• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Antonín ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Hana Jírovcová Aulická z osobní důvodů, pan poslanec Jan Bartošek od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Černý ze zdravotních důvodů do 11 hodin, pan poslanec Matěj Fichtner z osobních důvodů, pan poslanec Ivan Gabal z rodinných důvodů, pan poslanec Leoš Heger do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Miroslav Kalousek od 13 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Michal Kučera z osobních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Miroslava Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Lukáš Pleticha z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Plzák z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Vozdecký ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Zemánek z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Zlatuška ze zdravotních důvodů. (V sále je rušno.)

  Dále se omlouvají tito členové vlády: pan ministr zemědělství Marian Jurečka z pracovních důvodů, paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z pracovních důvodů a pan ministr dopravy Dan Ťok z pracovních důvodů.

  Nejdříve bych vás chtěl informovat, že Senát... Omlouvám se, abyste věděli, co máte dělat před Vánoci, prosím o klid. Senát vrátil Poslanecké sněmovně tyto návrhy zákonů: návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se o sněmovní tisk 291/4. Dále Senát vrátil návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 307/3.

  Navrhuji proto zařazení těchto návrhů zákonů do programu 23. schůze Poslanecké sněmovny. Přivolám naše kolegy z předsálí a dám hlasovat o zařazení těchto dvou bodů na 23. schůzi Poslanecké sněmovny.

  Zahajuji hlasování o zařazení těchto bodů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 176, přihlášeno je 111 poslankyň a poslanců, pro 97, proti 6. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tyto dva návrhy zákonů zařadili na tuto schůzi Poslanecké sněmovny.

  Lhůta k jejich projednání uplyne dne 21. prosince 2014, což je neděle... Já se znovu omlouvám a prosím o klid, protože opravdu nebudete vědět, jak bude probíhat schůze Poslanecké sněmovny před Vánoci. Nebo mezi Vánocemi.

  Lhůta k jejich projednání uplyne dne 21. prosince 2014, v neděli. V této souvislosti navrhuji následující postup. Vyčlenit jiný jediný den Poslanecké sněmovny, a to pondělí 22. prosince tohoto roku, kdy bychom se těmito návrhy zákonů zabývali.

  Přednesu tedy návrh usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví podle § 53 odst. 3 jednacího řádu, že pondělí 22. prosince je jejím jednacím dnem.

  Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Pardon, omlouvám se, považuji toto hlasování za zmatečné. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak už mě zapnuli, už je tady červená. Já jsem se, pane místopředsedo, chtěl ještě zeptat, před tím hlasováním, čí je to vlastně návrh, a proč budeme jednat v pondělí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, podle mých informací je to návrh organizačního výboru a myslím, že jste byl přítomen, když organizační výbor - omlouvám se, pokud ne, pokud jsem vaši maličkost nepostřehl. Byl to návrh organizačního výboru, pokud vám tato odpověď stačí. Protože se tak organizační výbor dohodl. Pokud chcete navrhnout jiný den, je to vaše právo. Klidně navrhněte jiný den. Vaši zástupci na organizačním výboru byli a nic nenamítali proti tomuto dni.

  Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: No, ale to neznamená, že nemůžu namítat já. Nebudu navrhovat jiný den. Já bych chtěl, abychom vybrali normální jednací den, tak jak jsme zvyklí. Nic víc, nic méně. Jednáme standardně v úterý až pátek, tak si něco vyberte a nemusíme sem jezdit v pondělí. My jsme nezapříčinili tu situaci, kdy si takzvaně musíme sejít, protože to jindy nejde. Za prvé to není pravda. A za druhé, když jsme to nezavinili, tak není žádný důvod, abychom to podporovali. Samozřejmě, můžeme neuspět. Na to jsme zvyklí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chápu to dobře, pane předsedo, že nenavrhujete jiný jednací den. Je vaším právem hlasovat o tomto návrhu, jak uznáte samozřejmě za vhodné.

  Přečtu tedy znovu návrh usnesení, pokud nikdo k tomu nechce dále vystoupit: "Poslanecká sněmovna stanoví podle § 53 odst. 3 jednacího řádu, že pondělí 22. prosince 2014 je jednacím dnem."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 178, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 104, proti 26. Návrh byl přijat.

  Sejdeme se tedy v pondělí 22. prosince v 10.00 hodin. Prosím pány poslance, aby si to zaznamenali do svých diářů - 22. prosince v 10 hodin.

  Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 85. Jedná se o sněmovní tisk 57, třetí čtení. Poté bychom případně pokračovali dalšími body z třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty, a to body 92, 93, 94 a 95. Pro informaci uvádím, že bod 94, sněmovní tisk 339, lze projednat až v 11.34 hodin.

  Tak. Ptám se, jestli se někdo hlásí do pořadu schůze. Hlásí se pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Dovoluji si navrhnout pevné zařazení tisku 181, občanský soudní řád, týkající se mobiliárních exekucí. Myslím si, že to je případně krátké zdržení, budeme-li se tím tiskem zabývat, aby konečně postoupil do výboru. Navrhuji ho zařadit po bloku třetích čtení. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže tisk 181 po bloku třetích čtení. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do pořadu schůze. Není nikdo takový. Ještě oznamuji, že pan premiér Bohuslav Sobotka má náhradní kartu číslo 1.

  Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Tejce na to, aby sněmovní tisk 181, občanský soudní řád, byl zařazen dnes po bloku třetích čtení.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 179, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 10, návrh byl přijat.

  Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze. Prvním bodem našeho jednání bude bod číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj výboru pro obranu, kterým je paní poslankyně Jana Černochová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 57/4.

  Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto tisku. Hlásí se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je to citlivá věc. Víme dobře, že zde existují dva odlišné názory. Já si myslím, že je třeba k základnímu problému přistupovat rozumně, uvážlivě, připravené věci neměnit. Ale já nevystupuji k vojenskému újezdu Brdy. Ten je v jiném kraji, než kde já jsem se narodil, je v jiném kraji, než působím, a jak je známo, jsem Jihočech.

  Předložil jsem v rámci tohoto návrhu pozměňovací návrh na to, abychom při projednávání tohoto zákona přihlédli také k tomu, že je zde navrženo zmenšení území vojenského újezdu Boletice. Toto území se celé nachází v Jihočeském kraji, není zde konflikt dvojího přístupu z hlediska příslušnosti k vyššímu samosprávnému celku. Myslím si, že bychom se k Šumavě, kam valná část tohoto území náleží, mohli také zachovat příznivě.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, ale prosím, abyste přerušil svůj projev. Počkáme, až se sněmovna ztiší. Děkuji. A teď prosím pokračujte.

 • Poslanec Jan Zahradník: Abychom se k Šumavě, kam patří valná část toho vojenského újezdu, zachovali také jednou vstřícně. My jsme tady před nedávnou dobou zamítli senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Šumaváci to vnímají poměrně úkorně. Nelíbilo se jim naše rozhodnutí. A když jsem před vědomím, jak dopadne zákon o Šumavě, navrhoval tuto změnu, měl jsem samozřejmě na zřeteli zájem lidí žijících na Šumavě.

  Část vojenského újezdu Boletice, kterou navrhuji vyjmout, tedy katastrální území Maňávka, navíc k navrženým podle vládního návrhu katastrálním územím je vlastně územím, které přiléhá k lipenské přehradní nádrži. Vlastně dá se říct, že to je území, kam může své aktivity rozvíjet město Horní Planá, významná šumavská obec, která samozřejmě má určité možnosti pro svůj rozvoj, ovšem je z jedné strany limitována lipenskou nádrží a ze severozápadní strany právě územím vojenského újezdu. Takže kdybychom přistoupili příznivě k tomuto návrhu, vyjmuli to území Maňávky, tak by se pro Horní Planou zvýšil potenciál možnosti rozvíjet měkký turismus, k přírodě příznivé turistické aktivity.

  Otázka může znít, co zaručí, že ty aktivity budou příznivé, že tam nebudou realizovány nějaké megalomanské projekty. Celé katastrální území Maňávky u Českého Krumlova patří do Chráněné krajinné oblasti Šumava. Tady není třeba žádnou chráněnou krajinnou oblast zakládat. Není třeba žádné předpisy tvořit. Víme dobře, že Národní park Šumava a s ním související chráněná krajinná oblast jsou dlouhodobě spravovány pod poměrně pečlivým dohledem Ministerstva životního prostředí. Šumava patří k jeho zájmovým prioritám a také samozřejmě ochrana přírody v chráněné krajinné oblasti je zajištěna, takže příroda nedojde žádné úhony.

  Otázka další, jak by vojáci pocítili případné toto vynětí. Já jsem absolvoval v roce 2005 a 2006 ještě v pozici hejtmana Jihočeského kraje poměrně náročná, složitá jednání s představiteli Armády ČR, s představiteli Ministerstva obrany a Generálního štábu, a nakonec jsme dospěli k deklaraci, která vlastně v podstatě to území Maňávky navrhovala vyjmout z boletického újezdu, navrhovala jej převést do normálního samosprávného území, tedy konkrétně k obci Horní Planá, a tehdy vznikla deklarace, kterou podepsali tři ministři, ministr obrany, ministr životního prostředí a ministr místního rozvoje, spolu s hejtmanem Jihočeského kraje. Deklarace je stále platná a vyjadřuje názor, který si myslím, že by měl být trvalý.

  Dovolte mi, dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, abych vás poprosil o podporu pozměňovacího návrhu, který najdete v předloženém sněmovním tisku jako návrh na vynětí katastrálního území Maňávka u Českého Krumlova společně s katastrálním územím Houbový Vrch, což je návrh vládní. Můj návrh zní: Vynětí katastrálního území Maňávka u Českého Krumlova. Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Předem vám za ni děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Seďa, a já znovu velmi zdvořile žádám, abyste jej vyslechli v tichosti. Děkuji.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, při svých předchozích vystoupeních jsem vznesl řadu připomínek, které ukazují, že zrušení vojenského újezdu Brdy je nejen předčasné, neekonomické, ale z pohledu budoucího zajištění bezpečnosti naší země i nestrategické. Chci tady připomenout několik aktivit Ministerstva obrany, kterými chtělo v minulosti také snížit náklady, ale dnes je jen dobře, že se prodeji či privatizaci podařilo zabránit. Je to např. muniční sklad v Květné, který se bude v současné době náramně hodit pro uskladnění munice z Vrbětic, nebo záchrana Centra biologické ochrany v Těchoníně. Říkám to proto, že zrušit něco, co funguje, je jednoduché, ale posléze to vybudovat bude daleko těžší.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, za druhé, další věcí, kterou je nutno si uvědomit, je skutečnost, že i přes zrušení vojenského újezdu zůstane armádě 5,6 km2 jako cvičiště 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, dále objekty U Němých, lovecký zámeček Tři trubky, základna Valdek a zakonzervovaná střelnice Kolvín. Opravdu jsme přesvědčeni, že je logické zrušit celý vojenský újezd? Já o tom přesvědčen nejsem.

  Závěrem mi dovolte položit jednu otázku. Je škoda, že tady není ministr dopravy. Já jsem ho upozornil, že tuto otázku budu pokládat, a to pokládám opakovaně a odpověď jsem zatím ještě nedostal. Je pravdou, že Ministerstvo dopravy má zájem o 78 km2 prostoru letecké startovací plochy mezi tokem Hejlákem a Jordánem, kde má být zřízen státní letecký polygon pro bezpilotní systémy? A ten má vzniknout v Brdech, protože v jiných vojenských újezdech po jejich navrhovaných redukcích to nebude možné. A pokud je tato skutečnost pravdivá, pak opět postrádám logiku pro zrušení tohoto vojenského újezdu.

  Prosím, nedělejme chyby našich předchůdců. Já osobně podpořím pozměňující návrh kolegy Hamáčka. Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ještě ve třetím čtení připojil několik poznámek k pozměňovacím návrhům jako poslanec volený v Plzeňském kraji k tomuto návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy.

  Mě překvapilo ve druhém čtení jednak vystoupení předsedy Sněmovny pana Hamáčka a především odůvodnění toho, proč by z tohoto zákona mělo být vypuštěno zrušení vojenského újezdu Brdy. Já jsem měl v minulosti několikrát možnost navštívit území tohoto újezdu, a to ještě v dobách, kdy jsem působil coby náměstek hejtmana Plzeňského kraje. Koneckonců bylo to i v době, kdy se jednalo o umístění radarové základny v tomto újezdu. Tato otázka tehdy rozdělovala Sněmovnu, rozdělovala politickou scénu obecně. Nechci se k tomu vracet. Nicméně tehdejší diskuse vlastně otevřela možnost i veřejnosti se více seznámit s tímto územím.

  Ten újezd je určitě z pohledu ochrany přírody cenným územím. To nechci nijak zpochybňovat. Ale vázat k němu režim vojenského újezdu, ať už vznikl ve 20. letech minulého století, jen proto, aby se ochránila příroda, nepovažuji za příliš šťastný nápad. Nejsem žádným armádním odborníkem, ale vycházím z odborného názoru velení Armády České republiky, že tento újezd je z vojenského pohledu, z pohledu hlavně počtu našich vojáků, nadbytečný. Nemám tedy důvod tomuto odbornému názoru nevěřit. Proto podporuji zrušení újezdu v situaci, kdy armáda označila tento újezd za nadbytečný. Dle informací starostů poblíž vojenského území ani armáda nemá prostředky na zajištění ostrahy, takže pomalu a jistě se stává vojenský újezd předmětem takové divoké turistiky. Myslím, že tu situaci nelze nijak dlouhodobě protahovat. Myslím, že tím zrušením se mnoho komplikací i na straně obcí odstraní, a jsem stoprocentně přesvědčen, že k žádným škodám na cenných lokalitách tím nedojde.

  Souhlasím také s tím, že časových důvodů je namístě posunout účinnost tohoto zákona o jeden rok.

  Chtěl bych však také ještě okomentovat pozměňovací návrh, který se netýká vojenského újezdu Brdy, pozměňovací návrh pod písmenem B, který vypracoval pan poslanec Okleštěk a k němuž se posléze přihlásil pan poslanec Rais. Byť rozumím důvodům tohoto návrhu na přechodnou dobu dvou let u nově vzniklých obcí navýšit z pochopitelných důvodů jejich příjmy, návrh v té podobě, jak by podán, považuji nejen já, ale myslím, že i zaměstnanci Ministerstva financí za technicky neproveditelný. Protože prostě není možné jednak v zákoně o vojenském újezdu stanovit, že se zvýší rozpočtové určení daní pro nově vzniklé obce na dvojnásobek. Ono to totiž nejde z toho důvodu, že zákon o rozpočtovém určení daní nevypočítává dopředu výši daňových příjmů, pouze nastavuje mechanismus pro rozdělení vybraných daňových výnosů. Z toho návrhu není ani patrné, jestli by se to mělo týkat všech daňových výnosů včetně daně z nemovitostí, nebo jenom sdílených daní. Takže tady myslím, že jsou jiné možnosti, jak nově vzniklým obcím pomoci formou dotací. Ale tento návrh považuji za technicky neproveditelný.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Váňa. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Potom řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek a Václav Votava. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opět tady zazněl argument velikosti vojenských újezdů k počtu našich vojáků. Já bych měl jenom takovou drobnost, že pokud máte leteckou střelnici, tak ta má prostě nějaké parametry, ochranná pásma, a bude stejně velká, jestli budeme mít jednoho vojáka, milion vojáků nebo jakýkoli jiný počet. Ten argument je prostě zavádějící. Chtěl bych také připomenout, že nemáme jenom vojenský újezd Brdy v tomto zákoně, ale právě také třeba vojenský újezd Libavá, který se redukuje zhruba o 30 %.

  Já jsem s panem ministrem - mrzí mě, že tady teď není a neposlouchá naše argumenty - o té věci podrobně osobně jednal u pana předsedy Poslanecké sněmovny a veškeré odborné argumenty, které hovoří proti redukci vojenského újezdu Libavá, řekl. Pan ministr mě ujistil, že to všechno osobně prověří a vezme v úvahu. - Omlouvám se panu ministrovi, to bylo nekorektní, protože tady sedí u stolku zpravodajů a ne na svém místě ve vládě. Omlouvám se ještě jednou. Poslouchá bedlivě a dělá si poznámky.

  Takže pan ministr mě ujistil, že to všechno vezme v úvahu a že rozhodne v návrhu zákona tak, aby skutečné potřeby armády nebyly poškozeny. Já to říkám jenom proto, aby se pak někdo nedivil, až se ukáže, že stíhačky se už nad vojenským prostorem Libavá nevytočí a na té střelnici už se celkem nebude moct dobře střílet.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, drahá vládo, kolegyně a kolegové, já jsem k tomuto tématu úmyslně nevystupoval, protože jsem byl sám zvědavý, zdali se vládě podaří konečně přesvědčit na jedné straně sociální demokraty a komunisty, kteří říkají "nerušte Brdy", a na straně druhé sociální demokraty a komunisty - "zrušte Brdy". Protože ani jednomu kraji a vládní straně sociální demokracie se nepodařilo přesvědčit své komunální politiky a regionální politiky o tom, jak to má být. Nenašli jste řešení a chcete, aby to vyřešila Sněmovna v rozporu s tím, jaké jsou extrémně rozdílné názory na úrovni Středočeského a Plzeňského kraje.

  Já vůbec nezávidím situaci panu ministrovi obrany, který se pere s tím, jak ušetřit náklady, kdy armáda prohlásí, že jsou vojenské újezdy nadbytečné, že je nepotřebuje, že finanční prostředky, které tam investuje, by raději viděl někde jinde. Tomu rozumím. Ale samospráva nevěří státu, že bude schopen ochránit to území, nevěří státu, že tam nevzniknou lokality, které budou v rozporu s rozvojem daného území, a nepodařilo se vládě přesvědčit, přestože má na svých silných postech v regionech svá obsazení, nepodařilo se přesvědčit lidi v regionech, jak to tam vlastně má vypadat. Myslím, že to je silně neodpracovaný materiál. Myslím, že minimálně odložení účinnosti toho zákona bude v každém případě znamenat, že finance, které by mohla ušetřit armáda, se neušetří, půjdou za šetřící vládou sociální demokracie a koalice. To je tady potřeba také říct. (Předsedající upozorňuje na čas.) Pro mě je to absolutně ztracený čas, vyhozené peníze, nepřesvědčená komunální ani regionální úroveň. To je výsledek.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Grospič, po něm řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych využil toho prostoru k procedurálnímu návrhu, ke kterému mě vede stav projednávání předloženého návrhu zákona i všechny argumenty, které tady zaznívají a utvrzují mne v tom -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale pokud chcete přednést procedurální návrh, nemůžete tak učinit ve faktické poznámce. Prosím, abyste se řádně přihlásil. Nicméně prosím, pokračujte ve svém vyjádření.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Čili já se přihlásím řádně do diskuse, ve které navrhnu opakování druhého čtení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi za jeho faktickou poznámku. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek. ***

 • Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, byl jsem požádán, abych seznámil tuto ctěnou Sněmovnu se stanoviskem Zastupitelstva Středočeského kraje, které mimo jiné bylo adresováno předsedovi Poslanecké Sněmovny Hamáčkovi s pozměňovacími návrhy.

  "Vážený pane předsedo, Zastupitelstvo Středočeského kraje plně podporuje Vaše pozměňovací návrhy, které jste předložil na 17. schůzi Poslanecké sněmovny. Především podporujeme vynětí sporného § 1 o zrušení vojenského újezdu Brdy z předlohy zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, změny hranic krajů a změny hranic vojenských újezdů (změny hranic vojenských újezdů, ZHVÚ), sněmovní tisk číslo 57.

  Zastupitelstvo Středočeského kraje nesouhlasí s návrhem úpravy krajské hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem na území vojenského újezdu Brdy po jeho zrušení, které vyplývá z předloženého návrhu správní příslušnosti katastrů k obcím, a trvá na zachování současných hranic. Nepochybujeme o tom, že Ministerstvo obrany je podle zákona číslo 222/1999 Sb., o obraně České republiky, kompetentní k rozhodnutí, zda a jak velké prostory pro výcvik obranyschopné armády potřebuje. Na druhé straně zákon číslo 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších samosprávných územních celků, který se týká hranic krajů, jednoznačně stanovuje, že vojenský újezd je součástí příslušného okresu. Po zrušení vojenského újezdu celé jeho území je součástí příslušného okresu, a tím i kraje. Není žádného právního důvodu tuto skutečnost svévolně měnit. Pro změnu hranic krajů je nutná shoda dotčených krajů. Toto stanovisko potvrzuje i Ústav státu a práva Akademie věd České republiky.

  Argument, že starostové dotčených obcí již v roce 2012 schválili změnu hranic krajů, je značně zkreslený. Obce souhlasily s návrhem rozšíření své kompetence státní správy na pro ně navrženém katastru, ale obce Středočeského kraje se nevyjadřovaly ke změně stávajících hranic krajů. Plzeňský kraj požaduje (předsedající zvoní zvoncem) odtržení jihozápadní třetiny..."

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Ten zvonek neznamenal, že se blíží Vánoce. ten zvonek znamenal, že si vás dovoluji poprosit o klid. Děkuji.

 • Poslanec Václav Zemek: Plzeňský kraj požaduje odtržení jihozápadní třetiny území vojenského újezdu Brdy ve svůj prospěch se zdůvodněním vodohospodářským. Oblasti povodí však nekopírují hranice okresů ani krajů.

  Vážený pane předsedo, Středočeský kraj nemá připomínky ke znění dalších částí návrhu zákona. Protože však § 1 obsahuje příliš mnoho sporných bodů, Středočeský kraj plně podporuje váš pozměňovací návrh tento paragraf vyjmout a zbývající části týkající se vytvoření samostatných obcí na území vyňatém z území vojenských újezdů projednat.

  Vážený pane předsedo, dovolujeme si vás touto cestou požádat, abyste s textem tohoto otevřeného dopisu seznámil poslance Parlamentu České republiky."

  Takže tolik stanovisko Zastupitelstva Středočeského kraje. Já děkuji za vaši pozornost a doufám, že toto stanovisko vezmete v úvahu při svém hlasování o této předloze zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Václavu Zemkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Votava, po něm pan poslanec Grospič. Prosím pane poslanče.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vládo.

  Mě dost mrzí, že je to postaveno jako spor dvou krajů, kraje Středočeského a kraje Plzeňského. Určitě by bylo lepší, kdyby došlo k nějaké dohodě mezi oběma kraji, ale bohužel k žádné dohodě nedošlo. Takže nezbývá, než aby samozřejmě rozhodla Poslanecká sněmovna, protože máme tady na stole vládní návrh, který to řeší, a Poslanecká sněmovna je suverén, který určitě rozhodne. A pak jeden nebo druhý kraj by měl respektovat rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Já samozřejmě budu hájit zájem Plzeňského kraje. On o tom tady hovořil už pan kolega Vilímec. Vidíte, že jsme oba z jiné politické strany, a přesto na to máme stejný názor, protože hájíme názor Plzeňského kraje a hájíme ten názor i jako zastupitelé Plzeňského kraje.

  Já jsem tady o tom hovořil již několikrát v předchozích čteních. Já podporuji vládní návrh. Nebudu podporovat návrh pana předsedy Hamáčka, byť je to můj stranický kolega, kterého si nesmírně vážím. On vyjadřuje názor zase Středočeského kraje, já to plně respektuji, je to jejich názor. Koneckonců před chvílí nám tady bylo předčítáno stanovisko Zastupitelstva Plzeňského kraje. Plzeňský kraj se domnívá, samozřejmě se svými obcemi, že jejich požadavek na navrácení katastru před rok 1949 je oprávněný. Obce nechtějí žádný majetkový prospěch, nechtějí žádnou výhodu. Chtějí pouze vrátit katastry do té polohy, v jaké byly před rokem 1949. Chtějí to i z řady důvodů - bylo tady už citováno. Vodohospodářské důvody, ano, jsou tam zásoby pitné vody, i to bude řešit problém obcí Plzeňského kraje, bude to řešit i problém povodní, protože i tak bude možno vytvořit třeba suchý poldr, který zabrání, aby docházelo k zatápění Rokycan. Takže myslím si, že tyto důvody jsou jasné, a už jsem o nich hovořil v předchozích svých vystoupeních.

  Neustále se straší developery. To je vždycky prostě - tam, kde nejsou další argumenty, tam se vždycky zvedne otázka ano, teď tam naběhnou developeři a budou se tam stavět hotely, sjezdovky, já nevím co všechno. Já jsem se žádným developerem o tom nejednal. A hovořil jsem s řadou obcí, s řadou starostů obcí a všichni mě ujistili, že nemají zájem o to, aby tam vstoupili developeři a aby tam tedy podnikali svoje aktivity. Takže to si myslím, že není namístě takto argumentovat. Navíc samozřejmě v tomto území má být vytvořena chráněná krajinná oblast a tam jsou omezující podmínky, tak aby tam nemohlo dojít k nějakému bezbřehému investování a vytváření nějakých investic, které tam do toho území určitě patřit nebudou.

  Takže dámy a pánové, mé stanovisko je zcela jasné. Budu hlasovat pro vládní návrh, nebudu hlasovat pro návrh pana kolegy Hamáčka. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Votavovi a nyní poprosím řádně přihlášeného pana poslance Grospiče, kterému se tímto omlouvám za tu faktickou poznámku. Po včerejším ujasnění ve vedení Poslanecké sněmovny i ve faktické poznámce se dá předložit procedurální návrh - to pro kolegy. Omlouvám se, pane kolego. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji moc, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já tady nechci už opakovat argumenty, které zazněly v prvém čtení, v druhém čtení, ve výborech a znovu zaznívají tady v třetím čtení. Ale jenom slova svého předřečníka pana poslance Votavy, která zněla bezprostředně předtím, než teď vystupuji, mě utvrzují v tom, že předložený návrh je velice problematický, nevyjasněný, a když něco samo o sobě, tak jenom zřízení chráněné krajinné oblasti není věc zcela jasná, vydiskutovaná ani s obcemi, ani na úrovni vlády, ani na úrovni ministerstev. Myslím si, že jsou zde všechny důvody pro to, abychom tento návrh vrátili zpět do druhého čtení - proto předkládám tento návrh - a znovu se vrátili ve výborech ke všem problematickým bodům, ale také abychom umožnili např. ministru obrany lépe vysvětlit skutečné záměry, které má armáda s využitím zbývajících vojenských objektů, které budou na Brdech, ale samozřejmě i s tím, co by eventuálně souviselo v případě zrušení vojenského újezdu Brdy k ochraně toho zbylého prostředí. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi a eviduji jeho návrh na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Hlasy z pléna.) Pardon, omlouvám se. Pardon, poprosím pana ministra, aby nám řekl jedno slovo. Omlouvám se, já jsem ukončil rozpravu. Poprosím pana ministra.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Souhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Souhlas, pan ministr tím otevřel rozpravu. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane ministře. Já jsem se, pane předsedající, opravdu hlásil, a to jak zmáčknutím tlačítka, tak máváním ruky, ale vy jste mě v tu chvíli neviděl, neboť jste se díval do materiálů, což vám nevyčítám, ale mám svědky na to, že jsem se hlásil. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Šidlo.

 • Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, kolegové, chtěl bych vaším prostřednictvím odpovědět panu Grospičovi. Ptal se, ať pan ministr řekne, jaký má záměr s tímto újezdem. Ano, on ho nepotřebuje. Ministerstvo obrany ho nepotřebuje, a proto je připraveno ho předat do klasického postupu a do klasického mechanismu. Děsí mě myšlenka, že nejsme schopni ochránit naši krajinu a ochránit před developery, pokud je to tak nebezpečné, ničím jiným, než že z toho necháme vojenský újezd a budeme si tady zase tvořit nějaké postkomunistické skanzeny. Mohli bychom dát také návrh, abychom ochránili památky Prahy, že bychom Prahu vyhlásili jako vojenský újezd. Pojďme o tom přemýšlet, pojďme o tom rozumně...

  Já jsem tam byl s panem ministrem někdy před půl rokem. Slyšel jsem vyjádření těch starostů a jejich problémy. Odblokujme to a začněme s ním pracovat jako s krásným kusem této země, ať tam lidi můžou chodit, ať to ochráníme před neblahými zásahy případných developerů.

  Budu osobně hlasovat pro zrušení. A předpokládám, že i náš klub podpoří našeho pana ministra. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní pan poslanec Šidlo, po něm pan poslanec Jakubčík, po něm pan poslanec Vondrášek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. (Velký hluk v sále.)

  Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jako občan Plzeňského kraje a zastupitel Plzeňského kraje řekl svůj názor. Cítím to jako určitou povinnost ve třetím čtení. Mám jiný názor než moji kolegové, kteří zde hovořili, jak kolega Vilímec, Votava, tak i kolega Volný. (Sál se utišil.)

  Jsem přesvědčen o tom, že to není názor pouze Středočeského kraje, který se promítl do pozměňovacího návrhu pana kolegy Hamáčka. Myslím si, že tento návrh hájí zájmy celé České republiky i její bezpečnosti, protože to, co tady zaznělo v argumentech pro zachování vojenského újezdu Brdy, je zcela namístě. A já to podporuji, protože nejenom že jsem v tom újezdu byl mnohokrát a hovořil jsem se všemi občany i zaměstnanci vojenských újezdů, kterých se to týká, ale myslím si, že kdyby armáda byla poctivá a neměnila svoje názory ze dne na den, tak přizná, že vojenský újezd Brdy stále potřebuje, a určitě má k dispozici jiné zbytné vojenské prostory.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šidlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík, po něm pan poslanec Josef Vondrášek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, myslím si, že vojenský újezd Brdy není oranžový, modrý, zelený, duhový, fialový, jakýkoliv. To znamená, tohle si myslím, že absolutně není politická záležitost. Takže nějaké vnitrostranické půtky a vnitrostranické boje v tomto absolutně nehrají žádnou roli.

  Uvedu vám jeden příklad. Mám tři auta, dvě používám, jezdím s nimi, jedno mi stojí a pouze do něj vrážím peníze. Platím povinné ručení, platím havarijní pojištění a tak dál, ale vozidlo absolutně nepoužívám. Proč si to vozidlo budu nechávat? Tak se toho vozidla zbavím. Armáda má několik vojenských újezdů, které používá. Má vojenský újezd Brdy, který nepoužívá, a pouze do něj vráží neustále celkem významné finanční prostředky.

  Připojuji se tady k poslancům Plzeňského kraje, kromě pana kolegy Šidla, ke všem ostatním se připojuji, protože si myslím, že vojenský újezd Brdy je naprosto zbytná záležitost. Armáda ho nepoužívá. Armáda ho nechce. Proč ho budeme armádě nutit? Když máte někdo z vás také ta tři auta, nutí vás někdo, abyste si to třetí nechali? Nikdo. Takže prosím, podpořte vládní návrh zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrášek, po něm pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Opálka a pan předseda Hamáček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Vondrášek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, musím se přiklonit k názoru kolegy Bendla. Na tom je hodně pravdy. Nemůžu souhlasit s ostatními názory, že armáda nepotřebuje. Starostové Středočeského kraje jsou zásadně proti tomuto postupu a jménem nich, mezi které už nepatří Příbram, ale můžu uklidnit pana ministra, že to bude jenom dočasné, a jménem nich bych žádal o podporu návrhu předsedy Sněmovny.

  Minule jsem se tady ptal pana ministra, kolik platíme za nájem pozemků v ostatních vojenských prostorech. Doposud jsem neslyšel odpověď. Rád bych ty desítky milionů slyšel. Děkuji. (Potlesk KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráškovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Opálka, po něm pan předseda Hamáček, po něm pan poslanec Chalupa. Prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Já bych ještě na konto předpředřečníka, který říkal, že když má doma tři auta a jedno je zbytečné, tak ať jedno prodá, a že on si to takhle rozhodne sám. Nevím, jak by to udělal, kdyby mu manželka řekla: Ne, v žádném případě to neprodáš, protože já to auto občas používám. A my jsme v téhle situaci. Nevím, kdo je manželka a kdo je manžel. V každém případě jeden z rodiny říká tudy, druhý říká tudy a my to máme všechno soudcovat a říkat, kdo z nich má pravdu.

  Zajímal by mě názor pana premiéra. Prosím, pane premiére, pokud jste někde v sále, doufám, že se nevyhýbáte tomu rozhodnutí, až o tom budeme hlasovat. Prosím, pojďte nám říct, jaký je váš názor. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan předseda Hamáček, po něm pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, taky bych se chtěl ohradit proti názoru, že armáda to nepotřebuje. Víte, jsou tady různá fakta a různé důvody, které zdůvodňují proč. Ano, ministerstvo, velení armády hledá, jak okamžitě uspořit. Někteří, jak zde zaznělo, to chtějí zrušit proto, aby se tu nedržely nějaké konzervy na minulost. Ale pravda je ještě někde jinde. Sledoval někdo, kolik se zainvestovalo do tohoto území, když se stěhovali třeba vojáci z Pardubicka, kteří tam mají dneska ubytování, kteří vlastně bez dalších nákladů můžou cvičit? A při tomto zrušení budou muset přejíždět přes půl republiky a platit náklady, aby mohli cvičit někde úplně jinde. Vždyť to je neuvěřitelný chaos, který tady vytváříme. Taková koncepce, kterou připravuje armáda ne teď v tomto rozhodnutí, ale ve všech minulých, to je ostuda České republiky! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní prosím pana předsedu Hamáčka. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dámy a pánové, vážená vládo, nechtěl jsem vystupovat, protože jsem všechno řekl, ale některé diskusní příspěvky mě donutily říct aspoň pár slov.

  Já bych byl velmi opatrný s argumenty, že armáda něco nepotřebuje. Já jako stínový ministr obrany si velmi pamatuji diskusi o muničním skladu v Květné. Armáda muniční sklad v Květné nepotřebovala a velmi tlačila na to, abychom provedli privatizaci a tohoto objektu se zbavili. Kdybychom vyslyšeli tehdejší návrhy na privatizaci tohoto objektu, tak tu munici dneska nemáme kam složit. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Hamáčkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré dopoledne. Prosím vás, my jsme tady sice Poslanecká sněmovna, při vší úctě k vám všem, pokud nebudeme brát v úvahu názory odborníků, tzn. především náčelníka Generálního štábu, který se velice kriticky vyjadřuje nejenom k těmto věcem, ale tuto věc posoudil, dal ji k projednání, řešilo se to na výboru pro obranu a dospělo se k nějakému názoru, ministerstvo to projednávalo, dospělo k nějakému názoru, tak říkat, že armáda to potřebuje, když armáda říká, že to nepotřebuje, mi přijde úplně scestné! Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: A smršť faktických poznámek pokračuje. Nejprve pan poslanec Seďa, po něm pan poslanec Váňa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Já jenom dvě poznámky. Ta první poznámka. Sice je to vládní návrh, ale vlády, která tady už dávno není. To je první věc.

  Druhá věc. Víte, když se chce něco zrušit, tak se udělá analýza, aby to šlo zrušit. Například úřad vojenského újezdu Brdy zakázal cvičení a na základě toho se tam ta cvičení už nekonala! Takže o čem tady mluvíme? To prostě je záměr.

  A já se ptám: Před rokem a něco na Majdanu - uvědomovali jsme si, co to může způsobit? Neuvědomovali. Prosím vás, byl tady záměr umístit radar v Brdech. Byly na to analýzy, proč Brdy jsou nejvhodnější. Předtím tady byly SS-20. Prosím vás, máte vůbec nějakou představu, co může být za pět, za deset let? Kde bude protiraketová obrana, kterou budeme potřebovat? Já si myslím, že nemáte! (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Váňa, po něm pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Roman Váňa: Dámy a pánové, pane předsedající, ačkoliv si kolegy Chalupy velmi vážím, tak je pěkné, že armáda řekne, že něco potřebuje, nebo nepotřebuje, ale armáda by především měla dostat zadání. Zadání od vlády, zadání politické i od Poslanecké sněmovny. A pak bude jasné, co armáda potřebuje, nebo nepotřebuje. To je první věc.

  Druhá věc. Úspory. Je skvělé, že v Olomouckém kraji se teď bouřlivě investuje. Armáda proinvestovala už skoro 200 mil. korun ve vojenském prostoru Libavá do přípravy jeho zcivilnění. Malují se čáry na silnice, aby se mohly předat kraji jako civilní, dělají se nové mosty, osazují se dopravní značky a spousta dalších a dalších věcí. Je to fajn, že se tam investuje - když na to armáda má, proč ne?

  A další věc. Mám i jeden pozitivní příklad. Armáda prohlásila jako nepotřebný majetek kasárna Hejčín v Olomouci. Byla na prodej, přišli nějací zájemci, nikdo je nakonec nekoupil. Ale teď se ukázalo, že nejméně tři vojenské útvary by tato kasárna mohly využít. A já jsem moc rád, že Ministerstvo obrany potažmo armáda změnily názor a tento majetek už není nepotřebný a vrací se zpět k využití Armády České republiky. Takže je vidět, že je možné s využitím rozumu, s využitím všech podkladů, informací od odborníků, politiků, dělat i správná rozhodnutí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Šarapatka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Pro mě je překvapením - je to sněmovna, takže sněmujem - pro mě je trošku překvapením, že se tady dozvídám podprahové informace, že náčelník Generálního štábu je pravděpodobně zlobbován. To je pro mě nepřijatelné. Navíc ty peníze, které armáda ušetří... Za deset let ta armáda bude vypadat úplně jinak! Bezpečnostní hrozby jsou úplně jiné! Bude to více o kybernetice, o bezpilotních prostředcích a dalších věcech. A jestli vy dnes řeknete, že náčelník Generálního štábu, Generální štáb a Ministerstvo obrany nemá pravdu, možná se budeme ptát, jestli je vůbec potřebujeme! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šarapatka, po něm pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já jsem byl v podstatě rozhodnut hlasovat pro zrušení toho újezdu. Ale když nyní slyším, s jakou vehemencí někteří bojují za to zrušení, tak mi tady začíná něco smrdět. A obávám se, že budu ještě muset to stanovisko přehodnotit. Děkuji vám. (Potlesk zleva a úsměv některých poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Aniž jsme se s kolegou Šarapatkou domluvili, on mi nesmírně teď nahrál a já budu plynule pokračovat.

  Prosím vás pěkně, je evidentní z dosavadní diskuse, že nejen že nedošlo k nějakému minimálnímu nalezení průsečíkových stanovisek, ale že dokonce dochází k přehodnocení dosavadních přístupů na všech úrovních té materie. Vím, že je to složitý problém, vím, že se tam protíná mnoho různých zájmů. Vím, že zájem České republiky a strategický zájem České republiky musí být nade vše, ale právě proto, abychom tady rozhodnutím teď momentálně v tomto okamžiku neudělali nějakou strategickou chybu, já opakuji onen procedurální návrh, který předložil kolega Grospič. A určitě bude lépe, když se k té věci budeme ještě vracet, než abychom udělali nějakou chybu.

  Tedy znovu navrhuji procedurální návrh vrátit do druhého čtení. Věřte, neuděláme tím chybu, není to jenom nějaké jakoby odložení, když neumím něco vyřešit, odložím to. Je to vytvoření prostoru pro ještě další diskuse. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se - pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci utrácet váš drahocenný čas dalším prodlužováním rozpravy na dané téma, protože jsem hluboce přesvědčený, že při druhém čtení speciálně, ale i při prvním zazněly všechny argumenty k tomu, co tady bylo nastolováno. A naopak dnes jsem neslyšel jediný, jediný nový argument, který by zazněl ze strany odpůrců zrušení újezdu Brdy. Je to opakování neustále téhož. Takže si dovolím vaším prostřednictvím se obrátit na ty poslance, kteří tady naznačili, že dneska zaslechli nějaké novinky. Tak patrně minule nebyli přítomni, protože tady nezaznělo vůbec nic nového. Jenom to potvrzuje ten status quo. Je to prostě téma, které nějakým způsobem dělí Sněmovnu. A já bych se asi velice přimlouval, abychom přistoupili k hlasování.

  Přesto ale nemohu přejít některé poznámky. Tady bylo řečeno, jestli Armáda České republiky je poctivá, nebo nepoctivá. Já si myslím, že tohle je docela hodně pod pás. Neměli bychom zpochybňovat něco tak zásadního a něco, co se tak výrazně spolupodílí na státnosti České republiky, jako je její armáda. Že je dokonce ostudou České republiky. To nemohu brát asi úplně vážně, skutečně nemohu. Protože tato ostuda takzvaná je opakovaně považována za spolehlivého a kvalitního aliančního partnera. Ale nejenom to. Tato domnělá ostuda České republiky se dlouhodobě těší podpoře a důvěře občanů převyšující 70 %, o čemž se některým institucím může jenom zdát.

  Pokud se týče úspory. Ta úspora je zhruba ve výši 70 mil. Můžete říct, že v rámci rozpočtu Ministerstva obrany to není nějaký zásadní obnos. Jistě, není. Ale těch důvodů je víc a toto je jeden z těch doplňkových důvodů, řekněme.

  Jestli je to předčasné. Tak jestli od roku 1949 se tady ty dva kraje pohybují v nějakém stavu nepřirozené hranice a nikoliv historické hranice, tak si myslím, že od roku 1949 už uplynulo hodně času a o předčasnosti nelze hovořit. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře, ale dovoluji si znovu požádat o klid! Zejména předsedy poslaneckých klubů, momentálně se čtyři ze sedmi předsedů poslaneckých klubů baví. Prosím vás, páni předsedové, abyste šli příkladem svým kolegům. Děkuji.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Já už své vystoupení uzavřu.

  Nechci teď rozebírat, do jaké míry je vzhledem k souvislostem úplně fér argumentovat vojenským muničákem v Květné. To si myslím, že je úplně jiná kapitola a je to věc, kterou by měl určitě stát řešit jiným způsobem než vojenským újezdem nebo vojenským muničákem. Ale to nechme stranou. K tomu tématu se ostatně dneska budeme ještě vracet.

  Já jsem přesvědčen o tom, že návrh je správný. Myslím, že budete volit mezi minulostí a budoucností, budete volit mezi nepřirozeným stavem a přirozeným stavem, budete volit mezi anachronismem a moderním řešením dobrým jak pro občany, tak i pro armádu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se na vystoupení zpravodajů. Nejprve paní zpravodajka Černochová a její závěrečné slovo. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za malou chvíli budeme hlasovat o návrhu zákona, který má za sebou dlouhou genezi zpětně přesahující toto volební období. Armáda dlouhodobě deklaruje, že optimalizace vojenských újezdů je krokem logickým... (V sále je stále velký hluk. Řečnice se na chvíli odmlčela.) ... ekonomickým, správním a efektivním.

  Podle všech objektivních měřítek je území vyčleněné pro potřeby armády ve vztahu k její početní velikosti a dnešním potřebám naddimenzované. Stěžejním argumentem, který hovoří pro přijetí tohoto návrhu zákona, je také zrovnoprávnění občanů, kteří v újezdech žijí a dodnes jsou omezeni na svých občanských právech. Připomněla bych ústavní právo, právo na samosprávu.

  Návrh optimalizace vychází z komplexní analýzy vojenských újezdů, posádkových střelnic a cvičišť zpracované Generálním štábem Armády České republiky v roce 2010. V roce 2011 pak Ministerstvo obrany pod vedením tehdejšího ministra Alexandra Vondry oficiálně oznámilo svůj záměr redukce plochy vojenských újezdů, ustanovilo příslušnou komisi pro jejich optimalizaci a zahájilo první jednání s obyvateli a zástupci příslušných samospráv. Tato jednání pak pokračovala i v následujícím roce a z jejich průběhu a přístupu Ministerstva obrany je patrná snaha o to, aby optimalizace vojenských újezdů proběhla v maximální možné míře plně v souladu s většinovým stanoviskem místních obyvatel a jejich zástupců. Vedle toho probíhala také celá řada jednání na celostátní úrovni, a to jak mezi resorty obrany, vnitra, životního prostředí, ale také na půdě Poslanecké sněmovny i Senátu, například v našem výboru pro obranu to bylo několikrát.

  Finální návrh zákona byl dokončen v první polovině roku 2013. V důsledku pádu vlády však již nebyl projednán v Poslanecké sněmovně a byl předložen až po podzimních volbách. Od této chvíle jsme tedy v říjnu slavili jubileum, je to již rok, kdy zde o tomto návrhu zákona v novém složení diskutujeme.

  Důvodem, proč zde zmiňuji celý tento vývoj, je to, že bych ráda zdůraznila, jak důslednou a komplexní diskusí zákon o optimalizaci vojenských újezdů prošel a že nemůže být pochyb o tom, že zde od samého počátku byla poctivá snaha o nalezení konsensu. Zároveň chci na základě vlastní zkušenosti z jednání, která proběhla nejen v tomto volebním období na půdě výboru pro obranu, uvést, že tento návrh zákona představuje skutečně značné množství práce odborníků Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky. Já bych jim za tu práci chtěla poděkovat a jsem toho názoru, že skutečně dnes máme na stole normu, která je promyšlená, není unáhlená a diskutuje se na různých úrovních v odborných kruzích již třetím rokem.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - pan zpravodaj Zemek, případně paní zpravodajka Kovářová. Není tomu tak. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, sami vidíte, že nejenom my, ale prakticky všechny kluby si potřebují ujasnit svůj postoj, takže jménem klubu TOP 09 žádám o přestávku v délce trvání 30 minut. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vyhovuji vaší žádosti. Pan poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Jen žádám, až bude vyhlášena přestávka, poslance sociální demokracie do prostor klubu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 10.37 hodin. Sejdeme se tady v 10.37.

  (Jednání přerušeno v 10.07 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, budeme pokračovat, ale až za patnáct minut, protože klub sociální demokracie požádal o prodloužení přestávky.

  Ještě tedy, když už jsme se takhle sešli, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se dnes do 14 hodin pan poslanec Radim Holeček. Od 9.30 do 11 hodin pan poslanec Karel Fiedler a do 11 hodin z pracovních důvodů David Kádner. Taktéž se omlouvá paní poslankyně Zelienková od 11.30 hodin.

  Ve schůzi budeme pokračovat v 10.55 hodin.

  (Jednání přerušeno v 10.38 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Konstatuji, že jsme skončili rozpravu, skončili jsme závěrečná slova a po závěrečných slovech požádaly postupně klub TOP 09 a sociální demokracie o přestávku na jednání klubu.

  Máme před sebou hlasování a prosím paní zpravodajku, aby mě kontrolovala.

  Prvním hlasováním by mělo být vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Potom, když to neprojde, tak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích a potom by paní zpravodajka teprve přečetla postup při hlasování. Požádám o klid. Prosím, přihlaste se, já jsem vás všechny odhlásil. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo 180...

  Zahajuji hlasování číslo 180, ve kterém rozhodneme o vrácení zákona do druhého čtení. Kdo je pro opakování druhého čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 180, z přítomných 159, pro 68, proti 76. Návrh nebyl přijat.

  Prosím tedy paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Stejně jako pan ministr. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovoluji si tedy navrhnout následující proceduru a konstatovat, že ve druhém čtení nebyl vznesen návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Bylo předneseno celkem sedm pozměňovacích návrhů. Dva návrhy pod písmenem A přednesl pan předseda Hamáček. První z nich pod označením A1 se týká zachování vojenského újezdu Brdy. Druhý z nich, označený jako A2, se týká převodu vodních zdrojů a komunikací na území vojenského újezdu Brdy a na nově vzniklé obce. Tento návrh je v případě schválení pozměňovacího návrhu A1 nehlasovatelný.

  Další pozměňovací návrh pod označením B přednesl pan poslanec Rais, který si osvojil návrh poslance Oklešťka. Tento návrh se týká zvýšení finančního zabezpečení vznikajících obcí na vyčleněných území vojenských újezdů do konce roku 2017.

  Čtvrtý pozměňovací návrh je návrh pana poslance Novotného pod označením C, který upřesňuje proces předání majetku obcím tak, aby seznam předávaného majetku obsahoval rovněž souhlasné vyjádření obcí.

  Pan poslanec Zahradník předložil pozměňovací návrh pod označením D, který navrhuje zvětšení území vyčleňovaného z VÚ Boletice o katastrální území Maňávka.

  Pan poslanec Václav Zemek přednesl téměř identický pozměňovací návrh, jako je druhý pozměňovací návrh pana předsedy Hamáčka. Tento návrh pod označením E se tedy také týká převodu vodních zdrojů a komunikací na území VÚ Brdy na nově vzniklé obce. Pokud by však byl schválen jeden z pozměňovacích návrhů pana předsedy Hamáčka označený jako A1 a A2, je tento návrh nehlasovatelný.

  Poslední pozměňovací návrh pana poslance Gabala pod označením F pak s ohledem na časovou tíseň odkládá účinnost zákona a termín vzniku nových obcí o jeden rok.

  S ohledem na obsah jednotlivých pozměňovacích návrhů bych si pak dovolila Poslanecké sněmovně navrhnout následující proceduru.

  Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Gabala pod označením F. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Novotného pod označením C. Následně by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu pana předsedy Hamáčka pod označením A1. Pokud by tento návrh neprošel, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pana předsedy Hamáčka pod označením A2. Pokud by ani tento návrh neprošel, hlasovali bychom o návrhu pana poslance Zemka označeném jako E. Na závěr bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pánů poslanců Raise a Zahradníka označených jako B a jako D.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Všichni rozuměli? Pro jistotu nechám schválit proceduru hlasování, a to hlasování číslo 181, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s procedurou? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 181, z přítomných 174, pro 172, proti jeden. Návrh byl přijat. Můžeme tedy postupovat podle návrhu. Prosím, první návrh. ***

 • Poslankyně Jana Černochová: Jak jsem uvedla, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Gabala pod označením F, který se týká odkladu účinnosti.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodajka: Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 182, z přítomných 175 pro 137, proti 32. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Novotného označeném písmenem C, který podmiňuje předání majetku obcím jejich souhlasem.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministr: Souhlas. Zpravodajka: Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 183, z přítomných 176 pro 130, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslankyně Jana Černochová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana předsedy Hamáčka pod označením A1, který se týká zachování VÚ Brdy. Stanovisko zpravodajky nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 184, z přítomných 175 pro 70, proti 87. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Prosím.

 • Poslankyně Jana Černochová: Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu pana předsedy Hamáčka pod označením A2. Týká se převodu vodních zdrojů a komunikací na území VÚ Brdy na nově vzniklé obce. Stanovisko zpravodajky souhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 185. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 185, z přítomných 177 pro 159, proti 3. Návrh byl přijat. Další.

 • Poslankyně Jana Černochová: Nyní je tedy nehlasovatelným návrh pana poslance Zemka a můžeme přistoupit k dalšímu pozměňovacímu návrhu pana poslance Raise, který se týká zvýšení finančního zabezpečení nově vznikajících obcí, označený písmenem B. Stanovisko zpravodajky neutrální.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 186, z přítomných 178 pro 121, proti 31. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslankyně Jana Černochová: Poslední je pozměňovací návrh pana poslance Zahradníka vyčleňující z VÚ Boletice další část území. Je označen jako písmeno D. Stanovisko zpravodajky nesouhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 187 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 187, z přítomných 178 pro 94, proti 64. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

 • Poslankyně Jana Černochová: Na závěr budeme hlasovat o zákonu jako celku. Dovoluji si tedy navrhnout usnesení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to přečtu, paní zpravodajko. O všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), podle sněmovního tisku 57, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 188 a ptám se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 188, z přítomných 176 pro 99, proti 45. (Velký potlesk.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 89. (Bod měl číslo 85.)

 • Poslankyně Jana Černochová: Také děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokračovat budeme bodem číslo

  Prosím, aby u stolku zpravodajů, a oni to již tak učinili, zaujali svá místa ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a zpravodaj výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj poslanec Ladislav Okleštěk. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 300/4.

  Otevírám rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásila paní ministryně Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám zde ke třetímu čtení novelu zákona o veřejných zakázkách. Připravila jsem si velice dlouhé úvodní slovo, ale velice ho zkrátím.

  Chtěla bych tady říct, jak funguje stávající zákon. Je složitý, je tam spousta výjimek, některá ustanovení v praxi nefungují. Uchazeči zneužívají odvolání k ÚOHS. Nemotivuje zadavatele k hledání řešení s přidanou hodnotou nebo ekonomicky výhodných řešení, to znamená, že se ceny opravdu podsekávají. Blokuje investice a čerpání z evropských fondů. To je stávající zákon. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, chci vás upozornit na to, že je potřeba, abyste dávali pozor na jednotlivé přednesy. Jsme ve třetím čtení, hlasujeme o zákoně, který má nesmírný dopad. Prosím tedy, abyste sledovali diskusi. Pokud máte něco neodkladného, co se netýká bodu č. 92, prosím, diskusi přeneste do předsálí. Děkuji.

  Pokračujete, paní ministryně.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Děkuji. Úprava dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, to znamená zefektivnění, zrychlení řízení před ÚOHS, protože tady zajišťujeme elektronizaci podávání jednotlivých veřejných zadávání.

  Já bych zde chtěla zmínit, že v rámci projednávání na hospodářském výboru a výboru pro veřejnou správu jsme obdrželi čtyři pozměňovací návrhy. Já jsem se k nim vyjadřovala ve druhém čtení, ale tady dnes zopakuji, jak se k nim postavím v rámci hlasování.

  První návrh - elektronizace komunikace s ÚOHS, zde za Ministerstvo pro místní rozvoj vyjádřím souhlas, protože to je jedna z těch dílčích podmínek, proč se ta novela mění.

  Další pozměňovací návrh přišel v oblasti umožnění vyjmout právní služby z této novely a vůbec ze zákona o veřejných zakázkách. MMR s tím zásadně nesouhlasí. Je to věc, která se bude řešit v novém zákoně o veřejných zakázkách, který bude transponovat evropskou směrnici. Ten nový zákon bude muset vyjít v účinnosti od 18. dubna 2016. Čili já bych zde chtěla říct, že bych velice ráda, aby tato novela dnešní Poslaneckou sněmovnou prošla, a to i z důvodu, že polovina mého ministerstva potřebuje čas a prostor na ten nový zákon, a ne se tady zabývat pozměňovacími návrhy, které již předjímají to, co v tom novém zákoně bude, a v podstatě nerespektují ani to, že to není projednané. Čili s právními službami vyjadřuji naprostý nesouhlas.

  Další věc je zvýšení rozsahu takzvaných víceprací z 20 na 50 %. My k tomu máme neutrální stanovisko. To zde vyjadřuji jenom z principu toho, že v novém zákoně těch 50 % bude uplatněno, protože to žádá transpozice evropské směrnice. (V sále je stále hluk.)

  Další pozměňovací návrh, který vyšel z výborů, se týká takzvaných in-house výjimek.

  Já se omlouvám, zákon o veřejných zakázkách je velice důležitý pro všechny nás, kteří tady sedíme, a prostřednictvím pana předsedajícího bych požádala, jestli by zde mohlo být zajištěno trošičku klidu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já samozřejmě o klid znovu požádám, ale prosím každého, kdo něco přednáší, aby respektoval, že jsme ve třetím čtení, a že se tedy diskutuje zejména k tomu, jestli se jedná o legislativně technickou poznámku, změnu termínu. Myslím si, že věcná debata patří do prvního a druhého čtení.

 • Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Děkuji. V rámci návrhů předložených poslanci do třetího čtení v Poslanecké sněmovně byly podány následující pozměňovací návrhy, ke kterým považuji za nutné, abych se k nim vyjádřila, ještě než o nich budeme hlasovat.

  Jedná se o stanovení účinnosti tohoto zákona dnem jeho vyhlášení. Vzhledem k tomu, že ta novela měla již platit od 1. ledna, což samozřejmě všichni víme, že se nestíhá, tak s tím souhlasíme.

  Další návrh byl na úpravu posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci elektronické aukce. Za Ministerstvo pro místní rozvoj vyjadřujeme souhlas.

  Další změna byla úprava ustanovení upravujícího zvýhodnění dodavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. S tímto návrhem MMR vyslovuje nesouhlas, a to z důvodu, že ačkoli je zřejmý cíl návrhu směřující k potlačení přeprodávání zakázek získaných na základě zvýhodnění při hodnocení, návrh zavádí neurčité pojmy, jako dlouhodobě vyrábí, což přináší mimořádně vysokou míru nejistoty ohledně trvání dlouhodobosti. Nicméně budeme s tím počítat, s debatou u nového zákona o veřejných zakázkách.

  Další pozměňovací návrh zde padl v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb, nahrazení slovního spojení "který zadavatel jednající s náležitou péčí" slovy "které zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře". S tímto návrhem vyslovuje ministerstvo nesouhlas. Pojem náležitá péče jsme konzultovali i s Legislativní radou vlády.

  Další pozměňovací návrh, který zde padl ve druhém čtení, se týká ponechání právních institutů odborných oponentních posudků a seznamu hodnotitelů. S tímto návrhem vyslovujeme zásadní nesouhlas. Ponechání těchto institutů by přineslo komplikace v zadávacím procesu a znamenalo by naopak prodloužení zadávacích řízení. Tou novelou se je snažíme zkrátit. Toto by opravdu znamenalo prodloužení.

  Další pozměňovací návrh se týká rozšíření definice veřejných zadavatelů o jeho organizační součásti. S tímto návrhem vyslovujeme jako Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlas. Návrh je nadbytečný a znamená posílení komplikovanosti. V předmětné věci vydalo ministerstvo jasné stanovisko opřené o závěry široké expertní skupiny, že v případě organizačních jednotek formálně začleněných do vyššího celu tyto organizační složky nemusejí předpokládané hodnoty veřejných zakázek sčítat. Zde se jedná o fakulty a univerzity.

  Poslední pozměňovací návrh, který zde padl, se týká možnosti v rámci kvalifikačních předpokladů předkládat diplomy v latinském jazyce. Tady s tím vyjadřujeme samozřejmě souhlas.

  Takže to je vše, co zde padlo v druhém čtení. Já jsem se k tomu vyjádřila, i takto budu - vlastně já nehlasuji, ale budu se k tomu vyjadřovat jako ministr, který je za to odpovědný. Žádám vás o podporu při hlasování ve třetím čtení a postoupení této novely Senátu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. Do rozpravy se připraví pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že není pochyb o tom, že zákon o veřejných zakázkách se má změnit, protože v praxi je řada ustanovení, která nefungují, a známe to od starostů i od hejtmanů, z krajských zastupitelstev. Nicméně mě silně překvapuje stanovisko paní ministryně v tom, že říká, že v příštím zákoně určitě předloží, aby možnost dodatečných prací vysoutěžené zakázky šla na úroveň 50 %. Já s tímto hrubě nesouhlasím. Myslím si, že to je návod dále zakázky podrážet. Je to návod, jak prostě přispět k tomu nefér jednání, které se v oblasti veřejných zakázek děje. My s tím máme zásadní problém. Obecně s řadou věcí, tak jak je překládali jednotliví poslanci, souhlasíme, ale tohle je něco, přes co jede vlak. Jestli chcete dát možnost tomu, kdo vysoutěžil zakázku, aby mohl v průběhu té zakázky zvednout dodatečné práce z 20 na 50 %, pak prostě nemůžete říkat, že chcete zabránit korupčnímu prostředí v ČR. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil být malinko obsáhlejší, čímž nechci se hned na začátku zbavit vaší pozornosti, ale spíše bych chtěl připomenout, jak vůbec ten zákon se rodil.

  On samozřejmě původní návrh z roku 2006 v roce 2012 prošel velkou novelou, které se říkalo také transparenční novela, ve které bylo zakomponováno asi 38 opatření plus jedno, a to to rušení při jedné nabídce, což byl požadavek tehdejšího ministra pro místní rozvoj s tím, že má zabránit zakázkám šitým na míru a to že bude cesta, jak se dopracujeme k efektivnějšímu hospodaření, k lepšímu vynakládání veřejných prostředků, protože to je to, k čemu ve finále zákon o veřejných zakázkách slouží a sloužit má. Samozřejmě po schválení, protože to je velice citlivý zákon, skrz který protečou stamiliardy ročně, se objevily různé nápady a odpory k tomu, co ten zákon způsobil. Bylo mu připočteno daleko více negativ, než která kdy v něm byla napsána. Třeba že se kvůli tomuto zákonu soutěží na nejnižší cenu. Není to pravda. To hodnocení, tak jak je definováno v zákoně od toho roku 2006, je pořád stejné. To, že se soutěží na cenu, je dáno tím, že jednak ubylo výrazně veřejných zakázek, také bylo daleko míň "gentlemanských" dohod v tom, že se vzájemně nebudou napadat, a tím pádem mnoho zakázek natvrdo soutěžených končilo u ÚOHS. A problém je i ten ÚOHS, protože rozhoduje tak dlouze a natolik zdržuje zakázku, že se samozřejmě ta lhůta, kdy to zůstane u ÚOHS, stává i možností, kdy dochází k jakémusi výpalnému, vydírání atd. Ale není v zákoně napsáno, že se má soutěžit na nejnižší cenu.

  Určitě souhlasím s tím, že komplikací, kterou nikdo na začátku si nevyhodnotil, co to způsobí, je to rušení při jedné nabídce. Ale jistě si vzpomínáte, že jsme schválili zákonné opatření v Senátu, které říká, že ano, v první fázi se zruší, ale v druhém kole už i při první možné nabídce je. To už je oprava, která tady prošla v této Sněmovně. Sice to samozřejmě stojí nějaký čas navíc, ale je lepší řešení zrušit úplně toto opatření a znovu umožnit šití zakázek na míru? Vyvažujeme, to není tak, že bychom měli černobílé řešení, že buďto je to krásně všechno funkční, anebo naopak absolutně nefunkční. My tady zvažujeme, co ten zákon přinese a co nám na druhé straně vezme. A shodneme se určitě všichni na tom, že zákon je neuvěřitelně složitý, že je komplikovaný, že je těžké se v něm vyznat. Ale nic z toho, co se tady dneska navrhuje, a to mluvím jak o vládním návrhu, tak o návrzích ze strany poslanců, nevede ke zjednodušení. My na odchlíplou záplatu šijeme další záplatu a máme pocit, že tím vyřešíme podstatu. Nevyřešíme. Druhý model, kterým se přichází k řešení, je to, že v některých případech prostě chceme zhasnout a pak říkat, že ten problém, když vidět není, tak vlastně neexistuje. Podle mě je to také chybný postup.

  Co se týká vládního návrhu, tak skutečně je tam pět opatření. Dovolil bych si je jen lehce komentovat.

  Ta transparenční novela z roku 2012 skutečně doložila, že v těch velkých zakázkách, když se utrácejí stamiliony, tak že bude potřeba, aby se toho účastnili i profesionálové při hodnocení, a že budou vybíráni ze seznamu hodnotitelů, který povede Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj - a samozřejmě to jde na vrub od roku 2012 všem ministrům - tyto hodnotitele nepřipravilo, a tak než bychom to přiznali, tak raději tu povinnost zrušíme a řekneme, že tedy budeme investovat rychleji. To určitě ano, ale určitě ne efektivněji. A je naším úkolem utrácet peníze, veřejné prostředky, utrácet peníze občanů rychle, anebo efektivně? Je naším úkolem, aby se s nimi nakládalo tak, aby za ně byl dodán co nejlepší výsledek, nebo ten, abychom investovali rychle a mohli se chlubit čísly, že ekonomika roste díky tomu, že vyhazujeme peníze oknem? Takže z tohoto momentu si myslím, že to není dobře. Zároveň chápu, že v této situaci jiné řešení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj už asi nepřipadá v úvahu.

  Co se týká doplnění kritéria hodnocení, o kterém říkáme, že tím pádem nebude nutné, nebude tak často se soutěžit na cenu. Znovu říkám, to není způsobeno zákonem, že se soutěží na cenu, to je způsobeno těmi vnějšími okolnostmi a ty se nezmění. Znovu neřešíme základ, ale řešíme následek s tím, že máme pocit, že vyřešíme podstatu.

  Co se týká jednoho účastníka a rušení, to už jsem zmínil. Přijali jsme zákonné opatření, které to upravovalo, byť to zákonné opatření bylo na hraně ústavnosti v té své potřebnosti schválení. Schválili jsme ho, rok na to fungujeme dál. Chybí jakýkoliv podklad, který by jasně definoval, kolik je těch zakázek, které se takto musely rušit, jaké to způsobilo potíže. Ani v důvodové zprávě, v detailu se tohle to nedozvíme. Přesto, protože je to asi mediálně silné téma, tak se ruší. Ten problém, který se ale neřeší a ke kterému se nedochází, je to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhoduje pomalu, který způsobuje to, že zvláště v případě dotačních financí, ale i v případě rozpočtového financování v rámci jednoho roku dochází k tomu, že ta zakázka je tam zaparkována na tak dlouho, že o peníze buďto přicházíte, anebo se s někým musíte třeba i draze dohodnout. Tam je ta potíž, tam bychom měli vstoupit a tam bychom měli řešit.

  Co se týká poslaneckých návrhů, tady musím říci, že výstup z hospodářského výboru pro mě byl zděšením, protože - jednak koaliční poslanci že navrhují tyto změny, což pro mě bylo velké překvapení, ale navrhovat in-house výjimku, které se už pracovně říká lex Česká pošta, protože v podstatě říká, že veškerá státní správa by mohla, když uvedu konkrétní příklad, zadávat veškerý IT přes Českou poštu, která ale nenabere desítky a stovky ajťáků, která to ale zase zadá dál, buďto už jako sektorový zadavatel, nebo úplně mimo zákon o veřejných zakázkách, tak sice se pak můžeme navenek tvářit, že utrácíme efektivně a správně za veřejné zakázky v oblasti IT, ale nebude to pravda. Jenom zhasneme, aby na to nebylo vidět, a budeme se chlubit a vyprávět, jak jsme vyřešili problém. Nic se tím nevyřeší, navíc podle všeho je to v rozporu s evropským právem.

  Co se týká další změny, že by se mělo zvýšit z 20 na 50 procent možnost víceprací. No to už je zločin! Představa toho, že budu problematickou přípravu zakázky v projektové přípravě nahrazovat tím, že pak postavím něco v podstatě jiného, je otevření vrat pro korupci, jakou si nedovolil zatím nikdo. A je to skutečně - představte si situaci, kdy dneska na jedné straně říkáme, že je hrozné, jak se soutěží na cenu, a na druhé straně říkáme, že vítěz bude moct zvednout cenu až o 50 procent. No to se bude soutěžit ještě daleko častěji na cenu, zvláště v těch zmanipulovaných řízeních, která je sejmou o těch dalších 20 procent dolů, třeba o 30 procent sníží cenu, protože budou vědět, že když budou zadobře se zadavatelem, tak ten jim umožní růst až o 50 procent. Už dneska se děje, že za vámi dodavatel chodí a říká: vždyť tam máte limit 20 procent, tak proč nás nutíte, aby to nebylo 20 procent, aby to byla tři procenta nebo pět. Vždyť tam máte rezervu, tak se pojďte nějak dohodnout. Teď budou chodit s 50 procenty? To povede k daleko většímu soutěžení na cenu a zvláště k obrovskému plýtvání a šlendriánu. Místo abychom se soustředili na to, že budeme pracovat maximálně na projektech a připravovat zakázky tak, abychom věděli, co si chceme koupit, tak říkáme: respektujeme, že nevíme, co si koupit, otevřeme vrata na to, aby se mohlo utrácet i za něco jiného. To je skutečně šílené! Zkoušel jsem si představit, kdyby to navrhla minulá vláda, že bude dávat vícepráce na úroveň 50 procent. Já si myslím, že by z toho byly headliny ve všech novinách, byly by z toho hlavní zprávy, protože je to přesně ten moment, kdy by se tady otevírala vrata korupci.

  Podobně je to se zakázkami na právní služby. Navrhuje se - že legislativně technicky úplně špatně, to přejdu -, aby bylo možné zadávat z ruky, bez dohledu zákona o veřejných zakázkách, právní služby až do výše 20 milionů. Vždyť to jde naprosto proti rétorice této vlády, která říká, že přeci na ministerstvech a státních úřadech nám sedí tolik právníků, že nebudeme outsourceovat tyto služby. A my naopak říkáme, že je budeme outsourceovat, a to ještě bez dohledu zákona o veřejných zakázkách, naprosto netransparentně po 20 milionech se tady budou rozhazovat peníze. Co to má za důvod?

  To je k těm zásadním poslaneckým návrhům, které přišly z hospodářského výboru.

  Co bych ještě zmínil úplně na závěr, je to, že - zrelativizovat vůbec potřebu přijetí toho zákona. My říkáme, že pravidla jsou složitá, že se často mění, že to i způsobuje náklady zadavatelů, že to rozmělňuje rozhodování ÚOHS, že to ruší precedenty. A my místo toho, abychom ten systém nějakým způsobem skutečně jen technicky opravili v tom, v čem by mohl být problém, vstupujeme do velké novely, která ale, už dneska víme, bude platit maximálně jeden rok, protože do 18. dubna roku 2016 musíme přijmout, implementovat evropskou směrnici o veřejných zakázkách. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. Další v rozpravě je pan poslanec pan poslanec František Vácha a pan poslanec Jiří Petrů. S přednostním právem pan předseda Tomio Okamura.

  Ještě předtím, než vám dám slovo, pane předsedo - pan poslanec Radim Holeček zrušuje svou omluvu a už je přítomen na jednání.

  Máte slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vám krátce sdělil také stanovisko za hnutí Úsvit. My máme problémy s těmi pozměňovacími návrhy, které tady navrhly výbory. Ty pozměňovací návrhy tady už byly zmíněny, takže už bych na to s dovolením krátce navázal.

  Ano, my v Úsvitu máme také problém s tím, že výbor pro veřejnou správu navrhuje zvýšit limit z 20 na 50 procent na vícepráce na veřejné zakázky, které nemusí být soutěženy. Vidíme v tom skutečně velký prostor pro nesystémové jednání a myslím, že to ani neřeší ten problém, kdy to bylo vysvětlováno z různých stránek, ale problém je například hlavně v těch projektantech, kteří právě projektují již od začátku zakázky tak, aby tam právě ten prostor byl. Tady vidíme velký posun k určité netransparentnosti a k plýtvání veřejných peněz.

  Stejně tak máme problém s tím, co tady již také bylo zmíněno. Jedná se o zakázky na právní služby. To jsou právě ty známé kauzy, kdy ministerstva plýtvají desítky milionů korun na různé právní firmy, přestože mají například své právní odbory. Výmluva, že právníci na ministerstvu nejsou kvalitní nebo že nestíhají, tak to musíme za mnoho desítek milionů vyvést někam ven, tak to opět s tímto návrhem určitě souhlasit nemůžeme.

  Souhlasím s tím, co tady řekl můj předřečník, že těm návrhům v podstatě ani nerozumím, protože to jde přesně proti dikci, co nám tady prezentovala vláda, jak chce s těmito nešvary v podstatě bojovat. Myslím, že podle toho, co je tady předvedeno, tak to vypadá úplně naopak. Toto tady umožňuje plýtvat veřejnými penězi, dá se říci dost netransparentně, nekontrolovatelně, a my z tohoto důvodu skutečně tento zákon, pakliže projdou takové pozměňovací návrhy, tak my ho prostě za Úsvit podpořit nemůžeme, protože my v Úsvitu jsme řekli, že budeme bojovat proti korupci, budeme bojovat proti plýtvání veřejnými penězi. Ale hned jenom teď těch pozměňovacích návrhů je celá řada, je jich několik desítek, všichni to víte. Ale jenom když se podívám na tyhle ty úvodní, tak v podstatě je to tedy přesně naopak než to, co tady chceme prosazovat, a je to i naopak, než původně říkala tato vláda, i když už za ten rok tady vím, že to, co bylo řečeno před rokem nebo co bylo ve vládním prohlášení, že se tady v podstatě ani neplní a je to často jenom cár papíru. Nicméně jako malá opoziční strana bychom si dovolili připomenout, že toto není jistě správný postup a správné návrhy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Před řádnými přihláškami je ještě faktická poznámka pana předsedy hospodářského výboru - pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, máte slovo k faktické poznámce. (Hluk v sále.)

 • Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, myslím si, že dneska tady přijmeme opatření, která budou velmi ztěžovat jakékoli stavby na území České republiky, a měli bychom mít aspoň nějakou vůli, abychom přijali nějaká opatření, která jdou proti tomu proudu. Nedomnívám se, že to, co se navrhuje a co bylo i předmětem jednání hospodářského výboru, vytváří prostor pro korupci. Jsem rád, že i v opoziční straně TOP 09 na to nejsou zřejmě stejné názory.

  A pokud se týká pana poslance Farského, prostřednictvím pana předsedajícího bych mu doporučil, až se dostane Rekonstrukce státu do Parlamentu, aby do ní vstoupil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec František Vácha, poté Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Vácha: Děkuju, pane předsedající. Chtěl bych uvést na pravou míru několik informací, které tady zazněly.

  Podal jsem pozměňovací návrh, který je v systému teď pod písmenem F, a je to pozměňovací návrh, který by dovolil jako zadavatele veřejných zakázek i fakulty, ne tedy celé univerzity. Takže si můžete fakulty spojit s písmenem F a budete vědět, jak máte hlasovat, pokud už nemáte hlasování předem doporučené od svých poslaneckých klubů.

  Ve své řeči jsem říkal, že tento návrh podporuje rada vysokých škol, školský výbor Poslanecké sněmovny a současně i Česká konference rektorů, kde jsem zmiňoval datum 8. listopadu. Ono to bylo až 18. listopadu. Tak to bych chtěl opravit.

  Chtěl bych říct, že tento návrh, jak říkala paní ministryně, i když má k němu negativní názor, tento návrh je v podstatě transpozicí směrnice Evropské unie 214/24/EU, jestli to někoho zajímá a chce si to zjistit. Současně vychází ze závěrů expertní komise Ministerstva pro místní rozvoj a jejich metodického pokynu. Proto musím říct, že mě mrzí stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. Já mu rozumím. Oni říkají, že není třeba, pokud je to v metodice, není třeba to dávat do zákona. Nicméně toto je stanovisko úředníků, kteří prostě nemají žádný přímý vztah k praxi, nemají žádný přímý vztah k nám.

  Před volbami jste vy stejně jako já nebo většina národa měli pocit, že by se v Poslanecké sněmovně mělo něco změnit, že by do Poslanecké sněmovny měli přijít odborníci a neměli by tu být profesionální politici. (Za řečníkem se ozvalo kopnutí do stolu. Řečník se otočil k vládní lavici a mimo mikrofon se ptal: To bylo na mě? Ne? Ne? Mpř. Bělobrádek: Pardon. Řečník: Já myslel, že nesouhlasíte s mými výroky. Mpř. Bělobrádek: Já jsem si jen natahoval nohy. - V sále se hodně zvýšila hladina hluku.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás tedy na chvilku přeruším a požádám všechny zase o klid. A pokud má někdo jiné téma, nechť ho diskutuje v předsálí.

  Prosím, pokračujte.

 • Poslanec František Vácha: S tímto ideálem jsem samozřejmě vstupoval do Poslanecké sněmovny i já, abych přenesl zkušenosti z praxe právě do tvorby zákonů, případně do nějakých novel zákonů.

  Pro mě je teď klíčovou otázkou, jestli jsme schopni, ať jsou odborníci z praxe z opozice, jestli jsme schopni hlasovat podle toho, jak to ta praxe potřebuje, nebo podle názorů úředníků.

  Paní ministryně říkala, že to nemusí být v zákoně. Já bych chtěl opět připomenout, že my to v tom zákoně prostě potřebujeme. Víte, že dneska jsou trestní oznámení na celá zastupitelstva, že se místní samosprávy bojí rozhodovat. Pod stejnou hrozbou perzekuce jsou i fakulty. Univerzity se nikdy, nikdy (s důrazem) neodváží k tomu, aby veřejné zakázky přenesly na úroveň fakult, protože samozřejmě kdykoli někdo bude potřebovat donutit univerzitu k něčemu, tak si najde záminku a může děkany nebo rektory trestně stíhat.

  To znamená, já se ptám, jestli máme, jestli... (Řečník se odmlčel pro hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou požádám Sněmovnu o klid.

 • Poslanec František Vácha: Já už končím jenom takovou myšlenkou - jestli máme demokracii úřednickou, nebo demokracii parlamentní. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Váchovi. S faktickými poznámkami se přihlásil pan poslanec Rais, Stanjura a Stupčuk. Takže začínáme faktickou poznámkou pana poslance Raise. Prosím.

 • Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já bych zareagoval na svého předřečníka. Mám naprosto opačný názor. Podporuji stanovisko ministerstva. A taky z praktického důvodu, kdybychom akceptovali tento názor, tak fakulty samozřejmě budou dělat veřejné soutěže a výsledek bude, že zodpovědnost zůstává na IČO, čili na rektorovi. Takže za ten lidově řečeno případný nepořádek, binec, nese zodpovědnost rektor. Tam je potřeba skutečně udělat jakousi systémovou změnu i v zákoně - tím myslím novelu vysokoškolského zákona, aby nebyla jenom zodpovědnost na rektorovi, nýbrž aby ta zodpovědnost šla dolů. Ale prostě fakulta nemá IČO, to je realita. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak za prvé vidíme typický úřednický postup - stačí to v metodickém pokynu. No, nestačí. To nic neřeší. Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj pro ty rektory nemá žádný význam, protože ti, kteří ten metodický pokyn vydávají, nerozhodují. Rozhoduje ÚOHS, rozhodují finanční úřady, auditní jednotky, auditoři - a teď bych mohl jmenovat, kdo všechno to kontroluje.

  Nicméně moje poznámka je obecnější. Nejhorší vždycky je, když nějaký návrh zákona díky nám politikům vzbuzuje obrovská očekávání a naděje. A mnozí z nás se tváří, že pokud budou hlasovat pro tuto novelu, tak se něco vyřeší. Reálně se nevyřeší nic. Jenom zlegalizujeme vícepráce na 50 %. Naprosto souhlasím s tím, že tím přikryjeme špatnou přípravu staveb. Sami si řekněte, kdybyste vy byli investoři a stavěli rodinný dům nebo garáž, to je úplně jedno, jestli byste byli ochotni akceptovat navýšení o 50 %. Nebyli byste ochotni. Kdo tvrdí že ano, tak podle mě není upřímný. A tváříme se, že tím, že změníme tuto číslovku, takhle jednoduše něco vyřešíme. Jenom potvrdíme, že nemusí být kvalitní příprava. Ten tlak - a myslím, že se shodujeme, že musíme tlačit na kvalitní přípravu - se oslabí, protože nebude důvod. Budou dál fungovat podstřelené ceny a ti, kteří ty ceny dají mimořádně nízké, budou věřit, ať oprávněně, nebo neoprávněně, že v průběhu stavby si to na těch vícepracích doženou. Tohle jsou jediné dva efekty.

  A navíc ta novela má platit kolik - 15 měsíců, maximálně? Všichni se tady zaklínáme - stabilita, stabilita, stabilita. Ale pak ta ministerstva začnou sekat jednu novelu za druhou... A kde je ta stabilita? Než se adaptují zadavatelé na tuto novelu, bude tady nový zákon. A já se ptám, kolegyně, kolegové, jaký to má smysl.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: (Už vstupující do řeči.) Pane předsedo, skončil vám čas k faktické poznámce. Prosím, další faktickou poznámku má pan poslanec Stupčuk. Prosím.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl pouze dodat a navázat na vystoupení pana předsedy hospodářského výboru, že ty návrhy, které byly schvalované v hospodářském výboru, byly schvalované napříč politickými stranami, nikoliv tedy hlasy pouze koaličních zástupců. V případě oné výjimky z právních služeb pak tento pozměňovací návrh byl schválen takřka jednomyslně - myslím, že pouze jeden účastník se vyslovil proti.

  V případě právních služeb se přece nejedná o nic jiného než o dovolenou transpozici evropské směrnice, tzn. že sama Evropská unie předpokládá takovouto možnost právní neregulace. Takže já bych v tom neviděl z tohoto pohledu žádný problém. A vůbec bych zde nemluvil o nějakém korupčním prostředí, když sama Evropská unie svou právní reglementací zde vytváří takovéto prostředí, takovouto možnost. Ony právní služby jsou specifické v tom, že otázka kvality právě není zohledněna v těch podmínkách mnohdy soutěžení a že se to kritérium redukuje pouze na vysoutěženou cenu. Ale je to podobně, jako když chcete jít k lékaři - máte-li možnost volby, chcete přece toho lékaře, který vás ošetří co nejlépe, tedy požadujete kvalitu. Obdobně je tomu i v případě právních služeb. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška s faktickou poznámkou a mám tady další faktické poznámky pana poslance Laudáta, Farského a Koubka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se připojit k tomu, co zde říkal kolega Rais, a namítnout k tomu, co zde říkal pan poslanec Stanjura.

  Není pravda, že by metodický pokyn ministerstva nestačil. Metodický pokyn je nepochybně v souladu se zákonem. Koneckonců pan poslanec Vácha říkal, že ten pozměňovací návrh je kompatibilní s tím metodickým pokynem. A pokud je zde hypoteticky nějaký problém, tak tam, kde by se snad někteří šéfové vysokých škol chtěli schovat za nějakou ještě přísnější dikci zákona. Ale to pouze zmnožujeme ustanovení v zákoně, zmnožujeme práva, která dnes již v zákoně jsou. A zejména kolegové na pravici by měli souznít s tím, že je zbytečné doplňovat do zákona další ustanovení, která pouze umožňují to, co dnes je již možné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát také k faktické poznámce, připraví se pan kolega Farský, poté pan poslanec Koubek a poté pan poslanec Blažek. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych snad navrhl, abychom šli radši hlasovat. Když to tady slyším (potlesk jednoho poslance), tak zjevně většina těch protagonistů, která tady říká např. o tom limitu 50 %, nebo míň, zjevně u žádné velké nebo složité stavby nebyla. Protože takhle to přece není. Tam jde o to, že jestliže investor je zloděj, tak jestli si myslíte, že tvrdou legislativou z něj uděláte dobrého člověka, to tak není.

  A co se týká těch 50 %. To jde tak, že jakákoli změna se načítá a nesmíte odečítat změny. Tak kdyby tam někdo přišel, že aspoň by se racionálně když postavím komín o půl metru dál, tak aby to nebylo tak, že se přičítají jenom navýšení té ceny, ale odečetl se i ten původní komín, tak to tam není.

  Takže prosím, já jsem skutečně trošku zděšen tím, že tady teoretizujete. Nicméně položte si otázku. Dobře, tady všichni kradou, slýcháme to tady od pana Babiše. Proč stejné zákony má zbytek Evropy? A oni na rozdíl od nás mají podstatně sofistikovanější projektanty. Jejich zodpovědnost za předané dílo. A pokud se domníváte, že vy vychováte projektanty, to je asi dlouhodobý proces. Načež my se teď už dostáváme díky nějakému ne zrovna příjemnému vývoji k tomu, že spíš budeme shánět, kdo vůbec něco ještě nakreslí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Farského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jan Farský: Ještě jednou dobrý den. Já bych skutečně chtěl ještě jednou zopakovat, že podle mě ten zásadní problém v kvalitě veřejných zakázek není v zákonu o veřejných zakázkách. Ten je v tom, že není čas na přípravu zakázek, že jsou to často dotační peníze, kde na projekt máte hrozně málo času. Pak nevíte přesně, co vlastně chcete, a pak se to řeší tím, že budeme zvyšovat vícepráce.

  To zásadní ale, co jsem chtěl říct, je k odkazování se na evropskou směrnici, na úpravu. Skutečně to v ní je. A těch 50 % už je v ní víc jak deset let. Ale protože nemáme takové mechanismy, které by tomu dokázaly zabránit, tak jsme to v České republice zatím neuplatnili. Když jsem na jaře v tomto interpeloval paní ministryni Jourovou, tak její odpověď byla, že ano, tímto způsobem zjednodušíme zákon o veřejných zakázkách, zjednodušíme zadávání veřejných zakázek, ale ve chvíli, kdy k tomu bude kontrolní mechanismus, ať už to bude zákonem o vnitřní kontrole, nebo zákonem o registru smluv. Ani zákon o vnitřní kontrole ani zákon o registru smluv tady není a schválen nebude s účinností tohoto zákona. Přesto ta vrata pro korupci už otevíráme.

  Já si myslím, že v momentě, kdy tyto zákony, ať už jeden, nebo druhý, budou, tak ten zákon o veřejných zakázkách bude moct být neskutečně jednoduchý. Od veškeré administrativy, která se dnes vyrábí do šanonu proto, aby následně mohla být zkontrolovaná a dohledaná, jestli zakázky se nějakým způsobem ohýbaly, bude moci být odlehčeno ve chvíli, kdy všechno bude probíhat naprosto otevřeně a transparentně. Celý administrativní proces se bude moci maximálně zjednodušit. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím k mikrofonu pana poslance Váchu s faktickou a připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Vácha: Děkuji. Já bych měl poznámku k panu poslanci Raisovi. Máte pravdu, prostřednictvím paní předsedající, ale v novele je klauzule, že rektor si řekne, jestli to chce dělat přes fakulty, nebo ne. To znamená, on rozhodne o tom, kam půjde zodpovědnost. To tam je. To je dané na rektorovi. Rektor rozhodne, jestli přenese zodpovědnost na fakulty, anebo jestli zůstane na rektorátě. Je to na tom rektorovi.

  A k panu poslanci Zlatuškovi. Obhajoval metodický pokyn ministerstva. To je to, o čem mluvím. Úředník řekne: vydali jsme metodický pokyn - ale praxe se podle něj neodváží fungovat už jenom proto, že ÚOHS řekl, že to prostě neplatí. Podle ÚOHS se nemohou veřejné zakázky zadávat přes fakulty. Příkladem je operační program VPK, kde ÚOHS řekl: ne, nejde to přes fakulty, musí to jít přes univerzitu. Takže není pravda, že metodický pokyn ministerstva je platný. Děkuji. (V sále hluk.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu panu poslance Blažka. Prosím, aby se připravil pan poslanec Vondrášek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. V návaznosti na pana poslance Stanjuru a pana poslance Zlatušku k metodickým pokynům. Pan poslanec Stanjura měl výčet různých orgánů, které se tím mohou zabývat a můžou mít názor, že metodický pokyn nemusí mít tu hodnotu. Jmenoval myslím ÚOHS a finanční úřady.

  Prosím vás, uvědomme si, že žijeme v době, kdy čím dál častěji výklady těchto typů řízení o zakázkách vyhodnocuje spíše policie a státní zástupci. A já vás ubezpečuji, že v případě různých problémů je žádný metodický pokyn nezajímá. Bude je zajímat pouze a jenom, co je v zákoně. Já souhlasím s panem kolegou Zlatuškou, že sice jako pravicový politik bych toho chtěl mít co nejméně v zákonech, ale žijeme v době, kdy zejména některé pravomoci a jasné vymezení kompetencí je lepší, když je v zákoně, než když se v tom potom nevyznají ti, kteří rozhodují, ale pak přijde policista a vyzná se v tom sakramentsky dobře, ale v neprospěch těch, kteří jsou často nevinní. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Vondráška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Josef Vondrášek: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, jenom jednu glosu. Sedmnáctý rok dělám starostu malého města. Za šestnáct let jsme proinvestovali za 700 milionů. A jestli se tady bavíme o respiru 30, 50 %, já vám řeknu upřímně, kdyby mi projekt utekl o 10 %, tak je mi z toho hodně špatně. Je to o přípravě. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Karamazova. K faktické se připraví pan poslanec Beznoska. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně a vážení kolegové, rád bych ještě jednou podpořil svého kolegu děkana a poslance Váchu. To, co říká, je naprostá pravda. Metodický pokyn tady sice je, možná bychom se jím mohli řídit, respektive rektoři, ale skutečnost je jiná. Já si dovolím oponovat kolegovi Zlatuškovi. To není obava hypotetická, ta skutečně je. Prostě se soutěže dělají zbytečně v nadlimitním řízení a výsledek je, že kupujeme předražené, nekvalitní a někdy i věci, které ani nechceme. Zkuste se nad tím zamyslet. Je to dobrá věc, která pomůže fakultám a zřejmě i jiným organizacím. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu k faktické pana poslance Beznosku. (V sále je neklid.) Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Kolegyně, kolegové, velmi krátce. Se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsem se potýkal posledních osm let prakticky. Užil jsem si to s plnou parádou včetně radosti s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Nevnášejme do beztak komplikované situace další novelu, jakkoliv s celou řadou návrhů, jak přišly přes hospodářský výbor, bych souhlasil. Podle mě nejčistší je, abychom počkali na celkovou novelu tohoto zákona, stejně v dubnu 2016 nový zákon musíme mít. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu zatím poslední faktickou pana profesora Zlatušku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Jenom velice stručně. Neplédoval jsem zde pro nakupování předražených věcí. V současné situaci není problém organizovat veřejné zakázky takovým způsobem, aby vyhovovaly jak jednotlivým fakultám, tak vysokým školám. Je to organizační problém, který v rámci metodických pokynů, které jsou k dispozici, je řešitelný i bez pozměňovacího návrhu. Zásadní věc je, že je zbytečné přijímat změny zákonů tam, kde nejsou potřebné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím řádně přihlášeného pana poslance Petrů. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, byl jsem požádán, abych to zkrátil. Čili velmi krátce. 26 zemí Evropské unie z celkem 28 zemí má limit 50 %. Nejsem ochoten přijmout argument, že v České republice jsme větší zloději a korupčníci než po celé Evropě. A pakliže schválíme pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a hospodářského výboru, tak potom bude těch zemí 27 z 28 Evropské unie. Budou rovné podmínky v celé Evropě. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Pan zpravodaj za hospodářský výbor poslanec Pfléger. Nevidím ho, takže asi nemá zájem.

  Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále je stále velký.)

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, zákon o veřejných zakázkách byl rozeslán poslancům 3. 9. Druhé čtení proběhlo 2. 12. na 23. schůzi.

  Nyní bych vás seznámil s pozměňovací návrhy a s procedurou hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám. Poprosím Sněmovnu o klid, abych slyšela vaše návrhy. Počkáme tedy, než se Sněmovna zklidní.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Navrhuji proceduru hlasování, a to tak, že bychom jako první hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem A, jsou to návrhy z usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jako celek.

  Dále bychom hlasovali jako druhý bod pozměňovací návrhy pod písmenem B. Jsou z usnesení hospodářského výboru. Ty bychom hlasovali odděleně podle jednotlivých bodů.

  Následně bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem B.

  Dále bychom hlasovali za šesté pozměňovací návrhy pod písmenem C. To je návrh můj na stanovení účinnosti zákona.

  Dále bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem D. To jsou návrhy pana poslance Vyzuly.

  Za osmé bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem D. Také pan poslanec Vyzula.

  Za deváté pod písmenem E, pan poslanec Hovorka.

  Za desáté - pan poslanec Hovorka, bod 1.

  Za desáté pozměňovací návrhy pod písmenem E, poslanec Hovorka, 2 až 4.

  Za jedenácté pozměňovací návrhy pod písmenem F, poslanec Vácha.

  A za dvanácté pozměňovací návrhy pod písmenem G, poslanec Luzar.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se táži, zda má někdo jiný návrh k proceduře. Prosím, pan poslanec Bendl. ***

 • Poslanec Petr Bendl: Chtěl jsem se jen ujistit, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Pozměňovací návrhy pod písmenem B půjdou jednotlivě? (Zpravodaj souhlasí.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže nedáváte jiný návrh na proceduru? Dobrá.

  Takže budeme hlasovat o navržené proceduře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 189, do kterého je přihlášeno 180 přítomných, pro 163. (Proti nikdo.) Konstatuji, že návrh byl přijat.

  A teď prosím pana zpravodaje, aby nám přednášel jednotlivé návrhy. Děkuji.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo. Za prvé bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem A, usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako celek. Bude-li přijat, potom bychom bod 5 nehlasovali s písmenem B. Jedná se o zvýšení objemu víceprací z 20 % na 50.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Hlasy ze sálu, že nebyla pronesena stanoviska.) Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím též, abyste se všichni znovu přihlásili svými kartičkami. Poprosím o vyjádření k návrhu paní ministryni, poté pana zpravodaje. (Ministryně Šlechtová - neutrální, zpravodaj Okleštěk - taktéž neutrální.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 191, do kterého je přihlášeno 171 přítomných, pro 40. (Proti 114.) Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále pozměňovací návrhy pod písmenem B z usnesení hospodářského výboru. Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod body 1 až 3.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím o vyjádření paní ministryni. (Zásadní nesouhlas.) Pana zpravodaje. (Neutrální.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 192, přihlášeno 172 přítomných, pro 11. (Proti 61.) Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní je to pozměňovací návrh pod písmenem B, usnesení hospodářského výboru, bod 4. Jedná se o úpravu tzv. in-house výjimek. (Stanovisko ministryně - zásadní nesouhlas, stanovisko zpravodaje - nesouhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 193, přihlášeno 174, pro 8. (Proti 119.) Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem B z usnesení hospodářského výboru, a to body 6 až 10. Jedná se o elektronizaci komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. (Stanovisko ministryně i zpravodaje je souhlasné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 194, přihlášeno 174, pro 170. (Proti nikdo.) Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B usnesení hospodářského výboru, a to bod 5. - Nebudeme ho hlasovat, protože už byl schválen pozměňovací návrh pod písmenem A, takže je nehlasovatelný.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, takže prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále hlasujeme pozměňovací návrh poslance Oklešťka, stanovení účinnosti zákona dnem jeho vyhlášení. (Stanovisko ministryně i zpravodaje je souhlasné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 195, přihlášeno 174 přítomných, pro 138. (Proti 17.) Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále je to hlasování návrhu pod písmenem D, poslanec Vyzula, body 1 a 2. Je to úprava posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci elektronické aukce. (Stanovisko ministryně i zpravodaje je souhlasné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 196, přihlášeno 174, pro 147. (Proti 13.) Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále budeme hlasovat návrh poslance Vyzuly pod bodem 3. Je to úprava stanovení upravujícího zvýhodnění dodavatelů. (Stanovisko ministryně i zpravodaje je nesouhlasné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 197, přítomných 174, pro 42. (Proti 119.) Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem E, poslanec Hovorka, bod 1. A je to nahrazení slovního spojení "které zadavatel jednající s náležitou péčí" atd. (Stanovisko ministryně i zpravodaje je nesouhlasné.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 198, přihlášeno 175, pro 14. (Proti 105.) Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále je to návrh opět pod písmenem E od poslance Hovorky a jsou to body 2 až 4. Je to ponechání právních institutů, odborných oponentních posudků a seznam hodnotitelů. (Hlasy ze sálu, že není rozumět.) Opakuji, je to písmeno E, poslanec Hovorka, body 2 až 4 a jedná se o ponechání právních institutů, odborných oponentních posudků a seznamu hodnotitelů. (Stanovisko ministryně: Zásadní nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Nesouhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 199, přihlášeno 175 přítomných, pro 21. (Proti 94.) Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem F, poslanec Vácha, a je to rozšíření definice veřejných zadavatelů a jeho organizačních součástí. (Stanovisko ministryně i zpravodaje je nesouhlasné.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 200, přihlášeno je 175 přítomných, pro 67. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Jako poslední je pozměňovací návrh pod písmenem G - poslanec Luzar. Jedná se o možnost v rámci kvalifikačních předpokladů předkládat diplomy v latinském jazyce.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím paní ministryni. (Souhlas.) Pana zpravodaje. (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 201, přihlášeno je 175, pro 171. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá tedy, o všech návrzích jsme hlasovali a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká Sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 300, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 202, přihlášeno je 175, přítomných pro 123. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec, který již tak učinil, a zpravodaj výboru pro životní prostředí a zároveň zpravodaj hospodářského výboru - pan poslanec Michal Kučera zde není, v případě jeho nepřítomnosti ho tedy zastupuje pan zpravodaj a Robin Böhnisch. A za hospodářský výbor se táži, zda je zde pověřený zástupce. Nebude nikdo vystupovat za hospodářský výbor? (Ne.) Dobrá. Pozměňovací návrhy jsou vedeny ve sněmovním tisku 299/7.

  Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče máte slovo.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych v rozpravě využil příležitosti načíst legislativně technickou změnu, která se týká bodu 17 vládního návrhu zákona, kde se za slova "§ 19 odst. 1" vkládají slova "a 10". Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a registruji přihlášku do rozpravy pana poslance Zahradníka. Připraví se pan poslanec Kudela. (Krátké čekání.) Já vidím, že jde, ale jsem asi rychlá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Promiňte, paní předsedající, kolegyně, kolegové, malé zdržení.

  Dámy a pánové, já považuji za svou povinnost i ve třetím čtení se vyjádřit k navrhované novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože ji považuji za velmi významnou nejen tedy pro ochranu životního prostředí, ale také pro naši ekonomiku, pro její konkurenceschopnost a pro její rozvoj.

  Znovu připomínám významné momenty v tom zákoně. Připomínám definici dotčené veřejnosti a připomínám také i její legitimaci podávat žaloby v průběhu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Připomínám, že podle navrhovaných paragrafů v daném zákoně má tato dotčená veřejnost významnou legitimaci, je totiž oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti rozhodnutí příslušného úřadu.

  Čili jaksi dostáváme se opět zde do konfliktu s tím, co znamená veřejný zájem. Veřejný zájem je něco, co je jedním z nejvýznamnějších politických úkolů v různých stupních samosprávy. Já jsem v územní samosprávě angažován již 24 let. Byl jsem před 24 lety zvolen v prvních svobodných volbách do městského zastupitelstva v Českých Budějovicích, byl jsem tehdy krajským hejtmanem účastný na regionální samosprávě, teď mám tu čest být tady. Ale vždycky jsme měli jeden z velkých úkolů stanovit, co to je veřejný zájem, jaké stavby, jaké záměry jsou ve veřejném zájmu. Na úrovni obce rozhoduje zastupitelstvo vydáním usnesení o územním plánu, na úrovni kraje o zásadách územního rozvoje a na úrovni státu stanovením politiky územního rozvoje. Vždycky přitom probíhá významná debata s dotčenou veřejností, probíhá významná politická debata. Nezastírejme si, že stanovený veřejný zájem také rozhoduje i o cenách pozemků, o možnostech realizace záměrů. Zatím ve stávající legislativní úpravě má tuto legitimaci nejvyšší státní zástupce a veřejný ochránce práv. Nyní máme zvážit, zdali svěříme přímo ze zákona tuto legitimaci i dotčené veřejnosti. Tady se přimlouvám za to, abychom vzali v úvahu pozměňovací návrh D4 výboru pro životní prostředí, který upravuje tuto ze zákona vznikající tak silnou legitimaci moci ve veřejném zájmu podávat žaloby.

  Dalším významným aspektem je odkladný účinek podaných žalob. Opět, automatický odkladný účinek může mít dalekosáhlé důsledky pro realizaci záměrů. Ten, kdo chce záměr realizovat, a já tady s klidným svědomím použiji slovo developer, to není žádná nadávka, to není žádné utržení na cti, to je prostě označení člověka, který má dostatečný myšlenkový potenciál, má dostatečnou odvahu a také je schopen shromáždit finanční prostředky, aby realizoval záměr. Aby tento developer připravoval svůj záměr, musí k tomu vynakládat už při samotné přípravě finanční prostředky. Potom každé zdržování, každé odklady samozřejmě mu přenášejí ztráty. Jsou-li pak doprovozeny rozhodnutím o tom, že jeho záměr je v rozporu s ochranou životního prostředí, nechť jsou ty prostředky vynaloženy marně, ale ono se může stát, že mohou být protesty, které mohou být pouze jaksi zdržujícími protesty, průtahy, a i tady ale mají odkladný účinek. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Urban. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové. Prostřednictvím paní místopředsedkyně pane poslanče Zahradníku, pro mě je to velmi dobře představitelné, že podpořím vaše návrhy, o kterých jste tady mluvil, protože z mého pohledu máte absolutní pravdu. Myslím si, že pokud neprojdou návrhy D4, D12, D13 a B14, tak vystavujeme českou zemi velkému riziku zastavení rozvoje. Protože ten smrticí koktejl retroaktivity, to znamená, že všechny, již zahájené projekty budou posuzovány podle této novely, a zároveň vysoký mandát, oprávněnost podat ke každému takto již zahájenému projektu soudní žalobu - tak podle mého názoru v praxi to bude znamenat, že se to stane. Že všechny rozběhlé projekty budou zastaveny. To znamená nejenom ty, které jsou financovány z evropských peněz, ale projekty, které jsou financovány z českého rozpočtu. Tedy mluvíme tady o rozvoji země, posilování investic v rozpočtu atd. To se nestane, protože nebude možné peníze utratit. Průmysl, tedy privátní investice z mého pohledu budou rovněž ohroženy, ale budou ohroženy i velké projekty krajské a městské. Myslím si, že to riziko je příliš velké na to, abychom skutečně vystavili českou zemi stopce - červené z hlediska budoucího rozvoje. A já tedy alespoň, abychom to o trochu zmírnili, velmi podporuji to, aby prošly pozměňovací návrhy, které to zjemňují. Tedy D4, D12, D13 a B14. Děkuji pěkně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu, s řádnou přihláškou. Připraví se pan poslanec Okleštěk. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kudela: Paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, přicházím ve věci pragmatické. Prosím o legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu, který je veden v bodě I4, a to tak, že se za slova § 9a vkládají slova odstavec 4.

  Předložil jsem čtyři pozměňovací návrhy s tím - chtěl bych se věnovat tomu pozměňovacímu návrhu I3 a I4. Zpracovat záměr studií podle tohoto zákona, který probíráme, může pouze osoba, která má autorizaci a tu autorizaci na pět let. V novele, kterou nyní projednáváme, zavádíme změnu a u této změny už není explicitně uvedeno, zda tuto autorizaci, zda tuto změnu musí zpracovávat osoba s autorizací, či nikoli. Tyto moje dva pozměňující návrhy vedené pod bodem I3 a I4 se právě dotýkají této oblasti a doplňují do zákona specifikaci, že záměr, změnu záměru může zpracovávat pouze osoba s autorizací. Proto si vás dovolím požádat o podporu těchto mých dvou pozměňujících návrhů. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Oklešťka, připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, paní předsedající. Navrhuji legislativně technickou změnu, a to v bodě F15 se za slova "§ 16 odst. 3" vkládají slova "písmeno a)".

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Pěnčíkovou.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. Včera jsem si připravovala vystoupení na dnešek, ale začnu opět úplně jinak, než jsem měla v úmyslu.

  Mou oblíbenou pohádkou poslední doby je ta o hodném panu ministrovi životního prostředí a strašně zlé Evropské komisi. V mé pohádce je vždycky konec takový pozitivní, sice podle toho, jak se zrovna vyvíjejí názory na ministerstvu apod., ale to, co se nám tady odehrává v přímém přenosu, to je horor.

  My jsme si jako klub vědomi, že jsme členové Evropské unie a že s tím jsou spjaty určité povinnosti, tudíž chceme implementovat směrnici EIA, ale nechceme, resp. nemůžeme být papežštější než papež. My si to totiž opravdu nemůžeme dovolit, pane ministře. Úplně přesně, jak řekl pan kolega Urban. Já nechápu, ale opravdu nechápu, ať nad tím dumám, jak dumám, jak je možné, že ač ta směrnice je jenom jedna a pouze jedna, tak že je očividně různý výklad pro různé státy. Někde se prostě stala chyba. Jak nám Komise vysvětlí, že po nás chce něco jiného, resp. že to chce nějaký 158. úředník v řadě, než po ostatních státech? To jsou prostě fakta.

  Včera jsem si procházela stenozáznam z prvního čtení. To se tady odehrálo 25. září. A když jsem si tam shrnula opravdu zásadní připomínky, které k té novele byly, tak dnes, po třech měsících, se z těch zásadních nevyřešilo vůbec nic. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím a táži se pana navrhovatele, zda chce závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl znovu poděkovat za všechny pozměňovací návrhy a za tu debatu, která proběhla jak ve výborech, tak i tady v plénu Sněmovny.

  Jenom bych chtěl říct, že výsledek, který dneska předkládáme, výsledek mnohaměsíčního intenzivního jednání na všech stranách, nejenom s Evropskou komisí, ale i s nevládními organizacemi, se sdruženími typu Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a další, vyústily v to, a tady já si musím, byť máme spolu jinak velmi přátelské vztahy, dovolit nesouhlasit s paní kolegyní Pěnčíkovou, že se povedlo v drtivé většině sporných bodů, kterých bylo na začátku více než deset, dostat ke kompromisu. Dostat se ke kompromisu, který plní obě priority, které jsme si na začátku dali. Na jedné straně zhojit dlouholeté připomínky Komise a námitky k naší normě, na druhé straně nezablokovat definitivně podnikatelské záměry v této zemi. Je pravda, že tam zbývají ještě jeden až dva body, především bod, který se týká přechodných ustanovení, kde se nám zatím nepovedlo najít takový kompromis s Komisí, který i mě by ještě potěšil více než ten, který se nám zatím nalézt povedlo, ale jsem přesvědčen, že v ostatních věcech jsme se posunuli, ať už se to týká aktivní žaloby a legitimace, ať už se to týká pozměňovacího návrhu, který řeší odkladný účinek žalob na začátku automatický, teď už na rozhodnutí soudu, a další body, např. hraniční hodnoty pro zjišťovací řízení.

  Myslím si skutečně, že se opravdu povedlo najít docela dobrý kompromis. A máme tady dvě volby. Jedna volba jsou určitá rizika, která s tím souvisejí, ale zdůrazňuji, že naše hlavní řešení, a tady se přihlašuji jednoznačně od tohoto pultíku, a z toho mě prosím potom zkoušejte, byť to bude naše společná práce s paní kolegyní Šlechtovou a s dalšími kolegy, že tou naší hlavní ambicí a naším hlavním cílem musí být jednotné povolovací řízení, které opravdu splní všechny hlavní priority. To znamená zásadní zkrácení řízení, zjednodušení řízení povolovacího a přitom zachování práv občanské společnosti a soudní ochranu a vše s tím související na základě evropských norem. Tyto všechny věci jdou skloubit a jdou skloubit podle evropského vzoru. Jsme přesvědčeni, že jednotné povolovací řízení bude tou cestou.

  Tou druhou volbou, pokud bychom přijali něco, o čem už dneska víme, že je v přímém rozporu s tím, co Komise požaduje, a i Komise se v některých věcech podařilo posunout, to si myslím, že by nebylo fér, abychom řekli, že se nepodařilo nic. Opravdu se toho podařila řada věcí. Tak tou druhou volbou je to, že opravdu vystavujeme Českou republiku velmi akutní a urgentní hrozbě zastavení čerpání celého nového programového období 2014 až 2020, těch téměř 600 mld. korun, a samozřejmě i dočerpání peněz ze stávajícího programového období. To prosím vás nejsou plané hrozby, to je opravdu realita a v té dneska žijeme.

  Chci vás poprosit o odpovědné hlasování v zájmu České republiky. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a táži se pana zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Böhnische, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Dále se táži zpravodaje výboru pro veřejnou správu pana poslance Petrů, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. A zpravodaje výboru pro evropské záležitosti pana poslance Zahradníka, nemá zájem o závěrečné slovo. Výborně.

  Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování se k nim vyjádřil. Prosím.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, paní místopředsedkyně. Procedura navzdory tomu, že bylo předneseno několik desítek pozměňovacích návrhů, nebude zásadně složitá. Páteř hlasování budou tvořit pozměňovací návrhy z výboru pro životní prostředí, které v řadě případů zakomponovaly pozměňovací návrhy z jiných výborů, a v dalších krocích potom se vypořádáme s takovými pozměňovacími návrhy výboru pro životní prostředí, ke kterým jsou nějaké protinávrhy či připomínky.

  Procedura by vypadala tak, že bychom se nejprve vyrovnali s legislativně technickými návrhy, které načetli kolegové Okleštěk, Kudela a já. Potom bychom ve dvou krocích hlasovali návrhy z výboru pro životní prostředí, které zahrnují návrhy také z výboru pro evropské záležitosti, hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj plus návrhy, ke kterým nejsou žádné připomínky.

  V prvním kroku by to byly návrhy D3, D5, D8, D10, D11, D14, 16, 17, 19, 20 a 21 a v druhém kroku D1, D6 a D7 právě z výboru pro životní prostředí. Pokud bychom je schválili, staly by se nehlasovatelnými návrhy F2, A2, B2, C2, F4, A4, B4, C4 a F6, F7, F8, A5, B5, C4, F9, A7, B7, C6 a F11, A8, B8, C7 a F12, F16, B12, C11, F18, A12, B13, C12 a F19, A13, C13, F21, A14, B15, C14 a F22 a konečně C15 a F23.

  V dalších krocích bychom hlasovali o návrhu D2 výboru pro životní prostředí, dále o návrhu D4, potom D9, D12, D13, potom bych si dovolil navrhnout hlasovat o jednom z protinávrhů proti návrhu výboru pro životní prostředí. O návrhu A11 z výboru pro veřejnou správu, což je ve zkratce těch 500 parkovacích míst. Potom bychom hlasovali o D18, dále pozměňovací návrh E1, E2, E3, F15, F24 a potom o zákonu jako o celku.

  Tedy vidíte, že ta procedura není v zásadě příliš složitá. (Pochybnosti v sále.) Přesto bych si dovolil, nebudou-li připomínky, nechat ji odhlasovat.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda má někdo jiný návrh, připomínku k proceduře. Není tomu tak.

  Já tedy zahajuji hlasování o návrhu procedury. Táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 203. Přihlášeno 177 přítomných, pro 162. Konstatuji, že návrh procedury byl přijat.

  Prosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy a postupně se k nim vyjádřil spolu s panem ministrem. Prosím.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. V prvním kroku bychom odhlasovali... (Poznámky ze sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře, já vás všechny odhlásím. Omlouvám se. Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé návrhy.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Navrhuji, abychom se v prvním kroku vypořádali se všemi legislativně technickými návrhy - tedy návrhy pana kolegy Oklešťka, Kudely a mými - v jednom hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím o vaše vyjádření, pane ministře. (Souhlasím.) Pane zpravodaji? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 204, přihlášeno 168, pro 166. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Teď bychom se ve dvou krocích vypořádali s pozměňovacími návrhy z výboru pro životní prostředí, které jsou buď totožné s pozměňovacími návrhy z výboru pro veřejnou správu, hospodářského výboru a výboru pro evropské záležitosti. V druhém kroku potom opět pozměňováky z životního prostředí, ke kterým nejsou žádné připomínky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Takže po jednotlivých krocích. Prosím vyjádření k prvnímu kroku, pane ministře.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Já si možná ještě dovolím říct znovu alespoň čísla těch pozměňovacích návrhů. Tedy v jednom hlasování D3, D5, D8, D10, D11, D14, D16, D17, D19, D20 a D21. Souhlas.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, prosím vyjádření pana ministra (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končí. Je to hlasování s pořadovým číslem 205, přihlášeno 170 přítomných, pro 169. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Teď ty zbylé tři - D1, D6, D7 opět z výboru pro životní prostředí. Souhlas.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 206. Přihlášeno 170 přítomných,pro 144. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Teď se stala nehlasovatelnou celá skupina pozměňovacích návrhů, které už jsem četl v úvodu, v návrhu procedury. Tak se vás, paní místopředsedkyně, ptám jestli to mám zopakovat, nebo jestli pokročíme dál.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já bych byl radši, kdybyste ji pro jistotu zopakoval. Děkuji.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Dobře, zůstalo to na vás. Já zopakuji nehlasovatelné pozměňovací návrhy. Jsou to návrhy F2, A2, B2, C2 a F4, A4, B4, C3, F6, F7, F8, A5, B5, C4, F9, A7, B7, C6, F11, A8, B8, C7, F12, F16, B12, C11, F18, A12, B13, C12, F19, A13, C13, F21, A14, B15, C14, F22, C15 a F23.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ty jsou nehlasovatelné. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Nyní bychom, paní místopředsedkyně, hlasovali o návrhu z výboru pro životní prostředí. (K mikrofonu přistupuje poslanec Urban.)

 • Poslanec Milan Urban: Já mám jenom prosbu k té proceduře. Kdyby pan zpravodaj mohl říct dopředu - když budeme hlasovat tyto, tamty ostatní jsou nehlasovatelné. Čili ne ex post.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale on to řekl na začátku, když představoval proceduru.

 • Poslanec Robin Böhnisch: V dalších bodech už budu opatrnější a ohlásím to hned.

  Nyní nás tedy čeká hlasování o pozměňovacím bodu D2 z výboru pro životní prostředí. Pokud bude přijat, jsou nehlasovatelné také návrhy A1, C1, F3, protože jsou totožné. Kdyby přijat nebyl, budeme hlasovat o návrhu B1.

  Tedy hlasování o D2. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 207. Přihlášeno 171, pro 170. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Další bod k hlasování je D4 z výboru pro životní prostředí. Pokud přijat bude, byl by nehlasovatelný totožný pozměňovací návrh B3. Pak by se hlasoval bod A3, pokud by i ten nebyl přijat, hlasujeme bod F5 pana poslance Oklešťka. Pokud by ani ten nebyl přijat, budeme hlasovat G1.

  Tedy D4 - můj návrh je nesouhlas.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končí. Je to hlasování s pořadovým číslem 208. Přihlášeno 170, pro 48. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Tím pádem je nehlasovatelný návrh B3 z hospodářského výboru.

  Hlasuje se návrh A3 z výboru pro veřejnou správu. Stanovisko opět nesouhlasné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Hlasování s pořadovým číslem 209, přihlášeno 169, pro 2. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Tím pádem hlasujeme o návrhu F5 pana poslance Oklešťka. Stanovisko souhlasné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 210, přihlášeno 170, pro 144. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. ***

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Tím pádem už nebudeme hlasovat o F20 a B14 a přikročíme k dalšímu hlasování a to je hlasování o bodu E1 pana kolegy Zahradníka. Pokud nebude tento návrh přijat, budeme hlasovat protinávrh pod číslem F1. Návrh pana kolegy Zahradníka - stanovisko nesouhlasné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování číslo 222, přihlášeno 175, pro 19 (proti 81). Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Tím pádem hlasujeme protinávrh pana kolegy Oklešťka označený F1. Souhlas.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování číslo 223, přihlášeno 175, pro 125 (proti 44). Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Pan ministr mi tady správně připomněl, že v případě parkovacích míst jsme hlasovali vlastně část pozměňovacího návrhu týkajícího se jen těch parkovacích míst, ale návrh je obsáhlejší, co se týká dalších limitů. To znamená, hlasovali bychom teď o zbytku návrhu A11 z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jen se zeptám, zda je s tím obecně souhlas. Nevidím žádnou námitku, tak prosím o vyjádření. (Zpravodaj: Souhlasné stanovisko. Ministr: Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování číslo 224, přihlášeno 176 přítomných, pro 175 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Budeme hlasovat o dalším návrhu pana kolegy Zahradníka pod označením E2. Pokud by nebyl přijat, budeme hlasovat o protinávrzích pana kolegy Kudely pod označením I1 a I2. Stanovisko záporné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 225, přihlášených 176, pro 17 (proti 94). Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Tím pádem hlasujeme o protinávrhu I1, I2 pana kolegy Kudely. Myslím, jestli nebude nic namítat, můžeme dohromady. Stanovisko je záporné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování číslo 226, přihlášených 176, pro 27 (proti 139). Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Nyní hlasujeme bod E3 pana kolegy Zahradníka. Stanovisko záporné.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování číslo 227, přihlášeno 176 přítomných, pro 26 (proti 86). Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Další návrh je bod F15 pana kolegy Oklešťka, týká se způsobu zveřejňování záměru v místě. Stanovisko je neutrální.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Neutrální.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování číslo 228, přihlášeno 176 přítomných, pro 94 (proti 48). Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Blížíme se ke konci. Další je bod F24 - posunutí účinnosti. Souhlas.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování číslo 229, přihlášeno 176, pro 162 (proti 13). Návrh byl přijat.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Paní místopředsedkyně, podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi pozměňujícími návrhy, to znamená, můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Výborně. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 299, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Hlasování s pořadovým číslem 230, přihlášeno 176 přítomných, pro 116 (proti 55). Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk poslanců ANO a všech ministrů. Následně někteří poslanci opouštějí sál.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: I radost zavládla v řadách poslanců a my budeme pokračovat dalším bodem. Je to bod

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodajka výboru pro životní prostředí paní Marie Pěnčíková. Pozměňující návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 339/6.

  Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda KSČM Vojtěch Filip. Prosím, pane předsedo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já se nehlásím do rozpravy. Jenom pro stenozáznam. Hlasování 216 - mám křížek, hlasoval jsem ano.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím. Dále se přihlásil pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Novotný: Pěkné - teď nevím co, už odpoledne. U mě je to naopak. Já mám na sjetině ano, hlasoval jsem proti.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňujete hlasování, jenom pro stenozáznam. Děkuji.

  Budeme pokračovat v diskusi o vládním návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. (Poslanec Beznoska se připravil k mikrofonu.) Pardon, pane poslanče, nejprve paní zpravodajka na mě živě gestikuluje. Takže dáma. Jednak je to dáma, jednak zpravodajka. To jistě uznáte, že má přednost. Prosím. ***

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Já děkuji, ale my jsme tady ze stejného důvodu. Já bych chtěla jen načíst legislativně technické změny k vládnímu návrhu zákona:

  Takže část třetí zní: "Část třetí, účinnost. Článek IV. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení části první článku I bodu 3, pokud jde o § 3 odst. 4, a bodu 4, pokud jde o § 3b odst. 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016."

  Další legislativně technická změna je k usnesení hospodářského výboru, to máte v části B souhrnu pozměňovacích návrhů, a zní: "V § 9 odst. 2 písmeno a) v bodě 2 a 3 a v § 11a odst. 1 písmeno l) se slova "zastavitelné území" nahrazují slovy "v zastavěném území nebo zastavitelné ploše"."

  A další legislativně technická změna je k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Kučera, který máte v části E souhrnu pozměňovacích návrhů, a zní: "V bodě E8 se slova "§ 15c" nahrazují slovy "§ 15 písmeno c)"."

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám paní poslankyni Pěnčíkové. Stalo se to naposledy čtyřikrát za posledních pět let v této Poslanecké sněmovně. ve třetím čtení načítat legislativně technické úpravy tohoto typu, jak jsem byl informován legislativou, není úplně košer. Můžeme tak učinit v případě, že nevznikne námitka. A pro to, aby ten postup byl úplně legitimní, tak pokud budete souhlasit, dám hlasovat o tom, abychom přijali legislativně technické návrhy, které načetla paní zpravodajka. Není proti tomuto postupu předsedajícího námitka? Není. Já přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahájím hlasování o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s legislativně technickými úpravami, tak jak je načetla paní zpravodajka paní poslankyně Pěnčíková. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 231, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Tento návrh jsme přijali a legislativně technické úpravy, tak jak je načetla paní zpravodajka, budou přijaty.

  Ptám se tedy, kdo další se hlásí do rozpravy. První byl pan poslanec Adolf Beznoska, po něm pan poslanec Petr Kudela a další. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Já opravdu načtu legislativně technické úpravy tak, jak jsem načetl ve druhém čtení pozměňovací návrh k tomuto tisku 339. Čili změny:

  První dva návrhy byly očíslovány.

  V návrhu číslo 3 byla jednotlivá písmena následující po písmenu e), tedy znovu c), d) atd., nahrazena písmeny následujícími v abecedě, tedy f), g) atd.

  V návrhu číslo 3 byly v § 15 provedeny následující úpravy:

  V písmenu a) bylo slovo "trávního" nahrazeno slovem "travního".

  V písmenu c) byla slova "§ 19 písmeno 8" nahrazena slovy "§ 9 odst. 8".

  V písmenu d) byla za slovem "souhlasů" vložena čárka a čárka za slovem "rekultivací" byla zrušena.

  V písmenech e) a f) byla slova "odst. 4 a 6" nahrazena slovy "odst. 4 až 6".

  V písmenu g) byla slova "§ 3 písm. a)" nahrazena slovy "§ 3a".

  V písmenech h) a i) bylo slovo "evidenci" nahrazeno slovem "evidence".

  Na konci textu písmeno m) bylo doplněno slovo "a".

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já dám slovo dalším, poté se k tomuto návrhu vrátíme při hlasování, tak jak jej pan poslanec načetl. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl, po něm řádně přihlášený pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych vyřídil pozdravení ministrovi zemědělství, který je zde zase nepřítomen. Projednáváme pouze zákon o vynětí ze zemědělského půdního fondu, tak proč by ho to mělo zajímat. Moje pozdravení, pane ministře. (Potlesk zprava.)

  A teď bych chtěl říct, že tento návrh zákon byl velmi podrobně projednán. Chtěl bych poděkovat za přijetí řady pozměňovacích návrhů, které jsem navrhoval v jednotlivých výborech, ať už ve výboru pro veřejnou správu, či v zemědělském výboru, kde jsme se napříč politickým spektrem shodli na tom, že je třeba vyjít vstříc obcím, aby měly větší příjem z vynětí ze zemědělského půdního fondu. Myslím, že je dobře, pokud tady projde návrh, který říká, že podpoříme projekty cyklostezek apod. Myslím, že to je zkrátka zaplať pánbůh aspoň něco, na čem jsme byli schopni se v jednotlivých výborech dohodnout. Za to jsem chtěl velmi poděkovat.

  A mám jednu poznámku, která se týká pozměňovacího návrhu, který předložil pan kolega Beznoska. Ten pozměňovací návrh zjednodušeně říká, že nechceme, aby se převáděly kompetence z obcí, jichž se vynětí ze zemědělského půdního fondu týká, na obce jiné. Moc prosím, aby bylo umožněno o tomto návrhu hlasovat. Vím, že jsou tam některé záležitosti, kde se v rámci jednotlivých hlasovacích procedur vylučují jednotlivé návrhy, ale moc bych prosil, aby se hlasovalo i o tomto návrhu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, ale teď nevím, aby poslanci věděli, o čem přesně pan poslanec Bendl mluvil. Ten návrh legislativně technických úprav, jak jej navrhl pan poslanec Beznoska, jak jsem byl informován legislativou, už je zahrnut v materiálech, které jste dostali na stůl, tudíž není potřeba o něm hlasovat, jak jej předložil pan poslanec Beznoska. Myslel jste tento pozměňovací návrh, pane poslanče Bendle, nebo nějaký jiný?

 • Poslanec Petr Bendl: Myslel jsem pozměňovací návrh pana Adolfa Beznosky pod písmenem F. To, co tady načítal, byly legislativně technické.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moc děkuji za toto upřesnění. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, milá vládo, dámy a pánové, vážení kolegové, při studiu tohoto sněmovního tisku jsem narazil na takovou drobnůstku, a proto chci načíst legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu vedenému pod písmenem E4 od pana kolegy Kučery. Tento pozměňovací návrh říká, že se za slovo "fyzikálních" vkládá slovo "chemických". Správný text pozměňovacího návrhu by měl znít: "V § 3b odst. 1 písmeno b) se za slovo "fyzikálních" vkládá čárka, a pak teprve slovo "chemických"." Tolik návrh legislativně technické úpravy. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je skutečně legislativně technická úprava, se kterou navrhuji, abychom se vypořádali úplně stejným způsobem, jak jsme se vypořádali s legislativně technickou úpravou paní zpravodajky, tedy hlasováním. Má někdo něco proti tomuto postupu předsedajícího? Nemá.

  Já tedy zahájím hlasování o legislativně technické úpravě, abychom ji přijali tak, jak ji navrhl pan poslanec Kudela. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 232, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Děkuji ctěné Sněmovně, že toto umožnila.

  Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Pan ministr nemá zájem. A zpravodajů - paní poslankyně Pěnčíková, pan poslanec Kott, pan poslanec Kořenek nebo pan poslanec Vozka? Nemají zájem.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vždy vyjádřila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. ***

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Procedura by byla následující. Prvním hlasováním bychom se tedy vypořádali s legislativně technickými úpravami.

  Následovalo by hlasování jako celek, souhrn pozměňovacích návrhů poslance Kučery, které tvoří novelu vypracovanou Českou pedologickou společností. Máte je pod bodem E, a to body E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 a E8. Pokud by tyto body byly přijaty, tak podle legislativy je nehlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Beznosky pod písmenem F.

  Další hlasování by pak bylo o pozměňovacích návrzích, které máte v části A. Tam navrhuji hlasování odděleně, tedy o bodu A1 zvlášť. Bod A2 s tím, že pokud nebude přijat, jsou nehlasovatelné body B1, C1, D1. Následovalo by hlasování o pozměňovacím návrhu A3. Pokud by nebyl přijat tento, jsou nehlasovatelné body B3, C2, D2. A následovalo by hlasování o protinávrhu E9 pana poslance Kučery. Další hlasování o pozměňovacím návrhu A4. Pokud by nebyl přijat, následovalo by hlasování C3. Další hlasování A5. Pokud by nebyl přijat pozměňovací návrh pod bodem A5, následovalo by hlasování o protinávrhu B5. To bychom měli vypořádané áčka.

  Další hlasování by byly zbývající pozměňovací návrhy hospodářského výboru pod písmenem B, tedy B2, B4, B6 a B7.

  Další hlasování v případě, že by nebyly přijaty pozměňovací návrhy při druhém hlasování E5 a E8, tak by se hlasoval pozměňovací návrh pana poslance Beznosky pod písmenem F, a tím by se staly nehlasovatelné pozměňovací návrhy C4 a C5.

  Předposlední hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pana poslance Adámka pod písmenem G, a pokud nebude přijat, je nehlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Kudely pod písmenem H z důvodu totožného znění.

  Poslední hlasování by bylo o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za návrh této velmi jednoduché procedury. K proceduře se hlásil pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Rozumím, že to má paní zpravodajka složité, protože vždycky když uložíme projednání zákona více výborům, tak dát to dohromady dá někdy práci. Paní navrhovatelka říká, že chce hlasovat nejprve o poslaneckých návrzích, potom o výborových. Já bych to spíš viděl nejdřív o výborových, pak o poslaneckých, ale dobře. Tohle akceptuji.

  Nicméně není úplně pravdou, že druhé hlasování je o pozměňovacích návrzích poslance Kučery, které tvoří technickou novelu vypracovanou Českou pedologickou společností. Pozměňovací návrhy pod písmenem E5 a E8 nesouvisí s pozměňovacími návrhy E1, 2, 3, 4 a 6 a 7. Tudíž bych si dovolil, protože bych opravdu chtěl, abychom mohli hlasovat o tom, zda převedeme kompetence z obcí, jak jsem to uváděl v obecné rozpravě, abychom hlasovali ve druhém hlasování o E1, E2, E3, E4, E6 a E7 a potom rozhodli hlasováním, co tedy je nám bližší, jestli E5 a E8, nebo F. Protože sama zpravodajka uváděla, že by se vlastně stal nehlasovatelným bod F, kdyby bylo přijato E5 a E8, nikoliv E1 až tak, jak jsem říkal. Takže bych prosil, jestli by to šlo tímto způsobem.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o vyjádření paní zpravodajky k tomuto návrhu.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Myslím, že to klidně můžeme udělat tak, jak navrhoval pan poslanec Bendl.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže můžeme do procedury vámi navržené zařadit návrhy tak, jak je navrhl pan poslanec Bendl. Rozumím tomu dobře? (Ano.) Děkuji.

  Další věc. Jak mě legislativa informovala, my jsme už hlasovali o legislativně technických úpravách v těch dvou. Paní zpravodajka v prvním bodě navrhla, že o nich budeme hlasovat znovu. Já jsem hlasování chápal jako hlasování nejenom o přípustnosti toho hlasování, ale zároveň o hlasování o legislativně technických úpravách. Tak jsem o něm dal hlasovat. Proto bych v proceduře vynechal první bod hlasování o legislativně technických úpravách. Považuji bod už za splněný. Souhlasíte s tím takto? Nebo má někdo námitku? Prosím, pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Asi by pak bylo fér legislativně technické, až je budeme schvalovat na konci, tak je schválit k bodům, které jsme schválili, abychom tady neschválili legislativně technické k některým bodům, které bychom neschválili. (V sále je neklid.) Pro vysvětlení. Legislativně technické se týkají některých pozměňovacích návrhů. Nebudou-li ty pozměňovací návrhy přijaty, pak je zbytečné k nim dělat legislativně technické.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já stejně tak za zbytečné považuji legislativně technické návrhy v tuto chvíli za schválené, pokud proti tomu nikdo nemá žádnou námitku proti mému postupu, a tím tu věc vidím za vyřízenou, ať je schválíme, nebo neschválíme v rámci příslušných bodů ve znění, jak jsme je schválili v legislativně technických úpravách. Je to strašně jednoduché. Má proti tomuto postupu někdo nějakou námitku? Nemá.

  Nyní budeme hlasovat o postupu hlasování, jak jej navrhla paní poslankyně Pěnčíková, s úpravami, tak jak s nimi souhlasila k návrhu pana poslance Bendla. Rozumí každý, o čem hlasujeme?

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení postupu, jak jej navrhla paní zpravodajka s úpravami pana poslance Bendla? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 233. Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

  Prosím tedy paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé návrhy, vyjádřila k nim stanovisko, včetně pana ministra, a následně o nich dám hlasovat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: První hlasování by se týkalo pozměňovacích návrhů pana poslance Kučery pod čísly E1, E2, E3, E4, E6 a E7. Jde v podstatě o technickou novelu vypracovanou Českou pedologickou společností. V podstatě se jedná o kvalitativní ochranu půdy. (Zpravodajka i ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích E1, 2, 3, 4, 6 a 7. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 234. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Další hlasování je zbytek pozměňovacího návrhu pana poslance Kučery pod bodem E5, E8, jak jsme se domluvili, že je rozdělíme. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pan poslanec Bendl má problém. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Je možné se podívat do stenozáznamu. Já jsem prosil, abychom nejdříve rozhodli, o kterém budeme hlasovat, zda o návrhu pana Beznosky, či o návrhu pana poslance Kučery, a pak rozhodli hlasováním. Chtěli jsme mít možnost hlasovat o tomto návrhu, který je podle mého hlubokého přesvědčení jasnější a říká, že zůstane rozhodování o vynětí na obci, které se to týká.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, možná jsem natvrdlý, ale vůbec vám nerozumím. Prosím, navrhněte proceduru, jak si to přejete.

 • Poslanec Petr Bendl: Ještě jednou speciálně pro vás. Nejprve rozhodnout hlasováním, o čem budeme hlasovat první, protože jeden vylučuje druhý, tvrdí legislativa, já si to nemyslím, ale OK.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím paní zpravodajku, aby ona navrhla návrh usnesení, o kterém chce hlasovat první, jestli o éčkách, nebo o návrhu pana poslance Beznosky.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Já chápu důvody pana kolegy Bendla, ale přesto navrhuji napřed hlasovat o pozměňovacích návrzích pod čísly E5 a E8. ***

 • Poslanec Petr Bendl: V tom případě prosím námitka proti hlasování, ať rozhodne Sněmovna. Protože já navrhuji, abychom hlasovali nejprve o Beznoskovi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, paní poslankyně navrhuje, abychom hlasovali o E5 a E8. Proti tomu podává pan poslanec Bendl námitku. A aby to nebylo tak jednoduché, tak pan poslanec Kováčik se chce k tomu také vyjádřit. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pan poslanec Bendl podle mého soudu podal námitku proti hlasování, které ještě neproběhlo, protože jinak to nelze.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne, on podal námitku proti postupu hlasování.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pokud by podával námitku proti postupu předsedajícího, tak to měl takto zformulovat, to jsem nezaslechl. A jinak ještě k tomu - my jsme si tady schválili proceduru a tam nějaké hlasování, které pan poslanec Bendl navrhuje, schváleno nebylo podle mého soudu. Pokud to tak bylo, tak se všem omlouvám a můžeme postupovat podle toho, co navrhuje pan poslanec Bendl. Pokud to tak nebylo, tak skutečně nelze teď do procedury, která byla schválena, vnášet nové prvky.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, nicméně se pokusím to zjednodušit. Souhlasím s postupem paní zpravodajky, proti tomu pan poslanec Bendl dává námitku. A já, aby to bylo naprosto košer, o té námitce pana poslance Bendla dám hlasovat proti postupu předsedajícího.

  Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Bendla, který nesouhlasí s procedurou tak, jak ji předsedající a zpravodajka navrhli. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 235. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 17, proti 123. Námitka nebyla přijata.

  Budeme pokračovat tak, jak navrhla paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Tak já tedy znovu poprosím o hlasování o pozměňovacích návrzích pod body E5, E8. Moje stanovisko je souhlasné. (Ministr Brabec: Souhlasné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích E5 a E8. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 236. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 145, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Výborně. Další hlasování, tak jak jsem avizovala, budou pozměňovací návrhy zemědělského výboru, které máte pod písmeny A. Začneme A1. Týká se to - v odst. 3 se nepoužijí slova "pro plochy určené pro výrobu a skladování", ale nahrazují se slovy "při posuzování těch ploch", v podstatě se rozšiřuje to posuzování. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu A1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 237. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 138, proti 18. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu A2. V podstatě se tam jedná o odvody za odnětí - ne, omlouvám se, že žádost o vyjádření podle odstavce 4 musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat některé dokumenty. My pro zjednodušení administrace vyhazujeme body D a E. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu A2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 238. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Přijetím A2 se nám staly nehlasovatelné pozměňovací návrhy B1, C1, D1. Pokročíme k pozměňovacímu návrhu A3. Tam jde o upravení odvodu za odnětí, kdy se nestanoví u cyklostezek. V podstatě je tam rozšiřujeme i mimo územní rozvoj nebo platný územní plán. Stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu A3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 239. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 98. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Tím pádem budeme hlasovat o protinávrhu pod bodem E9. V podstatě se jedná o to samé, jen tam zůstává to, že to musí být v souladu se zásadami územního rozvoje. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu E9. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 240. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 141, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Další hlasování, pozměňovací návrh A4. V podstatě jde o přerozdělení finančních prostředků. Ubírá se státnímu rozpočtu, přidává se obcím. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Neutrální.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu A4. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 241. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Následuje hlasování o bodu A5. V podstatě se jedná o to, že v případech, že bude ovlivněno více faktorů životního prostředí, uplatní se nejvyšší určená ekologická váha vlivu. My tam posouváme datum staveb, které se do toho zahrnují, z roku 2010 na 2014. Mé stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Neutrální.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 242. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 33. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Výborně, tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pod písmenem A. Další hlasování podle navržené procedury bude - zbývající návrhy hospodářského výboru pod písmenem B. Tedy B2, B4, B6, B7. Mé stanovisko je negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích B2, B4, B6 a B7. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 243. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 88. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Předposlední hlasování se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Adámka pod písmenem G. V podstatě se opět rozšiřují výjimky i mimo platné zásady územního rozvoje. Mé stanovisko je negativní. (Ministr: Nesouhlasné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích pana poslance Adámka pod písmenem G. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 244. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 75. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Tím se nám stal nehlasovatelný i pozměňovací návrh pana poslance Kudely pod písmenem H z důvodu totožného znění, a tím pádem bychom měli mít vypořádány všechny pozměňovací návrhy a můžeme dát hlasovat zákon jako celek.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování návrhu zákona jako celku. Než přednesu usnesení, ještě pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem jenom nezaregistroval, kdy jsme se vypořádali s pozměňovacím návrhem výboru pro veřejnou správu pod písmenem C3. Mám pocit, že jsme... (Domluva s poslankyní Pěnčíkovou u řečnického stolku.) My jsme to neměli jako protinávrh. My jsme o tomhle návrhu nehlasovali a je jiný než bod A4. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jsem nechal zjistit stanovisko legislativy k proceduře, takže prosím o strpení.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Já mám z legislativy, že pokud jsme odhlasovali A4, tak C3 je protinávrh.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Legislativa souhlasí s návrhem paní zpravodajky, takže tím považuji věc za vypořádanou. Prosím, pane poslanče -

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: To je ten bod, který se týká finančního rozdělení prostředků.

 • Poslanec Petr Bendl: Jenom pro vysvětlení. Ten jeden bod říká, že z vynětí dostanou obce 30 %, a druhý bod říká, že z vynětí dostanou obce 40 %. Nezlobte se na mě, to nejsou totožné návrhy!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče Bendle, podáváte proti tomu námitku? (Probíhá neformální konzultace zpravodajky, poslance Bendla a dalších.) Legislativa má za to, že pokud se odhlasuje jeden, tak ten druhý je nehlasovatelný. Pokud se schválí 30 %, nemůže se schválit 40 %. Omlouvám se, ale pokud vím, tak o tom se mělo debatovat v proceduře. Pokud pan poslanec nepodává námitku, považuji tuto věc za vyřízenou, a bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a my přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

  Přednesu návrh usnesení. Nepřednesu. Paní zpravodajka nám chce něco říct. Prosím.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Ještě tedy bych ráda otevřela proceduru u hlasování zbytku pozměňovacích návrhů hospodářského výboru pod písmenem B. Po konzultacích s panem ministrem by rád B7 hlasoval odděleně, takže jestli můžeme revokovat usnesení a hlasovat to znovu. (Námitky z pléna.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moment! Teď jsem vůbec nerozuměl. Ještě o čem máme hlasovat? (Paní zpravodajka konzultuje svůj návrh s panem ministrem a dalšími.) Paní zpravodajka to prosím ještě odůvodní.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Můžete nechat hlasovat zákon jako celek.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Takže toto považujte za omyl, posledních několik vět.

  Paní poslankyně Černochová se hlásila. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, já vyjadřuji velké nespokojení s tím, jak je vedeno procesně hlasování o tomto návrhu zákona. Jsme tady ve třetím čtení, projednáváme poměrně závažnou normu, je to norma ochrany zemědělského půdního fondu a mně se skutečně nelíbí to, že tady v tomto chaosu v tuto chvíli nebudeme vůbec vědět, o čem hlasujeme. Buďto si vyhlaste vy přestávku na deset minut, dejte si to dohromady s paní zpravodajkou a s panem ministrem, anebo jenom avizuji, že budu požadovat přestávku na jednání poslaneckého klubu. Nechci blokovat Sněmovnu, nechci komplikovat život nám všem, ale není možné, abychom tady jednali touto formou o takto zásadním návrhu zákona.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale procedura byla odhlasována.

  S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, právě proto, že je to norma závažná, právě proto, že je to norma, která může ledacos změnit k lepšímu, ale i podstatně k horšímu, této normě věnujeme velmi vysokou pozornost jak na výborech, tak zde ve Sněmovně. Procedura se zde projednávala poměrně, bych řekl, více minut, neodbyla se a k proceduře každý měl šanci se vyjádřit. Koneckonců procedura ve znění návrhů pana kolegy Bendla nakonec byla přijata, ty změny do procedury právě kolega Bendl navrhl, byla přijata ve znění kolegy Bendla a paní zpravodajka souhlasila s tím, jak kolega Bendl proceduru změnil, takže já si nemyslím, že bychom teď museli brát nějaké přestávky. Maximálně jestli bylo, nebo nebylo odhlasováno. Ale mně to zavání spíše něčím jiným. Já se ohrazuji proti tomu, že to tady paní zpravodajka procedurálně nebo pan řídící procedurálně vede nějak špatně. Tu pozornost tomu věnujeme, a jestliže bylo jasně řečeno v proceduře, co a jak bude v případě, že se něco odhlasuje, nebo ne, a nikdo při projednávání procedury - při projednávání procedury! - se proti tomu nepostavil a nediskutovalo se, tak teď je pozdě, jak se říká, bycha honiti. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi, se kterým souhlasím, a dám hlasovat o návrhu zákona jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 339, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." (O slovo se hlásí posl. Černochová.)

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. (Posl. Černochová stále žádá udělení slova.) Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 245, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 135, proti 23. Návrh byl přijat.

  S přednostním právem paní poslankyně Černochová jako místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Podávám námitku proti tomu, že jsem se hlásila před zahájením hlasování a nebylo mi předsedajícím schůze uděleno slovo. Tady předtím padly návrhy na hlasování, které paní zpravodajka neodvolala, do toho pan předseda klubu ANO Faltýnek navrhoval další body k hlasování, to byly ty body B. O nich pan místopředseda vůbec ani nedal hlasovat ani jednat, nemohli se k tomu ani kolegové, kteří ty návrhy podávali, tak se k nim nemohli ani vyjádřit. Skutečně není možné takto řídit schůzi!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně, já se omlouvám, ale v momentě, kdy čtu návrh usnesení, tak se nemohu dívat zároveň na to, jestli vy se momentálně hádáte s panem poslancem Faltýnkem či s panem premiérem, a v tu chvíli vám rozhodně nemohu udělit slovo. (Potlesk zejména zleva.) Nicméně vaši námitku přijímám a dám o ní hlasovat.

  Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího paní poslankyně Černochové. Kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 246, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 107. Námitka nebyla přijata.

  A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

  Dalším bodem dnešního programu jednání, o kterém budeme jednat, je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Miroslav Nenutil, kterého mezi námi vítám, a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Stanislav Grospič. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

  Otevírám tedy rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 • Senátor Miroslav Nenutil: Vážený pane místopředsedo, ctěná vládo, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednávání tohoto návrhu zákona proběhlo tady v Poslanecké sněmovně v poklidu a věřím, že ve stejném duchu bude i závěrečné hlasování, a paní poslankyně, páni poslanci, prosím vás o vyjádření podpory tomuto návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Nenutilovi. V případě, že pan zpravodaj - má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom říci, že vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy v rámci druhého čtení tohoto zákona, tak je samozřejmě možné hlasovat o návrhu zákona jako o celku. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji za závěrečné slovo přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Protože, jak pan zpravodaj říkal, nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, přednesu návrh usnesení.

  "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 154."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 247, přihlášeno 167 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji.

  Posledním jednáním této schůze je bod

  Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 181/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V jednací síni je velice silný hluk.)

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ten zákon je podle mého názoru důležitý. Zaslouží si určitě dlouhou a podrobnou debatu. Nicméně doporučoval bych, abychom ji vedli na půdě výboru, a doporučuji tedy, abychom se vypořádali s tímto návrhem tak, že bude propuštěn do druhého čtení a tu debatu povedeme ve výborech. Děkuji moc.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, asi by se slušelo teď, abych navázal na svého předřečníka a řekl, že předložený návrh zákona, který je z poslanecké dílny, byl projednán i vládou, vláda k němu zaujala neutrální stanovisko, a upozornil jenom na to, že se jedná o změnu občanského soudního řádu ve věcech exekucí a v souvislosti s tím také exekučního řádu. Podstata těch změn spočívá v tom, že se rozšiřuje taxativní možný výčet věcí, na které by se exekuce nevztahovaly. Je to samozřejmě věc, která je uvozena vysoce vzrůstajícím společensky negativně vnímaným postupem, který je zobecňován na celou exekutorskou komoru, a určitě stojí za zmínku to, že by tento návrh si zasloužil propuštění do výborů a ve výborech širokou diskusi, která by mohla v souvislosti s tímto návrhem zákona zaznít.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom krátce podpořit návrh kolegy pana poslance Tejce. Ačkoliv nejsem příznivcem příliš podrobných kazuistických právních úprav v našem právním řádu, tak musím uznat, že stávající právní úprava, ačkoli není špatná, v praxi často nefunguje, protože selhává systém. Vím to z vlastní osobní zkušenosti praktické, že nastávají problémy s interpretací, co je běžné vybavení domácnosti. Nejlépe se to vysvětluje na příkladech. Taková lednička, pračka, postel. Máme soudní rozhodnutí, která nám jasně říkají, že se jedná o běžné vybavení domácnosti, nicméně na tom místě samém, když někoho navštíví soudní vykonavatel, exekutorský vykonavatel a vy jste třeba i vybaveni tímto výkladem a čekáte, že bude postupováno podle zákona, nestane se tak vždy a je to opravdu na místě bezmoc, kdy se potom s tím vykonavatelem dohadujete, jestli v dnešní době pračka v běžné rodině je skutečně běžné vybavení domácnosti.

  Já nesouhlasím s nějakými drobnými postupy, které v návrhu jsou, třeba s taxativním výčtem v tom písmenu B. Nicméně s tím vás nebudu trápit. Tuto debatu přeneseme na půdu ústavněprávního výboru a tento návrh podpořím. A jsou tam i kočičky a pejsci, že nesmí být zabavováni, to vypadá hezky (s úsměvem) a to určitě musíme všichni podpořit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Plíšek, po něm s přednostním právem pan předseda Úsvitu přímé demokracie pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Za klub TOP 09 také souhlasím s propuštěním tohoto návrhu do druhého čtení a je potřeba jej podrobně projednat v ústavněprávním výboru. Jenom chci konstatovat, že na půdě ústavně právního výboru budeme mít už čtvrtý návrh, který se týká exekucí. Z těch čtyř návrhů jsou tři návrhy poslanecké a pouze jeden vládní. Čekáme na širší novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu od vlády, která měla být předložena již na podzim, a já doufám, že v průběhu začátku příštího roku tato rozsáhlejší změna exekucí bude konečně předložena, aby ministerstvo nemuseli suplovat poslanci s jednotlivými návrhy. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové. Já nebudu zdržovat. Tak my jsme také spolupředkladateli tohoto zákona, včetně mě, takže také my to jako Úsvit podporujeme. Je potřeba skoncovat s tou negativní praxí exekutorů, kdy se zabavuje hlava, nehlava. Je to taxativní vyjmenování zcela důležité, a jak říkám, je tady k tomu zřízena i pod ústavněprávním výborem komise pro exekuce, kterou vede Marek Černoch, a bude se to dále zpracovávat i v rámci této komise. Takže my rozhodně podporujeme, jakýkoliv boj proti stávajícím praktikám exekutorů samozřejmě vítáme a také na něm, jak jsem řekl, konkrétně pracujeme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní řádně přihlášený je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, je to asi šestá novela exekučního řádu, která je zde z per poslanců, jedna vládní. Já nebudu navrhovat její zamítnutí, i když pokládám zrovna tuto novelu za velmi spornou a ten taxativní výčet za velmi složitý, protože například vím - dobře, věci, domácí spotřebiče, ale pokud náhodou ta půjčka byla brána na ně, tak pak je nesmyslné je vyjímat. Takže to je všechno takové složitější. Jenom si myslím, že opravdu tady by bylo třeba apelovat na Ministerstvo spravedlnosti, že jestli se mají exekuce nějakým způsobem řešit a posunout, je třeba, aby přišel nějaký vládní návrh, který pojme všechny ty problémy, o kterých se mluví, a ne že se každá drobnůstka tady jednotlivými poslaneckými návrhy vypichuje a vykuchává. Pevně věřím tomu, že se podaří na ústavněprávním výboru to aspoň dát do jednoho tisku, protože představa toho, že schvalujeme na příští nebo přespříští schůzi tři nebo čtyři novely exekučního řádu, mně připadá úplně absurdní, a myslím, že tady ministerstvo hrubě zaspává a nefunguje tak, jak by fungovat mělo.

  Děkuji za pozornost.