• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - člena vlády tady zatím žádného nevidím - vítám vás na dnešním jednacím dni 27. schůze Poslanecké sněmovny a zahajuji ji. Už je tady pan ministr zemědělství, tak máme prvního člena vlády.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, s tím, že Václav Klučka má náhradní kartu číslo 1 a další uvidíme.

  Nyní bych konstatoval omluvení neúčasti na dnešním jednání, o které požádali tito poslanci: nejdříve předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, kolega Bartošek od 13 do 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Beznoska z osobních důvodů, pan kolega Birke je na zahraniční cestě.

  Pan Vojtěch Adam má náhradní kartu číslo 13.

  Do 11 hodin se omlouvá Ivan Gabal z pracovních důvodů, od 16 do 19 hodin Jan Farský z pracovních důvodů, Vlastimil Gabrhel do 14.30 z pracovních důvodů, pan místopředseda Gazdík z pracovních důvodů na celý den, pan Leoš Heger do 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Holík do 13 hodin z pracovních důvodů, stejně na celý den se omlouvá Václav Horáček, z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Simeon Karamazov, do 10 hodin pan poslanec David Kasal z pracovních důvodů, ze zdravotních důvodů David Kádner na celý den, na odpolední jednání pan poslanec Josef Kott z pracovních důvodů, na celý den pan poslanec Stanislav Mackovík, také z pracovních důvodů do 11.30 pan poslanec Igor Nekl, ze zdravotních důvodů se na celý den omlouvá pan poslanec Miroslav Opálka, paní kolegyně Jana Pastuchová z pracovních důvodů také na celý den, také tak z pracovních důvodů paní poslankyně Gabriela Pecková, Lukáš Pleticha ze zdravotních důvodů, Roman Procházka z osobních důvodů, Adam Rykala ze zdravotních důvodů, Zdeněk Soukup, z osobních důvodů Miroslava Strnadlová, ze zdravotních důvodů Karel Šidlo, z osobních důvodů Karel Tureček, z osobních důvodů František Vácha, do 11 hodin ze zdravotních důvodů paní poslankyně Helena Válková, z pracovních důvodů pan poslanec Roman Váňa, Vladislav Vilímec, ze zdravotních důvodů Josef Vondrášek, Vlastimil Vozka, na dopolední jednání z osobních důvodů pan poslanec Jan Zahradník a na celý den Jiří Zemánek.

  Z členů vlády se omlouvá z pracovních důvodů předseda vlády Bohuslav Sobotka, na dopolední jednání z pracovních důvodů Pavel Bělobrádek, Richard Brabec na celý den z pracovních důvodů, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů také na celý den, od 14.30 z pracovních důvodů pan ministr Marcel Chládek, dále z důvodu zahraniční cesty Michaela Marksová, Jan Mládek, z pracovních důvodů pan ministr Svatopluk Němeček, Robert Pelikán, na dopolední jednání z pracovních důvodů ministr Martin Stropnický, do 11.30 z pracovních důvodů Dan Ťok a z důvodu zahraniční cesty ministr Lubomír Zaorálek.

  Pan kolega Šenfeld má náhradní kartu číslo 10.

  Mimo tyto omluvy, které byly doručeny do včerejšího večera, dnes ráno byla doručena sekretariátu předsedy Sněmovny omluva na dopolední jednání místopředsedy vlády Andreje Babiše. Pan poslanec Koskuba z dnešního jednání z osobních důvodů se omlouvá na celý den, kolega Jaroslav Holík od 9 do 10 hodin.

  To jsou omluvy, které máme v této chvíli doručeny. Můžeme začít naše jednání.

  Protože je čtvrtek ráno, je náš program dán zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to tak, že máme na programu odpovědi na písemné interpelace poslanců, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas. Proto byly zařazeny na pořad 27. schůze naší Sněmovny.

  První, která je neprojednaná - nesouhlas poslance s odpovědí ministra - je interpelace poslance Antonína Sedi ve věci proplacení analýzy nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab, s.r.o. Jde o sněmovní tisk 449, jde o přerušené jednání. Pan kolega Antonín Seďa se hlásí k svému slovu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Z důvodu neúčasti pana ministra financí a prvního místopředsedy vlády Andreje Babiše bych chtěl přerušit tuto interpelaci na příště.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že můžeme ponechat přerušenou tuto interpelaci, ale měli bychom to odhlasovat. Zjednoduším to, nebudeme o tom diskutovat.

  Zahájil jsem hlasování 150. Žádám, abyste se vyjádřili, kdo je pro přerušení jednání o této písemné interpelaci. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 150. Z přítomných 85 pro 79, proti nikdo. Přerušili jsme projednávání odpovědi na písemnou interpelaci poslance Antonína Sedi, sněmovní tisk 449.

  Dalším nespokojeným poslancem je pan poslanec Petr Bendl, který interpeloval ministra obrany Martina Stropnického ve věci Vojenské lesy a statky České republiky - prodej dřeva. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozumím tomu, že pan ministr tady není, a řeknu pouze pár vět, které se týkají té interpelace, protože jsem stejné otázky jako v předešlé interpelaci na ministra zemědělství položil i ministru obrany a vzhledem k tomu, že mi každý v podstatě odpověděl jinak, chtěl bych se pana ministra Stropnického zeptat, proč oni přistupují jinak ke způsobu těžby a vyhlašují výběrové řízení tam, kde je Lesy České republiky naopak nevyhlašují.

  Poprosím váženou Sněmovnu, abychom i tuto interpelaci stejně jako v předešlé situaci přerušili z důvodu neúčasti pana ministra a přesunuli ji na příště.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Dáme hlasovat o vašem návrhu na přerušení projednávání vašeho nesouhlasu na písemnou interpelaci na ministra obrany Martina Stropnického, sněmovní tisk 468.

  Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto projednávání. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 151. Z přítomných 91 poslance pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušili jsme i projednávání této interpelace. ***

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem vyslovil nesouhlas s písemnou interpelací na ministra zemědělství v otázce poskytování právních služeb Lesům České republiky. Pokusím se zjednodušeně vysvětlit, o co kráčí.

  Lesy České republiky měly z minulosti vysoutěženou rámcovou smlouvu, kde jednotlivé právní subjekty poskytovaly služby Lesům České republiky v řádech desítek milionů korun. Ta smlouva přesahovala, pokud si dobře pamatuji - nebo byly to řády stovek milionů korun, pan ministr zemědělství má dnes přístup k přesným číslům, určitě to bude vědět. Ta smlouva byla vysoutěžena v minulosti, a tak jak se stává každému ministrovi, téměř každý ministr něco podědí a něco udělá nového. To je asi normální a běžné, tak jak já jsem podědil kdysi tuto smlouvu, podědil ji i stávající pan ministr zemědělství, a tak jak my v minulosti jsme se snažili snižovat cenu práce za poskytování právních služeb v rámci této smlouvy.

  Pak nastala situace, která nastala v září roku 2013, tak jak mi píše pan ministr zemědělství, že tato rámcová smlouva pro poskytování právních služeb Lesům České republiky skončila. Nicméně nadále probíhaly fakturace a ještě i v roce 2014, a to bez existence rámcové právní smlouvy, bylo proplaceno více jak 50 milionů korun. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že pan ministr měl vypsat výběrové řízení, nebo měl přinutit nové vedení Lesů České republiky, aby vypsalo výběrové řízení, protože jedině tak by ta záležitost byla čistá, a pak se můžeme dohadovat, jestli to mělo být tak, či onak, ale žádné výběrové řízení na právní služby vypsáno nebylo a byly dále propláceny faktury v hodnotě více jak 50 milionů korun. Já to mohu odcitovat. Na otázku, kolik Lesy České republiky zaplatily za právní služby v loňském roce a komu, odpovídá ministr zemědělství, že zaplatily za poskytnuté právní služby celkem 51 039 111 korun bez DPH, přičemž rozpočet měly na 55 milionů korun.

  Pan ministr dále uvádí, že ale snížili hodinovou taxu za cenu práce poskytovanou advokátními společnostmi, nicméně neuvádí, kolik hodin vlastně bylo naúčtováno oproti minulému období, zdali se nestalo jenom to, že se sice snížila cena práce za hodinu, ale počet hodin stoupl.

  Proto bych se chtěl pana ministra zeptat na dvě otázky. Proč nebylo vypsáno výběrové řízení, když rámcová smlouva o poskytování právních služeb skončila, a proč nadále probíhala fakturace v řádech desítek milionů korun. Otázka druhá, jak se změnil počet účtovaných hodin v jednotlivých kauzách.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi a ptám se pana ministra, jestli chce odpovědět na otázky. Je tomu tak. Slovo má ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. K té záležitosti, kterou tady nanesl pan poslanec Bendl, bych chtěl uvést, že je pravdou, že původní rámcová smlouva, na základě které byly uzavřeny konkrétní smlouvy s konkrétními advokátními kancelářemi, opravdu skončila dnem 9. 9. 2013, nicméně s těmi právními kancelářemi jsou uzavřeny jednotné smlouvy, na základě kterých je jim ještě vypláceno plnění za právní služby, které odvádějí pro Lesy České republiky. Musím říci, že my dneska jedeme filozofií, kdy čím dále ve větší míře chceme, abychom si pokud možno veškeré právní služby zajišťovali sami vlastním prostřednictvím. Tam, kde opravdu jsou to například složité kauzy, které se táhnou několik let a jejich změna a převedení k jiné právní kanceláři nebo prostě celková výměna toho, kdo zastupuje Lesy České republiky, by byla spíše ke zhoršení toho stavu, tak jsme ponechali některé tyto kauzy v běhu u těch právních kanceláří.

  My připravujeme tendr na právní služby, protože ten minulý jsme museli zrušit s ohledem na zásadní nedostatky, které jsme v tom tendru shledali jakožto tendr, který byl vypisován mými předchůdci, nebo mým předchůdcem. Takže na tom pracujeme a celkový obrázek je asi takový, že v roce 2012 byly výdaje za právní služby u Lesů České republiky 157 mil. Kč, podotýkám externí právní služby, v roce 2013 to bylo 112 mil. Kč a v loňském roce to bylo 50, resp. 51 mil. Kč. Takže tady bych chtěl ilustrovat, jakým hospodárným způsobem přistupují Lesy k financování a kolik nás stojí oblast externích právních služeb, takže to znamená ze 157 mil. v roce 2012 jsme šli na 50 mil. a pokračujeme v té cestě, že si čím dál více věcí chceme dělat vlastními silami. Tam, kde nám síly nestačí, chceme připravit výběrové řízení, které bude, řekněme, ve všech náležitostech právních pořádků, abychom ten vztah mohli dát do standardní podoby.

  Asi tolik k právním službám. Já jenom zopakuji, kdo je pro Lesy historicky poskytuje. Je to Sdružení advokátních kanceláří - jsou to firmy PPS advokáti, s.r.o., AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. - Toman, Devátý a partneři a Advokátní kancelář Jansta, Kostka, spol. s r.o. Jiné advokátní kanceláře Lesy České republiky nejsou využívány.

  Podotknu jenom tolik, že vlastně meziročně došlo ke snížení hodinových sazeb u těchto kanceláří, které fakturují Lesům České republiky, což je také výrazná změna po jednáních, která jsme s nimi zahájili, oproti předchozím managementům. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Kdo dál do rozpravy? Pan kolega Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jistě jste si všimli, že jsem položil dvě otázky. Na jednu mi bylo odpovězeno částečně a na druhou vůbec. Připomenu tu druhou. Ta se týkala počtu účtovaných hodin a jejich změny. Předpokládám, že pan ministr asi uvede, že v tuto chvíli nezná odpověď na tuto otázku. Proto ho prosím, aby mi poslal písemnou formou, a to co nejdříve, aby nečekal jako v minulém případě na celých těch třicet dní, které ze zákona má, téměř na minuty, a odeslal ji dříve. Budu ji znovu specifikovat. Chtěl bych vědět, kolik hodin a za jakou cenu jednotlivé společnosti účtovaly, zdali argument, který uvádí, že Lesy České republiky šetří, je pravdivý. To si chci ověřit. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ještě než dám slovo panu ministru Jurečkovi, budu konstatovat další došlé omluvy. Omluvu z jednání z důvodu zahraniční cesty předkládá paní první místopředsedkyně Jaroslava Jermanová, pan doktor Vít Kaňkovský do 11 hodin, z dnešního jednání se omlouvá také pan poslanec Karel Černý, pan poslanec Jiří Běhounek od 12 hodin a od 10 hodin se omlouvá pan kolega Radek Vondráček.

  Nyní tedy žádám pana ministra zemědělství, aby případně doplnil svou odpověď na otázky pana kolegy Bendla. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji také. Samozřejmě detaily, které není možné nosit v hlavě, rád zodpovím v písemné podobě panu poslanci. Já bych jenom pro vás všechny, milé poslankyně, vážení poslanci, chtěl uvést, abyste měli představu o tom, co se za poslední rok ve srovnání s dvěma předchozími v Lesích ČR minimálně v oblasti, pokud jde o náklady na IT, právní služby a marketing, stalo.

  Tak jenom pro zajímavost, na oblast IT v roce 2012 vyplatily Lesy ČR 342 mil., v roce 2013 212 a my v loňském roce 161. Právní služby už jsem tady komentoval, ze 157 na 50 během dvou let, a v oblasti marketingu jsme šli ze 78 na 38. To znamená, v součtu těchto tří kategorií v roce 2012 Lesy vydaly 577 mil., v roce 2013 378 a v roce 2014 to bylo 249. To znamená, rozdíl mezi rokem 2012 a 2014 byl minus 328 mil. Kč jenom v těchto třech oblastech. A to musím říct, že pokud - my rádi dodáme doklady k právním záležitostem, je potřeba si uvědomit, že za poslední rok po právní stránce je to jeden z nejnáročnějších roků, pokud jde o právní kapacity, protože řešíme komplikovanou agendu církevních restitucí, ale velice rád dodám ještě ten přehled, kolik jakých kauz se děje. To jenom říkám pro srovnání, aby se vidělo, co se tady dělo v roce 2012 a co se děje na Lesích teď. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Jurečkovi. Jenom upozorním, než dám slovo panu kolegu Bendlovi, do 9.30 mi byla doručena žádost o zařazení nového bodu programu, a jakmile skončíme tuto interpelaci, tak o tom nechám hlasovat. Není to nic komplikovaného, je to zpráva kontrolního výboru o výročních finančních zprávách, které je povinnost pro Poslaneckou sněmovnu je projednat, takže jenom na tu upozorňuji, že o tom v mezidobí dám hlasovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Chtěl bych říct na margo toho, co říká pan ministr zemědělství - že se někde snižují náklady, to ještě neznamená, že se šetří. To může taky znamenat, že je věc, která byla v původním zadání, něco stála, a tak jak se postupně budovala, tak se budovala za méně a méně, než byla hotová. Tohle je velmi, řeknu, naivní konstatování, které by bylo potřeba spíše podrobně prozkoumat a říci, kde vlastně jsou důvody, než konstatovat holá fakta - podívejte se, náklady byly každý rok na IT nižší a nižší.

  Také se rozdávaly zakázky z ruky, ale o tom se budeme bavit v příštích interpelacích, nejenom v Lesích ČR, ale také na Ministerstvu zemědělství v řádech stovek milionů korun, aniž by to bylo řešeno jinak. V tomto ohledu, pane ministře, s vámi tedy zásadně nemohu souhlasit. Uvádět takováto čísla bez toho, aniž byste řekl, co konkrétně, čeho se to týká, tak to není. Ty jednotlivé investice probíhají, IT zakázky bohužel, ale jsou vždycky komplikované. Já jsem podědil některé takové komplikované, nicméně jsou tam věci, které měly být k řešení, a řešit jste je měl a neřešíte.

  Nehledě na to, když říkáte, jak se šetří v Lesech ČR, já tvrdím, že nešetří. Byla jedna z interpelací, v rámci které jsem tady vystupoval, a ta se týkala společnosti Foresta, které jste zprostředkovali superbyznys za dneska už víc než 10 milionů korun bez výběrového řízení. To je úplná novinka, kterou jste zavedli a která rozhodně v pořádku není, alespoň tak, jak mi naznačuje ministr Stropnický ve stejné interpelaci, ve stejných otázkách, které jsem položil vám, neboť přístup Vojenských lesů ke stejné kauze je zásadně jiný než přístup Lesů ČR u vámi jmenovaného nového vedení Lesů. A to už jenom podotýkám, že jsou to smlouvy s lidmi nebo s firmami, kde lidé, kteří v nich ještě týdny předtím pracovali, dnes reprezentují Lesy ČR.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr Jurečka odpoví na tuto otázku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Musím říct, že si opravdu velice vážím zájmu pana poslance Bendla o problematiku Lesů ČR. Možná zopakuji, co jsem říkal asi před třemi týdny, že škoda, že takový zájem nejevil pan poslanec Bendl, když byl ministrem, o podnik Lesy ČR, a jeho kolegové z ODS. Já k tomu přistoupím opravdu poctivě. Udělám detailní rozbor, co se dělo v Lesích ČR za poslední roky, když byli na ministerstvu ministři za ODS, protože i kauzy v oblasti IT, dynn, Time Import apod., tak o tom logicky ministři, pokud byli správní a zodpovědní vedoucí představitelé toho resortu, museli vědět. A došlo tam k závažným pochybením a je tam daleko více věcí, o kterých by bylo dobré vědět. Takže já to všechno připravím, připravím to k zveřejnění, a např. když tady zpochybňujete věci v oblasti úspor, jsem schopen prokázat, že jsme po jednání s právními kancelářemi snížili za stejnou práci hodinové sazby. Já se ptám, proč ty hodinové sazby byly tak vysoké? Proč to neudělalo předchozí vedení? Proč předchozí ministr a předpředchozí o tom s tím ředitelem nejednal? Ptám se, proč nedokázal snížit náklady na IT, když se jedná o snížení hodinových sazeb?

  Takže to jsou věci, které já opravdu rád detailně představím, připravím, nachystám je k prezentaci Poslanecké sněmovně i veřejnosti, protože si myslím, že ta péče, kterou teď věnujete Lesům ČR, je opravdu péče, za kterou děkuji, ale dáme to v komplexním pohledu, aby opravdu veřejnost viděla, jakým způsobem se tady státní podnik Lesy ČR spravoval v minulosti. Děkuji moc.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Bendl je dále nespokojen, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Vidím, že pan ministr se zdravě naštval, protože je mu nepříjemné to, na co se ho ptám. Protože je mu nepříjemné to, co tady má vysvětlovat, proto se začíná ohánět tím, jak začne v minulosti šťourat. Udělejte to, to je v pořádku. To je naprosto v pořádku, to už jste měl udělat dávno. Stejně jako jste měl nechat vypsat výběrové řízení na rámcovou smlouvu poskytování právních služeb. Stejně jako jste měl vypsat výběrové řízení na to, aby společnost Foresta, pokud jí dáváte takovýto byznys, aby ho dostala v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. ***

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Já musím říct, že žádný ministr určitě nemá radost, když nese na vládu zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. Je potřeba to rozlišit a podívat se, které zakázky jsou uvnitř resortu v rámci podřízených organizací a řekněme v rámci režimu in-house, kdy nový připravovaný zákon nám umožní tuto problematiku řešit daleko lépe a transparentněji. Pak je potřeba se podívat, kdy to jsou opravdu věci, které se týkají například investic v oblasti povodí, kdy jsou to třeba stavby, kdy je to otázka víceprací, kdy je to otázka částek, které se pohybují v tisícových až desetitisícových korunových položkách. Ale pak samozřejmě jsou to částky, které jdou do desítek, možná i stovek milionů korun. A jsou to především, tak jak pan poslanec Bendl správně řekl, věci v oblasti IT.

  Pokud tady zaznělo, jestli jsme mohli udělat něco víc pro to, aby tomu tak nebylo, tak já tady řeknu, já když jsem nastoupil na resort, tak mi ležela na stole zakázka na IT zhruba za částku přes půl miliardy korun. Zakázka byla vypsána ještě podle právních norem z roku 2013. Nepočítala se změnou legislativy a přijetím nového občanského zákoníku, takže jsme museli tu zakázku během dvou a půl měsíce přeupravit. Bylo to na klíčové IT systémy, které nám na resortu běží a fungují. Tu zakázku jsme v květnu vypsali a z té zakázky, protože to byl balík celkově čtyř zakázek, je ten stav takový, že v případě dvou nám zůstal jenom jeden jediný uchazeč, se kterým holt prostě při současném, nebo znění v tu dobu, kdy jsme to uzavřeli, nemohli jsme uzavřít tu smlouvu jako s jediným uchazečem, tak musíme tyto zakázky přesoutěžit znovu a tomu se tak děje.

  V případě těch dvou z těch čtyř je to zakázka na infrastrukturu, která byla v předchozích letech v částce přes 100 mil. korun, za kterou jsme platili jako ministerstvo, jsme to teď dokázali vysoutěžit s relevantním skutečným dodavatelem, který je schopen nám to dodat za částku 49 mil., a teď jsme v procesu uzavírání smlouvy. Druhá zakázka se týká zakázky na SAP, kdy ta částka byla také někde přes 45 mil. korun v minulosti, vysoutěžená cena 30 mil. korun, budeme uzavírat smlouvu.

  Takže jsou tady věci, které se roky nedařilo řešit, roky ještě, a to musím říct poctivě, ještě před panem ministrem Bendlem některé tyto zakázky fungovaly v režimu JŘBU, protože k nim například ministerstvo k některým systémům nemělo autorská práva. Takže tyto věci se podařilo po dlouhých letech dořešit nebo postupně se řeší. A proto tyto zakázky dneska můžeme vypisovat řádně a můžeme je řádně vysoutěžit. Což se tak stalo.

  Pokud jde o marketingové plnění pro Svaz lyžařů v rámci jednotného řízení bez uveřejnění, tak musím říct, že pokud chceme poskytnout v některých případech podporu pro ještě některé sportovní aktivity, ke kterým prostě v minulosti se Lesy České republiky zavázaly, tak bohužel je děláme v režimu JŘBU, protože těžko můžeme soutěžit dotaci nebo dar a marketingové plnění pro Svaz lyžařů nějakou jinou formou než tady touto. Nicméně nový zákon by i tyto věci měl vyřešit. Nicméně my jdeme cestou, kdy všem veřejně říkám v oblasti sportu a kultury, a viděl jste to v těch číslech, kdy jsme o 30 mil. snížili marketingové plnění na Lesy České republiky. Říkáme: Jestliže odvádíme z Lesů České republiky rekordní odvody do státního rozpočtu, tak prosím vás pěkně choďte za příslušnými ministry na Ministerstvo kultury a na Ministerstvo mládeže a tělovýchovy a tam žádejte o dotace, které potřebujete ke své činnosti. Takže to je tato záležitost.

  Pokud jde o problematiku Foresty, kterou jste zde zmiňoval, tak musím říct, že já jsem nastoupil 29. ledna 2014, v době, kdy jsme potřebovali, abychom začali administrovat již příjem žádostí o národní dotace. A v ten okamžik vlastně nebyl prostor soutěžit firmu na dodání tohoto systému pro národní dotace, protože na to nebyl časový prostor. Proto se ještě uzavřelo prodloužení s Forestou v rámci JŘBU. Musím podotknout, že Foresta tady fungovala i za vás a za vašich předchůdců, kdy dodávala tady tento systém. Nicméně teď jsme v situaci, kdy smlouva jim končí v letošním roce a my dneska máme vypsánu soutěž na dodání softwaru pro administraci národních dotací.

  Chápu kritiku, kterou tady sdělujete. Opravdu se se svými kolegy snažíme dělat maximum pro to, aby jednacích řízení bez uveřejnění bylo co nejméně. Jenom když se chystáte ke svému řečnickému pultíku, tak se zeptám, jestli víte, kolik JŘBU bylo vypsáno za vašeho funkčního období. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství a pan kolega Bendl ještě položí další otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Nepochybuji, že hodně, ale stovky milionů korun to rozhodně za mého působení nebyly. To za prvé. Za druhé - nebo aby to byly zakázky za stovky milionů korun, a na to mi nestačila jedna ruka, to si myslím, že tam nenajdete, pane ministře. Ale o tom debata nebyla. Byla debata o tom, co uděláte pro to, aby JŘBU nebyla! Ty zakázky byly připraveny, ano, už za mého předchůdce, resp. za vašeho předchůdce, abych byl přesný, za ministra Tomana byly připraveny. Bylo připraveno vypsání výběrových řízení. Vy říkáte, že to nebylo uděláno dobře a že bylo potřeba to udělat JŘBU. Já jsem tedy přesvědčen o tom, že jste spíš tu práci, kterou ministerstvo předtím připravilo, měli dotáhnout do konce a vypsat výběrové řízení. Ale vaše zcela jistě pravomoc byla, abyste to udělali tak, jak jste to udělali. Ale neodpověděl jste na otázku, kdy to bude. Kdy to výběrové řízení vypíšete. Vy jste říkal, že ho připravujete, ale jste v polovině volebního období, pane ministře, a čas běží. Říkal jste, že všechno bude lepší.

  Musím říct, že za lyžaře, nebo za Svaz lyžařů - nic proti nim, neznám nikoho z nich a přeju jim všechno dobré a nejlepší. Ale mně je z toho úzko úplně za vás, z té odpovědi. Protože prostě co resortně souvisí s podporou Svazu lyžařů s Ministerstvem zemědělství, to je mi úplně úzko, a ještě jako vypisovat zakázku podle JŘBU - není lepší se dohodnout s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pravidel, která jsou, případně podpořit takovouto aktivitu? Já budu první, kdo za to zvedne ruku. Ale proč to děláte JŘBU na Ministerstvu zemědělství? To se mi tedy zdá, při vší úctě, jak znovu říkám a zdůrazňuji, vůči lyžařům - ale proč tímhle způsobem? Nezlobte se, nemůže si o tom člověk myslet, že to je úplně normální a že v tom nemůže být něco víc nebo něco jiného.

  A Foresta? No Foresta, pokud tam byla řádná výběrová řízení, pak v pořádku! Vždyť proti tomu nikdo nic nenamítá! Akorát že já prostě dlouhodobě upozorňuji na fakt, že jeden z členů statutárních orgánů Foresty se stal náměstkem generálního ředitele už za vašeho působení na základě vašeho výběrového řízení, které jste vypsal, o kterém jste tady na mou interpelaci tvrdil, že jste ji měl zcela pod kontrolou a byla zcela objektivní, tak na základě tohoto výběrového řízení jste dosadili náměstka generálního ředitele Lesů České republiky, který byl, a znovu zdůrazňuji, ještě pár týdnů předtím ve statutárních orgánech společnosti Foresta, která pak bez výběrového řízení dostala smlouvu na prodání více než 200 tis. kubíků dřeva, kde inkasuje 55 korun za kubík zprostředkovaného dřeva, bez výběrového řízení!

  Upozorňuji především na fakt, že jste nás kritizovali za kdeco, ale za tohle by nás tady mlela opozice daleko víc v minulosti, než meleme my vás. Tohle přeci je úplně zásadní věc, na které vás nachytat - to jsem vůbec nedoufal, že poskytnete opozici až takovýhle materiál. To je úplně fatální! A ty IT zakázky, no jsou složité. Já jako bývalý ministr to potvrzuji. Protože ne každý ministr rozumí úplně všemu, co se v IT pohybuje. Ale musí ten ministr trvat na tom, aby v okamžiku, kdy vám zakázka doběhne, abyste hledali nějaké řešení. Jako ho dělal, při vší úctě, váš předchůdce ministr Toman. Že to nakonec nerozhodl - no protože to bylo nepříjemné rozhodování. Ale měli jste to vypsat. Neměli jste dělat mrtvé brouky. Ano, máte pravdu, chodit na vládu s JŘBU je nepříjemné. Proto taky musí ministr dělat všechno pro to, aby JŘBU nebyla, speciálně v těchhle věcech. A v případě Foresty to zkrátka, nezlobte se, ale tam jste absolutně selhali v rozporu s tím, co jste před volbami říkali.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Bendlovi a pan ministr Jurečka se hlásí. Bude jistě rád odpovídat na ty věci. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Já samozřejmě na to rád odpovím, na tyto starosti. Já jsem vysvětloval, jestliže když jsem jako ministr v lednu nastoupil a v ten okamžik už vlastně nebyla smlouva s Forestou na dodávku systému pro národní dotace, nicméně v ten okamžik už ministerstvo žádosti muselo přijímat, tak bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, jediné funkční řešení, abychom mohli v tom roce vyplatit dotace, bylo prodloužení formou JŘBU, byť se mi to nelíbilo, nelíbí, a proto znovu odpovídám, že dnes je vypsáno výběrové řízení na dodávku tohoto systému, abychom tuto situaci neopakovali v příštím roce.

  Trochu mě podivuje, pane kolego Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, že vy mi říkáte, že jsem jako ministr měl podepsat zadávací dokumentaci pro dodávku IT systémů za zhruba půl miliardy korun, o které bych jako ministr věděl, že je připravena podle už v tu dobu neplatné legislativy, to jste tu řekl. Proto jsem vám vysvětloval, že my jsme během dvou měsíců dokumentaci přepracovali, aby byla právně a legislativně v pořádku, a vypsali jsme už s dvouměsíčním zpožděním, a dnes z tohoto balíku máme polovinu zakázek vyřešenu a ceny se snížily o více než 50 %, a dokonce do 30 dnů budou podepsány smlouvy a ukončujeme JŘBU. Takže my v těch věcech děláme konkrétní aktivní kroky. A pokud jde o spoustu JŘBU, která máme v rámci resortu, tak očekáváme, že vyřešíme novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, abychom mohli využívat v režimu in-house jiný paragraf než § 18. Možná vám dám odpověď, když jste říkal, že to nebylo v řádu stamilionů, bylo to v obdobných číslech, ty zakázky za vašeho působení, a bylo 431 zakázek v systému JŘBU. Takže jen abyste věděl to porovnání. Já vám ještě dodám úplně ty částky, abyste si potom srovnával srovnatelné a neumýval si ruce a říkal já jsem byl v tomhle lepší. Nebyl. Ani náhodou.

  A to, co jsem dokumentoval u Lesů na těch věcech okolo IT, dynn, Time Import, to jsou věci o kterých vy jste musel vědět, jako ministr jste tyto věci v tak velkém rozsahu musel s generálním ředitelem Lesů tehdy umět konzultovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi. Pan kolega Bendl se znovu hlásí. Prosím, pane poslanče, máte.

 • Poslanec Petr Bendl: Já bych prosil pana ministra, aby tu nezkoušel takovou tu fintu, kdy vložím do úst někomu něco, co jako že řekl, a pak to začnu komentovat, jako že s tím nesouhlasím. Já jsem tu rozhodne neřekl, že jste měl podepsat nějakou smlouvu za půl miliardy. Já jsem tu řekl, že jste měl to výběrové řízení dotáhnout do konce. To znamená upravit ho v souladu se zákonem a udělat to v souladu se zákonem a vypsat výběrové řízení, a ne jít cestou JŘBU. To byla podle mě správná cesta. A jestliže to už pan ministr Toman takto připravil, tak jste to měl vylepšit a udělat to prostě lépe. Ale jít od toho, to byla ta chyba. Takže mně prosím vás nevkládejte do úst něco, co jsem neřekl. Neřekl! Nic takového, pane ministře, jsem neřekl. Moc o to prosím.

  To, co mně na Forestě vadí, je to, co už tu říkám asi po padesáté páté. Vy tu obhajujete, že prostě to musela být Foresta, ale mezitím jste vybrali prostě člověka, který seděl ve statutárních orgánech Foresty, a dali jste jim... takže to má za 17 milionů kšeft bez výběrového řízení. To je bomba. To je super. A když říkáte "my už na to teď reagujeme", tak já jsem vám tuto interpelaci psal možná před dvěma měsíci, protože než se dostala na řadu jednání Poslanecké sněmovny, tak to trvalo poměrně dlouho. Vy jste využil téměř na minutu 30 dnů na to, abyste mi odpověděl. Takže jestli už na tom teď něco děláte, tak jestli jen trochu přispělo to, že do toho rýpu, tak zaplať pánbůh. Ale vaše odpovědi, pane ministře, mě opravdu neuspokojují.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr ještě bude reagovat, takže mu udělím hned slovo. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji mnohokrát. Já bych znovu vysvětlil, možná bude dobré, když si pan poslanec Bendl přečte stenozáznam, aby si přesně uvědomil, co jsem tu řekl. Ale zopakuji mu to znovu.

  Já jsem říkal, že tu byla zakázka na IT, velká, připravená, a my jsme, když jsme zjistili, že jsou tam chyby v oblasti právní, tak jsme během dvou měsíců zakázku upravili, vypsali jsme soutěž a dnes z té zakázky dvě oblasti uzavíráme a podepisujeme smlouvy, ve dvou zbývajících zakázkách je jiný zájemce, tudíž jsme smlouvy s ním uzavřít nemohli. To znamená, že jsme nic zbytečně nezdržovali. My jsme udělali aktualizaci podle nové legislativy a zakázku jsme dali do soutěže. Trvalo to dva měsíce. U Foresty v loňském roce jsme to nemohli, protože v době, kdy jsem nastoupil, už byl rok 2014, už se přijímaly žádosti a potřebovali jsme to dotáhnout. Při vší úctě, tam nebylo jiné řešení. Tu zakázku dnes máme v soutěži. Zakázka je dnes otevřeně soutěžena, abychom situaci neopakovali pro rok 2016. Takže to je jedna záležitost.

  Pokud tu zmiňujete Forestu a Lesy České republiky, tak to jsem vysvětloval v minulé interpelaci, že soutěž připravíme, v letošním roce bude vysoutěžena a budeme směřovat víceméně tou cestou stejně, dělat si tyto věci vlastními silami, zaměstnanci Lesů České republiky, protože se ukazuje, že kapacity po diskusi s generálním ředitelem tu jsou. Takže my na těch věcech pracujeme, nejsme rigidní.

  Znovu říkám, že si toho zájmu vážím, samozřejmě v některých ohledech mohl být zájem už za vaší éry a vůbec bych ten problém dnes s vámi nemusel řešit, protože by byly dávno vyřešeny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Bendl bude ještě reagovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Výběrové řízení bylo samozřejmě připraveno už za mě. Ale ještě k té Forestě, kde říkáte, že Forestu jste museli vybrat. Nemuseli jste vybrat Forestu, v rámci jednotného řízení bez uveřejnění jste nemuseli vybírat lidi, jejichž zástupci statutárních orgánů pak pracují v Lesích České republiky. To jste nemuseli. Mohli jste vybrat někoho jiného, ale neudělali jste to.

  A když už jsme tady ještě u toho. Vy zadáváte v rámci JŘBU i vícepráce, což jsem pochopil, protože mám pocit, že vícepráce jsou vždycky v rámci jedné smlouvy, v rámci výběrového řízení probíhají zakázky, a je-li tam nějaká vícepráce, což se stává, měla by být zdokumentována atd., všechno v souladu se zákonem. Ale ony se zadávají v rámci JŘBU, tzn. nikoli v rámci jedné smlouvy, a je jich tu hodně, jsou to možná desítky, tak to nechci všechno popisovat, to bych se mohl rýpat v každé jedné z nich, ale nemyslím si, že by to bylo vás důstojné v tuto chvíli vzhledem k tomu, že nemáte odpovědi na některé jiné klíčové věci. Ale jestli vás mohu požádat, podívejte se i do této oblasti, protože si myslím, že vypisovat JŘBU jako vícepráce, tzn. kdy mám zadanou zakázku, v rámci ní mohu mít vícepráce, pak je doložím, ale jestli tu zakázku ukončím a k tomu vypíšu JŘBU, pak si myslím, že to nemusí být úplně v pořádku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr už reagovat nebude. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura se hlásí k této interpelaci. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci zeptat pana ministra jen na jednu věc. Nechci zpochybňovat důvody, které tu uvedl, ale když vypisuje JŘBU, tak to přece neznamená, že máte předem danou firmu. Vy jste vysvětloval, proč jste s Forestou podepsal JŘBU, když jste nastoupil, že už to běželo, že to bylo potřeba. Není důvod vám nevěřit, ale přece když máte JŘBU, tak za prvé nemusíte oslovit jen jednu firmu, a pokud ano, tak kdo ji vybral. To je přece podstata debaty, kterou jste vedli s panem poslancem Bendlem, když přijde bývalý statutár do orgánu Lesů České republiky, že se vybere firma. Já říkám, nezpochybňuji dejme tomu časovou tíseň tím, že se měnila vláda, ale jestli jste zvažovali i jiné firmy a jestli jiné firmy daly horší nabídky, nebo proč jste vybrali tu konkrétní. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr zemědělství Marian Jurečka odpoví. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo Stanjuro, děkuji za tu otázku. Musím říci, že jsme samozřejmě zvažovali, jestli tu máme jiné firmy, které by nám systém mohly ve stejné kvalitě dodat, proběhly i konzultace. Zástupci pro komodity, kteří tento systém mají na starosti, systém dotací, nicméně vyhodnotili, že zkušenost Foresty a kvalita dodávky pro pokračování systému je prostě klíčová pro ministerstvo. Došlo ke snížení ceny v rámci té diskuse o prodloužení o jeden rok a vlastně tímto v dobré víře při znalosti všech faktů bylo rozhodnuto k tomuto kroku. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Stanjura se hlásí dál do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za odpověď. Já bych požádal pana ministra, jestli by nám mohl - nebo mně, když ne nám - poskytnout v písemné podobě vyjádření toho odborného útvaru, který říkal, že to je ta firma, se kterou se to uzavřít musí. Pokud to dostanu v nějaké normální lhůtě, nebudu podávat písemnou interpelaci, jinak bych o to požádal. Já rozumím tomu, co jste říkal, ale pak to někdo musí zdůvodnit, musí tam být datum, podpis a musí ten člověk za tím stát. Já to nechci zpochybňovat, jenom bych to rád viděl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jenom abych zareagoval ještě na pana ministra zemědělství, když si o to stále říká. Ta posloupnost byla následující. Pan ministr nechal zadat v rámci JŘBU společnosti Foresta projekt zpracování systému dotací, nebo něco podobného... Se společností Foresta. Následně později se stal jeden ze statutárních zástupců společnosti Foresta náměstkem generálního ředitele Lesů ČR a následně dostala společnost Foresta byznys za bratru 11 mil. korun ročně - v letošním roce, loni zhruba 5,5 mil. - bez výběrového řízení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr chce, nebo nechce reagovat? Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. To není nic o tom, že já si o něco říkám. Vy se tady ptáte, kdokoli z vás se ptá a já vám odpovídám. Takže jestli máte pocit, že něco říkám, tak si zvažte, když se ptáte, proč se ptáte. Máme interpelace, takže já tady jsem k dispozici plně.

  Na otázky, které tady byly vzneseny, rád připravím odpověď, abych vysvětlil tyto věci. Připravím k tomu podklady, abyste věděli, jaká byla časová posloupnost, včetně toho, co tady, pane poslanče Bendle říkáte prostřednictvím pana předsedajícího, i v návaznosti na ty částky, jakým způsobem to bylo vyhodnoceno a že došlo ke snížení ceny, kterou Foresta dostává za rok 2014 za dodávky systému pro administraci národních dotací oproti letům minulým. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho nevidím. Ptám se pana poslance Bendla, jestli navrhuje usnesení k odpovědím pana ministra, k té písemné odpovědi na vaši interpelaci. Pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já myslím, že si každý mohl udělat obrázek sám. Věřím tomu, že pan ministr odpoví na to, co slíbil, a že písemně dodá materiály, které řekl. Proto nepožaduji žádné hlasování.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud tedy není žádný návrh hlasování, považuji tuto odpověď na interpelaci, se kterou nebyl pan poslanec Petr Bendl spokojen, za vyřízenou.

  To byla poslední písemná interpelace, o jejíž projednání požádali poslanci. Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednání odpovědí na písemné interpelace poslanců. Končím tedy bod, který je pevně zařazen jako bod 138 na toto čtvrteční dopoledne.

  A vzhledem k tomu, že jednací řád a platná usnesení, která doplňují jednací řád, stanoví, že po projednání bodu Odpovědi na písemné interpelace poslanců pokračuje jednání, tak projednám to, co jsem oznámil, tzn. změnu schváleného pořadu schůze, tak, jak ji navrhl pan kolega Vladimír Koníček, s tím, že máme dnes po písemných interpelacích pevně zařazené body 79 a 133, tzn. stanovy, které se týkají cestovního ruchu a zřízení vyšetřovací komise na komplex Blanka, a případně další neprojednané body z bloku smluv. Ale pevně zařazené jsou pouze body 79 a 133.

  O slovo požádal pan poslanec Vladimír Koníček, předseda kontrolního výboru. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl požádat o pevné zařazení dvou bodů dnes po již pevně zařazených bodech, jsou body 134 Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv za rok 2014 a bod 135 Doplnění výročních finančních zpráv za roky 2012 a 2013. Kontrolní výbor přijal v úterý usnesení, včera uplynula lhůta, takže můžeme už dnes projednávat.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru. Hlásí se pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nemám žádný problém podpořit návrh pana poslance Koníčka. Nicméně, pane místopředsedo, my jsme se v úterý na grémiu Sněmovny dohodli, že pokud písemné interpelace skončí dříve než v 11 hodin, že předsedající vyhlásí přestávku do jedenácti a pokračovat se bude v jedenáct. Tohle jsme si dohodli v úterý na jednání grémia Poslanecké sněmovny. Takže je mi jedno, jestli před, nebo po hlasování, klidně po hlasování o tom návrhu, ale myslím, že bychom ty dohody měli dodržovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já s tím počítám. Proto jsem také ohlásil, že nejdřív projednáme věci, které se týkají zařazení nových bodů. Takže v tomto ohledu jsem takhle připraven.

  Ještě požádal o slovo pan kolega Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, pane místopředsedo. Náš klub taky nemá nic proti postupu, který navrhl i pan Stanjura, souhlasíme s tím. Prosil bych také hlasovat a následně potom, co naznačil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já s tím počítám, budu respektovat návrh, který padl v úterý. Ale můžeme rozhodnout nejdříve hlasováním o pevném zařazení bodu 134 a 135, tzn. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a Doplnění výročních finančních zpráv politických stran za rok 2012 a 2013 jako body 134 a 135 za bod 79 a 133, tzn. jako třetí a čtvrtý pevně zařazený bod této schůze. Odhlásil jsem vás a požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

  O těchto pevně zařazených bodech rozhodneme v hlasování pořadové číslo 152, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 152, z přítomných 94 poslanců pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat. Upravili jsme tedy program jednání.

  Po přestávce do 11 hodin budeme projednávat body 79, 133, 134, 135 příp. další body z bloku smluv ve druhém a prvním čtení nebo z bloku zprávy a návrhy. Děkuji vám a vyhlašuji přestávku do 11 hodin.

  (Jednání přerušeno v 10.09 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Dovolte, abych pokračoval v jednání naší schůze. Na začátku přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Z dnešního jednání se od 14.30 omlouvá pan poslanec Václav Votava, od 14 do 17 se omlouvá pan poslanec Jan Volný a dále od 9.30 do 15 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Plzák. Dále od 14.30 do 16 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vozdecký.

  O slovo se hlásí paní poslankyně Nytrová. Máte slovo.

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji. Pouze do stenozáznamu chci uvést, že u hlasování číslo 105 jsem hlasovala proti a na výpise mám pro. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně.

  Nyní tedy budeme pokračovat v pořadu schůze tak, jak jsme si ho schválili. Prvním bodem, který dnes budeme projednávat, je

  Předložený návrh uvede paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, abyste se ujala slova.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové, vláda České republiky 27. října 2014 schválila vládní návrh na přijetí změn článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a na ratifikaci stanov této organizace. Jedná se o změnu mezinárodní smlouvy, tedy nelegislativní materiál. Schválení těchto stanov a změn jejích článků se řídí ústavními předpisy každého členského státu. Tento materiál byl na vládu postoupen bez rozporu.

  Materiál byl schválen vládou, poté postoupen Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s touto ratifikací. 25. února 2015 Senát Parlamentu České republiky dal souhlas k ratifikaci vládního materiálu. Byl odsouhlasen výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu a výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky navrhujeme předložit materiál k ratifikaci panem prezidentem naší republiky.

  Světová organizace cestovního ruchu je mezinárodní mezivládní organizací se sídlem v Madridu. Stanovy organizace vstoupily v platnost v lednu 1975 a v roce 1976 ke stanovám přistoupila tehdejší ČSSR. Česká republika se jako suverénní stát stala řádným členem organizace sukcesí 1. ledna 1993. Česká republika přistoupila k původním stanovám této organizace z roku 1970 a přijala již dříve novelizované články z let 1979 a 1989. Španělsko, které je depozitářem stanov, se obrátilo na Českou republiku s požadavkem na vyjádření souhlasu se změnami přijatými valnými shromážděními této organizace, které doposud nevstoupily v platnost.

  Změny článků stanov a v podstatě důvod, proč to předkládáme, jsou reakce na změny, kterými organizace prochází, a odráží reálné potřeby organizace. Jedná se o změny názvu organizace, která se stala v roce 2003 specializovanou organizací OSN, úpravy v členství a v kompetencích přidružených členů, účasti přidružených členů na zasedání Valného shromáždění této organizace a Výkonné rady, zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků organizace a zároveň sestavování rozpočtu organizace v jednotné měně euro.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, jen velmi stručně, protože paní ministryně Šlechtová už tady v podstatě všechno důležité o tom, co je základním posláním Světové organizace cestovního ruchu, řekla. Taktéž zde poměrně podrobně zmínila, čeho se týkají změny obsažené tady v tomto dokumentu, především názvu organizace a dále také úprav v členství a v kompetencích přidružených členů, účasti přidružených členů na zasedání Valného shromáždění a na zasedání Výkonné rady a dále také zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků tady této organizace. Uvedené změny článků stanov a jejich přílohy, finančních pravidel jsou reakcí na změny, kterými organizace prochází, a odrážejí tedy reálné potřeby organizace. Jejich účelem je zabezpečení efektivního fungování Světové organizace cestovního ruchu a rozšíření jazykové diverzity organizace.

  Doporučuji podpořit v prvním čtení a postoupit k projednání do zahraničního výboru. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestliže je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít paní ministryně závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není.

  Budeme se tedy v tom případě zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, přičemž organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh nebo doplnění. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat.

  Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. (Hlasy z pléna.) Dobře, eviduji žádost o odhlášení. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili.

  Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání předloženého návrhu zahraničnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 154. Přihlášených poslankyň a poslanců je 111. Pro návrh 109, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

  Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

  Dalším bodem, který je zařazen na dnešní jednání, je

  Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 64 poslanců a poslankyň a současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu 2124. Prosím, aby se zástupce této skupiny pan poslanec Bronislav Schwarz ujal slova. Máte slovo, pane poslanče. ***

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Vy jste hodně řekl - hlavně jsem se zájmem poslouchal, jak jste řekl účel komise, což bylo zajímavé, přesně jste ho řekl. Já bych vám chtěl především, kolegyně, kolegové, poděkovat, těm vpravo i vlevo, za to, že jste vůbec umožnili na dnešní den zařadit tento bod, protože ta Blanka, neboli ten sněmovní dokument 2124, se táhne Sněmovnou už delší dobu.

  Asi víte, jak to celé vzniklo. Byl jsem osloven paní primátorkou Krnáčovou, zda bych jí pomohl se založením parlamentní vyšetřovací komise. Ten důvod pro ni i pro mě byl celkem jasný. Důvěřuje v parlamentní vyšetřovací komisi -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale požádám kolegyně a kolegy zvlášť z levé části sálu o zklidnění, abychom dobře slyšeli, co přednášíte. Děkuji.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Jste hodný, děkuji. Já mohu také trochu více řvát, ale už jsem to dělal dřív v životě, teď už to dělat nebudu.

  Takže to jsem odůvodnil. Chtěl bych vám říci, že usnesení, o kterém bychom měli po případné rozpravě hlasovat, se skládá ze čtyř pododstavců, a zdůvodnil bych ho až v podrobné rozpravě, teď bych o něm nerad mluvil. Jsem opět schopen, kdyby někdo měl případné dotazy, nebo proč by se to mělo, odpovědět. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám vás, abyste zaujal místo zpravodaje. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvenky. Dnes od 11 hodin se z pracovních povinností v resortu Ministerstva vnitra omlouvá pan ministr Milan Chovanec, dále od 14.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Čihák, dále na odpolední jednání ve čtvrtek 21. května 2015 se omlouvá pan místopředseda vlády Andrej Babiš a dále mezi 16. a 18. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Roman Kubíček. (V sále je neustále velký hluk.)

  Otevírám rozpravu. Eviduji do ní prvního přihlášeného, kterým je pan poslanec Korte.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já pokládám zřízení takovéto vyšetřovací komise za naprostý nesmysl, a to prosím z několika důvodů... (Odmlka pro hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Opět vám zjednám klid. Jestli máte něco důležitého na srdci, co potřebujete řešit, kolegyně a kolegové, jděte do předsálí. Děkuji vám.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Za prvé, zřízení vyšetřovací komise je legitimní, pokud Sněmovna nabude přesvědčení, že orgány státní moci selhaly. To byl třeba příklad Opencard, který jsme řešili a kde jsme při našem vyšetřování zjistili, že opravdu Opencard byla vyšetřena nedbale a že různé složky, ať už složky Policie České republiky, ať už GIBS, ať už státní zástupci, selhaly. To prosím není tento případ. Tunel Blanka není státní tunel, nebyly to státní peníze. Jestli někdo selhal, tak to bylo vedení Prahy. Nevím, proč bychom kvůli vedení Prahy, byť Praha je hlavní město, a já jsem pražský poslanec, měli zatěžovat Poslaneckou sněmovnu. To by zrovna tak mohli přijít třeba z Vrchlabí nebo z Kardašovy Řečice a žádat vyšetřovací komisi na nějaké údajné pochybení svého starosty. Já jsem přesvědčen, že pražský magistrát má dostatek kontrolních mechanismů, aby mohl tuto záležitost vyřešit.

  Dále. Pokud vím z otevřených zdrojů, probíhají nějaké pře, nějaké arbitráže a ta věc je otevřená. Vyšetřovací komisi je náležité a možné zřídit poté, co proběhne veškeré soudní vyšetřování a věc je ukončena. Jinak se taková vyšetřovací komise ani nedostane k příslušným materiálům, protože jí je prostě orgány činné v trestním řízení nevydají jakožto spis živý.

  A posléze za třetí a za poslední, last but not least, paní Krnáčová při nástupu do funkce primátorky prohlásila, že neotevře tunel Blanka, dokud se neseznámí s veškerou projektovou dokumentací, netušíc v prostotě ducha svého, že veškerá projektová dokumentace jsou asi tak tři náklaďáky. Takže já bych prosil paní primátorku Krnáčovou, aby si četla a nezatěžovala Poslaneckou sněmovnu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci oznámit, že s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat paní poslankyně Kailová.

  Eviduji několik faktických poznámek. Pane zpravodaji, chci se zeptat, jste v pořadí, to znamená nejdříve faktické poznámky, potom přednostní práva. Před vámi bylo přihlášeno několik poslanců. Nejprve tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Čihák, po něm pan poslanec Chalupa, pak pan poslanec Gabal a pak pan poslanec Schwarz. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Čihák. Máte slovo.

 • Poslanec Pavel Čihák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si naopak myslím na rozdíl od svého předřečníka pana poslance Korteho, že vyšetřovací komisi je doopravdy potřeba ustavit. Ta potřeba, kterou paní primátorka Adriana Krnáčová v březnu letošního roku vyslovila, já si myslím, že je potřeba ji doopravdy podpořit. Toto veledílo, které doopravdy stálo spoustu miliard oproti původně stanovené částce, která se pohybovala kolem 21 miliard, tak to tenkrát avizoval primátor Bém v roce 2006, tak v současné době jsme na 43 miliardách korun a tunel Blanka stále nemáme v provozu. Náklady každým dnem naopak ještě stoupají a otevření tunelu stále nemá konkrétní termín. Já si myslím, že ustavení vyšetřovací komise na tento projekt, který je největší a nejdražší, ačkoliv se jedná o kraj Praha, má své opodstatnění a prověří správnost dílčích řešení a postupů při stavbě tohoto komplexu. Také si myslím, že všichni si přejeme, aby tunel Blanka byl co nejdříve otevřen a začal sloužit svému účelu, to znamená zlepšení tíživé dopravní situace v hlavním městě Praze. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Chalupa se svou faktickou poznámkou.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré poledne, vážení kolegové. Děkuji za slovo. Budu stručný. Pan kolega Korte - prostřednictvím pana předsedajícího - má jistě pravdu. Ano, mohou se na nás obracet i jiné obce se svými problémy a my jsme tady od toho, abychom problémy těchto obcí řešili.

  Kdyby tuto věc neiniciovala paní primátorka Krnáčová, pravděpodobně bych zřízení této komise inicioval já sám s několika kolegy. Ono jde o to, že tunel Blanka je typickou ukázkou toho, jak se tady v minulých letech prováděly veřejné zakázky. Aby se ze zakázky, která měla stát 7 miliard a dnes jsme na 43 miliardách, to je ostuda tohoto státu. Občané této země z toho mají legraci a mají právo se dozvědět i jinou rovinu toho, jak se tady tyto zakázky organizují a dělají než jenom trestněprávní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nevidím faktickou poznámku pana poslance Gabala. Odmazal jste se? Ne. Pane zpravodaji, jste v pořadí. Nyní pan poslanec Gabal, pak jste vy. Musíme dodržovat pořadí, jak se jednotliví poslanci hlásí. Máte slovo. ***

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, velmi váhám nad tím, co kolegům poradit z hlediska našeho hlasování v této komisi, a to nejen z hlediska zkušenosti, kterou jsme udělali při práci vyšetřovací komise Opencard, kde jsme pracovali, a myslím si, že napříč politickým spektrem, jak s kolegou Kortem, tak s kolegou Schwarzem, a jakýchsi výsledků jsme se dobrali, ale také z hlediska toho, že vnímám samozřejmě určitou frustraci a naléhavost, kterou pražský Magistrát a primátorka cítí v souvislosti s projektem, který stál mnoho miliard a v současné době v něm mohou jezdit cyklisté nebo na kolečkových bruslích, ale Praha to užívat nemůže.

  Zároveň ale co mluví proti ustavení té komise, a to bych byl rád, abyste vnímali ty argumenty. Za prvé čistě pracovní a do našich vlastních řad. My tady máme ustavenou komisi, která se ještě nerozběhla. Měla vyšetřovat dálnici, myslím, že ostravskou, a myslím, že jsme nedokázali zvolit předsedu a máme rest, a hrneme se do další. To je první věc, kterou bych považoval za solidní vůči veřejnosti, vůči tomu problému, abychom dotáhli jednu komisi, a pak se případně zabývali druhou.

  Ale existuje jeden vážnější argument a ten vyplývá ze zkušenosti z vyšetřování Opencard. Tam to bylo relativně uzavřené, většina věcí odložených, byly k dispozici audity, z kterých jsme mohli vycházet, byla k dispozici podaná žaloba, strukturované argumenty a na stole poměrně silný přehled fakt a závěrů i toho, že byl odsouzený člověk, který spolupracoval s policií, atd. V tomto případě nic takového o tunelu Blanka není k dispozici. Myslím si, že probíhá vyšetřování a probíhají arbitráže. Pro mě je velkou otázkou, kdo z vás si půjde sednout do té komise, která se může dostat do stisku rozhodování mezi stranami v arbitráži -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se.

 • Poslanec Ivan Gabal: Končím - a vyšetřováním policie. To si myslím, že je jak z hlediska individuální participace v této komisi, tak z hlediska kredibility Sněmovny může dopadnout špatně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se. Chcete-li mít delší příspěvek, přihlaste se do řádné rozpravy.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Doporučuji odložit tu myšlenku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Schwarz.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já jsem neměl faktickou, pane místopředsedo, já jsem se přihlásil do rozpravy. Jestli má někdo ještě faktickou?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jsou zde přihlášeny dvě žádosti s faktickou poznámkou, potom dostanete přednostní právo jako zpravodaj.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Tak jenom bych se zeptal v rychlosti - pan Korte dal návrh? Špatně jsem rozuměl. Gabal, než odcházel, řekl, že...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v případě, že padne návrh, musí padnout v podrobné rozpravě, aby byl načten a dalo se o něm hlasovat.

  Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Havlová. Máte slovo.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěla jsem jenom připomenout znovu, sice to řekl už můj předřečník, že ještě nebyla ustanovena komise, nebyl zvolen předseda, vašimi obstrukcemi na to, aby byla zvolena D47, a už tady budeme zase připravovat další komisi. Já vás prosím, aby se dořešilo napřed jedno, a potom můžeme řešit další věci, a ne aby se to takhle tady všechno protahovalo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je určitě v pořádku, abychom se zabývali všemi nepravostmi, které kde proběhly. Na druhou stranu je potřeba se velmi dobře zaměřit také na to, co probíhá dnes. Tato vláda výrazně zvýšila počet zakázek v rámci režimu JŘBU, bez uveřejnění, jenom omezenému okruhu zájemců o tyto zakázky a velmi často jsou to zakázky, které probíhají na vašich ministerstvech v tuto chvíli, které jdou na energie, které jdou na telekomunikační služby, a evidentně zde dochází za této vlády k mimořádně nehospodárnému přístupu. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, chci se zeptat, zda se hlásíte s přednostním právem, anebo s faktickou poznámkou. (Zpravodaj: S přednostním právem.) V tom případě musím dát slovo panu kolegovi Laudátovi s faktickou poznámkou, a pak dostanete slovo s přednostním právem. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já do toho klubu ANO nechci mluvit, ať si komisi zakládá. Jenom mě trošku zaráží, že Praha už dospěla do situace, nebo politické vedení, že má tak malé sebevědomí. Je to městská akce, státní peníze tam nejsou žádné. Samozřejmě jsou to veřejné peníze, což je argument, nicméně - pane Jurečko, mohl byste být ticho? Já vím, že jste po bionaftě rozrušen, ale mě to ruší. Děkuji. (Ministr Jurečka: Prostřednictvím předsedajícího mohl.) Žádné prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste ministr, tak já vás můžu oslovovat přímo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. V minulosti to bylo tak, že když se Praha dostala do problémů např. s utopeným metrem apod., tak samozřejmě že si udělala komisi. Ona ji může řídit, ona může úkolovat termíny apod. Další věc je, že směrem zřejmě s výjimkou hnutí ANO, nevím, jak u sociální demokracie, tak vlastně tady chceme založit, nebo Sněmovna hodlá založit vyšetřovací komisi na základě mediálních výkřiků, jednoho vystoupení v televizi. Domnívám se, že i přítomnost paní primátorky, aby to zdůvodnila, kde je ta ingerence státu, selhání státních orgánů, možná to je, že někdo schvaloval projekty, tj. státní správa atd. atd. Pak když tam selže stát, nebo policie selže, že nechce vyšetřovat, nebo někdo nabude dojmu, že špatně vyšetřuje, pak je to namístě. Ale v tuto chvíli skutečně považuji za skandální, že paní kolegyně Havlová tady už před drahným časem, a teď nevím, jestli to bylo v říjnu nebo kdy loňského roku, v listopadu, požádala o dořešení situace bývalé D48, dneska je z toho úsek D1. Kladu si otázku, jestli náhodou něco nechcete tutlat a odvádět pozornost jinam. Nejdřív vyřešme, aby začala komise alespoň fungovat, a pak si založte klidně komisi i na chodníky v Suché nad Mokrou, pak to bude v pořádku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Neeviduji žádnou faktickou poznámku, nyní tedy s přednostním právem pan zpravodaj Schwarz. Máte slovo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Začnu tím, že bych řekl, že já jsem mezi vámi elév, ale v některých věcech elév nejsem. Víte, já to neřeším opravdu politicky, i když se třeba budete smát, ale já to řeším jenom odborně. Praha je pro mě moje hlavní město. A jestliže mi někdo tady předraží zakázku pomalu dvakrát, nefunguje mi, tak to není nějaký výstřelek novinářů, to se na mě nezlobte.

  Kolegovi Kortemu rozumím. Odpracoval velký kus práce se mnou v Opencard, a jeho názor, také tomu rozumím, ale právě proto, prostřednictvím pana místopředsedy Dane, právě proto jsem právě pro založení komise k vyšetření komplexu Blanka, projektování stavby, protože jsi sám poznal, jaké to je, když se v Praze začne něco prošetřovat a vyšetřovat. Nevyšetří se vůbec nic, anebo případně to, co se chce, a účelově. Jestli poslední, kdo tady v Praze má důvěru, je Poslanecká sněmovna, což jsme my dva spolu dokázali i s druhými kolegy z politického spektra, tak si myslím, že je naše povinnost při takové předražené zakázce občanům Prahy, hlavního města, říct, na co jsme přišli, anebo nepřišli. Když nepřijdeme, bude to naše ostuda, a když přijdeme, bude to čest, že tato Sněmovna, opravdu jí záleží na tom, aby se věděla pravda. To je můj důvod. Jiný důvod v tom nemám, prosím vás. A už vůbec ne politický, jenom odborný. Nejsem manipulovatelný. I když po včerejšku - ano, jsem zaplacený, tomu rozumím.

  Pak bych chtěl ještě dodat, prosím vás, to, že ještě nefunguje komise D47, to je asi věc jiných politických jednání, tomu také rozumím, ale při nasazení poslanců, kteří případně schválení komise do komisí půjdou, tak předpokládám, že každý bude pracovat ve své komisi, a vůbec to nebrání, jestli 47 funguje a jestli funguje Blanka. Mně vůbec nebránilo pracovat v Opencard a pracovat i ve výborech, kam jsem normálně docházel. To je zase jenom zajímavá výmluva.

  Chtěl bych na vás apelovat, na všechny ty aspoň trošku rozumné. Tak my tím, že se založí komise, dokažme, že umíme pracovat, a zvedneme prestiž vyšetřovacích komisí. Vy jste říkali, že v minulosti tady, když jsem já tu nebyl, bylo plno komisí a na nic nepřišly. Udělali jsme tady, teď co jsme tady, Opencard a dokázali jsme, že to jde. Tak dokažme i čtyřicetsedmičkou, která se rozeběhne, i Blankou, že to půjde. Já tomu věřím a jsem o tom přesvědčený. A opakuji znovu, ten důvod mám jasný: nejsem přesvědčen, že vyšetřovací orgány i na Magistrátu, a pan Korte prostřednictvím vás to ví, opět na něco přijdou. Jen se to prodlouží a Blanka bude čekat možná na další volební období. Protože ti lidé si zaslouží vědět, kde to smrdí. To je všechno. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji několik faktických poznámek. První je paní poslankyně Černochová, pak pan poslanec Kučera a pan poslanec Fiedler. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Krásné dopoledne dámy a pánové, děkuji pane místopředsedo. Já bych vznesla jeden procedurální návrh, protože si myslím, že můžeme o tom tady diskutovat ještě několik hodin a nedobereme se k žádnému konci. Myslím, že je zcela legitimní, aby do Poslanecké sněmovny přišla svůj návrh odůvodnit primátorka hlavního města Prahy paní Krnáčová a nechť po tom jejím odůvodnění si každý z poslanců a z poslankyň rozhodne sám, jestli chce podpořit vznik vyšetřovací komise, nebo ne.

  Ale dovolte mi ještě poznámku na okraj. Mě velmi překvapuje ta nedůvěra členů vládní koalice, poslanců vládní koalice, k práci policie, k práci státního zastupitelství, ke svým ministrům, tedy k ministrovi vnitra i k ministrovi spravedlnosti. Protože v jaké fázi je vyšetřování těch záležitostí, které se týkají Blanky? To tady nezaznělo. Jestli jsou podána nějaká trestní oznámení, kolik jich je, v jaké jsou fázi, jestli je tam už nařízen nějaký úkon, či nikoliv. Takže tohleto jsou všechno věci, které by nám tady měla odůvodnit paní primátorka Krnáčová, a já na tom nevidím nic špatného, pokud se dnes tady Poslanecká sněmovna dohodne, že tento bod přerušíme a paní primátorku přizveme. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. To znamená, jestli jsem dobře porozuměl vašemu návrhu, paní poslankyně, přerušit do přítomnosti paní primátorky Krnáčové. Děkuji. Je to procedurální návrh. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými elektronickými kartami. Počet se ustálil.

  V tom případě já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 155, přítomných poslankyň a poslanců 138, pro návrh 65, proti 49. Návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání.

  Já se vrátím k faktickým poznámkám, které zde mám přihlášené. Nyní s faktickou poznámkou je pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Fiedler. (Velký hluk v sále.)

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já samozřejmě chápu chuť kolegy Schwarze vyšetřovat. Ono to vychází samozřejmě z té jeho praxe. Já to myslím samozřejmě i v dobrém. Protože paní primátorka Krnáčová -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale opět požádám levou část Sněmovny o ztišení, protože skutečně dnes hlučíte takovým způsobem, že není slyšet. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Michal Kučera: Protože paní primátorka Krnáčová nedostala od svých kolegů možnost tady vystoupit a obhájit svůj záměr zřídit parlamentní vyšetřovací komisi, čemuž nerozumím, ale samozřejmě je to asi taková ta vaše představa kolegiality. Já se pokusím její slova tady přímo citovat, abychom věděli přesně, co paní primátorku Krnáčovou vedlo k tomu, aby zřídila vyšetřovací komisi.

  Tedy cituji paní primátorku Krnáčovou: Dneska jsem požádala pana poslance Schwarze, aby zřídil vyšetřovací komisi, tak jak to udělal v případě Opencard, a budu trvat na tom, aby se do důsledků vyšetřilo, kdo za co může. To znamená, zda je to město, nekompetentní politická reprezentace, anebo jsou to úředníci, kteří spolu s nimi toto způsobili, anebo jsou to firmy, které prostě nějakým záhadným způsobem nejsou schopny dostát svým závazkům, které vyplývají ze smlouvy. A toto bude to, co budu požadovat, protože do té doby neodejdu z této radnice. Konec citace paní primátorky Krnáčové.

  Prosím pěkně, já přeju hodně úspěchů, pokud tato vyšetřovací komise bude zřízena. Já přeju hodně úspěchů této komisi, aby toto vyšetřila. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem rád, že přece jen někdo zareagoval na připomínku mé kolegyně paní poslankyně Havlové o tom, že dnes nefunguje vyšetřovací komise k vyšetření situace kolem D47. Nicméně to, co tady říkal pan zpravodaj pan kolega poslanec Schwarz, že ti poslanci mají určitě vůli a nebyl by to problém. Já s tím souhlasím, ale je tam jeden zásadní problém, že bylo přijato usnesení, že ta komise začne pracovat v okamžiku, kdy bude mít svého zvoleného předsedu. A protože ten předseda dodnes nebyl zvolen, tak ta komise prostě nepracuje. Asi sedm měsíců, jak mi tady napovídají kolegové z pléna. Samozřejmě volíme předsedu této komise tajným hlasováním. A když jsem se zamýšlel nad tím, co říkají čísla, která potom tady hlásí předseda volební komise, tak mi nutně z toho vycházelo v mých úvahách, že ani poslanci vlastního poslaneckého klubu s velkou pravděpodobností, já si nedovolím to tvrdit, říkám, že to je domněnka, hypotéza, která se z těch čísel asi dá vyčíst, nevolili svého vlastního zástupce. Jaký je důvod. Včera jsme tady byli svědky toho, nebo dnes tady jsme svědky toho, jak chcete vyšetřit plýtvání státními prostředky, miliardami, včera jste tady několik miliard utratili naprosto zbytečně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Komárek. Pane zpravodaji, vy se hlásíte s faktickou poznámkou? Já vás mám s přednostním právem. Zapíšu vás tedy s přednostním právem. A nyní pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se zeptám řečnicky. Samozřejmě nemohu po vás chtít, abyste hlasovali. To budeme hlasovat o důvěře vládě. Je z vás tady někdo, kdo si myslí, že situace kolem tunelu Blanka je normální? Pokud tu někdo takový je, tak ten člověk normální není. Já chápu strach a demagogii ze strany ODS a TOP 09. Já to chápu. Ti lidé, co tu vystupovali, si ovšem myslí, že naši občané jsou zabednění. Nejsou zabednění. Oni si pamatují, že neúnosnou situaci okolo tunelu Blanka, okolo tohoto skutečně ohromného, největšího tunelu v Evropě, zavinily vlády, pražské vlády ODS a TOP 09. Občané vědí, že to není vina Adriany Krnáčové. Ta to chce vyšetřit a napravit. Občané vědí, že když selhaly běžné vyšetřovací prostředky, tak parlamentní komise je jakousi poslední záchrannou brzdou. Jak se ukázalo okolo podobného tunelu, byť elektronického tunelu, Opencard, tak parlamentní vyšetřovací komise může být účinná. Prostě nemusí to být pouze plané tlachání. Proto prosím vás, pokud chceme vidět světlo na konci tunelu, zřiďme tuto komisi. Já budu, když se dostanu k normálnímu vystoupení, ke kterému jsem se přihlásil, určitě širší a budu více argumentovat, ale možná bych se toho už vůbec nedočkal ve smršti faktických poznámek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dalšího s faktickou poznámkou eviduji pana poslance Mládka, kterého zde nevidím. V tom případě další s faktickou poznámkou je pan místopředseda Filip a po něm pan místopředseda Stanjura a eviduji zde dalších asi sedm přihlášek s faktickou poznámkou. Takže na všechny z vás dojde, ale jste v pořadí. Máte slovo. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, paní a pánové, pokusím se ve faktické poznámce reagovat na to, co tady bylo řečeno. Za prvé mi také vadí obava některých zejména z Prahy, kteří by si nepřáli, aby se tunel Blanka vyšetřoval. A tady vystupují, jako by existovalo něco, co si tady můžeme osvojit kdykoli. Za prvé ano, Poslanecká sněmovna si může osvojit vyšetřování toho nebo onoho, protože postupuje podle § 48 zákona o jednacím řádu, a to na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců může Sněmovna zřídit pro vyšetření věcí veřejného zájmu. Jestli mi chcete říct, že není veřejným zájmem vyšetřovat jaksi situaci okolo tunelu Blanka, tak se na mě nezlobte, ale to si ze mě a z ostatních občanů České republiky děláte legraci. Takže to není o Horní Dolní, jak tady bylo řečeno, ani o Mokré Suché, ale to je přesně o tom, jestli se tady prošustrovaly miliardy z veřejných rozpočtů. O tom to je.

  A jestli mohu něco říct, tak v tomto ohledu já skutečně chci po vyčerpání rozpravy k této věci, aby se tento bod přerušil až do doby, kdy bude zvolen předseda vyšetřovací komise na D47. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.) Protože jestli Poslanecká sněmovna není ochotna po svém hlasování o zřízení vyšetřovací komise zvolit předsedu, tak to svědčí o tom, že tady někteří hrají nepoctivou dvojí hru.

  Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM a hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Svůj návrh poté předneste v podrobné rozpravě, abychom o něm mohli hlasovat.

  Než udělím slovo s faktickou poznámkou panu předsedovi Stanjurovi, přečtu omluvenky. Od 14.30 do 18.00 se z rodinných důvodů omlouvá paní poslankyně Radka Maxová. Dnes mezi 14.30 a 18.00 se z důvodu jednání omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková. Dále se dnes od 11.40 do 17.00 omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Jitka Chalánková. A dále se od dnešních 16 hodin do konce zítřejšího jednání omlouvá z pracovních důvodů ve volebním kraji pan poslanec Karel Pražák. A ještě jedna omluvenka - od 12.00 do 19.00 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Balaštíková.

  Nyní tedy s přednostním - ne, ne, omlouvám se, s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a po něm pan poslanec Adámek. Máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já to trošku odlehčím. Pan kolega poslanec Schwarz dostal úkol od primátorky Prahy, tak jak četl pan poslanec Kučera, a trošku to špatně pochopil, protože ona žádala, aby poslanec Schwarz zřídil vyšetřovací komisi, ne Poslanecká sněmovna. Ale to jen na okraj.

  Mně vadí to, že tady nechcete, nebo se bojíte, aby vystoupila primátorka Prahy, která má všechny kompetence k tomu, aby to, co chtěla vyšetřit, vyšetřila. Sedí na radnici, má všechny smlouvy, vede arbitrážní spory, možná bude vést soudní spory. To je naprosto v pořádku. Nemá nic, co by jí bránilo... Nic jí nebrání v tom, aby činila tak, jak má. Kromě toho, že chce tu odpovědnost přenést z Prahy na Poslaneckou sněmovnu jako celek.

  Já nevím, jestli je pravda, zda jsou pravdivé ty silné výroky: Policie to dělá špatně. Státní zastupitelství. A pokud ano, jsou to vaši ministři, kteří mohou tu špatnou práci odstranit a napravit. Ne naši. Tak co po nás vlastně chcete? Špatně funguje policie? Tak se ptejte ministra vnitra, jak je to možné. Policie brání vyšetření tunelu Blanka? Ptejte se ministra vnitra, jak je to možné, pokud je to pravda. Neptejte se sedmi kolegů, které tady zvolíme. A ti se budou ptát ministra vnitra? Co to je za logiku?

  Vy tady vlastně říkáte, že když je nějaký starosta, který má problém a má to štěstí, že je součástí vládní koalice, tak mu zařídíme vyšetřovací komisi. A co chudák primátor či starosta, který má obdobný problém, možná menší, ale na velikost rozpočtu procentuálně stejný, který nemá zastoupení ve vládní koalici? Taky mu zřídíme vyšetřovací komisi?

  A slova místopředsedy Filipa jsou naprosto pravdivá. Ono to je jednoduché. Sociální demokraté a ANO se nechtějí a neumějí dohodnout, kdo bude předseda vyšetřovací komise k D47. A to je celé.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane předsedo. Váš čas vypršel.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vzpomeňte si, jak jste se předháněli, kdo víc tu komisi chce. Máme ji a nefunguje. A je to díky vám. Máte 111 hlasů a nejste schopni zvolit předsedu. (Potlesk poslanců ODS, TOP 09 a hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adámek. Připraví se pan poslanec Jandák.

 • Poslanec František Adámek: Dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já nemám, a absolutně myslím si, že každý v této Sněmovně podepíše to, co říkal pan místopředseda Filip, jedná se o velké peníze, nepochybně je potřeba se o to zajímat. Než se rozhodnu, tak by mě zajímalo na iniciátorovi panu kolegovi Schwarzovi prostřednictvím pana místopředsedy, jak to ta komise bude dělat. Já jsem v jedné komisi seděl. Navazuji na kolegu Gabala. Co bude ta komise vyšetřovat? Na základě čeho? To si nechá předložit faktury a bude posuzovat věcnost, nebo se bude rozhodovat o tom, jestli projekt v roce 2005 byl politickým rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy správný? Nebo co bude dělat? Prosím vás, řekněte mi, abych se mohl správně rozhodnout. Řekněte mi, s kým bude ta komise jednat, co bude vlastně vyšetřovat. Bude posuzovat, jestli tato faktura byla formálně správně zlikvidovaná, nebo jestli tedy došlo k naplnění? Bude kontrolovat stavbu? Bude si probírat stavební deníky, jestli kontrolní dny probíhaly správně? Řekněte mi, co bude dělat, a já pro to zvednu ruku. Děkuji vám. (Ojedinělý potlesk z levé i z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám včetně dodržení času. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Kučera.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl připomenout pamětníkům, jak se mění kultura v Poslanecké sněmovně, neboť si pamatuji, že když jsme tady kdysi projednávali, nebo Poslanecká sněmovna projednávala problematiku zdravotnictví a rušení některých zdravotnických zařízení a v lavicích tady seděl ministr zdravotnictví David Rath a byla tady jiná koalice, než které koalice byly tehdy na krajích, a my jsme jako hejtmani chtěli tehdy vystoupit k problematice, která se týkala Poslanecké sněmovny, a seděli jsme tady v sále nahoře v místech pro návštěvníky a nebylo nám umožněno vystoupit, přestože se nás ta problematika týkala. Teď obráceně, kdy nás takzvaně někdo žádá, nebo žádá jednoho z poslanců, aby se tady zřídila komise, se ten, kterého se to týká, nezúčastňuje jednání Poslanecké sněmovny. Nevím, že by tady paní primátorka v kuloárech někde byla a měla zájem. To za prvé.

  A za druhé nerozumím kolegům, proč nechcete, aby k něčemu, o co vás požádala, vystoupila a abychom měli možnost se jí zeptat, co tedy vlastně chce. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Trošku bych navázal na slova pana poslance Martina Komárka a na jeho zamyšlení, kdo je či není normální v této Sněmovně. Nevím, jestli to úplně patří na tuhle tu půdu a řečeno ústy právě tohoto pana poslance.

  Nicméně já bych chtěl říct, zaujala mě jedna myšlenka, kterou zde pan poslanec Martin Komárek řekl, a to je to, že vyšetřovací komise by měla být zřízena až poté, co selhaly všechny běžné vyšetřovací prostředky. A to by mě zajímalo, které běžné vyšetřovací prostředky selhaly právě v tomto případě. Jestli skutečně tu komisi sestavujeme tak, jak říkal pan poslanec Martin Komárek, a v tomhle tom s ním souhlasím, až poté, co selhaly všechny běžné vyšetřovací prostředky.

  Potom také nerozumím tomu, proč tedy - a tady znova ještě navazuji na svá slova i slova předřečníka - koaliční poslanci, poslanci za hnutí ANO, neumožnili paní primátorce vystoupit a svou snahu zřídit vyšetřovací komisi obhájit. Děkuji. (Potlesk poslanců klubu TOP 09 a Starostové.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou a po něm pan zpravodaj Schwarz s faktickou poznámkou.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já skutečně vyzývám kolegy z ANO, aby znova zvážili to, že by se projednávání nikoliv v kuloárech, ale tady přímo - rádi tady určitě uvidíme paní primátorku, tak aby se dostavila a případně odpověděla na dotazy apod. Takhle skutečně mně to nepřijde fér - vůči ní, ale i vůči hlavnímu městu Praze. Svým konáním tady fakticky podsouváte, že se bojíte ji sem pozvat. My ne a já bych ji tady rád viděl.

  Nicméně domnívám se, a chci s kolegy z hnutí ANO tuto záležitost konzultovat a připravit předem na dotazy, které tady budu klásti, a do té doby vám dávám procedurální návrh, aby teď hned se hlasovalo o návrhu, který tady přednesl ctěný pan místopředseda Filip. Aby se teď hlasovalo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já jsem nepochopil teď...

 • Poslanec František Laudát: Aby se o tom návrhu hlasovalo teď bezprostředně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Teď. Takže dáváte procedurální návrh?

 • Poslanec František Laudát: To znamená, je to návrh, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do doby, než bude zvolen předseda komise 47 a komise začne fungovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to procedurální návrh. Eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Táži se, zda je všem srozumitelné, o čem budeme hlasovat, nebo to mám zopakovat? (Netřeba.)

  V tom případě dávám hlasovat a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 156, přihlášených poslankyň a poslanců je 136, pro návrh 105, proti 28. (Potlesk poslanců zejména ODS a TOP 09.)

  Konstatuji, že návrh byl přijat, a já tedy přerušuji projednávání tohoto bodu tak, jak zněl návrh usnesení - do zvolení předsedy vyšetřovací komise k dálnici D47.

  Budeme pokračovat v dalším bodu, který je na programu, a tím je

  Prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se opakovaně zabýval kontrolou výročních finančních zpráv a na své poslední schůzi dne 19. května 2015 přijal své usnesení číslo 116, které máte k dispozici jako sněmovní dokument 2361. V tomto usnesení kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující usnesení:

  Poslanecká sněmovna:

  I. konstatuje, že výroční finanční zprávy za rok 2014 předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění jsou úplné. Následuje seznam 129 politických strana hnutí.

  II. žádá vládu, aby podle § 14 zákona č. 424/1991 Sb., podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a politických hnutí, jejichž činnost je v rozporu s § 17 až § 19 zákona č. 424/1991 Sb., neboť své výroční finanční zprávy za rok 2014:

  a) předložily neúplné - a následuje seznam 20 politických stran a hnutí;

  b) nepředložily - následuje seznam 69 politických stran a hnutí.

  III. žádá vládu, aby podle § 13 odst. 6 zák. č. 424/1991 Sb., podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost již byla pozastavena a politické strany a politická hnutí své výroční finanční zprávy za rok 2014 nepředložily. Následuje seznam 12 politických stran a hnutí.

  IV. konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které jsou navrženy na zrušení (návrh výmazu nebyl dosud předložen) a nebo jsou v likvidaci, v konkursu, v insolvenčním řízení, výroční finanční zprávy za rok 2014:

  a) předložily neúplné - 1 politická strana;

  b) nepředložily - 19 politických stran a hnutí.

  V. žádá vládu, aby nejpozději do 30. 9. 2015 projednala výše uvedené návrhy k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí;

  VI. konstatuje, že údaje uvedené ve výroční finanční zprávě strany a hnutí nejsou doloženy podle § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., u těchto politických stran a hnutí - a následuje seznam 7 politických stran a hnutí.

  VII. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby:

  1. v souladu s § 19a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., seznámil s bodem VI. tohoto usnesení příslušné finanční úřady,

  2. v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., do 7. 6. 2015 s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí,

  3. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra.

  Tolik doporučení Poslanecké sněmovně z kontrolního výboru.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, budu mít krátké vystoupení a pak návrhy usnesení pro pana předsedu vlády.

  S navrženým usnesením předsedy kontrolního výboru není žádný problém, to si myslím, že je bezproblémové a že to můžeme podpořit. Nicméně při studiu výročních zpráv, a chci říct parlamentních stran, jsem se setkal s novinkou, která zatím tady nebyla. Hnutí ANO ve svých příjmech identifikovalo, když to řeknu takhle, expertní práce pro členy poslaneckého klubu v celkové výši 4 miliony a nějaké drobné. Je to novinka. Myslím si, že je to možné, i když je to nezvyklé. Nicméně pokud politická strana dělá něco mimo svoji hlavní činnost, tak je to tzv. vedlejší činnost a z toho se platí daně. Například když politická strana vlastní dům, pronajímá ho, tak z nájemného platí daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %. Já si nejsem jist, že fakturovat poslancům expertní služby je hlavní činnost politické strany. Ale nejsem ten, který by to měl rozhodovat. Pokud by to byla komerční činnost, tak je to třeba zdanit jako vedlejší činnost a v tom případě by hnutí ANO nezaplatilo 19procentní daň právnických osob. Mnozí členové hnutí ANO se zlobí, když říkáme ANO a Agrofert, někdy tomu i rozumím, nicméně účetnictví hnutí ANO podle výroční zprávy vede firma Agrofert a všechny účetní doklady politického hnutí ANO 2011 jsou uloženy v sídle hnutí Agrofert. Pokud by totiž byla pravda a ten postup by odpovídal daňovým zákonům, tak by to mohla být podpora i pro ostatní politické strany, které zatím takový postup nezvolily, protože se oprávněně domnívaly, že by to mohla být komerční činnost, která nesouvisí s hlavní činností politické strany, a musely by z toho platit daň z příjmů.

  Takže návrh usnesení je, že Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby požádal Finanční správu o posouzení, zda platba expertného členům Parlamentu ČR, ať už poslancům, či senátorům, je součástí hlavní činnosti politických stran a nepodléhá zákonu o dani z příjmů právnických osob. Věřím, že to podpoříte všichni, protože je to inovátorský postup těch, kteří říkali, jak budou šetřit veřejné prostředky. Přitom to docela pěkně čerpají tou fakturací. Já si myslím, že to možné je, opravdu, i když je to nezvyklé. Ale já si myslím, že to mělo být zdaněno a že hnutí ANO nezaplatilo 600 tisíc korun daň z příjmu právnických osob. Děkuji. (Potlesk z lavic ODS.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jen se chci, pane předsedo, pro upřesnění zeptat: Zazní to tedy v podrobné rozpravě jako návrh doplňující usnesení? Ano, děkuji vám.

  Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom k panu kolegovi Stanjurovi: Kéž by Agrofert byl hnutí! To bychom tady potom nemuseli včera řešit biopaliva a dotace a finanční toky ze státního rozpočtu, z evropských fondů do Agrofertu. Protože hnutí se zpravidla nedotuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Laudátovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom na okraj se chtěl dotknout připravovaného návrhu zákona, který má zřídit Úřad pro kontrolu financování politických stran. Chtěl bych jenom připomenout, že v současné době 15 členů kontrolního výboru zkontroluje jedenkrát za rok výroční zprávy politických stran a věc je vyřešena. Pokud vznikne samostatný úřad, tak to bude stát nemalé náklady a já si myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze. A nedokážu si představit, co ti lidé kromě té kontroly vlastně budou dalšího dělat. Tolik jenom bych chtěl podotknout k tomu, co se připravuje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi za jeho faktickou poznámku i za dodržení času. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, končím všeobecnou rozpravu. Závěrečné slovo pana předsedy - nebo už... podrobnou, tak otevírám podrobnou rozpravu a první se přihlásil předseda výboru kontrolního Vladimír Koníček. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Já bych se v podrobné rozpravě chtěl přihlásit k usnesení výboru a doporučoval bych, až pan předseda Stanjura přednese to usnesení, potom dvě samostatná usnesení - usnesení, které se týká stran, sněmovní dokument 2361, a pak samostatné usnesení, které přednese pan Stanjura.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní pan kolega Stanjura s přihláškou do podrobné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, děkuji. Naprosto souhlasím s návrhem pana zpravodaje, protože ta usnesení spolu nesouvisí. Je to víceméně doprovodné usnesení, tak aby to bylo jasné. Já ho ještě jednou přečtu v rámci podrobné rozpravy: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby u Finanční správy prověřil, zda fakturace odborných expertiz a dalších služeb patří do hlavní činnosti politické strany či hnutí a zda tyto příjmy podléhají dani z příjmu právnických osob." Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikdo, podrobnou rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předneseny v podrobné rozpravě, a to jednotlivě. To znamená, nejdříve sněmovní dokument 2361 a pak celý návrh usnesení, jak byl přednesen panem kolegou Stanjurou. Pro jistotu vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav v Poslanecké sněmovně.

  Jakmile se počet přihlášených ustálí, rozhodneme o prvním návrhu, tedy o usnesení dokumentu 2361.

  Zahájil jsem hlasování 157 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 157, z přítomných 141 poslance pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Druhý návrh je návrh kolegy Stanjury. Přejete si opakovat? Není tomu tak, bylo všem zřejmé.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 158 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 158, z přítomných 141 poslance pro 140, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

  Děkuji panu zpravodaji, děkuji za hlasování, končím bod 134.

  Budeme se zabývat bodem číslo

  Opět požádám pana poslance Vladimíra Koníčka, předsedu a zpravodaje kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Ještě připomínám, že sněmovní dokument nám byl doručen včas. Prosím.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se zabýval i doplněním výročních finančních zpráv politických zpráv a politických hnutí za roky 2012 a 2013 a přijal doporučující usnesení Poslanecké sněmovně, které máte ve sněmovním dokumentu 2362, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení:

  "Poslanecká sněmovna:

  I. konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v platném znění jsou úplné. - Za rok 2012 šest politických stran, za rok 2013 devatenáct politických stran.

  II. Konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v platném znění, jsou i po doplnění neúplné. - A za rok 2012 tři politické strany, za rok 2013 osm politických stran.

  III. Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby 1. v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. do 7. 6. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí; 2 s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra."

  Tolik doporučení kontrolního výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a otvírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a žádám pana zpravodaje.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Ano, pane předsedající, v podrobné rozpravě se přihlašuji k usnesení, nemusím ho znovu číst.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji vám. Má někdo jiný návrh v podrobné rozpravě k jednotlivým zprávám? Není tomu tak.

  Bude tedy jediné usnesení podle sněmovního dokumentu 2362.

  O tom rozhodneme v hlasování číslo 159, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 159, z přítomných 146 poslanců pro 137, proti nikdo, návrh byl přijat. Návrh usnesení byl tedy schválen.

  Mohu ukončit bod č. 135. Děkuji předsedovi kontrolního výboru za jeho zprávu.

  Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat návrhy mezinárodních smluv v prvním a druhém čtení a dalšími zprávami a body, které jsou předmětem jednání.

  Jako první je smlouva ve druhém čtení, bod číslo

  Projednání tisku ale brání dvojnásobné usnesení Poslanecké sněmovny, které vyžadovalo projednání tohoto návrhu pouze za přítomnosti ministra zahraničí a ministra financí. Poté bylo zmírněno, že alespoň jeden z ministrů tady musí být přítomen. Ani jeden z ministrů, ani ministr zahraničí ani ministr financí, přítomen dnes není, jsou řádně omluveni z dnešního jednání, a proto tento bod nemůžeme projednat pro nesoulad s usnesením Poslanecké sněmovny. Proto znovu bod přerušuji až do splnění usnesení Poslanecké sněmovny. ***

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládá se vám k projednání smluvní dokument z oblasti mezinárodních daňových vztahů, a sice historicky první smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Pákistánskou islámskou republikou. Tato smlouva byla podepsána 2. května 2014 v Praze. Jde o standardní komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a zároveň i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Tato smlouva jistě napomůže rozvoji vzájemných hospodářských aktivit. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Pákistánem se v současné době neaplikuje žádná smlouva, a může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění.

  Tato smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady České republiky a Pákistánu, stanoví zásadu rovného nakládání se subjekty obou smluvních stran, umožňuje neformální řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění a umožňuje rovněž výměnu informací v kontextu daní všeho druhu a pojmenování mezi příslušnými úřady smluvních stran, a to v souladu s existujícím mezinárodním standardem, včetně výměny bankovních informací. Smlouva aplikuje jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Přímý dopad na státní rozpočet České republiky tato mezinárodní daňová smlouva mít nebude. Celkový přínos plynoucí z uzavření smlouvy bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Tato smlouva zajisté nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost.

  Navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání této smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové za úvodní slovo ve druhém čtení a konstatuji, že usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 228/2. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 228/1.

  Žádám, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Jana Fischerová a přednesla nám zpravodajskou zprávu, připraví se paní zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení a milí poslanci, milé poslankyně, já ve svém rámci zpravodajské zprávy poukážu na jednání zahraničního výboru, které probíhalo, bylo to již 3. března tohoto roku. Dovolím si přečíst usnesení.

  Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.

  I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Praze dne 2. května roku 2014;

  II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

  III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jany Fischerové jako zpravodajce zahraničního výboru a prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tuto materii projednal rozpočtový výbor na své 15. schůzi dne 13. listopadu 2014 a přijal usnesení po úvodním slově náměstka ministra financí a po zpravodajské zprávě, a to:

  doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

  I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Praze dne 2. května 2014;

  II. zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku ani z místa nevidím přihlášku. Jen žádám, aby paní zpravodajka výboru zahraničního, které byl přidělen tisk, se přihlásila k bodu 1 usnesení, abychom měli jasný text. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Ano, velmi ráda. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní odkazuji na usnesení, které jsem načetla v obecné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o souhlasu s ratifikací této smlouvy, a to v hlasování pořadové číslo 160, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci této smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou. Kdo je proti? Děkuji.

  V hlasování pořadové číslo 160 ze 148 přítomných pro 129, proti nikdo, návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

  Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové, děkuji zpravodajkám a končím bod číslo 70.

  Pokračovat budeme bodem číslo

  Jsme ve druhém čtení a z pověření vlády prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok, a požádám zpravodaje Jiřího Miholu, aby se připravil ke své zpravodajské zprávě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Výcvik členů posádek námořních lodí hraje v oblasti námořní bezpečnosti důležitou roli. Z tohoto důvodu přijaly členské státy Mezinárodní námořní organizace /IMO/ v roce 1978 Mezinárodní úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků. Úmluva vstoupila v platnost 28. dubna 1984 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro tehdejší Československou socialistickou republiku. Úmluva je nyní tvořena vlastním textem, přílohou, předpisem a STCW.

  Vzhledem k vývoji zejména v oblasti technologií bylo rozhodnuto o komplexní revizi této úmluvy. Konference smluvních stran přijala ve filipínské Manile rozsáhlé změny přílohy a předpisu, tzv. Manilské změny, bylo to 25. června 2010. Přijetí Manilských změn je nezbytné z důvodu posílení bezpečnosti, života a majetku na moři, ochrany mořského prostředí a z důvodu zajištění možnosti 1200 českých námořníků, členů posádek námořních lodí uplatnit se na trhu práce. V zájmu formálněprávního sladění procesu sjednání úmluvy se současnými ústavněprávními požadavky předkládám společně s Manilskými změnami k ratifikaci rovněž původní text úmluvy.

  Manilské změny jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva. Provádění Manilských změn nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

  Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Danu Ťokovi a prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jiřího Miholu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 280/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom krátce shrnu to, co pan ministr tady obšírněji o úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků již sdělil. Především to, že přijetí této smlouvy je v zájmu České republiky. Je to také nezbytné z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v Evropské unii. Dále přijetí Manilských změn bude mít významný dopad na zhruba 1 200 českých námořníků na mezinárodním trhu práce. Přijetí Manilských změn bude mít pozitivní dopad na subjekty, které se zabývají poskytováním nových druhů výcviku a které zavádějí tyto Manilské změny.

  Chtěl bych konstatovat, že zahraniční výbor se na svém zasedání touto úmluvou zabýval a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci (Mezinárodní) úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků; pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Takže doporučuji dát souhlas k ratifikaci. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Než rozpravu skončím, prosím, aby pan zpravodaj alespoň konstatoval v rozpravě obsah bodu 1 usnesení výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Mihola: Ještě jednou, omlouvám se za technickou nedokonalost. Já jsem úmluvu shrnul jako jednu záležitost, ale v usnesení - byl jsem na to upozorněn - máme explicitně, že dáváme souhlas - a jsou tam dva body:

  a) k ratifikaci Manilských změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010,

  b) k ratifikaci Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978.

  Pokračování usnesení už zůstává stejné. Děkuji za pochopení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění, protože to je důležité vzhledem k tomu, že musí být souhlas obou komor k ratifikaci ve zcela shodném textu, aby byl závazný pro Českou republiku. O návrhu na usnesení nikdo nepochybuje, všichni ho vnímají. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Protože máme jasno v textu, o kterém budeme hlasovat, zahájím hlasování pořadové číslo 161 a ptám se, kdo je pro ratifikaci Manilských změn úmluvy o službě námořníků. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 161, z přítomných 149 pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas a je tedy dán souhlas k ratifikaci.

  Končím bod 71. Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministrovi.

  Ještě ale pana ministra nepustím, protože následujícím bodem je bod

  Místo ministra vnitra Milana Chovance prosím, aby se za vládu ujal slova ministr dopravy Dan Ťok a odůvodnil nám návrh. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tuto úmluvu již podrobně uvedl pan ministr Chovanec v prvním čtení. Cílem vlády je dokončení procesu zahájeného už v roce 2000 podpisem úmluvy s tím, že Česká republika navrhovanou ratifikací znovu potvrdí práva cizinců zakotvená v kapitole A a zároveň jasně vyjádří záměr nepokračovat v přípravách na ratifikaci kapitol B a C. Z tohoto hlediska nelze považovat ratifikaci úmluvy za bezpředmětnou.

  Dovolte mi pouze připomenout průběh projednávání v Poslanecké sněmovně. Pro schválení se vyjádřil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávní výbor. Senát na své 7. schůzi dne 18. 3. tohoto roku projednal tento bod a dal souhlas s ratifikací.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Danu Ťokovi a konstatuji, že usnesení zahraničního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávního výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 375/1, 375/2, 375/3. Nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj nejdříve zahraničního výboru pan poslanec Václav Zemek, připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha... Místo kolegy Zemka pan kolega Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo za zahraniční výbor.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Zastoupím pana kolegu Zemka a seznámím vás s usnesením zahraničního výboru, které zní:

  Po odůvodnění náměstka ministra vnitra Mgr. Jiřího Zmatlíka, zpravodajské zprávě poslance Václava Zemka a po rozpravě zahraniční výbor za současného právního řádu České republiky, který již řeší všechny body kapitoly A Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsané za Českou republiku dne 7. června 2000

  I. považuje ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsané za Českou republiku dne 7. června 2000, za bezpředmětnou;

  II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

  III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Jak vidíte, zahraniční výbor nedoporučuje žádné usnesení, nicméně věcí se zabývaly další výbory, které zřejmě nabídnou Poslanecké sněmovně k hlasování doporučení k ratifikaci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru Robinu Böhnischovi za jeho zpravodajskou zprávu o jednání zahraničního výboru. Nyní za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Lukáš Pleticha, který je zpravodajem výboru. Ale kolegu nevidím. Žádám paní předsedkyni výboru, jestli nám přednese zprávu. A prosím, aby se připravil pan poslanec Martin Plíšek za výbor ústavněprávní. Mezitím nás předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bude informovat o jednání výboru... Tak ne, ještě jinak, ano. Prosím pan poslanec Jiří Petrů byl určen paní předsedkyní výboru, aby nás seznámil s jednáním a usnesením výboru. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, omlouváme se trošku za zpoždění. Museli jsme nahradit kolegu Pletichu.

  Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na 20. schůzi dne 26. února 2015 přijal toto usnesení, a sice doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

  Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsané za Českou republiku dne 7. června 2000, s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněno následující prohlášení: Česká republika si vyhrazuje podle článku 1 odstavec 1 Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992 právo neaplikovat ustanovení kapitol B a C uvedené úmluvy.

  Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřil předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

  Tolik usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů za jeho zpravodajskou zprávu. Nyní žádám pana poslance Martina Plíška za výbor ústavněprávní, aby nás seznámil s jednáním výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, také ústavněprávní výbor projednal ratifikaci této úmluvy a na své 28. schůzi 18. března tohoto roku přijal usnesení, ve kterém ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

  Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsané za Českou republiku dne 7. června 2000, s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněno následující prohlášení:

  Česká republika si vyhrazuje podle článku 1 odstavce 1 Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992 právo neaplikovat ustanovení kapitol B a C uvedené úmluvy.

  Za druhé ústavněprávní výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

  Za třetí ústavněprávní výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi ústavněprávního výboru.

  Takže tolik usnesení ústavněprávního výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. To byly zpravodajské zprávy. Otevírám rozpravu ve druhém čtení. Do ní se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o to, abychom, tak jak ten návrh zní, jej podpořili právě tak, jak byl už přednesen zpravodajem ústavněprávního výboru, a abychom v rámci schválení ratifikace této úmluvy neaplikovali ustanovení kapitol B a C, a to přesto, že řada z vás - možná všichni, možná jen členové příslušných výborů - byla oslovena mimo jiné veřejnou ochránkyní práv, která se zasazovala o to, abychom úmluvu schválili jako celek, abychom si žádnou výhradu v této věci nestanovili.

  Chtěl bych říct, že pokud bychom úmluvu schválili bez výhrad, tedy bez té výhrady ke kapitole B a C, a schválili všechny tři části, pak by to znamenalo především to, že by každý cizinec, tedy ne občan České republiky, člověk bez státní příslušnosti České republiky, měl právo v komunálních volbách nejen kandidovat, ale i hlasovat. Myslím si, že to není správné. Jsem přesvědčen, že ti lidé, kteří tady trvale žijí a chtějí se podílet na formování místního zastupitelstva, na tom, kdo je starosta, případně chtějí kandidovat nebo volit, by měli být občany České republiky, měli by se ucházet o občanství České republiky.

  Myslím, že postačí úprava, která už dnes pramení z našich mezinárodních závazků, že toto právo kandidovat a volit mají ti, kteří nemají občanství České republiky, mají tady trvalý pobyt a jsou občany Evropské unie. Myslím si, že neobčané Evropské unie by toto právo získat neměli, a proto je potřeba, abychom tedy schválili výhradu ke zmíněným dvěma bodům, tedy B a C.

  To je stručně obsah toho, o čem hlasujeme a proč si ústavněprávní výbor dovolil vám doporučit, abychom neaplikovali tyto dvě části úmluvy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi ústavněprávního výboru Jeronýmu Tejcovi. Další je přihlášen pan kolega Šarapatka. Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, chtěl jsem se k tomu jenom krátce vyjádřit. Domnívám se, že volební právo, právo účastnit se politického života, je jedním ze základních politických práv a jako takové by mělo patřit občanům. A nelze zcela srovnávat občany Evropské unie, kde už to kvazi, když prostě to není federace, ale to občanství začíná být nějakým způsobem spojené, tak pro ostatní občany by to podle mého názoru nemělo platit a ta politická práva by měla patřit občanům. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šarapatkovi. V rozpravě tedy pan kolega předseda výboru pro evropské záležitosti, pan kolega Benešík. Máte slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já už jsem tady na tohle téma jednou vystupoval. Chtěl bych velmi silně zdůraznit, že tato záležitost se netýká Evropské unie, že Rada Evropy není organizací nebo institucí Evropské unie. A pokud jde o pasivní či aktivní volební právo občanů Evropské unie v jiných než domovských státech, tak se to týká pouze a jenom komunálních voleb a voleb do Evropského parlamentu. Samozřejmě naši občané mají tu samou možnost. Takže pokud je tady někdo, kdo by se chtěl stát například starostou Londýna nebo Paříže, máme tu možnost. Nicméně v Národní radě Francouzské republiky rozhodně bez občanství neusednete. A takhle to platí všude. To jenom na vysvětlení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní kolega Koubek - ne, odhlásil se. Vidím pana poslance Zahradníka a potom pana poslance Okamuru. Pan poslanec Jan Zahradník. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit k tomu, co říkal pan kolega Tejc, a podpořit výhradu vůči kapitolám B a C, ale zároveň bych chtěl upozornit i na určitá úskalí, která v sobě možná skrývá kapitola A dávající možnost cizincům vstupovat do všech možných sdružení.

  Sněmovna schválila zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, který dává obrovské právo všem možným sdružením, která disponují buďto historií, nebo disponují podpisy. A tady prostě je možné, že by ta jejich síla mohla být zvýšena ještě tím, že by se do těch procesů mohli zapojit tady v Čechách usídlení cizinci, byť třeba jenom formálně, byť třeba jenom proto, aby tu kohortu dvou set podpisů mohli aktivisté snáze dosáhnout. Čili je třeba se zamyslet i nad určitými ustanoveními, která v sobě skrývá i ta kapitola A. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Tomio Okamura v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi také krátce se vyjádřit k tomu návrhu. Mluvím tady o tom už od loňského roku. Je potřeba skutečně absolutně a definitivně odmítnout to, aby cizí státní občané ze třetích zemí mimo Evropskou unii měli u nás volební právo. Tyto trendy je potřeba okamžitě zastavit. To znamená, je potřeba podpořit samozřejmě výhradu k návrhu úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě, ale i do budoucna i vzhledem k tomu, že vládní poslanci v Evropském parlamentu, byli to europoslanci ČSSD Poc, Poche, Sehnalová a Keller, byli to europoslanci KDU-ČSL Zdechovský, Šojdrová a Svoboda, hlasovali pro ustanovení kvót pro imigranty do České republiky. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Není tomu tak. Kdo ze zpravodajů má zájem o závěrečné slovo? Ptám se ještě zpravodaje ústavněprávního výboru a zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jestli jejich usnesení jsou zcela shodná, jestli to potvrzují před Poslaneckou sněmovnou. Takže je jedno, pro které budeme hlasovat.

  Nejdříve bylo usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které přednesl pan kolega Jiří Petrů. Prosím ho tedy, aby se k němu přihlásil ještě v rozpravě, protože v rozpravě nehovořil. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Petrů: Ano, pane místopředsedo. Přihlašuji se k usnesení, které jsem zde před chvílí přečetl. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je všem zřejmé, o čem budeme hlasovat? Je. Nemusíme opakovat bod číslo 1.

  Rozhodneme o ratifikaci této Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992 podle tisku 375 a usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v hlasování pořadové číslo 162, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 150 pro 70, proti 2. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s usnesením nebyl vysloven souhlas.

  Ano, počkám, jestli hlasování jednotlivých poslanců bylo v souladu s elektronickým zápisem. Věřím, že předsedové klubů si to ověří. (Chvíli čeká na výsledek ověření výsledku hlasování.) Paní poslankyně Dana Váhalová.

 • Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se všem omlouvám. Chtěla bych zpochybnit hlasování, protože mám na sjetině zdržel se, a jsem pro. Takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Podle zákona o jednacím řádu rozhodneme bezprostředně o námitce proti zápisu o výsledku hlasování, a to tak, že vás nejdříve všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

  O námitce paní poslankyně Dany Váhalové rozhodneme v hlasování pořadové číslo 163, které zahájím, jakmile se ustálí počet přihlášených.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 163 a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 163, z přítomných 135 pro 128, proti 1. Námitka byla přijata.

  Budeme tedy opakovat hlasování o vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, jak bylo předneseno zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to v hlasování pořadové číslo 164, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 164, z přítomných 136 pro 84, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas a Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci této úmluvy.

  Ukončil jsem bod 73. Děkuji panu ministrovi dopravy. Než zahájím bod 74, mám tady přihlášku s přednostním právem předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Protože ve 14.30 podle jednacího řádu slovo dostat nemohu, tak využívám této příležitosti. Od rána vidím headline radostnou zprávu, že pan premiér zavítal mezi své stranické kolegy na Olomoucko. Hezká zpráva.

  Vyřiďte, pane předsedo poslaneckého klubu socdem, panu premiérovi, že je řádně plánovaný týden jednání Poslanecké sněmovny. Není ani variabilní, není ani výborový, ale řádně plánovaný.

  Na této schůzi, která začala 27. nebo 28. dubna, nebyl ani jednou pan premiér přítomen na ústních interpelacích členů Parlamentu a nebude přítomen ani dneska. Je hezké, že ve 14.35 nastoupí a pohovoří s ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc, ale to skutečně mohl ve variabilním týdnu.

  Pak chcete mít jednání Poslanecké sněmovny ve variabilním týdnu, jak už navrhujete, protože toho máme hodně, ale to jsou hodiny pro opozici. My chceme s premiérem diskutovat, on je někde v Olomouci, cvičí nás z matematiky a to je tak všechno, místo aby tady byl a odpovídal na naše otázky.

  Takže pane předsedající, hlásím, že ze 17 ústních interpelací na premiéra bylo 11 podaných členy klubu ODS. My je všechny stahujeme. My tady nebudeme jako blázni mluvit k prázdné lavici za sebou.

  Žádám předsedu poslaneckého klubu socdem, aby zajistil na každé schůzi alespoň jednou účast pana premiéra. Když je pan premiér na zahraniční cestě, víte, že to je korektní omluva a že říkáme v pořádku, reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Olomouc není zahraničí, mohl si setkání se svým sociálnědemokratickým hejtmanem udělat někdy jindy, a ne ve čtvrtek, kdy má být tady.

  Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní přednostní právo předsedy klubu České strany sociálně demokratické Romana Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já tedy nevím, z jakých statistik vychází pan kolega Stanjura, ale když se podíváme na čtvrtky, kdy byly interpelace, tak většinou zde pan premiér byl a odpovídal. Jeho účast na jednání Sněmovny obecně na to, že je v pozici premiéra, je slušná. Pokud bych tedy měl srovnávat premiéra Nečase a premiéra Sobotku ať už v disciplíně odpovědi na interpelace, nebo v účasti na hlasování ve Sněmovně, tak určitě pan premiér Sobotka je na tom lépe. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jednou vystoupení předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan předseda Sklenák neví, z čeho vycházím já, ale on také, on si myslí, že je to lepší. Já jsem říkal, že na této schůzi tu nebyl ani jednou. Vycházím ze stenozáznamu. Máte to stejně jako já. Tak kde je pan premiér? Co má tak důležitého v Olomouci dneska, že nemůže odpovídat na interpelace, na které jsme se připravili? Chtěli jsme s ním diskutovat. Pak se vždycky řekne - my bychom s tou opozicí chtěli mluvit, ale proč dávají mimořádné body. No protože nejste na interpelacích.

  Já jsem mluvil o této schůzi, pane předsedo. Tak se nevymlouvejte a nechoďte do roku 2010. Já se ptám, proč na této schůzi tady není ani jednou premiér na ústních interpelacích. Zato jsem ho fakt viděl se všemi vašimi stranickými kolegy. Tak si stranické akce dělejte někdy jindy, než když je týden Poslanecké sněmovny. Nic proti. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Teď nemohu dát nikomu jinému slovo, než těm, kteří mají přednostní právo. Já jsem tolerance sama, pane místopředsedo poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, Antonín Seďa, když odešel pan kolega Sklenák. Prosím.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo, nebudu zdržovat. Jenom jsem chtěl podat informaci, že byl pan premiér pozván na sněm Svazu měst a obcí ČR. Děkuji. (Hlasy vpravo: To jsme byli všichni!)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, informace asi dobře známá všem, kteří tady sedí a měli stejnou pozvánku. Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tedy nevím, kdo koupil tu zebru do olomoucké ZOO, jestli Svaz měst a obcí, nebo někdo jiný. Ale pan premiér se podle vládního webu dneska v 16.45 účastní křtu zebry v ZOO Olomouc. (Smích, potlesk vpravo.) Nechte si ty výmluvy pro někoho jiného. Podívejte se na web. My čteme web vlády. Vy asi ne.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Doufám, že jsme vyčerpali mezi body všechny ty, kteří s přednostním právem chtěli hovořit. Nyní se dostaneme k bodu 74. To je vynikající, protože jde o

  Místo ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše tradičně paní kolegyně Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, to uvede z pověření vlády. Požádal bych kolegu Pavla Šrámka, který je zpravodajem pro první čtení a nemůžu ho jen tak nahradit jako ve druhém čtení, aby se připravil.

  Paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych tímto odůvodnila vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech. Za Českou republiku ji podepsala velvyslankyně ČR paní Marie Chatardová, za vládu Monackého knížectví ministr zahraničních věcí pan José Badia.

  Ministerstvo financí od roku 2010 sjednává ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Prozatím tato jednání vyústila v 15 konečných návrhů textů, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo již 8 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

  Sjednání této dohody probíhá na základě vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací. Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti.

  Uzavřením této dohody získá ČR možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění stanovení a zabezpečení úhrady daní, popř. k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, která je v trestních věcech vyhrazena justičním orgánům.

  Od uplatňování dohody lze očekávat možnost českých daňových správců doměřit daň, který by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, a také zvýšení daňové disciplíny tuzemských rezidentů do budoucna.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové za úvodní slovo k této ratifikaci a požádal bych Pavla Šrámka, zpravodaje pro prvé čtení k tomuto tisku, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebudu opakovat slova paní ministryně, která bravurně zastoupila pana ministra financí. Dodám jen, že uzavření dohody je v zájmu České republiky, a to vzhledem k významnému přínosu spočívajícím v získání dalšího účinného nástroje pro daňovou správu. Jedná se zejména o možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn. Informace získané na základě této dohody mohou být také využity v rámci odhalování daňové trestné činnosti.

  Navrhuji tento tisk postoupit do druhého čtení k projednání zahraničnímu výboru Sněmovny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Protože nepadl žádný návrh do obecné rozpravy, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  O přikázání tedy rozhodneme v hlasování 165, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání tisku 318 zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 137 pro 121, proti nikdo, návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu.

  Končím bod 74, a protože mám jak předkladatele, tak zpravodaje na svých místech, mohu zahájit bod 75 a pokusím se ho projednat do polední přestávky. Tím je

  Z pověření vlády namísto ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše předloží tento návrh paní kolegyně Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, ráda bych vám stručně představila -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, přeruším vás. prosím sněmovnu o klid. Nejde úplně o běžnou záležitost, jde o krizovou záležitost, tak prosím, abyste tomu věnovali pozornost. Pokračujte, paní ministryně.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Děkuji. Ráda bych vám stručně představila mezivládní dohodu označovanou jako IGA, která doplňuje nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí, označovaném jako SRM. Jde o jednu z klíčových součástí vznikající bankovní unie. Tato dohoda doplňuje text nařízení a řeší některé otázky související zejména s ustavením jednotného fondu pro řešení krizí.

  Co se týče obsahu této dohody, jde především o to, jakým způsobem se budou postupně slučovat národní fondy pro řešení krizí ve státech patřících do bankovní unie. Dále je zajištěno, aby státy stojící mimo bankovní unii nemusely prostřednictvím rozpočtu Evropské unie hradit případné náklady rozhodnutí, na kterých se nebudou podílet.

  Na základě pověření ministerského předsedy a prezidenta republiky tuto dohodu za Českou republiku podepsal velvyslanec a stálý představitel ČR při EU pan Martin Povejšil, a to s procedurální výhradou ratifikace. Dohodu podepsaly všechny členské státy EU kromě Spojeného království a Švédska.

  Česká republika se účastnila mezivládní konference k této dohodě na základě usnesení výboru pro Evropskou unii ze dne 2. ledna 2014 v pozici vyjednávací strany, tzn. členského státu EU, který zvažuje, zda se stane smluvní stranou. Česká delegace na konferenci vyjednala pro Českou republiku rovnocenné podmínky a doporučila ke smlouvě přistoupit. Pro ČR jako členský stát mimo eurozónu z podpisu, resp. uzavření této dohody, nevyplývají v tuto chvíli žádné povinnosti, neboť její účinnost je odložena, dokud se ČR nestane členem bankovní unie.

  Signatáři této dohody se ve svém prohlášení zavázali, že budou usilovat o včasné dokončení procesu ratifikace této dohody v souladu s požadavky svých příslušných vnitrostátních právních předpisů, aby se umožnilo plné fungování k 1. lednu 2016. Tato dohoda již byla v listopadu loňského roku projednána rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny, a dále byl v prosinci loňského roku udělen souhlas s ratifikací Senátem. S ohledem na takto pokročilý stav projednávání žádáme o zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.

  Vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, žádám vás jménem vlády o podporu této dohody tak, aby po jejím schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR mohla být ratifikace dokončena. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni a ještě nechám přednést zpravodajskou zprávu. Vzhledem k tomu, že mám přihlášené do rozpravy pana poslance Zbyňka Stanjuru, paní kolegyni Fischerovou atd., přeruším tento bod před zahájením obecné rozpravy vzhledem k tomu, že jsem upozorněn na to, že v průběhu polední přestávky ostatní mají už sjednaná nějaká jednání.

  Takže pane zpravodaji, prosím, předneste zpravodajskou zprávu, abychom měli alespoň tuto část projednávání ukončenou. ***

 • Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím, že zpravodajská zpráva paní ministryně, která opět zastoupila i druhého ministra naprosto bravurně, byla vyčerpávající. Dodal bych jen, že uzavření této mezivládní dohody je v souladu s právním řádem ČR a nedotkne se ani závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Dohoda je rovněž v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky České republiky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv.

  Navrhuji postoupit tento tisk do dalšího projednávání a přikázat tisk k projednání opět zahraničnímu výboru Sněmovny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Přerušuji tento bod s tím, že je přihlášen pan poslanec Zbyněk Stanjura a paní poslankyně Fischerová. Ještě než přeruším jednání, dám slovo panu kolegu Benešíkovi vzhledem k jeho oznámení ke konání jednání výboru. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Všem členům výboru pro evropské záležitosti. Ve 14.00 proběhne mimořádné jednání našeho výboru. Omlouvám se, že vám zkrátím obědovou přestávku, ale situace je vážná. Budeme projednávat migrační azylovou politiku. Takže dámy a pánové, členky a členové výboru pro evropské záležitosti, prosím na 14.00 do výborové zasedačky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Věřím, že nikdo další nemá už informaci pro členy Poslanecké sněmovny. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Přerušuji bod číslo 75 před zahájením obecné rozpravy. Přerušuji také jednání Poslanecké sněmovny do 14.30 do zahájení ústních interpelací a přeji vám dobrou chuť.

  (Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, zahajuji dnešní odpolední jednání. Dovolte mi, abych nejdříve konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 14.30 z pracovních důvodů pana poslance Kořenka, od 16 hodin z osobních důvodů pana poslance Leo Luzara, od 14.30 pana poslance Miloše Babiše a od 14.30 paní poslankyně Pavly Golasowské a paní poslankyně Nytrová se omlouvá také z pracovních důvodů.

  Zahájíme ústní interpelace na předsedu vlády. Prvním interpelujícím je pan poslanec Ludvík Hovorka. Upozorňuji, že pan předseda vlády je řádně omluven a že podle zákona podle jednacího řádu na vaši interpelaci bude odpovězeno do 30 dnů písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo.

  Vážený pane předsedo vlády, současný zákon o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách umožňuje, aby o sloučení dvou zdravotních pojišťoven rozhodlo pouhých osm z patnácti členů správní rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Následně Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí vydá rozhodnutí o případném sloučení. Stát nad tímto procesem nemá téměř žádnou kontrolu, protože ve správních radách pojišťoven má pouze pět zástupců. Rozhodnutí o případném sloučení je tedy plně v rukou deseti členů správní rady volených tzv. významnými zástupci zaměstnavatelů. O sloučení tedy rozhodují významné průmyslové podniky. Od roku 2009 došlo ke čtyřem sloučením zdravotních pojišťoven a k přesunům stovek tisíc pojištěnců, samozřejmě k přesunu miliardových aktiv slučovaných pojišťoven. Pojištěnci se k tomu nemohli nijak vyjádřit. Není únosné, aby takové významné zásahy v systému zdravotních pojišťoven byly bez jakékoliv kontroly a vlivu vlády.

  Poslanecká sněmovna bude projednávat ve třetím čtení sněmovní tisk 386 o veřejném zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách. Ve sněmovním tisku je obsažen i můj pozměňovací návrh, aby o případném slučování zdravotních pojišťoven rozhodovala vláda České republiky. K tomu ale zaujímá pan ministr Svatopluk Němeček záporné stanovisko. Dovoluji si připomenout, že v roce 2009 Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, sněmovní tisk 684, se stejným obsahem s přesunem kompetencí k rozhodování o sloučení zdravotních pojišťoven na vládu. Pro tento návrh hlasovalo 10. června 2009 i 60 poslanců sociální demokracie včetně vás a návrh zákona byl schválen. Až do roku 2011 byl příslušný paragraf součástí našeho platného právního řádu. V roce 2011 Poslanecká sněmovna zákon změnila a paragraf vypustila a okamžitě následovala další fúze.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynul vám čas k ústní interpelaci.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Ano. Proto si vás, pane premiére v zájmu stability zdravotního pojištění a plurality zdravotních pojišťoven dovoluji požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu v poslaneckém klubu České strany sociálně demokratické. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak jak jsem konstatoval, předseda vlády odpoví písemně do 30 dnů.

  Ještě mi dovolte konstatovat další omluvu, a to pana poslance Milana Šarapatky od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů.

  Upozorňuji ještě všechny poslance, že okamžitě po skončení interpelací na předsedu vlády budou pokračovat interpelace na členy vlády do vyčerpání přihlášek.

  Nyní tedy žádám pana poslance Jiřího Zlatušku, který je dalším přihlášeným. I u vás platí, že budu tolerance sama vzhledem k tomu, že zde není předseda vlády. Prosím.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane premiére, dosažitelnost vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti a hodnotou pro společnost. Získávaná kvalifikace ovlivňuje i osobní uplatnění. Zákony předepisují maturitu pro řadu činností a dopady filtrování přístupu k ní mají společenské i osobní důsledky překračující resort školství v úzkém smyslu.

  Státní maturita měla podle mnohých souviset s kvalitou a standardy. Řada mladých občanů-maturantů si odnáší ze svého prvního závažnějšího setkání se státní mašinérií zvláštní ponaučení z nekorektnosti. Bylo tomu tak v minulosti, letos se to opakuje. Budou se možná muset obrátit na soud, aby se dozvěděli, proč stát trvá na svém řešení úlohy číslo 22 testu z matematiky. Mohla nést název "kužel-nekužel" a kvůli zmatenému zadání se v maturitním testu vůbec neměla ocitnout. Když už se tam ocitla, měla být následně vyřazena z hodnocení. Pokud na ni někdo měl doplatit, měli by o maturitu přijít nejvýše její autoři či obhajovatelé.

  Řada takových chyb někoho poškodí. Zasáhne do jejich životní dráhy tím, že vzdají své plány na další studium. Jiným způsobí materiální újmu, neboť budou rušit svůj program a dávat finanční prostředky na přípravu opakování zkoušky, kterou by opakovat neměli. Dalším zbytečně zvýší náklady na školy kvůli zbytečným duplicitám studia. To vše negativně poznamenává vztah mladých občanů k našemu demokratickému státu.

  CERMAT se soustavně vyhýbá zdůvodňování všech svých kroků. O úloze 22 se veřejně diskutovalo, bohužel bez CERMATu. Jediný korektní posudek úlohy visí na stránkách společnosti EDUin - odkaz dám do stenozáznamu (http://bit.ly/1cN6RXS) - ta ovšem od ministra nesklízí uznání, ale nepochopitelnou veřejnou kritiku.

  Dovoluji si vás tedy požádat o váš postoj k tomu, že informace o otázkách nejsou zveřejňovány, že místo přiznání a nápravy zřejmé chyby v zadání musí studenti volit cestu soudní. Vyjadřuji naději, že křivdu na těchto maturantech budete považovat za problém, jehož neřešení by se nemělo schovávat jen v budovách na Karmelitské.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Zlatuškovi. I jemu bude odpovězeno do 30 dnů.

  Dalším interpelujícím je pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo.

  Vážený pane nepřítomný premiére, zdravím vás do Olomouckého kraje.

  Během vaší návštěvy Spolkové republiky Německo jste informoval německou kancléřku paní Angelu Merkelovou o termínu dostavby dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem. Termín dokončení dostavby dálnice D8 je podle vás konec roku 2018. To je v přímém rozporu s termíny, které během svých návštěv Ústeckého kraje dávali zástupcům kraje i samospráv ministři z hnutí ANO, ať už ministr dopravy, ministr financí, nebo ministr životního prostředí. Ti slibovali dostavět dálnici D8 do konce roku 2016. Vypadá to, že nevíte, co se děje ve vaší koalici, a slibujete termíny, které nejsou reálné. Dostavba dálnice D8 je naprosto klíčová pro region, který trpí nezaměstnaností, a dopravní spojení umožní dostupnější dopravu do práce, do škol, do zdravotnických zařízení. Pane premiére Sobotko, jistě se shodneme, že urychlení dostavby dálnice D8 je pro Ústecký kraj naprosto zásadní. Neřeším tady dobu minulou, řeším jediné - že vy, pan premiére, slibujete termíny, které se zásadně liší od termínů dostavby, které slibují vaši ministři.

  Pane premiére, mám na vás následující otázky a chtěl bych vás požádat, aby všechny byly z důvodu vaší nepřítomnosti na interpelacích odpovězeny písemně. Za prvé. Kdo neříká občanům Ústeckého kraje pravdu - vy, nebo ministři z hnutí ANO? Za druhé. Mohl byste nám sdělit, který termín, kdy bude skutečně dálnice D8 dostavěna a otevřena? Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi i za dodržení času k otázce.

  Nyní pokračujeme interpelací paní poslankyně Věry Kovářové. Také tak jako panu poslanci Kučerovi bude odpovězeno do 30 dnů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, chtěla jsem vás seznámit s problémem, který způsobila nekoordinovaná činnost jednotlivých ministerstev vaší vlády v případě agentury CzechInvest. Tato agentura totiž oproti stanovisku, které v loňském roce zastávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebude moci rozdělovat evropské peníze. Důvodem je, že pracovníci CzechInvestu nebyli zahrnuti do režimu služebního zákona. Proto musí vzniknout nová instituce, která bude mít v oblasti rozdělování evropských peněz na starosti agendu, kterou měl původně vykonávat CzechInvest.

  Pochopitelně mě zajímá, kolik bude zřízení nové instituce stát a především kdo za tyto zmatky nese odpovědnost. Jak jsem ale zjistila, dal jste před jednáním Poslanecké sněmovny v Praze přednost návštěvě zoologické zahrady v Olomouci, a tak mi nezbývá než se obrnit trpělivostí a čekat na vaši písemnou odpověď. Předem děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Kovářové, která krásně dodržela čas. Věřím, že i jí bude odpovězeno do 30 dnů.

  Nyní pokračujeme interpelací paní kolegyně Fischerové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom pro pořádek zde vyslovila a zopakovala myšlenku, která byla řečena již před polední přestávkou, a sice předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura prohlásil, že plných 11 interpelací za Občanskou demokratickou stranu díky tomu, že pan premiér je dnes v Olomouci, stahujeme. Konkrétně název mé interpelace je Summit Východního partnerství. Je to dnes v Rize a bylo by neaktuální, abych dostala odpověď až do třiceti dnů, protože to probíhá dnes a moje interpelace směřovala právě k dnešnímu dni jednání. Takže mě to velice mrzí.

  Já bych si dovolila ještě přečíst, kdo všechno měl interpelovat. Takže kromě mě ještě Radim Holeček, Miroslava Němcová, Zbyněk Stanjura, Petr Fiala, Jan Zahradník, Petr Fiala, Zbyněk Stanjura, Radim Holeček, Jana Fischerová podruhé a Zbyněk Stanjura. Vážený pane předsedající, my tyto interpelace dnes stahujeme, čili už nemusíme svítit na tabuli. Děkuji vám velice.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že to zajistíme po ukončení interpelací na předsedu vlády. Po prohlášení paní poslankyně Fischerové se nebudeme zabývat interpelacemi pana Holečka, Fialy, Němcové. Nyní je na řadě interpelace pana poslance Miroslava Kalouska. Jinak vylosované pořadí samozřejmě zůstane na desce, nebudeme jednotlivá jména vypouštět. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný a řádně omluvený pane premiére, dovolte mi, abych se na vás obrátil s následující připomínkou.

  Dne 12. května byl zahájen slavnostním koncertem ve Smetanově síni 70. ročník Pražského jara. Já chápu vytíženost řady členů vlády, nicméně je to nejvýznamnější mezinárodní kulturní akce na území České republiky a od listopadu je znám termín zahajovacího koncertu. Význam číslovky 70 byl navíc podtržen významným aktem smíření, kdy Smetanovu Mou vlast hrála Hamburská filharmonie. Neumím si představit zemi, kde při takové příležitosti by nebyl za vládu přítomen když ne premiér, tak aspoň několik jejích členů. Za českou vládu v sále nebyl slovy nikdo. (Ozývá se ministr Ťok, že tam byl.) Pan ministr Ťok se hlásí. Tak to se tedy omlouvám. Jsem rád, že českou kulturu zastupoval alespoň ministr dopravy, a pevně doufám, že na zahajovacím koncertu se objeví členů vlády více. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. (O slovo se hlásí ministr dopravy Ťok.) Nemůžete reagovat, pane ministře. Já vás chápu, že byste rád nahradil pana premiéra, ale vzhledem k tomu, že jsou to interpelace na předsedu vlády, tak musím trvat na tom, že pan předseda vlády panu kolegovi Kalouskovi odpoví do třiceti dnů.

  Vzhledem k tomu, že pan kolega Zahradník nebude interpelovat, další na řadě je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, ve své dnešní interpelaci o interpelacích jsem se vás stejně jako na dubnové schůzi chtěla zeptat na problém, který představuje nepřítomnost členů vlády právě během interpelací. Stejně jako v dubnu nejste přítomen, což mě mrzí. Mrzí mě to tím víc, že před skládáním účtů Poslanecké sněmovně, které je vaše vláda odpovědná, jste dal přednost návštěvě olomoucké zoologické zahrady. Sice chápu, že křest zebry může být pěkným zážitkem, přesto si myslím, že plnění ústavních povinností by mělo mít přednost. Termíny interpelací na členy vlády jsou navíc známy s dostatečným předstihem, takže by neměl být problém plánovat návštěvy krajů na dny, kdy nezasedá Poslanecká sněmovna. Nepovažuji za akceptovatelné, aby se interpelací na členy vlády účastnila ani ne polovina ministrů jako dnes, obzvlášť když to jsou jediné interpelace v měsíci květnu. Nezlobte se, ale to je prostě sabotáž interpelací.

  Vážený pane premiére, vyzývám vás, abyste v této věci v souladu s vašimi ústavními povinnostmi urychleně zjednal nápravu.

  Prosím také o vaše stanovisko k myšlence na prodloužení interpelací na členy vlády do 19. hodiny. V současnosti jsou totiž pro interpelace na členy vlády vyhrazeny pouhé dvě hodiny, tedy 120 minut. V průměru to neodpovídá ani jedné interpelaci na každého z členů vlády a to určitě neodpovídá principu odpovědnosti vlády a jejích jednotlivých členů Poslanecké sněmovně. Navrhovaná změna by tento problém jasně zmírnila. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní měla následovat interpelace pana poslance Petra Fialy, který se z té interpelace odhlásil stejně jako pan poslanec Stanjura, stejně jako poslanec Holeček, stejně jako paní poslankyně Fischerová, stejně jako poslední vylosovaný Zbyněk Stanjura.

  Tím jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády. Podle zákona o jednacím řádu budeme pokračovat přímo interpelacemi na členy vlády. Prvním vylosovaným jednotlivými ověřovateli schůze je pan poslanec Karel Fiedler, který interpeluje nepřítomného, ale řádně omluveného ministra Marcela Chládka. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já musím říci, že bohužel tradičně nepřítomné ministry naší vlády budeme interpelovat. Zdravím tímto pana premiéra a kmotra Sobotku do Olomouce. Jistě to bylo důležitější než dnešní jednání Sněmovny. Doufám, že je kmotrem zebry.

  K samotné interpelaci na pana ministra Chládka. Jedná se o interpelaci ve věci strategického dokumentu výuky cizích jazyků. Přečtu úryvek odpovědi, které se mi dostalo při minulé interpelaci: Strategický dokument je již dávno připraven a zpracován. Momentálně prochází odbornou debatou s odborníky ze základních a středních škol a odborníky na jazykovou výuku. Probíhá na národním kulatém stole, kam vás vřele zvu - cituji dále z minulé odpovědi pana ministra -, kde právě za účasti odborníků se probírá národní strategie do roku 2020, která je již dávno hotová.

  Já jen v krátkosti řeknu, že jsem se toho kulatého stolu zúčastnil, pan ministr tam tedy přítomen nebyl, a dovolím si říci, že mám v tom případě lepší přehled o tom, jak takový stůl probíhal a v jakém stavu jsou tyto věci. Mohu konstatovat, že pan ministr buď neví, co se děje na jeho ministerstvu, anebo pravděpodobně možná uvádí nepravdivé informace, protože jediné, s čím jsem se seznámil, bylo to, že po jednom a půl roce přítomní odborníci konstatovali, že by se konečně mělo začít něco řešit, že by měl být konečně přijat nějaký závěr. Jen tak pro vaši informaci, kolegové, je myslím pět týdnů pro průběhu tohoto kulatého stolu a závěry a zápis z tohoto jednání jsem dosud neobdržel.

  Pošlu panu ministrovi písemnou interpelaci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi za dodržení času k otázce. Druhá vylosovaná je paní kolegyně Dana Váhalová na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše. Paní poslankyně, máte slovo. ***

 • Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, v rámci činnosti vaší nadace podporujete projekty, které mají pomoci domácnostem osamělých rodičů. Citlivě tedy vnímáte skutečnost, že domácnosti s nezaopatřenými dětmi jsou v rámci populace nejvíce ohroženy chudobou. Jako odpovědný ministr financí si rovněž určitě uvědomujete, že horší startovní podmínky těchto dětí s sebou nesou riziko jejich sociálního vyloučení a že řešit důsledky sociálního vyloučení je pro stát mnohem dražší, než přijmout včasné preventivní kroky.

  Jako člen koaliční vlády víte, že všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že situace rodičů, vychovávajících dítě, když druhý rodič neplní svou vyživovací povinnost, je potřebná k řešení. Svůj postoj a otevřenost k nalezení řešení stvrdili závazkem účastníci v koaliční smlouvě. Na realizaci tohoto společného závazku zůstalo však jen Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má v gesci prevenci chudoby a ochranu dětí a rodiny. Ministerstvo spravedlnosti, mající v rukou nástroje ke stanovování a vymáhání výživného, se odmítlo podílet na řešení problému, byť jen jako spolupracující.

  Vážený pane ministře, ptám se tedy, jak chcete systémově řešit situaci dětí, jejichž rodiče, nejčastěji matky, ač využili všechny nástroje, které jim dává právní řád, aby se na druhém rodiči domohli výživného, a přesto se ničeho nedomohli a jejich děti jsou nadále ohroženy chudobou. Jenom doufám, že tímto systémovým řešením, ke kterému jste se zavázal i vy v koaliční smlouvě, nebude osvěta rodičů, která je sice důležitá, v tom s vámi naprosto souhlasím, ale děti se jí bohužel nenajedí. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Daně Váhalové. Vzhledem k tomu, že pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš je řádně omluven, bude vám doručena odpověď do 30 dnů.

  Nyní interpelace pana poslance Jiřího Petrů na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, 12. prosince 2014 ve 12.45 hodin jste při třetím čtení novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, zkráceně EIA, vyslovil tato slova: Prohlašuji jednoznačně od tohoto pultíku, a z toho mě prosím potom zkoušejte, byť to bude naše společná práce s paní kolegyní Šlechtovou a s dalšími kolegy, že tu naší hlavní ambicí a naším hlavním cílem musí být jednotné povolovací řízení, které opravdu splní všechny hlavní priority. To znamená zásadní zkrácení řízení, zjednodušení řízení povolovacího a přitom zachování práv občanské společnosti a soudní ochranu a vše s tím související na základě evropských norem.

  Zákon č. 39/2015 Sb., tedy EIA, již od 1. dubna platí. Projednává se odděleně od územního řízení, řízení o povolení stavby. Není k dispozici ani metodika. Novela má pouze dílčí povahu, nezajišťuje plnou integraci povolování do jediného řízení na jednom úřadě, který po rychlém řízení vydá legální a přesvědčivé rozhodnutí s případným rychlým soudním přezkumem. Administrativní proces až po povolení stavby se neúměrně prodlužuje, bude znamenat dle odborníků stavebníků mnohaměsíční zdržení. Velkou obavu vyjadřují především investoři dopravní infrastruktury.

  Pane ministře, ve smyslu vašeho vyjádření při projednávání EIA na plénu Poslanecké sněmovny se vás ptám: Jak postupují práce na sjednocení EIA v povolovacím řízení staveb? Za druhé, kdy bude k dispozici potřebná metodika EIA? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů za interpelaci. Podle zákona o jednacím řádu, protože pan Richard Brabec je řádně omluven z dnešního jednání z pracovních důvodů, vám dojde odpověď do 30 dnů.

  Nyní je interpelujícím pan poslanec Miroslav Kalousek, který bude interpelovat nepřítomného ministra a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře Babiši, dámy a pánové, v roce 2006 vaše firma IMOBA, kde v představenstvu sedí paní Monika Babišová, zakoupila zemědělskou usedlost u Olbramovic, ke které patří hektary pozemků. V té době až do dnešních dnů vaši sousedé v naději, že tím napomohou rychlému obchvatu města Olbramovice, prodávali své pozemky pro účely této liniové stavby, a to za zhruba 60 Kč za m 2 . V září loňského roku vstoupil v účinnost zákon, proti kterému jsme hlasovali, protože jsme upozorňovali na jeho velký korupční potenciál, který umožňuje ministrovi dopravy vykupovat pozemky za cenu až šestnáctinásobnou stanoveným znalcem. Čtyři měsíce po uvedení v účinnost tohoto zákona prodala vaše firma tyto pozemky za cenu osminásobnou, než je stanoveno znalcem, čímž došlo k docela slušnému obohacení, připouštím, že legálnímu, nicméně vyvolalo to samozřejmě v oblasti, a zejména u vašich sousedů, prudký pocit nespravedlnosti a nerovného přístupu k těm, kteří jsou nahoře a mohou.

  Mám tři otázky. Za prvé, zda a proč jste se nepřihlásil ke konfliktu zájmů, který jste zjevně měl, když jste o tomto zákonu hlasoval. Za druhé, zda nehodláte cenovou deltu věnovat městu Olbramovice, abyste otupil hrot pocitu nespravedlnosti, který tam vaši sousedé mají. A za třetí, kolik podobných dalších hezkých obohacení svého vlastního byznysu ve spolupráci s ministrem dopravy máte ještě na základě tohoto zákona připraveno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Odpověď bude doručena do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

  Nyní je na řadě podle vylosovaného pořadí pan poslanec Zbyněk Stanjura, který interpeluje pana ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve chci ocenit, že pan ministr dopravy je přítomen jako jeden z mála členů vlády, a moje dnešní interpelace není nijak politická, ale spíš technická. Proto jsem dopředu oznámil obsah interpelace, protože si myslím, že ta tematika je zajímavá a mohli bychom jí věnovat pozornost.

  Někdy už v roce 2008 začalo ŘSD řešit problém s tím, jak se skutečně vykazují práce či vícepráce, zejména při opravách silnic. Na základě tříletého zkoumání byla v roce 2011 přijata směrnice generálního ředitele, která umožňovala využít 3D technologie, zjednodušeně řečeno, abyste 3D technologií zjistili skutečný stav opravované vozovky a pak jste mohli porovnat finální stav a zjistit, zda objem vyfakturovaných prací odpovídá tomu, co se na té stavbě povedlo.

  Když jsem byl v roce 2013 ministrem dopravy, tak tehdejší ředitel David Čermák k tomu vydal nějaké prováděcí směrnice a pak následovalo pět neúspěšných pokusů nějakým způsobem vysoutěžit využití této technologie při opravách. Já se nechci ptát na to, co bylo. Chci se zeptat pana ministra, zda ŘSD, případně SŽDC, uvažují o používání této technologie. Pokud ano, kdy si myslí, že bude zavedena do praxe a kdy bychom mohli vidět efekty.

  Chci připomenout, že podobný problém řeší např. ve Velké Británii, kde ministr dopravy něco podobného prosadil, a tam odhadoval roční úsporu při opravách v objemu 1 mld. liber. Myslím si, že technologickému pokroku, který chrání zadavatele, v tomto případě stát, bychom bránit nechtěli a po řádném prozkoušení bychom mohli takový systém nastavit, a tím ušetřit finanční prostředky, které by se mohly investovat na další opravy nebo na investice. Děkuji za odpověď, pane ministře.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan ministr dopravy má pět minut na svou odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Děkuji. Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ŘSD v minulosti vydalo pro vnitřní potřeby organizace směrnici generálního ředitele č. 8/2011, která se týká kontrolní činnosti na stavbách pomocí různých technologií. Jednou z nich je i 3D skenování. Směrnice byla podrobena vnitřní kontrole ŘSD s ohledem na skutečnost, že postupem času existuje již vícero technologií a ty nemají jednotný postup. Směrnice není v tuto chvíli s ohledem na výše uvedené problémy uplatňována striktně na všech stavbách. V současnosti se již řeší úprava této směrnice, která nyní popisuje pouze jeden konkrétní postup, jak provádět skenování. To vyvolává problémy, neboť časem vznikly i nové technologie a s tím i postupy, které jsou od směrnice odlišné, a je tudíž potřeba směrnici zobecnit a upravit tak, aby umožňovala použití jiných technologií. V aktualizované směrnici má být upřednostněna definice toho, co chceme měřením dosáhnout, a zjistit, v jaké podrobnosti a rozsahu, nikoli předurčovat přímo způsob měření.

  Před dvěma týdny vydal generální ředitel ŘSD příkaz v tomto činit další kroky směřující k úpravě směrnice. Úsek výstavby oslovil Český svaz geodetů a kartografů, jsou zde zástupci akademické sféry i zhotovitelů a ti mají navrhnout, jak upravit směrnici a v jakém rozsahu a čase a kdo se na této úpravě bude podílet. V podstatě sestavit harmonogram, který má svaz poskytnout do 25. 5. Po schválení harmonogramu se očekává dle sdělení svazu, že do sedmi měsíců od schválení harmonogramu dojde k projednání a schválení novelizace této směrnice a ta bude používána na všech stavbách Ředitelství silnic a dálnic. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Stanjura se hlásí k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k doplňující otázce.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za ty informace. Moc mě tedy nenadchly, protože ten záměr, aby to bylo v obecné rovině, já myslím, že to je v pořádku. Není třeba fixovat jednu technologii. Pokud jsou už jiné, jiná technická řešení, proč ne. Jenom ta doba mi přijde neuvěřitelně dlouhá. Ten pokus o vysoutěžení technologií byl někdy v roce 2013, ne v roce 2015. Nevím, proč by to měl určovat ten svaz, jestli jsem dobře pochopil, geodetů. Vy jste četl, že svaz geodetů odhaduje sedm měsíců od harmonogramu, že bude ta směrnice generálního ředitele. Já bych poprosil pana ministra potom o zaslání toho harmonogramu a případně, aby požádal generálního ředitele, aby to urychlili. Nemusí to být úplně ideální, ale podle mě musíme začít. Pokud známe dneska jednu technologii, tak to vyzkoušíme s jednou technologií a můžeme postupně navazovat. Nejde o to vytvořit někomu monopol, ale skutečně mít účinný nástroj pro kontrolu dodavatelů. A to si myslím, že je v pořádku.

  Takže moje prosba na pana ministra, aby požádal generálního ředitele Kroupu, aby to urychlili a co nejdříve zařadili do praxe. I s tím, že ta směrnice se bude v čase nějakým způsobem vyvíjet a doplňovat. To myslím, že je naprosto pochopitelné. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr odpoví na doplňující otázku. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Já souhlasím. Toto je materiál, který mi připravil úřad, takže já proberu ještě s panem generálním ředitelem, abychom věci urychlili. Já bych chtěl jenom informovat, že nejenom tady, ale my hodláme i na opravách D1 dát webové kamery a dělat jakoby průběžnou kontrolu, kde zapojíme i veřejnost. Takže chceme jít tímto směrem. Ale tady se pokusím, pošlu vám určitě harmonogram a budu trvat na tom, že se to má urychlit, ten postup. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za doplňující odpověď. Dalším interpelujícím je pan poslanec Radim Holeček, který má interpelaci na ministra kultury Daniela Hermana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Holeček: Dobrý den všem. Vážený pane ministře, v září loňského roku jsem vás interpeloval ve věci zajištění finanční podpory na realizaci česko-německé muzejní expozice v obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum v muzeu města Ústí nad Labem. Musím přiznat, že z vaší tehdejší odpovědi, ve které jste deklaroval zajištění finančních prostředků ve výši 48 milionů korun, prostředky ze státního rozpočtu na rok 2015, jsem byl spokojen. Posílila ve mně totiž naději, že tento mezinárodně významný projekt, který ještě před plnou realizací vyvolal zájem německého spolkového prezidenta, kancléřky i předsedů vlád sousedního Saska a Bavorska, se v letošním roce konečně dočká své realizace. Nyní zde stojím a táži se vás znovu, jelikož je druhá polovina května a dle mých informací oněch zmiňovaných 48 milionů z rozpočtu na rok 2015, ale ani 2,5 milionu přidávaných ještě z rozpočtu ministerstva na rok 2014, prozatím uvolněno není. Vím, že po období, kdy předchozí vedení města Ústí nad Labem realizaci projektu příliš nepřálo, i nyní některé členové grémií Collegia Bohemica usilují spíše o destabilizaci společnosti než o naplnění jejího původního poslání. Zaregistroval jsem ale také, že se otevřeně mluví o variantě odstranění současného managementu společnosti, který za osm let jejího trvání z pouhé myšlenky učinil hmatatelný a mezinárodně odborně i politický uznávaný projekt.

  Je mi samozřejmě jasné, že by nebylo odpovědné posílat státní prostředky do projektu v situaci, kdyby nebylo zřejmé, kdo a jak ho vlastně bude realizovat. Ptám se vás proto, vážený pane ministře, zda a jakým způsobem z pozice zakladatele, který přináší rozhodující investiční prostředky, usilujete o udržení personální kontinuity pro realizaci této komplexní a dlouho intenzivně připravované muzejní expozice. Dále si dovoluji zeptat se vás, jaký postup a časový harmonogram sledujete při uvolňování státních prostředků na výstavbu muzejní expozice Collegia Bohemica. A v neposlední řadě vás prosím o sdělení, zda s ohledem na kontrolu státní investice do výstavby expozice usilujete či budete usilovat o získání většiny ve správní a dozorčí radě obecně prospěšné činnosti Collegium Bohemicum. (Upozornění na čas.)

  Závěrem si dovolím ocitovat slova německého velvyslance, který pronesl 18. května při své návštěvě v Ústí nad Labem Collegium Bohemicum tvoří důležitý spojovník -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, nenuťte mě, abych vám odebral slovo, protože porušujete jednací řád.

 • Poslanec Radim Holeček: Dobře. Já to řeknu v druhé části.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžete to říct v doplňující otázce. Prosím pana ministra, aby odpověděl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já děkuji za tento dotaz. Společnost Collegium Bohemicum byla před sedmi lety založena z dlouhodobě formulované potřeby vzniku české vědecké, dokumentační a kulturní instituce, která se vzhledem k významu dějin Němců v českých zemích a česko-německých resp. česko-rakouských vztahů bude trvale zabývat právě tímto tématem. Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum byla původně založena třemi subjekty - statutárním městem Ústí nad Labem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Společností pro dějiny Němců v Čechách. Ministerstvo kultury přistoupilo mezi tyto zakladatele až v roce 2008. Hlavním záměrem vzniku Collegia Bohemica bylo naplnit dlouhodobě přítomnou myšlenku zřízení muzea německy mluvících obyvatel českých zemí, zřídit mezinárodní instituci a zajistit financování z evropských prostředků.

  Při přípravě muzejní expozice Collegia Bohemica byly během intenzivní několikaleté práce v letech 2008 až 2013 splněny tyto úkoly: Formulace výstavní koncepce ve spolupráci s širokou skupinou odborníků a její první prezentace za přítomnosti ministra kultury České republiky, dalších několik desítek prezentací v České republice, Německu a Dánsku, které zajistily bohatý ohlas a pozitivní očekávání. Dále vytvoření sbírkového plánu a ve spolupráci s odborníky z poradní komise pro sbírkotvornou činnost nákup komplexní sbírky exponátů pro expozici včetně zajištění zápůjček z nejvýznamnějších muzejních institucí v České republice. Dále organizace architektonické soutěže v souladu se soutěžním řádem České komory architektů na vytvoření architektonického a výtvarného návrhu na realizaci muzejní expozice, kompletní zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu ve spolupráci s vítězným architektonickým týmem Projektil architekti s.r.o. Za poslední, realizace řady kulturních a vzdělávacích programů k tématu muzejní expozice včetně dvou výstav prezentujících postup příprav trvalé expozice, 30 návrhů, jeden vítěz, příběh expozice. To jsou tedy splněné úkoly.

  Město Ústí nad Labem dokončilo v rámci projektu rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum rekonstrukci historické budovy v centru města, kde má Collegium Bohemicum smluvně zajištěny výstavní prostory o rozloze 1500 metrů čtverečních pro účely trvalé muzejní expozice. Slavnostní zahájení provozu Collegia Bohemica v budově se uskutečnilo za přítomnosti dvou ministrů české vlády a několika velvyslanců.

  Dne 24. listopadu 2014 bylo schváleno usnesení vlády číslo 968 o financování OPS Collegium Bohemicum z prostředků státního rozpočtu České republiky, ve kterém bylo ministru kultury uloženo poskytnout ještě v roce 2014 finanční prostředky ve výši 2,5 milionu korun na projekt výstavby expozice Dějiny německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích a současně s informací, že pro rok 2015 je ve výdajových rámcích kapitoly Ministerstva kultury alokováno dalších 48 milionů korun pro Collegium Bohemicum. Následně bylo Ministerstvem kultury jako správcem programu Podpora rozvoje obnova materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení doporučeno po předchozích konzultacích předložit jeden investiční záměr, který by byl vypracován v souladu s platnou legislativou na celkových disponibilních 50,5 milionu korun. To je tedy současná fáze.

  Po komunálních volbách v roce 2014 nové vedení statutárního města Ústí nad Labem jako nositel projektu rekonstrukce muzea Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum velmi aktivně přistoupilo k dalšímu směrování obecně prospěšné činnosti Collegium Bohemicum a na jednání všech zakladatelů v únoru 2015 navrhlo harmonogram prací potřebných k zajištění další činnosti společnosti. Podle tohoto harmonogramu je v současné době připraven ke schválení dodatek k zakladatelské smlouvě s návrhem změny počtu členů správní a dozorčí rady společnosti tak, aby počet členů zastupujících jednotlivé zakladatele odpovídal jejich majetkovému a finančnímu vkladu do společnosti. V souvislosti s tím se upravuje i ta část zakladatelské smlouvy označující majetkové vklady jednotlivých zakladatelů. Po vydání nového statutu společnosti správní radou a schválení investičního záměru budou uvolněny finanční prostředky na realizaci stálé expozice o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, také vám skončil čas na odpověď. Já vím, že to není úplně hezké, ale musím dodržovat jednací řád. Takže si to nechte na doplňující odpověď. (Ministr: Děkuji.) On pan kolega Holeček dá doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo k doplňující otázce.

 • Poslanec Radim Holeček: Pan ministr je mistrem takových pěkných historických exkurzů. To nám dal teď pěkně. Ale já jsem tam zapomněl říct pouze to: na jedné straně máme výrok německého velvyslance pana Loringhovena, který jsem nechtěl, aby zanikl: "Collegium Bohemicum tvoří důležitý spojovník k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Koncepce muzejní expozice je promyšlená a přesvědčivá. Velmi doufám, že se brzy dočká uskutečnění."

  To znamená, slyšeli jsme dlouho pana ministra mluvit - pět minut, ale mě jenom zajímá: Bude to mezinárodní expozice, nebo regionální expozice? Budou na to peníze? A kdy? Bude tam tahle ředitelka, nebo tam bude někdo jiný? Odpovězte jenom krátce. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času panu poslanci Holečkovi k doplňující otázce a pan ministr má dvě minuty na doplnění odpovědi. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Samozřejmě že se jedná o mezinárodní expozici, protože tato záležitost má mezinárodní rozměr. Co se týká personálií, tak já samozřejmě jako zástupce jedné z institucí, které jsou ve správní radě, tady nemohu predikovat výsledek hlasování, které na té správní radě bude.

  A peníze v tuto chvíli skutečně, což je neobvyklé, nejsou problémem. Peníze k dispozici jsou, jak jsem zde před chvílí četl, tak byly uvolněny. A ve chvíli, kdy jak jsem - budu znovu citovat: "Po vydání nového statutu společnosti správní radou a schválení investičního záměru budou uvolněny finanční prostředky na realizaci stálé expozice." A já pevně věřím, že to bude co nejdříve, protože chápu tento projekt jako jeden z prioritních i právě vzhledem k tomu jeho zahraničněpolitickému rozměru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za doplnění odpovědi. Pokračujeme další vylosovanou interpelací, a to interpelací paní poslankyně Věry Kovářové znovu na pana ministra kultury Daniela Hermana. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, asi je zbytečné, abych popisovala historii našich vzájemných jednání o navýšení prostředků určených na obnovu kulturních památek, a tak půjdu přímo k jádru věci.

  Pan kolega Volný na setkání se starosty z Plzeňska už v březnu uvedl, že by se na obnovu kulturních památek mělo letos přesunout 150 až 200 milionů korun. To je vzhledem k tomu, že v prosinci loňského roku Ministerstvo financí přislíbilo v průběhu rozpočtového roku přidat na památky 300 milionů, zklamání. Leckdo si ale může říct: nemusí pršet, stačí, když kape. Jenže pokud vím, zatím ještě nestihlo ani začít kapat.

  Co stojí v cestě naplnění slibů Ministerstva financí, potažmo pana poslance Volného? A kdy se obce a další vlastníci kulturních památek budou moci těšit když ne na slíbených 300 milionů korun, tak alespoň na zmíněných 150 až 200 milionů korun? Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové za otázku a pan ministr má svůj čas na odpověď na tuto interpelaci. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Obnova památek v rámci kapitoly 334, tedy Ministerstva kultury, je financována z několika zdrojů. Jedná se zejména o národní zdroje ze státního rozpočtu, dále o zdroje plynoucí z operačních programů EU a takzvané Norské fondy, které poskytuje Norské království.

  V roce 2015 Ministerstvo kultury finančně podporuje obnovu památek prostřednictvím třinácti programů v celkovém objemu 2 104 338 000 korun, což představuje 19,32 procenta celkových výdajů rozpočtu naší kapitoly. Největší portfolio programů a podprogramů spravuje odbor investic a veřejných zakázek, který spravuje pět programů, a v rámci těchto programů spravuje deset podprogramů v objemu 1 572 179 000 korun, což představuje 14,44 procenta celkových výdajů rozpočtu kapitoly: rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, péče o národní kulturní poklad, podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací, záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelními pohromami.

  Odbor památkové péče spravuje sedm programů v objemu 510 milionů korun, což představuje 4,68 procenta celkových výdajů rozpočtu kapitoly. Je to havarijní program, dále program záchrany architektonického dědictví, program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, program péče o vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, program restaurování movitých kulturních památek, podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a podpora pro památky UNESCO. Odbor muzeí a galerií spravuje jeden program v objemu 22 159 000 korun, což představuje 0,20 procenta celkových výdajů rozpočtu kapitoly.

  Strategickým cílem Ministerstva kultury je v souladu s programovým prohlášením vlády aproximovat rozpočet ministerstva tak, aby dosáhl v roce 2017 jednoho procenta celkových výdajů státního rozpočtu. Ministerstvo bude v následujících letech usilovat o postupné navyšování rozpočtu.

  V oblasti podpory obnovy památek bude Ministerstvo kultury požadovat pro rok 2016 oproti letošnímu roku navýšení výdajů o 44,10 procenta, což představuje zvýšení na částku 3 224 414 000 korun, tedy o částku ve výši 986 867 000 korun oproti roku 2015, což představuje 23,15 procenta celkového objemu rozpočtu kapitoly. Pro rok 2017 pak bude ministerstvo požadovat v oblasti podpory obnovy památek oproti roku 2015 navýšení výdajů o 93,47 procenta, což představuje zvýšení na částku 4 329 157 000 korun, tedy o částku ve výši 2 091 610 000 korun oproti roku 2015. Tímto navýšením dojde zároveň ke stabilizaci uspokojování potřeb v oblasti poskytování kulturních služeb, což představuje 28,11 procenta celkového objemu rozpočtu kapitoly.

  Ve všech výše uvedených programech kromě programu péče o národní kulturní poklad nejsou alokovány finanční prostředky v takových objemech, které by zajistily pokrytí potřeb vlastníků památek, a to ať je vlastníkem stát, kraj, obec, či soukromá osoba. V minulosti docházelo při sestavování rozpočtu kapitoly k nesystémovým škrtům a přesunům finančních prostředků v jednotlivých oblastech bez jakéhokoli racionálního odůvodnění, což se výrazně projevuje v meziročním porovnání vynakládání finančních prostředků v jednotlivých oblastech.

  Oblast obnovy podpory památek je dlouhodobě podfinancovaná a finanční zdroje alokované ve výše uvedených programech nestačí pokrýt žádosti ze strany žadatelů o poskytnutí dotace na nutné opravy památek. Ministerstvo v současné době eviduje požadavky příspěvkových organizací zřízených ministerstvem, které spravují více než 200 objektů, z toho 106 hradů a zámků ve správě NPÚ za více jak 6 miliard korun s dobou realizace do roku 2018.

  Pokud jde o realizace akcí ve výše uvedených programech ve správě odboru investic a veřejných zakázek ministerstva, prioritou ministerstva je primárně podporovat příspěvkové organizace, u nichž je ministerstvo zřizovatelem.

  Makroekonomické predikce Ministerstva financí a České národní banky pro rok 2015 naznačují -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, musím vás požádat, abyste to dokončil až v doplňující odpovědi, protože paní kolegyně se chystá k doplňující otázce, takže budete mít ještě dvě minuty. (Ministr: Děkuji.) Děkuju. Paní poslankyně Kovářová s doplňující otázkou.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za vyčerpávají odpověď, nicméně jste zřejmě nestihl odpovědět na moji otázku. Připomenu, o co jde. Jde o můj pozměňovací návrh, který navyšoval šest dotačních titulů v podstatě o 300 milionů korun. Poslanci z vládní koalice nehlasovali pro tento pozměňovací návrh, protože jim bylo přislíbeno, že peníze půjdou v tomto roce. Ptám se tedy: Kde jsou? První otázka. Druhá otázka zní následovně: Počítá Ministerstvo kultury s usnesením výboru pro veřejnou správu, kde se konstatovalo, že by bylo dobré, aby do těch šesti památkových dotačních titulů šlo celkem 900 milionů korun? Důvodem je to, že na kulturní památky nebude možné čerpat peníze z Evropské unie. Děkuji za odpověď. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové za dodržení času k doplňující otázce. Pan ministr má dvě minuty na doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Doplňující odpověď. Co se týká rozpočtových opatření tak, jak bylo s Ministerstvem financí jednáno, tak také se postupuje podle harmonogramu. A včera pan ministr financí podepsal navýšení rozpočtu pro naši kapitolu, to znamená, že se počítá minimálně v této fázi s navýšením 100 milionů korun minimálně právě pro oblast památkové péče. Samozřejmě že to není částka konečná, budeme jednat dál. Ale v tuto chvíli tento krok už byl vykonán. Samozřejmě to ještě musí projít také schválením vlády.

  Co se týká evropských fondů, tak v IROPových programech, které se připravují, je v tuto chvíli připraveno několik projektů v celkovém objemu tři miliardy korun právě z oblasti památkové péče. A v úzké součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj je velký předpoklad, že tyto projekty bude možno realizovat.

  Teď se omlouvám, ještě tam byla třetí otázka a tu jsem si nestačil... (Poslankyně Kovářová z lavice: ... Jestli budou ... v příštím roce.) Děkuji za připomenutí. Tak jak jsem to v předchozím svém příspěvku nebo původním entrée řekl, samozřejmě počítáme s tím a bude to odpovídat reálným možnostem, které jsou.

  A zcela na závěr jsem si dovolil paní poslankyni zde přinést takovou rozvahu ministerstva, finanční podporu pro obnovu památek, kterou bych jí teď předal. Děkuji za podporu. (Předává poslankyni zmíněný dokument.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za doplnění odpovědi. Můžeme tedy pokračovat další interpelací. Dále byl vylosován pan poslanec Marek Ženíšek s interpelací na ministra zahraničních věcí k personální situaci na MZV. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Ženíšek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Využiji svých dvou minut, abych interpeloval pana ministra, přestože není přítomen, a budu se těšit na písemnou odpověď.

  Vážený pane ministře, v posledních dnech jsme svědky, jak se v médiích hromadí informace o tom, jak někteří lidé na nejvyšších postech Ministerstva zahraničních věcí z nějakého důvodu již pod vámi nechtějí pracovat nebo že vy máte s jejich setrváním na ministerstvu nějaké problémy. Za normálních okolností bych se asi spokojil s vysvětlením, že se jedná o jejich svobodné rozhodnutí nebo o vaše právo vybrat si své spolupracovníky. Alarmující však na tom jsou dvě věci. Za prvé jednak v tom smyslu, že se jedná o letité a zkušené diplomaty. Mám teď na mysli především bývalého velvyslance v Berlíně pana Jindráka, který oznámil tento týden, že končí na postu náměstka ministra. Za druhé, znepokojující je i informace o tom, že většina lidí, které jste na úřednické posty přijal, jsou nějak provázáni s ČSSD.

  Zajímal by mě celkový počet lidí, které jste od svého příchodu přijal. Navíc řada z těchto lidí podle mých informací se dostala na Ministerstvo zahraničních věcí bez výběrového řízení a velká část z nich bude hlavní překážkou pro uplatnění diplomatů, které po skončení svých misí bude čekat nepříjemné zjištění, že jejich místo již zabírá nějaký loajální sociální demokrat. Ale možná plánujete nějaké razantní navýšení tabulkových míst pro svůj resort. Ostatně nebývale velký počet náměstků na vašem resortu nasvědčuje tomu, že váš resort co do počtu lidí asi se nejméně zdvojnásobí. Jinak totiž není pochopitelné, proč když dříve k plnění úkolů a řízení Ministerstva zahraničních věcí stačili tři, čtyři, maximálně pět náměstků, vy jich potřebujete se státním tajemníkem dohromady devět. A to všechno se odehrává v době, kdy má za necelé dva měsíce začít platit služební zákon. (Upozornění na čas.) Celé to pak pochopitelně vypadá, že si chcete svůj resort na poslední chvíli ovládnout na věčné časy. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr, protože je řádně omluven, vám odpoví písemně do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

  Nyní je interpelace pana Igora Nykla na ministra vnitra Milana Chovance, který mi přislíbil, pane poslanče, že hned dorazí, jak přijdete na řadu, takže je v předsálí. Můžete začít, máte slovo.

 • Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, za chvíli přítomný. Chci se na vás obrátit s jednou takovou zajímavostí. Překvapivě neinterpeluji ministra školství, ale vás v kauze nejmenování nebo jmenování profesorů, která nedávno proběhla v rámci reakce prezidenta, a to proto, že jeden z těch navrhovaných docentů vlastně jako důvod, proč nebyl, nebude jmenován prezidentem, je uváděno, že byl agentem StB, držitelem konspiračního bytu, a přitom Univerzita Karlova uvedla, že má čisté lustrační osvědčení. Čili je tam veliký rozpor a já se ptám, v čem je ten problém nebo jestli je to pravdivé a jestli je to tedy pravda, na čí straně je chyba, protože je to poměrně závažný a zarážející fakt vzhledem k tomu, že tyto situace se možná vyskytují častěji. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Igoru Nyklovi i za dodržení času k otázce na interpelaci. A pan ministr vnitra má celých pět minut na odpověď v této věci. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já kolegu poslance zklamu, protože k panu docentovi Ošťádalovi, zda je, nebo není osvědčení vydané podle zákona č. 451/1991 Sb., mohu sdělit, že pouze s dovoláním na ustavení § 19 zákona č. 451/1991 Sb. je zveřejňování skutečností uvedených v osvědčení nebo zveřejňování osvědčení, jakožto i jakýchkoliv podkladů k jeho vypracování bez předchozího písemného souhlasu občana, jehož se týká, zakázané. I kdybych chtěl, tak bez souhlasu dotčeného nemohu sdělit, jestli má, nebo nemá lustrační osvědčení a jestli to lustrační osvědčení je čisté, nebo není. Bohužel, zákon mi to neumožňuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Igor Nykl: Děkuji za vysvětlení. Já samozřejmě to respektuji, akorát říkám, že je to poměrně smutná kapitola, jestli se takhle v médiích dočteme u tak závažné věci, akademické věci, že jedni tvrdí toto a druzí toto, tak mě to zaráží. Ale samozřejmě respektuji, že nemůžeme nic víc dělat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jestli pan ministr chce doplňující odpověď - nechce. Interpelace je tedy uzavřena.

  Nyní následuje interpelace pana Petra Adama na ministra Jana Mládka. Pan kolega Adam mi oznámil, že jak on, tak ostatní členové poslaneckého klubu Úsvit tyto interpelace stahují, takže nebude projednána.

  Následuje tedy interpelace pana kolegy Jiřího Valenty na pana ministra zemědělství Mariana Jurečku k rituální porážce zvířat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane ministře, ptám se vás na výjimku ze zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat, z 25. února roku 2010 číslo 6930/2010-17210, týkající se tzv. rituální porážky zvířat halal. Asi víte, že tento způsob porážky spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen, a to při plném vědomí. Toto je v přímém rozporu s uvedeným zákonem, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit a potom teprve je možno je usmrtit a vykrvit. Halal rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poraženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve vyslechnout recitaci islámských svatých veršů.

  Podle hygienických a právních předpisů Evropské unie musí ale porážka být provedena až po omráčení zvířete a dále se vyžaduje podvázání jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Důvodem je riziko kontaminace masa bakteriemi. Podle stanoviska Federace veterinárních lékařů Evropské unie je porážka zvířat bez předchozího omráčení nepřijatelná za každých okolností, a to právě z hygienických důvodů.

  Halal je v mnoha zemích zakázán i z důvodu nepřiměřené krutosti. Povolení na území České republiky má mimo jiné za následek dovoz halal certifikovaného zboží z jiných zemí. To je potom v obchodních řetězcích podstrkováno občanům nejen bez jejich vědomí, co si vlastně kupují, ale i s rizikem nákupu bakteriálně kontaminovaných potravin. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, budete muset dát doplňující otázku, uplynul vám čas k řádné otázce. Máte potom na to jednu minutu, pan ministr je jistě připraven na odpověď na vaši otázku. Prosím, pane ministře, máte slovo celých pět minut.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Já bych znovu odpověděl panu kolegu poslanci. Záležitost je taková, že výjimka není jen na halal, ale je to také na košer porážku. Informace, které zde zazněly - je potřeba si uvědomit, že s podvázáním jícnu atd., to nejsou věci, které by byly praktikovány, není tam praktikováno ani nějaké odříkávání modlitby, protože jsem sám neohlášeně navštívil asi před měsícem jednu z těchto porážek, kde byl porážen jak býk, tak ovce, jehňata, takže jsem to viděl v reálné praxi, jak to probíhá. Musím říci, že budu chtít vést diskusi se zástupci obou obcí, jak muslimské, tak židovské, o případných úpravách toho procesu, protože vlastně ten proces spočívá v tom, že v okamžiku, kdy přeříznu krční tepny, dojde ke ztrátě tlaku v krevním řečišti a dochází k celkovému šoku a vlastně paralyzaci centrální nervové soustavy. Standardně k tomu dochází v řádu několik sekund, maximálně desítek sekund, což když si vezmete omráčení elektrickým proudem, tak to zvíře se v těch šocích - také několik desítek sekund na to reaguje centrální nervová soustava. Nicméně mám tu posudky, které jsem si nechal zpracovat a o kterých chci vést diskusi, a to je v případě dobytka, velkého skotu, kdy tady nejsou jen krční tepny, ale jsou zde i páteřní tepny, které právě v ten okamžik v případě halal a košer porážky ten, kdo provádí porážku, nepřetne, protože se nesmí dotknout kosti, a v ten okamžik dochází k určitému prokrvování mozku, a tudíž centrální nervová soustava není paralyzována poměrně rychle. A na rovinu říkám, že tady jsem si nechal zpracovávat posudek od Veterinární univerzity v Brně, abych k tomu měl od nich jasné vyjádření, a budu chtít jednat, jak jsem říkal, s náboženskými obcemi, jestli bychom v tomto případě mohli najít nějakou možnou úpravu, protože např. u drůbeže je dnes v České republice víceméně realizován proces tou formou, kdy tam dochází k omráčení zhruba na jednu minutu a mezitím se stihne provést to usmrcení zvířete. Je to v zásadě stejně humánní porážka jako jakkoli jiná, ale v případě skotu samozřejmě a některých hospodářských zvířat je rozdíl. A na rovinu říkám, v řádu jednoho dvou měsíců chci ukončit jednání, jestli budeme schopni nalézt kompromisní řešení tak, abychom dokázali naplnit to, aby porážka byla minimálně bolestná, anebo potom v tomto případě zvažuji opravdu vážné ukončení těchto výjimek, které v České republice jsou zhruba od roku 1993 umožňovány.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Valenta se hlásí k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji vám, pane ministře, za poměrně vyčerpávající odpověď. Myslím si, že k tomuto času jsem s vaší odpovědí relativně spokojen. Prosím vás tedy v tomto smyslu, jestli byste mi mohl písemně potom zaslat to, co zjistíte a jak jednání budou pokračovat. Jestli byste mi ještě mohl říci, jestli opravdu je tato porážka nyní v souladu s evropským právem. Já se totiž domnívám, a podle vyjádření mnoha organizací, které se touto problematikou zabývají, že zcela s evropským právem v souladu není. V současném stavu vývoje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se chystá k doplňující odpovědi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Pokud jde přímo o právní výklad, tak dle mých informací to v rozporu není, ale naráží to na limity posledních let, kdy experti právě na veterinární lékařství dávají dnes jiné posudky ve vztahu ke ztrátě vědomí velkých hospodářských zvířat v případě skotu, která podle některých studií není v řádu sekund či desítek sekund, ale říkají, že tu jde čas ztráty vědomí přes 120 sekund, což už je doba, kdy lze obecně říci, že zvíře v ten okamžik prokazatelně trpí, a to je to, s čím dnes vedeme rozpor. To znamená, po právní stránce situace v tomto okamžiku podle mých informací je v pořádku, nicméně i já z toho, co jsem sám viděl, mám tu velké otazníky. Jak jsem říkal v předešlé odpovědi, chci se k tomu takto postavit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a budeme pokračovat další interpelací. Dvanáctým vylosovaným je pan poslanec Jiří Zlatuška, který bude interpelovat pana ministra školství Marcela Chládka, který je řádně omluven, takže pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane nepřítomný ministře, v letošní státní maturitě z matematiky se opět objevila nejméně jedna chybná úloha, konkrétně úloha číslo 22, pracovně ji lze nazvat kužel-nekužel. Zadání je terminologicky zmatené, což je vidět již na užití pojmu "kužel", kterým může být jedině prostorové těleso, místo "plášť kužele", kde navíc druhý z nich není obsažen v katalogu požadavků, a tedy z hlediska judikátu sjednocujícího stanoviska rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z ledna 2013 případní stěžovatelé uspějí v námitkách, pokud se obrátí na soud.

  Chyba v zadání úlohy kužel-nekužel je zřejmá, rozsáhlý korektní posudek úlohy visí na stránkách společnosti EDUin (http://bit.ly/1cN6RXS) a je vám jistě znám.

  Pro administrativní systém vzdělávání je zásadně špatným vysvědčením především to, jak se CERMAT soustavně vyhýbá zdůvodňování všech svých kroků. O úloze kužel-nekužel se veřejně diskutovalo - bohužel bez CERMATu. Školský zákon zatím uvádí, které informace CERMAT zveřejňovat nesmí. Je evidentním problémem, že informace o úlohách by měly naopak spadat do těch, které CERMAT zveřejňovat musí.

  Nyní je třeba zabránit zbytečným škodám, které hrozí bezprostředně z dalších prodlení uchazečům o maturitu osobně i společnosti zprostředkovaně. Vyzývám vás právě proto, pane ministře, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky při posuzování žádosti maturantů o přezkoumání jejich výsledků v maturitním testu z matematiky kvůli úloze číslo 22 vzalo na vědomí, že tato úloha je vadná, a vykonalo okamžitou nápravu včetně vydání nových vysvědčení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Zlatuškovi a vzhledem k tomu, že jsem konstatoval nepřítomnost pana ministra školství, bude odpověď do 30 dnů. Další interpelací je interpelace poslance Jiřího Koubka na nepřítomného ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše k prodeji pozemků. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že pan ministr chybí, tak já si tuto interpelaci nechám napříště. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já toho času využiji k tomu, že budu konstatovat omluvy. Od 15.00 do 16.15 pan poslanec Milan Šarapatka, do konce jednacího dne pan poslanec Jaroslav Holík z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová z pracovních důvodů do 18.00 a pan poslanec Ivan Gabal od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a z důvodu návštěvy lékaře pan poslanec Michal Kučera od 15.30 do 18 hodin.

  Budeme pokračovat. Nyní je na řadě pan poslanec Petr Bendl na ministra Richarda Brabce ke zplavnění Labe. Pan kolega Bendl není přítomen, jeho přihláška tedy propadá.

  Na řadě je pan poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje pana ministra Svatopluka Němečka k regulaci reklamy vakcín. Upozorňuji, že pan kolega Němeček je řádně omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimku z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví. Česká republika ale provedla klíčovou výjimku směrnice 2001/83/ES odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Byl tedy zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva. Reklama konkrétních vakcín, tzv. brandová reklama, je vůči laické veřejnosti nepřípustná a zakázaná v mnoha členských státech Evropské unie. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty.

  V České republice probíhá dlouhodobě místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny a těmto akcím navíc explicitně ani nedává Ministerstvo zdravotnictví vůbec žádný odborný obsah, jen časový interval. Je dále vysoce významné, že reklama vakcín je ve velkém rozsahu klamavá. Velmi často totiž vyvolává v laických spotřebitelích dojem určitého účinku, který dosud vůbec nebyl vědecky prokázán. V reklamě jsou účelově zaměňovány tzv. dílčí výsledky za vlastní protektivní účinek vakcíny, což je v medicíně něco úplně jiného. Na toto poukázal zejména v roce 2010 vrchní zdravotní rada ve Francii, který označil reklamu na vakcínu Silgard za klamavou prostě proto, že silně naznačuje účinek ochrany před vznikem národového onemocnění karcinomu děložního hrdla u očkovaných dívek za dvacet až čtyřicet let, což ještě nikdo neprokázal -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já jsem tolerance sama, ale když tak to doplňte potom písemně pro pana ministra, protože takto bych porušoval jednací řád.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Ano. Vážený pane ministře, proč Ministerstvo zdravotnictví nezjedná nápravu a trpí současný protiprávní stav? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože pan kolega Bendl se dostavil, tak ale musím konstatovat, že jeho přihláška propadla. Vzhledem k tomu, že je přihlášen na konci a vzhledem k průběhu interpelací na něj určitě dojde, tak ho píšu na konec s interpelací na pana ministra Brabce. Ano? Děkuji.

  Budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Ladislava Velebného na pana ministra zemědělství ve věci Lesů ČR. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Velebný: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážený pane ministře, protože nám včera velmi těsně neprošel sněmovní tisk 367, lesní zákon, iniciativa Středočeského kraje, chtěl bych se zeptat. Ve schváleném plánu legislativních prací vlády pro letošní rok jsem totiž nenašel žádný návrh zákona o nezcizitelnosti státních lesů. Tak se proto, pane ministře, ptám, jaké kroky již vaše ministerstvo udělalo k naplnění této klauzule v koaliční smlouvě. Protože se v ní uvádí, že zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů, protože státní lesy musí aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech - toť citace z této koaliční smlouvy.

  A moje druhá otázka zní: Jaké kroky jste učinil ke změně hospodářské politiky Lesů ČR ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu? Pane ministře, děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Velebnému za jeho interpelaci a slova se ujme k odpovědi pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. K té první otázce. Otázka návrhu Středočeského kraje, který vyřešil ve vlastním zákoně otázku státního podniku a jeho nezcizitelnosti, který tady byl před dvěma dny v Poslanecké sněmovně. Já musím říct, že náš resort k tomu dal negativní stanovisko především z toho důvodu, že ten text byl opravdu právně špatně připraven a napsán, takže kdybychom ten text a obecně tuto normu v Poslanecké sněmovně přijali, tak by nebylo možné ze státního podniku Lesy ČR např. řešit požadavky některých středních škol na nárok na polesí, které teď řešíme pro některé kraje. Takže my počítáme s tím naplněním koaliční smlouvy programového prohlášení vlády, kde to byla jedna z priorit jedné koaliční strany. V roce 2016 je počítáno ve výhledu legislativních prací vlády s novelou lesního zákona, kdy tuto záležitost budeme řešit tak, aby bylo vyhověno této záležitosti, abychom zároveň třeba i jednou provždy utnuli diskuse, které se tady občas vedou, jestli státní podnik neprivatizovat, nedat ho na burzu apod. Nicméně musíme tam zachovat - aspoň z mého pohledu myslím, že je pořád nutné tam ponechat - možnost převodu některých pozemků, např. pod komunikacemi, na obce, případnou otázku možné výměny. To jsou věci, které i státní podnik ve vlastním zájmu občas potřebuje, když sceluje, řekněme, nějaké své větší lesní komplexy.

  Pokud jde o otázku druhou, ta je trošku samozřejmě složitější. Pan generální ředitel Szórád tady asi před dvěma měsíci prezentoval koncepci státního podniku Lesy ČR. My tady počítáme, řekněme, ve dvou rovinách, jak plnit rozvoj a požadavky dřevozpracujícího průmyslu na otázku zaměstnanosti a těchto sociálních aspektů. Ta rovina je jedna, a to je vnitřní, tzn. posílení a cesta většího zapojení vlastních lidí do činnosti, kde to má smysl, kde logicky ušetříme své náklady, tzn. některé drobné údržby vodních toků, lesních cest, komunikací v rámci činnosti Lesů ČR plus některé práce v lese, kde vidíme potenciál přijmout v průběhu příštích čtyř let zhruba něco okolo 900 kmenových zaměstnanců, kteří v minulosti byli propuštěni. Potom také samozřejmě počítáme s tím, že v rámci investic Lesů ČR se chceme přihlásit k tomu, aby i Lesy ČR více investovaly do svého majetku, jak už jsem tady jmenoval, lesy, vodní toky. Tak to jsou věci, které samozřejmě logicky užívají i obce a běžní občané České republiky a které jsou opravdu v mnoha ohledech dlouhodobě podfinancovány. Tady počítáme s tím, že Lesy ČR zhruba o 300 mil. v příštích letech navýší investiční obálku na investice.

  A pak je tady samozřejmě otázka k vnějším subjektům a ta je ta nejdůležitější. My jdeme cestou, že komplexní zakázky - zmenšujeme jejich územní jednotky tak, aby měly šanci i malé a střední firmy se o tyto zakázky ucházet. U těchto komplexních zakázek také zkoušíme pilotní projekt, loni jsme s tím začali, že dělíme na pěstební a těžební činnost, protože tu pěstební činnost opravdu může vykonávat prakticky skoro živnostník, OSVČ sama, nebo firma poměrně malá a střední. A zároveň připravujeme teď program, bude to i na jednání vlády, v rámci podpůrného garančního a lesnického fondu, který bude nabízet nově jak bankovní záruky pro firmy, které se chtějí ucházet o nákup dřeva z Lesů ČR - a pro ně to byl někdy limitní problém, protože se k tomu dřevu nemohly dostat, tak pro ně nabízíme toto rozšíření. Plus případně i nabídku úvěru, pokud po něm bude poptávka z PGRLF. A samozřejmě v rámci Programu rozvoje venkova a operačního programu OPPIK se počítá s tím, aby i dřevozpracovatelé, pily a následné dřevozpracovatelské podniky, si mohli získat dotace na rozšíření a zefektivnění svých vlastních zpracovatelských a výrobních kapacit.

  Takže soubor těch opatření se tady děje. A samozřejmě také rozšiřujeme otázku prezenčních elektronických aukcí lokálních, aby se firmy zase dostaly k surovině, kterou nutně potřebují. Takže tolik asi výčet těch hlavních aktivit, které děláme v této oblasti. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Marianu Jurečkovi a ptám se pana kolegy Velebného, jestli chce položit doplňující otázku. Nechce doplňující otázku. Interpelaci tedy končím.

  Další interpelací je interpelace vylosovaná jako číslo 17 pana poslance Ivo Pojezného na ministra vnitra, Milana Chovance, k vydávání občanských průkazů seniorům. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Můj dotaz bude na pana ministra poměrně velmi krátký.

  Vážený pane ministře, v poslední době se na mě stále častěji obracejí osoby, jejichž rodičům vlivem pokročilého věku a s tím souvisejícím zdravotním stavem činí problémy vyřizování nových občanských průkazů. Vím, že je možné vyřídit si občanský průkaz tzv. na dálku, nicméně například pozvání fotografa domů za účelem vyfotografování na občanský průkaz pro ně znamená nezanedbatelný výdaj z jejich peněženek. Chci se proto zeptat, zda by nebylo možné vydávat občanské průkazy nad určitou hranici věku, například nad 75 nebo 80 let, na neurčitou dobu platnosti. Myslím si, že by to jak těmto osobám, tak jejich blízkým značně ulehčilo život. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivu Pojeznému, který ani nevyčerpal celé dvě minuty na otázku, otázka byla jasná. Věřím, že odpověď pana ministra bude stejně jasná, dejme tomu i pozitivní. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že občanské průkazy v současné době mají tzv. strojově čitelnou část, tedy jsou strojově čitelným dokladem, musí se tam uvádět doba platnosti. My se v současné době zamýšlíme nad modelem, podívali jsme se i do okolních států, u nás občanský průkaz platí na 10 let, pak se obnovuje, v některých evropských státech platí na dobu dejme tomu 15 let, ale jsou i příklady, kdy jsou občanské průkazy vydávány na dobu 25 let, což si myslím, že by mohlo být řešením od určité věkové hranice. Ministerstvo vnitra v současné době tedy zkoumá možnost změny legislativy a já bych se přimlouval po debatě s obcemi, aby u některých věkových kategorií byla zavedena platnost občanského průkazu na dobu delší než 20 let, čímž by se tento problém, pane kolego, vyřešil.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jasnou odpověď. Ptám se, jestli pan kolega Pojezný má doplňující otázku.

 • Poslanec Ivo Pojezný: Já za tu odpověď děkuji a myslím si, že toto by bylo jedním z řešení a opravdu by to pomohlo jak seniorům, tak jejich blízkým. Takže děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nebyla doplňující otázka, takže se pan ministr nemusí už k ničemu vyjadřovat a můžeme ukončit tuto interpelaci.

  Další interpelující je paní poslankyně Anna Putnová, která bude interpelovat nepřítomného, ale řádně omluveného ministra školství Marcela Chládka ve věci jazykového vzdělávání. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje interpelace na pana ministra Chládka se týká jazykového vzdělání. Pan ministr 2. dubna v interpelaci na dotaz pana poslance Fiedlera ohledně jazykového vzdělání sdělil toto - cituji: "Máme připravené výzvy právě na jazykové vzdělávání s OP VK, které budou vyhlášeny ještě jako zbytkové výzvy v tomto roce. Proto je tam druhé kolo pro učitele odborných předmětů nebo učitele jiných předmětů, aby mohli tuto výuku vést v cizím jazyce. Takže výzvy, které jsou nyní v OP VK, nemusíme čekat na OP VVV, které budou vyhlášeny v polovině tohoto roku, kde se s touto oblastí samozřejmě počítá." Tím vzbudil velká očekávání především u učitelů v regionech.

  Můj dotaz přichází také prostřednictvím krajů. Kraje povzbuzeny tímto sdělením se pokoušely zjistit, jak by mohly podpořit financování jazykového vzdělání, a zdá se jim, že je to velmi obtížné. Čili dotaz na pana ministra Chládka je tento: Pane ministře, mohl byste prosím upřesnit, jakým způsobem, prostřednictvím které osy se mohou jednotliví uchazeči obracet o podporu jazykového vzdělání, a to jak v dodatečných výzvách OP VK plus v programu OP VVV. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Putnové a podle zákona o jednacím řádu nepřítomný pan ministr Chládek odpoví do 30 dnů.

  Nyní se dostáváme k interpelaci pana Marka Černocha na ministra Mládka. Je nepřítomen a navíc u něj platí i to, že ta interpelace je stažena podle informace poslaneckého klubu. Zároveň bych ještě doplnil, že se omlouvá z dalšího jednání pan ministr Marian Jurečka, na kterého tedy už nejsou žádné další interpelace.

  Takže můžeme pokročit. Kolega Černoch tedy nebude interpelovat, vzdává tu interpelaci, přistupujeme k interpelaci číslo 20. Ptám se pana poslance Lanka, který tady je přítomen, jestli chce tu interpelaci, nebo ji stahuje. (Stahuje.) Ano, stejný případ, protože není přítomen pan ministr Mládek.

  Takže je na řadě paní poslankyně Marta Semelová, která interpeluje nepřítomnou, řádně omluvenou paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci rušení poboček Úřadu práce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní ministryně, oslovili mě občané, kteří chtějí vědět, proč dochází na různých místech k rušení, slučování, stěhování úřadů, které mají sloužit občanům.

  Konkrétně se jedná například o rušení poboček Úřadu práce, například Praha 9-Letňany, Újezd nad Lesy. Pobočka zde sloužila pro pět obcí, byla velice hojně navštěvována. Vyřešilo se to ovšem tak, že se pobočka stěhuje na radnici do Vysočan, což komplikuje situaci starým lidem, zdravotně postiženým, ale také maminkám s kočárky.

  Další - uzavírání územních pracovišť České správy sociálního zabezpečení, konkrétně opět na dvou místech v Praze. Jedná se o Jihozápadní Město a Jižní Město.

  Dále - důchodové záležitosti občané sedlčanského regionu od června budou muset vyřizovat jen na Okresní správě sociálního zabezpečení v Příbrami. Odůvodněno to bylo tak, že s postupem času, kdy se významně změnilo vyřizování, může toto sídlo poskytnout občanům sedlčanského regionu plnohodnotné služby, což ovšem nemění nic na situaci, že opět budou muset dojíždět. Dřív měl každý okres svou správu. Pak se v rámci racionalizace začalo slučovat porůznu, neustále dochází ke změnám. Například územní pracoviště České správy sociálního zabezpečení pro Prahu 4 sídlí na Praze 3. Toto tedy není nová věc. Problém je tedy pro klienty i zaměstnance. Jeden klient může mít různá bydliště, různá pracoviště, snadno dojde k záměně kódu. Myslím si, že se jedná o nesmyslné věci, o zmatky, úřady místo toho, aby se lidem přiblížily, se jim vzdalují.

  Proto bych chtěla požádat o informaci, jaká je situace na celém území ČR, a požádat o přípravu postupných kroků vedoucích k nápravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. I pro ni platí, že do 30 dnů dostane písemnou odpověď, a končím interpelaci číslo 21.

  Nyní je na řadě interpelace Petra Bendla na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci splavnění Labe. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, moje interpelace je velmi jednoduchá. Já jsem dlouhodobě přesvědčen o tom, že projekt splavnění Labe může být velkou ekonomickou injekcí pro celou ČR. Dneska jsme v situaci, kdy tato lodní doprava je hendikepována tím, že ČR není schopna garantovat plavební výšku vodního toku po celý rok, a tím pádem není možné v oblasti podnikání v téhle záležitosti garantovat dopravu zboží či přepravu turistických lodí apod., a proto je naše lodní doprava tímto hendikepována. Naráželi jsme v minulosti na překážky zejména v oblasti Ministerstva životního prostředí, které z pro mě často nepochopitelných důvodů tomuto projektu bránily.

  Já jsem se vás chtěl, pane ministře, zeptat, jak se díváte na celou záležitost, zdali podporujete splavnění Labe. V případě, že ano, co v té věci děláte, případně v čem vám můžeme být nápomocni my, protože jakékoliv zdržování v této oblasti považuji za nedostatečné a nemoudré a myslím si, že pokud tady všichni říkáme, že chceme udělat maximum pro to, aby lidé měli dostatek pracovních příležitostí, tohle je jeden z konkrétních projektů, který by pomohl především severní části ČR, ale posílil by tak i případně turistickou dopravu v Praze, případně na Vltavě tam, až kam jsou lidé schopni se dnes dostat, protože bohužel nemáme ani splavněnou Vltavu, což je také hendikep, který ČR by měla do budoucna odstranit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi a nyní má slovo na odpověď na tuto interpelaci pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, stanovisko moje a Ministerstva dopravy je, že splavnění Labe velmi podporujeme. Myslím si přesně tak, jak to říkal pan poslanec Petr Bendl, že je to záležitost, která je potřeba, že to pomůže zvýšení zaměstnanosti. A myslím si, že to je realisticky jedna z cest, která by mohla propojit Českou republiku s mořem. Navíc máme část přístavu Hamburk, tedy abych upřesnil, tu jeho říční část, ve vlastnictví České republiky, takže i tam by bylo vhodné tuto část využít. Abychom byli schopni garantovat splavnění Labe, je důležité, abychom dostavěli alespoň jednu část vodního díla v Děčíně, protože dneska debatujeme s Německou spolkovou republikou o dodržení dohod o tom, aby byli schopni udržet plavební hloubku na území Spolkové republiky v úrovni 140 centimetrů.

  Co se týče vodního díla v Děčíně, máte pravdu, že tam se situace bohužel komplikuje. Dneska jsme v situaci, kdy dokončujeme dokumentaci EIA. Věřím tomu, že ji budeme schopni předat k připomínkovému řízení a že je šance, že by se EIA mohla v příštím roce rozhodnout. Věc se komplikuje tím, že navíc je tady požadavek z DG ENVI vyhlásit zrovna na té části, kde má být to vodní dílo umístěno, zvláště chráněné území. Dneska debatujeme i na úrovni Evropské unie, protože tato vodní cesta je v systému koridorů TEN-T, aby nás podpořila, a debatovali jsme o tom, jestli to tam musí být, nebo nemusí být vyhlášeno.

  Ještě bych chtěl říct, že rovněž debatujeme o tom, že toto vodní dílo není jenom záležitost splavnění Labe, ale i udržení vody na našem území. Takže doufám, že se nám podaří to prosadit na vodním díle Přelouč, které vlastně pomůže splavnění až k Pardubicím. Tam je situace mírně lepší, nicméně se potýkáme rovněž s ekology.

  Ještě bych chtěl doplnit informaci tím, že jsme minulý týden měli konferenci o Labi, kam jsme pozvali zástupce ekologů i zástupce všech rejdařů. Debata byla velmi vášnivá. Myslím si, že to pomůže tomu, abychom si vyjasnili stanoviska a šli k tomu, že se nám podaří dosáhnout schválení EIA a pak územního rozhodnutí a stavebního povolení, tak abychom mohli co nejdříve stavět. Obávám se ale, že ten termín bude někdy v roce 2018 - sedmnáct, osmnáct, uvidíme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pěkné odpoledne. Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Bendl dá doplňující otázku.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Chci vás ujistit o tom, ač opoziční poslanec, že pokud na tomto projektu budete pracovat, tak můžete počítat i s mou podporou, a věřím, že i s podporou všech občanských demokratů, protože jsem hluboce přesvědčený o tom, že ti, co dnes tomu tady brání, jsou spíš provokováni ze zahraničí.

  Lodní doprava je konkurencí železniční dopravy a moje zkušenost je taková, že si to zkrátka v zahraničí nepřejí, aby konkurenceschopnost České republiky - a tohle by přispělo k lepší konkurenceschopnosti České republiky - aby Česká republika v tomto byla i nadále hendikepovaná.

  Myslím si, že je naším zájmem, aby se ministr dopravy a ministr životního prostředí v tomto ohledu domluvili a táhli za jeden provaz a aby to, co jste tady naznačil, když DG ENVI nám bude chtít hodit klacky pod nohy, pro ty, kteří případně nás poslouchají, což je právě oblast ochrany životního prostředí v Evropské unii, tak abyste na to nedali a prosazovali tenhle projekt nadále.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Budete na to reagovat pane ministře? Krátká reakce.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Děkuji za nabídku. Určitě ji rádi využijeme. Jenom bych chtěl ubezpečit, že na tomto projektu spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí. I ta konference byla ve spolupráci s MŽP a určitě je naším zájmem dosáhnout územního vyrovnání a stavby co možná nejdřív. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další v pořadí, 23., je poslanec Radim Holeček, který svoji interpelaci stahuje, jestli mám dobré informace. 24. v pořadí byl vylosován pan poslanec Zbyněk Stanjura, který interpeluje ministryni práce a sociálních věcí. Máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí, ale dneska mimořádně budu mluvit k prázdné židli a poprosím o písemnou odpověď.

  Věřím tomu, že naprostá většina občanů České republiky odsuzuje zneužívání sociálních dávek. Bohužel mnozí podnikavci - a ne podnikatelé, to je velký rozdíl - postavili svůj byznys na čerpání a zneužívání sociálních dávek, v tomto případě na doplatku na bydlení. Před několika měsíci jsme společně přijali změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kde jsme dali novou pravomoc obcím. Ta myšlenka byla a je poměrně jednoduchá. Obec rozhodne, zda ubytovna, která se nachází v katastru, je žádoucí pro tu obec, a pak se tam mají vyplácet tyto sociální dávky, nebo není žádoucí pro tu obec. Myslel jsem si, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně Úřad práce vydá jednoduchou metodiku k tomu, jak s tou novou pravomocí mají naložit obce a jak s ní naloží úřady práce a ti, kteří rozhodují o poskytnutí té dávky.

  K mému překvapení úřad práce zvolil, řekl bych, švejkovský výklad zákona, kdy nutí obce, aby rozhodovaly o každém potenciálním příjemci doplatku na bydlení. To je úplně proti té myšlence a proti tomu, co jsme tady schválili. Podle mě je to velmi jednoduché.

  Proto se ptám, paní ministryně, proč MPSV a Úřad práce nezpracovaly jednoduchou metodiku, v které by se zeptaly například: "Ve vaší obci je pět ubytoven. Souhlasíte s vyplácením doplatku na bydlení ve všech těch ubytovnách?" Rada města či zastupitelstvo by rozhodly tady ano, tady ano, tady ne. Podle mě by si s tím zastupitelé velmi jednoduše poradili. Tam, kde probíhá skutečně sociální práce, sociální šetření, kdy to provozují takové instituce jako Armáda spásy, charita a jiné prověřené neziskové organizace, tam by ty obce řekly ano, jinak ne. A zda v tom něco, paní ministryně, udělá Úřad práce a zda změní a zjednoduší metodiku, aby obce o tom mohly skutečně rozhodovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je se svojí interpelací přihlášen poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje pana ministra Svatopluka Němečka.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, od 1. 1. 2007 vznikla odbornost zdravotní sestra v sociálních službách a od té doby vlastně mají zdravotní pojišťovny povinnost hradit za péči, kterou poskytují pobytová zařízení sociálních služeb, za zdravotní výkony sester. Problém nastal v tom, že úhrada neodpovídá plně výši nákladů, které mají pobytová zařízení sociálních služeb. Vlastně v současné době už delší dobu je dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli sociálních služeb a v zásadě 57 zařízení sociálních služeb se soudí o úhradu zdravotní péče, případně o regulaci zdravotní péče. Dalším problémem je, že tato služba není řešena v úhradové vyhlášce, čili není možné odkázat se na úhradovou vyhlášku a záleží potom vyloženě na rozhodnutí soudu, jak rozhodne - buď ve prospěch poskytovatele, nebo ve prospěch zdravotní pojišťovny.

  Tou základní úvahou předtím, než vznikla tato odbornost, bylo, že poté, co přejde financování sociálních služeb, že se oddělí ta část zdravotní a že se bude hradit ze zdravotního pojištění, tak vlastně adekvátní částka, která ubyla, těch financí, z Ministerstva práce a sociálních věcí, nebyla plně nahrazena platbou od zdravotních pojišťoven.

  Tady je zásadní rozpor a já vás tedy prosím, abyste ve spolupráci s paní ministryní sociálních věcí nalezli řešení tohoto problému, protože skutečně poskytovatelé sociálních služeb nejsou schopni zaplatit zdravotní sestry v této odbornosti náležitě tak, aby mohly být odměňovány srovnatelně jako ve zdravotnických zařízeních. Děkuji vám, že se tímto problémem budete zabývat a že mi odpovíte v písemné odpovědi. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu omluvu, která ke mně dorazila. Z pracovních důvodů se dnes mezi 16. a 18. hodinou omlouvá pan poslanec Daniel Korte.

  Další v pořadí je paní poslankyně Dana Váhalová, která interpeluje pana ministra Milana Chovance. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, velmi mě znepokojila informace v tisku, že v České republice došlo k nárůstu odposlouchávání občanů. Od roku 2009 se údajně počet odposlouchávaných telefonních linek v Česku zvýšil o 50 %. Podle údajů z Unie obhájců České republiky dochází dokonce odhadem k odposlouchávání 10 % aktivní populace v České republice, což je každý desátý občan. Odposlech je významným zásahem do práva na soukromí a také práva na tajemství zpráv předávaných telefonickým přístrojem. V této souvislosti jsou opodstatněné obavy, že by takto mohly být odposlouchávány i nedopatřením hovory občanů, proti kterým není vedeno žádné vyšetřování.

  Chtěla bych se vás zeptat: Odrážejí tyto zveřejněné informace skutečný stav věci? V případě, že ano - jaká bude reakce a kroky při potvrzení této informace? Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Požádám pana ministra vnitra, aby vám odpověděl.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nárůst odposlechů mezi lety 2009 a 2013 je z úvodního počtu 4 571 odposlechů v roce 2009 na číslo 6 689 v roce 2013, to znamená nárůst je 46,3 %. Z tohoto čísla, tedy 6 689 odposlechů, je zřejmé, že se nemůže jednat o odposlouchávání 10 % aktivního obyvatelstva České republiky. Je nás 10 milionů a to číslo je, znovu říkám, 6 689.

  Dovolte mi ještě několik čísel. Například číslo celkového nápadu trestné činnosti v roce 2013 činilo 325 366 věcí, živé spisy činily 135 731, živé spisy, u nichž bylo možné nasadit odposlech, činily 47 944 a odposlechy byly nasazeny - tedy z těch 47 tisíc - pouze na 1 175 spisech. Také bych rád upozornil, že samozřejmě zločinecké struktury využívají více telefonních čísel. Nejedná se tedy o jedno číslo jeden člověk, ale jedná se o to, že někteří zločinci využívají deset, dvacet, třicet telefonních čísel pro komunikaci se svým okolím.

  Co se týká nadužívání. Žijeme v demokratické společnosti, kde odposlech je nasazován na základě požadavku policie, státního zástupce a je schvalován soudem. To znamená, že je tam určitý mechanismus, který by měl umět filtrovat mezi potřebami policie, mezi jejich požadavkem a oprávněností tohoto požadavku.

  To je k číslům, která já tady mohu uvést.

  Z pohledu policie, jak jsem se dotazoval, i z pohledu státního zastupitelství nedochází k nadužívání odposlechů a myslíme si, že věc je v pořádku tak, jak je řešena současnou legislativou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vypadá to, že paní poslankyně vám položí doplňující dotaz.

 • Poslankyně Dana Váhalová: Já jenom doplňující otázku. Není tedy možné, že by si třeba policie ulehčovala práci tím, že by žádala o odposlechy ve větší míře, než by měla?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám vás, pane ministře, o odpověď.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, to, že by si některý policista ulehčit práci chtěl, to já nemohu vyloučit, to samozřejmě je možné. Na druhou stranu existuje kontrolní mechanismus, kterým je státní zástupce, který de facto podléhá jinému resortu. Státní zastupitelství je nezávislým orgánem a vedle toho je potřeba ještě povolení soudu. To znamená, že i kdyby policista tu ambici měl, tak musí projít tím, že má schválení, minimálně vhled do toho živého spisu státní zástupce a o finálním povolení rozhoduje soud. Soud by měl potěžkat argumenty policie, jestli jsou, nebo nejsou dostatečné pro to, aby se takovýto zásah do občanských svobod prostě povolil. Tato struktura by měla zabezpečovat, že se tyto odposlechy nebudou nadužívat. My si myslíme, že ten postup a stávající praxe jsou dostatečné.

  Děkuji za tuto otázku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dvacátou sedmou v pořadí byla vylosována interpelace pana poslance Karla Fiedlera, ale ten se své interpelace zřekl.

  Další je paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, straníci dovnitř, odborníci ven. Přesně tak by se dalo popsat dění na Ministerstvu zahraničí, alespoň můžeme-li věřit médiím, která o nevšedních pohybech ve vašem úřadě referují.

  Můžete, pane ministře, vysvětlit, jak je možné, že ministerstvo budou muset opustit dlouholetí zkušení diplomaté, a především můžete říci, kdo zaujme a v řadě případů vlastně už zaujal jejich místa? Obava, že jsou to lidé, jejichž jedinou kvalifikací je ta správná stranická knížka, jsou příliš silné. Pomozte ji prosím rozptýlit. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám pana poslance Petra Bendla, který interpeluje ministra dopravy Dana Ťoka ve věci rychlodráhy Kladno. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. I tentokrát bude moje otázka na pana ministra dopravy velmi jednoduchá. On z ní určitě nebude překvapen, neboť jsem ji pokládal i jeho předchůdci, a to dokonce několikrát, neboť je to jeden z projektů, který středočeský region a zejména Kladensko dlouhodobě zajímá, protože jsou to desítky tisíc lidí, kteří využívají železniční dopravu denně k cestě za prací a k cestě z práce, případně do školy a ze školy, a všem by na Kladensku pomohlo, kdyby se zkapacitnila ta železniční trať, případně narovnala. Zlepšila by se jízdní dostupnost Kladenska a Prahy.

  Projekt rychlodráhy je také oblast, která se projednává už velmi dlouhou dobu, a mě by zajímalo stanovisko pana ministra dopravy v této věci, co případně udělá pro to, aby se konečně ten projekt podařilo prosadit. V jaké situaci dnes ten projekt je a zdali s ním můžeme počítat dříve než se splavněním Labe, o kterém zde mluvil, někdy v letech 2017-2018. Doufám, že tady budeme slyšet lepší datum. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám pana ministra o odpověď.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rovněž tento projekt je v hledáčku ministerstva a mém, počítáme tento projekt jako stěžejní pro čerpání peněz v operačním programu Doprava 2 a akce Connecting Europe Facility.

  Železniční spojení Prahy, Kladna a Letiště Václava Havla Praha je v současné době řešeno studií proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna. Pro zadavatele SŽDC ji zpracovává sdružení firem Metroprojekt a SUDOP Praha. Studie proveditelnosti řeší tento záměr komplexně, tedy s ohledem na možná využití a propojení systému hromadné dopravy městské i regionální a dopravy individuální se zřetelem na variantnost navrhovaných řešení. Cílem je pak zkvalitnění dopravy mezi Prahou a Kladnem, také napojení letiště rychlou a kapacitní, nejlépe dálkovou železniční dopravou. V současné době je dokončována aktualizace, která bude předložena centrální komisi ministerstva ve třetím čtvrtletí roku 2015 s cílem výběru varianty stavby železniční infrastruktury. Po schválení bude pokračovat další projektová příprava, aktualizace EIA, kterou rozbíháme, a získání územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení. Rádi bychom začali realizaci stavby v dílčích etapách v letech 2017 až 2023. Na stavbu se předpokládá už využití prostředků operačního programu Doprava pro období 2014 až 2020. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec Bendl se chystá položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Doplňující jenom, mě ta odpověď uspokojila, i když 2017 je dlouho, ale doufejme, že to je datum, kterého se můžeme pevně držet. Vy jste, pane ministře, říkal, že v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku se definitivně rozhodne nějaké variantní řešení, tak jsem se chtěl zeptat, zda by bylo možné mě přizvat na ta jednání, protože jsem poslanec, který je z této oblasti, a zajímá mě, jakým způsobem se nakonec rozhodne. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Určitě. Požádám, abychom vás přizvali na jednání centrální komise. Ono to možná bude dřív než ve třetím čtvrtletí, ale dáme včas vědět. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Třicátý v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Radim Holeček, který interpeluje pana ministra Jana Mládka. Máte slovo.

 • Poslanec Radim Holeček: Vážený nepřítomný pane ministře, v pondělí vláda již opakovaně odložila projednávání novely horního zákona, kde se podle dostupných informací chystáte nastavit nové parametry v systému poplatků za těžbu uhlí. Stejně jako ve věci prolomení či neprolomení těžebních limitů se, myslím, ukazuje, že tato koalice má značné problémy při hledání shody na některém strategickém tématu, tedy pokud zrovna nejde o podporu byznysu pana ministra financí. Zvláště obyvatele Ústeckého kraje tím necháváte v neustálé nejistotě. Co se týče samotného nastavení poplatků, jeho potenciální navýšení má zjevně především ambici řešit problém státního rozpočtu, a to na úkor dotčených měst a obcí, neboť reálné úspory či ministrem financí dokola omílané zlepšení výběru daní se prostě nekoná.

  Nikoli překvapivě se proti takovému přístupu staví i Svaz měst a obcí. Chci se vás v této souvislosti zeptat, zda budete trvat na znevýhodnění těžbou dotčených měst a obcí, které v současnosti z poplatků z těžby získávají 75 %, a nově by mělo jít o procento významně nižší, s tím že výnos z případného navýšení těchto poplatků by měl jít do státního rozpočtu. A související problém je prolomení limitu. Kdy se už konečně dozvíme nějaké jednotné koaliční stanovisko k prolomení či neprolomení limitů těžby hnědého uhlí? Předem děkuji za vaši odpověď.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za vaši interpelaci. Požádám paní poslankyni Věru Kovářovou s její interpelací na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci registru řidičů. Máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, zaujal mě případ nerozvážného mladíka, který se ve sportovním voze s nízkým podvozkem pokusil zdolat Sněžku. Neuspěl, byl sankcionován policií a pravděpodobně vůči němu bude vyvozena i další odpovědnost ve správním řízení. Potud vše v pořádku.

  Co mě ale nepříjemně překvapilo, je následující citace z médií: Policista z Pece pod Sněžkou řidiči na místě uložil pokutu tisíc korun za porušení zákazu vjezdu. To však ještě nevěděl, že den před incidentem přišel mladík o řidičských průkaz. Protože se to stalo o víkendu, nebyla tato informace v systému a hlídka zasahující v Peci pod Sněžkou proto o odebraném řidičském oprávnění nevěděla. Řízení bez dokladu je přestupek. Proto ho bude řešit příslušný úřad ve správním řízení, uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

  Jak je možné, že policie nemá v dnešní době informaci o odebraném řidičském oprávnění k dispozici v podstatě okamžitě? Znamená to snad, že o víkendu policie nepracuje, nebo pracuje jen na půl plynu? Vážený pane ministře, prosím vás o vysvětlení. Děkuji za odpověď.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za vaši interpelaci. Sám jsem zvědavý, jak pan ministr odpoví. Máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, policie může, ale nemusí v některých vyjmenovaných případech, jakými jsou např. těžká dopravní nehoda s úmrtím, jízda pod vlivem návykové látky a další, zadržet řidičský průkaz. Pokud se to stane, vydá dotčenému řidiči potvrzení o tom, že mu byl odebrán řidičský průkaz, přičemž nejpozději následující pracovní den prostřednictvím datové zprávy informuje místně příslušný správní orgán, většinou se tímto správním orgánem myslí příslušný dopravní odbor obce s rozšířenou působností, a zároveň tam zašle spisový materiál včetně zadrženého řidičského průkazu. To je stav, kdy policie sama koná, kdy policie tedy odebírá oprávnění k řízení motorového vozidla tzv. na místě. Úřad je povinen neprodleně vložit informaci do evidenční karty řidiče. Lhůty i celý tento systém je v gesci Ministerstva dopravy. Správní orgán pak vede řízení, ve kterém rozhodne o zákazu řízení nebo vysloví trest, který opět doporučeně předá adresátovi.

  V případě, že policie řidičské oprávnění nezadrží na místě, je řidič oprávněn dále řídit, a to až do té doby, dokud správní orgán, tedy orgán obce, nerozhodne o věci. Obecně lze říci, že systém se aktualizuje nepřetržitě a informace o omezení řidičského oprávnění je dostupná prakticky ihned po vložení do systému. Zdůrazňuji - po vložení do systému, který zařizuje správní orgán. Nicméně lhůty k vkládání do tohoto systému, jak jsem již říkal, jsou v gesci Ministerstva dopravy. Lze také konstatovat, že i přes krátké lhůty, které jsou pro policii nastaveny ohledně informování o zadržení, dochází k určitým prodlevám. Například ve večerních hodinách dojde k zadržení řidičského průkazu, policie druhý den odešle informaci na správní orgán, který přijme a během dne zpracuje a vloží do evidenční karty řidiče, což může nastat až následující den. To tedy znamená, že tato prodleva činí dva dny.

  Ještě horší situace může nastat během víkendu, nebo např. při zadržení v pátek, tedy těsně před víkendem. Pak může být toto prodlení i vícedenní. Bohužel v tomto konkrétním případě právě taková situace nastala. Příslušný úřad vydal rozhodnutí, tzv. předběžné opatření, 30. 4. a ten den ještě zřejmě nedošlo k vložení do evidence, to znamená 30. 4. správní orgán, tedy ne policie, ale dopravní odbor příslušného magistrátu nebo příslušné obce, nevložil tento údaj do evidence řidiče. Případ se stal 3. 5., tedy o víkendu, kdy předtím byl ještě pátek 1. 5., kdy byl státní svátek, tudíž úřady nepracovaly. Policie tedy nemohla mít informaci o tom, že řidič nevlastní oprávnění. Možná to dokonce v té době nevěděl ani sám řidič. To bude předmětem dalšího přezkumu, jestli mu bylo, nebo nebylo doručeno ve věci, jestli mu informace o tom, že už není vlastníkem, nebo že má zadrženo řidičské oprávnění, byla známá. Lze tedy velmi složitě shledávat vinu u policistů, kteří na místě zasahovali a kteří pracovali pouze s informacemi, které jim v té době byly dostupné. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně je nakročena k doplňující otázce. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře, za vysvětlení. Považuji to za poměrně závažnou informaci a myslím si, že by bylo dobré se touto problematikou zabývat na podvýboru pro veřejnou správu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Budete reagovat, pane ministře? Prosím.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Já se tomu určitě nebráním. My podvýboru poskytneme potřebné informace, případně tam vyšleme specialisty, tak aby debata mohla být věcná v tomto konkrétním případě, případně i v debatě o tom, jak celý systém zlepšit. Znovu říkám, je to gesce Ministerstva dopravy. Náš ideál, ke kterému směřujeme, a debatoval jsem o tom i s panem kolegou Ťokem i s jeho předchůdcem panem Prachařem, je, aby v budoucnu každá hlídka buď na svém mobilním telefonu, nebo dejme tomu v laptopu, který bude v autě, měla dané informace de facto on line, to znamená, aby se ta prodleva nejenom v tomto případě, ale aby si mohli sahat do registru řidičů, aby věděli vůbec, kdo je před nimi, aby si mohli sahat v budoucnu do registru přestupků, aby věděli, kdo to auto, které například pronásledují nebo chtějí zastavit, řídí. Zatím jsme se k tomu ideálu 21. století bohužel nedopracovali. Je to smutné, ale je to realita stávajícího stavu v IT policii.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jako 32. byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Zbyněk Stanjura, ale nikde ho zde nevidím. V tom případě budeme pokračovat dál. Mám zde tři interpelace pana poslance Petra Bendla. První interpelaci máte na pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zákazu nočního kotvení lodí. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Někdo musí být poslední. Že to budu zrovna já, třikrát, za to může los, ne já.

  Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, po 15. dubna vstoupila v účinnost nová vyhláška číslo 46/2015 Sb., která se týká plavebních podmínek na Vltavě, a já tady odcituji § 2 odst. 5, kde se píše: Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu, nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze v době od východu do západu slunce, jedná-li se o a) nesledovanou vodní cestu, b) vodní cestu účelovou, nebo c) vodní tok Vltavy od říčního kilometru 239,6 (České Budějovice) po říční kilometr 91,5 (Třebenice).

  Pro lidi nepostižené plavbou je asi v tomto okamžiku potřeba trošku překladu. Já tady uvedu. Týká se to vodního toku Vltavy od říčního kilometru 239,6, což je střední Vltava s vodními díly České Vrbné, Hluboká, Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk a Slapy. Týká se to plavidel podléhajících evidenci, to znamená plavidel o celkové hmotnosti přesahující tisíc kilogramů včetně povoleného zatížení nebo plavidel s motorem o výkonu větším než 4 kilowatty nebo plavidel s celkovou plochou plachet přesahujících 12 metrů čtverečních.

  Chci říct, že do 15. dubna se dalo jednu noc zakotvit všude, kde to nebylo výslovně zakázáno. Zákaz nočního kotvení mimo vyhrazená místa je podle mého hlubokého přesvědčení radikální změnou k horšímu proti současnému stavu. Z cestování se stává plánovaný přesun od jednoho povoleného kotviště ke druhému, přičemž zdůrazňuji, že těch povolených kotvišť máme opravdu tragicky, tragicky málo, a myslím si, že to je cesta, která brání rozvoji této oblasti turistiky v České republice poměrně významně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas vypršel. Já vás žádám, abyste položil otázku.

 • Poslanec Petr Bendl: Prosím, pane ministře, velmi vás žádám o to, abyste tuto vyhlášku novelizovali a změnili tento zákon a zrušili ho.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a požádám pana ministra o odpověď. Máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nová formulace ustanovení omezující stání v nočních hodinách oproti původní právní úpravě byla zvolena z důvodu nemožnosti objektivně prokázat, zda plavidlo na určitém místě stojí déle než 24 hodin. Nyní je umožněno stání evidovaných plavidel na vodních cestách za podmínky, že na nich jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel. To znamená na místech, na kterých je provozováno kotviště, vývaziště nebo přístaviště a je vyznačeno příslušným plavebním značením. Tato místa jsou vyznačena zejména na části vltavské vodní cesty, které se právní úprava týká. V současnosti státní podnik Povodí Vltavy vyznačuje další tato místa tak, aby vzdálenost jednotlivých takto vymezených míst byla maximálně asi osm kilometrů. Na ostatních vodních cestách, kterých se právní úprava vyhlášky týká, kde tato místa vyznačena nejsou, je stání možné bez omezení. Seznam míst vyznačených pro dlouhodobé stání je možné zjistit z plavební mapy, která je pro labsko-vltavskou vodní cestu dostupná v on line verzi. Místa pro dlouhodobé stání plavidel jsou již v současné době zveřejněna také na webu Státní plavební správy. V průběhu června by měla být vyznačena další místa.

  Označení míst k stání bylo nejednotné a podmínky se lišily. Nová právní úprava zavádí jednotná pravidla týkající se provozu různých typů míst pro stání plavidel na vodních cestách, stejně jako je tomu v ostatních druzích dopravy. Ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky se vztahuje pouze na vodní tok Vltavy od říčního kilometru 239,6 po říční kilometr 91,5 a na nesledované a účelové vodní cesty. Nevztahuje se tedy na vodní cesty dopravně významné, například na labskou vodní cestu a Vltavu mezi Třebenicemi a Mělníkem. I původní znění § 5 vyhlášky č. 241/2000 Sb. omezovalo stání na vodních cestách pouze pro malá evidovaná plavidla. Aktuální znění § 2 odst. 5 vyhlášky omezuje stání na stanovených vodních cestách obecně pro všechna evidovaná plavidla. Nová právní úprava již tedy plavidla podléhající evidenci nerozlišuje a zavádí naopak rovnější přístup ke všem plavidlům podléhajícím evidenci, aniž by rozlišovala malá a ostatní plavidla.

  Co se týče rozlišení evidovaných a neevidovaných plavidel právní úprava v této věci zůstává nezměněna. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám pana poslance Bendla, aby položil doplňující otázku.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Vážený pane ministře, jak jsem byl spokojený s dvěma předešlými interpelacemi, tak s touto zásadně spokojený nejsem. Ale protože tady mám málo času, tak jenom avizuji, že vás budu interpelovat písemně v této záležitosti, protože si myslím, že to je obrovská cesta zpátky, že vyhrála byrokracie, že vyhrál úředník, který si zjednodušil cestu, a že to je špatně. Prostě selektivně vybrat Vltavu, kde zrovna právě tato oblast se rozvíjí poměrně slušně, kde investuje Středočeský kraj a stát poměrně značné prostředky do toho, aby tam právě rozvoj téhle infrastruktury podpořil, a my tam lidem zakážeme selektivně, protože ty lodě, které budou stejně těžké, 800kilogramová loď, která bude mít čtyřkilowattový motor, může zůstat celou noc, ale která už bude mít šestikilowattový motor, už nemůže zůstat celou noc. To jsou prostě nesmysly, kde si úředník to velmi zjednodušil, a já vás moc prosím, protože vás na tom jinak budu týrat, abyste tohle to přehodnotili. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Ještě reakce na pana ministra.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já mám těchto dotazů nebo těchto připomínek samozřejmě dost. Na druhé straně bych rád řekl, že ona vyhláška rovněž uvolnila pro plavbu úseky, které byly předtím zakázány, takže je to krokem dopředu.

  Já bych navrhoval, pojďme se na to sejít, protože je to záležitost, která mě samozřejmě zajímá. Já bych rád, pokud nemůžeme dostatečně využívat vodních cest i pro nákladní dopravu, rozvíjel především rekreační a dopravu cestujících. Takže pojďme hledat nějaké řešení. Trošku je obava z toho, abychom znovuotevřením té vyhlášky neotevřeli nějakého jiného džina z lahve, ale pojďme to probrat. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan ministr Stropnický z pracovních důvodů a dále se od 16 hodin z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Jan Sedláček.

  Byl jsem ještě upozorněn na to ohledně interpelací pana poslance Bendla, že je možné položit pouze poslední, 34. interpelaci, protože ta v pořadí čtrnáctá tím, že jste nebyl přítomen, dle jednacího řádu ji není možné přeložit v rámci pořadí. Já bych vás tedy požádal, pane poslanče, abyste přednesl svoji interpelaci na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci podpory rekonstrukce místních komunikací. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Předně chci poděkovat paní ministryni, protože se neomluvila jenom formálně, ale omluvila se i mně osobně, protože má zdravotní problémy, které chápu, a nemohla zde být přítomna. To velmi respektuji. Proto prosím prostřednictvím Poslanecké sněmovny, aby mi paní ministryně odpověděla na otázku, která se týká právě rekonstrukce místních komunikací.

  Na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nás paní ministryně informovala o tom, že na jednu z obrovských zátěží, kterou naše města a obce trpí, to jsou nutné rekonstrukce místních komunikací, budou evropské peníze. Ale podle všeho se vládě nepodařilo prosadit, aby strukturální fondy mohly být využívány i v této oblasti. Chtěl bych se ujistit, zda to je, či není pravda. Prosím o informaci, zda to tak opravdu je, že přes příslib, že se něco takového pro obce najde, prostředky nebudou. A co případně ministryně pro místní rozvoj v této oblasti navrhuje, protože to je problém, se kterým se bude muset Česká republika do budoucna určitě poprat, a budeme muset obcím pomoct v tom, aby mohly rekonstruovat místní komunikace. Děkuju.