• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny. Požádám vás, abyste zaujali místa ve svých lavicích, a prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Eviduji jednu náhradní kartu pana ministra Stropnického s číslem 17.

  Omluvy z dnešní 20. schůze platí ve stejném rozsahu tak, jak jsem je přečetl ráno.

  Připomínám, že nám zbývají k projednání body: 12 - je to sněmovní tisk 293, 13 - sněmovní tisk 294, 14 - sněmovní tisk 295 a bod 15 - sněmovní tisk 254.

  Nyní tedy přikročíme k bodu

  Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 7. listopadu, kdy jsme jej přerušili před závěrečným hlasováním. Bylo to z důvodu, že si vzal pauzu poslanecký klub Úsvit.

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. (Hluk v sále). Požádám pana zpravodaje rozpočtového výboru Václava Votavu, aby zaujal místo u stolku zpravodaje. Pro pořádek konstatuji, že pozměňovací návrhy byly přijaty podle sněmovního tisku 293/2. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., podle sněmovního tisku 293, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou i ve znění schváleného pozměňujícího návrhu." (Zpravodaj objasňuje předsedajícímu, co všechno a v jakém pořadí se musí schválit, protože něco je jinak, než předsedající oznámil na mikrofon.)

  Vzhledem k tomu, že s panem zpravodajem diskutujeme o fázi, kde jsme přerušili projednávání tohoto bodu, omlouvám se, ale vezmu si pětiminutovou přestávku, abychom si sjednotili noty a postupovali jsme společně a nebyli jsme v rozporu. Takže přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 9.50 hodin a poté budeme pokračovat.

  (Jednání přerušeno v 9.46 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejasnosti jsme utřídili a ocitáme se před závěrečným hlasováním o návrhu celého zákona. Dávám slovo panu zpravodaji. (Velký hluk v sále. Někteří poslanci ještě stojí v uličkách.)

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Musím se omluvit vám, že jsem vyvolal tuto přestávku, protože jsem si neuvědomil, mám taky už krátkou paměť, že jsme vlastně tento bod přerušili před závěrečným hlasováním a pozměňovací návrh jediný, který byl k hlasování, už byl tedy hlasován a prohlasován, takže nás opravdu čeká pouze závěrečné hlasování.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem rád, pane zpravodaji, že jsme se spolu tak dobře domluvili. A nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jednoduchý dotaz buď na pana ministra financí, nebo na zpravodaje. Dneska je 5. prosince. Když se podíváte na návrh toho bodu - novela zákona o státním rozpočtu na rok 2014 - k čemu ten zákon potřebujeme? On možná vyjde ve Sbírce 30. prosince, možná na Silvestra. Co by se stalo, kdybychom tím vůbec nezaplevelili historii legislativního procesu a ten zákon jsme nepřijali? Já se domnívám, že by se nestalo vůbec nic. Neberte to jako nějakou opoziční schválnost, jenom skutečně věcný dotaz, k čemu ten zákon potřebujeme, když se 2. nebo 3. ledna dozvíme výsledek hospodaření státu za rok 2014 bez ohledu na to rozpočtové opatření, jestli tenhle zákon projde, nebo neprojde. Mně to přijde jako zbytečné to vůbec do té Sbírky zákonů posílat. Kdyby to bylo někdy v červenci, srpnu, září, tak bych tomu rozuměl. Aby to 30. prosince vyšlo, mně přijde poměrně zbytečné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se pan zpravodaj.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane kolego, máte asi pravdu, svět se nezhroutí tím, že bychom toto neschvalovali. Ale my jsme dospěli už do této fáze, tak si myslím, že prostě nám nic jiného nezbývá, než to tedy schválit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Laudát s přednostním právem.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jakýpak že se už nedá nic dělat nebo tak? Nejsou náhodou už ty peníze utracené bez vědomí Sněmovny? Víte, my jsme nedávno zažili - samozřejmě dostává se do úzkých resort dopravy, a najednou kde nic, tu nic, přišel pan náměstek, protože ministra to nemělo, ten resort, Feranec a tady nám na rozpočtovém výboru podsouval, ať propálíme miliardu a čtvrt na nákup nějakých vozidel hasičských a bezpečnostních nebo co na železnici. Vytáhnout, aby se neukázalo, že je velké fiasko v čerpání investic na SFDI. A není náhodou tohle obdobné? A my se vždycky při rozpočtových změnách potom ptáme, jestli už náhodou ty věci nebyly realizovány a najednou ex post se nelegalizuje něco, co někdo udělal protizákonně. Takže já to za takovou bagatelní věc nepovažuji. I z hlediska systémového je to věc dosti nevídaná. Takže samozřejmě budeme hlasovat proti.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan zpravodaj se ještě hlásí.

 • Poslanec Václav Votava: Já jenom chci říci pro osvěžení paměti, nebo této materie, všem, že se tady jedná jenom o upřesnění výdajových a příjmových položek v jednotlivých kapitolách, je na ně reagováno tak, jak býti předtím reagováno nemohlo být. Takže se pouze upřesňují tyto položky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., sněmovní tisk 293, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, včetně pozměňujících návrhů, tak jak byly přijaty."

  Vaše stanovisko, pane zpravodaji, k tomuto návrhu? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 31, přítomných poslankyň a poslanců je 177, pro návrh 97. (Proti 30.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji vám.

  Otevírám další bod a tím je

  Pan vicepremiér a ministr financí už je na svém místě a přišel i zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Zemánek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 294/5.

  Otevírám rozpravu. První přihlášenou je paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu pozměňujícího návrhu, který zde ve druhém čtení přednesl pan poslanec Zdeněk Bezecný pod písm. D. Návrh totiž, tak jak byl předložen a zpracován Ministerstvem financí, je zcela nedostatečný. V případě poskytnutí dotace dává informaci pouze o tom, že dotace bude poskytnuta a kdo ji vlastně dostal. Má osobní zkušenost např. ze Středočeského kraje je taková, že tento postup je zcela nedostatečný, a Ministerstvo financí to ví. Proto v mém návrhu je povinnost uveřejnit všechny žadatele, ale i důvody, proč někomu poskytnuta dotace byla a někomu nebyla.

  Pan ministr velmi často hovoří o tom, co všechno kdy bylo špatně, o tom, jak bude zavádět transparentní a veřejné přístupy ke všemu, ale jsou to jen slova. Prázdná slova. Protože tak nečiní skutky v návrzích, které jdou z Ministerstva financí. Děkuji za pozornost. (Potlesk TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní neeviduji... Pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Vilímec.

 • Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem nechtěl už ve třetím čtení vystupovat, poněvadž jsem vystupoval v prvním i druhém čtení k tomuto návrhu. Ale protože vystoupila paní poslankyně Langšádlová, tak musím.

  Víte, tento sněmovní tisk na jedné straně tak, jak jej vláda předložila, odstraňuje dosavadní tvrdost spojenou především s porušením rozpočtových pravidel, na druhé straně tento sněmovní tisk také přináší náročnější prostředí pro poskytování dotací z územních rozpočtů, a to jak pro poskytovatele, tak i pro příjemce. Musím konstatovat, že tady společným úsilím rozpočtového výboru, Ministerstva financí, Svazu měst a obcí České republiky i Asociace krajů se povedlo původní až přehnaně tvrdé požadavky zmírnit do té podoby, že se stále sice požaduje přehlednost, větší publicita těchto dotací, ale zároveň tento návrh, pokud projde návrh rozpočtového výboru, nevede k absurdním situacím, kdy by skutečně nebylo možné bez nějaké přehnané administrativy podpořit mladé sportovce, mladé hasiče, junáky apod. Navíc došlo k lepší výkladové přehlednosti tohoto textu. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si pan navrhovatel vezme závěrečné slovo. Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Ne. Pan zpravodaj? Také nechce závěrečné slovo.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Dobré dopoledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování o tomto zákonu. Máme zde k hlasování čtyři pozměňovací návrhy. Pod písmenem A je pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pod písmenem B je pozměňovací návrh rozpočtového výboru, o kterém před chvílí hovořil pan kolega Vilímec. Pod písmenem C je pozměňovací návrh poslance Zemánka, což jsou formální úpravy. A za čtvrté je pozměňovací návrh pana poslance Bezecného pod písmenem D, který zde zdůvodňovala paní poslankyně Langšádlová.

  Navrhuji tuto proceduru: hlasovat po bodech a přitom navrhuji spojit do jednoho hlasování vždy body jednotlivých pozměňovacích návrhů, které spolu věcně souvisí, a to takto:

  Za prvé hlasovat pozměňovací návrh A, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

  Za druhé hlasovat pozměňovací návrh B, rozpočtový výbor, a to tak, že pokud za a) bude schváleno, tak pozměňovací návrh D pana poslance Bezecného je nehlasovatelný kromě D1, což je možné synonymum, a D3, takzvaná legislativně technická oprava, takže hlasovat D1 a D3; za b) pokud bude neschválen pozměňovací návrh B, tak hlasovat pozměňovací návrh D pana poslance Bezecného.

  Za třetí hlasovat pozměňovací návrh C poslance Zemánka a na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

  Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba vysvětlit něco k proceduře.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se auditoria, zda má někdo dotaz, potřebuje upřesnit. Vypadá to, že tomu tak není. Má někdo protinávrh proti navrženému postupu při hlasování? Není tomu tak.

  V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 32. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro takto navržený postup 174. Návrh byl přijat.

  Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Za prvé - pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 33. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 172. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Za druhé - pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

  Je to hlasování pořadové číslo 34. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 154. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Nyní bychom hlasovali pro D1 a D3, části pozměňovacího návrhu pana poslance Bezecného. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 35. Přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 172. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jiří Zemánek: Nyní bychom hlasovali pro pozměňovací návrh poslance Zemánka. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 36. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 151. Návrh byl přijat.

  O všech návrzích bylo hlasováno a nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 294, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a přijatých pozměňovacích usnesení."

  Táži se na vaše stanovisko, pane zpravodaji. (Stanovisko kladné.) Pan ministr? (Souhlasí.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 37. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 152. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, odpusťte, že vás minutku zdržím. A já už jsem nechtěl jitřit diskusi o platech. Ale chci na druhou stranu využít situace, kdy je tu s námi přítomen pan místopředseda vlády a ministr financí, abych se obrátil s řečnickou otázkou na své kolegy poslance z hnutí ANO 2011.

  Tím zákonem, který jsme schválili o platech, jsme si platy o 2,9 % zvýšili, anebo jsme si je o 23,1 % snížili? Já jsem s vámi v těch čtrnácti dnech vedl privátní diskuse a všichni jste přesvědčeni, že jsme si je snížili. Ano, my jsme si snížili platy o 23,1 % a myslím si, že na tomhle se shodneme, protože podle platného právního řádu k 1. 1. 2015 bychom jinak platy měli o 26 % vyšší. Takže jsme si snížili platy. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já přečtu další omluvenky, které dorazily. Dnešní den, 5. prosince, se do 9.30 hodin ze zdravotních důvodů omlouvá pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Dále 5. 12. od 10.45 do 11.30 a od 12.45 do 14.15 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. A od 13.30 hodin do konce jednání se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Zdeněk Soukup.

  Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

  Poprosím, aby se svého místa ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 295/5.

  Otevírám rozpravu. Mám zde dvě faktické poznámky pana poslance Lobkowicze a pana poslance Kalouska, tak se táži, zda máte faktické poznámky. (Nechtějí vystupovat.) Takže vás odmažu a znovu se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo pana navrhovatele. Není tomu tak.

  V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vás seznámit s postupem hlasování o zákonu tisk 295.

  Jako první máme pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je označen písmenem A. Jako druhý máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který je označen pod písmenem B a skládá se ze složek B1 až B11. A jako třetí máme pozměňovací návrh pana poslance Vilímce, který je uložen jako písmeno C a skládá se ze dvou návrhů, C1 a C2.

  Takže navrhuji hlasovat po jednotlivých bodech A, B, C a přitom navrhuji spojit do jednoho hlasování tyto body včetně pozměňovacích návrhů. Hlasování pozměňovacího návrhu A, to znamená pro výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále hlasování o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem B1 až B11 jako celku. A dále hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce, a to následujícím způsobem: nejprve C1, pokud C1 bude schváleno, je nehlasovatelné C2. Pokud C1 není schváleno, můžeme hlasovat o C2. Na závěr doporučuji hlasovat o návrhu zákona jako celku. Návrh na zamítnutí nebyl podán. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda navrhuje někdo jiný postup při hlasování než tak, jak bylo navrženo. Nevidím protinávrh, v tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro postup tak, jak byl přednesen. Kdo souhlasí, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 38. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro tento návrh 171. (Proti nikdo.) Návrh postupu hlasování byl přijat.

  Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 • Poslanec Roman Kubíček: První budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Moje stanovisko je nesouhlas. (Ministr Babiš: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování 39. Přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro 75. (Proti 90.) Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Roman Kubíček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru pod písmeny B1 až B11 jako celku. Moje stanovisko je souhlasné. (Ministr Babiš: Souhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v hlasování, mám zde žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili do systému. Děkuji vám.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 40. Přítomných poslankyň a poslanců je 182, pro návrh 159. (Proti 1.) S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 • Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce pod číslem C1. Nesouhlas. (Ministr Babiš: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 41. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh je 34. (Proti 100.) Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce pod číslem C2. Nesouhlas. (Ministr Babiš: Nesouhlas.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 42. Konstatuji, že je přítomno 183 poslankyň a poslanců, pro návrh je 34. (Proti 99.) Návrh byl zamítnut.

  O všech návrzích bylo hlasováno, nyní můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 295, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, ve znění schválených pozměňujících návrhů."

  Táži se vás, pane zpravodaji, na vaše stanovisko k tomuto návrhu. (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Byly předloženy dva pozměňovací návrhy - pozměňovací návrh A1 a A2 rozpočtového výboru. Návrh A1 upravuje legislativně technicky náležitosti průkazu pověřené osoby a návrh A2 je legislativně technická úprava.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Znamená to, že budeme hlasovat po jednotlivých bodech - A1 a A2? (Ano.) Děkuji. V tom případě přikročíme... Já se táži, jestli má někdo protinávrh proti navrženému postupu při hlasování? Mám zde připomínku, že se jedná o usnesení výboru, z toho důvodu musíme hlasovat o jednom usnesení, protože se jedná o usnesení výboru. To znamená, budeme hlasovat pouze o usnesení pod písmenem A. Bude pouze jedno hlasování. Je to stanovisko legislativního odboru. (Námitky z pléna.)

 • Poslanec Karel Fiedler: Tak já bych nechal na vás, pane předsedající, aby ještě jednou se vyjádřil legislativní odbor, zda tedy budeme hlasovat o návrzích A1 a A2 samostatně, anebo společně. (Neformální porada s legislativním odborem.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Budu vycházet z toho, že vámi navržený postup nebyl zpochybněn. Je-li to vůle Sněmovny, budeme hlasovat A1 a A2. (Souhlas.) Takže tento návrh nebyl zpochybněn a já dám hlasovat.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým postupem, tak jak bylo předneseno panem zpravodajem, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Bylo to hlasování číslo 44, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 183. Tento postup hlasování byl schválen. V tom případě můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 • Poslanec Karel Fiedler: Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu A1.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Bylo to hlasování číslo 45, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 158. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Karel Fiedler: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu A2. Moje stanovisko je souhlasné.