• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Zahajuji čtvrtý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Adamová Markéta z pracovních důvodů, paní poslankyně Aulická Jírovcová z osobních důvodů, pan poslanec Jan Bartošek od 9.55 do 11 a od 12.30 do 14 z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Bendl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Čihák Pavel z osobních důvodů, paní poslankyně Hnyková Jana od 13 hodin z rodinných důvodů, paní poslankyně Nováková Nina z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Pecková Gabriela z pracovních důvodů, paní poslankyně Putnová Anna od 11. do 13. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Šincl Ladislav ze zdravotních důvodů a pan poslanec Ženíšek Marek z pracovních důvodů.

  Z členů vlády se omlouvají: paní ministryně Marksová Michaela od 13.30 z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů a pan ministr Dan Ťok z pracovních důvodů.

  Pan ministr Stropnický má náhradní kartu číslo 17.

  Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloků třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 a 91. Jedná se o sněmovní tisky 277, 57, 60, 118, 267, 268, 292 a 340. Upozorňuji, že po projednání bodu 84, je to sněmovní tisk 277, bude 23. schůze Poslanecké sněmovny přerušena, abychom mohli přistoupit k programu 20. schůze Poslanecké sněmovny.

  Na začátek jsem byl požádán předsedou volební komise panem poslancem Kolovratníkem, rád by se vyjádřil s upřesněním včerejšího výsledku voleb. Takže máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré ráno, pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové. Já jenom v rychlosti pro stenozáznam upřesním jeden ze včerejších výsledků voleb, kde jsem uvedl omylem nepřesnou informaci, za kterou se omlouvám. Ten výsledek se týká Dozorčí rady Vinařského fondu. Chci upřesnit, že do druhého kola této volby postupují čtyři kandidáti a to Jaroslav Faltýnek, Petr Adam, Josef Valihrach a Herbert Pavera. Děkuji za upřesnění.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A registruji přihlášku pana předsedy Faltýnka. Jinak vás prosím, kolegyně a kolegové, abyste se ztišili, protože hluk je v jednacím sále opravdu velký. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte mi přednést jeden návrh týkající se pořadu dnešní schůze. Já bych si dovolil poprosit na základě žádosti pana ministra obrany o posunutí bodu číslo 85, což je tisk 57, vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, abychom posunuli tento bod na příští pátekv po pevně zařazených bodech. Pokud jsou pevně zařazené body na příští pátek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Hlásí se někdo další s návrhem změnu pořadu schůze? Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat o tomto návrhu.

  Návrh zní, abychom přesunuli bod číslo 85, jedná se o vojenský újezd Brdy, na příští pátek po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Bylo to hlasování číslo 36, přítomných poslankyň a poslanců je 172, pro návrh bylo 140. Návrh byl přijat.

  Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, tak přistoupíme k projednávání prvního bodu 23. schůze. Otevírám bod číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec František Laudát. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 277/3.

  Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec, pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, jenom vyjádřit stručně postoj poslaneckého klubu TOP 09 k tomuto hlasování.

  Byli to představitelé klubu sociální demokracie, kteří nás oslovili s návrhem, zda bychom se byli schopni dohodnout na tom, že si Sněmovna oproti platnému právnímu stavu sníží platy o 12 %. Tento návrh učinili nepochybně s vědomým souhlasem pana předsedy vlády. My jsme na tento návrh přistoupili s tím, že dohoda všech poslaneckých klubů je pro nás takovou hodnotou, že rychlé a bezproblémové projednání snížení našich platů oproti 1. 1. 2015 má prostě svoji cenu, a proto jsme se k tomu připojili na obou dvou výborech.

  To, co se pak odehrálo, nemusíme opakovat. Jsem jenom přesvědčen, že to poškodilo Sněmovnu jako celek, jako instituci, a že to poškodilo každého z nás v našem sociálním okolí a mezi našimi voliči. A bylo to naprosto zbytečné.

  Nechceme se na tom proto podílet. Nepodíleli jsme se na žádných kreativních návrzích, kterých tu od té doby napadalo poměrně hodně. Žádný kreativní návrh jsme nepředložili, pro žádný a také proti žádnému nebudeme hlasovat. Prostě se toho nezúčastníme. Kdyby se snad měl stát hlasovatelným návrh, pro který jsme hlasovali na obou dvou výborech, tak my nemáme ve zvyku měnit své stanovisko během jednoho nebo dvou dnů. My to stanovisko máme stále stejné a jinak jsme přesvědčeni, že je to odpovědností a rozhodnutí vládní koalice. Vládní koalice má většinu v Poslanecké sněmovně, je připravena činit rozhodnutí o nejdůležitějších záležitostech této země, tak si nepochybně nějak poradí i s těmi našimi platy. Hodně štěstí, kolegové. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mé vystoupení bude poměrně krátké. Chtěl jsem shrnout: Uzavřeli jsme dohodu, která řešila dvě věci. Za prvé to snížení platů o 12 %, o kterém mluvil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, a za druhé reagovala na rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil ten koeficient pro soudce 2,75 k 1. lednu 2015 s tím, že má být 3,0. Jak jistě všichni víte, na platy soudců jsou procentuálně, a to 90 %, navázány platy státních zástupců. Jenom pro připomenutí, soudců je přibližně 3 400 a státních zástupců kolem 1 300-1 400. Pokud neříkám úplně přesné číslo, tak prosím o toleranci. Těch ostatních ústavních činitelů jsou necelé čtyři stovky, jedná se o prezidenta, předsedu vlády, ministry, senátory, poslance, potom také členy kolegia NKÚ, členy velké rady a podobně.

  Dohoda řešila obě dvě věci. Pan předseda vlády tu dohodu rozbil, odmítl ji akceptovat, a od té doby jsme slyšeli smršť populistických návrhů. Začala soutěž o to, kdo navrhne nižší platy, a v této soutěži zapomněli minimálně dva naši kolegové, kteří podali své pozměňovací návrhy, o kterých budeme za chvíli hlasovat, právě na tu mnohem větší skupinu. Pan poslanec Mihola a pan poslanec Okamura ve svých pozměňovacích návrzích vůbec neřeší platy soudců a platy státních zástupců. Pokud se rozhodnete hlasovat pro jeden z těchto dvou návrhů, tak soudcům a státním zástupcům dáváte nula. Ne zvýšení o nula, ale nula. Nula korun českých. Pro 3 200 plus zhruba 1 300 lidí. Takže u těch závodů a toho gejzíru dobrých nápadů, jak to vyřešit, abych se zalíbil, se zapomnělo na čtyři a půl tisíce lidí, kterým hrozí, že budou mít nula. Přečtěte si v tom tisku 277/3 pečlivě návrhy pánů poslanců Miholy a Okamury a musíte dojít k témuž, k čemu jsme došli my. Samozřejmě že se takhle můžete rozhodnout. Vládní koalice toto schválit může. Jenom vám chci připomenout, že kromě toho, že o 0 % navýšíte platy ústavních činitelů těch ostatních, o kterých jsem mluvil, od prezidenta, předsedy vlády, členů vlády, senátorů, poslanců a těch ostatních, tak všem soudcům a všem státním zástupcům přisoudíte od 1. ledna plat nula korun českých.

  Náš klub dohodu, kterou jsme uzavřeli, dodrží. Někteří z nás tady mylně v úterý říkali: Drželi jsme dohodu, dokud to šlo. V okamžiku, kdy ta dohoda už není, tak už ji nedržíme. Ale ta dohoda se prověří hlasováním. Takže kdo dohodu držet chce, má šanci. Ještě čas toho, že ta dohoda neplatí, nenastal, kromě slovních proklamací. Takže my jsme připraveni dohodu dodržet, pokud se k ní v rámci hlasování vůbec dostaneme. To je samozřejmé. Podle zvoleného postupu se o tom vůbec hlasovat nemůže.

  Ale chci se zeptat slušně a pokorně - a kolegové, páni poslanci Mihola a Okamura, mi samozřejmě odpovídat nemusí, já je nevyvolám k mikrofonu -, jestli to byl úmysl, že soudci a státní zástupci budou mít nula korun, nebo to bylo opomenutí v tom souboji a v té soutěži, kdo přinese lepší návrh vůči veřejnosti. Já tomu prostě nerozumím. V tom svém nadšení zapomněli na čtyři a půl tisíce lidí, kterým reálně hrozí nula korun českých od ledna, pokud podpoříte jeden z těchto dvou pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. (Potlesk zprava.) Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnešní den se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Antonín, dále se omlouvá od 11.30 pan poslanec Jaroslav Zavadil, z dnešního dne od 13.30 se z pracovních důvodů omlouvá paní ministryně Helena Válková. Na celý den z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg a od 12 hodin se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.

  Mám zde přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Fialu a po něm pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážení kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane premiére, dovolte mi, abych se také krátce vyjádřil k zákonu o platech. Už nechci ani tak moc akcentovat jednotlivé varianty, ale spíš chci říct a zamyslet se nad tím, jak jsme se vlastně do této situace dostali. Dostali jsme se do té situace tak, že ten zákon v Poslanecké sněmovně ležel minimálně půl roku, možná víc než půl roku, a vládnoucí koalice nebyla schopna připravit systémový zákon, který by ty platy nějak řešil. Některé návrhy, které dnes budeme hlasovat v tomto zákonu, jsou ale také takové, že odkládají účinnost tohoto zákona například o rok. A já si nejsem úplně jist, že prostě za rok se stihne připravit systémový zákon pro platy ústavních činitelů. Je potřeba se nad tím důkladně zamyslet. (Silný hluk v sále.)

  A já zde chci vyzvat vládnoucí koalici, aby už v následujících letech nepřipustila takové divadlo, jakého jsme byli svědky letos, kde se handrkujeme doslova v televizi, v médiích o platy ústavních činitelů. Je zde potřeba ty platy odvodit od zvyšování platů pracujících lidí v této zemi. Všech pracujících lidí, nejenom v nepodnikatelské, tedy v státní sféře, ale i v podnikatelské sféře, protože pokud bychom to...

  Pane předsedo, prosím...

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, já vás žádám abyste se ztišili, nebo v případě, že máte něco důležitého k řešení, abyste šli do předsálí. Váš hovor skutečně ruší projednávání tohoto bodu. Děkuji, že to budete respektovat.

  Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Radim Fiala: Pokud bychom to odvodili systémově pouze od platů ve státní sféře, můžeme dosáhnout toho efektu, že další generace politiků budou zvyšovat platy ve státní sféře, aby došlo také na zvyšování platů politiků. To si myslím, že určitě není správný systém a že bychom to měli odvozovat od zvyšování platů (upozornění na čas) všech pracujících v této zemi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jestli dovolíte, jenom stručnou reakci na vystoupení pana kolegy Stanjury. On má nepochybně pravdu, že návrh pana poslance Miholy neřeší soudce a státní zástupce, a že by tedy v podstatě byli ze zákona bez platů k 1. 1. roku 2015. Ale myslím, že bychom je neměli strašit. Kdyby k tomu snad došlo, tak nepochybuji, že pan premiér splní svůj slib, že svolá v lednu již třetí mimořádnou schůzi k platům ústavních činitelů, a vládní koalice to určitě systémově opraví, jak má na svých mimořádných schůzích ve zvyku. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Paní ministryně Válková. Máte slovo, paní ministryně.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Jenom technický detail, který je nicméně pro průběh té debaty týkající se platů soudců a státních zástupců významný.

  Ministerstvo spravedlnosti by samozřejmě zálohově řešilo jejich platy, takže by se nestalo, že by 1. ledna nedostali vůbec nic. (Velké pobavení v sále.) Ale myslím si, že pro pořádek je třeba říci i tyto věci nahlas, protože se zde používají velmi populistické argumenty. A myslím si, že i soudcovská veřejnost, státní zástupci, přestože v poslední době se někteří z nich stali terčem kritiky, si zaslouží mít relativní klid a vědět, že přesto, co se zde deklaruje, jejich platy zajištěny budou. Ale samozřejmě je to jenom technické řešení a my bychom měli přijmout řešení třeba formou poslaneckého návrhu pana Vondráčka, který zde byl již, projednáván nebo je v projednávání, a který se právě týká problematiky platového ohodnocení, resp. zvýšení platů soudců a státních zástupců. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. A nyní pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, já bych se chtěl ujistit, že sněmovní tisk 277/3, konkrétně pozměňovací návrh D, je v pořádku, protože podle mého názoru E je v pořádku, tam to odpovídá i vládnímu návrhu, ale D, což je návrh poslance Miholy, platová základna, tak je tam napsané "od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015". Prosím vás, máme rok 2014, takže ať legislativa řekne, co je tedy platné, a ať si tady nepřipadáme jak u bláznů. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím... Ještě je zde přihlášen pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešní době nejčastěji diskutovaným civilizačním psychologickým jevem je tzv. prokrastinace, to je takový fenomén, kdy člověk odkládá rozhodnutí či činy, které dříve nebo později musí udělat, vždycky na zítra. Když jsem byl malé dítě a věděl jsem, že do pátku musím mít něco hotového, tak jsem si v úterý říkal, že ještě není pátek, ve středu jsem si říkal, že ještě není pátek, až jsem se toho pátku dočkal. Za ta léta dospívání jsem pochopil, že mezi tím udělat to rozhodnutí v pátek a v úterý není vůbec žádný rozdíl.

  Jestli to rozhodnutí neuděláme dnes, tak ten moment, na který to odložíme, bude pro všechny z vás úplně stejně těžký a nebude se svými dimenzemi a obsahem vůbec ničím lišit od dnešního dne. Pro mě je to takový test, jestli prokrastinaci propadl i Parlament České republiky, jestli jsme všichni ještě malé děti, anebo jestli jsme občas schopni přijmout zodpovědnost za své činy. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji i za dodržení času. Pro pořádek konstatuji, že návrh pana kolegy Miholy je hlasovatelný, protože nahrazuje text § 3a v plném znění, pouze upravuje datum, to znamená, tento návrh je hlasovatelný,.

  Vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nehlásí, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si paní ministryně vezme závěrečné slovo. Ne. Pan zpravodaj Laudát? Také ne. Pan poslanec Beznoska jako zpravodaj? Také ne. A pan poslanec Petrů? Také ne.

  V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já poprosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já vám nejdříve řeknu zhruba obsah těch návrhů, pak navrhnu proceduru, k té proceduře když tak dávejte pozměňovací návrhy. Pak by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích k proceduře, pak k navrhované proceduře, pokud to neprojde, nebo v nějaké modifikaci. Pak bychom hlasovali o těch návrzích a potom bychom hlasovali o celku, to znamená závěrečné usnesení, a pak se ještě musíme vypořádat, máme jedno doprovodné usnesení z dílny KDU-ČSL. To nebudu komentovat, já ho přečtu, protože mám problém to komentovat.

  Takže prosím ještě doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby vytvořila pracovní skupinu složenou ze zástupců tripartity, poslaneckých a senátorských klubů, Asociace krajů a Svazu měst a obcí pro vytvoření návrhu pravidel pro odměňování ústavních činitelů a představitelů regionální a municipální správy.

  Takže prosím, to je tolik, to bude doprovodné usnesení, to tady zatím nikdo nezmínil. A nyní vás prosím, zhruba obsahově, pokud byste měli pocit, že to kamkoli zavádím, tak mě opravte, budu velice rád.

  Takže prvně návrh z dílny KDU-ČSL přednesený panem předsedou klubu Miholou, který víceméně říká: zmrazme platy na jeden rok, ustavme tu komisi, to je v doprovodném usnesení, a řešme to následně. Potom je návrh hnutí Úsvit přednesený Tomiem Okamurou, který říká: zmrazme platy do konce tohoto volebního období. Potom je třetí návrh z ČSSD, který zde přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček, ten asi znáte, tam je nárůst zhruba o 2,9 %. Vypořádává se i s růstem platů v příštích letech, to znamená jedná se o systémový návrh, který zahrnuje i soudce, a tam by neměl být z hlediska formálně právního problém, resp. nemuseli bychom se pak v jiném bodu nebo s novým bodem zabývat platy soudců. Čtvrtý návrh je komplexní pozměňovací návrh, který je z rozpočtového výboru a ještě ho schválil sociální výbor. Ten komplexně řeší ty věci, to, co je klíčové. Navrhuje plat zhruba mezi 14 a 15 %, postupný nárůst v tomto volebním období a vlastně stanovuje koeficienty tak, aby již byla částka i pro naše příští nástupce fixována. Potom je vládní základní návrh, ze kterého se vychází, to je 1 %, řeší i soudce. A pak je konečně návrh doprovodného usnesení, které jsem vám přečetl. (V sále je velký hluk.)

  Prosím klid! Já si vám dovoluji i z hlediska logiky navrhnout, abychom hlasovali od nejmenšího k největšímu, nejmenší jsou dva návrhy - nulové nárůsty, to je KDU-ČSL, jestli vám nebude vadit, že to budu takto ztotožňovat, aby příliš nezněla jména, protože všichni protagonisté to přednášeli jménem svých poslaneckých klubů. To znamená KDU a Úsvit. Potom by se hlasovalo... To znamená první bychom hlasovali návrh přednesený panem předsedou Miholou, druhé by bylo hlasování o návrhu Úsvitu předneseném panem předsedou Okamurou, třetí by byl návrh ČSSD přednesený panem Hamáčkem, čtvrtý by byl komplexní pozměňovací návrh výborů, to znamená rozpočtového a sociálního. Pak by bylo hlasování o celku a pak bychom hlasovali a rozhodli o doprovodném usnesení. Takže toto je můj návrh procedury.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda má někdo jiný návrh procedury hlasování. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám jenom doplnění. Pan zpravodaj neřekl, že v okamžiku, kdy některý z těch pozměňovacích návrhů projde, ty ostatní jsou nehlasovatelné, aby to bylo jasné, že pokud některý bude kladně přijat, tak ty ostatní jsou v tom okamžiku nehlasovatelné. Nic nenamítám proti postupu. Tohle nezaznělo, tak jenom aby to bylo jasné, aby se někdo netěšil, že příště bude pro a příště už nebude.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upřesnění, ale znovu se táži, zda má někdo námitku proti navrženému postupu hlasování. Nevidím ji, v tom případě dávám hlasovat.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup při hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 37, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh je 180. (Proti nikdo.) Tento postup při hlasování byl schválen.***

 • Poslanec František Laudát: Takže nejprve bychom - děkuji za schválení procedury - nejprve bychom hlasovali o návrhu KDU předneseném nebo osvojeném panem Miholou. Je to zamrazení na rok, případně v doprovodném usnesení komise, která to vyřeší systémově tak, aby politici nerozhodovali o svých platech.

  Stanovisko - prosím, pochopte mě, bez stanoviska v tomto případě.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko - bez stanoviska nelze. To znamená, existují tři, buď zamítavé, podporující, anebo neutrální.

 • Poslanec František Laudát: Tak neutrální, jestliže musí být. (Ministryně: Neutrální.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 38, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro 44. Tento návrh byl zamítnut. Pojďme dál.

 • Poslanec František Laudát: Takže děkuji. Druhý v pořadí hlasujeme návrh hnutí Úsvit, přednesený nebo osvojený panem Tomiem Okamurou. Obsahově: zmrazení platů do roku 2018, do konce tohoto volebního období. (Zpravodaj i ministryně stanovisko neutrální.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 39, přítomných poslankyň a poslanců 186, pro tento návrh bylo 14. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Třetí v pořadí bude hlasování o návrhu sociální demokracie, který zde přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček. Zhruba - jedná se o nárůst platů 2,9 %, plus tedy postupný nárůst systémově i v příštích letech. (Stanovisko zpravodaje i paní ministryně neutrální.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 40, přítomných poslankyň a poslanců 186 (ojedinělý potlesk z levé části jednací síně), pro návrh 97. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, takže v tom případě, pokud nikdo nezpochybňuje hlasování, tak další návrh z rozpočtového a sociálního výboru je nehlasovatelný. To znamená, teď bychom hlasovali o usnesení jako celku. (Stanovisko zpravodaje neutrální, stanovisko ministryně kladné.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 277, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou... ve znění schváleného pozměňujícího návrhu." Byl jsem upřesněn, ano, děkuji za to.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 41, přítomných poslankyň a poslanců 187, pro takto navržené usnesení 102. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. (V sále je velice silný hluk.)

 • Poslanec František Laudát: Takže prosím vás, jak jsem tady četl při zpravodajské zprávě, ještě se musíme vypořádat s doprovodným usnesením, které podal pan předseda Mihola. Já se ho chci optat, zda trvá za situace, kdy byl schválen -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale hluk v sále je tak velký, že ani já neslyším, co je přednášeno. Tak vás poprosím, ztište se, nebo jděte do předsálí. Děkuji vám.

  Prosím pokračujte.

 • Poslanec František Laudát: Pokud máte problém, mohu zvýšit hlas, já jsem se to tady od pana ministra zahraničí kdysi naučil.

  Prosím vás, ještě se musíme vypořádat s doprovodným usnesením předneseným panem předsedou Miholou. Pokud netrvá na svém návrhu vzhledem k tomu, která z variant pozměňovacího návrhu prošla, takže je staženo. To znamená, tím pádem jsme se vypořádali se všemi návrhy. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Děkuji i paní ministryni a konstatuji, že končím projednávání tohoto bodu a přerušuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny na 5 minut. Za 5 minut budeme pokračovat 20. schůzí.

  (Schůze přerušena v 9.36 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mně, abych pokračoval v našem jednání a zahájil přerušenou 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, náhradní karty, jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 20. schůzi Poslanecké sněmovny.

  Potvrzuji, že omluvy poslanců a členů vlády sdělené v průběhu dnešního jednání jsou téže shodné.

  Budeme se zabývat návrhy zákonů ve třetím čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty, a to body 86, 87, 88, 89, 90 a 91. Přistoupíme tedy k bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Miroslav Grebeníček a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec František Vácha. Obdrželi jste sněmovní tisk 60/5, který obsahuje návrh na zamítnutí, a pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

  Otvírám tedy rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Už jednu eviduji. Pan poslanec a předseda poslaneckého klubu KSČM Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych se před závěrečným hlasováním o tomto návrhu vyjádřil jménem poslaneckého klubu KSČM, který je ostatně předkladatelem tohoto návrhu.

  Je samozřejmě nepochybné a po našem dnešním ranním rozhodování ještě nepochybnější, že v současných nebo minulých týdnech a měsících se navýšila minimální mzda, navýšily, pravda, ne tolik, jako bychom chtěli, i důchody. Našly se i peníze na 3,5procentní zvýšení platů ve veřejné sféře a koneckonců i 2,9procentní navýšení platů ústavních činitelů, soudců, státních zástupců také, jsou v tom zahrnutí, ministři, prezident a tak podobně. Není tedy žádný rozumný důvod, aby neměla být valorizována částka, tedy částka sociálního stipendia studentů vysokých škol. Tato částka, kterou zákon pevně stanovuje, se jak známo nezvýšila, tedy nevalorizovala, již od roku 2007. Máme konec roku 2014 a od roku 2007 se přece jenom náklady, ať už životní, nebo náklady na studium a s nimi náklady spojené, podstatně zvýšily. Je pro sociálně slabé studenty nepříjemné a pro establishment nedobré, že projednávání návrhu na valorizaci sociálního stipendia, který byl mimochodem podaný již loni, se setkalo s takovými průtahy, že se k závěrečnému hlasování dostáváme až dnes, a že tedy i v průběhu projednávání zde zněly odmítavé postoje některých poslanců a poslankyň. (Hluk v sále.)

  Tvrzení, které zde ve Sněmovně dokonce zaznělo, že by si studenti, místo valorizace měli začít ke studiu přivydělávat, podle mého soudu není zrovna rozumným argumentem.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moc se omlouvám, pane předsedo, vaše slova rozvášnila kolegy v Poslanecké sněmovně natolik, že začali diskutovat mezi sebou místo toho, aby vás poslouchali. Poprosím o klid v Poslanecké sněmovně.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Nemyslím si, že mám až tak velkou schopnost kohokoliv rozvášnit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vy se podceňujete, pane předsedo. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Nejde jenom o omezené možnosti přivýdělku, ale i o samou logiku podobného argumentu. Přivydělat si totiž při současné vysoké nezaměstnanosti by podle této logiky snad měli i ti, co berou minimální mzdu a nebo ve veřejné sféře velmi nízký plat. Je to skutečně lichý protiargument. Pokud zde někdo nedávno argumentoval, že si také při studiu přivydělával dokonce šest stovek, pak z těchto šesti stovek tehdy jistě mohl bez nějakých významných problémů zaplatit podstatně více nákladů než dneska i třeba ze šesti tisíc. Ubytování na koleji, a pamatujeme se, my starší, kteří jsme studovali v té době, když jsme si přivydělávali těch šest stovek, ubytování na koleji, plnou celodenní stravu na celý měsíc, jízdné a ještě mně k tomu zbyly tři stovky, dvě stě padesát korun, někdy více, někdy méně. Dnes bohužel životní náklady studenta činí, když to hodně, hodně tedy přiškrtím, devět tisíc korun měsíčně. A to není na žádné vyskakování. A radit studentům, aby si místo řádného studia, nebo vedle studia, šli přivydělávat, zejména u některých náročných oborů může mít skutečně i vážné důsledky na kvalitu i délku studia. My přece chceme, aby pracovití, talentovaní a snaživí studenti ze sociálně slabších rodin studovali. Studovali úspěšně, aby z nich byli dobří lékaři, učitelé, inženýři či další vzdělané profese, a přinesli tak celé společnosti pozitivní posun dopředu. Ostatně vzdělání, jak známo, jak se všichni sem tam zaklínáme, je schopno popohnat společnost kupředu nejrychleji, nejlépe a nejefektivněji.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi za jeho příspěvek. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pánů zpravodajů, jak pana poslance Váchy, tak paní poslankyně Maxové. (Posl. Grebeníček: Nemám žádný návrh, ztotožňuji se s předřečníkem.) Tak, pan poslanec Grebeníček se ztotožňuje s předřečníkem, pan poslanec Vácha přece jenom chce závěrečné slovo. Prosím.

 • Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit Sněmovnu, aby hlasovala ne podle stranické příslušnosti, ne podle ideologie. Můžete si vzít příklad ze mě, já jsem zarytý antikomunista, a budu hlasovat pro. Takže můžete zkusit hlasovat podle svého svědomí, podle toho, jestli chcete pomoct těm studentům, nebo podle ideologie. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi za rozumnou agitaci. A budeme nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl předložen. Přivolám naše kolegy z předsálí. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás tady všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (Poslanci spěchají do sálu.)

  Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen během jednotlivých čtení.

  Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 42. Přihlášeno bylo 149 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 66. Návrh nebyl přijat.

  Protože nebyly předneseny pozměňovací návrhy, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 60."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 43. Přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 58. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

  O slovo s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, víte, já bych teď pokaždé, když uslyším z vašich úst ona slova o podpoře studia, podpoře vzdělání, podpoře studentů, podpoře vzdělanostní společnosti a také rovném přístupu, rovných šancích pro každého, kdo má dáno, a teď myslím, nikoliv do peněženky, ale do mozku, do hlavy, do inteligence, do schopnosti studia, tak si vytáhnu vždycky to hlasování o tomto návrhu zákona a pokaždé mám chuť okomentovat to, jak jste to tehdá, pane kolego, paní kolegyně, mysleli. Ale neudělám to. Jen takový povzdech. Ráno jsme byli schopni hlasovat pro sebe ano - a pro studenty teď ne? Rozmysleme si to ještě jednou. A možná, když přijde takový návrh příště, my ho podáme samozřejmě znovu, a zveme vás všechny k tomu, abyste jej podepsali, abyste se tady nemuseli vymezovat, že návrh je sice dobrý, ale podali ho ti škaredí komunisti, tak to nemůžeme podpořit, takže návrh píšeme znovu a zveme vás všechny k tomu, abyste jej s námi rovnocenně měli rovnou šanci se k němu přihlásit. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Budeme pokračovat dalším bodem naší schůze, jímž je

  ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem podal návrh na zamítnutí, nebudu opakovat argumenty, myslím, že jsme o tom debatovali poměrně obšírně v prvém i v druhém čtení. Nicméně je to dneska druhý případ zákona, jehož životnost bude maximálně několik měsíců. U novely zákona o státním rozpočtu 2014 to bude několik hodin, přijali jsme zákon, který bude platit několik hodin, pak přestane platit. Tady tento zákon bude platit několik týdnů či měsíců. Já to nepovažuji za vhodné.

  Mám informaci, že v této chvíli pracuje na Ministerstvu financí pracovní skupina, která se tou otázkou zabývá, připravuje tzv. skandinávský model, který by podle mě uměl postihnout ty černé pasažéry systému přiměřeným způsobem, logickým způsobem tak, aby na ně nedopláceli ti poctiví, kteří své povinnosti plní. Myslím, že je mnohem rozumnější počkat na tento vládní návrh, který sem přijde, který tu otázku podle mého názoru řeší velmi dobře, který má šanci pak najít širokou podporu v Poslanecké sněmovně, než přijímat tuto nesystémovou novelu na několik týdnů či měsíců. Ten problém existuje, navrhovatelé ho chtěli nějakým způsobem řešit. Já to nijak nezpochybňuji, nicméně si myslím, že v této chvíli se už pracuje na lepším řešení, a budeme znova novelizovat tuto novelu, pokud to projde.

  Takže mé doporučení je, abychom to zamítli, počkali na vládní návrh, který tady má být nejpozději do konce března příštího roku podle informací, které mám i dispozici. A říkám, ten přináší řešení problému lepší cestou, jak už jsem říkal v prvém a druhém čtení, polopřevody budou vyřešeny od 1. ledna. A jak řešit škody za ta auta, která jsou nepojištěná, přináší skandinávský model lepším způsobem než toto. Argumenty už nebudu znova opakovat, rozhodne to závěrečné hlasování. Jenom jsem chtěl říct, že považuji za užitečné počkat na vládní novelu. Nenavrhuji žádné přerušení tohoto bodu, nic takového, nejlepší je počkat, že ten návrh nepřijmeme, z mého pohledu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, v logice toho, co tady řekl pan předseda Stanjura, rozumím, co tím chtěl říci. Ano, může mít pravdu, ale pouze v okamžiku, kdybychom tady byli zvyklí, že když se řekne, že se někde chystá něco nového, lepšího, dokonalejšího, že to sem také vždycky přijde v čas, na který se to slibuje, skutečně lepší, dokonalejší a komplexnější. A protože nejsme takto zvyklí, zpravidla takovýmto slibem nebo takovýmto tvrzením se návrhy zákonů oddálí nebo, řekněme, odpinknou, neotravujte s tím tady, my jsme vláda, my jsme lepší, přijdeme s něčím novým. Pak čekáme rok, dva, tři, a ono houby. Tak bych v té logice toho tvrzení spíše - a té zkušenosti - spíše očekával, že bychom přerušili projednávání tohoto bodu až do toho března, kdy se, tuším, slibuje, že to nové, lepší, komplexnější, skandinávštější přijde, a pokud to přijde a bude to skutečně lepší, komplexnější a skandinávštější, tak naši předkladatelé samozřejmě rádi ustoupí a případně stáhnou nebo se vypořádají nějak jinak a dáme přednost tomu, co přijde lepšího. Ale protože jsme zvyklí, že ne, že nepřichází, fakt bych skutečně varoval před tím, abychom návrh zamítli, protože to zamítnutí znamená, že problém s vysokou pravděpodobností reálně, skutečně, ještě hodně dlouho řešen nebude. Takto to přináší řešení možná na několik týdnů, možná na několik měsíců, jak tvrdí pan kolega Stanjura, já ho nezpochybňuji, ale také možná na několik let. A to už se vyplatí pro ty poctivé a nevyplatí pro ty černé pasažéry systému. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, prosím, mám to chápat tak, že navrhujete přerušení, než přijde blaho v březnu?

 • Poslanec Pavel Kováčik: Nenavrhuji přerušení do blaha v březnu, žádám kolegy a kolegyně a apeluji na zdravý rozum, aby se nehlasovalo pro návrh na zamítnutí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele či paní zpravodajek Zelienkové či Matuškové. Pan navrhovatel se hlásí o závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím trošičku zareagovat na to, co zde zaznělo ještě v průběhu rozpravy, a jsou to věty, které říkal pan kolega Stanjura ohledně jepičího života této novely zákona. Já si myslím, že k tomu, k té krátké době jeho účinnosti, by nedošlo, kdybychom to projednávali v tempu, které odpovídá podání této novely. Ono nám trvalo skoro rok, než jsme se dopracovali do třetího čtení, takže i to opatření, které tam je, se v podstatě dostává na pořad dne velice pozdě. Samozřejmě souhlasím s tím, že pokud by došlo k tomu slíbenému holubovi na střeše a přišla jakákoli novela zákona o pojištění provozu motorových vozidel z vládního pera, tak může přijít, ale já jsem přesvědčen, že tak rychle to nechodí, podobně jako hovořil kolega předseda našeho poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Je to bohužel už letitá praxe v této Sněmovně, že když některé novely zákona nemají být buď dokončeny v projednání, nebo nemají být přijaty, dostáváme se do situace, která pak hovoří o tom, že vláda přichází s novým návrhem, který bude velice rychle na stole poslanců. Zatím nemáme paragrafované znění na stole, ať už ten slib je jakýkoli, můžeme mu věřit a nemusíme, tak se ještě chci ohradit kvůli jedné věci, že tento náš návrh není systémovým řešením problému. Já bych řekl, že je, protože je mezikrokem. On ten skandinávský model, pokud přijde, tak bude stejně rušit § 24c stejným způsobem, jako rušíme my, a tu alternativu náhrady tam bude sice nabízet v jiné podobě, ale budou zrušeny příspěvky od vlastníků a provozovatelů vozidel, tak jak navrhujeme my. Já v tom vidím jednom mezikrok, který my navrhujeme, aby byl přijat, a možná to i urychlí proces, kdy vláda nám předloží skutečnou novelu zákona, která do sebe pojme, řekněme, tu velice moderní a i podle našeho názoru správnou variantu toho skandinávského modelu, aby byly řešeny zdroje pro škody způsobené nepojištěnými vozidly. Ale my chceme dokázat tou novelou jednu jedinou věc - aby nebyli postihováni ti, kteří jsou pouze generováni jako případní viníci a povinní plátci příspěvku, který neodpovídá ani dennímu pojistnému.

  Takže jenom na závěr bych vás chtěl všechny požádat, zvažte ještě svoje rozhodnutí před konečným hlasováním, zda ten náš krok, který jsme navrhli touto novelou, není tou správnou cestou k získání rychlého návrhu vlády, která předloží dokončení toho procesu v podobě zavedení skandinávského modelu připojištění do České republiky. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim ona i pan navrhovatel vyjádřili. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. A Sněmovnu prosím o klid, aby bedlivě poslouchala, aby pak jednotlivý poslanec věděl, o čem hlasuje.***

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak to hlasování bude jednoduché. Podle jednacího pořádku bychom měli v prvé řadě hlasovat o zamítnutí zákona, potom bychom hlasovali o komplexním pozměňujícím návrhu, který byl schválen rozpočtovým výborem a je v systému pod číslem 118/4, a potom bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Protože procedura je poměrně jednoduchá, ptám se, jestli se má proti ní někdo nějakou námitku či připomínku, a nebudu o tom dávat hlasovat, pokud s tím takto souhlasíte. Děkuji. Budeme tedy nejprve hlasovat návrh na zamítnutí, který byl přednesen během projednávání. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 44, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 114. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

  Budeme tedy hlasovat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Dál budeme hlasovat o komplexním pozměňujícím návrhu číslo 118/4, kde budeme hlasovat o zrušení paragrafu nebo odstavce 24c.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, já jenom upozorňuji, že to byl nejenom návrh rozpočtového výboru, ale také hospodářského výboru, který je naprosto shodný s návrhem rozpočtového výboru. Ptám se na stanoviska. (Stanovisko zpravodajky i navrhovatele kladné.) Obě dvě stanoviska kladná.

  Zahajuji hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového a hospodářského výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 45, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 14. Návrh byl přijat.

  Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Dále bych nechala hlasovat o novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji. Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení. Omlouvám se, ten název je šíleně dlouhý, takže prosím o trpělivost.

  Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 118, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 46, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 17. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce.

  Než se budeme věnovat vládnímu návrhu zákona o působnosti orgánů Celní správy, mám tady omluvy. Dnes se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny od 11.30 hodin z důvodu lékařského vyšetření pan poslanec Radek Vondráček, dále se omlouvá paní první místopředsedkyně Jaroslava Jermanová ze schůze dnes od 10.45 do 12.15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Kořenek se omlouvá z dnešního jednání od 13.30 hodin z osobních důvodů a pan poslanec Milan Urban se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů.

  A budeme se věnovat bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Holeček. Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona nebyly předneseny. Otvírám tedy obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova zpravodaje nebo navrhovatele? Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví podle sněmovního tisku 267."

  O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 47, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Místo u stolku zpravodajů i tady zaujme pan ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Holeček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy ani tady nebyly předneseny a já otvírám rozpravu, do které se taktéž nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Přivolám naše kolegy z předsálí a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, podle sněmovního tisku 268.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 48, přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, a tak dojemná shoda už tu dlouho nebyla, pro 157, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem této schůze je

  I tady místo u stolku zpravodajů zaujímá pan ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Holeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 292/2 a já otvírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

  Pokud není zájem o závěrečná slova, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, máme zde jeden pozměňovací návrh označený pod sněmovním dokumentem číslo 1701. Postup hlasování: navrhuji, abychom hlasovali o tomto jednom pozměňovacím návrhu a potom o zákonu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Protože ten postup je poměrně jednoduchý, pokud nikdo nemá námitku k tomu, tak nebudeme o této proceduře ani hlasovat. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh, vyjádřil se k němu svým stanoviskem, a dám o něm hlasovat. Prosím, pane zpravodaji. (Stanovisko zpravodaje je kladné.) Pan ministr? (Souhlas.) ***

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Dobré stále ještě dopoledne. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ani jsem nevěřil, že se na nás dostane, ale rád vzniklou mezírku vyplním. Nebudu vás dlouho zdržovat odůvodňováním. Myslím, že významně jsme komentovali už v rámci prvního čtení. Dovolte mi tedy jen krátce shrnout situaci po projednání ve výborech, i když o tom určitě bude hovořit i zpravodaj. (Velký hluk v sále.)

  Rád bych poděkoval za diskusi ve všech čtyřech výborech, do kterých byl tento návrh zákona přikázán. Debata byla také velmi věcná, tak jako v případě novely zákona EIA. Byla přijata řada pozměňovacích návrhů, se kterými souhlasilo i Ministerstvo životního prostředí. Pouze jsme nemohli souhlasit s návrhy, které podstatným způsobem rozšiřovaly okruh výjimek z placení za vynětí zemědělského půdního fondu nebo například zásadním způsobem měnily strukturu té alokace mezi jednotlivé příjemce. V jiných případech bude naše stanovisko neutrální.

  Myslím, že to pro tuto chvíli stačí, děkuju za pozornost a jsem připraven na případné dotazy.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí, zemědělskému výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také hospodářskému výboru. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako sněmovní tisk 339/1 až /5. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro životní prostředí paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Výbor pro životní prostředí tento návrh zákona samozřejmě projednal a na své 16. schůzi dne 26. listopadu 2014 přijal toto usnesení, se kterým vás teď seznámím.

  Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Many, zpravodajské zprávy poslankyně Ing. Marie Pěnčíkové a po rozpravě výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Já je nebudu číst, máte je jako sněmovní tisk 339/0. Samozřejmě pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Marii Pěnčíkové. Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodajové - zemědělského výboru pan Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Kott: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zde přednesl doporučení zemědělského výboru k tisku 339, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento tisk byl projednán na 12. a 13. schůzi zemědělského výboru. Usnesením č. 57 zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které vám byly doručeny jako usnesení č. 339/2 společně s pozměňovacími návrhy. Na základě doporučení zemědělského výboru si vás proto dovoluji požádat o přijetí tohoto zákona.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru a dále měl vystoupit pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Usnesení č. 72 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 16. schůze ze dne 11. listopadu 2014.

  Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 16. schůzi po odůvodnění Ing. Vladimírem Dolejským, náměstkem ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Petra Kořenka a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 339/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - ty jsou vloženy v systému; za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; za třetí pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

  Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru. Nyní prosím pana zpravodaje hospodářského výboru, jímž je pan poslanec Vlastimil Vozka, o stanovisko tohoto výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená Sněmovno, hospodářský výbor se zabýval přiděleným tiskem 339 na své schůzi dne 20. listopadu 2014 a přijal k němu doporučení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 339 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy jsou uvedeny v systému pod sněmovním tiskem 339/3, a proto je zde nebudu podrobně již předčítat. Za druhé zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný návrh navrhovaného zákona. Dále pověřil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona, a pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Děkuji, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Já jen pro steno opravuji. Já jsem odkázala na tisk 339/0, správně je 339/5.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moc děkuji za toto upřesnění. My jsme si to stejně mysleli, ale děkujeme za to upřesnění. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych zde chtěl vystoupit se dvěma body. My jsme na výboru pro životní prostřední tento materiál celkem podrobně diskutovali. Protože byl v mnoha výborech, asi jste se většinou diskuse zúčastnili i ve svých výborech. To, že to je poměrně zásadní dokument, si taky všichni uvědomujeme. Že jsme zemí s jedním z nejrychlejších úbytků orné nebo zemědělské půdy v Evropě, to je taky jasné.

  Já jsem si dovolil předložit dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká oněch cyklostezek. Ten se potom už objevoval v mnoha výborech, je v usneseních mnoha výborů. Tady bych se chtěl jenom přimluvit za jeho schválení, tzn. aby cyklostezky i s tím zpevněným povrchem byly vyjmuty, protože si myslím, že cyklostezky jsou součástí ekologického chování člověka, trávení jeho času, dopravy a cykloturistika je pevně spjata s ekologickým chováním a ekologickým přístupem naší společnosti. Takže jsem vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu. Já se k němu potom ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Nicméně on se ještě objevuje v řadě dalších usnesení výborů. Jestli projde můj nebo některého z výborů, budu rád i za to.

  Druhý pozměňovací návrh vznikl na základě diskusí na výboru pro životní prostředí, a to diskusí pánů profesorů z České pedologické společnosti, a postupně získával nějaké obrysy. Páni profesoři se vyjadřovali zejména k nepřesným formulacím právě některých fyzikálních, chemických a biologických hodnot a parametrů, které jsou v tom zákonu. To zpřesnění se týká právě těchto bodů. Já jsem ten pozměňovací návrh vložil do systému, nicméně ještě během dneška došlo k jeho zpřesnění, takže si ho dovolím teď tady načíst na mikrofon. Doufám, že vás nebudu tím příliš obtěžovat. Potom ho předám paní zpravodajce a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.

  Tedy pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk číslo 339:

  1. V § 1 odst. 3 se slova "ochranné terasy proti erozi" nahrazují slovy "technická protierozní opatření".

  2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "geogenního původu" zrušují.

  3. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slovo "fyzikální" vkládají slova "chemické nebo biologické".

  4. V § 3b odst. 1 písm. b) se za slovo "fyzikálních" vkládá slovo "chemických".

  5. V § 3c odst. 1 se za slova "uvedených v § 3" vkládají slova "s výjimkou odst. 1 písm. b)".

  6. V § 3c odst. 2 se slova "nebo ohrožení zemědělské půdy erozí" zrušují.

  7. V § 3c odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta: "Způsob nápravy při erozním ohrožení volí původce závadného stavu podle prováděcího právního předpisu."

  8. V § 15c se slova "V § 3 odst. 1 písm. b) až d)" nahrazují slovy "v § 3 odst. 1 písm. c) a d)".

  Já se omlouvám, že jsem tímto způsobem tady načítal poměrně technický pozměňovací návrh, ale jak jsem říkal, s pány profesory ta diskuse probíhala až do dnešního dopoledne, takže toto je výsledek té diskuse. Věřím, že tento pozměňovací návrh přinese zpřesnění do této novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Děkuji za pozornost a já se v podrobné rozpravě k těmto dvěma pozměňovacím návrhům přihlásím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které je taktéž jako první přihlášen pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Tak ještě jednou děkuji za slovo. Já bych se chtěl v tuto chvíli přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem tady načetl v obecné rozpravě, a současně bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 1717, který jsem vložil do systému a týká se právě těch cyklostezek, o kterých jsem tady mluvil. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Nikdo nejde k řečništi.) Pan poslanec Kudela prosím. (Nic se neděje.) Pan poslanec Kudela bohužel není přítomen, takže dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Adolf Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám přednesl pozměňovací návrh, kterým se mění zákon č. 334/1990 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  V článku 1 se bod 34 upravuje následujícím způsobem: V § 13 odst. 1 se vkládá písmeno a) pověřený obecní úřad. Ostatní písmena se upraví na b) až f).

  V článku 1 se dále stávající znění bodu 35 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

  § 14. Pověřené obecní úřady:

  a) vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

  b) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c),

  c) projednávají přestupky podle § 20 odst. 1 písm. c) a správní delikty podle § 20a odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

  Za třetí. V článku 1 se stávající znění bodu 36 zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním. § 15. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

  a) udělují podle § 2 souhlas ke změně trvalého trávního porostu na ornou půdu,

  b) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, zda jde o součásti zemědělského půdního fondu,

  c) udělují podle § 9 písmeno 8 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře do jednoho hektaru, a u dočasného odnětí vydávají u souhlasů jimi vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,

  d) kontrolují plnění podmínek jimi vydaných souhlasů včetně provádění rekultivací, dočasného odnětí a jimi uložených opatření k nápravě,

  e) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) a v § 3 odst. 4 a 6 a neplněním podmínek jimi vydaných souhlasů,

  c) kontrolují plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) a v § 3 odst. 4 a 6 a jimi uložených opatření k nápravě,

  d) udělují souhlas podle § 3 písm. a) odst. 1 k použití sedimentu z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu,

  e) ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizují informace o zemědělské půdě, hodnotí stav půdy a informace předávají do evidenci informací o kvalitě zemědělské půdy,

  f) zasílají podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidenci odnětí zemědělské půdy,

  g) uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,

  h) udělují podle § 7 odst. 4 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,

  i) projednávají správní delikty podle tohoto zákona, nejsou-li k tomu příslušné jiné orgány zemědělského půdního fondu,

  j) jsou dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivu na životního prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné jednomu hektaru,

  k) vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

  Za čtvrté. V článku 1 se stávající znění bodu 49 upravuje následujícím způsobem: V § 18 navrhovaný odst. 1 nově zní: Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata. Pověřený obecní úřad žádost podle věty první posoudí a předá ji se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost podle věty první posoudí, a není-li příslušný k jejímu vyřízení, předá ji se svým stanoviskem krajskému úřadu. Obdobně postupuje krajský úřad, je-li k vyřízení žádosti podle věty první příslušné Ministerstvo životního prostředí. Nachází-li se zemědělská půda na území národního parku, žádost podle věty první se podává u správy národního parku.

  Za páté. V článku 1 se stávající znění bodu 50 upravuje následujícím způsobem: V § 18 navrhovaný odst. 6 nově zní: Orgány zemědělského půdního fondu zasílají stejnopisy jimi vydaných souhlasů s odnětím podle § 9 pověřenému obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází zemědělská půda tímto souhlasem dotčená, nebo její největší část, a to včetně dokumentace připojené k žádosti o vydání souhlasu.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec František Adámek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Adámek: Dobrý den. Kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, pouze bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu vedenému pod sněmovním dokumentem 1749. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším do podrobné rozpravy je přihlášený pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Kudela: Dobrý den. Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrh, který jsem načetl do systému, bohužel jsem si nezapamatoval číslo.

  Je to změna v § 9 odst. 5, a to tak, že v tomto odstavci je uvedeno, že veřejné dopravní a nebo veřejné technické infrastruktury umísťované v koridoru vymezeném v platných zásadách územního rozvoje na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany. Jedná se o výjimky. V této věci navrhuji, aby se slova "v koridoru vymezeném v platných zásadách územního rozvoje" vyškrtla a místo nich byl uvedený text "ve vymezeném koridoru, který není v rozporu s platnými zásadami územního rozvoje". Tolik můj návrh na změnu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kudelovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení, pardon, paní zpravodajka.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Chtěla jsem dát přednost panu ministrovi, pan ministr se nepřihlásil. Já už nebudu zdržovat, budu velice stručná. Vy si určitě pamatujete, že v prvním čtení se tady odehrála docela bohatá diskuse, že tu byl návrh na zkrácení lhůty k projednání na deset dní. Já vám chci jenom poděkovat, že to neprošlo, že jste dali prostor, aby se zákon opravdu řádně prodiskutoval ve výborech, protože se jedná o zásadní zákon a diskuse byla potřeba. Ještě jednou vám děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: My děkujeme paní zpravodajce za tato slova. A já tedy po závěrečných slovech končím druhé čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Vítám mezi námi pana senátora Miroslava Nenutila, který z pověření Senátu předložený návrh uvede. Prosím, pane senátore, máte slovo. ***

 • Senátor Miroslav Nenutil: Pěkné dopoledne, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Předstupuji před vás s návrhem zákona o jednacím řádu Senátu, jehož hlavní změny bych si vám dovolil v krátké době popsat.

  Nejpodstatnější změnou v tomto případě je asi, že tento návrh zákona omezuje možnost Senátu takzvaným -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane senátore, že vás musím na malou chvilku přerušit. Prosím, neberte to jako neuctivost, ale dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby vzhlédla k mé levici, a dovoluji si přivítat delegaci Národního shromáždění Ázerbájdžánské republiky v čele s předsedou jeho excelencí Oktayem Asadovem. Vítáme vás. (Poslanci vstávají a tleskají delegaci.)

  Děkuji a prosím, pane senátore, abyste pokračoval.

 • Senátor Miroslav Nenutil: Zajisté, pane místopředsedo. Tedy institut "nezabývat se" zatím fungoval tak, že po návrhu každého zákona předsedající řekl: "Navrhuje někdo ze senátorů zákonem se nezabývat?" Kdokoliv ze senátorů mohl podat tento návrh, o kterém se hned hlasovalo. Je pravda, že tohoto institutu se nepoužívalo příliš často, zvláště spíš v oblastech tzv. ekonomických zákonů. V současné době -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane senátore. Prosím ctihodnou Sněmovnu o klid! Nemusejí v Ázerbájdžánu vědět, jak to tu obvykle vypadá. Děkuji. (Oživení v sále.) Prosím, pane senátore.

 • Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji, pane místopředsedo. Možná bude konstruktivnější, protože všechny návrhy ke změně jednacího řádu Senátu se v žádném případě nedotýkají jednání vaší ctihodné Poslanecké sněmovny, byly prokonzultovány v ústavněprávním výboru, všechny ty návrhy máte k dispozici, a chce se mi tedy vyjádřit naději, že změna jednacího řádu Senátu tady v Poslanecké sněmovně projde stejně hladce a konstruktivně jako přednedávnem změna jednacího řádu Poslanecké sněmovny, když se projednávala v Senátu.

  Nedomnívám se, že bych vás tedy teď musel, pokud si to nebudete vyloženě přát, seznamovat se všemi těmi asi 15 změnami dopodrobna. Nicméně budu tady přítomen. Kdyby někdo z vás, paní poslankyně, páni poslanci, měl konkrétní dotaz, budu schopen odpovídat.

  Prosím vás tedy proto, abyste změnu tohoto jednacího řádu Senátu podpořili, protože zvyšuje přehlednost a demokratičnost a řekněme i akceschopnost přijímání nových zákonných norem. Děkuji zatím za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Nenutilovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 154/2. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jeroným Tejc. Aha, pardon, tak pan poslanec Stanislav Grospič jako zástupce ústavněprávního výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením ústavněprávního výboru, který předložený návrh zákona projednal na své 15. schůzi 30. července 2014 a zaujal k němu stanovisko, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 154/2. Ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil zpravodaje k jeho přednesení zde v Poslanecké sněmovně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Opravdu se tedy nikdo nechce vyjádřit k jednacímu řádu Senátu? Já tedy končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele či pana zpravodaje. (Neměli zájem.) Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se taktéž nikdo nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodaje, taktéž není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji, bylo to rychlé a bezbolestné.

  Dalším bodem našeho programu je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Foldyna či Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče. Zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radek Vondráček je bohužel omluven ze zdravotního důvodu, budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje na pana poslance Vlastimila Vozku.

  Přivolám naše kolegy z předsálí a zahajuji hlasování o změně zpravodaje nepřítomného ze zdravotního důvodu pana poslance Radka Vondráčka na pana poslance Vlastimila Vozku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 52. Přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 91, proti 10. Návrh byl přijat.

  Prosím tedy pana poslance Vlastimila Vozku, který se teď právě stal zpravodajem tohoto tisku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 24. října na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Obecná rozprava nebyla ukončena, budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Jako první se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, máme před sebou již poněkolikáté bod vyrovnání s církvemi a já musím říct, že poslanecký klub TOP 09 je po včerejšku znejistěn velmi pozoruhodnou informací pana poslance Zdeňka Ondráčka z KSČM, který interpeloval pana ministra kultury ve věci vymítání ďábla. My bychom rádi vedli diskusi se zkušeným exorcistou dříve, než budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. (Smích v sále.) Proto prosím o dvouhodinovou přestávku na poradu klubu TOP 09. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Než vyhlásím tuto přestávku, eviduji ještě přihlášku s přednostním právem pana předsedy Stanjury. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci říct, že jsme žádnou přestávku neplánovali, ale vzhledem k tomu, že nás tady je skoro 200, měli bychom se sejít ve 13.48 hodin na 12 minut, kdy ve 14 hodin je konec jednacího dne, tak abych netrápil všechny ostatní, ve 14 hodin je domluveno vždycky na grémiu, že se končí v pátek, tak já si vezmu jménem našeho klubu 12minutovou přestávku od 13.48 do 14 hodin, protože za 12 minut nejsme schopni uzavřít druhé čtení tohoto bodu. Myslím, že by bylo zbytečné, abychom se po dvou hodinách sem všichni vraceli, když chceme vyhovět kolegům z TOP 09. Takže prosím o těch 12 minut přestávky pro jednání našeho klubu. Děkuji.