věci - ne že bych je nikomu nepřál, ty peníze, ale řekněme si, odkud ty peníze vezmeme.

  A druhá věc, také je potřeba si říct, že tady máme určitou oblast lidí a otázku příspěvků na zdravotní pojištění a na ty bychom také neměli zapomínat a tyto potřeby bychom také měli pokrýt. Takže byť to dělám velice nerad, ale chtěl bych se zeptat paní ministryně, zdali nám může říct, jak budeme řešit otázku příspěvků na péči pro zdravotně postižené a z čeho pokryjeme tady toto navýšení. To jsou klíčové věci, abychom tady nedělali jenom populistická gesta. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dále přihlášeným je pan předseda Jiří Mihola. Připraví se pan poslanec Pavera.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové, v podstatě všechno důležité k té věci řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Velmi rád bych dal přednost tady paní ministryni, kdyby chtěla reagovat, ale neviděl jsem, že by se chystala k reakci. (Ministryně chce reagovat.) Chystá se. Tak v tom případě bych jí dal opravdu přednost a poté bych se ještě přihlásil o slovo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Pavera. (Ministryně gestikuluje, že chce reagovat hned.) Chcete vystoupit, paní ministryně? (Ano.) S přednostním právem paní ministryně. Pak vám dám slovo (k poslanci Paverovi). Prosím.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Nenašli jsme v rozpočtu našeho ministerstva ty asi 3 miliardy na to navýšení navíc, ale opravdu těch dalších 580 milionů bychom se museli asi dohodnout i z jiných zdrojů. To už je opravdu zas další velká částka, která tam v tuto chvíli není.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec... S přednostním právem pan předseda Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za reakci paní ministryni. V tom případě bych tedy za klub KDU-ČSL chtěl požádat o dvacetiminutovou pauzu na poradu poslaneckého klubu. Zároveň bych poprosil předsedy koaličních klubů, abychom se sešli rovněž ke krátké poradě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tom případě vyhlašuji přestávku a budeme pokračovat v 10.05.

  (Jednání přerušeno v 9.45 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a požádám vás, abyste si sedli na svá místa. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Do rozpravy je v současné době řádně přihlášen pan poslanec Pavera. Já vás požádám, pane předsedo Faltýnku, abyste udělal místo, aby mohl vystoupit pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, ještě jednou. Děkuji za slovo panu předsedajícímu. Chtěl bych vystoupit jednak k dané problematice, kterou se nyní zabýváme, to je jednorázovým příspěvkem našim důchodcům, ale vrátím se ještě k tomu, co jsme projednávali v předchozím bodě.

  Jenom glosuji. Určitě se k celním skladům vrátíme. Protože ještě o tom uslyšíte, že opravdu se dějí příkoří mnohým firmám, které vyrábějí biopaliva nebo s nimi obchodují. A nebude to dlouho trvat. Ale to není tak důležité, jako to, že bych chtěl reagovat na jinou věc, týkající se právě podpory našich důchodců.

  Jak to říkal pan předseda našeho klubu, pan Kalousek, TOP 09 podporuje tento návrh, i když si myslíme, jak to říkal i pan kolega, že to není systémový návrh a systémové řešení. Pro mnohé důchodce 600 korun je velká částka a určitě jim pomůže. Pro ty, kteří mají ale třeba 30 i 40 tisíc důchodu, tak to pro ně bude jedno zrnko písku. Ale protože se denně setkávám s důchodci, vím, v jakých finančních situacích mnohdy žijí, tak věřím, že jim to pomůže. I když nemůžete říci nikdo, kdo jste přišli s tímto zákonem, že to není populistický návrh. Je. Říkám to na rovinu. Protože teď před Vánoci něco dávat, rozdávat, je určitě vždycky populistické. Ale protože podporuji lepší životní úroveň našich důchodců, určitě se přikloním k podpoře tohoto zákona, stejně jako náš klub. (V sále je rušno.)

  Ale protože se najdou možná nějaké 2 miliardy na podporu navýšení důchodů, věřím, že pan ministr financí najde ve svém rozpočtu i další 2 miliardy, a to 1 miliardu na podporu výzkumu léčby diabetické nohy a podporu výzkumu léčby dětí po mozkové obrně. Dnes v Opavě v podvečer, odpoledne, se koná charitativní akce v obchodním centru Breda -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás přeruším na chvíli, pane poslanče. Jestli máte něco důležitého k řešení, jděte do předsálí (k diskutujícím poslancům v sále), stejně tak jako všichni ostatní. A poslouchejte, co zde přednášejí jednotliví poslanci. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 • Poslanec Herbert Pavera: Děkuji vám, pane předsedající. Já věřím, že ta informace zaujme mé kolegy a kolegyně, protože v obchodním centru Breda v Opavě se dnes koná velká charitativní akce nazvaná Kabelkový a kravatový veletrh, jehož výtěžek půjde na léčbu malého Matyáše Tazbírka, který je nemocen po mozkové obrně, a na léčbu nejsou finance. Rodiče si to musí platit sami. Takže věřím, že tak jak se našly peníze na zvýšení důchodů, najde pan ministr financí i peníze na léčbu dětí po mozkové obrně i na výzkum léčby diabetické nohy.

  Pane kolego, nemávejte, že mluvím z cesty. Mluvím k věci.

  Věřím, že ty peníze, tak jak se najdou na jedné straně, najdou se i na druhé straně. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Z celého jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Urban. Dále dnes z celého jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková a z důvodu zahraniční cesty se z celého jednacího dne omlouvá pan poslanec Jiří Zlatuška.

  Eviduji jednu faktickou poznámku. Hlásí se s ní pan poslanec Lank. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Lank: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já jenom chci konstatovat, že my za Úsvit národní koalice samozřejmě podpoříme jakékoli přilepšení našim seniorům. Jen si říkám, že v rámci transparentnosti, o kterou se samozřejmě celá tato vláda a Poslanecká sněmovna musí nutně snažit, je možná ke zvážení, zda by poslankyně a poslanci důchodového věku neměli vystoupit a oznámit, že při tomto konkrétním hlasování jsou ve střetu zájmů.

  Děkuju za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Benda. Máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se omlouvám, ale musím požádat o přestávku na 20 minut pro jednání poslaneckého klubu ODS.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě, než vyhlásím přestávku, se hlásí ještě pan poslanec Faltýnek. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuju za slovo, pane předsedající. Já bych v této souvislosti poprosil naše kolegy z klubu ANO na klub. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já tedy vyhlašuji na základě žádosti klubu ODS dvacetiminutovou přestávku a budeme pokračovat v jednání v 10 hodin a 31 minut.

  (Jednání přerušeno v 10.12 hodin.)***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza pro jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a my budeme pokračovat v našem jednání. Nacházíme se v rozpravě, kde je nejprve s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ivan Pilný. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom rád vaším prostřednictvím vyhověl výzvě pana poslance Lanka a ohlašuji v této záležitosti střet zájmů a nebudu hlasovat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Dalším s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Po něm pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. To bychom nemohli hlasovat ale nikdo, protože myslím, že každý v rodině má nějakého penzistu. Tak nic proti tomu ohlášení, ale nakonec nevím, kolik poslanců by mohlo hlasovat, kdybychom řekli, že každý, kdo má v rodině penzistu, je ve střetu zájmů. To si myslím, že v tomto případě se úplně nedá takhle aplikovat, když máme 2,9 milionu lidí, kteří pobírají některý typ důchodu.

  Chtěl bych zareagovat na průběh dnešní rozpravy a mám přibližně tři dotazy na paní ministryni. Vláda předložila tento návrh zákona podle § 90 odst. 2 a chtěla to schválit v prvém čtení. My jako pravicová opozice jsme to zablokovali, protože jsme řekli, že je potřeba k tak důležitému návrhu zákona mít možnost podávat pozměňující návrhy. Za to jsme byli vládní koalicí nemilosrdně kritizováni. Naposledy jsem to slyšel minulý týden z úst pana premiéra. No ale vzpomeňme si, jaký byl návrh, se kterým přišla vláda, ke kterému nechtěla připustit pozměňující návrhy. Šest set korun jednorázový příspěvek! A jak šel čas, tak jsem se dočítal, že je koaliční kompromis na 900 korun, pak zasedl garanční výbor, který nepodpořil návrh tady pana zpravodaje, a koaliční kompromis byl 1 000 korun, abych se dneska ráno dozvěděl, že klub sociální demokracie podpoří návrh pana zpravodaje 1 200 korun. Takže když to přeložíme správně, díky pravicové opozici se zdvojnásobí mimořádný příspěvek našim důchodcům. Protože kdybychom to nechali na vládě, jak to chtěla vláda, tak se odsouhlasilo 600 a bylo vymalováno.

  Takže první dotaz na paní ministryni, jestli by mohla v krátkosti shrnout argumenty, proč souhlasila s 600 a dneska 1 200. To je rozdíl sto procent! To není úplně zanedbatelné. A neuplynuly roky, ale spíše týdny.

  Za druhé: Paní ministryně říkala ve svém asi úvodním slově, že každý penzista... (Obrací se na předsedajícího kvůli hluku v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane předsedo. Poprosím ve sněmovně o klid! Zejména ministry a místopředsedy Sněmovny. Ano, nebudeme si ukazovat.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím si, že chci poukázat na důležitou věc, a chtěl bych, aby na ni paní ministryně zareagovala. Ona říkala ve svém úvodním slově, že každý dostane ten jednorázový příspěvek. A to je jenom polovina pravdy, protože jako určitě i na vás, tak i na mě se obracejí penzisté s konkrétními příklady a ukážu, v čem je nesystémové řešení toho jednorázového příspěvku. Týká se to těch, kteří berou nízké důchody a současně žijí v nájemním bydlení a pobírají příspěvek na bydlení.

  Abych byl konkrétní, tak vám dám konkrétní případ. Důchod 9300, bez jednorázového příspěvku. Nájem 4 153 korun. Platba za elektřinu 400 korun, příspěvek na bydlení podle zákona 1 763 korun. A ty příjmy se posuzují čtvrtletně. Ne ročně, čtvrtletně. To znamená, pokud schválíme - a mám ten výpočet na 1 000 korun, dneska to bude 1 200, tak důchod nebude za to čtvrtletí 9 300, ale 9 633, náklady na bydlení zůstávají stejné a příspěvek na bydlení se po dobu tří měsíců zkrátí o sto korun. Takže v tomto konkrétním případě ti, kteří tu pomoc potřebují nejvíce, to znamená ti, kteří mají nájemní bydlení, poměrně vysoký nájem, k tomu poměrně nízký důchod, nedostanou celých tisíc korun. Sice dostanou, do jedné kapsy jim to vláda dá, ale z druhé kapsy část těch peněz odvede zpátky. Tak se ptám paní ministryně, zda o tom vůbec přemýšleli, když konstruovali jednorázový příspěvek, a co těm lidem řekne.

  Za prvé se to bude administrovat, to znamená, že budou mít kvartálně, tzn. v druhém kvartálu 2016 nižší příspěvek na bydlení. Proč jste to tak udělali? Proč jste, když už je to mimořádné, proč jste to nevyřešili i legislativně, že by se to tedy, když je to mimořádné, nepočítalo do příjmů konkrétního důchodce? To já považuji za velkou chybu a ti lidé budou zklamaní. Protože ať to dneska dopadne 1 000, nebo 1 200, tak si budou skoro všichni myslet... (Opět se obrací na předsedajícího.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna skutečně ztiší, nebo přeruším jednání schůze do doby, než tady nastane klid. Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: A já to považuji za velký problém.

  Poprosil bych - omlouvám se, pane předsedající - aby kolegové nechodili za ministryní, když k ní mluvím. Protože ten problém je opravdu vážný.

  Tak jak je to konstruované, tak prostě nedostanou všichni ten mimořádný příspěvek v plné výši, ale část jim stát vezme na příspěvku na bydlení. A zrovna těm - opakuji - kteří mají nižší penze a současně platí vyšší nájmy. Nerozumím tomu, že to MPSV neošetřilo v návrhu zákona. To jasně ukazuje, že náš pozměňující návrh, který říkal "procentuálně navýší", je prostě lepší. Protože by to bylo rozložené v čase a ti lidé by o příspěvek na bydlení nepřišli.

  A poslední věc, která mě zaujala, a tady bych opravdu poprosil o odpověď. Projednáváme návrh státního rozpočtu. Když jsme kritizovali výši dnes už schváleného schodku na 83 miliard, tak jsme říkali, že vláda plýtvá, a odpovědí bylo vystoupení mnohých členů vlády, že to není pravda. Že to je úplně přesně spočítané, nejsou tam žádné rezervy. A dneska paní ministryně řekne: "Já tam mám rezervu tři miliardy." Já paní ministryni věřím. Takže tam měla vatu ve výši 3 miliard. Tak bych chtěl, aby nám paní ministryně řekla před hlasováním, které položky ve svém rozpočtu sníží o 3 miliardy. A určitě se shodneme protože tam jsou převážně mandatorní výdaje v kapitole MPSV, že 3 miliardy není částka, kterou najdete za minutu. Ale když jsme tady slyšeli autoritativně říct na mikrofon "já tam ty tři miliardy mám", tak já bych chtěl vědět, kde jsou v tom rozpočtu.

  Teď nevím, jestli mám přesnou informaci, že výbor pro sociální politiku návrh rozpočtu paní ministryně neschválil, její kapitoly. Možná to byl ten důvod, že paní ministryně asi neřekla, kde jsou ty 3 miliardy, ale mě by to docela zajímalo.

  A poslední poznámka k tomu, jak ten návrh není legislativně dokonalý. Možná to tak je, ale při dobré vůli, při dobré vůli se to schválit dá. Náš návrh je spravedlivější, protože zvyšuje důchody v průměru o 1,2 % od 1. dubna tak, aby se na to státní správa stačila připravit. Ale hlavně - to zvýšení se promítne i v letech 2017, 2018 a ve všech následujících. A paní ministryně říká: "My jsme našli lék, my připravujeme návrh zákona, který zmocní vládu." A já říkám, že to je špatně. Myslím si, že to má být zákonem. Pokud přijde koalice s návrhem, že valorizační vzorec může být jiný, a my jsme na takovou debatu připraveni. A jeden z podpůrných argumentů k tomu je, že bychom mohli ve valorizačním vzorci zohlednit fázi ekonomického cyklu. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, po něm pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jenom na podporu slov pana kolegy Stanjury jeden axiom, který si ne vždycky uvědomují i všichni ministři, týkající se úspor v jejich kapitolách. Mandatorní výdaje nelze ušetřit exekutivní cestou. Pokud mám rezervu v mandatorních výdajích, není to proto, že umím šetřit, ale proto, že jsem je předimenzoval při rozpočtu. Ale pak nemám právo ty peníze chtít utratit na něco jiného. To jsem jenom špatně rozpočtoval. Bez legislativních změn lze mandatorní výdaje ušetřit v penzijním systému např. epidemií španělské chřipky, to ano, ale nepředpokládám, že to je třeba věc, ke které by se chtěla vláda přihlásit. A jinak to prostě exekutivně nejde. To znamená, v mandatorních výdajích Ministerstva práce a sociálních věcí nemohou být rezervy. Může být předimenzováno při rozpočtu, a pak by Sněmovna ty peníze měla snížit a nedat, ale ne dát na něco jiného.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další přihlášený s přednostním právem je pan místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem velice rád, že Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo ve své kapitole dostatek prostředků pro to, aby mohlo posílit důchody, a myslím si, že je potřeba současně postupovat sociálně spravedlivě i k jiným skupinám. Vím, že dlouhodobě nebyl valorizován příspěvek na péči u osob zdravotně postižených. Z toho důvodu načtu do rozpočtu pozměňovací návrh, který bude valorizovat tuto částku zdravotně postižených, protože předpokládám, že jestliže chceme být sociálně spravedliví, musíme jít i touto cestou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Nejprve závěrečné slovo paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Já bych tady především ráda zopakovala to, co už jsem řekla v úvodní řeči. Já jsem na jaře nesla na vládu návrh, aby byla zajištěna valorizace o 1,8 % v té výši průměrně asi 205 korun na důchod. To by bylo bývalo systémové řešení. Nicméně toto řešení, které jsme vlastně použili pro letošní rok, stálo navíc 7,1 miliardy korun. A také z tohoto důvodu to byli jenom ministři a ministryně za ČSSD, kteří hlasovali pro tento návrh.

  Co se týče potom toho následného návrhu, těch 600 korun, tak to bylo proto, protože jsme to chtěli udělat rychle a dát to seniorům ještě před Vánoci. To, co se následně vyvinulo - a ten smysl také byl, že to byly letošní peníze. To, že se potom ta částka zvýšila, i kdybychom byli bývali prohlasovali, dali seniorům 600 korun před Vánoci, tak to vůbec nic nebránilo případně dalšímu jednorázovému příspěvku třeba na začátku roku, když už ta situace takto nastala.

  Co se týče oněch tří miliard, které tu tak trápí pana poslance Stanjuru, tak to je letošní úspora na důchodech a dalších sociálních dávkách. A já bych neřekla, tak jako pan poslanec Kalousek, že se to blbě narozpočtuje. To jsou prostě dávky, které nejsou každý rok stejné, a pořád mi připadá lepší v tom rozpočtu mít rezervu a předvídat, že jak důchodů, tak nějakých různých sociálních dávek může být vyplaceno více, a potom tam peníze zůstanou, než si to dát méně a potom je někde pracně hledat v rámci celého státního rozpočtu. Nicméně naši kolegové a kolegyně se nepochybně snaží o ty predikce co nejlepší. Koho vás to zajímá, můžete se podívat na všechna ta čísla.

  Co se týče příspěvku na bydlení, toho, zda se to počítá, či nepočítá do příjmů, já jsem tedy zatím obdržela informaci, že se to do příjmů nepočítá. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Nyní s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte prosím, už jsem opravdu nechtěl zdržovat, ale to závěrečné slovo mě zaskočilo. Paní ministryně, ve vší přátelské uctě vám nerozumím. Vy jste říkala: já jsem něco na jaře nesla na vládu. Ale my tu neprojednáváme to, co jste někdy na jaře nesla na vládu. My tady projednáváme vládní návrh, který jménem vlády obhajuje před Sněmovnou člen vlády, ministr práce a sociálních věcí. A teď jsem se v tom ztratil, protože to chvíli vypadalo, jako že politička ČSSD říká: já jsem něco chtěla a ti oškliví koaliční partneři mi to nedovolili, a potom zase říká: já jsem členka vlády a vy, Poslanecké sněmovno, mi to schvalte. Já tomu nerozumím. Přiznám se, že bych jako člen Poslanecké sněmovny, která má něco schvalovat vládě, rád, kdyby mi člen vlády pověřený obhajobou materiálu řekl, co vlastně tedy ta vláda chce. Já jsem z vašeho vystoupení zmaten a fakt nevím, co ta vláda chce. Přitom podle mého názoru jste pověřena, abyste nám to sdělila, co ta vláda chce, na čem se shodla, čím vás pověřila, a my to pak buď schválíme, nebo ne. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další s přednostním právem je pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl požádat paní ministryni, aby nám řekla, na základě čeho a jakého rozhodnutí se ten důchod nebude počítat do příjmů. Paní ministryně řekla: Já mám informaci. Tak mě zajímá, od koho má tu informaci, na základě čeho, na základě jakého zákona nebo nařízení vlády se to počítat nebude. Já si myslím, že paní ministryně nedostala správnou informaci. A ti penzisté, kterých se to týká a kteří si to počítali, ti se toho obávají. Tak já myslím, že bychom si zasloužili podrobnější informaci, než "já jsem dostala informaci, že se to počítat nebude". A co když bude?

  A potom k tomu návrhu, paní ministryně se snaží vybruslit, že navrhovala 600 a teď navrhuje 1 200 a říká: No a kdyby prošlo 600 tak to navrhneme znova dalších 600. Nic takového jsem v legislativním plánu vlády neviděl. Sama paní ministryně říká, že to nesla na vládu na jaře, máme těsně před začátkem kalendářní zimy, i když ne podle počasí, takže představa, že v listopadu schválíme jeden mimořádný příspěvek, nebo v říjnu, kdyby to bylo podle představ vlády, a v listopadu paní ministryně přichází s novým návrhem zákona, s novým jednorázovým příspěvkem, tak to jenom podtrhuje tu naši výtku, že je to nesystémové, nepromyšlené, ad hoc řešení.

  Já jsem očekával, že paní ministryně ocení postoj pravicové opozice, která jí umožnila, i jí osobně, blíží se k tomu, co nesla do vlády. Ale počkáme si na to hlasování. Ten návrh, který my jsme předložili, v zásadě odpovídá parametrům, které paní ministryně na jaře do vlády nesla. Tak uvidíme při dnešním hlasování, jestli na tom ještě trvá, anebo když je pod tím náhodou podepsán někdo z opozice, tak ten návrh nepodpoří. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Upozorňuji, že jsme ve fázi závěrečných slov. Pokud další závěrečné slovo nechce paní ministryně, tak o závěrečné slovo požádal pan zpravodaj pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, můžeme se v rámci procedury pohybovat pouze v tom rozmezí, které nám dává vládní návrh a dvě usnesení garančního výboru. Máme vlastně pět možností - schválit navýšení valorizace dle návrhu kolegy Vilímce a doufat, že Senát návrh ještě legislativně dopracuje, a vedle toho se dále rozhodnout, zda jednorázově přidat k důchodům příspěvek ve výši 1 200 korun dle mého návrhu, nebo 1 000 korun dle návrhu výboru pro sociální politiku, či 600 korun dle původního návrhu vlády, anebo z vlastní vůle nepřidat nic, to znamená zákon neschválit.

  Já se vás pokusím přesvědčit, aspoň tu část, která ještě váhá, abychom schválili právě oněch 1 200 korun. Nejde tak ani o můj návrh jako o návrh, který předkládalo ministerstvo a který jsme dostali zargumentovaný od Rady seniorů ČR a který zde byl prezentován už v minulých čteních. Jsem přesvědčen, že v tomto případě se nemusíme přít o politické přístupy, neboť dle mého mínění jde zejména o spravedlivější rozhodnutí, protože důchodci oprávněně vnímají svou situaci a její dosavadní řešení jako křivdu. Vezměte si jenom čas, který jsme strávili problematikou třetího pilíře, a kolik se dneska bavíme o jednorázovém příspěvku. Naše rozhodnutí by tedy nemělo být ani tak politické, ale vedené atributy morálními a naší empatií. Upřímně řečeno, jak chcete svým seniorům v rodinách v okolí vysvětlit, že kupní síla občanů ČR je dle mezinárodních průzkumů z tohoto roku poloviční vůči průměru EU, a přitom většina těch, kteří jsou odkázáni jen na svůj důchod, je na tom ještě hůře? Jak jim chcete odůvodnit, že rostou mzdy, roste ekonomika, rostou odvody v podnikatelském prostředí, že ve veřejné a státní sféře porostou platy o 3 až 5 % a ústavním činitelům, tedy nám, vzrostou platy o téměř 7 %? Přitom důchodcům se valorizují ze zákona jen o 40 korun měsíčně, a pokud by prošel návrh jednorázového příspěvku, ten nejvyšší ve výši 1200, kromě návrhu ještě pana Vilímce, měsíčně by tato částka činila 140 korun, což činí zvýšení o necelých 1,3 % u průměrného důchodu. Mám za to, že by tento argument mohl stačit.

  Pokud si však ještě někdo z vás klade otázku, kde na to vzít, pak se vám pokusím na příkladu z minulého týdne ukázat, že v některých případech nás to ani moc nezajímá a v jiných, tedy v tomto, jsme někteří velice úzkoprsí a zatvrzelí. Omlouvám se tedy za ještě malé zdržení, ale nebude tak dlouhé jako přestávky.

  Většina z vás podpořila pozměňovací návrh v rámci tzv. zatraktivnění třetího důchodového pilíře. Zavedli jste možnost daňového zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele ze 30 na 50 tisíc korun ročně a již v této formě dnes máme přes 929 tisíc účastníků tohoto pilíře, kterým platí zaměstnavatel, tj. téměř 20 % z celkového počtu účastníků. Dosud jim může zaměstnavatel výhodně poskytovat měsíčně 2 500. Průměrný příspěvek je však pouze 691 korun u penzijního spoření a 792 korun u doplňkového penzijního spoření. Tak se ptám, pro koho asi má sloužit ono zatraktivnění. Zatraktivnění na výši 4 167 korun měsíčně. Zdá se, že jen pro hrstku vyvolených, kterým tento benefit nahradí část mzdy, protože nebude zatížen dalšími daněmi a odvody. Pro koho je to výhodné? Především pro zaměstnavatele. Argument, že jde o podporu předdůchodů u těžkých povolání, neberu. Návrh nebyl doprovázen takovouto povinností vybraných zaměstnavatelů a navíc se schválila možnost výběru úspor už od dovršení 60 let, což jde vlastně proti režimu předdůchodů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, nicméně dovoluji si vás upozornit, že jsme ve fázi závěrečného slova a bavíme se o jednorázovém příspěvku důchodcům, nikoliv o penzijním připojištění. Prosím, abyste se věcně držel tématu. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane řídící, nevěřím svým uším. Jsem zpravodaj s přednostním právem, s přednostním právem se tu vystupuje k čemukoliv a já jsem avizoval svoji závěrečnou řeč, dokonce jsem vám individuálně řekl, že bude asi 18 minut, a to, co říkám teď uzavřu právě tímto jednorázovým příspěvkem.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To jsem velmi rád. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Takže budu pokračovat. Děkuji za tuto možnost. Rovněž jste schválili navýšení možného odpočtu z daňového základu účastníků spoření z 12 na 24 tisíc korun. To, aby se pilíř zatraktivnil. A jak to vlastně je? Dnes je v penzijním spoření přes 4 405 000 účastníků a v doplňkovém penzijním spoření přes 298 tisíc účastníků. I když byl zaznamenán za jedno čtvrtletí pokles účastníků o 51 691, vzrostly spravované prostředky z tohoto čtvrtletí o více jak 10 miliard. Snižuje se počet, ale rostou peníze. Podíváme-li se však na průměrné rozložení příspěvků účastníků, vidíme, že dnešní maximální výhodnou úložku, tedy 2 000 měsíčně, převyšují pouze muži ve věku 85 let a starší. Nedivte se tomu - 25 % účastníků v tomto systému je starších 60 let a většina obnovuje své spoření, aby souběžně se svým důchodem znovu spořila se státním příspěvkem. Všechny peníze tak k důchodu nevyužívá, ale zhodnocuje je. Na 150 tisíc důchodců má také možnost, protože jsou to pracující důchodci, využívat i odpočtu z daňového základu. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Opálky pod písmenem C. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 50, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. Návrh byl přijat. (Potlesk z levé strany sálu.)

  Tím podle mých informací je nehlasovatelný návrh výboru pro sociální politiku pod písmenem A.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Ano, přesně tak.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o potvrzení informace, že jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy a budeme nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Máte pravdu, pane místopředsedo. Můžeme hlasovat - moment. (K řečníkovi přistupuje pracovník legislativy a hovoří s ním.) Omlouvám se, došlo opravdu k hektické chybě, protože my jsme teď schvalovali částku 1 200, ale ten výbor má ještě další body, takže budeme muset hlasovat o bodu A s tím, že ta částka 1 200 už byla schválena, a ne 1 000. Čili byl to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu. Je mi to trapné, ale je to tak.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se zeptám - zvolím postup tak, jak jej navrhuje pan zpravodaj. Ptám se, jestli má někdo námitku proti postupu předsedajícího.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Já bych ještě upřesnil, že ten pozměňovací návrh výboru má pět bodů a my jsme hlasovali pouze o bodu číslo 3, kde jsme pozměňovacím návrhem měnili tu částku, čili teď budeme hlasovat o těch zbývajících bodech 1, 2, 4 a 5.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže budeme hlasovat o návrzích A1, A2, A4 a A5, aby bylo jasno, o čem budeme hlasovat.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Pátek třináctého, omlouvám se.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Taková věc se tady stává maximálně jednou za sto let.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Garanční výbor doporučuje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má někdo námitku proti tomuto postupu, jestli chce znovu hlasovat o proceduře či má jakoukoliv jinou námitku. Nemá, budeme tedy hlasovat o návrzích A1, A2, A4 a A5. Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko paní ministryně? (Pozitivní.)

  Zahajuji hlasování o návrzích A1, A2, A4 a A5. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 51, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 162, proti žádný. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Takže teď už jsme opravdu před koncem. Budeme hlasovat o zákonu jako o celku ve smyslu pozměňujících návrhů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Bylo tedy hlasováno o všech návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o jednorázovém příspěvku důchodci podle sněmovního tisku 526 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Stanovisko paní ministryně? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 162, proti 1. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu zpravodaji i paní ministryni.

  Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Poprosím pány kolegy o klid. (Poslanci se hlasitě baví a smějí.) Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, to vypadalo velmi družně, já jsem to se zájmem poslouchal.

  Dámy a pánové, jenom stručnou poznámku. Poslanecký klub TOP 09 to podpořil. Je to nesystémové, je to spravedlnost rovných žaludků. Jsme přesvědčeni, že se to mělo dělat jinak, ale pro ty, kteří cítí jistou úzkost z toho, že to je neplánovaný nápor na veřejné rozpočty, bych rád řekl, že oproti vládnímu návrhu teď Sněmovna navýšila zhruba o polovinu toho, co daňový poplatník věnuje na slevy výrobků Agrofertu. To já si myslím, že si teď téměř tři miliony důchodců zaslouží. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, hezké dopoledne. Já bych jenom - hlasoval jsem pro zákon a mám proti. Nezpochybňuji tím hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňujete hlasování. Jenom pro stenozáznam uvádíte.

 • Poslanec Marek Černoch: Pro stenozáznam, hlasoval jsem pro schválení zákona.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi.

  Přikročíme k dalšímu bodu našeho jednání. Je to bod

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, rozpočtového výboru, pan poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 536/3, který vám byl doručen 20. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 536/4.

  Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já vás nyní seznámím s hlasovací procedurou, která byla odhlasována na 30. schůzi rozpočtového výboru dne 22. října 2015. Hlasovací procedura bude poměrně jednoduchá, protože v počtu pozměňovacích návrhů přijatých rozpočtovým výborem se týká bod A1 až A79 a bod A81 až bod A85 legislativně technických úprav. Pouze bod A80 je bod, který se věnuje jmenování dozorčí rady daného orgánu. Proto navrhujeme tuto proceduru: Nejprve hlasovat bod A80, dále bod A1 až A79 a body A81 až A85 jedním hlasováním a na závěr hlasování o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přestože je to poměrně jednoduchá procedura, nejprve hlasovat o bodu A80, poté hlasovat o bodech A1 až A79 a A81 až A85, ptám se, jestli má někdo námitky proti této proceduře nebo jiný návrh na proceduru. Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji předložil pan zpravodaj.

  Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Roman Kubíček: Nyní bych navrhl hlasování o bodu A80. Týká se to volby správního orgánu a rozdělení po určitém funkčním období tak, aby tento orgán byl v průběhu let funkční stále. (Stanovisko garančního výboru i ministra je kladné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o bodu A80. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 54, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o bodech A1 až A79 a A81 až A85 jedním hlasováním. (Stanovisko garančního výboru i ministra je kladné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích pod body A1 až A79 a A81 až A85. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 124, proti žádný. I tento návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, sněmovní tisk 537. Hlasování bude velmi jednoduché, protože v rámci jednoho pozměňovacího návrhu bylo deset bodů legislativně technických poznámek. To znamená, že rozpočtový výbor navrhl toto hlasování: návrh A1 až A10 jedním hlasováním a potom hlasování o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má někdo jiný návrh k proceduře. Jestliže nemá, dám hlasovat o tomto návrhu procedury.

  Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 57, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A1 až A10.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrzích A1 až A10. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 58, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, podle sněmovního tisku 537, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 59, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 141, proti 13. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

  Nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prosím o pochopení, kolegyně, kolegové, před návrhem zákona o pojišťovnictví prosím o třicet minut přestávky na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a poslanecký klub prosím, aby se sešel ve svých prostorách.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji jednání Sněmovny na základě této žádosti do 11 hodin 55 minut, kdy se tady sejdeme. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 11.25 hodin.)***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, uplynula doba na přestávku klubu TOP 09, takže budeme pokračovat, a to bodem číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí, pan Andrej Babiš, a zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor rozpočtový, pan poslanec Dolejš. Já tedy zatím nevidím pana ministra financí. Zeptám se pana předsedy Kalouska, zda chce vystoupit teď, nebo zda tedy vyčkáme příchodu pana ministra financí.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Bez přítomnosti pana ministra financí bych to pokládal za házení hrachu na stěnu, pane předsedající. Prosím, abychom posečkali.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já prosím kolegy z klubu ANO, aby zajistili účast ministra financí. (Čeká se na příchod ministra financí.)

  Pan ministr je přítomen, takže můžeme pokračovat. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 414/4, který byl doručen 21. října tohoto roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 414/5.

  Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. S přednostním právem pan kolega Kalousek. Potom pan zpravodaj. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odpusťte a děkuji za pochopení, že jsme si vzali tu třicetiminutovou pauzu, protože jsme se museli probrat nejenom věcnými, ale i politickými konotacemi tohoto návrhu.

  Dobře víme, že regulace makléřů, kterou si možná spotřebitel zaslouží, patří do jiného zákona než do zákona o pojišťovnictví. Dobře víme, že ministerstvo financí se něčemu takovému dlouhodobě bránilo. A když pan poslanec Šincl načetl svůj pozměňující návrh do tohoto zákona, zvažovali jsme ho jako věcnou normu, která si podle našeho názoru zasloužila podporu, protože ta situace se vymkla kontrole a spotřebitel si určitou regulaci zasloužil. S údivem jsme pak sledovali tu neuvěřitelnou koaliční přestřelku, kde jsme slyšeli, že ten Šincl hentý oný zločinný, zalobbovaný, podplacený, kdovíjaký aký, s tou složkou, kterou jako mám v ruce, určitě nedělá pro občany České republiky, ale dělá pro nějakou lobby, která ho podplatila. A já to přece dobře vím, protože já mám svoji složku. V tu chvíli jsme se obrátili na sociální demokracii a řekli jsme: my jsme připraveni podpořit návrh poslance Šincla, protože se domníváme, že je v zájmu spotřebitele a není v zájmu bratra pana ministra Babiše, a upřednostňujeme širokou množinu spotřebitelů před zájmem jednoho subjektu - bratra pana ministra Babiše.

  Sociální demokracie jako vládní strana přijala politické rozhodnutí, ve kterém řekla ne, my nestojíme o vaši podporu, my stojíme o koaliční dohodu a pro tu koaliční dohodu jsme ochotni akceptovat i jisté zpoždění schvalování tohoto zákona, tedy ze třetího čtení to vrátíme do druhého čtení a ve druhém čtení učiníme koaliční kompromis. Tak jste to udělali. A já se přiznám, že jsem byl trochu napnutý, zda k tomu koaličnímu kompromisu, k tomu návrhu, jak to co nejlépe regulovat v zájmu spotřebitele, zda nás k tomu přizvete. Vy jste to neudělali. Vy jste si dohodli nějaký koaliční kompromis a my to respektujeme. Určitě máte dost sil na to, abyste si tento kompromis prohlasovali. My pevně doufáme, že bude v zájmu spotřebitele, že nebude v zájmu bratra pana ministra Babiše. A nemáme sebemenší důvod u toho asistovat. Prosím o pochopení, že všichni poslanci TOP 09 se zdrží hlasování.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále do rozpravy pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Dnešním hlasováním by měla skončit cesta parlamentního tisku, který tady je přes deset měsíců. Jestli si dobře pamatuji, původně byl předkládán k urychlenému projednání a schválení, dokonce původně, úplně původně podle § 90, pak ve zrychlené lhůtě. Ukázalo se, že to skutečně není jednoduché. A na rozdíl od kolegy Kalouska, který si řekl, že je odpovědností pouze koalice, jak se tento problém rozřeší, tak já jsem poměrně bedlivě sledoval, jestli se podaří věcně problém zvládnout, protože ten problém není nový. Ta řekněme nepřiměřená bublina provizí za distribuci pojišťovacích produktů, která nakonec vždy bude v neprospěch klienta, se tu řešila i v minulém období a stejným způsobem ztroskotala. A v minulém volebním období byla jiná sestava, byli jiní odpovědní, takže se ukazuje, že to není jenom věc koalice - opozice, ale vůle ty věci řešit. Zdá se, že ta vůle se vytrácí a že možná dnes něco bude přece jenom prohlasováno.

  Já připomínám, že tento tisk, tedy 414, protože tisk 415, který se měl speciálně věnovat pojišťovacím zprostředkovatelům, byl stažen a možná ještě v tomto volebním období ho uvidíme. Možná. Když vidíte ty komplikace, kdo ví, kdo ví. Ale ten problém s těmi provizemi, zbytečně drahými pojišťovacími produkty, kdy si člověk v dobré víře myslí, že je pojištěn a že na konci pojistného období něco dostane, a přitom platí něco, co vlastně původně ani platit nechtěl, tak ten problém by zůstal otevřený.

  Je to poměrně komplikovaná věc, a proto jsem doufal, že do toho vstoupí příslušní hráči tohoto segmentu a profesionálně to rozeberou. Považuji za dost nešťastné, že nakonec se staly nosičem poslanecké návrhy, kterým se dodatečně sháněla jakási politická, nejlépe pak koaliční opora. Proto možná ty rozbroje, protože v tomto volebním období poslanecké návrhy, které nemají oporu v dostatečné odborné ani politické přípravě, padají pod stůl. Ale tady opravdu nejde o maličkost. Ale za sebe avizuji jeden problém, který, pokud se tady nerozpoutá velká diskuse, vzápětí podrobně načtu.

  Já jsem v druhém čtení, tedy v opakovaném druhém čtení, upozorňoval, že když už nad tímto tiskem trávíme tolik měsíců, tak že se dostáváme do pásma, kde původně proponovaná účinnost této normy vlastně už začíná být nereálná. Měla být spuštěna od 1. 1. 2016 a 99 % z tohoto tisku je vlastně implementace evropské směrnice, která nastavuje regulační prostředí pro pojišťovny, tzv. Solvency. Ta samozřejmě v té oblasti při té tvrdší regulaci způsobí, že možná ten segment trhu se začne chovat konzervativněji, a proto ty tklivé příběhy řadových pojišťovacích makléřů či agentů, kteří možná v uplynulém týdnu za vámi chodili a líčili vám, že jim hrozí, že přijdou o práci. Tak hrozí, ale bez ohledu na naše hlasování, protože zkrátka v Evropě se momentálně těm finančním věcem nepříliš daří a i pojišťovny budou muset trošku řekněme utáhnout otěže. Kdo ví, jestli nebudou muset i inovovat produkty, protože speciálně u produktů, o které tady zejména šlo, a to je spojení životní pojistky se spořicí doložkou, se dostáváme do polohy, kdy to splňuje dva cíle, které to obtížně může splnit dohromady - být krásně pojištěn na životní události a současně mít výhodné spoření na pozdější doby. Ono to ne vždycky skloubit jde a za těchto podmínek vůbec ne. A to je možná jádro těch stesků. Ale ono se tady hrálo řekněme rámcově asi o 5 mld., ta hra se hraje mezi velkými a menšími pojišťovnami, mezi těmi, kteří zastřešují ty pojišťovací zprostředkovatele - a nějak nám z té rovnice vypadl ten klient. Čili jestli ty návrhy, které někde byly zpracovány a dočkaly se určitých kompromisních úprav, odrážejí určitou potřebu, částečně ji řeší, tak netřeba to démonizovat, vyřešit to hlasováním, ale hlavně to prohlasovat.

  A pokud jde o tu účinnost, tak protože jsme tak neučinili ani na půdě pléna opakovaného druhého čtení a nemohli jsme tak učinit ani na půdě rozpočtového výboru, který už se vyjadřuje jenom k předneseným návrhům, tak bych si dovolil vás požádat o jistou míru tolerance - ten přesah tam zřejmě bude čtrnáct dnů - a místo původní účinnosti, která dí, že by se tak mělo stát od 1. 1. 2016, bych si to dovolil přeformulovat na den vyhlášení. Čili to je to moje avizované. A poprosil bych zároveň, aby pan řídící pak v prvním kroku, než schválíme proceduru jako celek, tento můj návrh ověřil hlasováním v Poslanecké sněmovně, že to skutečně spolu se mnou chápete jakožto návrh legislativně technický.

  K té debatě, která tady možná bude ještě chvilku trvat, jenom připomínám, že střetové jsou pouze dva relativně jednoduché co do počtu písmenek, ale relativně složité co do účinku, návrhy. Je tady návrh z původního druhého čtení, kdy rozpočtový výbor podpořil - rozpočtový výbor, a poměrně široce, tedy nejenom koaličně - podpořil návrh kolegy Šincla, o který se pak strhla bitka. Proto se opakovalo druhé čtení. A aby nebyla bitka, tak v opakovaném druhém čtení vznikl kompromis. Nepodezírám kolegu Šincla, že ho dělal sám a samovolně, že se musel s někým dohadovat. Koneckonců přihlásil se k návrhu předseda rozpočtového výboru. Tento návrh je poněkud jednodušší, pasáž zastropování provizí z toho vypadla. Není dokonalý ani z mého pohledu, ale opět jsme se k tomuto návrhu na půdě rozpočtového výboru v šíři takřka kompletní - tuším, mám pocit, že se zdržoval pouze zástupce KDU-ČSL - přihlásili. Takže to odborné i politické porozumění bylo ještě před čtrnácti dny. Takže teď je samozřejmě na každém z vás, zda to porozumění se vypařilo a proč, anebo zda toto částečné řešení, ať už je to varianta B, tedy ta kompromisní, nebo ta původní varianta z jara 2015, je pro vás dostatečně přijatelná.

  Tolik mé úvodní slovo a věřím, že už podruhé budu vystupovat už jenom k pořádku, tedy k postupu hlasování. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní jsou zde dvě faktické. Pan předseda Kalousek, potom pan předseda Votava. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte. Mě opravdu mrzí vyjádření, že panu zpravodaji se jakoby zdá, že mizí politická vůle to schválit. Já jsem naopak přesvědčen, že posiluje. TOP 09 na samém začátku nabízela panu poslanci Šinclovi, panu poslanci Votavovi, předsedovi sociální demokracie, že podpoří návrh pana poslance Šincla. Tady byla silná vůle. Sociální demokracie řekla, a my to naprosto akceptujeme a chápeme, "my o vaši podporu nestojíme, my se chceme dohodnout se svými koaličními partnery". A vy jste udělali dohodu koaliční, což je návrh Šincl-Votava, a my to respektujeme. My jsme rádi, že vůle je. Koalice má většinu, jenom máme pocit, že u toho nejsme, tak se zdržíme hlasování. Toť vše, ale přejeme vám hodně štěstí.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan kolega Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem na rozpočtovém výboru hlasoval ano, pro pozměňovací návrh kolegy Šincla, nicméně jsme v nějaké koalici. Pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího byl také v koalici, takže ví, že by měl dodržovat určité koaliční dohody. Protože k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Šincla byl značný odpor minimálně jednoho koaličního partnera, teď tady nechci rozvíjet okolnosti, které okolo toho byly, tak jsme přišli s pozměňovacím návrhem, který by měl být minimálně pro koaliční poslance průchozí. To je ten pozměňovací návrh, který je označen jako Šincl-Votava. To je koaliční návrh, který řeší jistou regulaci životního pojištění a pojištění rizikového rozložením provize do více let. I v rozpočtovém jako garančním výboru bylo stanovisko doporučující, myslím tím Ministerstva financí, a především jsme požádali o stanovisko regulátora, kterým je Česká národní banka. Myslím, že jste všichni dostali jejich vyjádření, a bylo souhlasné. Bylo kladné stanovisko. Česká národní banka považuje pozměňovací návrh, jak jsem jej podal s panem kolegou Šinclem, za správný, za pozměňovací návrh, který jde správnou cestou.

  Tolik jenom na vysvětlení. Myslím si, že stanovisko České národní banky je opravdu v této chvíli důležité. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Možná bychom si mohli připomenout, jak to probíhalo od začátku. Při prvním projednávání, když to bylo poprvé v rozpočtovém výboru, načetl pozměňovací návrh pan poslanec Šincl a s výjimkou nás, členů za ODS, to všichni přítomní podpořili, včetně poslanců za hnutí ANO. Pak vznikl ten příběh se složkami a osobními věcmi a podobně. Budiž, vrátili jsme to zpátky do druhého čtení. Když se podíváte na tyto dva pozměňovací návrhy, tak jeden je původní a druhý je převlečený původní. Tam žádná velká změna není. My se zachováme stejně, jak jsme se u návrhu zákona chovali od začátku. Přestože rozumíme důvodům, pro které se někteří snaží o regulaci, tak si myslíme, že je to věc, kterou by si měli na trhu vyřešit sami, a ne zákonem. Já si myslím, že tyto možnosti prostě existují. Tady vstupujeme do nějakých vztahů s tím, že říkáme, že vztahy musíme upravit zákonem.

  Ale co je pro mě důležité, a možná jsem to dobře nepochopil, tak se ptám předkladatelů tohoto pozměňovacího návrhu, buď pana předsedy Votavy, nebo pana kolegy Šincla, jsou obavy, kdy klient podle mě svým vlastním chybným rozhodnutím, a to je třeba taky říkat, že to je i zodpovědnost lidí, kteří tím, že brzy změní smlouvu a přijdou o peníze, které spoří, a velmi těžko se zákonem zabrání tomu, aby někdo uzavřel špatnou pro něj nevýhodnou smlouvu, to je realita, že to tak je, tomu bych ještě rozuměl, ale pozměňovací návrh se podle mě týká celé oblasti životního pojištění i tam, kde se nespoří. A tady bych chtěl vědět ten důvod, proč by klient, který může dostat lepší nabídku a nepřichází o peníze ve spoření, proč by tuto možnost neměl mít. Myslím, že mnozí klienti, když si vezmete různé typy pojištění, například zákonné pojištění auta, velmi oblíbený a povinný produkt, tak se děje to, že si srovnáváte každý rok různé nabídky a případně, pokud dostanete lepší nabídku, tak to změníte a v tomto případě nepřicházíte o naspořené peníze. Tady se snažíme to v oblasti se spořením za lidi, kteří jsou schopni podepsat pro ně nevýhodnou smlouvu, vyřešit zákonem. Já si myslím, že bohužel, pokud je někde slabší povědomí o finančních produktech a podobně, to nikdy nenapíšeme tak, aby to bylo úplně bez rizika pro klienta. Každý si to může zvážit sám, jestli takovou smlouvu podepíše, ale u pojistek bez pojištění bych chtěl znát motivy regulace.

  To znamená, že vy klientovi seberete možnost, aby si vybral lepší nabídku. Všichni se u tohoto návrhu zákona zaklínají, celé měsíce o tom debatujeme, zájmy klientů. U spoření ten problém bezesporu existuje, jenom se lišíme v tom, že říkáme, ať si to vyřeší trh sám. Tady je snaha to řešit zákonem, budiž. Ale u toho, kde se nespoří, proč říkáte, že klient si nemůže využít po dobu pěti let výhodnější nabídku? To bych rád slyšel proč. Chápu, co znamená ten pozměňovací návrh, ale tady jsem nepochopil důvod. To by pak mohlo být u každého. To by se pak nesměly hýbat ceny v ničem jiném, i ve spotřebním zboží. Ale kdo by nechtěl mít garantovanou cenu na pět let? To by chtěl každý. Tomu rozumím. Každý z těch, kteří prodávají. Ti, kteří kupují, to samozřejmě nechtějí. Ti se snaží vyzískávat lepší informace, podívat se ke konkurenci a vybrat si pro sebe lepší variantu.

  Takže bych poprosil, jestli by nám to někdo z předkladatelů tohoto pozměňovacího návrhu odůvodnil, protože i na tento segment míří snaha to regulovat. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do rozpravy? Pan poslanec Šincl. Prosím.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Jenom bych si dovolil reagovat na svého předřečníka.

  Nevím, jestli mám Sněmovnu v tuto chvíli ve třetím čtení ještě opět zatěžovat vysvětlováním rozdílu mezi rezervotvorným a rizikovým pojištěním. Tuto diskusi jsme absolvovali již několikrát, řekl bych skoro mnohokrát, protože bylo opakované druhé čtení, nicméně v rozpočtovém výboru, řeknu to lidově, mě z toho pusa až bolela, jak jsem to vysvětloval. A kolega byl u toho. Nevím, jestli bych to měl znovu kolegovi vysvětlovat.

  Chci k tomu jenom říct, že tento návrh, který je označen pod písmenkem B1, je symbolizován dvěma jmény Votava-Šincl a byl předložen do rozpočtového garančního výboru. Bylo k němu stanovisko Ministerstva financí, zdůrazňuji Ministerstva financí kladné, za současného vedení, čili za jiného náměstka než démonizovaného pana náměstka Martina Prose, s tím, abychom všichni měli klid na duši, že bylo vyžádáno stanovisko, což řekl pan předseda rozpočtového výboru, regulátora dohledu, České národní banky, která vydala písemné stanovisko, které vám všem bylo rozdáno. Tam je jednoznačně stanoveno, že tento návrh, B1, tento společný, kompromisní a koaliční návrh, jak tomu chcete říkat, je to jedno, že tam bylo opět kladné stanovisko.

  Opravdu nevím, co k tomu víc říct. Myslím si, že by každý měl hlasovat podle vlastního svědomí a hlavně vědomí. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pro pana poslance Stanjuru. Ještě omluvím paní poslankyni Havlovou od 13. hodiny do konce jednacího dne z osobních důvodů a pak je zde omluvenka pana poslance Šarapatky z dnešního jednání z důvodu zahraniční služební cesty.

  Dvě minuty pro pana předsedu Stanjuru. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Tak to je taková oblíbená politická finta. Já jsem se zeptal, jaké jsou motivy tohoto návrhu, proč to těm klientům nechcete umožnit, a odpověď byla: Ministerstvo financí a Česká národní banka daly kladné stanovisko. Ale to já vím. Já jsem se neptal, jaké je stanovisko Ministerstva financí nebo regulátora. Beru to tak, že jsem prostě odpověď nedostal. Přece víme, jaké je stanovisko i garančního výboru i ministra financí nebo Ministerstva financí, České národní banky. Ale na to jsem se opravdu, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy, neptal.

  Já jsem se ptal, proč si myslíte, že by klient, který uzavře takovou smlouvu bez spoření, neměl mít šanci pět let využívat případně lepší návrh, ať už té samé pojišťovny, nebo konkurenční. To je jednoduchá otázka. Proč by neměl mít tu šanci? A opravdu je to ve prospěch klienta? Že si pět let nemůže... Proč to samé nenavrhujete tedy u povinného pojištění automobilu. Tam by bylo úplně logické to samé: vybereš si a pět let si nesmíš vybrat nic jiného. A tam to nikdo, naštěstí říkám, naštěstí zatím, nenavrhl. Takže se omlouvám, ale dotaz byl jiný než vaše odpovědi.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášky do rozpravy nemám. (Zpravodaj se hlásí.) Ještě v rozpravě, pane zpravodaji? (Ano.) Tak prosím.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Slíbil jsem, že vás seznámím s doplněním těch legislativně technických úprav, které máte v seznamu všech pozměňovacích návrhů, a to v tom smyslu, že pasáž, která zní účinnost, o účinnosti původně dnem 1. ledna 2016 by v článku 10, který se tomu věnuje, zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení." Čili to je můj návrh. Dovolil jsem si ho označit za legislativně technický.

  Než projdeme procedurou, tak bych vás požádal (otáčí se na předsedajícího, se kterým právě cosi konzultuje poslanec Laudát), tak bych vás požádal o to, abyste nechal ověřit hlasováním, zda Sněmovna souhlasí s tím, že je to legislativně technické, tedy hlasovatelné v tom balíku legislativně technických opatření.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Kolega Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemám nic proti, abychom to rozhodli hlasováním, ale pro mě je důležité stanovisko legislativy. Nemyslím si, že my máme hlasováním, to znamená politickým názorem, rozhodovat, jestli něco je, nebo není legislativně technická úprava. Pokud je, tak já jsem automaticky pro každou legislativně technickou úpravu, i když třeba ten konkrétní návrh nepodporuji, z hlediska toho, že pokud to bylo schváleno legislativně správně. Ale podle mě to nepatří sněmovně, ale odboru legislativy. Když tady odbor legislativy řekne, že to je legislativně technická úprava, tak o tom nepotřebuji hlasovat, jestli si rozumíme. To je pro mě mnohem důležitější, protože pak stejně budeme hlasovat o tom obsahu. A ten obsah má být vždycky legislativně...

  Já tedy mám pochybnosti za sebe, že změna účinnosti je legislativně technická úprava. To spíš jako že se odkazuje omylem na špatné písmeno nebo na špatný odstavec, ale u toho nevím. Ale pokud legislativa řekne, a pan předseda to určitě u legislativy ověří, že to je legislativně technická připomínka, tak za náš klub říkám, že o tom nepotřebujeme hlasovat a budeme to akceptovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Navrhuji následující postup. Protože pan místopředseda klubu TOP 09 žádal o pětiminutovou pauzu, vyhlásím teď pět minut pauzu a využiji toho času na konzultaci s legislativou. Takže budeme pokračovat ve 12.29.

  (Jednání přerušeno od 12.24 do 12.29 hodin.)

  Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat. Nejprve se tedy zeptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Zeptám se ještě, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ne, není tomu tak. V tom případě se budeme muset vypořádat s procedurou.

  Konzultoval jsem návrh pana zpravodaje s legislativou, byl jsem ujištěn, že tento postup v minulosti byl zvolen a že to, co pan zpravodaj navrhuje, je správný postup. To znamená, Sněmovna by nejprve hlasováním rozhodla o tom, zda se jedná o legislativně technickou změnu. Pokud ano, tedy pokud Sněmovna vyjádří souhlas, budeme v rámci procedury hlasovat tedy o legislativně technické. Takže asi nejjednodušší řešení bude, když teď právě se zeptám Poslanecké sněmovny, zda souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby změna účinnosti byla chápána jako legislativně technická. ***

 • Poslanec Jiří Dolejš: Než prohlasujeme proceduru, tak bych vyřešil ještě samotné hlasování o té změně. Protože jsme si odsouhlasili, že to můžeme udělat. Ale když už to můžeme udělat, tak bych byl rád, abychom to udělali. To znamená, jak máte přehled všech pozměňovacích návrhů, tak jeden z posledních jsou legislativní návrhy číslo 1 až 27. A v bodě 27 by se text článku 10 nahradil tím, jak jsem ho zde načetl. To znamená, že tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tomu rozumím. K této věci kolega Kalousek, prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci se přít, ale pokud to pan zpravodaj dá do procedury a my tu proceduru schválíme, tak říkáme, že můžeme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takto jsem to chápal taky. Takže děkuji za vyjasnění. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Pokud je tady tak široké porozumění, rozhodně mu nebudu bránit a připomenu to, co jsem řekl teď, připomenu, až budu hovořit k legislativně technickým úpravám. Můžeme to pak samozřejmě zvládnout jedním hlasováním nad legislativně technickými úpravami.

  Takže jaká by měla být procedura našeho postupu? Za prvé tady máme návrhy rozpočtového výboru pod čísly A1 až A7, které bychom mohli hlasovat prvním rozhodovacím krokem. Dále bychom začali řešit konkurenční návrh. Pro vás, který jste třeba nebyli zcela koncentrováni, zdůrazním, že návrh B1 je návrh poslance Votavy, v závorce Šincla, proti původnímu návrhu kolegy Šincla, který nese ještě historické očíslování A8. Toto bychom vyřešili. Pokud by neprošel návrh B1, tak bychom ještě hlasovali o návrhu B8. Podobným způsobem bychom naložili s následujícím... (Opravující hlasy ze sálu.) A8. Podobným způsobem bychom naložili s navazujícími návrhy B2 a A9. Buď schválíme B2, nebo A9, nebo také nic.

  Další krok je návrh B3. Ten je hlasovatelný pouze tehdy, když přijmeme B1 nebo aspoň B8. Bez toho ztrácí smysl, je nehlasovatelný.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, prosím o klid! Není to úplně jednoduchá procedura a je to docela zásadní změna zákona. Takže opravdu prosím, sledujme pana zpravodaje.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Čili zopakuji: B3 jedině tehdy, když projde buď B1, nebo A8. Následoval by poslanecký návrh pod číslem C. No a pak by ve finále přišly legislativně technické návrhy 1 až 27 s tím, že bychom změnili očíslovaný 27 na dikci, kterou jsem uvedl, tedy že zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Toť vše.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To je návrh procedury. K proceduře pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se domnívám, že podle jednacího řádu musíme nejprve hlasovat o legislativně technických a pak o těch ostatních. Nemůže to být naopak.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se kloním k tomuto názoru také. Takže pokud by pan zpravodaj souhlasil s tím, že bychom nejprve hlasovali o legislativně technických a poté bychom navázali procedurou, kterou jste navrhl, tak by to asi bylo čistější.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Jistě všichni cítíme, že zde neprobíhá žádná zásadní frontová linie, čili ano, vyřešme nejdřív legislativně technické návrhy.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. To znamená, já bych pro jistotu nechal hlasovat o proceduře s tím, že návrh pana zpravodaje byl modifikován tak, že jako první budeme hlasovat legislativně technické a potom budeme pokračovat podle jednotlivých bodů.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s touto procedurou. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 61, přihlášeno je 152, pro 131, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji, uvádějte jednotlivé pozměňovací návrhy.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Jak jsme právě rozhodli, tak začneme legislativně technickými pod čísly 1 až 27. A protože tady samozřejmě byly různé názory na bod 27 v té nové podobě, tak bychom měli nejdříve prohlasovat novou podobu bodu 27, tedy: "Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Takže vy navrhujete, abychom nejprve hlasovali o bodu 27 a poté ve druhém hlasování o ostatních 26? (Zpravodaj: Přesně tak.) Dobře, to je možný postup.

  Takže teď budeme hlasovat o bodu 27 z bloku legislativně technických. Zeptám se pana ministra na stanovisko. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

  Takže zahajuji hlasování o bodě 27. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 62. Přihlášeno je 152, pro 108, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Dalším hlasováním stvrdíme souhlas s ostatními legislativně technickými úpravami, tedy 1 až 26. (Ministr: Souhlas.) Stanovisko rovněž kladné.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 63. Přihlášeno je 152, pro 119, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Tím jsme se vypořádali s legislativně technickými úpravami a nyní tedy jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Nyní by následovalo hlasování o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru pod čísly A1 až A7.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: A1 až A7 jedním hlasováním. Pan ministr, prosím stanovisko. (Souhlas. Zpravodaj rovněž kladné stanovisko.) Ano, dvakrát kladné. Ještě odmažu všechny technické poznámky.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 64. Přihlášeno je 152, pro 118, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1, což je onen kompromis Votava-Šincl. A pouze pokud tento návrh neprojde, budeme pokračovat k návrhu A8. (Ministr: Souhlas.) Z mé strany také souhlas.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 65. Přihlášeno je 143, pro 40, proti 24. Tento návrh nebyl přijat. ***

 • Poslanec Jiří Dolejš: Dobrá, v tom případě postupujeme k návrhu A8, což je návrh, který byl přijat rozpočtovým výborem na návrh kolegy poslance Šincla ještě ve druhém čtení, tedy na jaře letošního roku. Je jasné, doufám, o čem hlasujeme?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid a prosím pana ministra o stanovisko k bodu A8. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Z důvodu konzistence rozpočtového výboru souhlas.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 66. Přihlášeno je 149, pro 38, proti 44. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Nyní postoupíme k pozměňovacímu návrhu B2, opět Votava-Šincl. Musí se prohlasovat samostatně, byť jsme předchozí bod nepřijali.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, prosím stanovisko pana ministra k bodu B2. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Ano, souhlas.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 67. Přihlášeno je 150, pro 65, proti 16. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 • Poslanec Jiří Dolejš: V tomto smyslu podle přijatého postupu je návrh B3 již nehlasovatelný a můžeme postoupit k návrhu C.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, prosím pana ministra o stanovisko k návrhu C. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 68. Přihlášeno je 152, pro 112, proti 1. Tento návrh byl přijat. Prosím dál.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Legislativně technické už jsme projednali, takže nám nyní zbývá hlasovat pouze o návrhu zákona jako o celku ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Ještě tady mám žádost o vystoupení s přednostním právem od pana kolegy Sklenáka. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás požádal o pochopení, abyste umožnili poradu poslaneckého klubu sociální demokracie v délce deset minut.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Ještě před vyhlášením přestávky kolega Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Když už se pan kolega Sklenák dnes podruhé dopustil koaliční obstrukce, tak já poprosím o pochopení, že my přece jenom se musíme radit o něco déle, takže já si beru dalších pět minut. Takže 15.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Takže 15 minut, dobrá. Tak já si myslím, že bude úplně nejjednodušší udělat to tak, že budeme pokračovat v jednu hodinu. Tím pádem přerušuji jednání do 13.00.

  (Jednání přerušeno ve 12.34 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Prosím, aby svá místa u stolku zpravodajů zaujal jak pan zpravodaj, tak pan ministr, a pana zpravodaje prosím k řečništi. Zbývá nám pouze tedy závěrečné hlasování. Je tomu tak? (Ano.)

  Ještě předtím omluvím pana ministra Jurečku od 12.15 z osobních důvodů, pan poslanec Kudela od 13.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Zelienková od 11.15 do 14.00 z rodinných důvodů a pan poslanec Gabrhel od 12.30 z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

  Ještě zavolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. A pokud tedy platí to, co jsem říkal, to znamená, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno - je tomu tak, pane zpravodaji? (ano) -, tak přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 414, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Paní poslankyně Chalánková se nehlásí ani pan předseda Kalousek, takže v tom případě můžeme hlasovat. Zeptám se na stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Pan zpravodaj?

 • Poslanec Jiří Dolejš: Ano, u mě také svítí zelená.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dvakrát souhlas. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 69, přihlášeno je 147, pro 71, proti 5. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

  A končím... Ještě tedy přednostní právo pana předsedy Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já bych rád, kdybychom si každý pro zbytek svého života i pro politickou historii uvědomili, co se teď právě odehrálo. Zcela profesionálně byl připraven zákon o pojišťovnictví. Zákon naprosto standardní se všemi zeměmi Evropské unie, zákon, u něhož nikdo neměl sebemenší důvod být proti. Zákon profesionální, a protože byl profesionálně připraven, tak mám důvod se domnívat, že do něj nemohl zasahovat ani pan ministr, protože kdyby do něj pan ministr zasahoval, tak profesionálně připravený být nemohl. (Pobavení.) A takto profesionálně byl předložen do Poslanecké sněmovny. Pak přišel pan poslanec Šincl, který, veden možná dobrými úmysly, k tomu dal přílepek, který patří k jinému zákonu, ale teoreticky je možné v rámci tohoto zákona to odhlasovat, ovšem tento přílepek zcela vadil soukromým zájmům rodiny Babišovy. Rodina Babišova nemohla by bohatnout tak rychle, kdyby prošel zákon poslance Šincla. Takže bylo potřeba návrh poslance Šincla odmítnout a říci, že hentý oný zločinný Šincel již v mládí týral brouky, myši a koťata a dělal spoustu jiných nepřijatelných věcí a jeho pozměňovací návrh není možné přijmout.

  Ten pozměňovací návrh měl své ratio a část opozice byla ochotna ho podpořit a v určité fázi tady byla většina pro podporu zákona poslance Šincla s následnou podporou vládního návrhu zákona, proti kterému nic bylo, proti kterému nikdo nemohl nic říct. Leč v tu chvíli pan předseda ANO říkal panu předsedovi sociální demokracie: Chceš být ještě chvíli premiérem? To můžeš být jenom tehdy, když nebudeš mému bratrovi kazit byznys. I premiér a předseda sociální demokracie říkal: Ano, já, protože bych rád byl ještě chvíli premiérem, nechci kazit tvému bratrovi byznys, a proto přesvědčím Šincla, ať místo aby trval na hlasování o mém pozměňovacím návrhu a byl takový vstřícný, abychom všichni souhlasili s tím, že to vrátíme zpátky do druhého čtení a uděláme koaliční dohodu. Tak jste ji udělali. A všichni byli spokojeni, rodina Babišova byla spokojena, že byznys není retardován, pan předseda vlády a předseda sociální demokracie Sobotka byl spokojen, že dál zůstává předsedou vlády a sociální demokracie, a udělali jste koaliční dohodu.

  Já vám teď říkám zcela otevřeně, že když si věcně přečtu ten pozměňovací návrh poslanců Šincla a Votavy, tak mě neuráží. Já bych ho čistě z věcného hlediska jako někdo, kdo se tomu léta věnoval, byl klidně ochoten podpořit. Má svoji logiku. Ale proč bych vám měl, kolegové, dělat užitečného idiota jenom proto, aby bratr pana ministra Babiše ještě chvíli měl svůj byznys a aby předseda vlády byl ještě chvíli předseda vlády? Jestli jste ohlásili celému světu, že jste ta úžasná koalice, která je schopna se dohodnout, že jste udělali tenhle koaliční kompromis - vy jste říkali, že jste ho udělali v zájmu spotřebitele, my jsme věděli, že jste ho udělali v zájmu rodiny Babišovy a v zájmu pana premiéra Sobotky, aby zůstal premiérem, ale klidně to mohlo zůstat, jako že jste to udělali v zájmu spotřebitele, v zájmu toho občana, kdybyste byli aspoň schopni tu dohodu dodržet! Ale prostě lakota rodiny Babišovy je tak strašlivá, že nejste schopni dodržet ani tuhle dohodu! (Pobavení.) A to jsme potřebovali dokázat před celou veřejností. Regulace, která je nezbytná, tady dávám panu poslanci Šinclovi za pravdu, je nezbytné se brzy vrátit k regulaci pojišťovacích makléřů, ano, ale současně bylo nezbytné říct celé veřejnosti, co vy jste za koalici - koňských handlířů! (potlesk zprava), lotrů a soukromých zájmů! Hezký den. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání. Chci se zeptat, zda někdo s přednostním právem se ještě hlásí o slovo. Jestliže tomu tak není, tak pro pořádek ještě konstatuji, že jsme na konci projednávání tohoto bodu, a končím projednávání tohoto bodu.

  Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru stejně tak jako rozpočtového výboru pan poslanec Jan Volný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 626/2, který byl doručen dne 5. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 626/3.

  Než bude otevřena rozprava, táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, hlásí se pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne už, dámy a pánové. Tím, že pan zpravodaj nám odběhl, tak já možná počkám na pana zpravodaje, protože chci začít nějakou věcí přímo k panu zpravodajovi.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám pana zpravodaje o návrat ke stolku zpravodajů. Doufám, že nebylo nic neodkladného, co ho odvedlo z projednávání tohoto bodu.

 • Poslanec Karel Fiedler: Můžeme pokračovat, pane předsedající. Doufám, že si vzpomenu, až bude přítomen, abych připomněl, ale doufám, že... (Hlasy ze sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali a prosím, pane poslanče Fiedlere o váš projev.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo a pomíjím tady poznámky z pléna.

  Jak jsem se již několikrát zmínil ve svých předchozích příspěvcích, neměl jsem původně v úmyslu se touto problematikou loterií vůbec tolik zabývat. Avšak nezájem předsedy podvýboru pro daně, cla i loterie o konferenci na toto téma na půdě Sněmovny a překvapivě i rozpočtového výboru byl pro mě impulsem k tomu, že jsem tuto konferenci nakonec zastřešil já jako člen tohoto podvýboru a od toho okamžiku jsem se tímto tématem naopak začal zabývat intenzivně, protože jsem pokládal za rozumné, abychom i u této novely zákona řekli všechny argumenty jak pro, tak i proti.

  Na problematice loterií je zcela evidentní - a teď nevím, zda říci nekompetentnost, nebo nezájem o důsledné řešení ze strany Ministerstva financí. Využil bych nyní toho, že zpravodaj je už přítomen, a chtěl bych ho vyzvat k tomu, aby si eventuálně on nebo předkladatel dělali poznámky k předneseným otázkám, protože tady už se stalo tradicí, že se na ně poslanci nedočkají odpovědí. Tak doufám, že ty... asi se na ně nedočkáme, jak vidím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, pane poslanče Faltýnku, abyste v případě, že máte něco důležitého na srdci, to šel řešit do předsálí. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Karel Fiedler: Mohu pokračovat? Děkuji. Mluvím ke zpravodajovi a předkladateli, promiňte.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, abyste respektovali jednací řád a hovořili spolu pouze mým prostřednictvím. A vás, pane poslanče Fiedlere, žádám, abyste pokračoval ve svém projevu. Vás, pane kolego Faltýnku, abyste nerušil hovorem. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Karel Fiedler: Na posledním rozpočtovém výboru se kolega poslanec Kalousek několikrát zeptal, aby mu někdo kompetentně objasnil, proč právě zdanění 23 a 28 % plus k tomu pevný 80korunový poplatek. Jediná odpověď byla, že se tak dohodla koalice. Proboha, to budeme daně určovat podle nějakých koaličních dohod? Je mi opravdu lhostejný problém loterijních společností a jejich dalších existence, ale vadí mi nemístná benevolence vůči nelegálním loterijním provozovatelům obzvláště, když koaliční vláda tolik tlačí a prosazuje evidenci tržeb, jak dnes už víme, úplně pro vše. A tady jde ještě i o něco úplně jiného. Já nevím, co je správné, protože nikdo jsme žádné relevantní odůvodnění nedostali. A čím více jsme se ho domáhali, tím více jsme nic nedostali.

  Pan kolega Kalousek chtěl asi čtyřikrát, aby mu někdo zdůvodnil, proč společenská nebezpečnost činí rozdíl právě 5 procentních bodů, které byly v návrhu. Já se ptám: může tedy zde nyní Ministerstvo financí nebo předkladatel konečně sdělit, jak na to přišlo? A proč 23 a ne jinak?

  Další otázka, a já doufám, že otázky budou zaznamenávány, že se na ně ještě dovíme před hlasováním odpovědi, zdůvodnění, proč to schválit. A promiňte mi obzvláště kolegové z rozpočtového výboru, že se budu znovu opakovat, ale ani na dvou rozpočtových výborech jsem nedostal odpověď na svou otázku týkající se důvodové zprávy této novely zákona. Tam je předkladatelem uvedeno: hlavním cílem vyššího daňového zatížení tuzemských legálních provozovatelů je snížení negativního dopadu hazardního hraní. Může tady konečně předkladatel nebo zpravodaj, ale spíše předkladatel vysvětlit a dát to do příčinné souvislosti, jak pouze vyšší zdanění sníží negativní dopady hazardu? Já jsem na to odpověď pořád nedostal a rád bych znal toto vysvětlení, proč je to v důvodové zprávě. Že si to koalice domluvila je jedna věc. Ok, ale já chci, aby tady zejména poslanci z klubu sociální demokraté vysvětlili, proč se nepřipojí ani k jednomu pozměňujícímu návrhu řešícímu alespoň tu část rozmachu a právní nejistoty v oblastí kvízomatů. Vycházím tak z hlasování na rozpočtovém výboru před třetím čtením. To i vy, kolegové, chcete dát nelegálům další prodloužení daňových prázdnin? Co vás k tomu vede?

  Ve středu jsem se stihl alespoň zúčastnit odpoledního panelu konference Ministerstva financí. Pozastavuji se sice nad tím, proč konferenci Ministerstvo financí naplánovalo až na tak pozdní datum. Proč na den jednání rozpočtového a jiných výborů a proč na den, kdy probíhala i konference k EET. Ale po všech těch kotrmelcích kolem loterijního zákona takto nevhodně naplánovaný termín až vlastně tolik nepřekvapuje. Stihl jsem sice jen část středeční konference, ale i to bylo velmi zajímavé a stálo to za to. Pan náměstek Závodský se velmi podivoval nad tím, že loterijní zákony už dva měsíce leží jen tak ve Sněmovně. Tak tady se musím vůči tomu naprosto ohradit, vůči takovému výroku. A pan ministr by si měl asi udělat pořádek na ministerstvu. Zákon tu měl být už počátkem roku. Měl už být dávno po notifikaci. A jestli tady řešíme na poslední chvíli všechny nedodělky, tak máslo na hlavě má právě Ministerstvo financí a ne my, Poslanecká sněmovna. Za tím si stojím. Navíc by si pan náměstek Závodský měl uvědomit, že my nejsme podřízení, ale že vláda, tedy ministerstvo, se zodpovídá Poslanecké sněmovně. Ano, vím, chování tak tady a jednání tomu často neodpovídá.

  Ale ať se vrátím ke konferenci. Byl tam pan Holan, jakýsi pan Holan. A včera jsem si vygooglil, že je to mj. aktivista, kterého jeho tažení proti videoterminálům vyneslo až na post prvního náměstka Brna. A deklaroval, že se mu vládní návrh nové loterijní legislativy nelíbí a že vláda přijde s novým komplexním pozměňovacím návrhem, který vyřeší vše, co se panu Holanovi nelíbí. A že zamezí pozměňovacím návrhům poslanců, kteří mají divné cíle. Tak to opravdu bylo vyjádření... (Odmlka.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové..., abyste pokračoval ve svém projevu. Myslím si, že míra hluku v sále v tento moment oproti ostatním momentům je skutečně nízká. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Karel Fiedler: Souhlasím, pane předsedající. Akorát se domnívám, že předkladatel i zpravodaj by mohli věnovat tomu pozornost. Tomu, co se zde říká.

  Takže tedy nějaký pan Holan bude navrhovat nebo prosazovat, abychom my poslanci neměli nebo nemohli podávat pozměňovací návrhy, a naopak on bude snad tvořit, nebo podílet se, já nevím, na nějakém komplexním pozměňovacím návrhu, tak jak zaznělo ve středu na konferenci? Pan premiér tady není, možná by to byla otázka spíše na něj.

  A opět jsme ve starých kolejích. Nyní budeme projednávat něco, myslím tím tisky 578 až 580, to je ta velká vládní novela. Co je nyní určeno ke změnám? ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji několik přihlášek. První má faktickou poznámku pan poslanec Šincl, po něm s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající, já jenom v rychlosti bych chtěl reagovat na svého předřečníka. Ono těmi projevy tady to potom vypadá tak, že se to chce natahovat a zdržovat a podobně, aby tady dneska nebylo nic schváleno. Já vás tedy chci jenom poprosit, tady všechny, abychom to pokud možno zkrátili a hlavně schválili, protože to je naším společným přáním, tak jak jsme všichni deklarovali.

  Jenom ještě tady ke kolegovi, prostřednictvím pana předsedajícího, v rychlosti o těch kvízomatech. Kdyby si kolega - má možná problém v tom, že asi nečte stanoviska Ministerstva financí, jako mnozí tady další samozřejmě. Ale já mám ten problém, že to všechno samozřejmě čtu a s tím, že kdybych si to všechno přečetl, tak bych tam samozřejmě našel i ty kvízomaty. Ty kvízomaty nemusí být řešeny tak, jak on navrhuje, protože to řeší stávající loterijní zákon. Protože bych k tomu mohl zarecitovat to stanovisko, ale není to teď mým cílem - s tím, že ještě malou poznámku o té konferenci. Je škoda, že pan ministr financí či někdo z Ministerstva aspoň mě nepozval na tuto konferenci.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Já chci ujistit, že to nechci protahovat, a řekl jsem ve svém projevu, že podpoříme tento návrh a nebudeme nic zdržovat. To říkám na rovinu. Tento návrh podpoříme. Ale pokud tedy ty kvízomaty jsou řešeny, jestli by mi tady mohl někdo ocitovat, na základě jakého paragrafu, jakého ustanovení, jakých instrukcí ze stránek Ministerstva financí pro ty obce. Prosil bych konkrétní odpověď, kde a čím je to jasně řešeno. A pokud ano, tak proč tedy u nás je tolik provozovaných nelegálních kvízomatů.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Šincl.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Tak já bych to kolegovi vysvětlil, možná za pana ministra, který by to měl vysvětlovat, a za pana předkladatele, nicméně já se toho tedy chopím. Ty kvízomaty lze provozovat pouze na základě povolení vydaného příslušným správním orgánem. Vzhledem k tomu, že doposud příslušným orgánem, jímž je Ministerstvo financí, povolení k provozování takového technického zařízení, což je kvízomat, nebylo vydáno ani jedno jediné zatím v České republice, tudíž při provozování kvízomatu někde v České republice, tak každý kvízomat je nelegální zařízení. To je - zdůrazňuji - nelegální zařízení. Proto Ministerstvu financí a Finanční správě a Celní správě a tak dále nebrání nic v tom, aby mohly takto na takovýto kvízomat ukázat a postihovat takového provozovatele.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pro pořádek přečtu ještě jednu omluvu. Dnes z osobních důvodů od 13 do 21 hodin se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera.

  Nyní s přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Nechci, abychom hazardovali s důvěrou občanů, je pátek odpoledne. Takže dávám procedurální návrh, abychom dokončili tento bod případně i po 14. hodině včetně hlasování a potom tedy podle dohody předsedů poslaneckých klubů, nebo aspoň většiny, bychom zahlasovali o vyřazení posledního bodu a šli domů. Takže procedurální návrh, abychom dokončili včetně hlasování tento bod a k tomu aby uzpůsobili své vystupování všichni další.

  Děkuji. (Ojedinělý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zavolám kolegy z předsálí, je to procedurální návrh, takže o něm dám hlasovat bez rozpravy.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, tak jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 70, přihlášeno je 148 poslanců a poslankyň, pro návrh 106, proti 1. Výsledek je, že tento návrh byl přijat.

  Budeme tedy pokračovat v rozpravě a mám zde faktickou poznámku pana poslance Zahradníčka. Není tomu tak. V tom případě je přihlášena řádně paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve považuji za potřebné vyjádřit se ke stanovisku Ministerstva financí, které k mému pozměňovacímu návrhu, který je pod písmenem C, uplatnilo v garančním výboru negativní postoj. Ministerstvo konstatovalo, že současná regulace je na provozování kvízomatů zcela uplatnitelná. Dále Ministerstvo financí uvedlo, že navrhovaná změna má spíše za cíl umožnit do budoucna dle předkladatele lehčeji podřazovat pod obecnou definici, respektive pod konkrétní definici sázkové hry více případů. K tomu je nutné uvést, že vzhledem k dosavadní judikatuře, znění platného zákona a praxi toto není nutné ad hoc mimo rámec konkrétní právní úpravy této oblasti podle sněmovního tisku číslu 578 upravovat a zavádět. Jak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 21. srpna 2014, číslo jednací 9afs150/213, loterijní zákon nikde nevymezuje, jaké procento náhody musí být ve hře zastoupeno, aby se ještě jednalo o loterii nebo jinou podobnou hru. Není stanoveno, zda se má míra náhody vyskytovat v převažující nebo v podstatné míře. Zcela jistě však náhoda musí být ve hře přítomna, a to v míře nezanedbatelné. Uvedené konstatování se tak zcela vztahuje i na případ kvízomatů. Nezbytné je také podotknout, že navrhovaná změna v případě ustanovení § 2 písm. l) je nesystematická a v návaznosti na požadovanou změnu v ustanovení § 1 odst. 2 tak i nadbytečná.

  Tolik stanovisko Ministerstva financí - vidíte, pane poslanče Šincle prostřednictvím pana předsedajícího, že stanoviska někdo čte. Tolik Ministerstvo financí, jehož stanovisku v zásadě rozumím tak, že v současnosti je všechno v pořádku. Všem je všechno jasné, všechno je bez problémů. Jenže ono všechno v pořádku viditelně není. Dovolte mi, abych vysvětlila, proč si to myslím. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Fiedlera, který ji ruší. Dobře. V tom případě s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl načíst jednu legislativně technickou úpravu. Z legislativy mě upozornili, že v pozměňovacím návrhu D1 v bodě 9 mám špatně písmeno. Takže ta legislativně technická úprava je, že v návrhu D1 bodě 9 se slova "v § 41i odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "v§ 41i odst. 1 písm. b)". O tom by se mělo hlasovat ještě před ostatními pozměňujícími návrhy jako o legislativně technické úpravě.

  A pak bych chtěl poprosit pana zpravodaje, abychom v rámci procedury logicky hlasovali o těch pozměňovacích návrzích, které mění poměr výnosů mezi obce, města a stát, od úvodního 80:20 směrem dolů. 80:20, pokud by neprošel, tak 75:25. Pokud by neprošel, 70:30. Pokud by neprošel, 65:35. Pokud by neprošel, tak potom pozměňující návrhy pana předsedy Votavy 63:37.

  Myslím, že je to logické, tak abychom mohli vyjádřit svou vůli, my, kteří chceme pomoci městům a obcím, a aby se pak nedaly prohlásit ostatní čtyři pozměňující návrhy za nehlasovatelné. Protože z těchto variant skutečně Poslanecká sněmovna může vybrat pouze jedinou. Takže od zachování stávajícího poměru směrem dolů k tomu, co je obsaženo v tom vládním návrhu - 60:40. Já si myslím, že to ničemu nebrání. Pokud se někdo rozhodne pro konkrétní návrh, tak u těch ostatních bude hlasovat proti nebo se zdrží. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Jestli tomu rozumím, je to vlastně návrh na změnu procedury. Uvidíme, zda ji bude pan zpravodaj akceptovat, nebo ne, případně o ní dám hlasovat. Dobře.

  Přečtu omluvu, která ke mně dorazila. Dnes od 13.30 do konce jednacího dne se omlouvá z jednání pan ministr vnitra Milan Chovanec.

  A já se táži, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Pane zpravodaji, chcete si vzít závěrečné slovo? Není tomu tak.

  V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Já tedy poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Je tady návrh na změnu procedury. Já nejdřív přečtu tu navrženou rozpočtovým výborem, protože tak jsem povinován od rozpočtového výboru. A pak se můžeme případně podle toho zařídit.

  To znamená, rozpočtový výbor doporučuje hlasovací proceduru následujícím způsobem. Nejprve jako první hlasování budou legislativně technické úpravy ve druhém čtení, budou-li předneseny. Byly předneseny. Byl přednesen technicky legislativní úpravní návrh pana kolegy Stanjury.

  Za druhé bychom hlasovali jako druhé hlasování o bodu D1, což je pozměňovací návrh pana kolegy Stanjury, který v sobě zaujímá jak změnu sazeb, tak změnu a úpravu rozpočtového určení mezi obce a stát. Bude-li schválen tento pozměňovací návrh, bude nehlasovatelný pozměňovací návrh A1 pana Fiedlera, ale pouze v bodech 8 až 12, včetně potom pozměňovacího návrhu pana Votavy B1, B2, a všechny ostatní pozměňovací návrhy v bodu D2, což je zase pan kolega Stanjura.

  Dále budeme hlasovat bod A1 a A3. Bude-li však schválen bod B1, nebude se hlasovat o bodech 8 až 12 v bodě A1.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než přistoupíme k hlasování, přivolám kolegy z předsálí. Ještě eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami. Funguje vám hlasovací zařízení? (Bez námitek.) Je to v pořádku. Já vás registruji, pane předsedo, jen počkám, až bude projednáno s legislativou.

  Táži se vás, pane zpravodaji, zda předkládáte návrh, který byl předložen výborem rozpočtovým, nebo jste v něm zahrnul návrh pana předsedy Stanjury.

 • Poslanec Jan Volný: Tak já samozřejmě nechám hlasovat o proceduře, která byla navržena rozpočtovým výborem. Jenom bych doplnil. Kromě podané legislativně technické úpravy by se hlasovalo ještě jako první bod o stažení části pozměňovacího návrhu C paní kolegyně Kovářové, a je to C-y, a dále by se hlasovalo už jenom o C-x. Takže o tom bychom mohli hlasovat o proceduře jako o celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že je protinávrh, tak dám slovo předsedovi klubu ODS panu poslanci Stanjurovi, aby přednesl svůj návrh.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych jenom mírně modifikoval návrh pana zpravodaje - nejdříve o stažení, potom o legislativně technické úpravě. Pak navrhuji, abychom postupně hlasovali o čtyřech variantách bodu D2, varianta 1, 2, 3, 4, a pak už podle toho postupu, který řekl pan zpravodaj. To je vlastně předřazení tak, jak jsem avizoval v rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Má někdo ještě jiný návrh k úpravě procedury? Nevidím. V tom případě dám nejdříve hlasovat o protinávrhu. V případě, že neprojde, budeme hlasovat o návrhu tak, jak ho přednesl rozpočtový výbor.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přítomných poslankyň a poslanců je 140, pro návrh 65, proti 63. Tento návrh byl zamítnut.

  V tom případě budeme pokračovat podle postupu tak, jak byl schválen rozpočtovým výborem. Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy... (Šum v sále.) Schválíme proceduru. A poté byste přednášel jednotlivé návrhy a vyjadřoval k nim své stanovisko, stejně jako pan ministr.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro schválení procedury tak, jak byla načtena. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti 9. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.

  Nyní vás tedy požádám, abyste přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 • Poslanec Jan Volný: Dále bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan kolega Stanjura. Já text přesně nevím, ale věřím tomu, že je zaznamenán a dostaneme ho písemně... (Domluva mimo mikrofon u řečniště.) Pardon. Nejdřív hlasujeme o zpětvzetí části pozměňovacího návrhu paní Kovářové, a to je bod C-y).

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Pozitivní.) Respektive stanovisko výboru. A pan ministr stanovisko? (Souhlas.) Děkuji.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Volný: Teď se dostáváme k legislativně technickým úpravám. Byla podána jedna úprava a je to z úst pana kolegy Stanjury.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Pozitivní.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 74, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 139, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Volný: Pokračujeme už konkrétními pozměňovacími návrhy. První by byl hlasován pozměňovací návrh D1. Je to pozměňovací návrh pana Stanjury, který obsahuje jak úpravu sazeb, tak úpravu rozdělení mezi obce a stát.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 75, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 69. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Volný: Jelikož tento návrh nebyl schválen, můžeme hlasovat o celém návrhu pod písmenem A1 až A3, který podal pan kolega Fiedler. Stanovisko výboru negativní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 76, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 75. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Volný: Jako čtvrté hlasování budeme hlasovat o návrhu C-x) paní Kovářové. Tady se jenom zmíním, že to není pozměňovací návrh, který by byl něco proti ničemu, nicméně opravdu by to bylo dublování, protože Nejvyšší správní soud 21. srpna 2014 opravdu vymezil tyto kvízomaty jako hrací automaty, jako výherní automaty. Nicméně (šum zprava) stanovisko výboru je negativní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 77, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 60. Tento návrh nebyl schválen. Můžeme pokračovat. ***

 • Poslanec Jan Volný: Pokračujeme tedy hlasováním o pozměňovacích návrzích pana předsedy Votavy a Šincla. Je to bod B1 a B2.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výborů? (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 78. Přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Jan Volný: Jelikož byly schváleny body B1 a B2, stává se celá skupina pozměňovacích návrhů D2, všechny čtyři varianty, nehlasovatelné. Proto navrhuji hlasovat o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek se ptám, zda byly prohlasovány všechny pozměňovací návrhy. Nikdo nevznáší námitku. Mohu konstatovat, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 626, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto přednesené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 79. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Poslanci začínají odcházet ze sálu.)

  Ještě jsme, vážené kolegyně a kolegové, neskončili dnešní jednací den. Já vás požádám, abyste zůstali v sále a abychom ho řádně dokončili, protože s přednostním právem se hlásí pan vicepremiér Babiš. (V sále je neklid.)

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, pane předsedající.

  Dámy a pánové, já bych se ještě vrátil k předcházejícímu bodu. Nevím, jestli jste si vůbec uvědomili, co se tady dneska stalo. Pan kolega Kalousek - jeho lži o tom, jestli pan Sobotka bude premiér, nebude premiér, o mém bratrovi, jsou samozřejmě všechno vymyšlené lži. My jsme dneska totiž hlasovali - a možná jste měli pocit, že hlasujete a celý zákon je o tom, jestli dostanou víc peněz pojišťovny nebo makléři. Asi taky z toho máte ten pocit, možná vás o tom lobbisté přesvědčili, ale to není pravda. My jsme hlavně dneska neschválili novelu zákona o pojišťovnictví, což znamená, že Česká republika jediná v Evropské unii nesplní takzvanou Solvency II. To je nový evropský systém dohledu a regulace pojišťoven, který má fungovat od 1. ledna 2016 a který se připravoval řadu let. Všechny státy ho budou mít, jenom Česká republika ho mít nebude. Samozřejmě s námi Evropská komise zahájí infringement.

  Bylo by dobré, abyste věděli, co jste vlastně dneska nehlasovali, protože ze 74 potřebných hlasů bylo jenom 71 pro a z toho hnutí ANO mělo 40, KSČM 23, KDU 6 a nezařazení 2.

  Jenom vám chci říct, že považuji za skandální, že Sněmovna tento zákon neodhlasovala. Chci říct, že to zásadně zkomplikuje pozici České národní banky v dohledu nad pojišťovnami, hlavně u pojišťoven nadnárodních skupin. Znovu opakuji, že zákon nebyl o tom, jestli pojišťovny nebo makléři, to byl jen přílepek, který tam pan Šincl dal. Základ zákona byla pravidla řízení rizik pojišťoven v rámci Solvency II, pravidla dohledu nad pojišťovnami a solventností požadavků. To jen abyste věděli, co tady dneska proběhlo.

  Samozřejmě nesmysly pana Kalouska nemám chuť do detailu komentovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek nejprve učiním to, že ukončím projednání tohoto bodu. Nejsme v rozpravě, eviduji několik přednostních práv a faktickou poznámku. Faktická poznámka není možná, protože nejsme v rozpravě, pouze přednostní právo. Ale pan předseda Kováčik má přednostní právo jako předseda klubu. Vzhledem k tomu, že se přihlásil jako první, dávám vám slovo. Dále je kolega Stanjura, Laudát, Černoch a Sklenák. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já bych chtěl jenom jemně. Pravda, že věc, která se stala se zákonem o pojišťovnictví, není až tak úplně věcí klubu KSČM. Ostatně pan ministr Babiš tady řekl, že v podstatě nejvíce hlasů dodaly v uvozovkách poslanci a poslankyně z klubu KSČM. Jsem přesvědčen o tom, že je to jeden z důkazů, jak tady ve Sněmovně a potažmo zejména ve vládní koalici funguje nebo nefunguje komunikace.

  Víte, dnešek byl takový, že na jedné straně jsme se dokázali sjednotit například nad návrhem, který jednorázově pomáhá důchodcům, pravda, dokážeme si představit víc, o 1 200 korun, a je úplně lhostejné, že to byl zrovna komunistický návrh, který vyhrál, protože jsme ho odhlasovali společně všichni. Já se poměrně docela dost divím, že když se dokážeme shodnout na politicky velmi složité záležitosti zvednout ruku pro komunistický návrh na přidání důchodcům, proč se ve vládní koalici nedokážete tak úplně shodnout, že záležitost, o které mluvil pan ministr Babiš, tedy že jsme jediní, kteří se budeme odlišovat od režimu, který funguje v Evropské unii, že se nedokážete koaličně dohodnout. My jsme pro to udělali úplně všecko a dali jsme potřebné hlasy, protože jsme pro věcná řešení. Nejsme pro nějaké populistické politikaření, ale bohužel tohle bude zřejmě na úplně jiných stranách než na levé straně Sněmovny.

  Děkuji za pozornost. Přeji hezký víkend. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přesto pro pořádek říkám, že Poslanecká sněmovna ještě stále jedná, protože máme zařazené body, které jsme neprojednali.

  Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve chci připomenout základní pravidlo, že opozice tu není od toho, aby podporovala vládu. Občas se vládní představitelé diví, jak to, že opozice nehlasovala s námi. Vy nás neposloucháte. Dneska naše mnohé dobré pozměňovací návrhy neprošly, já to respektuji.

  Vystoupení pana ministra Babiše nepatří na Sněmovnu, ale koaliční radu. Já za to nemůžu, že koalice není schopna prosadit svůj vládní návrh zákona, ale nicméně kdybyste ten samý postup zvolili u bodů 16 a 17, tak to bych ocenil. Kdybychom se domluvili, že nejenom zákon o pojišťovnictví, ale že neschválíme i zákon o elektronické evidenci tržeb, to by byl bezesporu záslužný čin. Ale řešte si své koaliční půtky někde mimo řečniště Poslanecké sněmovny. My za to skutečně nemůžeme. Máte dostatek hlasů, projevili jste to při mnoha jiných zákonech. Když vám to nevyjde, tak si nestěžujte na nás. Je to váš problém. Pokud si dobře pamatuji výsledky hlasování, tak největší vládní klub to nepodpořil. Tak to berme jako fakt. Taky nepodpořil naše dobré pozměňovací návrhy. My to bereme jako fakt. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Laudát. Připraví se pan poslanec Černoch.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já skutečně jenom zopakuji to, co tady už zaznělo. Pane ministře financí a pane předsedo strany, řešte si svoje problémy skutečně jinde. Tohle není koaliční jednání. To za prvé.

  Za druhé, prostě jste ten zákon vedli nešťastným způsobem. Jde o odborné selhávání vašeho ministerstva. My tady skutečně nejsme od toho. Vy sám dobře víte, že když máte ve firmě jednapadesát, tak už můžete dělat prakticky téměř všechny operace. Kolik že poslanců byste potřeboval, abyste normálně řídil to, co máte, pořádně? Vyřiďte si to doma, nás do toho nezatahujte. Je to váš problém. Je to váš byznys.

  A navrhuji, abychom co nejrychleji vyřadili ten bod a šli domů. Chtěl jsem, abychom se rozešli solidně a v klidu na víkend. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Černoch. Připraví se pan poslanec Sklenák. Máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zaznělo to tady už několikrát. Úsvit podporuje konstruktivní návrhy. Podporuje, podpořil návrh na jednorázový příspěvek důchodcům. Podpořili bychom větší jednorázový návrh. Ale tady došlo k něčemu, co se netýká opozičních stran. To bylo opravdu mezi vámi. A příkladem - návrh pana Šincla z klubu ANO podpořili tři poslanci. Takže neříkejte, že opozice může za to, že tento návrh neprošel. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan předseda Sklenák. A po něm se ještě přihlásil s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Skutečně se také domnívám, že není nezbytné v tuto chvíli tady vést rozpravu nad tím, co dnes proběhlo ve Sněmovně. Ale pokud už tady mí kolegové vystoupili, tak je potřeba, abych také něco řekl.

  My jsme přece ten zákon mohli mít už dávno schválený. On tady byl 18. 9. ve třetím čtení. A jaká byla situace? Byl tady pozměňovací návrh pana poslance Šincla, který měl podporu Sněmovny. A kdyby se bývalo tehdy hlasovalo, tak prošel pozměňovací návrh a potom by prošel zákon jako celek a měli bychom to schválené. Ale byli to právě kolegové přede mnou, kteří přišli s žádostí, že v podstatě podporují myšlenku regulovat provize zprostředkovatelů, ale ten pozměňovací návrh není úplně dokonalý, a říkali: pojďme to vrátit do druhého čtení, tam se dohodneme na znění toho pozměňovacího návrhu a pak to odhlasujeme všichni společně. My jsme na to přistoupili jako na nabídku, že jsme se chtěli chovat korektně. Na pozměňovacím návrhu jsme se dohodli. Měli jsme kladné stanovisko České národní banky, kladné stanovisko Ministerstva financí. A když se dneska hlasovalo, tak kolegové pro něj nehlasovali.

  Jako vy se nám divíte, že jsme se zachovali tak, jak jsme se zachovali při závěrečném hlasování? Takže teď je potřeba znovu a lépe. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo a nechci dlouho zdržovat. (Smích z pléna zleva.) Ale nevím teď, jestli vstupuji do koaliční diskuse, anebo do diskuse Poslanecká sněmovna kontra vláda. Vláda nám sem předložila nějaký návrh, který jsme byli připraveni podpořit. Jednomyslně. Neměli jsme s tím žádný problém. Koneckonců souvisí se závazky České republiky. Byl zatížen nějakým pozměňovacím návrhem, který měl svůj smysl, protože byl v zájmu spotřebitele. Ten pozměňovací návrh měl svůj prudký odpor ze strany koaličního partnera, protože odporoval obchodním zájmům rodiny Babišovy. (Poslanci hnutí ANO hučí a nesouhlasně kroutí hlavami.)

  My jsme byli ochotni něco podpořit, něco ne. A vy, sociální demokraté, jste řekli: My nechceme věřit vám, opozici. My nechceme věřit zločinnému Stanjurovi. Nechceme věřit zločinnému Kalouskovi. My chceme věřit tomu úžasnému Babišovi, s kterým prostě uděláme ten společný koaliční pozměňující návrh. Ten schválíme. Horizonty se rozjasní. Růže rozkvetou a ptáci začnou zpívat.

  My jsme to pochopili a nebránili jsme vám v tom. Podpořili jsme vám vrácení do druhého čtení. Vy jste si to s tím Babišem dohodli. Vy jste si rozhodli, že si to v koalici prohlasujete. A pak se nám nemůžete divit, že s tím nechceme mít nic společného. Tak jsme se tak jako zdrželi. Teď je vás dost. Vy jste si to mohli prohlasovat.

  Promiňte, my jsme vám nechtěli dělat užitečné idioty. Ono úplně stačí, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, že za užitečného idiota obchodních zájmů rodiny Babišovy jste vy sociální demokrati sami. To my už nemusíme. A to jste dneska dokázali. To jste dneska prosím dokázali.

  Jestliže včera váš pan předseda sociální demokracie Sobotka, který tu dnes není, což je mi líto, řekl o pražské koalici, že to byla chromá kachna, tak nevím, co říct o vaší koalici. Vy jste, promiňte, vy jste banda pimprlat, kterou si vodí na drátě jeden oligarcha, a my vám u toho nechceme svítit a nebudeme vám u toho svítit, protože bychom jako vy vypadali jako parta šašků a to nechceme. (Velký potlesk zprava.)