• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Budeme pokračovat v programu dnešního jednacího dne.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

  Dnes s náhradními kartami hlasují pan poslanec Kostřica s kartou č. 11, pan poslanec Rykala s kartou č. 13, pan poslanec Holeček Jiří s kartou č. 17 a pan poslanec Tejc s kartou č. 6.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Šánová z pracovních důvodů, pan poslanec Urban po celý dnešní den ze zdravotních důvodů. Dále se omlouvají: pan poslanec Adam Petr - zdravotní důvody, Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Babiš Miloš do 12.30 - pracovní důvody, Bebarová Rujbrová Zuzka - zahraniční cesta, Bohdalová Vlasta - pracovní důvody, Černoch Marek do 11 hodin - pracovní důvody, Dobešová Ivana - pracovní důvody, Fiedler Karel - rodinné důvody, Fischerová Jana - zahraniční cesta, Gazdík Petr - pracovní důvody, Golasowská Pavla - bez udání důvodu, Hájek Josef - zahraniční cesta, Havíř Pavel - osobní důvody, Heger Leoš - zdravotní důvody, Hnyková Jana od 11.30 do 14 hodin - rodinné důvody, Holík Pavel - zahraniční cesta, Jakubčík Igor - osobní důvody, Kailová Zuzana - bez udání důvodu, Marková Soňa - osobní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, Nohavová Alena - rodinné důvody, Novotný Josef - rodinné důvody, Nykl Igor - rodinné důvody, Pavera Herbert - zdravotní důvody, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Pleticha Lukáš - pracovní důvody, Pražák Karel - zdravotní důvody, Rais Karel - zdravotní důvody, Skalický Jiří - pracovní důvody, Šánová Zuzana - pracovní důvody, Šarapatka Milan - zahraniční cesta, Vozdecký Josef - zdravotní důvody, Vyzula Rostislav - pracovní důvody, Zavadil Jaroslav do 11 hodin - zdravotní důvody, Zelienková Kristýna - zahraniční cesta.

  Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Bělobrádek Pavel do 13 hodin - pracovní důvody, Brabec Richard - pracovní důvody, Dienstbier Jiří - pracovní důvody, Jurečka Marian - pracovní důvody, Marksová Michaela - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Stropnický Martin - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zahraniční cesta.

  S náhradní kartou bude hlasovat též pan poslanec Vondráček, ale nepostřehla jsem to číslo. S náhradní kartou č. 20 pan poslanec Vondráček.

  Připomínám, že na dnešní jednání máme již pevně zařazené body v tomto pořadí: body 167, 171, 172, 173, 174, 15, 56, 73, 38, 49, 50 a 51.

  S přednostním právem eviduji přihlášku pana místopředsedy Sněmovny Bartoška. Poprosím o klid, protože zřejmě bude načtena změna programu, tak abychom věděli, o čem budeme posléze hlasovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Pouze pro stenozáznam - u hlasování s pořadovým číslem 150 jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti. Tak do stenozáznamu, děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Aha. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A já poprosím sněmovnu o klid.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Já bych chtěl navrhnout zařazení nového bodu, který by se jmenoval zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru. My jsme společně, a opravdu říkám společně, schválili změnu zákona. Zákon je účinný od 1. 10. Myslím, že nám to zabere tak jednu minutu času, protože je to jenom jednoduchý akt, kdy to naplníme, dikci zákona, zřídíme ji. A protože v úterý budou zasedat poslanecké kluby, tak mohou už vytvořit nominace a na příští schůzi bychom mohli tu komisi, nebo členy komise, zvolit.

  Navrhuji, abychom to zařadili za blok třetích čtení. Myslím, že jich máme pět. Takže jako šestý bod dnes. A opravdu si myslím, díval jsem se i do stenozáznamu, když jsme zřizovali ostatní komise zákona, je to fakt na jednu minutu. Návrh usnesení a jedno hlasování. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí ke změně programu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o předneseném návrhu. A teď poprosím pana poslance Stanjuru, aby mě kontroloval, jestli to říkám dobře. Je to zařazení bodu s názvem zřízení stálé komise pro kontrolu analytického a finančního útvaru. Prosí zařadit tento bod za třetí čtení, dnešní den.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 181, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 138, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, pan poslanec Ladislav Šincl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tiku 512/2, byly doručeny dne 16. září 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 512/3.

  Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře - nemá zájem. Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu končím.

  Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. A dříve než tak učiním, omlouvám se pane zpravodaji, opět vyzvu sněmovnu, aby se ztišila. Připomínám, že jsme ve třetích čteních, hlasujeme o pozměňovacích návrzích, abychom opravdu věděli, o čem hlasujeme. Děkuji. Máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, moje role je velice jednoduchá, protože tento tisk je z důvodu podání pouze jednoho pozměňovacího návrhu velice jednoduchý. Tak mi dovolte, abych vás nejprve seznámil s celou procedurou hlasování, kterou bychom nejdříve schválili, a potom bychom přistoupili k hlasování o vlastních návrzích. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já děkuji. Táži se, zda chce někdo vznést jiný postup při hlasování, jinou proceduru. Není tomu tak, takže přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Prosím o hlasování o proceduře.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko klubu?

 • Poslanec Ladislav Šincl: Souhlas.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko Ministerstva financí, pane ministře?

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Souhlas. (Výkřiky ze sálu: Stanovisko výboru?)

 • Poslanec Ladislav Šincl: Výboru, ano, samozřejmě souhlas. Byl to návrh rozpočtového výboru, který si tento návrh osvojil. Já jsem to řekl v úvodním slově.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, bylo to stanovisko výboru. To byla moje chyba. Děkuji za připomenutí.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 182, přihlášeno 155 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Já zde eviduji přihlášku paní poslankyně Němcové? Ano, děkuji, to bylo nedopatření. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Jak jsem řekl ve svém vystoupení v úvodu, jako o prvním bychom hlasovali o návrhu, který byl přednesen v rozpočtovém výboru panem poslancem Volným a který následně byl přijat rozpočtovým výborem. Je uveden ve sněmovním tisku 512/2 jako návrh označený písmenem A, který v sobě obsahuje tři dílčí pozměňující návrhy. Jak jsem řekl v úvodu, hlasovali bychom o něm v celku. (Stanovisko výboru i ministra je souhlasné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 183, přihlášeno 155 přítomných, pro 148. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Nakonec tedy budeme hlasovat o návrhu jako celku ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 512, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 184, přihlášeno 155 přítomných, pro 148, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli. Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru, výboru pro bezpečnost, poslanec Václav Klučka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 459/2, byly doručeny dne 16. září 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 459/3.

  Vidím, že pan navrhovatel je u řečnického pultíku, tudíž má určitě zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Jak již bylo několikrát řečeno, usilujeme o vytvoření právního zakotvení a právního postavení působnosti Hasičského záchranného sboru tak, aby odpovídalo praxi v dnešní době. Cílem je dosažení stavu, kdy jeho postavení bude upraveno přehledně a systematicky, včetně institutů, které v současné době upraveny nejsou. V samotném vládním návrhu je tedy upravena působnost Hasičského záchranného sboru včetně jeho organizačních složek, jeho postavení, povinnosti jeho příslušníků a zaměstnanců, ale i spolupráce s jinými orgány a osobami.

  Závěrem bych chtěl podotknout, že se všemi pozměňovacími návrhy, které jsou obsahem návrhu usnesení výboru pro bezpečnost, souhlasím a nemám k nim žádné námitky. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám rozpravu, do které vidím přihlášku paní poslankyně Černochové. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěla předkladatelům poděkovat za to, že předložili návrh, který řeší Hasičský záchranný sbor a dává tomu tedy ten právní rámec. Jenom bych chtěla vyjádřit naději, že se v budoucnu dočkáme i podobné normy, jako teď budeme mít ve výboru pro obranu a která se týká dobrovolníků aktivních záloh v případě armády. A něco podobného si myslím, že bychom měli v budoucnu řešit i pro Hasičský záchranný sbor, protože víme, kolik dobrovolníků v celé České republice - a já jsem jim za to moc vděčná - pomáhá v rámci práce Hasičského záchranného sboru právě na obcích, a řada obcí by se bez pomoci dobrovolných hasičů neobešla. Děkuji za ten návrh a jenom prosím, abychom nezapomněli na to, že bychom i dobrovolným hasičům měli vytvořit nějaký zákon podobný tomu zákonu, který se týká aktivních záloh.

  Klub občanských demokratů tento návrh zákona podpoří.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž rozpravu končím.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

  Poprosím kolegy, kteří zde diskutují v chodbičkách, aby tak učinili v předsálí, protože hladina hluku je vysoká. Děkuji.

  Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Moc děkuji, paní místopředsedkyně. Myslím si, že po rozpravě bude moje role trošičku ulehčena. Já vás chci seznámit s usnesením číslo 87 výboru pro bezpečnost, ve kterém jsme se zabývali procedurou, kterou navrhujeme pro hlasování na tomto jednání Sněmovny.

  Výbor pro bezpečnost navrhuje čtyři hlasování v pořadí: první hlasování návrhy A1 až A15 obsažené v usnesení výboru pro bezpečnost č. 77 ze dne 24. června 2015, text najdete pod sněmovním tiskem 459/1; druhé hlasování bude pozměňující návrh B předložený poslancem Václavem Klučkou ve druhém čtení návrhu zákona; třetí hlasování budou pozměňující návrhy C1 a C2 předložené předsedou výboru Romanem Váňou ve druhém čtení návrhu zákona; čtvrté hlasování bude hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňujících návrhů. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já děkuji, pane zpravodaji. Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, proveďte nás.

 • Poslanec Václav Klučka: Takže jako první hlasování je navrženo hlasování o bodech A1 až A15. Je to usnesení jako celek výboru pro bezpečnost pod číslem, které jsem vám už tady sdělil.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Stanovisko výboru? (Souhlas.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování číslo 185, hlasování končím. Je přihlášeno 155 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Václav Klučka: Jako druhé hlasování je návrh hlasování o pozměňujícím návrhu B předložený poslancem Václavem Klučkou ve druhém čtení návrhu zákona. Chci jenom upřesnit, jde o technicko-legislativní znění, kterým se vyrovnáváme s možnou novelou zákona o majetku. (Obě stanoviska souhlasná.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 186, do kterého je přihlášeno 155 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Václav Klučka: Jako třetí hlasování navrhujeme hlasování o pozměňujících návrzích C1 a C2 předložených předsedou výboru Romanem Váňou ve druhém čtení návrhu zákona. Pozměňující návrh C1 se týká podnikových hasičů, pozměňující návrh C2 rozšiřuje věci kolem autoškol na služby integrovaného záchranného systému.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím o stanoviska. (Obě souhlasná.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro; zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 187, přihlášeno 155 přítomných, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 • Poslanec Václav Klučka: Paní místopředsedkyně, vyčerpali jsme všechna hlasování o všech pozměňujících návrzích, to znamená, že je před námi hlasování o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňujících návrhů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), podle sněmovního tisku 459, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 188, přihlášeno 154 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu zpravodaji i navrhovateli.

  Dříve než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, svou omluvu z dnešního dne ruší pan poslanec Černoch a pan poslanec Jakubčík. Naopak z našeho jednání se dále omlouvá od 10.10 do 11 hodin ze zdravotních důvodů pan poslanec Nekl a pak tady mám omluvu na pátek 2. října - paní ministryně Valachová se omlouvá.

  Takže nyní přikročíme k projednávání bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru, výboru pro bezpečnost pan poslanec Josef Zahradníček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 463/3, byly doručeny dne 16. září 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 463/4.

  Prosím pana ministra, který stojí u řečnického pultíku, aby zahájil své vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s tímto návrhem jsem vás seznámil podrobně ve druhém čtení. K pozměňovacím návrhům: stanovisko Ministerstva vnitra je v souladu s návrhy výboru pro bezpečnost. Účelem návrhu zákona je zajistit efektivní systém udělování mezinárodní ochrany. Já pevně věřím, že Česká republika tento záměr podpoří i tím, že předložený vládní návrh bude schválen.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Lanka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Lank: Děkuji, paní předsedající. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych tady rád přece jenom vystoupil na obhajobu pozměňovacího návrhu, který tam najdete pod písmenem D, který jsem předložil za klub Úsvit - národní koalice.

  Jde tam o to, že v současnosti může u nás azyl získat i osoba, která se na našem území dopustí přestupku nebo trestného činu. Azylový zákon zná jenom jedinou výjimku, kdy se azyl nemůže udělit, a to spáchání zločinu proti lidskosti nebo válečných zločinů. Tyto paragrafy měly v minulosti zabránit migraci nacistických zločinců. Dneska je situace jiná a pasáže zákona jsou zoufale zastaralé. V České republice roste počet imigrantů, kteří se tu nekontrolovatelně pohybují a nemají často co ztratit. V následujících měsících je zde proto velké riziko, že vzroste počet jimi spáchaných trestných činů. Podle našeho názoru nesmí mít nárok na azyl ten, kdo nerespektuje právní řád České republiky. To se samozřejmě dá vztáhnout i na nelegální překročení hranice. Nemůžeme akceptovat, že nelegální imigranti úplně ignorují právní předpisy evropských zemí. Migranty, kteří nerespektují naše pravidla a zákony, bychom nejenom že neměli přijímat, my je ani přijímat nesmíme. Tím si jenom zaděláváme na to, že v České republice budou stejně jako ve Francii nebo ve Švédsku vznikat ghetta, kde neplatí zákony státu, ale zákony místní islámské komunity.

  Já bych vás rád seznámil se statistikou, kterou na svých stránkách zveřejnil před časem ekonom Pavel Kohout, které se týkají trestních deliktů přistěhovalců ve Švédsku. Mezi rodilými Švédy je 5 % lidí se záznamem v trestním rejstříku. To je jakýsi standard pro to domácí obyvatelstvo. A jak jsou na tom migranti, kteří do Švédska přišli? Mezi imigranty z Blízkého východu má záznam v trestním rejstříku 18,8 % z nich, čili to je v podstatě každý pátý. U Afričanů je to ještě horší, trestné činnosti se tam dopustilo podle této statistiky už 26 % z nich, tedy už dokonce každý čtvrtý imigrant sklouzne přes hranu zákona. Já připomínám, že to jsou čísla ze Švédska, které je daleko před námi v integraci cizinců. Přesto jsou podle této statistiky naprosto neúspěšní. Imigranti s sebou zcela evidentně přinášejí skokové zvýšení kriminality. Já jsem si stoprocentně jistý, že nelegálním imigrantům, kteří porušují zákony České republiky, azyl dávat nesmíme. Pak se můžeme bavit samozřejmě ještě o vzniku takzvaných no-go zón. Ty existují po celé západní Evropě, přestal tam v podstatě platit právní systém a místní úřady jsou tam ignorovány. Jenom pro ilustraci, ve Švédsku by takových zón mělo být celkem 55 ve 22 městech.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom krátkou poznámku. Protože jestliže v Německu zpřísňují azylový zákon, my ho zmírňujeme, rozumím, že je to velice aktuální záležitost. Ale půl roku na to, aby se člověk naučil česky, pokud přichází z destinace, která nám není nikterak kulturně příbuzná, je problém. A ten problém se může projevit velmi vážně i v pracovním procesu.

  O co se mi jedná. Jedná se především o upozornění na problémy s ochranou a bezpečností práce, kdy člověk musí podepsat proškolení, že rozumí, a pak pracuje v kolektivu třeba někde na stavbě, kde si podávají či zvedají břemena a je třeba reagovat okamžitě na signály. A v této situaci může dojít k řadě úrazů, příp. i smrtelných nehod. Čili není to jenom o uznávání odborných způsobilostí a o tom, jestli lékař cizinec dokáže komunikovat s pacientem, ale je to taky o nekvalifikovaných silách. A já nechci zpochybňovat, že náš pracovní trh není schopný je nasát, protože máme 105 tis. volných pracovních míst. Dnes na prace.cz najdete 50 tis. volných pracovních míst. Ale upozorňuji, že jenom takhle technokraticky zkracovat lhůty je svým způsobem i nebezpečné, protože si zkuste sami promítnout v hlavě, jestli budete vy schopni se za půl roku naučit nějakou cizí řeč, která není slovanská. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Nyní pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu předložil souvislosti s mým pozměňovacím návrhem, který je uvedený pod písmenem G4, pro případ jeho přijetí následující legislativně technickou úpravu, a to po dohodě s legislativně technickým odborem zde ve Sněmovně.

  Takže z bodu G4 navrhuji vypustit slovo "opakovaně" z důvodu sjednocení formulace s bodem G2 mého pozměňovacího návrhu, protože přestupkem má být nedostavení se žadatele o udělení mezinárodní ochrany k pohovoru. Zároveň navrhuji číslo 25 nahradit číslem 23. V tomto případě se jedná bohužel o písařskou chybu, protože v tomto bodě má být správně uveden odkaz na § 23 a ne na § 25, protože bod G2 mého pozměňovacího návrhu mění právě § 23 odst. 4 zákona. Děkuji za pochopení a za hlasování.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňkovi Ondráčkovi. Nyní paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, ještě k návrhu změny trestního zákoníku. Je to pozměňovací návrh číslovaný jako E8. Navrhuji jeho samostatné projednání i hlasování, a to z důvodů legislativně technických, protože aniž bych teď věcně polemizovala se záměrem, který Ministerstvo vnitra sledovalo změnou, tak to, co je naprosto v rozporu jak s dikcí ostatních analogických ustanovení trestního zákoníku, tak neodpovídá judikatuře, jsou některé termíny zde používané, konkrétně - soud uloží trest cizinci, čili obligatorní závazek soudu uložit trest by byl první průlom do systému trestního práva. Ochranná opatření samozřejmě soud v určitých případech, kdy jde o bezpečnost veřejnosti, musí uložit - nikoliv tresty - tam je vždycky může opakovaně. Není zde terminologicky vyjádřeno, jestli jde o opakování za deset let, dvacet let, o jaký trestný čin jde, protože je tady spáchání závažné trestné činnosti jako termín relativně vágní, který nemá oporu v judikatuře. A tak bych mohla pokračovat i v odst. 4, kde je třeba termín aktuální funkční rodinné vazby, které nezná trestní zákoník. Čili z těch legislativně věcně technických důvodů navrhuji samostatné projednání E8 a samozřejmě navrhuji také v tomto případě projevit nesouhlas, protože bychom vnášeli do systému trestního práva nekonzistentní změnu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Lank a připraví se pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Lank: Ještě jednou děkuji za slovo. Trošku jsem si to popletl, tak se omlouvám, že se na mě musíte dívat ještě jednou. Ale já jsem tady s vámi rád a předpokládám, že i vy se mnou. Takže mi dovolte, abych tady přednesl, co musím.

  Podle § 95 odst. 2 jednacího řádu předkládám v souvislosti s mým pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem D1 v případě jeho přijetí legislativně technickou úpravu, která spočívá v tom, že před slovo "nejsou-li" se vkládá čárka. Tím bude formulace v bodě D1 stejná, jako je tomu v bodě D3 mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní se připraví pan poslanec Okamura. Ještě dovolte, pane poslanče, budu konstatovat, že předsedovi Poslanecké sněmovny došla omluva z dnešního jednání od ministra Roberta Pelikána. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi krátce sdělit stanovisko našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD.

  My zásadně nesouhlasíme se zjednodušováním azylové politiky České republiky. My naopak prosazujeme zpřísnění a prosazujeme to, aby naopak vláda tlačila na země Evropské unie, aby došlo k zásadnímu zpřísnění azylové politiky. Mně to tady připadá na základě stávajících zákonů, že Česká republika je takový autobus, kde prostě bez dokladů někdo nastoupí, potom, když se rozhodne, tak vystoupí a odejde někam do volného prostoru. Tak to funguje i v rámci těch imigračních zařízení, které jsem samozřejmě osobně navštívil.

  A jenom připomenu krátce tři jednoduché údaje z aktuální statistiky. Jsou to údaje z projevu holandského poslance Geerta Wilderse, které přednesl na základě průzkumu amsterdamské univerzity, kdy 80 % tureckých mladíků žijících v Holandsku soudí, že násilí Islámského státu vůči nevěřícím není nic špatného, dále 11 % holandských muslimů v průzkumu sdělilo, že jsou připraveni kvůli islámu přikročit k násilí. Jenom upozorňuji, že v přepočtu na počet obyvatel v Holandsku a počet muslimů je to 100 tis. lidí jenom v Holandsku. A 73 % holandských muslimů zvažuje, že by odcestovalo do Sýrie a zúčastnilo se džihádu, a považují něco takového za důkaz hrdinství. To je samozřejmě děsivé, a to mluvím jenom o malém Holandsku. To znamená, my v žádném případě nemůžeme za naše hnutí SPD podpořit návrhy, které zjednodušují azylovou politiku v České republice. My naopak chceme maximální zpřísnění a nulovou toleranci ilegální imigrace do České republiky, zvláště když všechno probíhá na úkor sociálního zabezpečení potřebných českých občanů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. To byl poslední přihlášený v rozpravě, pokud se nikdo nehlásí z místa... Ano, vidím dvě přihlášky. První přihláška bude z klubu TOP 09, poté z KDU-ČSL. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já vás chci pouze upozornit na pozměňovací návrh uvedený pod písmenem A2, kde se navrhuje slova "řízení uvedená" nahradit slovem "uvedená". Já vás upozorňuji, jestliže schválíme tento návrh, schválíme logický jazykový a gramatický nesmysl, neboť toto adjektivum pak není k čemu vztáhnout. Čili jinými slovy, bude to přívlastek shodný, který se nemá s čím shodovat. Tak to prosím zvažte. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu. Pan zpravodaj si to poznamená jako legislativně technickou, nebo spíše gramatickou úpravu textu, která je přípustná samozřejmě ve třetím čtení. Dále pan poslanec Ivan Gabal stále v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, já bych rád jenom uvedl doplňkovou informaci, protože touto legislativou poměrně významným způsobem zpřísňujeme některé aspekty pobytu cizinců a přitom neřešíme, protože to ani není cílem, jejich integraci. Ve shodě s řadou kolegů víme, že nejúspěšnější imigrace je provázena dobrou integrací. Neboli mi dovolte, abych jaksi komplementárně jenom řekl, že budu usilovat s panem kolegou Zlatuškou a s některými dalšími kolegy, aby členové výboru pro vzdělání, výboru pro bezpečnost a podvýboru pro integraci si udělali seminář, na kterém bychom prodiskutovali také integrační aspekty imigrace a pokusili se navrhnout v krátké době nějaký postup tak, aby mohla vláda v této věci konat. Zda to bude, nebo nebude legislativa, nechávám otevřené, ale myslím si, že bychom to měli probrat, abychom tuto restriktivní legislativu doplnili integračně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi, což bylo spíše prohlášení než diskuse ve třetím čtení, ale v pořádku. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, chcete mít závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj Zahradníček? Není tomu tak. Paní kolegyně Langšádlová jako zpravodajka výboru pro evropské záležitosti? Také ne.

  Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Vyzvu pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Zahradníčka, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil stanovisko výboru, o totéž požádám vždycky pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, přeji vám příjemné dopoledne. Dovolte mi, abych se ujal funkce zpravodaje pro třetí čtení vládního návrhu zákona o azylu, což je sněmovní tisk 463.

  Chci vás informovat, že výbor pro bezpečnost jako výbor garanční návrh projednal toto úterý 29. září a přijal usnesení č. 88 s návrhem procedury hlasování a s návrhem doporučení pro hlasování k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Vzhledem k počtu pozměňovacích návrhů není navržená procedura hlasování úplně jednoduchá a výbor se přiklonil k tomuto postupu. Dovolte mi, abych vás požádal o trpělivost a také o pozornost.

  Za prvé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, A2, potom A3, A4. V pátém hlasování budeme společně hlasovat o bodech A5 a A6. V šestém hlasování společně o bodech BA a BB. V sedmém hlasování C1, v osmém C2, v devátém hlasování společně body D1 až D4. A bude-li přijat návrh D4, stane se návrh G1 nehlasovatelný. Desáté hlasování bude opět společné E1, E2, E3 a E8. Jedenácté o bodě E4, dvanácté E5, třinácté E6, čtrnácté E7. V patnáctém hlasování bychom měli společně hlasovat o bodech F1 a F2. V šestnáctém hlasování by měl přijít na pořad bod G1 a hlasování půjde uskutečnit jen v případě, že nebude přijat návrh D4 z devátého hlasování. A dále budeme hlasovat o bodech G2, G3 a G4. Dále výbor navrhuje hlasování číslo dvacet legislativně technických úprav. A tyto byly předneseny, proto doporučuji, aby se o nich hlasovalo již v úvodu, to znamená před bodem jedna. Dále potom bude hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

  Vzhledem k tomu, že procedura je, jak jsem vás upozorňoval a sami vidíte, poměrně složitá, prosím vás, pane předsedající, abyste o této proceduře nechal hlasovat. Dále sděluji, že jsem připraven sdělit plénu Poslanecké sněmovny hlasování doporučení výboru pro bezpečnost.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Pravděpodobně k proceduře hlasování se hlásí paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane místopředsedo, jenom se vracím ke svému původnímu návrhu. Žádám s ohledem na věcné připomínky, které jsem zde, byť velice stručně a rámcově, shrnula, samostatné hlasování k bodu E8. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, E8 samostatně. V desátém hlasování, ano? Dobře. Ještě někdo k proceduře? Pokud ne, požadavku na E8 vyhovíme. Budeme tedy hlasovat podle procedury s tím, že požadavek předkladatelky byl na samostatné hlasování v E8, což bude součást procedury.

  Požádám vás o váš souhlas s touto procedurou, a to v hlasování pořadové číslo 189, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí této procedury s jednou změnou. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 156 poslanců pro 152, proti nikdo. Procedura byla schválena. Žádám tedy pana zpravodaje, aby postupoval podle jednotlivých bodů. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Jako první by mělo dojít k hlasování ohledně legislativně technických úprav, které byly předneseny. Prosím, můžete zahájit hlasování.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasíte s legislativně technickými? Pravděpodobně ano. Pane zpravodaji? (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

  Legislativně technické úpravy v hlasování pořadové číslo 190, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav přečtených ve třetím čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 155 pro 151 poslanec, proti nikdo. Legislativně technické změny byly přijaty. Další hlasování.

 • Poslanec Josef Zahradníček: Doporučuji hlasovat o bodu A1, výbor souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 191. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 155 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Josef Zahradníček: Doporučuji hlasovat o bodu A2. Výbor souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 192 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 155 pro 153, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji. Doporučuji hlasovat o bodu A3. Výbor souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 155 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. ***

  Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 210, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 210, z přítomných 156 pro 130, proti 18. Návrh byl přijat.

  Protože jsme odhlasovali legislativně technické připomínky, hlasovali jsme o všech návrzích. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 • Poslanec Josef Zahradníček: Já bych poprosil legislativu, jestli by prohlásila, že jsme se nedopustili žádného omylu a hlasovali jsme o všech předložených návrzích.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni navrhovatelé souhlasí, že je odhlasováno, všechny pozměňovací návrhy. Mohu tedy přečíst návrh usnesení.

  "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 463, ve znění schválených pozměňovacích návrhů Poslaneckou sněmovnou."

  Ptám se, kdo je pro v hlasování 211, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 211, z přítomných 156 pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod 172.

  Ano, pan poslanec Votava mezi body. Pana ministra (Chovance) nechám ještě u stolku zpravodajů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, přeji dobré dopoledne. Omlouvám se, že takto vystupuji, ale chtěl bych uvést pouze pro steno: V hlasování 184, což je závěrečné hlasování, novela o spotřebních daních, a v hlasování 188, což je závěrečné hlasování o vládním návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru, mám křížek, to znamená, že jsem se jakoby zdržel. Nicméně já jsem nebyl přítomen v sále, byl jsem na jiném jednání mimo jednací síň. Takže nezpochybňuji hlasování, samozřejmě, jenom pro steno. To bude souviset samozřejmě i s projednávanými pozměňovacími návrhy, kde také budu mít křížek, ačkoli jsem nebyl přítomen fyzicky v jednacím sále. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi za upřesnění do stenozáznamu. A jsme v bodě číslo

  Pan ministr Chovanec je připraven včetně zpravodaje garančního výboru za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Klán. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 498/5, byly doručeny 16. září 2015, a je tedy možné o zákonu jednat ve třetím čtení. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 498/6.

  Pan navrhovatel se hlásí do rozpravy. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s touto právní normou jsem vás seznamoval podrobně ve druhém čtení. Dovolte mi tedy jen připomenout, že cílem této novely je především provedení některých technických změn a sjednocení terminologie s novým občanským zákoníkem. Dále pak sjednocení právní úpravy pro podání žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů. Pokud jde o (nesrozumitelné) pozměňovacích návrhů, ztotožňuji se s tím, jaká stanoviska k těmto návrhům přijal příslušný garanční výbor. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Milanu Chovancovi a budeme pokračovat v rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se velice v krátkosti vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům, jelikož jsem z důvodu zahraniční cesty nemohl být na jeho projednávání na výboře a rád bych se s reakcí vyjádřil ke stanovisku předkladatele, tedy zástupce předkladatele, k mým návrhům. Tyto návrhy jsou samozřejmě v systému pod bodem B a předpokládám, že pan zpravodaj k nim potom zaujme stanovisko. Já bych si dovolil z odpovědí ministerstva vytipovat dva nebo tři body, které považuji za stěžejní a kde bych rád, aby Sněmovna zaujala jiné stanovisko, než doporučuje výbor, potažmo předkladatel.

  Chci upozornit na to, že jsem navrhoval, aby se do občanského průkazu povinně evidovaly údaje o trvalém bydlišti a údaje o manželském stavu. Bohužel ministerstvo toto odmítlo z důvodů, že se jedná o finančně náročnou agendu. To znamená, jakékoli změny by znamenaly vydávání občanských průkazů a tyto úspory jsou docela značné tím, že se tyto údaje do občanských průkazů neuvádějí. Upozorňuje taky, že od 1. ledna 2017 má být zaveden nový právní předpis, který by tuto okolnost mohl již řešit. Chci tady upozornit, že je to jeden z největších problémů, se kterými se potýkají obce obecně. A očekávat posunutí až do roku 2017, a tady upozorňuji, kdoví jestli, považuji za špatné a myslím si, že údaj o trvalém pobytu a mnohokrát v mnoha jiných zákonech, které se týkaly identifikace občanů, jsme se s tím problémem setkali, by měl na občanských průkazech být povinně a neměl by být jako doplňkový údaj, pokud občan chce, tak si to tam napíše, pokud nechce, tak mu zůstává vůle. Stanovisko ministerstva je záporné.

  Co se týká údajů v bodě B2, které jsem navrhoval, to je využití elektronického čipu. Tady chci pouze krátce připomenout, stanovisko je neutrální, ale byl bych rád, kdybyste toto podpořili, protože to je přesně ta možnost, když jsem včera hovořil o možnosti elektronické identifikace přístupu k výherním hracím automatům a podobně. Místo nějaké karty hráče využít občanský průkaz. Toto je přesně tato možnost. Jediné slovíčko doplněné do tohoto zákona, a to slovíčko aplikace v rámci elektronického čipu by toto umožnilo, umožnilo by odborníkům ministerstva pracovat už na využití tohoto konkrétního média jako identifikačního prvku k jinému zákonu a nemusel by se vymýšlet nový karetní systém. Myslím, že by to bylo rozšíření stávající funkčnosti a velice dobré.

  Věc, která z pohledu mého by stála za zvážení, je, že v tomto zákoně se navrhuje, a přiznám se, chápu předkladatele, ulehčení práce úředníků Ministerstva vnitra zabývajících se agendou obyvatel. Jedná se o bod k hlasování, který bude B7. Jedná se o to, že Bezpečnostní informační služba vydávala krycí doklady, eviduje u svého velitele pouze vznik krycího dokladu a zánik krycího dokladu. Ale z principu funkce a kontroly by také měla evidovat jakékoli zásahy do evidence obyvatel, to znamená jenom úpravy textů ve stávajících dokladech, popřípadě jiných. V odpovědi Ministerstva vnitra je, že se ptali informační služby a ona odpověděla: Nám to tak vyhovuje. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka k rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je pod bodem C, který se týká jednoduché změny, která by měla za účel v případě, kdy se přehlásí občan na adresu ohlašovny, aby tato změna byla oznámena živnostenskému a obchodnímu rejstříku.

  Já jsem od pana ministra dostal, resp. z Ministerstva vnitra, stanovisko k tomuto návrhu, kde s tímto pozměňovacím návrhem lze v obecné rovině věcně souhlasit, jak píše ministerstvo, není však možné souhlasit se způsobem, jak je změna navržena, jelikož se jedná o nepřímou novelu zákona o živnostenském podnikání a zákona o veřejných rejstřících. Evidence obyvatel nevede údaj o tom, která fyzická osoba podniká, např. podle živnostenského zákona. Je nepřijatelné, aby ohlašovny sdělovaly obchodnímu a živnostenskému rejstříku údaj o adrese místa trvalého pobytu všech občanů na adrese sídla ohlašovny, pokud nemají informaci o tom, zda je tento občan jako podnikající osoba v těchto rejstřících uveden.

  K tomuto, co je tedy nepřijatelné, chci uvést, že přece nic nebrání tomu, aby matrikářka, resp. pracovnice obecního úřadu, která dělá změnu, prověřila, zda občan, který se hlásí na ohlašovnu, ve veřejně přístupném rejstříku obchodním a rejstříku živnostenském je evidován, či není. V případě, že by to zjistila, že evidován je, tak tuto změnu příslušnému rejstříku nahlásí. Nevím, co je na tom nepřijatelného, a myslím si, že obce jsou tady od toho, aby vykonávaly činnost, která je potřebná a která z pohledu podnikání je velmi důležitá. Upozorňuji na množství podvodů, které jsou páchány lidmi, kteří jsou zaevidováni z různých důvodů, nejedná se o všechny, ale jedná se o většinu problémových lidí, kteří zde mají trvalé bydliště, v obchodních vztazích, kdy často odeberou zboží nebo služby a nezaplatí. Ministerstvo upozorňuje i na to, že se připravuje novela zákona o evidenci obyvatelstva, kde je navrhována možnost stanovení odlišných podmínek pro podnikání osob evidovaných v informačním systému evidence obyvatel s fiktivní adresou, ovšem to je záležitost, která je dlouhodobá, nebude tady v blízké budoucnosti.

  Další věc. Je tady upozorněno i na skutečnost, že jsou určité obecní úřady, tedy ohlašovny, kde jsou zřízeny byty, tzn. že by tímto způsobem bylo upozorněno i na lidi, kteří bydlí v těchto bytech. A myslím si, že to není nic neřešitelného, že i ta záležitost, kdy občan reálně bydlí na adrese obecního úřadu, kde je samozřejmě i sídlo ohlašovny, ale toto je možné, podle mne, v evidenci odlišit. Čili z těchto důvodů doporučuji můj pozměňovací návrh podpořit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě než uzavřu rozpravu, budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z dnešního jednání ze zdravotních důvodů pan poslanec Jaroslav Zavadil.

  Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj nemá zájem, pan ministr o závěrečné slovo nemá zájem. V tom případě budeme pokračovat podle jednacího řádu. Ještě se zeptám pana poslance Klučky a paní poslankyně Wernerové, zpravodajů výboru pro bezpečnost a ústavněprávního výboru, jestli se chtějí vyjádřit. Nechtějí. Takže v tom případě, pane zpravodaji garančního výboru, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám vás, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil své stanovisko, resp. stanovisko výboru, a pan ministr také bude říkat své stanovisko. Pane zpravodaji, máte slovo .***

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem hlasovací procedury ke sněmovnímu tisku 498.

  Jelikož nebyly předneseny žádné legislativně technické úpravy ve 3. čtení, tak doporučuje výbor následující proceduru: Za prvé hlasovat o souboru pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem A, tedy A1 až A6 en bloc společně jedním hlasováním. Jedná se o usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále hlasovat společně o B1 a B6 dohromady. Zde je vzájemná věcná souvislost. Hlasovat samostatně o B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, samostatně o C a hlasovat společně o D1 a D2. Poté hlasovat o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo připomínku k proceduře? Není tomu tak. Já vás odhlásím, abychom zjistili přesnou přítomnost. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami a proceduru schválíme ve chvíli, kdy se ustálí počet přítomných poslanců v sále.

  S návrhem procedury vyslovíme souhlas v hlasování číslo 212, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 140 pro 139, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme začít, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Klán: Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem A, což je usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Stanovisko garančního výboru - souhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 213. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 142 pro 141 poslanců, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Klán: Dále budeme hlasovat společně o B1 a B6. Stanovisko garančního výboru - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 214 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 144 pro 9, proti 126. Návrh nebyl přijat. Pokračujeme.

 • Poslanec Jan Klán: B2 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 215 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 146 pro 4, proti 128. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jan Klán: B3 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 216 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 147 pro 3, proti 132. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jan Klán: B4 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 147 pro 5, proti 137. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jan Klán: B5 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 218 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 148 pro 3, proti 136. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jan Klán: B7 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 219 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 149 pro 10, proti 128. Návrh nebyl přijat. Můžeme další.

 • Poslanec Jan Klán: B8 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 220 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 149 pro 6, proti 127. Návrh také nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jan Klán: B9 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 221 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 149 pro 4, proti 126. Návrh nebyl přijat. Můžeme hlasovat o dalším návrhu, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Klán: Nyní se jedná o písmeno C - nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 149 pro 9, proti 120. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Jan Klán: Nyní budeme společně hlasovat o D1 a D2. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 150 pro 129, proti 19. Návrh byl přijat.

  Schválili jsme legislativně technické úpravy, takže máme odhlasovány všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 • Poslanec Jan Klán: Ano, máme všechny odhlasovány.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Z navrhovatelů pozměňovacích návrhů se nikdo nehlásí, že bychom ho vynechali, můžeme tedy hlasovat o návrhu jako o celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 498, ve znění pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 224 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 150 pro 143, proti 3. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 173.

  Pan ministr je ukázněný, zůstal u stolku zpravodajů a já požádám, aby ke stolku zpravodajů také přišel za garanční hospodářský výbor poslanec Jiří Valenta. Budeme se zabývat bodem číslo

  Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 509/5, byly doručeny 16. září 2015, a tedy včas pro dnešní jednání. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 509/6.

  Ptám se navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi krátce. Chtěl bych poděkovat všem garančním výborům, které projednaly tento návrh zákona, a doporučuji ho ke schválení. Ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsou součástí dnešního projednávání, se vyjádřím při hlasování. Pokud se nám podaří schválit tento nástroj, bude to znamenat stabilizaci státního podniku České pošty. Takže těším se na debatu a doufám, že normu schválíme.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. V otevřené rozpravě žádám pana poslance Petra Kudelu, aby se ujal slova, protože je jediným přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, dámy a pánové, přeji krásný den. Sněmovní tisk 509, novela o poštovních službách, řeší postavení České pošty. Upravuje postavení České pošty, stabilizuje ji a já tento návrh vítám. Vítám i pozměňující návrhy. Nicméně se chci vyjádřit k pozměňujícímu návrhu pod písmenem C pana poslance Stupčuka.

  Podle mě se jedná o jasný přílepek. Návrh obsahuje novelu vybraných ustanovení zákona 77/1997 o státním podniku, přestože vlastní návrh projednávané novely zákon o státním podniku vůbec neotvírá. Cituji: "Pozměňovací návrh se týká změny zákona o státním podniku a nově zavádí institut rozdělení státního podniku odštěpením." Cituji to z důvodové zprávy, kterou pan poslanec Stupčuk předložil. Podle něho je nezbytné zdůraznit, že předpokládaná drobná novela zákona o státním podniku obsažená v pozměňovacím návrhu nemá v žádném případě modifikovat či nahradit komplexní úpravu obsaženou v aktuálně připravované rozsáhlé novele zákona o státním podniku, ale provádí pouze dílčí a zcela nezbytné úpravy.

  Chci říci, že ve Sněmovně je už připraven sněmovní tisk č. 600, který se týká komplexní úpravy zákona o státním podniku. Proto se domnívám, že tento pozměňovací návrh je skutečně přílepkem. Hovořil jsem před chvílí s panem ředitelem České pošty, který je tady někdy v předsálí. Hovořil jsem s ním, odůvodňoval mi, že Česká pošta má konkrétně jeden odštěpný závod, který by se měl z podniku České pošty vyčlenit. Tento stav není dobrý. Chápu, že tento stav není dobrý. Nicméně pokud do této doby vydržel, věřím, že stav, i když není dobrý, vydrží i do schválení zákona o státním podniku, který věřím, že v brzké době Sněmovna projedná. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Asi jsem byl příliš ambiciózní s rozpravou. Děkuji panu poslanci Kudelovi. Máme jednu faktickou poznámku pana poslance Stupčuka. Přednostní právo pana ministra a místopředsedy vlády Andreje Babiše. Přednostní právo pana zpravodaje a pana poslance Bendu přihlášeného v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k předřečníkovi. Jsem subjektivně přesvědčen o tom, že se v pravém slova smyslu nejedná o přílepek. Může se to tak jevit z hlediska formálního výkladu, co přílepek je, nebo není. Jsem přesvědčen, že to, co je rozhodující pro posouzení, je hledat vždycky materiální souvislost jednotlivých pozměňovacích návrhů tak, jak jsou načítány k dané materii.

  Obsahová souvislost je zjevná, protože Česká pošta je státní podnik. Zákon o poštovních službách upravuje činnost a obsah náplně státního podniku pošta a já jsem svým pozměňovacím návrhem pouze otevřel zákon o státním podniku, který samozřejmě upravuje i postavení České pošty. Takže z hlediska obsahového jsem přesvědčen, že se nemůže jednat o přílepek v pravém slova smyslu.

  Můžeme se tady opřít i o nějakou předchozí praxi. A existovala i v minulém období řada zákonů, který byly podobným způsobem přijímány. Byla to například i tak významná materie, jako sKarta, kdy do zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla vložena novela zákona o zaměstnanosti.

  To, co je obsahem mého pozměňovacího návrhu je změna, která má odstraňovat současné nedostatky nebo nejednotnost úpravy, která je obecně vyjádřena v občanském zákoníku a jejíž deficit úpravy je v zákoně o státním podniku. To znamená, my tady harmonizujeme obecnou právní úpravu přeměn obchodních společností, odštěpením, rozštěpením, způsobem, kdy umožníme to samé, co umožňujeme dneska všem společnostem. Tak nově umožníme podle zvláštní úpravy obsažené ve státním podniku i státním podnikům tak, aby tady neexistovala neodůvodněná odchylka a nerovnoprávné postavení státních podniků vůči ostatním obchodněprávním korporacím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan místopředseda vlády, ministr financí Andrej Babiš v rozpravě. Připraví se pan zpravodaj, poté pan kolega Benda a poté pan kolega Pilný. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vyjádřit se k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tím je navrhováno doplnění přechodného ustanovení o řešení situace, kdy při úhradě čistých nákladů na poskytování základních služeb, o nichž bylo požádáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která se řídí postupem dle zákona ve znění účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla platba na účet pro financování základních služeb, tzv. kompenzační fond, plátcem uhrazena ani Českým telekomunikačním úřadem vymožena. V tomto případě se navrhuje, aby držiteli poštovní licence byla tato platba z kompenzačního fondu uhrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím ČTÚ, a to do 90 dnů ode dne skončení prvního řízení vedeného za účelem vymožení platby na daný účet.

  S tímto návrhem nemohu z pozice ministra financí souhlasit, jelikož nenaplnění fondu je zejména dle dřívějších vyjádření předkladatele hrozbou reálnou, což by znamenalo znatelný nárůst požadavků na výdaje státního rozpočtu, a to nad rámec schválených výdajových limitů na úhradu čistých nákladů na poskytování základních služeb vzniklých od roku 2015 a do výše 700 milionů korun v roce 2015, resp. 600 milionů v roce 2016 a od roku 2017 do výše 500 milionů korun. Pozměňovací návrh hospodářského výboru přitom neuvádí ani odhad výše prostředků, které bude muset státní rozpočet v případě jejich přijetí uhradit. Pro úplnost ještě dodávám, že podle § 34c odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, účet pro financování základních služeb spravovaných ČTÚ není součástí státního rozpočtu. Na základě výše uvedeného proto s daným pozměňovacím návrhem hospodářského výboru zásadně nesouhlasím a apeluji na jeho nepřijetí. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády ČR Andrejovi Babišovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Valenta: Dámy a pánové. Já bych jenom pro upřesnění uvedl k panu poslanci Kudelovi, že se trošku spletl, protože pozměňovací návrh pana poslance Stupčuka není ve sněmovním tisku 509/5 uveden pod písmenem C, ale pod písmenem B.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění. Nyní pan poslanec Marek Benda a připraví se pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, já jsem chtěl vystoupit také k bodu B, ale na začátek si neodpustím jednu poznámku k úvodnímu slovu pana ministra.

  Jak jste říkal, že tento zákon má stabilizovat Českou poštu, věřím tomu, nerozumím tomu zákonu věcně. A včera tady stejně hrdě vystoupí, že je potřeba zřídit vyšetřovací komisi k České poště, což je nepochybně vysoce destabilizující akt vůči jakémukoliv podniku, tak mně trošku připadá, že pravá ruka neví, co dělá levá, anebo, že se zbytečně vyhovuje požadavkům Agrotecu. Ale to je jenom poznámka k zákonu o poštovních službách. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vidím hlásit se pana ministra Mládka, který mi hlásí faktickou poznámku, pana předsedu Kalouska a pana ministra Chovance. Ptám se pana ministra Chovance, jestli chce faktickou, nebo s přednostním právem řádnou. Řádnou. Tak potom před panem kolegou Pilným, ale po faktických poznámkách. Pan ministr Mládek k faktické poznámce.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Faktická poznámka je ta, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí připravilo novelu zákona o státním podniku, kterou již schválila vláda a která již byla doručena tomuto ctihodnému shromáždění. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Mládkovi za faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Z hlediska čistoty legislativního procesu, z hlediska systému, z hlediska teorie má stoprocentní pravdu pan poslanec Benda. Já jeho názor podpořím.

  Na druhou stranu chci zase říci, že chápu předkladatele, který je v situaci, kdy je odborným garantem a je oprávněn vydávat výkladová stanoviska pro účely praxe, což se v minulosti běžně dělo, ale bohužel v několika málo posledních letech se začalo dít, že pokud někdo postupoval podle výkladového stanoviska odborného garanta, tak libovolný důstojník policie se mohl zamyslet a říci: "Já s tímto výkladovým stanoviskem nesouhlasím, a kdo z exekutivy podle tohoto výkladového stanoviska postupoval, podle mého názoru páchal trestný čin." A vznese obvinění. Mohu jmenovat několik případů, kdy se to stalo, kdy prostě orgán činný v trestním řízení, součást exekutivy, zaujal stoprocentně odlišné stanovisko od odborného garanta, součásti exekutivy, a jeden úd státní exekutivy začal stíhat občana České republiky za to, že se choval podle metodického pokynu druhého údu exekutivy. To je situace, ve které se reálně pohybují ti, kteří zacházejí s veřejnými prostředky, logicky trpí obavou, logicky je podlomena jejich právní jistota, no a pak se to snaží dohnat návrhy explicitně stanovených novel, které nepřipouštějí dvojí výklad a pochybnosti. Tomu já z lidského hlediska rozumím. A ten problém je nejvyšší státní zástupce, který neumí dávat výkladová stanoviska, kterými by sjednotil postupy orgánů činných v trestním řízení.

  Tím se tak trošičku obracím na pana ministra -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, vypršel vám čas k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem v rozpravě pan ministr vnitra Milan Chovanec a stále je připraven pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár slov k proběhlé debatě. Já bych chtěl říci, že norma, kterou tu dnes budeme schvalovat, se rodila velmi složitě. Především debata s Ministerstvem financí v této věci nebyla jednoduchá, a to především z důvodu, že do budoucna je tam očekávána kompenzace pro státní podnik, nebo případně jiného držitele poštovní licence, ze státního rozpočtu.

  Návrh hospodářského výboru, ač se mi věcně líbí, já podpořit nemůžu, protože samozřejmě jde do let zpět a trošku by to znamenalo, že by ČTÚ už nemusel vymáhat do kompenzačního fondu platby od konkurentů. Ač by se mi ten návrh pro poštu jako pro garanta České pošty líbil, tak tady dohoda s Ministerstvem financí nebyla dohodnuta, a proto já ten návrh prostě podpořit nemůžu.

  V tom, co navrhuje kolega Stupčuk - já mu za ten návrh musím poděkovat z věcného důvodu. Pošta má ambici od 1. 1. odštěpit odštěpný závod, to znamená vyndat ho ze struktury České pošty. Tento závod by se dostal do struktury Ministerstva vnitra, a to z jednoho prostého důvodu. My jsme neustále napadáni v rámci takzvaného zadávání in-house, že porušujeme evropské právo. To je ta naše ambice, proč potřebujeme dořešit oddělení odštěpného závodu, který tam byl, který tam zbyl, abychom se dostali do situace právně komfortní, protože jsme minimálně už čelili několika žalobám v této věci. Naše ambice byla, aby to vzniklo od 1. 1. 2016, což samozřejmě nepůjde podle zákona, o kterém hovořil kolega Mládek. Nepředpokládám, že bude účinný od 1. 1. příštího roku a že bude možné ho aplikovat pro tento případ. Proto děkuji kolegovi Stupčukovi. Jeho návrh podporuji, děkuji za něj a moc vás žádám o podporu, byť chápu váš názor, že se to někomu může jevit jako přílepek.

  Otázka, jestli lze využít občanský zákoník - prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Bendovi. No, podle právních rozborů, které máme, nelze. My jsme dělali velice pečlivou analýzu a prostě tady nelze využít. Jsme přesvědčeni o tom, že tato cesta je slepá a nemůžeme se jí vydat.

  Co se týče ostatních návrhů, vyjádřím se potom v rámci hlasování. Děkuji za tu debatu. Znovu říkám, dohoda s Ministerstvem financí nebyla ve věci pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, a proto i moje stanovisko bude negativní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Bendy a potom řádná přihláška pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom krátkou reakci k tomu, co říká pan ministr - my to potřebujeme. To je asi pravda. Ale jenom říkám - co se stane za situace, kdy se ta norma dostane k Ústavnímu soudu a ten ji z čistě formálních hledisek, že se jedná o přílepek, zruší? Vy budete mít odštěpeno podle zákona, který byl od začátku neplatný, protože byl neplatně schválen. To přece může nakonec i vás a vaše lidi dovést přesně tam, co popisoval pan ministr Kalousek, k trestnímu stíhání nějakých obskurních státních zástupců, kteří si vymyslí, že se jim nezdá tento postup.

  Já jenom varuji před tím, pokud jdeme se zákonem, o kterém víme, že mu hrozí zrušení, a budeme podle něj postupovat, vystavujete se rizikům, a to značným rizikům včetně rizika nakonec i trestního stíhání. Buďme na to opatrní. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nyní by ještě využil svého přednostního práva pan zpravodaj. Takže prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Valenta: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k negativnímu stanovisku pana ministra Chovance k tomu pozměňovacímu návrhu pod bodem A, což je tedy pozměňovací návrh hospodářského výboru, ale původně jsem ho podával já. Tento pozměňovací návrh nebyl konzultován, respektive nebyl vypořádán s Ministerstvem financí, ale proběhla složitá jednání s ČTÚ a za stoprocentní podpory ČTÚ já jsem tento pozměňovací návrh podal. A teď vám tedy vysvětlím v krátkosti proč.

  V zákoně totiž není ošetřena situace, pokud by některé platby na účet pro financování základních služeb nebylo možné od konkrétních plátců řádně a včas vybrat nebo vymoci, a to například z toho důvodu, že v období po vydání rozhodnutí o podílech dojde k zániku plátce bez právního nástupce nebo pohledávka se stane jinak nedobytnou. Různých důvodů platební neschopnosti plátce na účet pro financování základních služeb může být v praxi více. V případě, kdy plátce svoji platební povinnost řádně nesplní nebo nemůže splnit, by držitel poštovní licence poskytující základní služby, nyní se jedná tedy o Českou poštu, státní podnik, konkrétně, neměl reálně kompenzovány veškeré čisté náklady, které pro něj představují nespravedlivou zátěž a které mu byly jako oprávněné v rámci správního rozhodnutí přiznány. Proto procesy spojené se zánikem plátce bez právního nástupce jsou značně dlouhé, stejně tak i odpis pohledávky nelze z časového hlediska jednoduše provést. Jestliže plátce existuje, případně bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení, je třeba zajistit pro držitele poštovní licence celou kompenzaci čistých nákladů, a to v přiměřené době.

  V současném znění zákona - a teď se vracím k tomu, proč já jsem tento pozměňovací návrh podával. V současném znění zákona o poštovních službách však neexistuje žádný nástroj, kterým by držiteli poštovní licence mohla být uhrazena úhrada daných částek. Jako jediný zdroj přichází v tomto případě úvaha (úhrada?) z příslušné části státního rozpočtu s tím, že byla provedena. K zajištění návratnosti finančních prostředků se tomuto úřadu také ukládá pohledávku nahrazenou platbou ze státního rozpočtu dále po příslušném plátci vymáhat a v případě jejího vymožení vrátit do státního rozpočtu. V tomto ohledu se domnívám, že značnou racionalitu tento pozměňovací návrh má. A ještě jednou opakuji, nemohu souhlasit s přístupem Ministerstva vnitra. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní pan poslanec Ivan Pilný řádně v rozpravě. Prosím o klid, je to docela vážná věc. Prosím, pan poslanec Pilný má slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové, já se nebudu vyjadřovat teď k principu zákona o univerzální poštovní službě, to už jsem tady říkal, o tom, že jsou do toho zákona zakódovány přímo částky, které mají být vyplaceny poště, byť jako maximální, a zároveň není doprovázeno nějakou strategií, která by vlastně tlak na tu univerzální službu snížila. Ale já jsem na hospodářském výboru hlasoval proti návrhu pana poslance Stupčuka. Některé argumenty tady už byly vysloveny i panem ministrem Mládkem. Je tady sněmovní tisk, který řeší tuto problematiku obecně, takže není žádný spěch.

  Nebudu se vyjadřovat k tomu, jestli to je přílepek, nebo ne, to případně samozřejmě bude řešit třeba Ústavní soud a s ním spojené komplikace. Ale já bych se chtěl rád zeptat pana ministra Chovance, proč ten spěch. Co ten podnik bude dělat, jak bude hospodařit, jakou bude mít činnost a kdo ho bude financovat? Protože to nevím a odpověď jsem nedostal, tak jsem na hospodářském výboru hlasoval proti tomuto pozměňovacímu návrhu z věcných důvodů, ne jen z důvodů právních, protože ty neumím dost dobře posoudit.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní v rozpravě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dvě věci zmíním ve svém vystoupení, nakonec se dostanu k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal tady pod písmenem D. Ale nejprve k té debatě.

  Tak v zásadě se shodujeme, že je to přílepek, ale předkladatel říká, že ho potřebuje. Tak tomu já říkám opravdu systémový přístup. Za prvé chci říct, že rozhodný den při rozštěpení nemusí být 1. leden. Nemusí být 1. leden, to znamená ano, protože když schválíme ten zákon, tak to rozštěpení zapisuje obchodní soud a nevíme, kdy ho zapíše. Takže klidně to může být 1. únor nebo 1. březen. Při znalosti fungování horní komory vám garantuji, že v okamžiku, kdy ten pozměňovací návrh projde, tak strážce přílepků, předseda ústavněprávního výboru Senátu, mimochodem stranický kolega pana ministra, nám to stoprocentně vrátí zpátky. Tak si neříkejme, že tím něco urychlíme, protože ten legislativní proces zpomalíme tím, že Senát nám v případě přílepku ten návrh zákona vrátí.

  Ale podle mě ještě nezaznělo to podstatné, to, co za tím je, proč se tak spěchá. To přece je nápad mít nový státní podnik a využívat peníze na vysokorychlostní internet. Já si myslím, že ten materiál běhá i v připomínkovém řízení. My jako opozice máme přístup do eKLEP, takže o něm samozřejmě víme. A je to přesně oblast, o které bych rád debatoval, protože podle mě je to oblast, která má být využita komerčními privátními subjekty, a ne stavět konkurenci státního podniku proti tomuto fungujícímu trhu. Takže přílepek to je, my o tom nepochybujeme. Ideální, jak to nezdržovat, je, kdyby pan poslanec dneska navrhl stáhnout svůj pozměňující návrh, my můžeme hlasováním jako Sněmovna podpořit projednávání tohoto zákona a legislativní proces se opravdu zjednoduší. Jinak to stoprocentně ze Senátu s tím přílepkem se vrátí, protože pan předseda ÚPV je v tom poměrně neúprosný a už jsme si to zažili v různých volebních obdobích, že takto postupuje. Takže ti, kteří to obhajují, by měli říct, proč tak spěchají, co s tím chtějí udělat a že za tím nakonec, když se podíváte, jsou jako obvykle, když se spěchá, velké peníze. A to jsou ty peníze na budování infrastruktury vysokorychlostního internetu. To tady zatím v té debatě nezaznělo, i když mnozí zainteresovaní to vědí a zatím o tom poměrně cudně mlčeli.

  A teď k tomu pozměňujícímu návrhu k bodu D, který jsem podal, ke kterému hospodářský výbor k mému překvapení zaujal negativní stanovisko. Já tam upozorňuji na legislativní nejasnost v zákoně, která už platí, abych byl spravedlivý k panu ministru vnitra, nemá to souvislost se stávající navrženou změnou, kdy ten zákon uvádí "zpravidla zahrnuje poštovní podání". A i podle legislativních pravidel by neměla být slova, která nemají normativní povahu, obsahem zákona. Když si přeložíme, co znamená "zpravidla", tak já to chápu tak, že někdy ano a někdy ne. Ale co je to za zákon, který říká, že někdy ano, někdy ne? Jakou to má normativní povahu? Já bych požádal i pana ministra, protože si myslím, že jeho ministerstvo také podalo negativní stanovisko, když se to projednávalo v hospodářském výboru, aby to ještě zvážil a případně, pokud trvá na svém, aby nám vysvětlil, jak v tomto případě třeba ti, kteří dělají ten výklad, o kterém mluvil pan poslanec Kalousek, interpretují slovo "zpravidla" - vždycky, někdy, kdy někdy, v 70 %, v 60 %, kdy to ještě zpravidla je a kdy už to zpravidla není. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já jsem se přihlásil do rozpravy kvůli tomu, že na rozdíl od těch, kteří tady tak hezky diskutovali, co to je přílepek a co není, jsem před tím Ústavním soudem několikrát stál a odůvodňoval jsem, jak Poslanecká sněmovna přijímala ten který zákon a jestli ho považujeme nebo nepovažujeme za věc, která by se za přílepek dala označit. Já nevím, nakolik je potřeba v České poště řešit rychle to dělení státního podniku, ale v každém případě Poslanecká sněmovna je rozpočtový suverén, to není Ministerstvo financí, to není Ministerstvo vnitra, to není soud ani státní podniky. My jako rozpočtový suverén přece budeme za chviličku jednat o příjmech a výdajích státního rozpočtu a někteří se tady chovají tak, že čím více ponížíme státní podniky, které fungují v každé normální tržní ekonomice stejně jako soukromé podniky, tím líp.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak aby velký zastánce státních podniků pan místopředseda Filip nebyl tak rozčilený. Já jsem nevyhrožoval ani neříkal, že my něco podáme k Ústavnímu soudu. Abychom si rozuměli. Na rozdíl od minulé opozice, která tam běhala šestkrát za rok, když prohrála politické hlasování, my jsme to ještě nepoužili ani jednou za ty dva roky a ani o tom nemluvíme. Bavíme se normálně o zákoně.

  Já se omlouvám, možná mě pan místopředseda Filip poučí, ale ten zákon není zákonem o státním podniku Česká pošta lex specialis, který projednáváme, ke kterému navrhl někdo změnu obecného zákona o státním podniku. Ten zákon se jmenuje a je o něčem jiném. Není o státním podniku Česká pošta. Omlouvám se. Podívejte se - novela zákona o poštovních službách se jmenuje ten tisk 509. Ne o státním podniku Česká pošta. Takový zákon prostě dnes neprojednáváme.

  A když už jste, pane místopředsedo prostřednictvím jiného pana místopředsedy, zmínil Deutsche Post, tak byste nám mohl něco říct třeba o vlastnické struktuře Deutsche Post. A naším úmyslem není ponižovat státní podniky, jak jste chybně usoudil z mého vystoupení, ale nevytvářet neoprávněné výhody státním podnikům. A to je velký rozdíl. My chceme mít pokud možno stejné podmínky pro všechny na trhu bez ohledu na vlastníka. Takže my protestujeme proti tomu, pokud si myslíme, že se legislativně znevýhodňuje privátní sektor na úkor státního podniku, a nechceme, aby to bylo naopak. Nechceme - aby to bylo úplně jasné. A to, že to je přílepek, to prostě pravda je a může si někdo říkat, co chce.

  Já si vzpomínám na tu debatu zejména ve vládní koalici, jak tady vystupovali s tím, že proti přílepkům budou rozhodně bojovat. Já jsem pro. A dneska se to v tom hlasování ukáže, kdo to jenom říká a kdo skutečně, když se mu to hodí, tak zapomene. A navíc když ten návrh, o kterém mluvil pan ministr Mládek, je v běhu, tak žádné velké zdržení (předsedající upozorňuje na čas) nezpůsobíme. A jak jsem říkal, rozhodný den pro vznik podniku rozštěpením nemusí být 1. leden kalendářního roku, ale kterýkoli jiný den.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem chtěl, vážené kolegyně, kolegové, pouze poděkovat panu místopředsedovi Filipovi za tu interpretaci toho, co to ten přílepek je, či není. Já jako právník se s ním ztotožňuji kolem rozsahu, jenom jsem se sám neodvažoval, protože to je moje první volební období, vám tady dávat nějakou hlubší analýzu či interpretaci tohoto problému. Čili já plně stojím za interpretací pana místopředsedy a v tomto smyslu samozřejmě, pokud se to bude vykládat čistě formálně tak, jak to činí pan předseda Stanjura, tak přílepek bude vždycky všechno. Ale jak jsem říkal, ta věc je relativní a Ústavní soud ty věci vždycky posuzuje nejenom z hlediska formy, ale i té materie a té souvislosti mezi jednotlivými návrhy zákonů. A tady to bylo jasně řečeno. Samozřejmě že zákon o státních podnicích je obecný ve vztahu k zákonu o poštách. Takže v tomto smyslu ta souvislost obsahová je tady dohledatelná a nepochybně by k tomu mělo být - a podle mého soudu i bude - později při tom dalším legislativním procesu přihlíženo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem ještě neodpověděl kolegovi Bendovi vaším prostřednictvím na vyšetřovací komisi na poště. Pokud náš koaliční partner má oprávněný požadavek, že by ta komise mohla cosi zprůhlednit, tak já mu v tom přece nebudu bránit. To je přece normální standardní koaliční spolupráce.

  Také jste mě upozornil na jednu věc, za kterou se musím ODS omluvit. Včera servery proběhlo, že ODS je toxická strana. To jsem myslel pouze a jenom v případě předsedy té komise, a to proto, že jste měli ministry vnitra, kteří tu poštu měli pod sebou. Jinak ODS považuji za standardní demokratickou stranu.

  Co se týká těch ministrů vnitra za ODS. Ten odštěpný závod vznikl pod hlavičkou pošty v roce 2012. To já jsem ještě chodil po ministerských houbách a nemůžete po mně chtít, že bych za to tedy mohl. A od té doby je neustálý problém s in-housem, protože tehdy - já přesně nevím, kdo byl ministrem vnitra v 2012 a je to skoro jedno - tehdy byla obrovská ambice, aby tento podnik nebo tato část pošty řešila především segment IT pro stát, pro policii, pro hasiče - a to se do dneška děje. Na odštěpný závod byla navalena obrovská spousta práce, kterou nezvládal. Když jsem nastoupil, tak už jsme jenom hasili některé problémy, abychom byli schopni dočerpat. Připomenu třeba evropské peníze, omlouvám se. Chci připomenout např. projekt Střecha, společné IT systémy pro policii, hasiče, na které byly čerpány poměrně výrazně evropské fondy. A my nemáme ambici, kolegové z pravé části politického spektra, dělat konkurenci standardnímu tržnímu prostředí. To nemáme. Ale potřebujeme dodělat ty projekty, které tam jsou. Máme ambici dále dělat projekty pro policii, pro hasiče, pro resortní věci, pro stát. To si myslím, že je úkolem toho nového podniku, který by se měl odštěpit.

  Ústavní soud. Já bych nepředjímal jeho rozhodnutí, ale i kdyby náhodou tu část zákona zrušil, tak vliv na vznik toho státního podniku to nemá. Ten prostě vznikne a bude fungovat. Nemyslím si, že by tam měl být jakýkoli problém. Víte sami, že Ústavní soud neruší ty věci zpětně, alespoň takhle je naše právní pozice.

  Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Stanjurovi. No, 1. 1. tu ambici máme proto, že to je jednodušší - kvůli účetnictví a dalším věcem. Ale může to vzniknout kdykoli jindy. To máte pravdu, tady s vámi nemůžu než nesouhlasit.

  Já to za přílepek nepovažuji. Žádám Sněmovnu o to, aby toto schválila, z prostého důvodu. Když se některé firmy v rámci napadání in-house obracely na ÚOHS, tak i ÚOHS označoval toto řešení, tedy integrální součást České pošty, jako řešení dočasné a nevhodné. Proto se vydáváme touto cestou. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Pilný.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem položil otázku. Za odpověď poděkuji, budeme sledovat, jak stát nebude vstupovat do trhu. Já s tím souhlasím, že nemá vstupovat tam, kde trh funguje. Pokud princip bude zachován, tak určitě budeme ve shodě. Pane ministře, já bych jenom požádal o odpověď k negativnímu stanovisku, k tomu D, k tomu "zpravidla", když se vypouští, protože to mi přišlo skutečně ne jako politická, ale spíše věcná námitka s tím, že se těžko ti, kteří podle toho mají postupovat, vypořádávají s tím slovem zpravidla.

  Já dnes nechci zatěžovat debatu in-house řešením. Ale myslím si, že to není tak jednoduché říkat, že in-house řešení je to, co chceme. Rozumím tomu, že operaci, kterou chcete provést, uděláte proto, abyste jakoby zlegálnili nebo zvýšili jistotu, že to, čemu se říká in-house řešení, projde u ÚOHS. Ale my si musíme položit otázku, jestli to in-house řešení přináší to, co chceme. A na to není dneska čas. Na to není ani zákon, který dneska projednáváme, ale určitě debatu musíme vést, protože velmi často to funguje tak, že in-house něco zadáte, to znamená bez výběrového řízení, ale ti, kteří to dostanou, potom nakupují jednotlivé dílčí služby a subdodávky. A to se mi tedy jako princip, který se používá, nelíbí. Možná v nějakých drobnostech, ale pokud je ambice řešit velké softwarové, aplikační projekty in-house, tak mám prostě pochybnosti, jestli stát je ten pravý, který by to tak dělal, a jak in-house potom dopadne až ke konečnému řešení.

  Ale rozumím tomu, že to není otevřeno v tomto zákoně, obecná debata o in-house řešeních, která jsou legální, jsou podle legislativy, ale měli bychom vést debatu, kdy jsou vhodná a kdy ne. Na takovou debatu se určitě těším a do debaty určitě přispějeme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. S přednostním právem potom pan zpravodaj.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem určitě nechtěl u tohoto zákona, kde se jedná o poštovní služby, otevírat otázku vysokorychlostního připojení a internetového financování. Nicméně se musím vyjádřit k tomu, co tady bylo řečeno. Podpora 14 mld. je z operačního programu Evropské unie, která zcela evidentně, a bude to asi řešit Evropská unie, nedovoluje výstavbu sítí, které slouží veřejné nebo státní správě. To je první problém, který tam je.

  A druhý problém. Pokud by na bílých místech nebo jinde byly tyto peníze využívány tak, že optické sítě budou využívány dalšími uživateli, tak se dostáváme do pozice, kterou už jsme tady měli, a to je Český Telecom. Ten přesně v téhle situaci stál. Já jsem byl tehdy předseda představenstva. Docházelo k tomu, že byla výrazně omezována práva alternativních operátorů. Samozřejmě to byl i velký prostor pro nějaké pokoutní manévry, jak se k těmto sítím dostat.

  Omlouvám se, je to jenom v rámci faktické poznámky k tomu, co tady bylo řečeno. Já jsem tento problém otevírat nechtěl, bude řešen i na hospodářském výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Máte slovo.

 • Poslanec Jiří Valenta: Dámy a pánové, já musím říci, že pozměňovací návrh pana poslance Stupčuka podpořím. Rozhodl jsem se k tomu po zralé úvaze, i když jsem dlouho váhal. Ale současně musím oznámit panu ministru vnitra, že těch 14 mld. korun, které se mají, a víceméně všechno přede mnou již řekl pan předseda hospodářského výboru Pilný, a kdyby náhodou měly jít do stadia přerozdělování v nějakém odštěpném podniku České pošty, tak to jako podvýbor pro ICT, průmysl a eGovernment pod hospodářským výborem budeme bedlivě sledovat a využijeme veškeré možné nástroje, a to i za spolupráce s významnými profesními organizacemi. Prostě nemůžeme dopustit, aby ty peníze, jako se v této republice stalo již mnohokrát, šly tam, kam jít nemají, a aby se nerozplynuly zcela zbytečně. Je to opravdu obrovská suma.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment neeviduji již nikoho přihlášeného do rozpravy. V tom případě končím rozpravu. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodajů. Pan navrhovatel si bere slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě s omluvou ke kolegovi Stanjurovi, vaším prostřednictvím. Ta odpověď je, že si myslíme, že tím návrhem se ruší část transponované poštovní směrnice. To je ten hlavní důvod. Já vám k tomu dám nějaký kraťoulinký právní rozbor, abychom věděli, o čem se bavíme.

  Chtěl bych také poprosit vaším prostřednictvím pana kolegu Pilného, jestli by k otázce broadbandu, protože to dneska tady zní a rezonuje, byť to není asi základním předmětem dnešní debaty, jestli by nebylo možné svolat seminář, který by uspořádal hospodářský výbor. Já tam velice rád vyšlu naše specialisty. My se této otázce věnujeme velice dlouho a byli bychom rádi, aby poslanci detailně věděli, co nás k tomu vede. Prosím pěkně, není to o tom, že máme ambici přerozdělovat 14 mld. To není pravda! A nikdy to pravda nebyla! Máme jednu jedinou ambici, aby vysokorychlostní internet byl dostupný i v těch nejzazších místech České republiky. A jinak potřeba dobudování vysokorychlostního internetu - 14 mld. je jenom část částky. Privát bude muset investovat. A ideál, ke kterému směřujeme, je někde mezi 60 a 80 mld. Tam někde je to číslo, kde i privát bude muset přidat ruku k dílu. Já se pouze obávám, a teď se neurazte, že i v té Horní Dolní si lidé zaslouží mít vysokorychlostní internet přesto, že je tam velmi malý počet klientů na to, aby si nakoupili nějaké služby. To jsme chtěli zabezpečovat v rámci státního podniku. To je naše role. Naše role není bourat trh tam, kde funguje. Bohužel se kolem toho napsalo mnohé, řeklo mnohé. A já prosím poslance Parlamentu České republiky, které to zajímá, aby si nás vyslechli. Poprosím pana poslance Pilného, jestli by byl tak laskav a svolal k tomu velmi brzy dle svých časových možností zasedání hospodářského výboru. My tam přijdeme v plné síle a budeme naši pozici obhajovat.

  Jinak děkuji za debatu. Beru ji jako věcnou. Poprosím ještě jednou o to, aby návrh pana Stupčuka byl podpořen, ale je to na vaší zralé úvaze, kolegyně a kolegové. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní poprosím pana zpravodaje Valentu, jestli si chce vzít závěrečné slovo za hospodářský výbor. Prosím.

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi před samotným hlasováním o pozměňovacích návrzích a novele zákona jako celku velice stručnou rekapitulaci.

  Vládní návrh tohoto zákona byl poslancům doručen 3. června tohoto roku pod šifrou 509/0. Garančním výborem byl určen hospodářský výbor a dále byla tato novela přidělena k projednání výboru rozpočtovému a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V průběhu prvního čtení 17. června byl podán návrh na zamítnutí zákona, který podpořilo 27 poslanců, a tudíž tento návrh nebyl přijat. V průběhu druhého čtení 15. září byl přednesen také návrh na přerušení projednávání novely, avšak ani tento návrh nebyl Sněmovnou přijat. 3. září tohoto roku došlo k projednání garančním, tedy hospodářským výborem a zde bylo také hlasováno o podaných pozměňovacích návrzích. Ty byly čtyři, jak se o tom tady celou dobu bavíme, přičemž tři z nich pod písmeny A, B, C byly hospodářským výborem akceptovány, pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Stanjury garanční výbor naopak neschválil. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě než tak učiním, tak se zeptám, zda si nechce vzít závěrečné slovo pan poslanec Rykala za rozpočtový výbor a případně pan Horáček za výbor pro státní správu a regionální rozvoj. Není tomu tak? Není tomu tak. V tom případě skutečně přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji. Jak jste řekl, nejdříve bychom si měli odhlasovat proceduru a poté přistoupit ke čtyřem hlasováním o daných pozměňovacích návrzích. Na závěr bychom měli hlasovat o normě jako o celku. Takže nejdříve ta procedura. Procedura by se měla sestávat z individuálních hlasování o pozměňovacím návrhu A, B, C, D. Prosím vás, abyste teď zahájil hlasování o proceduře.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě bych to doplnil - a za páté budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 • Poslanec Jiří Valenta: Ano, ale to jsem řekl už předtím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury tak, jak byla přečtena, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 225, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo. S procedurou byl vysloven souhlas.

  Nyní tedy můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Eviduji žádost o odhlášení. Nejprve vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Valenta: Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A. (Předsedající: Vaše stanovisko?)

  Jak jsem nastínil, ještě bych vždycky řekl krátký obsah. (Námitky z pléna. Předsedající: Prosím.) Já ho pro jistotu samozřejmě ještě jednou řeknu. Obsahuje změnu přechodných ustanovení s tím, že dobíhající systém úhrad čistých nákladů ze stávajícího fondu bude zajištěn finančními prostředky ze státního rozpočtu v případech, kdy se ČTÚ nepodaří vymoci platby od poskytovatelů poštovních služeb majících povinnost do kompenzačního fondu přispívat. Po vymožení budou státní prostředky do státního rozpočtu vráceny. Stanovisko hospodářského výboru jako garančního je pozitivní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? Není zapnutý mikrofon. (Po zapnutí mikrofonu sděluje ministr: Negativní.) Dobře.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 226, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 106. Tento návrh byl zamítnut.

  Jinak pro pořádek, já vám to samozřejmě, pane zpravodaji, nemůžu zakázat, ale jinak všichni poslanci mají před sebou materiál, kde je obsaženo, čeho se jednotlivé pozměňovací návrhy týkají, takže je pouze na vás, jestli se rozhodnete je i nadále představovat. Prosím.

 • Poslanec Jiří Valenta: To samozřejmě vím, pane předsedající, ale myslím si, že při důležitosti této normy je nutno to zopakovat tak, aby každý věděl velice přesně, o čem hlasuje. (Předsedající: Prosím, pokračujte.)

  Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Ten se týká změny zákona o státním podniku a nově zavádí institut rozdělení státního podniku odštěpením.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování. (Povyk v sále.) Pardon. Omlouvám se, omlouvám se. Nejprve řekněte své stanovisko, pane zpravodaji. (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Předchozí hlasování považuji za zmatečné.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 228, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 95, proti 39. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jiří Valenta: Třetí hlasování bude o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Ten pouze zpřesňuje § 34 odst. 2 písmene c) tím, že jednoznačně stanoví, že ostatní čisté náklady nad stanovené finanční limity se nepovažují za takzvanou nespravedlivou finanční zátěž.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 229, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Jiří Valenta: Před posledním hlasováním bude hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Podstatou změny tohoto pozměňovacího návrhu je vypuštění slov, která byla do původního znění zákona doplněna při jeho novelizaci ke dni 1. 1. 2013 provedené zákonem č. 221/2012 Sb.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaše stanovisko? (Nesouhlasné.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 230, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 37, proti 108. Tento návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Jiří Valenta: Posledním hlasováním bude hlasování o celé novele jako o celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 509 a ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 231, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti 16. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu.

  Otevírám bod

  Předávám řízení schůze.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V tuto chvíli otevíráme další bod a to je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí.

  Podle § 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění zákona č. 166/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. ***

 • Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Vy jste to skoro všechno řekla za mě, takže je to poměrně jednoduché. Navrhuji, abychom přijali usnesení, které bude říkat za prvé: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru skládající se ze sedmi poslanců. Tento dovětek by tam být nemusel, alébrž je to již v zákoně, ale myslím, že je vhodné, aby byl v našem usnesení. A za druhé: Stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Všechny komise, které jsme zde zřídili ke kontrole, jsou podle zásady poměrného zastoupení a myslím, že bychom to neměli měnit. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji vám a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, zřízení této stálé komise je zakotveno v již citované novele zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Chtěl bych říci, že rozpočtový výbor svého času v předstihu schválil nebo ustavil podvýbor pro Finanční analytický útvar. Já budu navrhovat po zřízení této komise, aby ten podvýbor byl zrušen, protože nemá cenu, abychom měli duplicitně jak podvýbor, tak stálou komisi. Stálá komise má samozřejmě větší vážnost a větší důležitost než ten podvýbor. Také předpokládám, že řada členů, kteří pracovali, myslím tím poslanců, kteří pracovali v tomto podvýboru, se také stane i členy té komise. Takže ze svého pohledu samozřejmě doporučuji, abychom zřídili tuto komisi. A jak říkám, budu navrhovat, a věřím, že bude shoda, i mezi jednotlivými poslaneckými kluby o tom, abychom podvýbor rozpočtového výboru zrušili.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Klučka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl říct pouze jednu věc. Poprosil bych, abychom především zvažovali to, když ustavíme tuto komisi, kontrolní, stálou kontrolní komisi Parlamentu České republiky, ať taky zobrazíme rámec jejích pravomocí v kontrolní činnosti. Ať se zabýváme tím, co ten kontrolní orgán bude zpracovávat, bude kontrolovat, bude vyhodnocovat, případně metodicky i řešit. Je to zkušenost ze stálých kontrolních komisí současného období, které fungují, ať už Bezpečnostní informační služba, nebo Vojenské zpravodajství. Nově bude zřízena kontrolní komise pro Úřad pro zastupování státu, tak i kontrolní komise GIBS. Potýkáme se s nedostatečnými pravomocemi těchto kontrolních orgánů. Moc prosím, abychom zvažovali i tu druhou věc související s pravomocemi těchto komisí a s účinností a efektem práce. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dalším přihlášeným je pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a vážení pánové, souhlasím s oběma předřečníky. K panu poslanci Klučkovi vaším prostřednictvím snad jen doplnění. Obecný rámec stanoví zákon, který jsme tady schválili. Tam jsou pravidla toho, za jakých podmínek a jak může komise pro kontrolu Finančního analytického útvaru Ministerstva financí kontrolovat. Já jako předseda také jedné z komisí vím, že to zdaleka není jasné, ale to není věc, kterou jsme schopni vyřešit teď v tuto chvíli usnesením Poslanecké sněmovny. Myslím, že je to obecnější problém, nad kterým bychom se asi měli zamyslet.

  Ve vztahu ke kontrole tajných služeb připravuje tým kolem pana premiéra novelu zákona o tajných službách, resp. o kontrole tajných služeb, kde by se měla přesněji vymezit pravomoc jak kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny, tak případně případného dalšího kontrolního orgánu, který by měl vzniknout. Ale myslím, že to je téma, kterým bychom se měli zabývat. Jenom si úplně nejsem jistý, jestli je to na půdu bezpečnostního výboru, nebo více ústavněprávního výboru. Tady se obracím možná na předsedu ústavněprávního výboru pana kolegu Tejce, že je opravdu trochu problém, že kompetence těchto jednotlivých kontrolních orgánů nejsou zcela vyjasněny. Různé státní orgány, se kterými jednají, se k nim chovají různým způsobem. Někdo vyhovuje víc, někdo méně a asi by bylo rozumné, abychom nějakou obecnější úpravu, když už máme v jednacím řádu upravenu celou řadu věcí velmi detailně, tak abychom obecnější úpravu těchto kontrolních orgánů ještě zvážili. Ale není to věc, kterou jsme schopni vyřešit teď tady usnesením.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím a nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se, předpokládám, přihlásí ještě pan poslanec Benda, do podrobné rozpravy, aby se přihlásil ke svému návrhu usnesení. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Já už jsem ten návrh přednesl v obecné rozpravě. Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi pro kontrolu Finančního analytického útvaru v počtu sedmi členů, protože tady vznikl spor. To neurčujeme my, to je, sedm členů je napsáno již v zákoně. To dávám do usnesení jenom pro jistotu, abychom to věděli. Nemáme žádnou možnost volby. Zákon říká sedm členů. A za druhé stanoví, že komise je volena na základě poměrného zastoupení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  V tuto chvíli zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 232, přihlášeno je 123 přítomných, pro 119, (proti 0). Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

  Chápu, že musíme vyhlásit lhůtu, ale jsme mimo rozpravu. Vy nemáte přednostní právo, pane poslanče (Bendo), takže jsme trošku v problému, měl jste to možná udělat v té rozpravě. Pan vicepremiér Bělobrádek. (Poslanec Benda ze sálu: Já se hlásím jako místopředseda poslaneckého klubu.) Dobře, takže poprosím pana poslance Bendu.

 • Poslanec Marek Benda: Zneužiji toho, že tady není pan poslanec Stanjura, tím pádem jsem místopředsedou klubu, mám právo přednostního vystoupení a jménem volební komise bych chtěl vyhlásit lhůtu na nominaci do tohoto orgánu do pondělí 13 hodin.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane poslanče, můžu ještě jednou poprosit, omlouvám se, abyste znovu vyhlásil přesně termín, protože jste byl velmi rychlý, omlouvám se.

 • Poslanec Marek Benda: Do pondělí 5. 10. do 13 hodin. Abychom byli schopni příští týden to provést.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji vám za upřesnění. Končím projednávání bodu 216 a pokračujeme dalším bodem programu a to je bod

  A nyní již předávám slovo panu ministru vnitra, který předložený návrh zákona přednese z pověření vlády. Prosím, máte slovo. ***

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a katastrální zákon, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 454.

  Účelem navrhované novelizace zákonů o územně správních celcích jsou zejména tři okruhy otázek: První okruh je právní úprava tzv. územních anomálií, např. sporných hranic obcí, za druhé novelizace v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a za třetí úprava činnosti výborů pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostních menšin. Jde o úkol vyplývající z usnesení vlády č. 455 ze dne 16. června 2014. Kromě shora uvedených tří hlavních okruhů obsahuje návrh také některé dílčí změny převážně technického charakteru, jejichž cílem je odstranění některých problematických nejasností, které v současné praxi činí problémy.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 454/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Petrů, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrh odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se touto materií zabýval na své schůzi 10. června letošního roku a na 25. schůzi dal doporučení Poslanecké sněmovně, sněmovní tisk č. 454, projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Pan zpravodaj. Ne. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan zpravodaj. Prosím.

 • Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážená paní předsedající, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 2490, který znamená pouze legislativně technické úpravy, které byly Ministerstvem vnitra projednány a odsouhlaseny. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a vzhledem k tomu, že se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Uzavírám projednávání tohoto bodu.

  Nyní přikročíme k projednávání bodu

  Tento bod byl přerušen ve středu 15. 9. po úvodních slovech, rozprava nebyla otevřena, tudíž obecnou rozpravu v tuto chvíli otevírám. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Pan zpravodaj poslanec Michal Kučera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Rozprava byla ukončena během mé zpravodajské zprávy, takže já bych ji s dovolením řekl celou.

  My tu samozřejmě projednáváme novelu zákona o podpoře malého a středního podnikání, tedy vládní návrh novely zákona, kterým se vyčleňuje z agentury CzechInvest ta část, která se zabývá administrací čerpání evropských fondů. Rozdělení CzechInvestu na dvě části, tedy na část věnující se podpoře příchodu zahraničních investic do České republiky a na část věnující se administraci strukturálních fondů - to téma se tady objevuje již mnoho let, v podstatě od doby vstupu České republiky do Evropské unie. Já si kladu otázku, zda není lépe jít cestou sloučení obou agentur, tzn. agentury CzechTrade, tedy podpory obchodu, a CzechInvestu, tedy podpory investic, a z toho vyčlenit administraci fondu z této sloučené agentury. Pokud vím, taková aktivita se tady už objevila, došlo však pouze k prvnímu kroku, a to je spojení, tuším, zahraniční sítě obou agentur. Současná vláda však v dalších krocích vedoucích k sloučení těchto agentur, pokud vím, pokračovat nechce.

  Vyčlenění administrace fondů mimo CzechInvest si však vynucuje Evropská komise, která trvá na tom, že fondy musí administrovat státní orgán, tedy ministerstvo nebo podřízená organizace, která podléhá zákonu o státní službě. Vládní návrh tedy znamená, že se nejjednodušší možnou cestou, tedy delimitací, oddělí z agentury CzechInvest všechny agendy, včetně zaměstnanců, které se týkají administrace fondů, a vznikne nová tzv. Agentura pro podnikání a inovace. Účinnost zákona, a tedy fakticky vznik agentury, je předpokládána k 1. 1. 2016.

  Vládnímu návrhu je možno vytknout řadu věcných položek. Za prvé je to časové prodlení. Agentura začne fungovat až od začátku roku 2106, což je pozdě, tento problém měl být řešen dříve. Vláda funguje už více než rok a půl a teprve nyní přichází tento návrh do Sněmovny. Přitom nová agentura má administrovat čerpání fondů v programovacím období 2014 až 2020, tedy podle mne reálně začne administrovat čerpání v polovině plánovacího období.

  Chtěl bych také upozornit na nevhodně zvolený název agentury. Vedle české agentury pro podporu podnikání CzechTrade a agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest budeme mít ještě Agenturu pro podnikání a inovace. Pro běžného podnikatele je to naprosto nenávodné a nesrozumitelné, čemu se vlastně která agentura věnuje či bude věnovat. Chtěl bych upozornit, že i v samotném návrhu novely si asi nechtěně předkladatel v článku 1 odst. 3 přejmenoval českou agenturu pro podporu obchodu CzechTrade na českou agenturu pro podporu podnikání CzechTrade, takže jak vidět, i předkladatel v tom nemá úplně jasno, jak se která agentura vlastně jmenuje. V důvodové zprávě totiž o této změně není žádná zmínka ani v obecné, ani ve zvláštní části.

  Tolik k mé úvodní zprávě. Věřím, že tato témata budou prodiskutována ve výboru, protože si myslím, že podnikatelské prostředí by mělo jít cestou zjednodušování, nikoli zesložiťování, a tato věc si zaslouží celkem důkladnou debatu, protože administrace strukturálních fondů je samozřejmě pro české podnikatelské prostředí naprosto zásadní.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, prosím, máte slovo. ***

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi ještě několik vysvětlujících slov, zejména vzhledem k tomu, že debata je rozdělena na dvě části, což nikdy není úplně šťastné.

  K tomu, co tady říkal zpravodaj o slučování CzechTradu a CzechInvestu, že by to bylo lepší. Já bych chtěl jenom vysvětlit, že jeden z mých předchůdců, pan ministr Kuba, udělal tu operaci trochu jinak, než je všeobecně vnímáno. On totiž udělal to, že vzal zahraniční sítě jak CzechTradu, tak CzechInvestu a převedl je přímo pod ministerstvo. On je tak trochu postátnil a udělal si paralelní síť, se kterou si ve světě nevěděli rady, protože ve světě to umí tak, že od státní sítě je Ministerstvo zahraničních věcí, a pokud chce byznys, tak si udělá nějakou jinou agenturu, často to dělají i hospodářské komory, nemusí to být nutně ani pod přímým vlivem státu. A my jsme se vrátili k tomuto normálnímu modelu, že ta síť se odstátnila a byla převedena zpět jak na CzechTrade, tak na CzechInvest. A to, jestli se ty instituce spojují, je čistě na politické debatě. Já osobně si myslím, že nemají být společně, protože investice jsou dostupné a má smysl mít pobočky asi tak na sedmi místech, kdežto obchod je ve světě, proto CzechInvest má sedm zahraničních poboček a CzechTrade asi 50. To je k této věci.

  Pak ta věc, že jdeme pozdě a proč to musí být. Dlouhou dobu to vypadalo totiž tak, že to vysvětlíme Komisi a že CzechInvest bude fungovat - ta část, ta divize, která se zabývá investicemi, zůstane pod zákoníkem práce a ti, co dělají evropské fondy, půjdou pod služební zákon. Po dlouhé debatě se někdy teprve na jaře ukázalo, že to opravdu tak nepůjde a že musí být sekce, která dělá fondy, pod služebním zákonem. Zároveň bych chtěl říci, proč tedy nepřejde, resp. následuje logický dotaz, proč by tam nemohl být i zbytek CzechInvestu. Nemohl, protože úkolem té sekce, té části CzechInvestu, která dělá zahraniční investice, je, aby byl v nelehké pozici prostředníka mezi byznysem, musí jednat s potenciálními investory a musí zároveň jednat se státní správou. Čili my tam potřebujeme pružnější situaci, nikoliv úplně státní úředníky, ale jakési prostředníky mezi byznysovou sférou a státními úřady. Proto by měl CzechInvest zůstat pod zákoníkem práce a proto děláme tuto operaci. A chtěl bych jenom poprosit o propuštění do dalšího čtení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana zpravodaje, zda má - nemá zájem o závěrečná slova. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme k hlasování. Dříve než ho zahájím, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

  Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Pardon. Zahajuji hlasování a prosím teď, abyste hlasovali. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 233, do kterého je přihlášeno 78 přítomných, pro 76. Konstatuji, že návrh byl přijat, a tudíž tímto tiskem se bude zabývat hospodářský výbor jako garanční výbor.

  Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Není tomu tak, takže v tomto případě konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, a končím projednávání tohoto bodu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, návrh zákona, který máte před sebou, vláda předkládá za účelem posílení a zefektivnění systému podpory poskytované Státním fondem kinematografie. Dovolte mi krátce okomentovat, jak by mělo být tohoto účelu dosaženo.

  Státní fond kinematografie poskytuje finanční prostředky ve dvou schématech, a to formou podpory kinematografie, resp. kulturních projektů z oblasti kinematografie, a formou podpory filmového průmyslu prostřednictvím filmových pobídek. V současné době je činnost fondu a podpora kinematografie financována především z vlastní činnosti a tzv. parafiskálních poplatků od soukromých subjektů, které mají svou obchodní činnost založenu na využívání audiovizuálních děl. Podpora prostřednictvím filmových pobídek je financována ze státního rozpočtu. Zásadní změnou navrhované právní úpravy je vytvoření nového stabilního zdroje podpory kinematografie, a to participace státního rozpočtu. Navrhuje se, aby ze státního rozpočtu byla na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován. Podpora bude určena zejména na vývoj a výrobu českého kinematografického díla, dále pak podporu kin, propagaci české kinematografie v ČR i v zahraničí nebo výchovu filmového diváka.

  Další zásadní změny se týkají samotného procesu poskytování podpory z prostředků fondu a rovněž upravují schéma poskytování filmových pobídek. Předkládaná novela činí dosavadní systém poskytování filmových pobídek efektivnější v tom smyslu, že žadatel o filmovou pobídku může podat žádost kdykoliv během fiskálního roku, nikoliv tedy pouze jednou v roce, jak tomu bylo dosud. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům potenciálních investorů, rozumějme zahraničních produkcí.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Komárek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já si myslím, že to je velice významný zákon, který může podpořit naši kinematografii. Pan ministr ho uvedl naprosto precizně.

  Já řeknu pár poznámek. Podle mě skutečně naše kinematografie potřebuje o něco víc peněz nejen proto, abychom měli slušné rodinné komedie, ale aby naše filmy zase sbíraly ocenění na prestižních festivalech. Je to jedna z nejlepších reklam pro naši zemi. Dobrý film dneska dělá něco podobného jako dobrý sportovec. Takový svět prostě je.

  Druhá věc. Zákon by měl přispět i s naší pomocí, řekněme, v procesu práce na něm k tomu, aby přidělování peněz na kinematografii bylo co nejtransparentnější. Jak všichni víme, řada tvůrců si dnes stěžuje na to, že dostávají jen někteří, ti vyvolení, někteří jsou zase na černé listině. Skutečně nikdy nelze dosáhnout toho, aby byly veřejné peníze rozdělovány zcela spravedlivě, ale myslím, že tento zákon může být i nástrojem k tomu, aby byly rozdělovány co nejspravedlivěji. Čili já se budu pokoušet a prosím vás o totéž, abychom zachovali ten zákon v co nejtransparentnější podobě. Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ano, pan poslanec Procházka.

 • Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo. Především jde o Státní fond kinematografie, který spíše patří pod Ministerstvo kultury a myslím si pod školský výbor. Takže já bych navrhoval, aby garanční výbor byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Nyní se tedy s tímto návrhem vypořádáme hlasováním. Ještě pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Martin Komárek: Já osobně proti tomu nemám žádných výhrad. Samozřejmě ale s tím, že bych byl rád a navrhnu to, aby pokud bude schválen kulturní výbor, mohu-li to říci takto zkratkou, jako výbor garanční, aby byl, a prosím o to, přidělen tento zákon našemu výboru jako negarančnímu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Já s tímto navrženým postupem také souhlasím. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se tedy hlasováním vypořádáme s návrhem pana poslance Procházky, aby garančním výborem byl školský výbor. Dříve než zahájím hlasování, znovu vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se zaregistrovali svými kartami.

  Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby garančním výborem tohoto tisku byl školský výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 234, přihlášeno 89 přítomných, pro 87. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako garančnímu výboru.

  Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale z pléna padl návrh pana poslance Komárka, aby dalším výborem k projednání byl volební výbor.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 235, přihlášeno 90 přítomných, pro 85, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako dalšímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

  Dalším bodem k projednání je bod

  Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 19. června tohoto roku na 29. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava.

  Táži se pana ministra, zda má zájem o vystoupení. Není tomu tak. Pan zpravodaj ano. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, nebudu vystupovat jako zpravodaj, ale jako poslanec. Ne tedy přímo zpravodaj. (Připomínky ze sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ne, je otevřená rozprava a má přednostní právo jako zpravodaj. (Další připomínky.) Ano, pravda, takže pane poslanče, tak potom se budete muset přihlásit do pořadí.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji kolegům za upozornění.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, důvodem navrhovaného zákona je umožnit správci daně mít účinné nástroje k prokázání existence příjmu a majetku, která neodpovídá příjmům uvedeným v daňovém přiznání. Zákon zároveň upravuje nové instituty umožňující efektivní odhalení zatajených či nezdaňovaných příjmů.

  Přestože na zákon čekáme mnoho let a já sám tento zákon podporuji, mám několik výhrad, se kterými vás chci seznámit. Zejména jsem přesvědčen, že je chybou, že návrh zákona pouze respektuje standardní lhůtu pro stanovení daně podle daňového řádu, která činí tři roky, maximálně deset let. Tím je řečeno, že za zdaňovací období, za které lhůta pro stanovení daně již uplynula, nebude možné daň stanovit. Tady se shoduji s názorem pana prezidenta Miloše Zemana, který upozornil na to, že by měl zákon směřovat i do minulosti, protože majetek je kumulativní veličina a je nutno přihlédnout k co největšímu časovému horizontu.

  Druhou výhradou jsou penalizační sazby. Bylo by vhodné tyto sazby zvýšit. Připomínek mám více, ale tyto dvě jsou základní. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana poslance Karamazova. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, leží před námi další návrh zákona z dílny těch, které bychom mohli souhrnně označit jako šikanózní. K velkému množství již dosud existujících nástrojů, jak zajistit a stanovit daň, se nově navrhuje zavést tzv. výzvu k prokázání příjmů. Pokud správce daně bude mít pochybnosti, že příjmy poplatníka neodpovídají nárůstu jeho jmění nebo spotřeby, a dojde k závěru, že tento rozdíl činí více jak sedm milionů, vyzve poplatníka, aby vznik a původ svých příjmů prokázal. V opačném případě mu hrozí stanovení daně podle pomůcek a následné penále. Již z těchto jen základních informací je zřejmé, že výzva k prokázání příjmů může pro daňové poplatníky znamenat závažný zásah do jejich činnosti. Na straně druhé ovšem žádná odpovědnost správce daně za využívání tohoto nástroje neexistuje. S trochou nadsázky kdykoliv se správce daně rozhodne, že si podnikatel XY postavil nový dům, ač by si podle správce daně měl koupit spíše menší byt, vyzve jej, aby prokázal, za co si tento dům pořídil. Pokud přitom správce daně žádný nesoulad nezjistí, nestane se vůbec nic. Své výzvy bude podávat vesele dál, ale podnikateli XY už ovšem strávený čas nikdo nenahradí. Strávený čas, který místo otravných žádostí mohl trávit rozvojem svého podnikání.

  K povinnosti podat výzvu k prokázání svých příjmů nemusí přitom správce daně vést jen více či méně důvodné pochybnosti, nýbrž i důvody zcela jiné. Stačí si vzpomenout na případ živnostnice, která přednedávnem ve večerním pořadu České televize nesouhlasila se zavedením elektronické evidence tržeb. Ráno se nestačila ani probudit, a už měla v obchodě kontrolu. Je poněkud smutné vidět, jak rychle dokáže státní aparát působit represivně a jak pomalu při všem, kdy výjimečně občan stát o něco žádá.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona představuje jeden z dalších mnoha bičů, které už dnes stát na daňové poplatníky má. Netvařme se přitom, že stát prostředky, jak zajistit férové odvádění danění, nemá. Pouze příkladem stačí zmínit právní úpravu daňových trestných činů a na ně navazující oprávnění vyplývající z trestního řádu, stanovení lhůty pro stanovení daně či mnohé další formy různých oznámení a prohlášení obsažené v daňových předpisech. Z tohoto důvodu je pro mě nepřijatelné, abychom jakkoliv dále rozšiřovali ingerence státu do této oblasti. Spíše bychom se měli zaměřit na to, aby náš daňový systém motivoval občany k řádnému plnění povinností. A to nikoliv formou zbytečných represí.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Votava, poté se připraví pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, nebudu hovořit o tom, co jsem už uváděl ve své zpravodajské zprávě. Chtěl bych pouze zdůraznit, že ano, toto je jeden z nejdůležitějších zákonů vládní koalice a společně s připravovaným zákonem o elektronické evidenci tržeb také tvoří jeden z významných pilířů programového prohlášení vlády. Je samozřejmě i prioritou sociální demokracie. A už vůbec si nemyslím, že by to měl být nějaký zákon šikanózní, jak někteří kolegové - zrovna můj předřečník - tady neustále zdůrazňují.

  Možná je dobré se podívat trochu do historie legislativních pokusů zavést majetková přiznání v České republice. Je to určitě cesta dlouhá a jistě i velmi poučná. Málokdo si například dnes vzpomene, že systém přiznávání byl v minulosti v našem právním řádu kodifikován, ač to byla novela zákona o správě daní a poplatků z roku 1992, s povinností podat přiznání k majetku nad 1 mil. korun, nejdříve s účinností od 1. 1. 1993, pak se to postupně odsouvalo do roku 1995, aby nakonec tato povinnost byla v roce 1994 Klausovou vládou zcela zrušena.

  Byly to i návrhy menšinové vlády sociální demokracie z roku 1999 a 2001. Oba tyto návrhy byly ovšem Poslaneckou sněmovnou zamítnuty. V praktické rovině byly postaveny tak, že první majetkové přiznání vytvoří bázi, vůči které se budou poměřovat přírůstky majetku poplatníků v dalších letech.

  Byl to také návrh sociální demokracie z roku 2003, předložený Ministerstvem financí do připomínkového řízení. Podle něj se na základě majetkových přiznání měla prokazovat legálnost nabytí celého majetku, a to dokonce s přesahem do doby deseti let před nabytím účinnosti tohoto zákona. Ten však nenašel pochopení ani u koaličních partnerů KDU-ČSL a tehdejší Unie svobody - DEU a byl nakonec také opuštěn.

  Mohl bych tak pokračovat dále, dalšími poslaneckými návrhy. Vím, že i Komunistická strana Čech a Moravy v tomto určité pokusy také dělala.

  Návrh konceptu zákona, který je předkládán současnou vládou, se výrazným způsobem odlišuje od těch předchozích návrhů. Není to plošné řešení, ale bylo vybráno ze dvou cest přístupu. Jednak se uvažovalo o soudní cestě a poté o daňové cestě. Nakonec se Ministerstvo financí rozhodlo pro cestu druhou, to znamená takzvanou cestu daňovou. Znamená to, že místo konfiskace majetku, který by pocházel buď přímo, či nepřímo z nelegálních, a tedy i nezdaněných příjmů, zákon počítá se zdaněním těchto neprokázaných příjmů včetně určité sankce. Neznamená to tedy, že povinnost prokazovat své příjmy budou mít všichni poplatníci, to už jsem vzpomenul, že to není plošné majetkové přiznání, ale pouze ti, u kterých správce daně zjistí významný rozdíl mezi jejich jměním a tím, co vykazovali ve svých daňových přiznáních, a pokud je tento rozdíl větší než 7 mil. Kč. Tady došlo k určitému kompromisu. My jsme navrhovali, teď mluvím za sociální demokracii, aby ta hranice byla 5 mil. Kč, Ministerstvo financí navrhovalo 10 mil. Kč. Shodli jsme se tedy nakonec koaličně na tom, že to bude 7 mil. Kč. Je to samozřejmě otázka k diskusi.

  Pokud poplatník nebude schopen prokázat své příjmy, ze kterých nabyl svůj majetek, pak tedy penále bude vyměřeno ve výši 50 % vyměřené daně, ale může dosáhnout až 70 % vyměřené daně, a to v případě, že poplatník nebude s finanční správou spolupracovat. Případný trestněprávní postih tím samozřejmě dotčen není. Navrhuje se také zvýšení horní hranice trestní sazby odnětí svobody za trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, a to z jednoho roku na léta tři.

  Já bych chtěl připomenout a upozornit ještě na některé věci právě v souvislosti s touto zákonnou úpravou. Určitě bude třeba o nich diskutovat a možná si některé vyjasnit a třeba i upravit. To je samozřejmě úkolem nejen výboru, kterému bude přikázán, ale i ve Sněmovně bude možné o tom ještě dále diskutovat.

  Podle mého názoru musí být výrazně posílena stránka postavení a chci zdůraznit i odměňování. Musí být posílena stránka odbornosti a morální kvality správce daně. Tím neříkám, že jsou tam nemorální lidé, ale přece jenom to bude vyžadovat, aby i v tomto byly kvality správce daně zvýrazněny. Nedají se totiž vyloučit nejrůznější ataky a svody dotčených daňových poplatníků. Jde o poměrně náročný mechanismus prokazování původu majetku jak na poplatníka, který nese důkazní břemeno, tak na správce daně, a proto určitě bude nezbytné, aby tento proces byl v maximální možné míře detailně definován, popsán a legislativně upraven. Určitě se ještě shodneme možná na některých dalších úpravách, které by tento zákon nebo tato právní úprava vyžadovala. Jde o to, aby v procesu byl v co největší míře odstraněn subjektivní vliv v posuzování a rozhodování správce daně.

  Tento přístup určitě bude klást nároky na finanční správu, a to především v oblasti vyhledávací činnosti zaměřené na subjekty, které jsou vlastníky majetku, a přitom nejsou v řadě případů a nikdy ani nebyly poplatníky daně z příjmu. Na to bych chtěl také upozornit.

  Prezentovaným účelem návrhu zákona je posouzení správnosti daňového přiznání k dani z příjmů, nicméně považuji za nezbytné vyjasnit, zdokumentovat a upřesnit přesahy tohoto zákona i do jiných daňových okruhů, například do daně z přidané hodnoty, do sociálního a zdravotního pojištění, kterých se to určitě také bude týkat.

  Je vidět, že otázek je ještě řada. Já jsem samozřejmě pro to podpořit tento návrh. To jistě. Ale myslím si, že o některých věcech můžeme ještě diskutovat, i když a priori vidím, že opozice asi nebude mít zájem tento návrh podpořit. Nicméně si myslím, že je naší vstřícností o tom dále diskutovat.

  Musím také odmítnout to, že bude prověřován ze strany státu, jak často odpůrci argumentují, každý, a že tedy z každého se dělá sprostý podvodník, na každého se bude hledět jako na nějakého sprostého podezřelého. To je podle mne naprostý nesmysl. To musím jednoznačně odmítnout.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Poprosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za udělení slova. Dovolte, abych se také vyjádřil k předloženému zákonu, resp. k novelám jednotlivých zákonů, které bych hned v úvodu označil za neúčelné, zbytečné. Vládní koalice se tady jenom snaží vykonat jakousi předvolební vábničku na voliče.

  Co je vážné, tento návrh z legislativního jak obsahového tak formálního hlediska vykazuje velké nedostatky, pro které podle mého názoru není způsobilý, aby byl nadále projednáván. Já bych zde odkázal přímo na stanovisko Legislativní rady této vlády. V tomto návrhu se stanoví, že kromě dodatečného doměření daně je možno udělit poplatníkovi i penále ve výši 50 %, anebo pokud nebude poskytovat součinnost s finančním úřadem, udělit penále až do výše 100 %. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče, já eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po skončení rozpravy.

  Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Černoch, připraví se pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, paní místopředsedkyně, bylo zde zmíněno, že opozice nepodpoří tento návrh, tak já bych se jenom k tomu velmi rád vyjádřil, protože my tento návrh budeme podporovat. Myslíme si, že naopak by měl být více komplexnější, měl by být více rozšířenější, a tento návrh podpoříme.

  Zpětně jenom jedna taková věta. Pak kolega Votava, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, říkal, že toto je prioritní návrh vlády. A myslím si, že podle počtu zastoupení bych nechtěl vidět, jak vypadá neprioritní návrh. Ale to jen na okraj. Opravdu v rámci problematiky, tak Úsvit - národní koalice samozřejmě tento návrh, který si myslíme, že opravdu přinese právní jistotu v rámci výběru daní, tak podpoříme. Děkuji.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, v úvodu mi dovolte prostřednictvím paní předsedající říct panu zpravodaji, že ne celá opozice bude tento návrh vetovat nebo se k němu stavět odmítavě tak, jak to zmínil pan kolega poslanec Černoch. Takže já i sám za sebe a předpokládám, že celý poslanecký klub KSČM, bych chtěl říci, že my tento návrh vítáme a budeme ho nějakým způsobem podporovat.

  Zároveň bych řekl, že je chybou, že navrhovaná novela nesměřuje do odčerpávání nelegálního majetku, ale pouze na zdanění nepřiznaných příjmů. Majetek a jeho hodnota a výše slouží pouze správci daně něco jako pomocné kritérium. A odůvodňuje to předkladatel tím, že k odčerpávání nelegálního majetku je a bude i nadále nutné lépe využívat již existujících nástrojů, zejména z oboru trestního práva. Pokud by k tomu měla novela směřovat, tak by se jednalo o sankcionování pachatelů potenciálně trestné činnosti prostřednictvím daní. S tím lze částečně souhlasit, ale je třeba si uvědomit, že ponechat komukoli nelegálně nabytý majetek a díky jeho hodnotě provést pouze zdanění nepřiznaných příjmů znamená tento nelegálně nabytý majetek v podstatě legalizovat.

  Nástroje trestního práva musí jednoznačně prokázat, že majetek byl získán v rozporu se zákonem, a prokázat také úmysl pachatele trestný čin spáchat, což se bohužel ne vždy daří. (Hluk v sále.) Smyslem novely proto mělo být, aby osoba, u níž existuje důvodné podezření, že disponuje majetkem, který nemohla získat legální cestou, měla povinnost prokázat jeho nabytí a případně, když se tak neprokáže, měl by být zajištěn a je jedno... (Přerušuje řeč kvůli hluku v sále, zejména vpravo.) ... zda formou sankce, propadnutí majetku nebo zdaněním, které by bylo blízké hodnotě takového majetku. Já bych viděl optimálně 95 % a výše. Odkazovat pouze na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, u níž je implementační lhůta stanovena do 4. října 2016, je proto nedostačující. Problematika by měla být řešena komplexně, ale zejména radikálně.

  Novela pro podání výzvy k prokázání příjmů v § 38x navrhuje rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka hodnotu 7 mil. korun. Odůvodňuje to zásadou oficiality -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale poprosím Sněmovnu, aby se ztišila, abyste mohl dát pokračovat ve svém projevu, protože hladina hluku se podstatně zvýšila. Děkuji.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji vám, paní předsedající. Odůvodňuje to zásadou oficiality, aby kapacity správce daně nebyly v uvozovkách vyplýtvávány na méně významné případy, kde potenciální zkrácení daně nedosahuje tak vysoké míry společenské škodlivosti. Používá-li předkladatel již pojem společenské škodlivosti, tak je namístě srovnání s trestním právem. Nejvyšší míru společenské škodlivosti tam mají případy, kde škoda přesahuje 5 mil. korun, takže v tomto směru by asi měla být také stanovená tato částka, ne-li nižší.

  Dále je zde penále. Navrhované penále v § 38zb ve výši 50 % pro mě je nedostačující a nebude dostatečně účinné, aby odradilo každého od takového jednání. Proto by bylo lepší penále navýšit, kdy o procentech lze samozřejmě vést diskusi. Výsledkem musí být to, že porušovat daňovou povinnost se prostě nesmí nikdy a nikomu vyplácet.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, poslouchal jsem debatu nejen dnešní den, ale i v červenci. Dělal jsem si poznámky i u vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru. A pokud by chtěl přinést ty nejpádnější argumenty k tomu, že tento návrh zákona je nebezpečný a špatný, tak se mu to povedlo. Protože, jak jsem si poznamenal, i z jeho vystoupení vyplývá jakési nebezpečí ataků spojených s tímto zákonem na daňové poplatníky. (Poslanec Votava opravuje mimo mikrofon: Na finanční úředníky.) Na finanční úředníky. Mluvil o morální kvalitě správce daně. Mluvil o subjektivním vlivu -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, velice se vám omlouvám, ale opravdu slyším velký hluk, pak vám není rozumět. Prosím všechny kolegy, pokud si mají co říct, ať tak učiní v předsálí a neruší nás v jednání.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Budu mluvit hlasitěji a pomaleji. Takže mnoho těch argumentů skutečně potvrzuje, že tento zákon je špatně napsán, že to je zákon velmi sporný a nebezpečný.

  Pan kolega Votava mluvil o tom, že Česká strana sociálně demokratická navrhovala tu mez, odkdy se musí podat přiznání k majetku nad 5 mil., Ministerstvo financí navrhovalo 10 mil. Nakonec vládní návrh obsahuje částku 7 mil., tak nevím, jestli se to dělá jako na pražském trhu. Už to si myslím, že by mělo vzbudit pozornost.

  O co běží v tomto zákoně? Velmi precizně to zde zmínil pan kolega Plíšek. V okamžiku, kdy má finanční správa tzv. důvodné pochybnosti v uvozovkách, zda příjmy poplatníka odpovídají nárůstu jmění, a po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění by mohl přesáhnout 7 mil. korun, vyzve poplatníka k prokázání příjmů. Důkazní břemeno - a o tom mluvil pan kolega Plíšek - nebude ležet na správci daně, ale na poplatníkovi. To je obrovský průlom, velmi nebezpečné a je otázka, jak je to či není konformní i s Ústavou. Pokud finanční správa usoudí, že nedošlo k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, stanoví správce daň podle daňových podmínek. (Velký hluk v sále.) Mluvilo se tady o tom, že když daňový poplatník bude spolupracovat se správcem daně, tak penále bude 50 %, když nebude spolupracovat, bude 100 %. Je otázka vůbec institutu a jeho definování, co je spolupracování a co nespolupracování se správcem daně.

  Také, a o tom se tady moc nemluvilo, správce daně navíc poplatníka vyzve k podání prohlášení o majetku, pokud po předběžném posouzení dojde k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, přesáhne 10 mil. korun. To je taky obsaženo v návrhu tohoto zákona.

  Když jsem si pročítal důvodovou zprávu, tak ta důvodová zpráva tvrdí, že primárně není cílem návrhu vytvoření plošných pravidel, která by paušálně postihovala tzv. zdanění životního stylu. V zásadě má možná pravdu. Pouze předkladatel zamlčel, že vlastně záměrně nestanovuje žádná pravidla a záleží pouze na libovůli tzv. podezření správce daně.

  Myslím, že je dobré přesně odcitovat pasáž z důvodové zprávy ve vztahu k onomu podezření správce daně. Cituji z důvodové zprávy... (Odmlčuje se kvůli nepříjemnému hluku v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, chápu vaši odmlku. Doufám, že to pochopí i ostatní kolegové a ztiší se. Já ten hluk slyším zejména z levé části tohoto sálu. Prosím tedy kolegy, pokud si mají co sdělit, aby tak učinili v předsálí. ***

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně.

  Cituji z důvodové zprávy. Předpokládaná je tak vlastní aktivita správce daně využívající místního šetření i použití analytických vyhledávacích nástrojů monitorujících veřejné interní zdroje informací. Klíčová bude i spolupráce s dalšími orgány veřejné moci, zejména s orgány Policie České republiky, respektive jejími specializovanými útvary. Mimoto může správce daně využívat podnětů ze strany jiných orgánů veřejné moci nebo - a to pozor - ze strany veřejnosti. Předpokladem použitelnosti takového podnětu je jeho věrohodnost a přesvědčivost.

  Co je věrohodné a přesvědčivé, bude posuzovat zřejmě správce daně. O nezbytnosti morální kvality mluvil pan poslanec a předseda rozpočtového výboru pan Votava.

  Dámy a pánové, tímto mechanismem a fakticky libovůlí správce daně zde vzniká situace, kdy stačí jakýkoliv podnět, nějaká msta souseda nebo neúspěšného konkurenta v lásce a podobně, a správce daně započne posuzovat, zda majetek odpovídá, nebo neodpovídá příjmům. Fakticky, a to už zde také zaznělo, může jakéhokoliv poplatníka daně z hlediska důvěryhodnosti daně z příjmů fyzických osob úplně zlikvidovat. Tento zákon je možná takzvaně výhodný pro Finanční správu, to slovo hodně slyším z úst úředníků Ministerstva financí, ale je svým rozsahem možného zneužití fakticky symptomem jakéhosi finančně policejního státu se vším všudy. Ten, kdo tleská tomuto zákonu, a to ani prezidenta České republiky nevyjímaje, zároveň tleská institucím, které se dají kdykoliv zneužít. Záleží, kdo na koho ukáže.

  Mně to připadá, jako bychom se vraceli dlouho do minulosti, do nějakých 50. let, kdy se také postihovali ti, co vlastnili více, ti, na které mnozí udavači ukázali. Zavádět takovýto zákon proto považuji nejen za populistické, ale skutečně jako nebezpečné pro další vývoj naší země coby demokratické společnosti. Proto se připojuji i k návrhu pana kolegy Plíška na zamítnutí tohoto návrhu zákona hned v prvém čtení.

  Děkuji za pozornost. (V sále je velký hluk a neklid.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, neodpustím si reagovat na slova předřečníka pana kolegy Vilímce. Pane kolego Vilímče prostřednictvím paní předsedající, vy jste si trošku upravil má slova k obrazu svému. Já jsem neřekl, že budou úředníci Finanční správy atakovat poplatníky, ale já jsem řekl naopak, že samozřejmě, byl jste se mnou v rozpočtovém výboru delší dobu, oba dva známe Finanční správu a víme, jak to funguje z řad některých poplatníků, jak útočí na úředníky, moje vyjádření mělo být v tom smyslu, že ano, klade to nároky na morální předpoklady pro úředníky, aby odolávali právě těmto atakům. Má to i třeba souvislost s tím odměňováním. To prostě není nic špatného, co jsem řekl.

  Naopak vaše slova by se dala interpretovat, že Finanční správě vůbec nevěříte, že nemají předpoklady, a dáváte to do souvislosti s tímto návrhem zákona. Tak to určitě ne, pane kolego. (V sále je stále velký hluk!)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Beznosku, dalšího řádně přihlášeného do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, paní předsedající. Chci říci, že je potřeba tento zákon odmítnout, a to tak, že jednoznačně již v prvním čtení. Je to totiž zákon, který v podstatě výběrově dodaňuje některé poplatníky, jejichž výběr je buďto náhodný, bude zcela závislý na správci daně, na informaci, jaký způsob vyhledávací činnosti použije. A za třetí v naší republice opět akcentuje ty, kteří mají chuť své úspěšnější, řekněme i bohatší sousedy udávat. Nehledě k tomu, že je to zákon, který je na samé hranici ústavnosti, protože v pasáži, kdy se hovoří o dodatečném penále ve výši 50 a 100 %, existuje již z minulosti nález Ústavního soudu, který toto striktně zamítá. Z tohoto důvodu si myslím, že není možné tento zákon pustit dál.

  Co se týče retroaktivity, podívání se tři až deset let zpátky, samozřejmě to má vazbu na trestněprávní odpovědnost. Pokud si uvědomíte, že za poskytnutí nepravdivé informace může být poplatník trestán odnětím svobody a může se jednat o vysvětlování případů, ke kterým nejsou účty, a můžou být až několik let staré, pak toto naprosto odmítám. Považuji to za zcela bezprecedentní zásah do soukromí lidí. Tento zákon, který možná pro veřejnost líbivě vypadá, je opravdu paskvil, který bychom měli v prvém čtení zamítnout. Já budu rozhodně proti jeho přijetí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Benda.

 • Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane místopředsedo, kteří se za mými zády střídáte, páni ministři, dámy a pánové, já bych přece jenom taky přičinil pár poznámek k tomuto návrhu zákona. Já jsem nikdy nebyl příznivcem majetkových přiznání. Pokládám je za úplný nesmysl a jenom cestu k tomu, jak případně zavést dodatečné majetkové daně. Ale vnímal jsem snahu a vůli levice majetková přiznání jako výraz jejich, řekněme, lásky k závisti do společnosti vnést a nechat je tady fungovat. (V sále je veliký hluk a neklid.)

  Co ovšem pokládám za úplný nesmysl, je tento návrh zákona. To nejsou ani majetková přiznání. To bych ještě dokázal nějak skousnout, že každý, kdo má na něco, musí přiznat a bude se kontrolovat. Tohle je jenom návrh zákona pro práskače. To není nic jiného než návrh zákona pro žalobníčky, práskače, pro potvrzení naší národní povahy na někoho si zažalovat. Já to jinak prostě nedokážu vůbec pochopit. Já nevím, kolikrát kdo z vás měl styk s nějakým správcem daně. V dobách, kdy jsem nebyl ve Sněmovně, jsem měl styk se správcem daně. To rozhodně nejsou lidé, kteří chodí po ulicích a koukají se, jaké jste nabyl majetky, nebo jestli jste si koupil -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že přerušuji váš projev, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo rozumět, co říkáte. Prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Děkuji. To rozhodně nejsou lidé, kteří chodí po ulicích a sledují, jestli jste si koupil takovou, nebo onakou vilu, letadlo, nebo něco podobného. To jsou normální úředníci, kteří vás zdaňují a kteří budou fungovat jenom na základě udání, jinak to nebude. V tomto směru říkáme, že ten návrh je opravdu absolutně šikanózní. Nesouhlasím s tím, co říká pan zpravodaj, který říká, že to není šikanózní návrh. Tady nejsou žádná kritéria. Jestli šetří něco policie, ať šetří trestné činy, ale všechno ostatní bude jenom na tom, jestli je na mě nějaký soused - a já říkám, abych nevnesl do někoho pocit, že jsem já ve střetu zájmů, žádné majetky převyšující 10 mil. jsem nikdy neměl a předpokládám, že nikdy mít nebudu, ale je to jenom o tom, jestli je na mě naštvaný soused z ulice a nebo jestli se objeví nějaký drahý roztomilý fond nebo jiná nezisková organizace, jejichž cílem je chodit a žalovat po zemi na každého a všechno, které se zaměří zrovna na mou osobu nebo zrovna na osobu kohokoliv z jiných poslanců.

  Podle mého názoru je to fakt strašidelný omyl. Kdybyste zavedli čistá majetková přiznání, budu říkat "nedělejte to, obtěžujete". Ale takhle nejenom že obtěžujete, ale obtěžujete ještě jenom ty, na které si někdo zasedne, které někdo půjde prásknout. Upřímně řečeno dobře víme, že to přece v žádném případě fungovat nebude. Ti, co chtějí své majetky zakrýt, ať už je nabyli jakýmkoliv způsobem, ať už z trestné činnosti, nebo prostě jenom z toho, že něco nezdanili, což je také v nějakém rozsahu trestný čin, ale tito lidé to přece vždycky ukrýt umějí. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já se domnívám, že ta schůze se nebude přerušovat, ale ukončovat. A k tomu, abychom ji mohli ukončit, musíme hlasovat o vyřazení všech neprojednaných bodů. Děkuji.