• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné dobré ráno a zahajuji další den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. První náhradní kartu má pan premiér Bohuslav Sobotka s číslem 1. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan předseda Jan Hamáček z rodinných důvodů, paní poslankyně Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, Jaroslav Borka z osobních důvodů, Milan Brázdil od 11 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Matěj Fichtner od 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Ivan Gabal z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Radim Holeček z osobních důvodů, pan poslanec Miloslav Janulík z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jaroslava Jermanová ze zdravotních důvodů, pan poslanec David Kádner ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Novotný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Zemánek z důvodu zahraniční cesty.

  Dále se omlouvají tito členové vlády: pan poslanec Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček ze zdravotních důvodů, pan ministr Martin Stropnický z rodinných důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Helena Válková ze zdravotních důvodů.

  Pan ministr vnitra má náhradní kartu číslo 10.

  Na dnešní jednání máme pevně zařazené body z bloku třetích čtení, to je body 98, 100 a 101. Poté bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body, což jsou body 60, 61, 62, 63. Připomínám, že ve 12.45 hodin jsou pevně zařazené volební body 105, 106, 107, 144 a 145.

  Eviduji přihlášku k programu schůze pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka a poté pana poslance Tejce. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych rád navrhl změnu pořadu schůze. Vzhledem k tomu, že jsme včera nedokončili první čtení bodu 79, což je asociační dohoda s Ukrajinou, tak bych si dovolil tento bod, tedy bod 79, navrhnout zařadit dnes po pevně zařazeném bodu číslo 63.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Dále řádně přihlášený pan poslanec Jeroným Tejc, po něm pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení dvou bodů. V obou případech se jedná o druhé čtení. Pokud mám správné informace, tak to jsou jediné zákony, které jsme nestihli na této schůzi projednat ve druhém čtení. Myslím si, že si to oba zaslouží.

  Jako první bod po pevně zařazených bodech bych si dovolil navrhnout bod 19. Je to sněmovní tisk 219 a týká se to návrhu poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce a dalších, který se týká poplatků za odpad. Myslím si, že to je rozumný návrh, který tím, jak je rozumný, bude možné projednat velmi rychle.

  Druhý návrh poté, kdy bychom projednali bod číslo 19, by byl bod číslo 18, návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce a dalších, který se týká církevních restitucí, je to sněmovní tisk 144. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, prosím, protože stejný návrh podal pan poslanec Sklenák - jako první bod po pevně zařazených bodech - může to být po panu poslanci Sklenákovi v případě, že jeho návrh bude přijat?

 • Poslanec Jeroným Tejc: Ano, je to samozřejmě tak, že bychom je zařadili až do bod, který navrhoval pan poslanec Sklenák.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud je skutečností, že dnešním dnem právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny končí, dovoluji si upozornit na neprojednaný tisk číslo 349. Ano, jde o zprávu o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2013 do října 2014. Tuto zprávu by bylo vhodné projednat přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, osmi členům kontrolní rady Grantové agentury skončí čtyřleté funkční období v březnu letošního roku a je nutné vyhlásit volby nových členů. Za druhé, přílohou k uvedené zprávě je i návrh výše odměn za celoroční práci, který bychom měli rovněž posoudit.

  Dámy a pánové, navrhuji, abychom tuto zprávu projednali jako první bod našeho jednání, a předesílám, že odhaduji dobu projednávání tohoto dokumentu zhruba na šest minut. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi. Pokud se již nikdo nehlásí k programu schůze, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

  Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka, který navrhuje, aby bod číslo 79 byl dnes pevně zařazen po bodu číslo 63.

  O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 111, proti 5. Návrh byl přijat.

  Dále pan poslanec Tejc navrhuje, aby dnes po pevně zařazených bodech, tedy po bodu pana poslance Sklenáka, byl bod číslo 19, tisk číslo 219, a bod číslo 18, tisk číslo 144.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 19. Návrh byl přijat.

  Dále pan poslanec Grebeníček navrhuje, aby tisk číslo 349, zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky, byl zařazen jako první bod dnešního jednání.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 63. Návrh nebyl přijat.

  Tím jsme se vypořádali s programem schůze. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat návrh pana poslance Grebeníčka, tak první bod, který budeme projednávat, je

  ***

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dovoluji si požádat o přestávku na jednání klubu sociální demokracie v délce jedné hodiny. (Hluk v sále, potlesk několika poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mně nezbývá než vyhovět. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 10.10 hodin, kdy se tady sejdeme.

  (Jednání přerušeno v 9.10 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vzhledem k tomu, že uplynula pauza na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie a během ní se nám rozmnožily omluvy, tak pan poslanec Marek Černoch se omlouvá dnes z jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá od 13 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Josef Nekl se omlouvá od 9.45 ze zdravotních důvodů.

  Budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 288. Nacházíme se ve třetím čtení a byli jsme přerušeni v rozpravě, do které další přihlášený je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Předtím však poprosím ctěné pány poslance a paní poslankyně o klid.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom něco připojit k zákonu, o kterém hovoříme. Po projednání všech těch bodů pro nás jako občanské demokraty otázka vypuštění odstavce 5 v § 16 je otázkou zásadní. Poslední zkušenosti, co máme z této oblasti, skutečně ukazují, že to je paragraf, který umožní vrátit rozhodování o zařazení dětí zpátky do doby minulé, se kterou zásadně nesouhlasíme, a proto vypuštění tohoto paragrafu vnímáme jako věc zásadní a v tomto duchu, podle tohoto paragrafu také bude ODS hlasovat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Zlatuška. Pane poslanče, prosím, ještě setrvejte. Já znovu poprosím o klid v Poslanecké sněmovně. Pokud tady nebude klid, přeruším jednání Sněmovny a začnu jmenovat jednotlivé hříšníky. (Stále hluk v sále.) Omlouvám se, není tady pořád klid. Znovu prosím o klid. Zejména předsedové poslaneckých klubů by měli jít příkladem. Děkuji.

  Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl jsem připravenou delší filipiku ještě na podporu těch odborných argumentů kolem registru, ale jsem velmi rád, že se na koaliční schůzce našel kompromis. U své filipiky odkazuji na dnešní komentář, který mám v Právu a který to uceleně vysvětluje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní s přednostním právem je přihlášena... Pardon, paní zpravodajka, po ní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan ministr a pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne. Já než začne hlasování a seznámím vás s procedurou, tak bych ráda načetla jednu legislativně technickou záležitost, a to v § 12 má být správně odkaz na § 183 odst. 8, nikoli 7. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, po něm pan ministr, poté pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Původně jsem očekával, že po vystoupení pana poslance Zlatušky bude svolán školský výbor, ale nebude. (Potlesk v lavicích ODS.)

  Nicméně já se musím vrátit k tomu, řekl bych, pro tento týden velmi zajímavému jednání školského výboru u klavíru. Nechci hodnotit, kdo ho svolal, jak se kdo zachoval, jak kdo hlasoval, ale mí kolegové, kteří jsou členy školského výboru, si přečetli zápis a usnesení a to prostě neodpovídá tomu, co tam proběhlo. A není možné, proto, že se nějaký klub rozhodne, že bude postupovat jinak, a to já plně respektuji, neuvést do zápisu a do usnesení to, co tam proběhlo. Takže žádám vedení Sněmovny, aby zjednalo pořádek a aby usnesení a zápis z té schůze u klavíru odpovídaly tomu, co se tam skutečně stalo, a ne že protože se sešel jeden poslanecký klub, tak najednou v zápise a usnesení chybí rozhodnutí, která se tam provedla. To prostě není možné takhle upravovat a já žádám a trvám na tom, aby to v tom zápise a usnesení bylo. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Za vedení Sněmovny mohu slíbit, že usnesení u klavíru prověříme.

  Nyní s přednostním právem pan ministr, poté pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, poté pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane ministře.

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Děkuji. Já jenom v krátkosti zareaguji na odkaz pana poslance Zlatušky na dnešní Právo. Až si to Právo přečtete, tak vás poprosím, abyste si taky přečetli tu třicetistránkovou finanční analýzu registru. Není pravda, že bude stát 100 mil. korun. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého... Pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Jenom fakticky, že to, co řekl pan ministr není pravda. Já bych pro změnu doporučoval přečíst si vypořádání připomínek. Ministerstvo financí mělo v připomínkovém řízení v rámci ekonomických efektů zavedení registru pedagogických pracovníků: Jsou poměrně detailně řešeny dopady na MŠMT, nikoli však efekty na školy a zdroje na jejich úhradu, náklady na školení apod. V důvodové zprávě by měly být komentovány vznikající náklady, certifikáty, úprava softwaru - tato připomínka je zásadní. Ministerstvo školství sice napsalo - akceptováno, bude doplněno do důvodové zprávy. Není to tam. Spočítejte si hodinovou mzdu těch školení a vyjde vám to, co mám v tom Právu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM... Pardon, KDU-ČSL, omlouvám se. (Pobavení v sále.) Prosím, pane předsedo. (V sále je rušno.)

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, pane předsedající, vážení kolegové, tak jsem byl teď lehce zmaten panem předsedajícím, ale myslím, že už je snad všechno v pořádku.

  Já bych se chtěl krátce vyjádřit k tomu, co nás čeká v příštích chvílích, ke školskému zákonu. Ono toho bylo řečeno už tady mnoho.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane předsedo. Prosím pány, aby se tam přestali srocovat. V ukrajinském parlamentu se nedávno porvali, doufám, že to sem nepřejde. Děkuji.

  Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jiří Mihola: A právě proto, že k tomu bylo řečeno mnoho, svědčí to o tom, že je to věc důležitá a také záležitost, kterou i občané pozorně sledují. Je to vládní návrh, to je pro nás dost důležitou skutečností. Hledání kompromisu nebo toho řešení, které je přijatelné pro všechny koaliční strany, není vůbec jednoduché. Proto jsme se tím zabývali i nyní. Já bych chtěl říct, že považuji za gros celé této novely školského zákona záležitosti, které se týkají žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto ohledu vítám, že tam byl vypuštěn sporný odstavec v § 16a, nebo že je to takto připraveno, a chceme podpořit to vypuštění odstavce 5 v § 16a. Podle koaliční dohody by měl být také vypuštěn registr pedagogických pracovníků, což si myslím, že je zájem nejenom některých stran vládní koalice. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Prosím ctěné poslance, aby nebouchali do lavic. Děkuji.

 • Poslanec Jiří Mihola: Jestli ctění kolegové, tedy z opozice, mají skutečně pocit, že tady je dostatečná většina na přijetí tady této změny v novele školského zákona, tak ať to řeknou. Já si myslím, že tomu tak není. Udělat pouze gesto mně nestačí. Já chci tu situaci řešit. V tomto smyslu vnímám jako velmi vážný tady ten příslib pana ministra školství. Já doufám, že to i on sám zdůrazní, že jsme o té věci seriózně diskutovali. A doufám, že už jsem ve vícero věcech předvedl, že tu věc rozhodně nepustím ze zřetele a budu se jí dál zabývat.

  Chtěl bych na závěr říct, že jsem i na té koaliční radě, improvizované, krátké, teď před sněmovnou, říkal jako dost vážný argument stanovisko děkana pedagogické fakulty, se kterým diskutuji tyto záležitosti a který podporuje tady toto individuální čili domácí vzdělávání. Čili já trvám na tom, že to je cesta, funguje to v jiných zemích a je potřeba, abychom opravdu individuální vzdělávání tou novelou prosadili, a to v nejrychlejším možném termínu. Zároveň bych nechtěl, aby tak vážná věc po tolikahodinových diskusích, jako je školský zákon se všemi těmi dalšími body, byla ohrožena v tom přijetí, a vnímám, že je to vládní zákon.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Jeho projev vyvolal smršť faktických poznámek. Teď jich tady mám sedm: s první faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Langšádlová, po ní paní poslankyně Nováková, pan poslanec Rais, paní poslankyně Putnová, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Fiala. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové, já musím říct, že míru pokrytectví, které tady v posledních týdnech předvádí klub KDU-ČSL, na to opravdu nemám slov a nemám na to asi ty správné pojmy. Protože, milí kolegové, odpusťte, ale včera jste hlasovali, část z vás nepodpořila přijetí syrských křesťanů. Před několika týdny po měsíčních jednáních i díky vám - i díky vám - prošel špatný zákon o dětských skupinách, který ohrožuje existenci toho, co občanská společnost nám tady vytvořila. A dneska jdete úplně tím samým směrem. Vy zkrátka jdete proti suverenitě rodiny, vy jdete proti tomu, co ti rodiče sami vkládají do svých dětí a chtějí pro to mít stabilní prostor. Ta cesta, kterou jdete, je cestou do pekel! (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Nováková, po ní pan poslanec Rais.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to, co jsme tady slyšeli, bych chtěla posoudit z několika úhlů.

  Ten první úhel je: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tento pozměňovací návrh schválil. Pan předpředřečník je místopředsedou tohoto výboru. Znamená to opětovně, že výbory vůbec nemusí pracovat, protože my vůbec jejich rozhodnutí a usnesení nebereme ani v potaz.

  Za druhé: jestliže pan ministr slibuje, že se tím budeme dále zabývat, my, dámy a pánové, dobře víme, že tady existují návrhy, které nejenže nepodpoří individuální vzdělávání na druhém stupni, ale které chtějí zrušit individuální vzdělávání i na prvním stupni! A to, pokud jste si četli pozměňovací návrhy, víte. Je to tedy individuální vzdělávání. To, že kvůli tomu my nemůžeme podpořit celou novelu, není naše chyba, je to chyba těch, kteří vytvořili dobrou novelu a nechají ji pohřbít kvůli tomu, že v podstatě - pro mě, dámy a pánové, levice není sprosté slovo, ale je pro mě nebezpečné levičáctví, které usiluje o to, aby náš stát kontroloval rodiny, děti a naprosto všechno, celý náš život. A toto k tomuto spěje. Ta cesta se neotvírá k vylepšení, otvírá se cesta ke zhoršení! A to by si pan ministr měl teď uvědomit, zda opravdu je levičácký, v tom negativním slova smyslu, ministr.

  Děkuji. (Malý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Rais. Pardon, Karel Rais. Omlouvám se. (Smích a potlesk v jednací síni.)

 • Poslanec Karel Rais: Děkuji. Takže příště to bude třeba Alois Jirásek.

  Tak já bych se chtěl připojit k tomu, co tady říkal pan kolega Mihola. Jsem samozřejmě liberálně smýšlející člověk a domnívám se, že je domácí vzdělávání potřeba. Na druhou stranu je tady skutečnost, že 90 miliard korun nebo 92 miliard korun podmiňuje Evropská unie schválením tohoto zákona. Jakési řešení, jakousi cestu, osobně jsem tady rok, tak věřím tomu, když ministr něco řekne, tak tomu věřím, možná jsem naivní, tak prostě tu cestu vidím v tom, že uděláme novelu, která tady tuto část bude řešit. Toto je můj názor na tento problém. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou.

 • Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Před 240 lety Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku a v té době to byl velký pokrok. Ale už i tehdy bylo možné vzdělávat děti doma a do školy chodily na přezkoušení. Vlastně ten model, který chceme dnes. V 21. století bránit se tomuto způsobu je skutečně tmářství. Pokud jde o připravovanou novelu, protože se ukazuje, že celkově je v řadách z vás koaličních i opozičních poslanců prostor pro jednání o novele, která by umožňovala individuální vzdělávání na druhém stupni, mám tedy pro vás legislativně čistý návrh. Vraťme tento zákon do druhého čtení, pan ministr může připravit tu novelu, kterou nám slibuje, a potom bezproblémově budeme jednat dál. Berte prosím tento návrh jako procedurální. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já eviduji tento procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat po skončení rozpravy. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Teď budu vaším prostřednictvím mluvit ke svému kolegovi přes uličku, k předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL. Pane předsedo, vy jste mě požádal před pár měsíci, aby se zástupce našeho klubu zúčastnil semináře o občanském vzdělávání. My jsme tomu vyhověli. Pak jste přišel s velmi rozsáhlým usnesením Poslanecké sněmovny, pro které my jsme hlasovali. Vy jste na to asi zapomněl, tak já vám přečtu to usnesení, které vy jste navrhl a které my jsme podpořili a které bylo přijato. Mimo jiné jsme schválili, že Poslanecká sněmovna prohlašuje, že občanské vzdělávání v demokratickém duchu je opakem indoktrinace a politické propagandy, kterou provozují nedemokratická politická zřízení.

  Vaše dnešní vystoupení, vaše alibistická slova jsou opravdu neuvěřitelná. Už tady máte jeden dluh. Sliboval jste tady před několika měsíci, jak rychle vyřešíte ty lustrace. Já jsem vám říkal, že se vás na to budu ptát, že vám vůbec nevěřím. A už jsme v únoru 2015, a nic jste nepodali.

  Takže až nás příště budete všechny přesvědčovat, že klíčový bod je domácí vzdělávání, že je potřeba zúčastnit se semináře, že je potřeba, aby Sněmovna k tomu přijala usnesení, a dneska říkáte, že to nepodpoříte, tak si sám odpovězte na to, jak věrohodná jsou vaše slova a jakou prioritou to pro vás je. Pro vás je větší prioritou sedět ve vládě než si stát za svým! (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Mihola.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já jsem se ke školskému zákonu obsáhle vyjadřoval v prvním čtení a teď jsem se zájmem sledoval tu debatu, která mi připravila jisté zadostiučinění, protože všechno to, co jsem připravoval jako ministr školství, je přijímáno bez problému. Naopak to, co jsem v té novele neměl, to znamená registr pedagogických pracovníků, je předmětem diskuse, stejně jako to, co jsem tam měl a co vypadlo, a to je domácí vzdělávání.

  Protože jsem tu diskusi sledoval velmi podrobně, chtěl bych těm, kteří nad domácím vzděláváním váhají, říci ještě několik skutečností, které by tu diskusi mohly posunout blíže k realitě.

  Za prvé, domácí vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup. Domácí vzdělávání je pouze forma, ale stát stejně kontrolní mechanismy má neustále u sebe. To je první věc.

  Druhá věc. To není žádný momentální nápad. Ministerstvo školství několik let domácí vzdělávání na druhém stupni testovalo. Výsledky jsou jednoznačné. Žádné riziko tam neexistuje.

  A další poznámka. Netvařme se, že všechny děti se vzdělávají ve škole a chodí tam každý den. Je to nesmysl. Máme bohužel i děti, které se třeba vzdělávají v nemocnicích a v ústavech, máme děti, které vzhledem k tomu, že třeba sportují, tak de facto absolvují něco jako domácí vzdělávání. Máme děti, které kvůli pracovním povinnostem rodičů také nemohou pravidelně navštěvovat školu. Žádný problém v tom není.

  Ten zákon bez toho, že posuneme domácí vzdělávání do druhého stupně školy, je zákon, který nemá smysl. Je to zásadní věc, není nebezpečná. Prosím vás, hlasujte pro to. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Mihola a po něm pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Mihola: Já v těch dvou minutách tady nestačím seriózně reagovat na výtky, připomínky a někdy s prominutím bláboly a spojování s úplně jinými záležitostmi.

  Já trvám na tom, že individuální vzdělávání podporuji. Dokázal jsem v jiných věcech. (Ozývá se smích z pravé strany.) No, já nevím, kolik kolegů z těch se chechtajících se tomu doopravdy věnovalo a kolik z nich tomu doopravdy rozumí. Teď najednou jsou hrdinové.

  Já se zeptám na jednu věc. Na rozdíl ode mě mnoho těchto kolegů tady sedělo v předešlých obdobích a byli ve vládě. Jak jste tu věc posunuli dál? Ona se netestuje první rok. Kdo se toho chytil? Kdo byl iniciativní? Kdo předkládal novelu? Pan kolega Stanjura? Nebo někdo z TOP 09? Já se ptám. Mě by skutečně zajímalo, na čem to zadrhlo ve chvíli, kdy se to mohlo posunout výrazněji dál. A teď tady budeme poslouchat nějaké levity. Nezlobte se, je to farizejství z vaší strany. A mrzí mě - víte, že já jsem otevřený každé diskusi - nevíte ani, co se jednalo, já jsem tady některé věci stačil zdůraznit, a mrzí mě i kolegyně Langšádlová, se kterou dlouhodobě spolupracuji právě v otázkách občanského vzdělávání. Tak určitě doufám ani na chvíli si nemůže myslet, že bych já nějak lacině něčemu ustoupil.

  Přátelé, pracujte s realitou. Já si uvědomuji, kolik nás je, kolik nás je ve vládě, co můžeme prosadit v danou chvíli tak, aby to prošlo, ne aby to spadlo. A věřte, že jsme seriózně diskutovali nejenom domácí vzdělávání, ale x dalších věcí.

  Je zajímavé, že nikdo se nezmíní o registru pedagogických pracovníků, který byl rovněž trnem v oku a který tam tedy nebude. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Miholovi. S další faktickou poznámku pan poslanec Kořenek, připraví se pan poslanec Seďa.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Dámy a pánové, já jenom dvě věci. Byl bych rád, kdybychom používali termín, který je v zákoně, a to individuální vzdělávání. Pojem domácí vzdělávání je spíše hovorový. To je jedna věc.

  Druhá věc. Pokud jsem měl možnost diskutovat, tak jsem vždycky říkal: připravme pro to podmínky. Ty podmínky dneska nejsou. Na všech školách nejsme schopni uhlídat, aby to nebylo zneužitelné. Já vám teď přečtu jeden příspěvek, nebudu ho upravovat, který mi přišel od jedné paní ředitelky jako konkrétní příklad: Mám pro vás příspěvek do debaty o domácím vzdělávání na druhém stupni. Je to skvělé. Od října nám odešla jedna propadající záškolačka do individuálního vzdělávání. Teď je trojkařka a ještě má čas jezdit vydělávat do Ostravy. Škoda, že se ten výdělek nezdaňuje. A socializuje se až dost. - Takhle to chceme?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, je pátek třináctého. Prosím vás, tento zákon tady je v Poslanecké sněmovně téměř pět měsíců. A já teď nevím, jestli jsme v prvním, ve druhém nebo ve třetím čtení. Já myslím, že jsme ve třetím čtení. Pojďme hlasovat, prosím vás, nebo příště navrhnu, aby školské věci se projednávaly i ve výboru pro obranu. Tam to umíme vyřešit. Děkuji. (Smích v sále a potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Fiala: Pan předseda Mihola se zeptal, kdo to připravoval a proč jsme to nedělali. Já mu rád odpovím. Připravoval jsem to já. Ten školský zákon, který tady předkládá pan ministr Chládek, a je to tak dobře, byl z velké části připraven pod mým vedením na Ministerstvu školství. To je správná kontinuita. Jeho součástí ovšem bylo i to domácí vzdělávání. Znovu opakuji - bylo připraveno, bylo testováno, vycházelo i ze zkušeností domácího vzdělávání na prvním stupni. Právě vzhledem k jinému charakteru toho vzdělávání na druhém stupni jsme tam zpřísnili podmínky, za kterých mohou rodiče provádět individuální vzdělávání, aby to bylo tedy korektně řečeno. Několik let to bylo ministerstvem už předtím testováno. Je samozřejmé, že všechny ty testy - a jinak bychom to nepředložili - ukázaly, že v tom žádný problém není. Pro mě prostě není argument, že někdo napíše nějaký e-mail s nějakou špatnou zkušeností. To bychom nemohli postoupit v ničem nikam dál. Ty relevantní testy prokázaly, že v individuálním vzdělávání vůbec žádný problém neexistuje a nemůže existovat. A jestli neumožníme pár stovkám lidí, aby mohli individuálně vzdělávat děti z nejrůznějších důvodů, tak děláme velikou chybu a vracíme náš vzdělávací systém někam zpátky. Je to chyba, nedělejme to. Odhlasujme individuální vzdělávání. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Než dám slovo s přednostním právem panu poslanci Kalouskovi, mám tady ještě omluvy. Pan ministr Dan Ťok se omlouvá dnes z jednacího dne z pracovních důvodů, dále pan poslanec Josef Kott se omlouvá dnes z osobních důvodů od 13.30 a pan poslanec Rom Kostřica se omlouvá dnes mezi 12. a 14. hodinou osobních důvodů.

  Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím se obrátím na pana předsedu Miholu a řeknu mu, že to pohoršení, které vyvolalo jeho vystoupení, nevyvolal fakt, zda někdo je, nebo není proti domácímu vzdělávání. My jsme jeho příznivci a mé kolegyně jednoznačně řekly důvody. Je to pro nás skutečně ideové východisko, kde je hranice mezi občanem a státem. Pan ministr Chládek není jeho příznivec, je to jeho svaté právo, a také zřejmě vychází z nějakého ideového nebo odborného názoru. Od toho je Sněmovna, aby se tady prezentovaly jiné názory.

  To pohoršení vyvolala pozice "já jsem sice pro, ale budu hlasovat proti". Vyvolalo to pohoršení. Nechápu ale, proč to vyvolalo překvapení. Protože nezlobte se, kolegové z KDU-ČSL, tohle je vaše know how od začátku této Sněmovny. Já si začnu dělat čárky. To začalo lustračním zákonem, který je pro vás nedotknutelný, ale současně jste hlasovali s vědomím, že dotknutelný bude, a to přímo ve vládě, a s člověkem, který není schopen disponovat lustračním osvědčením, budete v té vládě sedět. Ale verbálně jste říkali něco úplně jiného. Já jsem sice pro, ale budu proti. Pak přišla poslanecká novela zákona o vyrovnání s církvemi, zcela jednostranná a podle mě neférové posunutí časového testování, kdy státu měl být jeho nárok časového testu jednostranně prodloužen, vy jste sice zásadně proti, ale ve vládě jste souhlasili s jeho projednáním podle § 90 a byli jste ochotni tady pro něj v devadesátce hlasovat. A teď bych to mohl vyjmenovávat, věci, které jsou skutečně zásadního ideového charakteru, ať už se týkají vyrovnání s minulostí, ať už se týkají vztahu mezi státem a církví, ať už se týkají vztahu mezi státem a rodinou, tak z vašich řad neustále vždycky zaznívá "já jsem sice pro, ale budu hlasovat proti".

  Vy prostě, kolegyně a kolegové, máte své pevné mravní zásady, o kterých velmi často hovoříte, ale zásadně se s nimi neztotožňujete, když jde ve Sněmovně do tuhého. To je prostě fakt, to je know how. Nemůžete říct, že to není pravda, protože to tady opakujete každou druhou schůzi, a ty příklady jsou pojmenovatelné, vyjmenovatelné, a protože je to v naprostém rozporu s tím, co říkáte a co veřejné prezentujete, tak to samozřejmě vyvolá tu smích, tu pohoršení, tu překvapení. Ne že bychom vám měli za zlé, že budete hlasovat jinak, ale nechápeme, proč vždycky hlasujete jinak než podle zásad, které prezentujete.

  Uvědomuji si, jak obtížné je koaliční vládnutí, ale to už není Luxův politický pragmatismus, to je čistokrevná plojharovština. Obojí ta strana má ve svých genech, a tenhle gen v tuto chvíli převažuje. To je čistokrevná plojharovština.

  Tolik na to, abych vysvětlil ony projevy jistého pohoršení, které, pane předsedo, po vašem projevu zazněly, a nezaznít nemohly právě proto, že to nebylo poprvé. Právě proto, že se to opakuje, opakuje se to pravidelně a opakuje se to v zásadních ideových východiscích, jako je vyrovnání s minulostí, jako je vztah státu a rodiny, ponižování významu rodiny ve vztahu státu a jako je vztah mezi státem a církvemi. Ve všech těchto třech oblastech vy dokážete mít naprosto jasné a přesné zásady, s kterými se ovšem neztotožňujete, když hlasujete.

  Druhá poznámka, kterou jsem chtěl učinit, je podnět předsedkyni mandátového a imunitního výboru. Já bych nerad, aby v diskusi o školském zákoně zanikla ona skandální skutečnost, kterou už řekl pan předseda Stanjura, že zasedá, nevím, jestli zasedal v tu chvíli, možná že stál, ale zasedal školský výbor a objeví se ověřený zápis, který neodpovídá skutečnosti. To jsme se opravdu v těch nových pořádcích dostali až tak daleko? Někdo ten zápis musel sepsat a někdo ho musel podepsat jako ověřovatel. A já opravdu bych si přál, aby se mandátový a imunitní výbor této záležitosti věnoval, protože jinak nebude stačit jenom připomínka, ale budeme muset udělat i legislativní úpravu. V přechodných ustanoveních zákona č. 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, si tedy napišme, že tento zákon pozbývá účinnosti u klavíru. (Silný potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další s přednostním právem je připraven pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiřího Mihola. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já umím přijímat i kritiku, naslouchám, analyzuji, opravdu přemýšlím o věcech, ale v jedné věci si nejsem úplně jistý, jestli právě pan předseda klubu TOP 09 Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, je právě tím symbolem zásadovosti, tak jak mě teď tady chtěl mistrovat.

  Chtěl bych znovu zdůraznit, že já jsem se té otázce velmi věnoval a velmi věnuji, a předpokládám, že i pan předseda TOP 09 dobře ví, jak se věci složitě vyjednávají, že velmi málokdy, jestli vůbec někdy, rozhoduje jedinec, i kdyby byl odborník ve věci, i kdyby byl předseda klubu, dokonce i kdyby byl předseda strany.

  Nebyl jsem v době, kdy se to projednávalo na vládě, tomu přítomen, abych třeba hned na začátku - kdybych tam byl, věřte tomu, nebo na tehdejší koaliční radě, že bych to udělal. Že bych řekl, stejně jako to slýchávám od některých koaličních partnerů, s tímto mám problém. Řekl bych to tam a od začátku by se s tím dalo pracovat. To bohužel úplně takto nenastalo. A na rozdíl od mnoha jiných dobře víte, i členové výboru, i nečlenové, že jsem se té otázce věnoval a vyjadřoval v ní jasně.

  A i teď se vyjadřuji jasně, že situace pro domácí vzdělávání se nezhoršuje. Nedělejme tady fámy a nesmyslné řeči. Pro nikoho se nic nezhoršuje. Naopak se počet škol, kde se bude testovat, rozšiřuje. Ale to mi nestačí. Já tady pracuji s příslibem ministra školství, který - teď ho tady nevidím, ale před chvílí... teď tady sedí - který jasně přislíbil legislativní pomoc poslaneckému návrhu, kdy jsem ochoten přislíbit, že se toho ujmu, a rád uvítám, když se ke mně přidají další, tak aby to nebylo zpracované s chybami nebo nějak diletantsky, aby legislativně to bylo opravdu pořádně ukotvené. Co chceme, dobře víme.

  Já s těmi lidmi diskutuji, jsem ve spojení s pedagogickými fakultami a myslím si, že je to velmi seriózní návrh, který má reálnou šanci projít. Na rozdíl od toho, když se to v tuto chvíli, s prominutím, tříská s dalšími záležitostmi, které tato novela řeší. Upozorňuji na to, že během pár měsíců přijde další novela školského zákona. Nedělejme teď z toho konec světa. Sami víte všichni, co jste byli v koaličních vládách, že se vždycky hledá kompromis. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Rád bych vás slyšel, ale to bych si musel pustit odposlechový reproduktor. Takže prosím ty, kteří diskutují o něčem jiném, než je školský zákon, aby diskusi přenesli do předsálí a nechali pana předsedu klubu KDU-ČSL v klidu dokončit svůj projev. Děkuji. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Jiří Mihola: Opravdu myslím, že jsem dokázal na příkladě lesních školek, vím, že to není ještě dotažené do úplného vítězného konce, ale věřím v něj. Protože jinak by člověk nemohl nic takhle dělat. Ale i tam byla krkolomnější cesta, i tam se mně nepříjemně vysvětlovalo a byl jsem tehdy jediný na koaliční radě, který říkal: Nechme to veto prezidenta republiky a vyřešme to hned. Ale byl to vládní návrh, respektoval jsem to, inicioval jsem poslanecký návrh a víte, že jsem to odpracoval spolu s vámi. A znova vám za to děkuji. Takže doufám, že nemusíte pochybovat o tom, že to pro mě zůstane něčím vedlejším nebo že to půjde do ztracena. Opravdu se toho ujmu jako člověk z oboru, uvítám vaši spolupráci a žádám vás o ni. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména vy z koalice. Já jsem tady včera jako součást vedení Sněmovny, jako místopředseda této Sněmovny vystupoval a prosil jsem vás abychom nesnižovali úroveň této ctihodné instituce, Poslanecké sněmovny. Poslední tři dny není den, kdy bychom neschvalovali zákon, u kterého si jasně řekneme, že víme, že je špatně, ale že předložíme další novelu, kterou ho upravíme. (Hovoří naléhavě.) Prosím, vážení členové koalice, vzpamatujme se! Takovýto zákonodárný proces prostě není možný! Snižuje důstojnost nás všech a snižuje úroveň demokracie v České republice. Já vás prosím, nedělejme to! Připravujme a schvalujme zákony, u kterých ještě než je schválíme, nebudeme říkat, že si přejeme jejich novelu. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a samozřejmě dám slovo panu ministru školství, ale znovu požádám, než pan ministr začne mluvit, o klid v sále! Nejsem přesvědčen o tom, že lze se v parlamentu překřičet. Nakonec to rozhodnutí bude dáno hlasováním, nikoliv křikem. Tak pokud opravdu řešíte něco jiného, řešte to jinde. A pokusme se zachovat minimální pravidla jednání ve třetím čtení. Minimální. Myslím tím úplně všechny poslanecké kluby. Děkuji.

  Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom krátkou poznámku k panu místopředsedovi. Já jeho výrok považuji za nefér, protože tady se nediskutuje o tom, že je někde něco špatně, ale diskutuje se o tom, jestli se něco má dodat do toho zákona, nebo ne. A to je prostě legitimní odborná debata, ale neznamená to, že je někde něco špatně, jestli to tam bude, nebo nebude. To je prostě otázka přesvědčení a otázka odborné debaty.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se rád připojil k tomu, co tady říkal pan místopředseda Gazdík. Poslanecká sněmovna je naprosto nesmyslně posuzovaná podle toho, kolik novel zákonů a kolik zákonů přijme. Způsobem, který se tady v poslední době provádí, a já už tady sedím přece jenom těch 15 měsíců, nevytváříme nic jiného než legislativní smog. A je nejvyšší čas, abychom s tím přestali.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V tuhle chvíli nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Vidím, ano, pan poslanec Vavera. (Opravující hlasy z pléna.) Pavera! Omlouvám se, omlouvám se, nerad jsem si vás spletl s náměstkem ministra. Prosím, pane poslanec Pavera.

 • Poslanec Herbert Pavera: Budiž vám to odpuštěno, pane místopředsedo. Jmenuji se Pavera, ale to jenom pro zasmání.

  Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové vlády, rád bych zareagoval na některé věci, které tady padly. I pan, prostřednictvím pana místopředsedy, k panu Kořenkovi, který tady říkal zkušenost jedné paní ředitelky, kdy žákyně propadala, a pak jak jsem slyšel z jeho rozpravy, říkal: nakonec měla trojky. Což při domácí výuce určitě není špatné. A jestliže jezdila do Ostravy, tak možná jezdila do Ostravy do oblasti Dolní Vítkovice. A pokud víte, tam je vynikající vědeckotechnický svět, který mohou navštěvovat děti, a možná se tam třeba vzdělávala. Takže určitě jí to prospělo, měla více času se tam vzdělávat, takže možná, že domácí vzdělávání není tak špatné, jak mu někteří z vás přisuzujete.

  Myslím si, že domácí vzdělávání je i na druhém stupni jedna z cest, jak pomoct dětem, které jsou nějakým způsobem vymezovány z kolektivu nebo mají problémy ve škole. Mám zkušenost s rodiči, kteří mají autistické děti. Možná, že sami víte ze svého okolí, že takové děti znáte. Vím, že než lékaři diagnostikují tuto diagnózu, často ty děti ve škole trpí. Pouze rodič častokrát ví, jak jeho dítě trpí ve škole. Učitelé si toho někdy nevšimnou. Takovýmto dětem domácí výuka určitě pomůže. Proto se přimlouvám za to, abychom podpořili i vzdělávání na druhém stupni v základních školách. Dělal jsem ředitele školy v Opavě-Kylešovicích a vím, že ne vždy učitelé zvládnou všechno tak, jak by si přáli i děti i rodiče.

  Také bych se rád vyjádřil k tomu, že dnes ráno jsem v České televizi sledoval vyprávění ředitele Základní školy Březová, který má několik žáků, kteří mají domácí výuku. A také jsem sledoval rozpravu maminky, která má žáka právě v domácí výuce. Oba si velmi pochvalovali tuto domácí výuku. Takže prosím, ptejte se i tam, abyste věděli, co přináší domácí výuka, jaká pozitiva těmto žákům.

  A protože tady byl zmíněn i registr pedagogických pracovníků, tak bych rád k němu řekl i pár slov. Vím, že je to nezajímavé téma, ale registr pedagogických pracovníků ještě nepřitáhne nebo nezajistí do základních škol ani do učilišť pedagogické odborné pracovníky a jednotlivé učitele odborných předmětů. Možná, že všichni víte, že na vysokých školách je určitý počet studentů, kteří absolvují celé vysoké školy. Ale ne všichni učitelé učí na školách. Ne proto, že by neměli místo, ale proto, že třeba nechtějí učit. Takže když Ministerstvo školství bude mít nějakým způsobem registr pedagogických pracovníků, není ještě zajištěn ten stav, že počet skutečně významných pedagogických pracovníků na těch školách opravdu bude. A jestli si myslí ministr školství, že registr pedagogických pracovníků zajistí opravdu odborné pedagogické pracovníky na všech školách, je na velkém omylu. Na malých školách nikdy nebude vždy každý učitel učit odborný předmět, který by měl učit. Takže to je třeba si také uvědomit.

  Děkuji vám za pozornost a přeji hezký zbytek dne.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Nevím, jestli měl děkovat za pozornost v závěru vystoupení.

  Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec František Vácha, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***

 • Poslanec František Vácha: Děkuji, pane předsedající. Já bych se vrátil k zápisu školského výboru od housliček. Když se podíváte do vlastností toho PDF souboru, tak zjistíte, že byl vytvořen 12. 2. v 9.53.05 hodin a pak byl změněn 13. 2. v 10.52 hodin, tzn. před osmi minutami, a už odpovídá tomu, jak to na tom školském výboru bylo. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Kořenek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Kořenek: Já se omlouvám, ale prosím vás, individuální vzdělávání dnes v zákoně existuje. V tom zákoně je možnost podle jiného paragrafu sestavit individuální vzdělávací plán, čili je ošetřena i práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. (Velký hluk v sále, skoro není slyšet.) Individuální vzdělávání na druhém stupni existuje. Jenom pro větší kontrolu je soustředěno dnes do 19 střediskových škol. Takže není nikde řečeno, že někdo něco ruší, někdo něco zakazuje. Je to o tom, a to takhle bylo řečeno i na výboru, že v tuto chvíli nejsme schopni pohlídat 4 tis. škol a individuální vzdělávání. Prosím vás, inspekce není schopna, protože je personálně poddimenzovaná, vykonávat pravidelně tři roky komplexní inspekci. Chodí jednou za šest let. A my jí dáme ještě kontrolovat individuální vzdělávání v dalších 4 tis. školách? Vždyť to je nesmysl. A jestli existují ředitelé, kteří si neumějí poradit a začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle stávající legislativy a nebo jim to neumožní, kdy porušují zákon, tak na svých místech nemají co dělat! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Nyní s faktickou poznámkou zpravodajka, poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, pak s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

  Já vám ještě, paní zpravodajko, nedám slovo a pokusím se znovu požádat o klid. Já jsem byl upozorněn, že např. v izraelském Knessetu je větší hluk. Je to možné, já jsem tam nebyl. Ale když jsem byl např. v britském parlamentu na interpelacích, tak přes to vstávání a hlášení se jiným způsobem tam byl mnohem menší hluk než tady. Já chápu, že si kolega Blažek (stojí u vládní lavice) potřebuje něco vyřídit s panem ministrem hraničí, ale když se to nebude týkat školského zákona, budu mnohem radši, když to bude v předsálí. Pan ministr jistě také může klást důraz na svá slova. (Neslyšitelná reakce od obou, vycházejí vstříc předsedajícímu.) Tak. Děkuji za tu ostrou výměnu názorů mimo jednací sál.

  Paní zpravodajko, máte slovo k faktické poznámce. Nechtěl jsem ubrat nikomu z faktické poznámky ani vteřinu. Prosím.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegu Váchovi. Nevím, jak mohl být změněn zápis z výboru z dnešního dne, já nevím, v kolik a v kolik hodin, protože já jsem verifikovala jako jeden z ověřovatelů zápis pouze včera. Čili to, co je zveřejněno z dnešního dne, nebylo verifikováno podpisem.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová také s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, v minulosti v Poslanecké sněmovně, pokud došlo k něčemu, co bylo v rozporu s jednacím řádem a podléhalo možnému disciplinárnímu řízení, bylo přikázáno mandátovému a imunitnímu výboru, aby se tím zabýval. Například v minulém volebním období paní poslankyně Drastichová, se myslím jmenovala, z Věcí veřejných, vytáhla kartu někoho, čímž jakoby snížila kvorum pro hlasování, byla posuzována mandátovým a imunitním výborem.

  Myslím, že tato manipulace, tyto podvody s usnesením školského výboru, kdy víme, že napřed mu předcházel nějaký vnitřní puč v ANO, aby se poté na nočním hlasování a jednání svého klubu všichni anonisté semkli a řekli, že se vlastně žádný puč nekonal, tak to je fatální (s důrazem) porušení pravidel jednání Poslanecké sněmovny. Nemyslím si, že může být dál doprojednáván tento zákon bez toho, abychom věděli, co se skutečně dělo, kdo na tom má podíl. A já jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru žádám, aby nejprve všechny okolnosti byly vyšetřeny, a pak bychom mohli pokračovat v jednání o tomto zákoně. (Výrazný potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám to vnímat tak, paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, že navrhujete přerušení tohoto bodu? (Souhlas.) Ano. Tak v tom případě musím požádat kolegu Kalouska o strpení (stále se domáhá vystoupení), protože nejdřív musím ten procedurální návrh nechat odhlasovat, a to tak, že nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými kartami. (Někteří poslanci přicházejí, shlukují se, diskutují... Rušno v sále. )

  Pokud jde o hlasování 166 (objevilo se na tabuli), považuji ho za zmatečné. A ještě pro jistotu zagonguji, protože jsem několikrát vyzval kolegy a kolegyně, aby odešli do předsálí, tak aby se mohli vrátit. A jakmile bude ustálený počet přihlášených, rozhodneme.

  Pro ty, kteří se vrátili z předsálí do jednacího sálu Poslanecké sněmovny, oznamuji, že v hlasování pořadové číslo 167 budeme rozhodovat o návrhu předsedkyně mandátového a imunitního výboru o přerušení tohoto bodu jednání až do vyšetření rozporu mezi průběhem a zápisem z jednání výboru pro školství, mládež a tělovýchovu.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo je pro takové přerušení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 167, z přítomných 175 pro 48, proti 111. Návrh nebyl přijat.

  Budeme tedy pokračovat, a to vystoupením v otevřené rozpravě. S přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo. Ale doufám, že vyčkáte, než se zase sněmovna uklidní, se svým přednesem. Ještě chvilku... Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já budu stručný. Dámy a pánové, informace, které nám poskytl pan poslanec Vácha a paní poslankyně Bohdalová, prostě nesvědčí o ničem jiném než o podvodném jednání. A vzhledem k tomu, že Sněmovna se rozhodla nepřerušit jednání o tomto bodu, prosím o desetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu, abychom se rozhodli o dalším postupu. Nechceme pokračovat v projednávání zákona, během něhož došlo k podvodnému jednání.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já vám vyhovím během několika okamžiků. Nejdřív ale budu konstatovat omluvu od 13 hodin paní poslankyně Zuzky Rujbrové.

  Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 do 11.18 hodin.

  (Jednání přerušeno v 11.08 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Doba pro poradu klubu TOP 09 uplynula. S přednostním právem se hlásí pan předseda Miroslav Kalousek. Pane předsedo, vám během chviličky, až se kolegové a kolegyně usadí do lavic, dám slovo, abyste mohl v klidu přednést své stanovisko z porady vašeho klubu. Ještě malý moment. Prosím sněmovnu o klid, abychom mohli pokračovat....

  Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, není pochyb o tom, že tu při zápise ze školského výboru došlo k podvodnému jednání. Jsme přesvědčeni, že tato věc musí být velmi podrobně vyšetřena a že mandátový a imunitní výbor, popř. Sněmovna, z toho musí udělat odpovídající závěr.

  Nicméně vzhledem k tomu, že ani jedno z podvržených usnesení se netýká jakéhokoli pozměňovacího návrhu k školskému zákonu, tak jsme se rozhodli neblokovat obstrukcemi projednání tohoto zákona, nechť je o něm hlasováno. Koneckonců panu ministru Chládkovi je namístě poděkovat, že byl předložen zcela profesionálně. Pro nás je v tomto pojetí nepřijatelný, nebudeme pro něj hlasovat, prostě pan ministr si stojí za svým, my si také stojíme za svým. Problém vidíme spíše u těch, kteří si neumějí stát za svým, a zásadní problém vidíme v těch, kteří neváhají falšovat dokumenty orgánu Poslanecké sněmovny. Takže ještě jednou se obracíme na předsedkyni mandátového a imunitního výboru s podnětem, aby tato záležitost byla velmi rychle důsledně prošetřena a aby Sněmovna byla informována. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09. To bylo poslední vystoupení z přihlášených. Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím.

  Za těchto okolností žádám zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, ale nejdříve asi závěrečná slova. Prosím, pane ministře.

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě dovolte, abych shrnul celou komplexní novelu školského zákona, protože ji považuji za klíčovou, a vzhledem k tomu, že debata byla pouze o některých bodech, tak poprosím jen o strpení, abych vám připomněl, že ta novela obsahuje 16 klíčových bodů. Myslím si, že takový nejdůležitější je § 16, který významným způsobem ovlivňuje zařazování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, a klíčové je to také z toho důvodu, a tady bych poprosil jak poslance z levicového, tak i z pravicového spektra i ze středu, aby věnovali pozornost této informaci.

  My máme informaci, že pokud by školský zákon zůstal v té staré podobě, to znamená ten, který je teď platný, který my měníme, tak by Evropská komise s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou nepovolila finanční prostředky v novém plánovacím období pro celé školství. To by se týkalo operačního programu OP VVV, to je 80 miliard, a IROP 12 miliard, takže týkalo by se to 92 miliard. Proto jsem velmi rád, že ten sporný bod, který není součástí této novely, ale někteří chtějí dát prostor domácímu vzdělávání na druhém stupni, tak není a nebude součástí této novely.

  Další body, které tu jsou, tak je to především zpřístupnění přípravných tříd základních škol dětem i bez sociálního znevýhodnění. Určitě ředitelé škol uvítají, že jim již neomezujeme jejich smlouvy na dobu určitou, ale že mají možnost je mít na dobu neurčitou. Dále jsme se bavili i o jednotných zadáních závěrečných učňovských zkoušek a je tam celá řada zajímavých bodů, jako je např. zavedení státních zkoušek grafických disciplín.

  Musím potvrdit, že na tomto zákonu pracovala celá skupina odborníků. Jsem rád, že drtivá většina těchto bodů je vnímána pozitivně napříč politickým spektrem. Ano, na některých bodech jsme spolupracovali i s opozicí, některé body jsou tam vtělené námi. Chtěl bych všem, kteří se podíleli i na odborné debatě, poděkovat, protože je to zákon nesmírně klíčový.

  Co se týká domácího vzdělávání, tak jak jsem řekl ve středu, nabízíme těm poslancům, kteří chtějí připravit tento poslanecký návrh, že jim vytvoříme veškeré odborné zázemí k tomu, aby byl kvalitně zpracován tento návrh. Já osobně jsem své již k tomu řekl. Dnes je povoleno domácí vzdělávání až do konce páté třídy, to znamená na prvním stupni. My s ním mimochodem počítáme i pro přípravný rok předškolního vzdělávání. Není pravdou, že by na druhém stupni děti možnost neměly. My jsme rozšířili to ověřování o trojnásobek škol, takže všechny děti, které byly v prvním stupni, v tom pokračovat tu možnost mají. Kdyby byl jakýkoli případ např. vrcholových sportovců, tělesně postižených dětí, které nemohou navštěvovat hlavní vzdělávací proud, i tady současný systém, a i pan poslanec Fiala to ví, může na to reagovat, může dát individuální plán, takže i tyto děti v tomto systému mají možnost takto individuálně se vzdělávat.

  Toliko asi závěrem a chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu této novely.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru školství Marcelu Chládkovi za závěrečné slovo a žádám zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřila. Ale předtím samozřejmě ještě budeme hlasovat návrh, který tu padl v rozpravě ve třetím čtení.

  Pan předseda klubu KDU-ČSL Mihola s přednostním právem ještě před paní zpravodajkou. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já si dovoluji požádat o desetiminutovou přestávku na poradu klubu KDU-ČSL. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Logické před hlasováním o vážném zákonu. V 11.36 hodin, jestli vám to stačí, pane předsedo. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu KDU-ČSL.

  (Jednání přerušeno v 11.27 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, marně vyhlížím zástupce klubu KDU-ČSL, jestli už jim skončila porada. Nerad bych jeden celý klub vynechal z hlasování, žel nemám jiný návrh, například na prodloužení přestávky od jejich koaličních kolegů nebo od jiných klubů, které třeba sledují stejný zájem. Nemohu jinak než pokračovat v jednání.

  Budeme v tuhle chvíli posuzovat návrh na vrácení do druhého čtení. Paní zpravodajko, prosím, sledujte mě. Nebyl jsem přítomen celé rozpravě. Návrh byl přednesen paní docentkou Putnovou a potom jednotlivé pozměňovací návrhy. Je tomu tak, paní zpravodajko? Dobře. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Předtím, než bychom začali posuzovat jednotlivé pozměňovací návrhy, rozhodne Poslanecká sněmovna o návrhu, který byl přednesen v rozpravě ve třetím čtení, a to je o návrhu na vrácení tohoto tisku do druhého čtení.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení školského zákona do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování má pořadové číslo 168. Z přítomných 166 pro 36, proti 116. Návrh nebyl přijat.

  Nyní je na řadě zpravodajka, paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím ji, aby oznámila postup při hlasování. Prosím.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vás pokusit zdárně provést hlasováním o zákonu 561, sněmovní tisk 288.

  Bylo podáno 19 pozměňovacích návrhů, které máte v tisku 288/5 pod písmeny A až R. Já si dovolím, protože některé pozměňovací návrhy se vylučují, když budou jiné schváleny, vám teď říct, jak budeme postupovat, a potom při hlasování při každém písmenu budu říkat jméno a krátce shrnu, co v návrhu je, protože si myslím, že jenom pod písmenem si to není schopen zapamatovat každý.

  Jak bude probíhat procedura? Nejprve budeme hlasovat o bodu C1 a C2 pana poslance Kořenka, což je pozměňovací návrh usnesení školského výboru, který je pod písmenem A.

  Potom budeme hlasovat o usnesení školského výboru ve znění pozměňovacího návrhu pana Kořenka, tedy C1 a C2. Tím pádem už bude nehlasovatelné, pokud to projde, C3 a C4.

  Dál budeme hlasovat o bodu B, což je návrh výboru pro sociální politiku, ale pokud projde návrh A, už tam nebudou hlasovatelné body B1, B5, B7, které jsou součástí A, a poté budeme hlasovat samostatně B2 poslankyni Chalánkovou, B3 poslankyni Berdychovou, B3 (?) a B4 paní poslankyni Peckovou.

  Pokud tady dojde k hlasování a bude to, co jsem říkala, odhlasováno, bude nehlasovatelný bod F1 a F4 paní poslankyně Berdychové, protože to už je součást A, který bude odhlasován.

  Dále bude nehlasovatelný bod L paní poslankyně Nohavové, který je také součástí A.

  Dále bude nehlasovatelný bod O pana poslance Snopka o vypuštění celého § 16, protože už to bylo schváleno jinak v bodě A.

  Tím bude nehlasovatelné i písmeno P, což je můj návrh, který je obsahem celého návrhu školského výboru. Bez ohledu na to, zda B, usnesení sociálního výboru, se bude hlasovat jako celek či po bodech, my ho budeme hlasovat po bodech, následně jsou nehlasovatelné body D, F2 a R. Vše už bude součástí B, které budeme hlasovat na začátku.

  A potom už budeme samostatně hlasovat bod E pana poslance Fiedlera, bod G paní poslankyně Novákové, bod H paní poslankyně Semelové, bod I paní poslankyně Putnové, bod J, který jsme rozdělili na J1 a J2, paní poslankyně Dobešové a bod K paní poslankyně Jermanové a paní poslankyně Dobešové a bod M pana poslance Gabala a bod N pana poslance Vyzuly. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. K proceduře se ještě vyjádří předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, abychom měli všechny připomínky k proceduře, a pak bychom ji nechali schválit. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Postup, který paní poslankyně, paní zpravodajka navrhla, s tím není žádný problém, nicméně bych požádal, aby u usnesení výborů se hlasovalo o každém bodu zvlášť, protože my některé body podpořit chceme a některé body podpořit nechceme. Je to jednak po bodem A a zejména pod bodem B, to znamená tam, kde je těch bodů hodně. Podle mě to nijak nenarušuje postup, který jste navrhla, jenom o těch jednotlivých bodech z výboru chceme hlasovat zvlášť. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To musíme nechat odhlasovat jako pozměňovací návrh k tomu, co přednesla paní zpravodajka.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže jestli tomu rozumím, pan předseda poslaneckého klubu ODS dal pozměňovací návrh k mé proceduře.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já to nechám odhlasovat, protože samozřejmě tím pádem by se změnily i ty věci, které jsou pak nehlasovatelné, protože pak bychom museli pravděpodobně dohodnout jinou strukturu a nehlasovatelnost by se musela posuzovat vždycky u každého bodu. To si rozumíme? (Ano.) Dobře. To je jediná připomínka. Čili nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který znamená, že bychom v usnesení výborů ještě hlasovali každý bod zvlášť. Ano? To by byla změna. Buď projde, a pak je to jednoduché, platí procedura s tímto pozměňovacím návrhem, a potom bychom hlasovali o proceduře jako o celku.

  Procedura je složitá, takže prosím soustřeďme se, protože jakmile si ji schválíme, už podle ní musíme postupovat. Má někdo výhradu proti tomu pořadí? Není tomu tak.

  Zahájil jsem hlasování číslo 169 a hlasujeme o pozměňovacím návrhu k proceduře pana předsedy klubu ODS. Zahájil jsem hlasování číslo 169 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

  V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 175 pro 139, proti 23. Pozměňovací návrh byl přijat.

  Budeme tedy schvalovat proceduru jako celek, to znamená návrh paní poslankyně Bohdalové ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Stanjury.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 170 a ptám se, kdo je pro schválení procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 174 pro 173, proti 1. Návrh byl přijat a budeme tedy tímto způsobem postupovat.

  Prosím tedy, abychom - jestliže jsme předřadili C1 a C2, abychom toho dbali, paní zpravodajko, u těch bodů...

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pane předsedající, vteřinku. Já jsem nebyla na tuto proceduru s tím pozměňujícím návrhem připravena. Já si tady jenom ta áčka musím dát dohromady.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jen na to chci upozornit, že ta A budeme muset v tom případě kompilovat s těmi body C1 a C2 kolegy Kořenka. Samozřejmě dám zpravodajce čas na to, aby se připravila.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já bych poprosila, jestli se nebudete zlobit, na to, aby to proběhlo hladce, deset minut pauzy na seznam A1 až...

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V 11.57 se sejdeme, abychom si ujasnili postup při nově schválené proceduře.

  (Jednání přerušeno v 11.48 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné poledne, čas pro přestávku vypršel a nyní tedy přistoupíme k hlasování. Přistoupíme k postupu hlasování tak, jak jsme si společně schválili. A já vám předávám slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, po dohodě s legislativou teď se jedná o inkriminovaný pozměňovací návrh. Nejdříve budeme hlasovat body C1, C2, po jejich odhlasování budeme postupně hlasovat body A1 až A20. Potom bude následovat stejná procedura, jakou jsme si odhlasovali.

  Takže jestli dovolíte, já otevírám hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Kořenka ve znění C1, který navrhuje znovuzavedení registru. Je to pozměňovací návrh k návrhu školského výboru. Takže bych poprosila o hlasování.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Neutrální.) Pan ministr? (Neutrální.) Děkuji. Eviduji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím, než budeme hlasovat.

  A nyní tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu C1. Říkám to dobře?

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Ano, hlasujeme o návrhu C1.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo se pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 171, přítomných poslankyň a poslanců 172, pro návrh 41, proti 111. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Děkuji. Návrh C2 pana poslance Kořenka, je to pozměňovací návrh k návrhu školského výboru, který hlasuje o vypuštění domácího vzdělávání z usnesení školského výboru. Stanovisko kladné. (Ministr jednoznačně kladné.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování číslo 172, přítomných poslankyň a poslanců je 171, pro návrh 114, proti 41. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pokračujeme dál a nyní budeme hlasovat postupně o bodech A1 a A20. Jsou to jednotlivé body, které jsou obsaženy v usnesení školského výboru. Bod A1 - stanovisko kladné. (Ministr také kladné.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 173, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 173, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další návrh je A2, stanovisko kladné. (Ministr také kladné.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 174, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 174, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Hlasování A3 - stanovisko kladné. (Ministr rovněž kladné.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 175, přítomných poslankyň a poslanců 175, pro návrh 173, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.***

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Hlasování A4, stanovisko kladné. (Stanovisko ministra kladné.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 176, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 173, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A5 - ano. (Ministr také ano.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 177, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 174, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A6 - ano. (Ministr také ano.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Hlasování s pořadovým číslem 178, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme dál.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A7 - ano. (Ministr také ano.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 179, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 172, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A8 - ano. (Ministr také ano.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 180, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 173, proti žádný. Návrh byl přijat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A9 v podobě přijatého pozměňovacího návrhu C1 - ano. (Ministr neutrální jako u C1.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 181, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 165, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A10 v důsledku přijetí C2 je nehlasovatelné. Je to stanovisko legislativy.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je tady vznesena námitka, námitka proti postupu, jestli jsem to dobře pochopil.

 • Poslanec Marek Benda: To není námitka. Jenom poprosím paní zpravodajku, aby vysvětlila - protože C1, když bylo hlasováno, tak ten návrh nebyl přijat. Teď jste říkala, že hlasujeme A9 v podobě přijaté změny C1, která přijata nebyla. Tak jenom bych poprosil, jak to je, abychom věděli, o čem hlasujeme a co je naším koncem.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Naším koncem jednoduše řečeno je vyřazení, definitivní vyřazení registru z tohoto zákona. To je náš konec. (Smích a potlesk v celé jednací síni. Hlas: Některých.) Je to fajn po takové dlouhé době být za obecního šaška (s úsměvem).

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak, pojďme dál, paní poslankyně. Řekněte, o kterém bodu budeme hlasovat, a budeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Budeme hlasovat o bodu A11 - ano. (Ministr též ano.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 182, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 171, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A12 - ano. (Ministr též ano.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 183, přihlášeno poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 172, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme jít dál.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A13 - ano. (Ministr také ano.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 184, přihlášeno poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 174, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme dál.***

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: V důsledku přijetí C1, C2 je A14 a A15 nehlasovatelné. (Ministr opravuje, že jde o C2.) C2, promiňte.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, vysvětlili jsme si to, díky. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A16 je v podobě C I/2. (Ministr: Ale musí se hlasovat, protože...) Musí se hlasovat. A stanovisko... (Zpravodajka se obrací na ministra. Ministr: Já neutrální.) Neutrální. (Ohlas v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Řekli jsme si i stanoviska.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 185, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 65. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní hlasujeme o A17. Stanovisko negativní. (Ministr stanovisko neutrální.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. hlasování a táži se, kdo je... (Připomínka z pléna.) Je zde námitka. Paní poslankyně Černochová.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne. Já se moc omlouvám, ale bylo tady v úvodu řečeno, že se bude vždy říkat, o co se jedná, a ne pouze písmena a čísla. Tak prosím, abychom to dodržovali.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Ano, slíbila jsem to, ale -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Já to dokončím, paní poslankyně. Předchozí hlasování prohlašuji za zmatečné a požádám vás, abyste ten bod dovysvětlila.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já to vysvětlím. Já mám připravená kompletně všechna vysvětlování od bodu B dolů. Protože áčko jsme se dohodli, že budeme hlasovat dohromady, a já už jsem si tady těch dvacet bodů nestihla rozepsat. Takže to beru tak, že je to většinové stanovisko k tomu bodu A, a když opozice si vyžádala hlasování po jednotlivých číslech A1, tak předpokládám, že je připravená a ví, pod kterým číslem to je.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě budeme pokračovat. Já vás požádám, abyste... Ještě je zde námitka.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Není to námitka, ale je to pouze upozornění na to, že paní zpravodajka nejprve nabídla, že nás bude informovat, poté nás neinformuje a říká stanoviska zjevně k věci, o které nic neví. Jak může říci stanovisko zamítavé, když navíc její výbor to tedy podporuje, je to stanovisko výborové, hlasujeme teď písmena A, což je usnesení výboru, a paní zpravodajka k tomu dává odmítavé stanovisko a neví, nemůže nám vysvětlit proč a o co se jedná. (Potlesk z pravé strany.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že nebyla vznesena námitka, pouze byl připomínkován způsob hlasování, odsouhlasili jsme si postup hlasování, já říkám, že budeme pokračovat tak, jak jsme si odsouhlasili, s tím, že paní zpravodajka bude říkat body, o kterých hlasujeme. Jestli vznášíte námitku proti mému postupu, můžete. Jinak budeme pokračovat tak, jak jsme si na začátku odsouhlasili.

  Pan poslanec Korte. Předpokládám, že přicházíte s námitkou proti postupu.

 • Poslanec Daniel Korte: Ano. Já si chci ujasnit to, co jste řekl. My jsme si odsouhlasili postup. Součástí toho postupu bylo, že paní zpravodajka bude informovat, kdo ten bod navrhl a o čem ten bod je. Je tomu tak?

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, toto jsme si odsouhlasili. V tom případě požádám paní zpravodajku, aby si doplnila informace k tomu, o kterých bodech hlasujeme.

  Paní zpravodajka žádá o tři minuty na přestávku. Dávám jí tři minuty přestávku a poté budeme pokračovat.

  (Jednání přerušeno od 12.14 hodin do 12.17 hodin.)

  Kolegyně a kolegové, žádám, abyste zaujali místa ve svých lavicích. Stejně tak vás požádám, abyste snížili hladinu hluku, abychom se dobře navzájem slyšeli. Ještě stále tady není klid. Požádám vás, jestli máte něco důležitého k řešení, abyste šli do předsálí. Děkuji.

  Prosím, pokračujte, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže A17 stanovisko negativní. Týká se jednoho bodu k rejstříku pedagogických pracovníků, který jsme vyřadili.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr - stanovisko?

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Já jsem k tomu měl neutrální, ale myslím si, že by Sněmovna měla hlasovat ano, protože je to vlastně zbytek - vy jste vypustili registr a tohle to je zbytek. (Špatně srozumitelné, současně začíná hovořit předsedající.) Já ano.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, obávám se, že v tento moment je to pouze o tom, abyste řekl své stanovisko. (Reakce, rozpaky v sále. Zpravodajka: Ne... ne... Ne.. ne...)

  Paní zpravodajko, je to tedy bod A17.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A17 - ne!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento bod, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto bodu?

  Je to hlasování pořadové číslo 187, přihlášených poslanců a poslankyň je 175, pro návrh 45, proti 87. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A18 - jedná se o prodloužení lhůty za odevzdání zápisového lístku na vyšší odbornou školu z 31. 9. do 31. 10. Stanovisko ano. (Ministr ano.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 188, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 167, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod A19 - týká se správního řízení ve věci rejstříku středních škol. (Stanovisko ministra i zpravodajky je kladné.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 189, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 168, proti žádný, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: A20, týká se souvislosti se zákonem o pedagogických pracovnících, který se musí vsunout nyní do zákona v důsledku odhlasovaných změn. Ano.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaše stanovisko. Kladné? (Ano.) A pan ministr? (Ano.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 190, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 170, proti žádný, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vypořádali jsme se se všemi body A1až- A20, které se týkaly usnesení, které bylo přijato ve školském výboru. Nevím, jestli se teď bude hlasovat o áčku jako o celku, ale myslím si, že asi ne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ne, budeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Čili pokračujeme dál. V této souvislosti pan poslanec Kořenek navrhl ještě hlasovat pozměňovací návrhy C3, C4. V důsledku přijetí všech předcházejících usnesení jsou nehlasovatelné.

  Nyní přicházíme opět k jednotnému usnesení výboru, který měl na starost tento zákon. Je to usnesení výboru pro sociální politiku, v němž jsou v současné chvíli nehlasovatelné již body B1, B5 a B7, které jsou součástí áčka, a můžeme tedy samostatně hlasovat o bodu B2, což je technický malý pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové a stanovisko je ano.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 191, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 169, proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: B3 je návrh paní poslankyně Berdychové, kde se jedná o vypuštění odstavce z § 16 odst. 5. Stanovisko ano.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Ano.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 192, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 170, proti 2, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Potom jsou body B4 a B6, které jsou návrh paní poslankyně Peckové, který říká, že je potřeba rozšířit školy, kde se může dodělat základní vzdělání. Stanovisko ano.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Ano.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 193, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 171, proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pokračujeme dál. Nehlasovatelné v této chvíli jsou body F1, F3, jsou to návrhy k § 16 paní poslankyně Berdychové, které už jsou součástí odsouhlaseného bodu A.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále potom se budeme věnovat bodu L paní poslankyně Nohavové, který je nehlasovatelný, neboť je součástí bodu A.

  Nehlasovatelný je také bod O pana poslance Snopka, který navrhuje vypuštění celého § 16, ale to už bylo vlastně odsouhlaseno bodem A.

  Dál bod P je nehlasovatelný, to je můj návrh, který je součástí hlasovaného A.

  Teď jsou nehlasovatelné body D paní poslankyně Peckové, které už byly odhlasovány, paní poslankyně Berdychová byla odhlasována § 16a odst. 5, to samé R pan poslanec Svoboda, vypuštění § 16 odst. 5, vše je součástí B.

  Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých poslaneckých pozměňovacích návrzích. První budeme hlasovat o bodu E, který podal pan poslanec Fiedler, kdy má být ředitel školy zprostředkovatelem smlouvy mezi studentem a zaměstnavatelem. Stanovisko ne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Ne.) Děkuji vám.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 194, přítomných poslankyň a poslanců je 174, pro návrh 116, proti 38. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Můžeme dál.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod G, to je pozměňovací návrh paní poslankyně Novákové, týká se povinného vyhlášení kritérií pro hodnocení činnosti ze strany všech zřizovatelů škol. Stanovisko negativní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Ne, negativní.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 195, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 70, proti 87, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod H, návrh paní poslankyně Semelové, který obsahuje, že se nemohou zřizovat přípravné třídy při církevních školách. Stanovisko negativní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Negativní.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? (Hlasy.) Není otevřena rozprava, tzn. pouze námitka proti postupu při hlasování.

  Bylo to hlasování s pořadovým číslem 196, přítomných poslankyň a poslanců 175, pro návrh 30, proti 137, konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod I.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě vás poprosím, paní zpravodajko, o chvíli strpení. Chcete nahlásit do stenozáznamu hlasování? (Poznámka ze sálu: Spletl se.) Tak to pojďte říct na mikrofon do stenozáznamu.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den, chtěl bych nahlásit svoji chybu. Přechytil jsem se u tlačítka. Hlasoval jsem záporně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: U kterého bodu, pane poslanče? Protože jsme měli mnoho hlasování.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Teď poslední bod.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: U posledního bodu, dobře. (Hluk v sále.) Poprosím vás opět o ztišení, budeme pokračovat v hlasování. Paní zpravodajko, můžete pokračovat.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další bod I, pozměňovací návrh - chtěli jste, abych četla zdůvodnění, tak si ho taky poslechněte. (Smích v sále, potlesk několika poslanců.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pokračujte, paní zpravodajko. (Hluk v sále.)

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod I, ponechání kompetence školské rady navrhovat odvolané ředitele školy i bez udání důvodu, zrušení zákazu žebříčku škol z výsledků programů zjišťování výsledků vzdělávání. Je to návrh paní poslankyně Putnové, stanovisko ne.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Negativní.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 197, přítomných a přihlášených poslankyň a poslanců je 174, pro návrh 77, proti návrhu 73, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***

 • Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, vlastně jediného, který byl k tomuto návrhu, k této novele předložen. Je to návrh, který se týká § 12 zmíněného zákona. (Hluk v sále.) Tento paragraf není předmětem novely, kterou nám vláda předkládá. Paragraf se týká zprávy o stavu životního prostředí České republiky, která je každoročně zpracovávána a která se také na této schůzi nachází někde na programu -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale skutečně, kolegové a kolegyně, jestli máte něco na srdci, co si potřebujete říct, jděte do předsálí. Není slyšet, co pan poslanec říká. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat.

 • Poslanec Jan Zahradník: - a která bude projednávaná na této schůzi někdy. Já navrhuji, aby v návaznosti na tuto zprávu ministerstvo vypracovalo také zprávy o stavu životního prostředí pro jednotlivé kraje. Myslím si, že kraje mají jak ve své samostatné, tak i v přenesené působnosti tolik povinností, že při jejich plnění jim tato zpráva velmi může pomoci. Proto vás prosím o podporu mého pozměňovací návrhu. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že nevidím, neregistruji přihlášku do rozpravy... Chcete mít závěrečné slovo, pane ministře, nebo...? (Závěrečné.) V tom případě tedy ukončím rozpravu a dám vám závěrečné slovo.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, bude to stručné. Já myslím, že po tom minulém bodě určitě nedokážu nahradit takovou dávku zdravého adrenalinu. Ale já si jenom tedy dovolím velmi rychle reagovat na pozměňovací návrh pana kolegy Zahradníka vaším prostřednictvím, pane předsedající.

  Já ho chápu, určitě, nicméně Ministerstvo životního prostředí ho jako předkladatel nepodporuje z následujícího důvodu. Obligatorní povinnost vytvářet vlastně krajské zprávy ke zprávě o životním prostředí nebyla v příslušné legislativě ani do roku 2009, kdy byly ty krajské zprávy vytvářeny dobrovolně. My jsme všechny kraje požádali asi před dvěma měsíci, aby se vyjádřily, zda mají o podobnou zprávu - krajskou - zájem. A pouze 7 krajů ze 14 určitý zájem vyjádřilo. To znamená, my bychom se v této chvíli určitě přikláněli k tomu, že nechť to tam není obligatorně dáno, protože to samozřejmě znamená i určité nadnáklady, a nechť to opravdu vyjde z aktuální poptávky krajů po těch zprávách. Pokud kraje o ně budou mít zájem a jasně to deklarují, tak jsem připraven, slibuji tady a prohlašuji zodpovědně, že tyto krajské zprávy budeme dělat, a to i bez toho, aby to tam bylo obligatorně. Ale zatím vidím maximálně polovinu krajů, které mají o podobné zprávy zájem. Proto si myslím, že je nadbytečné, aby se to tam objevilo jako povinná součást zprávy o životním prostředí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pouze pro pořádek připomínám, že ve 12.45 máme pevně zařazené volební body, takže budu muset rozpravu přerušit v jejím průběhu. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance... (Námitky z pléna.) Máte pravdu, já se omlouvám, ale já jsem rozpravu ukončil a bylo to pouze závěrečné slovo pana ministra. Vy máte přednostní právo, pane poslanče Laudáte?

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, naléhavě bych požádal, jestliže dojde k polemice předkládajícího, tak aby se to odehrávalo před závěrečným slovem. Pan kolega Zahradník už nemá šanci reagovat ze statutu jednacího řádu. Nedělejte to prosím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, budeme pokračovat tak, jak nám stanoví jednací řád. Rozpravu jsem skončil a nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Poprosím zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil. Máte slovo.

 • Poslanec Miloš Babiš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem hlasování ve třetím čtení. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Byl podán jediný pozměňovací návrh přednesený poslancem Janem Zahradníkem ve druhém čtení dne 21. ledna 2015. Navrhuji hlasovat nejprve o tomto pozměňovacím návrhu zařazeném v systému pod číslem 178 (správně 1878), potom o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikdo jiný nemá žádnou námitku proti tomuto postupu? (Bez námitek.) Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. A já vás poprosím o vaše stanovisko. Pane zpravodaji? (Negativní.) Pan ministr? (Negativní.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 205, přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 57. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

  Přikročíme tedy nyní k hlasování o celém návrhu zákona. (Velký hluk v sále.)

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 298, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 206, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, hlasování končí, pro návrh 157, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Pan zpravodaj.

 • Poslanec Miloš Babiš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám ještě všem připomněl, že zítra máme svátek sv. Valentýna. (Šum v sále.) Našim poslankyním bych rád popřál krásné prožití (smích v sále) svátku všech zamilovaných. Našim pánům poslancům bych rád připomněl, aby svým milenkám a manželkám (smích některých přítomných) nezapomněli koupit květinu a večer se pořádně pochlapili. (Rozpačitá nejednotná reakce v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl říct panu poslanci. Za prvé, že neměl mluvit, že je po bodě. A za druhé - ty blbé řeči si nechte mimo Poslaneckou sněmovnu. (Ozývá se hukot, bouchání do lavic, někdo nereaguje vůbec.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze přednostní práva. Pouze přednostní... Pan poslanec Schwarz.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Prosím vás, pane místopředsedo, já jsem si to vytáhl. Vím, že mě nebudete mít rádi. Ale přesto, že asi víte, co občas dělám, tak se člověk splete. A já jsem hlasoval ne a spletl jsem se, na sjetině mám ano. Ale hlasoval jsem ne, můžete se podívat na kamery. U zákona předchozího - ne u celého zákona, ale u pozměňovacího návrhu. Je mi to líto. Ale hlasoval jsem opravdu ne, a na sjetině mám ano.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Znamená to, že zpochybňujete hlasování a chcete dát námitku...-

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Ano. Zpochybňuji hlasování. Poprosil bych o tom pozměňovacím návrhu hlasovat ještě jednou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. (Šum v sále, nepřehledno, někteří poslanci stojí u svých lavic, poslanec Stanjura si musí zjednat pořádek u jiného poslance, aby se dostal k mikrofonu.)

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: A zase se budeme hádat, co je to bezprostředně. Bezprostředně to není. Proběhlo hlasování. Závěrečné hlasování o zákoně. To prostě není možné! Zase to chcete ohýbat. Měl jste jít hned po hlasování. To je naprosto v pořádku. Mezitím jsme zákon odhlasovali jako celek, předsedající ukončil bod... To prostě není možné. Bohužel, pozdě. Bohužel. (Poslanec Schwarz nesouhlasí.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já osobně si myslím, že se jedná skutečně o bezprostřední námitku, kterou bychom měli akceptovat. A v případě, že vznášíte námitku proti mému postupu, dám o tom hlasovat.

  S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, za prvé se podívejte, kolik je hodin. Čtyři minuty máme projednávat jiné body. Nevím, proč tady dáváte slovo i těm, kteří ho mít neměli. To není možné. Nemůžete tohle to udělat a říct, jestli máte námitku, tak si ji vzneste. No tak se zase sejdeme v Brně, pokud si to zase prohlasujete. Prostě buď budete dávat pozor a budete dávat námitky včas, nebo prostě máte smůlu! To je všechno! (Potlesk zprava.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já udělám jednu věc a to je to, že skutečně máme pevně zařazený bod na 12.45, tzn. půjdeme k volebnímu bodu a vrátíme se poté, co odvolíme. (Silný hluk v sále.) Uděláme to, že přeruším jednání Sněmovny, budou volební body a následně se k tomuto vrátíme.

  Poprosím předsedu volební komise, aby řekl, jakým způsobem budeme nyní postupovat. Nyní jsou na programu volební body.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne ve 12.50 hodin, mrzí mě, že do volebních bodů vstupujeme v takto rozjitřené atmosféře, a věřím, že to nepříjemné dění, které teď proběhlo, nesníží vaši koncentraci na volební body. Za sebe slibuji, že budu co nejstručnější a nejefektivnější. Čeká nás pět volebních bodů. Než se do nich pustíme, tak vás prosím jménem pana předsedajícího o klid a pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás podpořím, požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku a poslouchali, co předseda volební komise říká.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, víte sami, že řada volebních bodů je velmi pečlivě sledována médii, tak i z toho důvodu vás prosím o klid. Když dovolíte, také bych tu rád přivítal významné zástupce kulturní obce na balkonu, vážené dámy a vážené pány režiséry a filmaře. Myslím, že mohu říci, že jsme rádi, že věnují pozornost pochopitelně jednomu konkrétnímu z volebních bodů, a to Státnímu fondu kinematografie. Věřím, že věčná telenovela jménem jednání Poslanecké sněmovny pro ně bude inspirací jen v tom pozitivním.

  Nyní tedy otevíráme bod číslo

  Připomenu, že jsme již v druhém kole tajné volby. První kolo proběhlo 23. ledna, kdy opět nikdo nebyl zvolen, a do druhého kola postoupili oba nominovaní poslanci.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, já se omlouvám, ale opakovaně vás vyzývám k tomu, abyste se ztišili, protože skutečně není slyšet, co se zde přednáší. Děkuji.

 • Poslanec Martin Kolovratník: A já také děkuji. Připomenu, že postoupil Jan Birke s 84 hlasy a Stanislav Pfléger s 59 hlasy, a volba tedy bude ve druhém kole druhé tajné volby. Budeme hlasovat tajným způsobem ve Státních aktech a já prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další bod.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, přerušuji tento bod a otevírám další. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dalším bodem je bod číslo

  Tam postupně tento fond naplňujeme, 23. ledna jsme v prvním kole vybrali jednoho člena, pana Ing. Miroslava Volaříka. V této volbě zbývá doplnit jednoho člena, takže za malou chvíli ve Státních aktech se utkají o toto jedno místo dva postupující z prvního kola. Je to Petr Adam za klub Úsvit, který získal 57 hlasů, a Miloslav Janulík za hnutí ANO, který získal 55 hlasů.

  I zde vás, pane předsedající, prosím o přerušení bodu a otevření dalšího.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod a otevírám další. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Bod číslo

  U tohoto bodu se omlouvám, budu nucen mluvit o trochu déle. V tomto případě Sněmovna zatím příliš úspěšná nebyla, pokud mi dovolíte tento komentář. V prvním kole jsme 23. ledna z 20 předložených nominací ministra kultury zvolili dva členy. Jsou to pánové Jiří Kubíček a Přemysl Martínek. Zbývá nám tedy, a teď prosím o pozornost, dovolit dalších sedm členů. Budeme tedy vybírat ze 14 postupujících, z dvojnásobku neobsazených míst. Připomínám, že funkční období by mělo začít 5. dubna, takže je více než na čase, aby Sněmovna byla úspěšná.

  Pro stenozáznam musím přečíst všechny postupující i s počtem hlasů z prvního kola. Budeme vybírat z následujícího seznamu: Petr Bilík 67 hlasů, Tereza Brdečková 24, David Čeněk 27, Lubor Dohnal 69, Iva Hejlíčková 58, Zuzana Kopečková 85, Zuzana Mistríková 8, Richard Němec 20, Karel Och 6, Milica Pechánková 48, Vladimír Soják 33, Daniela Staníková také 33, Petr Vítek 86 a Jiří Voráč 63 hlasů. To je těch 14 postupujících.

  Ještě v rychlosti připomenu to, že pokud dnes zvolíme celý fond, tak okamžitě po skončení volby volební komise losem vybere délky funkčních období jednotlivých členů. Je to v souladu s dikcí zákona 496/2012. Jde o novou, první volbu této rady. Tři členové budou mít roční období, tři dvouleté a tři tříleté období.

  Nyní tedy i v tomto bodě prosím, pane předsedo, abyste přerušil tento bod.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já vám vyhovím a přerušuji tento bod. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak jak jsme se rozhodli na začátku tohoto týdne, přidali jsme ještě dva volební body, jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Tím prvním je bod

  Jedná se o první kolo druhé volby na uvolněné místo po europoslankyni Kateřině Konečné. Lhůta byla vyhlášena do včerejška do 8 hodin ráno. Aby volba mohla proběhnout dnes, přijali jsme v komisi usnesení číslo 96, které konstatuje, že návrhy poslaneckých klubů do Středoevropské iniciativy, do komise, jsou Petr Fiala za ODS a Rom Kostřica za TOP 09. V souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou. Toto usnesení jsme zaslali jak na kluby, tak rozdali vám na lavice.

  Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a táži se, zda v ní někdo chce vystoupit. Není tomu tak, rozpravu končím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se, já se ale do té rozpravy přihlašuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě musíte být rychlejší, ale já jsem rozpravu už ukončil. Jediný, kdo může otevřít rozpravu, je pan ministr. Jestliže se hlásíte do rozpravy, musíte reagovat na moji výzvu.

 • Poslanec Martin Kolovratník: V tom případě respektuji vaši rychlost a prosím pana ministra, aby mi otevřel rozpravu.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové, vás zdravím a otevírám tímto rozpravu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Rozprava je otevřena a můžete vystoupit, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. Kolegyně a kolegové, tady bohužel musím doplnit vysvětlení, které jsem získal z analýzy z legislativy a z našeho sekretariátu teď během předchozích chvil. Dostali jsme písemně stažení návrhu klubu TOP 09 pana poslance Roma Kostřici a v návrzích zbyl pouze návrh klubu ODS pan poslanec Petr Fiala. Ale bohužel jsme zjistili, že pan poslanec Petr Fiala není členem této stálé delegace, a tudíž v souladu s jednacím řádem nemůže být v tuto chvíli zvolen za předsedu. Muselo by dojít nejdříve k tomu, že dojde ke změně v delegaci, že někdo odstoupí, pan poslanec Petr Fiala se stane členem, a teprve poté ho můžeme zařadit jako návrh na volbu vedoucího této delegace. V tuto chvíli tvrdím, že tento bod je nevolitelný a můžeme ho stáhnout - ale samozřejmě dávám slovo panu předsedovi.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nebudete dávat slovo, slovo udělím já, pane předsedo, a uděluji ho panu předsedovi Stanjurovi.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: To prostě není pravda. My to tady chystáme dva měsíce. Tím, že je zvolen předsedou, tak se stane i členem. Je to úplně jednoduché. Tyto švejkovské výklady mě tedy fakt už rozčilují. Prostě to není možné. Proč nám to tedy tak chytře někdo neoznámil v okamžiku, kdy jsme nominaci předevčírem podali? Proti tomuto postupu protestuji, myslím si, že to není správný postup, a jen něco oddalujeme, když si to někdo zbytečně široce vykládá. Já tomu vůbec nerozumím a vznáším námitku proti postupu. Trvám na tom, aby ten bod proběhl, aby proběhly volby.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je zde vznesena námitka proti postupu, to znamená... (Hlas z levé strany: To je schválnost.)

 • Poslanec Martin Kolovratník: Musím reagovat. Chci pana předsedu ubezpečit, není to schválnost. Mohu se přihlásit k tomu a mohu to vzít na sebe, že to byla chyba nás ve volební komisi, že jsme tento moment přehlédli, že jsme si nevšimli toho, že pan poslanec Petr Fiala není členem oné delegace, ale mohu se snad odvolat na zápis z jednání volební komise z 21. října loňského roku, kdy volební komise projednávání tohoto bodu přerušila právě proto, že v té době byl navržen jeden náhradník, tuším, že to byl pan poslanec Rom Kostřica, a podle jednacího řádu ani náhradník nemůže být volen vedoucím delegace. Takže mé stanovisko je, že tento bod v tuto chvíli, je to procedurální návrh, musíme stáhnout a není možné hlasovat.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem se hlásil pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ať se na mě pan předseda nezlobí, mě to opravdu neuspokojuje, to co říká. Můžu se omluvit, že jsme udělali chybu. Chyb se tady seká jedna za druhou. Já to vnímám jako schválnost! Jak dlouho volíme předsedu této delegace? Několik měsíců. Několik měsíců tady vedeme politická jednání. Našli jsme shodu, jak to vyřešit, a vteřinu před volbou se dozvím, že to nejde. (V sále je neklid a hluk.)

  Tak k čemu máme komise? K čemu máme aparát? K čemu tady máme zaměstnance, když takhle postupujeme? Vůbec tomu nerozumím. Podle mě tomu nic nebrání.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že jsou zde dva rozdílné návrhy, já osobně navrhuji, aby tento bod byl přerušen do té doby, než legislativa jasně určí, jaký je výklad, a poté se k bodu vrátíme, protože se tady kladou argumenty jedné a druhé strany. A obávám se, že bez toho, že bychom měli jasné stanovisko, nemůžeme řádně rozhodnout.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já to vnímám jako kompromisní návrh. Znovu mohu pouze zopakovat, že to není žádná schválnost nebo nějaké vědomé boření procesu volby. Víte, že já sám vždy bojuji za to, aby volby byly úspěšné. Pokud se shodneme na tom, že ten bod přerušíme do té doby, než se legislativa vyjádří, a pak se k němu vrátíme, budu rád.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já udělám jednu věc. Přeruším teď schůzi na deset minut. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Pan předseda se hlásí s přednostním právem.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Proč to vnímám jako schválnost? Když jsme v úterý ráno měli grémium Sněmovny, tak jsme se domluvili, že volby budou ve středu. Předsedové poslaneckých klubů to potvrdí. Kdyby se nám to stalo ve středu, tak jsem v klidu, formálně to stihneme, do pátku odvolíme. Pak jste měli problém dohodnout se na nějakých nominacích, já to respektuji, a posunuli jste bez dohody s opozicí volby o dva dny. A pak vzniká problém, že schůze má za hodinu končit. Kdyby volby byly podle dohody grémia a Poslanecké sněmovny z úterka, proběhly by ve středu ve 12.45, já bych to akceptoval, formálně bychom to vyřešili, v pátek bychom bod dovolili. To je jediný problém, a proto to vnímám jako schválnost. Není dodržen termín a vteřinu před volbou se dozvím, že to nejde.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem pan místopředseda Filip.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že byl řádně zařazen bod. Jedině, jak z toho ven, je buď bod vyřadit, nebo jej přerušit, ale považuji za mnohem vhodnější vzhledem k tomu, jaká byla dohoda v úterý na grémiu, abychom rozhodli, že navržený člen, náhradník, je volitelným předsedou stálé delegace. Stálá delegace není pouze o Sněmovně, ale je i o Senátu. A v tomto ohledu nemůžeme říkat, že tam není místo pro stálého člena nebo není konkrétní člověk volitelný za předsedu. Jsem přesvědčen, že pokud Sněmovna podle zákona o jednacím řádu rozhodne, že je volitelný, tak volba může proběhnout.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mám to vnímat jako procedurální návrh, o kterém dáme hlasovat bezprostředně? Dobře. V tom případě zavolám kolegy z předsálí. Eviduji zde žádost na odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám vás o opětovnou registraci.

  Nejdřív zopakuji návrh, abyste věděli, o čem dávám hlasovat. Na základě návrhu pana místopředsedy Filipa dávám hlasovat, že pan předseda Fiala je volitelný do dané funkce, jak je uvedeno v návrhu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Veselost v sále.) Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 207. Přítomných poslankyň a poslanců je 142, pro návrh 136, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat a nalezli jsme řešení a v tom případě předpokládám, že můžeme pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Poprosím o dvě věty k tomuto bodu. Opravdu to nebyla schválnost a děkuji za řešení panu místopředsedovi Filipovi. Ono se v jednacím řádu § 47 říká, že Poslanecká sněmovna volí předsedou delegace poslance, a není tam řečeno víc. Takže možná se za nás za komisi mohu omluvit za příliš úzkoprsý výklad jednacího řádu. Tohle je čisté a správné řešení. Děkuji za něj.

  Nyní prosím, abychom i tento bod přerušili, než proběhne samotná volba.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Konečně se dostáváme k pátému bodu. Je to

  Věřím, že rozpor nebude, a nebude, protože jsme si udělali kontrolu. Všichni navržení kandidáti jsou členy delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, jejíhož předsedu nyní budeme volit. Kvůli úspoře času zkrátím své vystoupení jenom ke konstatování, že volební komise v tomto případě přijala usnesení č. 95 a konstatuje, že v tuto chvíli jsou navrženými kandidáty Stanislav Grospič za KSČM, Jaroslav Lobkowicz za TOP 09 a Milan Šarapatka za Úsvit. Je to první kolo již třetí volby, tedy konáme již třetí pokus. To je v tuto chvíli vše.

  A nyní vás, pane předsedo, i v tomto případě poprosím o přerušení tohoto bodu. Na vydávání lístků dám 20 minut, abychom byli rychlí, takže do 13.25 hodin.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já tedy přerušuji tento bod. Pokračovat budeme ve 13.25 hodin v dalších bodech, jak byly zařazeny. Děkuji.

  (Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jak bylo ohlášeno, do 13.25 byla přestávka. Každopádně předseda volební komise se na mě obrátil ještě s prosbou, tak máte slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Byl jsem příliš velký optimista. Lístky ještě nejsou vydány všechny a ve Státních aktech je fronta, takže prosím ještě o prodloužení přestávky o pět minut do 13.30 hodin.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přerušuji jednání do 13.30.

  (Jednání přerušeno ve 13.26 hodin.)***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Než se vrátíme k jednotlivým bodům, tak já přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes od 14 hodin se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Markéta Wernerová, dnes od 13 hodin se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Vozdecký. A to jsou všechny omluvenky. Ještě zazvoním na gong, aby ti, kteří odvolili, se vrátili zpátky do sálu.

  A já se vracím zpátky k bodu 100, který jsme vlastně opustili neukončený před volebními body s tím, že pan poslanec Schwarz vznesl námitku. Mám zde s přednostním právem pana předsedu... (Předsedající se domlouvá s poslancem Schwarzem a poslancem Stanjurou o pořadí.) Hlásil jste se první, máte pravdu. Pojďte, pane předsedo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, ono už to tady v minulosti proběhlo. Já jsem konzultoval ty věci s kolegy, tak bych se rád k tomu trošičku vyjádřil. Víte, proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu. Jeho výsledek jste viděli. Já jsem okamžitě po hlasování dostal informaci od kolegy místopředsedy, abych šel zkontrolovat hlasování, tak jsem šel. Paní mi to dala, vrátil jsem se a hlasování jsem zpochybnil. Vzbudilo to velké emoce, že jsem nebyl bezprostředně, protože mezitím se schválil zákon. Přestože jsem tady kolem toho pultíku, je to tady vidět. Hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano, tady jsem nahlásil, že jdu zkontrolovat hlasování. Přesto to vzbudilo nevoli. Já tomu rozumím, nebudu říkat, čí to byl pozměňovací návrh, jak prošel. Jenom tady teď před vámi chci říci, že do stenozáznamu - protože jsme se tak i domluvili, já si myslím, že to je takhle možné - do stenozáznamu bych poprosil, upravte mi mé hlasování, hlasoval jsem proti. A tím tedy hlasování nezpochybňuji. Takže prosím upravte ve stenozáznamu. Jenom by mě pak zajímalo, jako perličku, když se upraví ve stenozáznamu mé hlasování, tak ten výsledek hlasování ovlivní ten ne zákon, ale výsledek hlasování nebude odpovídat přijetí pozměňovacího návrhu. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji panu kolegovi za ten přístup. Jenom pro nás pro všechny. Já myslím, že je naprosto legitimní v okamžiku, kdy někdo řekne kontrola hlasování, tak v tom okamžiku předsedající čeká, než ta kontrola hlasování doběhne. A to může trvat dvě, tři, pět, deset minut, v tom není žádný problém.

  Já jenom, pane místopředsedo, vy jste začal dneska teď po té přestávce tím, že ten bod nebyl ukončen. Když se podíváte do stenozáznamu, vy jste ho ukončil. Ale díky vstřícnému přístupu pana poslance Schwarze se nemusíme dohadovat. Ale nemůžeme to tak dělat. Pro příště pro všechny: kontrola hlasování je zcela běžná, je to třeba jenom říct a předsedající nesmí pokračovat, než skončí kontrola hlasování. Tím se vyhneme vzájemnému obviňování a zbytečné nervozitě. Ale děkuji za ten přístup.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Ještě kolega Schwarz se hlásí.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já tomu rozumím, ještě jednou, pane předsedající, kolegyně, kolegové, pro nás je to ponaučení, aspoň pro mě, takové, že opravdu když půjdeme zkontrolovat hlasování, tak budu to brát, jako že zastavuji vlak. Prostě tady se postavím, zařvu a je mi líto, jak dlouho úřednice mi bude dávat protokoly. Tak jsem to pochopil. (Hlasy z pléna: Ano.) Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já vám děkuji. Děkuji všem zúčastněným za vstřícný přístup a v tom případě to vypadá, že nic nebrání tomu, abychom mohli pokračovat dalším jednáním. A já tedy otvírám bod

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury Daniel Herman a zpravodaj volebního výboru pan poslanec Stanislav Berkovec. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 266/3. Jenom pro pořádek, někdo si zapomněl hlasovací kartu - pan poslanec Babiš. Děkuji.

  Požádám tedy pana ministra a pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů, a otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana ministra kultury Daniela Hermana.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit změnou zákona o Českém rozhlasu podmínky pro rozšíření možností příjmu stanice mluveného slova Českého rozhlasu, Českého rozhlasu Plus, a to v pásmu velmi krátkých vln. Jedná se o stanici, kterou Český rozhlas již v omezeném rozsahu vysílá a která posluchačům kromě zpravodajství přináší rovněž publicistiku a vzdělávací pořady, zejména v oblasti vědy, techniky a historie. Všechny náklady související s rozšířením možnosti vysílat stanici Český rozhlas Plus na velmi krátkých vlnách budou hrazeny z vlastních prostředků Českého rozhlasu.

  Návrh obsahuje rovněž dílčí změnu zákona číslo 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kterou se napravují legislativně technické nedostatky, mění se termín předkládání výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanecké sněmovně a pro stanici Český rozhlas plus se zakotvuje zákaz zařazování reklamy a teleshoppingu. Tolik pouze pro připomenutí, co je předmětem předloženého návrhu.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi poděkovat za spolupráci během projednávání a požádat o podporu předloženého návrhu, který je z hlediska předkladatele poměrně významný.

  Rád bych ještě využil této příležitosti a vyjádřil se k návrhu doprovodného usnesení. Předloženým návrhem na změnu zákona o Českém rozhlasu nekončí legislativní práce na tomto zákoně. Ministerstvo kultury plánuje předložení další novely, tentokrát zákona o Českém rozhlasu a České televizi. Konkrétně půjde o to, aby se garantoval provozovatelům veřejné služby prostor na jejich rozvoj a současně se stanovily mantinely, aby nedocházelo k rušení hospodářské soutěže a nepřípustnému využívání veřejných prostředků. Cílem by mělo být přispět k transparentnímu, účinnému a odpovědnému plnění veřejné služby.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Korte. Máte slovo.***

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já předesílám, že klub TOP 09 a Starostové předložený návrh podpoří. Nicméně zde se musím zmínit o okolnostech, které vedly k finálnímu návrhu, který máme dnes na stole. Je to totiž série absurdit.

  Pan ministr řekl, že z hlediska jeho resortu je to jedna z priorit. Pak se ovšem musím otázat, proč pro tuto prioritu nic neudělal. Tento návrh nepsalo Ministerstvo kultury, ale psal si ho Český rozhlas, resp. jeho právníci. Je to absurdita číslo jedna, kdy veřejnoprávní médium si samo píše legislativu, která je má regulovat.

  Ministr kultury udělal pouze pošťáka a tento návrh přinesl do Sněmovny, aniž by pro jeho řádné schválení cokoli udělal, to jest nepředjednal to nejen s námi, s kluby atd., ale zejména s dotčenými subjekty, to je provozovateli soukromého vysílání, kteří se cítili ohroženi, a já musím přiznat, že částečně právem. Nebudu zabíhat do detailů, nechci v tuto chvíli, v tuto hodinu, zdržovat. Došlo k absurditě číslo dvě, kdy volební výbor pod vedením zmateného předsedy, zde nepřítomného pana Komárka, uložil řediteli Českého rozhlasu, aby se nějak s těmi privátními provozovateli domluvil. To je absurdita číslo dvě - proč. Ředitel Českého rozhlasu nepodléhá kontrole Poslanecké sněmovny a Poslanecké sněmovna mu nemá co ukládat. Toto byl úkol, který mělo dostat Ministerstvo kultury coby předkladatel.

  Dobrá. Pan generální ředitel Českého rozhlasu se tedy nějak domluvil s privátními provozovateli a výsledek byla absurdita číslo tři. Na jednání výboru přednesl kompromisní návrh, to, co máme na stole, a bylo evidentní, že tento návrh vidí poprvé Rada Českého rozhlasu, že ho vidí poprvé předkladatel, zástupci ministerstva a koneckonců jsme ho viděli poprvé i my poslanci.

  A došlo k absurditě číslo čtyři, kdy předseda volebního výboru dal o tomto návrhu hlasovat, ačkoliv ten návrh nikdo nepodal, neboť generální ředitel Českého rozhlasu, při vší úctě, nemůže podávat pozměňovací návrhy. Ty může podávat pouze poslanec.

  Takže tato série absurdit provázela tento zákon a já se domnívám, že to, co z toho vyplývá, je strašlivě nebezpečné, to jest nečinnost ministra kultury, protože v závěru toho jednání na výboru padly i pozměňovací návrhy ze strany ředitele Rádia Impuls, rádia vlastněného panem Babišem, které kdyby byly bývaly přijaty, tak byly pro Český rozhlas likvidační.

  Pan ministr Herman ohrozil nezávislost Českého rozhlasu svou nečinností!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se hlásí pan ministr, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Já se musím velmi razantně ohradit proti nepravdám, které tady pan poslanec, můj jmenovec, vyřkl. Není to poprvé, kdy zde mluví takovéto nepravdy, a je velmi smutné, že člen slovutného zákonodárného sboru takto - a teď řeknu to slovo - takto lže.

  Řádný legislativní proces samozřejmě proběhl, naše ministerstvo se tím zabývalo, připravovalo tento návrh. Mohu tady jmenovat konkrétní osoby, které to dělaly, a volební výbor vše řádně projednal. Takže toto říkám jenom proto, abych se ohradil proti nepravdám, které zde před chvilkou zazněly. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Komárek.

 • Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, děkuji. Nechci zdržovat. Já jenom nechápu, proč pan poslanec Korte říká věci, které jsou evidentně nepravdivé. Všichni si je můžete najít v zápisu z volebního výboru. Je pořízen i zvukový záznam, který ho usvědčuje z nepravdy. Nebudu tak přísný jako pan ministr. Asi je to nějaký zmatek, který se panu poslanci Kortemu udál.

  Takže prosím vás, já zmatený nejsem, vše proběhlo naprosto řádně, pozměňovací návrh podal pan poslanec Koníček, já jsem nebyl přítomen jen proto, že jsem sčítal volební lístky coby člen volební komise. Přišel jsem, žádné pozměňovací návrhy Impulsu nebo něčeho takového samozřejmě vůbec neexistují. A to, že pan ředitel Duhan nabídl osobně - nikoliv že já bych ho k tomu nutil - debatu dalším hráčům na trhu, je naopak podle mne velice chvályhodné a to, že se dohodli, já beru za velký úspěch této Sněmovny a to, že je to vyjádřeno v tomto pozměňovacím návrhu, je, myslím, příklad toho, jak bychom všichni politici a velcí hráči na trhu jednat měli.

  Pane Korte prostřednictvím pana předsedajícího, je mi to líto a nechápu, proč mě osočujete z něčeho, co je zcela zřejmě nepravdivé a řekl bych, že je to nedůstojné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Pouze pro pořádek, mám zde faktické poznámky pana ministra Zaorálka, toho zde nikde nevidím, tak ho odmažu, pana poslance Kolovratníka a poté pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, nechci zdržovat, ale ani já nemohu nereagovat na slova pana poslance Korteho. Za prvé chci říci, finální podoba tohoto návrhu je z mého pohledu vyvážená a správná. Otevírá rozhlasu možnost pustit další již existující stanici na FM.

  Za druhé jsem přesvědčen o tom, že úkolem nás, reprezentantů Sněmovny, je měřit stejně všem, to znamená jak veřejnoprávním médiím, tak těm soukromým v tomto případě, pokud by tedy nedošlo k nějakému politickému rozhodnutí, že chceme buď zrušit veřejnoprávní média, nebo naopak zrušit soukromá média. V této dohodě vnímám právě to, že bylo měřeno stejně všem.

  Chci se zastat i ministra kultury, protože ta příprava nějaký proces a nějakou dobu měla a to Ministerstvo kultury u toho pochopitelně bylo. Jediné - a tam panu Kortemu dávám za pravdu a tam jsem i já pozdvihával obočí - byl ten moment, kdy onu dohodu, onen návrh, jsme se dozvěděli skutečně až ten den ráno a museli jsme prostě reagovat rychle v tu chvíli. Anebo nemuseli a mohli jsme rozhodnutí toho výboru odložit. Ale protože nakonec to bylo poměrně jednoduché, tak jsme se rozhodli souhlasit.

  Já chci říci, nevidím v tom žádnou kontroverzi. Už jsem to říkal na několika fórech. Rozhlas bude nucen k digitalizaci, budeme tlačit na to, aby digitalizace rozhlasového vysílání byla odstartována. Toto mohu využít i jako pozvánku pro vás. Konference, kterou budu konferovat a uvádět já společně s Českým rozhlasem a volebním výborem, se bude konat 5. března v 10 hodin dopoledne v prostorách HAMU tady nedaleko od Sněmovny, a tam se tomuto tématu digitalizace začneme věnovat.

  Ale prosím, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Korte, nepromítejte do této věcné debaty o rozšíření jedné stanice na FM své politické neshody nebo svoji osobní antipatii vůči panu ministru kultury. Myslím si, že je to zbytečné a rozhlas i ostatní stanice to zbytečně poškozuje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní je tedy řádně přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Máte slovo.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. K poslednímu řečníkovi - osobních antipatií jsem prost, nestojí mi to za to.

  Dámy a pánové, pravda je soulad slov se skutečností. Lež je vědomé popírání pravdy. K tomu, zda v této věci jsem mluvil, či nemluvil pravdu, stačí poslechnout audiozáznam ze zmíněného jednání výboru. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji ještě jednu faktickou poznámku a to je pan poslanec Bendl. Máte slovo. ***

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že všemu tomu bychom předešli v okamžiku, kdy by Česká republika, český stát tlačil maximálně na digitalizaci rozhlasového vysílání. Už bychom se nepřeli o to, kdo kterou frekvenci mít bude, či nikoli, a mohl by se na trh dostat kdokoli, kdo splní zákonné podmínky pro to, aby se choval v souladu s etikou atd., v souladu se zákony ČR. Tohle všechno by nemuselo být. Já bych moc prosil pana ministra kultury, aby se v tomto interesoval a dělal maximum proto, abychom motivovali nejenom Český rozhlas k tomu, aby přešel na digitální vysílání.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dnes ruší svoji omluvu od 13.30 pan poslanec Josef Kott, pokračuje s námi v jednání. Děkuji. A také vicepremiér vlády Pavel Bělobrádek se s námi účastní jednání a ruší svoji omluvenku.

  Nyní neeviduji nikoho do rozpravy, v tom případě rozpravu končím. Chci se zeptat, zda pan zpravodaj nebo pan navrhovatel si vezme závěrečné slovo. Není tomu tak.

  Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby ohlásil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.

  Eviduji, než začnete mluvit, omlouvám se, pane zpravodaji, žádost o odhlášení, tedy vás všechny odhlásím, požádám vás, abyste se opětovně registrovali. Pane zpravodaji, můžete mluvit.

 • Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, přeji vám hezký den.

  Nejprve bychom tedy hlasovali o pozměňovacím návrhu, sněmovní tisk 266/3 jako celek, ten sestává ze tří bodů. Potom bychom hlasovali o zákonu jako celku, tedy sněmovní tisk 266, a potom o doprovodném usnesení ke sněmovnímu tisku 266.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Nyní vás poprosím, abyste četl jednotlivé pozměňovací návrhy, vyjadřoval se k nim a budeme o nich hlasovat. (Zpravodaj mimo mikrofon: Jako celek.) Omlouvám se, řešil jsem zde něco s kolegou Sklenákem, takže jsem nezaznamenal to, co jsem říkal. Znamená to, že budeme hlasovat o zákonu jako celku?

 • Poslanec Stanislav Berkovec: Ne, ne, ne. Ještě jednou prosím. Nejprve bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu, tak jak vyplynul ze zasedání volebního výboru ze 17. schůze, tedy je to sněmovní tisk 266/3, který má tři body, jako o celku. Potom o návrhu zákona, tedy sněmovní tisk 266, a na konci o doprovodném usnesení ke sněmovnímu tisku 266.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za návrh postupu. Chci se zeptat, zda někdo vznáší námitku proti navrženému postupu. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování nejprve o pozměňujících návrzích jako o celku a zajímá mě vaše stanovisko, pane zpravodaji. (Souhlasné). Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 208, přihlášených poslankyň a poslanců je 140, pro návrh bylo 137, proti žádný, návrh byl přijat.

  Nyní můžeme tedy pokračovat. Lze konstatovat, že o všech pozměňujících návrzích bylo hlasováno, a můžeme přikročit k hlasování o návrhu celého zákona. Říkám to dobře? (Zpravodaj: Ano.) Ano.

  Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 266, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a přijatých pozměňujících návrzích.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 209, přihlášených poslankyň a poslanců je 142, pro návrh bylo 137, proti žádný, tento návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Žádám vás, pane zpravodaji, jestli nám ho přečtete.

 • Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane řídící schůze. Tak tedy doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministra kultury České republiky a volební výbor, aby do připravované novely zákona o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zapracovali ustanovení o programové specifikaci jednotlivých celoplošných okruhů Českého rozhlasu, případně i s vymezením programových prvků zpravodajství, publicistiky a kultury tak, aby byly jednoznačně definovány obsahové nástroje veřejnoprávní služby a základní obsahový rámec jejího naplňování."

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Zahajuji hlasování. (Připomínky v sále.) Pardon? Stanoviska, ano, pravda. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a požádám pana zpravodaje o stanovisko k tomuto doprovodnému usnesení. (Souhlasné.) Pan ministr? (Neutrální.) Děkuji.

  V tom případě tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování s pořadovým číslem 211, přihlášených poslankyň a poslanců je 144, pro návrh 99, proti 18, tento návrh byl přijat.

  Končím projednávání tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že je 13.56, je důležité domluvit se s volební komisí, dokdy volební komise - pane předsedo Kolovratníku, dokdy budete potřebovat čas, aby byly sčítány výsledky a mohlo se to oznámit Poslanecké sněmovně?

 • Poslanec Martin Kolovratník: Mám informaci, že chybí sečíst pouze onen státní fond kinematografie, všechny ostatní výsledky už máme, tak poprosím o 10 minut.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Navrhuji, aby další body zařazené na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byly vyřazeny z jednání. Bylo tak učiněno na základě jednání a shody se všemi předsedy poslaneckých klubů, ale musíme to odhlasovat.

  Dávám hlasovat a táži se, kdo je pro vyřazení všech ostatních bodů z jednání 25. schůze. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Máme hlasování s pořadovým číslem 212, přihlášených je 142 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 18, návrh byl přijat.

  Teď tedy udělám to, že přeruším jednání Poslanecké sněmovny do 14.10, kdy nám předseda volební komise oznámí výsledky dnešních voleb. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 13.58 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.10 hodin, přestávka, kterou jsme měli, vypršela. Jak je vidět, tak volební komise stihla všechno řádně spočítat. Já poprosím předsedu volební komise, aby nám oznámil výsledky. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za trpělivost, skutečně jsme počítali, jak nejrychleji jsme uměli, a snad mohu předestřít, že pomalu chystáme realizaci elektronických voleb, kdy výsledky budeme znát během vteřiny ihned po ukončení, takže tato prodloužení časem zmizí.

  Nyní ale k výsledkům.

  Co se týká volby předsedy vyšetřovací komise pro D47, tak konstatuji, že bohužel ani ve druhém kole druhé volby Sněmovna nebyla úspěšná, nezvolila předsedu této komise. Pro všechny volby platí to, že bylo 163 odevzdaných hlasovacích lístků, kvorum tedy bylo 82 nutných pro zvolení. Jan Birke získal 74 hlasů, Stanislav Pfléger 66 hlasů. Do D47 tedy nebyl zvolen nikdo, volba tímto končí. Mohu předpokládat, že se k ní vrátíme na březnové schůzi a bude vyhlášena nová, třetí volba. Děkuji za upřesnění - bylo to 163 vydaných hlasovacích lístků.

  Další volba se týkala Dozorčí rady Vinařského fondu, kde zbývalo zvolit jednoho člena. Opět tedy 163 vydaných hlasovacích lístků. Petr Adam získal 55 hlasů, Miloslav Janulík 68, takže bohužel ani tady jsme nebyli úspěšní a nebyl nikdo zvolen. I tato volba po druhém kole končí.

  Co se týká oněch dvou stálých delegací, tak do diskutované Středoevropské iniciativy, tedy vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, byl navržen po oné diskusi pouze pan poslanec Petr Fiala za poslanecký klub ODS. Získal 125...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo. Fond kinematografie už jste říkal? (Ještě ne.) Protože jste přeskočil bod, stálá delegace byla až po tomto bodu.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobrá, v tom případě se omlouvám. Jak jsem ty výsledky narychlo převzal, nemám je seřazeny ve správném pořadí. Takže teď se tedy vracím ke Státnímu fondu kinematografie.

  V tomto případě byla Sněmovna relativně úspěšná. Mohu konstatovat, že jsme zvolili další čtyři členy tohoto fondu. Jsou to pánové a paní Lubor Dohnal, Zuzana Kopečková, Vladimír Soják a Petr Vítek.

  Teď se omlouvám, trochu vás, kolegyně a kolegové, zdržím, ale musím pro stenozáznam ty výsledky přečíst, aby v zápise byly i počty hlasů. Takže ještě jednou, i u této volby jsme vydali 163 hlasovacích lístků, kvorum bylo 82 nutných pro zvolení. Petr Bilík získal 73 hlasů, Tereza Brdečková 67 hlasů, David Čeněk 5 hlasů, Lubor Dohnal 92 hlasů - byl tedy zvolen, Iva Hejlíčková 61 hlas, Zuzana Kopečková 92 hlasů - to je druhá zvolená, Zuzana Mistríková 5 hlasů, Richard Němec 5 hlasů, Karel Och 4 hlasy, Milica Pechánková 22 hlasů, Vladimír Soják 84 hlasy - další zvolení, Daniela Staňková 33 hlasů, Petr Vítek 84 hlasů - také zvolený, a Jiří Voráč 32 hlasů.

  U této volby ještě doplním, že volební komise okamžitě provedla losování délek funkčních období jednotlivých členů této Rady a výsledky losování se zápisem volební komise jsou následující: na funkční období od 5. dubna na jeden rok je vylosován Lubor Dohnal a Vladimír Soják, funkční období dva roky od 5. dubna 2015 obdrželi členové Jiří Kubíček, Zuzana Kopečková a Petr Vítek a konečně tříleté funkční období má vylosováno zbylý člen Přemysl Martinek.

  U této volby tedy konstatuji, že v tuto chvíli volba končí. Státní fond kinematografie nemá ještě obsazena tři místa a bude tedy v rukou pana ministra kultury, jak se na Sněmovnu obrátí v příštích týdnech.

  A nyní ony dvě stálé delegace.

  Jediný kandidát Petr Fiala obdržel 125 hlasů a byl tedy zvolen vedoucím této delegace. Přesto jsem nucen konstatovat, že zatím tedy ještě není členem delegace a v komisi se k tomuto bodu budeme muset vrátit.

  Poslední volba dnešního odpoledne je

  Nutného kvora 82 hlasů nedosáhl nikdo, nikdo tedy nebyl zvolen. Pro stenozáznam - Stanislav Grospič 81 hlas, tam to bylo skutečně o jeden hlas, Jaroslav Lobkowicz 45 hlasů a Milan Šarapatka 18 hlasů. Podotýkám, že zde se nacházíme za prvním kolem té volby, takže dva jmenovaní postupují do kola druhého a ti dva jmenovaní finalisté, kteří se utkají na březnové schůzi o tuto pozici, budou Stanislav Grospič a Jaroslav Lobkowicz. Tedy dvojnásobek počtu neobsazených míst.

  Tím končím své vystoupení. Děkuji vám za pozornost, přeji krásné páteční odpoledne a krásný víkend.