• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Rykala dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 17.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Jan Hamáček do 16 hodin - zahraniční cesta, Ondřej Benešík - zahraniční cesta, Martina Berdychová - pracovní důvody, pan poslanec Adolf Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Jan Birke do 14.30 - bez udání důvodu, pan poslanec Petr Fiala - zdravotní důvody, pan poslanec David Kádner pracovní důvody, pan poslanec Josef Kott od 14.30 do 19 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz dopolední jednání - zahraniční cesta, pan poslanec Josef Nekl - zahraniční cesta, pan poslanec Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, pan poslanec Pavel Ploc - rodinné důvody, pan poslanec Karel Rais - zdravotní důvody, pan poslanec Milan Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Josef Vondrášek - zdravotní důvody.

  Z dnešního jednání se omluvili tito členové vlády: pan Bohuslav Sobotka od 11 hodin - pracovní důvody, pan Pavel Bělobrádek z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan Marian Jurečka do 11 hodin z pracovních důvodů, pan Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan Martin Stropnický do 10 hodin z pracovních důvodů, pan Dan Ťok z pracovních důvodů, pan Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

  Pan poslanec Adam dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 22.

  Ještě zde máme další omluvy a to je omluva pana poslance Leo Luzara od 12.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Berkovec do 9.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Pražák od 9 do 14.30 z pracovních důvodů.

  Dnešní jednací den bychom měli zahájit body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 109 až 114, sněmovní tisky 296, 363, 368, 376, 380 a 385. Poté bychom se zabývali dalším pevně zařazeným bodem číslo 18 a tím je sněmovní tisk 42, zákon ve druhém čtení, registr smluv.

  Dále bychom se případně věnovali dalším neprojednaným bodům z bloku druhého čtení - zákony.

  Připomínám, že ve 14.30 budeme pokračovat pevně zařazenými body 10, 38, 37, 39, 36, sněmovní tisky 395, 509, 498, 510, 495, a v 17 hodin pevně zařazeným bodem číslo 45, sněmovní tisk 418, zákon v prvém čtení, spotřební daně.

  Nyní s přednostním právem předseda klubu ČSSD, pan poslanec... Sklenák, omlouvám se.

 • Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovoluji si vás požádat o drobnou změnu v dnešním programu. Na základě přání pana ministra Mládka vás žádám o pevné zařazení bodu 97, což je ratifikace - Akta Světové poštovní unie, tedy bod 97, tisk 356. Dovolím si jej navrhnout pevně za bod 114. Podle konzultace, které jsem tady v rychlosti provedl, by to měl být bod, který by měl být schválen velmi rychle. Děkuji za podporu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Pan poslanec Svoboda k programu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych požádat o zařazení bodu programu na zítřejší den. Bod programu by byla informace ministra zdravotnictví o problematice léčby sklerózy multiplex, protože jak všichni víme, došlo k tomu, že některá zařízení začala odmítat pacienty proto, že nemají na profinancování jejich léčby. Myslím, že by tato informace měla být poslancům známa, a doporučoval bych ji zařadit na zítra na 12. hodinu. (V sále panuje značný hluk.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zítra ve 12 hodin - pane poslanče, mohl byste mi ještě zopakovat přesné znění toho bodu? Poprosím sněmovnu o klid. Já opravdu pak neslyším, jak se ten bod jmenuje.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatečné léčby sklerózy multiplex... nebo nedostatku financí na léčbu sklerózy multiplex, roztroušené sklerózy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Můžeme to nazvat informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatku financí na léčbu? (Hlasy z pléna - nesrozumitelné.) Já to neslyším. Já se omlouvám, je tady opravdu velký hluk. Pane poslanče, kdybyste mi to dal písemně, bylo by to snadnější.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to zkusím říct nahlas na mikrofon a jasně. Informace ministra zdravotnictví o nedostatku financí na léčbu roztroušené sklerózy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ještě se táži jednou, zda někdo k programu. Není tomu tak, tudíž přistoupíme k hlasování o navržených změnách programu.

  První návrh pana poslance Sklenáka na pevné zařazení bodu 97, tisk 356, na dnešní program za bod 114.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 43, do kterého je přihlášeno 143 přítomných. Pro 125. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní se vypořádáme s návrhem na změnu programu, a to konkrétně zařazení nového bodu podle návrhu pana poslance Svobody, a to je Informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatku financí na léčbu roztroušené sklerózy, se zařazením na zítřejší program pevně na 12. hodinu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 44, do kterého je přihlášeno 145 přítomných. Pro 76, proti 40. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů programu. Prvním z nich je bod číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro sociální politiku, pan poslanec Jaroslav Zavadil. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 296/2, byly doručeny dne 22. května 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 296/3.

  Nyní se táži paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Tudíž otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou přihlášku, rozpravu končím. ***

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. Hezký dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo. Já bych si dovolil vám přednést proceduru, jak byla schválena na garančním výboru. Procedura je vcelku jednoduchá. Pokud se týká usnesení výboru, máme vyjmutý jeden bod na samostatné hlasování a to je bod A7, který se týká kurzarbeitu, a potom se bude hlasovat o bodech A1 až A6 a A8 až A11 společným hlasováním. To je všechno usnesení výboru. Návrh pod bodem B, což je návrh paní poslankyně Peckové o pracovní neschopnosti -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale je tady opravdu velký hluk. Poprosím své kolegy - teď hovoříme o proceduře hlasování... Abychom věděli, jak budeme postupovat.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Já se domnívám, že kolegové dobře vědí, jak budeme postupovat, takže proto si mohou dovolit povídat.

  Jinak potom ještě posledním hlasováním je návrh paní poslankyně Nohavové pod bodem C.

  Takže to je procedura a můžete tedy, paní předsedající, dát hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: O proceduře. Já se zeptám, jestli je zde nějaká námitka nebo protinávrh. Není tomu tak.

  Zahajuji hlasování o přednesené proceduře. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 45, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 148. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Ano, děkuji, paní předsedající. Prvním hlasováním by bylo hlasování o bodu A7, což je kurzarbeit, který byl vyjmut k samostatnému hlasování. Já vřele doporučuji. (Ministryně doporučuje.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 46, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 120, proti 33. Já konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Dalším návrhem je spojené hlasování, tak jak se usnesl výbor, a to jsou body A1 až A6 a body A8 až A11, společným hlasováním. (Zpravodaj i ministryně doporučují.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 47, do kterého je přihlášeno 156, pro 120, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Já zde eviduji přihlášku pana Novotného. To je omyl, dobrá. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Další hlasování by bylo o bodu B. Je to návrh paní poslankyně Peckové, který se týká pracovní neschopnosti a dalších věcí. (Zpravodaj nedoporučuje, paní ministryně rovněž nedoporučuje.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 48, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 77, proti 41. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Dalším bodem je bod C paní poslankyně Nohavové. (Zpravodaj i paní ministryně doporučují.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 49, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 153. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Já děkuji. Posledním hlasováním by mělo být hlasování o zákonu jako celku. Samozřejmě doporučuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Prošli jsme pozměňovací návrhy. Pro nás byla samozřejmě nejcitlivější otázka kurzarbeitu. Ekonomika jde nahoru a začíná se snižovat nezaměstnanost, zaplaťpánbůh. Není to zásluha této vlády ani té minulé, není to zásluha žádné vlády, je to zásluha ekonomického cyklu a tvořivých českých podnikatelů, ale my už jsme (nesrozumitelné) uzákoníme nástroj, jak těm velkým fabrikantům pomůžeme se mzdovými náklady.

  Já jenom chci, abychom si uvědomili, co děláme. Na jednu stranu těm velkým přidáváme výhody a všichni se jim na to budou skládat, na ty malé uvalujeme elektronickou evidenci tržeb a další šikanu.

  Jak že to říkal jeden z největších továrníků, současný místopředseda vlády a ministr financí? Tuším, že ho budu citovat přesně: "Malé a střední podniky, to jsou hezký řeči, ale je to na prd. My musíme podporovat velký průmysl." Myslím, že jsem citoval přesně.

  Tak tohle vy teď děláte, kolegové. A tu podporu toho velkého průmyslu holt budou ti malí muset zaplatit. Jsou to nerovné podmínky před zákonem, jsou to nerovné podmínky před pánembohem a pro něco takového my hlasovat nebudeme.

  Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan ministr Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád zareagoval na mého předřečníka, pana předsedu Kalouska, a sdělil následovné. Je samozřejmě možné si myslet, že ekonomika je jenom fatálně ve vleku hospodářského cyklu a že vláda nemá žádnou možnost nic ovlivnit. To byl omyl, který páchaly předchozí vlády. Současná vláda nic takového nepáchá a snaží se o aktivní hospodářskou politiku. To je ale samozřejmě otázka politického a ideologického názoru a já ho panu předsedovi neberu, ale sděluji, že tato vláda se tím neřídí.

  Co se týče kurzarbeitu, tak to přece není povinnost zavést, ale je to možnost pro případ, že by situace byla výrazně horší, než je dnes, kdy ekonomika roste.

  To je všechno, děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj poslanec Zavadil, poté paní ministryně. Ale my jsme mimo rozpravu.

  (Ze sálu se ozývají nesrozumitelné protestní výkřiky.)

  Ale nemůžeme dělat rozpravu před otevřením hlasování o závěru - (Výkřikům ze sálu není rozumět.)

  Dobře, takže s faktickou poprosím pana Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. A to bylo přesně motivem mé faktické připomínky, neboť pan ministr tím, že nás oslovil, otevřel rozpravu a vzhledem k tomu, že nás obohatil o další názory na hospodářskou politiku vlády, domnívám se, kolegyně a kolegové, že bychom tuto otevřenou možnost neměli zanedbat. Rozprava je otevřená a vystoupit může opravdu každý.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, to je pravda. Já nyní s přednostním právem prosím zpravodaje, pana poslance Zavadila. ***

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Jenom pár slov k mému předřečníkovi vaším předsednictvím. Před bohem i před velkými zaměstnavateli si myslím, že se to týká i malých zaměstnavatelů. To je první poznámka.

  Druhá poznámka je, že my schvalujeme něco, s čím se bude počítat až v době, když něco takového nastane, to znamená nejenom povodně, nejenom věci, které jsou katastrofální, ale samozřejmě i krize. A všichni dobře víme, a vy to víte také prostřednictvím paní předsedající, že potom připravovat takový zákon je otázka minimálně tři čtvrtě roku, a my tohle vlastně děláme proto, když něco takového nastane, aby se to mohlo okamžitě použít. Já si myslím, že to je smysluplné a že to je nejenom pro ty velké, ale i pro ty malé, kteří doplňují ty velké ve své sféře. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom polemika se slovesem, které použil pan poslanec Zavadil. On řekl použít. Všichni víme, že dominantně se bude jednat o sloveso zneužít.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím s faktickou pana poslance Komárka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, já jsem z posledních vystoupení pana Kalouska nabyl nezvratného dojmu, že je mu strašně líto, že se až dosud nestal továrníkem. Protože je zatím poměrně mladý, myslím, že k tomu má ještě šanci po konci politické kariéry a tento konec bude brzký.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poprosím pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, poprosím o klid!

 • Poslanec František Laudát: Poprosil bych činovníky hnutí ANO, ať už s panem poslancem a kolegou Komárkem něco udělají. Neví o té problematice vůbec nic, nerozumí fungování tržní ekonomiky, živil se tím, že sepisoval - byť v nějaké fázi celkem čitelné - bláboly. Ať prosím vás vystupuje a vyjadřuje se k tomu, čemu rozumí, a nezavádí tady úroveň čtvrté obecné. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím s faktickou pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Svoboda s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Na margo toho, co tady bylo řečeno, že by mohla přijít nějaká krize apod., jak tady říkal pan zpravodaj. Přece na to máme jiné nástroje. Jestliže přijdou povodně, máme na to vyloženě zákon, který je připraven. Vláda vyhlásí mimořádný stav a v tu chvíli je možné ze státního rozpočtu a z krajských rozpočtů a z obecních rozpočtů vyčlenit mimořádné peníze na zaplacení mimořádných událostí. Česká republika na takovéto věci je poměrně dobře připravena už dnes.

  Ale to, co navrhujete jako možnost využít, že v nějaké firmě je momentálně krize, tudíž žádám vládu o to, aby mi přispěla z peněz daňových poplatníků na mé mzdy, to otevíráte Pandořinu skříňku, která jenom volá po zneužívání. Po něčem, co bude složité rozhodovat, až bude úředník rozhodovat, jestli nějakému žadateli dodá 30, 40 nebo 20 % mezd, které v té firmě jsou. Kdo posoudí, že tam opravdu došlo objektivně k nějakým podmínkám? Úředník? Vláda?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Dovolte mi, paní předsedající, abych vaším jménem oslovil všechny poslance za ANO a upozornil na jedno zvláštní contradictio in adiecto, které mají ve svých argumentacích. Hlavní argumentace je - my makáme. A my tady přijímáme zákony, že ti, kteří skutečně makají, to znamená ti malí podnikatelé, kteří musí makat, aby jejich firma vůbec existovala, kteří si toho váží, kteří za svoji největší prioritu považují svobodu, že nejsou na nikom závislí než na tom, že makají, tak my jim to makání ztěžujeme. Já bych byl velmi rád, kdybychom někdy přijímali zákony, které by bránily takovémuto makání v Poslanecké sněmovně. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem paní ministryně Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, já bych chtěla jenom ve stručnosti říct, že já v kurzarbeitu vidím především podporu lidí, zaměstnanců, aby nepřišli o práci, to za prvé. A za druhé z mého pohledu naopak na tom stát šetří, protože když zaměstnavatel se rozhodne v krizi, byť dočasné, ty lidi propustit, celé náklady na nezaměstnané ponese stát. Kurzarbeit je forma, kde se na nákladech podílí stát se zaměstnavatelem. Takže proto to podporuji. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Bendla, po něm se připraví paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Mě inspirovala paní ministryně. A mohla byste mi tedy, paní ministryně, říci, nebo nám, nebo veřejnosti, kdo to bude posuzovat? Jestli to budete vy jako ministryně, nebo které úředníky na něco takového použijete? Kdo bude posuzovat míru zavinění? Kdo bude posuzovat to, zda je to opravdu objektivní skutečnost, anebo jestli někdo neudělal chybu při svém, řeknu, ekonomickém uvažování apod., anebo jestli někdo neudělal úmyslnou chybu, s tím že stát a daňoví poplatníci na tuto chybu přispějí? Podle mě to má korupční potenciál jako hrom. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Fischerovou, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Přiznám se, že jsem chtěla v podstatě původně tu novelu zákona o zaměstnanosti podpořit. Ale to krásné slůvko kurzarbeit, úplně české, tak jak jsem o tom mluvila s mnohými firmami, zaměstnavateli - bylo zde řečeno, že v současné době to opravdu není potřeba, může přijít doba, kdy to bude potřeba. Ale já přesto opravdu po diskusích s nimi jsem přesvědčena o tom, že tento krok není správný, protože to zaměstná další lidi na ministerstvu, vládu. A to, co jsme už udělali v minulém období, byla to iniciativa Občanské demokratické strany, byla novela v zákoníku práce, kde je možné řetězení smluv. A to je právě to pomocné, co může firmě umožnit, že když je v krizi, nemá tolik práce, může propouštět lidi a znovu s nimi navazovat nové smlouvy. Takže vidím, že toto určitě, bohužel, nemohu podpořit. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Jestliže je některá věc zásadně důležitá, tak přece bude ve vládním návrhu a v původním znění. Tady najednou přistál pozměňovací návrh u takové zásadní věci, podle toho ten pozměňovák také vypadá. Vedle toho, že deformujete trh, kam se člověk podívá, tak tohle je další prokorupční prostředí. Tomu jo, tomu ne. Prosím vás, už to zastavte, nebo to tady nikdo nedá po vás dohromady. Děkuji. (Hluk a pokřik vlevo.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Kdyby to byla taková priorita vlády, jak říká například paní ministryně, tak ten návrh byl ve vládním návrhu. A to, co teď Sněmovna prohlasovala, byl pozměňující návrh z výborů bez standardního legislativního procesu. Vzhledem k tomu, že bezesporu všichni máme radost, že ekonomika roste, tak jsme si jisti, že v nejbližších měsících či letech to potřebovat nebudeme, tak podle mě není žádný spěch a můžeme o tom dále diskutovat.

  Dávám procedurální návrh na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Myslím si, že takové věci se nemají dělat, takové zásadní věci se nemají dělat formou pozměňujících návrhů. Ne že by na to neměl kterýkoli poslanec, i pan předseda sociálního výboru, právo, to bezesporu má. Ale to není jednoduchá parametrická změna vládního návrhu zákona, který prochází nějakým standardním připomínkovým řízením. To je poměrně zásadní zásah, jehož důsledky se projeví někdy možná za čtyři, za pět, za šest let, podle toho, jak rychle bude pokračovat ekonomický cyklus. A to, že zase jednou někdy přijde stagnace či recese, je přece úplně jasné. Všichni chceme, aby to bylo co nejpozději, ale v těchto týdnech, měsících a letech to opravdu nepotřebujeme.

  Opakuji ještě jednou: Kdyby to byla taková priorita, jak se tváří paní ministryně, tak to měli napsat na jejím ministerstvu, mělo to projít standardním legislativním procesem a nemusel se k tomu přijímat pozměňující návrh v sociálním výboru. Děkuji. (Potlesk vpravo.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji, budeme váš návrh hlasovat.

  Poprosím k faktické poznámce pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Tak znovu, ještě jednou. Paní ministryně, prosím vás, mohla byste nám odpovědět na to, kdo bude posuzovat objektivitu potřebnosti doplatku mezd v jakékoli firmě malé, střední či velké? Kdo tedy bude tím, kdo řekne "ano, ti si to opravdu zaslouží a tihle už ne, protože ti si to zavinili sami a tady to zavinil někdo jiný"?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Kalousek s přednostním právem.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych se k té prosbě chtěl připojit. Chápu, paní ministryně prostřednictvím paní předsedající, že vás nikdo nemůže donutit k odpovědi. Ale pokud tady hlasujeme tak závažnou systémovou změnu, potenciálně do té míry nákladnou pro veřejné rozpočty - a je velmi nákladná v zemích, kde kurzarbeit funguje, víme, jaké to znamená náklady, proto jsem byl také jako vždy proti tomu, ale to není podstatné - tak si opravdu zasloužíme slyšet ten mechanismus, kdo to bude posuzovat a jak bude minimalizováno korupční riziko. Moc vás prosím, řekněte nám to. Protože když se ptal pan ministr Bendl podruhé, tak už jsem z vlastních řad slyšel jedovaté poznámky, že to pravděpodobně bude místní buňka sociální demokracie. Já bych rád věřil, že to není pravda. Ale když nám neodpovíte, tak prostě žádná jiná odpověď nezůstane v této místnosti než ta buňka sociální demokracie, možná po koaliční dohodě s ANO. (Potlesk ze strany poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem paní ministryně Marksová, poté se s řádnou přihláškou připraví pan poslanec Bendl.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ono by možná neškodilo, kdyby opozice ty materiály prostě četla. Kdyby je četla, tak by zjistila, že podmínky jsou dané tak, že za prvé vláda svým nařízením stanoví, že jsou splněny podmínky pro užití kurzarbeitu, a sama vláda bude definovat podrobně hospodářské potíže a externí ekonomické faktory, které způsobují, že tento nástroj může být nasazen. Za druhé, potom u těch konkrétních žádostí kupodivu to nebudou buňky ČSSD. Jako opravdu jsme to plánovali, ale nějak nám to nevyšlo. Bude to tak, že na návrh úřadu práce, který nabere žádosti, vláda projedná žádosti a udělí či neudělí souhlas s uzavřením dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce České republiky. Takže já v tom tedy žádné korupční prostředí opravdu nevidím. Děkuji. (Potlesk ze strany poslanců ČSSD.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A ještě než pozvu k mikrofonu pana poslance Bendla, mám zde tři faktické poznámky - pana poslance Kováčika, pana poslance Laudáta a pana poslance Kučeru. Takže poprosím pana poslance Kováčika. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji vám hezký dobrý den. Rád bych požádal paní ministryni a všechny ostatní vládní představitele, aby rozlišovali, když oslovují opozici. KSČM je bezesporu největší opoziční stranou a mimo jiné se vyznačuje tím, že všechny návrhy pečlivě čte, pečlivě studuje a pečlivě rozvažuje, jestli lidem pomohou, nebo nepomohou. O tomto jsme usoudili, že lidem pomůže, a proto pro něj budeme hlasovat. Takže neříkejte prosím, paní ministryně, že opozice návrhy nečte. Největší opoziční strana návrhy čte. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Laudáta a připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Skutečně bych vyzval zejména poslance ANO, kde leckde je to marné, abyste skutečně, abychom ten návrh nepřijali, anebo prostě vrátili tak, aby kurzarbeit tam nebyl a aby se mu když tak věnovala skutečně velká pozornost. (V sále je hlučno.)

  To, co děláte - zakládáte nerovné postavení firem. Proč jednomu ano a druhému ne? To je prostě zásadní věc. Tohle prostě, tady schvalujete zákony a já bych upozornil...

  Myslíte, že by mohlo být ticho?

  Já bych skutečně upozornil na jeden precedens, který tady byl. Když tady něco říkáme, tak skutečně nechceme mydlit schody této zemi. A to je ten onen slavný prachařsko-babišovský výkup pozemků. Vy si určitě dobře vzpomínáte, s jakou obrovskou pompou tady byl schválen. My jsme dávali, pan kolega Stanjura, já a nevím, myslím si, že pan kolega Adamec, jsme podepsali a dávali jsme vám ve dvou návrzích pozměňovák s tím, že tak jak to předkládá Prachař, a vy ve své hysterii, aby jo to bylo, jste s námi zametli. Tak vás upozorňuji, že ta vaše novela Babišova nefunguje, že rezort byl nucen vypracovat novelu novely, kde je až nápadně - akorát se lišíme, že tedy ne dvanácti- ale osminásobek ceny, a běží vám to v mezirezortu. Tak prosím, proč nenasloucháte racionálním argumentům a jedete - ona je to opozice, tak to je špatně a my máme jenom pravdu. Ne, nemáte. Jestli chcete skutečně, abychom byli zemí, kde vláda tomu dá, tomu nedá, tamtomu schválí, tamtomu neschválí, tamtoho budeme kriminalizovat, tamtoho ne, tak to prosím už není demokracie, to není rovné postavení. A tady zase další střípek, kdy zakládáte nerovné postavení firem. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru, pan poslanec Kučera svoji přihlášku stáhl. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nejprve chci říct, že se těším na debatu zákona o výkupech, protože v mezirezortu je přesně náš dvakrát odmítnutý pozměňovací návrh jak ve Sněmovně, tak v Senátu. Ale to si řekneme jindy.

  To, co přečetla paní ministryně - tak za prvé, paní ministryně, já se nebudu cítit uražený. My ty materiály fakt čteme. Jestli to, co jste přečetla, považujete za odpověď a nevidíte v tom korupční riziko, tak já tomu vždycky říkám, já se omlouvám - čtení jedna, porozumění textu pět. Jak to bude v praxi fungovat, když to projde? Malá firma nebude mít čas ani prostor vypracovat žádosti na úřad práce. To je ta nerovnost, kterou zakládáte. Buď to mělo být obecné pravidlo, a pak je to nároková částka, nebo to bude subjektivní. Ano, velká fabrika se silnými odbory, ti si to napíšou, ti mají dostatek úředníků, dostatek THP pracovníků, aby napsali hezkou žádost, zdůvodnili to, napsali všechny makroekonomické údaje. Ale ten malý živnostník, drobný podnikatel, malá, střední firma na to nemají čas ani kapacitu. Takže reálně je to znovu pokus vlády pomáhat velkým a současně ne že pomáhat, ale ztěžovat, vytvářet nerovné podmínky pro malé. Nebo si fakt myslíte, že člověk, který bude mít pět zaměstnanců a bude muset propustit kvůli krizi dva, což je 40 %, bude mít čas vypracovat zdlouhavou žádost na úřad práce a měsíce čekat, než to projedná úřad práce, postoupí to vládě a vláda moudře řekne: tady živnostníkovi z Opavy, který má pět zaměstnanců, hrozí, že propustí 40 %, což jsou dva, a vláda vyhoví? Vy tomu skutečně věříte? Já vůbec ne. A neříkejte nám, že to nečteme. Tohle je obecná floskule.

  V zásadě jste potvrdila naše nejhorší obavy. Vy jste řekla: Posoudí to moudrá vláda. Tak co vlastně chcete? Kde vidíte korupční riziko, když naše moudrá vláda to bude posuzovat? A na základě jakých parametrů? Vy jste říkala, že vláda bude definovat externí zdroje, například v hospodářské krizi. No to je v pořádku. Ale kdo zaručí, že ti malí budou mít dostatek prostoru, energie a času, a než vláda rozhodne, ta firma buď nebude, zaměstnanci budou na úřadech práce a ty (Čas!), místo aby jim hledaly práci budou posuzovat kurzarbeit.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, váš čas, pane poslanče.

  Prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Kalouska, připraví se paní poslankyně Putnová, poté pan poslanec Pilný, pan poslanec Plzák a pan poslanec Kořenek. Prosím, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem, vzhledem k tomu, že přece jenom občas něco čtu, nejenom co předkládá vláda, tak také čtu analýzy ze zemí, kde kurzarbeit funguje. Tak jsem chtěl paní ministryni doporučit, aby se podívala na spektrum a strukturu firem, které třeba v Německu kurzarbeit čerpají. To povídání o těch malých podnikatelích nefunguje nikde, samozřejmě. To můžete říkat do televize, ale takhle prostě ten systém nefunguje.

  Chtěl jsem malou poznámku k panu poslanci Kováčikovi, který se ohradil, že oni jsou opoziční strana. Já přece jenom, jak jsem tady dlouho, tak si vzpomínám na léta 1998 až 2002, když největší opoziční strana také říkala, že je proti Zemanově vládě v opozici, a znělo to úplně stejně věrohodně, jako když dnes vy říkáte, že jste opozice. Vy jste prostě přirozeným partnerem agrosocialistické vlády. A já vám to nevyčítám, protože prostě agrosocialistická vláda plní vaše ambice po rehabilitaci, částečně i po revanši. Vaše chování je logické, ale potom nemůžete být autentická opozice.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou, připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, před časem jsem měla možnost zúčastnit se semináře se zvláštním názvem Flexicurity, což je složenina slova flexibility a security a týká se trhu práce. Byl to seminář za účasti sociální demokracie, ve kterém se řešily otázky moderních nástrojů v období krize, uplatnění zaměstnanců, těch, kteří budou muset být propuštěni apod. Mezi ty moderní nástroje patří např. outplacement, což je zase forma, která umožňuje, aby firmy neztrácely kontakt se svými zaměstnanci, které nemohou držet pevně ve stavech. Nicméně kurzarbeit jako nástroj zmiňovaný nebyl. Myslím, že ty důvody tady zazněly dostatečně. Firmy, zaměstnanci, odbory jsou schopni v kritických situacích si často poradit efektivněji než tak, jak to nabízí stát, navíc za podmínek, které jsou rovné. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Pilného, připraví se pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem původně chtěl pro tento zákon hlasovat. Debata, do které určitě nepatří výkupy pozemků nebo agrosociální vláda, mě ale přesvědčila, že takhle složitá věc, která představuje závažný zásah do ekonomiky, nemůže přece projít tak, že bude poslanecký návrh a bude projednáván jenom v jednom výboru. Přinejmenším tato debata patří na půdu hospodářského výboru, a proto určitě budu podporovat návrh na přerušení a vrácení do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A dříve, než pozvu k mikrofonu pana poslance Plzáka, pro stenozáznam - pan premiér hlasuje s náhradní kartou číslo 31. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já teď opravdu faktickou poznámku k panu kolegovi Stanjurovi. Víte, jak to funguje v reálu? A to vím z vlastní zkušenosti jako lékař. A k paní kolegyni Putnové. Jak si s tím efektivně poradí ty firmy do pěti zaměstnanců? To je prostě: Je zima, Karle, nebagruje se, tebe berou záda, běž na ty tři čtyři měsíce na neschopenku, na jaře začneme znova. Opravdu - a nechci paušalizovat, nedělají to všechny firmy, samozřejmě - ale je to jedno z efektivních řešení, která ty menší firmy samozřejmě dělají. A není to zas tak řídký jev. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Připraví se pan poslanec Kováčik, poté pan poslanec Stanjura, pan poslanec Kučera a pan poslanec Bendl, všichni s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já budu velmi stručný. Jenom když už se tady bavíme o kurzarbeitu, tak abychom věděli, o čem se bavíme. Pro stát je hlavní výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst. Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené a zavádí se sektorově, aby nedošlo ke zvýhodnění individuálních firem - a o tom se tady bavíme - a aby nebyla porušena konkurenční rovnováha trhu. Finanční podpora, kterou stát vynaloží, je tímto způsobem zhodnocena lépe, než kdyby stát vyplácel podporu a další sociální dávky nezaměstnaným přímo. Zaměstnancům poskytuje tento typ podpory finanční jistotu a možnost využít více volného času na rekvalifikaci, případně včasného hledání pracovního uplatnění v jiných odvětvích. Firmám to umožňuje přečkat krizové období bez toho, aby ztratily kvalifikované pracovníky. Tak každý ať si udělá obrázek sám. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Tak jsem tady zase ve věci dodržování pravidel. Máme třetí čtení, je před závěrečným hlasováním, a kdyby byl býval nevystoupil pan ministr Mládek a neotevřel rozpravu, tak jsme už dávno měli tento bod za sebou, protože vše, co k tomu mělo být řečeno a co se vykládá teď v řadě faktických poznámek, zaznělo v rozpravě v prvním čtení, v rozpravě v druhém čtení, anebo mělo zaznít v rozpravě v prvním čtení, v rozpravě ve druhém čtení. Protože pravidla, jednací řád, hovoří jasně, co je přípustné v rozpravě ve třetím čtení. Já vím, ona se z toho teď momentálně stala politická rvačka. Já bych chtěl poprosit - dobře, všechny strany si spolu poněkolikáté vyjasnily, na které pozici stojí, tak pojďme už konečně hlasovat.

  Ale jenom k panu kolegovi Kalouskovi. Víte, opozičnost není v tom, že se odmítá a priori úplně všechno, ostatně ani vy tak nepostupujete. S touto vládní koalicí např. v některých otázkách zahraniční politiky tvoříte velmi jednolitý celek, a proto prosím pěkně nepoučovat o tom, co má nebo nemá být opozičním jednáním. KSČM hlasuje pro to, co je rozumné, KSČM hlasuje pro to, co je pro lidi nebo co není proti lidem! Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mně tedy opravdu vadí, když sem přijde např. pan poslanec Plzák a říká: já vím o podvodech, kdy se posílají zdraví lidé na nemocenskou, a je to taková efektivní metoda, jak překonat krizi. Pokud to víte, tak to nahlaste zdravotním pojišťovnám, ty bezesporu provedou kontrolu u praktických lékařů. A neříkejte pořád, že ti drobní podnikatelé, živnostníci, jsou podvodníci, kteří zneužívají systém. Možná někteří ano. A pokud máte informace, když jste schopen takhle suverénně tady s tímto tvrzením vystoupit, tak plňte svoji občanskou povinnost, nahlaste to těm, kteří to mohou zkontrolovat, a tento nešvar bude vymýcen.

  Ale my se bavíme úplně o něčem jiném, a říkal to pan předseda hospodářského výboru. Jak jsme mohli debatovat v prvém čtení, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím paní místopředsedkyně, když ten návrh zazněl pouze na sociálním výboru? To jsme přece nemohli. Nebylo to součástí vládního návrhu, to, co my tady kritizujeme. Tak si neříkejme, že jsme měli čas v prvém čtení. No neměli, protože to tam nebylo. A já jsem se opakovaně ptal: když je to tak prioritní pro vládu, proč to neproběhlo standardním připomínkovým řízením, proč to nebylo v původním vládním materiálu, a tuhle debatu jsme mohli absolvovat v prvém čtení. Já myslím, že to je korektní postup, kdy se člověk ptá a vystupuje ke konkrétním návrhům, které - i když na to je plné právo - vznikly v sociálním výboru, které sociální výbor doporučil, to nijak nezpochybňuji. Přesto si myslím, že je rozumné to vrátit, debatovat o tom nadále, protože to akutně nepotřebujeme. Na tom se snad shodujeme i s panem předsedou sociálního výboru, že to akutně česká ekonomika nepotřebuje. A já pevně doufám, že to ještě několik let potřebovat nebude. Tak to nemusíme dneska lámat přes koleno, když nejste schopni odpovědět, jak se budou vybírat ty firmy, které na tu podporu dosáhnou, a jak ne. Kromě toho, že moudrá vláda to posoudí. A to já si myslím, že není správný princip.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych rovněž zareagoval na slova svého předřečníka pana kolegy Plzáka. Právě v té situaci, kdy ten bagrista s těmi dvěma třemi zaměstnanci nebude mít práci, tak tento zákon, přesně tento zákon to nevyřeší. Těžko si dokážeme představit, že tato firma požádá vládu České republiky, aby onu situaci vyřešila. Ale já si osobně myslím, že tady - a to je i potvrzení, které zaznělo z úst pana kolegy Plzáka - že tomuto zákonu a hlavně tomuto pozměňovacímu návrhu ne příliš rozumíme. Je návrh nový a je skutečně třeba ho řádně projednat. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Poté se připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuju za slovo. Chtěl jsem vaším prostřednictvím poděkovat panu kolegovi Plzákovi za to přiznání, o co vlastně jde. Že to je opravdu ten souboj velcí versus malí, protože to vaše vystoupení v podstatě útočilo podle mě nefér metodami vůči těm malým, a že se tady ve Sněmovně hledají čím dál tím víc systémové prostředky, jak ty malé a střední z trhu vytlačit, jak jim zkomplikovat život. Na téhle sněmovně bude řada dalších takových věcí - zákaz kouření, EET, další a další věci, které postupným tlakem povedou k tomu, že se prostě chcete těch malých zbavit. Tohle je jedna z metod.

  A na margo pana kolegy Kováčika prostřednictvím paní předsedající. Padají nové argumenty, které normálně zaznít nemohly. Paní ministryně tady neodpověděla na to, jak se vlastně bude vybírat, respektive říkala: Vybere to vláda. Vláda si stanoví podmínky. Jaké ty podmínky budou? To dáme bianco šek vládě, aby si mohli opravdu rozhodnout: Prosím vás, vy jste z Agrofertu, pro vás je to v pořádku. A vy nejste z Agrofertu, pro vás to v pořádku není.

  Není legitimní se bavit o tom, za jakých podmínek se tedy tohle to má dělat? Já myslím, že je. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Padlo tady, že se to najednou zvrhlo v politickou bitvu. Myslím si, že je to celkem legitimní. Prostě někdo je přesvědčen, že malé a střední podniky jsou na prd. Myslím, že pana ministra Babiše cituji naprosto přesně, když to řekl. Někdo se domnívá, že se jedná nejenom o páteř ekonomiky, ale také o nesmírně stabilizující prvek pro celou demokracii. Dobře, tady se neshodneme a povedeme o tom dál bitvu.

  Ale na něčem bychom se shodnout měli - že to je mimořádná změna systému, že to je mimořádně, potenciálně mimořádně nákladné a že to je tak významný prvek v hospodářské politice, že si neumím představit, že poté, co byl přijat pozměňovací návrh týkající se kurzarbeitu, pro to budeme hlasovat, aniž by to předtím projednal rozpočtový a hospodářský výbor. I tam se pravděpodobně na některých věcech neshodneme. Vy nemůžete ustoupit ze svého názoru, že malé a střední podniky jsou na prd, říká to váš předseda. Já vás nebudu přemlouvat, že nejsou. My budeme tvrdit něco jiného. Ale projednat na hospodářském výboru a rozpočtovém výboru bychom to přece jenom měli, abychom udělali pořádně svoji práci. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Ještě jednou dobrý den. Začnu úplně odjinud. První stupeň hlouposti je neznalost. Už jsem to tady kdysi řekl, ale ono se to pořád dobře opakuje. A tou neznalostí trpíme všichni. Konečně už Sokrates řekl: Vím, že nic nevím.

  Jenom bych chtěl vaším prostřednictvím panu předsedovi Pilnému říct: To není otázka nová. To není jenom (slovo "jenom" s důrazem) poslanecký návrh. To je záležitost, která se tady táhne deset let. Já jsem u těch všech jednání byl. A poslední jednání, u kterého jsem nebyl a které proběhlo na tripartitě, kde se vláda, zaměstnavatelé i odbory shodli na tom, že tento nástroj je důležitý. Prošlo to celou tripartitou. Ta tomu dala jasně zelenou. A proto se to dostalo na výbor, kterému já mám čest předsedat, a tam se to vlastně projednalo. To je první poznámka.

  Druhá poznámka. Měl jsem možnost několikrát mluvit, resp. dvakrát, s kancléřkou Merkel v Německu. Ona také nevěřila tomuhle instrumentu, ale na sjezdu DGB jasně deklarovala, že Německu tenhle ten instrument pomohl v krizi, a to tím, že Německo mělo jednu z nejnižších nezaměstnaností, čtyři procenta. Vzpomeňme si, kolik jsme měli my. Takže ten instrument není k zahození.

  A nesouhlasím s tím, že to je pro velké a pro malé není. Už jsem jednou řekl, že ta provázanost velkých a malých tady přece je. Takže když se nebude dařit velkým, nemusí se dařit ani malým. Protože ta provázanost, která se týká menších firem vázaných na ty větší, o tom přece nebude nikdo pochybovat. A určitě není nikdo, kdo by chtěl upřednostňovat malé nebo velké firmy, obráceně, to je jedno. To si nemyslím.

  Takže proč pořád nevěříme něčemu, o čem jsme přesvědčeni, že by mohlo pomoct téhle ekonomice a že to je vlastně zálohový systém, který může nastat v době, kdy ta krize přijde, a nemusím se potom tím zabývat? Takže já skutečně nebudu hlasovat pro žádný návrh, který tady padl, aby se to vrátilo. Já budu hlasovat pro to, co bylo schváleno na výboru. A tím končím. Děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Jenom pro informaci, mám zde přihlášených osm faktických přihlášek. Všichni, kdo jste se přihlásili, vydržte, já vás budu postupně připravovat. Pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji ještě jednou a naposledy za slovo. Už jsem si to s panem kolegou Stanjurou tady vysvětloval. Byl jsem osočen, že nenahlašuji nějaké podvody. Prosím vás, všichni lékaři i od vás vám potvrdí, že když někdo s takovou věcí přijde, tak mu ten podvod prostě neprokážete. Podívejte se na pana doktora Ratha a jeho bolesti hlavy po pádu z kola. Prostě žádný doktor si nemůže dovolit, aby toho člověka na neschopenku neposlal, protože by se mu to později mohlo vymstít a mohl by se stát třeba i obětí nějaké žaloby. Takže prostě takhle se to dělá občas. Nepaušalizuji to. Já říkám, že je to jedna z metod, jakým způsobem řeší menší firmy své potíže třeba v době, kdy nemají zakázky. To jsem chtěl jenom říct, jak to fakticky někdy funguje. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Původně jsem neměl představu vystupovat v této diskusi, ale košatost a bohatost příspěvků a reakce jednotlivých předřečníků mě k tomu vyprovokovaly. Jsou chvíle, kdy souhlasím i s těmi, se kterými jsem dříve nesouhlasil. Zaujalo mě vystoupení pana předsedy hospodářského výboru Pilného. Myslím si, že to vystihl správně.

  A k tomu, co tady zaznělo před chvilkou od pana zpravodaje. Tady přece nikdo neříká, že to chce smést ze stolu a zavrhnout. Tady je momentálně ve hře debata nad tím, abychom se k tomu vrátili, abychom uvážili všechny možné dopady, nastavili mantinely, což si myslím, že není od věci, je to správné. Mělo by to být naším posláním, aby z této Sněmovny odcházely zákony, o kterých jsme opravdu přesvědčeni, že jsou správné, že jsme pro to udělali všechno. A přestože jsme to probírali u nás na klubu, opravdu si myslím, že projednání v hospodářském výboru, v rozpočtovém výboru, znovu se zamyšlení nad tak závažnou věcí s takovými dopady je namístě. A tím vůbec neříkám, že to chceme shodit nebo že chceme být jednoznačně proti. Jen říkám, že bychom měli velmi uvážit takovéto dopady. O zneužívání nemyslím tohoto zákona, ale mnoha jiných opatření, nařízení, zákonů a směrnic v naší zemi přece víme, jak to chodí, a že k tomu máme v naší zemi bohužel velké sklony. Takže neříkám, že jsme proti. Ale říkám, že uvážlivost ve věci s tak zásadními dopady je namístě. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Připraví se pan poslanec Volný. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Milá paní předsedkyně, dámy a pánové, když tady kolega Stanjura vyzýval k občanským povinnostem, tak bych jenom upozornil, že občanské povinnosti jsou v zákoníku práce v části Překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Je to § 202 Výkon občanské povinnosti. O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatření proti infekčním onemocněním, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout. Koncept občanské povinnosti jinak si pravděpodobně kolega Stanjura vzpomněl někdy z mladých let, kdy se o tom hodně mluvilo za komunistického režimu, ale tenhle koncept už dávno neplatí. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Volný svou přihlášku stahuje, tudíž prosím k mikrofonu pana poslance Bendla a jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, když říkal, že první stupeň hlouposti je neznalost, jestli by nám tady mohl vyjmenovat podmínky, za kterých bude vláda rozhodovat a jak je bude posuzovat při tom, aby udělila nějakou takovouto podporu. Zdali by byl tak hodný a řekl nám, které konkrétní podmínky to budou, abychom věděli, jak je to s prvním stupněm neznalosti.

  A potom prosím pana kolegu Plzáka prostřednictvím předsedajícího. Víte, nepřispívejme k tomu mlžení. Říkáte: Ono se to tak říká, ono se to o nich říká, vždyť je to podezřelé, co ten doktor Rath, jak spadl z toho kola atd. Zkusme se aspoň tady v Poslanecké sněmovně zabývat fakty. Ale nepřispívejme k tomu přilévání do ohně o tom... Oni jsou asi špatní, no víte, ono se to tak jako říká o těch bagristech a podobně. Oni tam v podstatě všichni kradou, že.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Pilného. Připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Já samozřejmě znám problematiku kurzarbeitu, diskuse o ní, a jak je uplatněna v Německu. To bych těžko mohl být předsedou hospodářského výboru, kdybych se této problematice nevěnoval. Na druhé straně konstatuji, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny a zatím zákony přijímá Poslanecká sněmovna, a ne semináře a další shromáždění občanů. Nepřijímají se referendem, přijímají se na půdě Poslanecké sněmovny. A nezbývá mi než znovu konstatovat, že ta novela nebyla řádně projednána, protože do hospodářského a rozpočtového výboru evidentně patří. Tuto možnost jsme neměli. Takže znovu říkám. vraťme se tedy k tomu, k čemu jsme neměli možnost se vyjádřit. Já neříkám, že kurzarbeit zamítneme, jenom říkám, že budeme hovořit o jeho parametrech a řádně ho projednáme na půdě Poslanecké sněmovny. Zatím se tak nestalo.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jenom abych zareagoval nebo podpořil slova předsedy hospodářského výboru, tak bych rád zopakoval to, co tady říkal, když oponoval, pan zpravodaj. Říkal: To tady přece, to byl standardní proces. O tom jsme mluvili... pardon, tak ne standardní proces, o tom jsme mluvili deset let. A když se na tom shodla tripartita, tak se to dostalo do výboru, který předsedá. Ale takhle to nechodí, pane zpravodaji. Když se na tom shodne tripartita, tak některý člen vlády dostane za úkol předložit to do vlády, protáhnout to připomínkovým řízením, pak to vláda předloží do Poslanecké sněmovny. Já nemluvím o kurzarbeitu. A neumím si představit, že kdybychom to tady projednali v prvním čtení s kurzarbeitem, tak že by to nebylo přikázáno nebo že by si to iniciativně nevzal rozpočtový výbor a hospodářský výbor. To neumím. Protože se tohle nestalo a prošlo to jenom výborem pro sociální politiku, to znamená, nikdo se nezabýval rozpočtovými dopady, nikdo se nezabýval zátěží, nikdo se nezabýval změnou podnikatelského prostředí, protože to znamená změnu podnikatelského prostředí, tak se domnívám, že když to nevrátíme do druhého čtení a tyhle dva výbory to neprojednají, tak kdo tohle nechce, tak rezignuje na práci, kterou je povinen udělat. My jsme povinni tohle udělat, tohle jsme prostě zanedbali. Tak to tam vraťme zpátky, projednejme to a můžeme to tady mít na příští schůzi. (Potlesk části poslanců zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a připraví se pan místopředseda Vojtěch Filip. Pan Kučera stahuje svoji přihlášku, prosím tedy pana místopředsedu Filipa. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Členové vlády, paní a pánové, tak teď jsme si ukázali, jaký je cíl české pravice, která prohrála volby. A její cíl je jednoduchý. Ukázat, že všechny jiné vlády včetně té, která současně vládne, nejsou schopny řešit krizi, do které Českou republiku ODS a TOP 09 dostala. A přivedla ji do hlubší krize než v okolních státech. Proto také přispívá bohužel část amatérismu současné vládní koalice. Protože ten amatérismus přispívá k tomu, že se to ODS a TOP 09 daří.

  To, že to neprojednal hospodářský a rozpočtový výbor, to je ale věcí předsedů těch výborů! Tak si to měli vzít, to jim jednací řád umožňuje! V tomhle ohledu jsem přesvědčen, že jenom trpíme tím, že někteří neodvádějí řádně svou práci. Jako plénum Poslanecké sněmovny. Ale nesouhlasím s tím vrácením do druhého čtení. Protože toto téma je projednané nikoliv jenom v tripartitě, toto téma se diskutuje skutečně deset let. Ti, kteří se tím zabývají, to znají, a je bez rozdílu, jestli je to vláda socialistická ve Francii, nebo pravicová konzervativní ve Spolkové republice Německo, prostě i podle názvu toho kurzarbeitu to dávno mají zavedené. Tak prosím si tady jako Poslanecká sněmovna hrajme na to, že tu krizi budeme prodlužovat, a oni si budou tleskat, ti, kteří prohráli volby, že to nejsme schopni zvládnout.

  Já jsem zásadním odpůrcem toho, aby jakákoli vláda prodlužovala krizi, která postihuje české občany! Proto si myslím, že ti, kteří dnes říkají, že by si to rádi projednali ve výboru, aby se zamysleli nad svou prací jako předsedové výborů! Děkuji vám. (Potlesk části poslanců KSČM a ČSSD.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta. Připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já nevím, jestli mám komentovat, za jakou krizi můžeme. Každý přece ví, že jsme malá otevřená ekonomika. Jestliže se svět dostal tam, kam se dostal, já nevím, jestli prostě - a dost je mně líto, že neustále to zní od několika politiků zleva, že my snad za něco můžeme, a kdyby přišlo stejné ochlazení ve světě, tak prostě bychom na tom možná byli řádově hůře. Minimálně jsme vám vytvořili předpoklady pro to, že můžete rozdávat, a nezodpovědně rozdávat, což tak činíte. Až dojdou zdroje, tak jsem zvědavý, co budete dělat. Asi zdaňovat a ještě víc šmírovat podnikatele a drobné, na těch se hojíte, a další zákony na to, abyste se hojili na těch nejchudších, připravujete. Takže já nevím.

  Nicméně prostě si myslím, že poslanci, kteří tady byli, jsou zvoleni první volební období, tak nemají čuchat, co tady kdo projednával v minulých obdobích. Jestliže někdo zařezává poměrně zásadní věc do zase tržních vztahů fungování společností... Nevím, nad čím kýve pan Komárek hlavou, já nad ním taky nevrtím hlavou, jen se spíš podivuji uvnitř. (Poslanec Komárek se směje.) Tak prostě přeci tohle mají právo to projednávat.

  A já znovu upozorňuji na to, že několik takových zákonů jste tady ve spěchu schválili - a ony nefungují. Babišovi nefunguje z toho, co připravil a co tady prošlo, prakticky nic. A jenom vidím, že jste skutečně taková opozice. Vy sice tím roundupem ta pole konkurence nesklízíte, ale vy tam s tou cisternou před to pole dojedete. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Bendl, poté pan poslanec Kučera, pan poslanec Kalousek a pan poslanec Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Tak ještě jednou. My jsme k něčemu tlačeni, že to musíme teď hned. Ten měsíc nebo těch pár týdnů, kdy to proběhne přes výbory a vrátí se to zpátky do třetího čtení, nás nějak limituje? Jsme v období naštěstí ekonomického růstu, nemusíme se obávat, že by bylo nutno použít kurzarbeit, během měsíce nebo během dvou měsíců že by tady došlo k nějakému prodlení a že by nás to postihlo. Já jsem měl z toho takový pocit, že tady tím se hrozí, že to musíme. A jestliže se k tomu vyjádřil předseda hospodářského výboru, že by to tedy chtěl projednat - neznám, nevím, netuším, jak se, ale vím, že se hlásí s faktickou poznámkou předseda rozpočtového výboru, i když netuším, jak se chce vyjádřit. Ale tady jde přece o to, jestli se stalo nedopatření, jestli se udělala chyba, tak je lidské ji přiznat, přihlásit se k tomu. Zatím jsme tu chybu nedotáhli do konce. A nemusí to vůbec být chyba. Jen chceme pečlivě odvést svoji práci a udělat to, co je naší povinností. Takže tady tu přestřelku, jestli se to má, nebo nemá a proč a musíme to teď, trošku nechápu. Opravdu si myslím, že nejsme v nějaké časové tísni. Největší chyby právě v časové tísni vznikají. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem byl vyprovokován panem místopředsedou Filipem. Vždyť je přece správné, abychom věděli, za jakých podmínek bude poskytována takováto podpora, pokud ji chcete poskytnout. Protože tato diskuse na hospodářském a rozpočtovém výboru nebyla a měli bychom vědět a nikdo tady není schopen na to odpovědět. Nikdo. Když se zeptáte konkrétních členů vlády, aby vám řekli, jaké podmínky to budou, které bude vláda navrhovat, tak nikdo neví. Jestli to bude proto, že je někdo červený, zelený, modrý, bílý nebo jaký. Nebo na základě čeho a bude se pomáhat tomu - protože zrovna je od nás a podobně? To přece není možné jen tak nechat být. A ty dva měsíce, které to zdrží, určitě stojí za to, abychom minimálně debatovali, kde ten korupční potenciál je, protože tam je opravdu obrovský, a myslím, že opravdu každý, kdo jen trochu toto cítí, s tím nemůže být v souznění. Musíte vědět, a prosím, pokud o tom budete hlasovat, musíte vědět o tom, že otevíráte Pandořinu skříňku tím, že budete pomáhat někomu, kdo si to nezaslouží, z peněz daňových poplatníků.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Mě samozřejmě k tomu vystoupení také motivoval pan místopředseda Filip, protože se přidal i na stranu pana zpravodaje Zavadila a přednesl nám tu referát o tom, jakým způsobem byl tento návrh zákona projednáván v uplynulých deseti letech, a opět zmiňoval tripartitu, odbory. Chci říci, že tato Sněmovna tuto novelu zákona, potažmo tento pozměňovací návrh, řádně neprojednala. V této zemi stále ještě schvaluje zákony Sněmovna, a nikoliv tripartita.

  Chtěl bych připomenout panu kolegovi Filipovi prostřednictvím paní předsedající, a on to možná ví, on si to uvědomí, že tripartita schvalovala a podílela se na zákonech v zemích před druhou světovou válkou. A jistě ví, ve kterých. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych chtěl ještě jednou požádat, abyste prosím pochopili, že je to i ve vašem zájmu, nejenom v zájmu opozice, aby se to řádně projednalo v jednotlivých výborech. Vzpomeňte si prosím, když se tu diskutoval zákon o pozemních komunikacích, tak jsme se velmi naléhavě ptali na podmínky, za kterých bude ministr dopravy rozhodovat až o 16násobku výkupní ceny. A nedostali jsme přesvědčivou odpověď. Co se stalo během několika měsíců? První, kdo si kousl a zamlaskal, byl ministr financí, předseda jedné ze stran, který tento zákon protlačil. Můžete vyloučit, že se toto bude opakovat? Že první, kdo si kousne a zamlaská, bude opět váš pan předseda, protože on většinou nevynechá jedinou příležitost, kdy si může kousnout a zamlaskat? A že tedy opravdu projednat ten mechanismus, za jakých podmínek a komu to bude přiděleno, má-li už to být schváleno, je nejenom v našem, ale i ve vašem zájmu. To za prvé.

  Za druhé, když už si bereme příklady z Německa a z Francie, pánové, vezměte si příklady z Německa a z Francie, které se zabývaly registračními pokladnami a elektronickou evidencí tržeb a naprosto zásadně to zavrhly jako něco, co poškozuje podnikatelské prostředí. Proč si berete ty příklady jenom někdy a ne v celku? Když si to budete chtít vzít v celku, co se týče Německa, tak se možná dohodneme. Ale vy chcete jenom to, co poškozuje ty malé. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Bezesporu má pravdu pan předseda Komunistické strany Čech a Moravy, že jsme nevyhráli poslední volby. My jsme je prohráli. Já s ním souhlasím. Ale chci připomenout, že za těch 25 let svobodné naší republiky jsme mnohé volby vyhráli: prezidentské, sněmovní, senátní. Vy jste vyhráli jedny polosvobodné volby v roce 1946 a za to jsme platili desítky let. To jen za prvé. (Potlesk z pravé části sálu.)

  Za druhé. Už to říkal pan kolega Kalousek. Dnes se zaštiťujete Německem a Francií a já říkám, že je to dobře. A my chceme debatovat o parametrech. Neříkám, že to v Německu a ve Francii dělají špatně. Ale od pátku od 13. hodiny tady bude vzýván jiný stát jako vzor a to bude Chorvatsko. Tak pro všechny nadšené podporovatele chorvatských ekonomických cest srovnání tří údajů: Podíl šedé ekonomiky: v České republice 16 %, v Chorvatsku 28 %. Počet nezaměstnaných, to by mohlo zajímat pana předsedu sociálního výboru: v České republice 7 %, a to je starší údaj, aktuálně už je to naštěstí lepší, v Chorvatsku 17 %, o 10 % víc, o 150 % víc. A dluh vůči HDP v roce 2014: Česká republika 42,5 %, Chorvatsko 81 %.

  A ti samí lidé, kteří dnes říkají: podívejte se, jak to je v Německu a Francii - a my říkáme, že je dobře, že se tam dívají - nám od pátku od 13. hodiny budou říkat: dívejte se na Balkán, to je ten náš ekonomický vzor, kde je nezaměstnanost o 150 % vyšší, kde je zadlužení vůči HDP skoro dvakrát vyšší než v České republice a kde je skoro dvakrát větší podíl šedé ekonomiky.

  Tak si vyberte. My jsme si už vybrali, my si díváme na Západ, vy se díváte na Balkán.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat, ale zdržuji stejně. Já jsem chtěl jen na margo těch, kteří tu teď volají po tom, že měl by to projednat ještě rozpočtový výbor, měl by to projednat hospodářský výbor, tak ono je to tak trochu laciné, říkat to zrovna teď, samozřejmě, když se to hodí. Předseda to měl zvednout a předseda si to měl vyžádat do výboru hospodářského a rozpočtového. Ale to si může vyžádat kdokoli z vás, přátelé. Pan kolega Stanjura prostřednictvím paní předsedající, pan kolega Kalousek prostřednictvím paní předsedající, kritizoval i kolega Filip, což mě docela mrzí, protože to mohl zvednou i Jiří Dolejš, takže to může kdokoli z poslanců. Já jsem prostě neuznal za nutné, aby to šlo do rozpočtového výboru. Je to můj názor, ale ten nemusí být správný. Mohl to udělat kdokoli z vás, přátelé.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče, připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, zejména vy mí předřečníci, kteří tak usilovně trváte na tom, že by se měl tento institut vrátit zpátky do projednání zejména rozpočtového a hospodářského výboru.

  Já si nemyslím, že kurzarbeit je věc samospásná, která vyřeší základní podstatu hospodářských krizí, ale každopádně ta zkušenost, která tu byla i ze sousedních zemí, vede k tomu, že může zmírnit dopady na zaměstnance. A jeden argument, který tady je potřeba zmínit, je ten, že poslední hospodářská krize od roku 2008 vytvořila relativně stabilní armády více jak půl milionu lidí bez práce. Ty dopady a ekonomické posuzování mají určitě velký význam ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ale myslím si, že v pozměňovacím návrhu jsou věci zpřesněny, za jakých podmínek se bude poskytovat tato pomoc, a že tato brzda, která by mohla ad hoc jednou do budoucna sloužit při dalších hospodářských krizích, kterých určitě nebude Česká republika chráněna nebo z nich vyjmuta, je potřeba ukotvit ji v našem právním řádu.

  Čili z tohoto pohledu si myslím, že kurzarbeit má místo v našem právním řádu. Je konečně dobře, že pět minut po dvanácté byl tento návrh načten, může mít velkou šanci být součástí našeho právního řádu a z tohoto pohledu má mou podporu. Nevidím důvod pro to, aby se vracel zpátky do hospodářského nebo rozpočtového výboru. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Opálku. Připraví se pan poslanec Schwarz.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Po včerejší dlouhé debatě jsem nechtěl prodlužovat tuto debatu, ale protože tu zaznělo tolik informací, tak bych některé chtěl uvést na pravou míru.

  Není pravdou, že nikdo neposuzoval ekonomiku tohoto návrhu. Posuzovali ji v minulosti a posuzoval ji i výbor pro sociální politiku. Nemá menší váhu než rozpočtový či hospodářský výbor. Jednoduché počty: za prvé - kurzarbeit není povinný, je to jedna z možností, kterou může zaměstnavatel využít, když ví, že za nějakou dobu po živelní katastrofě nebo po krizi může nastartovat svou ekonomiku a nechce ztratit kmenové zaměstnance, kteří mu k tomu pomohou. Podílí se na tom 50 procenty vyplácené mzdy. Stát za toto přispívá pouze 20 % a nejvýše do 0,125 průměrné mzdy, jestli se nepletu. Takže je to pro stát levnější, než kdyby platil příspěvek v nezaměstnanosti u nezaměstnaného. Tak co chcete v tom rozpočtovém nebo hospodářském výboru ještě přepočítávat? Prostě pro stát je to výhodné. A jestli to je, či není výhodné pro zaměstnavatele, tak ten si to snad umí spočítat sám. A když si vzpomenu na dobu ministrování pana exposlance Nečase, tak byl zaveden taky obdobný systém školení a při tom školení zaměstnavatelé nemuseli odvádět celé sociální zabezpečení. Za dobu od září do prosince to stálo státní rozpočet skoro 10 mld. korun. Proto nastaly tyto brzdy, aby vláda mohla rozhodovat spolu s úřady práce, aby se toto už nestalo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas vypršel. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Řekl jsem vše, co jsem chtěl. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, jen krátká reakce na margo diskuse s panem kolegou Stanjurou o oněch vyhraných volbách. Je toho bezesporu velmi mnoho, co ODS této zemi přinesla poté, co vyhrávala volby. Zmíním jenom dvě takové typické záležitosti, které vešly do slovníku nejen češtiny, a to je tunelování a kmotři. Nebýt toho, neseděli jste, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, tam v tom množství, co jste, ale možná byste ještě pořád seděli tady za mnou. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Já to zase vrátím zpátky k meritu věci. Dobře víte, kolik by se mělo rozdat a kolik by se mělo zlevnit na daních a kolik by se mělo firmám přispět. Možná víte, i které firmě by se mělo přispět. Ale tady není nikdo schopen říct, za jakých podmínek takovéhle státní příspěvky, či dotace, chcete-li, firmám, které se ocitnou v katastrofě nebo krizi, jak tady bylo řečeno, za jakých podmínek je chcete dávat. Prosím vás, nemohl by někdo z prosazovatelů tohoto říct aspoň tři pevná pravidla, za jakých podmínek chcete dávat tyhle peníze daňových poplatníků někomu, kdo se takzvaně ocitne v krizi a podobně? Byli byste tak hodní a někdo z ministrů, premiér nebo někdo z předkladatelů, diskutujících, řekl konkrétní podmínky, za kterých se toto bude rozdělovat, který uchazeč se o to může ucházet? Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom reakce na pana předsedu rozpočtového výboru. To bylo, prosím pěkně, nedorozumění. To nebyla kritika předsedů výborů, že si to nevzali. To byl naopak protest proti tomu, že něco tak zásadního jako kurzarbeit, protože to je skutečně změna systému s obrovským potenciálním rozpočtovým nákladem na veřejné rozpočty, neprošlo standardní cestou, tedy připomínkovým řízením a prvním čtením, kde v prvním čtení jsme to mohli přikázat jednotlivým výborům. A protože jsme to neudělali v prvním čtení, tak to tedy napravme ve třetím a do druhého čtení to vraťme a nechť se tím výbory zabývají.

  Jinak stručnou reakci na pana poslance Opálku. To jsem slyšel mnohokrát, jak je to strašně výhodné, třeba šrotovné, a jak jsou výhodné i jiné dotace. Ono to vždycky pro někoho výhodné je, pro někoho jistě, a někdo jiný to bude muset zaplatit. Vrátíme se k tomu zase dneska vpodvečer, až budeme mluvit o biopalivech. Já vám tady můžu ukázat lidi, pro které je to výhodné, ale také to ti ostatní budou muset zaplatit.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. Připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Jenom stručnou reakci na pana předsedu Stanjuru. Stalo se už tady folklórem, že jakmile docházejí pravici argumenty, tak začnou útočit na všechno, co tady bylo před 25 lety. Vyjádření, že za vyhrané volby tenkrát platili všichni občané. Jenom bych chtěla připomenout, že po vašich vyhraných volbách byla nejnižší životní úroveň občanů, že se prudce rozevíraly nůžky mezi bohatými a těmi ostatními, že se prudce zvýšila nezaměstnanost, a tak dále a tak dále. Tunelování a kmotry už tady připomněl předseda našeho klubu. Takže bych chtěla požádat, abyste vnímali realitu, v jakém stavu jste předali tuto zemi, a v tuto chvíli byste neměli bránit alespoň určité snaze o nápravu toho, co všechno jste tady spáchali. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Prosím vás, opusťme politické půtky a vraťme se k meritu věci a k pragmatické záležitosti tohoto zákona. Já to zkusím ještě jednou říct.

  Jak jsme tady všichni vyslechli, v prvním čtení nebyl stěžejní bod, o kterém se tady vede debata, kurzarbeit, součástí návrhu tohoto zákona. To je podstatná věc. Také tady bylo zmíněno, že to neprošlo připomínkovým řízením. Já už jsem se na to ptal a zkusím se tedy nyní zeptat konkrétně paní ministryně, která je za předkladatele. Jestliže k opakovanému třetímu čtení nedojde v červenci nebo v září, stane se něco zásadního? Něco podstatného se ohrozí? Je tady za dveřmi krize? Prosil bych vás o odpověď, co se stane, jestliže ke třetímu čtení dojde v červenci nebo v září. Co tak hrozného se stane, když to projednáme a s klidným srdcem třeba to třetí čtení proběhne v září. Kdybyste mohla, paní ministryně, na to konkrétně odpovědět. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že mám s panem předsedou rozpočtového výboru korektní vztahy. Já jsem ho nekritizoval, že to nevzal na rozpočtový výbor. Nemohl, to tam prostě nebylo. Ale pochopil jsem jeho vystoupení a uvidíme, jak to bude fungovat. Že až příště jako obvykle něco opozice v rozpočtovém výboru navrhne, že to koaliční hlasy podpoří. Mluvím o programu, nemluvím o politických názorech. Zatím je to úplně jednoduché. Znáte to určitě z jiných výborů, když navrhneme na rozpočtovém výboru nový bod, tak samozřejmě máme právo to navrhnout, pak je vládní většina proti a jedeme dál podle původního programu. Já si nestěžuji, ale pak nám nevyčítejte, že jsme nezařídili, že není něco na programu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Kováčik. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych navrhoval, abychom skutečně šli k tomu, že budeme hlasovat o vrácení do druhého čtení. Nicméně pro další postup. Já si nejsem tak jist, a tam by mě zajímalo zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby nám dodalo analýzy, jak to kde funguje, jaké jsou ekonomické dopady. Já bych spíš doporučoval, aby se z druhého čtení zákon - a může se vrátit poměrně rychle do třetího s tím, že pozměňovací návrh, který se týká kurzarbeitu, by vypadl nebo by nebyl schválen, jinak se zbytkem zákona nemáme problém. A spíš bych tak zásadní věci - a u dalších ekonomických věcí, kde se zasahuje do tržní ekonomiky, prostě aby to předkládala vláda jako vládní návrhy se řádným vypořádáním mezirezortu. Skutečně dostáváme se do toho, že na ÚOHS a spíš někdo v pozadí sepíše novelu zákona o významné tržní síle, tady zase někdo přivaří jako pozměňovací návrh k zákonu tak zásadní věc, jako je kurzarbeit. Nejsou k tomu udělány řádné analýzy, neprojde to mezirezortním připomínkovým řízením a skutečně potom ty škody a to nefungování zákonů anebo zkreslené fungování je děsivé. Prosím, ukončeme možná tuto debatu, nechci nikoho omezovat, a pojďme se domluvit na nějakém racionálnějším řešení. Ale zásadní věci by neměly být věcí pozměňovacích návrhů.

  Pokud se týká ještě těch věcí. Velice opatrně prosím při sbírání nápadů ve světě. Samozřejmě každý napíše: v Německu se využil kurzarbeit. Ale když se potom podíváte na rozsah, kdo co schvaluje, jak, podobně s investičním pobídkami - je to velice střídmé. A tady vždycky jdeme hned rovnou s palicí nebo s kladivem na všechno a ve velkém. Pozor na to!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Ostatně soudím, že tohle přetahování už by mohlo skončit a mohli bychom pokročit kousek dál v programu. Ale neodpustím si vaším prostřednictvím, pane předsedající, směrem k ctěnému panu kolegovi Stanjurovi, že ano, jistě, mohli bychom vypočítávat pozitiva a negativa, která každý systém bezesporu má, a jenom připomenu, že vedle kmotrů a tunelů, které vám nikdo neodpáře, a třeba toho zhasínání a ne úplně povedené privatizace můžu tedy připomenout desetitisíce bezdomovců, můžu připomenout exekuce, můžu připomenout sociálně vyloučené lokality, anebo třeba tzv. sociální sebevraždy. To jsou také průvodní jevy vašeho vládnutí. A vaši voliči sami usoudili, že už toho bylo dost, a zoufale už třetí volební období hledají nějakou alternativu. Ne vždycky se alternativa stane alternativou a ne vždycky jsou občané s tou alternativou úplně spokojeni. Ale takový už je život. A já si myslím, že jsme politickou bitvu dnes jakousi svedli, protože o té bezesporu ta diskuse tady je také, a že bychom mohli pokročit v našem programu. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední fakticky přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu... Ještě pan kolega Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne. Stále dopoledne. Já bych vás požádal o desetiminutovou pauzu na poradu klubu Úsvit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhlásím přestávku do 10.45 a v 10.45 budeme hlasovat. Ale nejdřív uzavřu rozpravu. Uzavřu rozpravu, bude právo na závěrečná slova a potom budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Předtím ale rozhodneme o vrácení do druhého čtení, tak jak navrhl pan kolega Stanjura. To jsou věci, které máme před sebou v 10.45. Prosím, do 10.45 přestávka.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych poprosil kolegy z ANO do zasedačky č. 58. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě někdo z předsedů klubů chce svolat svůj klub? Není tomu tak. Všichni mají jasno. Přerušuji jednání do 10.45.

  (Jednání přerušeno v 10.35 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula přestávka na poradu hnutí Úsvit, ale ještě tady nevidím řadu kolegů ani z klubu, který požádal o přestávku, ani z klubu ANO, který byl svolán. (Předsedající vyčkává.)

  V tom případě bych požádal pravděpodobně předsedu klubu sociální demokracie, aby zjistil, jestli některý z klubů, který svolal zasedání, žádá o prodloužení přestávky. Klub TOP 09 už se schází, ale dva kluby, které... (Za hlasitého vítání přicházejí do sálu poslanci v pravé části sálu.)

  Já tomu rozumím, že teď bych mohl zneužít postavení řídícího, ale přesto požádám předsedu klubu sociální demokracie, jestli kluby, které svolaly zasedání, protože z těch, o kterých vím, že svolaly zasedání, jeden se dostavil a dva se ještě nedostavily, tak jestli kolega Sklenák nám sdělí něco, co koaliční strany ještě... Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, pane předsedající. (Do sálu k řečništi přibíhá zadýchaný poslanec Schwarz.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Schwarz asi pravděpodobně za klub ANO.

 • Poslanec Roman Sklenák: Ano, takže vám to sdělí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nám sdělte, pane místopředsedo, jaký je stav vyjednávání uvnitř klubu.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Chcete mě nachytat (zadýchaně a s úsměvem), nebo to na mě zkoušíte? (Předsedající: Ne, ne, ne.)

  Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Chci se vám omluvit. Vzal bych si ještě za klub, prosím vás, patnáct minut pauzu. Ještě chviličku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Patnáct minut. Já tomu rozumím, debata byla vášnivá, takže jestli se nebudete zlobit, já to zaokrouhlím a bude to v rovných 11 hodin. Zkrátím to jenom o dvě minutky za to, co jsme čekali. To si myslím, že je poctivé vůči klubu.

  Předseda klubu ODS má na to jiný názor. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to chápu, pane místopředsedo, ať neběháme, protože my máme klub trošku dál než ostatní, takže já si vezmu také deset minut, že bychom se sešli v 11.10.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V 11.10 tedy, takže dobře. Vyhlašuji přestávku do 11.10 na porady klubů ODS, ANO a Úsvitu. Klub TOP 09 už se dostavil, ti už se poradili, ti už mají jasno.

  (Jednání přerušeno v 10.48 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba na přestávku jednotlivých poslaneckých klubů skončila. Budeme pokračovat. Počkám, až se ustálí počet přítomných. Já jsem vás všechny odhlásil a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Předsedové jednotlivých poslaneckých klubů jsou tady, takže tady snad své kluby mají.

  Ještě než se všichni usadí, budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Klaška se omlouvá od 15 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Kristýna Zelienková mezi 10.45 a 14 hodin z pracovních důvodů.

  Nyní nás čeká hlasování. Návrh přednesl pan poslanec Stanjura, a to je vrácení do druhého čtení.

  Rozhodnutí o tom učiníme v hlasování pořadové číslo 50, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 50, ze 164 přítomných pro 41 poslanec, proti 116. Návrh nebyl přijat.

  Protože jsme před diskusí, která nastala po vystoupení pana ministra Mládka, odhlasovali všechny pozměňovací návrhy - pane zpravodaji, je tomu tak? Ano.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Ano, je tomu tak. Má se hlasovat o konečné formě zákona.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme hlasovat o zákona jako o celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 296, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 175 poslanců pro 133, proti 37. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 109.

  Před dalším bodem se hlásí s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, my samozřejmě respektujeme výsledek hlasování. Jenom si dovolím vyslovit prosbu. Důstojnost této instituce si nezaslouží, aby to probíhalo jako skoro vždycky, když jednotlivé koaliční strany říkají: no, my jsme chtěli pracovat, ale koaliční partner trval na tom, že pracovat nebudeme, tak jsme se nakonec většinově rozhodli, že nebudeme pracovat. Buďte prosím tak laskavi a přihlaste se k tomu s otevřeným čelem - my, koalice, KSČM, ČSSD, ANO a KDU-ČSL, jsme se rozhodli, že tohle prohlasujeme ve prospěch těch velkých na úkor malých a nepřipustíme ani řádnou diskusi v Poslanecké sněmovně. Řekněte to hrdě, napřímo, že každý z vás, který takhle hlasoval, si myslel, že je to tak správně. Pak si myslím, že to bude v pořádku. Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Miroslav Kalousek.

  Budeme pokračovat schváleným bodem

  Pan ministr Mládek už se dostavil, ale já ještě požádám pana poslance Martina Komárka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro třetí čtení.

  Úvodní slovo ke třetímu čtení má z pověření vlády ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi stručný úvod k předkládané novele zákona o regulaci reklamy.

  Skutečnost, že tato novela reaguje především na výtky Evropské komise ohledně nadměrné a duplicitní regulace reklamy, byla z mé strany opakovaně zmiňována, a to jak při prvním a druhém čtení v Poslanecké sněmovně, tak při projednávání v garančním výboru. Konkrétně se jedná o vypuštění explicitního zákazu skryté a podprahové reklamy a reklamy zaměřené na děti a mladistvé, protože tyto formy reklamy jsou nekalými obchodními praktikami, a jsou tedy již zahrnuty ve výslovném zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou. Evropská komise požaduje tato duplicitní ustanovení vypustit. Rovněž bylo předkladatelem vždy zdůrazňováno, že v této věci bylo s Českou republikou v lednu loňského roku zahájeno řízení o porušení povinnosti, takzvaný infringement, a pokud nebude tato nadměrná regulace ze zákona o regulaci reklamy vypuštěna, bude v řízení pokračováno, což může vyústit v uložení sankce.

  Předkládaný návrh mimo oblast navazující na nutnost sladit českou právní úpravu s právem unijním například nově definuje ustanovení o volební reklamě, aby bylo možné porušení povinnosti v této oblasti postihovat. Dále adaptuje zákon nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a přenáší dozorové pravomoci k reklamě na potraviny, která obsahuje zdravotní nebo výživová tvrzení ze živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Dále návrh reaguje na problémy, se kterými se dozorové orgány potýkají při potírání reklamy na loterie provozované bez řádného povolení.

  Dovolte, abych se stručně vyjádřil k uplatněným pozměňovacím návrhům. Volební výbor jako garanční uplatnil k návrhu pozměňovací návrhy uvedené v usnesení ze dne 17. března jako tisk 363/2. S těmito MPO souhlasí a podporuje je.

  Ve druhém čtení byly uplatnění další pozměňovací návrhy, a sice pana poslance Chvojky, Korteho, Hovorky, Stanjury a Vyzuly a paní poslankyně Kovářové. Jako předkladatel návrhu mohu souhlasit pouze s pozměňovacími návrhy pana poslance Chvojky, které se týkají upřesnění zákazu reklamy na nepovolené loterie.

  Považuji za nezbytné opětovně zdůraznit, že přijetí pozměňovacích návrhů pana poslance Korteho nebo pana poslance Hovorky, které vracejí do zákona o regulaci reklamy ustanovení o výslovném zákazu podprahové a skryté reklamy, reklamy zaměřené na děti, by mělo pro Českou republiku důsledky, které jsem již zmínil, a to další postup infringementu a riziko sankce. Správnost postupu předkladatele potvrdil i Parlamentní institut, jehož odbornou expertizu si vyžádal volební výbor.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Janu Mládkovi. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 363/3, které vám byly doručeny 27. května 2015. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 363/4. Pan navrhovatel před otevřením rozpravy vystoupil, nevzal návrh zpět před zahájením rozpravy, a proto rozpravu mohu zahájit. Jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu. Ptám se pana zpravodaje,jestli chce využít přednostního práva na vystoupení. Není tomu tak. Poté vystoupí pan poslanec Hovorka a paní poslankyně Kovářová. Prosím pana poslance Stanjuru jako prvního přihlášeného k rozpravě.

  Ještě než dojde, dovolím si konstatovat omluvenku, která došla panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Mezi 12. a 18. hodinou paní poslankyně Nina Nováková se omlouvá z jednání Sněmovny z pracovních důvodů.

  Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vrátím se ke svému vystoupení ve druhém čtení a chci říct, že v tomto návrhu zákona existuje podle mého názoru závažný problém, a to že vláda navrhuje, aby poskytovatelé nebo šiřitelé reklamy, stejně tak zpracovatelé reklamy, kontrolovali, zda ten, kdo tu reklamu zadává, má povolení na loterie. Já jsem minule mluvil hlavně o loteriích, o tom, že ti šiřitelé reklamy, zpracovatelé, grafické studio apod. nemají mechanismy k tomu, aby to zjistili.

  Ale chci upozornit ještě na jednu věc, která se toho může týkat také a která je podle mě ještě komplikovanější a může přinášet nezamýšlené efekty této novely, a to jsou tzv. spotřebitelské soutěže. Neexistuje jednotný právní názor na to, co je spotřebitelská soutěž a co už není a má charakter loterie. Je to velmi komplikované a probíhají o tom i různé soudní spory apod.

  Vymodeluji vám typický příklad, který může nastat. Některý řetězec, některý prodejce uspořádá spotřebitelskou soutěž, která může a nemusí mít charakter soutěže a může podle některých výkladů mít charakter loterie. Na tuto soutěž je velmi často reklama, dokonce i ve veřejnoprávních médiích. A teď mi řekněte, jak např. Český rozhlas pozná, že tato spotřebitelská soutěž, a mluvím z praxe, protože vím, že v současné době probíhají reklamy i na veřejnoprávních médiích, jak pozná, že to charakter spotřebitelské soutěže už nemá a že to je de facto nepovolená loterie. Podle mě to nemá šanci poznat. Nicméně se může stát, že někdo podá stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a tento veřejnoprávní či jiný šiřitel reklamy bude potrestán podle tohoto návrhu zákona, a tam ty sankce nejsou vůbec malé. Myslím si, že pan ministr průmyslu a obchodu ví, o čem mluvím, a ví, že ten problém je širší a že to není dobře zpracované.

  Mám dva návrhy. První je, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, který tento novelizační bod vypouští. Přitom současně uznávám, že není legislativně technicky na 100 % toho, jak by měl být. Považuji za vhodnější to vrátit do druhého čtení a ve spolupráci s MPO tu otázku dobře legislativně technicky vyřešit. Nebo - pokud odmítnete oba dva návrhy, reálně hrozí, že ti, kteří nemají šanci odhalit nepovolenou loterii - ať už tu, která je skutečně loterie, nebo má charakter spotřebitelské soutěže, přitom o tom, zda to byla, nebo nebyla spotřebitelská soutěž, se dá rozhodnout později -, budou podle mého názoru neprávem postiženi a budou postiženi za to, že stát si to neuhlídal. Kdyby ty sankce směřovaly k zadavateli reklamy, tak to samozřejmě podpořím, to není žádný problém. Zadavatel reklamy musí vědět, jestli splnil zákonné povinnosti, nebo ne. Jak to má vědět grafické studio, jak to má vědět šiřitel reklamy, ať už je to televizní, rozhlasová, nebo internetová reklama? Tady se stát zbavuje své odpovědnosti, přenáší to na někoho jiného, a přitom nemá šanci to účinně vyřešit.

  Původní návrh předkladatelů byl, že to má sloužit zejména na porušovatele zákona ze zahraničí, zejména v oblasti loterií. Podle mého nebylo úmyslem zpracovatele, ale to nám odpoví když tak pan ministr, zacílit se na spotřebitelské soutěže. Takže to zasáhne např. i internetové providery, televize, jak jsem říkal, apod.

  Chtěl bych slyšet od pana ministra ujištění, když říká, že je proti tomu pozměňovacímu návrhu, že mé obavy jsou plané a liché. Že nic takového nemůže nastat. Ale já si myslím, že to prostě není pravda. A tady věc, kterou chceme řešit a která se má řešit, tak ji podle mého názoru řešíme špatně.

  Takže jednak dávám procedurální návrh na vrácení do druhého čtení. Pokud by neprošel, pak vás poprosím o podporu mého pozměňovacího návrhu. Tím hlasováním nás určitě provede pan zpravodaj a určitě pak řekne, kdo ty pozměňující návrhy podal a v jakém jsou smyslu podávány.

  Myslím si, že minimálně pokud oba dva mé kroky odmítne vládní většina, tak by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vypracovat nějaké výkladové stanovisko a poskytnout to všem šiřitelům reklamy, aby věděli, jak mají postupovat.

  A co bych považoval za ještě důležitější, pane ministře prostřednictvím pana místopředsedy, kdybyste vypracoval novelu zákona o ochraně spotřebitele a tam se speciálně věnoval otázce spotřebitelských soutěží. Aby bylo naprosto jasné, co je a co není, aby šiřitel reklamy nebyl obviněn z toho a neměl velké sankce za to, že to, co se tváří jako spotřebitelská soutěž, bylo posouzeno orgány státu, že je to vlastně nepovolená loterie. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, poté pan poslanec Daniel Korte, který je přihlášen z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem pozorně poslouchal pana ministra, který tady uvedl, že si nechal posoudit Parlamentním institutem nutnost vypuštění ustanovení, která se týkají skryté reklamy, podprahové reklamy a reklamy zaměřené na mládež. Současně bych chtěl ale požádat, aby pan ministr sdělil, zda požádal rovněž Parlamentní institut o stanovisko k tomu druhému mému pozměňovacímu návrhu, který se týkal reklamy na vakcíny. On tady pouze řekl, že požádal o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, které řeklo, že se v mém pozměňovacím návrhu oproti stávajícímu stavu nic nemění. To je ale velmi podivné a já se domnívám, že pan ministr neposlouchal, nepřečetl si záznam a neudělali to ani jeho úředníci a zřejmě ani úředníci ministerstva zdravotnictví.

  Mám k dispozici názor katedry podnikového evropského práva Vysoké školy ekonomické v Praze a tady se jednoznačně stanoví, že právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ovšem ČR učinila klíčovou výjimku směrnice zjevně zcela odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Byl tedy zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Slovo má paní Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Daniel Korte. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve druhém čtení jsem předložila pozměňovací návrh, který jednoduše řečeno stanovuje zákaz politických billboardů. Volební výbor jako výbor garanční jej bohužel nedoporučil k přijetí, a to především na základě formálních argumentů. O podstatě návrhu se diskuse bohužel vůbec nevedla. A tak jediné vyjádření k ní je ze druhého čtení, ve kterém návrh označil pan kolega Komárek a pan ministr Mládek za velmi zajímavý a velmi inspirativní. To mi ale nestačí. Ráda bych proto konstatovala, že v případě nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu jej podám jako samostatný návrh zákona, aby zde důkladná debata o charakteru a prostředcích volební kampaně mohla proběhnout. To není vyhrožování, jen předem avizuji tento návrh. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní v rozpravě ve třetím čtení vystoupí pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem v úvodním slově pana ministra slyšel popáté polopravdu, že reklama založená na podprahovém vnímání a reklama skrytá, které jsou z tohoto zákona vyškrtnuty, jsou obsaženy jinde. Tím, že to bylo pětkrát, se tato polopravda ještě nestala pravdou. Rovněž pětkrát jsem slyšel temnou výhrůžku, že nepřijmeme-li tento návrh, budeme sankcionováni Evropskou komisí. Pětkrát v souvislosti s mým jménem. A já musím konstatovat, že toto vyhrožování podle mě hraničí s trestným činem vydírání a já se vydírat prosím nenechám.

  Upozorňuji vás, poslance, a opakuji to, protože už jsem vám to jednou řekl: Neskládali jste svůj slib, že budete hlasovat tak, jak chce Evropská komise, ale na své vědomí a svědomí. Tak se prosím tohoto slibu držte.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Já bych rád reagoval na některé podněty, které zazněly, a udělal také jedno ohrazení. Chtěl bych říci, že ano, spotřebitelské soutěže mohou být problém, ale to se týká jiných zákonů. Kde by se to mohlo vyřešit, je zákon o ochraně spotřebitele, případně loterijní zákon. My jsme připraveni pracovat na tom, aby se to dostalo do zákona o ochraně spotřebitele, který je otevřen ve Sněmovně a je po prvním čtení. Tuto připomínku beru, ale to nic nemění na stávajícím zákoně. Je to o jiném zákoně, kde je třeba na tom pracovat. Samozřejmě bude poskytnut výklad, co znamená ta povinnost. Neměl by být zásadní problém zjistit, která loterie je povolená v případě České republiky. Na to máme webové stránky Ministerstva financí. Určitý problém to může být v zahraničí, především v zemích mimo Evropskou unii, ale ve většině případů tyto loterie neplatí daně v České republice a bude nutné to vyřešit tím výkladem, jak to bude fungovat.

  A to ohrazení je vůči prohlášení pana poslance Korteho. Já jsem se rozhodně nedopustil žádného vydírání a není to žádné drama o cti a svědomí. Je to o tom, že Česká republika je členskou zemí Evropské unie a probíhá poměrně komplikovaný proces ne sjednocování, leč harmonizace právních řádů členských zemí, a to zejména proto, aby mohl fungovat jednotný trh. Že ten proces je bolestivý, to ano, ale lepší nemáme. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, musíme se vypořádat s procedurálním návrhem předneseným v rozpravě ve třetím čtení, a to je vrácení do čtení druhého, který přednesl pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Je to návrh na vrácení do druhého čtení.

  Protože se nezměnil počet přítomných, tak vás nebudu odhlašovat a v hlasování 52, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro vrácení návrhu do druhého čtení. Kdo je proti vrácení do druhého čtení? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 52 z přihlášených 178 pro 141 poslanec, proti 115. Návrh nebyl přijat.

  Budeme se tedy zabývat hlasováním o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. O stanovisko, ač je obecně přednesl i ministr Jan Mládek, budu žádat vždycky pana ministra také. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane místopředsedo. Volební výbor doporučuje následující proceduru. Nejprve hlasovat návrhy A1 až A4 a A6 společně jedním hlasováním, protože spolu věcně souvisí. Dále návrhy A5 a A7. Já jenom zmíním, že A1 až A7 jsou legislativně technické úpravy.

  Dále návrh E dohromady - to jsou stanoviska E1 až E34, to je návrh pana poslance Korteho, který teď před námi obhajoval. Vrací do regulace reklamy regulaci skryté a podprahové reklamy. Kdyby byl tento návrh přijat, pak je nehlasovatelný návrh B1.4.

  Potom návrh G, G1 až G2 jedním hlasováním, to je návrh pana poslance Stanjury, který nám taktéž představil. V případě, že by byl přijat, tak je nehlasovatelný bod B1.2.***

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona jsem podrobně vysvětloval a obhajoval v prvém a druhém čtení. Dovolte mi tedy jenom stručné shrnutí.

  Návrh zákona zavádí úpravu evidence přestupků vedené registrem trestů, která bude obsahovat vybrané přestupky podle zákona o přestupcích. Konkrétně se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Návrh zákona postihuje opakované spáchání této trestné činnosti a těchto přestupků zvýšením sazby pokut.

  Garanční výbor projednal pozměňovací návrhy k návrhu zákona. S většinou těchto návrhů souhlasím. Nadále však nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, ke kterým jsme se negativně vyjádřili při projednávání. Jedná se především o změnu § 72 přestupkového zákona, dále pak vypuštění přestupků na úseku rybářství z evidence přestupků, vypuštění přístupu Finanční a Celní správy do evidence přestupků, které bylo požadováno v rámci pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy byly požadovány a navrhovány panem kolegou Bendou.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu. Mám do ní přihlášku pana poslance Jeronýma Tejce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jelikož se jedná o třetí čtení, tak se budu věnovat pozměňovacím návrhům. Nebudu zmiňovat zákon jako celek, nicméně doporučuji to, abychom tento návrh zákona přijali. Myslím si, že může výrazně přispět zejména v oblasti, o které se teď často hovoří, a to je otázka držení střelných zbraní. Chtěl bych upozornit na to, že skutečně tohle je poprvé za dlouhou dobu nástroj na to, jak zjistit, zda osoby, které mají v držení zbraň a mají zbrojní průkaz, skutečně páchají nebo nepáchají přestupky, za jejichž spáchání zbrojní průkaz může být odebrán. Takže v tomto smyslu podpora návrhu zákona jako celku. Nicméně chci vás požádat o podporu dvou konkrétních věcí, které načetl ústavněprávní výbor a které předložil po poměrně široké debatě.

  Jednak to byl návrh, kterým Ministerstvo vnitra chtělo zvýšit dobu, po kterou je možné projednat přestupek, která je dnes jeden rok, na tři roky. Většina z nás se shodla na tom, že je správné, aby nedocházelo k obcházení zákona, k umělému prodlužování projednávání přestupků a aby lhůta byla prodloužena. Nicméně nedomnívali jsme se a nedomníváme se, že je možné ji prodloužit až na tři roky, protože v takovém případě by zřejmě úřady mnohdy této lhůty víc než využívaly zneužívaly. A pokud se jedná o některé trestné činy, tam je tato lhůta tři roky. Myslíme si, že u přestupků by měla být kratší, a navrhujeme tedy kompromisní variantu dva roky prekluze pro přestupky.

  Druhá důležitá věc je věc, která neumožní žádnému z nás žádat si o opis z tohoto registru přestupků. My si můžeme žádat dnes o výpis z rejstříku trestů, na to jsme všichni zvyklí. Váhali jsme a vedli jsme debatu, zda má, nebo nemá mít možnost každý z nás si požádat o výpis z toho registru. Nakonec jsme doporučili, a bude na vás, jestli tomuto doporučení vyhovíte, že by tato možnost být neměla. Jednoduše proto, že každý z nás, i když nepáchá žádné přestupky, by nepochybně během příštích let možná desetkrát, možná třicetkrát ročně pro různé účely musel dokládat to, že žádné přestupky nespáchal. Bylo by to administrativně náročné, bylo by to do značné míry i ekonomicky náročné pro řadu lidí a myslíme si, že by to nemělo žádný smysl. Registr má být využitelný pro státní orgány. Státní orgány do něj mohou nahlížet, mohou z toho plynout různé důsledky, nicméně není podle našeho názoru správné, aby si tímto prostřednictvím různé soukromé společnosti například toto kladly jako podmínky pro další činnosti. Že by si pronajímatelé vyžadovali výpis z rejstříku přestupků, žádali by ho zaměstnavatelé a další, a nepochybně ani ti, kteří se žádných přestupků nedopouštějí, by nebyli rádi, kdyby museli toto neustále dokládat.

  Tolik tedy jenom k odůvodnění těch dvou věcí, které jsou součástí toho usnesení ústavněprávního výboru pod body A, nicméně bude záležet samozřejmě na hlasovací proceduře, jak je uspořádá. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuju panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych měl velkou prosbu na ministra vnitra, bylo-li by možné alespoň částečně rozvést důvody odmítavého stanoviska Ministerstva vnitra k pozměňovacím návrhům, které schválil ústavněprávní výbor. A to dokonce na obou zasedáních, ve kterém se tímto návrhem zákona zabýval. Já vím, že bude navržena jiná procedura, než kterou doporučil ústavněprávní výbor, předpokládám, že vládní většinou projde. Ale pokládal bych za férové, abychom se o tom alespoň v této sněmovně pobavili.

  Ministerstvo vnitra - a pan ministr nebyl nikdy přítomen, čemuž já rozumím, že od toho má samozřejmě své odborné náměstky, kteří mají přijít na jednání výboru - bylo na projednávání tohoto návrhu zákona o přestupcích opakovaně přítomno, ani na výboru ani v čtení, které předcházelo druhému čtení, ani v čtení, které předcházelo třetímu čtení, se jim nepodařilo ty věci, se kterými dnes vyslovuje ministerstvo nesouhlas, obhájit. Prostě nedokázal nikdo na tom výboru vysvětlit, k čemu je vstup do registru přestupků Finanční správě a Celní správě. Neexistuje žádný důvod kromě zvědavosti. A neexistuje žádné zákonné oprávnění, které by Finanční a Celní správě dávalo nějakou možnost konat ve finančním a celním řízení jinak na základě toho, že se podívá do registru přestupků.

  Já tady nebudu dlouze rozebírat své oblíbené rybáře. Myslím, že už jsme s nimi strávili dostatek času ve druhém čtení. Ale zase, velmi bych prosil tuto Sněmovnu, aby opravdu zvažovala, jestli by kvůli tomu, že je to kvalifikační požadavek na městského strážníka, tak o každém, kdo spáchá sebemenší přestupek na úseku rybářství, měla tato informace pět let někde viset a x státních orgánů v okamžiku, kdy budou chtít si danou osobu prověřovat, mělo právo se tam jít podívat a říkat: Ten opravdu chytil nebo nechytil podměrečnou rybu nebo chytal nebo nechytal na dvě nebo na tři udice. Pokládám to opravdu za tak absurdní, že věřím tomu, že Sněmovna se bude chovat podle toho, jak hlasoval ústavněprávní výbor. Ale proto jsem chtěl, aby to ministr vnitra nepřecházel jenom takovým Ministerstvo vnitra nesouhlasí. Ale jestli by bylo možné uvést alespoň nějakou argumentaci. Protože jinak budu muset vytáhnout argumentaci z důvodové zprávy a budu vám tady předčítat důvodovou zprávu, abyste viděli, že důvody k tomu nejsou vůbec žádné. Že důvodová zpráva dlouze rozpráví o tom, jak potřebují orgány Finanční a Celní správy výpisy z rejstříku trestů, což nikdo nezpochybňuje. Dodneška je mají. Takže není nejmenší důvod o tom rozprávět. Ale proč potřebují výpis z rejstříku přestupků, nemá nikdo nejmenší tušení. Kromě toho, že pár úředníků je zvědavých a zdá se jim, že by bylo výhodné do takového registru vstup mít.

  Bohužel pokládám opravdu v té podobě, jak je ten návrh zákona navržen, celý návrh za velikánskou chybu. Opět jsme tady o tom mluvili, mrzí mě, že Ministerstvo vnitra nebylo samo schopno přijít s tezí, která myslím, že by tady měla všeobecný souhlas. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek do rozpravy. Eviduji jednu faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan poslanec Martin Plíšek. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, řeknu jen krátké stanovisko klubu TOP 09 a Starostů. Byli jsme připraveni za podmínky, že projdou pozměňovací návrhy garančního výboru, který se opakovaně tímto návrhem zabýval, tento návrh podpořit, nicméně informace, kterou tu říkal pan kolega Benda, že bude navržena jiná hlasovací procedura, než kterou doporučuje garanční výbor, nám to zřejmě neumožní. Ale já nechci předjímat.

  Chci jen zmínit, že od března platí novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Zřídili jsme garanční výbor, který potom, co poprvé návrh projedná, se sejde ještě podruhé a posoudí všechny pozměňovací návrhy jak výboru, tak ty, které předložili poslanci na plénu Poslanecké sněmovny. Při jednání garančního výboru, opakovaném, pan zpravodaj, na což má právo, předložil návrh nové hlasovací procedury, která měla původní návrhy ústavněprávního výboru rozdělit. To neprošlo dokonce hlasy koaličních poslanců a ústavněprávní výbor se většinou, řekl bych velkou většinou, dohodl na určité hlasovací proceduře. Od toho je garanční výbor, aby toto navrhoval. Nyní je informace, že ze samotného ústavněprávního výboru vzejde zcela jiná hlasovací procedura tak, abychom o pozměňovacích návrzích výboru hlasovali samostatně, protože údajně pan ministr vnitra nebo pan ministr financí vzkázali, že takto návrh nemohou podpořit. Pak se ptám, od čeho vlastně ten garanční výbor máme? Od čeho projednává opětovně ten tisk, když potom příslušná náměstkyně pana ministra nevysvětlila některé věci, dokonce jí ani nevadilo, že garanční výbor, nebo že ústavněprávní výbor takto návrh projednal, a pan ministr prostřednictvím některých poslanců vzkazuje do Poslanecké sněmovny, že nemůže podpořit ty návrhy, na kterých garanční výbor pracoval a na kterých se jasně dohodl.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já se omlouvám. Přihlásil jste se s faktickou poznámkou a váš čas vypršel. V případě, že chcete pokračovat, přihlaste se řádně do rozpravy.

 • Poslanec Martin Plíšek: Ano, děkuji. Takže já bych doporučoval respektovat usnesení garančního výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci se zeptat - pan zpravodaj Schwarz se hlásil? Potom v závěrečné řeči. Dobře, v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Využiji faktickou poznámku tak, jak by měla být využita, a budu reagovat na předchozí příspěvek.

  Prosím, neinterpretujme postup garančního výboru takovýmto způsobem, protože to bylo trochu jinak. Garanční výbory jsou ještě pořád relativně novinka, my se to ve výborech učíme, co vlastně garanční výbor má dělat, a my jsme se z hlediska formy dohodli na tom, že jestliže nejsou opravdu mimořádné okolnosti, tak by garanční výbor měl ctít způsob, jakým už jednou tisk projednal, protože je nesmyslné, aby garanční výbor dvakrát věcně projednával tutéž věc. Takže garanční výbor se v podstatě soustřeďuje na pozměňovací návrhy, které přicházejí z jiných výborů, a vlastní agendou, kterou už řádně projednal, a přestupkům byl opravdu svěřen velký prostor, jak tu říkal pan předseda Tejc, tak už jsme se k tomu nevraceli. To je celé. Takže prosím, to není, že to podruhé garanční výbor znovu projednával a znovu s tím vyslovil souhlas. My jsme pouze dodrželi proceduru a myslíme si, že by to tak mělo být a je to tak správné. Jestliže následně ještě pokračovala diskuse ve druhém čtení a pokračovala mezi poslanci a je tu třeba i názorový posun a je tu nějaká reakce ministerstva, od toho je toto hlasování. To už není práce garančního výboru. Tak vyjasněme si, jak garanční výbor má pracovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a další faktickou poznámku má přihlášený pan poslanec Plíšek. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, pane předsedající. Já s touto interpretací kolegy Vondráčka nemohu souhlasit. Zástupci Ministerstva vnitra byli na ústavněprávním výboru i při prvním projednávání i při druhém projednávání v rámci garančního výboru, takže tam byli dvakrát. A teď měnit hlasovací proceduru až na plénu, kterou garanční výbor... Já jsem tu připomněl, že garanční výbor se shodl velkou většinou na návrhu hlasovací procedury, která zcela logicky určité návrhy navrhuje hlasovat společně. Nyní přímo z tohoto ústavněprávního výboru přijde něco jiného v tom smyslu, že je potřeba vyhovět panu ministrovi, že s některými návrhy nesouhlasí.

  Já tu zmíním zcela konkrétní věci. My jsme např. velkou většinou hlasů ve výboru podpořili, abychom zrušili oprávnění Finanční správy a následně Celní správy mít přístup do evidence rejstříku přestupků. Příslušná paní náměstkyně z Ministerstva vnitra nám nevysvětlila, proč Ministerstvo financí chtělo mít tento přístup, velká většina výboru, i včetně koaličních poslanců, tomu také nerozuměla, a proto jsme navrhli vypuštění. Dnes tu má dojít k tomu, že se to tam bude opět vracet. Takže já jen zmiňuji, abychom potom, když garanční výbor dá nějaké stanovisko, že by ho měli alespoň členové toho výboru respektovat. Pochopil bych, kdyby návrh přišel odněkud jinud, ale pokud vzejde přímo z výboru, pak se ptám, k čemu ten garanční výbor, který opakovaně za účasti zástupců Ministerstva vnitra návrh projednává, k čemu ho vlastně máme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jen pro pořádek se chci zeptat: Pane ministře, hlásil jste se s přednostním právem, nebo s faktickou poznámkou? S přednostním právem. Tak v tom případě musíte počkat, protože mám tři faktické poznámky před vámi. Nejprve pan poslanec Tejc se svou faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Schwarz.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Myslím, že to je úplně jednoduché. Garanční výbor má říct, jakou navrhuje proceduru hlasování. To je novinka, dříve to dělal zpravodaj, teď to dělá garanční výbor. Ten navrhl proceduru, nikdo ji nezpochybňuje, procedura bude přednesena zpravodajem, nicméně pokud někdo z kolegů poslanců a kolegyň navrhne alternativní proceduru, tak se činilo i v minulých letech. Za celou dobu, co jsem ve Sněmovně, to byl poměrně pravidelný bod, změna procedury, kterou navrhuje zejména vládní koalice po dohodě ve vládní koalici, tak to není nic nového, je to zcela běžné, a pokud si to Sněmovna odhlasuje, Sněmovna jako suverén si řekne, o čem bude hlasovat, v jakém pořadí, tak to podle mého názoru není nic, nad čím bychom tady měli trávit dlouhé minuty a hodiny debatou. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz a po něm pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Musím to vzít rychle. Když poslouchám kolegy právníky, tak oni to hezky povídají, ale řeknu to svými slovy. Možná někoho nahněvám, ale je mi to v tuto chvíli jedno.

  Ke kolegovi Plíškovi prostřednictvím pana místopředsedy. Třeba mě poškodíte. Tím, že jsem svou neúčastí na ústavněprávním výboru, je to můj nepořádek, a chybělo tam několik mých kolegů, proto je třeba říct pravdu. Ne že by tam přišel ministr. Byli tam ministerští úředníci, ale tím, že někteří koaliční poslanci nehlasovali nebo tam prostě nepřišli, tak dopadlo hlasování tak, jak dopadlo. To je celá pravda. Na co to omílat? Říct, jak to je. Dneska tady ve Sněmovně jsme, a kdybych na výboru byl, a nemohl jsem tam být, nebo nechtěl v té době, já nevím, tak bych hlasoval úplně jinak. Hlasoval bych stejně, jak budu hlasovat dneska. To je celý problém. Ne problém ministerstva, účasti koaličních poslanců na výboru.

  To je všechno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji další faktické poznámky, to znamená první je pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Kalousek a po něm pan poslanec Benda. Požádám tedy pana poslance Bendla o faktickou poznámku.

 • Poslanec Petr Bendl: Jenom v návaznosti na debatu, která tady probíhá. Když Ministerstvo financí nebo Ministerstvo vnitra není schopno reálně vysvětlit, na co potřebuje on-line informace v registru přestupků. Obecně mám trošku strach z koncentrace moci na Ministerstvu financí. A my tady hodláme podpořit takovýto návrh. Nemohl by tedy aspoň přítomný ministr vnitra odpovědět na to, k čemu potřebuje Ministerstvo financí vstup do takového registru, k čemu potřebuje Ministerstvo financí vědět, že někdo jel někde na červenou nebo vysypal hromadu písku na chodníku, neoprávněně, a dostal se do přestupkového řízení. K čemu je to potřeba?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Kalousek. Připraví se pan poslanec Benda.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vaším prostřednictvím rád bych řekl panu zpravodaji a panu poslanci Schwarzovi, že chápu jeho důvody, byť jsou mírně šokující, protože jeho hnutí společně s hnutím ANO sem šla proto, že budou makat a nebudou to dělat jako politici předtím. Teď slyším jako důvod, že stanovisko výboru tady leží proto, že oni nemakali. Oni prostě do té práce nepřišli. Teď, když jsou tady všichni, tak je jim jasno.

  Já, pane poslanče Schwarzi, nezpochybňuji vaše svobodné právo veřejného činitele a poslance Poslanecké sněmovny veřejně se ztrapňovat. Jenom by mě opravdu zajímalo, co je ta hodnota, která vám za to stojí. A to nám určitě neřeknete. I když nám... (Ano.) No, něco nám řeknete, ale tu opravdovou hodnotu, proč se tady veřejně ztrapňujete při rektálním alpinismu vůči předsedovi hnutí ANO, tu se fakt nedozvíme. Ale můžeme se toho domýšlet. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Připraví se pan poslanec Schwarz. Máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, hrozně rád bych se dostal zpátky do věcné debaty s panem ministrem, protože by mi přišla mnohem důležitější než toto.

  Jenom k tomu, co řekl pan kolega Schwarz. Je pravda, že on na prvním jednání výboru nebyl, ale většina věcí byla odhlasována naprosto jednoznačnou většinou ústavněprávního výboru, protože Ministerstvo vnitra nebylo s to obhájit, proč by Finanční a Celní správa měly lézt do registru přestupků, když k tomu neexistuje žádný důvod. Nedává jim to žádnou novou kompetenci. Není vůbec jasné, k čemu jim to bude kromě nějakého obecného pocitu, že by na základě toho asi mohli být na lidi buď tvrdší, nebo měkčí, přistupovat k nim jiným způsobem, odlišným způsobem. Já jsem moc zvědav, co se stane, až tohle jednou přijde před Ústavní soud, že se zjistí, že Finanční správa přikázala někomu, že se musí registrovat jako správce daně, protože se předtím podívala do registru přestupků a zjistila, že jednou upytlačil trošku větší rybu a že mu dala na základě toho povinnost registrace jako jiného subjektu. Připadá mi to jako úplně absurdní.

  Ale na ústavněprávním výboru to přece procházelo naprosto jednoznačnou většinou, a proto bych byl rád, aby alespoň věci, které prošly na ÚPV a které nyní ministr říká, že nesouhlasí, a já mu rozumím, že za vládu může nesouhlasit, ale aby tady byly zdůvodněny a bylo možno se o nich tady věcně pobavit. A ne že si vláda stojí na svém. Jestli to vládním poslancům stačí, že si vláda stojí na svém, a budou jako jeden muž s vládou hlasovat, je to samozřejmě jejich právo, ale stejně věřte mně, že je moje právo jako opozičního poslance se ptát na to, proč si vláda stojí na svém, když to v příslušném garančním výboru nebyla schopna obhájit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz. Připraví se pan poslanec Tejc. Máte slovo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Vést polemiku s nejzkušenějším politikem, nebo nejstarším tady, to se mi nechce, s panem Kalouskem. Já mu to řeknu prostřednictvím pana místopředsedy, jak to skutečně je. To, co jsem řekl, na tom trvám. Já jsem na výboru nebyl. Jestli je to moje flinkání nebo se s tím ztrapňuju, říkám, jak to je. Myslím, že jsem ve Sněmovně a že mám právo říct svoji verzi, a to, že je pravdivá, někdo mi může věřit, někdo nemusí. Je to prostě tak. Prostě jsem tam nebyl. Kdybych tam byl, tak klidně bych i za to ministerstvo vysvětlil. Proč to obhajuju? Není to - on to řekl hezky, rektální alpinismus. Já tomu říkám riťolezectví. Já ho nepotřebuju provozovat. Já si myslím, že už mě chvilku zná, že nepotřebuju. Proč o tom mluvím? Protože jsem opravdu přesvědčen, že Finanční správa musí koukat do přestupků. Jsem opravdu přesvědčen, že Celní správa musí koukat do přestupků. Jsem přesvědčen o tom, aby ty přestupky, i to rybářství... Proč? (Z pravé strany sálu se ozývají hlasy: Proč?)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám poslance, abyste po sobě nepokřikovali a respektovali přednášejícího. Máte-li chuť vystoupit, potom veřejně na mikrofon. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji. Touží po odpovědi. Já odpovím proč. Protože je to v jejich zájmu. Celní správa řeší přestupky, Finanční správa řeší přestupky a policie v minulosti, když řešila přestupky, co nejsou trestnými činy, tak je vrací někomu k došetření. To jako právníci víte. Jestliže se vyskytne přestupek na linii těch lidí nebo těch organizací, tak mají právo se podívat a věděli, že v současné době jednají s někým, kdo už podobný přestupek měl. Je to velice jednoduché. To je ten důvod.

  A to poslední jsem chtěl dopovědět. Já kdybych to neznal z praxe, prosím vás, proč tam musí koukat, tak bych to neobhajoval. To je strašně mylné, co si tady myslí o mých kolezích mnozí z vás, že hlasujeme, jak nám někdo řekne. To jste opravdu na velkém omylu. Ono to tak možná vypadá, ale já mezi ně a moji kolegové nepatřím. My se opravdu dohadujeme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se. (Děkuju.) Také vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Připraví se pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Já bych chtěl ušetřit pár minut času tím, že bych chtěl deklarovat, že ve všech možných procedurách hlasování, ať už se vybere návrh výboru, respektive návrh výboru říká: hlasujme dohromady o tom, jestli se všemi pozměňovacími návrhy budeme hlasovat o Celní a Finanční správě, zda bude, nebo nebude mít přístup, tak v té alternativní proceduře, která velmi pravděpodobně bude předložena, uvidíme ještě, jak dopadne debata, ale bude-li předložena, tak garantuji, že budu podporovat to, abychom hlasovali o možnosti Celní a Finanční správy nahlížet do registru samostatně. Aby si to rozhodla Sněmovna. Aby to nebylo tak, že buď bereme celý balík pozměňovacích návrhů, nebo ne. A to si myslím, že je věc, na které se můžeme shodnout. Tady Sněmovna, ne výbor, ne nikdo jiný rozhodne o tom, zda Celní a Finanční správa má nahlížet do registru přestupků. Já se přiznám, že k tomu mám také velký otazník, protože si nejsem úplně jist, jestli má být daňová kontrola prováděna na základě toho, že někdo má přestupky a někdo nemá, ale jak říkám, rozhodneme o tom hlasováním. Není třeba se vracet k proceduře v této věci. O Celní a Finanční správě navrhnu, abychom hlasovali, a dohodnu se s kolegy, abychom předložili alternativní proceduru, která umožní hlasování jednotlivě. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím odpovím panu poslanci Schwarzovi. Právě proto, že vás znám, pane kolego, že vím, že nemáte zapotřebí, a i kdybyste měl zapotřebí, tak byste to neudělal, abyste tak činil za hmotné statky. Tak to prostě děláte proto, že se jedná o spříznění duší. A to vidím jako neskonale nebezpečnější. Současná politika současné vládní koalice komunistů, socialistů, hnutí ANO a lidovců každým krokem, každým okamžikem dělá všechno pro to, aby všechny občany dostala on-line pod kontrolu a všem odebrala pocit nezávislosti. To funguje. To si ta historie ověřila, že tohle funguje. A my jsme tímhle znepokojeni a řekli jsme, že tomu neustoupíme ani o krok, ani o malý krůček. A my tomu opravdu ani o krok neustoupíme. My budeme vždycky bojovat proti tomu. Budeme vždycky hlasovat proti tomu. Můžeme to prohrát, ale při nejbližší příležitosti vrátíme lidem svobodu, kterou vy jim teď sbíráte. (Potlesk z lavic napravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Farský. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já už nebudu asi tak striktní, protože jsem pozorně poslouchal pana poslance Tejce a děkuji mu za ten názor, protože si myslím, že opravdu věcí přestupkového řízení - a ti z vás, kteří kdy k tomu měli možnost se pracovně nějak dostat, vědí, že to je otázka účastníků toho řízení. To řízení se něco rozhodne a tím to končí. Tady přichází systém, kdy některý ze státních orgánů, v tomhle případě Ministerstvo financí, chce vidět do registrů - a pan kolega poslanec tady, zpravodaj, to v podstatě potvrzoval - a chce zvažovat, chce někoho trestat, nebo aspoň o něm tu informaci vědět navíc, protože on už před tou přestupkovou komisí někdy byl.

  Prosím vás, lidi, je potřeba to takhle říct navenek. Myslím, že to je trošku taková ta tendence i k tomu policejnímu státu na každého vědět všechno a v okamžiku, kdy se to bude hodit, to potom nechat napsat do svých vlastních novin, nebo něco podobného. To prosím vás fakt ne. Fakt ne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Farský a připraví se pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je to jenom pár měsíců, co do účinnosti vstoupila nová úprava zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, do které jsme vložili garanční výbor, který má za úkol právě to, aby se nestávalo, že se změní procedury na poslední chvíli. A i ta změna procedury, byť to může vypadat jenom jako pomocné hlasování, může zásadním způsobem ovlivnit výsledek. Po hlasování některých návrhů vyloučíte hlasování v jejich dalším pořadí, můžete zablokovat tím schválení některých částí a také výrazně ovlivníte celou funkčnost zákona. Ve chvíli, kdy přistoupíme na to, abychom marginalizovali garanční výbor, abychom měnili jeho proceduru, kterou on sem přidává, tak v podstatě tu změnu jednacího řádu víceméně obcházíme a rušíme. A byl to jeden z těch základních zákonů, na kterých jsme se celá Sněmovna shodli, že to určitě prospěje kvalitě výsledných zákonů, že to prospěje tomu, že budeme vědět, jakým způsobem o čem hlasujeme, a že budeme vědět, k jakému výsledku se dostaneme.

  A tady bych určitě navázal a podpořil i slova pana kolegy Plíška, který na toto upozorňoval. Skutečně nedělejme to, nepřistupujme k těmto změnám, protože se dostáváme do situace, kdy budeme opět boje svádět o to, co má se odebrat v odborné rovině v samotném výboru, v tomto případě garančním. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji další dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Laudát, pak pan poslanec Vondráček a nyní se - pan poslanec Schwarz stahuje. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Jestli pan zpravodaj se domnívá, že boj o základní lidské svobody je zdržování, tak samozřejmě kandidoval za hnutí, které pohrdá svobodou. Já už nic jiného nemůžu konstatovat. A dnešní projednávání tohoto bodu je toho důkazem.

  To, co skutečně tady vyvádíte, je budování policejního šmíráckého státu. Ono to vypadá na první pohled zcela nevinně a logicky i směrem k veřejnosti, která vás zatím podporuje. Přece někdo páchá nějaké přestupky, nicméně občané si řeknou "nás se to netýká" - samozřejmě týká. V okamžiku, kdy se někomu nehodí, v tuhle chvíli většinou je to se vstupem do politického života, na něj začnou tahat slabosti. Ono vždycky z těch oficiálních databází to nějak pronikne. Já nevím, jestli Nagyová nadávala Nečasovi a posílala ho kamsi, tak jestli to je ve státním zájmu. A klidně to unikne ze soudu, z policie. A nikdy jsem neslyšel, že by někdo nesl odpovědnost za tyto úniky. Nevím, jestli veřejnost má vědět, když se dva lidi v soukromé části hovoru baví, byť jsou to, nebo byly to osoby veřejné. A jestli si myslíte, že vás se to nedotkne, těch vašich poskoků na různých ředitelstvích a firmách, ať si uvědomí, že dneska se smějí Nagyové, zítra se možná národ bude bavit na jejich účet a oni budou stát před tím soudem. Víte, on téměř každý jednou se dostane do toho, že v politice skončí, a pak se karty otočí. A možná zas bude mít někdo velké nutkání se mstít nebo vytahovat to, co děláte vy dneska. Právě proto nejlepší bezpečnost občanů, a oni by měli mít právo na soukromí, je prostě takovéto zákony, takovéto věci neschvalovat. Je mi líto, že sociální demokracie se na tomto podílí jako standardní politická strana. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.

 • Poslanec Radek Vondráček: Já tu debatu vrátím tam, kde by měla být, na tu věcnou stránku.

  Pan kolega Plíšek tady říkal a navazoval na něho pan Farský ohledně té procedury a garančního výboru. Ale pan Plíšek mi přesně to samé udělal u tisků týkajících se exekučního řízení, kde navzdory původnímu hlasování vyjmul exekutorské zástavní právo a hlasovalo se o něm samostatně. Takže nerespektoval to, co si jednou garanční výbor odsouhlasil. Takže co mi z toho vyplývá? Že si dělá to, co se mu zrovna hodí. Argumentuje tak, jak se mu zrovna hodí. Já prostě říkám, že si garanční výbor jednou řekl třeba u bodu A5 "doporučuji", tak jestliže se nestane něco výjimečného, tak proč by to měl znovu projednávat. Protože my jsme přestupky projednávali poměrně dlouho. A znovu hlasovat, jestli doporučuji, nebo nedoporučuji? O to jde, o ten princip. A pak je na plénu, aby se rozhodlo v případě, že ten bod je sporný, aby se o něm samostatně hlasovalo, což tady chceme, a budete mít právo svým hlasováním vyjádřit svůj názor o tom, co tady probíhá. Tak by to mělo probíhat.

  Tady je spor o tom, co má dělat garanční výbor. Týká se to vás všech. Můj názor je takový, že by garanční výbor neměl dělat dvakrát to samé, to je celé. O tom je celý ten spor. A tak by to mělo zůstat. Tady jsem to ctil i při tom druhém hlasování, ačkoliv tady vyjádřím názor při hlasování jinak.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Plíšek. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Pěkné už odpoledne. Bohužel pan Vondráček opět nemá ve svém vystoupení pravdu. Ten případ, na který upozorňoval, když jsme projednávali novelu občanského soudního řádu, je poněkud jiný. Tam se na hlasovací proceduře nově mnou navržené shodl celý výbor a podle této procedury se potom na schůzi Poslanecké sněmovny hlasovalo. Dnes je situace jiná. Dnes se garanční ústavněprávní výbor shodl na hlasovací proceduře. Zřejmě poslankyně nebo poslanec u téhož výboru tady dnes z účelových důvodů navrhne jinou hlasovací proceduru a poslanci budou dnes opět hlasovat jinak, než hlasovali o těch návrzích na garančním výboru.

  Takže je to poněkud jiná situace. My se jenom ptáme, a já bych to chtěl vrátit a věřím, že pan ministr vnitra teď dostane prostor a odpoví na ty otázky, proč má Celní a Finanční správa oprávnění vstupovat do registru přestupků. Celá Sněmovna na to čeká, na tu odpověď. Děkuji. (Zatleskání napravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou další faktickou poznámku, tak mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První má pan ministr Chovanec a poté pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Plíškovi. Já jsem nikdy v Poslanecké sněmovně nic nevzkazoval, nemám to ve zvyku. Musím říct, že názoru garančního výboru si vážím. Na druhou stranu u některých návrhů garančního výboru prostě ministerstvo svůj souhlas nedalo a byli bychom rádi, aby se o těch věcech hlasovalo samostatně, aby rozhodla Sněmovna na plénu. Jsme v demokratické společnosti a rozhoduje v ní prostě a jednoduše většina, která samozřejmě ale má právo znát názor garančního výboru, který u některých hlasování bude prostě rozdílný s názorem Ministerstva vnitra a našich odborníků. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Bendla. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Na margo toho, co říkal pan ministr. Já rozumím tomu, že Celní správa jako správní orgán vydávající správní rozhodnutí chce mít přehled o tom, zdali někdo, kdo je účasten přestupku, nějaký přestupce, už v rámci té Celní správy byl postižen, a že k tomu potřebuje nějaké další informace, jestli se to nestalo dvakrát v rámci správního orgánu, třikrát a podobně. Ale pořád nerozumím tomu, proč Celní správa potřebuje mít online informace o tom, co se děje na přestupcích v obci Dolní Lhota, Horní Lhota či v jakémkoliv magistrátu apod. Proč prostě potřebuje Celní správa mít k dispozici informaci, že ten či onen občan v jakékoliv obci či městě v republice, dopustil-li se jakéhokoliv přestupku, typu vysypání bordelu nebo písku na chodník apod., k čemu to potřebuje mít Celní správa a Ministerstvo financí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnes se omlouvá od 14 hodin a zítra taktéž z pracovních důvodů pan poslanec Fichtner a dnes od 12.15 do konce dopoledního jednání, asi odpoledního jednání, pan ministr Stropnický.

  Budeme pokračovat. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Kalousek. Pak je řádně přihlášen pan poslanec Benda. Ještě než promluvíte, požádám Sněmovnu, aby se ztišila. Zvlášť tady v levé části opakovaně je vyšší míra hluku, takže vás požádám o to, abyste se ztišili. Máte slovo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jakkoliv to věcně nemusí vypadat, tak ten předcházející bod a ten současný bod spolu souvisejí. Souvisejí spolu tím, jak v drtivé většině této Poslanecké sněmovny má samotná Poslanecká sněmovna, její orgány procedury a jakou mají váhu. V minulém bodě jsme vášnivě diskutovali, a myslím si, že jsem se nakonec o tom všichni shodli v případě kurzarbeitu, že to nebylo řádným způsobem projednáno na půdě Poslanecké sněmovny, a dokonce i někteří vládní poslanci volali po tom, aby to na půdě Poslanecké sněmovny řádně projednáno bylo, protože to je koneckonců pracovní úkol této ústavní instituce, která je suverénem nad vládou ČR, a pracovní úkoly bychom si měli plnit všichni. Nakonec po dvou přestávkách koaličních stran se většina sněmovny rozhodla, že svoje ústavní povinnosti plnit nechce a že splní nějaké zadání, které vyslovil někdo nad touto Sněmovnou. Z Ústavy ČR nikdo takový není, ale fakticky to tady zjevně existuje, a tím přecházím... Pane poslanče Hájku, já vím, že na bani jste se běžně překřikovali, ale já bych vám byl vděčný, kdybych to tady dělat nemusel.

  Tím přecházím volně k tomuto bodu. Zatímco minulý bod jsme řádně neprodiskutovali, a stejně jsme ho prohlasovali, tak tento bod... Pane poslanče Blažku, mohl byste se s tím člověkem přestat nahlas bavit?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze mým prostřednictvím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Vaším prostřednictvím, pane předsedající.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám vás, abyste pokračoval v projevu. Já když tak poslance vyzvu k tomu, aby se zklidnili.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: To jde pořád od toho jednoho jediného. Já si vždycky vzpomenu na ty snopy na polích, u toho byly nadpisy "aby nám nevládli balíci". Pak vidím močícího Babiše na Facebooku a pak vidím pana poslance Hájka a přemýšlím, co jste vlastně chtěli říct. To bylo jenom takové intermezzo v odpověď na to, co tady teď předvádí.

  Ještě jednou. Tím volně přecházím k tomuto bodu, který řádně projednán byl. Byl řádně projednán v orgánech Poslanecké sněmovny, byl řádně projednán v garančním výboru, a přestože byl projednán se zcela jasnými závěry, tak na plénu Poslanecké sněmovny je to najednou všechno jinak. Zase cosi nad Sněmovnou rozhodlo jinak. Že o tom nerozhodne Sněmovna jako suverén, ale něco tam rozhodne. Je prostě zřejmé z předcházejícího i současného bodu, že bez ohledu na to, jak jedná Poslanecká sněmovna, jakými procesy a mechanismy, a bez ohledu na to, k jakým závěrům dojde ve svých orgánech, nakonec rozhodne dohoda předáků koalice KSČM, lidovců, sociální demokracie a hnutí ANO. Abych byl úplně konkrétní, nakonec rozhodnou komunisté napříč těmito čtyřmi politickými stranami, kde jsou všudypřítomní.

  Vzhledem k tomu, že to není institucionální, ale významná faktická změna politické scény a diskuse v Poslanecké sněmovně, prosím, kolegové, abyste nás nechali se o tom zamyslet, a prosím proto o dvacetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě vyhlašuji dvacetiminutovou přestávku, tzn. do 13 hodin, kdy následuje pauza na oběd. V tom případě budeme pokračovat v programu ve 14.30, a já přerušuji projednávání tohoto bodu.

  Organizační výbor, ano, děkuji za poznámku, organizační výbor se sejde za pět minut jako obvykle. Za pět minut bude pokračovat jednání organizačního výboru. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 12.44 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je 14.30 hodin a skončila polední pauza na jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v našem jednání.

  Nejprve mi dovolte přečíst omluvy. Pan poslanec Jiří Junek se z dnešního odpoledního jednání omlouvá z osobních důvodů, pan poslanec Jeroným Tejc se omlouvá na dnešní schůzi v odpoledních hodinách z důvodu účasti na plenárním jednání Senátu ke sněmovnímu tisku 181. Dále paní poslankyně Lorencová se omlouvá od 14.30 hodin z důvodu návštěvy lékaře a pan poslanec Jiří Zlatuška se omlouvá dnes a zítra do 16 hodin z pracovních důvodů.

  Budeme se nyní zabývat bodem číslo 10. Je to pevně zařazený bod, jímž je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím, jsem již podrobně uvedl v prvním čtení. Jedná se o implementaci evropské směrnice. Návrh byl projednán v petičním a ústavněprávním výboru, s pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení petičního výboru souhlasím.

  Protože vládní návrh zákona promítá do národního právního řádu novelizovanou evropskou směrnici, měl by nabýt účinnosti nejpozději 18. července 2015 nebo alespoň co nejdříve poté, aby Česká republika se tímto postupem nevystavovala nebezpečí případného zahájení řízení pro porušení primárního evropského práva. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru vnitra. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl přikázán tento návrh ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 395/1 a 2.

  Nyní prosím zpravodaje petičního výboru pana poslance Radima Holečka, aby nás informoval o jednání výboru a odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radim Holeček: Dobrý den, dámy a pánové, těší mě, že si tu mohu splnit svou zpravodajskou povinnost. Petiční výbor 21. 4. 2015 zasedl a přijal usnesení jednomyslně, pouze s drobným pozměňovacím návrhem, a to kvůli legisvakanci.

  Petiční výbor po odůvodnění náměstkyně ministra vnitra Mgr. Jany Vildumetzové, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Bc. Radima Holečka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

  Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 395, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu, kdy v čl. 3 se slova "1. července 2015" nahrazují "jeho vyhlášení". To z logiky věci, že by se to nestihlo do 1. července.

  2. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny.

  3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy a aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi petičního výboru.

  Rád tak činím a děkuji, to je ode mě vše.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby se ujal slova a informoval nás o projednání tohoto návrhu v ústavně právním výboru. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych zastoupil pana kolegu Farského. Zpráva z ústavněprávního výboru je velmi jednoduchá. My jsme projednali tuto věc na 31. schůzi 22. dubna a ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění, v jakém byl předložen. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Tejcovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Kailová. Je to tak? Tak to asi omylem někdo zmáčkl její tlačítko. (Hlas ze sálu: Padala lahev!) Padala lahev, ano, výborně. Tak lahev padala na tlačítko paní poslankyně Kailové, která tady není, takže není přihlášena do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem.

  Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo takový není, končím tedy i podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

  Pan ministr ještě na židli u stolku zpravodajů posečká, protože dalším bodem, který budeme projednávat, je bod číslo 38.

  Prosím pana ministra vnitra Milana Chovance, aby nám předložený návrh z pověření vlády odůvodnil. Prosím, pane ministře. (V sále je silný hluk.)

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona považuji za nezbytný a velmi důležitý, neboť má pomoci reagovat na problémy při financování činnosti držitele poštovní licence, kterým je v současné době státní podnik Česká pošta. Tomu je ze zákona uložena řada povinností při zajišťování dostupné péče o zákazníky poštovních služeb v předepsané kvalitě na celém území České republiky. Splněním těchto povinností, zejména s udržováním rozsáhlé pobočkové sítě, jsou spojeny nemalé náklady. Tyto náklady se stávají součástí započítání v rámci -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale já musím zjednat pořádek ve Sněmovně, poprosit vás o klid. A prosím, pane ministře, abyste pokračoval, až ve sněmovně bude klid.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Tyto fondy nebo tyto náklady měly být v současné době hrazeny z tzv. kompenzačního fondu. Po debatě a po zkušenostech s tímto institutem jsme shledali, že tento institut je vadný a neplní svoji roli. Česká pošta má podíl na tomto trhu zřetelně největší, a proto nynější znění zákona mění výplatu kompenzace ze stávajícího kompenzačního fondu na přímou platbu ze státního rozpočtu. O výši úhrady a o jejím prokázání bude muset Česká pošta jako držitel poštovní licence, případně nový držitel poštovní licence, jednat s Českým telekomunikačním úřadem a bude muset samozřejmě doložit své náklady, prokázat své náklady a tyto náklady řádně zdůvodnit předtím, než dojde k výplatě.

  Za účelem zajištění kontroly nad výší výdajů ze státního rozpočtu je mechanismus úhrady čistých nákladů doplněn o limit, tedy tzv. strop, který pro období roku 2015 s výplatou v roce 2016 je stanoven na částku 700 mil. korun, o rok později na částku 600 mil. korun a od roku 2017 na částku 500 mil. korun s tím, že tento maximální přípustný limit bude zachován i pro další roky. Přitom v roce 2017 by mělo být Českým telekomunikačním úřadem rozhodnuto, kdo bude držitelem poštovní licence na další období. Český telekomunikační úřad v té době stanoví i podmínky pro držitele licence, které mohou být odlišné od stávajícího stavu a mohou případně veřejnou službu v této oblasti zlevňovat.

  Dále návrh obsahuje některé změny vycházející zejména z praktických poznatků ČTÚ, z nichž je především možné zmínit dílčí změny právní úpravy v přístupu k infrastruktuře držitele poštovní licence, které by měly přispět k vyšší transparentnosti vztahů mezi jednotlivými subjekty na poštovním trhu.

  Děkuji vám za pozornost.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Valentu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dámy a pánové, zástupce navrhovatele nám tuto novelu objasnil poměrně vyčerpávajícím způsobem, tudíž se mohu omezit pouze na stručnou rekapitulaci a také na několik relevantních postřehů. Vlastní komentář připojím později v rozpravě.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 509, včetně jeho odůvodnění by mohly působit pro nezainteresovaného člověka nadmíru složitým dojmem, ale ve skutečnosti se podle mého názoru jedná sice o technicky jednoduchou záležitost, paradoxně však s eventuálními systémově závažnými dopady, protože nejde o nic menšího, než je kompenzace čistých nákladů, tedy o způsob kofinancování České pošty, jednoho z posledních státních podniků v České republice.

  Hlavním cílem této novely by mělo být, jak již bylo zmíněno, nastavení dlouhodobě udržitelného mechanismu financování čistých nákladů České pošty. Tento mechanismus by měl našim občanům zajistit do budoucna poskytování základních poštovních služeb v optimalizované kvalitě, a to prostřednictvím pro každého dostupné sítě poštovních provozoven. V samotném vládním návrhu jsou představeny, jak již možná také uvedl předkladatel, čtyři varianty možného financování úhrady tzv. univerzální služby od nulového řešení, tedy zachování stávajícího stavu, přes dvě jistým způsobem podobné alternativy společné úhrady univerzální služby státem a také kompenzačním fondem až po variantu úhrady čistých nákladů pouze ze státního rozpočtu. A právě varianta pod bodem IV zmíněná ve sněmovním tisku 509, by měla být podle navrhovatele, tedy Ministerstva vnitra, tou pro státní aparát, Českou poštu i naše občany nejvýhodnější, a to i přesto, že náklady na státní rozpočet by nově činily maximálně 1 650 milionů korun.

  Projednání předložené novely a poté zejména naše závěrečné hlasování napoví, kudy se bude způsob úhrady univerzální služby České poště a dost možná i samotný její osud do budoucna ubírat. Připomínám také, že v této souvislosti se jedná kromě zmíněného naplňování primárního cíle, tedy dalšího zabezpečení poskytovaných služeb občanům, o osudu skoro 32 tisíc zaměstnanců České pošty a existenci 3 200 poštovních poboček.

  Kolegyně a kolegové, děkuji za vaši pozornost a dovoluji si navrhnout Sněmovně přikázání této novely ještě také výboru rozpočtovému, neboť se může jednat o poměrně významný zásah do státního rozpočtu. Současně bych si vás dovolil, pane předsedající, požádat o možnost vystoupení v následné rozpravě, tedy poté, až ji otevřete. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které - pokud pan zpravodaj má zájem, tak má přednostní právo. Prosím, po něm pan poslanec Pilný, pak pan poslanec Horáček a Kučera. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. (V sále je trvale rušno.)

 • Poslanec Jiří Valenta: Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem již zmínil ve své zpravodajské zprávě, kterou jsem se snažil oficiálně odlišit od tohoto svého osobního názoru, tak předkládaná novela může napovědět mnohé nejen o další existenci České pošty jako státního podniku -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane zpravodaji. Také vyjádřím svůj osobní názor a poprosím Sněmovnu a poslance o klid. A protože tu opravdu klid není, začnu rušiče jmenovat. Děkuji.

 • Poslanec Jiří Valenta: - o další existenci České pošty jako státního podniku, o výši kvality poskytovaných služeb, ale i o dalším osudu tisíců poboček a desetitisíců poštovních zaměstnanců.

  Chtěl bych říci, že já se také, a to v souladu se stanoviskem navrhovatele, přikláním k variantě pod bodem IV, tedy k plnému hrazení z kapitoly státního rozpočtu, neboť z logiky věci mi jasně vyplývá, že základní služby u České pošty objednává stát, a proto také on by měl tyto čisté náklady uhradit a nepřenášet je nespravedlivě dále na jiné soukromoprávní subjekty. Odlišný způsob tedy úhradu základní služby prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu, jak o něm hovořil pan předkladatel, využívá ze států Evropské unie snad jen Estonsko, Kypr, Slovensko a částečně také Itálie, a ta samozřejmě pouze v kombinované verzi.

  Problém s kompenzačním fondem u nás můžeme hledat ale i v tom, že do něj nechce přispívat ani Česká pošta, ani její konkurence. I z tohoto důvodu přišlo Ministerstvo vnitra s návrhem této novely.

  V mnou doporučované variantě úhrady čistě z kapitoly veřejného rozpočtu také spatřuji, a to asi možná nadmíru naivně a přehnaně optimisticky, jakýsi vyšší stupeň nezbytné ochrany před eventuální privatizací České pošty. Ta nám reálně hrozí, neboť již i takovéto úvahy jsme mohli z různých kanálů zaznamenat. On v tomto smyslu ale bolí již pouhý rozprodej obrovského majetku České pošty, mám nyní na mysli především nemovitostí, a tento prodej se již rozbíhá na plné obrátky. (V sále je velmi hlučno.)

  Na margo procesu tvorby této vládní novely musím ale nejen ke své lítosti bohužel poznamenat, že je známo, že ministr financí pan Andrej Babiš dlouhodobě veřejně tvrdil, možná i tvrdí, že Česká pošta generuje zisk a účtech má přes dvě miliardy korun a také disponuje celou řadou dalších rezerv, a proto by neměla dostávat peníze ze státního rozpočtu, a to alespoň pro rok 2015. Ano, to je sice pravda, ale jde však pouze o jakousi pomyslnou polovinu ekonomické reality, neboť tu druhou polovinu ilustrují také nesporná fakta a těmi jsou například, že České poště klesl loni zisk před zdaněním o pětinu, a to o 241 milionů korun, a tržby se snížily o půl miliardy, což může i průměrnému ekonomovi naznačit neudržitelnost současného stavu financování České pošty do budoucna.

  Působení kompenzačního fondu se jeví ve stávajících konturách jako zcela nespravedlivé, a to z důvodu, že Česká pošta sama do něj vkládá celých 75 %, a navíc také že ještě 1 % čistých nákladů držitele poštovní licence je považováno stávající právní úpravou za takzvaně spravedlivé a již dávno kompenzováno takto není. Názor ministra financí byl, jak jsem řekl, a to ještě před necelým měsícem, v poměrně zásadním rozporu s deklarovaným stanoviskem předkladatele, Ministerstva vnitra. Věřím však, že tento závažný a nebezpečný rozdíl v názorech na hospodaření nejen státního podniku, a tak potažmo i na ekonomiku státu byl již překonán a vyřešen a že dnes, když nám vláda předkládá tuto novelu, je ve svém postoji již jednotná a konzistentní. I když musím konstatovat, že si nejsem bohužel v tomto ohledu osobně vůbec jistý a obávám se, že v této souvislosti eventuálních kompromisů a ústupků mezi ministerstvy, které by samotný princip této novely mohly posléze částečně či plně zatemnit.

  Proto se raději ještě jednou ptám zástupce předkladatele a také nepřítomného pana ministra financí, zda tomu tak skutečně je, či není, neboť právě odpověď na tuto otázku je nejen pro mé rozhodování kardinální a tiskové zprávy nepovažuji za vždy relevantní zdroj informací. V případě potvrzené vládní shody se čistě osobně domnívám, že ani poslanci KSČM, ani také například poslanci TOP 09, a to v jednotě se slovy svého místopředsedy kolegy poslance Kalouska ze 14. ledna v České televizi, nebudou mít problém s dalším financováním univerzální služby přímo ze státního rozpočtu, a tudíž přijetí této potřebné novely by nemělo již prakticky nic stát v cestě.

  Takže vám děkuji, těm, co poslouchali, za pozornost a těším se na další proces schvalování této novely.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Valentovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, je nesporné, že když stát poskytuje službu svým občanům prostřednictvím organizace, která je stoprocentně vlastněná státem, že by ji také měl zaplatit. O tom nejsou žádné pochybnosti. Není také pochybnost o tom, že kompenzační fond, kterým se má tato služba financovat -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se strašně omlouvám, ale pane poslanče, já vás vůbec neslyším, proto prosím třeba pana poslance Jandáka, aby se ztišil, pana poslance Svobodu a další, aby přestali hovořit. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji. Takže je jasné také, že kompenzační fond, který byl pro tyto účely vytvořen, nefunguje. Potud tedy žádná.

  Na druhou stranu tato novela, tak jak je předkládána, nepočítá s celou řadou změn a problémů, které nastanou až do roku 2018, kde je přímo v zákoně projektován maximální příspěvek státu do fondu, kterým by měla být financována univerzální služba. To, co se do té doby... ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému za jeho vystoupení. Přeji mu, aby mu jeho optimismus s parlamentními prázdninami dlouho vydržel.

  Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Horáček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, o kompenzačním fondu tady bylo řečeno dost. Pan zpravodaj tady deklaroval, jak málo států se do toho připojilo. Já bych to chtěl vzít trošku z jiné stránky.

  Za prvé tady padl údaj 700 milionů, 600 milionů, 500 milionů. Já jsem si ověřoval, z jakého kmene to vlastně vycházelo, a našel jsem v důvodové zprávě jediné souvětí, kde bylo napsáno, že rozhodnutím předsedy Českého telekomunikačního úřadu bylo rozhodnuto, že to, co se má vyčíslit, je v hodnotě 751 milionů, to jsou ty čisté náklady, a ty tedy byly brány za základ roku 2015. Na to bych se chtěl zeptat pana ministra.

  Další věc, která mě zajímá už velice dlouho, je to, že velmi krátce, stručně, řekněme v jedné větě, na straně 31 bylo zdůvodněno, že se uvažuje, jak tady pan kolega Pilný říkal, o franšízách, což znamená, že jsou to i pošty, které by byly na obcích, v obchodech, ale zároveň tam už není věta, jak se to bude realizovat, to znamená, co to ty obce nebo obchodníky bude stát, jak budou vyškoleni, jak budou kontrolováni. To v tomto zákoně vůbec není, nikdo to neřeší. Jenom je tam odkaz na to, že tím pádem vlastně klesnou náklady, budou 600 milionů, pak 500 milionů. To je jedna z věcí, na kterou bych se chtěl zeptat pana ministra, jak to bylo myšleno.

  Další věc, která tam je - že některé další služby, které budou poskytovány, sníží také platbu státu. Mě by zajímalo, jestli je to myšleno tak, že bude docházet stále k takovým absurditám, jako že paní poštmistrová musí splnit x bodů, je na to dokonce i formulář, a pokud to nesplní, tak jde dolů s platem třeba o 500 korun a více. Já jsem sám byl svědkem, že si koupila ještě na okně dvě zvířátka, taková skákací, a říkala: mám splněno, dostanu plnou výplatu. Jestli toto je i v tomto zákoně, tak je to samozřejmě naprosto špatně.

  Já si myslím, že ano, je skutečně velké jednání v tomto duchu o tom, jak naše pošta bude vypadat. Na jedné straně jsem rád, že se panu ministrovi podařilo, nebo že se mu podaří, a věřím tomu, ze státního rozpočtu dostat do České pošty, kde je 32 tisíc lidí, peníze, tak aby se nemuselo propouštět. Vím, že na druhou stranu se říká, že franšíza funguje třeba v Německu absolutně stoprocentně. Jenom je potřeba si uvědomit, že v devadesátých letech tam nejdříve naplnil právě pro franšízy pokladnu německý stát, kde se to rozběhlo, a pak teprve franšízy mohly být pokrytím na sto procent.

  Některé údaje, které tam jsou, jsou zavádějící, protože je tam vyjmenována spousta států Evropské unie, jenže to není v souvislosti s tím, jaká je hustota obyvatel, takže někde může být pošt méně, a přesto pošta je blíže k občanovi, než je tomu u nás.

  Já se moc přimlouvám - a nevyplynulo to z tohoto zákona - za to, že se pošty rušit nebudou. Není tam o tom zmínka. Jenom bych byl rád, aby státní fond, který tam přispěje, skutečně zaručil všem občanům dostupnost pošty i to, aby to řekněme obce a města, ale i soukromé podnikatele nestálo tak, že systém partner bude o tom: buď zaplatíš 50 %, budeš se podílet, nebo řekneme: občané, my jsme tady poštu zachovat chtěli, ale pan starosta řekl, že nezaplatí ze svého rozpočtu, a proto ji zrušíme.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Než dám slovo panu poslanci Kučerovi, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ivan Adam. Adamec, pardon. Omlouvám se panu poslanci, že mu nemohu přijít na jméno. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Adamec: Přijímám, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane ministře.

  Já bych hrozně nerad, kdyby tady zapadlo, co tady říkal pan předseda hospodářského výboru. Já s tím naprosto souhlasím, že vzhledem k tomu, že je vysoká pravděpodobnost parlamentních prázdnin, je dostatek času na analýzy. Také si myslím, že poštovní trh se musí výrazně změnit. Otázka počtu zaměstnanců České pošty - víte, ono to bude souviset s tím, co Česká pošta všechno kromě univerzální služby bude dělat, za jakých podmínek, a tam si myslím, že je velký prostor.

  Nicméně chtěl jsem říct, že pokud ty analýzy nebudou, tak na to mám ten samý názor, pravděpodobně, jako pan předseda, že pak tento návrh zákona je potřeba zastavit, vrátit do prvního čtení v případě, že ho přijmeme dneska do výboru, a znovu se tím začít seriózně zabývat, protože bez analýz a bez těch předpokladů, které nás v nejbližší době čekají, si myslím, že takto návrh zákona schvalovat bychom neměli.

  Nemám nic proti principu toho zákona, vůbec ne. To si myslím, že tam bych to asi příliš nerozporoval. Znovu připomínám, že by to mělo mít tento průběh, a děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mnohé z toho, co už jsem tady chtěl říct, řekl předseda našeho hospodářského výboru pan Pilný, s kterým se v mnohém shoduji v tomto směru. Já bych tady i přesto ještě zmínil některé věci a i připomenul, že cílem této novely je zavést dotaci ze státního rozpočtu pro Českou poštu, a to ve výši pro rok 2015 do 700 mil. korun, pro rok 2016 do 600 mil. korun a v letech následujících nejvýše do 500 mil. korun. Dosavadní systém, kdy se na vzájemné vyrovnání nákladů povinně poskytovaných nerentabilních služeb, tedy zajištění služeb poštovní sítě, skládají všichni poskytovatelé poštovních služeb, označuje vláda za nevyhovující. Jinými slovy, nedostatečně dotující Českou poštu.

  Proto chce státní poště přisypat ještě -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, znovu prosím sněmovnu o klid. Děkuji.

 • Poslanec Michal Kučera: Tudíž se vláda rozhodla přisypat státní poště ještě ze státního rozpočtu. Argumentuje tím, že to je tak i v jiných zemích EU, kde stát rovněž na zajištění poštovních služeb ze státního rozpočtu přispívá. Zmínil bych jenom to, že novela zavádí povinnost poskytovatele poštovních služeb mít na svém webu návrh smlouvy o zajištění poštovních služeb a stát může ve správním řízení zveřejněný návrh napadnout a nařídit jeho úpravu.

  Novela má vstoupit v účinnost, a to je už prosím zásadní, k 1. 1. 2016, přitom upravuje dotaci i za poskytování poštovních služeb v roce 2015, a tím je podle mě nepřípustně retroaktivní. Tady bych se chtěl skutečně velmi ohradit proti dalšímu vládnímu záměru na rozhazování peněz daňových poplatníků. Je to cca půl miliardy ročně. Doufám, že v tom se ke mně připojí i pan ministr financí Babiš.

  Nebudu tolik vstřícný, jako byl předseda hospodářského výboru. Chtěl bych navrhnout i vzhledem k tomu, co všechno už zaznělo, a vzhledem k tomu, co jsem tady řekl já, zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Ptám se, kdo další se hlásí. Pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady je třeba říct, že poměrně nejvíc se problematika pošt a jejich poboček a poboček České pošty týká obcí a jejich problematiky. Venkovských poboček je u nás 3 314, a otázka jejich rušení se velmi dotýkala Sdružení místních samospráv. Petice proti rušení venkovských poboček obsahuje 100 tisíc podpisů. Čili snaha obcí zachovat poštovní pobočky je evidentní. A otázka, do jaké míry to stát ekonomicky zvládá, to je věc další. Jak je vidět, zákon se snaží tuto věc řešit. Já si myslím, že vláda se k tomu staví podle mě pozitivně, akorát je třeba zvážit, do jaké míry skutečně bude dána obcím jistota v perspektivě zachování pošt. Obce z velké části pronajímají prostory pro provozování pošt a chtějí vědět, jak tomu bude i v budoucnosti.

  Přimlouvám se za to, aby financování pošty bylo vyřešeno za prvé co nejdřív, ale za druhé také co nejjasněji, tak aby to skutečně obcím a jejich samosprávám přineslo do budoucnosti jistotu, že pošty u nich budou pro občany provozovány nadále, jako tomu je dosud.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já na rozdíl od mnoha předřečníků, a je jedno, z které politické strany vystupovali, si nemyslím, že by státní rozpočet měl dotovat činnost státní pošty. A to, že je to 700, 600, 500, neznamená, že bych to podpořil. Možná je to tím, že žiji v obci, která má přes 1 800 obyvatel, a pošta tam nikdy nebyla. A bezesporu jestli se řekne, že mají 3 300 poboček, tak určitě není 3 300 větších obcí, než je zrovna tato.

  Ale to není důležité. Důležité je, a o tom bychom se měli bavit, jaká je provozní doba na venkovských pobočkách. Velmi často lidé, kteří dojíždějí za prací, nejsou schopni si vyzvednout doporučenou poštu, protože otevírací doba není přizpůsobena pro pracující. Velmi často, aby si mohli vyzvednout dopis, si musí vzít dovolenou. To vám bezesporu přijde, stejně jako mně, absurdní. Mně v té debatě vadí i tento aspekt, a to má v rukou stát a Česká pošta, k tomu nepotřebuje zákon, aby otevírací doba byla přizpůsobena nejenom těm, kteří nepracují, protože pro seniory to je taky důležité, ale i těm, kteří pracují. Myslím si, že v každém okrese každý z vás najde poštu, o které mluvím, která končí v 15.30, v 16 hodin. Pak přijdete domů, máte doporučený dopis, a kdy si to máte vyzvednout, když dojíždíte za prací? Velmi často v té malé obci pracovní příležitosti nejsou. A to mi v té debatě chybí. To je podle mě důležitější, než jestli to bude 700, 600 nebo 500 milionů, protože to nepovažuji za správný princip. A to bychom měli debatovat a to je věc exekutivy. To není věc nás jako legislativců nebo moci zákonodárné.

  Mě by zajímalo, pane ministře, jestli v tom něco podniknete, v debatě s vedením České pošty. Protože nejde o to, aby to bylo otevřeno 12 hodin denně, po tom nevolám, vím, že to není ekonomické, ale aby otevírací doba byla přizpůsobena tomu, že lidé také dojíždějí za prací a vracejí se domů v nějakou většinou pozdější odpolední hodinu. Takové to klasické 9 až 12, 13 až 15.30 je fajn pro ty, kteří nedojíždějí za prací, ale ti, kteří dojíždějí, nemají šanci. Samozřejmě nemluvím o velkých městech, tam je situace úplně jiná a pobočková síť je hustší a velmi často fungují poštovní přepážky i v sobotu, v neděli, což je mimochodem případ i pro poslance. Pokud jste celý týden v Praze a nemáte ve svém městě poštu, která má otevřeno v sobotu i v neděli, tak nemáte šanci si vyzvednout doporučenou poštu, protože nejste doma a fyzicky si pro to zajít nemůžete.

  Dotaz na pana ministra, jestli tento problém nějakým způsobem budete řešit s vedením České pošty, protože to by k dostupnosti té služby přispělo mnohem více než to, jestli budeme zákonem určovat minimální počet poboček. To nic neřeší vzhledem k dostupnosti služby zejména pro naše aktivní občany. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. První poznámka je, jestliže stát zřizuje nějakou službu pro občany, která je by definition ztrátová, na to nemusíme dělat žádné rozbory, tak by ji také měl financovat, pokud se k této povinnosti zaváže. Diskuse o tom, jestli se to má platit z rozpočtu, nebo ne, mi připadá irelevantní. Jestliže tuto službu stát poskytuje, tak se k ní musí nějak vyjádřit. Právě to, že pokud budeme návrhy projednávat na výborech a otevřeme tenhle zákon, nám umožní parametrizovat univerzální službu. Protože zatím je nějak parametrizována, jsou tam stanoveny nějaké podmínky, ale ty můžeme samozřejmě změnit. To je věc, kterou potom nějakým způsobem bude vykonávat ČTÚ. Takže se můžeme potom naprosto jednoznačně bavit o tom, kdy má být pošta otevřena a jak mají být upraveny poštovní služby, protože to je podstata té univerzální služby a můžeme ji nějakým způsobem parametrizovat.

  Z toho důvodu se také domnívám, že návrh na zamítnutí zákona postrádá logiku, protože když ten zákon zamítneme, tak vůbec nic nevyřešíme a bude to fungovat stále stejně se ztrátou a kvalita služeb tomu bude odpovídat. Takže ten problém bychom řešit měli jako poslanci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já tentokrát musím nesouhlasit s panem kolegou Pilným, a to z následujícího důvodu. Já jsem osobně přesvědčen, že vláda a předkladatelé mají do Sněmovny předkládat natolik kvalitní zákony, které by neměly být přetvářeny zásadně ve výborech. A to, že ten zvyk tady je a že to je čím dál tím častěji, že ve výborech se dotvářejí, že tam chodí obrovské pozměňovací návrhy, dneska jsme toho byli svědky, kdy tam jsou pozměňovací návrhy, vládní pozměňovací návrhy, které jsou přes poslance potom tady postrkovány, oni tady recitují u tohoto stolečku, ani pořádně možná kolikrát nevědí, o co se tam jedná, protože to je zpracováno v tom příslušném ministerstvu. Může se to stát, já to nevylučuji, může se to stát. Ale my už dneska víme, že do této situace se dostaneme. A já proto říkám, nechť předkladatel, tudíž ministerstvo, ten zákon připraví pořádně. Ať hovoří o té parametrizaci, o které jste hovořil vy, ať ji tam skutečně pořádně udělá a ať s tím zákonem sem přijde znova tak, aby ve výborech diskuse mohla proběhnout nad dobře legislativně připraveným zákonem. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdyby to bylo tak jednoduché, jak říká pan předseda hospodářského výboru, tak možná by bylo fajn, že by stát něco neobjednával, co neplatí. Ale v duchu toho, co říkáte, se vás chci zeptat, jestli když připravíme novelu zákona o obcích, kde bude jednoduchá změna, že stát dává příspěvek na výkon státní správy, a změníme jednoduchou dikci, že stát platí výkon státní správy, to je přesně ten princip, o kterém jste hovořil, já budu první pro. Už jsem jednou říkal, že jsem nepřesvědčil ani ve vlastní vládě tehdejšího ministra financí, aby to tak bylo. Není to vůbec jednoduché a všichni ministři financí se tomu bránili. Možná že bude poprvé výjimka. Protože obce a města doplácejí na výkon státní správy. A nevedeme tu debatu o tom, že (nesrozumitelné) stát si objednává, že to nezaplatí. Vždycky jsem argumentoval, když si objednám jako obec nějakou akci u stavební firmy, jako opravu chodníků, tak těžko jim můžu dát příspěvek na to, co udělala, ale budou to chtít po mně všechno. Ale stát se takhle k obcím a městům nechová.

  Druhý příklad: kusové zásilky v železniční nákladní dopravě, které dělá jenom ČD Cargo, protože jsou ekonomicky nevýhodné. Nemůžeme je dotovat. Nedovolují to pravidla hospodářské soutěže. Tak buďto bude univerzální princip, a já jsem pro, protože si myslím, že v tom okamžiku stát si rozmyslí, co všechno objedná a pak to bude hradit. Dokud budou různé příspěvky a ponese ty náklady někdo jiný, tak ten stát bude, a je to bez ohledu na to, která je konkrétní vláda, bude objednávat další a další služby. Protože neplatí všechno, tak proč by to neobjednával, když to zaplatí někdo jiný? Já jsem říkal takové jednoduché řešení, že letos 700, za rok 600 a pak 500 a máme vyřešeno. Já to prostě takhle jednoduše nevnímám a chtěl bych o tom vést podrobnější debatu. S tím bezesporu souvisí provoz těch poboček. A je to státní podnik. A já si myslím, že lepší cesta, a tato vláda to zastavila, například transformovat Českou poštu na akciovou společnost, menšinový podíl privatizovat přes burzu, zavést do toho jiné principy řízení. Vstup soukromého kapitálu v menšinovém podílu by bezesporu zlepšil výkonnost České pošty jako státního podniku, případně akciové společnosti. (Upozornění na čas.) To jsou věci, které bych já určitě podporoval. Ne automaticky. Když to stát chce, tak ať to zaplatí. Když tak vždycky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník po něm s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedající, děkuji. Ono by si to chtělo připomenout, jak se to všechno vyvíjelo v čase. Ztrátovost České posty je evidentní, to je jasné, že v posledních letech ta služba je ztrátová. Vláda se to snažila řešit tím, že bude snižovat počet poboček. A tedy nejprve snaha vyústila v návrh vyhlášky, která měla stanovit minimální počet poboček zhruba na počet kolem 2 000. A to byla ta akce, která vyvolala petiční aktivitu spočívající zhruba ve stech tisíců podpisů. Další snaha byla vydat nařízení vlády. Povýšit to z úrovně vyhlášky na nařízení vlády jakožto vládního výnosu. No ale to také je evidentní, že řešit to jenom regulací počtu poboček prostě nejde. Proti tomu se ty obce reprezentované ať už Svazem měst a obcí České republiky, anebo Sdružením místních samospráv prostě jednoznačně staví. Tak teď tady je snaha najít způsob, jak dotovat ze státního rozpočtu nebo z nějakého jiného zdroje činnost pošt finančně.

  Tady je třeba připomenout, že je tady meritorní připomínka Sdružení místních samospráv, která spočívá v tom, že jejich snahou je, aby ta minimální síť obsahovala 3 300 poboček. Na tom oni trvají a myslím, že jejich nárok má smysl. A bude-li tohle vyřešeno, pak je třeba se podívat na to, jak ta pošta funguje, aby opravdu to, že člověk dostane doporučený dopis, nebyl pro něj velký problém, aby si čas na vyzvednutí nemusel hledat v době své dovolené. To je podle mě druhá věc. Čili nejprve stanovit minimální počet, dohodnout to s obcemi, najít finanční zdroje, a pak samozřejmě řešit způsob fungování pošty tak, aby vyhovoval občanům.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi a nyní poprosím pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já začnu od konce a vaším prostřednictvím k panu poslanci Zahradníkovi. Neznám starostu, který by chtěl zavřít poštu. Nenašel jsem takového zatím. Ač jsem šel světa kraj, tak jsem žádného starostu, který by řekl "zavřete mi poštu, je mi to jedno", nenašel. Vláda tady jasně deklaruje, že chce udržet počet poboček na stávající úrovni, což je 3 200 poboček. ČTÚ v minulosti svou vyhláškou - a je to Český telekomunikační úřad, který stanoví podmínky pro držitele poštovní licence, a v této licenci jsou přesně vyjmenovány i podmínky licence. Například podmínkou té licence je počet kamenných poboček, podmínkou té licence je třeba doručení, tzn. den podání plus jedna. Držitel licence musí do druhého dne prostě dopis dodat. A je tam spousta dalších podmínek, které stanovuje stát prostřednictvím svého regulátora, nezávislého, a to je Český telekomunikační úřad. To znamená, nechtějte po mně, aby v zákoně bylo vyjmenováno, co držitel licence má dělat, když to dělá Český telekomunikační úřad. To prostě není možné. Tam je možné se odkázat pouze na vyhlášku ČTÚ. V současné době vyhláška ČTÚ prochází debatou ve vládě a já předpokládám... Vášnivá debata v levém rohu, asi o poště. (Dívá se na v lavici debatující poslance ČSSD.)

  Regulátor musí stanovovat podmínky, tak jsme si ten zákon stanovili, takové jsou podmínky.

  Zazněla tady slova jako přisypat poště peníze. Pošta od roku 2013 čeká na to - od roku 2013 čeká na to, až ten institut, který zavedly minulé vlády, tedy ten kompenzační fond, zafunguje. Od roku 2013 čeká na peníze, zatím je nemá. Podobný kompenzační fond v telekomunikacích naprosto selhal. To znamená, my pouze chceme, aby institut kompenzačního fondu, do nějž mají přispívat konkurenti na trhu, a není tam například stanoveno dokdy, není tam sankce, pokud nepřispějí, a oni sami už dneska hovoří o tom, že přispívat prostě nebudou, tak můžeme nechat ten státní podnik vykrvácet.

  Jenom bych poprosil kolegy, jestli by mně mohli vysvětli, jaký je rozdíl mezi dotovanou jízdenkou v autobuse, dotovanou jízdenkou ve vlaku a dotovanou známkou na dopis. Vždyť to je úplně stejný princip.

  To, že budeme muset notifikovat ten zákon a dohodnout se s Evropskou komisí, s tím samozřejmě počítáme. S panem předsedou Pilným jsem hovořil, jsme dohodnuti. Já jsem okamžitě požádal generálního ředitele. Již dnes na e-mail pana kolegy Pilného budou zaslány veškeré dokumenty, které jsou dostupné. Jsou to postupně materiály, které jsme vám dávali i v rámci debaty v Poslanecké sněmovně. Je to strategie rozvoje České pošty a je to projekt Pošta Partner. Projekt Pošta Partner byl také zaslán všem poslancům Parlamentu, alespoň doufám. Pokud ne, tak to napravím. V rámci tohoto projektu Pošta Partner je výhled České pošty, která směřuje k tomu, aby z 3 200 poboček v letošním roce během deseti let zůstalo poště 700 poboček, které bude sama provozovat, a pro zbytek našla partnery, franšízanty. Ať už to bude obchodník, ať už to bude obec, ať už to bude řetězec, tak se budeme snažit, abychom nemuseli zavírat žádnou z poboček. Záměrem vlády není zavírat pobočky. Záměrem vlády je, aby Česká pošta byla efektivní.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi vnitra. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo ani pan navrhovatel. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předloženy.

  Nejprve byl předložen návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona, předložil jej pan poslanec Kučera. Mám tu žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu tak, jak to navrhl pan poslanec Michal Kučera.

  Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 62, přihlášeno 153 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 118. Návrh nebyl přijat.

  Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

  Zahajuji hlasování o tom, kdo chce přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 63, přihlášeno 157 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale pan zpravodaj navrhl přikázat výboru rozpočtovému. Ptám se, jestli ještě má někdo jiný návrh. Prosím, pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o přikázání dalším výborům k projednání. Nejprve o přikázání rozpočtovému výboru tak, jak to navrhl pan zpravodaj.

  Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 64, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 4, návrh jsme přikázali rozpočtovému výboru.

  Posledním návrhem je návrh pana poslance Klána na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

  Zahájil jsem hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 65, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalším výborům.

  Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Pan poslanec Koníček? Prosím.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, chtěl bych vznést jeden procedurální dotaz. My jsme dnes ráno odhlasovali, že bod číslo 97, poštovní unie, bude po bodě 114. Já ale vidím před bodem poštovní unie 36, tak se chci zeptat, na základě jakého usnesení je bod 97 zařazen na té tabuli. To samé se chci zeptat u registru smluv, kde včera už jsme odhlasovali, že to bude jako první bod po bloku třetích čtení. Buď to mělo být po bloku třetích čtení vymezených, to znamená do 14.30 hodin, ale my jsme blok třetích čtení nedokončili, takže podle mne to nesplňuje podmínky, které jsme si včera odhlasovali. Chtěl bych k tomu stanovisko legislativy, jak se tam ty dva body dostaly.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koníčkovi za tento dotaz, paní místopředsedkyně Jermanová vám jej ráda osvětlí. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Přeji všem krásné odpoledne. Chci jen upřesnit, že body 37, 39, 36 jsou pevně zařazeny od 14.30 a podle v minulosti přijatého usnesení organizačního výboru jsme odhlasovali, že nebudeme rozbíjet program a budeme pokračovat podle zařazených bodů, tudíž proto je bod 97 a 18 zařazen po pevných bodech. Je to zkonzultováno s legislativním oddělením.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji. Stačí panu poslanci Koníčkovi tato odpověď? Nestačí, ale co s tím naděláme víc. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura. Prosím, pane předsedo. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si nemyslím, že můžeme říct, že se porušuje jednací řád, a když na to někdo upozorní, tak že to stačí. Nestačí to. Podle mě pokud měl být bod registr smluv po třetích čteních, měl být zahájen ve 14.30, měl být přerušen. (Nesrozumitelné.) Evidentně předtím nejsou body z bloku třetích čtení a stejně tak je to u té poštovní unie. To není možné. Nejde o obsah těch bodů, ale příště to budeme přehazovat v průběhu dne, ty body se budou zařazovat, jak někdo... Mně je jedno, že to nějací legislativci doporučili. Kdy je blok třetích čtení, po kterých má přijít bod 18, a kde je bod, teď nevím přesně číslo (poslanec Koníček napovídá: 114), 114, když před bodem 97 nesvítí 114, ale 36, a 114 navíc dneska nebyl. Jestli platí, že to bude po bodě 114, v pořádku. 114 bude možná v pátek, to asi ne, to bude pan prezident, možná příští středu a po 114 má svítit 97, jinak to prostě není možné. Ke 114 jsme se vůbec nedostali, tak jak to, že budeme projednávat bod, který měl být po 114, když 114 ještě nebylo a visí to na tabuli? To by mě zajímalo, kdo to vedení Sněmovny poradil, a pokud to někdo byl, tak nevím, měl by si najít jinou práci.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Podle mých informací a podle aktuální sjetiny pokračujeme po poštovních službách bodem 37, to je evidence obyvatel, bodem 39, právo shromažďovací, bodem 36 a v 17 hodin se budeme zabývat spotřebními daněmi. Takhle je to v pořádku? Dobře. Děkuji. Poprosím legislativu, aby upravila informační tabuli, a tím snad bude i pan poslanec Stanjura i pan poslanec Koníček spokojen. V případě, že by ne, prosím, ozvěte se znovu. Děkuji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  I tento návrh prosím, aby uvedl pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel...

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, o evidenci obyvatel. Prosím, chvilku se nedívejte (na tabuli).

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Na té tabuli, pane předsedající, to bylo před chviličkou jako následující bod, tak jsem se šel radši podívat, jestli mám správný materiál. (Předsedající: Máte to správně.) Už to mám dobře. Děkuji.

  Dovolte mi tedy, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech a další související zákony. Hlavním cílem této novely je provedení některých technických změn stávající právní úpravy a sjednocení terminologie v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.

  Návrh části, který obsahuje novelu zákona o evidenci obyvatel, rozšiřuje a zpřesňuje údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel a v registru rodných čísel.

  Nově má být ohlašovnám stanovena povinnost umožnit fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese a sídle ohlašovny převzít oznámení o uložení zásilky s výzvou a s poučením. Toto ustanovení umožní využít fikci doručení a pomůže zefektivnit doručování podle všech procesních a právních předpisů České republiky.

  V částech návrhů týkajících se novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech se kromě úpravy přístupu k údajům v jednotlivých evidencích navrhuje sjednotit právní úpravu pro podání žádosti o vydání těchto osobních dokladů. Podat žádost bude možné na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností a převzít doklad pak bude možné na tomtéž úřadě. V zákoně o cestovních dokladech se navrhuje ukončit vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji a naopak umožnit vydání plnohodnotného cestovního pasu přednostně ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů za zvýšený správní poplatek.

  Na výše uvedené změny reaguje novela zákona o správních poplatcích, kterou se kromě zvýšeného správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě navrhuje zavést nové správní poplatky za podání návrhu na zrušení údajů o místu trvalého pobytu, za odhlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky a rovněž správní poplatek za neprovedenou výměnu občanského průkazu, a to s ohledem na náklady, které obcím v souvislosti s touto agendou vznikají.

  Návrh obsahuje kromě výše zmíněných novel zákonů i novely dalších zákonů, u nichž se především rozšiřuje okruh subjektů využívajících údaje z jednotlivých informačních systémů.

  Je nezbytné, aby návrh zákona byl přijat co nejdříve vzhledem k ukončení výroby osobních dokladů podle stávající smlouvy do konce roku 2015, odstávky jejich výroby a přechody na výrobu osobních dokladů v souvislosti s novelou, kterou předkládáme. Dovoluji si vás proto požádat, Poslaneckou sněmovnu, o zkrácení lhůty ze 60 na 30 dní, což ještě uvedu v rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo a nyní prosím pana zpravodaje pro první čtení, jímž je pan poslanec Jan Klán, aby uvedl tento návrh zákona. Prosím, pane poslanče. (V sále je stálý hluk.)

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 498, což je vládní návrh, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. A teď to tady vyčistíme. Prosím zejména ten růžek nalevo, aby se odebral do předsálí. Děkuji pánům poslancům. Prosím i debatující napravo. Děkuji. A teď můžete, pane poslanče, pokračovat.

 • Poslanec Jan Klán: Pan ministr zde obšírně přednesl své úvodní slovo, ve kterém shrnul řadu věcí, kterým se tato novela věnuje. Já jako zpravodaj jeho slova potvrdím a ještě rozšířím o další náležitosti, které jsou v tomto návrhu zákona uvedeny. Rovněž se pana ministra zeptám na určité nesrovnalosti, a to ve všeobecné rozpravě.

  Nejpodstatnější změny nás čekají v zákoně o evidenci obyvatel, zákoně o občanských průkazech a cestovních dokladech. Rovněž dojde ke změnám v oblasti správních poplatků, jak již zde řekl pan ministr.

  Nyní k jednotlivým změnám podrobněji. Výslovně bude zakotveno, že spolu s nabytím či pozbytím státního občanství České republiky se do informačního systému evidence obyvatel zapisuje rovněž datum nabytí či pozbytí státního občanství České republiky, čímž dojde ke zpřesnění současné právní úpravy. Dále pak bude i v případě českých státních občanů, kteří vedle českého státního občanství disponují či disponovali i dalšími státními občanstvími, vysloveně uvedeno, že se zapisuje datum nabytí a pozbytí i těchto jiných státních občanství. Protože však v těchto případech není vždy možné z dokladů doložených takovou osobou prokázat přesné datum, ke kterému k nabytí či pozbytí jiného státního občanství došlo, bude výslovně stanoveno, že se tento údaj zapíše do informačního systému pouze v případě, kdy je toto datum známo.

  Nově se navrhuje vést v agendovém informačním systému evidence obyvatel údaj o rodném příjmení u fyzických osob, které jsou matkou, otcem, partnerem, partnerkou, dítětem, manželem nebo manželkou občana. Na základě rodného příjmení dochází ke ztotožňování fyzických osob a je tak umožněno odstraňování nesouladů, které mohou vzniknout v případě, že se ve zmíněném systému tento údaj nepovede. Důvodem je skutečnost, že na rozdíl od příjmení se rodné příjmení nemění.

  Navrhuje se, aby občanovi, který podal žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem, a tento kontaktovaný občan zemřel, popřípadě byl prohlášen rozhodnutím soudu za nezvěstného nebo mrtvého, byla oznámena také tato skutečnost. Dosud bylo možné uvedenou skutečnost sdělit pouze osobě blízké. Rovněž se navrhuje umožnit občanovi napsat důvod, proč chce zprostředkovat kontakt, a tento důvod se sdělí osobě kontaktované.

  Navrhuje se rozšíření pojmu místo trvalého pobytu. Návrh směřuje k eliminaci případů přihlášených dětí na ohlašovnách. Jednoznačně se stanoví postup při ukončení trvalého pobytu na území České republiky, na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, případně na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy zmocněncem. Jedná se o plnou moc, která slouží ke konkrétnímu právnímu úkonu a podpisy na ní jsou úředně ověřené.

  Nově se stanovuje povinnost ohlašovnám, aby umožnily fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny převzít oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením. Toto ustanovení umožní využít při doručování podle všech procesních předpisů fikci doručení a zefektivnit tím tato řízení. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nejprve s faktickou poznámkou... (Zpravodaj připomíná nejprve otevřít rozpravu.) Děkuji panu zpravodaji. Otevírám nejprve obecnou rozpravu, do které se nejprve s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Pilný, po něm s přednostním právem pan poslanec Stanjura a pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dotaz, protože tady je uvedeno, že k zákonu o občanských průkazech bude Ministerstvem vnitra vydána také vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu a bezpečnostních zásadách pro užití autentizačního certifikátu. To jsou věci, které souvisejí s kybernetickou bezpečností. Nevím, jestli tedy mají být předmětem vyhlášky, nebo jestli mají být předmětem novely zákona o kybernetické bezpečnosti.

  Takže můj dotaz je: Co to je za vyhlášku? A proč je vůbec obsažena v tomto zákoně? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému za jeho otázku. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan zpravodaj. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já budu mít dva dotazy na pana ministra. První: Pro rozpočtové určení daní bude klíčový který údaj o počtu obyvatel? Z evidence obyvatel, nebo z Českého statistického úřadu? Bohužel se s tím nevyrovnáváme v tomto návrhu zákona. Myslím si, že je ještě čas. Myslím si, že když budu mluvit za komunální politiky, že přivítají, že to bude z evidence obyvatel. Ta je podle našich zkušeností přesnější a aktuálnější než údaje, které čerpá Český statistický úřad. Ono to není jedno. To není řečnická otázka, protože výše sdílených daní se velmi, řekl bych v převážné většině procenta, týká počtu obyvatel. Takže bych byl rád, kdybychom se v rámci projednávání tohoto zákona shodli na tom, a doufám, že na tom bude shoda, že toto je klíčový údaj pro to, jak se vyplácí rozpočtové určení daní.

  A pak mám konkrétní dotaz. Opravdu jsem nepochopil článek I bod 4, že se bude vést rodné příjmení u vyjmenovaných osob. Do dneška jsem se domníval, že klíčovým údajem k identifikaci je rodné číslo. Teď říkáme, že pokud je někdo partner, partnerkou, manžel, manželkou... A co rozvedení, kteří si nechají jiné než rodné příjmení? Ale připadá mi to další zbytečný údaj. Myslím si, že jsme posedlí registry a sbíráním informací.

  K čemu to potřebujeme? A proč ne u všech, když už to chceme? Říkám vám jako programátor, není to úplně jednoduché. Kdo to bude aktualizovat? Když se někdo rozvede, tak se vymaže rodné příjmení toho člověka, pokud si ponechá příjmení, které získal sňatkem, ať už muž, nebo v převážné většině případů žena? Kdo to bude kontrolovat? Kdo to bude zapisovat? Budou to aktuální údaje? Budou věrohodné? A k čemu to potřebujeme? Ztotožnění osoby? Tak pak zrušme rodná čísla. Mně by to nevadilo. Mám datum narození, rodné příjmení, stávající příjmení, adresa trvalého pobytu. Nerozumím tomu, proč chceme další údaje. Možná mi to pan ministr vysvětlí. Já jsem to nepochopil. A skutečně, co budeme dělat s těmi, kteří se rozvedou? A že to není úplně teoretická otázka, tak to získáte z počtu rozvodovosti v České republice, která se v zásadě rovná počtu nově uzavřených sňatků, kdy se velmi často mění příjmení.

  Takže dva dotazy. Jestli se povede, já bych byl pro prosadit, že pro rozpočtové určení daní bude klíčový údaj v evidenci obyvatel. A za druhé, proč zavádět do databází tento nový údaj, který já považuji za zbytečný. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Po něm pan poslanec Ludvík Hovorka.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Částečně navážu na svého předřečníka pana poslance Stanjuru a zeptám se pana ministra, jak do budoucna ministerstvo uvažuje o rodných číslech, protože předchozí vláda Petra Nečase si to vzala do vínku a nejprve z občanských průkazů měl zmizet rodinný stav, což se dneska děje, že máte na výběr, že si můžete zapsat rodný stav. Poté mělo myslím k 1. 1. 2016 zmizet místo trvalého pobytu. Tak to si myslím, že s tím ministerstvo asi stále počítá, jak jsem dobře pochopil. A pokud jde o rodná čísla, tak tehdejší ministr vnitra Radek John nám tvrdil, že někdy v roce 2020 by mělo dojít k tomu, že rodné číslo bude nahrazeno bezvýznamovým identifikátorem.

  Zajímá mě, jestli ministerstvo pořád plánuje tento postup, nebo jakým způsobem se bude postupovat, protože pokud rodná čísla později nebudou, po tom roce 2020, tak v tom případě bych pochopil i to rodné příjmení, že bychom podle toho identifikovali určitou osobu. S tím bych ani moc problém také neměl. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní tu mám faktické poznámky - nejprve paní poslankyně Jana Fischerová, po ní pan poslanec Leo Luzar. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem poslouchala obecnou rozpravu, a tak jak jsem si původně počítala důvodovou zprávu, tak jsem si četla, že vše bylo konzultováno s krajskými úřady. A já jsem toto zase konzultovala tedy s úřady s rozšířenou působností, a protože mám zpětnou vazbou nejenom z jednoho úřadu, čili tzv. zpětnou vazbu od státní správy na obecních úřadech, tak jsem narazila na to, co teď říkal pan zpravodaj, že opravdu letošní rok je pro ně hodně kritický, protože dělají třeba na 300 procent oproti loňskému roku. Jsou ochotní, všechno se snaží stihnout, ale nestačí jim každopádně už vybavení, které mají. Vím, že pan ministr mi na to určitě odpoví, že nemá finanční prostředky, a já zase budu říkat, to říkal pan Zbyněk Stanjura, že výkon státní správy je podfinancován, a točí se to pořád kolem dokola. Chci na to upozornit, protože si myslím, že až bude jednání výboru pro veřejnou správu, tak pan ministr tam nejspíš nebude, i když bych byla ráda, kdyby tam byl, a tak mu to chci říct tady, aby o tom věděl, tu zpětnou vazbu, a to je na všech úřadech, na obcích s rozšířenou působností, letos se s tím potýkají. Je to po deseti letech, příští rok tuší, že to bude zase v rámci výměny cestovních pasů.

  Jinak legislativní změny beru tak, že mnohé vycházejí z praxe, zkušeností, což je dobře, ale vidím tam také ještě řadu otázek, které by se měly ve výborech projednat. Zastavím se ještě krátce u způsobu off-line, kdy úředníci navštěvují starší lidi nebo nemocné zejména v domácnostech, a ten systém je naprosto, když to řeknu, zdrcující, protože ti lidé tam vlastně jenom mají možnost pořídit fotografii a na to ostatní nemají software, nejsou vybaveni počítači. Takže to tady zdůrazňuji, abychom o tom věděli, jak to prakticky chodí. Pan ministr to možná ví, tuší. Pan ministr financí tedy teď právě už zase nesedí, že bych se podívala bývala i na něj, aby o tom věděl. (Předsedající: Čas!) To je opravdu bolestné! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, já jenom dva krátké dotazy. První dotaz na pana ministra ohledně dost výrazného problému zneužívání institutu trvalého pobytu na úřadech. A teď nemyslím zneužívání obvyklé, kterého jsme svědky, ale zneužívání, kterého jsem byl svědkem v rámci komunálních voleb, kdy občané nemající osobnostní souvislost s místem voleb v obci nebo v městských částech, aniž by si pořídili nemovitost, popřípadě byt, na který by mohli napsat svůj trvalý pobyt, tak učinili na úřadě a zapsali se s adresou trvalého pobytu na úřadě a čile kandidovali, popřípadě byli zvoleni v rámci komunálních voleb. Toto považuji za obcházení zákona a dost výrazné zneužívání institutu trvalého pobytu na úřadě.

  A druhá věc, která míří spíše do řad státní správy. Občanské průkazy se strojově čitelnou částí jsou souběžným standardem a dle mého názoru už většina občanů takovýto doklad má. O to víc mě mrzí, že státní orgány a úřady při evidenčních kontrolách nemají čtečky tohoto strojového kódu. Vzorným příkladem je parlament, kde takováto jednoduchá aplikace této strojové čtečky by urychlila hromadu odbavování a ztráty času občanů vyřizujících na státní správě své činnosti. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Luzarovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Horáček: Děkuji za slovo. Já bych navázal na svoji milou kolegyni Janu Fischerovou. To, co se týká samozřejmě obcí třetího stupně, kde v tomto zákoně se navrhuje, aby ohlašovny převzaly oznámení o uložení zásilky a výzvy s oznámením, to znamená, že nám přibývá, respektive úředníkům přibývá další práce. Já bych chtěl vědět, jestli za tím také půjdou peníze, protože už teď mnoho obcí třetího stupně s tímto bojuje.

  A druhý dotaz mám, co se týká občanských průkazů. Je napsáno, že ztráta, zničení, poškození je špatně oceněna stokorunou. Ale pane ministře, chybí tam, jak to chcete řešit. Protože v dalším odstavci je napsáno, že pokud někdo chce titul, tak to bude zpoplatněno 200 korunami, ale v tom prvním není napsáno nic. Tak nevím, jestli se těch 200 korun vztahuje i na to odcizení, že půjdete o 100 procent nahoru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych měl pro pana ministra a pro nás všechny podnět pro projednávání ve výborech. Myslím, že dlouhodobý a zvětšující se problém jsou lidé, kteří mají trvalý pobyt na radnici neboli na ohlašovně. A v duchu tohoto zákona, že pokud chcete mít trvalý pobyt na nějaké adrese, tak musíte mít buď vlastnictví, anebo nájemní smlouvu, tak já bych doporučoval souhlas obce. Obec umí posoudit, jestli je to opravdu mimořádný případ, a udělí souhlas, anebo si řekne, že to je člověk, který se vyhýbá svým povinnostem, nechce, aby doběhla pošta, a souhlas mu neudělí. Já myslím, že to bude užitečné, protože v okresních městech to jsou tisíce, v jednotlivých okresních městech. Ve větších krajských a v metropoli Praze, nemám přesné informace, ale myslím, že to bude řádově stejné. A převážným důvodem není to, že ti lidé nemají kde bydlet, ale velmi často se vyhýbají svým povinnostem. A můžeme se bavit o věci, jestli ten, kdo podniká, má mít adresu na radnici. Já si myslím, že ne. To přece není možné! Fyzická osoba, která podniká, že má adresu na radnici. To jsou všechno věci, které by obecním úřadům pomohly, a věřím, že tohle budeme bez předsudků a bez toho, kdo je z vlády a kdo je z opozice, debatovat, protože to je užitečná věc. To číslo je obrovské. Když požádáte starosty, tak oni vám to vyčíslí. To není prostě normální. A určitě bych našel jiné případy, nejen podnikání, i jiné, kdy bychom mohli říct: když tedy budeš hlášen na úřadě, tak prostě nemáš kvalifikační předpoklad pro nějaký výkon. Byl bych rád, kdybychom tu debatu vedli, otevřeli. Třeba ji neuzavřeme, ale nemusíme hledat ideální řešení, aspoň něco, ať ten nárůst lidí zastavíme a pokud možno snižujeme. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla, tak jej požádám, aby vystoupil. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Když jsem se hlásil, tak jsem chtěl říct něco podobného jako kolega Zbyněk Stanjura, tak to nebudu opakovat a otevřu tady ještě jiné téma, protože to, o čem se bavíme, je, že v okamžiku, kdy k nám přichází někdo, kdo má trvalé bydliště na radnici, a my pro něj máme dělat nějaké služby. Nebo se chci podělit ještě o jeden dlouhodobý problém, na který se snažíme poukazovat, a to je situace, kdy naopak tam někdo nemá trvalé bydliště a přitom tam trvale žije. A to jsou v případě Středočechů - teď budu mluvit za střední Čechy, protože jsem Středočechem - ne tisíce, ani ne desítky tisíc, ale je to určitě více než sto tisíc lidí, kteří trvale žijí ve středních Čechách, ale trvalé bydliště mají jinde. A byť je to evidenční záležitost, tak obce a kraj dostávají finance podle toho, kolik mají obyvatel. To už jsou poměrně zásadní peníze v okamžiku, kdy ta obec má plnit nějaké služby a má je poskytovat všem občanům, ale dostává finanční prostředky vlastně jenom na ty, které má evidovány nebo u kterých má trvalé bydliště. Tohle je podle mě otázka, kterou máme taky diskutovat. Jestli je to zrovna v tomto zákoně, či v jiném, v zákoně o rozpočtovém určení daní, to je v podstatě jedno, nicméně je to obrovský problém a dochází tady k velké disproporci v poskytování veřejných služeb. Myslím si, že je to věc, o které bychom měli diskutovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Už velmi krátce. Náš kolega Petr Gazdík mi sdělil, že to zjišťovali z úrovně starostů a to číslo je 360 tisíc lidí v České republice. 360 tisíc lidí má trvalý pobyt na některé ohlašovně. To je podle mě vážná věc a je to důvod k tomu, abychom se tím vážně zabývali v debatách v jednotlivých výborech. 360 tisíc.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní neeviduji nikoho, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, takže s přednostním právem pan zpravodaj. (Stálý hluk v sále.)

 • Poslanec Jan Klán: Já zde ještě řeknu další připomínky, které zde v rozpravě nepadly. Bavili jsme se tady o tom, když zmizí z občanského průkazu rodné číslo někdy v roce 2020, jak je plánováno Ministerstvem vnitra, tak vlastně zmizí veškeré identifikátory z občanského průkazu, pokud tomu dobře rozumím. Tak pak si položím takovou jednoduchou otázku, k čemu nám ten občanský průkaz vlastně bude, když na něm nebude uvedeno nic. Nebo resp. my si budeme moci vybrat, zda na té občance, lidově řečeno, budeme mít tyto údaje uvedeny. V tom případě pak ztrácí i smysl mít občanský průkaz na dobu určitou. Pak už je jedno, protože v tom systému, v tom registru evidence obyvatel a v těch základních registrech, jak elektronizace jde kupředu, tak tam budeme mít veškeré změny uvedeny, takže ten občanský průkaz bude jakoby čipová karta, na které bude uvedeno všechno. V tom případě pak ztrácí i smysl vydávání řidičských průkazů, protože to můžeme mít i na té kartě. Takhle tímto způsobem šla minulá vláda Petra Nečase. Tím, že budeme mít jednu kartu na všechno. Tomu pořád ještě dobře rozumím, nebo aspoň to tak chápu, jak se tady bavím s panem ministrem vnitra, že k tomu asi dojde někdy v roce 2020. Ale jak říkám, v tom případě mi přijde irelevantní, aby občanské průkazy byly vydávány na dobu určitou. Pak ušetříme plno peněz, že dáme všechno na dobu neurčitou a pouze při změně nějakého toho údaje přijdeme -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane zpravodaji, ale požádám kolegyně a kolegy, aby se ztišili, případně šli věci řešit do předsálí, protože míra hluku je tady opravdu vysoká. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Jan Klán: - na určitý obecní úřad. Navíc třeba nechápu komunikaci mezi občanskými průkazy a řidičskými průkazy na daném městském úřadě. Když si přijdete nechat udělat nový občanský průkaz nebo pas, tak vás vyfotí. Když si jdete žádat o řidičský průkaz, tak musíte přinést svoji fotku. To jsem trochu nikdy nepochopil, protože když tam mám fotku uloženou nebo když vás tam přímo vyfotí, tak proč by si to občanské průkazy nemohly předat s řidičskými průkazy anebo nezřídit přímo na řidičských průkazech fotky? Je to tak, opravdu, já jsem to tak zažil, že po mně chtěli ještě fotografii. Proč to tedy v tomhle případě nezjednodušit?

  Nyní tady ještě navážu na pana poslance Bendla. Je opravdu faktem, že ve středních Čechách - já jsem taky Středočech - bydlí plno lidí např. na obcích, kteří tam nemají trvalý pobyt a jsou vedeni třeba jako chataři nebo nějak jinak, nebo chalupáři, a mají trvalý pobyt jinde. Většinou to je v Praze, protože střední Čechy jsou periférií Prahy a hodně lidí z Prahy tam vyjíždí. Takže nad tím je opravdu třeba se také zamyslet. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová a po ní se připraví pan poslanec Koskuba. Máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Krásné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo. Nevím, kde bydlí Středočeši, ale myslím si, že bydlí i u nás na Praze 2 a využívají tam celou řadu služeb. Souhlasím s Petrem Bendlem, že tím, že nemají přihlášku k trvalému pobytu, odvíjí se od toho celá řada komplikací, ať už je to svoz odpadu, ať už to je umisťování dětí do mateřských školek, do jeslí, do základních škol. Takže bych se velmi přimlouvala za to, abychom tuto věc řešili nějak systematicky.

  A když už jsme u toho upozorňování na ty různé systémové chyby, tak bych ráda upozornila na jednu věc, že se pro příspěvek na občana té příslušné v Praze městské části, jinak obce, posuzuje statistický údaj ze statistické ročenky a nezapočítávají se do toho lidé z Evropské unie, kteří však mají volební právo volit své komunální politiky v komunálních volbách. Takže tohle je zase věc, kterou bychom mohli v rámci projednávání tohoto zákona vyřešit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana poslance Koskubu o jeho faktickou poznámku. Máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem hluboce dojat debatou, která zde probíhá, a tím nedeklasuji vaše vystoupení, zvláště vystoupení členů současné opozice. Připomenu vám jemně jako lékař diskusi před čtyřmi lety, kdy jsme byli na opačných stranách bariéry a kdy jsme zde krom jiného projednávali změny v občanských průkazech. Já se zde naprosto shoduji s panem zpravodajem, když jsem vás jako lékař - a na věci mám osobní zájem - upozorňoval, že jestliže se z občanského průkazu stane to, pro co většina v této Sněmovně zvedla ruku, tak skutečně si tu kartičku strčte za klobouk, protože nám v nemocnici není absolutně k ničemu. A jestli nyní ještě zrušíme - a tím je pan ministr vázán, protože to pokračuje - rodné číslo, tak když já dostanu do ruky kartičku s identifikačním číslem, kde bude napsáno - protože máme novou módu, že dámy si nechávají mužská jména - a bude tam René Smetana a nebude tam ani rodné číslo, tak já budu muset sundat kalhotky, abych poznal v určitých případech, kdo tam vůbec je.

  Dámy a pánové, ano, mluvíte zde hezky. Pojďme o tom vést debatu. Ale to není žádný policejní stát, když někde budu mít napsáno, jak se jmenuji, jak jsem stár, zda jsem ženat, či nikoli a kde bydlím. Pak si ušetříme tyto zbytečné řeči, které zde vedeme. Ale vraťme se ty čtyři roky zpátky, kdy jsme to s velkým humbukem začali. A mě do toho netahejte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já ještě navážu na svého předřečníka. Já si tu diskusi také pamatuji a tenkrát minulá vláda šla rétorikou "ochrana soukromí". To znamená zmizí veškeré identifikátory z občanského průkazu, aby např. kdyby se mi ztratil, aby to nikdo nemohl přečíst, pokud nebude mít čtečku. Touto cestou šla minulá vláda.

  Nevím, jakou cestou půjde tato vláda, zda tam opravdu ponechá ty identifikátory nějaké, aby jak říkal pan poslanec Koskuba vaším prostřednictvím, mohl třeba někoho identifikovat přesně v lékařské praxi. Tak se pojďme o tom bavit. Já s touto novelou nemám problém, ale upozorňuji na tyto věci. Už jsem na to upozorňoval v minulém volebním období. Vracíme se zpátky do této problematiky. Opravdu se nebráním tomu, aby některé identifikátory z občanského průkazu zmizely, jako např. ten rodinný stav, což dneska si může ten člověk vybrat, místo trvalého pobytu, protože ten člověk, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, se nachází kdekoli jinde, trvalý pobyt má také jinde.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro pana zpravodaje, ochrana soukromí je pro nás důležitý princip. To není žádná cesta něčeho. Důležitý princip. Ale buďme - držme se reality. Máme tady Úřad pro ochranu osobních údajů, který vymýšlí jedno stanovisko za druhým. Pak zastavíte večer v některém českém či moravském městě, jdete se ubytovat a máte dvě možnosti. Buď si občanku s rodným číslem necháte ofotit na recepci, anebo se svobodně rozhodnete, že jim občanku nedáte, a neubytujete se. Tohle je prostě realita. Stejně s tím, jak odevzdáváte pasy a dostáváte je ráno a podobně a nikdy nevíme, co se s tím děje, s těmi údaji. Takže cesta k tomu, k větší anonymizaci, je podle mě cesta správná. Nesmí být ovšem nákladná, musí být dobře promyšlená a nemůže to být jeden rok tam a druhý rok zpátky.

  K tomu, co říkal můj ctěný kolega pan doktor Koskuba. Tak přece zdravotní pojišťovny mají svoje kartičky. A měly by mít identifikovány své klienty. Já jako pacient, který pokud možno nekonzumuje nějaké služby ve zdravotnických zařízeních, nemám přesné informace a přesné zkušenosti. Ale pojišťovna by o nás měla vědět všechno. A tím pádem by o nich měli vědět i jejich smluvní partneři, ke kterým já přijdu s nějakým problémem. Možná to tak není, tak udělejme něco, aby to tak bylo. Já neříkám, že to takhle je, že nemáme nic dělat. Bavme se o tom. Ale takhle si myslím, že to přece je. Každý z nás má tu možnost, já si můžu taky dvakrát (nesrozumitelné) nechat udělat roční sjetinu. Jaké výkony byly na toho pojištěnce vykázány pojišťovnou a podobně. Je to kontrola. Ale ochrana soukromí prostě není jednoduchý princip nebo (nesrozumitelné) to je nějaká ochrana osobních... Měli bychom na tom trvat. A pokud možno mít údaje, které nejsou jednoduše zneužitelné. To je prostě pravda. Tak jako jestli... Já nevím, jestli to byla kritika, nebo pochvala. My jsme se skutečně snažili o to, aby ty údaje, identifikátory, byly více anonymní, a myslím si, že to je správná cesta.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Koskuba. Máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nechtěl jsem tím zdržovat. Ale vraťme se tedy k principu věcí. Znovu zdůrazňuji, mám na věci osobní zájem, protože mě medicína živí 35 let.

  Prostřednictvím pana místopředsedy pro pana předsedu Stanjuru: Zbyňku, je to velice prosté. VZP zatím čerpá kartičky, na kterých jsou údaje převzaté z občanky. To znamená zcela na férovku, já dostávám kartičku, kterou ne vždy pojištěnec má, ale my tu máme zákony, že ať ji má, nebo ne, my mu musíme poskytnout péči. Ale v optimálním případě ji má a má na ní rodné číslo. Já zde upozornil na situaci, kdy nebude mít vůbec nic. Takto konkrétní případ, když si představím těžké trauma, skutečně René Smetana bez rodného čísla, já už vůbec nebudu vědět, kdo to je, jenom čeho je pojištěncem. A navíc, já jsem to tu říkal před těmi čtyřmi lety - vám to připadá, kdo v tom nepracuje, možná zásah do soukromí. Ale je-li přijat člověk v bezvědomí, tak mám povinnost poskytnout někomu informace, s kým on dá souhlas. Bezvědomý člověk kupodivu s ničím souhlas nedá. Ale když přijde, promiň, že prostřednictvím pana místopředsedy použiji tebe, přijde paní Stanjurová, kouknu se na občanku, máte stejnou adresu, vidím, že je to manželka, tak s ní musím komunikovat, protože já v tu chvíli skutečně nemám čas, abych se obracel na jakékoliv další instituce.

  Vážení, když uvažujeme o ochraně osobních dat, my bychom pak museli zrušit poštu, protože každý den dostávám, kde je napsáno Jiří Koskuba, Jordánská, 198 00 Praha. Nezlobte se, jestli půjdeme takhle daleko a je to zásah do soukromí, tak už zrušme poštu a zrušme všecko. Probůh, snad jsme normální lidi a někde se zastavme!

  Promiňte, že jsem přetáhl, děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kasal.

 • Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych navázal na svého předřečníka a ještě upozornil na jednu věc a to se týká v zásadě dětí. Protože děti do 15 let občanku nemají, nicméně jediným identifikátorem pro nás je rodné číslo. A můžu vás ubezpečit, že se nám bohužel i několikrát stalo, a proto jsme to vyžadovali, tu identifikaci, že některá uskupení sociálně slabších občanů byla klidně schopná na jednu kartičku přivést na ošetření dvě nebo tři děti. A tam je to samozřejmě velmi nebezpečné. Pokud tomu dítěti odoperujete slepé střevo a ono ho znovu bolí břicho a přitom máme záznam, že už je odoperováno, tak může být obrovský problém. Takže je to velká skupina lidí od nula do 15 let, kteří nemají občanku, ale potřebujeme je mít nějak identifikovány. Takže i to je velký problém. Díky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak tentokrát na jiné téma. Já bych chtěl pana ministra požádat, aby zvážil zkrácení lhůty. Za prvé se ukazuje, že diskuse může být bohatá a nebude možná úplně krátká. A za druhé, když budu mírný optimista, tak lhůta skončí 17. července, pokud projde návrh, jak to řekl pan ministr. A pokud vím, poslední týden, a ten je variabilní, končí také 17. července. Tak já nevím, jestli kvůli druhému čtení tohoto zákona máme svolat mimořádnou schůzi v červenci nebo v srpnu. Já to nepovažuji za příliš šťastné. A ne kvůli tomu termínu, ale že si myslím, že tu debatu můžeme využít po těch podnětech, které tady zazněly, a bezesporu k tomu budeme potřebovat i spolupráci s Ministerstvem vnitra, s příslušnými legislativci, pokud některý z těch námětů má být zapracován do forem pozměňovacích návrhů. Tak samozřejmě pokud se většina rozhodne, že tu lhůtu zkrátíme, tak to tak prostě bude, já to budu respektovat, ale bylo by podle mě lepší, kdybychom nechali standardní 60 denní lhůtu a zkusili některé z těch podnětů přetavit v konkrétní pozměňovací návrhy, ať o nich můžeme hlasovat v třetím čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. V tento moment s přednostním právem pan ministr.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, děkuji za velmi bohatou a podnětnou debatu. Začnu tím, co říkal pan kolega Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího. Po té debatě a po penzu problémů, které tady zazněly, žádost o zkrácení lhůty podávat nebudu. To je první věc.

  Druhá věc. Myslím si, že nás čeká velmi bohatá debata. My se na to na Ministerstvu vnitra připravíme a dorazíme tedy v plné sestavě do gesčních výborů, abychom věc projednali se vší vážností.

  Některé poznámky, které tady zazněly, nebo dovolte mi odpovědět na některé otázky, které zazněly. Asi neodpovím na všechny, byť jsem si tedy poctivě znamenal.

  K otázce pana kolegy Pilného, prostřednictvím pana předsedajícího, ohledně kybernetické bezpečnosti. Vyhláška je součástí sněmovního tisku a obsahuje technické náležitosti včetně algoritmů a dalších potřebných čísel. Potvrzuji tady, že návrh opravdu počítá s tím, že po roce 2020 zmizí z občanek rodná čísla. My se domníváme, že identifikace bude číslo občanského průkazu. Můžeme dojít v rámci diskuse a debaty ve výborech k jinému názoru, ale to nechme na debatu.

  Ministerstvo vnitra připravilo, a to je v otázce trvalých pobytů a ohlašoven, věcný záměr zákona o evidenci obyvatel, který to právě řeší. A v odpovědi například na pana kolegu Bendla, prostřednictvím pana předsedajícího, ten věcný záměr počítá s tím, že člověk musí být hlášen tam, kde opravdu bydlí. To znamená, pokud dojdeme k této novele zákona o evidenci obyvatel, nebude možné se tedy hlásit jinde než tam, kde fyzicky bydlíte.

  Ztráta a odcizení - stále zůstává sto korun. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Neeviduji žádnou faktickou poznámku ani přednostní právo. V tom případě dostane slovo - omlouvám se, v tom případě faktická poznámka pana poslance Vondráčka. Máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Chtěl jsem využít faktické poznámky a navázat na vystoupení pana ministra, který poděkoval za podněty. Já jsem už vůči ministerstvu jeden podnět vznesl. Je ještě jedna věc, která trápí starosty menších obcí, a to jsou případy, které skutečně existují, kdy dotyčný má bydliště na ohlašovně a přitom prokazatelně vlastní nemovitost určenou k bydlení. A není na světě síla, která by ho z toho obecního úřadu dostala, protože obec nemá takové oprávnění, není aktivně legitimovaná zrušit mu trvalý pobyt a zřídit mu ho někde jinde. Ty důvody jsou různé, většinou je to nějaká prevence, aby k němu domů nepřišla třeba exekuce. Takže jestli se můžu přidat s podněty, tak se ještě přidávám s tímto drobným podnětem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy dostane slovo pan poslanec Ludvík Hovorka.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom pár slov také k záležitosti ohlašoven, respektive přihlášených občanů na ohlašovnách, kdy skutečně došlo k obrovskému nárůstu občanů, kteří mají trvalé bydliště na ohlašovně obecního úřadu.

  Je třeba tento problém řešit ve spolupráci se samosprávami, se starosty obcí, protože občané se skutečně vyhýbají řadě svých povinností, mimo jiné i placení za odpad. Často se vyhýbají problémům s exekucemi apod. Nastává tady ale obrovský problém s tím, že to, co tady řekl kolega Stanjura, že nastává problém pro partnery, pro obchodní partnery těchto lidí, kteří jsou evidováni s trvalým bydlištěm na ohlašovně, kdy protistrana, která uzavřela smluvní vztah, neví, že tento člověk je řekněme, když to řeknu v uvozovkách, problémový, protože má bydliště na ohlašovně obecního úřadu. Není tato záležitost promítnuta do živnostenského listu, případně do jiných dokumentů. To si myslím, že je naprosto špatně, protože v řadě případů se stalo, že firma, která měla působiště na ohlašovně, si nechala dodat stavební práce nebo materiál, za který potom nezaplatila, a bohužel nikdo neví jenom z čísla popisného, pokud si to neprolustruje, že dotyčná adresa je vlastně ohlašovna, že se jedná o obecní úřad.

  Myslím si, že to jsou věci vážné, které zasahují do podnikání, a je třeba se tím skutečně odpovědně zabývat. Proto prosím pana ministra vnitra, aby se pokusil najít řešení ve spolupráci se samosprávami, aby i obec, tak jak řekl pan kolega Stanjura, se mohla k umístění občana na ohlašovně řádně vyjádřit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvenku. Do konce jednacího dne se dnes omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Andrle.

  S přednostním právem ještě ne - mám jednu faktickou poznámku, s tou se hlásí pan poslanec Bendl. Poté dostanete slovo, pane ministře. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. K těm podnětům, k debatám na výboru. My totiž máme dobrý systém, jak člověka instalovat, nebo to jeho trvalé bydliště instalovat na radnici, to umíme, ale neumíme ho už z té radnice dostat. A to platí obecně, že se nám tam propadají a my vlastně nejsme schopni najít způsob, co s tím dál. Radnice se stává opravdu domovem se vším všudy a je toho zneužíváno v řadě případů. Bylo by dobře, aby Ministerstvo vnitra přišlo s nějakým variantním řešením, jak ty lidi začít, pokud mají nemovitost či jiný způsob, jak jim začít pomáhat možná i někdy dostat se do normálního způsobu existence a evidence.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr Chovanec. Máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jak jsem tady hovořil o jistém záměru zákona o evidenci obyvatel, tak ten počítá s tím, že pokud někdo vlastní nemovitost, která je kolaudovaná za účelem bydlení, tak se musí přihlásit tam. Nemůže využívat status ohlašovny. To je v tom věcném záměru, takže tady reagujeme na mnohé oprávněné stesky starostů a starostek v České republice. Předpokládám, že se velice brzy potkám s novým vedením Svazu měst a obcí a že projednáme mimo jiné tuto otázku, ale samozřejmě i otázku dejme tomu podfinancování přenesené státní správy, kterou obce dělají. Podle údajů, které jsem získal, tak obce zhruba vyčíslují podfinancovanost na 200 korun na jednoho občana a rok. Určitě povedeme debatu nejenom o ohlašovnách, ale i o zvýšení RUD a peněz, které měly jít za obcemi. Když přichází nová práce, nové úkoly, měly by přicházet i nové peníze. Samozřejmě je to otázka debaty v rámci rozpočtu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj Klán.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vrátím se tady ještě k té době vydávání občanských průkazů. Jak už tady řekl pan ministr, tak on se nebrání tomu, aby se stanovila doba u lidí třeba starších sedmdesáti let na dvacet let. Rozumím tomu, přece jenom naše populace stárne, určitě toto navýšení by bylo nejlepší. Ale já se kloním k tomu na dobu neurčitou. Jak říkám, populace bude stárnout, tak se budeme dožívat stále více, tak jaksi tahat staré občany na úřady nebo využívat režim off-line mi přijde potom opravdu scestný.

  K otázce dětí, jak tady říkal pan poslanec Kasal, si vzpomínám, že někdy před rokem 1990 byly v občanských průkazech uvedeny i děti. Kdybychom měli teď občanské průkazy elektronické, tak pokud budou s čipem, tak nevidím problém, aby tam byly nahrány i děti. V tom případě by ale musely mít nemocnice čtečky, aby přečetly veškeré údaje. To také stojí za úvahu, zda tohoto nevyužít, ale například i krevní skupinu. Tam může být téměř cokoliv, protože pokud je nehoda, tak jak člověku pomoct, když třeba například nevíme, jakou má krevní skupinu?

  Ale to nejsou jenom tyto věci, můžeme o tom diskutovat na výborech. Je tady mnohem více věcí, jak tady už zaznělo v obecné rozpravě.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V tento moment nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, takže se chci zeptat, zda tomu tak je. Skutečně se nikdo nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu nepadl. V tom případě budeme hlasovat.

  Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Táži se, zda má někdo jiný návrh na jiný výbor jako garanční. Není tomu tak. Než dám hlasovat, tak vás všechny odhlásím na žádost z pléna a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. ***

 • Poslanec Jan Klán: Já to ještě zopakuji. Abych byl přesný - aby byl přikázán také ústavněprávnímu výboru. Byla tady hodně jmenována otázka zdravotní, takže zdravotnímu výboru a také hospodářskému výboru.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan poslanec Pilný se hlásí. Eviduji tedy v tento moment výbor zdravotní, hospodářský a ústavněprávní.

 • Poslanec Ivan Pilný: Já jsem tedy rozhodně nechtěl navrhovat hospodářský výbor. Nevím, co by s tím dělal. Ale vzhledem k tomu, že část 2 odst. 3 mluví o záznamu kryptografických klíčů s certifikátem, který má sloužit k autentizaci blíže nespecifikovaných informačních systémů, tak navrhuji přikázání bezpečnostnímu výboru.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Bezpečnostní výbor, jestli jsem vám dobře rozuměl.

 • Poslanec Jan Klán: Když tak hospodářský výbor stahuji, já jsem si to spletl.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Takže pouze pro pořádek zopakuji - bezpečnostní výbor, zdravotní výbor a ústavněprávní výbor. Je ještě nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých výborech.

  Dávám hlasovat o tom, kdo je pro, aby tento předložený návrh byl dán k projednání bezpečnostnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přítomných poslankyň a poslanců 144, pro návrh 84, proti 51. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru.

  Dále budeme hlasovat o tom, že tento návrh dáme k projednání zdravotnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 68, přihlášených poslankyň a poslanců je 146, pro návrh 63, proti návrhu 54. Tento návrh byl zamítnut.

  Dále budeme hlasovat o tom, že předložený návrh bude dán k projednání ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 69, přihlášených poslankyň a poslanců je 147, pro návrh 144, proti nikdo. Konstatuji, že byl vysloven souhlas.

  Já tedy dále konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru a ústavně právnímu výboru. Vzhledem k tomu, že pan předkladatel stáhl svůj návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů, tak o tom nebudeme hlasovat. Ukončím jednání o tomto bodu.

  S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení kolegové, dávám procedurální návrh, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně po 19. i po 21. hodině. (Zesiluje hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se pouze zeptat, zda myslíte, aby pouze jednala, nebo i hlasovala.

 • Poslanec Jiří Mihola: Jednala i hlasovala po 19. i po 21. hodině.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to procedurální návrh. (Protestní hlasy v sále, velký hluk.) Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, ten návrh může podat jménem dvou klubů, ne jako Mihola.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dává to jako předseda jednoho klubu. Chcete to upřesnit, pane předsedo?

 • Poslanec Jiří Mihola: Omlouvám se za zmatek. Upravuji. Dávám to prostřednictvím klubu KDU-ČSL a klubu hnutí ANO.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upřesnění. Jedná se o procedurální návrh. V tom případě já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Omlouvám se, registruji žádost o odhlášení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení. (Sílí hluk z levé strany sálu.) Počkám, až se počet ustálí.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh tak, jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přihlášeno 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti návrhu 60. Tento návrh byl zamítnut.

  Hlásí se pan ministr kultury.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Já chci zpochybnit hlasování. Nefungovalo mi hlasovací zařízení. Děkuji. (Poslanci se smějí a ještě více hlučí.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě pan předseda Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Já se moc omlouvám. Já jsem udělal takovou komplikaci. Jak jsem tu kartu tam zandával tak důrazně, že jsem ji zalomil a nerozsvítilo se mi to, opravdu se můžete na to jít podívat, takže to je asi rarita, moc se omlouvám, ale teď nevím ani jak to vyndat, protože mám tady takovýhle kousek. (Ukazuje kousek karty. Poslanci se smějí a tleskají.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že není možné hlasovat a pan poslanec Mihola nemá kartu, tak než si vezme náhradní kartu a dojde k opravě hlasovacího zařízení, přeruším jednání na pět minut s tím, že pak budeme pokračovat. Děkuji.

  (Jednání bylo přerušeno v 16.38 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas určený pro přestávku vypršel. Problém s hlasovacím zařízením pana předsedy Miholy jsme vyřešili. Tímto hlásím, že má náhradní kartu číslo - pan předseda Mihola už náhradní kartu vrátil a dostal přímo svou kartu.

  Hlásí se pan ministr s přednostním právem.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, kontroloval jsem si sjetinu, kde moje hlasování zaznamenáno bylo, to znamená, to byl nějaký technický problém v elektronice. Stahuji svoji námitku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Každopádně námitka pana Miholy, předsedy klubu KDU-ČSL, byla zaznamenána, takže nejdříve dám hlasovat o té námitce. V případě, že bude přijata, tak budeme hlasovat o návrhu. S přednostním právem se hlásí ještě pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Dvě poznámky. Musíme být přesní. Všichni jsme dostali mail od legislativy, jak se má hlásit zpochybňování. Pan předseda Mihola nepodal žádnou námitku. On nám něco oznámil. Žádnou námitku nepodal, za prvé.

  A za druhé, nebudeme jednat po 19. hodině, já jsem vám to říkal dopředu. Jsme tu od devíti do 19. hodiny, a já vám to prostě říkám dopředu. Nezkoušejte to. (Smích, potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nejdříve poprosím pana předsedu Miholu, aby upřesnil své vyjádření, zda se jedná o námitku proti hlasování, aby to bylo procedurálně v pořádku.

 • Poslanec Jiří Mihola: Já bych pana předsedu klubu ODS rád požádal, abychom ta slovíčka až takto - myslím si, že ta věc byla úplně jednoznačná. Reagoval jsem po panu ministrovi ve věci, kdy skutečně problém tady byl, a tak explicitně říkám, nemohl jsem hlasovat, zpochybňuji hlasování, všichni jste to viděli. Omlouvám se, budu cvičit, aby už se mi to nikdy nestalo a karta se už nikdy nezlomila. Ještě jednou omluva.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava, tak pouze poslanci s přednostním právem. Hlásil se pan předseda Kováčik, pak pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, to je přesně to, na čem v uplynulých obdobích, když přišlo potom na lámání chleba, tak to zdánlivé slovíčkaření rozhodovalo o tom, jak ta slova zněla např. u Ústavního soudu. Nehrajme si s tímto. Oči nám neupadnou, když si přečteme, nevíme-li, jak má ta formule znít. A huba nám, s odpuštěním, neupadne, když to taky tak řekneme. Je to jediná, řekněme, i když relativně, ale přece jenom přijatelná formulace na to, aby - a je ustálená letitými zkušenostmi, kterými vy možná někteří tak trošku pohrdáte, ale věřte, že potom za nějaký čas se ukáže, že ty letité zkušenosti nejsou jenom o nějaké vůli části Sněmovny, ale že jsou o tom, že ta kumulovaná zkušenost přichází tak, aby to dopadlo doopravdy dobře, a ne jako vždycky.

  Chápu pana kolegu Miholu, rozumím, co chtěl říci. Nestane se nic, když to teď ještě jednou přijde upřesnit, tak jak to pan doktor z legislativy Kymlička napsal, že to máme říkat. Není to doopravdy žádná maličkost.

  A druhá věc. Je dobře, když než jdu zpochybňovat hlasování, tak se na tu sjetinu buď já, nebo některý z mých kolegů alespoň fyzicky podíváme. Protože byly tady také situace, a byly, pravda, vypjatější, než je tato, kdy tato zdánlivá maličkost, zdánlivá prkotina vedla i ke ztrátě mandátu, k odstupování z mandátu. Prosím pěkně, pojďme vždycky za mikrofon, zvláště v těchto situacích, jenom s ověřenou skutečností, a ne s tím, jaký mám dojem. Já rozumím, že bylo potřeba tady něco procedurálně zařídit, ale když už se to takovýmto způsobem děje, tak alespoň ať to má nějakou úroveň. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl říci totéž. Zaznamenal jsem, že pan předseda oznámil, že procpal tu kartu, ale neslyšel jsem tu druhou formu. Nebudu žádný troškař a tady ho kvůli tomu popohánět, ale vzpomeňte si, jak pan Jurečka tady např. řekl, jak má certifikovanou záležitost s biopalivy, pak to začal shánět, a pak - vystavuje vás to trapným situacím. Něco jiného říkáte a něco jiného potom byla pravda, dohledatelná pravda.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě s přednostním právem pan předseda Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážení kolegové, ještě jednou s hlubokou pokorou a omluvou. Můžete si dohledat, že jsem ani jednou nezpochybňoval hlasování, a teď to bylo v návaznosti na vzniklou situaci, kdy skutečně mi tam prokazatelně nic nesvítilo, karta byla zlomená, tak ne tu formulaci nezpochybňuji hlasování, ale abych řekl přesně formulaci, protože ji řeším poprvé. (Poslanec Opálka podává poslanci Miholovi papír.) Dávám námitku proti hlasování, poněvadž jsem nemohl hlasovat z technických důvodů zalomení hlasovací karty. Děkuji za pochopení. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o námitce. Nyní přistoupíme k tomu, zda Poslanecká sněmovna akceptuje námitku poslance Jiřího Miholy proti hlasování.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 4. Takže námitka byla přijata.

  V tom případě budeme opakovat hlasování a já zopakuji, že Poslanecká sněmovna schvaluje, že bude jednat dnes po 19. a 21. hodině meritorně i procedurálně a bude hlasovat. Takže bude hlasovat a jednat meritorně i procedurálně po 19. a 21. hodině.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti 67. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

  Budeme v tom případě pokračovat dalším bodem, který je zařazen předtím, než v 17 hodin otevřeme pevně zařazený bod. A já tedy otvírám bod

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh novely zákona o právu shromažďovacím. Cílem návrhu je v prvé řadě reagovat na praktické problémy, které vznikají při aplikaci dosavadní podoby zákona o právu shromažďovacím. Návrh novely tedy zejména upřesňuje pravomoci orgánů veřejné moci, aktualizuje zastaralou právní terminologii, omezuje instituty vyšlé z užívání, reaguje na rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu a v neposlední řadě upravuje i správní trestání. (V sále je šum, neklid.)

  Rád bych vás upozornil na některé následující, ale podstatné změny této novely. Za prvé, jedná se o -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane ministře, ale opět požádám kolegyně a kolegy: jestli máte něco důležitého, co potřebujete vyřešit, jděte do předsálí, ať rozumíme tomu, co přednáší pan ministr. Já vám děkuji, že to budete respektovat. Prosím, pokračujte.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Posílení pravomocí obecních úřadů před konáním shromáždění. Po vzoru Německa se navrhuje, aby úřad mohl stanovit omezující podmínky pro konání shromáždění. Samozřejmě pouze tehdy, pokud budou naplněna všechna zákonná kritéria.

  Další omezení, které se v této novele řeší, je úprava maskování během shromáždění. Obecně nadále bude platit zákaz být maskován. Pokud však nebude ohrožen veřejný pořádek nebo bezpečnost a maska bude součástí vyjádření se v rámci shromáždění, bude úřad a policie mít oprávnění maskování povolit. Například masopusty a další podobné zábavy, tam masky jsou součástí této aktivity.

  Novelizace zákona má umožnit efektivní výkon práva na pokojné shromažďování, které je základním pilířem demokratické společnosti. Zároveň pak zajišťuje dostatek pravomocí pro obecní úřady a policii v případech, kdy shromáždění přestane být pokojné.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vlastimil Vozka. Máte slovo.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, vláda předkládá k projednání Sněmovně sněmovní tisk 510, kterým je novela zákona shromažďovacího. Sněmovna obdržela tento tisk 3. června a mohu jen souhrnně uvést, že předkládaný návrh zákona je novelou zákona č. 84/1990 Sb., byl již šestkrát novelizován, naposledy v roce 2009. Od té doby se řada věcí změnila v návaznosti na vývoj legislativy, zejména došlo k upřesnění míst se zákazem shromáždění, upřesňuje tento návrh osobu svolatele shromáždění v § 3, stanovuje povinnosti svolatele k oznámení shromáždění úřadu a jeho náležitosti a ukládá úřadu rozhodnout o vadách nebo nesprávnostech, případně o odvolání do tří pracovních dnů od podání odvolání, a odstraňuje výkladové nesrovnalosti.

  Návrh v novelizovaném odstavci 4 § 7 opravňuje mimo jiné zástupce úřadu nebo policie umožnit zakrytí obličeje tak, jak pan ministr v úvodním slově nás s tím seznámil. Ovšem na oprávněnou výzvu jsou účastníci povinni zakrytí obličeje odstranit.

  Upřesňuje se v § 8 působnost úřadu zejména v oblasti kontaktu více shromáždění nebo ve stejnou dobu v místech, kde je konán veřejně přístupný kulturní nebo sportovní podnik. Novelizovány jsou zejména § 11 až 14, které se týkají procesních náležitostí a případného zákazu shromáždění. Pokud se týká kolize několika shromáždění, zákon preferuje dohodu ohlašovatelů. V případě, že nedojde k dohodě a ohlášení je podáno ve stejnou dobu, úřad shromáždění nepovolí. Upřesňuje se dále způsob doručení rozhodnutí a náležitosti a lhůty pro přezkum žaloby proti rozhodnutí.

  Novela definuje přestupky proti zákonu. Jsou zde uvedeny přestupky fyzických a doplněny správní delikty právnických osob, které jsou v § 14b upřesněny.

  Jedná se o novelu, která reaguje na dosavadní vývoj legislativy a zkušenosti s dosavadní aplikací zákona a vývoj v rozhodovací praxi soudů.

  V rámci přípravy zákona proběhla řada odborných seminářů a konzultací. Těším se na odbornou diskusi ve výboru a jsem přesvědčen, že Sněmovna určí ústavněprávní výbor jako výbor garanční. Děkuji, a tím doporučuji postoupit zákon do dalšího čtení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než budeme pokračovat, tak přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dne 17. 6. se mezi 16.30 a 23.59 hod. z důvodů rodinných omlouvá pan poslanec Jiří Holeček. A také dnes od 17 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Běhounek.

  Je 16.59 hodin, jestli chcete vystoupit s přednostním právem, v tom případě otevírám obecnou rozpravu a dávám slovo paní poslankyni Černochové.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěla sdílet optimismus pana ministra vnitra i pana zpravodaje, leč 17 let mojí zkušenosti z komunální politiky ať už z pozice místostarostky, nebo starostky bohužel musí potvrdit opak. Jedná se o novelu, jak tady bylo řečeno, která sice z valné části řeší judikaturu Nejvyššího správního soudu, ale v některých ohledech se dost zásadním způsobem rozchází s formálním zněním zákona, které zákon vůbec neupravuje. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, já jsem to inzeroval na začátku, že na 17. hodinu máme již pevně zařazený další bod, tak vás požádám, abyste v pár větách dokončila svou řeč s tím, že tento bod budeme muset přerušit.

 • Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, pokud jste mi dal slovo před 17. hodinou, podle jednacího řádu mě nemůžete přerušit. Já se budu samozřejmě snažit co nejrychleji odprezentovat to, co vám chci říct, ale prosím -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se obávám, že v tomto ohledu nemáte pravdu. Jednací řád hovoří tak, že máte dokončit svou řeč a umožnit projednávání.

 • Poslankyně Jana Černochová: Ano, dokončit svou řeč, tak mě nechte dokončit moji řeč. Děkuji pěkně.

  Tento návrh zákona je hodně benevolentní. Česká republika má ve své legislativě to stávající znění, které samozřejmě bylo několikrát novelizováno, ale to, co je v něm teď, tak to ještě mnohem víc zmírňuje situaci, a bezpečnostní situaci, v jaké se momentálně Česká republika nachází. Já to považuji za obrovské riziko. Dochází tu k útokům na ministra obrany, dochází tu k útokům na prezidenta republiky, a my naopak budeme zjemňovat zahalování na demonstracích? Mám pocit, že opravdu úředníci Ministerstva vnitra naprosto nekopírují situaci, která se v bezpečnostních otázkách v České republice i jinde na světě kolem nás děje.

  Takže já, pokud by se neměla novela upravit a bezpečnostní výbor by nepřijal celou řadu opatření, která naopak dají policii více pravomocí, v žádném případě tento návrh zákona nepodpořím. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, že jste skutečně respektovala čas a že můžeme pokračovat tak, jak jsme se usnesli.

  Děkuji tedy panu ministrovi i panu zpravodaji a přerušuji projednávání tohoto bodu.

  Přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu a tím je

  Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 27. května 2015 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě a odročili do další schůze Poslanecké sněmovny. Je to usnesení Poslanecké sněmovny číslo 781 z 27. schůze Poslanecké sněmovny.

  Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek. Chci se zeptat, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vystoupit. Pan zpravodaj si bere slovo. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, já své vystoupení odkládám na okamžik, kdy ten bod začneme projednávat, pane předsedající. Ale vzhledem k tomu, že i nezaujatí pozorovatelé tento bod označují za zákon o dvojité podpoře Agrofertu, nepokládám za možné, abychom ho projednávali bez přítomnosti ministra financí, který si ho jako příslušný továrník napsal. Takže prosím, abychom přerušili nebo posečkali do okamžiku, než pan ministr financí se dostaví. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se tedy zeptat, zda to mám v tom případě brát jako procedurální návrh.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Zajisté. Pan předseda Faltýnek říká, že jde pro něj. Já nevím pro koho, ale než s ním přijde, tak bychom jednat neměli. (Smích v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě vzhledem k tomu, že předseda poslaneckého klubu pan Faltýnek odcházel s tím, že přivede pana vicepremiéra na jednání k tomuto bodu, aby se účastnil projednávání, v tom případě, je-li to procedurální návrh, mohu o něm dát hlasovat, anebo mohu vyhlásit přestávku. Ale jestli chcete dát hlasovat o procedurálním návrhu... Stačí, když vyhlásím přestávku? To znamená, že vyhlašuji přestávku na pět minut.

  Už je tady. Na to mám právo podle jednacího řádu, to znamená, že vzhledem k tomu, že byla naplněna podmínka, aby pan vicepremiér byl přítomen na projednávání bodu, myslím si, že nic nebrání tomu, abychom mohli pokračovat v projednávání.

  Nyní se tedy hlásí pan zpravodaj před otevřením rozpravy.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu, jen velmi stručně si dovolím oživit, že projednáváme zákon, který pracovně nazýváme zákonem o dvojí veřejné podpoře Agrofertu. První veřejná podpora se odehrává v daňovém zvýhodnění čistých biopaliv a to, co je na tom skandální, je skutečnost, že daňové zvýhodnění se týká pouze metylesteru řepkového oleje.

  Můžeme vést spoustu odborných diskusí, zda existují, či neexistují nějaká jiná čistá biopaliva, která by také mohla být použita místo tzv. meřa, ale vždycky to bude pouze akademická debata, dokud bude platit pozměňovací návrh, který byl uplatněn až na půdě Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí nikdy nic takového nenavrhovalo, dokud bude platit pozměňovací návrh zpracovaný dr. Radmilou Kleslovou, tenkrát ještě sociální demokratkou, který uzákonil, že jediný metylester, jediné čisté biopalivo, které může být daňově zvýhodněno, je metylester řepkového oleje. Všechny ostatní metylestery tohoto dobrodiní nejsou schopny dosáhnout, proto také těžko můžeme zjistit v tržních podmínkách, jestli existuje něco jiného, protože cokoli jiného nemůže konkurovat, cokoli jiného daňovou výhodu nemá. Daňovou výhodu má pouze výrobek Babišových technologií, nikdo jiný tuto daňovou výhodu mít nesmí. To je první veřejná podpora.

  Druhá veřejná podpora se týká povinného přimíchávání, které vyplývá z evropské směrnice, 4,2 % biolihu do benzinu a 6 % bionafty do nafty. Souběh těchto dvou veřejných podpor... nebo skutečnost, že tyto dvě veřejné podpory doteď existovaly v souběhu, byla kompenzována tím, že se to navzájem od sebe mohlo odečítat. To znamená, čím více prodal distributor čistých biopaliv, tím méně musel míchat. Takže skutečně existovaly - protože na určitý objem prodaného fosilního paliva je povinnost prodat určitý objem biopaliv - skutečně existovali distributoři...

  Až pan poslanec Sklenák přestane řvát, já budu pokračovat. Děkuji.

  Takže skutečně existovali distributoři, kteří už nemuseli vůbec do prodaného fosilního paliva míchat, protože prodali tolik čistého biopaliva, že tu povinnost měli splněnou v rámci první veřejné podpory a už nemuseli aplikovat tu druhou. ***

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, nevím, jestli vám mám poděkovat, protože to moje přihlášení bylo bojové. Ale dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.

  Já bych prostřednictvím pana místopředsedy panu kolegovi, nebo k panu poslanci Kalouskovi, protože já jsem proti němu strašný elév, ale myslím si, že mám dneska právo jako Babišův riťolezec, on to řekl latinsky, já to říkám česky, se k tomu trošku vyjádřit.

  Já bych vás požádal, pane kolego, když nám chcete fakt už něco říct, tak buďte tak hodný a řekněte nám něco nového. Myslím si, že byste měl říct něco nového, než už měsíc, nebo jak dlouho, poslouchat věci, kterým nerozumím. Už jsem se je naučil. A chtěl bych vás upozornit, a teď to myslím úplně vážně, já jsem také obyčejný volič, pravicový volič, volil jsem dřív ODS, ale kdyby přece lidé v naší republice byli spokojení s minulostí za ty roky, co jste tady, s politikou, tak by vás stále volili a nemuseli si Babišové, ti, co tady za mnou sedí, dělat politické divize svých firem, jak jste řekl, jak jste to nazval, protože by byli spokojeni s vámi a nedostali by se do Sněmovny. Ale protože lidé typu, jako jsem třeba já, jako je Babiš, do politiky šli, aby opravdu zkusili něco změnit, tak já si myslím, že to by přece mělo být varující. Dělejme to dobře a za chvilku tady může být jiná strana, protože my to budeme dělat špatně, ale není možné nás stále urážet, to přece nejde, že jsem tady kvůli tomu aby si někdo zlepšoval firmu. Já si myslím, že to tak není. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen naoko odbočím od tématu, ale reaguji na to, co zaznělo v projevu zpravodaje. Zaznělo to tady před chvílí ve sněmovně. Tato schůze má 170 bodů. Vy jste navrhovali dneska, abychom jednali déle, že zákony, které máme projednat, se kupí, což je pravda. To všichni víme. A slyšeli jsme tady velmi precizně sděleno také proč - protože jeden zákon, zákon spotřebních daních, navrhujete, vládní koalice, čtyřikrát. (Z pléna: Třikrát!) Třikrát. Už jsme jednou projednali novelu o spotřebních daních, která prošla, kde jste zamítli daň na řezaný tabák, pak jste to navrhovali sami, teď to navrhujete třikrát, takže se zamyslete nad tím, jestli se dostáváme, a to je pravda, do toho, že před sebou začínáme valit zákony, tak na tom máte velký podíl.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu zastupujícímu klubovému zpravodaji Schwarzovi. Já si uvědomuji, že celou řadu argumentů jsem tady již zopakoval, a dělám to proto, že pořád nemohu uvěřit tomu, že jste je pochopili. Protože ony jsou doložitelné, ony jsou pravdivé. A já stále věřím, pane kolego, že oba dva jsme přesvědčeni, že krást se nejenom nesmí, ale ani nemá. A tohle je prostě loupež za bílého dne! Ale já ty argumenty budu opakovat tak dlouho, dokud mi neřeknete buď argument, že nemám pravdu, anebo řeknete: ne, my z ANO jsme šli loupit za bílého dne a my si myslíme, že se to může, má, a koneckonců máme na to mandát od svých voličů, a budeme tedy loupit. V takovém případě pochopím, že jsem byl pochopen, a přestanu ty argumenty opakovat. Do té doby se budou snažit vám to vysvětlit, protože budu přesvědčen, že opakování je matka moudrosti. Protože to, co tady provádíte, je prostě korupce a loupež za bílého dne. Jenom si uvědomte, jestli jste mi odpověděl. Vy jste nevyvrátil jediný můj argument, protože on vyvratitelný není. To je všechno doložitelné. Vy jste jenom řekl, abych vás přestal urážet tím, že říkám nahlas pravdu. Já nemám zbytí, protože současná média v České republice, která jsou paralyzována, tu pravdu říkat nesmějí, tak ji aspoň musí říkat opozice.

  Pravda není urážlivá, pane kolego! (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já myslím, že ty věci je nutné zopakovat proto, že všichni věříme, že se konečně dostanou odpovědi na otázky, které jsme zde položili. V tom materiálu je například napsáno, a možná nám to pan ministr zemědělství vysvětlí, že tento návrh zákona přinese 14 tisíc pracovních příležitostí, ale zatím, a v tom by to mohlo být nové, kdybychom se dozvěděli, kde tedy vzniknou, když sami, a to zopakuji, víme, že řepky už se do České republiky víc nevejde, tady už je jí maximum, protože nám to osevní postupy prostě nedovolí, ale budeme jí potřebovat více, protože ji budeme muset do paliv prostě dostat, takže ji budeme muset někde zpracovat. Kde, prosím vás, je třeba těch 14 tisíc pracovních příležitostí? Může mi něco nového nebo vůbec něco říct kdokoliv z vlády? Nebo pan ministr zemědělství nebo pan zpracovatel ministr financí? Kde ty pracovní příležitosti jsou, když je to spíš tlak na to a šance více zpracovávat, aniž by to po nás někdo chtěl v této formě, jak je nám předkládáno? Evropská unie nás nenutí k tomuto způsobu. To by mohlo být to nové, co tady chceme slyšet. A pořád s tím jaksi narážíme. Tak se omlouváme, že to pořád opakujeme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, já navážu na to, co tady říkal pan kolega Schwarz. Opravdu už není nutné nám to opakovat. My jsme si to vyposlechli, my si to pamatujeme a je to zbytečné, je to zdržování. A pokud se tady mluví o loupežích, tak jediné, co s tím můžete dělat, je, že půjdete na nejbližší oddělení Policie ČR a oznámíte trestní oznámení, protože potom je to jenom pomluva. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Loupežník, který poruší zákon a v rozporu se zákonem něco ukradne, a je tedy trestně stíhatelný, je tedy v tomto případě mnohem čestnější než ten, kdo zneužívá svoji veřejnou moc a upraví si zákon tak, aby mohl loupit podle zákona, a byl tedy trestně nepostižitelný. Proto jsem také neřekl trestný čin, ale mluvím o loupeži, o loupeži za bílého dne, které se vědomě dopouštíte, a budu to opakovat pořád a budu to opakovat u toho tisku 512 znovu, protože toto je zákon, ve kterém vy, pokud jste to pochopil, vědomě podporujete obohacování svého předsedy na úkor veřejných rozpočtů, na úkor českých daňových poplatníků. Neděláte nic. Dokud jsem měl pocit, že jste to nepochopil, pane Chalupo prostřednictvím předsedajícího, měl jsem snahu vám to vysvětlit. Teď už budu jenom opakovat, že jste mi řekl, že jste to pochopil, a že to tedy děláte zcela vědomě, a je mým právem to opakovat při každé příležitosti.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Komárek. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Český folklor má krásné přísloví: Lháři hořel dům a nikdo mu neuvěřil. Takže prostřednictvím pana předsedajícího milý pane Kalousku, můžete své další lži opakovat donekonečna, ale je to jenom prázdné tlachání. Nikdo vám už nevěří!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Šrámek a po něm pan ministr Jurečka. Máte slovo. ***

 • Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji, pane předsedající. Milé poslankyně, vážení poslanci, kromě toho, že jsem poslanec, jsem i farmářem neboli člověkem fakticky podnikajícím v zemědělství a potravinářství. Zdůrazňuji, že nejsem jakýmkoli způsobem spojen s žádnou firmou ze skupiny Agrofert ani s jinou podnikající firmou zabývající se biopalivy. To zde chci velmi jasně zdůraznit a podtrhnout, aby účelově nenapadlo moje vystoupení někoho zpochybnit. Ani řepku cíleně nepěstuji, a proto věřím, že můj pohled na věc budete brát jako nestranný, čistě a jen pragmatický. Řepku nepěstuji proto, že se zabývám cíleně živočišnou výrobou a výrobou mléčných regionálních potravin, tedy lidově řečeno chovám krávy a mléčný skot.

  Evropská unie před lety stanovila povinné přimíchávání biopaliv do pohonných směsí a my jako členský stát Unie jsme to přijali a v roce 2009 byla tato podpora v našem parlamentu přijata. Objevili se podnikatelé, kteří do tohoto oboru naprosto racionálně zainvestovali své peníze, svůj kapitál, a vytvořila se nová pracovní místa, stejně jako i jinde, především v sousedním Německu. Vznikla poptávka po řepce a zemědělci ji začali trochu více pěstovat. Zdůrazňuji trochu více, protože plocha se zásadně - zdůrazňuji zásadně - nezvýšila. Naprosto přirozený tržní princip a racionální přístup. Navíc je třeba říci pro nezemědělce, že řepka je výborná meziplodina, tedy bylo to i prakticky vítáno jako dobrý způsob střídání plodin, především s obilovinami. Navíc za krmnou pšenici je asi 2 500 korun za metrák a u řepky až 10 000. Za tunu, pardon.

  Chci zde říci hlavní důvod celé této problematiky, která s tím nejvíce souvisí a která de facto celý problém tzv. biopaliv vlastně způsobila. Někomu se to může zdát divné, ale může za to živočišná výroba, tedy přesněji řečeno dramatický pokles živočišné výroby v posledních dvaceti letech. Za to nemůže ani pan ministr Babiš ani pan předseda Kalousek, ale může za to zemědělská politika vlád za posledních dvacet let. Navíc od našeho vstupu do Evropské unie byla záměrně a cíleně doslova likvidována naše živočišná výroba ve prospěch rostlinné v zájmu tzv. starých patnácti zemí EU. Ponechme teď stranou proč. To je na jinou diskusi, ale neméně zajímavou. Zemědělci tedy po schválení tzv. biopaliv uvítali možnosti nového byznysu, který se přímo nabízel a byl částečnou náhradou za neustále se zvyšující a méně rentabilní rostlinnou výrobu s nízkými cenami komodit. Je to podpora především zemědělců, opakuji českých zemědělců rostlinářů, kterým se nevyplácela živočišná výroba, protože její podpora oproti našim sousedům byla naprosto nesrovnatelná a stáda zvířat se doslova likvidovala jako na běžícím pásu. Dnes je to trošku lepší, protože dnešní vláda se snaží tyto nesrovnalosti a nekonkurenceschopnost po předchozích vládách narovnat, i když dle mého způsob a rychlost by mohly být daleko razantnější. To je taková menší výzva pro pana ministra zemědělství. Například to, že zelená nafta byla schválena zase pouze a jen pro rostlinnou výrobu a ne pro živočišnou, bylo chybou. Je to bohužel setrvačnost minulých vlád a mělo by to být velmi rychle napraveno, protože je tím silně potlačena konkurenceschopnost živočišné výroby vůči okolním zemím. Ale zaplať pánbůh za změny.

  Máme tedy ze dne na den tuto podporu zastavit? Samozřejmě že ne, byla by to další rána našim zemědělcům. Musíme pracovat na dlouhodobé strategii v této oblasti, možná postupném snižování míry podpory nebo zvýšení, prostě pracovat na dlouhodobých vizích, které musíme upřednostňovat před krátkodobými politickými i ekonomickými zájmy.

  V naší zemi se přestalo dlouhodobě plánovat. Nemám na mysli teď socialistické plánování, ale strategické plánování ve jménu národních zájmů, podpory průmyslu a hlavně potravinové soběstačnosti. Neustále se pohybujeme v posledních dvaceti letech ode zdi ke zdi. Začněme myslet trochu více dopředu v horizontu rozhodně delším, než je volební období poslanců a vlád. Pojďme v zájmu našich podnikatelů, zaměstnanců a vůbec všech občanů naší země strategicky myslet a plánovat. Jsme malá země, ale plná velmi schopných lidí, kteří však jen hledí s úžasem na úzké partikulární zájmy politiků volených pouze a jen na čtyři roky. A po nás změna o 180 stupňů, často horší než potopa.

  Zkusme to. Proto jsem já osobně šel do politiky. Pojďme se opravdu všichni, vpravo i vlevo politického spektra, zamyslet nad zájmy této země jako celku. Podporujme celé české hospodářství bez ohledu na to, zda se jedná o průmysl, služby či zemědělství. Přitom se dívejme především na to, co dělají okolní země, abychom zajistili konkurenceschopnost - opakuji konkurenceschopnost - a neříkali stále: to nejde, EU to nedovolí. Když za nás do Bruselu budou jezdit borci, co umějí jasně a tvrdě argumentovat, často proti jasným zájmům bývalé patnáctky - dělají to tak všichni, dělejme to i my. Naše konkurence není de facto u nás, ale čeká za hranicemi naší země a těší se na naše chyby. Nedělejme je, a když už je uděláme, poučme se z nich. Řešme je ale komplexně, a ne na osobní bázi.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Šrámkovi. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a poté pan ministr Jurečka, který má přednostní právo. Ale faktická poznámka pana předsedy. Prosím, pane předsedo, máte dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Skutečně jenom faktickou, já se pak přihlásím s řádnou přihláškou do obecné rozpravy. Pan poslanec Šrámek si vlastně stěžuje sám na sebe. Já jsem pro zelenou naftu nehlasoval. Vy jste říkal - bývalé vlády. Ale vy jste to zavedli, tu zelenou naftu, znova. Takže pokud to bylo chybně zavedeno, tak neříkejte, že to bylo jenom za minulých vlád, ale i za vaší vlády.

  A když už mluvím, tak si vzpomeňme, co udělal Senát s tím, když jsme poslali dvě novely stejného zákona do Senátu. Senát usoudil, že to není v souladu s ústavním pořádkem, a slil to do jedné novely. Jestli si vzpomínáte, jak to bylo, tabák se smíchal se zelenou naftou do jedné novely. A tentokrát máme tři novely, ne dvě. Tak uvidíme, co udělají senátoři, jestli budou tak zásadoví jako minule, protože museli vyřešit ten faul, který se tady stal při projednávání snížené sazby spotřební daně na naftu a benzin, a tehdy byli zásadoví, že dvě novely najednou ne - a tentokrát budou tři. Tak se docela těším na stanovisko předsedy Senátu pana Štěcha, který nám vysvětloval, nám a veřejnosti v televizi, že to není, že by opravovali nějaký faul, ale díky tomu, že oni musejí chránit ústavní principy a jeden zákon se má měnit jenom jednou v jednom čase. A my v této chvíli máme tři návrhy zákonů v běhu, sněmovní tisk 417 ještě neprošel Senátem, pokud se nepletu, a na této schůzi máme další dva.

  Ale abychom byli spravedliví, když chcete kritizovat kvůli zelené naftě bývalé vlády, tak kritizujte současně tuto vládu. Vy sám jste pro to hlasoval, co jste kritizoval - prostřednictvím pana místopředsedy vám to vzkazuji. Tak proč jste nepoužil tento argument v okamžiku, kdy byl čas? No protože jste to potřebovali především rychle udělat, že ano, a na námitky opozice jste jako mnohdy nedali.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní s řádnou přihláškou s přednostním právem pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré odpoledne, nebo skoro podvečer. Já tady uvedu jenom stručně několik věcí, které tady zazněly jako zjevné nepravdy, protože kdyby pozorný čtenář četl pozorně předložený návrh novely zákona o spotřební dani, tak by je nikdy nemohl vyslovit.

  Já bych jenom chtěl připomenout, že dneska přimícháváme povinně do benzinu zhruba okolo 4 % biopaliv a do nafty okolo 6 % metylesteru a řepkového oleje. Tato novela ukládá podle toho, jak také dopadl notifikační proces Evropské komise, povinně 2,9 %, abychom biopaliv uváděli do benzinu povinně, a 4,2 %, takže to je hluboce pod tím, co dnes už se standardně děje. A vlastně ta změna je v tom, že nám Evropská komise říká: my to chceme v každém litru, a ne za rok. Takže tady evidentně se k nějakým vyšším hodnotám v tento okamžik nedostáváme.

  A pokud jde o to, co tady bylo vyřčeno, že podpora, která teď končí, po pěti letech končí 100% podpora a zavádí se minimální zdanění, že se vztahuje pouze na metylester řepkového oleje, tak to prostě není pravda. Vztahuje se to samozřejmě na pohonné směsi jako B30, B100, což jsou metylestery, dále na veškeré rostlinné oleje určené k pohonu motorů, pokud splní příslušnou normu, českou státní normu pro paliva. Dále na bioplyn, dále na biopaliva druhé generace, tady je to dokonce plně osvobozeno od jakékoli spotřební daně, a dál na pohonnou hmotu E95 a pohonnou hmotu E85, což jsou paliva, která obsahují líh kvasný bez vody, zvláště denaturovaný, splňující kritéria na paliva. To znamená, zjevně se bavíme o daleko širší škále možných alternativních biopaliv, která můžeme v dopravě využívat. Toto konkrétní, co jsem tady zmiňoval, tak je uvedeno v příslušných paragrafech, v paragrafu tohoto zákona č. 48 a paragrafu zákona č. 54. Je dobré si to přečíst, abychom věděli a bavili se konkrétně, věcně a pravdivě a nemanipulovali s fakty.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zemědělství. Mám dvě faktické poznámky pana poslance Kalouska, ale... vidím, vidím, ano, a potom pana kolegy. Prosím, pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Tu škálu, kterou jste předčítal, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, to platí pro to přimíchávání. Pro ta daňově zvýhodněná čistá biopaliva platí § 43 písm. c) zákona o spotřební dani a ten bohužel mluví o metylesteru řepkového oleje, o ničem jiném.

  Ale to si můžeme možná vyjasnit v odborné diskusi, třeba až bude tento zákon ve druhém čtení. A vy jste tady neodpověděl na dvě zásadní otázky. Jak to, že jste připustili zcela vědomě v zájmu Agrofertu, že za 14 dní se ocitneme v rozporu se závazky, které jsme uzavřeli vůči EU? To se ocitneme, na to jste neodpověděl. A když jste říkal, že se nezvýší produkce povinné řepky, tak kde se vezme těch 14 tisíc pracovních míst. Já jsem nad tím taky bádal. To je ve vašem materiálu, já si to nevymyslel, prostě o 14 tisíc zvedneme zaměstnanost. Dokonce se tam na odvodech těchto čtrnácti tisíc zaměstnanců dokládá, jak to bude pro ČR výhodné. Takže já jsem nad tím také bádal, kde by se těch 14 tisíc vzalo vzhledem k tomu, jak se současná vláda chová. Přišel jsem na jeden jediný vysvětlitelný způsob, že prostě bude potřeba najmout 14 tisíc tajných, kteří budou dávat pozor, jestli to někdo nekritizuje. A kdo to bude kritizovat, toho potrestáme. A máte-li jiný argument, kde těch 14 tisíc lidí vezmeme, tak bych si ho velmi rád vyslechl, pane ministře.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Pavla Šrámka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych zareagoval na pana předsedu Stanjuru. Ano, máte pravdu. Když jsme schvalovali zelenou naftu, tak se to dělalo rychle. Víceméně se prodloužilo to, co dříve platilo, protože minulé pravicové vlády zelenou naftu zrušily úplně. Takže aby aspoň to pokračovalo co nejdříve, tak se vlastně obnovil ten starý zákon. To byla chyba. Myslím si, že podporu zelené nafty by měli mít jak rostlináři, tak živočicháři. A já osobně se o to budu snažit. Díky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Kalouska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. K zelené naftě, která je skutečně distorzí, bráno k daňovým únikům, ale to jsme si říkali u zelené nafty. Tak prosím pana poslance Stárka, aby si povšiml, že je tam odstupňovaná odměna. (Předsedající: Šrámka.) Šrámka, pardon. Ta největší odměna, ta největší vratka 57 %, se vrací v okamžiku, kdy je použit, ne tady ta škála, co četl pan ministr Jurečka, ale kdy je použit metylester řepkového oleje. To je ta největší fiskální podpora, kterou poskytujeme, pokud odebíráme Kostelecké uzeniny, Penam nebo Babišovo MEŘO. Všechno ostatní má tu odměnu mnohem menší. Takovéto zákony vy tady prosazujete. (Potlesk ze strany TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Teď nemám žádnou přihlášku do rozpravy. A vidím pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už jsem to avizoval v té faktické připomínce, takže se jenom připomínám, děkuji za udělení slova.

  Já se musím vrátit k té rozpravě. Myslím, že dneska tady jsme popáté k tomu bodu, a já jsem čekal, že se jako první přihlásí pan ministr Jurečka, který mi při tom prvním, na začátku dubna, slíbil, že na dotazy, které jsem mu položil, a říkám, byly konkrétní a věcné, odpoví. A už měl čtyřikrát příležitost a čtyři různé dny a ani jednou to neudělal a já nevím proč.

  Nejdřív se chci vrátit k vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu ANO pana Faltýnka. Vzpomeňte si, minule jak říkal, že bude věcný a že se těší na tu odbornou debatu, tak tady lhal, když mluvil o hlasování v Evropském parlamentu. Já jsem si to přesně ověřil. Ale samozřejmě, když si vytrhnete z kontextu od prostředka hlasování něco a prezentujete to jako názor politické strany, tak se vám to možná hodí do krámu, ale není to pravda. Tak já se zkusím k tomu vrátit a říct, jaký byl stávající stav, a to bylo až 10 % z biopaliv první generace. Naše europoslanecká frakce neúspěšně - říkám neúspěšně - navrhovala snížení na 6 %. A když to neprošlo a hlasovalo se o snížení na 7 %, máte pravdu, mí kolegové to podpořili, protože sedm je lepší než deset. Mám k tomu písemné podklady z Evropského parlamentu, klidně vám je předám. Vaši kolegové návrh na 6 % nepodpořili, nepodpořili naši europoslanci tento návrh, a prostě šest je lepší než sedm a sedm je lepší než deset. O tom jsem úplně - to je stávající stav. O tom se nehlasovalo, to je stávající stav. Hlasovalo se o snížení. A říkám, mí kolegové z úspěšné europarlamentní frakce - jenom podotýkám, že tam jsou kolegové z konzervativní strany, David Cameron vyhrál volby, členem té frakce byl nový polský prezident, tak jsme prostě nepřesvědčili jak evropskou socialistickou stranu, tak Evropskou lidovou stranu o větším snížení.

  Jeden z těch dotazů, které jsem položil panu ministru Jurečkovi v úplně první rozpravě, byl, jakou pozici v těch jednáních - ještě jsme se shodli, že je návrh Evropské komise, který to chtěl snížit dokonce na 5 %, proti tomu protestovaly některé státy. Pak byl nějaký jiný návrh na 7 %, který si europarlament nakonec prosadil v hlasování. Jakou pozici má ČR a s jakými návrhy bude přicházet ministr zemědělství ČR a jaké procento bude prosazovat. Odpovědí je urputné mlčení dodneška. Už je to přes dva měsíce. Z toho plyne jediná odpověď. Buď se pan ministr stydí říct na mikrofon, jakou má pozici, nevím proč, anebo nemá žádnou pozici. To je docela jednoduché vysvětlení. Ale možná se pletu a dneska mi pan ministr v rozpravě - já pořád říkám v rozpravě, ať můžu ještě reagovat, ne v závěrečném slově - odpoví. Slíbil jste mi to, pane ministře. A připomínám, že to byly opravdu konkrétní a věcné dotazy. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi ODS Zbyňku Stanjurovi. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: K těm pracovním místům, o kterých hovořil pan předseda Stanjura. Skutečně materiál, který projednáváte, který někteří z vás podporují, mluví ve studii RIA o 14 tisících pracovních míst, která tento výjimečný a úžasný program, který jsme vymysleli hlavou v Agrofertu - v Agrofertu už tam není, ale nikde jinde to nevymýšleli - přinese českému venkovu. Takhle je to tam napsáno. A současně pan ministr Jurečka říká, že k žádnému vyššímu odběru nedojde. Tak bych velmi prosil, kdyby nám pan ministr vysvětlil rozpor mezi tím výrokem a tím, co je v tom materiálu. Odběr bude takový, jako je dneska, a přinese to 14 tisíc nových pracovních míst.

  Jistě chápete, pane ministře, že tohle se vysvětluje složitě, nicméně Poslanecká sněmovna si to vysvětlení zaslouží. Buď je špatný váš materiál, anebo nemluvíte pravdu. V každém případě je to dostatečný důvod pro to, abyste si ten materiál přepracoval tak, aby nelhal. To je první dotaz.

  Druhý dotaz je, proč se vláda rozhodla zcela vědomě od 1. 7. porušovat pravidla, ke kterým se v rámci Evropské unie Česká republika zavázala. Vy to víte, že je od 1. 7. budete porušovat, přesto je budete porušovat. A žádný jiný důvod než zájem Agrofertu tam není. Pokud je tam ještě nějaký jiný důvod, prosím o jeho sdělení. Jinými slovy: Kde se vezme těch 14 tisíc pracovních míst, když není odběr? A proč z vašeho subjektivního rozhodnutí budeme porušovat závazky vůči Evropské unii?

  Na tyto dvě otázky si Sněmovna odpověď zaslouží.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za téměř dodržení času. Mám dvě přihlášky do rozpravy. Jednu s přednostním právem místopředseda Petr Gazdík a po něm řádnou přihlášku pan poslanec Petr Bendl. Pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budu stručný. Moc děkuji za slovo, pane předsedající.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, tu debatu už jsme tu vedli při minulé části tohoto bodu a já jsem tehdy žádal pana ministra zemědělství o vysvětlení, proč nemůže být v § 43 obecně metylester vyšších mastných kyselin, proč tam musí být metylester pouze řepkového oleje. Velmi vítám a děkuji panu ministrovi za to, že pak následně v jeho odpovědi jsem se dozvěděl o tom, že je připraven o této věci jednat, že ve výborech a ve druhém čtení podnikneme odbornou diskusi o tom a že se nebrání podobnému návrhu a jeho přijetí. Děkuji za to, pane ministře. To je jedna věc. Nicméně pořád nechápu jeho dnešní vystoupení, kdy říkal, že tam patří i biopaliva druhé generace, etanol a další nedaněné věci, které se biopaliv týkají. To je jedna věc.

  Druhá věc. Nezazněla tady zcela jasně ve Sněmovně odpověď na otázku, kterou jak kolega Kalousek, tak kolega Stanjura už několikrát položili. Prosím, a to se týká nejenom pana ministra zemědělství, ale celé vlády: Proč projednáváme jeden bod třikrát? Proč zaplevelujeme jako zákonodárci právní řád neustálými novelami, na které se podniky musí připravovat? Mohl bych se opravdu zdvořile zeptat pana ministra či kohokoliv z vlády, zejména z Legislativní rady vlády, proč nešlo tu věc poslat v jednom návrhu, respektive při projednávání ty návrhy sloučit? Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Gazdíkovi. Požádám kolegu Bendla ještě o strpení. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Hezké odpoledne. Já jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi Stanjurovi. Já jsem si teď ověřoval, jak to vlastně konkrétně bylo, když Evropský parlament rozhodl o tom, kolik z těch 10 procent má být biopaliv první generace, protože do té doby, než to on rozhodl, tak to vlastně vůbec nebylo určeno. Bylo 10 procent celkem, povinnost pro všechny státy. Parlament navrhoval 6, Rada navrhovala 7, proběhla tam nějaká diskuse a výsledkem té debaty a následného hlasování bylo, že teprve 28. 4. 2015 Evropský parlament rozhodl, že potvrdil 10 % a z těch 10 procent 7 procent první generace a indikativně 0,5 % druhé generace. Čili tak to přesně bylo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi i za dodržení času. Svého stranického kolegu předběhne ještě s faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. On pan předseda Faltýnek vlastně zopakoval to samé. Když to nebylo určeno, tak mohlo být plněno až 10 % z biopaliv první generace. A já jsem zopakoval, že jsme neúspěšně prosazovali 6 a bylo prosazeno 7. Kdybyste to takhle řekl neutrálně, tak jako nevystupuji. Nicméně... (Poslanec Faltýnek hovoří z lavice.) Ne, ne. ne. Vy jste tady nás obvinil, že v Evropském parlamentu podporujeme jinou politiku než v českém parlamentu. A to není pravda. Proto jsem se ohradil a nevolal jsem hned k tomu přítele na telefonu, fakt jsem si dal se svými kolegy europoslanci schůzku a (nesrozumitelné) jsme to podrobně, abych pochopil ten proces přípravy toho materiálu (nesrozumitelné). A já jsem se ohradil a ohrazuji se proti tomu, že jste řekl, že v Bruselu podporujeme biopaliva. No, nepodporujeme. Nepodporujeme.

  Vy jste ve frakci, která chce federální Evropu, my ne. Vždycky tak jako hrdě říkáte: my jsme v té europoslanecké frakci s těmi liberály. Ale neřekli jste v České republice, že podporujete federativní uspořádání Evropy, jak to prosazuje vaše frakce, nebo frakce, jíž jste členem v Bruselu. To tady tak jako cudně zamlžujete.

  A já jsem přiznal, že naší frakci se nepodařilo prosadit. To je jediný rozpor. Ten fakt je stejný. Já jsem ho ani nezpochybnil v té své první faktické připomínce. Jenom jsem připomněl, že to není pravda, že máme konzistentní politiku na úrovni Bruselu i tady v českém parlamentu. To, že jsme občas přehlasováni, to se prostě stane. Ale nemůžete říkat - nebo můžete, ale my se budeme ohrazovat, samozřejmě máte právo říci, co chcete, a vůbec v Poslanecké sněmovně, to je naprosto v pořádku, ale my se samozřejmě budeme ohrazovat, když nás budete obviňovat z toho, že v Bruselu podporujeme biopaliva a tady možná z účelových důvodů ne.

  Já jsem dneska ještě ani jednou neřekl Agrofert v tomto bodě a ani to slovo nepoužiju. Ty dotazy - a pan ministr se zase nehlásí. Tak pak je to složité. (Předsedající mimo mikrofon: Je přihlášen.)

  Omlouvám se, pane ministře. Ale kdybyste měl přednostní právo, tak už jste tady byl, že? A jsem se už nehlásil. Protože bylo řečeno příštím přihlášeným je pan kolega Bendl a přednostní právo... Už jdu, už jdu, vidím, už tam červeného nic není, už jdu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ano, nyní pan poslanec Petr Bendl a potom pan ministr Jurečka, který se přihlásil řádně do rozpravy bez využití přednostního práva. Takže panu kolegovi Bendlovi udělím okamžitě slovo. Aspoň pan ministr Jurečka bude moci odpovědět na vaše otázky, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Pan ministr Jurečka má přítele na telefonu, tak potřebuje ještě nějaký čas, než mu někdo zatelefonuje či napíše návrhy odpovědí na otázky, které zde byly položeny už před dvěma nebo třemi měsíci. Ale to je normální. To je v pořádku, prostě nemá argument hned, tak někdo napíše a ono se to potom jako nějak dozvíme. (Směje se.)

  Mimochodem by mě zajímalo, kolikrát byl pan ministr zemědělství na jednání DG AGRI, a krom toho, že by mě samozřejmě zajímalo i to stanovisko, s jakým tam jel, protože to si myslím, že by nás mohlo také asi všechny zajímat, resp. kolikrát chyběl, doufám, že nechyběl nikdy, protože tady skoro nebyl, tak by třeba v Evropské unii a na DG AGRI tu záležitost měl mít poměrně dobře načtenou.

  Mne inspiroval pan kolega Šrámek - říkám to správně? - když tady, a já s ním v tom souhlasím, když tady říkal, že je třeba podpořit živočišnou výrobu, že živočišná výroba byla dlouhodobě v krizi a že se to v podstatě nejenom datuje od toho roku 1989, ono už to bylo hluboko před rokem 1989, protože jsme byli naprosto nekonkurenceschopní už tehdy, třeba v tom vepřovém zcela bezpečně, a dlouhou dobu nám trvalo a až teprve teď poslední rok a půl dva se dostáváme k číslům, která jsou srovnatelná například při odchovu selat s vyspělou Evropou. Teprve poslední léta. Dříve jsme byli absolutně nekonkurenceschopní. Někteří chovatelé tady na mě - mně tady napovídá pan předseda Faltýnek, ale je to tak. Prostě teprve poslední dva tři roky se dostávají někteří chovatelé na úroveň srovnatelnou s Evropou a hluboko ještě před rokem 1989 to tak nebylo. Spíše to odhalilo některá slabá místa po tom roce 1989 a teprve to jakoby vyvřelo.

  V okamžiku, kdy jsme vstoupili do Evropské unie po tom roce 2004, dostali jsme velkou šanci napsat si pravidla a pokusit se ve svých prioritách na léta 2007 až 2013 stanovit, co je pro Českou republiku opravdu to důležité. Musím připomenout, že hlavním konstruktérem těch pravidel, operačních programů a podobně byla stávající Evropská komise, dnes paní Jourová, a že - a to musíte potvrdit - nebylo mezi prioritami evidentně řečeno, že to je živočišná výroba. Je to předmětem kritiky dnes napříč zemědělským spektrem v celé Evropě, že ze zemědělců děláme nepotravináře místo toho, abychom podporovali v maximální možné míře zemědělce jako producenty potravin. To nás koneckonců dostalo do situace, ve které dnes jsme. Teprve poslední dva roky možná, a dílem také proto, že jsme nemohli měnit ten systém podpory, protože jsme ho měli nastavený na léta 2007 až 2013 a nebylo možné prostě otáčet ty výhybky úplně ze strany na stranu, ale teď jsme si to takto mohli udělat. Mohli, ale zatím jsem to tedy nezaznamenal. Pan ministr Jurečka tu možnost měl a má, ale že bychom nějak hýbali tou pákou od podpory produkce nepotravin k produkci potravin, to jsem si tedy nevšiml. Vyjma receptů, které vymyslela už minulá vláda, tady nic nového zásadního není.

  Silným argumentem je nákazový fond, který udržujete, a je to dobře, protože ten se řekněme přímo opírá o podporu živočišné produkce. Ano, ještě bývalá vláda nastavila takovou tu podporu zatížení tak, aby se více vyplatilo chovat dobytek, tak aby tím pádem bylo více pracovních příležitostí na venkově, protože tady byly - a v tom s vámi také souhlasím - jednoznačné tendence, že není možné se zlobit na zemědělce, že produkuje to, co mu nejvíce vynáší. Jestliže stát nastaví, že mu nejvíce vynáší řepka, no tak logicky prostě nemůžeme říci: milý zemědělče, pojď od řepky pryč, pojď ke krmné pšenici. Vy jste tady sám popsal, že zkrátka se tomu zemědělci příliš nevyplatí.

  Ale je teď na vás, a my vás v tom podpoříme, abychom nefixovali na léta budoucí výhodnost pěstování řepky v České republice, ale abychom naopak fixovali výhodnost pro zemědělce, aby pěstoval krmnou pšenici, zjednodušeně řečeno. A to se neděje. V tuhle chvíli naopak my fixujeme pro Českou republiku to, aby té řepky bylo čím dál tím více pro zpracovatele a čím dál tím stejně pro zemědělce, protože je potřeba říct zemědělcům, že na tom nic nevydělají.

  To, co zemědělci kritizují, je takové to stoprocentní přilévání do celého paliva jako takového, to rozšíření. To jim extrémně vadí. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní pan ministr zemědělství Marian Jurečka s řádnou přihláškou do rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Možná na úvod jenom pro pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího. Byl jsem dneska v Poslanecké sněmovně od 11 hodin, předtím řádně omluven, protože jsem byl na jednání Vědecké rady Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni, a včera jsem byl na jednání ministrů zemědělství EU, takže jsem byl řádně omluven.

  K otázkám, které tady zazněly. Dělal jsem si poznámky. My jsem na podzim loňského roku zahájili proces notifikace víceletého plánu využití biopaliv v dopravě. Ten proces teď končí. Mám informaci, kterou jsem tady avizoval minule, že DG Competition uzavřela celý proces a do konce měsíce máme očekávat oficiální schválení a oficiální notifikaci tohoto programu. Za to jsem se minule omluvil, za to, co jsem tady řekl, protože jsem si to ověřoval. Možná poprosím ne tak zbytečně pejorativně a hanlivě - příteli na telefonu. Já jsem volal svému řediteli odboru, který tuto záležitost dělá, panu řediteli Galasovi, se kterým jsem tyto informace konzultoval, což považuji za celkem normální, když ta možnost tady je, si ty věci ověřit, protože všechno ministr v hlavě nemůže nosit a nenosí.

  Těžko jsme to mohli nějakým způsobem urychlit, protože jsme opravdu vyjednávali a u Evropské komise ten proces trval tak dlouho, takže teď ho budeme mít konečně dokončen. Proto můžeme teď ve druhém čtení, pokud se k němu dostaneme, ty záležitosti dořešit, protože nám ještě upravili konkrétní sazby, které na vysokoprocentní paliva máme zavádět.

  Pokud jde o počty lidí, pokud jste materiál četli pozorně, my jsme nehovořili v tom materiálu o nových 13 966 místech. My jsme hovořili o tom, že dneska je tam zaměstnáno zhruba 8 360 lidí, kteří jsou zaměstnáni v sektoru výroby biopaliv, a pokud bychom se v roce 2020 měli dostat na ta čísla, ke kterým jsme se jako ČR už před sedmi lety zavázali, tak by ta hodnota měla o toto vzrůst, tzn. o zhruba 5 600 lidí, právě v sektoru výroby biopaliv, protože ať už to budou biopaliva první, druhé nebo třetí generace, prostě nějací lidé, kteří to budou dělat, s nimi Výzkumný ústav zemědělské techniky, který tuto analýzu dělal, nějakým způsobem počítá.

  Jakou máme pozici v Evropské unii k biopalivům? Musím říct, že za celou dobu jednání ministrů zemědělství, kteří se setkávají, já jsem v loňském roce měl 60% účast jako ministr, v letošním roce jsem byl na čtyřech radách z šesti, které probíhaly, tak musím říct, že nikdy jsme tuto záležitost neřešili, protože z hlediska naší agendy jsou tyto věci vyřešeny a vydiskutovány před rokem 2010, když se ty limity nastavily. A to, jakým způsobem Česká republika a každý členský stát k nim dojde, je na rozhodnutí každého jednotlivého členského státu. Zda se rozhodne jít cestou první, druhé, třetí generace, zdali půjde do elektromobility apod., je jenom na rozhodnutí tohoto státu.

  Dále bych chtěl říci, že my v České republice hledáme alternativní zdroje, jak tyto naše závazky naplnit nejenom formou biopaliv první generace. V rámci našeho výzkumu jsme v loňském roce v rámci NAZV, v loňském roce jsme schválili a v letošním roce jsme zahájili projekty, které se zabývají využitím CNG u zemědělské techniky a u těžké techniky v dopravě. Zahájili jsme projekty, které se zabývají využitím a čištěním bioplynu z bioplynových stanic. My se opravdu snažíme nacházet i jiné alternativní zdroje. Běží tady i výzkumné projekty na využití odpadů, např. kafilerních tuků apod. Takže to jsou věci, které jsou v běhu, ale bohužel tady je nemáme v množství stovek tisíc tun, které bychom teď mohli využít v rámci biopaliv v dopravě.

  Padlo tady, že vysokoprocentní biopaliva se nezapočítávají do limitu. Není to pravda. Vysokoprocentní biopaliva se právě započítávají do celkového limitu, který tady byl diskutován. Započítávají se do toho limitu. Jestli se teď rozhodneme naplnit ten limit 6 nebo 7 %, tak jak teď projednává Evropský parlament, tak se nám do toho vysokoprocentní biopaliva započítávají. Ale my zdaleka nejsme na těch hodnotách a zdaleka se k nim v ten okamžik neblížíme. V průměru plníme někde okolo 5 % celkově, povinně i vysokoprocentní.

  Potom musím říct, že materiál o využití biopaliv v dopravě se na Ministerstvu zemědělství začal připravovat v roce 2013. To není o tom, že by tady přišel ministr Jurečka nebo ministr Toman nebo nějaká jiná vláda a tyto věci se dramaticky změnily. To běželo ještě za vás, pane ministře. Pan ředitel, který tam za vás působil, tento materiál začal zpracovávat.

  K panu místopředsedovi Gazdíkovi - proč to nešlo sloučit. Odpovídám, právě proto, že jsme věděli, že ten proces notifikace nám Evropská komise stále protahuje, a tudíž jsme to nemohli dát dohromady s tiskem 417, který by tady ještě teď stál a nebyl by projednaný, protože bez ukončené notifikace bychom nemohli zahájit druhé čtení, to jsme věděli, když jsme přicházeli do Sněmovny s tímto tiskem. Proto to bylo odděleno.

  Myslím si, že jsem zodpověděl všechny otázky, které jsem si tady poznačil. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Mám sérii tří faktických poznámek. První faktická poznámka Miroslava Kalouska, následuje pan kolega Bendl a pan kolega Stanjura. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci říct panu ministrovi, že je mi velmi líto, ale to vysvětlení k číslům nesedí. To prostě není pravda. My jsme si to počítali. Tam jsou počítány dopady na veřejné rozpočty: 9 mld. pro agrobarony, z nichž největším agrobaronem je pan ministr Babiš, na straně jedné, a více než 12 mld. přínosů z odvodů 14 tisíc pracovních míst. Vy tam počítáte s novými 14 tisíci pracovními místy, minimálně ve fiskálním přínosu. Tady bych se velmi přimluvil za to - to je prostá aritmetika - tady bych se velmi přimluvil za to, aby maturita z matematiky byla přece jenom povinná, vůči nové paní ministryni. Argument, který jste tady uvedl, pane ministře, je v přímém rozporu s čísly, která jsou ve vašem materiálu, což je samo o sobě dostatečný důvod k tomu, aby se ten materiál přepracoval.

  Dovolím si upozornit na to, že jste neodpověděl na otázku, proč zcela vědomě poslanci vládní koalice včetně ministrů vlády uvrhli Českou republiku do režimu nepovolené veřejné podpory od 1. 7. 2015, byť jste tomu mohli předejít přijetím pozměňovacího návrhu Karla Raise. Proč jste to udělali, že za 14 dní budeme porušovat své závazky vůči Evropské unii? To jste udělali vědomě. Vědomě jste se rozhodli, že se vykašlete na závazky, které má Česká republika vůči Evropské unii, protože zisk Agrofertu je přednější. Já bych opravdu chtěl vědět tu odpověď, proč jste to udělali. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji tentokrát za dodržení času. Nyní pan kolega Bendl k faktické poznámce. A ve faktických poznámkách přibyl i poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ani já nejsem s tou odpovědí spokojen. A už vůbec nejsem spokojen s tím, že se ministr zemědělství téměř na každé druhé radě ministrů zemědělství v Evropě jejího jednání nezúčastňuje. V době, kdy dojednáváme podmínky, a víme všichni, že v Evropě je otázka zemědělství a přerozdělování obrovského množství peněz poměrně klíčová, a ministři za mnou zcela určitě dobře vědí, že zastupuje-li stát ministr, anebo náměstek, je to na každé radě ministrů významný rozdíl a všichni se na to dívají významně jinak. Buďto tam jede představitel státu jako ministr, anebo tam jede jeho náměstek, tudíž to není taková klíčová záležitost. Jestliže se domlouvají, a zemědělci si platí lobbisty různě v tom smyslu, aby prolobbovávali své zájmy logicky v Evropě, a velmi dobře sledují - a pamatuji si, jak mě masírovala Agrární komora, jestli se budu účastnit jako ministr zemědělství evropských otázek a podobně. Dnes tedy Agrární komora k tomu asi mlčí, možná už má jiné informace. Nicméně ministr zemědělství se evidentně příliš neúčastní debat na toto téma. To považuji za faul českému zemědělství. O čem se tady vlastně vůbec máme bavit, když ministr zemědělství se musí zeptat někoho na telefonu na to, co tam vlastně je v poslední době dojednané? Co tady vlastně máme za priority, když víme, jaké obrovské množství peněz můžeme, nebo také nemusíme v oblasti zemědělství využít?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla faktická poznámka poslance Bendla. Nyní pan poslanec Fiedler a ještě jedna poznámka pana poslance Kalouska, také faktická. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobře, děkuji. Takže tedy s faktickou. Já bych jenom chtěl ujistit, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste tady řekl, že to je 13 966, tuším, pracovních míst. Tak když je to taková přesná cifra, tak předpokládám, že k takové přesné cifře se došlo nějakou přesnou studií nebo nějakým přesným propočtem. Jestli bychom se tady konečně s tím mohli seznámit. Pak jsem také pochopil, že se vlastně nejedná o těch 13 966, ale že to je 5 966. Takže milá vládní koalice, když se vám to hodí, tak pokud se týká o daně, o to, že říkáte, že daně nezvyšujete, jak už bylo tedy odhlasováno při jiném zákonu, že ty daně měly klesnout, a vy jste to zrušili, takže říkáte, že jste je nezvýšili, ale v podstatě jste ten stav změnili. Takže když se vám to hodí, tak ten stav kontinuálně nepokračuje, a když se vám to hodí, tak pokračuje. To je fantazie.

  A opravdu, přidávám se k mým předřečníkům, rád bych slyšel i já odpověď na to, jak je to s tím, že jste připustili, že od 1. 7. jsme v rozporu s právy Evropské unie. Tomu se tady všichni vyhýbáte, tato otázka tu zazněla několikrát, opakovaně je na ni mlčeno.

  Ještě se vrátím, mám půl minutky, těch 13 966. Rád bych, abychom měli ty materiály k dispozici, ať se na to můžeme podívat, když je to tak přesná cifra. Určitě nebyla vycucána z prstu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a připomínám, že faktické poznámky slouží k reakci na vystoupení, nikoliv k náhradě za vystoupení. Nikdo není přihlášen do rozpravy, můžete využívat svá normální vystoupení. Prosím ale faktická poznámka pana zpravodaje Miroslava Kalouska. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, pane předsedající. Já chci reagovat na pana poslance Bendla a chci se v tomto případě zastat pana ministra Jurečky. Obecně má pan poslanec Bendl samozřejmě pravdu, že účast náměstka nebo účast ministra znamená na radách Evropské unie úplně jinou váhu a prestiž. Ale mí přátelé a bývalí kolegové v Evropské komisi mně mnohokrát opakovali, že v případě českého ministra zemědělství současného je to v zásadě úplně jedno.

  Současně bych pana ministra chtěl poprosit, aby opravdu odpověděl, proč jste se rozhodli vědomě ignorovat naše závazky vůči Evropské unii. Já jsem tady jednu odpověď nabídl. Zisky Agrofertu jsou poslancům vládní koalice přednější než závazky České republiky vůči Evropské unii. To je jediná srozumitelná odpověď, která tady zazněla. Pokud s ní nesouhlasíte, prosím, nabídněte alternativu odpovědi.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. A nyní řádná přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury v rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: České přísloví Kdo si počká, ten se dočká. Já už čekám dlouho na ty odpovědi a částečně jsem se dočkal. A aby to bylo úplně jasné: Já jsem, pane ministře, z vaší odpovědi pochopil, že vy ani vláda nemáte žádnou pozici k otázce daňového zvýhodnění a využití biopaliv. Vy jste říkal: To už bylo v roce 2009, 2010 a my se tomu vůbec nevěnujeme. Pochopil jsem to dobře.

  Pak mě udivila vaše odpověď k těm čistým biopalivům. A znovu se zeptám, abych to dobře pochopil. Znamená vaše odpověď, že tu celkovou povinnost můžeme splnit, jen když budeme chtít, neříkám, že musíme, jen použitím čistých biopaliv? Vy jste říkal, že to není nijak omezeno, že do celkového objemu se čistá biopaliva mohou započítat jakkoliv. Já se domnívám z toho návrhu ne. Že to není pravda. Ale možná to chápu špatně, proto se pro jistotu ptám. (Ministr Jurečka odpovídá od stolku zpravodajů mimo mikrofon.) Ne, vy jste říkal u těch čistých biopaliv, že je můžeme používat, jak potřebujeme až do toho celého objemu.

  A já mám pocit, protože na tom zákoně se podílela tři ministerstva, pan ministr životního prostředí, pan ministr zemědělství a pan ministr financí. (Z pravé části sálu: A Agrofert!) A v části třetí -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosil bych nevykřikovat.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: - změna zákona o ochraně ovzduší, se píše mj. v materiálu ve sněmovním tisku 418. K bodu 2 § 19 odst. 2: Důvodem navrhované změny je omezit - omezit říkám, na rozdíl od toho, co říká pan ministr Jurečka - možnost dodavatelů pohonných hmot plnit si svoji povinnost dle odst. 1 uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky. Dále píšete v důvodové zprávě: Na základě poznatků z praxe bylo identifikováno, že nadměrné využívání těchto paliv - tzn. čistých biopaliv - nadměrné používání těchto biopaliv vede k deformaci trhu s pohonnými hmotami, kdy podstatná část běžných pohonných hmot, které by měly obsahovat určitou menší část biosložky, tuto biosložku neobsahuje.

  Já s tím souhlasím, že to vede k deformaci trhu. Ale jak jste se zachovali k pozměňujícímu návrhu pana poslance Raise, který tu deformaci trhu navrhl odstranit? Byli jste proti. Tak to je rozpor mezi těmi dvěma tisky. A je to váš materiál, to není materiál opozice.

  Dále píšete v důvodové zprávě k tomuto bodu: Vzhledem k tomu, že "biopaliva" určená pro použití, nabízená k prodeji nebo používaná pro pohon motorů, jsou osvobozena od spotřební daně - což je pravda - zatímco běžné pohonné hmoty obsahující určité množství biosložky spotřební dani podléhají - což je opět pravda - přichází výše popsaným postupem stát o spotřební daň, kterou by dodavatel pohonných hmot musel zaplatit v případě, že by povinnost plnil prostřednictvím běžných paliv obsahujících biosložku v objemu dle norem ČSN-EN. A já s tím zase souhlasím.

  Ale znova rozpor. Vy v jednom materiálu, u bodu 417, jste říkali, jak je důležité daňové slevy zachovat. A tady, a pravděpodobně je to z dílny Ministerstva životního prostředí, (nesrozumitelné) pana ministra životního prostředí píšete, že je to špatně, že to deformuje trh a že stát přichází o spotřební daň. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi, v tuhle chvíli poslední přihlášený do rozpravy, jinou přihlášku nemám. Pokud nevidím nikoho z místa... vidím pana poslance Petra Bendla s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl opravdu ve vší slušnosti poprosit pana ministra zemědělství, aby přestal hrát němého Bobše a odpovídal na konkrétní otázky. Asi třikrát jsme se tu ptali, že uváděl v materiálu, že přibude 14 tisíc pracovních příležitostí, je to tam černé na bílém, chceme vědět kde, v jaké souvislosti, co to vlastně vyvolá. Odpověď nula. Prosím, pane ministře, nevím, co už pro to je nutné udělat, zda byste neodpověděl na tuto otázku.

  A přidám ještě jednu, abych ji připomněl. Protože to nebyl jenom rozpor materiálu Ministerstva životního prostředí, které nedoporučovalo danou problematiku, kterou tu pojmenoval kolega Stanjura, ale i Ministerstvo zemědělství. Když šel materiál do vlády, mělo ve svých materiálech zásadní nesouhlas, který pak ministr zemědělství na vládě změnil jako zásadní souhlas. A my jsme se ptali, kde se to vzalo a proč, co se stalo tak významného, že ze zásadního nesouhlasu Ministerstva zemědělství v oficiálních materiálech se stal zásadní souhlas. Co přivedlo ministra zemědělství k tomu, že najednou změnil názor.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi za faktickou poznámku a faktická poznámka pana poslance Kalouska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Opět je to prosím reakce na pana poslance Bendla. Nejde tu jenom o diskutovanou dramatickou změnu názoru pana ministra Jurečky vůči předloženému materiálu, ta byla už mockrát zmíněna, ale ono je zajímavé podívat se i do připomínkového řízení k onomu programu k dopravě, kdy Ministerstvo financí dalo zásadní připomínku proti daňovému zvýhodnění biopaliv po roce 2015 s tím, že se jedná o neodůvodněný propad do veřejných rozpočtů, který po nás nikdo nechce. Když pan ministr zjistil, že jeho ministerstvo tuto připomínku podalo, tak se tedy velmi zlobil. A samozřejmě jako ministr měl právo ji stáhnout, tak ji stáhl. Takže to byla nejenom připomínka Ministerstva zemědělství, kde ministr otočil, byla to nejenom připomínka Ministerstva financí, kde ministr otočil, ale byla to i zjevná veřejná lež ministra financí, když seznamoval Sněmovnu i veřejnost se stanoviskem Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. Tam on řekl jednoznačně, a dokonce tím odůvodňoval svůj postoj, že jeho úřad měl stanovisko neutrální, a vědomě lhal. Jeho úřad měl stanovisko pozitivní a Ministerstvo financí doporučovalo pozměňovací návrh Karla Raise přijmout.

  K těm otázkám, se kterými se obracíme na pana ministra Jurečku, si myslím, že si zaslouží otázka na pana ministra financí Babiše, z jakého důvodu obelhal veřejnost i Poslaneckou sněmovnu v otázce stanoviska Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. Jaký k tomu měl motiv. Proč takhle veřejně lhal.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou znovu pan poslanec Petr Bendl, poté s přednostním právem pan ministr životního prostředí. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska a chtěl jsem ho poprosit, zda by se už pana ministra zemědělství nezastával. To skoro vypadá, že jste se domluvili a že vlastně největší obhájce ministra zemědělství je Miroslav Kalousek. Ale rozumím tomu, že když se někdo neumí hájit sám, že asi potřebuje nějakou náhradu a že ji může zvládnout exministr Kalousek, protože pan ministr zemědělství není schopen říct nic.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Prosil bych ostatní kolegy, aby nerušili při projevech ty, kterým bylo uděleno slovo.

  Nyní pan ministr životního prostředí Richard Brabec řádné vystoupení a kolega Fiedler se hlásí poté s faktickou připomínkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji vám, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že tady bylo zmíněno Ministerstvo životního prostředí, tak myslím, že odpověď na tu otázku, která tu padla, je zjevná z materiálu, a myslím, že to tam všichni máte. Je to na straně 25 a já budu citovat: S ohledem na to, že povinnost dalšího snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot k ultimu 2017 a k ultimu 2020 podle § 20 si vyžádá další významné navýšení povinného podílu biosložky na 8 až 9 %, a jelikož norma na motorovou naftu umožňuje přimíchávat maximálně 7 % bionafty do motorové nafty, je třeba v omezené míře možnost plnit povinnost dle odstavce 1 uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva zachovat. - Proto byla debata a proto také ten výsledek kompromisu bylo 30 %. Tedy 30 % možnosti plnit minimální množství čistých či vysokoprocentních biopaliv, aby tato zůstala zachována.

  Pravdou ovšem je, že Evropská komise podle informací, které mám, nás nutí, aby to byla nula, tedy aby tam byla nula možnost plnit čistými biopalivy nebo vysokoprocentními, tzn. my jsme to tam navrhovali jako kompromis, protože je zjevné, že to povinné přimíchávání pravděpodobně nebude stačit na to, aby podíl byl splněn, tzn. právě proto byl podíl 30 %, ale podíl 30 % jsme tam navrhovali ještě ve chvíli, protože novela vznikala již několik měsíců, kdy nebylo jasné, jaké bude stanovisko Evropské komise.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale mě vždycky pan ministr Brabec motivuje k tomu, abych vystoupil.

  Já se obávám, že pan ministr Brabec, pan ministr životního prostředí, ne úplně příliš, nebo aspoň z toho, jak jsem já mu rozuměl, tak ne úplně příliš zavnímal některé momenty, které tu vysvětloval kolega Kalousek. Já se proto pokusím... Našel jsem si na veřejných zdrojích takový zajímavý text, který je i poměrně, řekl bych, lidový, takže ta informace bude možná přístupnější, že to nebude až tak odborné, který bych si tu dovolil přečíst, a možná že někteří si potom dají ty věci do souvislosti. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Hlásí se pan poslanec Zbyněk Stanjura řádně. Pardon, mám kolegu Fiedlera napsaného, protože se nepřihlásil elektronicky, ale zapsal jsem si vás. Prosím, faktická poznámka pana poslance Fiedlera.

 • Poslanec Karel Fiedler: Nic se neděje, pane předsedající, já se přihlásím. Já pořád sleduji, protože předkladatelem je Ministerstvo zemědělství, čili pan ministr Jurečka, jestli se přihlásí a jestli nám odpoví na dotaz, který tady tak úpěnlivě opakovaně říkáme, co vedlo vládu nebo tuto Sněmovnu k tomu, že jste připustili to, že od 1. 7. budeme v rozporu s právem Evropské unie. Mně stačí jednoduchá odpověď. Pane ministře, řekněte "já vám na to neodpovím". Já to budu akceptovat. Prosím vás, řekněte "já vám na to neodpovím", nebo nám na to odpovězte jakkoliv. Čeho jsme svědky, už jsem tady zažil několikrát a předpokládám, že to ještě asi do konce volebního období také několikrát zažijeme - teď mluvím jako vládní koalice: milá opozice, mluvte si, co chcete, my to tady odsedíme, my to tady přetrpíme, my tady skloníme hlavy a budeme dělat, že se nás to netýká, pak si to stejně stojedenáctkou odhlasujeme. Myslím, že jsme toho bohužel opět svědky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádná přihláška pana předsedy Stanjury. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci poděkovat panu kolegovi Kučerovi i panu ministru Brabcovi, protože podle mě odpověděli mnohem přesněji než ministr zemědělství, to znamená o možnosti využívat plnění celého objemu, ta čistá biopaliva.

  Já jsem se ptal, pane ministře Brabče, na něco jiného. Já jsem se ptal, proč v duchu svého materiálu nevystupujete proti daňovým úlevám pro čistá biopaliva. Protože tady píšete, že to deformuje trh, ochuzuje to státní rozpočet a že se vlastně tím něco obchází. V zásadě máte pravdu, protože ekonomické důvody těch, co to využívají, a je to legální, jsou jasné. A pan poslanec Kučera to docela dobře vysvětlil. To je ta věc, v čem vidíme dvojitou podporu a v čem vidíme zvýšení celkového přimíchávání. Jedna část, to jsou dopravní podniky a podobně, bude nadále, pokud budou daňové úlevy, logicky používat čistá biopaliva. A může se stát, co jste avizoval, že nás Brusel donutí k tomu, že do celkové sumy -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším, požádám sněmovnu o klid. Já chápu, že je velká nervozita vzhledem k hlasování, které tady proběhlo odpoledne o jednání po 21. hodině, ale prosím, aby se tyto věci dohadovaly mimo jednací sál a řečníky jste nechali mluvit. Děkuji. Pokračujte prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Trošku jste mě tedy vytrhl z řeči, ale zkusím navázat tam, kde jsem skončil.

  Pan ministr životního prostředí může mít pravdu, že nás Brusel nakonec donutí k tomu, že z celkové kvóty bude nula možnost započítat čistá biopaliva. To se stát může. Pan ministr zemědělství vesele před chvilkou tvrdil, že vlastně se může počítat, kolik chce. Pravdu má pan ministr životního prostředí. Kdybyste současně zrušili daňovou úlevu pro čistá biopaliva, tak se žádná produkce nezvýší. Takhle se logicky zvýší. Jedni to budou využívat z ekonomických důvodů díky daňové úlevě, já jim to nevyčítám, současně se do celkového objemu bude započítávat buď 1,2 %, anebo taky možná nula, protože notifikace není ukončena, jak jsme slyšeli, a tím pádem se zvýší - do těch 6 % se bude přimíchávat do každého litru benzinu a nafty a budou to počítat všichni, i ti, kteří na to auta úplně přizpůsobena nemají.

  To je ten problém, který jste nechtěli slyšet. Pořád jste říkali: Kde vidíte zvýšení produkce? Vždyť jste to nastartovali v roce 2009 a pořád jedeme dál. No nejedeme. Ale já jsem se ptal, pane ministře životního prostředí, proč jste vystupoval a hlasoval, a váš klub, proti tomu, co tady píšete. Protože vy to kritizujete v tom materiálu, v tomto tisku, ty daňové úlevy pro čistá biopaliva. Pokud by nebyla a současně Brusel by řekl nula, tak by se logicky nepoužívala, protože by to nebylo ekonomicky konkurenceschopné. A to je problém navýšení celkového objemu a to je výhoda pro všechny producenty, a říkám pro všechny producenty.

  Druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat pana ministra životního prostředí, protože je to v jeho části návrhu, proč se mění způsob plnění povinnosti v průběhu kalendářního roku. Zatím to bylo jednou za rok, teď se to dělá v zásadě kvartálně, neberte mě úplně za slovo, ale v zásadě kvartálně, a mám zprávy, že stát vyžaduje, i když zákon ještě neplatí, aby už letos podle toho majitelé skladů postupovali. Za prvé nevím, jestli je to pravda, nebo není, ale opravdu nechápu proč. Zdůvodnění, které je tam nastavené, mi nepřišlo dostatečně přesvědčivé pro změnu. Teď na to měli rok, a je pravda, že to mnozí plnili až na konci období, a je pravda, že to mnozí plnili čistými biopalivy. To nijak nezpochybňuji. A co že je to kalendářní rok? Tak tomu neříkejme aspoň kalendářní rok, ale říkejme tomu povinnost plnit povinné přimíchávání čtyřikrát ročně nebo jednou za tři měsíce. Ale ten odstavec se jmenuje povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok. Takhle nově definujete nadpis, a pak tam píšete mimo jiné květen a březen a tak dále. To je můj druhý konkrétní dotaz k tomuhle návrhu změny zákona o ochraně ovzduší.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska a řádná přihláška ministra zemědělství Mariana Jurečky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, děkuji. Jenom reakce na pana kolegu Stanjuru. Když se dá povinnost na celý rok a někdo to plní až ke konci roku, tak je velká nárazová poptávka, mimořádné směny, výroba se prodražuje. Když se v zákoně nařídí plnit povinnost plynule, tak se mnohem lépe, efektivněji plánuje výroba a zisky stoupají. Ta odpověď je celkem jednoduchá.

  Nicméně nedočkali jsme se tady odpovědi na tři zásadní věci. Materiál, který projednáváme, je evidentně nepravdivý, minimálně co se týče fiskálních dopadů a pracovních míst. O tom nemůže být pochyb. Ministr financí neodpověděl, proč obelhal Poslaneckou sněmovnu a veřejnost, když informoval o stanovisku Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu pana poslance Raise. A žádný z členů vlády není ochoten odpovědět na to, proč česká vláda dobrovolně porušuje závazky vůči Evropské unii jenom proto, aby dál zůstala výhoda pro Agrofert.

  Zjevně si, páni ministři, tuto odpověď potřebujete rozmyslet, zrovna tak jako my se musíme poradit o našem dalším postupu, když neodpovídáte na zcela logické otázky. Proto teď jménem poslaneckého klubu TOP 09 žádám o přestávku v délce trvání 90 minut. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě přestávku vyhlásím, ale nejdřív se zeptám, protože jsou přihlášeni oba ministři, jak ministr Jurečka, tak ministr Brabec... (Velký rozruch v sále jako reakce na žádost o přestávku. Poslanec Kalousek namítá: My se potřebujeme poradit! Poslanec Faltýnek neustále opakuje: Protestuju!)

  Tak kolik minut, pane předsedo? Já jsem vás přeslechl v tom hluku. (Poslanec Kalousek: 90.) 90 minut. Dobře.

  Tak ještě předtím s přednostním právem, než vyhlásím přestávku, pan předseda klubu Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Chtěl bych poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, protože už o tom diskutujeme velmi dlouho - rozumím tomu, že je potřeba se poradit v této věci - jestli by ta přestávka nemohla být trošku kratší, jestli je možno prostě učinit nějakou dohodu v tomto duchu, protože tady nové argumenty nezazněly, protože kolega Kalousek, a já jsem s ním o tom krátce hovořil, je opakuje proto, protože opakování je matka moudrosti. Já to chápu. Ale je možné tedy se dohodnout? (Smích poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Na to bude reagovat předseda klubu TOP 09. Jde o politickou debatu. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Mě to, pane kolego Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, také mrzí. Myslím, že kdyby tady padly jasné odpovědi na jasné otázky dávno, tak jsme to už diskutovat nemuseli. Ale když tady hovoříte o tom, o čem jsme spolu hovořili mezi čtyřma očima, tak i vy jste mi mezi čtyřma očima přiznal, že těch 14 (tisíc) pracovních míst je pitomost. Prostě vy tady obhajujete materiál, ve kterém jsou zjevné nepravdy. Nejste ochotni na to odpovědět. A to je tak zásadní věc, že se o tom poslanecký klub potřebuje poradit. Prostě kolegové, jestli začínáte volit strategii lhaní, a jak jsem v posledních minutách slyšel, tak dokonce i vzájemného vydírání, tak my se musíme poradit, jak se začneme v této Poslanecké sněmovně chovat.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já nepřipustím rozpravu, protože procedurální návrh, nikoliv návrh, ale návrh předsedy klubu na přestávku klubu je věc, která se vyhlašuje bez rozpravy a náhle. Ale vzhledem k tomu, jak to vypadalo dopoledne, to znamenalo, že jedna přestávka byla desetiminutová a druhý klub požádal o další, tak předsedům klubů dávám slovo, abychom si rozuměli, aby se upřesnila ta doba té přestávky. Proto dávám slovo panu předsedovi Faltýnkovi.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuju za slovo, pane předsedající. Rozumím tomu požadavku, nicméně všichni víme, že do rozpravy jsou přihlášeni právě ministři zemědělství a životního prostředí, aby mohli odpovědět na dotazy, které tady zazněly.

  A dohadovat se, kdo tady lže nebo nelže nebo nemluví pravdu, nemá smysl. Myslím si, že by bylo fér, abychom se dohodli a hlasovali o délce této přestávky jako Poslanecká sněmovna. (Řečníkova slova vyvolala velký odpor v sále. Z mnoha stran zní kategorické ne.) Rozumím tomu ne, nicméně bych si dovolil se vrátit krátce do historie. Velmi krátce! (Hlasy z pléna: Ne! Poslanec Kalousek volá: Procedurální návrh! Další poslanci volají: Dost! Dost!)

  Jak dost?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nekřičte v Poslanecké sněmovně. Bude mluvit ten, komu jsem udělil slovo. Protože jsme momentálně v situaci, kdy jsem přerušil rozpravu na základě návrhu předsedy klubu TOP 09 na vyhlášení přestávky, mohu akceptovat pouze návrhy předsedů poslaneckých klubů na to, jak dlouhá ta přestávka bude. Nic jiného nepřipustím, nebo přeruším schůzi ze své pravomoci. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Řeknu konkrétní návrh. Nicméně bych jenom velmi stručně oživil paměť některých kolegů zprava, kdy 8. 11.v 0.20 hodin někdo požádal o přestávku, pan Stanjura navrhl, mám tady přesně stenozáznam, že se přestávka neumožňuje, hlasovalo se a přestávka žádná nebyla. Já k tomuto prosím vás nechci sahat, protože to není dobře prostě (nesrozumitelné) ve Sněmovně. Bylo to přesně 8. 11. 2012. (Poslanci se houfují před řečništěm a komentují projev řečníka. Někteří žádají o zopakování data.) 8. 11. 2012 0.20. (Kdosi z pléna: 0.20?) 0.20. 0.20.

  Takže můj návrh zní, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o přestávce v délce 30 minut.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak musím říct, že udělám jednoduché rozhodnutí, a to je: budu postupovat podle návrhů, jak byly podány. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 v délce 90 minut. (Poslanec Faltýnek ukazuje na vytištěný stenozáznam.)

  Takový návrh já osobně nemohu akceptovat a říkám to zcela vážně, protože to byl precedens, který si nemyslím, že by Poslanecká sněmovna měla kdykoli podruhé akceptovat, protože pak by se stal trvalým precedentem, a to že jednotlivá politická rozhodnutí budou měněna právě tím, jaká je momentální většina.

  Vyhlašuji přestávku do 20.37. (Potlesk zprava.)

  (Po dvou minutách:)

  Na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny svolávám politické grémium k předsedovi Sněmovny do místnosti 120.

  (Jednání přerušeno v 19.09 hodin.) ***