• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji čtvrtý jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Rykala má náhradní kartu č. 11, pan poslanec Valenta hlasuje s kartou 17, pan poslanec Šincl s kartou č. 22 a já hlasuji s kartou č. 13.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam od 12 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Adamec od 13 hodin - zahraniční cesta, pan místopředseda Bartošek od 15 hodin - pracovní důvody, paní poslankyně Bebarová Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, pan poslanec Birke bez udání důvodu, pan poslanec Čihák - rodinné důvody, paní poslankyně Dobešová - pracovní důvody, pan poslanec Gabal - rodinné důvody, pan poslanec Huml - rodinné důvody, pan poslanec Kořenek - rodinné důvody, pan poslanec Kostřica - osobní důvody, pan poslanec Lank od 11 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Luzar od 15 hodin - osobní důvody, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Pleticha - pracovní důvody, pan poslanec Sedlář od 11 hodin do 23.59 - pracovní důvody, pan poslanec Skalický od 12 do 15 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Šincl - zahraniční cesta, pan poslanec Tureček - pracovní důvody, pan poslanec Váňa bez udání důvodu, pan poslanec Velebný - zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký - zdravotní důvody a pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

  Z členů vlády se omlouvají pan ministr Brabec - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Němeček od 17 hodin - bez udání důvodu, pan ministr Pelikán - pracovní důvody, pan ministr Ťok - pracovní důvody a paní ministryně Valachová - pracovní důvody. Tolik omluvy.

  Chtěl bych připomenout, že máme zařazeny body pevně v tomto pořadí: 159, 154, 13, 14, 68, 112, 121 a 66.

  Mám zde přihlášku pana poslance Kolovratníka. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré ráno. Navazuji na včerejší vypjaté jednání kolem volebního bodu. V tuto chvíli máme politickou dohodu a na jejím základě bych vás rád poprosil, abychom pevně zařadili jako první bod tohoto jednání nedokončený volební bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Sděluji, že jsme se dohodli na tom, že provedeme pouze ty, které jsou bez problému a bez diskuzí, to znamená jedna rezignace proti jedné nominaci v rámci jednotlivých klubů. Bude to otázka pěti minut. Děkuji.

  Ano, děkuji. Je to tedy bod 192 - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Zeptám se, zda je zde ještě někdo, kdo chce vystoupit k pořadu schůze. (Nikdo.) Pokud tedy nejsou další přihlášky, budeme hlasovat o jediném návrhu na změnu.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom jako první bod zařadili bod číslo 192. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 101, přihlášeno je 130, pro 121, proti jeden. Tento návrh byl přijat a otevírám tedy přerušený bod 192.

  Ještě než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, mám zde faktickou poznámku pana poslance Jaroslava Holíka. Dávám mu slovo. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení hosté, vážené kolegyně a kolegové. Včera jsem byl přihlášen řádně do diskuze. Bohužel dnes to padlo, takže mám dvě minuty na to, abych řekl, co mám na srdci.

  Všichni 30. dubna bez mé přítomnosti, protože jsem kladl věnce k pomníku k ukončení války v Ostravě, odhlasovali moje vyloučení ze všech výborů. Bylo to navrženo klubem Úsvit, kdy jsem byl členem tohoto klubu. Jistě vznikne otázka, proč k tomu došlo. Asi bych se musel dostat daleko dřív, do 9. února, kdy z tohoto klubu a z tohoto hnutí byli vyloučeni zakládající členové. A já jsem se dopustil toho nejhoršího zločinu... (Pískot z prostoru lavic klubu hnutí Úsvit.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, aby kolegové tady nepískali. Pokud se to bude opakovat, přeruším jednání Sněmovny. Mám skoro pocit, že to je na jednání mandátového a imunitního výboru.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Já jsem toto vyloučení nepodpořil a jako trest jsem byl z těchto výborů vyloučen.

  Jenom tedy malinko o mně. Mám vystudovanou chemii, od 20 let se věnuji zpracování odpadů. Patřím asi k jedněm z největších odborníků v republice, pravidelně jsem byl zván na světovou konferenci v Bruselu ETRA, kde byly čteny moje práce. Mám některé práce patentované.

  To, že jsem byl vyloučen, beru jako poměrně újmu, dnes toto samozřejmě můžeme napravit. Zvažte tedy, jestli tam budu užitečnější v tomto výboru já -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Čas, pane kolego.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Řekl jsem, že jsem byl řádně přihlášen.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ale jste přihlášen k technické nebo faktické poznámce, tak mi to ukazuje systém - dvě minuty.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Dobře. V tom případě je asi těžko co říkat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Pilného.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, mám jednoduchý dotaz. Chápu, že když se vypustí z tabulky jeden sloupec, tak přepočítávání dopadne jinak, to je otázka nějaké metodiky. Ale chtěl bych se zeptat na toto: Každý poslanec podle jednacího řádu má právo být účasten jednání ve výborech a být členem výboru. Ptám se, jak může nezařazený poslanec toto právo uplatnit. Jediný způsob, který jednací řád zná, je, že přeběhne do nějakého klubu a pak může toto právo uplatnit. Musím tedy konstatovat, že pokud neexistuje jiná cesta, tak jednací řád je založen na tom, aby podporoval přeběhlíky. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Dámy a pánové, omlouvám se, snad to už teď dokončím.

  Podotýkám, byť jako vyloučený člen, pravidelně dál docházím do výboru životního prostředí jako host a rád bych možná vyzval některé z kolegů z tohoto výboru, aby řekli, jestli jsem aktivní, jestli jsem přínosem, nebo nejsem. A jinak bych vás všechny opět požádal: zvažte, jestli nová nominace bude lepší než ta moje. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Ještě tedy přednostní právo pana předsedy klubu Úsvit.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já samozřejmě chápu kolegu Fiedlera, protože to, co zde zaznělo, je, musím říct úplně zcela naplno, nehorázná lež. Nehorázná lež, to, co zde řekl pan kolega Jaroslav Holík. Nechci se k tomu dál vracet. Myslím si, že Sněmovna má na pořadu jiné věci, než abychom tady rozebírali postupy a to, co zde zaznívá. Ale musím se proti tomu ohradit, protože tímto způsobem napadat klub mé strany Úsvit je, myslím si, opravdu nemístné.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jednou faktická poznámka pana poslance Jaroslava Holíka. Za prvé faktická poznámka má přednost, takže vás musím vyzvat, abyste ji uplatnil. Ale skutečně prosím kolegy z bývalého jednoho klubu, aby pokud možno nezatěžovali Poslaneckou sněmovnu interními spory. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Dámy a pánové, teď to bude už bez dalšího oslovení. Mám dostatek důkazů písemně, jak tomu bylo. Nerad bych používal silná slova. Ano, někdo tady lže, ale já to nejsem. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kolovratník, prosím. Prosím, pane poslanče, abyste nás tedy seznámil s tím, jak budeme dále postupovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. A já jsem slíbil pět minut. Ten můj slib nebude dodržen. Pokusím se proto udělat maximum.

  Snad k několika těm předchozím vystoupením. Ono to k těm volebním bodům patří, ale prosím, kolegové, ne v tuto chvíli. Je to debata o tom, jak zacházet s nezařazenými poslanci, jak zacházet s jednacím a volebním řádem Sněmovny, a ten je v tuto chvíli jasný. Zaprvé my asi tady na Sněmovně nevyřešíme, jak a proč se rozpadl klub hnutí Úsvit. Můžeme pracovat s tím, jak zacházet s těmi nezařazenými poslanci. Teoreticky můžeme měnit jednací řád, ale dneska je to tak, jak to je.

  To, co jsme po politické dohodě vedení Sněmovny a předsedů klubů dojednali na tuto chvíli, je provedení čtyř rezignací a následně proti nim nových nominací do jednotlivých výborů. A jak jsem řekl, jsou to nekonfliktní momenty, kdy jeden klub navrhuje v rámci svého klubu jedno jméno proti jednomu. Pokud budete, pane předsedající, vy a Sněmovna souhlasit, navrhuji hlasovat en bloc. To znamená, já vás seznámím s obsahem toho usnesení en bloc jedním hlasováním rezignace a jedním hlasováním nominace.

  Takže teď bych vás rád seznámil s obsahem toho usnesení volební komise. Návrh na rezignace je následující: V petičním výboru Margita Balaštíková za ANO, ve volebním výboru Roman Sklenák za sociální demokracii, ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu také Roman Sklenák za sociální demokracii a konečně ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Simeon Karamazov za ODS, který tam má v tuto chvíli status náhradníka. To jsou navržené čtyři rezignace. A proti nim se párují nominace, to znamená do petičního výboru za ANO Zuzana Šánová, do volebního výboru za sociální demokracii Vlasta Bohdalová, do stále komise pro činnost NBÚ za sociální demokracii Štěpán Stupčuk a konečně do stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Jana Fischerová za ODS, opět zůstává ve statusu náhradníka. Tak to je návrh.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit, protože stále je rozprava. Pan kolega Stanjura. Pardon, ještě se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová od devíti do desíti. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já souhlasím s postupem, který navrhl předseda volební komise. Nicméně všichni máme jednací a volební řád, aspoň bychom všichni měli mít. Nevím, proč se pořád ptáme, jak budeme postupovat, když na straně 149, článek 5 volebního řádu, kdy se mluví o ustavení výboru a komisí, se píše: Poslanci, kteří nejsou členy žádného poslaneckého klubu - což jsou ti nezařazení - mohou nabídnout svůj mandát některému poslaneckému klubu - to jsou ti přeběhlíci. Takže když oficiálně někdo nabídne svůj mandát jinému klubu, započte se tento mandát k počtu členů, který má konkrétní poslanecký klub, přepočítají se kvora pro jednotlivé kluby a podle toho se to naplní. Problém je v tom, že v této chvíli tu volbu tu dneska neuděláme. Klub ANO má svoje kvorum plné a navrhuje někoho jiného. Kdyby někdo z klubu ANO rezignoval z hospodářského výboru, pan poslanec Šarapatka dal oficiálně svůj mandát k dispozici klubu ANO, tak ho mohou nominovat a není žádný problém. Takhle je to jednoduché, to není nic osobního, to je jen o pravidlech. Zákon na to myslí, tak se pořád neptejme někteří z nás, jak to budeme řešit. No podle zákona. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla do jisté míry odpověď na dotaz, který byl vznesen. Ještě do rozpravy? Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Ještě do rozpravy. Zaprvé reakce za pana předsedu Stanjuru. Ano, víme to, a děkujeme za to upřesnění. Já jsem to tedy asi měl říci na začátku tohoto bodu. Za komisi slibuji, respektive navrhuji, že k tomuto se vrátíme, k těm sporným bodům. My máme tu tabulku přepočítanou, všechny předsedy klubů s ní seznámíme, vysvětlíme vám nové počty, jak jsme k nim došli a proč. A samozřejmě logika například u toho diskutovaného hospodářského výboru bude použita přesně tak, jak teď můj předřečník řekl.

  Ale omlouvám se, kolegyně, kolegové. K těm čtyřem rezignacím a proti nim párovaným čtyřem nominacím jsem zapomněl přečíst ještě jeden návrh na nominaci, a prosím, dávejte dobrý pozor. Není to žádný úkrok stranou, já jsem to pouze přehlédl. Mám tu připravenou, a je to v pořádku a zkontrolováno, ještě nominaci Marka Černocha do organizačního výboru. A tuto nominaci můžeme provést, protože 30. dubna byl z této pozice odvolán Tomio Okamura, takže to místo v tuto chvíli tam je volné a hnutí Úsvit, respektive předseda klubu, má na toto místo nárok. Takže vám dávám ke schválení jedním hlasováním čtyři rezignace a proti nim pět nominací.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je zřejmé. Pokud nejsou další přihlášky, tak končím rozpravu a budeme hlasovat. Pan předseda navrhuje dvě hlasování, čtyři rezignace v prvním hlasování a pět nominací v druhém hlasování. Zeptám se, zda chce někdo hlasovat jinak. Není tomu tak.

  Takže v prvním hlasování - já ještě zazvoním - bychom hlasovali o těch rezignacích. Není potřeba ještě jednou číst? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 102, přihlášeno je 162, pro 152, proti 1. Návrh byl přijat.

  A nyní bychom hlasovali o pěti nominacích.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování 103, přihlášeno 162, pro 153, proti 1. Tento návrh byl přijat a my jsme tento bod vyčerpali. Děkuji a končím bod 192.

  Budeme pokračovat bodem

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr financí a rovněž také zpravodaj garančního, tedy rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 414/2, který byl doručen 16. června 2015, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 414/3.

  Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Pane ministře, ano? Dobrá. Takže samozřejmě máte slovo. A ještě - od 12 hodin se omlouvá pan poslanec Štětina z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Cílem novely zákona o pojišťovnictví je především transpozice nové právní úpravy pojišťovnictví Evropské unie do našeho právního řádu, která povede k dalšímu sjednocování pravidel přístupu a provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v rámci jednotného evropského trhu. Posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a transparentnosti jejich činnosti a zefektivnění výkonu dohledu.

  Předkládaný návrh zákona byl projednán ve druhém čtení dne 16. června 2015. Některé otázky však v návrhu zůstaly nedořešeny, proto navrhuji, aby byl návrh vrácen do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Aha. Děkuji. V tom případě vás poprosím, abyste ten návrh zopakoval v rozpravě, kterou teď otevírám, protože ten návrh musí zaznít v rozpravě a vy jste vystoupil před otevřením rozpravy. Takže prosím jenom o zopakování toho návrhu a samozřejmě se s ním vypořádáme hlasováním.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Takže ještě jednou. Předkládaný návrh zákona byl projednán ve druhém čtení dne 16. června 2015. Některé otázky však v návrhu zůstaly nedořešeny, proto navrhuji, aby byl návrh zákona vrácen do druhého čtení. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tím jsme naplnili jednací řád. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili znovu.

  Padl zde tedy návrh na opakování druhého čtení. O tomto návrhu rozhodneme hlasováním.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s opakováním druhého čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 104, přihlášeno 159, pro 152, proti 1. Tento návrh byl přijat a tento tisk bude znovu projednán ve druhém čtení. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

  Budeme pokračovat bodem

  Prosím tedy zástupce navrhovatelů pana poslance Farského a prosím také zpravodaje garančního výboru, kterým je výbor ústavněprávní, a zpravodajem je pan poslanec Jan Chvojka. Pozměňovací návrhy a návrh na zamítnutí jsou uvedeny ve sněmovním tisku 42/9, byly doručeny 10. července 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 42/10.

  Zeptám se pana poslance Farského, zda chce vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a mám v ní přihlášku pana poslance Klána. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po vás vystoupí pan zpravodaj.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, vážená vládo, krásné dopoledne. Konečně se dostáváme ke třetímu čtení zákona o registru smluv a já zde přednesu určité stanovisko našeho klubu a vyjádřím se k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které podpoříme a které nepodpoříme.

  Předně samozřejmě podpoříme mé pozměňovací návrhy, které jsem předložil ve druhém čtení, poté pozměňovací návrh pana poslance Adamce, který zavádí výroční zprávu registru smluv. Já jsem se dozvěděl, že Ministerstvo vnitra, potažmo Ministerstvo pro místní rozvoj, protože záleží, kdo bude oním správcem, že prý zavedení výroční zprávy nechce. Prý nevědí - což mě docela zaujalo - co by do té výroční zprávy psali. Tak že jsem to já, tak já jim trochu poradím, co by v té výroční zprávě asi mělo být.

  Jednak by tam samozřejmě měla být finanční nákladnost na zavedení samotného registru smluv, kolik lidí se bude zaměstnávat v oné správě registru smluv a samozřejmě nesmí chybět ani analýza třeba efektivity nebo počtu přístupů do registru smluv. Když tady pan předkladatel pořád tvrdí, že -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, je to velmi sledovaný zákon a já prosím, aby atmosféra ve sněmovně odpovídala jak zájmu o tento zákon, tak době, po kterou leží v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 • Poslanec Jan Klán: Když pan předkladatel tvrdí, že na Slovensku registr smluv funguje, ano, Slovensko má zavedený registr smluv a je to jako jediný stát v Evropě, který má registr smluv funkční. A když mně píše, já nevím, Rekonstrukce státu, jako včera mně poslali takový zajímavý informační nějaký leták nebo brožuru nebo jak bych to nazval, mně spíš přijde, že to není už ani Rekonstrukce státu, co tam píší, ale podle mě už to je dekonstrukce státu. V některých ohledech to je fakt dekonstrukce státu.

  Proto my podpoříme některé pozměňovací návrhy do registru smluv, aby ten registr smluv byl opravdu funkční a hlavně aby neohrozil třeba bezpečnost státu, což se tam může stát, protože například by musely uveřejňovat třeba Poslanecká sněmovna nebo celý Parlament, a tam se jedná o veliký problém. Proto podpoříme pozměňovací návrh pana poslance Kalouska, takže to bude další pozměňovací návrh, který podpoříme.

  Ale vraťme se zpátky k oné výroční zprávě. Pokud v té výroční zprávě nebude analýza efektivity nebo cost benefit analysis třeba, analýza nákladů, tak že to bude úplně scestné. Já už jsem tady ve druhém čtení říkal, že pokud nemáme jasně funkční zákon o zadávání veřejných zakázek, tak prostě registr smluv je bezzubý. Ten prostě nebude pořádně fungovat. My musíme řešit zákon o zadávání veřejných zakázek. Registr smluv ano, dobře, klidně ať je, ale ne v této podobě, jak je to tady předloženo.

  To si tady, já nevím, předkladatel neuvědomil, že můžeme zlikvidovat státní firmy? Já chápu, že ČEZ má výjimku, asi si ji prý vylobboval nebo já nevím, jak to dokázal. Dobře, je to společnost kotovaná na burze, tak má výjimku. Ale co Budvar? Já nevím. Co Česká pošta? Co Lesy České republiky? Já nevím prostě. Jako když uveřejní smlouvu, samozřejmě začerníme tam nějaké ty informace, které by ohrožovaly nějaké obchodní tajemství, dobře, ale co ten zbytek? Já nevím, opravdu nevím, a jestli někdo chce zlikvidovat státní firmy, tak my to tedy rozhodně nebudeme.

  Tak teď popojedeme trošku dál. Já si tady musím povzdechnout nad tím, že vždycky jsme nějakým způsobem tlačeni do něčeho z Rekonstrukce státu, že to je prostě nej- nej- zákon, že je nejlepší, nejskvělejší, nejúžasnější, já nevím co všechno. A to se jako myslí, že na tom stojí fungování státní správy nebo celého státu? Já myslím, že se zavedením registru smluv se nestane nic a jeho nepřijetím se také nestane nic. Prostě stát bude fungovat dál.

  A jestli se to zprůhlední, jak říkám, pokud nefunguje zákon o zadávání veřejných zakázek, tak je to scestné. Možná se někdo může sám takhle zamyslet, o čem tady mluvím a říci - tak dobře, tak registr smluv budeme mít, budou se tam povinně vkládat ty smlouvy, když po třech měsících tam nějakým způsobem nebude, tak bude neplatná a takové věci. No ale už v současné době mohou obce samy zveřejňovat smlouvy. Proč bych jim to měl všem nařizovat? Prostě já nevím. Prostě já jsem z toho možná trochu zmaten, možná se tomu bude někdo smát, ale prostě podle mě registr smluv je velkým problémem. (V sále je trvalý silný ruch.)

  A my jsme tlačeni někam, kam my nechceme, ať je to jakýmkoliv zájmovým lobbingem nebo čímkoliv. A když si tady čtu, že prostě Rekonstrukci státu podporuje velvyslanectví Spojených států v Praze, tak já nevím, o co tady jde. Ono jim asi opravdu jde o to zlikvidovat náš stát. My tady budeme něco mít jako opět nějakou sociální laboratoř, prostě pod tlakem Spojených států. Já tomu fakt nerozumím. Prostě když si to tady přečtu, Rekonstrukci státu dále podporují velvyslanectví USA v Praze, britské velvyslanectví, velvyslanectví Kanady, máte tady samé obchodní komory, Anheuser-Busch a já nevím, prostě tady se fakt čeká na něco, já nevím.

  Já nevím, jestli pan předkladatel o tom ví nebo neví, nebo je to účelovost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid! Nerad přerušuji velmi emotivní výstup pana poslance, ale musím, protože hladina hluku je velmi vysoká.

 • Poslanec Jan Klán: Takže já už vidím, když uveřejníme ty smlouvy těch státních podniků, jak ta mlsná konkurence prostě bude chodit okolo a čeká vysloveně na to, až to tam bude zveřejněno. To si uvědomme. O nic jiného nejde. Samozřejmě já už se těším, jak budou například média o mně psát, že jsem tady lkal a hřímal prostě že to nenastane a nastane.

  Já prostě tady si neodpustím takovou paralelu se služebním zákonem. To byl také poslanecký návrh, podobně jako je registr smluv. Neměl také vypracovanou řádnou analýzu dopadu regulací do činných aktérů. A jak to dopadlo? No, vidíme to dneska. Takže uvidíte, že když ten registr smluv schválíme, tak dojde k podobnému jevu jako u služebního zákona. Proto tady jasně říkám, že to měl být vládní návrh. Měla být řádně propracována analýza dopadu regulací jednotlivých dotčených aktérů, a těch je plno.

  Já mohu říci, že jsme pořádali semináře. Já jsem tam na ně chodil. Různé besedy, semináře a já nevím co. Někdy to byly jen nějaké povídačky. Prostě dotčení aktéři s tím měli velký problém. A jestliže my je nenecháme vyjádřit - a protože poslanecký návrh to nezvládne, protože nemá za sebou aparát tak jako ministerstvo, ať je to Ministerstvo vnitra, nebo jakékoliv jiné, no tak jako mně to přijde opravdu jako trochu mimo. Takže jak říkám, měl to být vládní návrh s řádně propracovanou analýzou RIA. Jestliže tam není, tak je to velký problém. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď jsou tady - to je faktická? Ne. Teď jsou tady dvě přednostní práva, pan zpravodaj, po něm pan předseda Kalousek, potom s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Pane předsedo, je velmi těžké vstoupit po tak fundovaném vystoupení pana kolegy Klána, který se zajímá o takové stejné zákony jako já. My jsme se střetávali - už jsem byl zpravodaj u služebního zákona, teď se střetáváme u zákona o registru smluv. Pochopil jsem, že on je z toho - prostřednictvím pana předsedy - trošku jelen, z toho zákona, kdyby to sledoval tak dlouho jako já, tak by to chápal trošku víc. Nicméně chtěl bych říct na úvod něco lehce v žertu a potom vážně.

  Na úvod: Myslím, že je to velmi závažný den pro život každého jednotlivého poslance, že se dnes hlasuje o tomto zákonu, konečně po roce a tři čtvrtě. Je to zákon, který někteří nazývají zákonem nejkrásnějším, a já si myslím, že ne úplně každý den se schvaluje zákon, který je nejkrásnější. Tento by prý mezi ně měl patřit. Uvidíme v praxi a také podle toho, jaké budou schváleny pozměňovací návrhy, jak to bude vypadat.

  Chtěl bych jenom připomenout - velmi bedlivě nás sleduje již zmíněná, námi všemi oblíbená, Rekonstrukce státu. Já jsem rád, že se konečně dostal tento bod do programu, protože oni nás sledovali ve středu, v úterý, furt nás sledují, sedí u těch počítačů a monitorují a furt na to nedošlo. Teď na to konečně došlo, tak jim gratuluji. Chtěl bych vám také všem říct, že už nás nesledují jenom celebrity typu Viléma Čoka nebo Otakara Černého či Simony Babčákové, ale před včerejškem na svém facebookovém profilu i Karel Randák řekl, že velmi bedlivě bude sledovat, jak kdo hlasoval. Následky když tak ponesete sami, upozorňují. (Pobavení v sále.)

  A teď už vážně. Já jsem si dneska ráno v tramvaji přečetl svůj oblíbený deník jako zpravodaj a tam jsem se dočetl jednu věc, co nás dneska čeká, mimo jiné registr smluv, a tady se píše: Už tři roky ve Sněmovně leží vcelku prosté opatření, podle něhož by obce, kraje či státní úřady musely zveřejňovat většinu svých smluv. Zákon původně z dílny TOP 09 ale nechtějí hlavně komunální politici a dosud se jim dařilo jej prostřednictvím ČSSD a ODS odkládat.

  Tam bych chtěl trošičku můj oblíbený deník opravit. Za prvé si nemyslím, že došlo k nějakému záměrnému odkládání, že došlo k nějakému odkládání, které by nebylo odůvodněné. Ten zákon - ale v uvozovkách - odkládaly všechny strany, protože ten zákon, byť má nějakých - nebo ta navrhovaná podoba má nějakých 11 nebo 12 paragrafů, není tak jednoduchý. Ono to není o tom, že když má zákon 10 paragrafů nebo 11, že je jednoduší než zákon, který jich má 100. Tak tomu prostě není. Tam každý jednotlivý paragraf toho původního návrhu a toho, co teď budeme schvalovat, je velmi důležitý. Tudíž jsme se tomu věnovali velmi podrobně. Koaliční shoda a shoda napříč i s některými dalšími stranami byla velmi složitá, protože tam byly relevantní námitky, odůvodněné námitky, kterým se prostě muselo vyhovět.

  Já jenom připomenu, a jsem rád, že jsem toto prosadil já na popud starostů malých obcí, starostů malých obcí ze všech různých stran, ne ODS či ČSSD, ale ODS, ČSSD, ANO myslím žádné nemělo, teď nevím, KDU-ČSL, takže je to bez ohledu na stranickou příslušnost. Jsem rád, že obce malého typu, to znamená obce menší než obce s rozšířenou působností, mají od účinnosti zákona dvouletý odklad, a jsem tomu rád, že se toto podařilo vtělit do komplexního pozměňovacího návrhu, o kterém teď chci promluvit.

  Ten komplexní pozměňovací návrh je v podstatě to, co by - a za to se přimlouvám - mělo být schváleno, aby ten zákon nějakým způsobem fungoval, v nějakém režimu snesitelném jak pro obce, tak pro kraje, prostě pro všechny subjekty, kterých se týká. Na tom komplexním pozměňovacím návrhu pracovali poslanci tří koaličních stran, za ČSSD já, za ANO kolega Vondráček, za KDU-ČSL kolega Bartošek, pod gesčním vedením Ministerstva vnitra. Myslím si, že se tam podařilo vypilovat a obrousit všechny hrany, které vadily, a prosím o podporu tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

  Poté prosím o podporu pozměňovacího návrhu pana Radka Vondráčka, který je také s vědomím koalice a s vědomím vlády, je to pozměňovací návrh, který mění gesci nad registrem smluv. Gesci nebude mít Ministerstvo vnitra, pardon, Ministerstvo pro místní rozvoj - registr smluv, ale bude to Ministerstvo vnitra. Je to pozměňovací návrh, který byl podán se souhlasem Ministerstva vnitra.

  Já si myslím, že debata bude ještě živá, tak se velmi rád přihlásím a zúčastním. Prosím, pojďme to už dnes konečně, ať uděláme radost několika celebritám a lidem, kteří to sledují z Rekonstrukce státu, schválit a poslat tento zákon do Senátu. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Je zde jedna faktická poznámka, protože kolega Jandák svoji žádost stáhl, tak je faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve nevím, který je to oblíbený deník pana zpravodaje, ale je hezké, když se někdo domnívá, že klub s šestnácti poslanci je schopen, aniž by dělal jakoukoliv obstrukci u tohoto bodu, něco blokovat skoro dva roky. A děkuji v tu víru. Škoda, že to není úplně pravda. Využívali bychom to mnohem častěji, kdyby se nám dařilo.

  Chci ale upřít vaši pozornost k mým pozměňovacím návrhům, které jsou pod písmenem K. Samozřejmě bych byl nejradši, kdybyste podpořili všechny, ale mám jeden, které považuji za klíčový. Říkám, že jsem ho konzultoval se starosty malých obcí opravdu bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Pan zpravodaj správně řekl, že pro obce prvního a druhého typu je v komplexním pozměňovacím návrhu navržena odkládací lhůta dva roky. Já myslím, že to není dostatečné. Navíc za dva roky budou zrovna komunální volby, může se měnit složení na radnicích. Sami předkladatelé u komplexního pozměňovacího návrhu říkají, že všechny obce prvního a druhého typu obhospodařují pouze 10 % veřejných prostředků, které se týkají obcí. Pouhých 10 %.

  Já jsem navrhl trvalou výjimku pro obce prvního a druhého typu, to znamená ty, které mají opravdu malý počet úředníků nebo vůbec žádné. Je to písmeno K bod 6. Teď nevím, jestli je to 6 nebo J, ale určitě to poznáte. A byl bych moc rád, jak to starostové bez ohledu na politickou příslušnost chtějí, abychom my poslanci bez ohledu na politickou příslušnost tento konkrétní pozměňovací návrh podpořili. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní tedy zpět k přednostním právům Pan předseda Kalousek a potom je zde ještě přednostní právo pana poslance Stanjury. Nechce ho uplatnit. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, myslím, že mezi předkladateli původního tisku je podepsáno celkem sedm členů vlády a všichni zdůvodňovali svůj podpis a svoji iniciativu k tomuto zákonu nezbytností zvýšit transparentnost zejména v otázce akvizic ve veřejné správě. Ostře tento verbální přístup kontrastuje s vládní praxí, kde prudce stoupá už dva roky počet zakázek bez výběrových řízení, a to v podstatě ve všech resortech. Je to prostě typický příklad kázání vody a pití vína. Já vím, že registr smluv je něco jiného než zákon o zadávání veřejných zakázek, ale má to jeden společný pojem a to je transparentnost. A využívám toho, že je tady pan premiér a jako předseda klubu TOP 09 si dovolím požádat vládu, aby s touhle praxí přestala. Za vaší vlády prudce roste netransparentnost a počty zakázek bez výběrových řízení. Jinými slovy, za vaší vlády prudce narůstá korupční prostředí při nákupech, které jednotlivé kapitoly státního rozpočtu pořizují. To za prvé.

  Za druhé mi dovolte, abych se pokusil ještě jednou vysvětlit a obhájit svůj pozměňovací návrh, který se týká prioritních kapitol státního rozpočtu. Tak jako rozpočtová pravidla velmi rozumě nechtějí, aby kapitoly, jako je Ústavní soud, NKÚ, Senát i Poslanecká sněmovna, mohly být vystaveny tlaku vlády tím, že by vláda rozhodovala o jejich rozpočtu, a tuto pravomoc vykonává pouze rozpočtový výbor Sněmovny, respektive Sněmovna sama, tak pokládám za mimořádně rozumné, aby tyto kapitoly nebyly vystavovány ani mediálnímu tlaku a někdy přehnaně aktivistickému tlaku týkajícímu se zveřejňování smluv. Opravdu si nemyslím, že poslouží k nestrannosti například Ústavního soudu, pokud bude pod stálým dohledem ne vždy kvalifikovaných aktivistů, kteří budou studovat všechny jeho smluvní vztahy.

  Souvisí to i s otázkou bezpečnosti. Uvědomme si, že jak ústavní soudci, tak senátoři, tak poslanci nejsou místem svého bydliště na místě svého pracoviště. Ústavní soud, Senát, Poslanecká sněmovna uzavírá celou řadu nájemních smluv, kde poskytuje ubytování ústavním soudcům, poslancům, senátorům. Já si nemyslím, že je rozumné, aby si mohl kdokoliv dohledat na internetu přesné adresy bydliště ústavních soudců, senátorů, poslanců. My, co dostáváme desítky výhružných mailů a esemesek týdně, jsme na určitou míru pocitu ohrožení zvyklí, ale nevidím jediný důvod, proč bychom si to měli sami dobrovolně zvyšovat. Míra masochismu, kterou podstupujeme, prostě má svoje hranice. A myslím si, že hranice bezpečnosti nejenom naše, ale například i ústavních soudců, za tuto úvahu stojí.

  Proto prosím o zamyšlení se nad mým pozměňovacím návrhem a jeho podporu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní tedy řádné přihlášky. Pan poslanec Adamec a po něm pan poslanec Vilímec.

 • Poslanec Ivan Adamec: Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, já budu stručný jako vždy.

  Možná bych reagoval na kolegu Klána v úvodu prostřednictvím pana předsedajícího. Mně už tyhle přípisy nechodí, takže mě to nechává klidným.

  A možná bych na kolegu Chvojku také chtěl reagovat, že neznám žádný zákon nádherný. Znám zákon jenom dobrý nebo špatný. A tento návrh zákona rozhodně za dobrý nepovažuji. Ale možná se mýlím. To ukáže až praxe. Protože si skutečně myslím, že jak je koncipován návrh tohoto zákona, je nadbytečný. Nakonec zveřejňování smluv se děje na řadě obcí, jenom ten limit je někde jinde. Nevím, jestli skutečně musíme vytvářet rejstříky, které zahltíme spoustou dat, která prakticky nemusí sloužit vůbec ničemu anebo pouze, řekl bych, možnosti dalšího obchodování s těmito informacemi a vynucování si byznysu, který by jinak probíhal úplně jinou cestou.

  Navíc ten zákon je nákladný a efekty podle mě z toho, jak předpokládají předkladatelé, nebudou. A dokonce návrh zákona považuji za nebezpečný, nakonec tady ty argumenty padly. Nebudu je opakovat. Ale jak říkám v úvodu, možná se mýlím.

  Abych měl jistotu, tak bych vás chtěl požádat a poprosit, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, který se týká výroční zprávy, protože už tu máme řadu zákonů, které něco ukládají. Něco, kde vypisujeme, dáváme majetková přiznání, a nikdy jsem neviděl zpětnou reakci. Tady si myslím, že bychom si měli ověřit skutečně, jestli tlak ze strany Rekonstrukce státu, nerad to slovo říkám, nebo od různých celebrit je oprávněný. Protože bychom si měli udělat tu zpětnou klapku, zpětnou kontrolu. A výmluva toho, že nevím, jak má vypadat výroční zpráva... Nevím, každá firma dělá výroční zprávu. A já si myslím, že už to tady také padlo, pár základních dat, abychom skutečně viděli, jestli ty přístupy tam jsou, jaké množství dat tam je, kolik nás to stojí, kolik je tam zaměstnáno úředníků a případně jestli jsou nějaké vedlejší efekty. Já si myslím, že toto je ministerstvo schopno každý rok popsat. A já bych vás poprosil, abyste podpořili tento můj návrh.

  Možná závěrem připomenu takové pořekadlo, pravidlo, které v politice platí vícenásobně: nestačí mít dobré úmysly, protože i cesta do pekel je většinou dlážděna samými dobrými úmysly. Děkuji vám za podporu a věřím tomu, že mi pomůžete.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Vilímce. Po něm se připraví pan poslanec Kaňkovský. ***

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, pan zpravodaj již ve svém úvodním slovu rozebral, jak dlouho se tento návrh zákona projednává. Projednává se velmi nestandardně a koneckonců i ten komplexní pozměňovací návrh, byť ho považuji za lepší než ten původní návrh zákona, je významně jiný, než byl ten původní návrh zákona.

  Pan dr. Chvojka mluvil o tom, že komunální politici si nepřejí schválení tohoto zákona. Já jsem komunálním politikem na pozici místostarosty... (Zpravodaj: To psali v novinách.) To psali v novinách, aha, tak se omlouvám. Já jsem komunálním politikem na pozici místostarosty nepřetržitě 26 let, od roku 1990, Tehdy jsem vstoupil do komunální politiky jako elév z titulu mluvčího Občanského fóra a mohl jsem si za těch 26 let zblízka ověřit, kolik administrativních změn a byrokratických povinností za tu dobu přibylo. A většinou to nevedlo k nějakým lepším podmínkám ani pro komunální politiku jako takovou ani pro občany samotné. Dnes obce musí plnit mnoho povinností, které jim ukládá zákon, to snad všichni víme.

  Tento návrh vychází z představy, že povinnost registrovat smlouvy v novém institutu registru smluv nad určitou hranici povede k nějaké větší transparentnosti, k lepšímu dohledu občanů. Já se zeptám řečnicky: Kolikrát jsme tyto záměry vyslyšeli a nakonec vždy zůstalo pouze při byrokracii? I teď se vlastně vytváří nový institut. Pro mě argument, že tento institut zavedli již na Slovensku, moc neplatí. Víte, já pocházím ze západních Čech a tam jsme posuzováni a naše výsledky jsou srovnávány ne se starosty na Slovensku, ale se starosty v Bavorsku. A jim se snažíme přiblížit. Bohužel, oni mají nejen více peněz, ale v těchto legislativních záležitostech i daleko větší podporu nejen ze strany tamních místních okresů, ale i zemské vlády. Tam nejsou žádné registry smluv, v Bavorsku, a funguje to velmi úspěšně. A nikdo po tom ani nevolá. Já jsem neslyšel z úst jediného bavorského politika, že by volal po zřízení registru smluv, protože je to uzákoněné na Slovensku.

  Já se přiznám, nechci tu obecnou část svého vystoupení protahovat, myslím, že ať bude schválen v takové či onaké podobě, tento registr smluv, tak k nějakým pozitivním efektům to nepovede. Já mám velkou výhodu, že jsem nepodepisoval Rekonstrukci státu žádné bianko šeky, takže ve svém rozhodování jsem naprosto svobodný a určitě, pokud budu hlasovat pro ty či ony pozměňovací návrhy a pak se rozhodnu, jestli budu hlasovat tak či onak o návrhu zákona, tak ne kvůli Rekonstrukci státu, ale z mého přesvědčení, jestli ten zákon je dobrý, anebo špatný.

  Jen bych vás chtěl poprosit o podporu mého pozměňovacího návrhu. Já jsem se snažil v tom pozměňovacím návrhu reflektovat skutečnost, že tu existují tzv. dobrovolné svazky obcí, které jsou většinou založeny malými obcemi. Neznám nějaký dobrovolný svazek obcí, kde by bylo krajské město nebo nějaké veliké město. Jsou to svazky, které léta fungují, které mají minimální aparát, nemají téměř žádné úředníky, jsou financovány, s výjimkou nějakých dotací, pokud uspějí, tak jsou financovány pouze z členských příspěvků. A zatímco pan zpravodaj prosadil dvouletou výjimku u malých obcí s povinností registrovat smlouvy, tak dobrovolné svazky žádnou výjimku nemají. Myslím si, že je tedy namístě se zamyslet a podpořit trvalou výjimku pro tyto dobrovolné svazky obcí, které hospodaří s velmi většinou malým majetkem a jsou to svazky, které se snaží prohlubovat nějakou meziobecní spolupráci.

  Je zajímavé, když mluvím o dobrovolných svazcích obcí, že se úplně zapomnělo na Asociaci krajů. Asociace krajů vypadá, jako kdyby tam nebyly smlouvy nad 150 tisíc. To je zajímavé, ale dobrovolné svazky obcí, které většinou hospodaří s malými finančními prostředky, jsou do zákona zakomponovány. Takže já bych chtěl vás požádat, všechny ctěné kolegyně a kolegy v Poslanecké sněmovně, aby se zamysleli nad mým pozměňovacím návrhem, který je uveden pod písmenem E, a bez ohledu na to, že garanční výbor nedoporučuje jeho přijetí, aby změnili názor, uvědomili si, že jsou to svazky malých obcí, a podpořili jejich trvalé vyloučení, resp. vyjmutí z té povinnosti registrovat smlouvy.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď je tu faktická poznámka paní poslankyně Fischerové, takže jí dám slovo, a po ní přihlášen pan poslanec Kaňkovský.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dobré dopoledne nám všem, dámy a pánové. Poslouchala jsem pana poslance Vilímce, předtím jsem poslouchala všechny předřečníky, včetně pana poslance Klána, a řeknu napříč politickým spektrem: Cítím tu obrovskou podporu pro malé obce. Je zde Svaz měst a obcí, o kterém se zde často mluví, a tam to bylo diskutováno také velmi často, toto téma. Možná vzpomínáte, že během, tuším, že to bylo v jarních měsících, byla doručena petice od starostů malých obcí, bylo podepsáno přes 800 starostů napříč republikou, napříč politickým spektrem.

  A i já chci tady z tohoto místa opravdu k tomu pozměňovacímu návrhu pana poslance Stanjury vás vyzvat k tomu, jak je to důležité, protože ti starostové, jak se s nimi potkávám dennodenně u nás v Kraji Vysočina, tak říkají: My už opravdu více nemůžeme. Jestli toto spadne i na ty, co budou nově zvoleni, tak nikdo už nebude chtít toto dělat. A víme, že základem státu je nejenom rodina, ale i obce. Takže proto se k vám znovu obracím, na vás všechny, úplně na všechny: Pozměňovací návrh K6, tam to stojí. Takže než zvednete hlas, svoji ruku, pro to, jak se přikloníte a zachováte se k těm našim malým obcím, kterých jenom třeba v Kraji Vysočina, kde máme 704 obcí, tak je to opravdu hodně v poměru k ostatním krajům, tak těch obcí prvního a druhého stupně je většina. A věřte mi, že práce starosty na malé obci je taková, že neví, co přijde zítra, kdy se proti němu obrátí soud apod. za jeho rozhodnutí, tak myslete na starostky a starosty těchto obcí. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní poslankyni. Prosím pana poslance Kaňkovského, připraví se pan poslanec Heger.

 • Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Ve druhém čtení jsem načetl pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu kolegů Vondráčka, Chvojky a Bartoška k poslaneckému návrhu zákona o registru smluv, který se týkal vynětí smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování z působnosti navrhovaného zákona o registru smluv. Při druhém čtení jsem zde také podrobně hovořil o důvodech, proč tento krok navrhuji. Stejně tak jsem zmínil fakt, že ostatní smlouvy zdravotních pojišťoven mnou předložený pozměňovací návrh z působnosti zákona nevyjímá, týká se výhradně tzv. úhradových smluv. Všechny ostatní smlouvy by měly být v registru smluv zveřejňovány, stejně jako je tomu v případě ostatních veřejných institucí.

  Chci také zdůraznit, že mnou navrhovaný pozměňovací návrh nijak nesnižuje význam zákona o registru smluv, který já osobně i klub KDU-ČSL podporujeme. Proto si nyní dovolím jen několik poznámek, které podtrhují důvody, které mě vedly k předložení tohoto pozměňovacího návrhu, se zdvořilou žádostí směrem k vám, abyste jej při dnešním hlasování podpořili. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dvě faktické poznámky - pan poslanec Svoboda a potom pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové. Návrh, který zde přednesl nyní pan poslanec Kaňkovský, je naprosto zásadní návrh. Transparenční novela celou problematiku korupce okolo smluv pojišťoven a poskytovatelů řeší, řeší daleko lépe než návrh zákona o registru smluv. A všechny věci, které zde kolega Kaňkovský říkal, mohu v plném rozsahu podepsat.

  Co je ale další závažná věc? Pokud bychom do smluv pojišťovnických zavedli registr smluv, bude to znamenat, že zastavíme v časové ose tok plateb ke zdravotnickým zařízením, že tam vznikne gap, vznikne tam díra, ve které vlastně ta smlouva nebude funkční a platby nebudou ke zdravotnickým zařízením proudit. Je to velmi vážná věc, velmi zásadní ohrožení jak nemocnic, tak privátních zařízení. A máme-li vlastně transparenční novelu, která to daleko lépe řeší a řeší to v celém komplexu.

  Bylo by nesmyslné vztahovat připravovaný zákon o registru smluv do oblasti smluv zdravotních pojišťoven. Je to velmi vážná věc, proto jsem si dovolil připojit se takto veřejně k této změně, protože je pro celé zdravotnictví naprosto zásadní.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Mám prosbu na vás i na kolegy, pane předsedo. Vzhledem k argumentům, které tu zazněly, prosím před hlasováním o pozměňovacích návrzích o dvacet minut přestávky na klub. A současně avizuji svému klubu, že se ihned sejdeme, jakmile bude přestávka vyhlášena, v místnosti klubu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já samozřejmě budu respektovat. Jenom se zeptám pro upřesnění. Vím o dohodě předsedů poslaneckých klubů, že bude přestávka před finálním hlasováním. Vy si přejete ještě přestávku před hlasováním o samotných pozměňovacích návrzích? (Poslanec Kalousek: Ano. Přistoupil jsem...) Dobrá. Já jsem si jenom potřeboval vyjasnit, jaká je situace. Rozumím tomu. Předtím, než zahájíme hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, bude vyhlášena dvacetiminutová přestávka na poradu klubu TOP 09.

  Prosím pana poslance Hegera a po něm pan poslanec Hovorka, pak pan poslanec Vondráček a potom pan poslanec Zahradník. (Hluk v sále.)

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, rovněž bych rád podpořil pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského a spolupracovníků. On tady pozměňovací návrh představil a zdůvodnil velmi obšírně a nemělo by smysl, abych ty argumenty opakoval. Se všemi souhlasím včetně toho, který zde přednesl předřečník pan kolega Svoboda.

  Snad jediné, co bych připomněl, je, že smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče jsou specifickým typem smluv. Jsou regulovány zcela jiným zákonem než zákonem o veřejných zakázkách. Periodicky se mění a žijí svým způsobem. To řešení na jejich zveřejňování, které bylo přijato transparenční novelou, je velmi rozumné, aby bylo potvrzeno. A začalo definitivně žít právě v tomto měsíci a nemělo by smysl ho měnit před získáním zkušeností.

  Podporuji tedy pozměňovací návrh, který předložil doktor Kaňkovský. Ještě jednou to opakuji. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Hovorku.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych rovněž požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů a zejména bych vás chtěl upozornit na pozměňovací návrhy I1 a chtěl bych vysvětlit, že to, co navrhuji, je zpřesnění okruhu osob, na něž se výjimka vztahuje. Tam vlastně navrhuji, aby znění slova "fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti" se nahradila slovy "nepodnikající fyzickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti". Čili je to pouhé zpřesnění, ale dost zásadní, okruhu osob, na které se výjimka vztahuje.

  Dále považuji za velmi zásadní pozměňovací návrh I2, který se týká vztažení výjimky pouze na smlouvy, u nichž je celková výše plnění ohraničena limitní částkou. Chci říct, že tato výjimka by neměla platit pro bezúplatné převody, zejména nemovitých věcí, které mohou být i přesto, že jsou formálně vedeny jako bezúplatné, mohou mít vysokou reálnou hodnotu. Čili toto je vysvětlení mého pozměňovacího návrhu I2. Je to prostě, aby se zabránilo podvodům, že budou skryty a budou vyňaty převody nemovitých věcí, které mohou mít velkou reálnou hodnotu, ale formálně jsou vedeny jako převáděné bezúplatně.

  A potom další, který si myslím, že je důležitý, ten pozměňovací návrh, je pozměňovací návrh 6, který se týká oprav v registru. To znění je: "jsou s opravou uveřejnění v registru neodlučitelně spojeny". Jenom vysvětlení, pro zpřehlednění registru by mělo být jasně vymezeno, že jak opravy, tak původní znění by měly být v registru neodlučitelně svázány do jednoho celku.

  Čili to je odůvodnění těchto mých pozměňovacích návrhů, abyste rozuměli, o čem budete hlasovat. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Než dám slovo dalším, tak omluvím pana poslance Schwarzenberga, který se omlouvá z osobních důvodů. A pan poslanec Benda 10.30 až 13.00 osobní důvody.

  Dalším bude pan poslanec Vondráček a po něm pan poslanec Zahradník.

 • Poslanec Radek Vondráček: Dobrý den. Mým zájmem je samozřejmě rychlé projednání, tak budu velmi stručný.

  V mém podání existují v systému tři pozměňovací návrhy. Ten základní, to je ten komplexní pozměňovací návrh. Tady můžu poděkovat kolegům, kteří již hovořili přede mnou, a plně se odkázat na jejich příspěvek.

  Pak je zde pozměňující návrh, ve kterém se navrhuje, aby příslušným ministerstvem bylo Ministerstvo vnitra. Zde se jedná o dohodu s tímto ministerstvem a dohodu koaliční. Je to volba logická a doufám, že bude podpořen.

  A třetí můj pozměňovací návrh je pozměňovací návrh uvedený pod označením C1 a týká se tzv. živých smluv. V úvodu vystoupení zde zaznělo slovo o snížené transparentnosti této vlády a veřejných zakázek a zakázek vypisovaných bez výběrových řízení. Já si myslím, že tento můj pozměňovací návrh je důkazem toho, že hnutí ANO má zájem o maximální transparentnost. Koneckonců tento krok již Ministerstvo financí učinilo a veškeré smlouvy zveřejnilo. A já můžu jenom požádat o podporu vás všech, kteří budou zvažovat podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože je to nástroj účinný. Snad je zdravým rozumem snadno pochopitelný. A skutečně nám jde o to, aby smlouvy, ze kterých plynou nemalé veřejné prostředky a na které se nevztahuje registr smluv, který je registrem do budoucna, který teprve vzniká, aby tyto smlouvy byly pod určitou veřejnou kontrolou, aby byla zachována maximální transparentnost.

  Takže děkuji v úvodu za příspěvek kolegy Kalouska, který načal toto téma transparentnosti práce na ministerstvech. A doufám tedy i v podporu mého pozměňovacího návrhu tímto směrem. Děkuju.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další do rozpravy bude pan poslanec Zahradník, který je zatím posledním přihlášeným.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v souvislosti s tímto zákonem se ke mně dostaly dva typy intervencí. Jedny byly takové, které asi každý z vás zaznamenal. Tedy zejména od Rekonstrukce státu, případně od aktivistů, kteří mě mají na svém maillistu podobně jako vás a nějak jako dopředu mi děkovali za podporu tohoto zákona. Těm jsem odpovídal, že tomu tak není, že tento zákon odhodlán podpořit nejsem.

  Druhý typ intervencí a druhý typ lidí, kteří se na mě obraceli, mimo jiné asi také proto, že jsem dlouhodobě působil ve veřejné správě na komunální a regionální úrovni, byli ti podnikatelé nebo možná drobní střední podnikatelé, kteří působí v oblasti přípravy veřejných zakázek, realizace, zejména jejich klienty jsou obce, sdružení obcí, svazky obcí nebo kraje, kteří prováděli své klienty tou veřejnou zakázkou a ručí za její realizaci, za její přípravu. Jejich faktury, které vystavují, pak jsou právě v rozsahu řádově desítek tisíc korun. Oni velmi trpce zaznamenali s trpkostí a stěžují si na to, že právě limit pro povinnost zveřejňovat smlouvy je stanoven v komplexním pozměňovacím návrhu na 50 tisíc korun. Podle nich to může znamenat zvýšení možnosti korupce a také to podle nich může zkomplikovat, anebo ještě zhoršit kulturu prostředí v konkurenčním boji, který samozřejmě mezi těmito firmami zuří a kterému oni musí čelit.

  Já si myslím, že bohužel asi většina z vás se upsala Rekonstrukci státu a že tady tento návrh bude schválen. Proto bych si dovolil poprosit vás, abyste podpořili ty pozměňovací návrhy, které zmenšují jeho aktivistický charakter, tedy návrhy pánů Adamce, Stanjury, Vilímce, Kalouska, doktora Kaňkovského a dalších a aspoň trochu tedy ten hrot aktivismu, který trčí z toho zákona, naprosto jednoznačně uťali. Předem vám za to děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Klána.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já bych jenom zareagoval na svého předřečníka. To, že jsem například i já připodepsal Rekonstrukci státu, neznamená, že pro ten zákon budu hlasovat. Maximálně dostanu žlutou kartu nebo červenou kartu nebo já nevím, co ještě můžu dostat dalšího za to, že pro to hlasovat nebudu. Ale jak jsem řekl, já nenechám zlikvidovat státní firmy.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To byla tedy zatím poslední přihláška do rozpravy. Žádnou další nevidím a rozpravu tedy končím. Postupně se zeptám na závěrečná slova. Nejprve pan navrhovatel, pan poslanec Farský. Má zájem? Prosím. ***

 • Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, když jsem si vyslechl předchozí debatu, tak samozřejmě v ní zaznělo mnoho silných argumentů, smysluplných argumentů. Ale z celé té debaty skoro jako bych měl mít pocit, že se na nás řítí nějaká hrozná pohroma, něco, co tento stát zcela rozvrátí a co znemožní celé jeho fungování.

  Já bych připomněl v tuto chvíli, co tento návrh v tuto chvíli navrhuje. Navrhuje, aby stát tam, kde utrácí veřejné prostředky vybrané od daňových poplatníků, tak aby v tom případě, že je utrácí prostřednictvím smluvních vztahů, tak tam, kde je to vyšší jak 50tisícová hodnota, aby tyto smlouvy zveřejnil. A to je celé. 50 tisíc je hodně velká částka peněz. Myslím si, že ten limit je zbytečně vysoký, že to spíše bude dělat problémy, než kdyby tam byly všechny smlouvy, že stanovení té hodnoty bude spíš problematické. Ale přesto jde jenom o smlouvy nad 50 tisíc korun. A to je docela velká částka.

  Já bych vás chtěl požádat. Předpokládám, že o jednotlivých pozměňovacích návrzích se poradíte v příštích dvaceti minutách na svých klubech. Já bych vás chtěl požádat o podporu jednoho z mého pohledu důležitého pozměňovacího návrhu i pro tento zákon i pro vás. A je to návrh pod písm. L1.7 a L1.8. Co obsahuje? Srovnám to v tuto chvíli s dalším zákonem, který nás za chviličku čeká, a to je elektronická evidence tržeb.

  Zákon o elektronické evidenci tržeb má navrženo, že bude účinný čtyři měsíce po jeho schválení ve Sněmovně. Možná poslední dohody jsou posunuté na sedm, ale pořád jsme v minimálních měsících. A znamená to, že každý z povinných subjektů, všichni ti živnostníci si budou muset pořídit software, příp. i nějaký hardware, budou se na to muset připravit, budou se muset proškolit. Ty statisíce daňových poplatníků, po kterých teď chceme, aby naplnili státní rozpočet, budou muset vykonat nějakou činnost.

  Zákon o registru smluv jde druhou stranou. V tomto je podobný, také chce plnit veřejné rozpočty, akorát jde z druhé strany. Říká, že ne že budeme do děravé nádoby přilévat více a více, ale říká - pojďme tu nádobu zacelit. A když si stát má uložit povinnost sám sobě, když ti, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, mají zveřejňovat ne účtenku za každé lízátko, ale jenom smlouvy nad 50 tisíc, tak na to v komplexním pozměňovacím návrhu vyžaduje nějakých 18 měsíců, rok a půl do plné účinnosti. A nezlobte se, ale mně to přijde skoro až arogantní.

  Já vám v této chvíli dávám šanci a možnost, jak se této arogance moci, tohoto přístupu, tohoto hříchu zbavit, a to v tomto návrhu L1.7 a L1.8, který říká, že zákon o registru smluv nabude plné účinnosti šest měsíců po jeho schválení. Je to jistě dostatečná doba i vzhledem k tomu, že samotný registr smluv už existuje od roku 2013 na portálu veřejné správy. Ve zkušebním režimu už tak dávno na rozdíl od elektronické evidence tržeb funguje a zároveň ukládá povinnost státu a státem placeným úředníkům a zaměstnancům a neukládá povinnost živnostníkům. Myslím si, že je i zcela rozumný pokus se nejdříve pokusit zacelit děravou nádobu, ze které unikají veřejné prostředky, než se snažit do této nádoby ždímáním živnostníků přilévat více a více. Proto navrhuji tuto zkrácenou legisvakanci na šest měsíců.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Upozorňuji všechny, kteří chtějí využít faktické poznámky, že to není možné, protože již jsme mimo rozpravu. Teď se zeptám jednotlivých zpravodajů. Pan zpravodaj Chvojka - nemá zájem. Pan zpravodaj Birke za hospodářský výbor - nemá zájem. Pan zpravodaj Novotný za kontrolní výbor předpokládám - také nemá zájem. A pan poslanec Petrů - také nemá zájem.

  V tom případě to jediné, co je před námi, je hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Vzhledem k tomu, že jsem registroval žádost klubu TOP 09, tak nenechám ani navrhnout proceduru, protože předpokládám, že to taky možná bude probíráno na klubech, a v této chvíli přeruším jednání Sněmovny. Žádost byla na dvacet minut, tzn. sejdeme se v 10.45... Pardon, tak ještě něco jiného. Prosím pan poslanec Klán.

 • Poslanec Jan Klán: Je tam návrh na zamítnutí zákona. Kdy o něm budeme hlasovat? Jenom otázka.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Žádost zněla - hlasování o pozměňovacích návrzích. Ale já myslím, že bude jednodušší, když všechno hlasování necháme v jednom bloku. Takže i návrh na zamítnutí, který samozřejmě má své místo, budeme hlasovat až po pauze na poradu klubů.

  Takže sejdeme se v 10.46 hodin. A ještě upozorňuji, že je zde dohoda předsedů poslaneckých klubů, že po jednotlivých pozměňovacích návrzích před závěrečným hlasováním bude ještě jedna pauza na poradu klubů. Takže nyní tedy 20 minut pro TOP 09.

  (Jednání přerušeno v 10.26 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezké dopoledne. Je 10.46 a my bychom měli pokračovat v projednávání otevřeného bodu, tím je návrh zákona o registru smluv. S přednostním právem pan poslanec Černoch.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji moc. Omlouvám se. Já bych poprosil ještě o 15minutovou pauzu a požádal bych, jestli bychom se mohli sejít - předsedové klubů. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já vaší žádosti vyhovím. Přerušuji tedy jednání do 11.01 hodin.

  (Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené dámy, vážení pánové, je 11.01 hodin. Dříve, než budeme pokračovat v otevřeném bodě, dovolte mi načíst omluvy, a to omluvu pana poslance Zlatušky, který se omlouvá z dnešního jednání od 10.30 hod. do 13 hodin z pracovních důvodů, od 10.45 do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr vnitra Chovanec a pan ministr Stropnický se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny od 15 hodin. do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

  Přivolám ještě kolegy z předsálí. (Děje se.) Nacházíme se před hlasováním o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim zaujal stanovisko.

  A ještě dříve, než tak učiním, vás velmi prosím o snížení hladiny hluku, protože nás čeká poměrně složité hlasování, tak abychom věděli, o čem se hlasuje. Dříve, než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím. Poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

  Nyní již předávám slovo panu zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Co se týče struktury a procedury hlasování, ta byla docela dlouho projednávána 2. září na garančním ústavněprávním výboru. Finální znění je vtěleno do usnesení ústavněprávního výboru, kde máte jednak doporučení, v jakém pořadí hlasovat, a pak máte druhou část usnesení, kde máte i jednotlivá stanoviska k jednotlivým předloženým pozměňovacím návrhům.

  Poprosím, aby se tato struktura nějakým způsobem odhlasovala, pokud samozřejmě někdo nemá nějaký jiný návrh, protože není úplně jednoduchá.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, ale vidím přihlášku s přednostním právem, pane zpravodaji, takže předpokládám, že to bude k této proceduře. Prosím, pane poslanče Stanjuro máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Podal jsem celkem 13 pozměňovacím návrhů, které jsou pod bodem K1 až K13. Chtěl jsem, aby se hlasovalo vždycky zvlášť, maximálně o těch, které spolu souvisejí, tak jedním hlasováním, ostatní zvlášť. Chci si jenom ověřit u pana zpravodaje, jestli tomu tak je, protože hlasování je poměrně komplikované. Jestli tomu tak je, žádný návrh nemám, jenom bych chtěl slyšet ujištění, že hlasujeme o návrzích, které spolu souvisejí a o těch, které spolu nesouvisejí, hlasujeme zvlášť. (Zpravodaj s tímto postupem souhlasí.) Děkuji, omlouvám se, že jsem zdržoval.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V pořádku, děkuji. Táži se, zda má ještě někdo případně jiný návrh? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o předloženém návrhu procedury. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 105, do kterého je přihlášeno 163 přítomných, pro 161, proti nikdo. Konstatuji, že návrh procedury byl schválen.

  Prosím pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Paní předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím ujistit pana předsedu Stanjuru, že tomu, jak se ptal, tak je. Nicméně chci ho také upozornit na to, že některé body jeho pozměňovacího návrhu se nebudou hlasovat, pokud budou schváleny nějaké jiné nebo neschváleny nějaké jiné, které se touto otázkou zabývají. Neznamená to tedy, že budeme hlasovat K1 až K13, protože může být nějaký podaný totožný pozměňovací návrh, který má jiné číslo a řeší stejnou otázku. Ale jinak jsme si rozuměli. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.

 • Poslanec Jan Chvojka: Provedu vás velmi rád tímto nejkrásnějším zákonem. (Oživení v sále - smích.)

  První věc, se kterou bychom se měli vypořádat, je návrh na zamítnutí návrhu. Tento návrh na zamítnutí návrhu je na základě usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 45 ze dne 10. června 2014, přičemž stanovisko garančního výboru je, že nedoporučuje. (Navrhovatel také nedoporučuje.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 106, přihlášeno 160 přítomných, pro 8. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Nyní bychom se měli vypořádat s návrhem B, což je ten komplexní pozměňovací návrh, který byl vlastně základem pro podávání dalších jednotlivých pozměňovacích návrhů. Pokud jde o kompromisní návrh, jednalo se o něm dlouhou dobu a prosím o jeho podporu.

  Stanovisko garančního výboru je doporučující. (Navrhovatel rovněž doporučuje.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 107, do kterého je přihlášeno 163 přítomných, pro 133. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Tímto se stal návrh A1 až A8 nehlasovatelný, měli bychom tudíž hlasovat o návrhu C1, jde o návrh poslance Vondráčka.

  Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. (Navrhovatel doporučuje.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 108, do kterého je přihlášeno 162 přítomných, pro 58, proti 59. Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále v pořadí máme návrh D2, což je návrh pana poslance Klána. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. (Navrhovatel rovněž nedoporučuje.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 109, přihlášeno 164 přítomných, pro 8, proti 119. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.***

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Měli bychom hlasovat návrh K3, K7 a K13 společně jedním hlasováním. Jsou to opět pozměňovací návrhy pana poslance Stanjury. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. (Navrhovatel nedoporučuje. Hlásí se poslanec Stanjura.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě před hlasováním? Dobrá. Máte s přednostním právem slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Teď už nemůžu nic namítat. Chci jen říci, že jsem se ptal pana zpravodaje, jestli mé návrhy, které spolu nesouvisí, se hlasují zvlášť. Pan zpravodaj mě ubezpečil že ano. V tomto případě to tak není. Prostě K3 a K7 spolu vůbec nesouvisejí. Jedno je o majetkovém podílu a jedno je o elektronickém obrazu dat.

  Já to jenom konstatuji, nemám námitku. Neměl jsem věřit panu zpravodaji, měl jsem si tu informaci ještě ověřit. Teď už je pozdě, abych dával návrh na změnu procedury, tak jenom pro stenozáznam, že to takhle je. Budeme hlasovat dohromady hrušky a jablka.

  Já tedy doporučuji to schválit, ale každý z nich je zvlášť. Právě proto jsem chtěl - když to spojíme - někdo chtěl podpořit jeden, někdo druhý. Ty množiny, které jsou proti, se spojí a pravděpodobně to neprojde a je to škoda.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Já poprosím k mikrofonu pana zpravodaje. Stanoviska jsme vyslechli.

 • Poslanec Jan Chvojka: Já bych se chtěl ještě vyjádřit, jestli můžu. Já se panu kolegovi případně omlouvám, ale ptal se jak mne, tak pana kolegy Farského. My jsme oba řekli, že spolu souvisí. Měli jsme ten pocit že ano. Je to i stanovisko legislativy. Je tam určitá vnitřní provázanost samozřejmě v tom zákoně. Pokud má ten pocit, že tomu tak není, tak se omlouvám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Výborně. Já pro jistotu znovu poprosím o stanovisko garančního výboru.

 • Poslanec Jan Chvojka: Nedoporučuje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan navrhovatel? (Navrhovatel nedoporučuje.)

 • Poslanec Jan Chvojka: Já jenom ještě na omluvu pana poslance Stanjury, byť vím, že to asi brát nebude. Garanční výbor nechtěl jednotné hlasování, vyjádřil se k těmto třem pozměňovacím návrhům najednou, ale vyjádřil by určitě vůli, kdyby chtěl některý z těchto pozměňovacích návrhů vypíchnout. Jen tak na případnou omluvu. Děkuji. Garanční výbor nedoporučuje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já zde mám přihlášku pana poslance Kalouska. (Nehlásí se.) Výborně.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 117, přihlášeno 169 přítomných, pro 49, proti 92. Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: Poté máme v pořadí návrh K6 a K12 pana poslance Stanjury, taktéž společně jedním hlasováním. Tam je stanovisko výboru - nebylo přijato, tudíž je neutrální. (Stanovisko navrhovatele je neutrální.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 118, přihlášeno 169 přítomných, pro 83, proti 55. Návrh byl zamítnut.

  Já poprosím o chvilku posečkání. (Probíhá kontrola výsledku hlasování.) Paní poslankyně Langšádlová?

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Já se vážně, kolegové, omlouvám. Já jsem chtěla hlasovat pro a omylem jsem zmáčkla proti. Prosím, zpochybňuji hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže zpochybňujete hlasování? Ano. Tudíž budeme hlasovat o námitce proti průběhu hlasování.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 119, do kterého je přihlášeno 169 přítomných, pro 159, proti 2. Konstatuji, že námitka byla přijata.

  Budeme tedy opakovat hlasování. Dříve než hlasování zahájím, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Jenom poprosím pana zpravodaje, aby nám řekl, u kterého hlasování jsme, abychom pro jistotu věděli, o čem hlasujeme. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Chvojka: Jsme u návrhu K6 a K12, které by se měly hlasovat společně. Jde o návrhy pana poslance Stanjury. Stanovisko výboru je neutrální. (Stanovisko navrhovatele je neutrální.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 120, přihlášeno 168 přítomných, pro 101, proti 19. Návrh byl přijat. (Velký potlesk a hluk z pravé strany sálu.)

  Já poprosím o klid ve Sněmovně a prosím o další návrh k hlasování. Omlouvám se, pane zpravodaji, ale potom nevíme, o čem hlasujeme, protože je tady velký hluk.

 • Poslanec Jan Chvojka: Mně se neomlouvejte, paní předsedající. Já chápu, že když je přijat nějaký pozměňovací návrh, je to důvod k radosti.

  Další návrh je L1.1. Je to návrh pana kolegy Farského. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. (Stanovisko navrhovatele je doporučující.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 121, přihlášeno 169 přítomných, pro 5, proti 133. Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Poté máme v pořadí návrh L1.2 až L1.4 společně jedním hlasováním. Jde opět o návrhy pana poslance Farského. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. (Navrhovatel doporučuje.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 122, přihlášeno 169 přítomných, pro 4, proti 141. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: Dále máme v pořadí návrh L1.5 taktéž pana kolegy Farského. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Navrhovatel doporučuje.) ***

  Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále máme v pořadí návrh I1.1 a I1.6 společně jedním hlasováním. Jde o pozměňovací návrhy pana kolegy Hovorky. Garanční výbor nedoporučuje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 135, přihlášeno je 171 přítomných, pro 20, proti 110. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: V pořadí máme návrh J, což je pozměňovací návrh pana kolegy Kalouska. Stanovisko nebylo přijato, a tudíž neutrální stanovisko.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 136, přihlášeno je 171 přítomných, 151 pro, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Návrh K2, což je pozměňovací návrh pana kolegy Stanjury... Stanovisko výboru mám... Pardon. Teď se omlouvám. Návrhy K2, K4, K5, K8 a K9, prosím o případnou kontrolu, jsou nehlasovatelné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, je to tak. Prosím tedy další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: Poté návrh K10 a K11. Jde opět o pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury. Návrh je společně jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 137, přihlášeno je 171, pro 67, proti 79. Návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Máme před sebou poslední dva pozměňovací návrhy. První z posledních dvou by měl být návrh N, což je návrh pana kolegy Foldyny. Garanční výbor k nim zaujal neutrální stanovisko. Nebylo přijato.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 138, přihlášeno je 171 přítomných, pro 64, proti 55. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Jan Chvojka: Pokud to říkám správně, tak zde máme poslední pozměňovací návrh předtím, než by se hlasovalo o zákonu jako celku. Jde o pozměňovací návrh N, což je pozměňovací návrh pana kolegy Zemánka. Stanovisko výboru nebylo přijato, tudíž neutrální stanovisko.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 139, přihlášeno je 171, pro 63, proti 52. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Dříve než přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku, po dohodě klubů vyhlašuji půlhodinovou přestávku na poradu klubu. Děkuji. Sejdeme se ve 12.15 hodin.

  (Jednání přerušeno v 11.45 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Čas vyměřený na přestávku vypršel a budeme pokračovat v přerušeném jednání zákona o registru smluv. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Měli jsme čas na poradu klubů, tak dovolte, abych vás seznámil s tím základním stanoviskem našeho klubu.

  Nejprve chci poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří podpořili trvalou výjimku pro malé obce, a byli to poslanci napříč politickým spektrem. My si toho ceníme, že jste náš návrh podpořili, a myslím, že jsme udělali dobře.

  Na druhé straně mi to nedá, abych se nevrátil k hlasování, přičemž naprosto respektuji výsledky hlasování, o pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Foldyna. Když to zjednoduším, měsíce a roky nám někteří aktivisté píšou, že musíme přijmout registr smluv, a je to jejich legitimní občanský postoj. Ale většina Sněmovny rozhodla, že oni smlouvy zveřejňovat nemusí, pokud obdrží dotace větší než dva miliony za rok, což bezesporu mnohé z těchto organizací splňují.

  Chci poděkovat kolegům, většině klubu sociální demokracie, většině klubu, nebo možná všem kolegům, z TOP 09, náš klub to plně podpořil, protože my si říkáme, že ti, kteří to - a říkám, je to legitimní nástroj občanského postoje - iniciovali, kteří nám mnohdy psali i nevybíravé maily na hranici vyhrožování: My vás sledujeme a uvidíme a zveřejníme, jak jste hlasoval, pane poslanče! My víme, co si o tom myslíte. Takže buďte ujištěn o tom, pane poslanče, že až budete hlasovat, tak že o tom vašem hlasování budeme neprodleně informovat naše čtenáře, ty, kteří čtou naše facebooky apod. A současně většina v Poslanecké sněmovně řekla: Tito lidé zveřejňovat smlouvy nemusí. Je to legitimní, ale je to úsměvné.

  Po zvážení všech pro a proti, po tom, jak dopadlo hlasování o pozměňovacích návrzích, tak chci říci, že náš klub většinově tento zákon podpoří.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Další, kdo se hlásí do rozpravy, je pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás také stručně seznámil s naším stanoviskem. My jsme dlouhodobě tento návrh podporovali, koneckonců jeden z našich členů je jeho předkladatelem.

  Já jsem tady během diskuse upozornil na to, že i když mezi předkladateli je sedm členů vlády, tak současně v téže vládě prudce stoupá počet zakázek bez výběrových řízení, tzn. vláda, která se svými členy hlásí k tomuto návrhu, současně snižuje transparentnost u svých akvizic a zvyšuje korupční prostředí.

  To, co bylo zvlášť úsměvné, pak bylo sledovat, jak Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu pana poslance Zemánka. Připomenu jenom, že šlo o to, abychom těm firmám, které dostanou na dotacích z veřejných rozpočtů více než 20 milionů ročně, uložili stejnou povinnost jako těm, které hospodaří se státním majetkem, tedy zveřejňovat smlouvy, což je logické, protože dotace jsou státní majetek úplně stejně, jako když nějaká rozpočtová kapitola nebo příspěvková hospodaří se státními prostředky. Takže na jednu stranu uložíme někomu, kdo má desetimilionový, dvacetimilionový rozpočet, aby zveřejňoval své smlouvy, protože hospodaří ve svém rozpočtu s prostředky, na druhou stranu podnikateli, který přijme více než miliardu korun z veřejných rozpočtů ročně, takovou povinnost neuložíme, protože co nám je do toho, co on s těmi našimi penězi dělá.

  Chci poděkovat panu poslanci Zemánkovi, že ten návrh podal, chci vyjádřit svůj respekt ke každému, kdo pro to hlasoval, my jsme pro to hlasovali, samozřejmě, a není vůbec překvapivé, jak hlasovala politická divize Agrofertu. Agrofert je velkým příjemcem dotací z veřejných rozpočtů. Politická divize Agrofertu hájila zájmy svého vlastníka a jednohlasně tento návrh pana poslance Zemánka zamítla. Samozřejmě. Je to právo každého poslance hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Je na vás, kolegové, abyste si zvážili, zda jste hlasovali podle svého vědomí a svědomí, anebo podle kasy svého šéfa. To už si odpovězte sami. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Další do rozpravy je přihlášen pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. S přednostním právem se hlásí, nikoliv do rozpravy. Ano. ***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vlastně 26 let, nebo kolik je to od revoluce, dneska bude přijat zákon, který si myslím, že jsme měli přijmout někdy 1990. To je taková samozřejmá záležitost zveřejňovat smlouvy.

  A mě vystoupení pana Kalouska skutečně baví, protože Ministerstvo financí pod mým vedením zveřejnilo v lednu 2015 všechny platné i neplatné smlouvy a objednávky ve formě open data od roku 1992. Kromě některých, které byly utajené, například jako právní služby pro arbitráže. Ty nechal pan Kalousek utajit rozhodnutím vlády. Bylo strašně přísně tajné, že jeho kámoši nás budou exkluzivně zastupovat v arbitrážích. Takže já skutečně nevím, o čem mluví. My zveřejňujeme smlouvy a objednávky. Zveřejňujeme nově uzavřené smlouvy v plném rozsahu a historicky. To znamená, na Ministerstvu financí zveřejňujeme všechny platné smlouvy, to, co tady všechny tradiční politické strany hlasovaly proti. Zveřejňujeme všechny faktury. Centrální registr administrativních budov.

  A pokud pan Kalousek mluví, že máme JŘBU. Ano, máme to, co jsme po něm zdědili. Různé IT záležitosti, kterých jsme se dlouho zbavovali.

  Dneska soutěžíme hlavně ekologické smlouvy velice transparentně a za poloviční cenu, dokonce za třetinovou cenu. Ale nebudu tady zdržovat velkou ekologickou zakázkou, jak to bylo všechno namyšleno. Takže máme open data. A skutečně zveřejňujeme všechno. Musím zásadně odmítnout, že by tady někdo něco tajil.

  A co se týká dotací, tak ty jsou samozřejmě zveřejňovány. Každý o tom ví. Každý si to může dohledat. A opozice si několikrát dožádala vlastně data o mé firmě, všechno jste dostali. Skutečně nevím, o čem je tady řeč.

  Pokud se chcete informovat o Ministerstvu financí, tak je to na data.mfcr.cz a tam máte všechno zveřejněno. Nepotřebujeme na to ani zákon, který má být dneska odhlasován, ale už to děláme dávno. A návrh pana poslance Farského je vlastně z podzimu 2013, tak je otázka, proč jste to už dávno neudělali, když jste takoví transparentní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jenom pro pořádek říkám, že není otevřená rozprava. Mohou vystupovat jen... (Hlasy ze sálu: Ministr otevřel rozpravu.) Vzhledem k tomu, že vystoupil pan ministr, je otevřená rozprava. Máte pravdu. V tom případě nejdřív musím dát slovo těm, kteří se přihlásili s faktickou poznámkou, což je pan poslanec Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuju. Chtěl bych poděkovat místopředsedovi vlády za otevření rozpravy k tomuto bodu a i za vyjádření názorů, které zde teď přednesl, protože kdyby se zúčastňoval některých jednání, interpelací našich poslanců, věděl by konkrétní čísla o počtech zakázek, které jsou rozdávány z ruky stávající vládní garniturou.

  Interpeloval jsem tady nepřítomného ministra zemědělství několikrát, když jsem tady prezentoval, že více než tři sta zakázek, a velká řada z nich je v řádech desítek milionů korun zrovna v oblasti IT zakázek, jsou na Ministerstvu zemědělství rozdávány z ruky. A stejně tak jsme se třeba včera tady bavili v rámci interpelace, kterou dával pan kolega Stanjura, kdy jsme žádali informace týkající se oblasti dopravy a fungování Českých drah, kde z odpovědi člena ANO vyplynulo natvrdo, že některé informace nám odmítají, nebo odmítají panu interpelujícímu poslanci dávat. Takže něco jiného se říká tady za pultíkem a něco jiného se ve skutečnosti opravdu děje.

  Znovu zopakuji: jenom na Ministerstvu zemědělství můžeme ta čísla sečíst od jednotlivých ministrů, kolik zakázek tato vláda rozdala z ruky, to znamená přímo vybranému zájemci, v takzvaném jednotném řízení bez uveřejnění, a že to jsou řády stovek, přátelé, stovek (s důrazem), v řádech stovek milionů korun jenom na Ministerstvu zemědělství, je doložitelné černé na bílém.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Připraví se pan předseda Faltýnek. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pan ministr financí několikrát zopakoval, že opravdu neví, o čem mluvím. Tak já si mu to dovolím říct ještě jednou.

  Nemluvil jsem o tom, jestli Ministerstvo financí zveřejňuje, nebo nezveřejňuje smlouvy. Koneckonců zveřejňování začalo dávno předtím, než o na to ministerstvo přišel. Ale o tom opravdu řeč nebyla. Byla řeč o tom, zda si někteří, a kteří z nás, přáli, aby úplně stejně, jako rozpočtové a příspěvkové organizace musí zveřejňovat nejenom svůj rozpočet a objem svých dotací, ale také všechny smlouvy, co si za ten veřejný majetek pořizují, tak aby také příjemci veřejných peněz, protože to je stejný veřejný majetek jako u té rozpočtové a příspěvkové organizace, to zveřejňovali také.

  Jinými slovy, abyste mi rozuměl, pane ministře, nejenom kolik těch dotací berete - my víme, že jich je hodně a že jste největším příjemcem dotací v České republice -, ale také co a koho si za ty dotace kupujete a za jakých podmínek, protože to má samozřejmě daňový poplatník právo vědět, aspoň takto zněl pozměňovací návrh pana poslance Zemánka, úplně stejně, jako má právo to vědět u smluv Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, jakéhokoliv jiného ministerstva. To je prostě stejný veřejný majetek! Dotace jsou stejné veřejné peníze jako veřejné peníze, se kterými hospodaří rozpočtové a příspěvkové organizace. A zatímco u rozpočtových a příspěvkových organizací budeme trvat na tom, aby zveřejňovaly všechny smlouvy, tak u příjemců dotací, a někteří mají těch dotací víc, než jsou rozpočty celé řady rozpočtových a příspěvkových organizací, daňový poplatník to právo mít nebude! ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Eviduji několik faktických poznámek. První má přihlášenu pan poslanec Petr Bendl, po něm je pan poslanec Kolovratník. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem zapomněl dodat ještě jednu věc, že všechny zakázky zadávané z ruky v hodnotě nad 50 milionů korun, o nich je informována vláda a v podstatě o nich rozhoduje. Na Ministerstvu zemědělství jich bylo několik i nad 100 milionů korun. Takže dokonce nemůže ani místopředseda vlády říct, že by nevěděl, že v resortu Ministerstva zemědělství ale i v jiných k takovým věcem nedochází. Pravidelně se tak děje a často opravdu vůbec nemusí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já se vejdu do dvou minut poznámky, takže nepotřebuji přihlášku do rozpravy. Teď tu pan poslanec Kalousek říkal, že je to k smíchu. Promiňte mi, pane kolego, upřímně, teď mi je k smíchu vaše argumentace. (Předsedající: Mým prostřednictvím, jestli vás můžu poprosit.) Ano. Já jsem si vždycky myslel, že TOP 09 je strana, která je proti regulacím, proti nařizování, proti omezování, proti zbytečnému zatěžování. A najednou pan poslanec Kalousek nám tady brojí pro a chce více vykazování a více zodpovědnosti a více těch informací. Tak jenom chci říci, asi nikdy sám žádnou dotaci nečerpal nebo u toho nebyl. Všichni příjemci všech dotací, ať je to od státu,z národních zdrojů, od ministerstev, od Evropy, tak za ty dotace se musí sakra zpovídat a svléknout donaha. Každou korunu musí vykázat. Chodí jim tam x kontrol z NKÚ, z finančního úřadu, z řídicích orgánů. Takže ty dotace, které tak vadí v soukromém sektoru panu poslanci Kalouskovi, jaksi už jsou prokazovány. Takže TOP 09 ústy svého předsedy klubu a místopředsedy strany nám dnes najednou brojí pro více vykazování a pro více materiálů a práce s těmi financemi, možná i pro zdvojení. Podle mě je to nesmysl. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, připraví se pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Když už jsme si tak pěkně otevřeli tu rozpravu, Agrofert stranou. Pane poslanče Kalousku prostřednictvím předsedajícího, četl jste ten pozměňovací návrh? Pozorně? Tam je napsáno, že obchodní korporace, která v jednom rozpočtovém roce obdrží, použije nebo bude hospodařit s částkou více než 20 mil., bude muset zveřejňovat veškeré svoje smlouvy. Veškeré. Prostě spadne do tohoto režimu. Jak ta firma má vědět v lednu, že v prosinci dostane 20 mil.? Nebo se myslí předcházející rozpočtový rok? Nebo má preventivně zveřejňovat všechny smlouvy?

  Já tady vystupuji ryze v rámci faktické poznámky. Ten pozměňovací návrh je blbě. Já to jinak neumím říct. Je to legislativně špatně a znamenalo by to ohrožení vůbec důvěryhodnosti zákona o registru smluv. Znamenalo by to ohromný kolaps, protože je tam brutální sankce neplatnosti těchto smluv a nepřiměřený zásah do soukromoprávní sféry až za hranici ústavnosti. Protože jednou ty peníze přijdou na účet té společnosti a už jsou té firmy, jsou majetkem. A ona s ním potom hospodaří.

  To je všechno, co k tomu mám. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan předseda Kalousek se svou faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nepochybně je to jejím majetkem, který dostala od daňových poplatníků, a ten návrh zákona zcela správně chce, aby ten, kdo si bere peníze od daňových poplatníků v určitém množství, zveřejňoval své smlouvy. Tak jako to zveřejňují rozpočtové a příspěvkové organizace. Pan kolega Kolovratník, je mi velmi líto, opravdu nepochopil, o čem je ten pozměňující návrh. To není o vyúčtování dotací. To je o ztransparentnění organizací, které pobírají peníze daňových poplatníků. TOP 09 je a vždycky bude stranou, která se bude snažit snižovat administrativní zátěž. Koneckonců bude o tom řeč v následujícím bodě. Ale také bude vždycky stranou, která bude chtít, aby hospodaření s veřejnými prostředky bylo transparentní. A tomu vy jste dneska zabránili. Koneckonců dobře víte, proč jste to udělali. Protože by musel být transparentní váš majitel. A ten umí být transparentní pouze ústy. Doopravdy nikoliv. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Já myslím, že bychom měli uvést na pravou míru, jak je to s těmi dotacemi, když tady pan kolega říkal, že každý, kdo dostane dotaci, tak ji musí striktně vyúčtovat a podobně. V zemědělství je to často tak, že jde o nárokové dotace. V případě, že prokážete, že na ni máte nárok, to znamená dostanete podporu na půdu nebo dotaci na hektary, které obděláváte v souladu s příslušnými povinnostmi, které musíte splnit, tak je vám dotace udělena a nikdo se neptá, co s ní uděláte. Vy máte nějakou povinnost starat se o určitou krajinu, ale nikdo se vás neptá na smlouvy, nikdo se vás neptá na to, jestli si za to koupíte zájezd do Bulharska, nebo jestli si za to koupíte traktor, či něco na sebe.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a připraví se pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že na hodně odpověděl pan kolega Vondráček. Protože ona čeština je kouzelná, což někteří, kteří sem přivandrovali, nepochopí. Agrofert stranou. Ještě jste zapomněl, prostřednictvím pana předsedajícího, říct tu druhou půlku: strana Agrofertem. Chápu, že vy jste pro ten návrh nemohli hlasovat, protože jste dlužníci a ještě by vás předseda dal do konkursu. Takže tomu celkem rozumím. Akorát jsem při vašem hlasování tady od jednoho jediného neslyšel, že máte střet zájmů.

  A k panu kolegovi Kolovratníkovi, který jako obvykle... nevěřím tomu, že je tak hloupý, že by nepochopil. Jestliže nastavujete pravidla, tak je nastavujte pro všechny férově. A vy je pro všechny férově - hnutí ANO - nenastavujete. Vy selektivně vyndaváte Babiše a jeho aktivity a ostatní chcete trestat, šmírovat a ničit. Za chvilku tady budete předkládat nehoráznost, která se jmenuje elektronické pokladny. Takže miliardy z dotací z veřejných peněz, tak na to občan, daňový poplatník, právo nemá, ale vy máte právo a osobujete si právo ničit kdejakého živnostníka za to, že zatluče jedno pivo a že nenahlásí do centrály.

  Myslím si, že každá slušná strana, a prosím, vy můžete zavádět sociální výhody. To je, jako byste řekli: Někomu důchod dáme, někomu důchod nedáme. Vy deformujete demokracii takovým způsobem, já nevím, jestli vám to vůbec dochází. Doufám, že aspoň některým jo. Děkuji. (Potlesk TOP 09.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek a připraví se pan poslanec Stupčuk s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, je vidět, že vzácný kolega Kalousek opět nezklamal a dál jede tu svoji linii. Pro nás to samozřejmě není žádným překvapením.

  Já bych teď vážně řekl, že náš poslanecký klub přesto, že se nepodařilo zatím prosadit zveřejňování živých smluv, tak podpoří v konečném hlasování přijetí tohoto zákona po těch dvou letech debat ve Sněmovně.

  A nyní mi dovolte jednu poznámku, abych vysvětlil na konkrétním příkladu, jak to vlastně vzácný kolega Kalousek myslí. Máme tady dotace, jak říkal pan bývalý ministr zemědělství Bendl, třeba na plochu. Ty peníze jdou z Evropské unie. Těch subjektů, které dostanou za rok více než 20 mil. korun, jsou řádově tisíce v České republice. A jsou samozřejmě mezi nimi i subjekty ze skupiny Agrofert. A kolega Kalousek chce, aby tyto subjekty, které dostanou ty peníze z Bruselu, ale i české na tu plochu nebo na investice v rámci Programu rozvoje venkova, což jsou také evropské peníze, tak aby tyto subjekty, které dostanou víc než 20 mil. korun, zveřejnily veškeré své obchodní smlouvy, a tím je dostal do nekonkurenceschopného prostředí vůči těm menším subjektům, které dostanou za rok pouze 19,5 mil. korun. A ty už nebudou muset zveřejnit veškeré své obchodní smlouvy a vznikne nám na trhu, bych řekl, velmi, velmi zvláštní a nerovnovážná situace. Nevím, jak by si s tímto naložil třeba Úřad pro hospodářskou soutěž. Ale já se do těchto spekulací nechci dostat. Tady je jen další doklad toho, že vzácný náš kolega Kalousek pokračuje ve své rétorice, která nemá hlavu ani patu a jsou to všechno nesmysly. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Stupčuk a připraví se pan poslanec Vondráček.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Já bych chtěl pouze využít tohoto času a v přátelském duchu kolegovi Kolovratníkovi říci, že Nejvyšší kontrolní úřad není oprávněn kontrolovat příjemce dotace, ale toliko správce té dotace, tzn. toho, který kontroluje příjemce té dotace. V tomto smyslu se jedná o superkontrolu.

  Také bych rád využil této faktické poznámky před závěrečným hlasováním a zeptal se kolegy Farského, protože mi zůstává nezodpovězena ještě toliko jedna otázka, a to je, myslím si, pro nás důležité vědět: Kdo bude odpovědný za anonymizaci údajů, které budou předmětem publikace v registru smluv? Bude to ten původce dokumentu, tzn. ten, kdo to bude posílat do toho registru, anebo to bude činit správce toho registru? Protože v tom zákoně to také uvedeno není a mělo by to tam být správně jasně stanoveno, čí to je odpovědnost. Protože samozřejmě je to navázáno i na aplikaci zvláštních zákonů, jako je zákon na ochranu osobních údajů nebo obchodní tajemství. A je důležité tedy vědět, kdo bude aplikovat tyto zvláštní zákony tak, aby došlo k anonymizaci těch údajů, které jsou předmětem ochrany těchto zákonů a nebyly publikovány, tedy byly anonymizovány při publikaci v registru smluv. Takže myslím si, že tato otázka je legitimní a že je dlužno na ni ještě odpovědět. A tímto se tedy obracím na předkladatele návrhu zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem byl vyvolán kolegou Laudátem, tak abych reagoval. Ta slovní hříčka se mi moc líbila, ta je pěkná, tu si zapamatuji. Ale ještě jednou. Máme třeba firmu - obchodní korporaci, abych byl přesný, s rozpočtem 1 mld. korun, která třeba v listopadu získá 20milionovou dotaci. Znamená to, že měla zveřejňovat už od ledna všechny svoje smlouvy ze svých soukromých peněz, z těch zbylých 980 mil.? A většina dotací je nenároková. Jak ona má vědět v tom lednu, že ty peníze dostane? A i když je dostane, je v pořádku, aby zveřejňovala v tomto režimu všechny svoje soukromé obchodní případy? Ten návrh je prostě nedomyšlený. Hrozí tam taková rizika... a mohl bych pokračovat. Těch možností, jak se to dá špatně vyložit, je mnohem víc.

  Jestliže je TOP 09 pravicová strana, vaši voliči by měli být lidé z této oblasti. Vaši voliči by nám měli poděkovat, že jsme to zmařili, že jsme hlasovali proti takovému paskvilu. To je všechno. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a připraví se pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já si myslím, že za to, pane kolego Vondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, vám poděkuje zejména váš majitel pan Andrej Babiš, nikoliv naši voliči.

  Nicméně já bych zareagoval pár slovy na pana poslance Faltýnka. Já si myslím, že je možná škoda, že tenhle registr smluv opravdu už nefungoval dříve a právě i třeba tento pozměňovací návrh. Protože pak bychom třeba tady neměli tu kauzu Faltýnkova a Babišova Agrotecu. Možná že se nedostaneme do stavu, kdy třeba tady za rok budeme muset vydávat pana poslance Faltýnka k trestnímu stíhání.

  Ale já bych chtěl říct, že ten pohled tam je ten, že kdo hospodaří s veřejnými dotacemi, tak odkrývá ty smlouvy a zveřejňuje podle pana poslance Faltýnka to obchodní tajemství, odkrývá ten byznys. Ale tak proboha, když ty stavební firmy dělají pro město a pro veřejnou správu, tak stejně tak odkrývají, za jakých podmínek dělají, za jaké ceny dělají. To je přece jasné. A je to přece jeden z důvodů tohoto registru smluv, abychom řekli - pracujeme transparentně. Abychom viděli, za jaké peníze se v jednotlivých městech staví chodníky, za jaké peníze se staví silnice, za jakých podmínek se staví veřejné stavby. To je přece jeden z účelů registru smluv.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já vás registruji, pane poslanče Jandáku, mám vás poznamenaného v pořadí. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a připraví se pan poslanec Urban. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Nemá asi smysl reagovat na pana poslance Vondráčka. Prostě když něco nechci přiznat, tak to zamlžuji. Ale rád bych odpověděl panu kolegu Faltýnkovi, který nám v podstatě oznámil, co chtěl vzácný kolega Kalousek.

  Já bych rád zdůraznil, že ten pozměňovací návrh nepodal vzácný kolega Kalousek. Podal ho pan poslanec Zemánek, váš koaliční partner. My jsme ho podpořili. A stejný názor mělo v této Poslanecké sněmovně 67 poslanců, takže zjevně nejsem jediný, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, kdo by si přál větší transparentnost těch, kteří přijímají z veřejných rozpočtů dotace. Peníze Evropské unie jsou totiž stejně našimi penězi jako peníze z národního rozpočtu. Koneckonců Agrofert, nemýlím-li se, inkasuje jak z evropských peněz, tak z národního rozpočtu. Ale my jsme daňoví poplatníci do obou dvou těch rozpočtů, jak do národního, tak do evropského. To jsou prostě naše peníze. A máte-li strach ze ztráty konkurenceschopnosti vůči těm, kteří dostali jenom 19,5 mil., no tak by vám přece vůbec nic nebránilo brát také jenom 19,5 mil. a pak byste byli plně konkurenceschopní. Ale to vám nestačí. Vy chcete hrabat miliardy a nechcete, aby ti, kteří vám ty miliardy posílali, do toho viděli. To chcete a toho jste dosáhli. A žádné Vondráčkovo mlžení to nemůže vysvětlit. Prostě zabránili jste transparentnosti těch, kteří dotují vaše podnikání. Zabránili jste lidem, aby viděli, co se děje s jejich penězi ve vaší bilanci. Tomu jste zabránili. Je to vaše právo. Máte na to politickou sílu. Vaši voliči vás pravděpodobně vybavili tímto mandátem, abyste jim zatajovali, co děláte s jejich penězi. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Urban a připraví se pan poslanec Hájek. Máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mě zaujala jedna věc, kterou tady řekl pan předseda Faltýnek. On řekl: Pokud by privátní subjekty měly zveřejňovat ty smlouvy, tak je to poškodí. To tady zaznělo, všichni si to v nějakém stenu můžete přečíst. A já se tedy ptám, jak se vy, kteří podpoříte ten zákon, vypořádáte s tím, že jako vlastníci poškozujete firmy, které jsou ve vlastnictví státu ve většině? Jak se vypořádáte s tím, že poškozujete např. Budvar? ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Pleticha s faktickou poznámkou. Máte slovo. (Posl. Jandák, který se též hlásil: Vy mě prerzekvujete!) Mám vás v pořadí, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Dobré téměř již odpoledne. Co na to říci, na tuhle debatu? (Z pléna nic! - Pobavení a potlesk.) Mně se vždycky líbí, že jsem pořád zahrnován, někdy, do Agrofertu. Já nerozeznám žito od ječmene a pořád jsem tady nějaký agroferťák. Skutečně s Agrofertem nemám nic společného a to, předpokládám, všichni víte. Mně se tady líbí, jak je pan Kalousek, to je známý demagog, že už si vychovává své nástupníky. Opravdu, pane Kučero, klobouk dolů. To je kádrová rezerva non plus utra! (Pobavení.)

  Samozřejmě pan kolega Kalousek využívá klasickou zbraň - nejlepší obranou je útok. On to tady na nás vychrlil. Já tedy nechci tak roztahovat ruce, protože kdybych to roztáhl, tak možná tady shodím pana zpravodaje. Tak to určitě ne. Raději zkusím levou stranu, je to dál. (Pobavení.) Ale samozřejmě co mě na neschválených pozměňovacích návrzích vadí. Mně vadí to, že nebyly schváleny tzv. živé smlouvy, to znamená smlouvy, to znamená smlouvy, které mají... abych to řekl jasně, byly přijaty před účinností tohoto zákona a budou platit. Pan Kalousek je chytrý, ten to má v hlavě vymakané. Už tady řekl náš předseda klubu, nebo to byl náš předseda strany nebo hnutí, že na Ministerstvu financí uzavřeli smlouvy pro arbitráže s razítkem tajné. To tady bylo řečeno. Takže mně opravdu vadí to, že živé smlouvy nejsou a my se nemůžeme skutečně podívat, protože smlouvy byly někde podepsány na 20, možná někde na 50 let a my se na to nepodíváme.

  Závěrem končím tímto. Tento návrh byl v červnu 2012. V červnu 2012! Pravicová vláda měla možnost svého poslance a jeho návrh podpořit možná celý rok. (Mpř. Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se!) Takže mrzí mě, že jste tak dlouho čekali. Mohl jste Agrofert mít vyřízen už v roce 2012. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pleticha, připraví se pan poslanec Jandák. Máte slovo.

 • Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, nahlašuji střet zájmů podle zákona 159 paragraf 8. Kromě poslaneckého slibu jsem skládal i zastupitelský slib a tento zákon poškodí komunální podniky. Proto hlasovat nebudu. Jsem v představenstvu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce. A obdobně by, si myslím, měli učinit i všichni ostatní zastupitelé měst, které mají komunální podniky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, já tomu zase nerozumím! (Smích.) Jsem řadový prostý poslanec sedící tam v rohu; kdyby nebyla zeď, jsem ještě dál (pobavení a potlesk), ale přesto i já někdy přemýšlím a sleduji to z toho kopce a je to zajímavá bitva: Babiš, Kalousek, řeže se to. Ale tady ulétávají peníze. Pan kolega Stanjura na to upozornil a já bych na to chtěl navázat, protože my jsme si nějak nevšimli, že ti nejčistší z čistých, kteří nás dohnali také k tomuto zákonu, to jsou občanské iniciativy, ti nadšení mladí, starší, přezrálí aktivisté, kteří nedělají celý život nic jiného než aktivity, tak tam dáváte vy, daňoví poplatníci, z rozpočtu přes 600 mil. Kč a tito budou nekontrolovatelní! Jak je to možné, pane předkladateli? A já vás vyzývám a pan kolega vás vyzval, vysvětlete nám, proč oni mají výjimky! My nevíme, kde berou peníze - ze státního rozpočtu, z ciziny, od soukromého sektoru? Proč ti jsou vyňati? Buďte tak laskav a odpovězte nám. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD, ale i dalších jednotlivců.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se moc omlouvám, že ještě vystupuji a zdržuji projednávání tohoto jednání, ale mě moc mrzí, že se vůbec neposloucháme. A já bych teď prostřednictvím pana předsedajícího speciálně pro pana kolegu Kučeru, Kalouska a Urbana řekl konkrétní příklad. Firma, která má tisíc hektarů, dostane z Bruselu a možná i částečně z českých peněz dneska 25 milionů korun. Firma, která má 800 hektarů, dostane 19,5 mil. Takže buď všichni, nebo nikdo. Takto to bylo myšleno technicky. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát a po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Mně tady bylo jedním vaším kolegou pošeptáno, že ne a ne přijít nějaká výplata z Agrofertu. Ona realita je ještě horší! On dokonce tu vaši činnost financují daňoví poplatníci prostřednictvím Poslanecké sněmovny. A jak může pan kolega Hájek říci a kdokoliv z vás, že nemáte s Agrofertem nic společného? Já nevím, to by asi kolega Koníček řekl, kolik bylo na posledním výkazu činnosti stran, že jste zaúvěrovaní společností Agrofert, jestli se nemýlím. Už ne? (Pan předseda!) Tak panem předsedou. Prosím, vy jste jeho dlužníci a vy vyvíjíte stranickou činnost za jeho peníze, tak jak můžete říct, že s tím nemáte nic společného? To skutečně máte! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že do dvou minut se mi vejde reakce na pány poslance Hájka, Faltýnka i Jandáka. Ano, pan poslanec Jandák položil správně otázku a já má odpovím - tak jako jsme hlasovali pro návrh pana poslance Zemánka, tak jsme také hlasovali pro návrh pana poslance Foldyny. Buď všichni, nebo nikdo. Přáli jsme si, aby své smlouvy musely zveřejňovat jak soukromé firmy - příjemci veřejných dotací, tak občanská sdružení - příjemci veřejných dotací. Ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů však nezískal většinu, a to zejména díky hlasům ANO, kteří by s největší pravděpodobností překousli spolky a občanská sdružení, ale samozřejmě nemohou si dovolit soukromé firmy, protože ne buď všichni, nebo nikdo. To jsme chtěli my, to, co říkal pan poslanec Faltýnek - buď všichni, nebo nikdo, kdežto hnutí ANO k tomu přistupuje jednoznačně: všichni ukažte své smlouvy, ale Agrofert, který bere mnohem víc než všechna občanská sdružení ročně dohromady... (Poslanec Jandák: Ale aspoň něco produkuje! - Bouřlivý smích a potlesk.) Protože to nebylo na zvukový záznam, tak pan poslanec Jandák řekl, že aspoň něco produkuje. Ano, to tady vidíme, co dneska vyprodukovali (pobavení a potlesk TOP 09 a ODS) - naprostou neférovou netransparentnost a zakrývání před daňovými poplatníky, co se děje s jejich penězi. To produkuje politická divize Agrofertu jako poslanecký klub ANO. A znovu opakuji, že oba dva návrhy byly návrhy sociálně demokratických poslanců a měly naši podporu, protože to byly návrhy, které vedly k vyšší transparentnosti. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pro pořádek vás pouze žádám, abyste po sobě, vážení poslanci, nepokřikovali. (Posl. Jandák: Chraň bůh!) Chraň bůh, já vím. Nyní pan poslanec Jakubčík s faktickou poznámkou a po něm pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. ***

 • Poslanec Igor Jakubčík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady projednáváme stovky zákonů. Minimálně, nebo možná u poloviny z nich slyšíme: to je špatné, protože jsou tam výjimky, to je špatné, protože jsou tam výjimky. Tento zákon je těmito výjimkami přímo nabitý. Proto já osobně nemohu s tímto návrhem zákona souhlasit a nemohu ho podpořit. Přesně jak zde bylo řečeno: buď všichni, nebo nikdo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Hájek. Máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak mám pocit, že s ohledem na obstrukce, které vyvolal Andrej Babiš, tak až do 14 hodin nestihneme hlasovat a ten zákon dneska neprojde. Ale proč ne.

  Mne zaujalo vystoupení pana předsedy Faltýnka, říkal: buď všichni, nebo nikdo, všechno, nebo nic. My sice nemáme sloučenou debatu s bodem 13 a 14, ale za chvilku budeme v bodu 13, kde hnutí ANO vehementně prosazuje, že nebudou mít všichni ty nesmyslné EET, ale jen někteří. (Hlas ze sálu.) Ne zatím. Ne, jen někteří.

  A když se vrátíme k těm státním podnikům, tak budeme mít jeden pivovar v České republice, který bude zveřejňovat. A co ty ostatní? Vy jste přece byli vehementně pro, aby tam byly státní podniky. Jo kdyby čerpal dotace tento pivovar, tak proč ne, je to naprosto v pořádku. Ale také vlastně ne, protože ten bod neprošel.

  Pan kolega Vondráček je zkušený advokát a velmi dobře argumentuje a ví, že je dobrá metoda dávat absurdní příklady. Tak kdyby si přečetl, nebo i pan předseda Faltýnek, návrh zákona, který podepsal, jenže on vlastně neplatí, protože komplexním pozměňovacím návrhem bude platit úplně jiný zákon, než s kterým jsme začali, tam se například píše, že informace, které nelze zveřejnit podle stošestky, se nezveřejňují ani podle tohoto zákona. Tak co s obchodním tajemstvím u těch soukromých korporací, jak máte strach, že by se všechno zveřejnilo? No přece podle stošestky se to zveřejnit nedá, tudíž se to nedá zveřejnit ani podle tohoto. Ale mohl bych... Já nebudu používat stejně absurdní příklady.

  Vracím se k Rekonstrukci státu. Nebudu dneska citovat z těch všech mailů, které jsem za ty tři roky od roku 2012 dostal. A vy, hrdinové z ANO 2011, jste rozhodli, že oni zveřejňovat smlouvy nemusí, a tváříte se, že jste pro transparentnost. A pak se ptáte: všichni, nebo nikdo? No někteří ne, zejména ti, kteří to chtěli u těch ostatních. To je taková oblíbená metoda. Ty jo, ale já ne, já jsem přece ten hodný. Ti zlí ať to zveřejňují. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek, po něm pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Josef Hájek: Ještě jednou, dámy a pánové. Budu stručný. Musím zareagovat na slova milého Františka, který nám tady všem sdělil, že největším půjčovatelem peněz hnutí ANO je pan Babiš. Mně to nevadí, mně to podstatně více nevadí než ten fakt, že největším sponzorem TOP 09 byl pan Bakala! Nechci tady používat slova, jak říká vždycky pan Kalousek, který se bije do poslední kapky krve, potu a všeho možného. Já jsem skutečně pracoval, tvrdě jsem kopal uhlí v potu tváře, v potu toho mouru. (Ohlas v sále.) Takže z mých peněz, z peněz mých horníků, z peněz nájemníků bytů OKD Bakala získal peníze, které dal tady prostřednictvím pana předsedajícího Františkovi. Františku, to ti nevadí? (Ohlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Komárek, připraví se pan poslanec Zahradník s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, mám prosbu. Po dlouhých měsících a letech schvalujeme zákon, na který veřejnost netrpělivě čeká a který je určitě potřebný, pro který se určitě shodne i část koalice i část opozice. Prosím vás, nezískávejme teď politické body touto debatou, stejně je nezískáme. Získáme je jedině tím, když tento zákon odhlasujeme. Moc prosím všechny: hlasujme!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Zahradník a po něm pan místopředseda Filip s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, pan kolega Jandák před chvilkou položil otázku, odkud se peníze pro různé neziskové, nevládní, aktivistické organizace berou. Když se podíváte na Rekonstrukci státu, tak mezi jejími členskými organizacemi je třeba známá organizace Frank Bold, což je krycí jméno pro Ekologický právní servis. A mezi svými dárci Frank Bold má třeba Ministerstvo vnitra České republiky, Europe for Citizen, European Climate Foundation, Evropská komise prevence a boj proti trestné činnosti, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Program česko-švýcarské spolupráce, pak je tady ještě jedna, ale tu nyní nemohu najít. Ale jsou to všechno dárci z veřejných peněz.

  Dva miliony jsou tady, pane kolego Jandáku prostřednictvím pana místopředsedy, jsou tady hned. (Poslanec Jandák pokřikuje na poslance Zahradníka.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A opět opakuji, pane kolego Jandáku, abychom po sobě nepokřikovali a nebyli tak spontánní. Nyní pan místopředseda Filip. Prosím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. Tvůrci jednacího řádu Poslanecké sněmovny uvažovali jednoduchým způsobem, že zásadní debata o textu zákona se vede v prvém čtení, o jeho smyslu ve druhém čtení se vede diskuze o tom, jestli ho udržet, pozměnit a jakým způsobem se rozpracuje ve výborech. A co potom s ním Sněmovna udělá. Ve třetím čtení, tak jak říká zákon v § 95, se většinou diskuze nevedla. To, že ji dále vedeme ukazuje, že tento zákon nelze schválit v podobě, jak jsme schválili pozměňovací návrhy.

  Podle § 95 odst. 2 navrhuji vrácení tohoto zákona do druhého čtení, jako procedurální návrh. Tato debata sem nepatří (velmi důrazně), patří zpátky do druhého čtení, zpátky do výborů, protože tohle není možné! Vy znevažujete zákon o jednacím řádu. Prosím vás, držme se toho, co v této Sněmovně máme udělat - poctivě odpracovat zákon, který může platit, nikoliv poškozovat občany České republiky! (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, musím o něm dát hlasovat bez rozpravy. V tom případě přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení. V tom případě vás všechny odhlásím... (Porada mimo mikrofon.)

  Konzultoval jsem návrh s panem místopředsedou Filipem. Dohodli jsme se, že návrh na vrácení do druhého čtení bude následovat po ukončení rozpravy, tak abychom respektovali jednací řád. Budeme tedy v tom případě pokračovat v rozpravě, která je otevřená, a s faktickou poznámkou zde mám přihlášeného pana poslance Jandáka. (Poslanec Jandák ze sálu: Ruším přihlášku.) Rušíte, děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Fiedler. Máte slovo

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Rozpravu otevřel pan ministr Babiš, tak jsem si po těch dvou letech řekl, že už se vyjádřím k některým výrokům, které má neustále dokola, a to jsou ta takzvaná devadesátá léta, jak to bylo v roce 1990, načež se významně podívá na TOP 09, na ODS a nevím na koho. A přitom je potřeba si říct, že životopisy máme, pane ministře Babiši, fakt rozdílné. Já jsem v devadesátých letech, což je pro vás období, jak často říkáte, a vlastně i dnes, nějaké netransparentní, neseriózní, nekorektní, se státem neuzavřel ani jednu smlouvu. Vy jste jich uzavřel desítky, stovky, možná tisíc za tu dobu, co byl ten systém, který vy napadáte, vydělal jste na tom miliardy. A je potřeba si už jednu věc říci - že ta vaše kritika je nesmírně falešná. Protože děly-li se nekalosti, byli potřeba dva. Jeden, kdo z majetku státu něco bral, co brát neměl, a také museli být ti, co dávali. A tady nepochybuje vůbec nikdo, že jste byl na tom druhém břehu. Takže vy skutečně nemůžete používat pořád tu jednoduchou rétoriku - 25 let se tady něco dělalo. Ve státní sféře možná ano, ale bez lidí, jako jste byl vy, by to nešlo. (Potlesk poslanců ODS.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Fiedler a po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo. (Silný hluk v sále!)

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Opravdu jsem neměl zájem, neměl jsem představu, že budu vystupovat v této diskusi, ale ponoukl mě k tomu kolega poslanec Slávek Jandák svým vystoupením. Chtěl bych jenom říct, že souhlasím s tím, co řekl kolega Jandák, s tím jeho příspěvkem, obsahem toho jeho příspěvku, který tady řekl. A já jsem se na základě toho podíval do hlasování o pozměňovacím -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, promiňte, pane poslanče, že vás přerušuji, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. A kolega Jandák hovořil o pozměňovacím návrhu M poslance Foldyny. A já jsem se podíval do sjetiny, jak hlasoval poslanecký klub ČSSD. 23 hlasů podpořilo návrh Jarka Foldyny, pět bylo proti, a když ty neziskové organizace a všechny tyhle, o tom, o čem mluvil Slávek Jandák, spadá pod Úřad vlády, mě by tedy zajímala odpověď pana premiéra, proč hlasoval proti tomuto návrhu, jeho vysvětlení, proti svému poslaneckému klubu.

  Jinak za poslanecký klub Úsvit si dovoluji sdělit, že podpoříme návrh na vrácení do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, že budu mluvit o své straně, ale některé nepravdivé informace nemůžou zůstat ve vzduchu, aby se snad nemyslelo, že pravdivé byly. Tady padla věta, že pan Bakala byl největším sponzorem TOP 09. To není pravda. V roce 2010 pan Bakala věnoval ODS 15 milionů, 7 milionů TOP 09 a 6,5 milionu Věcem veřejným. Se sedmi miliony pro TOP 09 nebyl největším sponzorem. Koneckonců vedeme transparentní účet a každý si to může zkontrolovat. Nejsem si vědom toho, že by kterákoliv z obdarovaných stran panu Bakalovi jakkoliv prospěla v jeho podnikání. Neprotlačili jsme mu biopaliva, nezařídili jsme mu daňové úlevy, nesehnali jsme mu miliardové dotace, nemanipulovali jsme pro něj zakázky v České poště ani jsme mu nesehnali zakázky v Lesích České republiky. Na to jsou tu jiné politické strany a jejich vlastníci. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné faktické poznámky... eviduji s přednostním právem ještě pana předsedu Faltýnka, tak se chci zeptat, zda jeho přihláška trvá. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nikdo další se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

  Nejprve, než dám hlasovat o jednotlivých návrzích, přečtu omluvenku. Dnes od 14 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec David Kádner. V průběhu rozpravy - ano, přivolám kolegy z předsálí - padl návrh na vrácení do druhého čtení, který přednesl pan místopředseda Filip. Ještě vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili.

  A já zahajuji hlasování, a táži se, kdo je pro vrácení tohoto tisku do druhého čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 140. Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců. Pro 57, proti návrhu 78. Tento návrh byl zamítnut.

  Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o registru smluv a o změně zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 42 a ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Já zahajuji hlasování a táži se kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 116, proti 7. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Končím projednávání tohoto bodu a otevírám další bod, který je na programu. Je jím

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o evidenci tržeb. Jde o legislativní počin, který si vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je vytvoření transparentního podnikatelského prostředí v České republice, odstranění nerovností, které vznikají v důsledku porušování daňových zákonů některými podnikatelskými subjekty. Zákon přispěje ke snížení objemu šedé ekonomiky a ke zlepšení daňové morálky v České republice včetně narovnání pokřiveného vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti. Zákon také přispěje k navýšení příjmů státního rozpočtu i rozpočtů územních samosprávních celků, a to bez potřeby zvýšení daňových sazeb s negativním dopadem na ekonomiku České republiky. Očekáváme pozitivní dopad zejména na inkaso z příjmu daně fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty. (Trvalý hluk v sále.)

  Návrh zákona zakládá povinnost online hlášení hotovostních tržeb správci daně. Inspirací pro technický způsob provedení tohoto systému je takzvaná fiskalizace, která úspěšně funguje v Chorvatské republice. Nějaká forma registrace tržeb existuje v řadě evropských států, a to i takových, ve kterých je vykazován nižší objem šedé ekonomiky než v České republice. V naprosté většině je však řešena pomocí registračních pokladem s fiskální pamětí. Online řešení, které odstraňuje hlavní rizikový prvek spočívající v manipulaci s daty a zkreslování evidovaných údajů, je tedy základním rozdílem oproti dřívějším způsobům sledování tržeb.

  Technologický pokrok nyní umožňuje aplikovat toto řešení, které je jak efektivnější, tak přináší významně nižší náklady pro podnikatelskou sféru.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane vicepremiére, že vás přerušuji, ale požádám vás, kolegové, hlavně v pravé části o zklidnění, aby bylo slyšet, co pan vicepremiér přednáší. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Stejnou cestou se vydalo například Slovinsko či Slovensko. Návrh předkládá, že evidovány budou podnikatelské tržby, které se uskutečnily v hotovosti, kreditní kartou či jinými obdobnými způsoby. Nebudou evidovány bankovní převody z účtu na účet nebo inkasní příkazy. Věcné výjimky z evidování tržeb se předpokládají pouze minimální, a to v případech, ve kterých není evidování tržeb možné s ohledem na narušení plynulosti a hospodárnosti výkonu činnosti, příkladem jsou prodejny - automaty či prodej jízdenek hromadné dopravy u řidiče, nebo je evidování tržeb neúčelné, například z důvodu, kdy příslušný druh podnikání je již státem regulovaný nebo se jedná o činnost veřejnoprávních subjektů a jejich příspěvkových organizací.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 513/1. Hospodářský výbor usnesení nepřijal a záznam hospodářského výboru byl doručen jako sněmovní tisk 513/2.

  Prosím zpravodaje rozpočtového výboru a zároveň i hospodářského výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych vás s dovolením seznámil s usneseními rozpočtového výboru, popřípadě hospodářského výboru.

  Jak už říkal pan vicepremiér, dne 2. září projednal návrh zákona rozpočtový výbor. Já vás teď seznámím s jeho usnesením.

  Rozpočtový výbor po úvodním slově náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o evidenci tržeb schválila ve znění těchto pozměňujících návrhů. Dále následující pozměňující návrhy, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 513/1. Tam je možno je doslovně nalézt. Je tedy otázkou, jestli je mám přesto číst. (Obrací se k předsedajícímu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vždy se přečte návrh usnesení, které bylo, nebo nebylo přijato.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Dobře. Já to tedy všechno pro jistotu přečtu.

  A.1 Vynětí tržeb z dopravy

  1. V § 12 odst. 3 písm. e) se slovo "placeného" nahrazují slovy "nebo související platby hrazených".

  2. V § 12 odst. 3 písm. g) se slovo "drážní" nahrazuje slovem "železniční".

  A.2 Vynětí tržeb z automatu

  V § 12 odst. 3 písm. i) se slovo "samostatného" nahrazuje slovem "prodejního".

  A.3 Zasílání údaje o částce plateb určených k čerpání nebo zúčtování

  V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo zúčtování".

  A.4 Zúžení povinnosti správce daně umožnit ověření údajů

  V § 27 odst. 1 zní: Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, zda byly údaje o dané tržbě zaslány správci daně.

  A.5 Rozšíření předmětu závazného posouzení

  V § 32 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu".

  A.6 Zrušení výjimky z postupného náběhu evidence

  V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

  Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

  A.7 Změna účinnosti

  § 39 zní: § 39 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 10 až 17 a § 32, které nabývají účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

  Poznámka: Text uvedený kurzívou je informativní.

  II. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  To je usnesení rozpočtového výboru.

  Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po obecné a podrobné rozpravě

  I. nepřijal usnesení k předloženému vládnímu návrhu zákona, sněmovní tisk 513,

  II. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru

  III. pověřuje předsedu výboru, aby předložil tento záznam o projednávání předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  To je z hospodářského a rozpočtového výboru všechno. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Požádám vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

  Než otevřu rozpravu, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Od 13.30 do konce jednání se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Golasowská, dále mezi 15.30 a 17. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Bezecný a dále dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Langšádlová. Ještě přidám dvě omluvenky. Od 15 hodin se dnes omlouvá paní poslankyně Jana Černochová a pan ministr obrany Stropnický.

  Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji deset přihlášených. První přihlášený do rozpravy je pan poslanec Pilný. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážená poloprázdná sněmovno, já mám ve svém příspěvku dva okruhy. První se týká doplnění profilu ochránce živnostníků pana poslance Kalouska. Já tady zarecituji, co pan poslanec Kalousek v době svého účinkování jako ministr financí pro živnostníky udělal.

  Byla několikrát zvýšena spodní sazba DPH z 5 až na 15 %. To jistě postihlo zejména neplátce DPH. To je většina živnostníků. My jsme snížili tuto sazbu na 10 % a také chceme v rámci zákona o EET snížit sazbu DPH U restaurací z 21 % na 15 %.

  Pan poslanec Kalousek také škrtl slevu na daních pracujícím důchodcům. Já jsem z tohoto důvodu pozastavil své podnikání. To mu naštěstí pozastavil Ústavní soud a seniorům to vrátil.

  V souvislosti se zavedením jednotného inkasního místa plánoval pan poslanec Kalousek snížení limitu pro DPH na 750 tis. Kč. Zase poměrně velká skupina živnostníků, která by spadla do této kategorie.

  Dále v projektu jednotného inkasního místa byl také snížen benefit pro osvobození zaměstnaneckých benefitů nad 10 tis. Kč. To výrazně omezilo možnost tyto benefity poskytovat.

  Dále pan poslanec Kalousek se opřel nejen do seniorů, ale také do postižených, protože v roce 2010 zrušil slevu na dani ve výši jedné poloviny pro poplatníky, tedy právnické osoby, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců.

  To je zhruba skóre ochránce živnostníků a OSVČ pana poslance Kalouska. Takže když pan poslanec Kalousek se tady staví do role ochránců, mám opravdu pocit, že dopadli ti sedláci u Chlumce lépe.

  Teď se podívejme na další soubor námitek, které se týkají toho, jak budou zatíženi jednotliví živnostníci, kteří mají tomuto zákonu podléhat jak z hlediska nákladů, tak z hlediska technologií.

  Chtěl bych tady říci, že na světě existují desítky milionů prodejních míst, která fungují tím způsobem, že přiložíte platební kartu nebo škrtnete mobilním telefonem a všechny údaje se přenesou do všech systémů, skladového hospodářství, účetnictví, daňových záležitostí a podobně. Tento trend už je i v České republice a bude nadále rozšiřován. Bez ohledu na to, kdyby opozice tady blokovala a dělala obstrukce až do konce volebního období, tak tato místa budou samozřejmě i v České republice. Proč je tomu tak? Protože v oblasti technologií platí Mooreův zákon, to znamená, že nejenže technologie se rozvíjejí rychlostí exponenciální, to se týká rychlosti internetu, zařízení, která se dají použít na elektronickou evidenci tržeb, ale také exponenciálně klesá jejich cena. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nebudu jako pan Volný, který tady včera způsobil poprask tím, že zboural nějaké dohody. Beru, že se má jednat do 17. hodiny, potom to bude přerušeno. (Hlasy: Do 16. hodiny.) Nebo do 16. hodiny? (Projevy souhlasu.) Do 16. hodiny.

  Nezlobte se na mě, jestliže je to vládní priorita, a podívám se za svá záda, tak nevidím nikoho z vlády kromě pana vicepremiéra. Kdybych dělal to, co dělá občas sociální demokracie, co se odehrávalo včera při projednávání bodu Ukrajina, tak si vás tady napočítám, řeknu svým kolegům plus dalším z opozice "vyndejte si karty, běžte domů", a tato Sněmovna je neusnášeníschopná.

  Já bych moc poprosil klub ANO a sociální demokracie, abyste si dali dohromady, ostatně i KDU, nebo to uděláme, protože opravdu - buď je to pro vás priorita, tak si tady seďte, diskutujte, anebo to pro vás priorita není, a pak si nedělejme křeč a pojďme všichni domů. Děkuji. (Potlesk z opozičních lavic.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi za jeho faktickou poznámku. Další faktická poznámka - pan poslanec Michal Kučera, po něm pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já jsem samozřejmě chtěl také trochu okomentovat tento tristní stav, kterým ukazuje vládnoucí koalice, jaký má skutečný zájem na projednání tohoto zákona. To vidíme na těchto prázdných lavicích. Nicméně já bych ještě pár slovy zareagoval na svého předřečníka pana poslance Pilného, kterého si vážím pro jeho často velmi střízlivý přístup k věci a takové racionální myšlení. Nicméně teď předvedl snůšku argumentačních faulů. Tomu se říká argumentační fauly. Já si myslím, že se dá přesně dohledat, jaké typy argumentačních faulů jsou.

  Jeden z nich je říkat "to jsem nebyl já, to byl on, to dělali ti přede mnou, my to teďka...". To je myslím na úrovni mého kluka, který chodí tuším - tedy chodí do druhé třídy, a ti tam takhle argumentují: "Tati, to jsem nebyl já, to byl on, za to může někdo jiný. Oni to dělají taky. Oni to dělali taky." To jsou ty argumenty, na které se tady odvolával pan poslanec Pilný, a já si myslím, že ho to není vůbec hodno. (Potlesk v řadách koalice.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Já navážu na předřečníka kolegu Františka Laudáta. Já jsem zaregistroval - nebo uráží mě stejná věc. Jak tato priorita vlády je projednávána za - kromě předkladatele - absolutní neúčasti ministrů vlády. Torzo Sněmovny je přítomné. Dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. (S důrazem:) Je to nedůstojné vládní prioritě. Navrhuji samozřejmě odhlášení. (Hlasy: Hlasujeme.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon. Omlouvám se, je tady návrh na odhlášení všech a návrh na přerušení projednání. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí. Pardon, pane poslanče Fiedlere, přerušení je strašně málo. Já potřebuji vědět dokdy. Tam musí být splněno podle jednacího řádu kritérium do kdy. Prosím, abyste upravil svůj návrh.

 • Poslanec Karel Fiedler: Co mám říct, pane předsedající? Do 1. ledna 2016? Nebo 17?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je na vás. To já nemohu rozhodovat za vás.

 • Poslanec Karel Fiedler: Do 31. října.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kterého roku?

 • Poslanec Karel Fiedler: Tohoto roku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, dobře. Já počkám, až se počet přítomných ustálí. Sněmovna je usnášeníschopná a my budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Fiedlera, aby Sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu do 31. října tohoto roku.

  Já zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Pardon, panu kolegovi nefunguje hlasovací zařízení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Znovu vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Ptám se, zda už všem funguje hlasovací zařízení. Pane kolego, je funkční, připraveno? (Oslovený nemá námitku.) Teď zase pro změnu nefunguje mně. (Pobavení v sále.) Takže znovu vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Ano, teď už se to mátoří.

  Já zahajuji hlasování o pozměňovacím (procedurálním) návrhu pana poslance Fiedlera, abychom tento bod přerušili do 31. října tohoto roku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 143. Přihlášeno je 90 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 69. Návrh nebyl přijat.

  Budeme pokračovat v rozpravě. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče. (Jmenovaný už hovořil.) Pardon. Další na řadě bude tedy paní poslankyně Zuzana Šánová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Zuzana Šánová: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já se trošku vyjádřila k projednávanému návrhu zákona a uvedla nějaká opatření k zamezení daňových úniků.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vás poprosím, paní poslankyně, jestli byste si nedala trochu níže mikrofon, bude vám lépe rozumět. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Šánové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty .

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Tak já bych chtěl opětovně upozornit, jaký zájem má vláda na té své největší prioritě. Sedí tu pan ministr Babiš a pan ministr obrany teď dorazil - takže téměř nulovou, to vidíme.

  K mé předřečnici. Ten její projev pravděpodobně psalo PR oddělení Agrofertu. Tam jsem zaznamenal téměř stejné terminologie. Nicméně já bych chtěl poukázat na jednu věc. Má předřečnice se jen okrajově dotýkala toho projednávaného návrhu elektronické evidence tržeb, spíše chválila svého chlebodárce Andreje Babiše.

  Nicméně já bych chtěl poukázat právě na ten fakt problému s DPH, tzn. jak funguje elektronická evidence tržby ve vztahu právě k DPH. DPH je totiž součástí ceny, takže zákazník ji platí prodejci a stala se příjmem, nikoliv však účetním výnosem. DPH se účtuje jako závazek vůči státu a je to jakoby dočasná půjčka pro podnik do chvíle, než ji bude muset státu splatit. Každý prodavač i poskytovatel služeb tak bude muset pro účely evidence nejpozději v okamžiku prodeje, resp. své zásluhy o zisk, evidovat cenu svého zboží bez DPH. Celková daň z přidané hodnoty z nákupu každého jednotlivého zákazníka však musí být podle navrhovaného zákona uvedena v zasílaných údajích také, byť nikoli jako součást tržby. To znamená eviduje DPH na jedné straně, na druhé straně DPH platí ve svém zúčtovacím období, nicméně v evidenci tržby ji dokumentuje ihned. Já osobně si myslím, a i podle pohledu účetních poradců, že se jedná skutečně o paskvil, a nejen v tomto případě, z pera ministra Andreje Babiše.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážení dva členové vlády, vážené dámy, vážení pánové. Obecně lze konstatovat, že pro stávající vládu je typická priorita: společnost zmonitorovat, kontrolovat, zregulovat. Místo vytváření prostoru pro přívětivé podnikatelské prostředí se snaží hlavně život soběstačných lidí co nejvíce zkomplikovat. Elektronická evidence tržeb, tak jak ji připravil pan ministr financí, se nepochybně inspiruje chorvatským modelem, kde podle údajů je skoro dvojnásobná míra šedé ekonomiky než u nás. To samo o sobě je přímo tragikomické. Proč nemají EET státy s tradičně úspěšnou tržní ekonomikou? ptám se. Nevíme.

  Kvůli tomuto systému navíc musí nabrat nové úředníky, vydávat další peníze na provoz tohoto systému. A nebude nakonec překvapivé, když celý tento systém bude ve finále fiskálně negativní, neboť z dostupných dat nedošlo v Chorvatsku po zavedení EET k žádnému hmatatelnému zvýšení výběru daní a navíc se citelně snížil počet samostatně výdělečných osob.

  Trhliny a nejasnosti tohoto legislativního zmetku již byly poměrně dobře prodiskutovány. Já jako předseda podvýboru pro ochranu soukromí bych se rád podíval na zákon o EET ze zorného úhlu ochrany soukromí daňových poplatníků, protože co je zvláště závažné - vzniká zde potenciál ke zcela bezprecedentnímu zneužití získaných dat.

  Ve vyspělých demokratických právních státech je vždy právo na soukromí vykládáno širokým způsobem a každý zásah do tohoto soukromí musí vykazovat obrovskou míru veřejného zájmu, jinak je nepřípustný. V totalitních tvrdých režimech je toto právo nepodstatné. Přece vždy, když shromažďujeme citlivá data o občanech, musíme si položit dvě základní otázky. Za prvé: Je zásah do soukromí opravdu tak důležitý? Nebo lépe řečeno, je důležitější a přínosnější pro společnost zasáhnout do soukromí vytvořením databáze než nezasáhnout? Zlepší to něčím současný stav? V tomto případě bude narovnán trh, pročistí se podnikatelské prostředí? A na tuto otázku já odpovídám: V žádném případě. Naopak. Situace ve společnosti se naprosto zhorší tím, že jedna skupina společnosti bude neuvěřitelným způsobem dehonestována ve smyslu všetci kradnú a znevýhodňována v tom smyslu, že na ostatní se tento daný typ informací samozřejmě nesbírá.

  Neviděl jsem jedinou analýzu, která by jednoznačně prokazovala pozitivní efekt zavedení EET. Tento zákon vědomě prohloubí onu pověstnou blbou náladu ve společnosti, protože celá filozofie návrhu spočívá v tom, že je potřeba k občanům přistupovat jako ke sprostým podezřelým. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Holečkovi. Nyní s faktickými poznámkami nejprve pan poslanec Zavadil, po něm pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Hezké dobré odpoledne. Jenom, Radime prostřednictvím předsedajícího, ve státech, kde to není zavedené, tam se tolik nekrade. To je jedna poznámka.

  Prozatím bych mohl skončit, ale ještě si dovolím říct jednu poznámku, a to je to, že už před deseti lety se tady na této půdě, já jsem byl zvenčí, nebyl jsem tady, debatovalo o tom zavést - teď nebudu říkat EET, ale registraci. Tenkrát bohužel nějakým nedopatřením, které nebudu rozvádět, k tomu nedošlo. Byla to škoda. Protože mimo jiné také, teď nechci říct v tom textu, tak jak to je, mimo jiné to naplňuje, nebo resp. napravuje určité férové prostředí pro všechny skupiny, které na tom trhu pracují. A to férové prostředí tady není. To je všechno.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zavadilovi za jeho faktickou poznámku. Další faktickou poznámku bude mít pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Hluk v sále.)

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Jen krátce bych zareagoval na první řádně přihlášenou paní poslankyni Šánovou, která obecně opozici zařazuje jednotně. Chtěl bych jen zopakovat naše stanovisko k tomuto návrhu zákona.

  Souhlasíme s tím, že daně se mají platit. Souhlasíme s tím, že tlačit na správný a poctivý výběr daní je správné. Výhrady máme ke kalkulacím a nejsme si jisti, že to přinese takový efekt, jaký je deklarován. A také mám trošku pochybnosti o tom, jestli to tak bude postihovat i velké daňové úniky, jak tady říkala paní poslankyně Šánová. Mám trošku obavu, že ty velké daňové úniky budou pořád mimo zřetel dosahu tohoto zákona.

  Hlavně jsem chtěl ale reagovat na předřečníka poslance Radima Holečka a na jeho připomínky ohledně osobních údajů. Pan vicepremiér nám tady rozdává brožurku. Já jsem si ji se zájmem přečetl už ráno, ne až teď, jak mi ji dával znovu. A zaznačil jsem si tam text: "Následné kontroly nebudou chodit naslepo a zbytečně obtěžovat. Zacílí tam, kde data ukážou nesrovnalosti."

  Rád bych dostal odpověď na svoji otázku - jestli budou zpracována a kontrolována všechna sbíraná a získaná data, a pokud nebudou kontrolována všechna data, která dojdou na Ministerstvo financí, na základě jakého klíče se bude rozhodovat o tom, který segment trhu, která data budou kontrolována a která budou ponechána bez zřetele. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Janulík.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Musím tady důrazně odmítnout slova svého předřečníka pana poslance Zavadila, který tady řekl, že Češi kradou více než ostatní národy. Proti tomu se důrazně ohrazuji. To si říkejte možná svým odborářům, pane poslanče Zavadile prostřednictvím pana předsedajícího, ale ne na půdě této Sněmovny. To je skutečně nehoráznost. To zaprvé.

  Zadruhé bych chtěl říct jednu věc. Bavíme se tady o narovnání podnikatelského prostředí. Myslím si, že se na tom všichni shodujeme, v tomhle rozpor skutečně není. Pokud chceme narovnat podnikatelské prostředí, proč používáme tak nesmyslný nástroj, jako je elektronická evidence tržeb? O tom je ta diskuse. A prosím, k této diskusi se také vraťme. Pokud bychom chtěli narovnat podnikatelské prostředí, tak jeden z elegantních nástrojů je třeba povinné vydávání účtenky a systém kontrolních nákupů. Přijdu na kontrolu, nedostanu účtenku, pokuta, podruhé pokuta větší, potřetí třeba odebrání živnostenského oprávnění. To přece udělá to samé. Ovšem to neudělá to, co chce pan ministr Babiš - evidovat a získávat data o svých konkurentech.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, co se týče elektronické evidence tržeb pro živnostníky, malé a střední podnikatele, vládní návrh můžeme shrnout jedním slovem - že dobré úmysly provedené chybně vedou do pekla.

  Za sebe a za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie říkám na rovinu, že živnostníky, drobné a střední podnikatele nezradíme. Populismus této vlády totiž přesahuje skutečně všechny meze. Místo abychom začali od miliardářů, od těch nejbohatších, kteří daní v daňových rájích, a získali důvěru ve stát, a to by si měla dát vláda práci, a to je setsakramentská práce na čtyři roky, získat důvěru občanů ve stát, ale ti miliardáři a bohatí, kteří mají ty analýzy a mají na ně peníze, moc dobře vědí, že státu nechtějí platit, a radši platí v daňových rájích, protože platí do bezedné studny. Tam je důkaz největší, že oni to moc dobře vědí, že nemá smysl tady platit daně. Tak místo abychom začali od těch velkých, bezmocnost státu se projevuje na tom, že stát hupsne na ty nejmenší a bezmocné. A to je opačný postup. Mělo by se jít opravdu od budování důvěry ve stát. A v tom tato vláda absolutně selhává. Proto my nepodpoříme tento návrh a naše hnutí Svoboda a přímá demokracie bude hlasovat proti. A vyzývám vládu, aby si dala práci opravdu zapracovat na důvěře občanů ve stát, kterému občané ani po dvou letech činnosti této vlády prostě nevěří.

  Rád bych také řekl, že řešení, které nabízíme v našem hnutí, je prosté: zavést paušální daň, když živnostník podle oboru jednou za rok zaplatí státem určenou pevnou částku podle oboru a pak ať si podniká, jak chce. Tak to funguje i ve vyspělých západních zemích. Ulevilo by se nejen živnostníkům, ale také stát by ušetřil miliardy za obrovský aparát, který dnes daně kontroluje a který ještě naroste po zavedení online registrací. Jinými slovy, stát by nemusel vybírat tak velké daně, protože by měl i nižší výdaje.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi i za dodržení časového limitu. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Janulík, po něm pan poslanec Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, k mé reakci mě také vyprovokovalo vystoupení pana poslance Zavadila, který řekl, že registrační pokladny byly zrušeny nějakým omylem. Nebyly zrušeny žádným omylem prosím. Ty jsme zcela jednoznačně po tom, co jste je tady za slavných grossovsko-paroubkovských časů sociální demokracie s marťany protlačili, tak jsme již před volbami deklarovali, že nic takového nepřipustíme, a hned po volbách jsme je také zrušili, protože opravdu věčné pokusy levice, že za každým, kdo podniká nebo se snaží živit sám, musí stát jeden fízl, který ho kontroluje a který mu musí koukat pod ruce, my pokládáme za naprosto nesprávné a naprosto nemravné.

  Bohužel se tady objevilo hnutí, které se tváří jako pravice, možná že dokonce někteří z jeho členů si to i myslí, že jsou pravicoví, ale fakticky je hnutím velkokapitálu, které se s touhle levicovou představou shodlo, protože velkokapitál si se socialisty vždycky dobře rozumí, protože je přece nejlépe, aby tady byly jenom velké firmy a zaměstnanci. A ty mezitím, ty živnostníčky, ty hospodské, ty krejčí, ty kominíky a další, kteří vám chodí po domech, ty je třeba vyčistit a mít tady jenom zaměstnance pana Zavadila a proti nim Agrofert, který bude provozovat zbytek státu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Janulík, po něm pan poslanec Okleštěk. ***

 • Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, protože je to technická, až v té řádné budu možná obsáhlejší. Teď bych jenom řekl na margo některých předřečníků: Vy tady voláte po systémech nějakých kontrolních nákupů a podobné nesmysly, které už jsou dávno přece překonané. Ten elektronický systém evidence tržeb je přece daný technologickým pokrokem. A vy jste neposlouchali kolegu Pilného, který vám tady vysvětloval, že život a technologický pokrok nezastavíte. To prostě nejde zvrátit. To si tady můžete odhlasovat co chcete, ale ten život nás zase předběhne. A protože technologie je tak daleko, že za chvilku budeme platit mobily, jsou státy, které dneska ruší platby v hotovosti, tak proto elektronický systém evidence tržeb. A ty vaše argumenty pořád kloužou po povrchu. Mluvíte o Chorvatsku, ale Chorvatsko přece jsme si vzali za příklad proto, že vlastně používá tu nejmodernější technologii. My jsme si to vzali kvůli té technologii, protože oni použili to, co bylo v dané době technologicky nejlepší a na špičce, takže proto. A to, jestli platby nějakých paušálů a to je prostě nesmysl. Protože život a technologický pokrok směřuje k tomu, že prostě stejně každá tržba dřív nebo později, jestli vy to budete chtít, nebo nebudete, můžete tady obstruovat až do úplné svalení, tak stejně se to prostě prosadí! A je jedno, jestli budete dělat to nebo ono. Prostě technologie nás předběhla a bude nás předbíhat pořád dál. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Janulíkovi. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Ladislav Okleštěk, po něm pan poslanec Martin Novotný. Po něm pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, jak tady kolega Holeček přednesl, že neviděl jedinou analýzu, která by bezpečně prokázala prospěšnost EET, tak je vidět, že tady se bavíme na úrovni slohových cvičení. Já jsem zase neviděl jedinou analýzu, která by bezpečně vyvrátila prospěšnost EET.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, já jenom prostřednictvím pana předsedajícího k váženému kolegovi Janulíkovi. Již minimálně více než sto let se v Evropě a po celém světě vede intelektuální debata o tom, jestli technologický pokrok znamená pouze pozitivum pro lidský život, anebo zda je to komplexnější otázka. Román George Orwella "1984" nevyšel v roce 1984, ale už v roce 1949. A ta otázka je velmi jednoduchá. Technologický pokrok dnes umožňuje nepochybně nejenom evidovat všechny tržby, ale evidovat cokoli, co děláte u sebe doma. Váš pan ministr dopravy teď chystá, že bude sledovat kompletně pohyb všech motorových vozidel na našich dálnicích a zjišťovat, jestli náhodou nepřekračujeme rychlost. Už v tuto chvíli by bylo poměrně velmi jednoduché monitorovat i to, co si, pane kolego, myslíte. Čili odvolávat se v tomhle na technologický pokrok je argument, který není příliš validní.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Tomio Okamura: Ještě bych dodal ke svému předešlému vystoupení: Ano, hospodští bezesporu neodvádějí daně ze všech tržeb. Ale ptejme se proč. Většina z nich, hlavně v chudších oblastech České republiky, se snaží udržet co nejnižší ceny. A platit daně v současné výši prostě nezvládne. Stejně tak občané už nemají na to, aby platili v té jedné jediné hospůdce třeba na té moravské vesnici ještě vyšší ceny. Zároveň Česká republika má jedny z nejvyšších daní na světě, a přitom se tento fakt v životě občanů nijak neprojevuje. Například ve Švýcarsku či v Japonsku je DPH pouze 8 %. U nás 21. Tato vláda vůbec nepracuje na tom, abychom šli tím směrem snižování daní, abychom se blížili k těm nejvyspělejším zemím světa, a vláda nám také jaksi zapomněla říct, když si bere za příklad Chorvatsko, že když Chorvati online registraci tržeb zavedli, tak současně živnostníkům snížili razantně daně. Až o 60 %. A nejpozoruhodnější je, že se vláda inspiruje v ekonomicky krachujícím Chorvatsku. Místo abychom se inspirovali daňovými systémy v nejvyspělejších západních zemích, jako je třeba Švýcarsko. Vláda také zapomněla říci, že chorvatští hospodští mají díky masové turistice absolutně jiné tržby než například hospodský u nás v Bystřici pod Hostýnem nebo v Otrokovicích na Zlínsku. A samozřejmě mají v Chorvatsku také daleko vyšší ceny, což všichni víme, kdo jsme tam byli.

  Znovu říkám, že problém přece toho řekl bych nevýběru daní v České republice je především důvěra ve stát. A dám na příkladu skandinávských zemí, že vůbec neplatí, že čím nižší daně, tím větší spokojenost ve stát. Ve Skandinávii mají vyšší daně než v České republice a přitom je tam i daňový výběr vyšší a spokojenost ve státě vysoká. U nás máme nižší daně než ve Skandinávii a lidé jsou nespokojení. Neboli je to přesně o tom, co říkám. Je to o tom, že lidé nevěří tomuto státu. Vy, vaše vláda na tom vůbec nepracujete, řešíte partikulární záležitosti a neřešíte princip a systém, o kterém já tady celou dobu hovořím, aby tady byla skutečná demokracie a lidé skutečně tomu státu věřili.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom krátká reakce na pana kolegu Oklešťka, kterého jinak naprosto respektuji. Ale představa toho, že lze pro zákonodárství, pro stanovování pravidel v zemi přijmout filozofii, kterou jste tady vy použil a o které jste mluvil, že neexistuje studie, která by bezpečně vyvrátila prospěšnost EET, je prostě z jiného světa. Myslím, že vůbec nepatřící do této sněmovny. To se na mě nezlobte! Stát přece může jakékoli opatření, zvlášť opatření, které dopadá na milion, možná dva miliony lidí a které stojí stovky milionů, možná miliardy, přijmout, jenom když si bude jist, že je k něčemu dobré, a ne když mu nikdo nevyvrátí, že je k něčemu dobré. To je tak strašidelná představa, že cokoliv si můžu vymyslet a napsat do zákona, když mi nevyvrátíte, že to je k něčemu dobré, tak že to může udělat. A mimochodem, zahraniční příklady. Zrovna v té EET v tom Chorvatsku máme, že to nepřineslo chorvatskému rozpočtu ani kunu, resp. ani euro navíc.

  Ale to je jiná věc. Jenom jsem chtěl poprosit, abychom opravdu o zákonodárství přemýšleli způsobem, že si musím být naprosto jist, že to něčemu pomůže, než mohu nějaký takový krok přijmout. Nemusí mi nikdo vyvracet, že to je úplná blbost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi za jeho příspěvek. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Volný, po něm paní poslankyně Lorencová. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Víceméně mi pan kolega poslanec Benda vzal z úst to, co jsem chtěl říct k panu poslanci Oklešťkovi. Ta argumentace skutečně byla velice, lidově řečeno, vachrlatá.

  Nicméně bych ještě dodal na adresu diskuse o našem daňovém systému. Ona místo aby vláda šla systémem snižování administrativy, zjednodušování daňového systému a větší motivace v tom případě, aby podnikatelé a živnostníci platili DPH a platili daně obecně, tak jde úplně opačnou cestou. Já tady připomenu to naprosté fiasko ministra Andreje Babiše se třetí sazbou DPH. Je to nedávno, kdy tady stál a hřímal, jak třetí sazba DPH je naprosto nutná pro léky, jak je jak třetí sazba DPH naprosto nutná pro dětské pleny a jak se sníží ceny na trhu. Jak se prosím snížily ceny léků? Nijak, pane ministře Babiši! Nijak. Vnesl jste pouze administrativní chaos se třetí sazbou DPH. To je výsledek vaší práce.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Volný a paní poslankyně Lorencová po něm. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Dobře, já tedy, pane předsedající, kolegové, jenom velice krátce. Mám ještě potom příspěvek. Chtěl jsem zareagovat na pana Okamuru. Je mi sice líto, že nedostaneme jeho hlas na podporu EET, nicméně on tady mluví o tom, jak by měla být důvěryhodná vláda. On pro mě není důvěryhodný, protože se tady ohání nějakým poslaneckým klubem, který nemá. Takže jenom to pro vysvětlení.

  Co se týče pana kolegy předřečníka o tom, že máme dát důkaz, co to přineslo. Vy se všichni otáčíte na to Chorvatsko - tam to přineslo obrovský posun ve společnosti. Nicméně je možná pravda, že v době krize se to neprojevilo finančně. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Laudát. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, co mě na celé té debatě, která už tady tak dlouho i v kuloárech probíhá, nejvíc děsí? Skutečnost, že všichni moji předřečníci, ale také všechny kolegyně a kolegové, tak jak se tady v té sněmovně nacházíme, všichni jsme vzali na vědomí, že tady ty daňové úniky existují. Sněmovna je rozdělena na zásadní odpůrce a na ty, kteří prosazují, aby se ta situace radikálním způsobem změnila. Mimochodem, já nevěřím, že to bude těch avizovaných 5 nebo 8 mld., já si myslím, že to bude několikanásobně víc. (Volání zprava: Míň?) Ano. Několikanásobně víc. Protože celá léta se tady usilovně pracovalo na tom, aby ta situace, ve které jsme, dosáhla stadia dokonalosti! A ona ho téměř dosáhla! Jenomže najednou se tady objevil někdo, kdo do toho hnízda chce vnést trochu pořádek!

  Samozřejmě můžete se usmívat, pánové vpravo, protože je to hlavně dílo pravice, čeho jsme tady vlastně za ta léta dosáhli. Že prakticky není možné, abychom jednomyslně a jednoznačně všichni chtěli vyčistit to hnojiště (důrazně), které jsme tady vlastně za ta léta vytvořili! Ne já, ne moji současní kolegové, ale předchůdci! Tváříme se, že budujeme demokracii, že chceme vyspělou ekonomicky silnou společnost, jako bychom stavěli mrakodrap! Ale v základech místo kvalitního betonu máme hnůj. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Lorencové.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Už poslední věta. Teď je šance to napravit, teď je šance něco změnit. Já doufám, že i napravo se najdou kolegové, kteří tu změnu podpoří!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Z úcty k dámě jsem tolerance sama. Doufám, že mně to kolegové odpustí. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já musím zareagovat na paní předchůdkyni. Já už jsem se mezitím odhlásil, chtěl jsem zareagovat na pana Volného, ale pak jsem si říkal, že to neudělám. Ale prosím prostřednictvím pana předsedajícího, nechte si ta slova o nějakém hnojništi. Jestli tady někdo zakládá hnojniště, které je pro smích a je odpudivé pro celou Evropu, tak jste to v tuhle chvíli právě vy. V žádné zemi, v kultivované zemi v Evropě není, aby příjemce miliardových dotací o nich sám rozhodoval. V žádné zemi není normální - a nám se to tady na rozdíl od vás neděje - aby se někdo potácel nad korunovačními klenoty a podával si ruku s vrahy. Za naší éry nebylo, abyste vy hlasovali o tom, že půjdou dotace vašemu předsedovi. Abyste paralyzovali selektivně paragrafy. (Šum v sále.) Nebylo tady, abyste začali šmírovat lidi až téměř do úrovně domácnosti, protože vůbec nevíte, co je to svoboda, jak silná vazba je mezi státem a občanem nebo mezi podnikatelem, jeho firmou a občanem nebo zaměstnancem. To prokázala i paní Lorencová svými neuvěřitelnými stupidními vystoupeními jak na hospodářském výboru, tak na rozpočtovém výboru. A předpokládám, že na těch nesmyslech a nehoráznostech, které popírají základní elementární parametry svobody a demokracie, dokonce i trvá! Ale říkám, je to dáma, já budu velice tolerantní, abych nepoužil ještě ostřejší slova. Nevím, o jakém hnojništi to mluvíte v uplynulých letech. Já neříkám, že to tady bylo dobré, že tady nebyli kmotři. Teď se to jen změnilo, metody se změnily - od zlodějen k sofistikovaným zlodějnám!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chci ujistit nejen pana poslance Laudáta, že kdyby použil ostřejší slova, tak ho vypnu nebo přeruším jednání Sněmovny. Jak jste byli informováni, budeme tak postupovat všichni ve vedení.

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm paní místopředsedkyně Jermanová.

 • Poslanec Michal Kučera: Takže já bych to shrnul. Pan poslanec Zavadil nám tady řekl, že Češi jsou zloději, paní poslankyně Lorencová, že Česko je hnojiště. Děkuji za slova zástupců této vládní koalice. Je mi z ní skutečně špatně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S faktickou poznámkou paní místopředsedkyně Jermanová. Prosím, paní místopředsedkyně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne. Já jsem původně vůbec nechtěla v této diskusi vystupovat. Ale musím říct, že tento den zase ukázal, že jednání některých mých kolegů nedosahuje ani chování štamgastů hospody čtvrté cenové kategorie. Já se velice omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího. Pane Laudáte, jediný, kdo tady nadává a používá hrubé výrazy, jste vy. A jestliže vystoupí dáma, ještě v letech, a řekne svůj názor, na to prostě má právo. (Šum v sále.) A jestli se vám nelíbí to, co říká, já to respektuji, ale budeme zachovávat pravidla slušného chování. Od rána posloucháme akorát nadávky a já si myslím, že to na půdu Poslanecké sněmovny nepatří. Takže pojďme se vrátit k argumentacím bez urážek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní místopředsedkyni Jermanové. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Zavadil. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, paní a pánové, já si jenom dovolím ve stručnosti shrnout, na co vlastně ty peníze z té šedé ekonomiky... Na to, co tady proplouvá a všichni o tom víme. Proplouvá to zcela bez evidence. A to právě hrozí teď, že ty peníze zaevidovány budou, všichni budou vědět, odkud ty peníze pocházejí. Chci jenom shrnout, že to nejsou jenom restaurace. Ony se nabízejí, protože tam většina z nás chodí, většina z nás ví, že v restauraci těžko najdete číšníka, který nedostává velkou část svého příjmu cash. K čemu ty peníze slouží? Především k financování organizovaného zločinu. To si musíme přece uvědomit. A už toto považuji za naprosto zásadní věc, která by nás všechny měla přimět k tomu, abychom zvedli ruku pro to, aby se elektronická evidence tržeb zavedla. Já vás o to prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Lorencové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Já děkuji. Já věřím tomu, že když se někomu z nás nahrne krev do hlavy, že nepřemýšlí a že nenaslouchá. Já jsem jasně řekl, že se možná u nás krade víc než jinde, než na tom západě. To není o tom, že jsme národ jenom zlodějů. A kdybyste, pánové a dámy, možná jezdili tolika dopravními prostředky, jako jezdím já každý den, tak v každém tom dopravním prostředku je tabulka varující všechny cizince, že se tady krade. To také o něčem svědčí, to jsem si nevymyslel já.

  A pokud se týká toho, co tady pronesl pan poslanec Benda - Zavadilovi zaměstnanci. Mě to trošku rozesmálo. Já chápu, když se někdo ve sněmovně narodí, že je trošičku utržený od reality a že jaksi o problémech těch lidí, o kterých se tady hovořilo, ať už jsou to krejčí, hospodští atd., že možná o nich až tak moc neví. Já o nich vím dost. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zavadilovi a i jeho vystoupení vyvolalo smršť faktických poznámek. Takže nejprve pan poslanec Kučera, poté pan poslanec Fiedler, poté pan poslanec Janulík, poté pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Já se musím přiznat, že mně otevřela oči až paní poslankyně Lorencová, protože od této chvíle přestanu u nás doma, v našem městě, dávat spropitné, protože pravděpodobně hostinský tam financuje organizovaný zločin. Ona dokonce někde říkala, já jsem četl její vyjádření, že i nájemné vraždy, takže já mu toto sdělení zástupkyně vládní koalice a hnutí Agrofert sdělím, že financuje organizovaný zločin, a skutečně pravděpodobně do té restaurace už i přestanu chodit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Já se pokusím politickou debatu trošku posunout zase k věcné rovině. Vidím, že se to zase smrskává nebo směřuje to k nějaké smršti faktických poznámek, a já bych nerad, aby zazněl ten můj dotaz, protože... Ještě tady řeknu - nevím, jestli to říkala paní poslankyně Lorencová nebo Šánová, že jsou tady pouze dvě skupiny ve Sněmovně. Ještě je tady náš poslanecký klub, který neříká, že je jednoznačně proti, a neříká, že je jednoznačně pro. My budeme sledovat debatu, jak se vyvine, a podle toho přijmeme finální rozhodnutí.

  Ale proč jsem si vzal slovo? Já bych vás chtěl, pane ministře, znovu vyzvat k odpovědi na moji otázku. Pro mě je dost zásadní, já ji zopakuji. V brožurce, kterou nám rozdáváte, děkuji za ni, je to přínosné informačně, je uvedeno - nebo můj dotaz zněl tak, jestli všechna sbíraná data, která dojdou na Ministerstvo financí, budou vyhodnocována, a pokud nebudou vyhodnocována úplně všechna, bude vyhodnocována pouze část dat, na základě jakého klíče se bude vybírat ten segment, ta část dat, která budou kontrolována a která budou někde uložena bez jejich kontroly. Pro mě je to dost stěžejní otázka z hlediska toho, co tady mluvil kolega Holeček o ochraně osobních údajů, nebo jak to tady s tímto bude. Prosil bych o odpověď na tuto moji konkrétní otázku k věcnosti tohoto zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já vás potěším, protože pan ministr se hlásí s přednostním právem, nicméně slovo mu můžu dát, až skončí faktické poznámky, protože ty mají přednost.

  Další faktická poznámka - pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miloslav Janulík: Já jenom krátce na margo mých předřečníků a ke kolegyni Lorencové. Vy jste typický příklad toho, to je věc stará dva tisíce let, že když není argumentatio ad hoc, tak je ad personam. Takže prosím vás, mluvte k věci a přestaňte už s tím dehonestováním předřečníků. Vy nám tady dva roky jenom nadáváte, a když my sklouzneme na vaši úroveň, tak to opravdu nebude dobré. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Janulíkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív reakce na pana poslance Janulíka. Kdyby tak byl přísný ke všem, tak je to v pořádku, ale když urážejí jeho kolegové pravicovou opozici, tak ještě tleská. Je jemnocitný. Když rány rozdávám, tak je musím také umět přijmout. Ne že je rozdávám kolem sebe a neumím je přijmout. A když se náhodou někdo otře o mě, tak jsem z toho - jéžiš, co to děláte? Když se budete chovat vy takhle, tak věřím, že se takhle bude chovat naprostá většina vašich kolegů nebo našich kolegů.

  A já mám prosbu prostřednictvím pana místopředsedy na pana poslance Zavadila. My spolu máme korektní vztahy. A jestli mluvíme o osobních útocích, tak nevím, proč pan poslanec Janulík nepopeskoval také pana poslance Zavadila, který se naváží do mého kolegy Marka Bendy osobním útokem. To, jak dlouho je v Poslanecké sněmovně, nijak nesouvisí s tímto zákonem. A chci jenom říct, že rodina Marka Bendy bojovala aktivně s komunismem a minimálně ve dvou posledních volbách nebyl na volitelném místě a do Poslanecké sněmovny se dostal díky preferenčním hlasům. Já myslím, že bychom to měli respektovat a neposuzovat vystoupení podle toho, jestli je tu někdo dva roky, anebo 18 let. Já bych o to pana poslance Zavadila poprosil. Věřím, že to bylo mimořádně a že se to nebude opakovat. Nemá to žádný smysl.

  Ale vidíte! To vládním poslancům nevadilo. Tak já říkám: měřte všem stejně, pak debata bude určitě kultivovanější a věcnější. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já chci poděkovat paní kolegyni Lorencové. Omlouvat se nebudu. Já si myslím, že bychom si měli popovídat s paní místopředsedkyní Jermanovou, protože doufám, že po jejím dopřesnění vám je to všem jasné, co tady řekla. Já jsem dodneška netušil, že možná Palivec byl vlastně součástí organizovaného zločinu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Babiš.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chci poděkovat za brožurku, kterou jsem dostal na lavici. Ráno každý, kdo měl zájem, mohl dostat koblihu a brožurku plnou lží. Dovolím si položit zdvořilý dotaz, zda by nebyla lepší pravdivá informace i za tu cenu, že by byla bez koblihy.

  K tomu, co řekl pan poslanec Janulík. Domnívám se, on už končí dlouhý a obtížný týden, ale že on si opravdu popletl směry. On mluvil o sklouzávání na něčí úroveň. Tak jak to on formuloval, by se nejednalo o sklouzávání, ale o vystoupání. Toho evidentně není mocen a já mu to nezazlívám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. To byly faktické poznámky. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, byl jsem vyzván, tak to znovu zopakuji. Ale nevím, jestli to má znovu smysl, protože jsem tady chodil s těmi účtenkami a je to i v té brožurce. (Ukazuje zmíněnou brožurku.) Tady jsme dokonce trošku napsali, aby to bylo ještě více srozumitelné, protože opozice tomu evidentně nerozumí nebo nechce tomu rozumět. Takže to je účtenka, kterou dostane zákazník, a stejnou účtenku - ta data jsou tady. Informace z vaší účtenky uvidí finanční úřad. A co tam je? Identifikační číslo subjektu a je tam celkem tržby a DPH. Já nechápu, proč stále lžete a říkáte, že finanční úřad něco uvidí. Pane poslanče Fiedlere prostřednictvím pana předsedajícího Ministerstvo financí s tím nemá nic společného. Všechna data jdou on-line na finanční správu do speciálně zorganizovaného utajeného skladu, databáze dat. Znovu opakuji, že finanční správa nic neuvidí. Tak já už nevím, jak to mám říct. Už jsem to říkal x-krát.

  A ohledně kontroly. Samozřejmě v Chorvatsku to mají on-line a oni se dívají podle tržeb, jestli se tam fakturuje, nebo nefakturuje a podle toho finanční správa funguje a chodí na kontroly. Minulý týden Chorvati oznámili, že mají poprvé přebytkový rozpočet, že došlo k meziročnímu nárůstu výběru DPH o 7,5 mld. korun, zlepšil se také výběr spotřebních daní, daň z příjmů atd., inkaso DPH za červenec bylo rekordní - 15 mld., nejlepší dosažený výsledek od zavedení daňových reforem, takže to všechno funguje.

  A já bych ještě tady přečetl Švédsko. My jsme Chorvatsko vybrali proto, že je to nejmodernější systém přenosu dat. To je všechno. A jestli chorvatská ekonomika funguje, nefunguje, to je irelevantní. Jde o to, že Chorvati byli poslední a mají nejmodernější technologii. A tady máme Švédsko, které má tradičně vysokou daňovou morálku a v podstatě podíl šedé ekonomiky - i na to se poukazuje, že u nás to není velký podíl šedé ekonomiky - tak ve Švédsku byl podíl šedé ekonomiky v roce 2013 14 % a u nás 15,5 %. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vladimír Koníček, po něm pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, když se projednávalo první čtení tohoto zákona a vy jste přinesl ty velké účtenky a to, co se posílá, tak jsem vás upozornil, že tam množství údajů chybělo. Bohužel při přípravě této brožury jste se nepoučil a opět tam některé údaje jak na účtence, tak v údajích, které se posílají na finanční úřad, chybějí. Toť vše.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Než dám slovo panu poslanci Fiedlerovi, ještě dvě omluvy. Od 15 hodin se omlouvá pan poslanec Jiří Koskuba a od 14.20 hodin do 20.00 se omlouvá pan poslanec Karel Augustin Andrle Sylor. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já to zkusím potřetí. Pane ministře, nezlobte se, vy jste asi neposlouchal dvakrát, na co já jsem se ptal.

  Já netvrdím, že v těch účtenkách je něco ohledně DPH, já jsem tady o tom vůbec nemluvil. Podívejte se prosím vás do stenozáznamu, na co jsem se ptal. Zkusím svůj dotaz potřetí: Je to strana 22 vaší brožurky, druhý odstavec, já přečtu ještě jednou závěr toho odstavce: "Následné kontroly nebudou chodit naslepo a zbytečně obtěžovat. Zacílí tam, kde data ukážou nesrovnalosti." A já se ptám, potřetí, jestli budou vyhodnocována všechna data, která dojdou na finanční úřad, protože jich bude evidentně značný objem, a pokud nebudou vyhodnocována všechna data, na základě jakého klíče se bude stanovovat, kam bude nasměrována ta kontrola, o které mluvíte, že zacílí tam, kde data ukážou ty nesrovnalosti.

  Tak ještě jednou, jestli si rozumíme. Já vůbec nemluvím o účtenkách, já vůbec nemluvím o tom, co na nich je. Já se ptám na to, co je napsáno ve vaší brožurce - zacílí tam, kde data ukážou nesrovnalosti - jestli tedy budou všechna data zkontrolována, nebo jenom část, a pokud jenom část, na základě jakého klíče se bude vybírat ta část dat, která budou kontrolována. Prosím o odpověď. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Sice jsem se zařekl, že nebudu vystupovat, ale nicméně přece jenom využiji své asi čtyřicetileté praxe v IT a dovolil bych si odpovědět prostřednictvím pana předsedajícího panu Fiedlerovi.

  Když se dělá nějaký tzv. datamailing, tedy dolování těch dat, tak se pracuje se všemi daty. A program, který zjistí nesrovnalosti, tzn. v některé provozovně, která má takový a takový profil, se odvádí úplně něco jiného než v jiné provozovně, která má podobný profil, tak potom kontrolor tam jde najisto a peníze, které eventuálně do něj daňová správa investovala, se zaplatí. Je to otázka relativně jednoduchého programu, který bych odhadl tak na dva až tři miliony korun. A je samozřejmě nutné pro to mít dostatečné množství dat a všechna data, aby se to mohlo nasbírat. Nemluvím o nějakých osobních datech, mluvím pouze o tom, jaký je profil té provozovny, jaké jsou obraty a další věci, které z toho vyplývají. Je to jednoduchý úkol pro každého programátora. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji panu předsedovi Pilnému. Já jsem bývalý programátor. Věřím, že vy také, a nemám o tom žádnou pochybnost. Ale shodneme se - kdo zjistí profil té provozovny? Já vám rozumím, co jste říkal, (nesrozumitelné), kdo naplní databázi, kdo udělá číselník provozoven, na základě jakých klíčů a jakých údajů budeme jednotlivé profily vytvářet, kdo to přiřadí, že restaurace ve vsi, kde já žiju, v Malých Hošticích, je jakého profilu? Bude to podle počtu obyvatel? Podle polohy? Podle tržní ceny pozemku? Jak se to stát dozví? Vy to tak říkáte jednoduše. Máte pravdu. Když mám všechna tato data, když někdo udělá nějaký číselník typu restaurací, pak jsem schopen to možná porovnávat. Ale budeme porovnávat restaurace podle čeho? Podle obyvatel, kteří v obci žijí, podle ulice, podle lokality? To není tak triviální. Ano, když budu mít všechna ta data k dispozici, tak ano, pak to možná bude za dva za tři miliony, nevím, bude-li to dělat nějaká renomovaná firma, tak to bude stát třicet. O tom se nechci přít. Ale nepodávejte to jako tak jednoduchý úkol. Z těch hlášení nic o profilu konkrétní provozovny nezjistíte. Nebo z čeho? Podívejte se, vezměte si tu účtenku, kterou tam vidíte, a jaký profil z toho zjistíte? Co o té restauraci víte? Jak to budete posuzovat?

  Jsem rád, že vedeme takto věcnou debatu, ale není to tak triviální, jak jste to podal. Nebo si stát bude mimo tento zákon vytvářet databázi profilů provozoven? A když to budou živnostníci a nebudou to ti hostinští, tak budeme posuzovat kominíky a ty budeme mít také různé? Že když je ve větším městě, tak se očekává, že bude mít víc? A co když ti zaměstnanci vyjíždějí z Opavy, která má 60 tisíc obyvatel, a firma, která provozuje služby, má hlavní zakázky v Ostravě, která má přes 300 tisíc? Není to tak triviální. Nedělejte si z nás legraci, z těchto dat, z tohoto hlášení, když jsou v té příručce chyby.

  A pak, pane předsedo, na čem se určitě shodneme. Věta v té příručce - bezpečnost je... trošku parafrázuji, nevzal jsem ji s sebou, abych ji citoval - bezpečnost dat je dána tím, že je to on-line, je fakt úsměvná. To se budeme přece smát oba dva. Přece ta data, která se mají skutečně chránit, jsou v izolovaných systémech a nepřipojují se na internet. A neříkejte že ne. Protože tak je ochráníte mnohem lépe, než když je to on-line připojené. O tom se přece nemusíme přesvědčovat my, kteří o tom něco málo víme. A já jsem z oboru dlouho, a dneska mladí programátoři jsou úplně někde jinde, než když jsme programovali já nebo vy. Ale taková věta - bezpečnost dat dána tím, že je to on-line. To se fakt směju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Je mi trošku líto, že jsem se nechal zavést do odborné diskuse. Ale to přece samozřejmě není izolovaná databáze, tady existuje živnostenský registr, na který podle údajů, které jsem měl k dispozici, nad kterými jsem se pozastavil, se utrácí 100 mil. korun ročně. V živnostenském registru je spousta dat, která se k tomu dají samozřejmě připojit. A existují další registry. A potom také existují nástroje na to, jak se vyhledávají relace mezi jednotlivými daty. Je to čistě matematický problém, já s ním nebudu unavovat. Ale samozřejmě z izolované databáze toho, co kdo zaplatí, to zjistit nelze, ale jsou k dispozici další registry a další nástroje, kterými to jde udělat. To je odpověď na první otázku.

  O bezpečnosti dat jsem nemluvil. Přesouvání takového množství dat a jeho ukládání je samozřejmě velký bezpečnostní problém. A já předpokládám, neznám detaily, že odborníci Ministerstva financí, kteří zadávají tuto práci nebo ji tedy vykonávají, se s tímto problémem musí nějak vypořádat, protože problém to skutečně je, s tím musím souhlasit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. A vzhledem k tomu, že neeviduji žádné další faktické poznámku, pokročíme v diskusi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec... Omlouvám se - pan ministr s přednostním právem vás přednostně předběhl, pane poslanče. Prosím, pane ministře, máte slovo.***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Jak budou kontrolována data? No tak ten rozdíl, jak dnes kontroluje Finanční správa data, je velice nekomfortní, protože samozřejmě je kontroluje s časovým zpožděním, a chybí nám to kontrolní hlášení hlavně na ty největší úniky DPH. A v Chorvatsku to mají online. Takže je na to tým specialistů, a tak zavřeli bar, kam chodil chorvatský premiér, protože zjistili, že si mysleli, že když tam chodí premiér, tak můžou nefakturovat. Takže ten systém má jasná pravidla, jak to zanalyzovat, a já si myslím, že je to hlavně problém Finanční správy. Samozřejmě i v Chorvatsku měli problémy, že musel ministr vlastně... Například v Dubrovníku je rozdíl, když ta restaurace je na hlavní třídě a když je bokem, a dělali si na to analýzy. A samozřejmě je to otázka i potom kontrol Finanční správy i těch nahodilých nákupů, které my také plánujeme.

  Takže ten rozdíl je v tom, že Finanční správa, ten analytický tým, to bude vidět online. Takže de facto pokud bude mít podezření, že nějaký ten prodejce podvádí, a na základě analýz se na něj zaměří a zjistí, že nefakturuje, tak tam půjde kontrola. Takže já ani neznám detailně ten systém, ale výhoda toho systému je, že se to uvidí online. A to je právě ta zásadní revoluční změna celého toho systému, že data, která se vystavují, ty účtenky, tak či tak se teď přenesou online místo toho, aby ta data byla vyžádána na základě nějaké kontroly, která například právě chodila jednou za dvě stě let.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Pan ministr se tady neustále odvolává na Chorvatsko. Já si myslím, že letos jsme v tom Chorvatsku byli mnozí z nás, všichni jsme viděli, jak to funguje. Já ze své zkušenosti, protože do toho Chorvatska jezdím skutečně velice dlouho a tu zemi mám rád a letos jsem byl taky, tak jsem se na to docela i zaměřil. A úplně objektivně jsem se díval, kde ty účtenky dávají a kde nedávají. Takže v těch sámoškách skutečně vám dá pokladní z každé pokladny účtenku. Pak přijdete do velké zmrzlinárny, do kamenného obchodu, kde otevřete dveře a vstoupíte dovnitř. A tam je také napojení na to ET - a každý třetí dostane účtenku. Prostě někde to klikne, někde to neklikne. Výsledek je ten, a to se tady neustále snažíme říct, že pokud je někdo podvodník, tak si ten způsob, jak podvádět, vždycky najde. A pokud je někdo poctivý, tak je prostě poctivý. Tímto nařízením pouze zase ztížíme život těm poctivým a ti podvodníci si nějakou cestu najdou, stejně tak jako si ji našli v tom Chorvatsku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Já myslím, že už bude poslední, ale jsem rád, že jsme se přesunuli opravdu k věcné diskusi nad problémem zákona, a nikoliv k té politické přestřelce, která se tu odehrávala.

  Já jenom musím říct, že ta odpověď mě neuklidnila, naopak zanechala ve mně přetrvávající pochybnosti o těch datech, o jejich zpracování, o té bezpečnosti. Nejsem programátor. Profesionálové v tomto oboru, pan poslanec Pilný, pan poslanec Stanjura, oba se vyjádřili, že je to velký bezpečnostní problém. Mně jako laikovi nezbývá, než tento fakt vzít na vědomí.

  A pane vicepremiére, nezlobte se na mě, ale fakt, že byla zavřena restaurace, do které chodil chorvatský premiér, je pro mě naprosto nulovým argumentem. To se na mě nezlobte. To je argument kategorie nula. Já nevím, jestli ministrem financí v Chorvatsku je člověk z jiné politické strany, než je pan premiér, nebo jestli tam nemá jeho známý nějakou restauraci, chtěli ho zkontrolovat. Nezlobte se, to je argument, který raději neuvádějte.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a nyní řádně přihlášený pan poslanec Beznoska. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já úplně přesně nevím, kdo pochválil, nebo řekl, že Michal Kučera může být novým Mirkem Kalouskem. On tady byl asi sedmkrát na technické totiž. Tak doufám, že to tak nebude úplně pokaždé.

  Já samozřejmě vezmu svůj projev velmi krátce.

  Shodneme se tady, že všichni máme asi stejný názor, že chceme eliminovat šedou ekonomiku, že chceme mít rovné, zdravé konkurenční prostředí s rovnými podmínkami pro všechny zúčastněné, akorát se nemůžeme trefit s tím, kdo jaký recept by k tomu zvolil. A pokud máme na stole zákon o elektronické evidenci tržeb, tak tenhle zákon se mi nezdá jako vhodný nástroj, a proto budu striktně proti. A řeknu některé své důvody, které mě k tomu vedou.

  První cíl, odstranění šedé ekonomiky, to nemá relevanci ve statistikách, protože podle výzkumu pana profesora Schneidera represivní opatření, a já EET považuji za jistou formu represivního opatření, nevede k snížení šedé ekonomiky. On to dokládá na svých závěrech, které dělal 15 let po všech zemích Evropské unie. A podle jeho mínění daleko lépe a daleko více prospívá ekonomice v boji s šedou ekonomikou nízká sazba daní, o tom bychom se měli bavit, nízké objemy odvodů, o tom bychom se měli bavit, kvalitní a předvídatelné instituce a případně, jak je regulován trh práce. To jsou zásadní věci, EET je jenom dovětek, část toho. A protože je částí z toho, tak já vám řeknu některá čísla.

  Systém EET, tak jak je předpokládán, podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu pouze 7 % výpadku na příjmu DPH je zaviněno malými a středními podnikateli, na které je tenhle systém právě zaměřen. Zbývajících 93 % je ta oblast, kterou bychom měli prioritně napravovat a řešit.

  A pokud vás zajímají čísla, tak budu pokračovat, jak je to s kontrolami v České republice. Finanční správa - 33 tisíc kontrol - říkám zaokrouhlená čísla, Česká správa sociálního zabezpečení - 106 tisíc kontrol, Státní úřad inspekce práce - 34 tisíc kontrol, VZP - 206 tisíc kontrol, Česká obchodní inspekce - 37 tisíc kontrol, Úřad práce - 13 tisíc kontrol. A takto bych mohl pokračovat. Napočítal jsem, že dohromady zatíží lidi v tom podnikatelském prostředí zhruba 400 tisíc kontrol ročně, nebo možná mnohem více než 400 tisíc ročně. A to všechno musí zvládnout při své práci. A každý z těch úřadů říká, že se zaměřuje na problémová místa. Tak já se ptám, jestli je tady těch kontrol málo a jestli opravdu si hodláme nasadit další 24hodinovou kontrolu denně po sedm dní v týdnu. Martin Novotný tady připomínal orwellovský stát. To snad nechceme.

  Opakovaně Chorvatsko. Skoro každý z vás, i z těch, kteří jste chodili na technické poznámky, jste se zmínil o Chorvatsku. Pan ministr Babiš tady řekl některá čísla, tak já vám řeknu čísla, která jsem ze statistik z Chorvatska našel já. Kromě toho, že rozumím tomu, že se můžeme nechat tou chorvatskou špičkovou technologií, protože zavádělo EET jako poslední, a možná opravdu v tom má nějakou výhodu - ale co se stalo v Chorvatsku? Po zavedení EET nezaměstnanost vzrostla ze 16 % na 17,3 %. Počet živnostníků po zavedení EET klesl z 88 160 na 80 911, čili o 9 tisíc živnostníků v průběhu roku méně. A nebyli to, tak jak říká paní Lorencová, určitě všichni podvodníci. Výběr DPH poklesl o 1 %.

  My proti tomu budeme. Tyto negativní důsledky jenom dokladují studii pana profesora Schneidera, o které jsem vám tady říkal, že problémy, které bychom měli řešit, leží opravdu někde jinde.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším na chvilku a posečkáme, aby se dostavil alespoň jeden člen vlády. Není zvykem, že bychom jednali u vládního návrhu bez členů vlády. Dokonce to není možné podle jednacího řádu ani u nevládních návrhů. Já chviličku počkám, oni jistě předsedové koaličních klubů zajistí... (Předsedající čeká na příchod nějakého člena vlády.) Já respektuji to, že dohoda předsedů poslaneckých klubů nějak byla dána, nebudu tedy přerušovat jednání. Jenom jsem přerušil na chvilku kolegu poslance Beznosku. Tak, máme tu pana ministra Hermana.

  Prosím o klid! Pane poslanče, pokračujte.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Ano, děkuji. Máme tu pana ministra kultury, můžeme pokračovat.

  Takže i v té fázi procesní, jak vznikal zákon, se objevila celá řada věcí, takže ten zákon prostě připraven dobře není. Kromě toho také postrádá, jaká bude případná trestněprávní odpovědnost v případě neoprávněného narušení a zneužití soukromých dat občanů.

  Závěrem. Jdeme na komára s velkou plácačkou. Je to zbytečné, nefunkční, drahé, nepohodlné, a já považuji živnostníky a drobné podnikatele zejména za velmi slušné lidi a nemusíme jim ten život opravdu ztěžovat více, než si zaslouží. Méně regulace, více svobody. To je také to, co jsem opakoval. Opakovaně to tvrdím, že v této Sněmovně bychom měli ten život podnikatelům i občanům zjednodušovat, a ne svými zákony zbytečně komplikovat.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou dobré odpoledne, vážené paní kolegyně, páni kolegové. To byl pan kolega Beznoska. Než budeme pokračovat dalšími přihláškami do obecné rozpravy, faktickou poznámku má nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Připraví se kolega Nykl, který má také faktickou poznámku. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já jenom k debatě o té ochraně dat. Já jsem byl jeden z mála, který tady velmi bouřlivě vystupoval proti kontrolním hlášením. A já bych chtěl slyšet pana ministra, jestli ta data budou propojena, nebo izolována, protože to je velký rozdíl pro možné zneužití dat. Na jedné straně budu vědět, co nakupuji, a k tomu pokud přidám informace, ve kterých hodinách mám jaké tržby, na kterém místě mám ty tržby - ne od koho, s tím souhlasím, že to tam neuvidíme, zatím, protože se obávám, že někoho pak časem napadne, že to bude, ale to je jedno - budu vědět tržby, hodiny a místo dané provozovny a k tomu v jiné databázi budu mít seznam všech přijatých faktur. Pokud si budu chtít otevřít novou provozovnu, tak toto jsou pro mne klíčové informace, jestli je místo na trhu, nebo není, jestli je to čtvrť, ve které je ještě prostor, jsou tam tržby vysoké, nebo je to místo, kde jsou nízké tržby už u stávajících provozovatelů.

  Tak já mám dotaz, jestli informace v databázi budou odděleny, každou bude spravovat jiná část finančního úřadu, či soustavy finančních úřadů, abych byl přesný, nebo budou spolupracovat. Pak tam problém té ochrany dat a možnost zneužití je mnohem vážnější než u těch dvou izolovaných systémů, protože kromě toho, že máte jeden, druhý přenosy, zabezpečení, tak pak se s tím manipuluje, porovnává a k datům se dostává mnohem větší počet lidí. A je to docela důležitá otázka. Nemusím tu odpověď znát dnes. Já rozumím tomu, že to je poměrně detailní dotaz. Myslím, že ještě bude dostatek času, že o tom budeme ještě debatovat dlouho, ale berme to, ať je to na seznamu jako záznam dotazu, na který bych rád znal odpověď. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Mám tu faktickou poznámku pana kolegy Nykla a potom pana ministra Babiš a poté pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Obrovským problém pro nás přesvědčit některé poslance o tom, že to EET funguje, je to, že skutečně když oni mluví o tom Chorvatsku - a dneska tady mluvil například pan poslanec Holeček, teď pan poslanec Beznoska, oni prostě nemluví úplnou pravdu o tom Chorvatsku, používají zkreslená data a samozřejmě je to taková líbivá politika. Já jsem chtěl o Chorvatsku povykládat pak více v obecné rozpravě, takže teď jenom říkám, ať tu zůstanou, že jim řeknu, co je pravda, co se s EET povedlo v Chorvatsku, že to není tak, jak někdy vidíme nadpisy EET skončilo v Chorvatsku fiaskem a podobně. Není to pravda, je několik argumentů proti tomu a já je řeknu pak ve svém vystoupení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Nyklovi. Nyní pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš s faktickou poznámkou.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já jsem chtěl odpovědět - myslím pan Koníček se jmenuje - že data jsou správně, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, ale on mě teď neposlouchá.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klid, prosím!

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Data jsou správně. Je tam všechno, jak to má být. Teď jsem to ověřoval. Myslím, že kolega vám to vysvětluje.

  Ohledně těch databází, ano, my jsme projekt EET - je to samozřejmě politická záležitost dneska, i když si myslím, že je jasné, že každý rozumný člověk to musí podpořit.

  Pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, ano, je to oddělené, protože my stále primárně, a to je pravda, bojujeme proti velkým daňovým únikům, proti tomu, jak nám organizovaný zločin krade DPH. Kvůli tomu jsme dovezli Kobru a dovezli jsme kontrolní hlášení a kvůli tomu bojujeme v Bruselu, bohužel zatím neúspěšně. Já tam bojuju již šestnáct měsíců. Minulý pátek jsem byl v Lucemburku a Evropská komise vyzvala jednotlivé členské státy, aby bojovaly proti únikům DPH. Já jsem tam vystoupil a byl jsem napomenut, že nemluvím k tématu, protože už šestnáct měsíců se snažím prosadit reverse charge, abychom si my rozhodovali o reverse charge, že ten quick mechanismus v Evropské komisi je nesmyslný, ale evidentně je to nezajímalo.

  Takže je to oddělené a je to samozřejmě párování DPH na vstupu a na výstupu, co nám jako finanční správě podstatně zlepší komfort analytiků a zmenší se počet kontrol u podnikatelů a zároveň se také zrychlí cash flow podnikatelů. Protože dneska ten systém vyhodnotí nějakou firmu a občas se stane, že to není doba informace -***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, přihlásil se k faktické poznámce -

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: - a je zadržena DPH, a tento systém umožní, že budeme vracet rychleji peníze těm podnikatelům. Takže je to oddělené. Já se přihlásím ještě jednou.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Když tak se přihlaste a budete mít prostoru dost, pane ministře.

  Dvě faktické poznámky. Nejdříve pan předseda Pilný, potom pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se snažím už řadu lidí, poslanců, přesvědčit o tom, že žijeme ve věku digitální ekonomiky. Já bych si dovolil pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího ujistit o tom, že komerční firmy, pokud vstoupíte na sociální sítě, cokoliv si koupíte atd., tak nepotřebují žádné údaje ze státního EET nebo něco takového. Ty je prostě mají. A mají je i o vás, pane poslanče, a nemůžete s tím vůbec nic dělat, protože to není žádným způsobem regulováno. Stát ještě tak daleko nedospěl, mluvíme o velkém bratru, možná se to někdy stane, ale komerční firmy v tom mají obrovský náskok. Já si pamatuji, že jedna americká novinářka se vsadila, že nikdo nezjistí, že je těhotná. Na sociálních sítí se to vědělo na dva měsíce. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nejdřív osobně. Sázet se nebudeme, ale patřím k těm, kteří platí v obchodě cash, kteří nemají klubové karty a kteří nenakupují přes internet. Trošku to ztěžuji těm datakopům, kteří ze všech těch údajů, které lidé dobrovolně poskytují, dobrovolně je koncentrují a prodávají komerčně. Že to je regulérní průmysl, to jsem nijak nezpochybnil. Jenom bych byl nerad, aby v tom průmyslu podnikal i stát. To je všechno.

  K té otázce reverse charge. My jsme se, už naše vláda, pokoušeli to prosadit a narazili jsme hlavou do zdi v tom Bruselu. A když pan ministr o tom mluvil poprvé před rokem a něco, tak jsme mu říkali, že je to dobrý nápad a že si myslíme, že narazí, že tu zkušenost máme. A to není kritika českého ministra financí, abyste pochopili. Tehdy stála v čele odporu Francie. Nevím, jestli se něco změnilo. My jsme to nechtěli na všechno. My jsme to chtěli na pohonné hmoty. Tehdy stála v čele odporu Francie. A porazit Francii v takovém sporu není vůbec jednoduché. Takže můžeme si říkat, co bychom chtěli, to je pro všechny ty eurohujery, kteří říkají, že z Bruselu jde jenom dobro. Řešíme leccos. Řešíme, jestli olomoucké tvarůžky nebo něco mají ochrannou známku. A v této věci hrají podstatnou roli národní zájmy zejména velkých států, a potom je velmi problematické i užitečnou věc, o které můžeme mít i shodu na naší politické scéně, prosadit v rámci evropských pravidel. Taková je realita. A říkám, není to kritika ministra financí, spíš jenom že ta zkušenost už byla v minulém volebním období. A v této chvíli, když to poslouchám, tak je to velmi podobná zkušenost, protože když se to za 16 měsíců nepohne, tak je vidět, že ten odpor je organizovaný a poměrně silný.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktickou poznámku pan předseda Votava, poté pan kolega Koníček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom reagovat na svého ctěného kolegu Beznosku, který tady hovořil o tom, kolik živnostníků vlastně asi skončí. Chtěl bych se ho zeptat, jestli tedy má nějaký výpočet toho zatížení nákladového, jaké ti živnostníci z toho budou mít náklady. Já jsem od nich ještě neviděl žádné takové. Neustále hovoří o tom, že je to zatíží tolik, že tedy budou muset skončit. Já nevím, jestli je to ten kancelářský papír nebo připojení k internetu. To jsou řádově stokoruny. Takže v tom já nevidím, že by to bylo nějaké obrovské, enormní zatížení. Možná tím, že se nebude moci krátit tržba, to už je o něčem jiném, že třeba pak nebudou konkurenceschopní, když nebudou krátit tržby, to je asi možné. Ale já jsem fakt žádný výpočet od vás neviděl a docela rád bych uvítal, kdybyste předložili výpočet toho zatížení nákladového v souvislosti se zavedením EET.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Další dvě faktické poznámky. První od pana poslance Vladimíra Koníčka, poté pan kolega Beznoska, také s faktickou poznámkou. Pak se možná dostane na kolegu Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Vladimír Koníček: I po konzultacích, pane ministře - nevím, jestli je pan ministr přítomen. (Předsedající: Pan ministr je v předsálí.) ... přišel říct, že údaje jsou tam všechny. Po konzultacích - opravdu tam nejsou všechny. Takže trvám na tom - nebo v té části - prosím pana poslance Brázdila, aby mi půjčil tu - nepůjčí, dobře. On to tam má napsané, my jsme to totiž opravdu konzultovali. (Poslanec Kováčik předává řečníkovi brožurku, řečník odmítá se slovy:) Ne, pan poslanec Brázdil tam má napsané, co tam chybí. Já řeknu jedno číslo. Prostě na tom, co se odesílá, chybí základ daně. Podle § 19 to tam má být. Není tam. Tečka. Chybí tam něco? Chybí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji i za dodržení času. Můžeme pokračovat. Nyní pan poslanec Beznoska také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Jenom krátká odpověď pro pana předsedu Votavu. Samozřejmě jsem se ptal, jak to bude vypadat v těch špičkách. Aby obsloužil podnikatel zákazníka, tak nebude stačit jedna pokladna. Umíme si představit, že ty náklady budou daleko vyšší s pořízením toho vybavení a další věci, papír atd. Nechci k tomu více říkat, protože si myslím, že tahle analýza, tyhle dopady vyjádřené - protože máte všechna data relevantní - měly být součástí té dané zprávy, absolutně vyjádřeno. To je jedna věc.

  A druhá věc. Ještě jednou se vrátím k tomu Chorvatsku. Byl jsem osm dní v Chorvatsku, někde jsem účtenku dostal, někde jsem ji prostě nedostal. Znovu říkám, ten, kdo chce podvádět, tak podvádí i v prostoru EET.

  A ještě jedna krátká připomínka. Stejnou zkušenost mám s Budapeští. Maďaři mají EET také zavedeno. Ptal jsem se v maďarském baru, protože tam byla shodou okolností rodačka ze Slovenska, jak to funguje. Velmi lapidární odpověď - s EET si umíme poradit. S čím jsme si poradit neuměli - abych řekl kompletní odpověď - byl zákaz kouření. Zákaz kouření v tom baru byl minus 40 % na tržbách. K tomu se také za chviličku dostaneme.

  Nechte ty lidi žít. Nejsou všichni podvodníci. A nemlaťte všechny po hlavě, když jenom někdo, a těch je hrozně málo, podvádí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Pan kolega Votava - ale nemůže mít slovo, protože přednostní je elektronická přihláška.

 • Poslanec Václav Votava: S přednostním právem nejsem -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem vám nedal slovo, protože slovo má paní kolegyně Fischerová, která se přihlásila také k faktické poznámce, a to elektronicky, takže vás předběhla. Takže nyní paní poslankyně Fischerová, potom pan poslanec Václav Votava.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Já se pokusím odpovědět také - prostřednictvím pana předsedajícího - panu Votavovi. Protože tak jak se s tím seznamujeme všichni na každém kroku, i já jsem měla x schůzek s podnikateli hlavně v oboru hostinství, pohostinství, a doplním, že to pro ně - pro ty menší, nemluvíme o těch velkých restauračních zařízeních typu velké hotely, řetězce hotelů, tam už to mají všichni dávno zavedené. Ale když se podíváte na ty náklady, já tady čekám, že toto jsme měli dostat my od vlády, přesně od pana ministra - přicházejícího - financí, abychom věděli, a hlavně aby ti podnikatelé věděli, kolik budou stát ty vstupní náklady. Ale oni kromě toho, tak jak cech hostinských se k tomu schází, a velmi často, tak když mi vylíčili dennodenně, co to všechno znamená, přesně jak říká pan kolega Beznoska, v době špičky provozu, tak musí mít na různé provozy víc těch pokladen, protože v pravé poledne apod. ten provoz tam je opravdu velice rušný. A k tomu všemu zde nastupují další náklady. Já jsem dnes poslouchala rozhovor s paní náměstkyní Simonou Hornochovou, která na dotaz, jestli třeba tam budou patřit do té evidence tržeb například umělci, řekla, že neví, což mě překvapilo. A nejhorší na tom je, že vlastně nikdo nevíme, to už tady dneska bylo řečeno, kdo všechno do té kategorie bude časem náležet. To je myslím ta nejistota. A bylo řečeno také dnes dopoledne, bylo to na ČT 24, že postupně se bude zavádět další rozhodování vládou, kdo přistoupí do této kategorie. A to mi připadá v rámci zákona jako naprosto neperspektivní a šedá ekonomika se může přelévat do černé. To je to nejhorší, hlavně na malých obcích, kde jsou malé hospůdky a podnikatelé budou končit, tak se bude chodit - můžete si už vymyslet různě, do kterých místností soukromých. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Votava. Připraví se k faktické poznámce pan kolega Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Já vůbec netvrdím, že co živnostník nebo podnikatel je zloděj, lump, podvodník. To určitě ne. Ale samozřejmě se najdou tací, kteří mají snahu podvést a i snahu krátit tržby. To asi i z pravé strany nikdo z vás nebude zpochybňovat.

  Ale ještě abych se vrátil k vyčíslení nákladů. Jestliže používáte argument, že řada živnostníků, jak to od vás zaznívá, tak by to měla být lavina živnostníků, skončí, tak byste taky měli ten svůj argument podpořit nějakým výpočtem nebo nějakým číslem. A to vy jste dodneška nepředložili. Třeba bych tomu uvěřil, že to je velký náklad, že to tak může být, ale vy jste nic takového, přátelé, nepředložili. A pokud vím, tak myslím, že v tomhle materiálu pana ministra je nějaké vyčíslení, kolik to dělá. Jsou to asi stokoruny. Dalo to Ministerstvo financí. Já tomu věřím, když to dalo Ministerstvo financí. Ale když chcete používat ten argument, tak byste ho měli taky nějakým způsobem podpořit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pana kolegy Raise. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Rais: Přeji dobré odpoledne. V reakci na paní kolegyni: říká se, že voják se stará, voják má. Tyhle informace jsou veřejné. Náklady, co se týká pokladen. A když se budeme bavit o úplně největším chudákovi v té nejzapadlejší hospůdce, tak je to zhruba 5 tisíc korun, ta pokladna, což může být relativně hodně, ale současně s tím bude daňová úleva pro hospodského a ta dělá taky 5 tisíc korun. Takhle bychom mohli pokračovat. Bavíme se o digitalizaci, to už je dneska pro rodiny naprosto běžné, naprosto obyčejné. Je to pod sto korun za měsíc - náklady. Náklady jsou naprosto lidské. Nemá cenu strašit hospodské, na kterých byl příklad, nějakými nesmysly. Já jsem se přihlásil do diskuse, budu se tomu věnovat detailněji, ale náklady jsou naprosto obyčejné, to, co člověk v běžném životě spotřebuje, čili tam není nic mimořádného. A spíše strach hospodských souvisí s tím, že to nevědí, že informace nemají. Z tohoto pohledu by se třeba i do té vaší hospůdky hodila ta brožura. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Fiala k faktické poznámce. A kolegu Plíška předběhne ještě s faktickou poznámkou jeho stranický kolega Michal Kučera. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Fiala: Ano, dámy a pánové, můžeme se bavit o konkrétních živnostech. Tak se podívejte do řady obcí, zvláště v chudších regionech, tam v některých obcích nemáte žádnou hospodu, v některé máte jednu, hospoda funguje několik dní v týdnu. Když to někdo provozuje, tak je to skoro charitativní činnost, on tím nevydělá ani na průměrnou mzdu. Vy nad tím můžete ohrnovat nos a říkat: to jsou špatní podnikatelé a nemají podnikat. Ale já a se mnou spousta mých spoluobčanů jsme rádi, že takové hospody existují, že existuje jakási forma sociálního života v obcích, a nevidím jediný důvod, proč bychom to měli likvidovat.

  A jestli se ptáte na náklady. Samozřejmě pro lidi, kteří mají úplně minimální tržby, dát pět tisíc za nějakou pokladnu, další stovky nebo tisíce za permanentní on-line připojení, udržování všeho, to prostě náklad je. A náklad je takový, že to řadu živností ohrozí. A chcete čísla? S tím vaším Chorvatskem, kterým se pořád oháníte, to jsou jasná čísla. Po zavedení elektronické evidence tržeb skončilo asi 30 tisíc živnostníků. Když to přepočítáte na Českou republiku, tak v nejkrizovějším scénáři by mohlo skončit v důsledku elektronické evidence tržeb až 100 tisíc živnostníků. To je číslo, které nám vychází, když se podíváme na to, co se stalo v Chorvatsku. Chcete čísla? Tady je máte, ale musíte jim taky věnovat pozornost a ne jenom tady používat argumenty z propagandistické brožurky pana ministra Babiše.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Fialovi i za dodržení času. Nyní pan poslanec Michal Kučera a další dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Němcová a pan poslanec Nykl. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Dnes už k nám do firem chodí různé nabídky na elektronickou evidenci tržeb, na pokladny a tak dále. Nedávno mi přišla do firmy taková nabídka, abychom si udělali představu. Základní vybavení, základní balíček pro restaurace: 22 600, bez DPH, v základní úrovni. Ve střední úrovni 35 000, bez DPH. A v nejvyšší úrovni, komfortním balíčku, 44 000, bez DPH. To mi přišlo jako naprosto konkrétní nabídka. Možná že bude třeba ještě něco za pět tisíc, nevím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Samozřejmě nabídky mohou být různé. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová, připraví se k faktické poznámce pan kolega Igor Nykl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Jenom bych chtěla říct, že v celé debatě, která se týká toho, jestli známe, jak budou zabezpečena data nebo kolik budou stát pokladny, tak mně tady chybí dimenze toho, že se bavíme o konkrétních lidech. Jsou to drobní, malí živnostníci, kteří zabezpečují řadu služeb a není za ně adekvátní náhrada ve chvíli, kdy oni skončí. A tihle drobní živnostníci hlavně po státu vůbec nic nechtějí. Oni se uživí sami, uživí svoje rodiny a jediné, co po státu chtějí, aby jim neházel klacky pod nohy, aby za velmi často spíše podprůměrnou mzdu, kterou si vydělají prostřednictvím tohoto drobného podnikání, se nemuseli místo ní jít postavit na úřad práce. Jestli neuvažujete nad nimi jako nad takovýmto přínosem pro naši společnost, kterých jsou statisíce, a já si přeji, aby jich statisíce zůstalo, tak jsme ve všech úvahách úplně mimo. Zploštíme to pouze na to, jestli mají pět tisíc na pokladnu, nebo nemají pět tisíc na pokladnu. Oni jsou daleko vyšším přínosem právě v tom, že jsou sebevědomí samostatní občané, kteří po státu vůbec nic nechtějí. A tuhle hodnotu bychom jim měli zachovat.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Igora Nykla. Připraví se k faktické poznámce pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Já jsem teď zase nechtěl vystoupit, ale už mi to nedá. Opět se tu mluvilo o Chorvatsku, opět se tu vykládá demagogicky o snížení počtu podnikatelů. Není to pravda. V Chorvatsku je pouze zvláštní fenomén, ke kterému došlo už od roku 2010, že výrazně klesá počet OSVČ, ale naopak narůstá počet podnikatelů ve formě obchodních společností, takže celkově je tam nárůst podnikatelů a vůbec v době zavádění EET nedošlo k tomu, že by byl zaznamenán pokles. Problém je, že je tam u OSVČ jakýsi pokles v oblasti především zemědělství, ale to je vlastně věc, která nesouvisí, ona je tam taky už dávno. Čili nemá žádnou souvislosti s EET. Když se podíváme na čísla, tak je nárůst obchodních společností z roku 2012 na 2013 ze 116 tisíc na 129 a OSVČ poklesly z 88 tisíc na 84, čili celkově vidíme jasný nárůst, pouze je tam trend odklonu od formy podnikání jako fyzických osob k podnikání formou právnických osob, žádná likvidace podnikatelů se tam prostě nekoná a je zbytečné to vykládat pořád donekonečna. I pan ministr financí Boris Lalovac se v Praze hodně divil, když slyšel tyto teorie, a jednoznačně byl proti tomu a řekl, že jediné, co se tam navíc odehrálo, že Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti administrativně ukončilo v době kolem zavádění EET podnikání několika desítkám tisíc podnikatelů proto, že neposílali výkazy ani daňová přiznání. Vůbec to nesouviselo s EET. Je to takové falešné pořád tady předkládat krach podnikatelů. Není to číselně ničím doloženo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nyklovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Plzáka, poté pan poslanec Jan Volný také k faktické poznámce. Prosím.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já mám opravdu faktickou poznámku k vystoupení paní kolegyně Němcové. Živnostníci, kteří tady jsou zmiňováni, opravdu od státu nic nechtějí. Ti prostě neposílají děti do školy, ti nepoužívají dálnice, ti nevyužívají naše veřejné zdravotnictví. A až jednou nedosáhnou ani na minimální důchod, tak budou ale dostávat dávky životního minima. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Nyní pan poslanec Jan Volný, také k faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, pan poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Já vám děkuji za slovo. Chci také reagovat na paní kolegyni Němcovou. No jedno oko by nezůstalo suché, paní kolegyně, to je pravda. Ale nehrajte na nás tady to divadlo. Já tomu rozumím. Vy jste to vzali jako politické téma, vůbec to není spojené vůbec s žádnou reálnou a hmatatelnou filozofií, protože nechcete říct, že v tak sociálním státě pravicová vláda, jako je Švédsko, zavedla EET. To jsou všichni lidožrouti? To jsou všichni Švédové, prostě ... a my je teď zabijeme, ty naše živnostníky? Taky asi takoví živnostníci tam jsou. A jsou náramně spokojení. Jsou lidožrouti a pobíječi živnostníků Rakušané, kteří to teď chtějí zavést? Jsou to Belgičané, kteří to zavedli? Tak my tu něco vymýšlíme, diskutujeme, řekněme si: ano, je to naše politické téma, já na tu hru jdu, prostě to tak je. Ale neříkejme si tady takové plačtivé věci, kdy bychom se tu měli rozbrečet. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Pilný k faktické poznámce a připraví se paní kolegyně Němcová také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Úplně souhlasím s tím, co tu říkala paní poslankyně Němcová, podepisuji ten profil těch lidí, já jsem mezi ně také patřil, když jsem si v roce 1990 koupil živnostenský list. Problém je v tom, že se dělí na dvě skupiny. Jedna z nich platí daně a druhá ne. Ti, kteří daně platí, jsou za hlupáky a už jim to začíná vadit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému, nyní pan předseda Stanjura, faktická. Pardon, paní kolegyně Němcová se hlásila? Dobře, tak pan kolega Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Panu poslanci Volnému vaším prostřednictvím. Pane poslanče, neurážejte mé kolegyně. Neurážejte je. Já také nehodnotím vaše projevy, jestli jsou k pláči nebo k smíchu. Fakt ne. A pak si stěžujete, že není racionální debata a věcná. Co věcného jste do toho přinesl? Ve Švédsku je EET? Elektronická evidence tržeb? Skutečně? Není tam elektronická evidence tržeb ve Švédsku. Není. Ale musím vás pochválit za ten posun z Balkánu směrem na sever. Je to bezesporu pozitivní. Před měsícem nebo před dvěma, když bylo první čtení, tak to bylo samé Chorvatsko, Chorvatsko, Chorvatsko. To není asi úplně to pravé. Také mnozí občané tam letos byli a zjistili, jak je to s tím, že pokaždé dostanou účtenku, a zjistili, že to není tak úplně pravda, že to je propaganda socialistického ministra financí Chorvatska. Ale nechci řešit jiný stát. Ale je to bezesporu pozitivní posun z Balkánu na sever, takže dneska jste už asi šestý z hnutí ANO, který říká: Švédsko, Švédsko, Švédsko. Tak nám předložte, já ho nemám k dispozici, švédský zákon, ať ho můžeme posoudit a porovnat. Já netvrdím a nikdo z nás neříkal, že Švédové dělají něco špatně. Jen říkám, že v Chorvatsku je 28 % šedé ekonomiky i poté, co to zavedli, a u nás asi 17 nebo 18. Tak co? U koho se inspirujeme? Proč nemají méně než my, když to dělají tak skvěle a všichni to skvěle hodnotí? A pořád mají skoro dvojnásobek stínové šedé ekonomiky než v České republice?

  Ale já jsem vystoupil kvůli něčemu jinému. Nechte si to hodnocení na své kolegy, na své kolegyně. Pokud se vám nějaký argument nezdá, tak řekněte, že to je chybný argument, nemáte pravdu, máme lepší argumenty, lepší řešení. Vaše vystoupení bylo také k pláči.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta, poté pan poslanec Volný také k faktické poznámce. Kolega Plíšek je stále na čekačce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jen krátce. Já bych moc poprosil, abyste tady nepoužívali "švédská pravice". Ono je to velice zavádějící. Ona v každé zemi je ta politická strana kamsi posunuta. Například já jsem zažil diskusi, a některé kolegyně se mnou byly na Kypru, kde vládla někdy v roce 2013, myslím, nebo kdy jsme to tam byli, Komunistická strana Kypru. Jako ideové východisko má marxismus-leninismus, nicméně v praktické politice by jí čeští sociální demokraté a v něčem možná i pravice mohli závidět. Takže ono je to velice matoucí. Totéž jsem zažil ve Švédsku, ultrapravicovou stranu, konzervativní, názorově to odpovídalo tak ODS 90. let. Takže prosím neoperujte, že švédská pravice ve skandinávských zemích, s tou pravicí to není tak příliš horké, to je všechno posunuto někam, kde by asi tak měla být sociální demokracie česká. Ta bohužel zběsile pobíhá nalevo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za pochvalu našich přátel z AKELu. Pan kolega Volný má také ještě faktickou poznámku a pak už kolega Plíšek. Prosím.

 • Poslanec Jan Volný: Já bych chtěl tady vaším prostřednictvím panu kolegovi Stanjurovi, nevím, jestli tady byl, ale já jsem řekl, že po projevu paní kolegyně jedno oko nezůstalo suché. Jestli to považuje za urážku a dehonestaci paní kolegyně, tak se moc omlouvám, to bych opravdu nechtěl.

  Ale proč jsem teď vystoupil. Říkáte, mluvili jsme Chorvatsko, Chorvatsko. My jsme neříkali Chorvatsko, Chorvatsko, my jsme říkali chorvatský model, chorvatský model, chorvatský model. Ano, chorvatský model elektronické evidence tržeb, který už daleko předběhl technologicky švédský model registračních pokladen. To znamená, to je to nejmodernější, ale nemá to vůbec nic společného, že Chorvatsko nebo Švédsko. Prostě chorvatský model. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ta fascinace technologií mě opravdu udivuje. Nic proti technologickému pokroku. Některý z mých kolegů už dnes o tom mluvil, že se vedou dlouhé roky debaty o tom, jestli technologický pokrok jen kupředu, nebo ne. Máme přece různé prostředky, jak zabránit některým negativním jevům, a přitom je nepoužíváme. Například je negativní jev, že se krade v hypermarketech. Přiznávají to všechny obchody. Tím se krátí tržby, neříkám ty obchody, tím pádem ty firmy mají nižší zisk a tím pádem se platí nižší daně, než kdyby všechno, co se ukradne, bylo zaplaceno. Na to přece je řešení. Stačí podrobit každého, kdo zaplatí, osobní prohlídce potom, co zaplatí u pokladny. Na to určitě máme technologie, porovnat to s tím účtem, a hned zjistíte, jestli má o rohlík víc nebo méně. Zvolili jsme tohle řešení? Nezvolili, protože je to minorita, která to dělá, a naprostá většina zákazníků to prostě nedělá a nikoho to zatím nenapadlo, abychom to zavedli. Takže my se nepřeme o to, jestli to technologicky lze.

  Vzpomeňte si, jak nadšeně říkal chorvatský ministr financí: Já vím úplně všechno. Já vím, co si objednal, jakou akcii si koupil. O tom to je, kde je ta hranice mezi soukromím a tím velkým bratrem. Takže já neříkám, že to technologicky mají špatně Chorvati. Já říkám, že je to špatně z hlediska ochrany svobody a toho zamýšleného efektu. On sám přece přiznal na té vaší konferenci, konferenci ministra financí nebo Ministerstva financí, nevím, kdo to platil, tak přece přiznal, že je to pravda. A my jsme to vlastně nezaváděli proto, abychom měli víc daní. My jsme to zaváděli proto, abychom měli přehled o tom, co ti naši podnikatelé dělají. A my říkáme, že dnes má stát už dostatek nástrojů. Kolikrát jsem slyšel od paní náměstkyně Hornochové, od pana ministra a mnohých z vás: My přece víme, že dneska ty restaurace neplatí. Tak když to víte, ať tam ten finanční úřad jde a koná.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, děkuji. Pokračujeme. Kolega Plíšek se dočkal, pokračujeme v rozpravě podle jednotlivých přihlášek a možná, pokud nebudou faktické poznámky, se dočká i kolega Janulík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, kdo čeká, skutečně se dočká. Dnes to byla skutečně smršť technických připomínek a poznámek. Já jsem měl připravený širší rozbor tohoto návrhu, ale nevím, jestli se dnes dočkám odpovědi pana ministra na některé otázky, které jsem tady prezentoval v prvním čtení, kdy jsem přednášel i stanovisko Legislativní rady vlády, která vyjádřila velké pochybnosti nad slučitelností tohoto návrhu zákona s pravidly v Evropské unii, konkrétně s podporou malých a středních podnikatelů a s akty Evropské unie.

  Já se dnes budu věnovat čistě ústavněprávnímu aspektu tohoto návrhu zákona, který je, mimochodem, velmi nepřehledný. Z jeho přechodných ustanovení až po několikerém čtení se dá dovodit, na které podnikatelské subjekty se tento zákon vůbec vztahuje, tzn. z hlediska určitosti, předvídatelnosti práva je tato norma velmi chaotická a nejasná. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Plíškovi. Nyní je na řadě pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Abych to z Chorvatska posunul pro kolegy, tak vám povím něco o zkušenostech Rakouska se zaváděním elektronické evidence tržeb. Co se týče podílu šedé ekonomiky, Rakousko, ke kterému mám poměrně blízko a jsem tam velmi často, tak tam je podíl šedé ekonomiky cca poloviční, než je u nás. (Ohlasy zprava.) Asi vycházíte z jiných zdrojů. Každý máme právo na zdroje. Takže je to asi - údaje za rok 2008 8,1 %; 2009 8,5 %; 2010 8,2 %; 2011 7,9 %.

  Nárůst jsem se snažil zjistit. Oni mi ho vysvětlují tak, že jim se prostě do systému podnikání dostává spousta Nerakušanů, protože v Rakousku je spíš takový úzus jako daně platit. Tam samozřejmě člověk stvrzenku dostane takřka vždycky, pokud tedy nakupuje u Rakušanů a nejsou to zrovna Poláci, Turci nebo i Češi, kteří tam mají svoje provozovny, zejména tedy nějaké restaurace. Oni to zdůvodňují tím, že do systému se jim dostalo spoustu Nerakušanů, a proto i zvedli odhady podílu šedé ekonomiky.

  A i to je asi přimělo, nebo aspoň to takto tvrdí, aby provedli novelu 23. července, v Bundesratu byla schválena komplexní daňová novela v Rakousku. Účinnost by měla mít od 1. 1. A to je v podstatě offlinová elektronická evidence tržeb.

  Oni chtěli tu onlinovou, nebo v podstatě říkají, že nám to závidí, pokud se nám to povede zavést, že oni by to taky rádi, že samozřejmě je to logicky další krok, že se také dostanou k onlinové evidenci. Nicméně pokud zavádí tu offlinovou, očekávají od toho, a jejich analýzy jsou velmi seriózní a doufám, že tady ani z pravé části nikdo nebude zpochybňovat rakouské analýzy, které hovoří o tom, oni předpokládají, že jim to donese do rozpočtu cca 900 milionů eur ročně, což je při současném kurzu skoro 25 miliard korun. Takže to je jistě velmi zajímavá částka. S tím, že zatím v tom paragrafu (nesrozumitelné) je stanoveno, že se povede obecná povinnost samostatné evidence obratu jenom s výjimkami, které bude schvalovat příslušný zemský ministr financí. Registrační pokladny budou od částky 15 tisíc eur ročního obratu, což není mnoho. Když si to vydělíte dvanácti, tak to je měsíčně poměrně malý obrat s tím, že pokud obraty v hotovosti přesáhnou 7 500 eur, protože jistě existují podniky, viz třeba internetové obchody, které nemají hotovostní obrat.

  Tam samozřejmě díky tomu, že je to offline, se zavádí povinnost chránit registrační pokladny a jiné elektronické evidenční systémy technickým zabezpečením, protože oni se poučili z chyby, která se odehrála na Slovensku, protože oni dobře vědí, že na Slovensku je dneska díky systému registračních pokladen, ale taky už operuje několik set firem, které se zabývají tím, tak jako v tom Maďarsku, že prodávají produkt, který ten systém obchází. Rakušané se z toho poučili, takže do toho budou do toho povinně instalovat technické bezpečnostní zařízení proti manipulaci. A tam prostě nepůjde... Oni se soustřeďují na to, aby nešlo s registrační pokladnou jakýmkoli způsobem manipulovat, a tím to splní ten efekt, protože jejich hlavní argument je taky... není ani tolik zdaleka finanční, byť tedy Rakousko se také potýká s nějakým deficitem rozpočtu atd. Ale to není jejich hlavní argument.

  Hlavní argument je to, že jim se do systému, do podnikatelského prostředí dostala spousta podnikatelů jiných národností, kteří nemají v sobě tu rakouskou kulturu. Poslední rakouský sedlák, když si u něj něco koupíte, tak vám prostě vyjede stvrzenku, a i když mu budete tvrdit, že ji nechcete, tak vám ji vnutí a řekne "dělejte si s ní, co chcete", ale tu stvrzenku vám dá a daně zaplatí. Ale pokud se do toho systému dostávají turecké imbisy a já nevím polské kšefty a čeští hospodští, kteří si tam opravdu otevírají nebo provozují restaurace, to je důvod, proč nakonec i velmi kulturní Rakousko přistupuje k tomuto systému. A argumentují úplně stejně, jak jsem vám to říkal zhruba před půl hodinou, že je to prostě nevyhnutelné. To je tak nevyhnutelné jako to, že se vystřídá roční období. A to že tam byl trošku taky odpor vůči onlinovému systému s poukazem velkého bratra, dneska prostě litují toho, že to do novely nedali, protože už to mohli mít od 23. července schváleno, a uvědomují si, že teď zavedou systém, de facto porodí mrtvé dítě, protože stejně ten offlinový systém budou muset časem převést na onlinový, protože jim to ze všech zkušeností...

  A taky se inspirují v Chorvatsku, protože jsou to jejich přirození sousedé, že chorvatský systém jakoby v té elektronické podobě, který teď je, je daleko levnější než ten, který zavádí bohužel Rakousko. Ale to politické rozhodnutí bylo učiněno už asi před dvěma třemi lety, takže ta technologie, to je to, o čem jsem vám říkal. Ta technologie prostě to politické rozhodnutí předběhla a budiž nám tedy Rakousko příkladem. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janulíkovi. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Igor Nykl a pokračujeme v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Dokončil bych teď celkové shrnutí toho Chorvatska, jak to tam vlastně vypadá, co tam EET přineslo, a doufám, že po dnešku už nebudeme pořád uvádět, že Chorvatsko je symbolem něčeho, kde EET skončilo fiaskem, kde to byl vlastně neúspěch, a kde se na to tudíž nemáme dívat.

  Argumenty odpůrců EET a kritiků chorvatského systému spočívají především v tom, že říkají, že v Chorvatsku se nezvýšil vlivem EET výběr DPH. Druhý argument je, že došlo i vlivem EET k zvýšení nezaměstnanosti. A za třetí, že došlo ke krachu mnoha podnikatelů. To, že se nezvýšil výběr DPH, je vcelku logické, protože v době, kdy Chorvatsko zavádělo EET, tak zároveň vlastně vstoupilo do EU. Muselo tam dojít ke změně některých pravidel výběru DPH, měnily se tam sazby DPH. A co je ale podstatné, taky neklesl výběr DPH. Ten výběr DPH se udržel zhruba na stejné úrovni a je třeba říci, že projevy toho EET a zavedení EET ve formě lepšího výběru DPH jsou během na delší trať. Čili nemohlo se čekat, že z roku 2012 na 2013, 2013 na 2014 dojde k nějakému skokovému zvýšení výběru DPH. Podstatné je, že když se ale podíváme na některé jiné ukazatele, jako např. tzv. daň ze spotřeby, tak tam došlo vlastně z roku 2012 na 2013 ke zvýšení o 48 procent. Došlo také ke zvýšení výběru daně ze zisku fyzických a právnických osob. Čili ono to ve své podstatě úspěšné bylo, ale ten první pohled je takový neutrální, ale chce vyčkat.

  Co se týče zvýšení nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v Chorvatsku roste od roku 2008 plynule a je to následkem globální finanční krize. A ani v době zavádění EET nedošlo k nějakému skokovitému zhoršení situace. Prostě je to plynulé zhoršování, ke kterému logicky muselo dojít vlivem globální finanční krize, a situace se teprve nyní vlastně ustálila.

  Hlavní argument, který používají odpůrci EET, říkají, že tam došlo k obrovskému krachu podnikatelů. Já jsem tady o tom už trošku mluvil, tam je to takové specifické, protože skutečně došlo ke snížení počtu OSVČ, ale na druhé straně došlo k výraznému zvýšení obchodních společností, především aktivizaci těch společností. Takže celkově je stav podnikatelů zvýšen. Čili argument o tom krachu, o lavinovitém krachu mnoha podnikatelů je falešný, protože právě ti odpůrci EET používají pouze tu část živnostníků, těch OSVČ, čili se to lacině řekne, že došlo k výraznému snížení, ale už nedávají do poměru to, že je nárůst těch obchodních společností.

  Takovou specifickou věcí v Chorvatsku je, že tam vlastně tak cyklicky kolísají ty OSVČ, to znamená na konci roku vlastně v tom posledním kvartále je poměrně velké číslo těch OSVČ. Ale na začátku toho dalšího období v prvním kvartále dochází k poklesu, a tak se objevila i data, která měla ukazovat, jak tam dochází k poklesu těch živnostníků, která byla založena na tom, že srovnali poslední kvartál roku 2012, tzn. kvartál před zavedením EET, a srovnali to třeba s třetím kvartálem roku 2014, a došlo tam k poklesu o 30 tisíc OSVČ. Jenomže když si vezmeme stejný rozdíl kvartálu udělaný před zavedením EET, to znamená srovnali bychom dvanáctý měsíc roku 2010 a třetí měsíc roku 2012, tak tam taky máme stejný pokles. Čili je to dáno tou sezónností, těmi speciálními výkyvy ve specifickém chorvatském prostředí, ale není to žádný důkaz toho, že by tam klesali živnostníci, a ještě nějakým razantním způsobem.

  Když se člověk podívá na skladbu toho, u kterých OSVČ dochází k poklesu, tak je to specifické, jak už jsem tady řekl, pro zemědělství. A to je dlouhodobý trend, který vůbec nemá souvislost s EET. Navíc pro zemědělce, pro ty malé a střední zemědělce, neplatí elektronická evidence tržeb, takže se nemůže říct, že vlivem EET došlo k poklesu. Je to přirozený fyziologický průběh poklesu. Naopak v oblastech maloobchodu, stravování, pohostinství, služeb, všude je vidět nárůst počtu těchto podnikatelů. Čili tento argument je určitě, který se tady slyší dnes a denně o tom lavinovitém poklesu, je falešný.

  Další z takových argumentů bylo, že v podstatě není možné zajistit technicky ten systém, který vlastně je poměrně rozsáhlý. V Chorvatsku, jak bylo řečeno, je ten systém samozřejmě proti tomu, co se bude odehrávat u nás, jednodušší vzhledem k počtu obyvatel. Ale přesto v té vrcholné sezóně tam dochází denně k 12 milionům finančních operací v rámci EET systému, a přesto tam nebyla zaznamenána žádná velká stížnost na to, že by někde něco kolabovalo. Čili je vidět, že po technické stránce, a to je to hlavní, co si z toho Chorvatska bereme, je systém velmi dokonalý.

  To, že samozřejmě tento systém potřebuje k tomu, aby fungoval, dostatečné kontrolní mechanismy, to je jasné. Já souhlasím s tím, že když někteří lidé jsou na dovolené v Chorvatsku a vidí tam, že ty účtenky nejsou vydávány tak, jak mají být, tak je to takový jev, který ale nelze úplně ovlivnit. Prostě morálka je samozřejmě základ a platí všude. A bez morálky i tyto systémy se dají obcházet, jak už řekl kolega. Na tom Slovensku je to typické, kde se vlastně živí firmy tím, že se snaží obejít registrační pokladny. Je to obrovský problém, na který upozornil ministr financí Slovenska.

  Pak tady bylo řečeno o tom, že mají někteří obavu z velké finanční náročnosti zavedení EET pro podnikatele. V Chorvatsku se to zvládlo bez problémů. Různé minifiskální pokladny jsou velmi levné. Ty platby jsou 500, 600 korun za měsíc, čili není žádná obava pro tyto finanční otázky, že by mělo dojít k tomu, že systém tady nemůže fungovat.

  Co říct na závěr? Je třeba říct, že věřím, že dokážeme přesvědčit poslance našeho parlamentu tak, jak se to povedlo nakonec v Chorvatsku, kde na závěr pro EET hlasoval celý parlament vyjma dvou poslanců, a to je úžasné. Věřme, že tady to číslo bude zhruba podobné a že ty argumenty, které tady předkládáme, jsou takové, že ukazují, že smysluplnost zavedení systému, jehož primárním úkolem je narovnat podnikatelské prostředí a v druhé době přinést i ty ekonomické přínosy, je jasná. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Igoru Nyklovi za vystoupení. Pokračovat budeme faktickou poznámkou pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Já bych se rád vaším prostřednictvím zeptal pana doktora Nykla, jak by se vypořádal s argumentací svého pana předsedy, že zatímco v Chorvatsku za zvyšování nezaměstnanosti a hospodářskou situaci mohla, jak jste řekl, globální finanční krize, tak v České republice za ni mohl Kalousek. To by mě někdy docela zajímalo, jak je tohle možné.

  Ale ta odpověď může samozřejmě zaznít kdykoliv, protože v tuhle chvíli se odvolávám na rozhovory se všemi předsedy poslaneckých klubů a dovoluji si navrhnout přerušení tohoto bodu do 7. 10. na 14. hodinu 30. minutu. ***