• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 11 bude hlasovat pan poslanec Rykala.

  Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslankyně a poslanci: Adamová Markéta - zahraniční cesta, Bebarová Rujbrová Zuzka - zahraniční cesta, Dobešová Ivana - pracovní důvody, Fischerová Jana - zahraniční cesta, Golasowská Pavla - od 16.30 hodin bez udání důvodu, Hájek Josef - zahraniční cesta, Holík Pavel - zahraniční cesta, Jakubčík Igor - od 13 hodin osobní důvody, Kostřica Rom - pracovní důvody, Kučera Michal - zdravotní důvody, Langšádlová Helena - osobní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, Novotný Josef - rodinné důvody, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Pleticha Lukáš - od 12 hodin pracovní důvody, Pražák Karel - zdravotní důvody, Rais Karel - zdravotní důvody, Šarapatka Milan - od 14 hodin zahraniční cesta, Urban Milan - zdravotní důvody, Váňa Ivan - zdravotní důvody, Vozdecký Josef - zdravotní důvody, Zelienková Kristýna - zahraniční cesta, Ženíšek Marek - pracovní důvody.

  Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav - zahraniční cesta, Chovanec Milan - z odpoledního jednání, z pracovních důvodů, Jurečka Marian - do 12 hodin a od 14.30 do 15 hodin pracovní důvody, pan ministr Pelikán Robert - pracovní důvody, pan Stropnický Martin - odpolední jednání, pracovní důvody, Ťok Jan - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zahraniční cesta.

  Připomínám, že z dnešního jednání od 12 do 15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Sedláček.

  Na dnešní jednání máme již pevně zařazené body v tomto pořadí: body 158, 157, 43, 44, 45, 42, 10, 11, 68, 77, 69, 65, 31 a 7.

  S přednostním právem dvě přihlášky - pan poslanec Černoch, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

  Než vám ho přidělím, poprosím kolegy v sále, aby se ztišili, protože předpokládám, jestliže chcete něco k programu, abychom si to správně zaznamenali. Děkuji.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, paní místopředsedkyně.

  Rád bych navrhl předřazení bodu 109 sněmovního tisku 453, což je novela zákona o církvích a náboženských společnostech. Chtěli bychom to zařadit dnes po již pevně zařazených bodech. Cílem tohoto návrhu zákona je podmíněné přiznání zvláštních církevních práv jako zakládání církevních škol či provozování duchovní služby ve věznicích a v armádě bezpečnostním hodnocením dané církve. Jsou to právě ty instituty, kudy může pronikat radikalismus do naší společnosti, ať už se radikální myšlenky dostávají do hlav mladých studentů, nebo odsouzených zločinců. BIS, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace a policie má tak dát závazné hodnocení, zda příslušná církev nevzbuzuje důvodnou obavu, že ohrožuje zahraničněpolitický zájem České republiky či nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

  Chtěl bych zdůraznit, že žádný z bezpečnostních orgánů, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo vnitra, BIS ani Úřad pro zahraniční styky a informace se k zákonu nestaví zamítavě a chápou důvody tohoto zákona a jeho zavedení. Tento návrh považujeme za aktuální právě dnes, kdy na území Evropy a do České republiky pronikají statisíce cizích vyznání, o kterých nevíme vůbec nic. Roste tím riziko náboženského fanatismu, čemuž musíme právě teď čelit. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

  Prosím o klid ve sněmovně, je tady opravdu velká hladina hluku, a když neslyším, špatně se mi řídí.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem avizoval včera všem předsedům klubů, že si od 9 do 11 hodin potřebujeme vzít přestávku na klub - nejenom na klub, ale i na jednání mezi kluby, tak jsem přišel před 9. hodinou disciplinovaně, jak mi někteří svědci, kteří tu byli, jistě dosvědčí, abych si tu přestávku vzal, a díval jsem se, že začínáme v 11 hodin. Takže bych chtěl jenom konstatovat, že jsem si přestávku nevzal. (Smích v sále.).

  Nebojte se, vzhledem k tomu, že jsem to skutečně měl v úmyslu a ty dvě hodiny bych si vzal, tak já to nezneužiju a dnes si už žádnou přestávku na klub brát nebudu. Ale až mi budete počítat, kolik jsem si vzal přestávek, tak dnes jsem si prosím žádnou přestávku nevzal, to dosvědčí kdokoli, kdo se podívá na zvukový záznam. Nebylo mi to umožněno, i když jsem to měl v úmyslu. (V sále je silný hluk.)

  Dále mi dovolte, abych požádal o zařazení čtyř bodů, které včera nebyly projednány. Dohoda pro tuto schůzi byla, že se v úterý projedná osm prioritních opozičních bodů, projednaly se pouze čtyři. Domnívám se, že by bylo fér, abychom dnešní den pokračovali tím, že umožníme opozici realizovat alespoň v těch hlavních prioritách -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, moc se omlouvám, ale v tuto chvíli prosím pravou stranu, pokud si mají kolegové co říct, aby tak učinili v předsálí, protože hluk je opravdu velký. A to musím říct i z levé strany.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: - alespoň v hlavních prioritách naplnit její ústavní právo mít zákonodárnou iniciativu. Některé ty iniciativy tady čekají víc než rok.

  Dovolte tedy, abych požádal o zařazení bodů v tomto pořadí: bod 82 - sněmovní tisk 225, bod 79 - sněmovní tisk 167, bod 104 - sněmovní tisk 425, bod 116 - sněmovní tisk 533. Děkuji za pochopení a za vstřícnost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Mám jenom prosbu, jestli byste upřesnil, kam je chcete zařadit. Před pevně, nebo po pevně zařazených bodech?

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pardon. Domníval jsem se, že jsem se jasně vyjádřil - abychom tím začali, protože pokračujeme včerejškem. To znamená před pevně zařazené body.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o navržených změnách v programu.

  První budeme hlasovat návrh na změnu pana poslance Černocha, to je zařazení bodu 109 po již pevně zařazených bodech na dnešní den.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 163, do kterého bylo přihlášeno 156 přítomných, pro 40, proti 68. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já samozřejmě respektuji rozhodnutí Sněmovny, ale musím konstatovat, že skutečně nejste schopni respektovat ani elementární dohodu. A je to o to víc na pováženou v okamžiku, kdy ve veřejné diskusi, protože avizujeme jistý problém se zákonem o elektronické evidenci tržeb a říkáme zcela otevřeně, že se ho pravděpodobně nepodaří projednat, a vy hovoříte o diktátu menšiny a o tom, že to je za hranou Ústavy, a o tom, že něco takového v parlamentní demokracii není možné, a sami přitom naprosto cynicky děláte totéž v desítkách případů. Tady nejsou, alespoň z Ústavy, i když někteří z vás to tak cítí, tak tady nejsou poslanci první, druhé a třetí kategorie. Máme všichni rovná práva, rovné povinnosti před Ústavou a před svými voliči, a vy nám je prostě nenecháte naplnit. Vy blokujete naše ústavní práva. Kdyby ty návrhy, které opoziční poslanci předkládali, byly projednány a zamítnuty bez milosti po krátké diskusi, nemohli bychom říct ani popel, ale vy je prostě vůbec nedáte na program.

  Dám jeden příklad, aniž bych tvrdil, že je ten nejdůležitější. Například můj návrh zákona o působnosti MPO byl přerušen v prvním čtení letos na jaře. Sněmovna má déle než půl roku přerušenou svoji předlohu v prvním čtení, a opět ani dnes odmítá zařadit a pokračovat. Pravděpodobně bude ta debata přerušena až do konce volebního období. A vy stejnými ústy, kterými zcela cynicky blokujete ústavní práva svých opozičních kolegů, tak stejnými ústy si dovolujete říkat, co si to dovolujeme, když blokujeme nějaký zákon.

  Prosím, nechcete se zamyslet nad tímto dvojím metrem a nad tím, jak se chováte k Ústavě a k ústavním právům svých kolegů? V každém případě neočekávejte prosím jakoukoli vstřícnost z naší strany k vašim návrhům zákonů a k jejich rychlému projednávání. Prostě tohle chování buď opustíte, anebo tady toho v tomto volebním období moc neprojednáte. (Potlesk několika poslanců vpravo.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s přednostním právem místopředsedu vlády pana Pavla Bělobrádka. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já musím dát částečně za pravdu panu předsedovi Kalouskovi. Já jsem se zamyslel, proto jsem hlasoval pro jeho návrh. Chci říct, že pro to skutečně pochopení mám. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Neeviduji žádné přihlášky s přednostním právem, tudíž budeme pokračovat ve schváleném programu. Dalším bodem programu, kterým se dnes máme zabývat, je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodajka garančního výboru, tím byl výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, paní poslankyně Nina Nováková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 407/2, byly doručeny dne 9. července 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 407/3.

  Nyní se táži paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak, tudíž otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky, pana poslance Zahradníka a paní poslankyně Berdychové. Prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil k tomuto návrhu proto, abych podpořil a požádal vás o podporu mého pozměňovacího návrhu, který jsem předložil ve druhém čtení. Tento návrh se netýká podstaty, s kterou navrhovatel přichází do Sněmovny. S podstatou této novely. Týká se toho, co bylo vtěleno do zákona naší novelou, kterou jsme schválili, nebo kterou Sněmovna schválila, myslím, že to bylo na sklonku minulého roku, tedy to, co jsme znali pod normou povinnost pro učitele míti patřičné vzdělání. To se dotklo samozřejmě celé řady učitelů, možná lépe řečeno učitelek, které si začaly doplňovat své vzdělání, začaly studovat, směřujíce k získání magisterského titulu. Mnohé z nich k tomu využily nabídku jedné soukromé vysoké školy, zaplatily těžké peníze a nyní jsou uváděny do poměrně značných problémů tím, že ta škola ztrácí akreditaci.

  Můj návrh se ale netýká této věci. Tam už asi myslím, že váš názor změnit nelze. Chtěl bych se znovu přimluvit za to, aby vychovatelé, lépe řečeno vychovatelky v dětských domovech nemusely mít povinně vysokoškolské vzdělání. Jsou to takové dětské domovy, kde jsou děti, které nemají rodiče. Jsou to děti, které nemají výchovné a vzdělávací problémy. Chodí do normálních škol, navštěvují normální kroužky po vyučování, pouze tedy se nevracejí domů ke své mamince, k tatínkovi, ale vracejí se do dětského domova, který je pro ně jakýmsi druhým domovem. Zde tedy vychovatelky, u kterých bychom předpokládali, že jejich hlavní kvalifikací bude, aby své svěřence měly rády, tak od nich jsme vyžadovali, aby měly také vysokoškolské vzdělání. Můj pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B je tedy této povinnosti zbavuje. Prosím vás tedy, abyste zvážili a tomuto návrhu poskytli při hlasování vaši podporu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Marta Semelová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. My samozřejmě zákon o pedagogických pracovnících podporujeme, opakovaně jsme k tomu vystupovali. Myslím si, že podmínky pedagogickým pracovníkům je třeba zkvalitnit tak, aby měli jistotu zaměstnání ne na pouhých deset měsíců.

  Pokud jde o pozměňovací návrh pana kolegy Zahradníka, tady musím říct, že ho nepodpoříme. Podle mého názoru, a navštívila jsem řadu dětských domovů, problémy, s nimiž se tam vychovatelé setkávají u těchto dětí, které prošly nejrůznějšími problémy, nejrůznějšími vážnými situacemi a zanechalo to na nich mnohdy značné následky a potýkají se s mnoha, mnoha potížemi, poruchami a psychickým strádáním, tak tady považujeme za nutné, aby vychovatelé byli připraveni na to zvládat tyto záležitosti. Proto není možné, abychom jim snižovali vzdělávání, aby vychovatelé neměli např. speciální vzdělávání právě na tuto oblast. Tady trváme na tom, aby speciální vzdělávání pro vychovatele v dětských domovech bylo zachováno. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Berdychovou.

 • Poslankyně Martina Berdychová: Vážená paní předsedající, paní ministryně, členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych podpořila pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové, a to zejména v bodě 8, ke kterému při projednávání ve školském výboru nemělo úplně kladné stanovisko Ministerstvo školství. Tento bod se týká uměleckého dramatického oboru pro neslyšící a umožní absolventům oboru výchovné dramatiky pro neslyšící na JAMU být plně kvalifikovaným pedagogem pro umělecký obor při výuce na speciální škole pro neslyšící, tedy speciálním pedagogem v oblasti umění. Náplň studia tohoto oboru a především uplatnění absolventů jsem si ověřila na divadelní fakultě JAMU v ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící a také v praxi na mateřské, základní, střední speciální škole pro neslyšící v Hradci Králové, kde absolventi tohoto oboru působí.

  Výchovná dramatika pro neslyšící je obor v Evropě unikátní a ojedinělý. Byl primárně určen neslyšícím studentům a byl založen už v roce 1992. Studenti oboru jsou připravováni v oborech pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, a to zejména surdopedie, didaktiky, a mají širokou pedagogickou praxi. Studenti absolvují speciálně pedagogické předměty vedené výhradně pedagogiky speciální pedagogiky a surdopedie z pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a mají pedagogickou praxi ve školách pro sluchově postižené děti v celé České republice i v zahraničí. Činnost Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a JAMU je úzce provázána. Absolventi jsou ve školách nezastupitelní, protože jsou to rodilí mluvčí a jsou vzorem pro neslyšící děti a v umělecko-pedagogických předmětech mají jednoznačně významné postavení v tandemu se slyšícím učitelem.

  Bohužel však v současné situace ředitelé dané vzdělání nemohou uznat vzhledem k tomu, že absolventi nemají absolvovaný obor speciálně pedagogických věd výhradně na pedagogické fakultě. Přitom dramatická výchova je součástí rámcových vzdělávacích programů v mateřských, základních a středních školách pro sluchově postižené děti a mládež. Absolventi oboru výchovná dramatika pro neslyšící skládají státní zkoušku i ze speciální pedagogiky, ale tuto formu zakončení studia absolvují na umělecké škole, ne na pedagogické fakultě. Dle současné znění zákona o pedagogických pracovnících nejsou uznávání jako kvalifikovaní učitelé dramatické výchovy na speciálních školách pro neslyšící, přestože je ve speciální pedagogice a surdopedii vzdělávají pedagogové z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Pedagogické univerzity neumějí připravit učitele dramatické výchovy v takovém rozsahu, jako to dělá DAMU a JAMU. Absolventi těchto uměleckých škol s obory umělecko-pedagogickými nemají v našem vzdělávacím systému náhradu. Jsou pro školy velkým přínosem, přesto je ředitelé zatím nemohou uznat jako plně kvalifikované.

  Pozměňovací návrh poslankyně Niny Novákové v bodu 8 doplňuje § 18, který se týká právě speciálních pedagogů, o bod 2, který zní: "Speciální pedagog pro oblast surdopedie s uměleckým zaměřením (pro oblast uměleckého vzdělávání sluchově postižených dětí a mládeže) získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláváním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko-pedagogického zaměření." V případě přijetí pozměňovacího návrhu paní poslankyně Novákové tak bude zákon o pedagogických pracovnících konečně respektovat pedagogické vzdělávání pro obory akreditované v oblasti umění. A já vám předem děkuji za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Pardon, paní poslankyně moc se omlouvám, ještě je tady faktická poznámka vaší kolegyně paní poslankyně Putnové. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Během 14 dnů jsem zaznamenala v médiích komentář k této novele, který zněl: opozice kritizuje tuto novelu na jedné straně, na druhé straně opozice považuje tuto novelu za zbytečnou. Chtěla bych k této mediální zkratce dodat krátký komentář, protože si myslím, že si to zaslouží.

  TOP 09 od začátku kritizovala nemravnou a nestydatou praxi propouštět učitele na dva měsíce během prázdnin. Současně se nám nelíbilo, že Ministerstvo školství nenalezlo jiný způsob než novelu zákona, protože to považujeme až za ten nejsilnější nástroj. Čili domníváme se, že tato kritika je oprávněná. Nechtěli jsme, aby náklady za neschopnost vést ředitele k jakési konsenzuální praxi nesli učitelé, a proto jsme od začátku dávali jasně najevo, že v tomto sporu budeme na straně učitelů. Čili stanovisko TOP 09 k této problematice je od začátku jednoznačné a neměnné. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Dříve než dojde k mikrofonu, tak sděluji, že s náhradní kartou č. 6 dnes hlasuje paní poslankyně Kailová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, vážená vládo, dámy a pánové, moje vystoupení teď považujete zároveň za vystoupení zpravodaje, dál už se k tomu nebudu v rozpravě vyjadřovat.

  Jenom bych chtěla pro úplnost říci, protože paní ministryně se rozhodla už to dále neshrnovat, že tato novela byla skutečně iniciována Ministerstvem školství kvůli praxi, o níž hovořila paní poslankyně, a to kvůli praxi vlastně nedůstojného krátkodobého zaměstnávání pedagogů. (V sále je rušno.)

  Když už je ovšem nějaký zákon otevřen, je správné, povšimneme-li se tam dalších nedostatků, a snažit se je řešit. Proto nyní k této novele jsou celkem dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh pod písm. B1 je pozměňovací návrh, který zdůvodňoval pan poslanec Zahradník. Druhý pozměňovací návrh je rozdělen do osmi bodů, je pod písm. A1 a je to pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové, který usiluje jenom o to, aby plně kvalifikovaní lidé s magisterským akreditovaným vzděláním mohli působit v oblasti uměleckých předmětů v regionálním školství všech stupňů. To znamená, že pod písm. A1 v bodě 2 hovoříme o tom, že na prvním stupni základní školy mohou dnes působit absolventi DAMU a JAMU akreditovaného umělecko-pedagogického oboru v daném předmětu, to znamená vždy v uměleckém předmětu. Stejně tak v dalších bodech je to pro druhý stupeň základních škol, pro střední školy, střední odborné školy, základní umělecké školy a školská pracoviště, kde se vyplňuje volný čas dětí. Všechny tyto body obsahují vlastně stejný návrh.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, moc se omlouvám, ale počkáme, než se sněmovna ztiší. Děkuji.

 • Poslankyně Nina Nováková: Vzhledem tomu, že na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který ve svém druhém usnesení týkajícím se této novely podpořil tento pozměňovací návrh, který je pod písm. A1, to znamená, ve všech bodech byl podpořen, ale rozhodli jsme se rozdělit to na bod 2 až 7 a potom bod 8. Ten bod 8 se týká toho, o čem mluvila paní poslankyně Berdychová. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji paní zpravodajce a prosím k mikrofonu pana poslance Hegera, který je dalším řádně přihlášeným. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, já bych se rád vyjádřil také k tomu pozměňovacímu návrhu, který je zde prezentován pod Ninou Milerovou (Novákovou), a vyjadřovala se k němu paní poslankyně Berdychová. Ten zákon má dopad do škol pro děti neslyšící a já jsem chtěl říct jednu věc okolo těch neslyšících. Je to porucha, která je velmi těžká a sociálně s mimořádně těžkým dopadem. Já si vzpomínám na doby svého studentského mládí, kdy jsme byli vystaveni lidem nevidomým a lidem neslyšícím a ujišťováni našimi učiteli, že ta porucha neslyšících je sociálně daleko, daleko obtížnější než porucha nevidomých, kteří navíc mají ve společnosti jakousi přirozenou ochranu a velmi ohleduplné zacházení ze strany společnosti, což u těch neslyšících není často tak zvýrazňováno.

  U těch neslyšících je jedna fascinující věc, kterou jsem se dozvěděl později, a byl jsem z ní velmi překvapený. Já jsem se vždycky na základě čtení o neslyšících, náhodného čtení v mládí, domníval, že neslyšící jsou schopni komunikovat přirozeně písemně, čímž ten hendikep trošku kompenzují. Ale ona to není pravda, a neví se to tak moc, přestože to jejich život velmi výrazně komplikuje. Souvisí to s plasticitou mozku a ranou výchovou, kdy je ten stav trošku podobný jako u postižení, které je známo jako tupozrakost, kdy když dítě šilhá a každým okem kouká jinak, tak se naučí dívat jedním okem a to druhé oko zůstane bez možnosti ostrého vidění prostě proto, že ve věku, kdy se vidění stává v mozkové kůře analyzovatelné a to dítě se na to přizpůsobuje, tak ta mozková kůra se pro oko ty velmi složité procesy nenaučí.

  Podobné je to s vnímáním obrazců v mozkové kůře, které vytvářejí zvukové vjemy. Jestliže zvukové vjemy nejsou přítomné, tak celá řada obrazů, které naskakují v mozku při vnímání jednotlivých slov, a to jak vnímání sluchovém, tak vnímání vizuálním, se prostě nevytváří. Ti mladí lidé se naučí písmo tedy po jednotlivých písmenkách, a protože nejsou schopni ve své mozkové kůře ta písmena při vyslovení analyzovat díky své zvukové podpoře, tak nejsou schopni se jednoduše ani naučit písmo a spojovat jednotlivá písmena do symbolů, které jsou pro ně snadno vnímatelné, a oni se potom učí číst, jako bychom se my učili ne číst z jednotlivých písmen a slabik, ale jako kdybychom se to učili z čínských znakových symbolů, čili mnohem, mnohem obtížněji.

  Já tohle to říkám trošku bokem od celé té problematiky, která je tady řešena kvůli pedagogickému vzdělání uznatelnému jiným pracovníkům, ale říkám to jako zajímavost, která by snad mohla podpořit vaše vnímání problému neslyšících, a soustředit se na ně v celé řadě jiných oblastí, nejenom v této oblasti jakési speciální pedagogiky, kterou v tomto momentě projednáváme. Prosím vás tedy o příznivé posouzení toho jmenovaného pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. S přednostním právem paní ministryně Valachová. Zeptám se: Chcete to jako závěrečné slovo? (Ministryně: Ano, přesně tak, paní místopředsedkyně.) Takže výborně, tak ještě chviličku vydržte, ještě se hlásí s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Je škoda, že i služebně nejmladší ministryně chce použít takovou starou politickou fintu, že využije závěrečného slova k svému vystoupení, a poslanci bez přednostního práva tím pádem nemají šanci. Tak teď už to víte, doufám, že se přihlásíte do řádné rozpravy.

  Já jsem chtěl paní ministryni připomenout její slib, který zazněl na konci druhého čtení k tomuto návrhu zákona... Já se omlouvám, mluvím k vám, tak jsem chvilku počkal, nevadí. Já jsem vám chtěl připomenout váš slib, který jste učinila na konci druhého čtení, že v třetím čtení nás seznámíte s daty, odhady a podobně. Očekávám, že to uděláte v obecné rozpravě, abychom případně mohli položit nějakou doplňující otázku, případně reagovat na ta data. Já vás sice vyvolat nemohu, ale bylo by mnohem lepší, kdybyste vystoupila v obecné rozpravě, abychom na to případně mohli reagovat. Možná nebude potřeba, že ta informace bude vyčerpávající. Možná ano. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Tudíž paní ministryně se hlásí do obecné rozpravy s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji vám. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za možnost vystoupit v rámci obecné rozpravy. Předem se tedy jako služebně nejmladší ministryně musím ohradit, že skutečně jsem neměla v úmyslu žádný procedurální trik, a jenom procedurální zkušenosti pana předsedy Stanjury samozřejmě mohou ospravedlnit to jeho podezření, že jsem se s těmito triky už stihla za tu dobu, co jsem ve funkci, seznámit. Takže se omlouvám za případný zmatek v proceduře. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Fialu. Připraví se pan poslanec Zlatuška a poté pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Vážená paní ministryně, patřil jsem k těm, kteří vás ve druhém čtení vyzvali k tomu, abyste tady předložila čísla, která dokládají to, že ten problém skutečně existuje. Vy jste ta čísla předložila. Za to vám děkuji. Nicméně musím říct, že metoda, kterou jste tady popsala, mě úplně nepřesvědčuje o tom, že čísla jsou reálná. Myslím si stále to, co jsem si myslel už minule, že totiž praxe není příliš rozšířená a bude těžko dohledatelné, kolika lidí se to vlastně týká, což mně potvrzujete. Myslím si, že ten odhad je významně nadsazený. Já jsem si naproti tomu dělal jinou metodou zjištění skutečného stavu, a to metodou, že jsem se setkal, nebo aspoň telefonicky spojil s řadou ředitelů napříč Českou republikou a ptal jsem se jich, zda se s takovou praxí setkali, zda o takovém jednání svých kolegů vědí nebo zda to sami používají. Ani jeden mi neřekl, že by něco takového ve svém okolí viděl. Naopak řekli, že toto jednání by oni sami považovali za nemorální a že v žádném případě nepředpokládají, že by jakýkoliv rozumný ředitel takto jednal se svými pedagogy. To je výsledek mého zjištění. Jediné, co připustili, byla situace, kdy poprvé přijímají absolventa vysoké školy. Tam mi někteří řekli "ano, dáme mu pracovní poměr do prázdnin a pak mu ho prodloužíme". Toto jednání mi připadá logické a určitě to není ten problém, kvůli kterému se tady máme zabývat tímto zákonem.

  Takže respektuji názor ministerstva, že to je problém. Nemám možnost čísla zpochybnit, i když jim příliš nevěřím. Nadále si zachovávám svoje přesvědčení, že jdeme, jak se to říká, s velbloudem na komára, nebo s něčím na komára, že tady prostě přijímáme zbytečný zákon, který nijak nezmění praxi, která vlastně už teď špatná není.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Zlatušku. Připraví se pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedající, k tomu, co zde říkala paní ministryně, o faktických údajích. Jen bych si dovolil říct, že pokud odbory sdělily tuto informaci, tak se domnívám, že není pravdivá. Já jsem se odborů dotázal písemně, když mě žádaly o podporu tohoto zákona, na to, jaký je stav. Bylo mi sděleno, že žádná čísla neznají. Také mi bylo odpovězeno písemně. Jestli se dneska změnila vůči Ministerstvu školství jejich argumentace, že říkají, že takové údaje mají, tak nevypovídají pravdu. To nic neříká o tom, že ten zákon považuji v tomhle bodu za neškodný. Samozřejmě budu hlasovat pro něj a zejména považuji za přínosné pozměňovací návrhy, které schválil výbor, včetně argumentace, kterou zde měla kolegyně Berdychová.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve chci říct, aby bylo jasno, že tuto praxi, o které se bavíme, nepodporujeme. Ani já osobně. To ale neznamená, že podporuji legislativní řešení problému. Naprostá většina těch, kterých se to týká, má zřizovatele, obec nebo kraj, na tom se určitě shodneme. A tady je přece na zřizovateli, aby si to uměl ohlídat, aby zřizovatelé, pod které patří třeba základní školy, jednotlivá města a obce, střední školy, které patří krajům, takovou praxi nedělali.

  Teď k číslům. Nenavrhuji žádný odklad dnešního projednávání. Myslím, že v debatě máme pokračovat, aby se ukázalo, jestli to bylo, nebo nebylo zbytečné. Čtyři tisíce, tři tisíce - rozdíl v odhadech je 25 %, ale budiž. Ale abychom byli schopni kvalifikovaně posoudit, zda k tomu potřebujeme legislativní řešení, nebo stačí tlak zřizovatelů, to znamená starostů a hejtmanů, tak bychom potřebovali rozklíčovat to číslo podle zřizovatelů. Abychom věděli, když řeknete čtyři tisíce, budu pracovat s tímto číslem, nebudu ho zpochybňovat, i když souhlasím s názorem, že je nadsazené, z toho na základních školách, které zřizují obce, se to týká 2 000, 3 000, 1 500. To samé u krajských škol. U absolventů je naprosto logické, že jejich první pracovní smlouva je na dobu určitou. Je to i v jiných oborech, není to jenom ve školství a nijak to nesnižuje váhu profese. Ale co je klíčové, ve statistice bychom potřebovali vědět, jestli ti lidé, kteří přijdou 1. září, dostanou novou pracovní smlouvu, nastupují na stejnou školu, nebo na jinou. To je podstatné. Protože ten negativní jev, o kterém debatujeme, znamená, že nastupují na tu samou pracovní pozici, ale z toho, že máte čtyři tisíce lidí na úřadu práce, a to se dá zjistit, jestli ti lidé nastoupili na stejné místo, v jakém procentu, nebo si našli jinou školu, kde se taková praxe prostě nepraktikuje. Takže to číslo je z mého pohledu bezcenné, protože se nedá ověřit, a hlavně nevíme rozdělení podle zřizovatelů (upozornění na čas) a zda tito lidé nastupují na stejnou školu, kterou museli opustit k 30. 6.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. My novelu podpoříme, nicméně musím souhlasit s tím, že to není systémové, ale zase na druhou stranu já jsem se s touto praxí setkal, byť to byl ojedinělý případ, to znamená, že existuje. Není pravda, že by to nesnižovalo pověst učitele. Jestli někdo skutečně o prázdninách potom jde na brigádu z učitelského stavu a žáci ho vidí, tak si nemyslím, že pro tento profesní stav je to důstojné.

  Už to tady zaznělo, nicméně já tuto praxi - a paní ministryně, bylo by docela dobré podívat se, jak plní zřizovatelé škol svou funkci, protože já v tom vidím fatální selhání zřizovatelů škol, školských rad. Nejsem na tuto problematiku odborník, nicméně zakladatelé by si měli hlídat a měli by vědět o tom, co se v jejich zařízeních děje.

  Poslední poznámka, jen tak na okraj, na zlehčení. Ne s velbloudem na komára a s komárem na velblouda, ale s kanonem na vrabce. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou, připraví se pan poslanec Kořenek. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych byla velice nerada, kdybychom tady rozmělňovali diskusi. Máme tu čísla z Ministerstva školství, z úřadů práce, každý konec školního roku z médií, odbory nám dávají některé odhady. Pochopitelně ta čísla zcela přesná nejsou a bylo to tady pojmenováno už v minulých diskusích, protože kantoři mají prostě strach se ozvat, aby na tu školu byli znovu přijati. A to je i ta otázka, o které tady mluvil pan kolega Stanjura, jestli stejná, nebo jiná škola, kam nastupuje.

  Pokud jde o zřizovatele, někdy dochází k tomu, že naopak právě školy jsou pod tlakem zřizovatelů, a to z důvodů financí, aby takto postupovaly, takže je vidět, že zřizovatelé, neříkám, že všichni, to v žádném případě, ale kolikrát neplní tu úlohu, o které tady byla řeč. Já jsem dostala řadu mailů, i když se tady nerada oháním tou korespondencí, ale fakt je, že učitelé čekají a čekali na přijetí zákona už v té době před prázdninami, aby se stejná situace, kdy jsou smlouvy uzavírány pouze na deset měsíců, neopakovala i v příštím roce. Bohužel, zákon včas přijatý nebyl. Takže já vidím jako podstatné to, aby se zlepšily pracovní podmínky učitelů, aby měli jistotu, že se nebudou muset každý rok obávat, jestli budou po prázdninách zaměstnáni, nebo ne, a aby mohli v klidu se věnovat tomu, čemu mají, a to je vzdělávání našich dětí a mládeže. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, děkuji. Já budu velmi stručný. Chtěl bych jen opravit jeden mýtus. Co má dělat zřizovatel, určuje zákon. A nikde není pověření, že zřizovatel zasahuje do pracovněprávních vztahů. To je výlučná povinnost a pravomoc ředitele školy jako statutárního orgánu. To je jedna věc.

  Druhá věc. Ono je v podstatě úplně jedno, jestli se to týká tří tisíc učitelů, čtyř tisíc učitelů. I kdyby se to týkalo deseti učitelů, tak to má svůj význam. A já si myslím, že především jde o to, aby vše fungovalo tak, jak má. Kdyby v této republice vše fungovalo tak, jak má, tak spoustu zákonů a předpisů vůbec nepotřebujeme. Ale bohužel nefunguje - a nefunguje to ani tehdy, když ten zákon máme. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou, připraví se pan poslanec Adamec.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jen velmi krátce ke statistikám a k číslům, o kterých se tady hovoří. Život nejde spoutat čísly a pedagogické povolání, které je v podstatě umění, počítá s tím, že pedagogové musí mít vlastně neobyčejný vztah ke svému povolání. Já do statistik, které tu padaly, přidám svůj osobní příklad. Čtyřikrát nebo možná pětkrát jsem v 90. letech byla tímto způsobem přijata na gymnázium, a protože jsem ho milovala, tak jsem tam chtěla učit a byla jsem minimálně čtyřikrát od září do června takto zaměstnána. Ale v životě by mě nenapadlo jít na úřad práce. Já jsem tam prostě chtěla učit, tak jsem si tento způsob zvolila. Pak jsem se stala zástupkyní ředitelky a nastoupila tam mladá kolegyně. Celá její rodina byla logicky mladá rodina, měli půjčky atd. a této kolegyni to skutečně přineslo velmi vysoké problémy, když najednou byla nezaměstnaná. Takže říkám příklad, je to 1:1. Můžete si to přidat do statistik. I kdyby to byly stovky a nebyly to tisíce, je to jev, který existuje. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dalším v pořadí je pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Andrle.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, já vás tak nějak seznámím s tím, že když jsem začínal jako učitel, tak ti staří pedagogové, kteří mě uváděli do praxe, říkali, jestli znám základní poučku ve školství, jaké jsou dvě hlavní výhody ve školství. No tak to jsem nevěděl. Nevím, jestli to víte vy, ale je to červenec a srpen. Takže já si myslím, že pedagogové samozřejmě by o tuto výhodu přijít neměli, dokonce si myslím, že by to nemělo být vztahováno na ty prázdniny, ale jak ti pedagogové jsou ohodnoceni, jaké vlastně mají podmínky k práci.

  Ale chtěl bych říci jednu věc. Na brigády chodí stejně, ať jsou zaměstnaní, nebo nejsou o těch prázdninách, protože si přivydělávají. A zřizovatel stejně nemá žádnou pravomoc sahat na peníze učitelům, protože to jsou peníze státní a jsou v pravomoci ředitelů jednotlivých škol. Jako zřizovatel bych tohle nikdy nedopustil. Mám právo, samozřejmě, ředitele odvolat, pokud se takto chová.

  Jinak já se zdržím hlasování, protože tento zákon považuji za nadbytečný. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Andrleho, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, protože já osobně jsem měl neblahé zkušenosti s tím, že jsem asi 20 let nemohl učit, od roku 1973 do roku asi 1993, tak jsem se na školství a na kantory díval trochu zkresleně. Ovšem situace se změnila a díky tomu, že jsme se dostali tam, kde jsme teď, tak chci říci, že naopak si učitelů velice vážím a hnutí Úsvit - národní koalice určitě podpoří tento potřebný zákon. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, dočkal jste se, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: V pohodě. Kdo si počká, ten se dočká. Chci jen zareagovat na pana Kořenka. Tak to tedy ne. Protože kdo jiný by zodpovídal za to, co se děje ve škole, jestli je tam pořádek, jestli se tam chová vedení mravně nebo nemravně, než zřizovatel? Já si to nedokážu představit, takže tento argument musím odmítnout. Zřizovatel má dostatek nástrojů na to, aby prostě toto nepřipustil. Takže já trvám na tom, že paní ministryně je dotlačena k tomuto nestandardnímu řešení selháváním zřizovatelů škol. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Miholu s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, protože mám pocit, že se vyjadřují úplně všichni členové školského výboru a ještě mnozí další, tak bych nechtěl... (protesty ze sálu), zdá se mi, že opravdu ano, aby to vypadalo, že KDU-ČSL ta problematika nezajímá. My samozřejmě tuto novelu zákona o pedagogických pracovnících podpoříme, činil jsem takto i na výboru. Je pravda, že za mnou chodí lidé, mnozí učitelé, s různými problémy. Tady v této záležitosti jsem neměl pocit nějakého návalu nebo nějaké dlouhé fronty, takže možná skutečně to není už problém jako tisíců, ale spíše třeba stovek nebo desítek. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečná slova. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi závěrečné slovo k této novele. Děkuji vám samozřejmě všem napříč politickým spektrem za rozpravu, a to jak na půdě výboru, tak na půdě pléna.

  Co se týká toho, jak moc tento zákon potřebujeme nebo nepotřebujeme, domnívám se, že by tady mělo zaznít, že bychom si neměli bez ohledu na stranické nebo hnutnické tričko lhát do kapsy. Všichni víme, jaké reálné nástroje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z hlediska vzdělávací soustavy. Kromě legislativních nástrojů jich již mnoho nezbývá.

  Domnívám se také, že tady nezaznělo to, co je podstatné a proč touto cestou reagujeme. Nejde jen o individuální práva učitelů a respekt k jejich povolání nebo k tomu, jak moc je vzdělávací soustava lákavá pro absolventy pedagogických fakult. Drtivá většina z nich se učiteli nestává. Jde o to, že Ministerstvo financí a Ministerstvo školství posílá veřejné prostředky na platy učitelů a tyto veřejné prostředky jsou rozpočtovány na 12 měsíců. Mě jako ministryni školství také zajímá, jakým způsobem jsou tyto veřejné prostředky zúročeny v to, co mají, to znamená mandatorní výdaj, v podstatě mandatorní výdaj a platy učitelů.

  Byla bych ráda, aby z hlediska statistických dat, která jsem zveřejnila, k nim bylo přistoupeno s tím, že jsou reálná, protože jsme je porovnávali dvěma způsoby. Data úřadu práce a data z evidence platů Ministerstva financí. Lepší evidenci nemáme. U platů z Ministerstva financí jsme vyšli z toho, že jsme schopni zjistit, jak dlouho daný pracovní poměr trval. To, že jsem řekla korekci tisícovky učitelů, byla spíš moje pokora k jakémukoli kvalifikovanému zjišťování a trvám si na tom, že rozhodně tři tisíce učitelů je tímto způsobem postihováno, a mně to stačí.

  Co se týká pozměňovacích návrhů, dovolím si okomentovat to, co zaznělo v obecné rozpravě, a jenom stručně říct, že budu návazně v rámci hlasovací procedury podporovat jako ministryně školství pozměňovací návrh paní poslankyně Novákové v bodech A1 body 2 až 7, to znamená, to jsou ty umělecké obory a jejich využití v duchu, jak bylo diskutováno.

  Naopak nesouhlasím s návrhem A1 bod 8, tam se to týká toho, co i v rozpravě popisovala paní poslankyně Berdychová. Tady se nám bohužel nepodařilo dojít k věcné shodě. Já se jako ministryně školství domnívám, že bychom neměli pro tento... Nevyslovuji k tomuto souhlas, protože mám za to, že bohužel došlo ke smíchání dvou profesí, to jest učitele a speciálního pedagoga. Také bych chtěla upozornit, že z hlediska speciální pedagogiky a z hlediska toho, jak opakovaně z hlediska legislativy do této formy vzdělávání zasahujeme, mi to dělá aktuálně starosti s Univerzitou Jana Amose Komenského, a poprosila bych vás o opatrnost v zásazích v rámci třetího čtení tímto způsobem. Ale nebráním se nějaké širší debatě později a předložení propracovanějšího legislativního vyřešení v návaznosti na novelu zákona o pedagogických pracovnících, která bude řešit kariérní systém a bude předložena začátkem roku 2016 Poslanecké sněmovně. Takže A1 bod 8 - to je ten speciální pedagog kontra učitel - nesouhlas.

  Stejně tak bohužel budu nesouhlasit za Ministerstvo školství i s pozměňovacím návrhem pana poslance Zahradníka. Tady bych chtěla jenom říct, že zatím je to skutečně tak, že zařízení ústavní výchovy, ochranné výchovy jsou v kuratele a v kompetenci Ministerstva školství, tudíž já budu hájit vzdělávací kompetence pracovníků tam působících a domnívám se, že v tomto návrh předbíhá vývoj věcí, protože společně s ostatními ministry budeme v budoucnu usilovat o sjednocení ochrany práv dětí a je možné, že potom by toto přišlo na pořad věcí.

  Ještě jednou děkuji za proběhlou rozpravu na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji všem poslancům a poslankyním a končím svoje stručné závěrečné slovo. A samozřejmě vás žádám o podporu vládního návrhu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pro jistotu se ještě jednou zeptám paní zpravodajky, jestli si nerozmyslela a nechce využít svého závěrečného slova. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, byla jsem pověřena 16. schůzí výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 3. září 2015, abych navrhla k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., tuto hlasovací proceduru. Nejprve bych si vás dovolila požádat, abychom hlasovali o technickém doplnění chybějícího slova, a to v pozměňovacím návrhu A1 v bodě 2, kde se za slovo "vyučovaného" doplní "uměleckého". Zní to tedy potom "vyučovaného uměleckého předmětu". Dovolili jsme si to navrhnout jako technickou úpravu. Prosila bych, abychom o tomto hlasovali jako první. (Předsedající: Ano. A dál?)

  Dále garanční výbor navrhuje, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1 bod 2 až 7, dále o pozměňovacím návrhu A1 bod 8 - to je ten, ke kterému se vyjadřovala paní poslankyně Berdychová a teď paní ministryně, poté o pozměňovacím návrhu B - to je pan poslanec Zahradník, jeho pozměňovací návrh, a v závěru o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Děkuji. Táži se, zda někdo vznese protinávrh k přednesené proceduře. Není tomu tak. Beru za to, že Sněmovna s touto procedurou souhlasí. Prosím, abyste přednášela jednotlivé návrhy. Dříve než tak učiníte, svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými kartami. Prosím, paní zpravodajko, proveďte nás hlasováním. (Hluk v sále.)

 • Poslankyně Nina Nováková: Vážená paní předsedající, prosím vás, abyste dala hlasovat o technické úpravě týkající se pozměňovacího návrhu A1 bod 2, kde se za slovo "vyučovaného" doplňuje "uměleckého" předmětu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Hlasy ze sálu: Stanoviska!) Pardon. Omlouvám se. Ještě vyjádření paní ministryně. (Souhlas.) A výboru? (Výbor souhlasí.)

  Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přednesený návrh, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 166, přihlášeno 165 přítomných, pro 164 (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat. ***

 • Poslankyně Nina Nováková: Dále prosím paní předsedající, aby nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 v bodech 2 až 7.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se... (Nesouhlas v sále.) Moc se omlouvám, paní ministryně, není to úmysl. Prosím vyjádření paní ministryně. (Souhlas.) Paní zpravodajka? (Poslankyně Nováková: Garanční výbor souhlasí.)

  Zahajuji, končím hlasování, anuluji ho.

  Teď zahajuji nové hlasování. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 168, přihlášeno je 166 přítomných, pro 166. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslankyně Nina Nováková: Paní předsedající, prosím, abyste nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 bod 8.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.) Garančního výboru? (Poslankyně Nováková: Garanční výbor souhlasí.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 169, přihlášeno je 167, pro 81, proti 35. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslankyně Nina Nováková: Nyní prosím paní předsedající, aby nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu B. (Stanovisko ministryně: Nesouhlas. Stanovisko garančního výboru: Neutrální.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 170, přihlášeno je 167, pro 25, proti 98. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Paní zpravodajko, předpokládám, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Je tomu tak? (Souhlas.) Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 407, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 171, přihlášeno je 167, pro 156 (proti 1). Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

  Dříve než otevřeme další bod - děkuji, paní zpravodajko - načtu omluvu pana poslance Vlastimila Vozky, který se omlouvá z dnešního jednání mezi 14.30 a 19. hodinou ze zdravotních důvodů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat bodem číslo

  Ve středu 16. 9. byla přerušena rozprava k tomuto bodu. Já tedy budu pokračovat v otevřené rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Ano, takovou aktivitu jsem skutečně nečekal, takže končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pana zpravodaje. Není zájem, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.

  Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, garanční výbor se nezabýval po druhém čtení tímto tiskem. Tak jak byly načteny pozměňovací návrhy, máme před sebou pět hlasování. První hlasování by bylo o legislativně technické úpravě kolegy Beznosky k jeho pozměňovacímu návrhu, doplnění čárky v bodě B za slova "o spotřebitelských úvěrech", tak abychom hlasovali poté o správném pozměňovacím návrhu. Jako druhé by proběhlo hlasování o usnesení výboru pod bodem A. Jako třetí bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Beznosky pod bodem B. Jako čtvrté o pozměňovacím návrhu kolegy Zavadila pod bodem C. A pokud se nám podaří projít tato čtyři hlasování, budeme hlasovat o návrhu jako celku, to znamená páté hlasování. Tolik k návrhu mé procedury, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, jestli má někdo připomínky k proceduře případně návrh alternativní procedury. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu procedury, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 172, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji, začneme tedy prvním bodem, což jsou legislativně technické úpravy.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Ano, já děkuji, souhlas. (Ministryně Marksová: Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách tak, jak je přednesl pan poslanec Beznoska. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 173, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Jako druhé hlasování bude hlasování o usnesení výboru pod bodem A. Souhlas. (Ministryně Marksová: Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 174, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Třetí hlasování bude o pozměňovacím návrhu kolegy Beznosky pod bodem B. Nesouhlas. (Ministryně Marksová: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Beznosky pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 175, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 112. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. ***

 • Poslanec Miroslav Opálka: Čtvrté hlasování bude o pozměňovacím návrhu kolegy Zavadila pod bodem C. Souhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Zavadila pod písmenem C. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 176, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 28. Návrh byl přijat.

  Tím, pokud se nemýlím, jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy, o všech bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 406." Prosím o stanoviska. (Zpravodaj i ministryně: Souhlas.)

  Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku a o předneseném usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 177, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 141, proti 13. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji za spolupráci i paní ministryni.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil zcela nové řešení provozování -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, já se velmi omlouvám, ale tady hloučky před vámi vypadají velmi nedůstojně. Prosím pány kolegy, aby přenesli své hovory do kuloárů. (Nic se neděje, před řečništěm i jinde stojí hloučky poslanců.) Je to nedůstojné vůči panu ministrovi... Děkuji.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: - zcela nové řešení provozování hazardních her na území České republiky, a to návrh zákona o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek, který představuje zcela nový regulační rámec trhu s hazardními hrami.

  Navrhovaná úprava je promítnutím cílů vlády České republiky pro oblast hazardních her a s ohledem na probíhající řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie i výsledkem harmonizace s právem Evropské unie.

  Předkládaný návrh zákona nahrazuje zcela nevyhovující a zastaralý zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, který způsobuje celou řadu problémů. Oproti tomu návrh zákona o hazardních hrách přináší komplexní úpravu provozování hazardních her, a to zejména v podobě důsledné ochrany sázejících a jejich okolí, zajištění opatření k předcházení a potírání sociálněpatologických jevů spojených s provozováním hazardních her, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, pro úpravy provozování hazardních her prostřednictvím internetu, nového postupu povolovacího řízení a v neposlední řadě i efektivního kontrolního mechanismu.

  Návrh zákona dále významně posiluje postavení jednotlivých správních celků příslušných oblastí hazardních her. U Ministerstva financí jakožto centrálního regulátora odstraňuje nadměrné administrativní zatížení při vydávání a rušení povolení, jichž jsou až desetitisíce ročně. Současně díky vznikajícímu monitorovacímu systému, ale i blokačním opatřením pro oblast internetového provozování hazardních her umožní nová úprava orgánům veřejné moci účinně předcházet nelegální činnosti. K významnému posílení pravomocí dochází i u kontrolního orgánu, kterým bude nově celní orgán.

  Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 2017.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi za jeho slova. Prosím, aby se nyní mikrofonu ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, já bych chtěl jenom malinko shrnout. Tento tisk byl předložen Poslanecké sněmovně 28. srpna 2015. Připravoval se celý rok 2014 a tuším, že 19. 12. 2014 byl předložen v první verzi na Legislativní radu vlády.

  Pan ministr tady uvedl ty hlavní atributy. Já bych chtěl jenom podtrhnout, že nový zákon o hazardních hrách také zohledňuje upozornění Evropské komise ve věci porušování povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie č. 2009/4482, dále stanoviska a závěry Ústavního soudu České republiky, doporučení veřejného ochránce práv a rovněž i závěry studie o sociálněpatologických dopadech hazardních her v České republice, která má název Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. V podstatě zahrnuje dva hlavní aspekty. První jsou velmi vysoké společenské náklady hazardních her v České republice a druhým faktorem je rozvoj a užití moderních, zejména informačních technologií a z něj vyplývajících potřeb modernizace v samotné regulaci. S tím také souvisí neudržitelnost současného právního vztahu, kdy Evropská komise vyjádřila pochybnosti ohledně součinnosti práva České republiky v oblasti loterií a sázkových her a pravidel vnitřního trhu Evropské unie v oblasti online hazardních her.

  Jelikož tato materie obsahuje tři velice blízké a související tisky, navrhuji zvážit sloučení rozprav k tiskům 578, 579 a 580. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu obecnou rozpravu, tak tady respektuji návrh na sloučení rozpravy k bodům 43, 44 a 45, sněmovní tisky 578, 579 a 580. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o sloučení rozpravy k bodům 43, 44 a 45.

  Zahajuji hlasování o sloučení rozpravy k bodům 43, 44 a 45. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 178, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Vzhledem k tomu, že jsme sloučili rozpravy k těmto bodům, tak dále otevřu bod číslo

  I tady z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o dani z hazardních her.

  Návrh zákona o dani z hazardních her navazuje na právě projednaný návrh zákona o hazardních hrách a spolu s tzv. změnovým zákonem tvoří jeden celek, který tvoří novou komplexní právní úpravu trhu s hazardními hrami. Hlavním cílem nové právní úpravy je zajištění opatření k předcházení a potírání sociálněpatologických jevů spojených s provozováním hazardních her a ochrana hráčů.

  V důsledku navrhované právní úpravy dochází ke zvýšení daňových výnosů. Změny obsažené v návrhu zákona směřují především ke zvýšení zdanění hazardu, k čemuž se vláda zavázala v koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a prosím i tady, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tedy pouze doplnil nějaké změny, které tento tisk přinese. V podstatě zachovává zdanění příjmů z provozování hazardních her, daň z příjmů právnických osob, zachovává a modifikuje správní poplatky, zachovává právní úpravu zdanění provozovatelů hazardních her daní z přidané hodnoty, ale odvody z loterií a jiných podobných her budou nahrazeny daní z hazardních her. Dílčí změnou, kterou by měla novela přinést, je vynětí některých tombol ze zdanění hazardu. To jsou asi ty nejdůležitější změny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám další bod, jímž je bod 45. I u tohoto bodu jsme sloučili rozpravu, takže než rozpravu otevřu, otevřu bod 45, jímž je

  Jsme v prvém čtení a i tady prosím z pověření vlády, aby předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh tzv. změnového zákona k právě projednaným hazardním zákonům. Předmětný návrh navazuje na návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona o dani z hazardních her a zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Účinnost zákona se navrhuje stejná jako u zákona o hazardních hrách, tedy k 1. lednu 2017. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho stručné představení a i tady prosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Volného. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já budu ještě stručnější. Jenom pro zajímavost součet - týká se to 19 zákonů, které budou muset být přijetím tohoto zákona upraveny nebo změněny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a vzhledem k tomu, že Sněmovna hlasovala o sloučení rozpravy k bodu 43, 44 a 45, tak otevírám obecnou sloučenou rozpravu ke všem třem těmto bodům.

  Do rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, úvodem mi dovolte ocenit úsilí této vlády, která jako první vláda od roku 1990 připravila návrh komplexní regulace hazardních her na území České republiky, jež je reprezentován třemi návrhy zákonů, a to zákonem o hazardních hrách, zákonem o dani z hazardních her a zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím obou předchozích zákonů.

  Jak pan ministr ve svém úvodním vystoupení zmínil, dosavadní právní úprava reprezentovaná zejména současným zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nejenže nijak nereflektovala technologický vývoj dosažený v předchozích více než 25 letech v této oblasti, a to zejména pokud jde o internetové hazardní hry, ale zejména neodpovídala moderním regulačním rámcům, jimiž v současné době již mnoho let disponují prakticky všechny státy v Evropské unii. Z tohoto důvodu vítám aktivitu vlády České republiky v této oblasti a její intenzivní, i když podle mého názoru zčásti opožděnou snahu o zjednání nápravy této neutěšené legislativní situace a předložení takovýchto návrhů zákonů, jež umožní řádné provozování hazardních her na našem území a zároveň zajistí efektivní postih nelegálně provozovaného hazardu, a to ve všech jeho podobách.

  Tato nová úprava je o to významnější, vezmeme-li v potaz, že jejím prostřednictvím dochází k odstranění mnohaletého rozporu stávající právní úpravy s evropským právem, jelikož umožňuje legální provozování hazardních her na našem území také provozovatelům usazeným v jiných členských státech Evropské unie.

  Vzhledem ke zcela zásadnímu celospolečenskému významu regulace této oblasti je dle mého názoru povinností Poslanecké sněmovny podrobit všechny tři předmětné návrhy zákona o hazardu důkladné analýze a v jejím rámci posoudit její dopady nejen na podnikatelské prostředí v této oblasti, ale také na společnost jako celek. Zájem na rychlosti přijetí navržené právní úpravy by zde neměl podle mého názoru převážit nad odbornou diskusí v rámci sněmovních výborů. Hlavním garančním výborem by měl být podle mého názoru výbor rozpočtový a také doporučuji, aby tyto návrhy projednaly vzhledem k jejich širokému významu týkajícímu se i patologických jevů také výbory zdravotní a sociální.

  K předložené novele mám i určité výhrady, a proto mi dovolte přistoupit ke konkrétním otázkám spojeným s těmito návrhy, jimž by měla Poslanecká sněmovna věnovat pozornost v dalších čteních.

  Primárně bych se rád věnoval otázce efektivního postihu nelegálního hazardu, který v současné době zažívá nebývalý rozmach a který zásadním způsobem narušuje řádnou hospodářskou soutěž v tomto odvětví a který zejména významně ohrožuje samotné spotřebitele. V současné době nabývá nelegální hazard na našem území několika podob, a to jak v oblasti internetových hazardních her provozovaných ze zahraničí, tak v oblasti technických herních zařízení, kde dochází k masovému nasazování legálních herních zařízení nejrůznějšími přístroji typu kvízomatů, zjevně obcházejících loterijní zákon. Dosavadní postup proti těmto a jiným formám nelegálního hazardu se jeví jako značně neefektivní, a to pochopitelně i kvůli zastaralému legislativnímu rámci, jenž neumožňoval příslušným orgánům účinný postih.

  Z tohoto důvodu je nutné pozitivně hodnotit nejen zpřísnění sankcí, které budou moci příslušné orgány za provozování nepovolených hazardních her uložit, nyní až 50 mil. Kč oproti 10 mil. Kč, ale také zavedení nových opatření, jejichž cílem je znemožnit nelegálním provozovatelům rozvíjení svých aktivit na tuzemském trhu. Mezi tato opatření patří především blokace internetových stránek, na nichž jsou provozovány nelegální hazardní hry, respektive blokace veškerých plateb uskutečněných v souvislosti s takto provozovaný hazardními hrami. Zachování těchto mechanismů v návrhu zákona lze považovat za nutnou podmínku moderní regulace online hazardních her. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šinclovi za jeho příspěvek. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Pardon, s přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Šincla. Samozřejmě mu vůbec neberu právo říct tady u pultíku cokoli, ale trochu nerozumím jeho otázkách, proč se tento zákon během vývoje měnil, a chce vysvětlení, proč se nějaké parametry upravovaly.

  Ano, každý zákon, když se tvoří na ministerstvech, v legislativní radě, se nějak upravuje, pak přijde do vlády, vláda ho v této podobě schválila a vy máte jako každý jiný, prostřednictvím pana předsedajícího, možnost podat pozměňovací návrh a upravit ho podle svých představ. Proto mi nedává logiku otázka, co bylo před vládou. Vláda toto schválila, poslala Sněmovně, pojďme o tom jednat. Připadá mi to takové naprosto zbytečné popichování. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní již dříve avizovaný, řádně přihlášený poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo pane předsedající, dobré poledne, dámy a pánové.

  Spojili jsme tady projednávání tří bodů do jednoho projednávání. Nejsem si jist, že to více nesouvisí i s tiskem 437, který se týká v podstatě stejné problematiky, a to, co tady zaznělo i včera - dostáváme se do naprosto zvláštního stavu projednávání novely tohoto zákona. Ministerstvo financí připravilo tyto tři spolu související zákony, které by měly dle koaliční smlouvy vyřešit problém patologického hráčství a zvýšit daňový výběr. Z pohledu Evropské unie by měly zejména vyřešit uvolnění sídla pro získání legálních licencí zahraničním subjektům, dále vyřešit otázku nepředvídatelnosti přijímání obecně závazných vyhlášek a následného okamžitého rušení již vydaných povolení. Je důležité považovat soubor těchto zákonů za kompaktní celek, který je třeba projednat, analyzovat a vyhodnotit jeho dopady v souvislostech. Proto je novela poslance Volného, kterou jsem již zmiňoval, která je projednávána paralelně a řeší jen výši daňových sazeb, zcela nesystémovým zásahem do regulace loterií, protože neřeší rozmach nelegálního provozování, neřeší patologické hráčství a neřeší výtky Evropské komise. Je jen jednoduchým, možná primitivním legislativním nástrojem, který má zachránit koalici v rámci slíbeného nadstandardního výběru daní z loterijního sektoru.

  Zákony jako takové měly velmi dramatický vývoj. Náměstek ministra financí Závodský byl jmenován do své funkce v polovině února 2014 a na jedné z prvních svých tiskových konferencí deklaroval předložení zcela nové loterijní legislativy do konce června 2014, tak aby se stihl termín notifikace, a tím zavedení komplexní nové legislativy k 1. 1. 2016. Nestalo se. V polovině října 2014 pouze svolal den před senátními a komunálními volbami tiskovou konferenci, kde avizoval předložení již zcela dokonalého loterijního zákona. Připomínám, že jsme na konci září 2015. Tento zákon ovšem pro své zcela zásadní nedostatky byl několikrát přepracován a vládě ho s dalším zpožděním předložil formou další, poněkud velkolepé tiskové konference koncem prosince 2014, aby se dodržel termín v rámci koaličního ujednání, a teoreticky to byl i konečný termín za strany Ministerstva financí. Pro další zásadní nedostatky zákona byl ale znovu za účasti Ministerstva financí přepracován a jeho konečná podoba se datuje tedy až k termínu 28. srpna roku 2015, jak putuje nyní do Poslanecké sněmovny.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se pane poslanče, je 13 hodin, čas pro obědovou pauzu. Kolegové, jestli dovolíte, nechám pana kolegu Fiedlera dokončit jeho projev a poté budeme v jednání pokračovat po polední přestávce. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Tyto legislativní úpravy by měly být v souladu s požadavky samotného loterijního trhu a všech jeho příjemců, ať jsou to obce, města, provozovatelé, hráči, represivní složky, ale měly by také odpovídat nárokům evropského práva a judikatury, aby do budoucna ochránily Českou republiku v mezinárodních soudních sporech.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Je 13.02 hodin a vyhlašuji polední obědovou pauzu. Ve 14.30 hodin se tady sejdeme a budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů. Děkuji vám a přeji vám dobrou chuť.

  (Jednání přerušeno v 13.02 hodin.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Zahajuji pokračování schůze v přerušeném bodu ve sloučené rozpravě bodů 42, 43 a ... Ne, 43, 44 a 45. Na začátek přivolám kolegy z předsálí a přečtu omluvenky, které dnes dorazily. Dnes od 17.30 ze zdravotních důvodů a zítra, 1. 10., a v pátek 2. 10. taktéž ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam. Dále dnes od 17.30 do 21.00 z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Nina Nováková, dnes od 14.30 do 15 hodin z důvodu jednání s albánskou delegací se omlouvá pan Ondřej Benešík. Dále dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec František Vácha, dnes od 14.30 do konce jednání se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec David Kádner. Dále - a tuto omluvenku jsem už jednou četl, mám ji zde dvakrát - dnes do pátku 2. 10. ze zdravotních důvodů pan poslanec Petr Adam. A dále od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

  Budeme pokračovat v rozpravě. Faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Volný, řádně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Fiedler a po něm pan poslanec Hovorka. Máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Kolegové a kolegyně - děkuji, pane předsedající, za slovo. Moc vás tady není, nebudu to protahovat. Já jsem chtěl jenom reagovat na kolegu Fiedlera. Já tady nebudu opakovat, proč Volného zákon ano, proč ne, proč tam nemá internetový hazard. Je to kvůli té notifikaci a kvůli nutnosti, aby právě nebyly ty prázdniny, na které se pan poslanec odvolává, které ministerstvo údajně tím novým dává hazardním hráčům a hazardním provozovatelům, tak právě proto, aby tam ty prázdniny nebyly, tak právě proto Volný. Já jsem jenom chtěl poukázat, že pan kolega Fiedler je sice účasten rozpočtového výboru, ale neposlouchá tam. Tam jsem signalizoval datum podvýboru pro daně, cla a hazard a následně jsem podepsal pozvánku, kterou on jistě již má, a 13. října bude tento podvýbor zasedat a právě by měl rozebírat pozměňovací návrhy, které přijdou k mé novele, a měl by diskutovat i o tom novém hazardním zákoně, který se dneska projednává v prvním čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, jen velmi krátce. Já chápu, že to, že podvýbor zasedá třikrát za dva roky, je potřeba nějak okomentovat a jakoby zdůvodnit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Adolf Beznoska. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vítám snahu vlády a Ministerstva financí systémově upravit provozování hazardních her a hazardu v České republice, protože zákon, který tady máme od roku 1990, v době raného kapitalismu tuto oblast nedostatečně upravoval a navíc umožnil ovlivňovat i veřejné mínění za peníze z hazardu firmám, které hazard provozovaly. Mám osobní zkušenost s tím, že např. na menší obci, která měla 1 750 obyvatel, dokázali tito obyvatelé včetně žen a nemluvňat prosázet na pěti hracích automatech za šest let 9 mil. korun.

  Chtěl bych ale říct, že mě zarazila informace, že zákon, ten sněmovní tisk, který je ten hlavní, to znamená 578, tak v době, kdy přišel na vládu, tak výsledná podoba se o více než jednu třetinu toho zákona změnila. To je poměrně závažná informace, a protože se jedná o velmi technický zákon, bylo by dobré, kdybychom dostali informace o tom, jak moc nebo jak konkrétně a co se v tom zákoně změnilo proti původnímu znění. A je to z toho důvodu, že k tomu zákonu samozřejmě byla zpracována RIA, hodnocení dopadů, a ten výsledný návrh - a samozřejmě vláda má právo návrh upravit - tak jak moc se to liší a jak moc ty věci, které se tam objevily, byly odlišné oproti tomu, co prošlo Legislativní radou vlády, případně připomínkovým řízením.

  Upozorňuji na to z jednoho důležitého důvodu, protože mám ještě v živé paměti záležitost, kdy Česká republika prohrála arbitráž s firmou CME a musela zaplatit přes 12 mld. korun. Jestli mám správné informace, tak proti České republice je podána žaloba od pana senátora Valenty a zastupovat stranu pana senátora Valenty má renomovaná právní kancelář, která právě vymohla pro CME onu částku. Takže doporučuji předběžnou opatrnost a vypořádání těch změn, které neprošly řádným připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády.

  Z těch připomínek vidím jako zásadní značné zkrácení doby povolení herního prostoru z deseti na tři léta. Tady bych se chtěl zeptat, jestli tady ta věc nemůže zavdat problém v případě, že bude Česká republika napadena z hlediska nějaké ochrany investic a z hlediska smluv, které má uzavřeny, mezinárodních dohod, protože pochopitelně protistrana, která žaluje Českou republiku, bude každého tohoto důvodu, každé této záminky využívat v případných právních sporech.

  Taky jsem dostal informaci, že existují - a tu informaci jsme dostali z Ministerstva financí - nálezy Evropského soudního dvora týkající se Maďarska a nyní Holandska, které ve své argumentaci zástupci provozovatelů hazardu, tedy hazardního průmyslu, využívají ohledně hrozby arbitráží. Ministerstvo financí ve svém vystoupení na rozpočtovém výboru sdělilo, že toto odmítá a disponuje posudky, že žádné arbitráže České republice nehrozí. Osobně doporučuji vyžádat si tyto posudky, případně i konkrétní nálezy, protože tam nebyla uvedena čísla nálezů, o co konkrétně v těch nálezech šlo. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Nyní je do rozpravy řádně přihlášen pan poslanec Adolf Beznoska a připraví se pan poslanec Ladislav Šincl.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové.

  Téma hazard je určitě mediálně velmi vděčné téma, ve třech spolu souvisejících zákonech poměrně nepřehledné. takže krátký pohled, krátký komentář k tomuto.

  Vláda deklarovala už při svém vzniku, že omezí dostupnost hazardu a změní míru jeho zdanění. Já si nejsem zcela jist, zda cesta, kterou si k tomu vybrala, je úplně správná. Ministerstvo financí již dva roky tvoří balík zákonů, které mají společně tvořit úplně novou úpravu hazardu. Nechápu, jak tyto zákony mají omezit dostupnost hazardu, když nově otevírají dveře tomu, že poprvé v dějinách české regulace sázkových her povolují hraní jakýchkoli hazardních her, tedy i těch nejtvrdších, na internetu. Na jednu stranu se vláda kasá, jak chce omezit herny a kasina, a na druhou stranu prosazuje zákon, kterým se všechny ty hry, ta jablíčka a hruštičky na různě běhajících válcích, legálně dostanou na internet, takže do heren a do kasin nebude třeba chodit. To ostatně dnešní mládeži, která tak ráda vysedává před počítači, určitě bude vyhovovat. Pokud chce někdo argumentovat tím, že hraní hazardních her do 18 let je zakázáno, tak připomínám, že podle návrhu a nového zákona o hazardních hrách může na internetu hrát celý měsíc bez toho, aniž by byla jakýmkoliv způsobem ověřena totožnost. Obávám se, že pro naši kyberneticky velmi zdatnou mládež po měsíci nebude problémem, když si založí jiný účet a ve hře bude pokračovat.

  Aby bylo jasno, a to jsem měl možná zmínit na začátku, jako člověk pravicového smýšlení jsem dalek pokrytecky říkat, jak všichni hrdě budeme bojovat proti hazardu, protože jsem přesvědčen, že ani s těmi obrovskými náklady, které jsou na boj s hazardem vynakládány, můžeme tento boj zvládnout. Ve společnosti poptávka po hazardu je a ten hazard se hrát bude, jde jen o to, dát tomu jasná pravidla. To tyto zákony nesplňují.

  K zákonům o hazardu, s kterými si Ministerstvo financí už dva roky pohrává. V tomto balíku se při cestě do vlády minimálně třikrát poměrně výrazně měnily některé zásadní parametry, a to včetně daňových sazeb. Tyto změny však jen zčásti prošly připomínkovým řízením, některé se mu zcela vyhnuly. Nakonec i v samotném zákonu je úplně jiný systém povolování hazardních her, než byl napsán na začátku. Je tam zcela jiný systém zdanění a úplně jiné limity, za kolik se může hrát, případně kolik hráč může v jednotlivé hře prohrát. Nechci hodnotit, který parametr je lepší a který horší, pouze popisuji, že Ministerstvo financí zřejmě není zatím schopné připravit jasnou legislativu a zvyká si na praxi, že se zákon tak trochu dopisuje tou cestou, jak putuje legislativním procesem.

  Pokud se na tyto tři zákony podíváte pozorně, tak navíc zjistíte, že nejsou úplné. Z mého pohledu jsou napsány maximálně ze dvou třetin. Úředníci Ministerstva financí totiž, a zřejmě záměrně, některé zásadní věci, např. technické standardy her nebo systém registrace hráčů, nemají vymyšlené, nemají je napsané a někdy v budoucnu by to měly řešit ministerské vyhlášky, a ani ty napsány ještě nejsou.

  Dalším výrazným aspektem, na který bych chtěl upozornit, je návrh, jehož společenský význam zatím nikdo nedomýšlí. Je to zavedení registrace systému všech hráčů, že bude registrován každý jednotlivý hráč a každá jednotlivá hra. Řečeno jednoduše, kdyby systém podle tohoto návrhu existoval, stát bude vědět, že pan XY v herně v 11 hodin prohrál stokorunu. Chceme tedy evidovat, aby každý hráč, který si jde třeba jednou v životě zahrát, se objevil v nějaké evidenci? Je to obrovský zásah do soukromí občanů a je to historicky poprvé, kdy stát chce takto výrazně regulovat a evidovat volnočasové aktivity svých občanů.

  Shodneme se možná na tom, že by bylo fajn evidovat patologické hráče, bránit jim při hře. Určitě bychom se měli zamýšlet nad tím, zda chceme a budeme evidovat pobírače sociálních dávek, ale chceme opravdu takto sledovat všechny ostatní? To je otázka. V některých zemích systém evidence funguje, fungují ty systémy různě. Osobně na to úplně jasnou odpověď nemám, ale mám pocit, že na odpověď nemá zcela jasno ani vláda. Možná se tímto problémem ani nezabývala. Koneckonců možná vybudovat takový systém - samozřejmě to může být zajímavá IT zakázka.

  Vrátím se k tomu, že při neschopnosti vydefinovat všechny parametry tohoto systému a pomalosti při jeho zavádění, případně vůbec nezavádění, je jasné, že zákony nemohou platit v té podobě, jak jsou předloženy.

  Protože tedy vláda nedokázala včas připravit novou, ucelenou regulaci hazardu, tak aspoň její poslanci přišli s novelou, která například zvyšuje daň z hazardních her z 20 na 25 %. Samozřejmě nekritizuji myšlenku hýbat touto daňovou sazbou, ale trochu se usmívám při pomyšlení - v důvodové zprávě jsem se dočetl, že předkladatel v zásadě píše, že když se zvýší sazba z 20 na 25 %, tak z jedné stokoruny tržeb vybere ne 20, ale 25 korun. Já v této souvislosti připomenu, že v praxi to takto není. Určitě všichni znáte pojem Lafferova křivka. Ve zprávě mi chybělo, že na Ministerstvu financí snad existuje speciální analytický útvar, speciální oddělení, které by nám mělo prognózu daňového výběru zpracovat odborně a nenechávat to na takto prosté a pravděpodobně velmi nepravdivé konstatování.

  Nakonec i s těmi 25 % samotnými se nemusíme detailně zabývat, protože návrhy nepřežily první bitvu s hazardní lobby. Vládní koalice možná - pokud se mýlím, tak mne opravte - chce podpořit zcela jiné daňové sazby, respektive chce mít daňové sazby dvě. Jednu sazbu pro měkký hazard, což jsou číselné loterie a sportovní sázky, druhá sazba by měla existovat pro takzvaný tvrdý hazard, což je ruleta, karetní hry a samozřejmě automaty. Oficiálním důvodem pro dvě sazby je rizikovost jednotlivých druhů sázkových her. Vláda ČR má přitom k dispozici zprávu o dopadu hazardních her na společnost, jejímž autorem je Národní monitorovací středisko přímo na Úřadu vlády. Z té vyplývá, že návrh, jak je postaven, je naprosto nepravdivý. Dle údajů ve zprávě pro vládu je na číselné loterii, která je propagována i v České televizi, závislé sice jen jedno procento hráčů, ale protože tuto loterii hraje obrovské množství, zhruba jeden a čtvrt milionu lidí, tak v tom konečném vyjádření je to zhruba 10 tisíc lidí, kteří jsou závislí na obyčejné loterii. Nicméně souhlasím, že loterii lze nazývat měkkým hazardem, i když v praxi je asi úplně jedno, jestli jste závislí na měkkém, nebo tvrdém hazardu. Je to stejné, jako jestli jste závislí na tvrdším, nebo měkčím alkoholu, nakonec přijde delirium tremens.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Budu postupně reagovat na připomínky řečníků, abych toho pak neměl moc.

  Já bych chtěl odpovědět panu kolegovi Hovorkovi, on tady asi teď není. Tam spíš jak já to vnímám, protože jsem to viděl zpovzdálí, proč se tento zákon měnil, koneckonců i pan kolega Šincl o tom mluvil, než to přešlo na vládu. Podle mého názoru pan kolega Závodský a jeho odbor v tom prvním kroku udělal příliš tvrdý a nerealistický tento zákon. A já si myslím, že právě od toho je to vnitřní a vnější dohodovací řízení, právě od toho je Legislativní rada vlády, aby se tam případně takového situace odchytly a nějakým způsobem upravily. Protože není cílem tohoto zákona, abychom si tady řekli, a vždycky se o tom ujišťujeme, zlikvidovat hazard a zahnat ho do šedé ekonomiky. Tak proto asi tyto změny tam byly, já to tak cítím, protože já je zas nevidím tak úplně zásadní, protože to tělo, to hlavní motto, proč tento zákon vzniká, aby opravdu po dvaceti letech vznikl moderní nový zákon, který se částečně rekrutuje ze zákonů v moderní Evropě, aby vznikl.

  Co se týče námitek pana kolegy Beznosky, tam vím docela jistě, že internetový hazard je velký problém. Ono to zní opravdu jako paradox, že my vlastně to největší zlo chceme legalizovat, ale ono to asi jinak nejde, protože on tady je a oni to ti naši mladí hrají, oni za to utrácejí peníze, ale jde to úplně mimo státní dozor, mimo daňový systém v neposlední řadě, ale především pokud se to chce regulovat, pokud se v tom chce udělat pořádek a případně i nějaké tvrdé postihy, tak to musí být nejdřív nějakým způsobem v tom zákoně podchycené a evidované.

  Co se týče evidence hráčů, to je zase, ano, to je možná diskutabilní pohled. Někteří kolegové na tom trvají a říkají, že to je to nejprogresivnější na tom zákoně. Někdo to bude ne zpochybňovat, ale bude nad tím kroutit hlavou. Asi to není úplně jednoznačné, ale je to opravdu jediná cesta, jak evidovat právě ty problematické hráče, kteří prohrávají statisíce a ožebračují svoje rodiny, a pak se dostávají do těch ústavů na to velice těžkopádné, zdlouhavé a dlouhé léčení.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Šincl.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se řádně přihlásil, abych reagoval na kolegu Volného, který reagoval na jiné kolegy. Nicméně chci říct, že kolega Volný pravděpodobně nepochopil, kam mé výhrady a výtky směřovaly. Samozřejmě že zákon od svého původního znění k dnešní předložené verzi zaznamenal řadu změn, z nichž většina nebyla veřejností vnímaná kladně. Některé se samozřejmě řešily v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. O těch, které již byly probírány, nehovořím. Moje hlavní výtka současného vývoje návrhu zákona směřuje ke změnám v rámci seberegulačních opatření, která byla jeho tvůrci provedena bezprostředně - zdůrazňuji bezprostředně - před posledním projednáváním ve vládě, jejíž členové na ně nebyli dle mých informací nijak upozorněni.

  Pokud by šlo o něco nedůležitého, nekomentoval bych to. Ale jde o opatření, která mají bránit škodám způsobeným lidmi se sklony k závislosti, a opatření, která směřují ke snížení rizika vzniku závislosti. Na tato tzv. sebeomezující opatření se navíc tvůrci zákona silně odkazují - zdůrazňuji silně odkazují - i v důvodové zprávě, a to ve znění, v němž zákon ještě před touto změnou byl. Proto považuji za důležité, aby pan ministr tyto náhlé změny vysvětlil, a rád bych se zeptal i představitelů koaličních partnerů, jestli na ně byli upozorněni a jak tuto náhlou změnu vnímají. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde faktickou poznámku, pan poslanec Koubek.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan místopředseda Bartošek.

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Jenom bych chtěl navázat na pana poslance Šincla, aby možná bylo jasné, o čem je tady řeč, protože já jsem si všiml toho stejného, o čem tady pan kolega Šincl mluví. Já se vejdu samozřejmě do těch dvou minut.

  Konkrétně § 14. Tak jak mně je známo, bylo v bodě 1 jasně uvedeno, že u hazardní hry, u které je to technicky možné, je provozovatel povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout a umožnit stanovit si sebeomezující opatření. Tečka. Ovšem na vládě byla schválena jiná verze, která byla rozšířena: Nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout. A pokud tady pan kolega Šincl argumentuje tím, že ta důvodová zpráva neodpovídá schválené verzi, tak mi dovolte přečíst to přímo na straně 145, kde je uvedeno, a domnívám se, že důvodová zpráva je v jasném protikladu s tím, co přišlo z vlády: Z důvodů zajištění důsledné ochrany účastníků hazardní hry zákon stanoví další požadavky, bez kterých nelze registraci provést. Registraci nelze provést bez nastavení sebeomezujících opatření atd. To lze. Lze, protože zákon, který přišel k nám do Poslanecké sněmovny, rozšířil možnost, že ta sebeomezující opatření lze odmítnout.

  To znamená, já tady osobně vidím to, že důvodová zpráva nekoresponduje s návrhem, který nám přišel do vlády. A myslím si, že by stálo za to to opravdu vysvětlit, protože jsem sám osobně ocenil to, jak je tam velmi na opakujících se místech právě zdůvodněno, a velmi dobře, řekl bych, i vyargumentována nutnost těchto opatření a posilování prvků, které jsou stanoveny opatření omezující striktně a které se může zvolit daný hráč.

  Vzhledem k tomu, že tedy si s tím předkladatel dal určitou práci, tak potom ten výsledný návrh, výsledný návrh, který byl vládou schválen, neodpovídá, a pokud je pravda skutečnost, kterou říká pan Šincl, že o tom nebyli informováni ostatní členové vlády, tak je to přinejmenším zarážející až skandální. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. To byl pan poslanec Jiří Koubek s faktickou poznámkou. Nyní pan - ještě před panem místopředsedou faktická poznámka pana místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Tento zákon, který je samozřejmě poprvé v historii, to znamená, že nám trvalo dvacet pět let, než Ministerstvo financí přišlo s nějakým zákonem, předtím byl "zákon Hušák".

  Jsem překvapen, že pan poslanec Šincl není informován. Ano, je pravda, že Ministerstvo financí si hlavně dopisovalo s panem premiérem, a přímo na vládě pan premiér předložil různé návrhy z hlediska přerušení hry, maximální prohry, založení heren, maximální částky, délky jedné hry, a dokonce jednání vlády bylo i přerušeno, a všichni ministři jsme tam byli. Ano, přímo na vládě pan premiér přispěl se svými návrhy, aby se dospělo k nějakému kompromisu. Myslím si tedy, že vás informovali na klubu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Ještě faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, připraví se s přednostním právem pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Musím říct jako pamětník, že je docela nefér vinit Ministerstvo financí a předchozí ministry z toho, že dvacet pět let nebyl předložen návrh nového loterijního zákona. Snažilo se o to Ministerstvo financí v minulosti několikrát, snažili se o to ministři z různých politických stran. Ano, stalo se vždy, že při schvalování v Poslanecké sněmovně se ukázalo, že koalice Sazka a Synot a další firmy má v Poslanecké sněmovně více poslanců, než měla jakákoliv aktuální vládní koalice. Proto tento zákon nikdy nebyl schválen. To je pravda. Ale není pravda, že se o to nesnažilo Ministerstvo financí, a není pravda, že se o to nesnažili někteří ministři, včetně premiéra Sobotky, včetně mě v minulých letech.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09 za dodržení času k faktické poznámce. A pane místopředsedo, než vám dám slovo, dovolím si upozornit na to, že na galerii se přišla na nás podívat delegace Výboru pro evropskou integraci Albánie vedená paní předsedkyní Majlindou Bregu. Paní kolegyně a páni kolegové, hezky vás vítám. (Poslanci povstávají - potlesk.)

  Děkuji a slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pan kolega Bartošek. Prosím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Na začátek svého vystoupení chci říct, že jsem výrazným podporovatelem těchto tří zákonů, protože to je skutečně revoluční změna v oblasti hazardu a jeho provozování v České republice. Rozumím mnoha otázkám, které zde byly položeny, např. od pana kolegy Beznosky, prostřednictvím předsedajícího. On totiž hazard, jak zde zaznělo, je velice složitá oblast trhu těžko regulovatelná. Tento zákon z mého pohledu bylo potřeba předložit mnohem dříve, protože v roce 2013 se Česká republika zavázala, že do 1. ledna 2016 provede harmonizaci svého práva s právem Evropské unie. To, co zde zaznělo, proč se vlastně musí tento trh otevřít, je to, co nám Evropská unie vytýká, že v České republice mohou loterie a herní průmysl provozovat pouze firmy se sídlem v České republice a se stoprocentním českým kapitálem. A je to v rozporu s právem Evropské unie. Jeden z pilířů je volný pohyb lidí, zboží a služeb. To je ten důvod, proč ten trh musíme otevřít. Je to skutečně stanovisko, které musíme naplnit.

  Je ale potřeba říct ještě jednu věc. Je potřeba to spojit s bojem s nelegálním hazardem. V dnešní době to, co se u nás děje, a především v oblasti online sázení, je velký prostor pro nelegální firmy. Tento zákon umožňuje, aby firmy ze zahraničí se oficiálně registrovaly v České republice, legálně provozovaly své podnikání, byly zde daněny, ale současně tento zákon zavádí účinné nástroje k boji s nelegálním hazardem. To je potřeba také říct. Proto konkrétně já mám takové výhrady k návrhu pana poslance Volného, kde se jedná pouze o zdanění, nikoliv o boj s nelegálním hazardem, protože se v podstatě jedná o to, že nelegálům dáme roční prázdniny a legály ještě o to víc zdaníme. Proto tam mám jeden z konfliktů, proč to připomínkuji.

  Je velice chtít obtížné chtít regulovat hazard a znemožnit některým lidem hazard hrát bez toho, že bychom zavedli evidenci. Je to o tom, že každý z lidí této země by měl mít hráčskou kartu. A teď se bavme o tom, jakou by měla mít podobu. Osobně si myslím, že k jednotné identifikaci by klidně mohl stačit občanský průkaz s čipem, nikoliv vybavování občanů této země další kartou. Je to o technickém řešení, které skutečně lze uskutečnit. Ano, bude se vybudovávat monitorovací systém a jsou oprávněné obavy, zda nám zde nevznikne další velký bratr, který může nahlížet, kolik kdo jak sází apod.

  Na druhou stranu je potřeba si říct, že bez toho, že bychom měli tento monitorovací systém jako funkční, který je schopen monitorovat kdo jak hraje, nedokážeme odseparovat lidi, a to je opakovaně připomínkováno, kteří jsou pobírači dávek v hmotné nouzi nebo například neplatí alimenty nebo jsou v exekuci či v insolvenci. A pak se bavme, kdo by hazard v této republice neměl hrát. Ale jsem přesvědčen, že tento nástroj je revoluční a správný, protože pouze tímto způsobem dokážeme, jak jsem říkal, odseparovat například lidi, kteří jsou velmi problematičtí, pobírají hmotnou nouzi a dávky místo toho, aby je věnovali rodinám, prohrají.

  A proč ještě jednotný identifikátor? Je to především z pohledu online hraní. Dneska jsou online sázky zhruba 20 % trhu. S horizontem pěti let by měly online sázky být na 50 %. Je to trh, který je neregulovaný, kam mají přístup nezletilí, mladiství, bez toho, že by byli jakýmkoliv způsobem limitováni. Hráčská karta je skutečně nástroj, který ochrání vaše, moje a jiné děti této země od toho, aby mohly hrát hazard na svých mobilech a tabletech sedm dní v týdnu dvacet čtyři hodin.

  Ano, rozumím kritice nebo připomínkám proč. Proč všichni? Ale věřte tomu, že to je funkční nástroj, který bude nastavovat pravidla a hranice pro hraní hazardu v této republice. Současně je tento nástroj dobrý k tomu, že se hráčům bude zobrazovat, kolik prohráli, aktuální stav prohry. V případě, že jejich chování bude vykazovat známky patologického hráčství, systém je bude informovat o tom, aby hledali pomoc, aby přestali hrát, aby se prostě distancovali od gamblingu.

  Ano, rozumím pravicovému spektru, že to je další nástroj kontroly a regulace, ale věřte tomu, že tento moment a za dané situace, kdy Česká republika je svým způsobem Las Vegas Evropy, je to nástroj, který je účinný.

  To, o čem se bavíme, je, že ten zákon má v sobě adiktologické brzdy, což je velmi dobře a reaguje to na vědecký výzkum a další poznatky. To je výhoda tohoto zákona, že skutečně reflektuje to, co člověku brání, aby propadl gamblingu. To je další přínos tohoto zákona.

  Ale bavme se i o dalších věcech, které zde již zazněly. Došlo-li ke změně v průběhu jednání na vládě, je to pro mě nová informace a měli bychom se této informaci skutečně věnovat. Je potřeba si také říct, že projednávání tohoto zákona, a bavím se o sněmovním tisku 578 - došlo tam skutečně ke změně až zhruba jedné třetiny parametrů.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi za jeho vystoupení. Nyní s řádnou přihláškou pan kolega Karel Fiedler. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jsem sice přihlášen víceméně s řádnou přihláškou, budu ale ještě reagovat na faktickou poznámku zpravodaje pana poslance Volného, který opět zmínil daňové prázdniny. Já se obávám, že tady ze strany poslance Volného jde o absolutní nepochopení, a překvapuje mě to obzvláště u předkladatele sněmovního tisku 437.

  Děkuji panu poslanci Bartoškovi za jeho projev. Je vidět, že kolega Bartošek se v problematice velmi dobře orientuje a že se jí zabývá, protože v podstatě potvrdil to, co řeknu já. On to řekl již přede mnou. Daňové prázdniny - proč dojde k jejich posunu? Je to proto, že tato novela, jak bylo slibováno a jak jsem říkal já ve svém úvodním projevu, měla již platit od 1. 1. 2016. Ona bude platit o rok později - 2017. Čili ten neřešený stav se díky tomu, že nebylo splněno to, co bylo slibováno ze strany náměstka Závodského, posouvá. A tam vznikají ty daňové prázdniny pro nelegály, protože ani sněmovní tisk 437, který byl předložen poslancem Volným, neřeší nelegál. Když jsem mluvil o prodloužení daňových prázdnin, tak jsem hovořil přesně o tomto, že provozovatelé nelegálního hraní daně neplatí, nebudou je platit ani v roce 2016. A jak zaznělo v proslovu mého předřečníka kolegy Bartoška, který vyjádřil pochybnosti o tom, jestli notifikace proběhne hladce a jestli navržený termín platnosti 1. 1. 2017 bude platný, tak se dokonce může stát, že by se daňové prázdniny ještě prodloužily. Tady je to vysvětlení daňových prázdnin.

  A opravdu znovu musím zopakovat, co už jsem jednou říkal a nebylo to pochopeno - elektronická evidence tržeb míří na nelegály. Proč na ně nemíří novely zákonů sněmovního tisku 437 bez pozměňovacích návrhů? Nějaké tam jsou. A sněmovního tisku 578 a zákonů souvisejících? Na jedné straně budeme říkat, jak budeme honit všechny hospodské, aby vykazovali tržby, což je zcela správné, já to vůbec nerozporuji, a na druhé straně těm, co to provozují nelegálně a jsou daleko větším nebezpečím pro tuto společnost než ten legál, který má také negativa, ale jak už tady bylo řečeno, je to prostě fenomén, který těžko vyřešíme, když ho tady zatlučeme, tak nám tady vyroste ještě hůře, tak to neřeší. Tady je má naprostá shoda s kolegou Bartoškem a má absolutní neshoda s panem poslancem Volným, že se nejedná o daňové prázdniny. Jedná. Jsou prodlužovány, pokud nedojde k nějaké úpravě sněmovního tisku 437, a je možné, že budou ještě prodlouženy, pokud se nestihne termín, který je nyní stanoven 1. ledna 2017. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvenku. Dnes od 17.30 do 21 hodin se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Nina Nováková. A nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Tomio Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, každá norma, která alespoň trochu reguluje hazard, mám na mysli v prvé řadě výherní hrací automaty, je dobrá a zaslouží si jistě určitou podporu. Na stranu druhou si prosím nenalhávejme, že by vládou navrhované omezení problém hazardu ve skutečnosti vyřešilo. Ne, nevyřeší. Bohužel jako u alkoholismu platí, že v případě závislých osob neexistuje nějaké moderované drogování. Jediné řešení je absolutní abstinence. Potvrdí vám to odborníci, stačí se zeptat například primáře Bohnické psychiatrické léčebny Karla Nešpora. To, zda budou lidé prohrávat v automatech po menších částkách, nebo stát více hazard zdaní, totiž neznamená, že lidé prohrávat nebudou nebo že nebudou na automatech závislí a že nebude možné během pár hodin prohrát celou výplatu nebo sociální dávky.

  Vidím jakoby snahu vládních poslanců něco s hazardem dělat, ale připadá mi to spíše jako snaha vyhovět hazardní lobby ve smyslu, abychom naoko vyhověli společenské poptávce, ale zároveň hazard nadále legitimizujeme, protože ho ve skutečnosti podporujeme. O snahu řešit podstatu problémů totiž vládní koalici určitě nejde. A pakliže ano, tak se jedná o totální neznalost praxe. Je to, jako kdybychom řekli "ano, prodávejme heroin, ale pouze kilo na osobu". Nebo abychom závislým na alkoholu řekli, že zakážeme velká piva a budou se prodávat pouze malá, takže si místo pěti velkých dá deset malých. Bude to trvat možná jenom o něco více času.

  Jediné řešení je absolutní plošný zákaz výherních hracích automatů, videoloterijních terminálů a jejich internetových obdob. To jsem tady zaslechl v diskusi vládních poslanců, že snad internetový hazard nejde zakázat. To je absolutní nesmysl. Dám příklad na dětské pornografii, že to samozřejmě na internetu regulovat lze, pakliže se rozhodneme, že tyto jevy regulovat budeme. Já jsem tady zákon na absolutní plošný zákaz výherních hracích automatů, videoloterijních terminálů a jejich internetových obdob již ve Sněmovně předložil k projednání a již rok čeká na projednání a vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL schválně projednání tohoto návrhu zákona blokuje. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, zdá se, že rozprava bude trvat ještě dlouho. Abychom neblokovali další body, dovolím si navrhnout přerušení tohoto bodu do tohoto pátku v 9 hodin, abychom se mohli věnovat i dalším titulům.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Do pátku do 9 hodin ráno? Já jsem nezaznamenal.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Do pátku do 9 hodin ráno.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Chcete upřesnit tento procedurální návrh, pane předsedo?

 • Poslanec Roman Sklenák: Chci vznést jiný procedurální návrh, tedy pozměňující návrh k tomuto návrhu. Vzhledem k tomu, že budeme hlasovat, tak vás žádám, pokud jste tak ještě neučinil, asi ano, abyste přivolal všechny, a dávám variantní návrh, abychom přerušili tento bod na deset minut.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušení tohoto bodu na deset minut, dobře. Budeme tedy hlasovat tak, jak ty návrhy přicházely. Ještě jednou zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení, takže všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

  Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Kalouska na přerušení... (Hluk a výkřiky ze sálu.) Na přerušení tohoto bodu do... Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, jako autor tohoto procedurálního postupu, který jsme používali proti opozici, když jsme byli ve vládě, a teď to vláda používá proti opozici, když jsme v opozici, což nijak nekritizuji, nejprve se hlasuje o protinávrhu pana předsedy Sklenáka. Pokud nebude přijat, tak se bude hlasovat o původním návrhu pana předsedy Kalouska.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, budeme postupovat tímto způsobem, ale nebylo to rozporováno. Takže tedy nejprve dám hlasovat o tom, že přerušíme tento bod na deset minut.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu na deset minut. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 179. Přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 25. Tento návrh byl zamítnut.

  Nyní tedy dám hlasovat o přerušení tohoto bodu do 9 hodin ráno v pátek.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 180. Přihlášeno poslankyň a poslanců je 140, pro návrh 59, proti 68. Tento návrh byl zamítnut a pokračujeme v projednávání tohoto bodu.

  Eviduji faktickou poznámku pana poslance Chalupy? Není tomu tak, takže faktickou poznámku odmažu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokračujeme v rozpravě vystoupením místopředsedy Jana Bartoška. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dámy a pánové, nedá mi to, abych nezareagoval na svého předřečníka, byť tu není pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím. Byť rozumím té touze, aby hazard z této republiky zmizel a nehrál se, tak je to věc, která se v praxi ukazuje jako nefunkční, bohužel, a v případě, že jdeme, podobně jako je prohibice ohledně alkoholu, tak to vede pouze k tomu, že se rozvíjí nelegální hazard. To jsou věci, které jsou vyzkoušené v praxi. To, co je i z odborných kruhů doporučováno, je smysluplná a cílená regulace tohoto odvětví jak adiktologickými nástroji a brzdami, tak pomocí daňové politiky.

  Nezlobte se, pane kolego Okamuro prostřednictvím předsedajícího, vaše vyjádření označuji za populistické a za zneužití tohoto tématu s jasnou neznalostí této problematiky. (Potlesk zleva.) Zneužíváte téma hazardu bez toho, že přinášíte reálná řešení, která budou v praxi fungovat. Prostě tak to je. Bavme se o problematice hazardu, který sám o sobě již je komplikovaný, abychom skutečně tuto situaci vyřešili. Přinesme řešení, které pomůže regulovat hazard.

  Ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné věci a to je oblast daní. Všude ve světě daně z hazardu jsou alokovány na zcela konkrétní věci, především na prevenci a léčbu, dále na sport a na kulturu, jako preventivní nástroje vzniku závislostí. A to si myslím, že je potřeba také vnést do debaty, aby peníze, které získáme zdaněním hazardu, nezmizely ve státním rozpočtu, ale smysluplně sloužily. Děkuji vám. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi. S faktickou poznámkou pan kolega Stanjura, poté s přednostním právem pan poslanec Kalousek a potom další přihlášení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám dotaz buď na pana předkladatele, nebo na pana zpravodaje. Když se podíváte na rejstřík osob vyloučených z her, mně tam některé typy nebo zákazy chybí, tak jsem si říkal, jestli se uvažovalo o tom, že kromě pomoci v hmotné nouzi by tam byl také doplatek na bydlení. Je to dávka, jejíž využití, a suma, která se na to dává, raketově roste, velmi často se společně snažíme omezit ten byznys, který je na ubytovnách, a já si myslím, že kdo tu dávku pobírá, by neměl ty peníze použít na hazardní hry. Myslím, že to tam chybí. Stejně tak se chci zeptat, proč tam nejsou lidé, kteří jsou v exekuci. Jejich věřitelé se nemohou domoci svých peněz a současně ten zákon, pokud by prošel v navržené podobě, by těmto lidem, kteří neplatí své dluhy, umožnil házet peníze, které mají, do hracích automatů a k jiným hazardním hrám. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Ještě jedna faktická poznámka před kolegou Luzarem, který je řádně přihlášen elektronicky. Takže pan kolega Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Také si myslím, že by tam mělo být všechno. Ale chci upozornit, že doplatek na bydlení cash nedostává ta osoba, která žádá, ale majitel ubytovny. Takže tam bychom museli volit samozřejmě tu formulaci trošičku jinak. Ale rozumím tomu proč ne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Okamura. S přednostním právem se hlásíte? (Poslanec Okamura: Já už přednostní právo nemám.) Pardon. Jestli je to řádná přihláška... (Ne.) Tak s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Byl jsem tady vyzván panem vysokým zástupcem vládní koalice, abych tedy uvedl nějaký příklad, ve které zemi je zákaz hraní o peníze. Tak je to třeba v Japonsku. Tam je zákon a zákaz hraní o peníze. Takže jestli se chceme řídit nějakými nejvyspělejšími zeměmi světa, které se dokonce ani nepotýkají s problémem patologických hráčů, neřeší se tam nějaké vyplácení sociálních dávek a podobně. Ano, kdo si chce zahrát, tak ta bariéra je vysoká, protože lítají si zahrát do Korey a podobně. Je to daleko, stojí to peníze. Jenom jsem chtěl říci příklad, uvádím jednu z nejvyspělejších zemí na světě, která tyto problémy nemá. A těch zemí je podle mých informací víc. Bohužel ten seznam teď u sebe nemám. Takže jenom takto uvádím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Myslím, že je to dobrý nápad, co pan Stanjura navrhl. My platíme ročně 11 miliard, jsem to počítal v rámci přípravy na různá migrační vystoupení. Tady máme - 194 tisíc lidí dostává příspěvky. Jedenáct něco. Takže to určitě můžeme. Taky jsme samozřejmě přemýšleli, ale problém je - na exekuce není rejstřík. A taky jsme přemýšleli, že neplatiči výživného by neměli hrát. Na to taky není rejstřík. Takže určitě o tom přemýšlíme a rádi k tomu povedeme debatu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Leo Luzar.

 • Poslanec Leo Luzar: Pane místopředsedo, dámy a pánové, neodolal jsem výzvě, která tady zazněla z pravice, že tato debata bude dlouhá, tak jsem se rozhodl taky přispět troškou do mlýna.

  Ale s dovolením vaším prostřednictvím bych se rád zeptal kolegů, kteří v Japonsku byli, jestli tam ještě nefungují ty automaty na kuličky, kdy Japonci vášnivě hrají hrací automaty, z nichž potom padají kuličky, a ty potom chodí měnit za peníze. A tento byznys svého času ovládala japonská mafie docela silně a výrazně. Ale přiznám se, v Japonsku jsem nebyl, takže nemůžu z osobní zkušenosti říct, jestli tento obor byznysu tam ještě funguje, nebo ne.

  Co se týče hazardu jako takového, zaznělo tady hodně slov. A přiznám se, jsem rád za každý zákon, který zpřísní tento byznys, ať je dobrý, nebo špatný. Ale první krok vždycky obvykle bývá ten nejtěžší, udělat ho, aby se proti obrovským penězům, které tento byznys přináší, postavila zákonná regulace. Co je samozřejmě ovšem problém, a mí předřečníci už na to upozornili, je problém za a) evidenční, to znamená omezování formou evidence. Tady chci upozornit, že tato ctihodná Sněmovna bude zanedlouho projednávat občanské průkazy a jejich elektronický čip, který zatím zůstává velice málo využívaným, a toto by mohl být prostředek, jak tento čip využít a rozšířit více. To znamená, bez tohoto čipu na občance není možné, aby hrací automaty pustily toho člověka hrát, a zároveň by byl na čipu záznam, zda může nebo nemůže hrát. Myslím si, že by to bylo ideální využití již stávající evidence.

  Co se týče problému, který tady zazněl, a dávám za pravdu předřečníkům, že klasické hrací automaty, jak jsme zvyklí - dřevěná bedýnka se světýlky, zatáhnete za páku a peníze vám hned vypadnou - se dostávají pod výrazný tlak a budou velice rychle na ústupu před moderními videoloterijními terminály, popřípadě přímo internetovským sázením. Tady chci upozornit na tento problém, který je teprve před námi. Uvažuje se dokonce v rovině regulace internetu. To jako médium nebo jako fenomén internet je docela problém regulovat. Tyto tendence ve světě již někde nastaly, popřípadě se o nich uvažuje. A i při přípravě tohoto zákona jsem zachytil podobné téma v rámci diskuse o nějakých opatřeních blokování internetu a podobných záležitostí. Tady se přiznám, že jsem velkým odpůrcem takovýchto zásahů do tohoto svobodného média. Když prostě otevřete tuto Pandořinu skřínku regulace, bojím se, že velice rychle přeskočí na jiné typy regulace nepohodlného obsahu na internetu.

  Co ale je a co je možné řešit, byť je to možná trošku složitější, je to, co vlastně hazard jako takový má v základu. Proč se hazard na internetu děje? Protože z toho jdou ty penízky přece. A je tady nějaká cesta od těch ubohých sázejících k těm, kteří ty peníze vybírají. Cesta je obvykle bankovním převodem. Byť jsou to mikročástky, malé částky, přesto někde existuje bankovní převod, jestli platíte do zahraničí, máte sídlo v zahraničí, do nějaké zahraniční banky, platíte kartou přímo, nebo to posíláte přes účet, vždycky někde to jde ve stávajícím elektronickém platebním systému, který již ve světě je podchycen, regulován a evidován. Je to trošku složitější vyjednávat s bankovními domy, vyjednávat v rámci asociací a podobně. Ale je to jediná cesta, jak přestřihnout finanční toky plynoucí z hazardu zakázaného v určité zemi do bankovních domů sídlících v daňových rájích nebo kdekoliv. Tyto bankovní domy dostanou informaci, že hráči z České republiky, a identifikace je dneska technicky velice jednoduchá a zřejmá, odkud přistupují k mateřským serverům, jsou z České republiky, kde je zakázáno tímto způsobem mít hazard, popřípadě jsou vyjmenované firmy, které toto povolení mají a můžou tento hazard provozovat, a všechny ostatní platby na ty účty budou zablokovány. Prostě oni ty peníze neobdrží, protože porušili tento zákon. Je to složitější na vyjednávání, proto se velice lehce radši uplatní místní sankce v zákoně, postihneme ty, kdo tady budou hrát. To chápu.

  Ale velice nerad bych byl, kdyby se při příštích návrzích a projednáváních objevila témata typu: zablokujeme internet, budeme vyřazovat, budeme evidovat, budeme hlídat toto médium. Čili radši bych, kdybychom šli opravdu cestou dohody s bankovními domy a hledali elektronickou cestu, jak zablokovat mikroplatby plynoucí do zahraničí, které tady z tohoto byznysu již z České republiky odcházejí.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní eviduji přihlášku pana poslance Kalouska. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pardon. (Poslanec si přinesl kupu materiálů a ještě si doběhl pro pití.)

  Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si jen připomenout, že jsem byl pln dobré vůle, abychom se dnes dostali k dalším bodům včetně kapitálového trhu, rozpočtového určení daní, ba možná snad i na návrh pana poslance Volného se mohlo dostat, ale nepřáli jste si přerušení, které jsem navrhl. Obávám se, že diskusní příspěvek, který mám připraven a který pokládám za nezbytný, aby zazněl k této rekodifikaci, nám neumožní dnes již nic dalšího projednat.

  Dovolte tedy, abych jenom podotkl, že Ministerstvo financí připravilo tři související zákony, jejichž rozpravu jsme spojili, které dle koaliční smlouvy by měly vyřešit problémy patologického hráčství a zvýšit daňový výběr z loterií. Z pohledu Evropské unie by pak měly zejména vyřešit uvolnění sídla pro získání legálních licencí zahraničním subjektům, jak to vyžadují zásady jednotného evropského trhu, dále vyřešit otázku nepředvídatelnosti přijímání obecně závazných vyhlášek a následného okamžitého rušení již vydaných povolení. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Beru to, pane předsedo, jako procedurální návrh. Je to tak?

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že o tom můžete rozhodnout sám, pane předsedající. Váš předchůdce to před chvílí udělal. Do příchodu ministra.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, takže přerušuji jednání Sněmovny do příchodu pana ministra financí. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 16.06 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak vzhledem k tomu, že byla splněna podmínka, pro kterou jsem přerušil jednání Sněmovny, to jest přítomnost aspoň jednoho ministra, v tomto případě ministra financí, tak poprosím pana předsedu Kalouska, aby...

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovolím jenom připomenout, že jsem o to přerušení požádal, aby pan ministr financí slyšel mé dotazy. Totiž v době vaší nepřítomnosti, pane ministře, jsem tady hovořil o tom, že nejenom my jako opoziční klub, ale řada připomínkových míst včetně Hospodářské komory cítí velké rozpaky nad kvalitou a úplností dopadové analýzy, a to zejména tam, kde se kladou nové nároky na provozovatele jak v oblasti zdanění, tak zvýšení správních poplatků a nákladů souvisejících s regulací. Zdůrazňuji, že tomu teď v tuto chvíli nedávám žádné kladné ani záporné znamínko. Myslím si, že lze předpokládat a že s tím počítá každý, a lze si to i přát, že ty nároky se zvýší, ale nikde - a v tom spočítá moje otázka - nikde jsme se nedobrali toho komplexního pohledu, tedy toho součtu. To znamená, nemáme jednoznačnou odpověď na to, že až se sečtou vyšší daně a sečtou se vyšší náklady související se správními poplatky a s regulací, že se nedostaneme přes míru efektivity. V okamžiku, kdy bychom se dostali přes míru efektivity, tak je logické, že ten byznys odejde do šedé zóny, protože nikdo nebude provozovat něco, na čem bude trvale ztrátový. Je možné, že to někde existuje, my jsme to jenom nikde nedohledali, a já bych vás chtěl proto poprosit, aby v diskusi ať již v prvním čtení, nebo potom ve výborech, protože my samozřejmě budeme hlasovat pro propuštění tohoto zákona do druhého čtení, jestli bychom mohli dostat jasnou a přesvědčivou odpověď o tom, že součet nákladů jak z hlediska daní na straně jedné, tak z hlediska správních poplatků a vyšších regulačních požadavků nepřevýší hranici efektivity u jednotlivých typů her, protože jsem přesvědčen, že tam by to bylo kontraproduktivní a došlo by k tomu, že by se nejenom nevybralo nic, ale ani by se nesázelo méně. Prostě by to jenom odešlo do šedé zóny.

  S ohledem na legislativní pravidla vlády, jakož i racionalitu následujícího legislativního procesu všech tří navzájem souvisejících právních předpisů si proto dovolujeme předkladateli navrhnout soulad zákona o hazardních hrách za účelem harmonizace se zněním zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tak, jak tyto zákony vzešly z vnějšího připomínkového řízení, nebo alespoň se pokusit to připomínkové řízení dohnat.

  Vy jste se totiž dopustili toho, že jste dali do vnějšího připomínkového řízení normu, kterou jste pak doplnili o vlastní nápady. Nikoliv o připomínky, ale o vlastní nápady. Jinými slovy, připomínková místa podle legislativních pravidel vlády připomínkovala jiný text než ten, který vy jste pak předložili do vlády. Někdo by to dokonce mohl hodnotit jako podvod a obcházení připomínkového řízení. V každém případě to není obvyklý postup a v každém případě tím velmi ztrácí na váze kvalita a věrohodnost legislativního procesu. Prostě předložit do připomínkového řízení jiný text... Pardon - předložit do vlády jiný text, než který jsem předložil do připomínkového řízení, upravit i o jiné pasáže než o ty, které byly vypořádány v rámci připomínek prostě není fér a skoro si myslím, že by se dalo říct, že je to zakázané. Vy jste to přece jenom udělal a z tohoto důvodu my nutně musíme pokládat tento zákon za neprojednaný v řádném připomínkovém řízení a pokusit se navrhnout, aby nějakým způsobem, nějakým nejvhodnějším způsobem, jaký vám poradí legislativci, abyste tento nedostatek doplnil a učinil připomínkové řízení plnohodnotnou součástí legislativního procesu, neboť teď tomu tak není. Pouze v takovém případě totiž, pokud se tak stane, bude možné kvalifikovaně posoudit ekonomické dopady navrhovaných předpisů a provést relevantní a vypovídající ekonomické a finanční analýzy, na jejichž základě pak bude možné provést přiměřenou úvahu o efektivním jak daňovém, tak regulatorním zatížení provozování loterií a jiných podobných her. Pokládám tuto připomínku za zásadní, protože může, ale nemusí znamenat nikoliv lepší regulaci a vyšší zdanění, ale totální likvidaci určitého typu hry a jeho odchodu do šedé zóny.

  S tím souvisí druhá připomínka, kterou formulovala Hospodářská komora, a my se k ní hlásíme, a to je navrhovaná daňová zátěž, to je skutečnost, že navrhovaná daňová zátěž nevychází z relevantních analýz. Já už jsem tady vysvětlil, proč existuje nemožnost relevantním způsobem posoudit dopad navrhovaných změn na podnikatelské prostředí. S ohledem na zásadu legislativní zdrženlivosti, podle které by v zájmu žádoucí stability právní úpravy měla být daňová legislativa měněna pouze za předpokladu, že se ukáže, že stávající legislativa trpí takovými nedostatky, že její nahrazení legislativou novou lze považovat za nezbytné, si Hospodářská komora dovoluje zpochybnit záměr předkladatele, podle kterého by pouhé dva roky od zavedení komplexní změny zpoplatnění loterií a jiných podobných her v podobě odvodu z provozování loterií a jiných podobných her mělo dojít k další revoluční změně, pokud jde o strukturu daňové základny a výši sazeb.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi za jeho projev. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, už jsem se obával, že nebudu moci vystoupit pro dlouhý projev svého předřečníka, nicméně se mi té cti dostalo.

  Přiznám se, s velkým zaujetím sleduji to, co se odehrává od posledních parlamentních voleb kolem záležitosti hazardu. Hazard byl jedním ze zásadních volebních témat našich politických oponentů, zejména hnutí ANO. Faktem je, a dovolte mi nejdříve krátké ohlédnutí se za uplynulými měsíci, či vlastně rokem a tři čtvrtě, protože kolik - říjen, listopad, prosinec, leden a půlka února - za 4,5 měsíce, bude tato vláda od svého jmenování, jestli se nemýlím, zhruba v poločase. A právě problematika hazardu je jedním z těch symptomů, přesně jak tato vláda funguje. Velký politický kravál, velké téma během volební kampaně, potom skutečně pro zřejmě voliče oku lahodící vystoupení, které určitě zanechalo hluboký dojem. Chtěl jsem být i chvilku optimistou v tom, že skutečně tady přichází někdo, kdo chce hazard dostat více pod kontrolu, nastavit nějaká pravidla, která tento bující zlozvyk vytlačí. Tou seriózní osobou pro mě nebyl Andrej Babiš, ale byl to pro mě pan náměstek Závodský. To je první jméno, které se v této záležitosti vyskytlo, a rozhodně si vzpomínáte na jeho rádoby seriózní vystupování, zejména ve veřejnoprávních i dalších médiích, jak záležitost napraví, jak prohnilý stát v toto položce skončí.

  Potom jako člen rozpočtového výboru, tak další, kdo zvedl téma, a zase, už to byl o něco menší mediální humbuk, nicméně trval, byl náš kolega Fichtner se svou novelou a tam už jsem si říkal, že něco není v pořádku. Tam ještě tedy pan náměstek Závodský do rozpočtového výboru chodil a chtěl jsem i věřit, a já jsem mu vyjádřil podporu, aby přišel s pořádným, jedním návrhem, jak má hazard v České republice vypadat.

  Další se, to už bylo v rámci narůstající entropie, což je míra neuspořádanosti systému, vyskytuje jméno Volný, to už považuji trochu za riskantní záležitost. Fakticky symptomatické je, že v tomto punktu se již nedohodla mezi sebou ani koalice, ale k tomu se ještě dostanu, protože to už nebylo jednání rozpočtového výboru v tomto bodě. Jinak máme skvělého předsedu rozpočtového výboru, který to má pevně v paži, ale to už byl divné, jak dialog hluchého s němým nebo nevím, jak bych to nazval příznačněji. Náměstek Závodský už přestal chodit a na scénu nastoupila vševysvětlující náměstkyně Hornochová.

  No. Možná jsem ještě zapomněl zmínit, že tady byl jakýsi legislativní pokus hnutí Úsvit. Přiznám se, že si nevzpomínám, kdo byl pretendentem toho návrhu, a možná už to dneska není zase Úsvit a je to někdo jiný. Z koalice, kdo se výrazně v tom angažoval, ale bylo to volání osamělého na poušti, byl pan místopředseda Bartošek.

  Takže já nevím. Zrovna hazard, ve kterém se točí veliké peníze, tak tady díky stavu Ministerstva financí jsme podrobováni jakési zkoušce, riziku toho, že přece jen si některý z králů hazardu v České republice zaplatí schopné právníky a umotá Českou republiku v arbitráži, jak se již tomu stalo v té nechvalně známé kauze CME televize Nova, pro pamětníky nebo pro všechny, kteří to víceméně sledovali v přímém přenosu, a Česká republika, já si vzpomínám, tady zaznělo 12 miliard, já se domnívám, že to bylo v uvozovkách 11, pouhých 11, ale i kdyby to bylo deset milionů, milion, tak prostě to byla nehoráznost, co se tady odehrálo.

  Takže jména hlavních aktérů jsem vám tady řekl. Není mi jasné, z kuloárů jsem se dozvěděl, že novela Fichtner spí. Tady se na rozpočtovém výboru odehrával podivný souboj mezi předkladatelem kolegou Fichtnerem a zpravodajem, k tomu sekundoval pro mě neutrálním způsobem pan náměstek Závodský. V zásadě kolega Fichtner cosi předložil, pan zpravodaj kolega Šincl oponoval, jestli si dobře vzpomínám, tím, že hrozí riziko arbitráže, protože je třeba si vyžádat notifikaci z Bruselu, pan náměstek Závodský říkal, že, myslím, do minulých Vánoc, jestli se nemýlím, a nerad bych šířil nepřesné informace, už je těch záležitostí kolem hazardu příliš, tak že do Vánoc předloží zcela novou novelu zákona, nicméně že návrh kolega Fichtnera je s ním konzultován, že by měl zapadat do toho konceptu, ale ten koncept kromě nějakých mediálních zkratek nikdy předložen nebyl, ani vysvětlen. Takže bylo to pouze tvrzení. My jsme v rozpočtovém výboru přerušovali tuto záležitost při poměrně bojových hlasováních, aby byla vyžádána notifikace nebo bylo jednoznačně doloženo, že nám v tomto punktu arbitráž nehrozí. Materiál, tak jak bývá bohužel v riskantních záležitostech velice často, nebo je velice častá praxe o tom, že nám arbitráž nehrozí, předložen nebyl, a beru tedy to, že kdesi dřímá nebo spí novela Fichtner. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já to místopředsedovi poslaneckého klubu ANO, nikoliv TOP 09 vyřídím.

 • Poslanec František Laudát: Promiňte, omlouvám se. (Pobavení.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Já se omlouvám, ale když tady ruší, tak potom samozřejmě ztrácím nit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jestli mohu, já vás na chvilku přeruším a budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, abych to snad nezanedbal. Pan kolega Zlatuška se omlouvá od 17.45 a od 18.30 pan poslanec Martin Komárek. Z důvodu opatrnosti budu konstatovat omluvy, protože jsem nezaznamenal, jestli je řekl můj kolega Gazdík: pan poslanec Sedláček se omlouvá z odpoledního jednání do 17 hodin, pan poslanec Koubek ze schůze Sněmovny od 15 do 19, pan kolega Chalupa mezi 17.45 a 19.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Martin Plíšek od 18.30 hodin. Tolik omluvy, které došly, ale ještě nejsou zařazeny mezi omluvami, které byly načteny.

  Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jenom na odlehčení, protože chápu, že problematika hazardu je velice složitá a jednání dnes bylo únavné. Podařilo se mi dospět do stadia jednoho ctihodného senátora, který po zvolení Václava Klause podruhé prezidentem pogratuloval s konstatováním, že volba Václava Havla byla dobrá volba. Takže mně se povedlo v menším sice, ale něco obdobného.

  Jestli dovolíte, ctihodná instituce, já bych pokračoval. Aby se vám nestalo, že se ztratíte podobně jako já, kdy jsem se přeřekl, tak se dostaneme k části třetí k identifikaci problémů současné právní úpravy a problémů současného stavu a cílů, kterých by mělo být dosaženo, ke třetí stati pana profesora Mejstříka. Jenom pro vaši informaci, těch statí se myslím sedm, ne, osm dokonce se závěrem. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslanec František Laudát. Dále přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Leoš Heger. S přednostním právem chce využít pan kolega Kalousek? Předběhne svého stranického kolegu. Prosím, předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Zdůrazňuji, že to bylo po dohodě. Chtěl jsem jenom dokončit ty věcné připomínky, které jsem měl k návrhu zákona a kde jsem pokládal za nezbytné vás také seznámit s výhradami Hospodářské komory.

  Leč dovolte mi předtím, dámy a pánové, abych se vyjádřil k tomu, co velmi často slyším v kuloárech, protože někteří kolegové nemají ve zvyku mluvit na mikrofon, o to více chodí mluvit do mikrofonů novinářů, kde říkají, že naším záměrem není nic jiného než blokovat projednání novely zákona o hazardu, že je to ve spojení s hazardní lobby, a doprovázejí to nejrůznějšími urážkami o zdravotním stavu.

  Chci jasně říct za prvé, že my vítáme tuto novelu, řekl jsem to už ve svém vstupním. Pevně doufáme, že se podaří vysvětlit všechny připomínky a námitky, které jsme formulovali a ještě formulovat budeme, a pevně doufáme, že společně schválíme vládou předložený návrh o loteriích, hazardní hry a hazardní hry související, včetně daňové úpravy. To za prvé, a můžete nás sledovat, že to budeme podporovat. Za prvé.

  Za druhé není pravdou, že kauza Volný, tedy pardon, novela Volný je jediným instrumentem, kterým můžete dosáhnout navýšení daňového výnosu nebo změny daní k 1. 1. 2016. Jednali jsme o tom včera obsáhle na organizačním výboru a řada z nás, včetně přítomných odborníků z legislativy, potvrdila, že je možné toto navýšení načíst nikoli do poslaneckého návrhu poslance Volného, ale do vládního návrhu, který my, jak zdůrazňuji, podporujeme. Většina toho vládního návrhu kvůli notifikaci by nemohla být účinná k 1. 1. 2016, byla by účinná k 1. 1. 2017, ale ty parametrické změny, které pan poslanec Volný navrhuje, by mohly být účinné k 1. 1. 2016 a stihlo by se to.

  Vám, a to je potřeba říct zcela otevřeně, jde ale o něco jiného. Vám nejde ani tak o to, aby to prošlo včas či o něco později, protože k 1. 1. 2016 to prostě v tu účinnost vstoupit mohlo i ve vládním návrhu, ale vy jste uzavřeli v koalici, já vám to nevyčítám, takové obchody se občas dělávají, vy jste v koalici uzavřeli obchod: vy nám podpoříte novelu Volného za to, že my vám podpoříme rozpočtové určení daní pro vaše hejtmany. Kolegy z KDU-ČSL jste nechali tak trochu bokem, těm jste to jenom vzkázali. Tento obchod jste spolu uzavřeli, a proto je nezbytné, aby se ty dva zákony projednávaly ve stejném režimu, na stejné schůzi a vedle sebe, protože vy si navzájem nevěříte a potřebujete ten obchod prostě udělat v reálném čase na jedné schůzi, pokud možno v jedné jediné hodině hlasování. Žádný jiný důvod pro to není než tento obchod. Proto tak zarputile trváte na nesystémovém řešení daňové legislativy poslaneckým návrhem, místo abyste ho systémově řešili návrhem vládním.

  Koneckonců kdyby pan ministr financí naplnil to, co měl za úkol a k čemu se zavázal, že vládní návrh předloží v polovině roku 2014, tak jsem ho měli dávno schválený a mohl být celý účinný k 1. 1. 2016, protože už by byl notifikovaný. To znamená vaše výhrady proti tomu, že tady snad zdržujeme hodinu nebo dvě nějakými projevy, jsou naprosto směšnou marginální částí času, o který jste byli připraveni liknavostí a neschopností ministra financí, který slíbil polovinu roku 2014, a skutečností je srpen 2015.

  A jako vždycky, když se mluví o tématu, o kterém pan ministr financí mluvit nechce, a chce to něčím přehlušit a nemá žádné argumenty, tak začne s osobními útoky a s urážkami. Je to jeho know-how. Takhle nepostupuje jenom vůči mně, takhle postupuje vůči sociálně demokratickému poslanci, takhle postupuje vůči sociálně demokratickému hejtmanovi, takhle občas postupuje vůči sociálně demokratickému premiérovi. Nevím, jestli je náhoda, že zrovna když je premiér ve Spojených státech, tak titulky otevírací strany Lidových novin jsou zločinného Sobotky, kterak privatizoval to uhlí. Není to náhoda. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane kolego, přeruším.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: A jak vůbec budeme jednat efektivněji a přátelštěji. Děkuji.