• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 10 bude dnes hlasovat pan poslanec Vojtěch Adam.

  Také sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Petr Adam z pracovních důvodů, Vojtěch Adam od 12 hodin ze zdravotních důvodů, Ondřej Benešík do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, Karel Fiedler od 13.15 z rodinných důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Jaroslava Jermanová z důvodu zahraniční cesty, Simeon Karamazov osobní důvody, David Kádner ze zdravotních důvodů, do 13 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová, dále Nina Nováková ze zdravotních důvodů, Miroslav Opálka ze zdravotních důvodů, Pavel Plzák od 9.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, Karel Pražák z pracovních důvodů, Karel Rais z pracovních důvodů, Zdeněk Soukup ze zdravotních důvodů, Miroslava Strnadlová z osobních důvodů, od 10.30 z pracovních důvodů paní poslankyně Zuzana Šánová, Karel Šidlo ze zdravotních důvodů, František Vácha z osobních důvodů, Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů a Vlastimil Vozka ze zdravotních důvodů.

  Z členů vlády se dnes omlouvá pan Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek z rodinných důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Martin Stropnický z pracovních důvodů, Dan Ťok z pracovních důvodů a Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

  Ještě upřesním, s náhradní kartou bude dnes hlasovat pan poslanec Pfléger a paní poslankyně Věra Kovářová ruší omluvenku z dnešního dne.

  Na dnešní den máme pevně zařazený bod číslo 22 a jenom připomínám, že na 12.45 jsme si pevně zařadili volební body číslo 141 a 142.

  Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já si dovolím vznést některé návrhy ke změnám v pořadu schůze. Vzhledem k tomu, jak se tato schůze vyvíjí, vzhledem k tomu, že zřejmě v úterý nebude pokračovat, a máme před sebou tedy kromě dneška už potom jen jeden jednací den, tak si po konzultaci, kterou jsem včera provedl s předsedy klubů, dovoluji navrhnout následující.

  My máme tedy dnes, jak bylo konstatováno, pevně zařazen bod 22, co se týče tedy novely zákona o významné tržní síle. Můj návrh je, abychom před tento bod dali dva body, a to konkrétně bod číslo 6, což je vládní návrh zákona o zaměstnanosti, druhé čtení, sněmovní tisk 296, a bod 59, což je poslanecký návrh zákona o veřejných dražbách, sněmovní tisk 404.

  Potom tedy by byl ten již pevně zařazený bod a následovaly by další dva body. Tedy po bodu 22 bod 25, což je první čtení vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 418, a bod 12, což je poslanecký návrh zákona o registru smluv, tisk 42, druhé čtení. Čili to je můj návrh pro dnešek.

  Současně si tedy dovoluji navrhnout ještě pevná zařazení na středu, příští týden, a to jsou konkrétně čtyři body pana ministra Mládka. Body 3, 4, 5, tedy regulace reklamy, těžba nerostů a pyrotechnika, vše druhá čtení, a bod 29, první čtení zákona o ochraně spotřebitele. Tyto čtyři body navrhuji před pevně zařazený, což je výroční zpráva o hospodaření České televize.

  Tolik tedy moje návrhy, které byly do možné míry konzultovány, a prosím o jejich podporu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě se chci zeptat na upřesnění. Tyto čtyři body tedy na který den?

 • Poslanec Roman Sklenák: Na středu, příští týden, před ten jeden pevně zařazený bod.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Nikoho nevidím... Pan poslanec, máte slovo.

 • Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl požádat, protože vzhledem k tomu, že zákon o registru smluv už se dlouho odkládá a dneska se dává na místo, kde se nedá předpokládat, že by vůbec byl projednán, tak bych chtěl požádat, aby byl zařazen jako třetí pevně zařazený bod dnešní schůze.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro upřesnění tedy, je zde návrh, aby byl nejdříve bod 6, pak 59, poté bod 22 - to znamená, vy chcete, aby tento bod byl po bodu 59. To znamená bod 6, bod 59, poté váš návrh a potom bod 22. Ještě jednou poprosím o číslo toho bodu. (Poslanec Farský, tisk 42.) Tisk 42.

  Dobře. Žádný jiný návrh nevidím, v tom případě bychom dali hlasovat. V rámci postupu tedy navrhuji, že nejdřív bychom schválili, že dnes projednáme nejdříve bod číslo 6, což je zaměstnanost, a potom bod 59, což jsou veřejné dražby. O tom bychom rozhodli nejdřív a pak budeme hlasovat o tom, jak zařadíme registr smluv.

  Nevidím žádnou námitku, v tom případě dám hlasovat, že prvním bodem dnešního jednání bude bod číslo 6 a druhým bodem dnešního jednání bude bod číslo 59.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 166, přítomných poslankyň a poslanců 146, pro návrh 143, návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré dopoledne. Já se omlouvám, je to na poslední chvíli. Je to prosba z volebního výboru. My na této schůzi máme již zařazen k projednání bod o činnosti České televize za rok 2014. Pozor, neplést to s hospodařením za rok 2013, který je na středu! Je to jiný bod o činnosti České televize za rok 2014, ale on ještě nebyl projednán ve výboru. Prosím, abychom ho vyřadili z programu této schůze. Bude projednáván až 3. června na volebním výboru a byl by poté zařazen na červnovou schůzi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jiný návrh nevidím. Dám o tom hlasovat. Vzhledem k tomu, že zpráva o hospodaření České televize za rok 2014 neprošla výborem, tak tento bod vyřadíme z programu této schůze.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, jak byl přednesen, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 171, přihlášených poslankyň a poslanců je 160, pro 148, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

  Dorazily ke mně ještě další omluvenky. Z celého jednacího dne z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Roman Procházka, dále od 9.30 po zbytek jednacího dne z jiných pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek a dále z celého dnešního jednacího dne se omlouvá z důvodu nemoci paní poslankyně Kristýna Zelienková.

  Přistoupíme k prvnímu bodu, jak jsme si jej schválili. Prvním bodem dnešního jednání je

  Mám zde napsáno, že z pověření vlády návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí, ale zastoupí ji pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem byl požádán paní ministryní o přednesení tohoto tisku ve druhém čtení, protože se omlouvala z dnešního jednání, tak mi věnujte chvilku pozornosti.

  Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, důvody pro předložení vládního návrhu zákona -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, ale požádám kolegyně a kolegy tak jako v předešlých dnech, abyste v případě, že máte něco nutného k řešení, šli do předsálí, abychom mohli dobře rozumět tomu, co se zde přednáší. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat.

  Prosím, pane ministře, pokračujte.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Důvody pro předložení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, paní ministryně podrobně uvedla v prvním čtení.

  Vládní návrh zákona byl projednán ve výboru pro sociální politiku, který jej doporučil schválit ve znění několika poslaneckých pozměňovacích návrhů konzultovaných s Ministerstvem práce a sociálních věcí. S výše uvedenými pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení výboru pro sociální politiku paní ministryně souhlasí. V této souvislosti by chtěla paní ministryně výboru pro sociální politiku poděkovat, tak takto činím.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o propuštění tohoto vládního návrhu zákona do třetího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, abyste zaujal místo předkladatele.

  Dne 11. února 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a v přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro sociální politiku jako jedinému výboru, a proto je zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat.

  Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 296/1. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro sociální politiku pan Jaroslav Zavadil a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážená vládo, já bych jenom chtěl potvrdit to, co tady vlastně už zaznělo, že náš výbor, čili výbor pro sociální politiku, se touto problematikou zabýval 15. dubna a 15. dubna na této naší schůzi byly schváleny a doporučeny Sněmovně pozměňovací návrhy, které jsou součástí materiálu, sněmovního tisku 296. Mimo jiné je tam kurzarbeit, mimo jiné jsou tam modré karty, jsou tam karty, které by měly zvýhodnit, resp. vylepšit situaci u cizinců, je tam snížená sankce z 250 tisíc na 50 tisíc. Myslím, že to jsou ty nejdůležitější změny, které provedl výbor pro sociální politiku.

  Nezbývá mi nic jiného než požádat, abyste propustili tento materiál do třetího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám vás, abyste zaujal místo zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První je paní poslankyně Pecková, připraví se paní poslankyně Maxová. ***

 • Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré dopoledne, dámy a pánové. V bodě 5 tohoto návrhu se navrhuje, aby dočasná pracovní neschopnost a doba nařízené karantény byly považovány za náhradní dobu zaměstnání, jestliže dočasná pracovní neschopnost či karanténa vznikly v době trvání zaměstnání či jiné výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě sedmi dnů. Přestože návrh explicitně stanoví, že o náhradní dobu nejde v případě, že si fyzická osoba přivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně, účelové jednání tím není nijak významně omezeno a zneužití znemožněno.

  Mnoho lékařů se ozývá, že byli ve své praxi opakovaně pokusům o takové jednání vystaveni, a někdy i pod silným tlakem. Důvodem bývalo hrozící propuštění ze zaměstnání, přesun na jiné pracoviště a podobně. Jako lékař jsem i já opakovaně byla tomuto jednání vystavena, a proto mohu uvést, že mnoho onemocnění, především těch, kde převažují subjektivní symptomy, jakým je například bolest, únava, poruchy paměti, nelze v podstatě objektivně prokázat. Ale stejně je tomu tak u některých objektivních projevů. Přitom nemusí jít o několikadenní trvání pracovní neschopnosti, ale v krajním případě až o 380 dnů, kdy je vlastně naplněna i základní podmínka pro vznik nároku, tedy 12 měsíců za poslední dva roky. Takové účelové jednání ve výsledku nejen do určité míry komplikuje situaci zaměstnavatelů, ale zatěžuje jak sociální, tak zdravotní systém. Prokázat neexistující onemocnění, pokud jsou lékaři pečliví a nechtějí vystavit pacienta riziku opomenutí závažné choroby a nakonec i sebe postihu, znamená celou řadu velmi náročných, drahých a často kapacitně velmi přetížených vyšetření. Vezmeme-li například jen bolesti hlavy, začnou zpravidla u praktického lékaře, dále pak přes komplexní interní vyšetření, oftalmologii, neurologii, angiologii a spoustu dalších a mohou končit až nukleární magnetickou rezonancí, a přesto výsledek může znít, že bolesti trvají a příčina ani původ není znám.

  Proto si dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který znemožňuje takové zneužívání a bod 5 vypouští. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a požádám vás, abyste poté návrh přečetla v podrobné rozpravě. Děkuji.

  Další v pořadí je paní poslankyně Maxová. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Přestože považuji tuto novelu za přínosnou, musím se vyhradit proti nově navrhovanému písmenu g) v § 41, souvisí to s tím, co tady přede mnou hovořila paní poslankyně Pecková. Týká se to započítání nemoci coby náhradní doby zaměstnání. Důvodů, proč bych nechtěla, aby toto písmeno zůstalo v navrhované novele, je myslím dostatek.

  Myslím si, že většina pamětníků, a je pravda, že i zaměstnanci úřadu práce to potvrzují, že v minulosti se tento institut, tedy náhradní doba, velmi zpřísnil právě z toho důvodu, že u některých takto zvýhodněných skupin potlačoval snahu pracovat. Například absolventi. Do roku 2004 se jim studium počítalo jako náhradní doba zaměstnání. Takže skončili školu a šli si hned do evidence pro podporu. Svého času, rok 1999, byl každý třetí nezaměstnaný právě absolvent. Ve chvíli, kdy se studium přestalo počítat jako náhradní doba zaměstnání, byla patrná zvýšená snaha absolventů a především i tlak jejich rodičů na to, aby si hledali práci. Není tedy divu, že při započítání doby nemoci coby náhradní doby zaměstnání se velmi obávám preference pracovní neschopnosti před prací některými jedinci. Má-li být podpora v nezaměstnanosti zásluhová, tedy pojistná dávka, pak by se z hlediska nároku na ni měla podle mého názoru počítat skutečně jen práce jako taková. A dále bych akceptovala také společensky žádoucí chování, jako je například péče o dítě třeba do čtyř let věku nebo o jinou osobu, jejíž stav to vyžaduje. Samozřejmě toto souvisí s vazbou na příspěvek na péči, což teď v zákoně je. Nahradit práci nemocí je dnes relativně snadné a bojím se, aby to v tomto případě nebylo i motivující. Vždyť sociální systém České republiky má řadu alternativních dávek, na které může člověk po delší nemoci a v nepříznivé sociální situaci dosáhnout. Řídila bych se heslem: Pracoval jsi? Máš nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nepracoval jsi? Máš nárok na jinou sociální dávku. To přece není asociální, ale má to jakýsi řád a je to spravedlivé a přehledné.

  Ponechme tedy pouze karanténu jako náhradní dobu zaměstnání, ta je člověku nařízena, i když neříkám, že nemůže být zneužita, jako kompromis navrhované právní úpravy, ale nenahrazujme v legislativním smyslu práci nemocí. V reálné praxi mají totiž podobná opatření zpravidla daleko větší negativní dopad, než se mnohdy legislativci domnívají. Řekla bych to asi takto: podle mého názoru zde bude daleko větší počet těch, kteří to nějak zneužijí, než těch, kterým to pomůže.

  Při diskusi na sociálním výboru jsem kladla pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí dotazy, zdali někde vedle tohoto nového písmena v novele mají připravený metodický pokyn, vyhlášku na to, kterých nemocí by se to týkalo. Řekli mi, že nemají. Nemají ani pádné důvody na to, aby toto písmeno bylo zařazeno do této novely. Takže já říkám, buďme opatrní a písmeno g) v § 41 vyškrtněme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. I vás požádám, abyste poté v podrobné rozpravě tento návrh přednesla. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Janulíka. Máte slovo.

 • Poslanec Miloslav Janulík: Dobrý den, pane předsedající, děkuji vám za slovo. Kolegyně, kolegové, není nás tady mnoho, kteří fakticky takzvané neschopenky vystavujeme. Já jsem jeden z poslanců, který opravdu denně nebo skoro denně ve své praxi vystavují legitimace práce neschopného, a řeknu vám, že máloco je tak masivně zneužíváno jako neschopenky.

  Abyste měli představu. Po úpravě například třeba vycházek, kdy ještě donedávna, myslím že do loňského roku, existoval takzvaný institut neomezených vycházek v pracovní neschopnosti, dneska jsou vycházky vyhláškou stanoveny mezi sedmou a 19. hodinou, maximálně však šest hodin denně. Divili byste se, kolik "pojištěnců" to prostě nechápe a řeknou: Proč se mi pletou do toho, kdy já budu chodit ven? To je prostě masivně zneužívané. A nikdo si neuvědomuje, že když je práce neschopný, my všichni mu platíme tu dobu takzvaně ze solidárního pojištění, aby se mohl doma léčit, ale pojištěnci si to pletou s tím, že můžou v sobotu večer chodit po zábavách a o víkendu se opíjet a že se budou léčit jenom od pondělí do pátku. A dokonce jsem zažil případ, že prostě pojištěnka v pracovní neschopnosti odletěla na dovolenou do Řecka. To je masivně zneužívaný institut.

  Já se přihlašuji k předřečnicím. Prosím vás, toto vypusťme, protože už takto jsme úplně pozbyli smyslu. To se jmenuje pojištění, ale to ztratilo smysl toho pojištění. Prostě naši spoluobčané si to vysvětlují, že nejdou do práce, zajdou si takzvaně jak do sámošky za doktorem pro neschopenku, a ten lékař, než by se vystavoval jakýmkoli rizikům, tak to prostě vystaví. A ten systém, kdybyste viděli, ta kapitola v rozpočtu, která je na to vyčleněná, několik posledních let končí v hlubokém minusu, protože ten systém je prostě zneužívaný. Ta drobná náprava nastala v tom, že první tři dny se neplatí. Teď to zase změkčujeme a máme ten systém byzantský, rozhazovačný. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já bych se rád připojil ke svým předřečníkům, jak ke kolegyni Maxové, kolegovi Janulíkovi a kolegyni Peckové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Toto není žádná bitva proti tomu, abychom chtěli naše občany nějakým způsobem perzekvovat, ale skutečně ve své lékařské praxi se velmi často setkávám s pacienty, kteří chtějí zneužívat institut, o kterém je zde hovořeno. Už tady bylo zmíněno, že existuje celá řada nozologických jednotek, tedy celá řada onemocnění, která ať už praktický lékař, nebo specialista nemůže jednoduchým způsobem vyloučit. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan zpravodaj, takže prosím pana poslance Zavadila.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Moje faktická poznámka bude krátká. Jenom když se tady hovoří o zneužívání systému, a věřte mi, že v době, kdy jsme debatovali s Ministerstvem zdravotnictví, a teď mluvím ještě ve své odborové části, kdy jsme se bavili o karenční lhůtě a o tom, jakým způsobem se zneužívají jakékoliv systémy, tak prosím vás, jenom chci podotknout, že jsou tři skupiny, které zneužívají systém. Ano, jsou to pacienti, ano, jsou to lékaři, promiňte, a ano, jsou to i pojišťovny a další. Takže jenom aby bylo zřetelné, že tady to zneužívání je rozprostřeno do více skupin. To je všechno, děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Maxová.

 • Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já bych přece jen ještě chtěla upozornit na jedno riziko, protože v podstatě se tam jedná o rok náhradní doby zaměstnání, a když se bavíte s odborníky, tak je to velice lehce zneužitelné. Po tomto roce můžu jít na úřad práce si zažádat o podporu v nezaměstnanosti, a budu-li mít hodného a dobrého kamaráda, který mi napíše velkou výplatu, tak v podstatě potom můžu dostat i velkou podporu v nezaměstnanosti. Takže opravdu bych velice zvážila podporu tohoto nového bodu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. A ještě jednou se tedy táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít pan předkladatel nebo zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě zatím eviduji dvě přihlášky. První je paní poslankyně Pecková a druhá v pořadí je paní poslankyně Nohavová. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Gabriela Pecková: Děkuji mnohokrát. Ještě jednou dobré dopoledne. Já bych se tedy teď formálně přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 2242. A ještě bych si dovolila poznamenat pro stenozáznam víceméně, že v návrhu tak jak ho máte, jak byl zadán do systému, je chyba ve větě "vypouští se bod 5 vládního návrhu", je tam bohužel "vládního pozměňovacího", takže to slovo "pozměňovacího" bych prosila škrtnout. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Další v pořadí je paní poslankyně Alena Nohavová. Máte slovo.

 • Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem hezké dopoledne. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 2225. Krátce bych si ho dovolila zde okomentovat.

  Novela zákona 435/2004, tak jak je navrhovaná, staví na stejnou úroveň členy orgánů obchodních společností, kteří za svou činnost pobírají mzdu nebo odměnu, a členy bytových družstev, kteří jsou ohodnoceni jen řádově několika sty korun. A to vlastně za služby, které vykonávají pro sebe i pro své spoluobčany. Předkládám tedy pozměňovací návrh, který se týká článku 1 bod 4, 6, 7 a 9. Tento pozměňovací návrh řeší to, aby tito členové bytových družstev mohli vykonávat činnost pro družstvo, a to bez obavy, že v případě ztráty zaměstnání nebudou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože odměna od bytového družstva je řádově několik set korun. Pozměňovací návrh také eliminuje nerovné postavení mezi členy bytových družstev a srovnatelného společenství vlastníků. Představitelé společenství vlastníků nárok na podporu v nezaměstnanosti neztrácejí právě na rozdíl od představitelů bytových družstev.

  Já vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám děkuji, paní poslankyně, a táži se, zda se ještě někdo hlásí o slovo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a opět se táži pana navrhovatele a zpravodaje, jestli si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Žádný návrh na vrácení nebo zkrácení lhůty nezazněl, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji jak panu zpravodaji, tak panu předkladateli.

  Dalším bodem dnešního jednání je

  Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 404/1 a prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jan Volný. Máte slovo, pane poslanče. (V sále je rušno.)

 • Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, děkuji. Vážení kolegové, kolegyně. Chtěl bych vás požádat o podporu drobné technické novely zákona č. 26/200 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem úpravy je odstranit výkladovou nejasnost v zákoně, která nastala po 1. listopadu loňského roku, kdy se stala účinná novela zákona č. 254/204 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale opět vám zjednám klid, protože míra hluku je opět vysoká. Prosím, abyste poslouchali, co se zde přednáší za bod.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji. Od tohoto data se nesmí platit výše než 270 tisíc, nesmí provádět bezhotovostně, což je však v rozporu se zákonem o veřejných dražbách. Ten říká, že přijímání hotovosti nemůže být omezeno. Podle zpráv z praxe prozatím ke střetu dvou odlišných výkladů při konání veřejných dražeb nedošlo. Žádná žaloba nebyla podána. Nicméně situace nesnese odkladu jak ohledně dražebníků ze soukromé sféry, tak i z veřejného sektoru. Měsíčně probíhá téměř 300 veřejných dražeb a stále častěji se dražebníky stávají města, obce, popřípadě centrální státní úřady. Požadovaný návrh je jednoduchým způsobem sladit tyto dvě nesrovnalosti a zároveň nastavuje pravidla, aby se pružně tato částka pohybovala podle dalších zákonných úpravy platby v hotovosti.

  Odborná veřejnost i vláda podporuje jak vlastní návrh, tak jeho urychlené přijetí. Jelikož spolupředkladateli této drobné technické novely jsou kolegové ze všech politických stran průřezem této Sněmovny, proto si dovoluji požádat ctěnou Sněmovnu o schválení této novely ve znění § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. Pokud toto nebude schváleno, pak požádám o zkrácení lhůty o 30 dní, tedy na 30 dní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím, abyste zaujal místo u stolku jako navrhovatel. Nyní poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Máte slovo. ***

 • Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych přednesla svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 404 k novele zákona o veřejných dražbách. Účel předkládané právní úpravy, jak už zmínil pan předkladatel, je ten, že dne 1. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon, který mění některé zákony v oblasti finančního trhu, a v druhé části tohoto zákona došlo ke změně zákona o omezení plateb v hotovosti a o správě daní a poplatků. Od tohoto data se nesmí platby vyšší než 270 tisíc korun provádět bezhotovostně, což způsobuje problém se zákonem o veřejných dražbách. Jak už zmínil pan předkladatel, zákon o veřejných dražbách říká, že přijímání hotovosti nemůže být omezeno. Novela zákona o veřejných dražbách jednoduchým způsobem sjednocuje výši hotovostního limitu a zároveň jej nastavuje tak, že se vždy bude pružně podřizovat zákonu o omezení plateb v hotovosti.

  Jak už zmínil pan předsedající, vláda návrh novely projednala a vyslovila s návrhem zákona souhlas. K předložené novele z pohledu zpravodaje nemám zásadní připomínky a ztotožňuji se s navrhovateli vyslovit souhlas s navrhovanou právní úpravou již v prvním čtení v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně a požádám vás, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo paní zpravodajka chce mít závěrečné slovo. Není tomu tak, dobře.

  Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 404 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 172, přihlášeno 162 poslanců, pro návrh 128, proti 3. Konstatuji, že jsme vyslovili s návrhem souhlas již v prvém čtení.

  Tím projednávání tohoto bodu končí. Já vám děkuji, jak panu předkladateli, tak paní zpravodajce. Přistoupíme k dalšímu bodu. Ještě přečtu jednu omluvenku. Dnes se omlouvá z jednání pan poslanec Karel Černý ze zdravotních důvodů.

  Zahajuji další bod a tím je bod číslo 22. Jedná se o

  Tento bod byl přerušen 29. 4. v obecné rozpravě a padl zde návrh na zamítnutí od pana poslance Laudáta. Vracíme se tedy do obecné rozpravy.

  Otevírám obecnou rozpravu a vidím, že jsou dvě přihlášky. První je tedy pan poslanec Herbert Pavera, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. S přednostním právem se hlásí, omlouvám se, pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Toto vystoupení bude velmi krátké, určitě, kolegové, kteří jsou přihlášeni. Pan premiér se nemohl zúčastnit části projednávání v prvém čtení, my jsme to respektovali, nicméně já jsem tam položil několik otázek, tak jsem se pana premiéra chtěl zeptat, jestli k němu doputoval záznam té debaty a zda na ty otázky bude odpovídat, nebo je mám dneska pokládat znova. Což není žádný problém, protože to přece jen už je asi tři týdny nebo možná déle než tři týdny, kdy se vedla ta debata. Nejsem si jist. Takže pokud už jsou připraveny ty otázky, tak je nebudu opakovat, jinak se přihlásím potom někdy v pořadí a položím je znova. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě eviduji, že při zařazení tohoto bodu bylo nahlášeno několik faktických poznámek, tak se chci zeptat, zda žádost o tyto faktické poznámky k tomuto projednávání platí, protože v době přerušení byly položeny. První faktickou poznámku měl přihlášenou pan Miroslav Kalousek z předchozího jednání, když byl bod přerušen. Táži se, jestli si ji vezmete. A po něm pan poslanec Kučera. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale já už se vážně nepamatuji, kdo mluvil přede mnou, takže mi nezbývá nic jiného, než svoji připomínku stáhnout. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další je pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou - ten ji stahuje. Pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou - také ji stahujete. A pan poslanec Ivan Pilný - také ji stahuje. V tom případě s přednostním právem vystoupí pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, my jsme v tom minulém bodu zřejmě nedocílili toho, co jsme docílit chtěli. My jsme si odhlasovali, že souhlasíme s projednáváním bodu v režimu § 90, a pak jsme měli v tom projednávání pokračovat. My jsme přešli k dalšímu bodu, čili fakticky jsme ve stavu, kdy ten předchozí návrh kolegy Volného a dalších nebyl schválen. Tak já to tady konstatuji a bude na Sněmovně, jestli se vrátíme do toho bodu a budeme pokračovat v projednávání a odsouhlasíme ho, anebo ne, ale potom tedy konstatuji, že jsme ho neschválili. Takže můj návrh je, pokud by Sněmovna souhlasila, že bychom se k tomu bodu vrátili, tento bod přerušili a potom pokračovali. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upozornění. Jedná se o procedurální návrh. To znamená dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do doby schválení bodu č. 59.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 173, přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Přerušuji projednávání tohoto bodu vracím se zpátky k bodu číslo 59, přičemž musíme odsouhlasit... Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale takhle jednoduché to není. Vy jste ten bod ukončil. Ano, přerušili jsme bod významná tržní síla, ale pokud chcete pokračovat v bodě, který navrhovali kolegové a který byl poměrně konfliktní, tak podle mě musí Sněmovna zařadit nový bod. Nejprve konstatovat, že nastaly mimořádné okolnosti, což zřejmě nastaly, já v tom nevidím problém díky tomu, že došlo k nedorozumění, a pak se musí hlasovat o zařazení nového bodu a pak můžete otevřít znova rozpravu. Takhle jednoduše to prostě nejde. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Pan předseda Sklenák ještě s přednostním právem.

 • Poslanec Roman Sklenák: Já si myslím, že nejjednodušší a nejefektivnější bude, pokud se sejdou předsedové klubů a poradí se o dalším postupu, a za tímto účelem si dovoluji vzít deset minut přestávku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Přerušuji jednání do 9.58 hodin.

  (Jednání přerušeno v 9.48 hodin.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že nastaly mimořádné okolnosti k tomu, aby byl zařazen bod č. 59, tak nejdřív dám hlasovat Poslaneckou sněmovnu o tom, aby odhlasovala, že nastaly mimořádné okolnosti k tomu, aby byl zařazen bod č. 59 na jednání. Eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Zazvoním na kolegy.

  Zahájím tedy hlasování o tom, že nastaly mimořádné okolnosti k tomu, abychom se vrátili k předchozímu bodu.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro to, že nastaly mimořádné okolnosti.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 174, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh je 136, proti 2. Konstatuji, že byl vysloven souhlas.

  Hlásí se pan poslanec Volný.

 • Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, kolegyně, jelikož nastaly zvláštní důvody k tomu, žádám vás proto, abychom znovu načetli a odsouhlasili zařazení bodu (tisku) 404 na tuto sněmovnu hned teď. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to procedurální návrh. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 175, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh je 140, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

  Vracím se tedy k projednávání bodu

  Sněmovna vyslovila souhlas, že projedná tento návrh zákona podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu celého zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Volného, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Martina Novotného, Josefa Uhlíka a Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 404, ve schválení pozdějších úprav."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto zákona, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 176, přihlášeno 155 poslankyň a poslanců, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas v prvním čtení. Tím projednávání tohoto zákona končí.

  Vracím se do bodu

  Eviduji v rozpravě pět přihlášených a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů konstatuji, že byl přijat návrh, že bude rozprava těch, kteří jsou přihlášeni, a bod bude přerušen do příští středy. Já tedy požádám prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Herbert Pavera. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte, abych vám přednesl své poznatky a připomínky k návrhu zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který je uveden v tisku č. 444.

  Předmětný návrh si klade za cíl odstranit nedostatky současného znění zákona o významné tržní síle. Ty podle předkladatele spočívají především v nekoncepčnosti některých ustanovení, v nepřehlednosti více než 80 skutkových podstat zakázaného jednání, v nepřesném vymezení významné tržní síly a v nejasnosti ukládání některých sankcí. To vše má způsobovat potíže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při vedení správních řízení a taktéž i účastníkům těchto řízení.

  Připomenu, co bylo cílem původního zákona z roku 2009. Cituji: Vymezit skutkovou podstatu zneužití významné tržní síly na vztahy v oblasti prodeje zemědělských a potravinářských produktů a vytvořit nástroje pro posuzování a zamezení těmto praktikám. Zákon se tak měl vztahovat na případy zneužívání významné tržní síly některých soutěžitelů vůči jiným, kdy jim tato tržní síla umožňuje právě vynucování si jednostranně výhodnějších podmínek. Argumentuje se, že zatímco odběratel, zde především obchodní řetězec, si mohl vybrat z více dodavatelů, pro dodavatele často představovaly dodávky pro silného odběratele existenční záležitost.

  K návrhu mám výhrady a připomínky, které směřují k důvodové zprávě a především k hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA, a to konkrétně v následujících bodech:

  Předkladatel se nedostatečně vypořádal s variantou číslo 3, tedy možností zrušení zákona o významné tržní síle. Uvádí, že dle zjištění úřadu ve správních řízeních tlak obchodních řetězců na snižování dodavatelských cen ve formě zpětných bonusů a cen za reklamu zůstal nezměněn. V zásadě tak uznává, že zákon příliš nepomáhá, ale variantu jeho zrušení odsuzuje bez řádného zdůvodnění.

  Není zde uvedena analýza toho, jak se za roky od přijetí zákona změnila distribuce zemědělských a potravinářských výrobků. Pokud je mi známo, sami zemědělci se snaží prodávat mimo velké obchodní řetězce, ať už formou například farmářských trhů, či specializovaných kamenných obchodů. Kvantifikace těchto jevů by mohla změnit náhled na to, zda je tento zákon vůbec potřebný.

  Překvapující je, že podle předkladatele celkový vývoj a změna v oblasti výroby potravin nijak neindikují negativní působení stávajícího zákona o významné tržní síle. Domníval jsem se, že důvodem, abychom zaváděli či ponechávali určitou regulaci, je hlavně její přínos, nikoli holá skutečnost, že prostě neškodí.

  Dále se uvádí, že v současné době nebyla úřadem zpracována kompletní analýza, která by obsahovala zcela konkrétně kvantitativní údaje o regulovaném trhu. Komplexní analýza přínosů a nákladů by si vyžádala zapojení dalších ministerstev a byla by nadmíru náročným projektem. Ta je zvažována až v souvislosti s přípravou nového zákona v letech 2015 až 2017. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní požádám paní poslankyni Věru Kovářovou.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, měla bych dotaz na pana ministra, resp. v tomto případě zřejmě na pana premiéra nebo na někoho, kdo se ve věci vyzná, proč tato novela nereguluje také dodavatele. Vždyť přece i dodavatelé mohou podle informací z trhu být tím, kdo svého postavení zneužívá. Navržené řešení se mi zdá proto velmi polovičaté.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Olga Havlová, připraví se pan poslanec Laudát.

 • Poslankyně Olga Havlová: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dnes máme v prvním čtení zákon o významné tržní síle a tento zákon je jed pro české drobné potravináře a týká se pouze odběratelů. Největší obchodní řetězce varují, že novela zdraží potraviny, naruší tržní prostředí a povede ke snížení podílu českých potravin v obchodech. Dodavatelé, které tento zákon zvýhodní, a vláda naopak očekávají, že začnou fungovat férové obchodní podmínky a nebudou již řetězci tlačeni prodávat pod nákladové ceny, platit za to, že odběratel vůbec zařadí jejich potraviny do regálu apod., což bývá dnes běžnou praxí.

  Obávám se, že novela zákona o významné tržní síle je obdobná, jako byla novela o energetickém zákonu, protože neprošla standardním legislativním procesem, klíčové pasáže zákona se měnily, měnily, až se slova dodavatelé a připomínky úplně vytratila. Dopady na spotřebitele, odběratele, drobné dodavatele a stát nikdo dosud nespočítal. Novela může velmi tvrdě dopadnou na naše malé české zemědělce a zpracovatele. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu budou mít velké řetězce snahu vyhnout se riziku nejasných a likvidačních sankcí, které na ně novela tvrdě přichystala, a raději od malých českých dodavatelů nenakoupí a budou se poohlížet po zboží v zahraničí. Podíl potravin od českých výrobků a dodavatelů se u velkých řetězců pohybuje mezi 70 až 80 %. Obchodní řetězce navíc exportují české výrobky do svých zahraničních poboček v objemu desítek miliard korun, což nejsou zanedbatelná čísla, a o kterých se vůbec nemluví. Může to být morová rána pro české potravinářství, kde ve finále posílí jen velcí dodavatelé, kterých se zákon kupodivu vůbec netýká, i když disponují také významnou tržní silou a jsou ve výhodě a budou mít ještě větší výhodu - a malí přijdou na buben.

  Proto rovněž navrhuji, aby se novela vrátila vládě zpět k dopracování, zejména o studii dopadu na malé zemědělce a zpracovatele, které tento nedodělek může snadno zničit, a také budu hájit to, aby toto platilo i pro dodavatele. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další v pořadí je přihlášen pan poslanec Laudát, jen ho zde nikde nevidím. V tom případě další v pořadí je pan poslanec Kučera. Máte slovo, pane poslanče. ***

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo i za chviličku strpení. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k novele tohoto zákona.

  Zákon o významné tržní síle byl schválen v roce 2009 jako poslanecký návrh zákona, nicméně tvůrcem a řadu let neúspěšně prosazujícím takový zákon byla tuším Potravinářská komora. Návrh zákona byl předkládán opakovaně, několikrát neuspěl. Prošel až v roce 2009, přestože jeho kvalita byla extrémně nízká.

  Zákon jako takový je nadbytečný. Zneužití významné tržní síly je možné stejným orgánem, tedy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, postihovat v rámci jeho standardních kompetencí.

  Odběratelem s významnou tržní silou se tedy rozumí subjekt nebo skupina s obratem větším než 5 mld. korun ročně. Podle mého názoru sám ÚOHS předpokládal, že bude zákon brzy zrušen, takže až nyní ÚOHS navrhuje alespoň jeho legislativní vyčištění. Jinak se to opravdu nazvat nedá - téměř každý paragraf zákona je nahrazen věcně totožným nebo podobným paragrafem, který je legislativně správně formulován, např. dozor úřadu místo dohledu, dodavatel místo soutěžitel atd. Jedna z mála podstatných věcných změn, ovšem věc významná, je nová povinnost odběratele s významnou tržní silou uzavřít s dodavatelem smlouvu písemně. Samotná novela je tedy legislativně technicky pozitivní, protože napravuje legislativně hrubě formulovaný zákon. Věcně je ovšem novela velmi kontroverzní.

  Asi si všichni uvědomujeme, že jsme v situaci, kdy klesl podíl zemědělců na přidané hodnotě. Uvádí se zde z 31 % na 24 % oproti trvalému růstu zisku zpracovatelů, velkoobchodníků, maloobchodníků a subjektů mimo potravinový řetězec. Poukazuje se, a mnohdy správně, na závažné problémy, jako např. zneužívání rozhodující kupní síly, nekalé smluvní praktiky včetně pozdních plateb, jednostranné změny smluvních podmínek, platby poskytované předem za připuštění k jednání, omezený přístup na trh, nedostatek informací o utváření cen a rozdělování ziskových marží v rámci potravinového řetězce. Chci říci, že velmi podobný způsob chování je i u nepotravinového zboží.

  Jaká je ale novela zákona? Je bez koncepce, evidentně reaguje jen na špatně strukturované a řekl bych až voluntaristické lobbistické tlaky ať už zemědělců, zpracovatelů zemědělských produktů, nebo dodavatelů. Všichni jsme slyšeli v posledních letech různé pojmy, od nichž se ale čekalo nějaké zlepšení v neúnosné situaci dodavatelů obchodních řetězců. Jde o pojmy ekonomická závislost, nákupní síla, významná tržní síla, hospodářské postavení, výhodnější hospodářské postavení. Chtěl bych říct, že tady se nebavíme pouze o významné tržní síle řetězců.

  Chci upozornit, že novela má navíc diskriminační charakter, protože se vztahuje pouze na obchodníky. Je ale zřejmé, že také mnozí dodavatelé mají významnou tržní sílu. A tady samozřejmě směřuji k dominantnímu postavení společnosti Agrofert vlastněné ministrem financí Andrejem Babišem.

  Chtěl bych zde upozornit na poměrně známý případ z roku 2012. Budeme si ho asi všichni pamatovat. Budu tady citovat z deníku iDNES z doby, kdy ještě nebyl vlastněn ministrem financí a majitelem skupiny Agrofert Andrejem Babišem. Tedy cituji z deníku iDNES z 2. listopadu 2012 - cituji: "Miliardář Andrej Babiš, který vlastní impérium Agrofert, se ostře pustil do obchodních řetězců. Jejich chování k dodavatelům přirovnal k terorismu. Babiš reagoval na nedávné rozhodnutí sítě Albert, která přestala odebírat pečivo od tuzemských pekáren United Bakeries a Penam. Působení řetězců je skutečně v rovině terorismu. Určitě jste sledovali, že nás vylistovali, tedy přestali odebírat zboží v Aholdu, z jednoho dne na druhý. Přestali jsme zásobovat 246 prodejen Aholdu, protože jsme se nedomluvili na ceně. Nahradilo nás 30 jiných pekáren, řekl Babiš." Pokračuji v citaci: "Obchodní řetězec Albert změnu dodavatele čerstvého pečiva zdůvodnil stoupající oblibou regionálních dodavatelů pečiva: 'Naši zákazníci mají své oblíbené místní pekaře a jejich výrobky chceme nabízet i v našich prodejnách,' uvedl manažer prodejen." Konec citace.

  O co se tedy jednalo? Obchodní řetězec se rozhodl nenechat vydírat skupinou Agrofert a naopak podpořit malé místní výrobce a dodavatele. Jak to dopadlo, všichni víme - v tomto případě opět vyhrál Agrofert.

  Takže tady se ptám, pro koho vlastně schvalujeme zákon. Pro ochranu běžných dodavatelů, nebo na ochranu Andreje Babiše a jeho koncernu Agrofert? Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Další v pořadí je pan poslanec Bendl a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem k tomuto tématu vystupoval už při zahájení prvního čtení před třemi nebo čtyřmi týdny, kdy jsme tuhle záležitost otevřeli. Nedá mi to, abych nezopakoval některé věci nebo názor k tomuto návrhu zákona, protože jsem byl u toho, kdy jsme už v minulém volebním období diskutovali nad snahami, jestli se dá nějak pomoci malým a středním, jestli se dá vstoupit do vztahu mezi výrobcem, dodavatelem a prodejcem nějakým legislativním způsobem. A téměř vždy jsme narazili na jednu jedinou věc - vždy se to dá obejít, ale vždy je to na úkor toho malého nebo středního. Snaha učinit z řetězců ty největší lumpy a zločince povede k tomu, že buď náš trh opustí, což možná si někdo přeje, protože chce jít na jejich místo, koneckonců to tady pan předřečník kolega Kučera naznačil, anebo se prostě hledá jiný způsob, jak dostat v podstatě úředníka nebo politika, aby zasahoval do těchto vztahů, které jsou výhradně, řeknu, soukromé. Často je to o ceně, často je to o kvalitě.

  Ale my se snažíme vymyslet zákon, který by toto nahradil. Myslím si a jsem přesvědčený o tom, že když tento zákon schválíme, tak se ve finále právě proti těm malým, kteří jsou pružní a dokážou se přizpůsobit trhu a dokážou se přizpůsobit často i tomu, co ty řetězce chtějí, protože podíváte-li se na to, jak dnes lidé nakupují a co nakupují, pak se množí počet řezníků, kteří prodávají v řetězcích, kteří jsou místní, množí se počet pekařů - koneckonců United Bakeries opustil možná trh tak, jak přiznal pak první místopředseda vlády, že opustil 46 míst, a dostali tenhle prostor malí pekaři apod. Prostě jestliže my se budeme snažit vstupovat do těchto vztahů, postaví se to právě proti těm malým a ve finále proti zákazníkovi.

  Já vás moc prosím, abyste zvážili, zda tento zákon vůbec je potřebný. Zdali nemáme důležitější věci na práci v Poslanecké sněmovně než hledat způsob, jak pomoct United Bakeries.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Na základě dohody klubů - a už tam naskakují lidé, dohoda byla, že se nechají původně přihlášení vystoupit - navrhuji, aby tento bod byl přerušen do středy. Je to procedurální návrh. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to procedurální návrh a já o něm dám hlasovat bez rozpravy.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do příští středy, zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 177, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti 6. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas. ***

 • Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Chtěla bych odpovědět jednotlivým kolegům, kteří vystupovali přede mnou, na jejich dotazy. Chtěla bych dopředu říci, že jsem nikdy nebyla zaměstnancem Agrofertu. Opakuji to zde již podruhé, a skutečně vyjednávám s konkurenty Agrofertu, takže vím, co chce zbytek téhle republiky v oblasti významné tržní síly.

  Kolega Pavera tam narážel, že by chtěl výčet těch praktik. To se neosvědčilo v mnohých zákonech, protože vždycky když dáme výčet toho, co se nesmí, tak si bohužel najdou právníci vždycky, jak obejít ten zákon, a začnou dělat to, co tam není vyčteno. Takže ten výčet bohužel tím, že tam dáváme dobrovolnost na rozhodnutí kontrolního orgánu, zasahujeme celou šíři toho, co se potom bude kontrolovat. (Obrovský hluk v sále.)

  Kolega Pavera tam ještě zmiňoval oblíbenost farmářských trhů. Ti opravdu malí regionální výrobci v řetězcích nejsou. Už jsem to říkala minule. Ti se tam skutečně nedostanou a nejsou vůbec schopni splnit jejich podmínky. Je správné, že obliba malých regionálních výrobců roste, a jsou pro to určeny ty farmářské trhy, a možná je to i způsob, jak bychom donutili, aby řetězce více vyjednávaly a v tom místním regionálním svém řetězci aby zařadily i tady tyto malé regionální výrobce.

  Paní Kovářové bych chtěla říci, proč nepostihují dodavatele. Protože vlastně z oblasti dodavatelů nikdy nebylo zapsáno, že by bylo jakékoliv porušení významné tržní síly.

  Kolegyně Havlová říká, že děláme regulaci trhu. Pokud by kolegyně měla zájem, navštívila jsem řetězce, hovořila jsem s nimi, i včera jsem měla jednání se zástupci společnosti Kaufland, abychom se bavili o tom, jak nekorektní smlouvy pro dodavatele dělají, jestli je to opravdu byznys takový, jak říkají zástupci naší dodavatelské sféry. Mluvila jsem s pekaři. Byla bych ráda, aby kolegyně Havlová taky projevila větší zájem a nečetla jenom to, co jí kdo podstrčí pod ruku, protože mě docela mrzí, že zástupci zemědělského výboru projevují tak malý zájem o to zjistit, jak si ta pravda opravdu stojí. (V sále je stále obrovský hluk. Všichni si hlasitě povídají.)

  Říkáte, že se zvýší ceny výrobků, pokud budeme schvalovat zákon o významné tržní síle. Zákon o významné tržní síle ruší některé možnosti nekalých praktik. Pokud se zvýší ceny, tak je to jenom proto, že řetězce si už dopředu řekly, kolik chtějí v naší zemi vydělat, a nechtějí opustit tohle to číslo, ne proto, že už se na něm nebudou podílet úplně naši dodavatelé, protože zákon umožní našim dodavatelům dýchat z financí, které získají z prodeje svých výrobků, investovat znovu do výroby a zaměstnávat naše lidi a nepodílet se na tom, aby rostly supermarkety.

  Ze včerejšího jednání sám pan zástupce obchodního ředitele Kauflandu řekl: Je nás tady moc. A já se chci zeptat: Jak to, že je jich tady moc? Není to náhodou proto, že Česká republika se pro ně stala zlatým dolem? Protože kdyby tady nevydělávaly peníze, tak tady přece nejsou. (Poslankyně se odmlčela. Hluk přetrvává.)

  A co se týká té regulace, řekla bych, že my ten trh opravdu neregulujeme. My jenom legislativně, legislativním procesem, upravujeme to, co tady nefunguje. To, že bylo tak málo postižených, nebo to, že rozhodnutí správního soudu bylo takové, že se neobjevily ty praktiky, je jenom ukázka toho, že ten zákon nebyl dokonalý. Proto se musí upravit. Už minule jsem říkala, že i jiné země se tím zabývají. A bylo by vhodné, abychom si o tom promluvili.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, na chvilku vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud ostatní chtějí diskutovat jiné body nebo jiná témata, případně musí dojít k dohodě předsedů klubů, tak ji jistě mohou uzavřít v předsálí a tady respektovat usnesení Poslanecké sněmovny, že dokončíme debatu. Opravdu o to prosím všechny.

  Děkuju. Pokračujte, paní kolegyně.

 • Poslankyně Margita Balaštíková: Kolegyně Havlová říká, že se bojí, že se omezí čeští dodavatelé. Já si to právě nemyslím, protože kdyby se omezovali, tak za to ti čeští dodavatelé tak nebojovali, aby se zákon o významné tržní síle posunul dál. To je z mého místa všechno.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan kolega Velebný, paní kolegyně Havlová a poté pan předseda vlády. Prosím, pane poslanče. Pan předseda vlády s přednostním právem.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Chci uvést jen něco na pravou míru. Není pravdou, že Česká republika je jediným státem, ve kterém existuje regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů. Myslím si naopak, že jsme se zařadili mezi ty státy, v nichž se tady toto děje a dodržování je kontrolováno orgány veřejné moci. Takže jenom na upřesnění. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Havlová také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Jenom bych se ohradila ohledně toho, co tady bylo řečeno vůči mé osobě, že se o tento zákon málo zajímám, že jsem zřejmě s nikým nemluvila. Mluvila jsem se všemi obchodními řetězci. Mluvila jsem i s malými odběrateli. A nebudu tu říkat, s kým vším jsem mluvila. Ale chtěla bych ještě podotknout, že o tento zákon se už dávno zajímaly v minulém volebním období Věci veřejné a tam jsme prosazovali, aby se týkal nejenom odběratelů, ale také dodavatelů. A na tom trvám. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní vystoupení pana předsedy vlády. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlasoval jsem pro přerušení tohoto bodu, ale vzhledem k tomu, že k přerušení zatím nedošlo, dovoluji si také se zapojit do rozpravy k tomuto návrhu zákona. Dovolte mi, abych reagoval alespoň na některé věci, které tady v diskuzi zazněly, a vyjádřil se tedy meritorně k návrhu zákona, který předkládáme, s tím, že avizuji, že bych pak ještě na pokračování schůze příští týden doplnil své vystoupení a reagoval také konkrétně na dotazy, například pana poslance Stanjury nebo některé další, které tady dnes zazněly. Prosím, berte to jako první část mého vystoupení k tomuto návrhu zákona. Jsem samozřejmě připraven ještě reagovat potom příští týden.

  Vážené poslankyně, vážení poslanci, k tomu, jakým způsobem vůbec došlo k tomu, že u nás tato regulace byla do legislativy zahrnuta. Nevyvážený vztah mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli je problémem, který začal vyvstávat už v průběhu devadesátých let, a to zejména po příchodu nadnárodních maloobchodních společností do České republiky. Na trh v České republice postupně vstoupilo 15 obchodních řetězců a ve vztazích mezi odběrateli a jejich obchodními partnery se začaly objevovat zcela nové postupy a zcela nové praktiky, které doposud v České republice realizovány nebyly. Tyto praktiky postupně sílily jak s úbytkem malých, nezávislých prodejen, tak i s nástupem velkých hypermarketů v období zejména po roce 2000.

  K čemu docházelo? Pozdní splácení faktur. Platby za zařazení na seznam dodavatelů. Platba k narozeninám příslušného obchodního řetězce. Platba za reklamní akce či za umístění zboží na výhodnější místo v regálech supermarketu. Všechny tyhle věci se staly běžnou praxí v českém maloobchodním prodeji potravin a v řadě oblastí pokračují bohužel dodnes. Dodavatelé přitom nemají proti tomuto jednání žádné možnosti obrany. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní je přihlášen pan ministr Jurečka s přednostním právem. Nehlásí se, tak v tom případě pan kolega František Laudát po vyčerpání diskuse. Předpokládám, že předloží procedurální návrh. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Přesně tak. Vzhledem k tomu, že dohoda předsedů klubů zafungovala, dovoluji si předložit nový procedurální návrh, a sice abychom tento bod přerušili do příští středy do 15 hodin.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. Já samozřejmě ten procedurální návrh nechám odhlasovat. Nejdříve vás ale odhlásím, abychom zjistili přesný počet ve sněmovně. Žádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Já zagonguji, aby se všichni ti, které jsem požádal, aby diskuse přenesli do předsálí, mohli vrátit.

  Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 178, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do středy do 15 hodin. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 178, z přítomných 147 pro 143. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy tento bod číslo 22, tisk 444, do středy příštího týdne do 15 hodin.

  Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat došlé omluvy. To je omluva paní poslankyně Zuzany Šánové od 10.30 do 14 hodin a pan poslanec Jaroslav Klaška se omlouvá od 10.15 do 11 hodin.

  Dalším bodem našeho jednání, pevně zařazeným, je bod

  Místo u stolku zpravodajů - pan kolega Kalousek, který je zpravodajem tohoto tisku má slovo. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tisk 418 předkládá Poslanecké sněmovně pan ministr zemědělství Jurečka, nicméně jeho autorem a předkladatelem do vlády a také ministrem, který s ním prodělal celé připomínkové řízení legislativního procesu, byl pan ministr Babiš. Pan ministr Babiš je také v tomto případě subjektem takového konfliktu zájmů, který nemá precedens v historii českého parlamentarismu. Proto pokládám za zcela vyloučené, abychom tento tisk projednávali bez přítomnosti autora a subjektu tohoto konfliktu zájmů. Opravdu není naší vinou, že koalice nesladila program Sněmovny s časovými možnostmi pana ministra financí. To prosím uznáte, a proto si dovoluji požádat o přerušení tohoto bodu někdy na příští týden, až bude mít pan ministr čas a chuť.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám samozřejmě vyhovím v procedurálním hlasování, ale vy sám dobře víte, že podle zákona o jednacím řádu je na vládě České republiky, koho pověří předložením toho kterého zákona. Já ten procedurální návrh nechám odhlasovat hned bez rozpravy, ale musím respektovat usnesení vlády ve svém odůvodnění.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 179 o přerušení do středy příštího týdne? Nebo do přítomnosti pana ministra financí? Pane zpravodaji? Do přítomnosti pana ministra financí.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 179, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Kalouska. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 179, z přítomných 154 poslanců pro 38, proti 72. Návrh nebyl přijat.

  Můžeme pokračovat. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se dále hlásí. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, respektuji. Děkuji za slovo. Já budu reagovat na vaši připomínku, pane předsedající. Já jsem si toho samozřejmě vědom, že je věcí vlády, kdo bude předkládat Poslanecké sněmovně libovolný zákon. Myslím si, že jsem dostatečně jasně odůvodnil výjimečnost této situace. Pokud by však některý z členů vlády chtěl vystoupit a říci "já kromě toho, že jsem připraven předložit tento zákon za vládu, jsem připraven také prohlásit, že mám stejný konflikt zájmů jako pan ministr Babiš", pak to samozřejmě budu respektovat a nebudu pokračovat v tom, co mi teď nic jiného nezbývá, požádat o přestávku poslaneckého klubu do 12.45 hodin, kdy máme pevně zařazené volby. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: 12.45 hodin, takže to jsou méně než dvě hodiny. Vyhlašuji přestávku do 12.45.

  (Jednání přerušeno v 10.57 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji vám pěkné odpoledne. Než budeme pokračovat v jednání, přečtu další omluvenku, která ke mně dorazila. Z jednání 27. schůze se z důvodu neodkladných pracovních záležitostí omlouvá pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

  Jak jsem již ráno avizoval, máme na 12.45 hodin pevně zařazené dva body. Jedním z nich je návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, a druhým pevně zařazeným bodem je návrh na volbu členů Rady České televize.

  Já tedy otevřu první pevně zařazený bod a tím je

  Požádám tedy, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dobré odpoledne vám přeji. Na základě výzvy pana předsedajícího se pustím do prvního ze dvou volebních bodů. Je to tedy bod 141- Návrh na volbu člena nejvyššího volebního úřadu.

  K dnešnímu dni je jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu neobsazeno, protože dnem 2. dubna 2015 skončilo funkční období člence NKÚ paní doktorce Elišce Kadaňové. V souladu se zákonem prezident NKÚ pan Miloslav Kala předložil v zákonem stanovené lhůtě Poslanecké sněmovně návrh na volbu nového člena. Tentokrát je to návrh na pana inženýra Jana Stárka.

  Volební komise k tomuto bodu přijala své usnesení číslo 109. Protože nebylo rozdáno, tak vám ho v rychlosti přečtu. Volební komise Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu zaprvé s návrhem kandidáta na člena NKÚ tak, jak jej předložil prezident NKÚ, a to pana inženýra Jana Stárka, zadruhé s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou, a za třetí s tím, že nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu. Návrh prezidenta NKÚ byl postoupen na poslanecké kluby, a jak jsem již konstatoval v usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise standardně navrhuje volbu tajnou.

  Nyní vás pane předsedající prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby. Připomenu, že o tom, že budeme hlasovat tajně, musíme rozhodnout hlasováním.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já tedy nejdříve otevřu rozpravu a potom dám hlasovat o formě hlasování. Nyní se hlásí pan poslanec Koníček. Máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, kontrolní výbor se na své 19. schůzi dne 19. května zabýval návrhem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na volbu nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu, vzal na vědomí informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o návrhu nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu Jana Stárka a zmocnil mě, abych s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo další hlásí k tomuto bodu do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A nyní vás, pane předsedající prosím, abyste nechal hlasovat o návrhu volební komise, že tato volba proběhne tajným způsobem.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí... A zahájím hlasování o tom, že volba člena NKÚ proběhne tajným způsobem.

  Dávám hlasovat, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 180. Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh je 117, proti žádný, takže s návrhem byl vysloven souhlas a volba bude tajná. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Protože se jedná o tajnou volbu, tak prosím, abyste, pane předsedo, přerušil projednávání tohoto bodu k provedení tajné volby ve Státních aktech a otevřel druhý volební bod, je to návrh na volbu členů Rady České televize.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přerušuji tento bod. Otvírám další bod.

  Opět vás prosím, pane předsedo Kolovratníku, abyste se ujal slova.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Takže k bodu 142, k návrhu na volbu členů Rady České televize, uvedu, že ke dni 29. května končí funkční období pěti členům Rady České televize. Je to tedy pro vaši informaci jedna třetina rady.

  Volební výbor v souladu se zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, provedl výběr kandidátů. Podle tohoto zákona volební výbor předvybírá pro Sněmovnu počet odpovídající trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni, tedy 15 členů.

  Volební výbor přijal 21. dubna své usnesení číslo 80 obsahující kandidátku pro volbu pěti členů rady. Toto usnesení výbor postoupil volební komisi a ta následně 28. dubna přijala usnesení číslo 110. To vám dnes ráno bylo rozdáno na lavice, i přesto vám ho pro stenozáznam v rychlosti přečtu. A ještě doplním, že volební výbor i volební komise v tomto případě také navrhují volbu tajnou.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo. Nikoho nevidím. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Podle vašeho návrhu, pane předsedo, nyní bychom měli dát hlasovat o způsobu volby.

  To znamená, návrh zní, že volba na členy Rady České televize proběhne jako volba tajná.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 181. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 124, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a v tom případě mohu pouze konstatovat, že ve Státních aktech je vše připraveno. Na vydávání volebních lístků určím 30 minut, takže je budeme vydávat od této chvíle do 13.25 hodin. Do té doby, pane předsedající, prosím o přerušení zasedání Sněmovny pro průběh voleb a ihned po sečtení výsledků, zhruba za necelou hodinu, potom výsledky vyhlásím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Ještě než přeruším schůzi, tak přečtu omluvenky a pak se hlásí s přednostním právem pan předseda Stanjura. Tedy z dnešního jednání se od 12.45 omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Vyzula, dále od 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr zemědělství Marian Jurečka a dále dnes od 12.45 do konce jednání se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Josef Vozdecký.

  A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, já bych chtěl požádat o přestávku na jednání našeho klubu od té doby, kdy bude ukončeno vydávání volebních hlasovacích lístků, do konce dnešního jednacího dne, to znamená do 14. hodiny.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tom případě na žádost předsedy volební komise přerušuji naše jednání do 13.20 a poté tedy konstatuji, že klub ODS si bere volno do 14 hodin, tedy do konce jednacího dne. A já tedy mohu konstatovat, že poté co proběhnou volby, bude schůze přerušena. Takže ve 13.20 se sejdeme a já řeknu, jakým způsobem se bude pokračovat.

  (Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jak jsem říkal, schůze byla přerušena do 13.20 hodin. Nyní bude do 14 hodin přestávka, kterou si vzal poslanecký klub ODS. Ve 14 hodin dojde k vyhlášení výsledků voleb a poté bude schůze přerušena do příštího úterý do 14 hodin.

  Takže ve 14 hodin se sejdeme a vyslechneme výsledky dnešní volby. Děkuji.

  (Jednání přerušeno ve 13.21 hodin.)***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Z členů vlády tady nikoho nevidím. Schůze byla přerušena na vykonání volby členů Rady České televize a člena Nejvyššího kontrolního úřadu, a poté do 14 hodin na poradu klubu ODS. Děkuji, že jste vydrželi.

  Žádám pana předsedu volební komise, aby uvedl výsledek voleb.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. I ode mne hezké odpoledne vážené paní kolegyni poslankyni a kolegům poslancům. A pro stenozáznam budu rád konstatovat, že teď je vidět v pátek ve 14 hodin, kdo je nejpracovitější ve Sněmovně. Kromě tří členů nás z hnutí ANO dorazilo sedm členů TOP 09, jeden člen za KDU a pan předsedající. A bude to věčně zaznamenáno.

  Ale teď už vážně. Mým úkolem je v tuto chvíli vás pouze seznámit především tedy pro stenozáznam s výsledky těch dvou volebních bodů.

  Bylo vydáno i odevzdáno 152 hlasovacích lístků, kvorum v této volbě stejně jako ve volbě následující nutné pro zvolení bylo 77. Kandidát Jan Stárek, kterého navrhl předseda NKÚ, získal 91 hlasů. Takže v prvním kole byl zvolen členem NKÚ.

  I zde tedy 152 lístků, a výsledky jsou následující: Petr Brod získal 2 hlasy, Václav Cílek 28, Jaroslav Dědič 86, Martin Doktor 37, Tomáš Glanc 7, Jaroslav Maxmilián Kašparů 111, Jakub Končelík 6, Jiří Kratochvíl 85, Jiří Militký 0, Jan Mrzena 24, Václav Pačes 10, Nikolaj Savický 19, Zdeněk Šarapatka 76, Daniel Váňa 75 a Petr Žantovský 6 hlasů. Konstatuji tedy, že v prvním kole byl zvolen Jaroslav Dědič, Jaroslav Kašparů a Jiří Kratochvíl, do druhého kola na neobsazená dvě místa postupují čtyři kandidáti s nejvyšším následným počtem hlasů a těmi postupujícími do druhého kola jsou Václav Cílek, Martin Doktor, Zdeněk Šarapatka a Daniel Váňa.

  Za volební komisi ještě předešlu, že druhé kolo budeme realizovat příští týden ve středu. Budu řadit tento bod pevně na 12 hodin a 45 minut. To je ode mne vše, děkuji za slovo, přeji hezký víkend a předávám slovo panu předsedajícímu.