• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám krásné ráno. Zahajuji další den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Balaštíková - pracovní důvody, pan poslanec Bartošek od 11 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Benešík - osobní důvody, pan poslanec Černý - zdravotní důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, pan poslanec Gazdík - rodinné důvody, pan poslanec Heger - pracovní důvody, do 10 hodin pan poslanec Kádner - zdravotní důvody, pan poslanec Klaška - zdravotní důvody, pan poslanec Koubek - osobní důvody, paní poslankyně Lorencová - zdravotní důvody, pan poslanec Opálka - zdravotní důvody, pan poslanec Soukup - rodinné důvody, pan poslanec Stanjura - zdravotní důvody, pan poslanec Šidlo - rodinné důvody, pan poslanec Urban - zdravotní důvody, pan poslanec Volčík - rodinné důvody, pan poslanec Vozdecký - zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová - osobní důvody, paní poslankyně Zelienková - zdravotní důvody, pan poslanec Zlatuška od 11 hodin - pracovní důvody v Senátu, pan poslanec Ženíšek do 10 hodin - pracovní důvody.

  Omlouvají se tito členové vlády: pan ministr Babiš - pracovní důvody, pan místopředseda vlády Bělobrádek do 13 hodin - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, paní ministryně Válková - pracovní důvody.

  Pan premiér Sobotka má náhradní kartu číslo 6. Táži se, zda má ještě někdo náhradní kartu. Není tomu tak.

  Já vás prosím, abyste znovu zaujali svá místa, abychom se ztišili. (Chvíli čeká.) Děkuji.

  Na dnešní jednání máme pevně zařazené body v tomto pořadí: bod 67, body z bloku třetích čtení 88, 96, další pevně zařazené body jsou 71, 72, 73, 76 a 79. Všechno jsou to smlouvy.

  Ještě se táži, zda se někdo hlásí k programu. Pan předseda klubu ČSSD poslanec Sklenák, poté pan Faltýnek.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovoluji navrhnout změnu v programu dnešního dne, a to následující, že bychom za blok třetích čtení zařadili ještě první čtení, konkrétně body 24, 25, 26, 27, 30 a 32, což jsou návrhy zákonů týkající se regulace reklamy, těžby nerostů, pyrotechniky, trestní zákoník, pozemní komunikace a dětské skupiny. Takže těchto šest prvních čtení navrhuji zařadit za blok třetích čtení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Poprosím pana poslance Faltýnka.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Já bych měl také jednu prosbu na změnu programu, a sice za pevně zařazený bod číslo 76 zařadit závěrečnou zprávu vyšetřovací komise ke kauze Opencard. Tato komise skončila svoji činnost a předseda Bronislav Schwarz mě požádal, abychom to dneska měli možnost ukončit. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím o číslo bodu. (Poslanec Faltýnek: 138.) Je to bod 138. Děkuji. Je ještě nějaká přihláška ke změně programu? Není tomu tak.

  Přistoupíme k hlasování, a to nejprve o návrhu pana poslance Sklenáka na pevné zařazení bodů 24, 25, 26, 27, 30 a 32 za třetí čtení, to znamená za bod 96.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 50, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 83, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy klubu ANO, o zařazení bodu 138 pevně, je to závěrečná zpráva Opencard, za bod 76.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 51, do kterého je přihlášeno 155 přítomných, pro 148, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Ještě připomínám, že v 10.30 hodin jsou pevně zařazeny volební body, a to body 104, 105, 106 a 107.

  Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů programu. Prvním je bod číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a zpravodaj zahraničního výboru, poslanec Milan Šarapatka.

  Tímto bodem jsme se zabývali dne 10. prosince 2014 na 23. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili před závěrečným hlasováním. Připomínám, že tisk projednal zahraniční výbor a výbor pro bezpečnost. V rozpravě zpravodajové těchto výborů poslanec Milan Šarapatka a poslanec Zdeněk Bezecný přednesli návrhy usnesení Poslanecké sněmovny a rozprava byla ukončena.

  Eviduji přihlášku pana poslance Čípa, ale nemohu ho připustit (smích v sále), protože rozprava je v tomto bodě ukončena.

  Nyní tedy přikročíme k hlasování o navržených usneseních. (Hlásí se ministr zahraničních věcí.) Ano? Prosím, pane ministře?

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Dobré ráno.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tímto ale znovu otevíráte rozpravu.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Už jsem to udělal. Já jsem chtěl upozornit na to, že to je ústavní většina, a chtěl jsem požádat, aby se vyzvalo k účasti ve sněmovně, protože prostě potřebujeme ústavní většinu ke schválení tohoto zákona. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Tímto jste tedy znovu otevřel rozpravu a já pouštím pana poslance Čípa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dříve než zahájíte své slovo, opravdu prosím sněmovnu o klid, protože hladina hluku je velmi vysoko. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rád bych zopakoval některé argumenty, které k tomuto tisku již v Poslanecké sněmovně v rámci diskuse zazněly.

  V této smlouvě si Česká republika na revizní konferenci vyjednala podmínku, kterou do změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu zahrnula ustanovení, že zákaz střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, např. střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy, se pro ni netýká činnosti policejního charakteru v rámci vynucování práva a zajišťování veřejné bezpečnosti, které nezakládají přímou účast v ozbrojeném konfliktu, jako je např. záchrana rukojmí a zneškodnění únosců civilních letadel. Tyto dvě situace jsou zde uvedeny jako příklad vynucování práva a zajištění veřejné bezpečnosti. To jsou však pojmy, pod které bychom mohli zahrnout v podstatě jakoukoli policejní činnost. (V sále je silný hluk,)

  V celé Evropě se ctí zákaz nelidského zacházení a mučení. Nikdo si nedovolí, žádná země, o tomto zákazu pochybovat. Nikdo nesjednává výjimky. Zákon číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v § 4 odst. b) uvádí zakázané střelivo -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se znovu omlouvám, že vás přerušuji, ale hluk je opravdu veliký, tak počkáme do té doby, než se sněmovna zklidní... Děkuji, pokračujte prosím.

 • Poslanec René Číp: Uvádí jako zakázané střelivo toto: za prvé se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou a za druhé pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku. Expanzivní střely byly pro válečné účely zakázány Haagskou konvencí z roku 1899, ale jsou legální pro policejní a lovecké účely. Záleží na vnitrostátní zákonné úpravě daného státu. Česká legislativa ovšem tyto střely nepovoluje. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak.

  Pan ministr zřejmě chce závěrečné slovo. Já uzavírám rozpravu a dávám závěrečné slovo panu ministrovi. Prosím.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já jenom, protože jsem přesvědčen, že není důvod, aby Sněmovna tuto úpravu statutu nepřijala, tak jenom možná pro zopakování toho, co je podstatou věci. Aby to bylo jasné, že můžete s čistým svědomím pro to zvednout ruku, tak jenom řeknu, že se jedná o zákaz používání určitých typů munice, které způsobují mimořádné utrpení. Myslím si, že Česká republika patří k zemím, které takovéto věci dlouhodobě podporuje, protože se jedná o něco, co je humánní.

  Výhrada, která tady je, že si vymiňuje třeba policie, aby mohla některých typů třeba těchto projektilů a munice používat, jenom vám chci znovu připomenout, že ta výjimka je spojena s tím, že pokud potřebuje policie zasáhnout třeba proti teroristům v letadle nebo proti teroristům v davu, tak policie používá speciálních střel, u kterých, když ta střela někoho zasáhne, tak už potom nikoho dalšího nezraní, protože zůstane jednoduše v těle. To znamená, je to de facto tak, že kdyby policie nemohla používat těchto střel, tak proti teroristovi nemůže zasahovat, protože vždycky bylo obrovské riziko zranění také dalších lidí kolem. Ať je to letadlo, nebo je to třeba ten dav. Nejsem specialista na zbraně, jenom vám říkám, že za sebe, svým amatérským rozumem, chápu, že mít možnost zasahovat proti teroristům přesnou střelou i uprostřed davu nebo v letadle pokládám za něco, co není ve sporu s humánním přesvědčením, že podobné typy munice by se používat neměly a je správné je zakázat. A to je obsah toho - zakázat tuto munici s výjimku, kterou si chce ponechat i Česká republika, aby v případě takovýchto mimořádných událostí speciální jednotky mohly tento zvláštní typ munice používat. A to je výhrada, která může být vznesena.

  A potom ta jediná, která tady v rozpravě také zaznívala, že je výhrada v tom, že to neratifikují např. Spojené státy a Rusko, tak mi dovolte, abych k tomu řekl, že mě to samozřejmě mrzí, protože je tady 120 zemí, které to ratifikují. Spojené státy a Rusko byly spojené, jak víte, s norimberským trestním tribunálem, takže se podílely na vytváření Mezinárodního trestního soudu, a já doufám, že se k tomuto také vrátí jako zjednodušeně, protože já předpokládám, že tohle hnutí zemí, které se snaží odstranit tyto nehumánní věci, je hnutí, které by se mělo ve světě prosadit, a doufám, že se k němu přidají i ti, kteří ještě zůstávají bokem.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Pokud zde není námitek, navrhuji hlasovat o návrhu usnesení zahraničního výboru, které zní: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny čl. 8 Římského statutu trestního soudu přijaté dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale."

  Ptám se - je námitka vůči tomuto postupu, vůči tomuto návrhu usnesení? Není tomu tak. budeme tedy pokračovat.

  Protože se jedná o prezidentskou smlouvu ve smyslu čl. 10a zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, je k jejímu přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců, čl. 39 odst. 4 Ústava ČR. Prosím tedy o nastavení potřebného počtu 120. Svolám ještě kolegy z předsálí, pokud tam někteří jsou.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 52, do kterého je přihlášeno 169 přítomných, pro 123, proti 4. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Uzavírám projednávání tohoto bodu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce vlády pan ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

  Otevírám rozpravu, do které se hlásí s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, chápu, že to je naprostá marginálie, protože budete schvalovat pouhých 630 mld., to vlastně o nic nejde. Nicméně přesto se domnívám, že ta částka je do té míry zajímavá, že o ní nelze hlasovat bez ministra financí, který je předkladatelem tohoto návrhu. Navrhuji přerušení do okamžiku, než se pan ministr dostaví, ať už dnes, nebo příští týden. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat ihned.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra financí. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 53, do kterého je přihlášeno 169 přítomných, pro 140, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Přerušuji proto projednávání tohoto bodu až do doby přítomnosti pana ministra financí Andreje Babiše. ***

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona, který nyní projednáváte, mění zákon o regulaci reklamy a obsahuje též dílčí drobnou změnu zákona o pohřebnictví.

  Hlavním cílem návrhu je odstranit Evropskou komisí vytčené nedostatky v transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách vůči obyvatelstvu na vnitřním trhu, a to ve vztahu k zákonu o regulaci reklamy. Návrhem se také adaptuje zákon o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které se vztahuje i k reklamě, které je od poloviny prosince minulého roku přímo použitelné ve všech státech EU, tedy i v České republice. Mimoto návrh přenáší dozorové pravomoci k reklamě na potraviny obsahující výživové nebo zdravotní tvrzení z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Vzhledem k tomu, že tato inspekce již vykonává dozor nad značením potravin, dojde přesunem k zefektivnění výkonu dozoru v dané oblasti. Obdobně dochází na základě dohody s Ministerstvem financí k přesunu dozorové pravomoci z krajských živnostenských úřadů na celní úřady v oblasti výkonu dozoru nad šířením reklamy na nepovolené nebo neoznámené loterie. Celní úřady jako orgány v působnosti Ministerstva financí mají totiž ihned k dispozici informace o tom, zda je konkrétní loterie povolena, či nikoliv, a výkon dozoru bude tedy i zde rychlejší a efektivnější.

  Návrh rovněž upřesňuje ustanovení regulující tzv. volební reklamu. Porušení daných omezení dosud není možno vzhledem ke stávajícímu znění zákona o regulaci reklamy vůbec postihovat, neboť volební reklamu nelze podle dosud platné právní úpravy podřadit pod definici reklamy. Podle navrhované právní úpravy bude možné šířit jen taková oznámení týkající se voleb, která budou označena údajem o osobě, která si toto šíření objednala, a to v době od vyhlášení volební kampaně do ukončení hlasování. Nebude-li předmětné oznámení mít požadované náležitosti, bude jeho šíření podléhat pokutě.

  Pro úplnost poznamenávám, že novela zákona o pohřebnictví, která je rovněž v návrhu obsažena, pouze ruší duplicitní, a tedy nadbytečné ustanovení o sankci za porušení podmínek stanovených pro reklamu na činnosti pohřebnictví.

  Vážená paní předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, návrh, který máte nyní před sebou, odstraňuje, jak jsem již zmínil v úvodu, dílčí nedostatky v zákoně o regulaci reklamy, a to zejména s ohledem na výtku Evropské komise ohledně transpozice směrnice k nekalým obchodním praktikám. S přihlédnutím k tomu vás žádám, abyste návrh podpořili. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Komárek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, zákon, který předkládá pan ministr Mládek, poměrně významně mění současný zákon o regulaci reklamy s odkazem právě na evropské směrnice a obecná ustanovení o nekalé soutěži. Ty zásahy do zákona o regulaci reklamy například víceméně povolují skrytou reklamu a povolují reklamu, která není rozeznatelná od jiného obsahu, zároveň zmírňují ochranu dětí. Samozřejmě ten zákon odkazuje na to, že tato ustanovení jsou už obsažena v jiných zákonech či směrnicích. Už v současné době, jak asi všichni víme a vnímáme, i tato ustanovení zákona o regulaci reklamy dosud platná jsou vysílateli buď porušována, nebo se vysílatelé často rádi pohybují na hraně, a proto mám určitou pochybnost, zda bude nová úprava dobře fungovat. Já skutečně jsem poslední člověk na světě, který by chtěl zasahovat do svobodné soutěže, ale na druhou stranu ctím ochranu slabších stran smlouvy, což jsou v tomto případě všichni příjemci vysílání, jedná-li se o skrytou reklamu nebo nerozlišení reklamy od jiného obsahu, zejména ale pak děti, na které ta agresivní reklama útočí. Čili tady já vidím určitý obsahový a právnický problém, který dle mého názoru je potřeba velice důkladně prodiskutovat ve výborech a stoprocentně se přesvědčit, zda práva těchto slabších stran smlouvy nebudou porušena.

  Jinak se domnívám, že tento zákon, co se týče označování potravin, co se týče kontroly, co se týče volebních oznámení i co se týče pohřebnictví, zlepšuje současné podmínky na trhu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já sdílím podobné obavy jako pan zpravodaj. Chtěl bych vaší pozornosti doporučit zejména to, co se v novém návrhu zákona ruší. Zejména ruší se toto ustanovení, že se zakazuje reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala. Stejně tak další část, která se týká působení reklamy na osoby mladší 18 let, kde se doporučuje vypustit dva odstavce - doporučuje ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti a nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb.

  Já se domnívám, že toto jsou vážné věci a že tato ustanovení zákona by rozhodně neměla být vypouštěna. Je možné, že doslovný předklad směrnice evropské zní tak, jak je navrhováno, ale stejně bych rád slyšel, ve kterých jiných ustanoveních tohoto zákona nebo jiných zákonech, jak zmiňoval pan zpravodaj, jsou tyto věci ošetřeny. Já se domnívám, že toto bylo v zákoně zakotveno správně. Stejně tak se domnívám, že česká právní úprava nemá řádné ošetření reklamy na humánní léčivé přípravy, a potom dále část, která se týká darování lidských tkání a buněk, respektive reklamy na lidské tkáně a buňky. To souvisí s tím, že se běžně poskytují náhrady za darování tkáně a buněk. Myslím si, že toto jsou věci, kterými bychom se měli zabývat ve výborech, a věřím, že Sněmovna potom po důkladné rozpravě rozhodne správně.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Také ne.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

  Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 54, do kterého je přihlášeno 174 přítomných, pro 144 (proti nikdo). Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

  Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenala přítomnost pana ministra financí Andreje Babiše, můžeme pokračovat v projednávání bodu 88, který jsme přerušili před rozpravou.

  Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ještě než tak učiním, poprosím pana ministra, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a taktéž pana zpravodaje, pana poslance Votavu, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů.

  A nyní tedy již přihlášky do rozpravy. Prosím, do rozpravy se hlásí pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Již ve druhém čtení jsem se ptal pana ministra financí, pana Babiše, jestli má smysl s ohledem na to, že jsme schválili takzvaná velká rozpočtová pravidla, pokračovat v projednávání tohoto zákona, poněvadž ta velká rozpočtová pravidla nám významně zúžila kontrolní pravomoc při vydávání státních dluhopisů pouze na případy, kdy se vydávají státní dluhopisy na pokrytí schodku státního rozpočtu, který je větší než rozpočtovaný. To není případ tohoto tisku, ve kterém se míchají schodky nebo vydání dluhopisů na schodky v roce 2013 nebo části schodku v roce 2013, v roce 2014 a pak vydání dluhopisového programu na financování jistin státního dluhu. O tom, že je to namícháno, mluvil ve druhém čtení pan poslanec Kalousek a nechci o tom vést nějakou věcnou debatu.

  Nicméně vláda a pan ministr financí se obrací na Sněmovnu v situaci, kdy v roce 2015 již Sněmovna a Parlament nemá pravomoci, žádné pravomoci při vydávání souhlasu k těmto dluhopisovým programům. On to určitě dobře ví i pan ministr. Tak jde jen o jakési divadlo a zlepšení statistiky předložených a schválených zákonů. Nic jiného v tom nevidím. Pan ministr financí mi sice v tom druhém čtení odpověděl, že velká rozpočtová pravidla, která jsme schválili, se týkají dluhopisů v roce 2015 a 2016 a musíme se vyrovnat ještě s tím uplynulým obdobím. Ale když jsem se díval do toho zákona, tak nic takového z toho zákona nevyplývá.

  Víte, ono schvalovat něco, kdy víme, že pokud pan prezident republiky nevrátí ta velká rozpočtová pravidla ke Sněmovně, a já to nepředpokládám, tak se mi to zdá zcela zbytečné, zcela nadbytečné. Pan ministr financí to avizoval také tím, že nepřišel. (S úsměvem.) Přišel až poté, co ho k tomu vyzvala Poslanecká sněmovna.

  Nechci být hnidopich, ale dnes, když jsem se shodou okolností podíval na webové stránky Ministerstva financí, tak jsem zjistil, že s těmi termíny má Ministerstvo financí velké problémy, protože ta nejnovější tisková zpráva, která je velmi zajímavá, o čisté pozici České republiky k rozpočtu Evropské unie je vydána datem 22. února 2015. To je ještě měsíc. Určitě věřím, že všichni z nás se dožijeme 22. února 2015, i pan ministr. Ale leccos svědčí o tom asi. A i tato záležitost, i tento zákon a to předkládání tohoto zákona v době, kdy už to vlastně nemá smysl, svědčí o profesionalitě práce vlády. Svědčí o tom, že mnohé zákony se do Sněmovny buďto předkládají pozdě, nebo pan ministr v daném případě ani neupřednostňuje schvalování nebo projednávání tohoto zákona, a pak to projednáváme v době, kdy to už vůbec nemá význam.

  Takže z tohoto titulu se na tom divadle nechci podílet, a byť nemám problém s věcnou stránkou tohoto návrhu, ale z těch procesních důvodů se určitě k tomuto návrhu zákona nepřipojím.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, kdo další se hlásí do rozpravy? Neeviduji žádnou přihlášku, proto rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Nemá. Pan zpravodaj? (Má.) Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Jen bych rád připomenul, že nebyl podán žádný pozměňovací návrh. Nebyl podán ani návrh na zamítnutí. Můžeme tedy hlasovat o zákonu. Moje stanovisko je samozřejmě kladné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016, podle sněmovního tisku 329."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  (Hlasování číslo 55.) Přihlášeno 174 přítomných, pro 84 (proti nikdo). Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.

  (Náhlý rozruch a velký hluk v sále. Ozývá se hlas: Kde máme poslance? Poslanec Sklenák běží pro sjetinu a volá: Kontrola hlasování! Mnoho poslanců se srocuje v uličkách a před řečnickým pultem. Předsedající vyčkává.)

  S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní předsedající. Nehněvejte se, já nevidím žádný důvod k té odmlce. Prosím, abychom pokračovali v dalším bodě. (Potlesk TOP 09. Koaliční poslanci se hlučně dohadují, jak v tuto chvíli postupovat.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Paní místopředsedkyně, opravdu nechápu, na co čekáte? (Významně si poklepává na hodinky.) Vždyť se tady hlasovalo a pokračujeme přece dál. Já nevím, jak dlouho má jako být ta pauza. Jako promiňte, paní místopředsedkyně. To -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já mám teď bod před sebou a radím se. Promiňte, pane poslanče, ale já mám právo poradit se s právníky a tak jsem tak učinila. (Hučení poslanců.)

  S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já chápu, že když neprojde vládní návrh, tak se předsedající musí okamžitě poradit s právníky. Zdá se, že to je ten nový politický styl. (Smích. Pískot. Potlesk v pravé části sálu).

  Abyste na to měla dost času, paní předsedající, tak si beru hodinu přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Přerušuji tedy jednání do 10.39 hodin.

  (Jednání přerušeno v 9.39 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po přerušení, které bylo na poradu klubu TOP 09. Hlásí se pan předseda klubu TOP 09. Ale ještě se zeptám pana ministra Mládka, jestli platí jeho přihláška k faktické poznámce. Nevidím ho, tak jeho případnou přihlášku vynechávám.

  Slovo má předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jde o financování státního cash flow v poměrně značném rozsahu 674 miliard, nebo kolik to bylo přesně, tak dovolte pár vysvětlujících slov, že fakticky se vlastně nic nestalo. Já jsem se teď o přestávce díval na přechodná ustanovení rozpočtových pravidel, která jste tady projednávali ve druhém čtení, kde máte vůli - já tedy ne, ale většina z vás má vůli - dobrovolně se vzdát pravomoci schvalovat zákony o dluhopisových programech a necháváte tuto pravomoc Ministerstvu financí. Účinnost tohoto zákona je patnáct dní po vyhlášení. Pokud vás na to třetí čtení bude dost, to si už musíte pohlídat sami, tak poté, co ten zákon po projití Senátem a podpisu prezidenta vstoupí v účinnost, už zákon o dluhopisových programech nebude potřeba. Ono to časově vychází skoro stejně, jako kdybyste to teď schválili.

  Takže věcně se nestalo nic. Bylo to při pátku, jenom taková milá ukázka neakceschopnosti a neschopnosti vládní koalice. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vysvětlení předsedy klubu TOP 09. Než začneme projednávat řádně zařazené body, budu konstatovat omluvy. Pan poslanec Vojtěch Adam od 11 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová od 10.30 a pan poslanec Lubomír Toufar od 12.10 z pracovních důvodů.

  Na 10.30 byly zařazeny volební body. Vzhledem k tomu, že byla přestávka do 10.39, musíme začít o malinko později. Budeme začínat bodem

  Prosil bych pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré dopoledne. Chci vám jménem volební komise i těch, kteří čekají na případné zvolení, poděkovat, že i přes složitosti parlamentních procedur nebyly dnes volby ohroženy a můžeme se do nich pustit. Vše je připraveno i ve Státních aktech, ve volební místnosti.

  Nyní ale máme bod číslo 104, jak řekl pan předsedající, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jako vždy krátká rekapitulace. Volební komise na žádost poslaneckých klubů vyhlásila nakonec dvě lhůty na doručení návrhů na změny v orgánech. Ta první byla do 16. ledna a tu druhou jsme operativně ještě v tomto týdnu řešili do včerejška, tedy do čtvrtka 22. ledna. Proto jste nakonec na své lavice obdrželi dvě usnesení volební komise. Jsou to usnesení číslo 88 a 92.

  Já vám nyní přečtu rezignace v jednom bloku z obou usnesení, tedy sloučené dohromady, a nominace potom také v jednom bloku, tak abychom, jak je zvykem ve Sněmovně, mohli en bloc hlasovat o rezignacích a následně en bloc o nominacích do orgánů Poslanecké sněmovny.

  Rezignace byly navrženy následující: z kontrolního výboru za sociální demokracii Adam Rykala, z ústavněprávního výboru Jiří Junek, KDU-ČSL, z výboru pro životní prostředí Petr Kudela také za KDU-ČSL a z volební komise rezignuje kolega Adam Rykala za sociální demokracii.

  Nové nominace: do hospodářského výboru navrhuje KDU-ČSL Petra Kudelu, je to náhrada za Tomáše Podivínského, který už není jedním z nás, do ústavněprávního výboru je navržena Pavla Golasowská za KDU-ČSL, do volebního výboru také kolegyně Pavla Golasowská, tedy náhrada za Tomáše Podivínského, a konečně do výboru pro životní prostředí navrhuje KDU-ČSL Jiřího Junka.

  Poslední dvě nominace: kontrolní výbor, obě jsou za sociální demokracii, Jaroslav Krákora a volební komise Zuzana Kailová, v obou případech tedy výměna za poslance Adama Rykalu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi volební komise a rozpravu otevírám. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Prosím tedy, pane předsedo, máte slovo, a tak jak jste naznačil, budeme hlasovat nejdříve o rezignacích. Je tomu tak?

 • Poslanec Martin Kolovratník: Je tomu tak, jenom mohu potvrdit, a prosím tedy, pane předsedající, abyste zahájil hlasování o rezignacích.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování o rezignacích.

  Zahájil jsem hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro přijetí rezignací. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 56, z přítomných 174 pro 167, nikdo proti. Rezignace Poslanecká sněmovna přijala.

  Nyní budeme hlasovat o volbě jednotlivých členů, tak jak bylo naznačeno, en bloc. Nikdo nic nenamítá. Pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Nikdo nic nenamítá, můžeme tedy hlasovat o nominacích. Prosím o zahájení hlasování.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji hlasování pořadové číslo 57 a ptám se, kdo je pro zařazení poslanců do výboru, komise. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 57, z přítomných 175 pro 169, proti nikdo, návrh byl přijat.

  Rozhodli jsme o změnách ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Končím bod číslo 104.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedo. Nyní prosím, abyste otevřel další volební bod, bude to bod číslo 105, očekávaný i mediálně, je to Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám bod číslo

  Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník s tím že máme před sebou usnesení volební komise číslo 89. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Kolegyně a kolegové, i tady nabídnu velmi stručnou rekapitulaci. Připomenu, že komisi již máme zvolenou, ale komise zatím nemůže pracovat, protože nemá svého předsedu. Připomenu také to, že jsme jí do vínku udělili lhůtu šest měsíců ode dne zvolení předsedy, tedy od momentu, kdy bude moci začít pracovat, a připomenu také to, že druhé kolo první tajné volby předsedy proběhlo dne 11. prosince 2014, ale předseda zvolen nebyl. Proto jsme v komisi vyhlásili další lhůtu, ta byla stanovena do 16. ledna 2015.

  Obdrželi jsme následující návrhy. Poslanecký klub sociální demokracie navrhl poslance Jana Birkeho, hnutí ANO 2011 navrhlo Stanislava Pflégera a oproti podzimním nominacím je tu jedna změna, kdy poslanecký klub Úsvit navrhl také poslance Stanislava Pflégera. Tento kolega dostal dvě nominace. V usnesení volební komise ze dne 20. ledna je tato informace uvedena, je to usnesení číslo 89, které bylo předáno na poslanecké kluby. Do lavic jsme ho nerozdávali, protože se jedná pouze o dva nominované. Pochopitelně na volebních lístcích budete mít pouze dvě jména, tedy jméno Jan Birke nebo Stanislav Pfléger.

  Podle § 75 jednacího řádu Poslanecké sněmovny se předsedové komisí volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Já nyní prosím, abyste, pane předsedo, otevřel rozpravu k navrženým kandidátům s tím, že o způsobu volby hlasovat nebudeme, protože už je to dáno jednacím řádem.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přerušuji bod číslo 105.

  Otevírám bod číslo

  Prosím pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s návrhem na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu. Pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Bod 106, Dozorčí rada Vinařského fondu. Tak jak je, kolegyně, kolegové, zvykem, ty body budou postupně přerušeny, abyste se poté mohli odebrat do Státních aktů k provedení volby.

  I u tohoto bodu 106 budeme volit tajně, protože ani tato volba 11. prosince nebyla ze sta procent úspěšná. Bylo potřeba doplnit dozorčí radu o tři členy a bohužel v té první volbě jsme na podzim, nebo v závěru roku zvolili pouze jednoho člena, je to náš kolega poslanec Josef Vozdecký. Dnes tedy budeme volit dva členy, aby dozorčí rada byla naplněna. I v tomto případě volební komise standardně vyhlásila lhůtu a ve stanovené lhůtě obdržela následující nominace. Poslanecký klub Úsvit navrhuje Petra Adama, poslanecký klub ODS Petra Bendla, tedy kolegy poslance, poslanecký klub Ano Miloslava Janulíka, TOP 09 a Starostové pana Miroslava Volaříka a poslanecký klub KDU-ČSL pana Pavla Pastorka. Volební komise přijala usnesení číslo 90, v něm navrhuje i tuto volbu provést tajně. Také toto usnesení včetně nominovaných jsme rozeslali na všechny poslanecké kluby včetně životopisů dvou nominovaných, kteří nejsou našimi poslaneckými kolegy, jsou to pánové Volařík a Pastorek.

  Nyní prosím, abyste, pane předsedo, otevřel rozpravu k navrženým kandidátům s tím, že volební komise tady navrhne volbu tajnou, a musíme o způsobu volby hlasovat.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí? Pan poslanec Miroslav Kalousek se hlásí do rozpravy k volbě Dozorčí rady Vinařského fondu, ke způsobu volby a ke kandidátům. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že poslanecký klub TOP 09 a Starostové nám nenavrhuje poslance, je to pro řadu z vás neznámé jméno, dovolte prosím, abych vám ho krátce představil.

  Pan inženýr Volařík pochází z rodiny soukromého zemědělce, je to ročník 1949, po roce 1990 začal podnikat. Je úspěšným podnikatelem a majitelem úspěšné firmy pro potiskové technologie, kterou předal synovi, a obnovil rodinnou tradici vinařství, hospodaří na sto hektarech vinic. Jeho vinařství získalo řadu mezinárodních i domácích ocenění, byl několikrát vinařem roku, několikrát králem vín, několikrát šampionem valtických trhů. Nedovolím si nijak zpochybnit kladný vztah poslanců k vínu, nicméně jsem hluboce přesvědčen, že nebude úplně na škodu, když v Dozorčí radě Vinařského fondu nebudou pouze konzumenti, ale když tam bude člověk, který je vzorným hospodářem na vinicích v mikulovském regionu a vynikajícím vinařem. Dovolím si tedy poprosit o jeho podporu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ale budeme hlasovat tedy o návrhu na způsob volby.

  Volební komise navrhuje tajnou volbu. Musíme rozhodnout v hlasování, a to v hlasování 58, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu členů Dozorčí radu Vinařského fondu. Kdo je proti?

  Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 176 pro 160, proti nikdo. Tajná volba byla schválena.

  Přerušuji bod číslo 106 a otevírám bod

  Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 91 z 20. ledna letošního roku. Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak i tento volební bod, tedy návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie, je poměrně nervózně očekáván nejen tady ve Sněmovně, ale i mediálně. Je to z toho důvodu, že se státní fond bude celý obměňovat, budeme volit devět členů a těm stávajícím členů rady končí mandát 4. dubna 2015. Takže určitě pomůže věci, když Sněmovna bude úspěšná a podaří se jí včas všech těch devět členů zvolit. Za tuto věc nese odpovědnost ministr kultury pan ministr Daniel Herman, ten zaslal sem do Sněmovny návrh na volbu devíti členů rady, který jsme pak zpracovali jako nominaci do volební komise. Bylo to usnesení číslo 91, které, jak řekl pan předseda, máte rozdáno na lavicích.

  Pro vaši informaci ještě zrekapituluji, že 30. 12., v závěru loňského roku, jsme na všechny poslanecké kluby rozeslali jak dopis pana ministra, tak přehled jednotlivých nominantů včetně jejich životopisů. Pro stenozáznam přece jen pro jistotu přečtu toto usnesení volební komise, aby všichni nominovaní byli zaznamenáni v historii jednání Poslanecké sněmovny.

  Takže podle abecedního pořadí ministr kultury navrhuje tyto kandidáty, respektive výběr devíti z uvedeného seznamu: Helena Bendová, Petr Bilík, Jindřiška Bláhová, Tereza Brdečková, David Čeněk, Lubor Dohnal, Iva Hejlíčková, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Přemysl Martinek, Zuzana Mistríková, Richard Němec, Karel Och, Milica Pechánková, Alena Prokopová, Vladimír Soják, Daniela Staníková, Přemysl Šoba, Petr Vítek a Jiří Voráč.

  Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. I v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou, a budeme tedy o ní za chvíli na moji žádost hlasovat. Ještě předtím, než pan předsedající otevře rozpravu, chci připomenout jeden důležitý detail, který je v zákonu č. 496/2012 Sb., který říká, že volební komise musí ze zvolených členů vylosovat vždy třetinu a rozdělit ty členy na délku ročního funkčního období, dvouletého a tříletého. Takže pro vaši informaci chci říci, že my ve volební komisi dnes ihned po sečtení výsledků provedeme toto losování podle toho tedy, jaký počet jmen případně bude v té volbě úspěšný. To znamená, až budu vyhlašovat výsledky této volby, budu k těm jménům už i říkat vylosovanou délku jejich funkčního období.

  A nyní vás prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že mám přihlášku paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se s vámi v souvislosti s volbou členů Rady Státního fondu kinematografie podělila o následující zkušenost.

  V sobotu jsem v rámci předávání cen na filmovém festivalu Trilobit v Berouně převzala nečekaně jako jediná zástupkyně Poslanecké sněmovny zcela zvláštní cenu s názvem Zlatý citron. Tuto cenu uděluje Český filmový a televizní svaz a porota ocenila Poslaneckou sněmovnu za volbu takzvaných mediálních rad včetně Rady Státního fondu kinematografie, kterou právě budeme volit. Myslím si, že tato cena patří ne zcela právem mně. Ráda bych ji proto předala, to znamená diplom a věcnou cenu, která čítá 200 citronů, do rukou povolanějších, a to do rukou pana ministra kultury Hermana, neboť je to právě on, kdo Poslanecké sněmovně předkládá návrh kandidátů do Rady Státního fondu kinematografie. Porota při výběru věcné ceny projevila duchapřítomnost, neboť přísun vitaminů v tomto zimním období je důležitou součástí prevence virových onemocnění.

  Dovolte tedy, abych diplom a oněch 199 citronů, neboť já jsem si svoji cenu již převzala, předala panu ministrovi. A nechám jen na něm, jak s touto cenou naloží. Například ji může během přestávky rozdat poslancům a poslankyním.

  Na závěr bych chtěla doufat, že při volbě rady rozhodnete tak, že nebudu muset za rok opět táhnout toto těžké břemeno do Poslanecké sněmovny. Děkuji. A poprosila bych našeho silného kolegu Martina Plíška, aby mi pomohl s předáním ceny. (Předávání diplomu a věcné ceny ministru kultury bylo doprovázeno potleskem z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové a ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Ano, vidím pana poslance Marka Bendu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po této vtipné vložce jsem jenom chtěl, protože předseda volební komise uvedl, že zákon stanoví, že tak určí volební komise. Zákon přesně říká, že tak určí Poslanecká sněmovna. Volební komise se shodla na tom, že losování na jedno-, dvou- a tříletá období provede ona a Poslanecké sněmovně je pouze oznámí. Jenom jsem chtěl, aby toto Sněmovna věděla. A kdyby s tím náhodou někdo měl problém, aby ho řekl teď, nebo aby pak mlčel navždy. To je jediné, co jsem chtěl.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já myslím, že to bylo individuální. Ano, pan předseda volební komise se k tomu vyjádří a potom pan ministr. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já se tedy k tomu ještě v rozpravě vyjádřím. Je to skutečně návrh. My jsme to hodně dlouho diskutovali na volební komisi. Ještě jednou říkám, v zákoně je uvedeno, že Sněmovna losem určí tři členy na rok, tři členy na dva roky, tří členy na tři roky atd. My jsme dlouho diskutovali, jestli má smysl zatěžovat tímto aktem nebo losem celé plénum. Shodli jsme se na komisi, kde jsou zástupci všech stran ve Sněmovně, že to považujeme za zbytečné a ten los provede celá volební komise. Mělo by to být podle všech regulí. Takže to jen na doplnění. Souhlasím a děkuji kolegovi Bendovi. Pokud by někdo byl proti, ať to řekne teď, a pak už ne.

  A panu ministru Hermanovi nabízím, že uděláme případně výjimku, přimhouříme oči a může se s námi zdržet ve volební místnosti u plent a rozdávat citrony jednotlivým poslancům, až odvolí. (S úsměvem.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr Herman se hlásí do rozpravy a já mu udělím při této příležitosti slovo. Pane ministře, prosím máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jak vidíte, cena byla předána. Převzal jsem ji jménem nás všech. A tady padl jeden procedurální návrh, jak citrony distribuovat. Já jsem chtěl podat další, že bych otevřel obsah toho pytle a že by si každý mohl vzít, nebo osobně každému rozdat. Nevím, jestli se o tom bude hlasovat, nebo ne, ale každopádně je to dobrý prostředek například proti kurdějím. Myslím, že polovina ledna, kdy opravdu absence vitamínu C je značná, je vhodnou dobou, abychom takovýto dar z vděčnosti přijali. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já poruším jednací řád, pane ministře. Já si nemyslím, že je vhodné, když jste byl obdarován, abychom my si sami řekli, jestli si to vybereme, nebo jestli nám to rozdáte. To je opravdu na vás. Omlouvám se za to, že jsem překročil hranice jednacího řádu a hovořil jsem tady odtud.

  V tuhle chvíli musím dát rozhodnout, pokud se nikdo nehlásí, o způsobu volby. Je to tak, pane předsedo? (Ano.)

  Rozhodneme tak v hlasování pořadové číslo 59, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tajnou volbou členů Rady Státního fondu kinematografie? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 59, z přítomných 176 pro 157, proti 1. Tajná volba byla schválena.

  Nyní přeruším i bod 107, a to na provedení tajných voleb. Prosím pana předsedu volební komise, aby oznámil, odkdy dokdy budeme volit a dokdy budou sčítat, abychom mohli vyhlásit případnou přestávku. A pane předsedo, ještě předtím, protože je to důležité pro sčítání hlasů, budu konstatovat omluvy, a to pana poslance Holečka od 11 hodin, pana poslance Běhounka na celý cen a pana poslance Zlatušky z dnešního jednání - ale toho tady vidím (sedí ve své lavici, cosi naznačuje), takže omluvu jsem konstatoval, ale on ji ruší.

  Takže to je všechno z omluv, a můžeme tedy přistoupit k provedení volby. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já počítám na vydávání volebních lístků dvacet minut, asi ten čas zaokrouhlím. Poprosím, pane předsedající, o vyhlášení přestávky do 11.25. Do té doby budeme vydávat lístky a provádět volby. Pak může schůze Sněmovny pokračovat. My v komisi budeme hlasy sčítat v průběhu projednávaných bodů a výsledky vyhlásím operativně během další části schůze.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě než přeruším schůzi, tak ještě o slovo požádal ministr kultury Daniel Herman. Pane ministře, máte slovo. A pak přeruším do 11.25. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji ještě jednou. Vzhledem k tomu, že pan místopředseda velmi konstruktivně rozhodl o způsobu distribuce citrusových plodů, tak tady vedle stolečku pro zpravodaje bude ten pytel dán, bude otevřen a každý si prosím vezměte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 11.25 hodin pro provedení volby. Pana kolegu Fiedlera (chtěl ještě vystoupit, ale mimo mikrofon nakonec ukazuje, že souhlasí, že vystoupí až poté) potom vyvolám.

  (Jednání přerušeno v 11.05 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Jsme sice oslabeni o členy volební komise, která sčítá hlasy, ale přesto si myslím, že můžeme začít projednávat další pevně zařazený bod. Vzhledem k tomu, že je páteční dopoledne, podle zákona o jednacím řádu mají přednost zákony ve třetím čtení.

  Budeme tedy pokračovat bodem

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministra dopravy Dan Ťok a zpravodaj hospodářského výboru Stanislav Pfléger. Můžeme zahájit třetí čtení. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 271/2.

  Otevírám rozpravu a nemám do ní žádnou přihlášku. Raději počkám. Opravdu nikoho nevidím, rozpravu končím. Asi není potřeba, když nebyla žádná rozprava ve třetím čtení, dávat závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje, ale ptám se, jestli je zájem. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

  Žádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a při hlasování se k nim vyjádřil. O totéž požádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý den. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolil bych si přednést takovou jednoduchou formu hlasování o pozměňovacích návrzích. Protože návrhy byly kompletně přijaty hospodářským výborem a já jsem vám tu četl usnesení při druhém čtení tohoto zákona, tak si dovoluji navrhnout proceduru, že pozměňovací návrhy odsouhlasíme jedním hlasováním a potom zákon samotný odsouhlasíme také hlasováním. To je asi tak všechno.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je procedura. Vzhledem k tomu, že jde o hlasování o všech pozměňovacích návrzích jedním hlasováním, ptám se, jestli má někdo výhradu proti takovému postupu, který navrhl zpravodaj. Nikdo nežádá nějakou jednotlivost hlasovat z těch myslím 12 pozměňovacích návrhů zvlášť? Není tomu tak. Raději ale nechám odhlasovat tento návrh. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, já jsem vás odhlásil. Kolega Holeček se hlásí k faktické? Ne, není tomu tak. Dobře. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a proceduru hlasování schválíme v hlasování.

  Je to hlasování pořadové číslo 60, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro proceduru, kterou přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 60. Z přítomných 125 poslanců 124 pro, proti nikdo. Procedura schválena.

  Vaše stanovisko, pane zpravodaji, k pozměňovacím návrhům? (Stanovisko zpravodaje i ministra souhlasné.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 61. Ptám se, kdo je pro přijetí pozměňovacích návrhů. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 61. Z přítomných 131 pro 131. Návrh byl přijat.

  Nyní tedy budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 271, ve znění pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 62 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 62. Z přítomných 139 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 96.

  Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem číslo 25, tedy prvními čteními.

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, a ještě než se ujme slova, prosím pana poslance Josefa Hájka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  V roce 2010 došlo k havárii ropné plošiny společnosti British Petrol v Mexickém zálivu. V reakci na to vytvořila Evropská komise směrnici, která sjednocuje v rámci EU bezpečnostní podmínky pro činnost při těžbě ropy a zemního plynu v moři. Všechny členské státy mají povinnost implementovat tuto směrnici do svých národních legislativ. Pro Českou republiku jako vnitrozemský stát vyplývá z této směrnice jediná povinnost. V případě, že u společnosti registrované v České republice dojde při činnostech spojených s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu v moři k závažné havárii mimo teritorium členských zemí EU, bude tato společnost povinna na požádání Evropské komise -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete o něčem jiném, než je tisk 380, prosím v předsálí.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: - zaslat prostřednictvím MPO o této závažné havárii informace. Ty budou následně ministerstvem odeslány do Bruselu.

  V rámci novelizace původního zákona z roku 2000 byly provedeny některé technické úpravy jeho znění, aby byl zákon uveden do souladu se současnou legislativou, zejména s novým správním řádem a občanským zákoníkem. Dovoluji si proto poprosit o podporu a propuštění návrhu zákona do prvního čtení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Janu Mládkovi a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Josefa Hájka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Hájek: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pan ministr víceméně vše podstatné sdělil, já to jen ve stručnosti ne zopakuji, ale řeknu tu zásadní informaci, tzn. že je to reakce na nehodu, která byla v roce 2010. Možná si pamatujete velkou ekologickou havárii v Mexickém zálivu. Tenkrát bylo velmi složité získat informace, co se vlastně děje. Tato novela vlastně dává pravomoci České republice k tomu, aby již v průběhu jakékoli havárie, která nastane, nedej bože, při takovéto činnosti, aby měla firma nebo subjekt, který tu činnost provádí, povinnost sdělit neprodleně veškeré podstatné informace, nebo relevantní informace, které se případné nehody týkají. Jedná se opravdu o věc, která je důležitá. Doporučuji, aby tato novela byla postoupena do dalšího čtení. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tedy o čem hlasovat, pokud nepadl žádný návrh.

  Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

  Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru, a to v hlasování pořadové číslo 63, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 147 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod č. 25.

  Pokračovat budeme bodem

  Účastníky máme u stolku zpravodajů. Prosím tedy, aby z pověření vlády tento tisk uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení návrhu zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi je transpozice směrnice o dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnice, kterou se zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Nově navrhovaný zákon představuje komplexní úpravu v oblasti pyrotechnických výrobků, který je v současné době upraven různými právními předpisy.

  Navrhovaný zákon vytváří rámec pro ověřování a označování pyrotechnických výrobků včetně pravidel pro označování CE. Zákon dále stanoví povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů, podmínky a odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky a rovněž základní požadavky na skladování pyrotechnických výrobků. Cílem nové právní úpravy je zvýšení ochrany života a zdraví osob, majetku, bezpečnosti a životního prostředí. Zákon o pyrotechnice kromě novel souvisejících s pyrotechnickými výrobky obsahuje technickou novelu zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva. Touto novelou se zákon přizpůsobuje požadavkům bruselské úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní žádám o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Josefa Hájka, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Hájek: Ještě jednou dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Jenom pana ministra doplním, že zákon o pyrotechnice víceméně shrnuje veškerou legislativu, která se pyrotechnických prací týkala. To znamená, že byla relativně poměrně dost roztříštěná, takže je výhoda, že budeme mít právní předpis, ve kterém opravdu bude veškeré téma pyrotechniky v jednom zákoně.

  Druhá část, která se týká novely zákona o zbraních, se vlastně týká drobných úprav, které pomohou našim výrobcům zbraní pro civilní účely k lepšímu exportu a průniku na světové trhy.

  To je všechno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Josefu Hájkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Zuzky Bebarové Rujbrové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás touto cestou informovala o tom, že Poslanecká sněmovna v těchto dnech obdržela petici prodejců pyrotechniky a profesionálních ohňostrůjců, kteří nesouhlasí s návrhem zákona v navrhovaném znění.

  Dovolím si citovat z některých jejich argumentů, kde poukazují na to, že nikde v Evropě nechápou, co naši úředníci tímto zákonem zamýšlejí. Můžeme dopadnout tak, že pokud si běžný uživatel koupí několik kusů volně prodejné pyrotechniky a vystřelí ji na zahradě, je vše v pořádku. Pokud to bude chtít udělat profesionál se stejnými výrobky, musí zpracovat plánek, ohlášky na hasiče, městský úřad, získat písemný souhlas majitelů pozemků a navíc zaplatit daně. Stát a jeho kontrolní orgány jsou naprosto impotentní v potírání nelegálního prodeje na tržnicích, kde se veřejně prodávají nebezpečné pyrotechnické výrobky každému, kdo má peníze. S tím nikdo nic nedělá, ale k profesionálům se na kontroly jezdí. Jako občané, podnikatelé a fandové tohoto oboru co nejdůrazněji protestujeme proti likvidačnímu chování úřednické mašinérie. V případě zavedení současného návrhu půjde o likvidaci profesionálních ohňostrojů v České republice. Pro odpalovače ohňostrojů jsou stanovené sankce likvidační, pro běžného občana žádné. Lze očekávat, že vznikne komunita amatérů, kteří budou pálit ohňostroje nakoupené na tržnici a v hypermarketech. Nebude nad nimi žádná kontrola. Zákonné podmínky pro běžný malý ohňostroj v podstatě nebude možné vyřídit v reálném čase a lze očekávat, že nakonec se to bude stejně obcházet.

  Je zde uvedena celá řada argumentů. Petici podepsalo kolem 530 občanů a já sděluji, že ji postoupím k projednání výboru, kde bude projednán tisk, aby se s argumenty mohl blíže seznámit. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Bebarové za její vystoupení. Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Ano, pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jenom bych pana předkladatele požádal o vysvětlení, může to být až pro druhé nebo třetí čtení, jestli profesionální pyrotechnik, když bude střílet na Silvestra na své zahradě nebo vůbec někde sám o sobě, jestli se může v této souvislosti prohlásit za soukromou osobu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo dál do rozpravy? Pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, já bych vaším prostřednictvím panu poslanci Laudátovi odpověděl na jeho kvazivtipný dotaz. Samozřejmě že je legitimní diskutovat nějaký názor profesní organizace, je legitimní diskutovat o hranicích, ale myslím si, že všichni tušíme, že jsou nějaké ohňostroje, u kterých musí být předem pečlivě ohlášeno jejich provádění a musí mít veškerá povolení. Jaká bude hranice, to je legitimní téma pro debatu ve výborech. Můj úřad přijde na tyto věci připraven. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, ani na vrácení, ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání návrhu zákona.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání hospodářskému výboru.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 64, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru hospodářskému Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 154 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán v prvním čtení hospodářskému výboru.

  Lhůta k projednání je podle zákona 60denní. Končím bod 26. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

  Podle schváleného pořadu schůze pokračujeme bodem

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková a požádal bych i zpravodaje pana Zdeňka Ondráčka, aby se dostavil ke stolku zpravodajů. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. ***

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, konečně mám příležitost představit vám návrh zákona, který by jistě snesl souhrnný název novelizace trestněprávních předpisů, konkrétně trestního zákoníku. Je rozdělen do čtyř novelizačních bodů. Každý z těch bodů sleduje něco jiného. Společné je jim to, že jedním z bodů je implementace evropských směrnic. Zde jsme již v tak výrazném zpoždění, že nám hrozí řízení o porušení implementačních lhůt a nerespektování práva Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. I proto je důležité, abychom tento návrh posunuli do dalšího čtení.

  Cílem předložené novely, která se týká trestního zákoníku, je reakce na nové předpisy Evropské unie, požadavky některých mezinárodních organizací v oblasti boje s korupcí a s praním špinavých peněz. V podstatě se dá říci, že jde o dílčí změny, nejsou to zásadní koncepční změny a vyplývají z našich mezinárodních a evropských závazků. V podstatě tím, že máme trestní zákoník dostatečně už přizpůsobený evropským normám, jde o doladění, doplnění, zpřesnění jak skutkových podstat, tak případně zvýšení trestních sazeb. Takže ty čtyři skupiny změn si dovolím v následujícím pořadí vám představit.

  Za prvé jde o řádnou implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. Směrnice definuje jednání, která mají být ve všech státech Evropské unie považována za trestná, a žádá konkrétní minimální výši horní hranice trestní sazby u těchto trestných činů. My jinak splňujeme požadavky směrnice, máme skutkové podstaty již začleněné do trestního zákoníku, čili tady stačí pouze přizpůsobit výši trestních sazeb, což návrhem změny trestních sazeb činíme.

  Za druhé - a to je to nejpodstatnější z hlediska možného řízení o nedodržení předpisů, resp. nedostatečné implementaci - jde o trestněprávní ochranu životního prostředí, kdy podstatnou část požadavků vycházejících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí již máme transponovanou, ale je třeba doplnit některé skutkové podstaty trestných činů o znak subjektivní stránky, to znamená zavinění, a zde ve formě hrubé nedbalosti. Čili nejde ani o trestní sankce ani o skutkovou podstatu jako takovou, ale jde o zpřesnění a rozšíření trestnosti za jednání, která jsou spáchána z hrubé nedbalosti, čili ve své podstatě a výsledku jde o zpřísnění trestního postihu, tak jak to ukládá členským zemím to již citované evropské právo prostřednictvím svých směrnic.

  Za třetí jde o reakci na jistě oprávněné požadavky, které byly vzneseny v hodnoticí zprávě České republiky ohledně inkriminací, které schválila skupina států proti korupci - my ji známe pod označením GRECO - v rámci třetího hodnoticího kola. Jde o doplnění skutkové podstaty trestného činu nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku, o postih osoby, která si dá slíbit úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, neboť v současné platné právní úpravě již máme trestné pod skutkovou podstatou nepřímého úplatkářství takové jednání, když někdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo dokonce že tak již učinil. Takže jenom ve smyslu toho doporučení rozšiřujeme o jednání explicitně, které bude spočívat v tom, že si někdo dá slíbit úplatek. Čili nejenom žádá a přijme, ale i dá si slíbit úplatek.

  A konečně poslední skupinu reprezentuje náš návrh jako reakce na požadavky výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kde na základě tohoto doporučení a zprávy ze čtvrté hodnotitelské návštěvy je třeba do českého trestního práva zavést trestnost spolčení u některých zvlášť závažných forem trestných činů proti majetku, a to konkrétně u trestného činu podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti. Trestnost spolčení by se měla vztahovat na všechny základní skutkové podstaty, to znamená -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším. Požádám sněmovnu o klid! Prosím, pokud diskutujete o jiných věcech, než je novela trestního zákoníku, učiňte tak v předsálí, ať paní ministryně může svoje odůvodnění přednést v klidu, protože jde o poměrně vážnou věc. Prosím, pokračujte.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Čili jak základní, tak kvalifikované skutkové podstaty by podle toho návrhu měly zavést trestnost spolčení.

  Varianta spočívající v zavedení trestnosti přípravy u těchto trestných činů nebyla zvolena jednak z důvodu požadavku mezinárodních smluv na výslovné trestání spolčení u všech skutkových podstat, jednak proto, že tento postup, který zde byl navrhován a o kterém možná pan zpravodaj bude více hovořit, by vyžadoval zvýšení horní hranice trestní sazby u obou trestných činů podle § 214 a 216 trestního zákoníku tak, aby alespoň v posledním odstavci oba trestné činy splňovaly podmínku stanovenou v § 20 trestního zákoníku. To znamená, aby šlo o zvlášť závažné zločiny a abychom zavedli trestnost přípravy i u zločinů, to by znamenalo absolutní komplexní systémovou změnu, ke které není vůbec důvod. Čili zavedení trestnosti přípravy u trestných činů podílnictví by při zvýšení horní hranice trestní sazby pouze v posledním odstavci znamenalo, že by příprava byla trestná pouze u jednání, u nichž by hodnota věci nebo prospěchu činila více než pět milionů korun.

  Je ovšem třeba dodat, že tato změna, která by vedla k rozkolísání systému trestních sazeb u těchto trestných činů, by se dala určitým způsobem kompenzovat, pokud bychom zvážili zavedení nové skutkové podstaty předčasně dokonaného trestného činu tak, jak jsme to i navrhovali za resort spravedlnosti, ale jak nám neschválila pracovní skupina pro trestní právo Legislativní rady vlády, a proto jsme od tohoto návrhu upustili. Navíc nás k tomu mezinárodní, zejména evropské předpisy vůbec nenutí. Takže než dělat nějakou komplexní změnu a zpochybnit koncepci přípravy, která se týká všech trestných činů, tak jsme zvolili minimalistickou variantu a skutečně tady jenom zavádíme trestnost spolčení u těch dvou trestných činů a myslíme si, že nic dalšího v této etapě není třeba dělat. Není třeba zde zavádět změny nebo navrhovat a přijímat změny, které by vlastně narušily celý systém obecné části trestního zákoníku.

  Takže předložená novela ve svém celku je pro dosažení souladu s požadavky práva Evropské unie naprosto nezbytná. V případě jejího nepřijetí nám hrozí řízení, o kterém jsem hovořila. Prosím tedy o vaše pozitivní posouzení a jsem samozřejmě k dispozici k případným dotazům nebo připomínkám. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Heleně Válkové a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Zdeňka Ondráčka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, z ruchu, který zde byl, vidím, že vás tato problematika asi hodně zajímá. Přesto bych se k tomu chtěl vyjádřit. Vezmu to odzadu, tak jak to brala paní ministryně.

  Domnívám se, k tomu poslednímu bodu, tzn. § 214 a 216 trestního zákoníku, domnívám se, že předkládaný návrh, který v § 214 a 216 v prvních odstavcích má vkládat novou alineu, která zní "Kdo se ke spáchání takového činu spolčí...", přesně nevystihuje požadavky obsažené ve zprávě ze čtvrté hodnoticí návštěvy hodnotitelů výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, ze které vyplynul požadavek upravit trestání činů podílnictví podle § 214 a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku a zahrnout přípravu takového jednání. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Zdeňku Ondráčkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Antonína Sedi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážená paní ministryně, vážení kolegové a kolegyně, děkuji, že tady paní ministryně nás tady podrobně seznámila s navrhovanými úpravami včetně úprav boje proti korupci. Jenom připomínám, že snad každá z předchozích vlád, a tedy i současná koaliční vláda, se v programovém prohlášení vymezila proti korupci. Existuje strategie boje proti korupci a diskutuje se o konkrétních opatřeních k omezení korupčního chování.

  Chci zmínit, že řada studií analyzující úplatkářství dochází k názoru, že účinnějším názorem pro boj s korupcí ve srovnání s hrozbou trestního postihu je možnost spolupráce dotčené osoby se státními orgány. Existuje několik základních faktorů, které dokazují, že dobrovolná spolupráce osob založená na komplexním přístupu daného státu je efektivnější než hrozba trestu. Prvním z faktorů je to, že dobrovolná spolupráce a komplexní programy ji zajišťující mohou vést k potlačení právní nejistoty potenciálních pachatelů. Nezbytným předpokladem pro dobrovolnou spolupráci potenciálních pachatelů zejména aktivní formy úplatkářství je zohlednění spolupráce v trestním zákoně. Základním právním institutem v tomto směru je zákonná úprava účinné lítosti, která by měla být přizpůsobena trestným činům korupčního charakteru. Důvodem jejího zavedení je to, že je třeba u trestného činu úplatkářství dát přednost zabránění následku činu před zájmem a postižením jeho pachatele.

  Osobně jsem v minulosti navrhoval navrátit do našeho trestního řádu institut účinné lítosti, doposud se to nepodařilo, a institut účinné lítosti pro trestný čin úplatkářství. Proto chci požádat garanční výbor, aby ve druhém čtení při projednávání projednal a navrhl tuto úpravu trestního zákoníku.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi za jeho vystoupení. Ptám se, kdo dál v rozpravě. Žádnou písemnou přihlášku nemám, z místa také nikoho nevidím. Rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Pan zpravodaj? Také ne.

  Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Přistoupíme k hlasování číslo 65, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 65, z přítomných 154 pro 124, proti 1.

  Pan ministr Zaorálek se hlásí? Ne, není tomu tak. Takže ho odmažu, že se nehlásí k faktické poznámce.

  Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Lhůta k projednání ze zákona zůstává 60 dnů. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod 27.

  Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

  Požádám tedy, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl Dan Ťok, a zároveň žádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Květu Matušovskou, která je stanovena pro prvé čtení místo poslance Karla Šidla, aby zaujala místo u stolku zpravodajů.

  Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obsahem vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Obsahem jsou zejména:

  1. ochrana veřejně přístupné účelové komunikace před znečišťováním, ničením a poškozováním;

  2. úprava působnosti obecních úřadů v oblasti výkonu státní správy - přesun správy z obecních úřadů obcí na obecní úřady obcí z rozšířenou působností;

  3. změny v pojetí a vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic a navazující úprava nejvyšších dovolených rychlostí; ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a ještě učiníme jeden procedurální krok. Vzhledem k tomu, že o změně zpravodaje v prvém čtení je potřeba souhlasu Poslanecké sněmovny, protože jde o návrh organizačního výboru, požádám Sněmovnu hlasováním o schválení, že zpravodajem pro prvé čtení bude také členka hospodářské výboru paní poslankyně Květa Matušovská místo poslance Karla Šidla, který tím byl organizačním výborem pověřen.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 159 poslanců pro 127, proti nikdo. Změna zpravodaje byla schválena.

  Nyní tedy žádám zpravodajku hospodářského výboru a zpravodajku pro prvé čtení Květu Matušovskou, aby se ujala slova ve své zpravodajské zprávě. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážený pane ministře, vážené kolegyně, dovolte mi, abych přednesla zpravodajskou zprávou k tisku číslo 374 -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás ještě přeruším, paní zpravodajko. Prosím sněmovnu o klid! Já vím, že je páteční odpoledne po náročném týdnu, ale přesto bych si dovolil vás požádat, abyste jiné debaty, než je zákon o pozemních komunikacích, převedli do předsálí a paní zpravodajku nechali přednést zpravodajskou zprávu. Děkuji vám.

  Prosím, pokračujte.

 • Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Pan ministr tady podrobně představil obsah tisku 374, který novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 364/2004 Sb., o státních poplatcích, a také zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury.

  Návrh novely vychází z již třeba předložené novely zákona pod sněmovním tiskem číslo 1001 ze šestého volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu, jehož projednávání bylo ukončeno rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Jsou navrženy změny podmínek a rozsah ochrany veřejně přístupných účelových komunikací a podrobněji se stanovují podmínky pro nakládání s odtaženými motorovými vozidly, respektive jejich vraky. Nově se doplňují pravomoci pro povolování úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami a novela nabízí přesun pravomoci obecních úřadů tzv. jednotkových obcí na úseku státní správy podle zákona o pozemních komunikacích na obecní úřady tzv. trojkových obcí na základě praktických zkušeností.

  Nově jsou vymezeny kategorie a třídy dálnic silnic. V této části novely zákona vidím problém v možnosti přenesení povinností vlastníka silnic I. třídy na kraje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zcela určitě se jedná z hlediska rozsahu přenesených povinností, mezi které patří pravidelné a mimořádné prohlídky, údržba, opravy, o činnosti velmi nákladné. Zde novela neříká, jak bude tato přenesená povinnost státu řešena finančně. Zcela určitě je nutné před přijetím této možnosti znát stanovisko předkladatele a jeho promítnutí do příjmů krajů.

  Dovolím si upozornit na potřebu důsledných změn nového názvosloví a pojmosloví ze zákona o pozemních komunikacích do ostatní legislativy České republiky z důvodu jednoznačnosti aplikační praxe. Jako pozitivní počin předkladatelů považuji zrušení platné a dosud neúčinné novely zákona o pozemních komunikacích, která měnila způsob prokazování úhrady časového poplatku za užití vybraných pozemních komunikací z papírové dálniční známky na elektronické zařízení, tzv. elektronických kuponů. V loňském roce Poslanecká sněmovna podpořila posunutí účinnosti této změny na 1. leden 2016. Uvedená změna nebyla přechodem na elektronické výkonové zpoplatnění vybraných dálnic a silnic pro vozidla do 3,5 tuny, ale pouze účelově finančně náročnou změnou pro všechny zúčastněné. Dokonce by přinesla nižší výběr poplatků pro stát než za současného stavu. Proto se stala nežádoucí.

  Jako zpravodajka doporučuji projednání této novely v hospodářském výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a dovolte mi ještě před zahájením rozpravy konstatovat omluvu od 12.30 pana poslance Jiřího Štětiny, která byla doručena.

  Nyní tedy otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se paní poslankyně Fischerové. Ano, ta se hlásí tedy k faktické poznámce. (Posl. Fischerová: Já bych raději řádnou.) Já jsem tolerance sama, paní poslankyně, máte tedy řádnou přihlášku do rozpravy.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedající, velice děkuji. Já se přiznám, že jsem na to tak myslela, že k tomu něco chci říci, až najednou mi naskočila faktická poznámka. Nevím, jak se to stalo. Děkuji za slovo každopádně!

  Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi ráda, pane ministře, že tady novela tohoto zákona o pozemních komunikacích je, je to vládní novela. A musím říci, že tak jak v roce 2013 vlastně sněmovní tisk 1001 bohužel nepostoupil dál, tak tam byly právě už některé podnětné návrhy, které se prolínají i sem. Byla jsem také velmi ráda, že jste jmenoval v těch jednotlivých bodech praktické zkušenosti, které se prolínají do této novely vládního zákona, ale nepadla zde, se domnívám, jedna věc, která je zmíněna také v návrhu - je to sněmovní tisk číslo 180, který předkládá skupina poslanců ODS, řeknu, na čele s panem Zbyňkem Stanjurou, kde je také jedna praktická zkušenost. Možná jsem to přehlídla, když jsem si pročítala tuto novelu, ale já vám řeknu, konkrétně i budu citovat to, o co se snaží starostové. Vím, že to je v Plzeňském kraji, dále v Kraji Vysočina, ale i možná ve Středočeském kraji, a sice je to věc - zákaz, možnost zamezit vjezdu kamionů na silnice II. a III. tříd -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás zase přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid. Prosím, vydržte to ještě a pokuste se diskutovat o jiných záležitostech, případně o tomto tisku, pokud dostanete slovo, nebo nerušte toho, komu bylo slovo uděleno. (Hluk se příliš nesnížil.) Ale myslím to úplně vážně na všechny části sněmovny! Děkuji.

  Pokračujte, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Fischerová: Velmi děkuji. Zrovna jsem si všimla, že zde sedí také - vaším prostřednictvím - pan poslanec Tejc, a vím, že o tom mluvil zrovna v jedné interpelaci, že mu to také leží na srdci, o čem teď mluvím, a on docela poslouchá, tak jsem ráda. Je to opravdu věc, která by mohla ušetřit peníze celkově občanům, protože vjezd kamionů na silnice II. a III. třídy, které mají v kompetenci kraje, takže to zajímá i pány a - dámy ne - hejtmany, tak proto zde budu jenom citovat stručně, co se ke mně dostalo při schůzce právě se starosty, řeknu na rovinu, v kraji Vysočina, kde probíhá paralelně s dálnicí D1 silnice 602. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nyní tady mám tři faktické poznámky a potom přihlášku pana poslance Pavery. První faktická poznámka je pana poslance Adamce, druhá pana poslance Bendla a třetí pana poslance Pilného. Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já možná jenom velmi krátce k návrhu tohoto zákona. Já bych byl rád, kdybychom ho propustili do výborů. Hned avizuji, že v hospodářském výboru navrhnu téma, kterým bychom se měli zabývat, a to je zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic. Můj návrh víceméně vychází z okolních zemí, jako je Německo nebo Polsko. Myslím si, že víceméně dneska se snažíme snižovat rychlost pouze z důvodu emisí, nikoliv z důvodu bezpečnosti. A dneska už máme takové komunikace, nové úseky dálnic, nebo kde jsou více než dva pruhy, že by bylo možné dle mého soudu zavést vyšší rychlost, 150 km za hodinu.

  Takže já tady avizuji, že v tomto duchu se pokusím přesvědčit kolegy v hospodářském výboru, aby hlasovali pro pozměňující návrh, který bude podán v tomto duchu.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, pane poslanče, za faktickou poznámku. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já budu velmi stručný. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem včera poslouchal tu interpelaci pana kolegy Tejce. Je to dlouhodobý problém. Chci ujistit pana ministra dopravy, že dopravní zákazová značka pro vjezdy nákladních kamionů do zákazu vjezdu nic neřeší. Nic neřeší. Mám vlastní zkušenost ze Středočeského kraje, když jsme kdysi zkoušeli dynamické vážení na jedné z komunikací, kde byl zákaz vjezdu automobilů těžších 3,5 tuny, tak tam za tři měsíce projelo aut těžších 3,5 tuny 34 tisíc - 34 tisíc. Projelo tam aut těžších 18 tun 3500. Ta značka nic neřeší.

  Jediné, o co vás moc prosím, pane ministře prostřednictvím předsedajícího, zasaďte se o to, aby dynamické vážení, to znamená vážení v průběhu jízdy, bylo možno zavést na silnice co možná nejdříve. Od té doby, co se za nás toto zkoušelo - a kdo tomu intenzivně brání, ty lobby známe, protože ty přetížené nákladní automobily, které u nás jezdí, a je to převážně z České republiky, přetížené nákladní automobily, ty prostě nechtějí, aby se něco takového stalo. Tohle je jediná účinná záležitost, aby v průběhu jízdy bylo možné zvážit nákladní automobil, načíst jeho SPZ a případně pokutovat toho, koho se to týká. Jinak se toho nezbavíme.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Pilného. Panu poslanci Bendlovi děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, k danému zákonu je trošku více situace zamotaná i tím, že hospodářský výbor už projednával podobný zákon, který byl předložen Senátem. Týká se stejné otázky, to znamená vjezdu kamionů za zákazovou značku a devastace. Tento zákon adresuje také poslanecký návrh pana poslance Stanjury. Hospodářský výbor na své schůzi přerušil projednávání senátního návrhu a čeká na to, jak se Sněmovna zachová k vládnímu návrhu. Myslím si, že by se potom ty návrhy měly nějakým způsobem konsolidovat, abychom tady neprojednávali tři návrhy na úplně stejné téma.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Birkeho. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím být velmi krátký. Dovolte, abych zareagoval na dynamické vážení, které bezesporu je problémem přetížených komunikací. Zákazová značka opravdu nic neřeší.

  Já jenom chci říci, že v tuto chvíli je přece nástroj, kdo má vymáhat nebo aplikovat dynamické převážení kamionů na silnicích druhých a třetích tříd, a to je celní správa. Problém je v jedné věci. Ona dává potom vymahatelnost pokuty, když to zjednoduším, na orgán státní správy. Podle mého názoru by bylo dobré to sjednotit, to znamená když převažují, tak zároveň i inkasují. To je problém, protože příslušné úřady to potom velmi komplikovaně vybírají.

  Vy jste tady hovořil o těch počtech, ale jsou místa, řekněme města, kde jsou několikanásobné průjezdy v těch městech opravdu v řádech desetitisíců za 24 hodin.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před panem poslancem Paverou, přihlášeným z místa, jedna faktická poznámka pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Tu zkušenost přece máme všichni. Ti kamioňáci si to řeknou skrze vysílačky, kde stojí celníci, kde stojí policie apod., takže tam chytnou jednoho nešťastníka, ale nezabrání se tomu. Kdežto systém dynamického vážení má tu výhodu, že prostě zvážíte kamion v průběhu jízdy, aniž by kdokoli věděl, jestli zrovna je systém zapojen, či nikoliv.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Svého stranického kolegu s faktickou poznámkou předběhl pan kolega Laudát, který je přihlášen k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Má to jedno řešení vcelku elegantní. Kdyby bývalá politická reprezentace do roku 2006, to bylo někdy kolem roku 2004 nebo kdy se vybíralo elektronické mýto, byla zodpovědná, tak vybere satelitní systém, a to se řeší celkem jednoduše tak, že když začnou auta, ať už jsou té či oné váhy, jezdit po objízdných trasách, tak se ta komunikace dá do aktivní mapy, což znamená počítačovou operaci v tom systému už poměrně jednoduchou. Tam se dá taková sazba o něco větší než na dálnici, a reakční doba už v samých začátcích toho satelitního systému byla asi jeden a půl dne a auta byla zpátky.

  Takže prosím, nejúčinnější bude, když pan ministr bude mít volné ruce, tak aby byť s nějakým přechodem, protože zdědil pěkný marast po svém předchůdci ve věci elektronického mýtného, měl volné ruce, aby se Česká republika dočkala satelitního mýtného, a pak se tady nemusíme dohadovat o tom, kdo koho bude honit, kde co budeme za stovky milionů nebo desítky milionů instalovat a podobně.

  Dneska už na to technické řešení je funkční. Nevím, jaká je rozlišovací schopnost dnes. Tehdy byla 8 metrů, to znamená, že problém by byl, pokud by ta komunikace sousedila s dálnicí nebo s tou zpoplatněnou komunikací méně než 8 metrů, ale to si myslím, že ani v Čechách není až tak obvyklé, když ještě do toho zahrneme otázku, kde sjíždí a kde najíždí ten dotyčný řidič.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla faktická poznámka pana poslance Laudáta. Nyní pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové. Jenom krátce bych chtěl upozornit také na jeden paragraf tohoto zákona o pozemních komunikacích, a to na § 14 odst. 1b), kde není součástí průjezdního úseku dálnice a úseku silnice silniční vegetace, což dělá velký problém obcím a městům, které se musí starat o údržbu silniční vegetace. Pozemek, na kterém vegetace roste, je v majetku jiného vlastníka, jako je stát nebo kraj. Myslím si, že i tento paragraf by se měl nějakým způsobem upravit, protože je nelogické, aby se obec nebo město staraly o pozemek, který nepatří do jejich vlastnictví. Jsou obce, které se samozřejmě o tyto pozemky vzorně starají, protože mají zájem o to, aby tráva nebyla vysoká, aby stromy byly ořezané, jako se starají třeba obce na Hlučínsku, možná i jiné obce v České republice, ale kdybychom spoléhali jenom na ŘSD nebo na krajský úřad a správu silnic, tak ty udržují trávník, popř. ořez stromů provádějí jednou za rok, možná někdy i jednou za dva roky a více, takže mnohé obce se o to starají samy, ale ta povinnost by obcím neměla vyplývat ze zákona, ale mělo by to být jejich volné rozhodnutí. Proto budeme s kolegy zkoušet navrhnout pozměňující návrh k tomuto paragrafu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Paverovi. Nyní pan poslanec Vácha s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Vácha: Dobré poledne, dámy a pánové. Podpořil bych pana poslance Paveru, že se opravdu obce starají o cizí majetek. Komunikace jsou v majetku státu, kraje nebo jiného majitele, a starají se o ně obce. Tím vzniká určitý rozpor.

  Ale chtěl bych upozornit ještě na § 40, přenesení působnosti silničního správního úřadu na obce s rozšířenou působností. To má svoji logiku a myslím, že bychom to měli podpořit, ale určitě v tom návrhu zákona jsou tři variantní řešení A, B, C, a já bych se přikláněl k řešení C, kdy by se některé kompetence ponechávaly na obecních samosprávách. Uvedu příklad. Když si babička bude chtít před barák dát kontejner nebo si bude chtít postavit lešení a opravit si dům, bude muset jet na obec s rozšířenou působností, kterých je v naší republice pouze 205, žádat o to, jestli si může dát kontejner nebo postavit lešení. Tady bych se přimlouval o to, abyste se, až to budete projednávat v hospodářském výboru, zamysleli nad variantním řešením a přiklonili se k řešení C a vymysleli nějaký způsob vyjmenování základních věcí, které by obce, ty normální jedničkové obce, byly schopny administrativně zvládnout. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Váchovi, ten byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Nemá zájem. Paní zpravodajka také nemá. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, zpravodajka má stejný názor. Kdo se hlásí další k jinému přikázání? Nikoho nevidím.

  Budeme tedy hlasovat pouze o přikázání hospodářskému výboru v hlasování pořadové číslo 67, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 165 pro 147, proti nikdo, návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, lhůta k projednání zůstává 60 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 30. Předám řízení schůze.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dříve než přikročíme k projednávání dalšího bodu, poprosím pana poslance Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za přidělené slovo. Kolegyně a kolegové, seznámím vás s výsledky tří tajných voleb, které jsme provedli tajným způsobem, a předestřu, že příliš úspěšná Sněmovna ani tentokrát nebyla. Budou nás tady čekat ještě druhá kola těchto tajných voleb.

  Co se týká volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, kde je 47, tak v tomto případě bylo vydáno i odevzdáno 172 hlasovacích lístků, kvorum tedy bylo 87, nutné pro zvolení. Poslanec Jan Birke získal 84 hlasy a poslanec Stanislav Pfléger 59 hlasů. O tři hlasy jsme, jak jsem řekl, nebyli úspěšní, a v prvním kole nebyl nikdo, resp. žádný ze dvou kandidátů zvolen. Ještě jednou zopakuji, 87 bylo kvorum, Jan Birke obdržel 84 hlasy, Stanislav Pfléger 59 hlasů. Oba dva kandidáti postupují do druhého kola této volby.

  V případě volby dvou členů Dozorčí rady Vinařského fondu bylo vydaných lístků také 172, kvorum stejné, 87. Petr Adam obdržel 57 hlasů, Petr Bendl 34 hlasy, Miloslav Janulík 55, Miroslav Volařík 91 hlas a Pavel Pastorek 36. V tomto případě Sněmovna částečně úspěšná byla, v prvním kole byl zvolen pan Miroslav Volařík a stává se členem Dozorčí rady Vinařského fondu.

  Zbývá obsadit ještě jedno místo, a o toto místo se utkají dva poslanci, protože v souladu s volebním řádem postupuje dvojnásobek neobsazených míst s nejvyšším počtem hlasů. Do druhého kola v tomto případě postupují Petr Adam a Miloslav Janulík. Z nich budeme vybírat ono jedno místo.

  A konečně volba devíti členů Rady Státního fondu kinematografie. Dámy a pánové, pokud dovolíte, nebudu číst celý dlouhý seznam, abych nezdržoval naši dnešní schůzi. Pochopitelně bude k nahlédnutí u mě nebo na volební komisi. Seznámím vás pouze s výsledky.

  Z celého seznamu byli v prvním kole zvoleni dva kandidáti. Jsou to pánové Jiří Kubíček a Přemysl Martinek. Ještě jednou zopakuji - Jiří Kubíček a Přemysl Martinek. Do druhého kola postupuje v tomto případě 14 dalších kandidátů. Budeme obsazovat ještě 7 míst. Postupuje tedy 14 kandidátů. Opět nebudu ten seznam v tuto chvíli číst, je k dispozici na volební komisi.

  Ještě předešlu, všechna druhá kola provedeme v druhé části této schůze, tzn. v týdnu od 9. února, konkrétně je pevně nechám zařadit na středu 11. února na obědovou pauzu. Děkuji a můžeme pokračovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní budeme pokračovat projednáváním bodu číslo

  Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 366/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený paní předsedající, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl poslanecký návrh novely zákona, který je v systému veden jako sněmovní tisk č. 366.

  Loňského roku přijal Parlament ČR zákon o poskytování péče v dětské skupině. Cílem tohoto zákona bylo rozšíření možnosti péče o děti v předškolním věku a také daňová podpora jak provozovatelům zařízení poskytujícím takovou péči, tak rodičům umísťujících v těchto zařízeních své děti. Kýženým efektem měla být podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života a jejich dřívější návrat na trh práce. Při přípravě zákona však nebyla vzata v potaz zařízení a služby před přijetím zákona již dlouhou dobu dobře fungující, které však nemohou ze své podstaty nebo z finančních či jiných důvodů kritéria tohoto zákona naplnit. Jedná se například o lesní mateřské školky, nízkoprahová zařízení, dětské kluby a další zařízení. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Tak já děkuji, paní předsedající, za slovo. Musím říci, že pan kolega byl vyčerpávající ve svém úvodním slově k této novele, a já mohu jenom dodat, že na uvedené skutečnosti, na které vás tady upozornil pan poslanec Mihola, také upozorňuje i vláda ve svém stanovisku, která vyslovila k této novele souhlas S navrženým věcným řešením, ale za předpokladu legislativního dopracování ve smyslu popsaných doporučení, která ve svém stanovisku napsala. Takže já vám děkuji za vyslechnutí mé zpravodajské zprávy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Váhalové. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vládo, vážené kolegyně, kolegové, krásné odpoledne, páteční odpoledne.

  Jak víte, zákon o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, který nabyl účinnosti koncem listopadu minulého roku, zakotvil roční přechodné období. Dovolte mi připomenout, že toto přechodné období bylo do zákona vloženo poslaneckým návrhem, jehož cílem bylo za prvé poskytnout budoucím poskytovatelům služby jeden rok na to, aby se mohli přizpůsobit požadavkům zákona v případě, že poskytují nebo se rozhodnou poskytnout službu dětské skupiny, za druhé využít toto období k takové revizi stavebně technických podmínek pro mateřské školy, aby bylo lesním mateřským klubům umožněno zapsat se do školského rejstříku a stát se skutečnými mateřskými školami, tedy nejen podle označení, které již nyní poněkud zavádějícím způsobem předčasně používají, ačkoliv svou povahou odpovídají spíše mateřským centrům a klubům, které kladou důraz na pobyt dětí v přírodě.

  Pokud je mi známo, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy veřejně deklarovalo svou připravenost a ochotu začlenit lesní mateřské kluby do systému předškolního vzdělávání za předpokladu, že lesní kluby vyhoví požadavkům školských předpisů na zajištění kvalitního předškolního vzdělávání, což znamená zejména, že za prvé splní podmínky vyžadované pro rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, za druhé budou svou činnost zajišťovat prostřednictvím personálu se skutečně příslušným pedagogickým vzděláním. Na Ministerstvu školství již příslušná jednání se zástupci Asociace lesních mateřských škol probíhají stejně jako na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které rovněž prostřednictvím své ministryně vyjádřilo podporu tomuto kroku. Ve věci přizpůsobení stavebně hygienických podmínek pro lesní kluby v příslušné vyhlášce tak, aby se mohly stát mateřskými školami, bylo osloveno také Ministerstvo zdravotnictví.

  V kontextu výše uvedeného nevidím důvod pro přijetí novely zákona o dětské skupině, neboť to, po čem Asociace lesních mateřských škol celou dobu volala a co prohlašovala za svůj prioritní zájem, tedy aby se lesní kluby mohly stát lesními mateřskými školami, se řeší. A zdá se, že efektivně. Je třeba si uvědomit, co se stane přijetím novely zákona, která zakotvuje dobrovolnou evidenci poskytovatelů dětské skupiny. Stane se to, že v České republice budou existovat de facto čtyři režimy, za nichž lze poskytovat obdobnou službu: dle zákona o dětských skupinách, dle zákona o živnostenském podnikání, dle školského zákona a mimo tyto režimy. Tedy určitý okruh poskytovatelů se prostě nebude muset řídit ničím, když se tak rozhodne. Vznikne tak naprosto netransparentní prostředí. Prosadíme vlastně situaci, kdy budou vytvořeny speciální, myšleno výrazně měkčí a levnější stavebně technické a hygienické podmínky pro lesní kluby, budou-li se chtít zapsat do školského rejstříku a čerpat stejnou dotaci jako ostatní mateřské školy. Nicméně pokud se lesní kluby rozhodnou, že se nechtějí mateřskými školami stát, když se tak nyní již označují, nebudou muset plnit ani podmínky pro dětskou skupinu. I když zástupkyně asociace sama na jednání atálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny uvedla, že úplata za měsíční docházku do lesního klubu se pohybuje přibližně od šesti do deseti tisíc korun měsíčně, předpokládám, že lesní kluby svou činnost nebudou vykazovat ani jako podnikání. O charakteru spolkové činnosti, respektive neziskovosti při této výši úplaty si udělejme představu sami.

  Můj dojem z dosavadního jednání Asociace lesních mateřských škol je takový, že si nejsem jistá, na kolik šlo této organizaci skutečně o začlenění mezi skutečné mateřské školy. Je otázkou, zda je problém skutečně jen stavebně technické zázemí, které - a tomu rozumím - by mělo být pro lesní školky jiné než pro klasické školky, a nakolik není třeba problémem nedostatečné, nepedagogické vzdělání personálu velké části lesních klubů a schopnost splnit podmínky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, neboť - a vy, kdo jste byli na jednání komise se mnou, jste to také slyšeli od paní Valkounové z asociace, když zazněla úvaha, že byť úpravu stavebně technických požadavků samozřejmě vítají, zda by vlastně i ty rámcové vzdělávací programy pro lesní školky neměly být tak nějak nastaveny jinak, když jsou tak odlišnou alternativou.

  Než přijmeme novelu zákona o dětské skupině, která zakotvuje poskytovatelům možnost vybrat si z široké škály právních úprav či neúprav dle jejich potřeby, zamysleme se prosím nad tím, zda jsme se pod tlakem mediální masáže a lobbingu jednoho nebo několika zájmových subjektů poněkud neunáhlili v rozhodování a zda tím, co nás skutečně znepokojuje, není spíše způsob, jak se v naší zemi přistupuje k technicko-hygienické regulaci obecně. A zda touto novelou opravdu řešíme ten skutečný problém, nebo zda spíš, jak se říká, nevyléváme dítě i s vaničkou.

  Děkuji za pozornost. (Malý potlesk z levé části jednací síně.)***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni Váhalové a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Musím alespoň krátce reagovat na slova kolegyně. Já paní poslankyni nechci upírat ani její názor ani její dojmy. Možná bych se zeptal, v kolika těchto zařízeních se byla podívat a jak opravdu podrobný obraz o těchto alternativních zařízeních má.

  Tady je několik věcí potřeba zdůraznit. Za a) Už po roce 1989 jsme se k alternativám přihlásili, nejen předškolním, ale i školním, a to bez ohledu na to, jestli je dostatek, nebo nedostatek míst v mateřských školách. To je první připomínka.

  Ty hygienické podmínky, které zde byly zmíněny. Já se s tím ztotožňuji. Já jsem mnohokrát upozorňoval - a nejen určitě já. Rozdíl mezi hygienickými podmínkami vyžadovanými pro předškolní vzdělávání a základními školami je natolik velký, že je to překvapující na to, že dítě zestárne o pár měsíců a podmínky jsou diametrálně odlišné. Ale zřejmě tady chyběla vůle. Takže bych se možná s otázkou obrátil na kolegy, kteří jsou tady již několikáté volební období, proč třeba tady na tomto nezapracovali již dříve, aby ty hygienické podmínky se trošičku zjednodušily a zároveň by to napomohlo řešit nedostatek míst v mateřských školách.

  Mnohé věci neříkám, že není snaha řešit nebo že se nezačaly řešit. Ale bohužel v České republice se mnoho věcí řeší hodně dlouho a někdy skoro bez výsledku. A tady se obávám, že když se koukneme na tu záležitost nedostatku v mateřských školách, tak skoro jako by se hřešilo na to, že ten baby boom už také v dohledné době přejde, aniž by řešení toho palčivého problému, kdy nastalo - přes všechny proklamace a řekl bych úplně všech stran, které se o přízeň voličů ve volbách ucházejí.

  Chtěl bych také říct, protože jsem se trošku důvěrněji seznámil - a nejsou to, podotýkám, jenom lesní mateřské školy, což jsem ve svém úvodním slově zmínil, tak že rámcový vzdělávací program jim jistě není něco cizího. Ale to by člověk poznal, právě kdyby se tam mezi ně vypravil.

  A jinak vítám, že dochází k té komunikaci nebo diskusi mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací lesních mateřských škol a dalšími těmito alternativními předškolními vzdělávacími subjekty. Nicméně se obávám, že na dohled nějaké řešení úplně není. Čili já vnímám, že teď je podstatné řešit situaci právě touto novelou. Přihlásili jsme se k tomu a znovu vás prosím o podporu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych vystoupila k tomuto tématu i já, ale slibuji, že budu krátká.

  Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, u tohoto zákona mám stále větší pocit, že je v duchu pohádky, jak kočička a pejsek vařili dort. Původní záměr byl udělat výborný dort, ale jak stále přidávaly různé ingredience, z dortu se stal nepoživatelný výtvor. A že je pak bolelo bříško, ví každé malé dítě.

  I tento zákon měl být původně snad dobrý záměr a měl být alternativou hlavně pro rodiče s dětmi od jednoho roku do tří let věku dítěte z důvodu značné absence míst v předškolních zařízeních pro tuto věkovou skupinu. Ale po přidávání různých ingrediencí v podobě vylepšovacích přídavků se vytvořil zákon, který eliminoval z našeho systému zařízení a služby, které zde zcela normálně fungovala před přijetím zákona, a umožnila nastoupit cestu ke snižování úrovně předškolního vzdělávání v České republice. Do dvou měsíců na značný nátlak těchto subjektů zde projednáváme novelu, která by tento stav měla narovnat. Zároveň však opět mění tolik vychvalované výhody v podobě daňových úlev pro soukromé subjekty, které mají předmětem činnosti péči o dítě, ale nejsou registrovány u Ministerstva práce a sociálních věcí. Nenutíme tedy tyto subjekty, aby zcela dobrovolně přešly v registraci na dětské skupiny? Uznávám ale také, že vláda, která vydala k předložené novele souhlasné stanovisko s navrženým řešením, zároveň doporučuje tyto diskriminační změny zohlednit a legislativně napravit.

  Přes naše velké připomínky, výtky a nesouhlas k původnímu zákonu podpoří klub KSČM tuto předloženou novelu v prvním čtení. Budeme však bedlivě sledovat snahu poslanců napříč politickým spektrem, protože kromě - ano, jak bylo řečeno - kromě našeho klubu skoro všichni poslanci podepsali tuto novelu a jsou zároveň předkladateli, zda doporučení své vlády budou akceptovat. Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Svoboda, poté - také s faktickou, nebo s přednostním, pane předsedo? (K poslanci Okamurovi.)

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Dámy a pánové, to je skutečně jenom faktická. Já bych prostřednictvím paní předsedající chtěl poučit paní poslankyni, že nebylo špatně ani kočičce ani pejskovi, ale špatně bylo tomu ošklivému psu, co jim to snědl. (Smích v sále, potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Okamura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl také jenom krátce sdělit, že i já osobně jsem podepsán pod tímto návrhem jako spolupředkladatel, protože jak jsem říkal již při minulém projednávání, stávající zákon o dětských skupinách, který prošel Poslaneckou sněmovnou, reálně ohrožuje a ohrozil 600 dětských center v České republice, kde se sdružuje 30 tisíc dětí. A například i Česká rada dětí a mládeže odhaduje negativní dopad toho zákona, který tady prošel Sněmovnou, ještě na dalších 10 tisíc dětí sdružených třeba v YMCA, ve skautu atd. Proto hnutí Úsvit také bude hlasovat ano a podpoříme tento návrh, jelikož jsme zároveň také mnozí z nás předkladatelé. A samozřejmě, že já jsem navštívil i lesní školku a o problematiku jsem se zajímal. Tak to už bych nosil dříví do lesa. A také tyto alternativy samozřejmě podporujeme. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A s další faktickou pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já budu velmi stručný. Já si dovolím jenom upozornit, že přesně takto to vypadá, když do systému cpeme nesystémové věci. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Je tomu tak. Paní zpravodajka paní Aulická Jírovcová. S řádnou, nebo s faktickou? Faktickou. Prosím.

 • Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já jenom děkuji za připomenutí a upozornění na mou chybu ve vyjádření. Opravdu to měl být ten zlý velký pes, kterému bylo špatně a kočičce a pejskovi ten dort spapal. Tady šlo spíš o to, aby nám nebylo špatně potom, až ten zákon se ujme praxe.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Mihola s faktickou, nebo řádnou?

 • Poslanec Jiří Mihola: Ještě opravdu poslední krátká reakce po té pohádce tady s kočičkem (smích v sále), s kočičkou a pejskem. Ne, tu nebudu komentovat, nebojte se, i když si ji pamatuji z dětských let.

  Ale já bych moc prosil - a je úplně jedno, který kolega to říká. Tu a tam zazní takové klišé typu, jako že co je státní, to je výborné, to je to nejlepší, a co je alternativní nebo soukromé, bylo rovnou odsouzeno k tomu, že to je to horší, slabé, podivné, jinotajné a já nevím jaké. Opravdu zkuste vyjít někdy do praxe - říkám to jako učitel s dvacetiletou praxí, který si opravdu dává za úkol srovnávat to podle praktického poznání, nikoliv jenom od zeleného stolu nebo odjinud. Ale opravdu, nebuďme nespravedliví. Protože určitě i vy sami ze svých školních nebo předškolních let víte, že ne všechny školky, školy a další zařízení fungovaly tak ideálně, abychom mohli takovéto klišé používat. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozprav. Není tomu tak, tudíž končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Paní zpravodajka? Není tomu tak.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Pan poslanec Mihula.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážení kolegové, dovolil bych si ještě navrhnout tuto novelu k projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zároveň bych chtěl poprosit o zkrácení lhůty k projednání na 30 dní. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále zde mám přihlášku ještě pana poslance Černocha.

 • Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. Ještě bychom navrhli výbor pro školství. Děkujeme.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě zde mám přihlášku paní poslankyně Maxové.

 • Poslankyně Radka Maxová: Navrhuji přikázat tuto novelu stálé komisi pro rodinu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám, neslyšela jsem pro hluk. Ještě jednou.

 • Poslankyně Radka Maxová: Navrhuji přikázat tuto novelu k projednání do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se ještě jednou, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Nyní tedy přistoupíme k hlasování.

  Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku?

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, do kterého je přihlášeno 141 přítomných, pro 138, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Dále zde máme dva totožné návrhy pana poslance Miholy a pana poslance Černocha o přikázání výboru pro školství, kulturu, mládež a tělovýchovu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přidělení tomuto výboru. Proti?

  Hlasováním končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 69, do kterého je přihlášeno 144 přítomných, pro 141. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro školství, kulturu, mládež a tělovýchovu.

  Dále se vypořádáme s dalším návrhem paní poslankyně Maxové a to je přikázání stálé komisi pro rovné příležitosti.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 70, do kterého je přihlášeno 146 přítomných, pro 101, proti 10. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dní.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 71, do kterého je přihlášeno 148 přítomných, pro 111, proti 26. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat a tento návrh se bude projednávat ve zkrácené lhůtě ve dvou výborech a stálé komisi.

  Tímto uzavírám projednávání bodu číslo 32.

  Dalším bodem k projednání je

  Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi, abych uvedl teď postupně tři rámcové dohody o partnerství a spolupráci.

  První, kterou vám předkládám, je rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínskou republikou na straně druhé. Hlavní cíl samozřejmě této dohody je v tom prostředí asijského regionu a zemí ASEAN uzavřít podobnou smlouvu s poměrně silnou a klíčovou zemí a to, že se podařilo tuto smlouvu sjednat, lze pokládat a je pokládáno za velký úspěch, protože by se tím mohly inspirovat i další státy ASEAN. Je to vlastně takové posílení role Evropské unie v jihovýchodní Asii, takže je to, jak říkám, velmi dobrý bod ve vztazích EU s tímto regionem.

  Z hlediska České republiky je to také zajímavé, protože Česká republika má v současné době poměrně rychle se rozvíjející vztahy s Filipínami. Za poslední rok tam obchod narostl o 42 %, to je téměř rekordní nárůst, a máme tam celou řadu spolupráce i v oblasti univerzit. Myslím si, že pro Českou republiku je podobná dohoda s Filipínami také něco, co můžeme celkem s chutí podpořit, takže já vám doporučuji, aby tato smlouva tady byla schválena.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Rostislava Vyzulu, aby zdůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 222/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní předsedající. Jak bylo řečeno, v prvním čtení byl sněmovní tisk předložen k přikázání zahraničnímu výboru. Zahraniční výbor projednával tuto záležitost na 13. schůzi dne 12. listopadu 2014. Přečetl bych usnesení, ke kterému došel. Jedná se tedy o usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012, sněmovní tisk 222. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Dříve než tak učiníme, vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

  Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přednesené usnesení. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 72, do kterého je přihlášeno 132 přítomných, pro 127, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Uzavírám projednávání tohoto bodu.

  Eviduji faktickou poznámku pana poslance Černého. To byl omyl. Dobře, děkuji.

  Nyní se budeme zabývat bodem

  Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. To je druhá dohoda o partnerství a spolupráci, tentokrát s Vietnamem, s Vietnamskou republikou. I tu vám mohu pouze doporučit, protože dohoda je sjednávána... Pozoruhodné je, že tahle dohoda, která je velice široká a pokrývá všechno od politické spolupráce po obchodně-ekonomickou, vědeckou, kulturní, spolupráci v oblasti investic, dopravy a dále, tak kromě toho ještě Evropská unie v tomto roce sjednává také dohodu o volném obchodu s Vietnamem, která by měla být ukončena také v průběhu tohoto roku. Podobná sestava smluv by mohla poměrně významně ovlivnit obchodně-ekonomické vztahy mezi Evropskou unií a Vietnamem. Znamenalo by to výrazně lepší přístup na trh nejenom pro evropské, ale samozřejmě i české firmy.

  Česká republika, a to dobře víte, má dlouhou tradici vztahů s Vietnamem. Diplomatické vztahy máme už 65 let a dá se bohužel konstatovat, že bilance našeho obchodu je ovšem poměrně pasivní. Možná by nová sestava smluv mohla pomoci situaci změnit.

  Já vám opět doporučuji tuto smlouvu odsouhlasit.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Miholu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 223/1.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážení kolegové, já bych chtěl jen krátce konstatovat, že po odůvodnění prvního náměstka ministra zahraničních věcí a po zpravodajské zprávě poslance Miholy zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto následující usnesení ve věci smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Asi také ne.

  Nyní tedy přikročíme k hlasování o usnesení navrženému zahraničním výborem.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 141 přítomných, pro 130, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Uzavírám projednávání tohoto bodu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Podle schváleného pořadu schůze, vážené paní poslankyně, poslanci, členové vlády, budeme pokračovat bodem

  Nyní žádám pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, aby tisk uvedl. Prosím, pane ministře.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážení kolegové, snad mohu konstatovat, že s Mongolskem má Česká republika velmi přátelské vztahy. V posledních dnech nás dokonce navštívil mongolský prezident pan Elbegdordž, jak jste si také možná všimli, což je samozřejmě na této úrovni jenom demonstrace toho, jak přátelské a poměrně rozvinuté vztahy jsou. Není divu, že vám doporučím ke schválení i tuto smlouvu mezi Evropskou unií a Mongolskem, která vlastně nahrazuje dosavadní smluvní základnu, která je tedy už bohužel poměrně zastaralá a neodráží realitu dnešních dní.

  Mongolsko je pokládáno Evropskou unií za významného partnera, což je dáno také velkými zásobami nerostných surovin. Jenom připomenu, že co se týče českých firem, tak za Českou republiku působí v Mongolsku řada firem právě v oblasti těžebního průmyslu, zdravotnictví, dopravě a energetice. Také my bychom stáli o to úroveň obchodních vztahů dostat na vyšší úroveň, protože když jsem tady na začátku mluvil o poměrně dobrých přátelských vztazích, tak si myslím, že ekonomika tomu stále příliš neodpovídá. Myslím si, že máme téměř povinnost podpořit modernizaci smluvní základny a bylo by to něco, co by určitě nakonec prospělo i česko-mongolským vztahům.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Lubomíru Zaorálkovi. Žádám zpravodaje zahraničního výboru poslance Robina Böhnische, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 227/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Nejenže nás s Mongolskem pojí velmi dobré vztahy, ale pojí nás také velmi dlouhé vztahy. V dubnu bychom si měli připomenout 65 let diplomatických vztahů.

  Zahraniční výbor se zabýval předloženým tiskem na své 13. schůzi 12. listopadu loňského roku. Dovolím si seznámit vás s usnesením výboru. Po odůvodnění prvního náměstka ministra zahraničních věcí Petra Druláka a zpravodajské zprávě poslance Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013. Dále, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani z místa jinou přihlášku nevidím. Rozpravu končím.

  Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

  Rozhodneme v hlasování 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro dát souhlas s ratifikací této rámcové dohody. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 74, pro 139, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

  Končím bod 73, a než začneme bod další, budu konstatovat omluvy. Od 13 hodin se omlouvá paní poslankyně Anna Putnová a od 11.40 do 12.15 dodatečně žádá o omluvu pan poslanec Petr Kudela.

  Dalším bodem schváleného pořadu schůze je bod číslo

  Postupně by měl k němu hovořit pan ministra Zaorálek, pan ministr Mládek. Pan ministr zahraničních věcí Zaorálek je připraven. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Takže tak jak jste řekl, předkládám Sněmovně k ratifikaci Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a na druhé straně Moldavskou republikou. Je to v prvním čtení, kdy bychom měli začít projednávat tuto dohodu. A ona je určitě poměrně významným historickým krokem nejenom z pohledu Moldavska, ale také z pohledu Evropské unie. Připomenu, že dohoda o přidružení je vlastně výsledkem už určitého procesu a logickým vyústěním úsilí Evropské unie ve vztahu k zemím Východního partnerství. Je to něco, na čem se podílela i česká diplomacie. Ale v prvé řadě si myslím, tu první práci muselo samozřejmě odvést Moldavsko samotné a je to výsledek reformního úsilí a rozhodnutí Moldavska udělat kroky na cestě integrace do Evropské unie. My jsme tuto snahu Moldavska vždy podporovali, tedy viditelně i pracovně, a aktivně jsme pomáhali Moldavsku angažovat se v procesu přibližování. Takže bych to pokládal i trochu za náš úspěch.

  Současně s dohodou o přidružení je tam také část, která se týká vytvoření zóny volného obchodu. Ta obsahuje ustanovení, která očekávají, že se odstraní všechny netarifní překážky obchodu, dojde ke kultivaci podnikatelského prostředí v Moldavsku a to by ve svých důsledcích mohlo také přispět k hospodářskému růstu v Moldavsku.

  Co se týče Evropské komise, ta v jednáních o vytvoření komplexní hluboké zóny volného obchodu dosáhla těch cílů, které si stanovila, to znamená odstranění dovozních cel v podstatě na veškerou obchodní výměnu a zároveň vytvoření jakéhosi závazného pevného rámce, který zakazuje přijímání nějakých autonomních opatření, která by omezovala obchodní výměnu. Těsnější integrace Moldavska, hospodářská integrace do Evropské unie, by měla být stimulujícím faktorem hospodářského růstu země. Předpokládá se, že v důsledku aplikace DCFTA se zvýší moldavský vývoz do Evropské unie o 16 % a že se zvýší dovoz z Evropské unie do Moldavska o 8 %.

  Co se týče česko-moldavských vztahů, tak si myslím, že je evidentní, že i u nás by měly tyto změny mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí a na možnosti našich firem se v Moldavsku prosadit nebo do Moldavska proniknout. Stejně se to týká i investic v Moldavsku.

  Po podpisu asociační dohody 27. června 2014 Moldavská republika tento dokument už ratifikovala poměrně velmi rychle. Z členských zemí Evropské unie v této chvíli ratifikovalo tuto dohodu 12 zemí a v listopadu loňského roku ji ratifikoval také Evropský parlament. Takže řekl bych, že i Česká republika by se tohoto úkolu měla zhostit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zahraničních věcí. Pana ministra průmyslu a obchodu nevidím, takže bude nám postačovat návrh pana ministra zahraničí.

  Nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Robina Böhnische, aby přednesl zpravodajskou zprávu k tomuto vládnímu návrhu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Já se pokusím doplnit pana ministra v některých pasážích jeho úvodního vystoupení. Přece jenom nejde o smlouvu jednoduchou a stručnou. Je to dohoda velmi obsáhlá, která má celou řadu příloh. Ten dokument má celkem sedm hlav, 465 článků a pak celou řadu příloh a protokolů. V české verzi je vtělena do 623 stran plus přílohy. To znamená, není to nic jednoduchého a zahraniční výbor se jí bude obsáhle zabývat.

  Jednání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Moldavskem byla zahájena v lednu 2010 a do určité míry vyvrcholila podepsáním na summitu Východního partnerství ve Vilniusu v listopadu 2013. Cílem dohody je urychlit prohlubování politických a hospodářských vztahů mezi Moldavskem a Evropskou unií včetně vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu. Jde o konkrétní způsob využití dynamiky vztahů mezi Evropskou unií a Moldavskem se zaměřením na podporu zásadních reforem, hospodářské oživení a růst, správu věcí veřejných a odvětvovou spolupráci. Hlavní složkou kapitol o odvětvové spolupráci je široký program přibližování předpisů, který je rozepsán v přílohách dohody. Konkrétní harmonogram provádění vybraných částí práva Evropské unie do moldavských podmínek se stane středobodem probíhající spolupráce a zformuluje jádro domácích reforem Moldavska a programu modernizace. Výhodou Moldavska je samozřejmě společná hranice i jazyk s již stávajícím členem Evropské unie, tedy s Rumunskem. Dohoda je tzv. smíšenou smlouvou, což znamená, že některé její části spadají do pravomoci členských států a některé části do pravomocí Evropské unie.

  Sjednání dohody je ve všeobecném zájmu Evropské unie, tak i v zájmu České republiky. Aplikace dohody může přinést pozitivní dopady do oblasti podnikatelského prostředí, podpoří rozvoj bilaterálních vztahů včetně ekonomických a přispěje k celkové stabilizaci regionu jihovýchodní Evropy. Nepředpokládá se přímý dopad provádění dohody na státní rozpočet České republiky.

  Jak jsem řekl, asi klíčová debata se odehraje v zahraničním výboru, a já proto doporučuji propustit tento sněmovní tisk právě do druhého čtení a přikázat jej zahraničnímu výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí, protože písemnou přihlášku nemám. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

  Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, totéž řekl pan zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Přistoupíme tedy k hlasování pořadové číslo 75, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 75. Z přítomných 150 pro 141, proti nikdo, návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání je ze zákona. Děkuji panu ministrovi zahraničí, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 76. ***

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuju, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, pane premiére, kolegyně, kolegové, nebudu si tady užívat dlouhé povídání. Po zkušenostech, které teď zažívám i tady ve Sněmovně při volbě, začnu tím, že bych chtěl poděkovat napříč všem, kdo umožnili svým hlasem založit vyšetřovací komisi a zvolili mě předsedou a nominovali některé kolegy v komisi, kteří se mnou působili, protože napříč politickým spektrem jsme v komisi pracovali skoro půl roku.

  Myslím si, že kdo si přečetl závěrečnou zprávu, zjistil, že v závěrečné zprávě je 21 bodů, které jasně poukazují na to, že v kauze Opencard, oznamované kauze paní doktorkou Ryšlinkovou, policie i státní zastupitelství pochybily každý svým dílem, jasně jsme to tam dokázali. Na základě těchto 21 námi označených pochybení jsme dospěli k závěru, že jsme navrhli takové usnesení, se kterým bych vás rád seznámil.

  Doufám, že v minulosti už nebudu nikdy pracovat ve vyšetřovací komisi, která v uvozovkách dokáže, že opravdu naše některé organizace státu pracují špatně. (Někteří poslanci se posmívají: V minulosti asi těžko. Snad v budoucnosti, ne?) Jestli úmyslně, nebo ne, to už musí dokázat orgán činný v trestním řízení. Ale mě to přesvědčilo o tom, že jsem ztratil ideály tam, kde jsem dříve pracoval, a že policisté odcházejí od policie, je to pouze můj důvod, ne jenom kvůli výsluze, ale i kvůli tomu, že někteří nemohou pracovat, jak by chtěli. Koneckonců včera kolega Ondráček tady opět přednesl v rámci interpelací závažnou věc, takže si uděláte obrázek sami.

  Teď bych rád přistoupil, pane místopředsedo, že bych seznámil ctěnou Poslaneckou sněmovnu s usneseními naší komise, a rád bych je přečetl.

  Usnesení parlamentní vyšetřovací komise ze dne 18. listopadu 2014, kdy oficiálně přestala komise pracovat.

  I. Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít zprávu komise na vědomí.

  II. Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje vládě České republiky, aby postupovala v intencích návrhů a doporučení komise v kapitole Návrhy a doporučení.

  III. Parlamentní vyšetřovací komise v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 jednacího řádu vyšetřovací komise ukládá předsedovi komise Bronislavu Schwarzovi podat trestní oznámení na dozorující státní zástupkyni doktorku Dagmar Máchovou pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiné blíže nespecifikované trestné činy, a to v souvislosti s výkonem dozoru v kauze Opencard.

  IV. Parlamentní vyšetřovací komise v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 jednacího řádu vyšetřovací komise ukládá předsedovi komise Bronislavu Schwarzovi podat trestní oznámení na policejní orgán pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiné blíže nespecifikované trestné činy, a to v souladu s prověřováním a vyšetřováním kauzy Opencard.

  Takhle zní naše závěrečné usnesení ve čtyřech bodech. Závěrem vám chci říci, že jsem už splnil usnesení, která mi dala vyšetřovací komise, a trestní oznámení jsem již podal.

  Pane místopředsedo, to je všechno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi panu Bronislavu Schwarzovi za jeho zprávu a přednes návrhu. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášené pana poslance Korteho a pana poslance Ivana Gabala. Nyní tedy pan poslanec Daniel Korte ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, projekt Opencard stál dodnes hlavní město Prahu, tato tramvajenka a legitimace do knihovny, přes 1,3 miliardy korun a s jeho dědictvím se dnes potýká již druhá politická generace po jejich tvůrcích. Nebudu mluvit dlouho, chci pouze shrnout nejdůležitější fakta, k nimž jsme dospěli.

  Komplexní trestní oznámení doktorky Jany Ryšlinkové, o kterém se zmínil pan předseda, poukazovalo na trestnou činnost organizované skupiny skládající se jak z tehdejší politické reprezentace města, tak z pracovníků magistrátu i ze subjektů vnějších. Záměrem této skupiny byl komplot, podvod, jehož cílem bylo získat neoprávněný zisk z veřejných peněz. Státní zástupkyně, resp. příslušné policie, vyšetřovací orgány, toto komplexní trestní oznámení rozparcelovaly na dílčí skutky, které následně překvalifikovaly, čímž z komplexního finančního podvodu organizovaného tehdejší politickou reprezentací vznikly zdánlivě nesouvisející dílčí skutky, které byly posléze odkládány. Tím byla vyloučena možnost vyšetřit trestní odpovědnost samosprávných orgánů a vyšetřování se omezilo pouze na podřízené úředníky magistrátu, kteří pouze plnili příkazy svých nadřízených.

  Vyšetřování samo bylo provázeno řadou...

  Já chápu, že to pana Tejce nebaví, ale kdyby byla ta skupinka tak laskava, vaším prostřednictvím. (Premiér Sobotka a poslanci Sklenák, Adámek a Tejc se o čemsi dohadují.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Už jsem to dnes učinil několikrát, musím to učinit teď velmi vážně. Prosím, žádám sněmovnu o klid. Pokud máte jinou diskusi, než je zpráva vyšetřovací komise k Opencard, přeneste to do předsálí a nechte diskutující, aby se k tomu vyjádřili.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. (Místopředseda Filip: Prosím, pokračujte.)

  Vyšetřování bylo provázeno řadou podivných a nestandardních kroků jak ze strany vyšetřovatelů, policejního orgánu, tak zejména ze strany státního zastupitelství. Vyšetřování bylo obstruováno, blokováno, brzděno. Dozorující státní zástupkyně a její nadřízená přímo ingerovaly do vyšetřování, dávaly pokyny policistům. S trochou obraznosti lze říci, že zatímco nadřízení vyšetřovatelů házeli vyšetřovatelům pod nohy klacky, státní zastupitelství jim sypalo do soukolí písek. Vyšetřovací komise dospěla k pochybnostem i o profesionálním nasazení Generální inspekce bezpečnostních sborů, která při vyšetřování postupu policie v kauze Opencard nevzala v úvahu důkazy o jejich nestandardních krocích.

  Kapitolou samou o sobě je pak osud osoby z prostředí, která se dobrovolně z vlastní iniciativy přihlásila policii ke spolupráci výměnou za statut utajeného svědka. Jednalo se o úředníka Magistrátu hlavního města Prahy, který poskytl policii cenné informace a důkazy. Policie s ním však řádně procesně nepracovala, identita svědka byla prozrazena. Následně byl samozřejmě vyhozen z práce, obviněn, obžalován a pravomocně odsouzen. Státní zástupkyně přitom uvedla soud v omyl, kdy v závěrečné řeči prohlásila, že tento člověk nespolupracoval s policií, ačkoliv musela dobře vědět, že spolupracoval a byl to právě on, který policii upozornil na důležité informace, a tímto ho zásadním způsobem poškodila. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu. Nyní eviduji faktickou poznámku pana poslance Richarda Dolejše. Ne? Tak ne. S řádnou přihláškou pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane předsedající. Kolegové a kolegyně, já jsem si připravil poměrně obsáhlejší analytický paper k té věci, protože nepředpokládám jednak, že byste tu závěrečnou zprávu studovali, i když bych se za to přimlouval, a ona také neobsahuje mnoho detailů z toho, co jsme zjistili, ale zkusím celou věc zkrátit, a když jenom mi dáte pár minut trpělivosti, tak říct i některé hlavní závěry, které já v tom vidím.

  Podle mého názoru je finanční kriminalita, zvlášť organizovaná finanční kriminalita -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším. Prosím, pokud máte opravdu jinou diskusi, přeneste ji do předsálí a nechte jednotlivé poslance, poslankyně Poslanecké sněmovny projednávat tuto zprávu. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Ivan Gabal: - běžná v mnoha různých zemích, ale přes to všechno je mezi těmi zeměmi v oblasti organizované finanční kriminality jeden základní rozdíl, a to ve schopnosti finanční podvody odhalit, postihnout a nelegální výnosy odčerpat. Nemůžeme sice říct, že by to odčerpání, rozkrytí bylo stoprocentní prevencí, ale když se podíváme na některé případy ze Spojených států, z Islandu a podobně, vidíme, že přece jenom tam jakési výsledky jsou.

  Mnohokrát jsem si během práce v komisi kladl otázku, kam z hlediska těchto zemí vlastně patříme my. Já bych řekl, že jsme zemí, kde se finanční a organizovaná finanční kriminalita nepochybně páchala a páchá, občas dokonce je i souzena a potrestána, například švýcarskou justicí, zároveň se ale nepochybně podle výsledků práce komise řadíme do zvláštní kategorie. A nevím, jak ji nazvat, aby se někdo necítil uražený. Jsme zemí, kde se leckteré vyšetřovací a justiční orgány zastupující stát a daňové poplatníky aktivně spojují v úsilí, aby se organizovaná finanční kriminalita neodhalila, a když už se odhalí, aby se nevyšetřila, a kdyby se vyšetřila, aby se neodsoudila, a když už se odsoudí, tak aby byli odsouzeni ti, kdo se pokoušeli finanční kriminalitu odhalit, usvědčit anebo katastrofální důsledky z hlediska občanů alespoň ztlumit. To je naše situace.

  Dovolte mi nyní říci aspoň stručným příkladem, co bylo v pozadí celého problému. Když si představíte, že vám ukradli a odehnali sousedovi kovbojové stádo koní, pak nesmíte vyšetřovat stádo ukradené organizovanou partou, ale sérii krádeží jednotlivých koní. Tím se z jedné velké a organizované krádeže náhle stane sada banálních a všude běžných krádeží, za kterými se můžete honit roky a postupně jednotlivé případy každého koně zastavovat a odkládat. Ano, někdo ukradl 50 koní, vyšetřujeme tedy postupně 50 krádeží. To byla ta metoda, kterou se podařilo celou tu věc neutralizovat.

  Proč organizovaný podvod státní zástupkyně rozdělila na dílčí trestní podezření, odmítla sdělit vyšetřovací komisi. Proč snížila objem prostředků, které Praha celkově vynaložila na Opencard, nedokázala vysvětlit ani obhájit. Proč nebrala v úvahu auditorské zprávy renomovaných firem a řídila se obskurním posudkem podezřelé firmy, kterou si sama vybrala, nedokáže vysvětlit. Zda a proč nesledovala finanční toky velkých objemů peněz, odmítla komisi sdělit. A pochopitelně, protože je podle všech indicií vůbec seriózně nesledovala. Proč spolupracujícího obviněného nařkla před soudem ze spolupráce a nechala jej odsoudit, odmítla vysvětlit. Jak došlo ke zmanipulování a odkladu policejní prohlídky kanceláří magistrátu o několik dní a k tomu, že byli zřejmě v druhém termínu již příslušní úředníci informováni, nevysvětlil nikdo. Proč státní zástupkyně na samém počátku zadržela ostrý rozjezd vyšetřování přinejmenším o několik týdnů, odmítla vysvětlit. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi. Dovolte mi nejdříve přečíst omluvu paní poslankyně Chalánkové, která mi byla doručena. Omlouvá se od 13 hodin.

  Nyní vás požádám o chvilku trpělivosti, protože podle dohody předsedů poslaneckých klubů jsme měli končit ve 14 hodin. Navrhuji, abychom dokončili alespoň tento bod. Protože nemám nikoho jiného do rozpravy a návrh usnesení pan předseda komise přednesl. Myslím si, že to nebude nic, co bychom nemohli zvládnout, i když respektuji samozřejmě právo předsedů poslaneckých klubů navrhnout postup při jednání Sněmovny.

  Pokud se nikdo nehlásí do všeobecné rozpravy, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu a žádám předsedu vyšetřovací komise Bronislava Schwarze, aby přednesl návrh usnesení.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych zopakoval jenom, protože bylo několik dotazů, jedná se pouze o odhlasování, aby Poslanecká sněmovna dnes vzala na vědomí závěrečnou zprávu parlamentní vyšetřovací komise Opencard, nic jiného. Vše ostatní bylo podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny v pravomoci komise. Opakuji, pouze Poslanecká sněmovna bere na vědomí. Děkuji.