• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Rykala hlasuje s kartou číslo 17.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci. Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Černoch od 18.30 hodin - pracovní důvody, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Fiala - rodinné důvody, paní poslankyně Golasowská - osobní důvody, pan místopředseda Gazdík se neomlouvá, ale hlasuje s kartou číslo 22, pan poslanec Pavel Holík se omlouvá do 16. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Kádner - rodinné důvody, pan poslanec Kostřica - zdravotní důvody, pan poslanec Koubek - osobní důvody, pan poslanec Lank - zdravotní důvody, paní poslankyně Marková - rodinné důvody, pan poslanec Nykl - pracovní důvody, pan poslanec Okleštěk - zdravotní důvody, pan poslanec Skalický - osobní důvody, pan poslanec Šincl - zahraniční cesta, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody a pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, a to rovněž z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

  Než budu pokračovat, prosím o klid. Prosím, usaďte se na svá místa... (Vyčkává.) Nebudu pokračovat v jednání, dokud se hladina hluku zásadním způsobem nesníží. (Opět vyčkává.)

  Chtěl bych vás nejprve informovat, že vláda svým usnesením číslo 534 vzala zpět vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích, tisk 415, prosím, škrtněte si tedy body 8 a 123.

  Dále vás chci informovat, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně tyto návrhy zákonů: návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tisk 219, návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tisk 270, a návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tisk číslo 374. Lhůta k jejich projednání uplynula 3. července, a proto je tedy v souladu s § 97 odst. 4 jednacího řádu navrhuji zařadit do programu 29. schůze.

  Ještě bych vás chtěl informovat, že dnešní ranní grémium Poslanecké sněmovny se shodlo na následujících návrzích:

  Za prvé, vyhovět žádosti předsedkyně petičního výboru a vyřadit bod 166, tisk 446.

  Bod 173, což je sněmovní dokument 2529, státní vyznamenání, zařadit pevně na dnes, na úterý, jako první bod.

  Bod 125, tisk 395 ve třetím čtení, zařadit pevně na středu 8. července za již pevně zařazený bod 122, tzn. jako sedmý bod.

  Dále navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích v úterý 7. července do 21 hodin, tzn. po 19. hodině do 21 hodin, a ve čtvrtek 9. července po 19., 21. a případně i po 24. hodině. Toto je návrh postupu, na kterém se shodlo grémium.

  Pan poslanec Kalousek karta číslo 20, pan poslanec Tejc karta číslo 31.

  Pokud nebude námitek, nechal bych hlasovat o návrzích z grémia, ať víme, na čem jsme, a potom otevřu rozpravu k návrhu pořadu. Návrh z grémia byl přednesen, hlasovali bychom včetně mého návrhu zařadit senátní tisky do programu schůze. Všechno, co jsem zde četl, jedním hlasováním. Není námitek? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 150, přihlášeno je 160, pro 151, proti 1, tento návrh byl přijat.

  Nyní otevírám rozpravu k pořadu schůze. Mám zde přihlášku pana poslance Okamury, pana poslance Fiedlera, paní poslankyně Havlové a pana poslance Černocha. Pan poslance Černoch uplatňuje přednostní právo? Ano. V tom případě pan poslanec Černoch jako první, po něm pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Chtěl bych navrhnout zařazení mimořádného bodu na pořad této sněmovny, a to je informace předsedy vlády k přijímání nelegálních imigrantů. Návrhem je zařadit to dnes jako první bod jednání.

  Když jsme na začátku této schůze přibližně před 20 dny žádali o zařazení informace premiéra k imigrantské krizi, byl vládní koalicí smeten ze stolu s tím, že nelegální imigrace u nás v podstatě není problém a vláda povinné kvóty odmítá. Bohužel to byla trochu falešná hra, a nejenom od pana premiéra, ale i od celé koalice, koaličních poslanců. Při mimořádné schůzi Sněmovny k problematice přijímání běženců nás představitelé sociální demokracie ujišťovali, že se prý zbytečně vlamujeme do otevřených dveří, protože celá visegrádská skupina jasně deklarovala, že povinné kvóty odmítne, a tak vlastně splní náš požadavek. Nikdo z vládních představitelů neměl tu odvahu otevřeně říci, že vláda už se vlastně rozhodla nelegální imigranty přijmout a diktátu Bruselu se podřídit. Jen si své rozhodnutí opatřila mantrou o tzv. dobrovolném přijímání. Prostě to, co nám z Bruselu chtěli přikázat, pro občany ČR verbálně odmítneme, ale reálně pak dobrovolně splníme.

  O této taktice svědčí několik faktů. Za prvé v době jednání mimořádné schůze již zhruba 14 dní běžel na webových stránkách jobs.cz inzerát, kde Ministerstvo vnitra hledalo nové pracovníky pro nově zřizovaná uprchlická zařízení, stejně jako pro zařízení, kde je urychleně navyšována kapacita. Odkud mají oni noví azylanti být, je jasné z jedné z podmínek pro uchazeče, kde se jasně praví, že uchazeč má mít zkušenosti z multikulturního prostředí, z multikulturního soužití či alespoň takové soužití respektovat. Těžko nám tedy někdo může tvrdit, že se nová kapacita uprchlických táborů připravuje pro lidi přicházející např. z Ukrajiny či jiné země kulturně nám blízké. Zároveň se začaly objevovat informace z dnes už uzavřených azylových zařízení, kde je Ministerstvo vnitra obvolává a usiluje o jejich znovuotevření, případně o navýšení kapacity. To tedy znamená, že v té samé době, kdy nás ve Sněmovně premiér ujišťoval, že povinné kvóty odmítáme, vládní úředníci již naopak připravovali kapacity pro přijetí několika tisíc nelegálních běženců, tedy zcela v souladu s tím, co si vynucuje bruselská byrokracie.

  Důvod takového jednání, myslím si, že to trochu nechtěně prozradil náměstek ministra zahraničí na veřejném jednání petičního výboru s petenty petice proti povinným kvótám, když na přímou otázku, co se stane, když česká vláda kvóty odmítne, řekl: no to by nám asi Brusel jako první zarazil čerpání z kohezních fondů. Takže snaha udržet přísun z rozpočtu Evropské unie zjevně vede k tomu, že pan premiér v této věci lhal národu v přímém přenosu.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, poznamenal jsem si. Ještě než vystoupí pan kolega Okamura, jsou zde ještě dvě žádosti o vystoupení s přednostním právem - pan předseda Kalousek a po něm pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já chci za prvé deklarovat připravenost TOP 09 dodržet dohodu o procesním průběhu této schůze. Za druhé chci říci, že vzhledem k tomu, co se aktuálně událo v minulých dnech a týdnech, nemohu smlčet, že jsme přesvědčeni, že je úkolem Poslanecké sněmovny, aby v co nejkratším čase přijala poměrně zásadní usnesení k otázce zločinů, které se udály při násilné kolektivizaci venkova v padesátých letech. Nenapadlo mě, že něco takového budu navrhovat, ale nemohu jinak v okamžiku, kdy ministr zemědělství vlády ČR účastní se 60. výročí založení JZD v Oprostovicích na Přerovsku, které tam vzniklo v roce 1955 jako výsledek násilné kolektivizace zemědělství, jako v té době téměř všechna zemědělská družstva, a on jako ministr zemědělství agrosocialistické vlády radostně oslavuje tento krok a tento stav. Ta věc sama o sobě byla by skandální, ale dala by se možná vyřešit v rámci interpelace či novinových článků. To, co se nedá vyřešit v rámci interpelace a novinových článků, je interpretace této minulosti, která při té příležitosti byla rozdávána v písemné publikaci. V písemné publikaci opatřené logem Ministerstva zemědělství, tedy předpokládám, že za přítomnosti ministra zemědělství, a opatřené logem ministra zemědělství, byla poskytnuta minimálně institucionální a morální, byť tedy o morálce v tomto případě nedá se moc mluvit, ale pravděpodobně i finanční záštita. V této brožurce k oslavám 60. výročí založení JZD můžeme si přečíst neobyčejné formulace, jak vznikala vlastně kolchozizace našeho zemědělství.

  V této příručce, kterou podporuje pan ministr zemědělství, můžeme číst: Po druhé světové válce odcházeli mladí lidé z venkova pracovat do továren. Proto na venkově ubývalo pracovních sil a rolníci museli si navzájem pomáhat, a tak vznikalo družstevnictví. A proto i u nás na Přerovsku vzniklo v roce 1955 JZD.

  Všichni, kteří pocházíme z venkova, máme předky a je nám více než 50 let, víme, že takto to bylo, že mladí odešli do měst a ti staří říkali: Soudruhu, mně už ubývá sil, postarej se o ty moje krávy, postarej o ty moje koně, a ty slepice si vezmi taky, a přes ty meze už mi to nějak drncá, soudruhu, pojďme je společně rozorat.

  Uvědomuji si, že teď používám určitou nadsázku. A nechci to zlehčovat, a už vůbec nechci, aby to vypadalo jako útok opozice na koaličního ministra. Mně je úplně jedno, co si o tom myslí pan ministr Jurečka a co na to řekne pan ministr Jurečka. Co si myslí a co řekne pan ministr Jurečka, jednoznačně už řekl tím, že se účastnil těch oslav. Prostě je to Babišova neokomunistická agrobaronská klidná síla.

  Co si ale myslí Poslanecká sněmovna o zločinech násilné kolektivizace zemědělství v 50. letech, to si myslím, že je pro budoucnost strašně důležité. To není taková legrace. Ono se něco řekne jednou, dvakrát, pak se to napíše v brožuře, pak to nějaké ministerstvo a nějaký neobolševik označí svou značkou, a pak už je to pravda. Pak se to na těch serverech opakuje.

  Doufám, že se nikdo nepohorší, když řeknu, že to je taková malá osvětimská lež. A že je otázkou odpovědnosti této Sněmovny, že nedopustí, aby se zločiny násilné kolektivizace interpretovaly tak, že mladí odešli pracovat do fabrik do měst, těm starým už ubývalo sil, a proto se museli obrátit na ty soudruhy, abychom si navzájem pomáhali. Že je to jinak. Že to byly zločiny. Že to bylo zavírání. Že to byly desetitisíce zničených lidských osudů, zabraných majetků, zločinů. Zločinů, které dnes popírá ministr zemědělství ČR tím, že propaguje tyto ostudné komunisticko-propagandistické brožury a účastní se ostudných komunisticko-propagandistických debat a oslav.

  Na grémiu v 10 hodin jsem požádal kolegy, předsedy poslaneckých klubů, abychom se tomu tento týden věnovali. Připomenuli mi naprosto pevnou dohodu, neporušitelnou, co tento týden projednáme a o co nelze rozšiřovat program Poslanecké sněmovny. Jsem připraven dohodu respektovat. Říkám to proto, že jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna pro budoucnost, pro interpretaci historie, musí být schopna přijmout usnesení k následné kolektivizaci. Buď to bylo fajn a bylo to ve prospěch starých, kterým mladí odešli pracovat do měst, jak tvrdí sou-, pardon, pan ministr Jurečka, anebo to byla série totalitních zločinů. Jsem přesvědčen, že na tomhle musí být schopna Poslanecká sněmovna se usnést. To usnesení se musí stát součástí historie této země. Toto usnesení a tento bod, abych respektoval dohodu na tento týden, navrhneme v září. A vás všechny prosím všechny, abychom o tom do září přemýšleli. Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další vystoupení s přednostním právem - pan předseda Sklenák a potom pan ministr zemědělství.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, jsem rád, že pan předseda Kalousek změnil naprosto pevnou dohodu o průběhu schůze v tomto týdnu. Z vystoupení pana předsedy Černocha evidentně vyplývá, že i takovéto naprosto jasné dohody chápeme každý jinak. A já tedy v reakci na jeho návrh jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a klubu ANO vznáším veto proti zařazení tohoto bodu a avizuji, že budeme vetovat jakýkoliv další návrh, protože právě jsme se dohodli na tom, jak bude probíhat schůze v tomto týdnu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek fakticky? (Ano.) Ano, tak to má přednost před přednostním právem. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ono asi fakticky nemá smysl, protože není diskuse, ale logicky je to namístě. Veto není namístě. Já nic nenavrhuji. Já vyjadřuji rozhořčení nad totalitní rétorikou ministra zemědělství České republiky a tvrdím, že tuto osvětimskou lež nenecháme ležet na chodníku a že se k ní na podzim vrátíme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já jsem to veto chápal vztaženo na návrh pana kolegy Černocha, nikoli na váš návrh. Je to tak? Ano.

  Pan předseda Černoch fakticky? Omlouvám se, nemohu pustit faktickou. Nemáme rozpravu, omlouvám se. Omlouvám se panu ministru Jurečkovi, že jsem dal přednost panu předsedovi Kalouskovi. Bez faktických, pouze přednostní práva.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl říci, že kdyby si pan kolega poslanec Kalousek přečetl dnes ráno mé vyjádření na webových stránkách ministerstva, tak by měl zcela jasno. Ta brožura, která zde byla zmiňována a citována, vyšla bez vědomí Ministerstva zemědělství, nebyla v rozsahu té záštity, ta brožura nebyla předložena nikomu ze zaměstnanců Ministerstva zemědělství ke schválení, logo bylo použito neoprávněně a na tu brožuru nedostane obecní úřad ani korunu. Takže prostě vznikl materiál, který jsme nikdo, ani já ani kolegové na Ministerstvu zemědělství, neviděli. Znovu říkám, nebylo to ani v tom rozsahu se záštitou, který původně žádali.

  Já musím říci, že jsem přímo na místě jednoznačně - říkám to i teď znovu - odsoudil kolektivizaci, násilnou kolektivizaci českého venkova. Musím říci, že myšlenka družstva je ve své podstatě myšlenka zajímavá, dokonce i v době první republiky naši pradědové mnohdy vstupovali do dobrovolných družstev ať už například mlékárenských, nebo zakládali když ne družstva, tak například rolnické cukrovary a jiné společné podniky. Dobrovolně. Ale to, co se stalo po roce 1948, je úplně něco jiného. A tady jednoznačně jsem i na tom samém místě v Oprostovicích při své řeči řekl, že s touto myšlenkou se rozhodně neztotožňuji, odsuzuji ji a je mi upřímně líto všech obětí, kterých byly na českém venkově desetitisíce, kterých se to dotklo. Musím říci, že se to dotklo i mé rodiny, mého dědečka z jedné strany, tak dědečka z druhé strany.

  Takže si opravdu myslím, že tady pan Miroslav Kalousek, pan poslanec, vytváří příběh, který není, on je v tomto mistr, ale zase na druhou stranu ho asi chápu, protože on sám si prošel obdobím roku 2006, tudíž tomu lze částečně rozumět, že dnes má velkou obavu, protože on sám byl ten, který jako předseda KDU-ČSL chtěl tady ustanovit vládu KDU-ČSL a ČSSD za podpory komunistů, takže asi sám také zažil něco, z čeho dnes má opravdu noční můru, a chápu, že dnes má velkou obavu, proto tady s tímto vystoupil.

  Znovu říkám, kdyby si přečetl to vyjádření dnes ráno na webu Ministerstva zemědělství, měl by v té situaci naprosto jasno. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana poslance Černocha, zda chce uplatnit přednostní právo. Chce. Hlásil se před panem předsedou Kalouskem, takže má slovo, pokud si přeje vystoupit s přednostním právem. Potom pan předseda Kalousek, stále přednostní právo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, panu kolegovi Sklenákovi. Samozřejmě je to vaše právo zavetovat to, ale myslím si, že tady bylo nějaké usnesení 642, kde je napsáno, nebo kde je zdůrazněno, že vláda bude pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu, což se nedělo. A je to ostuda, že si o to musíme říkat tímto způsobem. Právo na to máte, nechtěli jsme z toho dělat žádné divadlo, chtěli jsme pouze informaci a bereme to jako daleko závažnější a důležitější bod než některé, které jsou zařazeny. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci říci panu ministru zemědělství, že to, co tady teď předvedl, je chucpe. Vaše rodinná anamnéza, co se týče selských majetků dědečků, je mi známa, pane ministře. Je mi známa minimálně od té doby, co jsem vás přijímal do strany. Koneckonců personální chybu občas uděláme každý. Ale rodinná anamnéza není argument. To je závazek, který buď ctíme, nebo kterému se zpronevěříme. Je na vás, jak se rozhodnete v takové věci.

  Já jsem samozřejmě četl to, co jste ráno k tomu vydal. To je naprosto směšné. Vy říkáte: já jsem poskytl záštitu, já jsem tam dal to logo a já jsem vůbec nevěděl, co tam budou dělat a co tam napíšou, já jsem netušil, co se dělalo před šedesáti lety v Oprostovicích. Pane ministře, kdybyste tam vystoupil a řekl: Vy jste vydali brožuru s těmito skandálními výroky, já se od těch výroků distancuji a protestuji proti tomu, aby logo Ministerstva zemědělství bylo na té brožuře, já jsem tady od toho, abych odsoudil kolektivizaci, tak já bych možná ani nevystupoval. Ale my dobře víme, co jste tam říkal. Já v tom září jsem schopen interpretovat vaši řeč. Vy jste tam oslavoval kolektivizaci a družstevnictví. A na té brožuře s těmito skandálními výroky je znak a emblém Ministerstva zemědělství České republiky, kterou vy jste oficiálně zaštítil.

  Já znovu opakuji, že jste nezaštítil nic menšího než malou osvětimskou lež a že z jedné z nejtemnějších událostí českých dějin na českém venkově vy se snažíte dělat idylu - soudruhu, mladí odešli do fabrik, postarej se mi o ty krávy. Já chápu, že Faltýnkům a Babišům se tahle interpretace strašně líbí. Ale my vám ji nedovolíme. A v září se k tomu vrátíme. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To bylo vystoupení pana předsedy Kalouska. Další přednostní práva nevidím. Mám tady tři přihlášky k pořadu schůze. Všechny tři navrhují nový bod. Já samozřejmě nechci nikomu upírat právo navrhnout cokoliv, jenom avizuji, že jsem vystoupení pana předsedy Sklenáka rozuměl tak, že ať navrhujete cokoli, bude to nehlasovatelné. Pan předseda Okamura. Prosím. Ještě upozorňuji na § 54 odst. 6, že doba pro odůvodnění návrhu na změnu pořadu je pět minut.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil navrhnout bod na program schůze s názvem Referendum o setrvání České republiky v Evropské unii (smích v sále) a postavení islámského práva šaría a džihádu mimo zákon.

  Navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, které bude znít:

  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje šíření extrémního islámu a nelegální migraci za zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Zásadní příčinou tohoto ohrožení je politika a fungování Evropské unie.

  Poslanecká sněmovna, vědoma si odpovědnosti k občanům České republiky, vyzývá vládu České republiky k přípravě zákona o referendu, kde občané České republiky budou mít možnost vyjádřit se k dalšímu setrvání naší země v Evropské unii, a dále vyzývá vládu neodkladně připravit legislativní kroky definující šíření a propagaci islámského práva šaría a džihádu jako trestný čin ohrožující svobodu, demokracii a lidská práva.

  A nyní krátké zdůvodnění. Historie zná příklady rozpadu a pádu civilizací, kultur a států. Společným znakem těchto jevů bylo vždy to, že lidé na počátku vůbec netušili, že již rozpad začal.

  Ti, kteří na nebezpečí upozorňují, jsou označováni za extremisty a rušitele klidu. Tato Sněmovna se stala především vykonavatelem legislativní vůle EU. Tato Sněmovna má dnes ucpané uši a zakryté oči. Schvalujete regulaci a nesmysly jen proto, že jsme připustili ztrátu svrchovanosti našeho práva a rezignovali jsme na naše národní zájmy a státní zájmy. Místo toho jsme uvěřili budování dokonale regulovaného multikulturního superstátu.

  Dámy a pánové, byl to jeden velký omyl. Dnes neřešíme havárii budování EU. Teroristické útoky, imigrační vlna, islamizace, dluhová krize, to nejsou poruchy. Je to zákonitý důsledek fungování Evropské unie v těsné spolupráci s lobbisty bankéřů, zbrojařů a velkoprůmyslníků jak ze Spojených států amerických, tak z Evropy. Imigrační vlna je také důsledkem letité snahy zbrojní lobby rozvracet státy a vyvolávat občanské války všude tam, kde je nějakým způsobem americké lobby nepohodlný režim.

  Při vší neúctě k diktátorům, Kaddáfí, Asad nebo americký spojenec Saddám Husajn za celý život nespáchali tolik zla a bolesti, kolik jí prožili a prožívají obyvatelé jejich zemí dnes po jejich svržení.

  Ukazuje se, že cesta současné evropské elity ničí jak země daleko na jihu či na východě, ale začíná ničit i samotné evropské země. Pokračování současné podoby evropské integrace ohrožuje základní zájmy českého státu a jeho občanů. Nelegální imigrace a šíření extrémního islámu je v přímé souvislosti a je součástí mylného plánu vytvoření superstátu EU. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Další bude pan poslanec Fiedler.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Než se dostanu k tomu konkrétnímu návrhu, přečtu jen krátký citát z usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 12. února 2015, usnesení 642 bod 2: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou." Jak probíhala mimořádná schůze jsme všichni viděli.

  A nyní k věci. Chtěl bych navrhnout zařazení mimořádného bodu na pořad této Sněmovny, a to Informace ministra vnitra k bezpečnostní situaci na státních hranicích. Navrhuji ho zařadit dnes jako druhý bod jednání.

  Jedna věc samozřejmě je, abychom zabránili přerozdělení nelegálních imigrantů, je třeba si ale uvědomit, že imigranti se pohybují po Evropské unii bez ohledu na kvóty, které si naše vláda nebo Brusel vymyslí anebo je údajně dobrovolně akceptujeme. Na našem území se již nyní nachází řádově větší nebo nespecifikované množství ilegálních běženců, než tomu bylo ještě před pár dny. Německo, Francie, Rakousko, Maďarsko i Velká Británie zavírají své hranice. Rakousko s okamžitou platností až do odvolání přerušilo azylové řízení, tedy zcela přerušilo udělování azylů. Francie není schopna zamezit devastaci svých obcí a jen s velkými obtížemi se snaží chránit nákladní vody mezinárodní silniční dopravy před agresivními imigranty, kteří chtějí jakýmkoli způsobem se dostat na území Velké Británie.

  Já jsem se byl v Calais podívat, jak to tam vypadá, a ta situace je taková, že zástupci francouzské policie řekli, že se k tomu nesmějí vyjadřovat, ale že to prostě nezvládají. Nevycházím z nějakých informací z internetu nebo z nějakých zpráv od řidičů kamionů. Já jsem se byl podívat, jak tam ta situace vypadá. Když budete hledat na internetu, tak to najdete, jaká ta situace je, kolik údajných dětí a kolik údajných žen se mezi imigranty nachází. Já vám to prozradím - já jsem tam žádné ženy a žádné děti neviděl. Na vlastní oči jsem se o tom přesvědčil, takže vím, co mluvím. Ale ta skupina imigrantů, která tam byla, byli samí mladí, urostlí, zdraví a fyzicky velmi vyspělí muži. Mám velmi vážné pochybnosti o tom, že tohle jsou ti praví imigranti.

  Maďarsko řeší konflikty v uprchlických táborech a urychleně buduje plot na hranici se Srbskem, aby chránilo vnější hranici schengenského prostoru. A co na to česká vláda? Zatím jen mlčí a mlží dál před svými občany i před námi poslanci a neuvádí pravdivé informace. Vyzvali jsme vládu, aby zavřela hranice, protože poté, co tak učinilo Rakousko a Maďarsko, stali jsme se de facto hraniční zemí schengenského prostoru. Ale i v případě, že chápeme hranice České republiky jako vnitřní hranici Schengenu, je třeba si připomenout text schengenské smlouvy. Kapitola I - Překračování vnitřních hranic, čl. 2 odst. 2: "Vyžaduje-li to veřejný pořádek nebo bezpečnost státu, může smluvní strana po konzultaci ostatních smluvních stran rozhodnout, že na vnitřních hranicích budou po omezenou dobu prováděny vnitrostátní kontroly přiměřené dané situaci. Vyžaduje-li to veřejný pořádek nebo bezpečnost státu, okamžité jednání, přijme dotyčná smluvní strana nezbytná opatření a co možná nejdříve o tom uvědomí ostatní smluvní strany." Tedy obnovení kontroly hranic, chcete-li zjednodušeně uzavření hranic, není porušením, ale naopak doslovným naplňováním schengenských dohod.

  Spolková republika Německo v souladu s tímto ustanovením schengenské dohody obnovila v době od 26. května do 8. června 2015 kontroly na svých hranicích. Bavorští policisté za dva týdny zkontrolovali 105 000 lidí, 430 z nich zakázali vstup do země, dalších 8 600 vyšetřují pro porušení imigračních pravidel.

  Měli bychom si asi položit otázku, co to je ilegální imigrant, co všechno budeme podporovat jako nelegální. Budeme podporovat i jiné nelegální záležitosti? Je vůbec nelegální uprchlík uprchlíkem? Není to náhodou člověk nebo osoba, která porušuje platné zákony té dané země? Já se domnívám, že ano, že to v tom případě není uprchlík. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Havlová. Zeptám se pana předsedy Kalouska, zda se hlásí s přednostním právem. Tak prosím. Omlouvám se paní poslankyni, pan předseda Kalousek a potom paní poslankyně Havlová.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Také se omlouvám, paní kolegyně. Ale když se mě pan předseda zeptal, ano, hlásil jsem se s přednostním právem, abych velmi stručně odpověděl panu poslanci Okamurovi, že respektuji jeho názory, které nesdílím, ale když říká, že - jeho slovy - multikulturní pseudohumanisté dělají stejnou chybu jako za Hitlera, když ho podporovali, tak tady bych se přece jenom ohradil. "Multikulturní pseudohumanisté", slovy pana poslance Okamury, jistě dělali, dělají a budou dělat mnoho chyb, ale určitě nikdy nepodporovali Adolfa Hitlera. Tato interpretace je asi stejně relevantní jako snaha pana ministra Jurečky učinit z násilné kolektivizace zemědělství ladovskou idylu. Odmítám vaši i jeho interpretaci, pane kolego. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Havlová.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, chtěla bych, přestože tu bylo vzneseno nějaké veto, navrhnout zařazení na pořad této Sněmovny, a to Informace ministra vnitra o zajištění azylových zařízení pro uprchlíky. Navrhuji ho zařadit jako třetí bod dnešního jednání.

  V našem Moravskoslezském kraji mě samozřejmě velmi zajímá situace ve Vyšných Lhotách, kam se rozhodla vláda umístit uprchlický tábor. Především obyvatelé okolních obcí se velmi obávají problémů s imigranty. Převedení areálu věznice z Ministerstva spravedlnosti do působení Ministerstva vnitra, aby zde mohl utečenecký tábor vzniknout, je skoro symbolické. Spravedlnost obce opouští, kriminalita se dá očekávat. Ani informace, že se bude jednat o tábor detenční, tedy uzavřený, náš názor nijak nemění. Vždyť v sousedním Maďarsku se běženci bouří, že jsou zavíráni, a bourají ploty okolo tábora často jen proto, že jsou přesvědčeni, že mají nárok na dvě teplá jídla denně.

  Proti umístění azylového zařízení protestují občané Vyšných Lhot i peticí na internetu, a to i přesto, že by mohli někteří z nich získat v tomto komplexu pracovní místa. Je tedy naprosto zřejmé, že obava před bezpečnostními, ale také zdravotními riziky prostě převažuje a obyvatelé okolních obcí mají především zájem o klidný život svůj i svých rodin. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to byla poslední přihláška k pořadu schůze. Jen konstatuji, že proti všem navrženým novým bodům bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů, tudíž nemáme o čem hlasovat.

  Ještě omluvím paní poslankyni Válkovou, a to z celého týdne až do eventuálně 11. 7. ze zdravotních důvodů, a pan ministr Ťok zde nebude dnes celý den ze zdravotních důvodů. Tolik tedy omluvy.

  Nyní již přistoupíme ke schválenému pořadu schůze. Otevírám bod

  Byl vám doručen tento dokument, který obsahuje usnesení organizačního výboru č. 179 ze dne 17. června tohoto roku. Prosím pana místopředsedu Jana Bartoška, aby tyto návrhy uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Organizační výbor předkládá Poslanecké sněmovně k projednání návrh na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, který v souladu se zněním § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, předkládá prezidentu republiky.

  Podvýbor pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení se na svých jednáních od 11. února zabýval podněty občanů, organizací i poslaneckými návrhy a k 20. květnu bylo podáno celkem 59 návrhů, z toho 26 in memoriam. Poslanci si osvojili 42 návrhů, z toho 14 in memoriam. Podvýbor na základě obhajob osvojených návrhů vybral a svým čtvrtým usnesením ze dne 21. května 2015 předložil organizačnímu výboru k projednání celkem 33 návrhů, z toho deset in memoriam, v tomto složení: Řád Bílého lva jeden, návrh in memoriam, Řád T. G. Masaryka 5 návrhů, z toho 3 in memoriam, Medaile za hrdinství 2 návrhy, Medaile Za zásluhy 25 návrhů, z toho 6 in memoriam.

  Organizační výbor čtvrtým usnesením podvýboru pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání akceptoval a předkládá je Poslanecké sněmovně k projednání a k přijetí usnesení, přičemž já bych tedy přednesl návrh usnesení:

  Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, návrhy

  I. na propůjčení Řádu Bílého lva vojenské skupiny uvedený pod číslem 1,

  II. na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka uvedené pod čísly 1 až 5,

  III. na udělení Medaile Za hrdinství uvedené pod čísly 1 a 2,

  IV. na udělení Medaile Za zásluhy uvedené pod čísly 1 až 25.

  Tolik návrh usnesení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan předseda Schwarzenberg. Prosím.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Zajisté doufám, že pozůstalí po všech hrdinech a vyznamenaných budou mít radost z toho, že jim bude předáno dlouho po smrti jejich příbuzných a známých vyznamenání. Ale když jsem ten seznam prošel a pročetl, tak se opravdu ptám, proč neudělujeme řády na Olšanech místo na Pražském hradě. Děkuji mnohokrát. Měli bychom se soustředit na žijící lidi, a nikoli pouze z rozpaků na dávno zemřelé. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dále do obecné rozpravy nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou, prosím jen o odkaz na již přednesené usnesení. Pan místopředseda Bartošek.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Přečtu ještě jednou návrh usnesení:

  Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, návrhy

  I. na propůjčení Řádu Bílého lva vojenské skupiny uvedený pod číslem 1,

  II. na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka uvedené pod čísly 1 až 5,

  III. na udělení Medaile Za hrdinství uvedené pod čísly 1 a 2,

  IV. na udělení Medaile Za zásluhy uvedené pod čísly 1 až 25.

  Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy žádnou přihlášku nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo, takže můžeme přistoupit k hlasování. Návrh usnesení byl přednesen.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 151, přihlášeno je 178, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a končím projednávání bodu 173.

  Budeme pokračovat bodem

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr a pan zpravodaj Kalousek. Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě. Vidím žádost s přednostním právem pana ministra, který má slovo. Prosím.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vzhledem k tomu, že jsme před třemi týdny ve večerních hodinách na grémiu Sněmovny po diskusi se zástupci všech parlamentních klubů udělali dohodu, že tento bod budeme projednávat a propouštět do druhého čtení v okamžiku, kdy tu budeme mít ukončenu notifikaci, a jelikož k dnešnímu dni ještě není, protože hledáme to nejlepší řešení pro Českou republiku, tak bych s dovolením jako předkladatel tohoto zákona požádal o přerušení tohoto bodu do příští schůze. Děkuji za vyhovění tomuto návrhu. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To chápu jako procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy.

  Pan ministr navrhl, aby tento bod byl přerušen do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má pořadové číslo 152. Přihlášeno je 178, pro 172, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento bod přerušili.

  Budeme pokračovat bodem... Pardon, přednostní právo. Prosím, pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom velmi stručně. Já jsem samozřejmě respektoval, že návrh je procedurální, proto jsem nechtěl na toto téma už diskutovat. Jenom dovolte, abych vám podal informaci, vám, kteří možná téma biopaliv nesledujete tak detailně, jako ho musí sledovat zpravodaj.

  Od 1. 7., tedy již sedmý den, je Česká republika v režimu nepovolené veřejné podpory. Již sedmý den, a obávám se, že to bude trvat ještě mnoho dní, Česká republika vědomě porušuje své závazky, které uzavřela vůči Evropské unii, protože notifikace programu daňového zvýhodnění čistých biopaliv skončila k 30. 6. 2015. Této skutečnosti si byl dobře vědom kromě jiných také poslanec Karel Rais, který předložil pozměňovací návrh, který by umožnil dodržet naše závazky vůči Evropské unii. Poslanci strany lidové, sociální demokracie a ANO na pokyn svých předáků tento pozměňovací návrh nepodpořili a zcela vědomě tak upřednostnili finanční zájmy agrobaronů před závazky České republiky vůči Evropské unii. Nemohou se vymlouvat na to, že to nevěděli. Věděli to. Proto také pan poslanec Karel Rais návrh podal. Nicméně potom při koaličním jednání pánové vážili, co pro ně znamená víc. Zda finanční zájmy agrobaronů, anebo závazky České republiky vůči Evropské unii. Zvítězily finanční zájmy agrobaronů. To je skutečná tvář této vlády. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: V této fázi tedy mohu otevřít bod

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan předseda vlády a pan zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Ladislav Velebný. Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě, kdy nedostal prostor pan ministr zemědělství na faktickou poznámku. Já se zeptám pana ministra zemědělství, jestli trvá na své faktické poznámce, kterou uplatnil při minulém projednávání. Není tomu tak. Takže dám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která je řádně přihlášená do rozpravy. Prosím, paní kolegyně.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vrátila k tématu, které jsem otevřela na květnové schůzi a kterým je absence regulace dodavatelů. Znovu bych chtěla položit otázku, na kterou mi nebyla poskytnuta odpověď, a sice který ministr vynětí dodavatelů navzdory názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže navrhl na jednání vlády. Předkladatelem je předseda vlády, a proto prosím o odpověď přímo pana premiéra. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další řádná přihláška pan poslanec Adamec.

 • Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hezké odpoledne. Já bych možná řekl pár slov na konto návrhu tohoto zákona. Přiznám se, že po minulé vzrušené debatě obhájců tohoto zákona jsem zvažoval, zda vůbec vystoupit, ale nedalo mi to. Musím to říct. Je to speciální zákon a já speciální zákony obecně nemám rád, protože si myslím, že bychom měli mít zákony, řekl bych, všeobecné, nikoliv speciální. Tento zákon tedy speciální je. Navíc tady padalo, jak si necháme diktovat od Evropské unie, od pana kolegy Okamury.

  Tento zákon samozřejmě není nařízen Evropskou unií. Je to naše dobrovolná vůle. Pokud vím, tak srovnatelná úprava v tuto chvíli existuje ve dvou zemích Evropské unie, je to Maďarsko a Slovensko. Musím říct, že tam to nefunguje příliš mnoho dobře. Motat se totiž do takzvaných odběratelsko-dodavatelských vztahů - já to mimochodem považuji za sociální inženýrství a zásah do trhu, který si to podle mne nemůže nechat líbit. Když takhle budeme zasahovat, tak se trh někde vyboulí a někde se to prostě vyvrbí jinde.

  Možná pár údajů, proč jsem vystoupil. Když se podívám na Českou republiku, tak na rozdíl od Velké Británie, která má cca čtyři řetězce, které ovládají samozřejmě velký počet trhu, 85 %, tak Česká republika má asi přibližně deset řetězců a neovládá ani půlku trhu. Dokonce tři největší řetězce nemají dohromady ani 30 %. Tak nevím, kde je ta významná tržní síla. Na druhé straně když se podívám na dodavatele, tak tam je situace trošku jiná. U dodavatelů ten jeden nejsilnější má 30 až 40 % podle toho, jaká je situace na trhu, a tři nejsilnější dodavatelé mají víc jak 75 %. Já se přiznám, že návrhu trochu nerozumím, protože v důsledku to bude znamenat, že podpoříme tyto tři největší dodavatele, na malé a střední nezbude dech. Nakonec když tři ovládají tři čtvrtě procent trhu, tak stačí, když jeden vypadne a druzí mají na obchodníka docela dobré vydírací nástroje. A vzhledem k maržím, které tam jsou nastaveny, považuji tento zákon za velmi nadbytečný.

  Mimochodem důvody, proč vznikla první verze tohoto zákona, která platí, bylo vlastně nedodržování maximálních lhůt doby splatnosti a pak ochrana slabší strany. Já si myslím, že v současné době žijeme v Evropské unii, platí tu evropské obchodní právo, máme nový občanský zákoník, a já vůbec nevidím žádný důvod k tomu, abychom tyto vztahy dále upravovali.

  Jen tak mimochodem je potřeba tady úplně nahlas říct, a já, pokud tento zákon projde, si na to počkám, můj názor je ten, že dojde ke zdražení zboží v těchto marketech a že nakonec výsledný efekt půjde proti těm, pro které v dobré víře byl tento zákon nastaven. Když se řekne slovo market, tak všichni říkají, že je nemají rádi. Nemáme je rádi, nikdo. Nemají je rádi malí obchodníci, protože je to konkurence. Mají dneska už i kvalitní zboží, levné zboží, mají jiné otevírací doby, protože se jim to vyplatí, aby bylo otevřeno. Navíc řada malých podniká v jejich objektech a jsou velmi spokojeni. Já opravdu v tuto chvíli nevím, pro koho tento návrh zákona je postaven. Jak je možné, když jsou ty markety tak hrozné, že tam chodí tolik lidí. Já si myslím, že lidé to rozhodli za tyto negativní připomínky, protože lidé chodí nakupovat tam, kde se jim to vyplatí.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní pan poslanec Novotný, potom paní poslankyně Havlová.

 • Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, když jsme poslouchali relativně dlouhou první část rozpravy k tomuto návrhu, tak zazněly z hlediska obhajovatelů a předkladatelů hlavní dva argumenty, proč je tato novela potřeba. Ten základní argument se týkal aplikační legislativní nejasnosti zákona, který je platný od začátku roku 2010. Tam bych si možná dovolil souhlasit, s tím, že zároveň bych dodal, že si velmi dobře dovedu představit, že ani tento zákon by toto prostředí u nás nereguloval. A pak jsme slyšeli spoustu velmi silných emocionálních slov o tom, jak tento zákon ochrání zájmy českých výrobců, zejména malovýrobců, oproti zlým zahraničním řetězcům, které mají zahraniční matky. To vzbuzuje emoce o tom, jak zisky plynou do zahraničí a podobně. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové - omlouvám se, pane poslanče - prosím o klid. Prosím všechny hloučky, aby se buď rozpustily, nebo aby se přesunuly do předsálí.

 • Poslanec Martin Novotný: A samozřejmě neexistuje pouze potravinový trh, dokonce i v těchto řetězcích se prodává celá řada dalších typů zboží, na které se tato novela nevztahuje. V tomto směru považuji návrh za systémově legislativně chybný, potenciálně vyvolávající celou řadu právních sporů i na mezinárodní úrovni.

  Ale k tomu nejjednoduššímu a základnímu. Myslím, že bychom si měli odpovědět a umět odpovědět, a to bych očekával od předkladatelů, na tři základní otázky. Opravdu nehrozí při aplikaci tohoto zákona zvýšení cen produktů, které se stanou předmětem té složité regulace? Chci připomenout, že fakt, že tyto řetězce mají zahraniční matky v dnešní době - a každý, kdo sleduje jakékoliv potraviny, jejich obaly, co je tam napsáno - neznamená, že čeští výrobci jsou pouze dodavateli do českých větví těchto řetězců, ale velmi často ta hra, ten trh je mezinárodní a dodávají do spousty dalších zemí. Ve chvíli, kdy vyvoláme očekávatelné spory, dovedu si velmi dobře představit, že tato jejich exportní síla může být tímto ohrožena a ve skutečnosti jim můžeme udělat medvědí službu.

  To nejzákladnější pro mě tady ale paradoxně zmínil v poslední diskusi koaliční poslanec a to je otázka, že to, co se nabízí, je nebezpečí, že výrobky českých výrobců v tom prostředí vyvolávajícím ony spory budou velmi jednoduše substituovány výrobky z jiných zemí. My všichni víme, jak snadné takové řešení je a kolik takových výrobců, a dnes i v zemích, které jsme dříve považovali za producenty nekvalitních potravin, je velmi rychle připraveno ten relativně vysoký - kolem 75 procent - podíl českých výrobků v těchto řetězcích nahradit. Kladu si tedy otázku, jestli tím skutečným zájmem, který je tady ochraňován, je zájem oněch malých českých výrobců, nebo je to spíš zájem oněch často monopolních dodavatelů, kteří tím získají ještě lepší postavení, než měli doposud.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Je tu faktická poznámka pana poslance Adamce, potom fakticky? (Dotaz na předsedu Stanjuru.) S přednostním právem. Takže nejprve faktická, potom přednostní právo pana předsedy Stanjury a pak paní poslankyně Havlová. Nyní dvě minuty pro pana poslance Adamce. Prosím.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem na to zapomněl ve své řeči. Protože jsem o tom přesvědčen a nechci se dočkat zdražení potravin, navrhuji zamítnout návrh tohoto zákona v prvém čtení. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tento návrh zde již padl, a to od pana poslance Laudáta a od pana poslance Stanjury, takže již bylo navrženo.

  S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Díky tomu, že to už poněkolikáté projednáváme v prvém čtení, tak si nejenom nepamatujeme, jaký návrh padl, tak radši třikrát než ani jednou.

  Nicméně při prvním vystoupení pan premiér slíbil, že nám bude odpovídat na naše otázky, a zatím nevystupuje. Pane premiére, byl bych rád, nemůžu vás nijak nutit, kdybyste nám odpověděl ještě v rozpravě, abychom případně mohli reagovat. V okamžiku, kdy si odpovědi necháte na závěrečné slovo, budu moct z našeho klubu jen já a pan předseda Fiala, ostatní nebudou moct reagovat na vaše vystoupení.

  Byl bych rád, kdybyste nám dal nějaké argumenty, které by mohly vyvrátit základní obavy, o kterých mluvili mí kolegové, jak pan poslanec Adamec, tak pan poslanec Martin Novotný. To znamená, kde berete jistotu, že po aplikaci tohoto zákona nebudou nahrazeni čeští výrobci zahraničními, na které dopad tohoto zákona samozřejmě nebude mít vliv? Kde berete jistotu, že nedojde ke zvýšení cen v důsledku přijetí tohoto zákona?

  Tady jedna koaliční poslankyně přednesla takový zajímavý ekonomický názor, se kterým se těžko mohu vyrovnat. Řekla tady v rozpravě buď minule, nebo předminule, že když budou mít řetězce vyšší náklady, tak to povede ke snížení cen. (Hluk v sále.) To musím říct, že mě zaujalo, a chtěl bych vědět, jestli vy jako předkladatel tohoto zákona s touto ekonomickou logikou či nelogikou souhlasíte, že když bude mít někdo vyšší náklady, tak důsledkem bude nižší konečná cena.

  K sérii otázek bych chtěl položit ještě dvě. Možná se budu opakovat, to se omlouvám, že už opravdu uplynula drahná doba od toho, kdy jsme o tom jednali poprvé. Za prvé velmi často v důvodové zprávě i v rozpravě se oháníte zahraničními vzory. Tak jestli byste mohl srovnat vámi předložený návrh buď s německou, nebo italskou úpravou a říct, v čem se liší a v čem je podobný, ať se díváme zase směrem na západ, pokud možno minimálně do Německa.

  Druhá věc. Vím, že občas vláda obchází institut, který se jmenuje Legislativní rada vlády. A pokud my, kteří máme přístup do eKLEP, si dáme tu práci a díváme se na materiály, v jakém jsou tvaru, než přijdou z vlády do Sněmovny, zjišťujeme, že velmi často dochází ke změnám návrhů zákonů přímo na vládě. Ne v rámci připomínkového řízení nebo vypořádání připomínek, ale přímo na vládě. A pokud jsou moje porovnání těch materiálů přesná, a to je ten dotaz, možná se pletu, tak přímo na vládě vypadly podle mě dvě důležité věci. Za prvé ta věc, o které mluvil pan poslanec Adamec, to znamená v původním návrhu zákona byla významná tržní síla na obou stranách... (Odmlka pro velký hluk v sále. Především poslanci ČSSD postávají v hloučcích a hlučně se baví.)

  Já fakt nevěřím tomu, že to je priorita pro vládní poslance.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím kolegy vlevo, aby se buď rozešli, nebo aby odešli.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych byl spravedlivý, pro vládní poslance, kteří sedí nalevo ode mě, abych do té množiny nezahrnoval všechny vládní poslance. To by nebylo spravedlivé.

  To znamená, jestli (nesrozumitelné) informace, že v původním návrhu zákona ta významná tržní síla byla na obou dvou stranách obchodního vztahu a až přímo na vládě vypadli ti dodavatelé. Myslím, že pan poslanec Adamec jasně ukázal případy, kdy jeden či trojice nejvýznamnějších dodavatelů mají 75 procent trhu. A potom, když si k tomu vezmete, že 10 největších řetězců má méně než 50, tak kdo má silnější vyjednávací pozici? Ti tři, kteří mají 75 procent, nebo těch 10, kteří mají do kupy 46 procent? A vy jste to zřejmě úmyslně, zřejmě až na jednání vlády vyhodili, pokud je to pravda. Prosím o odpověď na tuto otázku. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, nyní má slovo paní poslankyně Olga Havlová, prosím.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, tento zákon je docela zajímavý, protože se v této Sněmovně projednává už několik let. Zatím bezvýsledně. A už je zajímavé i to, že tady právě tato Sněmovna první čtení otevírá už počtvrté.

  Já bych zde ráda opět zdůraznila pouze rizika, která s sebou zákon přináší. Opět to nebyl standardní postup, kdy by se k finálnímu textu dělalo řádné připomínkové řízení. Naopak. Klíčové paragrafy zákona se měnily na poslední chvíli. Za nejhorší však považuji, že ze zákona vypadly pasáže o tom, že se zákon vztahuje i na velké dodavatele. Na českém trhu mají významnou tržní sílu nejenom řetězce, ale i velkoproducenti potravin a nápojů, kteří mají oligopolní postavení, a na tyto subjekty ze zákona musí se vztahovat úplně stejně jako na maloobchodní prodejce. Nikdo neudělal analýzu zákona poté, co ze zákona vypadla tato klíčová pasáž. Dnes se tedy bavíme o zákonu, u kterého není řádně zanalyzováno, jak dopadne na trh.

  Ptám se vás, pane premiére, proč tato klíčová ustanovení ze zákona vypadla. Proč je v zákoně nechcete? Proč nemá být tento zákon bičem na ty oligarchické velkoproducenty potravin? Na tuto otázku jsem se vás ptala už posledně a nedostala jsem odpověď.

  Novela může velmi tvrdě dopadnout na naše malé české zemědělce a zpracovatele. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu budou mít velké řetězce snahu vyhnout se riziku nejasných a likvidačních sankcí, které na ně novela tvrdě přichystala, a raději od malých českých dodavatelů nenakoupí a budou se poohlížet po zboží v zahraničí. Podíl potravin od českých výrobců a dodavatelů se u velkých řetězců pohybuje mezi 70 až 80 %. Obchodní řetězce navíc exportují české výrobky do svých zahraničních poboček v objemu desítek miliard korun, což nejsou zanedbatelná čísla, a o kterých se vůbec nemluví. Může to být morová rána pro české potravinářství, kde ve finále posílí jen velcí dodavatelé, kterých se zákon kupodivu vůbec netýká, i když disponují tak významnou tržní silou, jsou už dnes ve výhodě a budou mít ještě větší výhodu a malí přijdou na buben.

  Proto bych chtěla panu premiérovi položit druhý dotaz. Může nám garantovat, že se toto varování Svazu obchodu a cestovního ruchu nenaplní? Nebude to rána do vazu pro české drobné zemědělce?

  Chci ještě jednou připomenout, že navrhuji, aby se novela vrátila vládě zpět k dopracování, zejména o studii dopadu na malé zemědělce a zpracovatele, pro které může být tento zákon likvidační. A také o studii dopadu na cenu potravin. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. I tento návrh zde již padl, a to od vás, od pana poslance Pavery a od pana poslance Kučery, který je ostatně dalším vystupujícím. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mí předřečníci už tady řekli spoustu informací, které jsou naprosto zásadní. Já jsem se k tomuto zákonu, k této novele, vyjadřoval také už v minulém jednání Poslanecké sněmovny. To, co mě jednoznačně mrzí, je mlčení premiéra České republiky, který, kdybych to chtěl říct velice pejorativně, tak si to tady přišel odsedět.

  Náměty, které tady padají, jsou velice konkrétní, jsou to dotazy, které obsahují... jsou velice faktické. My jsme se zatím nedočkali žádné odpovědi. Já samozřejmě, a nevím, jestli už to tady někdo zmiňoval, teď na veřejných zdrojích je informace ohledně situace na Slovensku, kdy podle průzkumu potravinářské komory došlo po zavedení této novely zákona nebo obdobné novely zákona na Slovensku k poklesu zájmu o domácí produkci. A tam to číslo, které se uvádí, že na Slovensku došlo k poklesu zastoupení potravin domácí produkce na pouhých 40 %. Vinnou je tato novela zákona, kterou my tady dnes budeme schvalovat.

  Mluvili jsme tady nesčetněkrát, že novela zákona podporuje zejména velké dodavatele, kteří budou dále, vedle těch zahraničních samozřejmě, na pultech marketů. Novela zákona neobsahuje jakékoliv ekonomické odůvodnění. A jak už tady taky zaznělo, významnou tržní sílu mohou mít dodavatelé zejména toho zboží, které si obchodníci nemohou dovolit nenabízet.

  Co se tedy může stát? České výrobky se nedostanou nejen na pulty českých obchodů, ale taky se nedostanou na pulty zahraničních obchodů. Všichni víme, že zejména velké markety mají sdružené nákupy, pokud se podaří dodavateli nechat zalistovat, tak že se objevuje i na zahraničních trzích. To vše dle mého povede k jednomu, a to k likvidaci malých dodavatelů. To je ovšem zařazeno do současných kroků této vlády. Do kroků vlády, která se rozhodla házet klacky pod nohy malým podnikatelům a zvýhodňovat ty velké, nejlépe ty z koncernu Agrofert.

  Návrh na zamítnutí tady padl, já ho jednoznačně podporuji. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to bylo zatím poslední vystoupení do obecné rozpravy. Ještě v rozpravě pan předseda vlády. Prosím.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jenom pro ty, kdo snad přišli k této rozpravě až v tuto chvíli, tak bych jenom chtěl upozornit na fakt, že projednávání tohoto zákona bylo opakovaně přerušeno v Poslanecké sněmovně. Není tedy pravda, co tady říkal jeden z mých předřečníků, že ten zákon se tady projednává několik let. Projednává se tady ale už několik měsíců. Chci také upozornit poslance, kteří zde vystupovali s tím, že k tomuto zákonu mlčím, že jsem opakovaně už tady v rozpravě vystoupil. Není totiž jenom ta dnešní rozprava, ale rozprava už byla vedena několikrát v této Poslanecké sněmovně. A já jsem vždycky reagoval na dotazy, které tady zazněly, a seznámil jsem Poslaneckou sněmovnu se svými argumenty.

  Musím říci, že to, co tady zaznělo dnes, jsou pouze opakované dotazy. Nezaznamenal jsem tam žádné nové dotazy, na které bych už v té předcházející diskusi ať už já, nebo například někteří poslanci vládní koalice nereagovali. Opakovaně jsem se snažil odpovídat na otázky, které zde zazněly, ale mám silný pocit, že ti poslanci, kteří kritizují tento návrh, vlastně žádnou legislativní úpravu v tomto směru nechtějí. A není to jenom můj pocit, ale je to také prokázáno tím, že je předložen poslanecký návrh, který zcela ruší zákon o významné tržní síle. Čili nelze podle mého názoru tady předstírat, že debata je vedena o to, zdali mít lepší, nebo horší zákon, ale jsou tady poměrně jasně vyhraněná stanoviska v Poslanecké sněmovně, kde na jedné straně jsou zde poslanci a poslankyně, kteří řadu let žádnou takovou úpravu nechtějí. To znamená, nechtějí, aby tady byla regulace, aby tady byla otázka úpravy významné tržní síly. A pak jsou tady poslanci a poslankyně, kteří na to mají opačný názor, to znamená, tuto regulaci si přejí. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi vlády a mám tady dvě faktické poznámky. První je paní poslankyně Kovářová, potom pan poslanec Bendl. A potom s řádnou přihláškou pan poslanec Laudát.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan premiér zde hovořil o tom, co poslanci chtějí, nebo nechtějí. A já bych chtěla jenom jedno, zda by mi mohl odpovědět jednoduše na moji otázku. Této odpovědi se zatím úspěšně vyhýbal a myslím, že tento dotaz položili i jiní kolegové, a já ho proto ještě zopakuji. Má otázka zní následovně: Který ministr vynětí dodavatelů z regulace navzdory názoru Úřadu na ochranu hospodářské soutěže navrhl na jednání vlády. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, pane předsedající, pane premiére, já už jsem také nechtěl vystupovat, ale inspiroval jste mě otázkami, které jste tady v podstatě položil, protože jste tady říkal, že už zákon o tržní síle máme, ale přitom tady máme stejně problémy. Důvodem je tedy podle vás zřejmě to, že tady máme znovu tento zákon, který je znovu potřeba upravit, zavést takové ty povinné lhůty splatnosti, které stát sám nedodržuje. Třicetidenní splatnost není ani u státu běžná záležitost a bylo by přitom jednoduché to udělat, nemuseli bychom to řešit zákonem, mohli byste to vy udělat z titulu nějaké vládní vyhlášky apod. Určitě by si ministr financí našel způsob, jak to vymyslet, aniž bychom to museli řešit zákonem.

  Já jenom zopakuji, to, že ten zákon už máme, ukazuje, že ten zákon v podstatě nic nevyřeší. Řetězce to nakonec udělají jinak. Bude-li byrokracie tady příliš, vyřeší si obchodní vztah za hranicemi České republiky - v Německu, v Rakousku apod., a stejně to obejdou, protože je to naprostý nesmysl. Naprostý nesmysl! Hájíte něco, co naopak tady zkomplikuje malým firmám život!

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní tedy řádná přihláška pana poslance Laudáta.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ani já jsem nechtěl vystupovat, protože existuje jakási dohoda, že tedy pustíme do výborů tento návrh zákona, nicméně pan premiér mě zvedl ze židle.

  Za prvé, on tady na dotazy, které padaly při minulém jednání, neodpověděl. Já si myslím, že otázka zní naprosto jasně: Proč jste změnili návrh, který napsal právník vystudovaný na Západočeské univerzitě, a jde sem jiný návrh, než zřejmě posuzovala Legislativní rada vlády? ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Adamce. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já ještě jednou. Já bych naopak chtěl pana premiéra pochválit za upřímnost. On to řekl to jasně: je to politický zákon, je to o vnímání světa jako o takovém. Vážím si té upřímnosti a myslím si, že dotazy, které tady padají, jsou nadbytečné. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. S faktickou paní poslankyně Havlová. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Pan premiér tady řekl jednu důležitou věc - že nikdo sem nepřišel se žádnými konkrétními věcmi. Takže já jsem si okamžitě donesla, a sice - a máme tu jasně dáno, že třeba v srpnu Prazdroj zdražil pivo v roce 2012 v průměru o 3 % a hned následně nato v říjnu zdražil Prazdroj také o 3 %. To asi také není samo sebou. A potom tu mám, že obchodníci zdražili pečivo a donutili je k tomu největší pekaři. Ty články tady číst nebudu, ale přesně takhle to funguje.

  A chtěla bych říct, že nejsem proti zákonu o tržní síle jako takové, ale budu trvat na tom, aby byla oboustranná, aby tam byli i dodavatelé i odběratelé, protože monopolů je více, a třeba i příklad Becherovky, která si sama určuje na trhu ceny, protože nemá konkurenci. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Neeviduji žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím.

  Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, a to za prvé o návrhu paní poslankyně Havlové, pana poslance Pavery a pana poslance Kučery na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. (V sále je silný hluk.)

  Svolám kolegy z předsálí... a zahajuji hlasování. Táži se kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování s pořadovým číslem 153 končím. Přihlášeno bylo 179 přítomných, pro 42, proti 109. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

  Budeme hlasovat nyní o návrhu pana poslance Laudáta a pana poslance Stanjury o zamítnutí předloženého návrhu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Připomínky ze sálu.)

  Ano, omlouvám se. Všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 154, do kterého bylo přihlášeno 166 přítomných, pro 31, proti 119. I tento návrh byl zamítnut.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 155, do kterého bylo přihlášeno 170 přítomných, pro 167, proti jeden. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru. Prosím pana poslance Laudáta a poté pana zpravodaje.

 • Poslanec František Laudát: Navrhuji hospodářský výbor, protože je to tvrdý zásah a další regulace soutěžního práva. To za prvé. Takže hospodářský výbor. A potom výbor pro evropské záležitosti. Důvod je prostý. Domnívám se, že tady dochází k vychylování trhu a že někdo, kdo se zabývá evropským hospodářským právem, regulací tržních vztahů, by měl vědět a srovnat to s tím, co chystá Evropa, protože ona některé věci nějakým způsobem diskutuje. Proto bych chtěl, abyste se alespoň v prvním přiblížení i vy věnovali tomuto zákonu. Tedy hospodářský výbor a výbor pro evropské záležitosti.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. O dalších návrzích na přikázání budeme hlasovat samostatně.

  Nejdříve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 156, přihlášeno bylo 172 přítomných, pro 135, proti jeden. Konstatuji, že tento návrh byl schválen. ***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vládou vám byl předložen návrh zákona o ukončení důchodového spoření a s tím související návrh tzv. doprovodného zákona, o kterém budu mluvit později. Návrhy byly připraveny na základě doporučení odborné komise pro důchodovou reformu, která měla za úkol zpracovat věcný návrh ukončení systému v souladu se záměrem vlády ukončit důchodové spoření.

  Hlavním cílem je zastavení snižování objemu prostředků vybíraných v rámci pojistného na důchodové pojištění na výplaty důchodů. Ukončení důchodového spoření se navrhuje realizovat tak, aby byla plně respektována vlastnická práva účastníků a byly minimalizovány dopady jak na státní správu penzijní společnosti, a zejména účastníky. Z těchto důvodů se může účastník při likvidaci důchodových fondů rozhodnout buď o využití možnosti převedení všech jeho prostředků na jím určený účet nebo poštovní poukázkou, nebo převedení prostředků jako příspěvku do třetího pilíře.

  Ukončení důchodového spoření je dále navrženo tak, aby byl respektován roční cyklus placení pojistného na důchodové pojištění. Tedy od 1. ledna 2016 se navrhuje ukončení placení pojistného na důchodové spoření, důchodové fondy budou zrušeny k 1. červenci 2016, prostředky budou účastníkům vyplaceny v posledním kvartálu 2016 a likvidace důchodových fondů bude ukončena převedením prostředků, které se nepodaří vyplatit účastníkům na účet určený správcem pojistného, tedy nejpozději v prvních dnech ledna 2017. S ohledem na soukromoprávní charakter smluv, na nichž je systém postaven, a s ohledem na roční bázi placení pojistného jsou návrhy koncipovány tak, že jednotlivé kroky jsou stanoveny vždy ke konkrétnímu datu.

  Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vás požádat o schválení předloženého návrhu zákona v prvním čtení z důvodu harmonogramu nastavení ukončování systému. Z hlediska účelu a nastaveného procesu vypořádání prostředků účastníků a přípravy dotčených subjektů hraje podstatnou roli časové hledisko. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Mám zde přihlášku s přednostním právem paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně, krásné odpoledne, dámy a pánové. Dovolím si vznést za klub Občanských demokratů a klub TOP 09 veto, tak abychom podle § 90 odst. 3, kde stojí: Návrh podle odst. 2 nelze projednávat, vznesou-li proti němu před ukončením obecné rozpravy námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců, anebo jde-li o návrh ústavního zákona, návrh zákona o státním rozpočtu nebo mezinárodní smlouvu podle čl. 10 Ústavy. Takže veto dvou klubů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já toto eviduji, a prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček.

 • Poslanec Roman Kubíček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, ministr financí uvedl tento vládní návrh zákona. Já jenom doplním některé věci.

  Návrh zákona řeší postup u ukončování systému důchodové spoření, nároky účastníka, úmrtí účastníka ve spořicí době, zákaz strategie spoření ode dne vstupu důchodových fondů do likvidace, dále stanovuje povinnost oznámení penzijních společností o postupu při ukončení důchodového spoření, zaslání výpisu důchodového spoření, informaci o investování v důchodových fondech, úplatu penzijní společnosti, likvidaci v důchodových fondech a výplatu prostředků účastníka. Zákon také stanovuje nakládání s účty nevypořádaných prostředků, stanovuje depozitář důchodového fondu, který kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem důchodového fondu v souladu s tímto zákonem. Řeší sloučení důchodových fondů a předložení konečné výroční zprávy za rok 2016 o likvidaci fondů.

  Dohled nad dodržováním povinnosti penzijních společností a depozitáře důchodového fondu podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použije zákon o důchodovém spoření obdobně.

  Dále se zabývá zrušením stanoveného pojistného a zániku nedoplatků. V další části se zabývá doplacením pojistného na důchodové pojištění, kde stanovuje, že účastník může za dobu své účasti na důchodovém spoření v obdobích před rokem 2016 doplatit pojistné na důchodové pojištění upravené zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud splnil podmínku uvedenou v § 23 odst. 1 větě první.

  Pojistné na důchodové pojištění lze doplatit pouze za celou dobu účasti na důchodovém spoření před rokem 2016. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášky pana poslance Vilímce, paní poslankyně Chalánkové, Adamové, pana poslance Karamazova a pana poslance Beznosky. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, bývalo vždycky dobrým zvykem, že se vedla společná rozprava jednak k návrhu zákona jako takového, v tomto případě zákona o ukončení důchodového spoření, a k těm navazujícím zákonům, změnovým zákonům. Myslím si, že to má své dobré tradice, proto bych teď navrhl přerušení projednávání tohoto návrhu, a pokud projde to přerušení, navrhl bych společnou rozpravu s dalším změnovým zákonem. Myslím si, že by to tak mělo být.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Určitě, protože je to procedurální návrh, nechám o něm hlasovat bez rozpravy. Svolám všechny kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili znovu svými kartami.

  Pro upřesnění, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, padl zde návrh na přerušení tohoto bodu a zároveň na sloučení rozpravy se souvisejícím zákonem a to je bod 28, tzn. Je to sloučení rozpravy. (Námitky v sále.) Já to jenom shrnuji, co řekl pan kolega Vilímec. Chtěla jsem to upřesnit v tom, že nemůžeme přerušovat tento bod, pokud chceme sloučit rozpravy. Musíme hlasovat o tom, že budeme mít sloučenou rozpravu, tudíž tento bod zůstane otevřený a budeme hlasovat o následujícím bodu, že sloučíme rozpravu. Já ho následně otevřu. Jestli s tím takhle pan kolega Vilímec souhlasí, protože jinak to je nehlasovatelné. Ano, souhlasí s tím. ***

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že na první bod, který byl v paragrafu devadesátky, jsme dali veto, tak z preventivních důvodů vznáším veto, aby se projednával i při té sloučené rozpravě ten druhý bod v § 90, jménem poslaneckého klubu TOP 09 a ODS, aby nevznikl nějaký chaos, že oba budou ve stejném režimu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já bych se na to stejně asi zeptala. Děkuji, eviduji vaše veto.

  Nyní prosím, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, sněmovní tisk 494, uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jak již jsem uvedl ke sněmovnímu tisku 493, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření takzvaným doprovodným zákonem, obsahuje nezbytné změny ostatních dotčených předpisů. Součástí předkládaných návrhů na změny zákonů v souvislosti s ukončením druhého pilíře jsou i návrhy na dílčí změny ve třetím pilíři. Ty se týkají zejména umožnění vstupu do systému i pro děti a uvolnění některých investičních limitů za účelem umožnění vyššího zhodnocení prostředků účastníků.

  Další změny ve třetím pilíři se budou realizovat na základě pokračující práce odborné komise pro důchodovou reformu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Roman Kubíček.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, hlavním cílem navrhovaného zákona je zajistit soulad ukončení důchodového spoření a s tím souvisejících možností účastníka ohledně doplacení pojistného na důchodové pojištění s celým právním řádem České republiky. Je nezbytné zohlednit v ostatních právních předpisech zánik tohoto fondového systému.

  Dále návrh s ohledem na zájem státu na vytváření příznivých podmínek pro tvorbu dlouhodobě finančně udržitelných a sociálně přiměřených důchodů a udržitelnosti veřejných financí upravuje oblast takzvaného třetího pilíře, aby motivoval účastníky k dlouhodobému individuálnímu spoření na stáří. Je nezbytné posilovat atraktivitu doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Otevírám v tomto okamžiku již sloučenou rozpravu, a to k bodu 28 a 27.

  Čekám, jestli služba zadá přihlášené do rozpravy, ale myslím, že paní poslankyně Chalánková byla druhá v pořadí. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, paní předsedající.

  Chtěla jsem se zeptat předkladatelů, proč musíme rušit něco, co je dobrovolné. To mi připadá jako skutečný protimluv. Když jsem poslouchala předkladatele, tak jsem se moc nedozvěděla důvody, proč toto musíme rušit, proč rušíme důchodovou reformu, která je dobrovolná. Slyšeli jsme: protože proto.

  Očekávali jsme s velkým zájmem, jakou reformu důchodového systému přinese pan ministr financí Babiš, který se inspiroval prací pana profesora Vostatka. My, kteří jsme zde již několik roků, jsme měli možnost se s těmito návrhy seznámit na jednání různých důchodových podvýborů a komisí a bylo jasné, že tak zcela jednoduché uvést tento návrh pana profesora Vostatka v život nebude. Aspoň bylo možné, že si pan ministr vyzkoušel, že práce i když třeba odborníků, která přichází zvenku, není tak jednoduchá a není tak snadné ji politicky prosadit.

  V minulém volebním období se podařilo alespoň nějakou důchodovou reformu prosadit. Byl to skutečně politický kompromis. Všem je jasné, že mohla vypadat ještě daleko jinak, ale toto skutečně byl koaliční kompromis. Je jasné, že důchodové spoření na principu odkládání spotřeby ve druhém pilíři by bylo ideální jako povinné, daly se jednotlivé spořicí domy různým způsobem diferencovat, ale jedině jako povinné by toto spoření mělo efekt. To určitě ano. Na druhou stranu to byla alespoň nějaká možnost pro mladé lidi odložit spotřebu na dobu, kdy oni půjdou do důchodu, to znamená na dobu za jednu generaci, až na dobu za dvacet let. A teprve za tuto dobu by došlo k vyrovnání toho důchodového účtu. To je pravda, ale jedině tímto způsobem můžeme uvažovat o důchodovém systému jako takovém, vždycky s perspektivou minimálně dvaceti let. I s tímto do toho minulá vláda šla a tato důchodová reforma se tímto způsobem schválila a byla také součástí národního programu reforem, který byl předložen Evropské komisi. Evropská komise ho vzala na vědomí, doporučila další a další úpravy důchodových systémů, přičemž upozorňuje, že je nutné sledovat také hledisko zásluhovosti, což je především tento princip odkládání spotřeby a odkládání toho pojistného u vyšších příjmových skupin je možné tímto způsobem tu zásluhovost v jejich pobírání důchodů zajistit. Takže Evropská komise rozhodně neměla žádný problém s touto důchodovou reformou.

  Byly možné další úpravy v tomto důchodovém systému, ale především této reformní vládě se podařilo prosadit alespoň něco. A to, že tato důchodová reforma byla přijata jako dobrovolná, byla v podstatě nepřímá reakce na požadavky sociální demokracie, která vyhrožovala, dá se říci, tím, že pokud prosadí reformní vláda tuto důchodovou reformu jako povinnou, tak ji v dalším volebním období, pokud se dostane k moci, zruší. Proto i tomuto bylo dopřáno sluchu a tato důchodová reforma byla přijata jako dobrovolná.

  Chtěla jsem jenom říci, že práce na různých úpravách důchodových systémů není vůbec jednoduchá. Je potřeba sledovat mnoho cílů s perspektivou dvaceti let, sledovat zásluhovost a minimálně také velkou pozornost věnovat dalším vlivům na první důchodový pilíř, který je velmi nespravedlivý, má velkou spoustu černých pasažérů a je také poměrně významně protirodinný. Jsou zde možné úpravy, na které bychom určitě slyšeli a mohli bychom nabídnout také spolupráci. Ale absolutně nechápeme a nesouhlasíme s tím, proč rušit něco, co je alespoň nějaká reforma a reforma dobrovolná.

  Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Jenom se chci utvrdit, že jsme ve sloučené rozpravě k bodu 27 a bodu 28. Paní poslankyně Chalánková, jsme ve dvou bodech, tak jestli to navrhujete u obou bodů? U obou bodů, ano. Děkuji.

  Nyní prosím s přednostním právem pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za prvé bych chtěl připomenout, že Parlament České republiky už schválil zákon, který předpokládá uzavření takzvaného druhého pilíře. To znamená, byl schválen zákon, který už v tuto chvíli je zákonem, který prošel všemi schvalovacími stupni, a ten už říká jasně, že do druhého pilíře už není možné se hlásit. Čili v tuto chvíli podle mého názoru to, co je předloženo, a to, co předkládá vláda, je jediný logický druhý krok, který musí následovat. Protože udržovat druhý pilíř, do kterého už není možné podle platného zákona se přihlásit, ve kterém v tuto chvíli figuruje cca jenom 83 tisíc účastníků navzdory všem reklamním kampaním, které tady byly v minulých letech a které povzbuzovaly k tomu, aby se lidé do druhého pilíře hlásili, tak podle mého názoru není vůbec ekonomicky efektivní a není to efektivní ani pro provozovatele ani pro stát, aby tady tento apendix v rámci důchodového systému existoval. Čili byl schválen první krok, ten už Parlament schválil, to znamená uzavření druhého pilíře, teď je logicky na stole druhý krok, který musí následovat, to znamená zrušení druhého pilíře. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a eviduji zde dvě faktické poznámky. S první přichází paní poslankyně Langšádlová, poté se připraví pan poslanec Beznoska. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére. Vy jste hovořil o logickém postupu. Logickým postupem by bylo, kdybyste dnes předložil alternativu. Všichni, kdo tady jsme, tak víme, že náš důchodový systém je z demografického hlediska neudržitelný. Váš návrh je nejenom nelogický, ale především neodpovědný. Navrhovat zrušení druhého pilíře, aniž byste přicházeli s alternativou, o které bychom dnes hovořili, je zkrátka nelogické a neodpovědné. Neodpovědné zejména k té nejmladší generaci. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím s faktickou pana poslance Beznosku, připraví se pan poslanec Sklenák. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já velmi stručně, protože jsem přihlášen, zareaguji na slova pana premiéra. My se inspirujeme v Chorvatsku. Dneska tady zaznívají slova o inspiraci situací v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Já chci připomenout, že třípilířový systém, prostě důchodový systém s modelem, kdy se část spotřeby odkládá do budoucna a lidé si fondově spoří, je velmi obvyklým systémem ve vyspělých západoevropských zemích. Škoda, že pan premiér se neinspiruje někde jinde. Rozumím tomu, že druhý pilíř je zrušen, pojďme se bavit, co dál, ale tyhle argumenty takto postavené, takto jednoznačně a jednostranně, nejsou prostě pravda.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím s faktickou pana poslance Sklenáka. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já jsem se přihlásil v reakci na paní poslankyni Langšádlovou, která volá po nějaké alternativě k druhému pilíři. Já si myslím, že praxe jednoznačně ukázala to, na co jsme upozorňovali, že zřízení druhého pilíře je slepá cesta, a pokud bychom tedy chtěli navrhnout alternativu, tak musíme navrhnout nějakou jinou slepou cestu a to my určitě nechceme. To, že ve druhém pilíři je minimum účastníků, není dáno tím, že sociální demokracie avizovala, jak bude postupovat, pakliže bude mít vládní zodpovědnost. To minimum účastníků je tam proto, protože máme ještě další produkt a to je třetí pilíř a v tom jsou 4,5 mil., tuším, občanů této země, tedy téměř všichni ekonomicky aktivní. Takže lidé samozřejmě jsou zodpovědní a vedle toho povinného průběžného pilíře se snaží téměř všichni nějakým způsobem zajistit se na stáří dobrovolným spořením, ale problém třetího pilíře je dlouhodobě v tom, že ty měsíční úložky jsou velmi nízké. To prostě svědčí o tom, že lidé nemají tolik prostředků, aby si spořili na stáří tolik, kolik by bylo potřeba, aby měli stáří zajištěné. A pokud jste do toho přišli ještě s dalším pilířem, tak lidé o něj už prostě neměli zájem.

  Nezbývá než skutečně pokračovat v tom, co už bylo schváleno. To znamená, byl zamezen vstup nových účastníků do druhého pilíře, teď je potřeba druhý pilíř těmito zákony ukončit a soustředit se na to povinné a dobrovolné spoření na penzi.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Laudát, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Nezlobte se na mě, ale jestli tady budete předvádět tenhle festival lhaní, který se tady odehrává... Existovalo něco jako Bezděkova komise. Vy jste tam nejdřív kývli na to, že je potřeba druhý pilíř, že je potřeba penzijní reforma, a otočili jste v následujícím období, když došlo na lámání chleba. Vy jste slíbili, že prostě nemáte problém s rozpočtovou odpovědností. A co jste z toho dneska udělali? Karikaturu. Vy tady prostě prostřednictvím mikrofonu ve Sněmovně lidem jenom lžete. Tak si zkuste zavést registrační pokladny dobrovolně, my uděláme kampaň, že je zrušíme, když nám dají někdy voliči... A uvidíme, kolik ta antikampaň, ty výhrůžky, které vy jste adresovali, tak výsledkem bylo 85 nebo kolik tisíc lidí, kteří se do toho přihlásili. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Langšádlovou, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Já jsem chtěla jen reagovat prostřednictvím paní předsedající na pana kolegu Sklenáka. Takže vy nepřijdete s alternativou, která by řešila celkově důchodový systém? Proč s ní nepřicházíte v tuto chvíli? Není možné něco rušit, aniž byste alternativu, která dlouhodobě zajistí udržitelnost, předložili. To je to, co jsem říkala. A vy dnes neumožňujete diskusi nad alternativou, za kterou by stála tato vláda, včetně čísel, modelů, tak,aby i pro budoucí generace tady byl důchodový systém udržitelný. O to jde, že vy nepřicházíte v tuto chvíli s alternativou a navrhujete pouze rušení druhého pilíře. Na důchodový systém nelze pohlížet z hlediska prvního, druhého, třetího pilíře, ale je to opravdu velmi komplikovaný mechanismus, ze kterého není možné vytrhovat jenom jednotlivé komponenty. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu).

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kubíček.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, ono toto má jenom jedno řešení. Je to ekonomická prosperita, standardní růst, vysoká porodnost a jasná perspektiva českého člověka. Tady žádnou formou reformy nevyřešíte důchodovou reformu. O to se pokoušeli odborníci po celém světě, můžete si přečíst velké množství studií i pokusů, které někdy nějakým způsobem fungovaly, dnes funguje nějakým způsobem Švýcarsko, myslím, že o tom jsme se kdysi bavili, ale ti lidé dobrovolně od svého vstupu do práce dávají až jednu třetinu mzdy na důchodový systém a stát jim garantuje spoustu věcí. Až budeme mít takovou úroveň, takovou vysokou přidanou hodnotu práce, takovou porodnost a tak nízkou nezaměstnanost, potom je ten systém udržitelný. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Pan kolega předřečník prostě neví jedno. My zatím ještě nejsme jaksi pupkem ekonomiky, ale předpokládám, že mají všichni ambici se tam dostat. A pokud se tam dostaneme, naše republika, do globalizované vyspělé postmoderní ekonomiky, tak pro tu je první charakteristický znak: růst je maximálně dvě procenta. A vy jste úplně ve stejné situaci, že chcete veřejnosti namlouvat jako Francouzi: My ty imigranty, ty tábory tam a všechno vyřešíme, vyřešíme ghetta, snad se někdy ten růst, těch šest procent, to jsme tam slyšeli na vlastní uši, vrátí. To už jsou jen těšínská jablíčka. Vy nemůžete tady takto hazardovat s nějakými nepodloženými sliby. Tak si něco o globální ekonomice, jak se chová, jak se chovají vyspělé ekonomiky, přečtěte. To je skutečně zavádějící. My už nikdy o šest procent neporosteme, a pokud porosteme, tak je to jen znak toho, že nejsme vyspělá ekonomika.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Votavu. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, několikrát tu zaznělo slovo dobrovolnost, že tento pilíř byl dobrovolný a že umožňoval dobrovolný vstup. No, jednou jste tam vstoupili, těch 80 tisíc lidí, ale už není cesty zpátky, takže jakápak dobrovolnost. Dobrovolně povinný možná v tu chvíli. Těch 80 tisíc lidí tam vstoupilo, ano, možná s tím vědomím, třeba si to někteří neuvědomili, že nebudou moci vystoupit, těch ostatních x tam prostě dobrovolně nevstoupilo, protože asi lidé nejsou hloupí a umí si spočítat, co jim ten pilíř může přinést, a také si to spočítali, že je výhodný jen pro někoho. Pro někoho, kdo má vyšší, vysoké výdělky, a ne pro lidi, kteří by tam asi měli vstupovat. A navíc samozřejmě, pokud to není garantované státem, tak ten člověk se také nemusí třeba s těmi penězi na konci za 30 let setkat. To si myslím také, že si řada lidí uvědomila. Takže o tom to je.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Beznosku.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Ještě velmi krátce k té dobrovolnosti. Možná že to byla, a zdá se mi to, jediná zásadní chyba té velké důchodové reformy, že vstup do druhého pilíře nebyl povinný. Možná že bychom tu debatu dneska vůbec nevedli a důchodová reforma by se nestala předmětem politického boje, protože těch 84 tisíc lidí je důsledek politického boje.

  Existují asi čtyři základní mechanismy ve světě, jak se řeší důchodové systémy, o jednom tu hovořil i pan ministr financí Babiš, naznačil ho. Je potřeba se zabývat všemi čtyřmi a doufejme, že konečně najdeme v této Sněmovně shodu, a ne aby se to stalo takto bezbřehým politickým bojem, jako se stal druhý pilíř, a druhý pilíř není obětí ničeho jiného než politiky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní zde mám dvě přednostní práva, a to pana zpravodaje, zda ještě na tom trvá, nebo vyčerpal svůj příspěvek ve faktické, a poté pan premiér. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěl bych touto formou požádat o zkrácení doby na projednávání u obou tisků na 50 dní.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní poprosím pana premiéra.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně a vážení poslanci, já se chci důrazně ohradit proti tomu, že tu zaznělo obvinění z nějakých lží. Já jsem tu popsal situaci, která se stala v okolních zemích, a poprosil bych, aby poslanci pravice tady jasně řekli, že to není pravda. Aby jasně řekli, že druhý pilíř se v Maďarsku úspěšně rozvíjí a že vláda do něj žádným způsobem nezasáhla. Že totéž se stalo v Polsku a na Slovensku. Tak to tady řekněte a dokažte to. Sami dobře víte, že to pravda není, že prostě tento trend ve středu Evropy neuspěl, a v situaci, kdy se jednotlivé vlády, ať už to byla maďarská, slovenská, nebo polská, dostaly do rozpočtových problémů, tak první, kdo padl za oběť, byl ten druhý pilíř. Druhý pilíř, který nám byl tady v České republice vydáván za něco, co je absolutně jisté, spolehlivé, kde si lidé našetří finanční prostředky. Kdo by tomu mohl věřit, když stačí podívat se na polskou televizi a na diskusi, která tam kolem toho byla vedena?

  Prostě tohle je jiná situace, tohle je skutečně jiná situace a rozhodně to nemá nic společného s udržitelností nebo neudržitelností našeho důchodového systému. Přece nikdo nemůže vážně myslet, že druhý pilíř, kam se přihlásilo 83 tisíc lidí, může vůbec nějak statisticky ovlivnit udržitelnost českého důchodového systému. A navíc platí, a analýzy, které byly zveřejněny, to ukazují, že do druhého pilíře se přihlásili zejména lidé, kteří mají dostatek finančních prostředků, a ti samozřejmě mají celou řadu jiných investičních možností, jak tyto finanční prostředky zhodnotit, jak odložit svou spotřebu na dobrovolné bázi, a koneckonců mohou to i zhodnotit způsobem, kdy jim z toho žádná banka a žádný fond nebude sbírat poplatky za vedení účtu v rámci druhého důchodového pilíře. Prostě pro tyto lidi, kteří patří k movitějším spoluobčanům, tu existuje celá řada možností, jak finanční prostředky investovat. A mimo jiné je tady samozřejmě třetí pilíř, který patří k úspěšným důchodovým projektům a ve kterém se dnes účastní drtivá většina občanů České republiky. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Chci jenom pro stenozáznam pana zpravodaje poprosit, zda zkrácená lhůta na 50 dní platí pro oba tisky. Je to tak, výborně.

  Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Langšádlovou, připraví se pan poslanec Laudát, pak ještě paní poslankyně Adamová, pan poslanec Beznoska a pak paní poslankyně Chalánková. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Já jsem chtěla poprosit. Ano, předkládáte zrušení druhého pilíře. Ano, nepřekládáte současně návrh, jak budete řešit dlouhodobou udržitelnost našeho důchodového systému. Tak nám prosím, pane premiére a pane místopředsedo vlády, alespoň naznačte cestu udržitelnosti našeho důchodového systému. Bude to vyššími odvody pro zaměstnance, zaměstnavatele, živnostníky, jak někdy prosakuje do médií? Bude to řešeno migrací, jak o tom někdy mluvili sociální demokraté, když se projednávala důchodová reforma? Nebo to bude ten minimální rovný důchod, jak o tom mluvil pan vicepremiér Babiš na jednom zasedání, kolem osmi tisíc korun? Jakou cestou chcete jít? Ten stav je neudržitelný. Máme delší dobu dožití, což je dobře. Žel, jako většina vyspělých zemí máme málo dětí, což je samozřejmě špatně, ale bohužel je tam nepřímá úměra - čím bohatší země, tím méně dětí. V Německu mají dětí ještě méně. Jakou cestou chcete jít? Naznačte nám to. Jaká je udržitelnost systému? Když navrhujete zrušení tohoto, co navrhujete poté? Co přijde a co připravujete, když už to není projednáváno současně?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Laudát. Připraví se paní poslankyně Adamová.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Chci směrem k panu premiérovi. Vaši zástupci v Bezděkově komisi i následně minimálně tři roky, u toho už jsem byl na rozdíl od éry Bezděkovy komise, tvrdili, že s druhým pilířem nemají problém, že se jen budeme dohadovat o nastavení parametrů. Pak jsme se vám snažili vyhovět, kde se dalo. Takže nemluvíte pravdu.

  Co se týká Maďarska, jestli se chceme řídit tím, že pošleme občany, aby spekulovali na kurz švýcarského franku, a pak si to začneme přes dcery firmy bank vybírat ze sousedních zemí, tak to pěkně děkuji. A Slovensko pořád ještě má poměrně hodnotný pilíř. Oni to opravdu přepálili s nastavením parametrů, tak udělají korekce. Ale vy tady něco totálně rušíte, aniž jste schopni říct třeba pět zásad, čím že se tedy bude řídit vaše představa o penzích. Já tady jenom slyším toho exsoudruha, jak dává stále interview a pouští tam burzu nápadů, a tím to končí. Poslední snad byla, že se zruší třetí pilíř, nebo co jsem slyšel. Ale to není o burze nápadů. A že to udělali Poláci? Asi pro to měli nějaké jiné důvody. Ale nevím, jak to tam přesně dopadlo, ale na Slovensku není zrušený druhý pilíř.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se pan poslanec Beznoska, paní poslankyně Chalánková, pak pan místopředseda vlády Bělobrádek a pan místopředseda vlády Babiš. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mně to tedy nedá, i když jsem přihlášená, ještě se vyjádřit k tomu, co nám tady řekl pan předseda vlády. Tato vláda je tady už přes rok a půl a ještě nebyla schopna představit svoji vlastní představu. Už to tady říkalo mnoho mých předřečníků. Nicméně když tady pořád slyšíme šermování číslem 85 tisíc těch, kteří byli účastníky druhého pilíře, tak bych vytáhla jiné číslo a to je 44 miliard dluh na důchodovém účtu. Pojďte nám říct, jak tohle chcete řešit. To není o tom se bavit o tom, jak fungoval systém v Maďarsku a tak dále, ale pojďme se bavit o tom, jak tady budeme náš systém dlouhodobě financovat. Z čeho ho budeme financovat? Máme tam už dneska dluh v desítkách miliard. Já chci slyšet odpověď na tuto otázku. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Beznosku. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Naposledy k tomuto tématu. Ještě velmi krátká poznámka na slova pana premiéra, který tady argumentoval ekonomickým růstem v dalších zemích bývalého východního bloku. Samozřejmě vždycky je třeba volit, co má vyšší prioritu. Určitě jste měl v bodu B, pane premiére, uvést, že Česká republika se zase velmi zdatně vypořádala s dluhovou pastí v minulém období, co se týče nezaměstnaných. Možná se nám to v robustnějším ekonomickém růstu vrátí teď. Není ani jedno vaše zásluha.

  A co se týče debaty, jestli byla, nebo nebyla při zřizování druhého pilíře tak velká důchodová reforma. Druhá Bezděkova komise vznikla na základě doporučení Světové banky, Národní ekonomické rady vlády a tam byli zcela jistě lidé velmi mentálně blízko sociální demokracii. Takže není a nebyla to úzká debata. Byla to široká shoda, bohužel druhý pilíř padl na oltář politiky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji. Ještě pár poznámek.

  Určitě netvrdím, že byl druhý pilíř byl všelék, ale bylo to alespoň něco.

  Pár technických poznámek. Důchodové systémy v naší zemi až do roku 1951 byly fondového charakteru, to znamená lidé si spořili na vlastní účty, do fondů a eventuálně jim přispívali zaměstnavatelé. V roce 1951 byly všechny tyto fondy znárodněny a důchody se staly financovány z průběžného systému. Následky neseme dnes, protože průběžný pilíř, ten první pilíř, je významně protirodinný a má velkou spoustu černých pasažérů, takže na to upozorňuji. A myslím si, že jako opozice bychom se mohli o tomto i s koalicí být schopni domlouvat. Zaměstnanecké možnosti spoření na důchody jsme schválili jako minulá vláda. Zároveň jsme museli také reagovat na princip zásluhovosti, na který upozornil Ústavní soud, a museli jsme v rámci malé důchodové reformy reagovat na tento princip, přinést i malou důchodovou reformu, a zároveň se tento princip zásluhovosti objevuje také ve druhém pilíři.

  Pokud jde o Maďarsko, eventuálně Slovensko, které nějakým způsobem ještě druhý pilíř má, tak je přece jasné, že pokud odvádějí zaměstnanci na sociální a důchodové pojištění povinné odvody, tak v případě, že stát nevidí a nechce vidět a nechce umožnit svým lidem odložení spotřeby na roky další a chce si peníze stáhnout zpět, tak to prostě udělá, protože lidé stejně peníze odvádějí, to znamená, že je to možnost a je vůlí státníků, jestli svým občanům tuto možnost dají. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou místopředsedu vlády pana Bělobrádka, připraví se pan ministr financí Babiš. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, rozumím tomu, že Nečasova vláda udělala poměrně odvážný krok a snažila se řešit tu situaci. Na druhou stranu je pravda, že druhý důchodový pilíř byl vlastně výhodný pro středně- a výšepříjmové kategorie občanů, protože ti měli možnost si peníze odkládat stranou. Myslím si, že v tomto případě stačilo skutečně nějakým způsobem reformovat třetí pilíř.

  Jinak k těm věcem nebo aspoň k těm zásadám, které přinášíme do Potůčkovy komise, protože ano, je pravda, že v Německu je porodnost ještě horší, ale jsou země, kde je ta porodnost, i když se od toho odfiltrují třeba komunity, které mají větší porodnost, tak jsou ty, které se blíží dvěma nebo přesahují dvě děti na jednu plodnou ženu. Každopádně je to podle mě skutečně otázkou nastavení sociálních podmínek, i těch podmínek pro sloučení práce a mateřství pro ženy, je to otázka nastaveného celého prorodinného života. To znamená, příčina je skutečně nedostatek dětí, které potom budou jako pracující odvádět příjmy. To je jedna věc.

  Druhá věc je bezpochyby v tom, že vše začalo už v 90. letech, kdy se neoddělil penzijní systém, což byla velká chyba, a výnos z privatizace se měl dát také stranou. To je jedna věc. Také byly sníženy odvody v minulých letech do penzijního systému.

  A třetí věc, která je, určitě by zásluhovost, která je daná tím, jaké máme odvody, měla být doplněna také tím, jak se podílíme na tom, jestli do systému přivádíme další plátce. Domnívám se, že v tomhle smyslu příkladů negativních máme u druhého pilíře daleko více. Mohli bychom začít už v Chile, kde byl zaveden. Na druhou stranu se ukázala i v minulých letech určitá nejistota v tom, investovat právě do těch fondů. To znamená, tam ta jistota příliš není. Domnívám se, že možností je celá řada. (Upozornění na čas.) Od společného sociálního pojištění manželů, až po skutečně prorodinná opatření.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana ministra financí. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Řekl jsem tady velice jednoduchou věc, že buď na ty důchody budeme mít peníze, nebo nebudeme. Všichni se smáli, můžou se znovu smát. A potom jsem se začal zajímat. Dal jsem si udělat studii toho Vostatka. A co se stalo? No okamžitě opozice vyndala nějaké demagogické domněnky, že chci snižovat důchody a podobné nesmysly. Potom ještě mi řekl jeden koaliční partner, že to není můj byznys. Tak jsem to nechal být.

  Kde vezmeme peníze? Minulý rok jsme měli minus 40 a tento rok budeme trošku méně a příští rok bude 36. Proč? Protože se navyšují odvody sociálního pojištění. Takže jenom za tento rok to bude víc než 46 miliard. A kde je vezmeme? V pátek bude elektronická evidence tržeb. (Pobavení v sále.) Smějte se. V restauračních službách bychom měli vybírat 12 miliard. Vybíráme 1,6. Dvanáct minus 1,6 je kolik? Deset. Takže skoro máme třetinu. Zkuste podpořit elektronickou evidenci tržeb. A potom nová opatření na karuselové podvody. Můžete se znovu smát. Takže tam jsou ty peníze. Buď budou peníze, nebo nebudou peníze.

  Vy tady 20 let mluvíte o důchodové reformě. Tak proč jste ji nevyřešili? Tak jste ji měli vyřešit. Máte komise. Taková, maková. Takže zatím je to jenom to, že buď budou peníze, nebo nebudou. A děláme všechno pro to, aby byly, a jde to dobrým směrem. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji. Já bych se se svým příspěvkem asi nedostala na řadu, tak se takto ve faktické vyjádřím. Pan ministr mi mimochodem i nahrál, protože jsem hodlala citovat jej samotného z 8. 4. zde ve Sněmovně. Cituji: "Byl jsem vyzván, abych dal nějaký návrh. Já jsem tady oznámil, že navrhnu důchodovou reformu. Nejdřív ji navrhnu koaličním partnerům. Není pravda, a zásadně to odmítám, že chci snižovat důchody." Teď kousek vynechám, to není podstatné. "Ten návrh jste neviděli. Já ho předložím do konce června a o tom se bavme. Potom tedy. Dám návrh reformy, kterou jste 20 let nevyřešili."

  Pane ministře, pak jste 30. 6. v médiích už přiznal, že je to opravdu nad vaše síly, nebo se na to necítíte, že návrh nepředložíte. Nicméně stále tady nedostáváme tu zásadní odpověď. Protože to, co jste tady teď řekl, kde vezmeme ty peníze, to opravdu nebude dlouhodobě udržitelné pro ty generace, pro které by ta důchodová reforma měla fungovat. Takže já se ptám: Vy jste zase jenom plácal? Ve Sněmovně, v dubnu, tady? (Potlesk ODS a TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, k těm číslům, která tady uváděl pan ministr financí, bych přidal jiná čísla. Nejde jenom o ten deficit, který každoročně stoupá, nebo možná bude trošku klesat, ale rozhodně nikdy od roku 2010 neklesl pod 30 miliard korun. Ale jde samozřejmě o další čísla.

  Stále více lidí odchází do předčasného důchodu. Zatímco v roce 2000 to bylo 147 tisíc, tak v loňském roce to už bylo 477 tisíc. To máte ztrojnásobení. V populaci vzrůstá podíl starobních důchodců, to také asi všichni víte. V roce 2000 vyplácel stát zhruba 1,9 milionu starobních důchodů, v roce 2014 2 355 tisíc. A samozřejmě roste také podíl obyvatel starších 65 let. V roce 2000 tvořil 14 procent, v roce 2025 to bude 21,7 procent a v roce 2065, tedy v době, kdy půjde do důchodu generace dnešních středoškoláků, to bude 32 procent populace. Znamená to, jednoduše řečeno a v jednoduchých číslech, že zatímco dnes na sto produktivních obyvatel máme 26 důchodců, tak za 50 let se jejich počet ztrojnásobí a budeme mít na sto produktivních obyvatel 58 důchodců.

  Takže nám tady nepomohou žádná navyšování příjmů do průběžného pilíře, což je samozřejmě chvályhodné, ale zdravý rozum nám říká, že bude vzrůstat úloha vlastního zajištění na penzi čistě z důvodů demografie. A nerad bych se dostal do situace, že by platila stará Comteova věta: Demografie je naším osudem. My s tím osudem můžeme něco dělat. Měli jsme to dělat. Pokusili jsme se o to druhým důchodovým pilířem, který vláda ruší (upozornění na čas), aniž má řešení těch čísel a těch demografických tendencí, o kterých jsem tady mluvil.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane ministře financí, vy si nemůžete umýt ruce, protože penze jsou o penězích, především o penězích. A prostě říci: Tak tedy nic, protože koaliční partneři neřekli, že to není můj byznys... Je to váš byznys především, protože samozřejmě ministryně práce a sociálních věcí bude dělat populistickou politiku a vnucovat se, protože ona sleduje jiné cíle, než sledujete vy, a to znamená udělat udržitelnou státní kasu, tak si ruce mýt nemůžete.

  Ještě bych pochopil, kdybyste udělal férový krok, protože DPH se zvyšovalo právě na pokrytí nákladů penzijní reformy a krytí i průběžného schodku, to je těch 45 nebo kolik teď přes 30, protože se zvyšuje teď v době konjunktury zaměstnanost. Ale až přijde zase vlna, tak to bude zase těch 40, 50, možná 60. A najednou se dostaneme do toho, že už nebude z čeho brát, nebo budeme ještě více daňově zatěžovat, staneme se daňově nekonkurenceschopnými. To znamená, vy byste si neměl mýt ruce. Naopak byste ministryni práce a zejména ekonomickému titanikovi Sobotkovi měl říci: Prostě tudy cesta nevede a já jsem zodpovědný ne za průběžnou kasu, ale za dlouhodobě udržitelnou státní kasu. A to neděláte. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní zde eviduji dvě přednostní práva, a to pana místopředsedy vlády Bělobrádka, pokud ještě na tom trvá. Netrvá. Výborně. Tak poprosím pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, myslím, že budu o něco delší než dvě minuty.

  K těm číslům. Když jsme zaváděli druhý pilíř, tak souběžně s tím jsme zvedli sazby DPH. Dneska vláda ruší druhý pilíř, ale sazby DPH nechává na stejné úrovni. Přitom velmi často vládní politici v čele s ministrem financí nás kritizují, že jsme to DPH zvedli, a já musím přiznat, že částečně oprávněně. Protože odhady výpadku z prvního pilíře byly mnohem větší, než se ukázala skutečnost.

  Tak si řekněme čísla. V roce 2012 státní rozpočet inkasoval z DPH přibližně 200 mld. Po zvýšení sazeb DPH v roce 2013 220 (mld.) a v roce 2014 230 (mld). Za tyto dva roky stát, a teď mluvíme jen o státním podílu, nemluvíme o podílu měst, obcí a krajů, to všichni víme, že to je sdílená daň, takže mluvíme zhruba o 79 % DPH, která končí ve státním rozpočtu, plus 50 mld. A podle mě vláda označuje těch 85 tis. účastníků druhého pilíře - a já hlásím tady od mikrofonu stejně jako při projednávání zákona o ukončení vstupu do druhého pilíře, že jsem účastníkem druhého pilíře, říkám to naprosto jasně, protože jsem ho považoval za vhodný nástroj k tomu, abych se zabezpečil na penzi - tak vláda tvrdí ve svém materiálu, a nemám důvod nevěřit, že za ty dva roky z prvního pilíře ubyla 1,1 mld. korun. Padesát plus, 1,1 mld. minus. Když nechám tu desetinu, tak státní rozpočet na tom vydělal 49 mld.

  My jsme opakovaně přiznali, že odhad výpadku byl příliš velký. Opakovaně jsme navrhli snížení sazeb DPH. A hle - kritici tohoto zvýšení nejsou pro snížení DPH. Budeme to opakovat, že DPH vláda otvírá tak dvakrát, třikrát ročně, takže se budeme neustále snažit a budeme říkat: Tak těm 85 tisícům zodpovědných občanů vláda vyčítá a bere jim jejich dobrovolné rozhodnutí, jak spořit na penze. A podporuje to ekonomickými důvody. 1,1 mld. plus na DPH, což zaplatí úplně všichni, plus 50 mld. Plus 49, abych byl přesný.

  To jasně ukazuje, že zrušené druhého pilíře nemá ekonomické opodstatnění, ale ideologické. Sociální demokraté se prostě před lety rozhodli, že je to špatně, dělají všechno pro to, aby to zrušili, mají na to plné právo, je to jejich politický program. Ale ta čísla je usvědčují z toho, že to nemá ekonomický podklad. Jen tak mimochodem, za ty dva roky 2013, 2014, kolik si myslíte, že bylo zaplaceno na důchodovém pojištění? Bylo to celkem 673 mld. A výpadek z prvního pilíře byl 1,1 mld. Já jsem to hodil do kalkulačky, nebudu předstírat, že to počítám z hlavy - je to 16 promile! Sedí tady můj ctěný kolega pan poslanec Zavadil, který tehdy vykřikoval, omlouvám se, na demonstracích: 20 miliard ročně bude výpadek! Musíme zabránit vzniku druhého pilíře. Dvacet miliard ročně! 550 mil. ročně, pokud vláda ve svém materiálu říká, že za dva roky 1,1 mld. Šestnáct promile plateb do prvního pilíře. Šestnáct promile. Ale na DPH plus 50 mld. resp. 49 za dva roky a letos to bude ještě víc. A vláda chce další každý rok. Zase mít plus těch 30, 40 ročně. Protože se jí ty peníze hodí. Tady, kdybychom ty peníze ze zvýšeného příjmu nechali jenom na důchodový schodek, tak už ho máme skoro vyřešený, v tom průběžném systému. Padesát miliard za dva roky, vyšší výběr DPH.

  Pan ministr financí má pravdu, že díky tomu, že je vyšší zaměstnanost nebo nižší nezaměstnanost a jsou vyšší příjmy, tak letos se platí více na důchodovém pojištění. Za prvních šest měsíců to bylo skoro 10 mld., to je plus 5,5 procenta. To je myslím dobré číslo, všichni bychom měli být rádi. Škoda, že u ostatních daní ten nárůst není úplně stejný. Například u daní ze závislé činnosti. Překvapivě rostou platby sociálního pojištění i důchodového pojištění, stejně tak platby zdravotního pojištění, a neroste příjem daně ze závislé činnosti a já nevím proč. Rád bych slyšel, proč to procento není stejné nebo velmi podobné. Prostě není.

  Takže představa, že těch 85 tisíc lidí, že jim vezmeme tu možnost, aby si spořili, že to něco vyřeší v tom důchodovém systému - není to žádná pravda. Ať si říká pan premiér, co chce, je to ideologický postoj, a ne ekonomický nebo odborný pohled k důchodové reformě. A víte, proč si ti středněpříjmoví a výšepříjmoví spoří nebo proč používali ten druhý pilíř? Podle mě není primárním důvodem to, že si k tomu přidávali vlastní peníze. Protože ten systém je tak málo zásluhový. Kdo se vyzná v tom, jak se počítají ta čtyři pásma a jak se určuje starobní penze, tak jasně přijde na to, že pro ty, kteří dneska mají průměrné či podprůměrné platy, ten přechod do penze v zásadě nepoznají na příjmu. Kdežto u středněpříjmových je to velká rána. Ze dne na den je ten příjem mnohem nižší. A tito lidé logicky si zvolili jeden z nástrojů. Určitě má pravdu pan premiér, že jsou i jiné možné investiční nástroje, jak mohou investovat. Ale zase ti středněpříjmoví nejsou ti, kteří budou nakupovat akcie a budou spekulovat a hrát na akciových trzích. To nemluvíme reálně. To nejsou lidé, kteří mají milionové nebo desetimilionové úspory. To pak máme úplně jinou představu o tom, kdo je střední třída a jaké příjmy má střední třída v České republice.

  Tak opravdu tomu nerozumím, proč jste si vybrali těch 85 tisíc lidí, proč vlastně tvrdíte, že oni škodí průběžnému systému, a proč jim tu možnost neponecháte. Ekonomické zdůvodnění nemůžete najít v těch číslech. A jsou to vaše čísla z vašich materiálů. Plnění daní jsem čerpal z pravidelných měsíčních hlášení, která jsou na webu Ministerstva financí. Tu částku na druhý pilíř jsem čerpal z důvodové zprávy k tomuto návrhu zákona.

  Já bych očekával minimálně, že dostaneme nějakou informaci, kdo vlastně je účastníkem druhého pilíře. Třeba věkovou strukturu. Jestli to jsou třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci - nic z toho tam není! Tohle vláda prostě odflákla. Není třeba to pořádně zdůvodnit, sociální demokracie to nechce a hotovo. Proto jsme to napsali do koaliční smlouvy a hotovo! Pokud si vzpomínám na předvolební debaty, tak například hnutí ANO neříkalo před volbami, že chce zrušit druhý pilíř. Nepamatuji si to, myslím si, že ne. Vymlouvat se na to, že to je v koaliční smlouvě nebo ve vládním prohlášení. Ale vy jste ji podepsali. Dobrovolně. Tak já tomu úplně nerozumím. Místo abychom se bavili o parametrech, možném zatraktivnění toho. Anebo to nechat tak, jak to je, a bude to prostě pro 90 tisíc lidí. Možná za rok pro 100 tisíc.

  Jestli tady někdo argumentuje tím, že například v Německu to trvalo desítky let, no ale taky někdy začínali! Taky někdy měli první rok, druhý rok, třetí rok. A nebylo to tak, že v okamžiku, kdy to vláda schválila, respektive sněmovna schválila, tak už tehdejší nejsilnější opoziční strana - my to ihned zrušíme. Tak kdybyste tomu nechali desítky let a pak se ukázalo, že ten nástroj není efektivní, tak možná. Nedali jste tomu vůbec šanci. Neumíte to ekonomicky zdůvodnit. Není tam, říkám, ani struktura těch, kteří to vlastně platí. My ani nevíme, jestli to jsou vysokopříjmoví, nebo středněpříjmoví. Tyhle informace ale stát má! Každý zaměstnavatel to přece za toho zaměstnance, který si to platí, odvádí. Každý měsíc. A posílá hlášení. Zase je to příklad toho, že stát už má dneska gigabyty dat, jenom s nimi neumí pracovat. A znovu ministři přicházejí a chtějí mít nová data a nové informace. A je jedno, jestli to jsou registrační pokladny, cestovní kanceláře, pojišťovny, zajišťovny a teď bych mohl jmenovat. Tato vládní koalice je posedlá získáváním dat, přitom neumí využívat ta stávající.

  Takže pokud neprojde zamítnutí, jako že předpokládám, že neprojde, tak bych požádal, ať to nemusím dělat přes interpelace, aby ministři buď financí, nebo paní ministryně práce a sociálních věcí nám do výboru dali informaci o věkové či příjmové struktuře účastníků druhého pilíře. Abychom věděli, kdo se tam vlastně přihlásil a komu tu možnost bereme. A ti lidé se ptají: A proč nám tu možnost berete? Opravdu 16 promile ročně je tak velký problém, abyste nám tu možnost vzali? Představa, že to ti lidé převedou do třetího pilíře, podle mě neodpovídá realitě.

  Teď nechci, to si necháme na výbory, debatu, proč čekat devět měsíců a jestli se ty peníze budou úročit nebo nebudou. To jsou technické věci,s které můžeme podrobně debatovat ve výborech. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu s řádnou přihláškou pana poslance Vilímce. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, tím, že jsem dal ve svém prvním vystoupení návrh na společnou rozpravu, tak jsem ztratil velmi unikátní pořadí. V průběhu rozpravy, debaty, tady padlo hodně informací. Je docela signifikantní, že za vládu nejvíce obhajuje zrušení druhého pilíře předseda vlády, nikoliv ten, kdo je předkladatelem. To o něčem svědčí. A jeho argument je velmi jednoduchý: protože jsme již před několika měsíci zastavili možnost vstupu nových účastníků do druhého pilíře, tak je teď namístě a logické v takové té salámové metodě druhý pilíř zrušit.

  Jestli si někdo vybaví poměrně dlouhou debatu při tom prvním kroku, při počáteční demontáži druhého pilíře, tak to byl určitě pan místopředseda vlády pan Babiš, ale i ostatní vládní představitelé, kteří tvrdili: ano, připravíme alternativu, jak udržet důchodový systém do budoucnosti, kdy demografický vývoj bude takový, o kterém mluvil pan předseda Fiala. Nakonec jsem se dozvěděl z úst pana místopředsedy vlády, že jedinou alternativou je zavedení EET - elektronické evidence tržeb. To považuji za velmi úsměvný argument.

  Víte, jsem jeden z těch, nejen pan poslanec Stanjura, ale i já jsem z těch, kdo vstoupil do druhého pilíře, a to ve snaze spořit na důchod, přinášet na svůj důchodový účet a i do systému více prostředků. Víte, tento návrh vlády Bohuslava Sobotky podle mě nabourává výrazně důvěru občanů ve stát, protože stát nedodržuje pravidla, která předtím přijal. Když jsem vstupoval do druhého pilíře, a určitě každý z 83 tisíc účastníků, tak jsem předpokládal, že stát bude dodržovat pravidla, byť tady byla halasná víceméně demagogie opozice, že jakmile oni se dostanou do vlády, tak druhý pilíř zruší. Byl jsem jeden z těch, co jsem věřil tomu, že stát by měl dodržovat pravidla. Jak je vidět, nebylo to v mém případě nějaké dobré rozhodnutí.

  Víte, když se tady debatuje o tom, že druhý pilíř se nepovedl, že do něj přistoupilo pouze 83 tisíc účastníků, že to bylo jakési dobrovolně povinné pro toho účastníka, tak jsem tady neslyšel z úst nikoho z vládních představitelů žádný věcný argument ani rozumnou alternativu, pokud za ni nepovažuji zavedení elektronické evidence tržeb, jak zabránit chudnutí budoucích seniorů. Protože je evidentní, že jejich důchody už za několik let, resp. desítek let stát neufinancuje. Levicová vláda skutečně ukončuje systém pouze a jen z ideologické předpojatosti. Ano, bylo chybou pravicové vlády, také to zde zaznělo, že jsme učinili kompromis, že jsme neučinili vstup do druhého pilíře povinným. Myslím, že už bychom takovouto debatu nemuseli absolvovat.

  Je namístě - a nechci opakovat další důvody, které tady padly ze strany pravicové opozice, ale myslím, že tady nezazněla ještě jedna věc. Je namístě vyčíslit, co všechno ukončení důchodového spoření 80 tisíců lidí zhruba bude stát. Podle důvodové zprávy, a cituji z důvodové zprávy, penzijní společnosti odhadují své náklady na přibližně 150 milionů korun, stát v rozmezí - můžete se podívat a začíst se do důvodové zprávy - 40 milionů korun až po jednu miliardu korun, pokud stávající účastníci přejdou do třetího pilíře se státním příspěvkem. Není vyloučena ani řada soudních sporů. To znamená, projednáváme návrh zákona, který může v nějaké variantě stát státní rozpočet jednu miliardu korun. Přitom víme, že jakýsi výpadek z prvního pilíře za ty zhruba tři roky stál 1,1 miliardy korun. To je myslím jaksi zjevný nepoměr. Z ideologických důvodů jsme ochotni dát jednu miliardu korun úplně zbytečně, abychom tento druhý pilíř zrušili.

  Návrh, který je na stole, je sice jakýmsi technickým manévrem, jak ukončit důchodové spoření, ale přitom dobře víte, že má velký politický dosah. Nerozumím proto tomu, že vláda zkoušela projednat tento návrh pouze ve zrychleném čtení.

  Málo se tady mluvilo o tom změnovém zákoně. Ano, ten přináší nějaké změny v doplňkovém penzijním spoření, ale sama vláda, resp. důvodová zpráva fakticky předpokládá nebo vychází z toho, že doplňkové penzijní spoření nemůže adekvátně nahradit rušené důchodové spoření. To si můžete v důvodové zprávě přečíst. Vláda si prostě s tím hlavu neláme. Spoléhá na první pilíř, tzv. průběžný systém, nebude dělat nic. Ono to nějak dopadne. A hlavně v budoucnu už u toho tato vláda zřejmě nebude, ať si dnešní mladá generace vyřeší svou budoucnost, jak chce. My to chvilku ještě potáhneme podle představ pana profesora Potůčka a pana profesora Vostatka - nechci ho kritizovat, protože jsem dostal jedničku, když mě učil v 80. letech, zrovna z pojištění, nicméně je to velký stoupenec pouze řekněme jednoho řešení - prvního pilíře. A takový přístup bohužel je přístup celé vlády, nejen sociální demokracie. Možná si vláda vzala za vzor řecký příklad. Tam také nedělali nic, ono to nějak dopadne, pak už u toho nebudeme, až se dostali do naprosto neřešitelné situace.

  Já bych zakončil svůj příspěvek tím, že pan premiér Sobotka má jednu výhodu, že je mladý. Já mu přeji dlouhý život. Ale protože je mladý, tak má šanci, že v budoucnu se budou moci ptát ti z dnešní mladé generace nebo jaksi mladší střední generace ještě za těch dvacet třicet let, co on dělal před těmi třiceti lety, jak před třiceti lety zajišťoval peníze na důchody, které potom za těch třicet let budou chybět. Myslím si, že pan premiér Sobotka už by se měl připravovat, co za těch třicet let těmto lidem odpoví.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když se člověk splete, tak by měl uvést fakta na pravou míru. A protože displej na mobilu je moc malý, tak já jsem to ještě přehnal. Výpadek není 16 promile, ale 1,6 promile. Je ještě desetkrát méně. Ještě desetkrát silněji platí ty argumenty, o kterých jsem mluvil. Je to 1,6 promile, byl výpadek z průběžného systému. Ne 20 mld., jak nám tvrdila odborová centrála bok po boku se sociální demokracií a KSČM. To by bylo úplně jiné číslo.

  A já bych sice mohl říkat, že někteří velmi mladí politici vyřešili svoji situaci velmi brzy, ale to myslím, že sem nepatří, že to patří někam jinam. Ale možná by mohl někdo z vlády říct, jaké jsou tedy důvody rušení druhého pilíře, když to nejsou ani ekonomické ani demografické. Jsou to skutečně jenom ty ideologické, protože jste se před lety rozhodli, že se vám to nelíbí? A teď pořád říkáte: my to rušíme, protože jsme to slíbili. Ale to vás nikdo nenutil. Dneska to rušíte, protože musíme, protože jsme zastavili vstup do druhého pilíře. Ale ten jste zastavili před třemi měsíci, a opět vás nikdo nenutil. Pak se nedivte, že to je pouze ideologický projekt.

  A já tedy... škoda, že ten zákon o registračních pokladnách nebude nikdy platit, protože co by ti živnostníci všechno nefinancovali? Tu důchody, tu investice do infrastruktury, tu vyšší výdaje do školství, vlastně všechno. Máme 4% růst, aspoň za první kvartál potvrzený, myslím, že očekáváme podobná čísla za druhý kvartál, tzn. ročně by autonomně mělo připlout do státního rozpočtu nějakých 75 mld., za pololetí plus 37. Nic z toho se neděje, příjmy jsou nižší než loni, přesto se vláda a ministerstvo financí chválí, jak dobře vybírají daně. Já tomu prostě nerozumím.

  Takhle ta čísla prostě nefungují. (Upozornění na čas.) A jsou to vaše čísla, nejsou to čísla opozice. Čísla z vašich materiálů. Tak na ně reagujte a zkuste je nějak vysvětlit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Po faktické poznámce pana poslance Stanjury následuje faktická poznámka pana poslance Opálky, po něm pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, nemám vůbec v úmyslu zdržovat tuto ctěnou Sněmovnu svými proslovy k důchodové reformě, protože kdybych sečetl všechno, co jsem tu namluvil, tak to vydá několik hodin. Ale chci reagovat na otázku pana kolegy Stanjury na ta promile.

  Musíte si vybrat. Na jedné straně si stěžujete, že do systému díky volební kampani a protikampani proti druhému pilíři vstoupilo málo členů, klientů. Dneska ještě nikdo neví kolik, protože se říká necelých 85 tisíc, ale z toho 5 tisíc je nezaměstnaných, kteří nic nezaplatili. Jiná evidence je na České správě sociálního zabezpečení, jiná evidence je u bank, které samozřejmě braly v úvahu to, co jim tam dealeři nabrali, no a navíc ještě někteří klienti hlásili, že jsou v tomto systému jenom u jednoho zaměstnavatele, přitom pracují u více. Ale to jsou vedlejší věci.

  To procento nebo to promile je tak malé, protože se předpokládal větší vstup klientů, tak se odhadovala větší čísla, ale tak musíme pak vyjít z toho, co chceme. Jestli z představy, že v tomto systému budou 3 miliony občanů, anebo 80 tisíc občanů. Pak samozřejmě předpoklady celkového objemu peněz musí být různé.

  To je snad stručné vysvětlení. Pan Stanjura už přepočítává, kolik by to bylo promile, kdyby to byly 3 miliony klientů. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura a pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě mnuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Jelikož se debata zřejmě chýlí ke konci, tak se jenom chci zeptat, pane místopředsedo, jestli je podán návrh, protože už se to vleče dlouho, na zamítnutí, na přepracování. Obou bodů samozřejmě.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Bavíme se o obou bodech. Na zamítnutí jej předložila paní poslankyně Chalánková u obou bodů.

 • Poslanec František Laudát: Takže já dávám i návrh na přepracování. To je pro budoucnost. Vy si to tady sice prohlasujete, ale někdo jednou aspoň morálně, a bohužel nic si na vás nevezmeme, ale někdo by za ty zástupy chudáků a zbídačených lidí, kteří nebudou mít v penzi z čeho žít, měl nést odpovědnost. Alespoň morální.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, návrh na zamítnutí dáváte k jednomu, nebo k oběma? Protože máme sloučenou rozpravu. K oběma, předpokládám.

 • Poslanec František Laudát: K oběma a návrh na přepracování také k oběma.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro pana poslance Opálku vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. My už jsme si vybrali. My chceme, aby ten druhý pilíř zůstal zachován, dobrovolný, aby lidé měli možnost.

  Ale k těm dotazům na vládu. Zkuste spočítat, ať to nepočítám pořád já na té malé kalkulačce, kolik procent občanů tam vstoupilo a jaký je výpadek z průběžného systému. Zjistíte, že to neodpovídá, ten váš předpoklad, procentuálně, že to jsou ti nejbohatší. To by pak výpadek v příjmech musel být vyšší.

  Jestli budeme počítat, že máme zhruba 5,5 milionu aktivních občanů, to si myslím, že to číslo přibližně odpovídá, kteří se nějakým způsobem podílejí na platbě důchodového pojištění, když je to daň, tak 185 tisíc, a teď ten výpadek 1,6 promile. Zkuste tím doplnit tu důvodovou zprávu včetně věkové a příjmové struktury klientů, abychom věděli, o čem rozhodujeme, ať to není úplně naslepo.

  Ale pro kolegyně z TOP 09, když se ptaly, jestli vláda má nějakou koncepci. No samozřejmě že má. Dlouhodobou, od Vladimíra Špidly. Zdroje jsou. To je jejich koncepce sociální a důchodové reformy. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom stručnou poznámku rovněž k panu poslanci Opálkovi. Ono to spolu souviselo a svým způsobem souvisí i doteď. Druhý pilíř a DPH. Já si budu provždy vyčítat pravděpodobně do smrti, že když už jsem se smířil s dobrovolným druhým pilířem, že jsem alespoň netrval na aktivním projevu nesouhlasu. On kdyby byl aktivní projev nesouhlasu jako podmínka neúčasti v druhém pilíři, pravděpodobně by ty počty vypadaly dnes jinak. Dopustil jsem se chyby.

  Ale současně s tím, že byly sníženy solidární přímé odvody navázané na pracovním místě, ta 3 % si spoří každý sám pro sebe, tak současně s tím to bylo kompenzováno zdaněním spotřeby, tedy zvýšením DPH. Pan ministr financí má zvýšení DPH v každé šesté větě, nebo páté, jako zásadní chybu, které se ta zločinná předchozí vláda dopustila, jakou šílenou chybu jsme udělali, protože jsme zvedli ty daně. Ale proč tedy to DPH nesnižuje stejně razantně, jako ruší druhý pilíř? To spolu prostě souviselo. Jestli se stejnou rozhodností rušíte druhý pilíř, protože o tom tvrdíte, že to byla chyba, tak se stejnou rozhodností máte vrátit DPH do původní polohy, o čemž rovněž tvrdíte, že je to chyba. A to už se vám nechce.

  Vy ty peníze chcete, protože vám ty daně vybírat nejdou, přestože ekonomika šlape. V tom je toto nefér, že v prvním, to umíte být rozhodní a rychlí, to druhé sice kritizujete, ale nijak napravit to nechcete, protože jste velmi rádi, že ty peníze máte. A to jsou peníze občanů, které utrácíte za platy státních úředníků a za sociální dávky. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, podruhé, snad naposled. Chtěl bych říci, že klub KSČM se na tomto materiálu nepodílel, na komisi, která projednávala návrh, jsem předkládal úplně jiné řešení, a musím říci, že jsme navrhovali i snížení DPH u potravin. Takže bych byl nerad, kdybychom spojovali tyto nespojitelné nádoby. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Posledním přihlášeným je zatím pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom reakce na pana kolegu Stanjuru. Co chcete zachovat? Vždyť ten druhý pilíř je mrtvý. Je mrtvý! Lidé o to nejeví zájem, je tam pouze 85 tisíc klientů, odpískaly to už i penzijní společnosti. Navíc je pro penzijní společnosti povinnost mít minimálně 50 tisíc klientů, nebo přijdou o licenci. Takže co chcete teď zachraňovat? Ten pilíř je prostě mrtvý! Nikdo nečekejte, že do něho budou vstupovat lidé. Za prvé jsme přijali zákon, kterým jsme už zamezili vstup, ale i kdybychom ho nepřijali, víc lidí tam už proboha nevstoupí. Ten pilíř je mrtvý!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Stanjura. (Připomínka z pléna.) Řádně přihlášený. Přesně tak.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Votavovi. Kdybych uznal, že máte pravdu, a z velké části ji máte, propaganda proti druhému pilíři byla skutečně velmi úspěšná, a on mrtvý byl, tak nemáme odpověď na druhou půlku té otázky. Proti druhému pilíři se zvýšilo DPH, aby kompenzovalo výpadek z bilance veřejných rozpočtů. Vy rázně a jednoznačně rušíte druhý pilíř, o kterém jste říkali, že je špatně. Zvýšení DPH podle vás bylo také špatně. Tak proč to nevracíte zpátky do původní polohy se stejnou razancí? Zvýšení DPH z našeho pohledu a z naší motivace bylo ve prospěch důchodového systému. Vy ho používáte pouze na platy státních úředníků, sociální dávky a vládní rozežranou spotřebu. To je ten zásadní rozdíl.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Než dám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Stanjurovi, ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. V debatě ještě také padalo, že druhý pilíř si mohli dovolit bohatí. Upozornil bych, je tady řada lidí, kteří přišli do politiky před rokem nebo dvěma a půl lety, že existuje také výnos Ústavního soudu, že náš systém nezohledňuje zásluhovost. To je další věc. Ale druhý pilíř také vycházel vstříc i nálezu Ústavního soudu.

  Vážení, máte čtyřprocentní růst, nechali jste si horní sazby dépéháčka a kromě kosmetických změn, kde jste spíše než občanům pomohli prodejcům a různým dealerům, takže ti si ty peníze z toho sníženého dépéháčka nechali, protože víc nevybíráte, naopak méně vybíráte. Kolik potřebujete na to, abyste v tomto rozežrání pokračovali? Kolik potřebujete ještě z lidí vyždímat peněz na to, abyste drželi tento stát na hliněných nohách? Upozorňuji vás, že navyšujete dluh, stále máme deficitní rozpočet i při tomto růstu. A rozpočet deficitní hodně. Že se rozpočet relativně zmenšuje v rámci toho, že teď vyskakuje hádépéčko. Víte, když potom přijde krize, která běží velice rychle, tak to hádépéčko rychle skočí a najednou budeme až za těmi 60 %, která vy dnes chcete zastropovat v rozpočtové odpovědnosti. Nebo padesáti, ale ono to bude ještě víc. Daleko víc.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní je řádně přihlášený pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve v reakci na slova předsedy rozpočtového výboru. Pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, vaše logika je neúprosná. Vy jste někoho zabili, a pak říkáte - je to mrtvé, co byste chtěli. Těžko se s tím polemizuje. (Potlesk a pobavení části poslanců.) Klobouk dolů, to se těžko hledá nějaké řešení.

  Já na rozdíl od jiných se nebudu smát panu ministrovi financí, že za ty dva měsíce nepřinesl důchodovou reformu. Já jsem mu to nevěřil tehdá. Vím, že tady byl minimálně jeden poslanec z hnutí ANO, který hned snaživě běžel k mikrofonu a říkal: To je konečně správná koncepční propracovaná reforma. Ten bude zklamaný. Já zklamaný nejsem, protože tak složité věci se nedají dělat tak rychle. Sami jsme poznali, že pokud není širší shoda, je to pro systém problém.

  Chtěl bych říci několik drobných věcí, o kterých bychom mohli společně uvažovat a které by mohly systému prospět, bez toho, že bychom to nazvali reformou. Naši občané se mylně - a já jim to ale nevyčítám, že mylně, protože jim to neumím pořádně vysvětlit - domnívají, že si platí na důchod. To přece velmi často slyšíte od lidí, kteří mají nižší penzi, než očekávali. Já jsem si celý život platil, a teď mám takovou malou penzi.

  Tak za prvé bychom tomu mohli říkat důchodová daň a ne důchodové pojištění. Za druhé, a to by nás nestálo skoro nic, bychom mohli vést individuální účty každého občana. Každá firma odvádí každý měsíc hlášení správě sociálního zabezpečení s rodným číslem, kolik za svého zaměstnance odvádí z jeho mzdy, kolik odvádí za zaměstnavatele. Údaje stát opět má, není to nová povinnost, ale mohli bychom třeba na požádání - podobně jako u výpisu zdravotního pojištění - občanovi, kterého to zajímá, sdělit, kolik do průběžného systému sám odvedl každý rok a kolik v sumě od té doby, kdy začal platit. Jen proto, aby občané viděli, že si nespoří na důchod, ale že platí penze stávajícím důchodcům. Myslím, že to by mohlo projít, je to technická věc a pomohlo by to k větší osvětě.

  Jestli budeme mluvit o tom, jak zavést třeba větší podporu rodin v důchodovém systému, tak jako občanští demokraté dáváme ke zvážení návrh, který se nám nepovedlo v minulém volební období prosadit, přiznávám poctivě, myslím, že návrh spadl kvůli stravenkám - je to komické, ale stravenky tady hýbou lecčíms - a to že by ti, kteří platí důchodové pojištění, mohli jedno procento - mohli, ne museli - platit přímo svým rodičům, kteří jsou v penzi. Myslím, že to je věc, která podporuje soudružnost rodin. Dáváme to jako podnět, ať nechodíme jen s kritikou. Není to žádná reforma, jsou to malé věci, které by za prvé mohly přispět k větší informovanosti občanů, aby pochopili, jak průběžný systém funguje, že si nespoří, ale platí penzi někomu jinému a musí spoléhat, že až oni přijdou do penze, bude tolik ekonomicky aktivních a budou mít takové platy, aby byli schopni platit zase jejich penze. A za druhé, podpora rodiny ne tím inženýrstvím, že podle počtu dětí se budou měnit sociální odvody, ale tím, že lidé by měli právo, nikoli povinnost, např. jedno procento posílat přímo rodičům, kteří jsou v penzi.

  A když se bavíme o těch komisích - tato komise byla vládní. To nebyla komise, kde by se hledala nějaká shoda. Komise byla vytvořena proto, aby vláda měla argument pro zrušení druhého pilíře. To jste si mohli ušetřit práci, stejně byste s tím přišli a nemuseli jste to maskovat. Nás tam nikdo neposlouchá, chodíme tam jen do počtu, nikdo s námi žádnou debatu nevede, jednáte s námi jako ve Sněmovně, máte většinu, a bude to tedy tak nebo onak. Takhle se nemůžeme dobrat k nějakému společnému průsečíku v tomto nelehkém problému. Když pak slyším výstupy, je to jako tisková konference sociální demokracie. To není tisková konference společné komise k důchodové reformě. Nevím, jestli to děláte přímo v Lidovém domě, ale můžete to dělat na stranické půdě, nemusíte si hrát na to, že je to nějaká nezávislá odborná komise, která nám všem má nějakým způsobem poradit. Plní vaše stranické zadání, proč ne, ale nazývejme to pravými jmény. Je to vaše stranická komise, která vytváří podklad, rádoby odborný, pro váš politický program. Říkám, je to legitimní, ale my to nebereme, že funguje nějaká společná komise, která by se poctivě snažila najít nějaké dlouhodobé řešení.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Asi by teď po vystoupení pana předsedy Stanjury bylo přece jenom fér zastat se poslanců klubu ANO. Já si vzpomínám na tu diskusi z dubna, kdy pan ministr financí tady šokoval všechny svými parametry budoucí penzijní reformy, kterou v červnu předloží. Když jsem si ho dovolil upozornit, jaké by to mělo dopady a že se opravdu nedomnívám, že něco takového předloží, tak se velmi rozčilil a říkal, že my o tom dvacet let jenom žvaníme, ale on to tedy v červnu přinese, abychom viděli, jak se maká místo kecání.

  Pravdou je - ten náš dialog je v otevřených zdrojích, ten se nechá najít - pravdou je, a tady bych se chtěl poslanců hnutí ANO zastat, že pouze jeden jediný osel s lokajskou duší šel svého předsedu hájit. Na očích těch ostatních jsem viděl, že vědí, že pan předseda plácá a že nic nepředloží. Ale co mohli dělat?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslance Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Slibovat se moc nemá.

  Já bych reagoval ještě na pana předsedu Stanjuru. Jednak to procento - děkuji za podporu, protože to jsem já už předložil v takzvané Potůčkově komisi, ale ne rodiči, ale vychovateli, protože 50 % se rodí mimo manželské uspořádání. Čili žijí v jiných rodinách, 50 % biologických rodin se rozpadá, čili tam je to docela složité. A potom kdo má více dětí a od každého dostane procento, tak z toho samozřejmě bude mít větší důchod. To je motivace, která byla bohužel v Potůčkově komisi odmítnuta. Ale najdete ji na webu KSČM, na mém webu i na webu Potůčkovy komise.

  A druhá poznámka. Ano, virtuální účty jednotlivých klientů systému České správy neboli občanů, kolik bylo odvedeno na důchodové pojištění, existují. Bez nich by se totiž nedal důchod vypočítat. Žel ne za celý život, ale od roku 1986. Takže kdo má elektronický podpis, má k tomu přístup on-line, kdo nemá, může si o to každý rok požádat. Je to přístupné už teď, nemusíme nic nového zavádět.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou nyní pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Nechci rozhodně reagovat na všechno, co zde zaznívá, na tu demagogii, ale alespoň v jedné věci chci reagovat na pana předsedu Stanjuru, co se týče Potůčkovy komise. On tady řekl něco v tom smyslu, že jsme si ji zřídili proto, aby nám dala nějaké argumenty pro zrušení druhého pilíře. To samozřejmě není vůbec pravda, protože zrušení druhého pilíře je v programovém prohlášení vlády. S tímto programovým prohlášením vláda předstoupila před tuto Sněmovnu a dostala důvěru. A Potůčkova komise dostala za úkol navrhnout způsob, jakým bude zrušen druhý pilíř, plus další kroky. Takže rozhodně tato vláda předstupovala už při hlasování o důvěře s tím, že druhý pilíř zruší. To je jedna věc.

  Druhá věc. Určitě já tam na rozdíl od vás, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, chodím, do Potůčkovy komise, a rozhodně nemohu souhlasit s tím, že by někdo nedostával prostor, že by se tam jednalo s oponenty tak, aby jejich názor byl umlčován. Ta komise se skládá nejen z politiků, ale ze sociologů, demografů, řady různých profesí, je to poměrně početný orgán, má své pracovní skupiny, ve kterých se hledá shoda, a většina výstupů komise je přijímána velkou většinou přítomných. To jsem chtěl uvést na pravou míru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak aby bylo jasno, teď vypadám, že nikam nechodím. Já nejsem členem té komise, tak tam nemůžu chodit, tak to musíte ale říci. Takhle to vypadalo, že bych tam mohl chodit, že se někde flákám. Tak jak můžete někomu, kdo není členem komise, říkat, že tam nechodí? To je logické, ne? Tam nechodí většina Poslanecké sněmovny, protože nejsou členy. To jen aby bylo úplně jasno.

  Ale ptám se členů Občanské demokratické strany, kteří tam chodí. Ano, vždycky je přehlasujete. To máte pravdu. Já jsem neříkal, máte to udělané tak, abyste tu většinu měli. S tím vším já souhlasím.

  Ale zase jste použil tu železnou logiku: My to máme v programovém prohlášení vlády, a hotovka. Přece o tom nebudeme dále mluvit, protože - já jsem této vládě důvěru nevyslovil ani jednou, tak já snad mám právo říkat, že to není dobrý krok.

  I vy jste se, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, vyhnul nějaké argumentaci kromě toho, že to máte v programu a že to máte v programovém prohlášení a možná i v koaliční smlouvě. Proč nereagujete na ta čísla? 1,6 promile. Vy se smějete. No tak proč těm 85 tisícům lidí, nebo 80 tisícům, já nevím, vy nejste ani schopni dopočítat, kolik to je, vy máte vládu, vy byste měli vědět přesně, kolik to je, mělo to být v důvodové zprávě, tak proč neargumentujete trošku čísly? Proč jenom tím, že - takový ten argument, který fakt nemám rád - ono to je tak, jak to je. Stalo se to, co se stalo. Že jo? To se pak nezlobte, že nám taková argumentace nestačí. Kdyby to bylo v důvodové zprávě, tak se tady nechodíme ptát, kolik klientů, jak jsou staří, jaké mají příjmy, kdy tam vstoupili, kolik měsíců platí.

  Ale náklady, které odhadujete na jednu miliardu, na to ukončení, to vám přijde akorát? Já nevím, vy chodíte do té komise. Tak jako Potůčkova komise vymyslela, že to bude stát miliardu. Tak se ptejte členů Potůčkovy komise, proč to není levnější. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byla zatím poslední přihláška do rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem pečlivě poslouchal diskusi. Nejsem specialista na důchodové systémy, chtěl jsem se poučit. Já si myslím, že geniální řešení tady přednesl pan ministr financí Babiš. Ten nám řekl - buď budou peníze a budou důchody, nebo nebudou peníze a nebudou důchody. S tím bych celkem i souhlasil. Jenže jinými slovy nám pan ministr Babiš říká: Dejte mi, ministru financí, peníze, a já je vezmu a ty peníze naliju do černé díry, která se jmenuje nereformovaný český důchodový systém. To nám říká ministr financí Babiš.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, končím sloučenou rozpravu k bodům 27 a 28. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Nejprve pan ministr. Prosím, pane ministře.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já bych rád reagoval na to plácání. Ono skutečně s vámi vůbec nemá smysl tady o něčem debatovat. Já jsem měl dobrou vůli diskutovat o nějakém projektu, citoval jsem pár vět, ale nakonec to vždycky skončí tím ponižováním a zesměšňováním. Tak proč bych s vámi potom vlastně o tom měl debatovat? A následně, v rámci koalice si myslím, že my jako hnutí ANO s ČSSD máme úplně jiné názory na důchodovou reformu, kterou tady samozřejmě nikdo zatím nevyřešil, tak proto jsem to vzdal. Už jsem to jednou řekl, tak to znovu opakuji.

  Je to jednoduché. Je to - buď budeme mít peníze, nebo nebudeme. A my máme ty peníze. Neříkejte, pane Laudáte prostřednictvím pana předsedajícího, že je deficit, že zvyšujeme dluh. Máme přebytkový rozpočet k 30. 6. plus 22 mld. Od 29. ledna 2014, jak jsem nastoupil do funkce, jsem k 30. 6. snížil absolutně dluh naší země o 20,3 mld. Státní dluh 31. 12. 2013 byl 4,12 %, aktuálně 3,72, to znamená o 4 % méně. Vládní sektor 31. 12. 2013 - 45 %. Odhad na tento rok je 40 %, takže 45 minus 40 je minus 5.

  Neříkejte, že nevybíráme daně. Minulý rok jsme vybrali o 31 mld. více. A tento rok vybereme o 20 mld. více. A příští rok o 46 mld. více. A vybrali jsme sociální o 46 mld. více a zdravotní jsme vybrali 2014, 2015, 2016 o 27,8 mld. více.

  Takže když to spočítám, jsem přes 176 mld.

  Já neříkám, aby mi někdo dal peníze. Já to řeším. Takže já nevím, o čem vy vlastně tady stále mluvíte. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. A s podklady už se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, s přednostním právem, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pane ministře, za prvé my jsme připraveni na debatu o důchodové reformě. Já jsem říkal, že nejsem překvapený, že jste to za dva měsíce nestihl a že si myslím, že se to stihnout nedá. To není žádné ponižování, kritika. My jsme připraveni. To, jestli říkají sociální demokraté, že to není váš byznys, to mě nezajímá. Podle mě je to věc, která by měla zajímat všechny politické strany, které jsou v Poslanecké sněmovně a měly by se snažit najít nějaké řešení, ale ne na formátu Potůčkovy komise, ale na nějakých politických jednáních. Takže za nás říkám, že jsme připraveni na to jednání bez toho, že bychom si kladli nějaké předběžné podmínky, bez toho, že bychom říkali, že to musí být tak nebo onak. Nikoho v té debatě dneska určitě neponižujeme, snažíme se debatovat věcně.

  A když na nás chrlíte ta čísla, tak já mám s sebou za poslední čtyři roky měsíční plnění státního rozpočtu v klíčových položkách. A podle mě jsou to vaše čísla. A jestli se v loňském roce 2014 např. na sociální zabezpečení vybralo o 10 mld. více - to je teda včetně důchodů, nemůžeme (nesrozumitelné) - o 10 mld., a vyřeknete 20, tak já nevím, kdo tady plácá. To jsou čísla z vašeho...

  Podívejte se na prosincové plnění státního rozpočtu, máte to na webu Ministerstva financí. Ve výdajích je položka, to jsou příjmy vybrané na sociální zabezpečení, 382,75 mld. To je stoprocentní příjem státu. V roce 2013 372 mld. Je to rozdíl 10 mld. Ale já když vás poslouchám, tak mám pocit, že vy zaměstnáváte všechny občany a všechny zaměstnavatele. Tak to prostě není, i když jich zaměstnáváte relativně dost. Ano, díky tomu - a já jsem o tom mluvil a kvitoval jsem to, že díky tomu, že je nižší nezaměstnanost a rostou mzdy, tak se za šest měsíců vybralo o 11 mld. na sociálním zabezpečení více, z toho bylo 9 mld. na důchodové pojištění. Kdo ví, jak to funguje, tak ví, že se to skládá z několika částí. Ale to je zásluha především zaměstnavatelů. Tím, že nabízejí více pracovních pozic a že těm zaměstnancům dávají lepší mzdy, a je to dobře. To nikdo z nás nebude kritizovat. Ale není to žádná zásluha vlády, ani této ani minulé ani budoucí. Kromě - a za to vás oprávněně kritizujeme - kromě platů státních zaměstnanců, kde ty počty neúměrně rostou, počty náměstků počínaje a absolutní počet úředníků na ministerstvech také. Myslím, že to můžeme kritizovat, to má vláda skutečně v rukou, a když zvyšuje počet zaměstnanců a vytváří zbytečná pracovní místa, tak tím samozřejmě nepřímo prospívá i státnímu rozpočtu v té malé položce sociální a zdravotní pojištění a možná u daně ze závislé činnosti, ale škodí v té velké položce výdaje na výkon státní správy. A takhle bych mohl mluvit o každé dani. Například spotřební daně se v roce 2014 vybralo méně o 2 mld. než v roce 2013. Mluvím o státním podílu, zase spotřební daň je stoprocentní příspěvek, příjem státního rozpočtu. Ta čísla jsou jasná.

  A jestli říkáte s velkou slávou, že letos vyberete o 20 mld. víc, tak je to prostě málo. Jestli bude čtyřprocentní růst, a všichni ekonomové se shodnou, že 1 % HDP autonomně produkuje 13 mld. do státního rozpočtu, tak 13 krát 4 je 52. A všechno nad 52 je úsilím vlády a 52 přesně znamená, že vláda neudělala nic, ani plus, ani minus. Všechno pod 52 jde na vrub vlády, že špatně vybírá daně.

  Takhle se bavme, to není žádné ponižování, to je normální debata nad čísly a nad fakty. A jsou to čísla, která opravdu roky - mám to tady od roku 2007, měsíční plnění všech rozhodujících daní. Myslím, že nikdo nezpochybňuje, že 1 % HDP dělá plus 13 mld. Na tom se shoduje ekonomická obec, to není číslo, které si vymyslela opozice. A my jsme říkali konzervativně, že se uvažuje o růstu 2,5 % za rok 2015. Takové byly odhady na začátku letošního roku nebo na konci loňského roku a to by dělalo nějakých 30, 32 mld. do státního rozpočtu. Jestli ekonomika bude výkonnější a růst bude větší, tak by to mohlo být kolem těch 50 mld. Účet ale uděláme až v lednu. Když se vám nelíbila kritika některých - a já jsem k nim nepatřil, protože vás kritizovali po dvou měsících výběru a já jsem patřil k těm, kteří říkali počkejme na delší období, nemá cenu řešit dílčí výsledky. Můžeme se dívat na trendy, můžeme se dívat, můžeme posuzovat vlivy typu zadržené DPH, to je bezesporu vliv, o kterém se bavme. Předzásobení u spotřební daně u tabáku, to je také vliv, o kterém se bavme. Ale to předzásobení znamenalo, že někdy se vybralo více, když se letos vybere méně. A to jsou logické argumenty, které každý, kdo se tím chce zabývat poctivě a korektně, přece uzná.

  Takže pořád mi v té debatě chybí argumenty ekonomické, proč rušit ten druhý pilíř. Dověděli jsme se, kolik vláda vybere víc, a já říkám, že je to málo při tak dobrém hospodářském růstu - a jsme rádi, že ten hospodářský růst je takový. Tak 20 mld. plus je prostě málo, i když započtu ty vlivy např. zadržené DPH, protože když jsem se ptal na jednání rozpočtového výboru, tak vaši náměstci odhadovali, protože mě zajímal stav na konci roku 2014, abychom to mohli porovnat se stavem na konci roku 2015, odhadovali, že na konci roku 2014 by to zadržené DPH mohlo být mezi 1 a 2 mld., což určitě v tom objemu přes 300 mld., které se vyberou na DPH, není číslo rozhodující.

  Takže opravdu si pak počkejme na ta data za celý rok, ale mělo by tam být plus 52 mld., pokud bude čtyřprocentní růst. Pokud bude tříprocentní, tak plus 39. Myslím, že takto musíme postupovat. Anebo - a já to nevylučuji - pokud to číslo zpochybňujete, tak je třeba přesvědčit ekonomickou obec, že její výpočty nebyly správné a že při jednoprocentním růstu HDP není automaticky plus 13 mld. do státního rozpočtu. Říkám, to číslo není opoziční, to je číslo, které považují všichni ekonomové za správné a se kterým pracují ve svých úvahách a komentářích k plnění rozpočtu každé vlády a každého ministra financí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci panu ministrovi říct, že respektuji určitou míru demagogie v politické diskusi, to se tam prostě někdy vloudí. Ale nestoudnost vašich argumentů, pane ministře, překračuje běžný standard estébáckých pomluv, ke kterým byli cvičeni předlistopadoví pracovníci pézetek.

  To, kolik se vybírá a mělo vybrat, to tady rozvedl pan kolega Stanjura a já tím nebudu zdržovat. Argumentujete absolutními čísly, relativně by to mělo být daleko víc a já se k tomu nebudu vracet. Ale vy jste řekl, proč došlo k tomu zkreslení v rámci DPH. Protože když jste otevřeli šuplíky, tak jste zjistili, že tam bylo mnoho let zadržované DPH, takový jste zdědili bordel. To je doložitelné, to jste řekl, to teď najdeme v otevřených zdrojích. A zrovna tak najdeme v otevřených zdrojích, že je doložitelné, že ten zásadní val 12 až 14 mld. zadržených DPH vznikl v prvním kvartále roku 2014. To byl prosím pěkně ministr financí kdo? Sobotka? Klaus? Nebo Mertlík? To byl ministr financí Babiš, který tenhle bordel způsobil, pokud to chcete nazývat bordelem! A vy máte tu nestoudnost, že řeknete, že jste to zdědil! Odpusťte, pane ministře, občas to chce velmi silný žaludek, poslouchat ty vaše řeči. (Potlesk některých poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš, který tím zároveň znovu otevře rozpravu.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Mě strašně baví poslouchat pana Kalouska, který si zprivatizoval finanční správu s panem Knížkem, na které je trestní oznámení za 100 mil. korun, podezření na podivné kontrakty. A taky bylo - nevím, proč byl zákaz, pane exministře, kontrolovat finanční správu, kdy jste si to tam vy dva pytlíkovali. A já jsem řekl, že dodatečných 2,5 mld. jsme našli v šuflících. Ano, to první zadržení, máte pravdu, bylo 2014, ale dodatečně. A to je výsledek vašeho působení na Ministerstvu financí. Takže to se dá doložit, ty 2,5 miliardy. To je akce Praha, kde chodila finanční správa, daňová kontrola, jednou za dvě stě let. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr otevřel znovu sloučenou rozpravu k dvěma bodům. Než dám slovo panu premiérovi, ještě faktickou poznámku pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, po něm s přednostním právem pan premiér a pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já vám prostřednictvím pana předsedajícího ve zkratce načtu jeden výpočet, pane ministře. Ne u DPH, tentokrát u daně z příjmů. Vy jste oceňoval nedávno nejlepší plátce daně z příjmů právnických osob. Je to hezká tradice, já jsem rád, že v tom pokračujete. Dvacátý se pohyboval někde kolem 400 milionů. Agrofert s přiznaným ziskem šest miliard korun by se měl při 19% dani z příjmů právnických osob pohybovat někde kolem jedné miliardy, mírně nad ní. Kupodivu se do první dvacítky nedostal, protože danil pod 400 milionů. Proč? Protože struktura s 200 organizacemi, s 200 právnickými osobami umožňuje neuvěřitelné legální, ale na hraně, legální operace, kterým se říká optimalizace, např. i s pojišťováním vlastního majetku, kde člověk podřízený, zprostředkovatel pojišťování, potom to nabízí svému pojistiteli, kde je třeba kupř. předsedkyně Mladých anonistů. (Smích v sále). Anonistů jsem řekl. A najednou nám z toho vypadne takových 600, 650 milionů zoptimalizované daně, kterou tomu státu nemusíme odvést. To samozřejmě ten živnostník tuhle možnost nemá, a proto ho pak musíme vydírat podobnými nesmysly, jako je EET. Takhle se dělají ty počty. A proto někteří velcí oligarchové potřebují držet v ruce tu legislativu, která by jim tohle umožňovala. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm s faktickou poznámkou pan ministr Babiš, po něm s přednostním právem pan premiér a pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych, když už se tu bavíme o tom, jak se převáděly peníze z roku na rok a jak Ministerstvo financí používalo některé finanční prostředky, pak bych také připomenul, že tu zůstalo po bývalých vládách na účtech státních podniků v případě Lesů České republiky 16 miliard, v případě Budvaru miliardy dvě. Volné, nevázané peníze. A je potřeba na ně také nezapomenout, protože i ty už jsme projedli.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si vyprosil od pana Kalouska tyhle sprosté lži a invektivy. Tak přijďte na Agrofert, pane Kalousku. A tam vám řeknu, že celý zisk je včetně Německa, Slovenska, Maďarska, Holandska, celého světa. A v tom německá chemička má dvě miliardy zisku, takže tam se tvoří většina. Takže moje firmy odvedly za minulý rok na zdravotním a sociálním 2,4 miliardy a zaplatily 752 milionů daní. Takže bych byl strašně rád, kdybyste tady zase nelhal. Je to sprostá lež a já to zásadně odmítám! Takže si to nastudujte. A Agrofert je velký plátce daní i v Německu, i na Slovensku a dalších zemích. Takže já odmítám tyhle sprosté invektivy a lži!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Aha. To byla relevantní odpověď, já za ni děkuji. Pouze to koriguje onu legendu, že ten osvícený a moudrý vládce Agrofertu daní výlučně v České republice, zatímco ti ostatní zcela sprostě daní v zahraničí. Děkuji za informace, pane ministře a majiteli Agrofertu, že daníte v Německu, v Holandsku, na Slovensku a v řadě dalších zemí mimo Českou republiku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak teď už se dostane s přednostním právem na pana premiéra. Prosím, pane premiére, máte slovo. Po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane premiére.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že parlamentní debata je užitečná, je důležité poslouchat, co říká opozice. Ale já se chci omluvit panu Stanjurovi, panu Kalouskovi, že nebudeme jednat podle toho, co nám doporučují. Já prostě děkuji za všechny dobré rady, které jste nám teď dali v průběhu uplynulé rozpravy, ale musím říci, že moje zkušenost s tím, když jste mohli ta vaše doporučení a recepty realizovat v praxi, je prostě negativní. Já si nemyslím, že bychom zemi vedli dobře, pokud bychom se řídili vašimi radami. Vy jste přece měli možnost vaši politiku realizovat. Pan Stanjura byl v ODS, byl i členem vlády nějakou dobu, pan Kalousek byl ministr financí řadu let ve vládách společně s ODS, tzn. ODS a TOP 09 měly obrovský čas a časový prostor řadu let realizovat svoji politiku.

  Strašně rád tady v Poslanecké sněmovně poslouchám, když si pan Stanjura stěžuje na to, že tady je většina, že většina nediskutuje a že si ty věci rozhodne, jak chce. Chci jen připomenout panu Stanjurovi, že vy jste si je rozhodovali, jak jste chtěli. I ten druhý pilíř jste si postavili vy. Vy jste si nastavili jeho parametry. To nebyla sociální demokracie. A musím říci, že mě pobavilo, jak se tu teď někteří představitelé bývalé pravicové vlády omlouvají, že udělali chybu, že ten pilíř nastavili špatně, a teď nám tu radí, jak máme dělat důchodovou reformu. Oni sami špatně, když měli tu možnost, nastavili druhý pilíř, sami to tady v debatě uznali, že to dopadlo katastrofou, a teď dávají dobré rady současné vládě, jak má dělat důchodovou reformu. Máte na to právo. A myslím, že je povinností vlády, aby poslouchala, co říká opozice, my to tady poctivě děláme, posloucháme, co říká opozice, ale nezlobte se na mě, že tyto vaše rady nebudeme realizovat, protože když jste tu možnost měli vy, tak to dopadlo špatně.

  Je hezké poslouchat, jak tu pan Stanjura z ODS kritizuje, že vláda vybírá málo na daních, protože ekonomika rostla v prvním čtvrtletí o 4 %. Chci jen připomenout, že byly i jiné časy. Celá střední Evropa rostla a byla tu jediná země za Nečasovy vlády, která byla v recesi. A dva roky byla v recesi a daně se vybíraly skutečně hodně špatně. Byly tam velké daňové propady a byl tam velký problém. Hádejte, která to byla země, která za Nečasovy vlády jediná ve střední Evropě byla dva roky v recesi? No já vám to řeknu. Byla to Česká republika. Nezlobte se na mě, že nebudeme realizovat vaše rady, protože když jste měli možnost dělat rozpočtovou a hospodářskou politiku, tak to dopadlo tím, že jsme byli v celé střední Evropě nejhorší z hlediska hospodářského růstu. A pak byly země, které nás předbíhaly. No jak je to možné? Jestliže jste takto chytří a máte ty správné recepty, tak jak je možné, že když jste měli x let po sobě možnost a měli jste většinu a mohli jste si ty věci nastavit, jak jste chtěli, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. To mi teda vysvětlete. Docela rád bych si to tady i v té debatě poslechl od představitelů ODS, od představitelů TOP 09. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 • Poslanec František Laudát: Jenom krátkou zmínku k jedné věci, jaké ptydepe tady prostě šíří pan premiér, a to jsou výkupy pozemků.

  Pane premiére, vy vážně nevíte, co se děje v resortu dopravy? Víte, že máte v připomínkovém řízení v meziresortu novelu Prachařova nepovedeného zákona? Protože výkupy pozemků po tom, co jste tady procpali navzdory všem opozičním návrhům, ať to byl zejména návrh Zbyňka Stanjury, který jsem připodepsal, nebo kolegy z KSČM, vy ne že jste začali vykupovat, vy jste to zparalyzovali. A ještě zřejmě nevíte, ještě k vám nedorazilo, že vám nabízíme, že připodepíšeme novelu vaší novely, aby se začalo vůbec něco vykupovat. Vy vážně nevíte, v jakém stavu je a jaké jsou prognózy uvedení do provozu dálnic a rychlostních silnic na roky 2016, kolik kilometrů v roce 2017, 2018? Zřejmě se zařadíte mezi nejhorší vlády od roku 1970 - zprůměrováno. Vy nevíte, co se vám tam děje, že tady šíříte takovýhle pseudooptimismus? A ono bohužel je to i u dalších.

  Nevím, proč pan ministr financí se tady cítil ukřivděn. Já naopak, já jsem tady řekl jasně, že penze jsou o penězích v prvé řadě, v tom se zřejmě shodneme, a že si myslíme, že se z toho nemůže vylhat. A jestli ho někdo od toho odehnal, koaliční partneři, jak tady řekl, že to není jeho byznys. Je to jeho byznys. Takže my naopak trváme na tom, aby se tím zabýval. A dokážu si představit, že s nějakým systémem. Protože zjevně Potůčkova komise si povídá, povídá a řeší burzu nápadů a s ničím nepřichází. Tak ať přijde pan ministr financí. Kdokoliv přijde v téhle zemi s udržitelným systémem penzí, tak bude mít naši podporu. Ale samozřejmě seriózní.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan premiér sice tvrdí, že opozici poslouchá, ale minimálně dvě věci, o kterých mluvil, jsem nezmínil. Já jsem žádné rady vládě nedával. A vy říkáte: omlouvám se, já se jimi nebudu řídit. Ale já jsem opravdu žádnou rady vládě neudělil ani nepožádal. Tak nevím, proč se omlouváte. Není třeba. Není důvod, abych já radil vládě. Já můžu vládu kritizovat.

  Já jsem jenom nabídl dvě možná témata do debaty za občanské demokraty k důchodové politice, která podle mě nejsou kontroverzní, jsou spíše technická, a to byla nabídka k dialogu. Reagoval jsem na vystoupení pana ministra financí. To nebyla žádná rada. Ale když kolegové z hnutí ANO říkají, že jsou nováčci ve Sněmovně, já se tady proti panu premiérovi cítím jako nováček. Já jsem tu teprve druhé volební období a teď přesně nevím, které vy, jestli páté, nebo šesté. A já prostě nejsem schopen říkat, co bylo před deseti dvanácti lety. Ale on vždycky používá, a to si už přece jenom pamatuji, takovou polopravdu. Řekl pravdu: "Vy jste, ODS, vládli s Miroslavem Kalouskem." A vy ne? Vy ne, pane premiére? Proč se za to stydíte? Vy jste přece roky taky vládl s Miroslavem Kalouskem. Na to jste zapomněl? Já vím, že byl v té době v KDU, ale byl jste s ním ve vládě. My ne. Vy jako sociální demokraté jste nebyli s Miroslavem Kalouskem ve vládě? Já tedy nevím. Tak se podívejme do složení vlád za poslední roky, jak to bylo ve volebním období 2006 až 2009. To je skoro jedno, že se za to stydíte. To je váš problém.

  My jsme tady neříkali, že jsme neomylní, že jsme neudělali nic zpátky. Vy si trošku protiřečíte. Pan ministr financí říká, že růst jsou vlastně jenom zásoby, export, a tím pádem se daně nemohou platit. A vy mluvíte o tom, že růst je tažen investicemi domácností. Já si nepamatuji, že bychom my jako občanští demokraté podceňovali spotřebu domácností. Ano, my jsme se snažili šetřit ve veřejném sektoru. To je pravda. Ale když říkáte, že jsme byli úplně nejhorší v regionu střední Evropy, co se týče hospodářského růstu, to máte pravdu. Ale podívejte se na jiná čísla - například zadlužení, a to bych očekával, že levicová strana ocení. Nezaměstnanost. Ano, náš východní soused Slovensko rostl rychleji než Česká republika. To je fakt. A jaká tam byla nezaměstnanost proti České republice? Proč neřeknete aspoň tyto dva základní údaje dohromady? Růst HDP je pro občany takové imaginární číslo. Kdo si umí představit 4 biliony korun? A jak se tvoří zásoby, export. Je to hrozně složité. Nezaměstnanost, to pochopí každý. A je rozdíl 7 a 13 %. To přece je naprosto logické.

  Jsem proti vám nováček, vy jste zkušený debatér za mnoho funkčních období. Řeknete něco, co my jsme neřekli, a teď proti tomu útočíme. My jsme neřekli, že jsme neudělali chybu, my jsme vám nic neradili. My jsme jenom, a myslím, že je to právo opozice, kritizovali návrh, který předkládáte, a požádali jsme vás slušně o zdůvodnění bodu ukončení důchodového spoření ve druhém pilíři. Že jsme se pak v té rozpravě díky panu ministru financí dostali k plnění státního rozpočtu a k jiným věcem, za to já nemůžu. Já jenom reaguji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Snad už naposledy k tomuto bodu. Ale k tomu, co zaznělo od pana předsedy Stanjury. Ano, budeme stále připomínat oficiální čísla Ministerstva financí, která jsou většinou v přímém rozporu s tím, co pan ministr říká. Tragédií na tom je, že když řeknete nahlas a odcitujete přímo z vládního materiálu čísla Ministerstva financí, tak pan ministr financí řekne, že je to lež. A současná česká mediální scéna řekne: Stanjura řekl tahle čísla a Babiš řekl, že je to lež, a tady se pánové neshodneme, pojďme dál. A že to je z oficiálních vládních materiálů, to už si v podstatě žádný novinář netroufne napsat, až na čestné výjimky. To je trochu zoufalství té současné veřejné diskuse.

  Nicméně když jste, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Stanjuro, vyčítal panu premiérovi, že vládl s Miroslavem Kalouskem a že je možné se podívat zpátky do análu, tedy do seznamů jednotlivých členů vlády, tak se nemusíte dívat. Já vám poctivě řeknu, že nevládl, že Gross s Paroubkem mě do té vlády tahali ze všech sil, a já jsem nechtěl, protože jsem tam s nimi vážně sedět nechtěl, a tak jsem tam s nimi neseděl. Poprvně jsem šel do vlády až s ODS. Ono to s vámi taky nebyla žádná labuž teda. (Rozruch v sále.) Ale už to stálo aspoň za to to zkusit. Se sociálně demokratickými ministry jsem ve vládě neseděl nikdy.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím sloučenou obecnou rozpravu k bodům 27 a 28. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není už zájem. Děkuji.

  Vrátíme se tedy k bodu

  Budeme hlasovat návrhy. Přivolám naše kolegy z předsálí. Nejprve budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který předložil pan poslanec František Laudát, a poté o zamítnutí předloženého návrhu bodu 27. (Hluk v sále.) Počet přítomných se ustálil.

  Zahájím hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k přepracování tak, jak to navrhl pan poslanec Laudát.

  Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 159, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 125. Tento návrh nebyl přijat.

  Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona, který předložila paní poslankyně Chalánková.

  Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto předloženého návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 160, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 123. Ani tento návrh nebyl přijat.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o přikázání tohoto tisku rozpočtovému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 161, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Prosím, pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Navrhuji sociální výbor, protože je skutečně potřeba, aby tam už běžela diskuse o penzích. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Sociální výbor. Ptám se, jestli má ještě někdo nějaký jiný návrh. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jak všichni víme, je to problém komplementárně spojený i s veřejným zdravotním pojištěním. Navrhuji proto výbor pro zdravotnictví.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Výbor pro zdravotnictví je tedy druhý návrh. Má ještě někdo nějaký návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat postupně.

  Nejprve zahájím hlasování tohoto tisku sociálnímu výboru k projednání.

  Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 162, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 96. Návrh nebyl přijat.

  Dále budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona zdravotnímu výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání zdravotnímu výboru, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 163, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 24, proti 117. Ani tento návrh nebyl přijat. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, nikoliv. Ty související zákony, to je vážná věc. Pan ministr mi dá jistě za pravdu. Tady je potřeba, aby to projednal i výbor hospodářský, neboť se to docela významně týká zákona o podnikání na kapitálových trzích.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže evidují návrhy na přikázání sociálnímu výboru a hospodářskému výboru. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o přikázání tohoto tisku k projednání sociálnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 168, přihlášeno je 177 poslankyň a poslanců, pro 36 proti 110. Návrh nebyl přijat.

  Dalším návrhem je návrh na přikázání tohoto tisku hospodářskému výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 169, přihlášeno je 177 poslankyň a poslanců, pro 34 proti 118. Ani tento návrh nebyl přijat.

  Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

  Dále tu máme návrh na zkrácení lhůty na 50 dní tak, jak to navrhl pan zpravodaj Kubíček.

  Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 50 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 170, přihlášeno je 177 poslankyň a poslanců, pro 132 proti 34. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme návrh zákona přikázali k projednávání rozpočtovému výboru jako garančnímu, zkrátili jsme lhůtu na 50 dní, a končím projednávání bodu č. 28. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším návrhem, kterým se budeme dnes zabývat, je bod číslo

  Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 437/1. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, milá vládo, novela zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Předkládám tuto novelu ve třech základních změnových bodech.

  Hlavním principem navrhované právní úpravy navrhuji zvýšit sazbu odvodů z loterie a jiných podobných her. Sazba odvodu loterií a jiných podobných her bude navýšena o pět procentních bodů ve všech dílčích základech odvodu z loterií a jiných podobných her, a to odvod z loterií, z kurzových sázek, ze sázkových her v kasinu, z karetních turnajových her a hodnotových sázkových her, z ostatních loterií a jim podobných her. Dále navrhuji zvýšit poplatek za jedno technické zařízení a den na 110 korun, ve kterém každý z povolených přístrojů a zařízení je povolen, tedy z 55 korun za den na 110. Dále navrhuji změnu poměru rozpočtového určení odvodů z loterií a podobných her. Nově tedy bude dílčí odvod z výherních loterií, přístrojů a jiných technických zařízení mezi rozpočty obcí a státním rozpočtem v poměru 60 ku 40 ve prospěch obcí.

  Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a respektuje všechny závazky, které pro Českou republiku v této oblasti z členství v Evropské unii vyplývají. Pro tento návrh budu navrhovat zkrácení doby pro projednávání ve výboru 50 dní.

  Tato novela zákona je pouze dílčí krok všeho toho, co se zavázala tato vláda učinit. Jistě všichni víte, že příští týden jde do legislativního procesu velká novela moderního zákona, kterou po nás požaduje Evropská unie na jedné straně, ale na druhé straně nás svazuje notifikačními pravidly, která jsou složitá a mohou být velice dlouhá. Proto jsem si dovolil navrhnout úpravu tohoto zákona novelou, abychom získali čas, v klidu projednali do konce roku bez nutnosti notifikace základní parametry loterijní branže.

  Předpokládám, že 25 % je snesitelné navýšení. Je pravdou, že všechny kategorie loterií a hazardních her nejsou ve stejné ekonomické hladině. Věřím tomu, že kurzové sázky a číselné loterie mají ekonomiku jinou, než jsou hrací automaty a ostatní hazardní hry. Mají i jinou společenskou problematiku a mají i jiné dopady do celé společnosti. Toho jsem si vědom, proto je toto navýšení opravdu velice mírné a myslím si, že v této době snesitelné. Oproti 25 % celkového navýšení daně se navyšuje poplatek za - říkáme tomu železo a den. To znamená za jeden hrací automat a den v provozu z 55 na 110 korun. To si myslím, že je už první krok nejenom k tomu vybrat víc daní, jak nám je podsouváno, ale je to i krok k tomu, aby došlo k určité redukci, resp. koncentraci těchto hracích automatů do již přijatelných podob. To znamená do smysluplných heren, které budou mít jasná pravidla hry, a nebudou nám automaty stát po jednom, po dvou, po třech kusech v každé restauraci, v každé diskotéce, kam chodí naše děti. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému jako navrhovateli a nyní se měl slova ujmout pan zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Šincl, který ale je omluven, není přítomen.

  Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení, kterým by se měl stát pan poslanec Jiří Zemánek.

  Zahajuji hlasování o změně zpravodaje na pana poslance Jiřího Zemánka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 171, přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 1. Návrh nebyl přijat.

  Je tu zpochybnění hlasování. Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD se hlásí o slovo. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já bych chtěl zpochybnit hlasování. Evidentně jsem hlasoval pro změnu zpravodaje a na výsledkové listině mám proti, tak prosím, abychom opakovali hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme nejprve hlasovat o námitce pana poslance Romana Sklenáka.

  Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Sklenáka. Kdo je pro? (Hlásí se posl. Černochová.)

  Já považuji toto hlasování za zmatečné, protože ještě se hlásila, já jsem přehlédl paní poslankyni. Prosím, paní poslankyně, vaše námitka.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já se moc omlouvám, ale vzhledem k tomu, jak jsme tady minule školili a trápili pana kolegu předsedu klubu KDU-ČSL Miholu s tím, jak se má přesně ta formulace použít, tak si myslím, že pan předseda poslaneckého klubu ČSSD by si mohl tu formulaci také zopakovat a říct ji tak, jak se to má správně říkat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady zdvořilá žádost paní poslankyně o upřesnění té námitky. Pan poslanec Sklenák upřesní svoji námitku. Prosím. (Od mpř. Jermanové obdržel písemný podklad.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já myslím, že moje námitka proti hlasování byla jasná a všichni v sále věděli, o čem se hlasuje, ale vnímám námitku paní místopředsedkyně Černochové. Čili opakuji, že jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti, a proto zpochybňuji toto hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Sklenákovi a jsem rád, jak chápavý řídící jsem, protože já jsem tu námitku pochopil.

  Teď když ji pan poslanec přednesl znovu a lépe, tak zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 173, přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy znovu hlasovat o změně zpravodaje z pana poslance Ladislava Šincla na pana poslance Jiřího Zemánka.

  Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 174, přihlášeno je 111 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Změnili jsme pana zpravodaje a zpravodajem se stal pan poslanec Jiří Zemánek, kterého teď prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, dovolte mi vystoupit s materiálem, ve kterém zastoupím pana poslance Šincla, který je na služební cestě, pracovní cestě ve Finsku.

  Dovolte mi jen doplnit pár informací, které zde uvedl pan předkladatel pan poslanec Volný. Já bych si dovolil zopakovat, že dne 27. 3. byl panem poslancem předložen návrh novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, jenž je v rámci legislativního procesu na úrovni Poslanecké sněmovny veden pod číslem sněmovního tisku 437. Předmětem tohoto návrhu je navýšení sazby odvodů z loterií a jiných podobných her ze stávajících 20 % na 25 % a úprava rozpočtového určení tohoto odvodu, které snižuje výnos obcí a přesouvá významnou část příjmů z technických zařízení provozovaných na území měst a obcí z rozpočtů obecních do státního rozpočtu. Navrhuje se zvýšit sazba pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických zařízení na 110 korun za každý den, ve kterém byl každý z povolených přístrojů a zařízení povolen, tj. sazba bude zdvojnásobena.

  Tato novela loterijního zákona uvedená pod sněmovním tiskem 437 se tudíž jeví na první pohled vcelku jednoduchá a bezproblémová, nicméně dovolte mi vás také informovat o tom, že vláda na své schůzi dne 27. dubna 2015 projednala a posoudila tento návrh zákona a zaujala k němu neutrální stanovisko. Je to především z toho důvodu, že tato novela se zabývá jen částečným naplněním programového prohlášení vlády a bohužel současně ponechává další významné nedostatky stávající regulace herního průmyslu nepovšimnuty. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Dobré odpoledne, podvečer, paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat. Než otevřu obecnou rozpravu, ještě budu konstatovat došlou omluvu pana poslance Jiřího Štětiny od 18.30 z pracovních důvodů.

  Otevírám rozpravu a mám zatím pět přihlášených. První je paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Jan Farský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych poblahopřála panu kolegovi Volnému prostřednictvím pana předsedajícího, že jeho návrh zákona, který podal na samém sklonku letošního března, bude již po pár měsících projednán na plénu v Poslanecké sněmovně v prvním čtení. Nerozumím tomu, že na první čtení čeká řada návrhů, které byly předloženy i o rok dříve než návrh kolegy Volného. Jde opravdu o mimořádný úspěch, gratuluji. Tady končí moje ironie, možná spíše by se dalo říci pozitivní závist, protože některé moje návrhy se na plénum zatím nedostaly.

  Vysvětlení je samozřejmě jednoduché. Vousem obrostlé návrhy zákonů se projednání jen tak nedočkají prostě proto, že jsou to návrhy opoziční. Ve spojení s tím, co proti opozici chystají vládní strany, tedy zrušení práva na přestávku na poradu klubu, jde opravdu o neuvěřitelný koktejl. Myslím, že by se koaliční politici nad přístupem vůči opozici měli zamyslet, aby tento koktejl jednou nemuseli pít sami.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. A nyní pan poslanec Jan Farský, připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou další novelu zákona o loteriích. Toto funkční období už je to třetí a bylo to velké téma předvolební, protože to bylo jedno z témat, které bylo velice chytlavé a voliči na to evidentně slyšeli. Bohužel ani tento třetí pokus, a to druhý koaliční, nebo řekněme druhý pokus z Ministerstva financí, protože si asi nemusíme namlouvat nebo nemusíme si tady říkat, že by snad tento návrh nepsalo Ministerstvo financí, tak jako byl psán návrh pana Matěje Fichtnera pod číslem 169 v systému, tak bohužel neplní nic z toho, co zaznívalo před volbami. Neplní předvolební sliby, neplní ani programové prohlášení vlády.

  Vláda se zavázala speciálně k tomu, a opakuje to také ve stanovisku, které vydala k tomuto návrhu zákona, že se bude snažit o eliminaci sociálněpatologických jevů souvisejících s hráčskou závislostí, že se bude snažit o ochranu patologických hráčů. Co je výsledkem? Zvýšení výběru daní. To je další ukázka toho, jak vypadá v realitě bezradnost a neschopnost Ministerstva financí. Zákon, ten velký, o kterém se mluvilo ještě na konci loňského roku jako o zákonu, který skutečně bude revolucí a který přinese ochranu hráčů, který sníží vsazené částky, který také bude vynucovat přestávky mezi jednotlivými hrami, a tím dojde k tomu, že hráč bude mít šanci si svůj další postup promyslet, je u ledu. Místo toho v zákoně o loteriích, který byl dneska předkládán v Legislativní radě vlády a bude projednáván příští týden v dalších orgánech, až se jednou snad dostane do Sněmovny, v podstatě řeší jenom zvýšení výběru daní a lepení rozpočtu tam, kde je potřeba.

  Já určitě v tuto chvíli nechci tento návrh zákona podpořit, tuto novelu zákona o loteriích. A má to jeden zásadní důvod. Protože pokud je skutečně vládní priorita postavit se hazardu, hazardní lobby, postavit se tomu, aby další hráči neupadali do závislosti na automatech, pak vláda určitě stihne skutečně kvalitní zákon schválit. Pokud je to jen další mlha, která má zastřít to, že Ministerstvo financí dosud nebylo schopno tento návrh předložit, a ten, který předkládá a o kterém jsme si mohli přečíst v minulých měsících, vůbec neplní to, co je v programovém prohlášení vlády a co bylo v předvolebních programech, pak tento zákon touto mlhou být nemá a nemá zastírat tuto neschopnost.

  Proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Farskému. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Pavel Ploc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane místopředsedo, dámy a pánové, hezký podvečer. Přiznám se, že po tom, co jsme tady naposled měli jakousi novelu té dvěstědvojky, tak mi toto připadá jako docela špatný vtip, to co jsme dostali před sebe. Dokonce bych řekl, že to je hazardování s hazardem. Hazardování s dvěstědvojkou se podle mě vůbec nevyplatí a já k tomu musím říct pár slov.

  Tento návrh zákona vlastně trestá ty, kteří to dělají v souladu se zákonem, a vlastně vůbec nic neřeší. A trestá nejenom provozovatele automatů a heren, ale trestá zároveň obce. Protože představa, že když zvednu poplatky, že zároveň vyberu víc peněz, tu já v tomto případě nemám a můžu vám říct, že tehdy, když se měnily podmínky udělování licencí, kdy dřív mohli mít licence dopředu prakticky zadarmo za nějaký registrační poplatek a platili za tu licenci, až když ten automat šel vlastně do provozu, pak se to změnilo, že za každou licenci se musí zaplatit jako za ostrou, tak počet automatů samozřejmě rapidně poklesl.

  Musím se vrátit k tomu, jak to vypadá na obcích, které se tímto potrestaly, protože nic se nevybere navíc, naopak toho bude méně. Tak obce samozřejmě mají dilema. Všude máme některé aktivisty, některé naivní, řekl bych, lidi s naivními představami, kteří si myslí, když udělají úplnou prohibici, že se toho zbaví. Není to pravda. Myslím si, že obce dneska, ty, kde jsou rozumní radní, rozumní zastupitelé, to vnímají tak, že vlastně ty herny - jsou tam dva důvody, proč se k nim chováme, řekl bych, docela rozumně. První je ten, když se zvednou daně, resp. když je zakážeme, tak nám utečou do šedé zóny, a tento návrh zákona víceméně zvednutím daní tomu napomáhá. A samozřejmě druhý důvod jsou peníze, které obce z automatů mají, protože víceméně financování sportu, kultury, řekl bych, že je částečně na těchto plněních závislé. Mohl bych tady říkat konkrétní čísla, ale nebudu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Požádám kolegu Ploce ještě o posečkání, mám tady dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Michal Kučera a potom pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji. Já jenom krátce zareaguji na svého předřečníka pana poslance Adamce. Pozastavil se nad tím, že se jedná o pouhé navýšení daní. Ano, tato vláda pouze navyšuje daně, zatím jsme nic jiného neviděli. Dovolil bych si nicméně polemizovat s jednou věcí, a to je ten bod, kdy kolega Adamec mluvil o tom, že v uvozovkách sluníčkáři zamítnou herny v jejich obci a mají tzv. nulovou toleranci. Já bych to skutečně nezpochybňoval. V žádném případě nejsem příznivcem nulové tolerance, ale jsem jednoznačně příznivcem toho, aby se obce rozhodly, zda chtějí mít automaty na svém území, nebo nechtějí mít automaty. Jsou určitě obce, na jejichž územích automaty být nemohou, obce, které se potýkají s velkou kriminalitou, mají tam celou řadu míst, která jsou skutečně krizová či kritická. Na druhou stranu jsou obce, které dokázaly dostat herny do mantinelů. V Lounech máme příjem z loterií přes 12 milionů korun ročně. ty peníze důsledně rozdělujeme nad rámec rozpočtu, 50 % dáváme do sportu, 25 % na kulturu a 25 % na sociální služby, a to nad rámec běžného rozpočtu. Je to jen díky tomu, že se nám podařilo omezit herny. U nás se hraje jenom večer, to znamená od osmé hodiny večerní, nejsou tam reklamy, nejsou tam vidět jackpoty, výklady jsou zalepené. Myslím, že jsme našli celkem rozumný konsenzus. Ale chápu, že ne u všech obcí to takhle jde.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Další faktická poznámka pana poslance Herberta Pavery a potom ještě pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, krátce zareaguji na to, co tady bylo řečeno.

  Myslím si, že novela zákona je tady hlavně proto, aby se lepil rozpočet ministra financí, kde chybí peníze a kdy se nedaří vybírat tolik peněz, jak by si pan ministr financí přál. Proto přišel zástupce hnutí ANO s návrhem této novely. Chtěl bych říct, že peněz z loterií, které jsou, budou obce možná dostávat méně, než předpokládá důvodová zpráva pana poslance Volného. Když se zvýší odvody, mnohé výherní automaty budou umísťovány jinde.

  A vůbec se v této novele neřeší problematika klubů. Kde končí všichni ti nelegální hráči nebo vůbec nelegální herny? Jsou to soukromé kluby, na které nemůže dosáhnou ani obec ani ministr financí. Předpokládal jsem, že toto se bude v nějaké novele řešit. Bohužel se tomu tak neděje.

  Co se týká peněz, které jdou z loterií na podporu sportu a volného času, můžu uvést příklad z vesnic, které mají menší příjem z těchto loterií. U nás třeba v Bolaticích je to zhruba 300 tisíc korun, na sport a spolky dáváme 3 miliony korun. Mnohonásobně více než dostáváme z loterií. Takže představa, že tím obce zalepí nějakou svou činnost, se nezakládá úplně na pravdě.

  Předpokládám, že novela bude zamítnuta, protože opravdu neřeší podstatu patologických jevů na vesnicích. Aby obce měly méně než stát, obce, které řeší tu problematiku nejvíce a musí ty patologické jevy na vesnicích řešit co nejrychleji, tak věřím, že se najde takové řešení, které přinese úlevu především rodinám, kde takového hráče mají.

  Nebudu zneužívat situace, protože mi pan předsedající zapnul pozdě měření, a končím. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegovi Plocovi se omlouvám, že jsem ho předběhl.

  Kolegovi Kučerovi jsem chtěl říci, že zakázat herny na svém je výsostné právo obce. Vnímám, že to je výsostné právo obcí, ale netvrdím, že je to šťastné právo, pokud se rozhodnou pro stoprocentní prohibici. Protože hraní nám vždycky uteče do šedé zóny. Chci vás upozornit, že v té šedé zóně je to daleko horší. Mám teď na mysli i tu internetovou šedou zónu. Tam se nehraje o ty pětikačky. Tam se hraje o něco úplně jiného. Vzpomínám si, že když jsem jako kluk jezdil na brigády, třeba do Fruty, a nebudu říkat, která Fruta to byla, abych něco neprozradil, tak v místní hospodě byla druhá místnost, kde se hrálo plátýnko. Tam se hrálo o úplně jiné peníze, a samozřejmě nikdo ten hazard nedanil, nikdo ho nekontroloval, nikdo nereguloval.

  Takže chci upozornit, že je to na zvážení každé obce. Protože dnes ani ty kvízomaty nebyly odsouzeny, jak se ukázalo, ta druhá strana má podstatně víc peněz na právníky. Byl bych tedy velmi opatrný. A představa, že to přinese více peněz do státního rozpočtu, je podle mě velmi mylná. Chybí k tomu patřičný rozbor a myslím si, že je to v oblasti fantazie. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Ploc, připraví se pan poslanec Tomio Okamura.***

 • Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, při přípravě zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her ministr Babiš sliboval, že na sport budou v rámci vyššího výběru daní z hazardu směřovány 3 mld. korun navíc. Sportovci se na platnost nových zákonů velice těšili, protože by to mohlo konečně zlepšit podmínky v českém sportu, který je dlouhodobě podfinancován. Jenže po odložení nového zákona do roku 2017 se odkládá také navýšení podpory sportu. Je tedy žádoucí, aby navýšení výběru daní z hazardu bylo směřováno do kapitoly MŠMT a na podporu sportu. Z těchto důvodů navrhuji, aby byl tisk přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento výbor by měl tuto problematiku prodiskutovat a slyšet stanovisko a názor Ministerstva financí.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Plocovi. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, myslím, že mě nikdo z vás nemusí podezřívat, že bych jako starostka městské části Praha 2 byla tolerantní vůči hazardním a jiným hrám. Nulu prosazuji na našem území od roku 2007. V roce 2011 jsme s kolegou Farským byli iniciátory změny zákona tak, aby obce tuto pravomoc měly. Myslím si, že ta úprava tehdy byla přelomová. Dala obcím pravomoc rozhodovat si o tom, jestli chtějí, nebo nechtějí.

  Mrzí mě, že této debaty, která i v tom předvolebním klání byla poměrně silná v tom veřejném prostoru, se neúčastní, arogantně se jí neúčastní pan ministr financí Babiš. Navrhuji tedy z tohoto důvodu, abychom tento bod přerušili do doby, než zde bude přítomen pan ministr financí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je procedurální návrh, nikoliv faktická poznámka. Já o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Já vás nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Jakmile se ustálí počet přítomných, nechám o tom rozhodnout, a to v hlasování pořadové číslo 175, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 175, z přítomných 89 pro 25, proti 54. Návrh nebyl přijat.

  Pokračujeme rozpravou. Pan poslanec Tomio Okamura, připraví se místopředseda pan Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já vůbec nechápu tento návrh hnutí ANO, protože vůbec nevím, odkud se tady berou ty počty. Připadá mi, že tento návrh je normálně lobbing hazardních firem a lobbing hazardní lobby.

  Studie Národního ústavu duševního zdraví z roku 2014 jasně vyčísluje náklady spojené s hazardem až na 16 mld. Kč. Pak je tady ještě jedna studie, je to studie hazardních her v České republice, a ta vyčísluje náklady spojené s hazardem až na 30 mld. Kč. Rozdíl je dán zejména tím, co všechno se do nákladů započítává. Pak jsou tady další tvrdá data, a to, že výnosy pro veřejné rozpočty a pro rozpočty krajů a obcí ze zmíněných hazardních her se pohybují v řádu 6 až 7 mld. Kč. To znamená, rozdíl je i při té nižší studii nějakých 7 až 8 mld. Kč, na co doplácejí občané České republiky na hazard.

  A teď tady slyšíme návrh hnutí ANO, že prý díky pětiprocentní daňové sazbě, nějaké změně, se dostanou do pokladny další 2 mld. Tak k tomu mi stačí základní násobilka, abych si spočítal, že stále na to stát doplácí. Takže co to tady předvádíte za nesmysl, to vůbec nechápu. Ta čísla jsou tady zcela jasná a nadále stát na to doplácí.

  Takže já říkám úplně na rovinu, že tento návrh mi připadá, že je to jenom zástěrka někoho, kdo je prostě zlobbován hazardní lobby a není prostě schopný hazard zakázat.

  Dále bych dodal, že podle dostupných studií v České republice je přibližně 100 tis. patologických hráčů. Počet osob, který je negativně zasažen hazardem, je však mnohem vyšší. Jedná se především o rodinné příslušníky, zaměstnavatele nebo věřitele patologických hráčů. Ze studií vyplývá, že tedy celkem přímo a nepřímo je negativně zasaženo hazardem 1 až 1,5 mil. obyvatel České republiky. A tato vláda se chová tak otřesně, že chce vydělávat na neštěstí jiných? To znamená, místo toho, aby patologickou závislost, nemoc, se v podstatě snažila léčit, tak ještě na té patologické závislosti, na nemoci ostatních lidí a na lidském neštěstí vydělává a ještě se z toho snaží vyrejžovat peníze. To je skutečně otřesný případ.

  Musím samozřejmě říci, že každá norma, která omezí nějakým způsobem hazard, si zaslouží podporu a je dobrá. Na druhou strany tady přestaňme lhát, že takováto omezení problém s hazardem vyřeší. Bohužel, jako u alkoholismu platí, že v případě závislých osob neexistuje nějaké moderované drogování. Jediné řešení je absolutní abstinence. A opět, abych si pomohl někým jiným, nějakými odborníky nebo nějakými odbornými studiemi, tak se stačí zeptat například primáře bohnické psychiatrické léčebny Karla Nešpora. Ten vám řekne, zdali váš návrh zákona řeší hazard, nebo ho řeší absolutní abstinence.

  Takže znovu říkám, přestaňte tady předvádět nějaké nesmysly. Je to lež, ten váš návrh zákona. Neřeší to vůbec žádný hazard, nadále jenom parazitujete na lidském neštěstí.

  K tomu bych rád připomněl, že již tady ve Sněmovně leží téměř rok naopak náš návrh zákona, kterého jsem spoluautorem a který zavádí úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. Netýká se to samozřejmě pokeru, netýká se to sázek na sportovní zápasy. A vaše vládní koalice se chová tak neuvěřitelně nedemokraticky, že odmítá i téměř po roce tento návrh zákona dát k projednání na plénu Poslanecké sněmovny. Vy ho prostě odmítáte dát sem, aby to lidé neslyšeli, abyste se nemohli vlastně tady v hlasování demokraticky vyjádřit, zdali skutečně jste proti hazardu, nebo ne. Vy to prostě řešíte tak, tato vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, že prostě raději strčíte hlavu do písku. No, to by byla ještě lepší varianta. Prostě to na program schůze nedáte. Místo toho se tady říkají nějaké úplné nesmysly, přestože odborníci i odborné studie říkají, že je to jinak. Dokonce ani selské počty nefungují. Stát na to prostě dále doplácí.

  Samozřejmě to, zda budou lidé prohrávat po menších částkách nebo nějak jinak, to vůbec neznamená, že prohrávat nebudou a že nebude možné během pár hodin prohrát celou výplatu nebo sociální dávky. Také jsem tady slyšel argument, když jsem se tady snažil lobbovat v dobrém za to, aby se na pořad schůze téměř po roce dostal náš návrh zákona na úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob, že prý by vznikla nějaká šedá zóna, nějaké černé herny. No tak to je snad argument už úplně k smíchu. Tak proč je tedy zakázána dětská pornografie? Proč je tedy na internetu a je to zakázané? Takže to také tedy necháme jen tak, že si s tím poradí trh, nebo že vzniknou nějaké černé stránky, nebo já nevím kde co. To přece takhle není. To bychom tady mohli nechat lichvu. Ostatně, my už jsme návrh ohledně lichvy předložili. Vaše vláda, přestože to má v programovém prohlášení, tak za rok a půl nepředložila vůbec nic, ani jeden návrh ohledně lichvy, ani jeden vládní návrh ohledně exekutorů. Takže sliby chyby, prostě neděje se tady vůbec nic, nic nejste schopni předložit.

  Já samozřejmě vidím, přiznám se, že vidím určitou snahu některých navrhovatelů, že jakoby chtěli řešit hazard, ale skutečně si nejsem jistý, když tady vidím ty odborné studie a vidím, že to prostě nehraje finančně, ani to nehraje na základě toho, co tady říkají skuteční odborníci, tak si nejsem jistý, zdali se jedná skutečně o tuto snahu, resp. začínám si být jistý, že se jedná o snahu vyhovět hazardní lobby ve smyslu, abychom naoko vyhověli společenské poptávce, ale zároveň hazard nadále legitimizujeme, protože ho ve skutečnosti podporujeme. Respektive vy ho podporujete. Já jsem proti. Vládní koalice ho podporuje. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. A nyní paní kolegyně Černochová. S přednostním právem, nebo s faktickou poznámkou? S přednostním právem. (Poslankyně Černochová: Ale vejdu se i do faktické.) Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že členové vládní koalice nepodpořili můj dobře míněný návrh na přerušení tohoto bodu, tak abychom slyšeli z úst pana ministra financí Babiše odpovědi na dotazy a na věci, které tady zaznívají, já skutečně v tuto chvíli bych se chtěla na celou řadu věcí zeptat a nemám tu příležitost...

  To není o naší zlé vůli, že bychom nechtěli, aspoň já mluvím sama za sebe, přitvrdit v rámci boje s hazardem... (Ministr Babiš vchází do sálu.) Děkuji, že pan ministr na závěr tohoto jednání přišel, ale měl tady sedět celou dobu, protože těžko já mu teď budu opakovat ty dotazy, které tady celou tu třičtvrtěhodinovou rozpravu zaznívaly. Z tohoto důvodu navrhuji procedurální návrh na vrácení návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Eviduji návrh na vrácení. Nyní pan místopředseda Bartošek. A pardon, pane místopředsedo, ještě faktická poznámka pana kolegy Volného. A dobře. Tak v tom případě pan poslanec Bartošek. Potom faktická pana kolegy Volného a pan kolega předseda klubu TOP 09 s přednostním právem. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkný podvečer. Rád bych se k této problematice taky vyjádřil, protože většinu svého profesního života jsem se skutečně zabýval oblastí závislostí a jejich léčbou. A zde bych doporučil prostřednictvím vás, pane předsedající, panu předsedovi Okamurovi, aby si doplnil vzdělání a neházel tady jednoduchými frázemi, protože oblast závislostí skutečně není o tom, že ji shrnete do dvou vět a řeknete, že cílem hazardu je pouze vydělávání peněz. To je závislost jako každá jiná s plným prožitkem té závislosti.

  Prosil bych nejenom vás, ale i všechny ostatní, abychom se zde drželi věcně této záležitosti, protože je to věc, která postihuje v mnohém rodiny, je pro ně bolestná, pro mnoho lidí to znamená destrukci osobního života. Nedoporučuji příliš zjednodušovat oblast závislostí na to, že to vyřešíme raz dva tři a máme to za sebou.

  Každopádně bych se rád vrátil k tomuto návrhu. Chtěl bych, vážený pane kolego Volný, opět prostřednictvím pana předsedajícího, říci dvě věci. Mně připadá velmi zvláštní a osobně se bojím toho, že nám zde vznikne precedent toho, že budeme měnit zákony této země poslaneckou iniciativou. Je to věc, kdy daně by se měly měnit na základě vlády, vládního usnesení a vládní vůle. Protože v okamžiku, když bychom si dovolili tento krok, že každý poslanec si může navrhnout, koho, kolik a jak zdaní, tak se obávám, že to neprospěje daňovému systému, a myslím si, že otázka daní a především správy a určování výše daní je záležitost především vládní.

  A teď mi dovolte, abych řekl s určitou nadsázkou a s určitým humorem, že ten zákon snad pramení z toho nebo vychází z toho, že jste součástí hazardního lobby. Jestli sledujete vývoj v oblasti toho, co se kolem nás děje, jestli jste sledoval výnos, který vynesl Evropský soudní dvůr v souvislosti s Maďarskem, kde došlo k tomu, že Maďarsko enormně zvýšilo daně, tak to bylo rozhodnutím tohoto Evropského soudního dvora zamítnuto, že tímto způsobem to nelze dělat.

  To, co je zde jako velké riziko, to, co já sám za sebe říkám, a je to můj názor, čemu vystavujeme Českou republiku, že velcí zástupci hazardních firem nás naženou v arbitráži před Evropský soudní dvůr, protože došlo k razantnímu zvýšení daňového zatížení. To je riziko, které já zde sám za sebe spatřuji. A v konečném důsledku, protože to řekl u Maďarska, tak reálně tento bod hrozí, že prohraje i Česká republika. A potom to nebudete vy, kdo bude platit ty peníze, ale bude to Česká republika. A to je moje obava.

  A další věc, která mě mrzí profesně. Vy jste neměl ani za ambici ochránit Českou republiku, protože Evropská komise, Evropská unie vůči nám vede infringement. Kdyby tam byla aspoň snaha narovnat tyto podmínky, aby od 1. 1. 2016 Česká republika byla vyvázána z těchto problémů. Ale tady se pouze a jedině řeší oblast závislostí jako otázka zdanění a peněz, aby se posílil rozpočet, čemuž já rozumím. Ale skutečně závislost není otázka zdanění hazardu, ale je to otázka zcela konkrétních a jasných kroků, které budou eliminovat sociální patologii v oblasti patologického hráčství. To je první věc.

  A druhá věc. Kdybyste měl aspoň ambici ochránit Českou republiku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Janu Bartoškovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný a potom řádně přihlášený pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji. Já jenom opravdu ve stručnosti chtěl jsem k paní kolegyni Černochové. Já jsem samozřejmě připraven na ty dotazy odpovědět v rámci potom řádného přihlášení nebo závěrečného slova. Tak využiji teď té faktické poznámky.

  Já se panu kolegovi Bartoškovi zásadně nedivím, rozumím tomu, není to úplně obvyklé. Ale on ví, jak vznikl ten můj poslanecký návrh. Víme oba, že to není všeřešící problém, ale že následuje velký zákon, který by to měl dořešit.

  Nemyslím si také, že to je nějaké zásadní a rozhodující a brutální zvýšení daní, jako bylo v Maďarsku. Je to opravdu - nechci říci symbolické, nicméně není to tak zásadní. Proto si také nemyslím, a zároveň vaším prostřednictvím odpovím panu kolegovi Adamcovi, že by toto zvýšení mělo nahnat hazard do šedé zóny. Myslím si, že to je také nesmysl, on částečně v šedé zóně je i s 20 % daní. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan kolega Velebný s faktickou poznámkou a pan poslanec Kučera také s faktickou poznámkou. Potom, jak jsem říkal, s přednostním právem Miroslav Kalousek, pokud nebudou další faktické poznámky, a pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Pane předsedající, dámy a pánové, v programovém prohlášení si vláda předsevzala, že zvýší daně z hazardu a že zamezí daňovým únikům z provozu nelegálních loterií a her na internetu, včetně zákazu hracích automatů nebo omezení počtu automatů. Zatímco vyšší zdanění hazardu bude předloženým návrhem dosaženo, druhou, možná důležitější část Ministerstvo financí zatím odkládá na rok 2017. Proto nechápu logiku, podle které se odložením přijetí zákona o hazardních hrách prodlužují daňové prázdniny pro nelegální provozovatele. Je to vzkaz, který říká: vy, co daně platíte, plaťte více a vy, co dnes nic neplatíte, tak neplaťte nic. Přijetím této novely zřejmě dojde k posílení nelegálních provozovatelů a taky ke zhoršení konkurenčního postavení provozovatelů povolených loterií. Dámy a pánové, myslím, že by se měl splnit úkol, který Ministerstvo financí dostalo, a to je připravit novelu loterijního zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Velebnému i za dodržení času. Faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych jenom krátce zareagoval na slova svého předřečníka pana poslance Volného, který nám tady říkal, že v té novele potom bude řešeno, kde ti hráči budou hrát, kde ty herny budou a kde nebudou. Já jsem to tam tedy za prvé nenašel a za druhé to už dnes je přece možné. Dneska už může obec obecně závaznou vyhláškou tohle upravit. Může říct, zda herna bude, či nebude a kde bude. Já bych skutečně byl velice rád, abychom tohle ponechali na obcích, aby o tom rozhodovaly samy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Marty Semelové a kolegy Volného. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych chtěla zareagovat na poslední vystoupení. My jsme tady v Praze také přivítali to, že můžeme rozhodovat o tom, jestli bude nulová tolerance, nebo ne. Já fandím všem starostům, kteří k nulové toleranci přistoupili, nicméně pravda je, že různé obce nebo u nás městské části reagují různě na tuto záležitost. Jsou starostové, kteří přistoupili k nulové toleranci, jak už jsem řekla, jsou jiní, kteří naopak zvýšili počet automatů, počet heren, a to z toho důvodu, že byla v minulosti přijata v Praze taková vyhláška, kdy se rozdělují peníze podle toho, která městská část má víc automatů, víc heren, delší provoz, tak dostane víc peněz. To je naprosto demotivující pro starosty, kteří chtějí omezit hazard, případně kteří chtějí nulovou toleranci.

  Já jsem chtěla v té souvislosti říci, že samozřejmě ten návrh zákona, který nyní projednáváme, neřeší systematicky, koncepčně celou tuto problematiku, a chtěla bych v té souvislosti vyzvat vládu, aby urychleně předložila novelu, kterou slíbila, ovšem ne v té okleštěné podobě, kdy jsme svědky i v rámci různých debat, besed, co všechno z toho najednou vypadlo, protože pokud chceme skutečně ten problém řešit, tak nesmí vláda podléhat i různým lobbistickým tlakům hazardního průmyslu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Volného.

 • Poslanec Jan Volný: Já opravdu budu reagovat jenom na své předřečníky. Jednak bych chtěl vysvětlit, že samozřejmě obce svoji pravomoc mají a budou mít. Já jsem byl jeden z prvních starostů před osmi lety, kdy jsem vyhnal hrací automaty z obce. Pak Ministerstvo financí povolilo loterijní terminály a byl jsem zase nahraný. Byl jsem i u paní Jílkové a právě i s panem Nešporem jsme o tom diskutovali s Ministerstvem financí.

  A k té poznámce o tom dalším velkém zákoně. Ona to není novela, to je úplně nový zákon a já jsem ve stručnosti ve své úvodní řeči řekl, jaké bude mít kontury, že bude bojovat s internetovým hazardem, že bude mít karty pro hráče, kde bude registrace hráčů, které se budou moci pozastavovat, budou se moci vypínat, pokud budou mít problematické finanční zázemí. To znamená, tento nový zákon obsahuje naprosto vše. Pan náměstek Závodský byl na rozpočtovém výboru, byl na podvýboru o loteriích, tuším, že byl i u kolegů z lidové strany jim přednášet o tomto zákoně. Je to velice moderní a nový zákon. Není to vina vlády, není to vina Ministerstva financí, že prostě ten horizont nemůže být splněn k 31. 12. 2015. Je to opravdu složitý notifikační proces, kdy každý provozovatel v České republice to může napadnout přes nějaký stát v Evropě a může to opět o půl roku prodloužit. Proto není nikde možné dohlédnout, kdy tento velký zákon právě díky té notifikaci bude schválen. Proto tato novela. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Farského, potom ještě nikoli elektronická, ale z místa pana poslance Adamce. Pak už třeba přijde na řadu s přednostním právem pan kolega Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já bych chtěl jenom připomenout pár čísel. Tato vláda už je u moci rok a půl. Kdyby skutečně chtěla nejen vybírat více daní z hazardu, což je samo o sobě diskutabilní, ale pomoci eliminovat patologické jevy, tak bych očekával, že zákon už předložila, a tento už mohl probíhat kolem jeho notifikace. To, že dodnes není předložen, samozřejmě vede k tomu, že se jenom odkládá jeho budoucí schválení. A to je na tom to zvláštní.

  A ještě jen taková poznámka k těm číslům. Od účinnosti zákona 300/2011, což byla ta novela, která umožnila obcím, aby omezovaly videoloterijní terminály ve svých obcích, tak do konce minulé vlády nebo předminulé Nečasovy vlády bylo zrušeno 10 500 videoloterijních terminálů. Za dobu Sobotkovy vlády, a je to přibližně stejně dlouhé období, bylo zrušeno 4 500 videoloterijních terminálů. To je jenom to, jak verbálně tady probíhá obrovský boj s hazardem, ale reálně, tak jako v mnoha dalších oblastech, ať už je to zákon o veřejných zakázkách, nebo správa rozpočtu, je situace zcela opačná.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, budu stručný. Nulová tolerance znamená nulové příjmy. To je potřeba si uvědomit, tak to prostě je.

  Ale já jsem chtěl říct jednu věc. My tady mluvíme o těch patologických hráčích, ale já bych chtěl vidět statistiku patologických hráčů. Já to říkám proto, protože si spíš myslím, že větší problém jsou ti hráči, kteří tam prohrávají sociální dávky, protože se nudí a nemají do čeho píchnout, jak se říká lidově.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě tam bude faktická poznámka pana poslance Brázdila. Abych uklidnil situaci, abychom se zbavili faktických poznámek, přečtu jednu omluvu. Z jednání dnešního dne se omlouvá od 18.30 z důvodu nemoci do 23.45 Kristýna Zelienková.

  Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolik stojí lidský život? Lidský život se skládá: trochu bílkovin, stopové prvky, nějaké kalcium apod. Takhle asi není lidský život ohodnocen. Dvacet tři let na letecké záchrance zachraňuji lidské životy. Mě strašně mrzí, když je mezi nimi člověk, který si bere život, protože ty prachy tam naházel. A nabalí na sebe celou rodinu, pozůstalí atd. Já bych se nechtěl na tento problém dívat z pozice daní, peněz, ale z lidského faktoru. Cokoli povede k tomu, že tu bude méně lidí závislých na hazardu, tak budu strašně rád a zvednu pro to ruku. Ne, nelze vyřešit závislost, ani na alkoholu, ani na automatech. Ale my můžeme udělat všechno tak, aby těch lidí, nešťastných, mrtvých, bylo co nejméně. A mně osobně teď je úplně putna, jestli to přinese státu víc nebo míň. Zvedám ruku pro to, co pomůže těmto lidem, aby mezi námi zůstali a užívali si jiných radostí. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Brázdilovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. Prosím, pane poslanče, máte prostor k faktické poznámce.

 • Poslanec Leo Luzar: Dámy a pánové, co mi na tomto návrhu zákona vadí, je jedna věc. Dle mého názoru jde proti duchu toho, co trápí tuto společnost. Tato společnost postupně hrací automaty vnímala a nějak fungovaly. Co se stalo a i historicky je, že začaly vznikat herny. To už není o hracích automatech. To jsou herny, to jsou unimobuňky, ve kterých někdo naskládá deset hracích automatů, jedou nonstop a rýžují na těch lidech a ty peníze z nich tahají. Tady nejde o to, že v hospodě někdo má dva tři automaty a tím si přivydělává ke svým běžným tržbám. Tento zákon právě naopak říká: My ty hospody nechceme, my tam hrací automaty nechceme, my chceme specializované herny, které budou nějak... To já považuji za základní ideovou chybu tady této novely jako takové, nebo tohoto zákona. Že jde proti myšlence, jak regulovat hrací automaty. Prostě my z těch hracích automatů musíme udělat druhotný byznys, ne ten prvotní, protože potom všude bude plošný zákaz. To máme vyzkoušené i v obci, kdy jsme se snažili regulovat hrací automaty podle ulic, ale stojíme proti obrovskému byznysu, za kterým stojí pět šest velkých konglomerátů, které automaty vlastní a rozprodávají je a fungují jako ta síť. A když jsme chtěli omezit toto plošné rozložení pouze na některé ulice, ozvali se ti, kterých se to dotklo, a řekli: Ne, vy jste zainteresováni na tom, my půjdeme proti vám, my to poženeme k soudu, že jste nás podnikatelsky poškodili, a zkuste dokázat, že nejste nijak zainteresováni na tom, že jen někde povolujete a někde nepovolujete. Problém v rámci zastupitelstva byl tak velký, že nakonec jsme se přiklonili k plošnému zákazu hracích automatů na celém území obce. A jiné řešení tady v tomto není. Tento zákon, který tady přichází, řeší jen jednu malou část tohoto problému, a to, že z hospod to dávat pryč a vrací někde herny.

  Tady zaznělo dokonce, že to autobusem někde převeze apod. Já si myslím -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynul vám čas k faktické poznámce.

 • Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Vrací celou situaci možná o 20 let dozadu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana kolegy Volného, potom kolegy Bartoška a pak možná už přihlášky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane místopředsedo. Já nemůžu nereagovat na pana kolegu. Já si jeho názoru jistě vážím, nicméně musím podtrhnout, a konzultoval jsem to právě už před lety s panem Nešporem, právě největší škodlivost je to v těch hospodách. Když si někdo chce jít zahrát hazard, tak půjde do sklepa, když se to přežene s různými sankcemi, a dostaneme to do šedé zóny, nebo si prostě dojede kamkoli. Nejhorší je, když si jde někdo na pivo, tam mu to celý den bliká, nebo mladí na diskotéku, a oni tam potom bezděčně začnou házet peníze. Prostě kdo si chce zahrát hazard a musí si sednout do autobusu, který jsem tu možná ne úplně vhodně uvedl, a popojet pět stanic, aby si šel zahrát ten hazard, tak on na to stejně půjde. Nejhorší je to tam, kde jdou na pivu, kde se jdou pobavit, kde jdou načepovat benzin, a tam prohrávají peníze. To je závěr pana Nešpora. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní faktická poznámka místopředsedy Bartoška a potom faktická poznámka pana poslance Farského. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ten návrh, abych se k tomu ještě vrátil, neustále diskutujeme. Herní průmysl, tak jak ho známe. Klasické bedny na benzinkách atd. Ale to přerozdělení peněz směrem k obcím je také špatně, protože herní průmysl se vyvíjí tím způsobem, že v současné době je 20 % na on-linech a v horizontu pěti let se to přesuna zhruba v 50 % na on-line sázky. To znamená počítat s tím, že budeme mít peníze do městských rozpočtů na základě povolení výherních hracích přístrojů, je špatně, protože do budoucna se to bude hrát on-line na tabletech, na telefonech a tam dojde k výpadku peněz obcím. To je taky potřeba si asi říci. Díky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak ještě jedna faktická poznámka pana poslance Farského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych jen navázal na slova pana předkladatele, která tu uvedl. On skvěle odůvodnil, proč je potřeba přijmout vládní návrh zákona o loteriích. Ale to jeho odůvodnění vůbec nepasovalo k návrhu zákona, který tu dnes máme schvalovat, a to je ten důvod, proč navrhuji jeho zamítnutí. Protože se tu vypouští mlha, že tato vláda, Poslanecká sněmovna vyřeší loterie. A já se obávám, že to skončí tímto návrhem zákona, protože daně budou vybrány, a jaký bude další zájem na tom, aby byl potlačen hazard a bylo pomoženo hazardním hráčům, kteří už to mají jako závislost? Z toho důvodu navrhuji zamítnutí, protože očekávám, že vláda přistoupí k tomu, co slíbila, a předloží skutečný návrh zákona, který bude reagovat i na to, co zde přednesl jak pan předkladatel, tak pan místopředseda. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, tentokrát poslance Matěje Fichtnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl všechny bojovníky proti hazardu upozornit, že zde máme dvě novely zákona o loteriích. Jedna je od pana poslance Volného, která řeší zdanění, tomu já samozřejmě fandím, pak je tady druhá novela, resp. v pořadí první, která řeší technické záležitosti, která řeší omezení videoloterijních terminálů. Pojďme schválit obě, a máme to za sebou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zejména za dodržení času k faktické poznámce. Můžeme se dostat k přihláškám v normální rozpravě. S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pokud nikdo další, tak to bude pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych velmi doporučoval, aby nezapadly ty otázky a argumenty, které položil v diskusi pan místopředseda Bartošek. Já jsem vždycky nervózní, když poslanecká iniciativa mění jakékoli daně. Opozici nic jiného nezbývá. Když to dělají vládní poslanci, tak za tím vždycky vidím snahu obejít RIA, obejít odpovědnost za vyčíslení skutečných dopadů na veřejné rozpočty a celou řadu dalších věcí, které vládní návrh zákona musí mít, včetně řádného připomínkového řízení.

  Tady prostě ta zásadní otázka, proč tato velmi jednoduchá novela, čistě parametrická, je předkládána poslaneckou iniciativou vládního poslance, proč není předkládána vládou, je celkem zřejmá. Prostě proto, že Ministerstvo financí zřejmě se chce vyhýbat příslušné kvantifikaci a odpovědnosti za kvantifikaci dopadů této novely. Tady je zcela namístě se zeptat, co vlastně tedy Ministerstvo financí dělá. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v rozpravě pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Vážený pane předsedající, děkuji. Už jsem uvažoval, že to vzdám.

  Říká se takový vtip o Chucku Norrisovi, že je jediný, který dokázal postavit svůj rodný dům. Podobný vtip se mi zdá - napřed nechat rozmach hazardu, a pak postavit politickou kariéru na jeho likvidaci.

  Pro mě je ta otázka s návrhem, který projednáváme, spjata s tím, co chceme dosáhnout, protože to mi není jasné. Musím říct velmi upřímně, já nevím, co se tím chce dosáhnout. Koncept koncentrovat a zdanit evidentně neodpovídá sociální distribuci hazardu. Tak jak je nerovně rozprostřen směrem k nízkopříjmovým, vyloučeným vrstvám, závislým na dávkách, v jistém smyslu lze hovořit o hazardu jako o sekundárním zdanění chudých. Za toho předpokladu je to morální tvrzení, že hazard podporuje sport, opravdu velice morální, protože my napřed vydáme ty peníze do sociálních dávek, dáme je těm lidem do ruky, oni jsou nadreprezentováni mezi těmi, kteří hrají, takže je přes ty automaty proženou do kapes majitelů hazardních struktur, a ti pak velkoryse podpoří sport. Totéž je morální síla argumentu samospráv, které říkají, nám to pomáhá ve financování sportu. Samozřejmě je ale otázka, kdo drží náklady, které jsou spjaté s tím, jaké dopady má hraní na ty lidi a na rodiny.

  To znamená, já považuji argument morální o tom, že když to zdaníme, vlastně pomáháme obcím a sportu, za dost nemorální.

  A poslední. Myslím si - protože pokud jsou moje informace správné, práce na základní legislativě regulující hazard už hodně pokročila, nevím, jak je to daleko - ale myslím si, že ta úvaha, zda tento koncept vrátit, anebo ho nechat projít prvním čtením a zaparkovat a tlačit na příchod toho hlavního zákona, není lepší strategie. Takže to bych jenom kolegům dal k úvaze, jestli bychom to nemohli udělat.

  Ale moje hlavní otázka je: K čemu to slouží?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Mám dvě faktické poznámky, a to Martu Semelovou a Michala Kučeru, a potom dvě řádné přihlášky do rozpravy - pana kolegu Volného jako navrhovatele a pana Ludvíka Hovorku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane předsedající, chtěla jsem vaším prostřednictvím reagovat na pana poslance Kalouska. Když nám tady vyčítal, co všechno udělal pro omezování hazardu, chtěla jsem mu připomenout, že v roce 2011, kdy byl ministrem financí, tehdejší ombudsman Pavel Varvařovský upozornil na to, že Ministerstvo financí nerespektovalo při povolování hazardu vyhlášky měst a obcí týkajících se povolených, resp. zakázaných míst. Povolovalo i nezákonné přístroje, nekontrolovalo, že jsou blízko budov škol, nemocnic a tak dále. 27. 10. jsem ho interpelovala, aby sdělil důvody těchto povolení, které byly v rozporu se zákonem vydány. Bylo mi řečeno, že se s tím musí pan ministr nejdříve seznámit. Měsíc nato jsem ho interpelovala znova, upozorňovala jsem, že brzy proběhne lhůta, která je potřebná, aby se zahájilo správní jednání, jinak bude pokračovat provoz heren, které měly být dávno zakázány. Bohužel správní řízení se táhlo tak dlouho, že provoz heren pokračoval. (Potlesk několika poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegyni Semelové za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Michal Kučera také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Jenom krátká reakce na mého předřečníka pana poslance Gabala nad jeho morálním pozastavením, které peníze obce mohou investovat do sportu a které ne. Ty z hazardu ne. Mohou investovat peníze z kouření? Z alkoholu? Z tučných jídel? To jsou všechno špinavé peníze. Obce pracují s daněmi, na které mají nárok, a ty se snaží rozumně využít. Proto je investují třeba do sportu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Nyní tedy pan poslanec Jan Volný, stále v rozpravě. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně, jelikož věřím, že tento můj návrh necháte projít do druhého čtení a vytvoříme prostor o tom dále diskutovat, proto vás prosím o zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 50 dní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní má slovo pan poslanec Ludvík Hovorka, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, to, co je klíčové v oblasti hazardu, je, že hazard má v České republice dlouhodobě nejnižší úroveň zdanění v rámci Evropské unie. Domnívám se, že je to jedna z úplně nejnižších úrovní hazardu.

  A ta druhá věc. Když se u nás začaly povolovat výherní hrací přístroje a nastupovaly tady firmy provozující hazard po roce 1990, vytvořil se velmi špatný zákon, který umožnil v podstatě část výtěžku těchto firem, nebo jim přikázal, těmto firmám, poukazovat na veřejně prospěšné účely. Ve svém důsledku to znamenalo, že v podstatě firmy provozující hazardní hry si za toto začaly kupovat veřejné mínění. Samozřejmě přes různé bohulibé účely, kdy část výtěžku, ale velmi malou část výtěžku, převáděly na různé dotace pro folklorní sdružení, pro sportovní organizace, případně pro církve a podobně. Myslím si, že je to součást kupování si veřejného mínění a že to je špatně. Že pokud má být úroveň zdanění, má to být standardní zdanění jako jinde v ekonomice a ty peníze potom mají být distribuovány prostřednictvím státního rozpočtu. Jinak je to vždycky o tom, že starosta bude říkat: Podívejte se, zastupitelé, tady máme 300 tisíc do rozpočtu z hazardních her, které tam prohráli naši občané, možná méně přizpůsobiví, nebo více přizpůsobiví, ale v podstatě utratili tam všechny peníze. Ale my jsme od těch firem získali 300 tisíc, které vložíme třeba do sportu, třeba do mládežnického. Ale myslím si, že ten princip je špatně. Skutečně by to mělo být přes státní rozpočet.

  Hodně mě tedy nadzvedl dopis předsedy Českého olympijského výboru, který nám poslal tuto studii slovutné skupiny KPMG - Posouzení čerpání a využití zdrojů pro sport z loterií v roce 2014. Nemám nic proti tomu, aby se podporoval sport, ale mělo by to jít standardně a mělo by to jít přes státní rozpočet. Jinak si myslím, že to je zdůvodňování, proč tu máme mít hazard, který má mít jenom určitou míru zdanění. A v podstatě se nám nepodaří nikdy nastavit podmínky, které by, řekněme, byly na úrovni jiných evropských zemí srovnatelné, a Česká republika by nebyla eldorádem v rámci Evropské unie. A to i přesto, že se třeba počet výherních hracích automatů snížil, protože část hazardu se přenesla právě do provozování videoterminálů a v podstatě ten problém nezmizel.

  Vím, že nelze úplně zakázat veškeré hazardní hry. Možná má smysl, aby zůstaly nějaké herny, kde lidé mají možnost hrát. Ale to, že jsou vlastně rozprostřené hrací automaty po restauracích, to si myslím, že je špatně. V podstatě to znamená, že lidé, kteří neumějí hospodařit s penězi, často prohrají celé své výplaty.

  Takže pokud se máme bavit skutečně o nějakém zásadním omezení hazardu, musí to být zdanění, které je běžné v jiných evropských zemích. Nemůže to být stejně jako dosud, nemůže to být tak, že příjmy budou přímo výtěžkem a příjmem konkrétních obcí. Myslím si, že je namístě daleko přísnější posuzování hazardu.

  Já jsem se této otázce věnoval více v roce 2008, 2009. V té době peníze, které se prosázely v hazardu v České republice, byly kolem 200, 220 mld. korun. Z této částky pouze asi necelé 4 mld. se dostaly do státního rozpočtu a do rozpočtů obcí a měst jako správní poplatky a pouze asi 4 nebo 4,5 mld. byly poukázány na veřejně prospěšné účely, tedy na to, co jsem říkal, že se za to kupovalo veřejné mínění.

  Čili to je můj příspěvek k této věci a já se přimlouvám za komplexní řešení záležitostí hazardu tak, jak vláda slíbila ve svém programovém prohlášení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Mám dvě faktické poznámky: paní poslankyně Černochová a pan poslanec Michal Kučera. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych vaším prostřednictvím chtěla zareagovat na to, co tady bylo řečeno paní poslankyní Semelovou. Myslím, že jsme ve shodě v tom, že obě z nás jsme se velmi snažily v Praze eliminovat hazardní podniky. Já, jak jsem říkala, od roku 2007 mám nulovou toleranci ať už vůči výherním hracím přístrojům, nebo i videoloterijním terminálům. Ale mrzí mě, že tady paní kolegyně Semelová neřekla a nezmínila jednu podstatnou věc, když útočila na pana poslance Kalouska. Že vlastně tady velký zmatek do toho vnesl právě Ústavní soud, který - Praha 2 doplatila na nález Ústavního soudu, protože kdyby ten nález Ústavního soudu nebyl, tak já už rok a půl nemám jeden jediný -mat na Praze 2. Ale díky tomu, že ten nález Ústavního soudu byl, tak teď musí pan ministr Babiš a jeho kolegové zahajovat s těmi zbytkovými, kteří neuvolnili ty prostory sami, správní řízení. Samozřejmě že využívají všech opravných prostředků, které jim správní řád umožňuje. A já se samozřejmě s touto situací nechci spokojit, takže si každý měsíc píšu s panem ministrem Babišem nebo s jeho náměstkem panem Závodským.

  Musím říct, že skutečně ne každá změna je vždycky k lepšímu. Já sama za sebe a ze své zkušenosti můžu říct, že tady bylo obrovskou chybou, že se pan ministr Babiš zbavil pana Řeholy, který měl na starosti loterie a jiné podobné hry. Protože kdykoli byl nějaký problém a obrátila jsem se na tohohle člověka, tak maximálně vycházel vstříc.

  A ta čísla, která tady byla zmiňována kolegou Farským, jsou pravdivá. Skutečně nejvíc hazardních podniků se rušilo v období, kdy v této zemi vládla vláda TOP 09, ODS a Věci veřejné. (Předsedající upozorňuje na uplynutí času k faktické poznámce.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo a doufám, že k tomuto tématu dnes už naposledy, ale opravdu mě to nutí zareagovat na mého předřečníka pana poslance Hovorku, který tady opět řekl kouzelnou myšlenku, že obce hospodaří s těmi špinavými penězi, které dávají do sportu, do kultury a do podpory sociální oblasti. A že ty peníze by měly jít přes rozpočet. Tak já chci říct, že ty špinavé peníze z hazardu, když se objeví v rozpočtu, tak už najednou špinavé nejsou. Už se vyperou, asi, a stát je moudře rozdělí. Tak takhle tomu já rozumím. Stejně tak ten přístup je, jak jsem říkal tady minule - cigarety, alkohol, tučná jídla, ty by nám asi taky měly vadit. Těch daní bychom se taky měli zbavit.

  Důvod této novely, chtěl bych to jenom shrnout, je jediný. Není to zákaz hazardu, není to omezení hazardu, je to více peněz pro ministra Babiše do rozpočtu, o nic jiného tady nejde, nic jiného tady neschvalujeme. Chtěl bych to říct zejména některým předřečníkům, kteří tady mluvili ohledně regulace hazardu. Tady hazard neregulujeme, my z něho chceme pouze více peněz do státního rozpočtu pro ministra Babiše.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a mám ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Chci krátce reagovat na kolegu předřečníka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já jsem skutečně neřekl špinavé peníze. Já jsem jenom řekl, že nesouhlasím s tím systémem kupování veřejného mínění prostřednictvím peněz, které jsou distribuovány přes místní rozpočty, přes rozpočty obcí a měst. A na tom si trvám a trvám si i na tom, že takovéto dopisy, které dostáváme jako poslanci, s takovýmito zprávami o použití peněz z hazardu do českého sportu, že s tím prostě nesouhlasím. Že ten systém má být transparentní. A to je všechno, co jsem tady chtěl říct. Ale neřekl jsem nic o špinavých penězích. Řekl jsem, že je třeba hazard regulovat a že v ČR je nejnižší úroveň zdanění v rámci EU. Možná se to malinko posunulo, ale v roce 2009 to takto bylo. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám další dvě faktické poznámky - nejdříve pan poslanec Michal Kučera. I když říkal, že už byla poslední, tak přesto není. A potom kolega Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Já už jenom krátce, protože kolega Hovorka mě k tomu opět vymotivoval. To znamená, vy jinými slovy, pane poslanče Hovorko prostřednictvím pana předsedajícího, říkáte, že obecní samosprávy jsou nesvéprávné, že si neumí rozhodnout, že ty tisíce starostů rozhodují špatně pod vlivem zřejmě nějakých zlobbovaných tlaků, či případně že jsou koupeni. Takhle tomu já rozumím - že se ti starostové nechali koupit, že se zastupitelstva nechala koupit. Takhle to říkáte!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní kolega Benešík a potom pan poslanec Hovorka ještě jednou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já jenom krátká replika ohledně srovnání závislosti cigaret, alkoholu, tučných jídel a hazardu. Každá závislost je velký problém. To je pravda. Ale myslím si, že hazard jako jeden z mála, možná jako jediný, má potenciál zničit opravdu celé rodiny úplně ničivou silou. Dá se propít barák, dá se propít auto, dá se zničit rodina kvůli alkoholu, ale pokud někdo během několika dnů nebo týdnů prohraje statisíce nebo miliony, tak to prostě nepropije ani neprokouří ani neprojí na tučném jídle. Já si myslím, že hazard je skutečně mezi závislostmi v tomto ohledu ta nejhorší možná závislost. Čili to srovnání tak trochu pokulhává. A když se podíváte na to, jak je zdaněn tabák nebo alkohol, tak dlouhodobě to jsou desítky procent a nemám ten dojem, že hazard takhle byl a pořád ještě je zdaněn.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky a potom pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Opět zdůrazňuji, že jsem neříkal nic o korupci starostů, místostarostů v souvislosti s hazardem, ale řekl jsem, že princip, který se tady nastavil v roce 1990 při přijetí zákona o provozování loterií a jiných podobných her, znamenal, že v podstatě si provozovatelé hazardu začali kupovat veřejné mínění a že to je špatně. A stejně tak je špatně, že ty peníze jsou distribuovány přímo do rozpočtu obcí a měst, protože to samozřejmě umožňuje ovlivňování zastupitelů i ze strany provozovatelů, aby prostě zohlednili to, že se umožnilo to či ono si v té obci vybudovat, to či ono podpořit. Vzpomínám si, byl jsem tady ve Sněmovně 2006 až 2010. Tehdy bylo několik novel zákona o provozování loterií a jiných podobných her a vzpomínám si, vždycky když se chtěla měnit pravidla, vždycky se objevily dopisy od sportovních organizací, od folklórních organizací, které nám psaly, abychom nechali zákon o provozování loterií a jiných podobných her na té úrovni, jak je, protože to vyhovuje. Všem to vyhovuje.

  Takže to jsem chtěl říct. Že princip byl špatný a je třeba ho změnit. A na tom si trvám. Takže pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, poslouchejte, co jsem zde říkal, a na to případně reagujte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já souhlasím s první částí výtky pana poslance Hovorky, že bylo špatně celá dlouhá léta, když provozovatelé si mohli kupovat veřejné mínění takzvanými odvody na dobročinné účely. Nemyslím si, že je špatně, když inkasují přímo obce a města. Nemohu souhlasit s rovnicí úplatná zastupitelstva - neúplatný stát, a navíc je zřejmé, že tu velkou zátěž nesou města na svém území, kde se herny provozují.

  Snadno v roce 2009 mohlo být nejnižší daňové zatížení hazardu v rámci EU, protože v roce 2009 jsme vůbec hazard zdaněn neměli. A možná nebude nezajímavé pro nepamětníky slyšet, že kdyby nezkrachovala Sazka, tak se obávám, že by se to nepovedlo nikdy. Ta miliarda, kterou Sazka odváděla na dobročinné účely ČSTV, byla taková částka, že kdykoliv se někdo o něco takového pokusil, a já se o to pokusil v roce 2008, tak jsem narazil na většinu v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem včetně vládních, včetně vlastních poslanců, kteří mi to neschválili a rozmluvili. Teprve s krachem Sazky, když Sazka neměla co odvádět ČSTV, tak se kupodivu paradoxně otevřel prostor k tomu, aby se v roce 2011 mohl poprvé hazard zdanit. Tak to prostě bylo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem si v roce 2008 vyžádal od Ministerstva financí podklady, jakým způsobem jsou zdaňováni provozovatelé loterií a jiných podobných her, tak jsem dostal tabulku, kde byly částky prosázené jednotlivými hráči, potom tam byly částky, které se odváděly nebo odvedly na veřejně prospěšné účely, a byly tam částky, které se platily za správní poplatky. V jednom případě částka byla kolem, říkám, 3,8 mld. u správních poplatků, v druhém případě odvody na veřejně prospěšné účely asi 4,5 mld. To tehdy Ministerstvo financí oficiálně uvádělo jako zdanění. Dobře, nebyla to klasická daň, protože v roce 1990 se řeklo: nebudou platit daně provozovatelé, ale budou odvádět na veřejně prospěšné účely. Takže to dávám na vysvětlenou. A také chci vzpomenout, že tady byl jeden okamžik, který nastal, když se povolilo provozování internetového sázení. Přestože tady s tím obecně souhlas nebyl, ale prostě byla potřeba povolit internetové sázení, tak tehdy pan ministr podepsal internetové sázení, takže se umožnilo hrát v daleko větší míře než dříve. Takže jenom proto, že někdo tady říká: za mě se zavedlo zdanění, nebo tehdy se zavedlo zdanění, protože padla Sazka - také se zavedlo internetové sázení, přestože s tím nebyl souhlas a nebyla vůle tohle u nás povolit. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? (Ano.) Prosím, pane navrhovateli.

 • Poslanec Jan Volný: Já jenom velice ve zkratce. Já samozřejmě s panem Bartoškem souhlasím, že není úplně šťastný poslanecký návrh. Pana Hovorky si velice vážím a věřím tomu, že je tento problém potřeba řešit komplexně, a to bude řešit ta nová novela. Já bych vás přesto chtěl poprosit, abyste pustili tuto novelu do druhého čtení a vytvořili prostor, abychom kvantifikovali dopady a mohli dále o tomto návrhu diskutovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje? Má zájem. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Já si dovolím jenom konstatovat, že zde padlo několik návrhů od kolegů na zamítnutí v prvním čtení a padl zde návrh na zkrácení lhůty na 50 dnů, takže by to mělo projít hlasováním. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Máme tady návrh na zamítnutí, máme tady návrh na vrácení, návrh na zkrácení lhůty na 50 dnů a jeden návrh na přikázání výboru. To jsou věci, které budeme postupně hlasovat, ale samozřejmě podle pořadí dle zákona o jednacím řádu. Nejdřív vás odhlásím všechny, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  První rozhodnutí - na vrácení předloženého návrhu zákona navrhovateli k dopracování - rozhodneme v hlasování číslo 176, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 151 poslance pro 54, proti 84. Návrh nebyl přijat. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se být stručný, věřím, že to oceníte v tuto hodinu.

  Předkládaný návrh změn procesních předpisů v oblasti civilního práva přináší tři novinky. Tou první je zjednodušení nebo zlevnění zápisu společnosti s ručením omezeným, pokud je to společnost, řekl bych, v nejjednodušší možné formě, tzn. která obsahuje jenom zákonem požadované instituty, kdy takový zápis je osvobozen od soudního poplatku, a zároveň je snížen poplatek za notářský zápis, takže celá ta věc se odehraje za 100 eur. Je to něco, co by mělo podpořit podnikatelskou iniciativu, a je to zároveň něco, to chci zdůraznit, co vyžaduje Evropská komise jako tzv. předběžnou podmínku, jež je podmínkou pro to, abychom mohli čerpat evropské dotace v dalším programovacím období. Zejména z tohoto důvodu jde o mimořádně závažný návrh.

  Druhá změna se týká evropských dědických osvědčení. To je v zásadě technický institut, nebo je to transpozice nařízení Evropského parlamentu a Rady, které zavádí celoevropský systém dědických osvědčení, který umožňuje lépe projednávat dědictví s přeshraničním prvkem.

  A konečně třetí změna se týká zase provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady, tentokrát v oblasti ochranných opatření, a jde o to, aby ochranná opatření zavedená v jednom členském státě mohla být přeložena do situace v jiném členském státě, tzn. upravena soudem tak, aby odpovídala tomu, co je v jiném členském státě, je-li to třeba.

  Toto jsou tři prvky, které obsahuje předkládaný poměrně jednoduchý návrh. Zdůrazňuji zejména to první, tzn. tu společnost s ručením omezeným, její zápis za 100 eur. Zdůrazňuji znovu, je to něco, co vyžaduje Evropská komise, podmiňuje tím naše čerpání evropských dotací, a proto prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. A nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Radka Vondráčka, aby nám představil tento návrh. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nerad bych se opakoval po panu ministrovi, všechno podstatné tady zaznělo. Já jsem na setkání s notáři slyšel označení, že se jedná o stoeurovou novelu, tak třeba se vám to bude takhle lépe pamatovat, že projednáváme stoeurovou novelu. Skutečně se opakovat nechci, ale opakování je matka moudrosti. Jedná se o vysoce prioritní věc, neboť je to předběžná podmínka a je tím podmíněno čerpání v následujícím období 2014 až 2020.

  U dědických osvědčení, to tady možná nezaznělo, to také spěchá, protože se dědické osvědčení už má aplikovat na všechny zemřelé po 17. srpnu 2015, takže aby to ti zemřelí a účastníci řízení stihli, tak i v tomto bodě musíme spěchat. To je tak zhruba všechno, ostatní bylo řečeno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání k projednání výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

  Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru?

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 181, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný, návrh byl přijat.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání jako garančnímu výboru výboru ústavněprávnímu, a vzhledem k tomu, že nezazněl v obecné rozpravě návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji, končím první čtení tohoto návrhu zákona.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  I tento návrh z pověření vlády přednese pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře. ***

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento návrh směřuje primárně k tomu, aby v souvislosti s přípravou tzv. elektronických náramků bylo umožněno používat tyto elektronické náramky v některých případech, kde by mohly nahradit vazbu. Mělo by to být poměrně výrazné ulehčení situace osob, které je třeba nějakým způsobem zajistit pro účely trestního řízení, a dosud se tak musí činit velice zasahujícím způsobem, to znamená jejich uvržením do vazby. Nově by to bylo možné namísto toho učinit tím, že by bylo rozhodnuto o tom, že jim bude přiložen elektronický náramek, a tím bude kontrolován jejich pohyb a neporušování vymezeného prostoru, na který budou odkázáni.

  V návrhu potom, když už se otevírá trestní řád, se zároveň také počítá s rozšířením oprávnění pověřených orgánů Vojenské policie konat vyšetřování některých trestných činů, kde rozhodující roli hraje znalost prostředí.

  Konečně návrh počítá se zrušením povinnosti pravidelného soudního přezkumu trvání ambulantní - to zdůrazňuji - ochranné léčby. Tam se totiž v praxi ukazuje, shodují se na tom všichni mně známí odborníci - psychiatři, že se jedná o formalitu, kde soud toliko formálně přezkoumává pravidelně, zda má dál probíhat ochranná léčba. Nejenže je to pouhá formalita, která nic neřeší a jen zatěžuje soudy, ale zároveň je to něco, co narušuje léčebný proces, protože to oslabuje podle vyjádření odborníků důvěru léčené osoby ve svého lékaře. Znovu zdůrazňuji - jde o případy ambulantní léčby. Nic z toho nemění na pravidlech léčby hospitalizační a vůbec to nijak nesouvisí s problematikou mediálně známou právě těch osob, které jsou propouštěny mimo ústavní léčbu a pak páchají ošklivé věci.

  Když to shrnu, to hlavní, o čem je tento návrh, jsou elektronické náramky namísto vazby. Je to něco, co je poměrně důležité, mají-li ty elektronické náramky k něčemu být. Proto vás velice prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku pro první čtení, kterou je paní poslankyně Marie Benešová, o její zpravodajskou zprávu. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marie Benešová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr tady představil tento vládní návrh, který považuji za praktický. Řeší tři okruhy problémů, jak tady uvedl. Je to hlavně kýžený a očekávaný návrh na elektronický monitoring, který by měl nahradit vazbu. Jak jistě víte, věznice máme přeplněné, v současné době je asi vytíženost asi 98 %. Sama jsem minulý týden v jedné takové věznici byla a tam už dávali pomalu přistýlky na chodbu. takže je potřeba tento alarmující stav řešit. Toto určitě budeme vítat. Myslím si, že to velice pomůže. Myslím, že to je i moderní instrument, který má řada západních zemí.

  Pokud jde o druhou oblast, jak pan ministr uvedl, jedná se o rozšíření okruhu na příslušníky ozbrojených sil, kterých se bude týkat druhá část.

  Pokud jde o institut ochranného léčení, řeší se ambulantní léčení, nikoli ústavní. To je třeba zdůraznit. Zde se odbourají formalismy tím, že budou zrušeny pravidelné soudní přezkumy a odformalizuje se celé řízení.

  Zbývá dodat, že to celkově bude něco stát, zejména elektronický monitoring, tam bude potřeba vstupní kapitál. Jedná se o částku přes 10 560 000 korun, a pak tam budou určitě udržovací provozní náklady, což bude rovněž představovat nějakých 12,5 milionu korun. Předpokládám, že toto bude hrazeno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti, což nebylo řečeno, ale jiná možnost není.

  Navrhuji, aby tento vládní návrh byl propuštěn do druhého čtení a přikázán ústavněprávnímu výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Benda.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Dobrý večer, pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Jak bylo mými předřečníky zmíněno, návrh se zabývá třemi okruhy. Z toho ten první okruh je asi nejméně problematický, to znamená ty náramky. Asi se na tom shodneme. Je to poměrně dlouhá doba, co o náramky usilujeme.

  Určitě za zmínku a myslím, že bychom měli i vést určitou diskusi, je ta věc, kdy Vojenská policie chce být vyšetřujícím orgánem pro trestné činy příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech nebo proti vojenským objektům. Odůvodnění je takové, že to nadbytečně zatěžuje Policii České republiky. To nadbytečné znamená 50 až 60 případů za rok. Takže tvrdit, že je to nadbytečné a že to zvýší efektivitu a ekonomičnost trestního řízení, která plyne z této skutečnosti, si myslím, že není úplně pravdivé. To, že má Vojenská policie nesporně větší znalosti struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř Ministerstva obrany, je z mého pohledu další nesmysl. Stejně by mohly argumentovat například pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech uvnitř věznic. I ony mají bezesporu větší znalosti struktury vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř věznic, než mají orgány Policie České republiky.

  Naopak, myslím si, že vždy je třeba zajistit nestrannost, nezaujatost a plnou objektivitu vyšetřování, což u stejné složky nemusí být vždy zaručeno. Je proto plně postačující, aby pověřené orgány Vojenské policie konaly prověřování, a považovat si to, že mohou konat vyšetřování o trestných činech vojáků spáchaných při plnění úkolů v zahraničí. Tam to konají již dnes.

  Dalším poměrně zajímavým tématem je to posledně zmíněné, a to ukončení kontrol u ochranného léčení. Je zde třeba vést širokou odbornou diskusi. Nelze jen suše konstatovat, že pravidelný přezkum trvání ochranných léčení v obou formách, tedy ambulantní a ústavní, který se provádí u dospělých osob jednou za dva roky a u mladistvých jednou za rok, z pohledu personálních kapacit jednotlivých okresních soudů a zdravotnických zařízení, kde se ochranné léčení vykonává, představuje nadměrnou, zejména administrativní zátěž, a proto se zúží na formu ústavní. To zřejmě podle mě nebude cesta správným směrem. Připomeňme si nedávné kauzy, na jejichž konci byla smrt mladého studenta ve Žďáru na Sázavou nebo smrt mladé knihovnice na Plzeňsku. Pachateli těchto trestných činů, zločinů, byly osoby již dříve léčené s poruchami psychiky, které se měly zřejmě i nadále léčit, ale neléčily se a místo toho zabíjely.

  Už slyším ty humanisty, kteří budou křičet, že ty chudáky nemocné chceme zavírat do léčeben. A já říkám klidně ano. Pokud se nenajde jiný účinný způsob, tak třeba i zavírat do léčeben. Hlavně před nimi ochránit společnost, neboť ten chlapec i ta mladá žena měli celý život před sebou, a kdyby je dokázala společnost účinně ochránit, mohli zde být pro tu společnost, pro své rodiny.

  Takže závěrem. Pokud někdo v této diskusi navrhne předkladateli vrátit k přepracování, budu klidně pro. Pokud ne, určitě povedeme odbornou diskusi v ústavněprávním výboru. Myslím si, že právě k ochrannému líčení by se mohl vyjádřit i výbor pro zdravotnictví. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já vím, že už je pozdě, že už toho dnes máme všichni plné zuby v tom vedru, ale přesto pár poznámek si k tomuto tisku neodpustím.

  Poznámka první. Myslím, že je mimořádně nešťastné, pokud ministerstvo předkládá na jednu schůzi Poslanecké sněmovny dvě novely trestního řádu. Já vím, že mezi nimi ve vládě uplynul měsíc a půl, ale tedy o koncepční práci ministerstva to opravdu příliš nesvědčí. Dnes a denně jsme přesvědčováni odbornou veřejností, jak je zoufalé a beznadějné, že novelizujeme některé zákony vícekrát do roka. A tady trestní řád nám jedno ministerstvo přináší po měsíci a půl novely. To si tam trošku, pane ministře, udělejte pořádek. Ať vám v jednu chvíli někdo sepíše všechny problémy, které existují, a pak je sem přineste, ale tímhle způsobem si zejména z té odborné veřejnosti děláme úplnou legraci.

  Ale kvůli tomu bych se nehlásil. Já pokládám za mnohem zásadnější, že se chci pana ministra zeptat, jak to tedy s těmi elektronickými náramky je. Máme je připravené? Začnou fungovat? Máme je vysoutěžené? Pod kým začnou fungovat? Tady se přináší vznešená novela, která říká něco, co bylo už před časem řečeno, že je možné elektronickými náramky nahradit trest vězení. Zatím to, jak víme všichni, nefunguje. Teď říkáme: bude tím možné nahradit i opatření výkonu vazby. Já se bohužel obávám, že to také fungovat nebude, protože dnešní orgány činné v trestním řízení mají vazbu jako způsob, jak někoho nechat změknout, a ne jako ochranné opatření podle trestního řádu.

  Ale věřme tomu, že možná alespoň v případě útěkových vazeb by to nějakým způsobem v několika málo případech třeba mohlo pomoci. Věřte mi, že já jako člověk, který si myslí, že dokud není osoba odsouzena, tak se na ni má hledět jako na nevinnou, tak kdyby to byly jednotky případů, které nebudou sedět ve vazbě a budou doma s elektronickými náramky, tak to vždycky podpořím. Jenom bych chtěl vědět, nakolik je to opravdu připravené, nebo je to jenom další legislativní činnost, která říká: něco umožňujeme, ale nemáme to fakticky ještě vůbec hotové.

  Ono tady dochází i k takovým jakoby zvláštním posunům, že původně bylo řečeno, že to dělá Probační a mediační služba, náhle zákon říká, že to dělá ministerstvo nebo jím zřízená složka ve spolupráci s Probační službou. Jsou to fakt dotazy, které směřují k tomu, jak je to tedy na ministerstvu připravené. Bude kontrolu vězňů provádět opravdu ministerstvo nějakým svým orgánem nebo svou zřízenou složkou a kdy je reálně možné a pravděpodobné, že začnou náramky opravdu fungovat ať už pro vězněné, nebo i případně pro vazby, což bych pokládal samozřejmě také za užitečné. I když, jak říkám, moc nevěřím tomu, že to bude masově využíváno.

  Děkuji za odpovědi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Když jsem tázán, rád odpovím. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokud jde nejprve o to, že tady skutečně dáváme dvě novely trestního řádu na jedné schůzi, nemyslete si, že z toho mám radost. Sám se pak v tom ne vždycky vyznám, která je která. Ale na druhou stranu, abychom v tom našli také něco pozitivního - doufám, že už se to nebude opakovat - ale bude, já vím, že bude, ale budeme se snažit, aby ne.

  Přece jenom jsou to tematicky odlišné otázky a bojím se, že byste nás zase jinak peskovali za to, že směšujeme různé věci v jedné předloze, nemluvě o tom, že je možné, že zejména ta druhá, pokud se k ní ještě dnes večer dostaneme, bude mít trochu komplikovanější průchod zákonodárným procesem a bylo by nedobré, kdyby nám zdržela tuto věc. Čímž se dostávám k odpovědi na vaši druhou otázku.

  My ty elektronické náramky skutečně velice intenzivně připravujeme. Podle aktuálního harmonogramu prací bychom měli spouštět alespoň nějaký pilotní nebo testovací provoz v lednu 2016. Není to harmonogram, který bych chtěl zaručovat svou hlavou, že se dodrží, ale je to harmonogram, který v tuto chvíli vyžaduji - a zatím ho stíháme, zatím se nám nikde nezdržel. I když se zdrží, což se může stát, protože je tam výběrové řízení, a víte, jak je to s výběrovými řízeními, tak se zdrží maximálně o několik měsíců. Čili v zásadě by nám to mělo klapnout, aby současně s účinností, nebo přibližně současně s účinností tohoto návrhu to zároveň bylo i technicky připraveno.

  Ono zase, troufnu si říci, kdybychom to dělali opačně, nejdříve se snažili mít náramky, a pak teprve zákon, tak nás zase budete peskovat nebo NKÚ by nás peskoval za to, že tady pořizujeme náramky, které vlastně zatím legislativně nepotřebujeme.

  Každopádně v tuto chvíli optimistická zpráva - věřím, že ty elektronické náramky budou v natolik dohledné době, že se to potká. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Benda se hlásí o slovo. Vypadá, že chce pana ministra peskovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já nikdy nikoho nepeskuji. To dělám možná doma dětem, ale určitě ne v této Sněmovně. Ale jenom k tomu, co říkal pan ministr.

  Zákon dnes už předpokládá možnost elektronické kontroly. Už dávno měla existovat. Měla existovat pro vězněné. Takže vymlouvat se na to, že jsme nemohli připravit elektronické náramky, protože pro to nemáme zákonný podklad, mně tedy připadá trošičku opravdu jako drbání se lehce za uchem, na které si úplně nedosáhnu.

  O to mi nejde. Já jsem ty otázky pokládal, protože tady do jisté míry měníte koncepci, která byla. Doposud se říkalo: dělá to Probační a mediační služba. Může to dělat prostřednictvím kontrol nebo prostřednictvím náramků. Najednou říkáte: dělá to ministerstvo, které možná bude spolupracovat, možná nebude spolupracovat s Probační a mediační službou. Proto jsem se ptal na ty náramky. Jestli už máte představu výběrového řízení, které tedy nedělá Probační a mediační služba, neobjednává ho Probační a mediační služba, objednává ho ministerstvo samo, které posléze - ale abychom si toho byli vědomi - nese zodpovědnost za každého vězně, který vám uteče. A nebude to šéf Vězeňské služby. Nebude to šéf Probační a mediační služby. Bude to ministerstvo, které bude osobně odpovědné za případné útěky vězňů, kteří budou pod systémem elektronické kontroly.

  Já se jenom ptám, jestli tohle všechno je domyšleno, když prostě máme orgány, které vykonávají, a najednou z mně nejasného důvodu, možná že kvůli těm výběrovým řízením, si ministerstvo tento výkon dohledu nad vězni stahuje pod sebe. Já nevím, jestli je to nejchytřejší.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Ještě to dovysvětlím. Skutečně jsem na to pozapomněl. Ten důvod je jednoduchý. Pochopitelně pořízení elektronického systému představuje nějaké fixní náklady, které nejsou úplně malé a které jsou mnohem větší než potom ty náklady variabilní, tj. než potom náklady na jeden náramek. Takže ekonomicky čím více náramků budeme mít, tím levněji nás to bude vycházet na jeden náramek. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Václav Klučka. Po něm pan poslanec Benda.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuju, pane místopředsedo. Já jsem měl takové malé dilema, protože problematika Vězeňské služby, tím se zabývá výbor pro bezpečnost, a otázka Vojenské policie, to je zase výbor pro obranu. Zúžil jsem to. Nechť tedy ústavněprávní výbor vyřeší otázky týkající se náramků pro Vězeňskou službu a používání ve vazbě, ale já bych navrhl, abychom tento zákon projednávali i ve výboru pro obranu z hlediska rozšířených pravomocí Vojenské policie.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Eviduji jeho návrh na výbor pro obranu. Pan poslanec Václav Benda se přihlásil o slovo. Prosím, pane poslanče. Marek, pardon.

 • Poslanec Marek Benda: Poslední poznámka v této rozpravě. Pane ministře, nepřesvědčil jste mě příliš o tom, že to má být pod vaším resortem přímo, ale myslím, že to je věc, která je vyřešitelná mezi prvním a druhým čtením. Na výboru budete muset být pro mě tedy mnohem přesvědčivější, že si chcete tu odpovědnost vzít fakt na sebe.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám panu poslanci Bendovi, že mu nemohu přijít na jméno.

  Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím rozpravu.

  Organizační výbor navrhl, aby tento tisk byl projednán a přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje ještě nějaký jiný výbor jako garanční. Není tomu tak. Já tedy přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 182. Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců. Pro 128, proti žádný. Konstatuji, že jsme přikázali tento tisk k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Eviduji návrh pana poslance Václava Klučky, abychom hlasovali o přikázání výboru pro obranu. Prosím, paní poslankyně se hlásí o slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Hezký večer, pane místopředsedo. Já myslím, že se kolega Klučka přeřekl a že to nemá být výbor pro obranu, ale má to být výbor pro bezpečnost, pod kterým je vlastně Vězeňská služba. Schvalujeme na bezpečnostním výboru i rozpočet Ministerstva spravedlnosti. Vznikl pod výborem pro bezpečnost i podvýbor pro vězeňství, kterému předsedá paní doktorka Bebarová-Rujbrová, takže by se mi zdálo zcela logické, aby se této problematice věnoval bezpečnostní výbor. A navrhuji do dalšího výboru přikázat tento návrh zákona do bezpečnostního výboru.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Kolega Klučka se nepřeřekl. Kolega Klučka gestikulací dával najevo, že souhlasí s návrhem výboru pro obranu. Paní poslankyně Černochová navrhuje výbor pro bezpečnost. Ptám se, jestli ještě někdo navrhuje nějaký jiný výbor. Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat. Nejprve o návrhu pana poslance Klučky, aby tento tisk byl přikázán také výboru pro obranu.

  Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro obranu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 183. Přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců. Pro 119, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, aby tento tisk byl přikázán také výboru pro bezpečnost.

  Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 184. Přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců. Pro 135, proti žádný. I tento návrh jsme přijali.

  Já tedy konstatuji, že jsme tento návrh přikázali ústavněprávnímu výboru jako garančnímu a dále výborům pro obranu a bezpečnost. Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

  Dalším bodem našeho jednání dnes je bod číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný vládní návrh novely zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v sobě sdružuje několik dílčích oblastí změn obou zákonů, jejichž cílem je zejména posílení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jeho jednotlivých účastníků. Rozsah a obsah vládního návrhu vzešel z vyhodnocení předchozích novelizací těchto zákonů od roku 2011 a z odborných diskusí, které Ministerstvo dopravy vedlo zejména v letech 2013 a 2014 s řadou subjektů, na něž úprava zákona o silničním provozu, popřípadě zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dopadá.

  Z hlediska obsahu zahrnuje předkládaný návrh jak úpravu a doplnění stávajících zákonných institutů, tak návrh pravidel nových. Nejpodstatnějšími oblastmi novely týkajícími se stávajících zákonných institutů jsou úpravy cyklistické dopravy, dopravně-psychologického vyšetření, kaucí a profesní způsobilosti řidičů. Nejpodstatnějšími oblastmi novely zavádějícími pravidla nová jsou úpravy provozu osobních samohybných vozítek typu segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla a viditelnosti chodců na pozemních komunikacích.

  V oblasti cyklistické dopravy návrh přináší zejména výslovné vymezení vztahu cyklisty a řidiče motorového vozidla při přejíždění vozovky na přejezdu pro cyklisty a možnost zřizovat sdružené přechody a přejezdy na stezkách pro chodce a cyklisty.

  U dopravně-psychologického vyšetření jde o podstatné doplnění stávající zákonné úpravy, a to zejména vymezením obsahu vyšetření, oznamováním výsledku vyšetření příslušnému obecnému úřadu za účelem zabránění obcházení negativního výsledku vyšetření a zakotvení možnosti odebrání akreditace dopravního psychologa při porušování zákonných povinností.

  U kaucí jde o celkovou modernizaci úpravy po vzoru zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě, zejména o zavedení možnosti zajištění dokladů k vozidlu v případě nezaplacení kauce.

  U profesní způsobilosti řidičů jde jednak o formální změny směřující k vhodnějšímu rozložení úpravy mezi oba dotčené zákony, jednak o úpravy v oblasti pravidelného školení odstraňující nadbytečné požadavky nad rámec unijní úpravy kladené na řidiče, popřípadě dopravce.

  V oblasti provozu osobních samohybných vozítek typu segway návrh výslovně vymezuje tuto skupinu účastníků silničního provozu a stanoví jí pravidla. Obdobně, jako je tomu dnes, jsou využita především pravidla pro pohyb chodců, doplněná ovšem o omezení rychlosti vozítek a zákaz ohrozit ostatní účastníky provozu, zejména chodce.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Martin Kolovratník, aby nám představil návrh zákona. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobrý večer. Vzhledem k pokročilé hodině budu o něco stručnější, protože by bylo zbytečné opakovat vše, co nám před malou chvílí představil pan ministr, ale přece jen si vyberu několik tzv. high lightů a nejdůležitějších bodů té novely, které by vás měly nebo mohly zaujmout, a věřím, že zaujmou, protože budou určitě i mediálně sledované.

  Je to tedy, jak bylo už zmíněno, novela zákona 361/2000. Opravdu asi ta nejzásadnější skupina změn se týká, jak bylo řečeno, zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích tím, že zavádějí nová pravidla a instituty. Byly to změny, např. ona samohybná osobní vozítka segway, to už v médiích několikrát proběhlo, dále např. možnost okamžitého zadržení osvědčení o registraci vozidla anebo zpřísnění v oblasti viditelnosti chodců, tedy zavádění oněch reflexních prvků. Jsou tam pak samozřejmě i drobné právní úpravy typu odstranění mezer v té současné legislativě nebo nadbytečných legislativních pravidel a samozřejmě i dílčích rozporů s právem Evropské unie.

  Návrh by neměl mít žádný dopad na státní rozpočet, ale na co chci upozornit, řada z vás jste obecními nebo krajskými zastupiteli nebo starosty obcí, tak určitě některé z těch bodů budou mít vliv právě na obce s rozšířenou působností jako prvostupňové orgány ve správním řízení. To se týká např. oné možnosti okamžitého zadržování osvědčení o registraci vozidla. Určitě tam budou dopady na obce nebo i kraje právě v souvislosti s úpravou cyklodopravy a těch tzv. segwayů.

  Chtěl bych kolegům z Ministerstva dopravy v uvozovkách vyseknout poklonu nebo ocenit to, že ty jednotlivé návrhy jsou v tom zákoně rozpracovány ve variantách, takže vy, zástupci jednotlivých klubů, kteří se budete tomu zákonu věnovat, uvidíte vždy dvě až tři varianty i s okomentováním, jak vážná nebo jak přísná je která varianta, kterou z nich ministerstvo navrhuje vybrat. A samozřejmě chápu, že materiál je pro to připraven, že může být ještě podroben nějaké diskusi tady ve výborech anebo na plénu Poslanecké sněmovny. Jak jsem řekl, může se to týkat především oné cyklistiky, přesnějšího vymezení cyklistických koridorů, potom zpřísnění reflexních prvků u chodců, možnosti zavedení zákonného institutu odebrat technické osvědčení ihned a zpřísnění, resp. přesná definice toho, jak a kde se mohou pohybovat ony tzv. segwaye. Víc asi teď nemá v tuto chvíli smysl rozebírat.

  Připomenu to, že pokud teď zákon propustíme do prvního čtení, bude v hospodářském výboru projednáván v září tohoto roku. Nechci předesílat, ale věřím, že se mu pečlivě budeme věnovat i v podvýboru pro dopravu, a snad chci avizovat jen to, že už sbírám jako zpravodaj jak výboru, tak Sněmovny k tomuto zákonu řadu postřehů od Policie České republiky, od profesních organizací směrem právě ke zpřísnění. Pro vaši informaci, součástí zákona je i tzv. bodový systém, takže věřím, že i jemu se nějakou chvíli budeme tady ve Sněmovně věnovat.

  A snad poslední připomínka. Vzpomeňte si, tuším, že to bylo na květnové schůzi, kdy jsme tady zamítli onen návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, týkalo se to také bodového systému. Já jsem tam tehdy avizoval, že jako zpravodaj určitě budu pro zpřísnění postihů a snahu bojovat proti tzv. silničním pirátům. Takže i k této debatě bychom se měli a mohli vrátit v září a při dalším projednávání. Já za sebe určitě pro ty přísnější postihy silničních pirátů budu a budu je podporovat. Takže jsem připraven a těším se na vaše návrhy k tomuto zákonu. Jak jsem řekl, hospodářský výbor se mu bude věnovat v září.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych upozornila na dvě otázky, kterým by měla při dalším projednávání být věnována náležitá pozornost. Jednak je to úprava provozu segwayů a jednak povinnost chodců opatřit si reflexní označení. V případě segwayů bych se pana ministra ráda zeptala, jaké regulační možnosti navrhovaná úprava poskytuje obcím, a v případě označení chodců by mě zajímalo, jaké požadavky budou na chodce kladeny.

  Omlouvám se těm, kdo mají za to, že jde o otázky na výbor nebo pro druhé čtení, ale domnívám se, že bychom je měli vzhledem k jejich specifičnosti otevřít již v prvním čtení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším přihlášeným je s faktickou poznámkou... Normálně, řádně přihlášený pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče. (Poslanec Adamec: Můžu?) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já hned úvodem řeknu, že podpořím propuštění zákona do druhého čtení, nicméně zajímá mě tam... (Připomínky ze sálu mimo mikrofon.) No tak to ještě mnoho neznamená, chtěl bych říct tamhle kolegům. Ono někdy člověk neví, jestli ano, nebo ne, ale dobře.

  Já jsem se jenom chtěl na některé věci zeptat. Nevím, jaké máte zkušenosti s těmi vozítky. To je první věc, ty segwaye. Já jsem je viděl tady v Praze, speciálně v Nerudovce, hodně, ale jinde ve městech jsem to viděl spíš jako raritu nebo jako nějakou předváděčku někde, takže nevím. Samozřejmě ona je to zatím dost drahá záležitost, takže nevím, jestli k tomu musíme dělat zákon. To je jedna věc.

  Druhá věc. Mě strašně zajímá, jak to bude se sebráním toho malého techničáku, protože to já považuji za velmi ošidnou věc, jestli to budou posuzovat ti policisté, podle čeho, kdy vlastně technický průkaz vám vydává autorizovaná - jak bych to nazval - provozovna, která musí to auto prohlédnout, a prostě policistovi se nebude líbit, když vás zastaví na cestě, že se mu na tom autě něco nezdá, a přijdete o technický průkaz. To by mě tedy velmi zajímalo.

  A pak by mě zajímaly ty reflexní prvky, protože to zase není úplně tak jednoznačná věc, nosit nějaké vesty mimo obec. Připadá mi to trochu jako příliš mnoho, a jak se to bude řešit, když ti lidé označeni takto nebudou. Možná bych rád slyšel nějaké vyjádření k tomu. To bych rád.

  Pak bych zareagoval na kolegu Kolovratníka, jestli bych ještě mohl, co se týká toho zpřísnění bodového systému. Já bych k tomu byl velmi opatrný, protože si vzpomínám na dobu, kdy jsme zaváděli bodový systém v parlamentu, a tehdy ti, co byli nejhorlivější zastánci, si vlastně neuvědomovali, že se to týká každého. A my tady říkáme, že bojujeme proti pirátům, no ale já mám pocit, že těch pirátů se to vždycky dotkne co nejméně. Tu přísnost pak odnesou řadoví řidiči, kteří v nesprávný okamžik jsou na nesprávném místě a možná se i trochu nesprávně chovají. Řekl bych, že s tím je potřeba nakládat velmi opatrně. Navíc u toho bodového systému mám vážný problém, a říkám to tady dopředu, kdy vlastně když pojedete na stacionárních radarech, tak vás prostě ty radary sejmou a zaplatíte pokutu de facto a nic jiného se vám nestane, pokud ji vůbec zaplatíte a nesvedete to na někoho úplně jiného, což se taky stává.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, budu velice stručný. Já si dovolím vyjádřit podporu novele tohoto zákona, kterou jsem předložil poslaneckému klubu Komunistické strany Čech a Moravy v průběhu celého projednávání, ale máme tam samozřejmě kromě toho, že se posilují prvky bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích, mezi které patří i to, co tady ani předkladatel ani pan zpravodaj nezmínil, a je to věc velice nebezpečná zejména v zimním období, že přichází nová povinnost řidičů, která se týká odstraňování nečistot, námrazy, sněhu a ledu z vozidel. To je velice důležitý moment, který byl dlouhou dobu požadován nejen orgány činnými v trestním řízení, protože byla celá řada případů, kdy došlo skutečně k vážnému ublížení na zdraví a k poměrně složitým nehodám. Ale já bych si tu dovolil zmínit ještě zmínit dvě věci, které jsou pro mě trochu rozporuplné.

  Já jsem se podílel na několika novelách zákonů o provozu na pozemních komunikacích jako zpravodaj v uplynulých volebních obdobích, a když jsem si pozorně přečetl tuto novelu a četl jsem si důvodovou zprávu, tak bohužel jsem tam nenašel odpovědi. Je tam pro mě velkým problémem to, že se ruší povinnost pro řidiče mít u sebe doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kladu otázku, kdo to vlastně bude kontrolovat a zda tedy vůbec bude nějaká příležitost pro policii on-line sledovat, zda je skutečně vozidlo provozováno se všemi náležitostmi.

  Druhý problematický moment, který tam vidím, je, že se ruší centrální registr dopravních nehod na Ministerstvu vnitra. Ruší se bez náhrady. Tam není uvedeno, že by se nahrazoval jiným registrem. A pak se ptám, jak jednoduché či obtížné bude doladit dopady na přestupkovou část zákona, který hovoří o sankcích za opakované přestupky. Tam je to pro mě zcela nečitelné a nejasné.

  Myslím si, že to není nic na závadu tomu, abychom to postoupili do druhého čtení a na základě tohoto abychom dokázali diskutovat ve výborech, zejména v garančním, o obsahu těchto problémů, které budou, předpokládám, zcela určitě vysvětleny nebo dojde k mírným úpravám, které by tento problém vyřešily. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šidlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já doporučuji za nás propustit tento zákon do druhého čtení. Nicméně to, co já vidím jako jedno z klíčových úskalí, tak jsou segwaye. Mám pocit, že úředníci se s tím vypořádali velice rychle. Samozřejmě to, co se odehrává v Praze, tak se neodehrává v jiných městech. Prostě turistický atak na centrum Prahy je obrovský a já si myslím, že by se tam někde měly minimálně ocitnout kompetence radnice omezit nebo nějakým způsobem určovat, kudy segwaye budou moci jezdit, po kterých trasách a v jakém režimu. Tady to naráží skutečně na to - jednak jsou slušní provozovatelé, a byl jsem poučen, že to vozítko stojí údajně neuvěřitelných 250 tisíc korun, to je prostě obrovská investice. Ale pak jsou tu také provozovatelé, kteří pocházejí z oblastí někde za hranicemi z východu, a prostě na těch vozítkách jezdí opilci, čím víc se na tom nějak pohybujete, údajně, tím to jede rychleji, a jsou z toho úrazy a hlavně úrazy chodců a tady, jak jste určitě zaznamenali, v okolí a v centru města chodí např. slepci, a to je velký problém.

  Takže já si nejsem jistý, že zrovna to řešení, které tam je navrhováno, je elegantní. Nechci nikomu nic zakazovat, ale na druhou stranu, když už se do toho ministerstvo pustilo, tak by se měl hledat jiný kompromis. Upozorňuji na to, že v některých zemích jsou segwaye úplně zakázány, v některých mají režim cyklistické dopravy, tady je to zase něco mezi spíše chodci, jak je to v tom návrhu, ale to asi pan ministr tady vysvětlí. Myslím si, že tohle bude úhelný kámen toho, jak to vyřešit. Vím, že se to v tuto chvíli týká spíše jen Prahy a spíš jenom centra, nicméně na té druhé straně jsou zranění lidé. Na druhou stranu já jsem poslední, kdo by chtěl někomu ničit podnikání na rozdíl od řady ministrů této vlády. V tom já vidím velký problém a nějak se o tom asi budeme zřejmě v hospodářském výboru bavit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já si dovolím vznést procedurální návrh, abychom dnes doprojednali dva body, které svítí na tabuli. Tedy navrhuji, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 21. hodině.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chápu to, pane předsedo, že jménem dvou poslaneckých klubů meritorně i procedurálně dnes chcete hlasovat až do projednání bodu 41. To je návrh, o kterém dám hlasovat.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Sklenáka, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 185, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 7, návrh byl přijat.

  Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, cítím povinnost se vyjádřit k těm věcem, které tu byly zmíněny.

  Takže krátce k segwayům. Já jsem projednával tuto záležitost už se starostou Prahy 1, s panem Lomeckým, představil jsem mu naši strategii, jak vlastně chceme zacházet dál se segwayi, a on s naším návrhem souhlasí. Jinými slovy, my nechceme segwaye zakázat plošně, my umožňujeme segwayům provoz na chodnících s tím, že nemohou být rychlejší než chodec, a umožňujeme zároveň zakázat podle potřeb jednotlivých obcí provoz segwayů jak v jednotlivých ulicích, ale také zónovou značkou. Bavili jsme se o tom, že třeba v Praze 1 by to mohla být památková rezervace podle UNESCO, která by to vymezila, s tím, že by se tam udělaly nějaké průchody.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, já se velmi omlouvám, chápu, že je pokročilá hodina, ale prosím některé, zejména známé rušiče, nebudeme si ukazovat, aby se ztišili. Děkuji. ***

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Takže by se tam udělaly jenom nějaké průjezdy tak, aby se segwaye mohly dostat na místo svého určení nebo nějaké shromáždění. Takže tady si myslím, že dáváme obcím pravomoc vyhlásit zóny bez segwayů, popřípadě zákaz segwayů do jednotlivých míst.

  Co se týče reflexních prvků, tam by to určitě byla debata na hospodářský výbor. Nechceme nic, řekl bych, zásadního. Je to standard i v ostatních zemích. Jsou to nějaké standardní reflexní prvky tak, aby byl chodec, který jde v neosvětlené části mezi obcemi, označen. Byla debata, jakým způsobem to zabezpečit. Je tam možnost to prostě vymáhat policií. Takže o tom bude určitě další debata.

  Co se týče bodového systému, to bych nechal na hospodářský výbor a na druhé čtení.

  Děkuju za připomenutí - to odstranění ledu a sněhu je velmi závažná věc, která se stává povinností, a byl to velmi nebezpečný prvek.

  A co se týče kontroly a centrálního registru nehod, odkázal bych debatu na hospodářský výbor, kde vysvětlíme, jakým způsobem to je. Centrální registr nehod byl na požadavek Ministerstva vnitra a budeme se bavit, jak bude zabezpečeno jeho další fungování.

  Tolik za mě. Všechno. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 186, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, má-li někdo návrh na přikázání dalšímu výboru. Není tomu tak. Končím tedy prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Posledním bodem dnešního jednání je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento návrh novely trestního řádu a trestního zákoníku si klade tři cíle. Tím prvním je snaha zlepšit odhalování případů korupčního jednání, kdy v současné době se potýkáme s tím, že je to trestná činnost s takzvanou vysokou latencí, protože nikdo v tom příběhu nemá zájem, aby se o něm dozvěděly orgány činné v trestním řízení, protože všichni, kdo se účastní, by byli postiženi, kdyby je nahlásili. Z tohoto důvodu chceme zavést možnost, aby pokud někdo byl požádán o poskytnutí úplatku a z tohoto důvodu jej také poskytl, tak pokud bezodkladně o tom uvědomí orgány činné v trestním řízení a bude s nimi řádně spolupracovat tak, aby došlo k odsouzení skutečného pachatele, to jest toho, kdo vyžadoval takový úplatek, tak aby oznamovatel byl beztrestný. To je první cíl.

  Ten druhý je spíše techničtějšího rázu. Jde o to, že byl touto Sněmovnou nebo vůbec Parlamentem přijat ústavní zákon, kterým došlo k časovému omezení imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, ale nebylo to promítnuto do trestního řádu, takže to se napravuje, aby to mohlo reálně fungovat.

  A tím posledním a zřejmě nejkontroverznějším prvkem, ale podle mne velmi důležitým, je zavedení trestnosti přípravy trestného činu z krácení daně, poplatků a podobné povinné platby. Tam jde o to, že se dnes oproti minulosti jedná o mimořádně sofistikovanou činnost, pravidelně dokonce přesahující hranice jednoho státu a organizovanou zločineckými skupinami, které se přeorientovaly z jiných činností právě na tuhle, protože je nejvýnosnější. (V sále je stále velký hluk. Mnoho poslanců diskutuje v hloučcích v uličkách.)

  Současné nástroje ke stíhání této kriminality nestačí právě proto, že dnes není trestná příprava trestného činu, čili jde o to, že už musí nastat ten pokus, už skutečně musí dojít k tomu, že je trestný čin páchán, ta daň je zkracována, a to v dnešní době elektronických převodů peněz znamená, že policie nebo finanční úřady a policie, pokud se dozvědí o tom, že se něco takového chystá, tak musejí čekat až do okamžiku, kdy to ti zločinci začnou reálně dělat, a pak teprve mohou něco spustit, ale to už je pozdě, protože pochopitelně tou dobou už jsou pryč peníze i lidé. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné, aby i zde tedy ta příprava trestná byla.

  V této souvislosti se původně vyslovovala obava z toho, že různí daňoví poradci a tak podobně budou nuceni hlásit vlastně pořád něco, i každou konzultaci, a tak dále, to bylo odstraněno v legislativním procesu tím, že je to trestný čin, kde už nebude zařazen v katalogu těch, u kterých jejich nepřekažení je trestným činem.

  Na úvod myslím stačí. Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní bych poprosil o slovo zpravodajku, kterou je pro prvé čtení paní poslankyně Helena Válková, která je bohužel omluvena. Poprosím tedy o hlasování na změnu zpravodajky na paní poslankyni Marii Benešovou.

  Zahajuji hlasování o změně zpravodaje na paní poslankyni Marii Benešovou. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 187, přihlášeno 156 poslankyň a poslanců, pro 125, proti žádný. Návrh jsme přijali.

  Prosím paní zpravodajku o její úvodní slovo. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marie Benešová: Dobrý večer. Pan ministr tady předložil vládní návrh, který upravuje opět tři okruhy otázek. Prvním cílem úpravy je snaha o motivaci subjektů k oznamování případů korupčního jednání. Jak jistě víte, korupční jednání je především latentní trestná činnost, a proto ministerstvo dospělo k názoru, že je potřeba předložit určité nové instituci tak, aby bylo možné stíhat a odložit trestní stíhání a rozhodnutí o nestíhání podezřelého a pomoci tak k tomu, aby tyto případy byly odhalovány. Jedná se o nestíhání podezřelého, tedy osobě, které byl poskytnut úplatek.

  Druhým cílem je reakce na přijetí ústavního zákona, kterým došlo k časovému omezení imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu změnami provedenými na ústavní úrovni, avšak fakticky nebylo dosaženo sledovaného cíle, neboť nebyly provedeny navazující změny v trestněprávních předpisech.

  A posledním ze sledovaných cílů je zavedení trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a povinné platby, což tady bylo panem ministrem podrobně zdůvodněno, a na což tedy odkazuji tak, jak zde přednesl.

  Domnívám se, že je potřeba podpořit tento zákon, který je vládním zákonem, a navrhuji, aby bylo hlasováno o jeho propuštění do druhého čtení a přikázání ústavněprávnímu výboru. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, na úvod samozřejmě si nemohu odpustit poznámku, že projednáváme stejně jako předminulý bod další novelu trestního řádu. Tentokrát ovšem jsou v této novele tři spolu nesouvisející otázky. To znamená, salámovou metodou se tady tento základní procesní trestněprávní předpis neustále opravuje. A tady samozřejmě je otázka, kdy přijde vláda s novou kodifikací trestního řízení, protože jak laická, tak odborná veřejnost se v tomto už skutečně nemůže vyznat. Je to salámová, útržkovitá cesta novely trestního řádu. V tomto tisku skutečně, jak už jsem zmínil, tři nesouvisející věci.

  Opožděně se reaguje na změnu Ústavy, která omezila imunitu poslanců a senátorů pouze na trvání mandátu. S touto novelou lze souhlasit.

  Ty další dvě části už jsou ovšem velmi sporné jak z hlediska legislativního zpracování, tak samotné důvodové zprávy. Tato novela dále stanoví... (Odmlka - část poslanců nesleduje projev a baví se mezi sebou.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane poslanče, poprosím ve sněmovně o klid. Chápu, že je pokročilá hodina, ale prosím, vydržte to ještě chvilku. Děkuji.

 • Poslanec Martin Plíšek: Tato novela dále stanoví trestnost přípravy u trestného činu zkrácení daně. Když se podíváme, jaké jsou důvody nebo jaké jsou motivy předkladatele, tak důvodová zpráva se u tohoto trestného činu věnuje výhradně machinacím s daní z přidané hodnoty a spotřební daní, ale příprava by byla trestná i v případě krácení jiných daní. A je otázkou, a on to tady i vlastně předkladatel pan ministr zmínil, zda běžná daňová optimalizace bude dle návrhu považována za přípravu k trestnému činu.

  Když se podívám na ty předchozí návrhy, které zasahovaly do mlčenlivosti advokátů, daňových poradců, kdy tam zůstala tato tenká hranice, kdy není jasné, jestli běžná daňová optimalizace je už přípravou k trestnému činu, tak tento návrh - bude-li propuštěn do druhého čtení, což já navrhnu potom v závěru spíše vrácení k dopracování, protože ten návrh je v tomto směru nedokonalý a není jasné, kde je ta hranice. V tomto návrhu dojde samozřejmě k posílení činnosti orgánů v trestním řízení, které budou moci vést trestní řízení již ve fázi přípravy, a tedy používat například odposlechy.

  Třetí oblast. Návrh obsahuje opatření, která mají motivovat, oznamovat případy pasivní korupce, kdy byl úplatek poskytnut proto, že o něj byl požádán dotyčnou osobou. Návrh umožní, aby taková osoba nebyla trestně stíhána, o čemž má rozhodnout státní zástupce, jsou-li splněny stanovené podmínky. Například závazek podat úplnou a pravdivou výpověď. Také tato část návrhu neřeší to, když tento skutek bude nějakým způsobem provokován. A pokud se tak stane, tak je skutečně nemístné, aby jedna strana byla potom zproštěna té obžaloby nebo nějakým způsobem státní zástupce rozhodl, že nebude trestně stíhaná, a ta druhá strana ano. Takže myslím, že tady by ten návrh potřeboval také vyjasnit. Trpí vadami v tom smyslu, kde je hranice, kdy tato činnost je někým úmyslně provokována a kdy na základě rozhodnutí státního zástupce má jedné straně být zastaveno trestní stíhání a v další má být pokračováno.

  Čili jak jsem zmínil, návrh řeší nesystémově tři zcela nesouvisející otázky. Dochází k posílení policejních orgánů, které mohou rozhodovat o dočasném odložení trestního stíhání v případě pasivní korupce, a následně může být obnoveno, to znamená, z hlediska jistoty strany v tom řízení je to spíše podlamováno, a myslím si, že stojí za to ten návrh přepracovat. Trestnost přípravy jen trestného činu zkrácení daně je odůvodněna údajnými lepšími možnostmi dokazování. Ale princip trestního práva hovoří, že to má být nejzazší prostředek, kdy se má použít trestní právo, nikoliv že se samotná příprava už označí za trestnou. To znamená, tento návrh trpí legislativními vadami. To se projevilo už i při jeho projednávání v Legislativní radě vlády, a já proto navrhuji, aby byl tento návrh vrácen předkladateli k přepracování. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi a eviduji jeho návrh na vrácení k přepracování. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já se vás také pokusím šetřit, ale musím se přece jenom připojit k návrhu pana kolegy Plíška a říci, že tento návrh zákona pokládám za mimořádně nepovedený.

  Za prvé pokládám za absolutně nefér, pokud novelizuji trestní zákon, hmotu, a současně novelizuji trestní řád, proces, tak to pojmenovat jako novelizaci procesu a novelizaci trestního zákona jako hmoty dát jenom takhle jako pod čarou, že tam tedy nějakou drobnou změnu děláme, to jsou fakt věci, které se podle mého názoru dělat prostě nemají. Obecně tyhle sběrné novely, které mají všechno možné, nejsou úplně fér, a nejsou vůbec fér vůči odborné veřejnosti. Ale tahle představa, že hmotu si schovám pod proces a to důležité, co do toho návrhu zákona prosazuji, změnu hmoty, schovávám v procesu, mně připadá nefér minimálně vůči odborné veřejnosti, když zapomenu na nás. To je první poznámka.

  Druhá poznámka. Část týkající se poslanců, senátorů a soudců, mohla být klidně zařazena v té předchozí novele trestního řádu, kterou jsme projednávali. Je naprosto zbytečná a zbytná a vychází spíše jenom z toho, že prostě tady orgány činné v trestním řízení zásadně čtou jenom svoje předpisy a odmítají vedle toho číst i Ústavu. Ale to už jsme zažili. Zažili jsme to u Ištvana a dalších několikrát. Je to prostě šaškárna. Místo toho, abychom přistoupili na to, že máme nějakou hierarchii práva, a že když Ústava něco říká, tak samozřejmě zákony, které jsou podústavního charakteru, musí být vykládány v souladu s ní, tak tady máme pár chytráků na státním zastupitelství, kteří to opravdu neumějí vyložit. Pokládám skoro za zbytečné tu novelu vůbec dělat.

  Co je ovšem mnohem zásadnější, jsou další dvě změny. První je ona možná beztrestnost při oznamování ne pokusu o korupci, ale dokonané korupce. Dlouho se tady o tom mluvilo. To není žádná věc, která vznikla zcela nečekaně. Ten tlak byl zejména ze zahraničí, abychom toto ustanovení vypustili, protože mu nikdo nerozuměl: Jak je možné někoho, kdo se podílí na korupci, prohlásit za beztrestného jenom na základě toho, že se pak rozhodne jít práskat. Protože se na té korupci předtím musel aktivně podílet. On to nešel sdělit už v okamžiku, kdy byl o úplatek požádán, a nešel tam pak s policejními nahrávacími zařízeními. No ale on ten úplatek dal a později mu přišlo, že byl možná moc veliký nebo že už je mu ho škoda, tak to jde prásknout a má pocit, že na základě toho bude beztrestný. To, v jak moc velkém rozporu je to s našimi mezinárodními závazky, přiznává v tom návrhu i vláda , která říká: No, týká se to všech lidí v České republice, jenom ne případů uplácení vůči představitelům jiných států, resp. vůči společnostem z jiných států. Protože vědí, že by na nás všichni koukali jak na blázny. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nejprve pan ministr s přednostním právem, pak následuje pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já musím přece jenom reagovat. Trestná činnost v oblasti krácení daně je dnes skutečně nejpopulárnějším druhem trestné činnosti v organizovaných zločineckých skupinách v rámci celé Evropy. Skupiny, které se dříve zabývaly výrobou drog, se teď místo toho zabývají krácením daní, protože zjistily, že to je poměrně čistá práce, při které se dá získat poměrně hodně peněz. Proto si myslím, že je absurdní, abychom my k tomu přicházeli jakousi optikou toho, že se tu hovoří o lidech, kteří si snad zašli za daňovým poradcem, aby jim optimalizoval daňovém přiznání. O tom to přece proboha není! Je to skutečně o sofistikovaných opatřeních nebo schématech, kdy se účelově zakládají společnosti, které mají průměrnou životnost několik dnů. Když se podíváte do naší důvodové zprávy, tak to tam uvidíte rozebrané na konkrétních případech, kdy třeba v jednom konkrétním případě šlo o několik stovek milionů korun, tak ty společnosti měly průměrnou životnost osm dnů, které se toho účastnily, a kdy tedy celkové škody pro hospodářství jsou skutečně v desítkách miliard korun. A já tady tvrdím a zdůrazňuji, že pokud nebudeme mít trestnost přípravy těchto trestných činů, tak nejsme reálně schopni to stíhat, nejsme reálně schopni to stíhat. Nejsme reálně schopni proti tomu zakročovat s dostatečnou účinností, protože prostě za těch osm dnů, kdy se to, co se předtím dlouhou dobu připravuje, reálně děje, už se to zachytit nedá a všechna ta čísla to potvrzují.

  Takže já jsem skutečně přesvědčen o nutnosti této změny. A zároveň chci zdůraznit jednu věc. My jsme tady do roku 2009 trestnost přípravy měli a žádné děsné věci se neděly. Nemáme, pokud je mi známo, vězení plná podnikatelů, kteří si chtěli optimalizovat svoje daně. Nevidím žádný důvod, proč by se to mělo změnit, pokud si to znovu zavedeme. Jenom prostě paradoxně jsme si to ze zákona vypustili přesně ve chvíli, kdy vlna karuselových obchodů začínala. Věřím, že to bylo náhodou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já skutečně nechci dlouho zdržovat. Myslím, že na tohle téma budeme mluvit dlouho. Ale vlna karuselových podvodů nebyla spuštěna v roce 2009 nebo 2008. Karuselové podvody existují v rámci EU od té doby, co byla zavedena DPH na jednotném trhu. DPH je vynikající daň pro výkaznictví, pro statistiku, je to skutečně skvělý vynález, ale je to daň pro gentlemany. Předpokládá se, že se platí a že se nepodvádí.

  Nicméně já vás velmi prosím, abyste zvážili návrat přípravy do trestního řádu. Ne náhodou jsme to v roce 2009 vypouštěli. Ono totiž to, co říkal pan ministr, zní logicky, ale ty paragrafy znějí jinak. V zásadě záleží na libovůli policisty i státního zástupce, koneckonců pak na rozhodnutí soudu, co bude posouzeno jako příprava, nebo nebude. A já se přiznám, že kdybych byl podnikatel, jako že to nemám v úmyslu, a za dnešní situace se takový instrument objevil v trestním právu, tak buď odejdu danit do jiné země, anebo odejdu do šedé ekonomiky. Rozhodně nebudu riskovat, že jakýmkoliv daňovým přiznáním na sebe podám trestní oznámení. Já se obávám, že pokud tohle prosadíte, tak že to bude kontraproduktivní, že nevyberete více daní, což předpokládáte, ale vyberete jich mnohem méně, protože spousta lidí dostane strach, že ať udělá cokoliv v dobré víře, tak se vlastně udá, když odevzdá daňové přiznání.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já na tomto místě musím souhlasit s Martinem Plíškem a panem poslancem Bendou, kteří tady říkali, že to je nesystémové, to, co tady předvádíme. Opravdu je to třetí novela trestního řádu a trestního zákoníku, kterou tady projednáváme v tomto pololetí, a o některých věcech, když si přečteme důvodové zprávy, tak jsou někdy tak - jednou to je systémové, podruhé to je nesystémové. Tentokrát zavádíme přípravu trestného činu - dvěstěčtyřicítky - zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby, to je systémové, a vracíme se k tomu, co bylo před rokem 2010, kdy přišel v účinnost nový trestní zákoník, ale odmítáme přípravu trestného činu v § 216, to znamená legalizace výnosů z trestné činnosti, přestože to je jedna z programových priorit vlády. Takže jednou to systémové je, jednou to systémové není. Mohli bychom hovořit o tom, jak tam jsou schované věci ohledně korupce, ale je to takové téma, které určitě tady v tomto plénu v půl desáté večer nevyřešíme, tak to přenesme na půdu ústavněprávního výboru a tam o tom pojďme určitě bouřlivě diskutovat a snad to nějakým způsobem vyřešíme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. ***

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové... Když kolega Blažek přestane mluvit na pana ministra, tak moje poznámka směřovala k panu ministrovi... Když kolega Blažek přestane mluvit na pana ministra... (Směje se.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kolego Blažku, prosím, přestaňte mluvit na pana ministra. Děkuji.

 • Poslanec Marek Benda: Jenom prosbu. Zvažovalo se - všechno, co je v důvodové zprávě, všechno, co zaznělo z úst pana ministra ohledně přípravy trestného činu krácení daně, se týká pouze karuselu. Já se ptám: Zvažovala se jiná varianta, jak tohle stíhat, a ne vytvořit situaci, kdy opravdu to riziko zneužití tohoto institutu je enormní? Není jenom v rukou soudů samozřejmě, je v rukou na začátku aktivních policistů, nad nimi nějakých aktivních státních zástupců. A není pravda, že do roku 2009 nesloužilo v mnoha případech k vyřizování si účtů, mnohdy i podnikatelských, skrzevá spřátelené policisty a státní zástupce. Že mnohdy neskončilo odsouzením, protože soudy uznaly, že to je blbost, to je pravda, ale že mnohdy způsobilo jedné ze stran sporu obrovské problémy, to jsme přece všichni, kdo jsme sledovali tuto zemi a sledovali vývoj trestního práva v ní, viděli, a proto jsme tu přípravu vypouštěli.

  Takže říct kvůli karuselům vrátím institut, který jsme patnáct let věděli, že je sporný, problematický a zneužívaný, mně připadá jako chyba.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když proti dohodám jednáme po 21. hodině, tak my, kteří jsme mysleli, že skončíme, jsme plni energie a můžeme se do té debaty zapojit. Já tomu fakt nerozumím, protože dohoda byla jiná. Ale budiž.

  Pane ministře, mohl byste zkusit vymyslet jiný příklad využití toho paragrafu než ty karusely? Na karusely má přece pan ministr financí mobily na ty ostatní ministry financí a řeší to. A já s tím souhlasím v tom, že u vybraných komodit, tam, kde ty karusely skutečně jsou, je revers charge dobré řešení. Ale to je úplně jiné řešení než to dát do obecného paragrafu, který se netýká jenom karuselů, ale všeho možného. To znamená v okamžiku, kdy např. finanční úřad zjistí nějaké pochybení, budou podávat pracovníci finančního úřadu trestní oznámení? A to nemusí být úmyslné pochybení. Prostě něco se udělá špatně. Kdo žil v reálném životě... a nemusí to být ani velké částky. To, že se chceme dostat na kobylku těm, kteří opravdu obírají rozpočet o velké peníze, a to nejsou živnostníci a vaše registrační pokladny řešení, to určitě máme společný cíl. Ale takhle určitě ne.

  Zkuste dát jiný příklad, kterým byste nás přesvědčil, že to může mít nějakou logiku. Na ty karusely určitě je lepší revers charge. Jestli se to povede prosadit, to já nevím, protože jsou tradiční evropské země, které to prostě blokují. Není pravda, že pan ministr financí Andrej Babiš je první ministr financí, kteří se to snaží prosadit na evropské úrovni. Byli i jeho předchůdci, kteří se o to snažili. A možná překvapivě nepřekvapivě v čele těch odpůrců byla dlouhodobě Francie. To by nějaké řešení bylo, ale to nemáme v rukou my jako český parlament, protože díky tomu, že tohle je unijní pravomoc, tak tohle nejsme schopni sami zavést.

  Zkuste nám dát jiný příklad, protože na revers charge to fungovat nebude, to co vy říkáte. Naopak hrozí to, o čem mluvil můj kolega Marek Benda - zneužívání podávání trestních oznámení v rámci konkurenčního boje. A co vám pomůže, když vám po letech soud řekne, že jste se toho nedopustil, když ztratíte obchodní partnery, ztratíte důvěru? Kdo bude chtít obchodovat s firmou, která bude podezřelá z trestného činu přípravy trestného činu krácení daní? Co té firmě bude platné, že za dva roky soudce řekl, může říct: to byl šikanózní návrh, nic se nestalo. Kdo vrátí ekonomickou důvěru obchodním partnerům takhle obviněné firmy? Já si myslím, že nikdo.

  Pokud by to měl být jediný důvod, ty karusely, tak si myslím, že je to úplně zbytečné. Možná nám uvedete nějaký jiný, smysluplnější případ, který by nám umožnil o tom přemýšlet, proč to zavést. Ale myslím si, že ta zkušenost, ta negativní zkušenost by měla být varující, než to znova zavádět, protože opravdu se obávám smršti trestních oznámení. Jak agilních úředníků všech finančních úřadů, tak všech, kteří to chtějí používat v rámci konkurenčního boje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 • Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán: Děkuji. V prvé řadě si myslím, že poněkud malujete čerta na zeď, protože když tady přece hovoříte o nějakých šikanózních trestních oznámeních, no tak šikanózní trestní oznámení můžu podat v zásadě na libovolný trestný čin. No tak když tam dneska není příprava, tak ho podám na pokus. Nebo ho podám na něco úplně jiného. V tomhle směru se nic nezmění.

  Ale pokud jde zpět o tu přípravu, jednak si myslím, že revers charge je trošku běh na delší trať, je to nástroj účinnější, ale jak správně sám říkáte, nemáme to tak úplně ve svých rukou, takže pojďme se soustředit na to, co ve svých rukou máme a co není tak složité, i když to třeba vyřeší jenom kus toho problému.

  A pokud jde o jiné příklady než karusely, tak si dovolím ocitovat z důvodové zprávy k tomu návrhu. Policie ČR dále opakovaně signalizuje, že se od nabytí účinnosti trestního zákoníku potýká i s problémem závažného krácení spotřební daně. V těchto případech se podaří odhalit nelegální výrobny např. tabákových výrobků dříve, než dojde k jejich další distribuci. Policie odhalením těchto výroben přeruší sice takovou činnost, ale pachatelé vzhledem k současné právní úpravě zůstanou bez postihu. Nemůže dojít ani k zajištění strojního vybavení. Nedochází pouze k tomuto krácení, ale i ke krácení spotřební daně z minerálních olejů. Nadále se objevují případy, kdy dochází k dovozu látek, které jsou svým složením motorovou naftou, ale podle kódu celní nomenklatury jsou určeny k jiným účelům. A zase to nejde odstíhat. Atd. atd. Těch příkladů je tam víc. Další tam uvedené nejsou. Nejsou tam uvedené příklady, kdy někdo nabízí obchodování s falešnými fakturami, to je taky oblíbený sport. Prostě těch druhů krácení je celá řada a velice často tam ta příprava - prostě platí v trestním právu, že u závažných trestných činů se trestá již příprava. A já jsem přesvědčen, že krácení daně prostě patří mezi závažné trestné činy. A kriminologické poznatky nám to ukazují, je to doopravdy oblast organizovaného zločinu.

  Ale možná, je půl desáté, myslím si, že tohle je debata, která patří na výbor. Koneckonců, můžeme se tam bavit o tom, jestli nějakým způsobem ten návrh ještě neupravit, tak aby se třeba netýkal všech případů krácení daně, abychom nějakým způsobem vyhověli námitkám, které tu jsou. Čili poprosím vás, propusťme to do druhého čtení a zbytek řešme na výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Řečnická otázka, která tu padla - proč by to mělo být nebezpečné. Proč je to tak nebezpečné? Protože to je v případě daňové legislativy a praktického výkonu strašně gumové. Jestli jsem chystal někoho zavraždit, tak se lze pravděpodobně prokázat, zda se skutek stal, nebo nestal. Příprava daňového podvodu je natolik gumová, že pevně věřím tomu, že lze stíhat v podstatě jakékoli takové přiznání, minimálně rok až dva, než se mi podaří vyvrátit a přesvědčit příslušné instituce, že jsem fakt podvádět nechtěl. Je to tak strašně gumové, a protože to každý, kdo podniká, tak k tomu musí přistoupit, zatímco ne úplně každý se chystá někoho zavraždit, je to tak strašně gumové, že to může vést k plošné kriminalizaci podnikání v tomto státě. Prostě prosím vás, zvažte to, nedělejte to, bude to kontraproduktivní.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Aby bylo jasno, já s panem ministrem souhlasím, že daňové delikty jsou vážný problém a že patří z mého pohledu také mezi vážné trestné činy. Ale my se bavíme o přípravě, my se nebavíme o daňovém deliktu, v tom jsme fakt ve shodě. Máme příklad, dneska jsme debatovali, nebo dlouhodobě debatujeme o příjmech z DPH. Co by měl udělat finanční úředník, který zadrží DPH, protože má podezření, že DPH nemá vyplácet? A můžeme říkat, jestli je zadrženo 13 milionů, 2 miliardy. Když tam bude tento paragraf, tak automaticky se zadržením se jedná o přípravu trestného činu. (Poznámka z pléna.) Jak to že ne? On už něco musí tušit, když jde na tu kontrolu A když DPH nevyplatí v termínu, kdy má, tak přece je tam důvodné podezření z přípravy daňového deliktu. Uvědomujete si dopady toho, co říkáte? Jak to že ne? Jak to, že není podezření na přípravu, když zadržím DPH? Co to tedy je? Proč tam jdu na kontrolu? Proč jdu kontrolovat, jestli má nárok na vrácení DPH? No jdu kontrolovat, že mám podezření, že připravuje daňový podvod. Když tam ta kontrola přijde včas a odhalí to, tak tomu daňovému podvodu zabráníme. Všichni jsou podezřelí z přípravy.

  Takže já bych byl rád, ať v té debatě nemateme veřejnost tím, že my, kteří máme problém s přípravou, nechceme bojovat s trestnými činy daňových podvodů. To tedy chceme. To jsme ve shodě. A považuji to také za vážnější trestné činy. Ale ta příprava? A říkal to přede mnou pan poslanec Kalousek, to je tak gumové, že uvidíte, když to prosadíte, kolik agilních úředníků finančního úřadu, když budou mít podezření na nějaký problém, tu u DPH, tu silniční daně, tu spotřební daně, tu daně z příjmů fyzických osob nebo právnických osob, logicky budou myslet, že mají povinnost konat a podávat trestní oznámení, protože by se mohla konat příprava trestného činu krácení daně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pokud se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím.

  Budeme hlasovat nejprve návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, jak to navrhl pan poslanec Plíšek. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je žádost o odhlášení, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zvedne tlačítko. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 188, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 78. Návrh nebyl přijat.

  Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu jako garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 189, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 132, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan poslanec Kalousek má návrh na přikázání.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pokládal bych za velmi užitečné, kdyby se tomu věnoval rozpočtový výbor z hlediska běžného výkonu praxe správy jednotlivých daní, a k čemu to může vést. Domnívám se, že řada z nás si neumí představit, co vlastně hrozí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, rozpočtový výbor. Pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím si, že tady hrozí velké dopady na podnikatelský sektor a bylo by rozumné, aby se tím zabýval hospodářský výbor, přestože členové hospodářského výboru na mě gestikulují že ne. Máte i podvýbor pro podnikání, myslím si, že je to správný výbor. Navrhuji, aby to projednal i hospodářský výbor.