• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 33. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 33. schůze dne 24. září 2015. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby téhož dne.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Tejc má kartu č. 13, pan poslanec Rykala má kartu č. 11.

  Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s těmito navrženými ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 1 a přihlášeno je 115, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 33. schůze určili paní poslankyni Hnykovou a pana poslance Petrů.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pan poslanec Běhounek - zdravotní důvody, pan poslanec Brázdil - bez udání důvodu, paní poslankyně Dobešová - pracovní důvody, pan poslanec Grospič - pracovní důvody, pan poslanec Holeček do 18. hodiny - rodinné důvody, pan poslanec Janulík - pracovní důvody, pan poslanec Kolovratník od 17.00 do 19.00 - pracovní důvody, pan poslanec Koskuba - osobní důvody, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, paní poslankyně Maxová - do 15.30 a od 19.00 hodin pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - rodinné důvody, pan poslanec Plzák do 15.00 - osobní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Štětina - zdravotní důvody, pan poslanec Tureček - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký - zdravotní důvody, pan poslanec Vozka - zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová - do 16 hodin - pracovní důvody a pan poslanec Zemek - pracovní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - do 15 hodin - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Pelikán - z pracovních důvodů.

  Tolik tedy omluvy. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 33. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

  Chci vás informovat, že pozvánka v této chvíli obsahuje i body, které jsme již projednali na 31. schůzi Poslanecké sněmovny. Tyto body jsou tudíž neprojednatelné a nemohou být součástí schváleného pořadu. Prosím, škrtněte si je. Jedná se o následující body: bod 52, 98, 74, 108, 111, 123, 14, 153, 154, 156, 157, 158, 159 a 160. Tyto body tedy nelze projednat, protože jsme se již jejich projednáním zabývali.

  Ještě bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme tedy vyřadit bod 219, což je informace o problémech migrace. Tento bod byl projednán na mimořádné schůzi. Body 3 a 162, to je druhé a třetí čtení, rozpočtová odpovědnost.

  V dalších návrzích chceme upravit strukturu pevně zařazených bodů, a to v úterý a v pátek, následovně: V úterý navrhujeme jednat o bodech 44, 59, 2, 22, 24 a dále z bloku druhých čtení. V pátek navrhujeme bod 140, 139, 66, 65, 64 a 4, poté případně body z bloku prvních čtení. Tolik návrh z grémia.

  Nyní je samozřejmě prostor pro vystoupení k návrhu pořadu schůze. Mám zde přihlášku pana předsedy Kalouska, po něm pan předseda Mihola a potom pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Prosím za odpuštění -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane předsedo. Prosím, abyste se usadili.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Prosím za odpuštění a za pochopení, protože mé vystoupení, které bude krátké, slibuji, může být vykládáno trochu jako zneužití přednostního slova, a možná ano. Nicméně trpké zkušenosti z politického života mě naučily, že když některé pomluvy necháte viset ve veřejném prostoru bez okamžité reakce, stanou se písmem svatým a pak se také jako písmo svaté opakují.

  Já jsem neměl na dnešní den svolánu žádnou tiskovou konferenci a nemám jinou bezprostřední možnost reagovat než teď, protože reaguji do veřejného prostoru. A chtěl bych tedy tímto veřejným prostorem i vaším prostřednictvím se ohradit proti pomluvám, které zazněly před 20 minutami na tiskové konferenci poslaneckého klubu ANO, a teď o těch tématech která byla diskutována, o těch budeme mluvit u jednotlivých bodů, ale zazněly, a kolegové, kteří na té tiskové konferenci byli, jistě potvrdí, že řekli: Pan Kalousek byl vždy spojen s hazardem. Pan Kalousek vždy podporoval hazard. Vzpomeňme jenom jeho nešťastného rozhodnutí, když podepsal videoloterijní terminály a my starostové jsme s tím pak měli spoustu starostí. To bylo řečeno jako fakt. Jako ověřený fakt!

  Tak já teď prosím, abych mohl říct, aniž bych tomu dával znaménka plus nebo minus, protože kladné či záporné body máme získávat z politické diskuse a já teď nechci tomu dávat ani znaménka plus nebo minus, já vás chci seznámit s fakty ověřitelnými fakty v otevřených zdrojích, jak to bylo doopravdy. Není pochyb o tom, že poprvé, a je to ověřitelné, byl hazard zdaněn za ministra financí Miroslava Kalouska s účinností od 1. 1. 2012. Není pochyb o tom, že videoloterijní terminály, ten technologický pokrok a současně mord, který zamořil celou řadu našich obcí, souhlasí, není pochyb o tom, že povolení těchto videoloterijních terminálů nepodepsal ministr financí Miroslav Kalousek, ale podepsal ministr financí Bohuslav Sobotka, dnes předseda vlády, na základě řádného správního řízení. (V sále je silný hluk.)

  S těmito videoloterijními terminály jeho nástupci se nějakým způsobem v rámci správního řízení, nikoli v rámci politických rozhodnutí potýkali. A není pochyb o tom, jakým tempem se s tím potýkali. Tedy prosím pěkně, za ministra financí Miroslava Kalouska, a znovu říkám ověřitelná čísla Ministerstva financí, za ministra financí Miroslava Kalouska bylo zrušeno 12 389 videoloterijních terminálů. Za ministra financí Jana Fischera přibylo 549 videoloterijních terminálů. A za ministra financí Andreje Babiše bylo zrušeno 3225 videoloterijních terminálů. Ministr financí Miroslav Kalousek snižoval počty terminálů v České republice průměrným tempem 400 kusů měsíčně. Ministr financí Jan Fischer navyšoval počet videoloterijních materiálů průměrným tempem 110 kusů měsíčně. A ministr financí Andrej Babiš snižuje počet videoloterijních materiálů tempem 3225 videoloterijních terminálů měsíčně. Tedy tempem čtyřikrát pomalejším, než to dokázal snižovat Miroslav Kalousek. Informace, které zazněly na tiskové konferenci konané zde v této Poslanecké sněmovně, a proto se cítím oprávněn, zde v této Poslanecké sněmovně zareagovat, informace, které zazněly -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, znovu poprosím zejména levou stranu sálu o klid. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Informace, které zazněly zde v Poslanecké sněmovně, a proto se cítím oprávněn zde v Poslanecké sněmovně zareagovat, byly pouze sprostými pomluvami. Omluvu nechci, protože kdybych měl chtít omluvy za všechny sprosté pomluvy, které zástupci hnutí ANO o mně rozšířili do veřejného prostoru, tak jsme tady do konce volebního období a neděláme nic jiného. To by byla ta skutečná obstrukce.

  Omluvu nechci, ale pokládám za nezbytné, aby zazněla přesná, pravdivá čísla, přesné, pravdivé informace. Všechny ty informace jsem pronesl na zvukový záznam a všechny jsou ověřitelné z otevřených zdrojů.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jenom avizuji, že zde mám ještě dvě přednostní práva a nyní se s přednostním právem hlásí pan kolega Faltýnek, který, předpokládám, chce reagovat na toto vystoupení. Takže pokud by se kolegové Mihola s Černochem dohodli, že nechají reagovat pana předsedu Faltýnka, tak bychom tuto materii mohli vyřešit. Pokud ne - dobrá, prosím, kolega Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Hezké odpoledne. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, budu velmi rychlý. Chtěl bych požádat o zařazení bodu číslo 62, což je sněmovní tisk 575, novela zákona o Státním pozemkovém úřadu, a to na středu 7. října t. r. po pevně zařazených bodech. Prosím o podporu a děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Kolega Černoch.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Navrhl bych zařazení bodu 112, sněmovního tisku 453, což je novela zákona o církvích a náboženských společnostech, na dnes již po pevně zařazených bodech.

  Druhým návrhem je zařazení nového bodu s názvem Informace ministra vnitra k jednání Rady ministrů o trvalém mechanismu na přerozdělování imigrantů, a to na pátek jako první bod, protože jednání Rady ministrů k trvalým imigrantským kvótám by se mělo uskutečnit ve čtvrtek v Lucemburku. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Byl to pátek první bod. (Ano.) Děkuji.

  Nyní tedy pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já jenom krátce technicky k vystoupení pana kolegy Kalouska. Když on hovořil, tak nás tady bylo 146. Minule tady probíhala velká debata o poslancích první, druhé, třetí a nevím které kategorie a to byla přesně ta ukázka, kdy došlo ke zneužití přednostního práva, kdy vlastně z nás ostatních kolega Kalousek udělal poslance čtvrté kategorie. Já mu do určité míry rozumím, ale pokud chceme všichni dodržovat nějaká pravidla, tak bychom k těm věcem měli hovořit, když to bude mít nějakou logiku a třeba v souvislosti s tím bodem, který ve Sněmovně budeme projednávat.

  Takže tolik jenom moje kratičká poznámka k poslancům různých kategorií. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím nyní pana poslance Kolovratníka.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já před vás jako tradičně předstupuji jménem volební komise. Dnes jsme řešili zařazení volebních bodů na tento týden a dovolujeme si vás požádat o následující:

  Za prvé vyřadit bod číslo 195 z programu této schůze tohoto týdne. Je to bod Návrh na změny ve složení orgánů. Připomínám, že jsme tam zatím prodloužili lhůtu k podávání návrhů do 19. října a o tomto bodu budeme teprve jednat jak mezi poslaneckými kluby, tak na komisi. Takže bod číslo 195 vyřadit.

  A dále prosíme o zařazení nového bodu. Ten se jmenuje Návrh na jmenování členů Stálé komise pro kontrolu finančního analytického útvaru", takzvaného FAÚ. Připomínám, že navazuji na to, že jsme se v pátek rozhodli ustanovit tuto komisi, nyní ji musíme obsadit. Takže zařazení nového bodu Návrh na jmenování členů Stálé komise FAÚ. U nás ve volební komisi už ty návrhy máme i přijaté v usnesení. Poprosil bych zařadit - je to veřejná volba hlasovacím zařízením - zařadit zítra pevně ve středu 7. 10. jako poslední bod před obědovou pauzou. Můžeme se domluvit na 12.55, stačí skutečně pět minut na tento bod. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chci se jenom zeptat, zda ten název onoho nového bodu by spíše neměl být volba členů komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Ano, omlouvám se. Ano, volba členů stálé komise pro kontrolu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže zaznamenáno. Nyní tedy jsou zde dvě přihlášky s přednostním právem. Kolega Stanjura byl dřív, potom pan předseda Černoch.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci jenom zareagovat na návrh pana předsedy volební komise. Nemůžeme vyřazovat bod z tohoto týdne. Buď ho vyřadíme ze schůze, což určitě nechceme, nechceme vyřadit z této schůze, protože schůze pokračuje do 20. října a tam klidně ten bod můžeme projednat, pokud do devatenáctého přijdou z klubů nějaké nominace. Takže já jen navrhuji, abychom to nepodpořili, jinak ten bod budeme zase zařazovat. Chápu, že tento týden se nemá dostat na řadu. On se stejnak na řadu nedostane, pokud ho nezařadíme napevno, a pak je to jednoduché. Nechal bych ho na programu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Chápu gesto kolegy Kolovratníka (gestikuluje z místa), že bere svůj návrh zpět. To znamená, budeme hlasovat pouze o novém bodu volba členů komise FAÚ.

  Pan předseda Černoch.

 • Poslanec Marek Černoch: Nemám vůbec nic proti vyšetřovacím komisím a myslím si, že naopak je to institut, který je velmi přínosný. Jenom bych se chtěl zeptat, kdo se ustanovil na tom, že bude ustanovena vyšetřovací komise. A připomenu jednu velmi důležitou věc, a to je, že je tady rok vyšetřovací komise na D47. Za ten rok tahle komise nemá předsedu, takže nefunguje. A jenom otázka zní, z jakého důvodu tahle ta komise nefunguje, když se Sněmovna shodla na tom, že se ustanoví tato vyšetřovací komise. Bylo by dobré i v tomhle tom si udělat trošku pořádek a říci, že jestliže se dělá vyšetřovací komise, která vlastně nemá opodstatnění, protože za rok nebyla schopna Sněmovna zvolit předsedu, tak jestli má smysl dělat další vyšetřovací komisi.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Nyní mám přednostní právo pana kolegy Sklenáka.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout pevné zařazení jednoho bodu, konkrétně bodu 70, školský zákon první čtení, na zítřek po pevně zařazeném bodu 73. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Böhnisch a po něm paní poslankyně Černochová.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo.

  Dámy a pánové, na zítra, na středu 7. 10., je jako čtvrtý bod po bloku třetích čtení zařazen bod 72, sněmovní tisk 501, tedy novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Já si vás dovoluji požádat, abychom těsně před něj zařadili napevno bod 67, tedy tisk 451, což je poslanecká novela zákona o Národním parku České Švýcarsko, která by logicky měla předcházet projednání zákona 114 a měla by být propuštěna do legislativního procesu dříve než vládní novela. Jde o návrh, který by měl být projednáván podle § 90. Podepsali jej zástupci všech poslaneckých klubů. Nemám zatím avízo z žádného poslaneckého klubu, že by mělo dojít na veto § 90, proto by to měla být krátká záležitost. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Paní poslankyně Černochová, která je zatím poslední přihlášenou. Potom pan poslanec Stanjura.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jsem se hlásila původně k rozšíření dnešního jednání, ale jestli dovolíte, pane předsedo, jenom bych vaším prostřednictvím reagovala na pana kolegu Černocha. Tady se jedná o stálou komisi, což je trošku něco jiného než vyšetřovací komise.

  Ale zpátky k dnešnímu programu. Chtěla bych požádat Poslaneckou sněmovnu o zařazení jednoho nového bodu s názvem Informace ministra vnitra o využívání zpravodajských služeb v politickém boji, a to na dnešek jako první bod nebo na čtvrtek jako bod na 11. hodinu, anebo na pátek na 9. hodinu jako první bod.

  Jak jsme asi všichni zaznamenali, pan ministr vnitra Chovanec včera s velikou pompou světu oznámil, že jisté vydavatelství na jeho osobu připravovalo kompromitující materiál v podobě nějaké té fotomontáže, řekněme v delikátní situaci. V žádném případě to nechci zlehčovat, zpochybňovat, polemizovat nad tím, jestli jsou jeho informace pravdivé. Nechci to ani zesměšňovat. Ptám se, jestli tedy opravdu je v zájmu někoho jiného z politiky kompromitovat významného vládního představitele. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura. Po něm je přihlášen pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak dneska máme 6. října a zodpovědné kraje a zodpovědné obce a města chystají rozpočty na rok 2016. A my máme v běhu vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, a i když to půjde dobře, tak vyjde ve Sbírce někdy začátkem prosince. Vládní koalice a především hnutí ANO obviňuje jednoho našeho kolegu, že blokuje zákon, který navrhl pan poslanec Volný, sněmovní tisk 437. V zásadě mají pravdu. Ale tomu našemu kolegovi to právo upírají, ale současně oni svým postupem blokují bod číslo 5, sněmovní tisk 416, vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní.

  A já si myslím, že rozpočtové určení daní rozpočty krajů, měst a obcí - a je to do kupy skoro 6300 subjektů, nemají trpět a čekat na to, jak dopadne politický souboj o jiný návrh zákona. Takže chci nabídnout Poslanecké sněmovně, abychom svým kolegům v samosprávě vyšli vstříc, abychom dokončili druhé čtení, protože tam už jsme před ukončením podrobné rozpravy, to znamená, už se v zásadě pouze přihlašujeme k pozměňujícím návrhům, které padly v obecné rozpravě ve druhém čtení a byly odůvodněny i v obecné rozpravě ve druhém čtení.

  Takže dávám návrh na zařazení bodu číslo 5, sněmovní tisk 416, a to variantně, abych nebyl obviněn z toho, že chci něco blokovat. Nejprve první návrh, dnes jako první bod. Pokud by to Sněmovna nepřijala, tak navrhuji dnes po již pevně zařazených bodech, a pokud by ani to Sněmovna nepřijala, navrhuji, aby to bylo zítra jako první bod v 9 hodin ráno. Já osobně předpokládám, i když samozřejmě tady se těžko prognózuje, že ta debata by byla velmi krátká. Mohli bychom postoupit tento tisk garančnímu výboru, to je rozpočtovému, tak aby ho příští týden projednal, abychom se v týdnu od 20. října k rozpočtovému určení daní dostali bez ohledu na to, jak dopadne projednávání jiných návrhů zákonů.

  Buď těm samosprávám chceme přispět a zvýšit podíl na sdílených daních, nebo ne. Takhle jednoduché to je. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Faltýnek, který je zatím posledním přihlášeným k pořadu schůze.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ano. Je to velmi jednoduché. Když chci dávat, musím mít příjem. Já bych s dovolením mírně - a samozřejmě souhlasím s tím, co říkal, vaším prostřednictvím souhlasím s panem kolegou Stanjurou. Má určitě pravdu. Kraje ty peníze potřebují. Na druhé straně ten státní rozpočet samozřejmě na to musí mít zdroje, takže to jsou spojené nádoby.

  Já bych mírně modifikoval ten jeho návrh, který mi připadá naprosto logický, a sice tak, abychom pevně zařadili bod 30, o loteriích a jiných podobných hrách, kde očekáváme výnos, a bod 5, o rozpočtovém určení daní, kde očekáváme ten výdej, dnes na 19 hodin. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tady byla přihláška pana kolegy Kalouska a potom pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Při jisté míře objektivity doufám, že málokdo pochybuje o jisté míře zběhlosti v rozpočtových pravidlech a v rozpočtování mé osoby. Tak bych rád řekl, že neexistuje žádná přímá souvislost mezi zdaněním loterií a rozpočtovým určením daní. Prostě neexistuje.

  Za druhé bych chtěl poprosit pana poslance Faltýnka, aby si srovnal argumentaci. Já jsem tady půl roku slyšel: my neděláme nic jiného než že vracíme krajům to, co jim Kalousek sebral. A teď slyším: my můžeme krajům přidat jenom tehdy, když nám projde nějaký zákon. Tak co je pravda? Kdy lžete a kdy říkáte pravdu? Obávám se, že vy už se v tom občas ztrácíte, pane předsedo prostřednictvím pana předsedy.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolega Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já samozřejmě přiznávám právo každému klubu blokovat jakýkoliv návrh zákona. Tady vidíme v přímém přenosu, jak klub hnutí ANO blokuje projednání zákona o rozpočtovém určení daní. Proč ne? Ale až nám budete vyčítat u jiného návrhu zákona, který se zase nebude líbit nám, že děláme totéž, tak si nestěžujte a podívejte se do zrcadla.

  A chtěl bych připomenout ten letenský orloj, kdy v červenci a v srpnu se ti jednotliví ministři střídali u pana ministra financí a za ty dva měsíce se našlo 22 miliard příjmů, které ještě v červnu nebyly. Tak proč jste nemysleli na ty kraje, když jste našli 22 miliard jiných příjmů během těch spanilých návštěv jednotlivých ministrů, kdy najednou deficit zůstal stejný? Tak tím pádem, když rostly výdaje, rostly i příjmy?

  Navíc i ta daň, kterou navrhuje pan poslanec Volný, není podle rozpočtového určení daní určena krajům. Nebo se pletu? V té novele není navržena změna o rozpočtovém určení daní. Ani v tom RUDu není určeno, že z té daně loterijní nebo z hazardu, jak ji budeme nazývat, že je to sdílená daň, která se dělí mimo jiné i mezi kraje. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jenom upozorňuji, že uplynula doba na podávání změn nebo návrhů změn k pořadu schůze, ale samozřejmě přednostní práva mají prostor. Kolega Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já v podstatě jenom vystupuji, abych poděkoval panu předsedovi Faltýnkovi, že se tady tímto způsobem odhalil. On nám čtrnáct dní vyčítá, že nějakými jinými návrhy zákonů blokujeme jiný návrh zákona, což je pravda, a on dělá to samé. Problém je, že my to děláme proto, že chceme rovný přístup ke všem poslaneckým návrhům, on to dělá proto, aby si udržel svůj pocit o rovnováze sil mezi ANO a sociální demokracií. Na lidovcích mu nezáleží, tam je vždycky přesvědčen, že ti u toho budou nějakým způsobem svítit. Ale jestli vy nám vyčítáte, že děláme to samé co vy, proč nám to vyčítáte? Ano, já říkám zcela otevřeně - my našimi návrhy zákonů, které byly podány dřív, než podal pan poslanec Volný, blokujeme tu skutečnost, aby byli poslanci děleni na poslance druhé, třetí, čtvrté kategorie. A vy teď blokujete zákon o rozpočtovém určení daní, který podporujete jenom proto, že nevěříte svým koaličním partnerům, že oni vás pak podpoří v novele pana poslance Volného. No když budu hodně slušný, tak v mém a ve vašem přístupu, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, není zas až tak velký rozdíl. Prostě se navzájem blokujeme nějakými jinými návrhy, abychom prosadili své zájmy. Koneckonců proto nás sem ti voliči zvolili. Ale proč já jsem proto ten špatný a vy ten dobrý, který bojuje za dobro, to myslím, že jste nikomu nevysvětlil.

  A za to, že jste se tímto způsobem odkryl, za to, že už asi tak popáté měníte argumentaci, proč něco být musí a proč být nemusí, za to vám chci poděkovat a doufám, že ti přemýšliví to viděli a že to i slyšeli.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se moc omlouvám, že zdržuji, ale nelze nereagovat. Pro ty, co neposlouchali, tak rozdíl mezi mým návrhem a návrhem pana kolegy Kalouska je v tom, že pan kolega Kalousek prostě nechce zdanit hazard. To je potřeba, aby tady jasně zaznělo. Nebo více zdanit hazard, než je to dneska. A k tomu on se hlásí, tak to prostě je. A to je ta pravda.

  Můj návrh je o tom, že pokud chci - a státní rozpočet je přece jenom jeden, jsou tam příjmy a výdaje - tak aby tam byly i ty příjmy. Takže o tom to je. Ale už nebudu vystupovat, omlouvám se, děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě bude reakce od pana předsedy Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nezlobte se, já musím, protože tady zazněla další pomluva. Tady zazněla další pomluva, že já, potažmo strana, kterou zastupuji, nechce zdanit hazard. Jak je tedy možné, že jsem to byl já po 21 letech, kterému se to prvnímu podařilo? Nikdo jiný to předtím neudělal. A i pan poslanec Volný, který dnes něco navrhuje, nenavrhuje nic jiného než parametrickou změnu toho, co já jsem prosadil, protože já jsem prosadil 20 a on teď navrhuje 25 na základě té legislativní změny, kterou já revolučně prosadil do právního řádu. Tak proboha, aspoň vás, kolegové z ANO, prosím, abyste se zamysleli nad argumentací svého předsedy. Jak to, že nechci zdanit hazard, když já byl ten jediný, komu se to podařilo?

  Na ty ostatní pomluvy, které říkal pan poslanec Volný na tiskové konferenci klubu ANO, už jsem jednou reagoval a nechci je podruhé opakovat.

  A ten třetí argument, který opět musím rozporovat - půl roku tady pan předseda Faltýnek říká, a někteří z vás se uchylují k neověřitelným pomluvám, já v okamžiku, kdy hovořím ke klubu ANO, tak se vždycky odvolávám na otevřené a ověřitelné zdroje. Činím tak i teď, takže prosím, abyste si to ověřili. Půl roku váš pan předseda - hledím vám do očí, kolegové z ANO - říká: neděláme nic jiného, než že vracíme krajům to, co jim Kalousek sebral. Jestli půl roku měl pravdu a tohle říkal, no tak vraťte těm krajům to, co jim Kalousek sebral. Se zdaněním hazardu to nemá nic společného. A jestli teď říká: my jim to můžeme vrátit jenom tehdy, když taky projde ta Volného novela, kterou vlastně chceme úplně jinak, než ten Volný navrhl, no tak buď lže teď, nebo lhal předtím. Nemůže mít pravdu v obou dvou těch argumentech, to snad logika nás, kteří jsme se alespoň chvíli logikou zabývali, nám tohle říká a jasně nám to říká.

  Já se teď neobracím na veřejnost, já se teď neobracím na poslance z jiných poslaneckých klubů, protože těm je to dávno už jasné. Já se obracím na vás, kolegové z ANO, alespoň na ty, o jejichž rozumové úvaze a vzdělání nepochybuji, a prosím vás, abyste se zamysleli nad absurdní a prolhanou argumentací svého předsedy. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, přistoupíme k hlasování. Přivolám ještě kolegy z předsálí, kteří se tam možná nacházejí a budeme hlasovat o všech návrzích, které zde padly. Nejprve bychom hlasovali o návrhu z grémia, který je docela obsáhlý. Zeptám se, zda ho mám znovu číst nebo zda... Je to shoda grémia Sněmovny, tak asi nemusíme, dobrá.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem z grémia, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 172, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  A nyní tedy jednotlivé návrhy, tak jak byly přednášeny. Pan předseda Mihola, bod 62, tisk 575 - Státní pozemkový úřad, zařadit pevně na středu 7. 10. po pevně zařazených bodech. Je tomu tak? (Ano.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 172, pro 122, proti 1. Návrh byl přijat.

  Pan poslanec Černoch, bod 112, sněmovní tisk 453, zákon o církvích, dnes po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 4, přihlášeno je 172, pro 16, proti 72. Tento návrh nebyl přijat. ***

 • Poslanec Ladislav Velebný: Krásný dobrý den. Přátelé, stalo se mi to po dlouhé době, musím zpochybnit toto hlasování, jelikož se mi tam objevil křížek, ale byl jsem pro. Takže zpochybňuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. V tom případě o vaší námitce rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Velebného. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 15. Přihlášeno je 170, pro 159, proti 2. Tím pádem námitka byla přijata a budeme opakovat hlasování.

  Prosím s přednostním právem.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím chci jen vlídně oslovit kolegy ze sociální demokracie: Vaše hlasování je samozřejmě vaší suverénní volbou. Je otázkou, zda se chcete nechat vydírat, nebo nechcete. Já vás ujišťuji, že pokud přistoupíte na to, že se necháte vydírat, tak my vás z toho stejně vysekáme, a až zítra ráno pozdraví jitro Poslaneckou sněmovnu, tak ten bod pana poslance Faltýnka projednán nebude. Teď jde o to, jestli vás z toho vysekáme my, nebo vlastní hrdost. A to se rozhodněte sami. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Pouze otázku, kolegyně a kolegové: Kdo tady vydírá?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Budeme tedy opakovat hlasování. Ještě vás všechny odhlásím, prosím o novou registraci a budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Faltýnka, tzn. bod 30 na 19. hodinu. Počkám, až se počet ustálí...

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem kolegy Faltýnka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 16. Přihlášeno je 169, pro 87, proti 46. Tento návrh byl přijat.

  Už tu máte předsedu. (K poslankyni Černochové. Předseda Stanjura přichází a vzápětí odchází. Smích v sále.) Už tu zase není, takže můžete vystoupit s přednostním právem. ***

 • Poslankyně Jana Černochová: Pane předsedo, děkuji za slovo. Já mám pocit, že jsme hlasovali o něčem, o čem jsme hlasovat vůbec v této fázi neměli. Protože my jsme si dnes neprodloužili dnešní jednání po 19. hodině. Ten návrh, o kterém se bavíme, je návrh zákona, není to jiná forma hlasování. Takže hlasování, které tady v potu tváře koalice dala dohromady a prohlasovala si, že o tom chce po 19. hodině jednat, je neplatné. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní kolegyně, já samozřejmě registruji vaši námitku, ale jsem přesvědčený, že jsem se ničeho špatného nedopustil, protože k porušení jednacího řádu by došlo pouze ve chvíli, kdybychom o tom bodu po 19. hodině začali jednat bez příslušného usnesení Sněmovny. Takhle já čtu jednací řád.

  Kolega Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já z ryze procesního hlediska jsem přesvědčen, že v této chvíli má pan předseda pravdu. A za druhé si myslím, že to hlasování bylo velmi užitečné. Myslím, že ta sjetina by měla být archivována pro věčnou paměť toho, kdo se vydírat nechá a kdo se vydírat nenechá. (Ozývá se menší potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď jsme tedy hlasovali o všech pozměňovacích návrzích k pořadu schůze. Slíbil jsem, že před závěrečným hlasováním dám ještě slovo panu poslanci Kalouskovi. Zeptám se, zda trvá na svém vystoupení. Stahuje. Výborně.

  V tom případě bychom hlasovali o návrhu pořadu schůze tak, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s pořadem schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 17, přihlášeno je 173, pro 114, proti 6. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh pořadu schůze schválili.

  Kolega Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte, ale mám pocit, že je fér, aby v takové chvíli ležely karty na stole, a dávám proto návrh, aby se dnes jednalo a hlasovalo po 19. a 21. hodině s úpěnlivým doporučením tento můj návrh nepodpořit. Já budu hlasovat proti němu. (Smích zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. (Hlásí se poslanec Faltýnek.) Je to protinávrh? Ano. Prosím, kolega Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych se s dovolením přidal k tomuto návrhu kolegy Kalouska s doplněním i po 24. hodině.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To jsou dva návrhy. Tento návrh byl avizován jako protinávrh k vašemu návrhu, tzn. procesně bych asi nechal hlasovat... Kolega Kováčik, prosím.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den, paní a pánové. Já bych neřekl, že tento návrh je úplně hlasovatelný. Neslyšeli jsme, které dva kluby ho předkládají.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, aby navrhovatelé doplnili příslušné formulace.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ano. Já 19. a 21. hodinu předkládám ve shodě s panem předsedou Faltýnkem s tím, že máme oba dva úplně jiné doporučení na hlasování. (Smích i potlesk napříč sálem.) Na tu 24. hodinu si pan předseda Faltýnek nějakýho parťáka musí sehnat sám. (Smích i potlesk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Kolega Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Ten můj návrh je jménem klubu ANO a sociální demokracie, abychom meritorně jednali a hlasovali po 19., 21. i 24. hodině. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Padl zde návrh kolegy Kalouska. K němu byl protinávrh pana předsedy Faltýnka, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19., 21. a 24. hodině.

  Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem kolegy Faltýnka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 18, přihlášeno je 175, pro 88, proti 74. Tento návrh byl přijat.

  Kolega Stanjura, prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl jenom v krátkosti okomentovat to hlasování o navržených změnách programu jménem našeho klubu.

  Minulý čtvrtek, když jsme mluvili o migraci, tak tady pan premiér podle nás neupřímně vystoupil s tím, že je rád, že může na toto téma vystoupit v Poslanecké sněmovně. Já jsem mu připomínal, že to byla opozice, která svolala tuto schůzi. Dneska mohli vládní poslanci hlasovat o návrhu, abychom v pátek vyslechli informaci ministra vnitra Chovance o tom, jak ve čtvrtek proběhne jednání v Lucemburku o trvalém přerozdělovacím mechanismu.. Opět jste to neschválili. Takže až si jednou prosadíme za pár týdnů nebo měsíců schůzi či bod k trvalému přerozdělovacímu mechanismu, tak bych nerad slyšel od pana premiéra, jak je rád, že na toto téma může pohovořit, nebo jeho kolegové v Poslanecké sněmovně, protože měli možnost v pátek den poté, co toto jednání skončí, poskytnout informaci celé Poslanecké sněmovně.

  A druhý bod, který jste nepodpořili, i když relativně těsně, bylo pro více než 70 poslanců, byl ten závažný bod, který navrhla moje kolegyně paní poslankyně Jana Černochová. Vám přijde normální, že ministr vnitra v rozporu se zákonem úkoluje tajnou službu, aby vyšetřovala údajně chystané kompro, a ještě z vydavatelského domu jeho koaličního partnera? Nám to normální nepřišlo. My jsme chtěli, aby nám to pan ministr vnitra vysvětlil. Třeba novináři z těch vydavatelských domů špatně pochopili to vyjádření, které jim dal. Měl možnost nám to ve třech různých termínech vysvětlit. Nám to normální nepřipadá. Ale neradujte se, tím to neskončilo. My se budeme opakovaně pokoušet, ať už na jednáních výborů, příslušných poslaneckých stálých komisí, které mají na starosti kontrolu tajných služeb, dobrat se toho, jestli je to pravda, jakou formou zaúkoloval pan ministr vnitra tajnou službu, písemnou nebo ústní, zda k tomu měl oprávnění atd. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě pan předseda Černoch.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat na stejnou otázku. Když byla mimořádná schůze, ptal jsem se pana premiéra třikrát, možná čtyřikrát, jakým způsobem se bude Česká republika chovat v rámci povinných kvót, jestli podá žalobu, jakým způsobem se bude Česká republika chovat v rámci těch trvalých kvót, které se budou projednávat. Ani jednou - ani jednou jsem nedostal odpověď. Nevím, jestli je to tím, že panu premiérovi nestojíme za to, aby nám odpověděl, nebo tu odpověď zatím ještě neví. Tento navrhovaný bod byla možná ta odpověď. Už ve chvíli, kdy bude jasné, o čem se mluvilo, co se projednávalo a jakým způsobem se Česká republika v tomhle tom velmi závažném tématu bude chovat v rámci Evropské unie. Bohužel - a musím říct, že mě to velmi mrzí - tohle téma vám nestojí za to, abyste tu ruku pro to zvedli. Děkuji. (Potlesk poslanců Úsvitu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jenom proto, že opět vím, že zazní spousta dezinformací, které jsem pokládal uvést na pravou míru. A ještě jednou se omlouvám, že jsem pokládal za nutné reagovat okamžitě. Ještě to několikrát zopakuji. Protože jsem slyšel dvacet minut před zahájením v této Poslanecké sněmovně pět prokazatelně lživých informací na tiskové konferenci hnutí ANO a lze to doložit z otevřených zdrojů. Tak až podobné informace zase začnou zaznívat, a opět o tom nelze pochybovat, tak bych rád, abych dopředu řekl něco, co je ověřitelné dopředu (důrazně) řekl něco, co je ověřitelné z otevřených zdrojů. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud se nikdo další s přednostním právem nehlásí, tak bych otevřel bod

  Tento bod jsme přerušili ve čtvrtek 17. 9. na 31. schůzi v podrobné rozpravě. Za prvé prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Volný, který je zpravodajem, a současně místo pana ministra Babiše pan ministr průmyslu a obchodu. Zeptám se jich, jestli chtějí vystoupit. Není tomu tak. Paní zpravodajka Kovářová také nechce vystoupit. V tom případě budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Pan poslanec Vilímec. Prosím.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v podrobné rozpravě přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 2601, což je návrh poslanců Vladislava Vilímce, Zbyňka Stanjury a Adolfa Beznosky. Je to návrh, ke kterému se mým jménem přihlásil v poslední rozpravě již pan poslanec Stanjura.

  Nicméně došlo k něčemu, co není obvyklé. Sněmovní dokument se náhle ztratil ze souboru sněmovních dokumentů, takže jsem byl kontaktován jak Ministerstvem financí, tak rozpočtovým výborem, jestli jsme skutečně tento návrh podali, či nepodali. Teprve poté, když jsem přisvědčil, že jsme to podali a že se k tomu ještě přihlásím, tak najednou byl návrh objeven. Nejsem odborník na elektronické možnosti, které Sněmovna v rámci počítačové sítě má, nicméně se to stalo za tu dobu, kdy jsem poslancem od roku 2006, poprvé. Abychom učinili zadost případným námitkám, tak se přihlašuji k tomuto sněmovnímu dokumentu 2601 a krátce ho také odůvodním.

  Je pravdou, že tento vládní návrh zákona řeší rozpočtové určení daní spojené s územními samosprávnými celky typu krajů, nikoliv obcí, nicméně rozpočtové určení daní je návrh zákona, který se netýká pouze krajů, ale i obcí. Jako je legitimní ze strany hejtmanů požadovat navrácení onoho jednotného procenta na sdílení daní v případě krajů i u daně z přidané hodnoty za situace, kdy koalice chce rušit důchodovou reformu, tak samozřejmě je tento požadavek namístě a legitimní i v případě obcí. V případě obcí nelze také zůstat na půli cesty. Koneckonců dobře víte, že základním stavebním kamenem samosprávy jsou obce, kterých máme téměř 6 250.

  Návrh, který jsme již podali v obdobném složení na rozpočtovém výboru, je velmi vstřícný vůči Ministerstvu financí, velmi šetrný vůči Ministerstvu financí a logický. On samozřejmě předpokládá, že ke sjednocenému procentu v případě obcí se nelze dobrati za rok, ale že tady musí být vytvořen jakýsi časový prostor, proto změna, postupné sjednocení je rozvrženo až do roku 2018. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jenom upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Adamce a potom pana poslance Beznosky. Prosím.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Budu opravdu stručný, vzal jsem si schválně připomínku, protože jsme ve druhém čtení.

  Chtěl bych apelovat na všechny bývalé kolegy starosty, stávající kolegy starosty, aby náš pozměňovací návrh podpořili, protože se domnívám, že rozpočtové určení daní je jedno, stejně jako jedna spotřební daň. Mimochodem ta kritika tady na cupování jednotlivých segmentů už tady zazněla. A myslím si, že je velmi špatné přidávat v rámci rozpočtového určení daní pouze jednomu segmentu.

  Představa, že obce jsou bohaté, jak jsem zaregistroval právě z jednání Svazu měst a obcí, je zcela mylná a můžu vám říct, že obce samozřejmě většinově hospodaří tím stylem, že je to vlastně krizové řízení managementu obce i toho rozpočtu, protože když se podíváte na zadluženost obcí, tak to není jen o tom, že by si braly úvěry, ale je to o tom, že musí udržet takovou hladinu na běžné výdaje, aby nepřesáhly ty běžné příjmy, což je právě podíl z rozpočtového určení daní.

  Myslím si, že nelze dělat změnu rozpočtového určení daní jako politický krok před volbami, protože všichni víme, že příští rok budou krajské volby a že samozřejmě ten, kdo podpoří zvýšení rozpočtového určení daní speciálně pro tento segment veřejné správy, bude mít rozhodně lepší pozici možná ve volebním klání v příštím roce.

  Přimlouvám se stejně jako u jiných segmentů, jak jsem říkal, třeba u spotřebních daní, abychom tento návrh vždy řešili jako celek. Ale jinak co tady říkal pan kolega ohledně změn, myslím si, že to bylo v rámci toho čísla, a vzpomínám si, jakou diskusi tenkrát vzbudil jenom přesun ze čtyř největších měst a že důsledky řekl bych komunikace mezi námi jako samosprávou se výrazně zhoršily.

  Prosím o podporu tohoto návrhu a myslím si, že je rozumné to udělat najednou i v těch postupných krocích. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolega Beznoska.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Předřečníci řekli již téměř všechno. Jenom připomínám, že všichni přemýšlíme o rozpočtovém určení daní. Pan kolega Vilímec tady hovořil o letech 2008 a 2013. Já přidám ještě podstatnou změnu, která se udála až k 1. 1. 2000. Takže v určitých periodách se k té debatě vracíme a je dobře, že jsme se k ní vrátili tentokrát. Náš návrh je opravdu velmi střízlivý, nemá žádné extrémní nároky na budoucí státní rozpočty, nehledě k tomu, že Ministerstvo financí se na kroky může připravit, protože první procentní nárůst bude platit až od roku 2017 a definitivní nárůst proběhne až v letech 2018. Mám na mysli 23,58 procenta.

  Obce jsou opravdu základním stavebním kamenem, ony nejlépe vědí, jak používat veřejné prostředky. Proto bych byl velmi rád, abyste náš návrh podpořili. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, další do podrobné rozpravy, to znamená s pozměňovacím návrhem paní... Pokud nemáte pozměňovací návrh, paní kolegyně, tak s faktickou. (K poslankyni Kovářové.) Prosím. ***

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych uvést na pravou míru jednu věc, kterou jsem zmínila chybně. Upozornil mě na ni jeden divák nočního přenosu z Poslanecké sněmovny, kdy jsem uvedla, že 2 miliardy, které ministr Babiš obcím upírá, tzn. týká se to našeho pozměňovacího návrhu schváleného ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Uvedla jsem, že 2 miliardy znamenají 0,02 % ze státního počtu. Nicméně správně je o řád výše, přibližně 0,2 %. Bohužel mě mrzí, že jsem udělala takovou chybu, nicméně mám radost, že aspoň někdo pozorně sleduje naše přenosy.

  Ráda bych jen upozornila na to, co slyším od kolegů, že obce si peníze navíc nezaslouží, protože jich mají hodně. Znovu opakuji důvod, proč tomu tak je. Obce hospodaří dobře a šetří na dofinancování evropských dotací, jejichž další kolo je právě čeká. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste se ještě jednou zamysleli nad tím pozměňovacím návrhem. A kdybychom ve třetím čtení, kdybyste mohli tento pozměňovací návrh podpořit. Mrzí mě, že tu není pan ministr, ale doufám, že třetího čtení se zúčastní. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr je řádně omluven, účastní se jednání ECOFINu.

  S faktickou poznámkou pan poslanec Pavera.

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové. Já stejně jako mí předchůdci u tohoto pultu se přimlouvám za podporu navýšení daňových výnosů pro obce a města. Z jednoho prostého důvodu. Sám jsem starostou obce, která má 4 400 obyvatel, a v minulosti jsme se mnohokrát potýkali s tím, že jsme měli nízké daňové výnosy jako obec, která je v rozmezí od 1 500 do 10 000 obyvatel. Teď jsme na tom mnohem líp a samozřejmě bychom mohli být ještě lépe a nemuseli bychom - já to říkám vždycky a na rovinu - nemuseli bychom se prosit o dotace, které poskytují jednotlivá ministerstva, která by je vůbec nemusela řešit, protože dotace jsou od toho, aby vždycky nastal nějaký problém mezi jednotlivými lidmi v naší společnosti. Takže pokud by to šlo, zrušme dotace úplně, rozdělme je rozpočtovým určením daní. Obce a města určitě vědí, kterým směrem mají podporovat výstavbu ve své obci, kterým směrem mají rozšiřovat, jak se říká, občanskou vybavenost a podobně. A ze své zkušenosti, co mám za 17 let starostování, tak vám mohu říct, že ani za 25 let nemají některé obce všechno uděláno. Nemají chodníky, nemají kanalizace, nemají cesty opraveny jenom proto, že nemají dostatek peněz v rozpočtovém určení daní. Takže věřím, že to podpoříte, aby to mohlo fungovat daleko a mnohem lépe a jednodušeji i v budoucnu. Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dál nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. S faktickou poznámkou, předpokládám, pane poslanče? Tak prosím. Pan poslanec Bendl, prosím.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové já bych chtěl také k tomu návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který umožňuje, a po věřte mi dlouhé diskusi napříč politickým spektrem jsme se rozhodli tento pozměňující návrh podpořit, aby mohlo být přispěno i obcím. Chci velmi apelovat na ty z vás, kteří sedíte v obecních zastupitelstvech, abyste ten návrh podpořili. I komunální volby budou. A myslím si, že není potřeba zvedat příjmy obcí, tak jak to děláme teď v podstatě účelově před krajskými volbami, ale že bychom měli pomoci obcím.

  Bavili jsme se o tom, že budou potřeba peníze na kofinancování projektů z evropských peněz tak, aby obce měly vlastní finanční prostředky. Nejvíce je pálí zejména místní komunikace, na které stát zjevně finanční prostředky dát příliš nechce nebo nemůže. Tímto způsobem bychom alespoň trochu některým obcím pomohli. Velmi vás žádám o to, abyste pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj podpořili. Děkuji vám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášky nemám, tudíž podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Zeptám se pana zpravodaje - já zde nemám v poznámkách, že by padl jakýkoliv hlasovatelný návrh. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi.

  Budeme pokračovat bodem

  Upozorňuji, že je navrženo, abychom se návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Pokud je zde zájem o uplatnění veta, samozřejmě bude k tomu prostor. Jakkoliv asi si troufnu již teď odhadnout, že veto bude. Ale abychom dostáli proceduře, tak nejprve vystoupí pan ministr zahraničních věcí. Prosím.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám předložil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014., o státní službě. A dovolte mi, abych zdůvodnil, proč vám tady tento návrh na změnu předkládám.

  Není to tedy dávno, co jsme přijali tuto poměrně dost revoluční změnu v Poslanecké sněmovně. Ta změna skutečně, jak my sami pozorujeme, ti kteří ji aplikujeme, je opravdu změnou zcela principiální a zásadní a její aplikace se pravděpodobně ne vždy děje úplně snadno. Ale jestli někde je to zvlášť velký problém, tak je to na Ministerstvu zahraničí, protože Ministerstvo zahraničí je svou povahou v něčem na hony vzdáleno těm principům, na kterých je zákon o státní službě postaven. Nám se podařilo v zásadě do toho zákona o státní službě zapracovat velkou část věcí, které dokázaly zachytit specifikum zahraniční služby. Nicméně dnes si myslím, že bylo prakticky nemožné, možná i kdyby bylo více času na projednání toho zákona, bylo nemožné odhadnout všechny věci, na které při té realizaci narazíme. Ten důvod je v tom, co jsem řekl. Zákon o státní službě je založen na dvou principech, na předvídatelnosti a stabilizaci, zatímco práce na Ministerstvu zahraničí je založena na změně a na rotacích. Principem práce na Ministerstvu zahraničí je, že ti, kteří jsou zaměstnanci, jsou po určitou dobu v České republice a pak je velká část z nich vysílána do zahraničí. A právě tato změna je vlastně principem, kterým ministerstvo pracuje a který je dokonce ve sporu jakoby základním, s celým duchem a snahou zákona o státní službě stabilizovat.

  Takže to, co vám předkládám, je ryze technická novela, která řeší vlastně technický problém, jak zajistit při platnosti zákona o státní službě, aby tyto rotace vůbec byly možné. A nejedná se jenom o rotace jednotlivých jakoby přímo zaměstnanců, kteří jsou diplomaty. Jedná se třeba taky o jejich rodinné příslušníky. A vy si řeknete "tak dobře, to je slaďování rodinného života", ale tam jde o víc. Pro nás je nesmírně výhodné, když můžeme zaměstnávat rodinné příslušníky diplomatů, kteří vyjíždějí. Já vám to řeknu velmi jednoduše. Pokud nedokážeme prosadit tuto úpravu, tak to pro nás znamená ztrátu minus 80 mil. korun. My prostě na zaměstnávání rodinných příslušníků ušetříme 80 mil. korun z rozpočtu Ministerstva zahraničí. Pro nás to má konkrétní dopady, které bych mohl vyčíslit, ta možnost zaměstnávat rodinné příslušníky. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navázal na pana ministra Zaorálka. Ten návrh zákona je relativně úsporný, což nebývá vždy obvyklé. Změna se týká v uvozovkách pouze šesti paragrafů služebního zákona. Souhlasil bych naprosto s tím, že výkon zahraniční služby je velmi specifická oblast. Debaty, které probíhaly při jednání o služebním zákonu, v některých věcech samozřejmě zohlednily a snažily se zohlednit tato specifika, nicméně praxe ukazuje, že je třeba do zákona znovu sáhnout nikoliv z důvodů nějakých technokratických, ale z ryze praktických a z důvodů, které jsou odůvodnitelné a jsou v souladu se zdravým rozumem, a myslím si, že pan ministr je tady velmi přesně popsal.

  Cílem je několik změn, které by podle mého názoru neměly budit velké emoce, a navíc, což také nebývá u všech zákonů obvyklé, zákon by měl přinést úspory, nikoliv další výdaje, které by následně putovaly na Ministerstvo zahraničí, takže i v tom si myslím, že si zaslouží podporu Sněmovny.

  To, co je avizováno, je to, že zákon s velkou pravděpodobností nebude možné schválit v jednom čtení, tedy podle § 90 odst. 2 jednacího řádu, což ale podle mého názoru není úplně na škodu, protože určitě můžeme využít čas, který by nám byl dán, k přípravě pozměňovacích návrhů. A já bych jen poprosil, pokud bude tento institut využit, aby se pokud možno zkrátila lhůta na maximum, to znamená, aby buď byla 30denní nebo kratší podle toho, jak by se tato věc podařila dohodnout v rámci ostatních klubů.

  Zmíním pouze jednu věc, která byla diskutována v médiích, o které hovořil pan ministr, to znamená možnost vyslat k výkonu zahraniční služby danou osobu bez jejího souhlasu, a to až na dobu jednoho roku. Já jsem zaznamenal výtky, které se samozřejmě objevily. Je to logické, protože pokud je něco bez souhlasu, tak to může budit emoce těch, kteří by dnes mohli se této věci bránit. Já myslím, že je potřeba si uvědomit, že se jedná o službu státu a že není možné, pokud je člověk ve službě státu, má za to slušný příjem, má to jako své povolání, si úplně vybírat, kam půjde a kam nepůjde, a nechávat to tak trošku na tom, kde se mu bude líbit a kde ne.

  Na straně druhé je třeba omezení vnímat tak, jak jsou nastavena, a je potřeba se určitě zamyslet nad tím, zda jeden rok je doba dlouhá, nebo krátká, protože například z hlediska rodinného života to může být značně zatěžující, a zda zde budou, nebo nebudou nějaké kontrolní mechanismy, které by bránily zneužití tohoto institutu. Ale to je věc, o které jsme určitě schopni se ve výboru bavit, a příslib pana ministra je, že určitě tu debatu s námi ministerstvo povede, takže já myslím, že pokud tyto výhrady budou zaznívat, tak je možné je odstranit.

  Takže ještě jednou bych chtěl požádat o podporu tohoto návrhu zákona, a pokud by byl využit institut veta, tak požádal o to, aby se lhůta zkrátila na 30 dnů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já eviduji váš návrh. Otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Jelikož někteří poslanci z ÚPV mně avizují, že tam může být problém v tom, jak je tento zákon navrhován, tak jménem tří klubů - TOP 09, ODS a Úsvitu - dávám veto na projednávání v režimu § 90 odst. 2.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím řádně přihlášené do rozpravy pana poslance Plíška. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřil k předkládané novele zákona o státní službě. Na začátku si dovolím konstatovat, že příliš nerozumím tomu, proč několik měsíců po účinnosti, protože služební zákon nabyl účinnosti k 1. lednu tohoto roku, a po samotné systemizaci pracovních míst, kde které došlo k 1. 7. tohoto roku, po tak krátké době musíme mít zde novelu služebního zákona, když si všichni ještě vzpomínáme, jak v loňském roce probíhala složitá jednání. Nakonec se vládní koalice s částí opozice dohodla na znění tohoto služebního zákona. U těch jednání byl také přítomen mj. pan ministr zahraniční a já si vzpomínám, že i tehdy se vedla debata, jestli zahraniční státní služba má mít určité výjimky z tohoto zákona, anebo zda tyto výjimky mají být spíše ojedinělé a výjimečné. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Šarapatku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych a konto mého předřečníka. Chtěl říct, že jeho připomínky se týkaly spíše formulací, a domnívám se, že není příliš obeznámen s fungováním zahraniční služby. Tak jak on to říkal, to skutečně nejde. Ale já se spolu s ním domnívám, že ta novela nevyřeší problém na ministerstvu. Já se domnívám, že zahraniční služba by měla být řešena zvláštním zákonem.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Bendu. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, páni ministři, dámy a pánové, já bych chtěl také krátce okomentovat zejména důvod, pro který jsme vznesli veto na tento návrh zákona, ale navážu na to, co říkal můj předřečník ve faktické poznámce.

  Myslím, že všechny návrhy, které jsou nám zde dneska ministerstvem zahraničí, respektive vládou jako celkem, ale fakticky zpracované ministerstvem zahraničí, překládány, ukazují na to, že na zahraniční službu se striktní zákon o státní službě v podstatě nehodí. Otázka samozřejmě zní, jestli se zákon o státní službě hodí vůbec na spravování státu. Víte, že o tom mám velkou pochybnost. Mnohokrát jsem ji tady vyslovoval. Přesto si tato vládní koalice prostřednictvím svých poslanců za nadšené podpory Evropské unie vynutila, že zákon o státní službě mít musíme a máme, a myslím, že teď jenom všichni smutně koukají, kromě toho, že se podařilo na úřadech řadu lidí vyměnit a dosadit vlastní, co to dělá a bude dělat do budoucna. Setkáváme se s tím na každém kroku. Státní služba v zahraničí je jenom jednou z oblastí, kde se ukazuje, jak neuvěřitelné problémy to dělá.

  Já bych měl jednu připomínku k tomu návrhu, toho, co tam chybí. Já jsem předpokládal, že když ministerstvo ohlásilo s velikou slávou, že předloží návrh novely zákona o státní službě k řešení problémů zamini, že první problém, který budou řešit, je problém s velvyslankyněmi, respektive velvyslanci, kterým je přes 70, který vyvolává velké mediální, řekněme, ozvěny. Dobře víme, že stáhnout Filipiovou ze Sýrie by byla prostě zoufalá hloupost, ale přesto to je jediná věc, o které se veřejně mluví a která v návrhu vůbec řešena není. Ona možná má nějaké jiné řešení, já teď nechci pana ministra nutit k tomu, aby nám ho tady říkal, jestli nám ho říkat chce, nebo nechce. Ale přesto jsem byl překvapen, že jediná věc, která mi připadala, že opravdu spěchá a musí být učiněna, jinak se na konci roku dostaneme do lehce absurdní situace, tak ta v návrhu obsažena není.

  Naopak jsou v něm obsaženy - já bych řekl, že je to takový typický úřednický materiál. Úředníci zamini zjistili, že některé věci se pro ně nehodí, protože se jim tak jako blbě rotuje a blbě se vrací z těch zahraničních misí do těch neobsazených míst a zase volně vyjíždí na mise. Tak zkoušejí vymyslet, jak by se jim mohlo rotovat lépe a mohli mít po celou dobu zajištěno, že v té státní službě budou. Myslím si, že chtějí-li rotovat a chtějí-li,tak jak popisoval pan ministr, být spíše na řešení krizových situací, možná vůbec neměli být pod státní službou a pod představou toho, že mají na celý život vystaráno a už nikdy nebudou muset žádného ministra a někoho podobného poslechnout, to si možná měli rozmyslet předem. Ale teď se tak snaží uchovat si výhody ze zákona o státní službě a současně uchovat si výhody a privilegia, na které byly dlouhodobě zvyklí na Ministerstvu zahraničních věcí, a to bez ohledu na to, jaký tam seděl ministr nebo jaké bylo obsazení vlády. To je prostě notorieta Ministerstva zahraničních věcí. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Připraví se paní poslankyně Pastuchová.

 • Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové. Se zaujetím jsem poslouchal pana ministra zahraničí a musel jsem se usmívat, když sem přichází člen vlády a dlouze přesvědčuje nikoliv opoziční poslance, protože opozice tady dělala možné a nemožné, abyste takovouto konstrukci zákona o státní službě nepřijali, a bylo to tady poměrně veselé období, kdy jsme si tento zákon o státní službě užívali, a teď, po několika měsících, přichází z mého pohledu jeden z významných ministrů této vlády, což mu dodává odvahy na to, aby přišel s návrhem zákona a přesvědčoval zejména ty, kteří pro tento návrh zákona o státní službě hlasovali, aby jej změnili po těch pár měsících fungování, protože něco je tam absolutně špatně, ale je to jenom šest paragrafů. Vlastně nic moc se neděje, v zásadě nám jenom některé věci nevyhovují.

  Myslím si, že tam je toho hodně. Nicméně na margo toho, že pan ministr zahraničí tady říká, že ušetří zhruba 80 milionů korun, já můžu říct, že by se ušetřily za řády větší, kdyby návrh zákona o státní službě nebyl v té podobě, ve které je. Takže kdyby šlo opravdu vládě o to, aby ušetřila, pak by ten zákon měl jinou, mnohem jednodušší konstrukci. On totiž nepřináší problémy jenom Ministerstvu zahraničí, ale například i Ministerstvu pro místní rozvoj, kde vidíme, že někteří úředníci jsou v režimu státní služby a dělají tutéž práci jako úředníci, kteří v režimu státní služby nejsou, jsou jinak honorováni, mají jiné technické a zejména takové to sociální zázemí apod. Myslím si, že ten zákon v praxi se brzy ukáže, že budou odvážnější i další ministři a budou přicházet a budou říkat: "Ještě jenom dva, tři, čtyři paragrafy, protože to opravdu nefunguje a my to potřebujeme nutně. Ukazuje se, že ten zákon musíme vlastně trochu opravit. My ho potřebujeme, ale ne v téhle té podobě."

  Mne by moc zajímalo, zdali by ministr zahraničí nebo někdo jiný nebo kdokoliv řekl, jestli uděláme-li tam nějaké zásadní změny v Poslanecké sněmovně, bude potřeba novou nějakou dodatečnou notifikaci, nebo jestli s tím bude třeba jezdit do Bruselu, nebo jestli si můžeme změny udělat, jaké chceme, bez toho, aniž bychom museli notifikovat tyto změny. Zda se domníváme, že to není třeba, když ten zákon a jeho záměr musel být notifikován v Bruselu. Zda toto pravidlo nezkomplikuje život nejenom Ministerstvu zahraničí, zdali tím není ovlivněna nějak platnost celého zákona.

  Chci se zeptat, jestli se to týká - protože nejsem odborník přes diplomaty a jejich zázemí na to, jak fungují naši diplomaté v zahraničí a jaké mají pracovněprávní smlouvy apod. Nicméně vím, že i jiná ministerstva - například Ministerstvo zemědělství chce vysílat své zástupce, nebo zástupce České republiky, kteří nás mají reprezentovat a domlouvat, zprostředkovávat byznys s českými zemědělskými firmami v zahraničí. Zda se to týká i této oblasti, nebo jestli je tato oblast z toho vyjmutá a jí se to netýká. Možná že ne, já to netvrdím. Jenom se chci zeptat, zda jsme si jisti, že jich se to netýká. Možná jsou to i z Ministerstva průmyslu a obchodu nebo jiných ministerstev lidé, kteří užívají status diplomata. Nejsem si jistý, proto se na to ptám.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr zahraničí. Pane ministře, chtěl jste přednostní právo. Prosím, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Děkuji za rozpravu a samozřejmě se nebráním tomu se důkladně zabývat těmi změnami ve výborech nebo ve výboru. Rád bych zareagoval nejdřív na některé věci, které se dají zodpovědět poměrně jednoznačně.

  Na začátku jsem řekl, že se jedná o technickou novelu. Rozhodně jsem přesvědčen, že žádná notifikace v této chvíli nebude nutná. To je změna, která podle mne není tak zdaleka zásadní.

  Pořád si myslím, že to není tak, jak tady bylo řečeno, že teď se tady spustí série novel zákona o státní službě, protože jsem si tady dal práci s tím pokusit se vysvětlit, že opravdu v případě Ministerstva zahraničí je to velmi nestandardní věc. To má zřejmě pan poslanec Benda trochu pravdu, že jsme si na sebe ušili bič. Myslím si, i když se to dělalo v poměrně dost velkém tempu, tak si dokonce dnes myslím, že kdyby bylo víc času, tak to bylo skoro nemožné tyto dva různé principy - trochu jako oheň a voda - spojit a najít to řešení okamžitě. To je opravdu těžká věc a my jsme museli zjistit, jak se to bude chovat, abychom přišli - a tohle jsou nejnaléhavější věci, a já si myslím, že my to teď dáváme urgentně, protože tohle potřebujeme, protože jinak by se některé věci úplně zastavily, protože to slovo vám mohu říci, zde nám čekají lidé, které potřebujeme zaměstnat, ať jsou to místní síly, jak jsem je tady popisoval, naši občané v zahraničí, nebo rodinní příslušníci, a my bychom opravdu ztráceli. Takže toto je urgentní věc. Jsem přesvědčen - a připravujeme, pracujeme a budeme pracovat na zákonu o zahraniční službě. Myslím si, že to do budoucna je nutné, ale teď v této chvíli řešíme jenom to, co má zajistit základní chod ministerstva, aniž bychom měli i ty finanční ztráty, o kterých jsem mluvil a které by byly velmi nepříjemné.

  Potom k tomu, co tady zaznělo, co se týče toho, co říkal pan poslanec Bendl. To se týká třeba, jestli měl na mysli ekonomické diplomaty, tak rozhodně to jsou ty typy funkcí, které patří do těch, o kterých je tady řeč. To znamená, i tyto funkce jsou ty, se kterými často potřebujeme rychle pracovat, a těch se týká i typ rodinní příslušníci. To znamená, je to ta skupina těch, kteří jsou zasažení a kteří mohou být zasaženi. Zrovna oblast ekonomické diplomacie - tyto změny jsou právě také proto, abychom její funkčnost zajistili. Takže jestli máte obavu o tuto oblast, tak vám garantuji, že tato změna je pro nás opravdu nesmírně důležitá, abychom v této oblasti udrželi plnou funkčnost fungování zastupitelských úřadů. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Jako prvního prosím k mikrofonu pana poslance Bendu. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, kdyby s tím pan ministr nezačal, tak bych ani vystupovat nešel. To jsou věty, které jsme říkali my před rokem. Ministr má mít právo přivést si svůj tým. Co dělá zákon o státní službě? Úplně toto právo blokuje, říká - státní služba je zcela nezávislá na ministrovi a můžete si přivést možná sekretářku a tiskového mluvčího. A když se tady tak rozvášňujete, tak já se ptám, kolik lidí bylo na Ministerstvu zahraničních věcí od voleb do dneška vyměněno, kteří do budoucna spadají pod služební zákon. Já tvrdím, že jsou to stovky lidí. Možná mě přesvědčíte že ne. Stovky lidí, které jste vyměnil a které pro každého dalšího ministra zákon o státní službě blokuje. Další ministerstva jsou na tom podobně. Takže mně tady teď nekažte obecnou teorii, že ministr má mít právo přivést své lidi, když zákon, který vy jste chtěl a vy jste jím podmínili své vládnutí, říká: ministr si nemůže kromě uklízeček přivést nikoho. A vy jste využili té poslední vteřiny před tím, kdy to ještě šlo, abyste si tam všechny ty lidi dovedli.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím faktickou - pane ministře, faktické poznámky mají přednost. Já se omlouvám, ale mám tady dvě faktické před vámi. První je pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Mne pan ministr zahraničí inspiroval k interpelaci na premiéra České republiky, aby nechal spočítat lidi, kteří byli těsně předtím, než se z nich stali státní zaměstnanci pod zákonem o státní službě, kolik jich bylo vyměněno, aby bylo jasno, že to není tým ministra.

  My jsme tady celou dobu upozorňovali na fakt, že přijetím zákona o státní službě dojde k zabetonování státní správy jako celku. A v podstatě, a to mi věřte, to se jednou stane, protože tímhle zákonem jsme to založili - jestliže dneska Česká republika protestuje proti tomu, co se děje dětem paní Michalákové, jestli říkám správně to jméno, tak to je výsledek v uvozovkách zákona o státní službě, kdy vám ministr norské vlády říká "já s tím nemůžu nic dělat, ti úředníci už to rozhodli, tak co bych asi s tím mohl dělat".

  Každý paragraf, který z toho zákona vypadne, je dobře.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S další faktickou poprosím pana poslance Plíška. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Pana ministře, jestli chcete faktickou, tak ještě musíte vydržet, ještě jsou tam další. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jenom krátce v reakci na pana ministra. Opozice nekritizuje to, že si každý ministr po volbách přivede na ministerstvo své lidi, a to do kabinetu ministra nebo jako politického náměstka nebo poradce, ale kritizuje to, že na ryze odborné funkce v režimu zákona o státní službě byli dosazeni funkcionáři koaličních stran, politici, nikoliv odborníci, protože zákon o státní službě je o odborném výkonu státní služby. To abychom si rozuměli.

  Znovu se pana ministra zeptám, protože mi na to neodpověděl. Vládní legislativa skutečně upozorňuje na dva zásadní problémy. Jeden je výjimka z povinnosti konat výběrová řízení na služební místa a druhý odpuštění vykonání zkoušky státních zaměstnanců, to znamená, že by nebyla povinnost konat tuto zkoušku. Jak se s těmito připomínkami vládní legislativy Ministerstvo zahraničí vypořádalo?

  Také se mi příliš nezdá ta jednoduchá odpověď, že novela nebude muset být notifikována v Evropské komisi. Já si to úplně nemyslím a chtěl bych, abychom to dostali písemně ať už od Ministerstva zahraničí, nebo garanta zákona o státní službě Ministerstva vnitra, nebo Ministerstva pro místní rozvoj.

  Já si myslím, pane ministře, že tak jednoduché to úplně není. Díky. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou poprosím paní poslankyni Kovářovou, připraví se pan poslanec Klán. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já dobře rozumím tomu, že předložený návrh se zabývá problémy, které takříkajíc hoří, a jak moc hoří, to dokládá i skutečnost, že je požadován postup podle § 90 odst. 2 našeho jednacího řádu. Pan ministr zde říkal, že to opravdu hoří, že je potřeba to schválit. Mě by však zajímalo, zda vláda předpokládá cestou novely zákona řešení také dalších problémů, které se v průběhu účinnosti nového služebního zákona vyskytly, a pokud ano, tak by mě zajímalo, kdy lze očekávat její předložení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou poprosím pana poslance Klána. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, mně to nakonec nedalo, než bych se dostal na řadu po paní poslankyni Pastuchové, se zeptat pravicových poslankyň a poslanců, kdo pro ten zákon hlasoval, když se tady loni projednával. Byli jste to vy. Minulé léto, vlastně minulý rok v létě jste ten služební zákon také tvořili. Tvořili, ale i si myslím a dokážu říci, poměrně vyděračskou politikou. Můžu tady říct, že já jsem pro ten zákon nehlasoval, stejně jako poslanecký klub KSČM. Nikdo z nás pro to ruku nezvedl, protože jsme předtím věděli, že nastanou tyto problémy, ale k nim se ještě vyjádřím v obecné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou poprosím pana ministra, zdali o ni má zájem. Je tomu tak, prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Jsem rád, že mohu zareagovat na ty dotazy, zvlášť proto, že konečně mohu zastavit ten let legend, které tady zaznívají. Já jsem byl dotázán, kolik jsem tedy vyměnil zaměstnanců na Ministerstvu zahraničí. Opravdu mě těší, že na to teď mohu odpovědět, protože tady bylo řečeno, že to byly stovky, pan poslanec Benda řekl, že to byly stovky. Dovolte mi, abych vám sdělil, že, já nevím, z těch 1 800 zaměstnanců ministerstva se ty výměny týkaly něco přes třicet, tak pětatřicet, a pod zákon o státní službě jich patří tak dvacet. A to jsem schopen vám doložit. Takže já bych byl rád, kdyby se tady už neopakovaly ty mýty o tom, že jsem vyměnil stovky. Samozřejmě v tom jsem se choval jinak než můj předchůdce, který, jak je známo, vyměnil 350. Takže jsem byl opravdu skromný v porovnání s tím, co se na ministerstvu dělo v minulých letech, a nikdo mě za to nepochválil, že jsem tedy byl takto přiměřený. Naopak jsem to tady schytal za stovky, které, jak říkám, jsou legendou, kterou si někdo vymyslel. Já bych byl rád, nepodléhejte tolik těm někdy mediálním obrazům, které se vytvářejí. Já si připadám, že jsem v tom mohl být ještě daleko zásadnější, zvlášť kdybych se řídil příkladem těch, kteří byli na ministerstvu přede mnou. A já prostě tvrdím, že těch několik desítek lidí si má právo ministr zahraničí jako jiný přivést, a vlastně mi vadí, že je toto právo zpochybňováno. Takže doufám, že tím ta debata skončí.

  A co se týče toho dalšího, tak co se týče možností nebo toho, že by tady byla... Nevykonávání zkoušek nebo ta možnost, jak bylo řečeno, že by byla možnost pro některé mít výjimku ze skládání zkoušek. Já bych chtěl opět upozornit na to, že to není tak, že ta možnost je něčím absolutním, to znamená, že by to bylo něco, co by platilo -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám, dvě minuty jsou pryč. Děkuji.

  Další dvě faktické poznámky pana poslance - Bendla a pana poslance Bendy. Pan poslanec Benda ruší, pan Bendl přichází k mikrofonu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Pane ministře, diskuse k tomu neskončí. Opravdu jste nás inspiroval k tomu, abychom se zeptali premiéra, jak si vedli jednotliví ministři. Tím vůbec nezpochybňuji to, že jste si přivedl na Ministerstvo zahraničí dvacet lidí, myslím, že to je nějaký odhad, který bude dobře dát na papír, ale podle mých informací to budou řády stovek. Nemyslím u vás, na Ministerstvu zahraničí, ale jsou ministerstva, kde se to bezesporu těm stovkám bude minimálně blížit, ne-li víc. Myslím si, že to bude stát za to, aby veřejnost věděla, jak česká vláda využila té situace a rychle před přijetím zákona o státní službě vyměnila řadu úředníků.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášenou paní poslankyni Pastuchovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já bych se také ráda vyjádřila k tomuto zákonu, hlavně k § 67, jak říkali moji předřečníci. Já mám bývalé přátele, kteří také pracovali v cizině, byli vysláni Ministerstvem zahraničí, a vím, že se připravovali na tu cestu docela dlouhou dobu a museli si zajistit spoustu věcí, co se týče rodin a všeho. Neumím si představit, že by je ze dne na den někdo vyslal na rok bez jejich souhlasu pryč. Myslím si, že není dobré, pokud si Ministerstvo zahraničních věcí řeší nedostatky své personální politiky formou zákona. Myslím si, že by se to dalo řešit, tyto obtížné destinace, nějakými benefity, jako je to dle informací třeba ve státech Belgie a Švédsko. A myslím si, že diplomat není voják. Ještě to Ministerstvo obrany možná, ale Ministerstvo zahraničních věcí, s tím bych opravdu nemohla souhlasit, bez souhlasu někam vyslat na jeden rok. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Klána, který je řádně přihlášen. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, nyní už tedy řádně se hlásím do rozpravy. Řeknu zde několik připomínek. Kromě toho odpolitizování státní správy, že k tomu měl pomoci služební zákon, který byl schválen před rokem, a systemizace vlastně probíhala do 1. 7., tak se zjišťují tyto problémy jako první na Ministerstvu zahraničních věcí. A nebojím se říci, že samozřejmě přijdou i další ministerstva, která budou mít nějaký problém, protože ten služební zákon je sám o sobě nedokonalý. A zde si řekněme, už jsem to tady říkal ve faktické poznámce, že ten služební zákon de facto vytvořila pravicová opozice. Sama si to vytvořila. Samozřejmě sociální demokracie a samozřejmě vládní koalice byla slabá na to, aby vlastně nějakým způsobem odolávala a mohl platit služební zákon z roku 2002. Tenkrát v létě se nad tím pořád vedly nějaké diskuse, mohlo být generální ředitelství státní služby. Nyní je to všechno udělané pod Ministerstvem vnitra. O supernáměstkovi potažmo teď není ani vidu ani slechu, nějak jsem o něm moc neslyšel - omlouvám se za svoji menší hlasovou indispozici - takže ani nevím, kde pan náměstek poslední dobou je, protože poslední měsíce o něm nic nevím.

  Ale nyní zpátky k té zahraniční službě. Já se chci zeptat pana ministra, kolik má politických náměstků, protože služební zákon zavádí tento instrument, který byl samozřejmě jablkem sváru různých debat. Na ministerstvu můžou být tzv. političtí náměstci, zda máte jednoho, dva nebo žádného, já teď přesně nevím, tak bych se vás chtěl při této příležitosti zeptat, a zda opravdu došlo k odpolitizování na Ministerstvu zahraničních věcí, protože služební zákon to má dělat. Přijde mi v té rozpravě, možná se v tom trošku ztrácím, jako by se služební zákon na ministerstvo nevztahoval, i když je to jeden z ústředních orgánů státní správy.

  K tomu § 67 ohledně toho jednoho roku. Chci se zeptat, kdo bude určovat onu délku jednoho roku, zda dá třeba dva měsíce, půl roku, rok tomu dotyčnému bez jeho souhlasu.

  Ještě bych chtěl ve stručnosti říci, že samozřejmě tímto tiskem by se měl zabývat také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože jsme tam řešili služební zákon a chci se zeptat na různé věci pana předkladatele, takže navrhnu ještě samozřejmě při přikazování do výborů ještě výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

  To by bylo vše, děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Benešíka, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážená vládo, já si myslím, že ten zákon má naprosto ratio. Oni diplomati a zaměstnanci zastupitelských úřadů mají rodiny, oni by většinou rádi vedli i rodinný život, ale velmi často jsou daleko a není to možné. Čili já tento návrh osobně vítám, ztotožňuji se s velkou části toho, co řekl pan ministr, že to může vyřešit... nebo že to může být pro Českou republiku i velmi ekonomicky výhodné. Otázka, jak nastavíme parametry, to, co říkal pan kolega, samozřejmě vaším prostřednictvím, Marek Benda ohledně nastavení těch parametrů, kdo bude považovaný za rodinného příslušníka, to je velmi důležité, protože manželku nevyměníte ze dne na den, ale přítelkyni vyměníte velmi rychle. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dále prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se tu musím ohradit proti slovům, že snad služební zákon upekla nebo dala dohromady pravicová opozice. My jsme zabránili některým zvěrstvům, ale to ještě neznamená, že tam nejsou další. Prosadila si to koalice naprosto zběsile a samozřejmě, tak jak je různorodá státní správa a další instituce, no tak teď naráží na problémy, na které jsme upozorňovali, takto rychle ušít zákon za každou cenu. Tak za každou cenu a tohle je důsledek. Ale nevím, o co se tady dohadujete. Tak se to dá do příslušného výboru, tam padnou pozměňovací návrhy a pak se to bude nějakým způsobem řešit. Ale musím se ohradit proti tomu - my snad za chvilku budeme moci i za to, co páchá tento spolek, který shodou okolností si občané zvolili, nebo tady se dal dohromady, a říká si vládní koalice. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Urbana. Prosím, máte slovo .

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní místopředsedkyně. Mně je z té debaty, kolegyně a kolegové, tak trochu smutno, protože když se bavíme o těch lidech, kteří zastupují a mají zastupovat Českou republiku, tak já jsem si myslel, že to jsou ti nejlepší, které posíláme do zahraničí, a že pro ně je čest s tím lvíčkem na prsou zastupovat Českou republiku. A tady v některých detailech je vlastně jako osobnostně dehonestována skupina lidí, kteří jistě nemají lehkou práci v zahraničí, a proto bych si velmi přál, kdybychom to nějak otočili, kdybychom se na to dívali pozitivně. Oni mají úkol, mají poslání podle mého názoru, je to čest pro většinu z nich, jsem si jist, tuto funkci vykonávat. Samozřejmě, jestli je potřeba řešit nějaké technické podmínky nebo nějaké organizační podmínky pro to, aby mohli tu roli se ctí plnit lépe, tak jim to umožněme. A to je zřejmě novela toho zákona. Myslím, že bychom neměli tu službu dehonestovat tím, že Zaorálek si tam někoho nabral, bůhvíkoho, že ti lidé nejsou ochotni nějak komunikovat o úkolech, které mají v zahraničí reprezentovat a vykonávat, atd. Z tohoto pohledu, a zvlášť v oblasti ekonomické diplomacie, bych si samozřejmě přál, abychom měli mnohem více zástupců, možná i v jiných destinacích, než jsou dnes, protože to je velká příležitost pro to, aby česká země prosperovala a rostla životní úroveň. Protože my jsme a vždy zůstaneme zemí, která bude existovat dobře, nebo špatně na základě toho, co tady vyrobí a vyveze do zahraničí. Takže prosím jen o to, aby se o těch lidech mluvilo pozitivně, nikoliv abychom hledali nějaké negativní příklady. Děkuji pěkně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s řádnou přihláškou pana poslance Bendu. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, když udělám chybu, tak ji uznám. Chtěl jsem se tu jen omluvit panu ministrovi za ty stovky. To je asi opravdu můj překlep. Beru vážně jeho čísla 20 a 35, nechám je prověřit, ale za stovky se omlouvám a omlouvám se, že tady zazněly, myslím, že to je férové, když člověk něco řekne špatně, tak to přiznat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Takový malý rozpor v našem klubu. Já jsem si ta čísla mezitím prověřit nechal. My jsme podle § 106 požádali k loňskému červenci o údaje, kolik lidí odešlo a naopak nastoupilo na Ministerstvo zahraničních věcí za dobu, kdy tam je pan ministr zahraničí Zaorálek. Takže od toho ledna 2014 do července 2014 nám váš úřad písemně odpověděl, já vám to klidně, pane ministře, půjčím, že odešlo 106 zaměstnanců a nově bylo přijato 55. A od té doby už uplynulo dalších 14 měsíců. Dovolte mi, abych citoval vaše slova z Lidových novin: Za rok a čtvrt, což je někdy duben letošního roku, co tu jsem, se změnilo zhruba 50 lidí na vedoucích místech. Ne všech. - A vy nám dneska říkáte, že jich bylo 30. Takže popíráte svá slova v Lidových novinách, když jste řekl na vedoucích místech 50, a popíráte odpověď z loňského července, kdy váš úřad nám odpověděl, že jich bylo 106.

  Takže já bych chtěl vědět, na základě čeho jste dneska tu číslovku použil, jestli se váš úřad mýlil v červenci 2014, 106 minus - plus 55, jestli jste se mýlil vy, který říkal v dubnu letošního roku 50 na vedoucích místech. Ještě cituji: Já jsem si jich přivedl asi 12 a z toho jsou jenom tři sociální demokraté. No to je 25 % z toho, co jste si přivedl. To zase není úplné odpolitizování nebo nula. A říkám, to cituji váš rozhovor. Souhlasím, že to je z mediální divize vašeho koaličního partnera a ne sociální demokracie. Říkal, že tam bylo vyměněno zhruba 130 lidí, oni tam identifikovali, že tam je silná skupina mladých sociálních demokratů. Takže pane ministře, které číslo platí: 106, které váš úřad řekl loni v červenci, 50 jenom na vedoucích místech, které jste vy zmínil letos v dubnu, nebo 30? Ještě půl roku a budete říkat, že jste vlastně nevyhodil vůbec nikoho, že jste jenom přijímal. Což by nebylo nijak výjimečné, když sleduji, jak vláda navyšuje počty úředníků. Ale nemůžete říkat v červenci 100. Anebo těch 30 je od toho dubna, tomu bych i věřil, že to se nějakým způsobem stalo. Děkuji, že mi to pak vysvětlíte.

  A obecně. Pan poslanec Klán říkal, že služební zákon napsala pravicová opozice. Kdyby to byla pravda, tak ten zákon je mnohem lepší. Nám se podařilo, a už to říkal František Laudát, odstranit ty největší nedostatky, a mnoho věcí, na které jsme upozorňovali, dnes reálně působí problémy. Já zmíním jen některé. My jsme protestovali proti zrušení smluvních platů. Teď ministři řeší problém zejména u špičkových lékařů, že jim nemohou nabídnou smluvní platy. Problém, na který jsme upozorňovali, který byl odmítnut. My jsme v debatách odmítali paušální věk 70 let pro odchod do důchodu. Říkali jsme, ať je tam nějaká možnost, každý není stejný, ať je nějaká možnost rozhodovat. Vláda to odmítla, dneska ten problém reálně řeší. My jsme chtěli větší prostupnost a více otevření veřejné správy pro odborníky, kteří se osvědčili v privátní sféře. I to jste odmítli, a pak občas slyším: nejsou lidi. No nemohou, protože se nemohou přihlásit, protože nesplňují, a ti úspěšní nebudou začínat na referentských pozicích. Proč by to dělali, když jsou úspěšní v privátním sektoru a mohli by z fleku fungovat na řídicích pozicích i ve veřejné správě?

  A k té debatě o kvalitě diplomatického sboru. Tak já myslím, že je poctivé říct, že to je jako všude jinde. Myslím, že mnozí z nás jezdí se Sněmovnou, ať už s panem předsedou Hamáčkem, s některými z místopředsedů nebo s výbory, na služební cesty a potkávají se s našimi velvyslanci. A mnozí jsou fakt skvělí a vynikající. Pak jsou někteří, kteří jsou průměrní, a pak jsou někteří, že se stydím, že jsem ze stejného státu. Ale to není věc má a není to ani věc, abych to tady řešil na mikrofon a takovým způsobem mluvil v obecné rovině o diplomatické službě. Takže to platí jako všude. Jsou tam skvělí a vynikající, těm vytvářejme podmínky, pak jsou ti průměrní, ty motivujme, aby se stali také vynikajícími a skvělými, a pak jsou ti podprůměrní a těch se zbavme. Ale zase je problém v tom, jak to funguje.

  A ten nápad posílat diplomaty bez souhlasu, prostě není dobrý. Podle mě to je jenom nástroj, jak se zbavovat nepohodlných lidí. Jsou určitě, a pan ministr to ví mnohem lépe než já, že jsou neoblíbené destinace, kam se nikdo nehrne, a naopak jsou velmi oblíbené, kam by chtěl každý druhý. Člověk tomu lidsky rozumí, ale návrh, že to budeme dělat jakoby násilím a silou, a když neuposlechne, tak mám důvod pro rozvázání pracovního poměru, tak to je jasný návod, jak se zbavovat nepohodlných lidí. Nic jiného to není. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Pane ministře, pokud chcete teď (k hlásícímu se ministru Zaorálkovi), tak jedině jako faktickou poznámku. (Nechce.) Takže přednost má pan poslanec Klán. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím zareagoval na pana poslance Stanjuru. Já se chci zeptat - co bylo tedy největším problémem služebního zákona, když se připravoval loni v létě nebo v průběhu celého loňského roku? Bylo to Generální ředitelství státní služby. Nic jiného v tom nebylo. Takže tam byl jediný problém. My jsme samozřejmě s tím měli taky problém. To se mohlo klidně vytvořit na Úřadu vlády, mohlo se to udělat jakkoli jinak.

  Pokud jde o zrušení smluvních platů, to my jsme vítali, protože lidé samozřejmě vídali v médiích, že na ministerstvech jsou nehorázně odměňováni úředníci. Na Úřadu vlády, si vzpomeňte, co se tam dělo. Nejmenovaná šéfka Úřadu vlády byla odměňovaná takovým způsobem, že by den musel mít 25 hodin, 26 hodin, 27 hodin a více.

  Ale pokud jde ještě o ten služební zákon, tak si ujasněte, že vlády od roku 1990 ten služební zákon mohly zavést dávno a nemusel tady být teprve loni a ještě takový nějaký paskvil. To už dávno mohla udělat jakákoli vláda od roku roku 1990. Dokonce se k tomu v Ústavě zavázala. Ale trvalo to téměř 25 let, než vešel v účinnost, a to k 1. 1. letošního roku. Samozřejmě z roku 2002 jsme měli služební zákon, ale ten nikdy účinnosti nenabyl. Takže si ujasněte, co bylo tím problémem největším a za jakých podmínek jste dosáhli tohoto cíle. Protože i cesta do pekel je dlážděna často dobrými úmysly.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Když se pan kolega Klán ptá, tak já minimálně za sebe můžu odpovědět nebo naznačit. Prostě pokud bychom chtěli kvalitní zákon o státní službě, tak by to nemohlo proběhnout v tomto zběsilém tempu. A už od počátku 90. let i na úrovni komunálu se řeší jedna zásadní věc, že na jedné straně máte ryze státní správu, která by se měla řídit pouze zákony a podzákonnými předpisy má dáti - dal a padni komu padni, a potom je jakási samosprávnější část koncepční apod. A my jsme upozorňovali napříč spektrem z opozice, že tam bude zakopáno tisíce různých psů... Když tam budete hulákat, já počkám. (K levé části sálu.) Tisíce zakopaných psů a teď se na to naráží. Prostě to, co tady říkal pan kolega Stanjura. I například u diplomatů jsou kvalitní a jenom proto, že dosáhnou nějakého věku, tak se jich zbavíme. Kvalitní náhradu nemáme. Každý má jiné fyzické předpoklady. Takhle narážíme na to, jestli správně běžel ten řez třeba na ERÚ, jestli běžel na institucích věnujících se jaderné energetice u paní Drábové, a jeden úřad vedle druhého. Protože vždycky tam byla nějaká třeba koncepčnější část a pak ryze státní správa. A teď to flikují, všude je to nějak jinak, každý v tom nějakým způsobem bruslí. Vytvořili jste dvě skupiny úředníků. Ale víte, dají se některé tyhle věci korigovat. Ale když to chcete zgruntu dát do pořádku, tak to je o tom napsat nový zákon. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a eviduji řádnou přihlášku pana ministra. Prosím, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Ano. Já bych docela ocenil vystoupení pana poslance Bendy, protože mi připadá, že to je solidní a že to vytváří takovou atmosféru, ve které se dá potom mluvit. Protože mně připadá, že ta čísla jsme si mohli vysvětlit jinde, mohli jsme si to ušetřit a mohli jsme se věnovat skutečně debatě o zákonu, kde jde o věci, které je třeba vysvětlit.

  Co se týče těch čísel, to je velice jednoduché. Podívejte se, odcházejí lidé se smlouvami na dobu určitou, třeba právě ti rodinní příslušníci, o kterých jsem mluvil a kterých je hodně a kteří odcházejí, protože jim vyprší smlouva. To není žádné moje personální rozhodnutí. Kdybyste se mě na to zeptali, tak vám to vysvětlím. Tady je celá řada rozhodnutí, která činil bývalý generální sekretář, propustí údržbáře... Já jsem vám říkal opravdu čísla personálních rozhodnutí, která jsem učinil. A to není tak těžké dohledat. Tak se tady nepřekvapujme a neargumentujme tady čísly. Já jsem připraven vám vysvětlit, o co se jedná. Ale připadá mi, že nás to odvádí od toho, čím se máme zabývat. Připadá mi, že tohle jsme si mohli vysvětlit jinde. Protože tahle debata by neměla být o mně. Já si myslím, že jsem schopen si zodpovědět, a kdo má zájem, tak detailně, všechny věci, které se týkají personální politiky.

  Tady bych jenom prosil, abychom se vrátili k tomu zákonu, protože já skutečně stojím o to, aby se ten zákon projednal. A stojím o to, abyste mi vlastně pomohli v té Sněmovně. Protože to, co vám říkám... Přijdete na ministerstvo, máte tam 1 800 lidí, to není jednoduché. A do toho přijde zákon o státní službě. Mohu vám říci, že každý, kdo byste se s tímhle potýkal, tak byste zjistil, že to není jednoduchá situace. A spojit, jak jsem se tady snažil vysvětlit, všechny ty rotace s tímhle principem stability, objektivně je problém. Takže já jsem k vám přišel - pomozte mi. Ten zájem je přece společný. Všichni máme zájem, aby fungovala státní služba. Všichni máme zájem, aby fungovala diplomacie, aby fungovaly zastupitelské úřady. Já jsem tohle nemínil jako politickou novelu, která by měla odstartovat politický boj. Já jsem to myslel jako technickou věc, kterou jsem chtěl věcně projednat. Pokud jsou vůči něčemu výhrady, tak jsem byl prostě připraven se tomu věnovat a najít rozumné řešení.

  Podívejte se, tady se otevírá debata o zákonu o státní službě. Nezlobte se na mě, byly tady jiné vlády, měly na to osm let, dalo se to udělat jinak. My jsme to dnes udělali v situaci, ve které jsme byli, v čase, který jsme měli k dispozici, nejlépe, jak jsme byli schopni.

  Tady z těch čísel, která zazněla... Jestli to chce někdo slyšet, tak to slyší. Tam nemám pouze zástupce té jedné politické strany, kterou reprezentuji. Vždyť jsou tam také zástupci jiných politických stran! Dokonce i opozice, bych mohl říci, má dneska lidi v celém tom systému. Já se domnívám, že jsem se choval korektně. Najděte mi jednoho člověka, kterého jsem vyhodil kvůli tomu, abych udělal místo těm svým. To prostě není pravda. Když jsem říkal, že jsem budoval také a chtěl jsem se opřít o lidi, na které jsem spoléhal, tak jsem to neudělal na úkor toho, že bych jiné vyhazoval. Zatímco můj předchůdce vyhodil 150 lidí! Takže já si stojím za tím, že jsem postupoval korektně a že jsem se snažil nedělat žádné stranické čistky. A stojím si za těmi, které jsem tam přijal.

  Takže já bych nechtěl pokračovat v téhle debatě, která mi připadá, že odchází od tématu, které je pro mě klíčové, a to je téma - aby se nám podařilo učinit zákon o státní službě efektivní také pro zahraniční službu, která je specifická a ve které je těžké princip rotace udržet s těmi principy, které jsou vtěleny do zákona o státní službě.

  A chtěl bych reagovat ještě na něco z toho, co tady zaznělo. Tady byla obava, která se týkala té výjimky z povinnosti vykonat zvláštní část úřednické zkoušky pro určitý obor služby. Asi proto, že to eliminuje riziko snížení toho profesionálního výkonu a úrovně profesionálního výkonu státní služby.

  Tak za prvé. Já bych chtěl k těmhle obavám říci, že ona ta úroveň je zajištěna tím, že každý zaměstnanec - každý - bude muset složit tu zvláštní část úřednické zkoušky pro ten tzv. obor 9, tj. zahraniční služba a vztahy. To prostě není tak, že by tam mohl přijít nějaký neprofesionál. A ta výjimka, to je pouze možnost, kterou nemusí služební orgán využít. A on samozřejmě ten služební orgán, který toto činí, nese odpovědnost za kvalitu té služby. Za třetí. Možnost nevykonat úřednickou zkoušku je omezena. Ona je omezena tím, že se nevztahuje třeba na pozice představených. Představení budou nadále podléhat podmínce složení zvláštní části úřednické zkoušky ten příslušný obor služby, a tím bude garantován ten profesionální výkon. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, který se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem tedy pana ministra nechtěl rozčilit, já jsem podle mě položil dotaz, to nebyla žádná kritika. Jestli se to kritizuje, tak z jiné strany, než naznačuje pan ministr zahraničí. Já jsem určitě pro to, aby ministr měl právo si přivést svůj tým. Opravdu si to myslím. Považuji za nesmyslné to, co jste si prosadili, rozdělení náměstků na politické a nepolitické. Podle mě jsou to všechno spolupracovníci ministra a ten má právo si je přivést a každý z nich má zodpovídat za nějakou část ministerstva. Kritika není v tom, že ministr je jako výsadek na nepřátelském území, přijde na úřad, kde je 1 800 lidí, a nemůže si nikoho přivést. To si fakt nerozumíme, to jsem na vaší straně. A myslím si, že ministr má právo si přivést svoje lidi. A jsou určitě pozice, o kterých se nedebatuje, šéf kabinetu, celý kabinet, mediální sekce, náměstci a ještě bych určitě našel další, na kterých se určitě shodneme.

  Novela se ovšem jmenuje novela zákona o státní službě a nevyhneme se debatě, všem aspektům zákona, i když se to panu ministrovi třeba nelíbí a logicky chce řešit pouze to, co se týká jeho resortu. Ale není čas na debatu, jestli se vůbec má státní služba na vaše ministerstvo vztahovat? My nejsme ti, kteří obhajují neustálá výběrová řízení, když začnu od konce toho, co jste říkal. Naopak, já si myslím, že je to zbytečné, že si jenom hrajeme na to, jak provádíme výběrová řízení, a k efektivitě to při rotaci nijak nepřispívá. Jen aby bylo jasno, že jestli je někde kritika, tak z druhé strany. A to, že není výběrové řízení a může jenom někdo, kdo už je ve státní službě, to kritizuji z druhé strany. Proč by to nemohl být někdo, kdo ve státní službě ještě není? Jsou jiní, kteří vás budou kritizovat za to, že máte málo výběrových řízení, ale my to nejsme. Jenom ať si vyjasníme pozice.

  Já si myslím, že je to příliš rigidní, že se to špatně řídí, že se pak výběrová řízení opakují, jsou formální a ničemu to nepřispívá. Stejně nakonec, a pan ministr zahraničí to zná, za všechno může ministr. I za věci, které on reálně není schopen ovlivnit. Pamatuji si, a nechci zabředat do debaty, kolik personálních aktů před účinností služebního zákona podepisoval ministr, aniž by je reálně inicioval nebo řešil, kdy i ministr musel podepisovat odvolání vedoucího oddělení. To už naštěstí není a je to jinde. Pak se nám povede něco - když vidím pana ministra Ťoka, aby kritika byla rozložená mezi přítomné členy vlády, kdy u pana ministra dopravy je státní tajemník současně náměstkem ministra, což podle mě z definice funkcí nejde. Já ho znám, je to dobrý úředník a vůbec nekritizuji toho konkrétního člověka. Ale podle mě je buď náměstek ministra, nebo státní tajemník. Právě proto jsme to chtěli jinak. Já a moji kolegové říkáme, že náměstci mají být lidé ministra, kteří odcházejí a přicházejí s ministrem, pokud si je nový nechce nechat, samozřejmě má právo si je nechat, ale státní tajemník by měl zůstat. Když tuto funkci sloučíte, nebo pověříte oběma funkcemi, tak je to podle mě proti smyslu, jak to mělo být. Pana náměstka Čočka dlouhodobě znám, je to člověk na svém místě, ale měl by zastávat jenom jedno místo, buď náměstka ministra, nebo státního tajemníka. A je to věc pana ministra, aby si vybral, na které židli mu bude pomáhat, protože je to člověk, který v resortu má co říct.

  My jsme se asi nepochopili v jeho prvním vystoupení. Já jsem chtěl čísla a čísla jsem citoval z vašeho ministerstva. Kdyby nám do odpovědi napsali, že z toho je 80, co jim uplynula pracovní doba, tak jsem to použil a citoval bych to. Ale dostali jsme jenom tuto suchou odpověď. Já to z ní skutečně nedostanu. Nechci debatovat o tom, jestli jste vyměnil hodně, nebo málo lidí. Bavme se o tom, jestli ministr vůbec může ovlivnit chod úřadu, jestli má dostatečné kompetence, protože odpovědnost má stoprocentní. A já říkám, že jsme to trošku přehnali i tím, a omlouvám se některým členům vládní koalice, že jsem řekl, že vládní poslanci byli proti větší propustnosti lidí z privátní sféry. Nebyli všichni, zdaleka ne, vidím pana předsedu hospodářského výboru, který tehdy podporoval tento návrh na větší otevření, omlouvám se, že někdy ve zkratce řeknu všichni, ale samozřejmě to málokdy jsou všichni. Někteří členové vládní koalice hlasovali jinak než většina.

  A to je podle mě racionální debata o zákonu o státní službě. Uznávám, že princip rotace se služebním zákonem nejde dohromady. Otázka je, jestli ho máme takhle kosmeticky vylepšovat, protože za šest měsíců se může ukázat na něco jiného, nebo se vážně pobavme a můžeme najít politickou shodu, že to tam nebude patřit. A my nebudeme proti, to říkám rovnou. My jsme ale nebyli ti, kteří se báli Bruselu, že nám nedají ani euro, když neschválíme služební zákon. Vzpomeňte si, co jsme tady říkali: udělejme to podle sebe a ne podle toho, že to chce Brusel.

  Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že základní rysy zákona jsou dobře. Na tom jsme se také shodli. Pokud se ukazují nějaké aplikační potíže, tak co je na tom špatně? Já jsem (nesrozumitelné) o tom přemýšlel, že bychom jeho resort, nebo aspoň ty diplomaty, vyjmuli ze služebního zákona úplně. Co by se stalo? Já nevím, já myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Ale to není věc, kterou může navrhovat opozice bez konzultace s vládou. Chtěl bych, až se bude jednat ve výborech, abychom přemýšleli i o tomto modelu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poprosím k mikrofonu pana poslance Tejce, připraví se pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já jsem rád, že směřujeme v téhle debatě snad už ke konci a především k tomu, že bychom mohli nalézt společnou řeč koalice i opozice, protože koneckonců Ministerstvo zahraničí tady bude doufejme za jakékoliv vlády, takže je určitě dobré shodu hledat.

  Já bych jenom chtěl, aby na to nebylo zapomenuto, pro jistotu to řeknu kromě úvodního slova i teď, navrhuji, abychom zkrátili lhůtu o 30 dnů na 30 dnů, tedy lhůta by byla třicetidenní se souhlasem pana ministra, protože jak jsem zaznamenal, pokud bychom navrhli zkrácení kratší, tak by proti tomu bylo vzneseno veto. To je jediná žádost z mé strany. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Eviduji vaši žádost. S faktickou poprosím pana poslance Benešíka.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Ještě jednou to zopakuji. Já jsem to tady říkal, když jsme projednávali služební zákon, Brusel nechtěl po České republice služební zákon, Brusel chtěl po České republice stabilní státní a veřejnou správu, protože ta nestabilita, kdy se každou chvilku měnili úředníci, vedla k tomu, že jsme špatně čerpali. Kolikrát se stávalo, že se různé papíry s výměnou garnitury hledaly v Bruselu a na ministerstvu je právě měnící se úředníci nenašli. Toto byl základ. Služební zákon měl být pouze a jenom prostředek k tomu, a skutečně si myslím, že v žádné členské zemi nepřišli na žádný lepší další prostředek, jak stabilizovat veřejnou správu, je to služební zákon. Osobně si myslím, ale teď už je pozdě bycha honiti, že pokud by zahraniční služba typu Ministerstva zahraničí, zastupitelské úřady byly vyňaty, tak by to určitě Evropská komise pochopila, protože pokud vím, tak Ministerstvo zahraničí, potažmo naše zastupitelské úřady žádné evropské finance nečerpají, tudíž by asi vyřazeny být mohly, ale teď už je samozřejmě pozdě. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí do rozpravy, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. (Hlásí se ministr.) Omlouvám se, závěrečná slova. Pan ministr.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Nebudu říkat závěrečné slovo, jen jsem si vzpomněl, že jsem jednu věc nezodpověděl. Byl tady dotaz, kolik mám politických náměstků. Mám jednoho, abych to zodpověděl.

  Jinak řeknu jenom poslední slovo. Pořád vás prosím jenom o to, vím, že je to širší problém, prosím vás, udělejme tuto urgentní úpravu toho, co teď naléhavě potřebujeme, abychom zajistili výkon zahraniční služby s tím, že na to nebudeme muset dávat další peníze. Jsme připraveni připravit zákon o zahraniční službě, tedy speciální, ale to ještě vezme určitý čas. Ale už na tom pracujeme a jsme schopni to udělat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nyní tedy přistoupíme k návrhům přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 19, do kterého je přihlášeno 145 přítomných, pro 145. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má... Ano, vidím přihlášku pana poslance Klána a potom pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Klán: Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Jsem přesvědčený o tom, že se má tomuto tématu věnovat i výbor zahraniční. Kdo jiný koneckonců.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu přikázat tento tisk výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Hlasujeme o návrhu přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 20, přihlášeno 149 přítomných, pro 59, proti 64. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Bendla o přikázání zahraničnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 21, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 141, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl tedy přikázán výboru ústavněprávnímu jako výboru garančnímu a dále k projednání zahraničnímu výboru.

  Zazněl zde také návrh pana zpravodaje o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 22, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 107, proti 16. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto zákona.

  Nyní přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu a to je bod

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním cílem novely je rozšíření okruhu činností, který může ze svého rozpočtu Státní fond dopravní infrastruktury financovat, a to zejména za účelem zefektivnění procesu vícezdrojového financování dopravní infrastruktury, čímž dojde k rozšíření okruhu kvalitních projektů, na něž bude možné čerpat prostředky z fondu Evropské unie, například možnost financování správy silnic a dálnic, možnost financování oprav, údržby a správy u významných vnitrozemních vodních cest, včetně možnosti financovat výstavbu, opravy či správu u přístavní infrastruktury v Hamburku, nebo změna u financování cyklostezek z údržby na opravu. Navrženou změnou právní úpravy nebude dotčen celkový objem prostředků, s nimiž fond hospodaří. Dále návrh obsahuje i řadu dílčích procedurálních a organizačních problémů spojených s vnitřní činností Státního fondu dopravní infrastruktury, například úprava terminologie nebo zveřejňování rozhodnutí výboru na webových stránkách fondu namísto ve Věstníku dopravy. Obsahuje i dílčí implementaci směrnice Evropské unie o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

  Dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, neboť obsahuje úpravy pro činnost fondu velmi potřebné. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Kolovratník.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Navážu na pana ministra. Jsme v prvním čtení, takže i moje vyjádření bude zatím stručné a skutečně jenom úvod do problematiky. Jedná se o relativně nevelkou, ale o to důležitější úpravu zákona. Jak řekl pan ministr Dan Ťok, především rozšiřuje účel financování Státního fondu dopravní infrastruktury, jinými slovy zvyšuje množství investic, které stát na základě fondu a tohoto zákona bude moci financovat.

  V návrhu je dále snaha o odstranění dílčích organizačních a procedurálních komplikací, které jsou spojené s chodem SFDI. Vyplývá to z nějaké praxe, která se tam za poslední roky nasbírala, například je to řešení rozpočtového provizoria a podobně, protože vy, kteří se o dopravu zajímáte, víte, že rozpočet SFDI je navázán na státní rozpočet. Co je důležité říci: celkové objemy prostředků, se kterými SFDI hospodaří, nebudou touto novelou ovlivněny, protože ty stále spadají pod politické rozhodnutí vlády, resp. Sněmovny a hospodářského výboru. Díky rozšíření činností ale budeme mít větší šanci na čerpání prostředků Evropské unie.

  Vybral jsem si několik nejdůležitějších bodů, které tam jsou nově navrženy. Je to za prvé možnost financování místních komunikací, ovšem ne všech, aby teď nezajásali starostové a primátoři obcí. Nebude to možno na všechny místní komunikace, ale bude to přesně specifikováno na místa, kde kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy. Budeme mít možnost také otevřít financování multimodálních překladišť a jejich napojení na dopravní infrastrukturu. A dále v rychlosti - stroje a zařízení nezbytná pro výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu, to znamená nejenom tvrdé investice do povrchů nebo do silnic a železnic, ale i na stroje, které se k tomu používají. Bude to využito také hodně na železnici. A konečně i takový drobný dodatek, movité a nemovité věci spojené s provozováním přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Taktéž děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Takže v tom případě musím nejdřív otevřít obecnou rozpravu, abychom mohli zahájit. Děkuji za upozornění. Mám zde faktickou poznámku, kterou má pan poslanec Petr Bendl k tomuto bodu. (Avizuje, že chce řádnou přihlášku.) Ne, bude-li to řádná, má přednost pan poslanec Laudát. Takže v tom případě pane poslanče Laudáte máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já nemám nějaké věcné připomínky k té záležitosti, jenom chci upozornit, a s panem ministrem už jsme na to téma hovořili, že dneska fond po té novele bude moci financovat věci kolem silničních staveb v širším slova smyslu. Věci kolem železničních staveb totéž. Historicky je to i voda. A to, co mně tam chybí, a myslím si, že do toho systému - ono to nemá finanční dopady a dává to potom možnost a myslím si, že z hlediska i toho, co se dneska děje, aby tam přibyla infrastruktura pro leteckou dopravu. Aby tam ten jeden řádek se ocitnul. Z prostého důvodu. Já nepředpokládám, že by výkonný výbor a následně hospodářský výbor a v té nejvyšší instanci Sněmovna dávala peníze na nějaké megaprojekty typu výstavby paralelní dráhy... Pane předsedající, mohl byste...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, zjednávám pořádek. Požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení a prosím i hlouček napravo, pánové, jestli chcete něco řešit, jděte do předsálí. Děkuji vám za to, že to budete respektovat. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji taktéž. Jde o to, že fond navíc ještě má poměrně dynamickou možnost měnit některé položky až do 15 % svého rozpočtu. Pak nějaké změny má ještě šanci dělat hospodářský výbor, takže to dává jedinečnou šanci například u bezpečnostní infrastruktury regionálních letišť, mimo jiné tedy, vlastně rychle zareagovat na nějaké potřeby z hlediska bezpečnosti státu. To znamená, nevím, já poprosím, aby to udělali právníci Ministerstva dopravy, ale skutečně chci vás přesvědčit zejména potom v hospodářském výboru. A předpokládám, že by to nemělo mít, nebude to mít žádné finanční dopady... (Odmlka.)

  Pane předsedající, rozežeňte ty socany tam v tom rohu, mě to ruší. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegy za sociální demokracie požádám, aby se také ztišili. Děkuji. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Takže skutečně doufám, že tohle nebude žádné politikum. A to, co jenom chci poděkovat za tuto novelu, protože jsem se snažil pokud možno, aby profesionálně někdo předložil rozšíření statutu Státního fondu dopravní infrastruktury tak, aby bezpečně mohl dávat peníze na cyklostezky, nové technologie, to byl takový fond ve fondu, který jsme zaváděli v minulém období. A to, co bylo dlouze diskutováno a z mně nepochopitelných důvodů se stále vleklo, tak to jsou slavná, nebo neslavná překladiště, která mají často větší význam ekonomický, logistický, ekologický než leckteré silnice, dálnice nebo části železnice. Takže to se tam také ocitlo, ale nepředpokládám až na tu jednu připomínku. A tady bych poprosil, abyste skutečně to moje přání vzali v potaz. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které jsem obdržel. Dnes od 16 do 17 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec David Kasal a dále dnes mezi 15.30 a 18. hodinou se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Koubek.

  Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já myslím, že tahle novela zákona je taková poměrně nenápadná, ale tak jak zde bylo řečeno ve zpravodajské zprávě, a říkal to i ministr, že vlastně to neznamená zvýšení počtu nebo množství finančních prostředků, které jsou pro Státní fond dopravní infrastruktury vyčleněny, ale znamená to rozšíření možností, jak stejný počet peněz využít. To znamená, že se mezi velké priority dostanou další velké priority a ve finále na mnoho věcí bude méně peněz.

  Když jsem se tady ptal poněkolikáté na finanční prostředky na místní komunikace u různých jiných návrhů zákona nebo problematik a zpráv, které jsme projednávali, bylo mi odpovězeno i oficiálně například ze strany paní ministryně pro místní rozvoj, že se počítá s finančními prostředky na místní komunikace v řádu tak 200 mil. korun na celou Českou republiku, což s dovolením, to prostě je - kolegové se smějí, to není ani na úsměv. To je tak strašně málo, a ještě podotýkám, že z evropských peněz Česká republika v těch dohodovacích finálních řízeních si nevymínila, že toto je obrovský problém České republiky, místní komunikace. A tak jak komunikujeme všichni se starosty a starostkami v jednotlivých obcích, je to balvan, který bez státní podpory anebo podpory regionů nebudou schopni starostové odvalit.

  Český stát předepsal starostům obcí různé výdaje, zejména v oblasti investic do čistíren odpadních vod a kanalizací a vodovodů a podobně a obce se vydaly z významného množství peněz. Na investici tohoto typu nezbývá v podstatě nic. A my jsme teď v situaci, kdy chceme změnit zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury na to, aby stát mohl přispívat například na stroje, jak jsem tady poslouchal zpravodajskou zprávu. Já jsem tedy hluboce přesvědčený, a pan ministr dopravy na to říká, když se zmiňoval o místních komunikacích, že by tam mohlo být na Státním fondu dopravní infrastruktury i nějaké malé množství peněz na místní komunikace, tak v okamžiku, kdy všichni zvedli obočí a řekli si No konečně!, tak hnedka všem vysvětlil, že to není na místní komunikace tak, jak v tom obecním nebo městském smyslu slova, ale je to jenom na to setkávání se místních komunikací a komunikací státních, jestli jsem to dobře pochopil. Což asi nebude moc takových situací, protože spíše jsou to situace, kdy se místní komunikace potkává s krajskou komunikací, jestli jsem tomu správně rozuměl. A poprosil bych pana ministra, zdali by to upřesnil, zdali finanční prostředky na místní komunikace umožní tato novela zákona, aby šly na setkávání se místní komunikace a krajské, pokud mě pan ministr dopravy poslouchá a rozumím tomu. Nebo jestli je to na společně se dotýkající stavby, místní komunikace a státní. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji tři faktické poznámky. První má pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Pavera. Máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane ministře, víte, fondové hospodaření. Musím říct, že my jsme vždycky byli jako naše strana a my jako příslušníci proti fondovému hospodaření, ale máme to tady. Budiž. To nehodlám dneska kritizovat. Možná bych opravil trošičku, maličko bych si to dovolil z tohoto místa, pana kolegu Bendla, že silnic I. třídy, které navazují na městské komunikace, resp. místních na první třídy, je relativně dost, nicméně o tom nechci hovořit.

  Já bych nesdílel ten jásavý postoj, který jsem tady slyšel od zpravodaje. Přiznám se, že jsem vždycky ostražitý, když řekneme, že máme kupičku peněz, která se nezmění, ale těch možností je podstatně víc. A já si myslím, že v tom je vždycky zakopaný pes. Tady je potřeba to velmi, velmi bedlivě sledovat. A já se přiznám, i když si to nechám samozřejmě potom na projednání na hospodářském výboru, protože v těchto případech i dobře míněný záměr může způsobit něco, co jsme nechtěli. Přiznám se, že já spíš preferuji financování přes firmy, které stát má, jako je Ředitelství silnic a dálnic, SŽDC, ale chápu to, že je to tady na stole, je to teď priorita ministerstva, pana ministra, ale na druhé straně říkám, byl bych velmi opatrný a rozhodně se vyplatí si tento zdánlivě velmi pozitivní návrh zákona pohlídat.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavera a po něm pan poslanec Birke. Máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Ještě jednou hezký podvečer, dámy a pánové. Jenom krátce navážu na to, co říkal tady pan Bendl. Já si myslím, že Státní fond dopravní infrastruktury velmi dobře podporuje i v obcích a městech výstavbu chodníků, cyklostezek apod., na což bude pamatovat, věřím, i v budoucnu. Ale pokud bychom schválili nové rozpočtové určení daní pro obce a města, a tím navýšili rozpočet obcí tak, že obce budou mít více peněz i na své komunikace a že peníze, které by se ušetřily pak ve Státním fondu dopravní infrastruktury, by se daly použít i na jiné věci, které tady se navrhují. Takže znovu se vracím k tomu, co jsme měli před chvilkou, a prosím o podporu nového rozpočtového určení daní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Birke s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já myslím, že to pozitivní tady bylo řečeno. Také bych možná nesouhlasil s tím, co tady bylo řečeno, vaším prostřednictvím, panem kolegou Bendlem, totiž tam, kde všude nejsou dálnice, tak jedničky, mezinárodní komunikace probíhají městy a obcemi a všechny místní komunikace samozřejmě páteřně prolínají tu mezinárodní komunikaci, takže příkladů je celá řada a nejenom ve vztahu ke komunikacím, ale samozřejmě i dráhám a podobně. Já tohle velmi kvituji, protože jakýkoliv posun dopředu je - a já pokládám vládní návrh za posun dopředu. Na druhou stranu to je to, o čem tady hovoříme ale už několik let, to není otázka jenom této vlády, a to je otázka připravenosti projektů. A bohužel to je to, co neustále omíláme zprava zleva, a je úplně jedno, jaká politická strana vede tuto zemi, ale bohužel ta připravenost je někdy tristní. Takže je dobře, že tento návrh je dneska na stole, protože dává větší možnost, ale je otázka, jak jsme na to připraveni. Já doufám, že někteří starostové aspoň tam, kde bude právě prolínat mezinárodní komunikaci ta obecní, místní komunikace, jsou zcela určitě připraveni. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a eviduji další tři faktické poznámky. První má pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl a jako třetí pan poslanec Junek. Máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám pocit, že diskuse odjela někam jinam. Tohle v žádném případě není, že stát se bude vrhat systémově na dvojky a trojky. A já bych mu to ani neradil. My potřebujeme nejdřív stáhnout dopravu masivní zátěže na hlavní koridory, kde máte osminásobně větší bezpečnost na déčkách a erkách, když dostanete od sebe jízdní pruhy, kontra na dvouproudých silnicích, tam jsou největší smrťáky. A tohle se týká hlavně toho, že když potom například stavíte novou dálnici, tak potřebujete ještě na místních komunikacích něco protáhnout, aby tam nevznikaly hazardní stavy, kde je třeba předělat tu komunikaci, aby tam byly odbočovací pruhy a bla, bla, bla, a to teď velice často NKÚ anebo další instituce anebo EU vyhazovala, že to s tím nesouvisí, že to tam nemůžete dát. Pak jsou tam křížení dálnice - mosty apod. A víte sami ty tahanice například na D1, jak pak někdo nechtěl hotový most převzít, obec že nemá peníze, nebo když už chátrají, tak vlastně je to majetek kraje, nebo dokonce obce, ale spíš kraje, tak ten zase řekl, že do toho peníze nedá, a stát na to neměl titul řešit tyto případy. Já jsem chápal to, že jdou krajům nebo obcím teď nějaké mimořádné peníze jenom tak, že za předchůdců pana ministra tam došlo k naprosté demolici investiční činnosti a zbývaly peníze, proto se posílaly krajům anebo se posílaly mimořádně po záplavách, což byl bohulibý účel, teď je to spíš výsledek slzavého stavu rezortu dopravy. Ale já nevím, tady to trošku odjíždí někam jinam. A je to prostě potenciál a je to tak, aby někdo typu NKÚ pak neříkal "vy na to nemáte titul" a nevyhazoval to do chybovosti, či dokonce kriminalizace, a to se všem vyplatí. Jenom je tam trošku nesystémově, že je tam Hamburk, ale máme tady mohutnou plavební lobby, tak to jenom tak na okraj. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Junek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Jenom abychom si dobře rozuměli, na margo pana poslance Birkeho prostřednictvím předsedajícího. Já jsem velmi pro, aby do místních komunikací šlo více peněz, ale v okamžiku, kdy otevíráme další a další tituly, rozmělňujeme těch 100 % peněz, které máme na další a další takzvané priority, přičemž ty priority jsou opravdu - a mí předřečníci je tady říkali, koneckonců to říkal i pan poslanec Birke - prostě investice do místních komunikací, ať už je to směrem ke krajské, či ke státní. On z pohledu té které samosprávy místní nebo krajské nebo státu ty priority každý možná vidí trochu jinak. Proto koneckonců ty samosprávy máme. Proto probíhají nějaké volby a podobně. Ale stát by měl, chce-li po obcích a krajích, aby komunikace byly v nějaké kondici, měl říct, že to je opravdu priorita, a směřovat se především tam, ne říkat, že přispěje, když si někdo bude chtít koupit novou válcovačku nebo já nevím co. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Junek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Junek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem neměl čas se s tím navrhovaným zákonem ještě seznámit, takže je to spíš takový dotaz buď na pana ministra, nebo na pana předkladatele. Ale jedná se mi o to, mnohokrát už jsme řešili v obcích, že SFDI je schopen zaplatit určitá bezpečnostní opatření na jedničkových komunikacích, konkrétně myslím tu situaci, kdy například SFDI zaplatí výstavbu kruhových objezdů. Ale když se obec rozhodne pro to, že je pro ně lepší třeba semafor, tak už SFDI to schopen zaplatit není nebo se tomu velice brání. Čili můj dotaz zní, jestli ta předkládaná novela s tímto počítá, nebo jestli to nějak řeší, a pakliže ne, tak si myslím, že v rámci druhého čtení by stálo za to se ještě nad tím zamyslet a nějak to vyřešit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Po něm pan poslanec Birke.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem jenom chtěl poprosit pana ministra dopravy, zdali by neodpověděl na otázky, které jsem mu zde položil, aby neučinil to, vystoupí pouze ve svém závěrečném slově a já už bych pak nemohl se na nic, co se týká zákona, zeptat. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Birke.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji. Já se omlouvám, že možná budu zdržovat. Předpokládám, že tato debata by měla být především a měla by být přikázána hospodářskému výboru, pro debatu ve výborech. Nicméně ti z vás, kteří pracují v samosprávě, tak jste mnohdy, pokud máte to štěstí, dostali územní rozhodnutí, tak jste byli postaveni před situaci, kdy byste měli vlastně vykupovat a pomoci státu s výkupem pozemků. Teď mluvím o samosprávě, to znamená o městě, kdy chcete pomoci s výkupem pozemků. Já vím, že v té novele je pamatováno na kraje s větším akcentem. Je možná otázka, a to je spíš debata do výboru, možná k debatě - byl bych velmi rád, abychom na to nezapomněli. Protože celá řada právě starostů, nebo těch samospráv, které můžou pomoci s výkupy, tou pružností, co se týče výkupu jednotlivých řekněme obchvatů nebo dálnic, by v této věci velmi pomohla. A pokud by tento fond mohl jim být nápomocen v rámci financování, bylo by to velmi dobře. Omlouvám se, že zdržuji, protože to je spíš na debatu do výboru.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych v žádném případě neopomněl odpovědět prostřednictvím pana předsedajícího panu Bendlovi. Já bych rád řekl, nebo rád bych reagoval na jeho poznámky.

  Za prvé bych rád ujistil, že tato novela nemá za účel rozmělňovat priority Ministerstva dopravy a fondu dopravní infrastruktury pro to, aby investoval na ty důležité tepny tam, kde je potřeba pomoci dopravní infrastruktuře. V doplňkových programech ovšem chceme řešit některé věci, které dlouhodobě vyřešeny nebo řešeny nejsou. Například tak jak bylo zmíněno, je to kontakt místní komunikace buď s dálnicemi, nebo se silnicemi první třídy. Ono jich zas až tak málo není a jsou to bohužel občas problémy. My děláme rekonstrukci D jedničky, místní komunikace, které tam jsou, jsou v majetku třeba i obcí a my nemáme žádný titul, jak bychom je mohli opravit. To znamená, to jsou tyhle ty příklady, které bychom rádi řešili. Není to záležitost nějakého mohutného opravování všech mostů, přestože by si to zasloužily. Ale na to tedy peníze nejsou.

  Takže jde o to, abychom když uděláme nějakou větší stavbu infrastruktury, tak abychom byli schopni ji udělat kompletně a nezůstaly tam zuby, kterými někomu znepříjemňujeme život. Protože to, že se taková komunikace nedá přejet, je samozřejmě velký problém. Takže míní se tyto doplňkové záležitosti. Je tam zmíněna voda, nebo údržba vodních cest, kterou nebyl fond dopravní infrastruktury schopen financovat.

  A ještě se vrátím k nákupu té techniky. To je rovněž velmi malá, zlomková část, s kterou počítáme. Nejde v žádném případě o financování soukromých firem. Je to nákup údržbové techniky pro SŽDC a Ředitelství silnic a dálnic. Tady se jedná o to, že jestliže máme možnost i tyto prostředky nakupovat jenom z národních zdrojů, ale můžeme si nechat 85 % zaplatit z Evropy, tak nám to přišlo rozumné. Takže jedná se jenom o tyto zdroje, nikoli o to, že bychom jakékoli firmě byli schopni z evropských peněz profinancovávat jejich stroje a zařízení.

  Doufám, že jsem nevynechal nic z těch věcí. Osobně si myslím, stejně jak tady bylo řečeno už mými předřečníky, že tohle to jsou otázky, které by bylo dobře probrat na půdě příslušných výborů, zejména hospodářského výboru, a budeme tam ty věci rozebírat podrobně, nejsme uzavřeni dobrým nápadům. Takže já se na tu debatu v hospodářském výboru těším. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Faktická poznámka pana poslance Bendla. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Já za odpověď děkuji, pane ministře. Myslím si, že by tato materie měla jít i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Už z titulu toho, že právě oblast rozvoje je v gesci tohoto výboru, že to není jenom hospodářský výbor. Nedíváme se jenom na čísla, ale díváme se i na faktické využití. Děkuji vám za odpověď.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Svůj návrh potom načtěte, až se budu ptát na přikázání do dalších výborů.

  Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra nebo pana zpravodaje na závěrečné slovo. Pan zpravodaj. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já to právo závěrečného slova využiji. Bude to trošičku i reakce na debatu, která proběhla. Možná se musím malinko omluvit v té zrychlené informaci, když jsem četl úvodní zprávu, tak to možná nezaznělo tak přesně. On skutečně ten celkový balík by se měl trochu zvýšit. Přiznám se, že neumím teď to číslo říct přesně. Dokážeme to asi na hospodářském výboru. Ale ta filozofie je právě taková, že z Evropy, z toho operačního programu 2, budeme schopni, nebo máme šanci toho financovat vícero. Například to, co zmínil pan ministr, právě ony stroje nebo služby a zařízení. Ale abychom to mohli udělat, tak musíme právě novelizovat tady ten zákon, aby prostě zákon o SFDI byl v souladu s pravidly nově vznikajícího OPD 2. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V průběhu rozpravy nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan poslanec Benda. Prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, pane místopředsedo. Já jdu tentokrát jako místopředseda poslaneckého klubu s přednostním právem, nikoliv...

  To, že jsme si už zvykli, že ministři říkají své závěrečné slovo zásadně tak, aby se na ně nedalo reagovat - a tentokrát pan ministr s ním vystoupil tak, že se na ně ještě reagovat dalo - to už jsem si zvykl. Ale aby to dělali zpravodajové, to mi už připadá trošičku moc.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, jen se zeptám. Vzhledem k tomu, že je ukončena rozprava, vystupujete s přednostním právem, rozumím tomu dobře. Prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Vystupuji jako místopředseda poslaneckého klubu v době, kdy tady nemám svého předsedu. To předpokládám, že je možné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Marek Benda: Tak aby tohle dělali zpravodajové, fakt bych poprosil, abychom věcné části rozpravy vedly v rozpravě, ať se na ně dá reagovat, protože pak je to fakt nefér vůči ostatním poslancům, kteří přednostní právo nemají. Zpravodaj má shrnout průběh rozpravy a nemá k tomu říkat příliš mnoho svých komentářů, a to dokonce jako, abych řekl, vizionářských komentářů, které v tomto případě zazněly. Tak bych prosil, jestli zpravodaj chce vystupovat jako vizionář, ať vystupuje v rozpravě a nečiní tak v závěrečném slovu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám taktéž děkuji. Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu a znovu zopakuji svůj návrh. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

  V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 23. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v průběhu rozpravy jsem zaznamenal vaše návrhy, takže pan poslanec Bendl. Prosím.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji, za slovo. Vzhledem k věcnosti toho problému navrhuji, aby byl tento návrh zákona přikázán také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo další návrh pro přikázání jiným výborům. Není tomu tak.

  V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby tento materiál byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 24. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

  Pan poslanec Laudát s přednostním právem.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já tentokrát budu velkorysý, protože se na tu dopravu, v jakém je stavu, nemůžu koukat -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě pouze pro upřesnění - je tady pan předseda Kalousek. Takže vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava... (Poslanec Kalousek odchází ze sálu doprovázen smíchem poslanců.) Ano, nyní tedy s přednostním právem, prosím.

 • Poslanec František Laudát: Teď nevím, jestli jsem neudělal nějakou formální chybu, ale já tedy, budete se divit, navrhuji, aby vzhledem k tomu se činnost fondu odvíjela už v nějakém srovnaném prostředí, a ta novela je velice jednoduchá, tak bychom mohli zkrátit termín ve výborech na 30 dnů.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že návrh na zkrácení lhůty na projednávání musí zaznít v obecné rozpravě, v tom případě nezbývá, chce-li pan ministr zkrátit lhůtu, aby vystoupil a otevřel znovu rozpravu. Prosím, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolil bych si tuto Sněmovnu požádat o zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, moc se omlouvám... (Do sálu přichází poslanec Kalousek. Předsedající: Je už otevřena rozprava, pane předsedo Kalousku.) ... za pochybení. Takže navrhuji zkrácení lhůty pro jednání výboru na 30 dnů.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že se hlásí do rozpravy, rozpravu končím.

  Vzhledem k tomu, že zazněl v rozpravě návrh na zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů, dám o něm nyní hlasovat.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti 4. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů

  Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji Kolovratníkovi a končím projednávání tohoto bodu.

  Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, byl jsem požádán o předložení novely zákona o významné tržní síle ve druhém čtení této Sněmovně. Protože jsem přesvědčen, že pan premiér při svém úvodu tento zákon dostatečně vysvětlil a podpořil, tak bych se jenom zmínil, že zemědělský výbor na svém posledním jednání podpořil novelu zákona o významné tržní síle v pozměňovacích návrzích a ve stejný den jej podpořil také hospodářský výbor, a požádal bych o schválení. Požádal bych o jeho projednání. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 444/1 až 4. Prosím zpravodaje zemědělského výboru a zároveň i hospodářského výboru pana poslance Ladislava Velebného, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, zemědělský výbor jako garanční projednal na své 21. schůzi dne 2. září letošního roku tento sněmovní tisk 444 a po úvodním slově předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě přijal usnesení číslo 80, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, sněmovní tisk 444, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Jedná se o šest pozměňovacích návrhů, které jsou součástí tohoto usnesení, sněmovního tisku 444/3, a všichni je máte v systému. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A ještě usnesení hospodářského výboru, jestli vás mohu požádat.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Ano, děkuji za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje, zpravodajské zprávy poslance Ladislava Velebného a po obecné a podrobné rozpravě tento sněmovní tisk 444 dne 2. září 2015 na 25. schůzi doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 444 ve znění schválené legislativně technické připomínky, která zní: V bodě 13 § 8 odst. 1 se za slova "tržní sílu" doplňuje slovo "se". To je vše. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji čtyři přihlášky. První je paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Laudát. Omlouvám se, paní poslankyně. Slovo má paní poslankyně Černochová s přednostním právem. Prosím.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Mě překvapilo, a musím říci nemile, že tady nesedí pan premiér, který je předkladatelem toho návrhu, ale sedí tady pan ministr. Nevím, z jakého důvodu se tak děje, a proto navrhuji procedurální návrh, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Odhlásím vás všechny a požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste se přihlásili svými kartami. Počkám, až se ustálí počet poslankyň a poslanců v jednacím sále.

  Pro pořádek zopakuji, o čem budeme hlasovat. Je zde procedurální návrh paní poslankyně Černochové, která navrhuje, aby tento bod byl přerušen, a to do doby, než se jeho projednávání bude účastnit pan premiér Bohuslav Sobotka jako předkladatel.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 26, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 69. Výsledek hlasování je, že tento procedurální návrh byl zamítnut.

  Budeme pokračovat v projednávání. Vracím se tedy zpět do obecné rozpravy, kterou jsem otevřel. Jako první vystoupí paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svých minulých vystoupeních jsem se opakovaně ptala na to, co stojí za vynětím dodavatelů z této novely. Uspokojivé odpovědi jsem se bohužel nedočkala. V zásadě bylo řečeno, že dodavatelé se v takových situacích, které by vyžadovaly regulaci, neocitají. To ale vzhledem k informacím, které proběhly tiskem, neobstojí.

  Například Mladá fronta DNES psala 4. září, že podle analýz jsou výrobci některých druhů potravin výrazně silnější než největší řetězce. Zatímco největší dodavatel minerálních vod na tuzemský trh ovládá 55,6 % trhu, trojice největších řetězců má dohromady pouze 27,1 %. Jen o něco málo nižší podíl než u minerálek má největší pivovar, dodavatel sušenek, tuků či kávy. Že tedy i dodavatelé mohou disponovat významnou tržní silou, zdá se ve světle těchto studií nepochybné. Kladu si proto otázku, jaké skutečné důvody vedly k vynětí dodavatelů z regulace. Na tuto otázku odpověď nečekám. Ale pokud bude vládní koalice dál trvat na nezahrnutí dodavatelů, bylo by korektní v rámci novelizace změnit název zákona, o kterém tu diskutujeme. Místo zákona o významné tržní síle by bylo příhodnější hovořit o zákonu proti malým obchodníkům, jejichž postavení bude tváří v tvář velkým dodavatelům slabé, a tato vláda s tím přes opakovaná upozornění nechce nic dělat.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Laudát. Připraví se paní poslankyně Havlová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já myslím, že u věcných návrhů jako byl ten předchozí, jsem vám předvedl, že je podporuji a mám na mysli dobro této země a že to je racionální a pomůže to věci. Ale co se týká tohoto zákona, tak přece jenom trošku zrekapituluji dosavadní průběh vyjednávání.

  V tuto chvíli regulaci tržních vztahů má ve svém resortu ministr průmyslu a obchodu. Tato novela byla vypracována jedním členem ODS na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, takže je to z dílny pana Rafaje, s tím, že neumí jaksi využívat stávající normy. Jeden významný činitel hnutí ANO v televizi diváky a všechny uklidnil tím, že ten zákon není třeba novelizovat, takže takto obelhal národ, aby pak řekl později, že vlastně tam byl jako občan nebo poslanec, kdežto tady potom bude hlasovat jako koaliční poslanec. Takže výborné.

  Já jsem se dozvěděl z médií - a pan premiér, já to považuji od něho za velký faul, že tady není - bylo zběsile rychlé projednávání na narychlo svolaném hospodářském výboru, jestli se nemýlím, tak to bylo asi 10. července, když tak mě opravte, a bylo to krátce potom, co pan premiér se nechal slyšet, že zřejmě ti, co tady blokují tento zákon, tak za nimi stojí různé tržní řetězce a že to není normální. Shodou okolností poté, co se setkal s představiteli svazu dodavatelů, té komory, které předsedá pan Toman. Když jsem se ho na hospodářském výboru - mě se tohle dotýká, protože patřím k častým vystupujícím v této záležitosti a před léty už jsem tady navrhoval zrušení tohoto zákona jako celku, protože ten byl za takové podivné situace, kdy nevládní koalice nabyla trochu navrch a tady protlačili tento zákon, dneska říkají, že je špatný, tak jsem se pana premiéra dvakrát opakovaně zeptal, protože podle toho, co vyšlo na veřejnost, tak ten návrh z dílny pana Rafaje byl tak, že řešil obě strany tržních vztahů, to znamená jak stranu dodavatelskou, tak stranu obchodní, prodejců. No tak jsem se ho zeptal, zda může tedy konečně říci, ve které fázi a kdo, ať už na vládě, nebo v rámci připomínkového řízení, tu jednu stranu atrofoval, to znamená najednou zmizela. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji faktickou poznámkou pana poslance Kalouska a po něm s přednostním právem pan přednosta Bělobrádek. (Poslanec Kalousek dává přednost místopředsedovi Bělobrádkovi, ale ten ho nechává jít k řečništi.) Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych předložil procedurální návrh. A pokládal bych za fér, pokud to pan předsedající a jednací řád umožní, abychom o něm hlasovali až po vystoupení pana místopředsedy Bělobrádka, proto jsem mu dával přednost.

  Je to procedurální návrh, který by modifikoval usnesení, které jsme zde učinili, když jsme rozhodli, že v 19 hodin začneme projednávat novelu pana poslance Volného. Ten procedurální návrh předkládám proto, že nechci, abychom to byli my, kdo budou obviněni z blokování vládních návrhů. Na tabuli můžete vidět vládní návrhy, které myslím vláda pokládá za důležité, ať už je to bod 20, 22, 5, 7 nebo 8. A já si dovoluji tedy navrhnout, aby Sněmovna dnes jednala tak, aby projednala kontinuálně body v pořadí, tedy po tomto bodu 2 bod 20, 22, 5, 7 a 8, i za tu cenu, že bude jednat po 19. a 21. hodině, a tím ukončila dnešní jednání. V opačném případě začneme projednávat bod pana poslance Volného v 19 hodin a já vás ujišťuji, že do zítřka do 9 hodin do rána ho neprojednáme. Já vám nabízím seriózně dvě alternativy. Jedna, která vám umožní projednat ještě pět vládních návrhů, které blokovat nechceme, druhá, která vám je neumožní projednat, budete přemýšlet, kdy je projednáte. A ten poslanecký návrh, o kterém odmítáme, aby měl přednost třeba před poslaneckým návrhem paní poslankyně Semelové, neprojednáte tak jako tak. Myslím si, že je to fér, rozhodnutí je na vás.

  Prosím, aby se o tomto procedurálním návrhu hlasovalo po vystoupení pana předsedy Bělobrádka.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to poměrně nestandardní postup. Protože o procedurálním návrhu se dává hlasovat bezprostředně, mohla by se zde rozproudit debata. Tudíž budu respektovat jednací řád a nechám hlasovat o vašem návrhu a potom udělím přednostní právo. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat.

  Zopakuji, pane předsedo, váš procedurální návrh. Kdybych ho nezopakoval přesně, tak mě upřesněte. Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby Poslanecká sněmovna dnes po 19. hodině hlasovala kontinuálně body v pořadí 20, 22, 5, 7 a 8, tak jak jsou uvedeny, a tím skončila dnešní jednací den. Řekl jsem dobře váš procedurální návrh? (Poslanec Kalousek souhlasí.) Dobře.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 27, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 37, proti 56. Návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání.

  S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já to plně respektuji. Jenom prosím, aby pro historii bylo zaznamenáno, že jsme byli plni dobré vůle vůči pěti vládním návrhům a že jsme to nebyli my, ale vy, kdo jste je zablokovali, protože jste dali přednost poslaneckému návrhu, který předbíhá ve frontě.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Takže se táži, pane předsedo, zda chcete vystoupit také s faktickou poznámkou. (Místopředseda Bělobrádek souhlasí.) Takže budete v pořadí třetí, abych zachoval pořadí přihlášek. První s faktickou poznámkou je pan poslanec Ivan Adamec. Potom eviduji faktickou poznámku pana předsedy Kalouska... Trvá vaše faktická poznámka, pane předsedo Kalousku? Ne. Takže v tom případě pan poslanec Adamec a po něm pan předseda Bělobrádek (řečeno Hamáček). Prosím.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se vrátil k tomu tisku 444, druhé čtení. Já bych chtěl reagovat na kolegu Laudáta, který říkal, že na ÚOHSu tento návrh zákona, který teď projednáváme v nějaké podobě, to připravoval člen ODS. Tak bych ho chtěl upozornit, že to byl bývalý (s důrazem) člen ODS, ať je jasno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak přečtu omluvenky. Od 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Radim Fiala a Tomio Okamura. Dále dnes od 17.45 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková. Dále dnes od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová. Dnes se omlouvá od 18.30 paní poslankyně Věra Kovářová. Dnes od 17 do 24 z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Martin Sedlář. Od 17 do 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler. Z důvodu naléhavé pracovní záležitosti se dnes omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne paní ministryně Kateřina Valachová. A dále dnes od 18.30 do konce jednacího dne z důvodu jednání Bezpečnostní rady státu se omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka.

  Eviduji jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já se jenom omluvím ODS, protože jsem žil v domnění, že tam ještě u vás je. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Pavel Bělobrádek, po něm s přednostním právem pan zpravodaj Velebný. Máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem místopředseda vlády zatím, ale jednou to dopadne, budu i předseda. Nicméně bych navázal na to, co říkal pan kolega Laudát. Já jsem v potravinářství pracoval osm let a musím říct, že praktiky, se kterými jsme se setkávali ve výrobním podniku, který se orientoval na produkci masa a masných výrobků, byly někdy velmi smutné. A myslím si, že je to věc, která není nijak v tomto sektoru nová. Vím, že se o tomto zákoně hovořilo už mnoho let. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane místopředsedo. Opět požádám kolegyně a kolegy o ztišení, abychom slyšeli, co říkáte.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Protože i sociálně tržní hospodářství bylo založeno na tom, že jsou pevná pravidla a ta se tvrdě vyžadují. Já myslím, že tady hovoříme prostě o těch pravidlech. Neberu to jako nabourávání se do vztahu mezi poptávkou a nabídkou, ale spíše o stanovení pravidel, protože v některých případech prostě selhávala. Mohl bych tady vyprávět o různých fikaných systémech, jak se v podstatě na úkor producenta podíleli nikoliv distributoři, ale už i přímo prodejci. A byly to skutečně metody, které byly od paletovného a regálovného až po propichování vakuového balení neprodaných výrobků špendlíkem, aby to byla jaksi vada. Já tomuhle rozumím. Myslím si, že to smysl skutečně má.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka - pan poslanec Michal Kučera. Připraví se s přednostním právem pan zpravodaj Velebný. (V sále je stále velký hluk.)

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já si myslím, že pan vicepremiér Bělobrádek si právě odpověděl.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane kolego, u stolku zpravodajů.

 • Poslanec Michal Kučera: Hovořil o tom, že významnou tržní sílu zneužívají jak distributoři, tak prodejci. A o tom to tady je, o tom tady mluvíme. Zákon je prostě diskriminační. Jak jste ho předložili vy, je diskriminační. Je zatížený pouze na jednu část a není zatížen na dodavatele, kteří skutečně obchodují s prvovýrobci. Když už tuto novelu máme schválit, tak se to snažíme právě napravit tímto pozměňovacím návrhem, který předložil kolega František Laudát.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj Velebný.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si myslím, že by bylo korektní v reakci na pana poslance Laudáta říci, protože prohlásil, že se to projednávalo nějak ve zrychleném režimu, anebo prostě nestandardně. Nemluvím za předkladatele, ale jako zpravodaj, že projednávání jak v zemědělském výboru, tak i v hospodářském probíhalo dle schválených jednacích řádů těchto výborů. Měli bychom být trošku korektní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát. Jinak, pane poslanče, jste i řádně přihlášen do rozpravy, jestli chcete. To neplatí, v tom případě vaše faktická poznámka. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Jenom technická. Já se musím ohradit, protože jsem neřekl, že to bylo nestandardní projednávání. Já jsem se snažil, a myslím, že kdo jste byli na hospodářském výboru, získat minutovou nebo půlminutovou jednoduchou odpověď od pana premiéra, kdo vyhodil jednu stranu tržního vztahu. Ale já bych tady vůbec nevystupoval, kdybyste přišli, já bych s tím třeba nesouhlasil, abyste nechali vyvážený zákon. Proč to tajíte? Vy jste něco lidem slibovali o transparentnosti, tak to dodržte. Ale tady někdo zasahuje a já se pak dočtu, že možná my, kteří tady k tomu vystupujeme, jsme ovlivňováni, kdo ví, kdo za námi nestojí. Za mnou nestojí nikdo a mě se to hluboce dotklo. Ale ptal bych se, kdo stojí za vámi. Proč to tutláte? Nemluvě o tom, že jsem dal kus svého expertného, tak jste to mohli vrátit zpátky nebo aspoň neututlat původní návrh. Já bych ho převzal, nebo byste to sem dali a mohl ten zákon ve vašem podání už dávno být projednán.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Havlová, řádně přihlášená, a po ní pan poslanec Iva Adamec. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon o významné tržní síle je dlouholetá záležitost, dlouhodobě diskutovaná. Jsem přesvědčená, že zákon o potravinách je velmi důležitým nástrojem kontroly potravin, protože se týká všech občanů v této republice. Velice často se dozvídáme o případech, kdy doplácíme na důsledky nedokonalosti tohoto zákona.

  Vnímám dva hlavní problémy tohoto zákona, a proto jsem do systému vložila také dva pozměňovací návrhy.

  První je, že se projednávaná varianta zákona týká jen jedné strany smluvního vztahu. Týká se pouze odběratelů, a nikoliv dodavatelů. Považuji za důležité podotknout, že právě tato pasáž zákona se měnila na poslední chvíli a v podstatě bez vysvětlení. To, že se na straně dodavatelů vyskytují firmy, které mohou významnou tržní sílu využívat, je jasné. To vyplývá z průzkumu trhu a každý to víme. Zkrátka velké řetězce mají proti sobě obdobně velké dodavatele. Pokud zákon vztáhneme jen na jednu stranu situace, bude krajně nespravedlivý. (V sále je neklid.)

  Druhou zásadní připomínkou je specifikace zakázaného chování. Opakovaně odborníci na tuto problematiku uvádějí, že formulace v zákoně jsou velmi nešťastné. Jsou velmi vágní, nespecifické, a tím i zneužitelné. Takto postavená novela může velmi tvrdě dopadnout na naše malé české zemědělce a zpracovatele.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně. Velice nerad, ale o to důrazněji vás požádám, abyste se ztišili v sále, protože skutečně není rozumět, co se zde přednáší. Prosím, pokračujte.

 • Poslankyně Olga Havlová: Velké řetězce budou mít snahu vyhnout se riziku nejasných a likvidačních formulací zákona a raději od malých českých dodavatelů nenakoupí a budou se poohlížet po zboží v zahraničí. Podíl potravin od českých výrobců a dodavatelů se u velkých řetězců pohybuje mezi 70 až 80 %. Obchodní řetězce navíc exportují české výrobky do svých zahraničních poboček v objemu desítek miliard korun, což nejsou zanedbatelná čísla, a o kterých se vůbec nemluví. Může to být morová rána pro české potravinářství, kde ve finále posílí jen velcí dodavatelé, kterých se zákon kupodivu vůbec netýká, i když disponují také významnou tržní silou a jsou ve výhodě a budou mít ještě větší výhodu a malí přijdou na buben.

  V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které tyto problémy řeší. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za váš příspěvek, paní poslankyně. Nyní požádám řádně přihlášeného pana poslance Ivana Adamce, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, myslím, že tady toho už hodně o tomto návrhu zákona padlo. Když jsem se nad tím zamýšlel, říkal jsem si, že opravovat takovýto návrh zákona je velmi problematické, přesto se o to dnes pokusím.

  Nicméně dovolte mi pár postřehů. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, respektive dnes moderně říkáme tržní prostředí, mně to trošku připomíná sousedské vztahy. Já jsem dělal, a dělám pořád, dlouho v komunální politice. Když zasáhnete do sousedských vztahů, tak v lepším případě o vás řeknou, co si myslí, obě strany, anebo vás kamsi pošlou. Když zasáhnete do tržních vztahů, situace je výrazně horší, protože se deformuje trh a může to mít následky, které nemusí být až zase tak marginální. Ne nadarmo se říká základní poučka o ekonomice, že máte mikrotenový pytlík plný kapaliny, a když začnete tlačit, to jsou sociální aspekty, to inženýrství, na ten trh, tak co se vám stane? Pytlík se vám vyboulí, a když zatlačíte hodně, tak vám praskne a budete rádi, že v pytlíku byla jenom voda. Možná to je můj přístup.

  Já jsem dodneška nepochopil, kde je ta významná tržní síla. Už to tady padlo. Naznačovalo se to tady. Já si myslím, když se podíváte na situaci, která je v Evropě, že v České republice, co mám informace, a čísla se hodně liší, síla na straně odběratelů v součtu deseti řetězců nedosahuje ani 50 %. Ale co se týká dodavatelů, velkých dodavatelů, tam dokonce čtyři, když se spojí, mohou mít skoro tři čtvrtě procent trhu. A teď si vezměte další pikanterii, a jsem zvědavý na to, jak bude reagovat ÚOHS, když si jeden z velkých dodavatelů zamane, že si koupí jeden řetězec, co se pak bude dít. Já si myslím, že opravdu cestu, kterou jsme zvolili, jsme nezvolili dobře. Porovnám-li třeba Velkou Británii, nebo Itálii, tak ve Velké Británii máte dneska čtyři řetězce a mají 80 % trhu. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi za jeho příspěvek do rozpravy. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, v prvním čtení jsme k tomuto návrhu zákona debatovali poměrně často a diskuse na jednání zemědělského výboru mě přesvědčily, že velmi málo, protože evidentně řada lidí vůbec nepochopila, co se tady vládní návrh, nebo řekněme společně koaliční poslanci pokoušejí udělat s českým trhem, podotýkám nejenom s potravinami, ale týká se to i zemědělských produktů jako celku, i když jsme nebyli schopni se na zemědělském výboru shodnout, co do toho vlastně patří, jestli tam patří i zemědělské stroje, nebo nepatří. Předkladatel nebyl schopen vyvrátit nebo jasně říct, o co vlastně kráčí, čeho se má dotyčný dodavatel či odběratel vlastně obávat. Seznam produktů tam nakonec někdo, tuším, že bývalý ministr zemědělství Toman, zmínil nějakou vyhlášku WTO nebo odkud ji vytáhl. Nicméně není zcela jasné, čeho se to podrobně týká.

  Co je jasné, je, že stát se rozhodl, že chce tímto návrhem zákona vstupovat mezi dva privátní subjekty, a stát se rozhodl, že bude říkat svým zákonem, co je v oblasti dodávky nebo pro dodavatele ještě spravedlivé vůči odběrateli a co je spravedlivé od spotřebitele k dodavateli. K tomu vymýšlí velmi šroubovitý návrh zákona, který stanovuje další povinnosti, spoustu úzkých hrdel tohoto zákona, protože v praxi nikdo pořádně neví, jak to bude vypadat a co to udělá. Udělá to v každém případě to, že přibude byrokracie, protože si všichni budou muset dávat pozor, jestli náhodou zákon takový či onaký, jestli naši odběratelé nebo dodavatelé nepřekračují ten či onen zákon. Takže minimálně u těch malých přibude řada právních problémů, které budou muset začít řešit. Takže my jim na náklady spíš saháme. Nesaháme na náklady jenom velkých řetězců, ale budeme sahat i do nákladů spojených s hlídáním toho, jestli porušili, či neporušili zákon i u těch malých a středních, které to ve svém finále může extrémně poškodit na straně jedné, na straně druhé budou muset všechny položky, které se budou týkat právní pomoci atd., zahrnout do ceny svých výrobků. Takže ve finále to půjde k tomu, že na trhu jim bude hůře.

  I předkladatelé tohoto návrhu zákona říkají, že ceny jsou nespravedlivé a že se to musí dorovnat a že přece není možné odvádět zisky někam jinam. I když si tohle neumím představit, jak v otevřeném trhu v případě, že jsme členy Evropské unie, tohle chceme opravdu zařídit. Já tvrdím, že tento návrh zákona to nezařídí. Řetězce si prostě budou moci a najdou si cesty, jak odebírat zboží. Ale protože to budou mít komplikované v České republice, navíc to budou mít naši producenti a výrobci poměrně dražší, protože se budou muset věnovat i věcem, kterým se doteď věnovat nemuseli, a to se samozřejmě projeví v nákladech, pak logicky ti, na které je to namířeno, sáhnou spíš po produktech, kde to budou mít jednodušší, ve finále možná i lacinější. Zkrátka a dobře, řetězce budou více nakupovat zboží, myslím si, že je to evidentní, za hranicemi České republiky a to je v přímém rozporu tomu, co tady říkáme, že chceme pomoct malým a středním. Někdo to říká a někdo to myslí úplně jinak, protože tenhle návrh zákona dopadne nejenom na ty velké, ale ty ten problém vyřeší, ale dopadne i na ty malé.

  Na jednotlivých výborech, ale v každém případě na výboru zemědělském byly přijaty některé pozměňovací návrhy, které ten vládní návrh zákona ještě více zkomplikují a přinesou některé praktické problémy, které se pokusím popsat, a některá úskalí, u kterých je potřeba, aby také vláda věděla, že se tím budou vystavovat možným postihům v případě, že návrh zákona projde tak, jak říkají některé části pozměňovacích návrhů.

  V pozměňovacím návrhu se navrhuje, aby v článku I novelizačním bodě 3 § 3a písmeno a) bylo znění: a) způsob úhrady kupní ceny a dobu na její úhradu, výši slevy z kupní ceny nebo způsob jejího určení, bude-li poskytována, přičemž doba splatnosti kupní ceny nesmí být delší než 30 dní ode dne doručení faktury, výši veškerých peněžních plnění dodavatele, jejichž celková suma nesmí překročit 3 % z ročních tržeb dodavatele za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců za potraviny dodané jednotlivému odběrateli v roce, ve kterém došlo k finančnímu plnění. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi za jeho příspěvek do obecné rozpravy a nyní prosím pana poslance Michala Kučeru, řádně přihlášeného do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, to, jak významná je to novela, jak důležitá je to novela, vidíme na vládních lavicích za mnou. Tuto novelu dnes předkládá ministr dopravy. Podotýkám, že novela se jmenuje novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Souvislost s Ministerstvem dopravy moc nevidím, nicméně patrně mi některé věci unikly. Nevím, proč na místě ministra dopravy nesedí raději ministr zemědělství, který je tuším v tuto chvíli v bufetu.

  To, že zákon o významné tržní síle má diskriminační charakter, tady zaznělo už několikrát. Zatím nikdo neodpověděl na otázku, proč se tato novela vztahuje pouze na obchodníky. Tato otázka zazněla během prvního čtení, zazněla několikrát během projednávání na hospodářském výboru, zazněla i ve druhém čtení. To, že se odpovědí nedočekáme ve druhém čtení, tak to už je patrno z toho obsazení za mnou a ministr dopravy nám to skutečně neodpoví. To skutečně mu nemám za zlé. Ale to, že jsme se odpověď na tuto otázku nedozvěděli ani na hospodářském výboru od premiéra, tedy předkladatele této novely, mně skutečně velmi zaráží. Přitom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže skutečně poukázal na tržní sílu velkých dodavatelů. Všichni víme, že v původním návrhu novely tržní síla dodavatele byla uvedena. Podle Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, aspoň toho původního návrhu, bylo žádoucí stanovit, že i dodavatel může nabýt významnou tržní sílu. Proč toto nakonec vypadlo a do Sněmovny doputovala tato okleštěná a diskriminační novela zákona, to skutečně vědí pouze koaliční poslanci, případně ani si nemyslím, že všichni, pouze možná někteří vládní činitelé.

  Chtěl bych říct naopak, že oproti původní novele se zpřísnila možnost postihovat řetězce tím, že pokuta už nemusí padnout za soustavné porušování zákona, ale může být pokutován i za jednotlivé přestupky. Já skutečně na otázku proč, která tady několikrát zazněla, umím odpovědět jenom sám sobě - protože Agrofert. Nic jiného mě skutečně nenapadá.

  Proto vítám pozměňovací návrh, se kterým tady přišel můj kolega František Laudát, který se snaží vrátit rovnováhu do této jinak zbytečné a nadbytečné novely. Já bych si dovolil odcitovat jednu ze zásadních pasáží právě onoho pozměňovacího návrhu, se kterým kolega František Laudát z TOP 09 přišel. Cituji z pozměňovacího návrhu kolegy Františka Laudáta: Jsou výrobky, které jsou na trhu jedinečné nebo dominantní a díky kterým... Pardon. Je to paragraf číslo 3 - významná tržní síla: 1. Významná tržní síla je takové postavení odběratele nebo dodavatele, v jehož důsledku si odběratel nebo dodavatel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči druhé smluvní straně v souvislosti s nákupem nebo prodejem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících.

  Já si myslím, že toto je to těžiště pozměňovacího návrhu, které se snaží zvrátit diskriminační charakter vládní novely zákona o významné tržní síle. To, že jsou výrobky, které jsou na trhu jedinečné nebo dominantní, díky kterým mají dodavatelé mimořádnou vyjednávací pozici, je snad všem jasné. Stejně tak jsou dodavatelé, kteří mají téměř monopolní postavení v daném regionu. A dokážou tuto výhodu mimořádně dobře využít. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, že vás musím přerušit. Nicméně prosím, abyste přerušil svůj projev, je 19 hodin a my jsme si na tuto hodinu zařadili jiný, pevně stanovený bod. Takže se velmi omlouvám, budete pokračovat následně v dalším termínu projednávání tohoto návrhu zákona, přerušuji sněmovní tisk 444, druhé čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Na dnešní 19. hodinu je pevně zařazený bod

  Nacházíme se ve druhém čtení. Prosím, aby předložený návrh - nebo ještě než dám slovo k předloženému návrhu, aby jej uvedl pan navrhovatel, pan poslanec Jan Volný, tak se hlásil s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. (Jmenovaný sděluje, že se hlásil k předchozímu bodu.) Aha, to se omlouvám, jestli to bylo u předchozího bodu, v pořádku, příště. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegové, předkládám do druhého čtení poslanecký návrh, který je pod sněmovním tiskem 437 a byl doručen všem poslancům 30. března 2015 v 11. 57 hodin.

  Moje novela zákona č. 202/1990 Sb. je velice jednoduchá a nedělá si žádné ambice na dlouhé přežití. Já pevně věřím, že to bude poslední novela tohoto starého a již nefunkčního zákona, respektive zákona, který už zdaleka nereprezentuje to, kam se posunul celý vývoj hazardní branže. Víme všichni, že za touto novelou pokračuje, nebo v závěsu je velký nový zákon o hazardních hrách. Měl to být pouze překlenovací můstek pro rok 2016, ve kterém jsme chtěli dostát našemu volebnímu slibu a v podstatě i koaličnímu vládnímu prohlášení, že upravíme a zvýšíme daně pro hazard.

  Tato novela obsahuje v podstatě tři číselné úpravy, ano, parametrální úpravy, jak říkal pan Kalousek dneska dopoledne, tohoto zákona, a to tím, že zvyšuje daně z hazardu z 20 % na 25 %, že zvyšuje poplatek za jeden den a jeden automat z 55 Kč na 110 Kč a mění rozpočtové určení daní z tohoto hazardu z 20 ku 80 na 40 ku 60. Byť tento poměr se snižuje ve vztahu k obcím, ale vyšším výběrem daní, který se odhaduje zhruba ve výši 2 miliardy 200 milionů, v absolutním čísle obce by měly dostat o 250 až 300 milionů více.

  Dneska jsme se dočkali trošičku - nebo jsme slyšeli malou přestřelku po naší tiskové konferenci. Já musím dát za pravdu panu Kalouskovi, byť nečekal omluvu, že opravdu vstup na český trh hracím automatům nedal on, ten podpis pod tím, bylo to už v roce 2003. Nicméně tyto hrací automaty, respektive videoterminály jsou právě ty nejhorší, které ničí tento byznys. A myslím si, že i většina byznysu v hazardu má s tím stejný problém jako my. Bohužel u těchto videorekordérů, respektive videoloterijních terminálů se opomnělo ve všech zákonech, ve všech novelách, které se uzavíraly v tomto rozpětí časovém, na jednu základní věc, to znamená výši jedné hry. To znamená výši peněz, které se dají prohrát v jedné hře. Víme o tom, že staré automaty mají své limity. Dá se říct, že se hraje o drobné, kdežto v těchto automatech se mohly prohrávat opravdu velké částky peněz. Ale to sem opravdu nepatří.

  Nicméně prosím ctěné kolegy, aby dali podporu mé novele, která je velice krátká a velice krátkočasová, a propustili ji do třetího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu navrhovateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Rozpočtový výbor usnesení nepřijal. Zpráva rozpočtového výboru vám byla doručena jako sněmovní tisk 437/2. Nyní prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Ladislava Volného, aby nás informoval o návrhu - o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrh zdůvodnil. Prosím.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Já se vás, pane předsedající, pokusím v úvodu mého vystoupení trošku opravit. Já opravdu nejsem Ladislav Volný, ale Ladislav Šincl.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, omlouvám se, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Šincl: To nevadí, to je taková malá drobnost. Aby si mě potom někteří nepletli s kolegou, bylo by to určitě škoda. Rozhodně si myslím, že poslanci z ANO si moje jméno dobře pamatují. Děkuji.

  Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, neměl jsem v prvním čtení z důvodu své pracovní cesty do zahraničí možnost vystoupit k této novele jako zpravodaj, a tak mi dovolte jen stručně zopakovat informace, které zde uvedl pan předkladatel a zčásti některé doplnil.

  Pro úplnost je nutné sdělit, že vláda zaujala k tomuto sněmovnímu tisku neutrální stanovisko. Je to především z toho důvodu, že na rozdíl od vládních tří novel o hazardních hrách, u kterých byla sloučena rozprava a bylo o nich již v minulém týdnu zahájeno první čtení, se tato novela zabývá bohužel jen velice malým, částečným naplněním programového prohlášení vlády. Bohužel současně ponechává další významné nedostatky stávající regulace herního průmyslu zcela nepovšimnuty. Těmi jsou dle stanoviska vlády - zdůrazňuji dle stanoviska vlády - zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, na rozdíl od legálních provozovatelů, kterým navrhovatel naopak navrhuje daně o čtvrtinu vyšší, stejně pro všechny druhy loterií bez ohledu na míru jejich společenské nebezpečnosti. Tímto postupem dochází dle stanoviska vlády k ne zcela opodstatněnému znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her.

  Ve svém stanovisku také vláda považuje za ne zcela přesvědčivý rozbor dopadů navrhovaného zákona jak na podnikatelské prostředí, tak na veřejné rozpočty. Tento názor vlády vyplývá zejména ze skutečnosti, že tyto dopady jsou toliko odhadovány, a nevycházejí tudíž z analýzy aktuálního trhu s výherními hracími přístroji a jinými technickými herními zařízeními, na který navrhované zvýšení odvodové povinnosti dopadá nejcitlivěji.

  Pochybnosti má vláda rovněž o deklarovaných dopadech navržené změny rozpočtového určení výnosu z předmětných odvodů ve prospěch státního rozpočtu na rozpočty obcí, ke které dochází v relativně krátkém čase po zavedení rozdělení těchto výnosů mezi státní rozpočet a rozpočty obcí od 1. ledna 2012. Odůvodnění návrhů zákona neobsahuje dostatečnou analýzu dopadů této změny včetně vyhodnocení stávajícího rozdělení těchto příjmů a důvodů pro jejich změnu.

  Dále se vláda domnívá, že z předloženého materiálu nevyplývá, zda a jakým způsobem bude zajištěno využití zvýšeného přijmu státního rozpočtu v důsledku navrhovaných změn na úhradu společenských nákladů, kde nutnost jejich vynakládání je spojená s takzvaným patologickým hráčstvím a kterými je navržené zvýšení odvodu z loterií a jiných podobných her rovněž odůvodňováno. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji Ladislavu Šinclovi. Ještě jednou se zdvořile omlouvám, že jsem mu nemohl přijít na jméno.

  Nyní s faktickou poznámkou - pardon, pane zpravodaji, ještě musím otevřít obecnou rozpravu. Takže otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Michal Kučera, po něm pan zpravodaj a poté s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den a děkuji za slovo dnes ještě jednou. Dámy a pánové, tedy projednáváme poslaneckou novelu zákona. Chtěl bych vás upozornit, že dne 29. 5. roku 2014 jsem podal svou poslaneckou novelu horního zákona. Do dnešního dne nebylo zahájeno její projednávání. Je to více než rok a půl.

  Chtěl bych upozornit na jednu věc. Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste tady mluvil o kategoriích poslanců, o první, druhé a třetí a čtvrté kategorii. Je to tenhle ten případ? Je pan poslanec Volný poslanec první kategorie, že jeho poslanecký návrh má přednost před mým? Já tady mám poslanecký návrh rok a půl, aniž by přišel na pořad Sněmovny.

  Děkuji za slovo. (Tleskají poslanci v sále napravo a také poslanec Faltýnek.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Dobře. Musím to říct rychle. Původně jsem chtěl odpovědět, jak mě vyzval pan zpravodaj. Ale já se musím vyjádřit k těm poslancům první kategorie. Pane kolego, vy v TOP 09 máte také jednoho poslance první kategorie, je to pan Farský, kterému se jeho poslanecký návrh projednal před všemi vládními zákony také.

  Takže teď jen k tomu, proč jsem podepsaný u návrhu pana Votavy. Mně to samozřejmě připadne úsměvné, protože právě můj návrh 25 %, který by měl respektovat - a to říká pan Šincl správně, že 25 plus 10, to je těch 110 korun, je 35, a to je ta hranice, kterou tato branže je schopna unést. Nicméně byla nějaká koaliční dohoda, kterou my ctíme. A pokud pan předseda rozpočtového výboru jako lídr této koaliční skupiny podal pozměňovací návrh, tak jsem se k němu podepsal, a počítám, že pokud se přijme, budeme i tento pozměňovací návrh podporovat. Ale je to prostě pozměňovací návrh, který vznikl kompromisem, a je mi trošičku divné, že se na to ptáte zrovna vy. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Teď smršť faktických poznámek. Nejprve pan předseda Faltýnek, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Hájek, po něm pan místopředseda Bartošek, po něm pan poslanec Fiedler. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já nevím, jestli pan Kučera byl v minulých volebních obdobích poslancem. Já ne a nemám tu informaci. Nicméně udělám krátký exkurz do historie.

  Nicméně ještě k těm poslancům či poslankyním první, druhé a další kategorie bych chtěl říci, že jeden z našich kolegů, poslanec první kategorie, se dneska naprosto v rozporu s jednacím řádem pokusil změnit program jednání Sněmovny, kdy vlastně několik hodin po zahájení navrhl změnit pořad schůze, a my jsme o tom hlasovali a vůbec nám tom nepřipadlo divné, nikdo k tomu nic neřekl a neprošlo to. Prostě máme mezi sebou poslance první, druhé, třetí, čtvrté kategorie.

  A teď konkrétně. Zkusme si tipnout, vážení kolegové, kolik bylo poslaneckých návrhů, když pan ministr Kalousek byl ministrem. Zkusme si tipnout. Bylo jich hodně. (Smích z pravé strany.) Já jsem si vytáhl jenom deset koaličních poslaneckých návrhů, když pan Kalousek byl ministrem. Uvedu jeden. Ten je velmi zajímavý. Ten je nejpikantnější v tom, že kolega Kalousek byl sice ministrem, bylo to 25. března 2009, ale současně podal poslanecký návrh ke svému zákonu jako ministra. A já bych si dovolil velmi stručně zacitovat. Budu rychlý: Budeme pokračovat podle schváleného programu schůze. Pokračujeme bodem číslo 57. Pan ministr financí tedy ovšem není v roli ministra financí, ale v roli navrhovatele, a to v roli navrhovatele novely zákona. - Jednalo se o návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech atd. atd. - Stanovisko vlády jsme obdrželi. Prosím, aby předtím, než pan ministr uvede jako poslanec svůj návrh, u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Čas, pane poslanče!

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Poslední věta: Pane poslanče, máte slovo. Ministr financí ČR Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane předsedající, já se omlouvám Poslanecké sněmovně, že jsem zcela výjimečně využil - zcela výjimečně jsem využil možnost (opět upozornění na čas) k předložení poslaneckého návrhu (roste hluk na pravé straně sálu, poslanci tleskají, řečníka téměř není slyšet), a to z časových důvodů." A tak dále. Tak - (Předsedající vypnul řečníkovi mikrofon.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane předsedo. Musel jsem vás vypnout, protože váš čas uplynul už velmi výrazně. Prosím, přihlaste se s přednostním právem, až přejdou faktické poznámky. Pak nás s tím můžete seznámit.

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tak nerozohním. Trošku se bojím teď po projevu pana předsedy klubu Faltýnka, nicméně musím s politováním konstatovat, že jsem si nějak všiml, že cokoli řekne pan kolega Volný, tak není pravda. Není pravda, co se týká návrhu pana poslance Farského, tak ona ta story byla trochu jiná navíc to tady leželo už dokonce z minulého období s nějakou modifikací.

  A co se týče pana kolegy Faltýnka, tak teď už jenom zbývá, aby se nás zeptal, jakou má kadenci samopal, viz Černí baroni. Kolik Kalousek předložil návrhů? Mnoho. (Smích, hluk a potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Připraví se pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Dobrý večer, pane předsedající. Já jsem se bohužel nezasmál, protože jsem neslyšel. Já ve svém věku už špatně slyším, už pomaličku jako současný pan předseda TOP 09. Ale přece jenom, že už špatně slyším, tak mám sloní paměť a vzpomínám si - Michal Kučera už tady není - (Výkřiky ze sálu: Je tady.) Je tady Michal.

  Michale prostřednictvím pana předsedajícího, dvakrát byla na pořadu schůze novela horního zákona. Pamatuji si to, protože jsem byl původně zpravodajem tohoto sněmovního tisku. Jednou na něj bohužel nepřišla řada a podruhé jste si vzali vy, když bylo to opoziční okénko, jste si vzali tu přestávku, kdy si tuším pan předseda, nebo místopředseda, nebo budoucí předseda, nebo nominant na předsedu pan Kalousek vzal přestávku na jednání klubu, když jste diskutovali, zdali půjde bruslit nebo lyžovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Bartošek. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkný večer. Pro upřesnění chci říci, proč není pozměňující návrh pana poslance Volného a Votavy koaliční. Z jednoho prostého důvodu, protože na koaliční radě byly vzneseny otázky, na které nebylo možno odpovědět, protože koaliční strana KDU-ČSL nebyla přizvána na jednání, a z toho důvodu to není koaliční návrh. A já jsem čekal, že vzhledem k negativnímu stanovisku, které dalo Ministerstvo financí, přijde Ministerstvo financí aktivně s vlastním řešením, jestliže říká, že 28 plus 110 za bednu je moc. Já jsem čekal, že přijde alternativní řešení. To nepřišlo. A já se tedy ptám, jestliže Ministerstvo financí říká ano, 23 a 28 zdanění plus 110 korun za bednu je moc, a přesto trvá, že to je to nejlepší řešení, jestli skutečně trvá na svém stanovisku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Tady před chvilkou zaznělo v rámci faktických poznámek, že panuje nějaká koaliční dohoda na tom, jaká má být vlastně finální verze tohoto zákona, což potažmo znamená, jak bude zdaněn hazard. Tak to budeme určovat na základě nějakých koaličních dohod? Nebyly by k tomu nějaké studie o výběru, dopadové studie? To vy se prostě rozhodnete na koalici, co bude platit? A jak tady jsme před chvilkou slyšeli od pana místopředsedy Sněmovny Bartoška, tak ono to ani není až tak koaliční dohoda, to se prostě tady dohodl pouze - já nevím - někdo s někým? To trošku neodpovídá tomu, co vy jste říkali a slibovali, jak budete precizně pracovat.

  A ještě jedna věc, podstatná. Na rozpočtovém výboru - já na to pořád marně čekám - zaznělo, potom co byly staženy ty pozměňovací návrhy, které poslanci vládní koalice dali, že je stahují, protože bude předložen komplexní pozměňovací návrh k tisku 437. A já marně koukám do sněmovního systému na PSP, kdy se objeví ten komplexní pozměňovací návrh, který tedy by musel být nahrán přes systém, a ejhle, on tam pořád žádný není. Tak vy nejdříve na rozpočtovém výboru tvrdíte, že prostě teď nebudeme ty pozměňováky řešit, že dáte komplexní pozměňovací návrh, a komplexní pozměňovací návrh dosud nebyl podán. Tak já se ptám, co tedy budeme projednávat. Tu původní novelu? Máte vy vůbec jasno v tom, co chcete, nebo chcete jenom prosadit to, na čem se usnesla část koalice? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Tak já jenom velice krátce zareaguji na své dva předřečníky. Nejdříve na pana předsedu Faltýnka. Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, to věčné vymlouvání na pana Kalouska je skutečně na úrovni dítěte první třídy základní školy. On to dělal také, tak my také. To je skutečně na úrovni sedmiletého dítěte. Ale samozřejmě možná vám to v tom prochází.

  A k panu mému milovanému kolegovi Hájkovi. Možná jste si, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, všiml, že každý poslanecký návrh je zařazen na každý program schůze. Jste již dva roky ve Sněmovně, možná byste si mohl občas ty programy schůze přečíst. Je tam skutečně každý ten návrh, tam se opakuje ten můj poslanecký návrh, ta elektrárna Búšehr, či jaká tam je od komunistů, to se tam pokaždé opakuje. Nicméně na to bohužel nějak nedojde řada. Pouze privilegovaní poslanci první kategorie, jak tady říkal pan předseda Faltýnek, mají to privilegium, že jejich poslanecké návrhy jsou předřazeny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi i za to, že pan kolega je milovaný mým prostřednictvím. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Koubka. Připraví se pan poslanec Beznoska. ***

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se chtěl zeptat, co tedy brání tomu, aby koalice předložila novelu jako vládní návrh. Co tomu brání? Proč tady musíme být svědky toho, že jedna koaliční strana se od tohoto návrhu tak ostře distancuje? To je můj první dotaz.

  Druhý dotaz by byl k panu poslanci Volnému prostřednictvím pana předsedajícího. Drahý pane kolego, pokud jste tady nazval pana kolegu Farského poslancem první kategorie a vy se mu chcete dnešním dnem vyrovnat, tak si vás dovoluji upozornit, že pan poslanec Farský čekal 1 177 dnů, než byl jeho návrh zde projednán, mimo jiné i tím, jak to vaši poslanci za hnutí ANO blokovali ve výborech a neustále vraceli k přepracování. Tak pokud vy chcete svůj návrh projednat za 200 dnů, tak kdybyste se chtěl vyrovnat poslanci Farskému, který tady teď není, je řádně omluven a musím se ho tedy zastat, co kdybyste si, pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího, ještě těch tisíc dnů počkal? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koubkovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Beznoska, po něm pan místopředseda Filip, po něm pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, jenom krátce. Celá ta debata tady, a ona bude pokračovat nepochybně velmi dlouho, je způsobena tím, že k 1. 1. 2016 jsme původně měli slíben nový loterijní zákon. Kdybychom byli, a teď myslím do řad vládní koalice, schopni tento zákon napsat, tak jsme si možná ušetřili debatu nad těmito třemi tisky, které spolu naprosto souvisejí. Čili nejsem si úplně jist, jestli takhle pod nějakou rouškou boje proti hazardu se dá postupovat. Můj názor je celkem jednoduchý, i když vím, že napsat správně nový loterijní zákon je velmi těžká úloha pro pana náměstka Závodského, ale je to jediná správná cesta - celkový komplexní nový zákon. A omezme tuto možná i zbytečnou debatu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda... Tedy pardon, s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, po něm pan poslanec Volný, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím pány kolegy a paní kolegyně při této debatě, aby respektovali zákon o jednacím řádu a Ústavu České republiky. Kdybych počítal jako počítá pan kolega Farský, tak já čekám více než 1 500 dnů na projednání exekučního zákona. A opravdu mě některé poznámky ze strany bývalé koalice, nynější opozice z TOP 09, nerozbrečí. Opravdu ne. A prosím, přestaňte s tím. Platí princip diskontinuity. Já čekám na exekuční zákon teprve 14 měsíců, přestože jsem ho poprvé podával v roce 2011. (Potlesk v lavicích KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji. Já bych chtěl panu kolegovi vaším prostřednictvím říct - pokud umím dobře počítat a pan kolega Farský čekal tisíc dní, tak minimálně pět set dní čekal za vlády pana kolegy Nečase a za vaší vlády, takže jste ho nechali čekat především vy. A co se týče, jestli mě to čeká, nebo nečeká, vy všichni dobře víte, že mě to nečeká, protože pokud tento zákon nebude schválen do 31. 12., je naprosto bezpředmětný a holt budeme bez něj. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. My jsme tedy v rámci rovného přístupu k poslancům, který je tu zjevně porušován, ať už tomu budeme říkat první, druhá či třetí kategorie, tak jsme navrhli nějaké kritérium jako tu časovou řadu. Očekával jsem, že přijde nějaký protinávrh. Místo toho přišlo silové řešení, naprosto skandální svolání mimořádné schůze na čtvrtek na 9. hodinu. Já jsem rád, že si pan předseda Hamáček uvědomil naprostou skandálnost tohoto svého rozhodnutí a že z toho v podstatě vycouval, takže jsme to projednali dneska a ve čtvrtek budeme interpelovat. Ale myslím si, že v neděli jsme slyšeli autoritu, která nám to dělení na první, druhou, třetí kategorii posunula. Prostě jsem měl tu možnost sedět s autoritou, která s naprostým přehledem říkala: my předkládáme věci potřebné pro tuhle zemi a vy předkládáte nesmysly a o tom rozhoduji já, Andrej, co je dobré a co je špatné. A o čem já rozhodnu, že je dobré, to se projednávat bude, a o čem já rozhodnu, že je špatné, to se projednávat nebude. No ono by to bylo k smíchu, kdyby to tak skutečně nebylo, kdyby to skutečně tak nebylo, že o čem Andrej rozhodne, že je dobré z poslaneckých návrhů, tak se projednává, a o čem rozhodne, že je to nesmysl, protože tomu nerozumím, což je teda většina těch věcí, logicky, tak se neprojednává.

  Já to nemám za zlé poslancům hnutí ANO ani Andrejovi, oni skutečně vstoupili jako strana, která prosazuje korporátní řízení státu. Ale obracím se na dvě historické politické strany, na KDU-ČSL a ČSSD, a zeptám se vás: Takhle vy si opravdu představujete tu parlamentní demokracii? Takhle vy si opravdu představujete parlamentní diskusi, že Sněmovna České republiky bude projednávat to, co si Andrej přeje, co si Andrej nepřeje, projednávat nebude? Fuj!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak s další faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím.

 • Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně, já jsem trošičku zmatený. Pan kolega předseda Kalousek říkal, že čekal náš protinávrh. Naopak my jsme čekali protinávrh od vás, že ho dáte jako pozměňovací návrh k mé novele a budeme o ní jednat. To si myslím, že takhle by to asi mělo být. Ale já si myslím, že jsem se spletl. Tento pozměňovací návrh jsem čekat nemohl, protože skutečně - a já to opravdu nemám TOP 09 a Starostům za zlé, protože oni ve svém volebním programu prostě neměli zakotveno, že chtějí pracovat s hazardem, že chtějí omezovat hazard a že chtějí zvyšovat daně. Tak oni to prostě neprosazují, oni to nechtějí a já jim to nemám až tak úplně za zlé, ale ten protinávrh podle mého názoru měl v rámci druhého čtení zaznít od nich. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Komárek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, milí přátelé, co nás možná vidíte na televizních obrazovkách, já chápu, že nám nerozumíte. Já nám taky nerozumím. Ale abych to uvedl do nějakého normálního rámce a odpověděl prostřednictvím pana místopředsedy panu Kalouskovi: O tom, jaká bude agenda této Poslanecké sněmovny, dámy a pánové u televizních obrazovek, nerozhodl ani pan Babiš, ani pan Kalousek, ale rozhodli jste to vy, rozhodly to volby, řádné, demokratické volby, spravedlivé demokratické volby. Z těch vychází vláda a vláda prostě vládne. Je to tak všude na světě, žádný lepší systém než demokracie vymyšlen nebyl. Jenom naše ctěná Poslanecká sněmovna má tak idiotský jednací řád, že jeden jediný poslanec -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana poslance, aby nepoužíval slovo idiotský, zvláště o jednacím řádu, který jsem navrhl a prosadil. Děkuji. (Pobavení v sále.)

 • Poslanec Martin Komárek: Dobrá, pane místopředsedo. Není to sice vulgarismus, je to spisovné slovo, je to dokonce latinské slovo, ale z úcty k vám se ho zdržím, byť si ho myslím. (Předsedající: Děkuji.) Prostě má zvláštní jednací řád, který umožňuje jednomu jedinému poslanci alfa kategorie panu Kalouskovi vládní záměry brzdit, ničit a obracet, motat, přemotávat. Prostě to tak je a až do příštích demokratických svobodných voleb to tak bude. Takže dámy a pánové u televizních obrazovek, prosím vás, rozhodněte ještě lépe, než jste rozhodli posledně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Laudát. ***

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dámy a pánové, z mého pohledu tato debata je naprosto legitimní. Věřím tomu, že pan Kučera prostřednictvím vás, pane předsedající, si nepamatuje na ty příklady, které jsem uváděl, a je jich poměrně hodně, je jich několik desítek. Dobře, nechci se na ně odvolávat. Nicméně přece celá Sněmovna a celá naše společnost, veřejnost ví, že TOP 09, já bych do toho ty Starosty nemotal, ale TOP 09 plánovitě prostě nechce zvedat daně hazardu. Ta debata je legitimní, používáme k tomu prostě prostředky, které máme k dispozici při této debatě, já tomu rozumím, ale řekněme si to na rovinu. Prostě je tu část Poslanecké sněmovny, která chce řešit hazard, a je tady část, která ho řešit nechce. A TOP 09 neměla ve svém volebním programu, že chce řešit hazard, že chce zvyšovat daně. My jsme to měli, sociální demokracie to měla, možná i KSČM to měla. (Hlas zleva: Měla.) No tak my to prostě chceme prosadit a to je všechno.

  A jak tu hovořil pan poslanec, jehož jméno si nepamatuji, Fiedler, omlouvám se, tak já jsem mu vůbec nerozuměl. Bylo by dobře, aby možná mluvil trochu pomaleji, prostřednictvím pana předsedajícího, abychom pochopili, co vlastně říká. Ale asi v koalici se dělají nějaké dohody, já nevím, jestli nám zákony budou psát nějací experti zvenku. Já si myslím, že bychom to měli dělat my ve Sněmovně. A asi vznikají na nějaké koaliční dohodě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já opět musím reagovat na pana předsedu Faltýnka.

  Vážený pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, dovolte mi, abych vám řekl pár slov o vztahu k TOP 09 a hazard. A budu mluvit za náš Ústecký kraj. Byli to zastupitelé TOP 09, kteří v Litvínově jako jedni z prvních prosadili nulovou toleranci, co se týká hazardu. Byli to zastupitelé TOP 09 v Litvínově. Budu mluvit za své město. Byli to zastupitelé TOP 09 v Lounech, kteří výrazně omezili hrací dobu, kteří výrazně omezili reklamu a přístupnost heren. V dobách, kdy se o regulaci hazardu teprve začalo mluvit. Šli jsme na vlastní triko, šli jsme obecně závaznými vyhláškami, které možná byly na hraně, ale byli to zastupitelé TOP 09, kteří výrazně ve svých obcích vystoupili proti hazardu.

  A chtěl bych se vás zeptat, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího: Jak to je u vás v Prostějově? Co jste navrhl vy jako zastupitel? Tam se hraje vesele dále, to víme všichni. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já se domnívám, že by bylo dobré trochu zklidnit tu atmosféru, ale zřejmě to vysvětlí kolega Fiedler. Ale má to jeden háček, nebo to, co chtěl zhruba říci, protože v rozpočtovém výboru ta novela nebyla doporučena, výbor jakožto hlavní výbor nepřijal usnesení. A to absurdní divadlo, které tu hrajete, že my máme projednat něco, co ještě nebylo načteno, a bavíme se o novele, jestli tomu dobře rozumím, která tady není. V tom je to absurdní divadlo. Takže já si myslím, že normální by bylo, když už tedy byste chtěli jít touto cestou pro absolutní neschopnost Ministerstva financí připravit normální novelu, a jen hazardér z řad opozice nebo i poslanců se v takto citlivých záležitostech, kde mohou být arbitráže, kde nemáte to odborné zázemí, tak se prostě může podepsat pod něco.

  Mě by zajímalo, jestli v případě, a to padalo i na rozpočtovém výboru a paní náměstkyně Hornochová říkala: Všechno máme, žádná arbitráž nehrozí. Pan kolega Bartošek: Tak mi dejte papír. Ne, všechno máme, nic nehrozí, já vám to dám. Nevím, jestli už ho má dneska. A to bylo jak dialog a to je v koalici. Pak se tady dozvíme, zřejmě jedna třetina koalice, když to beru na kusy nebo na poměr, má obavy, že někdo jim potom přišije případně prohranou arbitráž.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám. Prosím zejména levou část, aby se uklidnila. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Tak pod to nechají podepsat Volného.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koubek, po něm pan poslanec Šincl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Chtěl jsem říci, že si beru výtku pana místopředsedy Sněmovny pana Filipa k srdci. Dovolil jsem si to tedy celé přepočítat.

  Pan poslanec Farský na projednání svého zákona nečekal v tomto volebním období, což bylo jasné, že to nebylo v tomto volebním období, ale nečekal 1 177 dní, ale v tomto volebním období čekal na schválení 655 dnů. Pan poslanec Volný chce svůj návrh zvládnout za zhruba 200 dnů. Pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího, pokud se chcete vyrovnat panu poslanci Farskému, jak jste tady řekl, tak prosím ještě máte asi tak 300 dnů, abyste si počkal. Podle jednoduchých propočtů.

  Potom k tomu, co tady říkal pan předseda Faltýnek. Tak tady mluví a spojuje TOP 09 s hazardem. Dovolím si jej jenom informovat o skutečnosti, o které nemůže být informován, ale aby příště tuto informaci zahrnul do svých úvah. V roce 2011 se objevila v Praze poprvé možnost přijmout vyhlášku, která by omezovala hazard v Praze. V Praze máme 57 městských částí, zhruba asi 10, 15 se tento problém vůbec netýkal, jsou to menší okrajové části, kde ten hazard nebyl vůbec. A v té době byly jednotlivé městské části vyzvány, aby navrhly omezení hazardu na svých územích.

  Jsem starostou od roku 2010 jedné, byť okrajové, menší městské části, ale v přepočtu na hlavu moje městská část měla druhý nejvyšší počet hazardu v Praze, hned po Praze 1, a to Praha 1 to má z podstatné části v luxusních hotelech. Příjmy do rozpočtu mé městské části z hazardu činily osm procent. Ani vteřinu jsem neváhal, a nejen jako člověk za TOP 09, ale jako starosta (předsedající upozorňuje na čas) jsem navrhl omezení a nulu, a taky jsem si ji prosadil. Takže nespojujte všechny lidi s hazardem, o kterých nic nevíte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koubkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Šincl, po něm pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Já se moc omlouvám, já mám malý problém v tom, že jsem takový detailista, a já jsem v rámci přípravy loterií pročítal veškeré volební programy všech volebních stran, budete se opravdu divit - všech volebních stran. Nicméně já se moc omlouvám, ale já jsem zmínku, kterou tu řekl pan předseda Faltýnek, prostě nemohl najít. Jestli by byl tak hodný, jestli by mi to neukázal, kde strana řeší odvody z loterií, jestli je chce tedy zvýšit. Já se moc omlouvám, třeba jsem to nenašel. Nicméně našel jsem to v jediné straně, v jediném programu volební strany a tou je sociální demokracie. Je to na straně číslo 17 a mohu vám, jelikož mám fotografickou paměť, zacitovat přesně, tak jak je závazek vůči zdaňování hazardu, odvodu z hazardu, je přesně uveden ve volebním programu na straně číslo 17. Prosil bych, jestli by pan předseda Faltýnek mi mohl z důvodu mého nedostatku tuto informaci poskytnout písemně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šinclovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jen dvě poznámky k rozpravě, která tu zazněla. Nemíchejme vládní návrhy a poslanecké návrhy. Samozřejmě, že vládní návrhy mají přednost, to vychází z demokratických voleb, nějakou vládu mít musíme. Ale nikde jsem si nepřečetl, že by měl mít vládní poslanec přednost před poslancem opozičním. Myslím si, že z Ústavy všech 200 poslanců má zákonodárnou iniciativu a některým je prostě upírána podle toho, jak rozhodne Andrej. A to je přesně to, proti čemu protestuji a co prostě nedovolíme.

  Pana předsedy Faltýnka se chci zastat. On možná si to spletl v programu které volební strany z těch čtyř, ve kterých byl, to bylo. Pokud vím, byly to čtyři - komunistická, zemědělská, sociální demokracie... (Poznámka ze sálu. Předsedající: Prosím, abyste na sebe nepokřikovali. Děkuji.) A kdyby vás nevyhodili z té přerovské buňky ODS, kam jste se chtěl hlásit, tak jste mohl mít ještě jednu. Takže ono se to plete, to naprosto chápu. (Poslanec Faltýnek z místa: V komunistické ne.) Takže ve třech jste byl, omlouvám se. Ve třech. Byl jste ve třech a prostě bylo to v programu nějaké jiné politické strany, kde jste byl. Nicméně, nicméně trvám na tom, že jediný ministr, který zdanil hazard, jsem byl já a že jsem rušil videoloterijní terminály třikrát rychleji, než se daří panu ministrovi Babišovi, a to si můžete přečíst v otevřených zdrojích. (Potlesk zprava.)***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych jenom reagoval stručně prostřednictvím pana předsedajícího - Zemědělská strana, sociální demokracie a ANO. Pro upřesnění.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Tím jsme vyčerpali zatím veškeré faktické poznámky. Po smršti faktických poznámek tu máme smršť omluvenek: pan poslanec Klaška se omlouvá dnes mezi 20. a 21.15 hodinou z osobních důvodů. Pan ministr Stropnický se omlouvá od 18.45 do konce dnešního jednání Sněmovny. Pan ministr dopravy se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Golasowská se omlouvá dnes po 19. hodině z pracovních důvodů. Paní poslankyně Zuzana Kailová se omlouvá dnes po 19. hodině. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá dnes mezi 19. a 21. hodinou z osobních důvodů. Pan ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá dnes po 19. hodině z důvodu účasti na jednání schůze Bezpečnostní rady státu. A taktéž pan vicepremiér Pavel Bělobrádek se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů. To byly omluvenky.

  S přednostním právem - s faktickou poznámkou pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já nechci tu debatu nějak extendovat, čeká nás asi dlouhý večer. Ale protože už poněkolikáté, možná už podesáté, popatnácté, podvacáté tady zaznívají argumenty o poslancích první, druhé, třetí, čtvrté, páté, osmé kategorie, tak já bych chtěl poprosit, pokud používáme tyto argumenty, abychom byli jak v těchto argumentech, tak taky ve svých činech konzistentní. Není možné se v jednom volebním období chovat nějak a v druhém volebním období se chovat jinak a tvářit se, že se předtím nic nestalo a je tady nějaká tenká červená linie, od které je to všechno jinak.

  Já jsem se podíval na minulé volební období. Tak to, že jsem byl spolupředkladatelem asi osmi návrhů zákonů, které byly v různých stadiích projednávání zastaveny, to je jedna věc. A koukl jsem se na ten nejstarší, tj. tisk 428 z 12. 7. 2011, který skončil ve druhém čtení. Mě by zajímalo, kolik poslaneckých návrhů tehdejší vládní koalice bylo od 12. 7. 2011 projednáno. Určitě nějaké byly. My jsme se s tím smířili, že jsme tehdy byli poslanci druhé, třetí, čtvrté kategorie a byl na nás tady pořádán hon, a dokonce byl v jednu dobu velký zájem o naše služby. Ale nikdy nás nenapadlo přijít s tímto argumentem, že zablokujeme Poslaneckou sněmovnu do doby, než všechny naše návrhy, které jsme podali dřív než vládní poslanci, budou projednány. Toto, s čím přišel kolega Kalousek, jakkoli to asi je legitimní, je úplné novum a Poslanecká sněmovna za jejich vládnutí takto nikdy nejednala. (Potlesk z řad sociální demokracie a ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Hamáčkovi. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Kováčik, poté pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Já vám, milý pane místopředsedo, za to slovo děkuji. A vás všechny, kolegyně a kolegové, zdravím takovým hezkým pozdravem - dobrý pozdní večer. A toužím po tom, abychom si tady moc pozdě nemuseli říkat dobrou noc, např. až k ránu.

  Co se týká té kategorizace. Já jsem přesvědčen o tom, že jediný, kdo má právo si stěžovat, že byl vždycky nějakou tou pátou kategorií, jsme my, protože promiňte, paní a pánové, kolegyně a kolegové, ať jste vládli, kdo jste vládli, s tou opozicí jste zacházeli plus minus stejně. Pravda, teď je to trošku vyšperkovanější, vyšroubovanější, protože třeba i ta vládní koalice dříve přece jenom přes velké a ostré spory uvnitř držela více pohromadě. Zatímco tady např. právě u toho tématu hazardu - my máme zdanění hazardu v programu, my chceme, aby byla rozlišena i míra společenské nebezpečnosti vyššími daněmi. Akorát nevíme, pro co vlastně se máme rozhodnout, co máme podporovat. Protože i uvnitř vládní koalice nejste prostě schopni se dohodnout. Takže až budete dohodnuti, tak přijďte a pojďme tedy to odhlasovat. Protože jestli tady o tom budeme jen neustále dokola žvanit a zdržovat to, tak přijde konec volebního období a hazard pořád nebude zdaněný. A to nikdo snad nechceme. Nebo ano? Děkuji. (Potlesk KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, já samozřejmě musím dát za pravdu panu předsedovi Hamáčkovi, že i v minulých volebních obdobích bez ohledu na to, kdo vládl nebo kdo byl v opozici, tak vládní strany prosazovaly své zájmy, někdy celkem bezohledně. A opozice, pokud byla impotentní, si s tím neuměla poradit. Prostě jako se v té společnosti střetávají nějaké zájmy, tak se logicky střetávají v Poslanecké sněmovně. Naší prací je hájit zájmy našich voličů, tzn. obhájit si, že dokážeme předložit a projednat, i když budou zamítnuty, návrhy, které jsme jim v našich volebních programech slíbili. Nemáme jiný nástroj, jak vás k tomu donutit, než říct - do řady. Že vy jste tenhle argument nepoužili, to ještě přece nemůže být důvod, abychom ho nepoužili my. Vy nám říkáte: my vám vyčítáme, že zatímco my jsme se jako opozice flákali, tak vy děláte svoji práci důsledně a pořádně. No to je pravda. Kdybyste ji dělali důsledně a pořádně, samozřejmě nikdy jsme neschválili církevní restituce. Já jsem šťastný, že jsme schválili církevní restituce. Pokládám to za obrovský mezník v historii téhle země. Ale schválit jsme to mohli jenom proto, že vy jste se flákali. Ale my se flákat nechceme a my zájem svých voličů budeme obhajovat naprosto důsledně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo Kalousku, máte pravdu, my jsme některé věci nedělali. My jsme nevyužívali § 95a , který může zablokovat Poslaneckou sněmovnu, my jsme nepoužívali argument všichni do řady. My jsme také nedemolovali Poslaneckou sněmovnu, neprali jsme se tady a nedělali jsme další věci, které jsou běžné v parlamentech světa. A já jenom doufám, že ten vývoj při prosazování vašich zájmů tímto směrem nepůjde.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Hamáčkovi. To byly zatím veškeré faktické poznámky a přednostní právo. Nyní se do obecné rozpravy jako první přihlásil pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Do obecné rozpravy jako první a zatím poslední.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne, ještě je po vás pan předseda Kalousek. Tady mám jeho přihlášku.

 • Poslanec Karel Fiedler: Už jsem z toho bol jakýsi zmetěný. Teď mám času dost, takže nemusím spěchat. Chtěl bych reagovat na to, co tady zaznělo. Dívám se, že tady u stolku zpravodajů nikdo není, ani předkladatel ani zpravodaj... No budiž, ono to něco vypovídá... (Zpravodaj poslanec Šincl pouze nebyl vidět u své lavice sociální demokracie z důvodu postávajícího hloučku poslanců v uličce. Jde ke stolku zpravodajů.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan zpravodaj tady je přítomen, už se řítí. I pan předkladatel.

 • Poslanec Karel Fiedler: Pardon, přehlídl jsem. Stačí, že je v sále. Chtěl bych reagovat na to, co tady zaznělo od pana poslance Volného. Já jsem ponoukal k tomu, abych dostal odpověď na to, zda bude předložen ten komplexní pozměňovací návrh, o kterém bylo hovořeno na rozpočtovém výboru. Tu odpověď jsem nedostal. Já z toho dedukuji, že se toho komplexního pozměňovacího návrhu nedočkáme, a to zřejmě i z toho důvodu, že naopak pan poslanec Volný nabádal opozici k tomu, aby předložila své vlastní řešení. To je tedy opravdu úsměvné. Takže vláda, alias poslanec Volný, vlastně neví, co chtějí, a čekají, že něco navrhne opozice. Jen to něco vypovídá o kvalitě tohoto návrhu. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi za jeho příspěvek do obecné rozpravy. Teď s faktickou poznámkou pan předseda rozpočtového výboru Václav Votava, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych reagovat na svého ctěného kolegu z rozpočtového výboru pana kolegu Fiedlera, vaším prostřednictvím samozřejmě. Pane kolego, vy říkáte, že jste nikde nezaregistroval nějaký komplexní pozměňovací návrh. Ale ten tam v systému je. Tak buď jste špatně četl, nebo jste se tam nedíval vůbec. Je tam pod číslem 2822, jestli se nemýlím. Je podepsán mnou a panem kolegou Volným. A když, tak já jsem ho už avizoval i na rozpočtovém výboru. Proto se stáhly pozměňovací návrhy, které tam od ostatních kolegů byly, po dohodě. Mimo jiné i pozměňovací návrh pana kolegy Bartoška. A on ho také stáhl. Ale vzápětí vy potom hovoříte o našem pozměňovacím návrhu, tak já tomu fakt nerozumím. Nezlobte se, já jsem z vašeho vystoupení nepochopil vůbec nic.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Votavovi a ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Pane předsedo rozpočtového výboru, samozřejmě máte pravdu, že tam ten váš pozměňovací návrh je. Já jsem také o něm mluvil ve svém projevu. Já se odvolávám na to, že potom, co proběhl rozpočtový výbor, kde jste ty pozměňovací návrhy postahovali, i včetně, teď už si nevzpomínám, tam byl opravdu takový zmatek, jestli i pan kolega Šincl, teď myslím, že i pan kolega Bartošek a následně potom bylo panem poslancem Volným řečeno, že to stahujete a že předložíte nový komplexní pozměňovací návrh. To si vybavuji poměrně dost dobře a prosím ostatní kolegy z rozpočtového výboru, ať mě tedy vyvedou z omylu, nebo podpoří, ať tedy víme, jak to tam bylo. Já si to pamatuju velmi dobře, že bylo mluveno o tom, že tyto návrhy se stahují a přijde nový komplexní pozměňovací návrh. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi za jeho faktickou poznámku. Nyní pan navrhovatel pan poslanec Volný s faktickou poznámkou. Prosím.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím panu kolegovi Fiedlerovi to opravdu ujasnil. On má trochu zmatené časové horizonty. Ano, na rozpočtovém výboru, nebyl jsem to já, řekl to pan předseda Votava po naší dohodě, že se stáhnou podané pozměňovací návrhy a že přijde jeden komplexní, a to je ten, který tam následně zhruba za sedm, deset dní podal pan předseda Votava. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ještě jednou hezký večer, vážené dámy, vážení pánové. Pan poslanec Fiedler tady už velmi stručně popsal, jak se vlastně stalo, že tady existuje poslanecká novela ke změně daní. Což nebývá úplně zvykem, protože daně se mění vládními návrhy, předkládá je vláda, obhajuje ministr financí. Stalo se to skutečně proto, že Ministerstvo financí nesplnilo plán, slib ani úkol, které mělo z legislativního plánu vlády, kdy mělo předložit nový zákon o loteriích zhruba v té podobě, ve které ho projednáváme v prvním čtení. A já těm, kteří říkají, že jsme podporovatelé hazardu, si dovolím říct, že kromě toho, že my jsme byli ti jediní, kterým se podařilo hazard zdanit, a že za mého působení se rušily videoloterijní terminály tím nejrychlejším tempem, tak také ten vládní návrh zákona podporujeme, protože ten se opravdu zabývá regulací hazardu. To, co máme předloženo jako poslanecký návrh, je jenom, pokud bych použil přídavné jméno jednoho slavného premiéra, to je jenom tupá parametrická změna Kalouskova zdanění. Nic jiného to není. Tam není žádný nápad, tam není žádná idea, tam není žádná regulace. Tam je jenom trojčlenkové přepočítání zdanění, které já jsem prosadil v roce 2011. Z tohoto důvodu je to jako předloha zcela nedostatečné a je to také velmi silně kritizováno aktivisty, kteří s hazardem skutečně bojují jinak než ústy.

  Kdyby tedy vláda a zejména ministr financí své proklamace o boji s hazardem mysleli vážně, tak jsme tady měli vládní návrh zákona v roce 2014. V tuhle chvíli by byl nepochybně notifikován s podporou jistě značné části opozice schválen, protože my ho podporujeme, a k 1. 1. 2016 by se stal nejenom platným, ale také účinným. Nic z toho Ministerstvo financí nebylo schopno udělat. A jsou jenom dvě možnosti. Buď je to totální neschopnost, anebo pan ministr financí opravdu nahrává hazardu. Nebylo by to poprvé, kdy on říká něco úplně opačného, než dělá. To znamená, ministr financí verbálně bojuje s hazardem ze všech sil, nicméně vládní návrh zákona předložil v takovém termínu, kdy nebylo možné dosáhnout jeho účinnosti k 1. 1. 2016. Kdo tady tedy nahrává hazardu ať již svou neschopností, nebo schválně? Odpověď je jednoznačná: Ten, kdo nesplnil úkol a ten úkol nesplnil o rok a půl. A to je pan ministr financí Babiš.

  Pan poslanec Volný svým návrhem se snaží simulovat takovou tu nejviditelnější část, prostě tu parametrickou změnu navýšení toho zákona, kterou jsme prosadili my. Předkládá tedy něco, za čím všichni cítíme dráp Ministerstva financí, a pan poslanec Volný se tím ani netají, že v podstatě nepředložil svůj návrh, že přišel jeho šéf nebo někdo od jeho šéfa a říkal mu: Helejte, pane poslanče, tohle nám předložte, protože my nejsme schopni to udělat včas. A když to předložíte vy poslaneckou novelou, tak k tomu nebude muset být ani připomínkové řízení, ani RIA, ani nic ostatního, kde bychom všem ostatním museli složitě vysvětlovat svoji vlastní neschopnost. Proto je tady předloha Volného, proto tady není vládní návrh. Protože kdyby tady byl vládní návrh, tak by prostě pan ministr financí v připomínkovém řízení musel vysvětlovat, proč to vypadá tak, jak to vypadá. Protože jak to vypadá, v podstatě nevíme. Tam není ani připomínkové řízení, ani RIA, nevíme, co si o tom návrhu myslí vláda, protože vláda k tomu má neutrální stanovisko. Vláda to nepodporuje. Vláda k tomu zaujala neutrální stanovisko s celou řadou velmi závažných připomínek. Nevíme, co si o tom myslí koalice. Protože sice je to tu prezentováno jako koaliční návrh, ale vystoupí místopředseda Sněmovny za jednu ze tří koaličních stran a řekne: "To není koaliční návrh! S námi to nebylo projednáváno." Tak co to tady tedy vlastně máme? Poslanecký návrh, který dostal nějakou přednost, protože, nechci už mluvit o těch prvních, druhých, třetích kategoriích...

  Pane předsedající, možná že to jednací řád neupravuje, nicméně kdyby někteří poslanci, kteří sedí proti mně, mě neoslňovali blesky svých fotoaparátů, bylo by to od nich minimálně ohleduplné. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já plně souhlasím. Jednací řád to sice neupravuje, ale prosím kolegy, aby řečníky neoslňovali blesky svých fotoaparátů. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já rovněž děkuji za pochopení. A teď budu muset začít od začátku, protože jsem byl vyveden z konceptu... (Pobavení.) Ne.

  Takže tady máme něco, co si přálo Ministerstvo financí, ale nemělo odvahu se za to postavit. Pan předseda Faltýnek tady citoval případ mě jako ministra, kdy jsem kdysi skutečně použil, a já si na tu situaci pamatuji, poslanecký návrh, samozřejmě v daleko méně závažné situaci, a ten jsem předložil jako poslanec Kalousek, který byl ve funkci ministra financí. Postavil jsem se sem, obhajoval jsem ho, zdůvodňoval jsem ho a neposílal jsem za sebe své lancknechty. Už jenom proto, že jsem žádné neměl, a jednak bych se styděl se za někoho schovávat. Je to můj návrh, který jsem předkládal jako poslanec, a zdůvodňoval jsem si ho také jako ministr financí.

  Pokládám proto za naprosto nemožné, aby se diskuse, kterou o tomto zákonu povedeme, odehrávala bez přítomnosti pana ministra financí. Jsem informován, že se již vrátil ze své zahraniční cesty, a proto prosím, abychom přerušili naši schůzi - tento bod, ne naši schůzi - do doby příchodu pana ministra financí, neboť se ve skutečnosti jedná opravdu o jeho návrh a je mimořádně nezdvořilé, abychom my tady vedli vášnivou diskusi a politický zápas způsobený jeho zpožděním, jeho neschopností a jeho to ani nezajímalo a on aby tady s námi neseděl a nediskutoval s námi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Je tady žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Až se počet přítomných ustálí, tak dám pracovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu na přerušení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 28, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 59, návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já to rozhodnutí respektuji, i když ho nejsem schopen pochopit, protože tady se skutečně jedná o problematiku ministra financí a my to budeme projednávat bez něj. Možná se pak v kuloárech zeptám některých kolegů, zda jste se tak rozhodovali proto, že se ho bojíte, anebo proto, že jste se báli, že bude vystupovat podobně jako v neděli na televizní věži na Žižkově. (Pobavení v pravé části sálu.)

  Nezbývá tedy nic jiného, než abychom v okamžiku, kdy nemáme připomínkové řízení, nemáme stanovisko vlády, nemáme RIA, abychom se tedy my sami ve velmi podrobné a odborné diskusi věnovali této problematice tak, abychom se mohli dobrat k nějakému názoru na základě odborných argumentů, analýz a právního prostředí, které existuje nejenom u nás, ale které existuje také v okolních zemích. Tedy prosím, abych vás jako pořádkumilovný člověk seznámil s tím, že po krátkém, ani ne 30stránkovém úvodu si řekneme něco o historii her a poté se začneme zabývat velmi vážnou věcí: sociologicko-psychologickým pohledem na hazard. V rámci psychologicko-sociologicko-psychologického pohledu si musíme říct - (Smích.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, aby se kolegové poslanci nesmáli sociologicko-psychologickému pohledu. Děkuji. (Pobavení.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: - si musíme říct, co je to hra, co je to sociální význam her, jaké jsou prvky a funkce her, jaké jsou pozitivní aspekty her, neboť máme i pozitivní aspekty her, co je to hazard a jaké jsou hazardní hry, co je to patologické hráčství, souvislost patologického hráčství a závislostních poruch, geneze patologického hráčství a jeho průběh, biologický základ patologického hráčství, prevence a léčba. Poté co se tímto způsobem vypořádáme se sociologicko-psychologickým pohledem, budeme hovořit o základních pojmech a nastínění herní problematiky. Musíme si být vědomi, máme-li se rozhodnout, co je to hra, jaké jsou občanskoprávní pojmy hry, sázky a losu, co je to hazardní hra, co jsou to loterie a jiné podobné hry, jaké je právo hazardních her, kdo je to provozovatel hazardní hry a jaké má povinnosti a pravomoci, co jsou to provozovací spotřebitelské soutěže jako hazardní hry, kdo je účastníkem hazardní hry, jaký může být vklad do hazardní hry, jaká je výhra z hazardní hry, co dělají a jaká je působnost správních orgánů pro oblast hazardních her a jaké jsou povolující orgány. Nesmíme v rámci této kapitoly zapomenout ani na orgány státního dozoru. Pak někdy nad ránem si pohovoříme o pramenech právní úpravy herní problematiky v ČR. Bude to zejména zákon č. 222/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, vyhlášky Ministerstva financí a obecně závazné vyhlášky obcí. Bylo by velmi úzkoprsé a zpozdilé, kdybychom se věnovali pouze právní úpravě v rámci ČR, a proto se budeme muset věnovat právní úpravě v zemích, jako je Slovenská republika, Polská republika, Spolková republika Německo, republika Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, abychom se nedotkli pana prezidenta, pohovoříme o právní úpravě hazardu na území Ruské federace, Finské republiky, Švédského království, Irska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francouzské republiky, Švýcarské konfederace, neboť ta sdílí se zeměmi EU jeden hospodářský prostor, Maltskou republiku - ta je pro nás velmi důležitá, protože mnozí provozovatelé uvažují skutečně o tom, že přestěhují sídla svých - (V sále je velký hluk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer. Pane předsedo, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Musím říct, že mě to zaujalo, ale neslyším vás, takže bych rád, kdyby ti, kteří diskutují jiná témata, než jistě velmi zajímavé hráčské prostředí na Maltě, diskutovali v předsálí. A vy můžete pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Kvůli tomu, abyste mohl slyšet, to chápu, jinak mně to nevadí, pane předsedající. Já když se do toho zaberu... (Pobavení a potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já zase abych nepřeslechl třeba procedurální návrh.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Na pana prezidenta jsem nepřestal myslet, a proto si vás dovolit seznámit i s tím, jak to vypadá na území Čínské lidové republiky (smích zprava), v případě Koreje se omlouvám, mám pouze údaje z Jižní Koreje, ze Severní Koreje přes veškeré úsilí jsem žádné relevantní informace o provozování hazardních her nezískal. (Pobavení.)

  Prosím, vzhledem k tomu, že máme nový občanský zákoník, tak je velmi důležité, abychom si uvědomili občanskoprávní aspekty herní problematiky. Takže zbude-li nám do devíti do rána nějaký čas, tak si musíme říct něco o pojmech, jako je předmět sázky a hry, kdy vzniká absolutní neplatnost smluv o sázce a hře, jaká je relativní neplatnost smluv o sázce a hře, co je to sázka na hru jako simulovaný právní úkon. Tam budu navrhovat vrácení do výboru a projednání v ústavněprávním výboru, protože se obávám, že pan poslanec Volný se otázce simulovaného právního úkonu skutečně nevěnoval. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych pana zpravodaje opravdu žádal, aby se tomu věnoval. Vidím, že pan předkladatel má strach o osud svého návrhu, ten tady sedí, ale pan zpravodaj pravděpodobně potřebuje střídání. V případě návrhu na výměnu zpravodaje samozřejmě rád Sněmovnu požádám, aby to odhlasovala. Prosil bych zástupce vedení klubu sociální demokracie... A už je tady pan zpravodaj. Tak pokračujte.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Myslím, že jsem skončil větou, že vedle prvků her je možno vypozorovat i jejich funkce. Funkce jsou to především poznávací, projektivní, kompenzační, takže díky hrám si můžeme kompenzovat nesplněné tužby, pocity zklamání a méněcennosti a samozřejmě se nabízí logicky v případě úspěchu i funkce seberealizace. Předtím, než se budeme věnovat čistě hazardním hrám, si musíme uvědomit, že je vhodné shrnout i pozitiva her, jakkoli vnímáme slovo hazard ve společnosti negativně a velmi správně ho chceme regulovat, a dokonce i více zdanit.

  Hry hrají nezaměnitelnou roli v procesu socializace. Proto je třeba jako pozitiva uvést zejména trénink a posilování kognitivních procesů, jako je např. představivost, fantazie, hráčská inteligence, paměť, pozornost, schopnost anticipace, a ta směřuje k lepší schopnosti adaptability a dynamičnosti v závislosti na vnějších podnětech, jako je třeba rozvoj osobních vlastností, hravost, soupeřivost, rozhodnost, kooperativnost. Můžeme uplatňovat hry jako psychohygienický prostředek a je třeba mít na paměti, že značné množství výše uvedených pozitivních aspektů je součástí bohužel i většiny hazardních her.

  K těm se nyní přesuňme a věnujme se otázce opravdového hazardu a hazardní hry. Již samotné slovo hazard je zajímavé svým původem. Předpokládá se, že vzniklo ze staroarabského azzahr, což je výraz pro hru v kostky, které následně vešlo do povědomí jako výraz pro riskantní hledání šťastného osudu závisejícího na náhodě nebo určité míře pravděpodobnosti. Hazardní hry jsou velmi specifické, a to z toho důvodu, že modifikují jeden ze znaků her uvedených v úvodu předcházející podkapitoly.

  (Ohlíží se.) Jo, je tady, já už jsem se lekl, že zase není. Pardon.

  Tímto znakem je značný vliv výsledků hazardních her na život jedince. Proniknutím her do reálného světa dochází ke zkáze hry a také k ohrožení její samotné podstaty. Z jakékoli hry se tak může vytvořit její zvrácený obraz. Z důvodu absence striktního oddělení reality a hry pak dochází k šíření zvrácené podoby hry postupně do všech aspektů lidského života. Co bylo únikem, stává se povinností, co bylo zábavou, se stává vášní, posedlostí a zdrojem úzkosti. Tato teze je bohužel plně platná i pro hazardní hry. Bezesporu pronikly do běžného života lidí, i když prosty jednoznačné hranice hry a reality z důvodů jejich finančních aspektů zůstávají hazardní hry pro valnou většinu lidí hrami v jejich pravém slova smyslu. Pro menšinu jedinců se staly hazardní hry způsobem obživy, pro některé je však výše uvedený citát výstižný a hazardní hry se pro ně staly nedílnou součástí reality. V takovém případě dochází k něčemu, čemu říkáme patologické hráčství. K patologickému hráčství dojde v situaci, kdy jedinec není schopen zabránit nekontrolovanému proniknutí hazardních her do běžné reality a dochází k závislosti. Označení závislost tak není úplně přesné. Přesnější pojem je tzv. patologické hráčství, resp. problémové hráčství. Problémové hráčství používáme jako slabší pojem pro pojem hráčství patologického.

  A teď dovolte, pane předsedající, teď jsem trochu na rozpacích, zda argumenty, které chci dále uvést, jsou plně v souladu s mým poslaneckým klubem, a proto prosím o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já vám rád vyhovím, sejdeme se ve 21.25. Když tak si ujasněte případné postupy na klubu tak, abychom věděli, že ten postup bude regulérní po celou dobu, abyste snad nepřekročil své pravomoci jako předseda klubu.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že když mi budete dělat čárky, tak se...

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já si samozřejmě deset minut poznamenám pro další řídící schůze.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já prosím pana doc. Hegera a paní dr. Peckovou, protože to úplně stačí, jako odborné garanty, jestli by mě mohli doprovodit ven.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Sejdeme se ve 21.26.

  (Jednání přerušeno ve 21.16 hodin.)***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Pane předsedo, vy jste sice přihlášen trvale ještě před přestávkou, ale je tu další přednostní právo předsedy poslaneckého klubu ODS. Ptám se tedy, jestli chcete pokračovat, nebo jestli umožníte panu předsedovi Zbyňku Stanjurovi vystoupení.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Takhle, kdybych si byl jist, že to stihnu ještě tak za pět šest hodin, tak bych poprosil pana předsedu Stanjuru, ať těch šest hodin počká, ale protože tu jistotu nemám, tak mu rád dám přednost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře, já schválně počítám. Hned po vystoupení pana předsedy Stanjury, pokud nebude žádné další přednostní právo, protože tím pádem byste byl ještě chvilku odsunut. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci zdůraznit, že to je mé první vystoupení k tomuto návrhu zákona. V prvém čtení jsem k němu nevystoupil a v druhém čtení plním povinnosti podle jednacího řádu, protože jsem podal 17. září pozměňovací návrh a rád bych vás s ním zhruba seznámil a odůvodnil a požádal vás o podporu, až budeme o návrhu hlasovat. Číslo sněmovního dokumentu je 2849, každý, kdo chce, se s ním může seznámit. Určitě to bude projednávat i rozpočtový výbor.

  Je paradox, že ten pozměňovací návrh je v souladu s vládním programovým prohlášením. Já to velmi často neříkám, velmi často jiné pasáže vládního programového prohlášení kritizuji, ale tady to je skutečně v souladu, a až budete mít chuť a čas, tak si můžete porovnat text, který se týká zdanění hazardu, který je vládním programovém prohlášení, s tím konkrétním pozměňovacím návrhem.

  V zásadě se jedná o to, zda máme všechny druhy hazardu zdaňovat jednou sazbou, nebo různými sazbami podle jejich společenské nebezpečnosti či dopadu jak na jednotlivce, tak na rodiny, tak samozřejmě potom na veřejnou správu, která musí řešit negativní dopady spojené s hazardem. Když si vezmete ten původní poslanecký návrh pana poslance Volného, tak ten vycházel z toho, že zůstane zachována stejná sazba pro všechny druhy hazardu. Pak jsme se z novin dozvěděli, že existuje koaliční kompromis, který jiným způsobem zdaní loterie, sázkové hry a jiným způsobem technická zařízení.

  Pravděpodobně tu není pan zpravodaj, ale děkuji za upozornění, měli jsme všichni pauzu deset minut.

  Dnes jsem se dozvěděl z vystoupení kolegů z KDU-ČSL, že to není koaliční dohoda a že to je dohoda dvou vládních stran, nepřekvapivě těch větších, a to tak, že ten pozměňovací návrh, který údajně má mít podporu celé koalice, také vychází z různých sazeb pro různé druhy hazardu, a to tak, že pro loterie a kurzové sázky je navrženo po dohodě v koalici zdanění 23 % a pro technické hry 28 %, pokud se nepletu.

  V návrhu, který jsem předložil, navrhuji zavést pro každý tento typ hazardu či sázek nebo her, jak jsme teď byli poučeni, jinou sazbu, a to podle jejich opravdu škodlivosti a společenské nebezpečnosti. To znamená, nejnižší sazbu, ale vyšší než dneska, podotýkám, navrhuji pro číselné loterie. Zjednodušeně pro ty, kteří se přesně nevyznají v té terminologii kolem hazardu, typickým produktem je sportka, kterou hrají podle mých informací statisíce občanů týden co týden. Pak navrhuji vyšší sazbu pro kurzové sázky - zase pro ty, kteří se nevyznají, to jsou ti, co tipují různé výsledky sportovních her. A nejvyšší sazbu navrhuji pro technické hry. Pozměňovací návrh obsahuje tři sazby. 21 pro ty číselné loterie, to se liší o 2 % od pozměňovacího návrhu pana poslance Volného, pro kurzové sázky 22 %, tady se to liší o pouhé 1 %, a to směrem dolů. I u toho prvního je to směrem dolů. A pro technické hry navrhuji naopak 30 %, to je o 2 % výš, než je návrh pana poslance Volného po tom kompromisu v koalici, a o 5 % výš, než byl v původním tisku 437.

  Pokud povedeme seriózní debatu o těchto různých typech loterií či hazardu, protože nevím, jestli i tu sportku máme označovat slovem hazard, myslím, že skoro v každé rodině najdeme někoho, kdo tu sportku aspoň občas podá, a nechci říkat, že ti, kteří podávají sportku, holdují hazardu, tak myslím si, že to má logiku. Většina z nás si představuje pod slovem hazard technické hry. Možná ty kursové sázky, ale málokdy ty číselné loterie. Já už ani nevím, jestli ještě funguje MATES, který fungoval za minulého režimu. To byla také číselná hra. Nicméně myslím, že návrh má svou logiku a že o něm seriózně vést debatu v rozpočtovém výboru. Říkám, nijak dramaticky se neliší od toho návrhu, který podal pan poslanec Volný.

  V tom pozměňovacím návrhu mám i odůvodnění. Já vám nebudu číst, i když bych mohl, zhruba dvě stránky textu samotného změn, ale zásadní důvody a zásadní prvky pozměňovacího návrhu jsem vám představil. Nicméně určitě vás seznámím s tím odhadovaným výnosem do státního rozpočtu. A vycházíme samozřejmě ze statického výpočtu, protože velmi těžko se prognózuje, jestli poklesne, o kolik, počet videoterminálů apod., takže vycházíme ze statického modelu v okamžiku, a mám čísla z roku 2014, to je poslední uzavřený rok, kdyby bylo prosázeno stejně jako v roce 2014, co by to udělalo na výnosu loterijní či daně z hazardu podle toho, jak se nově navrhuje. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou. Omlouvám se, je zde faktická poznámka pana poslance Šincla. Prosím, vystupte.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Já bych možná, pane předsedající, využil svého přednostního práva zpravodaje, abych i reagoval. Jestli to chcete uchopit jako technickou, tak klidně můžete.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se nikdo s faktickou poznámkou nehlásí, tak máte přednostní právo.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Jenom jsem chtěl poznamenat, jak jsem již řekl, že tato noc nebude krátká.

  Dlouho jsem nic neřekl, tak bych jenom chtěl reagovat na svého předřečníka, protože v rámci svého studia dané problematiky jsem mimo volební programy detailně studoval samozřejmě i předložené pozměňovací návrhy. Znám zpaměti skoro všechny, myslím, že úplně všechny již evidenčně elektronicky zařazené pozměňovací návrhy. Jestli se nepletu, tak pan poslanec Stanjura předložil pozměňovací návrh, který jsem v rámci své iniciativy, abych předešel případným kolizím se stanoviskem Ministerstva financí a v rozpočtovém výboru, do kterého by následně předložené pozměňovací návrhy měly směřovat, proto jsem si dovolil neformálně konzultovat některé pozměňovací návrhy s paní příslušnou náměstkyní, paní Hornochovou, abych předzískal její předběžný názor.

  Jak jsem avizoval, k návrhu, který je diskutabilní, u kterého jsem mluvil ve svém úvodu, nicméně samozřejmě i k vašemu návrhu, který tam podle mě zajímavě diferencuje samozřejmě sazby, nicméně u horní sazby se vytváří jakási nová hybridní konstrukce, kdy se v podstatě diferencují sazby, jak navrhuje například takzvaný koaliční návrh, ale nicméně u horní sazby je tam použita konstrukce, která je ve vládním návrhu, abychom si to upřesnili. Chápu to, že tady spousta kolegů neví přesně detaily, ale tak to přesně je. Nicméně i tuto novou ideu jsem si tedy dovolil zkonzultovat s paní Hornochovou s tím, že ona mi odpověděla, já se omlouvám, jenom řeknu, že vás chci připravit na situaci, kdybychom se dočkali podrobné rozpravy a byly by tady načteny pozměňovací návrhy, tak nechci být žádný prorok, ale pravděpodobně u vašeho návrhu z důvodů té nové nezvyklé konstrukce nového vládního návrhu a stávajícího starého systému pravděpodobně bude stanovisko Ministerstva financí negativní.

  Nicméně vám řeknu i proč, co jsem se tedy dozvěděl, abychom potom eventuálně, kdyby došlo k případné úpravě ještě dneska, eventuálně zítra ráno, té konstrukce, co tedy bylo předběžně vytýkáno, a to je to, že zavést minimální daň, dovolím si citovat, respektive odvod do systému konstrukce odvodu z loterií a jiných podobných her s účinností od 1. ledna 2016 není technicky možné. Podle názoru Ministerstva financí taková změna by vyvolala nutnost podstatné změny konstrukce odvodu, která by vyžadovala jednak zásadní úpravy informačního systému správce daně, změnu formulářů odvodového přiznání a nutnost změny softwaru poplatníků odvodů. Dále uvádí, že je takováto změna takzvaně administrativně náročná, ale je nyní již prakticky s ohledem na navrhovanou účinnost od 1. ledna 2016 časově nerealizovatelná. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní budeme pokračovat v rozpravě - pan předseda Kalousek a po něm je přihlášen pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl bych poprosit o prominutí jak pana poslance Stanjuru, tak pana poslance Šincla. Pana poslance Stanjuru za to, že pravděpodobně nebude mít svůj pozměňovací návrh šanci načíst do jiného návrhu než do vládního návrhu. A panu poslanci Šinclovi se chci omluvit za to, že se sice velmi pečlivě jako zpravodaj připravoval, ale že to bude pravděpodobně marná práce. My vám prostě, kolegové, nikdy nedovolíme, aby jakýkoliv ministr, tím méně Andrej Babiš, určoval, který poslanecký návrh bude projednáván dřív a který později. Smiřte se s tím prosím. To dřív budou kostelecké uzeniny bez rizika stravitelné, než bychom něco takového dopustili. (Pobavení v sále.) To znamená, že to prostě nedopustíme.

  Je tady vládní návrh. Vládní návrh podporujeme. Pokud jste to chtěli udělat včas, měli jste možnost to udělat vládním návrhem. Volného vám nepustíme. No pasarán! Právě proto, že před ním 31 jiných poslanců předložilo své návrhy a ty nikoho nezajímají.

  Ještě bych vám rád připomněl, že jsem vám před 19. hodinou nabízel, nevím, zda jste mi to věřili, že můžeme projednat pět vládních návrhů, a mohli jsme mít projednaných dnes, i kdyby to mělo trvat až do zítřka přes půlnoc, pět vládních návrhů, ke kterým jsme se nedostali, pět návrhů, které vláda schválila, které vláda poslala do Poslanecké sněmovny a které Poslanecké sněmovně doporučuje přijmout. Tohle jste odmítli a dali jste přednost poslaneckému návrhu, o kterém si vláda nemyslí nic, nebo neví, co si o něm má myslet, protože k němu má neutrální stanovisko, a který, jak jsme zjistili, ani není koaliční. Máte podivné priority. Ty priority respektuji. Jenom až budete říkat, kdo tady zdržuje, tak vy jste svým postojem a tím, že jste dali přednost poslaneckému návrhu, který nemá podporu vlády, zablokovali pět vládních návrhů. Jsem zvědavý, kdy je budete chtít projednat. Je to vaše věc. Já měl dobrou vůli.

  Nyní zpět k patologickému hráčství.

  Možná víte vy, kteří se věnujete závislosti, že pro někoho, kdo propadl závislosti, ať už na alkoholu, nebo na kokainu, je charakteristická značná míra impulzivity a bude pro nás pro všechny, kteří se skutečně chcete zabývat loterijním zákonem a problematikou hazardu, asi překvapivou a myslím si, že důležitou informací, že u patologických hráčů míra impulzivity překračuje míru impulzivity těch, kteří jsou závislí nejenom na alkoholu, ale dokonce i na kokainu. (Velký hluk v sále.)

  U patologických hráčů se ve značné míře vyskytuje snížená citlivost na negativní podněty mající původ v hraní, ať už prohry, zhoršení sociálních vztahů a jiné -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, kolegyně a kolegové, ale požádám vás, abyste snížili hladinu hluku v sále. Není slyšet, co se zde přednáší. Jestli máte něco důležitého na srdci, jděte do předsálí.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom pokud to ruší vás, pane předsedající. Mně to nevadí. Já když se do toho dám...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Myslím, že je to otázka lidské slušnosti - poslouchat, když někdo veřejně mluví.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: To si myslím také, ale přece dobře víte, že to tady nemůžeme chtít po každém.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: U patologických hráčů se ve značné míře vyskytuje snížená citlivost na negativní podněty mající původ v hraní, ať už jsou to prohry, zhoršení sociálních vztahů, naopak na pozitivní impulsy jsou velice citliví. Kupříkladu extrovertně založení patologičtí hráči jsou extrémně citliví na výhry a zaměřují se více na hry provozované v kasinech, resp. na stolní hazardní hry. Na druhé straně introverti jsou citlivější na prohry a vyhledávají tak hry s nižší mírou sociální interakce, jako jsou sázení na sportovní zápasy nebo hraní prostřednictvím samoobslužných technických prostředků. Mezi patologickými hráči se také ve značné míře vyskytují asociální jedinci. Svůj význam tak hraje i osobní konfigurace jedince. Naopak klesá význam rozlišování hráčství mužů a žen. U žen je však geneze patologického hráčství rychlejší, má častěji souvislost s jinými psychickými problémy a zaměřují se - tím myslím ženy-- více na nestrategické hry.

  Patologičtí hráči mají často deformované myšlenkové pochody. U některých se vyskytují různé rituály, fetiše, interpretační předpojatost: výhry jsou důsledkem schopností, prohry důsledkem smůly; dočasný teleskoping: výhra jednou musí přijít - si říká ten, kdo má dočasný teleskoping; dochází u nich k selektivní paměti - pamatují si výhry, které sčítají, a prohry si nepamatují, protože je ve svém vědomí potlačují, a tudíž je ani nesčítají; subjektivně produkované klamné korelace jsou typické pro hráče tohoto typu, to znamená náhodné souvislosti patologičtí hráči povyšují na zákonité příčinné vazby.

  Je to velmi podobné jako při postižení anorexií. Setkal jsem se s případem anorektičky, která se dostala do situace, že si jednou zapomněla vyčistit zuby a vážila potom o kilo méně. Dala si to do souvislosti a došlo tím u ní nejenom k tomu, že byla anorektická, ale že si přestala čistit zuby, protože ty dvě souvislosti si dala dohromady. Tak tohle u patologických hráčů se stává také.

  Pokud se zaměříme na dnes nejdiskutovanější oblast hazardních her, tedy těch, které jsou provozovány prostřednictvím internetu, tak i ze sociologicky-psychologického pohledu se mohou stát značně problematickými. U online provozovaných hazardních her totiž odpadá psychologický aspekt návštěvy fyzické provozovny hazardních her, a tím se zakládá anonymita hráče, což znesnadňuje možnost odhalení vzniku patologického hráčství nebo případné recidivy u těch, kteří již podstoupili léčbu. Je umožněno hrát také proti programu, což však zcela neznamená zánik společenského aspektu takto hrané hry. Pozitiva pak mohou být spatřována v možnostech hrát i zdarma nebo za menší částky, než je tomu ve fyzických provozovnách hazardních her. Rovněž již výše zmíněný aspekt nenutnosti fyzickou provozovnu navštívit v sobě nese mimo negativ i jistá pozitiva. Na hráče například působí menší množství vnějších podnětů stimulujících ho ke hře. Může sedět doma, nenastydne se cestou do herny, prostě ne ve všem jsou pouze negativní dopady. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, přerušuji jednání a pokračovat budeme ve 23.07 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 22.57 hodin.)***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula přestávka na poradu klubu TOP 09, takže budeme pokračovat. Prosím pana předsedu Kalouska, aby pokračoval ve svém expozé.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Dovoluji si říct, že to není expozé, že to je projev v rámci druhého čtení a že mluvím důsledně k věci. Pamatuji si tady trapné okamžiky, kdy se tu četly pohádky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já se omlouvám, ale prosím sněmovnu o klid, prosím, abyste se usadili a případné diskuse přenesli do předsálí.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pamatuji si ve své bohaté politické praxi, kdy se tu četly pohádky, recitovaly básničky. Ujišťuji, že to umím taky, ale k něčemu takovému se nebudu uchylovat, protože není mým úmyslem sněmovnu zdržovat. Chci prostě mluvit k věci a k věci také mluvím a jsem připraven k té věci mluvit nadále.

  Jen připomínám, že v minulých minutách jsme při definování pojmů mluvili o pojmu sázka. Dovolím si dát malý příklad: Zaslechl jsem teď v kuloárech některé sázky, jestli to vzdám. Tak na to nesázejte.

  To, co je klíčové pro právní úpravu hazardních her, je regulátor, tzn. musíme mít nejenom pravidla, ale musíme mít také instituce, které na to dohlížejí, tedy správní orgány a pro oblast hazardních her. V podkapitole 3.2 je mj. uvedeno... (Odmlka pro ruch v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já vás, kolegyně a kolegové, znovu prosím o klid. Prosím, abyste se neshlukovali před řečništěm a umožnili tak panu předsedovi jeho projev.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: V podkapitole 3.2 je mj. uvedeno, že prostřednictvím práva hazardních her, resp. jeho norem, dochází k úpravě provozování hazardních her a úpravě dozoru nad nimi. Adresáty těchto právních norem jsou subjekty soukromého práva a subjekty veřejného práva ve smyslu správních orgánů, kterým je svěřena působnost v této oblasti. Správní orgány jsou v oblasti hazardních her pověřeny k udělování povolení k jejich provozování a k přijímání oznámení o konání spotřebitelské soutěže, dále také k vykonávání dozoru nad dodržováním právních norem a správou odvodů.

  Zákonem číslo 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, je ústředním orgánem pro tomboly, loterie a jiné podobné hry určeno Ministerstvo financí. Působnost ministerstva a jiných správních orgánů vykonávajících veřejnou správu hazardních her specificky upravuje potom loterijní zákon. Obecně ale není v loterijním zákoně soustava správních orgánů pro oblast hazardních her vymezena. Z toho konsekventně vyplývá i neexistence obecných ustanovení vymezujících pravomoci těchto orgánů. Pro celistvý obraz působnosti a pravomoci určitého orgánu tak musíme zpravidla hledat jak v normách obecných, tak i specializovaných, upravujících problematiku určitého druhu hazardních her. Nesystematičností úpravy se adresátům právních norem zakládá nutnost nespokojit se s nalezením právní normy upravující institut, který je předmětem jejich zájmu, ale v zájmu své vlastní a zpravidla i cizí právní jistoty, pokud je adresátem v daném případě správní orgán, probádat zbylou část právního předpisu, ve kterém posléze zpravidla najdou odpověď na svou původní otázku.

  Dalším nedostatkem právní úpravy hazardních her týkající se správních orgánů je jejich členění na orgány vydávající povolení k provozování hazardních her a orgány státního dozoru. Orgán, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, je povinen ji kontrolovat. Orgán vykonávající státní dozor se může kdykoliv přesvědčit, zda loterie nebo jiné podobné hry se provozují za podmínek určených v povolení a zda se dodržují příslušné právní předpisy. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím kolegy v levém středu.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Když na mě ječí voni, tak to chápu jako součást zápasu, ale když na mě ječí vlastní, tak mě to mrzí. (Směje se. Diskutující skupinka opouští sál.)

  Vyhláška č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií, známe ji tedy jako vyhlášku o spotřebitelských soutěžích, tato vyhláška byla vydána ministerstvem na základě ustanovení § 1 odst. 5 poslední věty. Podrobnější rozbor ustanovení vyhlášky o spotřebitelských soutěžích je obsažen v oddílu 5.3.4.zabývajícím se právě ohlašováním tohoto druhu hazardních her.

  To jsou vyhlášky ministerstva. Teď se musíme věnovat obecně závazným vyhláškám obcí, které některým z vás, kteří jste přišli z komunální politiky, jsou možná bližší, ale samozřejmě zdaleka ne všem.

  Obecně závazné vyhlášky obcí dotvářejí systém pramenů práva hazardních her. Novelou 300/2011 Sb. došlo ke změně v této oblasti a dnes tak mohou obce na základě zmocnění v § 50 odst. 4 loterijního zákona u hazardních her stanovených v odst. 2 stanovit místo a čas, ve kterém mohou být výše uvedené hazardní hry provozovány, místo a čas, ve kterém je provozování výše uvedených hazardních her zakázáno, a zákaz provozování výše uvedených hazardních her na celém území obce. Tato pravomoc předtím nebyla, byla dána až příslušnou novelou zákona z roku 2011. A propos, dovolím si znovu podotknout, že jsem ji prosazoval jako ministr financí já, přesto o mně stále někdo trousí, že podporuji hazard. Tohle byla naprosto zlomová právní úprava, která pravomoc obcím dala do ruky.

  Obcím je tak dána možnost, nikoliv povinnost, upravit provozování výše uvedených hazardních her nebo jen některých z nich na svém území. Nově také byla § 50 odst. 7 stanovena povinnost obcí o přijetí OZV do 15 dnů informovat ministerstvo. Zde je možné upozornit na další problematické ustanovení loterijního zákona, jelikož obcím je tato povinnost stanovena i pro OZV přijaté podle § 50 odst. 5.

  Právní úprava a neúprava herní problematiky v České republice je stále poměrně velký problém. V této kapitole je proto nutné probrat se právní úpravou obsaženou v předpisech českého právního řádu, která upravuje herní problematiku... (Řečník se odmlčel. Někteří poslanci ANO debatují v hloučku.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, pane poslanče, poprosím svoje kolegy, aby pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí, protože my ostatní vás napjatě posloucháme.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem teď chvíli napjatě poslouchal kolegy, právě zněla zajímavá slova.

  Dovolte mi, abych se zaměřil jak na občanskoprávní aspekty her, tak především na jejich veřejnoprávní úpravu obsaženou v loterijním zákoně, sloužící k zajištění řádného provozování hazardních her na našem území. Neopomenu zmínit ani trestněprávní úpravu dotýkající se oblasti her, neboť samozřejmě i trestní odpovědnost tam vzniká.

  Jaké jsou občanskoprávní aspekty herní problematiky? V pojetí občanského zákoníku představují hry dva typy smluv - sázka a hra - dále v občanském zákoníku specificky neupravené a řídící se tak obecnou úpravou závazkových právních vztahů. Hazardní hry, resp. loterie a jiné podobné hry, jsou pak poddruhem smluv o sázce a hře specificky upravené v loterijním zákoníku. I pro ně však platí úprava obsažená v občanském zákoníku, pokud loterijní zákon neupravuje problematiku her odlišně. Ve třetí kapitole bych se jednou pravděpodobně za několik nocí rád zabýval úpravou účastníka hazardní hry i z pohledu úpravy občanského zákoníku.

  U provozovatele hazardních her jako právnické osoby je základem právní úpravy rovněž občanský zákoník tím, že jednak vytváří institut právnické osoby jako subjektu práva a jednak také tím, že jim umožňuje účastnit se občanskoprávních a jiných právních vztahů. Náležitostmi právnických osob, jejich formami a závazkovými vztahy mezi nimi apod. se pak zabývá právo obchodní. Na problematiku her se uplatňují ale i jiná ustanovení občanského zákoníku s různými účinky, jejichž rozbor si teď krátce, krátce provedeme.

  "Hlava osmnáctá: Sázka a hra.

  § 845. Výhry ze sázek a her nelze vymáhat; vymáhat nelze ani pohledávky z půjček, poskytnutých vědomě do sázky nebo hry. Takové výhry a pohledávky nelze ani platně zajistit. Odst. 2, Los se posuzuje jako sázka nebo hra.

  § 846. Ustanovení § 845 neplatí, jde-li o výherní podnik, který provozuje stát nebo který byl úředně povolen."

  Jaký je potom předmět sázky a hry? Předmětem sázky a hry, tedy tzv. herním vkladem, může být jakýkoliv předmět právních vztahů, s nímž může daná osoba, ve smyslu účastníka sázky nebo hry, nakládat. Můžou jím být věci, práva i jiné majetkové hodnoty s určitými výjimkami. Těmito výjimkami jsou věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, které jsou zvláštními právními předpisy vyhrazeny do vlastnictví státu nebo jím určených právnických osob dle § 125 odst. 2 občanského zákoníku, dále věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které jsou nepřevoditelné, anebo ty, u kterých je právními předpisy stanoven zvláštní režim zacházení... (Do sálu se vracející poslanci ruší řečníka.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím nově příchozí, aby se ztišili. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já prosím pěkně, když jsem mluvil o zvláštním režimu, aby bylo jasno pro příchozí, tak jsem mluvil o zvláštním režimu podle loterijního zákona. Nešlo tady o viditelně měnící se režim v České republice. O něm budeme mluvit někdy jindy. (Pobavení.)

  Rovněž nemohou být vkladem do sázek a her neovladatelné přírodní síly a práva osobnostní povahy. Herní vklad ale může spočívat v jednání nebo opomenutí, s výjimkou zákonem zakázaného způsobu jednání nebo opomenutí. Je ale nutné si uvědomit, že sázka i hra mohou být uzavřeny i jako smlouvy bezúplatné, tedy bez herního vkladu, ve formě sázky o čest nebo ve formě hry provozované pro pouhé pobavení, jak například uvádí některé odborné publikace.

  Existuje institut, který lze pojmenovat jako absolutní neplatnost smluv o sázce a hře. Už jsme si několikrát zdůraznili diferenciaci her na sázky a hry a hazardní hry jako poddruh sázek a her upravených v loterijním zákoně charakteristických pravidelností představovanou jejich provozováním prostřednictvím subjektu, který k tomu účelu získal povolení na základě zákona. Občanský zákoník tento subjekt označuje jako výherní podnik. Jednoduše řečeno tak dělíme sázky a hry na ty, které jsou provozovány na základě povolení, to jsou tedy hazardní hry, a ty, které je možno provozovat bez povolení. Na základě generálního zákazu provozování hazardních her stanoveného v § 1 odst. 1 dojdeme k závěru, že provozování hazardních her bez povolení zakládá absolutní neplatnost takovéhoto smluvního vztahu uzavřeného mezi jejím provozovatelem a účastníkem, a to pro rozpor se zákonem dle § 39 občanského zákoníku. Jinými slovy, pokud vznikl vztah s provozovatelem, který nedostal k hazardní hře povolení, nelze vymáhat jakékoliv plnění a smlouva, která normálně vzniká, se stala smlouvou absolutně neplatnou, a závazky tudíž jsou z ní nevymahatelné. I touhle problematikou se zabývaly české soudy a můžeme najít rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, že nárok na výhru není soudně vymahatelný, pokud subjekt provozující hazardní hru ji provozuje bez povolení a toto povolení mu nebylo doposud vydáno.

  Upozornit je ale třeba na to, že nic nebrání tomu, aby provozovatel hazardní hry jako právnická osoba, tedy nikoliv v pozici provozovatele hazardní hry, mimo svou podnikatelskou činnost, uzavřel sázku nebo hru jako jakýkoliv jiný subjekt práva.

  Absolutní neplatnost sázky a hry také zakládá nedodržení pojmového znaku... (V sále je velký hluk.) Já chápu, že možná...

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se snažím gestikulovat na ty, kteří hlučí, abych vás nemusel přerušovat, ale evidentně to nestačí. Takže prosím o klid!

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Chápu, že evidentně stoupá únava. Já se cítím docela fit, ale některých z vás se nutně budu muset zeptat, jestli to nechcete přerušit. Dávám tedy návrh na přerušení do 27. října do ranního kuropění, které bude v 5.35. (Pobavení.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je procedurální návrh, ale registruji tady kolegyni Jermanovou s protinávrhem k tomuto návrhu, takže to je podle jednacího řádu možné, takže jí dám slovo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vznáším protinávrh na přerušení jednání na 10 minut.