• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členy vlády tady zatím nevidím. Zahajuji druhý jednací den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan předseda Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, Ivan Adamec ze zdravotních důvodů, stejně jako Hana Aulická Jírovcová, Jan Bartošek z pracovních důvodů do 12 hodin, z důvodu zahraniční cesty Zuzka Bebarová-Rujbrová, stejně jako Marek Benda, z pracovních důvodů Ondřej Benešík, z osobních důvodů Jiří Běhounek, z pracovních důvodů Jana Černochová, Pavel Čihák, z osobních důvodů René Číp, zahraniční cesta Ivana Dobešová, stejně jako Jan Farský, ze zdravotních důvodů Jaroslav Foldyna, z pracovních důvodů Vlastimil Gabrhel, z pracovních důvodů Milada Halíková, z rodinných důvodů Jana Hnyková, Pavel Holík je na zahraniční cestě, Jaroslava Jermanová ze zdravotních důvodů, Simeon Karamazov z osobních důvodů, David Kádner je na zahraniční cestě, Jaroslav Klaška z pracovních důvodů, Vladimír Koníček je na zahraniční cestě, stejně jako Pavel Kováčik, pracovní důvody uvádí Jaroslav Lobkowicz, z důvodu zahraniční cesty Josef Novotný, Martin Novotný, pan poslanec Lukáš Pleticha od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů, na zahraniční cestě je Roman Procházka, Martin Sedlář a Antonín Seďa, z důvodů pracovních se omlouvá Karel Schwarzenberg, stejně Pavel Šrámek, na zahraniční cestě je Lubomír Toufar, z osobních důvodů se omlouvá Dana Váhalová, z pracovních důvodů také Roman Váňa, z osobních důvodů Jan Volný, z osobních důvodů se také omlouvá Josef Vondrášek, Markéta Wernerová, Jan Zahradník, z pracovních důvodů pak se omlouvá pan poslanec Marek Ženíšek.

  Z členů vlády se na dnešní jednací den omlouvá Andrej Babiš, Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, stejně jako Jan Mládek, z pracovních důvodů potom Antonín Prachař a paní ministryně Šlechtová od 11 hodin, z pracovních důvodů se také omlouvá Lubomír Zaorálek.

  To byly omluvy pro 20. schůzi a pravděpodobně pro všechny schůze, které budeme dnes projednávat.

  Budeme se věnovat bodům dle schváleného pořadu schůze. Přistoupíme k jednotlivým bodům. Hlásí se pan předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Dobré ráno, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovoluji si navrhnout vzhledem k tomu, že zde není přítomen pan ministr Mládek, vyřadit z programu této schůze bod číslo 8, energetický zákon.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, energetický zákon byl přerušen před ukončením všeobecné rozpravy na zahájení 20. schůze. A protože nelze měnit program schůze, vzhledem k tomu, jak je svolána, něco jiného je případné nedokončení bodu, který je zařazen na schůzi, a procedurální rozhodnutí o něm.

  Má někdo jiný návrh ještě do pořadu 20. schůze? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, pane místopředsedo, jsme v mimořádné schůzi, tak jak to, že máme návrhy k programu schůze? Já tomu vůbec nerozumím? Jak mohou být další nebo první návrh k programu schůze, když jsme v režimu mimořádné schůze? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemáme žádné body k programu schůze. Byl to návrh na vyřazení tohoto bodu, který je rozjednán. Jinak by schůze samozřejmě zůstala po jejím přerušení otevřena a mohl bych dát hlasovat jenom o tom, že schůzi neukončuji, ale přerušuji, protože nebyl dojednán její bod. Ale rozhodnutí o vyřazení bodu, který je rozjednán a na schůzi proběhl, je podle zákona o jednacím řádu možné a to už bylo několikrát. Nevidím v tomto procedurálním návrhu, který mj. padl i v rozpravě, která do té doby proběhla, a nebyl nijak zpochybňován tento postup, je jistě možný.

  Ale hlásí se pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové, já si tím tedy nejsem zcela jist, prosím proceduralisty, ať mě zkontrolují, ale domnívám se, že z programu mimořádné schůze nelze žádný bod vyřadit, zrovna tak jako do něj nelze žádný bod zařadit. Aspoň jsem v tomto domnění žil posledních deset let. Prosím tedy, ať se někdo autoritativně vyjádří, jestli to jde. Podle mého názoru to opravdu nejde.

  Druhá věc, nad kterou se tady velmi pozastavuji, je skutečnost omluv, které tady zazněly od členů vlády, vzhledem k tomu, že je to mimořádná schůze. My jsme v úterý měli mimořádnou schůzi, kam se zařadily všechny body pana ministra financí, protože holt prostě jindy nemohl, tak se na to udělala mimořádná schůze. Přestože schvalujeme jednací řád, kdy říkáme, že nejméně týden musí být lhůta mezi druhým a třetím čtením, tak pan ministr financí tady vstával jak apoštol na orloji a u každého bodu řekl: navrhuji zkrátit na 48 hodin, a vy jste s tím souhlasili s vědomím, že na pátek svoláte opět, nebo je svolána opět mimořádná schůze, kde pan ministr financí si tady definitivně má své body obhájit a definitivně se vyjádřit k pozměňujícím návrhům. A já slyším, že pan ministr financí tady není.

  Velmi bych tedy prosil, obtížně si umím představit, jak odpovědně to budeme projednávat. Nemáme žádnou chuť to projednávat bez jeho přítomnosti a vy se nám nemůžete divit. Takhle se k nám prostě vláda nemůže chovat. Já bych tedy velmi prosil pana premiéra, abychom se definitivně mohli rozhodnout, jak se k tomu postavíme, jestli by pan premiér mohl říct, jaký tedy vážný důvod byl pro to, že tady pan ministr financí na tuto řadu svých bodů být nemůže, a zda to věděl už to úterý, když navrhoval zkrácení na 48 hodin. Protože jestli to věděl a navrhoval termín tak, že to navrhuje na den, kdy věděl, že tu nebude, tak je to neskutečné opovrhování Poslaneckou sněmovnou a my ty body nebudeme chtít projednat.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě eviduji přihlášku pana předsedy Faltýnka. Pan premiér se hlásí. Jenom upozorňuji, že nevedeme rozpravu. Padl jeden procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat dále bez rozpravy, protože existuje nejméně deset příkladů, kdy jsme se takhle zachovali, pokud jde o mimořádnou schůzi a rozhodnutí o konkrétním bodu, který byl na tu schůzi zařazen a projednáván. Přerušení určitého bodu do určitého termínu, např. do další schůze, to si s panem Sklenákem potom domluvíme, jak přesně bude znít usnesení, je možné, neodporuje jednacímu řádu a nevidím na tom nic, co bychom měli déle zkoumat, protože takových příkladů tady bylo mnoho. V tomto ohledu tedy, podotýkám, pokud nebude někdo souhlasit s mým rozhodnutím, jak postupovat procedurálně, nechť vznese námitku proti postupu předsedajícího.

  Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Jen bych reagoval na vystoupení pana předsedy Kalouska. Ano, věděl, když načítal zkrácení doby, a současně jsme všichni věděli a řekli jsme to, že pan ministr se omlouvá na dnešní den proto, že odletěl na zasedání ministrů financí na ECOFIN a že je dohodnut s panem premiérem, který tyto záležitosti bude řešit za něj. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan premiér, pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pane předsedo, máte slovo.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci, přeji hezký den. Dovolte mi, abych vyjádřil radost nad tím, že je nás tady dnes mnohem více, než bylo včera, kdy bohužel Poslanecká sněmovna musela ukončit své jednání, protože nebyla usnášeníschopná. Já doufám, že to není jen otázka kritiky v tisku, která se objevila dnes, ale že to je otázka odpovědného přístupu členů Poslanecké sněmovny k práci, kterou děláte.

  Chtěl bych říci, že jsem v tuto chvíli připraven na to, abych zastoupil místopředsedu vlády a ministra financí při projednávání jeho návrhů. Dohodli jsme se na tom předem, to znamená ještě před dnešním jednáním, s ohledem na to, že ministr financí měl předem plánovaný pracovní program, kterého se podle mého názoru musí nezbytně zúčastnit. Chtěl bych také podotknout, že sám jsem měl tu čest vykonávat funkci ministra financí čtyři roky a měl jsem také tu čest řídit rozpočtový výbor v Poslanecké sněmovně. Cítím se z tohoto pohledu alespoň částečně kvalifikován pro to, abych se za vládu České republiky a za ministra financí vyjádřil k jednotlivým pozměňujícím návrhům. Navíc vás mohu ujistit, že budu vycházet z odborných podkladů, které připravilo Ministerstvo financí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pane předsedo, hned si vyjasním - hlásil se před vámi předseda klubu ODS - jestli na své přihlášce trvá. (Ano.) Trvá. Mohu porušit pořadí. Prosím, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté pan předseda klubu TOP 09.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli jsem správně pochopil, pane místopředsedo, vy jste říkal, že necháte hlasovat o přerušení toho bodu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ne.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Energetického zákona.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyřazení toho bodu a budu požadovat od pana předsedy klubu ČSSD, aby mi řekl do kdy.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, tak to je úplný novotvar, to se na mě nezlobte. Vyřazení dokdy, to tady ještě nikdy nebylo. Když se podíváme do jednacího řádu, tak se přerušuje a ten, kdo navrhuje, má říci dokdy. U vyřazení se prostě vyřadí. Na každé schůzi vyřazujeme body, které nestihneme projednat, a nikdy neříkáme dokdy. Já bych prosil, abychom tady netvořili jednací řád.

  Ale já mám dotaz na pana kolegu Sklenáka vaším prostřednictvím. On tady říká: nemůžeme projednávat bod, který jsme si sami zařadili na mimořádnou schůzi - nikdo žádnou obstrukci k tomu bodu nevedl - protože tady není ministr. Budiž. A pak je tady šest jiných bodů, kde tu ministr není, a pan premiér říká, že zaskočí. Tak ať zaskočí pan premiér i za pana ministra průmyslu, nebo některý jiný člen vlády. Je vidět, že není rovný přístup. To znamená, u jednoho ministra máme ohýbat jednací řád a říkat vyřadit dokdy, protože tady není, a u jiného ministra zaskočí jiný člen vlády, což se nám může líbit, nebo nelíbit, ale nemusíme ohýbat jednací řád a nemusíme si vymýšlet novotvary jako vyřadit dokdy.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já děkuji za tu odpověď, kterou jsem dostal od pana předsedy klubu ANO i od pana premiéra. Účast na Ecofinu je samozřejmě relevantní důvod a zastoupení premiéra je dostačující, takže ta odpověď je zcela uspokojivá.

  Co se týče bodu pana ministra Mládka, nejlépe vyřídit to hlasováním. Takže já podávám námitku proti postupu předsedajícího.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak, nyní se vypořádáme s námitkou proti postupu předsedajícího.

  Kdo souhlasí s tím, že není možné hlasovat o vyřazení bodu číslo 8, energetický zákon, které navrhoval pan předseda Sklenák. Já hodlám dát hlasovat o tom, kdo nesouhlasí s tím, že to je možné, ať zvedne ruku a hlasuje v hlasování pořadové číslo 11 pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 11, z přítomných 146 pro 41, proti 81. Návrh byl zamítnut.

  Budeme tedy hlasovat o vyřazení bodu číslo 8 z 20. schůze Poslanecké sněmovny, a to v hlasování pořadové číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 12, z přítomných 147 pro 89, proti 34. Návrh byl přijat. Bod číslo 8 přestává být součástí 20. schůze.

  Budeme postupovat podle pořadu a to jsou zákony ve třetím čtení. Nyní budeme dělat bod

  Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodajka výboru pro zdravotnictví poslankyně Soňa Marková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 307/2.

  Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa pana poslance Krákory a dávám mu slovo. Prosím, pane poslanče.

  (Poslanec Krákora se ptá mimo mikrofon, jestli je to rozprava podrobná.)

  Jde o rozpravu ve třetím čtení, to znamená, že se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, případně podat návrh na opakování druhého čtení. Nerozlišuje se tedy obecná a speciální část rozpravy, je jenom jedna rozprava ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, pánové, poslankyně, poslanci, stává se mi to jednou za deset let, ale bohužel se to stalo. Podal jsem pozměňovací návrh, který se týkal dezinfekčních prostředků diabetiků. Tento pozměňovací návrh byl jednohlasně schválen ve výboru pro zdravotnictví, dvacet poslanců bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Po rozkladu legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví se dospělo k názoru, že tento pozměňovací návrh, který schválil výbor pro zdravotnictví, nemůže být vložen do tohoto zákona, protože by to byl buď přílepek, nebo paskvil, a musí být dán do jiného zákona. Proto bych si dovolil navrhnout, vážená Sněmovno, zpětvzetí tohoto pozměňovacího návrhu. O tom musí bohužel hlasovat celá Sněmovna.

  Omlouvám se, ale občas se to může stát.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu poslanci Krákorovi.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Kdybych ještě mohl doplnit - pan poslanec Heger měl pozměňovací návrh k mému pozměňovacímu návrhu, takže jsme se domluvili, že tento pozměňovací návrh je též neplatný a nemělo by o něm být hlasováno, pokud projde zpětvzetí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud projde zpětvzetí, bude ten návrh nehlasovatelný a to bude muset zpravodajka konstatovat.

  Ještě než uzavřu rozpravu, konstatuji, že náhradní kartu číslo 1 má paní poslankyně Pastuchová a náhradní kartu číslo 6 má paní poslankyně Lorencová.

  Ještě vidím faktickou poznámku pana kolegy Igora Nykla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne. Já bych si dovolil za nás, za ANO, promluvit k tomuto tisku, protože my jsme se k tomu vlastně vůbec nevyjádřili.

  Co se týče první části, té lázeňské, tam je třeba pochválit snahu Ministerstva zdravotnictví, že vlastně napravilo to, co se v roce 2012 v podstatě rozvrátilo. Lázeňský systém skutečně utrpěl a je dobře, že se to povedlo.

  Co se týče druhé části, tam je důležitý pozměňovací návrh poslance Hovorky. Tam jsme svědky zajímavé paradoxní situace. On předkládal nedávno jeden návrh o transparentnosti zdravotnictví, který byl prohlášen za příliš tvrdý, v podstatě padala slova, že dojde k rozvratu a kolapsu zdravotnictví - s tím bych si dovolil trochu polemizovat -, a naopak teď se ten jeho druhý návrh označuje jako příliš měkký, jak tady bylo řečeno zpravodajkou, je to takové plácnutí do vody, nic neřeší. S tím bych si také dovolil polemizovat, protože pokud něco to ukázalo, ukázalo to, že transparentní zdravotnictví tady skutečně nefunguje, že 75 % smluv mezi pojišťovnou a poskytovateli je na základě individuálních dojednání. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nyklovi. A ještě se přihlásil do rozpravy pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom požádat o legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu, kterou jsem přednesl a kterou jsem podal elektronickým způsobem, a potom jsem vlastně ten pozměňovací návrh ještě přečetl v obecné rozpravě. V tom pozměňovacím návrhu máte uvedenu lhůtu 15 dnů, dokdy je zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit smlouvu mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou. Poté co jsem podal tento pozměňovací návrh, jsem byl požádán Ministerstvem zdravotnictví, abych tuto lhůtu upravil na 30 dnů, že sice zdravotní pojišťovny jsou schopny stihnout lhůtu 15 dnů, ale 30 dnů pro ně je vyšší komfort. Já jsem takto ve smyslu toho požadavku Ministerstva zdravotnictví v obecné rozpravě přečetl ten pozměňovací návrh se lhůtou 30 dnů a potom jsem se odkázal v podrobné rozpravě na svůj pozměňovací návrh, který byl podán elektronickou cestou do systému.

  Já bych chtěl tedy nyní s ohledem na to, co jsem četl v té obecné rozpravě, požádat o legislativně technickou úpravu, která vyplývá z logiky podaného pozměňovacího návrhu a z toho, co jsem uvedl v obecné rozpravě, a požádat o úpravu té lhůty z 15 na 30 dnů, abych vyhověl požadavku Ministerstva zdravotnictví. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S tím se tedy potom vypořádáme hlasováním, jestli legislativně technickou úpravu Sněmovna přijme, pane poslanče. To je poslední přihlášený do rozpravy. Vidím ještě předsedu klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, já na margo toho, co tady řekl pan doktor Nykl. Mám jednu prosbu k nám všem, kteří budeme hlasovat, aby v případě úpravy nároku (nesroz.) pojištění na lázeňskou péči, abychom si alespoň sami uměli odpovědět, jestli hlasujeme pro co nejefektivnější vynaložení zdrojů z veřejného zdravotního pojištění, anebo podporujeme v regionech podnikatelské subjekty podnikající v lázeňství. Já jsem hluboce přesvědčen, že děláme to druhé. A já teď nechci vést diskusi o tom, jestli je to dobře, nebo špatně. Ale prosím, abychom si byli aspoň vědomi toho, co děláme, protože ty peníze jsou určeny na léčení lidí, nikoliv na podporu podnikatelských subjektů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. O totéž požádám pana ministra. Paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Soňa Marková: Přeji krásný den, vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než vás seznámím s procedurou, ráda bych reagovala na to, co tady zaznělo, teď ještě před hlasováním. Já se domnívám, že tak jak je tato novela nastavena, tak pouze vrací některé věci, které se staly vyhláškou, která nebyla příliš příznivá pro pacienty, kterou tady zavedl bývalý pan ministr Heger, kde to bylo skutečně o léčení pacientů, nikoliv o podnikatelských subjektech. Takže já se domnívám, že všichni, kteří budete případně hlasovat pro tento zákon, tak hlasujete pro pacienty a pro jejich efektivní léčbu. To se nemusíte z mého pohledu určitě obávat, že byste se proti něčemu provinili.

  A teď tedy procedura, kterou navrhuji. Domnívám se, že je nutné zahlasovat nejprve o zpětvzetí návrhu pana kolegy Krákory, protože se jedná o usnesení, které bylo v rámci usnesení výboru, tak je potřeba hlasovat o tom Poslaneckou sněmovnou. Dále bychom měli hlasovat o legislativně technické opravě pana kolegy Hovorky, kterou tady načetl. V případě, že bude schváleno zpětvzetí návrhu pana kolegy Krákory, pak bude pozměňovací návrh pana kolegy Hegera pod písmenem B nehlasovatelný. Potom bychom měli hlasovat pana kolegu Hovorku, to znamená pozměňovací návrh C, a potom o celém zákonu jako o celku - pokud se mnou legislativa souhlasí, ono se to trošku změnilo možná.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Upozorňuji, že pan kolega Krákora navrhuje zpětvzetí svého návrhu, ale tento návrh byl předložen Poslanecké sněmovně jako návrh výboru. Čili abychom si všichni uvědomili, že tento návrh přednáší sice na to zpětvzetí ten, kdo ho podal ve výboru, ale že výbor ho schválil. Tedy chybí nám usnesení výboru k tomu zpětvzetí, ale myslím si, že Poslanecká sněmovna takový krok může učinit, pokud některý ze členů výboru nevystoupí proti takovému kroku, protože pak bychom museli vyčkat, asi přerušit na jednání výboru, který by se k tomu vrátil, rozhodl by hlasováním a učinil by tak. Nevidím ale, že je to nemožné, aby Sněmovna prostě schválila i zpětvzetí návrhu, který přednesl výbor, aniž bychom k tomu usnesení příslušného výboru museli nutně mít. Pokud samozřejmě někdo nevznese námitku.

  Vidím ale pana předsedu Stanjuru. Rád bych, aby to bylo zcela jasné, abychom věděli a aby nikdo nepochyboval o tom, že jsme snad obešli něco, co bychom obcházet neměli.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že máme dvě jednodušší cesty, ke kterým nepotřebujeme usnesení výboru. Já si myslím, že pokud legislativa tvrdí, že je to přílepek, tak paní zpravodajka může prohlásit tento návrh za nehlasovatelný, a pokud o tom necháte hlasovat, někdo může vznést připomínku. A druhá cesta - protože podle mě bychom to neměli dělat, když to děláme poprvé, je to hrozně problematické, že někdo tady prohraje hlasování výboru a pak ta většina, která se vytvoří tady, řekne zpětvzetí - druhá věc, že to prostě nepodpoříme hlasováním, když není usnesení výboru. A je to jednoduché, jsme s tím vypořádáni a myslím, že ty pochybnosti a důvody, proč ten pozměňovací návrh nepřijmout, zazněly úplně jasně, tak mně přijde jednodušší buď to prohlásit za nehlasovatelné, nebo hlasovat proti, a ne bez usnesení výboru stahovat pozměňovací návrh, který výbor přijal.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. I to je možná cesta, jako že by byl nehlasovatelný ten pozměňovací návrh, to takto asi těžko nazvat, ale hlasovat proti je samozřejmě pro Sněmovnu úplně nejjednodušší cesta, která řeší tu věc podle jednacího řádu nejinteligentněji. Tak pokud na tom netrvá pan kolega Krákora, že bychom hlasovali jaksi proti o jeho zpětvzetí, tak bychom měli cestu podle jednacího řádu srozumitelnější. (Poslanec Krákora z místa souhlasí.) Pan kolega Krákora tedy bere zpět svůj návrh. Vnímám to jeho vyjádření takto, že bere zpět návrh na zpětvzetí toho pozměňovacího návrhu.

  V tom případě se budeme zabývat tím návrhem na výboru, který bude, stanoviska zazní, pokud neprojde, tak nebude hlasovatelný návrh kolegy Leoše Hegera, pak bychom hlasovali legislativně technickou úpravu, kterou přečetl pan kolega Hovorka a potom jeho návrh, protože bez té změny není možné, abychom dál pokračovali, a potom tedy bychom měli páté hlasování jako o celku. Ano, paní zpravodajko?

 • Poslankyně Soňa Marková: Ano, pokud s tím bude Poslanecká sněmovna souhlasit, tak samozřejmě by to tak šlo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosil bych ale tedy pana kolegu Krákoru, aby to řekl na mikrofon pro stenozáznam, že to zpětvzetí bere on zpět. Děkuji. ***

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená Sněmovno, vážené poslankyně, poslanci, beru zpět své zpětvzetí. Ono se to špatně vyslovuje.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme otevřenou cestu. Pan kolega Heger se hlásí k faktické poznámce. Protože jde o legislativně technickou, tak pravděpodobně i on se musí vyjádřit. Prosím.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych přispěl k vyčištění toho malého zmatku, který nastal. Já se hlásím k tomu, že ten můj návrh k pozměňovacímu návrhu bude stažen, a navíc ještě zdůrazňuji, že problém legislativní s tím návrhem pana kolegy Krákory je v tom, že dezinfekční prostředky, o kterých jde řeč jako o zdravotnických prostředcích, jsou podle zákona léčiva, takže ten návrh je v tomto případě zmatečný legislativně. Tak také navrhuji, aby se hlasovalo pro, nebo doporučuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. První návrh, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Soňa Marková: První návrh. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. A, který je tedy vlastně usnesení výboru pro zdravotnictví a je to to, o čem jsme tady hovořili, nejčistší cesta, abychom svým hlasováním vyjádřili, že nesouhlasíme s tímto návrhem, protože jinak bychom se do toho opět zamotali. Prosím o nepodporu tohoto návrhu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko nepodpořit. Pan ministr? (Nebylo slyšet.) Dobře děkuji.

  Rozhodneme v hlasování číslo 13, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ten návrh. Kdo je proti?

  Děkuji vám. V hlasování číslo 13 z přítomných 146 pro 2, proti 138. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

 • Poslankyně Soňa Marková: Nyní bychom měli hlasovat poté, co pan kolega Heger stáhl svůj návrh, tak bychom měli hlasovat o legislativně technických, které přednesl pan kolega Hovorka ke svému pozměňovacímu návrhu pod písm. C.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme hlasováním o legislativně technické změně v návrhu kolegy Hovorky v hlasování číslo 14, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Stanoviska. (Nikdo se nevyjádřil na mikrofon.) Kdo je proti? Děkuji vám. (V sále je velmi silný hluk.)

  V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 146 pro 130, proti 2. Návrh byl přijat.

  Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Hovorky. Stanovisko? (Zpravodajka má kladné stanovisko, pan ministr neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 15. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 146 pro 112, proti 10. Návrh byl přijat.

 • Poslankyně Soňa Marková: Nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O všech návrzích bylo hlasováno. Ještě vidím kolegu Pletichu s faktickou? Není tomu tak.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 307, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 146 pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím bod číslo 9. Hlásí se o slovo pan ministr.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně za české pacienty, za české lázně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat bodem číslo 10. Tím je

  Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo předseda vlády pan Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Josef Vozdecký. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 290/2.

  Otevírám rozpravu a konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane předsedo vlády, máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

  Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž požádám pana předsedu vlády. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Josef Vozdecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh předmětné novely byl zařazen na program rozpočtového výboru na jeho 13. schůzi 2. října 2014 a na této schůzi nebyl podán ani projednán žádný pozměňovací návrh a výbor na základě hlasování doporučil Poslanecké sněmovně tento vládní návrh zákona schválit bez připomínek.

  Ve druhém čtení byly předneseny celkem čtyři pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb. o spotřebních daních, a nyní bychom tedy hlasovali o pozměňovacích návrzích v pořadí tak, jak byly předneseny ve Sněmovně ve druhém čtení toto úterý, 4. listopadu.

  Předně sděluji, že návrh na zamítnutí návrhu zákona ani ve druhém čtení nebyl podán.

  S prvním pozměňovacím návrhem ve Sněmovně vystoupil pan poslanec Petr Adam, který podal pozměňovací návrh ve smyslu zvýšení hranice množství plynu pro potřebu získání povinného zvláštního povolení k jeho nákupu pro malé subjekty z povinné hranice 10 tun na 20 tun plynu z důvodu administrativní náročnosti k získání povolení a tak, aby se zlepšily i konkurenční podmínky v (nesrozumitelné) plynu. Vydání povinného zvláštního povolení pro nákup je tedy administrativně velmi náročné a zatěžuje jak žadatele, tak i státní správu. Tento pozměňovací návrh má tři části, tři jednotlivosti, a protože pozměňovací návrhy A1 až A3 se týkají problematiky, která spolu koncepčně souvisí, vyžadují i společné hlasování. Proto navrhuji, aby se o nich hlasovalo společně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Vaše stanovisko, pane zpravodaji? (Stanovisko zpravodaje je souhlasné. Stanovisko předsedy vlády je kladné.)

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrhy pod písm. A1 až A3. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 149 pro 135, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Josef Vozdecký: Druhý pozměňovací návrh předložil pan poslanec Martin Lank, který předložil pozměňovací návrh ve smyslu dalšího zvýšení transparentnosti a protikorupčnosti jednání, a to tak, že by správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup u provozovatelů daňového skladu informaci o skutečnosti, že došlo ke snížení zajištění daně nebo upuštění od zajištění daně, neboť se vlastně jedná v podstatě o veřejnou podporu. Sám ale navrhovatel v pozměňovacím návrhu uvádí nespecifikovaný nárok na dodatečné náklady na straně správce daně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vaše stanovisko? (Zpravodaj i premiér mají nesouhlasné stanovisko.) Dvakrát nesouhlasné stanovisko.

  Rozhodneme v hlasování číslo 18, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 149 pro 28, proti 85. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***

 • Poslanec Josef Vozdecký: Třetí pozměňovací návrh jsem podal osobně, tedy poslanec Josef Vozdecký, který souvisí s komoditou víno ve smyslu, že se umožní správci daně v odůvodněných případech osvobodit od spotřební daně víno nebo meziprodukty, které se staly nevhodnými pro lidskou potřebu, a takové víno nebo meziprodukty byly zničeny za přítomnosti úřední osoby správce daně. Moje stanovisko je pochopitelně souhlasné. (Premiér: Je to dobrý pozměňující návrh, stanovisko je kladné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dvakrát kladné stanovisko.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 19. Z přítomných 149 pro 121, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh?

 • Poslanec Josef Vozdecký: Konečně pan poslanec Jan Volný předložil pozměňovací návrh specifikující v zákoně kritéria pro posouzení ekonomické stability subjektů, kterými budou ukazatele rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce podle údajů oznámených navrhovatelem nebo zjištěných správcem daně. Moje stanovisko je souhlasné. (Premiér stanovisko kladné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dvakrát kladné stanovisko.

  Zahájil jsem hlasování číslo 20. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 20. Z přítomných 149 pro 130, proti nikdo, návrh byl přijat.

  Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 290, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 21. Z přítomných 149 pro 118, proti 2, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu premiérovi a končím bod číslo 10. (Zpravodaj Vozdecký: I já děkuji.)

  Budeme pokračovat bodem číslo

  U stolku zpravodajů zůstal předseda vlády Bohuslav Sobotka a žádám pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Václava Votavu, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 291/3.

  Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které mám přihlášenu paní poslankyni Radku Maxovou, ale s faktickou poznámkou před ní pan poslanec Pavel Plzák. Faktická poznámka, pak teprve přednostní právo, pane předsedo (Fialo.) Pan kolega Plzák tedy s faktickou poznámkou k tomuto tisku. Prosím, pane poslanče, máte čas k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, možná že moje faktická poznámka bude podobná jako pozdější příspěvek paní kolegyně Maxové. Jedná se totiž o pozměňovací návrh A3, který se týká toho, že do snížené sazby 10procentní jsou zavedeny dvě potraviny. Proč k tomu chci uvést malý komentář? Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila chvályhodnou věc, že zavede 10procentní sazbu na léčiva. V tomto případě se do snížené sazby zavádí něco, co léčivem není. Je to potravina, byť v něčem specifická. Je specifická v tom, že neobsahuje určité látky, které někteří lidé nesnášejí. V tomto případě se jedná o lidi s onemocněním fenylketonurií a celiakální sprue. Já jenom chci upozornit, aby se neotevřela Pandořina skříňka, že jsou lidé, kteří jsou nemocní s celou řadou potravinových alergií. Může to být nesnášenlivost na ořechy, laktózu, aby se jenom nestalo do budoucna, že se na nás začnou obracet výrobci, kteří řeknou, že vyrobili čokoládu oříškovou pro lidi s alergií na ořechy, a bude to normální čokoláda bez ořechů. Řeknu, to je extenzivní výklad, aby se nám nestalo, že lidé budou chtít zařadit sójové mléko do snížené sazby, protože je pro osoby, které například nesnášejí laktózu. A tak dále. Takže jenom jsem chtěl říct, jestli v tomto případě nejdeme nad rámec toho, co vláda plánovala. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se ještě jednou dotknu podstaty této novely, která zavádí zdánlivou maličkost, ale maličkost, která bude mít dopad především na drobné podnikatele, a to dopad docela zásadní.

  Když se podíváme na to, co se stane, když tuto vládou navrženou novelu přijmeme, tak zjistíme, že za prvé bude mít dopad zhruba na čtvrt milionu podnikatelů, kteří jsou plátci DPH. Za druhé, a to i podle materiálu, který předložila vláda, tito podnikatelé zaplatí ročně v součtu 1,37 mld. korun. Za třetí, každý měsíc každému z nich vezme tato maličkost 3,5 hodiny jejich času. Za čtvrté tady zavádíme během tohoto volebního období už minimálně šestou a rozhodně ne poslední změnu daňových zákonů. A za páté samozřejmě je to přípravný krok na zavedení registračních pokladen, ať už si tom myslíme cokoliv.

  A já se vás ptám jménem občanských demokratů - proč? Proč vláda, která má dost peněz na to, aby v příštím roce navýšila provozní výdaje ministerstev o 10 mld. korun, přenáší odpovědnost na poctivé podnikatele, chce po nich, aby hradili náklady spojené s dokazováním toho, že oni nekradou? Proč, když chce tento stát někoho kontrolovat, tak to mají svými penězi a svým časem platit občané, kteří se snaží poctivě pracovat? Proč máme poctivé slušné podnikatele nutit k tomu, aby každý měsíc povinně hlásili finančnímu úřadu, kolik vydělali? Proč nestačí čtvrtletní hlášení, povinnost čtvrtletního oznámení, jako tomu bylo dosud? A všimněte si už toho samotného názvu: kontrolní hlášení. Co to evokuje? No neustálou kontrolu, dohled, evidenci, podávání hlášení. A kdo bude tato měsíční hlášení kontrolovat? Jak je budeme vyhodnocovat? Co to bude znamenat? Budeme na to potřebovat nové úředníky? Samozřejmě že ano.

  Možná, dámy a pánové, jste mě třeba dobře neposlouchali nebo si myslíte, když jsem se tady proti tomu v úterý snažil vymezit, nebo si myslíte, že to je hlas jenom opozičního politika, který chce kritizovat, tak pokud si toto myslíte, tak já těm z vás, kteří ještě nad těmi věcmi přemýšlejí, bych tady ocitoval dvě reakce, které k tomuto návrhu napsali podnikatelé v diskusi na serveru iDNES. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedno přednostní právo pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který tím předběhl paní kolegyni Maxovou. Prosím, předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Slibuji, že budu podstatně stručnější, ale přece jenom bych chtěl doplnit svého předřečníka.

  Kdyby to bylo opravdu tak, jak řekl pan předseda Fiala, že jediné, co chcete z tohoto opatření, jsou peníze poplatníků, abyste je mohli utrácet, tak by to sice bylo neakceptovatelné z politického hlediska, ale ještě pochopitelné. Jistě by se tomu nedalo říct, že je to nemravné. Ale ono to tak není. Protože vy víte jako předkladatelé, že tohle opatření prostě žádnou vyšší efektivitu výběru daní nepřinese. Nejde tu o nic jiného než o vytírání zraku a jakousi snahu mediálně viditelných kroků, které budou předstírat, že zvyšujete efektivitu výběru daní, a opak bude pravdou jako u drtivé většiny vašich čísel u veřejných rozpočtů, kde vaše interpretace se zcela rozchází se skutečností, kterou předkládáte. Ale je to vidět. A vy můžete tvrdit: Bojujeme s daňovými úniky. Máme Kobru. V každém projevu hovoříme o boji s karuselovými obchody. A část veřejnosti je skutečně přesvědčena, že se efektivita výběru daní zvyšuje. To je efekt tohoto politického vystupování. Pravdou ovšem je, když se podíváme na čísla, že je to opačně, že efektivita výběru daní alespoň u DPH se snižuje.

  Úplně stejně to bude u tohoto případu. Tady zatížíte tisíce lidí naprosto zbytečným hlášením, které místo jednou za kvartál by mohlo proběhnout jednou za měsíc, nic to samozřejmě nevyřeší. Myslím si, že v diskusi ve druhém čtení jsme si to řekli zcela jasně. Jenom prostě ti bílí koně budou vědět, že na to mají kvartál, že na to mají měsíc, a za ten měsíc to naprosto spolehlivě stihnou, takže ti poctiví na to doplatí, pro ty nepoctivé to nebude znamenat žádný problém navíc, ale vy budete moct slavnostně prohlásit, že bojujete s daňovými úniky, protože tisíce podnikatelů bude mít tři a půl hodiny práce navíc. Ale vy nebudete mít jednu jedinou korunu navíc. A řekneme si to za rok, řekneme si to za dva roky, tak jak v souvislosti s tržbami poroste nebo bude klesat výběr DPH, že kromě toho, že jste zatížili právní řád a zatížili podnikatelský stav, jste bohužel těmito opatřeními nevydobyli vůbec nic. Ono totiž ten jediný způsob - ta trpělivá mravenčí práce - zvyšování efektivity finanční správy, a tady chci poděkovat sociální demokracii, že v minulém volebním období mi jednomyslně schválila transformaci z třístupňového na dvoustupňový a že skutečně ten model dnes umožňuje mnohem efektivnější způsob, ale nejde to z úterka na středu. Je to trpělivá mravenčí práce, postupný trend je tím jediným cílem zvyšování efektivity výběru daní, ale znamená to hodně práce a velmi špatně se to prodává. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se ujme slova řádně přihlášená paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda kolegy seznámila trošku s principem svého pozměňovacího návrhu pod písmenem C k tomuto sněmovnímu tisku, protože se o něm hodně debatuje, máme tady různá stanoviska a je třeba si to možná trošku vyjasnit.

  Ti z vás, kteří se nepohybují ve zdravotnictví nebo v chemii, tak nevíte, co to je fenylketonurie. Je to vrozená porucha metabolismu. V játrech se netvoří nebo se tvoří v minimálním množství enzym, který štěpí aminokyselinu fenylalanin, kterou pacient přijímá v běžné stravě, ale ten se nezpracovává v krvi, hromadí se a může docházet k závažným centrálním poruchám nervové soustavy a k poměrně rychlému mentálnímu postižení a demenci. Naštěstí naše republika už toto onemocnění diagnostikuje a víme, že už od narození tyto malé děti mají být podrobeny kombinaci diety bezlepkové, bezlaktózové a nízkobílkovinné s přesně určenou tolerancí povoleného příjmu fenylalaninu.

  Z pohledu rodiče a pacienta je fenylketonurie celoživotní noční můra. V reálném životě můžou děti i dospělí jíst neomezeně pouze olej, cukr, vodu, ocet a sůl. Vše ostatní obsahuje bílkoviny a musí se přesně vážit a počítat. Většinu potravin a jídel ve svém životě tyto děti a dospělí nikdy neochutnají. Dieta se skládá z přesně stanovené tvrdé a naprosto nekompromisní na gramy vážené nízkobilkovinné potravy snědené v přísných intervalech, z pití většinou kyselých aminokyselinových preparátů, pravidelných odběrů suchých krevních kapek a z nastavování hladin dietní sestrou. Princip dodržování diety při fenylketonurii je velmi přísný a náročný na přípravu, čas a finance. Dieta je na celý život, a pokud by ji nemocní nedrželi, čekal by je tvrdý náraz v podobě mentální retardace a ústavní léčby. Navíc je potřeba zdůraznit, že to má i sociální hledisko, protože vždy jeden rodič musí zůstat doma, neboť příprava potravy pro děti, které navštěvují školu, je opravdu nesmírně důležitá a těžká.

  Tuto skupinu potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou obsaženy v mém návrhu, je velmi jednoduché a přesné určit, protože je legislativně definována v části 5 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů. (Krátká odmlka pro hluk v sále, zejména z pravé strany.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám Sněmovnu o klid. Mám další přihlášené do rozpravy ve třetím čtení, nejméně pana předsedu Okamuru a pana kolegu Hovorku -

 • Poslankyně Radka Maxová: Navíc podléhají i notifikaci na Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Používají se v zásadě jako léčivé přípravky pro pacienty s celou řadou onemocnění. Jedná se zejména o vrozené poruchy metabolismu, těžké potravinové alergie a těžké malnutrice spojené s onemocněním. Ve všech uvedených případech jsou potraviny pro zvláštní léčebné účely nezastupitelné při poskytování komplexní zdravotní péče, případně v kombinaci s dalšími speciálními potravinami, např. potravinami bez fenylalaninu, jediným (s důrazem) způsobem léčby těchto pacientů, a nelze je nahradit léčivými přípravky.

  Dále je potřeba zdůraznit, že tyto potraviny byly do roku 2004 součástí léků. Na základě direktivy Evropské komise, kdy jsme byli nuceni vytvořit tuto kategorii, byly zařazeny do zákona o veřejném zdravotním pojištění a jsou hrazeny z veřejných prostředků. Jsou to léčivé přípravky, které nemají status léků, ale jako léky se používají.

  Za potraviny s léčebným účinkem je možno považovat potraviny, které mají být dle platné legislativy užívány pouze pod dohledem lékaře. Tyto potraviny s léčebným účinkem představují dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely a potraviny bez fenylalaninu. Jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, a to jak v ambulantní sféře, tak ve zdravotnických zařízeních, kde jsou hrazeny ze stejných zdrojů jako léky. Tyto potraviny pro zvláštní léčebné účely mají stejné principy regulace jako léčivé přípravky - regulace maximální ceny a regulace úhrady z veřejného zdravotního pojištění, jsou opatřeny kódem Státního ústavu pro kontrolu léčiv a stejně tak jako léčivé přípravky, tedy léky, jsou indikovány s jasným terapeutickým účelem na základě indikačních kritérií.

  Potraviny bez fenylalaninu jsou v podstatě speciálně vyrobené potraviny určené pro výživu u vrozených metabolických onemocnění, ochuzené o přirozené bílkoviny a fenylalanin, jejichž způsob dávkování a povolené denní množství určuje individuálně pro každého pacienta specializovaný lékař, přičemž tyto potraviny představují pro tyto nemocné kromě ovoce a zeleniny v podstatě jediný zdroj výživy, při kterém nedochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu.

  Snížením DPH u těchto potravin pro zvláštní léčebné účinky se sníží výdaje veřejného zdravotního pojištění v případě, že jsou tyto předepisovány na recept, a nebo se ušetří výdaje nemocnic, které tyto potraviny pro zvláštní léčebné účinky kupují a financují z rozpočtu nemocnic.

  Důkaz o tom, že jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely podobné s léky, je omezení jejich výdeje uvedením na etiketě: použít na základě doporučení lékaře nebo odborníka v oblasti výživy.

  Co je důležité zdůraznit, je to, že cena výrobce těchto potravin pro léčebné účely je regulovaná státem stejně jako marže.

  Pozměňovací návrh z rozpočtového výboru, který zařazuje do druhé snížené sazby DPH suroviny - suroviny! - na výrobu bezlepkových potravin, neřeší situaci těchto osob, resp. řeší jen velmi částečně, a pacienti a jejich rodiny se tak cítí diskriminováni oproti pacientům s nesnášenlivostí lepku nebo ostatním pacientům používajícím léky. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že díky novým trendům v životním stylu se bezlepkové výrobky stávají životním stylem a zároveň marketingovým hitem i pro zdravé občany. Příkladem jsou marketingové kampaně Gwyneth Paltrow nebo tenisty Djokoviče, které propagují tento styl.

  Při tržní realizaci potravin pro zvláštní lékařské účely v celkovém objemu zhruba 500 mil. korun za jeden rok by při snížení stávající sazby z 15 na 10 % DPH činil výpadek na příjmové stránce státního rozpočtu zhruba 25 mil. S ohledem na zdravotní a sociální význam takového opatření by ale bylo možné uvedený výpadek považovat za zcela zanedbatelný. Přeřazení potravin pro zvláštní léčebné účinky do 10procentní sazby DPH by naopak přispělo spolu s předpokládaným snížením maloobchodní ceny potravin pro zvláštní léčebné účinky pro spotřebitele k vyšším prodejům těchto přípravků s odpovídajícím vyšším výběrem DPH, který by výše uvedenou ztrátu na příjmové stránce státního rozpočtu rychle kompenzoval. Oproti tomu stojí výdaje za veterinární léky 2 až 3 mld. korun. A musíme si uvědomit, že u sněmovního tisku 251, který byl předkládán v minulém období nebo chvíli před tímto sněmovním tiskem, jsme my, zákonodárci, odsouhlasili, že veterinární přípravky budou mít sníženou sazbu DPH 10 %. Odhad prodeje bezlepkových potravin je 700 mil. korun a předpokládá se nárůst, protože stoupá počet zdravých lidí upřednostňujících bezlepkovou dietu dobrovolně.

  Co však já považuji ale za alarmující (s důrazem), je fakt, že zákonem snižujeme DPH na náhradní kojeneckou výživu zdravých dětí, ale nesnižujeme finanční zátěž rodinám, které mají děti alergické na bílkoviny kravského mléka nebo laktózu, bez nichž nelze existovat a může dojít k poškození zdraví. Tyto přípravky jsou již speciálními potravinami z kategorie potravin pro zvláštní léčebné účinky, na které vládní novela zákona o DPH nemyslela. Zároveň sem patří i klinická výživa, která dopadá zejména na seniory a osoby vážně nemocné. Je to výživa, která je poskytována osobám sondou do žaludku proto, že nemůžou polykat nebo přijímat klasickou lidskou stravu.

  Zařazení potravin pro zvláštní léčebné účely do druhé snížené sazby DPH je vzhledem k zásadní podobnosti s léčivými přípravky a nenahraditelnou kojeneckou výživou pro nemocné děti v souladu se záměrem koalice na rozdíl od již dříve zařazených a schválených veterinárních léčivých přípravků, které jsme schválili u sněmovního tisku 251.

  To je asi vše, co jsem chtěla říci. Opravdu vás žádám o zvážení podpory pozměňovacího návrhu, který dopadá na rodiny s dětmi. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Maxové. Mám faktickou poznámku zpravodaje, který má přednost. Potom mám přednostní přihlášku pana poslance Okamury, pak přednostní přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, pak řádnou přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky. Slovo má s faktickou poznámkou zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych ve stručnosti reagovat na paní kolegyni Maxovou. Já jsem tuto věc konzultoval s paní náměstkyní Hornochovou. Domnívám se, že po věcné stránce v pořádku, ale musí být naprosto jasné, o jaké potraviny jde. Musí být jasné, jak budou zařazeny do celního sazebníku, protože z toho se totiž odvíjí určení sazby. Pokud toto není, a ten pozměňovací návrh bohužel takto napsán není, tak to opravdu nelze schválit. Nelze schválit něco, kde není jednoznačně určeno a řečeno, o jaké potraviny jde, aby nebylo pochyb, samozřejmě se do toho dostanou potraviny, které s tím nakonec nemají vůbec nic společného. Pak by to samozřejmě mělo veliký vliv do státního rozpočtu. Domluvili jsme se, že se pokusíte upravit pozměňovací návrh tak, aby byl jednoznačný, a při nejbližší novele daně z přidané hodnoty je pak možné o tom diskutovat, popřípadě třeba i podat pozměňovací návrh.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě před faktickou poznámkou paní poslankyně Maxové budu konstatovat omluvy. Od 10 do 10.30 pan poslanec Fiedler, od 13 hodin paní Zuzana Šánová a zrušení jedné omluvy paní Ivany Dobešové, která je tady.

  Paní poslankyně Maxová má slovo k faktické poznámce. Paní kolegyně, máte faktickou poznámku. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Radka Maxová: Omlouvám se, pane předsedo. Já jsem se samozřejmě také pokoušela spojit s paní Hornochovou. Bohužel k tomu nedošlo z časových důvodů. Chtěla bych říci, že potraviny jsou tam specifikované i podle sazebníku. Sazebník je samozřejmě hodně široký, ale je potřeba říci, že v pozměňovacím návrhu je věta, že tento pozměňovací návrh je mimo zboží, které není potravinou pro zvláštní lékařské účely! Takže potraviny tam jsou specifikovány.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přednostní právo pana předsedy Tomia Okamury. Máte slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko hnutí Úsvit k tomuto zákonu.

  Samozřejmě také bojujeme proti daňovým únikům a s tím samozřejmě souhlasíme. Nicméně vidíme v tomto návrhu zákona jeden zásadní problém, a to jsou takzvaná kontrolní hlášení. Vidíme ten problém konkrétně v kontrolních hlášeních pro malé živnostníky. Podle analýz na základě tohoto vládního návrhu se zvýší byrokratická zátěž pro malé živnostníky, respektive pro živnostníky jako takové, o tři a půl hodiny měsíčně. To znamená, představte si člověka, který nemá zaměstnance, a teď mu vláda ukládá tři a půl hodiny měsíčně, aby vyplňoval další a další a další papíry.

  Z vládní důvodové zprávy vyplývá, takže to není výmysl Úsvitu ani Okamury, že náklady živnostníkům kvůli těmto kontrolním hlášením se zvýší o 1,4 mld. korun. Vláda vychází z toho, že máme 250 mil. plátců DPH, a právě sama vláda sděluje, že průměrný čas na vyplnění kontrolního hlášení je tři a půl hodiny. Ale zaměřme se tedy na malé živnostníky. Znovu říkám, boj proti daňovým únikům ano, ale skutečně pakliže vláda nepředloží souběžně s tímto i nějaká prorůstová opatření pro růst ekonomiky, pakliže konečně nepředloží koncepci vytváření nových pracovních míst, na což tady marně čekáme už rok, a já už jsem k tomu vyzýval před půl rokem, tak jsme v podstatě v situaci, že vláda pouze zvyšuje byrokracii, pouze zvyšuje daňovou zátěž, pouze přitěžuje občanům, ale v podstatě neříká to B, jakým způsobem by jim ulehčila například tím, že vytvoří nová pracovní místa nebo navrhne skutečně nějaká prorůstová opatření.

  V této souvislosti připomínám, že Česká republika má historicky rekordní nezaměstnanost. A nezaměstnanost je více než 600 tisíc nezaměstnaných, je to kolem 8 %. Vláda už je u vlády rok, příští rok touto dobou to bude dva roky, a to už se nebudete moci vymlouvat, že to někdo pokazil, a nezaměstnanost bude, jak to tak vidím, velice podobná. To znamená, že tady bude více než půl milionu nezaměstnaných, a velmi bych se divil, kdyby tomu tak nebylo, protože když vidím kroky této vlády, to znamená, že tady není žádná koncepce ani na vytváření nových pracovních míst, lidé stále nemají práci, prorůstová opatření nevidíme také žádná, ani dokonce žádný plán. Vidíme tady návrh rozpočtového výhledu do roku 2017 - stále obrovské deficity.

  Takže jsem z tohoto pohledu chtěl říci, že hnutí Úsvit skutečně nemůže podporovat návrh, kterým malým živnostníkům, kteří ani nikoho nezaměstnávají, ale jsou plátci DPH v době, kdy je 8 % nezaměstnanost, více než 600 tisíc, naložíme na bedra ještě další povinnost, aby další hodiny ještě vyplňovali nějaké prohlášení, a ztěžujeme jim vlastně čas na to, aby se mohli vůbec sebezaměstnávat. Takže tato vláda místo aby vytvořila podmínky pro to, aby se lidé sebezaměstnali, když už je tedy úplně bezradná v tom, aby vytvářela nová pracovní místa a motivovala lidi k tomu, aby třeba jako malí drobní živnostníci sami mohli pracovat, a asi víte, že mnoho těchto malých drobných živnostníků, já jsem býval jedním z nich, kdy jsem neměl ani jednoho zaměstnance a léta jsem musel pracovat jako průvodce turistů od rána do večera, do noci, včetně víkendu, tak že jsou to často senioři, starší lidé po padesátce - omlouvám se, nejenom senioři, ale jsou to velice často starší lidé po padesátce, kteří přišli o práci a drobným malým podnikáním si přivydělávají a nemají ani jiný příjem, nemají ani zaměstnance. Vy jste prý taky taková. Ano, dobře, paní poslankyně z ANO (k poslankyni Šánové).

  Chci jenom říci, že těmto lidem to vlastně ztěžujete a obrovsky byrokratizujete. To znamená, boj proti daňovým únikům jednoznačně ano, ale znovu zdůrazňuji, že to musí zároveň provázet i prorůstové kroky a kroky k vytváření nových pracovních míst a ty tady nejsou.

  Proto, když to shrnu, pakliže neprojde pozměňovací návrh, který tady je na stole, aby kontrolní hlášení byla od obratu od 1 mil. korun více měsíčně, to znamená, aby se týkala ne těch nejmenších drobných živnostníků, ale pouze těch o něco větších, prostě ne těch nejmenších v době této obrovské nezaměstnanosti, tak hnutí Úsvit bohužel nemůže tento zákon podpořit, protože za této situace opravdu odmítáme byrokratizovat a ztěžovat možnost sebezaměstnání těm nejmenším drobným živnostníkům v době této obrovské nezaměstnanosti. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Štětiny a pak vystoupení paní předsedy klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, jak je u mě zvykem.

  Velmi pozorně jsem si vyslechl zdůvodnění pozměňovacího návrhu paní poslankyně Maxové, prostřednictvím pana místopředsedy, a musím říci, že s tím plně souhlasím, protože potraviny, které jsou využívány jako zvláštní používaná léčiva, musí být levnější. Byl jsem skutečně překvapen, jak to po odborné stránce zdůvodnila. Mohu jenom říci, že o fenylketonurii už víme minimálně 45 let, ale dnes již víme, co je jejím mechanismem. A skutečně problém není, jak tyto potraviny pro zvláštní léčebné účely vytipovat, to je jednoduché. Čili skutečně se domnívám, že tento pozměňovací návrh by měl být přijat. Já tedy skutečně budu pro něj hlasovat. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Štětinovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem před kolegou Hovorkou ještě jednou předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, fundované zdůvodnění paní poslankyně Maxové v řadě z nás vyvolalo otázky a některé z nás zviklalo i v našem postoji, takže já poprosím před závěrečným hlasováním o 40 minut přestávku na poradu poslaneckého klubu, abychom mohli porovnat s celním sazebníkem to, co tu padlo, a definitivně se rozhodli, jak hlasovat. Paní poslankyni si dovoluji požádat, viděl jsem, že to má připraveno písemně, jestli by nám to půjčila. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po ukončení rozpravy. Pane předsedo klubu, po ukončení rozpravy? (Ano.) Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, ještě v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já bych se krátce vyjádřil k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Maxové. Ona tady skutečně to zdůvodnění po lékařské stránce uvedla dobře. Problém je s tím, co už tady řekl kolega předseda rozpočtového výboru, že nelze jednoduše specifikovat potraviny pro zvláštní lékařské účely. Pro potřeby daně z přidané hodnoty je třeba přesně specifikovat, o jaké konkrétní potraviny se jedná.

  Já jenom pro vás i pro paní poslankyni Maxovou bych uvedl, že tomuto problému se věnuji dlouhodobě, konkrétně celiakii a fenylketonurii, a výsledkem je pozměňovací návrh A3, který máte a který prošel rozpočtovým výborem. Tento pozměňovací návrh byl konzultován více než měsíc s odborem Ministerstva financí, s paní náměstkyní Hornochovou a s panem ředitelem odboru přímých daní a také vlastně s lékaři - s jedním odborníkem na celiakii a s jedním odborníkem na fenylketonurii. Výsledkem je zařazení pouze některých surovin, které slouží pro výrobu potravin pro celiaky a pro fenylketonuriky. Problém je v tom, že skutečně celní sazebník je velmi široký a je třeba přesně specifikovat, o jaké potraviny se jedná, aby potom nenastal problém při stanovení DPH.

  Já jsem pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové dostal také od pana předsedy rozpočtového výboru minulý pátek. Snažil jsem se to vykomunikovat během víkendu s panem ředitelem Halou, ale řekl mi, že na to je tak krátká časová doba, že to nelze. Já si myslím skutečně, že pokud by mělo být kvalifikovaně stanoveno, které potraviny tam mohou být a které nikoliv, tak to vyžaduje práci, která bude minimálně trvat 14 dní nebo měsíc. Proto se přimlouvám, aby skutečně tento druhý pozměňovací návrh se stal předmětem jednání o další třeba novele daně z přidané hodnoty. Jenom z těch důvodů, které jsem zde uvedl, nikoliv z jiných důvodů.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté... Pardon, pane předsedo. Mám tady dvě faktické poznámky: Pavla Plzáka a paní poslankyně Radky Maxové. Dám nejdřív přednost faktickým poznámkám podle jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Omlouvám se kolegovi Stanjurovi. Já budu velmi stručný. To je přesně to, co říkal pan poslanec Hovorka, čeho já se bojím. Přijdou výrobci umělých sladidel a řeknou: Ano, je to v podstatě věc, která je potřebná pro diabetiky, a my bychom chtěli, aby umělá sladidla byla zařazena do nižší sazby. Toho já se bojím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Radka Maxová, také k faktické poznámce. Prosím. (V sále je velký hluk.)

 • Poslankyně Radka Maxová: Já bych jenom chtěla zase upřesnit, že přece potraviny pro zvláštní lékařské nebo léčebné účely jsou specifikovány ve vyhlášce a ten pozměňovací návrh tam samozřejmě dává, že to můžou být pouze potraviny, které mají na svém obalu deklarováno, že jsou pro zvláštní léčebné účely, plus je to samozřejmě hlídáno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. To není jen tak něco! Na to je zvláštní kontrolní mechanismus i na Státní zemědělské inspekci připraven.

  Mně přijde naprosto tristní, že jsme odsouhlasili 10% DPH u veterinárních přípravků, a teď se tady bavíme o tom, že nechceme nějakým způsobem pomoci našim rodinám, které mají nemocné děti, třeba náhradní výživou, které jsou alergické na kravské bílkoviny a na laktózu -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Opravdu, já bych požádal o klid. (Posl. Maxová se snaží hovořit.) Prosím, paní poslankyně, ještě chvilku vyčkejte. Pokud má kdokoliv debatu o něčem jiném, než je daň z přidané hodnoty... Pokud chcete, abych jmenoval jednotlivé hloučky, tak já budu jmenovat jednotlivé poslance. A prosím o klid! Nejednáme o ničem, co by bylo nezávažné, je to velmi závažný bod a vidíte, že i kvůli tomu je požadavek na přestávku poslaneckého klubu, a rád bych tedy, aby Sněmovna, pokud má jiné debaty, jednotlivci, než je tento zákon, aby je přenesli do předsálí. Děkuji.

  Můžete pokračovat.

 • Poslankyně Radka Maxová: Vezměme si tržní obrat veterinárních přípravků - dvě až tři miliardy. Vezměme si obrat těchto potravin pro zvláštní léčebné účely - 500 milionů. Vždyť už jenom ta suma hovoří o tom, co bude větší zásah. Opravdu, prosím vás, važte, diskutujte. Jsem ráda, že TOP 09 si bere přestávku na toto téma, a budu ráda, když budeme diskutovat i dál. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. Snad vyčerpáme téma obilovin pro fenylketonuriky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce. Já vůbec nezpochybňuji tu dobrou snahu paní poslankyně Maxové, ale posílal jsem jí stanovisko Ministerstva financí. Tam skutečně je třeba přesně specifikovat, o které výrobky jde. Nelze takhle obecně, že jsou to výrobky, které jsou pro zvláštní lékařské účely. Musí být přesně specifikováno, který konkrétní výrobek má být do té konkrétní 10% sazby DPH zařazen, protože jinak to samozřejmě potom vyvolává nejistotu na straně Ministerstva financí, finančních úřadů a při výběru daně. Z toho důvodu - jiné důvody k tomu nevedou, aby skutečně ten pozměňovací návrh prošel řádnou diskusí s odborníky na Ministerstvu financí. Jiný důvod, proč by tento pozměňovací návrh neměl být projednán, není než to, že to není vlastně řádně projednáno a není přesně specifikováno, které konkrétní výrobky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Posledním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pevně doufám, že nebudu poslední přihlášený, protože mám konkrétní dotazy buď na pana premiéra, nebo na pana zpravodaje, které se týkají tohoto zákona. A chtěl bych se věnovat dvěma okruhům - jednak kontrolním hlášením a potom debatě, kterou tady vedou převážně vládní poslanci, a teď to nemyslím nijak kriticky, paní poslankyně Maxová, pan poslanec Plzák, pan poslanec Hovorka.

  Takže nejprve ke kontrolním hlášením. Jedním z problémů, který je, že zákon neříká, jak kontrolní hlášení bude vypadat. A mě by zajímalo, zda má vláda a Ministerstvo financí představu, jak bude vypadat to kontrolní hlášení. Proč jsme podporovali myšlenku Hospodářské komory, aby to bylo v zákoně? Protože všichni - a myslím, že skoro všichni - říkáme, že pro podnikatelské prostředí je potřebná stabilita. V okamžiku, kdy tvar třeba kontrolního hlášení, se kterým nesouhlasíme, ale pokud ho máte v zákoně, je to mnohem stabilnější, než když má pravomoc Ministerstvo financí ho měnit. Pak se také může stát, že dvakrát za rok se změní formát kontrolního hlášení, protože se něco doplní. V tisku jsem četl úvahy a popis, co se všechno děje na Slovensku. Každá faktura - IČO, název odběratele, výše, zdanitelné plnění, bez daně, s daní apod. A zajímalo by mě, zda vláda má už nějakou představu, a já myslím, že má, jak by to kontrolní hlášení mělo vypadat. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby vláda třeba deklarovala, že to nebude měnit příliš často, že například nejpozději do 30. 6. každého roku určí, jak to bude vypadat pro rok následující, protože to riziko určitě hrozí. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom pro doplnění debaty. Zaměření se na určité komodity by nepomohlo vůbec nic. U nás se podvodníci u karuselových obchodů změřili z řady důvodů převážně na pohonné hmoty, nicméně protože to trápí celou Evropu, jsou známé popsané případy, jak rakouský státní rozpočet byl tunelován díky slunečním brýlím a švédský státní rozpočet byl tunelován díky zmrazeným rybám. V zásadě se můžete orientovat, chcete-li býti karuselovým podvodníkem, na jakoukoli masivně importovanou nebo exportovanou komoditu. S komoditou to příliš nesouvisí. Ale co mají všechny tyto podvody společné, ať se týkají jakékoli komodity - pochopitelně nikdo to nedělá v objemech do milionu měsíčně. Tam žádné riziko neexistuje. Jinými slovy, pozměňující návrh, který předložil pan předseda Fiala, je z hlediska daňových úniků absolutně bezpečný a podporyhodný, toho se nikdo nemusí bát.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Rozpravu končím. Ptám se, jestli tu přestávku chcete, pane předsedo, po závěrečných slovech, až před hlasováním. Před hlasováním. Ptám se, jestli pan předseda vlády chce mít závěrečné slovo k rozpravě ve třetím čtení. Není tomu tak. Pan zpravodaj také nechce mít závěrečné slovo.

  Jsme těsně před hlasováním. Než dám slovo zpravodaji, vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09. Ještě si jenom zopakuji, pane předsedo, říkal jste 30 minut? Čtyřicet. Dobře. To bude 11.17. Přerušuji jednání schůze do 11.17 hodin.

  (Jednání přerušeno v 10.37 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, je 11.17 hodin, uplynula pauza pro jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  Proběhla závěrečná slova a nacházíme se před hlasováním. Já si dovolím požádat zpravodaje pana poslance Václava Votavu, aby nás seznámil s návrhem procedury k hlasování k tomuto návrhu zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si vás seznámit s hlasovací procedurou.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já poprosím všechny v sále o klid a soustředění se na to, abychom řádně schválili tento velmi důležitý návrh zákona. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Votava: Návrh na zamítnutí této novely podán nebyl, to znamená, že zde hlasovat nebudeme. Hlasovat bychom tedy mohli o usnesení rozpočtového výboru jako celku, pokud není námitek. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh pana kolegy Raise. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C kolegyně Maxové, o kterém tady již byla živá debata. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Petra Fialy D1 a D2. Jako předposlední hlasování by bylo hlasování o D3 pana kolegy Fialy. Nakonec bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, kdo má něco k proceduře. Hlásí se předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Sice víme, jak pravděpodobně dopadnou hlasování, ale aby to mělo logiku, tak si myslím, že nejprve by se mělo hlasovat o návrzích D1 a D2, protože kdyby byly přijaty, tak je nehlasovatelný pozměňovací návrh A3 a C. A kdybychom odsouhlasili jednu sníženou sazbu, tak pak nemá cenu hlasovat o přesunutí z první do druhé snížené sazby. Jinak pak s tím dalším postupem souhlasím. To by mělo být jako první hlasování D1, D2, a to prosím dohromady, protože to spolu souvisí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se pana zpravodaje, jestli to lze takto, nebo to bere jako protinávrh.

 • Poslanec Václav Votava: Tak mohu s tímto souhlasit, myslím, že to není problém.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, tak prosím pana zpravodaje, aby tedy upravil proceduru a přednesl Poslanecké sněmovně proceduru upravenou po dohodě s panem poslancem Stanjurou.

 • Poslanec Václav Votava: Takže hlasujeme jako první hlasování D1, D2 a poté hlasujeme tak, jak jsem povídal: rozpočtový výbor B, C, D3, pokud je souhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má ještě někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji teď navrhl pan zpravodaj Václav Votava. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o proceduře tak, jak ji teď navrhl pan zpravodaj Václav Votava. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný, návrh procedury byl přijat.

  Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, požádám o stanovisko pana premiéra, pana zpravodaje a dám o nich hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Tak nyní bychom jako prvé hlasování hlasovali D 1 a D 2, což je pozměňovací návrh pana kolegy Fialy, je to snížení první sazby daně z přidané hodnoty z 15 na 10 %. (Stanovisko zpravodaje i premiéra nesouhlasné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu D1, D2 pana poslance Fialy. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 23, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 74, návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v usnesení rozpočtového výboru A1 až A8. (Stanovisko zpravodaje i premiéra souhlasné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování... Pardon, omlouvám se. Je tady návrh na odhlášení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme tedy znovu hlasovat o návrzích pod písmenem A1 až A8 rozpočtového výboru. Stanoviska jak pana zpravodaje, tak pana premiéra byla kladná.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 25, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 31, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Tak nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Raise pod písmenem B. Jedná se o prodloužení lhůty pro podání opravného kontrolního hlášení z pěti dnů na pět pracovních dnů. (Stanovisko zpravodaje i premiéra souhlasné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 26, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, a to tu dlouho nebylo, pro 147 poslanců a poslankyň. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Maxové pod písmenem C. Jedná se o rozšíření okruhu zboží zařazeného do druhé snížené sazby, tedy desetiprocentní, o potraviny pro zvláštní lékařské účely. (Stanovisko zpravodaje i premiéra negativní.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 27, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 61, návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o návrhu pana kolegy Fialy pod písmenem D3. Jedná se o zavedení limitu pro podávání kontrolního hlášení a změnu frekvence podávání kontrolního hlášení. (Stanovisko zpravodaje i premiéra nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu D3 pana poslance Fialy. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 28, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 63, návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Protože jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, nezbývá než hlasovat o zákonu jako celku. (Stanovisko zpravodaje: samozřejmě souhlasné, stanovisko premiéra: kladné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 291, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 29, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 43, návrh zákona byl přijat.

  Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu premiérovi.

  O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, bylo to vaše právo, projevili jste vůli většiny. Přesto mi dovolte jako zástupci menšiny, abych vám řekl, že jste zatížili drobné podnikatele a živnostníky naprosto zbytečnou administrativní zátěží, jejímž výsledkem nebude jedna jediná koruna navíc do státního rozpočtu. Prosím, vzpomeňte si na tuto moji větu za dva roky, až budeme porovnávat vývoj tržeb v České republice a vývoj efektivity výběru DPH. Tato rozhodnutí mají jednu výhodu. Vždy se dají po nějakém čase porovnat a říct, jestli přinesla svůj výsledek, nebo přinesla svoji škodu. Já si vám teď dovoluji prorokovat, že jste způsobili jenom škodu, bez výhody pro kohokoliv. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se s přednostním právem hlásí pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ano, hnutí Úsvit hlasovalo proti tomuto zákonu, protože odmítáme na rozdíl od vládní koalice zvyšovat nejenom byrokratickou zátěž pro drobné malé podnikatele, když tady máme 600 tisíc nezaměstnaných, 8 procent nezaměstnanosti, a vláda s tím vůbec nic nedělá. Teď si uvědomte, že vy jste tímto hlasováním podpořili šedou ekonomiku, podpořili jste to, že mnozí živnostníci skončí na pracovních úřadech nebo ztratí chuť vůbec do podnikání. A hlavně jste absolutně nepodpořili to, aby se lidé mohli třeba sami sebe zaměstnat a abychom je k tomu motivovali, když jste tak neschopní vytvořit nová pracovní místa nebo alespoň nějakou koncepci podpořit. Je to opravdu obrovský krok směrem doleva od této vlády. My v hnutí Úsvit podporujeme živnostníky, podporujeme drobné podnikání, podporujeme aktivitu těch podnikatelů a drobných živnostníků a toto skutečně odmítáme. Jsem skutečně šokován, že jsme tady zůstali v menšině, zvláště v této době obrovské nezaměstnanosti, s kterou tato vláda není schopná absolutně nic udělat, a ještě podrážíte nohy těm, kteří jsou malí, drobní a svou každodenní prací se snaží nějakým způsobem se uživit. Děkuji. (Potlesk části poslanců.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat i těm vládním poslancům, kteří se připojili k našemu pozměňovacímu návrhu, který by ty nejmenší mohl zbavit byrokratické povinnosti, protože si myslíme, že to nebylo hlasování čistě vládní a koaliční. Mohli jsme udělat dobrou věc, aniž bychom vůbec narušili smysl toho zákona, o jehož smyslu toho opatření pochybujeme. Nicméně jste se rozhodli většinově, že ty malé a drobné zatížíte další byrokratickou povinností. Ale je poctivé říct, že proti tomu nehlasovala pouze opozice, ale i několik členů vládní koalice.

  Jediné, co mě mrzí na té rozpravě. Pan premiér tady ráno vystoupil a říkal, že plně zastoupí ministra financí. My jsme to akceptovali. Já jsem položil konkrétní dotazy k tomu návrhu zákona a pan premiér nepovažoval za vhodné a potřebné na ty konkrétní dotazy odpovědět. Tak jestli takhle si představuje, že je plnohodnotný zástup ministra financí, dobře, ale mě to mrzí, protože ta debata byla racionální. Nedebatovali jsme úplně jednoduché věci o tom, co přenést z první do druhé sazby a podobně, nicméně bohužel jsme se odpovědi nedočkali. A to potom tu debatu degraduje. Potom si pan premiér stěžuje, že někteří natahují rozpravu, a když vystoupím a položím konkrétní dotazy, tak kdybych se dozvěděl odpověď, tak už bych teď nemluvil. Takhle musím připomenout, že se odpovědím pan premiér vyhnul, a je jedno, jestli nevěděl, a mohl to klidně říct, protože to není jeho materiál, anebo nechtěl. Přitom říkal, že má dostatek materiálů podkladových z Ministerstva financí. Takže vylučuji variantu, že by nevěděl odpovědi na ty otázky. Prostě nepovažoval za potřebné, aby opozici na konkrétní věcné dotazy před závěrečným hlasováním odpověděl. Například jsem se nedozvěděl, proč jste podpořili návrh A3 a ne C. Žádný důvod kromě stanoviska kladné či záporné, žádný důvod k tomu jsme se prostě nedozvěděli. A jenom připomínám, že A3 byl návrh, který vládní většinou schválil rozpočtový výbor, a pozměňovací návrh pod písm. C předkládala také vládní poslankyně. Není to opravdu jednoduché. A my jsme se nedozvěděli důvod Ministerstva financí či vlády, proč zvolila jednu variantu a ne druhou, a je to škoda.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan premiér. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já budu skutečně velmi stručný. Teď je čas hlasovat. Čas diskutovat byl v prvním čtení a byl využit. Čas diskutovat byl na výborech, byl využit. Čas diskutovat byl ve druhém čtení. Ten čas byl využit. Teď je třetí čtení a měla by se vést debata, která se týká legislativních návrhů a změn, které jsou v rámci třetího čtení. Myslím si, že ten přístup je samozřejmě odlišný. Já se domnívám, že po několika týdnech jednání, a byli to opoziční poslanci, kteří si včera stěžovali na to, že Sněmovna už jedná strašně dlouho, ale myslím si, že je dobře, že po několika týdnech jednání tady konečně máme i třetí čtení těchto návrhů zákonů a můžeme o nich také konečně rozhodnout. A možná by bylo dobré, kdyby se udělala nějaká statistika, kolik jsme propřestávkovali během uplynulých týdnů a kolik se tady skutečně jednalo, hlasovalo, rozhodovalo. Prostě třetí čtení je podle mého názoru o rozhodování a vzhledem k tomu, že máme dnes omezený časový prostor pro jednání ve třetím čtení a ten časový prostor, pokud vím, končí ve 14 hodin, pokud nebude prodloužen, tak nebudu vystupovat v diskusi, abych nezabíral čas pro projednání návrhů zákonů, které už několik měsíců čekají v této Poslanecké sněmovně na to, aby mohly dojít na řadu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pane premiére, odpusťte, ale jenom ignorant není schopen pochopit, že tohle není úplně standardní situace, protože druhé čtení tohoto zákona jste si prosadili na mimořádné schůzi v úterý. Na této mimořádné schůzi jste si zkrátili lhůtu na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením, byť tady všichni sdílíme názor, že 72 hodin je málo, a proto se do jednacího řádu dáváme týden jako minimum. V tom druhém čtení padly nějaké pozměňovací návrhy. K těm pozměňovacím návrhům tady zazněla poměrně fundovaná stanoviska a je logické, že nejenom opozice, ale koalice a veřejnost by očekávaly od předkladatele, že stanoviska k těmto pozměňovacím návrhům poučeným způsobem zveřejní, a ne že bude mlčet a bude říkat: vy mi teď nestojíte za odpověď, protože pospícháme, jsme omezeni časem do 14.00.

  Já tedy si dovolím panu kolegu Stanjurovi odpovědět, proč tomu tak je. Možná jste si povšimli, že když předkládá něco pan ministr financí, má přítele na telefonu. Dostane nějaký dotaz, zazní nějaká připomínka, pan ministr financí vyndá mobil, napíše esemesku úředníkům na Ministerstvu financí, ti mu odpovědí, když tu odpověď dostane od přítele na telefonu, tak jde a odpoví. Někdy dochází k zmatkům, když se pan ministr financí neudrží, odpoví hned, přítel na telefonu ho opraví, tak on to potom jde opravit. (Pobavení v sále.) Toho jsme byli svědkem minulý týden, když nejdřív řekl nula a potom řekl ne pět. Ale dobře. Zaplať pánbůh, pan ministr financí má alespoň toho přítele na telefonu, a i když si většinou není vědom toho, co předkládá, je schopen to vyesemeskovat a pak nám nakonec něco říct.

  Vzhledem k tomu, že od té doby, co jste odešel z financí, tak se tam hodně změnilo personálně za poslední rok, za posledních několik let. Pane premiére, až budete zastupovat nějakého ministra a předkládat za něj návrhy zákonů, pořiďte si tam také nějakého přítele na telefonu, ať nám můžete fundovaně odpovědět.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Okamura, po něm pan premiér. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že se shodneme, že ten zákon není úplně jednoduchý a triviální. A pan premiér tady tak srdceryvně mluvil, jak tady leží mnoho měsíců. Tak já jsem si otevřel, jako může on, historii sněmovního tisku 291. Přišel do Sněmovny 3. září, 4. září organizační výbor vlastně s jednodenním minimálním zpožděním určil zpravodaje a 1. října, při nejbližší možné příležitosti, jsme to projednali v prvém čtení. Vy jste hlasovali pro zkrácení lhůty. Takže jsme dostali 30 dnů. Poprvé to rozpočtový výbor projednával osm dnů po prvém čtení, což samozřejmě není dostatečný prostor k tomu, abychom mohli dávat kvalifikované pozměňovací návrhy, podruhé pak 29. října. Pak jste svolali mimořádnou schůzi, v úterý proběhlo druhé čtení a opět jste vy zkrátili lhůtu na 48 hodin. Chci připomenout, že je to naposled, no možná do konce roku, pak už to nepůjde. Dokonce pozměňovací návrhy, které zazní v druhém čtení, jako že tady zazněly, a tři a nebyly úplně jednoduché, bude muset projednat garanční výbor. A předpokládám, až tohle bude, tak předseda garančního výboru odůvodní stanovisko souhlasím - nesouhlasím.

  My jsme jenom chtěli, protože měli jsme dva dny na posouzení těch pozměňovacích návrhů. Pan premiér je celý nervózní z toho, že jsme nejednali ve středu po 19. hodině, i když jsme na to upozorňovali už v úterý. Vůbec to nesouviselo se středečním programem.

  Tak jenom pro připomenutí, pane premiére. Začínali jsme ve středu v 9 hodin, skončili jsme v 19 hodin a za náš klub já a můj kolega Pavel Blažek jsme pak od 19.15 ještě dvě hodiny jednali o ústavním zákonu o referendu. Takže my jsme ve středu tady pracovali déle než 12 hodin a vy říkáte: v tu středu to ta opozice fakt flákala, nechtěla dělat. Mně nepřipadá 12 hodin denně jako málo. Já říkám, svolal to ministr vaší vlády. My jsme to pozvání k jednání samozřejmě přijali a můžete se zeptat účastníků, že jsme byli poměrně aktivní během toho jednání mezi 19. a 21. hodinou. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní pan předseda Okamura, po něm pan premiér.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já musím skutečně reagovat na slova pana premiéra. Protože tady je předložen zákon v úterý ve druhém čtení. Jsou tam načteny nějaké pozměňovací návrhy, ke kterým se nemůžeme ani pořádně vyjádřit, protože o nich ani pořádně nevíme. V podstatě není ani prostor si ty návrhy prostudovat. A pak nám tady pan premiér řekne tři dny poté, že nemáme řečnit, přestože na to máme právo, že se nesmíme vyjadřovat, nesmíme to před veřejností komentovat, nesmíme sdělit svoje názory. V podstatě jsme tady od hlasování. No tak takhle jsem si všiml, že to má pan premiér uděláno ve vládní koalici, že jenom hlasujte jako mašinka a jenom mačkejte tlačítko a mlčte, pokud možno nevystupujte, protože když se podíváme na poměr vystupujících poslanců vládní koalice za uplynulý rok a poměr vystupujících v opozici, tak buďto mají zakázáno vystupovat, anebo k tomu možná nemají co říci, ale to nevím, to už jsem se nikoho konkrétně neptal. Ale když se tady něco načte v úterý a my ani nevíme pořádně co, a pak si to prostudujeme, když vláda neustále něco zkracuje, nějaké lhůty a vyvolává neustále nějaké mimořádné schůze a pak se k tomu chceme v maximálně možné krátké době vyjádřit, a to je nám ještě tady zamezováno a kritizováno, tak to promiňte, ale to přeci není možné. To není skutečně možné.

  A vy jste, pane premiére, skutečně odborník v tom, že hodíte vinu činnosti vládní koalice potom na opozici, a já vůbec za Úsvit nevím, jak jsme k tomu přišli. A my v podstatě jenom sledujeme to, jak je tady jedna schůze za druhou, jedna mimořádná za druhou, a pořád se to odkládá.

  Teď k té středě. Počkejte, ale to skutečně už byl vrchol, i vaše slova včera, protože jestli vy jste dal za vinu mimo jiné i hnutí Úsvit, že se nejednalo ve středu po 19. hodině, tak to už je vysloveně výmysl, protože my jsme dostali pozvánku od ministra vaší vlády pana Dienstbiera na schůzku ohledně zákona o obecním referendu již minulý týden! To znamená, my jsme minulý týden dostali od vašeho ministra pana Dienstbiera schůzku, aby se předsedové klubů plus jedna osoba potkali ve středu večer 10 minut po skončení schůze na jednání, které trvalo asi hodinu a půl, ohledně vašeho vládního návrhu zákona o obecném referendu. Takže teď nevím, jestli jsme měli jednat 10 minut po půlnoci, nebo nevím teď přesně kdy, ale vy jste nás pozvali na schůzku, která trvala hodinu a půl. O závažném zákonu. A teď zase říkáte, že jsme neměli být přítomni na vaší schůzi, naši předsedové poslaneckých klubů plus jedna osoba, když se tady mělo o něčem hlasovat. Tak teď tedy nevím! A jenom to svědčí zase o tom zmatku, jenom to svědčí zase o té nesystémovosti, kdy se to tady překrývá jedno po druhém a vlastně v tom není žádný pořádný systém.

  Dále se musím vyjádřit ještě k tomu tlaku, že prý se tady, abychom nezdržovali zákony, které tady leží několik měsíců. Máte pravdu, že třeba naše novela zákona o místním referendu nebo náš zákon o přímé volbě a odvolatelnosti starostů a primátorů, že tady leží. A byli bychom rádi, aby konečně se dostal na projednání na schůzi Poslanecké sněmovny. Například naše novela zákona o místním referendu již tady visí, my jsme ji vkládali v květnu. To znamená, půl roku blokuje vládní koalice, a nejsme v tom sami, jak jsem zjistil, jsou to návrhy i KSČM, jsou to návrhy ODS, TOP 09, jsou to návrhy v podstatě nás všech, tak už půl roku blokuje vládní koalice demokratické projednání těchto zákonů na plénu Poslanecké sněmovny.

  Mně to připadá tak, že to děláte skutečně už naschvál. Proto také jsme se v úterý sešli, předsedové poslaneckých klubů, opozičních poslaneckých klubů, a řekli jsme si co teď. A my chceme, abyste alespoň jeden opoziční návrh za každou stranu určitě nechali projednat na každé následující schůzi Poslanecké sněmovny. Protože to není možné. Vy normálně, já chápu, když nám vládní většinou zamítnete naše návrhy po diskusi tady v plánu, před veřejností, před médii a řekneme si pro a proti, ať to potom vyhodnotí občané. Ale to, že vy dokonce nepustíte ani opoziční návrhy na projednání do pléna, to znamená, abychom my nemohli vyúčtovat vlastně naši práci před veřejností a nemohli jsme říci pro a proti, a aby tady byla demokratická veřejná polemika před občany nad správností těchto návrhů a nad vaši protinávrhy a protinázory, tak to je opravdu vrchol a je to skutečně horší, je to horší, než to bylo vůbec dosud v Parlamentu České republiky. To je absolutně nedemokratický postup.

  A musím říci, že my jsme přeci tady letos, a to zase můžu říct asi jenom já za Úsvit, možná ještě částečně KSČM, protože jsme byli jediní, kteří jsme hlasovali - hnutí Úsvit - proti služebnímu zákonu. Ale to, proč jsme tady v časové tísni letos, je kvůli služebnímu zákonu. Kvůli tomu, že se tady předložil takový paskvil, kvůli kterému jsme tady strávili celé léto, několik měsíců, a teď se dostáváme do časového tlaku.

  Takže prosím vás, pane premiére, neříkejte, že jsme v časovém tlaku kvůli opozici, ale řekněme si na rovinu, protože já zas tak krátkou paměť nemám, že je to kvůli neschopnosti vlády předložit alespoň nějaký funkční služební zákon. Já už nehodnotím tu věcnost, to už jsem říkal, to už tady bylo probráno mnohokrát. Ale vždyť tam kvůli tomu, že pozměňovací návrhy dokonce předkládali vládní poslanci, to znamená, vy jste se tady vlastně nemohli dohodnout vzájemně ve vládní koalici, tak jsme tady strávili obrovský čas a teď jsme v časové tísni. Ano, jsme v časové tísni, ale to opět není kvůli nám. A vy máte 111 nebo kolik to máte celkově poslanců, protože včera, když jsem se podíval do lavic vládních poslanců, tak jich tady bylo opravdu minimum, že vy, vládní koalice, jste ani nenaplnili kvorum, protože vy jste nenaplnili kvorum, množství vašich poslanců, tak v podstatě schůze tady ani nemohla proběhnout, to si řekněme na rovinu, takže to opět nesvádějme na někoho jiného. Já jsem tady byl, například. A když jsme tady chtěli jednat například v rámci dopoledních interpelací, tak kolik tady bylo ministrů vlády při dopoledních interpelacích? Dva, ne? No tak vy jste tady byl, ano, ale jinak tady byli dva ministři. A když jsem se potom tady podíval na zahájení schůze řádného programu v 11 hodin, tak jsem tady viděl dva ministry. Takže ministři nemají čas chodit na schůze. Já chápu, ministrů je asi 17 nebo kolik, teď mě nechytejte za slovo, ale dva ze 17, no já si myslím, že by to chtělo buď zlepšit trošku docházku ministrů nebo zahájit skutečně debatu o klouzavém mandátu, kterou mimo jiné zahájili i vaši spolustraníci. Protože když někdo nezvládá dvě funkce, tak by bylo dobré, aby jednu položil a třeba se do ní eventuálně v budoucnu třeba někdy vrátil.

  Ale závěrem chci říci, že to, že tady je časový tlak, není kvůli opozici. Vy máte 111, zatím jste si protlačili a prohlasovali absolutně všechno. Absolutně všechno! To, že tady ten zákon o těch platech visí já nevím už kolik měsíců, je absolutně vina vlády a vládní koalice. Já vůbec nechápu, proč jste to tedy neprosadili už v červnu, proč jste to neprosadili v létě. To přece není naše vina! Já po vašem vystoupení včera, na které jsme bohužel nemohli reagovat, protože už to bylo po vyhlášení pauzy, poté co vystoupil tady pan Kalousek, tak jsme na to nemohli reagovat, já jsem byl úplně v šoku! Vždyť vy jste dal za vinu to, že tady ten zákon je odkládán, normálně nám, opozici, která na to vůbec nemá vliv! Rozhodně ne hnutí Úsvit! Takže se ptám v té souvislosti a můžeme se na to zeptat i následně, až to třeba přijde na bod na schůzi, proč jste to tedy už za toho půl roku nedali na program té schůze. Proč jste to pořád odkládali? A teď říkáte, že je to kvůli nám! Já tomu absolutně nerozumím.

  Proto závěrem bych chtěl říci, je to absolutně odpovědnost ás, většinové vládní koalice, co se tady děje. My na to, jak jsem dal už ten konkrétní příklad, dokonce naše zákony tady nejsou dávány ani na plénum, jsou tady v řadě už půl roku. To znamená, to je nejlepší důkaz toho, že my na to vůbec nemáme vliv a vy si prosazujete přesně, co chcete. To znamená, toto jsem chtěl říci a prosím, pane premiére, nesvádějte to na opoziční strany, resp. chci mluvit jenom za hnutí Úsvit. My s tím nemáme vůbec nic společného. Je to čistě vaše vládní odpovědnost, co se tady děje, jaký je program schůze a co bude prohlasováno a co ne. Děkuji. (Silný potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan premiér. Prosím, pane premiére.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci. Já bych chtěl dát procedurální návrh, abychom měli čas pro naši konstruktivní diskusi o návrzích, které tady dnes projednáváme, tak bych chtěl navrhnout, abychom hlasovali dnes ve třetím čtení i po 14. hodině. A chtěl bych také navrhnout, aby dnes jednací den nekončil v 16 hodin, ale aby byl prodloužen do 19. hodiny. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém bych měl dát hlasovat. Ale slyším tady něco o vetu. Prosím, pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte. Padl procedurální návrh, který lze vetovat. Alespoň jeho část. Takže dovolte, abych se vyjádřil. Jestli tady někdo někoho dostává pod časový tlak, pane premiére, tak je to vláda svou naprostou nekompetencí a chaotičností, žádostí, co chce nebo nechce projednávat. Chcete pro veřejnost lepší a jednodušší důkaz, než že dnešního dne máme na programu tři schůze? Zkuste jako veřejnosti vysvětlit, že jsme dnes začali 20. schůzí, abychom pak pokračovali 21. schůzí, a až ukončíme 21. schůzi, budeme pokračovat v 19. schůzi. Tohle jsou vaše nápady. Ne naše! A přestávají se v tom orientovat i někteří členové Poslanecké sněmovny. Proč by se v tom měla ještě orientovat veřejnost, která často vůbec nechápe, co vy tady předvádíte, co tady děláte a co tady každý den ráno měníte?

  A já bych si dovolil při této příležitosti, než to veto řeknu, se tvrdě ohradit spolu s kolegou Okamurou proti vašim slovům, která jste tady říkal ve čtvrtek už po vyhlášení přestávky, že opozice je odpovědná za to, že nebyl projednán zákon o platech soudní moci jenom proto, že jsme nechtěli jednat po 19. hodině, což jsme avizovali dlouho dopředu. Vy sám jste, pane premiére, řekl, že ten zákon tady leží až 31. července. Je věcí vlády, proč tady neležel už 28. února, to totiž mohl. Na tom není opravdu nic složitého. Jestliže přesto, že to sem vláda předložila 31. července, dovoluji si vám připomenout, že od toho 31. července s výjimkou dvou týdnů Poslanecká sněmovna zasedá kontinuálně pořád. Jsme tady od rána do večera díky zmatkům a nekompetenci vlády dokázat zorganizovat práci tak, abychom ji mohli zvládat efektivně. (V sále je obrovský hluk.)

  A jestli chcete někomu... Promiňte, ale je tu strašný křik.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, prosím ctěnou Poslaneckou sněmovnu o klid.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jestli chcete někoho přesvědčit, že jste si tady od 31. července neuměli a nemohli ten bod zařadit, protože vám v tom bránila opozice, tak si vám, pane premiére, jako starší kolega dovoluji poradit: Nezesměšňujte se víc, než je nezbytně nutné. Tohle vám prostě nikdo nemůže uvěřit. A nesvádějte vlastní neschopnost a nekompetenci na opozici. Několik měsíců jste měli na to, abyste to kterýkoli den zařadili na program Sněmovny a kterýkoli den projednali. Jestli se domníváte, že dnes, 7. listopadu, se opozice od vás znovu nechá natlačit pod tlak a dostat se pod časový pres a donutit se vydíráním ke zkrácení lhůt, já vám dopředu říkám že ne. U žádného bodu. Protože odpovědnost je na vás, na vaší neschopnosti zorganizovat práci vlády, Sněmovny tak, abychom mohli pracovat efektivně.

  Jménem dvou poslaneckých klubů vetuji návrh hlasování třetího čtení po 14. hodině. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se pana premiéra, jestli chce po tomto vetu modifikovat ten návrh nějakým způsobem. Pan premiér nechce.

  Nyní je na řadě pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Ne "nyní je na řadě". Já jsem byl na řadě už před panem předsedou Kalouskem, ale vy bohužel dáváte opakovaně přednost vašemu předsedovi před ostatními. Měl byste si na to dávat pozor.

  Několik poznámek k tomu, co říkal pan předseda Okamura. Tady se neustále opakuje a já se prostě proti tomu musím neustále ohrazovat, že koalice tady mění každé ráno program a nezařazujeme žádné body opozice. Já chci říct, pane kolego Okamuro prostřednictvím předsedajícího, byl zařazen návrh vašeho kolegy Radima Fialy například návrh na zřízení vyšetřovací komise k dálnici D47. Tento váš návrh Sněmovna přijala. Stejně tak zařadila pevně návrhy pana kolegy Stanjury, který tady měl tři poslanecké návrhy. A my jsme tomu vyhověli a zařadili na minulou středu. Druhá věc je, že potom pan předseda Kalousek, když tyto body měly přijít na řadu, tak protože paní ministryně Šlechtová tady řekla, že je jí zima a že se k sobě nechováme pěkně, tak se musel jít uklidňovat dvě hodiny na přestávce. Panu kolegovi Zahradníkovi jsme zařadili zákon o Šumavě, na kterém jsme tady strávili několik hodin. A přitom bylo docela předvídatelné, že bude zamítnut. A tak dále. Takže jsou zde projednávány opoziční návrhy. My tady neměníme každé ráno program schůze. Zařazujeme pevně body na některé z následujících dní a vždy vás o tom informujeme.

  A co se týče zákona o platu, ten už byl taky několikrát zařazen a pevně. Byl zařazen například už v druhém jednacím týdnu, ale zase v okamžiku, kdy měl přijít na řadu, byla brána přestávka klubem TOP 09. Jestli tady někdo způsobuje problémy v chodu Sněmovny, je to opozice tím, že tady pronáší dlouhé projevy, navrhuje zařazení bodů jako například omluva Martina Stropnického za účinkování v seriálu a podobných. Tím se tady bavíme hodiny a to, co potom zbývá na projednání zákonů, je drasticky kráceno přestávkami na jednání klubu. (Potlesk ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pane předsedo. (Předseda Stanjura přišel k mikrofonu.) S faktickou poznámkou se nyní hlásí pan premiér. Pane premiére, máte zájem o faktickou poznámku? Jste přihlášen. (Ano.) Prosím, pane premiére.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Jen pro pochopení celé situace, která tady v Poslanecké sněmovně nastala, protože by se v tom možná někdo mohl ztratit. Byl jsem zde kritizován za to, že odmítám reagovat na dotazy opozice s tím, že bylo konstatováno, že je hodně času pro projednávání návrhu zákonů, že tady už máme jenom čtyři nebo pět zákonů ve třetím čtení a že máme dostatek času na to, abychom je projednali.

  Já jsem si dovolil upozornit na to, že už se blíží 12. hodina a pro projednání těch pěti zákonů ve skutečnosti zbývají jenom dvě hodiny. Proto, aby byl dostatek času na diskusi, po které volá opozice, aby byl na ni čas, navrhl jsem jednoduché opatření, abychom dnes o těch pěti zákonech mohli jednat i po 14. hodině. Navrhl jsem to, a přesně ty samé strany, které mě kritizovaly za to, že nevystupuji, že nezabírám vystoupeními čas, který je určen pro hlasování ve třetím čtení, tak přesně ty samé strany - ODS a TOP 09 - zavetovaly prodloužení času pro třetí čtení.

  Myslím si, že každému už v tuto chvíli musí být jasné, o co tady jde: znemožnit, pokud možno, projednání a schválení jakéhokoliv návrhu, který sem vláda předloží. A když už to není možné odložit, zablokovat, tak aspoň znemožníme, aby se ta schůze dokončila. Dnes se přece mělo hlasovat ve třetích čteních, měly se tady tyto návrhy projednávat. Místo toho se tady vede obecná diskuse, ve které se vracíme k událostem uplynulých týdnů a měsíců, aniž by to mělo jakoukoli vazbu na projednávaný návrh zákona a projednávané návrhy, které tady byly.

  Myslím si, že kdyby skutečně opozice chtěla vést diskusi ve třetím čtení, proč by vetovala prodloužení projednávání ve třetím čtení po 14. hodině? Pro to není žádný důvod. (Napjatá atmosféra v sále, někteří poslanci opozice stojí před svými lavicemi.) Čili opozice žádnou diskusi vést nechce. Ve skutečností jí vyhovuje, že je málo času a že v tuto chvíli budeme mít velký problém, abychom těch pět zákonů projednali do 14. hodiny, kdy se budeme muset zase dostat k té další probíhající schůzi Poslanecké sněmovny. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak je to takový originální přístup, že opozice je povinná pomáhat vládě a podporovat jejich návrhy. No, to fakt ne.

  Kolegové z hnutí ANO tady minule nebyli, ale opravdu byly legendární úterky, kdy minimálně dva předáci tehdejší opozice České strany sociálně demokratické, a to pan poslanec Sobotka a pan poslanec Zaorálek, klidně tři hodiny zdůvodňovali jeden bod. Málokdy jsme se dostali k hlasování o programu před 17. hodinou v úterý. Proti tomu vlastně my nevystupujeme, proti tomu, jak to tady dělal pan poslanec Sobotka a pan poslanec Zaorálek v minulém volebním období. No nic. Já si myslím, že když jsme něco kritizovali, tak nemusíme dělat to samé, a taky to neděláme.

  Já vím, že pan premiér toho má hodně a že i on ztrácí orientaci v těch schůzích, jako mnozí z nás. Zkusme si říct, co nám dneska vlastně navrhl - dlouholetý poslanec, který je tady asi dvacet let, na rozdíl ode mě. Říká: Navrhuji, aby dnešní jednací den končil v 19 hodin. Já vám zkusím odcitovat zákon, který se jmenuje zákon o jednacím řádu, § 53, který říká v odst. 1 (cituje): "Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v 9 hodin a končí nejpozději ve 21 hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19 hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů, se může Sněmovna usnést jinak." Pan premiér to evidentně nezná. Ten návrh je úplně zbytečný. Zákon říká, že jednací den končí v 21. On chce hlasovat, aby skončil v 19, takže vlastně chce zkrátit zákonnou lhůtu. A přitom říká, že má málo času.

  Současně tady jsou nějaké nepsané zvyky. A to je pravda. A nepsaný zvyk je, že v pátek se končí ve 14 hodin. Z mnoha důvodů. Ne všichni jsme z Prahy, ne všichni máme řidiče, taky se potřebujeme někdy dostat zpátky do svých regionů. Už tady před chvílí někdo z mých kolegů říkal, že tady jsme v zásadě kromě dvou týdnů mnoho měsíců pořád. Pořád se zkracují lhůty. A pan premiér se vymlouvá.

  Vláda svolala mimořádnou schůzi. Dneska je sedm bodů na programu a ani jeden ministr, který to má na starosti, tady není! Ani k jednomu bodu! (Velmi hlasitě, rázně, s boucháním do řečnického stolku. Potlesk zprava.) A ministerský předseda kritizuje opozici! Neumí si udělat pořádek ve vlastních řadách, aby ministři byli ve Sněmovně u svých návrhů zákonů! A pak mlčí, ti náhradníci. A on tomu říká efektivní debata. Ve třetím čtení. To opravdu není normální.

  A pan premiér včera použil oblíbenou metodu - zaútočil na opozici v okamžiku, kdy se nemohla bránit. A když se část opozice brání, tak pan premiér říká: Tak neblbněte, teď budeme jednat, ne? Ale já si myslím, že jestli někdo zaútočil, tak to byl pan premiér včera. Nepravdivě informoval. Tady říkal: Ráno navrhnu. Zapomněl, že ráno není 19. schůze. Přitom tady včera hřímal, jak hned ráno navrhne zařazení bodu! No, nemohl! Já se mu nedivím. Kdo se v tom má vyznat - 20, 21, 19, tam, zpátky, 48 hodin, 30 dnů, zkrátit, zkrátit, zkrátit, zrychlit, zrychlit, zrychlit. A kdy se vlastně máme bavit o tom, co je uvnitř? Ale vzpomeňte si, jak jsme - nejenom my, ale i občanská sdružení... My, vláda, jsme splnili požadavek Rekonstrukce státu a prosadili jsme novelu jednacího řádu. Už to nebude jako dřív. Bude dostatek času! Budou garanční výbory! Ale nikdo se podle toho nechová! A ještě nám to vyčítá!

  Celá ta debata, kterou teď vedeme 25 minut, je jenom proto, že pan premiér odmítl odpovídat na konkrétní věcné dotazy. A místo aby tak udělal, znovu zaútočí na opozici. Tak ať mu aspoň jeho předseda klubu řekne, jak to bylo, jak to funguje, kdo má tady většinu. My bychom byli rádi, kdybychom tady měli většinu. Bohužel nemáme. A pamatuji si to z minulého volebního období a vím, jaké to je ve vládních lavicích i opozičních. Také jsme občas dělali to, že jsme opoziční návrhy nezařazovali a zařazovali jsme vládní. To ani nekritizuju. Ale plakat tady, že už dva měsíce je tu DPH, když naše návrhy tu leží od března, od dubna, ještě nebyla prvá čtení!

  Já jsem tady včera byl. Interpeloval jsem ministerského předsedu v písemných interpelacích. Ten tady byl. Já jsem mu korektně poděkoval, že ze tří týdnů dvakrát byl přítomen a jednou byl na Evropské radě, tzn. měl z mého pohledu stoprocentní docházku. Na druhé straně ministra zemědělství jsem tady neviděl ani v listopadu ani v říjnu, nevím, jestli v září, to už si nevzpomínám. Pak jsme měli projednávat naše návrhy zákonů. Bohužel na ně nedošlo. A já nechci říkat jako pan premiér - za to může opozice. Prostě Poslanecká sněmovna se nesešla v dostatečném stavu. Já to jenom konstatuju a neukazuju prstem na jiné. Takže propadly naše dva návrhy zákonů, nemohly se projednávat. A pak mně propadly, protože jsem se přihlásil do losování - přihlásil jsem se třemi interpelacemi na premiéra a se třemi interpelacemi na členy vlády. Ale premiér to interpretuje tak, že opozice blokuje práci a jednání. Tak to prostě není. Sám si tuhle debatu zavinil, protože nepravdivě obvinil opozici. A pak se hrozně diví, když se opozice brání. Ale my se budeme bránit vždycky, když budete útočit, když nebudete mít pravdu.

  A musím potvrdit slova některého z mých předřečníků. Klidně ty naše návrhy zamítněte. My je chceme jenom projednat. Chceme, ať se o nich hlasuje a nějak se rozhodne - buď postoupí do druhého čtení, nebo budou v prvém čtení zamítnuty. My se tak rozhodujeme úplně stejně u vládních návrhů. A já říkám, mně nevadí, že vláda má víc návrhů projednaných než opozice. To tady bylo vždycky a bude to vždycky. A je to pochopitelné. Já jsem to říkal na minulé schůzi. My jsme taky vedli debatu o tom, jak probíhá komunikace mezi vládou a opozicí. Na minulé schůzi nula projednaných opozičních návrhů. A jsou tu čtyři opoziční strany. A na této schůzi já nevím, jestli nula nebo jeden, teď z hlavy nevím, ale rychle to dopočítám. Není to tak složité. Děkuji. (Potlesk opozičních poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s faktickou poznámkou pan premiér Bohuslav Sobotka. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu Úsvit pan poslanec Radim Fiala.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci, myslím si, že nemusíme kontrolovat projev pana předsedy poslaneckého klubu Stanjury ve stenu, abychom zjistili, že se dopustil lži ve svém vystoupení. On zde prohlásil, že dnes projednáváme zákony ve třetím čtení a není tady ani jeden ministr, kterého by se ta věc týkala. Já jsem si všiml, že první zákon, který jsme projednávali, byl zákon o zdravotním pojištění. Ten jsme dnes projednali na plénu Poslanecké sněmovny. U toho zákona byl ministr zdravotnictví. Kdo jiný by měl předkládat zákon o zdravotním pojištění na základě kompetenčního zákona, než je ministr zdravotnictví? Čili pan předseda Stanjura zde lhal v Poslanecké sněmovně. A já bych ho rád požádal, aby se za to omluvil.

  Za druhé. To, že já předkládám tady blok návrhů, které předložil ministr financí, je přece věc, o které jsme tady už diskutovali. Já nerozumím tomu, proč to téma pan předseda Stanjura znovu otevírá s tím, že tady není příslušný ministr. Přece jsme si jasně řekli na začátku dnešní schůze Poslanecké sněmovny, že ministr financí tady není proto, že je na jednání Ecofinu. Kdyby nejel na jednání Ecofinu, tak by opozice byla první, kdo by ho kritizoval za to, že tam chybí, na tom jednání Ecofinu. Že není za stolem ministr. Prostě to je dilema, které ministr financí vyřešil správně. Požádal mě, abych ho zastoupil tady na jednání Poslanecké sněmovny. Já jsem ho zastoupil. A vláda je připravena tyto návrhy v Poslanecké sněmovně projednávat! Čili není žádný důvod tady tvrdit, že nikdo z členů vlády, kteří mají tyto návrhy na starosti, tady není. Byl tady ministr Němeček. Ministr financí je zastoupen, je řádně omluven. A na začátku bylo konstatováno, a řekli to i zástupci opozice, že je to omluva odůvodněná, že dnes se zúčastní jednání Ecofinu. Čili nerozumím tomu argumentu, který tady byl použit. A minimálně zčásti ten argument byl lživý.

  A pokud jde o zákon o platech, vidím, že jsem ťal do živého.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura a po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl jenom vyjádřit k návrhům zákonů opozice. Je pravdou, že jsme se sešli jako předsedové všech klubů parlamentních stran a domlouvali jsme se na tom, jestli budou zařazeny zákony opozice, nebo nebudou. Žádali jsme o jakékoli malé opoziční okénko, kde by se projednaly naše zákony. Jak řekl pan kolega Sklenák, je tady jeden zákon, který navrhlo hnutí Úsvit, a to je vyšetřovací komise na D47. Ale zákon přece není ani levý ani pravý. Přece to není zákon levice ani pravice. Zájmem nás všech je vyšetřit, co se tam stalo, proč je dálnice taková, jaká je, aby se neutrácely zbytečně státní prostředky za nějaký šlendrián. To si myslím, že není žádné politikum a je to v zájmu nás všech. Ale skutečně opoziční zákony se na program jednání nedostaly, leží tady více než půl roku a my bychom je chtěli projednat, protože všechny strany slíbily přece před volbami svým voličům, že budou prosazovat svoje programy, a za tyto programy strany byly zvoleny. Takže ať už dopadnou zákony jakkoliv, ať budou schváleny, či nebudou schváleny, tak je projednat chceme. A to si myslím, že je pro nás všechny velmi důležité.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Po něm pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pana premiéra můžu oslovit přímo. Pane premiére, nechal jsem se strhnout, nebyla to úmyslná lež. Člověku se občas stane, že se nechá strhnout. A máte plnou pravdu, pan ministr zdravotnictví u svého bodu byl. A pokud si myslíte, že se vám mám za to omluvit, tak se vám za to omlouvám. Nejenom vám, ale i ministru zdravotnictví, celé vládě či vládní koalici. Opravdu to nebyl úmysl. Člověk se někdy nechá strhnout.

  Ale vy byste se měl omluvit také opozici za to, jak ji nepravdivě obviňujete z toho, že máme jenom destruktivní chování. To prostě není pravda! A nebudu teď vytahovat, a mohl bych, i z této schůze, kdy by zákon například bez našeho hlasu spadl pod stůl. Ono to sice vypadá tak hrozně vyhroceně, ale když se podíváte na statistiky, aspoň náš klub si to dělá, předpokládám, že i další kluby, tak jsou desítky procent hlasování, nadpoloviční většina hlasování, kdy hlasujeme stejně jako vládní koalice, nebo stejně jako část vládní koalice. A pak jsou samozřejmě věci, na které máme opravdu rozdílný názor a kde každý hájíme své principy, své ideje, své návrhy, své myšlenky a tam se prostě neshodneme.

  My jsme v úterý jako předsedové opozičních klubů protestovali jenom proti tomu, že jsou špatně zorganizovány schůze. Nikdo mi neodpověděl, proč máme 20. a 21. Proč to není na jedné schůzi? Poctivá odpověď je: zapomněli jsme tam napsat jeden návrh. Tomu bych i rozuměl. Myslím, že se to stalo i nám, když jsme vládli, ať už ve funkčním období, kdy jsem tady byl já, nebo když tady byli mí kolegové. A nechci se vymlouvat, že jsem tam nebyl, byli to jiní kolegové z naší politické strany. To je normální komunikace. My jsme chtěli a voláme po tom, abychom si naplánovali program, ne abychom společně hlasovali. To je úplně něco jiného. Třeba v minulém volebním období jsme kromě organizačního výboru, grémia Sněmovny občas pozvali kolegy z opozičních klubů neformálně na snídani a řekli jsme si, jak si představujeme průběh schůze - první týden, druhý týden, kdy si myslíme, že budeme chtít delší hlasování, kdy ne. To mi přijde normální. Nakonec si to vládní většina prosadí, to respektujeme. Jenom nám vadí, protože poslanec - a to víte moc dobře - či ministr nemá povinnosti pouze ve Sněmovně. Jezdí za ním návštěvy, jezdí za ním starostové, místostarostové, členové zastupitelstva, ale i občané. Nejenom do našich poslaneckých kanceláří v regionech, ale i tady. A když vlastně nevím, co bude na programu, jestli náhodou nejsem zpravodaj klubu k návrhu zákona, tak si v zásadě nemohu dobře zorganizovat program. A to je to, po čem voláme.

  Včera jsem jasně říkal v médiích, že to nezmění žádná novela jednacího řádu. Ale pokud se normálně domluvíme na tom, které dny se bude jednat, jak dlouho dáte prostor pro opoziční návrhy, tak to bude fungovat lépe. Ne, že by to byla selanka, že si tady nikdy nevyměníme pár ostrých výrazů obsahově i osobně. To určitě ne. Ale byli bychom všichni klidnější. A také k té nervózní atmosféře bezesporu přispívá to, že jsme tady moc dlouho. Jestli tady jsem ve středu deset hodin, pak dvě hodiny jednám s ministrem Dienstbierem, a vy pak řeknete v médiích nebo na mikrofon, když se nemůžu bránit, že opozice nechce pracovat, tak možná kdybychom byli víc odpočinutí, tak to přejdeme bez poznámky, bez obrany, mávneme nad tím rukou, ale protože to tak je, tak se nedivte. Vy jste na nás zaútočil, přitom vy máte většinu v této Poslanecké sněmovně. A pořád mluvíte o těch legendárních přestávkách. Náš klub si ještě na těchto třech schůzích nevzal přestávku kromě zvyklostí po 19. hodině. A to jsme poctivě oznámili předsedům vládních klubů v úterý odpoledne, že to tak dělat budeme, protože jsme nevěděli, jak bude vypadat středa, čtvrtek, pátek. Ale je to vlastně mimo nepsané zvyky, mimo nepsané hodiny. Vyčítat opozici, že si dovolila po deseti hodinách jednání vzít pauzu, mi přijde jako nefér, a pak se nedivte, že se takovému nařčení bráníme.

  Ale abych se vrátil k začátku. Nebyl v tom úmysl. Nechtěl jsem nepravdivě nařknout ministra zdravotnictví ani vás. Zapomněl jsem na ten jeden bod. Mluvil jsem o energetickém zákonu a bloku těchto šesti zákonů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Sklenák, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Roman Sklenák: Já už fakt jen stručně, protože bych byl rád, abychom se dostali ke třetím čtením, když je nebudeme moci projednávat po 14. hodině. Jenom dvě reakce.

  Na opakovaný dotaz, proč máme tři schůze a jak to zdůvodníme. Někdo se tady ptal, jak to zdůvodníte občanům, že tady máme tři schůze. Já si myslím, že to zdravotně postiženým zdůvodníme velmi dobře, proč máme tři schůze a proč jsme si dovolili svolat mimořádnou schůzi, abychom zařídili, aby neměli po Novém roce obrovské problémy, které by nastaly, kdyby tento zákon nebyl schválen, který je na 21. schůzi. Všichni by museli znovu k posudkovému lékaři, obrovské problémy s výměnou průkazů mimořádných výhod. Takže já si myslím, že si to zdůvodníme. Spíš bych se divil, jak budete zdůvodňovat, že to je pro vás takový problém mít tři schůze a že v tom máte takový zmatek, že byste raději, aby schůze nebyla a abychom tento zákon neschválili. Samozřejmě jsme navrhovali bod zařadit do řádné schůze, a vy přece víte, že jednací řád známe stejně dobře jako vy, takže když jste dali veto na zařazení, tak jsme museli reagovat mimořádnou schůzí. Kdybyste to nevetovali, tak jsme to projednali v řádné schůzi.

  A jinak pořád řeči o tom, že nejsme schopni sdělit představu o schůzi a že nekomunikujeme. Vždyť se, pánové předsedové, spolu bavíme každou schůzi od rána do večera a obecně tedy, abych to řekl i na mikrofon, představa poslanců vládní koalice se dá shrnout velmi jednoduše. Vládní koalice má na každé schůzi zájem projednat vládní zákony především a chceme, aby schůze projednala všechny vládní zákony. Takže to je naše představa. Vy jste nám vaše představy taky řekli. Proto, jak jsem tady už říkal, jsme některé vaše návrhy zařadili, opoziční okénka tady byla. Že jste si to vypřestávkovali, je váš problém. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, ještě před panem předsedou Kalouskem s faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Kořenek: Omlouvám se za zdržení.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon. Omlouvám se, pane poslanče, nemohu vám udělit slovo. Nacházíme se mezi body a mohou mluvit jenom ti s přednostním právem. Omlouvám se. Prosím, pan předseda Kalousek. (V sále je neklid.)

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající.

  Pane premiére, já si dovoluji připomenout vaši větu, kterou jste pronesl zhruba před hodinou v rámci bodu daně z přidané hodnoty. Když tady zazněly naprosto jasné a věcné dotazy, na které bychom rádi slyšeli odpověď, protože podle mého názoru věrohodná odpověď na ně neexistuje, vy jste řekl: nechtěl jsem odpovídat a nechtěl jsem zdržovat diskusi, protože čas utíká a musíme to odhlasovat. Pokud ovšem padly relevantní námitky vůči vaší kompetenci na tyto debaty odpovědět, popřípadě vůči vaší schopnosti jako lídra koalice zařídit efektivní vazby mezi prací, vládou a Sněmovnou, tak najednou máte času dost a vystupujete jak na obrtlíku, od té doby jste vystoupil už asi čtyřikrát. Na obhajobu vlastní neschopnosti vám času líto není. Na obhajobu věcných dotazů, které byly položeny k návrhu zákona, který předkládáte, vám líto času je. Tak to prostě je. Jenom prostě reflektuji to, co jsme tady slyšeli poslední hodinu. Zájem vlády je prosadit maximum vládních zákonů, zájem opozice je upravit je co nejvíc podle programu, který slíbila svým voličům, některým z nich i zabránit. Rovněž tak je naším zájmem projednat některé naše zákony, které opravdu již od jara leží v kanceláři Poslanecké sněmovny a pravidelně jsou vyřazovány ze schůze. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Na základě této žádosti přerušuji jednání Sněmovny do 12.39 hodin.

  (Jednání přerušeno v 12.20 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Čas určený na přestávku vypršel. Než budeme pokračovat v jednání, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. První je, že dnes mezi 14.30 a 19 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji se omlouvá pan poslanec Vlastimil Vozka, dále dnešní den od 11.15 do 13.30 se omlouvá pan ministr obrany Stropnický a dále dnešní den se omlouvá od 12.30 pan místopředseda Petr Gazdík.

  Než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám zde přihlášku s přednostním právem pana předsedy Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mně je velmi líto, že tu teď není pan premiér, protože jsem se na něj chtěl obrátit, ale i když tu není, tak se obracím na nás na všechny s tím, abych upozornil, že vedle role zákonodárné také máme roli kontrolní a že jako Poslanecká sněmovna jsme suverén a že vláda se zodpovídá nám a my se pak zodpovídáme veřejnosti za to, jaké vládě jsme dali důvěru a jaká vláda tady vládne.

  Říkám to proto, že v několika posledních minutách první místopředseda vlády České republiky Andrej Babiš, který, jak dobře víme, je omluven řádně, je na Ecofinu, na Radě ministrů Evropské unie, nicméně přesto dokáže omnipotentně sledovat i vnitropolitické dění. Mám ověřeno, že to je autentické. Autenticky na svoji sociální síť napsal o svém vládním kolegovi, ministru zdravotnictví Němečkovi: "Šnajdroid" - nevím tedy, co je šnajdroid, požádáme o vysvětlení pana prvního místopředsedu vlády až se dostaví, ale to není podstatné - "šnajdroid Němeček by měl urychleně nastoupit protialkoholickou a psychiatrickou léčbu," píše první místopředseda vlády České republiky o ministru zdravotnictví České republiky.

  Nevím, co je šnajdroid. Necháme si to časem vysvětlit. (Smích z pravé strany sálu.)

  Ale jsme v situaci, dámy a pánové, kdy zasedá Poslanecká sněmovna a první místopředseda vlády o svém vládním kolegovi, ministru zdravotnictví, říká, že má neprodleně nastoupit protialkoholní a psychiatrickou léčbu.

  (Do sálu vchází předseda vlády Sobotka.)

  Já si neumím představit naléhavější téma k jednání Poslanecké sněmovny, pokud zasedá jako kontrolní orgán vlády, než aby požádala předsedu vlády jako osobu, která za činnost vlády zodpovídá - děkuji, pane premiére, že jste přišel, já to ještě jednou zopakuji, protože si myslím, že to je tak závažné téma. (Smích v sále.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já pouze pro pořádek uvedu, že projednáváme program 20. schůze a v tento moment není otevřen žádný bod, to znamená, mohou vystupovat pouze lidé, poslanci a poslankyně, s přednostním právem. Za předpokladu, že se nikdo nepřihlásí s přednostním právem, otevřu další bod. Hlásí se pan předseda Petr Fiala.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, vy se tady mnozí bavíte a smějete, ale já se tedy nebavím a nesměji. Toto je... (Smích z pléna.) A jen se smějte dál. Vy si opravdu myslíte, že si česká politická kultura může dovolit to, aby se takto vyjadřoval jeden člen vlády o druhém členovi vlády, a my se tady tomu budeme smát? Toto si tedy před občany nezodpovíme. My se k tomu musíme jasně postavit a tuto pokleslou politickou kulturu plnou urážek a vulgarit musíme jako Poslanecká sněmovna odmítnout.

  Ale dobře. Jestli vám nevadí tyto hloupé vulgarity pana prvního místopředsedy vlády, tak já vám přečtu dál, co Andrej Babiš napsal, a to už je opravdu hodně vážné, na svém twitteru: "V roce 2009 koupil Němeček jako ředitel ostravské fakultní nemocnice cyberknife za 200 milionů, normální cena půlka. Je to evropský rekordman." A další tweet před několika minutami pana prvního místopředsedy vlády: "Ale rozumím tomu, že stavět dům v Čeladné je drahá záležitost." Tak dámy a pánové, jestli jsou tyto věci pravda, jestli tímto způsobem komunikujete uvnitř vlády, tak se tedy dostáváme do situace, která je mimořádně vážná a která musí zajímat každého občana České republiky.

  Já opravdu žádám pana premiéra, aby se k tomu vyjádřil, vyjádřil se k těmto obviněním, která první místopředseda vznáší vůči jednomu z členů vlády, a vyjádřil se i k tomu slovníku a k těm urážkám, které jsou v tom také obsaženy.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek a po něm pan předseda Okamura. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, oba dva se pohybujeme už několik let ve vrcholné politice a oba dva víme, že tohle není legrace. Oba dva víme, že to, co se objevilo na twitteru vašeho prvního místopředsedy vlády, je pro politickou kulturu a stabilitu politiky v České republice při vší úctě k vašim vládním návrhům zákonů důležitější než cokoliv jiného. Jak chcete na veřejnosti držet důvěru své vlády, když první místopředseda vlády tímto způsobem plive na vašeho ministra zdravotnictví? Anebo neplive, nebo má pravdu, a jak potom vy můžete mít takového to ministra zdravotnictví? Podle mého názoru existují jenom dvě možnosti. Buď ve vaší vládě v historicky krátké době okamžitě skončí ministr zdravotnictví, nebo váš první místopředseda vlády a ministr financí, nebo odejdou oba. Situace, kdy by tam snad po těchto výrocích mohli oba dva zůstat, je naprosto komická a vy zesměšníte tuhle vládu nejenom před českou veřejností, ale i před celou Evropou. Já pevně doufám, že se dokážete vyjádřit ještě teď a v tuto chvíli, protože znovu opakuji, za 25 let českého parlamentarismu něco takového nemá obdobu! A já vás teď zapřísahám, jakkoliv jsem pro důvěru vaší vládě nehlasoval, abyste v zájmu posledních zbytků důvěry této vlády teď jako její předseda zaujal nějaké stanovisko a něco řekl! Chcete-li, aby ještě příští týden vůbec byl někdo ochoten tu vládu vnímat jako relevantní orgán.

  Já v každém případě po rychlé poradě s panem kolegou Stanjurou avizuji, že na toto téma svolá opozice mimořádnou schůzi. Na této mimořádné schůzi budeme chtít vysvětlení a budeme se tím chtít zabývat. Ale jestli chcete alespoň zastavit tu průtrž nedůvěry, kterou váš pan první místopředseda vlády způsobil tímto prohlášením, tak teď něco řekněte a neseďte tady jako... neseďte tady, prosím, pane premiére, jako absolutní zbabělec. Teď se buď vyjádříte, anebo nejste premiér!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První je pan předseda Okamura a po něm je pan premiér Sobotka.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak já si myslím, a říkám to tady na rovinu, ať si budete myslet cokoliv, že když tady pan premiér hovořil o závažnosti dnešních bodů v třetím čtení, tak já dovolím tvrdit, že toto je nejzávažnější bod. Je to mnohem závažnější bod než doprojednat do 14 hodin třetí čtení těchto zákonů. Protože pakliže dva členové vlády, jedni z nejvyšších činitelů v České republice, jeden druhému řekne, že zpronevěřil veřejné peníze a za to si postavil svoji nemovitost, svůj dům, tak to skutečně nemůžeme nechat bez komentáře. A je potřeba, a já vyzývám pana premiéra, aby se k tomu vyjádřil. Protože není možné toto zamést pod koberec. A to není, že opozice a koalice, pane premiére. To je deset milionů občanů České republiky v tuto chvíli, deset milionů občanů České republiky čeká na vaši odpověď na obvinění, že jeden z ministrů zpronevěřil veřejné peníze a postavil si za to nemovitost. A jeden nebo druhý nemá pravdu. To je přece teď zcela zřejmé. Jeden nebo druhý. Teď je potřeba tedy říci, kdo nemá pravdu, a zjistit, a také co pan premiér udělá. Protože nyní je všechno rozhodnutí v rukách premiéra. Jak to vlastně bude. Pane premiére, já bych vás chtěl vyzvat ke konkrétní odpovědi, jaké budou v tomto případě vaše kroky, protože já jsem o té kauze podrobně nevěděl. Také se dozvídám postupně ty informace. Ony už tady kolovaly několik měsíců, že? A prosím vás o konkrétní odpověď. Je to mimořádně závažné. A znovu říkám, není potřeba v tom případě doprojednávat třetí čtení, protože to je tak závažné, že na toto téma je potřeba se tomu velice podrobně a jasně věnovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pouze pro pořádek. Pan předseda Kalousek se hlásil s faktickou poznámkou, ale teď nejsou faktické poznámky, protože jsme mimo režim řádné rozpravy. Takže s přednostním právem pan premiér, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek a po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane premiére.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, mně už je to jasné skoro hodinu, že dneska už se dál nedostaneme z hlediska těch zákonů, které by dnes měly být projednány ve třetím čtení, a rozumím tomu, že se hodí jakákoliv záminka k tomu, aby se definitivně rozbourala tato probíhající schůze Poslanecké sněmovny.

  A na okraj toho, co zde řekl pan poslanec Kalousek. Já ty výroky ministra financí pokládám za naprosto nevhodné. Jsou to výroky, které jsou absolutně nekolegiální. Jestliže vláda má tvořit nějaký dělný celek, má tvořit nějaký tým, tak se jednotliví členové vlády takovým to způsobem na svoji adresu vyjadřovat nemohou. Nepochybně je to téma, které budeme řešit. Budeme ho řešit v rámci vládní koalice. Sejdou se představitelé vládní koalice a tímto tématem se budeme muset zabývat.

  Pan poslanec Kalousek tady hovořil o zbytcích důvěry. Já tedy nevím, o jakých zbytcích důvěry mluví. Možná si vzpomněl na dobu, kdy seděl v Nečasově vládě a té vládě věřilo 11 % občanů. Ano, to byly zbytky důvěry. My jsme před deseti měsíci nastartovali nový projekt, jehož cílem je mimo jiné vrátit lidem v České republice důvěru v politiku. Pokusili jsme se sestavit novou vládu, novou koalici, která má dostatečnou většinu v Poslanecké sněmovně. Deset měsíců se snažíme napravovat chyby těch vlád, které tady byly před námi. V tuto chvíli má koalice za sebou řadu prosazených zákonů a řadu změn, které jsou vnímány občany naší země pozitivně. Naše vláda má silnou důvěru veřejnosti a já chci v tuto chvíli jasně říci, že sociální demokracie udělá všechno pro to, aby vláda ve prospěch občanů a ve prospěch řádného fungování země mohla pokračovat.

  Ale souhlasím s tím, že výroky ministra financí, které byly publikovány, zasluhují vysvětlení z jeho strany. Nemám nic proti tomu, aby se to vysvětlilo i tady na půdě Poslanecké sněmovny, protože pokud ministr financí chce někoho obvinit, měl by dát také na stůl důkazy a měl by v té věci také jednoznačně jednat. Samozřejmě ministr zdravotnictví má právo na to, aby se hájil a na tyto výroky ministra financí reagoval. Ale je to věc, kterou budeme projednávat na koaliční radě, bude to věc, o které se budeme bavit uvnitř vládní koalice, a takovýmto způsobem rozhodně nechci, aby se vláda navenek prezentovala. V těch uplynulých deseti měsících fungování vlády se nic takového nedělo. Stejným stylem bychom měli pokračovat.

  Já se nechci vracet k tomu, co jsme tady zažívali, když vy jste měli koalici s Věcmi veřejnými, když jste se neustále hádali, kdy ta vláda přežívala od jednoho hlasování k druhému, kdy tady přebíhali poslanci mezi stranami, různě měnili na poslední chvíli svá stanoviska. Prostě k této situaci se v parlamentu a v zemi se skutečně vracet nebudeme. Naším cílem je splnit vládní program, dotáhnout ho do konce, protože jsme přesvědčeni o tom, že Česká republika potřebuje stabilitu, potřebuje funkční vládu. My jsme tady funkční demokratickou vládu, která by měla jasný mandát od občanů, hodně dlouho neměli. A je tady hodně věcí, které i po vás, pane poslanče Kalousku, musíme v České republice napravovat. A když tady mluvíte o pokleslosti politické kultury, já bych skutečně nechtěl připomínat, jak skončila vaše poslední vláda. Nechci připomínat eskapády z doby Topolánka a dalších představitelů, pana Řebíčka a dalších. Nechci se k tomu vracet. To byla éra, která byla skutečně temnou érou pro naši zemi. Vy jste se na tom, pane poslanče Kalousku, velmi aktivně podílel.

  Čili ten výrok ministra financí pokládám za nevhodný a budeme o něm určitě mluvit v rámci koalice a nechci, aby takovým způsobem tato vláda České republiky, která se snaží lidem vrátit důvěru, v to, že je tady možné dělat normální, slušnou, pragmatickou, demokratickou politiku, tak nechci, aby takovým způsobem vystupovala.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Potřebuji se akorát zeptat. Vyskočila mi zde faktická poznámka od pana předsedy Fialy. Hlásíte se do rozpravy s přednostním právem? Není možné formou faktické poznámky, pouze s přednostním právem.

  Nyní pan předseda Kalousek. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající.

  Pane premiére, bez jakýchkoli emocí a ve vší vážnosti. Ale co si to dovolujete?! Tady zazněla slova, která 25 let český parlamentarismus nezná. A vy máte tu odvahu, tu drzost - to není odvaha - tu drzost vystoupit a začít tím, že to je záminka pro projednávání řádného programu? Tuhle drzost jsem naposled slyšel od soudruha Jakeše, když vyzýval ke klidu na práci. To přece není normální.

  Vy jste řekl, nevím, jak to chápu, že ta slova byla nevhodná. Jakým způsobem byla ta slova nevhodná? Že Babiš měl pravdu, ale neměl to říkat nahlas? Nebo že Babiš lže? Nebo jak jste to myslel, že byla nevhodná? Co to znamená? A už vůbec nevíme, co s tím budete dělat vy jako předseda vlády ČR.

  A ono tedy, aby se to řeklo celé, on to není monolog pana ministra Babiše vůči panu ministru Němečkovi. On je to dialog. On na jedné straně pan ministr Němeček, člen vaší vlády, říká o panu ministru Babišovi, členovi vaší vlády, že si nakradl ze státních hmotných rezerv. A pan ministr Babiš, člen vaší vlády, říká o panu ministru Němečkovi, členu vaší vlády, že si nakradl z veřejného zdravotního pojištění. To já jsem si nevymyslel, bohužel, tohle o sobě říkají členové vaší vlády.

  Já jsem si zvykl za ta dlouhá léta v politice, že tohle o nás někdy píší novináři. Dokonce jsem si všiml, že to někdy, a přeji mu hodně štěstí a všechno nejlepší, že to bylo oblíbeným sportem jednoho z vašich favoritů, pana ministra a poslance Ratha, když tady vystupoval jako opoziční poslanec a teď ukazoval na jednotlivé vládní ministry a říkal, ten krade, ten krade, ten krade. Jeho hlavním oblíbencem býval pan ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. I to jsem chápal jako součást sice velmi neetického, odporného politického boje. Ale nikdy jsem nezažil, zažívám to dnes poprvé, a proto volám k pořádku vás jako předsedu vlády, aby jeden člen vaší vlády obviňoval veřejně toho druhého, že krade ze státních hmotných rezerv, A druhý člen té vlády, ten, co údajně krade ze státních hmotných rezerv, obviňoval toho, kdo ho obviňuje, že on zase na oplátku krade z veřejného zdravotního pojištění.

  Poslaneckou sněmovnu nezbytně bude zajímat, pane premiére, nejenom zda ta slova byla nevhodná, to chápu, že vám se jako vhodná zdá. Ale jestli je to pravda. protože komu tedy máme věřit? Já jsem si zvykl za ta léta nevěřit českým novinářům. Poslední dva tři roky mě utvrdily v tom, že mám být velmi zdrženlivý ve víře k orgánům činným v trestním řízení. Ale to mám tedy nevěřit vašim ministrům?

  Vaší vládě, tedy jejím ministrům vyjádřila Poslanecká sněmovna důvěru. Jsou dvě možnosti. Buď to udělala neuváženě, protože teď vy sám jim budete říkat: nevěřte jim, on když Babiš o Němečkovi říká, že krade, a Němeček říká o Babišovi, že krade, tak nemají pravdu. To je jedna možnost, kterou můžete říct. No ale dobře. Jestliže vaši ministři veřejně lžou do médií, tak proč bychom měli věřit vaší vládě? Anebo vaši ministři mluví pravdu, Němeček, když říká, že Babiš krade, tak má pravdu, Babiš když říká, že Němeček krade, tak má také pravdu. Ale proč bychom proboha měli důvěřovat vládě, jejíž ministři kradou?

  Pane premiére, já vás velmi prosím, abyste nám řekl, jaká z těchto variant platí, protože žádnou další nevidím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dále s přednostním právem zde mám pana předsedu Stanjuru a po něm pana předsedu Fialu. Vyměnili jste si pořadí. Dobře.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, nejsem dlouhá léta v politice, jsem spíš dlouhé léto v politice, ale z odpovědi pana předsedy vlády mám dojem, že ne úplně dobře pochopil, o co se tu jedná. Tak já to řeknu velmi jednoduše a srozumitelně.

  První místopředseda vlády obvinil ministra zdravotnictví z toho, že je alkoholik, psychicky nemocný a krade. A máme tu jenom dvě možnosti. Buďto je to pravda, a pak to znamená, že musí okamžitě odejít ministr zdravotnictví, ale pak se také ptám na politickou odpovědnost pana premiéra, který tohoto člověka jmenoval do této funkce, ponechává ho tam a ještě navíc je to člen jeho politické strany. Anebo ta obvinění jsou nesmyslná, a pak musí odstoupit první místopředseda vlády a ministr financí, protože lhal a obvinil neoprávněně jiného člena vlády. Žádná jiná možnost neexistuje, pane premiére, a takhle jednoduché to je. my se nemůžeme spokojit s tím, že nám řeknete: no to je nějaké nevhodné vyjádření, sejde se koaliční rada, něco si o tom řekneme a vy tady zdržujete schůzi. Ne. Toto je mimořádně vážná věc, která si žádá nejenom vysvětlení, ale i konsekventní kroky od předsedy vlády, které musejí následovat. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Byl jsem mimořádně zklamaný z vystoupení pana premiéra. To nevysedíte, to si nepromlčíte. Vy se prostě budete muset rozhodnout. Ale i vy, dámy a pánové, se budete muset rozhodnout. Není možné, aby vláda pokračovala v tom složení, v jakém je - teď mluvím o personálním, ne politickém. Není možné.

  Jestli si členové poslaneckého klubu sociální demokracie myslí, že ministr zdravotnictví byl obviněn neoprávněně, mají ho hájit, mají za ním stát a mají podpořit náš návrh a naši výzvu, aby premiér odvolal ministra financí. Pokud ovšem členové a členky poslaneckého klubu hnutí ANO jsou přesvědčeni, že pravdu má pan první místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš, tak logicky musí stát za ním, musí ho podporovat v tomto tvrzení i v následných krocích, které by měly přijít, a logicky musí podpořit náš návrh, aby premiér odvolal ministra zdravotnictví. Nic mezi tím. A není to jenom o něm, je to i o vás.

  Mně je smutno z toho, když mnohé úctyhodné osobnosti, které sedí ve vládních lavicích, se smály, když slyšely, že opozice na toto téma bude chtít mimořádnou schůzi. Vážně chtějí sociální demokraté podporovat tyto body, které navrhl ministr financí, který říká, že jejich ministr zdravotnictví krade a za to si staví rodinný dům na Čeladné nebo nějakou jinou nemovitost? Opravdu je to důležitější? Teď, 7. listopadu, schvalovat novelu zákona o státním rozpočtu 2014? To nám chce premiér namluvit, že to je to, co je dneska v této chvíli, v tuto minutu, v tuto vteřinu nejdůležitější? Možná tomu věří. Ne, nevěří tomu, to si fakt nemyslím, že by tomu věřil. On chce odvést pozornost. On to chce přenést na nějakou koaliční radu, která je neveřejná, bez kamer, bez médií, bez občanů. A je to tady podruhé na této schůzi. Já už jsem jednou mluvil o tom, když jiný ministr zemědělství obvinil šéfa poslaneckého klubu, svého koaličního partnera, že po něm chtěl výhody pro svou firmu, A šéf poslaneckého klubu vašeho koaličního partnera říkal: to není pravda, Ale tento ministr si upravil podmínky tak, aby z toho prosperovala jeho rodinná firma. A zase to nebyl útok opozice. Zase to byly výroky pouze vládní koalice. Tak se to nesnažte otočit k tomu, že opozice chce něco prodloužit, odložit, znemožnit dnešní schůzi. My jsme dneska pustili TY informace na sociální sítě? Jsou to naše výroky, nebo výroky členů vašeho kabinetu?

  A není to tak, jak velmi často říká premiér: no to je ministr, který nepatří do mé politické strany. Premiér je jediný, kdo může navrhnout odvolání konkrétního ministra. Nikdo jiný. I kdybychom se nakrásně shodli, buď s vámi, že má odejít ministr financí, nebo s vámi, že má odejít ministr zdravotnictví, nic to neznamená. To je jenom doporučení Poslanecké sněmovny a rozhodnutí bude v rukou pana premiéra. A on se mu prostě nevyhne, když dneska si myslí, že budeme probírat velká a malá rozpočtová pravidla a že se na to zapomene.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s přednostním právem je přihlášen pan ministr Chovanec.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme velice dobře zaznamenali rozhořčení opozice k tomuto tématu a my ho sdílíme. Na druhou stranu nechápu, co tady dnes chcete po premiérovi, aby vyřešil. Je přeci legitimní, aby oba pánové, které tu nevidím, se k této věci mohli vyjádřit. Slýchám tady od pana poslance Kalouska, prostřednictvím pana předsedajícího, že nevěří českým novinám. Ale vyjádření pana kolegy Němečka je jenom z těch novin. Počkejme si na to, až se oba aktéři panu premiérovi vyjádří k té věci. Nechme na to, aby měli možnost se obhájit, a já jsem přesvědčen o tom, že pan premiér v této věci bude jednat tvrdě a rozhodně. (Ojedinělý smích v sále.) No bude! Já jsem vcelku rád, že jsme nedostali vaši důvěru při sestavování této vlády, jak jste nám mnohokrát připomněli. Ale nechte nám na tom, abychom si své věci vyřešili, a my si je vyřešíme. To prosím pěkně mějte na paměti.

  Co se týká mimořádné schůze - no proč ne? Ale přeci vládní koalice má právo si vyslechnout oba aktéry a zeptat se jich, jestli jsou autory těch výroků. I to se může stát. A je otázkou, že oba pánové ve slušné pánské i dámské společnosti mají právo se obhájit a doložit důkazy.

  Jediné, dámy a pánové, co já neumím vysvětlit veřejnosti po dnešní schůzi, je to, že z této schůze odejdeme a zvýšíme si platy tak neúměrně, že to neumím těm občanům vysvětit. Pojďme se vrátit k jednání této schůze, prosím pěkně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále přednostní právo má pan předseda Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem tady vznesl před chvílí nějaké dotazy a jsem skutečně velmi zklamán vystoupením pana premiéra. Protože buď tedy pan premiér neslyšel moje dotazy - zřejmě je neslyšel, protože v odpovědi se zaměřil na bilancování průběhu vlády ODS a TOP 09 a v podstatě odpověď spočívala v tom, kterou my vidíme také kriticky, ale odpověď spočívala v tom, že vlastně vypočítal nešvary, které se děly za vlády ODS a TOP 09.

  Pane premiére, jestli jste si nevšiml, tak já jsem tady nebyl. Jsem v parlamentu nový, takže nemám nic společného s předešlými vládami, proto bych vás poprosil, abyste se podíval ne do minulosti ve své odpovědi, ale abyste mi odpověděl, a znovu zdůrazňuji, je to hlavní článek na všech serverech v České republice, vnímají to dneska už miliony lidí, abyste odpověděl do budoucna. To znamená, nejenom že to budete šetřit nebo že se zeptáte. Já bych se vás rád zeptal, jak to budete šetřit, protože když se členové vlády obviní z korupce, tak to je mimořádně závažné obvinění. Takže jestli podáte trestní oznámení, anebo jestli to plánujete řešit jinými kroky. Takže prosím, neztrácejme čas, prosím, odpovědí bilancování minulosti. Já s minulostí nemám nic společného. Já jsem v politice nebyl a ani hnutí Úsvit nebylo v politice. Prosím, obraťte se do budoucna a já bych vás poprosil, jestli byste mohl nastínit konkrétní kroky. To znamená, jestli váš první krok bude dotaz na vládě nebo dotaz na příslušné ministry. Poté co zjistíte jak a co, tak jestli to předáte nějakým orgánům činným v trestním řízení, aby to prošetřily. Anebo jestli v tom případě odvoláte někoho z vlády. Koho tedy? Anebo jestli ne, tak by to znamenalo zamést pod koberec, to je přeci z tohoto úplně zřejmé.

  Navíc připomínám, že tyto informace už tady kolují několik měsíců, proto předpokládám, že už jste si i nějaké šetření provedl nebo možná že už jste nějaké kroky udělal. Takže prosím, obraťme se v odpovědi pouze do budoucna. A já bych vás chtěl poprosit, zdali byste rozvinul svoji odpověď, nejenom že se zeptáte nebo vyšetříte, to opravdu je velmi nedostatečné, když se dva členové vlády obviní z korupce, ale já bych rád, abyste nám i veřejnosti sdělil konkrétní kroky, které budou následovat. Protože je zcela jasné z tohoto obvinění, že jeden nebo druhý vlastně lže. Když to řeknu na rovinu: jeden nebo druhý asi neříká pravdu, nebo zřejmě neříká pravdu, nebo jeden polopravdu, druhý polopravdu, teď nevím, jak to je. Proto bych se vás chtěl zeptat, jaké budou konkrétní kroky. Ne že jenom vyšetříme, jenom se na to podíváme. Jestli byste to trošku rozvinul. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane premiére, až zase budete opozici obviňovat z toho, že zdržuje schůzi, že ji protahuje, tak bych rád, aby tady zaznělo, že to nebyl žádný opoziční poslanec. Že to byl poslanec sociální demokracie a předseda naší Sněmovny Jan Hamáček, který podepsal oficiálně cestu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Filipovi do Moskvy, kterou tato Sněmovna vyhodnotila jako bezpečnostní riziko, a také se tak vyjádřila. Kdyby to váš poslanec a náš předseda neudělal, tak jsme tady nemuseli strávit půl dne z vašeho pohledu zbytečné diskuse, z našeho pohledu nutné diskuse, protože jsme tím zabránili historické ostudě na prestiži České republiky.

  Nejsou to opoziční poslanci, kteří se navzájem obviňují z krádeže veřejných peněz. Předseda klubu TOP 09 Kalousek neobvinil Stanjuru z toho, že vykrádá veřejné fondy. A Stanjura neobvinil Kalouska, že vykrádá veřejné fondy. My jsme jenom jako předsedové opozičních klubů, tedy orgánů Poslanecké sněmovny, která má svěřenu z Ústavy kontrolní funkci nad vládou, zaznamenali slova vašich ministrů, kterými se navzájem obviňují z toho, že vykrádají veřejné fondy.

  K tomu, co řekl pan ministr Chovanec, že mohlo být něco mediálně posunuto. Umím si představit, že mohl být nějak mediálně posunut výrok pana ministra Němečka, protože byl interpretován. Ale výroky pana ministra Babiše, které začínají psychiatrickou a protialkoholní léčebnou, kterou velmi doporučuje svému kolegovi ve vládě, pokračují přes to, jak si ten Němeček nakradl a jak holt chápe, že si ten Němeček musel nakrást, protože si staví ten barák v Čeladné. Tyto výroky nejsou interpretovány přes média. Tyto výroky jsou na chráněném twitteru Andreje Babiše. Neumím si představit, že by ho neměl dostatečně chráněn. Jsou to prostě autentické výroky vašeho prvního místopředsedy vlády vůči vašemu ministrovi. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura, po něm pan premiér Sobotka a poté paní ministryně Válková a pan předseda Okamura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Debata je mimořádně vážná, tak dovolte jen krátkou reakci na vystoupení pana ministra vnitra, abychom si rozuměli. My jsme nechtěli - mluvím za náš klub -, aby pan premiér teď řekl, kdo má pravdu. To si rozumíme, že v této vteřině, v této minutě to ani nemůže říct. Ale říkal jsem, že bychom přivítali například vyjádření ministerského předsedy, že tady řekne: já to prošetřím a ten, kdo nemá pravdu a nepravdivě osočil svého kolegu ve vládě z krádeže veřejných prostředků, ten v mé vládě nemá místo. My jako opozice samozřejmě nemůžeme vědět, kdo má pravdu. My tu pravdu ani nezjistíme. Na to má mechanismy vláda. Tak ať to neposouváme někam, kde to není. Nechtěli jsme po panu premiérovi, aby teď hned řekl: Toho odvolám. Toho odvolám. Odvolám oba. Neodvolám nikoho. My jsme chtěli jenom slyšet, že v případě, že jeden či druhý prokáže vládě a nám, Poslanecké sněmovně, že jeho podezření jsou oprávněná, abychom zase nečekali na pravomocné rozsudky za osm let, že pan premiér bude konat. A rozumíme tomu, že na to potřebuje nějaký čas. Ale ten čas by neměl být dlouhý, protože ty věci jsou mimořádně závažné. Nemáme z toho radost. Ani se tomu nesmějeme jako mnozí z nás. Protože si myslím, že to není k smíchu. Mohli bychom si jako opozice mnout ruce, jak si to mezi sebou rozdávají členové vládní koalice. Tak to prostě není. Víme, kdo má většinu. Víme, kdo je v menšině. Ale to přece neznamená, že nemůžeme řešit a požadovat po premiérovi, který za tu vládu zodpovídá jako za celek, aby rozhodl rychle, aby případně řekl, na základě čeho se bude rozhodovat a jak se bude rozhodovat. Bez toho, aby teď v tuto chvíli říkal, kdo má pravdu. Tomu přece rozumíme. K tomu jsme premiéra nevyzývali, protože by logicky musel říct: já to v tuto chvíli nevím. A to my respektujeme. Pokud pan premiér například řekne tuto větu, kterou mu nabízíme, nebo nějakou podobnou v podobném duchu, tak pro tuto chvíli, pro tuto minutu nebo hodinu, mně osobně to stačí. Ale pokud pan premiér bude říkat, jako říkal dosud "to jsou nevhodná vyjádření, probereme to na koaliční radě", tak to je skutečně - ta čeština je hezká - to je skutečně neskutečně málo. (Potlesk ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s přednostním právem požádám pana premiéra Sobotku a připraví se paní ministryně Válková.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Musím říci, že by to bylo skutečně zvláštní, kdybych obviňoval opozici z toho, že dnes zdržuje jednání Poslanecké sněmovny, a myslím si, že by to bylo především úplně zbytečné, protože když se podíváte na to, že jsme dnes začali jednat v 9 hodin, blíží se 14. hodina, projednali jsme tři návrhy zákonů. Za celou dobu jsme projednali tři návrhy zákonů, a to se bavím o tom období ještě předtím, kdy byly dány jakékoliv záminky k další diskusi teď ještě během projednávání návrhů. V okamžiku, kdy opozice to byla, kdo zavetoval možnost projednávat zákony v dalších hodinách, myslím si, že každý, kdo bude sledovat a sledoval tuto schůzi Poslanecké sněmovny, tak mu musí být naprosto jasné, kdo zdržuje projednávání návrhů na této schůzi Poslanecké sněmovny. Nechci mluvit o jiných dnech, o jiných týdnech. Nechci se vracet k tomu, co se tady odehrává už prakticky permanentně těch posledních deset měsíců v Poslanecké sněmovně, ale dnes skutečně po jednání od 9 do 14 hodin tři projednané návrhy zákonů ve třetím čtení. Dalších pět návrhů zákonů, ke kterým se zřejmě dnes vůbec nedostaneme, včetně toho, že se samozřejmě nedostaneme k tomu, k čemu bychom se dostat měli, a to je zákon o platech ústavních činitelů, protože když tu novelu nepřijmeme, tak se od 1. ledna příštího roku skokově zvýší platy ústavních činitelů o 26 %! A to je podle mě věc, kterou bychom jako odpovědní poslanci a poslankyně připustit neměli.

  Pokud jde o debatu, která se tady odehrává, myslím, že platí, co jsem tady řekl. Je to otázka koaličního sporu. Máme tady vládu, která má většinu v Poslanecké sněmovně. Je to vláda, která je založena na koaliční smlouvě. Spolupracují tři politické strany. Je potřeba, aby se sešla koaliční rada, aby projednala ten veřejný spor mezi ministrem zdravotnictví a ministrem financí. Já ten spor pokládám za nevhodný. Pokud se kdokoliv dopouští jakéhokoliv obvinění, tak by to měl doložit, nebo by se měl omluvit. To si myslím, že je zřejmá věc. Jestliže někdo někoho z něčeho obviňuje, měl by buď doložit důkazy, anebo by se měl za ta obvinění omluvit. Chci se sejít a sejdu se s ministrem zdravotnictví, sejdu se s ministrem financí a bude mě tato věc zajímat.

  Předseda vlády není od toho, aby úkoloval policii v nějakých konkrétních věcech. Tady, a teď se bavíme o událostech, pokud tady byly zmiňovány v Sněmovně a byly tady citovány různé výroky, bavíme se o věcech, které vězí v minulosti. Nejsou to záležitosti, které by se týkaly posledních deseti měsíců, kdy je tady současná vláda. Řada těch věcí vězí hluboko v minulosti a nejsou to věci, které by byly neznámé, které by už nebyly veřejně různým způsobem diskutovány a přetřásány.

  Mě bude zajímat jak na straně ministra Němečka, tak na straně ministra financí, o jaké argumenty, o jaké důkazy opírají tvrzení, která dnes veřejně publikovali. To je první věc. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní požádám o vystoupení paní ministryni Válkovou a připraví se pan předseda Okamura.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla upoutat vaši pozornost na jeden bod, o kterém se tady nehovořilo a který podle mého přesvědčení zajímá občany této republiky mnohem více než tyhle diskuse, které už vnímám od určitého momentu jako výrazně destruktivní a odvádějící pozornost. Protože vše, co bylo třeba říci, bylo řečeno. Padla zde závažná obvinění a ukáže se, zda jsou objasnitelná v rovině politické, nebo zda budou konat orgány činné v trestním řízení. To by nemělo být předmětem rokování Poslanecké sněmovny.

  Ale občany zajímá, zda přijmeme včas novelu, která napraví současný neutěšený stav v oblasti nařizování výkonu rozhodnutí na společné jmění manželů například, zda přijmeme novou úpravu paušální náhrady hotových výdajů nezastoupeného účastníka, které jsme přerušili podle mého názoru naprosto zbytečně v 19 hodin ve středu. Byli jsme ujišťováni opozicí - ve středu ráno většina z nás tomu ujišťování uvěřila -, že se bude pouze dvacet až třicet minut věnovat jinému bodu, který se snadno projedná, resp. rychle projedná. Konkrétně víme, o jaký bod šlo. O ryze politický. A pak se bude pokračovat v řádně schváleném pořadu schůze. Nebylo tomu tak. Čili to, co zajímá občany, to, co by zlepšilo jejich situaci, to, co připravil rezort spravedlnosti a co považuji za svou povinnost tady obhajovat a prosazovat, se neprojednává. Čímž v žádném případě nezlehčuji situaci, ke které nyní došlo. Ale myslím si, že tato půda, tato doba, toto místo a čas nejsou vhodné k pokračování debaty, která dehonestuje její nepřítomné účastníky, resp. nepřítomné, kterých se to bezprostředně týká.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní vystoupí pan předseda Okamura a po něm pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Tomio Okamura: Tak já jsem pozorně poslouchal ta následující vystoupení po mém vystoupení a jsem nejenom už v šoku, ale jsem přímo zhrozen. Protože bagatelizace toho problému jak z úst paní ministryně spravedlnosti, tak pana premiéra, tak to snad už je jenom zlý sen. Protože na jednu stranu když okomentuju to od paní ministryně, tak tomu jsem nerozuměl vůbec. Protože na jednu stranu řekne, že vše už tady bylo řečeno, na druhou stranu řekne, že to nechce zlehčovat. Tak já teda nevím. A ještě tady zaznělo, že je to snad kvůli opozici, že my zdržujeme - z úst pana premiéra. Ale přece ta obvinění neřekl nikdo z opozice! Ta obvinění řekl ministr vlády druhému ministru vlády! Takže vy, kdybyste se vzájemně neobviňovali ze závažné korupce a ze závažné trestné činnosti, tak my nemáme k čemu vystupovat a vůbec nemáme co komentovat. Takže to je vždycky snaha to obrátit na ruby a problémy vládní koalice hodit na někoho, kdo za ně nemůže. Ale opravdu promiňte, to přece není snad vůbec možné. Znovu zdůrazňuji, tady ne opozice, ale ministři koaliční vlády se vzájemně obvinili ze závažné trestné činnosti a ještě z nějakých zdravotních problémů, ze kterých by se měli léčit. A my jenom reagujeme na to, aby se celá záležitost vyjasnila.

  Proto já bych chtěl znovu požádat pana premiéra, jestli už můžu dát návodné otázky: Pakliže se podezření potvrdí, odvoláte příslušného ministra? Pakliže se nepotvrdí, odvoláte příslušného ministra? Pakliže se potvrdí a zjistíte závažné skutečnosti, podáte trestní oznámení? Protože já si myslím, že to není tak, abychom to zametli. Mně kdyby se stalo, že bych byl ve vládě a ve vaší pozici a došlo k takovému obvinění, tak prostě nečekám několik dní, v tomto případě už vlastně několik měsíců, protože ty informace kolují delší dobu, ale začnu šetřit absolutně okamžitě. Takže to je jedna věc. Takže já bych tady prosil skutečně o jasnou odpověď, abychom mohli ubezpečit občany nebo podat informaci občanům, jaké jsou další kroky premiéra vlády této republiky v případě vzájemného obvinění ministrů ze závažné trestné činnosti a z korupce.

  Druhý bod, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je návrh pana předsedy Kalouska. Ano, poté co tady slyším tu diskusi, tak říkám, že hnutí Úsvit skutečně projedná na poslaneckém klubu možnost, že by byla mimořádná schůze k důvěře vládě. My ji projednáme a musíme se k tomu skutečně vyjádřit. Protože tady je evidentní, že se konkrétních návrhů kroků v případě vzájemného obvinění ministrů vlády ze závažné trestné činnosti a z korupce, že tady se evidentně odpovědi nedočkáme ani v nejbližší době. Takže skutečně bohužel po této diskusi je zcela jasné, že poslanecký klub Úsvit se bude muset sejít a zaujmout k tomuto návrhu pana předsedy Kalouska stanovisko, jakým způsobem se k tomu postavíme.

  A poslední věc je - ale to už je ohraná písnička. Mě už to tady trošku nudí, že pan premiér pořád říká, že zákon o platech se tady zdržuje kvůli opozici. Takže bych znovu zdůraznil, že vy, vláda, už jste ho navrhovali do Poslanecké sněmovny několik měsíců. Kvůli vám několik měsíců tady leží v Poslanecké sněmovně. Nás čtrnáct poslanců Úsvitu jste kdykoli se vším přehlasovali, tzn. my na to vliv nemáme. Vy tady máte většinu. A ten zákon už tady dávno mohl být projednán. Takže to, že není projednán a že se k němu tady teď Poslanecká sněmovna nemůže po roce vašeho vládnutí dostat, může mít pouze dva důvody: buď to, že je vláda slabá a nemáte sílu to prosadit, nebo je nějaké slabé řízení vlády, nebo je to nechuť vládních poslanců jako takových. Není to náhodou tak, že i mnozí vládní poslanci ve skutečnosti nechtějí, aby se to dostalo na program této schůze?

  Takže pane premiére, já už tady nechci rozvíjet tuto debatu, ale byl bych rád, abychom pojmenovávali věci pravým jménem a nesváděli důvody na něco jiného. A znovu vás opakovaně žádám tady veřejně o odpověď na ty otázky, protože vzájemné obvinění ministrů, takto vysoce postavených zástupců České republiky, ze závažné trestné činnosti si myslím, že by bylo dobré nastínit další kroky konkrétně, které by následovaly poté, co to projednáte na té koaliční radě. Vy jste říkal - projednáte na koaliční radě. A já bych vás poprosil o odpovědi, co bude krok dva poté, co to projednáte na koaliční radě, a poté, co se potvrdí či nepotvrdí tato zjištění. Ale pakliže se tedy potvrdí, co bude konkrétně následovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Mám jen stručné poznámky k vystoupení paní ministryně Válkové a k vystoupení pana premiéra.

  Paní ministryně, vy jste řekla, že toto není vhodné místo, kde bychom měli tento problém projednávat. Ještě jednou opakuji: Toto není vhodné místo, jste řekla, kde bychom měli tento problém projednávat. Já jsem ve vší úctě byl vždycky přesvědčen, že máte příslušné zkoušky z ústavního práva. Já je nemám, ale z toho mála, co z ústavního práva vím, že vláda České republiky se z Ústavy České republiky nezpovídá nikomu jinému než Poslanecké sněmovně. Těžko najdeme jiné místo než toto místo, kde se má vláda České republiky zodpovídat z toho, že její ministři buď prokazatelně lžou, nebo kradou. Protože jeden druhého obviňuje z toho, že krade, to znamená buď má pravdu a pak ten druhý krade, nebo nemá pravdu a pak ten první lže. A obojí to souvisí s něčím, s čím také Ústava pracuje, a to je důvěra Poslanecké sněmovny, která se vládě vyslovuje, nebo nevyslovuje. A důvěra se vyslovuje na základě toho, zda Poslanecká sněmovna vládě důvěřuje, jestliže nelže a nekrade. Tedy aspoň jsem se to domníval. Možná se dozvím za nějaký čas, že vládní koalici úplně stačí, že krást a lhát se smí, ale nesmí se o tom mluvit a to stačí k důvěře. Ale teď nevím. Teď jsme konfrontováni s veřejnými výroky ministrů vlády České republiky, kteří se na navzájem obviňují z toho, že kradou, že někdo z nich krade, nebo někdo z nich lže, anebo lžou a kradou oba. Já tam pořád žádnou jinou alternativu nevidím. Kdyby s nimi pan premiér mluvil mnohokrát, tak se těžko může dopracovat k jinému výsledku. To, že jeden z nich lže nebo krade, nebo oba.

  Do toho vystupuje pan premiér. A já si vás znovu, pane premiére, dovoluji, promiňte, napomenout, abyste se tady nezesměšňoval výroky: pojďme dělat něco důležitějšího. Tohle je marginálie. A znovu opakuji, že tohle jsem naposledy slyšel před 25 lety od soudruha Jakeše. Když hordy fízlů zmlátily děti na Národní třídě, vystoupil soudruh Jakeš a říkal: drobnou šarvátkou se nesmíme nechat jako společnost zdržovat od důležitých rozhodování k souboru opatření ke zlepšení národního hospodářství. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.) To si pamatuji jako dneska. Tahle Sněmovna je dnes konfrontována s tím, že vaši ministři se navzájem obviňují z vykrádání veřejných prostředků, a vy říkáte: opozice to schválně zvýrazňuje, aby nás zdržovala od té důležité práce, abychom nestihli projednat zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Chápete, jak jste směšný, pane premiére, když tohle říkáte? A chápete, že bychom vám pořád ještě chvilku chtěli věřit, že tenhle zásadní problém chcete a umíte vyřešit, protože vaši ministři se navzájem obviňují z toho, že kradou, a že tedy není možné, aby ve vládě zůstali oba, že vy tohle musíte vyřešit? Ale nemůžete to vyřešit někde v příšeří nějaké koaliční smlouvy, kde se domluvíte s Andrejem, že dostanete další dvě místa v dozorčí radě, která on si uzurpuje, a vy ho za to nevyhodíte z vlády. Chceme transparentní řešení předsedy vlády před touto Poslaneckou sněmovnou, které vy se zodpovídáte, pane premiére! (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že nikdo s přednostním právem se nyní nehlásí, tak zopakuji, že jsme stále ještě ve 20. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla mimořádně svolaná za účelem třetích čtení. A vzhledem k tomu, že se nikdo s přednostním právem nehlásí, tak otevřu další bod, který je na programu, jak stanoví jednací řád.

  Otevírám bod

  Vidím, že pan premiér Sobotka už zaujal místo na pozici předkladatele, jak bylo dohodnuto, a pan zpravodaj rozpočtového výboru Václav Votava sedí na pozici zpravodaje. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 293/2.

  Otevírám rozpravu. Neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chce pan premiér nebo pan zpravodaj vzít závěrečné slovo k tomuto bodu. Není tomu tak.

  Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, mám zde přihlášku s přednostním právem pana předsedy Kalouska. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, že malinko zneužívám situace přednostního práva, ale budu opravdu velmi stručný. Diskutovali jsme tu ráno o omluvě pana ministra Babiše, že je na Ecofinu, což je zcela relevantní omluva. Souhlasím. Nicméně k frekvenci jeho mimořádně zajímavých informací, které se stávají součástí naší parlamentní diskuse, bych to rád upřesnil, že není na Ecofinu, že je na twitteru. O čem na Ecofinu jedná, nevím, protože na twitteru je pořád. (Veselost v pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto tisku, tohoto návrhu zákona. Ve druhém čtení byl pouze podán pozměňovací návrh pana kolegy poslance Romana Kubíčka. Pozměňovací návrh je pod body A1 až A6. Je třeba je hlasovat současně, protože jsou vzájemně provázány. Měli bychom hlasovat A1 až A6 společně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pardon?

 • Poslanec Václav Votava: Moje stanovisko k tomu je kladné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan premiér? (Stanovisko kladné.) Děkuji. Než přistoupíme k hlasování, mám zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

  Dávám tedy hlasovat o návrzích A1 až A6, jak přednesl pan zpravodaj.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 30. Přítomných poslankyň a poslanců je 131, pro návrh je 97, návrh byl přijat.

  Mohu tedy konstatovat, že o všech návrzích bylo hlasováno a měli bychom přikročit k hlasování o celém návrhu zákona jako celku.

  S přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala.***

 • Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Ještě před závěrečným hlasováním bych vás chtěl požádat o přestávku na jednání klubu hnutí Úsvit v délce 11 minut. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V případě, že bude přestávka vyhlášena bezprostředně, jako že podle jednacího řádu tak má být, v tom případě přestávka bude končit ve 14.00 a to je čas, kdy dnes byla vetována možnost hlasovat o třetích čteních po 14. hodině. V tom případě učiním přestávku do 14 hodin a požádám předsedy klubů, aby za mnou přišli a domluvili jsme se na dalším postupu. Děkuji vám.

  (Jednání přerušeno ve 13.50 hodin.)***