• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci - a poprosím vás, abyste trošku snížili hladinu hluku. Děkuji. Poslanci Jan Hamáček do 16 hodin z pracovních důvodů, Ondřej Benešík od 15.30 do 17 a od 18 hodin z pracovních důvodů, Zdeněk Bezecný do 16 hodin z pracovních důvodů, Jan Birke - zahraniční cesta, Jana Černochová - pracovní důvody, René Číp od 16 hodin - pracovní důvody, Radim Fiala - bez udání důvodu, Karel Fiedler - mezi 16 a 17.30 - pracovní důvody, Vlastimil Gabrhel od 15.30 - pracovní důvody, Bohuslav Chalupa do 21 hodin - pracovní důvody, Miloslav Janulík - pracovní důvody, Simeon Karamazov - osobní důvody, David Kádner - pracovní důvody, Jaroslav Klaška do 15.40 - pracovní důvody, Petr Kořenek - osobní důvody, Miroslav Opálka - zdravotní důvody, Gabriela Pecková - pracovní důvody, Jiří Skalický do 16 hodin - pracovní důvody, Zdeněk Soukup - zdravotní důvody, Miroslava Strnadlová - osobní důvody, Karel Šidlo - zdravotní důvody, Karel Tureček - zahraniční cesta, František Vácha - osobní důvody, Josef Vondrášek - zdravotní důvody, Vlastimil Vozka - zdravotní důvody.

  Omlouvají se tito členové vlády: Pavel Bělobrádek od 18 hodin - pracovní důvody, Marian Jurečka - zahraniční cesta, Michaela Marksová - zahraniční cesta, Robert Pelikán - pracovní důvody, Martin Stropnický - pracovní důvody, Karla Šlechtová - pracovní důvody a Lubomír Zaorálek - pracovní důvody.

  Náhradní kartu číslo 10 má pan poslanec Štětina. (V sále je stále velký hluk.)

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dříve než budu pokračovat, opravdu poprosím, abyste se zklidnili, protože budeme projednávat návrh programu schůze. (Chvíle vyčkávání.) Děkuji.

  Pokud jde o další postup při projednávání schváleného pořadu 27. schůze, navrhuje dnešní grémium pokračovat takto:

  Dnes, v úterý 19. 5., nejprve vyřadit z pořadu této schůze body 7 a 98. Je to sněmovní tisk 352, návrh zákona, druhé a třetí čtení, vývoz se státní podporou.

  Jako první projednat bod číslo 14, sněmovní tisk 394, návrh zákona ve druhém čtení, plemenářský zákon. Bod 64, sněmovní tisk 275, senátní návrh zákona, první čtení, o prodejní době, přeřadit na úterý 26. 5. Poté pokračovat dalšími body již pevně zařazenými, a to body 8, 65, 66, 67 a 68.

  Ve středu 20. 5. navrhuje grémium blok třetích čtení, body 92, 93, 101, 104 a 102, dále již pevně zařazený bod 32, dále bod 12, sněmovní tisk 42, návrh zákona, druhé čtení, registr smluv, pak bod 59, sněmovní tisk 404, je to návrh zákona, prvé čtení, veřejné dražby. Na 12.45 hodin zařadit nové volební body, je to návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, návrh na volbu členů Rady České televize, návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.

  Ve čtvrtek 21. 5. po bodu 138, což jsou písemné interpelace, grémium navrhuje zařadit bod 79, což je sněmovní tisk 360, smlouva v prvém čtení.

  V pátek 22. května případně zařadit body z bloku třetích čtení a poté projednat bod 22, což je sněmovní tisk 444, návrh zákona, prvé čtení, významná tržní síla.

  V úterý 26. 5. projednat jako první bod 64, sněmovní tisk 275, což je senátní návrh zákona, prvé čtení, prodejní doba.

  Ještě bych vás chtěla informovat, že ve čtvrtek 14. 5. vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, exekuční řád, a o změně další zákonů ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, sněmovní tisk 337/6. Já navrhuji zařadit jej do pořadu 27. schůze Poslanecké sněmovny. Pro informaci uvádím, že jej lze projednat od 25. května.

  To je z mé strany vše. Pokud není námitek, nechala bych o všech těchto návrzích hlasovat najednou.

  Já tady eviduji přihlášku pana předsedy Faltýnka, pana předsedy Miholy, pana ministra Mládka, a mám zde přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu od pana poslance Okamury a poté ještě pan poslanec Kolovratník.

  Pokud proti tomu nebudou námitky, já bych nechala v tuto chvíli hlasovat o návrzích z grémia a pak bychom se zabývali dalšími návrhy... Nevidím žádnou námitku.

  Já tedy zahajuji hlasování... Ano, pan poslanec Kolovratník má námitku? Tak prosím...

  Ale já se omlouvám, nebudeme hlasovat o tomto návrhu z grémia, necháme to až potom jako celek. Jinak se musíte zařadit do pořadí.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já chci vysvětlit, proč se hlásím. Jeden z bodů, které grémium navrhlo, není možné schválit, protože Dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení nebude mít zítra uplynulou lhůtu, takže není technicky možné volbu provést. Proto bych navrhl hlasovat o všech návrzích z grémia mimo volebních bodů, o těch bych nechal hlasovat zvlášť, a pak bych vysvětlil proč a jaké dávám návrhy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já vznáším námitku proti vámi navrženému postupu, ať je to v pořádku.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, v pořádku. Takže budeme projednávat další návrhy a pak se s nimi postupně vypořádáme. Poprosím k mikrofonu pana poslance Faltýnka.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Dovolte mi, abych navrhl další doplnění, případně úpravy programu této schůze. Konkrétně bych chtěl poprosit o zařazení nového bodu na pořad schůze na čtvrtek 21. 5. do bloku zpráv. Jedná se o sněmovní tisk 472, vládní návrh na působení sil Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA. Bod navrhuji zařadit tak, aby jej Sněmovna projednala ve čtvrtek po odpovědích na písemné interpelace.

  Dále mi dovolte navrhnout, pokud tento návrh projde, aby za tento bod byl navržen další pevný bod, a to bod číslo 133, sněmovní dokument 2124, to je zřízení vyšetřovací komise k tunelu Blanka. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím k mikrofonu pana předsedu Miholu s přednostním právem.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážená paní předsedající. Já bych chtěl poprosit o pevné zařazení bodu č. 25, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/23 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je to sněmovní tisk č. 418 v prvém čtení, na zítřek, to jest 20. května na 17. hodinu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Dalším v pořadí s přednostním právem je pan ministr Mládek, připraví se pan předseda Stanjura a poté pan poslanec Černoch.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil navrhnout zařazení nového bodu, kterým je druhé čtení Dohody o přidružení mezi EU a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, a to zítra 20. 5., 20. května, po bodu č. 32, vysokoškolský zákon. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jste třetí s přednostním právem, pane předsedo. Prosím, pana předsedu Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan předseda Faltýnek ví, co přijde. My jsme se o tom dopoledne radili, avizoval jsem mu, že dva poslanecké kluby budou vetovat s jednou výjimkou zařazení všech nových bodů. Takže abych dostál svému slovu, vznáším jménem dvou klubů, a to ODS a TOP 09, námitku proti zařazení čtyř nových bodů, všech bodů, které navrhl pan Faltýnek, pan předseda Faltýnek, a stejně tak bodů, které navrhl pan ministr Mládek.

  Chci jenom připomenout, že k dnešnímu dni máme neprojednaných 116 bodů na této schůzi. Čeká nás šest jednacích dnů a není žádný důvod, abychom k těm 116 přidávali další a další, protože naše návrhy nebo i návrhy kolegů ze Senátu tady leží rok, jedenáct měsíců, deset měsíců. Tolik na vysvětlení. Ten náš systém je přístup... U jednoho jediného bodu jsme se domluvili, že to veto nepodáme, ale mám pocit, že to pak vetuje jiný klub. Pokud si dobře pamatuji jednání grémia Poslanecké sněmovny.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím pana předsedu Černocha. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, děkuji. Já bych rád navrhl zařazení mimořádného bodu Informace vlády o povinných kvótách na přijímání imigrantů, a to po jednání výboru pro evropské záležitosti ve čtvrtek, to znamená po pevně zařazených bodech ve čtvrtek. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a pak se hlásil pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych rád volně navázal na pana kolegu Stanjuru a seznámil vás se skutečností, že mám tady k dispozici a rád vám, paní předsedající, potom předám 30 podpisů poslanců a poslankyň, kteří nesouhlasí se zařazením nového bodu vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi EU a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, sněmovní tisk 310, na pořad 27. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jménem těchto 30 poslanců a poslankyň vznáším tedy proti zařazení tohoto bodu na naši schůzi veto. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji, a poprosím k mikrofonu pana předsedu Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. My jsme dneska vedli na grémiu Poslanecké sněmovny debatu o migrační politice a postoji české vlády. Já chci jenom připomenout všem kolegyním a kolegům, že se tím už Poslanecká sněmovna zabývala a přijala k tomu celkem sedm návrhů usnesení, které navrhla paní kolegyně Miroslava Němcová. Chci jenom odcitovat z toho usnesení, které jsme už schválili, a to v únoru, přesně 12. února.

  Pod bodem 4 jsme schválili usnesení: "Poslanecká sněmovna odmítá povinné kvóty pro přijímání uprchlíků v jednotlivých členských zemích EU." Já si myslím, že ten postoj je naprosto jasný, je starý tři měsíce. Pokud si pamatuji, tak pro něj hlasovalo přes 150 přítomných poslanců, takřka všichni, takže si myslím, nic proti tomu, aby se tím zabýval výbor pro evropské záležitosti, ale myslím si, že Poslanecká sněmovna k tomu jasně přijala své stanovisko. Pokud ho chce někdo změnit, pak má smysl, aby navrhoval nové projednání ve výboru nebo nové projednání v Poslanecké sněmovně. My se tomu projednávání nebráníme, nicméně chci říct, že z veřejných vyjádření členů vlády, pana premiéra, ministra zahraničí je jasné, že vláda postupuje podle usnesení Poslanecké sněmovny, má v tom podporu nás jako opoziční strany a není v tom problém.

  Současně řeknu, a nedá mi to, to, že nejsme schopni dneska doprojednat asociační dohodu s Ukrajinou, padá na bedra vládní koalice, protože ten návrh tady máme hrozně dlouho a mohlo to být dávno zařazeno. Pokud bychom včas tento materiál provedli prvním čtením, nemusel by se navrhovat jako mimořádný bod. Říkám, my jsme ten bod nevetovali, my jsme tento bod podporovali od začátku. Jsme připraveni pro něj aktivně hlasovat a také jsme na poradě grémia Poslanecké sněmovny řekli, že tento bod my vetovat nebudeme. Ne, my jsme ho nevetovali. Já jsem říkal, s výjimkou jediného bodu, a všichni členové grémia, kteří tam byli, včetně předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO, mi to potvrdí. My jsme řekli, že tento bod naopak podpoříme. To, že to vetuje jiný klub, to není věc občanských demokratů. S touto výjimkou. Ne, my jsme to nevetovali. To je třeba říct. Podporovali jsme to a podporujeme. Chci jenom připomenout, že pokaždé, když Poslanecká sněmovna projednávala bod, který souvisel se situací buď na Krymu, nebo na Ukrajině, tak to bylo na návrh občanských demokratů.

  Současně chci říct ještě jednu věc. V tom usnesení, které jsme přijali v únoru, je taky pod bodem 2, že Poslanecká sněmovna žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postoji, který bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou. Nechci navrhovat nový bod, ale taková zdvořilá prosba, jestli by příští týden buď pan premiér, nebo pan ministr zahraničí v duchu tohoto usnesení informovali o vývoji od 12. února, kdy jsme usnesení přijali. V této chvíli ale nenavrhuji nový bod. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a mám zde přihlášku pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom podpořit slova svého kolegy pana předsedy Stanjury, když vetoval narychlo zařazené body - s výjimkou Ukrajiny, zdůrazňuji. Tam si naopak myslíme, že vláda, kdyby byla více statečná, tak už to máme dávno schváleno a za sebou. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A jenom co se týče omluv, pan poslanec Bezecný je zde. Dalším přihlášeným je pan předseda Černoch.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já bych chtěl jenom upřesnit. Jedná se o informaci vlády. To znamená, ten bod není o nějakém grilování, je to v rámci bodu, o kterém mluvil pan kolega Stanjura, usnesení číslo 2. Myslíme si, že povinné kvóty a tento bod jako takový je velmi vážné a velmi důležité téma. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení na program schůze nového bodu s názvem Výzva poslancům Evropského parlamentu k odmítnutí jakéhokoliv diktátu Evropské unie na přijímání imigrantů. Dovolte mi krátce zdůvodnit, proč toto navrhuji.

  Výzva bude znít: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Povinné přijímání určitého procenta imigrantů není reálné řešení problémů, ale další problémy do Evropy přináší. Rozhodování o tom, jestli nějaká členská země Evropské unie přijme, či nepřijme imigranty, případně kolik, musí zůstat právem každé jednotlivé suverénní země. Vyzýváme vás, zástupce občanů, hlasujte v souladu s vůlí většiny občanů a odmítněte kvóty, které by jednotlivým zemím Evropské unie diktovaly, kolik musí přijmout imigrantů. V případě, že by politici nedbali hlasu občanů a kvóty pro imigranty podpořili, tak považujeme na nutné vyvolat celostátní referendum na toto mimořádně závažné téma, aby občané mohli dát jasně najevo svůj názor, podle kterého se politici musí řídit. Konec té výzvy.

  Důvodem mého návrhu je to, že díky Lisabonské smlouvě je Česká republika bohužel zčásti nesvéprávná a v současnosti může šílené plány na přerozdělování ekonomických imigrantů zarazit jen Evropský parlament. Přijímání a přerozdělování všech imigrantů znamená jediné: je to signál všem převaděčům, ale i ekonomickým imigrantům, že se Evropská unie s imigrací, včetně té nelegální, smířila a že dveře do Evropy jsou otevřené hledačům lepšího života z celé Evropy. Česká republika je a musí zůstat suverénním státem. Součástí naší suverenity je i naše právo rozhodovat, koho do naší země pozveme a koho ne. O tom, zda některá země přijme větší množství imigrantů, by dokonce neměli rozhodovat poslanci či vlády, ale sami občané v referendu, protože následky takových rozhodnutí nakonec ponesou oni všichni.

  Bohužel můj návrh zákona o celostátním referendu tato Sněmovna před rokem zamítla. Občané tak nemohou vyjádřit svůj nesouhlas, a zavázat tak vládu k tomu, aby jednala ve prospěch voličů. Proto přicházím s tímto bodem, abychom vyzvali Evropský parlament společně, aby se takto zachoval. Tím, že se v naší zemi začnou usazovat ilegální imigranti z naprosto jiného kulturního světa, žádný problém neřešíme, ale naopak vytvoříme další obrovský problém, a to přímo u nás doma. Je naprosto nemyslitelné, abychom do křesťansko-židovské Evropy lákali muslimy. Našli bychom mnoho islámských zemí, které jsou bohatší než většina zemí Evropy a mají bezesporu ekonomickou sílu se o své souvěrce postarat. Je pozoruhodné, že tyto země se o své souvěrce postarat nechtějí. To, co je naopak bezpodmínečně potřeba, je pravý opak. Vlády evropských zemí by se měly shodnout na nulové toleranci jakékoliv nelegální imigrace. Tento signál je nutný proto, aby se zastavil příval ekonomických imigrantů, který se dnes stal už slušným komerčním byznysem jak pro pašeráky lidí, tak pro lidskoprávní firmy. A samozřejmě tím, co je potřeba udělat, je omezit či zrušit štědrý sociální systém v mnoha evropských zemích, který je právě tím lákadlem pro tyto mafie.

  Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu. Je to výzva Evropskému parlamentu, aby právě postupoval tímto způsobem. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já mám ještě doplňující dotaz. Ve vaší přihlášce máte, že to chcete zařadit na kdy, na dnešek?

 • Poslanec Tomio Okamura: Tak já bych navrhl, abychom si tu výzvu odsouhlasili již dnes po pevně zařazených bodech. Myslím, že to není nic proti ničemu, a myslím, že bychom se na tom měli shodnout skrz politické spektrum. Já nevyzývám vládu. Mně je jasné to, co říkal tady pan předseda. Já o tom vím, o tomto usnesení. To znamená, nemá smysl k tomu vyzývat vládu, vláda jedná v souladu s tímto usnesením, ale je potřeba vyzvat Evropský parlament, aby se zachoval. A já jenom za sebe říkám, že už jsem dnes oslovil i politické partnery v zahraničí, aby se k této výzvě postupně přidávali. Pokusme se z českého Parlamentu iniciovat celoevropskou výzvu společně. Můžeme jako malá země toto udělat a celoevropskou výzvou odstartovat tlak na Evropský parlament, abychom tomuto jednání společně zabránili. Není to ani levicové ani pravicové, můžeme se na tom společně shodnout, dnes si to odsouhlasit a jít dál. A prosím vás o podporu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím nyní k mikrofonu pana poslance Kolovratníka.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne ještě jednou za volební komisi. Já bych rád dal vysvětlení a poté dva návrhy, které se týkají těch zmíněných volebních bodů, které byly navrženy, nebo byly součástí bloku návrhů z grémia.

  Tak za prvé návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení není možné volit zítra, protože u tohoto druhu volby musí proběhnout zákonná desetidenní lhůta mezi projednáním ve volební komisi a samotnou volbou. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan předseda klubu ČSSD pan poslanec Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, pana kolegu Kolovratníka zřejmě neinformoval předseda klubu ANO o závěrech z dnešního jednání politického grémia Poslanecké sněmovny, kdy jsme se dohodli, že volební blok by se uskutečnil zítra před polední pauzou. Čili já dávám alternativní návrh k návrhu pana poslance Kolovratníka, aby volby člena NKÚ a Rady České televize proběhly zítra ve 12.45.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: To je návrh z grémia. (Ano.) Ještě někdo se hlásí k programu schůze? Pan poslanec Benešík.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jenom velmi stručně k tomu, co říkal pan kolega Okamura. Ten apel na Evropský parlament je podle mého názoru poměrně zbytečný, protože Evropský parlament sice se ke kvótám vyjádřil, ale jeho vyjádření je čistě deklaratorní. Evropský parlament nemá v podstatě žádnou reálnou pravomoc o tomto rozhodovat. My se musíme obracet na jiné instituce Evropské unie. Ve vší úctě k Evropskému parlamentu, k jeho členům, kteří požívají velké vážnosti a velkých kompetencí, tak v tomto ohledu jsou jejich kompetence buď nulové, nebo naprosto zanedbatelné. To, co přijali, je deklaratorní stanovisko bez jakékoliv závaznosti. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale prosím, abyste příště vystoupil pouze s návrhem k programu schůze, protože takhle trošku zneužíváte toho, že vás pustím k mikrofonu, a není to úplně fér vůči ostatním poslancům.

  Já poprosím pana poslance Šarapatku. Mám tady přihlášku. Ne? To je omyl. Výborně. Ještě někdo se hlásí k programu schůze? Není tomu tak. Tedy přikročíme k hlasování a já poprosím o spolupráci všechny navrhující, protože zřejmě to nebude úplně jednoduché s hlasováním o programu.

  Nyní, pokud s tím bude obecně souhlas, bychom se vypořádali s návrhem z grémia s tím, že bychom, pokud s tím souhlasíte a nebude proti tomu vznesena námitka, vyřadili volební bod týkající se fondu rozvoje bydlení. Je proti tomu nějaká námitka? Nezařazovat. Nebudeme hlasovat o tomto. Bude vyřazen z návrhu grémia. Je proti tomu nějaká námitka? Není.

  S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dámy a pánové, já se moc omlouvám za toto svoje vystoupení. Ale já jsem přemýšlel, je to v programu dnešní schůze, nebo probíhající schůze. My jsme tady poprosili o zařazení nějakých nových bodů. Já jsem samozřejmě nepočítal s tím, že se podaří prosadit všechno, ale byl tady vznesen argument a ten argument samozřejmě byl do určité míry racionální, který tady vznesl předseda poslaneckého klubu ODS, že před sebou tlačíme 107, pokud si dobře pamatuji, nebo 116 dokonce návrhů zákonů, a proto tedy jménem dvou klubů vetuje všechny naše pokusy o zařazení nových bodů bez ohledu na to, jestli jsou méně, či více důležité. Já tomu rozumím. Potom jsme všichni slyšeli návrhy na zařazení nových bodů z řad opozice a mě zaujal návrh kolegy Miroslava Kalouska na podání zprávy, nebo já už přesně nevím, jak to znělo - ale já jsem to nikdy nedělal, ale výjimečně bych si dovolil vetovat jménem našich poslanců tento návrh na zařazení nového bodu, protože mi to nepřipadá moc logické, když na jedné straně říkáme: nezařazujme nové body, jeďme to, co máme před sebou, je jich tady 117 na stole, a na druhé straně vlastně ti, co říkají, ať to neděláme, tak to vzápětí udělají.

  Já mám tady k dispozici více než dvacet podpisů. Předám kolegyni Jermanové k tomuto bodu. Omlouvám se.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Děkuji. Vydržte, pane poslanče, ještě jsou před vámi dvě přednostní práva, a to pana místopředsedy Filipa a potom pan předseda Kováčik a potom pan předseda Kalousek, poté pan ministr Chovanec. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem nevnímal vystoupení pana poslance Kalouska tak, že tady navrhoval zařazení nového bodu. Protože jestliže je tady výzva k tomu, aby informoval předseda vlády nebo kterýkoliv z ministrů, tak to není bod, protože on to tak neformuloval, já jsem to docela dobře poslouchal, a v tomto ohledu nelze zabránit žádnému z těch, kteří mají přednostní právo, aby takovou výzvu vyslyšel, protože pokud bychom zařazovali bod, tak je k němu návrh usnesení, a taková výzva tady nepadla. Takže v tomto ohledu si dovolím říct, že to veto je sice hezké, ale podle zákona o jednacím řádu není k ničemu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já chci jenom upřesnit a poprosím pana Kalouska, aby mě zkontroloval, ale pokud já mám napsáno, tak jste navrhoval zařazení jako první bod 26. Je to tak. Prosím pana předsedu Kováčika a potom pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, my jsme po té ranní poradě velmi pečlivě zvážili motivy a důvody onoho veta, které vznáší kolega Kalousek a kolega Stanjura, a seznali jsme, byť je to z obrácené strany politického spektra, jejich postup za poměrně oprávněný, protože to číslo 116 návrhů zákonů, které před sebou valíme a mezi nimiž jsou do značné míry opoziční návrhy zákonů, a tady si dovolím nesouhlasit s panem kolegou předsedou klubu hnutí ANO, že jsou zákony důležité, nebo návrhy důležité a méně důležité. Tam se to nerozlišuje a myslím si, že je dobře, abychom se prvně vypořádali s tím vším, co před sebou valíme, a trošku zracionálnili chod Sněmovny. My jsme se rozhodli, že navzdory tomu, že jsme tady slibovali, že budeme na každé schůzi požadovat kontrolu - a zvláště poté, co se v poslední době píše v novinách, tak je to o to aktuálnější - kontrolu průběhu tzv. církevních restitucí jsme se rozhodli nenavrhnout to teď, v této chvíli, právě proto, abychom do té hromady těch bodů ještě další nepřidávali. To neznamená, že tak neučiníme na příští schůzi, protože je skutečností, že se ukazují mnohé údaje a mnohé "objevy", že ne vše je tak dobré a tak čisté, jako se tady předkládalo. Ale v této chvíli respektujeme ono veto, nepřidáváme žádné další požadavky na projednávání žádných dalších témat a pojďme spíše tedy to, co máme před sebou, urychleně projednat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana předsedu Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní předsedající. Já se vaším prostřednictvím panu kolegovi Faltýnkovi pokusím vysvětlit tu logiku. Vláda, která pracuje špatně a opožděně a liknavě, mimo program, na poslední chvíli se snaží zařadit nějaké body, které nejsou na programu. Na druhou stranu při tomto způsobu je od ní mimořádná drzost, je-li si vědoma, a to si musí být vědoma, že to je právoplatné usnesení Poslanecké sněmovny, kdy na minulém zasedání se Poslanecká sněmovna usnesla, že žádá informaci ministra financí o tom mimořádném kontroverzním auditu, ke kterému se pan ministr financí staví tak, jako že vlastně ani na tom jeho ministerstvu nevznikl, že on je tam vlastně jenom takový pošťák, který to ministerstvo neřídí. ***

 • Poslanec Martin Komárek: Ano, přesně tak, paní předsedkyně. Děkuji. Omlouvám se, že jste si mě nevšimla dřív. Hlásil jsem se. Já mám na sjetině k hlasování o vyšetřovací komisi k tunelu Blanka uvedeno zdržel se a chtěl jsem hlasovat samozřejmě pro. Je to jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že se to tady rozmáhá, ale to, že jste něco chtěl, je úplně jedno. Buď jste měl říct, že jste hlasoval pro a na sjetině je omylem zdržel se. Ne že jste se spletl. Omlouvám se, taková námitka není možná. Takže buď musíte říct, že jste hlasoval pro a na sjetině je omylem zdržel se, to je legitimní a to já uznávám. Ale takové já jsem byl pro a chtěl jsem být proti, to bohužel nemá oporu v jednacím řádu. Děkuji. (Potlesk zleva a zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, vy jste svou námitku řekl a není obecná rozprava, abyste se bez přednostního práva mohl přihlásit. (Poslanec Komárek se postavil k mikrofonu.) Ale vy také ne. (Poslanec Tejc chtěl uplatnit námitku.) Vy jste řadový poslanec, nezlobte se, teď mohu pustit pouze přednostní práva. Je mi líto. (Poslanec Tejc: Jsem řadový poslanec, ale chci říct námitku.)

  Prosím, pane předsedo Kováčiku, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád v zájmu čistoty toho procesu, protože skutečně souhlasím s tím, že ustálené formulace by se měly dodržovat, rád bych vás požádal, abyste panu kolegovi Komárkovi to slovo dala, protože on určitě chtěl tu formulaci upravit tak, aby to bylo správně.

  A u pana kolegy Tejce - dejte mu taky slovo, protože on chtěl určitě dát námitku proti hlasování a vy jste mu to neumožnila. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane předsedo, určitě tak učiním, ale nebudu pouštět rozpravu. Pan kolega Tejc mi řekl, že chce dát námitku k hlasování, samozřejmě ten prostor má. Pan kolega Kolovratník (Komárek) mi odpustí, protože nebudu dělat výjimky z jednacího řádu, i kdyby se to třeba někomu líbilo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já samozřejmě znám jednací řád, vím, že nemám právo přednostního hlasování, ale není jiné šance než se vyjádřit nyní k námitce hlasování. V tom prvním dnešním hlasování, které jsme měli o programu, jsem hlasoval proti, na sjetině mám ano, nicméně nezpochybňuji hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, takže pro stenozáznam. Děkuji.

  Nyní se vypořádáme s návrhem pana poslance Okamury a to je zařazení nového bodu Výzva poslancům Evropského parlamentu k odmítnutí jakéhokoli diktátu Evropské unie na přijímání imigrantů, navrhuje zařadit na dnešní den 19. 5. po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 92, do kterého je přihlášených 177 přítomných, pro 12, proti 71. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Pak tady mám návrh pana poslance Sklenáka, ale tím pádem, že jsme schválili upravenou z grémia, tak ta je nehlasovatelná v tuto chvíli. To jsou ty volební body na zítra. Tímto považuji všechny věci týkající se programu za vyřešené.

  Nyní se budeme zabývat bodem číslo 14. Dříve, než tak učiníme, dovolte mi, abych načetla omluvu paní poslankyně Balaštíkové, která se od 17.30 hodin z pracovních důvodů omlouvá.

  Takže přistoupíme k projednávání bodu

  Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl poslanec Ondřej Benešík. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. (Změna předkladatele.) Já bych příště prosila, abyste nám to nahlásili, protože vy jste uveden. Takže v tomto případě přednese pan poslanec Kudela. Prosím, máte slovo. (Velký hluk v sále.)

 • Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, paní předsedající. Velice se omlouváme za toto nedorozumění.

  Vážení členové vlády, dámy a pánové, v prvním čtení jsme projednávali novelu zákona o plemenitbě, a to v tom rozsahu, abychom hřebčíny, které v současné době nemohou pobírat dotaci z Evropské unie, zařadili... přeformulovali zákon tak, aby hřebčíny mohly pobírat dotaci na provoz a investice z Evropské unie. Na garančním zemědělském výboru byla tato novela projednána bez pozměňujících návrhů, a proto jsme teď přistoupili ke druhému čtení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 394/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru Petr Bendl, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, plemenářský zákon, respektive tento poslanecký návrh zákona, zjednodušeně řečeno řeší přechod našich hřebčinců na příspěvkové organizace. Minule jsme se tady o tom bavili. Nepovažuji to za příliš moudré rozhodnutí, ale výbor k tomu nepřijal žádné usnesení, doporučil přijetí tohoto návrhu zákona, tuším, zcela bez jakýchkoli pozměňovacích návrhů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo.

 • Poslanec Petr Kudela: Chtěl bych požádat a v podrobné rozpravě navrhnout, aby tento zákon už nemusel být projednáván v garančním výboru a mohlo se rovnou přistoupit ke třetímu čtení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Zahajuji podrobnou rozpravu... Omlouvám se, závěrečné slovo pana zpravodaje.

 • Poslanec Petr Bendl: Chci upozornit na to, že tohle je přechodné řešení, že do budoucna, jsme-li součástí Evropské unie, všichni víme, že nás Evropská unie bude tlačit k tomu, aby příspěvkové organizace zmizely z veřejnoprávní scény v České republice, neboť tam jsou někdy velmi nečitelná pravidla týkající se neoprávněné podpory a podobně. S tím budou mít do budoucna obrovské potíže, troufnu si říct, právě hřebčíny, neboť s koňmi se běžně obchoduje a bude složité pro Ministerstvo zemědělství a pro ty, kteří s tímto návrhem přišli, aby udrželi v legislativně čisté podobě zároveň podporu hřebčinců a zároveň se nedostali do konfliktu zájmů v oblasti podpory. (Velký hluk v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy zdůvodněny. Prosím, pane předkladateli, máte slovo. ***

 • Poslanec Petr Kudela: Ještě jednou dobrý den. Vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že budou navrženy pozměňovací návrhy, navrhuji, aby se v souladu s § 94a odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zkrátila lhůta pro projednání tohoto sněmovního tisku 394 na sedm dní a tato novela již nebyla projednávána v garančním výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Nyní tedy přistoupíme k hlasování, a to nejdříve k návrhu, aby se návrhem zákona dále nezabýval garanční výbor v souladu s § 94 odst. 4.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 93, do kterého je přihlášeno 176 přítomných, pro 116, proti 7. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty pro projednávání do třetího čtení, a to je na sedm dní podle § 95 odst. 1.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, přihlášeno 176 přítomných, pro 110, proti 8. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně připomenul obsah vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony.

  Návrh zákona zavádí úpravu evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, která bude obsahovat vybrané přestupky podle zákona o přestupcích. Konkrétně se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a například proti majetku. Návrh zákona postihuje opakované spáchání těchto přestupků zvýšením sazeb a sankcí. Podle návrhu budou evidovány také další přestupky podle zákona o přestupcích a podle zvláštních zákonů, pokud jsou významné pro posouzení tzv. přestupkové spolehlivosti dotčené osoby.

  Ústavněprávní výbor vznesl k návrhu několik pozměňovacích návrhů. S většinou z nich se mohu ztotožnit. Pouze u některých bych rád vysvětlil, proč tomu tak není.

  Například k návrhu na změnu § 72 zákona o přestupcích musím uvést, že účastníkem řízení o přestupku je poškozený. Pokud je rozhodováno o jeho nároku na náhradu škody, který v řízení uplatní, tradičně se v řízení o přestupku rozhoduje pouze o majetkové újmě, Tedy o škodě způsobené spácháním přestupku. (Trvalý hluk v sále.)

  K dalším návrhům, kde nemohu souhlasit, patří například návrh na vyloučení přestupků na úseku rybářství z evidence přestupků. K tomu je potřeba poznamenat, že tyto přestupky jsou významné především z hlediska spolehlivosti osob podle zákona o obecní policii anebo podle zákona o zbraních.

  Nakonec chci také vyjádřit nesouhlas s vypuštěním přístupu orgánů Finanční a Celní správy -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám a poprosím vás, abychom počkali, než se kolegové dohovoří nebo se popřípadě přesunou do předsálí, abyste je nemusel překřikovat.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji. Ještě jednou tedy zopakuji, že nakonec chci vyjádřit zásadní nesouhlas s vypouštěním přístupu orgánů Finanční a Celní správy do evidence přestupků. Mám za to, že pokud bude evidence přestupků zřízena a pokud bude obsahovat informace o spáchaných přestupcích, měly by orgány veřejné moci tyto informace využívat ke své činnosti.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dne 21. ledna 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze ústavněprávnímu výboru jako jedinému výboru, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat.

  Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 368/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Bronislav Schwarz, informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Já jsem poslouchal jako člen ústavněprávního výboru pozorně pana ministra. On zdůvodnil pozměňovací návrhy, hlavně zdůvodnil ty, proti kterým má výhrady nejen jako ministr, ale i jeho ministerstvo, a myslím si, že stejné zdůvodnění proběhlo i na ústavněprávním výboru. Já bych se vyjádřil, pouze bych upozornil pro kolegu Marka Bendu, že plně se já jako osoba ztotožňuji, i co se týká přestupků ohledně rybářství, protože je třeba vědět, že přestože páchám přestupky ohledně rybářství a nebyly by v evidenci, nebyly by takové přestupky evidovány, tak by to mohlo ovlivnit i chování policistů nebo orgánů činných, které vydávají zbraně, v jednoduchosti. Je to důležité, aby ten přestupek tam zůstal zařazen jako všechny ostatní. Takže to v krátkosti.

  Jinak bych chtěl říct, že na tenhle zákon se čeká opravdu dlouho u Policie České republiky. A myslím, že pomůže, opět jak to zdůrazňuji já, všem slušným lidem, protože ty přestupky kolikrát ublíží více než některé trestné činy. Děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila... Zeptám se - pan poslanec Komárek faktická? Tak prosím s faktickou, potom je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuju, paní předsedající, já budu velmi stručný. S tím zákonem souhlasím, ale na ústavněprávním výboru jsem se tázal zástupců Ministerstva vnitra, jak zdůvodní, proč potřebují orgány Finanční a Celní správy tyto informace o přestupcích. Odpověď jsem nedostal, proto logicky výbor hlasoval tak, jak hlasoval, tzn. podal pozměňovací návrh. Čili já chci ve vším úctě požádat pana ministra Chovance, aby nám tady tuto nutnost zdůvodnil, a v tom případě rád svoje stanovisko změním. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, v důvodové zprávě se uvádí, že tato novela bude mít na obce a města nepříliš zásadní dopady. A pokud ano, tak víceméně pozitivní. Přesto bych se chtěla pozastavit u otázky nákladů, které předložený návrh pro obce bude znamenat.

  V důvodové zprávě píšete, pane ministře, že půjde pouze o náklady nevýrazné. Je možné to specifikovat? To je můj první dotaz.

  Můj druhý dotaz se týká rozsahu evidence přestupků. Podle předloženého návrhu předmětem evidence mají být správní delikty právnických osob. To nepovažuji s ohledem na zkušenosti s některými firmami, které si protiprávně počínají na celém území naší republiky, za zcela šťastné. Nejsem příznivkyní přehnané represe, ale tuto otázku je třeba si vyjasnit. Může mi pan ministr osvětlit, jaké důvody jej k nezahrnutí právnických osob vedly?

  Děkuji za odpověď. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Bendu, prosím s přednostním právem pana zpravodaje Schwarze. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl bych oznámit, že vystoupím ještě jednou v podrobné rozpravě a za svého služebně vzdáleného kolegu budu mít pozměňovací návrh. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní poprosím pana poslance Bendu, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, možná budu tentokrát trochu delší a omlouvám se tímto ctěné Sněmovně, ale musím říci, že mne lehoulince zklamalo stanovisko ministra vnitra, který přišel zjevně na popud svých úředníků s tím, že všechno, co se ústavněprávní výbor pokusil udělat a vylepšit, tak v podstatě odmítá a zůstává u původního konceptu. Já tedy s dovolením původní koncept této Sněmovně přeložím, protože si myslím, že je fakt úplně špatný a chybný.

  Kdo si pamatujete, když začala diskuse o registru přestupků, tak základní tezí registru přestupků bylo, že pokud budou osoby, které opakovaně páchají přestupky právě proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a cizímu majetku, jako krádeže a další, které ve své drobnosti jsou nepostižitelné nebo postižitelné jen pokutami, tak že bude možné při řetězení těchto přestupků, když jich má někdo pět, deset, patnáct za rok, bude možné, aby tyto přestupky byly překlopeny do trestného činu a opakovaný přestupek se stal trestným činem. Proto měl být zřízen registr přestupků, abychom se dokázali vypořádat - zejména na severu, pro pana zpravodaje - se skupinami obyvatel, které mají pocit, že jsou samozřejmě nepostižitelní, dávky jsou neexekuovatelné, a pokud má na sobě někdo pět, sedm nebo patnáct pokut za narušování veřejného pořádku nebo za drobné krádeže, tak je mu to úplně jedno, protože z nich nikdo peníze nevymůže.

  Problém návrhu ovšem, který teď leží před námi, spočívá v tom, že tato část řetězení, ze kterého by se stal trestný čin, z toho návrhu vypadla. Máme tu pouze, že spáchá-li někdo takový přestupek dvakrát za rok, že zvýším pokutu. No to je bezvadné. Jestli zvýším pokutu z pěti na 50 tisíc nebo z maxima 20 nebo 15 na 50 tisíc, vypadá to vznešeně. Akorát s tou drobnou kriminalitou, proti které tento návrh měl původně bojovat, neudělám vůbec nic. Tato drobná kriminalita se tím vůbec neřeší a nadále s mi bude jen hromadit. A jediný výsledek, který zákon má, a proto říkám, že je fakt jakoby hluboce chybný, je ten, že se začne o každém člověku vést v registru přestupků po dobu pěti let, kdy jen upozorňuji, že u některých trestných činů jsou promlčecí doby tři roky, že jsou doby zahlazení trestného činu tři roky, po dobu pěti let bude o každém, který spáchá takovýto přestupek, a to dokonce ještě některé další přestupky, které tady byly jmenovány na úseku např. rybářství, které jsem věřil, že ústavněprávní výbor naprosto vědomě z toho návrhu zákona vyndal, protože je to opravdu úplný nesmysl, aby pět let o mně někde viselo, jestli jsem chytil podměrečnou rybu nebo jestli jsem chytal jednou po půlnoci nebo něco podobného, tak toto všechno chce ministrův registr vést. A samozřejmě v okamžiku, kdy ministr přišel do vlády a řekl "chtěl bych takovýto registr mít a chtěl bych v takovém registru mít vedeny údaje o jednotlivých přestupnících a sankcích, které proti nimi byly uplatněny", tak se objevily všechny resorty a každý řekl "já bych do tohoto registru také moc rád viděl".

  První to řekly orgány činné v trestním řízení. Tomu jsem snad ještě schopen porozumět, že pokud mám někoho, kdo má opakovaně páchané přestupky, že to může mít nějaký dopad na posuzování jeho trestné činnosti, na posuzování toho, jestli je důvodně, nebo není důvodně podezřelý. Potom přišly samozřejmě zpravodajské služby. No není nic jednoduššího, než když už nějaký registr je, tak abych do toho registru mohl koukat. K čemu to zpravodajským službám je, to tedy opravdu nemám nejmenší tušení. Na výboru nám to nebylo nijak zdůvodněno, důvodová zpráva to také neříká. Pak přišly další a další orgány, státní zastupitelství, a teď ne jako orgán činný v trestním řízení, ale státní zastupitelství v netrestních věcech, v otázkách, kdy vstupuje z hlediska veřejného zájmu do rodinných sporů nebo do sporu okolo firmy, a najednou by se mělo stát tím, kdo se jde podívat do registru přestupků, a já nevím, co z toho, když se tam podívá, zjistí. Že jedna strana ve sporu o určení rodičovství spáchala před třemi lety přestupek? No je to k něčemu tomu státnímu zastupitelství? Bude se na tu osobu koukat jako na podezřelejší, nezpochybní její otcovství, nebo zpochybní její otcovství? A další vstupy, které má státní zastupitelství v té tzv. veřejné žalobě. Bude se na osoby koukat, jako že jsou podezřelejší?

  Finanční a Celní správa. Opět pan ministr zřejmě pod tlakem svého úřadu a svého aparátu nám říká: vždyť to je bezvadné, Finanční a Celní správa, vláda to takto navrhla, vraťte to tam zpátky. Ústavněprávní výbor po fakticky neschopnosti ministerských úředníků obhájit, proč by to tam mělo být, a to tento návrh samozřejmě měli předem, protože nikdo neví, proč by to tam mělo být, jestli to, že jsem před třemi lety spáchal přestupek na úseku rybářství, mě činí podezřelejším pro Finanční správu jako plátce DPH, nebo jestli to bude jen tak zaneseno do mého spisu, a dobře víme, jak finanční orgány vedou spisy, mají v nich úplně všechno.

  Je to prostě jen vytvoření úplně nesmyslného registru, který nemá žádné reálné dopady ve skutečnosti, opakovaný přestupek je jenom, pokud je spáchán do roka, ale zato tady bude pět let viset. Je to jen vytvoření nového registru, na kterém bude sedět x úředníků, a nahlížení všech, pokud možno při plnění svých pravomocí, ale dobře víme, že to není vždy jen při plnění svých pravomocí, že se občas najdou i tací, kteří se prostě podívají na svého souseda nebo na svého soupeře a jen tak si ho prolustrují. Nemáme možnost tomu nijak příliš efektivně zabránit. Já se ptám, proč takový registr se dnes chystáme zřídit, jestliže z toho vypadla ta nejpodstatnější část, totiž ta skutečnost, aby opakované tyto drobné přestupky se staly trestným činem a byly postižitelné i podle sankcí, které jsou dnes již v trestním zákoně a které samozřejmě nemusí nutně znamenat, že ty osoby půjdou okamžitě do vězení, ale mohou znamenat nějaké zákazy vstupu na určitá místa, mohou znamenat ony elektronické náramky, o kterých ministr spravedlnosti tak často a rád mluví, mohou znamenat jiné typy veřejné kontroly dohledu probační a mediační služby. Prostě vytváříme tu registr jen pro registr a přistupujeme na to, že všechny orgány veřejné moci by do něj pokud možno chtěly koukat a pokud možno na základě toho posuzovat jednotlivé osoby.

  Pokládám to za velmi nešťastné. Myslím si, a byl jsem téměř připraven smířit se s tím, že to touto Sněmovnou nějak projde po usnesení ústavněprávního výboru, který se poměrně rozumně zachoval, že alespoň některé přestupky vyňal z návrhu zákona a vyňal některé orgány, u kterých nebylo vůbec zdůvodněno, proč by měly vstupovat. Bohužel po tom, jak vystoupil pan ministr za resort, kde řekl "všechny změny, které jste navrhli, náš resort odmítá", tak já doporučuji, abychom na závěr tohoto projednávání podle § 93 odst. 2 vrátili návrh zákona výboru k novému projednání, protože si myslím, že v tuto chvíli není zralý na to, aby procházel druhým čtením v tomto konfliktu mezi garančním výborem a Ministerstvem vnitra. Takže bych poprosil, aby se nakonec v obecné rozpravě hlasovalo o tom, že tento návrh zákona vrátíme výboru k novému projednání. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já eviduji váš návrh s tím, že pokud dovolíte, jenom opravím ten paragraf. Je to § 94 odst. 3 - vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k projednání.

  Mám zde faktické poznámky pana poslance Kalouska a potom paní poslankyně Válkové. (Poslanec Benda chce ještě promluvit.) Dobře, omlouvám se.

 • Poslanec Marek Benda: Paní místopředsedkyně, máte samozřejmě pravdu, že garančnímu výboru. Ale § 93 odst. 2 mluví o tom, že to je vrácení po obecné rozpravě. Ten odstavec, který jste citovala vy, mluví po podrobné rozpravě. Já jsem doporučoval, abychom vrátili návrh zákona po obecné rozpravě, takže si dovoluji tvrdit, že mám pravdu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže po obecné rozpravě, dobře. V pořádku, nic se neděje. Děkuji.

  Prosím, pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád podpořil slova svého předřečníka k návrhu návratu k přepracování. Tady je asi férové přiznat, že mám konflikt zájmů. Sem tam někomu nafackuju, což je přestupek proti občanskému soužití, a jsem-li udán či usvědčen, pak bez protestů platím pořádkovou pokutu na příslušném městském úřadě. Bude-li tento návrh uzákoněn, při opakovaném přestupku tohoto typu budu platit jako recidivista daleko větší pokutu a budu výrazně diskriminován proti svým kolegům, kteří neplatí ani napoprvé a nikdo to z nich nevymůže. Zatímco já jako slušný a spořádaný občan zaplatím, tak oni, když nezaplatili 2 tisíce, nezaplatí ani 10 tisíc. Proč by měli platit? Postihne to pouze ty, kteří, byť udělali nějaký přešlap, mají k právu respekt a jsou potom připraveni za to také zaplatit. Ty, kteří k právu žádný respekt nemají a nejsou připraveni zaplatit, ty to vůbec nepostihne, ti se tomu budou smát.

  Jinými slovy, pokud s tím opravdu nebude doprovázena novela trestního zákoníku, že opakovaný přestupek se může stát za těch a oněch okolností trestným činem, pak je to norma, která trestá ty odpovědnější. Ty neodpovědné netrestá vůbec. A především má zájem kontrolovat úplně všechny pro všechno, aniž by příslušný úřad vlastně tušil proč. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou paní poslankyni Válkovou, připraví se s přednostním právem pan poslanec Schwarz.

 • Poslankyně Helena Válková: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, milé kolegyně, jenom fakticky upozorňuji na novelizované znění § 205 odst. 2 trestního zákoníku - krádež, které samozřejmě potřebuje znalost předchozích přestupků, protože tam je potrestán nebo odsouzen třikrát (s důrazem). To znamená, když se podíváte na toto znění, tak minimálně drobná majetková kriminalita, o které tady hovořil pan zpravodaj a potažmo pan ministr, si také vyžaduje to, aby tyto přestupky byly evidovány, jinak se v podstatě tento novelizovaný - je to základní skutková podstata, tam jsou dvě v tom paragrafu - trestní zákoník míjí svým účinkem právě z nedostatku evidence těch nejdrobnějších deliktů, kterými jsou přestupky. Takže přinejmenším proto ty přestupky, resp. majetkové trestné činy drobné, tvoří u některých věkových kategorií až 80 % veškeré kriminality, obecné kriminality, kterou policie vyšetřuje. Právě proto si myslím, že je nad jakoukoli pochybnost žádoucí, abychom předložený návrh zákona schválili. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím s přednostním právem pana zpravodaje, poté se připraví pan poslanec Tejc.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne ještě jednou, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Já nechci mluvit za pana ministra. I když se to nemá, využiji toho, že jsem zpravodaj, a chtěl bych trošičku z praxe.

  Paní dr. Válková mi kus vzala, co jsem vám chtěl říct ohledně trestných činů.

  A teď ke kolegovi Bendovi. Vůbec není pravdou, že registr přestupků vznikl jenom kvůli tomu, abychom mohli ty, co dělají přestupky, potrestat trestněprávně. Mě spíš mrzí ta věc na panu kolegovi, že je dávala dohromady jeho kolegyně a hodně se o to zasadila - paní bývalá poslankyně Řápková, starostka Chomutova, protože ji trápilo úplně něco jiného. A já vám zkusím teď naznačit - pro ty, co jsou slušní, jak říká pan kolega Kalousek, co nemají přestupky. A řeknu to na sebe.

  Víte, v minulosti jsme všichni jezdili, občas jsme překročili rychlost, a pokud jsme neměli evidované přestupky v dopravě, tak by nás nikdo, třeba konkrétně mě, z té rychlosti nevyléčil. Já bych jezdil stále velice rychle. Ale dneska ten registr máme. Takže když mě dnes zastaví dopravní policie litoměřická, pražská nebo jihlavská, tak mám právě ty body. Těch bodů nasbírám šest a už jsem trošku klidnější řidič, protože se to o mně ví. V minulosti mně dala dopravka jihlavská, litoměřická, nic o mně nevěděli a já jsem mohl tvrdit na místě, že mě poprvé zastavila policie, a přitom bych platil každý den za rychlost.

  Něco podobného je právě ten registr přestupků. Víte, smutné je to, když policista nebo strážník v Chomutově, v Mostě, v Praze, v Jihlavě v jednom týdnu trestá člověka, pokaždé mu dá za krádež jedné vodky někde v nějakém hypermarketu pokutu a on vůbec neví, že to je přestupek několikanásobný, protože se tím dokonce živí. Z toho důvodu vznikl - nebo vzniká, doufám, že vznikne - registr přestupků.

  Pan Kalousek to teď tady řekl přesně. To je věc, která mrzela celou dobu mě. Lidé nadávali, dokonce i policisté v minulosti, že cikáni - vy tomu říkáte nepřizpůsobiví - nezaplatí, protože na to nemají, a že jenom zaplatí ten slušný. Víte, ono totiž záleží na tom policistovi, strážníkovi, jak to uchopí. Pokud dodržuje všechny platné zákony a pravidla, tak se vymůže ta pokuta. Musí do detailů využít platných zákonů a směrnic a nemůže chtít vybírat jenom v uvozovkách na těch slušných. I pokud přestupek páchá jak v dopravě nebo v majetku i ten, co na to údajně nemá, tak prostě musím využít opravdu do detailů věci, které mohu. To záleží na obci a na místně příslušném odboru policie, jak se k tomu staví nadřízení. Pokud samozřejmě ale je milejší vybrat přestupek jak majetkový, tak i v dopravě na člověku movitém, tomu rozumím. Ale jde to i na tom nemovitém, pokud ubližuje těm slušným tím, že je okrádá apod. Tak z toho důvodu.

  Závěrem bych ještě požádal jednou. Opravdu registr přestupků do praxe nevzniká jenom kvůli tomu, abychom za každou cenu zavřeli ty, kteří páchají přestupky, ale vzniká právě i kvůli tomu, abychom věděli, že páchají po celé republice. A bylo to důležité, právě kdyby náhodou chtěli zbrojní průkaz, abychom věděli, že narušují občanské soužití nebo kradou ve městech. Nebo v případě, že budou chtít jiná vyjádření.

  Chtěl bych se vyjádřit k celníkům, tady to taky padlo, předpokládám, že to řekne i sám pan ministr. Všechno to je věc, kterou jsem prošel praxí. Víte, já si myslím, pokud celní správa dnes pracuje spjatě s policií, což je konečně dobře - v minulosti také pracovala, neříkám, že ne, nebyl to výmysl jenom současné vlády, ale ta praxe byla. Ale pokud se takový celník podívá do přestupků, tak mnohdy orgány činné v trestním řízení některé trestné činy nebo označené věci házely do přestupků. Myslím, že zrovna při prodeji falešných známek nebo falešného zboží plno trestných věcí přepadlo do přestupků. Tak si myslím, že je čas, aby to věděly zrovna ty orgány celní správy. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec. Prosím, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím teď nejprve k panu kolegovi Bendovi. Já jsem tady říkal, že ústavněprávní výbor vznesl k návrhu zákona pozměňovací návrhy a že s řadou těchto návrhů souhlasím. Ty, s nimiž nesouhlasím, jsem pregnantně vyjmenoval - byly tři.

  Co se týká otázky Celní správy - pro pana poslance Komárka prostřednictvím paní předsedající, byť tu není. Tak to, že se tam dostaly orgány Celní správy a Finančního ředitelství, bylo na základě zásadní připomínky Ministerstva financí, které to zdůvodňovalo primárně tím, že Finanční a Celní správa ověřuje věrohodnost osob při daňovém řízení. Já nemám důvod pochybovat o tom, že tyto orgány by měly tyto informace zneužít nebo nadužívat. Nevím. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu ministrovi za jeho poznámku. Dalším v pořadí je pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já si dovolím na začátku poděkovat panu ministrovi za to, že akceptoval většinu připomínek, které už zazněly na jednání výboru. Myslím si, že bude čas, abychom si i na základě dnešní debaty ještě v rámci garančního výboru, budeme-li tedy určeni garančním výborem, řekli, jaká stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům nakonec budou, a myslím si, že o řadě z nich ještě můžeme debatovat. Patří k nim určitě možnost finančních a celních orgánů nahlížet do registru, protože jedna věc je obecná možnost, kterou dáme tímto zákonem, a druhá je, že chceme vědět, a to bylo to, čeho jsme se nedopátrali, když jsme se dotazovali předkladatelů na jednání výboru, kde konkrétně, v jakých případech, a myslím, že to si ještě můžeme ujasnit a na základě toho určitě Sněmovna rozhodne.

  Chtěl bych říct, že rozhodně platí, že ten zákon má smysl. Já osobně jsem také stoupencem toho, abychom přijali tvrdší verzi zákona, abychom v této souvislosti jasně řekli, že opakovaný přestupek v některých případech může být trestným činem jednoduše proto, že ti, kteří odmítají platit pokuty anebo páchají přestupky s tím, že vědí, že stejně na nich si stát nic nevymůže, žádný vyšší trest nepocítí. Ale v souvislosti s tím, co říkal už pan ministr, platí, že tady je určitý princip zdrženlivosti, má tady platit subsidiarita trestní represe, a tedy trestní právo má nastupovat až tehdy, kdy selhávají ostatní prostředky.

  Podle mého názoru by nejsprávnějším řešením bylo, abychom v některých případech v budoucnu umožnili rozšíření tohoto registru, resp. opakování přestupků, jako možnost posouzení v případě trestných činů, kde by hrozilo domácí vězení. Není možné teď připravit pozměňovací návrh, nemohlo ani tu verzi předložit Ministerstvo vnitra, protože neexistuje na Ministerstvu spravedlnosti elektronický monitorovací systém, který by umožnil to, aby v té chvíli všichni přestupci dodržovali podmínky domácího vězení. Pokud by elektronický systém nevznikl, muselo by se postupovat podle stávající praxe, a to je kontrola probační a mediační službou. Ta je za hranicí svých možností. V zásadě soudci sami neukládají tresty domácího vězení právě proto, že systém není elektronický, protože může být děravý. Já jsem přesvědčen, že jediným řešením je zřízení elektronického systému a po roce, dvou, třech fungování registru přestupků si můžeme říct, ve kterých případech by bylo vhodné, aby přestupky byly při jejich opakování, a jakém opakování, v jaké době, trestným činem a zda by v takovém případě mohl hrozit trest domácího vězení. Myslím si, že pro některé výtržníky, kteří opakovaně narušují noční klid ostatních, kteří se chtějí před svým pracovním dnem vyspat, anebo pro ty, kteří nedodržují základy slušného chování a opakovaně páchají přestupky proti občanskému soužití, by to určitě byl tvrdší trest než pokuta, kterou stejně nezaplatí. Takže v tomto smyslu jsem také přesvědčen, že ten návrh by měl být daleko tvrdší, ale rozumím tomu, proč to vnitro nepředložilo. Pokud nebude připraveno Ministerstvo spravedlnosti, tak by takový návrh v zásadě nemohl být funkční.

  A teď k druhému důvodu, proč registr je potřeba, a k tomu bych zmínil zákon o zbraních a střelivu. Padlo to tady několikrát. V tuto chvíli platí, že když chce někdo získat zbrojní průkaz, musí být bezúhonný, to znamená, nesmí spáchat žádný trestný čin, a v tomto případě máme rejstřík trestů, nemáme rejstřík přestupků, resp. registr přestupků, který by prokazoval, jaké přestupky byly spáchány. A samozřejmě pokud se daná osoba pohybuje po větším území, páchá přestupky v jiných obcích, tak dnes v zásadě nebylo technicky možné a vždy zjistitelné, že splnila, resp. nesplnila podmínky pro získání průkazu, případně by měla o průkaz přijít. Takže nově registr bude právě tyto zbývající přestupky, které ještě nejsou evidovány v jiných registrech, evidovat, typicky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a další, a ve chvíli, kdy dva přestupky budou během té doby spáchány, automaticky bude mít policie informaci o tom, že má zahájit řízení o odebrání zbrojního průkazu. Já jsem přesvědčen, že systém, který nám zákon dává, je dostatečný, ale bohužel ne úplně funkční a registr jej zfunkční.

  Myslím si, že to jsou v zásadě podstatné věci, které tady všichni kolegové už zmínili. U nemajetkové újmy asi rozumíme všichni tomu, že to přinese další byrokratickou zátěž. Je ale otázkou, a to byla debata, která proběhla na výboru, zda má být účastníkem ten, kterému v uvozovkách bylo jen něco ukradeno, ale nemá být účastníkem ten, který byl poškozen na zdraví, jestli tady není určitý nepoměr a jestli by oba dva neměli být účastníkem řízení. Takže v tomto smyslu jsme se rozhodli takto a já věřím, že ještě bude čas před třetím čtením situaci probrat. Ale jsem přesvědčen, že ten zákon má smysl, a nedomnívám se, že by vrácení, resp. opakování druhého čtení a projednávání ve výborech něco v této věci dokázalo přinést nového, a jsem pro to, abychom se vypořádali hlasováním ve třetím čtení s tím návrhem a s těmi, které budou dnes podány. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pan ministr tady zmínil tři základní body, proč nesouhlasí Ministerstvo vnitra s některými z pozměňovacích návrhů, které přijal ústavněprávní výbor, a zmínil právě i § 72, který teď přede mnou částečně odůvodnil předseda ústavněprávního výboru Jeroným Tejc.

  Je trošku s podivem - možná budeme muset chtít, aby na ústavněprávní výbor chodil sám pan ministr, nikoli pouze jeho náměstkyně, popřípadě ředitelé odborů, protože v té zprávě, kterou Ministerstvo vnitra ústavněprávnímu výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům dalo, původní pozměňovací návrh, který zněl trošičku jinak, pozměnilo tak, aby vyhovoval legislativcům Ministerstva vnitra, aby víceméně neměli zásadní odpor proti tomu, aby takový pozměňovací návrh byl přijat, s odůvodněním, jak říkal Jeroným Tejc, na disproporci mezi poškozeným, kterému vznikla majetková újma, a poškozeným, kterému vznikla újma imateriální. Trošku mě překvapilo odůvodnění, proč by správní orgány jednotlivých obcí neměly chtít rozšířit tyto osoby v § 72, to znamená o účastníky řízení. Odůvodnění Ministerstva vnitra, že takové rozhodnutí se podle našeho názoru vymyká - a teď cituji ze zprávy Ministerstva vnitra - znalostem a schopnostem úředních osob a značně by zatížilo projednávání přestupků. No, já myslím, že jsme přijali služební zákon a říkáme, že máme velmi kvalitní úředníky, a tady Ministerstvo vnitra píše, že máme úředníky, kteří nejsou znalí ani schopní projednávat věci ve správním řízení a pro ně je rozdíl, jestli někomu vznikla škoda materiální, nebo imateriální. To je jen zmínka k tomu - účastníci řízení, § 72.

  Mohu samozřejmě souhlasit s panem ministrem, že některé z pozměňovacích návrhů, které byly ústavněprávním výborem přijaty, úplně ideální nejsou, například to, že vypadlo pytláctví, protože i to, že někdo neoprávněně loví zvěř, je svým způsobem majetkový trestný čin. Je to lesní pych. Činí tak z toho důvodu, aby sám sobě něčím přispěl, nebo ulovené zvíře potom prodal někde v restauraci nebo někde jinde a obohatil se tím.

  Nemohu souhlasit s výkladem pana ministra, který říká - pane ministře, teď vás možná trochu poučím možná v právu a vaše kolegyně vám to možná řekne - přestupek není, pokud někdo uloví tu rybu a zase ji pustí, protože vy jste říkal, že pokud ji uloví a hodí zpátky do potoka nebo rybníku, tak že to není přestupek. Ne, to tak není. Přestupek v § 35 odst. 1 písm. f) je: kdo neoprávněně loví. Ne uloví. To znamená, že to je předčasně dokonaný přestupek stejně tak jako trestný čin. Takže i když si stoupnete jenom s udicí, popřípadě s pytlačkou, a budete se snažit lovit, tak už se takového přestupku dopouštíte a je úplně jedno, jestli jste něco ulovil, nebo neulovil. Ale to jenom pro výklad, jak zní náš přestupkový zákon, § 35 odst. 1 písm. f), a to samé potom v trestném činu pytláctví. Tak to prostě je.

  Že rejstřík přestupků je potřebný, to samozřejmě ano, protože kdo se s přestupky a s pachateli přestupků potkává a zná bezpečnostní služby, popřípadě činnost městských a obecních policií a Policie České republiky jako takové, tak ví, že jim to samozřejmě pomůže.

  Bohužel - a bylo o tom i jednáno na ústavněprávním výboru - předkládána novela přestupkového zákona je pouze hmotněprávní. Můžete zvyšovat sankce, můžete z pokuty tisíc korun udělat pokutu na místě zaplacenou pět tisíc korun, můžete to ve správním řízení zvýšit ze čtyř na deset, můžete dělat cokoli v rámci recidivy, to znamená, jak je to dnes uvedeno v přestupcích proti majetku i proti občanskému soužití, kdo se toho dopustí opakovaně, že se při druhém projednání sazba zvyšuje až o 50 %. To je sice krásné, ale vezměte na dlani chlup, když tam prostě není.

  Takže i na ústavněprávním výboru jsme vám řekli ve druhém kole, zaměřte se na Ministerstvu vnitra, a tam věnujte svoji energii, na vymahatelnost práva jako takového, protože pokud se zeptáte úředníků na obcích s rozšířenou působností, jak se jim projednávají přestupky, tak ani posunutí lhůty na projednání z jednoho na dva roky, jak je teď schváleno v ústavněprávním výboru, víceméně nic neřeší. Oni potřebují účinný přestupkový zákon, který by řešil také ten proces a tu vymahatelnost práva jako takového. Bez toho jakékoliv sankce zůstávají pouze na papíře a jsou k ničemu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, já jsem léta vášnivým rybářem a vlastním rybářský lístek. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to, že někdo vykonává právo rybolovu bez platného rybářského lístku je samozřejmě přestupek, ale i v rámci rybářského řádu a výkonu rybářského práva přivlastnění si té podměrečné ryby je minimálně porušení práva k rybolovu. Já jsem pouze parafrázoval nadpisy některých médií, které vlastně říkaly, že přivlastnění nebo chycení podměrečné ryby bude přestupkem. No, to samozřejmě nebude. Děkuji za to upozornění.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já tu rybářskou debatu neposunu dál, můj příspěvek se týká něčeho jiného. Já se následně v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který jsem si osvojil. A osvojil jsem si ho rád. Je to pozměňovací návrh, který připravilo Ministerstvo vnitra, a cílem toho pozměňovacího návrhu je umožnit občanům, aby si prostřednictvím datové schránky mohli požádat o výpis z rejstříku trestů. To znamená prostřednictvím nástrojů, které už máme dnes k dispozici, prostřednictvím aplikace umístěné na webu veřejné správy bude možné prostřednictvím ověřené identity z datové schránky si vyžádat výpis z rejstříku trestů. To je určitě užitečná informace nebo užitečná možnost. Nemusíme chodit po úřadech, nemusíme navštěvovat kontaktní místa.

  Tento návrh nebyl projednán na ústavněprávním výboru, protože z ministerstva byl předložen až po diskusi v ÚPV. Považuji proto za korektní už v obecné rozpravě ho tady zmínit, případně kdyby k němu chtěl někdo něco říci. Po tomto úvodu se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Benda.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se tedy ještě kratičce vrátím k tomu rybářství, protože jsem také - a přiznávám to veřejně - vášnivým rybářem, zatím ještě stále dodneška bez spáchaného přestupku. Ale to se velmi jednoduše člověku opravdu může stát, že takový přestupek spáchá. Já nevím, kdo to fakt studoval pořádně a detailně, ale tam jsou takové přestupky, jako "nemá u sebe nebo na požádání nepředloží potřebné doklady". Za tento přestupek je sankce max. 1 500 korun. To je například ten přestupek, že všechny doklady máte a zapomenete zapsat revír, u kterého chytáte. A toto má viset pět let na Ministerstvu vnitra, a když si celní správa bude chtít jít zkontrolovat, jestli jsem důvěryhodná osoba, tak se půjde podívat, jestli se mi náhodou před čtyřmi lety nestalo, že jsem zapomněl zapsat rybářský revír. Mně to prostě připadá absurdní. Možná, že vy si myslíte, že to absurdní není, ale mně to absurdní připadá.

  Navíc se tam, upřímně řečeno, ti rybáři dostali z jediného důvodu, protože když chci být městským policistou, tak musím v místopřísežném prohlášení prokazovat, že nemám spáchané přestupky na úseku rybářství. Ve spoustě jiných oblastí ty přestupky mít spáchané můžu. (Námitka ze sálu.) Ale ano, samozřejmě že jo. V některých to mám vymezeno, v některých ne. Rybářství je mezi vymezenými, dávám to místopřísežným prohlášením. Zase někomu přišlo, že je jednodušší, když se to dá do registru a budou si to moci zkontrolovat. Já jenom prosím, abychom vždycky přemýšleli o tom, co všechno se o nás v registrech povede a k čemu je to dobré. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Schwarz, po něm pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne ještě všem, kolegyně, kolegové. Mně se líbí vystoupení pana Bendy. On vždycky říká tu trošku jinou stránku. Teď zvýším hlas a některým vám připomenu. On řekl, že co jsou v rybářství přestupky a že se strašně diví, že když tam budu chytat rybu, že za to můžu dostat patnáct stovek, a že je to takové divné, neetické nebo jak to tady nazýval. Já jenom pro informaci ze své praxe vám řeknu a udělejte si obrázek sami. Tomu se diví, ale proč se třeba nediví tomu, že když dneska si někdo dá křížek v osobním autě na zrcátko nebo si tam pověsí brejle nebo voňavku a zastaví ho policista, tak představte si, to je taky přestupek. Pokud ten policista bude pedant, tak může říct, že přestupkem jsou předměty ve výhledu vozidla, že mu brání, takže může dostat nula až dva tisíce. Víc. Pokud dneska chodec přejde v blízkosti přechodu pro chodce a je ten přechod pro chodce méně než 50 metrů, tak je to prosím taky přestupek a je tam taky nula až dva tisíce. Tak. Pokud mi praskne na autě žárovka a zastaví mě policista a řekne, že mi nesvítí jeden blinkr, což třeba já nevím, u těch starších aut to není, za jízdy mi praskla, tak je to taky nula až dva tisíce. A dokonce když vám spadne registrační značka nebo jste si ji nezkontrolovali, tak vám hrozí při zastavení hlídkou až zákaz řízení.

  Prosím vás, tak aspoň v Poslanecké sněmovně, když tedy na jednu stranu zákony máme, tak musíme přece občanům říct, že je mají dodržovat, dodržujte je, pokud je nebudeme dodržovat, tak za ně hrozí sankce. Já vím, že se to dotýká toho rybářství, těch lidí. Jenom teď naznačím možná ošklivou věc, ale chci ji říct. Víte, ono před deseti, před patnácti lety to až tak v uvozovkách strašný přestupek nebyl, to rybářství, ale dneska se pytláctvím a rybařením živí, živí se jím hordy lidí, které chodí chytat na revíry a prodávají ty ryby. A právě proto si myslím, že bude velice důležité, aby tenhle přestupek v registru byl, aby si ten člověk, který se tam potřebuje podívat nebo ho zachytí, aby věděl, že tam není náhodou, že náhodou nezapomněl papíry (upozornění na čas) - děkuji - ale že stejného přestupku se dopustil třeba třikrát. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Heger, po něm pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dobré odpoledne. Nechci patřit k těm, kteří když udělají přestupek, tak si myslí, že do toho mohou mluvit, jak ten zákon má vypadat. Já jsem tady plédovat proti rychlosti 150 na dálnicích, ale přesto také občas, jednou za čas nějaký přestupek udělám. Ale to není proč chci vystoupit. Chci říct, že při těch přestupcích moje zkušenost s policií je velmi dobrá, a to i předtím, než jsem se stal známou figurou v pražské politice. Vždycky jsem cítil, že za slušnost slušnost a vždycky se nějak věci vyřeší. Myslím si, že i tady je možno hledat tento přístup. Chtěl jsem říct, že v řadách TOP 09 je určitě několik lidí, kteří by zákon podpořili. Nakonec se o něm uvažovalo i v našem volebním programu a chtěl bych plédovat na předkladatele, aby vzali v úvahu, že ten zákon je z hlediska mnoha lidí velmi potřebný, velmi rozumný, argumenty tady zazněly, ale že jsou i argumenty, které je potřeba uznat tak, jak je tady přednášel pan kolega Benda. A proto by asi bylo nejlepší, kdyby ten zákon začal s nějakou jistotou a začal poměrně velkoryse a byly registrovány přestupky ne tak extrémně dlouhou dobu a ne nějaké úplné banality, jestli je to možno nějakým způsobem nadefinovat. A aby v tomto případě byli otevření pozměňovacím návrhům a dali šanci tomu zákonu jednoznačně projít, protože on by užitečný měl být a může se postupně rozumně dolaďovat tak, jak s ním budou aplikační zkušenosti. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Omlouvám se panu zpravodaji, který nám tady vyjmenoval některé přestupky v silničním provozu. Má nepochybně pravdu. Ale já jsem přece za celou dobu svého vystoupení neřekl, že jediný přestupek má být zrušen nebo že za něj má být snížena sankce. Ale přestupky v silničním provozu se vedou rok, za rok se vám ty body vrací a ne za všechny se body berou. Za tyto, které jste jmenoval, se žádné body neberou. Já se nebavím o tom, jestli přestupky mají být postiženy, nebo ne, ale jestli mají být všechny tyto přestupky vedeny v registru přestupků, vedeny pět let, a kdo všechno do něj má mít přístup. A to do registru dopravních přestupků nemá přístup nikdo, tam se jenom vede a jenom se sleduje, jestli jsem překročil 12 bodů, když jsem překročil 12 bodů, musím se jít zlepšit. Ale není to tak, že tu je registr, do kterého každý pořád kouká.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Velmi stručně bych poprosil pana předsedajícího, aby vzkázal mému kolegovi, kterého si velmi vážím, panu poslanci Hegerovi, že tady nikdy o žádném zvýšení rychlosti na 150 kilometrů nehlasoval. Nemám rád tuhle zjednodušující zkratku, kterou používají novináři. My jsme tady hlasovali pouze o možnosti. Prosil bych, kdybyste mu to vyřídil, aby to pochopil.

  A jinak bych byl rád, kdyby tady nezapadla myšlenka pana kolegy poslance Ondráčka, protože vymahatelnost v řadě případů pro nás je důležitější než cokoli jiného, protože je skupina lidí, která na přestupky samozřejmě nereaguje, protože je neplatí, protože nemají peníze, a podle mě žádný výchovný efekt tam nebude ani zapsáním do registru. Já si myslím, že tam je potřeba zvážit, jestli by si třeba ty přestupky nemohli odpracovat, případně to potom řešit jinou formou. Ale to je můj laický názor starosty okresního města.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, pak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem.

  Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, který navrhl vrátil návrh zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2 jednacího řádu. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání.

  O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 95. Přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců. Pro 16, proti 63, návrh nebyl přijat.

  Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych se s dovolením jenom přihlásil k sněmovnímu dokumentu 2282, kde máte pozměňovací návrhy, které já předkládám ještě nad rámec ústavněprávního výboru. Máte tam i zdůvodnění a předpokládám, že po poměrně obsáhlém zdůvodnění v obecné rozpravě ho již nemusím opakovat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já bych chtěl, pane místopředsedo, jak už jsem avizoval v rozpravě, přihlásit se zde v podrobné rozpravě za svého kolegu pana Chalupu k pozměňovacímu návrhu k tisku 368, který byl vložen a má číslo 2349. Opět je odůvodněn. Takže opakuji, 2349, pozměňovací návrh pana kolegy Chalupy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. A posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radek Vondráček: Taky jsem již avizoval, rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je vede v systému pod číslem 2350. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy, kterou jsem zatím zaznamenal. Hlásí se někdo další? Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pokud tomu tak není, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

  Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 202/1. Nyní prosím, aby předložený návrh zákona uvedl člen zastupitelstva Karlovarského kraje, pověřený člen zastupitelstva, pan poslanec Josef Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Novotný: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážená vládo. Děkuji za slovo. Tato novela, která byla poprvé předložena už za Nečasovy vlády, na tuto novelu čeká spousta lidí, kteří v současné době si nekupují dálniční známky, spousta seniorů, kteří jezdí za lékaři, jezdí jenom příležitostně na různá setkání a podobně. Nyní dovolte, abych zdůvodnil, proč předkládá Zastupitelstvo Karlovarského kraje, které využilo svého práva na legislativní iniciativu a odsouhlasilo opakovaný návrh novelizace zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

  Předkládaná novela zákona o pozemních komunikacích přináší změnu spočívající v zavedení další možnosti, jak zaplatit poplatek, který by nebyl definován jenom časovým rozmezím platnosti, ale nově se stanovuje i územní princip platnosti a jeho maximální ceny. To znamená, jedná se tady o systémové zavedení nového kuponu, nové dálniční známky. My jsme ji nazvali krajskou, a já vítám iniciativu současného ministra dopravy Ťoka, že se touto problematikou zabývá, i když k ní přistupuje jiným způsobem než návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje. Cílově návrh předložilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje Poslanecké sněmovně již v předchozím volebním období, tedy v únoru 2013, ovšem tento návrh se nikdy nedostal do prvního čtení, protože v momentě, kdy mělo proběhnout první čtení, došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Tenkrát vláda vyslovila k tomuto návrhu zamítavý postoj, proto Karlovarský kraj znovu tento návrh přepracoval a předložil ho Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, a teprve potom byl znovu předložen do Poslanecké sněmovny tak, jak je v dnešním znění.

  Zastupitelstvo Karlovarského kraje přistoupilo k zákonodárné iniciativě z důvodu potřeby reagovat na určitou mezeru ve vnitrostátním právu, upravující zpoplatnění časovými poplatky, kdy tato legislativa v podstatě již obsahuje i územní působnost, avšak pouze jako celostátní. Nový návrh, to znamená tento, principiálně spočívá v zavedení časového poplatku nejen dle časového období, ale i podle územní působnosti, to znamená podle krajů. Stávající legislativa definuje časový kupon pro celu dálniční síť na celý rok nebo na dobu kratší, to je 10 dní, měsíc, přičemž zákon stanovuje horní hranici ve výši 1 500 korun a určuje, že krátkodobé kupony na měsíc či 10 dní se stanovují poměrově k celoročnímu. Přesné ceny pak stanovuje Ministerstvo dopravy vyhláškou. Nový návrh by zavedl územní působnost a dle hranic krajů s horní hranicí 300 korun pro území jednoho kraje, a spravedlivěji by tak umožnil všem řidičům České republiky, kteří využívají pravidelně pouze nějakou část zpoplatněné sítě, legitimně využívat pouze onu svobodně vybranou část zpoplatněných silnic.

  Tolik obecně k novelizačnímu návrhu. A nyní mi, dámy a pánové, dovolte, abych se zde vyjádřil ke stanovisku vlády, které vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk číslo 202/1 a které je nesouhlasné. Předpokládáme, že stanovisko vlády zřejmě připravoval nejspíš příslušný odbor na Ministerstvu dopravy, neboť i když složení vlády bylo zcela odlišné, tak text negativního stanoviska z října 2012, to znamená z doby Nečasovy vlády, i z června 2014 je velmi podobný, a dokonce v některých odstavcích až na pár slov zcela totožný. V prvních dvou odstavcích vláda v podstatě vyjadřuje názor, že návrh změny je nekoncepční, nesystémový a že je v rozporu s dlouhodobou koncepcí státu. Z tohoto textu opět vnímáme, že návrh je chápán jako nějaká výjimka, aby se někde neplatilo, ale ono tomu tak opravdu není. Ba naopak. Zavádí se naprosto systémově, koncepčně a celoplošně další varianta. To znamená, lidé si budou moct vybrat, dáme jim další šanci, aby si vybrali, kterou dálniční známku si koupí, a věřím tomu, že to ocení. Krom tří stávajících variant poplatků na rok, měsíc nebo 10 dní pro celou Českou republiku se zavádí i čtvrtá možnost celoročního kuponu pro území vybraného kraje nebo krajů. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Josefu Novotnému. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Vyslechli jsme si pečlivě zprávu pana navrhovatele a samozřejmě jsme vzali na vědomí i postoj Ministerstva dopravy, tedy postoj vlády. Když jsme se zaposlouchali do odůvodnění pana předkladatele a současně představitele Karlovarského kraje, tak si uvědomujeme, že zákon je v této chvíli potřeba, a můžeme v zásadě přivítat i to stanovisko Ministerstva dopravy, že připravuje jakýsi komplexnější materiál. V této chvíli má Sněmovna možnost postoupit zákon do druhého čtení, ve kterém by doporučovala, aby ministr dopravy, potažmo vláda, předložila komplexní pozměňovací návrh k navrhovanému řešení, které předkládá krajské Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

  Čili z mého pohledu bych doporučil Sněmovně, abychom zákon postoupili do druhého čtení, a Ministerstvo dopravy aby ve druhém čtení, prostřednictvím druhého čtení, mohlo předložit nějaké komplexní doplňující prvky. Z mého pohledu doporučuji postoupit zákon do druhého čtení a k projednání hospodářskému výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Foldynovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Hezké odpoledne pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, asi zklamu pana bývalého hejtmana, i když asi možná je to můj názor, ale i názor ministra dopravy, když jsem s ním dopoledne konzultoval tu věc, i s kolegy, a já bych rád dal touto cestou procedurální návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi a eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho takového nevidím, končím tedy obecnou rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat návrh pana poslance Schwarze na zamítnutí předloženého návrhu. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Počet přítomných se ustálil a já zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu Zastupitelstva Karlovarského kraje. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 96, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 53. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru tohoto tisku.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 97, přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 10. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

  Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, jestli má někdo návrh na další výbor k projednání. Pokud tomu není tak, konstatuji, že garančním výborem byl odhlasován hospodářský výbor, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

  Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 66, kterým je

  Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 264/1. Pakliže tady není přítomen pan hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, poprosím pověřenou členku zastupitelstva Ústeckého kraje paní poslankyni Gabrielu Hubáčkovou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Gabriela Hubáčková: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh Ústeckého kraje se pokouší přispět k omezení počtu vydávaných výjimek ze zákazu jízdy nákladním vozidlům ve dnech pracovního klidu na silnicích I. třídy, a to zavedením správního poplatku, který není doposud zaveden. Byl by zaveden pro nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem, a to v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu v době od jedné do 22 hodin, v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7. do 13. hodiny, v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17. do 21. hodiny. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní poslankyni Gabriele Hubáčkové. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Josef Uhlík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Uhlík: Takže vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se krátce zmínil k předloženému návrhu. Zastupitelstvo Ústeckého kraje nám předkládá návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Předložený návrh zákona zavádí správní poplatek za povolení výjimky ze zákazu jízdy těžké nákladní dopravy o víkendech a dnech pracovního klidu. Zavádí poplatek 500 korun na dobu do šesti měsíců a 1 000 korun od šesti do dvanácti měsíců. Dosud povolení poplatku nepodléhá.

  Předkladatel zdůvodňuje předloženou novelu vysokým počtem vydaných povolení. O výjimce v Ústeckém kraji za rok 2012 uvádí 234 povolení. Dále zdůvodnění zavedení správního poplatku - předkladatel chce omezit počet předkládaných žádostí o udělení výjimky, což si myslím, že nemělo by být finanční vyjádření k tomu, abychom snižovali počet těchto povolení. Dále chce zavedením poplatku získat prostředky na uhrazení administrativních výdajů.

  Tady už bylo zmíněno negativní vyjádření vlády. Já se k tomuto negativnímu vyjádření vlády připojuji a v rozpravě navrhnu zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové, já jenom velice krátce. Tento návrh je návrhem Ústeckého kraje a já jako poslanec Ústeckého kraje tento návrh podporuji a stejně mu vyjádří podporu i klub TOP 09. Chtěl bych jenom podotknout, že věřím, že bude možnost tento návrh projednat ve výborech na, řeknu, odborné úrovni. A myslím si, že vzhledem k tomu, že se jedná o dopravu, ta možnost bude i v hospodářském výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Uhlík: Takže jak jsem zmínil, dávám návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji tento návrh. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, obecnou rozpravu končím.

  Budeme hlasovat návrh pana poslance Uhlíka na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

  Já jsem přivolal naše kolegy z předsálí a o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 98. Přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců. Pro 65, proti 35. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

  Tak, je tady kontrola hlasování. A vidím, že se k řečnickému pultíku řítí pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Omlouvám se, já jsem chtěl hlasovat ano, na sjetině mám ne. Zpochybňuji hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Klučka dává procedurální návrh. Zpochybňuje hlasování.

  O návrhu pana poslance na zpochybnění hlasování zahajuji hlasování. Kdo jej pro námitku pana poslance Klučky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 99. Přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců. Pro 114, proti 1. Návrh byl přijat.

  Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Josefa Uhlíka na zamítnutí předloženého návrhu.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 100. Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců. Pro 74, proti 33. Návrh byl přijat.

  Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona zamítli, nebudeme se tedy zabývat přikázání výborům. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

  Bod číslo 67, který nyní budeme projednávat, je

  Upozorňuji, že návrh je předložen podle § 90 odst. 2, tak abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 367/1.

  Eviduji přednostní právo pana poslance Kalouska, předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jistě vás nepřekvapí, když si jménem dvou klubů, TOP 09 a ODS, dovolím říct zdvořilé veto proti projednávání podle § 90. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji tedy veto podle § 90 odst. 2, budeme se tedy zabývat návrhem zákona ve standardním režimu.

  Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, kterého mezi námi vítám a prosím ho, aby se ujal slova. Vítejte, pane hejtmane.

  Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jménem Zastupitelstva Středočeského kraje vám předkládám novelu lesního zákona týkající se úpravy vlastnických práv státu na území lesů v České republice. Vláda na své schůzi dne 22. prosince 2014 zaujala k návrhu zákona stanovisko neutrální. Návrh byl doručen poslancům dne 5. prosince 2014 jako sněmovní tisk 367/0.

  Lesní pozemky ve vlastnictví státu tvoří 59,8 % všech lesů v České republice. Rozloha státních lesů se však postupně stále snižuje. Soukromí vlastníci lesních pozemků a podnikatelé v lesnicko-dřevařském sektoru již delší dobu požadují snižování rozlohy státních lesů ve prospěch nestátních subjektů. Nedávno tento jejich požadavek tlumočil pan ministr financí s návrhem rozprodeje státních lesů ve správě Lesů České republiky. Přitom jenom Lesy České republiky jsou trvalým přínosem několika miliard korun ročně do státní pokladny. Soukromí vlastníci naopak požadují od státu vyplácení finančních náhrad nejen za ekologické přínosy lesů pro společnost, například vodohospodářskou, půdoochrannou, klimatickou, sociální a zdravotní, ale i za pouhé respektování lesního zákona, jehož dodržování jim snižuje dosahování okamžitých maximálních zisků z těžby dříví.

  Nestátní vlastníci vytvářejí lobbistické tlaky a požadují výrazná uvolnění zákonných ustanovení zákona o lesích a také zákona o ochraně přírody a krajiny. Dokonce otevřeně požadují legalizaci poplatků za vstup do soukromých lesů, za sběr hub a lesních plodů, za estetické vjemy z přírody či za zdravotní požitek čistého vzduchu. Tyto drsné asociační požadavky si můžeme vyposlechnout téměř na všech lesnicko-dřevařských shromážděních a konferencích a jsou již delší dobu publikovány v lesnických i jiných časopisech. Zprvu to mohlo rozesmát, později šokovalo a nyní je zcela jednoznačně jasné, že proti rozprodeji lesních pozemků v majetku státu je nutné se účinně bránit.

  Lesy ve vlastnictví státu jsou posledním významným národním bohatstvím, které dosud nebylo zprivatizováno. Státní lesy jsou rozsáhlé materiální bohatství a při řádném a kontrolovaném hospodaření každým rokem přinášejí státní pokladně několik miliard do rozpočtu. Tento jejich nezanedbatelný ekonomický význam je však vysoce převyšován jejich významem celospolečenským. V období klimatické změny spojené s extrémními srážkami a teplotními výkyvy počasí nabývají funkce lesních ekosystémů v naší krajině tím větší důležitosti a ekologického zájmu. Ochrana státního vlastnictví lesů v současné výměře se tak stává nejvyšším veřejným zájmem. Bylo by tedy zcela zásadní politickou chybou, kdyby se připustily kroky, které by mohly směřovat k další privatizaci lesů ve vlastnictví státu.

  Základní právní úpravou pro hospodaření v lesích je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, který upravuje pravidla pro hospodaření v lesích a nakládání s lesy bez ohledu na vlastnické právo. Z dosavadní aplikace uvedeného zákona se však v praxi ukázalo, že daná zákonná ustanovení nejsou dostatečná. Jistě jste ještě nezapomněli na mediální proklamace představitelů minulých vlád o jejich záměru privatizovat státní lesy. Trvalé tlaky lobbistů a podnikatelských subjektů, které usilují o privatizaci lesů ve vlastnictví státu, v tom pokračují.

  Vážené dámy a pánové, dovoluji si vám připomenout, že návrh Zastupitelstva Středočeského kraje je v souladu s opatřením národního lesnického programu schváleného usnesením vlády č. 1221 z roku 2008, které stanovuje - cituji - "zachovávat dosavadní podíl státních lesů při respektování výsledků restitučního procesu a vytvořit podmínky pro jejich arondace, tj. zcelování a prodej drobného lesního majetku". Tento vládou přijatý závěr národního lesnického programu zůstal však i po sedmi letech pouhou proklamací nenaplněnou zákonným ustanovením.

  Jak je doložitelné z materiálů Ministerstva zemědělství, resp. státního podniku Lesy České republiky, lesy ve vlastnictví státu každoročně přinášejí státu miliardové zisky. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na legislativní zakotvení nezcizitelnosti lesů v majetku státu garantuje, že při transparentním hospodaření a jeho důsledné kontrole budou lesy trvalým zdrojem pravidelných významných příjmů státního rozpočtu v řádu několika miliard ročně. Přijetím novely zákona o nezcizitelnosti státních lesů bude v zákoně o lesích zakotveno zachování vysokého podílu státních lesů v souladu s již přijatými, ale dosud nenaplněnými zásadami státní lesnické politiky.

  Koaliční smlouva politických stran a hnutí nynější vlády obsahuje závazek o nezcizitelnosti lesů v majetku státu. Byla podepsána dne 6. ledna 2014. Koaliční vláda byla prezidentem republiky jmenována 29. ledna 2014. Tato vláda se v koaliční smlouvě výslovně zavázala k tomu, že nebude privatizovat státní lesy a že do zákona prosadí ustanovení o nezcizitelnosti státních lesů. Dosud se tak nestalo. (Velký hluk v sále.)

  Proto se Zastupitelstvo Středočeského kraje ujalo své zákonné iniciativy k prosazení nezcizitelnosti lesů v majetku státu a navrhuje malou novelu, která by zabránila převodu lesů v majetku státu v současné výměře na jiné osoby, a v závěru podává návrh malé novely lesnického zákona č. 289/1995 Sb., který by tento požadavek zajistil.

  Vážené dámy a pánové, zdůrazňuji, že návrh Zastupitelstva Středočeského kraje se nijak nedotýká nezpochybnitelně prokázaných restitučních nároků, které nebyly z různých důvodů až dosud vypořádány ani jiným ustanovením platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. Protože návrh Zastupitelstva Středočeského kraje obsahuje pouze naléhavou novelizaci jednoho paragrafu, a to § 4 Nakládání s lesy ve vlastnictví státu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, lze podle názoru předkladatele řešit všechny případné připomínky k návrhu zákona formou pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou.

  Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem svého vystoupení chci zdůraznit, že účelem návrhu novely zákona je zabezpečit lesy ve vlastnictví státu před dalšími nežádoucími privatizacemi s výjimkou oprávněných restitucí, které ještě nebyly vypořádány. Pokud si stát udrží ve vlastnictví většinu rozlohy lesů, bude to on, kdo i v budoucích náročných podmínkách bude rozhodovat a určovat lesnickou, ekologickou a sociální politiku v lesích ve prospěch všech občanů České republiky.

  Obracím se proto na vás s důvěrou ve vaši podporu návrhu novely lesního zákona předloženého Zastupitelstvem Středočeského kraje. Děkuju vám za pozornost.

  Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu hejtmanovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vám přednesl zpravodajskou zprávu k této předkládané novele, kterou se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, takzvaný lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl předložen na základě, jak jste slyšeli, zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Středočeského kraje, které navrhovalo jeho projednání podle § 90 odst. 2, což bylo zamítnuto dvěma kluby. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otvírám tedy obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh sice nechci zcela zavrhovat, nicméně některé jeho nedostatky pokládám za tolik závažné, že bychom tento návrh měli projednávat velmi pozorně. Jak se uvádí i ve vládním stanovisku, předloha není natolik dokonalá, za jakou ji předkladatelé v důvodové zprávě považují. Mezi vládními výtkami najdeme upozornění na nedostatečné rozpracování výjimek ze zákazu zcizení státních lesů. Ten by se tak mohl dotknout zcela legitimních procesů, například restitucí, a to včetně církevních.

  Drobné odbočení: Když jsem se na toto nebezpečí ptala jako středočeská zastupitelka, odpověděl mně pan náměstek Semerád, že toto nebezpečí nehrozí. Což měla dokázat jakási právní expertiza. Požádala jsem proto o ni. Ovšem ani po téměř půl roce jsem nedostala možnost se s ní seznámit. I to mě vede k přesvědčení, že bude nutné tuto předlohu když ne rovnou odmítnout, tak důkladně projednat ve výborech Poslanecké sněmovny. Mezi nimi i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj kvůli dopadu tohoto zákona na malé obce, o kterém předkladatelé hovoří. Ve výborech se také snad konečně bude možné seznámit s právní expertizou, kterou si pan náměstek Semerád zatím nechává pro sebe.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní s přednostním právem pan ministr kultury. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje z 15. září 2014. Jeho cílem je zabránit zcizování lesních pozemků ve vlastnictví státu. Jakkoliv lze s předkladateli sdílet snahu o zachování lesů pro národní bohatství i zajištění zvýšené ochrany přírody a krajiny, nutno upozornit, že předložený návrh zákona má zásadní formulační nedostatky, neboť například neobsahuje výjimky ze zcizování lesních pozemků ve vlastnictví státu, což by v budoucnu mohlo vyvolávat vážné interpretační a aplikační problémy. V návrhu zákona zejména chybí ustanovení, že se navrhovaný zákaz zcizování lesních pozemků nebude vztahovat na restituční převody nebo na převod lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších územních samosprávních celků pro účely výuky na středních lesnických školách v souladu s usnesením vlády ze dne 18. ledna 2013 číslo 710.

  Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku na tyto problémy a nedostatky poukázalo, přičemž vláda na své schůzi ze dne 22. prosince 2014 návrh zákona projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko. Nicméně výhrady uplatněné Ministerstvem zemědělství se do něj promítly.

  Na závěr si proto dovoluji uvést, že za opodstatněnou je možno považovat pouze takovou úpravu, která by zohledňovala všechny zmíněné připomínky. Na základě uvedených informací navrhuji proto zamítnutí v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zdeněk Syblík. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, vláda na své schůzi 22. prosince 2014 zaujala neutrální stanovisko k výše uvedenému návrhu zákona Zastupitelstva Středočeského kraje s tím, že upřednostňuje předložení vlastního vládního návrhu. Přitom však v plánu legislativních prací vlády návrh novelizace zákona o lesích uveden není.

  Vláda spatřuje v návrhu, který předložilo Zastupitelstvo Středočeského kraje, určité nedostatky. Za prvé, že v návrhu Středočeského kraje absentují přesně stanovené výjimky ze zákazu zcizování lesních pozemků ve vlastnictví státu, respektive že zákaz zcizování by se neměl vztahovat na restituční převody. Oprávněné a dosud nevypořádané restituční nároky řeší platný lesní zákon v § 4 v odst. 2 až 10, v této novele označených jako 3 až 11. Zejména tedy v odstavcích 3, resp. 4. Předkládaná novela lesního zákona se nijak nedotýká těchto odstavců.

  Dále vláda ve svém stanovisku uvádí, že zákaz zcizování by se neměl vztahovat na převod lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších územně samosprávních celků pro účely výuky na středních lesnických školách. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Syblíkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, pane hejtmane, dovolte i mně se vyjádřit k tomuto návrhu zákona. A jen podotýkám, že za nepřítomnosti ministra, který má Lesy České republiky v gesci, ale na to už jsme si v podstatě zvykli, že ministr zemědělství se neúčastní problematiky projednávání zákonů, které se tohoto resortu týkají. Tak jen taková poznámka, už spíše povzdechnutí nad tím, že pan ministr má zřejmě něco důležitějšího na práci než se věnovat problematice Lesů České republiky na půdě Parlamentu.

  Panu hejtmanovi bych chtěl vzkázat, nevím, jestli musím prostřednictvím předsedajícího, že ministr zemědělství výrazně plánuje v oficiálním materiálu, který nedávno představil, snižovat zisky Lesů České republiky v řádu miliard. To jen poznámka k tomu, když říkáme, kolik bychom z Lesů České republiky do budoucna mohli mít. Když se podíváte na to, že chce více jak zdvojnásobit počet zaměstnanců a do budoucna snižovat zisky, což mi přijde líto, ale je to vládní koncepce a vládní návrh a vládní představa o tom, jak si Lesy České republiky do budoucna představujeme. Myslím si, že to je škoda a bylo by dobře, kdyby se tu měl možnost pan ministr zemědělství k tomuto případně vyjádřit, stejně jako k problematice, která se týká nakládání s prodejem dřeva, neboť jsem pana ministra tady interpeloval v záležitosti právě Lesů České republiky, kde dochází ke zprostředkovávání prodeje státního dřeva firmou, která neprošla výběrovým řízením a která inkasuje řádově miliony korun ročně za to, že může prodávat státní dřevo. To jen abyste si také udělali představu o tom, že v lesích ne vždy je úplně všechno v pořádku.

  Souhlasím s jedním z předřečníků, který říkal, že je nadbytečné povyšování správy státních lesů nad správu soukromníků v oblasti hospodaření s lesy či obecních lesů, kterých také nemáme v České republice málo. Já tuto právní úpravu, byť jednoho paragrafu, považuji za nadbytečnou. Dnes je to tak, že vláda rozhoduje o tom, jestli se lesy budou privatizovat, nebudou privatizovat, a pomíjím zmínku prvního místopředsedy vlády pana Andreje Babiše, který se nedávno zmínil o tom, že by i tudy mohla vést cesta, jak vylepšit hospodaření státního rozpočtu. Tohle absolutně pomíjím, jen říkám, že si myslím, že vláda má dostatečné kompetence na to, aby takovýto paragraf pokryla.

  Pak chci také zdůraznit skutečnost, že z praxe vím, že nejenom soukromníci, ale také obce často usilují o území, která dnes patří Lesům České republiky, a v územních plánech jsou charakterizována území jako území lesní, chcete-li, ale už se třeba změnil charaktery lesů z hospodářského na rekreační a obce chtějí využít tento rekreační les k tomu, aby se v lese mohla pohybovat veřejnost a aby tam mohly případně nainstalovat různá odpočívací zařízení apod. V případě, že bychom tento návrh paragrafu aplikovali důsledně, znamenalo by to, že bychom obcím nebyli v tomto ohledu schopni vyjít vstříc.

  Proto se velmi přikláním k tomu, co tu říkal ministr kultury, a podporuji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení a učiním tak, pokud tak neučiní on v podrobné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér. Prosím, pane vicepremiére.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokud mě paměť neklame, tak pan ministr Jurečka je na zasedání ministrů zemědělství V4, takže to není skutečně nic bezvýznamného. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji panu vicepremiérovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče. ***

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já se mimořádně budu vyjadřovat k tématu, na které určitě nejsem odborník, ale myslím si, že je to věc, která je do značné míry principiální a týká se toho, jak zacházet s majetkem státu. Zda bychom jej do budoucna měli spíše předávat do soukromých rukou, anebo naopak bychom se měli snažit udržet jej v rukou státu. Já jsem pro to, abychom se snažili o to druhé. Podle mého názoru tento návrh zákona je řešením, které je správné a které zabrání tomu, aby jakákoli vláda bez toho, aniž by se tím zabývala Sněmovna, rozhodla o privatizaci nebo o prodeji části takto významného majetku. A o tom významu už tady kolegové hovořili. Myslím si, že ekonomický přínos je natolik značný, že podle mého názoru bychom neměli připustit, aby z toho zisku, který tady nepochybně z lesů je a bude, profitoval někdo jiný, když může profitovat stát.

  Samozřejmě to má své podmínky. Myslím si, že to není automatické; to, že někdo má vlastnictví, tedy to, že stát něco vlastní, ještě neznamená, že to je vždy ziskové, přestože to ziskové být může. Já jsem přesvědčen, že Lesy je třeba lépe řídit. Bohužel neprůhledná výběrová řízení nebo např. výdaje na marketing, naprosto nehorázné výdaje, které se objevovaly nejen v Lesích ČR, podle mého názoru jednoznačně nesvědčily pro to, že by se Lesy řídily správným způsobem. A myslím si, že bychom také měli uvažovat o tom, jak pomoci české ekonomice tím, že budou Lesy ČR nejen peníze dávat do státního rozpočtu, ale také je investovat. Je trošku zvláštní, když ten, který vydělává na dřevozpracujícím průmyslu, na zpracování dřeva, které tady máme, je mnohdy ten, který je hned za hranicemi, využívá toho, že dřevo se v České republice vytěží, on vydělá za hranicemi na tom, že to dřevo zpracuje velmi jednoduše, a to dřevo je zase přivezeno zpět a tady se s ním pracuje. Myslím si, že ideální by bylo - a je to návod pro ministra zemědělství na to, aby se zamyslel, zda by např. právě investice do dřevozpracujícího průmyslu nemohly být financovány právě přes Lesy ČR, což by nepochybně mohlo vést ke zvýšení počtu pracovních míst. Ale věřím, že to bude odpovídat oné koncepci.

  Myslím si, že jsou dvě možnosti. Buď necháme ty věci tak, jak jsou, a v budoucnu může vláda rozhodnout za pět, deset, dvacet let o tom, že část lesů prodá. Nebo řekneme přijmeme tento zákon - pak bude vždy potřeba alespoň většina Poslanecké sněmovny, která může přehlasovat Senát. Nebo řekneme, že přijmeme ústavní zákon nejen o Lesích, ale možná o jiných podnicích, o kterých se na tom shodneme, bude to široká shoda a pro případný prodej bude potřeba souhlasu tří pětin Sněmovny a tří pětin Senátu nebo jiného mechanismu, který by ten ústavní zákon nastavil.

  Jsem rád, že zákon byl vetován. Ne proto, že bych si nepřál jeho schválení v co nejkratší době, ale myslím si, že i předkladatelé uznávají, že je třeba jej upravit. To znamená, pokud bude postoupen do výborů, a to bych chtěl podpořit, tak si myslím, že jsme schopni velmi rychle najít znění těch paragrafů tak, aby vyhovělo námitkám, které tady zaznívaly, např. které se týkaly směn a dalších. To znamená, technické řešení je připraveno, je napsáno, já jsem s ním seznámen a rád ho každému dám k dispozici, pokud návrh projde do výborů. Myslím si, že není důvod, abychom návrh zamítali a vraceli se k němu za několik měsíců. Koneckonců několik měsíců na schválení čekal a myslím si, že by si debatu ve výborech, ať už tedy nakonec plénum rozhodne jakkoli, zasloužil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu poslanci Tejcovi. Mám tady faktickou přihlášku ještě pana kolegy Bendla. Než mu dám slovo, budu konstatovat došlé omluvy - pana poslance Františka Adámka od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, ze zdravotních důvodů se omlouvá od 15 do 16.30 pan poslanec Matěj Fichtner a také se omlouvá z dnešního jednání od 15.30 do 17 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Igor Jakubčík.

  Nyní bych požádal pana poslance Bendla, aby se ujal slova ve své faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych prostřednictvím vás chtěl vzkázat panu místopředsedovi vlády Bělobrádkovi, že tohle není zákon, který by trpěl nějakým prodlením, a že určitě ministr zemědělství mohl požádat o to, abychom tento materiál projednali jindy. To za prvé. A za druhé. Kdyby to bylo poprvé, tak bych řekl ano, rozumím, pan ministr musel ne náhle, najednou odjet na jednání V4, které je plánované minimálně půl roku dopředu. To opravdu na margo pana ministra zemědělství není obhajitelné, pane místopředsedo vlády prostřednictvím předsedajícího.

  Ano, rozumím tomu, co říkal pan poslanec Tejc. Velmi s tím souhlasím. Škoda, že výdaje na marketing byly vždycky největší za ministrů vlády sociální demokracie. Ale jinak souhlasím s tím, abychom tohle hlídali, to je v pořádku. A pan ministr zemědělství měl možnost se tady k tomu případně vyjádřit a dělo se tak v minulosti, že jsme dokonce rukou společnou, neboť zástupci opozice tehdy byli v dozorčí radě Lesů, takže jsme o tomto vždycky diskutovali a snižovali jsme v této oblasti výdaje. Stejně jako jsme se zabývali systémem prodeje dřeva v Lesích ČR.

  Já tady znovu zdůrazňuji, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme přišli s novinkou. Nebo tato vláda nebo Ministerstvo zemědělství přišlo s novinkou, že prodává dřevo státních lesů prostřednictvím firmy, která neprošla výběrovým řízením, v jejíž orgánech byl ještě 14 dní nebo tři týdny předtím, než nastoupil za náměstka generálního ředitele, člověk, který pak podepisoval tuto smlouvu s firmou, ve které dříve pracoval a pracoval v jejích statutárních orgánech, a kde jim dohodili milionové zakázky ročně. V loňském roce pět a půl, v letošním roce zhruba jedenáct. (Upozornění na vypršení časového limitu k faktické poznámce.) To jenom na okraj.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní k faktické poznámce se přihlásil ještě pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Já se nechci přít s panem poslancem Bendlem o tom, kdy byly ty náklady největší. To si možná ještě řekneme, příp. on to může říct konkrétně. Ale našel jsem si číslo. V roce 2010 - a sociální demokracie od roku 2006 nebyla u vlády - byly ty náklady ročně u Lesů 100 mil. korun na vlastní propagaci a sponzoring. Myslím si, že jsou to částky, které skutečně nejsou přiměřené. Já teď nechci obviňovat ODS, která v té době měla rezort zemědělství, tuším, že to byl pan ministr Fuksa, že ty částky plynuly někam, kam neměly. Ale nepochybně je to věc, na kterou jsme se zaměřili. A já jsem rád, že za této vlády dochází ke snížení položek na marketing, a to razantním způsobem nejen u Lesů ČR, ale u České pošty a dalších. Bohužel, ať už to byly jakékoli vlády, já jsem nabyl dojmu, že tak jak se postupně měnil způsob vyvádění prostředků ze státních podniků, tak jednou to byly právní služby, pak se to změnilo na marketingové služby a nakonec se to změnilo na IT služby, protože u všech těch tří typů bohužel velmi složitě se prokazuje, zda cena je odpovídající té hodnotě, která je předána, protože když se kupují auta, když se kupují tužky, tak ta cena je vždy srovnatelná. U těchto věcí to není. A já jsem rád, že se shodujeme na tom, že výdaje na marketing pro Lesy ČR by neměly být prioritou. To si myslím, že je to nejpodstatnější. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska, poté řádná přihláška pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručně vaším prostřednictvím k panu poslanci Tejcovi. Já nemám detailní přehled a nikdy jsem neměl o hospodaření Lesů ČR. Je to státní podnik, zakladatel byl ministr zemědělství. Nechci se přít o vašich slovech. Ale jedno vím zcela jistě. Za naší vlády žádný člen naší vlády, tím méně její první místopředseda, u tohohle podniku nevyhrával miliardové tendry. Tím jsem si jist, pane poslanče. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi za dodržení času. Nyní řádná přihláška pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Protože jsem měl čas krátký, tak teď to ještě dopovím. A za naší vlády také nikdo nenavrhoval privatizaci Lesů ČR. Takže tím jakoby nějak strašit, že snad něco takového hrozí a podobně - nehrozí! Nikdo nechce žádnou plošnou privatizaci Lesů ČR. Spíš upozorňujeme na fakt, že se opravdu mění kategorie hospodaření lesů a že občas v okamžiku, jak se obce rozvíjejí, města rozvíjejí, se z hospodářského lesa, který už je neefektivní z hlediska hospodaření lesního, stává rekreační les či nějaký jiný a obce stojí o to jej využívat, a je zbytečné zbavovat vládu možnosti, aby na to v nějakém pidiprocentu z hlediska objemu, množství lesů, které v ČR jsou, nemohla rozhodnout o tom, že ta či ona obec či město získá do svého majetku část lesa, který už není k hospodaření vhodný. To za prvé.

  A za druhé. Bylo tady několikrát zdůrazňováno, že se paragraf zákazu jakéhokoliv převodu - jakéhokoliv převodu! - netýká církevních restitucí. Tam je potřeba říci, že se prostě může stát, že se některé hospodářské celky ukážou jako naprosto nevýhodné a bude potřeba docházet ke směnám apod., což bude mít, a je to tak správně, a měla by mít vláda zcela pod kontrolou a měla by v souladu s tím, aby mohly Lesy ČR kvalitně hospodařit, mít možnost v tomto zasáhnout. Je zbytečné, abychom kvůli tomu pak měnili zákon, abychom dali vládě možnost udělat nějakou takovouto transakci. To považuji za zbytečně byrokratické a nadbytečné, protože tato vláda, aspoň to tak říkáte, privatizovat Lesy ČR nechce a minulé vlády o to žádný zájem neprojevily. Neznám nikoho, kdo by o něco takového tady, řeknu, supervýznamně usiloval.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se pana kolegy Stanjury, jestli to je s přednostním právem, nebo faktická. S přednostním. V tom případě nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěl jenom, vážené kolegyně a kolegové, říci, že předložený návrh zákona, který tady je, vnímám tak, jak je napsán, že rozměr hospodaření Lesů ČR samozřejmě je vážným problémem, ale tady principiálně jde o to, aby si stát uchoval svůj podíl na lesním půdním fondu, a z tohoto pohledu ustanovení, které je navrhováno - státní lesy nelze zcizit; za zcizení se nepovažují odůvodněné směny pozemků, za zcizení se dále nepovažuje scelování nebo zarovnávání odloučených lesních pozemků nebo prodej odloučených lesních pozemků, jejichž rozsah je vymezen v odst. 5, a potom to posunutí paragrafovaného textu stávajícího, které je v platné právní úpravě, z tohoto pohledu vidím za bezproblémové a návrh, který tady je předložen, vidím jako vysoce odůvodněný a má mou podporu, protože si myslím, že uchová právě onu celospolečenskou vážnost a význam funkce lesů pro vliv na životní prostředí i z hlediska právě ovlivňování zájmů třeba dotčených soukromých vlastníků lesů, potažmo samozřejmě i obcí, protože regulátor v tom bude tím pádem zachován.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Grospičovi i za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, tady jsem slyšel a slyšíme to všichni - jako jakápak privatizace? Nikdy nikdo nechtěl, ani žádný krok k tomu nespustil! Ale byla období, kdy sice oficiálně se říkalo, že nikdy nikdo nechce privatizovat, a to ani kousek, ale povídalo se, že se cosi chystá, a protože nebyla společenská atmosféra, tak se to raději nespustilo. Ale to nebezpečí tady vždycky bylo. Jenom chci poznamenat, že odjakživa jsme jako klub KSČM drželi, že lesy v držení státu nelze zcizit, a to ani tak, že by se to transformovalo například do akciové společnosti se stoprocentním vlastnictvím státu, že tedy s výjimkou odůvodněné arondace, čili zarovnání, směny ve smyslu výměny nelogicky uložených celků za jiné, logičtěji uložené celky a tak podobně, že tedy podporovat nebudeme, protože předložený návrh je zcela v souladu s tímto dlouhodobým přístupem KSČM a dává jistou záruku, že chuť na privatizaci si alespoň na delší dobu kdokoliv může nechat zajít, tak tento návrh budeme podporovat. To je vše, co jsem k tomu chtěl říci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ještě jedna faktická... (Stažena.) A nyní tedy řádná přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Není to poprvé, kdy se na vás, kolegyně a kolegové, obracím s tím, že chceme projednávat a schvalovat zákon, který je zcela zbytečný. A to je jeden z nich. V našem ústavním systému vláda odpovídá Poslanecké sněmovně, a aby vláda mohla fungovat, je předpoklad, že bude mít většinu v Poslanecké sněmovně. Já si myslím, že rozhodnutí o privatizaci má dělat exekutiva, vláda. I když jsem opoziční poslanec, nemyslím si, že by o tom měla rozhodovat Poslanecká sněmovna a moc zákonodárná, ale moc výkonná. Ale i kdyby, tak pokud se kterákoliv vláda, tato nebo nějaká příští, rozhodne, že chce privatizovat jeden hektar nebo sto hektarů, a teď si dosaďte nějaké číslo, které jsou dneska v majetku České republiky, tak si to prosadí, a protože má většinu, tak si klidně tento zbytečný zákon zruší. To je vlamování. Pokud vím, tak se to nechystá, a pokud to vláda nachystá, tato či jakákoliv jiná, tak bude mít sílu, aby tento návrh zákona zrušila nebo změnila k tomu, aby prosadila svůj politický program. Tak nevím, k čemu nám takový zákon je. To není zákon, že to bude na věčné časy a nikdy jinak, i když ho náhodou přijmeme. Bude platit tak dlouho, než se nějaká vládní většina rozhodne, že jí ten zákon nevyhovuje, že chce prodat část nebo všechno tohoto či jiného majetku státu.

  Rozumím, že to podporují komunisté. Ti by nejraději přijali zákon, že všechno patří socialistické vlasti. To oni si myslí odjakživa, nejraději by to vzali i soukromým vlastníkům a je to jejich politický program, se kterým já nesouhlasím, proti kterému vystupuji. To mě nepřekvapuje. Překvapuje mě to, že to je návrh, který podporují vládní poslanci. Někteří, abych byl přesný. Někteří vládní poslanci. Přitom je to vaše vláda, která o tom rozhodne, nebo nerozhodne. Není to opoziční návrh, kdy by se opozice obávala, ale i kdyby se obávala, tak já navrhuji, abychom se drželi standardního rozdělení rolí - o privatizaci rozhoduje exekutiva, moc výkonná, a moc zákonná schvaluje legislativní prostředí. Nehrajme si na vládu, nehrajme si na to, že tento návrh zákona, i když bude schválen, že něco vyřeší. Vyřeší to do té doby, než se kterákoliv vláda rozhodne, že například prodá část majetku Lesů ČR. Takže ten návrh je úplně zbytečný.

  Padly tady návrhy na zamítnutí. Já to podpořím z těchto důvodů. Ne proto, že bych navrhoval privatizaci Lesů ČR či jejich majetku, ale proto, že to patří vládě a ne Poslanecké sněmovně, takové rozhodnutí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou Pavel Kováčik, poté pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Stanjuro, nestrašte! Kdybyste si přečetl náš program, tak víte, že jsme pro smíšenou ekonomiku, kde je místo i pro tržní ekonomiku, pravda se sociálními a ekologickými rozměry. Smíšená ekonomika tam, kde samozřejmě se to řekněme státu a občanům vyplatí, ale jsou různé věci, a ty strategické zejména, kdy by přece jenom stát na tom měl mít položen ten prst více. O socialistické vlasti si myslím, že teď v této chvíli nemůže být ani řeč, protože tady socialismus nemáme, vládne nám tady tvrdý kapitalismus, někdy s rysy spíše 19. století. Ale s tím se holt musí občané vypořádat postupně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***

 • Poslanec Josef Kott: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já chci ubezpečit vaším prostřednictvím pana předsedu Stanjuru, že i poslanecký klub ANO bude hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu, protože stejně jako vy to vnímáme tak a cítíme, že to je naprosto zbytečné. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kottovi i za dodržení času. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsem říkal někteří vládní poslanci, tak jsem se díval tím správným směrem. Tak aby to bylo jasné. Proto jsem říkal někteří a mluvil jsem o těch, kteří vystupovali v debatě a kteří to podporovali.

  Mně to nedá, abych nezareagoval na slova pana předsedy Kováčika. Je pravda, že nečtu program komunistické strany. To fakt jako po mně nikdo nemůže chtít a já ho číst ani nebudu. A já nestraším. Já vycházím ze zkušeností. To není planá obava, ale to je realita od roku 1948 do roku 1989, jak když vy jste mohli rozhodovat o tom, jak jste mohli mít smíšenou ekonomiku, tak nevím, co jste smíchali, jestli sovětské vlastnictví a naše vlastnictví, ale žádná smíšená ekonomika nebyla. Takže já tím nestraším. Naštěstí nemáte takovou sílu, abyste to mohli zavést. Já jsem jenom říkal, že rozumím vašemu postoji politickému, že to zastáváte dlouhodobě, a já to respektuji, i když s tím opravdu v zásadě nesouhlasím a udělám vždycky všechno pro to, aby vaše návrhy neprošly, protože v tomto případě je to zbytečné.

  A přiznám se k tomu, že program komunistické strany fakt nečtu ani číst nebudu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Pavel Kováčik bude reagovat také ve faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Prostřednictvím vás, pane předsedající. To je ale škoda, pane kolego, protože já třeba váš program čtu. A možná i díky tomu, že máte program, jaký máte, a postupovali jste v nedávné minulosti, nedávnější než ta dávná, o které jste mluvil, tak, jak postupujete, tak při poměření vašich sil a našich sil jsme na tom naštěstí lépe - o něco, pardon.

  Ale opět vás prosím, nestrašte. Pravda, udělaly se mnohé chyby a dovolím si poznamenat, třeba díky těmto chybám a díky tomu, že jsme se z nich poučili, tak současný a budoucí program KSČM nepočítá s žádným znárodněním, protože - řečeno slovy klasika - jen vůl opakuje stejnou chybu dvakrát. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Nyní pan poslanec Petr Bendl v řádné přihlášce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já už budu stručný, protože si myslím, že tady pan hejtman spíš trošku trpí, že sem přišel s návrhem, který není typickou krajskou problematikou. Spíše byl vynucen nějakými politickými okolnostmi v zastupitelstvu, ale určitě to není něco, co by jakékoliv krajské zastupitelstvo opravdu vážně trápilo. Myslím, že to všichni cítíme, kdo se nad tím zamyslí, že to není něco, co by Středočeský kraj opravdu vážně trápilo. To, že stát, potažmo vláda, by do budoucna, budoucí vlády, že by chtěly prodat 100 ha nebo dát nějaké obci 50 ha lesa a podobně. Myslím si, že v tom to není.

  Ta situace je jiná. V zastupitelstvu Středočeského kraje prostě vládnou komunisté a sociální demokraté a pan hejtman se v tom musí prostě vždycky nějak zorientovat. Přinesl sem problém, který je ale typicky vládním, nikoliv typicky krajským problémem.

  A já bych chtěl konstruktivně říci k tomu návrhu, proč jsem i pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, že by bylo dobře, aby poté, co církevní restituce proběhnou, Lesy České republiky zpracovaly nějaký návrh konceptu, která území už jsou hospodářsky neefektivní, o těch ať se vláda pobaví, přijme k nim nějaké koncepční stanovisko do budoucna, protože se tu bavíme o tom - a v tom s vámi paradoxně souhlasím, i s levou částí spektra - že zkrátka se máme věnovat ekonomice Lesů České republiky, a vzniknou-li nějaké celky, které nebudou ekonomicky v pořádku, nebudou hospodářsky udržitelné, proč je třeba nezměnit a pak se bavit o tom, jak koncepčně dál má vypadat území Lesů České republiky, případně státních lesů vlastněných státem. Do té doby bych si tuhle cestu tímhle nadbytečným zákonem opravdu neuzavíral.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ještě než uzavřu rozpravu, tak konstatuji, že došla další omluva z dnešního odpoledního jednání. Od 16.30 hodin se omlouvá pan poslanec Petr Kořenek.

  Protože se nikdo nehlásí, nikoho nevidím se hlásit z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane hejtmane? Ano. Za navrhující Středočeský kraj hejtman Miloš Petera. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

  Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem strašně rád, že jsem tady zažil diskusi takovou trošku bohatou. Je dobře, že vás problematika státních lesů zajímá.

  Víte, také si už něco pamatuji od roku 1990. Jsem svou profesí vodohospodář. Tam jsme také slyšeli, že nejde privatizovat voda a další věci, ale to se stalo. Byla tam zlatá akcie, bylo to ze zákona a zlatá akcie měla vykonávat přes Ministerstvo zemědělství a nekonala. Proto si myslím, že je dobře mít zákon a ztížit to. Já vím, že to může vláda změnit a navrhnout, ale můžeme jí to ztížit a můžeme o tom vést další diskusi. To si myslím, že velmi ti, kteří jsou proti tomu zákonu, podceňují. Protože lesy, to není jenom výroba dřeva. To jsou i vodní zdroje, to jsou další komodity, které se v lese nacházejí. A už za starého Říma a Řecka se říkalo - vzduch, voda, světlo by měly zůstat státu a neměly by se za ně vybírat daně a poplatky. Na ty daně už jsme rezignovali. Tam už vybíráme.

  Tak prosím vás, chtěl jsem požádat, abyste zvážili, jestli by nebylo dobře, aby parlament, ve kterém zastupujete všech deset milionů obyvatel, deklaroval, že lesy jsou pro vás důležité a že zůstanou v majetku státu. Děkuji za pozornost.

  Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu hejtmanovi Středočeského kraje Miloši Peterovi. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Herbert Pavera: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom na závěr bych chtěl říci, že si samozřejmě také myslím, že lesy mají velmi významnou funkci jak ve vodohospodářské oblasti, tak celospolečenskou a jinou. Dávají příležitost pro zaměstnání stovek tisíců lidí v každém regionu. Já věřím, že i když neschválíme tuto novelu, tak stejně stát si ponechá les ve svém vlastnictví co nejdéle, protože to vlastně je, jak jsme zjistili v minulých letech, výborný přísun financí do státní pokladny.

  Jenom shrnu, že v rozpravě vystoupilo celkem osm diskutujících, někteří opakovaně, a s faktickou poznámkou vystoupilo celkem deset poslanců, někteří zase opakovaně. Bavili jsme se s panem předkladatelem Peterou, že jsme si mysleli, že ta novela je tak jednoduchá, že to rychle projde, ale je vidět, že zemědělství i lesy jsou velmi zajímavé téma pro mnohé z nás. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi za jeho zpravodajskou zprávu. Ještě než se budeme zabývat návrhy na rozhodnutí, které padly v rozpravě, případně dalšími návrhy, konstatuji další omluvenku z dnešního odpoledního jednání. Od 17.30 hodin se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec.

  Žádám pana zpravodaje, aby mě kontroloval. Jestli jsou správné moje poznámky, tak v rozpravě padl návrh na zamítnutí od pana kolegy, ministra Daniela Hermana, o kterém budeme muset rozhodnout hlasováním, které zahájím. Zatím jsem spustil gong, aby kolegové, kteří jsou v předsálí, mohli dojít na hlasování. O návrhu na zamítnutí budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo sto jedna. Já vás nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Až se počet přítomných ustálí - to je právě teď - budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 101, z přítomných 146 pro 74, proti 69. Návrh byl přijat.

  Pokud nikdo nenamítne proti zápisu, tak budeme považovat návrh za přijatý a ukončíme projednávání tohoto bodu, tedy bodu 67. Děkuji panu hejtmanovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 67.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane náměstku, chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud kolegové ještě diskutují o lesním zákoně, prosím, přeneste diskusi do předsálí. Já vím, že to skončilo přesně na hlas, že to bylo zamítnuto, takže to některé asi hodně mrzí, ale pokud diskutujeme něco jiného, prosím, nechte v důstojném prostředí pana náměstka odůvodnit návrh kraje. Děkuji.

  Prosím, pokračujte.

  Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík: Děkuji za zklidnění.

  Vyhýbání se přestupkovému řízení v případě zákazových rychlostí je nejen dnes velmi časté, ale dokonce v dnešní době nabylo institucionalizované podoby. Bohužel jsou k tomu dnes specializované firmy, které zastupují účastníky přestupkových řízení, a lze mít za to, že jejich činnost je nelegální. Je to neoprávněné podnikání spočívající v komerčním zastupování ve správním řízení osobami, které nejsou advokáty. Bohužel dnes je zde velmi obtížná prokazatelnost poskytování právních služeb soustavně a za úplatu. Obrana obviněných těmito zástupci je založena téměř výhradně na promyšleném systému procesních obstrukcí, které mají řidičům porušujícím především nejvyšší povolenou rychlost zajistit beztrestnost formou tzv. pojištění proti pokutám. Stačí se podívat na webové stránky, je několik těchto specializujících se firem, např. www.nechcipokutu.cz, www.jaknapokuty.cz atd. Na rozdíl od advokátů metody těchto zástupců nepodléhají žádnému etickému kodexu. Situace v tomto směru se stala celorepublikově neúnosnou a vyžaduje razantní řešení.

  K údajné nekoncepčnosti našeho návrhu spočívající ve výběru pouze překročení nejvyšší dovolené rychlosti si dovolím uvést, že kromě výše zmíněných skutečností tento výběr zohledňuje významnost zásahů do práv občana zadržením řidičského průkazu. Není tedy žádoucí tento institut rozšiřovat na situaci, kde podezření z přestupku závisí čistě na subjektivním posouzení nebo vnímání policisty. Přestupek nejvyšší povolené rychlosti je však již na místě prokazatelně spolehlivě zjištěn způsobilými technickými prostředky bez možného vlivu subjektivního uvážení, tedy na základě objektivního empirického změření rychlosti vozidla, obdobně jako je tomu u zjištění přítomnosti alkoholu u řidiče dechovou zkouškou nebo přítomnosti drog.

  Návrh novely zákona o silničním provozu předložený Ministerstvem dopravy do připomínkového řízení shledáváme v tomto směru zcela nedostatečný. Navrhovaný nový institut zajištění řidičského průkazu na rozdíl od zadrženého řidičského průkazu neznamená, že řidič nebude smět řídit motorová vozidla a že bude postižen citelnou sankcí, když tento zákaz poruší, ale pouze to, že pokud řidič nebude mít u sebe tento doklad, může dostat přestupek ve výši se sankcí pokuty od jednoho do dvou a půl tisíce korun. Domníváme se, že namísto zaplevelení právního řádu v podstatě duplicitním institutem zajištění řidičského průkazu bude výhodnější využít stávající a zavedený institut zadržení řidičského průkazu a přiměřeně rozšířit možnosti jeho uplatnění.

  Víme o nesouhlasu vlády. Nicméně skutečně se potřebuji vyjádřit k připomínce, že navrhovaná právní úprava je nepřiměřeně přísná. Upozorňuji, že takto přísná je ve své podstatě již současná právní úprava, podle které se uloží zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku tomu, kdo překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci o 40 km v hodině a mimo obec o více než 50 km v hodině a více. Nebo zákaz od jednoho měsíce do jednoho roku, kdo dvakrát či vícekrát v období 12 po sobě jdoucích měsíců překročí nejvyšší dovolenou rychlosti v obci o 20 km v hodině a více nebo mimo obec o 30 km v hodině a více. Zadržení řidičského průkazu tak jen časově posouvá tento přísný postih blíže k spáchání přestupku.

  Je-li argumentováno, že se v takovém případě řidiči znemožní řízení motorového vozidla, i když zatím nebylo rozhodnuto o tom, zda se přestupku dopustil, o jaký přestupek se jedná a jaký mu byl za jeho spáchání uložen postih, pak by musel být zpochybněn celý již existující institut zadržení řidičského průkazu. K připomínce, že tento institut by měl být omezen pouze na situace, kdy řidič s ohledem na svůj stav, např. řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, či své chování, např. ujetí z místa nehody, nerespektování uloženého zákazu řízení motorových vozidel, představuje zvlášť výrazné ohrožení bezpečnosti silničního provozu, uvádíme, že i kvalifikované překročení nejvyšší dovolené rychlosti takové ohrožení jednoznačně představuje a je jednou z nejčastějších příčin vážných dopravních nehod. Když se podíváme na statistiky z loňského roku, prokazatelně největší počet usmrcených osob je právě kvůli výraznému překročení povolené rychlosti. Je tedy zcela ve veřejném zájmu, aby takto neukáznění a agresivní řidiči byli vyloučeni ze silničního provozu neprodleně po zjištění přestupků, a nikoli až po správním řízení, které mohou navíc v dnešní době procesními obstrukcemi prokazatelně prodlužovat.

  Údajnou nekoncepčnost návrhů spočívající ve výběru pouze překročení nejvyšší dovolené rychlosti, když by bylo možno nalézt i další přestupky spočívající v nebezpečném řidičském jednání, za které jsou ukládány zákazy činnosti, například nedání přednosti v jízdě - odkazujeme na důvodovou zprávu v návrhu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu náměstku hejtmana Danielu Havlíkovi za jeho předložení návrhu změny a prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer, teď tedy ne v roli zástupce volební komise, ale zpravodaje pro tento zákon. Předkladatelem vám byl představen velmi podrobně a do detailu. Já se pokusím i z časových důvodů ty argumenty velmi zjednodušit a stručně shrnout.

  Podle návrhu by policista měl být oprávněn zadržet na místě řidičský průkaz v případě, že řidič překročí nejvyšší povolenou rychlost o 40 km v obci nebo o 50 km mimo obec. Policie by také měla právo zadržet okamžitě řidičský průkaz v případě dalších překročení rychlosti, pokud by se toho řidič dopustil v předchozích 12 měsících ještě jednou. Lze to zdůvodnit tak, že autorům návrhu, tedy Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, nejvíce vadí skutečnost, že řidiči podezřelí ze spáchání dopravních přestupků využívají svého zákonného práva, nechávají se zastupovat právníky nebo specializovanými firmami a de facto se tedy z pohledu Moravskoslezského kraje vyhýbají tomu postihu. Ty argumenty určitě mají něco do sebe. Dá se jim rozumět, všichni tu praxi známe ať z médií, anebo - teď nechci říci ze svých vlastních zkušeností, ale ze svého okolí, nebo z těch informací, které k nám přicházejí. Ale já jako zpravodaj už v tuto chvíli musím avizovat nesouhlas s těmi argumenty a budu avizovat také to, že v podrobné rozpravě budu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu.

  Těch důvodů je několik. Vláda nám zaslala negativní stanovisko. Návrh je považován ze strany vlády, a já s vládou souhlasím, za nesystémový, a to z několika důvodů. Já je stručně zkusím nastínit, a jak jsem řekl, velmi zjednodušit.

  Tím prvním nesystémovým přístupem je skutečnost, a bylo to tu zmiňováno, že pokud řidič bude přistižen při takto vysokém nedodržení nejvyšší povolené rychlosti teoreticky nějakým automatizovaným systémem, například radarem, tak mu prostě ten řidičský průkaz logicky nemůže být odebrán v tu chvíli. Ale pokud by o ulici nebo dvě ulice vedle byl změřen policií, tak v tu chvíli mu odebrán být může. Takže je to jakási nesystémovost a nerovnoměrnost, nerovné postavení vůči přestupcům.

  Další problematická záležitost, na kterou vláda poukazuje, je vůbec přístup k filozofii toho zákona a sankcí. K dnešku ten stav je takový, že řidičský průkaz, de facto zákaz činnosti ukládáme těm, kteří nějakým způsobem ohrožují nebo jsou závažně nebezpeční. Řidič, který je opilý, řídí pod vlivem omamných látek nebo před malou chvílí způsobil nějakou dramaticky závažnou dopravní nehodu.

  Jsou tam ještě další drobnosti. V tom návrhu je například navrženo, aby při oznámení o přestupku, respektive o uložení bodu na příslušný registr řidičů, byla také zasílána kopie pokutového bloku. I toto vláda považuje za zbytečné administrativní zatížení.

  Ale ten hlavní důvod, proč v tuto chvíli návrh zamítnout, je procesní nebo systémový z hlediska jednání nás, Poslanecké sněmovny. Chci vás upozornit, že novelu tohoto zákona, je to zákon č. 361/2000 Sb., už máme ve velkém znění v tuto chvíli tady ve Sněmovně připravenou, je to sněmovní tisk 471, který nám byl doručen 21. dubna. Takže my v tuto chvíli počítáme s tím, že na příští sněmovní schůzi by mělo proběhnout první čtení. Mám avízo, že tato novela bude diskutována v hospodářském výboru na podzim, v září, a během dalších sněmovních schůzí, během září a října, se jí budeme naplno věnovat. Chci na vás apelovat, že pokud se chceme, a té debatě rozumím a je to určitě dobré, věnovat pohledu na bodový systém, revidovat ho, upravit, zpřísnit, je to správně a udělejme to, ale udělejme to systémově a logicky, jak jsem řekl, v dalších schůzích Sněmovny v rámci projednávání a následných pozměňovacích návrhů tisku 471. Nedělejme teď v uvozovkách zmatek a neprojednávejme jeden zákon dvěma způsoby.

  Takže tolik teď ode mne stručné vyjádření a zároveň tedy avízo, že budu v podrobné rozpravě navrhovat zamítnutí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, a zahajuji obecnou rozpravu, do které mám přihlášku jak poslance Zbyňka Stanjury, tak pana zpravodaje, ale začneme netradičně, faktickou poznámkou pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Budu reagovat na projev pana zpravodaje a chtěl bych panu navrhovateli říct, že kromě toho, že se chystá ten nový zákon, tak dneska jsme byli svědky druhého čtení tisku 368, zákona o přestupcích, a na základě návrhu Ministerstva vnitra, který byl ještě upraven a změněn na ústavněprávním výboru, a bylo doporučeno, aby bylo schváleno, tak se prodlužuje prekluzivní doba z jednoho roku na dva roky u přestupku. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já budu mít opravdu krátké vystoupení. Slyšeli jsme z úst navrhovatele mimořádně kritický názor na činnost vlády. Tak jenom, pane náměstku, předsedou vlády je váš stranický kolega. Jen tak mimochodem. To je ta vláda, která to podceňuje a má špatné argumenty ve svém stanovisku. Já jsem si skoro jist, že pro to hlasovali i ministři sociální demokracie, pro stanovisko vlády, protože jinak by takové stanovisko neprošlo, protože z počtu mi vychází, že vaši straničtí kolegové museli navrhnout negativní stanovisko vlády.

  A druhá věc. Protože jsem z Moravskoslezského kraje, tak mě by zajímalo, proč to řeší zastupitelstvo našeho kraje. Věc, která je bezesporu celostátního významu. Chystá se vládní návrh, ke kterému přijdou opravdu stovky pozměňovacích návrhů. Protože když se otevře jednou bodový systém, tak to si umím živě představit. Nicméně si myslím, že máme mnohé palčivější problémy v Moravskoslezském kraji než řešit to, jestli policista může zadržet řidičský průkaz na místě.

  A teď jako právnímu laikovi, spíš jen pro pobavení. Tak je tam asi správná právní dikce, že policista může zadržet řidičský průkaz řidiči, který je podezřelý, že jel rychleji než. A já nerozumím tomu slovu podezřelý. Tak buď mu naměříme a jel víc, nebo mu nenaměříme a nejel víc. Možná mi to právníci vysvětlí, že je pořád podezřelý, ale když se měří ta rychlost, tomu policistovi to něco ukáže a z toho bychom měli vycházet. Ne že je podezřelý, že jel. Že je podezřelý, to jsou takoví ti, kteří to, ti policajti ne fyzicky, ale ti, kteří tam jenom dělají ty snímky. Ale to jen na okraj.

  Já si myslím, že to je zase další zbytečný zákon. Já podporuji návrh pana zpravodaje, nebudu dávat, nechám to jemu, on už to avizoval, abychom to zamítli. Abychom se tomu věnovali ve vládní novele, protože bezesporu tam těch podnětů bude více.

  Ale já nemohu vyvolat pana náměstka hejtmana, ale kdyby chtěl, kdyby mi odpověděl, proč to náš kraj řeší. Nemáme svých starostí dost jiných s kompetencemi, které má kraj? Nebo máme s piráty silnic nějakou mimořádnou horší zkušenost v našem kraji než jinde? Já si to nemyslím, že by to bylo horší než jinde. Neříkám, že je to lepší. Ale je to dneska minimálně podruhé. Ještě pochopím ten podle mě absurdní návrh, aby kraj měl svoji dálniční známku. To teda naše zastupitelstvo zaspalo. To bychom taky měli chtít, když bude v Karlovarském kraji za 300, tak by to mělo být i v Moravskoslezském za 300, ne-li za 280, protože u nás je vyšší nezaměstnanost, a nevím, neporovnával jsem průměrné mzdy. To bych tedy možná pochopil, i když bych pro to nebyl. Ale fakt si myslím, že nemá cenu ztrácet síly v debatě ve výborech k tomuto návrhu zákona.

  Myslím si, že ten podnět chápeme, že možná mnohé z toho se uplatní v rámci debaty. Já to nechci ironizovat, ten návrh, protože nějaký racionální, já bych řekl tvrdý postup vůči pirátům silnic bychom měli najít a podle mě ten prostor bude ve vládním návrhu a pak podrobná debata, zejména v hospodářském výboru. Tam si to umím představit. Za sebe a za náš klub říkám, že podpoříme zamítnutí, nicméně v okamžiku, kdy přijde ten vládní návrh, tak se tímto nápadem necháme inspirovat a budeme o tom s kolegy v Poslanecké sněmovně debatovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní je do rozpravy přihlášený pan zpravodaj, ale s vlastním diskusním příspěvkem, resp. procedurálním, pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se František Laudát.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak jak jsem avizoval, budu stručný. Navrhuji Poslanecké sněmovně zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Kolega Laudát je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já zcela výjimečně podporuji kolegu Kolovratníka v tom, abychom zamítli tento návrh v prvním čtení, zcela výjimečně. Co se týká Moravskoslezského kraje, známky, já jsem tady nebyl a jsem zděšený, že takový návrh může projít a Moravskoslezský kraj by měl za (nesroz.) požadovat taky nějakou slevu.

  A teď už zcela vážně k tomuto návrhu. Jestliže brečíte, že řidiči, kteří se dopustí dopravního přestupku, si dělají ze státní správy srandu, nedostaví se, neplatí, tak ve světě někde, například v Kanadě, se to řeší tak, že do nějaké doby za ten přestupek zaplatíte. Nezaplatíte, jde to automaticky k rychlému soudu, a pokud si nejste jisti tím, že jste nepřekročili tu rychlost nebo neporušili dopravní předpisy, tak během krátké doby vám to naskáče do takových částek a pak už může přijít exekuce. A mohu vám říct, když jsem se ptal, jak vysoká je efektivita, tak tam neexistuje, že by si někdo dovolil, pokud si hodně není jistý v kramflecích, se dostat před ten rychlosoud. Tak prosím přijďte s tím, že tam bude stupňovaná sankce za obstrukce z jakýchkoliv důvodů, a ono to začne fungovat, a poměrně rychle. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. (V sále je velký hluk. Poslanci se baví nahlas.) Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane náměstku? Je zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane náměstku, máte slovo.

  Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík: Já děkuji panu poslanci Stanjurovi. Samozřejmě, ano, z Moravskoslezského kraje. No, je to jedna z věcí, která skutečně Moravskoslezský kraj trápí, protože bohužel množství lidí, kteří u nás na našich silnicích v okolí Ostravy a v Moravskoslezském kraji umírají, je každý rok vyšší a vyšší. Bohužel, počet právě těchto silničních pirátů se zvyšuje, a samozřejmě co se týká počtu dopravních nehod a počtu škod, neustále vzrůstají. Samozřejmě je to jedna z věcí, která nás bude trápit. Je to jedna z věcí. Samozřejmě jsou věci, které trápí více. Nicméně skutečně jsme zásadně proti tomu, aby tady bylo zajišťování řidičského průkazu, a víme, že třeba v Polsku tuto situaci řeší také radikálním způsobem. Domnívám se, že pokud nebudeme konečně řešit radikálním způsobem situaci u nás, v České republice, nikdy se nedostaneme na úroveň západní Evropy.

  Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu náměstkovi a ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo.

  Paní kolegyně, páni kolegové, požádám vás o klid. Závěrečné slovo zpravodaje a budeme hlasovat o návrhu, který tady padl. Já počkám. Já tomu rozumím, že někteří máte jinou diskusi. Mohli byste být alespoň slušní vůči předkladatelům a zpravodajům, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.

  Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já jako bývalý moderátor nemám problém dramaticky zvýšit kadenci svého hlasu, ale věřím, že to nebude potřeba.

  Kolegyně, kolegové, já chci jen avizovat jenom to, co už jsem řekl, nebo připomenout ještě jednou. Je to sněmovní tisk 471, v systému už ho máme a budeme ho projednávat v podzimních měsících. Já budu zpravodajem jak pro hospodářský výbor, tak Sněmovnu. Za sebe chci říct, že osobně budu pro radikální zpřísnění trestu a opravdu radikální zavedení sankcí pro tzv. silniční piráty a pro ty, kteří opravdu nebezpečně a dramaticky porušují ustanovení o nejvyšší povolené rychlosti. Takže všechny tyto návrhy rád od vás budu sbírat, budu s vámi o nich diskutovat. Za sebe říkám, že je rád při projednávání toho zákona podpořím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo a přistoupíme k hlasování. V rozpravě pan zpravodaj navrhl zamítnutí předloženého návrhu zákona. Protože jsem vás vyhnal do předsálí, tak vás zase odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování 102, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

  Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 141 poslanců pro 68, proti 37, návrh nebyl přijat. ***

 • Poslanec Radek Vondráček: Já jsem kontrolou sjetiny zjistil... Stala se mi věc, ne že bych nějak... Měl jsem za to, že jsem přihlášený. Hlasoval jsem, na kameře určitě budu, zvedl jsem ruku. A jsem tu nepřihlášen. A seděl jsem na svém místě. Opravdu jsem hlasoval jednoznačně u toho předchozího hlasování. Tak bych rád zpochybnil hlasování. Jedná se o ten návrh na zamítnutí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nepochybuju o tom, že pan poslanec Vondráček to udělal bezprostředně. Já jsem taky nedělal žádnou pauzu mezi jednotlivými body. Pan poslanec Vondráček tedy namítá proti zápisu o elektronickém hlasování. Má v ruce listinu.

  Takže beru zpět, že jsem zahájil bod číslo 23. Vracím se do předchozího bodu a budeme hlasovat o tom, zda přijímáme námitku pana poslance Radka Vondráčka proti zápisu o výsledku hlasování, kdy se hlasovalo o zamítnutí návrhu zákona. Ano? Nikdo nezpochybňuje postup předsedajícího.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 104. Z přítomných 149 pro 109, proti 2. Námitka byla přijata.

  Budeme tedy muset hlasovat znovu o návrhu na zamítnutí návrhu zákona o silniční dopravě. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Počet přihlášených se ustálil, a znovu tedy předložím sněmovně návrh na zamítnutí návrhu zákona, který předložil Moravskoslezský kraj o silniční dopravě.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 105. Z přítomných 143 poslanců pro 95 proti 34. Návrh byl zamítnut.

  Žádám tedy zpravodaje a venkoncem tedy i aparát Sněmovny, aby změnu hlasování oznámili panu náměstkovi hejtmana minimálně písemně, protože už tady není. Pravděpodobně rozradostněn odcházel a my jsme mu udělali čáru přes rozpočet podle zákona o jednacím řádu (smích v sále), který jsme dodrželi. Nikdo nenamítal nic proti postupu předsedajícího.

  Pan kolega Miroslav Kalousek se hlásí mimo body.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já doporučuji trochu systémovější přístup. Snad kdyby vedení Sněmovny vedením krajů vysvětlilo, co u nás znamená slovo neprodleně. Protože pan náměstek neprodleně odjel a my jsme pak neprodleně hlasovali o námitce. (Smích a potlesk v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Víte, pane poslanče, já jsem v těžké situaci, protože bych měl hovořit ne tady odsud, ale jenom připomínám, že to vysvětluje Ústavní soud nějakým způsobem a v tomto ohledu já jsem se vás ptal, jestli to přijímáte jako neprodlené, a nikdo nic nenamítal. Takže my samozřejmě zpracujeme stanovisko pro Moravskoslezský kraj.

  Tak vrátíme se do bodu číslo 23. Já tedy znovu zahajuji bod číslo 23.

  Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Žádám pana zpravodaje pro první čtení Zdeňka Syblíka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložený návrh zákona směřuje k dílčím úpravám ve stávajícím obecném režimu hospodaření s majetkem státu. Klade si za cíl vytvořit podmínky pro efektivnější využívání nemovitého státního majetku a pro urychlení postupu při nakládání s nepotřebným majetkem, zvýrazňuje preferenci standardních transparentních metod při úplatných převodech do vlastnictví nestátních subjektů a rozšiřuje kontrolní působnost Ministerstva financí.

  Zároveň se do návrhu promítají některé aktuální potřeby aplikační praxe. Navrhuje se především vytvořit zákonný základ pro postupný proces soustřeďování vybraného majetku státu, v této fázi konkrétně nemovitých věcí, u specializované organizační složky státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tím by měla být posílena její role při hospodaření a nakládání s majetkem státu, a to s ohledem na síť územních pracovišť, rozsáhlou praxi a odborné vybavení, kterými disponuje. Účinným nástrojem při realizaci uvedených změn by přitom měl být centrální registr administrativních budov, jehož uzákonění by tak završilo dosavadní exekutivní etapu jeho budování a provozu. Uvedené změny plně korespondují s programovým prohlášením vlády a v jeho naplňování představují pro praxi důležitý mezikrok.

  Stávající zákon o majetku státu se zároveň v nezbytném rozsahu přizpůsobuje změnám spojeným s proběhlou rekodifikací soukromého práva. Návrh zákona prošel poměrně složitým a dlouhým procesem přípravy a jednotlivé změny v samotném zákoně o majetku státu i dalších vybraných zákonech představují propojený celek, jehož jednotu by bylo žádoucí zachovat.

  Dovoluji si rovněž připomenout, že v uvedených směrech jde již o opakovaný pokus vlády o novelu zákona o majetku státu za situace, kdy projednávání původního vládního návrhu nebylo v předchozím volebním období dokončeno. I proto věřím, že stávající legislativní počin bude úspěšný. Ministerstvo financí je v tomto ohledu připraveno k veškeré potřebné spolupráci.

  Účinnost se navrhuje k 1. lednu 2016 s výjimkou části přechodných ustanovení, u kterých by k nabytí účinnosti mělo výjimečně dojít již dnem vyhlášení, protože by měla zajistit uspíšení procesu sladění příslušnosti hospodařit s pozemky a na nich zřízenými stavbami v rámci státu coby jednoho vlastníka. Současně je žádoucí, aby i samotná doba legisvakance pro seznámení se změnami novelizovaných zákonů byla dostatečná. Avizuji proto, že v rámci rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání zákona ve výborech na 30 dní.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a žádám, aby zpravodaj pro prvé čtení Zdeněk Syblík přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji, pane předsedající. Cílem předloženého návrhu zákona je zefektivnit hospodaření s majetkem státu, zrychlit proces a posílit transparentnost při nakládání s majetkem státu, především s nemovitými věcmi. Účinným nástrojem při realizaci uvedených cílů by měl být zřizovaný centrální registr administrativních budov, neveřejný informační systém, jehož provozovatelem by byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a správcem Ministerstvo financí a který by sloužil organizačním složkám státu k účelnému a hospodárnému využití budov a dalších souvisejících nemovitých věcí pro činnosti v rámci plnění funkcí státu.

  Návrhem zákona jsou dotčena zejména ustanovení týkající se základních povinností při hospodaření s majetkem, nakládání s majetkem mezi organizačními složkami, převodů vlastnictví, jiných způsobů nakládání a nakládání s pohledávkami, jinými právy, cennými papíry a ostatními věcmi.

  K návrhu zákona byly připojeny související návrhy novel zákonů, a to zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

  O novelizaci zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, stál v základu úvah vedle zájmu na posílení transparentnosti a kontrolní působnosti při nakládání s majetkem státu i problém časového faktoru v procesu schvalování smluv příslušným ústředním správním úřadem při nakládání s majetkem státu v obecném režimu zákona, zejména při jeho prodeji, a to ve vazbě na zájem na celkovém zrychlení dispozic s nepotřebným majetkem státu a zefektivněním tohoto procesu. Potřebu řešení těchto aspektů hospodaření s majetkem státu pak nepochybně podpořilo programové prohlášení vlády, v němž vláda za své priority mimo jiné označila racionalizaci hospodaření státu a audit majetku státu a v rámci resortních priorit pak centrální evidenci majetku státu, v prvé fázi nemovitého, spolu s jeho centrálním spravováním, z čehož by měla vyplynout i racionalizace portfolia nemovitého majetku a optimalizace jeho využití.

  Původní návrh zákona byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, byl také projednán pracovními komisemi Legislativní rady vlády pro finanční právo, soukromé právo, správní právo a také komisí pro hodnocení dopadů regulace RIA. Po zapracování připomínek je návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a některé další zákony předkládán bez rozporů.

  Tímto zněním návrhu zákona není do právního řádu České republiky přímo implementováno právo Evropské unie a návrh zákona není s právem Evropské unie v rozporu.

  Účinnost se navrhuje pro změny v zákoně a dalších zákonech jednotně na 1. leden 2016. Důvodem je kromě zájmu na dostatečné legisvakanci i potřeba zajištění přiměřené doby pro přizpůsobení procesů v některých vybraných organizačních složkách státu, které standardně nakládají s relativně velkými objemy nepotřebného majetku, typicky je to Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, a změně spočívající v postupném přesunu této agendy na úřad, a to i z pohledu jejich financování.

  Vzhledem ke všem těmto okolnostem vás žádám o propuštění tohoto návrhu zákona do dalšího projednávání. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Faltýnka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl pouze avizovat, že se přihlásím do podrobné rozpravy s návrhem na zkrácení lhůty na 30 dnů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili v rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty 30 dnů a budeme ho evidovat. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. A protože nepadl návrh ani na zamítnutí, ani na vrácení, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

  Rozhodneme tedy v hlasování číslo 106, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor jako výbor garanční. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 106, z přítomných 149 pro 114, proti nikdo. Rozpočtový výbor byl schválen jako garanční výbor Poslanecké sněmovny pro projednání tohoto tisku.

  Organizační výbor dále nenavrhl přikázat tento tisk dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Nikoho nevidím, není tedy o čem hlasovat.

  Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty o 30 dnů, které navrhl v rozpravě pan poslanec Faltýnek, a to v hlasování pořadové číslo 107, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání ve výborech. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 107, z přítomných 149 pro 74 (proti 22). Návrh nebyl přijat.

  Tím mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna přikázala vládní návrh zákona podle sněmovního tisku 460 k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a lhůta k projednání zůstává podle zákona. Tím končím bod.

  (Šum v sále. Poslanci se dožadují kontroly hlasování.) Dívám se tedy, jestli se někdo hlásí ke kontrole zápisu o elektronickém... Hlásí se paní kolegyně Zelienková? (Poslankyně Zelienková z místa: Ano.) Já tedy počkám, abychom neopakovali chybu jako před chvílí, a podíváme se na zápis, elektronický zápis o výsledku hlasování. (Poslanec Sklenák a někteří další kontrolují sjetinu. Po kontrole nikdo nepodal námitku proti výsledku hlasování.)

  Tak děkuji. Konstatuji tedy, že je to realita, zákon byl přikázán rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a lhůta je zachována podle zákona. Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.

  Budeme pokračovat bodem

  Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Vidím přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Těžko mohu tento návrh podpořit už jenom proto, že nikdo z vlády se tradičně neobtěžuje vydat se do opozičních klubů, aby nám zdůvodnil nezbytnost urychleného projednávání. A my jsme nepřišli na takovou nezbytnost, z vlády nám to nikdo neřekl, takže veto, pánové a dámy. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže budeme postupovat tak, že je podáno veto podle zákona o jednacím řádu, kterým není možno, abychom postupovali tak, že bychom zákon schválili již v prvém čtení. Budeme tedy postupovat standardním způsobem, a to tak, že nejdříve pan místopředseda vlády ministr financí z pověření vlády přednese předložený návrh. Kolega Zemánek už je u stolku zpravodajů. Prosím tedy pana místopředsedu vlády, aby přednesl své úvodní slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jde o velmi stručnou novelu, jejímž cílem je doplnění zákonem taxativně vymezených účelů použití prostředků získaných v procesu tzv. malé privatizace o možnost využít tyto prostředky ke snížení záporného salda důchodového pojištění. Jedná se o obdobnou úpravu, která je již obsažena v zákoně o zrušení Fondu národního majetku. V návaznosti na tuto úpravu dochází k souvisejícím technickým změnám v zákoně o rozpočtových pravidlech a v zákoně o zrušení Fondu národního majetku.

  Vzhledem k tomu, že na zvláštním účtu výnosů z tzv. malé privatizace je v současné době soustředěno více prostředků, než kolik je třeba na naplnění účelů vymezeným zákonem, považuji za nanejvýš vhodné, aby část těchto prostředků bylo možné využít pro snížení záporného salda důchodového pojištění, a to co nejdříve. Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s navrhovaným zákonem souhlas již v prvním čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí za úvodní slovo. Požádám o zpravodajskou zprávu pana poslance Jiřího Zemánka, který je zpravodajem k tomuto tisku. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu k této poměrně stručné novele zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 178/2005 Sb. a č. 218/2000 Sb.

  Účinnost tohoto zákona, možná začínám odzadu, se navrhuje od 1. října 2015 s cílem vládě umožnit rozhodnout o využití části zbývajících prostředků z tzv. malé privatizace, které jsou umístěny na účtu Ministerstva financí ve výši cca 3,9 mld. korun. A protože neprošlo projednání tohoto zákona podle § 90 odst. 2 zákona, protože na ně dva poslanecké kluby daly veto, tak si myslím, že v podrobné rozpravě bude navrženo alespoň zkrácení lhůty o 30 dnů.

  Tak jak to pojmenoval pan ministr, hlavním principem navrhované změny zákona č. 500/1990 Sb. je vytvořit právní oporu pro použití zbylé části finančních prostředků, které byly tvořeny výnosy z prodeje provozních jednotek a z likvidačních zůstatků státních podniků z malé privatizace a byly soustředěny na zvláštním účtu Ministerstva financí, a to k financování deficitu důchodového pojištění.

  Možná ta zásadní změna bude a je uvedena v § 15 pod písmenem y) a zní takto: v souladu s rozhodnutím vlády k převodu do státního rozpočtu v případě, kdy rozpočtované příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění budou nižší než rozpočtované výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění; rozpočtovaná částka se převede maximálně do výše předpokládaného skutečného rozdílu podle části věty před středníkem.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, návrh je to jistě zajímavý. Právě proto považuji za nezbytné vést o něm diskusi ve výborech. Pro mě osobně je tento návrh dokladem skutečnosti, že si vláda neví s problematikou financování důchodového systému rady, a místo aby se pokusila přijít s konstruktivním a dlouhodobě udržitelným řešením, hledá pouze, odkud by vzala peníze, které nalije do stávajícího systému. Ráda se nechám přesvědčit o opaku. Myslím ovšem, že to nebudete mít jednoduché. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Hlásí se pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci, poslankyně, dovolte mi, abych vás požádal podle § 91 odst. 2 jednacího řádu o zkrácení lhůty na projednávání tohoto tisku o 30 dní, tedy na 30 dní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci. Kdo dál do rozpravy? Ještě pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Víte, kolegové, v čem je problém? Vy jste tady mluvili o urychlené legisvakanci, žádali jste o zkrácení lhůty, která neprošla při minulém bodě. Nyní jste chtěli devadesátkou projednat tento bod. Ten minulý bod z 95 procent jsem kdysi ještě já přes vládu Petra Nečase posílal do Poslanecké sněmovny, která už ho nestihla projednat. A tenhle bod ze sta procent. Tohle přesně jsem v roce 2013 poslal do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna už to nestihla projednat. Tak já nechápu, proč to trvalo rok a půl, než teď to najednou chcete devadesátkou a zkracovat lhůty, když jste na to měli rok a půl, kdy se to panu ministrovi - nechci říct válelo, ale měl to v šupleti. Oba ty zákony já podporuji a je to můj text! Akorát, že je hotovej už rok a půl! Tak proč je tady až teď a proč mluvíte o urychlené legisvakanci? Fakt tomu nerozumím! Je to prostě styl práce této vlády.

  Já jsem avizoval, že si v půl sedmé vezmu přestávku. Pokud už se nikdo nepřihlásí, tak bych pokládal za nefér nenechat tento bod projednat. Jenom upozorňuji, že jsem to avizoval už v 10 hodin, a kdyby se ta diskuse protáhla, že tu přestávku si budu muset vzít. Teď ještě počkám, jestli to stihneme odhlasovat. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. O závěrečné slovo požádal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom informovat, že já žádná šuplata nemám, já to nosím v kufru. A pan ministr Kalousek byl přece ministrem do roku 2006 nebo kdy to bylo. Takže myslím, že ta šuplata mohli vyprázdnit už dávno.

  A ještě k paní Kovářové. Prosím vás, paní Kovářová, ty peníze taky půjdou na ty kulturní památky, co chcete obnovovat, takže on je to jeden pytel. (Ohlas z pravé části sálu.) Dáme to na hromadu, rozdělíme. Takže asi tak, děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo. Ještě jsem chtěl dát závěrečné slovo panu zpravodaji, jestli mohu, potom pan kolega Kalousek s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Pane předsedající, děkuji. Jen bych chtěl zopakovat, že z pléna zazněl návrh zkrácení lhůty o 30 dnů.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo pana zpravodaje. S přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Přihlásili se, no, je 18.30, prosím o 70 minut přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to chápu, pane předsedo. Já jsem předpokládal, že jste ve svém předchozím slově byl tak tolerantní, že to nejdříve odhlasujeme. Jestli vás mohu poprosit o shovění, že bych dal dvě hlasování.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jste naprosto neodolatelný, pane předsedající. (Smích v sále.) Já to beru zpět.