• Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Prosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Hlásí se pan předseda Kalousek. Jen se táži, zda můžu nejdříve přečíst omluvenky, a pak vám dám slovo. Dobře, děkuji.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, Ivan Adamec z pracovních důvodů, Hana Aulická Jírovcová ze zdravotních důvodů, Zuzka Bebarová-Rujbrová z důvodu zahraniční cesty, Marek Benda z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Zdeněk Bezecný z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek z osobních důvodů, pan poslanec Robin Böhnisch od 9.15 do 10.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Milan Brázdil do 11 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jan Farský z důvodu zahraniční cesty, Stanislav Grospič z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Hana Hnyková z rodinných důvodů, pan poslanec Pavel Holík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Václav Horáček z pracovních důvodů, paní poslankyně Jaroslava Jermanová ze zdravotních důvodů, pan poslanec David Kádner z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jaroslav Klaška z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Komárek do 10 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Vladimír Koníček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Kováčik z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Věra Kovářová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz z pracovních důvodů, paní poslankyně Maxová Radka bez udání důvodu, pan poslanec Josef Novotný z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Martin Novotný z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Igor Nykl z pracovních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Roman Procházka z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Martin Sedlář z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Antonín Seďa z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, pan poslanec Zdeněk Syblík od 14 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Milan Šarapatka z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Lubomír Toufar z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Tureček z pracovních důvodů, pan poslanec Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Vondrášek z osobních důvodů, paní poslankyně Markéta Wernerová od 14.30 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Zemánek z pracovních důvodů, pan poslanec Marek Ženíšek z pracovních důvodů.

  Také se dnes omlouvají členové vlády: místopředseda vlády Pavel Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, ministr kultury Daniel Herman z důvodu zahraniční cesty, ministr vnitra Milan Chovanec z pracovních důvodů, ministr zemědělství Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně z Ministerstva pro místní rozvoj Karla Šlechtová z pracovních důvodů a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

  Já vás požádám, abyste snížili hladinu zvuku, hlasitosti, abychom se slyšeli, protože zde máme přihlášené.

  S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Promiňte prosím, opravdu jsem si ještě včera večer nemyslel, že požádám o mimořádné zařazení bodu jako prvního bodu dnešního jednání. Současně ujišťuji dopředu, že se nejedná o žádnou obstrukci, a ujišťuji, že jako předkladatel jsem nejenom přesvědčen, ale i slibuji, že tento bod nemůže trvat déle než dvacet, maximálně třicet minut. Ale pokládám za nesmírně důležité, aby Poslanecká sněmovna k tématu, které chci navrhnout, alespoň těch několik minut jednala a především přijala usnesení.

  Řada z nás, členů organizačního výboru, dnes ráno prodělala mírný šok, když se ze sdělovacích prostředků dozvěděla, že odpoledne odlétá do ruské Dumy s oficiálním souhlasem předsedy Poslanecké sněmovny pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip na pozvání místopředsedy ruské Dumy Železňaka, což je osoba, která je na seznamu nežádoucích osob Evropské unie i Spojených států pro svoji přímou účast na anexi Krymu.

  Ta záležitost se tady diskutuje déle než měsíc, protože skutečně pan Železňak panu Filipovi toto pozvání poslal, pan Filip měl ambici sestavit oficiální delegaci Poslanecké sněmovny a na organizační výbor byl předložen návrh, aby tato delegace odcestovala. Vzhledem k tomu, že řada členů organizačního výboru vyjádřila dopředu svůj zásadní nesouhlas s touto oficiální cestou, iniciovanou takovýmto pozváním od konkrétní osoby vůči konkrétní osobě, a řada klubů dopředu avizovala, že jejich účast v takové delegaci je naprosto vyloučená, došlo k tomu, že na organizačním výboru byl tento návrh stažen. Řada z nás na organizačním výboru byla informována, že návrh je stažen, o žádné cestě se nehlasuje, nebude, věc je vyřízena. Poté, a já nepochybuji o tom, že pan předseda Poslanecké sněmovny k tomu svůj mandát má, poté tedy došlo k tomu, že bez našeho vědomí, s obejitím organizačního výboru, pan předseda Poslanecké sněmovny podepsal tuto cestu osobně panu místopředsedovi Filipovi. Jinými slovy ve vnímání veřejnosti, mezinárodní veřejnosti, dnes odpoledne oficiálně místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky, v době, kdy opět eskaluje situace ve východní části Ukrajiny, v době, kdy Rusko uznalo volby v obou dvou separatistických "republikách", odjíždí místopředseda české Sněmovny za člověkem, který je na seznamu embargovaných osob, jako oficiální reprezentant tohoto orgánu Poslanecké sněmovny.

  Řada z nás to pokládá za vyloučené, řada z nás to může pokládat za správné, ale pokud byl obejit tímto způsobem organizační výbor, mám za to, že existuje jediná možnost, že svůj souhlas či nesouhlas s touto cestou vyjádří Poslanecká sněmovna svým usnesením. Dopředu říkám, že je to proto, že řada z nás si neumí představit, že za této situace chceme být reprezentováni panem místopředsedou Filipem u pana soudruha Železňaka. A pokud si to Poslanecká sněmovna přeje, je to její právo, ale nemůže to proběhnout takto anonymně, nemůže to proběhnout s obejitím organizačního výboru. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Váš návrh jsem si poznamenal. Dále byl přihlášen pan poslanec Tejc a po něm pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení tisku 181, novela zákona občanský soudní řád, který se týká regulace exekucí. Ten tisk je tady v Poslanecké sněmovně několik měsíců. Jedná se o první čtení, myslím si, že ho můžeme zvládnout za několik minut, nebo maximálně několik desítek minut. Byl bych rád, aby se jím mohly zabývat výbory. Myslím si, že řadu občanů trápí zneužívání exekucí. Je to poslanecký návrh, na kterém určitě budeme spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti při jeho možných úpravách. Já vás moc prosím, aby byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech tak, jak to samozřejmě čas dovolí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde písemnou přihlášku, to znamená, ta bude mít přednost před přihláškou z lavic, takže poprosím pana poslance Kolovratníka, aby přednesl svůj návrh na změnu pořadu.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré ráno, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, přicházím se standardní prosbou, chcete-li žádostí, volební komise a prosím dnes o pevné zařazení volebního bodu. Je to volební bod, který jsme nazvali volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47. Je to bod avizovaný. Připomenu, že minulý týden jsme tuto komisi obsadili, a teď tedy potřebujeme, pokud má začít pracovat, aby Poslanecká sněmovna řádně zvolila v tajné volbě jejího předsedu. Komise obdržela dva návrhy a já prosím, abychom tento bod zařadili dnes pevně ve 12.30 jako poslední bod před obědovou pauzou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Fiala.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Já jsem chtěl navrhnout - a neřeknu, že po dohodě předsedů politických klubů ze včerejšího večera, ale po nějaké diskusi, nelze to nazvat pevnou dohodou, ale po nějaké diskusi, pevné zařazení bodů dnešního jednání. Trošku to zkomplikoval kolega předseda Kalousek svým návrhem, protože jsem chtěl navrhnout, aby prvním bodem dnešního jednání byl z bloku prvních čtení návrh bodu číslo 14, sněmovní tisk 329, dluhopisový program, který předkládá ministr financí, a následně jako druhý až šestý bod v pořadu dnešní schůze body 8, 54, 55, 56 a 59, konkrétně sněmovní tisky 261, 304, 305, 306 a 337, které předkládá paní ministryně spravedlnosti, a následně potom jako sedmý a osmý bod body číslo 49 a 52, což jsou sněmovní tisky 277 a 296, a jako devátý bod z bloku smluv v druhém čtení bod schůze číslo 71, sněmovní tisk 136, jejichž předkladatelkou, všech těchto tří bodů, je paní ministryně práce a sociálních věcí. Takže já bych tento svůj návrh modifikoval ve vazbě na vystoupení pana předsedy Kalouska, aby pokud Sněmovna odsouhlasí zařazení prvního bodu návrh pana Kalouska, aby tento můj návrh byl zařazen jako druhý a další bod dnešní schůze Sněmovny. Pro jistotu písemně předávám řídícímu schůze. Děkuji. (Předává návrh předsedajícímu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A další v pořadí, pan poslanec Radim Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Dobré ráno vám všem, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych načetl změny dvou bodů v dnešním programu. Jako první bych navrhl stáhnout tisk 145 z dnešního projednávání, což je návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Je to z toho důvodu, že předkladatel David Kádner je na zahraniční cestě. Tak se to sešlo, že bychom to načetli na příští schůzi, a chtěli bychom, aby u tohoto bodu, který si odpracoval jako předkladatel, byl a celý vám ho představil. Vyřadit.

  Místo toho bychom si přáli dnes projednat tisk číslo 319, což je Ústava České republiky. Je to návrh zákona, který navrhl klub hnutí Úsvit, a chtěli bychom ho zařadit na dnes po pevně zařazených bodech.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji, poznamenal jsem si. První pan předseda Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom krátce. Já bych chtěl využít přítomnosti pana ministra obrany Stropnického a jenom připomenout a požádat Sněmovnu o zařazení mimořádného bodu Informace o situaci kolem muničního skladu ve Vlachovicích-Vrběticích. Já bych jenom chtěl, aby pan ministr odpověděl na ty otázky, které jsem tady dával, a chci to tady ukázat, protože už to není 200 podpisů po návštěvě pana ministra vnitra a pana ministra obrany, kterou jsme viděli v přímém přenosu, teď už je to 800 podpisů pod peticí v této malé obci. Tady tu petici mám. To znamená, místo aby po té návštěvě pana ministra s panem ministrem vnitra se situace uklidnila a zůstali jsme stále u těch 200 podpisů, které jsem tady avizoval, pod peticí občanů ve Vlachovicích a Vrběticích, tak je jich od té doby čtyřikrát tolik a už je jich 800. To znamená, trošku se za to omlouvám, že musím znovu, ale protože pocházím z toho kraje, tak mi nezbývá, než znova tady přímo ukázat, že ta petice už narostla do velice tlustého fasciklu, a občané Vrbětic a Vlachovic žádají odpovědi na ty otázky, které jsem tady minulý týden panu ministrovi dal, a pan ministr mi slíbil, že tento týden mi na tyto otázky tady odpoví. Proto znova připomínám, žádám o zařazení mimořádného bodu, situace kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích-Vlachovicích a podporuji svoji žádost čtyřnásobným množstvím podpisů občanů Vrbětic a Vlachovic, kteří žádají odpovědi na tyto otázky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dotážu se - zařadit na dnešní den, myslíte, nebo na pořad 19. schůze?

 • Poslanec Tomio Okamura: Ano, na dnešní den, a pokud možno jako první bod bych to chtěl zařadit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě bude muset Sněmovna rozhodnout, protože pan předseda Kalousek chtěl zařadit svůj první bod...

 • Poslanec Tomio Okamura: Nevím, jestli je to možné, ale mně je jedno, jestli to bude první, nebo druhý bod, takhle bych to řekl, aby kvůli tomu tady nevznikl nějaký problém. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě dám nejdřív hlasovat o návrhu pana Kalouska, poté o návrhu vašem.

  Dále v pořadí pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, pane místopředsedo. Schůze pokračuje třetí týden a myslím si, že by bylo dobře, kdyby se občas vládní návrhy taky proložily nějakými návrhy opozičními, ať to není tak jednostranné a ať tady naše návrhy neleží šest, sedm, osm měsíců.

  Potvrzuji slova pana předsedy Faltýnka, že jsme vlastně o tom, co načítá, byli informováni, ne že by na tom byla shoda. Dám mírně modifikovaný návrh, který do celého bloku asi deseti bodů vkládá dva.

  Navrhuji, abychom dnes v zásadě, pokud hlasování vyjde jako čtvrté, tzn. po návrzích pana poslance Kalouska a pana poslance Okamury a po návrhu pana předsedy Faltýnka o dluhopisovém programu, pokud tedy tyto bodu budou v tomto pořadí zařazeny, abychom za to zařadili bod číslo 32, sněmovní tisk 180, zákon o pozemních komunikacích. Pokud by to Sněmovna neschválila, variantně navrhuji, abychom o tom hlasovali, aby to bylo zítra jako druhý bod po písemných interpelacích.

  Dále navrhuji, abychom dneska na 14.30 zařadili pevně návrh zákona o legalizaci výnosu z trestné činnost, bod číslo 28 sněmovní tisk 146, kde už částečně rozprava v prvém čtení proběhla, ale asi pět schůzí zpátky. Od té doby nám to neustále vyřazujete z programu. Dnes pevně na 14.30. Pokud by to nebylo schváleno, variantně navrhuji, abychom to zařadili zítra jako první bod po písemných interpelacích.

  A protože jsme konstruktivní opozice a občas chceme vládě pomoci, navrhuji, abychom zítra jako třetí bod po písemných interpelacích dodělali bod číslo 70, který jsme už dvakrát přerušili v prvém čtení. Je to mezinárodní smlouva mezi ČR a SR o uznávání dokladů. Zítra jako třetí bod po písemných interpelacích. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě někdo se hlásí ohledně změny programu? Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování.

  Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kalouska, aby jako pevně zařazený první bod dnešního dne bylo Stanovisko Poslanecké sněmovny k zahraniční cestě místopředsedy Filipa.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pevně zařazený bod jako první dnešního dne. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 130, přítomných poslankyň a poslanců 144, pro 83, tento návrh byl přijat. (Potlesk vpravo.)

  Jako druhý budeme hlasovat bod pana předsedy Okamury, který žádá o zařazení bodu Informace o situaci muničního skladu ve Vrběticích. Je to druhý pevně zařazený bod dnešního dne.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 131, přítomných poslankyň a poslanců 144, pro 64, proti 60, návrh byl zamítnut.

  Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, a to je pevně zařadit na jednání dnešního dne po již pevně zařazeném bodu předsedy... Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám procedurální návrh, abychom o každém z bodů hlasovali zvlášť. Děkuji. Některé chceme podpořit, některé ne. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Mám zde poznámku, zda mám postupovat podle toho, jak jste vystupovali v tom pořadí, anebo - protože někteří jste žádali o přednostní zařazení těch bodů a někteří jste říkali po pevně zařazených bodech. Když nebude námitka, dal bych hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, a tak jak bylo řečeno, po jednotlivých návrzích. Námitka není.

  V tom případě budeme hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, který navrhuje pevně zařadit jako další bod dnešního jednání bod číslo 14, sněmovní tisk 329.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 132, přítomných poslankyň a poslanců 147, pro návrh 123, návrh byl přijat.

  Zde bych se chtěl zeptat ještě pana předsedy Stanjury, protože to bylo dáváno v jednotlivých blocích. Teď máme blok druhý, kde je asi šest bodů. I o těch šesti bodech chcete dávat hlasovat jednotlivě? Dobře. Jako druhý až šestý bod na pořadu schůze budeme hlasovat jednotlivě.

  První je pevně zařadit bod číslo 8, je to sněmovní tisk 261.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Máme hlasování číslo 133, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro 77, návrh byl přijat.

  Dále budeme hlasovat o pevně zařazeném bodu číslo 54, je to sněmovní tisk 304. Mám zde požadavek na odhlášení, všechny vás odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili.

  Nyní tedy zahajuji hlasování o zařazení bodu 54, sněmovní tisk 304 jako pevný bod dnešního jednání. Kdo je pro? Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 134, přítomných poslankyň a poslanců 145, pro návrh 78, návrh byl přijat.

  Dále zde máme žádost o pevné zařazení bodu číslo 55, je to sněmovní tisk 305.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 135, přítomných poslankyň a poslanců 147, pro návrh 83, návrh byl přijat.

  Další bod je bod číslo 56, sněmovní tisk 306, jako další pevně zařazený bod.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 136, přítomných poslankyň a poslanců je 147, pro 84, návrh byl přijat.

  Jako poslední bod v tomto bloku je bod číslo 59, sněmovní tisk 337.

  Táži se, kdo je pro jeho pevné zařazení na dnešní den, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Máme hlasování číslo 137, přítomných poslankyň a poslanců 147, pro návrh 77 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat.

  Pouze zopakuji, že předkladatelkou těchto bodů je ministryně spravedlnosti. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, pane místopředsedo, já myslím, že nemůžete modifikovat můj návrh. (Předsedající: Je to návrh, já se ptám.) Já jsem chtěl, aby to bylo po těch dluhopisech, a protože jsem slíbil a doporučovali jsme, ať se dluhopisy projednají co nejdříve - v této chvíli podle mě ty dluhopisy jsou druhý bod, takže navrhuji jako třetí bod, anebo pokud na tom budete trvat, tak jako čtvrtý, nemám s tím žádný problém. Takže necháme jako čtvrtý bod, tak jak byl původní návrh.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je zde tedy návrh, abychom bod číslo 32, je to sněmovní tisk 180, o pozemních komunikacích, zařadili na dnešek jako čtvrtý bod.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 145, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 49, návrh byl zamítnut.

  Je zde tedy návrh, aby tento bod byl zařazen zítra jako druhý po písemných interpelacích.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 146, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 98, návrh byl přijat.

  Dále zde je návrh, aby zítra ve 14.30 jako první... (Hlas z pléna: Dnes.) Dnes ve 14.30 byl pevně zařazen bod číslo 28.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 147, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 41, návrh byl zamítnut.

  V tom případě je zde druhý návrh, aby tento bod číslo 28 byl zařazen zítra jako první bod po písemných interpelacích.

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 148, přítomných poslankyň a poslanců je 149, pro návrh 111, návrh byl přijat.

  A máme zde poslední návrh a to je, aby zítra jako třetí bod byl pevně zařazen bod číslo 75 - po písemných interpelacích, ano.

  Takže já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Máme hlasování číslo 149, přítomných poslankyň a poslanců je 149, pro tento návrh 51, návrh byl zamítnut.

  Tím jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu programu schůze. (Předsedající se obrací s dotazem na poslance Okamuru.) S přednostním právem se hlásíte, pane předsedo? Dobře.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom jsem chtěl říci, že jsem absolutně šokován arogancí vládní koalice, protože tady to není o Okamurovi ani o Úsvitu, který nemáte rádi (smích a šum v jednací síni), ale je to o tom, že tady bylo... No tak já také nemám rád třeba mnohé z toho, co tady prosazovaly dosavadní strany. Takže to je zcela v pořádku, já to neberu v osobní rovině. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala, po něm pan předseda Mihola a po něm pan ministr Stropnický. (V sále je velký neklid.)

 • Poslanec Radim Fiala: Dámy a pánové, podle šumu ve sněmovně cítím, že tato věc rozbouřila velkou diskusi. Já to chápu. Já to považuji také za arogantní rozhodnutí vládnoucí koalice, kdy se na nás lidé obracejí a chtějí nějaké řešení, chtějí slyšet, co se bude dít dál, jaké přijmeme opatření, aby se to nestalo a aby byla zajištěna bezpečnost oblasti. Protože se na nás lidé obracejí i písemně, chci říct, že klub hnutí Úsvit se naprosto distancuje od rozhodnutí Sněmovny, která o těch věcech odmítá mluvit! A abychom se mohli poradit, co s touto věcí budeme dělat dál, tak vás žádám o hodinovou přestávku na jednání poslaneckého klubu hnutí Úsvit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě vyhlašuji přestávku. Máme 9.43, to znamená, že schůze bude pokračovat v 10.43. Děkuji vám.

  (Jednání přerušeno v 9.43 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie. Než budeme pokračovat v našem jednání, nejprve přečtu omluvy. Z dnešního jednání se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Volný a od 10 do 11.30 se omlouvá pan ministr Stropnický - ale já ho tady vidím, takže ta omluva patrně neplatí.

  Dalším přihlášeným do diskuse je s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, jenom krátce směrem k poznámce pana předsedy hnutí Úsvit přímé demokracie, kterého tady ale nevidím, tak doufám, že se to k němu dostane, nebo mu to kolegové vyřídí.

  Mě trošičku mrzí - já tady nechci zavádět debatu na to, komu se Úsvit líbí nebo nelíbí. Za klub KDU-ČSL jako jeho předseda říkám, že komunikuji se všemi kluby, to znamená i se sousedy z Úsvitu, jak s panem předsedou hnutí, tak s panem předsedou klubu, což jistě může potvrdit kolega Fiala. Mrzí mě proto taková nepřesná paušalizující tvrzení typu o aroganci vládní koalice. Když se podívá na hlasování v bodě, který chtěl zařadit, tak klub KDU-ČSL tento bod podpořil, mimo jiné i proto, že máme dva kolegy, kteří jsou ze Zlínského kraje, kde je obzvlášť tato problematika zajímavá, a zajímá nás to všechny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Dále je s přednostním právem přihlášen pan ministr Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jen zdůraznit, že se rozhodně nevyhýbám žádné debatě nebo diskusi o tom muničním skladu, ale byli jsme vedeni snahou postupovat podle toho, jak se situace vyvinula po příslušném usnesení vlády, kdy došlo k poměrně razantní změně režimu prací přímo na místě. Dohodli jsme se také, nebo požádal jsem příslušný výbor, aby mi bylo umožněno na příští schůzi výboru pro obranu informovat poslance tohoto výboru. Považoval jsem to za, řekněme, dostatečnou reakci. Asi to tak pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nevyhodnotil.

  Ale já bych se moc přimlouval za jednu věc, abychom oprávněnou obavou o bezpečí občanů nevytvářeli atmosféru paniky nebo totální nejistoty. Není tomu skutečně tak. To, co vládní usnesení nařídilo, to Armáda České republiky splnila obratem. Na tom místě už působí. Dále se situace, mohu říci, zklidňuje, nikoliv že se nějakým způsobem vyhrocuje. Jenom bych prosil, abychom třeba nepřilévali oleje do ohně. Dělá se v tuto chvíli maximum, co je možné.

  Nechci tady zneužívat svého přednostního práva, ale dovolím si říci ještě jednu větu. Všechny činnosti na místě probíhají pod velením Policie České republiky, a tak bych považoval za logické, že budou dotazy směřovány především tím směrem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji panu ministrovi za to vystoupení. Jenom velmi krátce bych chtěl říci, že to není, co si myslí Tomio Okamura. Já jsem zastáncem přímé demokracie a já jsem tady sdělil, co si myslí občané, a doložil jsem to 800 podpisy občanů Vlachovic a okolí. To znamená, prosím, nepodsouvejte mi, že Okamura tady něco říká. Já jsem pouze v zastoupení zoufalých občanů, kteří vedle toho bydlí, a bohužel oni nejsou spokojeni s vašimi odpověďmi, s odpověďmi vlády. To není o mně. Prosím vás, aby mě někdo manipuloval do toho, že já jsem něco vyhodnotil, nebo ne. Já v té dané obci nebydlím. Bydlí tam velké množství občanů a petice narostla na čtyřnásobek.

  Proto děkuji panu ministrovi, že vystoupil, ale znovu žádám vládu, aby ty občany ubezpečila a dala jim informace. Oni je nemají, a proto já v jejich zastoupení jsem se vás tady zeptal, zoufalých občanů. A znovu říkám - není to žádné vyhodnocení Tomia Okamury. Je to vyhodnocení občanů, kteří tam žijí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Protože nejsme v rozpravě, omlouvám se všem, kteří nemají přednostní právo a žádají o faktickou poznámku. Nemohu jim udělit slovo.

  Pokud nikdo s přednostním právem nebude dále vystupovat, tak si dovoluji zahájit bod, který jsme zařadili na program našeho jednání.

  Dovoluji si vyzvat pana poslance Kalouska, který tento bod navrhl, aby jej uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já děkuji za zařazení tohoto bodu na program schůze a slibuji, že budu velmi stručný.

  Myslím, že ta situace je nám všem naprosto jasná. Nejde tady vůbec v zásadě o to, že byl obejit organizační výbor, byť nás to velmi mrzí jako neférové a nekolegiální jednání. Už vůbec nejde o to, že bychom snad nepřáli panu místopředsedovi Filipovi výlet nebo pokládali za rozmařilost náklady spojené s tím výletem. To, o co opravdu jde a proč jsme přesvědčeni, že Poslanecká sněmovna má zaujmout stanovisko, je prestiž České republiky jako věrohodného partnera v rámci Evropské unie. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane předsedo. Já si dovoluji ctěnou Poslaneckou sněmovnu požádat o klid. Pokud někdo má nějaké rozhovory, které nutně chce vést, a nechci jmenovat kolegy jak na levici, tak na pravici, tak prosím, ať je vede v předsálí.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, ale já prostě nemám tu průpravu z těch politických školení mužstva, a já to prostě nezvládám. (Předsedající: To vás ctí, pane předsedo, prosím, pokračujte.) Děkuji.

  V situaci, v které jsme, pokud oficiální reprezentant České republiky, tedy místopředseda Poslanecké sněmovny, předseda parlamentní strany, navštíví ruskou Dumu na pozvání tohoto člověka, tak nám přece všem musí být jasné, jakým způsobem toho dokáže zneužít profesionální ruská propaganda a jakým způsobem o tom budou referovat zahraniční média. Nikdo z nás si samozřejmě ani nedělá iluze o tom, jak a jakým způsobem pan místopředseda Filip bude hovořit o společné politice Evropské unie v rámci sankcí vůči Ruské federaci. To tam bude vydáváno za stanovisko oficiálního českého reprezentanta, který oficiálně navštívil Ruskou federaci.

  Já vás velmi prosím, abychom předešli té hanbě, abychom se nedostali do pozice, kdy znevěrohodníme už tak některými nešťastnými výroky našich vysokých představitelů zviklanou pozici čitelného a věrohodného partnera. Přejme panu místopředsedovi Filipovi cestu do Moskvy. Koneckonců je 5. listopadu, nechť si tam se svými soudruhy oslaví prazdnik velikoj oktjabrskoj socialističeskoj revoljucii. To je naprosto v pořádku a já jsem ten poslední, kdo by mu v tom bránil. Ale prosím, aby tam nevystupoval jako reprezentant Poslanecké sněmovny, aby tam nevystupoval jako reprezentant České republiky. A tomu můžeme zabránit tím, že přijmeme velmi jednoduché usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Zároveň tím, že vystoupil jako první v tom bodu, prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

  Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, je potřeba říci pár slov, proč se tento bod ocitl na našem dnešním jednání. Pan kolega Kalousek zde říkal, že asi všem je jasné, o čem tu dnes jednáme, ale já se obávám, že tomu tak úplně není, a proto se budu věnovat procedurální stránce věci, jak k tomuto vyslání vůbec došlo.

  Možná si vzpomínáte, kdo sledujete vystoupení jednotlivých politických stran při jejich tiskových konferencích, že zhruba před měsícem, nevím to úplně přesně, ale dá se to dohledat, se objevila v éteru možnost, že pan předseda Filip poletí do Moskvy a povede tam delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Předsedové poslaneckých klubů byli osloveni, aby do této delegace nominovali své zástupce. Občanská demokratická strana, myslím, že TOP 09 také, odmítla tuto delegaci podpořit tím, že by své zástupce vyslala. A najednou se z toho stalo něco, s čím si ani místopředseda Filip, ale bohužel ani předseda Sněmovny Hamáček nevěděli rady, a tak přistoupili k podvodu, obmyslnosti, kterou vám teď popíšu.

  Na organizační výbor byla předložena žádost o vyslání Vojtěcha Filipa, který povede delegaci, a organizační výbor měl o ní rozhodnout. Těsně před tímto rozhodnutím byl tento list, tato žádost stažena s tím, že tato cesta se stahuje a organizační výboru o ní jednat nebude. Uplynulo 14 dnů, je to buďto 14 dnů, nebo týden, co se organizační výbor znovu sešel. A zde by bylo asi potřeba, aby vystoupil místopředseda Sněmovny pan Bartošek, který tam asi netušil, co dělá, ve chvíli, kdy jsme projednávali jiné zahraniční cesty, se zeptal: A jak je to s tou cestou do Ruska? A najednou nastalo zděšení na straně předsedy Sněmovny, na straně místopředsedy Sněmovny, dívali se na sebe, jako co to má znamenat, a říkali: Nic, nic, s tím nic není, ta cesta nebude. A my ostatní členové organizačního výboru jsme přijali závaznou řeč, závazné stanovisko předsedy Sněmovny, který řekl, když cesta nebude, tak prostě cesta nebude.

  A nyní se dozvídáme, že obmyslně obešel, podvedl organizační výbor tím, že tu cestu schválil, k čemuž tedy kompetenci má, ale dělá se to v případech, kdy předseda Poslanecké sněmovny schvaluje zahraniční cesty bez vědomí organizačního výboru pouze v případech, kdy z časových důvodů není možné, aby organizační výbor k tomu řekl své stanovisko. Zde ty příležitosti byly minimálně dvě. Měsíc času byl k tomu, aby předseda Sněmovny řekl, ať mu to organizační výbor schválí, místopředseda Sněmovny aby obhájil, s jakými záměry na tuto cestu jede. Ani jeden z nich to neudělal. Včera nebo předevčírem, nevím kdy, předseda Sněmovny podepsal cestu, proti které věděl, že je odpor části Poslanecké sněmovny, věděl, do jaké zahraničněpolitické situace staví Parlament. Připomenu, že jsme přijali usnesení v začátku toho roku, jímž odsuzujeme postup Moskvy vůči Ukrajině a anexi Krymu, a nyní tam takto podloudně, podivně, temně za pomoci intrik a nevím jakých dohod a nevím, i zda těch pánů, které zmiňuje správa BIS, tedy o tom, kolik se tady šíří zvláštních zástupců, špionů na ruském velvyslanectví, tak za pomoci těchto osob je vysílán místopředseda Poslanecké sněmovny do Ruska.

  Já v tom vidím bezpečnostní riziko pro naši zemi, vidím v tom naprosto bezprecedentní podvodné jednání ze strany předsedy Poslanecké sněmovny, konspirační jednání s místopředsedou, protože věděli, že tato cesta visí ve vzduchu, a nám na organizačním výboru lhali.

  To je mé stanovisko k tomu. Velmi podporuji usnesení, které zde navrhl pan kolega Kalousek. (Potlesk vpravo.)***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Dále se hlásí pan poslanec Černý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte jenom pár slov na toto téma.

  Já naprosto sdílím rozhořčení členů organizačního výboru, kteří se cítí zřejmě podvedeni, nebo minimálně nepřesně informováni. Nicméně nedovedu v tuto chvíli odpovědět na otázky, které tady zazněly. Nejsem členem organizačního výboru. Mám tu čest zastupovat předsedu našeho výboru, který je ale v tuto chvíli právě na zahraniční cestě, předpokládám, že služební, doufám, že ne soukromé. Je tam s předsedou sněmovny panem Hamáčkem, a tudíž tady nejsou. Není tady ani Filip, ten je pravděpodobně někde ve vzduchu v tuto chvíli, a pokud bychom chtěli zabránit hanbě, jak tady bylo řečeno, tak nám asi nezbude, než vydat pokyn naší protivzdušné obraně, aby udělala, co umí, a to letadlo sestřelila. Ale nevím, jestli to je to správné řešení. Zřejmě už nezabráníme tomu, aby místopředseda Filip přistál pravděpodobně v Moskvě, nevím, kam přesně letí.

  Mně je známo jen jedno jediné - že údajně by se měl asi dnes večer setkat mj. s poslanci ruské Dumy, zřejmě s členy zahraničního nebo nějakého podobného výboru, ale víc bohužel nevím. Netuším ani, proč předseda Sněmovny kolega Hamáček podepsal tuto zahraniční cestu, a už vůbec netuším, proč obešli organizační výbor. Tomu prostě nerozumím. Je to proti zásadám. Víte, že místopředseda Filip, který měl svého času v gesci tyto věci, vždycky dbal na to, aby organizační výbor byl o všem informován, aby všechno probíhalo prostě tak, jak má, a v tuto chvíli to tak zkrátka není.

  Nechci se pouštět do spekulací, co z toho může udělat propaganda ta nebo ona, bezesporu pracují obě. Nevím, která lépe, která hůř, ale pracují obě a velmi intenzivně. A mám jenom jednu velkou obavu, že čím víc budeme tento v podstatě vnitřní problém Sněmovny - protože to je selhání vnitřních orgánů Sněmovny, které zřejmě nekonaly, tak jak měly. Pokud budeme tento problém příliš ventilovat, tak věci podle mého názoru příliš nepomůžeme.

  Nesouhlasím s paní kolegyní Němcovou, že by to bylo nějaké zvlášť velké bezpečnostní riziko, pokud už ta cesta je v běhu, pokud už tomu nedokážeme efektivně zabránit jinak, a doporučuji proto, abychom vyčkali do té doby, než nám oba zmínění aktéři této eskapády, tedy jak předseda Sněmovny pan Hamáček, tak místopředseda Sněmovny pan Filip, podají vysvětlení. Proto si tedy dovolím navrhnout odročení tohoto bodu, přerušení tohoto bodu do doby, než budou oba přítomni. Filip se má, pokud vím, vracet zítra večer nebo v noci a pan Hamáček snad někdy v pátek, nevím. Ve chvíli, kdy budou přítomni, můžeme se relevantně vrátit k tomuto tématu a projednat ho tak, abychom zjednali pořádek, nápravu a pokud možno zabránili k tomu, aby se podobné excesy opakovaly, ale zřejmě už nedokážeme zabránit tomu, aby tato zahraniční cesta neproběhla. Zřejmě jsme z výkladu, který tady zazněl, už pochopili, že nejde o soukromou cestu, že jde o cestu, která už bude vnímána jako zahraniční cesta v gesci našeho parlamentu. S tím už asi nic nenaděláme, ale budeme muset počkat na vysvětlení obou pánů, co všechno bylo ve věci nebo proč se rozhodli, tak jak se rozhodli. A protože oba dva jsou velmi dobře znalí procesů, které ve Sněmovně zahraničním cestám předcházejí, tak jsem přesvědčen, že mají dost důvodů, dost argumentů pro to, aby ospravedlnili svoje jednání, a netrpělivě budu čekat, až tak učiní. Ale dokud tady nebudou, považuji další projednávání za spíš bezpečnostní riziko pro nás, protože se jen budeme dehonestovat navzájem a k ničemu dobrému to nepovede. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černému. On dal procedurální návrh, ale pan zpravodaj se hlásí se stanoviskem zpravodaje. O procedurálním návrhu dám ihned bez rozpravy hlasovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já tomu rozumím. Nicméně jako zpravodaj i jako předkladatel návrhu usnesení říkám, že jakkoli toto stanovisko by za normální situace znělo korektně, tak se nejedná o nic jiného, než aby jeho přijetím dosáhl jeho navrhovatel toho, že cesta bude skutečně vnímána jako oficiální zahraniční cesta z České republiky, což je přesně to, čemu se my, kteří jsme mými ústy předložili návrh toho usnesení, snažíme zabránit.

  Nestane se dneska večer nic jiného, než že se místopředseda - já vím, že je ve vzduchu, a bylo pravděpodobně důležité to před námi utajit do poslední chvíle. Proto jsme se to dneska dozvěděli až z novin. Nestane se nic jiného, než že místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip se dnes večer sejde s poslanci ruské Dumy na pozvání Sergeje Železňaka, embargované osoby v rámci Evropské unie, a sejde se s nimi jako oficiální reprezentant Poslanecké sněmovny. A cokoli tam bude říkat, bude říkat Poslanecká sněmovna jeho ústy. Ti z vás, kteří budou hlasovat pro přerušení, tak s touto situací budou souhlasit. Budou souhlasit, že dnes večer za vás mluví Vojtěch Filip se Sergejem Železňakem. My z vás, kteří to nechceme riskovat, kteří jsme přesvědčeni, že to ohrožuje významným způsobem prestiž České republiky jako spolehlivého partnera v rámci Evropské unie, my z nás, kteří jsme přesvědčeni, že to zásadním způsobem devalvuje a znevěrohodňuje oficiální zahraniční politiku České republiky, my vás prosíme, abychom - té cestě se nedá zabránit. Vojtěch Filip se dnes sejde se svými soudruhy. Ale jenom na vás záleží, jestli se s nimi sejde jako Vojtěch Filip, předseda KSČM, anebo Vojtěch Filip, zástupce nás všech.

  Já vás varuji, já vás prosím, aby zastupoval nás všechny. Ať si zastupuje svoji stranu! (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bylo stanovisko k tomuto návrhu. Pan poslanec Černý chce modifikovat nějakým způsobem svůj návrh, o kterém dám potom bez rozpravy hlasovat.

 • Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Nechci ho modifikovat, chci jen pana zpravodaje vaším prostřednictvím upozornit na to, že tu propagandu jsem myslel, že necháme (poznámky v sále) - já mám přednostní právo, pánové v tuto chvíli, tak jako vy.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane kolego, rozumím přednostnímu právu, nicméně s přednostním právem byste byl čtvrtý v pořadí. Teď tu mám přihlášené tři jiné. Pokud nechcete modifikovat svůj návrh, je mou povinností dát o něm hlasovat. Mám tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Dám hlasovat o přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti obou jmenovaných, tj. pana předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa.

  O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 150, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 71, tento návrh nebyl přijat. (Potlesk vpravo.)

  Budeme pokračovat dále. S přednostními právy se nejprve přihlásili: pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan místopředseda Bartošek, po něm pan poslanec. Takže tito tři. Prosím pana předsedu Miholu. Pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, chtěl bych za klub KDU-ČSL říct, že s touto cestou nesouhlasíme, připojujeme se k argumentům, které zde již byly vzneseny, a jsme připraveni podpořit usnesení, které zde bylo zmíněno panem předsedou Kalouskem. Domníváme se, jenom krátce shrnu, nejen nešťastný termín a situace, ale především opravdu považujeme za velmi nešťastné, aby Poslaneckou sněmovnu České republiky reprezentoval zástupce jedné strany, a ještě na základě přání člověka, který je, jak zde bylo rovněž zmíněno, na indexu jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech.

  Chtěl bych ale zároveň také zdůraznit, že KDU-ČSL určitě není stranou, která by se nějak chtěla bránit diskusi nebo předávání informací. To ostatně předpokládám, že i kolegové z dalších stran by rádi ty informace měli. Ale u nás vlastně celé jednání tady o té delegaci skončilo na tom, že jsme nedostali ani nějaký podrobný program, byl obejit vlastně organizační výbor a byli jsme připraveni navrhnout, když tedy komunikovat a informovat se, tak vyváženě. Chtěli jsme navrhnout spojení té cesty do Moskvy s cestou na Ukrajinu, aby tedy skutečně, když informace a vyváženost, tak aby to bylo opravdové, a ne jenom jako.

  Vnímáme také ohlas v zahraničním tisku. Viděl jsem několik článků, které se tímto zabývaly více či méně a upozorňovaly na to, že Česká republika tady podobnými přístupy se stává potom takovým slabým článkem Evropské unie, anebo vůbec tady těchto postojů vůči situaci na evropském východě.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Jiřímu Miholovi. Dále, dalším přihlášeným do rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se asi nebudu vracet k té historii. Všichni předsedové klubů dostali před několika týdny dopis pana místopředsedy Filipa. Když to parafrázuji: "požádal mě ruský velvyslanec, abych na pozvání toho člověka, na kterého je embargo, zorganizoval cestu Poslanecké sněmovny nebo delegace pod mým vedením". Takhle to bylo formulováno i z ruské strany.

  Ale já bych se chtěl zeptat členů vlády. Velmi často slyšíme jak na rozdíl od minulého volebního období či předminulého jsou sladěny zahraničněpolitické aktivity všech ústavních činitelů. Já to v tomto případě nevidím. Vidím jasné rozpory ve vyjádření prezidenta, jednotlivých členů vlády, nyní předsedy Poslanecké sněmovny, který rozhodl, že ta cesta se uskuteční. Já bych rád požádal premiéra, ten tu ovšem není, ministr zahraničí je myslím na služební cestě, tak to rozumím, že je omluven. Tak v tom případě bych požádal asi pana vicepremiéra (Babiše), aby nám řekl stanovisko vlády k této cestě a k tomu, co se vlastně stalo. (Poznámka z pléna.) Já za to nemůžu. Kdyby tady byl premiér nebo ministr zahraničí, to děláte jako naschvál, ale my skutečně neorganizujeme přítomnost členů vlády. To je zodpovědnost vládní koalice, a ne opozice. Kdyby tady byli dva vicepremiéři, tak si aspoň mohu vybrat, kterého z nich požádám, ale druhý vicepremiér prostě přítomen není. Jestli se té odpovědi zhostí jiný člen vlády, tak mně to vůbec nevadí, jestli odpoví ministr životního prostředí nebo ministr obrany. Fakt ne. Ale chtěl bych, aby někdo za vládu formuloval stanovisko, jak se k tomu staví vláda.

  Přece je slušné, když jste někde na návštěvě, a zcela běžné, že v rámci té návštěvě oplatíte to pozvání, recipročně. Což v tomto případě nejde, protože naše vláda se připojila k těm sankcím. To jsou i naše sankce, to nejsou sankce Američanů a Bruselu, ale jsou to i sankce České republiky, a evidentně tohoto člověka nemůžeme recipročně pozvat, protože bychom postupovali sami proti svým vlastním sankcím. Takže si myslím, že schválením této zahraniční cesty pan předseda Hamáček prostě postupuje proti postoji české vlády. My jsme ten postoj ocenili, v mnoha parlamentních debatách jsme říkali, že v tomto bodě má vláda České republiky naši podporu. A tady vidíme jasný rozpor a byl bych rád, kdyby někdo z vládních činitelů to buď okomentoval, nebo řekl aspoň stanovisko ministra či vicepremiéra. Je mi jasné, že nemůže tlumočit stanovisko vlády jako celku, že pravděpodobně, a považuji to takřka za jisté, že vláda o tom v celku, jako celek nejednala. Proč by o tom také jednala vláda, když my jsme se všichni domnívali, že ta cesta prostě neproběhne. Ani ti navrhovatelé neměli odvahu vystavit organizační výbor hlasování. Protože jestli je tam nějaká většina, která je přesvědčená, že ta cesta prostě se uskutečnit má, mohlo to jít standardně, vládní koalice má většinu v organizačním výboru, mohlo to být schváleno, my bychom to sice kritizovali, nicméně bychom ten bod neměli na plénu a plně bychom respektovali toto. Tam to bylo staženo, čímž jsme jasně pochopili, že ta cesta nebude, a včera večer jsme se vlastně z médií dozvěděli, když se na to dotazovali, že ta cesta se prostě uskuteční.

  Takže bych poprosil některého z členů vlády, abyste to nevnímali, že se obracím jenom na vašeho předsedu, já jsem to tak nemyslel. Bohužel tady není ani premiér, ani ministr zahraničí. Děkuji. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Už do rozpravy s přednostním právem je přihlášen pan ministr Stropnický, nicméně teď má přednost pan místopředseda Bartošek, po něm pan místopředseda poslaneckého klubu KSČM Černý, po něm výše zmiňovaný pan ministr obrany Martin Stropnický, po něm pan předseda Okamura. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Myslím si, že věc je poměrně jednoduchá. Vzhledem k tomu, že organizační výbor tuto cestu neprojednal, není možné na cestu místopředsedy Filipa nahlížet jako na cestu, kdy někdo reprezentuje Poslaneckou sněmovnu. A to, co je zásadní, je, že tato cesta byla dlouhodobě diskutována, a proto jsem se na organizačním výboru zeptal, jakým způsobem se s tím pozváním naloží. Zeptal jsem se a odpověď, kterou jsem dostal, je, že vzhledem k tomu, že organizační výbor tuto cestu neprojednal, tak se žádná cesta nekoná. Tuto odpověď jsme dostali. Mně osobně to stačilo, bral jsem to za vyřešené. Pravda je, že mě tato informace také zaskočila a poměrně nemile překvapila.

  Za lidovce chci říci, že vyslovujeme s touto cestou zásadní nesouhlas. Jednak nebyla projednána v organizačním výboru, za druhé není reprezentativní, není to delegace Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že to bereme jako poměrně bezprecedentní krok, tak budeme chtít, aby to bylo zařazeno na jednání dalšího organizačního výboru, a návrh, který předneseme, je ten, že se budeme bavit, zda je vůbec nárok na proplacení této cesty v okamžiku, když nebyla schválena organizačním výborem. Tato návštěva se koná v době, kdy ruská strana uznává pseudovolby na části Ukrajiny, a myslíme si, že kdyby se měla konat cesta, tak by měla být vyvážená a reprezentativní. Lidovci nepovažují tuto cestu za reprezentaci Poslanecké sněmovny ve světě.

  Děkuji. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi. Nyní s přednostním právem za poslanecký klub KSČM pan místopředseda Černý. Prosím, pane místopředsedo.

 • Poslanec Alexander Černý: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu pochopitelně opakovat všechno, co tady zaznělo. Byl bych také rád, kdybych měl víc informací, a předpokládám, že i vy byste rozhodovali daleko snadněji, kdybyste slyšeli vyjádření například ministra zahraničních věcí, když už o něm dnes byla řeč, nebo někoho z dalších aktérů té kauzy. Ale ti tady nejsou. Prostě tady nejsou. Proto se nebudu vracet k návrhu, který už byl prohlasován a se kterým jste nevyjádřili souhlas.

  Přesto dávám ke zvážení, zda by nebylo rozumné přece jen, dřív než se pustíme do eskapády, jestli je, nebo není cesta kolegy Filipa oficiální cestou, je-li podepsána předsedou Sněmovny, je-li s ní vyjádřen souhlas. Ta informace, co běžela dnes dopoledne nebo ráno v televizi na liště, mě spíš ujišťovala o tom, že je to oficiální cesta, rozhodně to nevypadalo jako soukromá cesta. A doporučoval bych nejprve získat alespoň po telefonu, je-li to vůbec možné, nevím tedy, kde předseda Sněmovny v tuto chvíli je, jestli je také v letadle, nebo už někde přistál, já nevím ani - v Portugalsku? Nebo kam měli letět? (Hlas: V Albánii.) Nebo v Albánii, aha, to je zase jiný výbor. Takže možná že už je na telefonu, možná už je s ním možno komunikovat, možná ví víc než my. Já to prostě nevím. Rozhodně bych se přikláněl k tomu, abychom vyslechli alespoň po telefonu jeho stanovisko. Proto bych chtěl požádat sekretariát předsedy, jestli by nebyl schopen se s ním spojit a informovat ho o tom, co nás velmi zajímá, protože v opačném případě si nedovedu dost dobře představit, jak bude realizováno to, co tady navrhuje pan zpravodaj. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane místopředsedo, nicméně Poslanecká sněmovna nemůže úkolovat sekretariát jak pana předsedy, tak kohokoliv jiného. Jednání Poslanecké sněmovny se týká pouze řádně zvolených poslanců.

  Dále s přednostním právem a patrně se stanoviskem vlády pan ministr obrany Martin Stropnický, po něm pan předseda Okamura, pan předseda Sklenák, pan předseda Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nevím, jestli se to, co řeknu, dá označit za stanovisko vlády, ale to je spíš ze skromnosti, s prominutím, než nějakého alibismu. Já se omezím na fakta.

  Organizační okolnosti celého výletu jsou velmi nejasné. Na čí pozvání se akce koná? Na pozvání vysokého představitele politické reprezentace současného Ruska. Toho Ruska, které anektovalo Krym, například. Pan Sergej Železňak je na indexu EU. Tento index je součástí sankcí EU. K sankcím EU se Česká republika přihlásila. Zdůrazňovala, že je zapotřebí zachovávat unijní jednotu.

  Nedávno proběhly volby v Doněcké a Luhanské oblasti. Pod ostrahou samopalů byli demokraticky zvoleni dva představitelé, o kterých nikdo přesně neví, odkud přišli. Takže teď už mají legitimitu řádného zvolení. Ale asi ne řádného podle našich představ a norem. Ruská federace tyto představitele uznává, demokratické země nikoliv.

  Možná ještě jeden detail: vzdušný prostor řady evropských zemí je soustavně a intenzivně narušován ruskými nadzvukovými letouny.

  Já bych to nezlehčoval takovými poukazy na to, jestli je pan místopředseda teď někde ve vzduchu nebo v luftě. Mně tato fakta bohatě stačí, abych konstatoval, že jsou v přímém protikladu s našimi zahraničněpolitickými zájmy. To je všechno, co k tomu mohu říct. Děkuji. (Silný potlesk z pravé poloviny sálu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi obrany za jeho slova. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Po něm se připraví pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko hnutí Úsvit. Já jsem členem organizačního výboru. My nesouhlasíme s tím, že tato cesta nebyla odsouhlasena organizačním výborem, protože tam nebyla časová tíseň. Rozumím tomu, když pan předseda Hamáček, a tam má tu pravomoc, odsouhlasí někomu zahraniční cestu, když je časová tíseň a organizační výbor už nezasedá. Ale tady ten čas byl dostatečný. To téma tam bylo dokonce i nadneseno, ovšem nebylo prodiskutováno. Takže my si myslíme, že jménem parlamentu by tato cesta rozhodně touto formou probíhat neměla.

  Na druhou stranu je nám velice líto, že oba aktéři tady nejsou. Takže určitě by nebylo od věci, aby se oba přímo vyjádřili, jak pan předseda Filip, tak pan předseda Hamáček. A je tedy škoda, že zrovna to tady projednáváme v tomto okamžiku, kdy se nemůžeme dozvědět od pana předsedy Hamáčka konkrétní důvody, co ho k tomu vlastně vedly. Takže to trošku považuji, že ta debata ani dneska nemůže být v podstatě relevantně ukončena.

  A závěrem jsem chtěl ještě jednou říci, že co se týče tématu návštěvy, tak hnutí Úsvit, pakliže by to skutečně bylo o tématu protiruské sankce a vliv na české podniky, které tam exportují, tak to je určitě diskuse, které bychom se rádi zúčastnili. A škoda, že diskuse ohledně této cesty na toto téma tím pádem neproběhla ani na organizačním výboru a to téma samotné o sobě by potřeba zajisté bylo.

  Takže jsem se vyjádřil ke všem třem aspektům této cesty. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Dalším řádně přihlášeným s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo. Připraví se pan zpravodaj Kalousek.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Jedna poznámka je ta, že mě docela překvapuje vyjádření některých mých předřečníků, protože ta historie byla taková, že předsedové všech poslaneckých klubů dostali dopis pana místopředsedy Sněmovny Filipa s tím, že chce připravit delegaci Poslanecké sněmovny. Vyzval nás, abychom nominovali každý klub nějakého zástupce do této delegace. A byl jsem to já, který měl pochybnosti, jestli by ta delegace měla jet do Moskvy. Docela mě překvapilo, že v jeden okamžik mi pan předseda Filip sdělil, že už všechny kluby s výjimkou jednoho a klubu sociální demokracie svého zástupce nominovaly. Kolegové z ANO tam měli pana kolegu Raise, za KDU-ČSL měl jet pan předseda klubu Mihola a další. Tuším, že klub ODS byl ten, který nenominoval, a my jsme se jako sociální demokracie o tom chtěli bavit. Pak proběhl ten organizační výbor, o kterém se zde bavíme. Ale ten se tou cestou nezabýval, protože tam měl být předložen materiál na stůl a ten materiál na stůl předložen nebyl. A já jsem pochopil dotaz na následujícím organizačním výboru pana kolegy Bartoška, že se táže na cestu té delegace. Na tu mu bylo odpovězeno, podle mého názoru, že ta se neuskuteční. Takhle jsem to jako člen organizačního výboru pochopil já.

  Co se událo poté, bohužel skutečně nevím. Nevím, s jakou žádostí se obrátil potom pan místopředseda Filip na předsedu Hamáčka, co vedlo a k jakým krokům pana předsedu Sněmovny Hamáčka. A myslím si, že skutečně bez jeho přítomnosti a bez přítomnosti pana místopředsedy Filipa o té věci těžko můžeme rozhodovat. Když tady slyším taková odvážná tvrzení, jako že to bylo podvodné a konspirační jednání a že bylo cílem něco utajit, tak si myslím, že k takovým soudům bychom tady neměli přistupovat, dokud se k těm okolnostem nevyjádří pan předseda Hamáček. Děkuji. (Potlesk části poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Sklenákovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych si, aniž bych si kohokoliv přál omezovat, tak bych si velmi přál, kdyby to mohlo být vnímáno jako závěrečná řeč zpravodaje, protože si myslím, že ta věc je všem naprosto jasná. Tu zkušenost, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, má většina předsedů klubů v této Sněmovně. I za mnou byl pan předseda Filip, že už dali všichni svého zástupce, jenom já ne, a ať někoho rychle dám. A já jsem říkal, že mu nikoho nedám. Takže to je taková ta pohádka o slepičce a kohoutkovi.

  Ale prosím pěkně, já jsem nenavrhl ten bod a to usnesení proto, abychom řešili, jak se to mohlo stát, proč byl obejit výbor, kdo za to může. O tom ta diskuse vůbec není. O tom si můžeme povídat na organizačním výboru za týden, za 14 dní libovolně dlouho. Já jsem ten bod navrhl právě z důvodu časové tísně. Dnes večer se místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip s oficiálním mandátem předsedy Poslanecké sněmovny setkává s reprezentanty Státní dumy Ruské federace a jeho hostitelem bude Sergej Železňak. Neumím to říct lépe, než to řekl pan ministr Stropnický. Jenom odkazuji na jeho slova. Toto je v přímém rozporu se zahraniční politikou České republiky a my buď přijmeme usnesení, že s tou cestou nesouhlasíme, a pak dáme celému světu zprávu, že nás tam nezastupuje, anebo takové usnesení nepřijmeme a potom celý svět bude vědět, že Vojtěch Filip tam dnes zastupuje Českou republiku. O nic jiného nejde, proto není čas! (Potlesk zprava.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale údajně téma jednání s ruskou stranou mělo být to, jaký má zpětný efekt uvalení sankcí Evropské unie na Ruskou federaci. Pokud se někdo chce s představiteli Ruské federace bavit o tom, jak nás poškozují námi uvalené sankce na Ruskou federaci, tak to považuji opravdu, ale opravdu za minimálně nepříliš prozíravé. To jsou přece věci, které se na takových fórech absolutně nesdělují, a je to naší vnitřní záležitostí. Proberme se!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Benešíkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koskuba. Prosím, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, ač jsem vládní koaliční poslanec, nebudu zastírat, že poněkud zírám, jaký program má tento týden tato Sněmovna. Ale vidím, že se dostaneme i k velice zajímavým bodům. Nezastírám též, že jsme hodiny strávili významným bodem lesní školky, tomu jsme se věnovali intenzivně. Ale najednou, jak zde poslouchám diskusi k současnému bodu, tak mě zarazila jedna věc. A já nevím, jestli jste to jako poslanci Parlamentu České republiky zaznamenali. Pan ministr obrany zde v diskusi vystoupil a kromě jiného poznamenal, a já nemám důvod jeho slovům nevěřit, že opakovaně vzdušný prostor narušují nadzvukové letouny Ruské federace.

  Dámy a pánové, já nejsem členem výboru pro obranu ani se nevyznám v tom, co je a co není tajné, ale jelikož jste poslanci České republiky, já si myslím, že když už jsme věnovali tolik času lesním školkám, že pro poslance suverénní země je daleko závažnější, aby nám někdo vysvětlil, kam ty letouny létají a co se proti tomu činí. To je pro mě poměrně zásadní bod a jako bývalý voják bych rád slyšel na toto jistou odpověď. Děkuji. (Potlesk ČSSD a KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Jen velmi krátce na kolegu Romana Sklenáka. Už jsem to tady říkal, ale pro jistotu to opakuji. To, že se uvažovalo nad tím, koho klub deleguje, to je samozřejmě možné, ale nedošlo to dál. My jsme rozhodně o nikom nerozhodli bez programu. To se velmi ohrazuji. V žádné diskusi předtím, co se týká informací, nebo jak sdělil kolega Benešík, zvažovali jsme jiné téma, než nakonec tady vyplývá z té cesty do Ruska. Takže bych se opravdu velmi ohradil proti tomu, že vlastně všichni už byli připraveni souhlasit. Vůbec to dál nedošlo. To bylo na samém počátku. Tak abychom si to nepletli. Každá věc má nějakou proceduru a u nás to bylo hned na počátku utnuto. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, po něm je přihlášen pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Možná jenom pro jistou informaci a efektivitu - padl tady dotaz, že by se tady mělo projednávat, jak ta letadla narušují vzdušný prostor a podobně. Není tady předseda výboru pro obranu, takže jako místopředseda výboru pro obranu: každá politická strana má svého zástupce ve výboru pro obranu. Řešme to na výboru pro obranu! Pokud budete chtít informace, ať vám to řeknou vaši zástupci, kteří v tom výboru pro obranu pracují. Nezdržoval bych tím jednání Sněmovny. Děkuju. (Potlesk poslanců hnutí ANO a ministra obrany.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ano, skutečně zařazení jakéhokoliv jiného tématu má pan poslanec Koskuba či kdokoliv jiný možnost navrhnout každý den ráno půl hodiny po zahájení Poslanecké sněmovny.

  Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já se tedy, pane místopředsedo výboru pro obranu Chalupo prostřednictvím pana místopředsedy, omlouvám, ale pokud vás jako místopředsedu tohoto výboru nechává naprosto chladným to, co tady před chvílí zaznělo... My tady svoláváme, nebo respektive vy tady svoláváte mimořádné výbory kvůli mnohem větším banalitám než tomu, co tady dnes zaznělo. Já naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan doktor Koskuba. Myslím si, že určitě výbor pro obranu by se tím zabývat měl, nebo by se tím měla zabývat tato Sněmovna. Je to informace, která je čerstvá. A kdo jiný než Poslanecká sněmovna Parlamentu by se měl zabývat bezpečnostními otázkami? (Potlesk poslanců ODS a KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Kalousek, po něm pan poslanec Koskuba a po něm pan ministr Stropnický.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegové, na kolenou vás prosím, možná někdo někomu skáče na takzvané bílé pejsky. Máme jediné téma: náš postoj, jestli nás zastupuje, nebo nezastupuje dnes, zítra a pozítří Vojtěch Filip v Ruské federaci. Kdokoliv z nás tady řekne nějakou košatější větu, ti ostatní mu na to skáčou. V tuto chvíli se už pan místopředseda Vojtěch Filip pohybuje na území Ruské federace jako námi zplnomocněný vyslanec. Utněme to tím hlasováním a všechna ostatní důležitá témata přenechme jiným bodům a jiným dnům. Ale teď jsme pod časovým tlakem, abychom včas vzkázali Evropě a celému světu, budeme-li mít k tomu tu sílu a většinu, že nás tedy opravdu dnes v Moskvě Vojtěch Filip nezastupuje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba, po něm s faktickou poznámkou pan ministr Stropnický, po něm pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se panu kolegovi Kalouskovi omlouvám. Vím, že zde máme jedno téma. Nejsem tak negramotný, abych si ho nemohl na tabuli přečíst. Ale omlouvám se i kolegovi z výboru pro obranu. Toto je Poslanecká sněmovna. Tady se diskutuje. Omlouvám se vám, ale během jednání jsem zaslechl od ministra obrany, že došlo k tomu, co jsem komentoval.

  Ano, jestliže pan kolega Kalousek je znepokojen, a já ho chápu, že se teď někde pohybuje delegace bez souhlasu, tak já jsem stejně tak znepokojen, že se možná v této chvíli nad naší republikou prohání cizí, a snad jsem pochopil, válečný stroj. Nezlobte se, jestli jsme zde diskutovali o výbuchu muničního skladu a též jsem nevstupoval do diskuse, protože šlo říct, že jistě občané z té obce mohli zaznamenat tiskovou konferenci vlády, kde se hovořilo o těchto problémech, mně bude stačit stručná informace od pana ministra Stropnického na této půdě, že v současné chvíli nad naším územím není žádný cizí válečný stroj. O nic jiného mi nejde. Od toho jsem poslanec. A já si nemyslím, že Parlament České republiky by takovouto poznámku měl přejít. A pak se na mě, kolegyně a kolegové, nezlobte, jestliže budeme přecházet i tyto poznámky, zní to hrozně, ale pak sem opravdu nemusíme chodit a budou tady stačit jenom předsedové poslaneckých klubů s patřičným počtem hlasů. Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD a KDU-ČSL.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Martin Stropnický, po něm pan poslanec Gabal. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Jenom velice stručně si dovolím reagovat. Domnívám se, že je to odbíhání od toho podstatného, čím se teď máme zabývat. Moje poznámka byla ze zcela otevřených a všem dostupných zdrojů. Předpokládám, že takové zdroje jsou přístupné i vám, vážené kolegyně a vážení kolegové. A výskyt nějakého cizího stíhače nad územím České republiky se opravdu při vší úctě neřeší na půdě této Sněmovny. Také jsem řekl na některých územích některých členských států... (V sále je stále vysoká hladina hluku.)

  Prosím, abych ještě mohl dokončit, už to bude krátké. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se a prosím ctěnou Sněmovnu o klid. Bavíme se ne o úplně nezajímavých tématech.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: A pokud chcete tu faktickou informaci v její určité strohosti tak, jak byla publikována, tak velitel pro Evropu generál Breedlove konstatoval, že jsou narušovány vzdušné prostory některých aliančních zemí. Konkrétně se jedná o Portugalsko, pokud byste chtěli být explicitní. Toto vše bylo ale publikováno v minulých dnech. A zažádal si směrem k vládě Spojených států o určitou posilu. To je vše.

  Náš vzdušný prostor nikdo v tuto chvíli nenarušuje. Pokud by se tak stalo, věřte, že by to byl můj první bod v 9.00. Děkuji. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, po něm s přednostním právem pan poslanec Černý.

 • Poslanec Ivan Gabal: Pane místopředsedo, děkuji. Kolegyně a kolegové, vládo, já bych rád podpořil stanovisko zpravodaje, abychom hlasovali. Protože názor na bezpečnostní chování Ruska mj. vyjádříme hlasováním o nereprezentativnosti návštěvy místopředsedy Filipa. Takže myslím, že v tomto hlasování máme šanci postoj vyjádřit jasně a projednání těchto bezpečnostních otázek, o kterých se píše v novinách, si opravdu můžeme nechat na jindy nebo do výboru pro obranu. To říkám jako jeho místopředseda. Děkuji. (Potlesk několika poslanců z hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec, také s faktickou poznámkou.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já bych ještě před hlasováním poprosila pana zpravodaje, zdali by nezvážil, že bychom dali jeho usnesení a můj návrh doprovodného usnesení dohromady, aby to usnesení v ukládací části znělo vůči místopředsedovi Poslanecké sněmovny, že má uloženo bezprostředně (s důrazem) po hlasování odeslat všemi dostupnými elektronickými a jinými prostředky dopis do Dumy o usnesení, které tato Poslanecká sněmovna, pevně věřím, že přijme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně, přestože vás mám rád, nacházíme se v obecné rozpravě. Prosím, abyste se odkázala v podrobné rozpravě na návrh usnesení. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou - prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Syblík: Hezký den. Dámy a pánové, jenom v krátkosti. Vede se tady úžasná diskuse. Já bych měl na vás otázku. Co je větší riziko pro Českou republiku - účast pana Filipa v Dumě, nebo ohrožení vzdušného prostoru ruskými stíhačkami? (Ozývá se smích i potlesk, hluk v sále.) Jestli ta rizika jsou obě stejná... Rád bych slyšel, co je větší riziko. Protože zpochybňovat to, co tady řekl pan Koskuba, mi připadá velmi nepatřičné. Jestliže Rusko ohrožuje náš vzdušný prostor, já to považuju za obrovské riziko a zcela vážně bychom se o tom měli bavit. Nejenom o riziku, které působí pan Filip v ruské Dumě. Děkuji. (Hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Luzarovi. (Správně: Syblíkovi.). Jenom si dovoluji upozornit, že při této vážné diskusi se na nás nevěřícně dívala mládež. (Právě se zvedá na galerii pro hosty k odchodu.)

  Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Černý. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, zpravodaj, nebo už ani nevím přesně kdo, ale někdo tady mluvil o propagandě a zneužívání propagandy z jedné či z druhé strany. Já se přiznám, že i jako místopředseda výboru pro obranu jsem byl relativně v klidu, když pan ministr obrany informoval o ohrožení našeho nebo jakéhokoli jiného vzdušného prostoru členské země Aliance, protože jsem to bral jako součást té propagandy. Jeho vystoupení prostě mělo propagandistický charakter a já jsem si říkal: no, není to nic moc, jako propagandista by se mohl vytáhnout, ale pokud to v někom vzbudilo obavy - a pan Koskuba dal jasně najevo, že to považoval i za něco jiného, tak k tomu musím ještě něco dodat.

  Nevím, jak moc pan ministr obrany je ministrem obrany a jak moc je propagandistou. Ale vím docela jistě, že do dnešního dne si v otevřených zdrojích - protože já taky žádné jiné nemám, ale potěšilo mě, že pan ministr taky žádné jiné nemá, a tím pádem jsme na tom stejně (potlesk poslanců KSČM.) - takže vím pozitivně, že do této chvíle si žádný členský stát Aliance ani Evropské unie nestěžoval na to, že by nějaký cizí letoun pronikl do jeho vzdušného prostoru. O tom prostě nevím. Nevím ani o tom, že by si jakákoli letecká společnost stěžovala na to, že by je nějaký letoun přímo ohrozil. Tedy jinými slovy, to, co se odehrává v našich médiích dost často, lze považovat za jakousi kouřovou clonu, kterou vypouštějí novináři ve snaze dramatizovat situaci a vztahy mezi řekněme Ruskem a dnes už dá se říct zbytkem západní civilizace. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jsou to fámy a že jsou to velmi nebezpečné hry, které mohou jen skutečnou situaci zhoršit. A pokud nám pan ministr potom chce sdělit, že kdyby náhodou došlo k narušení vzdušného prostoru, tak že je to záležitost výboru pro obranu... No, to tedy rozhodně není. To je zase už úplně jiná kategorie. A dostáváme se do úplně jiné polohy. To už by byl opravdu velmi vážný konflikt, který bychom museli řešit - rozhodně ne na půdě jednoho výboru.

  Jsem nesmírně zděšen z toho, kam se dostáváme touhle tou diskusí, že se z původního vnitřního problému Sněmovny pomalu posouváme někam úplně jinam a začínáme řešit současnou složitou zahraničněpolitickou situaci. Nicméně jsme připraveni vést i tuto diskusi. Budete-li mít vůli, můžeme v tom pokračovat. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já tady poslouchám pana poslance Černého a vrátím se k tomu, co říkal před nějakou půlhodinkou. Já si tady připadám jak v tom filmu Dědictví s Bolkem Polívkou - nová doba holt vyhazuje číšníka. To není tak, že někdo někoho zastupuje a reprezentuje, někam si odletí a já teď budu vyvolávat - kam letí, co tam bude dělat, s kým se potká. To má být přesně obráceně. Ten, kdo někam letí reprezentovat, má tady předstoupit a konkrétně ve vztazích se současným Ruskem má říci: je tady nějaké pozvání, to pozvání je citlivé, ale já bych tam přesto letěl, protože si myslím, že je to z těchto a těchto důvodů rozumné. A Sněmovna řekne: rozumné to není, ty tam letět nemáš. Takže já odmítám teď někoho vyvolávat, co dělá, nebo nedělá. On tam prostě evidentně letět neměl. Pokud tam letěl, neletěl tam jako zástupce této Sněmovny. O tom je to usnesení, které navrhl pan kolega Kalousek zcela správně.

  Já si myslím, že můžeme pomalinku dojít k tomu hlasování. A ty ostatní debaty, které se zde vedou, které nezpochybňuji, ale pan kolega Koskuba to tak jistě nemyslel, a vy už toho využíváte pro odklonění pozornosti (k poslanci Černému) někde k nějakým letadlům, které zde létají nebo nelétají, klidně se tomu věnujte za chviličku, ale vraťme se k původnímu usnesení a vyjádřeme se, zda pan předseda Filip tam letěl... Místopředseda. Vlastně on není předseda... ale strany... Letěl za tuhle Sněmovnu, anebo je to jeho soukromá návštěva Ruska. Toť vše. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Předně já se omlouvám panu poslanci Luzarovi a panu poslanci Syblíkovi, že jsem si je spletl. Omlouvám se. Nezlobte se prosím, páni poslanci.

  Nyní s přednostním právem pan poslanec Černý.

 • Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Já chci jen prohlásit, že kdyby platilo to, co před chvílí řekl pan kolega Blažek, tak bychom byli nesmírně rádi. Byli bychom nesmírně potěšeni, kdyby takováto praxe v českém Parlamentu opravdu existovala, že bychom vždycky věděli, co naši reprezentanti, kteří odlétají za hranice reprezentovat tuto vlast a mj. i tuto Sněmovnu, tam budou povídat. Bohužel zatím to tak není. Ale jestli se k tomu po této diskusi přiblížíme, budeme jen rádi. Ujišťuji vás, že to budeme všemi deseti podporovat. (Potlesk KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černému. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Tak až tady zas někdo bude vystupovat plamenně a říkat, že ten Sklenák a jeho kolegové tady každé ráno načítají změny programu a mění to, co je očekáváno, mění program, tak si vzpomeňte tady na tuto diskusi. Pan předseda Kalousek, když to navrhoval, říkal, že to bude na dvacet minut. Vidíte, jak to probíhá. A myslím, že ta diskuse, pokud ten bod nepřerušíme, nemá konce.

  Takže já si dovoluji vznést procedurální návrh přerušit projednávání tohoto bodu do pátku. (Poslanci TOP 09 buší do svých stolů, poslanec Kalousek mimo mikrofon, že to je nehlasovatelné.). A do té doby je možné zajistit vyjádření předsedy Sněmovny i místopředsedy Filipa. (Rozruch v sále.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana předsedu Sklenáka o upřesnění - do pátku do kdy, aby to bylo hlasovatelné.

 • Poslanec Roman Sklenák: Do pátku do devíti hodin.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do pátku do devíti hodin ráno. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu, abychom přerušili tento bod do... Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o procedurálním hlasování pana poslance Sklenáka, abychom přerušili tento bod do pátku 9 hodin ráno. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 152, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 79. Návrh nebyl přijat. (Potlesk zprava.)

  Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já jsem ten návrh usnesení už přečetl ve svém úvodním slově, ale uběhl nějaký čas, tak si ho dovolím přečíst v rozpravě podrobné celé. Je stručné: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka." Tolik návrh usnesení.

  K paní poslankyni Černochové se chci obrátit, protože ona to dala jako návrh se zpravodajem, že se domnívám, že její návrh je v podstatě zbytečný. Pokud Poslanecká sněmovna přijme toto usnesení, pak jako zpravodaj vnímám jako svoji povinnost spojit se s Ministerstvem zahraničí České republiky, předat jim toto usnesení, požádat, aby prostřednictvím naší ambasády informovali příslušné orgány v Ruské federaci standardním úřednickým postupem. Já jako starý úředník si to rád vezmu na starost. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Paní poslankyně Černochová se hlásí o slovo. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09 Kalouskovi za vysvětlení a za ubezpečení. Nemám problém s tímto postupem, a nepředkládám tedy žádný doplňující návrh.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji vám i panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, že mě zprostil úkolu proti původnímu návrhu.

  Pan poslanec Černý se dále hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Alexander Černý: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já mám trochu problém s tím usnesením, a jak jsem avizoval v úvodu, vzhledem k tomu, že jsme se příliš neposunuli, udělám tedy, co bude v mých silách, abych se pokusil relevantní informace od obou dotčených pánů získat, ale na to potřebuji nutně čas. Proto jsme se dohodli a jménem poslaneckého klubu KSČM žádám o přestávku do 13.00. (Projevy překvapení a nesouhlasu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, do 13.00 to nepůjde, protože máme pevně zařazené volby na 12.30. (Z pléna: Volby nebudou!) Dobrá, volby neproběhnou. Je tady návrh na přestávku. Přerušuji tedy jednání Poslanecké sněmovny do 13 hodin, kdy poté bude následovat obědová pauza, takže přerušuji jednání Sněmovny do 14.30. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 11.54 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Přeji vám dobré zažití, doufám, že po dobrém obědě.

  Než budeme pokračovat v rozjednaném bodě, dovolte mi, abych přečetl omluvy z dnešního jednání. Pan poslanec Grospič oznamuje, že jeho zahraniční cesta byla předčasně ukončena, pan poslanec je již dnes přítomen na jednání Poslanecké sněmovny. Dále pan poslanec Klán se omlouvá ve středu 5. listopadu v době od 14.30 do 17.30 z osobních důvodů, paní poslankyně Vlasta Bohdalová se omlouvá z dnešního jednacího dne od 14.30 do konce z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá dnes od 12.30 do 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Havíř se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 14.30 a ze zítřejšího jednání na celý den z pracovních důvodů, pan poslanec Daniel Korte se omlouvá dnes mezi 13.30 a 15.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Vlastimil Gabrhel se omlouvá dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný se omlouvá dnes od 14.30 z osobních důvodů, pan ministr Stropnický - to už neplatí, dále pan poslanec Lukáš Pleticha se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Berkovec se omlouvá od 14.30 z pracovních důvodů - zasedání města Slaný, dále se omlouvá od 15.30 paní poslankyně Marta Semelová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Petr Kudela se omlouvá dnes z důvodu účasti na zasedání zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, dále se omlouvá pan ministr Svatopluk Němeček 5. a 6. listopadu z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, dnes od 16.30 se omlouvá pan poslanec Tomáš Podivínský a dále se omlouvá dnes z odpoledního jednání z důvodu jednání s hlavním vyjednavačem Evropské unie pro obchodní dohodu mezi EU a USA pan ministr Andrej Babiš. To byly omluvy z dnešního jednání.

  Budeme pokračovat. Skončili jsme v podrobné rozpravě, která byla přerušena na žádost poslaneckého klubu KSČM, a já se ptám, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Pan poslanec Váňa se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Roman Váňa: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, absolvovali jsme poměrně dlouhou debatu o problému zahraniční cesty pana místopředsedy. Myslím si, že z té dlouhé debaty už je víceméně zřetelný určitý názor Poslanecké sněmovny, alespoň většinově. V klubu sociální demokracie jsme se tento názor pokusili zformulovat do návrhu usnesení, který bych s dovolením za chviličku přednesl.

  Předpokládám, že se většinově můžeme shodnout na tom, že ačkoliv nemáme k této cestě zatím dostatečné informace o způsobu jejího povolení, o tom, co v podstatě pan místopředseda v Moskvě projednává, už ten samotný fakt, že se ta cesta uskutečňuje, je právě v rozporu s tím, co si tady myslíme.

  Návrh usnesení je následující: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip na své cestě do Ruské federace nereprezentuje postoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky." Podávám tento návrh usnesení jako protinávrh k již podanému návrhu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já poprosím o písemnou verzi předkladatele. Vidím, že ji má vzorně zpracovanou.

  Jako zpravodaj budu - bude záležet na vás - zastávat názor, že oba dva návrhy nejsou v rozporu. Pokud nesouhlasím s nějakou cestou, tak také konstatuji, že nereprezentuji stanovisko té instituce, kterou tam virtuálně mám zastupovat. Takže já si myslím, že oba dva návrhy jsou hlasovatelné po sobě. Tolik k proceduře.

  A teď prosím stručnou poznámku k mým kolegům ze sociální demokracie. Pokud se domnívají, že to první usnesení, že nesouhlasíme, projít nemá a že by mělo projít toto usnesení, tak jenom dovolte, abych si to stručně dovolil přeložit pro lidi do češtiny. Pokud zamítnete nebo odmítnete se usnést na tom, že nesouhlasíme, tak vlastně řeknete, že souhlasíme. My souhlasíme s tím, že tam jede, ale současně říkáme, že i když jsme souhlasili, že tam jede, tak trváme na tom, že to, co tam říká, neříká za nás a že nás tam nereprezentuje. A on mu to sice podepsal předseda Poslanecké sněmovny a náklady mu platí Poslanecká sněmovna, ale on tam nemluví za nás, on nás tam nereprezentuje. Potom je logická otázka, když nás tam nereprezentuje a to, co říká, tak neříká za nás, proč mu to podepsal předseda Poslanecké sněmovny a proč mu to Poslanecká sněmovna platí jako služební cestu.

  Kolegové, sami dobře cítíte, jak je to absurdní. Pane kolego Zavadile, Koskubo, Votavo, vy, se kterými tady trávím již více než deset let, opravdu máte potřebu se ve svém věku a ve svém postavení takhle zesměšňovat? Že tohle chcete té veřejnosti říci: My souhlasíme s tím, že tam ten Filip jel, ale současně zdůrazňujeme, že tam nemluví za nás. My mu to platíme a náš předseda mu to podepsal, ale my s ním nemáme nic společného. Fakt tohle chcete říci? Opravdu se chcete takhle zesměšnit?

  Já myslím, že jestli něco teď, v tuhle chvíli - a ta chvíle je velmi rozjitřená, a zdůrazňuji, že ani ne tak vnitrostátně, já mám pocit, že tady víceméně máme společné stanovisko, ta chvíle je velmi rozjitřená na mezinárodní scéně. Jestli máme nějakou šanci, tak být na té scéně naprosto jednoznační. A jednoznační budeme, když řekneme "my nesouhlasíme s tou cestou" a současně říkáme, že to, co tam ten člověk v tuhle chvíli už říká, tak tím nereprezentuje Českou republiku. Řekneme obojí. Já jsem pro to, abychom přijali obě dvě ta usnesení. Ale to první odmítnout a druhé přijmout, to je kašpařina. K takové obojetné dokonalosti to nikdy ve své stoleté minulosti nedovedli ani lidovci. Proč s nimi teď chcete soutěžit, kolegové ze sociální demokracie?

  Zkusme teď být naprosto jednoznační. Souhlasíme s tím, že tam ten člověk vůbec jel? Ano, nebo ne? To je odpověď na první návrh usnesení. Mluví tam za nás? Ano, nebo ne? To je odpověď na usnesení, které přednesl pan kolega. Za hlasovatelná pokládám obě a pokládám za důležité, aby obě prošla. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. Já se vás budu tázat k návrhu procedury. Nyní se přihlásil o slovo pan poslanec Váňa. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Roman Váňa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, určitě se můžeme bavit o slovíčkách, určitě se můžeme bavit o tom, jestli pan místopředseda Filip tím, že někam odjel, už vyjádřil nějaký postoj, se kterým nemusíme souhlasit. Já si myslím, že pan zpravodaj by neměl vykládat význam našeho usnesení, ale zcela správně vykládal význam toho jím navrženého usnesení. Takže nepochybně je několik variant: Neprojde žádné usnesení, projde jedno z nich, nebo projdou obě dvě. Myslím si, že bychom to mohli poznat už při hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručně. Jsme ve shodě, nechceme zdržovat. Ale tady přece není spor o to, jaký postoj má pan místopředseda Filip. To všichni víme. My starší to víme už 30 let. Ten postoj nezměníme a ani se o to nepokoušíme. Tady jde o to, jaký postoj má Poslanecká sněmovna. Ten postoj znejistil pan předseda Hamáček svým podpisem a my jsme teď povinni podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ten postoj jednoznačně stanovit a upřesnit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan předseda Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Po něm pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom požádat vaším prostřednictvím pana předsedu Kalouska, aby se držel věcné debaty a šetřil s neustálými narážkami. A v případě, že už tedy k nim došlo, tak bych se zeptal, jestli myslel tu lidoveckou dobu v době svého předsedování v KDU-ČSL, nebo kterou, aby když tak tyto věci upřesňoval. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Prostřednictvím pana předsedajícího přijměte prosím moji omluvu, pane předsedo. Moje poznámka byla vzhledem k významu projednávané situace naprosto nemístná.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura, řádně přihlášen. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: My jsme slyšeli ihned, jak byla vyhlášena přestávka, o snaze sociálních demokratů změkčit to usnesení. Já nevím, my s tou cestou můžeme buď souhlasit, nebo nesouhlasit. Všechno ostatní je mlha, kterou chcete zakrýt zodpovědnost vašeho předsedy Poslanecké sněmovny. Stoprocentně to není usnesení, které nahrazuje to původní. Pro nás je to úplně jednoduché a myslím, že i pro veřejnost. Kdo bude hlasovat proti navrženému usnesení, které navrhl pan zpravodaj, tak souhlasí s vysláním místopředsedy Sněmovny na tu cestu do Ruska. Přece klíčové v tom usnesení je, ne kam jel, ale na pozvání koho kam jel. A to vy chcete prostě zazdít. Nechcete přiznat usnesení Poslanecké sněmovny, je to člověk, vůči kterému Česká republika uplatňuje sankce. Tohle chcete obejít. Tak to řekněte na rovinu. Já nemám žádný problém podpořit vaše usnesení. Je to sice nelogické, to je takové to, že se ještě dneska jednou usneseme, že je středa, pro jistotu. Ale když řekneme, že nesouhlasíme s tou cestou, pak je úplně jasné, že tam pan Filip je jako soukromá osoba. A když tam je jako soukromá osoba, tak logicky nemůže mluvit za Poslaneckou sněmovnu. Nicméně ta váha funkce tam prostě je. Pokud někde vystoupí v médiích, tak tam stoprocentně bude jeho ústavní funkce uvedena včetně politické příslušnosti nebo možná bez.

  Ale ta zásadní chyba se stala úplně jindy. My jsme to nebyli, kteří volili pana Filipa jako místopředsedu Poslanecké sněmovny. To jste byli vy z vládní koalice. Vzpomeňte si, jaké byly hlasy v těch volbách, kdo koho navrhoval, kdo kterému klubu nabízel tuto funkci. Kdybychom ho tam nezvolili, tak nemůže být ani šéfem delegace, protože podle našich pravidel do zemí mimo Evropu musí být v čele delegace buď předseda, nebo místopředseda či místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. A já samozřejmě rozumím té stranické snaze ochránit svého stranického kolegu. Jenom nám neříkejte, že to usnesení nahrazuje to usnesení, které navrhl pan zpravodaj. Je to úplně něco jiného. A nezbývá mi, než citovat pana předsedu Poslanecké sněmovny. On se přece k tomu jasně přihlásil. Já nevěřím tomu, že vyjádření dneska na serverech a v tisku jsou nějakým způsobem posunuta. On sám říkal, že mu to podepsal, že v tom neviděl žádný problém. A vy jste řekli, že váš klub v tom problém vidí. To je dobře. To je skutečně dobře, bez ironie. A pokud na to máme shodný názor, tak to můžeme prokázat hlasováním. Pokud budete ovšem hlasovat proti, tak vlastně hlasujete, že s tou cestou souhlasíte.

  Abych vám dal možnost pro to hlasovat, tak navrhnu usnesení, že Poslanecká sněmovna schvaluje cestu místopředsedy Filipa na pozvání místopředsedy ruské Dumy. Hned říkám, že budeme hlasovat proti. Člověk může navrhnout i usnesení, pro které nebude hlasovat. Aby bylo úplně jasno, kdo je pro a kdo je proti. Aby bylo úplně jasno, a pak se můžete svobodně vyjádřit o tomto návrhu usnesení. Já i mí kolegové budeme hlasovat proti tomuto usnesení a já chci, abyste o něm hlasovali i vy, aby bylo úplně jasné, jestli jste pro, nebo proti. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Černý se hlásí o slovo.

 • Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Já nemohu pochopitelně než vřele poděkovat panu předsedovi poslaneckého klubu ODS za ten návrh. My jsme ani neměli odvahu toto Sněmovně navrhnout, ale když už je to na stole, tak jsme velmi rádi.

  Jinak bych chtěl připomenout, že rozdělování funkcí, tedy vedoucích funkcí ve Sněmovně, probíhalo po volbách a probíhalo především podle výsledků voleb. Možná by bylo dobře, kdyby si tady pánové z pravé strany tu a tam připomněli, že ačkoliv se tváří jako jediná reálná opozice, tak že poslanecký klub KSČM je početnější než ty vaše. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černému. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak my počítat umíme, respektujeme výsledky voleb. Ale jestli vy jste opozice, tak o tom máme silné pochybnosti a můžeme se podívat do sjetin výsledků hlasování. Není důležité, co kdo u toho mikrofonu říká, nebo není to tak důležité jako pak výsledky hlasování. A mě tedy mrzí, že někdo z poslanců má strach a nemá odvahu navrhnout usnesení. Toho bychom se měli vystříhat. Myslím, že každý z nás má právo navrhnout, co chce, a my se svobodně rozhodneme, zda to usnesení podpoříme, či nepodpoříme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Černý, prosím.

 • Poslanec Alexander Černý: Ještě jednou se omlouvám, ale nemohu nereagovat na předešlou poznámku. Je pravda, že se nemůžeme chovat jako taková ta krásná, čitelná opozice, jak se to daří vašim dvěma poslaneckým klubům, ale je to především tím, že vládní koalice tu a tam přijímá zákony, nebo navrhuje projednávání zákonů, které nejsou v příkrém rozporu s naším programem, které nemůžeme jinak než podpořit, a jen to potvrzuje náš postoj, který uplatňujeme v politice obecně, že nám nezáleží až tak na tom, kdo, co předkládá, ale hlavně jak to vypadá, co to přinese pro občany této země. Bude-li to pro ně prospěšné, či nikoli. Proto se tu a tam stává, že podporujeme vládní koalici, byť nejsme jejími členy. A já zatím můžu jen blahopřát vládní koalici, že se jí dost často daří, aby se nechovala jako středopravá, ale spíše jako středová nebo středolevá. To je prostě kouzlo toho, proč se my nevyhraňujeme nebo nevymezujeme proti vládní politice takovým způsobem jako vy. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Dámy a pánové, dovolte mi jenom říct jedinou poznámku prostřednictvím pana předsedajícího svému kolegovi Kalouskovi. Ano, samozřejmě chráníme svého předsedu. To přece není nic špatného. A chráníme ho hlavně proto, že tady není, a přece je férové, aby tady byl a k některým věcem se vyjádřil. To je důvod. Tečka, víc k tomu nemám. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zavadilovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane kolego Zavadile prostřednictvím předsedajícího, vlastně teď můžu říct svého předsedajícího, poslední, kdo by nechtěl rozumět vnitrostranické loajalitě, jsem já. Já tomu rozumím. Ale velmi prosím, abychom si uvědomili priority. V tuto chvíli, kdy chodí Vojtěch Filip po Moskvě s mandátem Poslanecké sněmovny (smích, potlesk v sále), chráníme ne toho nebo onoho funkcionáře, ale chráníme prestiž a pověst České republiky. Já za předpokladu, že dokážeme říct, že nesouhlasíme s tím, že přijal pozvání člověka, kterého embargovala Evropská unie, jsem dalek toho, abych vyčítal Hamáčkovi, jak moc je nebo není vinen. Prosím, uvědomte si priority. Teď hájíme Českou republiku, její prestiž a její pověst jako věrohodného partnera v rámci Evropské unie. Vůči tomu je nějaký Hamáček, úplně stejně jako nějaký Kalousek, naprostá marginálie. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, je potřeba skutečně tyto dvě věci od sebe oddělit. V tento moment Sněmovna musí přijmout usnesení a vymezit se vůči tomu, a nechť následně organizační výbor projedná, jakým způsobem došlo k povolení cesty, kolik to stálo, případně další kroky. V tento moment je skutečně Poslanecká sněmovna zodpovědná za to, aby přijala usnesení a vymezila se vůči tomu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Černý. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Alexander Černý: Nemohu nepřidat ještě, že Poslanecká sněmovna jaksi předjímá, že pan poslanec Filip chodí po Moskvě, a kudy chodí, tudy kazí dobré jméno České republiky. Já se to nedomnívám, naopak jsem přesvědčen, že to je cesta, která by mohla vyvést, možná by mohla pomoct nepatrným kousíčkem k tomu, aby vyvedla například z izolace nebo z té situace i ruskou stranu.

  Ale hlavně chci říct, my v tuto chvíli soudíme někoho a něco, co nikdo z nás neví. Lidé tady nejsou, my nejsme schopni si poslechnout, co povídají. Já bohužel taky nevím, co teď například pan ministr Zaorálek vykládá v Jeruzalémě, ale také si nedělám příliš iluze. Jsem z toho docela nervózní a nevím, jestli to je jen a výlučně ku prospěchu občanů ČR.

  Vím, že je praxí, zavedenou a osvědčenou praxí některých pravicových stran řešit věci v nepřítomnosti těch, kterých se to týká, máte bohaté zkušenosti se sarajevskými a podobnými atentáty, a my se k takové praxi uchylovat nechceme. Budeme čekat na to, až nám pan Hamáček a pan Filip vysvětlí, co je vedlo k těm nestandardním krokům, které učinili, až nám osvětlí to, s čím tam jeli, co tam dělali, co tam povídali, a mám pocit, že návštěva pana Filipa v Rusku v žádném případě nepřekračuje mantinely, které vymezila Evropská unie, případně Spojené státy, vůči jednotlivcům na ruské straně. (Potlesk vlevo.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černému. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Moc se omlouvám, ale jako zpravodaj musím zdůraznit Poslanecké sněmovně jako reflexi toho, co říkal můj předřečník, že jak pan Filip, tak pan Hamáček na to měli pět týdnů, aby nám to objasnili. Pět týdnů se o tom vede seriózní diskuse, včetně písemné korespondence. Jestliže nám to za těch pět týdnů nechtěli objasnit, a pak to pod rouškou soumraku podepsali a každý z nich někam odletěl, tak asi věděli, co dělají. Chci jenom říct, že ne že my jim nechceme dát prostor k vyjádření. Oni se pět týdnů nechtěli vyjádřit, pak to udělali, a teď chodí Filip po Moskvě. A teď je na nás, abychom řekli, jestli tam chodí s naším mandátem, nebo bez našeho mandátu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím.

  Požádám pana zpravodaje, protože jsem evidoval tři návrhy usnesení, aby navrhl proceduru, jak budeme hlasovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout proceduru. Padly celkem tři pozměňující návrhy.

  Padl můj pozměňující návrh: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka."

  Pak padlo usnesení pana kolegy Váni: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip na své návštěvě Ruské federace nereprezentuje postoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR."

  A na závěr padlo, promiňte mi ten přívlastek, provokativní usnesení pana předsedy Stanjury: "Poslanecká sněmovna souhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka."

  Dovolím si tedy navrhnout následující proceduru. Bude respektovat logiku i protichůdný čas. Nejprve bychom hlasovali o návrhu pana poslance Stanjury. Pokud bude přijat, jsou ostatní dva návrhy nehlasovatelné. Nebude-li přijat návrh pana poslance Stanjury, hlasovali bychom o návrhu pana poslance Váni. Ať bude, nebo nebude přijat, bude hlasovatelný i návrh pana poslance Kalouska. To je procedura, kterou si dovoluji navrhnout. Navrhuji, abychom hlasovali v tomto pořadí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli souhlasíte, nebo nesouhlasíte s touto procedurou. Má někdo jiný návrh procedury? Jestliže nemá, odhlásím vás všechny a dám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj Kalousek. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj Kalousek.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 153, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 114, proti 4. Konstatuji, že návrh procedury byl přijat.

  Nyní prosím pana zpravodaje, aby přednesl jednotlivý návrh usnesení, o kterém ihned po jeho přednesení dám hlasovat, a ve sněmovně prosím o klid. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní z vaší vůle budeme nejprve hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka." Zpravodaj důrazně, ale fakt důrazně nedoporučuje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 154, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 22, proti 82. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Váni, který zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip na své návštěvě Ruské federace nereprezentuje postoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR." Zpravodaj souhlasí. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 155, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 99, proti 14, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Naposledy tedy budeme hlasovat o návrhu mém, který zní: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka." Zpravodaj důrazně doporučuje.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 156, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 69, proti 22 (potlesk z pravé části jednací síně), návrh byl přijat. (Pokračuje potlesk z pravé části jednací síně.)

  Děkuji panu zpravodaji za přednesené návrhy, děkuji Sněmovně za usnesení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já vám děkuji. Pokládám tento moment za velmi důležitý a v pokročilém věku si užívám tu výjimečnou chvíli, že jsem hrdý na to, že jsem členem Poslanecké sněmovny. Jako zpravodaj Poslanecké sněmovny jdu komunikovat s Ministerstvem zahraničí. (Smích a menší potlesk z pravé části jednací síně, poslanec Kalousek odchází.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane předsedo, a končím projednávání tohoto bodu.

  Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

  Obecná rozprava byla přerušena ihned po svém otevření v pátek 24. 10. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Z pověření vlády vzhledem k jednání pana ministra financí a jeho omluvě pana ministra financí zastoupí pan ministr životního prostředí. Také prosím, aby u stolku zpravodajů místo zaujal pan poslanec Václav Votava.

  Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Přestože jde o velké miliardy, nikdo se do obecné rozpravy zjevně nehlásí. Pan ministr životního prostředí - prosím, pane ministře.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji, pane předsedající. Ačkoliv pan kolega Kalousek právě odešel komunikovat s Ministerstvem zahraničí, a tudíž neuslyší tuto reakci, která měla být původně reakce pana ministra financí k jeho připomínkám, tak přesto budu věřit, že se to k jeho uchu dostane později.

  Takže v pátek 24. října pan poslanec Kalousek vystoupil s tím, že navržený zákon slučuje do jednoho státního dluhopisového programu vydání dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu dvou let, roku 2013 a roku 2014, a podle názoru pana kolegy Kalouska to bylo - cituji - "mimořádně nefér". Navrhl kvůli tomu jednání o návrhu zákona přerušit a to se také stalo.

  Není žádný důvod pro to, proč by takové sloučení nebylo možné. Peněžní prostředky utržené z prodeje státních dluhopisů tvoří jeden celek a nedělí se podle toho, co se jimi má uhradit. Ostatně schodek státního rozpočtu za rok 2013 je již dávno uhrazen penězi utrženými z prodeje dříve vydaných státních dluhopisů a částka podle § 1 odst. 1 písm. a) navrženého zákona je má jen nahradit. Ke spojení dluhopisových programů na schodky let 2013 a 2014 došlo tak, že zákon týkající se schodku roku 2013 byl již ve Sněmovně, ale ta byla následně rozpuštěna, a musel se tedy dělat od začátku, a to v době, kdy byl již naplánován schodek roku 2014. Zpracovávat a schvalovat vedle sebe dva zákony o vydání státních dluhopisů by bylo absurdní. Navržený zákon přitom ukládá vydat státní dluhopisy nejen na schodky roku 2013 a 2014, ale i splátky jistin státního dluhu v letech 2015 a 2016.

  Ke slučování státních dluhopisových programů ještě poznamenávám, že k nim došlo i v zákoně číslo 295/2013 Sb., který stanovil vydání dluhopisů na úroveň částky, o niž skutečný schodek roku 2011 převýšil schodek rozpočtovaný, a na úhradu jistin splatných v roce 2013. Návrh tohoto zákona předložil vládě tehdejší ministr financí, dnešní poslanec pan Kalousek.

  Spojení státních dluhopisových programů v navrženém zákoně umožňuje racionálnější způsob projednání a ani v nejmenším neomezuje Poslaneckou sněmovnu v jejím rozhodování.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Richardu Brabcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych tady chtěl zareagovat na slova pana ministra, kterého mrzí, že pan poslanec Kalousek si nevyslechl jím čtený projev. Mě více mrzí, že si na nás neudělal čas ministr financí pan Babiš, aby nám to sdělil sám, a přednáší nám to zde ústy pana ministra životního prostředí. To je vidět, jakým způsobem pan ministr Babiš přistupuje k této Sněmovně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Upozorňuji, že pan ministr Babiš je omluven z důvodu jednání, tu omluvu jsem četl. Prosím, pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já prosím o pochopení pana ministra Brabce, plnil jsem teď ty povinnosti, o kterých jsem mluvil. Na druhou stranu, před patnácti lety jsem takovýchto projevů psával hodně, takže aniž jsem ho vyslechl, tak vím, co je tam napsáno. Psal jsem podobné. Není vinou pana ministra Babiše, že to nemohl přednést sám. Přerušili jsme to proto, aby tady mohl být. Nicméně naléhavé události dnešního rána mu prostě zabránily v tom, aby tady byl, a teď má zahraniční návštěvu. Takže teď v tomto okamžiku jsem první, kdo chápe, že to nemůže přednést.

  Dovolte, abych jenom řekl stručný názor poslaneckého klubu na tento návrh. Já ho technicky chápu, jako ministr bych si ho přál také. Z hlediska volné úvahy emitenta poskytuje veškerý komfort pro to, kdo má rozhodnout v daný okamžik, ve správný čas, což je samozřejmě ideální pro emitenta a vůbec to nemusí znamenat, že je to škodlivé pro Českou republiku. Z hlediska politického rozhodování to poskytuje určitý diskomfort. Někteří z nás hlasovali pro rozpočet roku 2013 a logicky jsou odpovědni za to, aby hlasovali i pro dluhopisový program, který kryje tento deficit. Někteří z nás pokládají deficity roku 2014 a 2015 za nesmyslné, a nevidíme tedy z hlediska politického rozhodování žádný důvod pro to, abychom podpořili i dluhopisový program na pokrytí těchto deficitů. Takže technicky je to dobře. Kdybych byl emitent, tak to chci také takto. Pro politické rozhodování je to v zásadě nerozhodovatelné, takže prosím o pochopení, že poslanecký klub TOP 09 se zdrží hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji pane předsedovi Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, dámy, pánové, já bych chtěl poděkovat panu Kalouskovi za jeho slova, to je za prvé.

  Za druhé bych chtěl připomenout panu Kučerovi, že je to nefér. Je to nefér, že využívá jakékoli příležitosti si plivnout na pana vicepremiéra. Ráno, když byla diskuse nad prohlasováním tady bodu o projednávání návštěvy pana Filipa, tak pan poslanec Kalousek sdělil, že očekává, že to bude trvat dvacet třicet minut. Sami jsme byli svědky, jak dlouho to trvalo. Takže kdyby byl dodržen ten původní záměr pana kolegy Kalouska, že to zvládneme za dvacet třicet minut, tak by tady pan vicepremiér byl. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Skutečně jenom pár krátkých poznámek.

  Když se podíváme, kolegyně a kolegové, do důvodové zprávy, tak se tam dočteme, že od roku 1999 pravidelně český rozpočet končí v deficitu, a to je důvod, proč se vydávají dluhopisy. Zejména vydáváním dluhopisů se financují dluhy. V zásadě si musíme uvědomit, že dneska je to de facto technické hlasování, že o vydávání dluhopisů v zásadě rozhodujeme v okamžiku, kdy zvedáme ruku pro rozpočet, protože z ničeho jiného než z půjček se to financovat nedá. Ale je hrozné, že si půjčujeme i na ty úroky. Česká republika nesplatila jednu korunu ze svého státního dluhu. A když říkám, že Česká republika, a je to de facto od 1. ledna 1993, tak to samozřejmě není útok na tuto vládu, ale konstatuji chování všech vlád a všech parlamentů. Přibližně je 65 mld. ročně na úroky a ty si zase půjčujeme.

  My vlastně připravujeme rozpočet na rok 2015, protože de facto, pokud rozpočet bude schválen, jak je předložen, a de facto bude, protože za sebou máme prvé čtení a základní parametry máme, což znamená, že jsme už rozhodli o tom, že někdy za deset až dvanáct měsíců se budou vydávat další dluhopisy za 100 mld. My to budeme neustále opakovat. V období ekonomického růstu bychom se měli snažit schodky mít co nejnižší, abychom si na placení úroků mohli půjčovat o něco méně. Taková debata, že v roce 2016 bude stejný stav půjčených peněz přes dluhopisy jako v roce 2014, je taková účetní debata, nicméně kdyby byly schodky v rozpočtu nižší, než plánuje vláda, tak číslo bude taky na konci příštího či přespříštího roku nižší. A sami si řekněme, jak by dopadla domácnost, obec či město nebo firma, kdyby nikdy nesplácela ani korunu ze svého dluhu a na úroky si ještě půjčovala. Já si myslím, že to je na debatu celé politické scény, abychom trend pokud možno obrátili. Teď nevolám po tom, abychom začali splácet dluh, to je naprosto nereálné, ale abychom pokud možno každý rok generovali menší a menší dluh.

  My se ze stejných důvodů jako klub TOP 09, protože kdyby se hlasovalo v roce 2013, tak bychom logicky museli hlasovat pro, protože jsem patřil k těm poslancům, a nepamatuji si to z hlavy, ale já osobně jsem hlasoval pro státní rozpočet na rok 2013, takže bych samozřejmě hlasoval pro dluhopisy, které vykrývají schodek, pro který jsem hlasoval, bohužel je to dohromady, takže i my se zdržíme hlasování. Stejně tak jsme vystupovali i u novely zákona o státním rozpočtu na rok 2014, protože to je naprosto logické. Současně říkám, že rozhodnutí de facto padlo při schvalování rozpočtu, nicméně vládní koalice rozpočet na rok 2014 schválila, přestože ho chystala jiná, Rusnokova vláda, bezesporu má dost hlasů na to, aby to nakonec ve třetím čtení prohlasovala, k tomu se teprve dostaneme, a to znamená, že nenavrhujeme ani vrácení ani zamítnutí, protože to nemá žádný smysl. Česká republika si ty peníze půjčit musí, jinak by nebyla schopna vykrýt deficit předchozích rozpočtů, to znamená za roky 2013 a 2014. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní pan zpravodaj Votava. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jenom malé připomenutí. Pan kolega Kalousek se přihlásil k rozpočtu 2013, to si myslím, že je v pořádku. Měl by se přihlásit trochu i k rozpočtu 2014, protože na tom jste v podstatě začali pracovat vy a z velké části to byl váš rozpočet, možná s nějakou menší úpravou od Fischera. I to byl svým způsobem váš rozpočet. Vy kritizujete rozpočet 2015, kritizujete 100 mld. deficitu, ale přitom jste sami v rozpočtovém výhledu v roce 2013 navrhovali 120 mld. Takže je třeba také trošku soudnosti.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ach jo. Já myslel, že si to pro tentokrát ušetříme. Neušetříme. Takže musím panu předsedovi Votavovi odpovědět. Ano, hlásím se k rozpočtu roku 2013. Zdůrazňuji, že v tomto roce také strukturální deficit skončil na čísle 0,3, zatímco my jsme ho přebírali na čísle 5 a vy si schvalujete rozpočet na čísle 1,8. 1 % je zhruba 40 mld., abychom se tedy bavili o tom, kdo deficity snižuje a kdo deficity zvyšuje. To za prvé.

  Za druhé. K rozpočtu na rok 2014 se už přihlásit nemohu, protože, pravda, Rusnokova vláda střednědobý výhled naší vlády dokázala zkazit - všimněte si, že nereflektuji terminologii pana prezidenta - mnohem méně, než vy jste dokázali zkazit rok 2015, ale pořád už ho dokázala zkazit. A nebavme se o deficitu, protože do toho vnikají cyklické vlivy. Bavme se o výdajích. Vy jste schválili Rusnokově vládě o 24 mld. víc, než předpokládala fiskální politika naší vlády. To znamená, za 24 mld. výdajů navíc, které pokládám za zbytečné a které naší ekonomice nic nepřinesly, skutečně odpovědnost nést nechceme. A rok 2015 je o tom samém. Můžeme si povídat, kde vzniká výhled deficitu, jestli v tom, že se ekonomika vyvíjí lépe, což je fajn, jestli v tom, že oproti výhledu jste zvýšili daně, což není fajn, ale to se odehrává jenom na příjmové straně. Bavme se o výdajové. Na rok 2015 si chcete schválit o 36 mld. víc státních výdajů, než jsme navrhovali my, a za to také odpovědnost nést nechceme.

  A znovu opakuji: slovo šetření chápeme ve slově výdaje. Jestliže v roce 2014 utrácíte o 24 mld. víc, než by bylo rozumné, a v roce 2015 utrácíte o 36 mld. víc, než by to bylo rozumné, tak je to navíc o 60 mld., které jdou na vrub deficitu a dluhu. Dobře, je to vaše politika. Ale nechtějte po nás, abychom za to nesli odpovědnost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych byl velice nerad, aby už tady toto dále znělo. Já se necítím jakkoliv zodpovědný za to, jaký rozpočet, byť převzatý od Rusnokovy vlády, jste si schválili. My jsme tady dávali celou řadu pozměňovacích návrhů poměrně ve velkých částkách a hlavně významných, přesun do investic, podpory vědy, vzdělání. Téměř všechno jste zabili. Tak proč my bychom měli za tento rozpočet plýtvavý, nezodpovědný nést zodpovědnost? A to, co děláte pro příští rok, je ještě horší. Vy Českou republiku ohrožujete, protože ji nepřipravujete na případnou krizi, na případnou recesi, která může přijít kdykoliv a velice rychle. Pan Babiš všude křičí, jak se dluh nezvýší. Kdybychom, nedej bože, spadli do recese, tak HDP sletí, a pak vám to ze dne na den nebo během měsíce vyskočí na míru zadlužení výrazně větší. Podstatný není průběžný poměr. Pro mě je podstatná absolutní hodnota, na co se chystáte, jak schválíte rozpočet. Pustili jste ho prvním čtením a to je vrcholně nezodpovědný a riskantní rozpočet. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná je to zbytečné, ale požádal bych předsedu rozpočtového výboru, vaším prostřednictvím, aby se pořád neodvolával na materiál z roku 2012, výhledy na roky 2014 a 2015. My jsme také při přípravě vycházeli z prognóz i nezávislých institucí, jak vláda vycházela z prognóz makroekonomických veličin nejenom Ministerstva financí, ale České národní banky a dalších institucí. Je to v každém materiálu u státního rozpočtu. A pokud s tím chcete pořád operovat, jako že už jsem to slyšel asi třicetkrát, myslím, že pokaždé, když řekneme, že vláda má velké výdaje, tak debatujete o tom, co bylo v rozpočtovém výhledu. Rozpočet na rok 2014 nám prostě k odpovědnosti připsat nemůžete. My jsme proti němu vystupovali, my jsme proti němu hlasovali, vy se k tomu přihlaste, vy jste pro něj hlasovali. Ale já už jsem žádal dopoledne. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci vystupovat nějak kriticky, ale myslím, že opakovaně je důležité tady zmínit jednu věc. Není odpovědnost jen těch, kteří připravovali a hlasovali pro příslušný rozpočet. To se tady neustále tak trochu točíme v kruhu. Odpovědnost je za to, jaký byl skutečný výsledek. A já si myslím, že tohle je neustálý mýtus v Poslanecké sněmovně, že my považujeme za nejdůležitější rozpočet, o kterém se tady jedná na podzim, a o těch státních závěrečných účtech, jak to vlastně dopadlo, ten konkrétní rok, tak se vlastně příliš nebavíme. To tady proklouzne, aniž by k tomu byla nějaká debata.

  Myslím si, že v domácnosti nebo ve firmě je důležitý nejenom finanční plán, ale také výsledek. A tedy to, kdo je odpovědný za přípravu rozpočtů a tedy výši těch dluhopisů, musíme doplnit o to, kdo v té době vládne. Teď tady vypadá nadějně ústy ministra financí deficit, o kterém mluvíme na rok 2015. Ministr financí tady řekl na mikrofon, a já tomu věřím, proč ne, že prostě dluh se nezvýší, tak se na ten výsledek samozřejmě podíváme na konci roku 2015. Já doufám, že bude takový, jak tady pan ministr financí prezentoval.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já nemohu jinak než podpořit slova svého předřečníka pana poslance Urbana. Důležitý je výsledek. Proto si znovu dovoluji zdůraznit, že rok 2013, což je poslední hmatatelný výsledek naší vlády, byl deficit ve výši 83 mld., strukturální deficit 0,3. Vy plánujete na příští rok deficit 100 mld. a strukturální deficit 1,8. Je možné vám přát, abyste dopadli lépe. Ale proč plánujete něco výrazně horšího, než jak my jsme dopadli ve svém posledním roce, na to se těžko hledá odpověď.

  Dovolím si nesouhlasit výjimečně se svým vzácným kolegou poslancem Stanjurou, který se ohrazuje proti tomu, aby konečně tato vláda přestala argumentovat materiálem z roku 2012 a jejím střednědobým výhledem. Naopak si myslím, že je to potřeba, aby tím argumentovala. Neustále. Pan ministr Babiš miluje tento výhled. Tady vždycky vystoupí a říká: My budeme mít deficit 100 mld., zatímco Kalousek tenkrát plánoval 120, takže já těch 20 mld. ušetřím. Ta čísla jsou pravdivá. Ale pokud chce rok 2012 a ten výhled pojmenovat pravdivě - a já se hlásím k tomu, že jsme konzervativně odhlasovali deficit a započetli do toho snížení daně z příjmů fyzických osob, takže nám logicky takhle ten deficit vyšel -, tak prosím, abychom naopak ten materiál z roku 2012 opakovali pořád dokola a říkali: Oproti tomuto výhledu má vláda ministra Babiše o 2 % vyšší HDP. Oproti tomuto výhledu vláda ministra Babiše zvýšila daně z příjmů fyzických osob o 16 mld. a to všechno jí nestačilo k tomu, aby měla deficit alespoň na úrovni roku 2013, ale to všechno používá k tomu, aby to promítla do výdajů, které jsou oproti tomuto výhledu o 36 mld. vyšší. Takhle je to fér.

  Ministr Babiš má pravdu, že my jsme v roce 2012 prognózovali deficit o 20 mld. vyšší než je on. Ale jaké se do toho promítly vlivy? Promítl se do toho vyšší růst ekonomiky, než jsme si dovolili predikovat. Promítlo se do toho zvýšení daní, které ministr Babiš prosadil. A promítlo se do toho zvýšení výdajů o 36 mld., které jsme predikovali. A takhle je ten výhled pojmenován se vším všudy. Je dobře, že se na něj vláda odvolává.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. My tady pořád sledujeme nějaké přehazování si horkého bramboru mezi bývalou vládní koalicí a současnou vládní koalicí. Myslím, že my z našeho poslaneckého klubu Úsvit už jsme řekli k návrhu rozpočtu a tomu, co se tady dělá v rozpočtové ekonomice, svoje, řekli jsme svoje výhrady. Ale to neznamená, že nevidíme ani to, co se tady odehrávalo v minulosti. Ať se na mě nezlobí ti kolegové, kteří se tady u mikrofonu střídali doposud. Já už jsem to tady u mikrofonu také říkal. Pořád nemohu zaznamenat žádný rozdíl v té historii a já tu historii nevidím jen od roku 2012 nebo 2013. Já ji vidím trošku dále, tu historii, do těch let mnohem dřívějších, kdy se neměnilo to, co se tady dělo. Že nám pořád rostly deficity státního rozpočtu, že se pořád kumulovaly, že se pořád vydávaly dluhopisy na to, aby se zaplatily dluhy minulé. A já pořád zatím - a myslím si, že nejsem sám, že to tak vidí i mnoho občanů - nevidím rozdíl v tom, jestli tady byly v minulosti vlády pravicové, nebo levicové. Že ten trend byl bohužel, a to ať se na mě kolegové zprava nezlobí, byl pořád stejný. A souhlasím s vámi v tom, že ta změna nenastala. Ale já jsem neviděl snahu o zlomení této tendence ani v minulosti. Takže jsme v pozici, kdy se nás to jaksi netýká, protože jsme v té koalici nebyli a v té koalici nejsme, a jen tak s údivem sledujeme přehazování horkého bramboru a vzájemného se obviňování, protože si myslím, že každá z těch stran má bohužel máslo na hlavě, a ta změna stále bohužel nepřichází. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se svému kolegovi panu poslanci Kalouskovi. On to správně nepochopil, tím pádem je chyba na mé straně, že jsem to špatně vysvětlil. Já jsem chtěl požádat pana předsedu rozpočtového výboru, aby když tak používal ta čísla v kontextu, a ne jenom jedno číslo, a ptal jsem se, proč nemluví o celkové výši výdajů.

  Nicméně k mému předřečníkovi. Prostě to není pravda. Když si vezmu deficity za roky 2011, 2012, 2013, tak to bylo 105, 101 a 83 miliard. Ten trend je naprosto jasný. A současně buď byla stagnace, nebo mírná recese. To znamená, daňové příjmy buď stagnovaly, nebo klesaly. Takže není pravda, že to bylo (nesrozumitelné). Ten trend byl jasný, ten trend otočila až Rusnokova vláda s podporou současných vládních poslanců, kteří pro ten rozpočet hlasovali. Takže není reálné chtít z roku na rok nulu. To my taky vládě nevyčítáme. My jsme řekli, že si myslíme, že sto je moc, a nenavrhovali jsme, že má být nula. Mluvili jsme o nějakých 70, možná 65 nebo 60 miliardách. Jsme přece realisté.

  Ale souhlasím s panem poslancem Urbanem. A bych byl rád, kdyby se větší pozornost věnovala závěrečnému účtu. Pamatuju si z debaty minulé, byla hrozná kritika z rok 2013, že se 12 mld. nevyčerpalo ze SFDI. Což je samozřejmě špatná zpráva. Nijak se z toho neraduju. Bohužel, budeme to v zásadě vědět za dva měsíce, obávám se, že letos to bude ještě horší. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Ještě jednou dobré odpoledne. Krátce zareaguji na to, co říkal kolega pan předseda Stanjura. Jenom navážu, nebudu s ním vést tady prostřednictvím mikrofonu debatu.

  Už když jsme projednávali v průběhu tohoto týdne v minulých dnech věci ohledně rozpočtu, učinil jsem dotaz, jak to bude s nevyčerpanými prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. To tady bylo zmíněno. Bylo vysvětlováno, že budou možné další investice, o kterých se tolik mluví. Pořád jsme nedostali odpověď na to, jak to bude s nevyčerpanými prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Čili tady navazuji na kolegu Stanjuru. A je to věc, která souvisí s dluhopisy, protože tady to jsou miliardy, které nám lítají ve státním rozpočtu, jak tady kolega ukazuje na to, jaké je téma tohoto bodu. Tématem jsou finance. Jsou to naše dluhy a tyto peníze. Zatím nemáme odpověď na to, jak budou použity. Jestli nebudou použity třeba na to, aby se snížil náš státní dluh, anebo jestli tedy budou použity do investic na dopravní infrastrukturu. Tuto odpověď jsme dosud ze strany Ministerstva financí nebo vlády neobdrželi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím na žádost pana předsedy. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování 157, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 107, proti žádný.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

  O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se blíží konec této schůze, v pátek ji budeme muset zřejmě ukončit, dnes máme za sebou v půl čtvrté odpoledne dva body, tak si dovoluji navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. a 21. hodině.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

  Zahajuji hlasování, abychom dnes jednali i po 19. a 21. hodině. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 158, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 64, proti 22. Návrh byl přijat.

  Je tady návrh na kontrolu hlasování. A než proběhne kontrola hlasování, mám tady dvě omluvenky. Nejprve se ze zítřejšího jednání omlouvá pan Josef Zahradník z pracovních důvodů a také poslanec Stanislav Mackovík se omlouvá zítra do ukončení schůze z pracovních důvodů.

  Hlásí se paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, po kontrole hlasování chci uvést, že na sjetině je uvedeno ano, a hlasovala jsem ne. Prosím proto o opakování hlasování. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně tedy vznáší námitku a já dám hlasovat o této námitce.

  Kdo je pro přijetí námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 159, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 3. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka o tom, abychom dnes jednali a hlasovali i po 19. a 21. hodině.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 160, přihlášeno 124 poslankyň a poslanců, pro 62, proti 32. Návrh nebyl přijat. (V sále je silný hluk.)

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Já jsem hlasoval pro, ale nenaběhlo mi zařízení, nefungovalo. Zpochybňuji hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady jedno nefunkční hlasovací zařízení. Ptám se pana poslance, jestli podává námitku a zpochybňuje hlasování.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Zpochybňuji hlasování.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Zlatuška podává námitku. (Hlas z pléna: Na hlasování přišel pozdě.) Tak pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane poslanče Zlatuško, já vás prosím, abyste to zvážil. Tady je dlouhodobá benevolence vůči tomu, že se někdo splete, a pak tvrdí, že mačkal to a na sjetině bylo zase ono. To se stane každému. Ale nikdo nikdy nezpochybnil hlasování jenom proto, že přišel pozdě. V téhle místnosti jsou kamery. Je to na vašem svědomí. Prosím, zvažte to.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, byl bych rád, abyste řekl panu předsedovi Kalouskovi, aby mě oslovoval vaším prostřednictvím. To je první věc. A druhá věc: mám svědka, že jsem přišel včas a že opravdu to zařízení nefungovalo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chápu to dobře, že trváte na své námitce? (Ano.) O té námitce musím dát hlasovat. To je procedurální návrh.

  Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Zlatušky. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 161, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 16. Námitka byla přijata. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Říkám to nerad, ale pan předseda Sklenák vystavuje své kolegyně a kolegy omylu. (Sál se ztišil.) Všechna tři hlasování byla úplně zbytečná. On moc dobře ví, že dneska po 19. hodině nebudeme jednat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Sklenák se hlásí o slovo. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Poznámce pana kolegy Stanjury ne úplně rozumíme. Teď jsme si odhlasovali, že budeme jednat po 19. hodině. A jestli směřuje k tomu, že použije svůj oblíbený tah, že si v 19 hodin vezme přestávku, tak tomu asi nezabráníme. Ale to je samozřejmě potom na rozhodnutí klubu ODS. Ale to já nemohu vědět, jak se zachová v 19 hodin samozřejmě.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dál se hlásí o slovo pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Aby to bylo naprosto fér. Pan kolega Sklenák to včera na schůzce předsedů poslaneckých klubů od nás slyšel. Od všech předsedů opozičních klubů. Takže to nemůže být žádné překvapení. Včera tuto informaci dostal, tedy dobře ví, že dnes po 19. hodině jednat nebudeme, čímž není vyloučeno, že budeme jednat zítra po druhé hodině ranní. Tomu zabránit nemůžeme. Ale dneska po devatenácté se jednat nebude.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Prosím, pan předseda Sklenák s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Včera večer jsme se bavili o představách, jak bude probíhat dnešní jednací den, to je pravda. Ale vůbec jsme se nebavili o tom, že se k druhému bodu dostaneme o půl čtvrté odpoledne nebo v kolik jsme jej začali projednávat. Takže já samozřejmě svým návrhem také reaguji, a řekl jsem to i v odůvodnění toho svého návrhu, na průběh dnešního jednacího dne.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Tejc, po něm pan předseda Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil také jako jeden z pamětníků minulého volebního období. Pamatuji si, že tehdy kolegové Stanjura a Kalousek byli velmi pracovití. Nutili nás tady hlasovat po půlnoci o církevních restitucích, o všech svých prioritách. Já si myslím, že i tato koalice má právo na to, abychom jednoznačně podpořili takové návrhy, které se týkají regulace exekucí, toho, aby byla zpřísněna odpovědnost právnických osob. Jsem přesvědčen, že není jediný důvod, abychom se vyhýbali práci. Jestliže jsme se zdrželi - a bylo to legitimní právo opozice navrhnout bod, většina Sněmovny vyhověla, bavili jsme se tady celé dopoledne o něčem, co může někdo považovat za podstatné, někdo za méně podstatné, ale musíme ten čas nějak nahradit. A musíme ho nahradit prací třeba i po 19. hodině tak, jak je to navrženo a odhlasováno. Já jsem přesvědčen, že tím nejsou omezována práva opozice. To je jenom o tom, kdo chce a kdo nechce pracovat a hlasovat o zákonech, o kterých tady jednáme už několik měsíců. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie a hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já nemohu než souhlasit s panem poslancem Tejcem a prosím, abychom nebyli obviňováni z nepracovitosti. To, že jsme se dnes ráno tady věnovali jinému tématu, věru opravdu není naše chyba. Těžko si umím představit, že někdo z nás by Vojtěchu Filipovi něco takového podepsal. Ale když už se to stalo, a já si vážím toho, že Poslanecká sněmovna k tomu zaujala to stanovisko, jaké zaujala, jsme ti poslední, kdo by nechtěli pracovat. Já jsem chtěl jenom upřesnit termíny dnes a zítra. My jsme připraveni pracovat. Ve dvě ráno jsme ready.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za prvé. Stanovisko čtyř opozičních klubů se dozvěděl pan předseda Sklenák včera dopoledne, ne večer. Nebo včera po 14. hodině. Byla to reakce opozičních klubů na to, že máme v jeden den dvě mimořádné schůze, jednu řádnou, nikdo neví, jaký bude program. Doporučení pana předsedy Sklenáka byla: Budeme jednat a večer si řekneme, co a jak. Takže ne že jsme mu to neřekli večer, my jsme mu tu řekli hned po té pauze, kdy se čtyři předsedové opozičních klubů poradili, vzali jsme si na to třicet minut, byla to reakce na ten chaos, který nás provází každou schůzi. Zeptejte se vlastních poslanců. Oni nám to přiznávají v kuloárech, že ten chaos je.

  A když už pan kolega Tejc říká, jak jsme tady byli po půlnoci... No já to vím. Jak jsme tady byli šest dnů a šest nocí. A nekrátili jsme právo opozice. Bylo to vaše svobodné rozhodnutí. Vy jste útočili a my jsme se bránili. A pak je úplně legrační, když si útočník stěžuje na to, že se někdo bránil! Já si pamatuji, jak jsme tady běhali celou noc co deset minut hlasovat o přerušení na tři roky, na dva roky, na šest měsíců, na čtyři měsíce, jak vždycky přišel vítězoslavně David Rath a říkal: Noční směna hlásí příchod ve dvě ráno, tak si zahlasujeme. To si všechno pamatuji. Ale ubránili jsme se. Ale bylo to vaše rozhodnutí. Ne rozhodnutí tehdejší vládní koalice.

  My jsme to poctivě řekli panu předsedovi Sklenákovi. On to vzal na vědomí. My jsme dokonce včera večer doporučili, abychom ty dluhopisy udělali, že je riskantní to mít jako poslední pevně zařazený bod, protože jsme je považovali za důležité. Ukázalo se, že jsme měli pravdu, jsou už projednané v této chvíli. Já jsem jenom kolegyním a kolegům řekl, že nás pan předseda Sklenák vystavuje zbytečnému hlasování, protože čtyři opoziční kluby mu jasně svůj postoj oznámily už včera krátce po zahájení 19. schůze, nebo pokračování 19. schůze, předtím, než začala dvacátá, než začala dvacátá první... Je to pořád dokola.

  Takže ano, můžeme si hlasovat. Já respektuji většinu. My jsme ale předem řekli, že jestli tento týden budete chtít jednat po devatenácté, že si opoziční kluby budou brát po 19. hodině přestávku. A neříkejte mi, že když jednáme od devíti, tak že ve 23 kvalitně pracujeme po 14 hodinách práce! Tomu přece nevěříte ani vy! Ano, vy to chcete mít za sebou, hlavně ať ta opozice nemluví, honem, honem, honem hlasovat. A tomu říkáte kvalitní práce. A teď nebudu vytahovat jeden zákon za druhým, o kterém už předem říkáte - musíte být pro, ale my vám slibujeme, že ho ihned opravíme. (Výrazně, hlasitě, s gestikulací.)

  A když už chceme tak pracovat, tak projednávejme body opozice, které tady leží od března, od dubna, od května! Mohl bych citovat stanovisko Legislativní rady vlády třeba k našemu návrhu zákona - v zásadě: Není to špatně, připravujeme vlastní, lepší, komplexní návrh - to mi nevadí, to znám - který nejpozději v srpnu předložíme! Ha! A je listopad! A nic! A ještě nebylo první čtení. Protože v srpnu předloží vláda svůj návrh. Napsali jste to chytře. Zřejmě tam není napsané - v srpnu letošního roku. Možná tím budete argumentovat, že jste mysleli srpen 2015 nebo 2016, protože už jsme slyšeli, a to bylo docela komické: My jsme slibovali, že bude líp. Ale nikdy jsme neřekli kdy... Tak to je hodně podobné. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já bych si dovolil takovou vsuvku a dovolil bych si poprosit předsedy poslaneckých klubů a vést je k rozumu. Protože na řízení jsme tu bohužel sami dva. Pan předseda je v Albánii, paní místopředsedkyně je nemocná, další pan místopředseda je v Rusku a kromě toho plníme ještě protokolární povinnosti - pan předseda jde klást věnce. Nevím, jestli jsem schopen řídit Sněmovnu 48 hodin v kuse. Nevím. (Smích, rušno v sále.)

  Tak. Pokročíme dalším bodem, jímž je... Pardon, pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Ještě jednu informaci, abyste věděli, jak to dobře vládní koalice plánuje. Dostal jsem pozvánku od ministra bez portfeje, abych nepoužil svůj oblíbený výraz, k závažnému tématu, ústavnímu zákonu. Požádal, aby tam byl předseda klubu a jeden zástupce našeho klubu, který se tomu věnuje. My jsme přislíbili. A kdy má začít ta schůzka o důležitém ústavním zákonu? Dvacet minut po skončení středečního programu! Takže my počítáme, že v 19.20 se zúčastníme jako konstruktivní opozice důležitého jednání. Já bych ten dopis mohl citovat, jak je to důležité a nejdůležitější, zrovna dneska, ve středu dvacet minut po skončení schůze se sejít ve formátu sedm politických stran, sedm předsedů klubů, sedm zástupců! A svolává to váš ministr! Ne opozice. Takže v kolik se sejdeme? Ve 23.20? V 02.20? Nebo já nevím! To bude teda kvalita jednání o ústavním zákonu o celostátním referendu!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.

  A pokročíme bodem číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo. ***

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych představila první ze série návrhů z dílny Ministerstva spravedlnosti. Všechny mají společné to, že jsou v souladu s programovým prohlášením vlády, a plníme tak své legislativní úkoly. Kromě toho první návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a samozřejmě další související zákony splní i naše závazky v oblasti implementace evropského práva a současně korespondují ustanovením § 88b až o, kde pro účely tuzemské právní úpravy již máme sérii předběžných opatření, jejichž hlavním smyslem a posláním je chránit hlavně oběť trestného činu před případnými dalšími možnými ataky trestně stíhaných osob, resp. pachatelů.

  Aby tato ochrana mohla být účinná, je třeba samozřejmě zajistit v souladu s evropskými směrnicemi její platnost a účinnost za hranicemi ČR. Konkrétně jde o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99 ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu. Cílem je stejně jako v tuzemské právní úpravě zajistit přeshraniční ochranu obětí trestné činnosti a osob blízkých oběti -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní ministryně. Poprosím ctěnou Sněmovnu o ztišení. Paní ministryně nemá tak silný hlas, aby vás překřičela, a navíc je to dáma. Děkuji.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já se hlas pokusím zesílit.

  - který může ohrozit její život, zdraví nebo důstojnost. Citovaná směrnice upravuje novou formu justiční spolupráce, jež umožňuje, aby v případě, že v jednom členském státu EU, čili včetně ČR, bylo vydáno opatření na ochranu oběti trestné činnosti, které má zamezit jakékoliv formě obtěžování, únosu, nebezpečnému pronásledování a jiným formám nepřímého nátlaku ze strany pachatele trestného činu, a tato oběť se přestěhuje nebo delší dobu se zdržuje v jiném členském státu EU, i stačí úmysl se tam zdržovat, aby mohla požádat o vydání evropského ochranného příkazu, na základě kterého je povinen potom ten členský stát jí zajistit stejnou ochranu jako v tuzemsku, čili u nás, jak jsem citovala, podle trestního řádu formou předběžných opatření. V ČR bude moci být vydán evropský ochranný příkaz především, čili nejenom výlučně, na základě předběžného opatření zákazu styku s určitými osobami, předběžného opatření zákazu vstupu do obydlí, předběžného opatření zákazu zdržovat se na konkrétně vymezeném místě, rozhodnutí také o odklonech, rozhodnutí ukládajících tresty nebo přiměřené povinnosti či opatření a rozhodnutí, která jsou přijímána v rámci vykonávacího řízení, pokud v rámci těchto rozhodnutí bude ukládán nějaký zákaz předvídaný evropskou směrnicí. Pokud bude v ČR uznán evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským státem EU, pak lze jako odpovídající opatření naopak jako na ochranu takové oběti trestné činnosti příslušníků jiného členského státu EU uložit některé z předběžných opatření, a máme jich tam opravdu bohatou paletu, která umožní vyčerpat všechny v úvahu přicházející možnosti upravené trestním řádem.

  Návrh zákona dále doplňuje do zákona o soudnictví ve věcech mládeže určitá specifická ustanovení týkající se uplatňování mezinárodní justiční spolupráce právě v trestních věcech mladistvých, která zohledňují tu specifickou, odlišnou terminologii a i druh sankcí, které lze ukládat mladistvým, například rozhodnutí o uložení ochranné výchovy nebo uložení výchovného opatření.

  S ohledem na potřebu zajistit dodržení implementační lhůty směrnice o evropském ochranném příkazu, která nám uběhne 11. ledna 2015, a v souladu s článkem 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny si vás dovoluji poprosit o zkrácení lhůty pro projednání tohoto sněmovního tisku v ústavněprávním výboru o 30 dnů. Děkuji za vaši pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Lukáš Pleticha - kterého tady ale nevidím. No, jde nám to tu dnes od deseti k pěti. (Domlouvání se, kdo pana zpravodaje zastoupí.) Pan poslanec Chvojka asi pana poslance zastoupí, pokud nemá proti nikdo žádnou námitku. Má někdo námitku proti změně zpravodaje? Nemá.

  Dám tedy preventivně hlasovat o tom, abychom změnili pana zpravodaje poslance Lukáše Pletichu na pana poslance Chvojku.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 163, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 1. Návrh byl přijat.

  A já tedy prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za důvěru. Je mi ctí, že mohu zastoupit kolegu Pletichu na tomto místě. Jak poslední týdny sněmovna běží, tak se občas může stát, že člověk je někde jinde, než kde má být, takže já v zásadě asi navážu jenom na to, co řekla paní ministryně, která tento zákon představila, myslím si, obšírně a bezchybně. Prosím o propuštění do dalšího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se opravdu nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

  Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? (Paní ministryni se nedaří přihlásit se.)

  Je to hlasování číslo 164, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 91, proti žádný.

  Paní ministryně nechce zpochybnit hlasování? (Ne.) Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto vládního návrhu.

  Pardon, omlouvám se. Paní ministryně navrhla zkrácení lhůty. Budeme tedy pokračovat ještě hlasováním o zkrácení lhůty o 30 dní na 30 dní.

  Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 165, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 85, proti žádný. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a zkrátili lhůtu o 30 dnů. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji, který k němu přišel jak slepý k houslím. ***

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona je samozřejmě mnohem diskutabilnější než předchozí návrh, kde pouze implementujeme evropskou směrnici. Při vědomí toho předkládám návrh, který neznamená komplexní novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob číslo 418/2011, ale "pouze" návrh, který mění režim, kterým lze postavit před trestní soud právnickou osobu v tom smyslu, že zákon by měl stanovit v případě vašeho souhlasu výčet činů, za které právnická osoba není trestně odpovědná, nelze ji trestně stíhat, a za všechny ostatní trestné činy naopak ji lze trestně postihnout. Dosavadní režim byl opačný.

  Dovolte mi, abych se zamyslela i trochu nad historií, protože ta nám ukáže lépe než argumenty, které by mohly vypadat jako účelové, výsledek a současně návrh, který zde předkládám.

  V průběhu přijímání zákona o trestní odpovědnosti právnických osob byla původně zvolena varianta omezující trestnost právnických osob pouze na ty případy, u nichž zavedení deliktní odpovědnosti vyžadovaly mezinárodní závazky České republiky nebo to vyplývalo přímo z unijních předpisů. Tento výčet se postupně rozšiřoval o daňové trestné činy a potom na půdě Poslanecké sněmovny o další tři vybrané trestné činy hospodářské. Stávající výčet, který obsahuje § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, je nicméně problematický, protože neobsahuje ty trestné činy, u kterých lze předpokládat právě typicky páchání právnickou osobou, například trestný čin poškozování spotřebitele.

  My jsme se tady v průběhu našeho poslaneckého rokování několikrát vrátili jak k filozofii zákona, který nyní platí, tak jsme se zabývali tím, proč je třeba tento výčet rozšířit právě o určité konkrétní trestné činy. Já jsem v této souvislosti vždycky vystoupila a říkala jsem: počkejme, až podáme komplexnější novelizaci, abychom se neustále nezabývali útržkovitým novelizováním předpisu, ve kterém se potom bude možné obtížně orientovat, co vlastně a odkdy platí, přinejmenším pro laika, například jednatele nějaké právnické společnosti. Absence některých trestných činů ve stávajícím výčtu tedy může vést v současné době i k problému při kvalifikaci jednání. Právě v reakci na tyto problémy se Ministerstvo spravedlnosti střetávalo s opakovanými požadavky na rozšiřování dosavadního výčtu obsaženého v § 7.

  Ministerstvo navrhuje stávající výčet trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, proto nadále nerozšiřovat. A právě zde je jádro návrhu, který vám předkládám. Změníme přístup k této otázce v tom smyslu, že by napříště právnické osoby měly být zásadně odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno. Místo pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, by měl zákon obsahovat negativní výčet trestných činů, které nebude možné právnické osobě přičíst.

  Nenavrhuje se ovšem radikální změna v tom smyslu, aby právnická osoba odpovídala za tytéž trestné činy jako osoba fyzická, neboť logicky u některých trestných činů jejich spáchání právnickou osobou buď nepřichází vůbec v úvahu ani ve formě účastenství, např. vražda novorozeného dítěte matkou, klasický případ, nebo jsou tak úzce navázány na pachatele jako fyzickou osobu, že lze jenom obtížně konstruovat, ve kterých případech by šlo o jednání v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby, i když to zcela vyloučit nelze, nebo jejím jménem, například vojenské trestné činy. U některých trestných činů, u kterých se navrhuje trestní odpovědnost vyloučit, se pak nejeví trestní postih z hlediska uplatnění principu ultima ratio vhodný nebo žádoucí. Plně postačující v těchto případech je postih samotné fyzické osoby.

  Navrhovaný výčet trestných činů, za které nebude možné právnickou osobu trestně stíhat, je tak projev určité trestní politiky. Nejde o výčet trestných činů, kterých by se právnická osoba jako taková nemohla vůbec nikdy dopustit, čili výčet těch trestných činů, za které nebude možné postavit právnickou osobu před trestní soud, zahrnuje i takové trestné činy, kterých by se mohla právnická osoba dopustit, ale z trestně-politických důvodů si myslíme, že by to nebylo vhodné.

  V průběhu tvorby tohoto návrhu byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců profesních skupin, jako je Česká advokátní komora, Nejvyšší státní zastupitelství, Nejvyšší soud, Ministerstvo vnitra. Tato skupina tu zásadní změnu koncepce odsouhlasila.

  Připomínám, že některé západoevropské země touto cestou prošly také, od negativního výčtu po pozitivní. Francie je toho dokladem.

  Jednali jsme i se Svazem průmyslu a dopravy, který měl určité připomínky. Předpokládám, že jsme v rámci svých možností se s nimi vypořádali tak, že jsme jim vysvětlili, že nejde o zbytečnou kriminalizaci právnických osob, že jde o něco jiného. O to, abychom neustále nemuseli novelizovat, aby šlo o přehlednou a jasnou právní úpravu, a také s poukazem na to, že v současné době se nedaří trestně stíhat právnické osoby podle toho výčtu, který již je obsažený v příslušném zákoně, a může tak docházet i k tomu, že se zákon celkově vnímá jako neúčinný, formální, neplní ani preventivní roli.

  Pokud bude zájem, mohu ještě stručně shrnout některé argumenty, které nás vedly ke změně popsaného přístupu, ale chtěla bych na tomto místě alespoň stručně charakterizovat ty trestné činy, které budou vyloučeny z trestní odpovědnosti právnické osoby.

  První skupinu představují ty trestné činy, u nichž nepřichází spáchání toho trestného činu vůbec v úvahu, neboť s ohledem na znění skutkových podstat je právnická osoba nemůže spáchat. O tom jsem již hovořila. Je zřejmé, že se daných trestných činů může dopustit pouze osoba fyzická, často ta, která splňuje určitou zvláštní vlastnost či schopnost. Kromě toho případu trestného činu vraždy novorozeného dítěte je to trestný čin zabití, trestný čin opilství, trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby.

  Druhou skupinu tvoří trestné činy, kde se vylučuje trestní odpovědnost právnických osob z toho důvodu, že znaky skutkových podstat těchto trestných činů jsou tak úzce navázány na pachatele fyzickou osobu, že by bylo opravdu jen obtížné konstruovat, ve kterých případech by šlo o jednání v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby nebo jejím jménem.

  Dále navrhujeme vyloučit trestní odpovědnost právnických osob o vybrané skupiny trestných činů s konkrétním nebo speciálním subjektem. Skutečnost, že pachatel některých trestných činů musí mít zvláštní vlastnost nebo zvláštní postavení, sice obecně nevylučuje, aby se na těchto trestných činech mohl účastnit kdokoli jiný jako organizátor, návodce nebo pomocník, u některých vybraných trestných činů však podle názoru předkladatele postačuje uplatnit trestní represi pouze vůči konkrétním fyzickým osobám. Není vhodné tato jednání přičítat samotným právnickým osobám, protože půjde spíše o excesy, ne o jednání, které bylo v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby nebo které by bylo činěno jejím jménem. Jako příklad zase uvedu trestný čin zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace či trestný čin vlastizrady. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Marie Benešová. Máte slovo, paní poslankyně.

 • Poslankyně Marie Benešová: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, paní ministryně tady zevrubně představila tento vládní návrh. Je třeba znovu jenom připomenout, že se tady mění filozofie původního zákona tak, že místo pozitivního výčtu trestných činů zde nastupuje negativní výčet, což je trošku revoluční řešení. Jenom tady vzpomenu, že tady byl poslanecký návrh, doplňovali jsme některé trestné činy. Paní ministryně slíbila, že připraví vládní návrh, což splnila, a očekáváme, že k tomuto vládnímu návrhu bude obrovská diskuse.

  Nemohu nevzpomenout, že zde máme řadu výhrad ze strany různých orgánů k tomuto vládnímu řešení. Kritické hlasy se stále ozývají ze Svazu průmyslu a dopravy, což jsem obdržela v minulém týdnu. Pak je tady kritický hlas ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ze strany České advokátní komory a zaznamenala jsem velice ostrý článek profesora Jelínka z pražské právnické fakulty v bulletinu číslo 9, který mám zde k dispozici, takže kdo má zájem, může nahlédnout. Já sama jsem si nechala zpracovat od profesora Jelínka analýzu, protože nejsem přímo specialista na tuto problematiku, a očekávám, že v ústavněprávním výboru, kam by měla být věc předložena a diskutována, bude bohatá diskuse k této problematice.

  Co zde je asi potřeba doplnit, že v podstatě dopady na státní rozpočet nebudou veliké. Paní ministryně to zde necitovala. Je tam odhad tuším 120 tisíc. V podstatě to bude pouze úprava informačního systému, takže by to nemělo být drahé. Ale spíš ta filozofie obráceného myšlení v tom zákoně zde asi problém bude.

  Já sama navrhuji, aby byl tento vládní návrh propuštěn do druhého čtení a přikázán ústavněprávnímu výboru, kde se musíme vypořádat s těmi námitkami. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, a než udělím slovo, přečtu jednu omluvenku. Omlouvá se paní poslankyně Nováková od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů.

  Eviduji dvě přihlášky do rozpravy. S první je pan poslanec Blažek a po něm pan poslanec Chvojka. Máte slovo.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Víte, jak tak člověk nemládne, ale stárne, tak je čím dál tím háklivější na změny. To asi nějak souvisí s věkem. Nejsem tak radikální jako staré židovské přísloví, které říká: Každá změna je k horšímu. To si zase nemyslím. Nicméně když už se nějaké změny dějí, tak nemám rád - ona to řekla vlastně kolegyně Benešová - revoluční změny, protože to, co se předkládá, do jisté míry revoluce je. A je to určitý skok, a je to skok do neznáma.

  Já bych jenom k té historii, jak říkala paní ministryně, připomněl a zdůraznil, že jsme se bez trestního stíhání právnických osob obešli desítky, nechci říkat stovky let, to by bylo asi nepřesné, ale obešli. Dobře, je to nějaký trend, tak se to zavádí. Já nechci říkat, že je to věc, která je a priori nesmyslná, ale to, co se teď tímto vládním návrhem přináší, tak vlastně znamená neuvěřitelné rozšíření výčtu toho, za co můžou být například podnikatelské osoby, a teď řeknu slovo - vyšetřovány. To znamená, dnes nějaký podnikatelský subjekt kromě mnoha různých kontrol, které má už dnes, od různých daňových a dalších a dalších orgánů, tak k tomu přidáváme ještě policii a státní zástupce za další trestné činy, aniž ti policisté a státní zástupci v tuto chvilku vlastně vědí, jak budou aplikovat trestnou činnost. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a budeme pokračovat v rozpravě. Nyní je přihlášen pan poslanec Chvojka a po něm pan poslanec Schwarz.

 • Poslanec Jan Chvojka: Hezké odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Pane předsedající, navázal bych na ministerskou sérii, kdy vystoupila paní ministryně a bývalí dva ministři, paní exministryně Benešová a pan exministr Blažek. Pamatuji si, kdy dnešní projednávaný zákon, resp. novela, kterou projednáváme, byl přijímán v minulém funkčním období této Sněmovny, bylo to, tuším, v roce 2011. Tenkrát byl tento zákon určitým dítětem tehdejšího ministra spravedlnosti pana Pospíšila.

  Tenkrát vláda, resp. poslanci, kteří tento zákon schválili, při stanovení rozsahu kriminalizace jednání právnických osob zvolili řešení, podle kterého stanovil v § 7 odst. 1 tzv. taxativní výčet trestných činů, za které právnická osoba může být trestně odpovědná. Tento výčet zahrnuje ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou celkem 84 zločinů nebo přečinů, nejsem si jist, jestli to číslo platí, ale je to přes 80, u kterých přichází v úvahu trestní odpovědnost právnických osob. Tento katalog trestných činů je konečný a nelze jej výkladem jakkoli rozšiřovat.

  Nyní Ministerstvo spravedlnosti přichází s jinou koncepcí. Ona to naznačila moje ctěná kolegyně paní Benešová. Je to koncepce tzv. generální trestní odpovědnosti korporací. Navrhuje se, aby trestní odpovědnost právnických osob byla stanovena zásadně za všechny trestné činy s výjimkou trestných činů taxativně uvedených.

  Já v zásadě souhlasím s tím, aby trestní odpovědnost právnických osob byla rozšířena, aby právnické osoby byly pod větším dohledem, a souhlasím s tím, že se tento zákon otevřel. Nicméně, a opět navazuji na svoji ctěnou kolegyni Benešovou, je potřeba říci, že jsem četl spoustu různých analýz a odborných článků. Samozřejmě jsem dostal také různé dopisy, odborně pojaté, od různých skupin a ty určitým způsobem před tímto obráceným principem oproti tomu dnešnímu varují, nebo nabízejí to, abychom se nad ním zamysleli. Neřekl bych, že s nimi ze sta procent souhlasím, nicméně si myslím, že je potřeba vás alespoň s některými výhradami seznámit. Například v zářijovém čísle bulletinu Advokacie vyšel zajímavý článek pana profesora Jelínka. Je to člověk, který je samozřejmě autoritou v oblasti trestního práva, protože je vedoucím katedry trestního práva zde na Právnické fakultě v Praze a je to i člověk, který má zkušenosti s tvorbou trestněprávních předpisů. On v tomto článku samozřejmě popisuje genezi, jak jsem ji já popsal, toho zákona, jak vznikal princip toho, co je navrhováno, a on tady například má tuto výhradu:

  "Návrh počítá s tím, že by právnické osoby byly odpovědné za všechny trestné činy proti životu a zdraví, s výjimkou vraždy novorozeného dítěte matkou, účasti na sebevraždě, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a trestných činů proti těhotenství ženy. Znamenalo by to, že by právnická osoba mohla být odpovědná kupříkladu i za trestný čin zabití podle § 141 trestního zákona záležející v úmyslném usmrcení jiného v silném rozrušení, ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, anebo pro trestný čin rvačky podle § 158 trestního zákoníku - kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví tím, že se účastní rvačky. Je jen škoda, že důvodová zpráva k návrhu nové právní úpravy konkrétně neuvádí, jak často se např. tyto dva trestné činy vyskytují v praxi jednání právnických osob, abychom si mohli udělat alespoň představu o míře latence v činnosti právnických osob.

  Ve své podstatě tedy přijetí navrhované právní úpravy bude znamenat rozsáhlou kriminalizaci jednání právnických osob a prakticky zavedení generální trestní odpovědnosti právnických osob.

  Domnívám se," a dále cituji pana profesora Jelínka, "domnívám se, že navrhovaná právní úprava není správná a dostatečně promyšlená, protože bude znamenat v aplikační praxi tendenci stíhat právnické osoby za všechny trestné činy, které nejsou uvedeny ve výjimkách, a to bez ohledu na to, zda se jich právnická osoba dopustit může, či nemůže, což může být u dlouhé řady trestných činů aktuální otázka, jak jsem poukázal na výše uvedených dvou trestných činech proti životu a zdraví." Konec citace.

  Myslím si, že tato novela zákona by měla být propuštěna do druhého čtení a v ústavněprávním výboru bychom se touto novelou měli velmi dopodrobna a široce zaobírat, protože jak jsem již předestřel, např. na základě tohoto článku z bulletinu Advokacie od respektované autority v oblasti trestního práva je, myslím, co probírat a je nad tímto návrhem zákona ještě spousta otazníků. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem se přihlásila zpravodajka paní Benešová a potom pan poslanec Schwarz.

 • Poslankyně Marie Benešová: Nechtěla jsem původně k tomuto tématu už vystupovat, ale nedá mi to, protože znám dopady do praxe a obávám se skutečně, že hlasy, co nyní zaznívají, ty kritické hlasy, mají svoji pravdu, a to je to, že dojde ke kriminalizaci právnických osob a účelové likvidaci konkurenčních firem. A já už to v jedné kauze vidím. Jedná se o kauzu, která vyplynula z kauzy Davida Ratha, kde jsou stíhány právnické osoby, a ptám se, proč je zde selekce. Někomu je odpouštěno, někomu není. Zatím jsem se nedopátrala toho, proč státní zastupitelství stíhá některé právnické osoby a jiné, které v tom, jak se říká, pádlují stejně, prostě nestíhá. Je to také o lidech a o práci státního zastupitelství a obávám se, že bychom tady, pokud dojde k selekci, vytvářeli docela nebezpečnou zbraň.

  Já sama bych byla asi pro to doplnit ještě ten stávající zákon o některé trestné činy, které mi tam chyběly, to je zpronevěra, podvod, a určitě to dál nerozšiřovat. To je ovšem můj osobní názor a očekávám, že to všechno bude teprve předmětem diskuse. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já se potřebuji jen zeptat, zda pan poslanec Blažek má přednostní právo. Řádně do diskuse se hlásíte. Dobře. Tak nyní pan poslanec Schwarz, po něm pan poslanec Blažek a potom pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Tak dobré odpoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Ono všechno to tady padlo, bylo řečeno, ale přesto bych chtěl zdůraznit, že právnické osoby a vyšetřování, hlavně vyšetřování případných trestných činů, pan exministr Blažek o tom mluvil, je důležité i pro policii, protože opravdu je to velký krok do neznáma. Sám jsem tam pracoval a vím, když se měnily nějaké ty věci, tak myslím si, že i pan ministr Chovanec by měl k tomu co říci do budoucna, protože nevím, jestli je policie připravena na tento krok do neznáma. Bude to dlouho trvat. Vím, o čem i mluvila paní exministryně Benešová, o firmách, o jejich likvidaci. Všechno jsem to zažil bohužel i v praxi, dá se toto zařídit. Ale samozřejmě v minulosti jsme se k něčemu zavázali, tak právnické osoby a jejich trestní odpovědnost vítám. A chci tady také říci, že bych podpořil, já osobně za sebe, prodloužení o 30 dnů do výboru návrh pana exministra Blažka, protože budeme o čem mít povídat a mluvit, co rozebírat tak, aby to bylo řádně rozdiskutováno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já k vašemu návrhu pouze dodám, že prodloužení o více jak 20 dnů může být pouze se souhlasem navrhovatele. Děkuji.

  Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Blažek. Paní ministryně se hlásila? Tak se omlouvám. Paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji. Já jsem chtěla jenom stručně zareagovat, aby to potom v zápalu diskuse nezapadlo, to, o čem tady hovořil pan kolega poslanec Chvojka, vaším prostřednictvím. Tak samozřejmě to ustanovení § 141 zabití jako privilegovaného trestného činu k trestnému činu vraždy je mezi těmi trestnými činy, které jsou vyloučené, to znamená, tam nebude možné uplatnit trestní odpovědnost právnických osob. To tedy za prvé. Když bychom šli takto konkrétně po těch jednotlivých trestných činech, tak o tom, myslím, je lepší potom vést debatu na jiné půdě. Ale jsem připravená samozřejmě i na tu diskusi tady.

  Děkuji za doplnění té ekonomické analýzy, protože skutečně to nebude vyžadovat žádné náklady.

  A konečně jenom upozorňuji ještě jednou, milé kolegyně a vážení kolegové, že je to i určitý postoj naší vlády a Poslanecké sněmovny k důraznému a důslednému postihu trestných jednání bez ohledu na to, jestli se jich dopustí fyzická, nebo právnická osoba, až na ty výjimky, o kterých jsem hovořila.

  Já bych nerada, aby tady došlo ke směšování dvou věcí. Na jedné straně špatná justiční praxe, obavy z toho, že policie to nezvládne, státní zástupci zneužijí svoje pravomoci a kompetence a budou zahajovat trestní stíhání, která povedou potom k likvidaci některých firem. Soudy budou špatně kvalifikovat, dojde zde k nevinně odsouzeným právnickým osobám. To hovoříme ovšem úplně o jiné rovině než o té trestněprávní, kterou bychom měli diskutovat zejména. A mně se nechce připustit, že všechny země, které prošly podobným vývojem jako my a odmítly neustále novelizovat svoje speciální zákony a rozšiřovat ten výčet a obrátily ten negativní na pozitivní, čili vyloučí určité trestné činy a jinak za všechny ostatní lze tedy právnickou osobu před trestní soud postavit, že šly špatnou cestou. Dobře, pokud to připustíme, tak současně připouštíme, že Česká republika je velmi specifickou zemí, že se nemůžeme spolehnout na trestní justici v tom širokém smyslu slova, a pokud to bude konsensus a pokud k tomu dospějeme v průběhu jednání, tak já to samozřejmě vezmu na vědomí a budeme neustále rozšiřovat výčet těch trestných činů a budeme se zabývat touto problematikou opakovaně. Jenom tady na to upozorňuji.

  A právě proto, abych jako navrhovatel dala prostor pro výměnu názorů odborné povahy, doufám, více než té politické, tak souhlasím s tím, co tady vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pan kolega poslanec Blažek navrhl - prodloužit tu lhůtu projednávání o 30 dní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a registruji váš souhlas s prodloužením lhůty na projednání. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu. Dnes, 5. 11, se z jednání Parlamentu České republiky od 17.45 do ukončení jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá inženýr Václav Klučka, pan poslanec.

  Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Blažek. - Omlouvám se, s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, že vstupuji do tohoto bodu, ale cítím povinnost informovat Poslaneckou sněmovnu, že jsem se spojil s Ministerstvem zahraničí, s panem náměstkem Drulákem, který mě ujistil o tom, že prostřednictvím Zastupitelského úřadu v Moskvě bude informovat naše partnery o našem usnesení.

  Pro klid svědomí jsem se nad rámec své povinnosti spojil i s panem místopředsedou Filipem, kterého jsem rovněž informoval o našem usnesení. On mi řekl, že jsem hajzl, což jsem s uspokojením přijal jako potvrzení, že našemu usnesení porozuměl a že ho pochopil. (Smích z pravé části jednací síně.) Takže prosím, tato informace byla předána všade, kam měla být dána. Děkuji. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkujeme panu předsedovi, že nás poinformoval o vývoji situace a nyní poprosím pana poslance Blažka, aby vystoupil v rozpravě. Připraví se pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Pavel Blažek: Tak já ještě navážu na tu diskusi. Paní ministryně, děkuji za vstřícnost, pokud jde o prodloužení lhůty na projednávání, protože si myslím, že je potřebná. A snad řeknu ještě, že on je to opravdu jakýsi spor, nikoliv bitva nebo válka, o vlastně trestní politiku. Já to teď velmi zjednoduším. Buďto si myslíme, že budeme rozšiřovat a rozšiřovat paragrafy, podle kterých se dá něco stíhat, a povede to k lepšímu, anebo si myslíme, že orgány teprve si musí zvykat na to, teď myslím činné v trestním řízení, aby vůbec dokázaly aplikovat tento typ na těchto osobách, to znamená právnických, a půjdeme postupně, což já si myslím, že je lepší. Já si myslím, že výsledky, které tady říkala paní ministryně, nejsou zatím valné. Spočívají hodně v tom, že zkrátka ani policie ani státní zastupitelství a nevím teď, soudy, prostě si ještě nezvykly vůbec tuto věc aplikovat. A teď na ně v podstatě nasypeme obrovské rozšiřování skutkových podstat. Já si nemyslím, že to povede k něčemu lepšímu. Myslím si, že ten stav povede k horšímu v tom smyslu, že se budou - tak to prostě bývá u - teď nechci říct slovo zaměstnanců, řeknu pracovníků, nebo chcete-li policistů, tak se tomu raději vyhnou, když nebudou vědět, jak to mají dělat. A já bych byl rád, kdyby si napřed státní orgány zvykly na to, jakým způsobem stíhat, byť tu zúženou část té trestné činnosti, a pak případně rozšiřovat. Zatím si na nic nezvykly, výsledky nemají, a teď na ně navalíme ještě nějaké další veliké možnosti. O té druhé možnosti zneužívání, o tom už jsem mluvil, to říci nechci. Ale já se na to chci dívat i pohledem těch orgánů činných v trestním řízení, kde mám obavu, že ono je velmi jednoduché, a to si vláda podle mě trošku zjednodušila, že prostě řekla "no, tak všechno vyjma...", než přemýšlet o tom, že to opravdu povede ke zlepšení nějakého reálného stavu, to znamená k tomu, že se nebude páchat nějaká trestná činnost. A já si myslím, že tím, jak to uděláme v horizontu, a klidně řeknu, několika let, se tedy nezlepší vůbec nic, protože ta aplikace bude pozadu, no, řekl bych opravdu roky, a raději osobně bych šel postupně, než takhle to na ně všechno nahrnout, protože hrozí riziko, že se aplikovat nebude vůbec nic.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Vondráček. ***

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se obávám, že tohle může být větší bomba do našeho ne zrovna úplně férového společenského a ekonomického prostředí, než si myslíme. Vítám vstřícnost paní ministryně, že je ochotná o tom diskutovat, rozebírat to, a jestli tomu rozumím dobře, případně změnit filozofii. Moc bych se přimlouval, byť to tak na první pohled nevypadá, aby ve výčtu výborů, kterým to bude přikázáno, se ocitl i hospodářský výbor, byť tedy vím, jak je zatížen a přetížen.

  Nám nebyla předložena nějaká analýza detailního stavu, co se děje s placením daní, co se děje s ekonomickou činností firem v České republice. Vždycky jsou jakési hrubé odhady, spíše se to dozvídáme z médií, kolik firem se přeregistrovalo jinak, kolik firem někam jinam odešlo. V prostředí, kde zatím máme jeden odstrašující příklad, a to je ÚOHS, který je už dneska prokazatelně zneužíván při boji o veřejné zakázky, se můžeme dostat do situace, kdy do tohoto konkurenčního boje můžeme zapojit jak policii, tak i justici. Samozřejmě že v ekonomice, a v českém prostředí zvlášť, kdy po schválení jakéhokoliv zákona se potrefená husa vždycky ozve, respektive ona se neozve, ona začne vymýšlet, jak danou normu obejít, takže to, co se ve světě málokdy děje, tak tady jsme svědky každoročních až bizarních konstrukcí, jak se vyhnout tu placení daní, tu získat nějakou výhodu, takže se někdo odregistrovává z důchodového zabezpečení na týden, na den, na měsíc - nevím přesně, už si nepamatuji, jak byla kauza -, aby získal jinou výhodu a podobně. Samozřejmě že podnikání se začíná odehrávat čím dál víc ve virtuálním světě. Přicházejí nové technologie.

  Takže bych se spíše přimlouval za to, aby bylo vždycky důsledně posuzováno, kdy i někdo vymyslí nějaký model, který je nemravný z hlediska obecné společenské morálky, a ministr nebo ministryně spravedlnosti, kdo v té chvíli bude, by přišel a novelou zákona se vlastně přidal nějaký trestný čin, ale paušálně vystavovat podnikatelské subjekty libovůli a posuzování ať už policistů, anebo státních zástupců, co je a co není trestný čin - my přece na to dnes a denně v České republice dojíždíme. Je to nejenom o právní nejistotě firem, ale je to i o nejistotě lidí. Nevím, jestli chceme budovat zemi strachu, kde každý bude napadnutelný, protože kdo už dneska kilometr právních norem zná, a teď k tomu ještě přidáme v podstatně větším rozsahu firmy, anebo jestli dávat jistotu a bude striktně definováno: jestliže toto porušíte, tak za to budete pykat. Já jsem tedy představitelem a příznivcem druhé cesty. A zažíváme si to tady i ve Sněmovně s vydáváním-nevydáváním. Pak si vezměte, kolik kauz by končilo, ale ony nekončí. Tady byly dramatické situace, obrovské emoce, vášně kolem nákupu předražených, či nepředražených letadel CASA. Dneska už od té doby uplynuly dva tři roky a jediný, komu to posloužilo, tak bylo možná pár dnů, které se zviditelnily, za další média, která měla možná půl roku, nebo minimálně dva tři měsíce, nevzpomínám si přesně, o čem psát, a pořád dokola a pořád dokola. Já za tím vidím ty nešťastné lidi, kteří si musí platit právníky, kteří nevím, jestli chodí k soudu, pak se na tom pakují experti, protože každá strana si začne shánět expertní posudky, a to je jenom zlomek toho, co se může odehrávat nyní.

  Samozřejmě že podpoříme prodloužení lhůty. A skutečně si nemyslím, že to je jenom v oblasti legislativní. Jestliže chceme konkurenceschopnou republiku, tak vymýšlet nové produkty, riskovat v ekonomice, riskovat nejisté produkty a projekty znamená mít i právní krytí. Bohužel v naší zemi se vytvořila atmosféra, že cokoliv se nepodaří, tak automaticky je za tím lumpárna, automaticky je za tím tunel, a úplně jsme potlačili i ústavní princip, že nelze nikoho trestat za podnikatelský neúspěch, když potom není schopen plnit své finanční závazky. Jiná věc je, že si peníze vezme, použije je na něco jiného a někam je ulije, tak takovéhle nehájím, ale hájím to, že se vám nějaký podnikatelský záměr povést nemusí. Pokud by tomu tak nebylo, pak bychom všichni přece prosperovali, všechny firmy by byly skvělé, nepotřebovali bychom zákon o úpadku atd. atd.

  Vždycky u stability firmy bylo prvořadé mít ekonomickou bezpečnost firmy, to znamená finanční zajištění atd. Už je to drahně let, co byl prosazován u stability firmy i další parametr a to je právní bezpečnost. Máme tak složité právo, a není to jenom náš problém, je to problém celého vyspělého světa, že kolik firem si může být jisto, že dodržuje zákony, když řadu věcí potom u zákona interpretuje až soud? Nebyly zrealizovány takové projekty, které by sloužily a uklidnily podnikatelské prostředí, že když má někdo nejistotu, tak příslušné ministerstvo by mu například mělo dát výklad, zda porušuje, či neporušuje. Samozřejmě poslední slovo má soud, ale když už člověk sám požádá o závazný výklad, a pak i kdyby to bylo špatně, tak už by aspoň neměl být trestně stíhán, nebo příslušná právnická osoba. Já si tady skutečně nejsem jistý. Ono to bude mít bezesporu výrazné ekonomické dopady. Vládní koalice si to musí rozmyslet. Absurdně z pozice opozice, pokud bychom se zřekli své ideologie, to znamená svoboda, bezpečnost občanů, jejich právní jistota, tak čím víc budete budovat stát strachu, stát nejistoty, tím dříve ekonomika bude o to více skomírat a firmy vám odejdou pryč a nebo sem řada firem nepřijde. Ony nepůjdou do nejistého právního prostředí. Když se mluví o konkurenceschopnosti České republiky, a rozhodně by se tím měl zabývat ústavněprávní výbor, tak jedna ze stále častějších námitek, která padá, jsou předčasně zahajovaná trestní řízení. I s ohledem na toto bych prosil, aby byla norma zvážena.

  Nemám nic proti tomu a budeme podporovat, když Ministerstvo spravedlnosti na základě avíza Ministerstva financí, průmyslu a obchodu a dalších anebo z obecné společenské sféry dostane avízo, že se tady děje nějaký nový typ podvodu, tak by přišel dotyčný ministr nebo ministryně, udělá se novela, doplní se seznam. Ale nechat interpretovat policisty nebo soudce v podnikání, co je a co není trestný čin, je velice riskantní a ošidná záležitost. Sami víte, jak teď končí různé kauzy vytunelovaných fondů - v těkavém světě, kdy jeden den máte nějakou hodnotu akcií, na to si postavíte jakýsi záměr, a za týden, měsíc už to nemusí být pravda, protože dochází k odtržení hodnoty, například ceny akcií nebo různých finančních produktů společnosti od skutečného majetku, skutečného výkonu.

  Z tohoto důvodu bych chtěl, aby i z ekonomického pohledu, zvláště když se tady obávají rizika různé podnikatelské svazy, průmyslová komora a podobně, Hospodářská komora, to bylo posouzeno nebo aby Ministerstvo spravedlnosti k projednávání i do ústavněprávního výboru dalo ekonomickou analýzu.

  Paní ministryně, skutečně by bylo dobré, kdyby někdo provedl, pokud to neexistuje, a já věřím, že jsou analýzy, jak zatím bylo a nebylo a jak férově bylo a nebylo a s jakým výsledkem aplikováno dosavadní právo ve věci trestní odpovědnosti firem. Tady padlo, že nikoliv, ale možná že by bylo dobré už získat nějaký i kvalitativní i kvantitativní výčet. A říkám, těch zákonů máme příliš mnoho. Jestli méně by někdy neznamenalo více. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Eviduji váš návrh k projednání do hospodářského výboru. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Pavla Plzáka. Máte slovo.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Z vlády je tady paní ministryně - vážená členko vlády, vážené kolegyně, kolegové. Nejsem právník, snažil jsem se pozorně poslouchat a dobrat se k meritu věci. A můj příspěvek není ani tak příspěvek jako spíš dotaz. Protože to, kam sklouzla diskuse, jsem pochopil, že je tady obava, že se někdo bude vozit po podnikatelích a tak dál. Ale já se ptám, jestli jsem to tedy dobře pochopil, a možná že ne. Tak prostě pokud tady podnikám jako fyzická osoba, tak se na mě vztahuje nějaká trestní a právní odpovědnost. A pokud si za korunu založím společnost s ručením omezeným, tak mám trestní odpovědnost jinou? A co je špatného na tom, že tito dva lidé, kteří podnikají úplně stejně, akorát že pod jinou právní subjektivitou, že je nezrovnoprávňuje? Já tomu prostě nerozumím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ondráček.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já myslím, že debata byla poměrně dlouhá. My už jsme o té věci jednali na začátku roku. Jestli vzpomenete, snažili jsme se do současného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob včlenit nové trestné činy. Paní ministryně slíbila, že zpracuje komplexní novelu. To splnila, předložila nový návrh zákona a jsme za to rádi. To, že zde slyšíme debatu, zda ano pozitivní výčet, nebo negativní výčet, to je samozřejmě správně a taková debata by měla být vedena. Zatím ji vedeme převážně členové ústavněprávního výboru. Tak pojďme, přesuňme tu debatu opravdu tam, kam patří, zřejmě na ústavněprávní výbor, popř. na nějaký jiný výbor, který si odhlasujeme, a bavme se o tom, zda chceme zůstat konzervativní a zůstat u toho současného stavu, popřípadě se zkusit posunout někam dál a mít trestní odpovědnost právnických osob v obráceném gardu, než jsme ji měli doposud.

  Samozřejmě můžeme diskutovat i o těch trestných činech, které by tam měly být a které tam nejsou. Zde byla například zmíněna ta pomluva. Já si naopak myslím, na rozdíl od paní ministryně, že ta pomluva by tam být měla. A samozřejmě budeme takovou diskusi na ústavněprávním výboru potom vést.

  Jsem rád, že paní ministryně souhlasí s prodloužením lhůty, protože si myslím, že to bude debata určitě plodná. A to, jestli policie to zvládne, nebo nezvládne, myslím, že není potřeba se toho obávat. Policie už dneska trestní odpovědnost právnických osob dělá, sice v určitém omezeném počtu. Paní ministryně nám určitě předloží nějaké statistiky. Ale to, že bude stíhat, popřípadě stíhat větší počet osob, není nic nového nebo není nic pro ně zatěžujícího, protože skutkové podstaty trestných činů, které jsou v trestním zákoníku, zůstávají stejné. Jde jenom o to, zda se bude posuzovat trestní odpovědnost u osoby fyzické, nebo také právnické.

  Takže pokud bych se mohl přimluvit, posuňme debatu k hlasování, přesuňme to do výborů a pojďme na tom pracovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Hlasovat určitě budeme, ale mám zde ještě dvě přihlášky do rozpravy. První je pan poslanec Chvojka a po něm pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl doplnit ke svému vystoupení. Svůj výstup jsem určitě nebral jako kritiku tohoto zákona. Naopak, chtěl jsem spíše seznámit ctěné auditorium a paní ministryni s tím, že jsou i jiné pohledy na ten zákon. Že i pohledy některých trestněprávních autorit, jako je například pan profesor Jelínek, jsou jiné než pohled ministerstva. Ale to je naprosto relevantní a legitimní postup.

  Já se těším na debatu v ústavněprávním výboru. Myslím si, že právě tam je prostor pobavit se o těch věcech. Jsem rád, že došlo k prodloužení lhůty, protože ústavněprávní výbor je výbor velice odborný, kde opravdu dochází k odborným debatám. Myslím, že tento zákon si nejen debatu zaslouží, ale že ho i čeká. Myslím si, že spousta i různých institucí bude mít právo říci svůj názor na ten zákon a že zástupci těchto institucí tam přijdou.

  Zapomněl jsem na to a chtěl bych poděkovat paní ministryni, že splnila svůj slib. Protože když se zde projednávala malá novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, tak říkala, že předloží na podzim komplexní novelu. Máme ji zde na místě a já jsem rád, že paní ministryně, resp. vláda, plní své sliby, protože tomu tak v dřívějších časech v minulém funkčním období ne vždycky bylo. Bylo řečeno, že bude předložen zákon, a pak byl předložen za dva roky. Takže vážím si toho, že Ministerstvo spravedlnosti splnilo to, co slíbilo a že máme tady komplexnější novelu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám pana poslance Blažka o jeho příspěvek do rozpravy.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji. Já snad v reakci na pana kolegu Ondráčka, zase to trošku zjednoduším, ale první čtení ve Sněmovně je v zásadě o tom, kdy někdo přináší nějaký návrh zákona z určitých důvodů a řekněme s určitou filozofií nebo politikou, jak bylo řečeno. V momentě, kdy se to pouští z prvního čtení do druhého, tak se zachovává tato filozofie v podstatě. Tu filozofii potom překopávat ve výborech a dál, tak to vlastně znamená, že navrhovatel sem s něčím přijde, my mu to celé předěláme, a tím to skončí. Čili proto já tu debatu vedu, proto jsem ji navrhl. Vím, že se o tom můžu bavit i na ústavněprávním výboru, ale už v jiné fázi, a to je důležité. A myslím si, že připraveni na to, abychom to pustili s tou změnou filozofie dál, nejsme. Toť vše. Proto jsem navrhl vrácení navrhovatelce, omlouvám se, navrhovatelce, myslím vládu, teď aby to nebylo osobní, vrátit, abychom měli analýzy, jak to doteď funguje, proč to nefunguje. Já si nemyslím, že to funguje proto, že tam je malý výčet trestných činů. Myslím si, že to nefunguje proto, že ty orgány to v zásadě, sice to schválila Sněmovna slavnostně a Senát, ale ony se prostě vyhýbají aplikaci, protože je to něco nového. A myslím si, že samy orgány činné v trestním řízení, a to je důležité, i odpověď pro pana kolegu, který mluvil předtím, vaším prostřednictvím, oni v tom nevidí ten smysl co my. My si tady schválíme nějaký zákon, bude to obrovské množství skutkových podstat a moje obava zní, že s tímto přístupem se v praxi nezmění nic. Takže bych byl raději, a proto jsem dal ten návrh, aby se ještě jednou zamyslel navrhovatel, proč ne, jestli tento přístup je správný a jestli je dobře promyšlený. Říkal jsem dopředu, předpokládám, že prohraji tohle rozhodnutí nebo tento návrh, a tím pádem mně nezbude nic jiného než se bavit už ale v debatě posunuté, v další fázi tvorby zákona na výboru. Ale proto navrhuji to, co navrhuji, a proto tady říkám to, co říkám, že debata na výboru bude mít jiný charakter samozřejmě. Už tím, že projde tento zákon v prvním čtení. Toť vše.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou chce vystoupit pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Chvojka. (Z místa hlásí, že nechce.)

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Tak já, pane předsedající, prostřednictvím vás panu kolegovi Blažkovi. Já samozřejmě vím, co je smyslem prvního čtení, i to, co můžeme potom ve druhém čtení v rámci výborů. Ale také vím, že v této Poslanecké sněmovně je možné ledacos. Vzpomeňme si, co se předvedlo s pozměňovacím návrhem v rámci služebního zákona a co z toho nakonec vyplynulo.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní přečtu omluvenky. Dnes se omlouvá od 17.45 do 21 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Adolf Beznoska. Dále od 17 hodin z osobních důvodů se z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Adámek. A dále z dnešního jednání mezi 16. a 23. hodinou z důvodů pracovních se omlouvá pan poslanec Jiří Koubek.

  Do rozpravy se hlásí pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Tentokrát skutečně stručně, byť ten, kdo říká, že bude stručný, a potom tady je hodinu... Ale k panu poslanci Ondráčkovi vaším prostřednictvím. Já jsem nechtěl poučovat, to tedy v žádném případě ne. To první čtení se dá vykládat různým způsobem. Já jsem vzal pouze určitý aspekt toho, abych to vysvětlil proč. A to druhé, co jste říkal - vždyť já jsem s vámi ve shodě, vaším prostřednictvím, já také nechci, aby navrhovatel přinesl něco a pak se to předělávalo. Čili já už protestuji "proti tomu něcu" nebo něco, nebo jak se to skloňuje. Vidíte, ta čeština, to je někdy potvora, to se musím zamyslet, a to je moje maminka češtinářka. Doufám, že se nebude... ale ona po nocích spí a nedívá se na televizi, takže to projde. Takže proti tomu něčemu se snažím zabránit, aby ten navrhovatel se už nad tím zamyslel, abychom mu to nemuseli v těch bodech překopávat. V tomhle jsme ve shodě.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se nikdo dále nehlásí do rozpravy ani s faktickou poznámkou. Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít paní navrhovatelka nebo paní zpravodajka závěrečné slovo. Paní ministryně? Paní navrhovatelka ano. Máte závěrečné slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Chtěla bych jenom ve stručnosti upozornit, vážené kolegyně a vážení kolegové, myslím si, že návrh, který prošel podrobným připomínkovým řízením, kde jsme zapracovali řadu změn, koneckonců jste to viděli, že ten publikovaný článek pana profesora Jelínka, že už mezitím se zohlednila jedna z kritických připomínek ohledně trestného činu zabití. Nakonec získal většinový konsensus představitelů právnických profesí. Právě proto jsem ho předložila vládě a nyní jsem ho předložila k posouzení vám. Čili není to, jak by snad mohlo vypadat poté, co zde odezněly diskusní příspěvky, námět nebo návrh představitele akademické oblasti - jednoho, dvou nebo tří, kteří si myslí, že bychom měli jít revoluční cestou a kopírovat vývoj v jiných evropských zemích, protože je to tak správné.

  Já jsem přesvědčena o tom, že by to byl pozitivní posun a že by nám to umožnilo lepší dodržování právních předpisů, i těch, které chrání trestní zákon, zejména těch, které chrání trestní zákon, a to znamená těch základních hodnot, protože trestní právo má chránit ty nejdůležitější právní statky, které v právním řádu České republiky máme zakotvené. Čili nemyslím si, že by tento zákon vedl ke zbytečné kriminalizaci, naopak si myslím, že by to bylo určitou symbolikou, že Česká republika se nebojí jít cestou, kterou už před ní šly a úspěšně ji využívají jiné evropské země.

  Ostatní věcnou problematiku bych skutečně raději přenesla také na půdu ústavněprávního výboru.

  Děkuji vám i za to, co zde odeznělo. Určitě budu mít možnost se k tomu vyjádřit za předpokladu, že tento návrh vámi bude postoupen do druhého čtení.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Přece jenom musím zareagovat a využít přednostního práva. Moc se za to omlouvám. Nerad už něco komentuji, ale jiná šance není.

  Víte, já bych byl rád, paní ministryně, aby v tomto případě významné slovo měli ti, kteří podnikají, kteří se setkávají s každodenní praxí, protože já bych varoval před tím, aby zrovna toto, pokud akademickou obcí jste rozuměla právníky, aby právníci určovali, jak se má v Česku podnikat. Oni přece o tom praktickém životě - a nedej bože, aby skutečně ekonomiku této země řídili právníci. Samozřejmě pro ně zřejmě bude při kriminalizaci firem obrovské ryto je zastupovat a žalovat, takže já chápu, že hledají další a další pozice, kde se živit a čím si vydělávat.

  Nelze srovnávat právo s vyspělými zeměmi u nás. I zvykové právo nebo podnikatelskou etiku. Rozhodně jiná je v Německu. Já si myslím, že tam si dá hodně moc jakýkoli policista nebo soudce pozor na to, co je a co není trestným činem, protože tam je pod kůži zaryto, ve Švýcarsku také, prostě podnikatelský neúspěch. Dokonce to má své označení. Inteligentní nebo konstruktivní selhání. Už jsem to tady říkal několikrát. V České republice je v tuto chvíli společenská atmosféra zcela jiná. A myslím si, že ta společenská atmosféra, a určitě mi dáte za pravdu, se promítá potom i do rozhodování soudů, které se velice často dostávají pod gigantický tlak médií. Kolikrát i ten trestněprávní lynč je téměř organizován z pozice médií, která potřebují krev, potřebují negativní zprávy.

  Já skutečně nevím, zda vůbec tato filozofie v tuto chvíli a v České republice... Až budeme mít německou podnikatelskou nebo švýcarskou podnikatelskou etiku, pak neřeknu ani slovo. Ale my tuto etiku prostě ve společnosti nemáme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu další omluvenku. Dnes od 18.30 hodin se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Antonín Pavel.

  V průběhu rozpravy padl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli od pana poslance Blažka. To je první návrh, o kterém budeme hlasovat. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. Dávám hlasovat... (V sále je ruch mezi poslanci ANO.) Dávám hlasovat. Funguje to? Dobře, děkuji.

  Dávám hlasovat, kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 166, přítomných poslankyň a poslanců 121, pro návrh 28 (proti 73). Návrh byl zamítnut a návrh zákona byl postoupen do druhého čtení.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor jednak navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a poté pan poslanec Laudát přednesl žádost přikázat hospodářskému výboru. Táži se, zda máte ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování.

  Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl předložen k projednání ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 167, přítomných poslankyň a poslanců 124, pro návrh 124 (proti nikdo). Návrh byl přijat.

  Nyní tedy dám hlasovat o tom, kdo je pro, aby předložený návrh byl projednán v hospodářském výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 168, přítomných poslankyň a poslanců 124, pro návrh 99 (proti 2). Návrh byl přijat.

  V průběhu rozpravy padl ještě jeden návrh, a to žádost o prodloužení projednávání o 30 dnů. Vzhledem k tomu, že lhůta je delší než 20 dnů, navrhovatelka vyslovila souhlas s tímto návrhem.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty projednávání o 30 dnů. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 169, přítomných poslankyň a poslanců 125, pro návrh 125 (proti nikdo).

  Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, dále hospodářskému výboru a lhůta na projednání byla prodloužena o 30 dnů. Tím končím projednávání tohoto bodu. ***

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, myslím, že tento návrh většina z vás bude považovat za užitečný, dovoluji si prognózovat, protože jde o plnění strategie vlády v boji s korupcí, která byla již schválena předchozí vládou na období let 2013 a 2014, a koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2011 až 2014. Kupodivu zatím návrh tohoto zákona nebyl předložen Poslanecké sněmovně, čili my plníme dosud nesplněný závazek. Vychází ze závěrů vládou schválené analýzy zefektivnění správy zajištěného majetku a prodeje zajištěného majetku. Ze zkušeností, které spíše ukazují, že dosud nebylo možné vzhledem k překážkám bránícím správě a odčerpání majetku v trestním řízení postupovat v rámci trestního procesu natolik efektivně, že budou určité hodnoty uchráněny spekulativních jednání a vlastně jednání, která v řadě případů potom končí znovu trestním postihem. Tento návrh zákona byl již zpracován na základě praktických poznatků a reflektuje výstupy pracovní skupiny, která byla složena z odborníků zabývajících se touto problematikou správy čerpání a zajišťování majetku v trestní oblasti, nejenom tedy právníků, ale i ekonomů.

  Navržená právní úprava zlepšuje vymahatelnost majetkových nároků obětí trestné činnosti. Doplňuje stávající právní úpravu zajištění majetku v trestním řízení a odstraňuje základní nejasnosti. Posiluje tak ve všech směrech právní jistotu, která je zajištěna příslušnými trestněprávními instituty. Aplikační praxe tuto novou úpravu očekává a velmi přivítá, pokud ji podpoříte i vy.

  Kdybych měla shrnout hlavní smysl a cíle nové právní úpravy, tak v bodech jde o to, za prvé, jednoznačně koncipovat správu zajištěného majetku, čili zefektivnit ji a snížit finanční náročnost současné správy; za druhé, zlepšit postavení obětí trestné činnosti právě proto, aby mohly být lépe zajištěny jejich majetkoprávní nároky, které jsou v současném trestním řízení zajištěny zatím nedostatečně; za další, rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osoby, proti níž se vede trestní řízení, což dosud není možné.

  Právě proto navrhujeme - za prvé - nebo bodově opět lépe: Rozšířit a zpřesnit podmínky prodeje zajištěného majetku tak, aby bylo možné jej rychle prodat, protože v některých případech ztrácí na své tržní hodnotě. Vezměme si např. auta, elektrospotřebiče atd. Bude možné prodat i majetek, jehož správa je pro stát spojena s nepřiměřenými obtížemi či náklady.

  Dále jde o to jasně vymezit práva a povinnosti správci zajištěného majetku. Zase to je odvíjeno od charakteru konkrétní věci. Jiná bude u movitých hmotných věcí, jiná bude u duševního vlastnictví.

  Za další, upustit od faktické správy zajištěných nemovitostí. Myslíme si, že dostačující bude administrativní zajištění prostřednictvím katastru nemovitostí, když vlastník nebude moci svoji nemovitost zatížit nebo převést na někoho jiného.

  Dále jde o úpravu jednoznačného postupu při správě zajištěného podílu v obchodní korporaci. V tomto směru zatím bohužel stávající platná právní úprava není dobrá. I v oblasti odměňování insolvenčních správců tak, jak je momentálně stanovena prováděcí vyhláškou v praxi, činí problémy.

  Dále jde o rozšíření podmínek pro zajištění majetkových nároků osoby poškozené trestným činem, a to i před zahájením trestního stíhání, na majetku podezřelého, pokud zde bude důvodná obava, že by uspokojení těchto nároků bylo mařeno nebo ztěžováno, což je v praxi spíše pravidlem než výjimkou. Také na rozdíl od platné právní úpravy již nebude muset ta poškozená předtím prokazovat.

  Umožnit zajištění pouze části majetku obviněného pro účely výkonu trestu propadnutí majetku. My, jak řada z vás ví, zatím máme tu možnost buď zajistit celý majetek, což je samozřejmě zbytečně masivní invazivní opatření, anebo nic. Obdobně jako u právnických osob umožnit zajištění majetku pro účel výkonu peněžitého trestu. Jde zde o jedinou majetkovou sankci, u které není upraven zajišťovací institut.

  Takhle bych mohla pokračovat dále. Po vzoru zahraničních právních úprav je to také nová možnost obligatorního propadnutí majetku, který byl získán trestnou činností nebo jako odměna za něj, a nelze jej vrátit poškozenému. Myslíme si, že v tomto směru princip, že zásadně má být všechno, co bylo trestným činem získáno, odčerpáno, by bylo vhodné i legislativně jednoznačně nově upravit.

  Zákonů, které se v souvislosti s tímto vládním návrhem mění, je celá řada. Předpokládám, že jste měli možnost se s některými z nich více či méně seznámit podle vaší profesní orientace. Ale v každém případě hlavní smysl jsem se tady pokusila načrtnout. Je to zlepšení současného neuspokojivého stavu, který nám neumožňuje, abychom zajištěný majetek skutečně buď vrátili poškozeným, nebo aby propadl ve prospěch státu.

  Děkuji za pozornost a samozřejmě přivítám vaše připomínky, případně návrhy, a doufám, že tento návrh podpoříte i potom následně hlasováním.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní poprosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Chvojka. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o prvé čtení, bude potřeba, abychom hlasovali o změně zpravodaje, protože z organizačního výboru byl schválen pan poslanec Marek Benda, který se dnes omluvil z jednání. Je na zahraniční služební cestě. (Hlas zprava mimo mikrofon.) Děkuji za upřesnění.

  Každopádně je důležité, abychom hlasovali o změně zpravodaje, kterým se stane pan poslanec Chvojka.

  Já zahájím hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje pro prvé čtení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Přítomných poslankyň a poslanců je 126, pro návrh 83. (Z tabule proti nikdo.) Návrh byl přijat. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem dnes takový suplující poslanec. Již jsem nahradil pana kolegu Pletichu, teď pana kolegu Bendu.

  Nebudu dlouhý. Vím, že pan kolega Benda by určitě poděkoval paní ministryni za to, že zde představila návrh zákona, že ho představila tak, že zpravodaj už v zásadě nemusí nic doplňovat. A teď říkám za sebe a ne za Marka Bendu, že já tento tisk podporuji k tomu, aby prošel do druhého čtení do ústavněprávního výboru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám vás, abyste zaujal místo zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu. Neeviduji žádného přihlášeného do obecné rozpravy ani s faktickou poznámkou. Pan poslanec Stanjura. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám faktickou poznámku. Mám konkrétní dotaz, a to k odstavci šest, kde se říká, že dneska když se nakládá s majetkem, tak policejní orgán podle platné právní úpravy potřebuje souhlas státního zástupce. Je navrženo vypuštění. Argument, který je v důvodové zprávě, že to je z důvodu, že státní zástupce, když to řeknu zjednodušeně, že jim to dlouho trvá. Já nevím, jestli je to ten správný důvod, jestli je to to úplně nejšťastnější opatření. Samozřejmě nechceme ztěžovat práci, nicméně nám, nebo mně osobně připadá, že tam dohled je docela dobře. Od něj se v tom návrhu zákona upouští, tak jestli jediným důvodem je to, že státním zastupitelstvím to příliš dlouho trvá, protože to je to jediné, co jsem v důvodové zprávě k tomu našel, nebo jsou i nějaké jiné důvody. Obecně to považuji za dobrou věc, že tam je dohled státního zástupce.

  Omlouvám se, pokud jsem neuvedl úplně přesnou terminologii, ale nejsem členem ani ÚPV a těmto zákonům se úplně nevěnuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní ministryně se hlásí o slovo, tak vás poprosím, abyste vystoupila v rozpravě.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pane poslanče, není za co se omlouvat, protože ona tady ani právní terminologie není tak důležitá, spíše jde o odpověď na vaši jasně formulovanou otázku. Je to výsledek vyhodnocení aplikační praxe, kdy sami státní zástupci říkají, že mají v rámci dozoru jiné možnosti a že v tomto případě není třeba čekat na jejich souhlas. Vycházím z toho, co bylo písemně ve stanovisku, které jsem obdržela a které jsem respektovala při finalizaci tohoto návrhu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se paní navrhovatelky a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. (Ne.) Závěrečné slovo nebude. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, tak budeme hlasovat o návrzích na přikázání výborům, k projednání.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a já se táži, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Dobře. Přistoupíme k hlasování. Nejdříve přečtu usnesení, a to je, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru?

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 171, přítomných poslankyň a poslanců je 126, pro návrh 101. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

  Otevírám další bod a tím je

  I zde požádám paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby přečetla tento návrh z pověření vlády. Prosím, ujměte se slova.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, opět v souladu s plánem legislativních prací Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva. Ty podstatné body bych zase shrnula asi takto.

  Za prvé dochází ke změně osoby poplatníka soudního poplatku za zápis do veřejného rejstříku. Nově by tedy měl být poplatníkem ten, který žádá notáře o provedení zápisu, a notář bude plátce takového soudního poplatku. Čili tato změna navazuje na zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kde se stanoví v § 108 a následujících nové oprávnění notáře vykonat přímý zápis do veřejného rejstříku. Návrh zákona vytváří nový soudní poplatek za zápis skutečností do veřejného rejstříku provedený notářem, čili to je ta nová položka 39 zákona o soudních poplatcích. Novela upravuje proces vybírání soudních poplatků notáři a odvádění jich soudu. Navrhovaná úprava mění osobu poplatníka soudního poplatku za zápis a poplatníkem bude ten, kdo žádá notáře o provedení zápisu. Notář bude plátcem soudního poplatku, který soudní poplatek vybírá, odvádí správci poplatku, tedy soudu. Touto úpravou bude na rejstříkové soudy napadat významně méně návrhů na zápis, než tomu bylo doposud.

  Dále se navrhuje navýšení soudního poplatku za podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, protože řízení o vydání elektronického platebního rozkazu zhruba ve dvou třetinách končí převedením do agendy C a soud tak pokračuje v řízení, a hlavní příčinou, která vede k převodu z agendy elektronického platebního rozkazu do tzv. agendy C, je nedoručení elektronického platebního rozkazu žalovanému do vlastních rukou, a potom tedy korespondující povinnost soudu tento elektronický platební rozkaz zrušit. Můžeme tedy konstatovat, že žalobci mnohdy podávají návrh na vydání elektronického platebního rozkazu právě proto, že soudní poplatek za takový návrh je nižší než v případě podání návrhu na zahájení občanského soudního řízení, kde to stejně ale končí potom. Z výše uvedeného důvodu se navrhuje, aby výjimka, což víceméně vede k obcházení zákona, pro návrh na vydání elektronického platebního rozkazu spočívající ve sníženém soudním poplatku byla zrušena. Také nesmíme zapomenout na to, že stát získá daleko méně finančních prostředků právě v důsledku převodu poplatkové povinnosti v souvislosti s prvním novelizačním bodem, kdy rejstříkové soudy budou vyřizovat méně návrhů na zápis než dosud. Budou to logicky notáři.

  S ohledem na praxi se také navrhuje změna věcné příslušnosti v řízení o příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku a spory o náhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb. Dle účinné úpravy by tyto soudy měly rozhodovat podle převládajícího výkladu - také to není jednoznačné - krajské soudy. Obsahově se jedná o spory drobné nebo věcně nenáročné, podobně jako třeba spory o neuhrazené nájemné, a ty dovedou dobře běžně řešit okresní soudy. V minulosti bylo vrchními soudy rozdílně rozhodováno o věcné příslušnosti soudů, a právě proto návrh nové úpravy jasně stanoví, že v těchto rozhodováních jsou příslušné, nebo by měly být napříště příslušné soudy okresní.

  Mění se dále místní příslušnost soudů v řízeních o dávkách pěstounské péče a řízení ve věcech dávek pěstounské péče a dávek v nezaměstnanosti se osvobozují od soudního poplatku. Čili naopak tady jde o osvobození od soudního poplatku. V současné právní úpravě je rozložení agendy v těchto věcech značně nerovnoměrné, mnohdy se to výrazně projevuje i v nežádoucí odlišné délce soudního řízení, zejména je to vidět na výrazné přetíženosti Městského soudu v Praze, a dle současné právní úpravy se místní příslušnost ve věcech dávek pěstounské péče řídí ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tedy dle sídla prvoinstančního správního orgánu. Ve věcech dávek pěstounské péče rozhodují krajské pobočky Úřadu práce, jehož sídlem je Praha. Místně příslušným soudem pak musí být vždycky Městský soud v Praze. Právě proto se navrhuje, aby se místní příslušnost ve věcech dávek pěstounské péče určila podle bydliště navrhovatele, jako je tomu u jiných dávek, například dávek ve věcech zaměstnanosti. Tím jsme odstranili i určitou délku, neúměrné průtahy ve vyřizování těchto věcí. Tato agenda se přesouvá na krajské soudy podle bydliště navrhovatele, nebude se tedy místní příslušnost nadále, pokud projeví Poslanecká sněmovna souhlas, určovat dle sídla správního orgánu, který vydal rozhodnutí v prvním stupni. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni Heleně Válkové. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Lukáš Pleticha - ale pan poslanec je patrně omluven. Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje na pana poslance Jeronýma Tejce, který ze sobě vrozené dobroty se toho chce ujmout. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o souhlasu Sněmovny se změnou zpravodaje z pana poslance Lukáše Pletichy na pana poslance Jeronýma Tejce. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 172, přihlášeno 129 poslankyň a poslanců, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že přesvědčím i těch třicet poslanců, kteří mi důvěru nedali, že zvládnu tuto roli zastupujícího zpravodaje dobře. Jako předsedovi výboru mi nezbývá než zaskočit za nepřítomné poslance a v tomto případě to rád učiním.

  Myslím si, že není důvod pro to, abych doplňoval už tak vyčerpávající výklad paní ministryně. To, co mělo zaznít, zaznělo. Já se domnívám, že bychom v této věci neměli zkracovat a možná ani prodlužovat lhůtu. Samozřejmě záleží na debatě, která bude, ale myslím si, že šedesátidenní lhůta by měla výborům stačit k projednání. Přihlásím se případně v reakci na příspěvky, budou-li vzneseny v obecné rozpravě.

  Předpokládám, že tento tisk by měl být předložen ústavně právnímu výboru k projednání. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já si na rozdíl od pana zpravodaje nemyslím, že ta zpráva byla úplně vyčerpávající. Dovolím si vám nejdříve odcitovat, resp. nejdříve krátkou poznámku, pak vám odcituji dopis, kterým se na mě obrátilo Sdružení dopravních podniků České republiky, a pak možná krátký komentář.

  Když si vezmeme důvodovou zprávu, ten materiál, ten sněmovní tisk, na straně 10 je předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky atd. Paní ministryně ve svém úvodním slově mluvila o dopadu na státní rozpočet. Není důvod, abych ta slova, ta čísla, zpochybňoval. Nicméně bohužel to není poprvé a asi ani naposled - zase není to kritika jenom paní ministryně, není to kritika této vlády, stávalo se to i v předchozích volebních obdobích -, velmi ledabyle je řešena otázka dopadu na ostatní veřejné rozpočty. A my z nás, kteří jsme někdy byli členy zastupitelstva obce, města či kraje, tak víme, že mnohé zákony, které schválí Parlament, to znamená Sněmovna i Senát, které se tváří například neutrálně vůči státnímu rozpočtu, naopak zvyšují náklady městských či obecních pokladen. A já si myslím, že to není korektní, a i v tomto návrhu zákona mi to prostě chybí. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Než udělím slovo, přečtu omluvenku: dnes z pracovních důvodů do konce jednacího dne se omlouvá od 17.30 paní poslankyně Zelienková.

  Mám zde přihlášku do rozpravy. S přednostním právem pan zpravodaj Tejc, poté paní ministryně Válková a poté pan poslanec Plíšek. Takže paní ministryně má přednost, prosím.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji. Pane místopředsedo, budu relativně stručná. Některé ty údaje, které se týkají dopadů veřejných rozpočtů na státní rozpočet, v současné době k dispozici nemám - na straně jedné. Na straně druhé si myslím, že názor, který zde byl podrobně prezentován formou dopisu... Představitelé určitých organizací provozujících dopravu nemusí reprezentovat mínění většiny, dokonce si dovoluji tvrdit, že nereprezentují. A myslím si, že takový argument, že tato vláda, byť zde bylo připomenuto, že to není jenom nešvarem této vlády, v uvozovkách, zapomíná na to, že je třeba každý návrh, v rámci kterého bude zatěžovat poplatníky, ať už jde o obce, nebo o organizace, je třeba doložit i objektivně a pokud možno přesně vyčísleným ekonomickým odhadem souvisejících nákladů, tak si myslím, že speciálně tedy problematika nového občanského zákoníku, který byl předkládán s tím, že bude mít neutrální efekt a že nijak významně nezatíží státní rozpočet a jiné rozpočty, je živoucím důkazem toho, že ne vždy se podaří věci odhadnout tak, jak potom realita ukáže. Naopak ten rozdíl je někdy propastný. Čímž ovšem neomlouvám to, že teď nejsem schopna, nebo nemám k dispozici ty požadované údaje, a rozhodně je doplním.

  Přesto si myslím, že navýšení poplatku za podání elektronického soudního rozkazu je zdůvodněné tím, co jsem říkala ve svém úvodním vystoupení, kromě jiného i obcházením té poplatkové povinnosti. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky, první má pan poslanec Birke a po něm pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych opravdu nezdržoval jednání Sněmovny, nicméně abych zareagoval opravdu velmi krátce na projev, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, kolegy Stanjury.

  Myslím, že úplně všechno, co tady bylo řečeno, bych podepsal, co se týče - přenesený výkon státní správy. Já myslím, že to je dlouhodobé a diskutované téma především na úrovni starostů a především hlavně pověřených trojkových obcí. Ale dvě poznámky. Naprosto souhlasím. Rozhodnutí ať už stavebního úřadu, nebo dalších, dopravního třeba odboru, prostě nezměníte tím, že změníte úředníka, protože to je velmi složité. Na druhou stranu ale musím říci, že tady máme přerozdělené - dostali jsme do vínku do rozpočtu měst rozpočtové určení daní, které velmi prospělo financování měst. Na druhou stranu ovšem občana skutečně nezajímá, z jakých peněz ten přenesený výkon státní správy zafinancujeme a kde na to seženeme peníze. Musím ale říci, že dělám starostu čtyři roky, to znamená prolínám pravé a středopravé vlády. Musím říci, že každý rok byl velmi výrazný propad na právě výkon státní správy ze státního rozpočtu. V tuto chvíli to ještě nemáme spočítáno, co se týče této stejné vlády, které jsem vládním poslancem. Ale musím říci jenom poznámku, že když si stát u nás objedná svoji činnost, tak musí stát také za ni zaplatit. Bohužel, v těch minulých čtyřech letech to mnohdy nebylo i přesto, že bylo v rámci rozdělení nebo určení daní nám byl finanční příspěvek přidělen. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za to, že jste dodržel čas. A nyní požádám pana předsedu Stanjuru o faktickou poznámku.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Je mi samozřejmě jasné, že problematika veřejné dopravy není problematikou Ministerstva spravedlnosti. Ale paní ministryně, bezesporu je to naprostá většina poskytovatelů městské veřejné dopravy. Naprostá většina. Já si myslím, že tam jsou takřka všichni. Teď nemluvíme o linkové dopravě, meziměstské, kde se také ty jízdenky kupují úplně jinak. Tam ti černí pasažéři de facto nevznikají. Bavíme se opravdu o městských dopravních podnicích, myslím, že s výjimkou jednoho nebo dvou jsou všechny ve stoprocentním vlastnictví města. A jsou to všechny, není to žádná menšina.

  K tomu, co říkal pan - teď bych řekl spíše starosta Birke - ale pan poslanec Birke. Já s tím souhlasím. Žádná poslanecká sněmovna nepřekonala nesouhlasné stanovisko všech ministrů financí, protože v zákoně se říká, že stát dává obcím příspěvek na výkon státní správy. A já dlouhodobě zastávám názor, a beru tu kritiku i na sebe, že jsem ho neprosadil, a to je pravda, byl jsem v menšině, že tam má být: stát platí přenesený výkon státní správy. To je jediná šance, jak ten stát přestane dávat další a další povinnosti, že stát uvidí, kolik to skutečně stojí. A ne z politických důvodů nebo z důvodu boje s byrokracií, ale z ekonomických důvodů to přestane dělat. A to je ta správná motivace. Takže já té kritice rozumím, já bych to také podepsal. Neříkám, že to bylo lepší, protože jsem říkal, že všechny vlády, ale beru to na minulé funkční období, bohužel jsem s tím názorem neuspěl a neuspěl jsem i jako primátor. Já jsem to prosazoval od roku 2002 a to už (nesrozumitelné), ale v zásadě všichni měli stejný názor: nemůžeme tam dát, že to platíme. Já říkám, ale to je jediné v této republice, že si objednám službu a zaplatím část. Neumím si přestavit, že obec si něco zaplatí a dodavateli řekne, tak my ti zaplatíme část, děkujeme, odejděte. Takže to je pravda. A pokud tento ministr financí nebo tato vláda najde podporu k tomuto návrhu, aby to stát skutečně platil, my to určitě podpoříme, ale nebude to jednoduché. A když se to nepovede, tak to nebudu ani vyčítat, protože mně osobně se to také nepodařilo prosadit a získat většinu v tehdejší vládní koalici, aby tento princip byl v našem legislativním prostředí zakotven, a považuji ho za správný.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan zpravodaj.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych nerad zneužíval přednostního práva, protože bych chtěl vystoupit ani ne tak jako zpravodaj, ale abych nezneužíval roli zpravodaje, spíše jako poslanec, případně jako předseda ústavněprávního výboru, kterému ten tisk zcela jistě bude přikázán, byť zřejmě nemusí být jediným výborem, který se touto věcí bude zabývat.

  Musím říci, že řada těch argumentů, které tady zazněly, a já jsem se s nimi také měl možnost seznámit na základě dopisu, který tady byl citován a který nechci celý opakovat, je myslím velmi rozumná a musíme o nich uvažovat, protože ta mince má skutečně dvě strany. Jednak se snažíme o to, aby se snížily náklady dlužníků za bagatelní pohledávky. A skutečně v té minulosti zaznívalo, že například advokáti, právníci v zásadě pro zpracování těchto typů žalob by měli mít odměnu v rámci stokorun, tak aby dlužníci nebyli zatěžováni nadbytečnými náklady. Myslím si, že je to cesta správným směrem, protože koneckonců všichni známe ty případy, kdy k pohledávce tisíc korun bylo připočteno dalších 17 tisíc jako náklady právního zastoupení, exekuce a dalších. Takže určitě ten směr, kterým jsme se vydali, je správný. Nicméně není úplně logický v kontextu toho návrhu, protože na jedné straně říkáme: právníci mají dostat méně, protože to není žádná složitá činnost, ale soudu, který tyto případy projednává, musíme dát více, přestože se jedná o bagatelní spory. Ta druhá strana mince ale zase hovoří o tom, že ty náklady soudů jsou stále vyšší, samozřejmě i s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu a obecných soudů, že má dojít k navýšení platů soudců, s čímž my tady nic neuděláme, prostě to je rozhodnutí, které my nemůžeme ovlivnit. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní mám přihlášenou faktickou poznámku od pana předsedy Petra Fialy. Ne, dobře. V tom případě řádně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Plíšek.

 • Poslanec Martin Plíšek: Dobrý podvečer. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se také krátce vyjádřil k předmětné novele. Také jsem pro to postoupit návrh do dalšího čtení k projednání ústavněprávnímu výboru, nicméně už teď avizuji dvě poměrně zásadní připomínky.

  Jedna je legislativní. V tomto návrhu se navrhuje osvobodit odborové organizace od soudního poplatku spojeného se zápisem do veřejného rejstříku. My jsme ovšem v této Poslanecké sněmovně před časem schválili novelu zákona o soudních poplatcích, která osvobodila nejen odborové organizace, ale osvobodila celou řadu právnických osob od těchto soudních poplatků na dobu tuším 18 měsíců účinnosti do doby, než bude schválen zákon o veřejné prospěšnosti. To znamená, byly už přijatým zákonem osvobozeny nejenom odborové organizace, ale i zaměstnavatelské svazy, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy a další právnické osoby, které vykonávají veřejnou prospěšnost. Já proto pokládám toto ustanovení za duplicitní k již přijaté právní úpravě a myslím, že se k tomu na půdě ústavněprávního výboru vrátíme.

  Stejně tak, a už to tady bylo řečeno předřečníky, pokládám za docela sporné zrušení sníženého poplatku v případě podání elektronického platebního rozkazu. Z mého pohledu jde toto ustanovení proti trendu elektronizace, a tím i možnému zjednodušenému zpracování těchto podání. Vracíme se tím do doby papírového podání, přitom elektronickým podáním byl žalobce motivován sníženou cenou, a to proto, že zpracovat toto elektronické podání bylo pro soud levnější, takže to snižovalo náklady jak na straně žalobce, tak na straně soudu. Teď se zdá, že jdeme opačnou cestou, takže si myslím, že i toto je téma pro ústavněprávní výbor, abychom se tomu věnovali a našli případně nějaké kompromisní řešení.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Táži se, zda to tak je, nebo jestli chce někdo vystoupit. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: K elektronickým platebním rozkazům už asi všechno. Na výboru bude určitě prostor na čísla. Rozumím tomu, že je nemáme k dispozici. (V sále je hluk.)

  Ale chci se zeptat na něco jiného. Tam je odhad a mě by zajímalo, z čeho vychází, že firmy budou používat ze 70 % služby notářů, a tím pádem je definován propad příjmů. Mě by zajímalo, z čeho to vychází, protože firma se bude přece rozhodovat podle ekonomických nákladů - logicky. V důvodové zprávě není, když si to firma udělá sama, kolik vlastně zaplatí. Omlouvám se, že ty sazebníky neznám z hlavy, ale tím, že jsem vždycky jenom platil, nikdy jsem to neinkasoval, tak si to už příliš nepamatuji. Mně to číslo připadá nadnesené. Pokud to tedy nebude výrazně levnější. Pokud to bude levnější, tak je jasné, že firmy se budou chovat ekonomicky a zvolí levnější cestu. Myslím si, že po zkušenostech a obrovském zlepšení proti třeba situaci v 90. letech, a vím, že teď byl nějaký drobný problém, ale v zásadě je to bezproblémová věc i pro firmy. Funguje to dobře, funguje to rychle a není to tak jako v 90. letech, že se to vracelo i právě díky elektronické komunikaci, předepsaným formulářům a tak dále.

  Mně to přijde příliš pesimistické, i ten odhad. Jestli by paní ministryně řekla, z čeho vycházet, z nějaké zkušenosti, šetření nebo z nějakého kvalifikovaného odhadu. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se ještě jednou, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Zůstávám u toho, že končím obecnou rozpravu a paní ministryně žádá o závěrečné slovo, takže vám dávám závěrečné slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji. Já toho využiji a v rámci závěrečné řeči bych se vypořádala s některými ne zrovna jednoduše zodpověditelnými dotazy.

  Za prvé. Pokud jde tedy o osvobození od soudních poplatků, tak jsem byla teď také informována, že to Senát vrátil. Jde o dočasnost osvobození na 18 měsíců. Možná to nakonec dopadne tak, že půjde o trvalé osvobození, takže si myslím, že se s touto připomínkou budeme muset nutně vypořádat v rámci druhého čtení, pokud postoupíme návrh do druhého čtení.

  Pokud jde o elektronizaci platebního rozkazu, já si nemyslím, že by tak výrazně pokleslo jeho praktické využívání, ale můžu se mýlit, a rozhodně bych nerada bagatelizovala argumenty, které zde padly ze strany dopravních podniků, respektive organizací provozujících dopravní služby. Souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj, že obsahem toho návrhu je řada významnějších změn s důležitějšími dopady nikoliv ekonomickými a že jako předkladatel souhlasím s tím, aby se tento bod zvlášť diskutoval a také se doplnil o požadované údaje. Takže nevážu to jako conditio sine qua non dalšího projednávání tohoto návrhu.

  A pokud jde o poslední dotaz, tak tam naštěstí mám kvalifikovaný odhad, protože jsem o tom jednala s Notářskou komorou a konkrétně čísla, ten rozdíl mezi poplatkem, který se platí u soudu, a tím, který se bude platit u notáře, jestli si to dobře pamatuju, rozdíl se pohybuje v řádu stovek korun až tisíc. Přesně vám to teď neřeknu, ale rozhodně to je spíš optimistický odhad. Já se obávám, že každý soudný navrhovatel zvolí cestu notáře než soudce. Na má slova bohužel v tomto smyslu z hlediska dopadu na rozpočet spravedlnosti zřejmě dojde. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak to je dobrá zpráva pro Notářskou komoru, bezesporu. Ne, já chci poděkovat za obě odpovědi. My jsme nenavrhli zamítnutí zákona. Já souhlasím s tím, že tam jsou jiné, možná důležitější částky, ale je logické, že v rozpravě se ptáme na to buď s čím nesouhlasíme, což v tomhle případě nebylo, anebo kde vidíme problém. Na tom (nesrozumitelné). Myslím, že se od nás nedá očekávat, že budeme říkat tady problém není, tady problém není. Bezesporu to půjde standardním průběhem. Já si ani nemyslím, jak říkal pan místopředseda, že by to měl mít jiný výbor než ústavněprávní. To si tedy nemyslím, že třeba hospodářský by se tím měl zabývat, když to má nějaký hospodářský dopad. Nevidím žádný důvod. Tam se určitě ta čísla objeví, ty statistiky, a na základě toho budeme vědět. My jsme připraveni podat pozměňující návrh, a možná jenom inspirace, pokud to není diskriminační - to přece nemusíme mít jako obecné pravidlo. Tady jde přece o to, že tady jsou zájmy různých veřejných rozpočtů. Jak státního, tak veřejných rozpočtů obcí a měst. A bezesporu kromě toho jsou zájmy jiných. A já volám za zájmy rozpočtů měst a obcí. Myslím si, že tohle mohou kolegyně a kolegové v ústavněprávním výboru diskutovat a najít řešení, které by mohlo vyhovovat a které by třeba tak citelně nezasáhlo do rozpočtu Ministerstva spravedlnosti.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda pan zpravodaj chce vystoupit se závěrečnou řečí. Ne. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože jsem nezaznamenal návrh na vrácení nebo zamítnutí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a já se táži, zda je zde ještě nějaký jiný návrh. Neeviduji. V tom případě přistoupíme k hlasování. Přečtu usnesení.

  Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru?

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 173. Přítomných poslankyň a poslanců je 131, pro tento návrh bylo 100 poslankyň a poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Končím projednání tohoto bodu a předám řízení schůze kolegovi Gazdíkovi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dalším bodem, kterým se budeme zabývat na dnešním jednání, je

  Prosím i tady, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, tento návrh je dlouho očekáván veřejností. V praxi působí současná platná právní úprava mnohé potíže. Byl také silně medializovaný. Věřím, že jej schválíte a postoupíte do druhého čtení.

  Předložený návrh se týká dvou obsahových okruhů. Za prvé navrhuje přiznávat účastníkovi, který nebyl v občanském soudním řízení zastoupen advokátem, nebo v určitých případech advokátem, patentovým zástupcem a nedoloží výše hotových výdajů svých nebo jiného zástupce, paušální náhradu takových hotových výdajů. Jejich konkrétní výše bude stanovena v případě schválení vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Předpokládá se, že uvedená náhrada bude do určité míry obdobná paušální náhradě nákladů, která je již podle nového advokátního tarifu, resp novelizovaného advokátního tarifu poskytována účastníkům zastoupeným advokátem. To je první obsahový okruh navrhované novelizace občanského soudního řádu.

  Druhý se týká právní úpravy nařizování výkonu rozhodnutí na majetek, který je ve společném jmění manželů, a to zejména v následujících ohledech: soud by nově byl povinen před nařízením takového výkonu zjistit, zda je v seznamu listin o manželském majetkovém režimu - ten vede Notářská komora a s ní samozřejmě tento novelizační bod byl projednán - evidována smlouva nebo rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Podle platné právní úpravy soud při rozhodování nebo nařizování výkonu z listin o manželském majetkovém režimu nevychází a výkon rozhodnutí na majetek, který ve společném jmění není, je zastavován poté, co soud rozhodne o vylučovací žalobě. Čili je třeba vylučovací žaloby, která se takového majetku týká.

  Při nařízení výkonu rozhodnutí by měl soud vycházet z evidované listiny v zásadě tehdy, jestliže půjde o vydobytí dluhů ze závazku vzniklého po zápisu listiny do seznamu listin. Zápis listiny, to je důležité to "po", protože od toho se bude odvíjet ten či onen režim. Zápis listiny do seznamu má účinek, že evidované listiny se mohou manželé dovolat i vůči třetím osobám, a to i v případě, že tyto s jeho obsahem nebyly seznámeny. V ostatních případech soud nařídí výkon na majetek ve společném jmění v zákonném rozsahu. Bude-li výkonem rozhodnutí postižen majetek, který ve společném jmění není, bude nutné podat návrh na zastavení řízení. V tomto případě již nebude nutné před návrhem na zastavení řízení podávat vylučovací žalobu.

  Výkon rozhodnutí a další novela, nebo další změna spočívá v tom, že výkon rozhodnutí bude možné pro dluh, pro který je možno postihovat majetek ve společném jmění, nařídit i na pohledávku z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. (V sále je šum, neklid.) Takto vedený výkon rozhodnutí bude možno zastavit i tehdy, pokud na účtu nebudou žádné peněžní prostředky, které by náležely do společného jmění manželů. Manželovi povinného musí na účtu zůstat k dispozici polovina peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Minimálně to musí být dvojnásobek životního minima. Obdobně byla změněna i právní úprava exekuce na majetek ve společném jmění manželů.

  Já se omlouvám, že jsem některé věci řekla možná příliš stručně, ale právě vycházím i z toho, že všechny tyto změny byly dostatečně předem medializovány, a víceméně kopírujeme vývoj, ke kterému došlo jak v té politické rovině, tak již ve změně některých jiných norem. Například, jak jsem uvedla, advokátního tarifu. To je, pokud jde o ten novelizační bod 1, ta paušální náhrada hotových výdajů účastníka, který nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a podobně.

  Prosím vás tedy i v tomto případě o schválení návrhu těchto novel a postoupení novely do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni Heleně Válkové a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh souboru novel zákonů vláda schválila 22. září s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády, která samozřejmě nějakou dobu, tuším dvakrát, projednávala tento návrh. Návrh byl Poslanecké sněmovně postoupen vládou 7. října tohoto roku.

  Jak už řekla paní ministryně, návrh upravuje dva zásadní tematické okruhy. Prvním je náhrada nákladů účastníka, který nebyl v řízení zastoupen advokátem - ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane kolego. Dovoluji si požádat ctěnou Sněmovnu o klid. Pokud se tak nestane, začnu jmenovat známé hříšníky.

 • Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, pane místopředsedo. Prvním okruhem témat je náhrada nákladů řízení účastníka, který nebyl v řízení zastoupen advokátem nebo notářem. Druhým okruhem je problematika výkonu rozhodnutí a exekucí na majetek ve společném jmění manželů a přikázání pohledávky z účtu manžela povinného.

  Pokud jde o náhradu nákladů řízení, návrh umožňuje uplatnit náhradu hotových výdajů v paušální výši i v případě, že účastník není zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem. Podle současné platné právní úpravy musí účastník dokládat výši hotových výdajů, není-li zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem, zatímco v případě zastoupení by mohl využít paušální výši hotových výdajů podle vyhlášky, kterou se vydává advokátní tarif. Návrh tedy zlepšuje pozici účastníka, který se v řízení nenechal zastupovat advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem. Stejná možnost by potom platila i v případě pro exekuční řízení. Upravuje se také současně občanský soudní řád tak, aby bylo zřejmé, že pro určení výše odměny za zastupování se použije zmíněný advokátní tarif vydávaný příslušnou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

  Druhý okruh témat, ke kterému jsme už dostali jako poslanci ústavněprávního výboru celou řadu připomínek, a proto bude vhodné, abychom návrh projednali ve výboru v řádné lhůtě, je úprava výkonu rozhodnutí na společné jmění manželů, která reaguje na změny v hmotněprávní úpravě v novém občanském zákoníku a také si klade za cíl reagovat na problémy z aplikační praxe.

  Před nařízením výkonu rozhodnutí bude soud nově povinen zjistit, zda je v seznamu listin o manželském majetkovém režimu evidována listina upravující majetkový režim povinného. Myslí se tím konkrétně buďto smlouva, nebo soudní rozhodnutí a musí se vycházet z jejího obsahu. Dojde-li ke vzniku závazku po zápisu listiny do seznamu listin o manželském režimu, uplatní se vůči třetím osobám režim podle této listiny. Změna režimu po vzniku závazku je vůči věřiteli neúčinná, avšak ten s ním může souhlasit.

  Je také ponechána možnost postihu pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, avšak manželovi povinného bude ponecháno právo nakládat s polovinou peněžního zůstatku. Naopak už nebude možné postihovat mzdu nebo jinou peněžitou pohledávku manžela povinného, což vede nepochybně k právní jistotě manžela. Manžel povinného má nově právo domáhat se zastavení výkonu rozhodnutí, je-li postihován majetek ve společném jmění manželů v případě, že zákon jeho postih nepřipouští, nebo ho nepřipouští v takovém rozsahu, což se nyní řeší nepříliš pružnou vylučovací žalobou.

  Myslím si, že předložená novela reaguje na problémy z praxe. V ústavněprávním výboru určitě zazní různé připomínky, padnou zřejmě i nějaké pozměňovací návrhy. Jako zpravodaj navrhuji postoupit tento návrh ústavněprávnímu výboru k projednání v řádné lhůtě podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi, který je zpravodajem tohoto tisku, a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Marek Černoch: Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že se problematika exekucí postupně začíná řešit. Jsou to problémy, které myslím trápí spoustu lidí. Už tady proběhlo několik návrhů. Některé se povedly, některé se nepovedly.

  Nicméně v současné době přicházejí návrhy, které, myslím, že v exekučním řádu jako takovém a vůbec té problematice, která je, přinesou takové to narovnání, srovnání, kdy lidé, kteří jsou exekucí poškozeni nebo jsou nějakým způsobem pod tlakem exekutorů, se budou moci domoci nějakých práv. Myslím si, že je to téma, které je velmi důležité, které tato Sněmovna v tomto volebním období řeší po těch dlouhých letech poprvé opravdu systémově. Jsou to kroky, návrhy, i když třeba někdy menší, které dávají lidem možnost k tomu, aby se nedostávali pod ten obrovský tlak, pod který se dostávají.

  Já se tímto tématem zabývám vlastně od vstupu do Sněmovny. Musím říct, že e-maily a schůzky, které mám s lidmi, kteří jsou postiženi exekucemi, samozřejmě někteří lidé si za to mohou sami, na druhou stranu je spousta lidí, kteří se bohužel dostali do tak složité situace, že neměli možnost se z této situace sami vyhrabat, nebo se dostali do soukolí exekutorů, kdy jedna exekuce pak střídá další. Tyto návrhy, které přicházejí, v této chvíli osobně beru velmi pozitivně. Jsem rád, protože to také byla témata, která se objevovala v e-mailech i v osobních jednáních. Tento návrh, který přichází, právě tyto problémy řeší.

  Tím bych vás samozřejmě rád poprosil a požádal o to, aby bylo vaše stanovisko kladné, protože si myslím, že ta práce na exekucích a na srovnání toho stavu, té situace, která je, je velmi důležitá. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já určitě nebudu navrhovat ani zamítnutí ani vrácení k dopracování, protože jsem rád, že po už skoro roce, kdy se tím tématem zabýváme ještě na základě návrhů, které byly připraveny jako poslanecké, a paní ministryně tehdy slíbila, že se pokusí ty námitky, které k poslaneckým návrhům byly, zapracovat a připravit nové návrhy, které by prošly řádným legislativním procesem, ten slib splnila, tedy máme možnost jednat v podstatě o dvou tiscích vtělených do jednoho návrhu. Podle mého názoru je správné, že se těmito body zabýváme, protože je třeba současnou úpravu změnit.

  Tím jedním bodem, který je třeba upravit v návaznosti na nový občanský zákoník a změny, které probíhaly v takovém kvapíku ještě za dřívější vlády, že nebyly připraveny tak, jak zřejmě připraveny být měly, alespoň v aplikační praxi se to ukazuje, je třeba, aby skutečně všichni, kteří mají rozděleno společné jmění manželů, měli nárok na ochranu manžela před dluhy, které nespadají do společného jmění. Já jsem přesvědčen, že ta úprava, tak jak je napsána, by měla být přijata. Možná bychom mohli uvažovat o jejím zpřesnění nebo rozšíření, to bude na debatě na ústavněprávním výboru. Bude to skutečně o tom, jestli chceme zabránit do budoucna tomu, aby každý z manželů odpovídal pouze za dluhy, které vznikly za manželství, to znamená nikoliv před manželstvím, a vznikly v přiměřené výši, o kterých druhý z manželů věděl. Ale tohle je skutečně debata, která nebude ani tak právní, bude hodně politická. A myslím si, že je dobře, že ministerstvo tady nepřišlo s rozšiřujícím výkladem a snaží se řešit skutečně otázku, která byla popsána v tom prvním návrhu.

  Pokud se týká nákladů za právní zastoupení, tady se přiznám, a budu mluvit spíše za sebe, nechci mluvit ani za výbor ani za sociální demokracii, řeknu svůj názor. Mám určitý otazník nad tím, zda by ve stejné výši jako advokáti, tedy ti, kteří poskytují právní službu, mají licenci, mají odpovědnost, mají povinnost nebo spadají pod kárné řízení, měli stejnou náhradu získávat ti, kteří nic takového nesplňují, pouze proto, že zastupují účastníka řízení. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi ústavněprávního výboru. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radek Vondráček: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se s dovolením připojím k diskusi ostatních členů ústavněprávního výboru i tady před plénem. Pokusím se být stručný a reagoval bych na vystoupení předřečníků.

  Samozřejmě návrh vítám. Koneckonců nemohu být kritický k návrhu své vlastní paní ministryně. Vystoupení bych rozdělil na dvě části. Především bych rád řekl, že jsme se dostali k úpravě exekucí zaměřených na společné jmění manželů, protože to byla má první interpelace v životě, kterou jsem učinil v této Sněmovně a která se týkala právě tohoto ustanovení, kdy jsem upozorňoval na to, že občanský soudní řád v této části vlastně neguje veškeré změny, které se udály v novém občanském zákoníku a které se staly v hmotném právu.

  Mám trochu snad obavu z toho, že podle navrhované úpravy je kladen velký důraz na to, aby se všechny smlouvy vkládaly přes notáře do veřejného seznamu, což mám obavu z hlediska praxe, že ne vždy manželé budou dodržovat, ne vždy to splní, a až se dostanou do problémů, bude už pozdě. Je tam několik otazníků, jak bude toto ustanovení v praxi fungovat. Já jsem připraven v podrobnostech na debatu v ústavně právním výboru. Jenom bych tuto otázku chtěl krátce také vyzvednout. Je otázka, zda by prostý návrat do právní úpravy před 1. 1. 2013 nebyl v tomto případě vhodnější. (Hluk v sále.)

  Druhá část mého vystoupení se týká úpravy občanského soudního řádu, co se týče náhrad nákladů nezastoupených účastníků.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane kolego, druhou část nám budete asi muset ještě zopakovat, pokud tady kolegové, zvláště předsedové poslaneckých klubů... (dívá se vpravo) ... nepřenesou své závažné jednání ven. (Poslanec Blažek pronáší poznámku, které není rozumět. Veselo vpravo.) Říkal jsem předsedové poslaneckých klubů, nejenom ten váš, pane kolego Blažku (s úsměvem).

  Děkuji za uklidnění a poprosím pana kolegu Vondráčka, aby pokračoval.

 • Poslanec Radek Vondráček: Teď, jestli jsem si zapamatoval, co jsem chtěl přesně říct (s úsměvem).

  Takže co se týče náhrad za vlastně ne právní zastoupení v rámci občanského soudního řízení, tady plně sdílím obavy, které měl můj předřečník kolega Tejc. V tuto chvíli existuje česká justice na principu, že náhrady jsou přiznávány pouze účastníkům zastoupeným advokátem. Jsem si vědom ústavního nálezu, který byl publikován pod číslem 39/13, kde se k této problematice Ústavní soud vyjádřil v tom smyslu, že takováto úprava, kdy zastoupený nemusí dokládat, jaké vynaložil náklady, a je mu přiznána paušální náhrada oproti nezastoupenému, že se jedná o porušení rovnosti a čl. 37 Listiny základních práv a svobod. Tak samozřejmě toho jsem si vědom. Nicméně jsem velmi kritický k tomu, aby byly skutečně přiznávány nějaké finanční odměny v dnešní terminologii obecným zmocněncům. Já mám praktickou zkušenost ze soudů, že obecní zmocněnci jsou hlavní překážkou činnosti soudu. Jsou to často různého typu kverulanti, kteří podávají nesmyslná dlouhá a rozsáhlá podání a svým způsobem jsou jaksi přítěží celému soudnímu řízení. A i když ty náhrady budou nižší, nebo se budeme bavit opravdu jenom o stokorunách za takový režijní paušál, tak i těch několik set korun bude těm dotyčným stát za to, aby nabízeli své, v uvozovkách, právní služby a sepisovali takováto podání. U podání, která budou stát několik set korun, si sami umíte udělat představu, nakolik budou kvalitní.

  Advokát, aby se stal advokátem, musí splnit celou řadu kritérií. Musí mít vystudovanou vysokou školu v oboru právo, musí absolvovat povinnou praxi, musí složit advokátní zkoušku, musí být řádně pojištěn. To všechno potom je nějaká záruka toho, že občanské soudní řízení probíhá v určité kvalitě. A já jsem pořád ještě neztratil tu naivní představu, že advokát je pomocníkem soudu a justice a že dobrý advokát je přínosem pro justici a je součástí celého systému.

  Tady se nám otevírají dvířka pro určité obecné zmocněnce, nebo řekněme i snad i právnické osoby, které by si mohly tímto způsobem částečně řešit svůj byznys. Když jsem si přečetl toto podání, musím souhlasit s tím, že bych si to uměl představit u právnických osob, které si zajišťují soudní řízení prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců. Zkrátka když ta firma má nějaké právní oddělení a ten právník chodí na soudy a řádně zastupuje ten subjekt, pak ano, pak je v pořádku, aby měl příslušnou náhradu. Ale jsem velice rozpačitý nad tím, aby měla být přiznávána odměna i osobám jiným.

  Budeme mít spoustu prostoru v ústavněprávním výboru, abychom se k tomu vyjádřili. Ale jestliže ty připomínky zazněly i z jiných stran, tak jsem se chtěl za hnutí ANO alespoň stručně připojit do této diskuse. Snad jsem vás moc nezdržel. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní za klub TOP 09 s přednostním právem pan poslanec František Laudát, po něm pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Fiedler.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tedy přiznám, tohle je možná první z těch střípků, které mají vyřešit jisté penzum problémů. Protože hodně se mluví o tom, jak se vlastně vypořádat s tím, že vznikne nějaké manželství, že nebudou nebo budou platit předmanželské smlouvy, pak vlastní průběh, když dojde k rozvodu.

  Bohužel celou tu dobu je tady neuvěřitelný hluk, takže v zásadě se přiznám, že mně úplně unikají základní věci, které se tady snažila vysvětlit velice detailně paní ministryně a následně i pan zpravodaj. Já bych poprosil, jestli by někdo z vás v závěrečné řeči mohl říct úplně základní body, jak to vlastně půjde. Protože skutečně nebylo rozumět. Je mně líto, ale já bych byl nerad, abychom na něco kývali. (Hluk v sále trvá.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Mnoho kolegů nedává pozor a přitom vy se bavíte o tak důležité věci, která by mohla potkat každého z nás, kdyby se náhodou musel rozvádět. (Pobavení.) Poprosím o klid.

 • Poslanec František Laudát: No právě. Podle statistik v Praze každý druhý. Manželství se rozpadá nebo rozvádí. Já prostě opravdu jsem z toho - a nevím, jak tedy budeme jednat dneska v noci, když ta atmosféra je tady. Jen jsem chtěl upozornit na to, že skutečně v tomhle se pracovat nedá. Nic víc, nic méně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji ještě jednou za slovo. Určitě by bylo dobré, kdyby došlo později k upřesnění nebo ke zpřesnění v rámci ústavněprávního výboru. Musím říct, že v rámci ústavněprávního výboru vznikla pracovní komise, která původně měla za cíl dopracování návrhu Úsvitu na teritorialitu exekutorů. Tahle komise samozřejmě funguje. Funguje zhruba od června, kdy jsme se několikrát sešli, nicméně díky obsazení této skupiny, které bylo, myslím si, že docela na posledním jednání, které jsme měli minulý týden, velké, ať už z Ministerstva spravedlnosti, byli tam zástupci Exekutorské komory, zástupci Soudcovské unie, zástupci bank, zástupci exekutorů jako takových, plus samozřejmě pan senátor Škromach s jeho návrhem, tak mě velmi překvapilo, mile musím říct, že překvapilo, že ačkoliv tato komise samozřejmě byla původně zřízena pro to, aby řešila teritorialitu exekutorů, tak se postupně dostáváme i k dalším návrhům a k dalším bodům v exekucích jako takových, což je do budoucna i třeba takovýto návrh, který právě teď přichází.

  Musím říct, že pan náměstek Pelikán, který tam zastupoval Ministerstvo spravedlnosti se svými kolegy, řekl, že ministerstvo připravuje novelu exekutorského řádu, že připravuje analýzu, protože dat a bodů ještě není tolik na to, aby bylo možné udělat opravdu přesnou analýzu, která bude vypovídající, která bude mít vypovídající hodnotu, a tato analýza by měla být k dispozici zhruba v polovině prosince. V polovině prosince jsme se domluvili, že by se tato komise opět sešla a že by tato komise začala řešit právě i ty dílčí body s tím, že bychom se spojili s Ministerstvem spravedlnosti, byl by to takový v uvozovkách kulatý stůl, kde bychom tyto body probírali, a následně ať už ministerstvo, nebo koalice, nebo poslanec - poslanec, poslanci dávali jako návrhy. Samozřejmě je to cesta. Poslanec, poslanci, poslankyně, myslím tím poslanec, poslankyně jedno jest. (Pobavení.) Jsou to body, které si myslím, že v té chvíli, ve chvíli, kdy to bude fungovat tímto způsobem, mají velkou šanci na to, aby prošly. A musím říct za Úsvit, že toto téma budeme dále zvedat, budeme dále v tomto směru bojovat, protože jak už jsem zde říkal, tak problémů v exekucích je spousta a je určitě co řešit.

  Tento návrh samozřejmě, který přichází, tak si myslím, že má své místo, jak už zde bylo několikrát řečeno, abych to neopakoval, a bude určitě velmi dobré, když se bude na ústavněprávním výboru probírat, když se bude zpřesňovat a když dostane to doporučení tak, aby tento návrh samozřejmě potom prošel i zde sněmovnou.

  Ještě jednou bych velmi rád poděkoval i svým kolegům právě z této pracovní skupiny, většinou poslancům zároveň i ústavněprávního výboru, kteří v této skupině chtějí pracovat. Máme spoustu dalších témat, ať už je to státní dohled nad exekutory, ať už jsou to kontroly, ať je to i vytvoření jakési exekutorské Kobry tak, aby docházelo ke kontrolám, aby docházelo ke kontrolám nejenom tím, že se dá exekutorům vědět, že taková kontrola přijde, ale aby to byly i namátkové kontroly, tak aby to začalo fungovat, aby exekutorský řád, tak jak do této chvíle byl trochu divokým západem, Klondikem, tak aby se srovnal na systém, jaký má být.

  V tomto směru tedy ještě jednou bych rád požádal Sněmovnu a pak samozřejmě také ústavněprávní výbor, kam se tento návrh dostane, aby tento návrh podpořily, protože si myslím, že to je návrh, který je velmi důležitý. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Pardon, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Radek Vondráček: Já už jenom velice stručně, abych tu diskusi vrátil na nějakou kolej. Samozřejmě v pracovní skupině řešíme de lege ferenda, co vůbec počít s osudem exekucí, ale tady řešíme skutečně jenom otázku toho, že dneska exekutor může neomezeně sáhnout na účet druhého z manželů, ačkoliv ten nic nedluží, dluží to druhý z manželů, a může neomezeně postihnout mzdu druhého manžela. A když jsme měli jednání se zástupci Exekutorské komory, tak nás ujišťovali, že k tomuto kroku sáhnou až v okamžiku, kdy jiný způsob exekuce nepřipadá do úvahy. Já ze své praxe vím a tady to říkám, že je to první, co ten exekutor udělá, že jakmile má možnost, postihne výplatu druhého z manželů a postihne i mzdu druhého z manželů. Je to věc, která se děje běžně. Je to pro něj jednodušší a naprosto to popírá logiku věci a právní úpravu, kterou máme v současné době přijatu v novém občanském zákoníku. Takže svým způsobem toto, co řešíme, je záplata neakceptovatelného stavu, který už dnes existuje, nikoliv řekněme dlouhodobá koncepční změna v oblasti exekucí.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Paní poslankyně Chalánková musí ještě vydržet. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já se teď v tom bloku zákonů, které se týkají té právní problematiky, snažím zorientovat tím, že se snažím opravdu intenzivně poslouchat. Je tady trošku hluk, přiznám se, ale zaujaly mě věci praktické.

  Teď se tady jednalo o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, když to tak vezmu, a problematice exekucí. Jak je možné, že když já jako řekněme manžel, jsem doposud manžel, něco budu chtít prodat, většinou kupující ode mě chce na smlouvě i podpis manželky. Jak je možné, že pokud si jeden z manželů bere nějakou půjčku a ten druhý o ní neví, proč i ten, kdo půjčku dává, nechce podpis toho druhého z manželů? To bych potřeboval vysvětlit a chtěl bych vědět, jestli i s tímhle novela nějakým způsobem počítá, jestli tahle problematika se nějakým způsobem bude řešit, protože se opravdu týká reálného života a je to to, co podle mě lidi trápí. Já tedy se přiznám, že problematikou exekutorů jsem se zatím příliš nezabýval, ale když jsem to teď slyšel, tak se jí asi začnu intenzivně zabývat, protože vidím, že problém, který tady nastolili kolegové z Úsvitu, je rozsáhlý, a nikdy nevím, kdy to člověk bude potřebovat sám. Děkuji. (Pobavení.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Nyní, pokud paní ministryně nechce odpovědět, tak paní - v závěrečné řeči. Pardon, paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Já budu spíše krátká. Jenom mě inspirovala kolegyně. Chtěla jsem vás informovat, že se v médiích poměrně ne příliš výrazně objevila zpráva, že evropský výbor pro spravedlnost, který spadá pod Evropský parlament, přijal dnes usnesení, kterým zásadně odsuzuje chování Norska v kauze českých dětí v Norsku, Denise a Davida Michalákových. Takže tím chci poděkovat také panu europoslanci Tomáši Zdechovskému, který byl iniciátorem tohoto usnesení, které bylo schváleno a přijato. Tento evropský výbor pro spravedlnost usnesení zdůvodnil, že Norsko hrubým způsobem porušuje mezinárodní právo.

  Chtěla bych vás požádat, pokud máte zájem podepsat petici, která byla včera spuštěna, tak petiční archy jsou u podpisových archů také na půdě této sněmovny. Kdo by měl zájem těmto chlapcům pomoci a připojit se k této petici, tak vás prosím, můžete tak učinit i na podpisových arších. Samozřejmě i elektronicky jsou tyto možnosti. Kde jsou podpisové archy do sněmovny, tak tam jsou i ty petiční. Mě inspirovala kolegyně, že vlastně přestože jsem vám poslala všem odkaz na tuto možnost, tak jste asi všichni nečetli ty maily, tak proto si dovoluji vám to sdělit i tímto způsobem.

  Děkuji vám za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, jak jsme avizovali včera, netušíce, které body budou dneska na programu navrženy, nenavrženy, protože se program průběžně mění, tak mi dovolte i s ohledem na to, že byla svolána veledůležitá schůzka, která se týká Ústavy, a když jsme včera byli osobně svědky například s kolegou Zavadilem naprosto šílených diskusí na téma odvolávání prezidenta a podobně, tak se domnívám, že ta schůzka je potřebná. Je potřeba se začít domlouvat na obrysech změn ústavy.

  Dovolte mi, abych požádal o dvě hodiny přestávky na jednání klubu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám udělím přestávku. Dále vidím ještě žádost pana kolegy Stanjury, prosím, pane předsedo, pana kolegy Fialy...

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Abychom zbytečně nechodili v 21 hodin, já chci říci, že jsme korektně včera čtyři předsedové opozičních klubů oznámili svým kolegům z vládních poslaneckých klubů, že si nepřejeme, aby se tento týden jednalo po 19. hodině, již jsme tady ve variabilním týdnu a současně projednáváme tři schůze. Já myslím, že slovo se má držet, i když to třeba není úplně příjemná zpráva, tak já jménem našeho klubu žádám o přestávku v délce dvou hodin od 21 hodin do 23 hodin. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Protože tuším, že to bude pokračovat, tak poprosím pana kolegu Schwarze.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer. Já bych poprosil - chápu, rozumím dohodám, ale požádal bych - mohli bychom dojet aspoň tento bod? Odhlasovat jen tento bod?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane kolego, ale pan poslanec Laudát už o to požádal, já to nemohu vzít zpět, to by musel on sám nebo pan kolega Stanjura.

  Další, kdo se hlásí, je pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já chci jen potvrdit to, co řekl pan kolega Stanjura. Na základě dohody předsedů opozičních klubů i my žádáme o přestávku na klub v délce jedné hodiny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, a já bych teď měl udělit pauzu v délce pěti hodin, což je do 24.02 hodin. Vzhledem k tomu, že je dnes schváleno jednání do 24. hodiny, poté nebylo načteno jednání, tak než přeruším jednání Sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, vzhledem k tomu, co tady zaznělo o schůzce, tak poprosím pana ministra Dienstbiera, který bude členy informovat o schůzce pro ústavní procedury. Prosím, pane ministře.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Já bych jenom chtěl stručně informovat zástupce jednotlivých klubů, že schůzka k ústavnímu návrhu zákona o referendu by se měla konat do 20 minut od skončení schůze v místnosti C 211, v takzvaném atriu. Je to jednací místnost, kterou má k dispozici vláda.