• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Včera jsme si odhlasovali, že bude pokračovat 19. řádná schůze, a odhlasovali jsme si, že mezi 21. a 19. schůzí bude 30 minut přestávka. Po dohodě s předsedy poslaneckých klubů jsme se domluvili, že budeme pokračovat bez přestávky. Ale vzhledem k tomu, že to bylo včera odhlasováno, tak se táži, zda někdo vznáší námitku proti takto navrženému postupu. Jestli tomu tak není, v tom případě budeme pokračovat bezprostředně, tedy hned 19. schůzí řádně svolanou.

  Já tedy zahajuji pokračování 19. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám (šum v jednací síni, ojedinělé výkřiky, ojedinělý potlesk z pravé části) - jsme v nové schůzi! Přečtu omluvenky: dnes od 14 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Anna Putnová a dále od 14 hodin se omlouvá pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů do konce jednacího dne.

  Já vás tedy pro pořádek, protože jsme v nové schůzi, odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili. Táži se, zda má někdo z poslankyň a poslanců návrh na změnu schváleného pořadu 19. schůze. Pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já si dovoluji k pořadu schůze navrhnout, abychom z této schůze vyřadili všechny body vyjma bodu 49, sněmovní tisk 277, o platu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo další návrh na změnu schváleného pořadu. Není tomu tak. V tom případě bych dal hlasovat tak, jak zde bylo řečeno panem předsedou Sklenákem, to znamená, vyřazujeme z jednání 19. schůze všechny zařazené body vyjma bodu číslo 49, sněmovní tisk 277.

  Ještě se hlásí pan předseda Faltýnek, tak já vás poprosím o chvíli trpělivosti. Chcete vystoupit, pane předsedo? Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se moc omlouvám, vážené kolegyně a kolegové, a je to samozřejmě na naší společné dohodě. Nicméně paní ministryně Válková dojela na pouze hlasování o tom zákonu, který jsme včera nedokončili. Tak bych se chtěl jenom zeptat, slušně, poprosit, pokud ne, tak samozřejmě ne, jestli bychom nemohli ještě doprojednat tady toto hlasování zákona paní ministryně Válkové. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chcete-li dát návrh na změnu, musíte říct, který bod chcete zachovat nebo vyřadit.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych tedy s dovolením, vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, ještě navrhl, jestli bychom nemohli doprojednat bod číslo 60, jedná se o zákon - sněmovní tisk 337, exekuční řád.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: A je to které čtení zákona? (Různé odpovědi z pléna.) První čtení. Má návrh ještě někdo na změnu schváleného pořadu 19. schůze? (Neklid a šum v jednací síni.)

  Než budeme pokračovat v jednání, tak já si k sobě zavolám předsedy poslaneckých klubů, abychom se domluvili, jak budeme pokračovat, protože byla učiněna dohoda, a teď je jiný návrh. (Předsedové poslaneckých klubů se postupně scházejí u předsedajícího.) Žádám předsedy poslaneckých klubů, aby přišli za mnou a domluvili jsme se.

  Dobře, děkuji, budeme pokračovat v jednání. Mám zde dva návrhy. První je, že vypustíme všechny body 19. schůze vyjma bodu 49, druhý návrh, že vyřadíme všechny body vyjma bodu 60 a 49 (hlasy z pléna 59), 59.

  Pan předseda Stanjura se hlásí.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám pro vás dobrou zprávu, je to moje poslední vystoupení na této schůzi. Ale jenom abych dokumentoval, jak tady spolu jednáme. Tak my od 13.50 nebo 13.40 do 13.50 jednáme deset minut, předsedové klubů, uzavřeme dohodu, a ve 14.15 ta dohoda prostě neplatí - ještě něco, ještě něco, ještě něco. A pak se divíte v čele s panem premiérem, že je tady zmatek, že je tady chaos a že nám se to nelíbí. Nic s tím neuděláme, prosadíte si to, ale to prostě - to je blázinec. Pak je lepší nejednat, ne že si řekneme, výborně, jdeme na to, vy jste chtěli původně 21. schůzi přerušit do prosince, já jsem našel řešení, které jste vy podpořili, jak tu 21. schůzi ukončit, tak to je dobrý. Takže my jsme svoji část dohody splnili a vy, jako obvykle, chcete pořád další změny. Nic víc, nic míň jsem k tomu říct nechtěl. Naposled jsem na této schůzi vystoupil, protože to fakt nemá obdobu.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Platí dohoda, kterou jsme teď narychlo uzavřeli. My to odhlasujeme a jsme připraveni prostě tuto dohodu dodržet. Ale dovolte, kolegové, abych po 25 letech, protože fakt už se cítím jako zombie, někteří z vás jsou tady starší, ale já jsem tady služebně nejstarší, abych vám po 25 letech jako zombie řekl, že něco tak strašného, něco tak neprofesionálního, neefektivního a nekompetentního v řízení této Sněmovny jsem ještě nikdy nezažil a že to samozřejmě vede od vedení vlády. Protože vláda není schopná říct většině ve své Sněmovně, co chce. Jste amatéři, jste diletanti. Neumíte to!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, já jsem účastnil taky té dohody, která zde padla zhruba před necelou půlhodinkou. Je to všechno jinak. Nicméně i tak hnutí Úsvit podpoří zařazení toho bodu - platy - na tuto schůzi, podpoří také zařazení bodu paní ministryně Válkové, abychom prokázali naši dobrou vůli, že jednat chceme. A já tady před celou Sněmovnou říkám, že jsem zvědav a že budu čekat na to, že vy také prokážete dobrou vůli na další schůzích a uděláte aspoň nějaká opoziční okénka, abyste nám zařadili naše zákony, abychom je mohli v této Sněmovně projednat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování. Tak jak z rozpravy vyplynulo, je zde návrh, aby byly kromě bodů 59 a 49 vyřazeny všechny body, ale je zde návrh na to, aby se hlasovalo zvlášť. Budeme tedy nejprve návrh, že vyřazujeme všechny body kromě bodu 49 a poté budeme - chtěl jste hlasovat zvlášť, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, já jsem vás trošku zmátl. Měli bychom hlasovat nejdřív o vyřazení všech mimo 49, 59 a já navrhuji, abychom hlasovali potom o vyřazení bodu i 59. Tak ať se můžeme svobodně rozhodnout, který bod necháme a který bod chceme vyřadit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: No, pravda, nezjednodušil jste mi to, ale dobře. Udělám to tedy tak, že nejdříve nechám zachované oba dva body a pak budu hlasovat o tom, aby byl bod 59 vyřazen.

  První hlasování bude o tom, že vyřazujeme z jednání 19. schůze všechny body kromě bodů 49 a 59.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

  Je to hlasování číslo 175, přítomných poslankyň a poslanců je 135, pro návrh 107. Děkuji.

  Nyní dám hlasovat, aby z jednání 19. schůze byl vyřazen ještě bod 59.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 176, přítomných poslankyň a poslanců je 135. Tento návrh byl zamítnut. Pro návrh bylo 20 poslankyň a poslanců, návrh byl zamítnut.

  Budeme tedy na 19. schůzi projednávat dva body. První bod je bod 59 a druhý bod je 49 této schůze.

  Mám zde další omluvenku. Dnes po 14. hodině se z jednání z pracovních důvodů omlouvá pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

  Budeme pokračovat v bodech tak, jak jsme si je schválili. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane předsedající, ale já jsem takový akurátní. Já bych normálně nevystoupil, ale pokud jste teď přečetl, že se po 14. hodině omlouvá předseda Sněmovny Jan Hamáček, znamená to, že dnes dopoledne tady byl neomluven. Protože on tu nebyl. Takže omluven jenom odpoledne, dopoledne neomluven. Jenom pro záznam, aby to bylo jasné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Toto je otázka, resp. váš dotaz je do určité míry spekulativní, protože já vám teď nedokážu odpovědět, zda byl omluven do 14. hodiny. Musel bych načíst předchozí omluvenky. V tento moment na to nedokážu odpovědět. Předpokládám, že zareagoval na to, že se jedná i po 14. hodině, a omlouvá se i z odpoledního jednání.

  Přistoupím k projednání prvního bodu a tím je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Máte pravdu, je to tak, že tento bod byl přerušen v obecné rozpravě. V tom případě budeme pokračovat obecnou rozpravou. Já říkám, že mám poznamenáno, že tento bod byl přerušen v obecné rozpravě ve středu 5. 11. Budeme tedy pokračovat obecnou rozpravou. Mám zde faktickou poznámku paní poslankyně Nytrové. Ne, nemáte.

  Já se táži, zda se někdo chce přihlásit ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj chcete mít závěrečné slovo. Není tomu tak.

  Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme se nyní zabývat návrhem k přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a já se táži, zda je další návrh do výborů. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejdříve přečtu návrh, potom o něm dám hlasovat.

  Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru?

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Je to hlasování číslo 177 a já končím toto hlasování. Přítomných poslanců a poslankyň je 135, pro návrh 125 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, a končím projednání tohoto bodu. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

  Otevírám druhý bod 19. schůze a tím je

  ***

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, jak asi všichni víte, uplynutím 31. prosince 2014 končí doba, po kterou se při určení platů a některých náhrad výdajů představitelů státní moci postupuje podle platové základny ve výši 51 731 Kč, a pokud by nebylo učiněno žádné opatření, tak tato platová základna se v příštím roce skokově zvýší. Tento předkládaný vládní návrh zákona navrhuje, aby tato základna byla zvýšena o jeden procentní bod. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Obdrželi jste sněmovní tisk 277/0. Nevím, co k tomu více říct. Obsah znáte sami. Přidává se 1 %, reaguje se na výrok Ústavního soudu. Konejte, jak umíte. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, v které eviduji jednoho přihlášeného. Je to pan poslanec Ladislav Šincl. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážení kolegyně, musím se přiznat, že jsem měl a pořád mám připraveno k tomuto zajímavému bodu asi půlhodinové vystoupení. Cílem mého připraveného vystoupení bylo a stále je pokusit se o trošku jiný, nezávislý a zčásti historický pohled na zde předloženou vládní novelu o platech ústavních činitelů a také se pokusit i o malou analýzu, která vychází i ze dvou komparativních studií porovnání platů zákonodárců v Evropské unii a porovnání platů představitelů státní moci v České republice s platy funkcionářů krajů a obecních zastupitelstev, které jsem si nechal zpracovat Parlamentním institutem na dané téma. Myslím si, že stojí za přečtení a třeba i za malé zamyšlení. Vzhledem k dnešnímu nabitému programu jsem se ovšem rozhodl váženou Sněmovnu nezdržovat a svůj připravené projev dnes nepřednést. Abych vás však neochudil o v něm obsažené informace, zašlu vám je včetně zmiňovaných komparativních studií do vašich e-mailových schránek. Snad vám to pomůže ve vašem objektivním rozhodování.

  I přesto, že vládní návrh nepovažuji za systémově správný, doporučuji ho dnes nechat projít do prvního čtení a přikázat ho do moudrého rozpočtového výboru, kde by se snad mohl najít prostor pro nalezení shody tak, aby se hlavně za prvé zamezilo dalšímu pokračování narušování obecných principů daných v původním, dnes dosud platném zákoně, neboli nechat fungovat automatický mechanismus, koeficient, ať je jakýkoli. Za druhé, aby se zamezilo téměř pravidelnému tzv. rozhodování a dohadování se ve vlastní věci, tj. o vlastních platech. A za třetí, aby se zamezilo dalšímu narušování principu rovnosti mezi představiteli tří státních mocí: soudní, exekutivní a zákonodárné, tak jak o tom rozhodl Ústavní soud ve svém nálezu pod číslem 181/212.

  Je zde poctivé říci, že pokud nebudou takové principy v rámci pozměňujícího návrhu přijaty, tak pravděpodobně tento zákon nemohu podpořit. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Jandák. Nikdo není přihlášen, máte slovo.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Zvláštní. Děkuji mockrát. Víte, dámy a pánové - pane předsedající, já budu stručný, jak je mým zvykem.

  Když někdo krade, měl by vypadnout! To je jenom pro vás, pro opozici, ale samozřejmě i pro nás.

  A potom, co se tohoto tématu týče. Víte, dělejme ze sebe blbce, on nás stejně národ mít rád nebude, uvědomte si to.

  A pro národ, ač tu média nejsou, bych chtěl jenom upozornit, že ten pitomej poslanec má základ 55 tisíc korun (stále silnějším hlasem) a dává zákony této země! Je de iure nadřízený například ředitelům státních firem! A kolik berou tito ředitelé státních firem? Půl milionu: Přes půl milionu měsíčně! Plus mají tzv. benefity, prosím vás. Dřív se tomu říkalo prémie. A to jsou milionové částky.

  Takže - teď bych to řekl sprostě, jako pan prezident, ale neřeknu. Dělejte si na hlavu. Odhlasujte si, že si budeme dotovat ta místa! Stejně nás lidi nebudou mít rádi!

  Děkuju vám. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze se táži, zda je to faktická poznámka, nebo řádná přihláška. Faktická. Vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já jakkoli cítím sympatie vůči vystoupení pana poslance Jandáka, cítím potřebu si to upřesnit. On řekl, že ten pitomej poslanec má základ 55 tisíc korun. Pro toho pitomýho poslance je to dost, ne že by tu nebyli. Pro toho chytrého je to nedůstojné. (Smích v sále, potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Hlásíte se s faktickou poznámkou? S faktickou.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Víte, tady se to dělí na geniální poslance a blbý poslance. Já jsem samozřejmě, pane kolego, myslel sebe tím blbým poslancem. Vy jste ten génius. Děkuji. (Smích v sále, potlesk.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, a já se táži, zda jsou zde nějaké další návrhy k přikázání jiným výborům.

  Paní poslankyně Němcová. Požádám ctěnou Sněmovnu o ztišení hluku. Děkuji vám.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Na základě jednání našeho poslaneckého klubu navrhuji, aby tato norma byla přikázána též ústavněprávnímu výboru, a to s odkazem na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu. Dále výboru pro veřejnou správu, kterého se to týká, a výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo jiný návrh a chce přikázat tisk jinému výboru. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování a budeme hlasovat o jednotlivých výborech.

  Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 178, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro návrh 123 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro projednání v ústavněprávním výboru. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 179, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro tento návrh 115 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o přikázání do výboru pro veřejnou správu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 180, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro návrh 101, návrh byl přijat.

  Mám zde faktickou poznámku od paní poslankyně Benešové. Nemáte faktickou poznámku. Dobře. ***

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Já ještě navrhuji zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než vám dám slovo, pane předsedo (Kalousku), musím napravit jeden omyl, který jsem učinil. Omluva, kterou jsem načetl, nebyla pana předsedy Hamáčka, ale pana poslance Igora Jakubčíka. Tím napravuji to, co jsem před tím řekl. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Společně se spolu omlouváme panu poslanci Hamáčkovi. Na druhou stranu návrh, který teď přednesla paní ministryně, měl padnout v rozpravě. My jsme si tady něco povídali o profesionalitě. K té profesionalitě patří, že návrhy padají tehdy, když padat mají. To znamená v rozpravě a nás už to fakt nebaví. Vážně nás to nebaví!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem se hlásí pan premiér Sobotka.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, já bych rád poděkoval Poslanecké sněmovně za to, že se nám podařilo dostat do tohoto prvního čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pan premiér otevřel rozpravu, čímž evidentně chce, aby se o tomto zkrácení hlasovalo. Nebylo nám to avizováno, my si to musíme promyslet. Žádám o hodinu na přestávku poslaneckého klubu.